דצמבר 2022

.1 | 1,375 תיקים - 218,820 עמודים - 15 לדצמבר 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-1059/5 01/01/1917 דו"חות ודיווחי מודיעין בריטיים לגבי ארץ -ישראל דו"חות ודיווחי מודיעין בריטיים לגבי ארץ -ישראל
מ-1180/18 01/01/1920 Exemption of Students of the Seminaire Du-Sacre Coeur at Bethlehem from immigration Fees מסמכי ממשלת המנדט- מסמך בנוגע להחרגת תלמידים מ Seminaire Du-Sacre Coeur שבבית לחם מהחובה לשלם אגרות בהגירה ארצה.
מ-1180/19 01/01/1920 Exemption of the students of the Christian Brothers' School Bethlehem From payment of Immigration Fees מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לפטור מאגרת הגירה לתלמידים.
מ-1180/35 01/01/1920 Admission of members of the Catholic Orphanage of Bethlehem (Salisson Father) מסמכי ממשלת המנדט- מסמך בנוגע ליתומים נוצרים שהגיעו לבית יתומים בבית לחם.
מ-1180/36 22/09/1920 Overseas Settlement מסמכי ממשלת המנדט- מכתבים בנוגע למקומות והעסקה מחוץ לבריטניה. כולל שמות ופרטי עובדים
פ-1969/7 01/01/1921 הצעה לשלטונות המנדט הצעה לשלטונות המנדט ליזום קורסים גבוהים ללימודי כלכלה.
מ-1180/27 27/02/1921 Registration of Change of names מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לרישום שמות ורישום שינוי השמות.
מ-5126/4 01/01/1922 Village register – Daliet el Roha פנקס כפר – דלית אל רוחה – ביקורת בריאות. בתיק – גם תעודות בערבית.
מ-1180/17 31/05/1922 Exemption of Cleries from Immigration Fees מסמכי ממשלת המנדט- החרגות מחובת תשלום אגרות על הגירה לארץ  התכתבויות ונהלים. כולל מכתבים לאנשים על העובדה שהם פטורים. התכתבויות בנוגע לפטור מאגרה לאנשי דת שבאים לארץ ודיון בשאלה האם הם נחשבים עובדים.
מ-1180/34 16/09/1922 Admission of Orphans for the Jewish Orphanage Committee Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע ליתומים שיגיעו לבתי היתומים בחיפה. בעיקר בנוגע לאח ואחות  יתומים  עדה ומשה צ'ודנובסקי.
מ-1180/16 16/11/1922 Exemption from payment of Immigration Fees מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לפטור מתשלום אגרה על הגירה (פועלים שהחברות שילמו בעבורם וכדו')  נהלים והתכתבויות.
גל-3933/22 01/01/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קו שובל ח ט י י"א  אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קו שובל ח ט י י"א. מצורפת מפה.
גל-3958/46 01/01/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
מ-1180/41 01/01/1925 Cerei Israel organization inquiry of immigration into Palestine from Lithuania מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים והתכתבויות בנוגע לעולים חדשים מליטא. עולל פרטים טכניים  בדיקות רפואיות ועוד. התכתבויות עם הסוכנות היהודית בנושא.
פ-2551/19 01/01/1925 ישיבת "תורת חיים" הכללית ירושלים  כרוז (נדפס בדפוס גולדברג)
מ-4034/8 01/02/1925 Renting Houses: Police Training School  Gray Hill House . No. 152  Jerusalem Correspondence on lease of this house from the Zionist Organization
מ-1180/31 11/02/1925 Mr Bina's Memorandum on Immigration Travel Functions  מסמכי ממשלת המנדט- רשמים ומסמכים של אדון בינה אודות נתוני הגירה.
מ-1180/32 21/06/1925 Admission of Orphans for the "Alliance Israelite Meiveraelle" מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות כניסת יתומים לארץ וערבות על ידי ארגון "כל ישראל חברים"
מ-1180/28 12/08/1925 Registration of Change of a name returns and Correspondence tleron? מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים והתכתבויות אודות רישום שינוי שמות ברישום האוכלוסין בארץ  כולל (בעיקר) רשימות שמיות של השמות הישנים והחדשים.
מ-1180/39 03/11/1925 Immigration of members of the Syndicate of Jewish Farmers & Yardeners of Warsaw "Ibarganan" מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע ליהודים שעלו לארץ כחלק מקבוצות ציוניות.
מ-1180/37 18/11/1925 Admission of Refugees from Syria מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לקליטתם של פליטים מסוריה  כולל אנשים שהוזהרו לעזוב  כולל שמות ופרטי מקצוע.
מ-1180/40 19/11/1925  MMIGRATION OF BUCHARIAN JEWS IN PERSIA AND AFGANISTAN מסמכי ממשלת המנדט- עלייה של יהודים בוכרים מאפגניסטן. התכתבויות עם השלטון באיראן ובאפגניסטן בנוגע לפליטים שהגיעו לאיראן (ולעוד מדינות בדרך) בדרכם לארץ. (בנוסף  התכתבויות בנוגע ליהודים סובייטים שהגיעו ממרכז אסיה). כולל שמות ורשימות  תכתובת עם הסוכנות היהודית.
מ-1180/38 08/12/1925 Bogus Collector of Funds for Assyrian Refugees מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אנשים שאספו כספים לכנסייה שעזרה לפליטים אשורים (עיראקיים)  במכתבים נאמר לא לתת לאנשים אלה וויזות לאף טריטוריה בריטית. כולל פרופיל של כל אדם ופרטים לגביו.
מ-1180/29 16/06/1927 Name issue of change of name certificates מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לשינוי שמות. תעודות שינוי שמות שלא נלקחו  ועוד  כולל שמות
גל-49084/29 17/11/1927 אגודות עותמאניות – "תיפארת ישראל" אגודה לעזרה הדדית אגודות עותמאניות – "תיפארת ישראל" אגודה לעזרה הדדית.
גל-49808/5 14/12/1927 אגודות עותמאניות – הסתדרות עורכי הדין בישראל אגודות עותמאניות – הסתדרות עורכי הדין בישראל.
מ-1144/34 22/02/1929 Irregularities British Consul Damascus ממשלת ארץ-ישראל; תכתובות בנוגע להנפקת ויזות לארץ-ישראל.
פ-2927/9 01/12/1929 כנס "הדסה". כתבה ובה דברי אירמה לינדהיים שנישאו בכנס "הדסה" והתפרסמו בעלון "HADASSAH NEWS LETTER".
פ-2318/54 01/01/1930 צבי נדב – הגנת חליסה. דוחות של ועדות שונות בשפה העברית והצרפתית בנושא הגנת חליסה שבחיפה. עדויות על הגנה במאורעות תרפ"ט 1929 על שכונה חיפאית
מ-1180/30 01/05/1930 Despatch of change of Name Certificates to immigration & Police Officers מסמכי ממשל המנדט- מסמכים בנוגע לשינוי שמות תכתובות בנושא.
גל-49831/55 05/06/1930 אגודות עותמאניות – קלוב לבוקס "בני ליאונרד" אגודות עותמאניות – קלוב לבוקס "בני ליאונרד".
גל-49812/4 11/12/1931 אגודות עותמאניות – חברה להשגחה ותיקון מצבות קברי הצדיקים בארץ ישראל אגודות עותמאניות – חברה להשגחה ותיקון מצבות קברי הצדיקים בארץ ישראל.
פ-2229/14 01/01/1932 מאמרים מאת נחום סלושץ. מאמרים בשם "הבחוצים" (שבטי המדבר היהודים באפריקה) ו"האנוסים בפורטוגל" מאת נחום סלושץ.  בתיק גם חוברת בשם "נחום סלושץ – ליובל השבעים וחמש" שהוצאה על יד "ספריית ראשונים" במלאת לו שבעים וחמש.
גל-49822/1 20/02/1933 אגודות עותמאניות – הסתדרות עורכי הדין בישראל – סניף חיפה אגודות עותמאניות – הסתדרות עורכי הדין בישראל – סניף חיפה.
ג-907/12 01/01/1935 מחלקת החינוך – רשימות התלמידים שנשארו לשנה השניה רשימות וטבלאות של תלמידים ( לפי כיתות ובתי-ספר ) – לפי אלף-בית – אות י' ציונים והחלטה האם להתקדם או להישאר כיתה נוספת
פ-1058/14 01/09/1935 הפטריארכיה האורתודוכסית בירושלים תיק מנדטורי בנושא הפטריארכיה האורתודוכסית בירושלים
פ-2540/6 21/09/1936 חומר של נחמיה צורי – [מכתבים] התכתבות אישית וקטעי יומן של נחמיה צורי וכן שיחות וטקסטים נוספים שכתב מפי ילדים המשקפים את הווי החיים בקיבוץ תל יוסף שבו התגורר צורי.
מ-5596/25 21/10/1936 הסגר תזכירים והתכתבות בנוגע לתקנות הסגר  פטור מחיובים ועמלות בידוד. התכתבויות בעניין אגרות בידוד על מהגרים  מזון (בעיקר דגים) שמגיעים למעברי גבול מעבר לשעות העבודה  פטור מתשלומי בידוד לספינות שעוגנות בנמל חיפה ועוד.
פ-1058/1 30/11/1936 עדויות היהודים בפני ה-Royal Commission) RC) הועדה המלכותית לארץ-ישראל עדויות נציגי הסוכנות היהודית בפני הוועדה המלכותית לארץ ישראל (ועדת פיל). המעידים: ד"ר ארתור רופין וד"ר מוריס הקסטר  ס. הורוביץ  ד"ר ברנרד ג'וזף (דב יוסף)  משה שרתוק (שרת)  אליעזר הופיין  יוסף שפירא  דוד הורוביץ  דוד בן גוריון; התכתבויות עם המוזמנים למתן עדות.
פ-4689/27 01/02/1937 דו"חות מדיניים של אליהו ששון מביקורים שערך בעיראק  סוריה ולבנון התיק    עוסק  בביקוריו  של  אליהו  ששון  בעיקר  בשנת  1937  בעיראק  סוריה  ולבנון.  אלה  דיווחים  חשובים.
מ-4125/11 01/05/1937 [Roads : Arterial Roads  Lydda [Lod Correspondence  circulars & diagrammes on maintenance & repair of these roads & financial contributions of the municipalities of Lydda  Ramla  & Petah Tiqwa
מ-5124/28 01/06/1937 Annual Board of Survey – Quarantine office – Jaffa ועדת בדיקה שנתית – משרד ההסגר  יפו
גל-49090/16 27/06/1937 אגודות עותמאניות – שיכון מכבי החדשה אגודות עותמאניות – שיכון מכבי החדשה.
גל-49084/22 13/07/1937 אגודות עותמאניות – אגודת החרדים בת"א אגודות עותמאניות – אגודת החרדים בת"א
גל-49841/34 03/12/1937 אגודות עותמאניות – אגודה ספורטיבית בית וגן אגודות עותמאניות – אגודה ספורטיבית בית וגן.
גל-2527/17 15/04/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30326 עד 30350.
גל-2527/18 06/07/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30351 עד 30375.
גל-71740/16 15/09/1938 סלמה  מפות  גוש 6136
מ-1727/8 21/11/1938 The Local council Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בתיק מס' רב של בקשות לחידוש רישיונות נשק עבור מועצה מקומית פתח תקוה. בקשות ספיציפיות עבור: דוד גולדברג  (David Goldberg)  סימקין אברהם (Abraham Simkin)  אבשלום דינוביץ (Avshalom Dinovitz)  צבי דינוביץ (Zvi Dinovitz)  יצחק לוין (Izhak Levin)  משה גרינברג (Moshe Grinberg)  שמעון שרייער (Shimon Shrieer)  אברהם גיסין (Abraham Gissin)  יואל סימקין (Yoel Simkin).
גל-1150/38 01/01/1939 רשות חינוך משותפת בתיק רק הפנייה לתיק אחר שאליו הועבר החומר בעניין רשות חינוך משותפת למספר שיכונים.
מ-5739/2 01/01/1940 תיקי פרט – העתקי כתבי תביעה  פקודות מאסר  קנסות
ג-9015/2 01/07/1940 Natural Resources  Huleh Peat utilization as Fuel – משאבים טבעיים  כבול החולה לניצול בדלק
מ-5023/16 01/01/1941 המחלקה המשפטית – H. Cattan and B. Azar – ה. קטן וב. אזר עורכי-דין ביפו  התכתבויות – ענייני כספים
מ-1727/131 22/01/1941 Tankus Sam of Herzlia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סאם טנקס  הרצליה.
מ-1727/139 25/01/1941 Keller Avraham of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אברהם קלר  רחובות.
גל-3958/30 22/03/1942 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/38 27/12/1942 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/45 01/01/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/48 15/01/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/41 21/01/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/54 06/04/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/65 21/06/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/62 22/07/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/63 22/07/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/64 27/07/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/60 08/08/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3958/55 15/06/1944 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
מ-4849/17 01/07/1945 Beit Ula Village – Village Improvement Fund כפר בית אולה – קרן לשיפור כפרים
גל-3958/92 01/10/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-70421/3 20/11/1945 DEPOT JINDAS ROAD (R.AF) VILLAGE BELT NABALA . BLOCKS 4484   4495 . DEPOT JINDAS ROAD (R.AF) VILLAGE BELT NABALA . BLOCKS 4484   4495 .
גל-49088/7 25/11/1945 אגודות עותמאניות – אגודת בעלי צריפים שכונת נורדיה ת"א אגודות עותמאניות – אגודת בעלי צריפים שכונת נורדיה ת"א
גל-49829/53 07/12/1945 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "עולי הומל" ת"א אגודות עותמאניות – בית-הכנסת "עולי הומל" ת"א.
חצ-6100/9 01/01/1946 חומר המחלקה המדינית – חומר של מוסה נעג'מי  תעודות בעניין שטחי הקרקע הגרמנים בארץ ישראל
חצ-6100/12 01/01/1946 חומר המחלקה המדינית – אחמד שוקיירי  דו"חות  נאומים מכתבים וחומר אישי אחר של אחמד שוקיירי
גל-64188/11 29/12/1946 משכנות אגודה שתופית לשכון בתל אביב בעמ משכנות אגודה שיתופית לשיכון מאזן דוח פרוטוקולים
חצ-2273/78 01/01/1947 Arthur Lourie
פ-272/44 01/01/1947 פרנסיס זכריא עבד-רבו – אדמה בסילו'אן (1947) תביעת שיח' עמר קראעין בפרשת הכרזת בעלות על חלקות קרקע בסילו'אן  החלטת בית-הדין השרעי בפרשת ירושת נכסי המנוח  השיח' מחמד קראעין ועוד.
פ-16/6 01/01/1947 ירושה ועזבון – של י. אדלר ז"ל (יש צוואה) צו ירושה.
גל-49829/56 02/02/1947 אגודות עותמאניות – ישיבת "שארית ישראל" אגודות עותמאניות – ישיבת "שארית ישראל".
גל-3958/98 02/05/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק התכתבויות של הועדה לתכנון ובניה בנוגע לת.ב.ע של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
חצ-163/2 01/07/1947 טורקיה – מדיניות החוץ – יחסי טורקיה  מזה"ת  צרפת נאט"ו.
פ-1055/16 01/08/1947 תיק מזימות
חצ-2267/7 01/10/1947 Jewish Agency for Palestine- Austria 1947
חצ-2604/19 01/01/1948 החלפת נציגים – אוסטריה
חצ-2180/23 01/01/1948 מברקים יוצאים.
פ-2044/8 01/01/1948 היסטוריה ודת של השומרונים – פרסום מאת עמרן יצחק הכהן פרסום באנגלית בשם: "The History and Religion of the Samaritans". פורסם בתקופת השלטון הירדני. טווח התאריכים משוער.
פר-769/3 01/01/1948 מחלקת המשקולות והמידות- טפסים
פר-769/2 01/01/1948 מכון להדרכה תזונתית- דפים לתזונה
פר-769/5 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות  דו'וחות ועוד
פר-769/4 01/01/1948 תקציב הפיתוח
פר-769/7 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות  דו'וחות ועוד
פר-769/6 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות  דו'וחות ועוד
פר-770/7 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות ועוד
פר-770/6 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות ועוד
פר-770/8 01/01/1948 מודעות  בלנקים  כרזות ועוד
פר-806/5 01/01/1948 העלון הכלכלי של ישראל- צרפתית
פר-803/14 01/01/1948 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
תת-19/5 01/01/1948 עצומות אזרחי ישראל לכנסת נגד ויתור על שטחי יהודה ושומרון עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מאזרחי ישראל
חצ-6100/10 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – עבד אל חמיד – חומר אישי ומשפחתי התיק  עוסק  בהשגת חומר  אישי  בערבית של   ועל  עבד  אל   חמיד
חצ-6100/11 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – אחמד שוקיירי  תמונות ומכתבים של אחמד שוקיירי. (תמונות חומר בתפוצות)
חצ-6100/13 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – עטאף נוראללה  התיק  עוסק    בחומר  של עטאף  נוראללה   בין  השנים 1948   –  1858 שיש  בו דוחות נאומים  מכתבים  וחומר  אישי  אחר
חצ-6100/14 01/01/1948 חמור המחלקה המדינית – ארגון לשחרור ישראל החומר  בתיק  ברובו  הגדול  בערבית  משנת  1948
חצ-6100/15 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – מודיעין נגדי  החומר  בתיק  של  גורמים  ערבים  ברובו  הגדול  בערבית  ומעט  מאוד  בעברית
חצ-6100/16 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – מכתבים פרטיים של אחמד שוקיירי 1836
חצ-6100/17 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – חומר מהועד הערבי העליון – מחמד בשיר קדורה חומר  של המחלקה  המדינית מהועד  הערבי  העליון  של  מחמד  בשיר  קדורה  בין  1948  והלאה
חצ-6100/6 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית –  חומר בערבית תיק  שברובו  המכריע   הוא  עוסק  גם  בחשודים  בקשרים   עם  היהודים
חצ-6100/7 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – חומר בערבית התיק  כולל  חומר  שכולו  בערבית וונמסר  למחלקת  החקר  של  משרד  החוץ
חצ-6100/8 01/01/1948 חומר המחלקה המדינית – חומר של מוחמד בשיר קדורה בערבית תיק  פרטי  ש     לשיח  מחמד   בשיר  המון  דפים  ריקים
ג-278/64 01/05/1948 עניני קצין הקשר החטיבתי (אלוני) התכתבות והודעות בעניני טלפון  אלחוט ודואר צבאי.
חצ-2527/1 01/05/1948 עיתונות חוץ – טורקיה
גל-111/50 13/05/1948 כהן אסתר  עומר אל מוכתר 5 חיפה כהן אסתר  עומר אל מוכתר 5 חיפה
ג-305/124 21/05/1948 א. בוראק התכתבות בענין פנייתו של א. בוראק להתקבל לעבודה בשירות המדינה (מצורפים קורות חיים).
ג-305/238 24/05/1948 עזרא סופר התכתבות בענין פניית ע. סופר להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-305/136 01/06/1948 א. בן מנשה בתיק רק שני מכתבים בענין פנייתו של א. בן מנשה להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
פר-804/3 10/06/1948 עלון כלכלי
ג-305/156 27/06/1948 פנחס דוויק התכתבות בענין פנייתו של פ. דוויק להתקבל לעבודה כפקיד במשרד המיעוטים
ג-305/145 01/07/1948 יעקב גולדמן בתיק רק שני מכתבים בענין בקשתו של שמעון גולדמן להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
ג-305/104 01/07/1948 שאול אדוארד בתיק רק מכתב בענין בקשה לסדר עבודה לשאול אדוארד הסתדרות העובדים הספרדים בארץ ישראל
ג-305/207 02/07/1948 נורה לוי בתיק רק שני מכתבים בענין סידור עבודה לנורה לוי
ג-305/150 15/07/1948 נחום גרינבלט התכתבות בענין בקשת נ. גרינבלט להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים (מצורפות המלצות).
ג-305/114 23/07/1948 ד"ר אשר אפטה בתיק רק שני מכתבים בענין סידור עבודה לד"ר אפטה
פ-2134/13 30/07/1948 מחברות רחל ינאית בן-צבי  רישומים ובהם תיאור החיים בעין כרם. בתיק גם מאמרים מאת אנשים שונים בנושא אורח החיים בכפר הנוער בעין כרם וכן רשימות ציונים של התלמידים ותמונת מחזור.
ג-305/146 30/07/1948 דב גוטמן בתיק שני מכתבים בענין בקשתו של ד. גוטמן להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-3937/12 31/07/1948 שירותי המודיעין – צבא דו"חות  הודעות לעתונות  חוזרים  סקירות על מקבלי אותות והתכתבות בענין דיווח על המתרחש בצה"ל ובחזיתות מלחמת השחרור; פעולתם של מתנדבי חו"ל.
ג-305/127 01/08/1948 מתיתיהו בירק בתיק רק שני מכתבים בענין פנייתו של מ. בירק להתקבל לעבודה בשרות הממשלתי
ג-305/129 01/08/1948 שלמה חיים בכר בתיק רק שני מכתבים בענין פנייתו של ש.ח בכר להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
ג-308/49 01/08/1948 בחירות – השתתפות הערבים בהם התכתבות בענין שאלת השתתפותם של הערבים בבחירות (מס' תיק קודם (309/49)
ג-6835/2 01/08/1948 לשכת השר בכור שטרית – משטרת לוד ורמלה התכתבות בין ראש עיריית לוד  אלכסנדר קמיל  ובין שר המשטרה  בכור שטרית  בנוגע להפסקת פעילותה של משטרת לוד והעברתה לעיר רמלה.
ג-305/106 03/08/1948 יוסף אהרוני התכתבות בענין פנייתו של י. אהרוני לקבל עבודה בשרות המדינה
גל-61368/8 06/08/1948 ביקורת בלשכות קרית שמונה ופתח תקווה בתיק התכתבויות בנושא תשלומים לעובדים.
ג-305/103 08/08/1948 שלום דוד אגבבה (אבישר) בתיק רק שני מכתבים בענין בקשת עבודה עבור ש.ד אגבבה
ג-305/228 17/08/1948 ויאולט משיח בתיק מכתב בענין בקשתה של ו. משיח להתקבל לעבודה בכתבנות במשרד המיעוטים.
ג-305/206 23/08/1948 משה לוי בתיק שני מכתבים בענין בקשתו של מ. לוי להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-305/87 31/08/1948 יהושע קטרי התכתבות בענין בקשתו של י. קטרי להתקבל לעבודה בשירות המדינה. קורות חיים והמלצה.
ג-305/123 31/08/1948 הנריטה בועז בתיק קורות חיים ומכתב בענין פנייתה של ה.בועז להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-277/50 01/09/1948 טורקיה התכתבות עם הקונסול של טורקיה ועם משרד – החוץ  בעניני נתינים טורקים רכוש רשיונות
ג-305/153 01/09/1948 משה דואר בתיק רק שני מכתבים בענין פניית מ. דואר להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
ג-305/120 01/09/1948 צאדוק באשי בתיק רק מכתב בענין פנייתו של צ. באשי לקבל עבודה במשרד המיעוטים
חצ-2547/3 01/09/1948 יחסי מסחר עם טורקיה
ג-271/68 07/09/1948 הדסה יומן פעילות של הארגון הרפואי "הדסה" בתקופת החרום של מלחמת העצמאות.
ג-305/205 07/09/1948 אליעזר לוי בתיק שני מכתבים בענין פנייתו של א. לוי להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים (מצורפים קורות חיים).
גל-2986/4 07/09/1948 מועצה דתית – פתח-תקוה מסמכים הנוגעים לחיי הדת בפתח תקווה.
גל-115/11 09/09/1948 תיק-צפון ים המלח פיצויים לנפגעי מלחמה.
ג-305/155 16/09/1948 דוד דוויק התכתבות בענין פנייתו של ד. דוויק להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים (מצורפת המלצה עבורו ממחלקת החינוך של הועד הלאומי). העסקת דוויק במערכת העיתון הערבי שיוצא ע"י המשרד.
גל-123/56 21/09/1948 שדה אילן (מצפה אילן) דאר נע הגליל התחתון בתיק תביעה לפיצויים אל המשרד לנפגעי מלחמה מאת קבוצת שדה אילן  בעקבות מלחמת העצמאות  פגיעה ברכוש מפעולות האויב
רש-1561/6 23/09/1948 אגף העתיקות – צבא – ביקורים בשטחים  כללי עתיקות; אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים ; אזורי צה"ל ושטחי אש
ג-305/240 28/09/1948 רחמים סחייק בתיק שני מכתבים בענין בקשת ר. סחייק להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים.
גל-110/46 01/10/1948 חיימוף מישאל רח' הנמל 49- חיפה נפגע מלחמה תיק סגור 432 אח
גל-20865/8 01/11/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – הרב שמעון בן-ציון אייזנבך סיוע ממשרד הסעד למשפחה
ג-842/26 01/11/1948 שדה-אילן – מצפה הגליל מברק למחלקת החינוך חיפה בדבר כח-אדם לבית-הספר במצפה-הגליל (מסמך יחיד).
גל-119/23 11/11/1948 בן שמעון אהרון בקשת פיצוי מלחמה עבור שיקום בית הכנסת ר' יוסף קארו.
גל-49829/27 25/11/1948 אגודות עותמאניות – הסתדרות הנוער של תנועת החרות ע"ש בני אצ"ל אגודות עותמאניות – הסתדרות הנוער של תנועת החרות ע"ש בני אצ"ל.
ג-277/37 01/12/1948 ספרד התכתבות עם משרד החוץ ועם המושל הצבאי בעניני הקונסוליה הכללית של ספרד בירושלים.
ג-5412/13 01/12/1948 פקודת מלווה מלחמה פקודת מלווה מלחמה – 1948 – הצעות  הערות השרים; מכתבי לואי
חצ-2517/10 01/12/1948 דוחו"ת מהנציגות – אוסטריה
גל-119/9 13/12/1948 בית הכנסת ר' יוסף קארו (הגבאי בן שמעון אהרון)  צפת בית הכנסת ר' יוסף קארו  צפת – בקשת רישום נזקי רכוש (נרשם ע"י גבאי בית הכנסת). נזק למבנה בית הכנסת בזמן המצור על צפת.
פר-805/5 25/12/1948 ידיעות כלכליות מן העתונות היומית
גל-17011/22 01/01/1949 שומרונים קטעי עתונות ותכתובת
ג-3958/11 01/01/1949 שטח שיפוט – כפר ביענה התפטרות חברי ועד כפר ביענה
גל-6960/35 01/01/1949 מוסדות דת בישובים – שכונת התקוה בתיק מכתבי פניה לרב גמליאל בנוגע לשירותי דת.
חצ-73/1 01/01/1949 United States U.N. Mission כולל רשימת חברי הנציגות הקבועה של ארה"ב באו"ם (נובמבר 1949). בתיק גם חומר על מגעים עם גופים נוספים (הנשיא טרומן ועוד)
חצ-376/11 01/01/1949 State of Israel – Repres.Austria
פר-775/2 01/01/1949 המשק העולמי
ג-3331/17 01/01/1949 תלונה נגד גו'רג חכים. התיק  הזה  עוסק     בכומר  גורג  חכים  שעבר  עבירות  פליליות  ובטיפול  בנושא  זה  על  ידי  המשטרה.
ג-3317/7 01/01/1949 העסקת נכים העסקת נכים.
ג-3333/3 01/01/1949 סמינריון לבני עדות המזרח סמינריון לבני עדות המזרח
פר-803/10 10/01/1949 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-804/4 10/01/1949 עלון כלכלי
גל-3959/5 17/01/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוטים והתכתבויות בנוגע לתכנית בניה באזור שייח' מוניס  תל אביב.
פר-805/4 17/01/1949 ידיעות כלכליות מן העתונות היומית
ג-305/95 27/01/1949 אבנר מקס שטרית בתיק רק מכתב בענין סידור עבודה לא.מ שטרית בשרות המדינה
פ-4845/5 30/01/1949 פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא"י
ג-342/77 01/02/1949 COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT – ועידה לפיתוח כלכלי בתיק רק מכתב אחד למזכירות
חצ-2521/8 01/02/1949 הכרה בישראל: אוסטריה
ג-305/220 07/02/1949 יחזקאל מזרחי בתיק רק מכתב בענין דחיית בקשתו של יחזקאל מזרחי להתקבל לעבודה במשרד המיעוטים
גל-49808/7 07/02/1949 אגודות עותמאניות – אגודת חסידי רדזין אגודות עותמאניות – אגודת חסידי רדזין
ג-334/15 01/03/1949 HOUSING SURVEY COMMITTEE מכתבים נכנסים ותכניות בענין השקעות הון אמריקניות לבנית שיכוני עולים
ג-305/144 13/03/1949 ג'לאל ג'ובראן התכתבות בענין פנייתו של ג.' ג'ובראן להתקבל לעבודה בנמל חיפה.
פר-805/3 29/03/1949 ידיעות כלכליות מן העתונות היומית
ג-334/14 01/04/1949 Ibec Housing Corporation מכתבים נכנסים לרוה"מ ד. בן-גוריון בענין בענין השקעות הון אמריקאיות לבניית שיכוני עולים
חצ-3043/14 01/04/1949 ישראל – סוריה
פר-804/2 03/04/1949 עלון כלכלי
ג-305/196 05/04/1949 פייר כאלים התכתבות בענין פניה לסייע בסידור עבודה לפ. כאלים
גל-53389/29 05/04/1949 גבעת אולגה (חדרה) – תכנון השיכון וביצועה התכתבות ודו"חות בנושאים: תכנון שיכון עולים  תכנון דרכים וכבישים  תשלומים.
ג-867/24 27/04/1949 גימנסיה בגרות בתיק חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקח על בתי-הספר הכלליים לגימנסיה "בגרות" ירושלים בנושאים שונים: שכר עבודה של השמש  הבעלות והפיקוח על בית הספר  זכאות של תלמיד לגשת לבחינת גמר.
גל-64086/5 01/05/1949 מעונות שדרות רוטשילד בעמ אגודה שיתופית מעונות רוטשילד דוחות ומאזנים
גל-49830/28 30/05/1949 אגודות עותמאניות – קופת מלוה של יוצאי ליפקני בישראל מיסודם של אנשי ליפקני באמריקה אגודות עותמאניות – קופת מלוה של יוצאי ליפקני בישראל מיסודם של אנשי ליפקני באמריקה
גל-14901/17 01/06/1949 מלווה מלחמה – תעודות מלווה חובה תעודות שניתנו ע"י נשיאות מלווה מלחמה לחותמים על המלווה  רשימת מקבלי תעודות.
ג-341/20 01/06/1949 השתתפות בעלי הון מומחים חברות מחו"ל בתכנון הפתוח בארץ-תזכירים והתכתבות בני- דון בשפה אנגלית תזכירים והתכתבות בנדון בשפה אנגלית
גל-49808/15 08/06/1949 אגודות עותמאניות – ועד שכונת מקור ברוך אגודות עותמאניות – ועד שכונת מקור ברוך.
ג-3331/22 21/06/1949 מאורעות השבת בחיפה מאורעות השבת בחיפה.
ג-2779/1 22/06/1949 רמלה – רשויות מקומיות – עירית רמלה – תקציב  1/7/49 – 31/2/49 בתיק – נתונים על תקציבי הוועדות העירוניות לרשויות המקומיות רמלה ולוד – התכתבויות; סיכום תקציב ותוספות לתקציב לעירית רמלה – 1950 – נתונים;
פר-804/1 22/06/1949 עלון כלכלי
ג-798/24 24/06/1949 שאלות פדגוגיות – פסיכו-היגיינה חוזר מועצת מנהלי בתי-הספר בתל-אביב והסביבה למשרד המפקחים בדבר הרצאת פרופ' שניאורסון בנושא: הבעיות הפסיכו-היגייניות האקטואליות ביותר בימינו ( מסמך יחיד ).
פר-805/2 16/07/1949 ידיעות כלכליות מן העתונות היומית
פר-805/1 17/07/1949 ידיעות כלכליות מן העתונות היומית
ג-2314/5 18/07/1949 זכרון יעקב התכתבות ודוחות בנושאים: בנייני מעבר לשיכון עולים  הקצאת קרקע לשיכון עולים בזכרון יעקב ותכנון השטח.
ג-2361/10 18/07/1949 שיכון הבונים התכתבות עם חברת שיכון הבונים בע"מ בנושא מפעל השיכון העממי.
ג-347/9 01/08/1949 קורס לבעיות חברה ומדינה התכתבות בעניני ארגונים וכספים
גל-3959/12 05/08/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק התכתבות ואישור של תכניות הבניה לשיכוני חיילים באיזור שייח' מוניס  תל אביב.
ג-2318/16 10/08/1949 כפר אתא – תכנון השיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון השיכון בכפר אתא המכיל התכתבות ודוחות בנושאים: בניית דירות שיכון עממי  בניית שיכון לעובדי בית חרושת לטכסטיל אתא  חיסול מעברת כפר אתא  הלוואות.
גל-70915/23 11/08/1949 מעוטים תלונות בקשות ופטיציות מכתבי תלונה ועצומות מחאה ששלחו תושבים ערבים מלוד ורמלה למשרד הפנים בעניינים אישיים וציבוריים ותשובות מלשכת המנכ"ל.
ג-3330/10 01/09/1949 פלישות – בג"צ. בג"צ נגד פולש
גל-49830/48 23/09/1949 אגודות עותמאניות – איחוד כל עדות בני ישראל אגודות עותמאניות – איחוד כל עדות בני ישראל
פ-928/17 01/10/1949 חומר של משפט איסר בארי (המשך מתיק 16) תמלילים של מהלך המשפט.
גל-40450/6 17/10/1949 אספקה וקיצוב – קיצוב בטקסטיל דוח על המצב הכלכלי בירושלים  דוח של הוועדה הממשלתית לבדיקת צו ההגנה קיצוב מוצרי הלבשה והנעלה וסחורות אחרות 1950 טבלת המוצרים והמצרכים המוקצבים וערכם בנקודות
גל-44872/7 21/10/1949 הנהלת הרשות – בית נכות – באר-שבע סקירות  קטעי עיתונות והתכתבויות בין אגף העתיקות  עיריית באר שבע  מנהלי מוזיאון באר שבע לדורותיו ואחרים  בעניין הקמת מוזיאון באר שבע ופעילותו לאורך השנים – יסוד מוזיאון ארכיאולוגי בחדרים שבחצר המסגד בבאר שבע בהנהלתו של נאמן מחלקת העתיקות ד"ר צבי בן-צבי (1950)  פתיחה מחודשת של המוזיאון העירוני (מוזיאון הנגב לאמנות) בשנת 1953 בבניין המסגד העזוב ששופץ ע"י עיריית באר שבע בהנהלתו של צבי עופר  ארגון המוזיאון ומחלקותיו  אוספי המוזיאון  מוצגים ותערוכות  קטלוג המוצגים הארכאולוגיים  תקציב המוזיאון  הקמת הנהלה ציבורית למוזיאון הנגב ועוד.
גל-49830/52 23/10/1949 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"י בית-הכנסת רחוב מרמורק ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"י בית-הכנסת רחוב מרמורק ת"א.
גל-353/26 30/10/1949 תיקי הנהלה – המלחמה ביוקר החיים התכתבות בין הנהלת אגף המכס והבלו  שר האוצר והחשב הכללי בעניין הורדת יוקר המחיה.
ג-5683/1 01/11/1949 משרד האוצר – כללי חוזרים  דו"ח על פעולות רשות הפיתוח (3.52-1.51)  התכתבות בענינים כספיים.
ג-330/25 01/11/1949 שאלונים אישיים של פקידי הממשלה התכתבות בעניני חוזר מחלקת המנגנון על שאלון אישי והערותיו (הטפסים החדשים מצורפים)
חצ-2463/8 01/11/1949 מצב היהודים בעיראק
ג-9038/32 01/12/1949 חסכון בנייר במשרדי הממשלה ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית של משרד הדתות  התכתבות וחוזרים בנושאי חסכון בנייר – מעטפות  נייר הכפלה ועוד  התכתבות בנושא הועדה הבינמשרדית לחסכון בנייר
גל-49991/19 04/12/1949 האגף לפיקוח על העבודה – ארגון התעסוקה הצעת חוק – ארגון הפיקוח על העבודה
ג-4188/19 07/12/1949 חטיבת-מזון – סובסידיות ללחם התכתבויות ודוחות בעניין סובסידיות ללחם – חישוב סובסידיה חודשית לקמחים  תמיכה בלחם אחיד  סובסידיה למאפיות בירושלים  מחירי הקמח ותפוקות קמח אחיד  מכירת קמח אחיד לאופים ועוד.
ג-2325/13 15/12/1949 פרדס חנה – תכנון תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון ובנייה בפרדס חנה המכיל התכתבות ודו"חות בנושאים: תכנית לשכונה כפרית דרומית לפרדס חנה  בניית שיכון עולים  מחירי הדירות  תרשימים ועוד'.
ג-3319/42 22/12/1949 חומר על בתי-סוהר הדו"ח של אדמונד פיצג'רלד – בתי המעצר והטיפול בעבריין.
גל-3956/5 01/01/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – בארי מפות לתכנון ערים
חצ-4372/19 01/01/1950 ראובן שילוח – או"ם התכתבות ודיווחים בנוגע לפעילות האו"ם בארץ כולל בנושא מועמדים ישראלים לעבודה באו"ם  תנועות אנשי או"ם בישראל  ועוד.
פר-328/1 01/01/1950 שנתון הממשלה קווי יסוד לממשלה הראשונה  פעולות הכנסת ומשרדי הממשלה
פר-802/5 01/01/1950 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פ-2540/11 01/01/1950 חומר של נחמיה צורי – [מפות  תכניות ואתרים ארכיאולוגיים] מפות  תכניות ותצלומים של אתרים ארכיאולוגיים  סקירה מאת מאת נחמיה צורי בנושא האתר הארכיאולוגי "אבל מחולה".  הערה לגבי סקירה זו:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3331/36 01/01/1950 ביקורי הצלב האדום. התיק  עוסק  בעיקר  בביקורי  נציג  הצלב  האדם  בבתי  הסוהר  של  האסירים  הבטחוניים  בין  1950  ל-1954.
פר-792/1 03/01/1950 ISRAEL EXPORTS
פר-775/3 03/01/1950 המשק העולמי
ג-2171/4 04/01/1950 הנהלה – ענבי יין למאכל בתיק התכתבויות של משרד החקלאות בנוגע לעלויות גידול ענבי יין למאכל.
גל-1861/21 08/01/1950 בית ספר ממלכתי "בארי" ראשון לציון ניהול  רישום ותכניות חינוך בבית הספר היסודי "בארי" בראשון לציון.
פר-804/5 09/01/1950 עלון כלכלי
פר-803/9 10/01/1950 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
ג-2317/27 18/01/1950 יהוד התכתבות בעניין הכנת תכנית טופוגרפית ביהודיה  הרחבת יהודיה לשיכון עולים מאורגן עם משקי עזר  הקמת משקים ביהוד  הקצאת קרקע ומגרש להקמת גן ילדים ועוד.
ג-2356/22 30/01/1950 תכנון של השיכון העממי רשימת מקומות העבודה ומספר הפועלים העובדים בהם  התכתבות עם אגודת המהנדסים והארכיטקטים בישראל בנושא תכנון בתי השיכון במסגרת מפעל השיכון העממי.
גל-49066/2 21/02/1950 אגודות עותמאניות – אגודת שוחרי הסרט הטוב אגודות עותמאניות – אגודת שוחרי הסרט הטוב.
ג-333/15 01/03/1950 הקצבות למשקי-עזר לעולים קשישים התכתבות בנדון
חצ-2559/11 01/03/1950 מגע עם נציגי פקיסטן בחו"ל
גל-49808/35 02/03/1950 אגודות עותמאניות – ארגון צורפי כסף בישראל אגודות עותמאניות – ארגון צורפי כסף בישראל.
ג-4937/31 07/03/1950 לשכת המנכ"ל טנא – ארנונות רכוש ארנונות רכוש וארנונות כלליות למועצות מקומיות- אגף נכסים מקרקעי המדינה ביול חוזים והסכמים
ג-3318/10 16/03/1950 סקירת שר המשטרה. סקירות בנושאי תקציב   תקציבי משרדי ממשלה שונים תקציב אפסנאות משטרה
ג-4778/20 01/04/1950 בית-כנסת רמת-ישראל התכתבות בנוגע להקצבה לבניית בית-הכנסת
גל-46220/12 09/04/1950 אוניית קיטור "הנריטה סולד" מכירת האנייה "הנרייטה סולד".
גל-49831/36 13/04/1950 אגודות עותמאניות – קבוצת רבנים פליטי הגולה אגודות עותמאניות – קבוצת רבנים פליטי הגולה.
ג-2321/44 19/04/1950 מסמיה – תכנון השיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון השיכון במסמיה המכיל התכתבות ודוחות בנושאים: בניית שיכון לתושבי מעברת מסמיה  והתדיינות עם תושבי המעברה שמסרבים לעבור למקום אחר.
גל-49831/41 24/04/1950 אגודות עותמאניות – חברת גמ"ח (גמילות חסדים) והכנסת כלה של פליטי חסידי גור אגודות עותמאניות – חברת גמ"ח (גמילות חסדים) והכנסת כלה של פליטי חסידי גור.
חצ-104/34 01/05/1950 אסתר הרליץ
ג-3331/42 12/05/1950 ארגון נכי מלחמה ארגון נכי מלחמה.
גל-49831/51 31/05/1950 אגודות עותמאניות – אגודת נוה ישראל אגודות עותמאניות – אגודת נוה ישראל.
ג-4185/19 03/07/1950 חטיבת-מזון – שבולת שועל  שעועית  עדשים. בתיק התכתבויות של חטיבת המזון בנוגע לייבוא שבולת שועל  שעועית ועדשים.
גל-5953/21 20/07/1950 התכתבות בענין ביצוע קיצוב הלבשה והנעלה נתונים בעניין ביצוע קיצוב הלבשה והנעלה; תשלום עבור פנקסי נקודות הלבשה והנעלה לחיילים – התכתבות; אומדן הוצאות – ביצוע הגדלת מוצרי טקסטיל; תקציב לפעולת תווי קנייה לבגדי עבודה – התכתבות; נתונים על הכנסות מענף הקיצוב עבור מכירת גיליונות הדבקה  מעטפות ופנקסי נקודות הלבשה והנעלה; שיתוף-פעולה עם משרד החקלאות בביצוע קיצוב הלבשה והנעלה – התחייבויות כספיות; תשלום מיוחד לעובדים באגפים השונים; תקציב הוצאות – קיצוב ההלבשה וההנעלה.
ג-2308/26 30/07/1950 אור עקיבא – בנייה. התכתבות  דוחות ותרשים בנושא בניית שיכון קיסריה ושכונה תעשייתית.
גל-3947/9 01/08/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – תקומה תכנית בנין ערים מפורטת מס' ע"ח/14 עמק חפר  תכנון הקמת מושב תקומה (מחנה פועלים חקלאיים) לעולי תימן  גוש 8394. מצורפת תכנית.
גל-49832/17 16/08/1950 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח של יוצאי טרנופול בישראל מיסודם של אנשי טרנופול באמריקה אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח של יוצאי טרנופול בישראל מיסודם של אנשי טרנופול באמריקה.
פר-775/4 14/09/1950 המשק העולמי
ג-785/15 18/09/1950 בית-הספר ע"ש סוקולוב חילופי מכתבים בין אגף החינוך למשרד המפקחים ולמפקח על בתי-הספר הכלליים  לבית-הספר; רשימות המורים  שעותיהם ומקצועותיהם  נתונים על המורים ועל התלמידים  טבלאות של מערכת השעות.
ג-815/21 24/09/1950 רמת-ישראל בתיק תלונת ועד רמת ישראל בנוגע להעברת תלמידים.
פר-775/1 28/09/1950 המשק העולמי
חצ-345/44 01/11/1950 הדסה
א-7911/2 01/11/1950 התיעצות בקשר לפתיחת הדרך לאילת לאחר שנחסמה ע"י חיילי הלגיון הירדני – 30.11.1950 פתיחת הדרך לאילת – לאחר חסימת הלגיון הירדני
ג-2319/14 08/11/1950 כפר חסידים – תכנון וביצוע השיכון התכתבות ודוחות בנושאים: תכנון הכפר ושיכון עולים  תעסוקה למחוסרי עבודה שבמעברה  שיכון התימנים  תרשים מבנה כללי.
חצ-338/20 01/12/1950 דוחו"ת ששון  טורקיה ב'
ג-6171/12 22/12/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לרכוזי עולים – כפר-אתא התכתבות בין שרת העבודה גולדה מאירסון (מאיר)  אנשי משרד העבודה וגורמים נוספים בנוגע לבניית שיכונים לתושבי מעברת כפר אתא  טיפול בתושבי המעברה ותלונותיהם לגבי ענייני תעסוקה  הוראת העברית והטיפול הרפואי (אחד ממכתבי התלונה של עולים מעיראק הוא בערבית – עמודים 98 – 102).
גל-3958/77 01/01/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב שייך מואניס בתיק שרטוט לתכנית בניה מנדטורית  של אזור שייח' מוניס  תל אביב.
גל-3075/15 01/01/1951 מחוז ירושלים – האוניברסיטה העברית ירושלים מחוז ירושלים – האוניברסיטה העברית ירושלים.
ג-5374/6 01/01/1951 נסיעותיו של רה"מ לארה"ב ביקור ראש הממשלה דוד בן-גוריון בארה"ב במאי – יוני 1951 – נוסחאות של נאומי בן-גוריון בנמל-תעופה וושינגטון ובמועדון העתונות 8.5.51; דיווחי קול ישראל על הביקור ( מברקים ); התכתבות בענינים הקשורים לביקור ( אלבום תמונות מן הביקור  הקלטות מסע  מלוה העצמאות  תשלום לעתונאים בארה"ב והחזרת חוב וכו' )  מכתבים מאזרחים אמריקנים לבן-גוריון בעת ביקורו; מכתבי אישור ומלאי  קטעי-עתונות ( כולל 5 תצלומים מביקור בן-גוריון בתוך מעטפה )
פר-795/2 01/01/1951 דו'ח מדור חקלאי
ג-2425/25 01/01/1951 לשכת השר- עצי-נוי ופרחים – הדרכה מקצועית בתיק התכתבות בנושא הדרכה; הוראות – טיפול בצמחים לאחר ביקורי הדרכה; תזכיר בנושא הקמת בית-ספר לגננות בירושלים; הזמנות לכינוס מגדלי-פרחים.
פר-770/4 10/01/1951 חוזרים
גל-49832/53 10/01/1951 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) חוג חתם סופר ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) חוג חתם סופר ת"א.
פר-803/8 11/01/1951 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
גל-5908/13 12/01/1951 תקומה סעד א'-ב' תכנית בינוי במושב תקומה.
ג-3318/11 14/01/1951 סקירת שר המשטרה סקירת שר המשטרה.
גל-49085/44 30/01/1951 אגודות עותמאניות – אגודת דוד נעים זמירות ישראל אגודות עותמאניות – אגודת דוד נעים זמירות ישראל
גל-64217/3 01/02/1951 ירקא אגודה חקלאית שתופית בעמ פירוק אגודה שיתופית חקלאית  ירקא  תקנון מאזנים והתכתבויות
ג-866/59 08/02/1951 בית-הספר מזרחי עוזה דו"ח על רישום תלמידים בעוזה עד 20.6.51; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים ומפקחים על זרם המזרחי למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבית-הספר מזרחי בעוזה א'  ב' (פלוג'ה); נתונים על המורים  התלמידים  השעות והכיתות.
חצ-9342/14 01/03/1951 יחסי ישראל-ארה"ב + סיוע לישראל (בסנט) 1962
חצ-345/42 01/03/1951 הדסה  א'.
חצ-2536/7 01/03/1951 יחסי טורקיה – פאקיסטן
חצ-2411/34 01/05/1951 מגע עם נציגי טורקיה בארץ
פר-776/5 11/05/1951 המשק העולמי
גל-47083/13 17/05/1951 בחירות לכנסת השניה התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבחירות לכנסת השניה: דואר  התקנת טלפונים  ריהוט וציוד  הרשאות חתימה  דיור  רישום שעות עבודה  ארגון וניהול  רשימה של בתי דואר.
גל-66923/10 18/05/1951 חוק רשות הפיתוח מעברת נכסים מינוי רשות פתוח הענקת סמכויות חוק רשות הפיתוח מעברת נכסים מינוי רשות פתוח הענקת סמכויות
חצ-338/19 01/06/1951 דוחו"ת ששון  טורקיה א'
חצ-2536/10 01/07/1951 יחסי טורקיה – ארה"ב
גל-22653/5 11/07/1951 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – פלוג'ה 4 א' עוזה בתיק שרטוטים ואישורים לבנייה – מושב עוזה.
ג-4421/13 15/07/1951 אוניברסיטה עברית בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לאוניברסיטה העברית: הלוואה לאגודת שוחרי האוניברסיטה  שיכון ודיור לעובדי האוניברסיטה.
ג-4165/1 26/08/1951 חטיבת-מזון – הצעת תקן מחלקת קיצוב בתיק התכתבויות בנוגע לתנאי העסקה של עובדי מחלק חטיבת המזון – העלאה בדרגה  תקנים לעובדי המחלקה  רשימת תפקידים ועוד
ג-4737/47 11/09/1951 קרית אליהו התכתבות בנושא משכורת לרב ומינוי רב שכונה.
גל-49833/18 11/09/1951 אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי סטופניץ בישראל – ת"א אגודות עותמאניות – ארגון יוצאי סטופניץ בישראל – ת"א.
ג-5412/14 01/10/1951 חוק מלווה הייצוב חוק מלווה הייצוב – 1952 – תזכיר  החלטות הממשלה; מכתבי לואי וכו'
פר-806/1 07/10/1951 שרות לצרכן
גל-49833/75 14/10/1951 אגודות עותמאניות – אגודת חובבי ההסרטה בישראל אגודות עותמאניות – אגודת חובבי ההסרטה בישראל.
ג-815/31 02/11/1951 מעברת פתח-תקוה בתיק חילופי מכתבים בין משרד המפקחים  המפקחים והמדריכים ליחידות המשרד  לבית-הספר בנושאים שונים בנוגע למעברת פתח תקווה: תקני בית-הספר מזרחי במעברת פתח-תקוה  רשימת מורים  נתונים על המורים ושעותיהם  חלוקת הכיתות והתלמידים  מבנה בית הספר  הרחבת בית הספר  תקציבים וספרי לימוד.
ג-4541/3 04/11/1951 הלשכה הראשית – ערכי תזונה דוחות לשר המסחר והתעשייה מאת סגן היועץ לענייני מזון – טבלאות ערכי התזונה של המזון ששווק לציבור  לפי חודשים  ובהשוואה לשנה הקודמת. דו"ח בנושא ערך תזונתי של מוצרי סוכר וייצורם בארץ.
ג-6841/31 06/11/1951 לשכת השר בכור שטרית – מטבח זול לנצרכים – בית אבות ע"ש לאון רקנטי ז"ל התכתבות ותזכירים בנושאים : הקמת מושב זקנים בשיך מוניס  סקירה על סדר-היום של המוסד  מועד סגירת אולמות לחתונות ונשפים  ועדת השירותים הציבוריים  העתק רישיון זמני מיוחד למכירת משקאות משכרים.
חצ-2536/6 01/12/1951 יחסי טורקיה – צרפת
גל-3956/15 01/01/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – כפר דרום מפות ואישורי בנייה
ג-529/2 01/01/1952 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – מלול רחל פגיעה בתאונה
פר-811/2 01/01/1952 ידיעות הגזברות
תת-17/4 01/01/1952 גלויות של עצומת נכי מלחמת העולם השנייה לראש הממשלה בן-גוריון עצומה מנכי מלחמת העולם השנייה לראש הממשלה בן-גוריון מעטפה ב'
ג-7073/3 01/01/1952 משרד הביטחון – התכתבות עם ארכיון המדינה התכתבות בנושאים שונים כגון: מבנה הגנזך וצורת העברת חומר אליו  קבלת ספרים לעיון  כולל חוות דעת של חוק הארכיונים.
חצ-2536/1 01/01/1952 יחסי יוון – טורקיה
ג-3331/70 01/01/1952 מעצר עתונאים בחיפה מעצר עתונאים בחיפה.
ג-4187/26 02/01/1952 חטיבת-מזון – עדשים התכתבות של אגף חטיבת המזון בנוגע לגידול ויבוא עדשים וכן בנוגע לקיצוב עדנים במסגרת מדינות הצנע.
פר-803/6 10/01/1952 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-797/5 23/01/1952 פרטיכל
ג-908/14 01/02/1952 מחלקת החינוך – משאל   על לימודי ראשית הקריאה והכתיבה טפסי שאלונים (לפי ישובים ובתי-ספר) – לפי אלף-בית בעניין משאל על לימודי ראשית הקריאה והכתיבה בבתי הספר העממיים (היסודיים); תוצאות (באחוזים) המשאל והערות על התוצאות – פערים בין תוצאות בכתיבה לבין תוצאות קריאה.
ג-4384/5 07/02/1952 תיקי ישובים – קרית שמונה – החזקה תקונים ניהול שוטף של תכנית השיכון בקרית שמונה.
ג-2322/19 15/02/1952 נס ציונה – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון בנושא חלוקת דירות בנס ציונה המכיל התכתבות בנוגע להקצבת דירות.
ג-5412/15 01/03/1952 חוק מלווה חובה – תיק מס' 1 – חלק א' חוק מלווה חובה – מס רכוש 1952 – החלטות הממשלה  הצעת חוק; חוק מלווה חובה 1953 – החלטת הממשלה  הצעת חוק  הסתייגויות  חוק – רשומות  חוק; מכתבי לואי
גל-1697/32 05/03/1952 בית ספר ממלכתי דתי עוזה ב' בית ספר ממלכתי דתי עוזה ב'.
ג-2715/10 10/03/1952 אגף התכנון – תעשיה קיסריה התכתבויות בנוגע לתעשיה בקסריה – הקמת בית חרושת לסיליקט. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3699/42 12/03/1952 מפעלי תכן בע'מ מפעלי מלאכה תכן
ג-835/51 23/03/1952 עוזה ( אחוזם ) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על זרם המזרחי לבית-הספר המזרחי במושב שלוה (אחוזם ב') ע"י רחובות  למדור לציוד ואספקה; נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות.
גל-1155/20 27/03/1952 גבולות קיבוץ גבולות  חוק חינוך חובה.
חצ-2548/10 01/04/1952 בעיית טוניס
חצ-111/43 01/05/1952  Alphabetic Tf-Tu כולל מכתב בעניין פגישת הרמטכ"ל עם טרומן  1954
חצ-345/43 01/05/1952 הדסה  ב'.
חצ-384/6 01/06/1952 הדסה
ג-6177/45 03/06/1952 לשכת המנכ"ל – כפר-דרע לשכת המנכ"ל – כפר-דרע
גל-46524/7 09/07/1952 מלווה – חובה תיק של המשרד לענייני דתות; בתיק – התכתבויות למועצות הדתיות הנוגעות לשחרור / פדיון מלווה חובה; רשימת חשבונות של מוסדות גמל וחסד וצדקה ששוחררו בהחלטת ועדת הכספים ממלווה החובה; דיון בעניין שחרור חשבונות בבנקים בלבד של מוסדות דת  חסד  גמל וכו'; התכתבויות של מוסדות שונים בבקשה לשחרר מוסדותיהם (מועצות דתיות) ממלווה חובה; ניכויים; פטור מוסדות דת ממלווה חובה – פנייה מאת היועץ המשפטי של משרד הדתות אל מנהל המחלקה למועצות דתיות בעניין.
ג-3324/29 13/07/1952 שאילתת חבר-הכנסת ב. אידלסון שאילתת חבר-הכנסת בבה אידלסון.
ג-6182/5 21/07/1952 לשכת המנכ"ל – כביש גישה לגוריבה  גונן  האחזות התכתבות בעניין סלילת כביש להאחזות "ב" של הנח"ל בגוריבה. סלילת קטע הכביש להבות-גוריבה.
גל-49833/16 04/08/1952 אגודות עותמאניות – תפארת אונו אגודות עותמאניות – תפארת אונו.
ג-840/73 07/08/1952 בית-ספר – מעברת בנימינה חילופי מכתבים בין המפקח על זרם העובדים למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים בעניין הבעלות על המוסד  סיוד ותיקונים בבית החינוך  תקציבים  תשלום משכורות למורים ועוד.
ג-3324/31 20/08/1952 שאילתת חבר-הכנסת פארס חמדאן שאילתת חבר-הכנסת פארס חמדאן.
גל-49086/54 25/08/1952 אגודות עותמאניות – איגוד עובדי ההסרטה בישראל אגודות עותמאניות – איגוד עובדי ההסרטה בישראל.
חצ-1807/9 01/09/1952 שבבו נגד הקונסוליה הבלגית בירושלים
ג-4937/11 30/09/1952 לשכת המנכ"ל טנא – ועדה לטיפול בבעיות עליה תיק של משרד הבינוי והשיכון על הועדה לטיפול בבעיות העלייה המכיל התכתבויות בעניין שיכון וקליטת עלייה  תקציב לשיכונים- לעולים מארצות המערב  דו"חות מישיבות הועדה ועוד'.
פר-798/10 01/10/1952 חוזרים
חצ-2530/10 01/10/1952 משלוחי הנשק
ג-3739/43 16/10/1952 גוגנהיים ו. – כבוס צמר ופחומו בקשה לאישור המומחה יאן לאוסברג כ"מומחה מאושר" ואישור על תשלום משכורתו במטבע זר בחברת ו. גוגנהיים (כבוס צמר ופחומו) בע"מ.
גל-49103/42 05/11/1952 אגודות עותמאניות – אגודת ידידי קיבוץ רביבים בנגב אגודות עותמאניות – אגודת ידידי קיבוץ רביבים בנגב.
ג-3324/36 05/11/1952 שאילתת חבר-הכנסת פארס חמדאן שאילתת חבר-הכנסת פארס חמדאן.
פר-791/1 11/12/1952 ידיעות ליצואן
גל-3933/21 11/12/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קו שובל א ב ג ד אישורי תכניות בניה מכל הארץ – קו שובל א ב ג ד. מצורפת מפה.
גל-4005/23 19/12/1952 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ירושלים – גבעת רם קטע מפרוטוקול מס' 6 של הוועדה המחוזית ירושלים מיום 1.11.1949 הועבר לתיק ת.ב.ע 29 – גבעת רם – ירושלים.
גל-3081/8 01/01/1953 מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך א' מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך א'
גל-3081/9 01/01/1953 מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ב' מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ב'
גל-3081/10 01/01/1953 מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ג' מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ג'
גל-3081/11 01/01/1953 מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ד' מחוז ירושלים – משרד החינוך והתרבות  בית-הספר לתזונה גבעת רם כרך ד'.
ג-836/25 01/01/1953 מעברת רמת-ישראל בתיק מסמך יחיד ובו נתונים על התלמידים  השעות והכיתות.
פר-328/2 01/01/1953 שנתון הממשלה תשי"ג  סקירות על המבנה הארגוני ועל הפעילות העיקרית של משרדי הממשלה ושאר מוסדות המדינה (הכנסת  לשכת הנשיא  צה"ל ועוד
פר-795/1 01/01/1953 דין וחשבון תמציתי
פר-786/1 01/01/1953 עלון היצוא
פר-798/7 01/01/1953 ידיעות סטטיסטיות מפעולות מרכז ההשקעות
פר-802/3 01/01/1953 ISRAEL ECONOMIC FORUM
חצ-2547/4 01/01/1953 יחסי מסחר עם טורקיה
פר-812/13 02/01/1953 ISRAEL TOURIST BULLETIN
פר-812/8 06/01/1953 ISRAEL TOURIST FORTNIGHTLY
פר-776/1 07/01/1953 המשק העולמי
ג-4073/11 08/01/1953 חטיבת-מזון – קרן השוואה. יבוא דגים; מיצי הדר; חובות לקרן הלוואות
ג-2327/11 09/01/1953 קרית אליהו – תכנון תיק של משרד הבינוי והישכון על תכנון בניית שיכון בקרית אליהו המכיל תכתבות ודו"חות בנושאים: משכנתא ממשלתית לרכישת דירות לעולים  הפקעת קרקע לבניית שיכון  תשלום עבור תכנון ותרשים.
פר-785/1 10/01/1953 עלון היצוא
פר-803/13 11/01/1953 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
ג-7073/38 29/01/1953 משרד המסחר והתעשיה התכתבות בנוגע לחומר תיעודי אודות המנדט הבריטי המופקד בגנזך המדינה.
ג-2039/6 30/01/1953 אור עקיבא בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לאור עקיבא: תוספת ייצוג  מינויים  מועמדות למשרת מזכירות הועד במעברת אור עקיבא ועוד.
גל-49834/56 23/02/1953 אגודות עותמאניות – חוג עולי בלגיה אגודות עותמאניות – חוג עולי בלגיה
חצ-2548/9 01/03/1953 בעיות אפריקה הצפונית
ג-2327/18 19/03/1953 קרית ביאליק – הקצאת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון על הקצאת דירות בקרית ביאליק המכיל התכתבות בנוגע לסידור ילדי המשתכנים בבתי-ספר וגני ילדים ובוררות והסכם בין המשתכנים ועמידר לגבי מחירי הדירות בקרית שמריהו.
חצ-2536/3 01/04/1953 יחסי טורקיה – שבדיה
פר-797/4 09/04/1953 פרטיכל
ג-2314/33 10/04/1953 חולון – הקצאת דירות התכתבות ודוחות בנושאים: קבלת דירות בחולון  העברת דירות לשיכון שוטרים  בקשות לשיכון בחולון.
גל-22655/15 04/05/1953 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הדרום – מושב פעמי תש"ז – מיקום למקלטים תיקון לתכנית מפורטת – מושב פעמי תש"ז – מיקום למקלטים: הפקדת התכנית והחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום.
גל-54174/31 07/05/1953 שובל 2 (מושב) – הקצאת דירות. התכתבות בין אגף השיכון במשרד העבודה לסוכנות היהודית בעניין בנייה במושב שובל 5 7 8 2 ורשימת המועמדים לדיור במושב.
ג-3300/5 13/05/1953 תיקי מינהל מלווה חובה- שטובל זאב רחוב אפרים קרית ביאליק מלווה חובה
ג-2044/41 01/06/1953 הענקות –  קריית שמונה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לקריית שמונה: מענקים מיוחדים  דרוג מענק  חגיגות העשור לקריית שמונה  קליטת משפחות עולים  בקשה להגדלת סכום המענק עקב ריבוי אוכלוסין ברשות  הענקה כללית לשנים 1955/56  הודעות זיכוי ועוד.
ג-4959/16 24/06/1953 משנה למנכ"ל מילמן – רשות הפיתוח דוחות והתכתבות אודות פיתוח תשתיות מגורים.
חצ-2541/21 01/08/1953 על המתרחש במרוקו
ג-2309/21 03/08/1953 באר שבע – תכנון השיכון וביצוע חלק ב' תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון וביצוע של שיכון קרן ורבורג (חלק ב') – משקי עזר  שיכון עממי  תלונות על טיב העבודה  הקמת בנייני עפר בבאר שבע  תקציבי שיכון  תרשימים.
ג-3300/6 21/08/1953 חוק מלווה חובה- לרנר יצחק  רחוב י"ח 28 קריית חיים
חצ-1619/10 01/09/1953 וושינגטון – התכתבות בענין איזדור סקורה.
חצ-2527/2 01/09/1953 עיתונות חוץ – טורקיה
ג-2141/38 05/09/1953 מינהל מחוז נצרת – סכסוך קרקעות: שדה אילן – סגירה סכסוך קרקעות: שדה אילן – סגירה
חצ-164/2 01/10/1953 מכתבים יוצאים ונכנסים של יעקב צור
גל-47281/44 16/10/1953 משרות פנויות במשרד האוצר  מנהל מלווה חובה  איזור לוד 6  ת"א מכרזים למשרות פנויות בשירות המדינה  משרד האוצר (מנהל מלווה חובה) – טפסי מועמדים והחלטת ועדת הבוחנים.
ג-4423/31 01/11/1953 ביצוע שיכון עממי
חצ-2531/7 01/11/1953 מגע עם נציגים זרים בחו"ל
ג-3964/12 25/11/1953 שטח שיפוט – שלחים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע להקמת המועצה האזורית שלחים: פקודת המעוצה המקומית 1941 צו המקים מועצה אזורית שלחים  ביוגרפיה על נציגי המועצה האזורית שלחים  מפת שטח השיפוט של המועצה האזורית שלחים   הזמנות לטקס הפתיחה של המועצה האזורית שלחים  מינוי חברי המועצה
ג-5412/16 01/12/1953 חוק מלווה חובה – תיק מס' 1 – חלק ב' חוק מילווה חובה ( תיקון ) 1954 – הערות והסברים  דו"חות על הכנסות מלווה חובה תקופתיים  אומדנים של הכנסות  החלטות הממשלה  תזכיר הצעת חוק; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ( כולל הצעת עורך-דין ס. וולף לתיקון החוק 10.12.53 )
פר-776/2 10/12/1953 המשק העולמי
גל-49835/78 15/12/1953 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"י בית-הכנסת המרכזי ביד-אליהו אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"י בית-הכנסת המרכזי ביד-אליהו.
גל-1697/46 01/01/1954 בית ספר ממלכתי דתי לנוער תלמים כוח אדם בהוראה; תקינה
גל-5910/15 01/01/1954 (קו שובל המערבי) תכנית בנין ערים עג/161-חוות שובל מערבית (חוות בריר). מצורפת תכנית.
גל-12384/6 01/01/1954 כבישים: כביש גישה לכפר עבדון כבישים: כביש גישה לכפר עבדון.
פר-785/3 01/01/1954 עלון היצוא
פר-812/6 01/01/1954 ISRAEL CALENDAR OF EVENTS
פר-812/1 01/01/1954 CALEMDAR OF EVENTS
פר-812/10 01/01/1954 ISRAEL TOURIST FORTNIGHTLY
פר-802/1 01/01/1954 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-776/3 01/01/1954 המשק העולמי
ג-3300/7 01/01/1954 תיקי מנהל מלווה חובה – רייס נתן מלווה חובה
פר-802/2 03/01/1954 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-795/3 05/01/1954 בטאון הטכנולוג בחטיבת המזון
פר-785/2 09/01/1954 עלון היצוא
פר-803/12 10/01/1954 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
ג-4165/57 31/01/1954 חטיבת-מזון – מחלקת קיצוב בתיק – התכתבויות מתייחסות למחלקת הקיצוב והתנהלותה; קיצוצים מחטיבת המזון; הצעות תקן לעובדים לשנת התקציב 1954-1955.
ג-3714/8 01/02/1954 מלון השרון התכתבות בין הלשכה לסיוע טכני במשרד ראש הממשלה  המפקח על מטבע חוץ במשרד האוצר ומלון "השרון" בהרצליה בנוגע לאישורי העסקה במלון לטבחים ועובדים מקצועיים נוספים לא ישראלים (ממדינות אחרות) ותנאי ההעסקה שלהם.
ג-2254/40 02/04/1954 אדלר ג'ון התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד ראש הממשלה ליונה (ג'ון) אדלר  עיתונאי העיתון ג'רוזלם פוסט.
גל-4020/12 16/05/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – קיסריה אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – קיסריה.
פר-776/4 19/05/1954 המשק העולמי
ג-3933/15 27/05/1954 הועדה להמלצת סרטים לפסטיבלים התכתבויות ועלוני מידע בעניין פעולתה של הועדה הממליצה על הסרטים שייצגו את ישראל בפסטיבלי סרטים בינ"ל (פסטיבלים באדינבורג וונציה) ופרטים על הסרטים המומלצים.
גל-14834/11 01/06/1954 רוטרי יובל 25 שנה למועדון רוטרי בירושלים – חוזרים  הזמנות; התכתבות בנדון וכו'
חצ-2527/3 01/06/1954 עיתונות חוץ – טורקיה
חצ-2547/5 01/06/1954 יחסי מסחר עם טורקיה
חצ-3065/2 01/06/1954 חידוש המלחמה
ש-65/5 08/06/1954 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית שלחים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למועצה האזורית שלחים: תוספת הקצבה להזנת ילדים  דמי חכירה  מטבחי הזנת ילדים  קייטנות לילדים  פתיחת המועצה האזורית שלחים  תקציב המועצה לשנים 1954-55.
גל-47460/8 11/06/1954 משרות פנויות במשרד המשפטים  פרקליט למטרות חוק מלווה חובה בדרגה ה-ד (משפטים) חיפה מכרזים למשרות פנויות בשירות המדינה  משרד המשפטים (פרקליט למטרות חוק מלווה חובה) – שמות המועמדים והחלטת ועדת הבוחנים.
גל-49087/64 06/07/1954 אגודות עותמאניות – "נוה ישראל" ת"א אגודות עותמאניות – "נוה ישראל" ת"א.
פר-777/1 28/10/1954 המשק העולמי
ג-2316/2 01/12/1954 טבריה – תכנון וביצוע התכתבות ודוחות בנושאים: תוספת בנייה בטבריה עילית  בוררות בדבר מחירי הדירות  פיקוח על ביצוע העבודה בשיכון העולים בטבריה עילית  תרשימים.
ג-5412/17 01/01/1955 חוק מלווה חובה – תיק מס' 2 – חלק א' חוק מילווה חובה ( תיקון ) 1955 – תסקיר מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 7.3.55  הצעת חוק  החלטות הממשלה וועדת השרים; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
פר-785/5 01/01/1955 עלון היצוא
פר-795/5 01/01/1955 הלוואות לפיתוח התעשייה והמלאכה
ג-2833/41 01/01/1955 פוקס קרל צלונה כנגד נציב שירות המדינה
ג-3325/25 01/01/1955 מין העיר אל הכפר מין העיר אל הכפר
פר-785/4 03/01/1955 עלון היצוא
פר-812/9 04/01/1955 ISRAEL TOURIST FORTNIGHTLY
פר-792/2 08/01/1955 סדרת סקירות כלכליות על ארצות חוץ
פר-803/11 12/01/1955 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-777/2 20/01/1955 המשק העולמי
מפה-2507/1 01/02/1955 ( ישראל ) – רוחמה – גליון   10/4 – 12 בתיק מפה טופוגרפית של אזור רוחמה ללא סימונים עליה. קנה מידה 1:5000
פר-797/3 05/02/1955 פרטיכל
גל-49837/38 09/02/1955 אגודות עותמאניות – ארגון הגננים בת"א והסביבה אגודות עותמאניות – ארגון הגננים בת"א והסביבה.
גל-49105/66 19/03/1955 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של חוג חתם סופר אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של חוג חתם סופר.
פ-5469/5 01/04/1955 ביקור שר האוצר בארגנטינה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.   בתצלומים – ביקור שר האוצר לוי אשכול בבית הספר בארגנטינה בו נטל חלק בחגיגה המסורתית של קבלת השבת במקום.
פ-5469/6 01/04/1955 ביקור שר האוצר בארגנטינה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  בתצלומים – ביקור שר האוצר לוי אשכול בארגנטינה. לוי אשכול בלווית רעייתו אלישבע אשכול.
פ-5469/9 01/05/1955 ביקור שר האוצר באורוגוואי קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  ביקור שר האוצר לוי אשכול באורוגוואי; בתצלומים – שר האוצר אשכול בלוויית שר האוצר של אורוגוואי  ד"ר ארמנדו מלא ושני הנספחים אסיפת העם לכבוד יום העצמאות ופתיחת המגבית; השר אשכול סוקר משמר כבוד צבאי שבא ללוותו.
ג-3318/20 06/05/1955 חיפה העיר חיפה העיר.
פר-777/3 13/05/1955 המשק העולמי
ג-2087/27 19/05/1955 קרית שמונה היטל עינוגים – אגרת העברת מקרקעין  אגרת תעודת אישור
גל-2401/35 02/06/1955 המחלקה המוסלמית התכתבות עם ראשי ערים בנוגע למבנים קדושים ולמצבם שכירויות מבנים.
ג-2323/1 07/06/1955 נתיבות – תכנון וביצוע תיק של משרד הבינוי והשיכון על תכנון וביצוע בנייה בנתיבות המכיל תכניות לבניית מרכז אזורי בעזתה ותכניות לשיכון עולים ומוסדות ציבור: מוסדות חינוך  מועדון  לשכת עבודה  בתי מלאכה  בית כנסת וכו'; תרשימים.
פר-778/3 12/06/1955 המשק העולמי
פר-778/2 12/06/1955 המשק העולמי
ג-2872/3 04/07/1955 המחלקה לפיתוח חקלאי – נגב וערבה התכתבויות  סקירות ודוחות בנושא פיתוח חקלאי בנגב ובערבה-תכניות לביצוע מחקרים שנקבעו ע"י התחנה לחקר החקלאות ברחובות (סקר קרקעות  גידול עצי פרי  גידול צאן  פיתוח ענף המדגה  מחקר הידרולוגי ועוד) אומדן תקציבי לביצוע המחקרים  דוחות מחקר  תקציבי פיתוח החקלאות ועוד.
פ-2001/12 01/08/1955 יצחק בן-צבי – S. B. Tukopf (ס.ב. טוקופף) מכתב מסיגמונד. ב. טוקופף מניו-יורק לנשיא בן-צבי בו הוא מציע לו להקים אתר קדוש בינלאומי על הר סיני ושולח לו במצורף שיר מפי עטו: "אלהים בתא המושבעים" (השיר לא נמצא בתיק)  מכתב תשובה קצר מלשכת הנשיא הכולל תודה בשם הנשיא על המכתב והשיר ודחית ההצעה כלא רלוונטית לאור עובדת היות הר סיני בשטח מצרים.
גל-7643/51 19/08/1955 לשכת השר – תכנון ופתוח החולה בתיק הצעה לייבוש החולה.
פר-777/4 20/08/1955 המשק העולמי
חצ-3040/6 01/09/1955 מעבר אוניות וסחורות לאילת
גל-7262/4 22/09/1955 האוניברסיטה העברית בקשות לרשיונות יצוא עבור האוניברסיטה העברית (יצוא ספרות מדעית ע"י בית הספרים הלאומי  הוצאת ספרים מאגנס  החברה המזרחית הישראלית  מכון למדעי הטבע ועוד)  בקשות לרשיונות יבוא עבור ציוד לאוניברסיטה (חלקי מעליות  ציוד מעבדתי לצרכי מחקר והוראה  ציוד צילום לספריה הלאומית  ציוד ארכיאולוגי  כימיקלים ועוד). חלק מן הסחורה המיובאת נעשתה באמצעות חברת השילומים.
חצ-8069/3 01/11/1955 בן- גוריון
ג-4175/34 07/11/1955 חטיבת-מזון – קרן השוואה יבוא בשר ובקר קפוא מארגנטינה
ג-4954/14 17/11/1955 משנה למנכ"ל מילמן – קטמון  ירושלים (כרך א') תכנון אכלוס ציבורי בקטמון.
חצ-2536/2 01/12/1955 יחסי יוון – טורקיה
ג-3734/27 02/12/1955 זינה הרמן התכתבות בין זינה הרמן  נציגת ישראל ביוניצ"ף  הלשכה לסיוע טכני במשרד רה"מ  תמר שוהם מנציגות ישראל באו"ם וגורמים נוספים בעניינים הקשורים ליחסים בין מדינת ישראל לאו"ם וליוניצ"ף  הפליטים הפלסטינים ברצוית עזה ועוד.
ג-5412/18 01/01/1956 חוק מלווה חובה – תיק מס' 2 – חלק ב' חוק מילווה חובה ( תיקון ) 1956 – חוק – רשומות; חוק 1958 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה  הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי
פ-913/12 01/01/1956 מכתבים מתקופת כהונתי של יעקב צור כשגריר בפריז התכתבות מקצועית ואישית עם ולטר איתן  אליעזר דורון  שמואל נאמן  גד פרומקין  יצחק בן-צבי בנושאים: הצעה להזמין את נשיא המדינה יצחק בן-צבי לביקור בצרפת  ייסוד אגודת ידידות ישראל – פורטוגל  קטע מעיתון ידיעות-אחרונות בנושא רצח אליהו סינאני ועוד.
ג-4563/18 01/01/1956 חטיבת התעשיה – האוניברסיטה העברית רשימת מחקרים מתוכננים בתחומי הכימיה והמזון  מבצע המחקר  תקציב המחקר ועוד.
ג-2020/55 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – קרית-עמל תיק ריק- מכיל עמודים ריקים ללא תוכן
פר-327/3 01/01/1956 שנתון הממשלה תשט"ז  סקירות על המבנה הארגוני ועל הפעילות העיקרית של משרדי הממשלה ושאר מוסדות  המדינה  הכנסת  לשכת הנשיא וצה"ל
פר-791/2 01/01/1956 חצי שנתון של עלון היצוא
פר-795/4 01/01/1956 דו'ח על פתוח התעשייה והמלאכה במרכזים העירוניים באזורי הפיתוח
פר-786/2 02/01/1956 עלון היצוא
פר-796/2 04/01/1956 דו'ח על תיעוש אזורי פיתוח
פר-787/2 10/01/1956 היצואן
ג-4958/8 29/01/1956 משנה למנכ"ל מילמן – חוזי חכירה קבועים חוזי חכירה קבועים  –  חוזי חכירות במסגרת מפעל חסכון  חוזי חכירה בין המשתכנים לבין רשות הפיתוח  דמי חכירה בצפון תל אביב  רישום בספרי האחוזה  הוצאות רישום הדירות השיכון העממי  שיכון עממי – חוק הגנת הדייר  חוזה חכירת משנה  העברת זכות חכירת המשנה  הצעת התהליכים בהעברת זכויות בשיכון העממי  סיכומי פגישות עם מנכ"ל משרד העבודה  פטור ממיסי רכוש  סיכומי ישיבות הועדה המשותפת  סיכומי פגישות באגף השיכון ועוד
פר-779/3 12/02/1956 המשק העולמי
פר-778/4 14/02/1956 המשק העולמי
ג-4959/11 26/02/1956 משנה למנכ"ל מילמן – רשות הפיתוח – פרוטוקולים הקצאות קרקע לצרכי שיכון ממשלתי ישיבות ופרוטוקולים
גל-49838/54 29/02/1956 אגודות עותמאניות – שומרי הדת עדה ישראל אגודות עותמאניות – שומרי הדת עדה ישראל.
חצ-2536/8 01/03/1956 יחסי טורקיה – פאקיסטן
חצ-2536/15 01/03/1956 יחסי ישראל – טורקיה
גל-5909/35 19/03/1956 עוזה מרכז כפרי בתיק שרטוטים ואישורים לבנייה במושב עוזה.
ג-12755/13 01/04/1956 החברה המרכזית לשיכון ובנין
ג-3330/49 03/04/1956 חוק תפיסת מקרקעין. הצעות חוק- ישובים חסרי מעמד רשות מקומית – 1956 הצעת תזכיר הצעת חוק- תפיסת מקרקעין
גל-49088/45 09/04/1956 אגודות עותמאניות – אגודת אוהדי ושוחרי הסרט הטוב בחולון אגודות עותמאניות – אגודת אוהדי ושוחרי הסרט הטוב בחולון.
גל-64027/9 22/04/1956 אגודה צרכנית יצרנית שתופית עבדון בעמ בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לאגודה צרכנית יצרנית שיתופית עבדון בע"מ: הודעה על מחיקת האגודה  הוספת האגודה לרשימת האגודות  בקשה לרישום אגודה שיתופית  תקנות האגודה ועוד.
חצ-2531/33 01/05/1956 יחסי מצרים – טורקיה
פ-2540/7 01/06/1956 חומר של נחמיה צורי – [חומרי מחקר על אזור תל יוסף]  טיוטות סקירות מאת נחמיה צורי בנושאים: "קווים לתולדות אזור בית יוסף"  "בפעולה הארכיאולוגית בעמק" ו"בשדה נחום" ומכתבים נלווים.  הערה לגבי הסקירות:  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-49838/75 12/06/1956 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי קלימנטוב והסביבה ע"י ארגון יוצאי קלימונטוב בישראל ר"ג אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי קלימנטוב והסביבה ע"י ארגון יוצאי קלימונטוב בישראל ר"ג.
פר-778/5 18/06/1956 המשק העולמי
פר-773/1 16/08/1956 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פ-5469/3 04/09/1956 ביקור שר האוצר בחגיגת נטיעות "פרדס בחסכון" קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  בתצלומים – חגיגת הנטיעות של 'פרדס בחיסכון' באבן יהודה בהשתתפותו של שר האוצר לוי אשכול.
פר-778/1 15/09/1956 המשק העולמי
חצ-407/19 01/11/1956 חידוש המלחמה  ב'.
גל-64002/4 26/11/1956 אגודה צרכנית יצרנית שתופית עוזה בעמ מאזן כלכלי של אגודה צרכנית יצרנית שתופית עוזה בע"מ.
חצ-3119/19 01/12/1956 פקיסטן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
פר-797/2 11/12/1956 פרטיכל
פר-811/4 01/01/1957 ידיעות הגזברות
פר-789/1 01/01/1957 עלון היצוא- שנתון
פר-772/1 01/01/1957 המאזן של החשבון המסחרי
פר-803/7 01/01/1957 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-792/3 02/01/1957 סדרת סקירות כלכליות על ארצות חוץ
פר-786/3 02/01/1957 עלון היצוא
פר-779/4 02/01/1957 המשק העולמי
פר-787/3 03/01/1957 היצואן
פר-811/3 03/01/1957 ידיעות הגזברות
פר-806/2 04/01/1957 שרות לעובד
פר-779/1 05/01/1957 המשק העולמי
פר-779/2 07/01/1957 המשק העולמי
ג-4159/13 07/01/1957 חטיבת-מזון – היטל על עדשים בתיק התכתבויות של חטיבת המזון מול איגוד הטחנות לגריסים בישראל ומול טחנת עמק זבולון בנוגע לייבוא עדשים מטורקיה.
פר-787/4 08/01/1957 היצואן
פר-780/1 10/01/1957 המשק העולמי
פר-802/7 12/01/1957 ISRAEL ECONOMIC FORUM
ג-2256/109 24/01/1957 ג'ינו אהרון פניותיו של אהרן ג'ינו מטבריה לראש הממשלה דוד בן גוריון  בנוגע לקיפוח זכויותיו והעברת תלונתו למועצת פועלי טבריה.
ג-3711/19 25/01/1957 בנק ישראל בקשות להשתלמות 1957/58 מאת דוד כוכב  מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל.
גל-49839/50 11/02/1957 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש עקיבא פישל גרנביץ ז"ל שע"י בית-הכנסת דחסידי גור רח' ברזילי 4 ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש עקיבא פישל גרנביץ ז"ל שע"י בית-הכנסת דחסידי גור רח' ברזילי 4 ת"א.
ג-1957/9 04/03/1957 מועצה אזורית יזרעאל – מסים התכתבויות הנוגעות לאישורים להפחתות והנחות במיסים (ארנונה כללית על אדמה חקלאית) לשנים 1959-1960 במועצה האזורית יזרעאל; מתן כתב הסמכה מאת שר הפנים לממונים על המחוזות להשתמש בסמכותו של שר הפנים לגבי המועצות האזוריות שבתחום המחוז; הנחות תשלום – נתונים; תשלום מיסים על-ידי קהילת ציון אמריקאית;
גל-47318/7 11/03/1957 אשבול – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ניהול כלכלי במושב השיתופי אשבול.
ג-4958/1 13/03/1957 משנה למנכ"ל מילמן – פרוטוקול ישיבות מחלקה למפעלי שיכון פרוטוקול ישיבות מחלקה למפעלי שיכון.
פר-779/5 14/03/1957 המשק העולמי
ג-3320/38 24/04/1957 עין זיתים כפר "עין זיתים" – מרכז להכשרה והשתלמות חקלאית וכללית לנוער של כפרי הסביבה.
ג-4957/5 10/06/1957 משנה למנכ"ל מילמן – שיכון ארעי וצריפונים טיפול ממשלתי בשיכון ארעי וצריפונים.
ג-4947/32 16/06/1957 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת השיכון המכיל פרוטוקולים מישיבות הועדה  הוצואת והכנסות של המחלקה לנכסים עירוניים  דו"ח והמלצות ליעול ולחיסכון באגף נכסי המדינה ודו"ח על פעולות המחלקה לנכסים עירוניים (אפריל 1959- מרס 1960).
ג-4958/9 03/07/1957 משנה למנכ"ל מילמן – חוזים עם המשתכנים חוזים עם המשתכנים  מפעל החסכון לבניין  משכנות עוני
ג-4939/18 09/07/1957 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת נפתלי – לקביעת שכר דירה  בדירות עמידר תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת נפתלי לקביעת שכר דירה בדירות עמידר; התיק מכיל התכתבויות ומסמכים בעניין החלטות הועדה לקביעת שכר דירה  סיכום פגישה בנידון הפעלת מסקנות הועדה  פרוטוקלים מישיבות הועדה  המלצות ומסקנות הועדה ועוד'.
פר-773/3 17/07/1957 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פר-798/5 29/07/1957 פרוטוקולים מישיבת המועצה של בנק לאומי לישראל
ג-4383/3 05/08/1957 תיקי ישובים – קרית שמונה – קרקע כרך ב' תכנון שיכון ובניה בקרית שמונה.
פר-773/2 01/10/1957 המשק העולמי- שווקים ומחירים
גל-49106/9 11/11/1957 אגודות עותמאניות – אגודת החזנים ובעלי התפלה אגודות עותמאניות – אגודת החזנים ובעלי התפלה
חצ-209/10 01/12/1957 מצב היהודים בתפוצות צפון-אפריקה בתיק גם חומר על המצב המדיני בארצות אלה.
פ-2770/1 11/12/1957 חומר בנוגע לעלי בן-צבי  – הבן שנהרג התכתבות  פרוטוקולים  קטעי עתונים בנוגע לפעולות הנצחת הבן עלי  שנהרג בעת הגנה על קיבוצו בית-קשת. מדובר בפעולות הנצחה במוסד שנקרא על שמו באשקלון ובקיבוץ בית-קשת.
פ-2390/3 23/12/1957 מסמכים בנוגע ללשכת המסחר בירושלים מגוון מסמכים של מנשה אלישר בנוגע ללשכת המסחר בירושלים: דו"ח של מנשה אלישר על הזמנת הקונגרס של לשכת המסחר הבינלאומית לירושלים  התכתבות עם אישים שונים (ביניהם: ולטר איתן ומתתיהו לונץ).​
גל-12350/14 01/01/1958 כבישים: להבות הבשן – גונן – משמר הירדן כולל דרדרה – גדות כבישים: להבות הבשן – גונן – משמר הירדן כולל דרדרה – גדות
פר-793/5 01/01/1958 היבוא בפועל
פר-770/5 01/01/1958 הצעות וחוקים
פר-791/3 01/01/1958 חצי שנתון של עלון היצוא
פר-798/4 01/01/1958 עלון פעולות המרכז
ג-3325/83 01/01/1958 ירידה מהארץ. התיק הקצר  עוסק  בידידה  מהארץ  בשנות  ה-50  של המאה  ה-20. ישבו  בין  השאר  מכתבים של  שר  המשטרה  ושר  הפנים.
פר-771/4 02/01/1958 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-803/5 02/01/1958 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-786/4 03/01/1958 עלון היצוא
פר-787/5 03/01/1958 היצואן
פר-793/6 04/01/1958 המשק העולמי
פר-789/2 04/01/1958 עלון היצוא- שנתון
פר-780/3 05/01/1958 המשק העולמי
פר-792/4 08/01/1958 סדרת סקירות כלכליות על ארצות חוץ
פר-812/4 08/01/1958 ילקוט לסיבים וטכנולוגיה של טכסטיל
פר-788/1 09/01/1958 היצואן
פר-781/5 09/01/1958 המשק העולמי
פר-780/2 14/01/1958 המשק העולמי
ג-5442/4 01/02/1958 האיצטדיון הלאומי והאוניברסיטאי – דין וחשבון שוטף האוניברסיטה העברית בירושלים – מחלקת הפיתוח – האיצטדיון הלאומי והאוניברסיטאי – דו"ח שוטף ליום 1.2.58 – כולל פרטי-כל מישיבות ומפה ( ספר כרוך )
ג-4939/2 17/02/1958 לשכת המנכ"ל טנא – בנק אופתיקאי כללי תיק של משרד הבינוי והשיכון על בנק אופתיקאי כללי בערבון מוגבל המכיל התכתבויות בנוגע להלואות  תכניות שנתיות  תרשומות  מימון שיכון עולים ועוד'.
ג-2094/34 25/02/1958 צפת חוק עזר בנושאים: שמירת הניקיון ואיסור העישון.
גל-49840/53 02/04/1958 אגודות עותמאניות – ארגון גג יוצאי מצרים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון גג יוצאי מצרים בישראל.
פר-797/1 08/04/1958 פרטיכל
פר-773/4 17/04/1958 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פר-774/3 26/04/1958 המשק העולמי- שווקים ומחירים
ג-2765/13 04/05/1958 אגף התכנון – רשיונות לבניה בתיק התכתבויות  בקשות ואישורים לרשיונות בניה באיזור אילת.
פר-780/4 14/05/1958 המשק העולמי
ג-1954/8 28/05/1958 מועצה אזורית יזרעאל – תקציב 58/9 תקציב המועצה האזורית יזרעאל לשנת הכספים 1958/59 והצעה לתקציב נוסף לשנת 1958/59.
ג-5465/19 01/06/1958 שנתון הממשלה תשי"ט תמליל שיחה ב- "קול ישראל" 22.9.58 ביומן החדשות לקראת פרסום של שנתון תשי"ט; רשימות הנהלת משרדי ראש-הממשלה  חקלאות  משטרה; אישורי קבלה  הערות ותלונות  הודעות  חילופי מכתבים וכו'
ג-2048/12 04/06/1958 תקציב בלתי רגיל – קריית שמונה ניהול כלכלי קרית שמונה.
פר-774/4 25/06/1958 המשק העולמי- שווקים ומחירים
חצ-4488/12 01/08/1958 ראובן שילוח – ענינים מדיניים כלליים התכתבות ודו"ח בנוגע לאיחודים הכלכליים האירופיים וישראל  יחסי ישראל-צרפת  יחסי צרפת-גרמניה ובעיית ברלין  בעיית הדיג ברצועת עזה  ועוד.
ג-4960/23 12/08/1958 משנה למנכ"ל מילמן – עמידר (כרך ב') עמידר: החברה הלאומית לשיכון עולים דוח פעולות האג  דוחות אכלוס דירות; זיכרון דברים מישיבת מועצת המנהלים – דוח המנהל הכללי
פר-774/5 27/08/1958 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פר-781/1 16/09/1958 המשק העולמי
חצ-1769/5 01/10/1958 וושינגטון – תיק ללא שם: ענינים שונים הקשורים בירושלים.
גל-1366/4 20/10/1958 בית-הספר האזורי "אבן שמואל" מחוז דרום התכתבות בעניין הרחבת מסגרות לימוד לכיתות הקדם מקצועיות
ג-3328/21 24/10/1958 מפלגות ערביות מפלגות ערביות.
ג-4963/7 05/11/1958 משנה למנכ"ל מילמן – חברת מעונות עממים התכתבות של משרד השיכון (ולפני ייסודו: אגף השיכון במשרד העבודה) בנוגע לתכנון ובניה של שיכונים ע"י חברת "מעונות עממיים".
גל-441/22 11/11/1958 כתבי הסמכה לדיינים – הרב פיטוסי יהושוע בתיק – כתבי מינוי והסמכה לרבנים – התכתבויות;
פר-781/2 29/11/1958 המשק העולמי
ג-4958/5 24/12/1958 משנה למנכ"ל מילמן – רשום בספרי האחוזה בתיק התכתבויות בנוגע לתקנות להעברת מקרקעין  רישום שיכוני רמת אביב בספרי האחוזה  חוזה מכירה במסגרת שיכונים ציבוריים לצורך רישום במשרד ספרי האחוזה  בעלות בשיכונים  הוצאות רישום ובניה מחוץ לתקציב  אישורי העירייה לרישום חכירות ומשכנתאות על אדמת קק"ל  העברת בעלות הקרקע למשתכנים בשיכון העממי   פרוטוקולים מישיבות הוועדה לרישום במשרד ספרי האחוזה ועוד
פר-811/1 29/12/1958 ידיעות ותגובות
פר-781/3 30/12/1958 המשק העולמי
גל-12393/23 01/01/1959 כבישים: מכביש שלחים לכביש דורות – רוחמה כבישים: מכביש שלחים לכביש דורות – רוחמה
גל-12393/16 01/01/1959 כבישים: כביש 41  להבות הבשן – גונן כבישים: כביש 41  להבות הבשן – גונן.
חצ-434/6 01/01/1959 ביקור שר החוץ באמל"ט התכתבות בין השגרירות לבין עורכי עיתון פרואני על ביקור גולדה מאיר  מידע על גני הילדים של פרו  פרסום בעיתונות על ביקור גולדה מאיר
פר-786/5 01/01/1959 עלון היצוא
פר-789/3 01/01/1959 עלון היצוא- שנתון
פר-812/12 01/01/1959 דו'ח סטטיסטי לשנים
פר-791/4 01/01/1959 חצי שנתון של עלון היצוא
פר-802/6 01/01/1959 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-798/6 02/01/1959 דו'חות על אישורים של מרכז ההשקעות
פר-770/1 03/01/1959 תעשייה ומסחר
פר-812/7 04/01/1959 ידיעות מן המכון לסיבים ומוצרי יער
פר-782/2 05/01/1959 המשק העולמי
פר-774/2 05/01/1959 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פר-782/3 06/01/1959 המשק העולמי
פר-782/4 07/01/1959 המשק העולמי
פר-787/1 09/01/1959 עלון היצוא
פר-782/5 09/01/1959 המשק העולמי
פר-812/3 09/01/1959 ילקוט לסיבים וטכנולוגיה של טכסטיל
גל-7643/52 16/01/1959 לשכת השר – תכנון ופתוח החולה בתיק סקירה על פעולות רשות החולה בשנת 1958.
פר-781/4 30/01/1959 המשק העולמי
פר-782/1 27/02/1959 המשק העולמי
ג-4405/12 13/03/1959 דו"ח דירות פנויות. כרך א' בתיק דוחות ונתונים של כמות הדירות הפנויות באזורים שונים ברחבי הארץ.
גל-389/43 23/03/1959 כביש מכביש מטולה – טבריה לנאות-מרדכי – להבות-הבשן – גונן התכתבות בענין כביש מטולה – טבריה לנאות-מרדכי – להבות-הבשן – גונן  וצו הכרזה של שר העבודה על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
גל-49842/1 10/04/1959 אגודות עותמאניות – מועדון הסרט הטוב – בית הלן קלר אגודות עותמאניות – מועדון הסרט הטוב – בית הלן קלר
פר-783/1 10/05/1959 המשק העולמי
ג-6177/35 04/06/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – נצרת  בתיק – התכתבויות הנוגעות לתעסוקת ערבים בנצרת; העסקת פועלים במפעל הטקסטיל בנצרת עלית.
גל-49842/11 05/06/1959 אגודות עותמאניות – ארגון עובדי מלב"ן בישראל אגודות עותמאניות – ארגון עובדי מלב"ן בישראל.
גל-42613/9 14/06/1959 רמת-גן – שטח שיפוט בתיק התכתבויות ודיוני בג"צ בנוגע לשטחי השיפוט של רמת גן.
גל-42613/11 14/06/1959 רמת-גן – שטח שיפוט בתיק דו"ח ועדת החקירה לגבולות השיפוט של עיריית רמת גן ושרטוטי הגבולות.
ג-4939/23 31/07/1959 לשכת המנכ"ל טנא – עמידר (כרך ב') תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת עמידר המכיל התכתבויות  פרוטוקולים מישיבות  דו"חות כספיים  זכרון דברים ועוד'.
גל-13975/2 19/08/1959 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – קרית-שמונה חלק א' -1 תוכניות רישום שכונים ציבוריים בקרית-שמונה.
פר-807/1 24/08/1959 תמצית העתונות
פר-799/4 25/08/1959 פרוטוקולים
ג-7275/8 01/09/1959 תיק קפריסין התכתבות טדי קולק בענינים שונים (כולל התייחסות לענינו של אנצו סרני)
פר-774/1 01/09/1959 המשק העולמי- שווקים ומחירים
פר-783/2 17/11/1959 המשק העולמי
ג-4383/4 21/11/1959 תיקי ישובים – קרית שמונה – קרקע כרך ג' הקצאות וניהול שוטף של שיכון בקריית שמונה.
חצ-3371/101 01/12/1959 ספרד – עיתונאים תיק  קצר  בן  6  עמודים  בנושא  עתונאים  מספרד
חצ-3371/103 01/12/1959 ספרד – עיתונאים תיק   שמספר  על  כתבה של    גרציה  רקנה  העוסקת  במקומות  הקדושים  ואינה  מזכירה  בכלל  את  ישראל.
פר-797/6 11/12/1959 פרטיכל
פר-783/3 14/12/1959 המשק העולמי
חצ-3371/104 01/01/1960 ספרד – עיתונאים התיק  עוסק  בעיתונאי  רקנה  ללא  מידע    בעל  ערך.
חצ-3487/35 01/01/1960 ספרד – עיתונאים התיק  עוסק  בצעירים  סוציאליסטים  מתנגדי  המשטר  שרצו  לבקר  בארץ
ג-6358/11 01/01/1960 מועצה ציבורית לשיכון ודיור
ג-6375/11 01/01/1960 מלון "הולילנד"
ג-6401/10 01/01/1960 התנועה הרפורמית. כרך ב'
ג-6327/2 01/01/1960 שנתון הממשלה
פר-791/5 01/01/1960 חצי שנתון של עלון היצוא
פר-770/3 01/01/1960 תעשייה ומסחר
פר-807/4 01/01/1960 תמצית העתונות
פר-795/6 01/01/1960 עלון היצוא (תמציתי)
ג-1916/8 01/01/1960 מעוצה אזורית שלחים – דו"ח כספי לשנת 1959/60 שני עותקים של מעוצה אזורית "שלחים" – דו"ח כספי לשנת 1959/60.
פר-784/1 02/01/1960 המשק העולמי
פר-784/2 03/01/1960 המשק העולמי
פר-802/10 03/01/1960 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-803/1 04/01/1960 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-793/3 05/01/1960 היצוא הישראלי
פר-770/2 06/01/1960 תעשייה ומסחר
פר-796/4 19/01/1960 דו'ח על תיעוש אזורי פיתוח
פר-783/4 24/01/1960 המשק העולמי
גל-11785/39 25/01/1960 קרית-שמונה – היטל מסים – התכתבות בנדון. לוח מסים של היועץ הכספי למשרד הפנים אודות קרית שמונה.
ג-4939/17 12/02/1960 לשכת המנכ"ל טנא – ישיבות ההנהלה תיק של משרד הבינוי והשיכון על ישיבות ההנהלה של לשכת המנכ"ל טנא. התיק מכיל חומר על תכניות שיכון כגון מפעל השיכון העממי  נתונים  סיכומי ישיבות ההנהלה ועוד'.
פ-5469/4 25/02/1960 טקס פתיחת גן ילדים בקרית מוצקין ע"ש אלישבע אשכול קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. תצלומים מטקס פתיחת גן הילדים הממלכתי ע"ש אלישבע אשכול (רעייתו של לוי אשכול) במועצה המקומית קרית מוצקין; בתצלומים – לוי אשכול  אלישבע קפלן (אשכול).
גל-14907/15 06/03/1960 פורטוגל – ספרד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ לענייני נוצרים במשרד הדתות חיים ורדי  בנוגע למאמרים אנטישמים ואנטי ישראליים בפורטוגל וספרד: החוברת "NOSTROS LOS JUDIOS"  "VERDAD y CARIDAD – FAMILIA NUEVA"  בקשות לקבלת מידע על נצורים בישראל ועוד.
פר-807/3 29/03/1960 תמצית העתונות
גל-1678/18 20/04/1960 בית ספר לנערים רמת ישראל בתיק בקשה ואישור לפתיחת בית ספר ממלכתי לנערים ברמת ישראל.
פר-784/4 27/04/1960 המשק העולמי
פר-784/3 27/04/1960 המשק העולמי
ג-6243/16 26/06/1960 עוזאי יעל תיקה האישי במשרד ראש הממשלה: סידור מקום בהפלגה מלונדון לישראל  החלטת הממשלה למנותה כמזכירת הממשלה בפועל  הזמנות לאירועים וכנסים  אי חברותה במכון הבין-לאומי של מזכירים מוניציפליים (International Institute of Municipal Clerks) ועוד.
גל-49815/1 01/07/1960 אגודות עותמאניות – קופת עזרה הדדית שע"י אברכי חסידי גור בירושלים אגודות עותמאניות – קופת עזרה הדדית שע"י אברכי חסידי גור בירושלים.
גל-3803/1 07/07/1960 פרס קפלן – שבוע פריון העבודה. בתיק – על פרס קפלן – פרס ישראלי ניתן על התייעלות והעלאת פריון העבודה; פרוטוקול ועדת פרס קפלן שמונתה על-ידי שר העבודה גיורא יוספטל לשנת תשכ"א – 1961  מסקנות הוועדה  רשימת המפעלים שעתידים לקבל הפרס והנימוקים לפרס;  דוח פעילות בשבוע פריון הייצור; ביקורי שרים  חברי כנסת ואנשי ציבור במפעלי תעשייה ובמוסדות בשבוע פריון הייצור.
פר-799/3 26/07/1960 פרוטוקולים
פר-801/4 06/08/1960 פרוטוקולים מישיבת וועדת המשנה של מועצת מרכז ההשקעות
פר-807/2 24/08/1960 תמצית העתונות
פר-799/2 08/10/1960 פרוטוקולים
גל-51113/52 21/10/1960 קונצנטרה חרשתני – מכשירי כתיבה תיק של משרד העבודה  הרווחה והשירותים החברתיים על קונצנטרה חרשתני- מכשירי כתיבה; התיק מכיל תעודת רישום הסכם קיבוצי בין קונצנטרה למועצת פועלי ירושלים  זכרון דברים בין הצדדים להסכם ועוד'.
גל-13831/1 01/11/1960 מחוז הצפון – לשכת העבודה קרית-שמונה מחוז הצפון – לשכת העבודה קרית-שמונה.
גל-13839/14 01/11/1960 מחוז הצפון – מועצה מקומית קרית-שמונה מחוז הצפון – מועצה מקומית קרית-שמונה.
גל-59401/38 30/11/1960 החברה לבנין ועבודות ציבוריות של סולל בונה הסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות הכללית של עובדים העברים בארץ ישראל  האגוד הארצי של פועלי המתכת לבין החברה לבנין ועבודות ציבוריות מיסודו של סולל בונה.
חצ-2084/15 01/01/1961 עבודת הועדה השלישית בעצרת ה- 15 דו"ח על-ידי תמר אשל
חצ-2611/6 01/01/1961 עבודת הועדה השלישית בעצרת ה-15 דו"ח ע"י תמר אשל
פר-793/1 01/01/1961 היצוא הישראלי
פר-807/5 01/01/1961 תמצית העתונות
פר-789/4 01/01/1961 עלון היצוא- שנתון
פר-812/14 01/01/1961 סיכום יבוא ויצוא יהלומים ללטוש
פר-771/2 01/01/1961 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-803/2 01/01/1961 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
ג-2073/13 01/01/1961 קרית שמונה – תקציב 1961/62 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תקציב לשנת הכספים 1961/62 במועצה מקומית קרית שמונה: תקציב רגיל לשנת הכספים 1961/62  תקציב מתוקן  רשימת עובדי המועצה ודרגותיהם ועוד.
ג-3695/29 01/01/1961 בנק ישראל שתי בקשות להשתלמות מאת מחלקת המחקר בבנק ישראל: לקבוצת חוקרים לפרוייקט הכשרה בנושא מימון  שיווק וחיזוי חקלאי ולמיכאל ברונו.
ג-3695/28 01/01/1961 בנק ישראל שתי בקשות להשתלמות מאת מחלקת המחקר בבנק ישראל: לקבוצת חוקרים לפרוייקט הכשרה בנושא מימון  שיווק וחיזוי חקלאי ולמיכאל ברונו בנושא תכנון וחיזוי כלכלי – ניתוח בין תעשייתי.
פר-812/2 03/01/1961 ילקוט לסיבים וטכנולוגיה של טכסטיל
פר-788/2 05/01/1961 היצואן
פר-802/4 05/01/1961 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-798/1 07/01/1961 עלון פעולות המרכז
פר-796/5 12/01/1961 הלוואות לפיתוח התעשייה והמלאכה
פר-803/3 12/01/1961 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
ג-4383/5 31/01/1961 תיקי ישובים – קרית שמונה – קרקע כרך ד' מסמכים והתכתבויות אודות הקצאת קרקעות למגורים בקרית שמונה.
חצ-3371/97 01/02/1961 ספרד – עיתונאים עוסק  בעתונאי  מספרד  שבא  לארץ  לכתוב  על  משפט  אייכמן
ג-4962/8 05/02/1961 משנה למנכ"ל מילמן – משכנות עוני הסתדרות שיכון ציבורי בתל אביב.
חצ-3371/102 01/03/1961 ספרד – עיתונאים תיק  לא  מושלם  בקשר  לעיתונאי  ספרדי.
א-7164/7 01/03/1961 לשכת שר העבודה יגאל אלון ומרדכי נמיר – השר (המשך מתיק 6) התכתבות בנוגע להצעת תקציב מטבע חוץ לשנת הכספים 1962/93  שיתוף המעבידים עם שירות התעסוקה  מצב התעסוקה בערי פיתוח  איתור מקומות לבנות בתי-מגורים לבדואים בנגב  ראשי פרקים לביצוע התכנית הכלכלית ועוד.
חצ-3025/20 01/03/1961 יחסים עם ספרד
פ-2395/2 14/03/1961 נאום מנשה אלישר בכנס של לשכת המסחר בירושלים נאום מנשה אלישר בכנס חגיגי במלאת 10 שנים ללשכת המסחר בירושלים.​
פר-799/1 01/04/1961 פרוטוקולים
פר-808/2 30/05/1961 תמצית העתונות
חצ-3371/100 01/06/1961 ספרד – עיתונאים העיתונאי  הספרדי    דה-לה-רוסה  בא  לארץ  וסקר  באופן  מבריק  את  משפט  אייכמן  בשנת  1961.
גל-3874/3 04/06/1961 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-שמונה כרך ג' תוכניות בניית שיכונים בקרית שמונה.
פר-800/5 09/06/1961 פרוטוקולים
חצ-3371/99 01/08/1961 ספרד – עיתונאים
פר-812/11 02/08/1961 דו'ח סטטיסטי לחודשים
פר-808/1 08/10/1961 תמצית העתונות
גל-42613/7 13/10/1961 רמת-גן – שטח שיפוט בתיק התכתבויות בנוגע לשטחי השיפוט של עיריית רמת גן.
ג-4967/4 15/10/1961 משנה למנכ"ל מילמן – שייך מוניס התכתבות של משרד השיכון בנוגע לתכנון ובניה של שיכונים באזור ששייח' מוניס  כיום שכונת רמת אביב.
גל-42613/8 25/10/1961 רמת-גן – שטח שיפוט בתיק התכתבויות ושרטוטים הנוגעים לשטח המוניציפלי של עיריית רמת גן  דו"ח ועדת חקירה לגבולות השיפוט של עיריית רמת גן והסביבה. שטחי השיפוט מתייחסים לאורניברסיטת בר אילן  תל השומר  אדמות חיריה  שכונת תל ליטוינסקי.
פר-801/3 07/12/1961 פרוטוקולים מישיבת וועדת המשנה של מועצת מרכז ההשקעות
ג-2611/5 15/12/1961 מר צבי זינדר – ארועים – הצעות תכנית פעולה לחגיגות ים סוף  סקירה על היחידה לאירועים  הצעת תקציב ליחידה לארוכים לשנת הכספים 1962/63 ודו"ח על פעולות היחידה לאירועים.
ג-4384/12 28/12/1961 תיקי ישובים – קרית שמונה – מוסדות ציבור כרך ז' דיור  חינוך ותשתיות מגורים בקריית שמונה.
גל-13939/1 01/01/1962 בית-נטופה התכתבות בעניני ביה"ס אזורי  דרך גישה לבקעת בית-נטופה והכפרים עראבה וסכנין  מוביל המים הארצי  לשכת חיפה
גל-17029/27 01/01/1962 בית נטופה בתיק בעיקר קטעי עתונות בענין תלונות תושבי העמק כנגד הפקעת אדמות  לצורך מפעל מוביל המים הארצי  והתכתבות מצורפת
פר-328/3 01/01/1962 שנתון הממשלה שנתון הממשלה תשכ"ב  דברי דוד בן גוריון על מדיניות הממשלה  הכנסת החמישית וכל משרדי הממשלה תוצאות הבחירות לכנסת החמישית  חוקים שהתקבלו במושב השני של הכנסת הרביעית  אמנות והסכמים בינלאומים  פעילות בתי המשפט בישראל בתיק גם מודעות ופרסומים של המדפיס הממשלתי
פר-793/2 01/01/1962 היצוא הישראלי
פר-771/1 01/01/1962 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-808/5 01/01/1962 תמצית העתונות
פר-806/4 01/01/1962 יומן יצוא ישראל- אנגלית
פר-789/5 01/01/1962 עלון היצוא- שנתון
פר-771/3 01/01/1962 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-772/4 01/01/1962 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
כ-593/21 01/01/1962 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 5) – פניות ציבור – עצומה למען יהדות ברית-המועצות עצומה בעד יהדות ברית-המועצות
פ-3266/17 01/01/1962 התכתבות בין אסתר הרליץ לבין אנשים שונים. התכתבות  תצלומים ועלון בדנית "ISRAEL 1973-1948" בנושא קשרי ישראל-דנמרק וקשרים בין אישים ישראלים לדנים  ביקור ראש ממשלת שוודיה טאג ארלנדר בארץ  אירועים לכבוד שנת ה-25 למדינה ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-1266/13 01/01/1962 עצומה להכרה באוניברסיטת תל אביב כאוניברסיטה שוות זכויות למוסדות ההשכלה הגבוהה עצומה בעד הכרה באוניברסיטת תל-אביב כשאר מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל המשך בתיק מספר 14
גל-1266/14 01/01/1962 עצומה להכרה באוניברסיטת תל אביב כאוניברסיטה שוות זכויות למוסדות ההשכלה הגבוהה עצומה בעד הכרה באוניברסיטת תל-אביב כשאר מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל המשך מתיק מספק 13
פר-788/3 03/01/1962 היצואן
פר-771/6 07/01/1962 תעשייה ומסחר
פר-812/5 08/01/1962 ילקוט לסיבים וטכנולוגיה של טכסטיל
פר-803/4 11/01/1962 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-798/3 12/01/1962 עלון פעולות המרכז
פר-802/9 12/01/1962 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-796/3 14/01/1962 דו'ח על תיעוש אזורי פיתוח
ג-6956/13 14/02/1962 לשכת השר פנחס ספיר – פיחות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה פנחס ספיר  בנוגע לפיחות ערך המטבע: סיכום הוצאות עקב הפיחות בתחילת שנת 1962  מסמך רקע לדיון על עלית המחירים בוועדת הכספים  סקירת ההתפתחות במשק במחצית הראשונה של שנת 1962 מטעם הרשות לתכנון כלכלי ועוד.
פר-801/2 24/02/1962 פרוטוקולים מישיבת וועדת המשנה של מועצת מרכז ההשקעות
פר-800/4 16/04/1962 פרוטוקולים
פר-808/4 20/05/1962 תמצית העתונות
גל-46573/4 10/09/1962 משכנתאות הוראות בדבר סילוק מוקדם של משכנתאות  התכתבויות וקטעי עיתונות בנושא.
פר-808/3 12/09/1962 תמצית העתונות
פ-1032/4 17/09/1962 חקלאות חקלאות
גל-390/3 10/10/1962 כביש ראש-פינה – מטולה עם כביש גונן – דרדרה התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה של שר העבודה  על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל. מצורף תרשים.
פר-800/3 19/11/1962 פרוטוקולים
גל-14942/17 25/11/1962 קשרים עם הגולה. כרך ו' התיק עמוס בהתכתבויות בנוגע לקשרים עם יהדות התפוצות  חינוך יהודי בתפוצות  בעיות של כשרות  שחיטה כשרה  נישואי תערובת  ביקורי רבנים המגיעים מחו"ל  שליחות שוחטים ואנשי דת לקהילות יהודיות בחו"ל  ברכות  הסמכת רבנים ועוד
ג-4954/15 14/12/1962 משנה למנכ"ל בן-ציון מילמן – קטמון  ירושלים (כרך ב') התכתבות בין סמנכ"ל משרד השיכון  בן-ציון מילמן  המנכ"לים דוד טנה  ראש עיריית ירושלים מרדכי איש-שלום   מנכ"ל  חברת "עמידר" אריה אורון  חברת "שיכון ופיתוח"  נציגי תושבים בשיכוני הקטמונים (קטמון) בירושלים וגורמים נוספים בנוגע לתכנון בניית שיכונים בקטמונים ופיתוח השכונה.
ג-6252/22 01/01/1963 ממשלה חדשה
פ-2717/8 01/01/1963 חיבורי רחל ינאית בן-צבי. רשמים מסיור רחל ינאית בכותל המערבי.
פר-328/4 01/01/1963 שנתון הממשלה סקירות על המבנה הארגוני ועל הפעילות העיקרית של משרדי הממשלה ושאר מוסדות המדינה (הכנסת  לשכת הנשיא  צה"ל ועוד
פר-793/4 01/01/1963 היצוא הישראלי
פר-794/2 01/01/1963 היצוא הישראלי
פר-768/4 01/01/1963 סקר תצרוכת המים בישראל
פר-809/4 01/01/1963 תמצית העתונות
פר-790/1 01/01/1963 עלון היצוא- שנתון
פר-798/2 01/01/1963 עלון פעולות המרכז
פר-772/3 01/01/1963 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-804/6 02/01/1963 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-771/5 02/01/1963 תעשייה ומסחר
פר-788/4 03/01/1963 היצואן
גל-3711/11 10/01/1963 משרד ראשי – משלתמים בארץ בתיק התכתבויות שונות בנוגע להשתלמויות של אורחים מחו"ל בישראל.
פר-804/7 11/01/1963 ISRAEL ECONOMIC BULLETIN
פר-794/3 12/01/1963 היצוא הישראלי
גל-3702/9 18/01/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא סלילת כבישים בקרית שמונה: השתתפות בכבישים ומדרכות  מכרז מס' 2/61 לסלילת כבישים ומדרכות מפרט כמויות  תכנית סלילת כבישים לשנת 1963/64  חשבון עבור סלילת כבישים  טופס מיון תקציבי ועוד.
גל-3714/10 24/01/1963 משדר ראשי – ועדה תקינה התכתבות ומסמכים שונים בנוגע לוועדת התקינה (של מכון התקנים) במשרד הבינוי והשיכון.
גל-3702/13 25/01/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – ביצוע התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא ביצוע בניה בקרית שמונה: בנית יח"ד  בנית מקלטים  יח"ד לשכון עולים  החלפת שיכון עולים ל"מפעל חסכון לבניין"  עברת יחידות לחיסכון   הזמנות ביצוע  טפסי מיון תקציבי  טפסי שינו חוזה/הזמנה  צווים להתחלת עבודה  הגדלות חוזה ועוד.
פר-796/6 30/01/1963 הלוואות לפיתוח התעשייה והמלאכה
גל-3707/30 12/02/1963 משדר ראשי – מחקר תכנון "בירו" חוזה בין מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון למכון למחקר שימושי בבעיות תכנון ערים בפריז ("בירו" – Beru)  מזכר בצרפתית מטעם שגרירות צרפת בישראל בנוגע לפעילות מכון "בירו" בישראל  התכתבות בין מנכ"ל המשרד השיכון דוד טנה ואנשי המשרדו לגורמים שונים בנוגע לחוזה ורשיון מטבע חוץ למכון "בירו". בתיק דו"ח מפגישת הוועדה לבירור בעיות שיקום משכנות עוני (עמודים 65 – 71).
פר-801/1 13/02/1963 פרוטוקולים מישיבת וועדת המשנה של מועצת מרכז ההשקעות
פר-809/3 24/02/1963 תמצית העתונות
גל-18805/31 23/03/1963 גן-ילדים ממלכתי-דתי "כלנים" קרית-שמונה בתיק דוח של המפקחת על גן בקריית שמונה.
גל-3702/12 03/06/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – חשמל בתיק התכתבויות בנוגע לתשתיות חשמל בקרית שמונה.
פר-809/2 22/06/1963 תמצית העתונות
פ-5469/7 26/06/1963 האספה כללית של התאחדות בעלי התעשייה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  תצלומים מתוך האסיפה הכללית הארצית של התאחדות בעלי התעשייה בישראל.
מגע-18/15 01/07/1963 נכסי הוקף התכתבות עם מושל ירושלים בענין נכסי הוקף  סיכומי ישיבות של מועצת הוקף  סיכומי ישיבות של ועדת גיוס כספים ממשלתיים ועוד (גס באנגלית).
ג-3243/19 01/07/1963 תקציב בלתי רגיל – קרית שמונה בתיק תקציב בלתי רגיל של קרית שמונה לשנים 1963-1966: הקמת בית ספר מיוחד  כיתות לימוד  מקווה ובית מרחץ  שיפוץ כבישים  בניית בית כנסת  הקמת בית ספר יסודי  רכישת ציוד לבית ספר  התקנת משטחי אשפה  גידור בית כנסת  בניית מזנונים  הקמת גני ילדים  הקמת בית עלמין  הקמת בית נוער ועוד.
גל-18743/49 01/08/1963 גן-הילדים הממלכתי בני-ציון בתיק הודעות שינוי לגן הילדים במושב בני ציון.
פ-5469/2 08/08/1963 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בגבול הצפון קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בגבול הצפון – תל קציר  מוצבי תאופיק  חלקות המריבה  קיבוץ האון  מושב אלמגור  תל דן  חורשת טל.
גל-1741/12 08/08/1963 שנתון הממשלה בתיק תדפיס משנתון תשכ"ד בנושאי חינוך: גני ילדים  חינוך יסודי  חינוך על יסודי  ספרי לימוד  הכשרת מורים  קשרי חוץ ועוד.
גל-13975/3 08/08/1963 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – קרית-שמונה חלק ב' -1 תכנית רישום שיכונים ציבוריים בקרית שמונה.
גל-51093/11 15/08/1963 פרקש את שויד – נגריה הסכם עבודה קיבוצי באגף הנגריות.
גל-18743/46 01/09/1963 גן-הילדים הממלכתי נתניה התכתבות בנושא גן ילדים ממלכתי דתי השייך לעיריית נתניה. בתיק דיווחי מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
גל-18743/45 01/09/1963 גן-הילדים הממלכתי-דתי נתניה התכתבות בנושא גן ילדים ממלכתי דתי השייך לעיריית נתניה. בתיק דיווחי מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
פר-809/1 21/09/1963 תמצית העתונות
פר-800/2 23/09/1963 פרוטוקולים
גל-18743/44 01/10/1963 גן-הילדים כפר-סבא שיכון ה' התכתבות בנושא גן ילדים ממלכתי דתי השייך לעיריית כפר סבא. בתיק דיווחי מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
א-7162/22 01/10/1963 לשכת שר העבודה יגאל אלון ומרדכי נמיר – ועדת מודיעים – דו"ח והמלצות פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לענין פיזור האוכלוסיה עם נספחים
ג-6300/19 01/10/1963 חוק חזקת תאריך לידה (תשכ"ד-1963) התכתבות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לחוק חזקת תאריך לידה (תשכ"ד-1963): הצעת חוק וחוות הדעת של משרד התחבורה ומשרד הדתות על הנוסח שלו.
גל-1424/13 14/10/1963 ועדת יום העצמאות 1964 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע לפעילות וועדת יום העצמאות תשכ"ד: פרוטוקולים מישיבותיה  תכנית ארצית לטקסי יום הזיכרון לחללי מלחמת העצמאות וצה"ל ולחגיגות יום העצמאות תשכ"ד  ביקור תלמידי בתי-הספר במחנות הצבא ביום העצמאות  הצעת תוכנית לפעולות בגן הילדים בשנת העשור  תכנית ארצית לטקסי יום הזיכרון לחללי מלחמת העצמאות וצה"ל ולחגיגות יום העצמאות תשכ"ה ועוד.
גל-18743/48 01/11/1963 גן-הילדים הממלכתי חולדה התכתבות בנושא גן ילדים בקיבוץ חולדה. בתיק דיווחי מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
גל-18805/34 14/11/1963 גן-ילדים ממלכתי-דתי "סלע" קרית-שמונה בתיק דוח של המפקחת על גן בקריית שמונה.
ג-3284/9 29/11/1963 קרית שמונה – תקציב 64/65 תקציב המועצה המקומית קרית שמונה 1964/65: דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 64/65  תקציב עיריית רמת גן לשנת הכספים 1964/65  ריכוז – תוספות וקצוצים לתקציב הרגיל לשנת 1964/65 ועוד.
גל-4439/15 02/12/1963 מחוז חיפה – נווה יוסף מחוז חיפה – נווה יוסף פיתוח תשתיות  תקציבים  שיקום שכונות  התכתבויות  דואר נכנס/יוצא ועוד.
גל-42613/10 16/12/1963 רמת-גן – שטח שיפוט בתיק התכתבויות בנוגע לשטחי השיפוט של עיריית רמת גן.
חצ-3510/14 01/01/1964 אלג'יריה – ארכיונים יהודיים.
חצ-3578/21 01/01/1964 ספרד – יהודים וענייני פנים ספרד – יהודים וענייני פנים
ג-6394/29 01/01/1964 WORLD PEACE THROUGH WORLD MUSIC
פר-794/1 01/01/1964 היצוא הישראלי  שנתון לפי ענפי הכלכלה
פר-768/2 01/01/1964 תחזית הצריכה
פר-768/3 01/01/1964 תחזית התפתחות החקלאות והצעת תוכנית ענפי המשק
פר-768/5 01/01/1964 תחזית היציאות במשק המים בישראל
פר-810/5 01/01/1964 תמצית העתונות
פר-806/3 01/01/1964 יומן ישראל שלי- צרפתית
פר-790/2 01/01/1964 עלון היצוא- שנתון
פר-790/3 01/01/1964 עלון היצוא- שנתון
פר-798/8 01/01/1964 הזדמנויות השקעה בישראל- אנגלית
פר-798/9 01/01/1964 הזדמנויות השקעה בישראל- צרפתית
פר-772/2 01/01/1964 סקירה על משרד המסחר והתעשייה
פר-796/1 01/01/1964 דו'ח על תיעוש אזורי פיתוח
פר-788/5 03/01/1964 היצואן
פר-794/4 05/01/1964 היצוא הישראלי
פר-802/11 05/01/1964 ISRAEL ECONOMIC FORUM
פר-794/5 09/01/1964 היצוא הישראלי
פר-768/1 10/01/1964 מאזני המספוא
פר-768/7 11/01/1964 חישוב כדאיות הפקת מים במשק המדינה
פר-810/1 11/01/1964 תמצית העתונות
פר-768/6 12/01/1964 סקר השטחים המעובדים .
פר-802/8 12/01/1964 ISRAEL ECONOMIC FORUM
גל-3532/21 02/02/1964 מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – שובל מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – שובל
פר-810/4 16/03/1964 תמצית העתונות
פר-800/1 16/03/1964 פרוטוקולים
גל-51107/7 06/04/1964 לוי אחים חפירה וחציבה בתיק הסכם עבודה קיבוצי בין ההסתדרות לבין האחים לוי קבלני חפירה וחציבה.
פר-810/3 23/04/1964 תמצית העתונות
נ-89/76 01/05/1964 ברנהרד פ חשבונית רכישת משקאות עבור בית הנשיא.
גל-7983/26 06/05/1964 בית ספר המקצועי דו שלבי קרית שמונה כרך ב' התכתבות בנוגע לחינוך מקצועי בבתי ספר על יסודיים.
גל-6116/16 01/06/1964 חטיבת תעשיה – אזור פיתוח כרמיאל כרך ב' בתיק התכתבות ותסריטים בנוגע לעבודות פיתוח באזור המלאכה בכרמיאל ותוואי קווי ביוב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-7983/23 09/06/1964 בית הספר התיכון הדתי מתמיד קרית שמונה כרך ג' בית הספר התיכון הדתי "המתמיד"  קרית שמונה – התכתבות בין משרד החינוך  המועצה המקומית והנהלת בית הספר בעניין פתיחת כיתות נוספות  מחסור במורים ועוד.
גל-18805/33 18/06/1964 גן-ילדים ממלכתי-דתי "חרמון" קרית-שמונה דו"ח ביקור בגן ילדים.
פר-810/2 16/08/1964 תמצית העתונות
גל-3874/4 25/08/1964 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-שמונה כרך ד' תכנון השיכון בקרית שמונה.
גל-58701/20 18/10/1964 תל אביב גוש 6915  6917  6926  7001  7014  7041 ועוד בתיק תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) 675 א' ותכנית מפורטת מס' 675 – תל אביב.
גל-7984/20 11/11/1964 בית הספר התיכון הדתי המתמיד קרית שמונה חוגים בתיכון בקרית שמונה.
ג-2642/15 24/11/1964 נספח לדוח כספי 63/4 – קרית שמונה נספח משרד הפנים לדו"ח הכספי לשנת 1963/64 1964/65  תשלומים  תקבולים  סכום פרקי התקציבים הבלתי רגילים וסכום פרקי התקבולים בפועל בשנת הכספים 1962/63 ועוד.
גל-48138/14 01/01/1965 הרצליה הרצליה
חצ-3576/3 01/01/1965 ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות הפעילות במועצת אירופה. ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות הפעילות במועצת אירופה.
גל-48140/22 01/01/1965 חרבת מנשיה חרבת מנשיה
חצ-3578/17 01/01/1965 ספרד – ענייני פנים ספרד – ענייני פנים
חצ-3578/25 01/01/1965 ספרד – הקהילה היהודית ספרד – הקהילה היהודית
גל-48103/5 01/01/1965 הרצליה הרצליה
גל-48201/18 01/01/1965 מעין צבי
גל-48274/18 01/01/1965 אלישיב אלישיב
גל-48265/2 01/01/1965 הר כנען הר כנען
גל-48082/11 01/01/1965 חרבת דמון חרבת דמון
פר-790/4 01/01/1965 עלון היצוא- שנתון
גל-3714/19 03/01/1965 משרד ראשי – תכנית בניה 65/66 בתיק התכתבויות של משרד הבינוי ואגף הפרוגרמות מול גורמים שונים בנוגע לתכנית הבנייה של המשרד לשנים 1965-1966.
גל-5917/47 18/01/1965 אילת תכנית בנין ערים מפורטת מס' 4961  שדרות התמרים  אילת גוש 40011. מצורפות תכניות.
ג-4977/13 19/01/1965 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – פינוי ובינוי שיכונים נחשלים התכתבויות מאת הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שירום בנוגע לקריטריונים לקביעת שטחים כאזורי שיקום; הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום – סקירה מאת משה בר-אילן; ארגון השתלמות של מועמדי שר השיכון והפיתוח של איראן לסיור לימודי בארץ; פרוטוקול ישיבה של הרשות לבינוי ופינוי של איזורי שיקום; תקציב  הצעת תקציב הרשות לבינוי ופינוי לשנים 1965-1966; סיכום דיון הפעלת חוק בינוי ופינוי של איזורי שיקום; פינוי ובינוי של שכונת עולים – קווי יסוד; זכרון דברים  בנוגע לפינוי ובינוי שיכוני עולים נחשלים בניהול חברת עמידר.
פ-5503/1 11/02/1965 ביקור הגב' מרים אשכול בנצרת ביקור הגב' מרים אשכול בנצרת. קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.
גל-7966/6 23/02/1965 בית הספר התיכון כפר יאסיף כרך ג' בתיק מסמך אחד  דרישות תכנון לבית ספר תיכון בכפר יסיף.
גל-5917/43 08/03/1965 אילת תכנון ובנייה באילת.
ג-4677/19 13/04/1965 אגף התקציבים – קרן השוואה שיעור תשלום בקרן השוואה למילואים.
חצ-1933/15 01/06/1965 נפאל – הקמת יחידת צנחנים.
חצ-10306/16 11/06/1965 יהודית היבנר – השתלמות – דוגמה התיק  עוסק  ביהודית  היבנר  פקידה  בכירה  במשרד  הפנים   בין  השנים  1965- 1967
חצ-1933/16 23/07/1965 נפאל – הקמת יחידת צנחנים. התכתבות בדבר הגעת חניכים מנפאל לקורס מדריכי צניחה בישראל.
נ-201/17 26/07/1965 הדסה הצעירה תצלומים מטקס הענקת מלגות מ"קרן רחל שזר להשתלמות" מטעם "הדסה הצעירה".
גל-64223/17 01/08/1965 מנגרת ירקא נגריה קואופרטיבית בכפר ירקא בעמ פירוק אגודה שיתופית נגריית ירקא בשל אי ניהול תיקן של החשבונות תקנון האגודה
פ-5469/8 04/08/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בבאר שבע קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  בתצלומים – ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ורעייתו בבירת הנגב באר שבע.
גל-7485/3 01/09/1965 סקרים על הפעלת מחשבים סקרים על הפעלת מחשבים
גל-53384/19 05/09/1965 המועצה המקומית קרית שמונה התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לבחירות למועצה המקומית קרית שמונה: הודעות על מינויים והקמת ועדת הבחירות  דו"ח בדבר רשימות המועמדים שהוגשו במועד והודעה על תוצאות הבחירות.
גל-3708/22 21/09/1965 משדר ראשי – אנטנות טלביזיה התכתבות בין משרדי השיכון והפנים בעניין התקנת אנטנות טלוויזיה לקראת הקמת תחנת טלוויזיה בישראל. מצורף דו"ח הועדה לבדיקת בעיית ריבוי האנטנות על גגות הבתים.
ג-5027/12 01/11/1965 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – קרית-שמונה מאבק בין שני מתמודדים על עיריית שמונה  שנדרש להתערבות שר הפנים.
פ-3267/15 01/01/1966 שירות אסתר הרליץ כשגרירת ישראל בדנמרק. קטעי עיתונות  תצלומים כתב מינוי ועוד.
גל-4902/7 01/01/1966 . תכנון פיזי – תכנון משותף עם שו"פ (חברת שיכון ופיתוח) התכתבויות בין משרד השיכון לחברת שיכון ופיתוח בנוגע לפרויקטים משותפים בתחום הבנייה-הסדרי עבודה  הזמנות תכנון  עלויות והחזר הוצאות  צוות תכנון משותף ועוד.
גל-3723/2 01/01/1966 אגף התכנון – דוחות מחשב בתיק הנכנסים לכל ישוב לפי צורת הישוב ממנו יצאו ולפי התכונות הדמוגרפיות של הנכנסים  והיוצאים מכל ישוב לפי צורת הישוב אליו נכנסו ולפי התכונות הדמוגרפיות של היוצאים.
גל-5915/25 10/02/1966 נחביר מרחב תכנון מקומי "שמעוני" – תכנית בנים ערים מפורטת – נחביר – תכנית מפורטת למשק קיבוצי: תכנית הבניה והחלטת הוועדה המחוזית לתכנון עיר – מחוז הדרום.
גל-4933/25 27/04/1966 קרית שמונה – פיתוח פיתוח תשתיות בקרית שמונה.
חצ-5968/19 01/05/1966 גדעון רפאל – ברה"מ במז"ת  אגרת סוביטית  אגרת סוריה תזכיר  התכתבות עם נציגויות בחו"ל
גל-47262/9 30/06/1966 מכרז לעובדי מחשב במשרד הדואר מכרז פומבי למשרת טכנאים בשירותי הדואר-פרטי המשרה  הרכב ועדת הבוחנים  שמות המועמדים.
גל-4934/3 01/07/1966  קרית שמונה – חשמל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא החשמל בקרית שמונה: תכניות חשמל עבור בית החולים בקרית שמונה  לוחות חשמל עבור בית החולים  אספקת חשמל למפעלים ועוד.
גל-47262/10 04/07/1966 עובדי מחשב  משרד הדאר מכרז פומבי למשרת טכנאים בשירותי הדואר-פרטי המשרה  הרכב ועדת הבוחנים  שמות המועמדים.
גל-929/17 10/07/1966 אוצר – איליא  המרכז לאוטומציה איליא" – (איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה) בקשות להשתלמויות בלימודי מחשב וסיוע טכני במינהל הישראלי
גל-4933/24 14/07/1966 . קרית שמונה – תכנון פיזי התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון בניה בקרית שמונה: מדידות המגרש  סימון המגרש  תכנית מתאר קריית שמונה הצעת תקציב לתכנון  תכנית בנין ערים מפורטות  רישום שכונים ציבוריים – פרסומים  תכנון מחדש של האזור המזרחי של קריית שמונה ועוד.
חצ-4051/4 01/08/1966 ברית המועצות – יהדות עצרת האו"ם
גל-51111/44 12/08/1966 חברה לפיתוח מודל העמק הסכם עבודה בין מועצת הפועלים מגדל העמק לבין חברה לפיתוח- מתפרה
גל-13006/11 02/09/1966 ועד החנוך (כרך ט') מינוי רשות מקומית  תכנית ל"חינוך מעשי" בבית הספר הגבוה להשתלמות  פרוטוקולים מישיבות ועד החינוך  צווים בדבר מינוי רשויות חינוך מקומיות  הטיפול בוועד החינוך ובוועדותיו  סעיפי החוק לפיהם הוקם ופועל ועד החינוך  תקנון ועד החינוך   ישיבות ועד החינוך וועדותיו  שמות חברי הועד ועוד
גל-7900/38 12/10/1966 בית הספר התיכון סוקולוב ירושלים בתיק מכתב בנושא פתיחת בית ספר דו שנתי מקצועי סוקולוב בנוגע לצורך בדיון בשכר לימוד מדורג.
חצ-8157/2 01/01/1967 פליטים. כרך ב' התיק   עוסק  בפליטים  הפלסטינאים  והטיפול בהם  כלל  על  ידי  האום  ומוסדות  בינלאומיים  אחרים
ל-1403/2 01/01/1967 בנק פויכטוונגר תיק משטרת ישראל  ערבויות  בנק  עבירות  זיוף  הונאה.
ג-9520/65 07/02/1967 ארכיון נחום סלושץ – תל-אביב. מכתב של פרופ' קלויזנר הנוגע לארכיונו של פרופ' סלושץ.
ג-4969/8 26/04/1967 משנה למנכ"ל מילמן – אגודה לתרבות הדיור השתתפות עמידר בתקציב האגודה לתרבות הדיור.
חצ-443/7 01/05/1967 יחסי פרס-ישראל
פ-4901/1 14/05/1967 תוכן עניינים אינדקס קטעי עתונות
א-7920/2 19/05/1967 ששת הימים – מברקים דיפלומטים 1.או"ם 2.בריטניה 3.צרפת 1ב' (המשך מתיק 1) מברקים בנוגע למגעים המדיניים בין ישראל לצרפת בתקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים ובמהלכה.
גל-59538/3 01/06/1967 מפקדת אזור יהודה ושומרון – דין וחשבון לשנת הממשל הראשונה
גל-4439/16 03/07/1967 מחוז חיפה – נווה יוסף מחוז חיפה – נווה יוסף
חצ-5256/1 01/08/1967 לשכת השרים  אבא אבן ויגאל אלון – רומניה פרוטוקול  סיכומים ורישומים משיחות שרי החוץ ומנכ"ל גדעון רפאל עם אנשי משה"ח והצמרת הרומנית; סקירות; דיווחים וכו' (כולל סיכום שיחת שה"ח אבן עם הנשיא צ'אושסקו ב – 6.11.73)
חצ-9334/8 01/08/1967 מזרח-תיכון – כללי
ג-7458/11 28/11/1967 ועדת ירושלים – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענייני ירושלים  בנוגע לנושאים: העברת משרדי ממשלה למזרח ירושלים  פיתוח שכונת ימין משה  העברת המטה הארצי של משטרת ישראל למזרח ירושלים  שיקום בית הכנסת "חורבת רבי יהודה החסיד"  קרית האוניברסיטה העברית בהר הצופים  כביש כפר השילוח  החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ – דו"ח הצוות להסקת מסקנות ולקחים מדו"ח מבקר המדינה – כסלו תשל"ה דצמבר 1974  שינוי תקנות החברה  המלצות הוועדה הבינמשרדית לתאום פיתוח הבירה בנושא תפרוסת בנייה למגורים בירושלים  הפקעת קרקע למזבלה עבור ירושלים ועוד.
פ-4068/8 01/12/1967 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם ישעיה ברלין  ג'ייקוב מ. לואי ופיליפ ברנסטיין) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים.
חצ-4381/12 01/01/1968 המרכז לחקר בניה כפרית התכתבות בעניני חקר בניה כפרית  הקורס לתכנון ישובים כפריים  הצעת מחקר בנושא: "אגודה במושב המתמחה"  השתתפות בתקציב המרכז לחקר בניה כפרית ועוד.
חצ-4217/48 01/01/1968 נפאל – נספחים צבאיים.
חצ-4173/14 01/01/1968 אורוגואי – בקשת חומר ואינפורמציה מישראל ומאורוגואי. – כרך א' התכתבות בנוגע לשליחת חבילות ומשלוח חומר שאבד בנושא פיתוח חקלאי  חילופי מכתבים בנושא בקשות חומר על פיתוח ותרבות  חומר בנושא ביטוח בריאות
ג-5965/9 01/01/1968 חומר של יגאל אלון כסגן רה"מ ושר החינוך והתרבות – ראיון
ג-5965/11 01/01/1968 חומר אישי של יגאל אלון- מאמרים  נאומים וראיונות מאמרים (טיוטות)  נאומים וראיונות בנושאי בטחון המדינה  חינוך  טכנולוגיה ומדע וכו'
גל-7487/3 01/01/1968 סקרים על הפעלת מחשבים סקרים על הפעלת מחשבים
גל-12418/32 01/01/1968 כבישים: כביש גישה לכפר עבדון כבישים: כביש גישה לכפר עבדון.
חצ-7338/11 01/01/1968 מכירת – כללי
גל-5917/40 22/01/1968 אילת בתיק שרטוטים ואישורים לבנייה בשטח "בית הכורה" באילת.
חצ-2944/8 01/03/1968 רואנדה – ביקור שר הבטחון התכתבות בענין ביקור שר הבטחון של רואנדה בישראל  בתיק: מסמך סופי על צבא רואנדה
חצ-4227/3 01/03/1968 פקיסטן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
א-7456/4 01/03/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ירדן ירדן – מברקים ופרסומים רשמיים בענין נאומים שנשאו על-ידי אישים שונים בענין האירועים בגבול ישראל – ירדן. (המשך בתיק 5)
פ-4068/9 01/03/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם צ'ארלס ברונפמן  ג'ייקוב מ. לואי והרב ד"ר ג'וזף ה. לוקסטיין) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק דו"חות באנגלית של הוועידה המכינה לוועידה הכלכלית בירושלים מטעם משרד רה"מ.
א-204/7 08/03/1968 נספחי ממשלה 418 – 430
א-204/8 18/03/1968 נספחי ממשלה 431 – 440 נספחים מישיבות ממשלה
גל-70177/6 19/03/1968 רשימת מקומות קדושים רשימת מקומות קדושים
א-204/9 24/04/1968 נספחי ממשלה 441 – 445 נספחים מישיבות ממשלה
פ-4068/11 01/05/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם ג'ייקוב מ. לואי  אברהם הרמן והרב עמנואל רקמן) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים.
א-204/11 12/05/1968 נספחי ממשלה 452 – 480 נספחים מישיבות ממשלה
חצ-6593/14 01/06/1968 ארגון פרופסורים למען השלום דיווחים
טס-3006/161 06/06/1968 מכינה ע"ש מרטין לותר בעיר העתיקה בירושלים. מכינה ע"ש מרטין לותר בעיר העתיקה בירושלים.
פ-4068/12 01/07/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם אלן ברונפמן וג'ייקוב בלאוסטיין) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק פרוטוקול באנגלית של ישיבת הוועד המנהל של הוצאה לאור "פיטמן".
גל-61429/14 02/07/1968 ועדה מקצועית- מחשבים סיכומי ישיבות של ועדת המחשבים של המכון להכשרה טכנולוגית והתכתבות בנוגע להכשרה טכנולוגית בתחום המחשוב.
ג-6415/5 01/08/1968 זינה הרמן – תיק אישי
פ-4068/13 01/09/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם פיליפ כ"ץ  הרב עמנואל רקמן וח"כ אמנון לין) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק קובץ סקירות באנגלית מטעם עיתון "הטיים" בנושא המזרח-התיכון.
פ-4068/14 04/11/1968 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה  יעקב הרצוג  בנוגע לנושאים: סיוע לרב הראשי של בריטניה  עמנואל יעקובוביץ'  בתי ספר יהודיים וישיבות בארצות הברית ובקנדה  הועידה הכלכלית – ישיבה בינלאומית ראשונה  תיאום פגישה עם נחום גולדמן  בקשה לעזרה מאת מאיר ורטה לתיאום ראיון עם הלורד ישראל משה זיו ועוד.
גל-4933/21 28/12/1968 . קרית שמונה – תכנון כולל כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון בניה: מגרשים  בנית יח"ד לזוגות צעירים  חדרי ביטחון  בניית חדרים נוספים  תקציב פתוח ובטחון  הרחבת דירות ושיפוצן  פינויים  דירות קוטג'  מענק עידוד  דירות ריקות ועוד.
גל-45177/47 01/01/1969 מ-231 כפר יסיף ירכא והסתעפויות לאבו סנאן ולג'יטיס מ-231 כפר יסיף ירכא והסתעפויות לאבו סנאן ולג'יטיס
חצ-4792/9 01/01/1969 תיק מחשבים (כרך א')
חצ-4792/10 01/01/1969 תיק מחשבים (כרך ב')
גל-45176/13 01/01/1969 טל-אור  השחר  קרית-גת  עוזה טל-אור  השחר  קרית-גת  עוזה
גל-3724/12 01/01/1969 אגף התכנון – דוחות מחשב על תנועת הגירה בתיק דוחות מחשב על תנועות הגירה לפי הפילוחים הבאים: השתקעות ראשונה של יהודים בישובים לפי מין וגיל – 1970-71  תנועת האוכלוסיה היהודית בין יישובים לפי קלפי  המין הגיל  יבשת הלידה ותקופת עלייה – 1970  השתקעות ראשונה של יהודים לפי יבשת לידה ותקופת עליה – 1971  יהודים הנכנסים והיוצאים לישובים אחרים לפי מין וגיל – 1971  היהודים היוצאים מהיישובים לפי היישוב  המין והגיל – 1969  תנועת האוכלוסיה היהודית (נכנסים) בין הישובים לפי יבשת הלידה ותקופת העלייה – 1969.
גל-3723/1 01/01/1969 אגף התכנון – דוחות מחשב בתיק דוחות מספריים של תנועת האוכלוסייה היהודית לפי יישובים: הנכנסבים והיוצאים מיישובים לפי נתוני מגדר וגיל.
א-7309/5 01/01/1969 מסמר סובייטי על מהות מלחמה
גל-13006/4 06/01/1969 ועד החנוך העליון (כרך ב') פרוטוקולים מישיבת ועדת הקבע של ועדת החינוך  הטיפול בוועד החינוך ובוועדותיו  הרפורמה בחינוך  תפקידי ועדת החינוך  תקנון ועד החינוך  שמות חברי ועד החינוך ועוד
גל-5657/8 01/03/1969 הכשר שימוש לבניה של מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ חוברת שהוצאה ע"י התחנה לחקר הבניה של הטכניון בנושא מוצרים ושיטות בניה חדשים בארץ. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-3125/2 13/03/1969 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. התכתבות של נתן אפרתי ביד יצחק בן-צב עם המועצה האזורית עמק יזרעאל אנשים שונים  אנשי ההתיישבות העובדת בעמק יזרעאל וגורמים נוספים  בנושא מחקרים היסטוריים אודות ראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל. בתיק גם טיות מאמר מאת ד"ר דן גלעדי בנושא "ההתפתחות החברתית והכלכלית של המושבות בארץ ישראל: 1882 – 1914 – הנחות מיסוד למחקר; סקר מקורות וסר ממצאים (לאחר שנת הכנה)" (עמודים 163 – 177).  הערה לגבי מאמר זה: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8248/1 01/06/1969 ארה"ב – הנשיא ניכסון
ג-3790/6 18/06/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – ירכא בתיק פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית ירכא: הענקת אזרחות כבוד ליגאל אלון  הקמת קופת חולים ועוד.
גל-45146/20 01/07/1969 כביש גישה לכפר עבדון כביש גישה לכפר עבדון
א-205/3 13/08/1969 נספחי ממשלה 118 – 143 נספחים מישיבות ממשלה
גל-70509/5 12/09/1969 תל אביב יפו  גוש 7047 תל אביב יפו  גוש 7047
גל-49044/2 01/12/1969 סקר רמת פיתוח חצור סקר רמת פיתוח חצור – הוכן ע"י משרד ד. זסלבזקי – תכנון  ייעוץ ומחקר  דצמבר 1969. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-6604/4 01/12/1969 מצרים דיווחים  מאמרים  נאומים  התכתבות: בין היתר עניין שבויים ישראלים.
א-205/2 10/12/1969 נספחי ממשלה 1 – 35
א-206/4 21/12/1969 נספחי ממשלה 61 – 80 נספחים מישיבות ממשלה
חצ-4609/39 01/01/1970 ספרד – הקהילה היהודית
חצ-4400/19 01/01/1970 אירן – חקלאות (סיוע ישראלי)
חצ-5887/10 01/01/1970 ולטר  איתן – שגריר בצרפת העתקי מכתבים יוצאים למשה"ח כרך א'
גל-5917/16 01/01/1970 אילת בניית מגורים  אילת.
טס-3003/176 23/01/1970 צנחן ישראלי מחזיק בידיו מטול טילים נגד טנקים מתוצרת סובייטית צנחן ישראלי מחזיק בידיו מטול טילים נגד טנקים מתוצרת סובייטית (RPG) שנלקח שלל בפשיטה באי שדואן בים האדום.
טס-3003/309 26/02/1970 התקפה אווירית ישראלית על טיל קרקע-אוויר סובייטי מסוג 'Sam Two'  התקפה אווירית ישראלית על טיל קרקע-אוויר סובייטי מסוג 'Sam Two'    במיקום – 19 ק"מ מערבית לקהיר.
א-206/5 27/02/1970 נספחי ממשלה 81 – 100 נספחים מישיבות ממשלה
גל-70509/8 05/04/1970 תל אביב יפו  גוש 7023 תל אביב יפו  גוש 7023
גל-42603/3 07/04/1970 עמק יזרעאל – שטח שיפוט שינויי גבולות שיפוט עם המועצה האזורית עמק יזרעאל – פניית ראש המועצה האזורית למועצות מקומיות באיזור בעניין הוצאת שטח משיפוט המועצה המקומית לטובת צירופו לאיזור שיפוט המועצה האזורית – לבחינת עמדתם – תכתובות בנושא; תשריטי מפות – ליישובים שמבקשים לקבל מעמד של יישובי קבע; צירוף מושב לשטח שיפוט המועצה האזורית – התכתבויות; בקשה להרחבת שטח שיפוט המועצה האזורית קישון; איחוד המועצות האיזוריות קישון – יזרעאל – פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה; המלצות ועדת גבולות שיפוט המועצה המקומית מגדל העמק שמונתה על-ידי שר הפנים וכן המלצות הוועדה לבדיקת הגבולות של המועצה האיזוריות – בקעת בית שאן  גלבוע  יזרעאל ועמק הירדן; סיפוח כפרים למועצה אזורית יזרעאל – תיקון שטחי השיפוט.
טס-3003/481 21/04/1970 חיילי צה"ל בוחנים מטוס מיג 17 הרוס מתוצרת סובייטית שהופל על-ידי צה"ל. חיילי צה"ל בוחנים מטוס מיג 17 הרוס מתוצרת סובייטית שהופל על-ידי צה"ל.
ג-10775/5 01/05/1970 נאומי סאדאת תמליל נאום נשיא מצרים נאצר לרגל האחד במאי (1.5.1970)  נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת בפני מועצת האומה (רדיו קהיר  20.5.1971)  נאום סאדאת לאומה המצרית (רדיו קהיר  4.5.1971)  מברקים מנציגויות משרד החוץ על דברי נשיא לוב קדאפי  נאום סאדאת בפני קציני הכוחות הימיים ועוד (המשך בתיק מס' 6).
א-206/2 12/05/1970 נספחי ממשלה 121 – 135 נספחים מישיבות הממשלה
טס-3003/618 26/05/1970 ראש הממשלה גולדה מאיר בנאום בכנסת ראש הממשלה גולדה מאיר בנאום בכנסת. בנאומה אמרה כי מעורבותה של ברית המועצמות במצרים הגיעה לשלב מסוכן וכל עיכוב במכירת הנשק מארצות-הברית לישראל עלול לגרום לנזק שאינו ניתן לתיקון.
גל-49107/90 16/06/1970 אגודות עותמאניות – המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל אגודות עותמאניות – המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל.
א-7066/7 31/07/1970 מכתבי הנשיא – חילופי איגרות בין הנשיא ריצ'ארד ניקסון לראש הממשלה גולדה מאיר 24/7/1970 – 17/9/1971 התכתבות של ראש הממשלה גולדה מאיר עם הנשיא ריצ'רד ניקסון  פרטיכל של התייעצות אצל ראש הממשלה בנושא הפסקת האש בין ישראל למצרים
חצ-4784/8 01/08/1970 תיק ועדת יארינג – כרך א' התכתבות עם שר החוץ  מברקים מוושינגטון בנושאים: נסיגה משטח קע"מ (קהילייה ערבית מאוחדת)  בעיות משפטיות במזרח התיכון  טיוטה למסמך מסגרת ראשון  מסמך מצרים – ישראל ועוד.
טס-3004/1002 03/09/1970 ראש הממשלה גולדה מאיר בצאתה מישיבת ממשלה ראש הממשלה גולדה מאיר בצאתה מישיבת ממשלה בדרישה מהסובייטים  האמריקאים והמצרים לקיים את חלקם בהפסקת האש במזרח התיכון על-ידי החזרת הסטטוס-קוו בתעלת סואץ.
א-7027/14 16/11/1970 תיק עבודה אלי מזרחי הודעת ראש-הממשלה כולדה מאיר בכנסת ב-16.11.1970 על המצב המדיני-בטחוני תוך התייחסות לאירועי "ספטמבר השחור" בירדן והתייחסות לחילופי השלטון במצרים (עלייתו לשלטןן של אנואר סאדר) ולהתחמשות מצרים בטילים סובייטים שהוצבו בגזרת תעלת סואץ;  רישום שיחת רה"מ עם שר החוץ של אוסטריה (26.4.1972)
חצ-4613/10 20/11/1970 פרו – משלחות משרד הבטחון. בתיק התכתבות בדבר מינוי נציג משרד הביטחון ונספח צה"ל וראש משלחת צה"ל בפרו ומכתבים על מינויו של סא"ל ישעיהו אבני כראש צוות משרד הביטחון בפרו ומינויו של רס"ן גנות (גטניו) אברהם כראש צוות שריון בפרו.
חצ-6800/14 01/01/1971 לשכת המנכ"ל – לקראת ביקור סיסקו ניירות-עמדה אמריקאיים  נאומים וכו'
גל-5916/26 01/01/1971 בצרון nrjc  fbui neunh nars vpbho- chmrui
חצ-8225/8 01/01/1971 ארה"ב. ניכסון. כרך א'
חצ-4784/9 01/01/1971 תיק ועדת יארינג – כרך ב' מברקים  התכתבות בנושאים: הסכם בין בולגריה ויוון באמצעות חבר-הלאומים  המסמך המצרי שמסר יארינג  בעיית הפליטים  עקרונות השלום בין ישראל לבין הקהילייה הערבית המאוחדת ועוד.
א-7027/13 01/01/1971 ארצות-הברית – פרסומי השגרירות האמריקנית בתל-אביב פרסומי מרכז ההסברה של ארצות-הברית והמרכז למחקר במשרד החוץ. בתיק גם מכתב של דברת. סיכום פגישות בין שגריר ישראל בארצות-הברית יצחק רבין לבין עוזר מזכיר המדינה האמריקאי סיסקו; בפגישות על שיחות מקדימות לקראת משא-ומתן. (עמודים 212-218) דיווח גם על שיחות רוג'רס – שומאן ועל הסיכויים לקיום הסדר ביניים. דף יומי ממשרד החוץ – מחלקת החקר. (עמודים 219-221).
ג-7451/8 01/01/1971 מפות – ערבה שש מפות של הערבה: נאות הככר  נחל ערבה – פיתוח – חצבה – עידן ישראל – דרום (ערבה) רמת צופר – פארן חצבה ונאות הככר נאות הככר
ג-7455/2 01/01/1971 פתחת רפיח – ישובים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יו"ר ועדת השרים לענייני התיישבות ישראל גלילי  בנוגע להתיישבות בפתחת רפיח: ריכוז החלטות התיישבות  אזרוח היאחזות חרובית  גרעין "ערד" להתיישבות בחרובית  הצעת תכנית להקמת יישובים חדשים במהלך שנת התקציב 1975  אישור הקמת הקיבוץ חולית  שדות ד' (אשל או ניר אברהם)  דו"ח רכישת קרקעות ותשלום פיצויים להקמת היישוב אוגדה  נמל עמוק מים בימי  דו"חות ועדת ההיגוי לפיתוח נמלים עמוקי מים  מימוש תפישת חלקות באזור ימית לצורך הקמת מוסדות ציבור  פניות גרעיני התיישבות שונים המבקשים להתיישב בימית  סיכומי פגישות  שינוי מעמדה של נח"ל נצרים ממצפה להיאחזות  משבצת דקלה – מימוש חזקה  ערבות פוליטית למושב שדות  קביעת מקום למושב נחל סיני (נאות סיני) ועוד.
חצ-4780/9 28/01/1971 שיחות יארינג. כרך ב' בתיק זכרון דברים  דוחות  מברקים  מסמכי יארינג  המסמך הלבנוני והירדני שנמסרו על ידי יארינג.
חצ-8225/9 01/02/1971 ארה"ב. ניכסון. כרך ב'
גל-3805/18 01/02/1971 פרס קפלן – טכנולוגיה מדעית הגשת טכנולוגיה מדעית כמועמדת לפרס קפלן.
חצ-4780/5 01/02/1971 שיחות יארינג. כרך ב' בתיק חוזרים אל הנציגיות  זכרון-דברים בנוגע לאיגרת יארינג  שיחות יארינג. דברי סיסקו בשידור FACE THE NATION בנושא המזרח התיכון  ההבדלים בין ראיון סאדאת ל"ניוזויק" לבין נוסח סימז"ת קהיר   נוסח התשובה המצרית לזכרון הדברים שהגיש יארינג ב-08.02.1971  ועוד
רש-5401/15 21/03/1971 נחל חדרה התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות המים בנוגע לנחל חדרה: ביקוש להגדלת מאגר המים  שאלות על זרימות וספיקות מי הנחל  נתוני מאגרי הנחל  זרימת מי הגאויות באגן הנחל  סיכום ישיבת הועדה החקלאית  סיכום ישיבות בנושא מאגרי מנשה  החלטות לישיבת הועדה החקלאית  חקר זרימות וניצול מים מנחל חדרה על יובליו  תיאום ניצול מי גאויות בנחל חדרה ויובליו עבור מפעלים מבוקשים ועוד.
ג-10775/9 01/04/1971 נאומי סאדאת המשך מתיק מס' 8 – תמלילי נאום ראש ממשלת מצרים עזיז צדקי (אל-אהראם  12.5.1972)  נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת בפני מועצת העם המצרית (רדיו קהיר  3.6.1971)  נאום הנשיא סאדאת בפני מועצת האומה (רדיו קהיר  20.5.1971)  נאום סאדאת בפני מועצת העם המצרית לרגל מלאת שנה לתנועת הרפורמה (14.5.1972) ועוד.
חצ-8234/7 22/04/1971 ארה"ב – ניקסון. כרך ב' בעיקר קטעי עיתונות
ג-10775/6 01/05/1971 נאומי סאדאת המשך מתיק מס' 5 – תמלילי נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת במועצת האומה בתוניסיה (רדיו קהיר  8.5.1972)  נאום סאדאת באלכסנדריה (רדיו קהיר  1.5.1972)  נאום סאדאת במסגד "אל-חסין" בקהיר לרגל יום הולתו של הנביא מוחמד  מברקים מנציגויות משרד החוץ בנוגע לנאומי הנשיא סאדאת ונשיא לוב קדאפי לקציני חיל הים המצרי ועוד (המשך בתיק מס' 7).
ג-4843/11 05/05/1971 ירכא בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב המועצה המקומית ירכא: העברת נתוני התקציב לשנים 1971-72  תיקונים לתקציב הרגיל  התקציב הרגיל לשנים 1971-72  הצעת תקציב לשנים 1971-72.
פ-3136/14 10/05/1971 הועד המנהל – פרוטוקולים פרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל יד בן-צבי  על סדר היום: התנהלות המוסד – יום הזיכרון לנשיא המנוח יצחק בן-צבי  תקנון הפרסים הצעות לשינוי התקנון  פרסומי 'יד בן-צבי' שיתוף פעולה עם ועד העדה התימנית בירושלים לקראת הוצאת ספר מחקר על תולדות קהילת התימנים בירושלים ועוד; דו"ח פעולות החינוך וההדרכה; דו"ח פעולות בתחום המדע והמחקר של יד בן-צבי; סקירה מאת נתן אפרתי – המרכז המדעי – נקודות לישיבת הוועד המנהל.
חצ-4813/31 01/06/1971 קורס מחשבים תזכירים והתכתבות בנושאים : סמינר בינלאומי במחשבים בישראל  מכון מחשבים – ניגריה  ועידת ירושלים לטכנולוגיה ומדע. חליפת מברקים בין משרד החוץ ושגרירויות ישראל במדינות : קניה  סינגפור  פיליפינים  איראן  קפריסין  תאילנד  אתיופיה  בנוגע להשתתפות נציגיהן בסמינר המחשבים שנערך בישראל.
א-7057/13 01/06/1971 רוג'רס חומר הקשור לרוג'רס -עלוני מידע של שגרירות ארה"ב בישראל-תמלילי נאומיו ומסיבות-עתונאים (כולל דיווח על שיחה עם מנהל .C.I.A מ- 13.8.71
א-7465/17 01/06/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק ללא שם התכתבות ופרסומים בנוגע ליהדות הרפורמית ומעורבותה במאבקה של מדינת ישראל.
א-7256/17 01/08/1971 מדיניות פיתוח של הערים החדשות בישראל – תמצית דו"ח מאת נתנאל ליציפילד. תמצית דו"ח שהוגש לשר השיכון בנושא מדיניות פיתוחן של הערים החדשות
חצ-4627/17 08/08/1971 רואנדה – משלחת משרד הבטחון – דו"ח פעילות תקופתי של המשלחת דוח פעילות תקופתי (אפריל – יוני 1971) שהוכן על ידי אשר קוצר ראש משלחת משרד הביטחון לנוער ברואנדה. בדוח סקירה על המצב בראונדה ועל היחסים בין רואנדה לאוגנדה.
פ-2217/61 09/08/1971 ישיבת וועדת נחום סלושץ. פרוטקול מישיבת וועדת נחום סלושץ כולל רשימת הספרים והתרגומים של נחום סלושץ  בישיבה השתתפה גם רחל בן צבי.
חצ-5251/11 01/09/1971 לשכת השרים אבא אבן ויגאל אלון – סין – בעיקר בעיית ייצוג סין באו"ם דיווחים מנציגות או"ם; הצעות החלטות  תזכירים  סקירות  סיכומי שיחות וכו' (כולל סקירה על בעיית ייצוג סין בעצרת מ – 19.10.71)
ג-6895/13 01/09/1971 יחסי ישראל – ברית המועצות התכתבות עם גורמים שונים כגון: "מעוז" אגודה למאבק לשחרור יהודי ברית המועצות  ועדת הפעולה של עולי ברית המועצות ומאמר על הרכבה ופעילותה של מנהיגות ברית המועצות
חצ-5256/6 01/01/1972 לשכת השר אבא אבן – מצרים דיווחים פנימיים מנציגויות; נאומים וראיונות של סאדאת ואישים אחרים  סקירות וכו'
א-7054/3 01/01/1972 המלחמה בטרור. העתק מברק משה"ח על פגישת שה"ח עם ברבור בנושא המלחמה בטרור ומניעי הממשלה לאישור מבצע חיל האויר – 13.10.72 ;העתק כתב מינוי של אהרון יריב ליועץ רוה"מ למלחמה בפח"ע בחו"ל – 20.10.1972
א-296/28 06/01/1972 מסמכים שמורים – פרוטוקול בדבר המשא ומתן בעניני סחר בין ארצות מתפתחות הצעת החלטת הממשלה לאשרור פרוטוקול בדבר המשא ומתן בעניני סחר בין ארצות מתפתחות – The Protocol on Trade Negotiations (PTN).
ג-6588/22 17/01/1972 משק שובל משק שובל  מאזן התשלומים.
רש-1191/12 05/05/1972 ביוב מירון ביוב אזורי מירון-ספסופה-התכתבות בעניין ביוב מושב מירון והמפעלים האזוריים בין רשות שמורות הטבע  משרדי הפנים (ועדת נוף הגליל)  הבריאות והחקלאות. מצורפות תוכניות לסילוק שפכים (תוכנית תחנת שאיבה ועוד).
א-206/8 10/05/1972 נספחי ממשלה 349 – 359 נספחים מישיבות ממשלה  בין השאר הצעות משרד התחבורה בנושא מלחמה בתאונות הדרכים  הצטרפות לאמנת האג בדבר מסירת מסמכים משפטיים ועוד.
ג-4323/24 05/06/1972 פרוטוקולים מישיבות המועצות – ירכא בתיק מכתב פניה אחד של הממונה על המחוז למועצת ירכא.
גל-49074/19 06/06/1972 אגודות עותמאניות – בית בלגיה בחיפה אגודות עותמאניות – בית בלגיה בחיפה
פ-3266/15 22/06/1972 התכתבות בין אסתר הרליץ לבין אנשים שונים. התכתבות ודיווח של אסתר הרליץ בנוגע לקשריה עם אישים שונים  כולל דום מינטוף (ראש ממשלת מלטה)  ג'וסף נייררה (אחיו של נשיא טנזניה) ובנוגע לקשרים עם אפריקה. תיאור טקס הגשת כתב האמנה שלה למלך דנמרק (1966).
גל-5917/22 26/06/1972 אילת בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' 133/03/2  גוש 40003 – אילת. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3807/2 01/07/1972 פרס קפלן – עידן מחשבים בע"מ הגשת עידן מחשבים כמועמדים לפרס קפלן.
ג-7451/9 01/07/1972 מפות – פתחת רפיח ורצועת עזה בתיק – מפות של איזור פתחת רפיח ודרום רצועת עזה – תכניות לתוספת יישובים באיזור;
א-206/6 13/07/1972 נספחי ממשלה 379 – 405 נספחים מישיבות ממשלה
חצ-5333/7 01/09/1972 גרמניה המערבית – פח"ע – פעילות חבלנית עוינת  – רצח הספורטאים במינכן – מבצע חורמה
גל-5917/23 21/09/1972 אילת בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' 1/135/03/2  גוש 40003 – אילת. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-5917/24 21/09/1972 אילת בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע)  מס' 3/135/03/2 – שינוי יעוד ממגרש למעון ילדים באילת – אילת.
חצ-6808/6 02/10/1972 לשכת המנכ"ל – ישיבות הנהלה סיכומי דיונים שבועיים
גל-51109/42 13/10/1972 אלביט מחשבים חוק הסכמים קיבוציים בין אלביט מחשבים בע"מ לבין מועצת פועלי חיפה – רישום הסכם קיבוצי מיוחד;
חצ-5371/14 01/11/1972 סקנדינביה – יהדות בתיק רק מכתב אחד מאת קולט אביטל (אירופה 2) אל השגרירויות הסקנדינביות בנוגע לקהילות היהודיות שם
חצ-6804/6 20/11/1972 לשכת המנכ"ל  – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות וכו'
גל-5916/43 27/11/1972 מחוז הדרום מחוז הדרום  מושב משען  שקמים.
ג-7454/5 30/11/1972 רמת הגולן (מיגון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יו"ר ועדת השרים לענייני התיישבות ישראל גלילי  בנוגע למיגון יישובי רמת הגולן: סיכום ומסקנות הוועדה לליבון ההשלכות של המצב הביטחוני על מדיניות הפיתוח בגולן  דו"חות מצב עבודות התבצרות ביישובים  דרישות מקלטים  סיכומי דיונים בנושא ועוד.
א-223/2 10/12/1972 נספחי ממשלה  429 – 444 נספחים מישיבות ממשלה
ג-7461/1 26/12/1972 כללי – החלטות ועדת השרים. פרוטוקלים- החלטות ועדת שרים לענייני התיישבות רמת הגולן  מעלה אדומים וכולי
חצ-9987/2 01/01/1973 הולנד  הנסיכה ובעלה – Beatrix & Claus
חצ-8143/7 01/01/1973 בריה"מ-מז"ת. כרך ז'
ג-5256/3 01/01/1973 עתונות אירן. קטעי עיתונות בנוגע  למזרח התיכון ויחסי החוץ של איראן
ג-6494/17 01/01/1973 אל"מ יוסף אלון ז"ל מכתבי תנחומים מארה"ב
ג-10582/4 01/01/1973 מכתבי מזכיר הממשלה לחברי הממשלה סדרי יום  פרוטוקולים  החלטות של ממשלה והצעות חוק בנושאים: הצעת חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה)(תיקון מס' 2)  הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס. 4)  תקנות בדבר שכירות בדירות ובבתי עסק  הצעת חוק חיילים משוחררים  הצעות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  חתימת הסכם להעשרת אורניום עם הועדה לאנרגיה אטומית של ארה"ב ועוד. בנוסף  בתיק תזכירים שכותרתם: המשק הלאומי בשנים 1975 – 1978   התנגדות לרכבת תחתית בתל אביב/ גרשון הראל ושמואל שריר ועוד.
א-7049/26 01/01/1973 מסמכים משרד החוץ מברקים בתפזורת בנושא הפסקת האש   אמברגו הנפט   מסעות קיסינג'ר  בריה"מ-הצעות להסדר   משקיפי או"מ   שבויים   תעמולה מצרית וסורית   המערכה המדינית סביב הארמיה ה-3  עמדת רומניה ועוד.
ג-6526/8 10/01/1973 נסיעת ראש הממשלה גולדה מאיר לארצות הברית התכתבות עם משרד החוץ בנוגע לביקור ראש הממשלה גולדה מאיר לארצות הברית (ניו יורק  וושינגטון ועוד  מרץ 1973)-תוכניות הביקור  סיכום הביקור בניו יורק  ראיון עם גולדה במועדון העיתונות בוושינגטון  תכנון ביקור נוסף במאי-יוני.
חצ-8230/2 17/01/1973 ארה"ב. אישים. שר החוץ רוג'רס קטעי עיתונות בנוגע להפסקת אש  נסיגה מהתעלה
א-223/3 17/01/1973 נספחי ממשלה  445 – 457 נספחים מישיבות ממשלה
פ-5469/1 01/02/1973 ביקור מרים אשכול בבריטניה – 25 שנה ל-JPA בתצלומים – ביקורה של מרים אשכול בבריטניה במלאת 25 שנה לקמפיין JPA.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-3805/23 13/02/1973 פרס קפלן – מחלקה למחקר גרעיני הגשת המחלקה למחקר גרעיני כמועמדת לפרס קפלן.
א-7246/14 22/03/1973 רה"מ גולדה מאיר – מרץ 1973 – [פגישות עם נציג סובייטי] התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה גולדה מאיר  בנוגע לשיחות נציגים ישראלים עם "דוד" – יבגני פרימקוב: פרוטוקולים משיחות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מרדכי גזית ואישים אחרים עם פרימקוב וקוטוב  מברקים ששלח גזית בקשר לפגישות ועוד.
חצ-5371/7 01/04/1973 סקנדינביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – טרור בתיק רק מכתב אחד מאת א. בר-נר (השגרירות קופנהגן) אל קולט אביטל (אירופה ב') בענין התבטאות שרי החוץ הנורדיים בנושאי הטרור הבינלאומי והסכסוך המזרח תיכוני
פ-3136/16 04/04/1973 הועד המנהל – פרוטוקולים בתיק – דוחות מישיבות הוועד המנהל של יד בן-צבי; בתוך כך  בין היתר  הסכם עם משרד החינוך בנוגע להוצאת ספרים  ימי עיון וכנסים; פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל ביד בן-צסי. על סדר היום: דו"ח המנהל  ריאורגניזציה של מוסדות יד בן-צבי  לימוד תולדות ירושלים לדוברי אנגלית; ועוד;
גל-5917/31 09/04/1973 אילת תכנון בנייה באילת.
גל-5917/4 30/04/1973 אילת אילת  תוכנית למבני תעשייה
ג-7453/8 30/04/1973 חוברת – כביש הבקעה חוברת – כביש הבקעה.
חצ-9990/15 01/05/1973 נפאל – יושב-ראש ארגון השלום העולמי Raman Dilly  Regmy
חצ-9991/1 01/05/1973 סוואזילנד – שר החוץ Matsebula Mhlanganos
גל-5820/3 01/05/1973 מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- צומת ירכא ג'וליס. מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- צומת ירכא ג'וליס.
א-7043/21 01/05/1973 שתי טיוטות מברקים (בכתב-יד נמצאו בתפזורת) שתי טיוטות מברקים (בכתב-יד נמצאו בתפזורת) לדיניץ לקראת פגישתו עם קיסינג'ר בענין הפסקת האש (10.5.1973 ) ולגזית בענין אספקת מטוסי פנטום וסקייהוק לישראל
א-7792/6 09/05/1973 לשכת השגריר שמחה דיניץ – תיק אישי התכתבות ומברקים בנוגע לאיחולים  הערכות והשתתפות בצער. בתיק גם כתב האמנה של שמחה דיניץ כשגריר בארה"ב.
א-7075/10 20/06/1973 ארה"ב דיווחים וחליפת מסמכים מנציגויות משרד החוץ  אשר נשלחו ללשכת ראש הממשלה גולדה מאיר  בנוגע לנושאים: שדרי תנחומים מהנשיא ריצ'רד ניקסון לרה"מ גולדה מאיר על הירצחו של יוסף (ג'ו) אלון  תיקון ג'קסון-ואניק  מכירת פנטומים לערב הסעודית  ועידת הפסגה השנייה בין ברז'נייב לניקסון  סקירה על מדינות חצי האי ערב ועוד.
גל-5917/5 25/06/1973 אילת בתיק תיקון 2 לתכנית בניין ערים (תב"ע) מפורטת מס' 2/105/03/2 – אילת.
חצ-6805/11 27/06/1973 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגויות
א-7036/2 28/06/1973 קשרים עם גרמניה (יוני -אוג 1973  יוני 1974) התכתבות בין וילי ברנדט וגולדה מאיר בעקבות ביקור ברנדט בארץ ; תביעות פיצויים אישיים מגרמניה; הלואות פיתוח.
א-7046/9 18/07/1973 מברקים (יולי-1973) מברקים (יולי-1973) בעיקר בענין שיחות ופגישות עם הנרי קיסינג'ר על יזמת סיסקו עליה מרוסיה (ברית המועצות) ועוד וכן מברקים על שיקום הפליטים  שגריר ארה"ב החדש  נסיונות ליישוב הסכסוך הישראלי-ערבי ועוד.
א-7037/6 22/07/1973 מברקים  מכתב והודעה (בלתי מתויקים) בענין השתלטות מחבלים על מטוס נוסעים בדובאי (יולי  1973 ) מברקים  מכתב והודעה (בלתי מתויקים) בענין השתלטות מחבלים על מטוס נוסעים בדובאי (יולי 1973). בתיק – הנוסח האנגלי של ההודעה היפנית. לפי המידע שבידי משרד החוץ היפני – המטוס החטוףעלול להגיע למספר מקומות – ביניהם – ישראל. בקשה מהממשל ביפן לדאוג לבטחונם של הנוסעים היפנים ואנשי הצוות.
ג-6693/41 11/08/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – יירוט המטוס הלבנוני מברקי משרד החוץ
גל-5917/20 18/08/1973 אילת בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) מס' 6/131/03/2 – שינוי לתכנית שיכונים ציבוריים – אילת.
חצ-8143/10 23/08/1973 בריה"מ-מז"ת. כרך י' קטעי עיתונות  דיווחים וסקירות בנושא יחסה של ברית המועצות לסכסוך במהלך המלחמה ולאחריה  במהלך ועידת ז'נבה ועוד.
א-7036/6 30/08/1973 שיחות רה"מ עם מזכיר האו"ם (30 באוג 1973 פרוטוקול משיחות ראש הממשלה גולדה מאיר  עם מזכ"ל האו"ם קורט ולדהיים;
גל-5820/4 01/10/1973 מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- צומת ירכא ג'וליס. מחוז חיפה-תיקי כבישים עורקיים ואזוריים- צומת ירכא ג'וליס.
א-7092/7 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 10.10.73 – 12
א-364/8 01/10/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – מברקי המלחמה דיווחים ממדינות שונות על הפעילות הדפלומטית בעת המלחמה – ניו-יורק  וושינגטון תל-אביב – למשרד (המשך בתיק 9)
ג-6489/12 01/10/1973 נסיעת ראש הממשלה גולדה מאיר למועצת אירופה בשטרסבורג התכתבות בנוגע לנסיעה
ג-6499/6 01/10/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבים ללא תאריך מכתבים ממדינות שרות הושחרו מסמכים בכתב יד לא קריא
חצ-8622/25 01/10/1973 מצרים – ועידת ג'נבה (מרדכי קדרון) התכתבות  צילומים  מברקים  החלטות או"ם  פרוטוקולים מפגישות  תזכירים  ניירות עבודה  טיוטת נוהלי עבודה לועדת ג'נבה בנוגע להכנות לקראת ועדת ג'נבה והסכם הפרדת כוחות  חילופי שבויים ועוד.
חצ-9352/1 01/10/1973 ביקור ראש-הממשלה בוושינגטון בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2063.
א-7094/10 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – משרד החוץ הצהרות ומסמכים הנוגעים למלחמה – לקט מס' 1 – 2 17.10.73  26
חצ-5372/26 01/10/1973 פיליפינים – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – מלחמת יום הכיפורים
א-7114/9 10/10/1973 רה"מ גולדה מאיר – מברקים נכנסים מברקים נכנסים שנשלחו ללשכת ראש הממשלה רה"מ גולדה מאיר במהלך מלחמת יום הכיפורים העוסקים בנושאים הקשורים למלחמה.: מברקים מיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים בארצות הברית  מיהודי אמריקאי שהגיע להתנדב בישראל ומוועד הפעולה למען ישראל של הפדרציה הציונית בהולנד המביעים את תמיכת יהודי העולם בישראל בזמן המלחמה; מברק מדובר המועצה הציבורים למען יהודי ערב בנוגע לדאגה לשלומם של יהודי סוריה בזמן המלחמה; מכתב מאזרח ישראלי המציע לשבור את מורל הצבא הסורי ע"י שידור ידיעה כוזבת על כך שנשיא סוריה חאפז אל-אסד נרצח. בתיק גם מברק מחברי הכנסת של רק"ח (רשימה קומוניסטית חדשה) המתלוננים על כך שמשטרת ישראל עצרה צעירים שהדביקו פלקט מטעם המפלגה  לקראת הבחירות לכנסת השמינית.
א-364/9 11/10/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – מברקי המלחמה (המשך מתיק 8) דיווחים ממדינות שונות על הפעילות הדיפלומטית בעת המלחמה – ניו-יורק וושינגטון  תל-אביב – למשרד
א-4183/9 13/10/1973 המנכ"ל מרדכי גזית – [מגעים מדיניים עם מצרים – צוות גזית] הסכם בין ישראל למצרים בקשר לועידת השלום בז'נבה (10.1974)  מסמכים משפטיים בנוגע לוועידת ז'נבה  לקט טיוטות להסכם הביניים בין ישראל למצרים ומסמכים מדיניים מטעם הצוות בראשות המנכ"ל מרדכי גזית  קווים להסדר הטריטוריאלי בסיני  סקירות על ההסכם ועל עמדות ישראל  מצרים וארה"ב לקראתו  החלטה 338 (22.10.1973) מסמכים המצטטים את החלטה 242 (מנובמבר 1967) של מועצת הבטחון של האו"ם ועוד.
א-7048/10 14/10/1973 מברקי משרד החוץ  (17-14 אוק.1973)  כולל נושאים הקשורים במלחמת יום-הכיפורים מברקי משרד החוץ (17-14 אוק.1973) כולל נושאים הקשורים במלחמת יום-הכיפורים
חצ-5323/41 17/10/1973 ברזיל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי מלחמת יום כיפור ברזיל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי מלחמת יום כיפור
ג-6900/11 23/10/1973 נסיעת ראש הממשלה גולדה מאיר ללונדון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה גולדה מאיר  בנוגע לנסיעתה ללונדון: החלטות מועצת הביטחון של האו"ם  נתונים על הציוד והאספקה מחדש של צבאות מצרים וסוריה  נתלות של מדינות הנפט הערביות באירופה המערבית  דברי ראש הממשלה לפני פגישתה עם ראש הממשלה הבריטי  אדוארד הית' ותמלול הריאיון של מזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר בפקינג  סין ועוד.
א-7049/29 26/10/1973 מספר מברקים מה- 26.10.1973 מספר מברקים מה- 26.10.73- מצב הרוח בקהיר  מסר מהמלך חואן קרלוס  הפרת הפסקת האש-תקוע לולדהים  מצב שלטונו של אסד  חוסין-לקחיו בעניני נשק.
חצ-8248/3 27/10/1973 ארה"ב-אישים. כרך ב' תגובות מהעיתונות על יחסים בין ארה"ב למדינות ערב והסיוע למזרח התיכון
א-365/4 01/11/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – הפסקת אש (חלק 2) מברקים על הנעשה בקווי הפסקת האש (המשך בתיק 5)
א-365/5 01/11/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – הפסקת אש (חלק 2) (המשך מתיק 4) מברקים על הנעשה בקווי הפסקת האש (המשך בתיק 6)
א-365/6 01/11/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – הפסקת אש (חלק 2) (המשך מתיק 5) מברקים על הנעשה בקווי הפסקת האש
חצ-4783/10 01/11/1973 שיחות עם המצרים – כרך א' מברקים  סיכומי פגישה  פגישה עם הצבא המצרי ועוד.
חצ-4783/12 01/11/1973 שיחות עם המצרים – כרך ג' מברקים  דיווחים  סיכום פגישת נציגי צה"ל עם הצבא המצרי ועוד.
חצ-8152/7 01/11/1973 מלחמת יום כיפור – תיק כללי כולל מדינות ערב. כרך א' קטעי עיתונות ומברקים בנושא השיחות עם מצרים בקילומטר ה101  הסכם הפסקת האש ועוד
חצ-8159/6 01/11/1973 מלחמת יום כיפור – ארה"ב. כרך ג' קטעי עתונות  תמלולי ראיונות ונאומים ממרכז התעוד של משרד החוץ  בנוגע לארצות הברית בבמהלך מלחמת יום הכיפורים והשלכותיה: החלטת הקונגרס בתמיכה בישראל  דברי דובר מחלקת המדינה רוברט מקלוסקי  שגריר ארצות הברית באו"ם ג'ון סקאלי  תגובות ערביות על ביקור קיסינג'ר  התבטאויות סנאטורים שונים  סיום הרכבת האווירית האמרקיאית לישראל  מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר על המלחמה והשלכותיה  התבטאויות חברי קונגרס בנוגע להפסקת האש ועוד.
א-7100/6 09/11/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – משרד החוץ לקטים של משרד החוץ הצהרות ומאמרים (מס' 4 – 7  9 – 10) הקשורים למלחמת יום הכיפורים  ולתהליכים המדיניים שאחריה (כולל הסכם הפסקת האש עם מצרים  המו"מ בקילומטר ה-101  הסכם 6 הנקודות ומגעים מדיניים עם מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג' והאו"ם אחרי המלחמה   דיווחים על נאומים של נשיא מצרים אנואר סאדאת ונשיא סוריה חאפז אל-אסד אחרי המלחמה ועוד.
חצ-4783/11 19/11/1973 שיחות עם המצרים – כרך ב' רישום השיחה.
חצ-5369/2 20/11/1973 ברית המועצות – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי – מלחמת יום הכיפורים בתיק שני מכתבים בנוגע להרפיית המתיחות הבינלאומית  עמדת ברית-המועצות ביחס  למזרח-התיכון.
גל-22908/8 01/12/1973 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ירכא בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' ג/2127  גוש 18925 – ירכא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7099/15 01/12/1973 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – דו"חות דו"חות סטנוגרפיים מישיבות הכנסת  סיכומי ישיבות שבועיות של הממשלה  הודעות לעתונות וכו' בתיק תמליל הודעת ראש הממשלה יצחק רבין בכנסת בעקבות השעיית המו"מ להשגת הסכם הביניים עם מצרים (הסכם שהיווה המשך להסכם הפרדת הכוחות אחרי מלחמת יום הכיפורים (עמודים 192 – 202); מצע רשימת "המערך" לכנסת השמינית (עמודים 240 – 271).
חצ-8248/4 14/12/1973 ארה"ב – אישים. כרך ג' קטעי עיתונות על סנטור ג'ימס מקלור
חצ-5255/1 17/12/1973 לשכת השר אבא אבן – שיחות עם קיסינג'ר – הפרדת כוחות עם מצרים בתיק רישומי וסיכומי שיחות של  ראש הממשלה  סגן ראש הממשלה  שר החוץ  שר הבטחון ומשלחת עם ה. קיסינג'ר ומשלחתו  שיחת מזכיר המדינה  הנרי קיסינג'ר עם יגאל אלון ואבא אבן
חצ-6857/6 20/12/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ אבא אבן  בנוגע לנושאים: תזכיר ההבנה בין ישראל לארה"ב לקראת ועידת ז'נבה  תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים  סיכומי שיחת דיין – קיסינג'ר ועוד.
גל-31/24 31/12/1973 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: רמלה – ישוב: גמזו + מבוא מודיעין – אזור קלפי מס' 0745-001 + 1141-001 בתיק פרוטוקול ממהלך ההצבעה לכנסת השמינית ותוצאותיה  קלפיות בגמזו ובמבוא מודיעין.
חצ-4873/1 01/01/1974 קורסים – אינפורמטיקס – מחשבים
ג-6731/12 01/01/1974 ביקור ניקסון
א-7043/6 01/01/1974 שיחת רבין – פורד – קטעי פרוטוקול עמודים 5 ו-6 שיחת רבין – פורד – בתיק רק עמוד מס. 5 של פרוטוקול השיחה (?) וצילומים של עמ..6
א-365/7 01/01/1974 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – הפסקת אש (חלק 3) מברקים על הנעשה בקווי הפסקת האש (המשך בתיק 8)
פ-4223/10 01/01/1974 גדה מערבית – תזכירים שונים תזכירים בנושא עתיד הספקת המים בשטחי האוטונומיה (יהודה  שומרון ועזה)  השלכות עתיד יהודה ושומרון על עתיד המים בישראל ועוד.
גל-6873/1 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) זכרון-יעקב עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי זיכרון יעקב
חצ-6823/8 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – בריה"מ – מגעים התוכנית הסובייטית מ-5.6.69 והתוספות ב-70 ביקור משלחת אש"ף בראשות ערפאת במוסקבה- יולי 1972 רצון ברית המועצות למלא תפקיד בסכסוך בין ישראל למדינות ערב פגישת השגרירים דיניץ – דוברינין ב-20.1.75  מגעים בארץ עם פ. ( יבגני פרימקוב ) ו-" דוד-ציון "  שליח בריה"מ – דיווחים פנימיים  מנציגויות  סיכומי שיחות  הנחיות ( כולל רישום שיחות עם פ. )
חצ-6819/5 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – הפרדת כוחות – מצרים הסכם הפרדת הכוחות ישראל ומצרים הסכם הפרדת הכוחות ישראל סוריה תוכנית ההפרדה ; חיפוש גופות בחזית המצרית חדירה מצרית של מצרים לאזור החיץ  פגישת הרמטכ"ל וגנרל האו"ם סילאסוו דיווחים פנימיים  מהנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  קצין הקישור עם האו"ם; נאומים;
א-7025/14 01/01/1974 הפרדה בתיק צילומי טיוטות של הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל ומצרים וכן צילום זכרון-דברים בין ישראל וארצות-הברית 16.1.1974-14.1.1974
גל-6873/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) בית-שמש עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי בית שמש
גל-6873/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) צפת עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי צפת
גל-6873/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) קרית-גת עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי קרית-גת
גל-6873/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) קרית-ביאליק עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי קרית-ביאליק
גל-6873/6 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ירושלים 3 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ירושלים
גל-6873/7 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) רמת-גן 1 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי רמת-גן
גל-6873/8 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) ראש-העין עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי ראש-העין
גל-6874/3 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) הרצליה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי הרצליה
גל-6881/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) רחובות עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי רחובות
גל-6881/5 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 6 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל-אביב
גל-6878/2 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) טבריה עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי טבריה
גל-6878/4 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) תל-אביב 7 עצומה בעד אי מסירת שטחים ביהודה ושומרון מתושבי תל-אביב
חצ-5790/1 01/01/1974 ועידת ג'נבה-מצרים (מרדכי קדרון)
ל-494/16 01/01/1974 תחנת באר-שבע – מבצעי ביטחון: בסיסי חרום תיק משטרת ישראל  מבצעי בטחון  התאמת בסיסי משטרה לשעת חירום  פח"ע  חללים  קבורה  שטחי אימונים  שטח אש  המשמר האזרחי  בעלי רכב וציוד  תפיסת ציוד.
ל-517/2 01/01/1974 מטה המחוז הצפוני – מבצע הג"א. כרך א' תיק משטרת ישראל  מבצעים  הג"א  הגנה מרחבית  שמירה על ישובים  חימוש  דלק  הוראות פתיחה באש.
ל-507/16 01/01/1974 מטה מרחב הגליל (עכו) מבצעי הג"א (א) תיק משטרת ישראל  מבצעי הג"א  ניפוק דלק  קציני הג"א  תגבור חיילי הג"א  בטחון פנים  אבטחה  חופי רחצה  הוראות פתיחה באש.
פ-3265/8 08/01/1974 תעודה על בחירת אסתר הרליץ לכנסת השמינית. תעודה על בחירת אסתר הרליץ לכנסת השמינית.
פ-2482/92 28/01/1974 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר שטיינמץ  מכתב לצבי מאיר שטיינמץ מאליעזר רפאל מלאכי.
חצ-8192/3 01/02/1974 מלחמת יום-כיפור.כללי. כרך ו'
א-261/1 01/02/1974 חוברות השבוע בזירה המדינית השבוע בזירה המדינית-סקירה מדינית מאת משרד החוץ אל ראש הממשלה מס' 6/74.
חצ-10768/1 01/04/1974 אלבום תצלומים – קבלת פנים  יום העצמאות – אשר בן-נתן 4/74 התיק  הוא  אלבום  תצלומים של   השגרירות  בפריס  בתקופת  השגריר  אשר  בן  נתן
גל-3806/23 01/04/1974 פרס קפלן – אלסנט הגשת אלסנט כמועמדת לפרס קפלן.
חצ-6819/6 01/05/1974 לשכת המנכ"ל – הפרדת כוחות – מצרים תלונות נגד מצרים על חדירות והפרת הסכמים פגישות נשיא מועצת הביטחון עם נציגי המעצמות ; דיווחים פנימיים  מנציגויות  קצין הקישור עם האו"ם  ממשה"ח לחו"ל ( כולל טיוטת הסכם עם האו"ם על מעמד כוחות החירום )
חצ-8142/5 11/05/1974 מלחמת אוקטובר – מלחמת יום-כפור כרך ה' מלחמת יום כיפור
א-109/4 15/05/1974 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר  – חומר בנושא ארועי מעלות – פעילות בגבול לבנון בין 14 אפריל-15 במאי המשך מתיק (3) דברי ראש הממשלה באמצעי התקשורת ביום 15.5.1974  פרוטוקול ממשלה  יומן אירועים בכתב-יד ובדפוס של הפיגוע במעלות ועוד. (המשך בתיק 5)
א-7073/18 31/05/1974 שמעון פרס  – קטעי-עתונות קטעי עיתונות וסקירות תקשורת זרה בנושא המזרח התיכון  יחסי ישראל והפלסטינים ועוד.
גל-69009/7 07/06/1974 קרית גת שטח עוזה תכתובת לגבי הסכם קרקעות בתיק התכתבויות מול מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות בנוגע להחכרת קרקעות מושב עוזה.
חצ-8177/4 01/07/1974 סאדאת. כרך ג' תיק  זה  כמו  קודמו  כולל התבטאויות   תוקפניות  הן  בנאומים  והן  בראיונות  לתקשורת  נגד  ישראל  ודורש  ממנה ויתורים   ללא  סוף.
חצ-8142/6 05/07/1974 מלחמת אוקטובר – מלחמת יום-כפור כרך ו' מלחמת יום כיפור
ג-7460/1 16/07/1974 פיתוח הגליל א' הצעות ותוכניות לפיתוח הגליל – תיאום הפעולות  סדרי תיאום ומעקב  קידום התכניות  תיאום הפעולות לפיתוח האזור  מערך ארגוני לפיתוח התכנית  הפקעת קרקעות לפיתוח  הקמת יישובי עולים וישובים חדשים  רכישת שיכונים לזוגות צעירים ולעולים חדשים  תכנון גרעין "קורן"  הגדרת תפקידים של הממונה על פיתוח אזורי של הגליל  אכלוס הגליל ועוד
גל-5917/18 19/07/1974 אילת בתיק שרטוטים ואישורים לבנייה באילת. גוש 40009
א-7377/8 24/10/1974 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ניירות עמדה בתיק – סקירות  בנוגע לביטול מצב הלוחמה בין ישראל לשכנותיה; הסכם הביניים בין ישראל למצרים – סקירה מסכמת; היבטים משפטיים; התחייבויות מצריות אל מול התחייבויות אמריקאיות; ביטול מצב לוחמה בין ישראל למצרים – התכתבות עם היועץ המשפטי בנושא; על השפעת חתימת הסכם הינתקות של מעמד ישראל בשטחים המוחזקים ושאלת תביעות נוספות מהמצרים בעבור נסיגה נוספת; החלטת ממשלת ישראל בנושא מצב ביטול מלחמה והתגובות הערביות לכך; השיחות עם מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר; עמדת ישראל לקראת השיחות עם מזכיר המדינה האמריקאי; עיקרי הדרישות הישראליות מול מצרים; דברי ראש הממשלה גולדה מאיר בפורום מטכ"ל בעניין הסדר הביניים; החלטת ממשלה – הדרישה להצהרה מצרית על סיום לוחמה תוצג כעמדתה של ישראל.
גל-60609/11 24/11/1974 אילת-בקשה לתוספת בניה  מרחב תכנון מקומי אילת  בקשה לתוספת בניה (רח' אלמוגים  גוש 40002) באזור בו הוקפאה הבניה ואישור הועדה המחוזית.
גל-5917/9 15/12/1974 אילת התיק שרטוטים ואישורים לבנייה באילת  שכונת צופית עילית.
חצ-4871/6 01/01/1975 קורסים – סמינר מחשבים
גל-3808/2 31/01/1975 פרס קפלן – אלביט הגשת אלביט כמועמדת לפרס קפלן.
גל-13006/1 04/02/1975 מסקנות ועדת החינוך של הכנסת (כרך א') פרוטוקולים של ועדת החינוך של הכנסת ובהן מסקנות בנושאים: לימוד השפה הערבית; טלוויזיה חינוכית; שירותי החינוך; השכלה גבוהה; חינוך במגזר הערבי; חיילים משוחררים; נוער במצוקה; נגע העישון וסמים
גל-5917/25 20/02/1975 אילת תכנון ובנייה  אילת.
חצ-8014/2 01/04/1975 שמעון פרס. כרך ג'
א-4184/1 01/04/1975 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – מסמכי יסוד ממלחמת יום הכיפורים
ג-7472/2 07/04/1975 שמעון פרס – על חברים שנפטרו – חלק ב' אזכרה לגולדה מאיר – 30 למותה  "גולדה שלנו" – נאום בכנסת  "לזכרה של גולדה"  פרוטוקול סטנוגרפי מישיבת אבל של לשכת מפלגת העבודה וחבריה בסיעה בכנסת לזכרה של גולדה מאיר ז"ל בהשתתפות בני המשפחה  אזכרה לגולדה במלאת שלוש שנים לפטירתה  GOLDA – WISDOM AND SOUL (גולדה – חכמה ונשמה)  דבריו באזכרות לחללי צה"ל ומערכות ישראל ובטקסי יום הזכרון לשואה ולגבורה  הספדים ונאומים מאזכרות על רחל ינאית בן-צבי  דורה בלוך  יהושע רבינוביץ'  ישראל ישעיהו במלאת שנה לפטירתו  משה (משה'לה) טבנקין  אהרן פריבר  אברהם זילברברג  יגאל אלון  רבקה גובר  מוחמד עלי אל-ג'עברי  דב יוסף  משה צורף  אורון ירדן  רועי שקדאנטק צוקרמן  גי מולה  אברהם מורה  אנואר סאדאת  גדעון שוקן  ערב זכרון למשה (מוסה) חריף  ד"ר חיים גמזו  גרשום שלום  פרופ' ארנסט דוד ברגמן  שמעון (סניה) סירקין  אינו שקי (שאקי)  זאב גלר  טיבי קידר  שמחה בלאס  פייר מנדס פראנס  אברהם רוטנברג  חגי אלון  אלכס טל  אברהם יפה  בנימין קגן  נעמי גורן  שמחה ארליך  יוטא הענא אלתר  שמואל ברקאי  דינה קינן  דוד הכהן  יעקב לוינסון  שלמה סורקיס  דיאב עוביד ועוד. בנוסף  בתיק מכתב הקורא להחלמתו של שלמה ארגוב.
גל-21265/17 30/04/1975 חקיקה ראשית – חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 2) תשל"ה – 1975 תכתובת שוטפת בעניין חוק החוזים האחידים: הצעת תזכיר הצעת חוק הצעת החוק+דברי הסבר פרסום ברשומות הצעות חוק 27/05/75  פרוטוקול מישיבת ועדת החוקה בעניין – חוק חוזים אחידים (תיקון מס' 2) חוק לתיקון פקודת השותפויות  שונות  חוק המקרקעין( תיקון מס' 5)  פרוטוקול ישיבה קריאה ראשונה לחוק ועוד.
גל-45263/22 01/05/1975 מכביש 735 טל-אור  שחר  קרית-גת  עוזה מכביש 735 טל-אור  שחר  קרית-גת  עוזה
א-7081/2 01/06/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע
גל-5871/4 09/06/1975 אישורי תכניות בניה – עבדון בתיק – תכנית בניין ערים לעבדון מפורטת – מרחב תכנון – מעלה הגליל; החלטות ואישורי הוועדה המחוזית – מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל;
גל-22910/8 26/06/1975 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מושב עבדון בתיק תוכנית מפורטת (ת.ב.ע) מס' ג/2368  גוש 18602 – לולים במושב עבדון. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7082/8 01/07/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; תזכירים  עלוני-מידע וכו'
ג-6737/14 18/08/1975 יחסי ישראל-צרפת בתיק התכתבות בנושאים הבאים: ביקור בישראל של גב' סימון וייל שרת הבריאות של צרפת  קורות חייה ותכנית הביקור. ביקור פרטי בישראל של ג'אן לקנואה שר המשפטים של צרפת  קורות חייו ותכנית הביקור. ביקור משלחת רמת דרג מה-CERES (הפלג השמאלי של המפלגה הסוציאליסטית הצרפתית  מכתב של ראש הממשלה יצחק רבין אל ולרי ז'סקאר ד'אסטן נשיא צרפת  בנושא הסכם עם מצרים
א-7085/7 01/12/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע
גל-5917/28 01/01/1976 אילת תכנית מפורטת למרחב לתכנון  מקומי אילת
גל-5917/35 01/01/1976 אילת מפות ואישורים של מרחב לתכנון
ג-6774/9 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יהדות אתיופיה
ל-2942/17 01/01/1976 משא"ז (משמר אזרחי) – כללי תיק משטרת ישראל  משמר אזרחי  פרוטוקול ועדת כנסת  מתנדבים  כוח אדם  תקציב ביקור שר הפנים במשא"ז  המשמר האזרחי- קווים לעתיד  מולה כהן  יחסי גומילן משטרה- משא"ז
גל-18044/16 03/01/1976 תלמידים מחוננים והאגודה לקידום החינוך. סקירה על "נוער שוחר מדע"  תוכניות העשרה לנוער-סמינרים  חוגים ומחנות קיץ לנוער שוחר מדע  חוזרים וטפסים של היחידה לנוער שוחר מדע במשרד החינוך ועוד. מצורפת חוברת "מחנות הקיץ 1977 לנוער שוחר מדע" מטעם משרד החינוך והמוסדות להשכלה גבוהה וחוברת "לדעת"-מדע לנוער המתבגר (ספטמבר 1976). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-5917/36 23/02/1976 אילת אילת  תחנת תדלוק – כביש מס' 2
א-7245/18 01/03/1976 רה"מ יצחק רבין תמלילי מסיבות-עתונאים ושיחות רקע עם עתונאים הישראלים והאמריקנים ופגישות שונות  הצעת החלטת הממשלה בנושא ארגון מחדש של משרדי הממשלה  סיכום התייעצות שר המשפטים חיים צדוק עם שרים שונים בענין התבטאויות שרים וגיבוש כללי התנהגות  הנהגת שעון קיץ – הנוהג והנוהל בממשלות ישראל ועוד
גל-5581/11 09/03/1976 לשכת התכנון המחוזית – מיקלט ציבורי  כפר מע"ש גוש 6721 חלקה 121 בתיק התכתבויות בנוגע למקלט ציבורי: בקשה לבניית מקלט  פרסום שימוש חריג למקלטים  הקצבת שטח למקלט ציבורי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8196/6 01/04/1976 סאדאת. כרך ז'
גל-20902/7 15/06/1976 ועדת החינוך של הכנסת. תיק של משרד התקשורת בנושא רשות השידור ובו חומר לוועדת החינוך של הכנסת המכיל שאילתות לשר החינוך והתרבות  הצעות לסדר היום שנדונו בישיבות הוועדה  רשימת נושאים  נוהל לגבי הודעה על נפטרים בשידור ועוד'.
גל-5917/6 16/08/1976 אילת בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) מס' 7/105/03/2 – אילת.
גל-13282/25 01/01/1977 סודאן
חצ-8015/1 01/01/1977 שמעון פרס. כרך ה'
גל-12887/22 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – האו"ם – כללי.
חצ-8324/1 01/04/1977 סאדאת. כרך ג'
חצ-8015/3 01/04/1977 שמעון פרס. כרך ז'
א-109/13 01/05/1977 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – החלטות הממשלה והודעותיה סיכום ועדת השרים לענייני ביטחון בעניין כביש חוצה השומרון ובקשת גוש אמונים לצעדה בשטחים ובירושלים  סיכומי ישיבותיה השבועיות של הממשלה  פרוטוקולים מישיבות הממשלה  תגובות לביקורת מבקר המדינה על צה"ל  קורות חיים של ישראל נחמן ליפל  רון אברהם ויחזקאל אבולעפיה  דו"ח על פעילות ועדת השרים לרווחה והמערכת שלידה בתקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית  סקירה על מצב העלייה וקליטתה  פעולות הממשלה לקידום אזורי פיתוח בשנים 1974 -1977  פעולות הממשלה בתחום ההתיישבות ועוד.
פ-4202/59 10/05/1977 מכתבים מאת אילן פלקוב וצבי צפרירי התכתבות בנושא התמנותו של אילן פלקוב לדובר הרכבת (1985); רכבת פרברית חיפה-נהריה; קישור העיר עימנואל לרכבת ישראל.
א-4107/9 27/07/1977 מכתבים אל חברי ועדת השרים לענייני כלכלה. פרוטוקולים מישיבות הוועדה  חוות דעת והערות בעקבות החלטות הוועדה שהועברו לחברי הוועדה על ידי מזכירות הממשלה  חומר רקע לישיבות הוועדה ועוד.
חצ-6825/1 01/08/1977 לשכת המנכ"ל – יחסי ישראל – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל  היעוץ המשפטי  רישומי וסיכומי שיחות וכו' ( כולל סיכום ישיבה בראשות המנכ"ל בנושא " הכושים העבריים " ב- 8.11.77 )
חצ-8324/2 01/08/1977 סאדאת. כרך ד'
א-4337/8 01/10/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) סיכומי שיחות ודו"חות בנושאים: ארה"ב מעונינת לצרף את הסובייטים להליך המו"מ על מנת שהסורים יוכלו להצטרף לשיחות בג'נבה  הבהרת ארה"ב שהיא מודעת להתנגדותה של ישראל לשיתוף אש"פ בשיחות בג'נבה  בעיית הכושים העבריים שהגיעו לישראל
א-7007/2 01/10/1977 השר שמואל תמיר – שוטף 2 מכתבים יוצאים מלשכת השר למשרדי ממשלה שונים  המערכת המשפטית  ועדות שרים וחברי-כנסת בעניני משרדו ובעניני חקיקה  תשובות לפניות אישים ומוסדות  עורכי-דין וגורמים אחרים בארץ ובחו"ל  מכתבי תודה וברכה; הצעות חוק ועוד ( כולל הצעה להחלטה בנושא אשרור האמנה להגנת יצרני רשימות קול ( Phonograms ) נגד שכפול בלתי מורשה של רשימות הקול אשר להם 1971 )
א-4337/10 01/11/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: התנגדות הממשל האמריקני לסוברניות ישראלית ביהודה ושומרון  כוונת ארה"ב להכיר באש"פ רק אם יקבל את החלטות האו"ם 242 ו- 338 שכוונתן הכרה בישראל
א-4337/11 01/11/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: דעתו של השליח פיליפ חביב שיקשה על הערבים לקבל את המסמך הישראלי-אמריקני  ביקורה של גולדה מאיר בארה"ב ושיחותיה עם נשיא ארה"ב  המשך ההפגזות מלבנון על הגליל  ברכתה של ארה"ב על רצונו של הנשיא סאדאת לבקר בירושלים
חצ-8512/8 01/12/1977 קמבודיה – קשרים במישור הבטחוני.
גל-5917/29 07/12/1977 אילת בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) מס' 14/135/03/2 – שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים – אילת.
גל-62868/11 19/12/1977 מחשב חדש – חוזים – N.C.R בתיק התכתבויות  הצעות מחיר  תקציבים  מידע ופירוט לגבי ציוד ומחשב חדש לאגף החשב הכללי באוצר.
גל-4670/8 30/12/1977 פרס קפלן – חיים סלוצקי  קיבוץ רמת השופט התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע להצעת מועמדותו של חיים סלוצקי מקיבוץ רמת השופט לקבלת פרס קפלן: מבחן רב שנתי בעיבודי אדמות אבניות בהרי מנשה  המלצות שנשלחו ופירוט עבודותיו.
גל-12876/22 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל קנדה. כרך א'
גל-12876/23 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל קנדה. כרך ב'
גל-12919/13 02/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בקשות להופעות וטכסים. כרך ד' כנס מרכזי – 30 שנה לעצמאות ישראל בקשות חסות ראש הממשלה במגוון אירועי תרבות ובהם פתיחת כביש ירושלים תל אביב המהיר
גל-48254/5 03/02/1978 בית שאן דו"ח מדידיות.
א-4338/6 01/03/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: שימוש ישראל בנשק אמריקני במלחמת לבנון  התנגדות אמריקנית להישארות ישראל בדרום לבנון  פתיחת סניף אש"פ בניו-יורק
חצ-8324/5 01/04/1978 סאדאת. כרך ז' סאדאת  ממשיך  בהתבטאויות    חיוביות  לקראת  הסכם  שלום  עם  ישראל
גל-6392/4 15/04/1978 פרס קפלן – קונטרול דאטה הגשת קונטרול דאטה כמועמדת לפרס קפלן.
חצ-8324/6 01/06/1978 סאדאת. כרך ח' התיק  עוסק  בקשיים  בין  סאדאת  לבגין  לאחר  ביקורו  בארץ  ולפני  ועידת  קמפ  דיוויד.
נ-971/16 01/06/1978 ארוחת צהרים עם עורכי העיתונות בישראל הערות לקראת הפגישה וסקירה של עבודת הנשיא.
גל-12856/36 10/07/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גרעין שילה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין בנוגע לשילה – ישוב קהילתי בהר אפרים: בקשות להכרה ביישוב באופן רשמי  בקשה לפגישה עמו והזמנתו לאירועים ביישוב  הקמת שילה ב' – מעלה לבונה ועוד.
גל-12845/5 13/07/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תמר אשל ועוד מכתב בתפוצה לכל חברי הכנסת שנשלח ללשכת רה"מ מח"כ תמר אשל בנוגע להתנגדותה לאנס המכונה "האנס האדיב" מנתניה; העתק מזכר מח"כ  אשל לחברי ועדת השרים לכלכלה עם דרישה להמנע מקבלת החלטה על שינוע פחם מחיפה עד לסיום דינוי הוועדה בהצעות לסדר היום;  העתק מכתב מפעיל "חרות" זדיאן בראכת ליו"ר הנהלת "חרות" אברהם שטרכמן בנוגע לפעילותם של פעילים דרוזים במפלגת העבודה כדי להכשיל את הצלחתו של חבר הכנסת הדרוזי אמל נסאלדין מ"הליכוד".
גל-62868/13 28/07/1978 מחשב חדש – חוזים – N.C.R בתיק התכתבויות בנוגע למחשב חדש לאגף החשב הכללי באוצר.
חצ-8463/11 01/08/1978 ארה"ב – קונגרס.
גל-5671/37 06/08/1978 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – ועדה מיעצת מחשבים הכנס הבינלאומי השישי של ועדות המחשבים
גל-62868/12 01/09/1978 מחשב חדש – חוזים – N.C.R בתיק התכתבויות בנוגע למחשוב חדש עבור אגף החשב הכללי באוצר. בין ההתכתבויות דרישות מערכת  הצעות מחיר  השתלמויות עבור עובדי המשרד בחו"ל  תקציבים ועוד.
גל-62868/10 10/09/1978 מחשב חדש – חוזים – N.C.R בתיק התכתבויות בנוגע למיכון אגף החשב הכללי באוצר.
גל-51063/17 24/09/1978 דפוס צור אות בתיק התכתבויות בנוגע לחתימה של העסק "דפוס צור אות" עם ההסתדרות על הצטרפותם להסכם קיבוצי כללי בענף.
גל-61660/1 08/11/1978 האגודה להתנדבות בעם התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לאגודה להתנדבות בע"מ: הזמנות לישיבות המועצה  סיכום דיונים מישיבת הנהלת האגודה  דין וחשבון המבקר של האגודה הסכם להפעלת התנדבות בנות דתיות ב"עמינדב" ותנועת הנוער החרדי "עזרא"  מקומות ישוב אותם האגודה משרתת ועוד.
גל-22655/16 01/12/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הדרום – מרכז מושב פעמי תש"ז הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום – תיקון לתכנית מפורטת מרכז מושב פעמי תש"ז: תכנית הבניה והחלטת הוועדה.
א-4339/4 01/01/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) שיחות מזכיר המדינה בראון עם מנהיגי ישראל  מצרים  סעודיה וירדן בנוגע לביטחון האזור ולפיתוחו  בקשת ישראל לסיוע מיוחד מארה"ב לצורך היערכות מחדש של צה"ל בנגב לאחר פינוי סיני
גל-5917/14 01/01/1979 אילת מסמכים ואישורים של הוועדה  המחוזית לתכנון מחוז הדרום
כ-510/4 01/02/1979 הכנסת התשיעית – ועדת חוץ ובטחון – תזכורת לשרים בדבר פעולתם בעקבות מסקנות להצעות לסדר (2112)
גל-59712/10 14/02/1979 שפוץ מסגד בר'ח העצמאות 34 חלקה 55 גוש 10842  בחיפה + פרוטוקול בתיק תוכניות אדריכליות  ואישורים לשיפוץ במסגד בחיפה.
גל-12850/19 10/04/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-צפפה. בתיק – התכתבות בין גזבר עירית ירושלים ליועץ ראש העיריה לענייני מזרח ירושלים בעניין קבלת תרומה באמצעות משרד ראש הממשלה מבית כנסת 'בית אל' בקליפורניה לטובת שיפוץ מסגד אל-אקצא; לאחר סירובם  ובהתאם להסכמת התורמים  הוחלט על הענקת התרומה לוועדה לשיפוץ מסגד בית צפאפה.
רש-1152/4 18/06/1979 תיקי שמורות ואתרים – מחשב סיכומי פגישות והתכתבויות בעניין מיחשוב רשות שמורות הטבע ע"י חברת התוכנה "קידמה"- הצעה למיכון הרשות  פיתוח תכנון והקמת מערכות מידע לרשות  סקר רכישת ציוד מחשבים עבור הרשות  לוח זמנים  יעדי הפרויקט ועלות  דוחות פעילות של החברה ועוד.
גל-5917/17 02/07/1979 אילת תכנית מפורטת לאזור צופית תחתית  אילת בגושים 40006  40005 (רובע מגורים חדש באילת). מצורפת תכנית.
ג-6846/6 05/07/1979 לשכת השר ישראל כץ – מחשבים תיק של משרד העבודה והרווחה על רשתות תקשורת ומיקרו מחשבים המכיל תקציר ומאמר בנושא והתכתבויות ומסמכים שנוגעים למהפכה הטכנולוגית שמשתקפת מהמיקרו-מחשבים והשינוים שתביא עמה.
גל-2909/9 03/09/1979 מטבע חוץ – דלק (כרך ב') התכתבות בין מינהל הדלק  משרד האנרגיה  "דלק – חברת הדלק הישראלית"  משרד החוץ וגורמים נוספים בנוגע להלוואות מטבע חוץ לחברת "דלק" ובעניינים נוספים הקשורים למשק הדלק.
טס-11131/286 01/01/1980 הכותל המערבי והר הבית  שני תצלומים שחור-לבן: 1. רחבת הכותל המערבי במבט מלמעלה שבה נראים המתפללים הן בעזרת הגברים והן בעזרת הנשים עם המחיצה ביניהם. 2. רחבת הר הבית וכיפת הסלע.
גל-2909/1 19/01/1980 מטבע חוץ – כללי (כרך א') התכתבות מינהל הדלק בנוגע להלוואות למימון יבוא דלק
גל-12856/40 08/02/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גרעין קטיף התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לנושאים: אי הכללת גוש קטיף בתכניות הבינוי של שנת הכספים הקרובה  פניית מועצת הישוב היהודי ביהודה  שומרון ועזה בנושא התכנית "עזה תחילה" במסגרת תכנית האוטונומיה.
גל-12856/3 27/04/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נתיבי העשרה – חבל ימית. בתיק – התכתבויות ופיות מאת צוות ההקמה של מושבי נתיב העשרה  וחולות זיקים ממפוני סיני עם ראש הממשלה מנחם בגין בבקשה להתערבותו וסיועו לזירוז עבודות ההכשרה והתשתיות במקום יישובם החדש; התכתבויות בנוגע לסחבת מצד מנכ"ל משרד החקלאות בנוגע ליישוב מחדש של מפוני פתחת רפיח.
גל-12859/24 25/05/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – משרד המשפטים – כללי. תגובות לציטוט בשמו של השופט חיים כהן ולתפקוד בית המשפט העליון
חצ-8468/14 01/06/1980 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
פ-3265/4 18/06/1980 ביקור אסתר הרליץ בגרמניה ויפן. תכניות הביקורים (לוחות זמנים)  ראיון עם אסתר הרליץ מטוקיו ועוד.
גל-57504/8 01/11/1980 דרום אפריקה – תעופה התיק  עוסק  בייחסי  התעופה  בין    ישראל   לדרום אפריקה
גל-57505/17 01/12/1980 דרום אפריקה – פחם התיק  עוסק  ביבוא  פחם  מדרום  אפריקה  שהיה  חשוב  ביותר   ליצור  חשמל  בארץ
א-4341/3 01/01/1981 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנוגע למדיניות ארה"ב במזרח התיכון  שיחות רה"מ עם השגריר חביב  התכתבות עם השגריר סמואל לואיס ופגישות עם הנשיא רייגן (המשך בתיק מס' 4)
גל-12881/11 01/01/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-סעודיה. קטעי עיתונות והתכתבות בנוגע למכירת מטוסים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מתיק זה מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-6840/10 01/05/1981 לשכת המנכ"ל – מצרים – נורמליזציה  הנסיגה מסיני דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  סקירות וכו' ( כולל דיווח על שיחות אלכסנדריה בין שה"ח  שהב"ט ושר הפנים לשרים מצריים מ- 28.8.81 ) מהתיק הוצאו מסמכים הכוללים חומר מודיעין גולמי וסקירות מודיעין של גופים ביטחוניים שונים  וכמו כן מסמכים בנושאי אבטחה. חומר רגיש ביותר אשר חשיפתו  גם כיום  עלולה לפגוע בביטחון המדינה. החומר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-597/16 26/06/1981 סרטים – המחשב שידע יותר מידי הסרט "המחשב שידע יותר מידי" (קנדה  1981) – תקציר הסרט  בקשת המפיצים להצגת הסרט וקבלת היתר המועצה להקרנתו.
גל-22658/23 13/07/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עוזה בתיק שרטוטים ואישורים בנוגע להקמת תחנת דלק בשטחי מושב עוזה.
גל-20317/17 14/09/1981 לשכות השרים כ"ץ  אבוחצירה ואוזן – אגודות שיתופיות התכתבות בעניני ועדים ממונים באגודות חקלאיות  פירוק אגודות חקלאיות  פירוק אגודות שיתופיות בפיתחת-רפיח  הועדה לבדיקת ייצוג תושבים במועצות האיזוריות.
כ-675/8 02/11/1981 הכנסת העשירית – מסגד חסן-בק ומקלטים בצפון 2413 מ"ד התכתבויות  סקירות  שאילתות  פרוטוקולים מדיוני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת  סיכומי הוועדה והודעות לעיתונות בנושאים: – שיקום מסגד חסן-בק ביפו-שיפוץ ושימור המסגד כדי להצילו מהרס ועזובה  התנגדות ועד נאמני ההקדש המוסלמי ביפו לתכנית שמטרתה לשנות את אופי המקום ממסגד לשטח מסחרי (תכנית ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב)  שאלת הבעלות על הנכס ומימון השיפוץ. – מיקלוט ומיגון ישובים בגבול הצפון-בניית מקלטים  ציוד למקלטים ואמצעי מיגון.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22653/7 17/11/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב עוזה בתיק תכניות ואישורים לשינויים בת.ב.ע במושב עוזה.
גל-2909/2 31/12/1981 מטבע חוץ – כללי (כרך ב') התכתבות בנק ישראל בנושאים: פעילות מטבע חוץ ומימון מלאי הדלק
חצ-8937/3 01/01/1982 דנמרק – יחסים של ארץ הכהונה עם ארגוני חבלה.
חצ-8366/3 01/01/1982 לבנון – ההסכם בין ממשלת ישראל וממשלת לבנון.
ל-2414/21 01/01/1982 אורוגואי תיק משטרת ישראל  שגרירות אורוגוואי  קבלת פנים  נזק  גניבה.
גל-22924/17 19/03/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עבדון בתיק שרטוטים  תכניות ואישורים לבנייה במושב עבדון.
גל-14787/50 10/10/1982 סרטים – ספיחס הסרט "ספיחס"  ישראל  1982-בקשת סרטי נח להצגת הסרט   פרוטוקול מישיבת המועצה  מתן היתר להקרנת הסרט.
א-4318/6 01/01/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל לבנון. סיכום ישיבת תת הוועדה הצבאית וישיבת ממשלה בנוגע לסיום המלחמה ולמערכת יחסים הדדית עם לבנון
כ-685/4 01/02/1983 הכנסת האחת-עשרה – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – הר-הבית 2413 ב' הצעה לסדר היום על הבנייה הבלתי חוקית בהר הבית – פרוטוקולים של הוועדה  מסקנות הוועדה  חומר רקע על תפילות בהר הבית  תרשימים ומפות  ניירות עמדה של גופים שונים  קטעי עיתונות  סיור חברי הוועדה בהר הבית
חצ-6837/1 01/02/1983 לשכת המנכ"ל – שיחות ישראל – לבנון טיוטות של ההסכם וחלקים ממנו  החלקים המוסכמים  הערות ישראל  הצעות; הצהרת נציג ארה"ב
כ-636/14 01/05/1983 הכנסת העשירית – הצעות לסדר היום – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – הצעה מס' 24 והארוע סביב הר-הבית – 2412 24 כולל פרוטוקולים של הוועדה  מסקנות הוועדה  תקציר מפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים  כתבי אישום נגד הנאשמים  חומר רקע על תפילות יהודים בהר הבית  ניירות עמדה וקטעי עיתונות  עמדות הרבנים הראשיים  תצלומים ומפות
כ-675/13 26/05/1983 הכנסת העשירית – דו"ח ועדת קרפ 2413 מ"ט מיזכר של המשנה ליועץ המשפטי יהודית קרפ שנשלח ליועמ"ש הכולל תקציר של דו"ח צוות המעקב בראשותה בנושא חקירות חשדות נגד ישראלים ביהודה ושומרון (בעניין אלימות נגד פלסטיים) (עמודים 36 – 68)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה המשותפת של ועדת חוקה  חוק ומשפט וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בנוגע לדו"ח קרפ (עמודים 71 – 128  134 – 135)  הודעות לעיתונות בנושא מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה  קטעי עיתונות בנוגע לדו"ח ולאלימות של מתיישבים ביהודה ושומרון כלפי פלסטינים  העתק מכתב מח"כ שושנה ארבלי-אלמוזלינו ליועץ המשפטי לממשלה יצחק זמיר ומכתבים מהיועמ"ש  שר המשפטים משה נסים ויו"ר הכנסת מנחם סבידור ליו"ר ועדת חוקה  חוק ומשפט בנוגע לדו"ח קרפ והדיונים לגביו בכנסת. בתיק מזכר מאת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל בנושא מעמד ותיפקוד המשטרה בשטחים (עמודים 27 – 29); רשימה מטעם משרד המשפטים בנושא רשימת פיגועים ביהודים שלא פוענחו (עמודים 30 – 35).
גל-45080/10 01/06/1983 לשכת המנכ"ל ישראל פלג ואהרון ורדי – פארק חדרה חוזה פארק נחל חדרה
גל-21178/17 12/06/1983 מרכז הסרט – הארץ המובטחת. הסרט "הארץ המובטחת" מאת עמוס קולק – תקציר הסרט  התכתבות בעניין אישור תכנית ההפקה של הסרט כולל תקציב הסרט ומקורות המימון   שלו.
גל-22672/10 13/06/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – באר-שבע בתיק – תשריטי מפות – מרחב תכנון מקומי בבאר שבע; אישור תכנית בנייה על-ידי הוועדה המחוזית באישור שר הפנים באיזור מגורים א' בבאר שבע; מרחב תכנון מקומי באר שבע – קביעת הנחיות בנייה באיזור מגורים א' בבאר שבע והחלטת הוועדה לאשר התכנית.
גל-59234/14 01/12/1983 ארגונים אגודות
גל-61236/1 01/01/1984 מחקר נוער תיק של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא מחקר נוער המכיל מידע על מחקר שנעשה לשנתון 54' לגבי רווקות  גיל הנישואין  השכלה ותעסוקה ועוד'.
ל-2877/4 01/01/1984 תחקיר לאירוע חטיפת אוטובוס בקו 300 על ידי מחבלים ביום 12.4.1984 תחקיר לארוע חטיפת אוטובוס על ידי מחבלים  קו 300  ראיונות  עדויות  פעילות המשטרה  פעילות המרחבים  מערך הרפואה  מערך החבלה  צוות משא ומתן  תחקיר מג"ב  תחקיר המחוז הדרומי
גל-48545/13 12/07/1984 יום חינוך ארוך – יוחאי יום חינוך ארוך – יוחאי.  הצעה לארגון הלימודים במסגרת יום לימודים ארוך – 5 ימי לימוד  הצעת חוק של ח"כ מיכאל בר-זוהר – חוק יום לימודים ארוך  התכתבויות ועוד.
א-4398/7 21/09/1984 רה"מ פרס – מיעוטים כרך א' [נוצרים] חומר רקע על מנהיגי העדות הנוצריות בישראל  ברכות ראש הממשלה לרגל החגים הנוצריים; פניות בנושא הסכסוך בין הכנסיות הקופטית והאתיופית על דיר א סולטאן  בניית הקולג' הקופטי ועוד.
גל-14135/28 21/11/1984 רה"מ שמעון פרס – התכתבות בתיק – פניות מראש המועצה האזורית מרום הגליל אל שר האוצר  יצחק מודעי בניסיון למנוע את סגירת פעילות אמנות לעם לתושבי המועצה ובקשה לסיועו להמשך הפעילות. פנייה נוספת גם לראש הממשלה שמעון פרס לאור הכוונה המסתמנת בממשלה לפיטורי עובדים הן בשירותים והן במפעלי התעשייה.
גל-62144/3 30/01/1985 אשדוד תכנון ובניה באשדוד ושיקום פארק אזורי כיש.
גל-22672/8 13/03/1985 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – באר-שבע תשריט מפה – העיר באר שבע – שינוי ייעוד משצ"פ לבנייני ציבור  לחנייה ציבורית ושביל להולכי רגל; אישור תכנית על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – שינוי ייעוד.
חצ-6835/6 01/05/1985 לשכת המנכ"ל – ארה"ב – שיחות מדיניות בדרג בין-משרדי סיכומי ורישומי שיחות; דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; חילופי איגרות בין רה"מ ( שמעון פרס ) לנשיא ( רונלד רייגן ) וכו'
ג-7310/8 12/07/1985 ועדת סטנדרטים מזכר מטעם ד.ל. תומאס מהארכיון הלאומי של בריטניה (Public Record Office) בנוגע למחקר לגבי קביעת תקן (סטנדרט) לסוגי נייר ודיו לשימוש ע"י האנדמיניסטרציה לשם יצירת רשומות התכתבות בין תומאס  יגאל רפאלי מארכיון המדינה  משה בן-מאיר ממכון התקנים הישראלי בנוגע לקביעת תקן בינלאומי לנייר ולדיו.
גל-19395/3 18/07/1985 מינהל סחר חוץ – קטלוגים ענפים. התיק מכיל מידעונים של תיקי מינהל סחר חוץ.
גל-19395/4 18/10/1985 מינהל סחר חוץ – קטלוגים ענפים. התיק מכיל מידעונים של תיקי מינהל סחר.
ל-4276/6 01/01/1986 גיתית עיזראלוב רצח יוסף איזראלוב תיק משטרת ישראל  רצח  גיתית איזראילוב  יוסף איזראילוב  סיכום חקירה.
גל-14804/18 18/01/1986 סרטים – חיוך הגדי התכתבות בנוגע לקבלת אישור על הסרט ופרוטוקול מישיבת המליאה
גל-2662/7 15/04/1986 לשכת השר יגאל הורביץ – תיק רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר יגאל הורביץ  בנוגע למשבר ביישובים החקלאיים ברמת הגולן: מושבי הצפון – אגודה חקלאית מרכזית שתופית בע"מ – דין וחשבון כספי לשנת 1985-תשמ"ה  מצב הישובים ברמת הגולן ובקעת הירדן  מושב משואה – בעיות והמלצות לפתרון  בדיקת נתונים ברמת הגולן ובקעת הירדן והמלצות לפתרון משבר ההתיישבות האיזורים אלה  סיכומי דיון  החלטה בענין בקמת רשות ממלכתית לישובי רמת הגולן ובקעת הירדן ועוד.
א-4501/2 01/03/1987 לשכת השר אהוד אולמרט – מיגזר המיעוטים בישראל – הצעות ועקרונות למדיניות כרך א' עקרונות למדיניות הממשלה כלפי מגזר המיעוטים בישראל
ג-10965/6 01/04/1987 יועץ לתקשורת בר-אילן – שונות מסמכים מלשכת ראש אגף תכנון מדיני והסברה דוד בר-אילן: מתנספון – החברה למתנ"סים  יומן רישום דואר יוצא בסיווג סודי/סודי ביותר והוראות לעבודה על המחשב.
גל-44979/1 05/07/1987 אגף תכנון ובינוי ערים – תכנית מתאר אילת – מגורים רקע פרוגרמי לתוכנית המתאר של אילת; הקמת שכונות חדשות; פיתוח תיירות; מצב המלונות – תפוסה חדרים וכ"א
נ-516/28 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – ביקור בצרפת באוקטובר 1988 – אגודה לידידות ישראל – צרפת התיק  עוסק  בביקור  של  הנשיא  חיים  הרצוג  בצרפת  בשנת  1988  והנסיונות  לשפר  את  היחסים    הטובים  בין  שתי  המדינות.
חצ-7348/12 01/01/1988 לשכת השר שמעון פרס  משה ארנס – בחירות ביש"ע  תזכירים  סקירות  מסמכים מדיוני האוטונומיה 1989-1979 וכו' (כולל סקירות שב"כ על ההתייחסות גורמים בשטחים לרעיון עריכת בחירות 04/01/1989) כרך א'
חצ-7348/10 01/09/1988 לשכת השר שמעון פרס  משה ארנס – תהליך השלום – יוזמות השלום של מערב ישראל  תזכירים ניירות עמדה  רישומי שיחות  דיווחים וכו' (כולל טיוטות הצעה ליוזמת שלום של ישראל מ- מאי 1989  רישום שיחת שר החוץ משה ארנס עם בוטורס גאלי מיוני 1989)
גל-14090/10 17/01/1989 ועדת קוברסקי – ועדה ציבורית לבדיקת שירות המדינה הערות של ד"ר אלכס רדיאן לטיוטת סיכום דו"ח ועדת המשנה לזכויות וחובות של עובדים ודפוסים ביחסי עבודה
חצ-7348/13 01/05/1989 לשכת השר משה ארנס – בחירות ביש"ע דיווחים ולקטי מידע של השב"כ  תזכירים  סקירות  סיכומי שיחות וכו' כולל סקירת מרכז למחקר מדיני על עמדות ירדן  מצרים  אש"ף  ארה"ב וברית המועצות כלפי בחירות בשטחים 07/05/1989 כרך ב'
רש-1230/5 20/06/1989 לשכת המנכ"ל – מרכז מבקרים ערד. בתיק התכתבויות בנוגע למרכז המבקרים בערד: תכניות  הצעות מחיר ותכנים לפרסום במרכז.
חצ-7348/11 01/07/1989 לשכת השר משה ארנס –  תהליך השלום – יוזמת ישראל ומסמך "5 הנקודות" של ג' בייקר תזכירים  ניירות עמדה  סקירות וכו' (כולל נוסח מסמך "5 הנקודות" המתוקן והחלטת ממשלת ישראל  5-6/11/1989
גל-65796/12 12/07/1989 סמנכ"לים מעורב-עבודות קטנות  נוהל ביצוע עבודות קטנות  התקנת משדרים  התקנת אנטנות  התכתבויות.
חצ-7348/14 01/08/1989 לשכת השר משה ארנס – בחירות ביש"ע  סקירות  תזכירים  טיוטות  נוסחאות להצעות הבחירות  טבלאות סטטיסטיות  דיווחים ממשרד וכו'  כולל טבלת סיכום עמדות ישראל  מצרים  ארה"ב במו"מ לאוטונומיה מ- 08/05/1989
ג-7385/6 01/11/1989 סגן השר בנימין נתניהו – הסברה 2 – חלק א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן שר החוץ בנימין נתניהו  בנוגע להסברה: חיזבאללה – "מפלגת האל"
פ-2996/4 01/01/1990 הנוטרות  ביקור האפיפיור פאולוס ה 6  צילומים ביקור האפיפיור פאולוס ה-6 בארץ  מאמרו של אריה לבבי על "המוסד להשתלמות" של הסוכנות היהודית (ביה"ס לדיפלומטים)  מאמר על הנוטרות בתקופת המנדט הבריטי ועוד
גל-14047/8 27/01/1990 מהדורת חדשות – 1990- ינואר  28-27
גל-71583/1 01/02/1990 המכון הלאומי לחקר הבנייה המכון הלאומי לחקר הבנייה – סדנה בנושא "קיצור משך הבנייה"   סיכום סדנה בנושא בנייה מפלדה  דו" הוצאות והכנסות  פרויקטים של המכון בנושאים של קליטת העלייה   תקנון המכון   פרויקטים של המכון בנושא קליטת העלייה  הצעות מחקר ועוד
חצ-7348/6 01/06/1990 לשכת השר דוד לוי – תיק פגישות עם מדינאים ודיפלומטים זרים  רישומים   סיכומים  דיווחים. כרך ג'
חצ-11098/28 01/06/1990 וושינגטון – ארה"ב – ישראל – בריטניה
גל-19000/37 18/06/1990 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בצרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בצרון.
גל-71583/2 20/06/1990 המכון הלאומי לחקר הבנייה בתיק התכתבויות של המכון הלאומי לחקר הבנייה – אבטחת איכות של בניינים מיובאים  סיכום חוות דעת על שיטת הבנייה  הצעות מחקר (פיתוח רובוט בנייה)   עלות של תכנון מבנים  עדכון מצב הבדיקה של שיטות בנייה  עמידות בנייה טרומית ברעידות אדמה ועוד
גל-14055/6 17/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  18-17
גל-14055/7 19/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  20-19
גל-14055/8 21/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  22-21
גל-14055/9 23/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  24-23
גל-46284/1 24/07/1990 תכנון והנדסה – הועדה לרישום שיכונים ציבוריים – תרש"צ 1/05/18  1/05/17 – קרית שמונה רשיום שיכונים ציבוריים בקרית שמונה.
גל-14055/10 25/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  26-25
גל-14055/11 27/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  28-27
גל-14056/1 29/07/1990 מהדורת חדשות – 1990- יולי  30-29
גל-14056/2 31/07/1990 מהדורת חדשות – 1/8-31/7 – 1990
חצ-7348/9 01/08/1990 לשכת השר דוד לוי – מולטילטרל – שיתוף פעולה אזורי כללי ובתחומים שונים תזכירים  ניירות עבודה וכו' (כולל מסמך מסגרת לשיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון לקראת שוק משותף אזורי מחודש מרץ 1991)
גל-14772/1 01/08/1990 לשכת השר שרון – חברות משכנות
גל-14056/3 02/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  3-2
גל-14056/4 04/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  5-4
גל-14056/5 06/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  7-6
גל-14056/6 08/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  9-8
גל-14056/7 10/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  11-10
גל-14056/8 12/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  13-12
גל-14056/9 14/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  15-14
גל-14056/10 16/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  17-16
גל-14056/11 18/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  19-18
גל-14057/1 20/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  21-20
גל-14057/2 22/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  23-22
גל-14057/3 24/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  25-24
גל-14057/4 26/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  27-26
גל-14057/5 28/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  29-28
גל-14057/6 30/08/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוגוסט  31-30
גל-14057/7 01/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  2-1
גל-14057/8 03/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  4-3
גל-14057/9 05/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  6-5
גל-14057/10 07/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  8-7
גל-14103/5 27/11/1990 לשכת סגן השר – צוות היגוי פארק נחל חדרה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגר השר לאיכות הסביבה יגאל ביבי  בנושא פיתוח פארק נחל חדרה: ישיבת ועדת ההיגוי הבינמשרדית לטיפול בחומרים מסוכנים ופגעי הטבע מס' 31 – סיכום דיון  סיכום פגישה אצל שר האנרגיה והתשתית בנושא פארק נחל חדרה  סיכומי פגישות. טיוטות ההסכם להקמת הפארק  חוות דעת על מספר היבטים הכרוכים בהקמת הפארק על הרקע הסטטוטורי והתכנוני הרלוונטי ועוד.
גל-48546/6 14/01/1991 יום חינוך ארוך – יוחאי יום חינוך ארוך – יוחאי יום לימודים ארוך – הקצאת שעות  צו יום חינוך ארוך (החלה במוסדות חינוך) תשנ"א 1991  קרן קרב  דואר נכנס/יוצא  התכתבויות ועוד.
גל-54723/18 06/02/1991 מורים – שכר עובדי הוראה עובדי הוראה הסכמים קיבוציים תנאי העסקה ורכיבי שכר ; חוזר מנהל כ"א בהוראה; תיקון לחוק שירות עבודה דמי חבר בעמותות
גל-65790/5 19/02/1991 סמנכ"לים מעורב- תל חיים  משדרים דיגיטליים  רכישת משדר  התכתבויות.
חצ-9465/4 27/02/1991 גרמניה Merkel Angela אנגלה מרקל בתיק התכתבות בדבר ביקורה בישראל של  ד"ר אנגלה מרקל שרת הנוער והנשים של גרמניה: סיכום שיחת היכרות בין שגריר ישראל בגרמניה ב. נבון לבין ד"ר מרקל  ההכנות לביקור  קורות חיים  תכנית הביקור  סיכום הביקור  קטעי עיתונות  ועוד.
גל-65790/6 25/06/1991 סמנכ"לים מעורב- תל חיים  התקנת משדר  השתלמות  משדר עתודה  התכתבויות.
חצ-7348/7 01/08/1991 לשכת השר דוד לוי – תיק פגישות עם מדינאים ודיפלומטים זרים דיווחים  סיכומים רישומים וכו'. כרך ד'
גל-14039/9 17/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  18-17
גל-14040/3 25/08/1991 מהדורת חדשות – 1991- אוגוסט  26-25
גל-14043/8 04/11/1991 מהדורת חדשות – 1991- נובמבר  5-4
חצ-7348/8 01/12/1991 לשכת השר דוד לוי – תיק פגישות עם מדינאים ודיפלומטים זרים דיווחים  סיכומים  רישומים וכו' (כולל סיכום פגישה עם שר החוץ הרוסי אנדריי  קוזירב ב- 27/01/1992 – 02/02/1992) כרך ה'
גל-71011/15 20/12/1991 חטין בתי קברות נטושים מסגד איסלאמי חטין ומיקומו על אדמות מדינה – תכתובות בנושא
גל-14046/6 28/12/1991 מהדורת חדשות – 1991- דצמבר  29-28
ג-10476/13 01/03/1992 החלטה 242  338 חוות דעת של המשפטנית פרופ' רות לפידות על החלטות האו"ם 242  338.  חוות דעת והתכתבויות בעניין ההחלטות ממשפטנים במשרד החוץ מברקים מנציגויות שונות בעניין החלטות האו"ם
פ-4202/26 29/03/1992 כתבות בנושא רכבות ארץ ישראל. בתיק כתבות בנושא הרכבת: "Tracks Across the Holy Land"  "Palestine Railways"  "Turkish Railway Museum" הכתבות התפרסמו בעיתונים שונים.
גל-17513/3 22/09/1992 לשכת השר יעקב צור – הסדר הקיבוצים. בתיק – התכתבויות הנוגעות לאגודה שיתופית חקלאית: "ערדום מפעלים אזוריים חבל אילות; התכתבויות בנוגע להסדר חובות הקיבוצים והעסקת יועץ משפטי חיצוני לשר החקלאות בעניין; הערות למסמך: 'קרקע חקלאית תמורת מחיקת חובות'; ועדה לאישור העסקת עורכי דין פרטיים ע"י משרדי הממשלה – דיון והחלטת הוועדה.
גל-41961/12 14/10/1992 לשכת השר – הסדר הקיבוצים והמושבים בתיק – התכתבויות בנוגע הסדר הקיבוצים והמושבים – הצעה לקווים להתקדמות בנושא הסדר הקיבוצים; השלמת הסדר חובות הקיבוצים; הסדר הקיבוצי – סיכומי דיונים; הסכם בנושא בנייה לשיכון בקיבוצים – התכתבויות; תכנית בנייה בקיבוצי קו העימות; חוב הקיבוצים אל מול המערבת הבנקאית – סקירה; הצעות ועדת מנכ"לים להסדר בקיבוצים; חובות הקיבוצים – נתונים מספריים; קרקע חקלאית תמורת מחיקת חובות – הצעה לפתרון בעיית חוב הסקטור הקיבוצי; התחייבות משרד האוצר לטובת הסדר המושבים – התכתבות; תכנית מיוחדת לסיוע לבנייה בקיבוצים – סיכום דברים בנושא; דוח הסדרים במגזר החקלאי.
גל-42449/6 20/10/1992 לשכת המנכ"ל – ועדת מנכ"לים לעניני כלכלה בשטחים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד האוצר אהרון פוגל  בנוגע ועדת מנכ"לים לענייני כלכלת השטחים והשפעתה על המשק הישראלי בתקופת הביניים: החלטת ממשלה על הקמת הוועדה  טיוטת הסכם עם האמריקאים להקמת נציבות לשיתוף מדע תעשייתי  הסבר – משמעויות כלכליות והמלצות לפעולה בעקבות הסגר  סיכומי דיונים של הוועדה  היתר להקמת מפעל לייצור מלט בשטחים  תזכיר בנושא בנייה ברצועת עזה  תעסוקת פועלי השטחים בחקלאות – המצב הנוכחי מול התייעלות וחסכון בכח אדם  בג"צ 1749/93 – אודנית בע"מ נ' משרד המסו"ת ומשרד החקלאות – יבוא גרעיני אבטיח ועוד.
ג-7649/10 01/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: יומן השבוע 11.3.94. מוצג מספר 1055 קלטת וידאו
ג-7649/11 01/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: מבט שני – "הקשר הגורדי" 3/4/1994. מספר מוצג 1056
חצ-8606/7 01/03/1993 לשכת סגן השר – משא-ומתן בילטראלי.
גל-42001/3 24/03/1993 לשכת שר  מנכ"ל  וסמנכ"ל – משרד השיכון הצעה לרביזיה במדיניות קרקעית  כחלק מהמאבק בעליית מחירי הדיור  תכנית להיערכות לטיפול במשבר ענף הדיור  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תקציב משרד הבינוי והשיכון  פרוגרמות פיתוח  הערכות ענף הבנייה בעקבות הסגר בשטחים  בניית בתי כנסת ומקוואות בשכונות חדשות ועוד.
גל-57541/15 01/04/1993 מולטילטרלי
גל-41981/7 04/04/1993 לשכת שר  מנכ"ל  וסמנכ"ל – אגף התקציבים שינויים בתקציב  התכתבויות בנושא אישור התקציב  מסמך בנושא סדרי העדיפויות בתקציב המדינה לשנת 1994; דיון בכנס קיסריה בנושא מטרות המשק  המדיניות הכלכלית ותקציב המדינה לקראת מחצית העשור; מסמך בנושא דרגות החופש של משרדי הממשלה בשינויים תקציביים; הצעת התקציב לשנת 1991 ועוד.
רש-1745/7 19/05/1993 פרוייקטים – אשדוד תכנון  סלילה ובניה של אתרי תיירות באשדוד.
גל-45080/9 01/06/1993 לשכת המנכ"ל ישראל פלג ואהרון ורדי – פארק חדרה דוח מנהלת פרוייקט הקמת פארק חל חדרה  התכתבות בנוגע לתקציב הפרוייקט  תכנית פיתוח הפארק
גל-57541/16 01/06/1993 מולטילטרלי בתיק  זה  דנים  בהיבטים  הכלכליים  של  הסכמי  שלום  בין  ישראל  לערבים.
חצ-8606/8 01/06/1993 לשכת סגן השר – משא-ומתן בילטראלי.
כ-766/7 01/08/1993 נאומים בכנסת תמלילי נאומים במליאת הכנסת של ח"כ יגאל ביבי מהמפד"ל בנושאים מדיניים  פוליטיים  כלכליים וחברתיים שונים: המו"מ על הגולן  מעמד הר הבית  המצב הבטחוני בגבול הצפון  תקציב  נשים מוכות ועוד – הכנסת ה -13 (המשך בתיק מס' 8).
גל-65784/9 23/09/1993 סמנכ"לים מעורב- בזק תכתובות.  העתקי מכתבים נכנסים/ יוצאים .
גל-57474/20 01/10/1993 תהליך השלום התיק   מכיל    בעיקר  מידע  תיקשורתי    על  עמדות  מדינות  ערב  והפלסטינאים   בנושא  השלום
גל-57541/17 01/11/1993 מולטילטרלי
א-7755/11 01/01/1994 יועץ מדיני – ביקור שר החוץ בריטניה.
גל-22107/53 05/01/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – תמר אשל  התכתבויות בין לשכת ראש הממשלה יצחק רבין לבין תמר אשל  בנוגע לנושאים: מנזר קרנטל (דיר אל-קרנטל)  אוריינט האוס  חיזוק התשתית הכלכלית של הקיבוצים  נוכחות ישראל ברמת הגולן וסוריה.
גל-42000/9 03/04/1994 לשכת שר  מנכ"ל  וסמנכ"ל – משרד החינוך נוסחת הסכמי שכר בין משרד האוצר להסתדרות המורים.
נ-802/95 01/06/1994 פרס חינוך טקס הענקת פרסי החינוך בבית הנשיא.
גל-22105/34 11/07/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – תמר גולן  התכתבות של לשכת ראש הממשלה יצחק רבין עם שתי נשים בשם תמר גולן (המכתבים של שניהם שולבו בתיק אחד כנראה בקלות): 1. מכתבים מהעיתונאית והשגרירה באנגולה תמר גולן לרה"מ רבין ולראש לשכתו איתן הבר  עם ברכות על שלבים שונים של הסכמי אוסלו (הסכם קהיר והסכם אוסלו ב') וטיוטות מכתבי תודה משניהן (לאחד המכתבים מצורפת סקירה על אנגולה שבה כיהנה תמר גולן כשגרירה); 2. מכתבים מתמר גולן ממשרד המשפטים למנהל הלשכה הבר בנוגע היחס של ישראל לקרן של אנסאר ברני לרווחה  תשובה מהבר והפניה אליה של העתק מכתב באנגלית מאת אן פרר מארגון "אמנסטי " בעניין מעצרו של חאלד פראג'.
גל-15556/1 01/10/1994 תעוד בעל-פה – ראיונות – עמרם בן-צבי (17.10.1994)
גל-22104/8 01/11/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – פישר שמואל בתיק פנייה של אזרח אל לשכת ראש הממשלה בקשר לעמדת ראש הממשלה בנוגע למדינה פלסטינית
ג-9515/26 08/12/1994 ארכיון נשר מכתבים מיונתן פגיס ואפי ז'יטלני מארכיון המדינה למזכיר עיריית נשר הנוגע לדו"חות ביקורת בעיריה. למכתבים מצורפת טבלה עם נתוני מידע על חומר ארכיוני ישן/לא פעיל של המועצה המקומית נשר עם נתונים מהשנים 1952 – 1953.
גל-55896/10 01/01/1995 יום חינוך ארוך – יוחאי
ג-7649/12 01/01/1995 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: קצובר מחברון לירושלים. מספר מוצג: 1057
א-7758/28 01/01/1995 יועץ מדיני – ביקור ראש-הממשלה בריטניה. תיק  העוסק  בהכנת ביקור ראש ממשלת בריטניה בארץ  ג'ון מייג'ור בשנת 1995
גל-22104/41 06/02/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – שנהר עליזה לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – שנהר עליזה
א-7656/8 08/02/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור ראש-ממשלת בריטניה מיג'ור. בתיק מברקים ובהם סיכומי השיחות של ראש הממשלה יצחק רבין  שר החוץ שמעון פרס  עם ג'ון מייג'ור ראש ממשלת בריטניה בביקורו בישראל  סיכום הביקור  תכנית הביקור  סקירות על עמדת בריטניה בנושאים שונים  סיקור הביקור בתקשורת  ועוד.
גל-22106/9 17/04/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – טל ישראל – אלוף (מי"ל) בתיק התכתבויות בנוגע לפעילות ארגון "ג'ינסה" כנגד מדיניות הממשלה
גל-22107/25 01/05/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – שגיא אורי – אלוף התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה יצחק רבין עם אורי שגיא  בנוגע לנושאים: מברק תנחומים על פטירת אחיו של שגיא ודברים שנשא רבין בעצרת לזכרו של אלי כהן ז"ל – גלילות – 21.5.1995.
ג-9516/59 24/05/1995 ארכיון ג'דיידה – מכר בתיק התכבתות של ארכיון המדינה עם מזכיר המועצה ג'דיידה-מכר בנוגע לארכיון המקומי.
גל-17795/9 01/06/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – יום חינוך ארוך. הוועדה הציבורית לבדיקת יום חינוך לימודים ארוך- האפשרויות השונות
גל-22115/13 03/06/1995 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אורן שחור – אלוף (משא-ומתן עם הפלשתינאים) בתיק – התכתבויות הנוגעות למשא-ומתן בין ישראל לפלסטינים – ענייני חשמל ותשתיות וניסיונות למציאת פתרונות משביעי רצון; בתיק גם התכתבויות עם מתאם הפעולות בשטחים להתייחסות בנושא; סקירה על Mend Foundation – קרן Mend – קרן שמרכזה בלונדון  בין פעולותיה הגשת תכניות רלוונטיות לסיוע בפיתוח הכלכלה הפלסטינית.
גל-17795/11 01/08/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – יום חינוך ארוך. הוועדה לבדיקת יום חינוך ארוך- הזמנות  התכתבות  הכנות וסיכומי הוועדה
גל-55895/4 11/09/1995 יום חינוך ארוך – יוחאי דיונים אודות יום לימודים במערכת החינוך  הרגיל והמיוחד.
גל-41947/3 16/01/1996 דוברות והסברה – תיק מנכ"ל כולל נושאים: הסדר הקיבוצים  מכירת בנקים  אבטלה והאטה במשק
ג-10964/7 01/05/1996 יועץ לתקשורת בר-אילן – תכנון מסמכי תכנון מדיניות ממצע הליכוד לקראת הבחירות לכנסת הארבע עשרה ולראשות הממשלה: תמצית – המלצות עיקריות  מתווה לתוכנית הכלכלית  חלופות למערך הפנסיה – לקראת הנהגת פנסיה ממלכתית ומתווה לתכנית תחבורתית.
גל-60779/13 01/06/1996 סאגור חוזים התכתבות בנוגע למועצה מקומית סאג'ור ופטור ממכרזים לפיתוח ולבנייה  חוזה עבודה
ג-10964/2 01/07/1996 יועץ לתקשורת בר-אילן – כנסיה רוסית התכתבויות עם הכנסייה הרוסית הלבנה בעניינים שונים מחלוקות בעניין רכוש ונכסים מול הכנסייה האדומה במנזר חריתון אירועי חברון מכתבים של הפטריארך הרוסי מהכנסייה האדומה לראש הממשלה
גל-59406/15 19/08/1996 בית חולים צרפתי נצרת הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים הלאומיים בישראל לבין בית החולים הצרפתי נצרת
גל-59671/1 01/09/1996 פרוטוקול ועדה מחוזית מס' : 28 פרוטוקול ועדה מחוזית מס' : 28
גל-59293/6 01/11/1996 תמ"א 10- תחנות כח ורשת חשמל תמ"א 10  -תחנת תל אביב  פרוטוקולים  תממ"מ 3/.6./ד'  אתר סילוק אפר פחם באורון  תמ"א 10-הכפר הירוק  הוראות תכנית  תמ"א 10-רמת חובב
גל-18900/28 06/11/1996 פרסי ישראל – "תקשורת" – חנה זמר הגשת חנה זמר כמועמדת לפרס ישראל.
ג-10970/2 11/04/1997 היועץ לתקשורת בר-אילן – משרד החוץ – 1 – חלק ב' בתיק – התכתבויות של משרד החוץ  מחלקת עיתונות וקשרי ציבור – משלחות של עורכים בכירים  עורכי עיתונות מרחבי העולם בביקור בישראל – לוחות זמנים ותכניות ביקור שתואמו עם משרד החוץ; תגובות ממשלחות עורכי העיתונים לאחר ביקורם בארץ; מטרת הביקורים – העמקת הידע וההיכרות עם ישראל;  לימודי השואה בערבית  מעמדה של ישראל בדעת הקהל ובתקשורת.
גל-54121/12 01/07/1997 תכנית מתאר לנצרת – דו"ח 1 ליוטה ל"תכנית מתאר לנצרת – דו"ח 1" שחובר ע"י האדריכל אריה רחמימוב עבור ועדת ההיגוי הממשלתית לתכנית המתאר נצרת.
גל-40506/2 07/07/1997 לשכת השר אליהו סויסה – תקציב פיתוח 1997 דו"ח מסכם לרשות – רשויות מקומיות ששמותיהן מתחילים באותיות כ' – ת' וכולל: תקציב יעודי  שחרורים ויתרה לשחרור.
גל-40506/3 07/07/1997 לשכת השר אליהו סויסה – תקציבי פיתוח 1997 דו"ח מסכם לרשות – רשויות מקומיות ששמותיהן מתחילים באותיות א' – כ' וכולל: תקציב יעודי  שחרורים ויתרה לשחרור.
גל-55896/8 01/04/1998 יום חינוך ארוך – יוחאי 23
גל-15557/4 20/05/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – ישראל טל ד' (20/5/1998) מפעל הנצחה ליצחק רבין. המשך הריאיון של האלוף ישראל טל-פגישה 4. (תקופת ההמתנה  ערב מלחמת ששת הימים ומלחמת ששת הימים).
ג-11039/8 16/11/1998 היועץ לתקשורת אביב בושינסקי – תיק נאומים – 5 – חלק א' נאומי ראש הממשלה
גל-66027/10 01/02/1999 ערבית התכתבויות שונות בעניין תכניות בערבית  שילוב תוכניות הטח"י בהוראה  תקציבים  יון עיון בבי"ס מושירפה בנושא הוראת הסיפור דרך משרדי הטח"י  בקשה לחידוש זכויות וחידשו הקצאה לסדרות בערבית ועוד.
ג-10965/15 02/02/1999 יועץ לתקשורת בר-אילן – טלפונים הודעות טלפוניות שהושארו בלשכת היועץ לענייני תקשורת דוד בר-אילן  כגון: בקשות לראיונות  פגישות ותדרוכים של עיתונאים מכלי תקשורת שונים  בקשות לשיחות רקע של אנשי עסקים  חינוך  אקדמיה ועוד.
גל-18979/2 17/03/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – יום לימודים ארוך טיוטה לבחינה שבוע לימודים -41 שעות -היבטים פדגוגיים נתונים סטטיסטיים: התפלגות יישובים לפי מגזרים ; מעקב והערכה על יישום החוק
רש-1651/15 12/04/1999 פרויקטים – תל חי סיכומי ישיבות והתכתבויות בנוגע לפרויקט התיירותי במכלול אתרי תל חי-כפר גלעדי. כתב כמויות ואומדן תקציבי לעבודות בנייה ופיתוח באתר תל חי (מתחם האריה השואג  חצר תל חי  מוזיאון בית השומר  חניה  שילוט  שבילי קישור ועוד). מצורפים תשריטים/תכניות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-16995/16 01/08/1999 ועדת שרים לענין המגזר הערבי  ועדת שרים לעניני האזרחים הערבים בישראל חומר שוטף מינוי יועצים הקמת ישובים סיכומי דיונים תכניות מתאר ביישובים ערביים
גל-55897/1 09/08/1999 יום חינוך ארוך – יוחאי בחינת יישום תוכנית יום לימודים ארוך בשנתה השנייה מעבר לשבוע לימודים מקוצר בן 5 ימים; יום לימודים ארוך בקווי עימות; תקני הוראה; חינוך מיוחד ועוד
גל-55895/7 10/10/1999 יום חינוך ארוך – יוחאי דיון וחלופת מכתבים אודות יום לימודים ארוך.
רש-2537/13 01/01/2000 חוברת פרסום על שירותי הדואר חוברת פרסומית על רשות הדואר.
ג-11050/3 05/03/2000 היועץ לתקשורת – נאומים (אהוד ברק) – חלק א' נאום במרכז שטינמץ  ראשי ממשלות ונשיאים שהלכו לעולמם  כנס התעשיינים  "מרכז גנני" כפר עידוד  ארוחת צהריים לכבוד שר ההגנה הצרפתי  באוניברסיטת תל אביב – מכון תמי שטיימץ  טקס ההלוויה הצבאי של האלוף משה "מוסא" פלד  פגיהש עם מועצת יש"ע  חוק הוטראנים  עצרת הפתיחה של יום הזכרון לשואה ולגבורה  יום הזכרון לחללי צה"ל  ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית  חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  פתיחת בית הפלמ"ח  עצרת יום ירושלים בגבעת התחמושת  הועידה לקשרי קהילה ועסקים  ועידת השלום והביטחון לסיכום שנתו הראשונה בתפקיד  חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ("חוק טל") ועוד.
גל-70226/27 21/06/2000 מחוז ירושלים  מקום מוסררה  גוש 30053 מחוז ירושלים  מקום מוסררה  גוש 30053
ג-13969/4 01/10/2000 רמות נפתלי בתיק – סיכום פגישה עם מנכ"ל משרד החקלאות. בין הנושאים שהועלו: מימוש תכנית יישובי קו העימות הצפון; תכניות פיתוח ותכניות עסקיות ברמות נפתלי בהתייחס לתכניות ממשלה המתמקדות בסיוע ליישובי קו העימות בעידוד מענקים בהשקעות בתעשייה  תיירות וחקלאות מתקדמת.
ג-13737/8 28/03/2001 סקירות לקראת פגישות ראש הממשלה ריכוז פעילות יועץ רה"מ לענייני הכנסת בתקופת אריאל שרון; סקירות של היועץ לענייני הכנסת בנושאים שונים; ריכוז הרפורמות המתוכננות על ידי שר המשפטים מאיר שטרית
ג-15627/4 22/05/2001 ועדת שרים לעניין האזרחים הערבים בישראל – סדרי יום + חומר (22/5/2001 – 4/9/2002) סדרי יום לישיבות הוועדה  הצעות להחלטות ממשלה בנושא גבולות מוניציפליים  סיוע לרשויות מקומיות ופיתוח תשתיות במגזר הערבי ועוד.
ג-14333/5 09/09/2001 עין גדי – בורות ים המלח (בולענים) בתיק התכתבויות עם היועץ לענייני התיישבות בעניין נזקי בורות בחקלאות בקיבוץ עין-גדי; סקירה על בורות עין-גדי ונזקיו; תכנית אב לשיקום  פיתוח וצמיחה לקיבוץ עין גדי לשנים 2003-2007 – סקירה על התכנית  מטרתה ונושאי התכנית; קיבוץ עין גדי – רקע ותמונת מצב; סיכום נתונים – הכנסות והרווח הצפויים בקיבוץ עין גדי; תיירות ותעשייה – סיכום והמלצות; פניית הקיבוץ למשרד התיירות ולמינהל מקרקעי ישראל בבקשה להפחתת דמי ההיוון – התכתבויות; עתיד ים המלח – הצעה להחלטה ודברי הסבר; דיון בנושא נזקי קיבוץ עין גדי ובורות ים המלח (בולענים); החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה בסוגיית בורות ים המלח (בולענים)  ההחלטה צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה; מתן פיצויים לקיבוץ עין גדי בעקבות הבולענים – פנייה של ראש המועצה האזורית תמר אל יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות בעניין; הכרזה על תופעת הבורות בעין גדי כאסון טבע – סיכום דיון בלשכת מנכ"ל משרד החקלאות; מסמך רקע לדיון תחת הכותרת: 'מחקר וניטור בים המלח לאור ירידת המפלס – תכניות פיתוח אזוריות והיווצרות תופעת ה'בולענים' – ישיבת מעקב ודיווח' – מוגש לוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי; תכנית הפיתוח – עיקרי התכנית.
גל-45618/3 19/11/2001 השר בני אילון  – ערוץ 7  אימייל  סמלים וטקסים  מיעוטים מכתבים מלשכת שר התיירות בני אלון.
ג-17918/2 06/04/2002 שידורים לציבור הצגת הדוח של הוועדה לרפורמה הממשלתית בשידור הציבורי עיקרי ההמלצות ברפורמה כפי שהוצגו בדוח של ינואר 2005 יישום ההחלטות וההמלצות וחומר של מזכירות הממשלה בעניין תגובות הרשות השנייה להמלצות הדוח
ג-14327/7 01/06/2002 עמותת "איילים" התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה להתיישבות עוזי קרן  בנוגע לעמותת איילים – התיישבות סטודנטים ויזמים: כפר עדיאל – כפר הסטודנטים באשלים שבנגב  תכנית חומש לפיתוח ההתיישבות בפריפריה 2004 – 2008  הזמנה לטקס הנחת אבן פינה  סיכון דיון עם העמותה  פרויקט "יובלים" ועוד.
ג-13438/25 07/06/2002 The International Raoul Wallenberg Foundation – הקרן הבינלאומית ראול ולאנברג התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון  בנוגע לקרן הבינלאומית על-שם ראול ולנברג (The International Raoul Wallenberg Foundation): הנצחת פעילותם למען הצלת יהודים של האפיפיור יוחנן העשרים ושלושה (אנג'לו ג'וזפה רונקלי)  לואיס מרטינס דה סוסה דנטאס (Luis Martins de Souza Dantas)  קרל לוץ (Carl Lutz‏) ועוד.
פ-2996/6 01/11/2002 ארכיון אריה לבבי – קורות חיים פרטים מקורות חייו בכתב ידו של אריה לבבי  בנוגע לנושאים: ביקור גולדה מאיר בארגנטינה כאשר כיהן שם כשגריר (1958 – 1960)  מגעים אישיים מיוחדים עם יצחק רבין ושרותו בצירות ישראל במוסקבה.
ג-16105/1 04/12/2002 פניות ציבור – ארגון אמנסטי בינלאומי (AMNESTY INTERNATIONAL) פניות ועצומות של פעילי אמנסטי בנושאי זכויות אדם  גירוש ומעצר חשודים בטרור  פעילות ישראל בשטחים ועוד.
גל-53045/3 01/01/2003 תמ"א 36 תוכנית מתאר ארצית תיאור תכניות פריסת רשת סלולרית ודיון אודות הקרינה.
גל-59290/5 01/06/2003 תמ"א 10 ישיבת עורכי תמ"א 10- תחנת הכוח תל אביב  תחנת הכח תל אביב -מסמך עקרנות מתוקן  אשכול נגב (קו 400 רמת חובב סדום)  תמ"א 10/א/3 תחנת הכח תל אביב  הקמת תחנת כח סולארית במישור רותם  התנגדות לקידום תמ"א 10/א/4 תחנות הכח חיפה תמ"א 10/ב/5/3 חגית  תמ"א 10 סיכום ועדת עורכים  מדיניות אנרגיה -השלמת חומר  הצעת עורכי תמ"א 10 לעניין המשך הפעלת תחנת הכח תל אביב  הצעת מנהל התכנון להמשך פעילות תחנת הכח תל- אביב  תמ"א 10/ב/5/3 תחנת הכח חגית שינוי מס' 3 תוספת יחידת ייצור במחזור משולב  תחמ"ש 'געש'  תכנית שפת המדבר- מצפה רמון  תסקיר השפעה על הסביבה תמ"10/ב/10 תחנת 'צפית'
ג-14328/10 26/01/2004 ערכי טבע מוגנים בתיק התכתבויות ודיוני ועדת הפנים ומשרדי הממשלה בנוגע להצעת חוק להגנת חיית הבר ואכרזת ערכי טבע מוגנים. כמו כן בתיק מכתב המתייחס למיגון בתים בנווה דקלים.
ג-14327/8 20/04/2004 עמותת "איילים" לו"ז טקס חנוכת כפר סטודנטים "כפר עדיאל"  הנחת אבן פינה ליישוב גבעות בר  הזמנת ראש הממשלה לאירועים  דו"חות פעילות  בקשת סיוע ממשלתי  הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית  עיקרי הפרוגרמה הכלכלית להקמת כפר עדיאל; תכנית מתאר; החלטת ממשלה בנושא הקמת הכפר השיקומי "עלה נגב" ועוד.
ג-14325/9 23/06/2004 ועדת חריגים לעניין תוכנית ההתנתקות  (הוצאת חול מהישוב אלי סיני) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה להתיישבות עוזי קרן  בנוגע לבקשות שהופנו לוועדת חריגים לנושא ההתנתקות: סיוע בהחלפת קרוואנים למבנים מוגני פצמ"רים בנצרים  שיפור הכניסה לכפר דרום ובקשה להוצאת עודפים של אדמה וחול מהמחצבה ביישוב אלי סיני.
ג-14327/9 01/07/2004 עמותת "איילים" התכתבויות בנושא הכנת תכנית עבודה  הצבת מבנים והקמת תשתיות בכפרי סטודנטים  דו"חות פעילות; חומר רקע על כפר הסטודנטים בדימונה; תכנית חומש של העמותה; מסמכי ייסוד של העמותה ועוד.
ג-13599/12 17/11/2004 תוואי גדר הביטחון – עוטף ירושלים – מפות מפות של תוואי גדר הביטחון – עוטף ירושלים.
ג-16735/7 11/05/2005 ברכות  נאומים – ראש הממשלה מענה לפניות ומכתבים למשפחות שכולות; דברים לעצרת יום הזכרון בהר הרצל; הצעות לאירועי חנוכה.
ג-14342/9 25/10/2005 מתן  נירית  קרני שומרון  אלפי מנשה התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות עוזי קרן  בנוגע לתוואי גדר ההפרדה בסמוך ליישובים הנ"ל: סיור בתוואי כביש 55א' – קרני שומרון – נירית  שינוי תוואי גדר ההפרדה ממזרח לכפר סבא ועוד.
גל-64333/1 03/01/2006 נתניה  נצרת  החלים  נאות קדומים  סובב כינרת  סובב עזה  סמלים וטקסים  נהריה  סרטבה  נגב  ניר  נשר פיתוח אתרי תירות.
ג-17828/10 22/02/2006 התיישבות: חולות  חלוצה ובקעת הירדן סקירת רקע על התיישבות באזור חלוצה ובאזור בקעת הירדן  תוכנית תלת שנתית להקמת יישובי "החלוציות"  החלטות ממשלה  איכלוס החשוב משכיות בבקעת הירדן ועוד.
ג-14740/26 26/04/2006 אלסאנע טלב ח"כ התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם ח"כ טלב אלסאנע  יו"ר סיעת רע"מ-תע"ל  בנוגע לנושאים: קווי היסוד של הממשלה  פניית המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב – אל-עונה בנושא היישובים הערבים הבדואים בנגב  התייחסות המינהלה לקידום הבדואים בנגב על שבט אלעזאזמה – ירוחם ועוד.
ג-14747/48 05/06/2006 משפטים משרד התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם משרד המשפטים  בנוגע לנושאים: פגישה עם נציגי מועצת יש"ע  יישום חוק טל  מינוי ראש המטה ללוחמה בטרור לתפקיד "הגורם הממונה" לפי תקנות איסור מימון טרור  הצעה להקמת מכון משותף ישראל-גרמניה שיעסוק בישראל כארץ מפגש תרבויות  תקנות זכויות יוצרים (ספריות וארכיונים)  טיוטת תזכיר חוק המפלגות (תיקון – צמצום השפעתה של התפקדות סרק)  המלצות הצוות הבינמשרדי לבחינת מערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה והתייחסותו של שר המשפטים אליהן  היערכות להתמודדות מול מהלכים וצעדים צפויים בגין פגיעה באוכלוסייה אזרחית וביעדים אזרחיים בפעילות הלחימה ברצועת עזה ועוד.
ג-14739/59 16/06/2006 אילון דני בתיק – פנייה של ראש הסגל של ראש הממשלה לנציב שירות המדינה בהמשך לפנייתו של דני איילון  שגריר ישראל בארצות-הברית לשעבר עם תום תפקידו לבחינת מצבו התעסוקתי העתידי ותגובת משרד החוץ לכך.
ג-14739/16 20/07/2006 אגודה לזכויות האזרח בישראל התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם האגודה לזכויות האזרח בישראל  בנוגע לנושאים: הפגיעה האוכלוסייה האזרחית במסגרת פעילות צה"ל בלבנון  "לעבוד בלי כבוד – זכויות עובדים והפרתן"  בקשה לפגישה בנושא הבטחת הזכות לקיום אנושי בכבוד  החלת חוק לימוד חובה חינם על ילדים בגיל הרך בירושלים המזרחית  "זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2008 – 60 שנה להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם"  מנגנון לחקירת מקרי פגיעה באזרחים בעזה – חשד להפרות חמורות של דיני הלחימה ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://www.archives.gov.il/  וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
ג-14847/14 20/11/2006 סיורי רה"מ בדרום הארץ סיורי ראש הממשלה בדרום הארץ – לוחות זמנים  תיאורי אירוע  סקירות ועוד.
ג-14741/24 01/01/2007 בית דובדבן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע לחנוכת "בית דודבן" ומועדון "דורון" אשר נבנה לזכרו של סרן דורון הירשמן ע"י עמות דובדבן: הזמנה לאירוע  מכתב שנשלח להוריו של דורון ועוד.
ג-17810/3 09/01/2007 החטיבה להתיישבות התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא האישורים הנדרשים לביצוע פעולות בחטיבה לאור תכנית "מפת הדרכים"  בנייה בגין הרשאות שניתנו בעבר  החלטות הממשלה על פעילות החטיבה ביישובי הגליל והנגב  תכנית לפיתוח ההתיישבות הכפרית החקלאית  מינוי ועדת השרים לענייני התיישבות; תכנית עבודה לשנת 2008  הצעה לתקציב החטיבה ועוד.
ג-14741/3 24/01/2007 באר שבע התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם עיריית באר שבע  בנוגע לנושאים: חוק השוויון במערכת החינוך  תקציב המועצה הדתית  מנהלת פרוייקטי המגורים של צה"ל – השוואת הצעת מגורים  מתילן כלוריד בשמי העיר  הזנחה ואפלייה מכוונת בקבלת שירותים רפואיים  שיפור קליטת בני העדה האתיופית שנקלטה בעיר  קו הרכבת באר שבע-אשקלון  פרויקט שדרות רגר ועוד.
ג-14749/30 29/01/2007 פרס מרכז לשלום ניירות עמדה של המרכז בנושא המלצות בנושא הסרת מחסומים וחסמים בגדה המערבית  שיפור מעברי הגבול לסחר בטוח ומשגשג
פ-4704/10 01/02/2007 חומר כללי 2005 – 2007 – מחיצה 3 סיכום פעילות המועצה בשנת 2007  סיכומי ישיבות ההנהלה  תוצאות הבחירות לועד המנהל של המועצה 2007  ניירות-עמדה  חומר על תרומות למועצה ועוד
ג-14749/8 15/02/2007 פורום קו העימות התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם פורום קו העימות  בנוגע לנושאים: המערכת החדשה ליירוט רקטות ומכתביו ד"ר עודד עמיחי בנושא  סיכום דיון בנושא הטבות מס  קביעת קריטריונים להטבות מס ביישובים  הקמת רשות לטיפול במגזר הערבי והדרוזי  הקמת בית ספר לרפואה בגליל ועוד.
ג-14740/58 01/04/2007 ארגון נפגעי פעולות איבה התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש המשלה אהוד אולמרט עם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג  בנוגע לנושאים: שחרור מחבלים/רוצחים עם דם על היידים  ביטול מבחני הכנסה למשפחות שכולות  מניעת כניסתו של נאיף חוואתמה לישראל  מעקב רשם העמותות על הליקויים באיכות ואמינות נתוני הנהלת החשבונות של העמותה ומכתב הערכה על פעילות צה"ל במבצע "עופרת יצוקה".
ג-14750/25 10/04/2007 רופאים לזכויות אדם התכתבויות בנושא מרפאת מתנדבים של ארגון "רופאים לזכויות אדם" לטיפול באוכלוסיית מבקשי המקלט והעברת האחריות למשרד הבריאות  דרישה לבדיקת אירועי כלא קציעות  הטיפול במבקשי המקלט וזכויות אזרחיות לנפגעות חוק האזרחות.
ג-14742/31 01/05/2007 גלי צה"ל החוברת "גלי צה"ל וגלגלצ במאבק למניעת תאונות הדרכים ושינוי תרבות הנהיגה בישראל – סקירה מיוחדת" שנשלחה ללשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  ותשובתו למפקד התחנה  אבי בניהו.
ג-14750/49 10/05/2007 רשות העתיקות התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם רשות העתיקות  בנוגע לנושאים: תמונות מזכרת מטקס הנחת אבן הפינה לבית רשות העתיקות וחוות דעת משפטית על שליחת מכתב לתורם פוטנציאלי לבניית הקמפוס הלאומי לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.
ג-14748/42 20/06/2007 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  בנוגע לנושאים: דרישה לפתיחה מיידית של מעבר קרני  החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני על נקיטת צעדי ענישה כנגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה  הפעלת חוק נכסי נפקדים על קרקעות בירושלים המזרחית  מניעת פגיעה במוסדות שלטוניים אזרחיים וטענות על הרג אזרחים ברצועת עזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ועוד.
ג-14751/51 23/07/2007 תנועה לשמירת אדמות הלאום התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם התנועה לשמירת אדמות הלאום (רגבים)  בנוגע לנושאים: אכיפת חוקי התכנון והבניה במגזר הבדואי בנגב  בנייה בלתי חוקית באזור הכפר אזון עת'מה (עזון עתמה)  החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה בדבר הקמת ישוב בדואי חדש בנגב.
ג-14750/34 29/08/2007 רמון חיים שר פסק דין בעתירות נגד מינויו של חיים רמון לשר  מכתב פרידה של ראש הממשלה אהוד אולמרט מחיים רמון  מכתב בנושא עבודת מטה להקמת מכשול בגבול מצרים
ג-14748/50 03/09/2007 עמאר שלמה משה רב התכתבות עם הראשון לציון הרב עמאר בנושא מינוי חברי מערך הגיור הממשלתי  נציגת ישראל לחידון התנ"ך העולמי  סיוע למפוני גוש קטיף ונישואים קונסולריים.
ג-14745/7 16/09/2007 יד ושם התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה  בנוגע לנושאים: קבלת עיטור נסיך אסטוריאס להרמוניה ופיוס  פס"ד בבג"צ 6457/06 – אפרים הלפרין נ' ראש הממשלה ואח' בעניין מינויו של יוסף (טומי) לפיד לתפקיד יו"ר מועצת יד ושם  הזמנה לטקס הממלכתי לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית  חידוש הביתן היהודי באושוויץ ועוד.
ג-14744/6 16/12/2007 ועדת השרים לסמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע למינוי צוות מייעץ לוועדת השרים לסמלים וטקסים בדבר הדרכים למתן ביטוי טקסי של הכרה והוקרה מצד המדינה לניצולי שואה.
ג-14740/23 24/12/2007 אלמגור ארגון נפגעי טרור התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם "אלמגור" – ארגון נפגעי טרור  בנוגע לנושאים: בקשה להופיע בפני הוועדה לשינוי קריטריונים בסוגיית המחבלים  מאיר אינדור/ יומנו של זקן האסירים  שלילת הטבות מאסירי חמאס  דרישה לבטל את החלטת הממשלה בדבר המתווה לעסקת השבויים לשחרור אלדד רגב ואהוד גולדווסר ועוד.
ג-18012/4 01/01/2008 דוח ועדת גולדברג – הסדרת התיישבות הבדואים בנגב התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע ליישום המלצות הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (ועדת גולדברג): מלאי הקרקעות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב בהתאם לתכנית מטרופולין ב"ש – שינוי 23 לתמ"מ 4/14 גירסה 3  דו"ח ועדת גולדברג – התייחסות מינהל מקרקעי ישראל  סיכום סיור מנכ"ל משרד רה"מ במגזר הבדואי בדרום הארץ (10.11.2009)  הצעת חוק להסדרת תביעות מקרקעין בנגב התשנ"ז-1997  נתונים על העיר רהט והרשויות הבדואיות המוכרת בנגב  פניית ארגון עדאלה בעניין בג"ץ 6773/05 – עלי עדנאן גבועה ואח' נ. משרד החינוך ואח' שעניינו הסדרת דרכי גישה לבית ספר בכפר אל-פורעה  הסדרת ההתיישבות והמקרקעין בנגב – מסמך הצעה – מנהלת הבדואים  בחינת נתונים לקראת יישום דו"ח גולדברג באזור כסייפה  הצעה לתיקון החלטת ממ"י בנושא מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב  התנועה לשמירת אדמות הלאום – תכנית "יש פתרון" – תכנית מלאה ומקיפה להסדרת התיישבות הבדווים בנגב – רגבים  אכיפת דיני המקרקעין – תמונת מצב והמלצות ועוד.
גל-54597/10 10/01/2008 הועדה לישום חוק לימוד חובה-12 שנות לימוד בתיק דו"ח הועדה לבדיקת ההשלכות של יישום חוק לימוד חובה לשתים עשרה שנות לימוד  בכיתות א' עד י"ב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-14747/30 01/02/2008 מרכז הישראלי להעצמת האזרח התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם המרכז הישראלי להעצמת האזרח  בנוגע לנושאים: "עוצמה לאזרח" – גליון מס' 1 – הכנסת בעין הציבור הישראלי: יוקרתה ומעמדה  מידע אודות המרכז והזמנה לאירוע לציון 60 שנה למדינת ישראל.
ג-17810/4 10/03/2008 החטיבה להתיישבות התכתבויות בנושא הקמת גרעיני התיישבות ותשתיות בעוטף עזה ובערבה  תקציבי החטיבה להתיישבות  החלטות ממשלה הנוגעות לחטיבה  הכפפת פעילות החטיבה למשרד החקלאות  סטטוס פרוייקטים בגושי ההתיישבות  תכניות עבודה ועוד.
נ-1002/26 21/04/2008 פעילות ציבורית – קשר עם אישים – שנהר עליזה פעילות ציבורית – קשר עם אישים – שנהר עליזה
גל-70286/5 08/06/2008 כפר מעש  ת.ח 11653 גוש 6721 חלקה 13 כפר מעש  ת.ח 11653 גוש 6721 חלקה 13
ג-14751/47 03/08/2008 תנועה למען איכות השלטון בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט בנוגע לפניות התנועה למען איכות השלטון בישראל: מינוי ניצב אילן פרנקו כסמפכ"ל המשטרה  מינוי ד"ר יהודה עפרוני לחבר בוועדת החקירה לבדיקת התנהלות השירותים הווטרינריים  שימוש בכספי ועידת התביעות לתקצוב בתי חולים בישראל  המאבק בתאונות דרכים  יישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה ביחס להתנהלות הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר  תהליכי קבלת החלטות במסגרת גיבוש תכניות האוצר  יישום המלצות צוות ההיגוי ליישום המלצות הדו"ח החלקי של ועדת וינוגרד ("ועדת ליפקין-שחק")  יישום המלצות ועדת וינוגרד (דו"ח סופי) ועוד.
גל-64586/2 01/10/2008 לוב – טוניס התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן שר האוצר יצחק כהן  בנוגע לפיצוי פליטים יוצאי לוב ותוניסיה כנפגעי רדיפות הנאצים: לבלוב 6 – כתב העת של הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב  סיכום דיון – קליטת עולי תוניסיה  מגורי היהודים בלוב/ יעקב חג'ג'-לילוף  מנהל המכון ללימודים ולמחקר יהדות לוב  הצעת חוק לשמירת זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן  התש"ע-2010 – צדק ליהודים יוצאי מדינות ערב  רע"א 5512/09 – הרשקו חיים ו-108 אח' נגד הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים  הטרגדיה של יהודי בנגאזי שנכבשה 5 פעמים במלחמת העולם השנייה בלוב/ דורון בנימין (דעדוש)  חומר רקע – "האקסודוס המזרחי בכנס באוניברסיטת בר אילן ב-24.12.2008 ועוד.
ג-18012/3 01/11/2008 דוח ועדת גולדברג – הסדרת התיישבות הבדואים בנגב התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לפעילות הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (ועדת גולדברג): החלטת הממשלה על הקמת הוועדה  טיוטות דו"ח הוועדה והסתייגויות של חברי הוועדה  הקמת יישוב בנגב לשבט אבוסולוב  תגובה לדו"ח הוועדה של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב – אל-עונה  מינוי צוות ליישום הדו"ח  הערות היועץ המשפטי לממשלה על הדו"ח  דו"ח ביקורת על פרוייקט אקוואריה – תכנון הפרויקט – התייחסות מחוז הדרום  סיכום ישיבה: תיאום פעילות וממשקי עבודה  מבנה ארגוני של הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב  טבלת שטחים חקלאיים בישובים הבדואים ועוד.
ג-16530/11 01/02/2009 בדואים: דו"ח ועדת גולדברג  כפר רכמה  ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים דו"ח ועדת גולדברג; פרויקט בנושא קריה אזורית לחינוך ושיקום ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים; עקרונות מנחים לתכנון ופיתוח היישוב רכמה.
גל-63406/5 02/04/2009 מכתבים ומסמכים אחרים שקיבל השר בני בגין מגורמים ממשלתיים בענייני עבודת הממשלה מכתבים בנושאים שונים שהתקבלו בלשכת השר; סקירה בנושא יחסי ישראל-ארה"ב  החלטת ממשלה בנושא יעדי הפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות ועוד.
ג-17718/49 08/03/2010 מוזיאון ארץ ישראל סיכום פגישה והתכתבות בעניין הצעה לתצוגת קבע לארכיון המדינה במוזיאון ארץ ישראל.
ג-18010/10 08/12/2011 מועצה אזורית אבו בסמה – ביקור השר בנימין בגין חומר רקע לביקור השר במועצה – פריסת יישובים  מאפייני המועצה ועוד.
ג-17390/1 01/05/2012 ראש הממשלה בנימין נתניהו שוטף מחלקת עברית מכתבי תודה של ראש הממשלה נתניהו במענה למכתבי ניחומים על פטירת אביו בנציון
ג-17390/2 01/05/2012 ראש הממשלה בנימין נתניהו שוטף מחלקת עברית מענה למכתבי ניחומים על מות אביו של ראש הממשלה נתניהו   פרופסור בנציון נתניהו
ג-17390/3 01/05/2012 ראש הממשלה בנימין נתניהו שוטף מחלקת עברית מכתבי ברכה וניחומים ברכות לקראת אירועים שונים בקהילות בארץ ברכה לחברי המשלחת האולימפית למשחקים בלונדון
טס-10172/3 תיק המכיל תמונות אישיות משפחתיות של זיגמונד פרויד תמונות דיוקן אישי של זיגמונד פרויד עם אביו  אשתו ונכדיו.