דצמבר 2019

.1 | 2,529 תיקים - 19 לדצמבר 2019

מזהה פיזי תאריך שם התיק + קישור תיאור
גל-439/6 09/07/1956 מועצות דתיות – התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים מהרבנות הראשית לישראל בנודע לענייני כשרות במועצות דתיות ועוד: הפעלת אוניות ישראליות על ידי יהודים בשבתות  כשרות באוניות הנוסעים של "צים" – "שהם"  העסקת מנקר באילת  העסקת מנקר ברמלה  כשרות השוחט ממושב נוגה  המשגיח יעקב מושקוביץ ממלב"ן שער מנשה  הקצב פרובר קובה מהאנייה "ישראל"  המשגיח שמעון זילברשלג מבת ים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2034.
גל-8575/15 18/01/1941 קשרים עם רבנים  מועצות דתיות וועדים דתיים – ראשון-לציון  רמת-השרון וישובים אחרים באות ר'. התכתבות בנדון   גליון יובל 25 שנה למועצה דתית ברחובות  מינוי רבני קהילות לעדה התימנית  בחינות מועמדים לשמש כשוחטים  ענייני גירושין ונישואין ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2037).
גל-8555/10 20/08/1957 העתקי מכתבים יוצאים 1. התיק מכיל מכתבים אל הרבנות הראשית לישראל וממנה בנושאי דת שונים – מינוי דיינים ורבנים  היתרי נישואין וגירושין  גיור  טיסות חברת "אל על" בשבת  ממכתבים ממזכירות בתי דין רבניים  הסדר כשרות  נישואי תערובת  שחיטה כשרה  פיקוח על מוהלים ועוד.  בתיק הושחרו מסמכים הקשורים להגנת הפרטיות וצנעת הפרט עד לשנת 2027.
גל-8577/11 29/03/1961 המזכיר הראשי י.א. איתמר (וולגלרנטר) – תיק אישי 3. בתיק התכתבות בנושא שליחות בארה"ב  רשימת הערים בהם ביקר  פרטי-כל מישיבת הועד הפועל של התאחדות רבני אמריקה. תיק תביעת הרב נגד "ידיעות אחרונות" בבית-הדין הרבני ת"א – פרשת התביעה  התכתבות בנדון.
גל-8560/1 28/07/1943 פניות אישיות בעניני אישות – לפי שמות – אותיות א'-ג'. התכתבות  פסקי דין  עירעורים  אישורי נשואין  לידה ותעודות אחרות. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר לא ניתן לעיון הציבור).
גל-8568/12 24/05/1961 העתקי המכתבים היוצאים מהמזכיר הראשי – מכתבים וחוזרים. מסמכי ניהול. מזכיר הרה"ר.  הושחרו פרטים אישיים מטעמי צנעת פרט.
גל-8548/13 22/08/1948 פניות מאישים ומוסדות – 1. פניות; תשובות הרבנות לפי אלף-בית אותיות א'-ח' בנושאים שונים: תמיכות במוסדות דתיים  פניות אישיות בנושא עזבונות  כוח אדם ותנאי העסקה של עובדים ברבנות ועוד.
גל-8570/6 02/04/1957 מכתבים נכנסים בנושאים שונים (משולחנו של המזכיר הראשי). בתיק התכתבות  דו"ח על ייצוא ישראל לארה"ב  גזרי עתונות (כולל דו"ח שנתי על שיווק תוצרת ישראל לארה"ב ב- 1955)  מסמכי התלמוד המנוקד.
גל-8573/2 02/01/1959 משולחנו של המזכיר הראשי – התכתבות בנושאים שונים – 2 התכתבות  קטעים מספרים הלכתיים  אישורים  הזמנות (כולל הצעת תקנון לבחינת הרבנים מ- 2.1.1959).
גל-8573/4 19/09/1960 משולחנו של המזכיר הראשי – התכתבות בנושאים שונים – 4. בתיק התכתבות  פרוטוקולים מישיבות הועדה לאישור תעודות סמיכה לבעלי השכלה תורנית  מורים ואחרים  דיון בנושא נוסח תפילה לזכר קורבנות השואה ועוד החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2028
גל-8573/7 12/10/1958 משולחנו של המזכיר הראשי – קשרים עם מוסדות ואישים שונים – 3. התכתבויות  חוזרים ומסמכים שונים של הרבנות ומזכירה הכללי מר י. א. וולגלרנטר. מופיע גם מכתב בעניין גדול חזיר ומכירתו.
גל-8572/7 04/01/1959 משולחנו של המזכיר הראשי – קשרים עם אישים ומוסדות – 3. התכתבויות של מזכיר הרבנות מר וולגלרנטר  קטעי-עתונות ומסמכי ניהול שונים של הרבנות. הושחרו פרטים אישיים מטעמי צנעת פרט.
טס-10057/1 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – גולדה מאיר האוסף קשור לחומר על משה שרת
טס-10057/2 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תרבות ספורט ואומנות
טס-10057/3 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות –  פורטרטים – יגאל אלון  אבא אבן ואחרים
טס-10057/4 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים
טס-10057/5 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – זלמן שזר
טס-10057/6 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות –  חומר לא מקורי  לא ישראלי
טס-10057/7 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – משה שרת
טס-10057/8 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – מנחם בגין
טס-10057/10 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – יצחק רבין
טס-10057/9 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – שמעון פרס
טס-10057/11 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – אישות ומשפחה [?]
טס-10057/12 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – אפרים קציר
טס-10057/13 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – יצחק בן-צבי
טס-10057/14 01/01/1967 אוסף צילומי עתונות – מלחמת ההתשה  פעולות מחבלים  מצעד בירושלים
טס-10057/15 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – משה דיין – פוליטי  כללי
טס-10057/16 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – לוי אשכול
טס-10057/17 01/01/1965 אוסף צילומי עתונות – העלייה מברית המועצות – כלכלה וחברה
טס-10057/18 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
טס-10057/19 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
טס-10057/20 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
טס-10057/21 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
טס-10057/22 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
טס-10057/23 01/01/1948 אוסף צילומי עתונות – תצלומים שונים – לא ממויין
מפה-5547/1 01/01/1940 ( בתי-ספר היסודי והתיכון )   Elementary & Secondary School תרשים תכנית התכנון של בתי-ספר על רקע חום-ורוד – חלקים 9 – 17 המקופלים והמודבקים ביחד; בעמ' 9 – תכנית של בית-ספר עממי Elementary School – קומת בינים והעליונה Intermediate Story & Upper Floor 1:200 ( עמ' 9 – 10 ); בעמ' 11 – תכנית בית-ספר תיכוני Secondary School 1:200; בעמ' 12 – 14 חתכים 1-1  2-2  3-3  4-4 ומראה כללי מהצדדים צפוני-מערבי  דרומי-מערבי ( Elevations ); בעמ' 15 – תכנית של בית-מלאכה זמני Temporary Prefabricated Workshops – חתך 1-1 ומראה כללי מהצדדים צפוני-מזרחי  דרומי-מזרחי  צפוני-מערבי 1:100 ( תכנית נמחקה במצולב ורשום – Not Considered ); בעמ' 16 – טבלת החישובים ( חדרים  מידות  מס' התלמידים ובאחוזים ); בעמ' 17 – מראה כללי עם קוי ביוב ( קיימים וחדשים ) 1:1000
מפה-5460/1 11/02/1954 אזור גלילי – מחוז המרכז – כפר יהוד ( תיקון מס' 3 לתכנית ב.ע.מ. תגפ/377 ) בתיק צילום של מפת בינוי ערים של אזור כפר יהוד על רקע צהבהב; סומנו מס' גושים וגבולותיהם; על-גבי המפה – סומנו בכחול מס' 1 ( שכ' נוה-עובד א' )  2 ( שכ' נוה-עובד ב' )  3 ( שכ' נוה-עובד ג' )  4 ( שכ' בית-שמואל )  5  6 וגבולותיהם; בצד שמאל – טבלאות של חלוקה קודמת וחלוקה חדשה ( אזור  מס' חלקות  שטח בדונמים ומ"מ ובאחוזים ); סומנו אזורים שונים לפי הסוגים; בצד ימין למטה בפינה – תרשים המקום 1:20000 ( מפת מיקום האזור בסביבה ) נתונים – המבצע: מועצה מקומית יהוד; מחבר התכנית ארכ' מ. קון  ת"א  תאריך 11-2-1954
מפה-4778/1 15/01/1940 ( הצעה לתחנת משטרה – בית ג'יברין – תרשים התכנית ) Proposed 2nd Cl. Police Station – Beit Jibrin – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של הצעה לתחנת משטרה ( סוג ב' ) בבית ג'יברין על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 4; מס' שרטוט – חסר; שורטט ע"י JS; תאריך – 4.1.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב-15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות ציבוריות
מפה-4806/1 01/04/1940 ( נקודת משטרה – שאטה – תרשים התכנית )   Police Post – Shatta – Sketch Plans תרשים התכנית של נקודת משטרה בשאטה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכנית של קומות קרקע  א'  ב' ( למטה ); למעלה בצד שמאל – מראה כללי של הבנין המיועד; למעלה בצד ימין – תכנית של מיקום הבנין על-יד כביש עפולה – ביסן ומסילת ברזל חיפה – צמח ( קנה-מידה 1:500 ) נתונים – מס' סידורי – 028; מס' השרטוט Number BP/1582; שורטט ע"י E.L.; נבדק ע"י B.A. תאריך -חסר למטה באמצע – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-5575/1 01/01/1949 מפה טופוקדסטרית – גליון מס '  195-275 צלום מפה טופוגרפית חקלאית ( ללא מס' גושים ) של אזור 195-275  סומנו קו שביתת הנשק עם לבנון ( גם מדינה לבנון ללא פירוט )  גבולות הכפרים  מגרשים  מספרים של סוגי הנטיעות שונות באחוזים; כולל אל-מליכיה  קדוס  דישון וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  אדמיניסטרטיביים  של סוגי הנטיעות  כבישים בסיס המפה – שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות – משרד העבודה והבינוי  1949
מפה-4818/1 01/03/1940 ( הצעה למגורי שוטרים – תולכרם )   Proposed A.S.P. Quarter – Tulkarem תרשים הצעה לתכנית של בתי-מגורים לשוטרים בתולכרם על-גבי נייר שקוף מוצהב; למעלה בצד שמאל – תכנית סוג א' ( Type A ) – שטח 1126 מ"מ; בצד ימין – מראה כללי של בנין; למטה בצד שמאל – תכנית סוג ב' ( Type B ) – שטח 1226 מ"מ; בצד ימין – מראה כללי של בנין נתונים – מס' סידורי ומס' שרטוט – חסרים; שורטט ע"י E.H.; תאריך 8.3.40; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
מפה-4293/1 01/01/1935 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Transit Shed – Central Overbridge – General Arrangement ארץ ישראל – פיתוח נמל חיפה – גשר עילי מרכזי – סידור כללי שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של גשר מתוכנן בנמל חיפה.
מפה-5322/1 01/01/1940 נקודת משטרה – יגור מס' 3  ( Police Post – Yajour – Jalama ( Grave Number 3 בתיק צילום של תרשים תכנית התכנון של נקודת משטרה ביגור ( ג'למה ) על רקע אפור; בצד שמאל – תכנית המתקן אנכית עם מידות ( חלקים אחדים צוינו באדום; למטה ובימין – חתכים אפקיים A-B  C-D עם מידות; למטה בצד ימין – מפת מיקום קטנה של מתחם בסביבה ( סומנו מתקנים עם מס' 1 – 3 ) ושטח באדום ) 1:200 נתונים – חסרים
מפה-5117/1 01/01/1946 ( טבריה – תרשים של תכנית תכנון עירוני )  Tiberias – Plan of Outline Town Planning Scheme תרשים של תכנית תכנון עירוני של טבריה על-גבי נייר שקוף לבן – החלק המערבי; סומנו גבול התכנית ( בעפרון שחור )  מגרשים וגבולותיהם ( בעפרון שחור )  שטח ציבורי  כבישים הקיימים והמתוכננים ( בעפרון שחור וכתום )  שמורת טבע; מס' 1 – 4  12 על גבול התכנית בפינות; כולל ים הכנרת הערה: התכנית מבוססת על תכנית שסופקה ע"י מח' הקרקעות והמדידות סימנים פיזיים ( באדום )  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/552/46; מס' אסמכתא Ref. Number Z/503/36; עובד ע"י A. Kahane
מפה-5278/1 17/04/1940 יגור – תחנת משטרה מסוג ב' – תכנית המתחם ומיקום. Yajour ( Jalama ) 2th Class Police Station – Site Plan & Location בתיק תרשים תכנית התכנון של תחנת משטרה סוג ב' ביגור ( ג'למה ) על רקע חום; סומנו גבול המתחם כולל  גבול התחנה עצמה; דרכים  שטח בבעלות בתי-זיקוק הסמוך  מידות סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים בפינה ימנית למעלה – מפת מיקום התחנה בסביבה 1:2500 נתונים – מס' 017; ( שורטט ע"י ) T.T.T.; ( תאריך ) 17.4.40; מס' B/1571/1; למטה בפינה ימנית – חתימות של עוזר לאדריכל  אדריכל  מנהל המח' לעבודות ציבוריות
מפה-5337/1 25/10/1945 ( תכנית )Plan  בית ספר ריילי – חברון בתיק צילום של 9 תרשימי תכנית התכנון של בית-ספר ריילי בחברון – על רקע אפור; בצד שמאל מלמעלה – למטה – תכנית הגג  תכנית ללא כותרת עם מידות  תכנית הבסיס עם מידות ( בשני התרשימים האחרונים החלקים נצבעו בורוד ); בצד ימין למעלה – החלק החזיתי ( Front Elevation ) עם מידות; תחתיו – החלק האחורי ( Rear Elevation ); תחתיו – החלקים השמאלי והימני ( Left Side Elevation ו- Right Side Elevation ) עם מידות; למטה בשמאל – חתך A-A  בימין – חתך B-B עם מידות ( החלקים הרבים – נצבעו בורוד ) נתונים – מס' שרטוט Drawing Number 10/21A; שורטט ע"י ( חתימה ); חתימות של מנהל כללי ומנהל הלשכה הטכנית ( לא ברור ); תאריך  25.10.1945
מפה-5332/1 25/10/1945 ( תכנית הבסיס )   Foundation Plan בתיק צילום של תרשים תכנית התכנון של בסיס הבנין ( בבנין בית-ספר ) על רקע אפור; סומנו שטחים שונים בבסיס עם מידות; באמצע – פריטים של אזור הבסיס 1:25 ( חלקים באמצע ובצד ימין סומנו בורוד ) נתונים – מס' שרטוט Drawing Number 6/21A; שורטט ע"י ( חתימה ); חתימות של מנהל כללי ומנהל הלשכה הטכנית ( לא ברור ); תאריך 25.10.1945  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4926/1 11/01/1923 ( שכלולים בנמל חיפה )   Improvements to Haifa Harbour בתיק תרשים תכנית התכנון של מתקנים חדשים בנמל חיפה; סומנו מתקנים הקיימים  דרכים  מסילות ברזל ( בעפרון שחור ); מתקנים חדשים  כולל כבישים  מחסנים ( באדום ); הערות בצבע נתונים – Drg. Number C5; תאריך – 11-1-23; חתימת המהנדס הראשי; בצד ימין בשוליים – חתימת מנהל המכס בירושלים 15-1-23
מפה-4867/1 20/12/1932 ( נמל חיפה – אזור פיתוח )   Haifa Harbour – Reclaimed Area בתיק תרשים תכנית התכנון של אזור נמל חיפה המיועד לפתוח על רקע כחול ( מקור ) ; סומנו גדר המכס ( Customs Fence )  דאר  בית המושל  כבישים ומסילות ברזל וכו' סימנים טופוגרפיים  של תכנון נתונים – מס' סידורי 128/32; שורטט ע"י ( שם לא ברור ) ב- 20/12/32  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-5505/1 01/08/1942 מפת תכנון עירוני של אזור דרום חיפה והסביבה בתיק מפת תכנון עירוני של אזור דרום חיפה והסביבה; סומנו גבולות תכנון עירוני 1946  גבולות עירוניות; סומנו מס' חלקות ( חלקית ) וגבולותיהן; על-גבי המפה סומנו בדיו שחור רחובות  שכונות כרמליה  תל-אהרון  שמבור  אחוזת שמואל  הקניון  את טירה וכו'; כולל כביש חיפה – תל-אביב  ים התיכון נתונים – הוכן במשרד מהנדס העיר חיפה לצורך רשמי בלבד – אוגוסט 1942
מפה-4980/1 02/10/1939 חיפה –  הצעת תיקון לתכנית של מישור מערבי. Haifa – Suggested Amendment …of West Haifa Plain – T.P. Scheme 197 בתיק תרשים תכנית התכנון מס' 107 ( מערב חיפה – מישור ) – הצעת תיקון על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנון; כבישים המתוכננים  חזיתות החנויות  שטח ציבורי  השטחים השמורים למסילת ברזל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית – Plan Number TP/268/39; מס' אסמכתא – Ref. Number Z/286/34; תאריך 1.10.39; שורטט ע"י A. Kahane; חתימת היועץ לתכנון עירוני A.Kendall ב- 2.10.39  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-5111/1 01/07/1946 ( תרשים של תכנית תכנון עירוני – ביסן – שינוי 1946 ) ( Outline Town Planning Scheme – Beisan – Modification 1 ( 1946 תרשים של תכנית תכנון עירוני של עיר ביסן ( בית-שאן ) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  מתחמים של גן ציבורי  בניני המשטרה וגבולותיהם  מס' חלקות וגבולותיהם  גבולות של מגרשים ושכונות  כבישים  מידות סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים; סימני עפרון ( גבול התכנית ומידות רוחב הכבישים ) נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/575/46; תאריך 6/7/46; שורטט ע" A.G.E.
מפה-2204/1 01/04/1958 ירושלים בתיק מפת העיר ירושלים (רחובות ושכונות); מסומנים קו תחום שביתת הנשק  תחום האזור המפורז וקו המפריד; הגבול העירוני. סימנים פיזיים  טופוגרפיים  סוגי הנטיעות וכו'. רשימות הרחובות  בניני ציבור  אתרי עתיקות וכו'. בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל בפברואר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל באפריל 1958. המפה זקוקה לשיקום
מפה-4229/1 01/01/1957 Haifa sketch plan חיפה בתיק מפה של העיר חיפה. ללא תאריך
מפה-4229/2 01/01/1957 Haifa sketch plan חיפה
מפה-3046/1 01/01/1947 מפה מס' 4    Telephon Traffic Map בתיק מפת קוי טלפון בארץ-ישראל – מנהריה וצפת בצפון עד באר-שבע בדרום סימני קוי טלפון  של נקודות ישוב; סוגי המערכות ומרכזיות טלפון מצ"ב הנתונים על הקוים וערוצים בסיס המפה – חסר
תת-42/13 21/09/1921 הסכם הסכם על הענקת זיכיון לשימוש במי הירדן והירמוך לטובת מפעל החשמל של מר פנחס רוטנברג. ללא חתימות.
תת-27/2 01/06/1985 דו"ח ועדת החקירה לחקירת רצח ד"ר חיים ארלוזורוב (עותק לרוה"מ שמעון פרס)
תת-29/3 11/04/1980 מכתביו של הרב מ. אליפנט  ראש מוסדות איתרי בישראל לסגן רה"מ שמחה ארליך ושר האוצר יגאל הורביץ בענין הקצבה למוסדותיו בתיק מכתביו של הרב מ. אליפנט  ראש מוסדות איתרי בישראל  לסגן רה"מ שמחה ארליך ושר האוצר יגאל הורביץ בענין הקצבה למוסדותיו.
תת-16/2 05/07/1982 מכתבי הזדהות עם מדיניות ממשלת ישראל במלחמת "שלום הגליל" בתיק – מכתבי תמיכה והזדהות בראש הממשלה מנחם בגין ומדיניות ממשלת ישראל במלחמת שלום הגליל; למעט מכתב התנגדות אחד מתנועת "יש גבול" המתנגד למלחמה זו; מכתבי תמיכה גם מאת 'הוועד למען ארץ ישראל לעם ישראל'; מכתב תמיכה גם מחיילים פצועים ממלחמת 'שלום הגליל' המאושפזים בבתי החולים; תא סטודנטים לאומיים-ציוניים  מרצים ועובדים – מאוניברסיטת בן-גוריון;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
תת-30/2 15/02/1985 דרכון של יצחק רבין ז"ל (הונפק  15.2.85 הוארך עד  7.92) דרכון דיפלומטי של ראש הממשלה לשעבר מר יצחק רבין- בדרכון אשרות וחתימות כניסה ויציאה למדינות השונות בהם ביקר בתקופה זו. הושחר מס' תעודת הזהות.
תת-18/9 01/04/1937 כתבי-עת מצויירים  קטעי-עתונות ותמונות בנושא ירושלים כולל כרטיס-בו לאסיפת-הנבחרים מ-1937  בולי קק"ל ו-קבלות של מועצת עיריית ירושלים ועוד
תת-19/6 25/08/1943 מפת ירושלים-תכנון עירוני   מפת תכנון עירוני של ירושלים. קנה-מידה 1:10000
תת-20/11 02/01/1946 ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית הצהרות  עדויות  נאומים  קטעי-עתונות (אנגלית  עברית ורוסית) – הנוגעים לוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית ב-1946; רוב התעודות בתיק הינן באנגלית; הצהרה של הארגון הציוני ביחס לפלסטינה (ארץ ישראל);
תת-26/20 01/01/1900 מפתח תיוק תחת הכותרת "קצין עליה בטריפולי" מפתח תיוק תחת הכותרת: 'קצין עלייה בטריפולי'.
תת-26/27 13/05/1948 חומר מגוון מתקופת קום המדינה החומר כולל פרטי-כל של המדינה הזמנית והחלטות הממשלה הזמנית; הודעות  מאמרים תחת הכותרת – 'איך נולד השם מדינת ישראל'? ועוד מאמרים באנגלית; פרטי-כל והחלטות מישיבת הועדה לבניה ותכנון העיר – חיפה מה- 25.5.48; בקשות לבנייה לאישור ובקשות לבנייה – לדחייה;
א-392/9 01/01/1930 חותמות שונות אוסף חותמות ממשרדים וזמנים שונים: המזכיר הראשי של ממשלת א"י  דואר ירושלים  רישום חומר ארכיוני ועוד.
טס-3008/1 01/11/1957 ישראל-פוליטיקה לאחר אירוע זריקת הרימון בכנסת ב-29 באוקטובר 1957  בה נפצע באורח קל ראש הממשלה דוד בן-גוריון. בתיק – שבעה תצלומים: 1) ראש הממשלה דוד בן-גוריון מחלים בבית החולים לאחר פציעתו. משמאלו  רעייתו פולה בן-גוריון; 2) שר החקלאות של ארצות-הברית  עזרא בנסון והשחקן דני קיי מבקרים את ראש בממשלה דוד בן-גוריון בבית החולים; ראש העיר סן-פרנציסקו כריסטופר – אורח של ארגון המגבית היהודית המאוחדת ורעייתו מבקרים את בן-גוריון בבית החולים.
א-5001/21 01/08/1979 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים יגאל אלון – פגישות  .19-15 העותק הגלוי
גל-58302/8 01/12/1952 המוסדות המאוחדים טבריה תיק תמ"ה
גל-58401/9 01/02/1969 תשלומים לנפגעי פעולות איבה מסמכי ביקורת
ג-2152/32 01/01/1950 משרד העבודה – כללי תשלומי משרד העבודה והביטוח העממי מתוך דמי מחזור טפסים בעלי ערך כספי  עניני קורסים  דו"ח כספי משנת הלימודים תש"י  הצעות תקציב  פעולות הסתדרות הנוער העובד  חוק עבודת הנוער וההשתלמות  מבנה משרד העבודה.
ג-2153/20 01/01/1950 תחנת הנסיונות של משרד החקלאות – כללי דו"ח ביקורת פתע בתחנת הנסיונות למטעים עכו.
ג-255/30 01/06/1948 גזבר המשנה (מקודם אוצר העם) דו"ח מנהלת העם-אוצר העם  דו"חות על ביקורת חשבונות והתכתבות בנדון
ג-2156/20 01/01/1951 משרד הדתות – דו"חות כספיים רשימות הגופים הנתמכים ע"י המשרד  הוצאות השיפוט הרבני  הרבנות הראשית  תיקון המקומות הקדושים  הקמת מקוואות ובנינים דתיים  הקצבות לישיבות  השתתפות בהוצאות ספרות תורנית  עידוד יצוא של תשמישי קדושה.
ג-2158/15 01/01/1950 המדפיס הממשלתי – גליונות בירור שונים שהוגשו למדפיס הממשלתי ותשובות המדפיס.
גל-12636/4 01/07/1958 בקורת משרד העבודה – מחלקת המדידות דו"ח שנתי 1956/1957/8/9/60/61/62 1954/5 1953/4 (המשך מתיק 3) דו"חות שנתיים של מחלקת המדידות משרד העבודה
גל-12627/23 01/10/1959 בקורת משרד המסחר והתעשיה – איגודים "יריד המזרח" חברה לתערוכות בע"מ נורות בע"מ תזכיר וטיוטה בנושא בקורת ביריד המזרח חברה לתערוכות בע"מ
גל-12639/18 01/06/1956 בקורת משרד העבודה – חברת יכין-חק"ל לגידול ירקות התכתבות דפי יומן עבודה  גליון בירור בנושא הלוואה לחברת יכין-חק"ל על העסקת עובדים
גל-12599/13 01/08/1956 בקורת משרד התחבורה – מפקח על התעבורה מחירי המכוניות קייזר פרייזר התכתבות ופרוטוקולים בנושא קביעת מחירי המכוניות המיוצרות במפעל קייזר פרייזר
גל-12599/14 01/08/1956 בקורת משרד התחבורה – המפקח על התעבורה מחירי מכוניות קייזר- פרייזר פרטיכלים מישיבות רשות קייזר פרייזר הפרוטוקולים
גל-12620/2 01/11/1960 בקורת משרד המסחר והתעשיה – חטיבת התעשיה קרנות לעידוד המלאכה הלוואות לעידוד מלאכה – סקירה  נתונים  התכתבות וטופס אשור תקציב
גל-12608/7 01/12/1957 בקורת משרד הדאר – השירות הבולאי בקורת מלאי הבולים כולל ארכיון הבולים של השרות הבולאי ובולי U.P.U (אגוד הדואר העולמי) התכתבות  פרוטוקול ונתונים בנוגע למשלוחים שהוחזרו  בקורת בארכיון השרות ועוד
גל-12578/31 01/01/1954 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הדתות – דו"חות כספיים
גל-12751/17 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – אגף הנכסים – אגף מקרקעי המדינה נכסים עירוניים דיור – שיכון עובדי המדינה בירושלים
גל-12693/1 01/01/1956 תיקי ביקורת לדו"ח שנתי מס'  – 8 משרד הפנים הטפול בישובים חסרי סטטוס מוניציפלי
גל-12553/42 01/01/1957 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – החזרת מס לקיבוצים
גל-12553/43 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – קביעת שומות לקיבוצים
גל-12553/44 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – אי עריכת שומות לקיבוצים
גל-12553/45 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – שומות בקיבוצים – פחת על מטעים
גל-12553/46 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – טפסי הודעות שומה לקיבוצים
גל-12553/47 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – חברים "זמניים" בקיבוצים
גל-12553/48 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – חישוב המס של יחידת משק בקיבוץ
גל-12553/49 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – חברי קיבוצים העובדים במוסדות שמחוץ לקיבוץ
גל-12553/51 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – שומות בקיבוצים – זיכוי ממס בשיעור %5 על פי סעיף  (3)29
גל-12553/52 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – אי החזרת מס בקיבוצים
גל-12553/53 01/01/1958 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – מס הכנסה – הרישום בכרטיס החשבון של הקיבוצים
גל-12814/14 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד שירותים מרכזיים רשות חסות הנוער מעון לחוסים "עתידות" עכו
גל-12814/22 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד שירותים מרכזיים – מעון לחוסים לבני המיעוטים "אחוה" עכו
גל-12814/30 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המועצה הסוציאלית – ועדות משנת דו"חות
גל-13361/14 01/01/1956 מגן דוד אדום – סניף רחובות
גל-12816/24 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד- איגודים ישיבה הגדולה "שפת אמת" ירושלים
גל-12776/9 01/01/1954 ביקורת משרדי ממשלה – משרד התחבורה אגף התעופה האזרחית דו"חות סטטיסטיים
גל-12817/31 23/11/1951 ביקורת משרדי ממשלה-משרד החינוך- איגודים גן החיות התנכ"י בע"מ ירושלים דו"חות כספיים של גן החיות התנ"כי והתכתבות של הנהלת הגן בראשות ד"ר אהרן  שולוב עם משרד החינוך בנוגע לניהול גן החיות ותקציבו.
גל-12831/14 01/01/1960 ביקורת משרדי ממשלה – רשם הפטנטים הועדה לתיקון חוק הפטנטים
גל-13793/1 01/01/1967 איגודים תל-אביב – אתרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב יפו – פרוטוקולים כרך א'
גל-13793/2 01/01/1967 איגודים תל-אביב – אתרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב יפו – פרוטוקולים כרך ב'
גל-13793/5 01/01/1967 איגודים תל-אביב – אתרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב יפו – פרוטוקולים כרך ה'
גל-12809/12 01/01/1949 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הבריאות בית החולים לחולי שחפת למיעוטים נצרת
גל-12809/31 01/01/1953 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד המחלקה לטיפול בילד ובנוער אגף הילד והנוער
גל-12810/15 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד לשכת הסעד המשפטי
גל-13355/6 01/01/1962 משכית חברה לפיתוח תעסוקת בית בישראל – כללי
גל-12812/7 01/01/1959 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד שירותים מוניציפליים – סעד למיעוטים
גל-11724/10 01/01/1968 דו"ח שנתי מספר 19 – משרד האוצר – אגף החשב הכללי – תקציב לשנת הכספים 1967-1968 וביצועו.
גל-11743/6 18/01/1973 דו"ח שנתי מספר 23 – משרד המשטרה – נציבות בתי-הסוהר חינוך אסירים בבתי-סוהר דו"חות מטעם נציבות בתי-הסוהר לגבי תוכניות לחינוך אסירים בבתי-סוהר והתכתבות בנושא.
גל-11670/32 01/01/1954 דו"ח שנתי מספר 6 – אגף השיכון-קניית בתי-עץ מוכנים בפינלנד.
גל-11682/16 01/01/1963 תיק תמ"ה – דו"ח שנתי מספר 14 – משרד הדואר – עריכת מדריך הטלפון.
טס-10000/2 10/07/1961 תצלומים ממשפט אייכמן (10/7/1961- 14/8/1961)
א-3090/17 01/01/1942 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  מנשר  "דער ערשטה רוף" ("הקריאה הראשונה")  שהוצא בגטו וילנה ב-1 בינואר 1942 (כרך א'  עמ' 394) כרוז ראשון לצאת למרד מוולינה
א-3090/18 01/05/1943 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) –  הודעה של גנס  מפקד המשטרה היהודית בגטו וילנה על הוצאת פועלים להורג ההודעה היא על הוצאתם להורג בירייה של שני פועלים  אהרן ורבקה שולקין  כעונש על שיצאו לקנות מזון באחד הכפרים. 4 במאי 1943 (כרך א'  עמ' 396).
א-3090/19 01/01/1941 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – "כללי לחימה" שהוצאו בשביל לוחמי מחתרת בגטו וילנה (כרך א'  עמ' 396). הוראות קרב
א-3090/29 01/05/1942 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – מכתב של היידריך אל הרייכמיניסטר לשטחים הכבושים במזרח במכתב הוא עומד בתוקף על התפקיד החשוב שיש למשטרת הביטחון ולס"ד בהגדרה מי "יהודי". ברלין  17 במאי 1942 (Alex . 3  מס' 06-1103  כרך א'  עמ' 416)
א-3090/30 01/01/1960 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – משלוח של יהודים לריגה
א-3090/32 01/10/1941 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/6) – דו"ח של וולטר שטאלקר על פעילות האיינזצגרופה A בארצות הבלטיות ובצפון מערב ברית המועצות 15 באוקטובר 1941  (L180  מס' 06-1363  כרך א'  עמ' 416)
ג-7157/9 01/04/1986 ועדת החקירה לענין ויסות מניות הבנקים – דין וחשבון. עותק 1 מתוך 2 דוח ועדת החקירה לענין ויסות מניות הבנקים  התשמ"ו  אפריל  1986 הוגש ע"י ד"ר משה בייסקי (יו"ר)  מר ורדימוס זילר  פרופ' זאב הירש  פרופ' מרשל סרנת  פרופ' דניאל פרידמן.
ב-28143/5 01/01/1950 התכתבות בנושאים משפטיים שונים
גל-17390/4 01/01/1990 לשכת השר שמעון  שטרית – תיק קוברסקי התכתבות וחליפת מסמכים מהועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה (ועדת קוברסקי): ריכוז המלצות של הועדה  הצעה להקמת המועצה הציבורית לפקוח ותמחור מונופולים ציבוריים  תמצית דוחות כספיים  פתן פיצוי לאזרח בגין נזקים שנגרמו לו עקב טעויות ורשלנות בפעילות המימשל  חקיקה ליישום המלצות הוועדה ועוד.
גל-17368/22 25/04/1989 לשכת השר שמעון  שטרית – התבוללות בתיק טיוטות  נוסח רשמי של נאום השר  חומר רקע לקראת דיון בכנסת בנושא התבוללות
גל-18218/4 12/09/1972 בית-ספר ממלכתי נורדאו – נתניה. בית-ספר הממלכתי נורדאו בנתניה-התכתבויות בין הנהלת בית הספר  עירית נתניה ומשרד החינוך. תקן בית הספר  שעורי עזר לתלמידים עולים  ציוד פדגוגי לחנוך מיוחד  פתיחת כתה מקדמת  מטבח לימודי  דוחו"ת על תאונות תלמידים  המצב הפיזי הקשה של בית הספר  בטיחות ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2047.
גל-18221/9 17/05/1963 בית-ספר ממלכתי רמת ורבר – פתח-תקוה. בתיק דו"חות והתכתבויות בנושא תלמידים  תקנים  חוגים  ביקורת ועוד בביה"ס ממלכתי רמת ורבר בפתח תקווה. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2040
גל-18221/10 17/06/1970 בית-ספר ממלכתי רמת ורבר – פתח-תקוה. בתיק התכתבויות בנושא תקנים  תאונות תלמידים  הוספת שעות  כיתות מיוחדות ועוד של ביה"ס ממלכתי רמת ורבר. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2047
גל-18208/2 07/05/1970 בית-ספר ממלכתי עמק-חפר – יכון. התכתבות של בית ספר ממלכתי אזורי יכון'  תקציב  טיולים  תקנים בתיק הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט המוגבלים לעיון לציבור
גל-53355/7 01/04/1979 המשך הלימודים של בוגרי חטיבות הביניים אוניברסיטת תל-אביב  חוקרים ראשיים דרורה כפיר  מיכאל חן  אריה לוי  חיים אדלר דוח על למידה בצורת u והשלכותיה על החינוך.
גל-53355/9 01/05/1978 הליך ותוצאה במעשה החינוך: להערכת תרומתה של חטיבת הביניים למערכת החינוך אוניברסיטת תל-אביב  חוקרים ראשיים מיכאל חן  אריה לוי  חיים אדלר
גל-53356/1 18/01/1976 סקר החינוך לחיי משפחה והחינוך המיני בבתי הספר הממלכתיים בישראל משרד החינוך  אורי בן שלום תכתובת שוטפת ובין  היתר: הצעות למחקרים נלווים בנושא  דו"ח מוקדם יחס הנוער הלומד לנושא המין  סיכום ישיבה של הוועדה להכנת הסברה בענייני מין ומחלות מין  זיכרון דברים בכתב יד בנושא  שאלות לסקר בנושא  דו"ח סקר לחינוך לחיי המשפחה והחינוך המיני ועוד.
גל-53350/11 09/08/1993 חינוך מיני והסברה מינית לבני נוער חנה לוינסון/ מכון גוטמן מכון גוטמן  חוקרת ראשית חנה לוינסון  שאלות לביצוע סקר טלפוני בעניין+ שיטת הביצוע.  הצעות שונות לביצוע הסקר.  מחירי הסקר.  חוזה בין מדינת ישראל לבין מכון גוטמן למחקר חברתי  – נושה החוזה   מתן שירותים עבור הסקר.  דו"ח התפלגות התשובות באחוזים+ נספחים.
גל-53350/12 01/10/1993 סקר חינוך מיני והסברה מינית מכון גוטמן  חוקרת ראשית חנה לוינסון  סיכום סקרים  בעניין חינוך מיני והסברה מינית.
גל-9694/9 11/11/1981 סגנית השר מרים תעסה-גלזר כנסת – לשכת סגנית השר נאומי סגנית השר מרים תעסה גלזר מתוך פרוטוקול דברי הכנסת בנושא חוק פיצוי מפוני סיני  חוק חסינות חברי הכנסת  עלייה וירידה מהארץ  מקלטים ותכנית לימודים להכרת הקיבוץ; סקירה על פעילות מחלקת פיקוח על העבודה שבמשרד העבודה והרווחה בשנים 1979 – 1981.
גל-9696/2 01/01/1982 עניני סגנית השר מרים תעסה-גלזר- כתות מיסטיות בישראל
גל-9696/3 01/01/1982 עניני סגנית השר מרים תעסה-גלזר- כתות מיסטיות בישראל
גל-9696/4 01/01/1982 עניני סגנית השר מרים תעסה-גלזר- כתות מיסטיות בישראל – סיינטולוגי'ה.
גל-15330/1 01/10/1983 אגף מנהל הפיתוח – מועצה מקומית ג'סר אל-זרקא התכתבות בעניין ציוד וריהוט למוסדות חינוך.
גל-18979/8 01/12/1999 המנכ"לית שלומית עמיחי – רשת מעיין החינוך התורני  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית משרד החינוך שלומית עמיחי בנושא רשת מעיין החינוך התורני: תקציב הרשת  ביצוע הסכם הבראה  רשימות בתי ספר מיועדים לסגירה  מרפ"ד  פיטורי עובדים  פניות מחברי כנסת ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-1342/18 01/01/1948 מחלקת העתיקות ירושלים – צבא ישראל – חליפת מכתבים עם אנשי הצבא בעניני עתיקות התכתבות
גל-1344/15 15/01/1950 תערוכה ארכיאולוגית מקראית בתיק התכתבויות בעניין תערוכה ארכיאולוגית מקראית בבנייני האומה ירושלים.
גל-1675/11 25/06/1952 בית הספר אגודת ישראל שכונת ליפתה תיק של משרד החינוך. בתיק – בקשה ממנהל מחלקת החינוך בעירית ירושלים לפתוח בית ספר מן הזרם העצמאי (אגודת ישראל) בשכונת מי נפתוח (ליפתא) שבירושלים – התכתבויות בנושא; התכתבויות בנוגע למיקום בית הספר; פתיחת בית הספר מהזרם העצמאי (אגודת ישראל) במי נפתוח;
גל-1650/10 22/07/1964 תיק הפקוח – טמיר בתיק התכתבויות בנוגע לפיקוח על מורים בבתי ספר לציור ואמנות  פיקוח בבתי ספר לעוורים  פיקוח בבתי ספר ממלכתיים  הכשרת מורים למלאכה פתיחת מגמה לציור  השתלמויות מורים ועוד.  בתיק הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט עד שנת 2034
גל-1679/44 24/03/1955 ועד כפר המסובים תיק של משרד החינוך; בתיק התכתבויות הנוגעות לקיומו ללא ביסוס חוקי והתנהלותו של בית הספר היסודי בגבעת אולגה;
גל-1681/28 12/06/1951 גן ילדים כפר המסובים התכתבויות הנוגעות לגן הילדים במעברת כפר המסובים (חירייה) – בקשות לסיוע – תוספת כוח אדם לגננות בגן; בקשות לתשלום שכר לעוזרת בגן הילדים; פלישת משפחה הזקוקה לסיוע כלכלי לגן הילדים בכפר המסובים; תלונות על הלנת שכר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1879/12 23/10/1939 בית הספר הממלכתי על שם ארליך טבריה בתיק התכתבויות בנושא תקנים של מורים  משכורות  איחוד כיתות  ציוד לשיעורים ועוד. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2025
גל-1851/5 05/03/1954 בית הספר הממלכתי דתי אור החיים התכתבויות הנוגעות לבית הספר הממלכתי-דתי 'אור החיים'; ענייני מנהלה; ענייני כח אדם ומשאבי אנוש; תוספת שעון תקן; אספקת ציוד וספרים לילדים טיעוני טיפוח; תכניות לימודים; חוגים לתלמוד; שעות לימוד השפה הערבית בבית הספר ממלכתי דתי – 'אור החיים';  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1716/1 26/12/1954 כפר המסובים בנינים מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבויות  הנוגעות לתקציב ולהקמת מבני חינוך בכפר המסובים.
גל-1710/66 07/08/1956 כפר הנוער הדתי כפר חסידים בית הספר היסודי בכפר הנוער הדתי כפר חסידים-התכתבות בין הנהלת בית הספר למשרד החינוך בענייני תנאי העסקה של מורים  כיתות חקלאיות  בקשה להכיר בבית הספר היסודי כמוסד רשמי  דוחו"ת פיקוח  תקן בית הספר ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2031.
גל-1739/2 20/06/1958 סטיפנדיות גרמניה התכתבויות בנושא מלגת לימודים ומחקר בתחום הרפואה מטעם מר קלוג (גרמני שתרם פרס שקיבל בתחרות לתכנית פסל לקרבנות מחנות הריכוז) ומשרד החינוך של נורדריין וסטפאלן  מענקי השתלמות מטעם אגודת אכסניות הנוער הבווארית ועיריית מינכן ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2031.
גל-1790/11 30/06/1952 בובטרונים בתיק התכתבויות דו"חות סיכום ומידע על תיאטרון בובות בגבעת חיים.
גל-12963/8 30/04/1966 מיחשוב המשרד – מיכון (כרך א') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא: מיחשוב משרדי- מיכון (כרך א)  הכוללים: הוראות תשלום  רכישת מחשב אלקטרוני למשרד החינוך  הזמנת מדבקות לבחינות בגרות  פריטיכל מישיבת  הועדה המנחה לתאום מינהל האוכלוסיה  המרכז למיכון  מחירי השימוש במחשבים  מערכת נתונים לניהול  מפתח סמלי מגמות  ניתוח נתונים של חינוך אמריקאי  קורס תכנות למערכת עיבוד  הוצאות כלליות ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2037.
גל-13181/8 01/12/1974 ספרי לימוד לבתי-ספר תיכוניים (כרך ו') התכתבויות בעניין  תכנים למערכת החינוך  מבחנים וציונים במערכת החינוך  הצעות לספרי לימוד ועוד
גל-13181/9 10/05/1972 ספרי לימוד לבתי-ספר תיכוניים (כרך ז') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא ספריי לימוד לבתי ספר תיכוניים  הכוללים:  הוצאת קטלוג ספרים  חקירתו של ברוך נאדל על ספרי הלימוד  מכתבים יוצאים בנושא הוצאת ספרי לימוד  הוצאת הספר " הלינו אותי הלילה"  כתיבת ספר בהיסטוריה  הוועדה המצומצמת   חוזר מנכל ספרי לימוד וספרי עזר   רשימה חודשית של ספרים וכתבי עת ועוד.
גל-12988/4 01/08/1974 ספרי לימוד (כרך ד') התכתבות בנושא ספרי לימוד
גל-13073/5 01/09/1966 ועדת לסמלים ובולים (כרך ב')
ג-863/1 03/05/1948 תערוכות – חלק א' תכניות לתערוכות שונות  הצעות ותזכירים בנושא; חילופי מכתבים בין אגף ומחלקת החינוך של המשרד לבתי-חינוך שונים ולבתי-המדרש למורים  למשרד הבטחון  להסתדרות הציונית  לועד ההורים המרכזי לבתי-הספר העממיים וגני-הילדים העירוניים בתל-אביב  הודעות וחוזרים של אגף החינוך על תערוכות  הזמנות לתערוכות ולטקסים.
גל-18646/10 01/06/1989 מדיניות מערכת החינוך – החינוך הדרוזי. התכתבות בנושא החינוך  הדרוזי במדינת ישראל. בתיק 3 פרסומים: סלמאן פלאח "בעיות יסוד בחינוך הדרוזי בישראל  מתוך תדפיס המזרח החדש: גיליון מיוחד על הערבים בישראל: בין תחיה דתית להתעוררות לאומית (העורך: אהרון ליש)  כרך ל"ב  תשמ"ט/1989  ע"מ 115 – 128; החלטת ממשלה = החלטה מספר 373 – המגזרים הדרוזי והצ'רקסי.; משרד החינוך והתרבות – מערכת החינוך והתרבות לדרוזים  תשמ"ט  יולי 1989
גל-18647/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – כתות מסטיות בישראל. התכתבות בנושא כתות מיסטיות בישראל ותלונות נגדן.
גל-18647/5 01/02/1986 מדיניות מערכת החינוך – כתות מסטיות בישראל. התכתבות בנושא כתות מיסטיות בישראל ותלונות נגדן. בתיק 3 חוברות שנושאן – האמת על תופעת ההתחרדות (ה"חזרה בתשובה")  חוברת ראשונה  שניה ושלישית  נפגעי ההחזרה בתשובה – עמותה  מאי 1986;
גל-18647/6 01/01/1987 מדיניות מערכת החינוך – כתות מסטיות בישראל. דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבדיקת נושא ה"כתות" ("קבוצות חדשות") בישראל – מסקנות והמלצות.
גל-18647/7 01/11/1986 מדיניות מערכת החינוך – כתות מסטיות בישראל. התכתבות בנושא כתות מיסטיות בישראל ותלונות נגדן. בתיק חוברת שנושאה – האמת על תופעת ההתחרדות (ה"חזרה בתשובה") נפגעי ההחזרה בתשובה – עמותה  מאי 1986;
גל-18647/8 01/03/1987 מדיניות מערכת החינוך – כתות מסטיות בישראל. התכתבות בנושא כתות מיסטיות בישראל ותלונות נגדן.
גל-18647/13 01/10/1987 מדיניות מערכת החינוך – חינוך משלים – נוער כללי. התכתבות בנושא חינוך בלתי פורמלי  אגף הנוער במשרד החינוך ועוד. בתיק מספר חוברות: משרד החינוך והתרבות  אגף הנוער – תמורות: דיום באקטואליה – מסדרת "יד על הדופק"  מהדורה ניסיונית להשתלמויות מורים  ירושלים 1988 משרד החינוך והתרבות  אגף הנוער – אגף הנוער: מבנה  עקרונות פעולה ויעדים חינוכיים משרד החינוך והתרבות  אגף הנוער – מדריך למקומות פעילות במסגרת "מחויבות אישית" שירות לזולת  1987
גל-18648/4 01/02/1986 מדיניות מערכת החינוך – תנועות נוער. התכתבות בנושא תנועת הנוער של האיחוד החקלאי בישראל. בתיק מפת יישובי האיחוד החקלאי  1:400 000  הוצאה לאור 1984; "האיחוד החקלאי" אגודה שיתופית מרכזית בע"מ – דו"חות כספיים ליום 31 במרס 1985. בתיק חוברות הדרכה של התנועה.
גל-18648/5 01/01/1989 מדיניות מערכת החינוך – תנועות נוער. התכתבות בנושא תנועות נוער בישראל  בעיקר על תנועת הנוער של האיחוד החקלאי ותנועת הנוער "דגל ירושלים". בתיק משרד החינוך והתרבות – חוזר המנהל הכללי – חוזר מיוחד (התשמ"ו): פעילות תנועות הנוער במוסדות החינוך  אפריל 1986
גל-18648/10 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – תנועת נוער בני-עקיבא. התכתבות בנושא תנועת בני עקיבא. בתיק שרטוט של בניין מוצע לסניף בני עקיבא בשכונת בית וגן בירושלים.
גל-18648/20 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – בית-ספר שדה ואכסניות נוער. התכתבות בנושא אכסניות נוער ובתי ספר שדה.
גל-18649/1 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – קייטנות במוסדות חינוך. התכתבות בנושא קייטנות לנוער בקיץ.
גל-18649/2 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – שירות עצמי בבתי-ספר. התכתבות בנושא שירות עצמי – ניקיון בתי הספר בידי התלמידים והמורים. בתיק חוברת – משרד החינוך והתרבות – המזכירות הפדגוגית: שירות עצמי בבית הספר  חוה ויזל ורנה גיל-הר  1976
גל-18649/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – מדריכי נוער. התכתבות בנושא מדריכים והדרכה במערכת החינוך. בתיק פרסום – משרד החינוך – חוזר המנהל הכללי – חוזר מיוחד י"ג (תשל"ד): הסכם קיבוצי כללי – תקנון להעסקת מדריכים במפעלי החינוך המשלים  תשל"ד.
גל-18649/10 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – הצעות לתיקונים. התכתבות בנושא הצעות לתיקון חוק חינוך חובה וחוקי חינוך שונים.
גל-18649/14 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – קציני ביקור סדיר – קב"סים התכתבות בנושא קציני ביקור סדיר בבתי ספר. בתיק חוברות שונות: משרד החינוך – אגף תלמידים- עבודת המערך הביקור הסדיר במהלך שנת תשמ"ז בראי המספרים; משרד החינוך – אגף תלמידים- עבודת המערך הביקור הסדיר במהלך שנת תשמ"ו בראי המספרים; משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית – דו"ח ועדת הקבסי"ם לבדיקת תפקיד קצין הביקור הסדיר ותיפקודו  אוגוסט 1983
גל-18651/12 01/09/1992 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התכתבות בנושא חינוך לציונות במערכת החינוך וחינוך לשלום לאור תהליך השלום של 1993. בקשות לסיוע לעמותת ח.ל.צ – חינוך לאומי ציוני. בתיק חוברת של מרכז ההסברה – אליקים רובינשטיין מזכיר הממשלה  על האנטישמיות – הרצאה בוועידת הליגה נגד השמצה (ADL) בניו יורק  13 ביוני 1990
גל-18651/13 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – החינוך לשלום. התכתבות בנושא חינוך לשלום במערכת החינוך. בתיק 2 פרסומים – מרכז ההסברה – מסמך: יוזמת השלום של ממשלת ישראל  אושרה ע"י הממשלה ביום א'  14.5.89; If Peace comes….Education and Culture by Eliezer Shmueli
גל-17942/6 01/01/1979 בחינות בגרות. התכתבות בנושא בחינות בגרות
גל-18651/14 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – בית-ספר לשלום – נווה שלום. התכתבות בנושא בקשה להכרה בבית הספר של היישוב נווה שלום. בתיק חוברת על תוכנית "ניצני שלום".
גל-18651/15 01/09/1986 מדיניות מערכת החינוך – חינוך – דו-קיום יהודי-ערבי. התכתבות בנושא תוכניות לימודים בנו דו קיום בין היהודים לערבים. בתיק 2 פרסומים: משרד החינוך והתרבות – השירות הפסיכולוגי – יועצי: הפעלת תוכנית "מעגל הקסם" במערכת החינוך  ד"ר עזרא ויזנר  1986 לקראת ביקור – דו-קיום יהודי – ערבי: נושא מעובד לביה"ס היסודי – חוברת למורה  רינה יצחקי
גל-18652/5 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא מחקרים שונים שנערכו במערכת החינוך.
גל-18652/6 01/01/1985 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18652/7 01/01/1986 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18652/8 01/07/1986 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18653/1 01/04/1987 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18653/2 01/02/1988 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18653/5 01/06/1989 מדיניות מערכת החינוך – מחקרים וסקרים בחינוך. התכתבות בנושא בקשות למחקר במערכת החינוך.
גל-18654/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – שיויון האישה בישראל. התכתבות בנושא הוועדה למעמד האישה במשרד החינוך. בתיק מספר פרסומים –  לכודים בוורוד ובתכלת: בנות ובנים בעיני החברה  שושנה בן צבי-מאייר ואבינועם בן זאב  בהשתפות יהודית אברהמי-עינת  1985 דו"ח סדנא בינלאומית בנושא שיוויון והזדמנויות שוות לנשים מנהלות  נרשם ונערך ע"י לבנה זמיר – איגוד נשים מנהלות  יולי 1985 משרד החינוך והתרבות  מעמד האישה – הממונה על הטיפול  במעמד העובדות – מגמות וקווי פעולה לידום העובדת במשרדנו  דצמבר 1985 Report on the Rosa & Esteban Herczeg Jerusalem seminear for Jewish education – Jerusalem through the ages: Israel today striving towards Pease  November 1982
גל-18654/5 01/07/1986 מדיניות מערכת החינוך – שיויון האישה בישראל. התכתבות בנושא הוועדה למעמד האישה במשרד החינוך. בתיק מספר פרסומים – משרד החינוך והתרבות  הוועדה למעמד האישה – ההתייחסות לבן ולבת בספרי הלימוד  1987 פרוטוקול ישיבה חגיגית של ועדת החינוך והתרבות  15.6.87 משרד ראש הממשלה – הועדה לבדיקת א-סימטריה בנתוני משכל של בנים ובנות בישראל – דו"ח הוועדה  סיכומי דיונים  מסקנות והמלצות  ספטמבר 1986
גל-18654/8 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – נוער במצוקה. התכתבות בנושא נוער מנותק/במצוקה/טעון טיפוח. בתיק 2 עותקי פרסום – משרד החינוך והתרבות – אגף הנוער  מדיניות בנוער מנותק: אוכלוסיית יעד  מטרות ותהליכי התערבות  כתב חיים להב  יוני 1987
גל-17941/17 01/01/1982 אישור ספרי לימוד בבתי-ספר תיכון. התכתבות וחוזרי מנכ"ל
גל-17941/18 24/06/1979 אישור ספרי לימוד בבתי-ספר תיכון
גל-18649/15 01/01/1988 מדיניות מערכת החינוך – קציני ביקור סדיר – קב"סים התכתבות בנושא קציני ביקור סדיר בבתי ספר ובתי ספר לא מוכרים (חרדים). בתיק פרסום אחד – משרד החינוך – חוזר המנהל הכללי – חוזר מיוחד ו' – נוהל אכיפת תקנות על ביקור סדיר במוסד חינוך מוכר  לפי חוק לימוד חובה  התש"ט – 1949  מארס 1989
גל-18649/16 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – פטור תלמידים מחל"ח (חוק לימוד חובה). התכתבות בנושא פטור למוסדות חינוך חרדים מחוק חינוך חובה.
גל-18651/8 01/01/1986 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התכתבות בנושא פעולות לבלימת הירידה מהארץ ולהשבה של ישראלים שירדו לישראל. בתיק מספר פרסומים – פרוטוקול מספר 160 מישיבת ועדת החינוך והתרבות  29.7.86; המשרד לקליטת עלייה  לשכת הדובר – הירידה בראי העיתונות; נציגות משרד העבודה והרווחה בארה"ב וקנדה  דו"ח ישראלים מארצות הברית וקנדה  1985  ינואר 1986
גל-18654/11 01/07/1987 מדיניות מערכת החינוך – טעוני טיפוח. התכתבות בנושא נוער מנותק/במצוקה/טעון טיפוח. בתיק 2 פרסומים: הצעה למודל ניסויי – שימוש בתוכנית מפנה לשילוב נוער בבתי"ס  מאי 1989 משרד החינוך והתרבות – האגף לטיפוח רווחה ושיקום השכונות  המחלקה לטיפוח – מרכזים לקידום תלמידים  הוכן ע"י גד אביקסיס  מנהל המחלקה לטיפוח  דצמבר 1987
גל-18654/12 01/09/1989 מדיניות מערכת החינוך – טעוני טיפוח. התכתבות בנושא נוער מנותק/במצוקה/טעון טיפוח. בתיק פרסום – משרד החינוך והתרבות – המנהל הפדגוגי  האגף לשירותי חינוך ורווחה – סיכום כנס ארצי: הרווחה החינוכית לקראת שנות ה 2000  שח"ר – שירותי חינוך ורווחה  1989
גל-18655/1 01/09/1990 מדיניות מערכת החינוך – תוכנית עבודה של שח"ר (שירות חינוך ורווחה) בתיק חוברת – תוכנית עבודה של האגף לשח"ר (שירות חינוך ורווחה) והמחלקות המרכיבות אותו.
גל-18655/3 01/04/1983 מדיניות מערכת החינוך – ועד הורים ארצי. התכתבות בנושא פעילות ועד ההורים הארצי במערכת החינוך. בתיק שני פרסומים – מעורבות  הורים במערכות החינוך – מוגש לוועדת הכנסת בישיבתה לדיון בנושא זה  דצמבר 1984 משרד החינוך והתרבות – חוזר המנהל הכללי – חוזר מיוחד (מהדורת ניסוי)  הוראות בענייני כספים למוסדות החינוך  1983
גל-18694/6 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – תיאטרון הקאמרי – תל-אביב. מדיניות מערכת החינוך – תיאטרון הקאמרי – תל-אביב.
גל-1035/13 11/10/1958 מושב עובדים טנטורה יהוד בתיק התכתבויות מול משרד החינוך בבקשה למתן מלגת לימודים לתלמיד תיכון ממשפחה נזקקת. בתיק יש השחרות עקב צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2029.
גל-1076/6 12/04/1949 ועד הלשון העברית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנוגע לפעילות הוועד הלשון העברית והוועד המכין של האקדמיה ללשון העברית: מיון שגיאות שכיחות בעברית השימושית  ידיעות ועד הלשון העברית והוועד המכין של האקדמיה ללשון העברית – חוברת ב' (מארס – אפריל 1950)  מאזנים ותקציבים  הצעה לחקר דרכי ההקלטות החברתית והרוחנית של העולים החדשים  חוזר מס' 126 של ועד הלשון העברית בארץ ישראל – המזכירות המדעית בירושלים  "עם וספר – הוצאת הברית העולמית" (מאי 1950)  מילון למונחי המוסיקה  זכרון דברים מישיבות הוועדה ללשון העיתונות  ידיעות ועד הלשון העברית והוועד המכין של האקדמיה ללשון העברית – חוברת ד' (יוני 1951)  דו"חות של המזכירות המדעית  דו"חות פעילות של המדור לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות (דצמבר 1951  פברואר 1952 ואפריל 1952) ועוד.
גל-1155/9 27/03/1952 ארץ נפתלי בתיק התכתבות בעניין כמות הילדים ביישוב אחוזת נפתלי.
גל-12987/4 01/04/1970 ספרי לימוד (כרך ד') התכתבות בנושא התייקרות בהוצאת הספרים
גל-18067/5 01/10/1974 הנצחת זלמן שז"ר. דברי הנחה במלאות שלושים לפטירתו של שזר : אגרת 'אל המחנך' ; קטעים מתוך שנתון הממשלה  קטעי עיתונות ועוד הקצבת המדינה למרכז זלמן שזר לפי שנים 1973-1979 פילוח הוצאות תקציב המרכז. דוח מאזן כספי. הצעת חוק מרכז זלמן שזר
גל-1022/9 01/01/1959 מדרשת נעם פרדס חנה דוחות ביקורת של המפקח על ביקורים בשיעורים  תוצאות בחינות בגרות ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2036).
גל-1138/7 01/01/1951 מעברת מסמיה בתיק התכתבויות בנושא בית ספר במעברת מסמיה בשפלה.  החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2022
גל-1150/14 30/11/1950 נהר (בן עמי) רישום תלמידים לגני ילדים מושב בן עמי
גל-1556/13 30/10/1956 בי"ס תחכמוני ממלכתי דתי רחובות אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא: בית ספר תחכמוני ממלכתי דתי רחובות  הכוללים: תקציב לשיעורי ערבית  מספר התלמידים בכיתות  תקן למורים  הזמנה לתערוכה פדגוגית   הודעה על מילוי מקום  עיתון בית ספר   תרומות מההורים ועוד. החמור המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-1614/1 13/05/1955 בתי"ס בישובי עולים כרך א' דו"חות  התכתבויות ועוד בנוגע לחינוך ביישובי עולים
גל-1576/1 22/10/1953 מעברת עמק חפר תכניות לימודים  התכתבויות בנושא ביה"ס ממלכתי דתי רמב"ם באליכין  רשימת מורים ורשימת תלמידים  תלמידים עם קושי לימודי ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-1286/1 31/05/1950 תקנות חוק חינוך ממלכתי בתיק התכתבויות בנושא תקנות בחוק חינוך ממלכתי חוק לימוד חובה
גל-18647/11 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – חינוך משלים – נוער כללי. התכתבות בנושא חינוך בלתי פורמלי  אגף הנוער במשרד החינוך ועוד. בתיק כמה חוברות: משרד החינוך והתרבות – חוזר המנהל הכללי – שעות השהייה  ספטמבר 1981;  שנת הנוער הבינלאומית – International Youth year 1985;  משרד החינוך והתרבות  אגף הנוער – אגף הנוער: מבנה  עקרונות פעולה ויעדים חינוכיים. מוגש לשר החינוך והתרבות מר יצחק נבון  תשרי תשמ"ה משרד החינוך והתרבות  אגף הנוער – מחוז תל אביב – תזכיר: המחלקה לחינוך בלתי פורמלי – אידאות  מסגרות  מגמות ודרכי פעולה  קיץ תשמ"ג
גל-56025/6 02/01/1995 ועדת שנהר חומר מהמזכירות הפדגוגית פרוטוקולים של דיונים בנושא יישום דו"ח "ועדת שנהר" לבחינת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי  דו"חות בעקבותיו והתכתבות בנושא.
גל-56026/3 11/09/1994 ועדת שנהר חומר מהמזכירות הפדגוגית תוכנית ליישום דו"ח "ועדת שנהר" לבחינת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי  דו"חות ובעקבותיו והתכתבות בנושא.
גל-56038/7 07/05/1995 בחינות בגרות פרויקט 22 – דו"ח הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות("ועדת בן פרץ") ולשינוי מבנה הלימודים בחטיבה העליונה  חוזר מיוחד י"ג(התשנ"ה) טוהר הבחינות  שאילתות  תשלום בחינות עבור בגרות שאינן מתקיימות  פניות הציבור  רפורמה בבחינות בגרות ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-56040/9 10/10/1996 בחינות בגרות השלמת בגרויות  הקלות ללקוי למידה  בגרות ביזמות  פניות הציבור  זכות בחינה לתושבים חוזרים ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-56046/10 10/11/1999 בחינות בגרות מכתבי אזרחים למשרד הבגרות בנוגע לבחינות הבגרות. תכנית חדשה בה תלמידי תיכון יבחנו בבחינות של השכלה גבוהה. מסמכים בעניין הקדמת בגרויות. מכתב בדבר התעללות בחוסים אוטיסטים  ותלונה במשטרה בנושא. פיילוט בגרות 2000.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2069.
גל-55963/7 22/01/2001 העמקת החינוך היהודי בתיק התכתבויות בנושא העמקת החינוך היהודי בקרב אזרחי המדינה היהודיים.
גל-56247/6 25/07/1996 בחינות בגרות חוזר מנכ"ל  התכתבויות בנושא בחינות בגרות  תוכן הבחינות  אי טוהר מידות  עבירות פליליות  כתבי מינויים ועוד(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-18948/14 27/05/1952 גן-ילדים מזרם העובדים בכפר העבודה "ואדי קורן" בתיק התכתבות בעניין פתיחת גן ילדים מזרם העובדים בואדי קורן ותשלומים לצוות.
ג-842/2 01/03/1949 בית-ספר תחכמוני רחובות חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים על בתי-הספר של מזרחי לבית-הספר "מוריה"-שעריים ברחובות  לעירית רחובות  להסתדרות המזרחי  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים; הודעות ונתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות  תקן בית-הספר  רשימות המורים ועוד הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2022
ג-842/45 13/11/1951 בית-הספר היסודי – נחשון מי-נפתוח ליפתא ירושלים חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר "נחשון" מי-נפתוח ( ליפתא)  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למחלקה לחינוך של עירית ירושלים; נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות. תכתובות הנוגעות למאבק בין הזרמים בחינוך. התכתבות בנושא בתי ספר ערב לנערים עובדים;
ג-792/52 26/12/1949 עירית לוד בתיק סקירה על מצב בתי-הספר בלוד; חילופי מכתבים בין המפקח על זרם המזרחי והמחלקה לגני-ילדים במשרד לעירית לוד ועוד.
ג-864/77 23/02/1950 בית-ספר כללי גבעת-אולגה בתיק חילופי מכתבים בין המזכיר הראשי על הפיקוח הכללי והמפקחים על בתי-הספר בירושלים ובחדרה למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבית-הספר העממי הכללי בגבעת-אולגה; תזכירים  סידור העבודה בבית-הספר  רשימות תלמידים  נתוני הכיתות והשעות ועוד.
ג-768/22 01/03/1952 ביה"ס בעכו (שנת תשי"ב) התכתבות בין משרד החינוך לבית-הספר בעכו בנושא שיעורי מלאכה ותפירה
ג-768/53 05/11/1951 ביה"ס גאולים – לוד (שנת תשי"ב) התכתבות בין משרד החינוך לבית-הספר גאולים בנושא שיעורי מלאכה ותפירה.
גל-56006/16 23/04/1995 תוכניות לימודים התכתבויות של משרד החינוך בנוגע לתכניות לימודים-הצעות לתכניות לימודים  ניתוח תכניות הלימודים בכתות ה-ו  מינוי הועדה ליישום המלצות בנושא הוראת היסטוריה וספרות במגזר היהודי והערבי  מבחנים במערכת החינוך-מבחני משוב ארציים ובית-ספריים  הצעות לתוכנית ליבה ויום עיון בנושא זה  מדיניות לשונית של מערכת החינוך הישראלית  תכנית לחינוך פרטני  הקצאת שעות ללימודי רוסית  לימודי ארכיאולוגיה ועוד.
גל-18729/5 23/09/1963 המדרשה למלאכה גבעתיים התכתבות בין משרד החינוך להנהלת המדרשה למלאכה גבעתיים (מדרשה להכשרת מורים) בנוגע לניהול המכללה וענייני פרט של תלמידיה. הושחרו שמות ונתונים אישיים בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2040.
גל-18734/12 15/03/1959 מוסד סגור אור-חיים בני-ברק בית הספר 'אור החיים' – ביקורי מפקח בבית הספר – דו"חות; ענייני כח אדם; התכתבות בעניין הזנת תלמידים לבתי הספר העל-יסודיים המתגוררים בעיירות פיתוח וביישובי עולים; תכניות לימודים; עניינים מנהלתיים; הכרה במדרשה למורות לתזונה ב'אור החיים'; פנייה לשר החינוך בבקשה לסיוע כספי; סקירה על מפעלי 'אור החיים'; בקשה להכיר בבית הספר כבית ספר מקצועי;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18814/13 12/02/1962 מוסד בית-לילד כפר יחזקאל התכתבות בנוגע להקמת מבנה לגן ילדים במוסד לילדים בכפר יחזקאל.
גל-7938/11 17/06/1964 בית הספר התיכון אור החיים בני ברק כרך א' המדרשה למורות למלאכה במסגרת מפעלי 'אור החיים' – עניינים פנימיים ומנהלתיים; מבחן מילואים מפורט בפדגוגיה למורות; מבחנים לתלמידות; תוצאות בחינות הגמר בבתי הספר המקצועיים לשנת תשכ"ד – 1964;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-8047/2 17/04/1975 בחינות לתלמידים עוורים בתיק התכתבויות בנושא בחינות לעיוורים.
גל-8026/5 11/06/1969 הוראת ההסטוריה התכתבות בנושא בחינת הבגרות בהיסטוריה
גל-9633/7 05/01/1965 מקצועי אור החיים – בני ברק כרך א' התכתבויות הנוגעות לבית הספר 'אור החיים' בבני ברק; בקשה להקצבה לטובת פיתוח בית הספר; תכנית הלימודים במוסד 'אור החיים' להכשרת מורות לאופנה; הכללת כיתות תפירה במגמת מורות (כיתה י"ג) – הקצבה לשנה"ל תשכ"ט; ביקורי פיקוח במדרשה למורות – דיווחים; תוצאות בחינות הגמר בבתי הספר המקצועיים; בקשה להכרה המדרשה למקצועות האופנה;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9633/8 29/12/1969 מקצועי אור החיים – בני ברק כרך ב' תכתובות הנוגעות לעניינים מנהלתיים  ענייני בחינות  מגמות  בחינות גמר  ערעורים על תוצאות בחינות ועוד  בבית הספר המקצועי 'אור החיים' בבני ברק; יום עיון לחונכות בנושא טיעוני טיפוח מטעם המדרשה למורות וגננות – 'אור החיים'; הקצבה לרכישת ציוד לבית הספר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9642/8 12/07/1969 סמינר למורות אור החיים – בני ברק כרך ב' תיק של משרד החינוך. בתיק – תכתובות הנוגעות לסמינר למורות ולגננות ע"ש 'בית יעקב' בבני ברק. בתכתובות נושאים מנהלתיים; שכר לימוד; הכשרת מורים;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9642/9 20/01/1970 סמינר למורות אור החיים – בני ברק כרך ג' התכתבויות – המחלקה לבחינות במשרד החינוך; ענייני מנהלה וענייני פרט – סמינר 'בית יעקב' בבני ברק; תעודות גמר של המדרשה למורות למלאכה  ערעורים על תוצאות בחינות – 'אור החיים' בבני ברק;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9642/10 05/03/1972 סמינר למורות אור החיים – בני ברק כרך ד' התכתבויות הנוגעות לסמינר למורות וגננות 'אור החיים' בבני ברק. בתיק – תוצאות בחינות הסמכה  זכאיות לקבלת תעודות הסמכה; ערעורים על ציוני בחינות; התכתבות בנושא שילובן של בוגרות 'אור החיים' במערכת החינוך הממלכתית-דתית;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9642/11 26/06/1974 סמינר למורות אור החיים – בני ברק כרך ה' תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות הנוגעות לסמינר למורות 'אור החיים'  – בית מדרש למורות למקצועות האופנה בבני ברק. בתיק – עניינים מנהלתיים  תוצאות בחינות למורים וגננות לא מוסמכים; זכאות לקבלת תעודת הוראה; תוצאות בחינות הגמר והמשנה במוסדות להכשרת מורים וגננות – תשל"ב – 1972;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-9618/12 16/01/1970 תיכון אור חיים – בני ברק כרך ב' תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות הנוגעות לבית הספר המקצועי 'אור החיים' בבני ברק; ציונים  זכאות לתעודת בוגר; דו"ח ביצוע מענקי סיוע בשנת הלימודים תשל"ה – 1975 לתלמידי בית הספר 'אור החיים'; זכאות לקבלת תעודת הסמכה; דו"חות מפקחים בבית הספר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18104/11 11/09/1966 תיקי מוסדות חינוך – בית-ספר ממלכתי קפלן  רמת-ורבר -פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנושא בית ספר קפלן: שם ביה"ס  ביקורת  סיוע להורים ותלמידים. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2050
גל-960/11 01/01/1961 מדרשת נעם פרדס חנה הנחות בתשלומי הורים שמות תלמידים הושחרו
גל-17652/7 01/12/1970 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – אבו-גוש.
גל-17661/1 01/04/1948 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – כפר יאסיף.
גל-17661/3 01/08/1965 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – תיכון כפר יאסיף.
גל-17605/1 01/09/1979 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – סכנין ג'.
גל-17705/7 19/03/1978 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – טיפוח גסר אל-זרקא. סיכומי ישיבות של הועדה הבינמשרדית לטיפול בבעיות חינוך בישוב הערבי ג'סר א-זרקא: טיפול יחודי בבתי הספר בישוב במסגרת פרויקט בתי ספר יחודיים (פרויקט טיפוח)  מצב בית הספר ובעית החינוך בכפר (העדרויות ונשירה מן הלימודים בגיל חינוך חובה  עבודת קטינים)  דו"ח ביקור בבתי הספר בישוב  הצעות לפעולה בקרב בני הנוער והמבוגרים (שיפור מצב המשפחה מבחינה כלכלית ותרבותית  הדרכת נשים ונערות ועוד)  הצעה לארגון בתי הספר והתקדמות הפרויקט לקידומם (מטרות  הספק והערכת מצב)  שאילתא בכנסת בענין אספקת ספרי לימוד לתלמידי הישוב  רכישת ציוד לימודי. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2051.
גל-17865/4 01/01/1970 מוסדות חינוך – אור-החיים – בני-ברק. תקנים בחטיבות הביניים – בביתה ספר 'אור החיים' בבני ברק; מסגרות חוגים לאמנות בבית הספר; בקשה לסיוע כספי ממשרד החינוך – השתתפות במימון בנייה; תקן שעות לימוד; הלוואות לרכישת ציוד לבית הספר; עניינים מנהלתיים; בקשה להכרת בית הספר 'אור החיים' כמוסד מוכר שאינו רשמי; הצעת תקציב שוטף  כיתות ז'-ח' לשנת הלימודים התשל"ב – 1972; מצבת כח אדם בביתה ספר – מורות  עובדי הוראה ותלמידות; תכניות לימודים; התכתבות בעניין בית ספר 'בית נאמן' – בית ספר תיכון עיוני ומקצועי לבנות' בבני ברק.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-17814/6 12/09/1966 מוסדות חינוך – ממלכתי  מצודות – קרית-שמונה. התכתבויות ודו"חות בנושא הישגים לימודיים של תלמידים בבית הספר   ציוד לימודי ולוגיסטי וספרי לימוד  תאונות של תלמידים  מינוי מנהל ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2041.
גל-50614/12 03/02/1995 בית-ספר מוכר מעין בקשות ממשרד החינוך להכרה המוסדות חינוך – בית ספר יסודי 'מעיין – ארמון הנציב' בירושלים כמוסד מוכר שאינו רשמי; רישיון זמני לקיום בית הספר מעיין החינוך התורני בארמון הנציב; עוד בתיק – רשימות בתי הספר שקיבלו הכרה כמוסר מוכר אך לא רשמי; טפסים – הצהרות הורים לרישום ילדיהם לבית הספר תלמוד תורה;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-50615/2 30/09/1990 בית-ספר מוכר תלמוד תורה קול יהודה בתיק – רשימות המוסדות של תלמודי תורה שהוכרזו על-ידי שר החינוך זבולון המר כמוסדות 'פטור' לעניין פטור מהוראת סעיף 4 לחוק לימוד חובה  התש"ט – 1949 וכי ההורים של הילדים וכן הנערים עצמם הלומדים באופן סדיר במוסדות אלו יהיו פטורים מהחובות המוטלות עליהם; דו"חות ביקורת בטיחות בתלמוד תורה – 'קול יהודה'; עוד בתיק – דו"ח פתולוגי על תלמוד תורה – 'קול יהודה';  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-50689/23 25/09/1995 תיכון מקיף עי"ס גיסר אלזרקא בית ספר תיכון בג'יסר אל זרקא -בקשת הכרה כמוסד חינוך רשמי הושחרו פרטים של תלמידים בשל צנעת הפרט
גל-50598/4 13/12/1966 בית-ספר ממלכתי דתי מי נפתוח – בלפתא תחתית ירושלים בתיק התכתבות בעניין סגירת בית הספר היסודי בשכונת ליפתא בשל מיעוט תלמידים.
גל-50648/9 01/01/1984 בית-ספר ממלכתי כרמיאל פלמ"ח התכתבות של משרד החינוך  הנהלת בית-ספר ממלכתי כרמיאל פלמ"ח עם גורמים שונים בנוגע למדיניות החינוכית ושיטות ההוראה בבית הספר  תלונות תלמידים על אלימות בבית הספר וטיפול רפואי בתלמידים נפגעי אלימות ותאונות ממשחקים ועוד; מכרזים לתפקידי ניהול והוראה בבית הספר. הושחרו שמות  מספרי זהות  מכתב אחד ופרוטוקולים של ועדות מכרזים בשל צנעת הפרט. בתיק עלון פנימי של ילדי בית הספר ומכתב מ-3.2.1986 משר החינוך יצחק נבון לממנהלת בית הספר בנוגע לרשמיו מביקור בבית הספר (עמודים 120 – 122). הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2066.
גל-50649/5 01/01/1970 בית-ספר ממלכתי מרון ספסופה התכתבות של משרד החינוך  מועצה אזורית מרום הגליל וגורמים נוספים בנוגע להקמת בית הספר הממלכתי מרון- ספסופה (מרום הגליל)  ניהול בית הספר  תלונות תלמידים על אלימות בבית הספר וטיפול רפואי בתלמידים נפגעי אלימות ותאונות ממשחקים ועוד; מכרזים לתפקידי ניהול והוראה בבית הספר.
גל-50652/17 08/02/1993 בית-ספר המוכר רשת מעין כרמיאל התכתבות בעניין מתן הכרה לבתי ספר כמוסדות מוכרים שאינם רשמיים לצורך לימוד חובה. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068).
גל-50652/18 15/03/1993 בית-ספר המוכר רשת מעין עפולה בתיק – רשימת בתי ספר ומוסדות חינוך ששר החינוך נתבקש להכריז עליהם כמוסד מוכר שאינו רשמי לתורך חוק לימוד חובה – התש"ט – 1949; רשימת בתי ספר ומוסדות חינוך של מרכז מעיין החינוך התורני שנסגרו; בסוף התיק – הסכם שכירות בלתי מוגנת בין 'אחים שרבט' – חברה לבניין (המשכירה) לבין השוכרים – רשת החינוך התורני בישראל לטובת הקצאת מבנה לימודי למוסד מוכר שאינו רשמי.
גל-50718/7 25/08/1995 בית-ספר המוכר ליד בית-ספר דרכי נועם בתיק – דו"חות ביקורת בטיחות באתרי בנייה של מוסדות חינוכיים (בתי ספר) – ממצאים והמלצות. מתן הכרה למוסדות חינוך כמוסדות מוכרים שאינם רשמיים לצורך לימוד חובה – התש"ט – 1949 וגם בקשות לקבלת הכרה במוסדות כמוסדות מוכרות שאינם רשמיים (ישיבת דרכי נעם) שהינה עמותה לקידום החינוך התורני-לאומי;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-50718/12 03/11/1997 בית-ספר המוכר אורות מרים גדרה בתיק התכתבות בנושא תנאי בטיחות בבית הספר "אורות מרים" בגדרה וצו סגירה לבית הספר.
גל-50718/14 11/12/2001 בית-ספר המוכר ברית שלום גן יבנה בתיק צו סגירה לבית הספר "ברית שלום" בגן יבנה בשל ליקויי בטיחות ומיעוט תלמידים.
גל-50637/1 07/03/1967 בית ספר ממלכתי דתי נר ישראל אחיהוד בית ספר ממ"ד נר ישראל במושב אחיהוד-תקן בית הספר  ריהוט וציוד בית הספר (דו"ח ציוד)  השבתת בתי הספר בגליל המערבי  חטיבת הביניים באחיהוד  בניית מקלט  מינוי מנהל  הסעות  סגירת בית הספר ובתי ספר קטנים נוספים בגליל והעברת תלמידיהם למוסדות שכנים ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2059.
גל-50658/10 06/08/1978 בית-ספר מגדל אור מגדל העמק התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנוגע למוסדות רשת "מגדל אור" במגדל העמק: תוספת למבנה כתות  תסקיר: רקע-מגמות-פעולות  מאזנים  כיתות מחוננים  הקצאת שעות מסל מנהל המחוז  תלמידים עולים  קייטנות ומחנות קיץ  בטיחות מבנים  קליטה חברתית לתלמידים מעולי אתיופיה ועוד.
גל-50682/11 01/01/1993 מדרשת נועם פרדס חנה התכתבות וטיפול בתלונות הורים
גל-50683/1 01/01/1997 מדרשת נועם פרדס חנה התכתבות
גל-50683/2 01/01/1998 מדרשת נועם פרדס חנה התכתבות בעיקר בענייני תלונות מורים ותלמידים  התכתבות בעניינים מינהלתיים  "פרקים בסוגיות חינוך ולמידה לקרא המילניום השלישי" ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069).
גל-50733/13 15/07/1990 אולפנה תורנית צביה רחובות התכתבויות בנושא ההפרדה המבנית בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה באולפנה; טיפול בתלונות תלמידים/ות באולפנה וכן בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל; ממצאי סיור בטיחות באולפנה מטעם משרד החינוך; הכרה במוסד  רשיון זמני ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעוין עד שנת 2067.
גל-18721/45 25/09/1963 גן-הילדים פרדס כץ פתיחת גן ילדים לא רשמי ועוד.
גל-52600/6 28/03/1972 בית ספר "בית מלכה" – בני ברק משרד החינוך  פיקוח על בתי הספר. בית מלכה בבני ברק. גליון דוח של מבחנים פדגוגיים בבית הספר. דוחות בטיחות וגהות. הכרזה על מוסד "פטור" (כמוסד מוכר אינו רשמי). רשימת מצבת עובדי הוראה  רמת השתכרות לפי ותק הוראה. תצהיר גרעונות כספיים. תזכיר רשת בתי ספר יסודיים בית מלכה (23.11.1987). סיכום ישיבה משותפת למועצת "בית בן גוריון" מס' 13. דו"ח פעילות בית בן-גוריון לשנת תשמ"ז-תשמ"ח (דו"ח ביניים). הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד שנת 2062.
גל-52603/13 05/02/1995 בית ספר מוכר "נתיבות רבקה" בת ים מכתבי בקשה להכרה ומכתבי הכרה בבתי ספר ובגני ילדים כמוסדות מוכרים שאינם רשמיים לצורך לימוד חובה.
גל-52616/1 14/10/1975 מפעלי אור החיים בני ברק התכתבויות הנוגעות למוסדות חינוך 'אור החיים' בבני ברק; כיתות הכוון (טיעוני טיפוח) מתוך הכרה בצרכים ובאופי האוכלוסייה הלומדת במוסד החינוכי; הקצאת שעות לטובת מתן שיעורי עזר לתלמידות עולות; זכויות סוציאליות למורות; ענייני משאבי אנוש; הקצאת שעות מ"סל השר" לחטיבת הביניים 'אור החיים' בבני ברק; התכתבות בין מנהל החינוך המוכר אל מנהל סמינר 'אור החיים' בעניין הקצבה לתגבור לימודי יהדות; בקשה לתקציב מיוחד לטובת ציוד טכנולוגי לבית הספר; שכר לימוד; סיוע בשכר לימוד למשפחות נזקקות;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-52638/1 01/09/1966 בית ספר ממלכתי חצור התכתבות בנושאים: תקנים לבית הספר  מינוי מנהלים  תאונות תלמידים  תלונות ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2063).
גל-18909/44 01/01/1998 פרסי ישראל – תאטרון  בימוי  מחזאות  תפאורה – שלמה בר-שביט הגשת מועמדות. הושחרו מספרי זהות
ג-8050/14 02/06/1974 לשכת סגן ראש הממשלה יגאל אלון  – תיק ללא שם (המשך מתיק 13) התכתבויות בנוגע להתיישבות ביהודה ושומרון  שיכון משפחות ברובע היהודי בירושלים העתיקה  בקשה להקמת ההתנחלות שילה  מכתב של בני משפחות נעדרי מלחמת יום הכיפורים  מכתבי מצוקה של אזרחים  הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט והם ייבדקו מחדש בשנת 2044
ג-6456/4 01/02/1977 לשכת השר אהרון ידלין – העתקי מכתבים יוצאים – יומן מכתבים יוצאים – שר החינוך אהרון ידלין 1977 אישור קבלת מכתבים נכנסים ללשכת השר מגורמים שונים מינוי חברים בוועד החינוך  תוכניות לימודים  טיפול בנגע הסמים בבתי הספר  ועוד תזכיר הצעת חוק הצלילה הספורטיבית
גל-9686/4 20/12/1968 לשכת השר זבולון המר – אפרת התכתבות וחוברת בנוגע להקמת הישוב "אפרת" בגוש עציון.
גל-9675/10 13/01/1983 לשכת השר זבולון המר – העמקת החינוך היהודי בתיק התכתבויות ותוכנית עבודה בנושא לימודי תושב"ע (מחשבת ישראל) במערכת החינוך היסודי בישראל
גל-9675/13 11/05/1981 לשכת השר זבולון המר – העמקת החינוך היהודי בתיק התכתבויות בנושא כינוס עולמי לחינוך יהודי
ג-5611/4 29/09/1968 זלמן ארן – משרד החינוך התכתבות בנושאים: ועדת החינוך והתרבות  מבנה החינוך היסודי והעל יסודי  תקציב משרד החינוך והתרבות  הוועדה ליסוד אוניברסיטה בנגב  פרוטוקולי ישיבות ועוד.
גל-18966/11 01/07/1999 השר יוסי שריד – מעיין החינוך התורני התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך יוסי שריד בנוגע לרשת מעיין החינוך התורני: הסכמים בין הרשת והמשרד  הסכם הבראה  תשלום משכורות  חוות דעת משפטיות  השעיית המנהל יעקב חמד  חשדות למתן טובות הנאה  דו"ח הוועדה לבדיקת התקצוב הממשלתי של רשת מעיין החינוך התורני (ועדת נאמן) ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-18966/12 01/12/1999 השר יוסי שריד – מעיין החינוך התורני התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך יוסי שריד בנוגע לרשת מעיין החינוך התורני: יישום דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת התיקצוב של רשת מעיין החינוך התורני (ועדת נאמן) במסגרת הסכם הבראה לרשת מעיין החינוך התורני בא"י  הסכם סיוע והבראה  חוות דעת משפטיות  הערכות להעברת בעלות ושליטה במוסדות החינוך של הרשת  מספרי ילדים במוסדות החינוך של הרשת  כיסוי חובות הרשת ועוד.
גל-9221/32 06/03/1950 לשכת השר זלמן שזר- התישבות הקווייקרים בישראל התכתבות בעניין התיישבות הקווייקרים בעכו (הקווייקרים הינה אגודה נוצרית רודפת שלום).
גל-52036/16 27/12/2000 מועצה אזורית גולן בתיק התכתבות בעניין הקמת מוסדות חינוך בגולן וכן מכתב פרידה של ראש המועצה.
גל-52065/36 16/02/1987 אורט נופי גולן הצעה לתכנית לימודית ולמגמות לבית ספר אורט נופי הגולן
גל-52050/22 01/04/1995 ועדת תיקצוב סיכום ועדת תקצוב
גל-52079/15 16/04/2002 מועצה אזורית – גולן בתיק מכתב בעניין היקף משרות פסיכולוגים במערכת בחינוך בקצרין.
גל-52090/6 01/02/2002 מועצות אזוריות – קצרין בתיק התכתבויות בעניין החינוך העל יסודי ברמת הגולן.
גל-17136/7 01/01/1952 שדות נפט – סיני (כרך ב') הושחר מסמך אשר חשיפתו עלולה לפגוע ביחסי החוץ של ישראל.
גל-17137/1 01/01/1952 שדות נפט – סיני כרך א'
גל-14104/5 20/12/1990 לשכת סגן השר – פסולת מוצקה התכתבות בענין הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור  תקנות למניעת מפגעים באתר חיריה  אתרי סילוק פסולת  בקשות סיוע במבצעי ניקיון הנחיות לתכנון מערך הטיפול בפסולת מוצקה.
גל-14105/12 04/02/1991 לשכת סגן השר – איגודי ערים לאיכות הסביבה (המשך מתיק 11) התכתבות בענינים שונים לפי ישובים: גליל מערבי – תקציב 1991 וצמצומים  חיפה – חמרים מסוכנים ועוד. חדרה-שיתוף פעולה עם המשרד ועוד. גוש-דן- ביקור בנושא ביוב וחיריה.
גל-40223/15 30/03/1983 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – הפקת גז המתאן מאזור חיריה התכתבות פנימית בנוגע להקמת תחנת כח ליצור חשמל  סיכומים ודו"חות בנושא ניצול גז המתאן באתר חיריה
גל-45083/3 01/01/1995 לשכת המנכ"ל ישראל פלג ואהרון ורדי – חיריה התכתבויות בנוגע לסגירת אתר הפסולת חיריה
גל-3846/2 08/01/1962 רשות הפארקים ועדה כנס ראשוני שמורות תכנון. כרך ב' בתיק התכתבויות  הצעות חוק  תוכניות עתידיות וכדומה בנושא חוק הפארקים ושמורות הטבע בישראל  דוגמא על המתרחש בארה"ב
גל-8263/1 13/07/1961 עמק יזרעאל מפות  קטעי עיתונות  התכתבויות בעניין הסדרת שמורות טבע וטיפול בהן ב   עותק עלון הדייגים כרך ג מס' 2 משנת 1959. דו"ח ביניים זהום נחל קישון מאי 1963. פרוטוקולי פגישות.
גל-8284/3 01/11/1972 עטלפים – עטלפי פירות בתיק התכתבויות בנושא הדברת עטלפי פירות ומניעת פגיעתם בחקלאות
גל-8284/20 04/02/1973 מתן היתר לטיבוע ציפורים – חוג לצפרות תכתובת בעניין הכנת נהלים למתן רשיונות לטיבוע ולכידה של ציפורים למטרות מדעיות  הזמנת טבעות לציפורים  בקשות לקבלת רישיון טיבוע  דיווחים מתצפיות על ציפורים  טיפול בפניות לקבלת מידע של צפרים ותלמידים ועוד. מצורפים לדוגמא טפסי בקשה לטיבוע ציפורים.  הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2045.
גל-55084/5 01/05/2001 גרטנר אתיקה – המתת חסד בקשה להמתת חסד – חולה סופנית במחלת ניוון שרירים ALS. פסקי דיון  סיכומי דיון  הצעת חוק ועמדת היועץ המשפטי לממשלה סעיפים 298 ו-309 לחוק העונשין התשל"ז – 1977. חוות דעת מומחה ויעוץ פסיכיאטרי.  "הצעת חוק הימנעות מהארכת חיים – הוראות רפואיות מקדימות". הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2071
גל-14413/7 01/01/1987 לשכת מנכ"ל – הסכם ישראל – ארצות-הברית
גל-62848/6 01/03/1978 בית חולים פרדסיה – אישפוז מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון (פרדסיה): מעון לניצולי השואה. דוחות פריסת מחלקות אשפוז  דוחות תפוסת מיטות  אישפוז נרקומנים שפוטים בבתי חולים פסיכיאטריים לפי סעיף 82 מחוק העונשין 1977. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2072 ומטעמי סודיות רפואית עד לשנת 3001.
ג-144/32 09/09/1949 בתי-חולים ומוסדות רפואיים – מעיינות המרפא התכתבות דו"חות וחוזרים בענין הקמה והפעלה של אתרי בריאות במעינות המרפא  פיקוח רפואי של משרד הבריאות  שיווק מוצרי מעינות לציבור ועוד חמי טבריה- מצב הגייני במרחצאות ; סטטוס כח קליטת מתרחצים במקום מסקנות ועדת החקירה לעניין המקום – 1949
ג-4245/20 24/02/1955 משרד ראשי – רפואה מונעת התכתבויות וסיכומים בנושא רפואה מונעת-הקמת ועדה לפיתוח הרפואה המונעת  תיאום רפואה מונעת עם שירותי הריפוי  סיכום פעולות שנעשו בתחום התברואה (סקר מקורות מים וחופי רחצה  הובלת מזון ועוד) והרפואה המונעת  רפואה מונעת ברשויות המקומיות  סקר מוסדות רפואיים במדינה  דו"ח שנתי על העבודה של האחיות בבריאות הציבור (1958)  עבודה אנטימלרית  העברת השירותים של הרפואה המונעת מקופת חולים למשרד הבריאות ועוד. המאמר בעמ' 256-269 הושחר בשל מגבלת זכויות יוצרים  ניתן לעיין בו באולם הקריאה.
ג-159/1 01/07/1948 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – אשפוז עולים התכתבות  רשימות שמיות  דו"חות וחשבונות בענין אישפוז וטיפול בעולים וחשבונות עבור ימי האישפוז; העברת חולים בין מוסדות באמצעות מגן דוד אדום. המשך בתיק2. הושחרו פרטים מזהים מטעמי סודיות רפואית והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2948.
ג-180/4 15/05/1949 מקרים אפידמילוגיים במחנות עולים התיק מכיל התכתבות בענייני המגפות והמחלות  המדבקות במעברות ובמחנות העולים ברחבי הארץ בשנות קום המדינה  דו"חות  רשימות חולים  דיווח על מקרי מחלה ופטירה  פיקוח סניטרי ובדיקות מעבדה  תכניות והוראות למיגור המחלות. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
ג-172/17 01/01/1953 רפואה משפטית לעזרת המשטרה חוזרים  דו"חות והתכתבות בענין נתיחת גופות; בדיקת רפואית ופסיכיאטרית של חשודים; הופעת רופאים בפני בית המשפט; תשלום לרופאים ולפתלוגים; מקרים פרטיים; חובת הדיווח על פצועים המגיעים לקבלת טיפול. החמור המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-4256/14 26/06/1956 משרד ראשי – מרכז הבריאות בטירה בבקעה אל-גרביה כרך ג' אוסף מסמכים של משרד הבריאות בנושא: מרכז בריאות בטירה בבקעה אל גרביה כרך ג'  הכוללים: דוחות חודשיים על מרכז הבריאות טירה   פתיחת מרפאה בטייבה  הסדר עם חברי קופות החולים במסגרת השירות הרפואי  סיכומי ישיבות  העסקת רופאים ועוד.
ג-4257/1 04/01/1959 משרד ראשי – מרכז הבריאות טירה כרך א' צמצום שירותי בריאות בטירה הכנת תקציב לשנת כספים כ"א ותורנויות רופאים ואחיות במרכז הבריאות בטירה ; אספקת תרופות דו"ח מפעולות מרכז הבריאות בטירה הושחרו פרטים של אנשים בשל צנעת הפרט
ג-152/25 08/02/1949 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – מזון לאסירים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת משד הבריאות  בנוגע לאספקת מזון לאסירים בישראל: תפריט שהוגש לאסירים ע"י משטרת ישראל לפני ההפרדה. חוזרים  פרסום מכרזים לאספקת מצרכי מזון  ומצרכים שוטפים אחרים. מזון עבור אסרים חולים. דו"ח מבקורי המדריכה נעמי שמושקביץ בבתי הסוהר בתל מונד ויפו (מאי 1950) ועוד.
גל-12162/14 06/01/1963 משרד ראשי – בית יולדות – רחובות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הבריאות בנוגע לבית חולים ליולדות ונשים א. וה. קיבלסון ברחובות: דו"חות חודשיים על תינוקות עם לקויים מלידה שנולדו במוסד  דו"חות חודשיים על תנועת החולים  דו"חות מהישיבות של הוועדה לבדיקת תכניות הבניה של בתי היולדות רחובות וכפר סבא  דו"ח של הועדה לבדיקת תכניות הבניה של בתי היולדות רחובות וכפר סבא (יולי 1965)  תזכיר בעניין בנית בית יולדות ברחובות (אוקטובר 1966)  שיפוצים ושינויים במוסד  נהלים לרישום ילודים בבית החולים ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2042.
א-8222/1 01/01/1942 כרטסת אירועים
א-8222/2 01/01/1938 כרטסת אירועים
א-8222/3 01/01/1941 כרטסת אירועים
א-8222/4 01/07/1941 כרטסת אירועים
א-8222/5 01/07/1939 כרטסת אירועים
א-8222/6 01/08/1940 כרטסת אירועים
א-8222/7 01/01/1906 כרטסת אירועים
א-8223/1 01/03/1943 כרטסת אירועים
א-8223/2 01/06/1943 כרטסת אירועים
א-8223/3 01/10/1943 כרטסת אירועים
גל-54275/7 19/05/1992 עולים  אתיופים התכתבויות וחליפת מסמכים משירות התעסוקה בנוגע להעסקת עולים מאתיופיה: פרויקט תעשיות בית לעולות אתיופיות ולנשים בכלל  תוספת כוח אדם לטובת טיפול בעולי אתיופיה  שיתוף פעולה עם עמותת מט"ב  פקידי השמה לעולי אתיופיה  צעדים ראשונים בעולם העבודה – דפי הסבר לעולה החדש (באמהרית) ועוד.
גל-54275/9 16/07/1991 עולים התכתבויות וחליפת מסמכים משירות התעסוקה בנוגע להעסקת עולים חדשים: טיפול בעולים חדשים במוקדי תעסוקה  מצוקת כח אדם בטיפול לעולים  קורסים לעולים חדשים  שידורים לעולים חדשים  לשכות תעסוקה  איוש משרות לטיפול בעולים  עולים אקדמאים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2061. עמ' 24 – 31 הושחרו על פי הוראות סעיף 28 [א] (3) לחוק מבקר המדינה (נוסח משולב)  תשי"ח-1958
ג-279/25 04/03/1949 האפוטרופוס הכללי דו"ח (רפורט) על הבתים של ברכוש הגרמני בירושלים המוחרם ע"י צווי החרמה מיום 4.3.1949. כמו כן  בתיק פרוטוקול שיחה במשרד האפוטרופוס הכללי בנושא.
ג-272/27 15/12/1948 שכר דירה בתיק התכתבות של מחלקת השיכון עם חייבי שכר דירה.
ג-280/33 09/09/1948 שכר דירה עבור דירות בשטח הצבאי.  בתיק מכתב התחייבות לתשלום שכר דירה בירושלים.
ג-276/19 12/05/1948 מחלקת ההחרמה – החרמות בניינים התכתבויות וחליפת מלשכתן קצין החרמה במחלקת ההחרמה בוועדת ירושלים בנוגע לבקשות להחרמות מבנים שונים בירושלים: צווי החרמה  ביטול צווי החרמה ובקשות להחרמות של בניין הקונסוליה הגרמנית  בית החולים הגרמני  חנויות  מכוניות  חפצים שונים  רשימת רהיטים נמצאים שהוחרמו ובידי ועדת ירושלים  החרמת חנותו של אברהם הניג ברחוב בצלאל (כיום רחוב הלל)  ביתו של הרב זלמן סורוצקין ועוד.  הושחרו פרטים רפואיים מטעמי הגנה על סודיות רפואית והם מוגבלים לעיון.
גל-21784/20 01/11/1962 חקיקה – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום.
גל-21797/16 01/02/1981 חקיקה – חוק העמותות – רשם אגודות תשמ"א.
גל-21799/10 01/08/1982 חקיקה – תכנון והבניה תיקון מס' 19 והטל השבחה.
גל-21769/6 01/04/1978 חקיקה – חוק נכי רדיפות הנאצים תשל"ח.
גל-21805/10 01/05/1982 חקיקה – תיכנון והבניה תיקון מס'  19.
גל-21806/15 01/09/1981 חקיקה – תכנון ובניה תיקון מס' 20 תשמ"א.
גל-21776/10 01/01/1982 חקיקה – תכנון והבניה – צימצום היטל השבחה תיקון מס' 21 תשמ"ב.
ג-5669/2 01/07/1948 ועדה לתלבושת משפטים התכתבות בנושא.
מ-4871/13 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – בת ים רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בבת ים  ׁׁׁׁ(אזור קלפי מס' 1). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4871/10 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – רמת-גן רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת ברמת גן. שכונות :רמת יצחק  תל יהודה  גרין  שיכון ההסתדרות (כיום חלק מבני ברק) ושיכון חיילים. רחובות עיקריים: שיכון לכל  מודיעין (כיום דרך בן גוריון). (אזורי קלפי מס' 8- 10) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4871/11 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – גבעתיים איזור קלפי מס' 1-3.  רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת  באזור גבעתיים.  שכונות: בורוכוב  רוזנשטיין  שיינקין. רחובות עקריים: גורדון  קק"ל  בית השואבה  קרית יוסף.  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/1 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות שייך-מוניס (כיום רמת אביב)  וברחובות ירמיהו  אוסישקין  הושע  צידון  דיזנגוף  בן יהודה  מיכה  נחום  שדרות נורדאו  סוקולוב  יחזקאל  עובדיה  ומלאכי. (אזורי קלפי מס' 1 – 4). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4872/12 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין וברחובות: זבולון  החלוצים  השוק  נחלת בנימין  המשביר  דוד וולפסון  צ'לנוב  מגן אברהם  ופלורנטין (אזורי קלפי מס' 86 – 88). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4872/13 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל  רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין וברחובות: סלמה  מזרחי  הרצל  בנימין מטודלה  פלורנטין  הקישון  נחלת בנימין  העלייה  החלוצים  והקונגרס (אזורי קלפי מס' 89 – 92). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4872/14 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה בתל אביב לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: אברהם ענתבי  סלמה  לוינסקי  שיבת ציון  והקונגרס (אזורי קלפי מס': 93 – 95). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4872/15 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב  יפו התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר יפו ברובע מנשייה  ובעיר תל אביב ברחובות: רמב"ם  הכרמל  מל"ן  ורבי מאיר (אזורי קלפי מס': 96 – 99). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/1 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: מוהליבר  הכרמל  קלישר  יצחק אלחנן  יעבץ  שדרות רוטשילד  שינקין  פיארברג  אחד העם  ובלפור (אזורי קלפי מס': 62 – 64). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/2 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: בלפור  נחמני  מונטיפיורי  נחלת בנימין  אלנבי  וגרוזנברג (אזורי קלפי מס': 65 – 66). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/3 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת יד אליהו  בשכונת מוגרבי (כיום רח' ההגנה)  ובשכונת שובע (כיום רח' המסגר)  וברחובות: הרכבת  מקווה ישראל  והגר"א (אזורי קלפי מס': 73 – 76). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/9 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: רמב"ם  גבעת בן יהודה  סלמה  ובשכונת שפירא (אזורי קלפי מס': 107 – 108). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/10 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת התקווה והאזורים הסמוכים לה (אזורי קלפי מס': 111 – 113).  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4869/11 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת התקווה  בשכונת עזרא  וברחובות: חפץ חיים  האר"י  הכרמל  רבן גמליאל  ועוד. (אזורי קלפי מס': 114 – 116).  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/4 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: יחיאלי  שטיין  עין גנים  מיכאל נאמן  כפר סבא  רוקח  התקווה  לילינבלום  בעש"ט  אחווה  אלרואי  דגניה  נווה שלום  עין יעקב  שבזי  ושלוש (אזורי קלפי מס': 77 – 79). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/5 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב  יפו התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב ברח' סלמה ואברבנאל  ובעיר יפו  בשכונת מנשייה (כיום רח' יחזקאל קויפמן)  וברח' ברנט (אזורי קלפי מס': 100 – 101). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/6 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – פתח-תקווה  רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח -תקווה  ברחובות: שבזי  קליישר  נחלת צבי  שכ' העובד הציוני  יהודה הלוי  פרישמן  יבנה   אבן ספיר  שטמפר  (אזור קלפי מס' ב'-ד). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/1 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז עכו: ערב אל עמריה  ערב אל-סואעד  חרבת ראס-עלי  ערב אל-טוואחין  אבטין  ערב אל טבעון רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת במחוז עכו: ערב אל-סואעד ( عرب السواعد)  חרבת ראס-עלי (  راس علي)   ערב אל-טוואחין (عرب الطواحين)  וערב אל טבעון (כיום בסמת טבעון) (بسمة طبعون). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050. ( إبطن ).
מ-4873/7 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – פתח-תקווה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח-תקווה  באזורים: אלמגור  ויצמן  יהלום כפר סירקין  כפר גנים  נוה עוז  גת רמון  היובל  (איזור קלפי מס' ה'-כ'). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4873/8 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – פתח-תקווה  רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בפתח-תקווה  ברחובות: הרצל  נורדוי  וולפסון  אחד-העם  חפץ חיים  ( אזור קלפי מס' ל'-נ).  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/2 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – דלית אל-כרמל  איג'זים ומקורה  אל-שאחוטה  ערב אל-גוארנה  שפא-עמר (שפרעם) רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת באזורי קלפי: דלית אל-כרמל ( دالية الكرمل )  ג'זים ומקורה ( إجزم)  (  الماكورة)   אל-שחוטה  ( الشاحوطة )  ערב אל-גוארנה ( عرب الغوارنة )    שפא-עמר (שפרעם) ( شفاعمرو ) . הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/3 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז עכו: קאבול  אעבלין  ערב אל-סמניה  כבאביר  ערב אל-עמריה  כפר המכבי  רמת יוחנן  יגור – מנרה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז עכו: קאבול ( كابول)   אעבלין ( إعبلين)    ערב אל-סמניה ( عرب السمنية)   כבאביר ( كبابير)   ערב אל-עמריה ( عرب العمرية)      כפר המכבי  רמת יוחנן ויגור-מנרה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/4 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – החותרים  יחיעם בתיק רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בישובים: החותרים ויחיעם. (איזורי קלפי מס' 33  56) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/5 01/12/1948  רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות העיקריים: עקיבא  הפועל  כנרת  מעיין – אזור קלפי מס' 8. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/6 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – יגור רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בקיבוץ יגור באזור קלפי מס' 15. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/7 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חדרה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חדרה  בשכונות: ביאליק  שמשון  עובדים  נחליאל  אפרים  רחובות: הרברט סמואל  הגליל  הרצל  הגיבורים  שדרת רוטשילד  הלל יפה  תרנ'א  בילו  נוה עובד  ירושלים  טרומפלדור  ארלוזרוב  משק הפועלות  מבטחים  גזית  בוסל  הבונים. (באזורי קלפי מס' א-ג) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
מ-4870/8 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – בית עולים א' פרדס-חנה  בית עולים ד' פרדס-חנה ובית-עולים בנימינה רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת ביישובים: בית עולים ד' פרדס חנה בית עולים בנימינה  בית עולים ב' פרדס חנה  ובית עולים א' פרדס חנה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
כ-1399/13 16/05/2000 מצבן החברתי-כלכלי של ערי הפיתוח בדרום – עמ' 6 בדו"ח 50 ב' של מבקר המדינה – כרך 1 פרוטוקולים מישיבות הוועדה לענייני ביקורת המדינה הדנים במצבן החברתי-כלכלי של ערי הפיתוח בדרום (הכנסת החמש עשרה)  מסמך רקע לדיון ודוח מבקר המדינה בעניין.
כ-1399/14 15/05/2000 מצבן החברתי-כלכלי של ערי הפיתוח בדרום – עמ' 6 בדו"ח 50 ב' של מבקר המדינה – כרך 2 סקר מרכז השקעות לבדיקת ביצועי חברות מאושרות ודוח מרכז השקעות על הסקר. פרסום של מע"צ בשם: "הדרום בראש"  שעוסקת בפרויקטים שונים שלה  סיכום דיון של הוועדה לביקורת המדינה בנושא מצבן החברתי-כלכלי של ערי הפתוח בדרום – מעקב מדוח הדינה 50ב'.
כ-1408/38 08/05/2002 קליטת אנשי צד"ל ומשפחותיהם במסגרת במשרד לקליטת עליה בתיק פרוטוקול של ועדת העלייה והקליטה בעניין קליטת אנשי צד"ל ומשפחותיהם במסגרת במשרד לקליטת עליה
כ-691/7 31/12/1984 הכנסת האחת-עשרה – עולי אתיופיה 2913 ד' התיק עוסק בקליטת יהודי אתיופיה "מבצע משה"  התכתבות של "המועצה הלאומית ליהודי אתיופיה"  קשיים בקליטה בכל תחומי החיים  קשיי יהודים באתיופיה לאחר פרסום בתקשורת על עליה של יהודי אתיופיה  ועדת העלייה והקליטה יו"ר הועדה מרים גלזר תעסה  מפת פיזור העולים ועוד.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
כ-658/16 01/09/1987 הכנסת השתים-עשרה – הצעות לסדר היום – גילוי עריות חוברות מלשכת יו"ר ועדת החינוך והתרבות בכנסת  ח"כ מיכאל בר-זהר  כחומר רקע לדיון ולהסקת מסקנות על ההצעה לסדר היום בנושא: גידול במספר מקרי גילוי העריות  אשר התקיים בועדה ב-21.5.1991: "גלוי עריות – ההיבט החברתי" – בהוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד (מרץ 1991)  "מניעת התעללות בילדים – תדריך לגננת" (התשנ"א)  "אינססט  גילוי עריות  ניצול מיני במשפחה  עבירות מין במסגרת המשפחה – תקציר הרצאות" (דצמבר 1990)  "יש לי הזכות להגיד לא – תוכנית ניסיונית למניעת ניצול מיני של ילדים" (התשמ"ח)  "מת"י (מניעת תקיפת ילדים) – תכנית מניעה לילדים מגיל גן חובה עד כתה ו' (ינואר 1988).
כ-468/16 10/02/1976 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 6)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום ט' באדר א' תשל"ו
כ-445/46 07/02/1961 חוק להחלפת שטרי בנק  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תשכ"א
כ-445/47 13/02/1961 חוק לתיקון פקודת המכס  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט תשכ"א
כ-445/48 14/02/1961 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בשבט תשכ"א
כ-445/49 20/02/1961 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ד' באדר תשכ"א
כ-438/8 27/12/1949 חוק למניעת שריפות בשדות  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ז' בטבת תש"י
כ-438/9 28/12/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (בתי-חולים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תש"י
כ-438/10 28/12/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (עבירות תנועה – דין חיילים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תש"י
כ-438/11 28/12/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אכסון במלון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תש"י
כ-438/12 17/01/1950 חוק לתיקון פקודת העיריות  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בטבת תש"י
כ-438/13 24/01/1950 חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ו' בשבט תש"י
כ-438/14 31/01/1950 חוק הטיס (תיקון)  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום י"ג בשבט תש"י
כ-439/4 24/06/1952 חוק המעבר (תיקון מס' 2)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  א' בתמוז תשי"ב
כ-439/5 30/06/1952 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שני  ז' בתמוז תשי"ב
כ-439/2 23/06/1952 חוק לקיום תוקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 2)  תשי"ב-1952 נתקבל בכנסת ביום שני  ל' בסיון תשי"ב
כ-439/6 17/06/1952 חוק בתי הדין הרבניים (אישור מינויים)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  כ"ד בסיון תשי"ב
כ-460/45 11/06/1991 חוק לשכת עורכי הדין (המשך הרפורמה בהשכלה הגבוהה) (תיקון מס' 18)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשנ"א
כ-460/46 11/06/1991 חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 27)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון התשנ"א
כ-460/47 18/06/1991 חוק העונשין (תיקון מס' 33)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשנ"א
כ-439/30 13/08/1952 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (שעות עבודה במפעלים מוגבלים בשימוש בזרם חשמלי)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום רביעי כ"ב באב תשי"ב
כ-463/50 15/07/1980 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13)  תש"ם-1980 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תש"ם
כ-463/51 15/07/1980 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 6)  תש"ם-1980 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תש"ם
כ-463/52 16/07/1980 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 3)  תש"ם-1980 נתקבל בכנסת ביום ג' באב תש"ם
כ-463/53 16/07/1980 חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6)  תש"מ-1980  נתקבל בכנסת ביום ג' באב תש"ם
כ-463/54 21/07/1980 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 39)  תש"ם-1980 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תש"ם
כ-463/55 21/07/1980 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון)  תש"מ-1980 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תש"ם
כ-465/23 28/03/1978 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום י"ט אדר ב' תשל"ח
כ-465/24 04/04/1978 חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תיקון מס' 2)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ו אדר ב' תשל"ח
כ-465/25 04/04/1978 חוק כלי היריה (תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ו אדר ב' תשל"ח
כ-457/1 14/09/1983 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה)  התשמ"ד-1983 נתקבל בכנסת ביום ז' בתשרי התשמ"ד
כ-457/2 13/09/1984 חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 4)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באלול התשמ"ד
כ-457/3 08/04/1985 חוק ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 4)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ו
כ-457/4 22/04/1985 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום א' באייר התשמ"ה
כ-457/5 23/10/1985 תיקון טעות בחוק הגנת השכר (תיקון מס' 16)  התשמ"ה-1985 נתקבל בכנסת ביום ח' בחשון התשמ"ו
כ-457/6 04/11/1985 חוק מס מקביל (הוראת שעה)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום כ' בחשון התשמ"ו
כ-452/22 17/07/1969 חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס' 2)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-452/23 17/07/1969 חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-452/24 17/07/1969 חוק הירושה (תיקון)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-452/19 17/07/1969 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 10)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-452/20 17/07/1969 חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-452/21 17/07/1969 חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ב' באב תשכ"ט
כ-451/38 20/03/1969 חוק מועצת הרבנות הראשית (בחירות) (הוראות שעה)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן תשכ"ט
כ-451/39 25/03/1969 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תש"ט
כ-451/40 25/03/1969 חוק לתיקון פקודת סימני סחורות (מס' 3)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשכ"ט
כ-451/35 12/03/1969 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר תשכ"ט
כ-451/36 18/03/1969 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9)  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשכ"ט
כ-451/37 18/03/1969 חוק בית הדין לעבודה  תשכ"ט-1969 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשכ"ט
כ-445/54 06/03/1961 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ח באדר תשכ"א
כ-445/55 08/03/1961 חוק מס נסיעות חוץ (תיקון מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר תשכ"א
כ-445/56 13/03/1961 חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר תשכ"א
כ-445/57 13/03/1961 חוק למניעת מפגעים  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר תשכ"א
כ-445/58 15/03/1961 חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשכ"א
כ-438/16 28/02/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (חוקת השיפוט תש"ח)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ד' באדר תש"י
כ-438/17 28/02/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (בתי חולים) (מס' 2) – תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תש"י
כ-438/18 28/02/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום בדבר נכסי נפקדים (מס' 3)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תש"י
כ-438/19 13/03/1950 חוק רשימות השומה העירונית (הוראות זמניות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר תש"י
כ-448/6 16/06/1964 חוק יסוד: נשיא המדינה  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשכ"ד
כ-448/7 30/06/1964 חוק הקאדים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז תשכ"ד
כ-448/8 30/06/1964 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז תשכ"ד
כ-448/9 06/07/1964 חוק הארכיונים (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז תשכ"ד
כ-448/14 23/07/1964 חוק שירות בטחון (נוסח משולב) (תיקון מס' 4)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תשכ"ד
כ-448/15 28/07/1964  חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב תשכ"ד
כ-448/16 29/07/1964 חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשכ"ד
כ-438/20 14/03/1950 חוק נכסי נפקדים  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר תש"י
כ-438/21 15/03/1950 חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תש"י
כ-438/22 21/03/1950 חוק יום העצמאות (תיקון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן תש"י
כ-438/23 21/03/1950 חוק לביטול מס חירום על בנזין ונפט  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן תש"י
כ-458/34 23/07/1991 חוק העונשין (תיקון מס' 35)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-458/35 24/07/1991 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 33)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשנ"א
כ-458/36 29/10/1991 תיקוני טעויות בחוק התקציב לשנת הכספים 1991  התשנ"א-1991  נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון התשנ"ב
כ-458/37 29/10/1991 תיקוני טעויות בחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון התשנ"ב
כ-458/38 29/10/1991 תיקון טעות בחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון התשנ"ב
כ-458/39 22/10/1991 חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ד בחשוון התשנ"ב
כ-458/40 04/11/1991 חוק לתיקון פקודת הרוקחות  התשנ"ב-1991  נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון התשנ"ב
כ-458/41 04/11/1991 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 12)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בחשון התשנ"ב
כ-458/42 03/06/1991 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 31) (תכנית לשימור אתרים)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"א בסיון התשנ"א
כ-454/37 11/04/1958 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 10)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/40 11/04/1973 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/41 11/04/1973 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 35)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/42 11/04/1973 חוק מס שירותים (מסדות בנקאיים וחברות ביטוח)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/43 11/04/1973 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשל"ג
כ-454/44 16/05/1973 חוק נכסי המדינה (תיקון מס' 3)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר תשל"ג
כ-460/49 25/06/1991 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 12)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשנ"א
כ-460/50 02/07/1991 חוק יסוד הממשלה (תיקון מס' 7)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשנ"א
כ-460/51 23/07/1991 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 4)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-460/52 23/07/1991 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 32)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-458/51 27/12/1989 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעברות ועזרה משפטית)  התש"ן-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו תש"ן
כ-458/52 24/08/1987 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 3)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באב התשמ"ז
כ-458/53 14/09/1987 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 4)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ' באלול התשמ"ז
כ-466/28 06/02/1979 חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח) (הוצאה ששית)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ט
כ-466/29 26/02/1979 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט תשל"ט
כ-466/30 28/02/1979 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 13)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' אדר תשל"ט
כ-466/31 01/03/1979 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 24) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' אדר תשל"ט
כ-466/33 06/03/1979 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 6)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ז' אדר תשל"ט
כ-466/34 19/03/1979 חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר תשל"ט
כ-466/35 19/03/1979 חוק הדרכים (שילוט) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשל"ט
כ-448/17 29/07/1964 חוק מס הכנסה (ניכוי הפרשי הצמדה) (תיקון)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשכ"ד
כ-448/18 29/07/1964 חוק הסדרת מקומות רחצה  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ' באב תשכ"ד
כ-448/19 30/07/1964 חוק ההיטל על דירות גדולות  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשכ"ד
כ-448/20 30/07/1964 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשכ"ד
כ-445/59 27/03/1961 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/60 27/03/1961 חוק מס בולים על מסמכים  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/61 27/03/1961 חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/62 27/03/1961 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 4)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/63 27/03/1961 חוק מקדמה (השתתפות במוסדות בינלאומיים)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/65 27/03/1961 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-445/66 27/03/1961 חוק גימלאות לחברי הכנסת (תיקון)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"א
כ-460/48 25/06/1991 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 11)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשנ"א
כ-458/43 04/06/1991 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בסיון התשנ"א
כ-458/44 18/03/1991 חוק רישוי בניה (הוראת שעה) (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום
כ-458/45 14/10/1991 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 23)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בחשוון התשנ"ב
כ-458/46 15/10/1991 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשנ"ב
כ-458/47 26/11/1991 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 4)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו התשנ"ב
כ-458/48 18/11/1991 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 16)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו התשנ"ב
כ-458/49 17/12/1991 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום י' בטבת התשנ"ב
כ-458/50 18/12/1991 חוק הרשות לפיתוח הנגב  התשנ"ב-1991 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשנ"ב
כ-458/57 29/06/1987  חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ז
כ-458/58 29/06/1987 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ז
כ-458/59 30/06/1977 תיקון טעות בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 30)  התשמ"ז-1987  נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
כ-458/60 05/08/1987 תיקון טעות בחוק הבטחת הכנסה  (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987  נתקבל בכנסת ביום י' באב התשמ"ז
כ-458/61 06/08/1986 חוק עידוד התעשיה (מסים) (הוראת שעה)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-458/62 06/08/1986 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון מס' 6)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-458/63 05/08/1986 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
כ-466/36 26/03/1979 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28) (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"ט
כ-466/37 26/03/1979 חוק ועדות חקירה (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר תשל"ט
כ-466/38 27/03/1979 חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר תשל"ט
כ-466/39 28/03/1979 חוק מילווה חסכון  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשל"ט
כ-448/21 30/07/1964 חוק מס עזבון (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 נתקבל בכנסת ביום כ"א באב תשכ"ד
כ-448/22 04/01/1965 חוק לתיקון פקודת בתי הדואר (מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום א' בשבט תשכ"ה
כ-448/23 04/01/1965 חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (מס' 2)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום א' בשבט תשכ"ה
כ-448/24 05/01/1965 חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 6)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשכ"ה
כ-448/25 05/01/1965 חוק לעידוד השקעות הון  תש"י-1950 (תיקון מס' 5)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשכ"ה
כ-448/26 05/01/1965 חוק לעידוד השקעות הון  תשי"ט-1959 (תיקון מס' 3)-תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשכ"ה
כ-438/32 09/05/1950 חוק מלווה לעיריית תל-אביב (ערבות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ב באייר תש"י
כ-438/33 09/05/1950 חוק מלווה למועצה לשיווק פרי-הדר (ערבות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ב באייר תש"י
כ-438/34 09/05/1950 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ב באייר תש"י
כ-438/35 15/05/1950 חוק לתיקון פקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ח באייר תש"י
כ-438/36 24/05/1950  חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון תש"י
כ-454/56 03/07/1973 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 10)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תשל"ג
כ-454/57 16/11/1971 חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 4)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בחשון תשל"ב
כ-454/58 23/11/1971 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 5)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ב
כ-454/60 29/11/1971 חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 5)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ב
כ-454/61 29/11/1971 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 10)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ב
כ-454/62 29/11/1971 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 10)   תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ב
כ-454/63 29/11/1971 חוק המילוות המשותפים לרשויות המקומיות (ביטול)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בכסלו תשל"ב
כ-454/64 30/11/1971 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 3)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו תשל"ב
כ-454/65 08/12/1971 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2) (תיקון מס' 4)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשל"ב
כ-458/64 05/08/1986 חוק העונשין (תיקון מס' 20)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
כ-458/65 07/10/1986 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ד' בתשרי התשמ"ז
כ-458/66 07/10/1986 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מ' 71)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ד' בתשרי התשמ"ז
כ-458/67 09/12/1986 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשמ"ז
כ-458/68 23/12/1986 חוק הדגל והסמל (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו התשמ"ז
כ-458/69 30/12/1986 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התשמ"ז
כ-458/70 30/12/1986 תיקון טעות בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 6)  התשמ"ו-1986  נתקבל בכנסת ביום כ"חב כסלו התשמ"ז
כ-459/1 05/03/1985 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשמ"ה
כ-466/40 28/03/1979 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 9)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשל"ט
כ-466/41 28/03/1979 חוק תקציב הביניים לשנת הכספים  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשל"ט
כ-466/42 02/04/1979 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס 14)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ט
כ-466/43 02/04/1979 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 34)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ט
כ-466/44 02/04/1979 חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 8)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ט
כ-466/45 02/04/1979 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשל"ט
כ-466/46 03/04/1979 חוק מס מקביל (תיקון מס' 4)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ט
כ-448/27 05/01/1965 חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשכ"ה
כ-448/28 05/01/1965 חוק מס שבח מקרקעין (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט תשכ"ה
כ-438/38 29/05/1950 חוק לתיקון פקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון תש"י
כ-438/40 07/06/1950 חוק לתיקון פקודת המסחר עם האויב  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ב בסיון תש"י
כ-438/41 29/05/1950 חוק מלווה "לצים"  חברת השיט הישראלית בע"מ (ערבות)  תש"י-1050  נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון תש"י
כ-438/42 13/05/1950 חוק המועצה המשפטית (הוראת שעה)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בסיון תש"י
כ-438/43 26/06/1950 חוק לתיקון פקודת מס רווחי חברות  תש"י-1950  נתקבל בכנסת י"א בתמוז תש"י
כ-438/44 26/06/1950 חוק מס קליטה (תיקון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בתמוז תש"י
כ-454/66 20/12/1971 חוק לתיקון פקודת המשטרה  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ב
כ-454/67 20/12/1971 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום ב' בטבת תשל"ב
כ-454/68 28/12/1971 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י' בטבת תשל"ב
כ-454/69 29/12/1971 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון)  תשל"ב-1971 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת תשל"ב
כ-454/70 04/01/1972 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 9)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת תשל"ב
כ-456/34 31/05/1959 חוק התקציב לשנת 1959/60  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ג אייר תשי"ט
כ-456/35 19/02/1960 חוק התקציב לשנת 1959/60  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום כ"א בשבט תש"ך
כ-456/36 29/05/1961 חוק התקציב לשנת 1961/562  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"ד בסיון תשכ"א
כ-456/37 11/09/1962 חוק התקציב לשנת 1962/63  תשכ"ב-1962  נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תשכ"ג
כ-461/4 02/02/1982 חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט התשמ"ב
כ-461/5 10/02/1982 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס' 5)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשמ"ב
כ-461/6 10/02/1982 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ז בשבט התשמ"ב
כ-461/7 24/02/1982 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 15)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום א' באדר התשמ"ב
כ-461/8 03/03/1982 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 44)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשמ"ב
כ-459/2 27/03/1985 חוק יסודות התקציב  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשמ"ה
כ-459/3 15/10/1985  תיקון טעות בחוק היטל על רכוש (הוראת שעה)  התשמ"ה-1985  נתקבל בכנסת ביום ל' בתשרי התשמ"ה
כ-459/4 16/10/1985  תיקון טעות בחוק בתי המשפט (תיקון)  התשמ"ה-1985  נתקבל בכנסת ביום א' בחשון התשמ"ו
כ-459/5 30/10/1985 חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון התשמ"ו
כ-459/6 24/12/1985 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשמ"ו
כ-459/7 23/12/1985 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 50)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
כ-466/47 11/06/1979 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 12)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תשל"ט
כ-466/48 18/06/1979 חוק מילווה המדינה  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיון תשל"ט
כ-466/49 26/06/1979 חוק רציפות הדין בהצעות חוק (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' בתמוז תשל"ט
כ-466/50 03/07/1979 חוק האזנת סתר  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשל"ט
כ-448/29 11/01/1965 חוק הפיקוח על מעונות  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשכ"ה
כ-448/30 11/01/1965 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בשבט תשכ"ח
כ-438/45 26/06/1950 חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בתמוז תש"י
כ-460/20 19/11/1990 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (תיקון מס' 5)  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשנ"א
כ-438/46 27/06/1950 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז תש"י
כ-437/31 06/06/1949 חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט' בסיון תש"ט
כ-437/32 07/06/1949  חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (עבירות תנועה – דין חיילים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י' בסיון תש"ט
כ-437/33 13/06/1949 חוק שטרי מקרקעים  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-437/34 13/06/1949  חוק שטרי בנק  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בניסן תש"ט
כ-437/35 13/06/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תיקון נזקי מלחמה בבתים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בניסן תש"ט
כ-437/36 13/06/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (חוקת השיפוט תש"ח)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-456/42 16/05/1971 חוק התקציב לשנת 1971/72  תשל"א-1971  נתקבל בכנסת ביום כ"א באייר תשל"א
כ-456/43 25/08/1974 חוק התקציב לשנת הכספים 1974  תשל"ד-1974 נתקבל בכנסת ביום ז' באלול תשל"ד
כ-461/23 17/11/1982 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעברות שבוצעו בלבנון על ידי מבקרים בישראל)  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשמ"ג
כ-461/24 29/11/1982 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 4)  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ג בכסלו התשמ"ג
כ-461/25 29/11/1982 חוק החוזים האחידים  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ג בכסלו התשמ"ג
כ-438/24 28/03/1950 חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1949/50  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תש"י
כ-438/25 28/03/1950 חוק התקציב (אפריל-יוני 1950)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תש"י
כ-438/26 29/03/1950 חוק לתיקון תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תש"י
כ-438/27 29/03/1950 חוק לימוד חובה (תיקון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תש"י
כ-438/28 29/03/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (עבירות תנועה – דין חיילים) (מס' 2)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תש"י
כ-438/29 29/03/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון) (מס' 2)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תש"י
כ-438/30 29/03/1950 חוק לעידוד השקעות הון  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תש"י
כ-461/26 01/12/1982 חוק היטל על הזמנות יתר בהנפקת מניות  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בכסלו התשמ"ג
כ-461/27 01/01/1982  תיקון טעויות דפוס בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]  התשמ"ב-1982
כ-461/28 14/12/1982 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד-7.5% מינימום)  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בכסלו התשמ"ג
כ-459/8 23/12/1985 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 59)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
כ-466/54 17/07/1979 חוק מילווה מלחמה ומימון רכש (תיקון מס' 5)  תשל"ט-1979  נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ט
כ-466/55 17/07/1979 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ט
כ-466/56 23/07/1979 חוק שירות לאומי (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ח תמוז תשל"ט
כ-466/57 24/07/1979 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 11)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ט
כ-466/58 24/07/1979 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז תשל"ט
כ-438/48 04/07/1950 חוק המעבר (הוראת שעה)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז תש"י
כ-438/50 11/07/1950 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז תש"י
כ-438/53 12/07/1950 חוק מגן דוד אדום  תש"י-1950  בתיק חוק מגן דוד אדום  תש"י. חתום בידי נשיא המדינה חיים ויצמן  ראש הממשלה דוד בן גוריון ושר הבריאות חיים משה שפירא. נתקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז תש"י
כ-438/54 17/07/1950 חוק הנכים (תגמולים  ושיקום) (תיקון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום ג' באב תש"י
כ-438/55 29/06/1950 חוק התקציב לשנת 1950/51  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז תש"י
כ-437/37 13/06/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (נכסי נפקדים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-437/38 13/06/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תפיסת נכסים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-437/39 13/06/1949 חוק לתיקון פקודת הספירטים הממותלים  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-437/40 13/06/1949 חוק המלוות על יבול ההדרים (ערבות)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-437/41 27/06/1949 חוק הגנת החייל (דירה)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תש"ט
כ-437/42 22/06/1949 חוק להארכת תוקף של תקנת שעת חירום (סמכויות עיריות תל-אביב יפו) (מס' 2)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון תש"ט
כ-437/47 27/07/1949 חוק המילוות לפרדסנים  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום א' מנ"א תש"ט
כ-437/48 27/07/1949 חוק לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום א' מנחם אב תש"ט
כ-437/49 27/07/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון) (מס' 2)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום א' במנחם אב תש"ט
כ-437/50 27/07/1949 חוק לתיקון פקודת העיריות  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום א' במנחם אב תש"ט
כ-437/51 01/08/1949 חוק כלי היריה  תש"ט-1950  נתקבל בכנסת ביום ו' במנחם אב תש"ט
כ-461/29 20/12/1982 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1982  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התשמ"ג
כ-461/30 28/12/1982 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 20)  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשמ"ג
כ-461/31 25/01/1983 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 4)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"א בשבט התשמ"ג
כ-461/32 22/02/1983 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 16)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' באדר התשמ"ג
כ-461/33 22/02/1983 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' באדר התשמ"ג
כ-461/37 15/03/1983 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 11)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ג
כ-461/38 21/03/1983 חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ג
כ-461/39 21/03/1983 חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 2)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ג
כ-461/40 22/03/1983 חוק העונשין (תיקון מס' 17)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ג
כ-461/41 22/03/1983 חוק האפוטרופוס הכללי (תיקון)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ג
כ-459/9 23/12/1985 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
כ-459/10 31/12/1985 חוק עיגול סכומים  התשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת התשמ"ו
כ-459/11 24/03/1986 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 27)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשמ"ו
כ-459/12 08/04/1986 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' התשמ"ו
כ-459/13 16/04/1986 חוק הסדרים לשעת חרום במשק המדינה (תיקון מס' 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן התשמ"ו
כ-459/14 27/05/1986 חוק זכיון ים המלח (תיקון מס' 2)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ח באייר התשמ"ו
כ-459/15 27/05/1986 חוק החברות המשלתיות (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ח באייר התשמ"ו
כ-459/16 27/05/1986 חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק) (תיקון מס' 4)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ח באייר התשמ"ו
כ-459/17 09/06/1986 חוק יציבות מחירים במצרכים ובשרותים (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ב' בסיון התשמ"ו
כ-466/59 25/07/1979 חוק הנאמנות  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' באב תשל"ט
כ-466/60 30/07/1979 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 6)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ט
כ-466/61 30/07/1979 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ט
כ-466/62 30/07/1979 חוק הצלילה הספורטיבית  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ו' באב תשל"ט
כ-466/63 01/08/1979 חוק הנוטריונים (תיקון מס' 2)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-466/64 01/08/1979 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 35)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-466/65 01/08/1979 חוק מס מעסיקים (החזר מס בשל יצוא) (הוראת שעה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-466/51 10/07/1979 חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראות שעה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז תשל"ט
כ-466/52 11/07/1979 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז תשל"ט
כ-466/53 17/07/1979 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 21)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשל"ט
כ-438/59 25/07/1950 חוק לתיקון פקודת הפיצויים (הגנה)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א באב תש"י
כ-438/60 25/07/1950 חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"א באב תש"י
כ-438/61 26/07/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון) (מס' 3)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ב באב תש"י
כ-461/42 01/03/1983 חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשמ"ג
כ-461/43 23/03/1983 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 6)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשמ"ג
כ-461/44 23/03/1983 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 56)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן התשמ"ג
כ-459/53 31/03/1987 חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 73)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-459/54 30/03/1987 חוק שכר מינימום  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשמ"ז
כ-459/55 31/03/1987 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 7)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-459/56 30/03/1987 חוק שכר מינימום  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשמ"ז
כ-459/57 23/03/1987 חוק רכישת מפעלים בידי עובדים (במקרים מיוחדים)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשמ"ז
כ-459/58 25/03/1987 חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר התשמ"ז
כ-454/45 16/05/1973 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 11)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ד באייר תשל"ג
כ-454/46 21/05/1973 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר תשל"ג
כ-454/47 30/05/1973 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 9)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באייר תשל"ג
כ-454/48 13/06/1973 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום י"ג בסיון תשל"ג
כ-454/49 20/06/1973 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ' בסיון תשל"ג
כ-454/50 27/06/1973 חוק נכסי נפקדים (פיצויים)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשל"ג
כ-454/51 27/06/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6)  תשל"ג-1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בסיון תשל"ג
כ-454/52 27/06/1973 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 3)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 2)  תשל"ג  1973 נתקבל בכנסת ביום כ"ז סיון תשל"ג
כ-461/2 12/01/1982 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 14)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשמ"ב
כ-461/3 26/01/1982 חוק חסינות וזכויות (הכח הרב לאומי)  התשנ"ב-1982 נתקבל בכנסת ביום ב' בשבט התשמ"ב
כ-458/54 30/12/1987 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 25)  התשמ"ח-1987 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשמ"ח
כ-458/56 29/06/1987 חוק שירות בטחון (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ז
כ-466/66 01/08/1979 חוק רשות השידור (הוראת שעה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-466/67 01/08/1979 חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 9)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-466/68 01/08/1979 חוק פטור ממסים (הסכם להקמת שדות תעופה בנגב)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-438/62 26/07/1950 חוק נכסי גרמנים  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ב מנחם אב תש"י
כ-438/63 31/07/1950 חוק רשות פיתוח (העברת נכסים)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ז באב תש"י
כ-438/64 31/07/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אזורי בטחון)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ז במנחם אב תש"י
כ-439/31 26/08/1952 חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)  תשי"ב-1952  נתקבל בכנסת ביום שלישי  ה' באלול תשי"ב
כ-444/33 22/06/1959 חוק השופטים (תיקון)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בסיון תש"ט
כ-460/30 18/03/1991 חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) (תיקון מס' 3)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א
כ-461/48 22/03/1983  חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ג
כ-461/49 22/03/1983 חוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות (תיקון מס' 7)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן התשמ"ג
כ-461/50 16/05/1983 חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון מס' 14)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום ד' בסיון התשמ"ג
כ-461/51 01/06/1983 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים של רופאים בשרותי הבריאות)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום כ' בניסן התשמ"ג
כ-461/52 21/06/1983 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 8)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג
כ-459/59 10/03/1987  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 16)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ט' באדר התשמ"ז
כ-459/60 23/03/1987 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 15)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשמ"ז
כ-459/61 18/03/1987 חוק היטל על נסיעה לחו"ל (תיקון מס' 3)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר התשמ"ז
כ-459/68 22/06/1987 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשמ"ז
כ-459/69 22/06/1987 חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשמ"ז
כ-459/70 29/06/1987 חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשמ"ז
כ-460/1 22/06/1987 חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיון התשמ"ז
כ-466/69 01/08/1979 חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשל"ט
כ-437/52 10/08/1949 חוק העלאת עצמותיו של הרצל  תש"ט-1949  בתיק חוק העלאת עצמותיו של הרצל חתום בידי ראש הממשלה דוד בן גוריון ויו"ר הכנסת יוסף שפרינצק.
כ-444/48 29/07/1959 חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 2)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז תשי"ט
כ-460/27 25/02/1991 חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה)  התשנ"א-1991  נתקבל בכנסת ביום י"א באדר התשנ"א
כ-448/31 11/01/1965 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בשבט תשכ"ה
כ-448/32 11/01/1965 חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ח' בשבט תשכ"ה
כ-438/66 01/08/1950 חוק גיל הנישואין  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ח מנחם אב תש"י
כ-438/67 02/08/1950 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (עבירות תנועה – דין חיילים) (מס' 3)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום י"ט באב תש"י
כ-438/68 09/08/1950 חוק לתיקון פקודת הירושה  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ו באב תש"י
כ-460/31 18/03/1991 חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 8)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א
כ-460/32 18/03/1991 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 44)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א
כ-460/33 19/03/1991 חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-460/34 19/03/1991 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ד' בניסן התשנ"א
כ-460/35 21/03/1991 חוק הסדרים במשק המדינה (יצירת תנאים לצמיחה ולקליטת העליה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן התשנ"א
כ-460/36 21/03/1991 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן התשנ"א
כ-460/37 20/03/1991 חוק מס הכנסה (דחיית תשלומים) (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן התשנ"א
כ-448/33 11/01/1965 חוק הזרעים (תיקון)  תשכ"ה-1965 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשכ"ה
כ-460/38 20/05/1991 חוק הצהרות מוות (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון התשנ"א
כ-461/53 21/06/1983 חוק המוזיאונים  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג
כ-461/54 21/06/1983 חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשמ"ג
כ-461/55 28/06/1983 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שיפוט בעברות שבוצעו בלבנון על ידי מבקרים מישראל) (תיקון מס' 2)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשמ"ג
כ-461/56 28/06/1983 חוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה)  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשמ"ג
כ-461/57 04/07/1983 חוק היטל קניית מטבע חוץ  התשמ"ג-1983 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשמ"ג
כ-461/61 14/02/1984 חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 59)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' התשמ"ד
כ-461/62 14/02/1984 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראות שעה)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א התשמ"ד
כ-461/63 14/02/1984 חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר א' התשמ"ד
כ-460/2 30/06/1987 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 4)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
כ-460/3 30/06/1987 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשמ"ז
כ-460/4 30/06/1987 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תשמ"ז
כ-445/21 08/08/1960 חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה) (הוראות שונות)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב תש"ך
כ-445/22 08/08/1960 חוק מקדמה למסי רכוש ולארנונה לפיצוי נזקי מלחמה  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב תש"ך
כ-445/23 08/08/1960 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון)  תש"ך-1960 נתקבל בכנסת ביום ט"ו באב תש"ך
כ-445/36 27/12/1960 חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק)  תשכ"א-1960 נתקבל בכנסת ביום ח' בטבת תשכ"א
כ-445/37 28/12/1960 חוק לתיקון פקודת הפרשנות  תשכ"א-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשכ"א
כ-445/38 28/12/1960 חוק לתיקון פקודת המשטרה  תשכ"א-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשכ"א
כ-445/39 28/12/1960 חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון)  תשכ"א-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשכ"א
כ-445/40 28/12/1960 חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון)  תשכ"א-1960 נתקבל בכנסת ביום ט' בטבת תשכ"א
כ-444/45 22/07/1959 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז תשי"ט
כ-460/39 21/05/1991 חוק  לימוד חובה (תיקון מס' 18)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ח' בסיון התשנ"א
כ-460/40 28/05/1991 חוק  חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 10)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בסיון התשנ"א
כ-460/41 28/05/1991 חוק לעידוד המגזר היצרני (קליטת עובדים) (הוראת שעה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בסיון התשנ"א
כ-437/65 25/08/1949 חוק לתיקון פקודת מס הבולים  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום ל' במנחם אב תש"ט – 25 באוגוסט 1949
כ-437/66 25/08/1949 חוק מס שבח מקרקעים  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ל' במנחם אב תש"ט – 25 באוגוסט 1949
כ-437/68 29/08/1949 חוק מס קליטה  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ד' באלול תש"ט – 29 באוגוסט 1949
כ-437/69 31/08/1949 חוק התקציב לשנת 1949/50  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום ו' באלול תש"ט – 31 באוגוסט 1949
כ-437/70 06/09/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (מניעת שריפות בשדות)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תש"ט
כ-437/71 06/09/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (בתי חולים) (מס' 2)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תש"ט – 6 בספטמבר 1949
כ-437/73 06/09/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון) (מס' 2)  תש"ט-1949  נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תש"י – 6 בספטמבר 1949
כ-437/74 06/09/1949 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תפיסת נכסים) (מס' 3)  תש"ט-1949 נתקבל בכנסת ביום י"ב באלול תש"ט – 6 בספטמבר 1949
כ-438/75 10/08/1950 חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים)  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/76 10/08/1950 חוק להגנת הצומח (נזקי עזים)  תש"י-1950 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/77 10/08/1950 חוק לתיקון פקודת הרועים (מתן רשיונות)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/78 10/08/1950 חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי-חיים  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-438/79 10/08/1950 חוק לימוד חובה (תיקון) (מס' 2)  תש"י-1950  נתקבל בכנסת ביום כ"ז באב תש"י
כ-458/31 23/07/1991 חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 13)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-458/33 23/07/1991 חוק בעלי תפקידים שיפוטיים (תקופת כהונה)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באב התשנ"א
כ-466/5 06/11/1978 חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ו' בחשון תשל"ט
כ-466/6 06/11/1978 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 10)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ו' בחשון תשל"ט
כ-466/7 14/11/1978 חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומי והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (תיקון)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום י"ד בחשון תשל"ט
כ-466/8 15/11/1978 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה) (תיקון)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון תשל"ט
כ-461/69 06/03/1984 תיקון טעות לחוק החוזים האחידים  התשמ"ג-1982 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר ב' התשמ"ד
כ-468/10 27/01/1976 חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מס' 2)  תשל"ו-1976 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בשבט תשל"ו
כ-462/6 27/03/1984 חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 3)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התשמ"ד
כ-462/7 01/03/1984 חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק) (תיקון מס' 2)  התשמ"ד-1984 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ד
כ-459/20 25/06/1986 תיקון טעות בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 61)  התשמ"ו-1986  נתקבל בכנסת ביום י"ח בסיון התשמ"ו
כ-459/21 25/06/1986 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 24)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ח בסיון התשמ"ו
כ-459/22 30/06/1986 חוק הנגב  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיון התשמ"ו
כ-466/9 01/11/1978 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 4)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בחשון תשל"ט
כ-466/10 21/11/1978 חוק המקרקעין (תיקון מס' 7)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"א בחשון תשל"ט
כ-466/11 22/11/1978 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 19)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בחשון תשל"ט
כ-466/12 05/12/1978 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו תשל"ט
כ-466/13 06/12/1978 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (החזקת תעודת זהות והצגתם)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום ו' בכסלו תשל"ט
כ-444/5 31/12/1958 חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תשי"ט-1958 נתקבל בכנסת ביום כ' בטבת תשי"ט
כ-457/7 23/12/1985  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58)  תשמ"ו-1985 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ו
כ-457/8 24/03/1986 חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 6)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשמ"ו
כ-459/27 21/07/1986 חוק הסדרים לשעת חרום במשק המדינה (תיקון מס' 7)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשמ"ו
כ-459/28 22/07/1986 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 19)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התשמ"ו
כ-459/29 22/07/1986 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 19)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התשמ"ו
כ-459/30 29/07/1986 חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 8)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-459/31 29/07/1986 חוק הבזק (תיקון מס' 4)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-459/32 22/07/1986 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 63)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התשמ"ו
כ-459/33 29/07/1986 חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-466/14 20/12/1978 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 20)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשל"ט
כ-466/15 25/12/1978 חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3)' תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בכסלו תשל"ט
כ-466/16 25/12/1978 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1978  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ה כסלו תשל"ט
כ-466/17 26/12/1978 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 10)  תשל"ט-1978 נתקבל בכנסת ביום כ"ו בכסלו תשל"ט
כ-466/18 08/01/1979 חוק התקנים (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' טבת תשל"ט
כ-443/87 15/12/1958 חוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות)  תשי"ט-1958 נתקבל בכנסת ביום ד' בשבט תשי"ט
כ-444/10 14/01/1959 חוק איגרות מדינת ישראל (הוראות מיוחדות)  תשי"ט-1959 נתקבל בכנסת ביום ה' בשבט תשי"ט
כ-457/9 24/03/1986 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשמ"ו
כ-457/10 01/04/1986 חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (תיקון)  תשמ"ו- 1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
כ-457/11 01/04/1986 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  תשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
כ-466/19 08/01/1979 חוק המילוות (הוראות שונות) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' טבת תשל"ט
כ-466/20 09/01/1979 חוק העונשין (תיקון מס' 5)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום י' טבת תשל"ט
כ-466/21 22/01/1979 חוק עשיית עושר ולא במשפט  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג טבת תשל"ט
כ-466/22 22/01/1979 חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) (תיקון)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג טבת תשל"ט
כ-466/23 22/01/1979 חוק העונשין (תיקון מס' 6)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ג טבת תשל"ט
כ-457/12 01/04/1986 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 28)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו
כ-457/13 22/07/1986 חוק מס מקביל (תיקון מס' 7)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התשמ"ו
כ-457/14 29/07/1986 חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-459/34 05/08/1986 חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (מס' 2)  התשמ"ו-1986  נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
כ-459/35 05/08/1986 חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
כ-459/36 06/08/1986 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 69)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-457/15 21/07/1986 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 7)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשמ"ו
כ-457/16 29/07/1986 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון והארכת תוקף)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-457/17 29/07/1986 חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 8)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ו
כ-457/18 31/03/1987 חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-457/19 31/03/1987 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-457/20 31/03/1987 חוק יציבות המשק (הוראות שונות)  תשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-459/38 06/08/1986 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון מס' 6)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-459/39 06/08/1986 חוק הפיקוח על המצרכים ושירותים (תיקון מס' 5)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-459/40 05/08/1986 חוק בתי המשפט (תיקון מס' 3)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשמ"ו
כ-459/41 06/08/1986 חוק חיילים משוחררים (תיקון)  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-466/24 23/01/1979 חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 12)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום כ"ד טבת תשל"ט
כ-466/25 29/01/1979 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון) (מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום א' שבט תשל"ט
כ-466/26 06/02/1979 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 3)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ט
כ-466/27 06/02/1979 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה)  תשל"ט-1979 נתקבל בכנסת ביום ט' בשבט תשל"ט
כ-457/21 31/03/1987 חוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה) (תיקון מס' 3 והארכת תוקף)  תשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-457/22 31/03/1987 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-457/23 31/03/1987 חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן התשמ"ז
כ-457/24 01/04/1987 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 30)  תשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
כ-459/45 31/12/1986 חוק יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1986 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשמ"ז
כ-459/47 12/01/1987 חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שער נייד – 7.5% מינימום) (תיקון)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשמ"ז
כ-459/48 19/01/1987 חוק איגרות מדינת ישראל (הקלות במס לתושב ישראל)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת התשמ"ז
כ-459/49 19/01/1987 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 5)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ח בטבת התשמ"ז
כ-459/37 06/08/1986 חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה  התשמ"ו-1986 נתקבל בכנסת ביום א' באב התשמ"ו
כ-457/25 01/04/1987 חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים (תיקון מס' 2)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
כ-457/26 01/04/1987 חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון)  תשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
כ-459/50 20/01/1987 חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 12)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ט בטבת התשמ"ז
כ-459/65 01/04/1987 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 31)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשמ"ז
כ-442/62 18/02/1957 חוק הסכמים קיבוציים  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' תשי"ז
כ-460/21 11/12/1990 חוק טיפול בחולי נפש  התשנ"א-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו התשנ"א
כ-442/63 25/02/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (הגבלת השימוש בכלי רכב)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' תשי"ז
כ-442/64 25/03/1957 חוק יהב המגן (תיקון והארכת תקופת ההיטל)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' תשי"ז
כ-442/65 26/03/1957 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ג באדר תשי"ז
כ-446/47 30/05/1962 חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באייר תשכ"ב
כ-446/48 11/06/1962 חוק המעבר (תיקון מס' 6)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ט' בניסן תשכ"ב
כ-442/68 28/03/1957 חוק מקדמת בטחון  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום כ"ח באדר ב' תשי"ז
כ-442/69 02/04/1957 חוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום א' בניסן תשי"ז
כ-442/70 08/04/1957 חוק הביטוח הלאומי (תיקון)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשי"ז
כ-442/71 09/04/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ז
כ-442/72 09/04/1957 חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה (הוראת שעה)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ז
כ-442/73 09/04/1957 חוק יהב המגן – תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ז
כ-442/74 09/04/1957 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשי"ז
כ-446/49 19/06/1962 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום י"ז בסיוון תשכ"ב
כ-446/50 25/06/1962 חוק התובלה האווירית  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיוון תשכ"ג
כ-446/51 25/06/1962 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בסיון תשכ"ב
כ-446/52 05/07/1962 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ג' בתמוז תשכ"ב
כ-459/51 11/02/1987 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשמ"ז
כ-459/52 23/02/1987 חוק הדרכונים (תיקון מס' 4)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשמ"ז
כ-458/1 20/02/1991 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 11)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' באדר התשנ"א
כ-458/2 20/02/1991 חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ו' באדר התשנ"א
כ-458/3 26/02/1991 חוק הדיינים (תיקון מס' 14)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-458/4 26/02/1991 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 75)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-458/5 26/02/1991 חוק העונשין (תיקון מס' 32)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-442/40 26/11/1956 חוק לתיקון פקודת המועצה המשפטית  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו תשי"ז
כ-443/39 10/02/1958 חוק אכיפת פסקי-חוץ  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ' בשבט תשי"ח
כ-443/40 12/02/1958 חוק יסוד: הכנסת  תשי"ח-1958  נתקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט תשי"ח
כ-446/53 10/07/1962 חוק הרשויות המקומיות (דיור)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ח' בתמוז תשכ"ב
כ-446/54 12/07/1962 חוק לתיקון פקודת בתי הדואר (מס' 3)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום י' בתמוז תשכ"ב
כ-446/55 23/07/1962 חוק איסור גידול חזיר  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשכ"ב
כ-446/56 23/07/1962 חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשכ"ב
כ-446/57 30/07/1962 חוק המעבר (תיקון מס' 7)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז תשכ"ב
כ-446/58 07/07/1962 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' באב תשכ"ב
כ-446/59 07/08/1962 חוק הגנת הדייר (שכירות בדמי מפתח)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' באב תשכ"ב
כ-446/11 14/06/1961 חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשכ"א
כ-446/12 24/07/1961 חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראות שעה) (מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום י"א באב תשכ"א
כ-446/13 10/10/1961 חוק מילווה קליטה  תשכ"ב-1961 ; חוק מבקר המדינה (תיקון)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום ל' בתשרי תשכ"ב  נתקבל בכנסת ביום כ"ח בחשון תשכ"ב
כ-446/14 07/06/1961 חוק חמרי נפץ (תיקון)  תשכ"ב-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ח בחשון תשכ"ב
כ-446/38 02/04/1962 חוק לתיקון פקודת התעבורה  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר ב' תשכ"ב
כ-446/39 09/04/1962 חוק כלי היריה (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשכ"ב
כ-446/40 09/04/1962 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ה' בניסן תשכ"ב
כ-446/41 11/04/1962 חוק שמאי מקרקעין  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשכ"ב
כ-442/41 27/11/1956 חוק לתיקון פקודת הסמכויות בענין היבוא  היצוא והמכס (הגנה)  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו תשי"ז
כ-442/42 28/11/1956 חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה)  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בכסלו תשי"ז
כ-442/43 04/12/1956 חוק לתיקון תקנות המעמד האישי (סמכויות קונסולריות)  תשי"ז-1956 נתקבל בכנסת ביום ל' בכסלו תשי"ז
כ-442/54 08/01/1957 חוק הנפט (תיקון)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ו' בשבט תשי"ז
כ-442/55 08/01/1957 חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (סיכומי טענות)  תשי"ז-1957 נתקבל בכנסת ביום ו' בשבט תשי"ז
כ-446/42 11/04/1962 חוק הארכת מועדים (תשלומים באמצעות הדואר)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשכ"ב
כ-446/43 11/04/1962 חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשכ"ב
כ-446/44 11/04/1962 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשכ"ב
כ-446/45 11/04/1962 חוק רשות חקלאית בפתח-תקווה (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ז' בניסן תשכ"ב
כ-446/46 14/05/1962 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום י' באייר תשכ"ב
כ-455/24 23/03/1972 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-455/25 23/03/1972 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 8)  תשל"ב-1972 נתקבל בכנסת ביום ח' בניסן תשל"ב
כ-443/41 12/02/1958 חוק הבחירות לכנסת (תיקון)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט תשי"ח
כ-443/43 03/03/1958 חוק האזרחות (תיקון)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י"א באדר תשי"ח
כ-446/60 08/08/1962 חוק חסכון חובה  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשכ"ג
כ-446/61 08/08/1962 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשכ"ב
כ-446/62 08/08/1962 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 2)  תשכ"ב-1962 נתקבל בכנסת ביום ח' באב תשכ"ב
כ-446/63 17/12/1962 חוק הבטיחות במקומות ציבוריים  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ' בכסלו תשכ"ג
כ-446/64 24/12/1962 חוק לתיקון פקודת בתי חרושת  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשכ"ג
כ-446/65 24/12/1962 חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשכ"ג
כ-446/66 24/12/1962 חוק לתיקון פקודת בזיון בית המשפט (מס' 2)  תשכ"ג-1962 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו תשכ"ג
כ-458/6 26/02/1991 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 5)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר התשנ"א
כ-458/7 12/03/1991 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר התשנ"א
כ-458/8 18/03/1991 חוק איסור הונאה בשרות (תיקון)  התשנ"א-1991 נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן התשנ"א
כ-459/62 03/03/1987 חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ב' באדר התשמ"ז
כ-459/63 17/03/1987 חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשמ"ז
כ-459/64 09/03/1987 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 65)  התשמ"ז-1987 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר התשמ"ז
כ-443/45 11/03/1958 חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (הפעלת רכב מנועי בבנזין)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר תשי"ח
כ-443/46 12/03/1958 חוק יום העצמאות (תיקון מס' 5)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ' באדר תשי"ח
כ-443/47 18/03/1958 חוק אכסון במלון (הוראת שעה)  תשי"ח-1958 נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשי"ח
כ-447/43 12/11/1963 חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח – הוצאה שלישית)  תשכ"ד-1963 נתקבל בכנסת ביום כ"ה בחשון תשכ"ד
כ-445/89 13/06/1961 חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 2)  תשכ"א-1961 נתקבל בכנסת ביום כ"ט בסיון תשכ"א
כ-691/4 17/12/1984 הכנסת האחת-עשרה – ועדת עליה וקליטה בנושא קלטה 2913/א בתיק מספר פרוטוקולים של ועדת העליה והקליטה בכנסת בין השנים 1984-1988  ובנוסף להם הודעות לעיתונות ומכתבים שונים העוסקים בנושאי קליטת עולים  אבטלה  בעיות דיור  עולים בודדים  משכנתאות  עולים קשישים  התייחסות הצבא לעולים חדשים  ירידה מהארץ  פנסיה  עליות מאתיופיה  דרום אפריקה ודרום אמריקה וכד'. בתיק גם מכתבי פניות אישיים של עולים ואלו הושחרו עקב הגנה על הפרטיות.  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2058
כ-691/5 31/12/1984 הכנסת האחת-עשרה – עליה וקליטה 2913 ב' בתיק מספר פרוטוקולים של ועדת העלייה והקליטה בכנסת בין השנים 1984-1988  ובנוסף להם הודעות לעיתונות ומכתבים שונים העוסקים בנושאי קליטת עולים  אבטלה  בעיות דיור  שכר דירה במרכזי הקליטה  קליטת רופאים  הנחל הלשון הברית  עליה מברית המועצות וציונות. בתיק גם נתונים אישיים של עולים ואלו הושחרו עקב הגנה על הפרטיות.  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2057
כ-691/6 02/01/1985 הכנסת האחת-עשרה – יהודי אתיופיה 2913 ג' פרוטוקולים של ועדת העלייה וקליטה  בעיות קליטה  דיור קבע  מצב כללי של העולים  הזמנה לבר מצווה מרוכזת של תלמידי עולי אתיופיה  בעיית יהדות של יהודי אתיופיה ועוד
כ-774/13 01/08/1994 ח"כ שאול יהלום – צה"ל קטעי עיתונות בנושאים הקשורים לצה"ל: גילויי גזענות כלפי חיילים אתיופיים  הנח"ל החרדי והתעללות בעצירים בכלא 4  מכתב פרטי מחברת מפד"ל לח"כ שאול יהלום המתלונן על כתבות ותמונות זימה בעיתון "במחנה" בצירוף הקטעים הרלוונטיים מהעיתון.
כ-1468/14 04/10/1999 מצב הבניה בפורידיס ובג'סר א-זרקא ועדת הפנים איכות וסביבה בכנסת בנושאים:  מצב הבנייה בפרדיס וג'יסר אל זרקא שבית ראשי רשויות דרוזיות וצרקסיות
כ-897/7 13/08/1997 ועדת הכלכלה – התקשורת ברשות הפלסטינית – ההחלטה לשבש את שידוריה פרוטוקול מתוך הכנסת ה-14 בדבר שיבוש השידורים בתקשורת הפלסטינית נושא ההסתה בתקשורת הפלסטינית שמוש בילדים נגד הכיבוש ועוד בתיק גם קטעי עיתונות
כ-741/8 17/07/1950 הכנסת הראשונה – פניות ציבור – ספר הכנסת של אשר צידון 2271 התכתבות בנוגע לרכישת הספר "הכנסת"
כ-610/9 16/06/1990 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 12) – פניות ציבור – עצומות – חוקה לישראל מכתבי ילדים אל יו"ר הכנסת ובהם תגובותיהם לאירוע הפתיחה החגיגי של הכנסת ה- 12  עצומה נגד כפייה דתית  עצומה למען שינוי שיטת הבחירות בישראל. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2061).
כ-592/21 01/10/1961 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 5) – פניות ציבור – מיעוטים אישור מעבר לעיר העתיקה בחג המולד  בקשה לעבור לירדן
כ-595/10 01/12/1969 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 7) – פניות ציבור – עניני פנים אוסף מסמכים של לשכת יושב ראש הכנסת בנושא פניות ציבור – ענייני פנים הכוללים: תלונות של אזרחים  בעיות דיור   שימור מבנה שטרן בממילא  יהודים משיחים  עידוד השכלה בעדה הדרוזית ועוד
ג-6177/58 07/07/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – טירה מסמכים ממשרד העבודה והרווחה ובהם סקירה ומפקד של הכפר טירה במשולש  תלונות התושבים על מחסור בעבודה ועל הוועד המקומי.
גל-49446/10 01/07/2003 מדיני התכתבות  פרסומים  וכו' בנושאים מדיניים שונים כולל: מבזקים יומיים של משרד החוץ  סקירה השוואתית של משרד המשפטים "שחרור מוקדם של אסירים בטחוניים בתהליך השלום"  היישוב היהודי בחברון  טרור  גדר ההפרדה  ועוד
גל-49434/4 06/08/2003 פניות ציבור פניות של הציבור לשר ותשובותיו בנושאים שונים כגון: שחרור אסירים בטחוניים  בעיות אישיות בנושאים שונים  קטעי עתונות הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-50835/1 01/01/1993 ביקור בגוש קטיף – אורה נמיר (תצלומים)
מ-4920/1 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות מגוון תיקים מכל הסניפים של הבנק בפלשתינה. התיקים מפרטים מקרים אישיים של הלוואות  איסוף יומי של כספים  קבלות  והעסקתם של אנשים פרטיים בסנפי הבנקים. רוב התיקים כתובים בערבית. במכל יומן רישום של הבנק.(בנק בפשיטת רגל)
מ-5178/1 01/10/1920 Ottoman agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העות'מני בפירוק
מ-5178/2 01/05/1922 Ottoman Agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק
מ-5178/3 01/07/1928 Ottman agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק
מ-5178/4 01/04/1921 Ottoman Agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק
מ-5178/5 01/05/1928 Ottoman Agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – פירוק סניף בנצרת
מ-5178/6 01/03/1925 Ottoman Agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – חכירת קרקע
מ-5178/7 01/04/1922 Ottoman agricultural bank in liquidation – Jerusalem הבנק החקלאי העותמני בפירוק – טפסי קבלת כספים
מ-5178/8 01/06/1922 ottoman agricultural bank in liquidation – Jerusalem הבנק החקלאי העותמני בפירוק – טפסי קבלת כספים
מ-5178/9 01/07/1921 Ottomamagricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – הפקדות לזכות הבנק בסניף בנק אפק בטבריה
מ-5178/10 01/07/1921 Ottoman Agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – הפקדות לזכות הבנק בסניפי בנק אפ"ק בחברון
מ-5178/11 01/07/1921 Ottoman agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – דוחות יומיים על הפקדות כספי גביית חובות שהופקדו בבנק האנגלו-מצרי ביפו
מ-5178/12 01/09/1921 Ottoman agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק – דוחות יומיים על הפקדות כספי גביית חובות שהופקדו בבנק האנגלו-מצרי בירושלים
מ-5178/13 01/10/1921 Ottoman agricultural bank in liquidation – Acca הבנק החקלאי העותמני בפירוק – עכו – הלוואות
מ-5178/18 01/03/1934 Ottoman agricultural bank in liquidation הבנק החקלאי העותמני בפירוק
מ-5178/19 01/10/1931 Accounts חשבונות
מ-5178/20 01/09/1921 General expenses הוצאות כלליות – הבנק העותמני החקלאי בפירוק
מ-5178/21 01/05/1921 Villages which have no debts to the bank כפרים שלא היה להם חוב לבנק החקלאי העותמני
מ-5178/22 01/11/1922 Ottoman agricultural bank in liquidation – Jerusalem – return of property הבנק החקלאי העותמני בפירוק – ירושלים – החזרות רכוש
מ-5178/23 01/07/1921 Ottoman agriculturl bank in liquidation – accounts הבנק החקלאי העותמני בפירוק – חשבונות
מ-5178/24 01/01/1926 Ottoman agricultural bank in liquidation – Jerusalem – petition הבנק החקלאי העותמני בפירוק – ירושלים – בקשות
מ-5178/25 01/09/1921 Daily reports דוחות יומיים – הבנק החקלאי העותמני בפירוק
מ-5183/1 01/01/1920 תיקי הלוואות – בנק עותומני לחקלאות
מ-4920/2 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות מגוון תיקים מכל הסניפים של הבנק בפלשתינה. התיקים מפרטים מקרים אישיים של הלוואות  איסוף יומי של כספים  קבלות  והעסקתם של אנשים פרטיים בסנפי הבנקים. רוב התיקים כתובים בערבית. במכל יומן רישום של הבנק.(בנק בפשיטת רגל)
מ-4920/3 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/4 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/5 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/6 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/7 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/8 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/9 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/10 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/11 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/12 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/13 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/14 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/15 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/16 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/17 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/18 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/19 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/20 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/21 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/22 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/23 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/24 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/25 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/26 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/27 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/28 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/29 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/30 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/31 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/32 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/33 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/34 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/35 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/36 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/37 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/38 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/39 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/40 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/41 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-4920/42 01/01/1921 Ottaman Agricultural Bank in Liquidation – הבנק העותמני לחקלאות
מ-2742/1 01/01/1944 סוכנות הדיג עקבה – ספינת הדיג "דורון" – נסיעות  אספקה  ציוד  אחזקה. כרך א'.
מ-2742/2 01/01/1944 סוכנות הדיג עקבה – ספינת הדיג "דורון" – נסיעות  אספקה  ציוד  אחזקה. כרך ב'.
מ-2742/3 01/01/1944 סוכנות הדיג עקבה – ספינת הדיג "דורון" – נסיעות  אספקה  ציוד  אחזקה. כרך ג'.
מ-2742/5 01/01/1936 Concessions and Contracts – Tiberias Lake Fisheries זיכיונות וחוזים – מדגות ים כנרת זכיונות דיג בים כנרת.
מ-2742/6 01/01/1938 שירות הדיג  חיפה – – Lake Tiberias סקר ביולוגי על ים כנרת  מפלס המים  זכיונות דיג וסכסוכים.
סל-5350/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 80  גוש 8542 חלקה 1 עד גוש 8544 חלקה 51
סל-5350/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 81 גוש 8636 חלקה 1 עד גוש 8644 חלקה 46
סל-5350/4 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 82  גוש  8645 חלקה 1 עד גוש 8651 חלקה 40
סל-5351/1 01/01/1900 סרט מס' 49/ב
סל-5351/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 82  גוש 8645 חלקה 1 עד גוש 8651 חלקה 40
סל-5351/3 01/01/1900 טול כרם – ספר מס' 83 גוש 8652 חלקה 1 עד גוש 8657 חלקה 70
סל-5352/1 01/01/1900 סרט מס' 50/ב
סל-5352/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 83  גוש 8652 חלקה 1 עד גוש 8657 חלקה 70
סל-5352/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 84  גוש 8658 חלקה 1 עד גוש 8662 חלקה 57
סל-5352/4 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 85  גוש 8663 חלקה 1 עד גוש 8666 חלקה 35
סל-5353/1 01/01/1900 סרט מס' 51/ב
סל-5353/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 85  גוש 8663 חלקה 1 עד גוש 8666 חלקה 35
סל-5353/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 86  גוש 8667 חלקה 1 עד גוש 8669 חלקה 87
סל-5354/1 01/01/1900 סרט מס' 52/ב
סל-5354/2 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 87  גוש 8670 חלקה 1 עד גוש 8672 חלקה 74
סל-5354/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 88  גוש 8673 חלקה 1 עד גוש 8674 חלקה 117
סל-5358/1 01/01/1900 סרט מס' ב/56
סל-5358/2 01/01/1900 ג'נין-המשך ספר מס' 1 גוש 2001 חלקה 1 עד גוש 20013 חלקה 9
סל-5358/3 01/01/1900 ג'נין-ספר מס' 2 גוש 20021 חלקה 1 עד גוש 20037 חלקה 13
סל-5358/4 01/01/1900 ג'נין-ספר מס' 3 גוש 20060 חלקה 1 עד גוש 20091 חלקה 5
סל-5362/1 01/01/1900 סרט מס' 60/ב
סל-5362/2 01/01/1900 קלקיליה-המשך ספר מס' 3 מגוש 7549 חלקה 1 עד גוש 7553 חלקה 103
סל-5360/1 01/01/1900 סרט מס' ב/58
סל-5360/2 01/01/1900 ג'נין-ספר מס' 5 מגוש 20375 חלקה 1 עד גוש 20389 חלקה 5
סל-5360/3 01/01/1900 קלקליה-ספר מס' 1 מגוש 7543 חלקה 1 גוש 7545 חלקה 99
סל-5362/3 01/01/1900 קלקיליה – ספר מס' 4 מגוש 7554 חלקה 1 עד גוש 7556 חלקה 70
סל-5363/1 01/01/1900 סרט מס' 61/ב
סל-5363/2 01/01/1900 קלקיליה-המשך ספר מס' 4 מגוש 7554 חלקה 1 עד גוש 7556 חלקה 70
סל-5363/3 01/01/1900 קלקיליה-ספר מס' 5 גוש 7557 חלקה 1 עד גוש 7561 חלקה 90
סל-5364/1 01/01/1900 ספר מס' 62/ב
סל-5364/2 01/01/1900 קלקיליה-המשך ספר מס' 5 גוש 7557 חלקה 1 עד גוש 7561 חלקה 90
סל-5364/3 01/01/1900 קלקיליה-ספר מס' 6 מגוש 7562 חלקה 1 עד גוש 7567 חלקה 25
סל-5364/4 01/01/1900 קלקיליה-ספר מס' 7 מגוש 7568 חלקה 1 עד גוש 7572 חלקה 142
סל-5365/1 01/01/1900 ספר מס' 63/ב
סל-5365/2 01/01/1900 קלקיליה-המשך ספר מס' 7 מגוש 7568 חלקה 1 עד גוש 7572 חלקה 142
סל-5365/3 01/01/1900 קלקיליה-ספר מס' 8 מגוש 7573 חלקה 1 עד גוש 7578 חלקה 61
סל-5367/1 01/01/1900 סרט מס' 65/ב
סל-5367/2 01/01/1900 קלקיליה-המשך ספר מס' 9 מגוש 7625 חלקה 1 עד גוש 7631 חלקה 132
סל-5367/3 01/01/1900 קלקיליה-ספר מס' 10 מגוש 7632 חלקה 1 עד גוש 7639 חלקה 41
סל-5337/1 01/01/1900 סרט מס' 35/ב
סל-5337/2 01/01/1900 טול – כרם-ספר מס' 57  מגוש 8280 חלקה 1 עד גוש 8284 חלקה 31
סל-5337/3 01/01/1900 טול – כרם-ספר מס' 58  גוש 8212 חלקה 1 עד גוש 8221 חלקה 2
סל-5337/4 01/01/1900 טול – כרם-ספר מס' 59  גוש 8385 חלקה 1 עד גוש 8396 חלקה 5
סל-5337/5 01/01/1900 טול – כרם-ספר מס' 60  גוש 8425 חלקה 1 עד גוש 8428 חלקה 16
סל-5338/1 01/01/1900 סרט מס' 36/ב
סל-5338/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 60  גוש 8425 חלקה 1 עד גוש 8428 חלקה 16
סל-5338/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 61  מגוש 8429 חלקה 1 עד גוש 8431 חלקה 46
סל-5338/4 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 62  גוש 8432 חלקה 1 עד גוש 8434 חלקה 103
סל-5339/1 01/01/1900 סרט מס' 37/ב
סל-5339/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 62  גוש 8432 חלקה 1 עד גוש 8434 חלקה 103
סל-5339/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 63  מגוש 8435 חלקה 1 עד גוש 8438 חלקה 126
סל-5341/1 01/01/1900 סרט מס' 39/ב
סל-5341/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 65  גוש 8450 חלקה 1 גוש 8452 חלקה 99
סל-5341/3 01/01/1900 טול – כרם-ספר מס' 66  גוש 8453 חלקה 1 עד גוש 8455 חלקה 78
סל-5341/4 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 67  גוש 8460 חלקה 1 עד גוש 8467 חלקה 46
סל-5343/1 01/01/1900 סרט מס' ב/41
סל-5343/2 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 69 גוש 8475 חלקה 1 עד גוש 8478 חלקה 72
סל-5343/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 70 גוש 8485 חלקה 1 עד גוש 8492 לקה 19
סל-5344/1 01/01/1900 סרט מס' 42/ב
סל-5344/2 01/01/1900 טול כרם – המשך ספר מס' 70 מגוש 8485 חלקה 1 עד גוש 8492 חלקה 19
סל-5344/3 01/01/1900 טול כרם – ספר מס' 71 מגוש 8493 חלקה 1 עד גוש 8498 חלקה 17
סל-5344/4 01/01/1900 טול כרם – ספר מס' 72 מגוש 8505 חלקה 1 עד גוש 8511 חלקה 42
סל-5346/1 01/01/1900 סרט מס' 44/ב
סל-5346/2 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 74 מגוש 8522 חלקה 1 עד גוש 8524 חלקה 68
סל-5346/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 75 מגוש 8525 חלקה 1 עד גוש 8528 חלקה 75
סל-5347/1 01/01/1900 סרט מס' 45/ב
סל-5347/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 75  גוש 8525 חלקה 1 עד גוש 8528 חלקה 75
סל-5347/3 01/01/1900 טול כרם – ספר מס' 76 מגוש 8529 חלקה 1 עד גוש 8531 חלקה 69
סל-5347/4 01/01/1900 טול כרם – ספר מס' 77 מגוש 8532 חלקה 1 עד גוש 8535 חלקה 103
סל-5348/1 01/01/1900 סרט מס' 46/ב
סל-5348/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 77  גוש 8532 חלקה 1 עד גוש 8535 חלקה 103
סל-5348/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 78  גוש 8536 חלקה 1 עד גוש 8538 חלקה 89
סל-5349/1 01/01/1900 סרט מס' 47/ב
סל-5349/2 01/01/1900 טול כרם-המשך ספר מס' 78  גוש 8536 חלקה 1 עד גוש 8538 חלקה 89
סל-5349/3 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 79 מגוש 8539 חלקה 1 עד גוש 8541 חלקה 57
סל-5349/4 01/01/1900 טול כרם-ספר מס' 80 מגוש 8542 חלקה 1 עד גוש 8544 חלקה 51
סל-5350/1 01/01/1900 סרט מס' 48/ב
סל-5250/3 01/01/1900 מפקדת כוחות צה"ל גדה מערבית קצין משפטים – טפסי רישום מתקופת המנדט
מ-5603/3 10/11/1932 נפה דרומית – פנקס עצורים  ליווי אסירים ספר רישום.
מ-5040/7 17/02/1948 Municipal Police – משטרה עירונית בתיק התכתבות בנושא הקמת משטרת כפרים באזור נפת בית שאן (ביסאן) – מחוז הגליל.
מ-4257/1 21/09/1932 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: בתיק יומן תחנת עפולה  מחוז נצרת.
מ-4257/15 12/11/1940 Operation Orders & Police Dispositions Regarding Disturbances בתיק הוראות מבצעיות והערכות משטרתית בנוגע להתפרעויות והפרות סדר.
מ-4258/9 09/04/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions בתיק יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4259/2 04/02/1936 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/3 16/01/1936 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/4 01/12/1946 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/5 02/01/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/7 15/03/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/18 01/01/1939 Minutes of Meetings of the Jewish Settlements Defense Committee Held at Police Headquarters בתיק פרוטוקולי הפגישות של הוועדה היהודית להסדרי הגנה שנערכו במטה המשטרה
מ-5152/3 03/01/1947 Affulah Police station – correspondings divisional בתיק מסמכים של תחנת עפולה – תכתובות עם משטרת מחוז נצרת
מ-2438/1 01/05/1940 תחנת משטרה mustashfa מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – תקיפה רחוב המלך ג'ורג' 22  ירושלים.  Feishal Aleazer Tougenbriech  Itsak salek Kahana פישל אלעזר טוגנבריך  יצחק סלק כהנא  גולדפיין. גרימת נזק לחנות בשר בשל מכירת בשר לא כשר.
מ-2438/2 26/01/1948 תחנת משטרה mustashfa מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – גניבה רוממה ירושלים  מאיר יוסף חפץ  אלכס בנדיך
מ-2438/3 22/08/1941 תחנת משטרה  mustashfa מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – גניבה זכרון משה ירושלים. שרה בן צבי  יהודה שמעונוביץ
מ-2438/4 01/01/1941 תחנת משטרה  mustashfa  מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – תקיפה  ירושלים. יצחק חמו  יצחק אינטרמכר  ברוך רוזנברג  שלום שוורץ  דדינאנה סימון  צבי בראנד  פרופ' הוגו ברגמן  ד"ר יהודה מגנס  ד"ר סלי הירש  ד"ר מיכאל סימון. תקיפת פעילי ארגון ברית שלום.
מ-2438/5 01/08/1943 תחנת משטרה Mustashfa מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – ירי בית וגן ירושלים. אירוע ירי של צעיר ערבי לעבר אוטובוס של חברת המקשר. דוד לוין  בכור שוויקי
מ-2438/8 01/12/1944 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה רחוב בזל ירושלים. דורה מוריץ  פרופ' שמעון ורחל בודנהיימר   שמואל אוסישקין. פריצה לבית.
מ-2438/9 01/09/1938 תחנת משטרה Mustashpha מחנה יהודה  ירושלים. תיק חקירה – גניבה המלך ג'ורג' ירושלים. אליהו יוסף מזרחי  אוטו צלקנר. גניבה מקפה אלנבי
מ-2438/10 01/06/1945 תחנת משטרה מחנה יהודה Mustashpha  ירושלים. תיק חקירה – קטטה מלכי ישראל ירושלים. תלונה של ערבי על תקיפה מצד קבוצת יהודים. דאוד אחמד עלי  עלי מוחמד בכר
מ-2438/11 01/12/1944 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה רח' אוסישקין ירושלים. שלומית אונא
מ-2438/12 01/12/1944 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה רח' אוסישקין ירושלים. שלומית אונא  ד"ר יוסף אונא. המשך מתיק מ-2438/11
מ-2438/13 13/12/1944 תחנת משטרה תיק חקירה – גניבה ופריצה שבת צדק  ירושלים. יוסף אבישי  שמואל אברהם רצאבי
מ-2439/2 20/02/1945 תחנת משטרה – ירושלים. תיק חקירה – גניבה רחוב תחכמוני ירושלים. גניבה שבוצעה בחנותו של מאיר חרל"פ  לימים נהרג במלחמת השחרור מהפגזה סמוך לחנות.
מ-2439/3 31/01/1945 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה שכונת זכרון אחים ירושלים. גניבה מביתם של יצחק ואמלי דילהרוזה.
מ-2439/4 29/03/1945 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה בן מיימון ירושלים. גניבה מביתו של מנחם סוסנוביק. נהרג במלחמת העצמאות https://bit.ly/2Q73S48
מ-2439/6 28/12/1945 תחנת משטרה מחנה יהודה ירושלים. תיק חקירה – הפגנה שכונת בית הכרם  ירושלים. עצורים בהפגנה נגד השלטון הבריטי. רות זגרנסקי  יונתן דג  דוד לוי  מנחם ורדי  אהרון רוזנסקי  יוסף פרדקין
מ-2454/6 07/12/1942 תחנת משטרה חיפה. תיק חקירה – שוד מזויין  רצח חיפה הדר הכרמל. תיק חקירה בנוגע לשוד בחנות תכשיטים  השודד  חייל בריטי  רצח את סרג'נט נדב וייזל ומשה מנדלסון. נדב וייזל: https://bit.ly/33LdeGK
מ-6001/1 01/01/1946 [VETTING -RECRUITE  RE-ENLISTMENT] – המתנה – לגיוס ולשחרור [משרות] רשימות ודיווחים אישיים  התכתבות בנוגע לקבלה לשירות והליכי קליטה של שוטרים חדשים וכן העברת שוטרים מתפקידם והפסקת שרותם במשטרה.
מ-6001/2 01/12/1946 ENLISTMENTS – J.S.P – גיוס רשימות ודיווחים אישיים  התכתבות בנוגע לקבלה לשירות והליכי קליטה של שוטרים חדשים לשרותם במשטרה.
מ-6001/3 01/08/1945 ESTABLISHMENT – J.S.P – הקמה  התקנה [של] מ.י.ע. רשימות  התכתבות ודיווחים בנוגע לקבלה לשירות ושמירה על מבנה והקיפי הכוחות והיחידות השונות מול התקן המקורי והצרכים המבצעיים של העבודה המבצעית. בקשות להגדלת התקנים  התמודדות עם תת תקינה ומילוי המצבה.
מ-6001/4 01/04/1947 ESTABLISHMENT J.S.P – LISTS – הקמה  התקנה [של] מ.י.ע.  – רשימות רשימות מצבה מול תקינה של פלוגות מס. 6 ו-7.
מ-6001/5 01/01/1946 FESTIVALS & OFFICIAL HOLIDAYS – חגים וחופשות רשמיות הודעות ועדכונים על מועדי החופשות והחגים השונים כפי שמגיעים לשוטרים לפי העדות והדתות השונות. תוכנית עבודה שמגובשה ופורסמה בעניין זה מראש עד ינואר 1949.
מ-6001/6 01/01/1947 [PRIVATE FIREARMS HELD IN JSP] – כלי נשק פרטיים [ לא ממשלתיים] בידי מ.י.ע. רשימות והתכתבות בנוגע לנשק פרטי או נשק שנרכש בידי המוסדות הלאומיים ונמצא בשימוש שוטרים כולל מקרים של אובדן  טיפול ושימוש הכלים אלו.
מ-6001/7 01/04/1946 INSPECTIONS – ביקורת  פיקוח רשימת דיווח על פעולות ביקורת ומעקב אחרי יחידות שונות במחוז. אופן ומועד ביצוע הבדיקות.
מ-6001/8 01/01/1946 ITEMS OF PROMULGATION JSP – ידיעות לתפוצה רשמית של מ.י.ע. הודעות רשמיות בעיקר אודות שינוי תפקידים ומשימות של שוטרים ומפקדים  העברה מתפקיד  קידום ועליה בדרגה.
מ-6001/9 01/01/1946 LEAVE – J.S.P – חופשות מ.י.ע. בקשות חופשה  אישורי חופשה  התכתבות ודיונים בדבר מתן חופשה או סירוב לבקשות של שוטרים לצאת לחופשה.
מ-6001/10 01/01/1946 MEDICAL TREATMENT – J.S.P – טיפול רפואי – מ.י.ע. התכתבות וטפסים בנוגע לשינוי במצב הרפואי  מתן טיפול לשוטרים בגין מחלה או פגיעה במהלך השירות.
מ-6001/11 01/02/1946 MISCELLANEOUS – שונות התכתבות הנחיות וטפסים כלליים ובעניינים שונים שקשורים בשירות השוטרים במ.י.ע.
מ-6001/12 01/12/1945 MILITARY – GENERAL (OUT OF BOUNDS AREA) – צבא כללי – (מחוץ לתחום השליטה הצבאית) הנחיות והתכתבות המתייחסת למקומות הבילוי והתנהלות שוטרים מחוץ לתחום וזמן והמקום של השירות במהלך השירות.
מ-6001/13 01/01/1946 ORDERS & ORGANIZATION – פקודות וארגון ענייני נוהל ומנהלות כלליים  פקודות קבע וענייני אחרים בהם: כנסי שוטרים; משרד ונהלים של התנהלות דיווח  דוורור וכדומה.
מ-6001/14 01/05/1946 ROUTINE ORDERS AND SUPERINTENDENT הוראות קבע ו[הוראות] המפקח הכללי העתקי הודעות הקבוע התקופתיות שהוציא המפקח הכללי של המשטרה ליחידות השונות תחת פיקודו. וכן פקודות כלליות שיצאו ממטה המשטרה בירושלים על ידי גורמים ארציים נוספים.
מ-6001/15 01/04/1946 PARADES & LECTURES – מצעדים והרצאות התכתבות והנחיות בנושא השתתפות במעמדות שונים של מצעדים ובין המיתר מצעד לכבוד המלך האנגלי.
מ-6001/16 01/01/1947 PROMOTIONS & REVERSION – קידום והורדה בדרגה המלצות וטיפל בקידום בדרגה על פעילות מבצעית מיוחדת או שגרתית של שוטרים במהלך השרות.
מ-6001/17 01/01/1946 RECORDS – J.S.P – רשומות – מ.י.ע. רשימות שוטרים ושיבוצים של שוטרים בתחנות והיחידות השונות של המחוז.
מ-6001/18 01/12/1945 RECORDS – ANNUAL REPORTS – רשומות דוחות שנתיים סיכומים שנתיים מ-1946 ו-1947 בנושא מצבה וכוח אדם במחוז ביחידות השונות ובכלל.
מ-6001/20 01/01/1946 NOMINAL ROLLS – רשימה נקובה רשימת מצבה של פלוגות 6 ו-7 במחוז. ללא תאריך.
מ-6001/21 01/02/1947 RESIGNATIONS AND DISCHARGES – התפטרויות ושחרורים [משירות] בקשות של שוטרים והפסקת השירות במשטרה  או הפניות של מפקדים לצורך זה. התכתבות  תשובות וטיפול בפניות אלו.
מ-6001/22 01/12/1945 RESIGNATIONS & DISCHARGES – SPECIAL POLICE – התפטרויות ושחרורים [משירות] של שוטרים מיוחדים בקשות של שוטרים והפסקת השירות במשטרה  או הפניות של מפקדים לצורך זה. התכתבות  תשובות וטיפול בפניות אלו.
מ-6001/23 01/12/1945 RETURNS – MONTHLY – דוחות חודשיים דוחות פלוגתיים ונקודתיים על פעילות מבצעית  אימונם  נשק וכוח אדם.
מ-6001/24 01/01/1946 STRENGTH WEEKLY – מצבה (שבועית) דוחות פלוגתיים ונקודתיים על איוש התקנים ביחידות השונות במחוז בצורה סדירה כל שבוע.
גל-44885/8 17/04/1952 הנהלת הרשות – תלונות נגד מחלקת העתיקות התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת אגף העתיקות ובהם תלונות של מנהלי האגף שמואל ייבין ואברהם בירן על גורמים שונים ושל גורמים שונים על פעילות האגף. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2043.
גל-44885/3 04/10/1964 הנהלת הרשות – מינהל התכנון – פרוטוקולים  ועדה גלילית לבנין ותכנון ערים בתיק פרוטוקולים של ועדה מקומית להנייה מחוז צפון החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2035
גל-44885/2 22/11/1948 הנהלת הרשות – מינהל התכנון – פרוטוקולים  ועדה גלילית לבנין ותכנון ערים בתיק פרוטוקולים של ועדה מחוזית לבניה ולתכנון ערים מחוז צפון
גל-44881/8 14/07/1971 הנהלת הרשות – חליפת מכתבים בדבר ידיעות על עתיקות פניות שונות של אזרחים  תלמידים וחוקרים מהארץ ומחוץ לארץ (לעיתים דרך המחלקה לקשרי תרבות ומדע של משרד החוץ) בנושאים ארכיאולגיים-סיוע בזיהוי עתיקות  חפירות ארכיאולוגיות  קבלת מידע על אתרים וממצאים ארכיאולוגיים  לימודי ארכיאולוגיה בארץ  שאלות מקצועיות של חוקרים ואישים מאוניברסיטאות ומוסדות חינוכיים שונים  בקשות לתצלומים ולפרסומי האגף  ארכיאולוגיה תת ימית ועוד.
גל-44878/1 31/08/1949 הנהלת הרשות – פרסומים מדעיים לעתונות חוץ וענינים כלליים סקירות ודוחו"ת על פעילות מחלקת העתיקות הישראלית עם תום המנדט הבריטי  ועל הנעשה בתחום הארכיאולוגיה בישראל (עלון חדשות ארכיאולוגיות בנושא חפירות ותגליות חדשות). פניות חוקרים ועורכים מחו"ל אל הנהלת מחלקת העתיקות לשם קבלת סיוע ומידע עבור פרסומים וכתבי עת ארכיאולוגיים (AJA)  העברת דוחו"ת על הפעילות הארכיאולוגית בישראל למחלקת ההסברה במשרד החוץ וכן פרסומים ועלונים עבור מרכזי תיירות בחו"ל  רשימת העתיקות במוזיאונים השונים בארץ  פרסומי מחלקת העתיקות. מצורפים לתיק קטעי עיתונות זרה וישראלית על חפירות וממצאים ארכיאולוגיים .
רש-1613/8 02/08/1995 המנכ"ל אמיר דרורי – מנהל מקרקעי ישראל התכתבות בין מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דורי ואנשיו למינהל מקרקעי ישראל וגורמים נוספים בנוגע ליחסים בין שני הגופים בהקשר של איתור ממצאים ארכיאולוגיים בשטחי המינהל המיועדים לבניה וחפירות הצלה.
רש-1615/11 29/07/1977 המנכ"ל אמיר דרורי – שיתוף פעולה עם משרד התיירות  קרן ירושלים  ארכיאולוגיה קלאסית  פיתוח מזרח ירושלים  בית הספרים הלאומי התכתבות של מנכ"ל רשות העתיקות אמיר דרורי ואנשי הרשות ואגף העתיקות שקדם לה עם משרד התיירות וגורים נוספים (קרן ירושלים  עיריית אשקלון מוזאון רוקפלר  הספריה הלאומית  "איקומוס" – ארגון בינלאומי העוסק בשימור אתרי מורשת עולמית) בנוגע לשיתוף פעולה בתחום פיתוח אתרים ארכיאולוגיים בישראל (בירושלים  באשקלון ובמקומות נוספים) כאתרי תיירות פנים וחוץ  עידוד המחקר הארכיאולוגי בארץ ועוד. בתיק פרסום מטעם עיריית אשקלון בנושא האתרים הארכיאולוגיים בעיר (עמודים 12 – 23).
גל-44874/9 14/01/1966 הנהלת הרשות – כתב העת "מוזיאום" התכתבות של הנהלת אגף העתיקות והמוזיאונים עם גורמים שונים בעניין כתב העת "מוזיאום" ועוד.
גל-44868/6 01/05/1962 הנהלת הרשות – כנס נאמנים תוכניות של כנסים ארכיאולוגיים של "נאמני העתיקות" ומכתבים ממוזמנים לכנסים וכאלה שרצו להשתתף בהם אל המחלקה לגבי הגעה או אי הגעה לכנסים. הושחרו שמות בשל צנעת הפרט בכמה מהמכתבים. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2035.
גל-44863/8 04/07/1989 יחידת דוברות – הודעות רשות העתיקות לעתונות הודעות לעיתונות מטעם דוברי רשות העתיקות (מוטי נייגר ולאחריו אסנת גואז)  קטעי עיתונות ותמלילי תוכניות רדיו בנוגע לחפירות ארכיאולוגיות  מאבק בשוד העתיקות ונושאים הוספים הקשורים לפעילות הרשות; טפסי בקשות ומכתבים מגורמי תקשורת אל הרשות בנוגע לשיתוףפעולה עם הרשות בהכנת כתבות בנושאים ארכיאולוגיים ועוד). הושחר שם אחד בשל צנעת הפרט בהעתק במכתב מעורך הדין של הרשות לעורך דין פרטי המתייחס לנטיעה לא חוקית של עצי זית בשטח ארכיאולוגי ע"י מרשו (ששמו הושחר).
חצ-8766/14 01/04/1984 אתיופיה – קניה.
חצ-8766/15 01/04/1984 אתיופיה – כללי.
חצ-9689/9 01/04/1986 רואנדה – כללי הושחר מסמך העוסק בנושאי אבטחה רגישים.
חצ-8732/7 01/01/1982 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8746/6 01/10/1982 אתיופיה ותפוצות.
חצ-8751/22 01/11/1984 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8751/23 01/05/1984 אתיופיה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8751/24 01/06/1984 אתיופיה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8752/22 01/04/1984 אתיופיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-5180/39 01/01/1972 גרמניה הושחרו מסמכים העוסקים בצנעת הפרט.
חצ-9765/13 01/04/1986 ארגנטינה  – יהודים נעלמים הושחר קטע העוסק בנושא חוץ וביטחון רגיש.
חצ-8812/22 01/01/1982 אל-סלבדור – קשרים עם ארגונים פלסטינים הושחרו פרטי מכותב בגוף בטחוני.
חצ-10258/9 01/09/1975 התבטאויות אישים בארה"ב – קיסינג'ר  ( 75-76 )  חלק ב' דיווחים עתונאיים ותמלילים של נאומים  מסיבות-עתונאים וכו' ( מלאים וקטעים ) של הנרי קיסינג'ר – דיווחים מנציגויות ישראל  עלוני-מידע של שגרירות ארה"ב; סקירות עתונות; 3.9.75 – 2.4.76
חצ-442/15 01/01/1968 כורדים ב' הושחרו מסמכים העוסקים בנושאים ביטחוניים הרגישים גם כיום.
חצ-4817/9 01/08/1973 ועידת רחובות
חצ-1694/11 01/01/1963 החרם הערבי נמחקו התייחסויות לגופי מימשל רגישים.
חצ-1361/13 01/09/1965 תלמידים אנגולים בקונגו
חצ-478/1 01/01/1972 קפריסין – מדיניות חוץ   איראן – פגישות (תיק אישי סודי תימור) הושחר סעיף העוסק בנושאי אבטחה רגישים.
חצ-1505/12 01/01/1970 יחסי ישראל – צרפת
חצ-467/4 01/12/1963 נציגות ישראל ניירובי (קניה) – שיתוף פעולה בינלאומי עם קניה – ג'ומו קניאטה (נשיא קניה)
חצ-1423/5 01/01/1966 קניה – משימות ישראליות – קואופרציה הושחר  מסמך העוסק בצנעת הפרט.
חצ-258/6 01/11/1952 יהדות תורכיה הושחרו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט.
חצ-6591/25 01/05/1968 יחסים מדיניים ישראל – בריה"מ – (ססס"ר) דיווחים הושחר דיווח מודיעיני.
חצ-5884/3 01/12/1963 ולטר  איתן – שגריר בצרפת – חומר אישי העתקי מכתבים יוצאים מלשכה כרך ג'
חצ-8413/3 01/02/1981 בסאם שקעה. הושחרו מסמכים העוסקים בנושאים ביטחוניים שעודם רגישים גם כיום.
חצ-3368/31 01/06/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/32 01/10/1960 גרמניה – אורחים
חצ-3368/33 01/03/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/34 01/09/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/35 01/12/1959 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/36 01/01/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/39 01/02/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/48 01/08/1961 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/50 01/12/1960 גרמניה – אורחים
חצ-3368/52 01/04/1961 גרמניה – אורחים
חצ-3368/53 01/05/1961 גרמניה – אורחים
חצ-3368/54 01/04/1960 גרמניה – אורחים
חצ-3368/11 01/04/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/13 01/02/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/55 01/06/1960 גרמניה – עתונאים
חצ-3368/59 01/01/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/64 01/11/1960 גרמניה – אורחים
חצ-8971/10 01/07/1985 ברית-המועצות – משרד החוץ. הושחר חומר הקשור לפעילות מודיעין. החומר יבדק שנית בשנת 2035.
חצ-8947/8 01/08/1982 צרפת – נספח של"ג (שלום הגליל).
חצ-2401/16 01/02/1950 רצועת עזה ידיעות על המתרחש  תוכניות מדיניות. הושחר משפט על פעילות ביטחונית הרגישה גם כיום.
חצ-6996/8 01/10/1984 לשכת סגן שה"ח  רוני  מילוא מכתבים הנכנסים אליו והעתקי המכתבים לאחרים מאנשי משה"ח  נציגויות  אישים  מוסדות בארץ וחו"ל; בעניני חוץ  ביקורים  הסברה  יהדות הגולה ( כולל פרטי-כל מישיבות הועדה המדינית של מועצת אירופה )
חצ-6541/28 01/05/1966 וושינגטון – גרמניה התכתבות ודיווחים הושחרו מספר מסמכים העוסקים בפעילות רגישה של משרד החוץ  אשר חשיפתם  גם כיום  עלולה לפגוע בביטחון המדינה.
חצ-6554/23 01/01/1966 וושינגטון- כורדים – בעית הכורדים בעיראק הושחרה פיסקה העוסקת בנושא ביטחוני רגיש  אשר פרסומה  גם כיום  עלול לגרום נזק לביטחון המדינה.
חצ-6556/20 01/09/1969 וושינגטון – ביקור רה"מ גולדה מאיר בארה"ב.
חצ-4576/10 01/01/1970 דנמרק – תיק הנציגות הישראלית. הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי צנעת הפרט ובנושאים ביטחוניים הרגישים גם כיום.
חצ-3550/23 01/01/1964 יוגוסלביה – נציגים דיפלומטים הושחר מסמך ביטחוני הרגיש גם כיום.
חצ-4558/28 01/11/1970 דרום אפריקה- יחסים עם ארצות ערב. נמחקו עמודים העוסקים בנושאי מודיעין רגישים.
חצ-4597/40 01/01/1970 מאוריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4191/21 01/03/1966 ניו-זילנד – יחסים ישראל ניו-זילנד בדרג לא ממשלתי הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
חצ-4186/19 01/05/1969 דנמרק – יחסים מדיניים עם ישראל – בנוגע להתנקשות בבן-גוריון. הושחרו פרטים הנוגעים לנושאי חוץ וביטחון רגישים  אשר חשיפתם  גם כיום  עלולה לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה.
חצ-3114/34 01/08/1958 סוריה – מצב היהודים הושחרו מובאות העוסקות בפעילות ביטחונית רגישה אשר חשיפתן  גם כיום  עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה. מובאות אלו  מוגבלות לעיון עד שנת 2049.
חצ-3377/6 01/05/1963 ארה"ב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי. כרך ג'
חצ-3385/43 01/01/1962 ארה"ב – יחסים מדיניים יומנים ודו"חות עונתיים
חצ-3378/12 01/09/1962 ארה"ב – יחסים עם מז"ת. כרך  2
חצ-3378/16 01/08/1963 ארה"ב – יחסים עם מז"ת. כרך ד'
חצ-3379/3 01/02/1962 ארה"ב – יבוא רכש – צבאי
חצ-3379/15 01/04/1963 ארה"ב – בקשות לאינפורמציה בארץ ובחו"ל – העברת מידע וחומר הסברה. כרך ב'
חצ-3380/4 01/01/1962 ארה"ב – מגביות.
חצ-3380/8 01/02/1962 ארה"ב – הנציגויות הזרות בארץ – נציגויות ארה"ב בישראל
חצ-3380/10 01/12/1962 נציגות ארה"ב בישראל טקס – ענינים טכניים  שחרור מכוניות ממכס  רשיונות נהיגה ונשיאת נשק
חצ-3381/5 01/01/1962 ארה"ב – נציגויות ישראל בארה"ב
חצ-3118/17 01/11/1957 פולין – נציגות זרה בארץ הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי ביטחון ואבטחה אשר עודם רגישים.
חצ-3125/21 01/12/1956 תימן – מצב היהודים – עגונות
חצ-3415/45 01/01/1963 משלחות פרלמנטריות – תורכיה
חצ-3416/1 01/07/1961 מחלקות המשרד – תיק פרטי של מ. אבידן  מנהל המחלקה
חצ-3417/33 01/03/1961 לוב – יהודים
חצ-3419/8 01/01/1962 מלגש (מלאגש) – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי
חצ-3419/13 01/08/1961 מלגש (מלאגש) – בקשות לאינפורמציה.
חצ-3419/18 01/01/1962 מלגש (מלאגש) – ענייני נימוסין (מברקי תודה  ברכה וכו' רשמיים)
חצ-3419/21 01/11/1961 מלטה – מדיניות חוץ
חצ-3419/25 01/03/1963 מלטה – דו"ח על פיתוח כלכלי של מלטה
חצ-4054/8 01/03/1966 ארצות ערב – ועידת פיסגה הושחר מסמך ביטחוני הרגיש גם כיום.
חצ-4029/21 01/04/1966 יוגוסלביה – נספחים צבאיים
חצ-4459/13 01/02/1970 שמאל חדש כרך א' הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
חצ-3024/9 01/01/1967 גרמניה המערבית הושחרו מסמכים העוסקים בפעילות רגישה של משרד החוץ.
חצ-3077/17 01/10/1967 ליבריה הושחרו פרטים העוסקים בנושאי ביטחון רגישים.
גל-8151/7 16/01/1955 דו"חות מנסיעות לחו"ל  השתלמויות. דו"חות  תמונות והתכתבויות בנוגע לגידול ורדים
ג-3506/15 01/07/1960 המחלקה לפיתוח חקלאי – בצורת בדואים – תש"כ בקשות לפיצויים בשנות בצורת. הושחרו מספרי זהות עד לשנת 2021
גל-19780/7 07/01/1962 לשכת המנכ"ל – פיתוח מקורות מים (ארצות חוץ) בע"מ – "ורד". פרוטוקולים מישיבות המנהלה
גל-50081/4 16/01/1999 לשכת מנכ"ל – גליל גולן התכתבויות חקלאים ומושבים חקלאיים עם משרד החקלאות. הושחרו פרטים אישיים והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
גל-49244/2 03/11/1986 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – הררית התכתבויות בענייני חקלאות. מספרי זהות הושחרו לעיון עד לשנת 2057
גל-64444/2 01/02/1995 תכתובות ישובים – אלוני הבשן  אניעם  אבני איתן התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע ליישובים אלוני הבשן  אניעם ואבני איתן: בקשות נטיעה ועקירה  הקצאות מים  בתי קירור ואריזה  עדרי בקר  טיפול בשפכים – רפת אלוני הבשן  מכסות פטם ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-64448/8 01/11/1999 תכתובות ישובים – אלי-עד  אלוני הבשן  אבני איתן  אמירים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע למושבים אלי-עד  אלוני הבשן  אבני איתן ואמירים: פלישות לשטחים חקלאים  בקשות לפיצוי עבור נזקים שונים  הרחבות קהילתיות  אישורי נטיעה ועקירה של עצים  מכסות מים  טיפול בשפכים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-64451/10 01/05/2001 תכתובת ישובים- שמיר  עמיר התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע לקיבוצים עמיר ושמיר: שינוי תחומי המשבצת החקלאית  קיבוץ שמיר – פרוגרמה  רישום הדירות על שם חברי קיבוץ שמיר  גד"ש שמש (שותפות גידולי שדה של הקיבוצים שמיר  עמיר ושדה נחמיה)  מכון מים  עבודות ניקוז  מענקי נטיעה ועקירה לקיבוץ עמיר  מטע חבוש  רישום הדירות על שם חברי קיבוץ עמיר ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2072.
גל-64449/5 01/03/1999 תכתובת ישובים – כלנית  כפר חרוב  כנף  כחל  יונתן התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע ליישובים כלנית  כפר חרוב  כנף  כפר כורזים  כחל ויונתן: טריפות עגלים  שטחי מרעה   הסכמים בין מושבים וקיבוצים  שימור וניקוז קרקע  שימוש במי קולחין  נזקי טבע  מטעים  רפתות  גידול פרחים  טיפול במטעים נטושים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-64447/5 15/12/1998 תכתובות ישובים-נווה אטיב נוב נאות גולן התכתבויות חקלאים עם משרד החקלאות. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת פרט עד לשנת 2070
גל-64453/9 01/01/2002 תכתובות ישובים-מעלה גמלא  מרגליות מטולה התכתבויות חקלאים וישובים חקלאיים עם משרד החקלאות. הושחרו חומרים הפוגעים בצנעת הפרט עד לשנת 2072
גל-64454/6 01/01/2002 תכתובת ישובים – אליעד  אלוני הבשן  אניעם  אמנון  אמירים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע ליישובים אליעד  אלוני הבשן  אניעם  אמנון ואמירים: הקצאות מים  גידול פרחים  פרוגרמה למושב אמנון  פרויקט כפר תיירותי  שיוך בתים על שם חברים  רפתות  ניקוז קרקעות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2072.
גל-64454/4 01/01/2002 תכתובות ישובים-כחל יונתן כפר חרוב כנף כלנית כפר יובל התכתבויות משרד החקלאות עם חקלאים ויישובים חקלאיים. מספרי זהות ופרטים הנוספים הפוגעים בצנעת הפרט הוגבלו לעיון עד לשנת 2072
גל-64454/5 01/03/1995 תכתובות ישובים- רמות נפתלי  רמת מגשימים התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע למושבים רמות נפתלי ורמת מגשימים: מטעים צעירים ברמות נפתלי  העסקת עובדים מדרום לבנון  הרחבת רמות נפתלי  מכסות חלב עיזים  מכסות ביצים ופטם  הקמת חוות רביה לעופות  מענקים לבניית מבנים חקלאיים ולנטיעות  הרחבת רמת מגשימים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2067.
גל-64454/3 01/01/2002 תכתובות ישובים – יסוד המעלה  כורזים  נווה אטיב  נוב  נאות גולן התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע ליישובים יסוד המעלה  כורזים  נווה אטיב  נוב ונאות גולן: גידול צאן  רפתות ואיכות הסביבה  הקצאות מים  שטחי מרעה  בתי אריזה  גשר על נהר הירדן ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2072.
גל-64454/2 01/01/2002 תכתובות ישובים-קדמת צבי צוריאל  גוש חלב רמות קשת התכתבויות משרד החקלאות עם חקלאים ויישובים חקלאיים. מספרי זהות ופרטים הנוספים הפוגעים בצנעת הפרט הוגבלו לעיון עד לשנת 2072
גל-64455/7 01/12/1994 תכתובות ישובים – ברעם  אודם  אפיק  אלרום  אורטל  איילת השחר התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז גליל-גולן במשרד החקלאות בנוגע ליישובים ברעם  אודם  אפיק  אלרום  אורטל ואיילת השחר: בקשות נטיעה ועקירה  בתי אריזה  הקצאת מים  ניקוז קרקע  שטחי מרעה  מרכז מזון  מפטמה  בריכות דגים  ערבול אוויר כהגנה מקרה  יעול השקיה  בריכות דגים ועוד.
גל-43275/8 19/07/1977 לשכות השרים לוז  גבתי  אוזן ושרון – הקצאת קרקעות והפקעת קרקעות התכתבויות בנושא. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט  עד לשנת 2047
ג-2409/19 03/12/1954 לשכת השר – עירית חיפה בקשות לתמיכת שר החקלאות במפעלים כגון: חינוך חקלאי  השתתפות בעריכת תערוכות: תערוכת פרי הארץ ושיווקו תערוכת פרחים; תזכיר בדבר הקמת מכון מרכזי לטהור מי שופכין; פרוטוקולים מישיבות בנושא אספקית מים לחיפה.
ג-2191/37 23/06/1948 הנהלה – תעשיות כימיות ממלכתיות  I.C.I גופרת לארגון מגדלי הדגים  ספר 'המשק הבריא'
גל-46294/4 01/06/2000 טלויזיה בכבלים
גל-41384/8 27/02/1991 אמרכלות – קליטת עולים אכלוס עולי אתיופיה (מבצע שלמה) במלונות וריכוז ממצאי ביקורת ודיווח יומי. אכלוס עולי אתיופיה בקרוונים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2061.
גל-47562/2 19/03/2000 לשכת מנכ"ל – ישובים גוש עציון  גזר  גן רווה  גני תקוה  ג'סר אל זרקא  ג'ת פרוגרמה   תכנון ובנייה; תוכניות מתאר הקמת מקוואות  מוסדות ציבור  ועוד הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
גל-41323/6 01/02/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים – קרית-ארבע  חברון  קרית-גת
גל-41323/9 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים –  תלפיות  גבעת-זאב  הר-אדר
גל-41325/8 01/10/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – התכתבות כללית
גל-41325/9 01/12/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – התכתבות כללית
גל-41244/4 01/07/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים – גילה  מבשרת-ציון  מעלה-אדומים  מעלה אפרים הושחרו מכתבים אישיים מטעמי צנעת הפרט.
גל-41247/2 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז מרכז לפי ישובים וערים – אריאל  יהוד
גל-41244/11 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – מעלה אפרים  נווה-יעקב  קרית-ארבע (חברון)
גל-41245/1 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – פזגת זאב
גל-14624/12 02/04/1982 לשכת מנכ"ל אשר וינר – ועדת שונות אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא:  לשכת מנכל אשר וינר – ועדות שונות  הכוללים: סיכום ישיבות בנושא דרוזים וצ'רקסים  ישיבת מנכלים לענייני דרוזים  ועדת מטרופולינית  מינוי נציגים לועדות בנין ערים ברמת הגולן   ועדת היגוי להתישבות ביהודה ושומרון  פרטיכקל מישור אדומים   פיתוח כבישים ועוד. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד 2053.
גל-14626/5 30/01/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – מחוז ירושלים – נווה יעקב  פסגת זאב  קרית ארבע אוסף מסכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: מחוז ירושלים- נווה יעקב  פסגת זאב וקרית ארבע הכוללים: סיכום ישיבה עם המנכל בנושא קרית ארבע  בנייה בקרית ארבע  בניית מוסדות ציבור  סיור סגן הבינוי והשיכון  בנייה בדרום הר חברון  ישיבת ניר קרית ארבע  סיכום ישיבה בנושא חצר היהודים  בית הדסה  בית חסון חברון  בנייה בפסגת זאב   מכירת דירות לחרדים  בניית כביש  חיזוק שכונת נווה יעקב ועוד.
גל-41252/6 01/06/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – מחוז ירושלים  בקעת הירדן  ישובים חדשים
גל-54832/9 01/08/1994 חורפיש  יפיע  טירה  פרדיס  קלנסואה  ג'וליס  ג'סר אל זרקא  ג'ת  דלית אל כרמל  עכו  יוקנעם התכתבות בענייני פיתוח תשתיות ושכונות ותיקות  שיקום שכונות  אזורי עדיפות לאומית ועוד.
גל-54354/12 11/10/1996 עילבון  כעביה תכנון פיתוח דרכים לישוב עילבון ושכונה פואזה ופרסום מכרזים  פיתוח כביש כעבייה  ועוד. (חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-43751/7 19/07/1971 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע ג/680  ג/729 – ג'סר א-זרקה בתיק – תיאור תכנית בניין עיר מפורטת – ג'סר א-זרקא; בתכנית – גבולות התכנית  שטח  מטרת התכנית  תקנות בנייה  אזור למוסדות חינוך  תיעול ניקוז וביוב ועוד. עוד בתיק – תשריטי מפות המתייחסות לתכנון.
גל-43743/2 01/09/1972 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע ג/849 – עכו תוכנית אב ותב"ע (תוכנית בינוי ערים) לעיר עכו והתכתבות נלווה.
גל-43726/17 01/06/1972 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע ג/729 – ג'סר א-זרקא
גל-43751/24 23/12/1971 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע חפ/1227 – חיפה  רחוב הגפן בתיק שרטוטים ומפרט לשינוי תכנית מתאר בחיפה בשטח שבין הרחובות אלנבי והגפן.
ג-3469/2 28/01/1980 לשכת מנהל מחוז ירושלים – כללי – סולל בונה  יובל גד  שו"פ (שיכון ופיתוח) התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הקצאת קרקע לבנייה ושיווק של יחידות דיור על ידי חברות "אביב"  "יובל גד" ו"סולל בונה" בשכונת רמות  רמת אשכול ושכונות נוספות בירושלים וכן בבית שמש.
גל-15421/2 03/04/1980 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – חברון התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא חידוש היישוב היהודי בחברון  שיקום ושיפוץ מבנים ועוד; תכנית אב ליישוב היהודי בחברון מטעם "מחדשי הישוב היהודי". הושחרו שני חוזי חכירה הכוללים פרטים אישיים של המחכירים  מפאת צנעת הפרט ובטחון אישי.
גל-7107/9 06/11/1951 היועצת המשפטית – היועץ המשפטי – כללי התכתבויות עם היועץ המשפטי במשרד העבודה בנושא זכויותיהם של משתכנים במפעל השיכון העממי ושאלות משפטיות הנוגעות לנושא  טיוטות חוזים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2023.
גל-48159/8 16/02/1966 עדכון גבת בתיק שרטוטי מדידות של גבת.
גל-48193/9 08/09/1965 עראבה בתיק שרטוטי מדידה לישוב עראבה.
גל-48194/2 02/07/1978 גוש עציון מדידות שטח בגוש עציון. הושחרו 2 מפות בעמ' 24  40 מטעמי זכויות יוצרים  ניתן לעיון באולם הקריאה.
גל-48232/3 28/01/1985 גבת מסמכים שונים מהמרכז למיפוי ישראל בנוגע לשטחי קיבוץ גבת: מפות  תרשימים ועוד.
גל-48218/7 03/11/1986 חוות הזרע בתיק הזמנות עבודה ומדידות שטח של חוות הזרע "שלם".
גל-48230/9 13/11/1988 חוות זרע שלם בתיק ה\מנות עבודה ומדידות שטח בחוות הזרע "שלם".
גל-48095/22 27/08/1982 חוות הזרע שלם התכתבויות וחליפת מסמכים מהמרכז למיפוי ישראל בנוגע לשטח חוות הזרע "שלם" בחירייה. מפות  תשריטים ועוד.
גל-48155/18 02/03/1984 ירושלים ירושלים  גוש 30011  עבודות מדידה עבור מינהל מקרקעי ישראל.
גל-48122/11 01/01/1965 מועצה אזורית מנשה – תלמי אליעזר פרוגרמות ומדידות
גל-8304/7 01/12/1974 לשכת מנכ"ל וינשל – צ.ח.ר (צפת  חצור  ראש פינה) מערכת אורבנית תת-אזורית סקירה בנושא כולל מפות – היחידה לתכנון ערים  משרד השיכון.
ג-2309/5 24/01/1952 אשרת – דרכים  כבישים  חשמל מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם הצעה להתווית דרך לאשרת  תכנון כביש גישה לאושרת  מדידות פתיחת מחצבה באדמות שיך דאוד ועוד.
ג-2308/23 01/03/1951 אור יהודה – אספקת מים. התכתבות  דוחות ותרשימים בנושא תכנון עבודות מים ואספקת מים לשיכון העולים בסקיה.
גל-43579/7 29/10/1995 האגף לשיקום שכונות (פיזי) – דרוזים – ג'סר אזרקא  סאגור  כפר קמה  דלית אל-כרמל התכתבות בעניין פיתוח תשתיות  שיקום שכונות  פרויקטים ביישובים הדרוזיים ועוד.
גל-43568/11 01/01/1996 האגף לשיקום שכונות (פיזי) – תל-אביב – שכונת נווה שרת התכתבות בנוגע לשיקום שכונה נווה שרת בתל אביב
ג-2325/27 26/02/1953 פתח תקוה – מוסדות ציבור התכתבות ודו"חות בנושאים: התחיבות לבניית בית-כנסת בשיכון הפועל המזרחי  בית-כנסת לעולי תימן  דרישה להרחבת בית-ספר ממלכתי דתי במעברת עמישב  בניית קולנוע  בניית מוסדות חינוך  מרפאה  מעון  חנויות  צריף גדנ"ע באזור פתח תקווה/מעברת עמישב.  החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2026
ג-2325/16 05/04/1950 פרדס חנה – כבישים  דרכים וחשמל התכתבות ודו"חות בנושאים: איזון דרכים  סלילת כבישים בשיכון העולים  תכניות הבנינים  הספקת חשמל לבניני הציבור
ג-2325/22 22/03/1951 פתח תקוה התכתבות ודו"חות בנושאים: איתור ותכנון קרקע לשיכון  הפקעת קרקעות בשפרעם  רכישת מגרש עבור המשטרה  רכישת קרקע לשיכון פועלי בית החרושת "עץ לבוד"  תרשימים
גל-54173/20 15/03/1951 טירת יהודה (בית עריף) – קרקע ומדידות. התכתבות בנושא איתור השטח לשיכון העולים  עיבוד השטחים  תוכנית להקמת בית הספר ותרשים.
גל-53391/38 01/01/1950 כפר אונו – תכנון השיכון תכנון שיכון עולים  טיפוסי בתים בשיכון  תוספת בניה  בדיקות חומרי בנין
גל-3689/29 01/02/1963 משרד הראשי – פרדס-חנה – תכנון תכתובות של משרד השיכון בנושא תכנון ובניה בפרדס חנה  הזמנה לישיבה של המשרד  פרוטוקולים  ועוד.
ג-4374/2 01/07/1958 תיקי ישובים – עמק חפר – קרקע התכתבות בנוגע שיכון אליכין  מדרשת רופין
ג-4421/43 01/12/1960 סולל בונה בתיק התכתבות בנוגע לדיור לחברי ארגון הפועלים היציבים בסולל בונה.
ג-4422/45 04/04/1958 יפו- שיכון לחיסול צריפונים התכתבויות בנושא מימוש תכניות לחיסול צריפונים ומציאת פתרונות דיור לתושבים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2029.
ג-4378/5 12/11/1957 תיקי ישובים – קולוניה – החזקה תקונים תכתובות של משרד הבינוי והשיכון בנוגע למדידות קרקע במבשרת ירושלים לשם בניית שיכון לעולים.
ג-4963/29 04/06/1961 משנה למנכ"ל מילמן – מקומות קטנים – כללי התכתבויות משרד השיכון עם רשויות מקומיות וחברות שיכון בנוגע למיסים  הקצאות ועוד
ג-4361/4 11/11/1957 תיקי ישובים – יפו – כבישים חשמל הזמנת עבודות תשתית חשמל  מדרכות  כבישים ועוד ביפו.
ג-4423/1 03/07/1958 פתח-תקוה בתיק התכתבויות בנושא שיכון לעולים חדשים ופינוי שכונות עוני בפתח תקווה
ג-4423/14 01/05/1958 ראש-העין טיפול בשיכון צריפונים בראש העין העברת דיירים מצריפונים אל ראש העין
גל-4927/48 01/05/1966 . פתח-תקוה – תכנון פיזי פיתוח תשתיות ומבנים- פתח תקווה רישום שיכונים ציבוריים
גל-4927/49 01/05/1966 . פתח-תקוה – פיתוח כללי עבודות תשתית ופיתוח – פתח תקווה
גל-4927/53 01/04/1966 . פתח-תקוה – ביצוע  תשתיות מגורים  הקמת יחידות דיור
ג-2345/7 08/08/1949 מים – כללי בתיק התכתבות עם מטעי "רסקו" חברת "מקורות"  "עמידר" ועוד בנושאים: הלוואות לעבודות מים וביוב לרשויות מקומיות  התקנת מודדי מים  זכויות מים לקראת הרחבת הבנייה  התקנת מוני מים ועוד
גל-43661/3 05/08/1999 לשכת השר יצחק לוי – הרצליה  הר אדר  הוד השרון  גדרה  חברון תכנית לשימור תל חברון; פרופיל קהילתי- קרית ארבע; התכתבויות בנושא קבר רות וישי בחברון; תלונות של ילדות על הטרדה מינית; פניות של ועד היישוב היהודי בחברון בנושא תגובה לפיגועים; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא בנייה ופיתוח תשתיות בגדרה  הוד השרון והר אדר ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-43661/5 10/11/1999 לשכת השר יצחק לוי – לוד  כרמיאל  מעלה אדומים התכתבויות בנושא הקמת בית עלמין עירוני במעלה אדומים; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות  חיזוק שכונות ובניית מוסדות ציבור במעלה אדומים  כרמיאל וכפר סבא; פרופיל העיר מעלה אדומים; הצעה לרפורמה במיסוי המוניציפלי ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-43661/6 24/11/1999 לשכת השר יצחק לוי – מגדל העמק  מועצה אזורית גולן  חברת לורם התכתבויות בנושא תקציבי ההתיישבות והפיתוח במועצה האזורית גולן  הקמת ישיבת נעל"ה בקשת; התכתבויות בנושא דו"ח מבקר המדינה על חברת לור"ם (החברה לפיתוח איזור לוד ורמלה) וחשיפת פרשת שחיתות בחברה  מינויים לדירקטוריון החברה; קביעת מעמד עיר פיתוח למגדל העמק וסיכום ביקור השר בעיר ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43661/10 01/08/1999 לשכת השר יצחק לוי – עמנואל  מועצה אזורית מרחבים
גל-43661/11 14/09/1999 לשכת השר יצחק לוי – קו העימות  קרית מוצקין  קרית-ים  צפת  קרית-ארבע  קרית גת התכתבויות בנושא סיוע בדיור למשפחות נצרכות  לקשישים ולעולים בקרית גת  בקרית ארבע ובצפת  הגדרת קרית גת כאזור עדיפות לאומית  תלונות על ליקויים בבניה; הזמנת השר לסיור במפעל אינטל בקרית גת; חוות דעת בנושא בניית קיר תומך ושל יחידות דיור בצפת; נציג המפד"ל במועצה הדתית בצפת; סיוע תקציבי לתכניות פיתוח בקרית ים ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43661/12 24/08/1999 לשכת השר יצחק לוי – קרני שומרון  יהוד  קציר חריש  רכסים  רחובות  רבבה  קרית-מלאכי  רמת-גן התכתבויות בנושא סיוע בדיור למשפחות נצרכות ברמת גן  קרית מלאכי  רבבה ויהוד; סיכום פעילות בית מדרש "מרכז נריה" בקרית מלאכי ותכנית עבודה ל"פרוייקט שיקום שכונות חברתי" פרוטוקולים בנושא שיקום שכונות וגרעון העיריה בקרית מלאכי  התכתבויות בנושא תפקודו של ראש העיר ליאור קצב והמשבר בעיר; התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות ברבבה ורכישת מבנים למוסדות ציבור; זכויות בנות שירות לאומי בתחבורה ציבורית; חיזוק שכונות ופינוי בינוי ברחובות; תקציב מוסדות ציבוריים ברכסים; פסק דין קעדאן ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43661/13 25/07/1999 לשכת השר יצחק לוי – ראש-העין  קדומים  ראשון-לציון  יוקנעם התכתבויות בנושא שינוי מעמד אזורי עדיפות לאומית  סיוע בדיור לדרי רחוב ולמשפחות הגרות בצפיפות  מכתבים וחוות דעת בנושא הכוונה להעברת חוות הגז מפי גלילות לראשון לציון ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43661/2 10/08/1999 לשכת השר יצחק לוי – בת-ים  בית-אל  בית-שמש  בני-ברק התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות ומבני ציבור  שיקום שכונות וסיוע בדיור למשפחות נצרכות בבית שמש  בני ברק  בית אל ובת ים; התכתבויות וחומר רקע בנושא הקמת "גנזך קידוש השם" בבני ברק; מצבה הכספי ותכנית ההבראה של עיריית בית שאן  היערכות לרעידת אדמה ודיור ציבורי לעולים בעיר.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43660/8 15/09/1999 לשכת השר יצחק לוי – מועצות אזוריות – עזתה  גליל תחתון  מטה בנימין התכתבויות בנושא סיוע בדיור לקשישים  פיתוח תשתיות  הקצאת קרוואנים ליישובים ועוד ;סקירה כללית- כפר נוער שיקומי שוקדה; רשימת צרכים בבינוי ופיתוח במועצה האזורית עזתה (שדות נגב) ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל עיון עד שנת 2070.
גל-43660/10 26/10/1999 לשכת השר יצחק לוי – עכו  מועצות אזוריות  שומרון  עמק יזרעאל התכתבויות בנושא סיוע תקציבי לסלילת כביש גישה לשמשית  פתרונות דיור למחוסרי דיור  תכניות בנייה בקרני שומרון  הטבות מס לעכו ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-43660/13 24/02/1999 לשכת השר יצחק לוי – אפרת  אריאל  באר-יעקב  באר-שבע התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות  שיקום שכונות והקמת מבני ציבור בבאר יעקב  באר שבע  אריאל ואפרת. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069
גל-43661/1 03/11/1999 לשכת השר יצחק לוי – אלקנה  אלעד  אילת  אשקלון  אשדוד התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות  שיקום שכונות  דיור ציבורי והקמת מעונות יום באשדוד  אשקלון  אילת  אלעד ואלקנה. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-43659/7 01/07/1999 לשכת השר יצחק לוי – השמירה ברובע היהודי
גל-43658/6 15/12/1999 לשכת השר יצחק לוי – לשכה משפטית התכתבויות עם הלשכה המשפטית בנושא תקנות  קריטריונים לסיוע בדיור  מענה לפניות הציבור; פסק דין בנושא אפליה בפרויקט שיקום שכונות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43658/8 05/10/1999 לשכת השר יצחק לוי – בניה כפרית דו"חות רכוש מנהלי של המנהל לבניה כפרית; פניות בנושא סיוע בבניית מוסדות ציבור ותשתיות מגורים  נתונים על מכירת בתים; תכניות עבודה בנושא נכסים במגזר הכפרי  תשתיות; סיכומי דיונים בנושא הקמת כפר הנוער על"ה בשוקדה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-43684/5 19/01/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – בית חלקיה  בית אריה אוסף מסמכים של  משרד הבינוי והשיכון בנושא: ישובים בית חלקיה ובית אריה  הכוללים: הרחבת המושב בית חלקיה  תגובות לדוח מבקרת  תשתיות לבניה בבית אריה  המדינה  סיוע בשיפור תשתיות בבית אריה  פגישה עם ראש המועצה המקומית  סיכום ישיבות  דוחות הפעלת עבודה במחוז מרכז.
גל-43658/5 08/08/1999 לשכת השר יצחק לוי – לשכה משפטית התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא נהלים לפעילות הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס  דיור ציבורי  חוק הגנת הדייר ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעוין עד שנת 2069.
גל-43657/1 29/07/1999 לשכת השר יצחק לוי – פרוטוקולים מדיוני השר פרוטוקולים של משרד הבינוי והשיכון בנושאים: שיקום שכונות  פינוי בינוי  בניית מוסדות ציבור  פיתוח קרקעות  פיתוח תשתיות  עידוד בניית דירות להשכרה. סיוע לשיקום "קו עימות"  בניה לזוגות צעירים  בניה מותאמת לנכים  צרכים לציבור הדתי בחיפה. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2069
גל-43657/2 05/07/1999 לשכת השר יצחק לוי – סיכום דיונים  שר ומנכ"ל התכתבויות ומסמכים בנושא היערכות ליישום שינויים מבניים במשרד הבינוי והשיכון; סיכומי דיונים לגבי פרויקטים שונים; פרוגרמות.
גל-43657/4 03/02/2000 לשכת השר יצחק לוי – תכניות עבודה אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: לשכת השר יצחק לוי – תוכנית עבודה  הכוללים: השלמות פיתוח בשכונות ותיקות  תוכנית עבודה- השלמת פיתוח לבניה  קו עימות- תוכנית עבודה  תשתיות עבודה  תוכניות עבודה  פרוגרמת פינויים  תוכנית עבודה ותקציב במגזר הדורזי והצרקסי   הקמת מוסדות ציבור   תקציב תקן מוסדות ציבור  בנייה כפרית. החומר המושחר בתיק הוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד 2070.
גל-43657/9 04/06/1999 לשכת השר יצחק לוי – פרוגרמות אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: לשכת השר יצחק לוי פרוגרמות  הכוללים: תוכניות פיתוח בנייה  מימון מוסדות ציבור  פיתוח תשתיות ביושבי דרוזים וצ'רקסים  פיתוח שכונות ותיקות  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  השתתפות במימון מוסדות ציבור יישובי במגזר הערבי  דוח מצב עבודה במוסדות ציבור דרוזים ועוד.
גל-43657/10 24/01/2000 לשכת השר יצחק לוי – פרוגרמות לשכת השר יצחק לוי – פרוגרמות. תכניות עבודה לפיתוח בניה חדשה  תקציבים  מימון מוסדות ציבור ועוד
גל-43669/8 06/09/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – בניה כפרית התכתבויות וחלופת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר בנוגע להתנהלות המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים. בנייה כפרית. הצעה לתוכנית עבודה למועצה אזורית בקעת בית שאן לשנת 2001. סיוע לפרויקט הרחבה במושב גיאה. בקשות לסיוע בפיתוח רשויות מקומיות במועצה אזורית הגליל תחתון  עליון ומבואות החרמון ובישובי הדרום. בקשה לשיפוץ בתי קשישים.  תוכנית עבודה לשנת 2000 – תכנון שינוי מס' 2. ממצאי דו"ח מבקר המדינה (48) – הבניה הכפרית.
גל-43669/10 11/12/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – בניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנוגע לבניית הישוב "גבעת רבין" על יער בית קשת  בניית שכונה בקיבוץ ראש צורים  היתרי בנייה ביישוב נוה- זיו  קטעי עיתונות  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2071.
גל-43668/12 03/09/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 תכתובות פנימיות של משרד השיכון בנושאים שונים. הצעה לפירוק משרד הדתות. תוכנית חומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2071.
גל-43668/14 23/06/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין בן אליעזר  בנוגע לאגף פרוגרמות במשרדו: תוכנית עבודה: בנושא הסבת הקדסטר במדינת ישראל לקדסטר אנליטי  רב שיכבתי  תכניות עבודה  פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של חברת ערים ועוד.   הושחר פרוטוקול של ישיבת ממשלה שטרם הגיע זמן פתיחתה.
גל-43669/2 11/09/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – בניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין (פואד) בן אליעזר בנושאים הקשורים למנהל לבניה כפרית: מגעים עם מועצות אזוריות  בקשה לעזרה עקב נכות  דגשים לתכנית עבודה 2001  הרחבת מושב גבעת כ"ח  סיוע ליישובי קו העימות  הרחבת קיבוץ בית רימון  הרחבת יודפת  מרכז קליטה ליהודים חרדים מדרום אפריקה ביישוב מיצד  הר חלוץ  בניה חדשה ביישובי מועצה אזורית הגליל התחתון  ניהול הדירות בהתיישבות  נווה זיו  העברת טיפול ביישובים מבניה כפרית לעירונית ולהיפך ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.
גל-43669/5 30/05/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – בניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לענייני המשרד: מכתבים שנשלחו למשרד על ידי אזרחים  תשתיות תקשורת  בקשות לעזרה בדיור  בניית תשתיות ביישוב זיו הגליל ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
גל-43669/6 31/07/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – בניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לפעילות המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים: בקשות לסלילת כבישי גישה ליישובים: מלכיה  בית רימון ובמועצה אזורית נחל שורק  בקשות לסלילת כבישים עוקפים לתקוע (זעתרא) והר גילה (וואלג'ה)  תכנית עבודה מול ביצוע במועצה אזורית משגב – שנת 2000  בקשות לפיתוח המושבים לוזית  דלתון ואבן מנחם  שיקום בתי קשישים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד שנת 2070. עמודים 129-122 של משרד הביטחון הושחרו במלואם מכיוון שהם ועוסקים בנושא ביטחוני רגיש בעל משמעויות נרחבות  והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-43667/18 01/06/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – מרכז למיפוי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין (פואד) בן אליעזר  בנוגע למרכז למיפוי ישראל: תנאי שכר של מנכ"ל המרכז  תלונות על מודדים  הקמת ארכיון לאומי למפות ולתצלומי אוויר  רכישת מכונת דפוס חדשה למפות  הפרדה חד צדדית מהרשות הפלשתינאית  פרישה מרצון של עובדים  מפות וגבולות ערים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071.
גל-43667/19 20/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תכנון ובינוי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין בן אליעזר  בנוגע לפעילות האגף לתכנון ערים במשרדו: תמ"א/3- תכנית מתאר ארצית לדרכים שינוי מס' 63- שינוי בהוראות התכנית תוכניות מתאר.  פיתוח מתחם אסבסטונים ברמלה. פרויקטים להתחדשות עירונית. בניה רוויה במגזר הערבי. כנס אינטה ה-25 שנערך בישראל. שינוי גבולות שיפוט בין אור עקיבא ובנימינה  ועוד.
גל-43667/22 20/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – לשכה משפטית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין (פואד) בן אליעזר והלשכה המשפטית שלו בנושאים שונים: מינויים למועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  מינוי דירקטורים  תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי  חוק ההסדרים  תשלומי ארנונה באריאל  עתירות נגד המשרד  חוק הגנת הדייר  טענות על אפליה כלפי המגזר הערבי  תמיכה בעמותות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071.
גל-43663/2 29/10/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – סיכומי דיונים – דווח לשר התכתבויות וסיכומי סיורים ודיונים בנושא פתרונות דיור לעולים וקשישים  מינוי ועדה לקביעת נהלים לאיגוד ערים לכבאות.
גל-43663/5 01/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – סיכומי שר סיכומי פגישות מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין בן אליעזר עם ראשי רשויות מקומיות  התנועה הקיבוצית  סיכומי סיורים  כנס אינטה ועוד.
גל-43663/6 14/09/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – סיכומי שר סיכומי פגישות וסיורים עם ראשי רשויות מקומיות וגופים נוספים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין (פואד) בן אליעזר:  החלטות ממשלה למגזר הערבי  מגדל העמק  נצרת עילית  חוף אשקלון  קרית ביאליק  אליכין  זכרון יעקב  חיפה  גלבוע  טירה  מגדל  מטה אשר  זרזיר  עפולה  מצפה רמון  בקעת הירדן  עמותת עטרת כהנים  שרת הקליטה  כפר יונה  בית שמש  כפר קרע  טירת הכרמל  לוד  טובא זנגריה  כרמיאל.
גל-43670/5 12/01/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – מחוז ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימין (פואד) בן אליעזר  בנושאים הקשורים למחוז ירושלים במשרד: כביש גישה להר אדר (מכיוון נבי סמואל – עוקף בידו)  יער מיר – הרחבת נווה יעקב  בעיות פרט  הקמת אנדרטה בהיכל הספורט באשקלון ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2071.
גל-43670/6 10/01/2001 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – מחוז ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון  בנימי בן אליעזר בנוגע למחוז ירושלים במשרדו: תכנית 'עיר גנים' בגוש עציון. בניין העומד בסכנת התמוטטות ברחוב דרך בית לחם מספר 94  בשכונת בקעה.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2069.
גל-43678/5 01/02/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – משרד הבטחון – כללי
גל-43676/11 07/12/1997 לשכת המנכ"ל מאיר שלמה גרינברג – קראוונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  בנושאים הקשורים לקראוונים ואתרי קראוונים: פעילות מינהלת עתיד ובית  פינוי אתרי קראוונים  פתרונות שונים למפוני האתרים  הקצאות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.
גל-54817/12 01/04/2003 עמידר דו"חות של חברת השיכון "עמידר"  התכתבות בין משרד השיכון  חברת "עמידר" וגורמים נוספים בנוגע לפעילותה של "עמידר" ובנוגע לטיפול במקרים ספציפי של משתכנים בדיור הציבורי של "עמידר".  הושחרו שמות  מספרי זהות פרטים מזהים בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2074.
גל-5625/2 25/12/1972 אגף פרוגרמות – מנהל מקרקעי ישראל התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא הקצאת קרקעות  תכניות בנייה; הסדר עבודה עם משרד השיכון  בקשות לפטורים ממכרזים  הצעות לרפורמה במדיניות הקרקעית; דו"ח הצוות לנושא הבינוי והאכלוס; פרוטוקולים של מועצת מקרקעי ישראל ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2048.
גל-54824/9 01/02/1987 ישובים – קציר סיכומי דיונים  תכנון ובניה  פיתוח תשתיות כבישים ביוב ומקלטים  ניהול פרויקט  דן וקסמן-יגאל גוברין ועוד. (חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-44987/3 06/10/1981 אגף תכנון ובינוי ערים – תכנית פיתוח עציון (מבואות עציון) התכתבויות בנוגע לפיתוח אזור גוש עציון: סלילת כבישים  הכרזה על אדמות מדינה  בניה ועוד. תכנית אב ופיתוח מבואות עציון – יוני 1983
גל-45003/6 01/01/1981 אגף תכנון ובינוי ערים – אגף פרוגרמות – ירושלים עיר לוין  רמות  שועפת  נבי סמואל  גבעת זאב  אפרת מפות
ג-2338/2 03/03/1951 עמק חפר. אספקת מים  הסדרת ביוב  ואספקת חשמל לשיכון העולים – תקציב  חשבון.
ג-2338/15 08/01/1952 מועצה – רמת השרון. בתיק התכתבויות בעניין אספקת מים והסדרת ביוב ברמת השרון.
ג-2334/26 16/04/1951 דרישות לצנורות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנוגע להזמנת צינורות לשם פיתוח תשתיות מים וביוב בשיכוני עולים בבאר שבע  יבנה  הר טוב  כפר יונה  קיסריה  ועיכוב באיכלוס עולים חדשים עקב מחסור בצינורות. הספקת צינורות לשיכונים ממשלתיים.
ג-2334/9 01/03/1957 בית שמש תרשימי הקצאות מגרשים למוסדות ציבור – בניני תעשיה  מרכזי חינוך והדרכה  קולנוע  בית כנסת  מגרשי משחקי וחנויות.
ג-2335/15 06/07/1951 עיריית חדרה – גבעת אולגה. בתיק התכתבויות בעניין אספקת צינורות עבור רשת המים והביוב בשיכון העולים בגבעת אולגה.
ג-2336/21 27/01/1952 ירושלים (ענייני). בתיק התכתבויות בעניין אספקת מים לשכונות בעיר (מושבה יוונית  קטמון  תלפיות  קריית יובל  קריית שמואל  קסטל וצובא)  הסדרת ביוב  חשבונות שונים  תרשימים.
גל-62853/12 01/01/1974 נתיבי נפט
גל-62853/13 01/10/1975 נתיבי נפט
גל-62853/14 01/08/1976 נתיבי נפט הושחרו פרטים העלולים לפגוע ביחסי החוץ.
גל-54749/18 02/06/1991 הנהלת אגף תקציבים פרוטוקולים מישיבות הנהלת אגף התקציבים
גל-54750/1 19/03/1991 ועדת קוברסקי – רפורמה בשירות הציבורי בדיקת שירות המדינה וגופים  נתמכים מתקציב המדינה
גל-54750/3 01/03/1992 ועדת קוברסקי חוזרי נציבות שירות המדינה ועדת השלושה
גל-54750/5 01/02/1991 ועדת קוברסקי רפורמה במינהל הציבורי ועדה לרפורמה במינהל הציבורי דוח בעניין תכנון ותקצוב
גל-54750/6 07/12/1993 ועדת קוברסקי בתיק נוסח הצעת הועדה בנושא דפוסים ביחסי עבודה בשירות הציבור ובנושא תיקשוב המינהל הממשלתי.
גל-54752/17 20/05/1991 דוד ברודט – נתוני מקרו בתיק דוחות ודפי מידע בנושאי המשק הישראלי  נתוני צריכה ושערי השקל.
גל-57491/10 31/07/1985 גרמניה – כללי התכתבויות בנושא שיתופי פעולה כלכליים ותרבותיים בין ממשלות ישראל וגרמניה וכן בנושא פיצויים לקרבנות רדיפת הנאצים.
גל-57501/10 01/02/1990 גרמניה – הרמס
גל-54771/3 11/03/1973 עיריית בת ים התכתבות של משרד האוצר עם ראשי עיריית בת ים בתקופות שונות (יהושע שגיא  אהוד קינמון ומנחם רוטשילד)  חברי מועצת העיר (ביניהם שלמה לחיאני  שנבחר מאוחר יותר לראשות העיר) וגורמים נוספים בעירייה ומחוץ לה בנוגע לתקציב העיריה והיבטים שונים של ניהולה.
גל-54776/3 01/06/1982 שלום הגליל
גל-54776/4 24/07/1989 שלום הגליל מלווה שלום הגליל- היטל שגבתה המדינה תכתובת ; בקשות להחזרים בשל סיבות רפואיות  הושחרו פרטים של פונים בשל צנעת הפרט
גל-54760/13 16/01/1973 אינפלציה שני קטעי התכתבות של משרד האוצר עם גורמים שונים בנושא האינפלציה בישראל ומדיניות הממשלה לגבי הדרכים לצמצומה: 1. התכתבות מהשנים 1997 – 1998 (עמודים 1 – 14)  הכולל כמה מכתבים מנשיא התאחדות התעשיינים דן פרופר לשר האוצר; 2. התכתבות מהשנים 1973 – 1974 (עמודים 15 – 77)  הכולל מכתב מ-16.1.1973 מאשר ידלין מחברת העובדים לשרי האוצר והתמ"ס ומזכ"ל ההסתדרות בנוגע למסקנות ועדת מומחים  שבדקה את הצעותיו לריסון האינפלציה (עמודים 74 – 75).
גל-13300/5 03/04/1979 אירועים 1. אוסטריה  2. גרמניה התכתבות בעיין תצוגות ותערוכות של רשות ההשקעות בגרמניה ובאוסטריה.
גל-674/22 01/01/1948 לשכת המנהל – בקשות עבודה מנתינים בריטים
גל-13285/34 01/08/1976 לקסנגר – בלגיה התכתבות בנוגע לייצור מנות מזון מבושלות לשימוש חברות תעופה  והקמת מפעל מסוג זה בירושלים.
גל-337/4 01/01/1948 תיקי הנהלה – חפצים אישיים – פיטורין – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת המכס והבלו בנוגע לפטורי מכס על חפצים אישיים של עולים חדשים ואחרים: פטורים ממכס על חפצי בית של עולים  הברחת מאזנים אוטומטיים בתורת חפצי עולים  חפצי עולים מהאניה "קדמה"  מכס על חבילות דואר לעולי קפריסין  רשיון חפשי כללי ליבוא תש"ח-1948  גבית מכס על גרבי גומי  שחרור ממכס של אופנים וספרי תורה  הוראות לבודקים  תעודת עולה ועוד.
גל-360/10 06/03/1951 מלון "אמבסדור"  תל אביב התכתבות בעניין שחרור מהמכס של חומרי בנייה וציוד עבור הקמת מלון אמבסדור בתל אביב והיתר יבוא. התיק כולל שרטוטים.
גל-54798/2 28/11/1995 צה"ל הושחרו מסמכים הכוללים נתונים מסווגים בנושאי ביטחון.
גל-15494/5 01/10/1949 רשימת עולים מעברי גבול  אוניות: נגבה  עצמאות  קומפצוליו קפטוניה  דביר  היסר  פורטוגל  (סבנה תורכית)  קדמה  אויזיציה  אבציה  מרה-לובורה  נ. יפרצוב  אלזה-סקו  פ. ג'רימני  אנה-מרי  קניגסהאפן  אקספדיטור  גלילה  וולקנוס  גודה  אפריאנה  קדמה  לה-גורדיה  אילת.  הרשימות חסויות בשל צנעת הפרט.
גל-58541/1 04/05/2003 ראש מועצת ג'אסר אל זרקא עניינים משפטיים תחת אחריות משרד הפנים רשויות מקומיות; ביקורת; היגודי עניינים ; הצעות חוק שונות; גביית ארנונה; עבירות הונאה; שינוי שיטת הבחירות; חוק פקודת העיריות והמועצות המקומיות; תקנות חובת המכרזים ; חוק האזרחות ועוד הושחרו פרטים בשל ענייני צנעת הפרט
גל-60854/20 01/10/1997 מסגד בפרדס שניר לוד צו הריסה הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-61778/8 01/07/1951 בית  הקברות  המוסלמי טאסו ביפו – אבו כביר הושחר מספר זהות.
ג-5229/33 06/11/1968 בין העתיקות בתיק בקשה ואישור להקרנת הסרט.
ג-5050/33 17/08/1959 כלבם של בני בסקרביל בתיק בקשה ואישור להקרנת הסרט.
ג-5049/89 15/07/1959 מלכת היקום בתיק בקשה ואישור להקרנת הסרט בארץ.
ג-5212/63 03/09/1948 גולדפינגר התכתבויות מהמועצה לביקורת הסרטים בעניין השחקן גרט פרובה  מכתב תמיכה בגרט פרובה מסטלה בלומנאו ועוד.
ג-5247/28 01/09/1971 מחזות – געוואלד איך ויל א מאן תקציר ובקשה להיתר הצגה
ג-3577/17 24/03/1950 מחזות – להקת העץ בתיק בקשה ואישור להצגה אגדת הזמיר ע"י להקת העץ.
גל-45492/1 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: איכסאל  גניגר  בסמת טבעון  ריינה  מזרע  רגבים  לוחמי הגטאות  בית ספר חקלאי נהלל  עינות (רמת דוד)  מצפה הגליל (שדה אילן)  משהד  תימורים (תמרת) רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ב-מחוז נצרת  ביישובים: איכסאל (  إكسال)  גניגר  זובידאת (زبيدات)    ריינה ( الرينة)    מזרע  רגבים  נווה יער  לוחמי הגטאות  בית ספר חקלאי נהלל  עינות (כיום רמת דוד)  מצפה הגליל (שדה אילן)  משהד ( مشهد)  ותימורים (תמרת). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/2 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז צפת: אל ח'סאס  טובא  צופיה-הר כנען  דרדרה  ביריה ב'-שחר  משק שוורץ  צפת  מחולה  רמות נפתלי  שדה נחמיה  ראש פינה  חולתה  כפר גלעדי  נאות מרדכי  מעין ברוך  משגב עם רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז צפת  ביישובים: ח'סאס  טובא ( طوبا الزنغرية)   צופיה-הר כנען  דרדרה  ביריה ב'-שחר  משק שוורץ  צפת ( صفد)  (אזורי קלפי מס' 1- 2)  מחולה  רמות נפתלי  שדה נחמיה  ראש פינה  חולתה  כפר גלעדי  נאות מרדכי  מעין ברוך ומשגב עם. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/3 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז צפת: דן  יפתח  עמיר  איילת השחר  כפר בלום  מחניים  כפר סאלד  להבות הבשן  מנרה  החושלים (עמיעד)  בית הלל  שאר ישוב  הגושרים  ביריה  הבונים  דפנה  יסוד המעלה  שמיר  מגינים-עין זיתים רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז צפת  ביישובים: דן  יפתח  עמיר  איילת השחר  כפר בלום  מחניים  כפר סאלד  להבות הבשן  מנרה  החושלים (עמיעד)  בית הלל  שאר ישוב  הגושרים  ביריה  הבונים  דפנה  יסוד המעלה  שמיר ומגינים-עין זיתים. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/4 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז טבריה: אשדות יעקב  בית זרע  בית גן  משמר השלושה  שרונה  שדמות דבורה  גינוסר  מנחמיה  גשר  כפר חיטים  מושבה כנרת  הזורעים  ביה"ס החקלאי כדורי  טבריה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז טבריה  ביישובים: אשדות יעקב  בית זרע  בית גן ומשמר השלושה (כיום חלק מיבנאל)  שרונה  שדמות דבורה  גינוסר  מנחמיה  גשר  כפר חיטים  מושבה כנרת  הזורעים  ביה"ס החקלאי כדורי והעיר טבריה (אזור קלפי מס' 1- 3). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/5 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז טבריה: כפר כמא  כפר קיש  קבוצת כנרת  מסדה  אלומות  חוקוק  מעגן  פוריה  מגדל  יבנאל  עין גב  שער הגולן  אפיקים  בית קשת  דגניה א'  דגניה ב' רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז טבריה  ביישובים: כפר כמא (كفر كما)  כפר קיש  קבוצת כנרת  מסדה  אלומות  חוקוק  מעגן  פוריה  מגדל  יבנאל  עין גב  שער הגולן  אפיקים  בית קשת  דגניה א' ודגניה ב'. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/6 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות הבחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: טשרניחובסקי  שדרות נורדאו  צבי ברוק  חברון  בן-יהודה  המליץ  הירקון  שלמה המלך  המלך ג'ורג'  תל חי  בצלאל  עין חרוד  זמנהוף  בר כוכבא   צפת  גנסין  בן עמי  דרויאנוב  פרוג  פינסקר  ודיזנגוף (אזורי קלפי מס': 33 – 38). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/7 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות מונטיפיורי ונחלת יצחק  וברחובות: שדרות בן ציון  לוריא  בוגרשוב  שלום עליכם  הירקון  סירקין   בן יהודה  השופטים  מסריק  אבן גבירול  שטנד  זמנהוף  נצח ישראל  שלמה המלך  שולמית  רות  הרמן כהן  שפינוזה  ופרישמן (אזורי קלפי מס': 32 – 37). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/8 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: ישראליס  אסתר המלכה  פרוג  דיזנגוף  דב הוז  סירקין  סמולנסקין  יהואש  רופין  הירקון  בן יהודה  תל חי  פרישמן  גזר  מגידו  שלמה המלך  גורדון  שפינוזה  ריינס  ושדרות קרן קיימת לישראל (אזורי קלפי מס': 21 – 26). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45492/9 01/12/1948 רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: נס ציונה  פינסקר  בן יהודה  שמריהו לוין  רוזנבאום  יוסף אליהו  יהודה הלוי  הנביאים  המלך ג'ורג'  הירקון  הירדן  דיזנגוף  אלנבי  אליהו ספיר  ואידלסון (אזורי קלפי מס': 39 – 42). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/1 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: נצרת  אל מכר  ערב אל חג'יראת  ג'דיידה  אל מזרעה  נהריה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז הנצרת: נצרת ( الناصرة )  (אזורי קלפי מס' 9- 10)  אל מכר (مكر)    ערב אל חג'יראת ( عرب الحجيرات)  ג'דיידה (  جديدة)  אל מזרעה (  المَزْرَعَة ) ונהריה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/2 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – עכו  כפר יאסיף  אל מכר רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר עכו  (عكا)  כפר יאסיף ( كفر ياسيف)   (הרחובות הראשיים) (אזור הקלפי מס' 1- 3) והכפר אל מכר  ( جديدة-مكر). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/3 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: יפיע  נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: יפיע (يافة الناصرة) ונצרת ( الناصرة ) (אזורי קלפי מס' 1- 7). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/4 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז עכו ונצרת: אל-באהג'ה  יפיע  נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוזות עכו ונצרת  ביישובים: אל-באהג'ה ( البهجة )   יפיע ( يافة الناصرة)  ונצרת  ( الناصرة ) (אזורי קלפי מס' 1 ו-3). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/5 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: ערב אל כעביה  ערב אל חלף  נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בכפרים ערב אל כעביה (كعبية)   ערב אל חלף והעיר בסמת טבעון (بسمة طبعون)    נצרת (الناصرة)  (הרחובות הראשיים) (קלפי מס' 3- 10). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/6 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: משהד  ערב אל ג'ואמיס  ערב אל משאיך  טורעאן  ערב אל ג'ריפאת  מנשיית זבדה  ערב אל גזאלין  אום אל-גנם  ערב אלסעאידה  צפוריה  כפר כנא  ערב אל זבידאת  דבוריה  ריינה  ערב אל צביח רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: משהד ( مشهد )  ערב אל ג'ואמיס (כיום חלק מזרזיר) ( زَرَازِير )  ערב אל משאיך (כיום חלק מבסמת טבעון)  טורעאן ( طرعان)    ערב אל ג'ריפאת (כיום חלק מזרזיר)  מנשייה זבדה (  منشية الزبدة)  ערב אל גזאלין       אום אל-גנם (  أم الغنم)   ערב אלסעאידה ( عرب السعايدة)   צפוריה ( صفورية)   כפר כנא ( كفر كنا)   ערב אל זבידאת(زبيدات)    דבוריה  ( دبورية)  ריינה ( الرينة) וערב אל צביח  (   عرب الصبيح) (כיום חלק משבלי-אום אל-גנם). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/7 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: איכסאל  אל-באהג'ה  עין שרה  השומר הצעיר י"ב (סער)  יחיעם  ערב אלצביח  ערב אלזבידאת-משהוריה  טורעאן  ערב אלהיב (רומת אלהיב)  אום אל-גנם  ערב אלסעאידה (מנשייה זבדה)  הר תבור  ערב אל מזאריב  בועיינה  עין מאהל רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: איכסאל ( إكسال)  אל-באהג'ה ( البهجة)   עין שרה (כיום חלק מנהריה)  קיבוץ השומר הצעיר י"ב (סער)  יחיעם  ערב אלצביח ( عرب الصبيح)  ערב אלזבידאת ( زبيدات)  -משהוריה (כיום חלק מבסמת טבעון)  טורעאן ( طرعان)    ערב אלהיב (  رُومة الهـَيـْب)  (רומת אלהיב)  אום אל-גנם (  أم الغنم) (כיום חלק משבלי – אום אל-גנם)  ערב אלסעאידה ( عرب السعايدة) (מנשייה זבדה)  הר תבור  ערב אלהייב ( عرب الهييب)  ערב אל מזאריב ( عرب المزاريب) (כיום חלק מזרזיר)  בועיינה (  بعينة) ועין מאהל( عين ماهل) . הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/8 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוזות נצרת וטבריה: דליה  קבוצת השרון (רמת דוד)  שריד  כפר יהושע  משמר העמק  שער העמקים  קרית חרושת  דברת  כפר החורש  הזורע  רמת ישי  שדה יעקב  הגושרים  בלפוריה  בית לחם הגלילית  אלונים  כפר תבור  נהלל  בית שערים ועוד רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוזות נצרת וטבריה  ביישובים: דליה  קבוצת השרון (כיום חלק מרמת דוד)  שריד  כפר יהושע  משמר העמק  שער העמקים  קרית חרושת (כיום חלק מקרית טבעון)  דברת  כפר החורש  הזורע  רמת ישי  שדה יעקב  הגושרים  בלפוריה  בית לחם הגלילית  אלונים  כפר תבור  נהלל  בית שערים  חוות שטוק  עין השופט  אילניה  אלרואי (כיום חלק מקרית טבעון)  עין העמק  יקנעם  תל עדשים וכפר גדעון. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/9 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – מחוז נצרת: ערב אלגריפאת  ערב אל חג'אג'רה  מנשייה זבדה  ערב אל ג'וואמיס  עילוט  דבוריה  גזאלין  מזאריב  בועיינה  ספוריה  ערב אל חלף  יפיע  עין מאהל  ערב אל משאיח  ערב אל כעביה  גבת  גבעות זייד  גלעד  דליה ועוד רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ביישובים: ערב אלגריפאת ( الغريفات)   ערב אל חג'אג'רה ( حجاجرة) מנשייה זבדה ( منشية الزبدة)  ערב אל ג'וואמיס ( عرب الجواميس)  עילוט (عيلوط)   דבוריה ( دبورية) גזאלין (عرب الغزالين)   מזאריב (عرب المزاريب)  בועיינה-נוג'ידאת ( بعينة-نجيدات) ספוריה (   صفورية)   ערב אל חלף ( عرب الحلف)  יפיע (يافة الناصرة)  עין מאהל(عين ماهل)   ערב אל משאיח (عرب المشايخ)  ערב אל כעביה (كعبية)   גבת  גבעות זייד  גלעד  קיבוץ דליה  במאבק (קיבוץ נווה יער  כיום מושב אלוני אבא)  רמת השופט וכפר ברוך. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45493/11 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 42 התיק מכיל רשימת בעלי זכות הבחירה – תש"ט – כרך 42 חיפה  חלוקת לפי אזורי קלפי ורחובות עיקריים. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/1 01/01/1949 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 22 התיק מכיל רשימת בעלי זכות הבחירה  לאסיפה המכוננת. פרטים מזהים הושחרו עקב הגנה על צנעת הפרט. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/2 01/01/1949 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 21 הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/3 01/01/1949 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 23 רשימת בעלי זכות הבחירה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/4 01/01/1949 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 24 רשימת בעלי זכות הבחירה – תש"ט – כרך 24 בתל אביב  חלוקת לפי אישורי קלפי ורחובות עיקריים. לעיתים בטבלה מופיעה מס' שאלון ולעיתים מס' רישום. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/5 01/01/1949 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 26 התיק מכיל את רשימת בעלי זכות הבחירה – תש"ט – כרך26 בתל אביב  חלוקת לפי אזורי קלפי ורחובות עיקריים. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45494/6 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 30 רשימת בעלי זכות הבחירה הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45495/1 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 11 רשימת בעלי זכות הבחירה לאסיפה המכוננת. תל אביב הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45496/7 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 40 בתיק רשימת בעלי זכות בחירה  לאסיפה המכוננת הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/1 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 1 רשימת בעלי זכות הבחירה תש"ט  ירושלים הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/2 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 3 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר ירושלים. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/3 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 4 רשימת בעלי זכות הבחירה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/4 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 5 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בירושלים – התש"ט  כרך 5. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/5 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 6 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת. כרך 6 הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/6 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 7 רשימה בעלי זכות בחירה-ירושלים. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45497/7 01/01/1949 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 8 רשימת בעלי זכות הבחירה לאסיפה המכוננת  כרך 8 הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/5 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: אבן ישראל  משכנות  סוכת שלום  בית יעקב  מחנה יהודה  נחלת שבעה והרחובות: ירמיהו  הרצל  אגריפס  זכריה  המלך דוד  הרב קוק  הסולל  בני ברית  הנביאים  סט. פאול (כיום שבטי ישראל)  המלכה מליסנדה (הלני המלכה)  הנסיכה מרי (שלומציון המלכה)  פינס  זכרון משה  חרץ חיים  אדלר  דוד ילין  ישעיהו  ישעיה פרס ושטראוס (אזור קלפי מס'  42-39). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/6 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים בתיק רשימה של בעלי זכות הצבעה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: זיכרון יוסף   זיכרון יעקב  נחלת ציון  שבת אחים  נווה שלום  זיכרון טוביה  אהל משה  מזכרת משה  כנסת  בתי ברוידא  בתי מונקץ'  בתי רנד  (אזור קלפי 30-33). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/12 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: כרם אברהם  גאולה  אחווה  יגיע כפיים  סנהדריה  מחניים  תל ארזה  בוכרים    אברהם  מלאכי  יונה  צפניה  הושע  חגי  הישיבה  יחזקאל  מאה שערים  עובדיה  זכריה  עמוס  שדה חמד  הלל  שמואל הנביא  דוד  פנחס  נחמיה  יצחק  אהרון  יוסף  משה  בר כוכבא  הטורים  יוסף הנשיא  רשב"ם  תחכמוני  יוסף בן מתתיהו  רש"י  (אזור קלפי 8-11). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/13 01/12/1948 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  באזורים: שערי רחמים  זיכרון אחים  נחלת אחים  נווה בצלאל  נחלת צדוק  שערי חסד  ש"ץ  אוסישקין  פרוש  של"ה  קרן קיימת  הגאונים  התנאים  המעלות  גן רחביה  רטיסבון  ראש רחביה  (אזור קלפי 26-29) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45498/14 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 50 רשימת בעלי זכות בחירה  חיפה  שפרעם  דלית אל כרמל  עוספיה  עין המפרץ ועוד. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45491/11 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 57 רשימת בעלי זכות בחירה לכנסת הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45499/11 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 48 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 48. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050
גל-45499/12 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 49 רשימת בעלי זכות בחירה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45499/13 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 47 בתיק רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45500/12 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 44 רשימת בעלי זכות בחירה – תש"ט  חיפה הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45500/13 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 45 בתיק רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050
גל-45500/14 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 41 רשימת בעלי זכות הבחירה לבחירות לאסיפה המכוננת ב- – תש"ט – 1948-1949 בחיפה. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45502/7 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה  בשכונות: נווה שאנן  קרית חיים  וברחובות: קריית חשמל  מרדרמן  שושנת הכרמל  החורשה  שדרות הצבי  שדרות קית-רוטש  שדרות וינגייט ויצחק אלחנן. (אזורי קלפי מס' 35- 38) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45502/8 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה בתיק רשימת בעלי זכות הצבעה לאספה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות: מוריה  הנדיב  אביב  הספורט  הרצל  שפירא  החלוץ  ביאליק  הדר  סירקין  יחיאל  ארלוזורוב ופבזנר. (אזורי קלפי מס' 10- 12 ו-41) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45502/9 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות: נורדאו  ירושלים  ארלוזורוב  תל חי  בלפור  מלצ'ט  אושה  הרצל והחלוץ (אזורי קלפי מס' 13- 14 ו-16- 17) הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-45502/10 01/01/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 54 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תש"ט – כרך מס' 54 הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
גל-47086/10 01/12/1948 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה: רחובות: ארלוזורוב  יוסף  תל חי  בלפור  מלצ'ט  אושה  הרצל  החלוץ  שמריהו לוין  הנביאים  אחד העם  עמק הזיתים  בן שמן  קסל  צפת  אבן עזרא  בן יהודה  טבריה וחברון (איזורי קלפי מס' 14 -20). הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2050.
ג-4841/9 01/01/1971 ג'אסר אל זרקא מועצה מקומית ג'יסר אל זרקא תקציב ; הכנסות והוצאות
ג-5279/9 01/02/1973 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1973/74  דו"חות כספיים נוספים והתכתבות נלווה.
גל-42597/3 23/06/1960 פתח-תקווה – שטח שיפוט בתיק התכתבויות בנושא איחוד רשויות מקומיות פתח תקווה ושטחים סביבה
ג-2086/22 08/04/1955 פתח-תקוה מועצה מקומית סלילת רחובות תכתובת בין מנכ"ל משרד הפנים לממונה על המחוז בדבר תקנות וחוקי עזר עירוניים
גל-60437/2 17/03/1998 תקציב בלתי רגיל אריאל תקציבים בלתי רגילים ואישורי הלוואות לצרכים שונים בעיריית אריאל כגון פיתוח תשתיות ושכונות  בניית מוסדות חינוך ועוד.
גל-60437/8 01/07/2002 תקציב בלתי רגיל אריאל תקציבים בלתי רגילים והיתרים לקבלת אשראי לצרכים שונים בעיריית אריאל  כגון סלילת כבישים  שיפור תשתיות  שיפוץ מקלטים  פרויקטים חינוכיים ועוד.
ג-1964/27 06/03/1951 כפרי עבודה – מנשה אוסף מסמכים של  משרד הפנים בנושא: כפרי עבודה- מנשה  הכוללים: קצבה לישובים עולים   הלוואה להקמת מרפאות ועוד.
ג-1964/31 23/06/1950 כפרי עבודה – נהלל בתיק התכתבויות בנושא פיתוח מעברות טבעון  נהלל  שומרון  בית שעריים ועוד (כיום מועצה אזורית עמק יזרעאל).
ג-1964/33 30/11/1950 כפרי עבודה – בית שאן התכתבויות יישובי העמק עם המחלקה ליישובי עולים בבקשה להספקת ציוד
ג-1901/40 01/01/1953 מעברת טירה – שרותי-בטחון
ג-2637/26 07/06/1949 בחירות ומינויים- מועצה אזורית עמק חפר אוסף מסכים של משרד הפנים בנושא בחירות ומינויים – מועצה אזורית עמק חפר  הכוללים: גילון רישום  פקודת המועצות המקומיות  התנגדות לבחירת נציגים למועצה  בחירות למועצה מקומית   מינוי נציג למועצה  קביעת יום בחירות ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-5306/11 28/04/1974 פרוטוקולים מישיבות המועצה- הגליל העליון פרטיכלים מישיבת מליאת המועצה האזורית-מינויים  מלוות ומענקים  אישור תקציבים  ביטחון  מידע  פעילות נוער ועוד.
ג-3191/3 06/04/1965 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעת-שמואל פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית גבעת-שמואל.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2036.
ג-3967/9 29/04/1962 ביקורת פעולות – ג'יסר זרקא דין וחשבון שערך משרד מבקר המדינה על פעולותיה של המועצה המקומית-בקורת על ניהול החשבונות הכספיים  לקויי תברואה  העדר כוח אדם  ועדות המועצה ועוד. הצעדים שננקטו לתיקון הליקויים בד"ח  הצתת משרד המועצה המקומית. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2038.
גל-4449/8 11/01/1974 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – ג'יסר א זרקא תוצאות הבחירות למועצות המקומיות-הודעת בחירות והודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית ג'סר א-זרקא. פרסום ברשומות  ילקוט הפרסומים 3.2.1974
ג-2671/2 04/08/1950 תיקים כלליים – מפעלי ומחירי מים ברשויות הצעות תקציב  התכתבות בנושא מפעלי מים ברשויות המקומיות וחוק מדידת המים  פיקוח על מפעל אספקת מים בערים  סקר על מפעלי מים במועצות המקומיות ובעיריות  סקירה על תצרוכת מים עירונית ומחירי המים בערים  דוח סופי על הפעולה להרחבת אספקות המים ברשויות המקומיות שנהנו מהמלווה האמריקאי ועוד.
ג-2628/3 21/01/1965 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גיסר אל זרקא פרוטוקולים של ישיבות המועצות המקומיות באזור חיפה- ג'יסר אל זרקא  פרדייס התיק מכיל מסמכים בערבית
ג-1973/65 01/05/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – משק בתיק – עניינים הקשורים להתנהלות המעברה בכפר המסובים (חירייה). בקשה מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הפנים לרכישת ריהוט משרדי  רכישת מכונת כתיבה; פרסומי עיתון הקיר: 'מראות ישראל';
ג-1973/72 23/04/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – בריאות ועדת בריאות במעברת כפר המסובים (חירייה); השתתפות העולים בקורסים לעזרה ראשונה; חליפת מכתבים בין עירית תל אביב לבין הוועדה המקומי במעברת כפר המסובים (חירייה) בנוגע לשדה אשפה שממוקם לידי המעברה. בפנייה בנושא למחלקת התברואה במשרד הבריאות לבקשת חוות דעתם אם שדה האשפה אינו מהווה מפגע סניטרי באיזור המאוכלס בעולים חדשים;
ג-1973/73 27/02/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – תברואה התנהלות התושבים במעברה כפר המסובים (חירייה). התכתבויות בין הוועד המקומי של המעברה למשרד הפנים המחלקה ליישובי עולים בבקשה לעזרה בנוגע לייעול השירותים  שירותי ניקיון וסניטציה במקום;
ג-1973/74 05/11/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – סעד תיק של משרד הפנים; בתיק – התכתבויות הנוגעות להתנהלות התושבים במעברת מסובים (חיריה)  בקשות …. מינוי ועדת סעד במעברה שיסייעו לתושבי המעברה; השתתפות בהחזקת 'הזנת הילד' (מסעדה ב יאכלו כ-300 ילדים); פנייה למשרד הפנים – המחלקה ליישובי עולים בבקשה להקצבה לקניית רהיטים להזנת הילד;
ג-1973/75 07/07/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – שרותי דת התנהלות התושבים במעברת כפר המסובים (חירייה) – והתכתבות בין המחלקה לענייני דת במשרד הדתות אל המחלקה ליישובי העולים במשרד הפנים בנוגע להקצבת שירותי דת במעברה  שירותי מקוואות  בתי כנסת; הקצבות לוועד הדתי
ג-1973/77 05/06/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – מים ומאור התכתבויות בנושא מחסור במים במעברת כפר המסובים (חירייה) – פנייה אל יו"ר הכנסת בנושא; בנושא זה הופנתה שאילתא מאת חבר הכנסת שלמה הלל אל שר הפנים ישראל רוקח; פנייה מאת תושבי המעברה הופנתה גם לראש מועצת מעברת חירייה בבקשה לעזרה – הכתבויות בנושא ומציאת דרכים לפתרון הבעיה.
ג-1973/81 12/01/1953 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – דיור ושיכון בתיק התכתבות לגבי המצב הילדים במעברת מסובים בעקבות הגשמים ודרישת ועד הכפר להעביר את אנשי המעברה בכוח מהאוהלים לצריפים או לחלופין להעביר את הילדים תחת קורת גג.
גל-2154/21 06/04/1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: הגליל-העליון פרוטוקולים מישיבת המועצה האזורית הגליל העליון. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2046
ג-1973/61 05/11/1952 ועדות מקומיות – תיקים סגורים של כפר המסובים – שטח שיפוט מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנוגע לסיפוח כפר המסובים לאור יהודה. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד 2023
ג-1973/62 15/07/1952 ועד מקומי כפר מסובים – בחירות מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לבחירות בכפר מסובים  כגון: התכתבויות בעניין  מודעות לציבור  רשימות הבוחרים ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד 2022.
ג-3953/13 14/04/1959 ג'יסר אל-זרקא – הקמת מועצה. התכתבויות וחוזרים בנושא הקמת מועצה קרואה ביישוב ג'יסר אל-זרקה. התוויית של שטח השיפוט של המועצה הקרואה.
גל-60748/2 14/01/1972 ועדה  משרדית לבדקת מצבן של מועצות קטנות בתיק התכתבויות בנושא ועדה משרדית לבדיקת מצבן של מועצות ורשויות מקומיות קטנות.
גל-60747/2 01/11/1984 טייבה – חוזה חכירה התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי בנוגע להסכם להחכרת קרקע שערכה עיריית טייבה עם חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל לצורך בניית בית תרבות ונוער.
גל-60677/14 09/02/1970 ביקורת פעילות במועצות: גדרות  גזר  ג'יסר זרקא  ג'לג'וליה התכתבות העוסקת בביקורת פעילות במועצות: גדרות  גזר  ג'סר א-זרקא  ג'לג'וליה. התיק כולל גם דוח מאת מבקר המדינה על הביקורת במועצה המקומית ג'לג'וליה  1979. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066).
ג-2103/41 01/01/1949 ועדות – שמירת וטיפול במקומות הקדושים בארץ פרוטוקולים בנושא שימור מבנים ביפו העתיקה
גל-9456/7 01/01/1973 המינהל לשלטון מקומי – מטלות או"ש אגף התכנון נוהל להפקעות על-ידי ועדות מקומיות לתכנון פרוטוקולים
גל-9442/6 07/01/1969 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – גיסר אל-זרקע תכנון תב"ע גיסר אל זרקא- תוכנית מתאר. התכתבויות עם לשכת התכנון המחוזית במשרד הפנים
גל-9415/1 03/11/1983 תכנון – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים ונתונים בנושא פרוגרמות  הקצאת קרקעות לאזרחים ולמוסדות ציבוריים  פטורים ממכרזים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2055.
גל-9415/3 22/03/1983 תכנון – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים  תכניות עבודה ונתונים בנושא פרוגרמות ופרויקטים לפיתוח תשתיות  הקצאת קרקעות  ועדות לפטורים ממכרזים; הצעת תקציב המנהל לשנת 1983 ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-9268/10 10/07/1983 ג'יסר אל זרקא בתיק תקציב מאושר והתכתבויות בנואש התקציב של מועצה מקומית ג'סר א-זרקא.
גל-13237/5 01/01/1985 ג'יסר אל זרקא תקציב המועצה ג'יסר אל זרקא – הוצאות והכנסות 1985
ג-2685/3 01/01/1962 תקציב רגיל – גיסר אל זרקא בתיק התכתבויות בנושא תקציב המועצה המקומית ז'סר א-זרקא
ג-3769/5 08/01/1967 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1967/68 והתכתבות נלווה.
ג-3228/3 19/05/1965 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1965/66 והתכתבות נלווה.
ג-3228/8 01/01/1965 גיסר אל זרקא בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב המועצה המקומית ז'סר א זרקא
ג-3639/3 08/04/1966 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1966/67 והתכתבות נלווה.
ג-3639/9 25/07/1966 ג'יסר אל זרקא תקציב המועצה המקומית 1966/7-תשלומים ותקבולים.
ג-3778/7 29/03/1968 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1968/69  דו"חות כספיים נוספים והתכתבות נלווה.
ג-3197/1 27/07/1964 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1964/65 והתכתבות נלווה.
ג-3197/8 09/11/1964 ג'סר אל זרקא בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב המועצה המקומית ז'סר א-זרקא
ג-4998/4 01/01/1972 גיסר אל זרקא נתוני תקציב מועצה מקומית ג'יסר אל זרקא לשנת 1972-3
ג-5293/18 01/01/1969 תקציב בלתי רגיל – ג'סר א-זרקא הקמת 4 כיתות וחדר שירותים בג'יסר אל זרקא  פירוט העבודה הקבלנית הנדרשת; סלילת כביש גישה פנימי
גל-3652/1 28/08/1975 גבעתיים דו"ח תקציב של גזברות עיריית גבעתיים לשנת התקציב 1975/66 והתכתבות נלווה.
גל-3652/10 13/03/1975 ג'יסר א-זרקא תקציב המועצה המקומית לשנת 1975-תשלומים ותקבולים.
ג-4311/13 20/01/1969 ג'יסר א-זרקא תקציב המועצה המקומית לשנת 1969/70-תשלומים ותקבולים.
ג-1942/9 01/01/1954 הנצחת הנשיא רוזבלט בישראל בחינת נושא הנצחת הנשיא האמריקני רוזוולט בישראל ברשויות המקומיות
ג-1942/11 18/05/1956 ביוב אזור דן כרך ה' בתיק התכתבויות  תקציבים  תכניות עבודה  שרטוטים והוצאות של איגוד ערים גוש דן – ביוב.
גל-3735/11 23/04/1976 ג'יסר א-זרקא בתיק תקציב והתכתבויות בנושא התקציב של ג'סר א-זרקא מועצה מקומית במחוז חיפה.
ג-2641/31 01/01/1964 נספח לדוח כספי – מצפה רמון מסמכים ממשרד הפנים ובהם נספח  לתקציב  במועצה מקומית מצפה רמון.
ג-2644/4 04/01/1960 מועצה אזורית – לכיש בתיק התכתבויות ודוחות תקציב לשנים 1959-1960 של מועצה אזורית לכיש ומושב ניר חן.
ג-2074/33 01/01/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעתיים פרוטוקולים. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2032).
ג-5638/10 01/01/1974 ג'יסר אל זרקה מועצה מקומית ג'יסר אל זרקא תקציב ; משכורות ושכר עבודה  הכנסות והוצאות
גל-4070/10 19/06/1977 ג'יסר א-זרקא בתיק תקציב מאושר והתכתבויות בנושא תקציב של מועצה מקומית ג'סר א-זרקא.
ג-2062/18 30/06/1957 אספקת מים ומאור – לכיש בתיק התכתבויות בעניין אספקת חשמל סדירה למושב תלמים בעקבות פניית תושב הישוב למערכת "דבר" ובעקבות מכתבים נוספים של תושבי הישוב.
גל-56842/12 12/05/2004 מו"מ ג'אסר אל זרקא ביקורת ברשויות ביקורת במועצה המקומית ג'סר א-זרקא.
ג-4894/10 01/01/1970 מועצה מקומית מכר תקציב
ג-4889/12 01/01/1970 גיסר אל זרקא בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב מועצה מקומית ז'סר א זרקא
ג-4891/11 29/03/1970 חצור הגלילית – תקציב רגיל תקציב רגיל. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2041).
גל-4698/12 26/06/1979 ג'יסר א זרקא תקציב המועצה המקומית 1979-תשלומים ותקבולים.
גל-7771/3 11/11/1982 ג'יסר אל זרקא תקציב המועצה המקומית לשנת 1982/3: תקבולים ותשלומים.
גל-58623/10 26/12/1994 ג'סר אל זרקא – תקציב פתוח
גל-56780/8 19/12/1979 שטח שיפוט עציון מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה מקומית בגוש עציון  כגון: כינון מועצה מקומית בתל ציון  התכתבויות בעניין   סיכומי דיונים ממנהלת ההקמה  הצעות תקציב ועוד.
גל-56786/12 24/12/1981 שטח שיפוט ע'גר שטחי שיפוט של רשויות מקומיות.
ג-2770/16 15/05/1950 אגף התכנון – ועדה לחלוקת הארץ לאזורים חלוקת הארץ לאזורים גאוגרפיים
גל-22883/25 01/01/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בענה
גל-22884/17 13/03/1972 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עמק הירדן מזרח התכתבויות של מנהל התכנון במשרד הפנים בנוגע לתכנון ובניה ביישובי עמק הירדן. תכניות  מפורטת מספר 1593 עמק הירדן מזרח (צמח עד שער הגולן)
גל-22797/4 27/06/1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רחובות בתיק שרטוטים ומפרט לתכנית בינוי ברחובות.
גל-2740/11 04/10/1975 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – תחבורה סקר תחבורתי; סיכומי ישיבות של ועדת משנה להתקנת מקומות חניה בערים דוח ועדה לחקר זיהום-אויר הקמת רשות תחבורה לגוש-דן שדות-תעופה רכבת תחתית  מסוף מטענים חיריה
ג-2761/1 26/01/1955 אגף התכנון – ועדה מקומית למחוז הצפון לתכנון שטח גלילי בתיק פרוטוקולים של ועדת משנה לרישיונות לבניה ותכנון ערים של ועדה גלילית מחוז צפון
ג-2761/2 24/03/1950 אגף התכנון – ועדה גלילית שומרון הוועדה המקומית לתכנון ובניית ערים פרוטוקולים של ישיבות בנושא תוכניות בניין עיר; היתרי בנייה ואישורים בתי דירות  בתי מסחר  בתי מלאכה ועוד
גל-2748/2 31/01/1960 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – מועצת הגנים הלאומיים פרוטוקולים דוחות פעולה  הצעות להקמת שמורות טבע רשימות גנים לאומיים ושמורות טבע  ערכי טבע מוגנים  תזכיר על שמירת נוף הנגב  מפות
גל-2749/6 31/01/1965 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גנים לאומיים התכתבות בנושאים: גנים לאומיים  שמורות טבע ועתיקות לדוגמה הצעות להקמת גן השלושה  פארק לאומי במעלה נחל שיקמה  סחנה  גן באשקלון  יערות אשתאול  גן לאומי מצדה
גל-3940/1 28/02/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום הוועדה המחוזית לבניין ולתכנון ערים- מחוז הדרום פרוטוקולים של ישיבות הוועדה. הפקדת תוכניות מתאר; אישורי תוכנית בנייה ; ערעורים
גל-3940/2 09/01/1959 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום הוועדה המחוזית לבניין ולתכנון ערים- מחוז הדרום פרוטוקולים של ישיבות הוועדה המחוזית . הפקדת תוכניות מתאר; אישורי תוכנית בנייה ; ערעורים באר שבע; אשקלון; שדה התעופה באילת; אזור הנופש במצפה רמון ועוד
גל-3940/5 13/01/1963 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום הוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עיר- מחוז הדרום שטח תכנון באר שבע; אזור נתיבות  אשקלון  שמעונים ועוד פרוטוקולים של ישיבות הוועדה; ערעורים בדבר תוכניות בנייה; מתן היתרים ואישור תוכניות להפקדה
גל-3940/6 06/01/1964 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – הזמנות וסדרי יום פרוטוקולים של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום תשתיות; הפקדת תוכניות; תוכניות מתאר ; ערעורים על החלטות הוועדה
גל-3940/10 04/02/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים פרוטוקול ישיבות הוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים- מחוז הדרום- אישורי תוכניות בניינים ביישובי עולים; תשתיות כבישים; הפקדת תוכניות מפורטות
גל-3940/11 01/01/1960 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים
גל-3940/13 01/01/1963 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום – פרוטוקולים פרוטוקולים
גל-3722/24 05/01/1964 אגף התכנון – פיתוח התעשיה לשנים 1970-1965 חלקים א'-ג משרד המסחר והתעשיה כרך א' בתיק תוכנית הפיתוח לתעשייה הישראלית לשנת 1970  כרך א' (תצפית ב').
גל-3722/25 05/01/1964 אגף התכנון – פיתוח התעשיה לשנים 1970-1965 חלקים א'-ג משרד המסחר והתעשיה כרך ב' בתיק תוכנית הפיתוח לתעשייה הישראלית לשנת 1970  כרך ב' (תצפית ב').
גל-3722/26 05/01/1964 אגף התכנון – פיתוח התעשיה לשנים 1970-1965 חלקים א'-ג משרד המסחר והתעשיה כרך ג' בתיק תוכנית פיתוח לתעשייה הישראלית לשנת 1979
גל-3941/21 02/05/1965 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון-ועדה גלילית-פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים של ועדת משנה למרחב תכנון מקומי אזור הצפון.
גל-3946/9 01/01/1937 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – פרוטוקולים תכנון ופיתוח תשתיות תיירות וכבישים ביפו פרוטוקוליים וסיכום ישיבות
גל-3729/3 20/09/1948 אגף התכנון – רשימת השטחים שנמכרו לקרן הקיימת לישראל. נפת טבריה רשימת הישובים לפי נפות התכנון (מספר נפה  שם הישוב  צורת הארגון). רשימת השטחים שנמכרו לקרן הקימת לישראל  נפת טבריה(שם הישוב  האזור  סוג הישוב  מספר התושבים  רשימת האוכלוסיה היהודית).
גל-3947/20 24/09/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – קיבוץ "המעפיל" תכנון בניה ותרשים ועוד.
גל-3947/36 19/10/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – נתיבה תב"ע של נתיבה (כיום מושב יסודות)
גל-3947/46 19/04/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – הראל תכתובות של אגף התכנון במשרד הפנים בנוגע לקיבוץ הראל.
גל-3987/12 07/01/1954 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה מכל הארץ – דרום דו"ח דו"חות והתכתבות נלווה תוכניות בניה של אגף התכנון בדרום הארץ.
גל-4020/9 01/01/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – פתח תקוה תכנון בנייה  פיתוח תשתיות שיכונים- פתח תקווה
גל-3990/1 02/09/1968 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון-ועדה משנה גלילית פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים  של ועדת משנה של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה אזור צפון לאישור תוכניות בנייה
גל-3990/6 14/01/1969 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדה מחוזית פרוטוקולים החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים תוכנית אב לירושלים; אישור ישיבות ועדות משנה; ערעורים על החלטות הוועדה הפקדת תוכניות; שינויי תב"ע; מרחב תכנון מקומי בעיר העתיקה/ מטה יהודה ועוד
גל-4023/3 10/06/1962 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדה גלילית מחוז חיפה בתיק פרוטוקולים של ועדה מקומית לבניה ותכנון מחוז צפון
גל-3965/19 03/08/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים אשתאול התכתבויות של מנהל התכנון במשרד הפנים בנוגע לתכנית בניין ערים מפורטת מספר גי/39 במושב אשתאול.
גל-3958/89 05/06/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה בתיק תכנית ומפרט לשכונה של שיכון המזרחי באזור חיריה.
גל-3958/53 21/04/1943 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה בתיק תכנית בניה למחוז תל אביב – חיריה.
גל-4011/3 01/01/1968 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום פרוטוקולים ועדה מחוזית אישור תוכניות להפקדה פרוטוקולים מישיבות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה- מחוז הדרום שימושי מתחמים; סיווג שטחים ; תוספות בנייה ועוד
גל-3958/95 20/06/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה בתיק תכנית ומפרט לשכונה של שיכון המזרחי באזור חיריה.
גל-3958/96 20/06/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה בתיק תכנית ומפרט לשכונה של שיכון המזרחי באזור חיריה.
גל-3959/4 12/02/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה שכונת נווה אחיעזר (בני ברק)  הקמה
גל-3959/6 27/07/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה תכנית בנין העיר אל – חיריה 1947
גל-3959/7 23/12/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה בתיק פרוט ושרטוט אדריכלי לבנייה במחוז תל אביב – חיריה.
גל-3959/9 28/11/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב אל חיריה תכנית חלוקה חיריה
גל-3960/10 03/05/1965  גבולות בנין עיר אופקים  נתיבות  שדרות מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בדבר גבולות שטח תכנון עיר אופקים  נתיבות  שדרות.
גל-22633/10 29/10/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חוף הכרמל בתיק מפה והחלטות של ועדה מחוזית באגף תכנון של משרד הפנים של חוף הכרמל  חיפה
גל-22633/15 30/12/1963 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חוף הכרמל מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנושא תכנון  בניה ותשתיות במחוז חיפה חוף הכרמל  תכניות בנוגע לפתיחת דלק "סונול" על כביש פורדיס- מעין צבי ועוד.
גל-22631/10 10/12/1963 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ג'סר אזרקא
גל-6928/1 24/03/1952 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק מפות ותוכניות תכנון מרחב בפתח תקווה
גל-6832/2 13/12/1962 אגף התכנון – פתח-תקוה שטח תכנון עיר פתח תקווה
גל-6832/5 25/05/1960 אגף התכנון – פתח-תקוה שטח תכנון ובנין עיר- פתח תקווה שטח וגבולות תוכנית
גל-6927/46 01/01/1952 אגף התכנון – פתח-תקוה תוכנית בנין עיר פתח תקווה
גל-6934/37 20/06/1956 אגף התכנון – עמק-חפר – אמץ תכתובות ותוכניות של מנהל התכנון במשרד הפנים בנושאי ת.ב.ע במושב אומץ: ת.ב.ע עח/1/19 אמץ.
גל-6934/38 16/09/1963 אגף התכנון – עמק-חפר – אמץ תכתובות ותוכניות של מנהל התכנון במשרד הפנים בנושאי ת.ב.ע במושב אומץ: ת.ב.ע עח/2/19 אמץ.
גל-6902/35 16/07/1965 אגף התכנון – פתח-תקוה שטח בנין עיר פתח תקווה תכנון בניין ערים- גבולות ותוכניות בינוי
גל-22668/39 24/10/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אשקלון – נווה זוהר בתיק שרטוטים  תקנון ומתן תוקף לתכנית מתאר באשקלון.
גל-58688/29 01/12/1971 בענה תחום בניה תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-60649/2 01/05/1967 תיקון מס 11 ת.ב.ע לתכנית מתאר ירושלים מס 62 פיתוח שטח טליתא קומי גוש 30048.30074 פיתוח שטח במרכז העיר ירושלים באזור בן יהודה קינג גורג ורחוב עליאש מגדל העיר בירושלים  תכנון בור שיבר  טליטא קומי  קולנוע עדן התנגדויות לתכנית בנייה
גל-58669/21 21/01/1992 עתלית: גוש 10545  ח'ח 76 בתיק תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות תכנית מכ/248
גל-58688/23 05/08/1966 הרחבת סעדון גושים 10366 10368   12128   חלקות    717   תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
ג-2733/8 10/04/1960 אגף התכנון – ועדה גלילית – חיפה בתיק פרוטוקולים של ועדה מקומית לתכנון עיר  מחוז חיפה
גל-5855/4 11/12/1969 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק מפרט ותכניות להקמת שיכון ציבורי בפתח תקוה.
גל-5855/18 18/03/1970 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי פתח-תקוה בתיק שרטוטים ואישורים להקמת שיכון ציבורי בעמישב  פתח תקוה. גוש 6320
גל-5866/7 01/01/1970 אישורי תכניות בניה – בענה
גל-5863/29 24/12/1962 אישורי תכניות בניה – אזור הגלילי. בתיק תוכניות ומפות בנושא הקמת צינורות להטיית מעיינות מלוחים
גל-5867/17 01/01/1972 אישורי תכניות בניה – נחף מחצבת כפר נחף; שמירת על קרקע חקלאית מפות ותוכניות
גל-5869/24 01/01/1973 אישורי תכניות בניה – נחף
ג-2766/3 26/02/1950 אגף התכנון – ועדה מקומית חיפה ישיבות הוועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים תוכניות להפקדה; היתרי בנייה לבתי מסחר דירות וכו'
ג-2766/18 22/05/1955 אגף התכנון – מקומות גבעתיים פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה למתן רישיונות בניין גבעתיים.
ג-2767/14 01/01/1950 אגף התכנון – פרוטוקולים ועדה מקומית – פתח-תקווה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה -פתח תקווה  פרוטוקולים של ישיבות בנושא פיתוח תשתיות   קרקעות ומבנים בעיר
גל-59223/47 21/12/1987 חוף-השרון – היתר בניה הטירה – בית ליטוינסקי- בקשות לשימור ושימוש חורג במבנה קיים- ק. געש- מאושר
גל-59626/6 19/03/1996 התנגדויות לתכנית מספר 5053 א' הר חומה תכנית מפורטת והתנגדויות; פסק דין  של בית המשפט העליון בנושא; פרוטוקול ועדת המשנה להתנגדויות.
גל-59626/8 01/03/1996 התנגדויות לתכנית מספר 5053 א' – הר חומה תוכנית מתאר תכנון בנייה הר חומה ירושלים מפות תכנון  שמיעת התנגדויות וערעורים לגבי התוכנית
גל-59777/13 08/07/1990 בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59777/14 01/07/1990 בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות) תוכניות מאושרות – שרטוטים
גל-59777/15 15/06/1989 בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות) בקשות להיתרי בנייה לפי סעיף 97א – תשריטי הבקשות והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין; תוכניות מאושרות ופרוטוקולים בג' סר א-זרקא.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-59788/6 01/11/1959 תכנון – אישורי אזור הועדה המקומית לבנין ערים גלילי ועדה מקומית לבנייה ולתכנון עיר לשטח הגלילי של מחוז חיפה: תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59804/4 24/04/1994 מועצה מקומית גסר אלזרקא שימוש חורג גוש 10397 חל 101 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים היתר לחוף רחצה ושירותי חוף
גל-59826/23 15/09/1982 בניה חיפה בית קפה גן בנימין בית קפה גן בנימין (פרידמן אביגדור) בתיק דיונים ופרוטוקולים של מוועדת הבניה המחוזית של עיריית חיפה  דיוני בית משפט ובגצ בנושא  מכתבי תלונה של שכנים  מכתבי עורכי דין וכן תכניות ושרטוטים הנושגים כולם לבית קפה בגן בנימין בחיפה. בתיק יש השחרות עקב הגנה על הפרטיות. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054
גל-59796/1 05/04/1976 פרוטוקולים של הועדה הגלילית 1975-1978  מ- 22 עד ישיבה 42 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון מקומי היתרי בנייה וערעורים
גל-59796/4 02/06/1980 פרוטוקולים של הועדה הגלילית 1989-1981  בתיק פרוטוקולים ותוכניות מאושרות של ועדת משנה למרחב ותכנון מקומי
גל-59796/5 04/01/1982 פרוטוקול הועדה הגלילית 1989-1986 פרוטוקולים והחלטות של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה  ועדת המשנה למרחב תכנון מקומי (גלילית).
גל-59796/6 08/02/1983 פרוטוקול הועדה הגלילית 1982-1986 פרוטוקולים והחלטות של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה  ועדת המשנה למרחב תכנון מקומי (גלילית).
גל-59796/9 07/11/1968 פרוטוקולים של הועדה הגלילית 1968-1972 פרוטוקולים והחלטות של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה  ועדת המשנה למרחב תכנון מחוזי (גלילית).
גל-59796/10 11/09/1970 פרוטוקולים של הועדה הגלילית 1968-1972 בתיק פרוטוקולים ותוכניות מאושרות של ועדת משנה למרחב תכנון מחוזי של הועדה המחוזית לתכנון ובניה אזור צפון
גל-59796/11 01/12/1971 פרוטוקולים של הועדה הגלילית 1968-1972  מישיבה 15-25 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים ישיבות ועדת משנה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  היתרי בנייה אישורים וערעורים
גל-59697/9 01/01/1936 גבולות שטח תכנון עיר מועצה אזורית חוף הכרמל (שיפוט מוא"צ- 3111 חוף כרמל)  סגור גבולות שיפוט שינוי מרחבי תכנון אזור חוף הכרמל והשומרון
גל-59700/11 01/11/1989 בקשות לפי סעיף 97-א לחוק ג'סר אל זרקא מס' 2 ועדת התכנון- בקשות להיתרים במבני מגורים- ג'יסר אל זרקא כולל מפות תכנון
גל-59700/12 01/11/1989 בקשות לפי סעיף 97-א לחוק ג'סר אל זרקא מס' 2 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  בקשות של תושבים בדבר תוספות מגורים ותשובות בענייניהם
גל-59700/13 11/03/1989 בקשות לפי סעיף 97-א לחוק ג'סר אל זרקא מס' 1 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  בקשות של תושבים בדבר תוספות מגורים ותשובות בענייניהם  בניית מגדל המים
גל-59700/14 01/03/1989 בקשות לפי סעיף 97-א לחוק ג'סר אל זרקא מס' 1 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – בקשות להיתרים במבני מגורים כולל מפות תכנון
גל-59832/14 17/01/1962 בנימין הרשל  קיסריה תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59772/33 14/10/1986 הנושא: בניה-חיפה (בנ-3998/33) מישל סולמאן רח' הגפן 39 גוש 10811 חל 8 צורף פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59800/26 17/08/1995 רשואן מחמוד חסן גוש 10399 חלקות 8 9 ג'סר אל זרקא אחש/759 ופרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59820/24 01/05/1989 5-בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59820/25 01/01/1970 1-בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות ומפרטים) תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59820/26 01/01/1970 4-בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות ומפרטים) תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59820/27 01/01/1970 2-בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות ומפרטים) תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-59820/28 01/01/1970 3-בקשות לפי סעיף 97 א' ג'סר אל זרקא (מפות ומפרטים) תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-56734/5 01/09/1981 תמ"א/13 חלק ג פרוטוקולים ישיבות +התכתבויות כרך 2 בתיק פרוטוקולים של מועצה אזורית לתכנון ובנייה  ועדה מחוזית ת"א  סיכומי ישיבות בנושא תמ"א  תוכנית מתאר לערי חוף ועוד.
גל-54111/16 06/08/1995 גבעת אלה ישוב קהילתי גבעת אלה-בדיקת מצאי שטחים לצרכי ציבור בישוב  שינוי יעוד משטח ציבורי למגרשי מגורים. מצורפת תכנית מפורטת ג/8973 גוש 17488.
גל-56700/16 07/06/1963 פרוטוקול מישיבת הועדה הגלילית לבנייה ולתכנון ערים במשרדי הממונה על המחוז פרוטוקולים והחלטות מישיבת הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים  מחוז ירושלים.
גל-56700/17 08/02/1963 פרוטוקול מישיבת הועדה הגלילית לבנייה ולתכנון ערים במשרדי הממונה על המחוז פרוטוקולים מישיבת הועדה הגלילית לבניה ולתכנון ערים  מחוז ירושלים.
גל-46782/3 01/01/1958 [מפרץ חיפה](מקופלת) מפת בעלויות  בתיק מפת בעלויות על הקרקעות באזור חיפה רבתי (בין חיפה לעכו)
גל-46782/8 01/01/1950 מפת גושים חיפה חוף הכרמל עמק חפר בתיק מפת גושים של איזור החוף מעכו ועד נחשולים.
גל-46782/10 01/01/1950 מפות סקר מליחות מים 1:50000 בתיק מפות סקר מליחות קרקע
גל-46782/11 20/08/1946 מפות ישובים ליד חיפה(מקופלות) בתיק אוסף מפות ישובים באיזור חיפה. בתיק יש השחרות בשל מסמך העוסק בנכסי נפקדים החומר המושחר מוגבל לעיון עד להחלטת ועדת שרים.
גל-14519/8 01/01/1950 פגישות משפחות במעבר מנדלבאום התכתבות בענין קיום פגישות בני משפחה משני הצדדים במעבר מנדלבאום ובנוגע לבקשות ספיציפיות בענין זה. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט.
ג-2277/28 14/10/1949 רמלה – עבודה – הקבוץ הערבי בלוד מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות  בנוגע לקיבוץ הערבי בלוד  אישורי שהיית פועלים  הנפקת תעודות זהות לפועלים ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד 2022.
גל-4560/104 01/08/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מועין דיב מוחמד עמאש היתר בנייה
גל-4560/105 01/09/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – אליעאת טומעה עמאש היתר בנייה
גל-4560/106 01/08/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – חסן שתיוי גו'רבאן בקשה להיתר בנייה + שרטוט (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2045).
גל-4560/107 08/06/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – באדי ו-מועין עווד עמאש בקשה להיתר בנייה + שרטוטים.
גל-4560/108 18/05/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – סעיד טועמה מחמוד ג'לולי בקשה להיתר בנייה + שרטוטים. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2045).
גל-4560/109 01/07/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עבד ניסנס עמאש היתר בנייה
גל-4560/110 01/07/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – גומעה ג'ורבאן היתר בנייה
גל-4560/111 06/02/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עיד מוחמד נאפע תיק של משרד הפנים. בתיק – בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא  מחוז חיפה ואישורם; תשריטי הבקשה להיתר.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/112 01/07/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – סלאח אחמד מרעי ג'ורבאן היתר בנייה
גל-4560/8 01/02/1977 בקשות לבניה – מחוז חיפה  פורידיס – עלי עדנאן אבו-גאמוס היתר בנייה
גל-4560/70 27/08/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – ראמדן טואמה היתר בנייה + שרטוטים.
גל-4560/71 01/02/1975 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – באדיה אברהם מוחמד עמאש היתר בנייה בתיק הושחר פרט ומוגבל לעיון בשל צנעת הפרט
גל-4560/73 15/12/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – אחמד מחמד מחמוד חמדאן תיק של משרד הפנים. בתיק – בקשות להיתרי בנייה והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בג'סר א-זרקא – מחוז חיפה. עוד בתיק – תשריטי מפה של בקשת ההיתר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/74 25/07/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – שחאדה מוסא תיק של משרד הפנים. בתיק – בקשות להיתרי בנייה והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בג'סר א-זרקא; בתיק – גם תשריטי המפה – המפורטים בבקשה.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/75 24/09/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מחמוד סעיד גורבאן בקשה להיתר בנייה + שרטוטים. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2045).
גל-4560/76 18/06/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מחמד חוסיין אחמד גורבאן בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה; עוד בתיק – תשריט מפורט של ההיתר המבוקש.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/77 23/05/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מוסא חסין עמאש  תיק של משרד הפנים. בתיק – בקשות להיתרי בנייה והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בג'סר א-זרקא – מחוז חיפה. עוד בתיק – תשריטים של הבקשה להיתר.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/79 25/06/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – חליל מחמד עיסא עמאש בקשות להיתרי בנייה מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה  והחלטות הוועדה – בג'סר א-זרקא; עוד בתיק – תשריט מפה המתארת את הבקשה להיתר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/80 01/09/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – אחמד מוחמד נג'אב היתר בניה בתיק הושחר מספר זהות
גל-4560/81 22/10/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עבדאללה שארד עמאש בקשות להיתר בנייה מאת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בג'סר א-זרקא  והחלטות הוועדה; עוד בתיק – תשריט מפורט – הבקשה להיתר.
גל-4560/82 03/04/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עלי דיאב עמאיס בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא. עוד בתיק – תשריטים הנוגעים לבקשות ההיתר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/83 01/05/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – חליל חמיס עמאיש היתר בנייה
גל-4560/84 26/03/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – מחמוד עבד עמאש בקשות להיתרי בנייה – ג'סר א-זרקא והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה; עוד בתיק – תשריט הבקשה להיתר.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/85 12/11/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עטיה דיאב עמאש בתיק – בקשות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/86 19/08/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – אחמד סאלח עמאש תיק של משרד הפנים. בתיק – בקשות והחלטות להיתרי בנייה בג'סר א-זרקא  מחוז חיפה.
גל-4560/87 25/07/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – ג'וומע תרד עמאש בתיק – בקשות להיתרי בנייה והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – ג'סר א-זרקא – מחוז חיפה. עוד בתיק תשריטי הבקשות להיתרים;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/88 01/03/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – חמיס סאלח עמאש היתר בנייה
גל-4560/89 01/03/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – סועמה אחמד עמאש היתר בנייה
גל-4560/90 01/04/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – עווד מוחמד נאדע עיסה היתר בנייה
גל-4560/91 17/07/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – שווקת דיאב מוחמד בקשה להיתר בנייה + שרטוטים.
גל-4560/92 05/10/1972 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – סאלם עיד שארד עמאש בקשות להיתרי בנייה – ג'סר א זרקא; עוד בתיק – תשריטי הבקשה להיתר;
גל-4560/94 18/06/1973 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – ג'אבר עבד מחמד עמאש בקשות להיתרי בנייה – ג'סר א-זרקא והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין. עוד בתיק – תשריטי הבקשות להיתר.   חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/95 25/01/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – ג'ומע חסן עמאש בקשות להיתרי בנייה – ג'סר א-זרקא  והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעניין. עוד בתיק – תשריט הבקשה להיתר;  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-4560/98 13/03/1974 בקשות לבניה – מחוז חיפה  ג'סר אל-זרקא – סארו חוסין אחמד ג'ורבאן בקשות להיתרי בנייה – ג'סר א-זרקא. והחלטות הוועדה המחוזית לתכנון הבנייה בעניין.
גל-9699/36 04/05/1982 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ג'יסר אל זרקא המועצה המקומית דרכים בתיק התכתבויות בנושא סלילת כבישים בג'סר אל זרקה.
גל-9699/37 25/08/1983 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ג'יסר אל זרקא הועדה הפועל של ההסתדרות מועדון בתיק התכתבויות בנוגע להיתרי בנייה במועצה המקומית ז'סר א-זרקא
גל-12033/52 21/01/1970 מפקדת אזור יהודה ושומרון – הוועדה לביקורת סרטים: המרגל הבלתי נראה הראשה לסרט
ג-2236/13 29/01/1951 היועץ המשפטי – אסמכתאות לרישום נשואין התכתבויות בנושא דרישת אסמכתאות לצורך רישום נישואין  רישום נישואין לעולי ארצות ערב ועוד.
ג-2230/6 31/05/1951 היועץ המשפטי – תיקון פקודת העתונות התכתבויות בנושא הליך חקיקת חוק לתיקון פקודת העיתונות; תזכיר הצעת החוק; פרוטוקולים מועדת הפנים ועוד. בנוסף מופיע בתיק מכתב ממנכ"ל משרד המשפטים בנושא האפשרות להתראה נגד עיתון "קול העם" או לסגחרתו.
ג-2230/8 20/08/1956 היועץ המשפטי – חוק לתיקון פקודת העתונות תזכיר הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות  התכתבויות בנושא.
ג-2227/3 01/11/1953 היועץ המשפטי – מתן תעודות זהות לתושבים ערביים היועץ המשפטי – מתן תעודות זהות לתושבים ערביים פסקי דין בג"צ של תושבים ערביים. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעמי צנעת הפרט עד 2023
גל-54190/7 10/12/1999 ועדת חקירה גסר אל ארקא דוח ועדת חקירה לבדיקת תפקודה של מועצת ג'יסר אל זרקא פירוט מצב המועצה – נתונים כלליים ומסגרת העבודה של ועדת הביקורת המלצת הוועדה: למנות פיזור המועצה ומינוי ועדה קרואה
גל-47142/13 08/01/1996 בג"ץ: גביית מיסים ישירות מוא"ז שומרון התכתבויות משפטיות בנוגע לגביית ארנונה ביישוב שערי תקווה על ידי מועצה אזורית שומרון והיחסים בין המועצות.
גל-47143/6 18/08/1985 ועד מקומי אורנית 1989-1985 סכסוכים בנוגע לבחירת וועד היישוב
גל-47145/4 07/02/1995 אורנית חלק ד' – המשך מתיק 3  פרוטוקולים  שיפור תשתיות ועוד.
גל-47144/1 07/09/1976 בקעת הירדן (ערבות הירדן) התכתבויות בנוגע לתקציבים לפיתוח המועצה  יישובים במועצה ועוד. רשימת יישובים. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט עד לשנת 2058
גל-47144/2 05/04/1992 ערבות הירדן (בקעת הירדן) חלק א': הקמת עמותות לפיתוח האזור  תיירות בבקעת הירדן
גל-47144/3 11/08/1992 ערבות הירדן (בקעת הירדן) חלק ב'-המשך מתיק 2 . מכרזים  תכתובות בנוגע להסעות לתלמידים  שיפוץ בתים ועוד
גל-47144/4 11/07/1991 ערבות הירדן (בקעת הירדן) חלק ג'-המשך מתיק 3. תחליף היטל השבחה בהתיישבות הישראלית באיו"ש  ארנונה באיו"ש ועוד
גל-47144/5 25/02/1992 ערבות הירדן (בקעת הירדן) חלק ד'-המשך מתיק 4. תכתובות ומסמכים בענייני תקציב  ישיבת מליאת המועצה  חוזה בין אוצר השלטון המקומי למועצה ועוד
גל-47114/7 09/06/1998 תקציב רגיל מועצה מקומית מעלה אפרים תקציב מאושר. חלק ג'-המשך מתיק 6
גל-47114/8 25/01/1996 תקציב רגיל מועצה אזורית הר חברון הצעת תקציב 95. חלק א'
גל-47114/9 03/07/1997 תקציב רגיל מועצה אזורית הר חברון תקציב מאושר 96. חלק ב'-המשך מתיק 8
גל-47114/10 27/05/1998 תקציב רגיל מועצה אזורית הר חברון תקציב מאושר 97. חלק ג'-המשך מתיק 9
גל-47115/1 01/01/1989 עמנואל חלק א'. אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: עמנואל  הכוללים: פטור מארנונה  היטל ארנונה   הנחות בארנונה ועוד. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד שנת 2062.
גל-47115/2 01/10/1991 עמנואל חלק ב'. אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: עמונאל  הכוללים: קבלת היתר אשראי  הלוואה לכיסוי גירעון  סיכומי דיונים  העברת כספים ועוד. החמור המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד שנת 2066.
גל-47115/3 24/03/1992 עמנואל עמנואל. חלק ג'-המשך מתיק 2. ישיבות מועצה מקומית עמנואל. תקציבים  סיכומי ישיבות בלשכת מנכ"ל  התכתבויות  הזמנות רכבים וציוד ועוד.
גל-47115/5 23/01/1986 ביוב ביו"ש (יהודה ושומרון) חלק א'.אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: ביוב ביהודה ושומרון  הכוללים: מתקן טיפול בשפכים של אלקנה  מתקני סילוק ביוב  פרוטוקולים של ועדת המשנה לביוב ואתרי סילוק פסולת מוצקה  מימון פרוייקטים לסילוק ביוב ועוד.
גל-47115/6 23/02/1992 ביוב ביו"ש התכתבויות שונות ופרוטוקולים של מועצת התכנון העליונה בנושא תכניות אב לביוב ברשויות מקומיות ביו"ש  מאסף יישובי אגן ניקוז נחל קנה  זיהום מים בנחל קנה; סקירה בנושא מפעל ביוב אזורי בנחל קנה ועוד. חלק ב'-המשך מתיק 5
גל-47115/7 05/08/1993 ביוב ביו"ש – חלק ג' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע לפיתוח תשתיות ביוב ביהודה ושמרון: מפעל תת אזורי לביוב גוש קרני שומרון. התכתבויות בנושא ביוב במועצות האזוריות שומרון  מגילות. חוף עזה  ובמועצות המקומיות ביתר עלית  קריית ארבע  אריאל. מאסף נחל קנה.
גל-47115/8 27/07/1995 ביוב ביו"ש התכתבויות  פרוטוקולים ותכניות עבודה בנושא פיתוח תשתיות ביוב וטיהור שפכים באזור יהודה ושומרון; בחינה כלכלית בנושא חיבור יישובי נחל קנה למכון טיהור לביוב; תזכיר בנושא הקמת איגוד ערים דרום השרון המזרחי (ביוב). חלק ד'-המשך מתיק 7
גל-47122/4 25/11/1992 תקציב רגיל.מועצה  אזורית שומרון – חלק ד' תקציב רגיל של המועצה אזורית שומרון  משנת 1992.
גל-47122/5 02/07/1998 תקציב רגיל – מועצה  אזורית שומרון – חלק ה' תקציב מאושר של המועצה האזורית שומרון לשנת 1997.
גל-47122/6 01/04/1993 תקציב רגיל.מועצה מקומית קרית ארבע – חלק א' תקציב מועצה מקומית קריית ארבע חברון לשנת 1995 כולל דוחות
גל-47122/7 08/06/1997 תקציב רגיל.מועצה מקומית קרית ארבע – חלק ב' תקציב מועצה מקומית קריית ארבע חברון לשנת 1996 כולל דוחות.
גל-47122/8 07/05/1998 תקציב רגיל.מועצה מקומית קרית ארבע – חלק ג' המשך תקציב מועצה מקומית קריית ארבע חברון לשנת 1997 כולל דוחות. שינויים ותיקונים לתקציב.
גל-47122/9 13/08/1996 תקציב רגיל – מועצה מקומית הר-אדר + מודיעין עלית – חלק א' הצעת תקציב לשנת 1996 ותקציב מאושר לשנת 1995 של המועצה מקומית הר אדר.
גל-47123/4 24/06/1993 גבעת זאב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה המקומית גבעת זאב:  מימון המועצה הדתית ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2065.
גל-47123/5 01/01/1989 גבעת זאב – חלק ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנוגע למועצה המקומית גבעת זאב: הלוואת פיתוח  גרעון  בחירות לראשות המועצה  חיובי ארנונה  פרוטוקולים מישיבות המועצה  פטורים ממכרזים  חברת שמירה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-47123/6 05/11/1991 גבעת זאב – חלק ג' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנוגע למועצה המקומית גבעת זאב: קבלת אשראי לכיסוי הגרעון  הלוואות פיתוח  בניית מוסדות ציבור ועוד.
גל-47123/10 25/08/1981 אריאל (ב) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  שלמה עמר  בנוגע למועצה מקומית אריאל: פיצויי פיטורין לגזברית  סמכויות המועצה  רישוי עסקים  ארנונה  גבולות שיפוט  בית משפט לעניינים עירוניים  סילוק שפכים  מועצה דתית  דו"ח כספי של מועצה אזורית שומרון  ביקורת מבקר המדינה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-47123/11 04/11/1984 אריאל (ג) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  שלמה עמר  בנוגע למועצה מקומית אריאל: דו"ח רואה חשבון  מבנה לבית משפט מקומי  בחירות ראשונות למועצה המקומית – הכנות וארגון (כולל רשימות מועמדים)  חיבורי חשמל  פרוטוקולים מישיבות מועצה  עיתון המעצה – "עיר השומרון"  תכנית להקמת פארק לירידים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2054.
גל-47124/11 19/09/1991 מטה בנימין – חלק ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע למועצה האזורית מטה בנימין: תב"ר פיתוח מרכז שילה  גינון  אולפנת עפרה  מוסדות חינוך  כבישי גישה וכבישים פנימיים  החברה לפיתוח מטה בנימין  רכבי ביטחון ליישובים  מאספי ביוב ועוד.
גל-47124/6 07/09/1993 אורנית התכתבויות וחליפת מכתבים מלשכת הממונה על היישובים היהודים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה המקומית אורנית. פרוטוקולים של דיוני המועצה בנושאים מוניציפיאלים שונים ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2063.
גל-47124/8 17/08/1992 בג"ץ 4020/92 – חשמונאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראלים ביו"ש  בנימין ריקרדו  בנוגע לעתירה של של תושבי היישוב חשמונאים – רמת מודיעין – גני מודיעין לקיים בחירות ביישובם: ועד מקומי ממונה  הפרדת רמת מודיעין מחשמונאים  בג"ץ 688/89  תכתובות משפטיות  תצהירים  צווים על תנאי  תלונות על אי סדרים בוועד המקומי ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2063.
גל-47124/9 15/05/1991 אורנית – בג"ץ 1406/91 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראלים ביו"ש  בנימין ריקרדו  בנוגע לבג"ץ 1406/91 צידון ואח' נ' הממונה באיו"ש ואח' בדבר קיום בחירות במועצה מקומית אורנית. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2061.
גל-47124/10 27/03/1988 מטה בנימין – חלק א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע למועצה האזורית מטה בנימין: סיכומי ישיבות  דו"חות כספיים  כבישי גישה ליישובים  תכנית פיתוח שנתית למועצה  פינוי אשפה  מבני מגורים טרומיים  ישיבת "נתיבות יוסף" במצפה יריחו  ישיבת שילה ועוד. הושחר מסמך העוסק בנושאי אבטחה רגישים והוא מוגבל לעיון עד שנת 2039.
גל-47124/12 30/07/1991 מטה בנימין – חלק ג' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה האזורית מטה בנימין: בריכות אגירה  מכוני סילוק שפכים  פסולת באזור רמאללה  איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  תחבורה ציבורית  פטור ממכרז לבניית מבני ציבור  ארנונה  אשראי ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-47124/13 28/01/1996 מטה בנימין – חלק ד' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה האזורית מטה בנימין: גביית דמי חבר בהסתדרות  תשלומי פנסיה  תקן עובדי המועצה  גבולות המועצה  החברה לפיתוח מטה בנימין  טלוויזיה בכבלים בגבעון החדשה  מפעל בטון במתתיהו  שינוי תב"ע ועוד.  הושחר מסמך ביטחוני העוסק בנושאים רגישים אשר טרם חלפה תקופת ההגבלה שלו  המסמך מוגבל לעיון עד שנת 2042.
גל-47124/15 02/04/1994 בג"ץ 327/96 – מועצה אזורית מגילות נגד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראלים ביו"ש  בנימין ריקרדו  בנוגע לעתירות של מועצות וחברי מועצות אזוריות נגד צה"ל ומשרד הביטחון בנוגע לנושאים מוניציפאליים: בג"ץ 127/94 – יגאל להב ואח' נגד ראש הממשלה ושר הפנים יצחק רבין ואח' – קיום בחירות במועצה המקומית קרני שומרון  מועצות ממונות  בג"ץ 327/96 – מועצה אזורית מגילות ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל באיו"ש – תשלום ארנונה על נכסי מדינה בשטח המועצות האזוריות והמקומיות באיו"ש ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-47125/1 18/05/1993 תקציב רגיל – מועצה אזורית מטה בנימין – חלק א' מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו בנוגע לתקציב המועצה האזורית מטה בנימין: תקציב מאושר לשנת 1992.
גל-47125/2 20/06/1994 תקציב רגיל – מועצה אזורית מטה בנימין – חלק ב' מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו בנוגע לתקציב המועצה האזורית מטה בנימין: תקציב מאושר לשנת 1993.
גל-47125/3 31/07/1995 תקציב רגיל – מועצה אזורית מטה בנימין – חלק ג' מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו בנוגע לתקציב המועצה האזורית מטה בנימין: תקציב מאושר לשנת 1994  הצעת תקציב לשנת 1995.
גל-47125/4 04/06/1996 תקציב רגיל. מועצה אזורית מטה בנימין הצעת תקציב 1997. חלק ד'-המשך מתיק 3
גל-47125/5 24/07/1997 תקציב רגיל. מועצה אזורית מטה בנימין תקציב 1997. חלק ה'-המשך מתיק 4
גל-47125/6 25/04/1993 תקציב רגיל. מועצה אזורית מגילות חלק א'. מסמכי פירוט תקציב.
גל-47125/7 06/12/1994 תקציב רגיל. מועצה אזורית מגילות חלק ב'-המשך מתיק 6. פירוט מסמכי תקציב.
גל-47125/8 28/02/1996 תקציב רגיל. מועצה אזורית מגילות חלק ג'-המשך מתיק 7. פירוט מסמכי תקציב.
גל-47125/9 03/12/1997 תקציב רגיל. מועצה אזורית מגילות הצעת תקציב לשנת 1997  שינויים ותיקונים לתקציב. חלק ד'-המשך מתיק 8
גל-47125/10 23/12/1996 תקציב רגיל מועצה אזורית מגילות מסמכים ממשרד הפנים ובהם דוחו"ת תקציב של מועצה אזורית מגילות.
גל-47125/11 12/10/1995 תקציב רגיל. מועצה אזורית ערבות-הירדן תקציב מאושר 94. חלק א'
גל-47125/12 26/02/1996 תקציב רגיל. מועצה אזורית ערבות-הירדן שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל  הצעת תקציב 97. חלק ב'-המשך מתיק 11
גל-47125/13 10/06/1998 תקציב רגיל. מועצה אזורית ערבות-הירדן תקציב מאושר 97. חלק ג'-המשך מתיק 12
גל-47125/14 20/05/1993 תקציב רגיל .מועצה מקומית בית-אריה הצעת תקציב ותקציב מאושר 92. חלק א'
גל-47125/15 26/04/1994 תקציב רגיל .מועצה מקומית בית-אריה הצעת תקציב ותקציב מאושר 93. חלק ב'-המשך מתיק 14
גל-47126/2 01/05/1995 הר-חברון חלק ב'-המשך מתיק 1. פרוטוקולים  מסמכים לקראת בחירות מקומיות בשנת 1995. תוצאות מספרי קולות לפי מועמדים. מכתבי התפטרות של נציגים  כתבי מינויים ועוד. הושחרו מסמכים מטעמי צנעת פרט.
גל-47126/7 18/08/1983 מגילות התכתבויות  ומסמכים בנושא היטל הארנונה במועצה האזורית מגילות  בין השאר על חברת סולמת מערכות בע"מ  דו"חות כספיים וחשבונאיים של החברה; תכנית בניין ערים לחוף קליה; איחוד המועצות מגילות ותמר; מינויים למועצה  תקציב המועצה ועוד. חלק א' בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט וכן על מידע עסקי. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2055.
גל-47126/8 20/06/1984 מגילות התכתבויות ופרוטוקולים בנושא גביית ארנונה  תכניות מתאר  הליכים בבג"צ בנושא עתירה של הועד המקומי נווה זוהר נגד שר הפנים  הרחבת שטח השיפוט של המועצה  תקציב המועצה  קיום בחירות במועצה האזורית תמר  שירותים מוניציפליים במועצות האזוריות ועוד. חלק ב'-המשך מתיק 7
גל-47126/9 23/01/1987 מגילות חלק ג'-המשך מתיק . אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: מועצה אזורית מגילות  הכוללים: פרטיכל מישיבות מועצה  בחירות במועצה  כללים והורות בדבר בחירות למועצה   תקציב מאושר  ארנונה ועוד.
גל-47127/1 28/10/1993 קרית ארבע התכתבויות בנושא בקשות לביטול מכרזים שונים במועצה המקומית קרית ארבע  הצעות מחיר במכרזים  מימון המועצה הדתית ועוד. חלק א' בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-47127/2 09/12/1991 קרית ארבע התכתבויות בנושאי הגדלת ארנונה והנחות בארנונה  נהלי העברת בעלות על נכס ביו"ש  אגרת פינוי אשפה  התקשרות עם חברת כוח אדם ללא מכרז ועוד. חלק ב'-המשך מתיק 5. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-47127/4 07/07/1992 קרית ארבע התכתבויות בנושא הגרעון התקציבי במועצה ומענק איזון תקציבי  שינויים ותיקונים לתקציב ועוד. חלק ד'-המשך מתיק 7
גל-47127/5 01/08/1984 שערי-תקוה חלק א'. אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: שערי תקווה  הכוללים: פרוטוקולים של מליאות  הסכם בדבר מתן שירותים  יחסי מועצה אזורית שומרון  הסכם בין המעוצה לשרי תקווה  תלונה של שערי תקווה על קיפוח ואפליה  סיכומי פגישות  תקציבי הועד   העברת כספים לשערי תקווה ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2066.
גל-47127/7 24/12/1991 שערי-תקוה חלק ג'-המשך מתיק10. אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: שערי תקווה  הכוללים: כינון מועצה מקומית שערי תקווה  בג"צ של שערי תקווה  תחום הישוב שערי תקווה  הקמת מועצה מקומית בשערי תקווה ועוד.
גל-47127/8 28/08/1983 שערי-תקוה התכתבויות ופניות בנושא ליקויי בניה ובניה בלתי חוקית בשערי תקוה והקמת תורן אזורי לשידורי כבלים בתחומי הישוב  הקמת היישוב ועוד. חלק ד'-המשך מתיק 11. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-47127/9 14/10/1990 בית-אריה חלק א'.  אוסף מסמכים שך משרד הפנים בנושא: בית אריה  הכוללים: היתר לקבלת אשראי  הנחות בארנונה  פרוטוקולים  בריכת שחיה בבית אריה  פטור ממכרזים  מרכז קנ-אר ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2061.
גל-47127/10 30/07/1991 בית-אריה – חלק ב' בית אריה – מינויים ופיטורי עובדים   דוחות תקציביים 1990-2002. חשד לשחיתות במועצה. פיתוח תשתיות: כבישים/ניקוז/תאורת רחוב/גינון. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2064.
גל-47128/1 02/01/2000 שוטף – חלק א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו: שפכי תעשייה  ביקורת חשבנות באגודי רשויות מקומיות  חוקי עזר  מסגרות אשראי  שיעורי קנסות  מספרי התושבים ביישובים  ארנונה  תקציב הפיתוח ועוד.
גל-47128/5 03/11/1991 עמנואל – חלק א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה מקומית עמנואל: מענק פרישה לראש המועצה לשעבר  סכסוכים בין חברי מועצה  ניהול ישיבות המועצה  ענייני עובדים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2061.
גל-47128/6 18/11/1991 עמנואל – חלק ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע למועצה מקומית עמנואל: נהלי זימון ישיבות מועצה  תקציב המועצה הדתית  טענות על אי סדרים  פרוטוקולים מישיבות המועצה  ייעוץ משפטי  שכר סגן ראש המועצה ועוד.
גל-47128/7 10/12/1989 עמנואל – חלק ג' בקשה למניעת כניסתם והעסקתם של ערבים  – מועצה מקומית עמנואל. בקשה לפיתוח בית הכנסת המרכזי הספרדי והגינון והגידור ברח' בית ישראל. בדיקת חוקיות אישור תקציב 1995 – פסילת ישיבה לאישור תקציב 17.12.95. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2065.
גל-47128/11 03/02/1994 מעלה אפרים – חלק ג' עזרא רפאלי  בחינת מועמדות לראשות המועצה המקומית מעלה אפרים. בחירות למועצה המקומית מעלה אפרים לשנת 1995. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2065.
גל-47128/13 22/07/1990 מעלה אפרים התכתבויות ומסמכים בנושא שיקום כבישים במעלה אפרים  חשש לאי-סדרים כספיים במועצה  הפעלת בסיס משמר אזרחי; פרוטוקולים מישיבות המליאה; דו"ח פעילות של החברה הכלכלית מעלה אפרים ועוד. חלק א' בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-47128/14 30/05/1988 מעלה אפרים התכתבויות ומסמכים בנושא קבלת הלוואות על ידי המועצה המקומית מעלה אפרים לצורך כיסוי התחייבויות; מינוי ועדת ערר לארנונה; חידוש מבני חינוך. חלק ב'-המשך מתיק 13
גל-47129/1 31/07/1983 גבעת זאב התכתבויות ופרוטוקולים מישיבות המועצה בנושא בנייה  ועדה מקומית לתכנון  תקציב  תשלומי ארנונה ועוד. חלק א' בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעון עד שנת 2055.
גל-47129/2 26/08/1985 גבעת זאב התכתבויות בנושא העסקת תובע למועצה המקומית גבעת זאב  ענייני קרקעות  בניית מקווה טהרה  גביית אגרות בניה בגבעת זאב  תכניות מתאר  בחירות מקומיות  בניית גן ילדים  הקמת תורן אזורי לאנטנות טלויזיה ועוד. חלק ב'-המשך מתיק 1. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת פרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2055.
גל-47129/5 27/02/1997 תקציב רגיל מועצה מקומית גבעת זאב – חלק ג' תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 1996 כפי שהוגש לאישורו של הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו.
גל-47129/6 04/01/1998 תקציב רגיל מועצה מקומית גבעת זאב – חלק ד' תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 1997 כפי שהוגש לאישורו של הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו. כולל פרוטוקול מישיבת המועצה המקומית בה התקבלו החלטות הנוגעות לתקציב.
גל-47129/7 28/05/1997 תקציב רגיל מועצה מקומית גבעת זאב – חלק ה' תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 1996 כפי שהוגש לאישורו של הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו.
גל-47129/8 16/02/1994 תקציב רגיל מועצה מקומית ביתר-עלית – חלק א' מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו בנוגע לתקציב המועצה המקומית ביתר-עלית: הצעת תקציב לשנת 1994  תקציב מאושר לשנת 1993 ודו"ח הצעת תקציב 1994 מול ביצוע מתואם 1992.
גל-47129/9 14/02/1995 תקציב רגיל מועצה מקומית ביתר-עלית – חלק ב' מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו בנוגע לתקציב המועצה המקומית ביתר-עלית: תקציב מאושר לשנת 1994 והצעת תקציב לשנת 1995.
גל-47135/6 14/11/1995 בג"צ  ביתר עילית. מסמכים משפטיים והתכתבויות בנושא הליכים משפטיים בבג"צ בעניין לוח הזמנים לבחירות המקומיות בביתר עילית. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2066.
גל-47133/3 08/02/1972 מתן שמות לישובים באזור יו"ש התכתבויות בנושא בחירת שמות ליישובים ביהודה ושומרון ובקעת הירדן.
גל-47137/5 22/06/1988 אורנית התכתבות בנושא בחירת מזכיר למועצה מקומית אורנית  כתבי מינויים ועוד.
גל-47137/7 24/10/1994 אורנית חלק ג' – המשך מתיק 6  גוש 604  התכתבות בנושא הפעלת תורן אזורי  הקמת מערכת של טלוויזיה וכבלים ע"י חברת דלתא  חשד לניהול לא תקין  תלונות ציבור ועוד. (חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
גל-47138/8 01/12/1995 תקציב רגיל מועצה מקומית אלקנה הצעת תקציב 95. חלק א'
גל-61336/8 09/02/2006 הדף היומי בע"מ הסכמים אירגוניים ומסמכי ניהול ותקציב של חברת הדף היומי בע"מ.
גל-61378/25 01/11/1966 סריגת חצור בע"מ התכתבות בענייני העסקה והכשרה של עובדים במפעל  הסעת עובדים  משכורות ועוד. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2038).
גל-61380/3 12/07/1962 ועדה בינמישרדית לישובים קטנים הועדה הבינמשרדית למועצות קטנות/ יישובים קטנים – זכרון דברים  התכתבויות
גל-61388/34 15/09/1950 עבודות דחק והלוואות  יזרעאל בתיק התכתבויות עם משרד העבודה בנוגע לעבודות דחק הלוואות לעובדים באזור עמק יזרעאל.
גל-53054/11 21/05/2002 כחול לבן התכתבויות וחליפת מסמכים ממטה כחול לבן במשרד התעשייה והמסחר בנוגע לעידוד רכישות כחול לבן (תוצרת ישראלית): פניות אזרחים ומפעלים  פניות המשרד לגופים שונים  מקורות הלכתיים להעדפת קניית סחורה מתוצרת הארץ  הסברה ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2072.
גל-5688/11 27/05/1966 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דו"ח לסיכום – עבודת הוועדה לענין התחייבויות יצוא פרוטוקול הסכם מסחר עם טורקיה לשנת 1966-67 של רשות חברות ממשלתיות  דו"ח על התעשיה אלקטרו-אופטית בישראל.
ג-4123/7 23/01/1959 חטיבת-מזון – מכרז מס' 947 – השמדת מכרסמים במחסנים ובממגרות ממסמכים בנוגע למכרז מספר 947  להשמדת מכרסמים במחסנים ובממגרות: תנאי המכרז  הצעות למכרז  פרוטוקול מישיבות ועדת המכרז שדנה בהצעות שנתקבלו למכרז – שרות להדברת מזיקי גרעינים ועוד.
ג-4058/1 23/03/1950 חטיבת-מזון – סרדינים מלוחים מטריפולי בתיק התכתבויות בנושא יבוא סרדינים מלוחים ממדינות שונות: טוניסיה  פורטוגל  מרוקו  בעיקר מטריפולי בלוב ועוד
ג-4093/1 15/05/1955 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך א' התכתבויות בנוגע להקצבת מרגרינה  חמאה ואבקת חלב
ג-4093/2 12/06/1958 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך ב' הקצבת אבקת חלב  חמאה ושומן מוקשה למחלבות
ג-4093/3 22/07/1957 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך ג' הקצבת אבקת חלב  חמאה ושומן מוקשה למחלבות
ג-4093/4 03/01/1957 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך ד' הקצבת אבקת חלב  חמאה ושומן מוקשה למחלבות
ג-4093/5 03/06/1956 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך ה' הקצבת אבקת חלב  חמאה ושומן מוקשה למחלבות
ג-4093/6 05/05/1949 חטיבת-מזון – אבקת חלב וחמאה כרך ו' הקצבת אבקת חלב  חמאה ושומן מוקשה למחלבות
ג-4093/9 25/11/1949 חטיבת-מזון – חמאה מקומית התכתבויות אגף המזון  מחלקת הקיצוב בנוגע לחלוקת חמאה
ג-4132/17 27/10/1952 חטיבת-מזון – מדרשה להדרכה תזונתית משרד הכלכלה והתעשייה בנושא: חטיבת מזון – מדרשה להדרכה תזונתית  הכוללים: דוחות  רשימות תלמידות שהתקבלו למדרשה לתזונה   הקמת מדרשה לתזונה   פרוטוקולים מישיבת המועצה ועוד. הומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד שנת 2023.
ג-4104/4 01/01/1949 חטיבת-מזון – קמח אחיד ולחם מחירי קמח אחיד.  פילוח שימוש בקמח לאפייה; תצרוכת אפייה לנפש נוהל בדיקת לחם אישום לחם בסניפים; מסקנות ועדת הלחם; שיטת הקצבות קמח למחוזות
גל-6176/13 01/01/1963 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות ניגריה
גל-6075/19 10/11/1960 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות –  ניגריה
גל-6075/20 14/11/1961 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות –  ניגריה
גל-6075/23 15/06/1962 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות –  ניגריה
גל-19304/8 15/05/1987 מינהל סחר חוץ – אפטא – (ארגון מדינות שלא שייכות לשוק המשותף)- איזור סחר חופשי . 
גל-19304/12 01/01/1985 מינהל סחר חוץ – אפטא – (ארגון מדינות שלא שייכות לשוק המשותף)- איזור סחר חופשי – מכס
גל-19304/13 01/01/1976 מינהל סחר חוץ – אפטא – (ארגון מדינות שלא שייכות לשוק המשותף)- איזור סחר חופשי . 
גל-19304/14 31/12/1988 מינהל סחר חוץ – אפטא – (ארגון מדינות שלא שייכות לשוק המשותף)- איזור סחר חופשי – ישראל – אירופה
גל-6116/19 09/01/1959 חטיבת תעשיה – קרית-שמונה התכתבויות בנושא הקמת מפעלים ומבני תעשייה ומסחר  מחסנים לשעת חירום  הלוואות לעסקים קטנים  היתרי יבוא סחורה למפעלים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2033.
גל-61323/10 25/02/1968 תכנית לתעסוקה חודשית באזור עזה וצפון סיני נתונים על מועסקים בישראל  הזמנת פועלים ועוד.
גל-59423/60 18/06/1975 לון מעבדות ביוכימיות מאוחדות הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-61650/2 05/12/1968 ועדה בינמשרדית לויסות עבודות עפר ובניה בתיק פרוטוקולים  סיכומי ישיבות של ועדת משנה של ועדה לוויסות בניה ציבורית והתכתבויות בנושא. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2040
גל-40443/14 01/02/1950 מחלקת הכימיקלים מפעלים מפעלים כימיים התכתבות  של אנשי משרד התעשייה והמסחר (ד"ר אפרים פורת ואחרים) עם גורמים נוספים בנוגע לתעשייה הכימית ותעשיית הטבק.  בתיק חוברת "ידיעות  כלכליות" מטעם "הוועדה לאשראים תעשייתיים"  כרך ב' – 3  פברואר   1950 (עמודים 71 – 72  77 – 112   115 – 147)  הכוללת סקירות על בחירת חיים ויצמן לנשיא המדינה ועל הקמת מכון ויצמן למדע.
גל-5994/21 01/01/1958 קשרים מסחריים – יחסי מסחר עם ניגריה
גל-2331/1 16/09/1952 הולנד חידוש חוזים  מסחר עם הולנד  דוחות יצוא ויבוא להולנד ועוד.
גל-6240/12 01/01/1961 לשכה ראשית – קשרי מסחריים עם ארצות זרות – ניגריה
ג-4499/3 29/11/1951 הלשכה הראשית – ח. כ. ו. בר-יהודה התכתבות בנושא הצעות של שאילתות מהכנסת הראשונה והשנייה ועוד.
ג-9028/10 10/12/1947 עתונות ירושלים סקירה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל-המחלקה המדינית  בנושא חוקת עבודה של השרות האזרחי (סיכום חוקות השרות האזרחי במדינות שונות והצעות של חוקת עבודה לשרות האזרחי במדינה היהודית)  התכתבות בנושא הנחת צינור נפט  בתי הזיקוק בחיפה וחכירת מכון המים (בתיק טופס ההסכם בעניין זה בין האגודות קרית ביאליק וסביניה).
גל-61658/14 28/06/1960 פרץ הרבורגר- פרטי
גל-61666/2 23/02/1950 כח אדם גיוס אחיות בתי חולים גיוס אחיות לעבודה בבתי חולים ממשלתיים.
גל-61666/28 27/07/1980 הועדה להצלת יהודי אירן פרוטוקולים מישיבת הועדה להצלת יהודי איראן. הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-61671/13 07/06/1982 שלום הגליל 1982 סיוע לאזרחי דרום לבנון ישיבת כנסת מיוחדת לכבוד שנת הקשיש הבינלאומית חוק חיילים משוחררים יישובי קו העימות
גל-63870/41 29/11/1954 שדה יצחק על שם יצחק שדה מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ שיעבוד משכנתא.
גל-63864/5 07/08/1924 נוה בצלאל אגודה הדדית בעמ תקנון האגודה "נווה בצלאל" שהוקמה לצורך הקמת שכונה בירושלים בשם זה (בין השכונות "שערי חסד" ו"נחלת אחים")  התכתבות ומסמכים נוספים של האגודה.
גל-63935/54 31/07/1950 בר מאפיה קואופרטיבית בחיפה בעמ רישום שיעבוד  חוזה מלוה שעבוד ומשכון.
גל-64051/2 30/09/1950 שפיר מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ דו"ח של ברית פקוח.
גל-63934/12 15/03/1947 אגודה שתופית לפתוח חוף נהריה בעמ שטר משכנתא.
גל-63857/22 30/11/1953 משען מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ רישום שעבוד משכנתא.
גל-63856/17 23/01/1951 מאפית כרכור מאפיה קואופרטיבית בכרכור בעמ רישום שעבוד  מס שחרור שעבוד.
גל-63856/27 26/11/1954 מירון מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ רישום שעבוד משכנתא
גל-64058/27 04/09/1962 הנהלת חיבת ירושלים אגודה הדדית בעמ דו"ח לשנת תשכ"ב.
גל-63835/3 09/04/1935 אשל אגודה שתופית לשכון בנשר יגור בעמ ניהול משק ודרישת עבודת משק באזור נשר וקיבוץ יגור.
גל-64260/12 20/10/1947 מעונות פועלים ב אגודה שתופית לשכון בתל אביב בעמ שטר משכנתא שניה.
גל-64194/2 23/11/1932 הקבוץ המאוחד חיפה יגור קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ ניהול ותקנון  קיבוץ יגור.
גל-21185/16 01/01/1971 מרכז הסרט – הו ירושלים. אוסף מסמכים של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא: מרכז הסרט הו- ירושלים  הכוללים: מברקים של משרד החוץ  התכתבויות בנושא צילום הסרט בירושלים  הסכם קופרודוציה עם צרפת  תקציר התסריט   הפקת הסרט ועוד. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2041. ניתן לעיין בתיק באולם קריאה.
גל-21175/11 01/01/1971 מרכז הסרט – חנה סנש. התכתבות בעניין הפקת סרט על חייה של חנה סנש. מאבק בין מפיקים על זכויות היוצרים
גל-21199/6 26/01/1979 מרכז הסרט – שלאגר הלוואות על חשבון עידוד הסרט ישראלי לטובת הסרט 'שאלגר' – נתונים על כמות הכרטיסים שנמכרו; דו"ח מפורט של ההוצאות לטובת הפקת הסרט 'שאלגר'; בקשה למקדמה על חשבון החזר מיסים והתחייבות חברת ההפקות "א.ק.א. הפקת סרטים" להעברת החזר כספי המיסים; אישור ממרכז הסרט הישראלי 'שלאגר' כ'סרט ישראלי'; בקשה לאישור תכנית ההפקה של הסרט הכוללת פירוט צוות ההפקה  באילו אולפנים  אורך משוער של הסרט  הפקה בשחור לבן; תקציב הסרט עפ"י פירוט; חולקת הזכויות של הסרט הגמור; מקורות מימון – הון עצמי  הלוואות  ומקדמות; פירוט התפקידים בסרט: במאי  עוזרי במאי  תסריטאי  שחקנים  מקליט  עוזר מקליט ועוד;
גל-21183/20 13/10/1970 מרכז הסרט – חוק לעידוד הסרטים. פרוטוקולים  סיכום דיון  התכתבויות בנושא הצעות חוק ותיקוני חוק לעידוד סרטים ישראלים בין מדינת ישראל לאיגוד יצרני סרטים בישראל ועוד.
ג-436/32 26/12/1949 מחלקת הייצור והציוד – מודדי מים בתיק התכתבויות  דוחות  חומרי גלם  ייצור של מודדי מים.
גל-61456/4 26/10/1994 עולים התכתבויות ונתונים בנושא לימוד עברית לעולים חדשים; דו"ח תקצוב שעות הנחיה לעולים חדשים; דו"ח מימון שיעורי עזר לעולים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
גל-4576/11 01/01/1977 פרס קפלן – משרד התקשורת- הנהלת שרותי הנדסה.
גל-49931/6 29/11/1947 קיבוץ יגור יגור. פרוטוקולים ומסמכי ניהול.
גל-41604/10 03/12/1995 לשכת המנכ"ל צבי ינאי – גרמניה – כללי שיתוף פעולה עם גרמניה בתחומי טכנולוגיות מים  רפואה וביוטכנולוגיה.
גל-2796/3 01/01/1982 לשכת השר יובל נאמן – אוניברסיטת תל-אביב כרך ג'
גל-14548/4 01/04/1983 לשכת השר עזר וייצמן – שונות + אנרגיות גבוהות בתיק יש מכתב שמתוארך ל-3.1.1979 אך זו כנראה טעות ותאריכו האמיתי הוא כנראה 3.1.1989. מתנות למבקרים מחו"ל  עמ' 13. מו"מ עם סרן (CERN)  עמ' 110-61  140-126. הצבת טלסקופ בנגב  עמ' 125-115. הושחרו מסמכים העוסקים בצנעת הפרט ובנושאי ביטחון.
ג-2469/26 01/01/1951 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת התזונה
ג-2469/28 01/01/1951 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת התזונה
גל-728/8 01/01/1968 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – סוכנות לקטעי עתונות.
גל-19883/8 01/01/1969 הנהלת הרשות – ועדת בקר חומרי רקע ונקודות לדיון מרשות הנמלים סביב פעולתה של ועדת בקר.
גל-19884/13 29/01/1964 הנהלת הרשות – פרוטוקולים מדיוני הרשות פרוטוקולים סטונגרפיים מישיבות מועצת רשות הנמלים.
גל-21011/3 31/12/1994 לשכת השר ישראל קיסר – עיבוי התנחלויות.
ג-6076/11 09/06/1969 לשכת השר והמנכ"ל – ועדה בינמשרדית לקביעת עדיפות  עבודות עפר והובלה. כרך א' התכתבויות בנושא
ג-6076/12 06/02/1975 לשכת השר והמנכ"ל – ועדה בינמשרדית לקביעת עדיפות  עבודות עפר והובלה. כרך ב' התכתבויות. תכנית פיתוח השיכון 1976-1980
גל-45147/29 25/09/1970 כביש גישה לכפר ג'ת (המשולש) בתיק התכתבות בעניין כביש הגישה לכפר ג'ת.
גל-12376/26 04/11/1949 כבישים: כביש באר שבע – נבטים  והמשכו לכורנוב – כרך א' מחלקת עבודות ציבוריות- כביש באר שבע- נבטים – פיתוח תשתיות חוזה התקשרות בין הממשלה על ידי מע"צ לבין חברת הנגב – ביצוע עבודות קבלן
גל-12376/27 06/07/1953 כבישים: כביש באר שבע – נבטים  והמשכו לכורנוב – כרך ב' פיתוח תשתיות כבישים באזור הדרום עבודות ציבוריות; הקצבה כספית לפיתוח חוזה התקשרות בין ממשלת ישראל המיוצגת על ידי מע"צ לחברת סולל בונה
גל-12376/28 01/08/1954 כבישים: כביש באר שבע – נבטים  והמשכו לכורנוב – כרך ג' פיתוח תשתיות כבישים באזור הדרום עבודות ציבוריות; הקצבה כספית לפיתוח חוזה התקשרות בין ממשלת ישראל המיוצגת על ידי מע"צ לחברת סולל בונה
גל-11866/10 20/01/1967 מחלקת מבנים – תחנת רדיו בגבעתיים התכתבות בעניין הקמת מבנה טרומי עבור תחנת רדיו בגבעתיים.
גל-11866/13 29/01/1967 מחלקת מבנים – דואר ומרכזיה – יד-אליהו – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לבניית בניין למיון דואר ומרכזית טלפון בשכונת יד אליהו בתל אביב: גידור השטח  פרוטוקולים מישיבות תיאום  חוזה תכנון עם המהנדס שמואל גפן והאדריכלים שפירא-דרנל  ביצוע העמסות ניסוי  מכרז להחדרה והעמסות ניסוי של כלונסאות בבניין  מפרט טכני חדרה והעמסות ניסוי של כלונסאות  חוזה לביצוע העבודה ע"י אופ. גוט בע"מ  התקנת הסקה מרכזית  התקנת מעליות ועוד.
גל-11866/14 30/04/1967 מחלקת מבנים – דואר ומרכזיה – יד-אליהו – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לבניית בניין למיון דואר ומרכזית טלפון בשכונת יד אליהו בתל אביב: גידור השטח  שטחי חניה  ביצוע העמסות ניסוי  דו"חות מסכמים לייעוץ לבטיחות בבניין (ראשון)  פרוטוקולים מישיבות תיאום האדריכלים שפירא-דרנל  חוזה לתכנון כבישים  ייעוץ בבעיות תאורה של המדור להנדסת תאורה – המחלקה הטכנית של קיבוצי השומר הצעיר בע"מ (נובמבר 1968) ועוד.
גל-3086/4 03/04/1958 מחוז ירושלים – הכנסת בניין עוזיאל כרך ב' שיפוצים בבנין הכנסת הזמני ברחוב המלך ג'ורג' ובצריף הכנסת  הקמת מבנה ברחוב בצלאל ליד בנין הכנסת-פירוט עבודות ורשימת כמויות  מכרזים וחוזים עם קבלנים  הפקעת קרקע בגוש 30043 עבור הבנין. תכניות ותשריטים  מפת גוש 30043.
גל-3086/5 12/11/1957 מחוז ירושלים – הכנסת בניין עוזיאל כרך ג' שיפוץ בנין הכנסת ברח' המלך ג'ורג' בירושלים-ביצוע עבודות שונות (תוספות ושינויים)  הצעות מכרזים ועלויות. מצורפים לתיק תכניות ותרשימים.
גל-3086/6 06/06/1960 מחוז ירושלים – הכנסת בניין עוזיאל כרך ד' בנין הכנסת הישנה ברח' קינג ג'ורג' בירושלים-ביצוע עבודות שונות ותיקונים בבנין הכנסת ובביתן משמר הכנסת  מכרזים-הזמנות להצעת מחירים עבור ביצוע העבודות  עלויות  החלפת ריהוט.
גל-3086/7 16/05/1954 מחוז ירושלים – הכנסת בניין עוזיאל כרך ה' שיפוצים בבנין הכנסת הישנה-תאור העבודות הנדרשות  כמויות  עלות  ומכרזים לביצוען  אספקת ריהוט ומעלית  תיקונים  תכנון גינה  מסעדה  ספריה  שילוט ועוד. הושחרו תכניות בעמודים 352-348  138-136 מטעמי זכויות יוצרים. ניתן לעיון באולם הקריאה.
גל-3086/8 22/05/1958 מחוז ירושלים – הכנסת בניין עוזיאל כרך ו' שיפוצים בבנין הכנסת הישנה-תאור העבודות השונות לביצוע  כמויות ועלות  מכרזים לביצוע העבודות  תנאים אקוסטיים ביציע הציבור  עבודות נגרות וריהוט  הסקה  מזנון הכנסת  מבנה ברחוב בארי ליד בנין הכנסת  צריף משמר הכנסת. הושחרה תכנית בעמוד 71 מטעמי זכויות יוצרים. ניתן לעיון באולם הקריאה.
גל-11841/6 26/11/1962 מחלקת מבנים – תחנת רדיו בגבעתיים התכתבות בין משרד הדואר לבין האדריכל הראשי של מע"צ בעניין הקמת מבנה טרומי בתחנת "חיים"  גבעתיים. שיפוץ מתקן מיזוג אוויר והקטנת הרעש הנובע מחדר המכונות של תחנת הרדיו "חיים"  מפרט טכני לחדר דיזל  חוזה בין ממשלת ישראל לבין הקבלן המבצע של הקמת בניין לדיזל בתחנת הרדיו.
גל-11865/31 10/11/1966 חוות בית-דגון התכתבויות בנושא תוספת בנייה במבנה בבית דגן  תכנית אב לחוות בית דגן- תכנית נסיונות חקלאית אזורית בבית דגן (מכון וולקני).
גל-11843/13 07/11/1949 מחלקת מבנים – משרדים תל-אביב שיפוצי בנייני קולנוע "קסם" ומלון "סן רמו" בתל אביב.
גל-3075/11 04/07/1951 מחוז ירושלים – בניין הכנסת בנין קבוע כרך א' שילוב מחלקת עבודות ציבוריות בהקמת בנין הכנסת בשטח הקריה בירושלים-תכנון משכן קבוע לכנסת  ביצוע עבודות לטכס הנחת אבן הפינה  תכנון הבניין והרחבה שלפניו  עבודות מדידה לצרכי תכנון מפורט  עלויות  הכשרת הקרקע וביצוע עבודות עפר וכבישים ע"י מע"צ  מכרזים לקבלנים  חומרי בניה  פירוט הוצאות ועוד. התכתבויות בין מחלקת עבודות ציבוריות ומהנדס המחוז לועדת הביצוע לבנין הכנסת. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2029.
גל-3075/12 20/10/1959 מחוז ירושלים – בניין הכנסת בנין קבוע כרך ב' תכנון משכן הכנסת-התכתבויות ופרוטוקול מישיבת ועדת הביצוע לבנין הכנסת. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2033.
גל-12379/7 27/08/1957 כבישים: כביש גישה לאופקים מסמכים ממע"צ ובהם התכתבות ומסמכים  בנוגע לסלילת כבישים באופקים.
גל-13830/7 20/04/1956 מחוז הצפון – משרד רושם קרקעות – טבריה אוסף מסמכים של נתיבי ישראל בנושא מחוז צפון רשום קרקעות טבריה הכוללים: חוזה שכירות  רישום מצב  תאורה בלשכת רוש הקרקעות טבריה  ציוד עזרה ראשונה וערכות להתקנה במקלטים.
גל-11884/9 20/01/1949 מחלקת מבנים – עתיקות בעתלית התכתבויות בנושא שיקום המבצר הצלבני בעתלית ומבצר אנטיפטרוס בראש העין; דו"חות בנושא.
גל-12376/10 29/07/1951 כבישים: כביש גישה לרבסייה (ע'באסייה) התכתבויות בנושא חוזה העבודה לפיתוח הכביש.
פ-368/11 01/02/1948 יפו – אבו-כביר דו"חות מודיעין צבאיים ודיווחים שוטפים
פ-368/12 01/03/1948 מפקד הכוחות בהר הדרוזים התכתבות בין מפקדת הכוחות הערביים לבין שכיב וואהב בנושאים צבאיים שונים
פ-368/14 01/06/1948 גדוד הר הערבים ("ג'בל אל-ערב") יומן פקודות-יום  רשימת לוחמים  נשק וציוד
פ-368/17 01/03/1948 הגנת יפו – שונות התכתבות בענייני כספים ובנושאים צבאיים שונים. בתיק גם: מכתב מאת פאוזי אל-קאוקג'י
פ-368/20 01/08/1947 בית שאן תיק אישי של איסמאעיל אפנדי טחבוב
פ-368/21 01/04/1948 מפקדת חטיבת צפת תזכירים  התכתבות ורשימות חיילים
רש-2516/6 03/03/1997 בולים של הרשות הפלסטינית תיק של חברת דואר ישראל. בתיק – התכתבויות הנוגעות לבולים של הרשות הפלסטינית; דוגמאות של בולים – תחת הכיתוב: Palestinian Authority (הרשות הפלסטינית); התכתבויות בנוגע להעברת משלוחי דואר אקספרס מעזה לחוץ לארץ; העברת נתונים ועזרי מיפוי לפלסטינים – קריטריונים ונהלים; קשרי הדואר עם המועצה הפלסטינית – נייר עמדה; אחריות הרשות לפריטים האסורים למשלוח באמצעות הדואר; איסור משלוח דברי ערך למדינות שונות; העברת ציוד תקשורת לרשות הפלסטינית; התכתבויות בעניין אי העברת דברי דואר לאוטונומיה וממנה בעקבות הטלת סגר על השטחים; הסכם דואר עם הרשות הפלסטינית; הצעת התחשבנות בהעברת דואר עם הרשות הפלסטינית – תעריפים; הפעלת  יחידת דואר במעבר תרקומיא – ('המעבר הבטוח');
רש-2516/7 05/10/1995 בולים של הרשות הפלסטינית בולים של הרשות הפלסטינית – התכתבויות בנושא בין המנהל הכללי של רשות הדואר לבין המנהל הכללי של איגוד הדואר העולמי בשווייץ; דרך הפצת הבולים מהרשות הפלסטינית – התכתבות בנושא בה מעורבים גם משרד החוץ לשכת היועץ המשפטי שיתנו דעתם בעניין; הכנת מכתב מטעם רשות הדואר – המחלקה לקשרי חוץ  לאיגוד הדואר העולמי בו ישנה התייחסות לטענה כי ההתייחסות לבולים נעשתה תחת השם – 'פלסטין' ולא 'הרשות הפלסטינית'; זאת ועוד – חלק מהבולים מנוגדים להוראות הסכם הביניים בין ישראל לרשות; מחיקת חוב של הרשות הפלסטינית – התנהלות; הסדרי הקבע – הרשות הפלסטינית – ריכוז נתונים; דיון – דואר העובר דרך הרשות הפלסטינית ודואר מישראל לשטחי הרשות הפלסטינית; נייר עמדה מאת רשות הדואר – בנושא עתיד קשרי הדואר עם ארצות ערב ועם האוטונומיה; גביית מכס בגין חבילות דואר במעברי רפיח וגשר אלנבי; הצעת הסכם להעברת סמכות הדואר לרשות הפלסטינאית;
רש-2516/10 17/01/1995 בולים של הרשות הפלסטינית תיק של רשות הדואר. בתיק – התכתבויות בין היועץ המשפטי לבין מנכ"ל שרד ראש הממשלה  קשרי חוץ של רשות הדואר והיועץ המשפטי של משרד החוץ בנוגע לבולים של הרשות הפלסטינית והעברת הדואר בין הרשות הפלסטינית לבין ארצות העולם; השימוש בבתי הדואר בירושלים בבחירות לרשות הפלסטינית – התכתבויות  בתוך כך – התכתבות גם בנושא תיאום ההצבעה באמצעות הדואר של ערביי ירושלים בבחירות הקרובות לנשיאות ולמועצה של הרשות הפלסטינית; דוגמאות לבולים ולחותמות של הרשות הפלסטינית; נוסח טיוטה מוסכמת של ההסכם להעברת סמכויות הדואר ביהודה ושומרון לרשות הפלסטינית; נייר עמדה בנושא – היבטים משפטיים של יחסי התקשורת בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית; העברת דואר מהרשות הפלסטינית למדינות ערב; עוד בתיק – תצלומים של דרכונים פלסטיניים תחת הכיתוב – הרשות הפלסטינית; דרכונים פלסטיניים – הנחיות;
רש-2516/11 24/01/1995 בולים של הרשות הפלסטינית התכתבויות (גם בעברית וגם באנגלית) הנוגעות לשימוש בבולים של הרשות הפלסטינית ומכירתם  בתוך כך – הודעה למנכ"ל איגוד הדואר העולמי (UPU) על העברת דברי דואר הנושאים בולים פלסטיניים; התכתבויות הנוגעות לשימוש בבתי דואר בירושלים בבחירות לרשות הפלסטינית ופניית המזכיר המדיני של המפד"ל בעניין; שירות משלוח פתקי ההצבעה של ערביי ירושלים בדואר; הסכם למתן שירותים בנקאיים לרשות הפלסטינית; התכתבויות הנוגעות לקשרי דואר בין ירדן לרשות הפלסטינית; היערכות בתי הדואר בירושלים לבחירות – סיכום דיון; סיכום ישיבה בנושא הבחירות לרשות הפלסטינית – הצבעה של ערביי ירושלים באמצעות הדואר; תרשים – תהליך ההצבעה לפי ההסכם; סיכום דיון – לקראת הבחירות בשטחים; העברת סמכויות הדואר לרשות הפלסטינית;
רש-2483/3 01/06/1994 הרשות הפלסטינית סיכומי פגישות בין נציגי הדואר של דואר ישראל ונציגים מקבילים ברשות הפלסטינית. סיכומי דיונים ותכתובות  בין המת"ק ודואר ישראל בעניין סמכויות הדואר של הרשות הפלסטינית. החומרים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון מטעמי ביטחון ותקנות העיון. החומר ייבדק בשנית בשנת 2024
גל-44134/1 18/08/1992 פרוטוקולים צוות ניהול פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים: תקציב תפעולי לשנת 1993  העלאת רמת הטיפול במנועי 747-200  נוהל תכנון טיסות ליעדים חדשים ועוד.
גל-44140/1 01/03/1968 פרוטוקולים מועצה פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים: הקדמת קליטת מטוס 747 שני  מאזן רווח הפסד  השוואת תקצוב לעומת ביצוע  חטיפת מטוס אל-על לאלג'יר .
גל-44140/2 01/10/1968 פרוטוקולים מועצה פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים: כדאיות רכישת מטוס בואינב 747 עשירי  תקציב השקעות  ועדת "מונפרנס"  מערך זכויות הטיס של אל-על .
גל-44140/3 01/05/1969 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ- פרוטוקולים מועצה פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים: תקציב השקעות  תכנית מימון  בדיקת כדאיות הפעלת מטוס מטען .
גל-61811/16 08/01/2002 תיקי הנהלה עקרונות לפעולה של הועדה הציבורית לניהול הקרן שהוקמה על ידי חברת ג'נרלי לזכרם של מבוטחיה במזרח אירופה ובמרכז אירופה אשר נספו בשואה; התכתבויות עם מרכז ארגוני ניצולי השואה בארץ בנושא תביעות פיצויים של ניצולים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2074.
פ-582/5 01/09/1947 ארגון האגודה – פרטיכלים הנשיאות פרוטוקולים מישיבות הנשיאות
פ-582/7 19/05/1947 ארגון האגודה – הסכמים בתיק הסכם בין הוועד הלאומי  "הועדה לעזרת משפחת העצורים העבריים" של ברית הצה"ר והאיחוד האזרחי בא"י ואגודת "לאסירינו"על שיתופם של הגופים השונים באגודה (1.9.1947)  הסכמים נוספים של האגודה והתכתבות בנושא.
גל-47094/20 12/09/1952 עפולה  [מטעי סירין] התכתבות בעניין קטיף פרי צבר על-ידי "מטעי ישראל" בשטחים מוחכרים (מטעי כפר סירין).
טס-11302/5 01/01/1924 פולין – אלבום אלבום תמונות המעידים על חייהם של היהודים בפולין – 1924; הכיתוב על גבי התמונה באידיש; תלמידים בווארשה בעבודה  בחקלאות  תצוגה  נגרות  סנדלרות  סריגה  תפירה.  גוף יוצר: אורט העולמי
טס-11303/2 01/01/1936 אתיופיה – חבש – אלבום תמונות מגורים  עבודות  חקלאות  סלים  קדרות  אפיה  כלי עבודה. גוף יוצר: אורט העולמי
פ-4080/7 17/01/1927 משרד הרב לראש-פינה ומושבות הגליל העליון והסביבה בתיק רשימת תביעות שהוגשו למחלקה. התיק כולל את רשימת התביעות בלבד ללא פרטי התביעה.
גל-17005/3 01/01/1965 שופטים ועורכי-דין ערבים התכתבות בענין טענות של אפלייה במינוי שופטים ופניות למנות עורכי דין לשופטים הושחרו כינויי גופים ביטחוניים.
גל-17033/15 01/01/1958 מקורה מכתב של התושבים אל ראש הממשלה ד. בן-גוריון המבקש להשאירם בכפר  התכתבות בענין תלונות התושבים ובענין פתיחת בית-ספר בכפר
גל-13936/12 01/12/1970 קרקעות בדואים התכתבות בעניני הסדר בעיית הקרקעות של הבדואים בנגב  התנחלות בדואים בשכונת מולדת בחולון  לשכת תל-אביב הושחרו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט.
גל-13940/14 01/01/1981 בדואים בסיני ורצועת עזה רשימת המבקשים לקבל אזרחות ישראלית ולהגורר בתחום הקו-הירוק  לשכת באר-שבע הושחרו מפאת צנעת הפרט רשימות רבות עם פרטים אישיים. כמו כן הושחרו שמות ממלאי תפקידים ביטחוניים.
גל-17034/20 01/01/1964 ממשל צבאי בתיק תקנות ההגנה לשעת חירום(1945)  התכתבות בענין עובדים אזרחיים ערבים בממשל הצבאי והגבלות התנועה שחלות עליהם הושחר מסמך מטעמי ביטחון וצנעת הפרט.
גל-17037/13 01/01/1950 סחנין קטעי עתונות על עוצר בכפר  נער שנהרג מאימוני צה"ל  ועוד. התכתבות בענין הפקעת קרקעות  מכתבי תושבים המוחים כנגד ההפקעות ועוד. הושחרו שמות בשל צנעת הפרט.
גל-17075/12 01/01/1972 ערביי השטחים המועסקים בישראל סקר תעסוקת עזתיים במדינה  סקירה שכותרתה "ראשית תהליך ההתנחלות של ערביי השטחים בישראל"  דו"ח על השינויים במדד המחירים לאחר הצעדים הכלכליים של 1974 ועוד. הושחרו פרטים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-17099/19 01/09/1949 מסתננים ובטחון בנגב דו"חות מבצעיים  התכתבות בענין מסתננים. הושחרו פרטים אישיים מפאת צנעת הפרט.
גל-17099/29 01/09/1949 העברת פועלים ערבים התכתבות בענין רשיונות מעבר לפועלים. הוצא מסמך מסווג של השב"כ. כמו כן הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט.
גל-17038/5 01/01/1949 ערב אל-חולה  כפר שעב התכתבות בענין תלונה נגד משרד החקלאות על שאינו מחכיר מספיק קרקע ומכתב תלונה על העלאת תעריף הביטוח על האדמות הושחרו שמות בשל צנעת הפרט.
גל-17003/3 01/01/1962 רישום הבדואים ומתן תעודות זהות התכתבות הושחר מסמך  מטעמי פגיעה אפשרית בביטחון המדינה.
גל-17089/11 01/01/1970 בתי קברות ומקומות קדושים מוסלמיים התכתבות בענין תלונות על פגיעה בבתי קברות  עבודות פיתוח שפגעו בבית הקברות בתל-אביב ועוד הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ולמודיעין המשטרה.
גל-17078/4 01/01/1969 המדור לעניני פועלים ערביים במשרד העבודה מכתב של קבלן ערבי לשירות התעסוקה המבקש לשלוח לו פועלים. תמצית מדו"ח של ועדה לחקר בעיות בעדה הדרוזית ועוד הושחרו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט.
גל-7433/4 25/10/1971 כרמיאל התכתבויות בנוגע לקרקעות בסביבות כרמיאל
גל-13907/10 01/01/1971 מינוי סגן שר דרוזי התכתבות
גל-13952/16 01/01/1969 מדיניות הגדר הטובה – הועדה הציבורית לעזרת לבנון התכתבות על עזרה לנוצרים בדרום-לבנון  רשיונות  ביקורים  תעסוקה  עזרה רפואית  ועדה ציבורית לעזרה  העברת מלט לדרום-לבנון  לשכת חיפה. כרך ה'. הושחרו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט.
גל-17061/9 01/01/1966 בית הגפן (בית פלינסקי)  מרכז תרבות יהודי-ערבי בחיפה – כרך ב' התכתבות וסיכומי דיונים של הלשכה בענין החוגים והפעילויות במרכז. (המשך מתיק 8)
גל-17103/42 03/09/1950 רישום פליטים באזור התיכון רשימות שמיות  סיכום ישיבה בנושא. הושחרו מסמכים הכוללים פרטים אשר עלולים  גם כיום  לפגוע בביטחון הפרט או בביטחון המדינה.
גל-17108/8 01/06/1954 קראד אל באקרה התכתבות וקטעי עתונות בענין העברתם של תושבי הכפר באזור המפורז לסוריה. הושחר מסמך שב"כ.
גל-17118/37 01/08/1949 רישום חיילים דרוזים רשימות שמיות של חיילים מגדוד המיעוטים  התכתבות בענין חלוקת תעודות זהות לחיילים הושחרו שמות ופרטים אישיים בשל צנעת הפרט.
גל-17117/31 01/01/1949 מצרים דיווחים על הנעשה במצרים מתוך העתונות  סקירה על הרקע המדיני לחקירת המעילות במצרים ותוצאותיה. נמחק מידע מודיעיני רגיש.
ג-13914/12 27/07/1989 נשות הכותל התכתבות  הצעת החלטה  בג"צ וועדת מנכ"לים להסדרי תפילה ברחבת הכותל המערבי. "משפט הכותל" – דוח ועדת הכותל המערבי הבין-לאומית. (בתיק יש השחרות עקב הגנה על צענת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2065).
ג-10927/4 08/05/1984  International Council of Jewish Womem התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיאת מועצת ארגוני הנשים בישראל  עבריה לוין  עם המועצה הבינלאומית של נשים יהודיות (International Council of Jewish Women)  בנוגע לתקציב הארגון  פרוטוקולים מישיבות הארגון  מאבק באנטישמיות  שחרור אסירי ציון בברית המועצות  פעולותיו מול הארגונים ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות  Jewish Women's Steering Comittee האומות המאוחדות ועוד.
גל-47237/9 03/04/1960 העסקת עובדים עפ"י חוזה מיוחד התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע להעסקת עובדים בחוזים מיוחדים: דיון עקרוני בסוגיה  נוסחי חוזים  עיסוק בעובדים ספציפיים  הוראות שעה  שכר ותנאי עבודה של עובדים לפי חוזה  פיצויי פיטורין  התייעצויות ובקשות של גופים שונים ועוד.  בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
גל-47237/13 28/08/1959 העסקת עובדים עפ"י חוזה-עבודה 2 (ב) התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע להעסקת עובדים בחוזה עבודה מיוחד: טיוטות נהלים  תוספת ותק לעובדים על פי חוזה מיוחד  העסקת עובדים זמניים  תהליך אישור חוזים  תקנות בדבר חוזה מיוחד  העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה  פרוטוקולים של ישיבות ועדת השירות ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2029.
גל-47237/17 02/11/1960 חוזה מיוחד (א) התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע להעסקת עובדים בחוזה עבודה מיוחד: פרוטוקולים מישיבות ועדת העבודה של הכנסת  העסקת מנהלים כלליים  תקנות החוזים  חוזה תעסוקת יועצים  בקשות מהמשרדים לאישור חוזים מיוחדים ועוד.
גל-47374/13 01/03/1955 משרד החינוך והתרבות התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע לעובדים במשרד החינוך והתרבות: דירוג שמשים בבתי ספר מוחזקים  שאלונים לעובדי הוראה  מעמדם של מחלקות שונות במשרד החינוך שהיו שייכות בעבר לוועד הלאומי  זכויות עובדי המשרד שנרכשו לפני כניסתם לתפקידם הנוכחי ועוד.
גל-47362/8 07/01/1962 תנאי עבודה ודירוג עובדי IBM התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה בנוגע לתנאי עבודה ודירוג עובדי IBM: תביעות לתוספת שכר  דירוג עובדי יחידות המיכון בשירות המדינה  סולם דרגות מוצע לעובדי י.ב.מ.  נתונים ביחס לעובדי מיכון בחברות ממשלתיות  דין וחשבון של הועדה המקצועית לבדיקת תפקידים של עובדי מיכון בשירות המדינה ועוד.
גל-47335/4 09/10/1962 הצעות למיכון נתונים התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה והמרכז למיכון משרדי בנוגע למיכון נתונים: בדיקת אפשרות למיכון נתונים  נתונים לסמול בכרטסת עובדים ממוכנת מרכזית  מיכון משכורת ועוד.
גל-48437/4 01/04/1962 ימי זיכרון
גל-56396/6 01/01/1992 מאיר גבאי – ועדת קוברסקי. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא  דוחות  תזכירים בעניני תקציב  סדרי יום ופרוטוקולים מישיבות.
גל-56397/7 24/07/1967 סידור בעבודה – נהגים ממשלתיים  הרחבת הנהיגה העצמית במשרדי הממשלה. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא תקני נהגים והרחבת הנהיגה העצמית  פרוטוקולים וזכרון דברים מישיבות  דוחות ועוד. (הושחרו נתונים בשל ביטחון המדינה)
ג-11187/1 06/07/1994 ג'סר א-זרקא  נתונים כלכליים – חלק א' ג'סר א-זרקא  עין אל אסד ( מחיצות ) – פניות ובקשות המועצה המקומית ג'סר א-זרקא וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף ולמשרדי ממשלה שונים  תשובות המשרדים  התכתבות פנימית ובינמשרדית  דו"ח סטטוס ג'סר א-זרקא 13/04/1995  עדכון נתוני דו"ח ביצוע פרוייקטים  ג'סר א-זרקא ב"מפנה 97" – דו"חות מצב תקופתיים  רשימות פרוייקטים של המועצה ופרוייקטים ב"מפנה 97"  סיכומים ותרשומת מישיבות; מסמכים תקציביים  תזכירים  חומר משפטי  נתונים ( כולל "מפנה 97" – תיק פרוייקט )  הקלות לתושבי ג'סר א-זרקא.
ג-11187/2 01/03/1994 יקנעם  נתונים כלכליים – חלק ב' יקנעם   יבניאל ובית שאן- פניות ובקשות המועצות המקומיות למשרדי הממשלה  לאגף ולמוסדות שונים  התכתבות בינמשרדית  פניות ליועץ המשפטי לממשלה בנושא שינוי אזורי עדיפות לאומית  החלטות הממשלה וועדת השרים  "מפנה 97" – דו"חות ביצוע פרוייקטים  הצעות ותיאורי תוכניות ופרוייקטים  רשימות פרוייקטים  סיכומי דיונים וישיבות; מסמכים תקציביים  סקירות  נתונים  חומר רקע ( כולל פרוייקטים לאור-עקיבא ובאר-שבע במסגרת "מפנה 97" )
ג-11187/3 01/05/1996 נתונים כלכליים – חלק ג' נתונים כלכליים  תקציב 1998 ( מחיצות ) – ריכוזי נתונים כלכליים תקופתיים  דיווח לממשלה על ישיבת הוועדה המייעצת של בנק ישראל 15/10/1996  מדדי המחירים לצרכן  נתוני תעסוקה ואבטלה ונתונים אחרים  הודעות  תרשימים וגרפים ( כולל דיווח על מצב התעשייה בישראל 9/1996 )
ג-2547/33 01/03/1987 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ד"ר יוסף גינת -.נושאים כלליים. כרך א' הושחרו מסמכים העוסקים בצנעת הפרט.
ג-2542/18 01/08/1985 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – סיורים + ענינים שונים. כרך ב' הושחרו מסמכים אשר חשיפתם  גם חלקית  תפגע בצנעת הפרט.
א-278/7 01/05/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – תיק שטחים מברקים ודו"חות בענין הפיתוח הכלכלי בשטחים כולל קרית-ארבע  איסוף ידיעות אודות ערבים המוכרים קרקעות ליהודים ועוד. הושחרו קטעים העוסקים בנושאים ביטחוניים רגישים אשר חשיפתם  גם כיום  עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה.
גל-46772/1 05/06/1958 מודעות וכרזות בתיק תערוכת כרזה לתערוכת העשור בכמה שפות  בתערוכה בתערוכה שהייתה מעין יריד  הוצגו הישגי המדינה וגופיה השונים.
ג-2916/7 01/01/1952 שאילתות לשר לבון.
ג-5596/13 01/01/1948 תקנון לישיבות ממשלה.
א-2024/10 01/01/1976 חטיפת מטוס "אייר-פרנס" לאוגנדה (מבצע אנטבה). הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-7132/7 01/11/1959 קטעי עתונות – הפליטים הערביים פרסומים  חומר הסברה וסקירה של משרד החוץ על הפליטים הערבים  חומר הסברה של אונר"א לתקשורת העולמית (1967)  נאומי אבא אבן כשגריר בתפקיד  חומר הסברה של לשכת העתונות הממשלתית. הושחר מאמר (מחקר בכתב עת) בגרסה אנגלית וצרפתית בעמ' 58-111  205-234 מסיבות של זכויות יוצרים. ניתן לעיון באולם הקריאה.
ג-3830/2 05/09/1949 קטעי עתונות – הפליטים הערביים קטעי עיתונות ישראלית וזרה בנושא הפליטים הערבים.
ג-5160/15 01/01/1966 סקירות הסטוריות – מחתרות (כרך א') קטעי עיתונות
ג-5160/16 30/01/1970 סקירות הסטוריות – מחתרות (כרך ב') בתיק כתבות שונות אודות המחתרות בארץ ישראל ופרשיות שונות: פרשת הל"ה  אניית סטרומה  לוחמי הלח"י.
ג-3874/7 01/01/1952 קטעי עתונות – מים (כרך א') קטעי עיתונות בנושא מים
ג-3874/8 01/01/1952 קטעי עתונות – מים (כרך ב') קטעי עיתונות בעברית ובאנגלית
ג-377/3 01/02/1961 משפט אייכמן  קטעי עיתונות שנאספו בלשכת העיתונות הממשלתית בנוגע למשפט אייכמן.
ג-377/7 01/05/1961 משפט אייכמן קטעי עיתונות שנאספו בלשכת העיתונות הממשלתית בנוגע למשפט אייכמן
ג-373/5 01/07/1955 תקרית מטוס אל-על (בולגריה) קטעי עתונות בנושא תקרית מטוס אל-על בבולגריה (מהצד השני של קטעי העיתונות יש לקטי ידיעות בנושאים אחרים נתקופה מוקדמת יותר).
גל-7124/3 01/10/1953 מים קטעי עיתונות וידיעות לעתונות
גל-46518/2 20/01/1958 חברא קדישא קטעי עתונות בנושא קבורה וחברות קדישא.
גל-46519/1 01/01/1960 7/1 – גרמניה – יחסי חוץ – אנטישמיות חלק א' – קטעי עתונות
גל-46519/2 01/01/1960 7/1 – גרמניה – יחסי חוץ – אנטישמיות חלק ב' – קטעי עתונות
גל-46519/3 01/01/1960 7/1 – גרמניה – יחסי חוץ – אנטישמיות חלק ג' – קטעי עתונות
גל-46519/4 01/10/1959 גרמניה – אנטישמיות – יחסי חוץ – מס' 1 חלק א' – קטעי עתונות
גל-46519/5 01/10/1959 גרמניה – אנטישמיות – יחסי חוץ – מס' 1 חלק ב' – קטעי עתונות
גל-46519/6 01/10/1959 גרמניה – אנטישמיות – יחסי חוץ – מס' 1 חלק ג' – קטעי עתונות
גל-46519/14 01/01/1973 לקט עיתונות – שגרירות ברן
גל-46523/10 12/12/1959 מפלגות – מפ"ם קטעי עיתונות העוסקים במפלגת מפ"ם בשנים 1959-1960.
גל-46501/13 25/03/1946 עדות גולדה מאיר בפני הועדה האנגלו-אמריקאית צילום של תמליל עדותה של גולדה צאירסון (מאיר) בפני הועדה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראל  הוקמה ע"י ממשלת בריטניה במטרה להציע פתרון לבעיית ארץ ישראל ובעיית היהודים העקורים באירופה.
גל-46515/3 01/05/1948 ROTHENBERG BENO –  הצלם עיתונאי בנו רותנברג התכתבות בין הצלם בנו רוטנברג לבין לשכת העיתונות
ג-16524/9 01/03/2009 ראש הממשלה אהוד אולמרט  עיקרי מדיניות תכנון וביצוע
ג-9516/60 23/11/1995 ארכיון ג'סר א-זרקא בתיק דוחות ביקורת של ארכיון המדינה במועצה המקומית ג'סר אל-זרקה.
ג-9518/16 01/01/1991 חומר ארכיוני  פרטי בתיק התכתבות בנוגע למכירת ארכיונו של יהודה עמיחי למוסד אקדמי בחו"ל
ג-9515/2 01/02/1987 ארכיון רעננה התכתבות בנוגע למצה החומר הארכיוני בעיריית כפר סבא ורעננה
ג-9515/75 23/05/1990 ארכיון באר-טוביה בתיק התכתבות מול המועצה האזורית באר טוביה לגבי ניהול הרשומות שברשותם.
ג-9516/16 19/05/1992 ארכיון גבעת-שמואל התכתבות בנושא ניהול רשומות
ג-9519/8 11/09/1959 חברה קדישא  רח' יהלום 4  נתניה בתיק התכתבות בעניין הפקדת חומרי חברה קדישא נתניה בארכיון המדינה.
ג-9520/77 02/03/1970 חברת החשמל לישראל בע"מ. ארכיון חברת החשמל – התכתבות ומזכרים אודות החשש לגורלו של הארכיון  הצעה להכריז על חברת החשמל כמוסד ממוסדות המדינה לעניין חוק הארכיונים  ביקור עובד ארכיון המדינה במקום  פעולות לריכוז החומר ההיסטורי של חברת החשמל ועוד.
ג-9520/13 06/01/1962 החקלאית  אגודה הדדית לביטוח ושירותים וטריניים למקנה – רחוב יפו 156 חיפה. בתיק מופיעה ההתכתבות של ארכיון המדינה עם "החקלאית" בנוגע להעברת חומרי האגודה לארכיון ולא החומר הארכיוני עצמו.  החומר הארכיוני עצמו כולל פנקסים; פרוטוקולים מישיבות הנהלת האגודה משנת 1922 ואילך; דוחות שנתיים של פעולות האגודה משנת 1934 ואילך; התכתבות עם חברי האגודה  רופאים ומוסדות משנת 1945 ואילך; פנקסים עם רשימות חברי האגודה ורשימת הצהרות חברי האגודה.
ג-9519/47 13/10/1961 בית ספר כל ישראל חברים  חיפה – רחוב הרצל 75 חיפה. בתיק התכתבות בין ארכיון המדינה לבין בית הספר בנוגע להפקדת החומר בארכיון המדינה.
ג-9520/44 05/03/1959 חברה כלכלית לירושלים בע"מ – ת"ד 1241  ירושלים. בתיק התכתבות מול החברה הכלכלית לירושלים בעניין רישם והפקדת חומרי החברה בארכיון המדינה.
ג-9520/18 28/01/1962 התאחדות מגדלי הבקר בישראל – רחוב מזא"ה 52 א'  תל-אביב. בתיק התכתבות של ארכיון המדינה עם התאחדות מגדלי הבקר בנוגע להפקדת חומריהם בארכיון המדינה.
ג-7288/20 28/01/1981 איסוף פרסומים בקשר לבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות בתיק מכתבי פניה של ארכיון המדינה אל נציגי המפלגות השונות בבקשה לאיסוף פרסומים הקשורים לבחירות.
ג-7277/46 29/07/1984 ארכיונאות בברזיל בתיק מכתב בקשה לסיוע ארכיוני מקצועי בעת ביקורים בארכיונים בברזיל.
ג-9503/28 01/09/1995 הדרכה ופיקוח – שב"כ
ג-9508/13 01/01/1996 שימוש בחומר הקשור ברצח רבין
ג-9513/8 04/06/1974 ארכיון  שדה-בוקר דו"ח ועדת התוכנית למכון למורשת בן-גוריון  רשימת תיקים הנמצאים בארכיון המכון למורשת בן-גוריון  התכתבות בין גנז המדינה פאול אברהם אלסברג  מנהל המכון למורשת בן-גוריון וגורמים נוספים בנוגע לניהול ארכיון המכון  מינוי מנהל חדש והקשרים בין ארכיון המכון לארכיון המדינה.
ג-9512/27 03/08/1977 ארכיון  רחובות התכתבות בנוגע לארכיון של עיריית רחובות
ג-16950/2 01/04/2003 חאמד שלודי+NHI TV-אימאן ברכאת+ערוץ 7-עופר נוריאל+עצמאי-אוריאל סיני+עצמאי-אלעד מן+עצמאי-סלאם שרבאתייה+עצמאית-ברג'ט פאודר+עצמאי-חאמד שלודי+עיתון דטה פקס-מיכל שמיר וגלית שילון +עצמאי – יונתן שוורץ+עצמאית-תמר גוזנסקי הושחרו מסמכים ונתונים העוסקים בצנעת הפרט. התיק ייבדק מחדש בשנת 2073.
ג-7457/7 01/01/1975 עציון ד
ג-5385/6 17/04/1952 חברי הכנסת  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה  דוד בן-גוריון  עם מזכירות הכנסת בנוגע לכלל חברי הכנסת: רשימת צירי האספה המכוננת  חוק פנקס בעלי הזכות לבחור בכנסת  דו"ח על תשלומיהם של צירי הפרלמנטים  עבודת הכנסת הרביעית עד לכינון הממשלה החדשה  חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה על כשירותו של קדיש לוז לכהן כיו"ר הכנסת  נאום לזכרו של ג'יימס דה רוטשילד בעת הנחת אבן הפינה למשכן הכנסת (רחוב הכניסה הראשית למשכן נקרא על שמו)  סידורי הלווייתו וקבורתו של יו"ר הכנסת  יוסף שפרינצק  דברי הספד לזכרו  מודעות אבל  מברי ניחומים ועוד.
ג-5443/9 01/10/1950 משלוח מכתבים סודיים העברת מברקי צופן לחו"ל – נוהל 1.9.59; חילופי מכתבים לגבי המכתבים המועברים "ביד" ( צנזורה  זירוז המשלוח  הגבלת תפוצה ) הושחרו שני מסמכים אשר  חשיפתם  גם כיום  עלולה לפגוע בבטחון המדינה.
ג-5593/6 01/01/1950 בעיות משפטיות של ערבים התכתבות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם משרד המשפטים בנושאים: הפקעת אדמות בנצרת  רשיון עבודה לעורכי דין ערבים  בתי דין דתיים של עדות לא יהודיות בישראל ועוד.
ג-5387/18 01/01/1952 ההתנקשות בכנסת  בזמן הדיון על השילומים ( ט' בטבת תשי"ב 7.1.52 ) מהומות סביב הכנסת נגד הסכם שילומים עם גרמניה 7.1.52 – דו"ח ועדת הכנסת בנדון  הסתייגויות והודעות בקשר למאורעות  מסקנות ועדת המשנה של ועדת הכנסת בקשר ל"אינסידנט" בין חברות הכנסת עדה מימון לאסתר רזיאל נאור; תגובות האישים והמוסדות ( החלטות המוסדות  מברקים ומכתבים בנדון ) וכו' ( כולל מאמר גיל קסרי "המחתרת החרדית" ב"מעריב" (18.8.78) על המעצרים בין צעירי אגודת ישראל בחשד ל"קשר" במחאה נגד חוק גיוס הבנות לצה"ל במאי 1951 )
ג-5387/17 01/09/1949 סדרי הבטחון בכנסת החלטת הממשלה 3.11.57 על מינוי ועדת השרים לבדיקת סדרי בטחון במשרדי הממשלה ובכנסת ( בעקבות התנקשות במליאת הכנסת 29.10.57 )  תזכיר ומכתבים של קצין הכנסת סגן-אלוף ש.י. חצור ליו"ר הכנסת בנדון; התכתבות ( סידורי הבטחון בכנסת וסביב הכנסת  בקשות לרשיונות כניסה וכו' ) הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט.
גל-23195/2 01/12/1992 יועץ תקשורת – נסיעות ראש הממשלה יצחק רבין לחו"ל לונדון  קזבלנקה  ארה"ב  ספרד  אוסלו (פרס נובל לשלום) הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-9592/1 01/01/2000 פניות אישיות אל רה"מ ותשובה חתומה ע"י יועצת רה"מ פניות ציבור ומענה להן מלשכת רותי בייט  יועצת ראש הממשלה לעניין פניות הציבור  בנוגע לנושאים: המצב הביטחוני;בקשות מלגות בתחום החינוך; ענייני בנייה; רווחה וחברה  סוגיות פוליטיות ועוד.  הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
ג-7462/6 01/01/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – העתקי מכתבים יוצאים עם אישים ומוסדות  תכניות עבודה. כרך א' הושחרו מסמכים אשר חשיפתם  גם בצורה חלקית  תפגע בצנעת הפרט. הושחרו חלקי מסמכים אשר חשיפתם תפגע בצנעת הפרט.
ג-7463/8 01/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – סיורים בישובים סיורים בישובים תכניות ולוחות זמנים  חומר רקע  התכתבות. נמחקו פרטי כותבים מכתבים אישיים  עקב פגיעה בצנעת הפרט.
ג-7467/4 01/11/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – דוגית החלטות  סיכומי דיונים וסיורים  חומר רקע  תכנית המתאר  רשימות תושבים  התכתבות  מפות הושחרו מסמכים הכוללים רשימות פרטים אישיים  מפאת צנעת הפרט.
ג-6498/13 23/10/1973 מלחמת יום הכיפורים העתקי מכתבי תשובות לפניות ציבור  בין השאר בהקשר למלחמת יום הכיפורים.
א-4328/3 01/01/1981 רה"מ מנחם בגין – יהודי אתיופיה (המשך מתיק מס' 2) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: ביקור באתיופיה  פלאשים והצלת יהודי אתיופיה
א-7225/1 01/08/1964 . גרמניה הושחר מסמך על  פעילות מודיעינית רגישה. כמו כן הוצא בעבר מסמך על פעילות מודיעינית נוספת בעלת רגישות מיוחדת.
ג-6720/39 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – בטחון וצבא – מכתבים הושחרו פרטים אישיים.
ג-6736/10 19/06/1974 יחסי ישראל – מצרים – פניות אישיות ארגון גג יוצאי מצרים בישראל – מכתב לראש הממשלה ופרוטוקול. מכתב התנגדות לנסיגה משדות הנפט באבו רודס – שלהבת
ג-6753/14 11/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין  – מכתבי אזרחים בנושא שחרור אבו דאוד  משמר אזרחי מכתבים מאזרחים מהארץ ומחו"ל (בעיקר צרפת  בריטניה וארצות הברית) שנשלחו ללשכת ראש הממשלה יצחק רבין ותשובות  הלשכה בשני נושאים: 1.מחאות אזרחים (כולל פניות של נציגי חללי מינכן בראשות אילנה רומנו ואנקי שפיצר ושל יו"ר יחזקאל פולרביץ ודיווח על מכתב גלוי שכתב אלי ויזל לנשיא צרפת)  כנגד שחרור המחבל הפלסטיני מוחמד עודא (אבו דאוד)  מיוזמי ומתכנני טבח הספורטאים הישראלים במינכן  ע"י ממשלת צרפת שנמנעה מלהסגיר אותו לגרמניה (כולל התייחסויות בהקשר זה לבקשת ממשלת צרפת להסגיר את שמואל פלטו שרון); 2. הצעות להתנדבות למשמר האזרחי (המא"ז) וביקורת על פעילותו  תגובה של מפקד המא"ז מולה כהן (עמוד 83) ופתק בנושא שכתב שר המשטרה שלמה הלל לרבין (עמוד 102). הושחרו שמות ומספרי זהות של הפונים בשל צנעת הפרט (מלבד שמותיהם של אילנה רומנו ואנקי שפיצר שפורסמה בעיתונות ושמו  של יחזקאל פולרביץ שנפטר. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2047.
ג-6243/3 01/01/1965 יפה אביעד
ג-6754/4 20/04/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ועדת אגרנט ועדת חקירה למלחמת יום הכיפורים פניות ללשכת ראש הממשלה בעקבות פטירתו של דוד אלעזר. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2046.
ג-6908/6 01/04/1970 הרשימה הקומוניסטית הישראלית מק"י התכתבות בנוגע להתנפלות של אנשי בית"ר נגד מערכת השבועון "זו הדרך" הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
א-114/11 01/09/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פלשים התכתבות וקטעי עתונות בנוגע למוצאם של הפלשים ויהדותם. בתיק מכתב מאת הרב עובדיה יוסף המאשר שהפלשים הם צאצאי שבטי ישראל שהדרימו לכוש.
א-4362/8 01/11/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – השר מרדכי בן-פורת התכתבות עם השר מרדכי בן פורת בנוגע לתכנית שיקום הפליטים בשטחים ודוח ועדת השרים לפתרון בעיית הפליטים במזרח התיכון הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי ביטחון רגישים. המסמכים ייבדקו מחדש בשנת 2034.
ג-6495/20 01/01/1970 נבי סמואל בקשה להקצאת שטח קרקע להתישבות באזור נבי סמואל ל-150 זוגות צעירים  התכתבות משרד-המשפטים ועם עיריית ירושלים הושחרו פרטים הקשורים לצנעת הפרט.
ג-6499/12 24/05/1970 יוסף חי – נעדר התכתבות בנוגע לנעדר משנת 1949 יוסף חי הושחרו פרטים אישיים ושמות אנשי מוסד.
ג-6494/6 15/11/1969 התכתבות כללית  אוסף מסמכים שך משרד ראש הממשלה גולדה מאיר בנושא: מכתבים מהארץ ומחו"ל בנושאים שונים. החומר המושחר בתיק הושחר מטעם צנעת הפרט עד שנת 2039.
ג-89/14 01/12/1954 שירותי המודיעין – קורס השתלמות לקציני משטרה בבעיות המדינה והחברה. תוכנית השיעורים ורשימות הספרים לקריאה לקורסים ורשימת הקצינים שהיו בקורס.(חלק מהנתונים הושחרו בשל צנעת הפרט)
ג-315/23 29/08/1950 שירותי המודיעין – CHRISTIAN HERALD MAGAZINE התכתבות בענין פעילותו של כתב העת CHRISTIAN HERALD MAGAZINE (קריסטיאן הרולד מגזין) למען מדינת ישראל.
ג-3043/7 11/07/1961 מכתבים בקשר לפסטיבלים 1965-1960 בתיק חוזרים תקציבים  עלוני פרסום  שירונים  קטעי עיתונות והתכתבות בענין ארגון והפקת פעילותם והופעותיהם של להקות מחו"ל: ארגון חוגים לריקודי עם  הפקת פסטיבלי מחולות ועוד. החומר המושחר מוגבל לעיון עקב צנעת הפרט עד שנת 2034 מטעמי הגנה על זכויות יוצרים  ניתן לעיין בתיק המלא באולם הקריאה של ארכיון המדינה בלבד
גל-48475/8 01/01/1960 הקמת מדינת ישראל מאמרים: הרקע להקמת מדינת ישראל  מגילת העצמאות  מאמר מאת יהודה באואר: "השואה ומאבקו של היישוב כגורמים בהקמת מדינת ישראל"  קווים לתולדות התנועה הציונית. המאמר של יהודה באואר בעמודים 8 – 15 הושחר מטעמי זכויות יוצרים. ניתן לעיין בתיק באולם הקריאה בלבד.
ג-3146/3 01/01/1966 לוי אשכול – תשובת רה"מ לוי אשכול לשאילתא של ח"כ אורי אבנרי.
ג-3146/14 01/01/1967 לוי אשכול – התכתבות משרד רה"מ בנושא משה ברצור  משק הדריה – פיצוי בעלי משקים שנגרמו להם הפסדים כספיים עקב מלחמת ששת הימים
גל-13308/1 07/03/1982 פניות ציבור – מידגם מתוך מכלול המכתבים והחוזרים. פניות ציבור מחו"ל  בין השאר בנושא מלחמת לבנון. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2052.
כר-72/1 31/01/2000 שלום  חבר כרזה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל – על הכרזה רישום "יצחק רבין היה שותפי וחברי  הערצתי אותו ואהבתי אותו מאוד  מכיוון שאין בכוחן של צילים לבטא את עומק רגשותי  אומר רק: שלום חבר" – דברי נשיא ארה"ב  ויליאם ג'פרסון קלינטון  4 בנובמבר 1995. על הכרזה המילים "שלום  חבר" בריבועים עם שמות ראשי מדינות שונים – חלקם בחתימת אותם ראשי מדינות. צלם : ישראל הרמתי  עיצוב מקורי: גיתם. עיצוב והפקה: שרה פלד.
כר-73/1 31/01/2000 תמונת יצחק רבין בטקס צבאי כרזה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל – על הכרזה רישום "למדינת ישראל אין אוצרות טבע  אין מכרות פחם ואין נפט. אוצר הטבע הרציני ביותר שלנו הוא הילדים שלנו" – יצחק רבין טקס סיום מחזור של בית הספר לפיקוד ומטה  27 באוגוסט 1992. התמונה באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. עיצוב והפקה: שרה פלד.
כר-74/1 01/01/2000 צילום לחיצת היד בין יצחק רבין והמלך חוסיין כרזה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל – על הכרזה רישום "בוקר טוב לך האם הירדנית  שלום לך האם הישראלית  השלום שנולד היום נותן לך תקווה גדולה שהבן שנולד לך לא יידע עוד מלחמה – ואת לא תדעי עוד צער" – יצחק רבין  חתימת חוזה השלום ישראל-ירדן  26 באוקטובר 1994. צלם: יוסי אלוני  באדיבות מעריב. עיצוב והפקה: שרה פלד.
כר-75/1 01/01/2000 תמונת יצחק רבין במדים ובקסדת צנחן כרזה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל – על הכרזה רישום "בגיל שבו תלמידים מנסים לפענח את סודות המתמטיקה ואת מסתרי התנ"ך  בגיל שבו פורחותאהבות ראשונות  בגיל שש עשרה  נתנו בידי רובה כדי להגן על חיי – ולמרבה הצער גם להרוג בשעת סכנה" – יצחק רבין  טקס הענקת פרס נובל לשלום  10 בדצמבר 1994. התמונה באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. עיצוב והפקה: שרה פלד.
כר-76/1 01/01/2000 תמונת יצחק רבין הנער כרזה של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל – על הכרזה רישום "אני חושב שאת הרצון  את ההכוונה  את ההשראה ללכת לתפקידים שיש בהם משום שירות לעניין הכללי  קיבלתי בבית  ממש גדלתי עם זה" – יצחק רבין  בית אבי  הוצאת הקיבוץ המאוחד  1975. מאלבומה הפרטי של רחל רבין-יעקב. עיצוב והפקה: שרה פלד.
א-157/6 25/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 16-18 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 16  25.9.1956 (בוקר) : עדויות- יעקב מלמד כהן  זאב יעקובוביץ  ב. בר. עדותו של סגן שר הדתות ז. ורהפטיג נשמעה בדלתיים סגורות. פרוטוקול מס' 17  28.9.1956 : עדויות- שרה אורנשטיין (בדלתיים סגורות)  חנוך אריה וינמן  משה רוזנבליט. חלק שני- משה פוטולסקי  א. ד. ליכטמן  י. רוזנטל (שוטר)  חיים זילברמן  אריה שומכר  אלחנן כרמי. פרוטוקול מס' 16  30.9.1956 : עדויות- רוזן ליאון  אביגדור פוריצקי  בקשיאן אברהם  כהן יצחק  אליהו רוזנהיים  יוסף בן נעים  אליהו מזרחי  מרדכי מזרחי  לאה מזרחי  חיים מזרחי  ברוך שמואלי  שמואל עטאבי  יוסף אלמליח  חנוך רייכר  יוסף גרייבר  ד"ר זיגפריד זיסקינד  יעקב כהן  אבשלום מובדלי.
א-157/1 04/04/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 3-1 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 1  4.9.1956: עדויות-  גרשון אגרון (ראש עיריית ירושלים)  ה. ישעיהו (הממונה על המחוז)  ה. אברהם (מפקד המחוז). פרוטוקול מס' 2  5.9.1956: עדויות- ד"ר משה רוטשילד (רופא בית החולים שערי צדק)  ד"ר ש. קלי (לשכת פרקליט המדינה)  ד"ר א בלזג (רופא מנתח בבית החולים שערי צדק). פרוטוקול מס' 3  9.9.1956: עדויות- הרב ש. פרוש  ד"ר ע. פייזר  המפקח לוי אברהמי.
א-157/2 01/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 6-4 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 4  12.9.1956 (בוקר): עדויות-  חיים רוטנברג  פ. בליימן. פרוטוקול מס' 5  12.9.1956 (אחה"צ): עדויות- יהודה א. ארבל (קצין משטרה)  ל. אברהמי (מפקד מחוז ירושלים)  אליעזר שילוני (מפקד הלשכה המשפטית של מחוז ירושלים). פרוטוקול מס' 6  13.9.1956 (בוקר): עדויות-  ד"ר סימון  ד"ר אברהם הוכמן  הרב ליפשיץ  ה. הר זהב  י. צ. נוימן  א. ארסט  פרופ' שלום גולדלמן  ה. קורמן.
א-157/3 13/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 7-9 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 7  13.9.1956 (אחה"צ) : עדויות-  מ. ברעם  מ. גבירצמן  א. קובלנוב. פרוטוקול מס' 8  16.9.1956 (בוקר) : עדויות- ד. ליפוב  ד. סיטון  פ. גלרנטר. פרוטוקול מס' 9  16.9.1956 (אחה"צ) : עדויות- הרב זלמן סורוצקין  הרב אברהם חיים שאג  הרב אלימלך ישורון  מר מאיר הנדלס  מר שמואל הכהן וויינגרמן  מר אברהם הס  מר זאב שנקלוביץ  מר דוד אברהמי  הרב רפאל כצנלבוגן.
א-157/4 18/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 10-12 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 10  18.9.1956: עדויות- הרב שלמה לורנץ  הרב עזרה עטיה  הרב שלמה י. זוין  מר ברוך אפרים  ד"ר גד בן עמי צרפתי. פרוטוקול מס' 11  5.9.1956 (אחה"צ): עדויות- הרב משה זכריה מזרחי  ג. האוזנר  דוד כהן פקשר  בנימין זאב קצנלבויגן  ישראל חיים רוגוזינסקי  ברוך מלגרום. פרוטוקול מס' 12  19.9.1956 (לפנה"צ): עדות היועץ המשפטי לממשלה מר חיים כהן נמסרה בדלתיים סגורות ולכן הושחרה.
א-157/7 30/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – פרוטוקולים מישיבות הועדה פרוטוקולים מספר 19-22 של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. פרוטוקול מס' 19  30.9.1956 (אחה"צ) : עדויות- ישראל מאיר גרינגרט  אליעזר שילוני  גב' רחל אבישר  משה דריושי  מחמוד עבדי  אריה שטיינברג  יעקב דניאלי  יהודה ויזמן  אליהו גילה  יעקב לביא.  פרוטוקול מס' 20  3.10.1956 (בוקר) : עדות סגן שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג. פרוטוקול מס' 21  3.10.1956 (אחה"צ) : אליעזר קליין  משה אביזדה  גב' טיה שטרן (בדלתיים סגורות)  גב' אידה סרוידא  גב' שרה שלה  צבי המאירי (שוטר)  גב' עשירה אלפי  גב' סימה סקורקוביץ'  גבר שרה זילברברג  בצלאל זרחי  מיכאל סורולוביץ (שוטר)  גב' ארנה שטראוס  גב' יוכבד פדרו  גב' רחל ברכה  גב' שמחה אזולאי  יעקב א. וולפנטל  עזרא כהן  גב' גלילה מבורך  דוד פינטו  יוסף פדרו  יהושע בן-נון  ששון עובדיה  יוסף דנון.
א-157/8 01/09/1956 ועדת מאני – הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים – מינוי יו"ר הועדה. דין וחשבון של הועדה לחקירת הפגנות השבת בירושלים (ועדה בראשות השופט אליהו מני) ביום כ"ה אלול תשט"ז  1.9.1956. כולל המלצות וטיוטה בכתב יד.
ג-10754/17 01/01/1954 project U.S.O.M USOM – United States Operations Mission for Israel
נ-733/22 20/07/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הקונגרס היהודי העולמי בתיק התכתבויות בין לשכת הנשיא לקונגרס היהודי בעניין ביקורי משלחות מטעם הקונגרס בארץ ופגישות עם הנשיא.
נ-222/7 27/07/1973 מכתבים לטיפולו של ישראל ירקוני (שליש צבאי של נשיא המדינה) מכתבי בקשה מגורמים שונים להיפגש עם נשיא מדינה  למסור לנשיא ספרים  לקבל תמונה של הנשיא ועוד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
נ-506/5 01/08/1984 הנשיא חיים הרצוג – ההתיעצויות להרכבת הממשלה באוגוסט  1984  פגישת נשיא המדינה הרצוג עם נציגי הסיעות השונות בכנסת בדבר הרכבת ממשלה 1984 .  סדר קבלת רשימת הסיעות לנשיא ניסיון להגיע לממשלת אחדות לאומית בכינון המערך בראשות פרס והליכוד בראשות שמיר עמדת המפלגות השונות בדבר כינון הממשלה וצו השעה בדבר  ייסוד ממשלת אחדות לאומית
נ-570/50 01/08/1990 חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות וחינוך)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
נ-570/51 01/08/1990 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 30)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
נ-570/52 26/09/1990 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39)  התשנ"א-1990  נתקבל בכנסת ביום ז' בתשרי התשנ"א
נ-570/53 27/07/1990 חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 2)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום ב' באב התש"ן
נ-570/54 29/07/1989 חוק רשות העתיקות  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז התשמ"ט
נ-570/55 03/12/1990 תיקון טעויות בסעיף 9 לחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשנ"א
נ-570/56 27/07/1990 חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 3)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום ב' באב התש"ן
נ-570/57 23/07/1990 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום א' באב התש"ן
נ-570/58 01/08/1990 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 11)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
נ-570/59 12/09/1990 תיקון טעויות בסעיף 9 לחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום כ"ב באלול התש"ן
נ-570/60 26/09/1990 חוקההוצאה לפועל (תיקון מס' 9) (תיקון)  התשנ"א-1990  נתקבל בכנסת ביום ז' בתשרי התשנ"א
נ-570/61 26/02/1990 חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום א' באדר התש"ן
נ-570/62 26/09/1990 חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה_ (תיקון)  התשנ"א-1990  נתקבל בכנסת ביום ז' בתשרי התשנ"א
נ-570/63 02/08/1990 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 15)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י"א באב התש"ן
נ-570/64 01/08/1990 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 10)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
נ-570/65 01/08/1990 חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 31)  התש"ן-1991  נתקבל בכנסת ביום י' באב התש"ן
נ-570/66 25/10/1989 חוק הפטנטים (תיקון)  התש"ן-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"ו בתשרי התש"ן
נ-570/67 19/02/1990 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 71)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ן
נ-570/68 25/07/1989 חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3)  התשמ"ט-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז התשמ"ט
נ-570/69 23/10/1989 חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון)  התש"ן-1989  נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתשרי התש"ן
נ-570/70 03/12/1990 תיקון טעויות בסעיף 9 לחוק התקציב לשנת הכספים 1990  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשנ"א
נ-570/71 07/02/1990 חוק רישוי בניה (הוראת שעה)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התש"ן
נ-570/72 17/07/1990 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 23)  התש"ן-1990  נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
נ-570/73 17/07/1990 חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (תיקון מס' 2)  התש"ן-1990 נתקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ן
נ-558/23 09/05/1979 קרן נשיאי ישראל – ישיבת אור חיים מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם התכתבות בדבר סיוע כספי לישיבת אור החיים.
נ-539/1 01/01/1983 נשיא המדינה חיים הרצוג – אלבומים של צילומים שנערכו ע"י המארחים בארועים מחוץ לבית הנשיא – לקט צילומים אלבום תמונות של הנישא חיים הרצוג שקיבל מביקורו במשוואת יצחק. התמונות המושחרות בתיק הושחרו מטעם זכויות יוצרים עד שנת 2033.
נ-956/59 13/03/1992 חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ח' בשבט התשנ"ב
נ-956/60 18/03/1992 חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות הון סיכון)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/63 17/03/1992 חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 2)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר ב' התשנ"ב
נ-956/64 11/02/1992 חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום ז' באדר א' התשנ"ב
נ-956/65 18/03/1992 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מספר 3)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב
נ-956/66 17/03/1992 חוק לתיקון פקודת הכלבת (מס' 4)  התשנ"ב-1992 נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר ב' התשנ"ב
נ-956/67 08/01/1990 תקציב מס' 2 של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים-1989 נתקבל בכנסת ביום י"א בטבת התש"ן
נ-956/68 27/07/1988 חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
נ-956/69 27/07/1988 חוק הבזק (תיקון מס' 5)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
נ-956/70 27/07/1988 חוק רואי חשבון (תיקון מספר 4)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
נ-956/71 27/07/1988 חוק העונשין (תיקון מספר 24)  התשמ"ח-1988 נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ח
נ-956/72 21/02/1989 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ט"ז באדר א' התשמ"ט
נ-956/73 13/02/1989 חוק הבחירות לכנסת השתים-עשרה (הוראת שעה) (תיקון)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
נ-956/74 30/01/1989 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מספר 21)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשמ"ט
נ-956/75 13/02/1989 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מספר 3)  התשמ"ט-1989 נתקבל בכנסת ביום ח' באדר א' התשמ"ט
נ-92/48 01/06/1964 מססינגר מנחם שירים וספורים שכתב ושלח לנשיא
נ-92/49 01/01/1964 מנצר שמעון מכתב על ימיו של שזר בפועלי ציון בווינה
נ-92/50 01/11/1963 מנור אלכסנדר ביוגרפיה שכתב על זלמן שזר
נ-92/53 01/04/1963 מנדלסון ק. (ד"ר) ספר שכתב על פרץ נפתלי בעזרת שזר
נ-92/54 01/07/1964 מנדלאוויטש א.מ טענות נגד השקיית השדות במי ביוב
נ-92/55 01/10/1965 ורנר קרל מכתב בעניין הצלת תשמישי קדושה וספרים מפראג והבאתם לישראל
נ-92/56 01/04/1964 גבורצמן רבקה סיוע להוצא לאור של ספר שכתבה בשפת היידיש
נ-92/57 01/11/1965 גוברין עקיבא ספר שכתב ושלח לנשיא. מצב בריאותו
נ-92/58 01/01/1964 מלר מרדכי וציפורה הזמנה לחגיגות 80 שנה למזכרת בתיה
נ-92/59 01/02/1964 מלמן יוכבד פואמה שכתבה ושלחה לנשיא
נ-92/60 01/01/1950 מלמוד יוסף הצעה להעניק  "אות הענווה" ע"ש הנשיא בן-צבי
נ-92/62 01/09/1963 מלכה אורה בקשה לקבל פרס על לידת ילדה העשירי
נ-92/64 01/11/1965 משה הלוי העברת מסמך היסטורי שנמסר לנשיא לגנזך ויצמן. נוסח המסמך בערבית
נ-92/65 01/11/1964 מלדקי גרשון ציטוט מהמקורות בפירוש רש"י לגבי  משחק השח-מט
נ-92/66 01/12/1963 נורמן יצחק בקשה מהנשיא לסייע בהוצאת ספרו ולכתוב לספר זיכרון לנחום צמח
נ-92/67 01/07/1965 ניישטט מרדכי הוצאה לאור של ספר מחקרי
נ-92/68 01/07/1965 נוימן יצחק אישור ששימש נהג בבית הנשיא
נ-92/69 01/03/1965 ניימן טוביה בקשה להיפגש עם הנשיא
נ-92/70 01/09/1965 נוק הרי תשובה למכתבו
נ-92/72 01/01/1950 נהרי עזרא אישור מטורמפלדור על שירותו במלחה"ע ה-1
נ-92/73 01/08/1964 נחתומי אברהם התכתבות בעניין ספר שהוציא וקיפוח זכויותיו בהסתדרות
נ-92/74 01/08/1964 נאמן אמתי שידור פרסומת ברשות השידור
נ-92/75 01/11/1963 נשפיץ חיים התכתבות בעניין בקשת סיוע ליהודי שנמצא בסכנה לגזר דין מוות בברית המועצות
נ-92/76 01/05/1963 נעים זמירות ישראל משה ברכה ושיר שחיבר לנשיא
נ-92/79 01/09/1963 נכון ש.א (ד"ר) חומר לפרסום שעורך
נ-98/35 01/01/1967 עשני ישעיהו התכתבות בנושא פניות שונות בנוגע לעיר צפת.
נ-98/36 01/02/1967 פורת משה קריאה לעודד העלייה לישראל.
נ-98/37 01/02/1967 חצרוני אריה התכתבות בנושא פניות של אריה חצרוני לנשיא שז"ר בקשר להנצחתה של גיסתו רבקה אלפר  ארגון "השומר" ואירועים שונים מימי העלייה השנייה והשלישית.
נ-98/38 01/08/1967 פניה לנשיא 2 מכתבים בנושא פניה שהועברה לבדיקה נוספת בשל תוכנה.
נ-98/39 01/01/1967 פסקלוביץ איריס 2 מכתבים בנושא טענה שיש לשנות את ההמנון.
נ-98/40 01/01/1967 ינקלביץ בנימין פניה לנשיא לסייע לפונה להנציח את בני עיירתו שנרצחו בשואה.
נ-98/41 01/11/1962 ראביד אברהם התכתבות בנושא פעולה להנצחתו של שמעון ראבידוביץ'  מייסד "הברית העברית העולמית" – ארגון מתנדבים ואנשי רוח  שקם למטרת קידום השפה העברית והפצתה  ולחיזוק הקהילה היהודית בגולה באמצעות פעולות תרבות.
נ-98/42 01/03/1967 קליין יגאל תלונה על פגיעה באתרים ארכיאולוגיים ב"פרוזדור" ירושלים ע"י מנהל מקרקעי ישראל.
נ-98/43 01/07/1957 מרזר מיכאל התכתבות בנושא בקשתו של האמן אריה מרזר לכתוב הקדשה לאלבום צילומים של עבודתו.
נ-98/44 01/02/1967 רוזנצויג ישראל התכתבות עם חבר קיבוץ בית אלפא (רוזנצויג) על בוריס גאפונוב (מתרגם יהודי שהסובייטים מנעו את עלייתו לישראל) והדסה רוזנבליט (אלמנתו של פנחס רוזן).
נ-98/45 01/02/1967 הורוביץ צבי התכתבות וחוברת בנושא תולדות משפחת הורוביץ מפולין
נ-98/46 01/03/1967 פינס צבי 2 מכתבים בנושא פניה לסוכנות היהודית (שאינה נמצאת בתיק) של תושב אילת.
נ-98/47 01/03/1967 פלקסר יעקב מכתב אחד בנושא שינוי שיטת הממשל בישראל בתנאי חירום.
נ-98/48 01/01/1967 גרבר נתן 3 מכתבים בנושא בקשה להיפגש עם הנשיא לרגל 100 שנים להקמת מפלגת פועלי ציון.
נ-98/49 01/06/1967 כהן ארון התכתבות בנושא הצעות לשיפור מצבה של ישראל.
נ-98/50 01/01/1967 רובינזון דינה מכתבים ששלח הנשיא שז"ר לילדה בת 6 שאספה (יחד עם חברתה) כסף עבור האגודה למלחמה בסרטן.
נ-98/51 01/03/1967 אלעזר שמואל התכתבות בנושא פניה לנשיא וליו"ר הכנסת על מקור השפות העתיקות – עברית.
נ-98/52 01/03/1967 צוקרמן נעמי התכתבות בנושא הזמנה לנשיא להשתתף בכנס "חינוך באמצעות אומנות" (International Society for Education through Art)
נ-98/53 01/04/1967 איליוטוביץ מארק התכתבות בנושא דרישת אזרח שהנשיא לא יפגוש את השחקן הצרפתי מוריס שבליה (Maurice Chevalier) החשוד בשיתוף פעולה עם הנאצים בעת ביקורו במונטריאול.
נ-98/54 01/04/1967 זוארץ אברהם בקשה להתקבל לראיון עם הנשיא.
נ-98/55 01/05/1967 פניה למנחם בגין ולנשיא שז"ר מכתב שמיועד למנחם בגין ולנשיא שז"ר ובו מחאה על מצב המדינה.
נ-98/97 31/07/1967 הרב ראובן מרגליות מכתב בקשה מיוסף אלטשטטר לעזרה לרב ראובו מרגליות ותשובה מלשכת הנשיא.
נ-112/22 01/01/1950 מכון אוניברסיטאי לחקר ולהשכלה מכון אוניברסיטאי לחקר ולהשכלה על שם ברל כצנלסון
נ-112/23 01/09/1967 אגודה ציבורית לקידום הנוער דו"ח של האגודה הציבורית לקידום נוער וגם דוח של ועדה ציבורית למען כפר נוער להכשרה ימית  דייג וחקלאות
נ-107/2 01/06/1963 מקורות – חברת מים בע"מ
נ-107/3 01/07/1965 מכון למדריכי חו"ל
נ-107/4 01/08/1963 מפא"י – מפלגת העבודה הישראלית דיונים רבים על מדיניות העלייה והקליטה
נ-107/5 01/05/1965 מכון לדרכי הגינות  תל-אביב
נ-107/6 01/03/1964 מכון למחקר חברתי שימושי
נ-107/7 01/07/1964 מכון לחקר הציונות ע"ש וייצמן
נ-109/39 01/08/1964 הסתדרות אגודת ישראל העולמית התכתבות של הרב יצחק מאיר לוין נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית עם הנשיא שזר. בתיק גם החלטות הכנסייה הגדולה של הסתדרות אגודת ישראל  1964
נ-109/40 01/11/1965 ארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי התכתבות של הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי עם הנשיא שזר בנושאים שונים כגון הקמת הארכיון  מבנה לארכיון  איסוף חומר ארכיוני בתפוצות ובמיוחד ביוון ותורכיה  פרוטוקול מישיבת מועצת המנהלים  דוח פעילות  הצעת תקציב ועוד
נ-109/41 01/04/1966 ביקור אדנאור מכתב מארווין מרשל  יהודי ממיזורי  ארה"ב לנשיא שזר ולראש הממשלה אשכול על כך שישראל צריכה לארח את נשיא גרמניה קונרד אדנאואר
נ-109/42 01/07/1966 ועד להנצחת זכר הרב מרדכי נורוק ז"ל התכתבות עם פרופסור אריה טרטקובר מהוועד להנצחת מרדכי נורוק
נ-109/43 01/07/1966 עירית לוד תשובה לעיריית לוד על רצונם להעניק לנשיא שזר אזרחות כבוד של העיר
נ-109/44 01/05/1966 איגוד פטווא (מרכז לבעלי מקצוע פ.א.וו.א) דוח שנתי של איגוד פ.א.ט.וו.א במחלקה לענייני הנוער והחלוץ  הסוכנות היהודית
נ-109/45 01/06/1966 קופת עזר – אגודה לעזרה הדדית
נ-109/46 01/09/1966 מכון מרכזי ליחסי תרבות התכתבות עם המכון המרכזי ליחסי תרבות ישראל-אמריקה האיברית  ספרד ופוטוגל
נ-109/47 01/08/1966 אגודה לאידור (ILLustration) התלמיד
נ-109/48 01/09/1966 מרכז מקצועי תיכוני ותורני המרכז בנחלים
נ-109/50 01/09/1966 מלון קיסריה
נ-109/52 01/10/1966 בית ספר הרצליה בתיק מכתב אחד מועד ההורים של בית הספר "לב טוב" בהרצליה אל הנשיא שזר בבקשה לסייע ברכישת ציוד אורקולי לבית הספר
נ-109/53 01/03/1965 האט – שבועון הונגרי (לא נימצא בתיק) הלל דנציג ממערכת עיתון "דבר" על השבועון ההונגרי 'א האט' (השבוע) שהוא כלי הסברה מטעם המפלגה המכוון ליהודים דוברי הונגרית
נ-107/8 01/11/1958 מכון ישראלי למוסיקה דתית
נ-166/7 26/09/1965 ראש השנה ברכות שנה טובה לנשיא
נ-112/36 01/12/1969 קרן מחקר ע"ש משה דוכן הקמת קרן מחקר על ידי האוניברסיטה העברית על שם משה דוכן
נ-112/37 01/11/1969 התאחדות הסוחרים הכללית בישראל הצעת ההתאחדות לאחד את יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם יום הזיכרון לחללי צה"ל
נ-112/38 01/04/1970 תנועת מושבי העובדים הזמנת הנשיא לכנס יובל של תנועת מושבי העובדים במלאת 50 שנים לייסוד נהלל וכפר יחזקאל  דו"ח מזכירות של התנועה
נ-112/39 01/01/1950 בית-החולים תל השומר  התחנה להתפתחות הילד שרטוט של תכנון מבנה של התחנה להתפתחות הילד בבית החולים שיבא בתל השומר
נ-112/42 01/03/1970 רשות שמורות הטבע מכתב מאזרח אמריקאי וולטר יאנג בעניין יום אקולוגיה בינלאומי להעלאת המודעות לשימור הסביבה
נ-112/43 01/10/1966 פרסים – כללי התכתבות עם הנשיא בנושא פרסים שונים  הצגת מועמדים לקבלת פרס ישראל (אנדה עמיר-פינקרפלד  שרה לוי-תנאי ועוד)  נאום הנשיא בטקס הענקת פרסי יצירה על שם לוי אשכול  ברכת הנשיא לחג הקורבן  חוזר מנכ"ל משרד החינוך על פרסי חינוך לתשל"א
נ-112/44 01/04/1970 מקוה ישראל התכתבות הנשיא עם בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" בעניינים שונים. בתיק מסמכים על ציון שנת המאה לבית הספר  קטעי עיתונות ושיר על "מקווה ישראל" שנכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר ב-1884
נ-112/46 01/05/1970 הטלויזה הישראלית תכנית משדרי הטלוויזיה הלימודית (חינוכית) לשנת תשל"א
נ-112/47 01/02/1970 תולדות הציונות התכתבות על כתיבת היסטוריה של התנועה הציונית ושל ההסתדרות הציונית העולמית בתיק מכתב מפרופסור ישראל קולת מהאוניברסיטה העברית
נ-110/17 01/08/1963 האופרה הישראלית התכתבות עם בית הנשיא  בעיקר הזמנת נשיא המדינה זלמן שזר ורעייתו להצגות בכורה של האופרה הישראלית ובקשות תרומה. הנשיא שלח תרומה אישית  שנתית של 500 ל"י.
נ-110/22 01/01/1962 ישראל בוך התכתבות בין הנשיא זלמן שזר ועורך בהוצאת הספרים ישראל בוך  אריה שמרי  בעניין בקשת סיוע להוצאת ספרים ביידיש.
נ-110/23 01/09/1965 החברה הבינלאומית להוצאה לאור בע"מ התכתבות בין לשכת הנשיא זלמן שזר ונציג החברה הבינלאומית להוצאה לאור בקשר לקידום מפעל הוצאת פקסימיליות לכתבי יד עבריים עתיקים  ביניהם כתר ארם צובא וכתבי יד הנמצאים בספירה בלנינגרד. בתיק גם רשימת כתבי יד הנמצאים בספריות במדינות שונות.
נ-110/24 01/01/1966 מרכז לקידום השלום – ע"ש טרומן התכתבות ומסמכים נוספים הקשורים להקמת מהמכון למחקר על שם הנשיא הרי טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית. בתיק עותקים רבים מדברי הנשיא זלמן שזר בטקס בו הודיעו על הקמת המכון ב-20 בינואר 1966 ונאומים נוספים; התכתבות בין הנשיא טרומן לנשיא שזר; תכניות לפעילותו של המכון.
נ-110/25 01/10/1966 בני דרום – קבוצת הפועל המזרחי התכתבות עם אגודת "בני דרום" של הפועל המזרחי " המבקשת סיוע מלשכת הנשיא זלמן שזר להוצאת ספר על היישוב כפר דרום.
נ-112/24 01/01/1969 ועד ציבורי להנצחת זכר שוויצר ישראל ז"ל מכתב מהוועד הציבורי להנצחת זכרו ולהוצאת כתביו של ישראל שווייצר
נ-112/25 01/01/1969 ישיבת תפוצות "תורת ישראל" מכתב נלווה אחד לנשיא מאת יהודה תמיר הממונה על האכלוס בירושלים במשרד ראש הממשלה
נ-112/26 01/01/1969 ישיבת הגר"א הקמת הישיבה בשכונת נווה שאנן בחיפה
נ-112/27 01/03/1969 ועד בין-דתי יוזמת פרופ' ורבלובסקי דקאן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית להקמת ועד בינדתי
נ-112/28 01/03/1969 בית-חולים לחולי קצרת  בית-שמש תכניתה של דר' תמר שוי להקמת מוסד (סנטוריום) לחולי קצרת (אסטמה) בבית שמש
נ-112/30 01/10/1962 או"מ קבלת פנים לכבוד יום האו"ם בבית הנשיא  התכתבות עם בנימין אקצין נשיא החברה הישראלית למען האו"ם
נ-103/101 01/04/1964 בנק לאומי לישראל בע"מ  ירושלים
נ-103/102 01/07/1963 בנק דיסקונט  ירושלים מידע על דינה רקאנטי
נ-103/103 01/06/1964 עירית בני ברק
נ-103/104 01/07/1963 בני ברית
נ-103/105 01/03/1965 ג'רוסלם פוסט – עתון טעויות בדיווחים בעיתון
נ-103/108 01/07/1963 גן חיות  תל-אביב מסירת פנתרה מנשיא דהומיי (בנין) לנשיא ישראל עבור גן החיות בירושלים.
נ-103/109 01/10/1964 בתי מתיבתא  נחלת ראובן  פתח-תקווה
נ-103/111 01/07/1963 ברית ראשונים ארגון עסקנים ציונים ותיקים.
נ-103/112 01/01/1950 ברית עם
נ-103/113 01/12/1964 ברית הכח 1909 המשך לקבוצת הכדורגל "הכח וינה".
נ-567/182 18/08/1975 חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה מס' 2)  תשל"ה-1975  נתקבל בכנסת ביום י"א באלול תשל"ה
נ-125/12 01/01/1950 The church of god בתיק מכתב משיחי ללשכת הנשיא בנוגע לחזיון אודות ירושלים.
פ-4102/11 01/07/1993 בקשת החנינה למרקוס קלינברג בקשה לחנינה (קיצור עונש) של האסיר מרקוס קלינברג שנשפט על ריגול לטובת ברית-המועצות  בזמן שעבד כחוקר במכון הביולוגי בנס-ציונה  חוות דעת רפואיות ומשפטיות על קלינברג  רשימות עם חתימות של ממליצים להענקת החנינה  קטעי עיתונות והתכתבות בין שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין  פרופ' שלהבת פראייר וגורמים נוספים בנוגע לבקשת החנינה ועוד. הושחרו  מסמכים רבים הנוגעים לסודיות רפואית (התקפה גם לאחר פטירה)  או העוסקים בפרטים ביטחוניים שעודם רגישים גם כיום.
פ-3132/8 01/01/1970 הנהלת יד יצחק בן-צבי. פרוטוקולים מישיבות הוועד המנהל של "יד יצחק בן-צבי". בין הנושאים שנדונו בישיבות אלה – פעולות החינוך והתרבות וקיום סמינרים ביד בן-צבי; תקציב המכון  לשנת הכספים 1970-1971 ועוד.
פ-3132/23 01/01/1958 תולדות יצחק בן-צבי/ ז. שזר המאמר "תולדות יצחק בן-צבי" מאת זלמן שז"ר שהופיע כמבוא לחוברת הביבלוגרפיה של כתבי יצחק בן-צבי.
פ-2313/9 05/01/1941 הספד לזכר יעקב פרלמן מאת דוד פרלמן. בתיק דברים לזכר יעקב פרלמן  איש העליה השניה  בשם "מצבה בבית העלמין של פתח תקוה" מאת דוד פרלמן. בתיק גם מכתב מנתן חופשי לדוד בדר בנוגע לנסיבות מותו של יעקב פרלמן וכן תמונות של יעקב פרלמן.
פ-2220/17 01/01/1929 גלויות מיצחק בן צבי אל עמרם בן צבי. בתיק גלויות שנשלחו אל עמרם בן צבי מיצחק בן צבי בעת השתתפותו בועידת ארץ ישראל העובדת בוורשה ובמגבית מטעם ההסתדרות בפולין משנת 1929. בתיק גם גלויה מיצחק בן צבי אל עמרם בן צבי בעת ששירת במצרים במהלך מלחמת העולם השניה  מתאריך 10.9.1940.
פ-4107/9 01/02/1940 דוד הורוביץ – עבודות פרטיות בתיק מאמרים בעברית ובאנגלית וראשי פרקים למאמרים (חלקם מוקלדים וחלקם בכתב יד  מהשנים 1940-1941) מאת ראש המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית דוד הורביץ בנושאים שונים הקשורים לכלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי.
פ-1472/2 26/07/1948 הצלב האדום התכתבות  מאמרים  פרוטוקולים ומסמכים שונים בנושאים כגון: היחס לאסירים ולפצועים ערבים  התיחסות ישראל לצלב האדום  בחירת ממשלה זמנית לישראל  קבלתה של ישראל לארגון האומות המאוחדות  נוהל משפטי לגבי הכרה במדינת ישראל  קבלת בחירת סמל מגן-דוד ועוד (המשך בתיק 3).  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
פ-779/12 17/02/1950 משרד האספקה והקיצוב ומסחר התעשיה  59-48 – דו"חות ותזכירים של משרד האספקה והקיצוב. תזכירים ודוחו"ת של משרד האספקה והקיצוב בענין יבוא חומרי גלם  רשיונות יבוא לפי סקטורים (טקסטיל  תעשיה קלה וכבדה  כמיקלים)  רשיונות יבוא שנדחו ושאושרו (סולל בונה)  מחסור במטבע זר וירידה במלאי הסחורות  אספקת חומרי בנין (יבוא עץ לבן  ברזל ומלט).
פ-2489/17 01/01/1979 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין חברי ארגון כפר מנחם. התכתבות בנוגע למסיבה שנערכה במלאת ארבעים שנה לארגון כפר מנחם.
פ-2489/18 01/12/1999 ארגון כפר מנחם – התכתבות בין חברי ארגון כפר מנחם. התכתבות בנוגע לתולדות כפר מנחם ולהנצחת שמות חברי ארגון כפר מנחם.
פ-2489/1 01/01/1937 ארגון כפר מנחם – קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "דבר"  "תלמים"  "קרננו"  "הפועל הצעיר"  "הבוקר" ו"PALESTINE REVIEW" בנוגע לכפר מנחם.
פ-2489/3 01/08/1949 ארגון כפר מנחם – תמונות ותיקי כפר מנחם. תמונות ממפגש ותיקי כפר מנחם עם אנשי קיבוץ כפר מנחם וכפר ורבורג  כולל התשלילים.
פ-2489/4 01/01/1936 ארגון כפר מנחם – תמונות של חברי כפר מנחם. תמונות חברי כפר מנחם ושמותיהם מתקופת חומה ומגדל.
פ-2489/5 01/07/1937 ארגון כפר מנחם – תמונות של חברי כפר מנחם. תמונות חברי כפר מנחם מזמן העליה על הקרקע בכפר מנחם.
פ-2489/6 01/01/1935 ארגון כפר מנחם – תמונות של חברי כפר מנחם. תמונות חברי כפר מנחם. בתיק גם רשימות שכתבו חברי כפר מנחם בנוגע לעליה על הקרקע. התאריך הינו משוער.
פ-2489/7 01/01/1982 ארגון כפר מנחם – חוברת פרוספקט של קיבוץ כפר מנחם.
פ-2489/8 01/01/1937 ארגון כפר מנחם – קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר"  "הארץ" "הבוקר" ובעיתונים נוספים בנוגע לכפר מנחם.
פ-2489/9 01/01/1937 ארגון כפר מנחם – תמונות חברי כפר מנחם. תמונות חברי כפר מנחם מימי העליה השניה על הקרקע בכפר מנחם.
פ-2489/10 01/01/1935 ארגון כפר מנחם – קטעי עיתונות ותמונות חברי כפר מנחם. כתבות ותמונות חברי כפר מנחם מימי העליה הראשונה על הקרקע בכפר מנחם.
פ-2489/11 01/01/1938 ארגון כפר מנחם – קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "בתלם" ובעיתונים נוספים בנוגע לכפר מנחם. התאריך הינו משוער.
פ-2516/1 31/10/1966 חומר של ד"ר בן-זאב בתיק התכתבות בנוגע לפעילותו של בן-זאב למען גרים. בתיק יש השחרות עקב צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2036
פ-2489/16 01/01/1938 ארגון כפר מנחם – רשימות מאת חברי כפר מנחם. רשימות לעיתון היתולי שכתבו חברי ארגון כפר מנחם.
פ-2489/13 06/11/1979 ארגון כפר מנחם – עלונים של קיבוץ כפר מנחם. גליונות של "עלון כפר מנחם".
פ-2489/14 28/11/1937 ארגון כפר מנחם – יומנו של זאב רגב. קטעי יומן שכתב זאב רגב בנוגע להתישבות בכפר מנחם.
פ-2489/15 01/01/1938 ארגון כפר מנחם – מכתב מארגון כפר מנחם להנהלת המחלקה להתישבות. מכתב בנוגע לקשיי ההתישבות בכפר מנחם. בתיק גם רשימה שמית של חברי כפר מנחם  רשימת הוצאות חברי כפר מנחם ועוד.
פ-2488/43 10/08/1938 ארגון כפר מנחם – מכתבים מהקרן הקימת לישראל לארגון כפר מנחם. מכתבים בעניני כספים. בתיק גם פסקי דין במשפטים שנערכו בין ארגון כפר מנחם לבין אנשים שונים.
פ-2389/19 29/11/1969 ראיונות מוקלטים עם מנשה אלישר תמלול ראיונות מוקלטים עם מנשה אלישר בנושא זכרונותיו מ 29.11.1969  18.1.1970 ו 28.1.1970. וכן עוד 3 ראיונות ללא תאריך  מתוך אוסף משפחת אלישר.
פ-2389/20 24/09/1962 ספר יובל 60 למנשה אלישר בתיק ספר יובל לציון יובלו ה-60 של מנשה אלישר.​
פ-2390/6 01/01/1950 חוברת בנושא קורות משפחת אלישר בתיק חוברת בנושא קורות משפחת אלישר.  ביניהם הרב חיים משה אלישר
פ-2390/7 14/02/1957 תיק מסמכים של מנשה אלישר בנוגע ללשכת המסחר בירושלים תיק מסמכים בנוגע ללשכת המסחר בירושלים שאסף מנשה אלישר. כך  למשל יש סיכום נאום של מנשה אלישר לפני הנציגות הארצית של לשכות המסחר בפני יוסף ספיר שר האוצר. כן יש מכתב תודות מאת רחל ינאית בן צבי בנוגע לתרומה שהעביר מנשה אלישר  דו"ח על ועידת לשכת המסחר הבינלאומית במקסיקו סיטי ועוד. ​
פ-3250/20 28/06/1982 German-Israeli Relations בתיק התכתבויות ומאמר בכתב יד שכתב חיים כהן – הרצאה שנתן במכון ון-ליר ואגודת ישראל-גרמניה. כמו כן בתיק קטע עיתון משנת 1990 אודות כנס הקמת התנועה לאיכות השלטון.
טס-11487/45 01/01/1950 כנס רכישת קטרים מארצות הברית. 65 תצלומים בגדלים שונים של אישים  רכבות וקטרים. הערכה: מתוך תהליך רכישת ציוד לרכבת ישראל וקונגרס בקופנהגן. צלמים: שלמה לביא  PHOTO HATTING  PHOTO SCHMIDT  MASCHINENFABRIK  C. SCHUTZE  MORDMARK. כל התמונות צולמו במערב גרמניה  בראשית שנות החמישים  ומציגות את משלחת הרכש של רכבת ישראל בראשות מר אריה אפרתי  בכיר המשלחת שיצא במיוחד לשם כדי לקדם את עסקת רכש קטרי דיזל וקרונועים מחברת "אסלינגן" שליד העיר שטוטגארט. זאת במסגרת הסכם השילומים עם ממשלת בון. אסלינגן היה יצרן קטרים גדול ומכובד בגרמניה  עם הספק מרשים של קטרי קיטור ודיזל לכל ארצות העולם. לבסוף נרכש המפעל על ידי מרצדס בנץ (גם היא משטוטגארט) ונסגר בשנות השישים  לאחר מאה שנות פעילות. לעיר אסלינגן יש ברית ערים תאומות עם גבעתיים  אך ללא קשר לרכבות או למפעל הישן. דיזל אחד שלהם שמור במוזיאון הרכבת בחיפה  עוד אחד עומד בפארק ציבורי בכפר סבא  וקטר שלישי של אסלינגן מוצג לראווה ביישוב אלרואי  סמוך לחיפה. הקרונועים הוצאו משירות מזמן  אך קרונוע אחד (שלושה קרונות מחוברים) משופץ בימים אלו במוזיאון הרכבת.
פ-3108/6 09/08/1967 מכתבים נכנסים ויוצאים של לאה פנקס בנושאים אישיים המכתבים בעברית וגרמנית הם מכתבים נכנסים ברובם. בתיק גם מכתב מסא"ל מרדכי פנקס  בנה של לאה  למשפחות נופלים. החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעם צנעת הפרט עד שנת 2041.
ב-28150/4 01/04/1938 הסתדרות עורכי הדין היהודים – עניין מינוי שופט שלום בירושלים
ב-28150/10 01/01/1943 ד"ר זמורה – הסתדרות עורכי הדין בארץ ישראל – עניין בית הדין לערעורים (713/15)
ב-28151/2 01/01/1931 הסתדרות עורכי הדין היהודיים – הועד המרכזי 1931 -1932 (934)
ב-28151/22 08/08/1933 legal board  המועצה המשפטית בקשות לרשיונות עריכת דין  התכתבויות בנושא בחינות ועוד  הזמנות לפגישות המועצה ועוד.
ב-28153/16 01/01/1936 הסתדרות עורכי הדין היהודיים בא"י – פרוטוקול ישיבות המועצה
ב-28154/9 01/02/1933 משה זמורה – מכתבים שונים הסכם בין הסתדרות העובדים ו"הפועל המזרחי" בארץ ישראל בנושא הגנה על ענייני העובדים  התכתבות בנושאים: מכסות עלייה לארץ ישראל  רישיונות עלייה  קרן העזרה ליהודי גרמניה  התיישבות  הכשרה  התכתבות של אגודת עורכי הדין היהודים בארץ ישראל ועוד.
ב-28155/7 28/06/1934 הסתדרות עורכי הדין בא"י – כתבי בקשות  תקנות תקנות בדבר שכר ומיסוי של עורכי דין; חוקים ותקנות שונות.
ב-28155/9 01/03/1929 הסתדרות עורכי הדין בא"י – תעריף שכר טירחה
פ-5090/3 23/10/1973 הרב הראשי לישראל שלמה גורן – החומר האורגינלי בענין פינוי החללים של מלחמת יום כיפור תשל'ד מכתבים שקיבל הרב הראשי לישראל שלמה גורן מחיילי וקציני מילואים  שהשתתפו בקרבות מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן ונתקלו בבעיות בפינוי גופות חיילים שנהרגו לקבורה (חלקן בשל הימנעות אנשי הרבנות הצבאית מפינוי גופות בשבת)  התכתבות בין הרב גורן אל שרי הביטחון משה דיין ושמעון פרס (תשובות קיימות רק מטת דיין) בעניין זה  בעניין תלונתו של הרב גורן על העברת הטיפול בנושא העגונות של נעדרים/החללים שמקום קבורתם לא נודע לטיפול עמיתו הרב הראשי הספרדי עובדיה יוסף ובעניינים נוספים. הושחרו שמות  מספרים אישיים וקטעים נוספים בשל צנעת הפרט ושמירה על כבודם של נפטרים.
פ-5087/10 01/01/1949 הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן – צה"ל – תקנת עגונות מלחמת השחרור חלק פסיקה הלכתית של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן (גורונצ'יק) בנוגע להתרת עגונות שבהעליהם נהרגו במלחמת העצמאות  אך גופתם לא זוהתה  הכוללת התייחסות מפורטת לקרב האחרון על גוש עציון ולטבח בכפר עציון.​
פ-1047/8 01/01/1949 טיוטות של רשימת התיקים חטיבה  40 "לאסירנו" . רשימת תיקים
פ-4269/11 01/03/1972 תנחומים לרבנית שרה הרצוג על מות בנה ד"ר יעקב הרצוג מכתבי ומברקי תנחומים באנגלית ועברית שקיבלה הרבנית שרה הרצוג מרבנים ואנשי ציבור ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בחו"ל  בעקבות מותו בטרם עת של בנה ד"ר יעקב הרצוג.
פ-694/9 01/01/1926 בנין אוגוסטה ויקטוריה התכתבות הקשורה בייצוג המשפטי של בעלי הבניין כלפי החוכרת  ממשלת א"י
פ-694/10 01/01/1936 הועדה המלכותית התכתבות וחומר רקע לצורך מתן עדות על עניני קרקעות
פ-694/11 01/01/1926 הסכם הקרקעות בבית שאן – נובמבר  1921 התכתבות בדבר מעמדו החוקי של ההסכם
פ-694/12 01/01/1924 הועד הפועל של הקונגרס הערבי הפלשיתנאי העתקי מכתבים של ג'מל חוסייני  מזכיר הועד  אל הנציב העליון ושר המושבות
פ-694/13 01/01/1924 קרן וולף (ד"ר תיאודור זלוציסטי) בתיק התכתבות בדבר ניצולם של פקדונות בנקאיים שנתפסו ע"י האפוטרופוס לרכוש האוייב באנגליה לצורך מתן הלוואה לעירית ת"א
פ-694/1 01/01/1921 הדסה התכתבות בענינים משפטיים
פ-694/2 01/01/1921 מתנחלי חוץ בחדרה התכתבות בענין מינוי מפקח לרכושם של בעלי קרקעות הנעדרים מהארץ
פ-694/3 01/01/1929 מאורעות תרפ"ט התכתבות  עדויות וקטעי עתונות לצורך ייצוג הצד היהודי במשפטים ובועדות החקירה בין המתכתבים: חיים וייצמן  זאב ז'בוטינסקי  פרדריק קיש  הרב קוק
פ-694/4 01/01/1923 בטוג נגד לוי תיק טיפול משפטי בסכסוך מסחרי בין אנשים פרטיים
פ-694/5 01/01/1923 רישום עתון אגודת הטמפלרים התכתבות
פ-694/6 01/01/1921 העברת בתי-ספר של "עזרה" בירושלים לרשות קרן היסוד התכתבות ומסמכים משפטיים הנוגעים להעברת הבעלות
פ-694/7 01/01/1923 שביתת פועלי-דפוס יהודים בחיפה התכתבות  פרוטוקולים וחומר רקע לצורך הגנה משפטית
פ-694/8 01/01/1924 מניה שוחט התכתבות משפטית על מעצרה בקשר לרצח דה-האן
גל-52724/11 01/01/1994 קואליציה חברתית רשימה לכנסת של מפלגת מפד"ל ויהדות התורה  סדרי יום לישיבת הנהלת הקואליציה
גל-50496/2 30/01/1996 מטרות החינוך הממלכתי בתיק מכתבים מהלשכה המשפטית של משרד הדתות ועוד בנושא מטרות חוק חינוך ממלכתי
פ-4068/22 01/09/1969 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם אנשי הרשות לעניינים יהודיים (IJA)   ראש עיריית ירושלים טדי קולק  הרב ד"ר ג'וזף ה. לוקסטיין והרבי מלובאביץ') בנושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק רשימת משתתפים בישיבה של IJA. נמחקו מכתבים העוסקים בצנעת הפרט.
פ-922/12 01/01/1957 י. סלומון – בית-יואל ירושלים חשבונות והתכתבות בענין החשבונות והמיסים של בית-יואל. בתיק גם חוברת לכבוד קונצרט חגיגי שנערך בירושלים.  בתיק הושחרו עמודים בשל התכתבויות עו"ד-לקוח ללא הגבלת שנים
פ-923/17 19/07/1943 (Jewish Agency (Shipping התכתבות עם המחלקה הימית של הסוכנות היהודית ועם אחרים בענין חוק המשכנתאות לספינות. בתיק טיוטת החוקה וחוקת רישום ספינות.
פ-924/15 01/03/1944 קק"ל – בית-שאן כתבי תביעה  רישום המשפט והתכתבות בענין המשפט על אדמות בית-שאן שהתנהל בין הקרן הקיימת לישראל ותושבי המקום הערבים.
פ-940/2 21/01/1934 Palestine Frutaron Limited  "תמציף" תוצרת פרות ארץ ישראל בע"מ תמציץ-תוצרת פירות א"י בע"מ (יצור תמציות מצמחים ופירות לתעשיית המזון והתמרוקים)-התכתבויות  דוחו"ת ופרוטוקולים של החברה. בעלי המניות בחברה  בקשת שחרור ממס רכוש עירוני  ישיבות חבר הנאמנים של החברה  מאזנים כספיים ועניינים משפטיים של החברה ועוד.
פ-4913/14 25/05/1967 הטיפול במיעוט הערבי סיכומים מהתייעצות בעניין הטיפול במיעוט הערבי בשעת חירום.​
פ-4903/23 13/09/1964 מאיר וויסגל  מאיר וולף וייסגל (Meyer Wolfe Weisgal;‏ 10 בנובמבר 1894 – 29 בספטמבר 1977) נחשב לאחד מן האבות המייסדים של מכון ויצמן למדע  כיהן כנשיאו ויו"ר הוועד הפועל שלו. הוא נודע בכישוריו בתחום גיוס הכספים והאדמיניסטרציה וכן כיד ימינו של ד"ר חיים ויצמן. וייסגל היה תועמלן של התנועה הציונית ושל מוסדות היישוב בקרב יהודי ארצות הברית.  בתיק מכתב תשובה למר יהודה לייב מלצר (יוליאן מלצר) מבן גוריון המודיע על הוצאת כרך יובל למלאת שבעים שנה למאיר וויסגל  ודברים שנשא אשכול בתיאטרון הקאמרי בתל-אביב לציין את יובלו של מאיר וויסגל ומכתב שכתב .​
פ-2186/2 01/09/1960 ברכות ואיחולים לכבוד ראש השנה שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי גלויות  מכתבים וכרטיסי ברכה אשר נשלחו לרחל ינאית בן-צבי ע"י אישים  משפחות ומוסדות שונים  לכבוד ראש השנה בשנים תשכ"א – תשכ"ז.
פ-2082/12 28/08/1917 פרוטוקול אספת החברים במלחמיה (מנחמיה). בתיק פרוטוקולים מאספות החברים במנחמיה ויבנאל.
פ-2189/5 01/09/1967 גלויות ומכתבי ברכה מאישים שונים אל רחל ינאית בן-צבי גלויות "שנה טובה" ומכתבים שנשלחו מאנשים פרטיים ואישי ציבור לרגל השנה החדשה – תשכ"ח
פ-2138/36 01/01/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נעמי פרנקל. התכתבות רחל ינאית בן-צבי עם נעמי פרנקל  תלמידה לשעבר בחוות הלימוד  בנוגע לעריכת כנסי סופרים בבית הנשיא ועל תהליך הכתיבה של הרומן של פרנקל "שאול ויוהנה" ועל כתיבה בכלל
פ-2155/10 22/08/1966 חוברת בשם "למען ירושלים" מאת ראובן אבינעם חוברת בשם "למען ירושלים" שנשלחה לרחל ינאית בן-צבי אודות הקרבות על ירושלים בזמן מלחמת השחרור  מאת ראובן אבינועם.
פ-2156/16 10/10/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד"ר חיים ורדי. התכתבות בנושא מתן חבילות שי לילדים נוצריים בבתי יתומים.
פ-2063/7 30/06/1911 רחל בן-צבי – מאמר שהתפרסם ב"האחדות" מאמר בשם "הישוב הישן והמשק הקרקעי" שהתפרסם בכתב העת "האחדות"  כולל טיוטת המאמר.
פ-2156/9 01/12/1957 Pioneer Women of Providence R.I. 32th Anniversary Celebration החוברת "Pioneer Women of Providence R.I. 32th Anniversary Celebration" בשפה האנגלית מטעם ארגון "PIONEER WOMEN" (נשים חלוצות) שיצאה לאור אודות פעילותה הציבורית של רחל ינאית בן-צבי בבית הנשיא.
פ-2156/11 01/01/1955 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי רשימות ופתקים שרשמה רחל ינאית בן-צבי: נקודות לדברים שנשאה בפורומים שונים  ציטוטים  דברים לזכר מניה שוחט  כרעיית הנשיא  בוועידת הפועלות  חוברת על מסילת הרכבת Goteik viaduct בבורמה (מיאנמר) ] מכון תל אביב למוסיקה דתית יהודית  הבימה – חג הארבעים ועוד.
פ-2061/23 15/02/1919 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. מכתבים שנשלחו מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי בעת ששירת בגדודים העבריים ובהם תיאור הקיבוצים "איילת השחר" ו"מחניים"  תיאור משפט שנערך לחיילים בגדודים העבריים ודברים בנוגע להלוואות כספים ממגן דוד אדום באמריקה למגן דוד אדום בישראל.
פ-2213/60 05/08/1949 נאום מאת רחל ינאית.  בתיק קטעי נאום מאת רחל ינאית שנאמרו בועידת הפועלות החמישית. הציטוטים התפרסמו בעיתון "דבר"  "דבר הפועלת"  ו"הדור".
פ-2175/15 01/01/1975 ביטאון רשת "עמל" בשם "דרכים". מכתב שהתפרסם בביטאון מרחל ינאית בן-צבי אל עורכי העיתון  אודות העלאת חידון ארצי ביום הזיכרון.
פ-2177/9 29/01/1956 קטע עיתונות בנושא מגילות ים המלח בתיק כתבה באנגלית בשם "THOSE ANCIENT PARCHMENTS"  בנושא מגילות ים המלח.
פ-2175/30 01/01/1937 קטע עיתונות. בתיק כתבה באנגלית מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "PIONEER WOMEN".
פ-2751/5 01/01/1959 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים בענינים אישיים וכן תשובותיה אל אזרחים שפנו לקבלת סיוע בתחומים שונים – חנינות  דיור  רשיונות עבודה  בעיות משפטיות  עניני עבודה ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
פ-2751/6 01/01/1959 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים בענינים אישיים וכן תשובותיה אל אזרחים שפנו לקבלת סיוע בתחומים שונים – חנינות  דיור  רשיונות עבודה  בעיות משפטיות  עניני עבודה ועוד. בניהם: המשוררת שרה פייר והמוזיקאי פנחס צוקרמן. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
פ-2751/7 01/01/1959 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות התכתבות בין רחל ינאית בן צבי לבין אנשים שונים בענינים אישיים וכן תשובותיה אל אזרחים שפנו לקבלת סיוע בתחומים שונים – דיור  רשיונות עבודה  בעיות משפטיות  עניני עבודה  עזרה סוציאלית ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
פ-2175/56 27/04/1953 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק מאמר בשם "האנדרטה בכפר יהושע" אודות אנדרטת "יד לבנים"  טיוטות של המאמר.
פ-2179/9 01/01/1957 התכתבות בין ימימה – אבידר-טשרנוביץ (בתקופת שהותה בשגרירות ישראל ברוסיה) לרחל ינאית בן-צבי. התכתבות בעברית ורוסית בענינים אישיים (מצבה הרפואי של ימימה אבידר)  המצב הפוליטי-בטחוני בארץ ישראל ועוד. בתיק מכתב מרחל ינאית לימימה אבידר טשרנוביץ'  שהגיע לארכיון מבתה רמה זוטא  יחד עם מכתב נלווה של הבת מ-2.4.214 הכולל דברי הסבר למכתב של אמה. בתיק גם מכתב אישי ברוסית מחברה של רחל ינאית ששמה וכתובתה הושחרו בשל צנעת הפרט. הקטעים המושחרים בתיק מוגבלים לעיון וייבדקו שוב בשנת 2027.
פ-2751/1 10/07/1960 רחל ינאית בן-צבי – מכתבים מכתבים בעברית ואנגלית מרחל ינאית בן צבי אל אנשים שונים בנושאים אישיים ושונים כגון: קרן בית הנשיא – ספריות לילדי ישראל  צריף בן צבי בבית קשת  המלצות עבור אנשים שונים  הספר "אנו עולים" וכן תשובותיה אל אזרחים שפנו לקבלת סיוע בתחומים שונים (חנינות  דיור  חינוך ועוד). בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2030.
פ-2751/4 19/08/1958 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות פניות ציבור לרעיית נשיא המדינה  רחל ינאית בן-צבי  ותשובותיה אל אזרחים שפנו לקבלת סיוע בתחומים שונים – חנינות  דיור  רשיונות עבודה  בעיות משפטיות  עניני עבודה ועוד. הושחרו מספרי תעודות זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2030.
פ-2759/32 02/03/1950 מכתב מקאדיה מולודובסקי אל רחל ינאית בן-צבי. בתיק מכתב ביידיש בענינים אישיים.
פ-2762/16 22/05/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לאליהו קראוזה  כולל דברים שנרשמו לזכרו  וכתבה אודותיו שהתפרסמה בעיתון "דבר לילדים" בשם "אוהב אדמה בכל נפשו". עדו בתיק – קטעי עיתונות מתוך 'דבר לילדים'; התכתבות בין נועה קראוזה  בתו של אליהו קראוזה לבין רחל ינאית בן-צבי; משאל בין תלמידים בני 14 בענין גזר דין לאייכמן;
פ-2761/3 01/01/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים – פניות אזרחים. התכתבות בעברית  יידיש וגרמנית ובה בקשות סיוע כספי  סיוע בקבלה למוסד סיעוד לזקנים ולמוסדות לימוד לילדים מוגבלים  עניני רפואה ועוד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
פ-2759/18 04/11/1959 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אריה ומרים ניצן. התכתבות בענינים אישיים  אודות תקופתן המשותפת של רחל ינאית בן-צבי ומרים ניצן בחוות הלימוד  אודות אליהו קראוזה וכן בקשת חנינה ממאסר.
פ-2812/1 01/09/1955 רחל ינאית ויצחק בן-צבי – מכתבים. גלויות  מכתבים ומברקי ברכות שנשלחו אל בית הנשיא לכבוד ראש השנה.
פ-2757/1 17/02/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנושא ביקורים בבית הנשיא וביקורי רחל ינאית בכנסים ומוסדות  הענקת תרומות ועוד. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
פ-4079/6 29/10/1919 הועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בפרס. בתיק מכתב של הועד המרכזי של התנועה הציונית בטהראן אל ההסתדרות הציונית בלונדון.
פ-3134/3 15/07/1964 יום הזיכרון – קטעי עתונות לארבעת ימי הזיכרון התכתבות בנושא יום הזיכרון לציון יום השנה הרביעי לפטירתו של הנשיא יצחק בן צבי  הודעה לעיתונות  תוכנית העצרת  קטעי עיתונות ועוד.
פ-1406/7 07/02/1978 רשות שמורות הטבע בתיק סקירות  פרוטוקולים וחוזרים בענין חקיקה בנושא פעולת רשות שמורות הטבע ותקציבה.
פ-1940/26 22/07/1923 דברי יצחק בן-צבי במועצת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נוסח דברי יצחק בן-צבי במועצת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  מתוך ספר הפרוטוקול בהוצאת הועד הפועל של ההסתדרות.
פ-1940/27 08/01/1925 השם ותכנו/ י. בן-צבי המאמר "השם ותכנו" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם ב"פנקס"  כרך שלישי  ד'-ה'. המאמר עוסק בהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ובהסתדרות פועלי הרכבת  הדואר והטלגרף. כמו כן  מופיע המאמר "לשאלת הארגון המשותף" מאת מרכז הסתדרות פועלי הרכבת  הדואר והטלגרף  בעניין האיחוד עם הפועלים הערבים בהסתדרותם בפרט ובהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל בכלל.
פ-1940/31 10/01/1960 השוואת שכרן של הדרגות הגבוהות/ י. בן-צבי המאמר "השוואת שכרן של הדרגות הגבוהות" מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם במדור "מכתבים למערכת" של העיתון "דבר" ב-10.1.1960. המאמר עוסק בהשוואת השכר של עובדי ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לשכרם של עובדי המדינה.
פ-1921/19 01/01/1930 איחוד אחדות העבודה והפועל הצעיר – מצע מפלגת פועלי ארץ ישראל קטע מתוך מצע מפלגת פועלי ארץ ישראל בעקבות האיחוד בין הפועל הצעיר לאחדות העבודה.
פ-1921/20 01/04/1960 על התזכיר של "פועלי ציון" לאינטרציונל הסוציאליסטי – 1907 התזכיר הראשון לאינטרנציונל הסוציאליסטי – המקורות העיתונאיים בהם הופיע  וקטעי עיתונות שכותרתם "מי חיבר את התזכיר לאינטרנציונל הסוציאליסטי" מאת מנדל זינגר ("דבר"  20.4.1960) ו-"אלה תולדות המאבק העקשני על צרוף הציונות הסוציאליסטית לאינטרנציונל" מאת מארק יארבלום ("דבר"  15.4.1960).
פ-1922/42 01/04/1911 כרטיס כניסה לועידה השביעית של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימיקרתים בארץ ישראל – יצחק בן-צבי כרטיס כניסה לציר יצחק בן-צבי ממערכת עיתון "האחדות"  לועידה השביעית של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימיקרתים בארץ ישראל ("פועלי ציון") בחיפה.
פ-1922/43 01/01/1920 כרטיסי ציר של יצחק בן-צבי לועידות העולמיות של "פועלי ציון" כרטיסי ציר של יצחק בן-צבי לועידות העולמיות של מפלגת "פועלי ציון".
פ-1923/4 01/01/1944 ארבעים שנות העליה -זכרונות שנמסרו ע"י הח' י. בן-צבי ורחל ינאית ארבעים שנות העליה -זכרונות שנמסרו ע"י החברים יצחק בן-צבי ורעייתו  רחל ינאית בן-צבי. בדבריהם  סיפרו על ראשית תנועת העבודה בירושלים בשנים 1907- 1909.
פ-1923/5 15/01/1945 פועלי ציון מצע מפלגת "פועלי ציון" לקונגרס הציוני השמיני ו"הפלאטפורמה הרמלאית"  אשר התפרסמו ב"אסופות"  שבט תש"ה.
פ-1924/12 26/10/1908 דו"ח ממועצת פועלי ציון במסחה ביום י"ט בחשוון תרס"ט דו"ח ממועצת פועלי ציון במסחה ביום י"ט בחשוון תרס"ט.  תיק מס. 1 בסדרה.
פ-1924/13 26/10/1908 החלטות האספה הכללית של "פועלי ציון" בגליל – 1908 החלטות האספה הכללית של "פועלי ציון" בגליל – חשון תרס"ט.   תיק מס. 2 בסדרה.
פ-1924/14 28/11/1908 פועלי ציון בגליל מכתב מאת ישראל קארנגאלד (קורנגולד) מחוות סג'רה  חבר הוועד הפועל של "פועל ציון" בגליל  לועד הפועל של "פועלי ציון".   תיק מס. 3 בסדרה.
פ-1924/15 23/02/1909 פועלי ציון בגליל מכתב ביידיש מאת ישראל קורנגולד מחוות סג'רה הועד המחוזי של פועל ציון בגליל  אל הועד הפועל של "פועלי ציון"-א"י.   תיק מס. 4 בסדרה.
פ-1924/16 23/02/1909 פועלי ציון בגליל מכתב ביידיש מאת נחום בארינבוים (אלקושי) מסג'רה אל זאב אשור בעניין פועלי ציון.   תיק מס. 5 בסדרה.
פ-1928/1 02/02/1908 פועלי ציון – חוזר מס' 1 לחו"ל חוזר מס. 1 לחו"ל מהועד המרכזי של פועלי ציון בארץ ישראל  הכולל סקירה על המצב בארץ ישראל  מצב המפלגה ופעולותיה – טבת – שבט  תרס"ח. התיק כולל גם את טיוטת החוזר  בכתב ידו של יצחק בן-צבי. (מקור וצילום – באידיש).
פ-1928/3 10/10/1908 ייפוי כוח ליצחק בן-צבי בתור נציג הועד המרכזי בוועידה החמישית של מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל ייפוי כוח ליצחק בן-צבי בתור נציג הועד המרכזי בוועידה החמישית של מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל.
פ-1928/5 02/04/1908 מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל – חוזר מס' 5 תוזר מס. 5 אשר חולק לחברי מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל בסיוון תרס"ח  ועוסק בוועידת פסח תרס"ח  אשר התקיימה בראשון לציון. החוזר  החתום ע"י יצחק בן-צבי בשם הועד המרכזי של המפלגה  קיים בתיק בכתב ידו של בן-צבי ובעותק במכונת דפוס.
פ-1935/31 01/02/1919 ההסתדרות החקלאית התפקידים והמבנה של ההסתדרות החקלאית והשתלבותה בהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. (תאריך משוער)
פ-1923/6 21/02/1919 מן הפרטיכל של הועידה ה-13 של "פועלי ציון" מן הפרטיכל של הועידה ה-13 של "פועלי ציון"  יום שישי  כ"א באדר א' תרע"ט  21.2.1919 – פנקס רשימות בכתב ידו של יצחק בן-צבי.
פ-1923/7 20/08/1923 החלטות שנתקבלו בדבר הקפא"י בועידת ארץ ישראל העובדת בקרלסבד החלטות שנתקבלו בדבר הקפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל) בוועידת ארץ ישראל העובדת בקרלסבד (כיום קרלובי וארי  צ'כיה)  שהתקיימה ב-ח' – י"א באלול תרפ"ג.
פ-1923/11 17/06/1924 דין וחשבון על דבר יסוד חברת קפת הפועלים הארץ-ישראלית – מוגבלת/ י. בן-צבי וד.א. בלוך דין וחשבון על דבר יסוד חברת קפת הפועלים הארץ-ישראלית – מוגבלת מאת יצחק בן-צבי ודוד בלוך-בלומנפלד ומסמך עם השלכות ההחלטה להעמיד את הקפא"י לרשות ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל.  (תיק ראשון בסדרה)
פ-1923/12 01/10/1924 דין וחשבון של קופת פועלי ארץ ישראל דין וחשבון של קופת פועלי ארץ ישראל מאת דוד בלוך-בלומנפלד (אפרים בלומנפלד) המחולק לשלושה פרקים: פעולת קפא"י לפני המלחמה  פעולות הקפא"י בזמן המלחמה  והקפא"י אחר המלחמה. כמו כן  בתיק פתק בכתב ידו של יצחק בן-צבי עם רקע על הדו"ח.
פ-1928/13 16/10/1909 מכתב חוזר ג' לפני הקונגרס ה-9 בהמבורג  מכתב חוזר ג' של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרטים בארץ ישראל (פועלי ציון)  בכתב ידו של יצחק בן-צבי והעתק מודפס. החוזר מחשוון תר"ע  אשר כולל את הדרישות הכלכליות- יישוביות של המפלגה  פורסם לקראת הקונגרס הציוני התשיעי בהמבורג ולקראת הוועידה העולמית השניה של "פועלי ציון" בקרקוב.
פ-1923/13 17/10/1924 פרוטוקול מהישיבה המשותפת של הנהלת קפא"י והועד הפועל של ההסתדרות הכללית פרוטוקול מהישיבה המשותפת של הנהלת קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל) והועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל מיום 17.10.1924. בסדר יומה של הישיבה נידונו הנושאים: סידור מזכירות ההנהלה  הישיבה של הועד לענייני א"י העובדת בברלין ושונות.
פ-1923/15 01/12/1910 התקנות של קפת הפועלים הארץ ישראלית התקנות של קפת הפועלים הארץ ישראלית (נתקבלו בועידה העולמית השניה של "פועלי ציון" בקרקוב/ טבת תר"ע: המטרה  האמצעים למטרה  הכנסות  הנהלה  ההנהלה המרכזית של הקפא"י  ההוצאה לפועל  בקרה וביטול. כמו כן  בתיק 24 בולים של הקפא"י.   (תיק חמישי בסדרה)
פ-1923/16 01/07/1919 הברית העולמית של הפועלים העיברם הסוציאלאים "פועלי ציון" – משרד העבודה בא"י הברית העולמית של הפועלים העיברם הסוציאלאים "פועלי ציון" – משרד העבודה בא"י – מאזן כללי עבור אוקטובר  1918 – יוני  1919  אינונטר ל-30 יוני 1919  לחשבון תובעים ונתבעים שונים  תוצאה מח' שכר והפסד  לוח היחסים (להוצאות)  תוצאה מחשבון קפיטל  מלים אחדות ל"תקופת דמשק".
פ-1935/14 04/03/1927 אחרי ועידת חיפה  תדפיס המאמר "אחרי ועידת חיפה"  מאת יוסף הפטמן  אשר פורסם בעיתון "הצפירה" ב-4.3.1927. המאמר עוסק בועידת היסוד של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
פ-1935/16 01/05/1963 זכרון להולכים זכרון להולכים – חוברת זיכרון עם רשימות נפטרים בהוצאת המרכז של מפלגת פועלי ארץ-ישראל. (תאריך משוער)
פ-1935/21 01/07/1933 ידיעות ארכיון ומוזאון העבודה – חוברת מס' 1 ידיעות ארכיון ומוזאון העבודה – חוברת מס' 1 – תמוז תרצ"ג.
פ-1935/22 01/03/1944 פנקס קטן – לקיבוץ גלויות פנקס קטן – לקיבוץ גלויות – דברי הערכה להסכם עם התאחדות התימנים בישיבת הועד הפועל של ההסתדרות – 27.1.1944 – ב' בשבט תש"ד.
פ-1924/25 08/01/1918 פועלי ציון -א"י מכתב בחתימת אברהם צפרוני  א. המפיל ורחל ינאית בן-צבי  בשם מרכז פועלי ציון ומשרד הקפא"י בא"י  אל החבר ארנרייך (מזכיר "פועלי ציון" – אמריקה) בעניין פעילות "פועלי ציון"  המצב בא"י וענייני קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל).
פ-1920/9 04/12/1961 דו"ח מביקור אצל אנוסי מיורקה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  בנוגע דו"ח מביקורו של ישראל ליפל מ"האגודה למען גרי צדק" אצל אנוסי מיורקה: דו"ח מביקור אצל אנוסי מיורקה  התכתבות בין ליפל לשלמה זלמן שרגאי  ראש מחלקת העליה של הסוכנות היהודית בנושא יהדות ואפשרות עלייתם ארצה ועוד.
פ-1920/10 09/06/1942 מכתב בן-צבי לרב הראשי הרב הרצוג בדבר מקורם של הפלאשים ויחסם ליהדות מכתב מאת יצחק בן-צבי לרב הראשי האשכנזי לארץ-ישראל  הרב יצחק  אייזיק (הלוי) הרצוג  בדבר מוצאם של בני קהילת הפלאשמורה ויחסם ליהדות.
פ-1923/30 01/01/1907 תקנות המפלגה הס"ד פועלי ציון בא"י (טיוטה) טיוטה בכתב ידו של יצחק בן-צבי  של תקנות מפלגת "פועלי ציון" בארץ ישראל. (תאריך משוער)
פ-1933/49 07/09/1908 ארגון חלוצים בקנדה תצלום מכתב באידיש מאת י. פרוזשאנסקי  מזכיר הועד הגלילי של ההסתדרות הסוציאליסטית "פועלי ציון" בקנדה (ראיאן קאמיטעא סאצ. ארגאניזאציאן פועלי ציון קענעדע)  אל חיים פיינמאן (פיינמן)  בנוגע לארגון קבוצת חלוצים להתיישבות חקלאית בארץ ישראל.
פ-1921/36 01/02/1919 מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דמוקרטים בא"י (פועלי ציון) הצעת הועדה המיוחדת לעבוד תכניתו הכלכלית והצעת תכנית לעבודת הקפא"י (קופת פועלים ארצישראלית).
פ-1923/31 01/01/1907 פועלי ציון בא"י – פנקס חשבונות פנקס חשבונות ורשימות של נחום אלקושי – 1913  פתקים העוסקים בחשבונות  הוצאות והכנסות של סניף מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל. (תאריך משוער)
פ-1923/32 01/01/1922 קטע ממכתב של זלמן רובאשוב (אידיש) קטע ממכתב של זלמן שזר (שניאור זלמן רובשוב).  (תאריך משוער)
פ-1923/33 12/04/1909 פועלי ציון – סניף ביירות מכתבים באידיש מאת יוסף קאלוזינסקי (אריאלי) ומשה שטיינפלד (שהם) מסניף בבירות של מפלגת "פועלי ציון".
פ-1923/36 31/01/1907 פנקס חשבונות של "פועלי ציון" פנקס חשבונות של "פועלי ציון" מ-1907. (לא ידוע של מי הפנקס).
פ-1923/43 02/10/1922 קופת פועלים ארצישראלית (קפא"י) מכתב מאת דוד בלוך לזלמן שזר וברל לוקר ומכתב מאת משרד קפת הפועלים הארץ-ישראלית לדוד בלוך בנוגע לפעולות הקפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל).  (תיק מס. 7 בסדרה)
פ-1923/47 07/02/1923 קפא"י – א"י העתקה של מכתב באידיש מאת אידישע סאציאליסטישע ארבייטער פארטיי פועלי ציון פון אמעריקא – סניף מילווקי אל מזכירות קבוצת מרחביה בענייני קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל).   (תיק מס. 11)
פ-1925/4 31/01/1907 דו"חות ועידות "פועלי ציון" הראשונות – תרס"ז שני קטעים מפרוטוקולים של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרטים בארץ ישראל (פועלי ציון): תרגום "צום דריטן פארטיי צוזאמנפאר" (1907) תרגום דו"ח הועד המרכזי מסוכות עד עכשיו. הועידה השניה שבועות תרס"ז (קטעים).
פ-1921/32 01/08/1917 הכנסות און הוצאות פון פאל. קאמיטעט (ספטמבר 1916 – אוגוסט 1917) הכנסות און הוצאות פון פאל. קאמיטעט (הכנסות והוצאות של פאלסטינה קאמיטעט)  ועדת ארץ ישראל שהייתה חלק מ"אידישע סאציאליסטישע ארבייטער פארטיי" – ספטמבר 1916 – אוגוסט 1917.  הגוף  הנ"ל היה חלק מפועלי ציון בארה"ב שיצחק בן-צבי שימש כמזכירו.
פ-1921/34 20/02/1913 מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרטים בארץ ישראל (פועלי ציון) – מכתב חוזר 7 מכתב חוזר מס' 7 מאת זאב אשור מהוועד המרכזי של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרטים בארץ ישראל (פועלי ציון)  לקראת הועידה התשיעית של המפלגה.
פ-1923/20 11/04/1945 יצחק בן-צבי –  התכתבות התכתבויות בין יצחק בן-צבי לאנשי העלייה השנייה  מנחם כהן-רוטנברג  יהודה זלדין  חיה שרה חנקין  זלמן פבזנר  בעניין השתייכותם למפלגת "פועלי ציון".
פ-1923/21 01/01/1950 קטעים מתוך הספר פועלי "ציון בעלייה השנייה" הערות בכתב ידו של יצחק בן-צבי  על טיוטות הספר שחיבר  "פועלי ציון בעלייה השנייה"  שכותרתן: "דברי פתיחה"  "פרק ב': השינויים בארץ משנת תרס"ד עד שנת תרס"ח"  "פרק תשיעי: עם פועלי בכרכי הממלכה העותמונית"  פרק י"א: כמי לימודיי בקושטא – הועידה העולמית השלישית – העלאת ספנים יהודים מסלוניקי"  "פרק ששה עשר" ועוד.
פ-1923/23 01/02/1919 מן הועידה הי"ג של פועלי ציון בא"י – אדר תרע"ט מסמכים ורשימות מהועידה הי-13 של מפלגת פועלי ציון בא"י  שכותרתם: הצעות לוועדת ההחלטות  הצעת צפרוני  ופרטיכל מישיבת הועד המרכזי (21.2.1919).
פ-1923/26 01/01/1950 פועלי ציון בעלייה השנייה – קטעים ותוספות מתוך הספר קטעים ותוספות בכתב ידו של יצחק בן-צבי  לספר שחיבר  "פועלי ציון בעלייה השנייה"  שכותרתן: מתוך הספר "פועלי ציון בעלייה השנייה" ו-"תוספות".
פ-1923/27 01/03/1913 חוזר מהגליל לאחר ישיבת כ"ב באדר ראשון התרס"ט שני עותקים (בכתב יד ובמכונת דפוס) של החוזר שחולק לחברי מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל  לאחר ועידת הגליל שנתכנסה בכ"ב באדר א' (1.3.1913) בימה (יבנאל) ולקראת הועידה התשיעית ב-1913 (תרע"ג). בחוזר  פורטו הנושאים שעמדו על סדר היום של הועידה וההחלטות שנתקבלו בה.
פ-1923/28 01/01/1950 פועלי ציון בעליה השנייה – ביבליוגרפיה לפרקים א' – י"ד רשימה ביבליוגרפית לפרקים א' – י"ד בספרו של יצחק בן-צבי  "פועלי ציון בעליה השנייה".
פ-1923/29 01/01/1906 פועלי ציון בארץ ישראל – חומר שלא ברור זמנו רשימות ופתקים בכתב יד של סניף "פועלי ציון" בארץ ישראל. (תאריך משוער)
פ-1933/30 10/05/1919 תקנות קפת-חולים של פועלי יפו תקנות קופת החולים של פועלי יפו (נתקבלו באספת-חברים י' איר תרע"ט): מטרות קופת החולים  זכויות החברים וחובותיהם  אמצעי הקופה וסידור הקופה והנהלתה.
פ-1923/17 19/05/1919 כתב התקשרות בין קבוצת הנגרים הקואופרטיבית "כרמל" בחיפה ובין משרד קפת הפועלים הארץ-ישראלית כתב התקשרות בין קבוצת הנגרים הקואופרטיבית "כרמל" בחיפה ובין משרד קפת הפועלים הארץ-ישראלית (קפא"י).  (תיק שביעי בסדרה)
פ-1923/18 20/01/1919 הצעת תכנית לעבודות הקפא"י לעתיד הקרוב הצעת תכנית לעבודות הקפא"י לעתיד הקרוב מאת אפרים בלומנפלד (דוד בלוך-בלומנפלד)  י"ט בשבט תרע"ט  20.1.1919.  (תיק שמיני בסדרה)
פ-1936/25 01/01/1926 מסבובי באמריקה בשנת תרפ"ו/ י. בן-צבי יומן של יצחק בן-צבי המתעד את שליחותו לארה"ב מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  שכותרתו "מסבובי באמריקה בשנת תרפ"ו": אספות פומביות בערי השדה  מיטינגים (פגישות) פומביים וועידות  ישיבות  ערים שביקרתי בקשר עם המגבית.
פ-1891/40 29/09/1950 מכתב מאת יצחק בן-צבי אל רחל ינאית מכתב מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: מצבה של אחותה  בתיה לישנסקי  החפירות הארכיאולוגיות בתל קסילה  ניסיונות ליצור עמה קשר ובריאותה.
פ-1940/37 05/01/1926 משלחת ההסתדרות לארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי מאישים וגופים שונים במסגרת שליחותו לארה"ב  יחד עם דוד רמז ויוסף ברץ  מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל: בעניין בית החולים במרחביה  פגישות עם נשות הדסה  קופת חולים כללית  כנסים לגיוס כספים – געווערקשאפטען 250 000$ קעמפיין קאמיטעט פאר די ארגאניזירטע אידישע ארבייטער אין פאלעסטינא ועוד.  תיק מס. 2 בסדרה.
פ-1925/8 04/07/1909 פרוטוקול ועידת מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל בירושלים (תמוז תרס"ט) שלושה עותקים של פרוטוקול ועידת מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל בירושלים  אשר התקיימה ב-י"ג – ט"ו בתמוז תרס"ט (2 – 4 ביולי 1909). עותק אחד כולל הערות בכתב ידו של יצחק בן-צבי.
פ-1925/12 09/09/1913 חוזרים לחברים מאת הועד המרכזי של פועלי ציון מכתבים חוזרים מאת הועד המרכזי של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרטים בארץ ישראל (פועלי ציון)  לחברי המפלגה (בחתימותיהם של נחום אלקושי ואברהם שלמה ולדשטיין).
פ-1933/1 03/03/1919 לועידת פועלי ארץ ישראל/ משה סלושץ שלושה עותקים של המאמר "לועידת פועלי ארץ ישראל" מאת משה סלושץ (כרמון)  אשר פורסם באדר ב' תרע"ט. המאמר עוסק בשאיפותיה של אחדות העבודה בועידה הנ"ל לאחר שהוקמה כאיחוד בין מפלגת "פועלי ציון" לקבוצת הפועלים "הבלתי מפלגתיים".
פ-1935/1 29/12/1918 דו"ח על פרסום הספר "ארץ ישראל" מאת יצחק בן-צבי ודוד בן-גוריון באריכט צו דער פועלי ציון קאנווענשאן אין פילאדעלפיא (דו"ח על ועידת פועלי ציון בפילדלפיה  29-24 בדצמבר 1918)  בעקבות פרסום הספר "ארץ ישראל בעבר ובהווה" מאת יצחק בן-צבי ודוד בן-גוריון. מתוך החוברת: "דו"ח לועידת פועלי-ציון בפילדלפיה" (עמ' 45- 46).
פ-1937/8 15/07/1925 ועידות פועלי חבר העמים הבריטי ייפוי כוח מאת הועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל ליצחק בן-צבי  לצורך השתתפותו בועידה הראשונה של פועלי חבר העמים הבריטי (The British Commonwealth Labour Conference) בלונדון  קבלות על שהותו במלון בעיר  כרטיס הנסיעה מלונדון לאוסטנד בבלגיה  תכנייה ולוח הזמנים של הועידה בשנת 1928 ועוד.
פ-1893/21 01/01/1908 כרטיסי ביקור של יצחק בן-צבי כרטיסי ביקור של יצחק-בן צבי מתפקידיו השונים: מורה בגמנסיה העברית בירושלים  חבר המועצה הארצ-ישראלית  חבר המזכירות של הסתדרות העובדים  יו"ר ההנהלה של הועד הלאומי  עוזר תמידי במערכת "האחדות" ונשיא המדינה.
פ-1940/38 01/02/1926 משלחת ההסתדרות לארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי מאישים וגופים שונים במסגרת שליחותו לארה"ב  יחד עם דוד רמז ויוסף ברץ  מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  לצורך גיוס כספפים בקרב יהודי ארה"ב וקנדה – געווערקשאפטען 250 000$ קעמפיין קאמיטעט פאר די ארגאניזירטע אידישע ארבייטער אין פאלעסטינא.   תיק מס. 3 בסדרה.
פ-1921/6 29/07/1919 תמצית הדו"ח ממועצת הברית העולמית של פועלי ציון בשטוקהולם (21-29/7/19) תמצית הדו"ח ממועצת הברית העולמית של פועלי ציון בשטוקהולם (21-29/7/19).
פ-1923/63 01/01/1924 הצעה לשם סדור היחסים בין משרד העבודה של הברית העולמית פועל ציון (משרד הקפא"י) ובין ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל  שני עותקים של הצעה לשם סדור היחסים בין משרד העבודה של הברית העולמית פועל ציון (משרד הקפא"י) ובין ההסתדרות הכללית של פועלי ארץ ישראל.  (תיק מס. 26)
פ-1923/66 01/02/1912  תכנית עבודה בשביל הקפא"י תוכנית עבודה של קופת פועלי ארץ ישראל בכתב ידו של יצחק בן-צבי.
פ-1923/67 01/12/1909 קטע מ