גחומרים נבחרים ותוספות

ג.1 | ארכיון השופט משה לנדוי

משה לַנְדוי כיהן כשופט בית המשפט העליון בין השנים 1953–1982 ונשיאו החמישי.

במשפט אייכמן, היה לנדוי אב בית הדין.

לאחר מותו בשנת 2011 הופקד בארכיון המדינה "אוסף השופט משה לנדוי – תגובות למשפט אייכמן" הכולל 31 תיקים

בסדרה תיקים הכוללים תגובות, פרסומים וקטעי עיתונות על משפט אייכמן.

על אחת התגובות ראו בפרק "הנערה שכתבה לשופט לנדוי: 'דין צדק לרוצחנו!'"

ג.2 | תמונות מהמשפט

בין יתר החומרים שהופקדו היו גם אלבומי תמונות שהופקדו על ידי בית המשפט בהם ניתן לראות את מהלך הדיון , קהל ואת אייכמן עצמו

לעיון בתיקים וצפייה בתמונות  כאן