הישיבות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת במהלך המלחמה

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנסה כמעט מדי יום ודנה בהתפתחות המלחמה ובנושאים הקשורים בה. הוועדה שמעה דיווחים על המהלכים הצבאיים והמדיניים מפי חברי הממשלה הבכירים ובהם: ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ ועוד, ומפי מפקדי צה"ל. בוועדה לא התקבלו כל החלטות שקשורות לניהול המלחמה והמהלכים המדיניים, אולם בהיותה מורכבת כמעט מכול סיעות הכנסת, ניתן למצוא בדיוניה קשת רחבה של עמדות ודעות בנושאים שעל הפרק, ובהם נושאים שלא נדונו בישיבות הממשלה. בדיוניה, בעיקר לקראת סוף המלחמה, כבר נשמעה הביקורת על הכישלון המודיעיני ועל ההיערכות הבלתי מספקת של צה"ל כפי שהתגלתה בימי המלחמה הראשונים. לקראת את סיום המלחמה ואחרי הפסקת האש, ערכה הוועדה גם סיורים ביחידות הלוחמות ובסיסי חיל האוויר.

.: כוח שריון ישראלי חוצה את תעלת סואץ לצדה המערבי על גשר של צה"ל, 22 באוקטובר 1973. לשכת העיתונות הממשלתית

ישיבות הוועדה:

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בתשרי תשל"ד, 6.10.1973

נושאי הדיון: מלחמת יום הכיפורים

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, השר ישראל גלילי, מנכ"ל משרד החוץ אברהם קדרון, אלוף אהרן יריב ותא"ל ישראל ליאור

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בתשרי תשל"ד, 7.10.1973

נושאי הדיון: דיווח על המהלכים המדיניים והצבאיים ביממה האחרונה

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, מנכ"ל משרד החוץ אברהם קדרון, האלוף אהרן יריב ושר הביטחון משה דיין

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בתשרי תשל"ד, 8.10.1973

נושאי הדיון:

 1. תקנות שעת חירום
 2. דיווח על המצב הצבאי בחזיתות

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, האלוף אהרן יריב, המנכ"ל משרד החוץ אברהם קדרון וסגן היועץ המשפטי למשרד הביטחון בנימין גרינברג

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בתשרי תשל"ד, 9.10.1973

נושאי הדיון: מלחמת יום הכיפורים

מוזמנים: ראש הממשלה גולדה מאיר, הרמטכ"ל דוד אלעזר ויו"ר הכנסת ישראל ישעיהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בתשרי תשל"ד, 10.10.1973

נושאי הדיון: המצב בחזיתות

מוזמנים: אלוף אהרן יריב ויו"ר הכנסת ישראל ישעיהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בתשרי תשל"ד, 11.10.1973

נושאי הדיון:

 1. סקירה מדינית של מנכ"ל משרד החוץ אברהם קדרון
 2. דיווח של האלוף אהרן יריב

מוזמן: יו"ר הכנסת ישעיהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בתשרי תשל"ד, 12.10.1973

נושאי הדיון:

 1. מצב האספקה והרכש
 2. המצב בחזיתות ובעיות כוח האדם

מוזמנים: עוזר שר הביטחון צבי צור ואלוף הרצל שפיר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בתשרי תשל"ד, 13.10.1973

נושאי הדיון: מלחמת יום הכיפורים

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, השר ישראל גלילי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה מרדכי גזית ואלוף אהרן יריב

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בתשרי תשל"ד, 14.10.1973

נושאי הדיון:

 1. המצב בחזיתות
 2. דיון על מל"ח

מוזמנים: אלוף אהרן יריב, עוזר שר הביטחון צבי צור, מ"מ ראש מל"ח מאיר מרדור ויו"ר הכנסת ישראל ישעיהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בתשרי תשל"ד, 15.10.1973

נושאי הדיון:

 1. ההיערכות הלוגיסטית והתחזוקתית של צה"ל – סקירה של ראש אג"א אלוף נחמיה קין
 2. דיווח על המצב בחזיתות

מוזמן: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתשרי תשל"ד, 16.10.1973

נושאי הדיון: דיווח שוטף על המצב הצבאי

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיה וסגן ראש הממשלה יגאל אלון

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בתשרי תשל"ד, 17.10.1973

נושאי הדיון:

1. דיון עם שר הביטחון משה דיין על המצב בחזיתות

 1. תלונת חברי הכנסת חיים לנדאו ומנחם בגין על האלוף שלמה גזית
 2. סדר ניהול הישיבות

מוזמנים: האלופים אלי זעירא, שלמה גזית, מאיר עמית וישראל טל, תא"ל יהושע רביב וסא"ל אריה בראון

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.10.1973

נושאי הדיון: מלחמת יום הכיפורים

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו והאלוף רחבעם זאבי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בתשרי תשל"ד, 19.10.1973

נושאי הדיון:

 1. המצב בחזיתות
 2. סקירת ראש הממשלה גולדה מאיר ודיון

מוזמן: תא"ל ישראל ליאור

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתשרי תשל"ד, 20.10.1973

נושאי הדיון:

 1. דיווח על מצב המשלוחים של הנשק
 2. דיווח על המצב בחזיתות

מוזמנים: עוזר שר הביטחון צבי צור ואלוף אלי זעירא

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בתשרי תשל"ד, 21.10.1973 

נושאי הדיון:

 1. סקירה על המצב בחזיתות ועל פעולות חיל הים
 2. סקירת שר החוץ אבא אבן

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו ואלוף בנימין תלם

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתשרי תשל"ד, 22.10.1973

נושאי הדיון:

 1. דו"ח מפי סגן הרמטכ"ל ישראל טל על המצב בחזיתות בצפון ובדרום
 2. הודעת ראש הממשלה גולדה מאיר על החלטת הממשלה בעניין הפסקת האש; דיון

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, השר ישראל גלילי, תא"ל ישראל ליאור, מזכיר הממשלה מיכאל ארנון, מנהל לשכת ראש הממשלה אלי מזרחי ורס"ן י' לוטן

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בתשרי תשל"ד, 24.10.1973

נושאי הדיון:

 1. דיון בהשתתפות שר הביטחון משה דיין
 2. סקירת המצב בחזיתות בהשתתפות האלוף רחבעם זאבי

מוזמן: האלוף שלמה גזית

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בתשרי תשל"ד, 25.10.1973

נושאי הדיון: מלחמת יום הכיפורים

מוזמנים: ראש הממשלה גולדה מאיר, יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, השר ישראל גלילי, מזכיר הממשלה מיכאל ארנון ומנכ"ל משרד ראש הממשלה מרדכי גזית

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בחשון תשל"ד, 28.10.1973 (בוקר)

 נושאי הדיון: סיור בגזרה הסורית ובמוצב החרמון

מוזמנים: תא"ל יקותיאל אדם, אל"מ צבי ברזני (בר) וסא"ל דוד נהרי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בחשון תשל"ד, 28.10.1973 (ערב)

מוזמנים: ישראל ישעיהו, אלוף שלמה גזית, שר הביטחון משה דיין

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בחשון תשל"ד, 29.10.1973

נושאי הדיון:

 1. דו"ח על מצב העלייה מברית המועצות
 2. סקירת שר החוץ אבא אבן ודיון

מוזמנים: יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, נחמיה לבנון, עובד משרד החוץ אריה אגרון והמזכיר המדיני לשר החוץ איתן בן־צור.

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תשל"ד, 30.10.1973 (בוקר)

נושאי הדיון: סיור בבסיס של חיל האוויר

מוזמנים, יו"ר הכנסת ישראל ישעיהו, אל"מ עמוס לפידות ומפקד הטייסת איתן בן־אליהו

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תשל"ד, 30.10.1973 (ערב)

נושאי הדיון:

דיון בהצעה לסדר היום של סיעות גח"ל, הרשימה הממלכתית והמרכז החופשי בנושא: "תביעתנו לשחרור מידי של שבוי המלחמה שלנו ממצרים ומסוריה"

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בחשון תשל"ד, 31.10.1973

נושאי הדיון: דיווח מפי הרמטכ"ל דוד אלעזר ותחילת דיון על מלחמת יום הכיפורים