דהחוץ והבטחון 1950

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה י'ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יד בטבת התשי – 3.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ג/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשי – 4.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ד/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כ' בטבת התשי – 9.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'ו/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כז בטבת התשי – 16.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'ז/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כח בטבת התשי – 17.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ז/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ה' בשבט התשי – 23.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ח/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ז' בשבט התשי – 25.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ט/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יב בשבט התשי – 30.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יג בשבט התשי – 31.1.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'א/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כא בשבט התשי – 8.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ג' באדר התשי – 20.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ג/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ד' באדר התשי – 21.2.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ד/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר התשי – 7.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ה/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כד באדר התשי – 13.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ו/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כה באדר התשי – 14.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ז/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ב' בניסן התשי – 20.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ח/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ג' בניסן התשי – 21.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ט/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ט' בניסן התשי – 27.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – י' בניסן התשי – 28.3.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כג באייר התשי – 10.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ג/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כח באייר התשי – 15.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ד/3/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ז' בסיוון התשי – 23.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ח/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יג בסיוון התשי – 29.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ו/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יד בסיוון התשי – 30.5.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ז/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כ' בסיוון התשי – 5.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ח/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כא בסיוון התשי – 6.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ט/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשי – 7.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'/ב/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כח בסיוון התשי – 13.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'א/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ד' בתמוז התשי – 19.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – ה' בתמוז התשי – 20.6.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ג/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יח בתמוז התשי – 3.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ה/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כה בתמוז התשי – 10.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ו/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כו בתמוז התשי – 11.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ז/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – י' באב התשי – 24.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ח/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יא באב התשי – 25.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'ט/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יז באב התשי – 31.7.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נ'/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יח באב התשי – 1.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נ'א/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כד באב התשי – 7.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה נ'ב/2/התשי של וועדת חוץ ובטחון – כה באב התשי – 8.8.50 כאן
פרוטוקול ישיבה א'/התשי של וועדת חוץ ובטחון – יט באלול התשי – 1.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ב'/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – יג בתשרי התשיא – 24.9.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ג'/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כה בתשרי התשיא – 6.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה א'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ו' בחשון התשיא – 17.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – יג בחשון התשיא – 24.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ג'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כ' בחשון התשיא – 31.10.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ד'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשיא – 1.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ה'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כז בחשון התשיא – 7.11.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ו'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כב בכסלו התשיא – 1.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ז'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ג' בטבת התשיא – 12.12.50 כאן
פרוטוקול ישיבה ח'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – י' בטבת התשיא – 19.12.50 כאן