ההחוץ והבטחון 1951

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

 

פרוטוקול ישיבה ט'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כג בטבת התשיא – 1.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כד בטבת התשיא – 2.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'א/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ב' בשבט התשיא – 9.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ב/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ח' בשבט התשיא – 15.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ג/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ט' בשבט התשיא – 16.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ד/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – טו בשבט התשיא – 22.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'ו/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – טז בשבט התשיא – 23.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ט'ז/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כב בשבט התשיא – 29.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ז/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כג בשבט התשיא – 30.1.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ח/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כט בשבט התשיא – 5.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה י'ט/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ו' באדר א' התשיא – 12.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר א' התשיא – 27.2.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'א/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כח באדר א' התשיא – 6.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ב/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר ב' התשיא – 13.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ג/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – יא באדר ב' התשיא – 19.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ד/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר ב' התשיא – 26.3.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ה/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כה באדר ב' התשיא – 2.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ו/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כז באדר ב' התשיא – 4.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ז/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ב' בניסן התשיא – 8.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה כ'ח/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשיא – 10.4.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כח בניסן התשיא – 4.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ה' באייר התשיא – 11.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'א/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ט' באייר התשיא – 15.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ב/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – טו באייר התשיא – 21.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ג/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – טז באייר התשיא – 22.5.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ד/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – א' בסיוון התשיא – 5.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ה/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – ח' בסיוון התשיא – 12.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ו/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – טו בסיוון התשיא – 19.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ז/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כא בסיוון התשיא – 25.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ח/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשיא – 26.6.51 כאן
פרוטוקול ישיבה ל'ט/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כט בסיוון התשיא – 3.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כו בתמוז התשיא – 30.7.51 כאן
פרוטוקול ישיבה מ'א/3/התשיא של וועדת חוץ ובטחון – יא באב התשיא – 13.8.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיא של וועדת חוץ ובטחון – כו באלול התשיא – 27.9.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ד' בתשרי התשיב – 4.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כט בתשרי התשיב – 29.10.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – יג בחשון התשיב – 12.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כ' בחשון התשיב – 19.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשיב – 20.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כט בחשון התשיב – 28.11.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ד' בכסלו התשיב – 3.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – יב בכסלו התשיב – 11.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – יט בכסליו התשיב – 18.12.51 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ב' בטבת התשיב – 31.12.51 כאן