החוץ והבטחון 1952

ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ה' בטבת התשי"ב – 3.1.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ט' בטבת התשי"ב – 7.1.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – י"ז בטבת התשי"ב – 15.1.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ד בטבת התשי"ב – 22.1.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ט' בשבט התשי"ב – 5.2.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ב בשבט התשי"ב – 18.2.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ג בשבט התשי"ב – 19.2.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ט בשבט התשי"ב – 25.2.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ז' באדר התשי"ב -4.3.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"א באדר התשי"ב – 18.3.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ' בניסן התשי"ב – 15.4.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – י"א באייר התשי"ב – 6.5.52 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ה באייר התשי"ב – 20.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ג' בסיון התשיב – 27.5.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – יז בסיון התשיב – 10.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כד בסיוון התשיב – 17.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ל' בסיון התשיב – 23.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – א' בתמוז התשיב – 24.6.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתמוז התשיב – 1.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – טו בתמוז התשיב – 8.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ז' באב התשיב – 29.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – ח' באב התשיב – 30.7.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – יד באב התשיב – 5.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כא באב התשיב – 12.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כב באב התשיב – 13.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כח באב התשיב – 19.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – כט באב התשיב – 20.8.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיב של וועדת חוץ ובטחון – טו באלול התשיב – 5.9.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יז בתשרי התשיג – 6.10.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ל' בחשון התשיג – 18.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ז' בכסליו התשיג – 25.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ז' בכסליו התשיג – 25.11.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסליו התשיג – 4.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כא בכסליו התשיג – 9.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כז בכסליו התשיג – 15.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ה' בטבת התשיג – 23.12.52 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשיג – 30.12.52 כאן