החוץ והבטחון 1953

פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יח בטבת התשיג – 5.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ד' בשבט התשיג – 20.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יא בשבט התשיג – 27.1.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יח בשבט התשיג – 3.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כה בשבט התשיג – 10.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – א' באדר התשיג – 16.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר התשיג – 24.2.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – טז באדר התשיג – 3.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר התשיג – 10.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כט באדר התשיג – 16.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – א' בניסן התשיג – 17.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ב' בניסן התשיג – 18.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ג' בניסן התשיג – 19.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ח' בניסן התשיג – 24.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יא בניסן התשיג – 27.3.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יג באייר התשיג – 28.4.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ה' בסיוון התשיג – 19.5.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יט בסיוון התשיג – 2.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשיג – 5.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ג' בתמוז התשיג – 16.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – י' בתמוז התשיג – 23.6.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כד בתמוז התשיג – 7.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשיג – 14.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ח' באב התשיג – 20.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה  /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יז באב התשיג – 29.7.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשי'ג של וועדת חוץ ובטחון – כ'ד באב  תשי'ג – 6.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשיג – 11.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – ח' באלול התשיג – 19.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – יד באלול התשיג – 25.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – טו באלול התשיג – 26.8.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כא באלול התשיג – 1.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כז באלול התשיג – 7.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיג של וועדת חוץ ובטחון – כז באלול התשיג – 7.9.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יא בחשון התשיד – 20.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יט בחשון התשיד – 28.10.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשיד – 3.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסלו התשיד-23.11.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ב' בטבת התשיד – 8.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשיד – 21.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טז בטבת התשיד – 22.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טז בטבת התשיד – 22.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יז בטבת התשיד – 23.12.53 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כג בטבת התשיד – 29.12.53 כאן