החוץ והבטחון 1954

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טו בשבט התשיד – 19.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טו בשבט התשיד – 19.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כב בשבט תשיד – 26.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כב בשבט התשיד – 26.1.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כט בשבט תשיד – 2.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כט בשבט התשיד – 2.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – ו' באדר א' תשיד – 9.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ו' באדר א' התשיד – 9.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יג באדר א' תשיד – 16.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/ג'/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יג באדר א' התשיד – 16.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יג באדר א' התשיד – 16.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ג'/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כ' באדר א' התשיד – 23.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר א' התשיד – 24.2.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כז באדר א' התשיד – 2.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כז באדר א' התשיד – 2.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כח באדר א' התשיד – 3.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – ד' באדר ב' תשיד – 9.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר ב' התשיד – 10.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יא באדר ב'  תשיד – 16.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יד באדר ב' תשיד – 19.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר ב' תשיד – 23.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – כה באדר ב' התשיד – 30.3.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יב בניסן תשיד – 15.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/ג/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – טז בניסן התשיד – 19.4.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – א' בתמוז התשיד – 2.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ה' בתמוז התשיד – 6.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – יב בתמוז התשיד – 13.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כו בתמוז תשיד – 27.7.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ד' באב התשיד – 3.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יא באב תשיד – 10.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – יח באב תשיד – 17.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כה באב תשיד – 24.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה /תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כה באב תשיד – 24.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 51/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – ב' באלול תשיד – 31.8.54 כאן
פרוטוקול ישיבה ג'/52/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – ט' באלול תשיד – 7.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 53/ג/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – י' באלול תשיד – 8.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/ד/תשיד של וועדת חוץ ובטחון – כג באלול תשיד – 21.9.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/ד'/תשטו של וועדת חוץ ובטחון – כג בתשרי תשטו – 20.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כט בתשרי התשטו – 26.10.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/ד/התשיד של וועדת חוץ ובטחון – ו' בחשון התשיד – 2.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כז בחשון התשטו – 23.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ו' בכסליו התשטו – 30.11.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יב בכסליו התשטו – 7.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יח בכסליו התשטו – 13.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יט בכסליו התשטו – 14.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כו בכסליו התשטו – 21.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כו בכסליו התשטו – 21.12.54 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ג' בטבת התשטו – 28.12.54 כאן