החוץ והבטחון 1955

ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – י' בטבת התשט"ו – 4.1.55 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ – י"ז בטבת התשט"ו – 11.1.55 כאן
ארוחת ערב חגיגית שנערכה על ידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ליום הולדתו ה-60 של ראש הממשלה ושר החוץ משה שרת כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ד בטבת התשט"ו – 18.1.55 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ה' בשבט התשט"ו – 28.1.55 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ח' בשבט התשט"ו – 31.1.55 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ט"ז בשבט התשט"ו – 8.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כב בשבט התשטו – 14.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כב בשבט התשטו – 15.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ל' בשבט התשטו – 22.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ו' באדר התשטו – 28.2.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יב באדר התשטו – 6.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר התשטו – 15.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כח באדר התשטו – 22.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כט באדר התשטו – 23.3.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ד'/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יב בניסן התשטו – 4.4.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יח באייר התשטו – 10.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יט באייר התשטו – 11.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כה באייר התשטו – 17.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ג' בסיוון התשטו – 24.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ה' בסיוון התשטו – 26.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – י' בסיוון התשטו – 31.5.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יז בסיוון התשטו – 7.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשטו – 12.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כג בסיוון התשטו – 13.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כד בסיוון התשטו – 14.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – כט בסיוון התשטו – 19.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתמוז התשטו – 26.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתמוז התשטו – 28.6.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יד באלול התשטו – 1.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/ד/התשטו של וועדת חוץ ובטחון – יט באלול התשטו – 6.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתשרי התשטז – 22.9.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יט בתשרי התשטז – 5.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ח' בחשון התשטז – 24.10.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשטז – 6.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כג בחשון התשטז – 8.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ז' בכסליו התשטז – 22.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יד בכסליו התשטז – 29.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/א/התשיו של וועדת חוץ ובטחון – טו בכסליו התשיו – 30.11.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כא בכסליו התשטז – 6.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ה' בטבת התשטז – 20.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ז' בטבת התשטז – 22.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשטז – 27.12.55 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשטז – 27.12.55 כאן