החוץ והבטחון 1956

פרוטוקול ישיבה 16/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יט בטבת התשטז – 3.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כו בטבת התשטז – 10.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ד' בשבט התשטז – 17.1.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כה בשבט התשטז – 7.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ב' באדר התשטז – 14.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר התשטז – 21.2.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר התשטז – 6.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ט' בניסן התשטז – 21.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ט' בניסן התשטז – 21.3.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ל' בניסן התשטז – 11.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יב באייר התשטז – 23.4.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כז באייר התשטז – 8.5.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כה בסיוון התשטז – 4.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כו בסיוון התשטז – 5.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ג' בתמוז התשטז – 12.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – יז בתמוז התשטז – 26.6.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשטז – 10.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – י' באב התשטז – 18.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – טו באב התשטז – 23.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – טז באב התשטז – 24.7.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – כד באב התשטז – 1.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשטז – 7.8.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/א/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתשרי התשטז – 11.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 39/א/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כג בתשרי התשיז – 28.9.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/ב/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ד' בחשון התשטז – 9.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/ב/התשטז של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשטז – 12.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יז בחשון התשיז – 22.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשיז – 30.10.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/ב(א)/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ל' בחשון התשיז – 4.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – א' בכסליו התשיז – 5.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ה' בכסליו התשיז – 9.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסליו התשיז – 20.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יט בכסליו התשיז – 23.11.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ז' בטבת התשיז – 11.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יד בטבת התשיז – 18.12.56 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כא בטבת התשיז – 25.12.56 כאן