החוץ והבטחון 1957

פרוטוקול ישיבה 12/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כח בטבת התשיז – 1.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ה' בשבט התשיז – 7.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ו' בשבט התשיז – 8.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כ' בשבט התשיז – 22.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כז בשבט התשיז – 29.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ד' באדר א' התשיז – 5.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ז' באדר א' התשיז – 8.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יא באדר א' התשיז – 12.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר א' התשיז – 19.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר א' התשיז – 24.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כד באדר א' התשיז – 25.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כה באדר א' התשיז – 26.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר ב' התשיז – 12.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר ב' התשיז – 26.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ח' בניסן התשיז – 9.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כט בניסן התשיז – 30.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/ב'/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יב באייר התשיז – 13.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – יט בסיוון התשיז – 18.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כו בסיוון התשיז – 25.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ג' בתמוז התשיז – 2.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ד' בתמוז התשיז – 3.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כד בתמוז התשיז – 23.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ג' באב התשיז – 31.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשיז – 27.8.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/ב/התשיז של וועדת חוץ ובטחון – כד באלול התשיז – 20.9.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/1/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ד' בחשון התשיח – 29.10.57 כאן
פרוטוקול ישיבה ג'/2/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יא בחשון התשיח – 5.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/ג'/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יב בחשון התשיח – 6.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ג' בכסליו התשיח – 26.11.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – י' בכסליו התשיח – 3.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יח בכסליו התשיח – 11.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כד בכסליו התשיח – 17.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כה בכסליו התשיח – 18.12.57 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיח של וועדת חוץ ובטחון – א' בטבת התשיח – 24.12.57 כאן