החוץ והבטחון 1958

פרוטוקול ישיבה 11/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשיח – 7.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כב בטבת התשיח – 14.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ז' בשבט התשיח – 28.1.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יד בשבט התשיח – 4.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כא בשבט התשיח – 11.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כח בשבט התשיח – 18.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כט בשבט התשיח – 19.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר התשיח – 25.2.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יט באדר התשיח – 11.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשיח – 25.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ו' בניסן התשיח – 27.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – י' בניסן התשיח – 31.3.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יא בניסן התשיח – 1.4.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – טו בסיוון התשיח – 3.6.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתמוז התשיח – 8.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – כח בתמוז התשיח – 16.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ה' באב התשיח – 22.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יב באב התשיח – 29.7.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יט באב התשיח – 5.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/ג/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – ג' באלול התשיח – 19.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/ג'/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יא באלול התשיח – 27.8.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/36/התשיח של וועדת חוץ ובטחון – יז באלול התשיח – 2.9.58 כאן
פרוטוקול ישיבה ג/1/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ל' בתשרי התשיט – 14.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/ד/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשיט – 21.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/ד/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יד בחשון התשיט – 28.10.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/ד/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשיט – 4.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כב בחשון התשיט – 5.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשיט – 11.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ו' בכסליו התשיט – 18.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יג בכסליו התשיט – 25.11.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כ' בכסליו התשיט – 2.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כז בכסליו התשיט – 9.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ה' בטבת התשיט – 16.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/ד/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשיט – 23.12.58 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יט בטבת התשיט – 30.12.58 כאן