החוץ והבטחון 1959

פרוטוקול ישיבה 15/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כו בטבת התשיט – 6.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כז בטבת התשיט – 7.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ד' בשבט התשיט – 13.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יח בשבט התשיט – 27.1.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ב' באדר א' התשיט – 10.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר א' התשיט – 17.2.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר א' התשיט – 3.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ל' באדר א' התשיט – 10.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ד/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר ב' התשיט – 31.3.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כז באדר ב' התשיט – 6.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יא בניסן התשיט – 19.4.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יט באייר התשיט – 27.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – יט באייר התשיט – 27.5.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כה באייר התשיט – 2.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – י' בסיוון התשיט – 16.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – כד בסיוון התשיט – 30.6.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – א' בתמוז התשיט – 7.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתמוז התשיט – 14.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – טו בתמוז התשיט – 21.7.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשיט – 6.8.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/ד'/התשיט של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשיט – 3.9.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/ד/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כו בתשרי התשכ – 28.10.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כא בכסליו התשכ – 22.12.59 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כח בכסליו התשכ – 29.12.59 כאן