החוץ והבטחון 1960

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה 3/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשכ – 12.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יט בטבת התשכ – 19.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כו בטבת התשכ – 26.1.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יא בשבט התשכ – 9.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יח בשבט התשכ – 16.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יט בשבט התשכ – 17.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כה בשבט התשכ – 23.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כח בשבט התשכ – 26.2.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – ב' באדר התשכ – 1.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר התשכ – 8.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – טז באדר התשכ – 15.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר התשכ – 22.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – א' בניסן התשכ – 29.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – ב' בניסן התשכ – 30.3.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יג באייר התשכ – 10.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כ' באייר התשכ – 17.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כז באייר התשכ – 24.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כז באייר התשכ – 24.5.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יב בסיוון התשכ – 7.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – יט בסיוון התשכ – 14.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כו בסיוון התשכ – 21.6.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – י' בתמוז התשכ – 5.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כד בתמוז התשכ – 19.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשכ – 26.7.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – י' באב התשכ – 3.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – טז באב התשכ – 9.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשכ – 23.8.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/התשכ של וועדת חוץ ובטחון – כג באלול התשכ – 15.9.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יא בתשרי התשכא – 2.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יג בתשרי התשכא – 4.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתשרי התשכא – 11.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כו בתשרי התשכא – 17.10.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כו בתשרי התשכא – 17.10.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ד' בחשון התשכ"א – 25.10.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ה' בחשון התשכ"א – 26.10.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ו' בחשון התשכ"א – 27.10.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – י"א בחשון התשכ"א – 1.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 43/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יב בחשון התשכא – 2.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 44/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יח בחשון התשכא – 8.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 45/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשכא – 15.11.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – כ"ט בתשרי התשכ"א – 20.11.60 כאן
ועדת חוץ ובטחון – פרוטוקולים של הועדה לענייני חוץ ובטחון – ב' בחשון התשכ"א – 23.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 46/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – י' בכסליו התשכא – 29.11.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 47/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יז בכסליו התשכא – 6.12.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 48/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יז בכסליו התשכא – 6.12.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 49/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כד בכסליו התשכא – 13.12.60 כאן
פרוטוקול ישיבה 50/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – א' בטבת התשכא – 20.12.60 כאן