החוץ והבטחון 1961

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה 51/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשכא – 3.1.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 52/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – א' בשבט התשכא – 18.1.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 53/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – ז' בשבט התשכא – 24.1.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 54/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יד בשבט התשכא – 31.1.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 55/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יד בשבט התשכא – 31.1.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 56/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כא בשבט התשכא – 7.2.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 57/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כח בשבט התשכא – 14.2.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 58/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יב באדר התשכא – 28.2.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 59/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – יט באדר התשכא – 7.3.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 60/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כ' באדר התשכא – 8.3.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 61/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר התשכא – 9.3.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 62/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כו באדר התשכא – 14.3.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 63/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשכא – 21.3.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 64/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – כג בניסן התשכא – 9.4.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 65/התשכא של וועדת חוץ ובטחון – ה' באייר התשכא – 21.4.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 76/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כד בתשרי התשכב – 4.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 77/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כד בתשרי התשכב – 4.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ל' בתשרי התשכב – 10.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ל' בתשרי התשכב – 10.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשכב – 17.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יד בחשון התשכב – 24.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשכב – 31.10.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשכב – 7.11.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשכב – 7.11.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יג בכסליו התשכב – 21.11.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כ' בכסליו התשכב – 28.11.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כז בכסליו התשכב – 5.12.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ה' בטבת התשכב – 12.12.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יב בטבת התשכב – 19.12.61 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יט בטבת התשכב – 26.12.61 כאן