החוץ והבטחון 1962

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

 

פרוטוקול ישיבה 14/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כו בטבת התשכב – 2.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ד' בשבט התשכב – 9.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יא בשבט התשכב – 16.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – יח בשבט התשכב – 23.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כה בשבט התשכב – 30.1.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – א' בתמוז התשכב – 3.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתמוז התשכב – 8.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתמוז התשכב – 10.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 39/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – טו בתמוז התשכב – 17.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 40/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כב בתמוז התשכב – 24.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 40/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כב בתמוז התשכב – 24.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 41/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כד בתמוז התשכב – 26.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כט בתמוז התשכב – 31.7.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 42/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשכב – 2.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 43/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – ז' באב התשכב – 7.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 44/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – טז באב התשכב – 16.8.62 כאן
פרוטוקול ישיבה 45/התשכב של וועדת חוץ ובטחון – כח באב התשכב – 28.8.62 כאן