החוץ והבטחון 1963

פרוטוקול ישיבה 16/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – יח בשבט התשכג – 12.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – כה בשבט התשכג – 19.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – ב' באדר התשכג – 26.2.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר התשכג – 5.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – יז באדר התשכג – 13.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר התשכג – 19.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – ב' בניסן התשכג – 27.3.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – א' באלול התשכג – 21.8.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – כב באלול התשכג – 11.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/התשכג של וועדת חוץ ובטחון – כז באלול התשכג – 16.9.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 39/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – יט בתשרי התשכד  -7.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 40/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ג' בחשון התשכד – 21.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 41/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – יא בחשון התשכד – 29.10.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 42/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשכד – 12.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 43/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשכד – 12.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 44/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ג' בכסליו התשכד – 19.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 45/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ג' בכסליו התשכד – 19.11.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 46/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסליו התשכד – 2.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 47/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כד בכסליו התשכד – 10.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשכד של וועדת חוץ ובטחון – א' בטבת התשכד – 17.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 49/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – א' בטבת התשכד – 17.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 50/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ח' בטבת התשכד – 24.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 51/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – י' בטבת התשכד – 26.12.63 כאן
פרוטוקול ישיבה 52/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשכד – 31.12.63 כאן