החוץ והבטחון 1964

חלק מהפרוטוקולים טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה 53/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כב בטבת התשכד – 7.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 54/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כט בטבת התשכד – 14.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 55/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – הו' בשבט התשכד – 20.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 56/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ז' בשבט התשכד – 21.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 57/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – יד בשבט התשכד – 28.1.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 58/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כא בשבט התשכד – 4.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 59/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כח בשבט התשכד – 11.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 60/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר התשכד – 18.2.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 61/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כו באדר התשכד – 10.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 62/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשכד – 17.3.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 63/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ח' באייר התשכד – 20.4.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 64/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ט' באייר התשכד – 21.4.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 65/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כג באייר התשכד – 5.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 66/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – א' בסיוון התשכד – 12.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 67/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – טו בסיוון התשכד – 26.5.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 68/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתמוז התשכד – 16.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 69/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – יב בתמוז התשכד – 22.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 70/התשכד של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתמוז התשכד – 30.6.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 78/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – טז בתשרי התשכה – 22.9.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 79/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשכה – 13.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 80/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יב בחשון התשכה – 19.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 81/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשכה – 27.10.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 82 א'/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשכה – 3.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 82/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשכה – 3.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 83/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ה' בכסליו התשכה – 10.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 84/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ה' בכסליו התשכה – 10.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 85/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יב בכסליו התשכה – 17.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 86/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יט בכסליו התשכה – 24.11.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 87/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כו בכסליו התשכה – 1.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 88/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ג' בטבת התשכה – 8.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 89/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – י' בטבת התשכה – 15.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 90/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יז בטבת התשכה – 22.12.64 כאן
פרוטוקול ישיבה 91/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כד בטבת התשכה – 29.12.64 כאן