החוץ והבטחון 1965

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה 2/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – טז בשבט התשכה – 19.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כג בשבט התשכה – 26.1.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ל' בשבט התשכה – 2.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר א' התשכה – 23.2.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כח באדר א' התשכה – 2.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – בה' באדר ב' התשכה – 9.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ז' באדר ב' התשכה – 11.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יט באדר ב' התשכה – 23.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כו באדר ב' התשכה – 30.3.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשכה – 6.4.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – טז באייר התשכה – 18.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כג באייר התשכה – 25.5.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 15 א'/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – א' בסיוון התשכה – 1.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – ח' בסיוון התשכה – 8.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – טו בסיוון התשכה – 15.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשכה – 22.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כט בסיוון התשכה – 29.6.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתמוז התשכה – 20.7.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/התשכה של וועדת חוץ ובטחון – יט באלול התשכה – 16.9.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/התשכו של וועדת חוץ ובטחון – כ' בכסליו התשכו – 14.12.65 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/התשכו של וועדת חוץ ובטחון – כז בכסליו התשכו – 21.12.65 כאן