החוץ והבטחון 1966

ועדת חוץ ובטחון- פרוטוקולים של הועדה לעניני חוץ ובטחון – י"ז בתמוז התשכ"ו – 5.9.66 כאן
פרוטוקול מספר 30א' מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ב' – כ"ז באלול התשכ"ז – 12.9.1966 (בשעה 17:00) כאן
פרוטוקול מספר 31 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – כ"ח בתשרי התשכ"ז – 12.10.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 32 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ד' בחשוון התשכ"ז – 18.10.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 33 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ח בחשוון התשכ"ז – 1.11.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 34 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – כ"א בחשוון התשכ"ז – 4.11.1966 (בשעה 8:00) כאן
פרוטוקול מספר 35 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום א' – כ"ג בחשוון התשכ"ז – 6.11.1966 (בשעה 20:00) כאן
פרוטוקול מספר 36 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ה בחשוון התשכ"ז – 8.11.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 37 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ב' בכסלו התשכ"ז – 15.11.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 38 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – ד' בכסלו התשכ"ז – 17.11.1966 (בשעה 16:00) כאן
פרוטוקול מספר 39 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ט' בכסלו התשכ"ז – 22.11.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 40 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – י"ח בכסלו התשכ"ז – 1.12.1966 (בשעה 14:00) כאן
פרוטוקול מספר 41 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ג בכסלו התשכ"ז – 6.12.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 42 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ל' בכסלו התשכ"ז – 13.12.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 43 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ז' בטבת התשכ"ז – 20.12.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 44 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ד בטבת התשכ"ז – 27.12.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 45 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ד בטבת התשכ"ז – 27.12.1966 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 45א' מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – ט"ו בטבת התשכ"ז – 28.12.1966 (בשעה 11:00) כאן