החוץ והבטחון 1967

פרוטוקול מספר 46 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"א בטבת התשכ"ז – 3.1.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 47 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ח בטבת התשכ"ז – 10.1.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 48 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ו' בשבט התשכ"ז – 17.1.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 49 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ג בשבט התשכ"ז – 24.1.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 50 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ז בשבט התשכ"ז – 7.2.1967 (בשעה 11:00) כאן
פרוטוקול מספר 51 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ד' באדר א' התשכ"ז – 14.2.1967 (בשעה 10:30) כאן
פרוטוקול מספר 52 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"א באדר א' התשכ"ז – 21.2.1967 (בשעה 10:30) כאן
פרוטוקול מספר 53 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ח באדר א' התשכ"ז – 28.2.1967 (בשעה 10:30) כאן
פרוטוקול מספר 54 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ה באדר א' התשכ"ז – 7.3.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 55 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ב' באדר ב' התשכ"ז – 14.3.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 56 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ב' – ח' באדר ב' התשכ"ז – 20.3.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 57 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ג באדר ב' התשכ"ז – 4.4.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 58 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – א' בניסן התשכ"ז – 11.4.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 59 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – ל' בניסן התשכ"ז – 10.5.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 60 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – ז' באייר התשכ"ז – 17.5.1967 (בשעה 15:00) כאן
פרוטוקול מספר 61 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ב' – י"ב באייר התשכ"ז – 22.5.1967 (בשעה 15:00) כאן
פרוטוקול מספר 62 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – ט"ז באייר התשכ"ז – 26.5.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול ישיבה מספר 63 של ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה בתאריך א' בסיון התשכ"ז – 28.5.67 כאן
פרוטוקול מספר 64 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ' באייר התשכ"ז – 30.5.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 64א' מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – כ"א באייר התשכ"ז – 31.5.1967 כאן
פרוטוקול מספר 65 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – כ"ח באייר התשכ"ז – 7.6.1967 כאן
פרוטוקול מספר 66 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ב' – ה' בסיון התשכ"ז – 13.6.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 68 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – ז' בסיון התשכ"ז – 15.6.1967 (בשעה 15:00) כאן
פרוטוקול מספר 67 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – ז' בסיון התשכ"ז – 15.6.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 69 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ט בסיון התשכ"ז – 27.6.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 70 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – כ' בסיון התשכ"ז – 28.6.1967 (בשעה 13:00) כאן
פרוטוקול מספר 71 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ו בסיון התשכ"ז – 4.7.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 72 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ג' בתמוז התשכ"ז – 11.7.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 73 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום א' – ח' בתמוז התשכ"ז – 16.7.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 74 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י' בתמוז התשכ"ז – 18.7.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 75 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ז בתמוז התשכ"ז – 25.7.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 76 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ד בתמוז התשכ"ז – 1.8.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 77 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ב' באב התשכ"ז – 8.8.1967 (בשעה 11:00) כאן
פרוטוקול מספר 78 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – י"א באב התשכ"ז – 17.8.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 80 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ה' – י"ח באב התשכ"ז – 24.8.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 81 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ל' באב התשכ"ז – 5.9.1967 (בשעה 11:00) כאן
פרוטוקול מספר 82 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – ג' באלול התשכ"ז – 8.9.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 83 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ד באלול התשכ"ז – 19.9.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 84 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"א באלול התשכ"ז – 26.9.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 85 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ח באלול התשכ"ז – 3.10.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 86 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ו' בתשרי התשכ"ח – 10.10.1967 (בשעה 00:00) כאן
פרוטוקול מספר 87 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – ט"ז בתשרי התשכ"ח – 20.10.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 88 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ' בתשרי התשכ"ח – 24.10.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 89 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ז בתשרי התשכ"ח – 31.10.1967 (בשעה 10:30) כאן
פרוטוקול מספר 90 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ד' בחשוון התשכ"ח – 7.11.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 91 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"א בחשוון התשכ"ח – 14.11.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 92 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – י"ד בחשוון התשכ"ח – 17.11.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 93 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ח בחשוון התשכ"ח – 21.11.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 94 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ג' בכסלו התשכ"ח – 5.12.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 95 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ו' בכסלו התשכ"ח – 8.12.1967 (בשעה 9:30) כאן
פרוטוקול מספר 96 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י' בכסלו התשכ"ח – 12.12.1967 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 97 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – י"א בכסלו התשכ"ח – 13.12.1967 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 98 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ז בכסלו התשכ"ח – 19.12.1967 (בשעה 10:00) כאן