החוץ והבטחון 1968

פרוטוקול מספר 99 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – א' בטבת התשכ"ח – 2.1.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 100 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – ד' בטבת התשכ"ח – 5.1.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 101 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ח' בטבת התשכ"ח – 9.1.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 102 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – י"ח בטבת התשכ"ח – 19.1.1968 (בשעה 9:30) כאן
פרוטוקול מספר 103 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ג בטבת התשכ"ח – 23.1.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 104 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ז' בשבט התשכ"ח – 6.2.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 105 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – י' בשבט התשכ"ח – 9.2.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 106 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ד בשבט התשכ"ח – 13.2.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 107 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"א בשבט התשכ"ח – 20.2.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 108 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ח בשבט התשכ"ח – 27.2.1968 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 109 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ה' באדר התשכ"ח – 5.3.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 110 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"ט באדר התשכ"ח – 19.3.1968 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 111 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – כ"ב באדר התשכ"ח – 22.3.1968 (בשעה 8:30) כאן
פרוטוקול מספר 112 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – כ"ב באדר התשכ"ח – 22.3.1968 (בשעה 12:30) כאן
פרוטוקול מספר 113 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ו באדר התשכ"ח – 26.3.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 114 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ו באדר התשכ"ח – 26.3.1968 (בשעה 15:00) כאן
פרוטוקול מספר 115 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – י"א בניסן התשכ"ח – 9.4.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 117 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – כ"ח בניסן התשכ"ח – 26.4.1968 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 118 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ט' באייר התשכ"ח – 7.5.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 119 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ג באייר התשכ"ח – 21.5.1968 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 120 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ג באייר התשכ"ח – 21.5.1968 (בשעה 11:30) כאן
פרוטוקול מספר 121 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – א' בסיון התשכ"ח – 28.5.1968 (בשעה 10:30) כאן
פרוטוקול מספר 122 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ד' – ב' בסיון התשכ"ח – 29.5.1968 (בשעה 9:00) כאן
פרוטוקול מספר 123 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – ט"ו בסיון התשכ"ח – 11.6.1968 (בשעה 9:30) כאן
פרוטוקול מספר 124 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ב בסיון התשכ"ח – 18.6.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול מספר 125 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ו' – כ"ה בסיון התשכ"ח – 21.6.1968 (בשעה 8:00) כאן
פרוטוקול מספר 126 מישיבת ועדת החוץ והבטחון  שהתקיימה ביום ג' – כ"ט בסיון התשכ"ח – 25.6.1968 (בשעה 10:00) כאן
פרוטוקול ישיבה 127/התשכח של וועדת החוץ והבטחון- ו' בתמוז התשכח – 2.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 128/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – ט' בתמוז התשכח – 5.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 129/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – יג בתמוז התשכח – 9.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 130/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – כ' בתמוז התשכח – 16.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 131/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – כג בתמוז התשכח – 19.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 132/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – כ"ז בתמוז התשכח – 23.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 133/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – ד' באב התשכח – 29.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 134/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – ה' באב התשכח – 30.7.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 135/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – יב באב התשכח – 06.8.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 136/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – יג באב התשכח – 07.08.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 137/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – יט באב התשכח – 13.8.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 138/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – כו באב התשכח – 20.8.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 139/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – ג' באלול התשכח – 27.8.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 140/התשכח של וועדת החוץ והבטחון – יז באלול התשכח – 10.9.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 141/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – ה' בתשרי התשכט – 27.9.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 142/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יב בתשרי התשכט – 4.10.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 143/התשכט של ועדת החוץ והבטחון – יט בתשרי התשכט – 11.10.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 144/התשכט של ועדת החוץ והבטחון – כו בתשרי התשכט – 18.10.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 145/התשכט של ועדת החוץ והבטחון – ז' בחשון התשכט – 29.10.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 146/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – ח' בחשון התשכט – 30.10.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 147/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יב בחשון התשכט – 3.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 148/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יד בחשון התשכט – 5.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 149/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – טז בחשון התשכט – 7.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 150/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – כא בחשון התשכט – 12.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 151/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – כח בחשון התשכט – 19.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 152/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – ה' בכסליו התשכט – 26.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 153/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – ח' בכסליו התשכט – 29.11.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 154/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יב בכסליו התשכט – 3.12.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 155/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יז בכסליו התשכט – 8.12.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 156/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – יט בכסליו התשכט – 10.12.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 157/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – כו בכסליו התשכט – 17.12.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 158/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – ג' בטבת התשכט – 24.12.1968 כאן
פרוטוקול ישיבה 159/התשכט של וועדת החוץ והבטחון – י' בטבת התשכט – 31.12.1968 כאן