החוץ והבטחון 1969

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

פרוטוקול ישיבה 160/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ז בטבת התשכ"ט – 7.1.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 161/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"ד בטבת התשכ"ט – 14.1.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 162/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ד' בשבט התשכ"ט – 23.1.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 163/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ה' בשבט התשכ"ט – 24.1.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 164/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ח בשבט התשכ"ט – 6.2.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 165/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"ה בשבט התשכ"ט – 13.2.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 166/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ל' בשבט התשכ"ט – 18.2.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 167/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ז' באדר התשכ"ט – 25.2.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 168/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"א באדר התשכ"ט – 11.3.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 169/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"ח באדר התשכ"ט – 18.3.1969 כאן
פרוטוקול ישיבה 170/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ט' בניסן התשכ"ט – 28.3.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 171/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ב בניסן התשכ"ט – 31.3.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 172/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"ח בניסן התשכ"ט – 16.4.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 173/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"א באייר התשכ"ט – 29.4.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 174/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ב באייר התשכ"ט – 30.4.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 175/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ח באייר התשכ"ט – 6.5.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 176/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כ"ה באייר התשכ"ט – 13.5.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 178/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י' בסיון התשכ"ט – 27.5.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 179/התשכט של וועדת חוץ בוטחון – י"ז בסיון התשכ"ט – 3.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 180/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"ט בסיון התשכ"ט – 5.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 181/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – א' בתמוז התשכ"ט – 17.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 182/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ד' בתמוז התשכ"ט – 20.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 183/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתמוז התשכ"ט – 24.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 184/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י"א בתמוז התשכ"ט – 27.6.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 185/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – טו בתמוז התשכט – 1.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 186/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – יח בתמוז התשכט – 4.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 187/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כב בתמוז התשכט – 8.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 188/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כז בתמוז התשכט – 13.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 189/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כט בתמוז התשכט – 15.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 190/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – א' באב התשכט – 16.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 191/תשכט של וועדת חוץ ובטחון – ה' אב תשכט – 20.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 192/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – י' באב התשכט – 25.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 193/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – יג באב התשכט – 28.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 194/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – יד באב התשכט – 29.7.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 195/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כד באב התשכט – 8.8.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 196/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – ח' באלול התשכט – 22.8.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 197/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – יט באלול התשכט – 2.9.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 198/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כו באלול התשכט – 9.9.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 199/התשכט של וועדת חוץ ובטחון – כח באלול התשכט – 11.9.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 200/התשל של וועדת חוץ ובטחון – א' בחשון התשל – 13.10.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 201/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשל – 19.10.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 202/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט בחשון התשל – 31.10.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 203/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כו בחשון התשל – 7.11.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 204/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ד' בכסליו התשל – 14.11.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 1/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טו בכסליו התשל – 25.11.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 2/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טז בכסליו התשל – 26.11.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 3/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כב בכסליו התשל – 2.12.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 4/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כט בכסליו התשל – 9.12.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ז' בטבת התשל – 16.12.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשל – 23.12.69 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יז בטבת התשל – 26.12.69 כאן