החוץ והבטחון 1970

פרוטוקול ישיבה 9/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כד בטבת התשל – 2.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כח בטבת התשל – 6.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ב' בשבט התשל – 9.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ו' בשבט התשל – 13.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ט' בשבט התשל – 16.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יג בשבט התשל – 20.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טז בשבט התשל – 23.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כ' בשבט התשל – 27.1.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ל' בשבט התשל – 6.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ד' באדר א' התשל – 10.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יא באדר א' התשל – 17.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר א' התשל – 24.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כ' באדר א' התשל – 26.2.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כה באדר א' התשל – 3.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ב' באדר ב' התשל – 10.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר ב' התשל – 13.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 25/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ט' באדר ב' התשל – 17.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יא באדר ב' התשל – 19.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טז באדר ב' התשל – 24.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 28/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט באדר ב' התשל – 27.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 29/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כג באדר ב' התשל – 31.3.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 30/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כו באדר ב' התשל – 3.4.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 31/התשל של וועדת חוץ ובטחון – א' בניסן התשל – 7.4.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 32/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשל – 10.4.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 33/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ח' בניסן התשל – 14.4.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 34/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כב בניסן התשל – 28.4.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 35/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ו' באייר התשל – 12.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 36/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ט' באייר התשל – 15.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 37/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יג באייר התשל – 19.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 38/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טז באייר התשל – 22.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 39/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כ' באייר התשל – 26.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 40/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כג באייר התשל – 29.5.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 41/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כז באייר התשל – 2.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 45/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כט באייר התשל – 4.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 42/התשל של וועדת חוץ ובטחון – א' בסיוון התשל – 5.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 43/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ה' בסיוון התשל – 9.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 44/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ח' בסיוון התשל – 12.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 46/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יב בסיוון התשל – 16.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 47/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט בסיוון התשל – 23.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 48/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כב בסיוון התשל – 26.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 49/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כה בסיוון התשל – 29.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 50/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כו בסיוון התשל – 30.6.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 51/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ג' בתמוז התשל – 7.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 52/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ו' בתמוז התשל – 10.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 53/התשל של וועדת חוץ ובטחון – י' בתמוז התשל – 14.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 54/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יב בתמוז התשל – 16.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 55/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יז בתמוז התשל – 21.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 65 א/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט בתמוז התשל – 23.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 56/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתמוז התשל – 24.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 57/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כד בתמוז התשל – 28.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 58/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כה בתמוז התשל – 29.7.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 59/התשל של וועדת חוץ ובטחון – א' באב התשל – 3.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 60/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ב' באב התשל – 4.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 61/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ה' באב התשל – 7.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 62/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ט' באב התשל – 11.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 63/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יא באב התשל – 13.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 64/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יב באב התשל – 14.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 65/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יז באב התשל – 19.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 65 א'/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יח באב התשל – 20.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 66/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט באב התשל – 21.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 67/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כג באב התשל – 25.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 68/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כה באב התשל – 27.8.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 68 א'/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ל' באב התשל – 1.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 69/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ג' באלול התשל – 4.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 70/התשל של וועדת חוץ ובטחון – ז' באלול התשל – 8.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 71/התשל של וועדת חוץ ובטחון – י' באלול התשל – 11.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 72/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יד באלול התשל – 15.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 73/התשל של וועדת חוץ ובטחון – טז באלול התשל – 17.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 74/התשל של וועדת חוץ ובטחון – יט באלול התשל – 20.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 75/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כ' באלול התשל – 21.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 76/התשל של וועדת חוץ ובטחון – כד באלול התשל – 25.9.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 77/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ח' בתשרי התשלא – 8.10.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 78/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כ' בתשרי התשלא – 20.10.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 79/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כז בתשרי התשלא – 27.10.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 80/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ל' בתשרי התשלא – 30.10.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 81/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ד' בחשון התשלא – 3.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 82/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ז' בחשון התשלא – 6.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 83/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יא בחשון התשלא – 10.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 84/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יח בחשון התשלא – 17.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 85/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כא בחשון התשלא – 20.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 86/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כה בחשון התשלא – 24.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 87/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כח בחשון התשלא – 27.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 88/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – א' בכסליו התשלא – 29.11.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 89/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ג' בכסליו התשלא – 1.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 90/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ו' בכסליו התשלא – 4.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 91/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – י' בכסליו התשלא – 8.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 92/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יג בכסליו התשלא – 11.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 93/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יז בכסליו התשלא – 15.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 93 1א'/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יט בכסליו התשלא – 17.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 94/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כד בכסליו התשלא – 22.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 95/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כו בכסליו התשלא – 24.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 96/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כז בכסליו התשלא – 25.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 97/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ל' בכסליו התשלא – 27.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 98/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – א' בטבת התשלא – 29.12.70 כאן
פרוטוקול ישיבה 99/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ג' בטבת התשלא – 31.12.70 כאן