החוץ והבטחון 1971

חלק מהפרוטוקולים עדיין לא עברו את תהליך הצנזורה ולכן אינם מפורסמים

פרוטוקול ישיבה 100/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ד' בטבת התשלא – 1.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 101/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ח' בטבת התשלא – 5.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 102/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יא בטבת התשלא – 8.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 103/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – טו בטבת התשלא – 12.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 104/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יח בטבת התשלא – 15.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 105/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כב בטבת התשלא – 19.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 105 א'/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כד בטבת התשלא – 21.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 106/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כט בטבת התשלא – 26.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 107/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ג' בשבט התשלא – 29.1.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 108/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ז' בשבט התשלא – 2.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 109 א'/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יד בשבט התשלא – 9.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 109/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יז בשבט התשלא – 12.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 110/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כא בשבט התשלא – 16.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 111/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כח בשבט התשלא – 23.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 111 א'/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ל' בשבט התשלא – 25.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 112/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – א' באדר התשלא – 26.2.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 113/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ה' באדר התשלא – 2.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 114/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ח' באדר התשלא – 5.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 115 א'/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יב באדר התשלא – 9.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 115/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יב באדר התשלא – 9.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 116/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יג באדר התשלא – 10.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 117/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יח באדר התשלא – 15.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 118/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – יט באדר התשלא – 16.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 119/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כא באדר התשלא – 18.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 120/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כו באדר התשלא – 23.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 121/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – כט באדר התשלא – 26.3.71 כאן
פרוטוקול ישיבה 122/התשלא של וועדת חוץ ובטחון – ד' בניסן התשלא – 30.3.71 כאן