החוץ והבטחון 1973

פרוטוקול ישיבה 257/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ב בשבט תשלג – 5.1.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה 258/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ו' בשבט התשלג – 9.1.1973 כאן
פרוטוקול ישיבה 259/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ט' בשבט התשלג – 12.1.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 260/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – טז בשבט התשלג – 19.1.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 261/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כ' בשבט התשלג – 23.1.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 262/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כז בשבט התשלג – 30.1.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 263 /התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ל' אדר א' התשלג – 2.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 264/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ד' באדר א' התשלג – 6.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 265/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ז' באדר א' התשלג – 9.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 266/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יא באדר א' התשלג – 13.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 266 א/התשלג  וועדת החוץ והבטחוןלה – יג באדר א' התשלג – 15.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 267/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יח באדר א' התשלג – 20.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 268/תשלג של  וועדת החוץ והבטחון- כא באדר א' התשלג – 23.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 269/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כג באדר א' התשלג – 25.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 270/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כה באדר א' התשלג – 27.2.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 271/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ב' באדר ב' התשלג – 6.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 274/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ט' באדר ב' התשלג – 13.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 274/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יא באדר ב' התשלג – 15.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 275/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יד באדר ב' התשלג – 16.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 277/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יח באדר ב' התשלג – 20.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 275/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יט באדר ב' התשלג – 23.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 279/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כג באדר ב' התשלג – 27.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 280/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כו באדר ב' התשלג – 30.3.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 281/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – א' בניסן התשלג – 3.4.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 282/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ד' בניסן התשלג – 6.4.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 283/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יא בניסן התשלג – 13.4.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 284/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כה בניסן התשלג – 27.4.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 285/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ב' באייר התשלג – 4.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 286/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יג באייר התשלג – 15.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 287/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – טז באייר התשלג – 18.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 288/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כ' באייר התשלג – 22.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 289/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כג באייר התשלג – 25.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 290/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כז באייר התשלג – 29.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 290/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כט באייר התשלג – 31.5.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 291/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יב בסיוון התשלג – 12.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 292/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – טו בסיוון התשלג – 15.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 293/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יט בסיוון התשלג – 19.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 294/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כב בסיוון התשלג – 22.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 295/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – כו בסיוון התשלג – 26.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 296/תשלג של  וועדת החוץ והבטחון- כו בסיון תשלג – 29.6.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 287/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ג' בתמוז התשלג – 3.7.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 298/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – ו' בתמוז התשלג – 6.7.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 299/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – י' בתמוז התשלג – 10.7.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 300/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – יז בתמוז התשלג – 17.7.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 301/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – י' באב התשלג – 9.8.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 302/תשלג של  וועדת החוץ והבטחון- יג באב תשלג – 10.8.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 303/התשלג של וועדת החוץ והבטחון – טז באב התשלג – 14.8.73 כאן
פרוטוקול מס' 311/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  6 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 312/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  7 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 313/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  8 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס'314/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  9 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 315/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  10 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 316/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  11 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס'317/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  12 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 318/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  13 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 319/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  14 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 320/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  15 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 321/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  16 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 322/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  17 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 323/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  18 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 324/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  19 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 325/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת  20 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 326/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 21 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 327/ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 22 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 328/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  24 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 329/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  25 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 331/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  28 באוקטובר 1973 (ערב) כאן
פרטוקול מס' 330/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  28 באוקטובר 1973 (בוקר) כאן
פרוטוקול מס' 332/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  29 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול מס' 333/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  30 באוקטובר 1973 (בוקר) כאן
פרוטוקול מס' 333-1/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  30 באוקטובר 1973 (ערב) כאן
פרוטוקול מס' 334/ישיבת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת  31 באוקטובר 1973 כאן
פרוטוקול ישיבה 339/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – טו בחשון התשלד – 10.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 340/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – טז בחשון התשלד – 11.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 341/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – יז בחשון התשלד – 12.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 342/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כא בחשון התשלד – 16.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 343/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כד בחשון התשלד – 19.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 344/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כד בחשון התשלד – 19.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 345/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כה בחשון התשלד – 20.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 346/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כז בחשון התשלד – 22.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 347/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – ל' בחשון התשלד – 25.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 348/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – ח' בכסליו התשלד – 30.11.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 349/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – ב' בכסליו התשלד – 3.12.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 350/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – טז בכסליו התשלד – 11.12.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 351/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – יח בכסליו התשלד – 13.12.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 352/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – יט בכסליו התשלד – 14.12.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 353/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – כג בכסליו התשלד -18.12.73 כאן
פרוטוקול ישיבה 354/התשלד של וועדת החוץ והבטחון – א' בטבת התשלד – 26.12.73 כאן