החוץ והבטחון 1975

הסטנוגרמות משנה זו חלקיות. הסטנוגרמות המלאות טרם נחשפו.

פרוטוקול מס' 121 מישיבת ועדת החוץ והבטחון שהתקיימה ביום ה', כ"ג באדר תשל"ה,  6.3.1975 (בשעה 16:00) כאן
פרוטוקול מישיבת ועדת החוץ והבטחון – י"ג בניסן התשל"ה – 25.3.75 בשעה 10:00 כאן