החוץ והבטחון 1976

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ג' בתמוז התשל"ו – 1.7.76 בשעה 9:30 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ד' בתמוז התשל"ו – 2.7.76 בשעה 10:30 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ו' בתמוז התשל"ו – 4.7.76 בשעה 13:00 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ט"ו בתמוז התשל"ו – 13.7.76 בשעה 9:30 כאן