החוץ והבטחון 1978

פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – כ"ד באלול התשל"ח – 26.9.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ט"ז בתשרי התשל"ט – 17.10.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ ובטחון – כ"ג בתשרי התשל"ט – 24.10.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – ט"ז בחשון התשל"ט – 16.11.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – כ' בחשון התשל"ט – 20.11.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – כ"ב בחשון התשל"ט – 22.11.78 כאן
פרוטוקול ישיבת ועדת החוץ והבטחון – י"א בכסלו התשל"ט – 11.12.78 כאן