החוץ והבטחון 1981

פרוטוקול ישיבת ועת החוץ והבטחון – ז' בסיון התשמ"א – 9.6.81 בשעה 10:30 כאן