החוץ והבטחון וחוק חוקה ומשפט- 1957

פרוטוקול ישיבה 4/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת למניעת בגידה וריגול- כ"ח בטבת התשי"ז – 1.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 5/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ו' בשבט התשי"ז – 8.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 6/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- י"ג בשבט תשי"ז – 15.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 7/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת  לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ' בשבט התשי"ז – 22.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 8/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ז בשבט התשי"ז – 29.1.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 9/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ג' באדר א' התשי"ז – 5.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 10/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ט' באדר א' התשי"ז – 10.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 11/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- י"א באדר א' התשי"ז – 12.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 12/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- י"ח באדר א' התשי"ז – 19.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 13/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ה באדר א' התשי"ז – 26.2.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 14/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ב' באדר ב' התשי"ז – 5.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 15/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ט' באדר ב' התשי"ז – 12.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 16/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ט"ז באדר ב' התשי"ז – 19.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 17/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ג באדר ב' התשי"ז – 26.3.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 18/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- א' בניסן התשי"ז – 2.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 19/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ז' בניסן התשי"ז – 9.4.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 20/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ז באייר התשי"ז – 28.5.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 21/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- י"ב סיון התשי"ז – 11.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 22/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- י"ט בסיון התשי"ז – 18.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 23/ג/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ו בסיון התשי"ז – 25.6.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 24/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- ג' בתמוז התשי"ז – 2.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 26/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ג בתמוז התשי"ז – 22.7.57 כאן
פרוטוקול ישיבה 27/ב/התשיז של ישיבות הועדה המשותפת לענין החוק למניעת בגידה וריגול- כ"ד בתמוז תשי"ז – 23.7.57 כאן