אועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית 1948

פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – טו באב התשח – 20.8.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – כט באב התשח – 3.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – ו' באלול התשח – 10.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – יג באלול התשח – 17.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – כ' באלול התשח – 24.9.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשח של הממשלה – כז באלול התשח – 1.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – ה' בתשרי התשט – 8.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – יב בתשרי התשט – 15.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – כו בתשרי התשט – 29.10.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – ג' בחשון התשט – 5.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – י' בחשון התשט – 12.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – יז בחשון התשט – 19.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – כד בחשון התשט – 26.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה ב/התשט של הממשלה – כד בחשון התשט – 26.11.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – א' בכסליו התשט – 3.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – ח' בכסליו התשט – 10.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – טו בכסליו התשט – 17.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – כב בכסליו התשט – 24.12.48 כאן
פרוטוקול ישיבה /התשט של הממשלה – כט בכסליו התשט – 31.12.48 כאן