פברואר 2022

.1 | 2136 תיקים - 226,267 עמודים - פברואר 2022

מזהה פיזי תאריך שם התיק + קישור תיאור
פ-2466/2 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [שער ספר – ] זעליג הויזדארץ שער הספר בלבד
פ-2467/20 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אזהרה נגד אגודת "תלמידי תשבי"  העתקת אזהרה נגד אגודת "תלמידי תשבי" שפורסמה ב"הצבי" גליון ג'  תר"ס בתחימת יעקב שאול אלישר  שניאור זלמן ושמואל סלנט.
פ-2467/22 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הוועד הכללי של כולל אמריקה קטע כתב יד ובו הוראות והנחיות על שימוש בכספים
פ-2465/15 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2465/18 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם]
פ-2465/19 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/20 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/21 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/24 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/26 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/27 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים
פ-2465/28 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אפאטשו
פ-2465/29 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אפאטשו
פ-2465/30 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אפטאשו
פ-2465/31 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אפאטשו
פ-2465/32 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אפאטשו
פ-2466/9 1/1/1901 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שערים של חוברות
פ-2467/14 1/2/1901 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית דין צדק  ירושלים מכתב על נייר עם כותרת הבד"ץ
פ-2465/10 1/1/1903 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תלמודא דבני מערבא"
פ-2466/22 9/22/1903 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עותק חסר וקרוע של הספר "מגיני ארץ ישראל" ירושלים  התרס"ד
פ-2466/21 1/1/1905 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – KEHILLTH JAKOB SOCIETY KEHILLTH JAKOB SOCIETY FOR AGRICULTUR INTERESTS IN THE HOLY LAND חוברת פרוגרמטית בחתימת צמח כהן  א.א. זוננפלד ושמעון וייס
פ-2585/7 3/8/1905 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו בכתב יד ובדפוס בתיק חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2079/13 1/1/1907 רשימה ביבליוגרפית של כתבי רחל ינאית בן-צבי. רשימה ביבליוגרפית של כתבי רחל ינאית בן-צבי.
פ-2467/10 1/1/1908 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קהילת יעקב חוברת של קהילת יעקב (אגודת צעירים בני כולל אונגרן שנוסדה על ידי הרב אהרן שמחה בלומנטל) בדבר התישבות חקלאית בסביבות ירושלים. [חסרים כמה עמודים]
פ-2467/11 1/1/1908 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קהילת יעקב קול קורא לאחינו היקרים נדיבי ישראל בדבר התישבות חקלאית בסביבות ירושלים. בחתימת צמח בן הרב פנחס הכהן  אברהם אודרן זוננפלד ושמעון ווייס. בסוף מכתב ממנהלי הסניף הירושלמי של חברת אנגליא-פלשתינא
פ-2467/44 1/1/1908 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יעקב סגל (מנהל בית החולים רוטשילד בירושלים) פתקה שלו ועליה כתוב "laisses passer"
פ-1057/13 7/7/1909 מכתבי א. אהרונסון לפרופ' וורבורג מכתבים מאהרן אהרונסון לפרופ' ורבורג
פ-2466/10 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי דפוס וחוברת מאמרי חסידות והיסטוריה יהודית
פ-2466/15 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעים של ספר ישן וקרוע
פ-2466/20 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עותק קרוע של ספר לא מזוהה במסגרת הסדרה "כלל ביכער" או "כלל ביבליאטעק"
פ-2467/28 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים ועדות המזרח" טופס רשיון לבנין מצבה שנשלח לאברהם אלמליח (טופס ריק)
פ-2467/31 10/21/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תצלום תעודת מניה של "קוהלת" – חברה שהקומה על ידי אגודת המורים בארץ ישראל
פ-2840/36 1/1/1914 טופס ריק – שטר עסקא מסמך בודד
פ-2466/18 1/1/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קונטרס כבוד מלכים בעניין ששורפים בגדים יקרים בהילולא דרשבי" מוהר"ר שמואל העליר זצלה"ה  ראב"ד בעה"ק צפת ת"ו
פ-2840/43 1/1/1915 דברי חוה טקסט רבני קדום בכתב יד שפותח במילים: "הצדקה דוחה את הגזרות הקשות וברעב תציל ממוות…".
פ-2466/25 1/1/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעים קרועים מספרים ישנים שונים
פ-2467/29 2/28/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תצלום תעודת מניה של חברת עתונות עברית
פ-2467/5 7/1/1916 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Jewish Newspaper Publishers Syndicata  Inc מניה
פ-1059/18 8/25/1916 The Times – שאלת סוריה – ידיעות וכתבות דיווחים  כתבות ומאמרים מעיתון "הטיימס" (THE TIMES) הבריטי  בנוגע לעתיד הממלכה הערבית של סוריה (Arab Kingdom of Syria).
פ-3121/27 1/1/1917 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. בתיק מפות של איזור פתח תקוה כולל סימון קווי הכוחות הבריטיים והטורקים  ומפות של אזור מישור החוף ונחל מוצררה (איילון).
פ-2466/7 1/1/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "….. אונזער לאנג" גזיר עיתון מאמר ביידיש על לונץ
פ-1059/17 9/1/1918 שאלת סוריה וחיג'אז מסמכים הנוגעים לממלכת ערב הסעודית בחיג'אז והממלכה הערבית של סוריה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
פ-2465/3 9/23/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אונטקעגען די בערג פון יהודה   מאמר של מ. שרוני
מ-5186/53 1/1/1919 תיק עובד – ג'מיל חביב מפקח תברואה  עכו
גל-4985/15 1/1/1920 שאלונים אישיים תביעות רשום ורכוש שאלונים אישיים תביעות רשום ורכוש
פ-2704/2 1/1/1920 ספר ההגנה. זכרונות רחל ינאית בן-צבי לחוברת של ההגנה בירושלים (מאורעות תר"פ  תרפ"ט). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2584/20 1/1/1920 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתבים על משפחת מולכו מאת גרייבסקי בן צבי מכתב מפנחס בן צבי גרייבסקי ליצחק רפאל מולכו
פ-2466/14 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי חוברות ופרסומים של שונים
פ-2468/2 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר וכתבי יד רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי (בביליוגרפיה  עיתונות עברית ועוד).
פ-2468/3 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר אסופות ביבליוגרפיות בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/4 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתב יד של מלאכי  רשומות שונות רשימות בביליוגרפיות ורשימות שונות בכתב יד על ש"י עגנון  העיר העתיקה בירושלים ועוד.
פ-2468/5 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי (ביבליוגרפיה).
פ-2468/7 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר מרגליות ועוד  חומרי מחקר בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/18 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר וכתבי יד שונים של מלאכי חומרי מחקר וכתבי יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/8 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר  רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/10 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר טיוטות בכתב יד (בענייני בביליוגרפיה  עיתונות עברית) של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/11 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר  רשימות ביבליוגרפיות בנושא ספרות ועיתונות עברית.
פ-2468/12 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתב יד מלאכי רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/13 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר וכתבי יד מלאכי רשימות בכתב יד (ביידיש ובעברית) של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2468/14 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר – כתבי יד  של מלאכי רשימות בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי בעניינים מחקריים בתחומי מדעי היהדות.
פ-2468/15 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר וכתבי יד  טיוטות ורשימות ביבליוגרפיות של ספרות ועיתונות עברית.
פ-2468/17 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר  רשימות ביבליוגרפיות בעברית וביידיש.
פ-2469/2 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד  ספר טבריה שנה ל"ה  יהדות טורקיה  ערים בלבנון שהיו מיושבות יהודים  על אימבר ובלושטיין ודיינרורד – מכתב אימבר ועוד.
פ-2469/3 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טויטות  חומר מחקר  כתבי יד מ. פנקסים בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי וחומרי מחקר בהם השתמש בעבודתו.
פ-2469/4 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק מכתב יד של מלאכי (קרוע)
פ-2469/5 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות  כתבי יד וחומרי מחקר בתיק חומר של אליעזר רפאל מלאכי – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2469/6 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר חומרי מחקר-רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2469/8 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר רשימות ביבליוגרפיות וחומרי מחקר בעברית וביידיש בנושא ספרות ועיתונות יהודית ועברית.
פ-2469/9 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר חומרי מחקר-רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2469/10 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר בתיק חומר של אליעזר רפאל מלאכי  – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2469/11 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטות מכתבים שונים בכתב יד מלאכי טיוטות מכתבים שונים בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי שכותרתם "התנועה העברית באמריקה"  "לתולדות חברת פועלים בירושלים"  ציטוטים ממאמרים שפורסמו בעיתונות עברית ועוד.
פ-2469/12 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר פנקסים בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי על מאמרים ומכתבים שפורסמו בעיתונות היהודית.
פ-2469/13 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר
פ-2469/16 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד וחומרי מחקר פנקסים בכתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי וחומרי מחקר בהם השתמש בעבודתו.
פ-2469/18 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר
פ-2469/20 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר חומרי מחקר-רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2840/25 6/1/1920 Blätter des Bundes der Wandergruppen im Verband der jüdischen Jugendvereine Deutschlands גליון  מיוני 1920 של עלון הפדרציה של קבוצות טיולים באיגוד אגודות הנוער היהודי בגרמניה (בגרמנית).  הערה לגבי כתב עת זה שכבר אינו קיים: ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2057/33 1/1/1921 מכתב מיצחק בן-צבי למשה אטיאס ועוד מכתב מיצחק בן-צבי כנשיא "הוועד הלאומי" למזכיר הוועד משה אטיאס בנוגע לפגישה עם אנשי משרד המושבות הבריטי בענייני עיריית ירושלים ויחסי יהודים-ערבים בתוכה  מכתב קצר בצירוף קבלה שנשלח ממחלקת הגביות של הסוכנות היהודית ל"וועד הלאומי" ורשימה בכתב-ידו של בן-צבי על האוטונומיה הלאומית ו"הוועד הלאומי" (מוזכרת ברשימה ההקמה של מפלגת "אחדות העבודה").
פ-2734/14 1/1/1921 ספר ההגנה – ירושלים. דו"חות שכתב ש' זאבי  אודות מאורעות תרפ"א ותרפ"ט.
פ-2466/13 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הסגולה" – קטע מהשער מוקדש להעתקת כתבי יד עתיקים שלא נדפסו
פ-2467/47 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צילום טקסט מ-1789 [שער ספר?] יידיש
פ-2467/48 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "משמורים אור תורה" העתקה של תעודה מהמאה ה-19
פ-2467/49 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית היתומים ציון – ירושלים קטע מעטפה של בית היתומים ורשימות של מלאכי
פ-2467/41 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תקנה בדבר הורשת עזבונות לכוללות עיה"ק צטטות מ"טופס ההסכמה… בעה"ק ירושלים מרבני וגאוני עולם… אשר בארץ המה משנת התצ"ז" בדבר הורשת עזבונות של מי שאין להם יורשים בא"י ותקנות נוספות מ-1806 וכו'. בכתב יד מלאכי
פ-2595/9 4/6/1921 חומר של יצחק רפאל מולכו – ראינוע אגודת מפיצי הסרטים בארץ – התכתבויות עם מפיצים בינלאומיים  רשיונות יבוא לסרטים  רשימות סרטים שהופצו בארץ; החלטות האסיפה הכללית המייסדת של "ארגון מנצלי בתי קולנוע בא"י" ותקנון הארגון ועוד.
פ-2466/24 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – העתקת צוואת הסופר דוד פרישמן לחבריו העתקת צוואת הסופר דוד פרישמן לחבריו: ביאליק  רבינצקי  בנציון גוטמן ושניאור. נכתב במיטת חוליו לפני ניתוח  מעין צוואה בדבר הוצאת כתביו
פ-2467/23 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף צבי רימון (המשורר) חוזר של אחיו  יעקב רימון  בדבר הצורך בדחוף בהגשת סיוע רפואי וחומרי ליוסף צבי רימון לאחר שנפצע במאורעות תרפ"א על ידי ערבים
פ-2465/14 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול יעקב 
מ-5186/63 9/1/1922 תיק עובד – ב. בואלוס רוקח בכיר  מחלקת הבריאות בחיפה
פ-1056/11 12/18/1922 יחס קבוצות שונות של ערבים אל התנועה הציונית יחס קבוצות שונות של ערבים אל התנועה הציונית
טס-3025/556 1/1/1923 טקס קבלת דגל המלך הבריטי בתחנת הרכבת בירושלים. טקס קבלת דגל המלך הבריטי בתחנת הרכבת בירושלים. הועבר מלונדון למשמרת. התיק כולל תצלום בודד
פ-2078/45 4/1/1923 רשימות טיוטה שכתבה רחל ינאית בן-צבי. רשימות טיוטה בנוגע למרכז החקלאי.
פ-2078/28 1/1/1924 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לאלכסנדר חשין. מכתב בנוגע למשתלה שהוקמה בירושלים.
פ-2078/32 1/1/1924 פרוטוקול של הקונגרס הסוציאליסטי. רשימות אישיות ומסקנות הקונגרס שכתבה רחל ינאית בן-צבי.
פ-2096/2 1/23/1924 התכתבות בין חברי ארגון "ההגנה". התכתבות בנושא השגת אמצעים כלכליים לועד הפועל של ההסתדרות.
פ-2467/8 10/31/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [כרוז "הצעה" להסתדרות הציונית באמריקה ולגורמים שונים] הצעה לגורמים שונים בעם היהודי להקמת מעין מיזם שידוכים בין בני ישיבה מארץ ישראל ובנות מאמריקה. בחתימת משה לוקרמן
פ-2078/43 11/19/1924 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש בנוגע למשתלה בירושלים.
פ-2078/68 1/1/1925 חיבורים בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבורים בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2078/44 3/22/1925 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע למשתלה בירושלים.
מ-1182/17 5/5/1925 Admission of Bigamists in Palestine תכתובות אודות מתן אשרת עלייה לארץ ליותר מאישה אחת הנשואות לאדם שקיבל אשרת עלייה בזכות עבודתו. (בעיקר בנוגע ליוצאי תימן)
פ-2078/31 7/9/1925 מכתב מד"ר יוסילביץ  אחיה של אירה יאן  לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה הרוסית בנוגע לחיבור מאת אביו של ד"ר יוסילביץ  אותו רצה ד"ר יוסילביץ לפרסם.
פ-2078/30 8/11/1925 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד"ר אלפרד איזנשטין. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד"ר אלפרד איזנשטין בשפה העברית והגרמנית.
פ-2078/66 3/15/1926 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנושא המשתלה בירושלים.
פ-2078/65 4/18/1926 חוזרים בנושא משק הפועלות בירושלים. חוזרים בנושא משק הפועלות בירושלים.
פ-2997/13 7/9/1926 St. Ant. Oxford – Lione Smith Papers – Letters from Jerome Farrell 1926-9 מכתבים אישיים של ג'רום פרל'  סגן הממונה על תחום החינוך בממשלת המנדט
פ-2078/52 3/24/1927 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית  הצרפתית והיידיש בנוגע למשתלה בירושלים.
מ-5186/58 5/1/1927 תיק עובד – יוסף שמעאן שרת
פ-2078/26 7/1/1927 חוזרים מטעם קונגרס האיגודים המקצועיים הבינלאומי בפריז. חוזרים והחלטות קונגרס האיגודים המקצועיים הבינלאומי בפריז/בציר בשפה האנגלית.
פ-2078/53 11/24/1927 טיוטת המשא ומתן לרכישת הקרקע למשק הפועלות בירושלים. טיוטת המשא ומתן לרכישת הקרקע למשק הפועלות בירושלים.
מ-5186/3 12/1/1927 תיק עובד – יוסף באוביה עובד במחלקה סגורה
פ-2096/7 12/14/1927 מכתבים מיוסף הכט לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים שנשלחו לרחל ינאית בעת ששהתה בארה"ב בנוגע לרכוש ארגון ההגנה.
פ-2051/17 1/1/1928 גנאלוגיה שומרונית – רשימות של בית הדנפי ואחרים רשימה אחת מתוארכת לפסח תרפ"ח (1928). רשימות נוספות כתובות על טופס מנדטורי סטנדרטי עם תיארוך כללי לשנות ה-30. גם שאר הרשימות נראות מתאימות לתקופה זו. טווח התאריכים המשוער נקבע בהתאם לכך. רשימות בכתב יד של יצחק בן-צבי.
פ-2588/6 1/1/1928 חומר של יצחק רפאל מולכו – שונות תכתובות ומסמכים שונים החל מתקופת היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן המנדט  המסמכים בלועזית
פ-2096/3 1/18/1928 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי למרכז ההגנה. מכתבים בנוגע לפעילותה של רחל ינאית בעניני רכוש ארגון ההגנה בארה"ב.
פ-2078/61 5/1/1928 דו"ח חשבון חודשי של משק הפועלות בירושלים. דו"ח חשבון חודשי של משק הפועלות בירושלים.
פ-2467/21 11/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגרת אל המוסלמים של ארץ ישראל מאת "המועצה הכללית לעדה היהודית בא"י". הודפס בבית דפוס מלול בירושלים (בבית פיינגולד)
פ-2593/12 11/17/1928 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבות בענין סרטי ראינוע-קולנוע בתיק מעטפת דואר עם חותמות.
פ-2095/6 1/1/1929 מכתבים מאברהם סילבר לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לצבי נדב  לביקורו של אברהם סילבר באירופה ועוד.
פ-2079/26 1/1/1929 קטעי זכרונות ממאורעות תרפ"ט קטעי זכרונות על מאורעות תרפ"ט בירושלים מאת פרץ כרמלי (בתיק איזכורים על רחל ינאית בן-צבי). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2595/11 6/18/1929 חומר של יצחק רפאל מולכו – ראינוע – שונות רשימות ומידע על בתי ראינוע בארץ  התכתבויות והסכמים עם חברות הפצה של סרטים; תכנית קולנוע "עדן" בתל אביב (עמ' 176) ועוד.
פ-2078/36 6/30/1929 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים.. התכתבות בנוגע למשק הפועלות.
פ-4689/11 7/1/1929 חוברת בערבית מאת הרב אברהם אסלן יהודה בנושא הגדרת תפקיד החכם באשי של בגדאד חוברת בערבית מאת הרב אברהם אסלן יהודה בנושא הגדרת תפקיד החכם באשי של בגדאד
פ-2904/20 8/1/1929 רחל ינאית בן-צבי – פנקס רישומים בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי  על רחוב היהודים בעיר העתיקה בירושלים  בו מתהלכות נשים אבלות (מאורעות תרפ"ט?). בנוסף  מופיעים רישומים על ביקוריה במחנות האימונים של הפלמ"ח.
פ-2079/21 8/1/1929 קטע עיתונות. קטעים ממכתב רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בתרגום לאנגלית בכתב העת "MONTHLY BULLETIN" (עיתון ליגת הנשים למען ארץ ישראל).
פ-2078/39 9/27/1929 דו"ח פעילות של מועצת הפועלות. דו"ח פעילות של מועצת הפועלות. בתיק גם הודעה על כינוס מושב של מועצת הפועלות.
פ-2078/37 10/1/1929 מאזן ותקציב הוצאות והכנסות של מועצת הפועלות לשנת 1929. מאזן ותקציב הוצאות והכנסות של מועצת הפועלות לשנת 1929.
פ-2095/4 1/1/1930 מכתב מגוסטה שטרומף לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע להקמת המשתלה בהרי ירושלים.
פ-2078/40 1/1/1930 מאמרים בנושא תנועת הפועלות וארגון הפועלים החקלאיים. מאמרים בנושא תנועת הפועלות וארגון הפועלים החקלאיים. התאריך הינו משוער.
פ-2078/48 1/1/1930 התכתבות בין רחל בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע למשק הפועלות.
פ-2465/6 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – 1. ספרים וסופרים בארצות הברית 2. צוותים ספרותיים
פ-2465/11 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – החלטת בני ברית לשמור ספרי יודאיקה בעלי ערך הסטורי 
מ-1182/13 2/13/1930 Condition of Immigrants in Palestine תכתובת אודות מצבם של העולים לארץ בתחילת שנות השלושים  כולל רשימות עולים שעלו בשנות ה-20  (בעיקר 1924-1925)  ונתונים סטטיסטיים.
גל-64093/2 2/18/1930 קופת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בחדרה בעמ בתיק התכתבויות של קופת מלווה וחסכון שיתופית של העובדים בחדרה. בהתכתבויות תקנונים  פרוטוקולים  דוחות כספיים  חברי הקופה וכד'
גל-63918/3 3/1/1930 קופת מלוה חקלאית אגודה הדדית בע"מ
גל-63918/2 3/1/1930 הלוואה וחיסכון ראשון לציון אגודה הדדית בע"מ
גל-63924/5 8/1/1930 המעביר  אגודה שhתופית שhרות צhבורי עירוני בתל אביב יפו בע"מ
פ-2095/3 1/1/1931 מכתב מאריה גרש לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לפעילות הוועד הפועל.
פ-2920/9 1/1/1931 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל ברלספור. טיוטת מכתב בעניינים מדיניים (זכות העם היהודי על ארץ ישראל  התיישבות בארץ  שלילת הלאומיות הפלסטינית) שנכתב על ידי רחל ינאית בן-צבי לברלספור.
פ-2078/50 1/1/1931 דו"ח על פעילות מועצת הפועלות עד לשנת 1931. דו"ח על פעילות מועצת הפועלות עד לשנת 1931.
מ-1182/14 1/12/1931 Distribution of Labour Schedule Certificates by Jewish Agency (To various groups  forties of organisations) תכתובת בנוגע לבקשת אשרות עלייה לארץ ישראל  כולל דיונים טכניים  מינויי בעלי תפקידים כנציגי אגודת ישראל. ציונים אודות חלוקת האשרות בידי הסוכנות היהודית והדגשת עניין הקריטריונים על פי עיסוק.
פ-2586/12 4/1/1931 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשימותיו בנושאים שונים מולכו על יהדות  ישראל ובני ישמעאל.
גל-63913/2 5/1/1931 תנובה במחוז תל אביב אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
גל-63913/9 5/1/1931 הלוואה וחיסכון חקלאי רמת השרון אגודה הדדית בע"מ
מ-5186/60 6/1/1931 תיק עובד – אחמד עבדאללה רחים אבושי עובד מחלקה (נער מחלקה)  בית החולים הממשלתי חיפה
ב-28149/15 6/4/1931 חוקי עבודה – העסקת נשים וילדים (1413) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של ד"ר משה זמורה  בנוגע לתיקון הפקודה בדבר העסקת נשים וילדים במפעלי תעשיה משנת 1927: הצעות וטיוטות לתיקון הפקודה  פרוטוקולים מישיבות הועדה הממשלתית לתחוקת העבודה  "על תאונות  מניעתן ותוצאותיהן – תזכיר קצר/ י. בר שירה ועוד.
פ-2078/29 6/5/1931 מכתב מחוה אלמוג לרחל ינאית. מכתב בנוגע לרצונה של חוה אלמוג להדריך במשתלה מטעם תנועת הפועלות.
מ-1182/19 6/18/1931 Admission of Shoemakes General Policy תכתובת אודות מדיניות אשרות עלייה לבעלי מקצוע  בעיקר בנוגע לסנדלרים. כולל רשימת שמות.
מ-1182/23 8/4/1931 Admission of Rope Makers General Policy מסמכי ממשלת המנדט  דיון אודות מתן אשרת עלייה לאדם שמכין חוטים במקצועו במסגרת המדיניות שמה ניתנת אשרה לאנשי מקצוע. כולל שם
גל-3559/10 9/15/1931 מפקדי אוכלוסין ודיור – הצעות ראשונות למיפקד 1946 בתיק: חומר של המחלקה לסטטיסטיקה של ממשלת המנדט. (באנגלית) התכתבויות על פרמטרים לעריכת המפקד  ענייני תקציב  עקרונות לעריכת המפקד בכפרים ערביים  מסמך הוראות של ממשלת פלסטין לעריכת מפקד מ1931
פ-2078/59 9/24/1931 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע למשק הפועלות.
גל-63924/4 10/1/1931 תנובה במחוז ירושלים אגודה חקלאית שתופית בעמ
חצ-4373/8 10/25/1931 ראובן שילוח – פעלו של ראובן שילוח צילומים של התכתבויות ודיווחים אל ראשי ההנהגה הציונית בארץ ובחו"ל בנוגע לפעילותו של שילוח בעיראק. הושחר עמוד 81 בשל סריקה לקויה
גל-63906/1 12/24/1931 הקבוץ השומר הצעיר מרחביה קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ רישום שעבודים של קיבוץ מרחביה  מזרע וקיבוצים נוספים בעמק יזרעאל ובין  בנק אנגלו פלשתינה  הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים בארץ ישראל  בנק ברקליס  בנק ארץ ישראל לדיסקונט  בנק לאומי  בנק הפועלים  בנק ישראל לחקלאות  בנק מרכזי קנדה – ישראל  וגם חברות "ביצור" ו"ניר"
פ-2078/58 1/1/1932 תזכיר מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת תזכיר בשפה האנגלית על משק הפועלות.
גל-63906/7 2/1/1932 גדוד עבודה רמת רחל קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
מ-5186/9 3/1/1932 תיק עובד – חסן סולימאן מוצטפא עובד במחלקת אנטי מלריה
גל-63918/14 3/1/1932 אגודה הדדית כפר גנים פתח תקוה בע"מ
מ-1182/18 4/20/1932 Admission of Bakero General Policy תכתובת אודות מתן אשרות עלייה לארץ ישראל בידי המנדט הבריטי על סמך מקצוע- אופים.
מ-1182/22 6/5/1932 Admision of Sign Painters General Policy מסמכים ותכתובות אודות נתינת אשרות הגירה לישראל ע"י המנדט הבריטי לבעלי מקצוע הנצרכים בארץ  בייחוד צבעים.
מ-1182/15 6/20/1932 Correspondence re. Immigration (The Shieldle closs Association Tel-Aviv תכתובת אודות ההגירה לארץ ישראל בתקופת המנדט עם התאחדות מעמד הביניים.
פ-2847/2 7/6/1932 משטרת הגבולות העבר ירדנית תזכיר של חיים ארלוזורוב בנושא משטרת הגבולות של עבר הירדן.
מ-1182/21 7/27/1932 Admission of Tailors General Policy מסמכים אודות מדיניות נתינת אשרות הגירה לישראל לאנשים בעלי מקצוע הנצרך בארץ. בעיקר חייטים  כולל שמות.
מ-1182/16 7/29/1932 Admission of Carpenter & Jorners תכתובת אודות נתינת אשרות כניסה לארץ לבעלי מקצוע- נגרים. כולל בקשות  נתונים ושמות.
מ-1182/20 8/13/1932 Admission of Opholsterers General Policy תכתובת בנוגע למיגניות נתינת אשרות עלייה לבעלי מקצוע  בייחוד רפדים. כולל שמות אנשים שביקשו.
פ-2079/22 8/23/1932 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בשם "יום חולדה" ובה דיון בנושא הקמת מצבה לזכר אפרים צ'יז'יק.
מ-1182/30 9/21/1932 Admission of Locksmiths General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרות עלייה לארץ לבעלי מקצוע  כולל שמות אנשים  והתייחסות למקצועם.
גל-63913/3 10/1/1932 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית צרכניה בשכונת בורוכוב בע"מ שרון  אגודה הדדית להלוואה וחיסכון בע"מ.
מ-1182/24 12/2/1932 Admission of Watchmakers מסמכי ממשלת המנדט  אשרות עלייה לארץ לשענים  במסגרת המדיניות שבה ניתנים אשרות לבעלי מקצוע.
מ-1182/25 12/20/1932 Admission of printers & compositors General Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות בקשתו של "יוסף רבינוביץ" לקבל אשרת עלייה לישראל בעילת היטותו בעל מקצוע בדפוס  דחייתו מפני שלא היה צורך בעוד אנשי מקצוע כאלה בישראל.
מ-1182/26 12/22/1932 Admission of banners & Leather Manufacturers Generals Policy מסמכי ממשלת המנדט- מדיניות נתינת אשרות עלייה לארץ לבורסקאים ומעבדי עורות. כולל שמות.
פ-2957/8 1/1/1933 מועצת פועלי פתח-תקוה  עלון מועצת פועלי פתח תקווה (של הסתדרות העובדים הכללית) ממארס 1939  עיקרי תזכיר (של גורם לא ברור) ביניין ליקויים במערכת החינוך של הוועד הלאומי  תזכירים מטעם חברי סיעת הפועלים במועצה המקומית פתח תקווה בנוגע להפיכתה לעירייה ובנוגע למיסים הגבים ע"י המועצה המקומית  תזכיר מטעם בא-כוח מועצת פועלי פתח תקווה בנוגע לתקציב המועצה המקומית  הצעת תקציב למועצה המקומית  דו"ח סיכום פעולות מועצת הפועלים לשנים 1931 – 1932  רשימה של שטחי אדמת פתח תקווה וסביהתה ותאריך קנייתם  רשימות שונת בכתב יד ועוד.
פ-2958/15 1/1/1933 מועצת פועלי פתח-תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים של מאיר ארגוב  בנוגע לפעילותו כחבר מועצת פועלי פתח תקווה: דיווחים מישיבות "המזכירות המצומצמת" של חברי מועצת פועלי פתח תקווה  התפטרותו מחברות במועצת עיריית פתח תקווה ועוד.
פ-2961/12 1/1/1933 פרסומי הקרן קיימת לישראל בתיק פרסומים של הקרן הקיימת לישראל משנת 1933 אודות ארץ ישראל במספרים: אוכלוסיה  בנייה  חקלאות  פיתוח  הקמת יישובים  עלייה  רכישת קרקעות ועוד.
פ-2955/3 1/1/1933 מועצת פועלי פתח תקוה דין וחשבון של מועצת פועלי פתח תקווה (במסגרת הסתדרות העובדים הכלחיתת) לשנים 1933 – 1935   סיכומי פעולות מועצת פועלי פתח תקווה לשנים 1933 – 1935 ולשנים 1931 – 1932.
מ-1182/40 2/1/1933 Proposed frinitily of pamphlet regarding passport facilities and Immigration regulations Palestine מסמך ממשלת המנדט  מכתב בנוגע לאשרת כניסה לארץ.
מ-1182/41 2/1/1933 Admission of Electriciants מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת אודות מתן אשרות עלייה לארץ לחשמלאים.
מ-1182/39 2/2/1933 Admission of Manufacturers of Shoe Polish מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות אודות אשרות עלייה לארץ לבעלי מקצוע. בפרט מצחצחי נעליים  כולל שמות.
מ-1182/28 2/7/1933 Admission of Blacksmiths General policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרת עלייה לבעלי מקצוע. מוזכר קצבים ועוד.
מ-1182/29 2/7/1933 Admission of Blacksmiths General policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות הצורך בבעלי מקצוע בארץ ודיונים אודות נתינת אשרות.
גל-63912/1 3/1/1933 עין החורש קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63920/4 5/1/1933 לבנון קבוצה קואופרטיבית בע"מ יצור קרח.
מ-1182/27 7/2/1933 Admission of Knithers General Policy תכתובת ממשלת המנדט  תכתובת אודות מתן אשרת עלייה לבעלי מקצוע.
פ-4833/4 11/1/1933 התכתבויות – לשכת ראש הממשלה
גל-63918/8 11/1/1933 כפר רמת השרון אגודה הדדית בע"מ אורי הינסהימר (ידין). בית צ'רניאקוב ב.
מ-1182/10 12/4/1933 Application by clbr. Robert Blum for the admission of an expert fer-keeper to be nominated abroad תכתובת אודות בקשת אשרה לארץ למגדל דבורים מוסמך לצורך עסקי דבש.
גל-63906/2 12/21/1933 אגודה צרכנית יצרנית קואופרטיבית תל עדשים בעמ הסכמי רישום שיעבודים ושחרורם בין האגודה ובין בנק אנגלו פלשתינה  הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים בארץ ישראל וחברת "ניר"
מפה-6222/1 1/1/1934 בית הנשיא בירושלים תכנית קומת הקרקע של בית הנשיא בירושלים (יד יצחק בן-צבי) מאת האדריכל יוסף קלרויין. בנוסף  בתיק סקיצה לבניין מחסן במשק הפועלות ע"י תלפיות.
גל-2524/6 1/12/1934 תעודת נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1934 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 6676 עד 6700.
גל-63913/12 3/1/1934 קופת מלווה של תימני רחובות אגודה הדדית בע"מ
מ-1182/12 5/7/1934 Application by Josef M. Levy for the admission of temporary Labourn Sadika Abu Lammia Ahmad תכתובת אודות בקשת ויזה לישראל עבור סדיקא אבו למייא אחמד. הבקשה הוגשה בידי מר יוסף ומר לוי לשלטונות הבריטים במצריים.
גל-63908/11 9/1/1934 עין השרון קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ השם שונה מעין השרון לשער העמקים ב-20.2.1936 (עמ' 58).
פ-4833/3 10/1/1934 התכתבויות – לשכת ראש הממשלה
גל-63918/5 10/1/1934 הדר הכרמל אגודה שיתופית בע"מ אורי ידין (הינסהימר). ביצור בע"מ.
גל-63925/3 11/1/1934 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי בתל אביב בע"מ
פ-2958/22 12/9/1934 הסוכנות היהודית לארץ ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים של מאיר ארגוב  בנוגע לסוכנות היהודית לארץ ישראל: התפטרותו מהנהלת הועד הלאומי  פרטיכל מהפגישה עם הנציב העליון (3.7.1946)  משכנתאות של הועד הלאומי שנחתמו על ידי דוד פנקס וארגוב  דין וחשבון פוליטי על פעילותו של חיים ויצמן בארצות הברית ובריטניה  JEWISH ECONOMIC DEVELOPMENT – FACTS AND PROSPECTS (התפתחות הכלכלה היהודית – עובדות וסיכויים).
גל-47111/9 1/1/1935 ועד הדר הכרמל בקשה להקמת גן ציבורי מסמכים מוועד הדר הכרמל בעניין בקשה להקמת גן ציבורי בהדר כרמל בחיפה
פ-261/23 1/1/1935 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בבית-חנינא  הפצת כרוזי הסתה ורכוש גנוב (1938) בקשה מטעם עבד אל-חמיד ספדי לערער על פסק-דין בפרשת הפרת הסכם מכירת חלקת קרקע ועוד.
גל-63918/15 3/1/1935 חברת העובדים העברים השיתופית הכללית בארץ ישראל חברת עובדים בע"מ אורי הינסהימר (ידין). המסעדה הקואופרטיבית בע"מ בירושלים.
גל-63909/30 4/1/1935 אשד איגרא אגודה הדדית בע"מ
גל-63909/21 5/1/1935 הלוואה וחיסכון חקלאי גן יבנה אגודה הדדית בע מ
גל-63909/4 6/1/1935 חקלאי גבעת עדה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63909/25 10/1/1935 מעונות פועלים ב אגודה שיתופית רמת גן בע"מ
גל-63909/8 11/1/1935 אגודת המים השיתופית בעמק חרוד בע"מ
מ-5186/8 12/1/1935 תיק עובד – תאופיק חמה אלנורי עובד במחלקת אנטי מלריה
מ-5186/35 12/1/1935 תיק עובד – עטאללה בחית טדרוס ספק שמן (?) במחלקת אנטי מלריה
פ-2465/13 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרים לזכר סוקולוב
מ-5186/31 1/1/1936 תיק עובד – פריד סאלם חאנה ספק שמן (?) במחלקת אנטי מלריה
פ-2110/1 1/1/1936 פנקסי רישומים אישיים של רחל ינאית בן-צבי. רישומים בנושא רשמי דרך מנסיעתה ללונדון  נימוקים בעד ונגד תוכנית החלוקה  של ועדת פיל ועוד.
גל-63909/18 1/1/1936 חברת הקריה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63909/15 4/1/1936 מעונות עובדים ח בתל אביב אגודה שיתופית בע"מ
גל-63909/14 6/1/1936 מעונות עובדים ז בתל אביב אגודה שיתופית בע"מ
מ-5186/51 8/1/1936 תיק עובד – גמיל לחאם פקיד דרגה "O"
פ-2465/12 8/28/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שיחה היסטורית בין פינסקר לילינק
פנק-1734/3 1/1/1937 ק  5327 כפר לם ק  5327 כפר לם
פ-2593/17 1/1/1937 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבות בן צבי – מולכו התכתבות בין יצחק בן צבי ליצחק רפאל מולכו.
גל-63909/29 3/1/1937 אגודה צרכנית יצרנית נטעים בע"מ
גל-63919/6 3/1/1937 משכנתא על נכסי קרית מוצקין אגודה שיתופית בע"מ
פ-2595/8 3/3/1937 חומר של יצחק רפאל מולכו – ראינוע קטעי עיתונים עם סרטים  פרסומות
גל-63909/16 4/1/1937 קרית עבודה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63911/2 5/1/1937 כפר בצרון מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2584/6 6/15/1937 חומר של יצחק רפאל מולכו – הזמנות  ברכות וכ"ו בתיק ברכות והזמנות שונות שלשלחו את יצחק רפאל מולכו.
גל-63909/28 10/1/1937 אגודה צרכנית שיתופית "הדר הכרמל" בע"מ
מפה-7647/1 1/1/1938 Jerusalem 170-130.6.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור נחלת שמעון ושייח' ג'ראח. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924 המפה זקוקה לשיקום
מפה-7650/1 1/1/1938 Jerusalem 170-130.6.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור נחלת שמעון ושייח' ג'ראח. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924 המפה זקוקה לשיקום
גל-15490/8 1/1/1938 רשימת עולים 1938 (ינואר – יוני) חיפה אוניות: רג'ילה-קרול  גליל  טרקי  הר-ציון  רומניה  אקסקליבור  ירושלים  פולוניה  מריאט-פשה  אספריה  פרנץ-מרינג  פרובידנס  דציה  אגיטו  צר-פרדיננד  שמפוליון  עתיקי  בנימדם  פטריה  צ'ליו  סבאנטיה  מרקו-פולו  רומא  סבניציה  חנה  פלשתינה  קרקירה  וילה-דה-בירות  ורנה  סטורניה  קונטה-דה-סבויה  טריולון  ארביאן-פרינס  זפרן  טיאופול-גוטיה  אקסקורדה  פלש  פרנצסה-אוטווה  ספינקס  סיצליה  פלשתיין-פרינס  פלס  מרוקו.   גוף יוצר: מחלקת העליה של הסוכנות היהודית  לשכת העליה חיפה.
גל-63909/19 2/1/1938 חרמון אגודה לנטיעת הדר ולחקלאות כללית אגודה שיתופית בע"מ
גל-63911/1 4/1/1938 עין גב קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ בתיק יש גם חומר של "הגואל"אגודה הדדית להתיישבות המעמד הבינוני בע"מ.
פ-2591/5 5/8/1938 חומר של יצחק רפאל מולכו – עניני משפחה (התכתבות) מכתבים פנים משפחתיים של בני מולכו.
פ-2097/3 7/26/1938 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנושא כפר הנוער עין כרם.
גל-63909/26 8/1/1938 קופת מלווה אבן יהודה אגודה שיתופית בע"מ
פ-2960/7 8/20/1938 מועצת פועלי פתח-תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים של מאיר ארגוב  בנוגע לפעילותו כחבר מועצת פועלי פתח תקווה: המליאה של הועד הלאומי בהשתתפותם של נציגי הקהילות והרשויות המקומיות (8.8.1946)  עלוני מועצת פועלי פתח תקוה – ינואר-פברואר 1939 – שבט תרצ"ט ומרץ 1939 – ניסן תרצ"ט  דו"חות כספיים של ועד הקהילה פתח תקוה ועיריית פתח תקוה – יולי 1946  הכנסת ספר על 50 שנות הפועל בפתח תקווה  פרטיכל מפגישה בנושא הרחקת ערבים מעבודה בפתח תקווה ועוד.
מ-1812/9 9/1/1938 Ben Arzi  Ephraim of Ben Shemen – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אפרים בן ארצי  בן שמן.
גל-63909/22 9/1/1938 ארגון התיישבות בכפר עברי אגודה שיתופית בנווה יעקב בע"מ
מ-1812/4 9/4/1938 Goldsberg Azriel of Bet-Owed – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עזריאל גולדזברג  בית עובד.
מ-1812/3 9/5/1938 Nassanovsky Moshe of Bet-Owed – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרישיון לנשיאת נשק – משה נסונובסקי  בית עובד.
מ-1812/7 9/5/1938  Lewinstein David of Bet Owed – Application for a licence to carry a firear בקשה לרשיון לנשיאת נשק – דוד לוינשטיין  בית עובד.
מ-1812/22 9/6/1938 Abramowitz Israel of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ישראל אברמוביץ  ראשון לציון.
מ-1812/21 9/9/1938 Leibovitz Shlomo of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שלמה ליבוביץ  ראשון לציון.
מ-1812/14 9/18/1938 Shpak Eliezer of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שפק אליעזר  רחובות.
מ-1812/8 9/19/1938 Helman Menahem of Rishon Le Zion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מנחם הלמן  ראשון לציון.
מ-1812/19 9/20/1938 Prashkovsky Azaria of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – עזריה פרשקובסקי  ראשון לציון.
מ-1812/23 9/20/1938 Hillel Naftaly of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – נפתלי הלל  ראשון לציון.
מ-1812/17 9/24/1938 Rachlin Selig of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סליג רחלין  ראשון לציון.
מ-1812/18 9/24/1938  Pochatchevsky Eliashiv of Rishon lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלישיב פוכטשבסקי  ראשון לציון.
פ-2465/17 9/27/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פרצופים מירושלים דליטא  יוסף אליהו טרוויש" דבר
פ-2096/4 10/1/1938 מכתב משאול מאירוב אל יוסף הכט. מכתב בנוגע לפעילות ארגון ה"הגנה".
פ-2096/5 10/10/1938 מכתב משאול מאירוב אל ברל כצנלסון מכתב משאול מאירוב אל ברל כצנלסון מכתב בנושא כופר היישוב.
פנק-2118/1 1/1/1939 ק  6820 תרשיחה (צפון עכו) ק 6820 תרשיחה (צפון עכו)
פ-2466/23 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כרוז חגיגי במלאת ארבעים שנה לחברת "עץ חיים"  נוסדה בניו יורק  תרנ"ט
פ-2465/7 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' חיים אריה זוטה ז"ל
פ-2584/5 5/8/1939 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות שונות התכתבויות שונות  רובן בצרפתית (מכתבים אל יצחק רפאל מולכו וממנו).
פ-3153/17 6/1/1939 הספר הלבן מחאה באנגלית נגד הספר הלבן. נשלחה כשבועיים לאחר פרסום הספר (17 במאי 1939).
מ-5186/19 7/1/1939 תיק עובד – רמדאן מוצטפא עידי עובד מחלקה
גל-63918/7 10/1/1939 בנק למלאכה אגודה קואופרטיבית ארץ ישראלית בע"מ
גל-64215/11 12/13/1939 שאר ישוב מושב עובדים של העובד הציוני להתישבות שתופית בעמ התכתבויות בנושא ביטול רישום האגודה  חובות של האגודה לחברים  המצאת מאזנים שנתיים  רשימת חברי האגודה ועוד.
פ-2593/5 2/2/1940 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות עם גורמים שונים התכתבויותיו של יצחק רפאל מולכו עם גורמים שונים כגון: מענה לחזון של הגברת ון ליר  מוסד הראובני  יהדות מצרים (הנרייט בללי – Henriette Belleli) ועוד.
פ-2078/46 4/7/1940 פרוטוקול של טקס הנחת אבן הפינה בבית החלוצות בירושלים פרוטוקול של טקס הנחת אבן הפינה בבית החלוצות בירושלים/ בפרוטוקול דברים מאת רחל ינאית בן-צבי  יצחק בן-צבי  גולדה מאיר ועוד.
גל-7414/2 7/15/1940 תעודות גט תעודות גט על תנאי שמסרו חיילים יהודים ארצישראלים לנשותיהם  כשיצאו להתנדב בצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השניה. מטרתו של גט על תנאי היא למנוע מהאשה להתעגן במקרה שהבעל ייעדר. שליחי הרבנות למסירת הגט הינם יוסף צבי אורנשטיין ומאיר פינטו. רשימה שמית: נתן אייזנברג ואשתו חיה סטולר. הנס אדלשטיין ואשתו ברטה טוקי. לייב לודוויג אהרמן אלא גבריאל לוי. אברהם אוירבך זק"ש ואשתו שולמית ווינשטיין. מרדכי אהרונוב ואשתו נחמה באשא וויספיש. בן ציון אסבט ואשתו פורטונה הררי. זלמן אשכנזי ואשתו פייגא לאה ורמוט. קלמן אופולונסקי ואשתו שרה פרידמן. מלך אשנגראו ואשתו גרוניה זינגר. דוד אלט ואשתו שרה קוסוביצקי. אלטר אפרים ואשתו לוטה מצדורף. שלמה קורט אוקנברג ואשתו אולגה פורטו. צבי הירש ליב אסטולין ואשתו אסתר פומס. ראובן אלפר ואשתו רבקה כץ. חנוך איגלר ואשתו פסיה פרידמן. פאול אלבוגן ואשתו עליזה מאיר. אריה אלטגנונג ואשתו רות אנה מאיר. שם בן עמי יודלביץ ואשתו רחל דאטולצוויג. מרדכי מרקוס ברכר ואשתו בלה שוורץ. שלמה בורנברג ואשתו פיליציה שפר. שמעון ביבלמן ואשתו יפה שיינדל טייכר. זאב וילהלם ברינגרטן ואשתו מרים פלוין. מיכה רודולף בלוי ואשתו חנה וינטרפלד. חיים בורדה ואשתו אנילטא מקרייש. ראובן רוברט בלוך ואשתו גילה באום. הרברט בייזר ואשת
גל-63910/6 8/1/1940 מדורות קבוצת פועלים להתיישבות שתופית בע"מ
גל-63920/8 8/1/1940 בנק זרובבל אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
מפה-5088/1 10/25/1940 ( עקיר – תכנית שדה-תעופה – תיקון )  ( Aqir – Aerodrome Scheme ( Amendment בתיק תרשים תכנית התכנון של שדה-תעופה על-יד עקיר על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו שדה-תעופה וגגבולותיו  גבולות המתחם ( עם איסור לבניה ); כולל עקיר  עקרון  אל-מגהר  קטרה וכו'; כבישים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/333/40; מס' אסמכתא Ref. Number Z/1282/38; תאריך 25.10.40
פ-2465/4 11/28/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שערי העתיד" עתון פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל (ת"א)
פ-2465/22 1/9/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "העולם"
גל-63910/10 4/1/1941 אגודה צרכנית שיתופית של עובדי בית החולים העירוני הדסה בתל אביב בע:"מ
גל-63909/12 8/1/1941 אגודה צרכנית שיתופית בראשון לציון בע"מ
גל-3954/5 9/14/1941 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – שאר ישוב בתיק שרטוטים ובקשה לאישור בנייה בשאר ישוב.
פ-2465/8 11/14/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "במישור" שבועון מזרחי לספרות ולשאלות הזמן 
פ-2465/5 11/20/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול ישראל אורגן היהדות החרדית בארץ ישראל (ירושלים)
מ-5186/23 1/1/1942 תיק עובד – רות פרידנטל אחות מתלמדת (בהכשרה)  בית החולים הממשלתי בחיפה
גל-63909/24 2/1/1942 אגודה צרכנית שיתופית הרצליה בע"מ
גל-63913/13 3/1/1942 אגודה הדדית להספקת מים על הר הכרמל בע"מ
גל-63910/9 4/1/1942 צרכן אגודה שיתופית בחיפה בע"מ
מ-5186/4 5/1/1942 תיק עובד – דאוד מאקארי שומר במחלקה סגורה
גל-63910/11 6/1/1942 קיבוץ הנוער הציוני שרשים להתיישבות שיתופית בע"מ שורשים.
מ-5186/2 7/1/1942 בקשות לעבודה בבית החולים הממשלתי בחיפה
גל-64067/13 9/2/1942 קבוצת החוגים חרמונים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ ברית פיקוח לקופדרציה חקלאית – אגודה שיתופית חברים; מאזן כלכלי וכו'
גל-63910/1 11/1/1942 אגודה שיתופית של עובדי עיריית תל אביב בע"מ
פ-1058/2 11/22/1942 הועדה לשאלת היחסים היהודים-ערבים שאלת היחסים בין היהודים והערבים- דוח הוועדה שיתוף פעולה בשטח המדיני ; עליה לארץ יחסים עם המעצמות ועוד
טס-3001/287 1/1/1943 קרובי עצורים במטה המשטרה בירושלים קרובים של עצורים ערבים  החשודים בקשר לפיצוצים בירושלים  ממתינים במטה המשטרה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-1028/18 4/7/1943 Water  maps – מים  מפות ארץ-ישראל – דו"ח על אפשרויות הפיתוח וההתישבות בארץ התיק מכיל דו"ח על אפשרויות הפיתוח וההתיישבות בארץ + מפות וסקירה על המשאבים הטבעיים באזור המזרח התיכון וחשיבותו האסטרטגית.
מ-1727/7 7/20/1943 Filip Hershberg of Gedera-Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פיליפ הרשברג  גדרה.
מ-5186/13 8/1/1943 תיק עובד – ויולט בליסאה אחות בהכשרה  מתלמדת
מ-5186/37 8/1/1943 תיק עובד – חסן עבדאללה חמוד אח במחלקה סגורה
מ-5186/49 11/1/1943 תיק עובד – פינד סעיד חזר אחות בהכשרה (מתלמדת)  בית החולים הממשלתי
פ-2595/5 11/7/1943 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות שונות התכתבויות בשפות שונות.
פ-2153/13 1/1/1944 החלטות האספה הכללית של סניף מפא"י בירושלים. החלטות בנושא גיוס כספים ולוחמים לחטיבה יהודית  קליטת עולים חדשים בארץ ישראל  התמודדות עם הטרור ועוד.
מ-5186/59 1/1/1944 תיק עובד – פאוזי עבדאללה שעבאן שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
מפה-5519/1 1/1/1944 ( ארץ-ישראל – אט-טירה – גליון 14/18 )   Palestine – Et Tire – Sheet 14/18 – Series בתיק מפה מנדטורית של ארץ ישראל – אט-טירה (רמאללה). מהדורת מאי 1942. הודפס בשנת 1944.
גל-63910/13 7/1/1944 אגודה להספקת מים ופיתוח כפר גנים אגודה שיתופית בע"מ
מ-5186/52 8/1/1944 תיק עובד – מארי סחאקיאן עובדת מתפרה
גל-63912/3 8/1/1944 עין החורש קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
מ-5186/10 9/1/1944 תיק עובד – דליה מאי אחות במחלקת נסיון (תקופת מבחן) – מתלמדת
מ-5186/56 9/1/1944 תיק עובד – עטאללה מיכאל טוביה שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
גל-63909/2 10/1/1944 קhבוץ השומר הצעיר כפר מנחם קבוצת פועלים להתhישבות שhתופית בע"מ קיבוץ השומר הצעיר אמריקה – ברית בע"מ.
גל-63913/11 12/1/1944 אגודה הדדית חקלאית מגדל בע"מ
גל-63925/2 12/1/1944 יבנה קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63924/9 1/1/1945 קבוצת שילר קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
מ-1500/19 1/9/1945 תעודות נישואין – רמת יצחק בתיק תעודות נישואין משנת 1945 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 73676 עד 73697  72841 עד 72846  64187 עד 64200.
מ-5186/50 2/1/1945 תיק עובד – גב' א. אורוקה מפקחת על האחיות  בית החולים הממשלתי חיפה
מ-5186/43 4/1/1945 תיק עובד – שושנה ליברמן אחות בהכשרה (מתלמדת)
מ-5186/14 6/1/1945 תיק עובד – מרגלית זינגר אחות בהכשרה  מתלמדת
מ-5186/7 7/1/1945 תיק עובד – עליה יוסף אחות בית החולים הממשלתי חיפה
ג-2928/19 9/1/1945 דו"חות של ד"ר נברצקי דו"חות המפקח על הדלק בממשלה הזמנית ויועץ כלכלי במשרד האוצר בנושא יבוא דלק ושווק הדלק בארץ. (מקצת מההתכתבות בגרמנית).
מ-5186/21 9/1/1945 תיק עובד – מלכה דננברג אחות (מתלמדת) בהכשרה  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/22 9/1/1945 תיק עובד – ג. נאמור עובדת מתפרה
מ-5186/46 9/1/1945 תיק עובד – מוחמד חסן קיוואן שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/40 11/1/1945 תיק עובד – לורה נאות'ל אחות מתלמדת (בהכשרה)  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/61 11/1/1945 תיק עובד – רחל זליגמן (דויטש-זיסר) עובדת מעבדה
מ-5186/39 12/1/1945 תיק עובד – אחמד יוסוף שחאדה עובד מחלקה
מ-5186/41 12/1/1945 תיק עובד – נאף יוסוף עווס שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/45 12/1/1945 תיק עובד – מרים ביתאל אחות מתלמדת (בהכשרה)
גל-3559/6 1/1/1946 סטטיסטיקה דמוגרפית וחברתית – חומר סטטיסטי-דמוגרפי על האזור. חישובים סטטיסטיים של מספר לידות מספר פטירות  חישוב האוכלוסיה בגדה המערבית  חישוב האוכלוסיה ברצועת עזה  חישוב והערכה של האוכלוסיה במזרח ירושלים. מודלים סטטיסטיים לחישוב ואומדן של אוכלוסייה  נוסחאות
פ-285/11 1/1/1946 עיסא נח'לה  + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין בבית-להיה שבנפת להיה שבנפת עזה (1946) החלטת המשרד להסדר התישבות בעזה בנוגע לסכסוך קרקעות בין יורשי עבדאללה אבו-רמדאן ואחרים לבין מחמד אל-רדיע ועוד.
פ-4166/21 1/1/1946 תזכיר על הציונות והעולם הערבי – הוגש לוועדת החקירה האנגלואמריקאנית מהסוכנות היהודית
מ-5186/25 1/1/1946 תיק עובד – יוסף מוחמד קאמי עובד מחלקה  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/26 1/1/1946 תיק עובד – פאטמה סאלח סעיד ג'אבר מנקה  מנהל הבריאות המחוזית
מ-5186/48 1/1/1946 תיק עובד – אסתר אפשטיין אחות מתלמדת (בהכשרה)
מ-5186/18 3/1/1946 תיק עובד – חסין אל שאער עובד מחלקה  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/27 3/1/1946 תיק עובד – עארף מחמוד חלוה נער (עובד) מחלקה  בית החולים הממשלתי  חיפה
מ-5186/44 3/1/1946 תיק עובד – דבורה מוסבצר אחות מתלמדת (בהכשרה)
גל-64171/3 3/11/1946 קופת תגמולים לעובדי בית מחסה לנכים (בית האינולידים) בתל אביב בעמ מסמכי קופת תגמולים לעובדי בית מחסה לנכים. כולל גם דוחות מאזנים כלכליים.
מ-5186/55 4/1/1946 תיק עובד – מרים זסקלי אחות מתלמדת (בהכשרה)  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/54 5/1/1946 תיק עובד – מוחמד אחמד עבדול אל נער מחלקה (עובד מחלקה)
מ-5186/28 6/1/1946 תיק עובד – חנה פרנקל אחות מתלמדת (הכשרה)
מ-5186/11 9/1/1946 תיק עובד – אוסאמה בליאו עוזרת מחלקה  בית החולים הממשלתי חיפה
מ-5186/32 9/1/1946 תיק עובד – עפיפה נגאר אחות מתלמדת (בהכשרה)
מ-5186/57 10/1/1946 תיק עובד – עבדאללה מחמוד שריח שרת
מ-5186/47 10/1/1946 תיק עובד – ניקיטה סטרולוס פקיד זמני
מ-2544/85 10/14/1946 תעודת נישואין מהכנסייה הלטינית בחיפה Pierra Sauterel and Blanche Zacca
מ-5186/33 11/1/1946 תיק עובד – מ. א. מידין שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
מ-5186/34 11/1/1946 תיק עובד – מסעוד סעיד חוסין שרת  בית החולים הממשלתי בחיפה
תת-18/4 11/25/1946 כתבי-עת מצויירים וקטעי-עתונות על מאורעות בא"י והמופתי מגזינים באנגלית ובגרמנית על הנעשה במזרח התיכון.
פ-2866/8 12/10/1946 מסמכי ייבוא – חברת מידלנד בע"מ ד"ר פוירטונד 
פ-2866/6 12/11/1946 מסמכי ייבוא יצחק מולכו
מ-5186/30 12/31/1946 תיק עובד – מוחמד חוסיין חמזה גנן  בית החולים הממשלתי חיפה
חצ-8091/1 1/1/1947 או"ם- ישראל. כרך א'
חצ-2267/16 1/1/1947 Isaiah L.Kenen
רש-5393/10 1/1/1947 שאר ישוב ניקוז 1947 מסמכים ומפות מנציבות המים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין ניקוז במושב שאר ישוב
גל-2759/10 1/1/1947 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – רשימת התיקים תק של האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) המכיל רשימות תיקים.
מ-5186/12 1/1/1947 תיק עובד – מחמוד סעיד שעאבן עובד/עוזר מחלקה  בית החולים הממשלתי חיפה
מ-5186/24 1/1/1947 תיקי עובדים (גברים) במחלקת הבריאות של חיפה
פ-2592/4 1/13/1947 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבות פרטית בענינים אישיים מולכו  תמונות ותרשים של גן החיות הנאצי.
גל-63907/5 1/25/1947 כפר ברוך מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ שיעבודים לטובת הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים בא"י  בנק הפועלים  בנק ישראל לחקלאות  ברקליס בנק  בנק לאומי  בנק אנגלו פלשתינה  חברת "ביצור"
חצ-2274/23 2/1/1947 Lillie Schultz-The Nation
פ-2866/7 2/16/1947 מסמכי ייבוא – חברת מידנלנד בע"מ
חצ-2273/12 3/1/1947   American Zionist Emergency Council . Washington D.C
חצ-2267/33 3/1/1947 Nation Associates
חצ-2273/58 4/1/1947 Information and Press Dept. Jewish Agency N.Y. Kenen and Grossman
חצ-2267/34 4/1/1947 Nation Associates – Memoranda
פ-2866/2 4/18/1947 מסמכי ייבוא – בנק אנגלו פלסטינה 
פ-2866/4 5/2/1947 מסמכי יבוא – בנק ארץ ישראל דיסקונט 
פ-2465/9 5/28/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גד פרומקין מ. פרנק
חצ-5881/9 6/1/1947 משה  שרת – מכתבים לפי סדר א-ב
מ-5186/6 6/1/1947 תיק עובד – גב' קאמלה מוסא אחות בית החולים הממשלתי חיפה
פ-2866/3 6/24/1947 מסמכי ייבוא – 
מ-5186/17 7/1/1947 תיק עובד – גמיל שחאדה אח רפואי בכיר
פ-2866/9 7/5/1947 מסמכי ייבוא – בנק ארץ ישראל לדיסקונט – חברת מילדרד בע"מ
מ-5186/5 9/1/1947 תיק עובד – פארס מרדיוס אח במחלקת הבריאות בעכו\
מ-5186/62 9/1/1947 תיק עובד – שפיק קופטי פקיד מתלמד
מ-5186/15 11/1/1947 תיק עובד – אמין אחמד ווקד אח (זמני)
מ-5186/16 11/1/1947 תיק עובד – ד"ר בורדקוש
מ-5186/42 12/1/1947 תיק עובד – עפיפה נאסר אחות מתלמדת (בהכשרה)
פ-2866/5 12/8/1947 מסמכי יבוא – אהרון כהן 
גל-13956/15 1/1/1948 אבו-גוש התכתבות בעניני קרקעות  עבודות-חשמל  דו"ח על ביקורת במועצה של מבקר המדינה  קטעי-עתונות  לשכת ירושלים
גל-9228/18 1/1/1948 בינוי ממשלתי – בית הסוהר המרכזי מגרש הרוסים ירושלים בינוי ממשלתי – בית הסוהר המרכזי מגרש הרוסים ירושלים
גל-9254/15 1/1/1948 בינוי ממשלתי – הארכיון של משרד המכס בחיפה בינוי ממשלתי – הארכיון של משרד המכס בחיפה
פ-2716/13 1/1/1948 ספר ההגנה – ירושלים. זכרונות ועדויות של רחל ינאית מתקופת מלחמת השחרור (כולל מפת גבולות החלוקה לפי החלטת האום – 29/11/1947)  פעילות חברות ארגון "ההגנה"  חוות הלימוד בירושלים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2098/2 1/1/1948 עדות כתובה על הלחימה על עין כרם. עדות מפי אליהו ליכטנשטיין  סגן מפקד הפלוגה. התאריך משוער.
גל-3782/19 1/1/1948 סרטים – האמנים תחת כיפת הקרקס – ללא מוצא בקשת נספחות התרבות של שגרירות גרמניה בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמנים תחת כיפת הקרקס – ללא מוצא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/26 1/1/1948 סרטים – אלף המפציצים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלף המפציצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/37 1/1/1948 סרטים – מחכים לקרולין בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחכים לקרולין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/11 1/1/1948 סרטים – היו זמנים במערב בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היו זמנים במערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/19 1/1/1948 סרטים – הרוג את כולם בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוג את כולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/41 1/1/1948 סרטים – שלושת הגיבורים בקשת מדחת פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת הגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/53 1/1/1948 סרטים – מלחמת הכנופיות בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכנופיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/39 1/1/1948 סרטים – זינגרה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זינגריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-1181/11 1/1/1948 בן-נחום – תש"ט – תשט"ו – חוזרי ממשלה – תש"ח – תשי"א התכתבויות וחליפת מסמכים מסמכים מהמחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות: מכתביו של אפרים חיים בן-נחום מהסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל בנוגע להרצאותיו וביקוריו ביישובי עולים  מעברות  מחנות עולים וכו'  דו"חות חודשיים על פעילותו ועוד. בנוסף  בתיק חוזרי נציבות המנגנון  בנוגע לנושאים: מפתח אלפא-ביתי להודעות שהוצאו  תשלום משכורות  דמי מחזור  הוצאות העברה של עובדי מדינה  הפעלת שירות נסיעות לרשות עובדי הממשלה ועוד.
גל-63909/17 1/1/1948 קרית עבודה אגודה שיתופית בע"מ
ל-2147/57 1/1/1948 משמר העם בירושלים תיק משטרת ישראל  משמר העם בירושלים  צילומים  פריצת דרך  זכרונות מימי המצור  סקירת בעיות ההגנה בירושלים  פעולות ארגון משמר העם במלחמת העצמאות  תפקידי משמר העם  מבנה משמר העם
גל-13933/11 1/1/1948 בירעם בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2043.  הוצאו תעודות הנוגעים לענייני ביטחון (שב"כ). הוצאו תעודות הנוגעים לענייני צנעת הפרט (מספרי ת.ז.).
מ-5186/20 1/1/1948 תיק עובד – Miss O.W. M. Green עובדת בכירה במחלקת הבריאות בירושלים
ג-3331/47 1/1/1948 התאחדות התימנים התאחדות התימנים.
ג-3331/54 1/1/1948 העלמו של התינוק משה נגר העלמו של התינוק משה נגר.
ג-3312/6 1/1/1948 העלמויות ילדים העלמויות ילדים.
ל-87/23 1/1/1948 מטה מחוז ת"א/(הדרום לשעבר) בנין משטרת רחובות תיק משטרת ישראל  בניין משטרת רחובות  סניטציה  הכנת רשימות בוחרים  ביוב  בורות שופכין  תחנת עזרה ראשונה  בית משפט השלום
גל-63909/20 2/1/1948 חרמון יסוד המעלה בע"מ
ג-275/5 2/10/1948 חשמל התכתבות תזכירים ודו"חות על המצב הבטחוני  בתחנת החשמל על תצרוכת בתי – החרושת  אספקת חשמל מהרשת הארצית ועל תעריפים.
חצ-2388/13 3/1/1948 מצב יהודי צפון-אפריקה כולל: דו"ח של שלמה אומברטו נכון על מסעו בצפון-אפריקה  1948
פ-4058/30 3/1/1948 גאי קוקס – Guy-cox התכתבות עם העו"ד גורלי אודות נכס של הלקוח.
גל-63919/9 3/1/1948 כפר חיים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63918/1 4/1/1948 הדר הכרמל אגודה שיתופית בע"מ
ג-5389/3 5/1/1948 פקודת סדרי השלטון והמשפט פקודת סדרי השלטון והמשפט מס' 1 1948 ( הצעות שונות ונוסח סופי ); חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט 1951 – הצעת חוק  החלטת הממשלה  רשומות; חוקים ( מס' 2 -3 ) 1952  ( מס' 4 ) 1953 – 1954 – הצעות חוק  החלטות הממשלה  נוסחים שונים  הסתייגויות  רשומות; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט 1959 – הצעת תזכיר  הצעת היועץ המשפטי למשרד הדואר בדבר ביטול טפסים בערבית  הסתייגויות  תזכיר וכו'; מכתבי לואי
חצ-5881/6 5/1/1948 מ  שרת – מכתבים לפי סדר א-ב
ג-278/22 5/3/1948 יבוא ויצור התכתבות על הקצבת חומרי גלם לתעשיות המזון ועל יבוא בשר וחלוקתו.
גל-3782/6 5/12/1948 סרטים – אגרוף הברזל בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגרוף הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/17 5/14/1948 סרטים – פרש פרוע בע"מ בקשת "נספחות התרבות של שגרירות גרמניה בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרש פרוע בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-66084/4 5/14/1948 שלושה DVD – הקלטת הכרזת העצמאות
ג-287/1 5/19/1948 פקידי ועדת ירושלים תקנות קבע. ועדת ירושלים תקנות וחוזרים בקשר לנהלי עבודה ומינויים
ג-5414/9 6/1/1948 פקודת סוכני בתי המכס פקודת סוכני בתי המכס ( תיקון ) 1948 – הצעה; מכתבי לואי
חצ-371/25 6/1/1948 s Reports` Kahany
ג-306/13 6/1/1948 ויקטור עשהאל התכתבות בעניין פניית ויקטור עשהאל להתקבל לעבודה בשירות המדינה.
ג-306/46 6/1/1948 ויקטור שאער התכתבות בעניין פניית ויקטור עשהאל להתקבל לעבודה בשירות המדינה.
ג-278/20 6/4/1948 דו"ח שבועי התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של ועדת ירושלים  בנוגע למדור לחלוקה לצרכנים במחלקת האספקה: דו"חות שבועיים בחתימתו של האחראי על המדור ד"ר אלפרד לנברג (לרון)  מכירת תלושים  כרטיס שבועי לארוחות עממיות  חלוקת מזונות למגוייסים  רשימות חלוקה לקמעונאים ועוד.
ג-279/10 6/16/1948 עיריית ירושלים דו"ח מישיבת ועדת העיריה שליד ועד הקהילה ואגו"י בעניני אספקת מים מזון  חשמל  תיקון כבישים ומדרכות  תיקון הריסות  משטרה; מכתב מראש העיריה אל ועדת י-ם בדבר הרחקת חמרי נפץ מתוך בניני מגורים בגלל סכנה במקרה של דליקה.
ג-275/24 6/21/1948 קשר עם שרות המודיעין עלון מס' 1 לקציני הקשר עם או"ם  כולל הדרכה פוליטית לשיחות קציני הקשר עם משקיפי או"ם וגורמי חוץ וסקירת תלונותינו בכל הארץ על הפרות ההפוגה  מאת ברוך ק. מפקד קציני הקשר עם האו"ם.
ג-2185/11 7/1/1948 הנהלה – סקירות פוליטיות ערבים
ג-306/32 7/1/1948 ויטל קנטי התכתבות בעניין פניית ויטל קנטי להתקבל לעבודה בשירות המדינה.
גל-63910/12 7/1/1948 אגודה להספקת מים ופיתוח כפר גנים אגודה שיתופית בע"מ
ג-5563/17 7/25/1948 יהדות עיראק התכתבות בנוגע להצלת רכושם ורדיפתם של יהודי עיראק רשימת בני העדה הבבלית בשירות בצבא
פ-2098/9 7/28/1948 מאמרים בנושא כיבוש עין כרם מאמרים בנושא כיבוש עין כרם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-676/9 8/2/1948 לשכת המנהל – שלל מלחמה – סחורות ישראל שעוכבו בנמלי ארצות ערב התכתבויות בנושא מטענים המיועדים לישראל שעוכבו בנמלים בארצות ערב
ג-271/38 8/9/1948 עניני או"ם (ד"ר ד. יוסף) התכתבויות עם נציגי האו"ם  עם משרד החוץ וגורמים נוספים  פרוטוקולים מפגישות עם המפקדות הערביות בחסות האו"ם  עם ועדת ההפוגה ועם משקיפי או"ם. בתיק גם 85 מכתבי תלונה בשם מפקד חטיבה 6 על הפרות ההפוגה על-ידי הערבים  בחודשים ספטמבר  אוקטובר ונובמבר 1948.
ג-272/49 8/18/1948 פעולות כספיות ועדת ירושלים תשלום כספי עבור מפקד העם ועובדות דפוס משרד המושל הצבאי מחלקת האספקה ; ועדת ירושלים הוצאות – 1948
גל-45489/4 8/19/1948 הליגה לשחרור לאומי  רכוש נטוש  מינהלה  מזכרים  והתכתבות) התכתבויות בנושא מעקב אחר פעילות הליגה לשחרור לאומי  טפסים של לשכת העבודה  הסכם למתן הלוואה לתושבים מיפו לשם עיבוד גני ירקות  דו"חות על מצב הפליטים הערבים בנצרת  חוזרים ללשכות הסעד בנושא סיוע סוציאלי  פרוטוקול מישיבת ועדת המדינה הזמנית לחינוך ערבי ועוד.
ג-287/23 8/30/1948 קשר עם או"ם מכתבים ממשרד החוץ אל ג'ון רידמן נציג המזכיר הכללי של האו"ם על מספר העולים בגיל הגיוס  ואל פאול מון – היועץ המדיני לראש המשקיפים בדבר שיקום תחנת השאיבה בלטרון  הודעות על הפרות ההפוגה  התכתבות בנושא פעילות משקיפי האו"ם  מאמר על פירוז הר-הצופים וירושלים
טס-3025/457 9/1/1948 יחסי חוץ הנפת דגל ישראל מעל גזוזטרת הצירות בפולין . הציר ברזילי ופנחס דגן.
חצ-186/15 9/1/1948 מזכירות או"ם.
חצ-2598/2 9/6/1948 יחסי ישראל – דרום-אפריקה
ג-274/8 9/7/1948 שדה התעופה  ירושלים התכתבות על הקמת שדה תעופה ודו"ח ומסקנות ועדת שדה התעופה.  תקציב; ניקוז תעופה אזרחית ועוד
ג-287/4 9/12/1948 ענינים עם שר החוץ התכתבות עם שר החוץ על נושאים הנוגעים למדיניות הממשלה בענין ירושלים ועל קשרים ושיחות עם הקונסולים בירושלים  עם משקיפי או"ם  עם נציגי כנסיות ועם עתונאים זרים.
גל-3784/1 9/18/1948 סרטים – עץ הדעת בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עץ הדעת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2932/1 9/28/1948 ועד הישיבות בארץ-ישראל המרכז בירושלים – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לענייני מוסדות במשרד הדתות  בנוגע לועד הישיבות בארץ-ישראל: חלוקת ההקצבות של משרד הדתות  רשימת הישיבות המאוחדות בועד  רשימת הקצבות חודשיות לישיבות ע"י הועד  שלשלת הפעולות והמעש  רישיונות יבוא מצרכי מזון  הקמת בית הבראה ומרגוע לתלמידי הישיבות בארץ ועוד.
חצ-2447/1 10/1/1948 ועדת הפיוס והגופים התלויים בה בלוזאן ובפריס החלטות או"ם  דברי נציגי ישראל באו"ם  ידיעות לנציגויות  העתקי מברקים  התכתבות ופרוטוקלים  קטעי עתונות
גל-63913/8 10/1/1948 הלוואה וחיסכון חקלאי רמת השרון אגודה הדדית בע"מ
ג-272/5 10/8/1948 ועדת השיכון פרוטוקולים של ישיבות  ישיבת ועדת השיכון הראשונה – מנגנון מחלקת השיכון; סמכויות ; פליטים;
גל-63936/7 10/31/1948 קבוצת חוגים חרמונים קבוצת הפועלים להתישבות שתופית בעמ מסמכים בנוגע ההלוואות ומשכנתאות ועניינים כלכליים נוספים של גרעין ההתיישבות קבוצת חרמונים ושל קיבוץ חמדיה שהקימה קבוצה זו.  בתיק רשימת פרות עם שמות פרטיים שקבוצת חמדיה משעבדת.
גל-3784/52 11/2/1948 סרטים – ארץ הרכילות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ הרכילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2097/12 11/25/1948 חיבורים מאת אנשים שונים בנושא ראשית כפר הנוער עין כרם. חיבורים מאת אנשים שונים בנושא ראשית כפר הנוער עין כרם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4738/46 11/30/1948 הרב משה טרטנר שו"ב (שוחט ובודק) גדרה התכתבות בנוגע לסיוע לרב
חצ-2447/9 12/1/1948 ועדת הפיוס – ועדת הפיוס בירושלים חילופי מכתבים עם י. גולן על פגישות עם חברי הוועדה: ניירות עבודה  תעודות או"ם (תיק מלשכת שר החוץ)
ג-9036/43 12/1/1948 מזכירות הממשלה – ענייני תקציב (מאי 1948 – ינואר 1949) (המשך מתיק 42) רשימות בעלי תפקידים במשרדי ממשלה  הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה של הממשלה הזמנית לתקופה של 1 בינואר 1949 – 31 במרס 1949
ג-339/45 12/1/1948 טיפול בעבריינים תזכיר של שרות למבחן ולהגנת על הקמת והחזקת מוסדות מיוחדים
חצ-3067/14 12/1/1948 ארגון הבריאות העולמי
גל-63924/7 12/1/1948 דגניה ב קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-64253/11 12/22/1948 בית יוסף אהרונוביץ מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ תיק בנוגע לבית יוסף (אהרונוביץ) מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ המכיל רישומי שעבודים ומשכנתא  חוזים  רשימת פרטים בהתאם לסעיף  120 של פקודת החברות משנת 1929 ועוד'.
גל-76/45 1/1/1949 לשכת המנהל הכללי – חקירות – חבילות – רוסיה לשכת המנהל הכללי – חקירות – חבילות – רוסיה
גל-80/58 1/1/1949 לשכת המנהל הכללי – אלחוט – שירות  רדיו עבור האוטו לשכת המנהל הכללי – אלחוט – שירות  רדיו עבור האוטו
ג-2958/2 1/1/1949 חיפושי נפט התכתבות שוטפת.
גל-11884/15 1/1/1949 מחלקת מבנים – תכנון חקירה ומדידות מחלקת מבנים – תכנון חקירה ומדידות
גל-12374/3 1/1/1949 כבישים: כביש גישה לטבעון – רמת הדסה כבישים: כביש גישה לטבעון – רמת הדסה
ג-5578/1 1/1/1949 ועדת הפיוס התכתבות עם משרד החוץ בנוגע לוועדת הפיוס ולתוכניות לארגון מחדש של גופי או"ם בארץ-ישראל
ג-5578/3 1/1/1949 משא מתן עם "איירו" בנוגע לנכים הסכם עם ארגון הפליטים הבינלאומי  דוחות והתכתבות
ג-5578/4 1/1/1949 חברות ישראל בארגונים בינלאומיים התכתבות ורשימות הוועידות הבינלאומיות שישראל השתתפה בהן
ג-5578/10 1/1/1949 בית-הדין הבינ"ל התכתבות בנושא קבלת סעיף שיפוט החובה בחוקת בית הדין הבינלאומי
גל-47109/17 1/1/1949 ד"ר הרלינגר – אגף התכנון התיק מכיל מפות של ירושלים.
ג-4731/5 1/1/1949 עין הנצי"ב בקשת עזרה מקבוצת עין הנציב בריהוט עבור בית הכנסת ותשמישי קדושה
גל-45489/7 1/1/1949 [רשימת עובדים] תפקיד ושכר במשרד המיעוטים
ג-844/2 1/4/1949 הדר-הכרמל חיפה חילופי מכתבים בין המפקחת על גני-הילדים ומחלקה לגני-הילדים במשרד לועד הדר-הכרמל ולבית-ספר "גאולה" בשכונה בעיקר בענייני כח אדם.
ג-2534/7 1/27/1949 הגזברות בג'נבה – משרד הסעד התכתבויות בין נציגות האוצר באירופה לבין לשכת הסעד (אגף לנכי מלחמה  מחלקה לשיקום סוציאלי) בנוגע לטיפול בחיילים נכים הנמצאים במוסדות ריפוי בשוויץ-החזר הוצאות טיפול  תרופות  נסיעה וביגוד  העברת מסמכים רפואיים  תמיכה וסיוע לאשת חייל המטופלת בשוויץ ועוד. רוב התיק בשפה הגרמנית.
פ-2097/1 2/7/1949 מאמרים בנושא כפר הנוער בעין כרם. מאמרים שהתפרסמו בעלון "דבר הפועלת" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2777/24 2/8/1949 רמלה – ועדים מקומיים –  מינהל מחוזי מפות תיק של משרד הפנים המכיל תכתובות בנוגע למפות של גבולות אזורי השיפוט של הרשויות המקומיות בדגש על מפת רמלה-לוד.
פ-1990/2 2/28/1949 חיים וייצמן – לשכת הנשיא  העתקי מכתבים העתקי מכתבים יוצאים מטעם הנשיא חיים וייצמן ואנשי לשכתו אל מוסדות  אישי ציבור ואנשים פרטיים שונים.
חצ-3012/3 3/1/1949 מנגנון משקיפי או"ם
חצ-2519/4 3/14/1949 החלפת נציגים עם גרמניה
פ-2097/2 3/22/1949 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנושא כפר הנוער עין כרם. בתיק גם מסמכים ארגוניים בנוגע לתפעול כפר הנוער עין כרם.
חצ-2563/8 4/1/1949 יהודי עיראק
ג-5410/14 5/1/1949 תקציב המדינה לשנת הכספים 1949/50 חוק התקציב ( אפריל 1949 ) 1949  חוק ( אפריל – יוני 1949 ) 1949 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק התקציב ( הוראות מעבר ) 1949 + ( מס' 2 ) – חוק – רשומות; חוק התקציב לשנת 1949/50 – 1949 – חוק ( מס' 2 ) 1950 – הצעת חוק ( רשומות )  חוק – רשומות; דו"ח כספי לשנת הכספים 1949/50  רשימת היתרות  סקירה תמציתית על פעולות משרדי הממשלה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ואישור ( כולל הערות להצעת התקציב – אפריל 1949 – מרס 1950 )
ג-2185/6 6/1/1949 הנהלה – דו"ח שבועי לראש הממשלה
ג-843/67 6/9/1949 בית-חינוך תיכון ע"ש ברל כצנלסון חילופי מכתבים בין המפקחים על זרם העובדים ומחלקת החינוך למשרד המפקחים  לבית-חינוך תיכון ע"ש ברל כצנלסון; סיכום השעות לפי המורים והכיתות.
גל-7641/30 6/13/1949 לשכת השר – המנהל הכללי התכתבויות בנושא עבודת המשרד השוטפת  נתונים על גידול דגים בישראל  דו"חות על פעולות הועד ועוד.
חצ-2947/5 7/1/1949 מנגנון משקיפי או"ם – סטטוס כללי חומר נוסף: ירדן  ירושלים  שטח הפקר
ג-4790/28 7/15/1949 הרב יוסף שמואל מוריה עין כרם התכתבות בין משרד הדתות  הרב יוסף שמואל מוריה (ברנדויין)  הרב הראשי לירושלים צבי פסח פרנק ומשה שקדיאל ממרכז העולמי של הסתדרות "המזרחי" בנוגע למינוי הרב מוריה לרב שכונת עין כרם בירושלים  הרשאתו לעריכת נישואין ע"י הרב והקצאת דירה עבורו.
ג-2701/15 7/21/1949 הפקעות רכוש ציבורי – הרצליה התכתבות בין המועצה המקומית הרצליה בראשות בן-ציון מיכאלי  משרד הפנים וגורמים נוספים בענייני הפקעת מבנים וקרקעות בשטח המועצה ובעניי תכנון ובניה בה.
ג-2961/1 8/1/1949 Trucial Coast נתונים מודפסים מעתון וקטעי עתונות בנושא חיפוש נפט בים ליד נסיכויות הנפט במפרץ הפרסי
גל-63918/6 8/1/1949 התאחדות האכרים הסתדרות הדדית של אכרי הגליל התחתון בע"מ
פ-2097/14 8/10/1949 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע לכפר הנוער בעין כרם.
פ-2585/2 8/26/1949 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשימות חומר לתולדות היהודים ביוון ותנועת ההשכלה מאת יצחק רפאל מולכו-רשימות והערות בכתב יד על רבנים ביוון.
פ-2136/8 9/1/1949 פנקסי רישומים ויומנים אישיים של רחל ינאית בן-צבי רישומים בנושא משק הפועלות  כפר הנוער עין כרם  חוות הפועלות ועוד.
פ-2097/4 9/30/1949 מאזן כספי לכפר הנוער עין כרם. מאזן כספי לכפר הנוער עין כרם. בתיק גם מאמרים בנושא ראשית כפר הנוער עין כרם.
ג-832/13 10/5/1949 לשכת השר/ הזמנות ( שר החינוך והתרבות זלמן שזר ) בתיק הזמנות לשר החינוך זלמן שזר לאירועים שונים ותערוכות מארגונים ומוסדות שונים בארץ ובחו"ל.
פ-2097/13 10/14/1949 התכתבות בין הנהלת כפר נוער עין כרם לבין גורמים שונים. התכתבות רשמית בנוגע לתפעול כפר הנוער עין כרם.
גל-63909/27 11/1/1949 קופת מלווה אבן יהודה אגודה שיתופית בע"מ
גל-63921/5 11/1/1949 משק חקלאי שיתופי רמת רזיאל בע"מ
ג-803/14 11/10/1949 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות חילופי מכתבים בין אגף החינוך ומפקחים שונים למוסדות ויצ"ו; החלטות ישיבת ההנהלה 25.5.50  הודעות ויצ"ו על הועידה וישיבת המזכירות
ג-2633/1 11/16/1949 בחירות ומינויים – אבו-גוש התיק מכיל את ההכנות לבחירות במועצה המקומית אבו גוש  תוצאות הבחירות ומינויים להרכב המועצה וכן רשימות בעלי זכות בחירה במקומות שונים.
גל-63924/2 12/1/1949 תנובה במחוז ירושלים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
ג-402/4 12/16/1949 הענקת פרסי ילודה למשפחות ברוכות ילדים (10 ילדים ויותר). בתיק מסמכים בנוגע להענקת פרסי ילודה למשפחות ברוכות ילדים (10 ילדים ויותר).שמות משפחות באותיות שונות.  שמות משפחות באותיות שונות: מעברי שרה ויעיש  חנא סארה ויוסף אסעד  סאדר נזלה בולוס ודאוד  בליאן אניסה סרור ועיסא חליל  מנסור פתחיה אסעד ומוחמד סעיד  רוזנברג יעקב וחיה  אגאגן כנום מאה  מלוכה נעימה ואברהם  קרעון מסעודה ושמואל  משה מריה ועבדלה  קרקוקלי חתון ואהרון  צאיג נעימה ושאול  מוסאי שרה ויחיא  אכביס רוז עיסא ונעים חנא  נג'דירה מיכאיל מנג'יש  דוד ג'ורג'יה ופנחס  כהן חיה ואליהו  בקשי מסעודה ורחמים  חיימג'אן ששון  בלולו מרג'נה וחוואתו  בצלאל רחל וברוך  אליהו עזיזה ורחמים  יוסף ארקיה וסולימן  שרקיה עאישה חסן וראוף מוחמד  שמייה לטיפה ומוחמד עבדו  מדארו מונירה ויוסף חסן  מגדלי פטמה מחמוד ועלי מוחמד  אסעאדן פאטמה וחמד  גברה עאשה אסעד חוסני סאלח  ביבי עבדללה  נחמד מזל ועזרא  עטאללה לביבה וכליל ויוסף  בסול מרים טועמה ות'פיק סעיד  מנצר רחל ולבר  עאסי לטיפה מוסא סעיד  אקוס שמחה ופלוקס  כהן נעינה יוצחק  כרוף אחמד שריף  אל ג'מאל בלקיס וחסין מוחמד  דהאן ציון  עובדיה שמחה ורחמים  לוי פלור ושאול.
גל-3956/44 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – שדה עוזיהו התכתבות ושירטוטים לתכנית בנייה
גל-3985/19 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מפות שונות תיק של אגף התכנון במשרד הפנים המכיל אישורי תכניות בנייה מכל הארץ ומפות שונות
פ-2102/2 1/1/1950 מכתב מיצחק בן-צבי אל ישראל ומניה שוחט. מכתב בנוגע לכתיבת "ספר השומר".
פ-2099/4 1/1/1950 הזמנת רחל ינאית בן-צבי לטקס "מסירת החרב ואותות הצטינות של מפקד הגדודים העברים" הזמנת רחל ינאית בן-צבי לטקס "מסירת החרב ואותות הצטינות של מפקד הגדודים העברים"
טס-11434/66 1/1/1950 ביקור יגאל ידין אצל בדואים בנגב ביקור יגאל ידין ואנשי צבא אצל בדואים בנגב-2 תצלומים  מפגש ואירוח אצל ראש השבט  באחד התצלומים נראה גם משה דיין.
ש-152/6 1/1/1950 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית השרון הצפוני – מפות התיק מכיל מפה של המועצה האזורית השרון הצפוני.
ג-5578/6 1/1/1950 האגודה למען התנועה הבינ"ל לממשלה עולמית התכתבות
ג-5578/11 1/1/1950 מוסד בינ"ל לאיחוד המשפט הפרטי התכתבות בנוגע להצטרפות ישראל למוסד הבינלאומי לאיחוד המשפט הפרטי
פ-2586/3 1/1/1950 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשימות על ר' יעקב אברהם גירון ומשפחתו משפחת ונטורה ועוד תאריכים משוערים
פ-2586/9 1/1/1950 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשימתו על הערכים הנצחיים של היהדות תאריך משוער
פ-2469/15 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי בענייני מחקריו בתחומי הספרות העברית או היסטוריה יהודית.
פ-2469/21 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומרי מחקר רשימות בכתב יד של אליעזר רפאל מלאכי בענייני מחקריו בתחומי הספרות העברית או היסטוריה יהודית.
חצ-2598/1 1/1/1950 יחסי ישראל – דרום-אפריקה – בתיק גם עניין ביקור ד"ר דניאל פרנסואה מאלאן בישראל
גל-13925/21 1/1/1950 מבנה אדמינסטרטיבי של הממשל הצבאי הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ).
גל-63913/1 2/1/1950 הלוואה וחיסכון חקלאי רמת השרון אגודה הדדית בע"מ
פ-2102/14 2/2/1950 מכתב מרחל ינאית בן-צבי  למושל מחוז ירושלים. פניה להקמת מועצה חקלאית בדרום ירושלים.
ג-3577/8 3/6/1950 מחזות – הארץ אשמת געגעים אליה בתיק בקשה להעלאת מחזה ביידיש ואישור מוגבל של המועצה לביקורת סרטים ומחזות להעלאת ההצגה במחנות עולים בלבד.
פ-2098/1 3/9/1950 חשבונות כספיים שהוגשו לכפר הנוער עין כרם באמצעות רחל ינאית בן-צבי. חשבונות כספיים שהוגשו לכפר הנוער עין כרם באמצעות רחל ינאית בן-צבי. החשבונות כוללים עבודות תחזוקה שונות  בנייה ועוד.
ג-856/43 3/19/1950 ארגון המורים חברי המזרחי חילופי מכתבים בין אגף החינוך לחברי מחלקת החינוך: העובד הדתי – סיעת הפועלים הדתיים בהסתדרות הכללית – חוזר מס' 9  שינוי שם הסתדרות המורים החרדים בארץ ישראל להסתדרות מורי אגודת ישראל ועוד.
גל-3954/55 3/29/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – שאר ישוב מסמכים ומפות אישורי התכנית להרחבת המשק ביישוב שאר ישוב
גל-3954/44 4/9/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – עלמה בתיק תכנית בקשה ואישור להקמת מושב עלמה.
גל-3956/35 4/9/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – בית עזרא הפקדת תוכנית מפורטת מס' ע/39 מושב עובדים-אשדוד א' ופרסום בילקוט הפרסומים. מצורף תשריט.
ג-853/16 4/13/1950 גיוס אנשי מדע ומומחים מחוץ לארץ הצעה לגיוס מומחים בעלי השכלה אקדמאית מחו"ל לשירות בישראל; דוח פעולות של המדור להזמנת מומחים ואנשי מדע מחו"ל 1.3.1951 – 1.3.52  סיכום עבודת המדור 3.51 – 8 ונוהלי עבודת המדור  פרטי-כל מישיבות הועדה הבין-משרדית למדור גיוס מומחים ואנשי מדע בחו"ל  חוזרי המנכ"ל למפקחים  למנהלי המחלקות והמדורים במשרד; חילופי מכתבים בין אגף החינוך לאגף מדע ופיקוח טכני ולמדור להזמנת מומחים ואנשי מדע מחו"ל במשרד ראש-הממשלה  למדור לגיוס מומחים בארצות- הברית  תכנית לימודים תש"י בקורסים בטכניון  תולדות-חיים של המועמדים לעליה ועוד ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ג-783/70 4/21/1950 אגף החינוך – הוצאת הספרים ספערא – מלון באבד ירושלים חילופי מכתבים בין האגף להוצאת ספרים בדבר משלוח ספרים
חצ-2583/16 5/1/1950 יומן הצירות בדרום אפריקה דווחים על פעילות הנציגות
גל-63921/3 5/1/1950 השומרון אגודה שיתופית לעבודות יציקה של הפועל המזרחי בפרדס חנה בע"מ
פ-1990/3 6/11/1950 חיים וייצמן – לשכת הנשיא  העתקי מכתבים (המשך מתיק 2) העתקי מכתבים יוצאים מטעם הנשיא חיים וייצמן ואנשי לשכתו אל מוסדות  אישי ציבור ואנשים פרטיים שונים.  עפ"י ארכיונאי יד בן-צבי  החומר במיכל זה הוא "טרום מדור 7" והוא נכלל בארכיון יצחק בן-צבי עם מינויו כנשיא.
גל-6366/10 6/22/1950 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  התכתבות ודיווחים על שירותי דת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – שאר ישוב ושחם. שרותי דת בישוב שאר ישוב (כפר "עלה רש")-התכתבות בין הוועד הדתי בישוב לבין משרד הדתות בנוגע להקצבות המשרד עבור צרכי הדת במקום (החזקת מוסדות דת  שחיטה  תשמישי קדושה  סידור ברית מילה ועוד)  דוחות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים של הוועד הדתי בשאר ישוב  קבלות מנותני שרותי דת  שאלון על שרותי הדת בישוב ועוד.
חצ-2539/7 7/1/1950 נציגי גרמניה בארצות שונות
פ-1024/17 8/1/1950 Some information on Lake Tiberias reports דו"חות ומידע על אגם הכנרת-הרכב המים (כלור ומלחים)  שימוש במים  מעיינות חמי טבריה  ספיקות הירדן והמעיינות (תנור  עין פוליה)  גובה מפלסי ים כנרת בשנים 1925-1950. מצורפים תרשימים ומפות גיאולוגיות  תוצאות מדידות.
פ-1501/3 8/1/1950 Lake Tiberias as storage regulating reservoir – הכנרת כאגם ויסות בתיק דוחות שהופקו ע"י משרד החקלאות אודות הכינרת כאגם ויסות.
פ-2098/11 9/12/1950 יומנים של רחל ינאית בן-צבי. יומנים מעת הקמת כפר הנוער עין כרם.
גל-6934/14 10/1/1950 אגף התכנון – עמק-חפר – חרב לאת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין תכנון שטח בניין ערים בעמק חפר.
חצ-2947/14 10/1/1950 ועדות שביתות הנשק – כללי משטר שה"ל וענינים נוהליים של ועדות שביתת הנשק
ג-9040/17 11/1/1950 עניני ארכיב (כללי) התכתבות בנושאים: חומר ספרותי לניהול ארכיון ואינדקס ארכיוני למשרדי הממשלה
ג-5700/7 12/1/1950 מונחי חוק נזיקין  עונשין ושפיטה – פרוטוקולים מישיבות הועדה למונחי חוק נזיקין  התכתבות בנדון. מונחי חוק נזיקין  עונשין ושפיטה – פרוטוקולים מישיבות הועדה למונחי חוק נזיקין  התכתבות בנדון.
גל-17037/10 1/1/1951 סאג'ור התכתבות בענין תלונת תושבים בדבר החכרת מטעים נטושים  בקשה לציוד לבתי-הספר  סלילת כביש ועוד
חצ-1858/16 1/1/1951 טמפלרים – תעודות אישיות ומשפטיות
ג-5578/5 1/1/1951 קונגרס המזרחנים התכתבות
ג-5578/7 1/1/1951 השתתפות ישראל בקונגרסים בינ"ל לסטטיסטיקה התכתבות עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   דוח על סמינר לחקר האוכלוסיה לארצות דרום ארופיות
ג-5578/9 1/1/1951 קשרים עם משרדי ארגונים בינ"ל בישראל התכתבות עם משרדי ממשלה
פ-2593/2 1/29/1951 חומר של יצחק רפאל מולכו – הזמנות וברכות לאירועים שונים כרטיסי הזמנה של יצחק רפאל מולכו לאירועים שונים-הכתרת הרב הראשי לישראל  הקונגרס הציוני הכ"ח  מושב הוועד הפועל של ברית עברית עולמית  אספת המכון לחקר יהודי סלוניקי ועוד.
ג-840/61 2/16/1951 בית-חינוך  פרדס-חנה חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקחים על בתי-הספר מזרם העובדים למועצה מקומית פרדס-חנה ולבית-חינוך לילדי מעברה פרדס-חנה  למחלקה לתקן בתי-הספר ולמורים ועוד  רשימת המורים עם שעותיהם
פ-1971/18 2/26/1951 בטרם – דו שבועון למדיניות  לענייני חברה וביקורת התכתבות בין יצחק בן-צבי לכתב העת "בטרם" בדבר פרסום מאמריו.
ג-12413/2 3/1/1951 שמות נחלים פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה הגיאוגרפית מס' 143  2 מערכות נחלים  דו"ח מישיבת הועדה הגיאוגרפית  שם  מיקום  הצעת שם חדש רשימת אתרים עתיקים
גל-63919/10 3/1/1951 קבוץ השומר הצעיר ניר דוד קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
ג-786/33 3/2/1951 מעברת עין-הנציב נתונים על המורים ושעותיהם
פ-2097/5 4/18/1951 חשבון הוצאות של כפר הנוער עין כרם. חשבון הוצאות של כפר הנוער עין כרם.
ג-2442/4 5/4/1951 לשכת השר – תחנת ניסיונת צריפין רשימה על מגמות התחנה; תזכיר והתכתבות בנושאים הקשורים לתחנה: הקמת מגדל מים בתחנה  מכירת פרי הדר בצריפין  הצבת תחנת אוטובוס ליד התחנה  בקשה ממשטרת ישראל לסיוע באבטחת התחנה.
ג-815/43 5/22/1951 בית-הספר מזרחי – מעברת עין-הנציב חילופי מכתבים בין המפקח על זרם המזרחי והמרכז העולמי של המזרחי למעברה ולבית-הספר במעברה; סקירה על המצב בבית-הספר במעברה  הצעה לסידור שעות בבית-הספר ועוד.
חצ-1811/6 8/1/1951 החוב הציבורי של גרמניה כרך ג'
ג-2087/39 8/2/1951 אבו גוש-חוקי עזר חוקי עזר אבו גוש-אגרת תעודת אישור.
ל-31/29 8/14/1951 מטה מחוז חיפה כת הכנענים תיק משטרת ישראל  כת הכנענים  עיתון אלף  מהות הכת  חיפושים  כרוזים  עדות  תעמולה .
חצ-2492/17 9/1/1951 חליפת מכתבים עם הצירות במוסקבה
גל-5934/4 9/2/1951 ועד הישיבות התכתבויות וחליפת מסמכים מחטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לועד הישיבות בארץ ישראל: חלוקת מצרכי מזון מחו"ל  רשימת מצרכי המזון למיניהם ולכמויותיהם כפי שהם נחלקו על ידינו בין מטבחי הישיבות  אספקת מצרכים מיוחדת לחגים  אישורים על קבלת סיוע מועד העזרה של הנשים החרדיות בקופנהגן דנמרק  רשימת ראשי הישיבות בירושלים ועוד.
ג-5358/8 10/1/1951 טדי קולק – תיק 1 פרטי – התכתבות
פ-1988/28 10/8/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות  ג'-ח' התכתבות בין בן-צבי (בתקופת כהונתו כחבר כנסת) לבין מוסדות  אישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים (בעיקר עיניינים פוליליטיים-אידיאולוגיים וומחקר היסטורי) ואישיים. בין המכותבים: הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג   בנו יעקב הרצוג  דוד הכהן  ברכה חבס  עבר הדני  אהרן חרמוני ואישי ציבור אחרים. בתיק גם טיוטה בכתב יד לשאילתה שהגיש בן-צבי לשר החינוך בן-ציון דינור (דינבורג).
גל-1684/54 10/21/1951 גן ילדים ממלכתי דתי עין שריד התכתבות בין משרד החינוך למועצה האזורית הדר השרון בנוגע להקמת גן ילדים ממלכתי דתי ובית ספר ניסויי במושב עין שריד ותשלומים עבור הבניה שלהם .
ג-788/75 11/1/1951 מעברת עין-הנציב התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך  בנוגע לכיתת גן הילדים בזרם המזרחי במעברת עין הנצי"ב.
ג-786/19 11/7/1951 בית-הספר – מעברת עין הנציב התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לבית הספר המזרחי במעברת עין הנצי"ב: רשימת ילדי הגן שנרשמו ללימודי חובה במעברה  נתונים על מספר התלמידים  נתונים על המורים ושעותיהם  תקן בית הספר ועוד.
פ-1988/31 11/25/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות  פ' התכתבות בין בן-צבי (בתקופת היותו ח"כ) לבין מוסדות  אישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים ואישיים. בין המכותבים: סעדיה פז  גד פרומקין (שופט) ואישי ציבור אחרים. בין המכותבים גם מנהיג יהודי פקיעין יוסף זינאתי איתו התכתב בן-צבי בנוגע לחידוש הישוב היהודי בפקיעין. בתיק גם פרוטוקול של ישיבת הועדה להוצאת רי"ד פרומקין בהשתתפות בן-צבי  הרב ב.צ חי עוזיאל (הרשל"צ)  זלמן שזר  ד"ר יוסף ריבלין  ג. פומקין ואחרים.
פ-1988/27 11/28/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות  א'-ב' התכתבות בין בן-צבי (בתקופת היותו ח"כ) לבין מוסדות  האישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים ואישיים. בין המכותבים: דוד בן-גוריון  אליהו אילת  שאול אביגור ואישי ציבור אחרים.
ג-2095/99 11/30/1951 רמות השבים בתיק מכתב אחד בנוגע לחוקי עזר עירוניים ברמות השבים.
פ-1988/29 12/31/1951 יצחק בן-צבי – התכתבות  ט'-כ' התכתבות בין יצחק בן-צבי (בתקופת היותו ח"כ) לבין מוסדות  אישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים ואישיים. בין המכותבים: דוד בר-האי  פרופ' יוסף ריבלין (מזרחן) ואישי ציבור אחרים.
ג-5578/8 1/1/1952 ועדה לאומית לסטטיסטיקה תנועת האוכלוסיה והבריאות התכתבות ופרוטוקול
חצ-2418/12 1/1/1952 ועידת חובות החוץ של גרמניה
גל-1245/25 1/1/1952 שילומים רשימות מכונות  כלים וציוד הדרושים לבתי ספר מקצועיים.
פ-1988/30 1/1/1952 יצחק בן-צבי – התכתבות  ל'-ע' התכתבות בין בן-צבי (בתקופת היותו ח"כ) לבין מוסדות  אישים ואנשים פרטיים שונים בנושאים ציבוריים ואישיים. בין המכותבים: גולדה מאיר  זלמן ארן  מרדכי נמיר  יוסף נחמני ואישי ציבור אחרים. בתיק גם שני מכתבים מראש עירית ירושלים ש.ז. שרגאי לדוד בן גוריון ולשר המשטרה ב.ש. שטרית בנוגע לבעיות הביטחון בירושלים המחולקת.
מגע-31/75 1/1/1952 יוסף מחמד יוסף
גל-49806/32 1/1/1952 אגודות עותמאניות – מפעל העזרה וגמ"ח (גמילות חסדים) נצח שמואל של חסידי סלונים בא"י בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
ג-4737/42 1/10/1952 בית שערים התכתבות מהמשרד לענייני דתות בנושא הסדר השירותים הדתיים וקבלת תשמישי קדושה במעברת רמת-ישי ובשיכוני בית-שערים
ג-780/8 1/17/1952 המחלקה להנחלת הלשון – הסתדרות הפועלים החקלאים התכתבות בין המשרד להסתדרות וסיכום ישיבה של הועדה לחגיגות טבע 13.5.52  רשימת חגיגות ביכורים (מקומות וישובים המשתתפים) ותקציב לחגיגות טבע בישובי עולים.
גל-49809/46 1/20/1952 אגודות עותמאניות – איגוד עולמי של חניכי בתי מדרש לרבנים התכתבויות בנוגע לאגודה: הליכי מחיקת האגודה  ייסוד האגודה  רישום האגודה  תקנות האגודה.
חצ-2413/7 2/1/1952 מגעים עם נציגי גרמניה בחו"ל
חצ-355/34 2/1/1952 גרמניה במזה"ת  א'.
חצ-2530/9 2/1/1952 גרמניה במזרח התיכון
חצ-2531/37 2/1/1952 יחסי מצרים – גרמניה
פ-2099/2 2/5/1952 פסק דין של בית המשפט העליון של מפא"י. פסק דין במשפט סניף מפא"י בעפולה לבין הנתבע חנוך ויינר .
ג-780/3 2/19/1952 המחלקה להנחלת הלשון – תנועת המושבים התכתבות בין יחידות המשרד לתנועת המושבים והארגונים בענין החוברת על התיישבות העולים עבור תלמידי האולפנים במטרה להקנות להם ידיעות בסיסיות על תנועת המושבים והתיישבות העולים בה  רשימות ההרצאות במושבי עולים (כולל רשימת ציוד לבתי-הספר בקיבוצים); דוח כספי על פעולות שנעשו במושבי העולים.
חצ-1808/10 3/1/1952 חוזה שלום עם גרמניה ועידת האג
חצ-1809/2 4/1/1952 שילומים – מו"מ עם גרמניה כרך ב'
חצ-409/5 4/1/1952 צרפת במזה"ת
גל-3960/1 4/29/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר אבו-גוש אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר אבו-גוש.
חצ-355/35 5/1/1952 גרמניה במזה"ת  ב'.
ג-12413/11 5/14/1952 דו"חות של ועדת המשנה הגיאוגרפית (כפולים) 1 – 39 (המשך מתיק 10) דוחות ועדת המשנה לשמות גאוגרפיים  29-38 שינויים ותוספות לרשימון הנגב  עצמים גיאוגרפיים בהרי הגלבוע  מערכת נחל הבשור  הרים בגליל  צמתים ומסעפים
גל-3975/21 5/25/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עמק חפר – חרב לאת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין אישורי תוכניות בנייה ביישוב חרב-לאת בעמק חפר
פ-2097/15 6/1/1952 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשפה היידיש שכותרתו "אויף די שפורן פון אוראלט אין עין כרם" (בעקבות העתיקות בעין כרם) שהתפרסם בכתב העת היידי "היים".
פ-2097/8 6/1/1952 חשבונות כפר הנוער עין כרם. חשבונות כפר הנוער עין כרם.
גל-47381/15 6/18/1952 קורסים למנהלי ארכיבים קורס מנהל ארכיב; ניהול מסמכים; אישורי השתתפות
ג-520/88 7/22/1952 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – אליעזר וייס ענת תיק חקירת מוות  אדם שמת כתוצאה משטף דם במוח.
חצ-2525/11 9/1/1952 עליה מטוניס
גל-9488/1 9/22/1952 המינהל לשלטון מקומי – פקודת מיסי עיריה וממשלה – פטורין בתיק התכתבויות בנוגע להחלת תשלומי מיסים עירוניים גם על נכסי ממשלה וזאת במסגרת פקודת מיסי עיריה וממשלה. בתיק תגובות משרדי הממשלה והעיריות השונות לשינוי המוצע בחוק.
חצ-2477/9 11/1/1952 שירות צבאי של נתינים זרים
גל-40398/6 11/25/1952 מחלקת הספנות – שילומים מגרמניה התכתבות המחלקה לספנות במשרד התחבורה עם חברות ספנות  בעלי אוניות וחברת השילומים על רכישות אוניות מכספי השילומים מכ\גמניה  שיפוץ אונות רכישת חלקים לאניות ולמספנות  יבוא מכספי השילומים. התכתבות עם חי יערי מנהל מחלקת הספנות  ועם מנכ"ל משרד התחבורה חיים רזילי
פ-2099/1 12/1/1952 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בכתב העת "דבר הפועלת" בשם "בחירת הנשיא" על בחירת יצחק בן-צבי לנשיא מדינת ישראל.
פ-2099/9 12/1/1952 קטע עיתונות. כתבה בשם "הפתיחה של "כנות"" שהתפרסמה בכתב העת "דבר הפועלת".
חצ-2532/11 12/1/1952 יחסי ארצות ערב – גרמניה
א-4624/20 12/9/1952 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות תכנון לשעת חירום  חולית אם א' – ענף משטר ומינהל המלחמה – חולית משנה 3 – תכנון קיום הסדר פנימי קיום תכנון הסדר הפנימי  המבנה ורשימת הנושאים לטפול חוליות לכוננות לשעת חירום הכפופות לחולית אם (א) ועוד.
גל-4009/18 12/30/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – חיפה אחוזת שמואל תשריא (מפה) של תכנון בנייה בשכונת אחוזת שמואל בחיפה  הודעות של יו"ר הוועדה המחוזית לבניה ותכנון ערים במחוז חיפה בדבר הרשאה לתת תוקף לתוכנית בנייה והפקדתה ומסמכי תכנון שונים לגבי ההתוכנית.
גל-53390/8 12/31/1952 כרכור שיכון עולים בכרכור-התכתבות בנוגע לאיתור שטח לשיכון תושבי מעברת כרכור  החלטת הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית לשחרור קרקע מאדמות כרכור למטרת שיכון לתושבי המעברה.
פ-2099/3 1/1/1953 חוזר מטעם "הועדה להוצאת קובץ מאמרים של זאב לוינזון". חוזר בנוגע להוצאת הספר "השומר" ו"החלוץ".
חצ-166/2 1/1/1953 גרמניה – בעיקר עניין הסכם השילומים ותביעות פיצויים.
חצ-411/6 1/1/1953 חוזים עם גרמניה
פ-1994/5 1/1/1953 יצחק בן-צבי – לשכת הנשיא – התכתבות שלו ושל לשכת הנשיא עם גורמים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי עם גורמים שונים כגון: יהושע ברוכי  דוד זכאי וכו'  חלוקת פרסי תל אביב  אישורים על קבלת  חוברות  מאמרים  ספרים וכו' שהוצאו לאור  מאמריו שכותרתם "למניין ה'עליות'"  "אמריקה שהקדימה את אירופה"  דאס דרוזן-געביט אין ישראל" ("על הדרוזים בשראל")  הספד לכבוד זלמן ליף  מאמר לזכרו של דוד צבי פנקס  שאלות על מאמרים שפרסם בעיתון "דבר"  בקשות להשתתפותו בגיליונות שהוצאו לאור לרגל ציון אירועים שונים  הצעה להוצאת ספר זיכרון שכותרתו "זכרון למתנדבים" ועוד.
ג-520/114 1/2/1953 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – מסתנן מסמכי חקירת מוות של מסתנן ערבי באיזור טייבה  זהות לא ידועה  נהרג על ידי המשטרה.
פ-2099/14 1/6/1953 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "הארץ"  "דבר השבוע"  "ג'רוסלם פוסט" ועוד בנושא אוסף האמנות של דב שפירא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3975/19 1/11/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – אליכין –  חרב לאת – עמק חפר – שיכון ע"י חרב לאת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין תכניות בניין ערים ת.ב.ע ביישוב חרב-לאת בעמק חפר וביישובים נוספים.
גל-1998/9 1/12/1953 אגמים: חברה לחקר האגמים והימים לישראל: געתון  עין-כרם  משמר אילון  ועדת אגם כביר תל-שיקמונה חיפה. כרך ב' תזכיר  מאת מנכ"ל תה"ל (תכנון המים לישראל) שמחה בלאס בעניין הדחיפות בהקמת מאגרי מים בישראל  סיכומים ופרוטוקטלים מישיבות במנהל המים והתכתבות בין בלאס  ראשי מינהל המים (נציב המים מנחם קנטור  היועמ"ש לל המינהל מרדכי וירשובסקי ואחרים)  מנכ"ל במכון לחקר ימים ואגמים יוחאי בן-נןן  הסוכנות היהודית וגורמים נוספים בננושאים הקשורים למאגרי מים: שטחים המיועדים לאגמים מלאכותיים (ביניהם: אגמי כביר  עין כרם  אגם   משמר אילון ווגעתון) ניצול מי אגמים מלאכותיים  דיג באגמים כאלה ועוד.
גל-2005/4 1/21/1953 . שרות הידרולוגי  מפות תיק של השירות ההידרולוגי המכילמפות ומסמכים בנושאים שונים.
גל-47441/9 1/22/1953 בחינות בעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים (פנימיות) מזכיר א'  מנהל ארכיב  לבלר ראשי וכו' בחינות בעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים.
מפה-6223/1 1/27/1953 בית הנשיא בירושלים תוכנית קומת המרתף  קומה א' וקומת הגג של בית הנשיא בירושלים (יד יצחק בן-צבי) מאת האדריכל יוסף קלרויין.
מפה-6214/1 1/27/1953 בית הנשיא בירושלים תוכנית קומת המרתף  קומה א' וקומת הגג של בית הנשיא בירושלים (יד יצחק בן-צבי) מאת האדריכל יוסף קלרויין.
מפה-6215/1 1/27/1953 בית הנשיא בירושלים תכנית קומת הקרקע של בית הנשיא בירושלים (יד יצחק בן-צבי) מאת האדריכל יוסף קלרויין.
פ-1999/22 1/30/1953 יצחק בן-צבי –  "National CIO Community Services Cmmittee " (הוועדה הלאומית לשירותים קהילתיים של CIO) CIO – Congress of Industrial Organizations (קונגרס הארגונים התעשייתיים). מכתב מיו"ר הועדה הלאומית לשירותים קהילתיים של CIO  אירווינג אברמסון  לבן-צבי עם ברכות לרגל בחירתו לנשיא והעלאת זכרונות מהיכרותם בעבר. מכתב תשובה מבן-צבי המודה על הברכות.
גל-63796/9 2/24/1953 עין חרוד הקבוץ המאוחד קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ מאזן תקציבי עין חרוד מאוחד.
פ-2099/5 3/22/1953 מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליהודה ושרה גולן מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליהודה ושרה גולן בנוגע לבניית בית הנשיא.
גל-1998/10 3/25/1953 אגמים: חברה לחקר האגמים והימים לישראל: געתון  עין-כרם  משמר אילון  ועדת אגם כביר תל-שיקמונה חיפה. כרך ג' הצעה תוכנית ותוכנית פעולה של נצחקון לחקר אגמים וימים לשנת הכספים 1973   טבלת נתונים לגבי האגם המלאכותי משמר אילון והתכתבות בין המכון  מינהל המים  מקורות וחברת תה"ל בנוגע לתחזוקת האגמים המלאכותים  אילון  ואדי געתון ועין כרםם
א-4624/19 5/3/1953 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות תכנון לשעת חירום  חולית אם א' – ענף משטר ומינהל המלחמה – חולית משנה 2 – רישום אחיד של האוכלוסיה סיכום ישיבה בנושא עדכון רישום האוכלוסייה – הבעיה ופתרונות אפשריים  המבנה ורשימת הנושאים לטפול חוליות לכוננות לשעת חירום הכפופות לחולית אם (א) ועוד.
א-4624/21 5/3/1953 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות תכנון לשעת חירום  חולית אם א' – ענף משטר ומינהל המלחמה – חולית משנה 3א' – תכנון קיום הסדר פנימי – משטר המיעוטים משטר המיעוטים בשעת חירום  זכרון דברים מפגישה בנושא חוליות כוננות לשעת חירום  זימונים לישיבות ועוד.
פ-2079/11 6/10/1953 קטעי עיתונות. עמוד מעיתון פועלי ירושלים "דבר ירושלים" ודף מתוך החוברת "איגרת לחברים". בתיק גם רשימות טיוטה בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-4624/18 6/15/1953 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) – חוליות תכנון לשעת חירום – חולית אם א' – ענף משטר ומינהל המלחמה קיום הממשל האזרחי בשעת חירום  זיכרון דברים מפגישות בנושא  משטר ומנהל במלחמה  המבנה ורשימת הנושאים לטפול חוליות לכוננות לשעת חירום הכפופות לחולית אם (א) ועוד.
פ-2079/15 6/16/1953 חיבור בשם "ביקור במושב עולים: בקוע" מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "ביקור במושב עולים: בקוע" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2102/5 7/29/1953 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רחל שז"ר. התכתבות בנוגע לחוות הלימוד והפיכתה למכון לחקר החקלאות.
פ-1999/10 7/31/1953 יצחק בן-צבי – "Comite Central Israelite de Mexico" (הועד המרכזי ליהודי מקסיקו) בתיק תזכיר מאת דוד ברטוב  מזכיר לשכת הנשיא בן-צבי  שהועבר למרכז התיירות במשרד המסחר והתעשיה בצירוף מכתב מהועד המרכזי ליהודי מקסיקו (המכתב לא נמצא בתיק) בנוגע לביקורו של ד"ר זיגמונט ביברינג בארץ.
ג-88/12 8/9/1953 שירותי המודיעין – תולדות המדינה /הלל ברזל. התכתבות בענין פרסום מאמר בנושא תנועת הנוער בישראל מאת הלל ברזל  בקובץ "תולדות המדינה". בתיק טיוטת המאמר.
פ-2099/7 8/16/1953 מכתב מגבריאל פישר לרחל ינאית. הצעה להקמת מחלקה בבית הנשיא בשם "רן" (רעית הנשיא) שתכלול אזרחים בפרויקטים מטעם בית הנשיא.
פ-2920/3 11/3/1953 ארגון חברי ההגנה בירושלים. בתיק התכתבויות של ארגון ההגנה  סניף ירושלים  עם רחל ינאית בן צבי. כמו כן  רשימת חברי הארגון  פרוטוקולים מכנסי פעילי ההגנה  עלוני הארגון  דברי הנשיא בן צבי בכנס ההגנה ועוד.
חצ-1851/6 1/1/1954 תביעות נגד גרמניה כרך א'
חצ-1812/9 1/1/1954 שילומים ממזרח גרמניה כרך א'
גל-2978/5 1/29/1954 תחבורה בשבת בירושלים – מעבר מנדלבאום התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות  בנוגע לסוגיית התחבורה הציבורית לשער מנדלבאום בשבת: בעיות הצליינים והעברתם בשבת דרך שער מנדלבוים  קטעי עיתונות על הפגנות והתפרעויות בשבת  פניית חברה כלכלית לירושלים בע"מ  התנועה דרך מעבר מנדלבאום בירושלים בחודשים פברואר – יולי 1963  תחבורת התיירות בשבת בירושלים  המהומות בירושלים והעברת הדיפלומטים מתל אביב לבירה  בית החולים האיטלקי לשעבר בירושלים  גלוי דעת מטעם הציבור הספרדי ועדות המזרח בירושלים ועוד.
חצ-353/28 2/1/1954 אישי גרמניה
גל-12364/10 2/1/1954 כבישים – כביש שאר-ישוב כבישים: כביש שאר-ישוב
גל-63885/45 2/16/1954 עין חרוד איחוד הקבוצות והקבוצים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ עין חרוד איחוד
גל-688/10 2/26/1954 לשכת המנהל – בית המכס  חיפה בית המכס חיפה – אגף המכס והבלו פקודות שגרה שבועיות; סידורי עבודה; ייבוא וייצוא ; כניסת אישים ועוד
פ-2102/6 3/29/1954 מכתב מרחל ינאית לדב יוסף. מכתב בנושא פיתוח העיר אילת וסביבתה.
חצ-1829/11 4/1/1954 פליטים ערבים כרך ד'
ג-1235/18 4/12/1954 Carobs and olives – plantation Development in the negev התכתבויות של הקרן המשותפת ישראל-אמריקה עם משרד החקלאות בעניין תקציב סיוע טכני לפרויקטים; תיאור פרויקט לפיתוח חומר הדברה; הסכם לביצוע מחקר בנושא הגדלת התוצרת בחרובים ושיקום חורשות זיתים.
פ-2102/9 4/14/1954 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית בנושא ביקור נציגות "הסתדרות נשים ציוניות 'הדסה' באמריקה" בארץ ישראל שהתפרסמה בעיתון "THE AUGUSTA HERALD".
חצ-2539/8 5/1/1954 נציגי גרמניה בארצות שונות
גל-3975/22 5/4/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – עמק חפר – חרב לאת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין אישורי תכניות בנייה ביישוב חרב-לאת בעמק חפר
פ-2593/11 5/12/1954 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבויות עם שונים התכתבויותיו של יצחק רפאל מולכו עם גורמים שונים כגון: יד ושם  הזמנת כתב העת "אוצר יהודי ספרד"  גבריאל חביב  ווילהלם ביטרמן  החורשה ע"ש ד"ר אנחל פולידו פרננדז  יהדות מגורשי ספרד ועוד.
גל-58696/13 5/27/1954 תל אביב – אדמות מעבר לנחל אילון מוצררה: גוש 7094 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) לשטח תכנון עיר של תל אביב-יפומ  תשריטים  (מפות) של תוכניות מפורטות לבניה בעיר ומסמכי תכנון נוספים.
חצ-2948/25 7/1/1954 ירדן – הסכם שביתת הנשק  סעיף  8 הר הזיתים
גל-6935/1 7/8/1954 אגף התכנון – עמק-חפר – חרב לאת ועדה מקומית לבניין ולתכנון עיר עמק חפר  תכנית בנין ערים מפורטת מס' עח/29 א'-חרב לאת. פרסום להפקדה ותוכניות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-1988/2 7/25/1954 יצחק בן-צבי – מאמר של הרב י.ל. מימון – "את חטאי אני מזכיר" ומכתב תגובה גלוי מקורא המאמר שפורסם בעיתון "הארץ" עוסק ביחס של ממשלת ישראל לבני דתות אחרות על רקע בעיית מניעת הגישה מיהודים למקומות הקדושים בעיר העתיקה ע"י ירדן.
ג-2712/10 7/26/1954 אגף התכנון – ועדה לתכנון קליטת עולי דרום טוניס התכתבות בנוגע לועדה לתכנון קליטת עולים מצפון אפריקה: הקמת יחידות דיור  תכנית בנייה של דירות ועוד.
חצ-1851/9 8/1/1954 תביעות נגד גרמניה כרך ד'
ג-2254/91 8/31/1954 אטינגר רוז תיק אישי (קורות חיים והתכתבות בענין סידור עבודה).
פר-327/4 9/28/1954 שנתון הממשלה שנתון הממשלה תשט"ו
ג-5357/2 10/1/1954 אבני יצחק תיק אישי
פ-1999/24 10/27/1954 יצחק בן-צבי –  "Congress of Industrial Organization – C.I.O " (קונגרס האירגונים התעשייתיים) התכתבות בין הנשיא בן-צבי לנשיא C.I.O  וולטר פ.ראות'ר  בנוגע לקשרים בין C.I.O לישראל.
פ-2102/13 11/8/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יעקב צור  שגריר ישראל בפריז. התכתבות בנושא ארגון מוסדות חינוך בישראל המיועדים לבני משפחות יהודיות בחו"ל.
ג-2333/11 11/18/1954 מגידו – מוסדות ציבור בתיק התכתבות בנוגע למסירת צריפי מעברת מנסי למשרד השיכון
גל-5860/49 11/24/1954 אישורי תכניות בניה – עין חרוד אישור תכניות בניה ומסמכים משפטיים של הקיבוץ עין חרוד.
חצ-1851/8 12/1/1954 תביעות נגד גרמניה כרך ג'
חצ-415/1 12/1/1954 A.F.L. / C.I.O.  I
גל-49821/2 12/13/1954 אגודות עותמאניות – מכבי אש מתנדבים  חיפה בתיק התכתבויות של אגודת מכבי אש מתנדבים  חיפה. כמו כן בתיק התכתבויות שונות של איגוד ערים לכבוי אש ושל שרותי הכבאות בחיפה.
פ-2099/6 1/1/1955 פנקס רשימות של רחל ינאית בן-צבי פנקס רשימות של רחל ינאית בן-צבי.
ג-5358/9 1/1/1955 טדי קולק – ( אישי ) – תיק 2 פרטי – התכתבות
פ-2098/4 1/1/1955 עדות בנושא ראשית כפר הנוער עין כרם עדות בנושא ראשית כפר הנוער עין כרם. עדות כתובה מאת רחל ינאית בן-צבי. התאריך משוער.
חצ-2531/18 1/1/1955 יחסי סוריה – גרמניה
גל-17012/13 1/1/1955 מפלגה ערבית לאומית (של אליאס כוסא) הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ). חומר זה מוגבל לעיון ל-90 שנה.
גל-13914/11 1/1/1955 הועדה לעניני הממשל הצבאי כרך א' הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ) כן הוצאו תעודות הנוגעות לצנעת הפרט.
ג-368/10 1/2/1955 שילומים (המשך בתיק 11) קטעי עתונות בנושא השילומים-רכישות מכספי השילומים.
פ-2099/21 2/1/1955 קטע עיתונות מאמר שהתפרסם בעיתון "THE PIONEER MOMAN" (האשה החלוצה) בשם "FIRST ENCOUNTER WITH THE BEN ZVIS" (פגישה מקרית ראשונה עם משפחת בן-צבי) מאת ד"ר ס. מרגושס
פ-2102/11 2/3/1955 מכתב משמעון קושניר לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו תגובה על ביקורת לספר שכתב שמעון קושניר.
גל-49826/3 2/16/1955 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) "חסד אברהם" שע"י בית-חסידים דגור ע"ש ר' אברהם בן-רפאול דוד ביקובסקי בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים ופירוק האגודה.
פ-2102/12 2/18/1955 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין י. קנב. התכתבות בנוגע לתוכנית להקמת "אוהל שרה".
פ-2099/12 3/24/1955 תיקיה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי מ"שורת המתנדבים" תיקיה ובה מכתבים ושירים שילדים עולים כתבו לרחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
ג-2786/42 4/19/1955 רמלה – רשויות מקומיות – ניקוז אגן ועד כביר אזור מיוחד תזכירי הצעת חוק הניקוז  תקנון לרשות ניקוז  פרוטוקולים מישיבות רשות ניקוז לנחל אילון והתכתבות בין אנשי הרשות (ביניהם היועמ"ש שלה מרדכי וירשובסקי)  מינהל המים  המועצה האזורית מודיים (חבל מודיעין)  המועצה המקומית אזורוהמועצה המקומית בין דגן בענייני מערכות הניקוז של הרשות במועצות אלו ובישובים אחרים.
חצ-1851/7 5/1/1955 תביעות נגד גרמניה כרך ב'
חצ-132/32 5/1/1955 קשרי צה"ל עם צבאות זרים
ג-5408/12 6/1/1955 חוק זכיון ים המלח חוק זכיון ים המלח 1955 – הצעת חוק; מכתבי לואי
חצ-2548/1 7/1/1955 בעיית גרמניה
פ-2099/23 9/3/1955 מכתב מצבי נדב לרחל ינאית ויצחק בן-צבי מכתב בנוגע להוצאת ספר השומר.
פ-2099/13 9/12/1955 פרוטוקול של ישיבת ועדת קרן בית הנשיא פרוטוקול של ישיבת ועדת קרן בית הנשיא.
חצ-3069/16 10/1/1955 יחסי גרמניה המזרחית – מצרים
גל-1997/10 10/24/1955 . הבונים כפר הנשיא מסמכים ממנהל המים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין דו"ח ייצור במפעל הבונים בכפר הנשיא בגליל העליון
חצ-3057/9 11/1/1955 בעיית גרמניה
גל-47339/1 12/20/1955 סקר ארכיב משרד הפנים בתיק התכתבות בעניין ביקורת בארכיב משרד הפנים  פעילות הארכיב  הנחיות  תכניות עבודה ותקציבים.
חצ-2604/10 1/1/1956 הגנה על רכוש ישראל גרמניה
גל-6958/9 1/1/1956 היועץ המשפטי – חוק בתי-המשפט חוק בתי המשפט  בתי משפט מחוזים  בית משפט שלום  הסתיגויות לחוק בית משפט
חצ-1829/12 1/1/1956 פליטים ערבים כרך ה'
חצ-2068/47 1/1/1956 גרמניה – חברת גרטלר
ג-5578/13 1/1/1956 INTER PARLIAMENTARY UNION התכתבות
מגע-49/14 1/1/1956 שלוחת המועדון לנערות – שכם השכרת חדרים נוספים בבניין מועדון הבנות בשכם.
ג-2333/25 1/12/1956 מדרך עוז (מנסי) – מוסדות ציבור התכתבות בעניין מסירת צריפון למעון תינוקות במעברת מנסי (ברבור).
ג-12424/5 2/10/1956 דו"חות מאתרים 97-85  ועדת המשנה הגיאוגרפית דוחות ועדת המשנה לשמות גיאוגרפיים – דוחות 85-97 עצמים בחבל לכיש  הצעת שמות לקווי דואר נע  שמות למעיינות  למערות  לחורשות  שמות לבארות ולגבעות
גל-1712/33 2/17/1956 גן ילדים ראש פינה התכתבות בנוגע לתקן בגן הילדים בראש פינה.
חצ-415/3 3/1/1956 . A.F.L. / C.I.O.  III
פ-2102/10 3/13/1956 מסמכים של "קרן בית-הנשיא לילדי ישראל". פנית משרד מבקר המדינה אל קרן הנשיא להירשם כאיגוד וכן מסמך המתאר את מטרות הקרן ודרך התנהלותה.
חצ-2532/12 5/1/1956 יחסי ארצות ערב – גרמניה
חצ-2532/13 5/1/1956 יחסי ארצות ערב – גרמניה המזרחית
גל-47492/14 6/5/1956 הועדה לניהול רשומות התיק של הועדה לניהול רשומות בנציבות שירות המדינה מכיל התכתבויות בנוגע לתדריך לעבודת הארכיב  סיכומי דיונים של הועדה  תכנית סידור הרשומות ועוד'.
ג-5457/21 7/1/1956 ועדת הפטנטים פרטי-כל מישיבות ועדת הפטנטים 18.10.56 – 14.10.59 והחלטות הועדה 16.11.59; סקירה על פעולות הועדה  אומדן ההוצאות הכרוכות בבקשות לפטנט 13.7.56; חוזרים ותזכירים  בקשות לפטנטים  סדרי-יום והזמנות  חילופי מכתבים ( כולל תדפיס של המצאת אלכסנדר זרחין )
ג-5358/10 8/1/1956 טדי קולק –  אישי  – תיק  3 פרטי – התכתבות
ג-4119/67 8/7/1956 חטיבת-מזון – תנובה בית קרור אילת התכתבות בין חטיבת המזון למרכז "תנובה" בנוגע לבקשת הלוואה מצד "תנובה" לצורך הקמת בית קרור באילת.
ג-3255/1 8/16/1956 ביקורת – אבו-גוש. דו"ח משרד מבקר המדינה על הביקורת במועצה המקומית אבו גוש לשנות הכספים 1950-1955.
ג-371/8 8/17/1956 ועידת המושבים קטעי עתונות בנושא ועידת המושבים ותנועת המושבים.
פ-2102/4 10/23/1956 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "על המשמר" בשם "ימים בירושלים" מאת רבקה גורפיין.
גל-47356/21 11/2/1956 בדיקת ארכיב מ.ע.צ בתיק התכתבויות בנוגע לבדיקה שנערכה בארכיב מ.ע.צ במטרה לשפר ולייעל את הארכיב.
ג-5390/9 12/1/1956 עזרה הדדית משפטית ישראל – גרמניה הצעת החלטה והחלטת הממשלה בנדון
חצ-3087/24 12/1/1956 ארגנטינה – מצב היהודים
ג-2256/118 2/6/1957 בליזובסקי זיסקינד התכתבות מלשכת ראש הממשלה דוד בן-גוריון  בה בליזובסקי זיסקינד – אחוה – דפוס קואופרטיבי בע"מ  הציע את שירותי בית הדפוס והעמדתו לרשות הועד הפועל של ההסתדרות.
ג-1956/1 3/10/1957 מועצה מקומית אבו-גוש – גביית מיסים גביית מיסים במועצה מקומית אבו גוש-התכתבויות בעניין היטלי מס ותשלומי ארנונה  קשיי המועצה לגבות מיסים ופיגור בגבייה  נקיטת אמצעים כנגד סרבני מיסים. זיכרון דברים מישיבה בעניין תשלום ארנונות לרשויות מקומיות ערביות על ידי רשות הפיתוח.
פ-2102/20 3/23/1957 קטע עיתונות מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "קורות ההגנה ומקורותיה" מאת ג. קרסל. בתיק גם פתקית תגובה על המאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-1976/14 4/4/1957 אבו גוש בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב המועצה המקומית אבו גוש לשנים 1957-1958
גל-6956/10 4/15/1957 לשכת השר – הועדה הדרוזית – תקנות כמה עותקים של פקודת העדות הדתיות – תקנות ארגון העדב הדרוזית (חתום ע"י שר הדתות משה שפירא).
חצ-581/23 5/1/1957 קלן – יחסים כלכליים עם מערב גרמניה במסגרת הסכם השילומים התכתבות כללית בענין המו"מ לפיצויים בין משלחת האוצר לממשלת מערב גרמניה  הצהרתו של שר האוצר הגרמני הד"ר פ.שפר בגנות גובה סכומי השילומים פיצויים לקיבוצים בארץ ועוד. כרך ב'
חצ-415/2 5/1/1957 . A.F.L. / C.I.O.  II
גל-2044/16 6/23/1957 . מעין ע"י סג'רה (אספקת מים) התכתבות בין אגף הנכסים למינהל המים בענין החכרת מעיין ליד סג'רה.
מגע-49/8 7/1/1957 בית-יתומים ( ארגון האיחוד הנשי )  – שכם בית-יתומים ( ארגון האיחוד הנשי )  – שכם
גל-47101/8 7/15/1957 מפות שמורות התיק של מתכנן המחוז (מחוז תל אביב) במשרד הפנים עוסק במפות שמורות ותצלומי אוויר וכולל נוהל עבודה לתפוצתן ותכתובת בנושא.
חצ-2053/16 9/1/1957 פעילות נגד החרם הערבי כרך ב'
גל-21268/1 10/1/1957 חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי – (שופטים חוקרים) חקירת פשעים וסיבות מוות חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי – (שופטים חוקרים) חקירת פשעים וסיבות מוות פרוטוקולים.
חצ-3069/41 10/1/1957 יחסי יוגוסלביה – גרמניה המערבית
פ-2102/26 11/13/1957 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "שיחות ירושלים" מאת אברהם חיים אלחנני. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2079/16 1/1/1958 חיבור בשם "למחנה גדנ"ע" מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "למחנה גדנ"ע" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2079/17 1/1/1958 קטע עיתונות. מכתב גלוי שהתפרסם בעיתון "ידיעות אחרונות" תחת הכותרת "אני מייעצת לך לחדול מזה" מרחל ינאית בן-צבי לנכה מלחמת השחרור השובת רעב.
גל-47254/22 1/1/1958 קורס למנהלי ארכיבים חלק א בתיק התכתבויות בנוגע לסמינר מנהלי ארכיבים. בהתכתבויות לוחות זמנים לסמינר  מטרות  מינהלות ורשימות משתתפים.
גל-47254/21 2/19/1958 קורס למנהלי ארכיבים חלק ב' בתיק התכתבויות בנוגע לסמינר מנהלי ארכיבים. בהתכתבויות לוחות זמנים לסמינר  מטרות  מינהלות ורשימות משתתפים.
גל-21351/1 4/1/1958 יעוץ משפטי – חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי  המדינה כבעל דין יעוץ משפטי – חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי  המדינה כבעל דין
גל-22663/23 4/5/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – שדה התעופה בתיק התכתבות ואישור להגבלות בניה באילת באיזור שדה התעופה.
גל-22661/31 5/1/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת חוף הים תכנית לבניית בית מלון על שפת הים  הצעה לפיתוח חוף קייט באילת – מאיר בית אש  הצעה להקמת מחנה מטיילים ליד החוף הצפוני באילת – נחום זולוטוב  הצעה רעיונית לפיתוח החוף הצפוני של אילת  – צ. השימשוני ועוד.
גל-22663/22 5/4/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – שיכון החברה הכלכלית תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – שיכון החברה הכלכלית.
חצ-3054/11 7/1/1958 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל – גרמניה המערבית
פ-2102/41 8/1/1958 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "ג'רוסלם פוסט" בשם "ABROAD WITH THE PRESIDENT" (בחו"ל עם הנשיא) אודות סיורם של הנשיא יצחק בן-צבי ורחל ינאית בהולנד ובלגיה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-414/16 8/1/1958 A.F.L. / C.I.O
חצ-301/7 8/1/1958 תכנית צינור הנפט חיפה-אילת (שרמן)
פ-2102/46 8/1/1958 קטע עיתונות. גליון של העיתון היידי "טאג איין – טאג אויס" מטעם מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל ובו כתבה בשם "דער באזוך פון נשיא אין האלאנד און בעלגיע" אודות ביקור יצחק בן-צבי  הנשיא  בהולנד ובלגיה.
פ-2099/16 9/3/1958 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "מעריב"  "הארץ" ובעיתונים נוספים בנושא פולקלור ישראל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2102/44 9/6/1958 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש שהתפרסמה בעיתון "אונזער ווארט"  פריז  בשם "רחל בן-צבי די פרוי פון ישראל-פרעזידענט" (רחל בן-צבי אשת הנשיא).
חצ-300/11 12/1/1958 התכתבות בין ד"ר פ.א. שנער למשרד האוצר
חצ-578/13 12/1/1958 התכתבות ד"ר שנער – משרד החוץ. כרך א'.
חצ-578/14 12/1/1958 התכתבות ד"ר שנער – משרד החוץ. כרך ב'.
חצ-580/3 12/1/1958 התכתבות ד"ר שנער עם משרד החוץ ונציגויות שונות
גל-6076/11 12/15/1958 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות פרגוואי התכתבויות בנושא קידום יחסי המסחר בין ישראל לפרגוואי.
גל-3065/1 1/1/1959 מחוז ירושלים – המוזיאונים הלאומיים מחוז ירושלים – המוזיאונים הלאומיים
פר-696/2 1/1/1959 מפת חיפה והכרמל מפה של העיר חיפה והכרמל. קנה מידה: 1:10 000. במקרא – דרך סלולה  דרך בלתי סלולה  שטח בנוי  שמורות טבע ועוד.
ג-4974/5 1/29/1959 משנה למנכ"ל מילמן – תל-מונד עין-שריד התכתבויות בנוגע לשיכון בתל מונד.
גל-6118/26 2/1/1959 חטיבת תעשיה – דימונה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפיתוח מפעלי תעשייה בדימונה: סקירה על התעשייה בדימונה  הקמת בית מלאכה לנעליים  מעון (בית מלון)  קולנוע  צרכי המועצה המקומית כפי ששלח יו"ר המועצה  עמרם לרדו  תכנית אב מוקדמת לאספקת מים  התקנת רשת החשמל לאזור התעשייה  הכוונת ותיקים לעיירות פיתוח  בקשות להקצאת שטחים  בקשות להלוואות ועוד.
פ-2102/17 2/13/1959 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "דבר"  "הארץ"  "מעריב"  ג'רוסלם פוסט" ועוד בנושא מתן פרס סולד לרחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-60766/11 3/1/1959 תל אביב הקניית רכוש צבורי צווי קנייה
פ-2099/22 3/7/1959 טיוטת הודעה על מותו של צבי נדב המודעה בכתב ידה של רחל ינאית ויצחק בן-צבי.
גל-21368/4 4/1/1959 יעוץ משפטי – ועדה לפישוט ההליכים במשפטי נזיקין יעוץ משפטי – ועדה לפישוט ההליכים במשפטי נזיקין
חצ-3080/3 5/1/1959 המוביל הארצי
ג-5426/3 6/1/1959 עסקת הנשק עם גרמניה ( פניות אישיות ) מכתבים מאישים ומוסדות מחו"ל וארץ בנושא מכירת הנשק לגרמניה המערבית; דיווחים מנציגויות ישראל  סקירות עתונות בנדון וכו'
חצ-583/9 7/1/1959 קלן – מדיניות החוץ המערב גרמנית  בעיית ברלין וגבול האוצר נייסה דוחות  סקירות  לקט עתונות ופרסום.
חצ-523/16 7/1/1959 מכתב מחאה נגד עסקת הנשק עם גרמניה
פ-2102/27 9/22/1959 קטע עיתונות. גליון של העלון "JUNIOR HADASSAH WORLD" בשפה האנגלית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3784/56 10/23/1959 סרטים – אוה מלכת הגורילות בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוה מלכת הגורילות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-2057/11 11/1/1959 ספנות – גרמניה
פ-2102/28 12/1/1959 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "HADASSAH NEWSLETTER" בשם "ISRAEL IN THE FAR EAST" אודות ביקורם של רחל ינאית ויצחק בן-צבי בבורמה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-3368/35 12/1/1959 גרמניה – עיתונאים
פ-2102/25 12/6/1959 קטע עיתונות. גליון מעיתון "דבר" ובו כתבות על בחירתו של מרדכי איש-שלום לראשות עירית ירושלים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2079/6 12/23/1959 קטעי עיתונות. כתבות מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בעיתון "דבר"  "דבר הפועלת" ובירחון "נעמת" בשם "השתתפתי בועידה הראשונה"  "התכנסות ב-1915" ו"היכן כוחן של חברות נעמ"ת". בתיק גם מכתב מרחל ינאית בן-צבי ליוסף שפירא בנושא ועידת הפועלות הראשונה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-6421/57 12/25/1959 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – גבעתיים מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע – אישורי תוכניות מתאר (בנייה) בגבעתיים
ג-3403/6 1/1/1960 חברת השקעות – הברון רוטשילד קרן השקעות – דה רוטשילד
חצ-3368/36 1/1/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3368/59 1/1/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-2055/6 1/1/1960 חרם נגד מסחר
חצ-2057/9 1/1/1960 חרם כללי – גרמניה
חצ-302/10 1/1/1960 פגישת בן-גוריון אדנאואר
ג-6351/33 1/1/1960 חברה להקמת מבני תעשיה זעירה
ג-6270/12 1/1/1960 ברזילי ישראל
פ-2586/7 1/1/1960 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשימות על משפחת נבון מאת יצחק נבון ועוד תאריך משוער
חצ-3368/39 2/1/1960 גרמניה – עיתונאים
פ-2591/3 2/5/1960 חומר של יצחק רפאל מולכו – הענקת אותות כבוד ליצחק רפאל מולכו מכתב הוקרה מקונסול צרפת בירושלים ליצחק רפאל מולכו (בצרפתית).
פ-2138/41 2/13/1960 קטע מפרוטוקול של פגישת "החוג ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית" קטע מפרוטוקול של פגישת "החוג ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית". הפגישה בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי.
חצ-2057/13 3/1/1960 חרם נגדי – גרמניה
חצ-2149/8 3/1/1960 יחסים מדיניים: ישראל-ארגנטינה יומנים ודו"חות עונתיים (כרך 1)
חצ-3368/11 4/1/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3366/160 4/1/1960 גרמניה המזרחית – עיתונאים
חצ-2061/22 5/1/1960 יונילבר – חברת מזון
פ-2079/9 5/9/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מלכה בר-דוד. התכתבות בנוגע למאמרה של מלכה בר-דוד.
גל-22663/24 5/24/1960 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – א. מסחר מינהל תכנית בניין העיר אילת
חצ-3368/31 6/1/1960 גרמניה – עיתונאים
פ-2466/5 6/29/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הועדה להוצאת ספר היובל לכבוד פרופ' אברהם וויס מכתב יו"ר הועדה שמואל בלקין אל מלאכי
פ-2078/51 7/1/1960 דו"ח החלטות המושב החמישי של מועצת הפועלות. דו"ח החלטות המושב החמישי של מועצת הפועלות.
חצ-297/16 7/1/1960 נסיעות ד"ר שנער ארצה
פ-2593/7 7/1/1960 חומר של יצחק רפאל מולכו – בעיות כספיות התכתבות של הרב ד"ר מ. ונטורה עם מולכו בענייני כספים (הוצאות והכנסות) של מדרשת הרמב"ם. מכתב מהסוכנות היהודית לאגודות הידידות בארץ  אגודת אוצר יהודי ספרד ועוד.
חצ-4316/5 8/1/1960 לשכת גולדה מאיר – ארה"ב – בורמה – גרמניה התכתבות בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב  סיכום שיחה של גולדה מאיר עם דין ראסק  מזכיר המדינה  בנוגע לאפשרות לפירוק הנשק באזור  הכרה בממשלת סוריה  בעיות בענין הצטרפות מדינות ערב נוספות לליגה הערבית  התכתבות בנושא יחסי ישראל בורמה  סיכום פגישה של השגריר עם ג'נרל נה-וין  סיכום פגישה בין לוי אשכול לארהרד שר הכלכלה הגרמני  התכתבות בענין סיוע גרמני לירדן.
חצ-2057/10 8/1/1960 לשכות מסחר – גרמניה
חצ-2057/14 8/1/1960 סחר חוץ – גרמניה
חצ-3368/34 9/1/1960 גרמניה – עיתונאים
פ-2102/45 9/13/1960 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "עולם האשה" בשם "פרופסור מיא סיין" אודות ביקורה של הנ"ל בישראל.
פ-2102/43 9/14/1960 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר"  "הבוקר"  "על המשמר" ועוד על טקס העליה על הקרקע במושב אבן-מנחם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2224/10 9/23/1960 תחנה ססמולוגית הקמת התחנה הסיסמולוגית בקמפוס האוניברסיטה העברית בירושלים-התכתבויות בין המכון הגיאולוגי  משרד הפיתוח והאוניברסיטה העברית  בעניין איתור שטח לתחנה והחזקתה  מענק מאת ממשלת ארה"ב להקמת התחנה  פינוי התחנה הישנה והעברתה לקריית האוניברסיטה  סקירה על הפעילות הסייסמית בארץ  נוסח הסכם בין הממשלה (משרד הפיתוח) לאוניברסיטה העברית בעניין התחנה ועוד.
פ-2137/12 10/11/1960 מזכר בנושא הקמת בנין לסטודיו של רינה ניקובה מזכר בנושא הקמת בנין לסטודיו של רינה ניקובה.. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רינה ניקובה באותו ענין וכן הזמנת רינה ניקובה לערבי ריקודים בירושלים.
פ-2138/2 10/11/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גורמים שונים. התכתבות בנושא תנועות הנוער בישראל. בתיק גם דוחות שונים בנושא תנועות הנוער  פרוטוקולים של ישיבות בנושא תנועות הנוער וכתבות באותו נושא.
פ-2137/4 10/20/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין חסיה דרורי. התכתבות בנוגע לקליטת עולים חדשים בארץ ישראל  פועלה של מניה שוחט ועוד. בתיק גם דברי רחל ינאית בן-צבי בכנס תנועת המושבים.
פ-2137/10 11/22/1960 פרוטוקול של ישיבת "ראשי מחלקות האיגוד המקצועי בהסתדרות" פרוטוקול של ישיבת "ראשי מחלקות האיגוד המקצועי בהסתדרות".. הישיבה בנוכחות יצחק בן-צבי  רחל ינאית בן-צבי ואנשים נוספים.
גל-47254/23 11/24/1960 קורס לפקידי ארכיב בירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לקורס פקידי ארכיב. בהתכתבויות לוחות זמנים לסמינר  מטרות  מינהלות ורשימות משתתפים.
גל-1023/19 12/6/1960 פנימיה צבאית חיפה איתור מועמדים מבתי ספר תיכון לפנימייה צבאית
חצ-1897/10 1/1/1961 קלן – קשרי ידידות עם מערב גרמניה יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי- התכתבות עם ליגות לידידות ועם חברה לשיתוף פעולה יהודי- נוצרי.
ג-6339/43 1/1/1961 את והוא
ג-6292/8 1/1/1961 חוק זכיון ים המלח תזכיר חוק זיכיון ים המלח
פ-2138/42 1/10/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין הסופר אברהם קריב. התכתבות בנוגע להרצאה שאמור היה אברהם קריב לשאת אודות שלמה צמח והעליה השניה.
פ-2465/2 1/27/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "המליץ" ועורכיו (מאה שנה ליסודו)/ א. גור  מאמר שכותרתו "המליץ" ועורכיו (מאה שנה ליסודו) מאת א. גור  אשר פורסם בכתב העת "הדואר" ב-י' בשבט תשכ"א. המאמר עוסק בפעילותם של אלכסנדר הלוי צדרבוים ויצחק אהרן גולדנבלום.
גל-14279/14 2/1/1961 ירחון "דואר" ירחון "דואר"
פ-2137/9 3/1/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין עקיבא וציפורה גושן. התכתבות בנוגע להוצאת ספרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים" ובענינים אישיים.
גל-2117/1 3/5/1961 המחלקה הערבית – תוכניות הפעולות דו"חות על ביצוע פעולות של מחלקת ההסברה בישובי המיעוטים (הדו"חות מסודרים לפי תכנון והמיקום המיועד). סיכומי פגישות בנוגע לתכנון חגיגות העצמאות 1961  הוצאה לאור של חוברת נבי שועייב (שעורר סערה) בנצרת והסביבה  עידוד תיירות לאזור ועוד. (המשך בתיק 2)
פ-2137/11 3/9/1961 דברים לזכר שלמה קפלנסקי. דברים שנאמרו בבית הנשיא מפי יצחק בן-צבי  רחל ינאית בן-צבי  אשר רייס  יצחק טבנקין  משה שרת  זלמן שז"ר ועוד.
גל-2128/13 4/10/1961 המחלקה הערבית – ימי עיון וקורסים התכתבות בנושא קיום קורסים וימי עיון  החלפת דעות ושיתוף פעולה מחקרי בין חוקרים
פ-2921/27 4/19/1961 קטעי עיתונות. מכתבים אל רחל ינאית בן צבי ובהם  תדפיס מאת אליעזר בר-לב בשם "מגילת האדם" והעתק מכתב מאת אליעזר בר-לב אל נשיא המדינה  זלמן שז"ר  אודות ויקטור מיזאן שהואשם ברצח הילדה רחל לוין בשנת 1953. מצורפת כתבה שהתפרסמה בעיתון "למרחב" אודות נפילת לוד ורמלה ב-1948. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2128/15 5/1/1961 המחלקה הערבית – נבי שועייב חוברת על נבי שועייב התיק בערבית
פ-2137/14 6/22/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שרגא תפוחי התכתבות בנושא הכלכלה הישראלית. בתיק גם מכתב משרגא תפוחי ליוסף שפירא שלום בענינים אישיים.
פ-2138/6 6/27/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אמיליה פיינבלום. התכתבות בנוגע לביקור אמיליה פיינבלום  נציגתה של "המועצה לנשים יהודיות בארה"ב"  בישראל.
פ-2102/49 7/1/1961 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "הבוקר" ו"על המשמר" אודות הכנס הפדגוגי בנושא השואה שנערך בבית הנשיא.
חצ-2055/23 7/1/1961 פגיעה בפעולות הערבים באפריקה
חצ-3368/48 8/1/1961 גרמניה – עיתונאים
פ-2102/48 8/16/1961 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש שהתפרסמה בעיתון "דער טאג – מארגען זשורנאל" (היום – כתב העת של המחר) בשם "לויבט מעמוארן פון רחל בן-צבי".
גל-14279/15 9/1/1961 ירחון "דואר" ירחון "דואר"
גל-17114/1 10/1/1961 ממשל צבאי – קטעי עתונות – כרך א'.
ג-12648/12 10/1/1961 רישום ארכיונים פרטיים – מכתבים יוצאים פניות ששלח בן-ציון אשל לאישים ולגופים שונים  בנוגע לרישום החומר הארכיוני שברשותם. בתיק גם מפתח שמות וענייינים ל"פנקס החומר הארכיוני הפרטי".
פ-2102/50 11/10/1961 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש שהתפרסמה בעיתון "לעצטע נייעס" (חדשות אחרונות) בשם "ווי לאנג".
פ-2699/15 12/13/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין קלרה אשר-פינקהוף (סופרת). התכתבות בין רחל ינאית לבין הסופרת קלרה אשר-פינקהוף בנוגע לספרה "ילדי הכוכבים" (הילדים היהודים שסומנו בטלאי הצהוב בתקופת השואה) שזכה בפרס ותורגם לשפות רבות  הזמנת הסופרת לבית הנשיא ועוד.
פ-2097/7 12/20/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יחזקאל לביא. התכתבות בנושא העבודה בעין כרם ובנושאים אישיים.
פ-2102/35 12/24/1961 קטע עיתונות. כתבה בשם "תערוכה תנכית נפתחה בכפר יהושע" שהתפרסמה בעלון "ידיעות לחבר תנועת המושבים".
חצ-3535/9 1/1/1962 גרמניה – מהגרים פלשתינים
פ-2102/30 1/1/1962 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "אומר" ו"חרות" בנושא ביקור הנשיא יצחק בן-צבי ורחל ינאית באשקלון וביקור נציגי ההסתדרות בביתם.
פ-2102/33 1/1/1962 קטע עיתונות. גליון עיתון "דבר" ובו כתבה על ביקור הנשיא יצחק בן-צבי בטבריה ובהיאחזות כורזים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2138/31 1/1/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין לאה הורנשטיין. התכתבות בנוגע לחוג תנ"ך שהעבירה לאה הורנשטיין בארה"ב ובענינים אישיים.
חצ-2068/29 1/1/1962 גרמניה – יחסים כלכליים עם מצרים
חצ-2068/37 1/1/1962 גרמניה – חברת "סימנס" למוצרי חשמל
חצ-2073/3 1/1/1962 מצרים – אורז
חצ-2071/20 1/1/1962 ישראל – חברת "אינקודה"
חצ-2071/26 1/1/1962 ישראל – תיק הוצאות וניהול מחלקת תכנון מדיני כלכלי כרך א'
גל-11838/5 1/1/1962 מחלקת מבנים – עריכת סקר מחלקת מבנים – עריכת סקר
חצ-439/9 1/1/1962 אתיופיה – ביקור אורחים בישראל (מסודר לפי א-ב')  B-F
פ-2466/6 1/1/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברים לזכרו של הלל מלאכי ז"ל בדפי חוברת
פ-2138/19 1/4/1962 דברים מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים שנישאו בבית הנשיא בכנס מטעם תנועת המושבים.
פ-2102/39 1/8/1962 קטע עיתונות. כתבת ביקורת בשפה האנגלית בשם "IN THE WORLD OF BOOKS" על הספר "THE BUILDERS OF ISRAEL" מאת ד"ר ה. מ. שחר שהתפרסמה בעיתון "CONGRESS WEEKLY".
פ-2102/38 1/11/1962 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "אומר"  "דבר" ו"למרחב" אודות פעילותה של רחל ינאית בן-צבי בקליטת עולים חדשים.
פ-2102/32 1/16/1962 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "אומר"  "למרחב"  "דבר" ועוד אודות השתתפות נשיא המדינה  יצחק בן-צבי ורחל ינאית בועדה המרכזת של ההסתדרות.
פ-2102/34 1/23/1962 קטע עיתונות. כתבה בשם "שיחה על הווי ותרבות במושבים בבית הנשיא" שהתפרסמה בעלון "ידיעות לחבר תנועת המושבים".
גל-2122/15 1/31/1962 המחלקה הערבית – הביטוח הלאומי התכתבות בנושא הסברה על ביטוח לאומי בכפרי המיעוטים בשיתוף עם ביטוח לאומי  חוברת "ביטוח לאומי" 1/62 ובה חומר עזר ללימודים על ביטוח לאומי לרגל עשור למוסד.
פ-2102/36 2/1/1962 קטע עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר הפועלת" ו"תלמים" בנושא ביקורים בבית הנשיא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-17114/2 2/1/1962 ממשל צבאי – קטעי עתונות – כרך ב'.
חצ-2066/28 2/1/1962 ארצות ערב – חומר רקע – סרטים
חצ-2068/32 2/1/1962 גרמניה – יחסים כלכליים עם העולם הערבי
חצ-2069/7 2/1/1962 גרמניה – פעילות סורית בגרמניה
פ-2138/25 2/9/1962 מכתבים מגבריאל יוסף טלפיר  עורך ירחון האמנות "גזית" לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע ליצירותיה של הציירת אירה יאן (אסתר סליפיאן).
פ-2102/19 2/23/1962 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש בשם "טאג-בוך פון אן עקסקורמיע קיין ישראל" (יומן מטיול לישראל) שהתפרסמה בעיתון "די אידישע צייטונג" (העיתון היידי) אודות רחל ינאית בן-צבי.
פ-2138/26 2/27/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין זינא רבינוביץ. התכתבות בנוגע לספריה של זינא רבינוביץ "באהבתם נתגלו" ו"בדרך לחירות".
פ-2138/27 2/27/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אריה חזון. התכתבות ובה תכנון פגישה בבית הנשיא בין רחל ינאית וחסידי אומות העולם מהולנד.
פ-2137/16 3/1/1962 תוכנית מסיבה שנערכה לכבוד אברהם הרצפלד. פרוטוקול מסיבה שנערכה במלאת יובל שנים לאברהם הרצפלד ולכבוד ההוצאה לאור של ספרו "שדות ולב". בתיק ברכות מאת רחל ינאית בן-צבי  יצחק בן-צבי  לוי אשכול  זלמן ורחל שז"ר  אברהם הרצפלד ועוד.
חצ-2066/19 3/1/1962 ארצות ערב – חומר רקע המטבע
חצ-2068/30 3/1/1962 גרמניה – התנגדות לחרם הערבי
חצ-2068/31 3/1/1962 גרמניה – יחסים כלכליים עם ישראל
חצ-3069/47 3/1/1962 בעיית גרמניה
חצ-2069/5 4/1/1962 גרמניה – יחסים כלכליים עם לבנון
פ-2138/18 4/17/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גולדי יוסף. התכתבות בנוגע למאמר שכתבה גולדי יוסף אודות הנרייטה סאלד.
גל-21986/33 5/1/1962 חקיקה ראשית – חוק מכשירי האזנה (איסור) תשכ"ב – 1962 חקיקה ראשית – חוק מכשירי האזנה (איסור) תשכ"ב – 1962
פ-2138/38 5/20/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שלמה צמח. התכתבות בנוגע למסיבה שנערכה לכבוד שלמה צמח.
חצ-1911/1 6/1/1962 רואנדה – כללי ביקורי אישים בישראל  שיתוף פעולה טכני  מומחים ישראלים פעילות הנח"ל  סיוע לנפגעי השטפונות וכו'.
פ-2138/8 6/1/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין איזיק שלמון התכתבות בנוגע לביקורו של איזיק שלמון בברית המועצות.
חצ-3069/49 6/1/1962 יחסים עם אלג'יריה
פ-2079/10 6/2/1962 נאומים מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכר סופיה יודין  דברים בפגישה לכבוד אנג'ליקה בלבנובה ועוד. בתיק גם מכתבים שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי מטעם מפלגת פועלי ארץ ישראל בנוגע לישיבות המפלגה.
פ-2138/30 7/1/1962 מכתב מ"המועצה העולמית לציון מעשיהם של חסידי האומות" לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו רשימת מועמדים לחברות במועצה של חסידי האומות
חצ-2062/5 7/1/1962 אמצעים משפטיים נגד החרם
פ-2138/9 7/18/1962 חוזר מטעם "מועצת פועלי שדרות" שנשלח לרחל ינאית בן-צבי. חוזר בנושא עריכת חגיגת בר-מצוה קולקטיבית לעשרים ילדים בשדרות.
פ-2102/18 8/21/1962 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית בשם "PERSONALITY PORTRATE- MRS. RACHEL BEN-ZVI" שהתפרסמה בעיתון "THE LISTENER DAILY" מאת אלן קופר.
פ-2138/22 9/6/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גמליאל הררי. התכתבות בנוגע למות אביו של גמליאל הררי  בני משפחתו ונסיעתו עם רחל ינאית לסוריה.
פ-2137/3 9/18/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין עליזה שידלובסקי. התכתבות בנושאים אישיים.
פ-2138/5 9/27/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין פנינה סרברניק. התכתבות בנושא עבודתה של עליזה סרברניק  עובדת המשתלה בירושלים לשעבר  באגף הקליטה של העולים החדשים בהתישבות.
חצ-2069/4 10/1/1962 גרמניה – חברת  AEG – חברה למוצרי חשמל
פ-2138/33 10/24/1962 מכתב ממתילדה אהרנפריס-כפתורי לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע להקמת מוזיאון לפולקלור עמים בירושלים.
פ-2138/29 10/30/1962 מכתב מרחל ינאית בן-צבי להניה יבנאלי. מכתב ובו מובעים געגועים לשמואל יבנאלי.
חצ-1922/12 12/1/1962 אתיופיה – שיתוף פעולה וסיוע בתחום הרפואה
פ-2138/17 12/21/1962 מכתב מאמיליה פיינבלום לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לפגישת רחל ינאית עם ארגון "המועצה הארצית של נשים יהודיות בארצות הברית".
פ-2138/13 12/27/1962 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לרושקה קורצ'ק. מכתב בנוגע להרצאתה של רושקה קורצ'ק בועידת ההסתדרות אודות גטו וילנה ולספרה "להבות באפר".
חצ-3600/10 1/1/1963 רואנדה – ישראל בדרג ממשלתי
פ-2079/12 1/1/1963 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "שנה לפטירתו של שלמה הסטרין" מאת אברהם חיים אלחנני. בתיק גם מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בנושא ראשית הגדודים העבריים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2067/23 1/1/1963 בריטניה – חברת "קורה" חברת כותנה
גל-12351/21 1/1/1963 כבישים: נהריים – גשר – אשדות יעקב כבישים: נהריים – גשר – אשדות יעקב
חצ-22/1 1/1/1963 נציב עליון לפליטים התכתבות  דיווחים ודו"חות בנוגע למחקר על הסדרי הפיצויים לפליטים תרומה ישראלית למשרד הנציב העליון לפליטים פליטי רואנדה ועידת האו"ם ליחסים קונסולרים.
פ-3247/6 1/1/1963 אסופת מאמרי עיון ביהדות מאת חיים כהן בתיק 6 מאמרים: 1) ציטוטים – חומר למאמר של חיים כהן על 4 מיתות בית דין – כתב-יד. 2) על הזכות למות בכבוד -כתב-יד. 3) הרצאה – דרכי הענישה בישראל – האוניברסיטה העברית  המכון לקרימנולוגיה 4) "שופך דם האדם  באדם דמו יישפך" – רצח ושפיכות דמים במשפט העברי – תדפיס של "פרשת השבוע" של המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים. 5) על חופש הדעה והדיבור במסורת ישראל – הדפסת מחשב. 5) צילום דף ומכתב – מסכת פאה פרק ח' ומכתב מיצחק אנגלרד. 6) "על אריכות ימים" – לזכר סבו ואביו של חיים כהן.
פר-705/38 1/1/1963 ימים ראשונים בבית הספר הממלכתי דתי תכנית לימודים בחינוך הממלכתי דתי.
גל-3692/24 1/6/1963 משרד הראשי – אילת – ביצוע התכתבות בין משרד השיכון   עיריית "אילת" חברות "רסקו"  עמידר וחברות נוספות בנוגע לבניית מבניים למגורים וצרכים אחרים באילת.
פ-2821/13 1/28/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מרים איתן. התכתבות אודות פרטים על העבודה בחוות סג'רה  אליהו קראוזה  רחל המשוררת ועוד.
חצ-2068/28 3/1/1963 גרמניה המזרחית – יחסים כלכליים עם מצרים
חצ-1047/9 3/1/1963 יחסים מדיניים אוגנדה-אתיופיה
חצ-1047/37 3/1/1963 יחסים מדיניים ישראל-רואנדה
גל-2128/16 3/31/1963 המחלקה הערבית – נבי שועייב התכתבות בנושא חגיגות הדרוזים בנבי שועייב ונאומי ברכה של נכבדי העדה לאירוח ראש-הממשלה לוי אשכול בחגיגות שנת 1965.
פ-2589/7 4/11/1963 חומר של יצחק רפאל מולכו – רשומות ורשימות שונות מולכו  קבלה  תלמוד ומכתבים.
פ-2098/10 4/17/1963 התכתבות בין משרד האוצר לבין גורמים שונים. התכתבות בנושא הקמת מרכז הנוער עין כרם. בתיק גם צילום מודל כפר הנוער.
פ-2099/8 5/1/1963 קטע עיתונות כתבה בשם "נשיאותו של יצחק בן-צבי" מאת רחל כצנלסון שהתפרסמה בכתב העת "דבר הפועלת".
חצ-2069/6 5/1/1963 גרמניה – יחסים עם עיראק
חצ-2068/33 8/1/1963 גרמניה – יחסים כלכליים עם מצרים
גל-3692/15 10/14/1963 משרד הראשי – אילת – ביתני תעשיה התכתבות בין משרד השיכון לחברת החשמל וגורמים נוספים בנוגע להקמה ופיתוח של מבני תעשיה באילת.
גל-22663/16 10/18/1963 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכנית ד/184 ג'-תיקון מס' 3 לתכנית מתאר אילת  שינוי יעוד אזור מיוחד לאזור תיירות ונופש בחוף הצפוני. תכנית להפקדה ותשריטים.
נ-124/15 10/29/1963 Zionist Organization of America ועדת ה-70 של הסתדרות ציוני אמריקה  סעודת ערב חגיגית לכבוד דוד בן גוריון  טקס הענקת אות תיאודור הרצל של ההסתדרות הציונית של ארצות הברית  דברי הנשיא זלמן שזר בישיבת הנעילה של ועידת ציוני אמריקה ועוד. התיק מכיל קטעי עיתונות (עיתון הדואר) ועוד ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
חצ-1921/6 12/1/1963 אתיופיה – קורס לחקלאות ולהתישבות באווסה
חצ-1922/2 12/1/1963 אתיופיה – כללי מומחים ישראלים   שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני קשרי תרבות וכו'. כרך א'
חצ-3531/25 1/1/1964 גרמניה המזרחית – עם מדינות שונות וכן תגובות על כינון היחסים של ישראל עם גרמניה המערבית.
חצ-3531/26 1/1/1964 גרמניה המזרחית – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3531/27 1/1/1964 גרמניה המזרחית – יומנים ועתונות
חצ-3531/28 1/1/1964 גרמניה המזרחית – עתונות ובקשות אינפורמציה
חצ-3531/30 1/1/1964 גרמניה המזרחית – עם מדינות העולם השלישי
חצ-3531/34 1/1/1964 גרמניה המזרחית – מבקרים ישראלים
חצ-3531/35 1/1/1964 גרמניה המערבית – הבונדסטאג
חצ-3531/36 1/1/1964 גרמניה – משרד החוץ
חצ-3531/37 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך א'
חצ-3531/38 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך ב'
חצ-3531/39 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך ג'
חצ-3531/40 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך ד'
חצ-3531/41 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך ה'
חצ-3531/42 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ פרט לישראל כרך ו'
חצ-3534/4 1/1/1964 יחסי ישראל גרמניה בעניני ארה"ב
חצ-3534/10 1/1/1964 גרמניה – ישראל עם מוסדות וארגונים
חצ-3534/14 1/1/1964 גרמניה – תקשורת בנושא המדענים
חצ-3534/15 1/1/1964 גרמניה – ענייני פנים
חצ-3534/16 1/1/1964 גרמניה – הנחיות טקס קונסולריות והאמנת שגריר (בן-נתן)
חצ-3535/1 1/1/1964 גרמניה – מדענים ותגובות יהודיות
חצ-3535/6 1/1/1964 גרמניה – קשרי חוץ (ארצות-הברית)
חצ-3535/10 1/1/1964 גרמניה – יחסים עם מצרים
חצ-3535/14 1/1/1964 גרמניה – המדענים – תגובות.
חצ-3535/16 1/1/1964 גרמניה – מדינות ערב.
חצ-3536/8 1/1/1964 גרמניה – פיצויים ליהודי יוון
חצ-3536/9 1/1/1964 גרמניה – תביעות יהודי אוסטריה.
חצ-3536/10 1/1/1964 גרמניה – איטליה – תביעות
חצ-3536/15 1/1/1964 גרמניה – הסברה ועתונות
חצ-3600/11 1/1/1964 רואנדה – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3600/13 1/1/1964 רואנדה – ענייני פנים
חצ-3600/17 1/1/1964 רואנדה – קשרי חוץ
חצ-463/5 1/1/1964 שיתוף פעולה בינלאומי עם רואנדה – משלחת סקר לארגון נוער עירוני ברואנדה לגרעיני נח"ל
חצ-1922/16 1/1/1964 אתיופיה – משטרה  קורס קציני משטרה מאתיופיה בישראל
חצ-1923/4 1/1/1964 אתיופיה – פעילות הנח"ל
חצ-24/13 1/1/1964 הנציב העליון לפליטים התכתבות ודיווחים בנוגע לפליטים מאנגולה וטיבט  מצב התורמים לנציב לעזרה לפליטי רואנדה  אסירים יהודים במצרים ועוד.
גל-4929/12 1/1/1964 . תל-מונד (עין שריד) – תכנון פיזי רישום שיכונים ציבוריים ; ישיבת ועדת תיאום לפי חוק רישום שיכונים ; תוכנית עין שריד
פ-2466/4 1/1/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרב אהרן שמחה בלומנטל ז"ל איש ירושלים (שנה לפטירתו)" טור לזכרו שהתפרסם בעיתון  חתום: ט.ג.
גל-21348/3 1/1/1964 יעוץ משפטי – נציב תלונות אומבודסמן יעוץ משפטי – נציב תלונות אומבודסמן
פ-3006/1 1/1/1964 יומני פגישות יומן פגישות
גל-59430/6 1/5/1964 Forced Labour Convention  1930 (NO.29) דיון בנושא תעסוקה לאסירים  אמנות בינלאומיות הנוגעות בענייני סחר בבני אדם
חצ-3534/11 1/31/1964 גרמניה – ישראל בדרג לא ממשלתי בעיקר נוער וסטודנטים
חצ-3537/20 1/31/1964 גרמניה – סטודנטים והסברה ישראלית.
חצ-2123/1 3/1/1964 בקשות ממשלת אתיופיה למומחים וסיוע טכני
גל-6935/2 4/5/1964 אגף התכנון – עמק-חפר – חרב לאת מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בניין ערים ביישוב חרב-לאת בעמק חפר.
א-7552/12 7/22/1964 שונות התכתבות; 2 גליונות של "במערכה"  בטאון ועד העדה הספרדית וכו'
חצ-1922/5 8/1/1964 אתיופיה – כללי שיתוף פעולה חקלאי   סיוע טכני וסיוע רפואי  סיוע בפיתוח קהילתי וכו'. כרך א'
חצ-1922/3 9/1/1964 אתיופיה – כללי ביקור אישים בישראל  שיתוף פעולה וסיוע טכני  סקר גיאולוגי  סיוע חקלאי וכו'. כרך ב'
חצ-3531/24 1/1/1965 גרמניה המזרחית – שגרירויות
חצ-3531/29 1/1/1965 גרמניה המזרחית – עם מדינות ערב
חצ-3531/31 1/1/1965 גרמניה המזרחית – רכוש יהודי
חצ-3533/10 1/1/1965 גרמניה – ישראל- כינון היחסים ?כרך א' (המשך בתיקים 13 ו-14 )
חצ-3534/2 1/1/1965 גרמניה – קשרי תרבות
חצ-3534/5 1/1/1965 גרמניה – ישראל קשרים בדרג לא ממשלתי ועתונות.
חצ-3534/7 1/1/1965 גרמניה – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3534/8 1/1/1965 גרמניה – קשרים בדרג לא ממשלתי
חצ-3534/9 1/1/1965 גרמניה – קשרים עם מוסדות וארגונים
חצ-3535/11 1/1/1965 גרמניה – מדינות ערב
חצ-3535/12 1/1/1965 גרמניה – קשרים עם המזרח התיכון
חצ-3535/13 1/1/1965 גרמניה – משבר בון-קהיר
חצ-3536/4 1/1/1965 גרמניה ואוסטריה – תביעות פיצויים.
חצ-3536/16 1/1/1965 גרמניה – הסברה ועתונות
חצ-3537/9 1/1/1965 גרמניה – השגריר פאולוס
חצ-3537/19 1/1/1965 גרמניה – הזמנת ישראלים
חצ-3537/25 1/1/1965 גרמניה – חומר הסברה גרמני
חצ-3600/19 1/1/1965 רואנדה – הנציגות בישראל
חצ-3600/21 1/1/1965 רואנדה – נציגות ישראל
חצ-3528/27 1/1/1965 גרמניה – משא ומתן כלכלי
גל-48107/2 1/1/1965 הבונים מסמכים ומפות מהמרכז למיפוי ישראל במשרד הבינוי והשיכון בעניין פיקוח המדידות במושב הבונים
חצ-463/2 1/1/1965 שיתוף פעולה בינלאומי עם רואנדה סיכום פעולות מש"ב  דו"חות.
גל-48300/7 1/1/1965 ערערה ערערה
חצ-1922/7 1/1/1965 אתיופיה – כללי שיתוף פעולה בתחום הדיג ובחקלאות  סיוע טכני ותעשייתי  מומחים ישראלים וכו'.
גל-48279/3 1/1/1965 אשדות יעקב – כביש אשדות יעקב – כביש
גל-48296/15 1/1/1965 בית עזרא מסמכים ומפות מהמרכז למיפוי ישראל במשרד הבינוי והשיכון בעניין פיקוח מדידות במושב בית עזרא
חצ-3531/32 2/1/1965 גרמניה המזרחית – בקשות אינפורמציה
חצ-3531/33 2/1/1965 גרמניה המזרחית – יהדות
גל-22663/25 2/21/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת ד/378-תכנית בנין עיר מפורטת  פיתוח החוף הצפוני באילת. תכנית להפקדה ותשריטים. גוש 40008.
גל-59487/10 4/26/1965 בית עזרא תקצוב וניהול משק בית עזרא.
חצ-3533/14 5/1/1965 גרמניה – ישראל – כינון יחסים כרך ג' (המשך מתיק 10). (תיק חסר)
גל-6935/3 5/11/1965 אגף התכנון – עמק-חפר – חרב לאת מסמכים ומפות ממינהל התכנון במשרד הפנים בעניין תכנון בנייה במושב חרב-לאת בעמק חפר
חצ-4015/10 7/1/1965 גרמניה – פרשת טרק
חצ-4015/9 7/1/1965 גרמניה – פרשת טרק
גל-42794/1 8/1/1965 תיקי חברות לא פעילות – חיפה כימיקלים
חצ-4012/9 8/1/1965 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך א'
חצ-4012/1 8/1/1965 תיק רקע – רפובליקת גרמניה – ישראל  המשא ומתן על הסיוע הכלכלי כרך א'
מגע-11/7 8/1/1965 אגודת הצדקה של בני חברון ביריחו אגודת הצדקה של בני חברון ביריחו  משרד הרווחה בירושלים  תקציבים  בנק הירדן ועוד.
חצ-3080/7 8/1/1965 דרום אפריקה
א-158/17 8/1/1965 מבצע "חבצלת"  (לוויה לאישיות רמת מעלה)
חצ-4012/10 9/1/1965 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך ב'
חצ-1047/40 9/1/1965 רואנדה
חצ-4011/1 9/1/1965 גרמניה – הועדה הבינמשרדית לקשרי תרבות עם גרמניה כרך א'
חצ-4014/17 10/1/1965 גרמניה – שילומים ופיצויים ממדינות זרות
חצ-2125/22 11/1/1965 רואנדה
ג-3072/96 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'41 בתיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 41  ירושלים.
ג-3067/30 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'436 בתיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 436  קיבוץ עין דור.
ג-3067/35 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'443 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 443  כפר הנשיא.
ג-3067/46 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'456 בתיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 546  שורש.
ג-3067/84 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'490 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 490  דיר אל אסד.
ג-3067/102 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'506 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 506  כיסרא.
ג-3067/124 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס'523 תיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 523  כפר נין
ג-3088/5 11/2/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 9700/06 בתיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 06  הדר – הוד השרון
ג-3084/3 11/3/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' בתיק פרוטוקול של מהלך הבחירות ותוצאות ההצבעה לכנסת ה-6. בקלפי מס' 86  נתניה.
חצ-4034/14 12/1/1965 ישראל – חוק פיקוח על המעונות
חצ-4015/14 12/1/1965 גרמניה – הנציגות בארץ ד"ר טרק
חצ-4015/13 12/1/1965 גרמניה – פרשת ד"ר טרק
חצ-4011/6 12/1/1965 יחסי ישראל – גרמניה בדרג לא ממשלתי ועדה לקשרי תרבות כרך א'
חצ-2891/15 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – רואנדה – כללי תנאי שירות מומחי מש"ב  סקר נוער ברואנדה פעילות מש"ב ברואנדה וכו'.
חצ-4012/2 1/1/1966 משא ומתן כלכלי עם רפובליקת גרמניה כרך א'
חצ-4012/8 1/1/1966 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך ג'
חצ-4013/1 1/1/1966 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך א'
ג-6581/32 1/1/1966 .  משק בני דרור פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. מושב שיתופי בני דרור – תכנית פרספקטיבית למושב לשנת תש"ל – 1970; טבלאות מפורטות על לוח עבודה במושב בענפים השונים. בין היתר – טבלאות על מחזור הכנסות גידולי השדה וענפי החי; היחידה הבין-קיבוצית להדרכה כלכלית – נתונים תקופתיים למשק – הכנסות  הוצאות עודף גרעון  השעות ומקורותיו.
חצ-4072/3 1/1/1966 רואנדה – יחסים עם מדינות אחרות
חצ-4015/20 1/1/1966 גרמניה – יהדות
חצ-4015/11 1/1/1966 גרמניה – הפטיציה לשר החוץ נגד ד"ר טרק
חצ-4015/15 1/1/1966 גרמניה – הנציגות בארץ ברוקרדט הממונה על ההסברה במשרד החוץ
חצ-4015/6 1/1/1966 גרמניה – הנציגות בארץ הונדריק – נספח עתונות
חצ-4014/12 1/1/1966 גרמניה – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4010/19 1/1/1966 יחסים מדיניים בין גרמניה לארצות אחרות
חצ-4010/14 1/1/1966 גרמניה המזרחית – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4013/13 1/1/1966 גרמניה – עניני פנים כרך א'
חצ-4013/4 1/1/1966 יחסים מדיניים ישראל – גרמניה בדרג לא ממשלתי כרך א'
חצ-4013/8 1/1/1966 יחסי ישראל – גרמניה בדרג לא ממשלתי – מוסדות כרך א'
חצ-1391/7 2/1/1966 יחסים מדיניים ישראל – אתיופיה
חצ-4072/14 2/1/1966 רואנדה – הנציגות
חצ-4072/7 2/1/1966 רואנדה – עניני פנים
חצ-3999/23 2/1/1966 אתיופיה – יחסים עם מדינות אחרות
חצ-4014/23 2/1/1966 גרמניה – מרצים
חצ-4014/19 2/1/1966 גרמניה – המשא ומתן הכלכלי ושילומים- תזכיר
חצ-4014/7 2/1/1966 גרמניה – מפלגות
חצ-4010/18 2/1/1966 גרמניה – מדיניות חוץ
חצ-4013/12 2/1/1966 גרמניה – עניני פנים
חצ-4012/5 2/1/1966 משא ומתן כלכלי עם גרמניה כרך א'
א-7924/1 2/1/1966 עותקים עודפים פברואר 1966 (22) פרוטוקולים וסיכומי פגישות בנוגע להקמת ועדה למבנה החינוך בישראל  נושאי שכר האקדמאים  בניית קסריה  תקציב מש"ב – משרד החוץ  חנינות  מדיניות הממשל הצבאי בכפרי ערבי ישראל
פ-2078/70 2/20/1966 מכתב מיוסף שפירא לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע להוצאת קובץ מאמרים בנושא התיישבות וחקלאות.
פ-2079/3 2/25/1966 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "נוכח הגל הספונטני" מאת חיים יערי. בתיק גם מכתב מחיים יערי לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לויתור על תוספת היוקר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-919/20 2/25/1966 עיריה – בית רוטשילד פרוטוקולים  הסכמים והתכתבות בענין הקמת המרכז הקהילתי בחיפה ע"ש רוטשילד ופעולת וישיבות דיריקטוריון ואגודת חברת הפיתוח של המרכז הקהילתי וישיבות ועדת הבנין.
חצ-4010/4 3/1/1966 גרמניה המזרחית – יחסים עם מדינות אחרות
חצ-4000/7 3/1/1966 אתיופיה – תנועות שחרור
חצ-4015/16 3/1/1966 גרמניה – הנציגות בארץ מזכיר המדינה לאהר
חצ-4012/4 3/1/1966 משא ומתן כלכלי עם גרמניה כרך ב'
חצ-4012/3 3/1/1966 המשא ומתן הכלכלי עם גרמניה טיוטות להקדמה ולפרוטוקול המדיני כרך א'
גל-6935/4 3/18/1966 אגף התכנון – עמק-חפר – חרב לאת מסמכים ומפות מהמינהל לתכנון במשרד הפנים בעניין תוכניות בניין עיר ת.ב.ע במושב חרב-לאת בעמק חפר
חצ-4010/11 4/1/1966 יחסי גרמניה המזרחית עם המזרח התיכון
חצ-4010/6 4/1/1966 יחסי ישראל – גרמניה מזרחית בדרג לא ממשלתי
חצ-4000/20 4/1/1966 אתיופיה – ברכות ותנחומים
מפה-3216/1 4/1/1966 ישראל – מפה טופוקדסטרית – גליון  170-265 ישראל – מפה טופוקדסטרית – גליון  170-265
מפה-3217/1 4/1/1966 ישראל – מפה טופוקדסטרית – גליון  170-265 ישראל – מפה טופוקדסטרית – גליון  170-265
חצ-4012/7 5/1/1966 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך ד'
גל-59590/14 5/1/1966 חוק הפיקוח על המעונות 1965 חוק הפיקוח על המעונות 1965
חצ-4014/20 5/1/1966 גרמניה – חוזים ואמנות בינ"ל
חצ-4011/4 5/1/1966 גרמניה – גבול אודר – נייסה כרך א'
גל-4929/11 5/10/1966 . תל-מונד – מוסדות ציבור הלוואה למימון הקמת חנויות ; תנועת האישה הדתית לאומית
גל-6348/10 5/20/1966 עין שריד דוחות הכנסות והוצאות לשירותים דתיים  דוחות ביקור; התכתבות
חצ-4000/17 6/1/1966 אתיופיה – האמנת נציגים כולל כתב הסמכה וסמיכות
חצ-4014/21 6/1/1966 גרמניה המערבית – הסכמי הסגרה
חצ-4015/1 6/1/1966 גרמניה – רודולף וולף
חצ-4011/10 6/1/1966 גרמניה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי – קשרי תרבות כרך א'
גל-21368/1 6/1/1966 יעוץ משפטי – ועדה לשיפוט ההליכים במשפטי נזיקין יעוץ משפטי – ועדה לשיפוט ההליכים במשפטי נזיקין
גל-4929/13 6/16/1966 . תל-מונד (עין שריד) – פיתוח כללי סימון ומדידות מבנים
חצ-4013/5 8/1/1966 יחסים מדיניים ישראל גרמניה בדרג לא ממשלתי כרך ב'
חצ-4016/6 10/1/1966 גרמניה – פרשת ד"ר שמעון וולך
חצ-4011/15 10/1/1966 גרמניה המערבית – מזרחה לסואץ כרך א'
חצ-4010/10 11/1/1966 גרמניה מזרחית – עניני פנים
חצ-4000/15 11/1/1966 אתיופיה – הסברה ישראלית
חצ-4014/13 11/1/1966 גרמניה – הליגה הערבית
חצ-4010/13 12/1/1966 גרמניה המזרחית – הסברה ישראלית
חצ-4072/19 12/1/1966 רואנדה – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4072/22 12/1/1966 רואנדה – משרדי חוץ
חצ-4000/14 12/1/1966 אתיופיה – הסכם הסגרה
חצ-4010/21 12/1/1966 גרמניה – יחסים מדיניים עם מדינות אחרות
חצ-4013/14 12/1/1966 גרמניה – עניני פנים כרך ב'
פ-2102/21 1/1/1967 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "למרחב" בשם "והמוות לא יהיה חידלון" מאת כסניה פנפילובה-זילברברג ולזכרה.
מפה-5971/1 1/1/1967 מפת אזור ארבל מפה פיזית אזור הר ארבל – מפה פיזית עם סימונים בצבע וכתב יד עליה של בעלות פרטית של העדה הדרוזית  שטחי קבע ושטחי החכרה עונתית – זיתים. במפה מצוינים הישובים כפר זיתים  בית רימון  לביא ועוד. במפה אין קנה מידה  ואין מקרא למפה.
ג-4878/15 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – רוטשילד
גל-11859/28 1/1/1967 מחלקת מבנים – הקמת בנין מחלקת מבנים – הקמת בנין
גל-11886/33 1/1/1967 מחלקת מבנים – תכנון חקירה ומדידות מחלקת מבנים – תכנון חקירה ומדידות
ג-5264/9 1/1/1967 עתונות גרמניה המזרחית.
חצ-4016/3 1/1/1967 גרמניה – עליה וקליטה
חצ-4010/15 1/1/1967 גרמניה המזרחית – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4011/16 1/1/1967 גרמניה – גבולות כרך א'
פ-2466/26 1/1/1967 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על תולדות "הלבנון"" (אגרות ר' יחיאל ברי"ל לר' י"מ פינס) תדפיס מאמר של מלאכי בספר היובל למאיר וכסמן
פ-2466/27 1/1/1967 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר "שערי שמחה" – הרב אהרן שמחה בלומנטאל ז"ל ניו יורק  תשכ"ז סריקת הספר סגורה לעיון מטעמי הגנה על זכויות יוצרים  ניתן לעיין בפריט באולם הקריאה של ארכיון המדינה.
פ-2079/2 1/22/1967 מכתב מרחל ינאית בן-צבי בשם "חוג מבקשי דרך" אל הנהלת ההסתדרות. מכתב מרחל ינאית בן-צבי בשם "חוג מבקשי דרך" אל הנהלת ההסתדרות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-3022/16 2/1/1967 רואנדה
חצ-4010/2 2/1/1967 גרמניה המזרחית – מדיניות חוץ
חצ-4010/7 2/1/1967 גרמניה המזרחית – משא ומתן יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4032/5 2/1/1967 ישראל – בהאיים כרך א'
גל-49818/41 2/8/1967 אגודות עותמאניות – בית-הכנסת זכרון גרשון בתיק התכתבויות של האגודה: ייסוד האגודה  תקנות  פרוטוקולים  פסקי דין והתכתבויות משפטיות וכן ופירוק האגודה בית הכנסת זכרון גרשון ע"ש הרה"ג רבי גרשון ב"ר אברהם הלוי שטטנר ז"ל דומ"ץ דקהילת שאץ בוקובינה בעיה"ק ירושלים תובב"א
חצ-4012/12 3/1/1967 גרמניה – משא ומתן כלכלי כרך ב'
גל-5917/39 3/1/1967 אילת מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום – אילת
חצ-2248/8 4/1/1967 וושינגטון – מברקים יוצאים
חצ-4014/6 5/1/1967 גרמניה – אורחים ומשלחות
חצ-4010/25 5/1/1967 גרמניה – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמדינות ערב
חצ-4011/2 5/1/1967 גרמניה – שיתוף פעולה לארצות מתפתחות כרך א'
פ-2833/9 5/12/1967 עיתונות "ששת הימים" 1967 גליונות עיתוני "דבר" ו"מעריב" המסקרים את ימי מלחמת ששת הימים.
גל-2117/9 5/30/1967 המחלקה הערבית – דו"חות הפעולות דו"חות על ביצוע פעולות במיגזר המיעוטים. הדו"חות מפרטים פעולות שבוצעו ומקום הביצוע. סיורים לחברי מועצת עירית נצרת  תלונות על אי ביצוע פעולות כמו סרטים וכו'. (המשך בתיק 10)
חצ-4216/17 6/1/1967 ניגריה – יחסי הבנה בין דתות – משלחות וקשרים בין מוסלמים קתולים וישראל.
חצ-4000/8 6/1/1967 אתיופיה – אורחים  משלחות
חצ-4014/11 6/1/1967 גרמניה – יחסים עם מדינות ערב
טס-3006/474 6/17/1967 חברון-מערת המכפלה ביקור ישראלים במערת המכפלה בחברון לאחר מלחמת ששת הימים.
חצ-4014/5 8/1/1967 גרמניה – איגודים מקצועיים
גל-3783/57 8/10/1967 סרטים – השולף ראשון הורג ראשון בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השולף ראשון הורג ראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-1568/13 9/1/1967 יחסים עם חבש (אתיופיה)
פ-2195/16 9/7/1967 שירים מאת יוסף פלם. שירי הלל ללוחמי צה"ל לאחר מלחמת ששת הימים. כתב: יוסף פלם.
חצ-4010/8 10/1/1967 גרמניה המזרחית – דוחות והערכות
חצ-4014/18 10/1/1967 גרמניה – שילומים ופיצויים ממדינות זרות
גל-7928/8 10/10/1967 בית ספר המקצועי דתי ביתנו רעננה כרך ב' דיון בבקשה לאישור כיתת הכוון בבית הספר  ביתנו" ברעננה.
חצ-3908/10 12/1/1967 יחסי ישראל-אתיופיה כרך א'
גל-13999/2 12/21/1967 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – עין-שריד תוכניות רישום שיכונים ציבוריים של היחידה לתכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון.
חצ-2944/9 1/1/1968 רואנדה – סיוע צרפתי דו"ח כללי על המצב ברואנדה התכתבות בענין סיוע צרפתי לרואנדה  קורס בנושא עבריינות נוער  שיגור סוקר חקלאי ישראלי סיוע ישראלי בשטח הדגה ופיתוח הדיג ועוד
חצ-2925/25 1/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – סיוע ישראלי למשטרת אתיופיה – כללי קורס קציני משטרה  מכירת מוצרים של מוטורולה  תוכנית לביקורו של מפכ"ל משטרת אתיופיה וכו'.
חצ-2928/14 1/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – גרמניה – כללי קוי יסוד לסיוע כלכלי גרמני לארצות מתפתחות  סיוע בחינוך עוורים  שיתוף פעולה עם ארגון פילנטרופי גרמני וכו'.
חצ-3904/20 1/1/1968 גרמניה-פטנטים – BIRPI
גל-5854/31 1/1/1968 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי עין-שריד תשריט (מפה) של המושב עין שריד וטןפס תקנון לתכנון שיכון ציבורי עם נתוני תכנית הבניה במושב.
חצ-307/2 1/1/1968 ישראל-ניגריה מערב
חצ-442/8 1/1/1968 יהדות פרס ב'
ג-6426/26 2/1/1968 תנועת המושבים התכתבות בענין חוק המושבים
גל-49097/54 2/2/1968 אגודות עותמאניות – התנועה למען ארץ-ישראל השלמה מסמכים של אגודת "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" והתכתבות בין עו"ד משה קורן לאמנון לין בנוגע למחיקת האגודה.
חצ-2944/10 3/1/1968 רואנדה – מומחים ישראלים התכתבות בענין שיגור מומחה חקלאי ישראלי לרואנדה  רכישת מכונית לצוות רפואת העינים למרפאה ניידת בקיבלי ועוד
רש-5391/7 3/11/1968 סקר מעיינות ברדלה התיק מכיל רישומים של מדידות ספיקה וסקר מעיינות באזור ברדלה וכן התכתבות בנושא.
גל-22663/19 4/19/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכנית מפורטת 02/03/19 – בקשה לשינוי ייעוד ממגורים למסחרי.
חצ-4242/13 5/1/1968 רואנדה – הנציגות בחו"ל נציגות ישראל ברואנדה
חצ-4426/16 8/1/1968 רואנדה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4242/10 8/1/1968 רואנדה – האמנת נציגים הגשת כתבי האמנה של השגריר ברואנדה א. עופרי
חצ-4226/34 8/1/1968 פנמה – יצוא רכש בתיק מכתב בדבר הסתמנות אפשרות למכירת נשק למשמר הלאומי
גל-3783/54 8/11/1968 סרטים – חדר השגעונות בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חדר השגעונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2111/1 9/23/1968 יומני משרד של רחל ינאית בן-צבי. יומן פגישות של רחל ינאית בן-צבי.
חצ-2924/2 10/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – אתיופיה – כללי אגרונום למשרד הפיתוח  משלחת חקלאית לאתיופיה  משלחת סקר לאתיופיה וכו' כרך ב'
חצ-4242/1 10/1/1968 רואנדה – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ של רואנדה
ג-6434/31 10/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-רואנדה התכתבות בנושא
גל-3784/45 10/26/1968 סרטים – הטובים והרעים בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטובים והרעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-2924/4 12/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – אתיופיה – חקלאות – כללי חוות אבדיר  מכון לתערובת  מומחים ליעור וכו'
א-7799/7 12/1/1968 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים התיישבות סקירות וניירות עומק- תכניות לפיתוח הגולן
כ-931/11 12/4/1968 הכנסת השביעית – משפחת רוטשילד כללי טקס פרסי רוטשילד בכנסת.
גל-3782/49 12/29/1968 סרטים – מצעד הצחוק של לורל והרדי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצעד הצחוק של לורל והרדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4242/8 1/1/1969 רואנדה – בקשות חומר.
גל-17037/11 1/1/1969 סולם מכתבי תגובה של ראשי מועצות מקומיות ערביות על העוצר והחיפושים שהוטלו על הכפר
חצ-6602/8 1/1/1969 יחסים מדיניים- ישראל – אתיופיה דיווחים  קטעי עתונות
גל-2880/18 1/1/1969 יועץ לעניני דרוזים – יאנוח חיבור קווי טלפון לכפרים ג'ת ויאנוח ועוד
פ-2595/3 1/1/1969 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתביו ומאמריו- ציטטות ממקורות שונים דרשות שנשא  קטעים שהועתקו מספרים שונים  מאמרים על יהדות סלוניקי ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ל-540/7 1/1/1969 מטה מרחב תיכון (מחט"ב 2) – ממשל צבאי תיק משטרת ישראל  ממשל צבאי  נשיאת תעודה מזהה  איסור כניסה  סימון רכב רצועת עזה  איו"ש  חוק התעבורה
גל-3785/81 1/19/1969 סרטים – הידד אני פושע בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הידד אני פושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/64 1/20/1969 סרטים – פנטבילוס בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנטבילוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/88 1/22/1969 סרטים – סאטיריקון בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאטיריקון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/25 1/27/1969 סרטים – צוללת X-1 בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צוללת X-1" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/91 1/27/1969 סרטים – דייוי החוטא בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דיווי החוטא (החטאים של דייוי)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-6512/22 1/31/1969 חטיפת מטוסים התכתבות עם משרד החוץ ומכתבים מאזרחים בנושאים: משפט בשווייץ  חטיפת מטוס TWA לסוריה ועוד
גל-3783/67 1/31/1969 סרטים – עירומים לאור השמש בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עירומים לאור השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
חצ-2925/8 2/1/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – אתיופיה – כללי מהנדס דרכים לעירית אדיס-אבבה  יועץ לעניני רדיו-אתיופיה  יועץ לבנק הפיתוח.
חצ-4242/6 2/1/1969 רואנדה – יחסים עם המזרח התיכון
גל-11509/5 2/2/1969 מטה סחר-חוץ – צרפת – כללי התכתבות בנוגע לתעשיית טקסטיל
חצ-2944/7 3/1/1969 רואנדה – משתלמים התכתבות בענין משתלמים מרואנדה בישראל בענף הלול והדרכה חקלאית והשתלמות אחות רואנדית באופטלמולוגיה
ג-4318/14 3/27/1969 קרית שמונה התיק של משרד הפנים עוסק בתקציב עיריית קריית שמונה לשנים: 1969/70  1968/69.
גל-41692/6 4/8/1969 מנכ"ל שירות התעסוקה דוד כוכבי – פרוטוקולים מישיבות מנהלת שירות התעסוקה בתיק פרוטוקולים מישיבות המועצה באזור אילת  תקציב שירות התעסוקה  פעולות ומדיניות שירות התעסוקה  מינויים בשירות התעסוקה ועוד
ג-3787/11 4/14/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – איעבלין פרוטוקולים ישיבות מועצה – אעבלין אגרות תלמיד; מינוי ועדת חשמל; סלילת כבישים; מינוי ראש המועצה חלק מהמסמכים בערבית
גל-3782/24 4/15/1969 סרטים – משחקי ארני בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי ארני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3782/93 4/27/1969 סרטים – העלמה ברודי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העלמה ברודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-2924/3 5/1/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – אתיופיה – כללי קורס מקומי בפיתוח קהילתי  דו"ח ביקור באתיופיה ולסוטו  הסכם תיירות עם אתיופיה וכו' כרך ג'
גל-3782/92 5/1/1969 סרטים – חטף את אשתי בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטף את אשתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/1 5/7/1969 סרטים – הלילה בו נברא הסטריפטיז בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה בו נברא הסטריפטיז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/2 5/7/1969 סרטים – מעבר למחסום בקשת "סרטי ארז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר למחסום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/11 5/7/1969 סרטים – חניבעל ברוקס בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חניבעל ברוקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/27 5/7/1969 סרטים – התיק שנסגר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התיק שנסגר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/29 5/8/1969 סרטים – הקרקס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרקס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3782/21 5/10/1969 סרטים – הבולשת בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבולשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/28 5/10/1969 סרטים – סרטנה נגד פקוס בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרטנה נגד פקוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/32 5/10/1969 סרטים – הישימון האדום בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הישימון האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/40 5/10/1969 סרטים – האקדח הטוב האקדח הרע בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האקדח הטוב האקדח הרע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/7 5/11/1969 סרטים – שלום ברברה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום ברברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/8 5/11/1969 סרטים – רצח בע"מ בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/94 5/11/1969 סרטים – פגישה עם אלמוני בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה עם אלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/3 5/12/1969 סרטים – ברוך הבא לאהבה בקשת זכי אל בקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוך הבא לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/5 5/12/1969 סרטים – הדוגמנית בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוגמנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/4 5/14/1969 סרטים – הסלמה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסלמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/9 5/14/1969 סרטים – צעירים ומושחתים בקשת "וורנר ברוס – סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים ומושחתים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/15 5/14/1969 סרטים – פרידה מאתמול בקשת נספח התרבות של גרמניה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרידה מאתמול" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  הכרזות והתמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/16 5/14/1969 סרטים – ארוחות בקשת נספחות התרבות של שגרירות גרמניה בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארוחות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות והתמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/18 5/14/1969 סרטים – לענין  מותק בקשת "נספחות התרבות של שגרירות גרמניה בישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעניין  מותק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/22 5/14/1969 סרטים – זיווגים בקשת הנספחות התרבותית של שגרירות גרמניה בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זיווגים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  וחוות הדעת של חברי המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/36 5/15/1969 סרטים – בסטרדו בקשת "סביון פילם רוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסטרדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/12 5/16/1969 סרטים – סודה של אם בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודה של אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/14 5/16/1969 סרטים – נערת הפרחים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפרחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/20 5/16/1969 סרטים – עד הבגידה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עד הבגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/41 5/16/1969 סרטים – אקדחו של ג'ודה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדחו של ג'ודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/96 5/16/1969 סרטים – מלכודת הניטרו בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכודת הנויטרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/10 5/18/1969 סרטים – אהבה בטוקיו בקשת "ג'ורג'-ובל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בטוקיו" בישראל  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/13 5/18/1969 סרטים – Nathalie  l'amour s'éveille בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Nathalie  l'amour s'éveille" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-3782/23 5/18/1969 סרטים – הוידוי בקשת "קולנוע אל-קדס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הוידוי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/95 5/18/1969 סרטים – כוחו של גבר בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוחו של גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/58 5/22/1969 סרטים – ציידי הגולגלות בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ציידי הגולגלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/34 5/25/1969 סרטים – חמשת הנועזים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשת הנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3782/35 5/25/1969 סרטים – הפלוגה האבודה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפלוגה האבודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/44 5/25/1969 סרטים -הגרוי בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגרוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/67 5/27/1969 סרטים – פגישה בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/41 5/27/1969 סרטים – תשוקות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/29 5/27/1969 סרטים – עולמו של בלש בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולמו של בלש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/46 5/28/1969 סרטים – משימה קשה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משימה קשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/31 5/29/1969 סרטים – כוכב הדרום בקשת "א.ד. מטלון ושות' סע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכב הדרום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/30 5/31/1969 סרטים – שלום לאקדחן בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לאקדחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/54 5/31/1969 סרטים – בית פגישות לצמרת בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית פגישות לצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/81 5/31/1969 סרטים – עת לאהוב ועת לחיות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עת לאהוב ועת לחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4184/6 6/1/1969 גרמניה – המערבית – שמאל חדש.
גל-3782/45 6/2/1969 סרטים -אהבה בגהינום בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בגהינום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3782/47 6/2/1969 סרטים – ספר הג'ונגל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספר הג'ונגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/42 6/3/1969 סרטים – רוץ אדם רוץ בקשת "שטיינר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוץ אדם רוץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/52 6/3/1969 סרטים – הגבר המסוכן בעולם בקשת מישל עבדאללה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבר המסוכן בעולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/56 6/3/1969 סרטים – לעולם נאהב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לעולם נאהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/62 6/3/1969 סרטים – מותו של איש לוחם בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מותו של לוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/39 6/4/1969 סרטים – הפשיטה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחכים לקרולין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/48 6/4/1969 סרטים – אגדת הילד והנשר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגדת הילד והנשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/69 6/4/1969 סרטים – מלחמה ושלום בקשת "דוד אבידן – המאה השלושים בע"מ" ו"פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמה ושלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/83 6/5/1969 סרטים – נשף הכבאים בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשף הכבאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/50 6/6/1969 סרטים – התלמידה והמורה בקשת "'קולנוע אל-קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התלמידה והמורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/51 6/6/1969 סרטים – מאבק המקצוענים בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאבק המקצוענים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/38 6/8/1969 סרטים – Z בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Z" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/53 6/8/1969 סרטים – חמשה ימים בסיני בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשה ימים בסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/55 6/8/1969 סרטים – סופו של מלשין בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופו של מלשין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/58 6/8/1969 סרטים – שעשועים וחתיכות בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעשועים וחתיכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3782/59 6/8/1969 סרטים – המהומה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המהומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/85 6/10/1969 סרטים – הזאבה הבודדה בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזאבה הבודדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/60 6/12/1969 סרטים – צ'ה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צ'ה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/63 6/12/1969 סרטים – צעירים ואהובים בקשת "פילמונד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים ואהובים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/66 6/12/1969 סרטים – נקמת שבעת המופלאים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת שבעת המופלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/57 6/13/1969 סרטים – חאן אלחלילי בקשת "קולנוע אל קודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חאן אלחלילי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/72 6/13/1969 סרטים – ירח דבש בקשמיר בקשת "Joseph Hakini Film" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ירח דבש בקשמיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3782/61 6/14/1969 סרטים – מקרה אשה בקשת "א.זהר את א. דשא (השכל) בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקרה אשה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/4 6/15/1969 סרטים – מקסיקו ג'י בקשת "פורןם פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקסיקו ג'י" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/6 6/16/1969 סרטים – הטרמפיסטית בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרמפיסטית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/73 6/17/1969 סרטים – אפסאנה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפסאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/68 6/18/1969 סרטים – פוני אקספרס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פוני אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/70 6/18/1969 סרטים – יואכין מוריאטה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יואכין מוריאטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/89 6/18/1969 סרטים – ברולס רויס לקראת האושר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברולס רויס לקראת האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן. העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/71 6/19/1969 סרטים – אסמן בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/74 6/22/1969 סרטים – זאת היא אהבה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זאת היא האהבה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/79 6/22/1969 סרטים – אוצרות המלכה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוצרות המלכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/80 6/22/1969 סרטים – שמונה בני שטן בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמונה בני שטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/82 6/22/1969 סרטים – שאמאנגו בקשת "אס-פילם שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאמאנגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3782/75 6/23/1969 סרטים – גהינום בפסיפיק בקשת גבריאל מסרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיהנום בפסיפיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/77 6/23/1969 סרטים – רוץ פרא רוץ חפשי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוץ פרא רוץ חפשי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/15 6/23/1969 סרטים – חופש ללא דרור בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אסטרגל" ("חופש ללא דרור") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/76 6/24/1969 סרטים – הענקים נגד אלופי המערב בקשת "וורנר ברוס – סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענקים נגד אלופי המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/78 6/25/1969 סרטים – חייו הכפולים של ג'רי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייו הכפולים של ג'רי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3782/86 6/29/1969 סרטים – מלך הגנבים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלך הגנבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/87 6/30/1969 סרטים – האשה היפה ביותר בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה היפה ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/88 6/30/1969 סרטים – איישה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/1 7/1/1969 סרטים – קטר אל נצב בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קטר אל נצב" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/2 7/1/1969 סרטים – זינב בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זינב" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/84 7/2/1969 סרטים – השליח לפקינג בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השליח לפקינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/3 7/3/1969 סרטים – שלוש כלות לשלושה אחים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש כלות לשלושה אחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/4 7/6/1969 סרטים – צעירים במדרון בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים במדרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/5 7/7/1969 סרטים – יהיה אם בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהיה אם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/8 7/7/1969 סרטים – עפריתה אסמאעיל יאסין בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עפריתה אסמאעיל יאסין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/24 7/8/1969 סרטים – גאוותו של גבר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גאוותו של גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3782/65 7/9/1969 סרטים – הרוצח מאריזונה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח מאריזונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/28 7/9/1969 סרטים – רצח נוסח צ'כיה בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח נוסח צ'כיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/7 7/14/1969 סרטים – לבי קורא לך בקשת "הנדספ בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לבי קורא לך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/17 7/14/1969 סרטים – בעבור שלושה דולרים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעבור שלושה דולרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/18 7/14/1969 סרטים – שכירי האקדח בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכיר האקדח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/12 7/15/1969 סרטים – קאובוי של חצות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאובוי של חצות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/9 7/16/1969 סרטים – היידי בת ההרים בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היידי בת ההרים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/59 7/17/1969 סרטים – האדם האבוד בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם האבוד" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/10 7/17/1969 סרטים – תעלומת העיניים הירוקות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומת העיניים הירוקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/11 7/17/1969 סרטים – צאריטי המתוקה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צאריטי המתוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/13 7/17/1969 סרטים – נצחון בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה   והרישיון שניתן.
גל-3783/14 7/17/1969 סרטים – איסטנבול אקספרס בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איסטנבול אקספרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/21 7/20/1969 סרטים – חבורת הפראים בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הפראים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/19 7/21/1969 סרטים – שוד הבנק הגדול בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הבנק הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/32 7/21/1969 סרטים – חזרה לאושר בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרה לאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/16 7/22/1969 סרטים – נישואין ללא פרי בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נישואין ללא פרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/22 7/22/1969 סרטים – כסף נוצץ במיורקה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כסף נוצץ במיורקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/20 7/23/1969 סרטים – נשיקה מאלמונית בקשת "וורנר ברוס – סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשיקה מאלמונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/23 7/23/1969 סרטים – אל-דספרדו בקשת "חקנט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל-דספרדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/26 7/25/1969 סרטים – מפירי החוק בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפירי החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/25 7/27/1969 סרטים – היה שלום קולומבוס בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היה שלום קולמבוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/31 7/27/1969 סרטים – חדר המדרגות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חדר המדרגת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/34 7/27/1969 סרטים – להתראות טהרן בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להתראות טהרן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/36 7/28/1969 סרטים – רוצח להשכיר בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצח להשכיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/27 7/28/1969 סרטים – שערוריה בעיר הנופש בקשת "נאורפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בעיר הנופש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/43 7/29/1969 סרטים – הבעל האבוד בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבעל האבוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/30 7/30/1969 סרטים – במלכודת העירום בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במלכודת העירום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/38 7/31/1969 סרטים – נערה עם אקדח בקשת פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה עם אקדח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/40 8/3/1969 סרטים – שכר האומץ בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכר האומץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/42 8/3/1969 סרטים – חמישה בספינה ועוד אחד בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמישה בספינה ועוד אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/47 8/3/1969 סרטים – התנקשות ברומא בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התנקשות ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/48 8/3/1969 סרטים – בשליחות גורלית בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשליחות גורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/44 8/6/1969 סרטים – רחוק מהאושר בקשת "סרטי ארז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוק מהאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/39 8/7/1969 סרטים – ילדי השכונה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי השכונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/33 8/8/1969 סרטים – מאורלינג בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאורלניג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/35 8/10/1969 סרטים – איזה מרוץ מטורף בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איזה מרוץ מטורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/37 8/10/1969 סרטים – הגיוס האיטלקי בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיוס האיטלקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/55 8/11/1969 סרטים – אדם בעקבות גורלו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם בעקבות גורלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/52 8/12/1969 סרטים – הדוקטור מקופת חולים בקשת "אס-פילם שטיינר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוקטור מקופת חולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/79 8/13/1969 סרטים – ונדטה נגד המאפיה בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ונדטה נגד המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/56 8/14/1969 סרטים – חזור הביתה אבא בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזור הביתה אבא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/53 8/18/1969 סרטים – אל תגמרו את הבלגן בלעדי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תגמרו את הבלגן בלעדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/49 8/20/1969 סרטים – המחריבים בקשת קולנוע ירושלים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחריבים" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/50 8/20/1969 סרטים – הלילות הארוכים בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילות הארוכים" בישראל.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/64 8/21/1969 סרטים – קשוחים ועליונים בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשוחים ועליונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/69 8/21/1969 סרטים – בא  רואה ויורה בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בא  ראה  וירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/62 8/22/1969 סרטים – דלפין בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דלפין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/60 8/24/1969 סרטים – שעת האפס ב- 10:10 בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שעת האפס ב-10:10" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/61 8/24/1969 סרטים – אומץ אמיתי בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אומץ אמיתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/66 8/24/1969 סרטים – השחף בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט השחף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/5 8/25/1969 סרטים – הלנה ומיכאל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלגה ומיכאל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/63 8/25/1969 סרטים – הנוקשה מקניון סיטי בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקשה מקניון-סיטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/71 8/26/1969 סרטים – הערפדים (סלח לי  אבל אתה נושך אותי) בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הערפדים" ("סלח לי  אבל אתה נושך אותי") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/1 8/26/1969 סרטים – אהבה בסתיו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בסתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/78 8/31/1969 סרטים – אנשי המהומות בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי המהומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/68 8/31/1969 סרטים – במוקד הריגול (בונדיטוס) בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במוקד הריגול "("בונדיטוס") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-3224/10 9/1/1969 ישראל – מזרח גרמניה – יחסים כלכליים
גל-3784/6 9/1/1969 סרטים – בורביל נגד הטלויזיה בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בורביל נגד הטלוויזיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/65 9/1/1969 סרטים – אני רואה עירום בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני רואה עירום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/74 9/1/1969 סרטים – הרונימוס מרקין בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרונימוס מרקין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/72 9/2/1969 סרטים – אמרדיפ בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמרדיפ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/77 9/4/1969 סרטים – רעם הצלפים בקשת "מ. שוללי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעם הצלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/73 9/4/1969 סרטים – ארוטיסימו בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארוטיסימו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/80 9/7/1969 סרטים – אני משלם בכדורים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני משלם בכדורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/46 9/7/1969 סרטים – מותו של יהודי בקשת "שפירא פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מותו של יהודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/87 9/8/1969 סרטים – שלושה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/76 9/9/1969 סרטים – שוד הקזינו בלאס-וגאס בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הקזינו בלאס-וגאס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/84 9/9/1969 סרטים – פלאשמאן בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלאשמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/85 9/9/1969 סרטים – הקומנדוס בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקומנדוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/88 9/9/1969 סרטים – בילי הצעיר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בילי הצעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3783/89 9/9/1969 סרטים – טיסת המוסקיטו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייסת המוסקיטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/83 9/10/1969 סרטים – הקשוחים בשלג האדום בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקשוחים בשלג האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/93 9/10/1969 סרטים – החפושית השובבה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החפושית השובבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/82 9/11/1969 סרטים – הכל למען הכסף (מריבות על הירושה) בקשת "רענן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל למען הכסף" ("מריבות על הירושה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/75 9/11/1969 סרטים – הרפתקאות צ'ין צ'ין בקשת "וורנר ברוס- סבן ארטס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות צ'ין צ'ין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-18770/25 9/12/1969 גן-ילדים ממלכתי בשיכון רסקו באר-שבע בתיק – התכתבות על פתיחת גן ילדים ממלכתי בשיכון רסקו בבאר שבע; השתתפות משרד החינוך והתרבות באה לידי ביטוי ברכישת הריהוט והציוד לגן  השתתפות בהוצאות ההחזקה של הגן הכוללת את העסקת הגננת  הסייעת ומתן ארוחה מזינה ליום לפחות.
גל-3784/3 9/15/1969 סרטים – טירה בגיהנום בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירה בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/90 9/16/1969 סרטים – נאהבי אפריל בקשת "תל פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאהבי אפריל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/45 9/16/1969 סרטים – אריה בחורף בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריה בחורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/7 9/17/1969 סרטים – אל תבטח באשה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תיבטח באשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/8 9/17/1969 סרטים – ג'וסטון בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וסטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/9 9/17/1969 סרטים – הנאהבים לנצח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנאהבים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/15 9/17/1969 סרטים – הנוכל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/21 9/17/1969 סרטים – קיד וקסידי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קיד וקסידי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/91 9/18/1969 סרטים – הזוג המוצלח בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזוג המוצלוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/92 9/18/1969 סרטים – רגע של חרדה בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגע של חרדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/94 9/18/1969 סרטים – תנו שנס לאהבה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תנו שנס לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/10 9/18/1969 סרטים – אני נטלי בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני נטלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/13 9/18/1969 סרטים – הרפתקאותיו של כלב ים בקשת "תלפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאותיו של כלב ים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/14 9/18/1969 סרטים – המרוץ לזהב בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ לזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/46 9/18/1969 סרטים – המפיקים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/2 9/23/1969 סרטים – אנשי הגשם בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשי הגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/16 9/25/1969 סרטים – נקמתו של שבוי בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתו של שבוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/36 9/25/1969 סרטים – ראש אחד פחות בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראש אחד פחות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/12 9/26/1969 סרטים – משימה בלתי אפשרית בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משימה בלתי אפשרית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/17 10/1/1969 סרטים – ג'ף בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/18 10/1/1969 סרטים – מכתבים אינטמיים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכתבים אינטימיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
א-4183/2 10/1/1969 [מגעים מדיניים עם מצרים] הודעת רה"מ יצחק רבין במליאת הכנסת בנוגע להסכם הביניים עם מצרים (9.1975)  קווי יסוד מדיניים של תכניות ממשלות ישראל בראשות גולדה מאיר (12.1969  3.1974)  החלטות של העצרת הכללית ומועצת הבטחון של האו"ם וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למגעים המדיניים בין ישראל למצרים (בתיווך ארה"ב) בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום-הכיפורים (1969 – 1973) ובדרך להשגת הסכם הביניים (1975) ועוד.
גל-3784/22 10/3/1969 סרטים – הו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3783/81 10/5/1969 סרטים – אשתי מתחתנת בקשת "רענן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשתי מתחתנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/20 10/5/1969 סרטים – אפולו 11  עקבות על הירח בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפולו 11  עקבות על הירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/34 10/5/1969 סרטים – רומא נוסח שיקגו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומא נוסח שיקאגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/74 10/6/1969 סרטים – מהו סודך גב' אוולין בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהו סודך גב' אוולין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/32 10/8/1969 סרטים – המוח בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/33 10/8/1969 סרטים – שלושה טובים ואחד נוכל בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושה טובים ואחד נוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/23 10/9/1969 סרטים – כל המשלם זוכה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל המשלם זוכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/25 10/9/1969 סרטים – התיירים באים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התיירים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/26 10/9/1969 סרטים – הקרב על הגשר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על הגשר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/27 10/9/1969 סרטים – הנערה מה"מיסיסיפי" בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה מה"מיססיפי"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/28 10/9/1969 סרטים – שביל החלב בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שביל החלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/29 10/9/1969 סרטים – הפריצה הגדולה בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפריצה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/8 10/12/1969 סרטים – המרדף הגורלי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרדף הגורלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/31 10/12/1969 סרטים – איך  מתי ועם מי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ""איך  מתי ועם מי בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/39 10/14/1969 סרטים – הבתולה ממונזה בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבתולה ממונזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/44 10/15/1969 סרטים – הרפתקאות באיסטנבול בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות באיסטינבול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/37 10/19/1969 סרטים – אלימות בעיר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלימות בעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/38 10/19/1969 סרטים – נקמת הנידון בקשת "סאבי . מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הנידון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/42 10/19/1969 סרטים – הפרובוקציה בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרובוקציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/40 10/20/1969 סרטים – הקיץ שחלף בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקיץ שחלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/41 10/23/1969 סרטים – אהבת החיים בקשת "סרטי שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/43 10/23/1969 סרטים – הארורים בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הארורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/49 10/23/1969 סרטים – פרח הקקטוס בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרח הקקטוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/50 10/23/1969 סרטים – בוב וקרול  טד ואליס בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוב וקרול  טד ואליס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/47 10/27/1969 סרטים – הבלתי מנוצחים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלתי מנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/48 10/27/1969 סרטים – סטילטו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטילטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/54 10/30/1969 סרטים – הלו דולי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלו דולי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
א-7040/13 11/1/1969 שדר ראש-הממשלה לניכסון בענין ויטנאם – נוב.-דצמ. 1969 מברקים וקטעי עתונות בענין התגובות לנאום ניכסון – ביקורות ותגובות לשדר רה"מ בעתונות ארה"ב וישראל
גל-3784/51 11/2/1969 סרטים – גנב בעל כורחו בקשת "אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנב בעל כורחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/55 11/3/1969 סרטים – הרוג אדם הרוג בקשת "שוי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוג אדם הרוג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/59 11/4/1969 סרטים – נס החיים בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/57 11/8/1969 סרטים – חייט הגברות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חייט הגברות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/79 11/9/1969 סרטים – שני גברים ודירה אחת בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שני גברים ודירה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/58 11/9/1969 סרטים – 36 שעות בגיהנום בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "36 שעות בגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/72 11/11/1969 סרטים – היה שלום מר צ'יפס בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היה שלום מר צ'יפס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/73 11/11/1969 סרטים – אלפרד הגדול בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלפרד הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/63 11/12/1969 סרטים – צחוק באפלה בקשת "יוניטד ארטיס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צחוק באפלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/64 11/12/1969 סרטים – פופי בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פופי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/65 11/13/1969 סרטים – סערת נעורים בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סערת נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/68 11/13/1969 סרטים – ג'ון ומרי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ון ומרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/78 11/13/1969 סרטים – הרוצחים באים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצחים באים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/10 11/14/1969 סרטים – משחק הזוגות בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק הזוגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/89 11/14/1969 סרטים – כדור בראש בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כדור בראש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/81 11/16/1969 סרטים – מלחמת המראות בקשת "א.ד. מטלון  שות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת המראות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/66 11/16/1969 סרטים – איך לגנוב ממליונר בקשת אחמד אלחאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איך לגנוב ממליונר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/67 11/16/1969 סרטים – גבור עד הסוף בקשת אחמד אלחאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור עד הסוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/69 11/16/1969 סרטים – קנדי בקשת "תל-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/83 11/18/1969 סרטים – סודן של תאומות בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודן של תאומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/92 11/18/1969 סרטים – ספורה של אשה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורה של אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/102 11/18/1969 סרטים – אפריקה הקסומה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפריקה הקסומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/71 11/20/1969 סרטים – אהבה בין שושנים בקשת "Yorshe Yousuf Hakimi" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בין שושנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/77 11/20/1969 סרטים – נקמתה של אלקטרה בקשת "נסים שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתה של אלקטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/85 11/21/1969 סרטים – המנהל האמנותי בקשת אחמד עבדל חאפז חסיה מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנהל האומנותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3784/84 11/23/1969 סרטים – בשירות הוד מלכותה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשירות הוד מלכותה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/99 11/23/1969 סרטים – מרוץ הרעם בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוץ הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/75 11/23/1969 סרטים – אשה בלי בעל בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה בלי בעל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/76 11/23/1969 סרטים – מפתן הזכוכית בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפתן הזכוכית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/80 11/25/1969 סרטים – הטירה בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/82 11/25/1969 סרטים – ראז בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/86 11/25/1969 סרטים – חפש את האשה בקשת "מרילנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חפש את האשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/90 11/25/1969 סרטים – דם בשמש בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דם בשמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/91 11/25/1969 סרטים – חטיפה בברודווי בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטיפה בברודווי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/70 11/25/1969 סרטים – השמלה בקשת "חב' נמרוד בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השמלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/93 11/26/1969 סרטים – עותמאן הגיבור בקשת מדחת פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עותמן הגיבור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/94 11/26/1969 סרטים – עולם מצחיק מאוד בקשת מדחת פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם מצחיק מאוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3784/95 11/26/1969 סרטים – שד הבוספורוס בקשת ממדוח פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שד הבספרוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והרישיון שניתן.
גל-3784/96 11/26/1969 סרטים – שלושת השקרנים בקשת מדחת פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת השקרנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.
גל-3784/97 11/26/1969 סרטים – בת קשה בקשת "מדחת פריטח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת קשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3784/87 11/27/1969 סרטים – נוכלים בצמרת בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוכלים בצמרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3784/98 11/28/1969 סרטים – ריקרדו בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריקרדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/3 11/30/1969 סרטים – הסוד של סנטה ויקטוריה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוד של סנטה ןיקטוריה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/14 11/30/1969 סרטים – מרגריטה בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגריטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4426/12 12/1/1969 רואנדה – רפואה.
חצ-4591/18 12/1/1969 ישראל – אוניברסיטת תל-אביב התכתבות  קשרים בין האוניברסיטה למשרד החוץ  קשרי חוץ של האוניברסיטה בתאום עם משרד החוץ.
גל-3785/24 12/3/1969 סרטים – מרוץ הרכבת בקשת "קול אור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרוץ הרכבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/101 12/5/1969 סרטים – פשיטת הששה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פשיטת השישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/20 12/7/1969 סרטים – נשים מאוהבות בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים מאוהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/103 12/8/1969 סרטים – הדוור בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3784/104 12/8/1969 סרטים – שש בנות וחתן בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שש בנות וחתן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/5 12/8/1969 סרטים – קורטוב של אהבה בקשת "א. ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורטוב של אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/100 12/10/1969 סרטים – כאשר אמות  בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כאשר אמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/2 12/12/1969 סרטים – אינך זקוק לפיג'מה אצל רוז בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינך זקוק לפיג'מה אצל רוז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/11 12/13/1969 סרטים – הנטושים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנטושים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/6 12/14/1969 סרטים – משפחת טרטס בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת טרטס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/4 12/15/1969 סרטים – ארדהאנה בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארדהאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/23 12/18/1969 סרטים – נערת החטאים בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת החטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/9 12/21/1969 סרטים – קרא לי ג'ן בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרא לי ג'ן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/12 12/21/1969 סרטים – עושים חיים בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עושים חיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/7 12/21/1969 סרטים – אשתי המטורפת בקשת "זקי-בקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשתי המטורפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/99 12/21/1969 סרטים – חמשה בני כלבה בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשה בני כלבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/17 12/22/1969 סרטים – תשבץ לרצח בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשבץ לרצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/6 12/24/1969 סרטים – היכן אתה גרגורי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היכן אתה גרגורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/32 12/24/1969 סרטים – האדם השני בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם השני" ("התובע") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/13 12/24/1969 סרטים – ההסדר בקשת "וורנר ברוס (פ.אי) אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההסדר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/15 12/24/1969 סרטים – קח את הכסף וברח בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קח את הכסף וברח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/16 12/24/1969 סרטים – הגן המסוכן בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגן המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/19 12/24/1969 סרטים – 4 בדרך הנקמות בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "4 בדרך הקמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/22 12/24/1969 סרטים – ברח אנג'ל בקשת "אס-פילם שטיינר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברח אנג'ל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/25 12/24/1969 סרטים – נקמת הצועניה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הצועניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/18 12/28/1969 סרטים – משחקי אהבה 69 בקשת "אס-פילם שטיינר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקי אהבה 69" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-4572/25 1/1/1970 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4573/18 1/1/1970 גרמניה המערבית – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים מישראל.
חצ-4574/3 1/1/1970 גרמניה המערבית – יהדות.
חצ-4572/28 1/1/1970 גרמניה המזרחית – דו"חות  הערכות מצב וסקירות
חצ-4572/32 1/1/1970 גרמניה המזרחית – בקשות ישראל למידע בנושאים מדיניים.
חצ-4572/34 1/1/1970 גרמניה המערבית – מדיניות חוץ  פרסומים והתכתבות.
חצ-4572/36 1/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים וביטחוניים פרט לישראל וארצות ערב. כרך א'
חצ-4573/3 1/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. כרך א'
חצ-4573/13 1/1/1970 גרמניה המערבית – קשרים עם גורמים דתיים
חצ-4627/6 1/1/1970 רואנדה – דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
גל-6908/41 1/1/1970 אגף התכנון – צפון השרון – עין שריד תשריטים (מפות) של תוכניות הבניה במושב עין שריד  טופס מרחב תכנון מקומי של צפון השרון עם נתוני המושב ומזכרים בנושא.
חצ-4406/27 1/1/1970 גרמניה – שיתוף פעולה בסיוע לארצות מתפתחות
חצ-4392/28 1/1/1970 סטודנטים מאפריקה (ביאפרה  אתיופיה) בטכניון  חיפה התכתבות בענין דו"ח התקדמות של סטודנטים מאתיופיה.
חצ-4426/10 1/1/1970 רואנדה – חקלאות.
חצ-4426/11 1/1/1970 רואנדה – נוער.
חצ-4426/13 1/1/1970 רואנדה – קורסים ניידים
חצ-4401/14 1/1/1970 אתיופיה – משטרה.
חצ-4402/2 1/1/1970 אתיופיה – משתלמים אקדמאים מאתיופיה. כרך א'
חצ-4402/6 1/1/1970 אתיופיה – שיתוף פעולה טכני בתחומים שונים. כרך א'
חצ-4402/9 1/1/1970 אתיופיה – מומחי מש"ב
חצ-4402/11 1/1/1970 אתיופיה – פיתוח קהילתי.
חצ-4426/19 1/1/1970 רואנדה – מומחי מש"ב ומשלחת משרד החוץ
פ-3126/18 1/1/1970 יד יצחק בן-צבי – תוכניות לימודים. חוברת בשם "יפעת ירושלים – הצעות לביטוי אמנותי של נושאים יהודיים" בהוצאת משרד החינוך והתרבות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7336/22 1/1/1970 גרמניה – מערבית – ישראל
חצ-440/1 1/1/1970 אתיופיה נוטות
חצ-440/2 1/1/1970 אתיופיה נוטות
חצ-440/3 1/1/1970 אתיופיה נוטות
חצ-4575/1 1/1/1970 גרמניה המערבית – האמנת נציגים.
חצ-4564/4 1/1/1970 אתיופיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ולמדינות ערב. כרך א'
חצ-4564/6 1/1/1970 אתיופיה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך א'
חצ-4564/12 1/1/1970 אתיופיה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4564/13 1/1/1970 אתיופיה- דו"חות  הערכות מצב וסקירות.
חצ-4564/15 1/1/1970 אתיופיה- ליגות לידידות עם ישראל אגודות רשמיות ולא רשמיות.
חצ-4564/17 1/1/1970 אתיופיה – דיווחים – עניני פנים.
חצ-4564/21 1/1/1970 אתיופיה- דיווחים וסקירות – גולים מדיניים ותנועות מחתרת בעיקר בענין אריתראה.
חצ-4564/30 1/1/1970 אתיופיה – נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4573/17 1/1/1970 גרמניה המערבית – עניני פנים.
חצ-4574/2 1/1/1970 גרמניה המערבית – בקשות למידע בגרמניה ובישראל בענינים לא מדיניים.
חצ-4627/9 1/1/1970 רואנדה – עניני פנים
פ-2096/6 1/1/1970 דברים לזכר יוסף הכט מאת רחל ינאית. דברים לזכר יוסף הכט מאת רחל ינאית.
חצ-3224/6 1/1/1970 ישראל – גרמניה – הסכמי תעופה.
חצ-3224/7 1/1/1970 ישראל – גרמניה – יחסים כלכליים כרך א'
חצ-3224/9 1/1/1970 ישראל – גרמניה – הלוואות וסיוע כלכלי לישראל
גל-3785/26 1/1/1970 סרטים – הכסף משגע את בני האדם בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכסף משגע את בני האדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/36 1/1/1970 סרטים – אהבה בפסיפיק בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בפסיפיק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ל-1408/5 1/1/1970 אסורה הכניסה לישראלים בשטחים תיק משטרת ישראל  אישור כניסה לישראלים לשטחים המוחזקים  כניסת ישראלים לרצועת עזה  קניות  תיקון רכב  עסקים  שעות כניסה.
גל-3785/27 1/4/1970 סרטים – התפרצות היצרים בקשת "וורנר ברוס (פ.אי) אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התפרצות היצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/30 1/4/1970 סרטים – שנאה ללא רחמים בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שנאה ללא רחמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/40 1/5/1970 סרטים – חי או עדיף מת בקשת "פילמונד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חי או עדיף מת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  הכרזה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/43 1/6/1970 סרטים – גבר לרוחי בקשת "יונייטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר לרוחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/34 1/7/1970 סרטים – סאטי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/37 1/7/1970 סרטים – קאג'אל בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קאג'אל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/28 1/8/1970 סרטים – 24 שעות בחיי אשה בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "24 שעות בחי אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/60 1/10/1970 סרטים – הזר בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזר" ("רינגו הרוכב הבודד") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3785/62 1/10/1970 סרטים – שלום הומברה בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום הומברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/45 1/11/1970 סרטים – חבורת אמיצים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת האמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/46 1/11/1970 סרטים – שד הגורל בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שד הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/47 1/11/1970 סרטים – בריחה בכדור פורח בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בריחה בכדור פורח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/48 1/11/1970 סרטים – מבצע Z בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע Z" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/63 1/11/1970 סרטים – נערה מתוסבכת בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה מתוסבכת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/31 1/11/1970 סרטים – המאושר והיצאנית בקשת "סרטי שפירא בי"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאושר והיצאנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-6618/10 1/12/1970 לשכת סגן השר בנציון חלפון – פעילות צבורית ומפלגתית – תנועת המושבים פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית התכתבות בנושאים: ביטוח סוציאלי של חקלאים חוק מס-הכנסה על חקלאים  טיפול ביוצאי צבא בני מושבים  קליטת מועמדים למושבים  סקירה  הצעת תקציב של תנועת המושבים  תחשיב לענפי המשק השונים; אפשרויות לפיתוח נוסף של מקורות המים בישראל ועוד. כרך א'
גל-3785/35 1/12/1970 סרטים – מסירותה של אשה בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסירותה של אשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/44 1/13/1970 סרטים – המארב במעבר המסוכן בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המארב במעבר המסוכן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/89 1/15/1970 סרטים – טפפה הנוקם בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טפפה הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/38 1/18/1970 סרטים – שלום לצלף בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לצלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2595/6 1/22/1970 חומר של יצחק רפאל מולכו – יד יצחק בן צבי קול קורא להפקדת תוצרים פרי עטו של יצחק בן-צבי או חומר מקורי כלשהו הנוגע לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל  ביד יצחק בן-צבי.
גל-3785/49 1/26/1970 סרטים – אולימפיאדת מכסיקו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אולימפיאדת מקסיקו" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/42 1/27/1970 סרטים – נערת התצוגה בקשת מדחת פריטח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת התצוגה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/50 1/27/1970 סרטים – טופז בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טופז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/54 1/28/1970 סרטים – דר' סטן נגד פנטומס בקשת "יויניטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דר" נגד פנטומס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/55 1/28/1970 סרטים – הסכינאי האקדוחן והנוקם בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסכינאי והאקדוחן והנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/56 1/28/1970 סרטים – פאלקו בקשת "הנדסם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאלקו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/64 1/28/1970 סרטים – האם הבוגדת בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האם הבוגדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/69 1/29/1970 סרטים – פריחה ושלכת בקשת "סטילר-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריחה ושלכת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/78 1/29/1970 סרטים – יומנה של מתבגרת בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומנה של מתבגרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/79 1/29/1970 סרטים – שלוף צ'יקו שלוף בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוף צ'יקו שלוף" ("הטוב הרע והצלף" או "הרוצח האחרון") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-3785/86 1/29/1970 סרטים – פאני היל בשבדיה בקשת "גוהר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פאני הל בשבדיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/92 1/29/1970 סרטים – כנופית הסיציליאנים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופית הסיציליאנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/65 1/30/1970 סרטים – ארמון החלומות בקשת אחמד עבד אלחאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3785/66 1/30/1970 סרטים – שלום לעוני בקשת אחמד עבד אלחאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום לעוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.
גל-3785/67 1/30/1970 סרטים – משפחות מכובדות בקשת אחמד ע\ם אלחאפז מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחות מכובדות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3785/68 1/30/1970 סרטים – בת מן הבנות בקשת "אחמד עבד אלחאפז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת מן הבנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.
חצ-4573/19 2/1/1970 גרמניה המערבית – איגודים מקצועיים – דיווחים והתכתבות.
חצ-4564/16 2/1/1970 אתיופיה- יחסים עם ארצות ערב.
חצ-4564/18 2/1/1970 אתיופיה- קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל.
חצ-4564/31 2/1/1970 אתיופיה – תיק הנציגות באדיס אבבה מינויים  דיווחים על פעילויות  ביקורים ועוד.
גל-3785/57 2/1/1970 סרטים – ירח-דבש ללא הפרעות בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ירח-דבש ללא הפרעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה    והרישיון שניתן.
גל-3785/58 2/1/1970 סרטים – החתן השני בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתן השני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/59 2/1/1970 סרטים – האשה השניה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה השניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/90 2/1/1970 סרטים – באין דרך חזרה בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באין דרך חזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/61 2/2/1970 סרטים – הסכוי אפס בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסכוי אפס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/70 2/8/1970 סרטים – אהבה שגעונית בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה שגעונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה    והרישיון שניתן.
גל-3785/72 2/8/1970 סרטים – הכבוד והנקמה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכבוד והנקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/82 2/8/1970 סרטים – עצמת האהבה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עצמת האהבה" ("האהבה המקסימה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3785/85 2/8/1970 סרטים – הפגישה השניה בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפגישה השניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-3785/91 2/8/1970 סרטים – קומנדו X בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קומנדו X" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3783/51 2/9/1970 סרטים – גונב המליונים בקשת "קולנוע ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גונב המליונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/80 2/10/1970 סרטים – שירו שיר לאהבה בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירו שיר לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/87 2/12/1970 סרטים – חבורת הזאבים בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הזאבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/93 2/12/1970 סרטים – הסניגור בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסניגור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-7077/67 2/17/1970 קשרים עם ברזיל חילופי דברים בין מנהלי הארכיונים הלאומיים בישראל ובברזיל לקראת ועידת הארכיונים הבינלאומית ה-12 שהתקיימה בישראל  1970.
גל-3785/97 2/21/1970 סרטים – הזמרת הנודדת בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמרת הנודדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/95 2/22/1970 סרטים – התמהוני בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התמהוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3786/3 2/23/1970 סרטים – משחקי אהבה ותאוה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחקרי אהבה ותאוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/88 2/23/1970 סרטים – סודות המאפיה בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודות המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3786/4 2/25/1970 סרטים – נערת החלומות בקשת "סרטי מרילנד בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3785/96 2/26/1970 סרטים – חלום מלכים בקשת "תל-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלום מלכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4572/29 3/1/1970 גרמניה המזרחית – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-4564/19 3/1/1970 אתיופיה – דיווחים – איגודים מקצועיים אתיופיים.
חצ-4564/22 3/1/1970 אתיופיה – דיווחים וסקירות- גולים מדיניים ותנועות מחתרת בעיקר בענין אריתראה.
חצ-4564/23 3/1/1970 אתיופיה – בקשות ישראליות למידע מאתיופיה נושאים לא מדיניים.
חצ-4627/7 3/1/1970 רואנדה – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4574/5 4/1/1970 גרמניה המערבית – מגבית
חצ-4564/3 4/1/1970 אתיופיה – התכתבות ודיווחים בענין מינויים לנציגויות ומשלחות משרד החוץ האתיופי.
חצ-4564/20 4/1/1970 אתיופיה – מוסלמים.
חצ-4564/27 4/1/1970 אתיופיה- התכתבות בענין מתנות לאישים.
חצ-4572/27 4/1/1970 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-3785/74 4/14/1970 סרטים – נפשות תועות בקשת אחמד יזהר פריתח מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפשות תועות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/75 4/14/1970 סרטים – בדרך גבר בקשת אסיד טלטאוי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בדרך גבר" ("דרכי אנוש") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2100/8 4/17/1970 קטע עיתונות. כתבה בשם "חברון" שהתפרסמה בעיתון "על המשמר" מאת יעקב רבי. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יעקב רבי בנושא התישבות יהודים בעיר חברון.
חצ-4402/10 5/1/1970 אתיופיה – צבא.
ג-6905/9 5/1/1970 יהדות וציונות כללי התכתבות עם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית ועם תנועת העבודה הציונית
חצ-4564/11 5/1/1970 אתיופיה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4564/29 5/1/1970 אתיופיה – ברכות לחגים לאומיים בתיק רק שני מברקי ברכה של הנשיא לקיסר אתיופיה
חצ-4573/16 5/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
חצ-4574/12 5/1/1970 גרמניה המערבית – עליה בתיק רק שני מכתבים
חצ-4627/16 5/1/1970 רואנדה – תיק הנציגות הישראלית.
גל-3782/90 6/18/1970 סרטים – העריקים מקו האבדון בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העריקים מקו האבדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-4572/30 7/1/1970 גרמניה המזרחית – רכש לארצות ערב.
חצ-4573/8 7/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. תיק וולפמן נספח
חצ-4627/1 7/1/1970 רואנדה – מינויים של משרד החוץ – דיווחים.
חצ-4406/29 7/1/1970 גרמניה – הדרכת ישראלים וביקורים הדדיים
גל-3785/76 7/17/1970 סרטים – בוקר טוב גברתי בקשת עבד אלמנעם שקרי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוקר טוב גברתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2107/19 7/23/1970 דברים מאת רחל ינאית בן-צבי. דברי ברכה מרחל ינאית בן-צבי לכבוד גמר הבנייה מחדש של בית החולים שערי צדק בירושלים.
חצ-4573/14 8/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים עם ארצות ערב.
גל-11509/8 8/1/1970 מטה סחר-חוץ – צרפת – כללי התכתבות בצרפתית על שיתוף פעולה בתעשייה
גל-53455/7 9/1/1970 קרית שמונה – סקר רמת פיתוח סקר רמת פיתוח של המועצה המקומית קריית שמונה (ספטמבר 1970 – תש"ל).
א-7059/5 9/1/1970 שיחות רה"מ גולדה מאיר עם הנשיא ריצ'רד ניקסון – שיחות רה"מ ג.מאיר עם הנשיא ר.ניקסון – פרטי-כל משיחה ב-18.9.70  דיווחי הסמנכ"ל מרדכי גזית על השיחות למנכ"ל גדעון רפאל; דיווחי השגריר יצחק רבין על שיחתו עם סיסקו מ-;8.10 דיווח על שיחת שה"ח אבא אבן עם מזכיר המדינה ויליאם רוג'רס מ- 13.10.70
חצ-4627/10 9/1/1970 רואנדה -גולים מדיניים – התכתבות
גל-21368/2 9/1/1970 יעוץ משפטי – ועדה לשיפוט ההליכים במשפטי נזיקין יעוץ משפטי – ועדה לשיפוט ההליכים במשפטי נזיקין
גל-3783/86 9/9/1970 סרטים – הרוג אותי בנשיקות בקשת "שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוג אותי בנשיקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-4401/21 10/1/1970 אתיופיה – מלגאים אתיופים באוניברסיטאות בישראל
חצ-3224/8 10/1/1970 ישראל – גרמניה – יחסים כלכליים כרך ב'
ג-5298/13 10/13/1970 תקציב בלתי רגיל – קרית שמונה תקציב בלתי רגיל – קרית שמונה.
חצ-4572/37 11/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים וביטחוניים פרט לישראל וארצות ערב. כרך ב'
חצ-4573/4 11/1/1970 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. כרך ב'
חצ-4402/7 11/1/1970 אתיופיה – שיתוף פעולה טכני בתחומים שונים. כרך ב'
פ-2100/16 11/8/1970 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לא. כסלו מכתב בנוגע לחשיבות האחיזה באדמת ארץ ישראל בעיקר בגבולותיה.
חצ-4627/11 12/1/1970 רואנדה – בקשות מידע. בקשות מצד גורמים לא מדיניים ברואנדה פרסומים  מפה של ישראל  מסמכים משפטיים.
חצ-4401/20 12/1/1970 אתיופיה – ביקורי אח"מים מאתיופיה
גל-11512/3 12/15/1970 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא קשרים מסחריים ושיתופי פעולה עם חברות ומפעלים צרפתיים בתעשיית המזון  הטקסטיל ואחרות  ירידים תעשייתיים שונים  ביקורים הדדיים  פעילות לשכת המסחר ישראל-צרפת ועוד.
חצ-4573/20 1/1/1971 גרמניה המערבית – שמאל גרמני גם קשר עם ישראל – דיווחים.
חצ-4426/17 1/1/1971 רואנדה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4402/3 1/1/1971 אתיופיה – משתלמים אקדמאים מאתיופיה. כרך ב'
טס-10089/3 1/1/1971 התייעצות לקראת בואו של יארינג – צד א' + ב' (1/1/1971) תמליל התייעצות "המטבחון" לקראת ביקור שליח האו"ם יארינג בעניין המשא ומתן עם מצרים.
גל-3785/29 1/4/1971 סרטים – יסלח לך אלוהים  אני לא בקשת "לפיד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יסלח לך אלוהים  אני לא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3789/55 1/18/1971 סרטים – יום אחד של דבש בקשת "קולנוע אלקודס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום אחד של דבש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה והרישיון שניתן.
חצ-4550/14 3/1/1971 ארצות-הברית – מגביות פרטיות (לילדי אביבים  קרית שמונה בתי-ספר ועוד)
חצ-4572/33 3/1/1971 גרמניה המזרחית – יהדות בתיק רק מכתב אחד
חצ-4599/8 3/1/1971 ניגריה – רכש מישראל.
חצ-4426/18 4/1/1971 רואנדה – פרוייקט אם וילד
חצ-4564/7 4/1/1971 אתיופיה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
חצ-4573/5 5/1/1971 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. כרך ג'
חצ-4564/26 5/1/1971 אתיופיה- מינויים והאמנת נציגים ישראלים באתיופיה.
חצ-4573/21 6/1/1971 גרמניה המערבית – התכתבות בענין ביקורי משלחות פרלמנטריות.
חצ-4627/8 6/1/1971 רואנדה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4573/22 6/1/1971 גרמניה המערבית – ביקור משלחת הבונדסטאג ביוני 1971 נספח לתיק מספר חצ/5473/21
ג-5350/1 6/9/1971 לשכת המנכ"ל – חברות וארגונים ציבוריים מרכז הבניה הישראלי – דוח פעילות שנת תקציב 1971-1972  פעולות בנייה; פרסומי מחקר; תקן עובדים; פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון;  תקצירי מחקרים- תקופות בנייה; השפעות אקלים; קיור תקופות בנייה; ציפויים יציבים חזיתו מבנים- דוחות; דירות להשכרה האגודה לתרבות הדיור – דוחות רסקו – שכון עובדים  אגודת האינג'נרים והארכיטקטים
חצ-4572/31 7/1/1971 גרמניה המזרחית – עניני פנים.
פ-2079/19 7/25/1971 נאומי רחל ינאית בן-צבי בישיבות מרכז מפלגת העבודה. נאומי רחל ינאית בן-צבי בישיבות מרכז מפלגת העבודה.
חצ-4426/15 8/1/1971 רואנדה – ביקור ד"ר ניופורט
גל-59608/2 8/1/1971 תע"ס – תקנון לענייני סעד: סיוע ורווחה לונדון  זקן  משפחה וקליטה  שיקום סוציאלי  מפת"ן תע"ס – תקנון לענייני סעד: סיוע ורווחה לונדון  זקן  משפחה וקליטה  שיקום סוציאלי  מפת"ן
חצ-4564/5 8/1/1971 אתיופיה- יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ולמדינות ערב. כרך ב'
גל-3792/38 8/17/1971 סרטים – את מי הורגים היום בקשת "גבריאל מסרי – מפיץ סרטי סינרמה אינטרנשטיונל רליזינג אורגניזיישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "את מי הורגים היום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-4573/7 10/1/1971 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. שבוע התרבות הגרמנית בארץ.
חצ-4574/4 11/1/1971 גרמניה המערבית – יהדות נספח לתיק מספר חצ/4574/3
חצ-4573/6 11/1/1971 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי. כרך ד'
חצ-6737/20 12/1/1971 גרמניה המזרחית -1 דיווחים  מכתבים  מאמרים
ג-6618/11 12/30/1971 לשכת סגן השר בנציון חלפון – פעילות צבורית ומפלגתית – תנועת המושבים תנועת מושבי העובדים – 100 שנות התיישבות פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית התכתבות בנושאים: ביטוח סוציאלי של חקלאים חוק מס-הכנסה על חקלאים  טיפול ביוצאי צבא בני מושבים  קליטת מועמדים למושבים  סקירה  הלוואות למגויסים;  הצעת תקציב. כרך ב'
ג-6503/14 1/1/1972 קרית שמונה – חדרי בטחון התכתבות עם משרד הבטחון בנוגע לבניית חדרי בטחון
חצ-5363/26 1/1/1972 ניגריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – תיק שמעוני (סמנכ"ל משרד החוץ) כרך א'
גל-13931/17 1/1/1972 אעבלין התכתבות בעניני התקנת רשת החשמל  תרומת ספרים לספריה  תמיכה במועדון ההסתדרות  מתנדבים מגרמניה והולנד  לשכת חיפה
חצ-4853/18 1/1/1972 רואנדה – חקלאות
חצ-4853/19 1/1/1972 רואנדה – נוער
חצ-4853/20 1/1/1972 רואנדה – רפואה
חצ-4853/23 1/1/1972 רואנדה – פרוייקט אם וילד
חצ-4854/1 1/1/1972 רואנדה – כללי (כרך א')
חצ-4854/4 1/1/1972 רואנדה – מומחים (כרך ב')
חצ-4854/2 1/1/1972 רואנדה – כללי (כרך ב')
חצ-4854/3 1/1/1972 רואנדה – מומחים (כרך א')
ל-482/11 1/1/1972 מג"ב  פלוגה ז' – טיסות וסיורי אויר תיק משטרת ישראל  תכנית סיורי אויר  סיור  הכרת גזרה  מג"ב  הזמנת טיסה
חצ-5308/35 2/1/1972 אפריקה הדרומית – נציגויות זרות בישראל נציגות דרום אפריקה בישראל
גל-8269/2 3/9/1972 זיהום הכנרת בתיק – התכתבויות הנוגעות למניעת זיהום הים; טיפול בשפכים במחנות צה"ל במטרה לטפל ולסלק שפכי מחנות צה"ל באגן ההיקוות של הכנרת; סקר – ביוב וסילוק אשפה של מחנות צה"ל – דין וחשבון  בתוך כך – טיפול בנושאי ביוב ופסולת מוצקה במחנות צה"ל באגן הכנרת – דו"ח ותכנית אב; הצעה לפעולות פיקוח בנושא זיהום הים לאורך חופי סיני; סקירת ידע על בעיות הכנרת מהמרכז למחקר בכלכלה חקלאית; דיון בתכנית האב לביצור חופי הכנרת; על אתר הכנסייה בכורסי – פנייה לאגף העתיקות במשרד החינוך בעניין; המלצות והערות להמלצות הסיכום בנושא הכנרת ואגן ההיקוות.
א-7041/11 5/1/1972 חומר ומברקים לרה"מ – מברקים יוצאים בענין השבויים הישראלים במצרים ובסוריה 7.5.1972 חומר ומברקים לרה"מ – מברקים יוצאים בענין השבויים הישראלים במצרים ובסוריה 7.5.1972
א-7041/12 5/1/1972 חומר ומברקים לרה"מ מברקים בנושאים שונים: ויטנאם; שיחות יארינג; ביקור סאדאת במוסקבה ; (אידי אמין) אוגנדה- ישראל ; יהדות סוריה ; אש"ף בלונדון מאי 1972
גל-2426/1 5/17/1972 סרטים – שוד הבנקים הגדול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הבנקים הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-5224/6 6/1/1972 גרמניה מזרחית ומערבית באו"מ
גל-14502/13 7/1/1972 מועצות  עיריות וכפרים – בירעם. הוצאו תעודות הנוגעים לענייני ביטחון (שב"כ). הוצאו תעודות הנוגעות לזכויות יוצרים – תצלומים – חסויים ל-50 שנה.
פ-2584/9 8/8/1972 חומר של יצחק רפאל מולכו –  "חצר הישוב הישן" בתיק מסמך אחד בנוגע להקמת מוזיאון חצר הישוב ברחוב אור החיים – הרובע היהודי  העיר העתיקה ירושלים
גל-11512/6 8/18/1972 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא קידום המסחר ושיתופי פעולה תעשייתיים בין ישראל לצרפת  השתתפות בירידים תעשייתיים  אירועי שבוע האופנה ושבוע המזון ועוד.
גל-11510/2 9/7/1972 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא חיזוק יחסי המסחר בין המדינות  סיוע ליצואנים ישראלים  ירידים מסחריים  אירועי שבוע המזון ועוד.
פ-4119/3 9/30/1972 מכתב מרחל ינאית אל שאול ליברמן. בתיק מכתב אחד מרחל ינאית אל שאול ליברמן. בנושא פעילות המוסד יד יצחק בן-צבי  גיור ועוד.
טס-3009/23 10/1/1972 ישראל-מחבלים משטרת קרית-שמונה הודיעה על מעטפות ממולכדות שהיו מיועדות לנשיא האמריקאי ריצ'רד ניקסון  מזכיר המדינה ויליאם פירס רוג'רס ומזכיר ההגנה של ארה"ב  מלווין ליירד. פקידי דואר קרית שמונה גילו את המעטפות.
א-7043/19 11/1/1972 ליפט – ירדן בתיק רק חלק מפרוטוקול מסכם של ועדת שרי החוץ וההגנה הערבים בכווית (15.11.1972); העמדה הירדנית; תזכיר – עקרונות תכנית ירדן- 3.1.1973
א-7799/6 11/1/1972 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים התיישבות
חצ-6737/21 12/1/1972 גרמניה המזרחית – 2 מדיניות חוץ; דרישות פיצויים
פ-2591/10 1/1/1973 חומר של יצחק רפאל מולכו – די בוטון – המשפחה חומר על משפחת יעקב די בוטון (שלשלת היחס). מצורף מכתב בצרפתית ליצחק רפאל מולכו.
גל-8278/14 2/4/1973 זיהום נחלים רשימת נחלים מזוהמים בעדיפות ראשונה לטיפול; מקורות זיהום קבועים במחוז דרום נתונים על מקורות זיהום נחלים שאותרו על-ידי רשות שמורות הטבע; לפי מקור הזיהום  הנחל המזדהם והטיפול במקור הזיהום; רשימת נחלים 'נקיים' בישראל; רשימות נחלים מזוהמים עם עדיפות ראשונה לטיפול; פעולה משותפת בין רשות שמורות הטבע ונציבות המים בטיפול בנחלים המזוהמים – סיכום דיון; מקורות זיהום נחלים בישראל – סקירה;
גל-1998/8 5/15/1973 אגמים: חברה לחקר האגמים והימים לישראל: געתון  עין-כרם  משמר אילון  ועדת אגם כביר תל-שיקמונה חיפה. כרך א' פרסום באנגלית של החברה לחקר האגמים והימים לישראל  הצעה לתקנות לחוק המים  סיכום ישיבה של הוועד לתכנון כללי למאגר נחל ואחיר והתכתבות בין נציב המים מנחם קנטור  ההידרולוג אריה בן-צבי  החברה לחקר והאגמים והימים ומשרד החקלאות בנושאים הקשורים למאגרי מים בישראל: השפעת מאגרים בנחל חנון על מאזן מי רצועת עזה  מאגר המים של מושב מי-עמי ועוד.
ג-10772/1 9/1/1973 ברוך לוי – יועץ לענייני רווחה – מנויים לרשות למועצה הציבורית לוועדה המייעצת התכתבות עם משרדי ממשלה בנושאים: מינוי נציג שר המשטרה ברשות הנוער ופרוייקט קרית נוער בקרית-שמונה
חצ-3285/6 9/1/1973 איראן – השקעות ועבודות. התכתבות עם נציגות ישראל בטהראן שילוב ישראלים בפרוייקטים באיראן בתיק הושחר מידע העלול לפגוע בביטחון המדינה מובל עד שנת 2025
א-4183/1 10/16/1973 המנכ"ל מרדכי גזית – [מגעים מדיניים עם מצרים וסוריה] הודעת רה"מ גולדה מאיר במליאת הכנסת על הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה (5.1974)  רשימות כרונולוגיות של מהלכים מדיניים במזרח-התיכון ובעולם בכלל (1975 – 1976)  שדרים מנשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון ומזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר לרה"מ מאיר וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למגעים המדיניים בין ישראל למצרים וסוריה (בתיווך ארה"ב) בדרך להשגת הסכמי הפרדת הכוחות ואחריהם ועוד. בתיק גם תרגום נאום של נשיא מצרים אנואר סאדאת במועצת העם המצרית בנוגע למהלכי עשרת הימים הראשונים למלחמת יום הכיפורים (16.10.1973).
חצ-5237/4 11/13/1973 עצורים ושבויים ישראלים במדינות ערב כרך ד' התכתבות חילופי מברקים בין אנשי משרד החוץ (מרדכי קדרון  משה מלמד  יעקב דורון  ישעיהו ענוג ואחרים)   וגורמים נוספים בנוגע למצב השבויים נישראלים בסוריה (כולל תלונות על רצח שבויים) שנשבו במלחמת יום הכיפורים   חילופי השבויים בין מצרים לישראל (במסגרת הסכם 6 הנקודות) ותחילת המגעים לשחרור השבויים בסוריה.
א-4183/7 11/13/1973 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – מסמכי יסוד ממלחמת יום הכיפורים ומגעים מדיניים עם מצרים – כרך ב' (המשך מתיק מס' 6) מזכרים שהוגשו לנשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון בעת ביקורו בארץ בנוגע לאיתור גופות נעדרים ישראלים ממלחמת יום-הכיפורים בחזית המצרית ובנושאים אחרים (יציאת יהודים מבריה"מ  כלכלת ישראל)  החלטות ומסמכים אחרים של העצרת הכללית של האו"ם  החלטות ממשלה  הודעות עיתונות וחילופי מברקים בין משרד החוץ לנציגויות שונות בחו"ל בנוגע למגעים בין ישראל למצרים (בתיווך ארה"ב) לקראת הסכם הביניים ובעקבותיו ועוד.  בתיק תמליל נאום של יו"ר אש"ף יאסר ערפאת בעצרת האו"ם.
גל-22885/10 11/28/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שאר ישוב מסמכים ומפות בעניין אישורי תוכנית ת.ב.ע תכניות בניין ערים ליישוב שאר-ישוב
א-7664/4 12/1/1973 לשכת היועץ המשפטי – תיק ועידת ג'נבה. כרך ג' מסמכים בנוגע להפסקת נשק ופיתרון בעיית הפליטים
גל-21380/14 12/1/1973 יעוץ משפטי – החלת המשפט על השטחים בארץ ישראל
גל-22662/21 12/4/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת מרחב תכנון מקומי אילת  תכנית בנין עיר מס' 123/03/2 – תכנית בינוי בשכונה ד'  פיתוח אזור מגורים (פטיו שיבן). תכנית להפקדה ותשריט.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2079/18 12/5/1973 נאום רחל ינאית בן-צבי בישיבת מרכז מפלגת העבודה. נאום רחל ינאית בן-צבי בישיבת מרכז מפלגת העבודה.
ג-6525/7 1/1/1974 יחסי ישראל ארצות הברית התכתבות בנושאים: הקונפליקט במזרח התיכון  לשכת מסחר ותעשיה ישראל אמריקה. בתיק גם התכתבות מתקופת ראש הממשלה יצחק רבין
ג-6723/52 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – מושב שאר-ישוב
א-7038/7 1/1/1974 הסכם ההפרדה עם מצרים וסוריה הסכם ההפרדה עם מצרים וסוריה – התכתבות ותזכירי הבנה בנושא ההסכם להפרדת כוחות בין ישראל סוריה ומצרים (ינו.-ספט. 1974 )
פ-4166/3 1/1/1974 RICHARD NIXON AND YITZHAK RABIN (ריצ'רד ניקסון ויצחק רבין)
גל-4452/31 1/15/1974 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – קרית-שמונה תיק של משרד הפנים בעניין בחירות ומינויים ברשויות המקומיות- קריית שמונה.
גל-11510/6 1/20/1974 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות ונתונים בנושא קידום יחסי המסחר בין ישראל לצרפת  שיתופי פעולה בין המדינות   ירידים תעשייתיים  פעילות לשכת המסחר ישראל-צרפת ועוד
גל-41692/2 1/20/1974 מנכ"ל שירות התעסוקה דוד כוכבי – מבנה והגדרות תפקידים תיק של שירות התעסוקה (לשכת המנכ"ל דוד כוכבי) העוסק ברכישת וייעוד מבנים לעבודת השירות וכן הגדרות תפקידים של עובדי שירות התעסוקה מרחבי הארץ.
גל-5917/3 1/21/1974 אילת בתיק תכניות  שרטוטים  בקשה ואישור להקמת מבנה המשביר לצרכן באילת.
גל-2237/2 2/11/1974 זיהום אוויר בתיק – כנס בין פרלמנטרי הנוגע לזיהום בים התיכון – סקירה כללית והמלצות; דוח שנתי על הסביבה – 1973; הועדה לאיכות הסביבה בכנסת ופעולותיה בעניין הזיהום בים; פרוטוקול מישיבת מועצת הנפט – מרץ 1974 – בדיונים על בקשות לרשיונות ותכניות עבודה  לקידוחים וחיפושי נפט; שפכים עירוניים ותעשייתיים – המצב הנוכחי; קובץ תחיקה ישראלי למניעת זיהום הים; פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים – קביעת הוראות נגד הזרמתם או שפיכתם של שמנים לתוך מי הים.
רש-843/76 2/20/1974 אגודות עותמאניות – תנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה מסמכים של אגודת "תנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה" ומכתב מעו"ד משה קורן לצבי שילוח (שכבר לא היה בין החיים) בנוגע למחיקת האגודה.
פ-2589/3 3/3/1974 חומר של יצחק רפאל מולכו – הספר אוצר יהודי ספרד
גל-2991/12 4/30/1974 ועדת פיתוח הר-הזיתים בתיק פרוטוקול ועדת פיתוח הר הזיתים וכן קריטריונים לאישור הלוואות ותקציבים.
גל-2314/24 7/1/1974 גיבור מברקים ממשרד החוץ על מפעל גיבור
גל-11512/9 7/3/1974 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא קידום יחסי המסחר בין המדינות  סיוע ליצואנים ישראלים  ירידים ותערוכות מסחריות  שבוע המזון והאופנה  סקירות עיתונות בתחום הכלכלה ועוד.
א-7245/17 8/1/1974 ראש הממשלה יצחק רבין פרוטוקולים משיחות ראש-הממשלה יצחק רבין ומשלחתו עם מזכ"ל האו"ם קורט ולדהיים ומשלחתו 24.11.75 ועם משלחת ועידת הנשיאים היהודים מארה"ב 1.1.75; תמליל מסיבת-עתונאים עם ראש-הממשלה 23.3.75 ועוד
גל-22663/1 8/1/1974 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת – תחנת תדלוק לבנזין התכתבויות וחליפת מסמכים מהועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז הדרום במשרד הפנים  בנוגע לתכנית הקצאת מגרש לתחנת דלק בשכונה ד'  מערב 9 באילת: תכנית מפורטת  תשריט והחלטת הועדה.
גל-21482/1 8/1/1974 יעוץ משפטי – ועדה להגנת צנעת הפרט בראשות השופט יצחק כהן יעוץ משפטי – ועדה להגנת צנעת הפרט בראשות השופט יצחק כהן
חצ-5980/13 10/1/1974 מרדכי גזית – הסכם הביניים עם מצרים רשומי שיחות רה"מ עם קיסינג'ר  תזכירים  דווחים משגרירות וושינגטון למשרד ועוד
ג-10772/6 10/1/1974 ברוך לוי – יועץ לענייני רווחה – שיקום נפגעי פעולות איבה התכתבות עם הביטוח לאומי ועם משרד השיכון בנושאים: נפגעי קרית שמונה ותכנון שרותים לנפגעי איבה
גל-14513/8 11/6/1974 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תוכניות לפיתוח החינוך בגליל בתיק התכתבויות בנוגע למצב החינוך בגליל התחתון. תכניות שנתיות לפיתוח החינוך  התרבות והספורט. הקמת בתי ספר ומוסדות לימוד  חינוך בלתי פורמלי  חינוך יהודי  תקציבי החינוך באזור ועוד.
גל-3784/62 11/13/1974 סרטים – 3 הפנטומסים המופלאים בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "3 הפנטומיסים המופלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-59829/30 12/23/1974 איגזים- הצעת חלוקה  גוש 12020 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
גל-42560/21 12/31/1974 מפקדת אזור רצועת עזה – קצין מטה לעניני פנים רשימת ישובים ביהודה ושומרון  תקציבי פיתוח של עיריות ושל רשויות מקומיות ומועצות כפריות ברצועת עזה שהוגשו לקמ"ט פנים במפקדת אזור רצועת עזה  דוח תלת חודשי על פעולות היחידה  ריכוז תקבולים והוצאות ברשויות: עזה  רפיח  ג'באליה  דיר אל בלח  בית לאהיה  חאן יונס  עבסאן  בני סוהיילה  חזאעה
גל-8315/9 12/31/1974 לשכת מנכ"ל וינשל – ביקור שר השיכון קרית שמונה חצור ביקור שר השיכון בקרית שמונה וחצור: סדר יום לסיור השר בגליל  תרשימי מפות של פרוגרמות של הישובים קריית שמונה וחצור  תזכירים  נתונים  מידע על מוסדות ציבור  דיור ועוד.
גל-16704/5 1/1/1975 נתניה – קרית נורדאו רובע 3+4 נת 13/401 תכנון בנייה
פ-3126/28 1/1/1975 יד יצחק בן-צבי – מחקרים – בית החולים שערי צדק. עלון על בית החולים שערי צדק המתאר את הקמת בית החולים והתפתחותו.
גל-11510/7 1/3/1975 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא חיזוק קשרי המסחר בין המדינות  סיוע לעסקים ישראלים ביצוא לצרפת  עידוד השקעות צרפתיות בארץ  ירידים מסחריים  פעילות לשכת המסחר ישראל-צרפת ועוד.
גל-6886/1 2/4/1975 בית עזרא תקצוב משק חקלאי בבית עזרא.
א-7100/4 3/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם עם מצרים הצעות אמריקאיות  כולל תשובות ישראל וכו'
א-7103/7 3/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים
חצ-8227/1 5/1/1975 ארה"ב. הנשיא פורד. כרך א'
גל-19033/6 5/25/1975 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – תיקון לתכנית מפורטת חוף אילת – אילת התכתבויות וחליפת מסמכים מהועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום  בנוגע לתיקון לתכנית שינוי לתכנית מפורטת פיתוח חוף צפוני אילת: תשריט  התכנית שהוגשה  בקשת עו"ד צדקיהו הרמולין להורות על התלית התכנית עקב הקמת מלון האגם בע"מ ע"י היזמים האחים קנול וההחלטה לאשר את התכנית.
חצ-8227/3 7/1/1975 ארה"ב. הנשיא פורד. כרך ג'
חצ-9352/8 8/1/1975 הסכמים בין ארה"ב וישראל
חצ-9352/12 8/1/1975 הסכמים בין ארה"ב וישראל
א-7380/1 8/1/1975 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (1) מברקים וסקירות בנוגע למגעים בין ישראל וארה"ב כולל מכירת נשק לפנמה  מסע הדילוגים לקראת הסדר הביניים  הספקת טילי הוק לירדן  מכירת נשק אמריקני למדינות במזרח התיכון  ועוד. (המשך בתיק 2)
א-7106/5 8/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – מסמכים – הסכם הביניים עם מצרים
א-7103/10 8/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים – עמדות הצדדים
א-7104/1 8/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים – המשא ומתן להשגת ההסכם
א-7104/7 8/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים סטנוגרמות השיחות בין קיסינג'ר לצוות השרים על הסכם הביניים  אוגוסט 1975.
א-7104/8 8/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים
גל-11510/8 9/1/1975 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות בנושא חיזוק יחסי המסחר בין המדינות  סיוע ליצרנים ישראלים ביצוא לצרפת  ירידים מסחריים ועוד.
גל-21471/24 9/1/1975 יעוץ משפטי – ועדה לשאלת שילובם של דיני נזיקין בחקיקה יעוץ משפטי – ועדה לשאלת שילובם של דיני נזיקין בחקיקה
גל-61001/1 10/1/1975 הצעות תע"ס הצעות תע"ס
גל-2174/10 10/26/1975 סוכנות מכתבי תודה; משלחות מגבית סדר יום מושב הוועד הפועל הציוני
גל-14509/13 11/27/1975 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תכנית עבודה לשכת מנכ"ל פרסומים ומזכרים שונים מטעם משרד החינוך  משרד ראש הממשלה (יועץ רה"מ לענייני רווחה ברוך לוי)  תנועת המושבים  מכון ויצמן למדע  רשויות מקומיות (עיריית ירושלים  מועצה מקומית ראש העין  מועצה מקומית דרות ומועצה אזורית שער הנגב) בנושאים שונים בתחומי החינוך והרווחה: שיתוף פעולה בין שדרות לשער הנגב ושיתוף פעולה בין ישובי הגליל המערבי במפגשי תלמידי תכון ועוד  סקר על אוכלוסיית הצעירים בשכונות קטמון ח'-ט'  בירושלים והצעת תוכנית רווחה לאזור  חונכויות לילדים עם קשיים ועוד.
ג-6773/20 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – רוטרי אנטרנציונאל
א-2027/24 1/1/1976 הועדה לתאום הפעולות בין הממשלה לסוכנות היהודית. כרך ב' הועדה לתאום הפעולות בין הממשלה לסוכנות היהודית
א-2026/22 1/1/1976 פינוי ישובים מסיני ופיתחת רפיח. כרך ב' פיצויים למתיישבים מפונים בעקבות הסכם השלום – פיצויים לתושבי פיתחת רפיח וסיני  פיצויים למתיישבי סיני במגזר החקלאי
א-2027/23 1/18/1976 הועדה לתאום הפעולות בין הממשלה לסוכנות היהודית. כרך א' הועדה לתאום הפעולות בין הממשלה לסוכנות היהודית  בעיות בעלייה וקליטה ועוד
חצ-5769/2 2/1/1976 ולפגנג ויק-מועמד לנשיאות "רוטרי"
א-7532/7 2/1/1976 גרמניה – מברקים וסקירות חצ"ב בנוגע לקשרי ישראל עם מפלגות אופוזיציה בגרמניה מכירת נשק גרמני לסעודיה  בתיק גם סקירות גרמניה – מברקים וסקירות חצ"ב בנוגע לקשרי ישראל עם מפלגות אופוזיציה בגרמניה מכירת נשק גרמני לסעודיה  בתיק גם סקירות חצב על אמנה לבנונית חדשה  הסכם דמשק.
א-2027/18 2/9/1976 גליל. כרך ב' הקמת ישובים חדשים בגליל – ביצוע החלטות הממשלה בדבר הקמת ישובים בגליל  ישובים חדשים בגליל  יישוב בגבולות המוניציפליים של מעלות  מעלות החדשה – חוברת – התיישבות עירונית ופיתוח מרכז לתעשיות עתירות מדע  מצוקת הדיור במושבי עולים בגליל  היערות להקמת ישובים חדשים ועוד
גל-2425/85 2/29/1976 סרטים – סקס אנרגיה בקשת "7 כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקס אנרגיה " בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
א-2027/17 2/29/1976 גליל. כרך א' התיישבות חדשה בגליל  יישובים חדשים בגליל  סיווג יישובים באזור שגב לצורך עידוד השקעות הון  עדיפות הגליל בתקציבי הפיתוח של משרדי הממשלה  החלטת ועדת השרים לענייני פיתוח הגליל   פיתוח במגזר הערבי בגליל ועוד
גל-42560/22 3/29/1976 מפקדת רצועת עזה – קצין מטה לעניני פנים סיכומים של ישיבות ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המחוזקים ע"י צה"ל. מסמכים של משרד הביטחון תאום הפעולה בשטחים  נושאי מים  רשיונות למפעלים  אגרות  ביטוח  דוחות תקבולים והוצאות של עיריות ורשויות ברצועת עזה
גל-42560/11 4/1/1976 קמח תלת-חודשי  יחידת קמ"ט פנים – ד"ר שחם  – מתאם לעניני פנים בשטחים דוחות על תקבולים ותשלומים של עיריות ברצועת עזה  עיריית רפיח  עיריית עזה  דיר אל בלח  פעילות מועצת בית להיה  חאן יונס  מועצות כפריות   הוצאות והכנסות  עבודות פיתוח  תקציב  נתוני בקשות לאיחוד משפחות
פ-2096/9 7/1/1976 פרקים מתוך ספר תולדות ההגנה. פרקים בשם "מצבה של האומה והלכי הרוח של הסוגיה במלחמת העולם הראשונה"  "גדוד נהגי הפרדות"  "הצהרת בלפור וכיבושה של הארץ על ידי הבריטים" ו"ההתנדבות בארץ ישראל". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-246/1 7/1/1976 עצורי קורדובה – פרסום
ג-6021/22 7/15/1976 לשכת השר – ביקור שר המשפטים בפאריס. לשכת השר – ביקור שר המשפטים בפאריס.
גל-52888/15 8/1/1976 תקנות לעבודה סוציאלית (תע"ס) – התכתבות תקנות לעבודה סוציאלית (תע"ס) – התכתבות
גל-21389/1 10/1/1976 יעוץ משפטי – הועדה להגנה בפני פגיעה בצנעת הפרט יעוץ משפטי – הועדה להגנה בפני פגיעה בצנעת הפרט
גל-14518/1 12/27/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תורם ליפמן שטיינברג התכתבויות עם התורמים ריצ'רד ליפמן וסול שטיינברג  משפחותיהם ועורכי דינם בנושא תרומות לקרן החינוך של ישראל.
גל-13942/12 1/1/1977 תאור תפקידים במסגרת רשויות מקומיות התכתבות בעניני גבולות הישוב רהט  לשכת באר-שבע
גל-42794/2 1/1/1977 תיקי חברות לא פעילות – חיפה כימיקלים
א-4328/9 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – יהדות דרום אמריקה (המשך מתיק מס' 8) דיווחים  סקירות ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: עליה מדרום אמריקה  חטופים ובעיית היהודים העצורים
פ-3126/6 1/1/1977 יד יצחק בן-צבי – הדרכות. חוברת בשם "ירושלים בפעולות יד יצחק בן-צבי"  שיצאה לאור מטעם מכון יד בן-צבי לקראת עשור לאיחוד ירושלים.
פ-3126/25 1/1/1977 יד יצחק בן-צבי – תוכניות לימודים. גליון העלון "משלנו" בנושא ירושלים  שיצא לאור מטעם היחידה לחינוך חברתי בביה"ס במשרד החינוך והתרבות.  לגבי חיבורי הילדים-השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-12889/14 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות גרמניה.
ג-9616/15 2/1/1977 מסמכים שמורים – מכתב שר האוצר בענין הצעת חוק הגימלאות לנפגעי ספר של חברת-כנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו וחבר-כנסת מ. שחל
גל-14517/20 3/1/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – שירותים פסיכולוגים חינוכיים ברשויות מקומיות תקן השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים ברשויות המקומיות  התכתבויות  סיכומי דיונים וחומר רקע בנדון.
א-114/10 3/1/1977 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – ביקור רה"מ י. רבין בארה"ב  – 6.3.1977 – 12.3.1977 מברקים ודו"חות יומיים לתקשורת בנוגע לנאומים הודעות וסקירות אמצעי התקשורת בארץ ובחו"ל.
גל-14509/10 3/10/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק טיפוח ורווחה תקציבי רווחה וחינוך.
גל-14509/11 3/10/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק טיפוח ורווחה תקצוב וניהול של מערכות חינוך במקומות שונים. מצורף מסמך השוואתי בין מגילת אסתר לכתבי יוסף בן מתתיהו.
גל-42560/12 4/1/1977 קמ"ט (קצין מטה) פנים אזר"ע (אזור רצועת עזה) – דו"ח תלת-חודשי פיתוח תשתיות ברשויו מקומיות ברצוןעת עזה  תשתיות מים  כבישים מדרכות  מבנים  חוף הים בעזה  עיריית חאן יונס  רפיח  תקציבים לעיריות. תקציב לקייטנות  פיתוח חופי רחצה באזור ימית  דוח פעולות מרשם אוכלוסין  ריכוז תקבולים והוצאות  דוחות כספיים.
גל-15478/7 5/8/1977 בניה עירונית – פרוגרמות מאה שערים
חצ-8441/11 6/1/1977 תיק שר החוץ משה-דיין.
ג-9616/36 6/1/1977 מסמכים שמורים – דו"ח הצוות לענין התחנה המרכזית בתל-אביב
ג-9616/38 6/1/1977 מסמכים שמורים – תקנון לעבודת הממשלה
א-4313/11 7/1/1977 רה"מ מנחם בגין – המשא-ומתן לשלום עם מצרים אוסף מסמכים הנוגעים למשא ומתן עם מצרים וארצות הברית על הצהרת העקרונות ופרשנות החלטת האו"ם 242   בהם טיוטה מוועידת איסמעליה – ההצעה המצרית  הוצהרת אסואן של הנשיא קרטר  הצעות הוועדה המידנית בירושלים  הצעות אתרטון פברואר- אפריל 1978  מכתב היועץ המשפטי מאיר רוזן על הפרשנות  הישראלית להחלטה 242 ב-1967; התכתבות עם האמריקנים סביב ביקור בגין בוושינגטון ביולי 1977.
גל-14502/14 7/1/1977 מועצות  עיריות וכפרים – בירעם. הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ) הוצאו תעודות הנוגעות לזכויות יוצרים (תצלומים מעיתונים: הארץ  מעריב  ידיעות אחרונות)
גל-14502/11 7/1/1977 מועצות  עיריות וכפרים – איקרית ובירעם – חומר שנמסר לוועדה ולמנכ"ל המשרד. הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון. סגור ל-50 שנה. ייבדק בשנית ב-2027. כן הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ).
גל-14508/14 9/5/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תכנית עבודה לשכת מנכ"ל פרסומים שונים מטעם מחלקות שונות במשרד החינוך ומזכרים מאת אנשי משרד החינוך הרצל פישמן ויפת בן-אמוץ שנשלחו ללשכת מנכ"ל המשרד בנושאים שונים בתחום החינוך: חוברת בנושא מבט חדש על השתלמות עובדי הוראה מאת עמנואל יפה  חינוך הומניסטי יהודי בישראל  נשירת נוער מנותק ממערכת החינוך  הכשרת מורים לחינוך העל יסודי  סקירה על היחידה לקליטת תלמידים עולים ועוד.
גל-5849/23 11/1/1977 אישורי תכניות בניה – פרוטוקולים ועדה מחוזית ירושלים פרוטוקולים מועדת המשנה המחוזית בירושלים לתכנון ובניה.
גל-5824/19 11/9/1977 בניה עירונית – מחוז מרכז – חטיבה טכנית- ת.ב.ע – תוכניות בינוי ערים – לוד – מיעוטים  נוה ירק  סלו הרשמן. התיק מכיל תוכניות בינוי ערים לעיר לוד.
פ-2079/5 11/10/1977 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר" ו"אומר" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "השינוי בדמות ההסתדרות" ו"איגרת לצירי הועידה ה-13" וכן כתבה אודות רחל ינאית בן-צבי בשם "אחת הראשונות". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-14516/14 11/21/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק מחוז ירושלים התכתבויות בנושא הקמת ותפעול מוסדות חינוך במחוז ירושלים; דו"ח ועדת המומחים לבדיקת ארגון בתי הספר הממלכתיים במטה יהודה ועוד.
א-8191/11 12/1/1977 רה"מ מנחם בגין – ביקור רה"מ מנחם בגין בבריטניה תכנית ביקור רה"מ מנחם בגין בבריטניה (יחד עם רעייתו עליזה) בצירוף מפת שדה התעופה היתרו  רשימת עיתונאים בריטים המוזמנים לתדריך (מסיבת עיתונאים) עם בגין ורשימת טלפונים של שגרירות ישראל בלונדון  מברקים פנימיים של משרד החוץ הכוללים תקציר של תכנית הביקור וידיעות חדשותיות שהועברו מהארץ ליועץ התקשורת של בגין בזמן הביקור  קובץ נאומים של בגין וסקירות עליו ועל הרק האידואולוגי והמפלגתי שלו (שהוכן ע"י השגרירות בלונדון)  תמלילי נאומים שנשא בגין במהלך הביקור  קטעי עיתונות על הביקור והקשרו המדיני ועוד. בתיק גם תמליל של ראיון משותף עם נשיא מצרים אנואר סאדאת והמלך חוסיין בנוגע לאפשרות להשגת הסכם שלום עם ישראל. החומר בתיק ברובו באנגלית.
פ-3126/10 1/1/1978 יד יצחק בן-צבי – תוכניות לימודים. חוברות הסברה אודות תולדות יהודי מרוקו ויהודי גרוזיה בשם "דע את עמך" מטעם מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט
ל-1688/5 1/1/1978 מבצעי פלוגה ז' תיק משטרת ישראל  מבצעים  מג"ב  תכנית תעסוקה
גל-14518/3 2/1/1978 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תורם דולורס סולובי התכתבויות בנושא קרן קול לפרסים על הוראה למופת בחינוך יהודי והשתתפות מנכ"ל משרד החינוך אליעזר שמואלי בחבר השופטים  כנסים בינלאומיים למורים של הקרן; סיוע תקציבי לhigh school in israel ועוד.
גל-45853/7 2/1/1978 ירושלים – מתחם בית הספר שמידט הנדסה  תכנון ושיפוץ רחובות ואזורים בירשולים.
חצ-8462/8 3/1/1978 עסקת מטוסים.
א-4155/12 4/26/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המהלכים המדיניים (לקראת הסכם שלום עם מצרים) חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למהלכים המדיניים לקראת הסכם השלום בין ישראל למצרים (ביקור  שר החוץ דיין בוושינגטון והצגת השאלות של ואנס על עתיד יהודה ושמרון לפי תכנית האוטונומיה; ביקור ראש הממשלה בוושינגטון  מאי 1978; שיחות עם שגריר ארה"ב בישראל סם לואיס וגורמי ממשל אמריקנים אחרים).
גל-5917/2 5/26/1978 אילת שרטוט מרחב תכנון מקומי אילת
גל-42794/3 6/1/1978 תיקי חברות לא פעילות – חיפה כימיקלים
א-7799/5 6/1/1978 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים התיישבות
גל-2425/63 6/11/1978 סרטים – גיבורי הקונג-פו בקשת "'קולנוע אלהמברה ירושלים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבורי הקונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/65 6/12/1978 סרטים – הטרמפיסטיות בפעולה בקשת "שוהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטרמפיסטיות בפעולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-2026/21 9/25/1978 פינוי ישובים מסיני ופיתחת רפיח. כרך א' מצפה לפיתוח תיירות כפרית בעמק האלה  אישור להקמת מצפה למפוני מרחב שלמה  פיצויים למתיישבי פתחת רפיח  הסדרי העברה של מתיישבים ממושבי פתחת רפיח  תזכיר מטעם מתיישבי פתחת רפיח ודרום סיני  המגעים עם נציגי ימית ואופירה  תחנת הדלק ברפידים  הטיפול בדייגים בצפון סיני ועוד
חצ-9358/2 10/1/1978 ישראל-ארה"ב
חצ-9358/1 10/1/1978 ישראל-ארה"ב
גל-3784/30 10/12/1978 סרטים – המשוגעת משאין בקשת "וורנר ברוס-סבן ארטס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשוגעת משאין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
פ-2078/71 11/1/1978 תעודת בחירת רחל ינאית בן-צבי ל"אם השנה" מטעם אירגון "PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה) וארגון "נעמת" בקנדה. תעודת בחירת רחל ינאית בן-צבי ל"אם השנה" מטעם אירגון "PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה) וארגון "נעמת" בקנדה. התעודה בשפה האנגלית.
גל-2426/28 1/1/1979 סרטים – זה קרה מחר בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה מחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/41 1/1/1979 סרטים – פרשת וינשל בקשת "סרטי גלובוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת וינשל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/47 1/1/1979 סרטים – מוצרי תפוד בקשת "חב' תפוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מוצרי תפוד" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/57 1/1/1979 סרטים – טרישול בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרישול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/31 1/23/1979 סרטים – טבעי שלובשים דלתא בקשת "טרנזיט הפקות סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טבעי שלובשים דלתא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/39 1/28/1979 סרטים – סופרמן בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופרמן" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-2424/47 2/5/1979 סרטים – הנחש בקשת "אלהמברה קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנחש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/48 2/5/1979 סרטים – שאולין קאראטה בקשת "קולנוע אלהמברה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאולין קאראטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/43 5/2/1979 סרטים – הבריחה הנועזת בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה הנועזת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-22663/32 5/7/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכנית מס' 169/03/2  יעוד שטח למוסדות ציבור (הקמת מעון יום)-אילת  גוש 40012. תכנית מאושרת ותשריטים.
גל-2425/90 5/20/1979 סרטים – חותנים צמודים לדולר בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חותנים צמודים לדולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/61 5/30/1979 סרטים – אמי הגנרלית בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמי הגנרלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/62 6/6/1979 סרטים – מפגשים מצחיקים בקשת "ארנון דוד – ורדימון ראודור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפגשם מצחיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/78 6/6/1979 סרטים – שוד הכספות הגדול בקשת "דוד ארנון – ראודר ורדימון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הכספות הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/68 6/7/1979 סרטים – האחיות ברונטה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחיות ברונטה" בישראל.
גל-2425/69 6/7/1979 סרטים – הבית ברח' גריבלדי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית ברח' גריבלדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/70 6/7/1979 סרטים – החור השחור בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החור השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/71 6/7/1979 סרטים – חגיגה למיקי מאוס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חגיגה למיקי מאוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/72 6/7/1979 סרטים – נוכלים בטירה המיסתורית בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוכלים בטירה המיסתורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/73 6/7/1979 סרטים – סיפורים סוערים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורים סוערים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/74 6/7/1979 סרטים – שוטר או נוכל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוטר או נוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/75 6/7/1979 סרטים – לאהוב מחדש בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאהוב מחדש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/77 6/7/1979 סרטים – זחמה בקשת "סלומון שמשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זחמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/64 6/10/1979 סרטים – יוצאים קבוע בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יוצאים קבוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/24 6/11/1979 סרטים – כל ילדי סנשז בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל ילדי סנשז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/83 6/12/1979 סרטים – בחזרה לפוסידון בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בחזרה לפוסידון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/84 6/12/1979 סרטים – מגיהנום לנצחון בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגיהנום לנצחון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/12 6/12/1979 סרטים – המנגינה לעולם נשארת בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנגינה לעולם נשארת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/22 6/12/1979 סרטים – כפפה לאוהבים בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפפה לאוהבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/65 6/12/1979 סרטים – אופנועי השטן בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אופנועוי השטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2425/67 6/13/1979 סרטים – מרגע לרגע בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרגע לרגע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/66 6/14/1979 סרטים – ז'ני וז'וני בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ז'ני וז'וני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/76 6/18/1979 סרטים – החבובות בהוליווד בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החבובות בהוליווד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/79 6/19/1979 סרטים – ניצני אהבה בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ניצני אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/81 6/20/1979 סרטים – אי התענוגות בקשת "אופק חברה להפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי התענוגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/82 6/20/1979 סרטים – טיסת התענוגות בקשת "אופק חברה להפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טיסת התענוגות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/86 6/20/1979 סרטים – AU PAIR GIRLS בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "AU PAIR GIRLS" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2425/88 6/20/1979 סרטים – BUCKTOWN בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "BUCKTOWN" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/87 6/25/1979 סרטים – ברוס לי איש החוק בקשת "רג'ואן – עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי איש החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/89 6/26/1979 סרטים – סרט סרט בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרט סרט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/14 7/1/1979 סרטים – לילה ומג'נון בקשת "אוסקר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה ומג'נון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/17 7/1/1979 סרטים – הרובוט נגד הגודזילה בקשת "אוסקר פנסקר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרובוט נגד הגודזילה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/3 7/2/1979 סרטים – משרד שידוכים בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משרד שידוכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/4 7/4/1979 סרטים – כיף של טעויות בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כיף של טעויות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/5 7/4/1979 סרטים – ברוס לי בדו-קרב שבעת המופלאים בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי בדו-קרב שבעת המופלאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/8 7/4/1979 סרטים – שואלין המוחץ בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שואלין המוחץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/6 7/6/1979 סרטים – השיר האחרון בקשת "גורג' פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיר האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/7 7/6/1979 סרטים – הבית הקטן בקשת "גורג' פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית הקטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/9 7/8/1979 סרטים – בכח האש בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בכח האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/10 7/8/1979 סרטים – שמש עירומה בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמש עירומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/13 7/8/1979 סרטים – נשואיה של מריה בראון בקשת "סרטי נחשון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט נשואיה של מריה בראון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-22660/9 7/9/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רהט ת.ב.ע של העיירה הבדואית רהט  תשריטים (מפות) של תוכניות בניה במקום ומסמכי תכנון נוספים.
גל-2426/39 7/10/1979 סרטים – ונסה בקשת "אופק הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ונסה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/11 7/10/1979 סרטים – אהבה אנוסה בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה אנוסה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/16 7/10/1979 סרטים – קולות מן הדממה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קולות מן הדממה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/20 7/10/1979 סרטים – ג'וליה והגברים בקשת "אופק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וליה והברברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/23 7/11/1979 סרטים – כדורית י.ב.מ בקשת "רול יצרני סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כדורית י.ב.מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/18 7/12/1979 סרטים – שדרות ואן נייס בקשת "פנורמה פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שדרות ואן נייס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/15 7/15/1979 סרטים – סוף שבוע ארוך בקשת "אינקיי הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוף שבוע ארוך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/27 7/17/1979 סרטים – אהבה זה סתם בלבול מח  בקשת "מינה יפה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה זה סתם בלבול מוח" ("ואיפה העדינות… לעזאזל") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/19 7/17/1979 סרטים – לוחמי הגרילה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוחמי הגרילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/21 7/17/1979 סרטים – נערת החלומות בקשת "סרטי חסקי ובנו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/26 7/18/1979 סרטים – רוקי 2 – סיבוב שני בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוקי 2 – סיבוב שני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/29 7/23/1979 סרטים – ברוס לי ההוריקן הסיני בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי ההוריקן הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/32 7/23/1979 סרטים – המכה הקטלנית של ברוס לי בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכה הקטלנית של ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/25 7/25/1979 סרטים – ר' אברהם במערב הפרוע בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ר' אברהם במערב הפרוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/33 7/27/1979 סרטים – איש עם מצלמה בקשת "סרטי אפריל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש עם מצלמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/37 7/29/1979 סרטים – הנוסע השמיני בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוסע השמיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/36 7/30/1979 סרטים – אלופיה של ניקול בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופיה של ניקול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/38 7/30/1979 סרטים – נבואה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נבואה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/40 7/30/1979 סרטים – העל-אנושי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העל-אנושי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-9564/11 8/1/1979 רה"מ מנחם בגין – העתקי מכתבים יוצאים
גל-2426/35 8/2/1979 סרטים – המרוץ הגדול של צ'רלי בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ הגדול של צ'רלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/46 8/3/1979 סרטים – מכות ברוס לי בקשת "ששון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מכות ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/5 8/16/1979 סרטים – זכרון ילדות בקשת "שי מושין בעם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זכרון ילדות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/43 8/21/1979 סרטים – הבריחה מאלקטרז' בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה מאלקטרז'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/49 8/21/1979 סרטים – אקספרס למערב בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקספרס למערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/48 8/23/1979 סרטים – המשימה – ביליון דולר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשימה – ביליון דולר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/44 8/26/1979 סרטים – חלומותיה של סנדרה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלומה של סנדרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/45 8/27/1979 סרטים – באק רוג'רס במאה ה- 25 בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "באק רוג'רס במאה ה- 25" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/50 8/30/1979 סרטים – קשר דם בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היורשת" ("קשר דם") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/55 8/30/1979 סרטים – קשת התקוה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשת התקוה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/56 8/30/1979 סרטים – שבעת פלאי העולם בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעת פלאי העולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/60 8/30/1979 סרטים – הטובים והרעים בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטובים והרעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-3112/2 8/30/1979 יד יצחק בן-צבי – המרכז ללימודי ירושלים – המדור לנוער. חומר מחקרי מהמרכז ללימודי ירושלים – המדור לנוער בעניין סיכום אירועי מערכות שער-הגיא במלחמת העצמאות  צוות ההדרכה העומד לרשות המדור לנוער לשנת תש"מ  סמינרים לימודיים ב"יד בן צבי"  פרויקטים – הכרת העבר ירושלים בימי בית ראשון ושני  שימור ושיקום שכונות ירושלים ועוד.
גל-2426/42 9/3/1979 סרטים – אהבה מנשיכה ראשונה בקשת "גבריאל מסרי  מפיץ סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מנשיכה ראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/61 9/3/1979 סרטים – גבר ואהבה בקשת "אינהורן אריה קולנוע צליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר והאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/62 9/3/1979 סרטים – סיפור אהבתנו בקשת "אינהורן אריה קולנו צליל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/1 9/4/1979 סרטים – העלמות מסתורית בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העלמות מסתורית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-22653/14 9/5/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב בית עזרא מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין ת.ב.ע תוכניות בניין ערים במושב בית עזרא
גל-2426/58 9/5/1979 סרטים – כנפי הלילה בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנפי הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/59 9/5/1979 סרטים – לחיינו בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לחיי שנינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/52 9/6/1979 סרטים – הענקים והנועזים בקשת "פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענקם והנועזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/54 9/6/1979 סרטים – סופר מסק מן בקשת מיכאל שוילי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופר מסק מן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/63 9/9/1979 סרטים – פלדה בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/2 9/9/1979 סרטים – רומן קטן בפריס בקשת "אינקי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומן קטן בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/51 9/10/1979 סרטים – המשימה – גאלקטיקה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשימה – גלקטיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/53 9/10/1979 סרטים – נערת הפרברים בקשת "סרטי נוח" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הפרברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/68 9/12/1979 סרטים – נמל תעופה 80 בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נמל תעופה 80" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2426/64 9/16/1979 סרטים – מהלר בקשת "אלבני בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מהלר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/66 9/16/1979 סרטים – ברוס לי – הדו-קרב הכפול בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי – הדו קרב הכפול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/67 9/16/1979 סרטים – בעקבות האנס בקשת "יונייטד פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות האנס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/69 9/16/1979 סרטים – כסף על הכוונת בקשת "אינקי פילם הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כסף על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2426/70 9/16/1979 סרטים – אחים לנצח בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/8 9/16/1979 סרטים – מסיבה למבריחים בלבד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסיבה למבריחים בלבד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/10 9/16/1979 סרטים – אוכפים מצחיקים בקשת "א.ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוכפים מצחיקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/3 9/17/1979 סרטים – בילי הידוע במערב הפרוע בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בילי הידוע במערב הפרוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/7 9/20/1979 סרטים – הזוג המוזר בקשת "שי מושין בעם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזוג המוזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/9 9/24/1979 סרטים – הממזר הקשוח בקשת אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הממזר הקשוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/12 9/24/1979 סרטים – ששה חברים… ששה גיבורים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ששה חברים… ששה גיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/11 9/25/1979 סרטים – איש הוליווד בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש הוליווד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/6 10/18/1979 סרטים – האליל בקשת "ש. מושן פיקצ'רס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האליל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/58 11/4/1979 סרטים – פרוות גרנפור בקשת "סרטי רחל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרוות גרנפור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/4 11/5/1979 סרטים – עונת האהבה בקשת "שימשון בעם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עונת האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/48 11/27/1979 סרטים – סילביקרין בקשת "חגי לבינסון אילון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סילביקרין" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
חצ-8464/13 12/1/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
גל-14502/15 12/1/1979 מועצות  עיריות וכפרים – בירעם. הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ).
גל-2428/39 12/3/1979 סרטים – בחייך השאר בחיים בקשת "פרסום אריאלי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בחייך השאר בחיים" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/56 12/13/1979 סרטים – סהר מחשבה אחת קדימה בקשת "חגי לבינסון אילון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סהר מחשבה אחת קדימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/57 12/13/1979 סרטים – סהר מחשבה אחת קדימה בקשת "חגי לבינסון אילון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סהר מחשבה אחת קדימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/58 12/13/1979 סרטים – סהר מחשבה אחת קדימה בקשת "חגי לבינסון אילון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סהר מחשבה אחת קדימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-8899/5 1/1/1980 גרמניה מזרחית – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8899/8 1/1/1980 גרמניה מזרחית – יחסים.
חצ-8899/10 1/1/1980 גרמניה מזרחית – עניני פנים.
חצ-8899/11 1/1/1980 גרמניה מזרחית – יהודים.
חצ-8900/4 1/1/1980 גרמניה – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8900/11 1/1/1980 גרמניה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
חצ-8980/7 1/1/1980 גרמניה – עניני פנים.
גל-21129/2 1/1/1980 חקר שווקים – סחר חוץ – התכתבות עם אנגליה צרפת וארה"ב.
גל-21129/3 1/1/1980 חקר שווקים – סחר חוץ – התכתבות עם אנגליה צרפת וארה"ב.
גל-57268/5 1/1/1980 תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק ראשון תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק ראשון
גל-57268/6 1/1/1980 תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק שני תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק שני
גל-57268/7 1/1/1980 תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק שלישי תע"ס- תקנון לענייני סעד.  חלק שלישי
חצ-8796/7 1/1/1980 אורוגואי – יהדות.
חצ-8796/8 1/1/1980 אורוגואי – בקשות למידע.
חצ-8796/9 1/1/1980 אורוגואי – עניני פנים.
חצ-8796/14 1/1/1980 אורוגואי – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8796/16 1/1/1980 אורוגואי – יחסי חוץ – כללי
חצ-8798/36 1/1/1980 ברזיל – מוסלמים.
גל-3284/15 1/20/1980 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית גליל עליון בענייני פעילות המועצה.
גל-22919/7 4/8/1980 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – שאר ישוב מסמכים ומפות מהמינהל התכנון במשרד הפנים בעניין אישורי תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) ביישוב שאר ישוב
א-256/22 6/1/1980 דו"ח הועדה לבדיקת בעיית הכושים העבריים. דו"ח והמלצות של הוועדה לבדיקת בעיית הכושים העבריים
גל-14020/5 6/2/1980 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – אילת תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל פרוטוקולי ישיבות ותכתובות בעניין תוכניות רישום שיכונים ציבוריים בעיר אילת.
גל-16702/12 7/22/1980 נתניה קרית נורדאו – רובע 1 קרית נורדאו  נתניה-תוכניות ותשריטים. תשריט לתוכנית מפורטת מס' נת/16/401. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-2026/19 9/9/1980 בניה פרטית ביהודה ושומרון. בניה פרטית ביהודה ושומרון
גל-3270/7 10/17/1980 רהט מועצה מקומית רהט – תקציב רגיל מאושר
א-4135/4 11/1/1980 לשכת המנכ"ל מתתיהו שמואלוביץ – התישבות
חצ-8715/1 11/1/1980 גרמניה – חומר יסוד.
ג-9618/47 11/1/1980 מסמכים שמורים – פרטי טקס אזכרה לפולה ודוד בן-גוריון
פ-3128/36 1/1/1981 יד יצחק בן-צבי – הדרכה. חוברות אודות ירושלים ממשרד החינוך והתרבות תחת השם "ירושלים בירת ישראל" בעניין ראשי פרקים להרצאה בהשתלמות  מפות ונתונים אודות האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל ובעיר הבירה ירושלים.
גל-22663/2 1/8/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת בתיק שרטוטים  בקשה ואישור לשינוי תבע בשכונה ד' באילת.
ג-9514/28 1/18/1981 ארכיון  מצפה-רמון ארכיון מצפה רמון-התכתבות בין מועצה מקומית מצפה רמון לארכיון המדינה בנוגע לארגון החומר הארכיוני של המועצה  דו"ח מחלקת פיקוח בארכיון המדינה על ניהול הרשומות במועצה והמלצות לשיפור.
גל-22561/10 1/21/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד.
גל-6948/43 2/22/1981 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית גליל עליון בענייני פעילות המועצה.
ב-19001/18 3/1/1981 הנהלת בתי הדין – תחומי שיפוט הנהלת בתי הדין – תחומי שיפוט
טס-3027/86 4/1/1981 אשקלון
גל-18066/2 5/1/1981 יד-ושם התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע ליד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה: אות ועד – מפעל המוקדש למשמעות הדתית של השואה – "מכון מורשה" – תכנית חינוכית לימי עיון  סיכומי פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל  פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  כנס המועצה הבינאלומית של יד ושם – במושב השלישי  22-21 בדצמבר 1951  דו"ח למועצת יד ושם – דצמבר 1981  פתיחת מוזיאון לאמנות השואה והגבורה ואודיטוריום ביד ושם  השואה והקידמה בראי הספרות/ דב לנדאו  מינוי חברי מועצה  פעילות אגודת "זכור"  דין וחשבון כספי ליום 31 במרץ 1982  בקשת ארגון נכים ניצולי רדיפות הנאצים לתיקון חוק נכי רדיפות הנאצים  שאילתא של חה"כ שבח וייס בנושא מפעל הרישום של דפי עד ועוד.
גל-22656/30 9/21/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב מסלול מרחב תכנון מקומי "שמעונים"  תוכנית מס' 2/160/03/7-מושב מסלול  מקלטים. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח לצורך בניית מקלטים ציבוריים. אישור התוכנית ושרטוטים.
ג-8173/1 10/1/1981 הסוכנות היהודית – ההסתדרות הציונית העולמית.
גל-14515/9 10/26/1981 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – קשרי חינוך ותרבות ישראל מצרים הסכם תרבות בין ישראל למצרים  תכניות ליישומו.
גל-41699/8 12/7/1981 מנכ"ל שירות התעסוקה ברוך חקלאי – תעסוקה במלונאות פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של ראשי שירות התעסוקה והתכתבות בין מנכ"ל שירות התעסוקה ברוך חקלאי ובכירי השירות (דובר השירות זלמן חן  ניצה בן-צבי ואחרים)  משרד העבודה והרווחה  הרשות לתכנון כוח אדם  התאחדות המלונאים  בעלי ומנהלי מלונות ורשתות מלונות (ביניהם חיים שיף)  חברת "אגד" וגורמים נוספים בענייינים הקשורים לתעסוקה במלונות: גיוס עובדים ישראלים וזרים לעבודה במלונות באילת בים המלח ובמקומות אחרים  הכשרה מקצועית בענף המלונאות  אספקת תחבורה לעובדי מלונות ים המלח ועוד.
חצ-8935/6 1/1/1982 גרמניה – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8935/7 1/1/1982 גרמניה – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8933/2 1/1/1982 גרמניה המזרחית – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8933/3 1/1/1982 גרמניה המזרחית – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8933/4 1/1/1982 גרמניה המזרחית – עניני פנים.
חצ-8933/17 1/1/1982 גרמניה המזרחית – סקירות והערכות מצב.
חצ-8935/1 1/1/1982 גרמניה – יחסים בין מדינות הכהונה לבין מדינות ערב.
חצ-8935/2 1/1/1982 גרמניה – יחסים בין מדינות הכהונה עם מדינות ערב.
חצ-8935/3 1/1/1982 גרמניה – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8936/5 1/1/1982 גרמניה – פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) במדינות הכהונה.
חצ-8977/17 1/1/1982 גרמניה – קשרים עם גורמים דתיים.
א-4140/4 1/1/1982 לשכת המנכ"ל מתתיהו שמואלוביץ – דו"ח ביניים  – פיצוי למפוני ימית. כרך א'
א-4140/5 1/1/1982 לשכת המנכ"ל מתתיהו שמואלוביץ – דו"ח ביניים  – פיצוי למפוני ימית. כרך ב'
חצ-8807/17 1/1/1982 אורוגואי – יהודים.
חצ-8777/23 1/1/1982 רואנדה – כללי.
ג-12419/4 1/1/1982 דו"חות ועדת המשנה לשמות היסטוריים דוחות מוועדות המשנה של ועדת השמות הממשלתית דוחות הוועדה ההיסטורית – 70 79 81 – שמות לאתרים בגולן שמות עבריים לחורבות  שמות לאתרים היסטוריים דוחות הוועדה היישובית – 161 שמות ליישובים בגולן  בעמק בית שאן  במודיעין; שם לאזור תעשייה ;ם ליישוב עירוני מתוכנן דוחות הוועדה הגיאוגרפית – 206  – שמות לנחלים ועצמים גיאוגרפיים   (החומר הגיע בתפזורת)
גל-51843/7 1/1/1982 עין שריד – דיור מוגן לקשישים במושבים פרוגרמה עבור דיון מוגן לקשישים במושבים רשימת גורמים העוסקים בטיפול בקשישים
פ-2466/3 1/1/1982 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב אהרן שמחה בלומנטל התכתבות בין יוסף רום ליד בן צבי אודות העזבון של הרב בלומנטל שהיה בידיו של מלאכי.
גל-7801/1 1/31/1982 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – הגליל העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית גליל עליון בענייני פעילות המועצה.
גל-18066/3 6/1/1982 יד-ושם התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע ליד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה: סיכומי פרוטוקולים מישיבות הועד המנהל  פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  מפת גיטו וארשא – גבולות בשנת 1940/41 – איזורים רבניים  פניותיו של יוסף חיים קלויזנר  "בתוככי הפשע והזוועה" – תערוכת ציורים על מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו מן המוזיאון הממלכתי הפולני באושוויץ  הצעתו של מנחם כץ (גראד) להוצאת אות "זכור"  טקס הענקת אות הוקרה ופרס ק. צטניק לשנת תשמ"ב  הצעת תקציב 1983/84  תלמידים לומדים: השואה (לוחות עזר) מאת רות פירר  בית הקברות היהודי בווארשא הכבושה/ אברהם כרמי  אגודה ע"ש יאנוש קורצ'אק בישראל – ידיעון מס' 9  דין וחשבון כספי ליום 31 במרץ 1983  ביקור בגיא ההריגה/ א. צביון  הבאת חומר ארכיוני מפולין וגרמניה ועוד.
גל-22662/36 7/5/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת מרחב תכנון מקומי אילת  שכונת מגורים מ-1 תכנית מפורטת מס' 138/03/2-יעוד שטחים לשכונת מגורים והתווית דרכים חדשות  הפקדת התכנית ותשריטים.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-8188/5 8/1/1982 מוסדות להשכלה גבוהה – מערכת ההשכלה הגבוהה
גל-22663/13 9/6/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תכנית בנין ערים מפורטת מס' 172/03/2-יעוד שטח למרכז אזורי למשרדי חברת החשמל באילת. תכנית להפקדה ותשריטים. גוש 40011  חלקה 101.
חצ-8934/17 10/1/1982 גרמניה – יחסים של ארץ הכהונה עם ארגוני חבלה  גופים פלשתינאים ועוד.
גל-22662/8 10/20/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת תשריטים (מפות תכנון) של אזרים באילת המתוכננים לבניה ומסמכי תכנון שונים במסגרת תוכנית בנין ערים של אילת.
גל-14515/4 3/1/1983 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – קשרי חינוך ישראל ארצות הברית מזכר הבנות לשיתוף פעולה בין מערכת החינוך בארצות הברית ובישראל  התכתבויות בנושא  לו"ז כנס הועדה למדיניות החינוך ארה"ב-ישראל  חוברת בנושא מדינת ישראל כפי שהיא נראית על ידי ילדיה ועוד.
גל-57190/19 5/1/1983 הצעת חוק שרותי סעד הצעת חוק שרותי סעד
גל-19116/2 6/26/1983 מחוז הנגב – בניה עירונית – בדואים רהט – תאורת רחובות שכונה  17-18 (מפות). מסמך מפרט וכמויות למתקן חשמל בבית ספר ברהט מטעם חברת "יובל גד" ותשריטים (מפות) של מבנים מתוכננים ברהט.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22561/11 8/10/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד.
ג-12779/13 9/25/1983 הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (י"ח בתשרי התשמ"ד – י"ב בטבת התשמ"ד) סטנוגרמות ופרוטוקלים של ועדת השרים להתיישבות בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית: מבצע האיכלוס ביהודה ושומרון 1983  איזרוח מאחזים  יישובים חדשים ביהודה ושומרון  בגליל  בערבה ובבקעת הירדן
ג-12779/13 9/25/1983 הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (י"ח בתשרי התשמ"ד – י"ב בטבת התשמ"ד) סטנוגרמות ופרוטוקלים של ועדת השרים להתיישבות בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית: מבצע האיכלוס ביהודה ושומרון 1983  איזרוח מאחזים  יישובים חדשים ביהודה ושומרון  בגליל  בערבה ובבקעת הירדן
חצ-8729/13 1/1/1984 אסיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – ביקור שמיר באסיה. תיק חסר
גל-21134/15 1/1/1984 חקר שווקים – סחר חוץ – נספח מסחרי – צרפת.
גל-21128/15 1/1/1984 חקר שווקים – סחר חוץ – גיסי צרפת.
גל-11929/7 1/1/1984 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – הגליל-העליון פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית גליל עליון בענייני פעילות המועצה.
גל-54021/6 1/1/1984 תקנות עבודה סוציאלית {תע"ס} תקנות עבודה סוציאלית {תע"ס}
ג-7308/18 1/1/1984 תצוגה מוזיאלית לתולדות א"י – בבניין "שערי-צדק" הישן תכנית ממשרד ראש הממשלה לתצוגה מוזיאלית לתולדות ארץ-ישראל בגנזך המדינה (ארכיון המדינה) בבניין "שערי צדק" הישן.
פ-4132/12 2/1/1984 Econometric Society (האגודה האקונומטרית) התכתבויות וחליפת מסמכים של מיכאל ברונו  בנוגע לחברה האקונומטרית: רשימות של עמיתי האגודה  פרוטוקולים מישיבות הוועד המנהל של האגודה  דו"חות של הוועדה לבחינת הליך הבחירות הפנימיות לעמיתים באגודה  דו"חות ארגוניים אחרים  רשימות בכתב ידו של פרופ' מיכאל ברונו ומכתביו עם עמיתיו לארודה  גזבר הארגון ד"ר רוברט ג'. גורדון וגורמים אחרים בארגון ועוד. החומר בתיק כולו באנגלית.
ג-9620/27 3/1/1984 מסמכים שמורים – התיישבות בגליל – מדיניות הרחבה והקמת ישובים חדשים
גל-16702/10 7/31/1984 נתניה – קרית נורדאו רובע 1 – שינוי נת 401 /16 /ג מרחב תכנון מקומי נתניה  תכנית מתאר נת/401/16/ג. תת מתחם 1 במתחם תכנון מ-6-נתניה  קרית נורדאו (אזורי מגורים  בנייני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים). תוכניות.
גל-16702/11 8/1/1984 נתניה – קרית נורדאו רובע 12-1 הערות ת.ב.ע. נת 401 /16 נת /401 /17 תכנון ובניה בנתניה.
גל-14518/17 11/1/1984 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – בית יגאל אלון בתיק פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל – בית יגאל אלון.
חצ-8753/5 11/1/1984 הודו – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי.
גל-48216/8 11/18/1984 בית עזרא מסמכים ומפות מהמרכז למיפוי ישראל במשרד הבינוי והשיכון בעניין פיקוח מדידות במושב בית עזרא
גל-16704/9 11/23/1984 נתניה – קרית נורדאו בנה ביתך נת/401/ 16 תב"ע בנתניה.
גל-22930/12 1/1/1985 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – שאר ישוב מסמכים ומפות אישורי תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) ביישוב שאר-ישוב והסביבה
א-4377/111 1/1/1985 רה"מ פרס – ארה"ב המשך מתיק 10 – מברקים מנציגויות ישראל בארה"ב בנוגע לשיחות בין ארה"ב לברה"מ בנוגע להגבלת החימוש  יהודי אתיופיה  ביקור קלוד פפר בישראל  מכירת נשק אמריקני לארצות ערב  סקירת עיתונות וטלוויזיה אמריקניים הקשורים לישראל  תדרוכי דובר מחלקת המדינה האמריקנית בנושאים הקשורים לישראל (המשך בתיק 12).
ג-7311/33 1/8/1985 תקציב הגנזך תקנות התקציב לשנת הכספים 1989  התכתבויות בנושא דרישות התקציב של הארכיון  גביית תשלום עבור גניזת חומר ארכיוני  ציוד מחשוב לעבודת הגנזך  תכנית עבודה ותקציב לשנת הכספים 1988-1989  1987-1988  1986-1987 ועוד.
ג-7313/16 2/10/1985 בנין שערי-צדק התכתבויות של גנזך המדינה עם גורמים שונים בעניין התכנון להעברת גנזך המדינה לבניין הישן של בית החולים שערי-צדק  גיוס כספים למטרה זו ועוד'.
ג-7320/36 2/13/1985 תצלומים + תמונות התכתבות עם הגנז בנוגע להפקדת אוספי תצלומים בגנזך המדינה  מיחשוב ארכיון התצלומים של לשכת העיתונות הממשלתית  שאלון של האוניברסיטה העברית על אוסף תצלומי הגנזך ועוד.
חצ-7004/9 5/1/1985 מנכ"ל  דוד  קמחי – דיווחים דיווחים מנציגויות  אנשי משה"ח; דו"חות ודפים יומיים; סיכומי ישיבות ופגישות; סקירות ( כולל סקירה על שיתוף-פעולה צבאי עם זאיר; דיווח על פגישה עם שגריר יפן בקשר לשחרור קוזו אוקמוטו הצפוי בחילופי שבויים)
ג-7467/6 6/6/1985 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – הר אדר הקמת "הר הדר": פרוטוקול של ישיבות ועדת השרים  תקנון העמותה  סיכומי ישיבות ופגישות  תכנית הישוב  חומר רקע  התכתבות  מפות  בתיק הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט לשבעים שנה
חצ-9774/5 4/1/1986 פנמה – קשרים במישור הבטחוני
חצ-9676/5 4/1/1986 ניגריה – קשרים במישור הבטחוני
חצ-9771/5 4/1/1986 ברזיל – מוסלמים (וערבים) בארץ הכהונה
גל-22561/12 4/14/1986 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד.
ג-9971/6 5/25/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר ויצחק רבין – ארוחות רשימת משתתפים והזמנות לארוחות ערב וצהריים שערכו ראשי-הממשלה יצחק שמיר ויצחק רבין לכבוד ראשי-ממשלות בריטניה  אוסטרליה  הולנד  אתיופיה ועוד
גל-14179/10 10/1/1986 בירעם (ואיקרית) הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון – סגור ל-50 שנה. ייבדק בשנית ב-2036. כן הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון (שב"כ).
גל-14179/11 11/1/1986 בירעם (ואיקרית) הוצאו תעודות הנוגעות לענייני ביטחון. כן הוצאו תעודות הנוגעות לענייני צנעת הפרט. (מספר ת.ז.)
גל-22755/8 1/1/1987 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד תשריט (תרשים) של מגרש קיים במושב עין שריד  טופס מרחב תכנון מקומי עם נתוני המושב ומזכרים בנושא.
גל-21133/14 1/1/1987 חקר שווקים – סחר חוץ – נספח מסחרי – בלגיה.
גל-54264/5 2/8/1987 מבצע פיקוח על עובדים בלתי מאורגנים מיהודה שומרון ועזה בענף הבניין ריכוז נתונים על עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון עובדי יש"ע בענף הבניין  מספרי עובדים לשנת 1991  תשלומים זכויות סוציאליות  דוח חודשי על פעילות אגף תשלומים בשירות התעסוקה  מסמך הסכם קבוצי כללימ בענף הבניין  תשלומים לפועלי דרום לבנון  סיכום שנת עבודה באגף עובדי יש"ע בשירות התעסוקה  דמי הבראה  פיקוח על העסקת עובדים ועל התשלומים לעובדין  התכתבות עם הסתדרות על מאבק בעבודה בלתי מורגנת
גל-54268/3 6/26/1987 צוות חשיבה מסמך מבנה של תוכנית עבודה של צוות חשיבה בשירות התעסוקה  תוכנית של הצוות להיערכות מול לשכות פרטיות  מוסדות ציבוריים ממשלתיים וארגונים וולונטריים  מסמכ סיכומים והמלצות צוות החשיבה "שיפור השירות למעסיק" מאת יו"ר הצוות בנימין ששוורץ   מזכר מאת  מד"ר מרדכי ערן בנושא היערכות השירות מול לשכות פרטיות  מנהל המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי  הנחיות לעבודה לצוותע משימה קבוצות עבודה בשירות ומסמכים נלווים. בתיק גליון של ירחון משרד העבודה והרווחה ממארס-אפריל 1987 (עמודים 135 – 138)
גל-49570/5 7/1/1987 מחוז חיפה: כבישים עורקיים – כביש 79 מחוז חיפה: כבישים עורקיים – כביש 79
גל-48342/1 8/24/1987 לשכת היועץ המשפטי – חוק מלווה חברות הביטוח – הסכמי ח"ץ (התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ) התיק עוסק בחוק מלווה חברות הביטוח- הסכמי ח"ץ (התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ) ומכיל חוו"ד בנוגע לתשלומי ריבית על פקדונות של חברות ביטוח המופקדים בבנק ישראל  השקעות באג"ח ועוד'.
ג-9515/58 5/31/1988 ארכיון רהט בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה מול עיריית רהט בנוגע לארכיון העיר רהט.
ג-7466/2 8/17/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – התישבות בגוש קטיף (חבל עזה) נתונים  חומר רקע  מפות – הקמת ישובים בחבל קטיף
גל-43171/8 9/19/1988 תיקי חברות פעילות – מפעלי ים-המלח פרוטוקול מישיבות ועד מחקר של מועצת המנהלים  פרמיות ונושאי שכר ; יעדי תקציב; אישורי השקעה
גל-43171/3 10/1/1988 תיקי חברות פעילות – מפעלי ים-המלח השקעה במטען שני בנמל אשדוד – 1988 כושר טעינה חישובים -1985-6
גל-23796/47 11/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – איגוד חברות הביטוח
גל-48342/3 12/20/1988 לשכת היועץ המשפטי – חוק מלווה חברות הביטוח – הסכמי ח"ץ (התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ) התיק עוסק בחוק מלווה חברות הביטוח- הסכמי ח"ץ (התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ) ומכיל נוסח של הגדרת אג"ח  מזכרים  העתקים של הסכם ח"ץ ועוד'.
גל-19359/1 1/1/1989 מינהל סחר חוץ – מונטבידאו – אורגואי. חומר שוטף כללי ענייני תקציב וכספים
גל-54268/7 1/11/1989 שינויים בחוק שירות התעסוקה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל שירות התעסוקה דוד מנע  בנוגע לשינויים בחוק שירות התעסוקה: סיכום פגישה בנושא תקציב צרכים מיוחדים  תקצוב למחשוב שירות התעסוקה ושינויים דרושים בחוק שירות התעסוקה לדעת אגף התקציבים במשרד האוצר.
גל-15075/8 1/25/1989 . פרגוואי – דו"ח שנתי דו"ח שנתי מאת הנספח הכלכלי בפרגוואי
א-4603/10 5/1/1989 היועץ המדיני לראש הממשלה – תכנית המדינית כולל מסיבת עתונאים של בייקר במוסקבה רשמים מפגישות  הערכות מדיניות  מברקים בנושא הישראלי פלסטיני והתהליך המדיני גם בהקשר הערבי-ישראלי הרחב
חצ-10188/12 9/1/1989 ברית-המועצות
גל-3302/6 9/6/1989 לשכת סגן השר יוסי ביילין – ביטוחים לשכת השר יוסי ביילין – תזכיר לחוק הפנסיה
טס-11631/1 1/1/1990 יפתח – סיום השמינית (כתה י"ב) (טווח השנים משוער).
ג-7468/2 1/9/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – קרית-ארבע איזור תעשיה ותעסוקה  סיכום דיוני ועדת רה"מ לבדיקת אזור תעשיה ותעסוקה במקום  חומר רקע  התכתבות.
טס-10065/4 7/1/1990 פרסום – עיר במודיעין חוברת פרסומית מהיחידה לתיאום ופיתוח מודיעין במשרד הבינוי השיכון בענייני היסטוריית העיר הקמתה ופיתוחה וההשלכות של העיר מודיעין
גל-54268/24 10/1/1990 קביעת קריטריונים ללשכות פרטיות סיכומים מישיבות הצוות לבחינת הקריטריונים ללשכות פרטיות בשירות התעסוקה ומישיבת המינהלה של הלשכה   מכתב מבמשנה למנכ"ל השירות עטר כץ למנכ"ל דוד מנע בנוגע לקריטריונים ללשכות פרטיות וחוזר מאת בנמין שוורץ  מנהל המחלקה לשרותי מעסיקים בלשכה  בנושא חברות לאספקת שרותי עבודה ורשימת חברות להספקת כח אדם מטעם שירות התעסוקה
טס-5023/2 1/1/1991 ועידת מדריד  ISA-PMO-PrimeMinisterBureau-001o566
טס-5023/3 1/1/1991 ועידת מדריד 
טס-5023/5 1/1/1991 ועידת מדריד  נאום ויציאת משלחות  שיירות רכבים
טס-5023/6 1/1/1991 ועידת מדריד  נאום פארוק א שרע
טס-5023/7 1/1/1991 ועידת מדריד  קטעי נאומים
טס-5023/8 1/1/1991 ועידת מדריד  נאום של אחד ממשתפי הועידה לעיני צוותי המשלחות באולם הכינוסים
טס-5023/1 1/1/1991 ועידת מדריד סרט המתעד את ועידת מדריד
גל-15146/8 2/5/1991 המיזם לקליטה רוחנית – העתקי מכתבים יוצאים המיזם לקליטה רוחנית של העולים-מכתבי תשובה של יועץ השר וראש המיזם  אהרון בן דוד  לראשי מוסדות חינוך  רבני ערים  מועצות דתיות  רכזי קליטה רוחנית ועוד בעניין חוגי יהדות והפקת חומרי הדרכה בנושאים יהודיים עבור העולים  הקצבה לפעילויות של קליטה רוחנית  טקסי בר מצווה לילדי עולים  ארגון פעילויות בקרב העולים לחגים (משלוח מנות ומגילות אסתר וכדו') ועוד.
ג-7653/8 4/1/1991 לשכות השרים ליבאי ומרידור – זכויות האדם וארגונים התייחסות הפרקליטות הצבאית לדוח אמנסטי
גל-15146/10 5/1/1991 המיזם לקליטה רוחנית – העתקי מכתבים יוצאים
גל-15138/1 6/23/1991 לשכת השר שאקי – המיזם לקליטה רוחנית העתקי מכתבים יוצאים מכתבים יוצאים מלשכת השר שאקי בנוגע לקליטת עליה ופעילות רוחנית.
טס-10065/3 7/1/1991 פרסום – Modi'in – A New City פרסום באנגלית של משרד הבינוי והשיכון – MODI'IN – A NEW CITY – מודיעין – עיר חדשה.
רש-1723/4 10/28/1991 פרוייקטים – זכרון יעקב תכנון ופיתוח מדרחוב ברחוב המייסדים  פרוייקט מרכז זכרון יעקב  דרך היין  טיילת הנוף
גל-15146/17 11/21/1991 המיזם לקליטה רוחנית – העתקי מכתבים יוצאים התכתבויות בנושא הקצבות למוסדות לפעילויות דתיות ועוד.
רש-4515/13 1/1/1992 הסדרים בין יצרני אריזות מקרטון גלי\95 קביעה (הודעה)43
פ-4734/15 1/1/1992 משרד המשפטים – תכנית עבודה לשנת 1992 תיק מארכיון אישי של דן מרידור  מכיל תוכניות עבודה של משרד המשפטים מבנה ארגוני של משרד המשטים לשנת 1992'  תקציב משרד המשפטים  1994
גל-15136/6 2/1/1992 לשכת השר שאקי – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים מלשכת השר שאקי.
טס-10065/2 3/1/1992 פרסום – A City in Modi'in פרסום באנגלית של משרד הבינוי והשיכון – A CITY IN MODI'IN – עיר במודיעין.
גל-15137/8 1/4/1993 סגן השר פנחסי – העתקי מכתבים יוצאים העתקי מכתבים יוצאים של סגן שר הדתות רפאל פנחסי.
גל-42064/4 2/16/1993 מחלקת ארגונים בינלאומיים – שוק חלקאות ומזון מעובד התכתבויות בין מינהל סחר חוץ במשרד התעשייה והמסחר  משלחת ישראל ליד הקהיליה האירופית בבריסל והשגריר בבריסל  משרד החוץ  המועצה למוצרי פרי הדר בישראל  משרד החקלאות  התאחדות התעשיינים ואחרים בעניין סחר חוץ עם הקהילייה האירופית-מכסות ומכסים על יצוא תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת מישראל (מיצי תפוזים ועגבניות ועוד)  הסכם הסחר בין ישראל והקהילייה האירופית  רישיונות והיטלים על יבוא מאירופה לישראל (פסטה  גלידה וכדו') ועוד. סקירות ודיווחים של משרד החוץ  תקנות ומידע לגבי סחר במוצרים חקלאיים מהעלון הרשמי של הקהילות האירופיות  קטעי עיתונות בנושא.
גל-54264/8 4/1/1993 מדיניות כח אדם – ישראל והשטחים דוחות ונתונים לגבי מדיניות שירות התעסוקה בשטחים
גל-22124/9 7/16/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אהרון עוזי – סגן ראש עיריית אור-יהודה התכתבויות בנושא תקציב לעמותות  שחרור מוקדם לח"כ לשעבר יאיר לוי  מועמדים למועצה הדתית  בחירת רב מקומי ועוד
גל-22129/10 9/1/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – חבר-הכנסת רחבעם זאבי חלופת מכתבים בנשוא ויתור על זכויות מים
ג-9626/37 9/1/1993 מסמכים שמורים – אישור מזכר הבנה בין ממשלת הולנד לבין ממשלת-ישראל בענין שיתוף-פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי
גל-51326/8 11/1/1993 מאמרים של נתניהו קטעי נאטים  כתבות  נאומים בכנסת.
ג-9626/47 1/1/1994 מסמכים שמורים – תכנית מיתאר ארצית ת/מ/א/10 לתחנת כח ורשת החשמל מעבר לקווי חשמל ראשיים  שפייה – צומת קסם
רש-1736/2 3/21/1994 פרוייקטים – שאר ישוב פרויקט תיירות בשאר ישוב.
פ-1097/1 5/1/1994 טסטימוניום – 1996 – 1997 –  תכנית לתזמורת הסימפונית ירושלים התכתבות שלהבת פריאר ממכון ויצמן בנוגע לארגון אירוע טסטימויום עם התזמורת הסימפונית ירולשים  התכתבות עם גדעון פז שעומד בראש התזמורת הסימפונית ירושלים  התכתבות עם המנצח מאסטרו חואן פבלו איסקיירדו
גל-52349/8 5/1/1994 רשם ההקדשות שר מסמכים (49-97) רשם ההקדשות שר מסמכים (49-97)
גל-54267/13 5/17/1994 ועדת היגוי לאירגון מחדש של שירות התעסוקה הצעות וטיוטות לתוכנית לאירגון מחדש של שירות התעסוקה  פרוטוקול ישיבת הנהלה  מזכרים  מאת מנכ"ל השירות אלכס פארן וסגנו עטר כץ והתכתבות בנושא ביניהם ומנהלים אחרים בשירות (ניסים הר-קט ופנינה אלדר).
רש-5380/36 7/1/1994 מודל קונצפטואלי למערכת מי התהום במישור החוף – מחקר חלוץ בקו תל אביב – חיריה – ההר (1994) דו"ח מדעי מסכם של עמנואל מזור וולדימיר פרידמן ממכון ויצמן ואבנר ונגוש מהשירות ההידרולוגי – מוגש לנציבות המים.
גל-54269/7 10/19/1994 שינוי הרכב הועדה למתן היתרי עבודה זרים כמה העתקים של מכתב מהמשנה למנג"ל שירות התעסוקה עטר כץ למנכ"ל אלכס פראן בנוגע לשינוי הרכב הועדה למתן היתרי עבודה זרים  הסתייגות לפרוטוקול של  סמנכ"ל הלשכה שמואל בצון בנושא העובדים הזרים.
גל-52344/1 12/1/1994 ועדת שרים -איקרית ובירעם
גל-52344/3 1/1/1995 איקרית ובירעם נספח לתיק 2/2
גל-52344/2 2/1/1995 ועדת שרים -איקרית ובירעם
גל-48334/6 4/3/1995 לשכת היועץ המשפטי – פנסיה  תכתובת  קרנות ותיקיות תיק של לשכת היועץ המשפטי במשרד האוצר המכיל עניינים שונים הנוגעים לקרנות הפנסיה ואופן התנהלותן.
גל-60838/13 5/30/1995 עירית רהט כרך ב' התכתבות בנוגע להקמת תחנה לבריאות השן ברהט  תכנון ובניית מוסדות ציבור
גל-22122/28 7/1/1995 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אלון בני נייר עבודה- טיוטה לדיון שהפנה בני אלון ללשכת ראש הממשלה רבין
גל-41961/10 8/7/1995 לשכת השר – מעלה אדומים סיכום פגישה של ראש עיריית מעלה אדומים עם שר האוצר דן מרידור  סיכומי ישיבת וחומר רקע של ועדת עלות מבני ציבור והתכתבויות בנושא פיתוח תשתיות  עתירת העירייה בעניין תוספת למימון מבני חינוך  תכנית מפורטת 420/1/10 לקרית חינוך במעלה אדומים; נוהלי אזור סחר חופשי באילת ועוד.
גל-59421/72 9/1/1995 מנפאואר ישראל הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי מנפאואר
ג-12661/16 10/10/1995 החזקת מסמכים ע"י שרים וסגני שרים ושרים לשעבר (ובלשכות מנכ"לים) החזקת מסמכים ע"י שרים וסגני שרים ושרים לשעבר (ובלשכות מנכ"לים)
גל-40406/15 11/28/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – ביילין יוסי – שר הכלכלה פניות ומכתבים של השר יוסי ביילין בנושאים שונים כגון: המועצה הלאומית למחקר ופיתוח  העסקת מובטלים בתפקידי שמירה  דחיית ביצוע ההחלטה על פירוק משרד הכלכלה והתכנון  ייעול המנהל הממשלתי  טיפול בבעיית יוקר הדיור  עיקרי פעילות משרד הבינוי והשיכון ועוד
גל-41952/6 12/13/1995 לשכת השר – בינוי ושיכון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האוצר דן מרידור  בנוגע למשרד הבינוי והשיכון: דו"ח הועדה לבדיקת הוראות הפיקוח על הבנקים ביחס לאשראים לענפי הבנייה והנדל"ן  "בנה דירתך" – נוסח משולב  מימון ענף הבניה  סיכום דיון בנושא דיור להשכרה ועוד.
גל-18575/12 1/23/1996 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – הועדה לבדיקת הנשירה ממוסדות חינוך במגזר הערבי בתיק דוחות  מסקנות ודיונים של הועדה לבדיקת הנשירה ממוסדות חינוך במגזר הערבי.
גל-40409/24 1/24/1996 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – גולומב שמואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה שמעון פרס  בנוגע לפנייתו של שמואל גולומב מנכ"ל איגוד חברות הביטוח בישראל  בנוגע לנזקים למשק הישראלי בשנת 1995 כתוצאה מגניבות כלי רכב.
גל-18576/8 2/22/1996 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – הכשרת עובדי הוראה – תכנית רב שנתית נתונים מספרים
גל-41952/9 5/27/1996 לשכת השר – שיכון ובינוי סיכומי דיונים והתכתבויות בנושא הקצאת קרקעות ובניית מבני ציבור  פטורים ממכרזים לשיווק קרקעות  מסלול חדש לשיווק קרקע לשם הוזלת מחירי הדירות  בניית דיור להשכרה  קיצוץ בתקציב משרד הבינוי והשיכון  נתונים על מכירת דירות ביש"ע ועוד.
ג-13810/24 8/1/1996 דוד ברודט  דוח הוועדה לבחינת שינויים מבניים בשוק ההון ; מבחני הכנסה בקצבאות המוסד לביטוח לאומי נייר עמדה נושאים כלכליים עם הפלשתינים (באנגלית)
גל-41952/7 8/1/1996 לשכת השר – שיכון ובינוי התכתבויות לשכת שר האוצר דן מרידור ולשכת סגן שר הבינוי השיכון מאיר פרוש בנושאים שונים של שיכון ובינוי: ועדה ציבורית לבחינת מכלול הבעיות הקשורות למושכרים על פי חוק הגנת הדייר  עמדת משרד האוצר לועדה  מסלולי שיווק להורדת מחירי הדירות  "בנה דירתך" ו"מחיר למשתכן"  קריטריונים לישובי עדיפות לאומית  מסמך דיור להשכרה לזוגות צעירים בחתימת ראש הממשלה בנימין נתניהו השר אריאל שרון ועובדיה עלי  מבחני הכנסה  עקרונות לחילופי קרקעות באשדוד בין רובע ז' לרובע י"ב
גל-41952/11 10/30/1996 לשכת השר – שיכון ובינוי מימון בנייה ותשתיות פיתוח בתוך הקו הירוק ומעבר לו ביו"ש; תקציבים  מיפוי יישובים; סיוע לדירה חדשה; משכנתאות; מחיר למשתכן שיקום שכונות במזרח ירושלים וביפו ; ועדת היגוי יפו; הצעת החלטה לממשלה – רפורמה במנהל מקרקעי ישראל הוספת יישובים לאזורי עדיפות לאומית א' ;התאחדות הקבלנים- מחסור בעובדים
ג-11837/5 11/1/1996 לאודר מינסק – כרך 2 תלמידים  כספים  כללי  בית-הספר "לאודר שני-אור קולג'" מינסק ( מחיצות ) – תקציב 2001  דו"ח חודשי "חפציב"ה  רשימת חברי הנהלה של בתי-ספר היסודי והתיכון  רשימות תלמידים שונות  חומר רקע על בתי-ספר בבלרוס  נתונים על תלמידים בבית-ספר ועל קולג' "אש התורה במינסק"; חילופי מכתבים בין לשכת הקשר בתל-אביב לשלוחת מינסק  לוח שיעורים  קטעי-עתונות ועוד
גל-18576/3 11/6/1996 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – חינוך יהודי בגולה התכתבות בנוגע לסיוע למוסדות ציונים בגולה תקציבים הכשרת מורים לגולה  בתי ספר בצרפת
גל-41961/11 11/10/1996 לשכת השר – מעלה אדומים התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא סיוע תקציבי לפיתוח תשתיות  מתקני ספורט  גני ילדים  תשלום ארנונה על בסיסי צה"ל ועוד.
א-7976/20 11/24/1996 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – ירושלים בניה בלתי חוקית במזרח ירושלים
גל-41969/5 3/6/1997 לשכת השר – גוש קטיף בתיק התכתבות לקראת ביקור שר האוצר בגוש קטיף  לו"ז לביקור השר  תכנית לפיתוח התיירות בגוש קטיף והתכתבות בעניין הכרת יישובי גוש קטיף כיישובי קו עימות.
גל-18575/13 4/1/1997 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – הועדה לבדיקת מערכת החינוך במגזר הבדואי בנגב בתיק דוחות  מסקנות ודיונים של הועדה לבדיקת מערכת החינוך במגזר הבדואי בנגב
ג-9874/4 4/17/1997 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – נאומים נאומי ראש הממשלה באנגלית ובעברית בנימין נתניהו
ג-9874/3 5/11/1997 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – נאומים תיק המכיל נאומים של ראש הממשלה בנימין נתניהו
גל-18575/7 5/21/1997 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – דו"ח עבודת המפקח הכולל במערכת העל-יסודי סיכום מסקנות הועדה בנושא עבודת המפקח הכולל בחינוך העל יסודי: עקרונות והגדרת תפקיד; דו"ח עבודת נהלי עבודת המפקח הכולל החינוך היסודי.
גל-18575/3 7/6/1997 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – הועדה לקביעת קריטריונים להיתר פרסומת במוסדות חינוך בתיק דוח הועדה לקביעת קריטריונים להיתר פרסומת במוסדות חינוך.
גל-42508/7 7/15/1997 לשכת השר יעקב נאמן – בינוי ושיכון פרוגרמת פיתוח של משרד הבינוי והשיכון- מצגת לממשלה שיווק קרקעות במסגרת "בנה ביתך" ;  דירות להשכרה; שכר דירה לעולים ; מענקים לבני יישוב בקיבוצים; פיתוח שכונות
גל-55906/7 11/25/1997 ביה"ס הגבוה לקאדרים – צרפת מכתב מאהרן וינטראוב  מפקח בחינוך העל-יסודי  למנהל המחלקה לדיפלומטעה ולקשרי חוץ במשרד החינוך  בעניין הצעה למיסוד הקשר של משרד החינוך עם בית הספר הגבוה לקאדרים (יעוץ ומסגור) של משרד החינוך הצרפתי. למכתב מצורפים: מכתב הצרפתית בנידון שקיבל  וינטראוב ממנהל בית הספר הגבוה לקאדרים בצרפת + תרגם של וינטראוב וכן חוברת בצרפתית של משרד החינוך הצרפתי  שתרגם השם שלה הוא: תכנית הדרכה לצוות הפיקוח. לגבי חוברת זו:     ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-11187/8 1/1/1998 קשתו"מ – בלגיה – קשרי תרבות
רש-1157/20 1/1/1998 קשרי חוץ – בלגיה
גל-42036/2 3/1/1998 מהדורות חדשות של הרדיו מהשעות: 7:00  14:00  18:00  24:00 מהדורות מהתאריכים: 16/3/1998 – 18/3/1998
רש-1670/5 3/1/1998 מפות פרוייקטים – שאר ישוב. 6 מפות/תכניות. שאר ישוב  גוש 13340 חלקות 45-46.
גל-52352/2 3/1/1998 ועדת חנינה ועדת חנינה
ג-11849/12 4/1/1998 חוזים עם בתי-ספר "צופיה" אסיה   מולדובה  בלרוס  בלטיות הסכמים בנושאי חינוך בין מדינת ישראל ( שגרירויות ולשכות הקשר ) לבתי-ספר "צופיה" בנושאי חינוך; רשימות מורים  חילופי מברקים בין לשכת הקשר תל-אביב לשלוחות חבר המדינות
גל-42510/14 6/14/1998 לשכת השר יעקב נאמן – ירושלים התכתבות בין לשכת שר האוצר יעקב נאמן ומשרד האוצר לבין משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית ירושלים אהוד אולמרט על תקציבים עירוניים  ארנונה  תקציבים לפיתוח מזרח ירושלים  המלצות של הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה על הקמת מכללה טכנולוגית בירושלים והלוואות לסטודנטים  החלטות ועדת השרים לענייני ירושלים על מערכת החינוך במזרח ירושלים  הפורום לענייני ירושלים
רש-1761/3 10/1/1998 משגב עם – כפר תיירות 5 תוכניות – משגב עם – כפר תיירות
גל-18576/7 11/1/1998 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – אלימות במערכת החינוך דו"ח ממצאים ראשוניים בנושא אלימות במערכת החינוך שהוגש ללשכת המדענית הראשית במשרד החינוך  התרבות והספורט ע"י רמי בנבנישתי וענת זעירא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ורון אסטור מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת מישיגן.
גל-55912/3 12/1/1998 יד ושם מסמכים והתכתבות בין שר החינוך יצחק לוי לאישים שונים  בנוגע למסעות תלמידים לפולין.
גל-51822/10 12/13/1998 רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) – ניר בנים  חצור  בית חשמונאי  בית חנן  מצליח  כפר חב"ד  בית עזרא. מסמכים ומפות ממשרד הבינוי והשיכון בעניין רישום שיכונים ציבוריים בניר בנים  בית חשמונאי  בית חנן  מושב מצליח  כפר חב"ד  בית עזרא.
גל-15557/20 12/30/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – אריה אליאב (ב') (30/12/1998) תיעוד בעל-פה  – ריאיון עם אריה לובה אליאב במסגרת פרוייקט ההנצחה לראש הממשלה לשעבר לוי אשכול. בתיק – על תקופת כהונתו של אשכול כראש הממשלה. על פילוג מפא"י והקמת רפ"י; על יחסי אשכול ובן-גוריון; הויכוח בין בן-גוריון לאשכול סביב פרשת לבון; 'אזרחים תומכי אשכול' על יחסי אשכול ופנחס לבון; גישתו של אשכול בנוגע ליחסי ישראל – ברית המועצות בהשוואה לגישתו של בן-גוריון; הצעה לתכנית שלום של אשכול לשלום עם מדינות ערב על בסיס קווי הגבול הקיימים; על מלחמת ששת הימים ונאום הגמגום המפורסם; דעותיו של אשכול בסוגיית הבעיה הפלשתינאית ועל יחסיו עם משה דיין. בתיק – טיוטה של הריאיון עם תיקונים.
גל-42726/9 2/1/1999 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – בינוי ושיכון חוק הדיור הציבורי; בנייה תקציבית ועדה ציבורית לבחינת המיסוי על ענף הנדלן  תקציב ביישובים כפריים; שיכון קרקעות במחיר למשתכן; בנייה לאוכ' בציביון הדתי ועדה למיסוי נדלן
גל-52445/1 7/1/1999 נפגעי מס רכוש נפגעי מס רכוש
גל-42726/7 7/27/1999 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – בינוי ושיכון התכתבויות בנושא סיוע בשכר דירה לזוגות חסרי דירה  הצעה להחלטה על פטור ממס הכנסה על הכנסה מהשכרת דירת מגורים  פרויקטים לבנייה למגורים  סבסוד ריבית משכנתאות לזכאים  סקירה בנושא הפרטת המערכת הבנקאית  הצעת החלטה לפרויקט שיקום שכונות בשכונת קרית משה ברחובות ועוד.
גל-42726/8 12/30/1999 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – בינוי ושיכון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האוצר אברהם בייגה שוחט  בנוגע למשרד הבינוי והשיכון: הזכאות להשתתפות אוטומטית בשכר דירה  הלוואות שניתנו ליישובים ביהודה ושומרון  הארכת תוקף מתן סיוע ייחודי  עידוד בנייה להשכרה למגורים  סיכון דיון בנושא העברת זכויות על קרקע הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית  חברת "ערים" – פטור ממכרז  בנייה תקציבית לשנת 2000  משכנתאות אגודה  ארגוני הסוחרים בישראל – תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק אי תחולת השיעורים המרביים והפחתות) (תיקון)  הקמת היישוב צוקים  יישום חוק זכויות דייר בדיור הציבורי – בג"צ 2030/00 ו-2031/00 ועוד.
טס-10065/1 1/1/2000 מודיעין – עיר העתיד – פרסום חוברת פרסום בענייני הקמת ופיתוח העיר מודיעין מהיחידה לתיאום ופיתוח מודיעין במשרד הבינוי והשיכון
נ-893/3 8/2/2000 בלגיה בתיק – חילופי דברים וברכות לבביות והדדיות בין נשיא המדינה משה קצב לבין מלך בלגיה; חילופי אגרות בין שגריר בלגיה בישראל לבין שר החוץ סילבן שלום בנושא יחסי ישראל בלגיה  על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ודרישה מאירופה להילחם כנגד הטרור הפלסטיני; מכתבו של הנשיא משה קצב למלך בלגיה בנוגע להחלטת בית המשפט העליון בבלגיה בעניין הסמכות להעמדה לדין של אזרחים וקצינים ישראליים בבלגיה בגין אירועי הרצח שאירעו על-ידי הפלנגות הלבנוניות במחנה הפליטים סברה ושתילה בספטמבר 1982.
גל-42726/10 8/10/2000 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – בינוי ושיכון דוח הערכת מצב של "קנה ביתך" מבצע מכירת דירות בדיור הציבורי  חוק הדיור הציבורי זכויות רכישה  ריבית על משכנתאות לזכאים  מעמד עדיפות לאומית א' לכרמיאל ונצרת עלית  היכל התרבות באריאל  סיוע בדיור לעולים באתרי קראוונים  בניית מוסדות ציבור במגר הערבי  מכירת דירות הדיור הציבורי  תקנות הגנת הדייר  שיווק דירות בשיטת מחיר למשתכן   שהתכתבות שר האומר אברהם בייגה שוחט ושר הבינוי והשיכון  בנימין פואד בן אליעזר   שדרוג הוסטלים ישנים לטיפולן בקשישים
גל-42726/11 9/25/2000 לשכת השר אברהם (בייגה) שוחט – בינוי ושיכון התכתבות בין שר השיכון לשר האוצר בעניין שדרוג הוסטלים ישנים של חברת עמידר (תיקון ליקויי בטיחות)  שינוי שיטת הסיוע  בשכר דירה  פרוטוקול ועדת שרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה וערר שר האוצר בעניין מימון התוכנית  נושאים לדיון ולהחלטה בעניין המשך פעילות חברת "ערים". מכתב משר השיכון לראש הממשלה בעניין מדיניות השיכון בארץ  השוואת מנהל מקרקעי ישראל מול משרד השיכון בנושא מכרזי קרקע לבניה ועוד.
ג-16487/5 5/1/2001 שדרות תכניות פיתוח וסיוע לעיר שדרות
גל-51909/12 6/26/2001 כורדני  קריית מוצקין דו"חות וסקר  שהוכנו עבור משרד השיכון על שכונת/מתחם כורדני (קורדני) בקריית מוצקין  מטעם משרד השיכון בתחומי תשתיות התחבורה ובדיקת קרקע ומים והשפעת חיבור השכונהאל מערכת קווי הסניקה של איגוד ערים אזור חיפה  סיכומי ישיבות במשרד השיכון והתכתבות בין משרד השיכון  מינהל מקרקעי ישראל  עיריית קריית מוצקין ואיגוד ערים איזור חיפה בנוגע לפינוי שטח מחנה כואדני ע"י צה"ל לטובת תכנון שכונה במקום  התבע" (תוכנית בניית ערים) של השכונה  תכנון בניית יחידות דיור בשכונה ואכלוסה  תכנון מערכות הביוב בשכונה  תסקיר לגבי השפעת בניית השכונה על איכות הסביבה ועוד
פ-4706/6 5/1/2002 חוברות 2000 – 2008 – חלק ג' ניתוח לשוני של מסמך יוזמת השלום הערבית מ- 2002 – טיוטה פנימית
גל-49176/19 7/1/2002 השר סילבן שלום – קרנות הפנסיה הותיקות. תיק של לשכת סגן שר האוצר סילבן שלום בעניין קרנות הפנסיה הותיקות ובו מצגת בנושא שהוצגה בפני עובדי התעשייה אווירית.
גל-52479/3 7/1/2002 חוק הנזיקין האזרחיים חוק הנזיקין האזרחיים
נ-893/2 2/13/2003 בלגיה בתיק – הגשת כתבי האמנה – שגרירת בלגיה בישראל מגישה את כתב האמנה לנשיא המדינה  משה קצב – נקודות לשיחה בעניין שיפור היחסים בין שתי המדינות; מינויו של מיכאל מרקוביץ' כקונסול  כבטד של בלגיה בחיפה – התכתבות; ברכות לבביות של נשיא המדינה למלך בלגיה ליום חגם הלאומי; ביקור שר החוץ של בלגיה בישראל – בתוך כך על הבעת רצונה של בלגיה לשדרוג היחסים הבילטרליים בין שתי המדינות התחומים המדיניים  הכלכליים  קשרי מדע ותרבות  כן נדונו גם נושאים הנוגעים לאנטישמיות ההולכת וגואה בבלגיה; דאגה רבה בישראל על החלטת בית המשפט העליון בעניין הסמכות להעמדה לדין של אזרחים וקצינים ישראליים בבלגיה בין אירועי הרצח שאירעו על-ידי הפלנגות הלבנוניות במחנה הפליטים בסברה ושתילה ב-1982; פרוטוקול ישיבת ממשלה – בין היתר על פסיקת בית המשפט העליון לערעורים בבלגיה ועידוד עליית יהודי אירופה.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים  עמ' 31 (ציור – סגור ל-70 שנה); עמ' 111 (תצלום).
נ-893/2 2/13/2003 בלגיה בתיק – הגשת כתבי האמנה – שגרירת בלגיה בישראל מגישה את כתב האמנה לנשיא המדינה  משה קצב – נקודות לשיחה בעניין שיפור היחסים בין שתי המדינות; מינויו של מיכאל מרקוביץ' כקונסול  כבטד של בלגיה בחיפה – התכתבות; ברכות לבביות של נשיא המדינה למלך בלגיה ליום חגם הלאומי; ביקור שר החוץ של בלגיה בישראל – בתוך כך על הבעת רצונה של בלגיה לשדרוג היחסים הבילטרליים בין שתי המדינות התחומים המדיניים  הכלכליים  קשרי מדע ותרבות  כן נדונו גם נושאים הנוגעים לאנטישמיות ההולכת וגואה בבלגיה; דאגה רבה בישראל על החלטת בית המשפט העליון בעניין הסמכות להעמדה לדין של אזרחים וקצינים ישראליים בבלגיה בין אירועי הרצח שאירעו על-ידי הפלנגות הלבנוניות במחנה הפליטים בסברה ושתילה ב-1982; פרוטוקול ישיבת ממשלה – בין היתר על פסיקת בית המשפט העליון לערעורים בבלגיה ועידוד עליית יהודי אירופה.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים  עמ' 31 (ציור – סגור ל-70 שנה); עמ' 111 (תצלום).
פ-4707/1 5/1/2003 תיק שנתי 2004 מפגשים  הנהלה  הרצאות  כספים  תרומות הקרן החדשה  התכתבות  פרוייקטים  רשם עמותות ( מחיצות ) – דו"ח פעילות המועצה בויכוח על תוואי גדר ההפרדה  סיכום שנת 2004  סיכומי ישיבות ההנהלה  תכנית פעולה והערכה תקציבית חצי שנתית  תוצאות הבחירות למוסדות המועצה 2004; תכנית אופרטיבית והערכה תקציבית לשינוי תוואי הגדר  הצעת תוואי למכשול ההפרדה מדרום לירושלים  תזכירים  הזמנות  תזכירים ועוד
ג-17954/19 11/11/2003 חוק שיפוט בתי הדין הרבניים הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין וגירושין תיקון בוררות וגישור
פ-4709/6 12/1/2004 דו"חות כספים ורשם עמותות – חלק ג' ( מחיצות ) – דו"חות כספיים והעברות בנקאיות  תכנית אופרטיבית והערכה תקציבית לשינוי תוואי הגדר  דו"ח ביניים על שימוש בכספי מענק  דו"ח הנהלת חשבונות תרומות גדולות  חילופי מכתבים בין המועצה לקרן החדשה לישראל ולקרן ריץ' ועוד
פ-4704/5 1/1/2005 2005 דו"ח מנכ"ל – ינואר – אפריל 2005  הצעת תקציב לשנת 2005  סיכומי ישיבות ההנהלה ופגישות  סיכום עקרונות משותף של הנהלות ארגון רבני צה"ר והמועצה לשלום וביטחון לעצירת הקרע בעם; תזכירים  פרסומים  מודעות ועוד
פ-4704/9 4/1/2005 חומר כללי 2005 – 2007  מחיצות 1 – 2 מחיצה 1 – חומר כללי מ- 2005; מחיצה 2 – בעיקר גדר ההפרדה בירושלים ובמקומות נוספים 2006 – חילופי מכתבים בין הנהלת המועצה למשרדי הממשלה והכנסת; סיכום פעילות המועצה בשנת 2005; ניירות-עמדה  מודעות  עצומות  מפות  תצלומים ועוד
פ-4711/6 5/1/2005 גוש-עציון א' נושא תוואי הגדר באזור גוש-עציון בבית-משפט עליון ( בקשות המועצה להצטרפות להליך המשפטי  חוות-דעת  הודעות  מפות  צילומי-אוויר ) פרוטוקול המועצה הארצית 1.11.05; מצגות ועוד
גל-63125/4 3/1/2006 פרוגרמה ראשונית לפיתוח תיירות חקלאית ראש פינה פיתוח תיירות חקלאית בראש פינה רקע אודות היישוב; שטחים חקלאיים; מגמות עולמיות הערה- ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
פ-4711/7 7/1/2006 גוש-עציון ב' תביעות משפטיות של כפרים וערים ערביים נגד ממשל הצבאי באזור יהודה ושומרון  עמדות המדינה והמועצה בנושא תוואי הגדר  בקשות להצטרפות להליך המשפטי  מפות ועוד
פ-4714/9 8/1/2006 חברון חוות דעת ביטחונית לאבטחת היישוב היהודי H 2 בחברון; תזכירים  סקירות אחרות בנושא אבטחה באזור חברון
פ-4701/4 12/1/2006 קלקיליה – טול כרם – אזור צופין תיק בית המשפט העליון בג"ץ 11344/03 ואח' ( 4 ) ראש עיריית ג'וס ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל ביו"ש  ראש הממשלה ואח' – פסק-דין  בג"ץ 11765/05 – ראש מועצת הכפר ח'רבת ג'בארה ואח' נגד ראש ממשלת ישראל – החלטות  בקשות ותשובות המועצה למשיבים  מפות ועוד
ג-16483/9 1/1/2007 התנתקות (מחבל עזה וגוש קטיף) – ועדת שרים  פורום מנכ"לים  מכתבים בנושא החלטות ממשלה ודוחות בעניין הטיפול במפוני תכנית ההתנתקות
פ-4701/11 1/1/2007 יפעת 2007 – חלק א' יפעת מידע רדיו וטלויזיה – תמלילי שידורים ותכניות  ראיונות; קטעי-עתונות ועוד
פ-4707/4 1/1/2007 יפעת – חשבונות וסיכומים תמלילי מידע רדיו וטלויזיה ( תכניות וראיונות )  חשבונות עבור חומר מודפס  תקשורת אלקטרונית ותרגומים; סיכומי נתונים תקופתיים וחומר טכני אחר
נ-1038/26 7/1/2007 תיק מדינות – בלרוס
ג-15009/10 9/1/2007 מנכ"ל שוטף מקצועי חומר כללי של לשכת מנכל משרד ראש הממשלה בנושאים שונים על סדר היום. הושחרו בתיק פרטים הנגעים לצנעת הפרט
פ-4704/8 1/1/2008 שנת 2008 סיכום פעילות המועצה בשנת 2007  דו"חות תקופתיים על פעילות המועצה בחודשים ינואר – אוגוסט 2008  סקירה של 20 שנות פעילות של המועצה  סיכומי ישיבות ההנהלה; הזמנות למפגשים ועוד
פ-4709/1 10/1/2008 מכתבים 2009 פרוייקטים של קורסים והרצאות בנושא שלום ובטחון – חילופי מכתבים בין המועצה לאישים וארגונים שונים בנושא  מסמכים פנימיים  מאמרים ועוד
גל-67994/2 6/1/2009 ועדת חקירה עדויות – יוסי פוקס  הרב קמינצקי ועדת חקירה עדויות – יוסי פוקס  הרב קמינצקי.
פ-2466/19 01/01/1172 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "סבוב ר' פתחיה" קטעים קרועים מספרו של ר' פתחיה מרגנסבורג
פ-2585/8 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו בכתב יד ובדפוס בתיק חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2585/9 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו בכתב יד ובדפוס בתיק חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות  רשימות  רישומים וכ"ו התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2589/2 חומר של יצחק רפאל מולכו – כתובות ורשימות של שמות אנשים
פ-2593/15 חומר של יצחק רפאל מולכו – הקמת מטבח זול למעוטי יכולת מכספי תרומות תיאור מצב כלכלי בירושלים.
פ-2466/11 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר חברת יישוב ארץ הקודש נוסדה ירושלים תרנ"ו דפים בודדים מתוך ספר החברה
פ-2466/12 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [קטע משער חוברת] חברת תומכי תורה הכללית מאת אברהם אהרון זוננפלד ואברהם יוחנן בלומנטל ירושלים תרנ"ז
פ-2466/16 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דבר השמים (קטעים) נאסף ונערך על ידי ר' יצחק הירשנזון מחברת ראשונה  ה' סיון תרמ"ה
פ-2466/17 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חוברת מודפסת [לא מזוהה] ירושלים סוף המאה הי"ט  תחילת המאה ה-20 (?)
פ-2467/2 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול קורא נגד השקאלעס העתקה של קטעים מקול קורא נגד השקאלעס בחתימת רבנים ואישים שונים מירושלים
פ-2467/3 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי שמואל מוהליבר הזמנה לחתונת נכדו  י' סיוון תרנ"ח
פ-2467/4 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' שמואל סלנט צילום של קבלה
פ-2467/6 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרוטוקול האסיפה השלישית של הועד האודיסאי
פ-2467/7 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תעודה עות'מאנית על הוצאה לאור של עיתון יומי בירושלים] אישור הוצאה לאור של עיתון יומי בירושלים שיטפל בעניני פוליטיקה  ספרות  אמנות  מלאכות ומסחר. האישור חתום על ידי סגן המותצרף הירושלמי.
פ-2467/9 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "Meine Bruder rufe und suche ich" קול קורא של הרב רילף (?)  ממל [חסר חצי] הצד השני של הכרוז  רשימה בכתב יד של רבנים בגרמניה
פ-2467/12 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר מחקר בקשר לתולדות משפחת גורדון
פ-2467/24 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עץ חיים – ירושלים גורל לגיוס כספים לתמיכתה
פ-2467/25 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שירת ציון לילדי ישראל" שירת ציון לילדי ישראל לקבלת פני הדרת מלכותם הקיסר הנאור ווילהלם השני ירום הודו ורעיתו הקיסרית המפארה אויגוסטא וויקטאריא ירום הודה ביום הופיעם בהדרת כבודם בעיר הקדש ירושלים תובבא". תעודה חגיגית עם נוסח שיר
פ-2467/26 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תפילה לכבוד בקור הקיסר וילהלם בירושלים כתב יד
פ-2467/27 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יהודיה אל יהודים קוראה קוראת" קול קורא שפורסם על ידי "מושב יהוד אשר לחברת פתח תקוה"
פ-2467/13 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תכנית לשלום בין לאומי נצחי לפי התנ"ך"/ Z.Maharba בתיק רק המבוא של המחבר איך חוברה המפה הסכמטית המצורפת לחוברת.
פ-2467/15 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כרוז  כרוז בכתב יד בחתימת יחיאל מיכל פינס ויצחק יעקב […]
פ-2467/16 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נאום לפתיחת בית הספרים בירושלים כתב יד (מועתק?) חסר
פ-2467/17 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול קורא של הרב מרדכי גימפל יפה מיהוד העתקה של קול קורא של הרב מרדכי גימפל יפה מיהוד. נדפס בדפוס סלומון בירושלים
פ-2467/18 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול קורא נגד בית הספרים שהוקם בירושלים קול קורא נגד בית הספרים שהוקם בירושלים ב-1875 ובדבר הטלת חרם נגדו בחתימת הרב שמואל סלאנט. (העתקה חסרה בכתב יד מלאכי)
פ-2467/19 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קול קורא לגולה בדבר הקמת חברה למימון התישבות חקלאית בארץ ישראל דוגמת פעילות כי"ח כתב יד
פ-2467/30 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' שמואל מוהליבר מכתב בדבר מותו
פ-2467/32 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כרוזים נגד לימודי חול
פ-2467/33 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דף מתוך כתב יד 
פ-2467/34 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נוסח מכתב אל נדיב יהודי בבקשת עזרה כספית
פ-2467/35 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנות שונות בשנות ה-90 של המאה הי"ט
פ-2467/36 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מוצא  העתקה של קטעי תזכיר בענין המתיישבים במוצא
פ-2467/37 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישיבת עץ חיים על הריב בחצר ישיבת "עץ חיים" בין הרב שאול בנימין הכהן וי' והרב ליב יעבץ והר"ר יצחק יעקב הסופר מחאסלביץ והרב ליב הכהן מוואלקוויסק. בתיק העתקת מכתב מ-1865 המגנה את הגבאים של הישיבה ובראשם בנימין הכהן על ידי רבני ירושלים שהיו איתו בריב.
פ-2467/38 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי אברהם שלמה זלמן צורף דו"ח כספי על הוצאות החורבה מתקצ"ו – תר"ג
פ-2467/39 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק מהסכם פשרה על כספי החלוקה בין כוללי הספרדים לאשכנזים תר"ל מועתק בכתב יד
פ-2467/40 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרוטוקול אסיפה בעיר [?] בדבר הטלת חרם על ר' יהודה ליב שמש (?)
פ-2467/42 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כ"י ישן עם דברי תורה נגד החרם
פ-2467/43 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מכתב יד ישן עם דברי תורה המאה הי"ט
פ-2467/45 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האגודה כתב יד של כתב עת מדעי וספרותי  יוצא לאור פעם אחת בשבוע בעזרת אגודת בחורים חובבי שפת עבר ע"י בר יוחאי.  שנה א-ב
פ-2467/46 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי תזכיר  העתקה  ללא תאריך