פברואר 2023

.1 | 1,083 תיקים - 179,022 עמודים - 12 לפברואר 2023

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-2454/13 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלג'יריה וזכרונות לבית דוד בתיק כתב יש של רפאל מלאכי – אלג'ריה זכרונוטת לבית דוד התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
מפה-2659/1 01/01/1908 ( ארץ-ישראל וחצי-האי סיני )   Palestine and the Peninsula of Sinai בתיק מפה פיזית ושל מסילות ברזל של חצי-האי סיני וארץ-ישראל  כולל את עקבה  כונתילה  אל-עריש  באר-שבע  חברון  עזה  אסקלון  יפו  רמלה  ירושלים  בית-לחם  קיסריה  חיפה  עכו  ביסן (בית-שאן)  בירות  דמשק  רבת-עמון (עמאן) וכו'; כולל את הים התיכון  מפרץ סואץ  מפרץ עקבה  ים המלח; סומנו קו הגבול התורכי-מצרי (בריטי); מסילות ברזל יפו-ירושלים  חיפה – ביסן-דמשק  בירות-דמשק  מסילת ח'ג'אז לרבת-עמון ודמשק
פ-2551/23 22/07/1920 האחים ליטוינסקי תצלום התכתבויות עם שונים בעניני מסחר ורכישת קרקעות
פ-1965/37 22/03/1921 ועד העיר ליהודי ירושלים בתיק קבלה מאת ועד העיר ירושלים ליצחק בן-צבי בעבור תשלום מס הערכה.
פ-1964/56 01/01/1924 המיסיון פעולת המיסיון – כתבה מאת פיליפ קיפרנדורף בעיתון (לא ידוע). (תאריך משוער)
רש-484/4 10/10/1924 רשם האגודות – אגודה הדדית בע"מ "בית וגן" רשם האגודות – אגודה הדדית בע"מ "בית וגן".
גל-63898/1 01/12/1924 סולל בונה חברת פועלים עברים שתופים לעבודות צבוריות בנין וחרושת בעמ מאזנים
פ-300/9 01/01/1929 אליאס תומא ג'לאד – מקרקעין בירושלים ובית-לחם דו"חות בענין נכסי דלא-ניידי  שהיו בבעלות "חברת חנא ומבארק קטאן" מבית-לחם ובענין חלוקת הנכסים ליורשים  העתק מהסכם מכירת חלקות קרקע בליפתא בין ילדיו של חמידאן נסאר לבין חאג' מחמוד ועוד.
גל-63759/8 29/06/1929 אגודת משק תל יוסף קבוצת פועלים להתיישובת שתופית בעמ דוחות כלכליים של ברית הפיקוח.
פנק-1827/4 01/01/1930 ק  5848 קוביבה ק 5848 קוביבה
מ-5124/12 14/10/1930 Antimalarial Projects – Kishon פעולות נגד מלריה – קישון – וואדי סלמן
מ-1186/40 15/01/1931 Admission of labour for the King David Hotel (a party of 10 labourers) בתיק – תכתובות הנוגעות לבניית בית המלון המלך דוד בירושלים; שמות הפועלים שהנגיעו לעבוד בבניית המלון  כתב ערבות ועוד.
פ-6257/12 19/08/1934 אברמסקי שמעון בתיק מידע וידיעות על אברמסקי שמעון.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/19 19/08/1934 שמעון אברהמי (אברמסקי שמעון) תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-64154/3 16/12/1934 קואופרטיב להובלת נוסעים ומשאות בעמק זבולון כפר עטה בעמ מאזנים תקנות
גל-47111/25 01/01/1935 איברהים חוראני – מלון פנייה למהנדס העיר חיפה בנוגע לבניית מלון לקבילה המוסלמית בחיפה. עוד בתיק – תשריט המלון.
גל-47111/2 01/01/1935 לובה וולקומיץ – מלון מחלקת המלאכות והתעשיות בעיריית חיפה שרטוטים ותכנונים להקמת בית מלון בחיפה
פ-860/19 01/05/1935 Keren Hayesod re Enfiat Appeal  – קרן היסוד הנדון  ערעור ערבי אינפיאט התכתבות  כתבי ערעור בנוגע לערעור הכפר אינפיאט לקביעת גבולות הכפר.
גל-47111/5 11/05/1935 יוסף וייס – מלון יוסף וייס – מלון
גל-47111/36 21/09/1935 הירש מאייר פוסיוק – מלון בתיק תכנית ואיורים לבניין מלון ע"י הירש מאייר בחיפה.
גל-47111/12 13/12/1935 מלון של פראח סלטי – בורג' בתיק תכניות לבניית המלון.
מ-5131/3 22/01/1936 Food Inspector's Record בתיק פנקס רישום של מפקח על צרכי המזון  חיפה.
פ-6260/19 15/08/1936 יהושע זטלר בתיק חקירות יעקב פוליאקוב  אפרים זטלר  יעקב הרשמן  יעקב מיכאלוב ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-71536/3 22/06/1937 פתח תקווה  גוש 6395 פתח תקווה  גוש 6395
פ-5477/14 01/09/1937 אלישבע קפלן  אלבום תצלומים ממועצות פועלות  בתצלומים – אלישבע קפלן  רעייתו של לוי אשכול במועצת הפועלות.
פ-6260/3 13/09/1937 אברהם סלמןן דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על אברהם (אברשה) סלמן שהיה פעיל בבית"ר  ב"ברית הבריונים" ובלח"י ועל אנשי לח"י ובית"ר הקשורים אליו העתקי מכתבים של סלמן שהיה  עצור בתחילת שנות ה-40 במחנות מעצר בריטים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-2584/8 01/01/1938 חומר של יצחק רפאל מולכו – התאחדויות  ארגונים וכ"ו התאחדויות  ארגונים וכ"ו של יהודים ספרדים ובעיותיהם ואגודות אחרות  הקונגרס הספרדי העולמי
גל-2528/3 11/08/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30926 עד 30950.
גל-2528/4 20/08/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין מהשנים משנת 1938 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 30951 עד 30975.
מ-1812/63 28/09/1938  The Local Council of Raanana – Application for a licence to carry a firearm  בקשות לרשיונות לנשיאת נשק – שקולניק יצחק  וסטרמן שלום  וין דב  כרמלי פסח  ברזילי אהרון  יהושע לוין  ליפסקי שלמה  שברצמן משה  ביזר ישראל  יעקב כהן  יהודה ברלינסקי.
גל-2146/20 12/12/1938 הלשכה למען העולה – הועד הלאומי – המחלקה לעבודה סוציאלית  כינוסים סוציאלים ארציים. בתיק התכתבויות ומידע בנוגע לתוכניות הכינוס הסוציאלי  ההרצאות בכינוס  נושאי הרצאות  התארגנות לוגיסטית לכנס  בקשות לקבלת חומרים לכנס  זכרון דברים מועדת הכינוס ועוד.
פ-6256/11 01/01/1939 כצנלבוגן בן ציון ידיעות ותמצית חקירות על פעילים ועצורים של ארגוני "הפורשים"  בין השאר על בן ציון כצנלבוגן (קשת).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
מ-2516/8 01/01/1939 יומן תחנה משטרת הדר הכרמל – חיפה 
מ-5596/13 01/02/1939 הממונה על האספקה – אספקת בשר התכתבויות ונתונים בנוגע ליבוא בקר  כבשים ועיזים (דרך היבשה ודרך הים מעיראק  סוריה  רומניה  קפריסין ועד)  יבוא בשר קפוא  אספקת בשר  מחירי הבשר בשווקים  יבוא עוף וביצים ועוד.
פ-6254/11 10/09/1939 ד"ר אריה אלטמן דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על מנהיג ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) אריה אלטמן שאליהם מצורפים מאמרים שלו ונאומים שלו בכינוסים של התנועה הרוויזיוניסטית  דו"חות על אנשים הקשורים אליו: פעילים נוספים בתנועה הרוויזיוניסטית (ערי ז'בוטינסקי  אליעזר שוסטק  צבי קוליץ ואחרים)  ראשי האצ"ל (דוד רזיאל ומנחם בגין) ופעילים בארגון ואחד מראשי לח"י ישראל שייב (אלדד)  דו"חות על פעילות הארגונים הרוויזיוניסטים והאצ"ל (חטיפת הסרג'נטים ועוד). אחד הדו"חות מתייחס לחטיפת דניאל ינובסקי  פעיל בתנועה הרוויזיוניסטית ובאצ"ל  ע"י לוחמי פלמ"ח במסגרת "הסזון".  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/1 10/09/1939 ד"ר אריה אלטמן דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על מנהיג ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) אריה אלטמן שאליהם מצורפים מאמרים שלו ודו"חות על אנשים הקשורים אליו: פעילים נוספים בתנועה הרוויזיוניסטית (ערי ז'בוטינסקי ואחרים)  אנשי אצ"ל (יעקב מרידור  אריה בן-אליעזר ואחרים)  ראשי לח"י (ישראל אלדד (שייב) ואחרים) ואנשים נוספים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6258/5 15/09/1939  חנוך סטרליץ פרוטוקולים מחקירות פעילים מארגוני "הפורשים"  בין השאר בנושא חנוך סטרליץ  ממנהיגי הלח"י.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/25 31/01/1940 יוסף סיטנר (הגלילי) תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.  פרטי מידע על יוסף סיטנר (הגלילי) ותמצית חקירתו על-ידי אנשי הש"י' (שירות הידיעות של ההגנה); דרכי החקירה  ידיעות נוספות שנאספו והודאות; המצב ביישוב העברי – סקירה; קטע עיתונות מתוך עיתון 'המשקיף' על ביצוע מאסרים חשובים בארץ ישראל ומצרים על רצח הלורד מוין  שהיה השר לענייני המזרח התיכון בממשלת בריטניה.
גל-67509/8 08/03/1940 קופת גמילות חסדים ע"י אגודת בית הכנסת "בית ישראל" של חסידי פולין בתל אביב קופת גמילות חסדים ע"י אגודת בית הכנסת "בית ישראל" של חסידי פולין בתל אביב.
פ-6256/4 08/04/1940 רובינסון לואיס – קצין משטרה יהודי ששירת בבולשת C.I.D פרטים על לואיס רובינסון (רובינטשיין/רובינזון) – Louis Robinson  תעודת השחרור ממשטרת פלשתינה (א"י)  סיכום תיק  תעודת הזהות הפלשתינאי (א"י) ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/16 14/04/1940 {משפחת רבינא} ידיעות על המגזר הערבי סקירה על פעילות שירות הידיעות בתקופת המנדט בקרב האוכלוסייה הערבית  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6253/17 02/05/1940 קשרי האצ"ל / לח"י עם המודיעין בתיק מידע בנוגע לקשרי האצ"ל/לח"י עם המודיעין הבריטי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/2 07/06/1940 קשרי האצ"ל והלח"י עם מדינות הציר (מלחמת העולם השניה) הקשר עם האיטלקים  יהושע (ארנולד) גולדברג  פרטים על חברי האצ"ל לשעבר  תמלולי חקירות יעקב פוליאקוב  אפרים זטלר  מנחם ברגר  יהודה שטראוך (ישי/שיחי) ויעקב הרשמן על קשרים עם איטליה וגרמניה.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/6 07/06/1940 קשרי האצ"ל והלח"י עם מדינות הציר (מלחמת העולם השניה) הקשר עם האיטלקים  יהושע (ארנולד) גולדברג  פרטים על חברי האצ"ל לשעבר ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/10 05/07/1940 שרצר אבא בתיק ידיעות ומידע על אבא שרצר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-5937/9 21/08/1940 אגף היבוא והשירותים המסחריים – חיטה מקנדה – סטיל התכתבות משרד האספקה והתקצוב עם חברת האחים סטיל בע"מ
פ-6254/12 25/11/1940 ד"ר אריה אלטמן ועוד דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על מנהיג ברית הצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים) אריה אלטמן שאליהם מצורפים מאמרים שלו ודו"חות על אנשים הקשורים אליו: פעילים נוספים בתנועה הרוויזיוניסטית (ערי ז'בוטינסקי  צבי קוליץ  יוסף נדבה ואחרים)  ראשי האצ"ל (יעקב מרידור ומנחם בגין)  ראשי לח"י (ישראל אלדד (שייב) ואחרים) ואנשים נוספים (עמודים 1 – 6  49 – 236); בתיק גם דו"חות קצרים על נשים החשודות בריגול ושיתוף פעולה עם הבולשת הבריטית (עמודים 7 – 17); דו"חות על פעילי המפלגה הקומוניסטית של פלסטינה (פ.ק.פ.) שאליהם מצורפים מאמרים של הפעילים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/12 21/12/1940 קרביצקי יעקב תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.  חקירת ש"י בנושא הלשנות
מ-1727/140 15/04/1941 Branitzky Eliyahu of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אליהו ברניצקי  ראשון לציון.
מ-1727/141 13/05/1941 Cohen Chaim of Petach Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חיים כהן  פתח תקווה.
פ-6253/8 09/09/1941 רציחות של יהודים ע"י האצ"ל והלח"י דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על יהודים שנרצחו ע"י אנשי מחתרות האצ"ל ולח"י בשל האשמתם בשיתוף פעולה עם הבריטים (חלקם מתוארים כשוטרים בריטים): קדיה מזרחי  יהודה אריה לוי  אליהו אודיז  בן-בצלאל  אברהם ולנצ'יק  ישראל פריצקר  זכריה קקיון  יהושע צרפתי  יעקב צ'כוב  שלום גורביץ'  חיה זיידנברג  ורה דוכס  צבי פרידמן  מנחם ברבש;  הודעה לציבור מטעם לח"י על יהודים המשמשים כבלשים שכירים  מלשינים וסוכני הבולשת הבריטית (עמוד 29); צרור ידיעות על פעולות אלימות של האצ"ל ולח"י נגד שלטונות המנדט הבריטי (כולל הפיצוץ ברחוב יעל 8 בתל אביב שביצעו אנשי לח"י) ומעצר של פעילי אצ"ל ע"י המשטרה המנדטורית.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6256/5 26/09/1941 קפטן בדוויל תיק אישי  – קפטן אלברט ג'ורג' בדוויל – קצין משטרה ב-CID  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
מ-1727/150 08/10/1941 Grinblat Simon of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סימון גרינבלט  נס ציונה.
פ-6257/22 01/01/1942 אלקה גלזר מפעילי אצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/5 01/01/1942 שיתוף הפעולה עם השלטונות תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. ניתוח מידע על קבוצת אברהם שטרן ופועולותיה באצ"ל
פ-6257/17 01/01/1942 פעילותו של אודי בתוך המשלחת […] העולם השניה תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6253/9 01/01/1942 תיק תצלומים של חשודים בהשתייכות לפ.ק.פ תמונות של חשודים בהשתייכות לפ.ק.פ (המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6251/4 02/01/1942 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6251/1 02/01/1942 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י רשימת שמות של נחקרים העצורים ע"י הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה")  שכנראה רובם נחטפו במסגרת "הסזון" (עמודים 4 – 7);  דוח"ות של הש"י מחקירת אנשי אצ"ל ולח"י ואנשים אחרים מהחוגים הרוויזיוניסטים שחלקם נחטפו ב"הסזון" או במועדים אחרים וחלקם הגיעו לחקירה מרצונם  הכוללים מידע שמסרו הנחקרים על פעילים אחרות במחתרות ועל פעילות המחתרות. בין הנחקרים: אבשלום חביב  שהיה מאוחר יותר אחד מ"עולי הגרדום" של האצ"ל (עמוד 643); רעננה מרידור (ליימים מרצה ללימודים קלאסיים)  אשתו של איש האצ"ל אליהו מרידור שדיברה בחקירתה עליו  על מפקד האצ"ל מנחם בגין ועל איש האצ"ל חיים ביינארט (לימים היסטוריון) (עמודים 694 – 702); דניאל ינובסקי  פעיל פוליטי רוויזיוניסטי ואיש אצ"ל לשעבר שנחטף במסגרת "הסזון" (עמודים 730 – 741).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/23 02/01/1942 משה סבוראי – לח"י דו"חות חקירה של אנשים שנעצרו ע"י הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") שנחשדו כקשורים  ללח"י (האצ"ל בישראל) או לאצ"ל (יעקב מיכאלוב  יעקב הרשמן ופוליאקוב) שבם מוזכר משה סבוראי והלח"י ואנשי אצ"ל ולח"י נוספים; דוחות של הש"י על סבוראי ומעצרו ע"י הבריטים  על אנשי מחתרת הקשורים אליו ועל רצח מנהיג לח"י אברהם (יאיר) שטרן ע"י ג'פרי מורטון מהבולשת הבריטית (עמודים 36 – 38  77 – 75); העתק מכתב מ-1948 מסבוראי לראשי לח"י על רצ"ח שטרן שבו הוא מסביר מתייחס להאשמתו באחרויות לרצח שטרן (עמוד 35).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/20 06/02/1942 אפרים זטלר בתיק תמצית חקירתו של אפרים זטלר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/24 10/02/1942 סבוראי משה לח"י בתיק – תיאור רציחתו של אברהם (יאיר) שטרן); תמצית חקירתו של יעקב הרטמן  בין השאר – שאלות על משה סבוראי שהיו שהאשימו אותו בגרימת מותו של מנהיג לח"י  אברהם שטרן  חקירתו של יעקב מיכאלוב; בחקירה – גם על הפילוג בין האצ"ל ללח"י.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6256/8 10/02/1942 הרשמן יעקב בתיק תמצית חקירתו של יעקב הרשמן.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/13 10/02/1942 חקירות אצ"ל ולח"י בידי ההגנה – חקירות שהוצאו מתיקים אישיים חקירות של פורשי האצ"ל והלח"י בהן מסרו פרטים על חברי המחתרות ומיקומם של מחסני הנשק שלהן: יעקב הרשמן  מנחם ברגר  טוביה חנצ'ינסקי (חנציון)  אליהו ("לולו") קסטל  שמשון וולף  נחמיה גוטמן  משה לרר  פנחס הופס  יחיאל לרמן – חדרה  יהודה נמס  יצחק בן-ארי  מיכאילוב  מרדכי קופמן (רענן) – "הסוחר"  נחמן פיין  יעקב פוליאקוב  יהויכין ברנר  אברהם בן שלמה מאירי אנושי  דבורה צהרי  יוסף ברויאר – נשר  אמנון הרמן  אריה ג'ידץ  שמואל רקביץ – בני ברק  אהרן אביוב  אליהו יעקבי – ראשון לציון  פנחס קופמן – ראשון לציון  שרגא פרידמן – ראשון לציון  מרדכי גינזבורג  צבי פוירשטיין ("נורי")  תקוה כהן  פנחס ווילף  יוסף בר ציון  יעקב ישראל רוט  צבי אריה ("אביב") מרוזו  נחמיה קלצ'קין  רעננה מרידור (טננבלט)  "הוינאי"  חיה שורץ  "הפוחז"  עמיאל גרייצר  יהושע מקלר  שמואל פרייס  חנוך לינצ'בסקי – רמת גן  דב סגל  השוטר חיים בן-ישראל  אמנון מילשטיין ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/1 13/02/1942 כהן יהושע תמצית חקירות בעניינו של איש הלח"י יהושע כהן.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/21 21/02/1942 כהן יהושע תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/16 05/04/1942 לח"י "התעמלן" בתיק מידע לגבי אנשי לח"י  תאורו של התעמלן  הוראות להתנהגות  הודעות ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6258/7 10/04/1942 שלמה יעקבי דו"חות מודיעין של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על הפעילות המחתרתית  איש הח"י שלמה יעקבי (ויניק) המכונה "ראובן" ומתואר בחלק מהדו"חות כ"תועמלן" ועל פעילים האחרים מהחי"י (ביניהם: יראל שייב (אלדד)  אחד ממנהיגי לח"י).  אחד הדו"חות הוא על פעולות רצח/הריגה של יהודים שבוצעו ע"י אנשי לח"י (עמוד 4). בתיק רשימת אנשים החשודים בתור טרוריסטים  אשר בולשת יפו בדרה באלבום את תמונותיהם (עמודים 21 – 22).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/7 29/04/1942 חן חנצינסקי טוביה חקירות ואיסוף מידע על חן חנצינסקי טוביה  איש לח"י  וחשודים אחרים. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/12 10/06/1942 יעקב שפירא בתיק ידיעות אודות יעקב שפירא  גרשון מרדכי  שלמה קלינסקי ואנזלם לוסטיג'. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/4 10/09/1942 לוי גולדברג תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. תיק  חומר ארכיוני -מעקב אחר לוי גולדברג
פ-6255/8 01/10/1942 גוטליב (עמיחי) עמיחי – מפקד הלח"י בירושלים  פעילות לח"י בכיבוש ירושלים  פעולת הפחדה שעפת  הסדר אספקת הדלק  פעולת הפורשים בדיר יאסין  סמל הלח"י ועוד  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6258/2 07/12/1942 מפקדים שהיו באצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דוחות של הש"י – שירות הידיעות של ההגנה בנושאים שונים: עצורים אצ"ל הלשנות
פ-6252/5 01/01/1943 היינריך (יחיאל) ריינהולד – כינויו "ינאי" – איש אצ"ל תמונות  פרטים שנמסרו עליו  שאלון אישי  "האיש שהלשין על 'אבינועם' ו'תמיר'"  השוטר סמית שנהרג בפיצוץ תחנת הרכבת המנדטורית בירושלים  חקירת יוסף לוי – אצ"ל  תמונותיו כנוטר  שאלון אישי – אגוד החיילים המשוחררים בגדודים העבריים 1914-18  בחטיבות העבריות וביחידות הצבא הבריטי 1939-45 ועוד. בנוסף  בתיק צילום הכתבה שכותרתה "הבוגד כחול העיניים" שפורסמה בעיתון "7 ימים" ב-9.4.1993.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/19 04/01/1943 שמואל פרייס (חנוך) – חבר אצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.  דו"חות חקירה של הש"י (שירות הידיעות מ"ההגנה") מחקירות של   שמואל פרייס (חנוך) מהאצ"ל שכנראה נחטף כנראה ע"י "ההגנה" במסגרת "הסזון" ושל אנשים נוספים הקשורים אליו (בדו"חות מופיעות שמות רבים של אנשי אצ"ל ולח"י שהוזכרו בחקירות)  דו"חות נוספים של הש"י עם איסוף מידע על פרייס ואנשי אצ"ל נוספים (ביניהם: אסתר רזיאל-נאור ומרדכי הורוביץ).
פ-6261/5 28/01/1943 זאב פאול בק תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. גביית עדויות סקירה על הקומוניסטים הערבים
פ-6261/15 14/02/1943 גל עזר (גלזר) אליהו תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דוחות של שי- שירות הידיעות של ההגנה. חקירת אליהו גלזר
פ-6253/16 06/04/1943 תיק אישי אריה סמסונוב    תיק אישי אריה סמסונוב  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-49921/7 01/10/1943 שכונת פועלים בנתניה
פ-6253/14 28/10/1943 דב קולר תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/4 01/11/1943 יוחנן פופר תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
ח-981/17 01/01/1944 תיקי משרד האשלג בלונדון – ARCHAELOGICAL OBSERVATIONS IN EASTERN AND SOUTHERN TRANSJORDAN בתיק – דוח (אולי פרסום?) מאת Alfred Loehnberg בנושא כריית נחושת באיזור עבר הירדן. עוד בתיק – תצלומים ואיורים.
פ-6252/12 08/01/1944 חיים ביינארט (כרמי) מאצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דחות מודיעין על חשודים
פ-6252/13 08/01/1944 חיים ביינארט (כרמי) מאצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6252/3 11/01/1944 מקורות של הבריטים בלח"י ובאצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דפי מידע ונתונים כללים על מקורות
פ-6255/9 18/02/1944 מס' מסמכים ממקומות שונים בין היתר מכתב בעניין יצחק ברמן  ידיעות על משתפי פעולה עם הבריטים מסמכים בנוגע לרצח הלורד מוין  חומר שנתפס בבית הסוהר  מידע על יצחק ברמן  קשר בין הלח"י לרוסים ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/13 14/04/1944 רחל דרורי דיזנפלד (אצ"ל) בתיק ידגיעות אודות רחל דרורי דיזנפלד  מעצריה ופעילותה במסגרת האצ"ל. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/14 23/04/1944 ד"ר אריה אלטמן תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6260/12 01/05/1944 יעקב מרידור תיק יעקב מרידור – חקירות  שמות נחקרים  שיחה עם רעננה מרידור  רשימת יהודים אשר נמצאים בארגונים בלתי לגאליים  רישומי שיחות  מות המפקד דוד רזיאל ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6252/11 21/06/1944 חיים ביינארט (כרמי) מאצ"ל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/9 05/11/1944 קשרי האצ"ל ולח"י עם המודיעין תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דוחות של הש"י ארגון הידיעות של ההגנה בעניין פעילות ארגון האצ"ל  חקירות משתפי פעולה ומידע על הארגון ויחסיו עם הבריטים הושחר מסמך בשל ביטחון המדינה ל-50 שנה עד שנת 2065
פ-6260/8 27/11/1944 חברי לח"י חשודים בהלשנה דו"חות של הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") על חברי מחתרת לח"י ואנשים אחרים החשודים בהלשנה: אברהם אביב  אריה שוורץ  דוד רפפורט  ישראל נומברג  יוסף פרומקין  דוד שפיגל  מאיר פרידמן  יהושע צרפתי  חיים יוסף פרומקין  ורה דוכס  מוריס בנין ואחרים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2048.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6256/9 30/11/1944 סיטנר יוסף תמצית חקירה שנערכה במצרים לאחר רצח הלורד מוין  סקירות  שמות חשודים  מקומות מפגש ועוד.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6253/6 01/12/1944 פעילות אצ"ל ולח"י במצריים בתיק – פעילות אצ"ל ולח"י במצרים; רשימת חשודים בצי מצרים ופרטיהם; רשימות אנשים לבירור וחקירה; רשימות אנשים שנפתחו להם תיקים בבולשת ומעקב הבולשת אחריהם; הערות ממקרה הרצח של הלורד מוין; הודאתו של רפאל סדובסקי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6251/3 05/12/1944 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י רשימת שמות של נחקרים העצורים ע"י הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה")  שכנראה רובם נחטפו במסגרת "הסזון"  התיק הינו צילום של  חלק מהתיק  פ – 1 / 6251  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/13 07/12/1944 ד"ר אריה אלטמן אסיפה רביזיוניסטית בחיפה  ויזה לאנגליה לד"ר אלטמן  רשימת מועמדים לקונגרס לוועידה העולמית  הרכב הועדה הפוליטית של הצה"ר  רשימת עצורים בארץ  ויזות לרביזיוניסטים לאמריקה  המחנה הרביזיוניסטי באמריקה ועוד  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/10 13/12/1944 יצחק שרגנהיים בתיק – תיאור מעקב אנשי הש"י (שירות הידיעות של ההגנה) אחר יצחק שרגנהיים  וציון שמו של מרדכי זכוביצקי – שהיה עצור ושוחרר מלטרון ב-1944.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/13 18/12/1944 חנצ'ינסקי טוביה מעקב ואיסוף מידע על טוביה חנצ'ינסקי  אשתו ומקורבים להם החשודים בהשתייכות לאצ"ל או לח"י.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6258/4 21/12/1944 שמואל פרייס אצ"ל מידע על פעילים בארגוני "הפורשים"  פרוטוקולים מחקירות של פעילים בעניין שמואל פרייס ואחרים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/2 26/12/1944 זינגר יהושע וגלעדי ברוך תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6253/5 01/01/1945 כרטסת חשודים של מח' ו' מודיעין לח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. ידיעות שנאספו על ידי הש"י.  ההשחרות במקור
פ-6253/3 01/01/1945 כרטסת חשודים של מח' ו' מודיעין לח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. כרטסת חשודים מח' ו מודיעין לח"י
פ-6253/2 01/01/1945 כרטסת חשודים של מח' ו' מודיעין לח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/22 01/01/1945 מערכת "המעש" מסמכים שנאספו ע"י הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה"): תצלומים של גליונות של  "המעש" – ביטאון מחתרת הלח"י (הכוללים בחלקם התייחסות לעולי הגרדום) ושל תהליך הדפסתו; קריקטורות שהודפסו בו בו או שהיו מועמדים להדפסה  שב מופיעים בריטים  ערבים ויהודים (על אחד מהם כתוב בכתב יד: "שלום אלדד  אני מציע להדביק את זה אפילו אם לא יהיה מקום בעיתון. אינני יודע אם הכותרת מוצלחת. יוחנן." הערה לגבי הקריקטורות שלא ידוע מי פרסם אותם: השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעלי זכויות היוצרים יכולים ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירות.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6252/10 02/01/1945 פעילות אצ"ל ולח"י במצריים רצח הלורד מוין – חקירות במצרים  רשימת אנשים שמילאו תפקידים ראשיים באצ"ל ולח"י במצרים  רשימת אנשי לח"י ואצ"ל שתצלומיהם רצופים  חקירות אליהו בית צורי ואליהו חכים  חקירת יחזקאל גורדון  מחנה העצורים בסודאן ועוד  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/4 09/01/1945 חיים בן אברהם  חיים מאיר בלום תמציות חקירת פעיל האצ"ל חיים מאיר בלום  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/2 11/01/1945 יצחק ברמן מעקב ואיסוף מידע על עורך דין יצחק ברמן (על פי הידיעות השתייך לחוגים ימניים ונאסר בעבר  לאחר מכן עבד בשירות השלטונות הבריטיים  כפקיד בבולשת הבריטית בתורכיה).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/26 30/01/1945 קצנלבוגן בן ציון תמלילי חקירות של יעקב רוט  חשוד בפעילות בארגוני "הפורשים"  בין השאר בעניינו של בן ציון כצנלבוגן (קשת).   תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/15 05/02/1945 אטינגר שמואל תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6253/15 14/04/1945 איש אצ"ל יצחק בריסקין  כמה דו"חות קצרים על איש האצ"ל יצחק בריסקין שהיה עציר במחנה המעצר לטרון ודו"ח אחד על החייל צבי הורביץ.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/18 29/06/1945 אריה קוריצקי לח"י בתיק ידיעות ומידע על אריה קוריצקי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/5 05/10/1945 קומוניסטים – פקפ – פרטים על אנשים גיליון פרטים – 1945 על דב לנצ'נר  חבר המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/16 09/11/1945 גרובר משה בתיק מידע וידיעות הקשורות למשה גרובר.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/5 01/01/1946 בלומנפלד פאול בתיק – תיאור שמו ומשלח ידו של החייל פאול בלומנפלד ופרטים נוספים על האיש; דו"חות על אופן גיוס חיילים יהודים על-ידי לשכת הגיוס של הסוכנות.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6261/4 04/01/1946 צליק – בצלאל נרקיס תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דוחות של שי- מחלקת הידיעות של ההגנה
פ-6259/1 10/01/1946 בוימן יעקב בוימן יעקב  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-3976/24 24/04/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרים – מגדיאל בתיק שרטוט של תכנון ערים – מגדיאל
פ-6261/11 28/06/1946 ליאון יהודה אברהם נעים בתיק ידיעות אודות ליאון יהודה אברהם נעים. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6254/5 15/08/1946 ימיני יצחק מעקב ואיסוף מידע על יצחק ימיני.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/10 27/08/1946 עיתונאים בריטים: סטיל  ספטון  דלמר תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דוחות של השי
פ-6260/2 15/12/1946 יואכים בק תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.  שירות הידיעות של ההגנה בנושא יואכים בק
גל-2390/19 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – אבו-כביר תצלומים של בית הקברות המוסלמי שייח' מוראד באבו כביר
גל-2390/26 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – רמלה שונים תצלומים של כתובות עתיקות ואתרים היסטוריים ארכיאולוגיים מוסלמיים
גל-2390/35 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – משמר השבעה תצלומים של משמר השבעה (יאזור)
פ-6259/17 01/01/1947 תעמולה של לח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. פעילות לח"י להפצת תעמולה. המעשים להפצת הכרוזים על מעשיה ברחבי הארץ  מאבק נגד פעילות התעמולה של ההגנה. דוחות על חשודים בהשתייכות ללח"י    דוחות על איחסון ופרסום כרוזים בערבית.
פ-2592/5 01/01/1947 חומר של יצחק רפאל מולכו – התכתבות בעניני עסקים פרטיים חומר מנדטורי פרטי. תכתובות
פ-6261/14 10/01/1947 שמואל צפניה בתיק ידיעות אודות שמואל צפניה ופעילויות שונות של מחתרת הלח"י. תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו.  הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6252/9 12/01/1947 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י
פ-6252/7 12/01/1947 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י שנעצרו בידי הש"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י
פ-6259/7 06/02/1947 פילצר אברהם פילצר אברהם  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6257/11 06/02/1947 שיתוף הפעולה עם הבריטים לחיסול הטרור 1942-1945 דו"ח על שיתוף הפעולה עם הבריטים לחיסול הטרור 1942-1945 (REPORT ON CO-OPERATION WITH THE GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM DURING THE PERIOD 1942 – 1945):חיסול קבוצת שטרן 1942  יחסים בין האצ"ל והמשטרה  בריחת אנשי קבוצת שטרן והאצ"ל ממאסר בסתיו 1943  התחדשות הטרור בשנת 1944  התחדשות הפעולות הטרוריסטיות ב-1945  חוסר לויאליות ותקלות מצד השלטונות בשיתוף פעולה עם הציבור היהודי.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6258/3 20/02/1947 מפקדים שהיו באצ"ל מידע על פעילים באצ"ל ולח"י ופעילות של הארגונים.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6259/3 08/03/1947 לילי מינץ  לאה לוי תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.  דוח על אחות בבית חולים שפוטרה בשל קשרים עם בריטי
חצ-2271/54 01/05/1947 Add:Action by Haganah! This is Resistance .-Habonim Labor Youth
חצ-172/9 01/05/1947 יחסים מדיניים בין ישראל וצרפת
פ-6261/8 13/05/1947 פעולות נגד אנשי אצ"ל בתיק – תיאור ופירוט פעולות הכאה כנגד 14 אנשי אצ"ל ושמותיהם.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
גל-2377/5 17/05/1947 המחלקה המוסלמית – וקף עכו התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי ווקף – בניין "חמאם אל פאשה" לצורך מוזיאון עירוני.
פ-6259/6 14/07/1947 מליקובסקי סעדיה  פורת לאה  רוט לאה פורת – עובדת ברשות השידור  חקירת רוטנשטרייך – גניבת מכשירים רפואיים  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-6255/11 23/07/1947 זילברפניג נחום – פורשים תיק פרט של חשוד בהשתייכות ל"פורשים" ועובד בצנזורה של הבולשת הבריטית.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
מ-2471/1 04/09/1947 יומן תחנה
פ-6252/8 01/12/1947 דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י שנעצרו על ידי הש"י תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע. דו"חות חקירה של אנשי אצ"ל ולח"י
ג-2191/25 01/01/1948 הנהלה – תנובה התכתבות משרד החקלאות עם מרכז תנובה  החלטות שהתקבלו במועצת מרכז תנובה
פ-900/1 01/01/1948 קטעי מאמרים  הרצאות  פרקים מספר בענייני חוק ומדינה התיק גם סיכומים של זרח ורהפטיג
ג-195/11 01/01/1948 אגף סחורות ומלאי – ועדות מיעצות רשימת חבריהן ותפקידיהן
גל-670/2 01/01/1948 לשכת המנהל – תקציב המדינה – הכנסות הממשלה כרך א' התכתבות מחלקת המכס והבלו עם משרד האוצר בנוגע להכנסות המדינה ממיסים
גל-72545/1 01/01/1948 אגודות עותומניות – רשימה מודפסת של אגודות עותומניות בתיק רשימה מודפסת של תיקי אגודות עותומניות.
פ-6260/5 13/02/1948 לארי לוסטיג דוחות של הש"י (שירות הידיעות של ההגנה) על לארי לוסטיג שנחשד כמסייע לבולשת הבריטית (C.I.D).  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
ג-835/10 22/03/1948 כפר סירקין בית-הספר ע"ש בארי כצנלסון בכפר סירקין – דו"חות ביקור בבית-הספר  רשימות המורים והתלמידים  טבלאות נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים  טבלת חשבון השעות  חילופי מכתבים בין משרד המפקחים לועד המושב כפר-סירקין ולבית-הספר  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים.
גל-13963/1 01/04/1948 בריחת ערביי ישראל תמלילי שידורים  ציטוטים מספרים  קטעי עתונות ומקורות נוספים בענין בריחת ערביי ישראל.
ג-279/11 01/04/1948 משמר העם – ועדת ירושלים מכתב מינוי של ד"ר יוסף גולדין לנציג משמר העם  הודעת המשמר על פתיחת מועדון בקפה "אירופה" (ככר ציון)  פקודת יום של משמר העם מטעם דב רוזן – מס' 1 על מבנהו  מינויים  עניינים והוראות ועוד.
ג-3964/9 02/04/1948 שטח שיפוט – רעננה שינוי גבולות וסיפוח שטחים לתחום השטח המוניציפאלי של המועצה המקומית רעננה  צווים מתוקף פקודת המועצות המקומיות על תוספת שטחים  דו"ח בעניין סיפוח מעברת כפר נחמן לתחומי המועצה ועוד'.
פ-2425/96 15/04/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי טיוטות מכתבים מאת  אליעזר רפאל מלאכי אל יוחנן טברסקי (סופר ועיתונאי).
חצ-364/3 01/05/1948 Arab Matters
חצ-2516/9 01/05/1948 חליפת מכתבים מדינית עם צירות ישראל בצרפת
פ-6259/8 02/05/1948 לס שמעון התיק אודות לס שמעון – פרשת משלוח דואר לירושלים  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
א-7901/8 19/05/1948 מושב מועצת המדינה ב' בבית הקרן קיימת לישראל בתל-אביב – 19.5.1948 פרוטוקול מישיבת מועצת המדינה הזמנית שהתקיימה בבית הקרן קיימת לישראל בתל-אביב  י' באייר תש"ח (19.5.1948).
ג-2192/17 20/05/1948 הנהלה – גיוס כח-אדם לחקלאות התכתבות עם הביטוח לאומי בנוגע לתעסוקה בחקלאות  עבודת גיזום לעולים חדשים  העסקת פועלים ערבים  גיוס נוער לעבודה חקלאית
ג-9040/24 01/06/1948 הסוכנות היהודית (ווינה) מכתב  מברק ותזכיר הצהרה של שארית הפליטה בנושא העברת הצהרת האמונים של היהודים באוסטריה למדינת ישראל
ג-5443/6 01/06/1948 מברקים למשרדי הממשלה משלוח מברקים רשמיים ( כללי ולפי המשרדים ) – חוזרים והודעות של משרדי הממשלה  רשימות המשרדים והמחלקות וכתובותיהן הטלגרפיות; חילופי מכתבים ( סידורים וסמכויות  כתובות מקוצרות וכו' )
גל-3560/25 01/06/1948 סטטיסטיקה של בריאות – תכניות למחלקה הסטטיסטית של הדסה. בתיק דוח פעילות המחלקה הסטטיסטית בהדסה. יוני 1948
ג-17837/34 03/06/1948 הנהלה – שונות בתיק התכתבויות כלליות בנושאי מנהלה שונים
ג-2193/44 07/06/1948 הנהלה – מיכון הפרדסנות פרוטוקולים מתוך ישיבות של "אפיקי השרון" ונשיאות ועד מושבות השרון  ארגון הפרדסנות  ביקור משלחת התאחדות האיכרים  תכנית כללית לקסוס הפרדסנות  מיכון הפרדסנות ועוד
ג-276/8 15/06/1948 עניני משמר העם התכתבות וחליפת מסמכים עם משרד האוצר בדבר כיסוי ההוצאות של משמר העם: סיכום דברים והצעה למבנה ולפעולות הג"א בירושלים לאור השיחה בין ראש העיר ובין באי כוח משמר העם והג"א  ועדת ירושלים – מחלק הבטחון – התכנית לארגון משמר העם  תקציב חודשי להחזקת משמר העם ומכתב של ועד ארגון בעלי בתי קפה.
ג-276/22 25/06/1948 מחלקת ההחרמה – החרמות של בורות מים בתיק צווי החרמה של בורות מים בירושלים.
ג-305/190 27/06/1948 יעקב יהושע התכתבות בעניין בקשתו של יעקב יהושע לקבלו לעבודה במשרד המיעוטים.
ג-5435/10 01/07/1948 משרד החוץ – מחלקה לארגונים בינלאומיים גליונות מזכר מס' 1  3  5  7 ( עברית  אנגלית )  חוברת מזכר מס' 6 – הסמכויות המיוחדות של האומות המיוחדות  חוזרים של המחלקה 59  81  147; תזכיר E/818 של המועצה הכלכלית – סוציאלית של האו"ם מ- 1.6.48 – רשימת הארגונים הבין-ממשלתיים ( אנגלית ); חילופי מכתבים בענין הקשרים עם ארגונים בינלאומיים
ג-6146/7 01/08/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח חולון התכתבויות בין עירית חולון למשרד העבודה בעניין פיתוח תעשייתי ותעסוקתי של העיר  סיפוח שכונות העולים לחולון ומימון סלילת כביש אליהן.
ג-5366/11 01/08/1948 הצעות סמל ודגל הצעות לסמל ודגל של מדינת ישראל מארץ וחו"ל  כולל דוגמאות; תשובות המשרד  מכתבי לואי
ג-331/20 01/08/1948 דיור של פקידי הממשלה בירושלים התכתבות בנדון
ג-2170/42 02/08/1948 הנהלה – הרחבת ותכנון מטעים התכתבות בנוגע פיתוח מטעים במשמר הענק והרחבת היצור החקלאי  משק עין הנציב
גל-73410/20 02/08/1948 עתונות השדה גיליונות של  "השדה – ירחון להתיישבות וחקלאות" – 1986 (כתב עת שנסגר);  מסמך נלווה מ-1948 – רישיון  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2190/26 18/08/1948 הנהלה – פלחה התכתבות הסתדרות הפועלים החקלאים  משרד האוצר המפקח על המחירים סקירה על ענף הפלחה והתפתחותו
גל-2384/9 18/08/1948 המחלקה המוסלמית – הקדשות – סיורים דו"חות מסיורים לבדיקת ליקויים במסגדים ומקומות קדושים למוסלמים וצרכי הדת בכפרים מוסלמיים  ביקורים במחנות שבויים בזמן מלחמת העצמאות  מינוי אנשי דת מוסלמים ועוד.
ג-17837/8 23/08/1948 הנהלה – ד"ר י. כרמון בתיק התכתבויות של ד"ר י. כרמון
רש-1575/12 30/08/1948 אגף העתיקות – עובדים – תקן  יצוא עתיקות  תערוכות  סיכומי ישיבות וסקירות (לא ממוין) אגף העתיקות – עובדים – תקן  יצוא עתיקות  תערוכות  סיכומי ישיבות וסקירות  שכר עובדים ועוד
חצ-364/1 01/09/1948 American Friend of the Hebrew University
חצ-367/17 01/09/1948 . Educational Matters – M.I.T.  I
ג-269/52 13/09/1948 משמר העם – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לפעילות משמר העם בירושלים: הצעת תקציב עבור ענייני ביטחון בירושלים לתקופה 1 בינואר – 30 ביוני 1949  מימון חשבונות משמר העם ע"י מדינת ישראל  הצעה להקמת אגודת הג"א בירושלים  הוצאות משמר העם  משמר אזרחי בירושלים (תזכיר והצעת תקציב)  דין וחשבון על הקצבות המושל הצבאי בירושלים  ועל ההוצאות מתוך הקצבות אלו  לתקופה מן יום 16 ביולי 1948 עד יום 31 במאי 1949  דו"ח ממבצע "שבוע ירושלים הלוחמת"  "ניב השכונות" – משמר העם חבל 4 – אזור 14 – גליון ב'  פעילות עפ"א – ועדה לעדוד פעולות אמנותיות ע"י מוסדות הישוב – משמר העם  עם חסול "משמר העם" בירושלים  תביעת גמנסיה סוקולוב  "שנה למשמר העם ירושלים" – תש"ט ועוד.
ג-841/17 14/09/1948 בית-החינוך א' קרית-חיים דוחות מביקורים בבתי-החינוך בקרית-חינוך  חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר מזרם העובדים לבית-הספר עממי א' לילדי עובדים בקרית-חיים  למועצת קרית-חיים ולהנהלת מוסדות החינוך בקרית-חיים  למחלקה לחינוך של עירית חיפה; רשימות המורים  נתונים על המורים  התלמידים  הקצאת שעות  נתונים על כיתות  משכורות מורים ועוד.
גל-2384/6 29/09/1948 המחלקה המוסלמית – חיפה התכתבויות בנושא סיוע בשכר לימוד  שירותי דת ונושאי משרות דת מוסלמיים  בתי קברות מוסלמיים  הקצבות למוסלמים בחג הרמדאן ועוד.
ג-2190/51 30/09/1948 הנהלה – הדרכה גידולי שדה התכתבויות בנוגע להדרכה והכשרה חקלאית-פניות חקלאים ממשקים וקיבוצים לקבלת הדרכה בגידולי שדה  סיוע לחקלאים ע"י מדריכים לגידול ירקות  פלחה ומספוא  קורסים ללימודי חקלאות לנח"ל ועוד.
ג-2190/41 01/10/1948 הנהלה – ענף הירקות התכתבות בנושאים: מצב אספקת הגזר  ועדה להסדר השיווק של הירקות  ארגון מגדלי ירקות  תכנית לאספקת ירקות
גל-2460/1 10/10/1948 בנימינה בתיק התכתבויות בנוגע לקבורה בבנימינה. שרותי קבורה  רישיון קבורה  טהרה  מימון ותחזוקת בית העלמין וכד'.
גל-357/13 24/10/1948 תיקי הנהלה – שנתון הממשלה – כללי בתיק דוחות ונתוני משרד האוצר ואגף המכס לשנתוני הממשלה לשנים 1948-1952.
גל-7252/19 26/10/1948 אגף המזון – חיטה מארצות-הברית התכתבות בנוגע ליבוא חיטה לארץ במשלוחים באוניות
ג-17837/10 29/10/1948 הנהלה – ד. צירקין בתיק – התכתבויות של דוד צירקין  מנהל המדור לגננות ושתלנות במשרד החקלאות.
ג-340/2 01/11/1948 הפקעת קרקע חקלאית התכתבות בנדון
גל-123/38 01/11/1948 שמלצר שמואל אליעזר  צפת תביעות לפיצויי נזקי מלחמה – מר שמואל אליעזר
גל-7253/1 18/11/1948 אגף המזון – חיטה מרוסיה התכתבויות בנוגע ליבוא חיטה מרוסיה – בקשות להקצבת מטבע זר  רשיונות יבוא  טיב ומחיר החיטה הרוסית  תנאי החוזה  ביטוח הסחורה  אריזת החיטה  פריקתה בנמל חיפה  העברתה לטחנות ועוד.
גל-121/44 25/11/1948 עבו אליעזר  צפת תביעות לפיצויי מלחמה
חצ-375/22 01/12/1948 Wheat Conference
ג-2193/6 07/12/1948 הנהלה – הלוואות לפלחים ערבים הלוואות לפלחים ערבים
ג-2172/21 09/12/1948 הנהלה – הדרכה מקצועית (ובקורי מדריכים) דו"חות. הדרכה מקצועית (ובקורי מדריכים) דו"חות – מדריך למשתלות נוי  סיורי הדרכה בנושא צמחים  אגודה לחובבי הגננות בירושלים  ביקורים במשתלות  הוראות לזריעה נכונה  קורסים חקלאיים למורי קבוצות  הדרכות בנושא גננות ועוד
גל-12285/8 22/12/1948 מלונות כשרים התארגנות בעלי המסעדות הכשרות בארגון "בתי אוכל כשרים בישראל". בקשת הארגון לסיוע משרד הדתות בהפצת מדריך של בתי מלון ופנסיונים כשרים בישראל  פנייה לשר הדתות בעניין בירור מעמדם של משגיחי הכשרות מטעם הרבנות בבתי ההארחה (זכויות סוציאליות)  התכתבות בין משרד הדתות למפקח על המזונות בעניין הקצבת בשר ומצרכים נוספים (כולל מצרכים לפסח) לארגון בעלי המסעדות הכשרות ועוד.
ג-2177/14 01/01/1949 הנהלה – המשק הכלכלי לישראל סקירה כלכלית – המשק הכלכלי לישראל
ג-5365/14 01/01/1949 כרטיסית ראש הממשלה ( כללי ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – רשימות וטבלאות בנושאים שונים ( עליה  הכנסות  יצוא ויבוא וכו' ); תזכיר והתכתבות בענין אוסף סטטיסטי
גל-17022/15 01/01/1949 חורשות כפר חורשות כפר – בתיק דו"ח על נטיעת חורשות שהוגש למנהל המחלקה ליערות ולקרקעות במדינה ומכתב של הממשל הצבאי בענין עקירת שתילים
גל-13924/6 01/01/1949 פעולות שיקום פליטים ערבים התכתבות בעניני הקצאת קרקע לשיקום בלוד מסירת אדמה נטושה בגליל המערבי
חצ-366/3 01/01/1949 Americ.& Canad. Friends of the Hebrew . University. I
גל-119/54 01/01/1949 אקשטיין יצחק  צפת המשרד לנפגעי מלחמה- פיצויים
ג-2163/11 04/01/1949 הנהלה – ביקורי מומחים ובעלי מקצוע התכתבות בנושאים: גידול טבק בארץ  הקמת משק חקלאי מכתבים ופניות מעולים מומחים בתחום החקלאות המעוניינים לעלות לארץ ולהמשיך בעיסוקם
גל-2383/4 23/01/1949 המחלקה המוסלמית – יעקב יהושע מכתבים נכנסים ויוצאים של מנהל המחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד הדתות  יעקב יהושע  בנושא פעילות המשרד השוטפת  סידור נסיעות לחו"ל  הרצאות במסגרת קורס לעובדי מדינה על ערביי ישראל  דו"חות ביקורים במקומות קדושים  עניינים אישיים ועוד.
גל-128/39 01/02/1949 פח אברהם  הוכברג חיים  כפר פינס קבלת פיצויים
ג-2191/20 16/02/1949 הנהלה – מפעל להכשרת ילידי ישראל בתיק – התכתבויות הנוגעות להכשרת ילדי ארץ ישראל – שהיתה מסגרת חינוכית עבור ילדים ממשפחות מצוקה ומתן הקצבה ראויה לטובת העניין.
א-309/22 28/02/1949 פגישת דוד בן-גוריון עם שחקני הבימה  בקשר להצגת "בערבות הנגב" של יגאל מוסינזון סטנוגרמת פגישת דוד בן-גוריון עם שחקני תיאטרון "הבימה": חנה רובינא  אהרן מסקין ושמעון  פינקל  בקשר להצגת "בערבות הנגב" של יגאל מוסינזון. בנוסף  בתיק סטנוגרמת פגישת ראש הממשלה עם נציגת ויצ"ו  רחל כהן.
גל-7253/4 03/03/1949 אגף המזון – חיטה מרוסיה התכתבויות  בקשות להקצבת מטבע זר  רישיונות יבוא  חוזים ובירורים משפטיים בנוגע ליבוא חיטה מרוסיה (איכות החיטה  מחירה  העברתה באניות לנמל חיפה ואחסנתה).
ג-6158/31 14/03/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה חקלאית משקי עזר במקומות נטושים התכתבות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנושא הקמת משקי עזר ומושבי עולים באזור רמלה: משקי עזר לעולים במקומות הנטושים  הצעה לחלוקת הלוואות מהקרן החדשה  השתתפות בהוצאות רשת המים בכפרים הנטושים לטובת קרן משקי עזר  הצעת תקציב  תזכיר  הדרכה במשקי העזר ועוד.
גל-2377/9 14/03/1949 המחלקה המוסלמית – וקף מנשיה התכתבויות בנושא הליך משפטי בעניין זכויות על קרקעות שיש בהן הקדשות מוסלמיים
חצ-1831/1 01/04/1949 ועידת לוזאן
ג-195/8 01/04/1949 אגף סחורות ומלאי – ישיבות פרוטוקולים מישיבות השר עם מנהלי מחלקות האגף
ג-195/1 01/05/1949 אגף סחורות ומלאי דו"חות קבועים על פעולתה של כל מחלקה
ג-195/2 01/05/1949 אגף סחורות ומלאי – דו"חות מפעילות מחלקות האגף
ג-195/7 01/05/1949 אגף סחורות ומלאי – תעשיה כבדה דו"חות
א-7113/13 01/05/1949 השר יעקב שמשון שפירא   – מאמרים נבחרים מהירחון "סולם" מאמרים נבחרים מהירחון "סולם" 12.56-5.49 (במכונת-כתיבה)
חצ-6206/11 01/05/1949 חומר המחלקה המדינית  התכתבות בנוגע לפעילות השוטפת של משרד החוץ. (המשך בתיק 12)
חצ-6206/13 01/05/1949 חומר המחלקה המדינית התכתבות ודוחות בנוגע ליחסי ארצות הברית והמזרח התיכון בנושאים מדיניים  כלכליים. (המשך בתיק 14)
ג-2171/5 03/05/1949 הנהלה – זיתים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנושא זיתים: שיקום הזית  עץ הזית  מסרקות לזיתים  נשר זיתים  תלונה על אי מסוק זיתים  זיתים ושמני זיתים  מודעה מתוך כימקל אבסטרקסט   דו"ח על עונת הזיתים 1949  מגדלי זיתים  מחירי זיתים בארצות הברית  חוברת לשיקום הזית  עצי הזית בפרדיה  תביעת זכויות בתחנת ההדגמה בפרדיה  עצי הזית בחוות פרדיה  הצעת תקציב לשיקום הזית והתאנה  ענף הזית בישראל ועוד.
גל-2388/6 05/05/1949 המחלקה המוסלמית – וקף עכו נכסי וקף מוסלמי בעכו תיקון כיפת הזאויה השאזליה בעכו; רשימת נכסים של כתת השאזליה בעכו
ג-195/13 01/06/1949 אגף סחורות ומלאי – המועצה והועדות המיעצות התכתבות ופרוטוקולים ורשימות חברי המועצה
חצ-179/8 05/06/1949 קשרים עם השלטונות הצבאיים בצרפת בתיק התכתבות בדבר קשרי הספורט עם הצבא הצרפתי  ביקור קצינים צרפתיים בישראל ועוד.
ג-2170/30 15/06/1949 הנהלה – הדרכה לענין מטעים. פניות חקלאים במשקים וקיבוצים לתחנה לחקר החקלאות ולמדור ההדרים במשרד החקלאות לקבלת הדרכה בנטיעה וגידול עצי הדר (שיטות השקיה  תכנון וביצוע הנטיעה  ריסוס בפרדסים ועוד)  דו"ח הדרכה בתחום ההדרים.
גל-2376/13 16/06/1949 המחלקה המוסלמית – וקף חיפה התכתבויות בנושא תשלום ארנונה על מערת אליהו הנביא בחיפה  הצבת שלט "בית כנסת" במקום  שיפור השטח  שמירה ותחזוקת המקום  אכלוס הדירות הסמוכות למערה ועוד.
גל-5937/3 17/06/1949 אגף היבוא והשירותים המסחריים – יבוא חיטה מקנדה התכתבות עם חברת האחים סטיל בנוגע למשלוח קמח באוניה
ג-835/35 20/06/1949 בית-יעקב ירושלים חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר של המזרחי לבית-הספר בית-יעקב; הודעת ד"ר א. דויטש מזרם אגודת ישראל למנהל מחלקת החינוך על מצב בית-הספר.
ג-2175/57 22/06/1949 הנהלה – הדרכה וועדות התכתבות המדור למניעת סחף עם עובדי הפלחה בקיבוצים בנוגע לקורס לשמירת הקרקע ומדידה.
ג-195/9 01/07/1949 אגף סחורות ומלאי – ועד העובדים התכתבות המנגנון בענין משכורת ודרגת העובדים  רשימת חברי הועד באגף
ג-195/10 01/07/1949 אגף סחורות ומלאי – מכבסות דו"ח הועדה לבחינת הנזקים בכביסה ופרוטוקול המועצה המדעית לישראל בנושא המכבסות
ג-195/12 01/07/1949 אגף סחורות ומלאי – ועדה מיעצת לעניני הלבשה ותוצרת "לכל" רשימת חברי הועדה  כתבי מינוי ופרוטוקולים
ג-4790/50 04/07/1949 הרב שמואל הורוביץ תל-חנן בתיק התכתבות בנושא הקצבה לרב ועבודתו בחלוקת עופות.
ג-2169/51 01/08/1949 הנהלה – שיווק פירות וירקות התכתבות עם משרד האוצר
ג-334/21 01/08/1949 שיכון הסתדרותי התכתבות עם אגף התכנון בענין הקצבת אלפיים יחידות לשיכון הנ"ל בסביבות תל-אביב
גל-70/15 12/08/1949 לשכת המנהל הכללי – ציוד – מכונות חישוב בתיק התכתבויות בנוגע למכונות חישוב.
ג-2177/34 16/08/1949 הנהלה – מחירי עבודה בתיק התכתבויות עם משרד האוצר  משרד החקלאות  הסוכנות היהודית וקרן קיימת לישראל בעניין פערים בתעריפים הנגבים ע"י בעלי מקצוע בתחומים שונים כגון: הלחמות  ייעור ונטיעות  מודדים  מהנדסים ועוד.
ג-2179/19 31/08/1949 הנהלה – בקר בתיק התכתבויות בנוגע לייבוא בקר לחלב.
ג-195/15 01/09/1949 אגף סחורות ומלאי – ועדה מיעצת ליבוא אריגים התכתבות ופרוטוקולים בדבר הקמת הועדה  ודו"ח על סיום עבודתה
ג-2165/58 01/09/1949 הנהלה – צווים וחוקים בענין גידולי פלחה ומספוא. צווים ותקנות על טיב הסחורה
גל-2374/5 05/09/1949 המחלקה המוסלמית – בית קברות מוסלמי התכתבויות ודו"חות בנושא רכישת והקמת בית הקברות המוסלמי בחיפה  מעקב אחריו ותחזוקתו  שמירה על בית הקברות  פירוט עבודות; תקנות אגודת בתי עלמין מוסלמים בחיפה; תכניות בנייה לבית העלמין ועוד
ג-6144/21 19/09/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח אשקלון (מגדל גד) בתיק מסמכים בנושא פיתוח ובנייה של העיר אשקלון ומגדל גד (כיום שכונה בתוך העיר  בעבר שכונה ערבית) פיתוח כבישים  בניית מבני ציבור  פיתוח תעסוקה
גל-17103/51 01/10/1949 משפחות ערביות מהלבנון (כניסה) התכתבות בענין איחוד משפחות מלבנון.
ג-858/15 01/10/1949 לשכת התרבות  מחוז הדרום סקירות על הפעולה הלשונית והתרבותית במחוז הדרום (בבתי עולים  ישובי עולים ומושבות  שמות המורים  מספר הלומדים ועוד)  דו"חות חודשיים של רכזי תרבות מקומיים על הפעולה הלשונית והתרבותית  שעורי ערב  חוגים  הרצאות  מסיבות ועוד.
ג-5363/29 01/10/1949 אנציקלופדיה תלמודית ( הרב י. הוטנר ) התכתבות של י. הוטנר ( הוצאת אנציקלופדיה תלמודית ) עם משרד רה"מ וכו' בענין האנציקלופדיה  תמיכה כספית במפעל וכו'; מכתבי לואי
ג-2174/23 17/10/1949 הנהלה – פרג אופיום גידול הפרג במדינה  גידול פרג וייצור אופיום ועוד
ג-2164/36 27/10/1949 הנהלה – ועדה לעניני כלכלה בסקטור ערבי. פרוטוקולים מישיבות הוועדה בינמשרדית לעניינם כלכליים בסקטור הערבי
ג-2171/19 27/10/1949 הנהלה – קורסים מקצועיים לעניני מטעים. התכתבות בנוגע לסיורים במדעים במדינה
ג-4155/19 30/10/1949 חטיבת-מזון – שיווק ביצים כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לשיווק ביצים: אספקת ביצים  חלוקת ביצים  הקצבות ביצים  הקצבה חודשית של ביצי משק לבתי חולים  דוחות על שיווק ביצים  הקצבת ביצים למוסדות שונים  ביצים כתחליף לבשר  שיווק ביצים לחנויות  ביצים לחולים כרוניים  סדר חלוקת הביצים לצרכנים  הקטנת כמות הביצים הניתנת לחולים  שיטת חלוקת הביצים  דוחות על חלוקת עופות חיים וחמאה  תצרוכת עצמית של ביצים  אספקת ביצים לצבא  מלאי ביצים לקראת חג הפסח  שיווק תוצרת החלב ועוד.
ג-858/11 01/11/1949 מחלקת התרבות/ מועצה עליונה לתרבות – רשימות המשתתפים לוח האוכלוסיה בבתי-עולים (שם בית-העולים  כח הקליטה  נמצאים  מקומות פנויים)  רשימות חגים וזמנים בפולקלור  רשימת המשרדים המחוזיים  בתי-העולים ושיכוני העולים (לפי מקומות)  רשימות המוזמנים לישיבה הראשונה של המועצה לתרבות ולכינוס  רשימת הספרים ועוד.
ג-2170/18 06/11/1949 הנהלה – וועדה לשיקום הפרדסנות. סיכום ישיבה
ג-2173/32 22/11/1949 הנהלה – הרחבה בפלחה ופיתוח חישוב הוצאות ייצור גידולי הפלחה העיקריים
פ-728/26 01/12/1949 משרד האספקה והקיצוב – 1950-1949 שונות התכתבות דו"חות בנושאים שונים כולל זכיון ממגורה בנמל חיפה לחברת דגון  קניית דגים מאנגליה  חוק חסינות חברי הכנסת ועוד.
חצ-2559/7 01/12/1949 יחסי אינדונסיה – ישראל
ג-4150/6 09/12/1949 חטיבת-מזון – תוצרת חקלאית כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתוצרת חקלאית: שיווק תוצרת חקלאית לפי מחוזות  דו"חות על חלוקת עופות  דו"חות על חלוקת ביצים ותוצרת חקלאית  שיווק ירקות ופירות  דו"חות על חלוקת חמאה  דגים וחלב ועוד.
ג-2170/37 20/12/1949 הנהלה – החזקת הרכוש האויב פרדסים שיקום פרדסים  הלוואות לפרדסים של רכוש האויב שעברו לידי משקים  פרדסים המוקנים לממונה על רכוש האויב  הלוואות האוצר 1949   חובות הפרדסים  שיקום הפרדסים ועוד
ג-2177/32 01/01/1950 הנהלה – שיווק סחורות המובאות על ידי עולים התכתבות עם התאחדות החקלאים הזעירים
גל-17038/36 01/01/1950 רמלה  תכנון התיישבות ערבית התכתבות בענין שיקום פליטים ערבים בעיר
ג-2332/50 01/01/1950 כפר אהרון – תכנון השיכון וביצוע הזמנה לטקס הנחת אבן הפינה להרחבת מושבת כפר אהרון  הוראות בניה  תקציב
ג-2332/52 01/01/1950 כפר אהרון – מים תקציב משוער לאספקת מים  מים לבניה  תכניות מים לשיכון הממשלתי
ג-2332/53 01/01/1950 כפר אהרון – הקצאת דירות רשימת העולים המשתכנים בכפר אהרון  דחיית בקשה לאחד דירות עבור משפחות גדולות
חצ-366/4 01/01/1950 Americ.& Canad. Friends of the Hebrew. University II
ג-6794/14 01/01/1950 פניות גופים שונים ארגונים וכו' בנושאים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד ראש הממשלה בנוגע למלחמה ב"שוק השחור": פניות ארגון היבואנים והסיטונאים בענף פירות וירקות בישראל  ארגון חברי "ההגנה" בישראל  ארגון קבלני בנין מפרץ – חיפה  צבי בר-ניב – ועדת חקירה לחמרי בנין  גרבובסקי וזליקסברג  משפט נגד בית חרושת "עסיס"  גיוס תובע למלחמה בשוק השחור ועוד.
ג-2336/3 01/01/1950 כפר אהרון. אספקת מים לשיכון הממשלתי  כפר אהרון ב'.
גל-670/3 15/01/1950 לשכת המנהל – תקציב המדינה – הכנסות הממשלה כרך ב' התכתבות מחלקת המכס והבלו עם משרד האוצר בנוגע להכנסות המדינה ממיסים ותקציב המדינה
גל-63896/22 22/01/1950 לביא קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ לביא קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בע"מ  פרטי משכנתאות ושיעבודים.
חצ-2604/6 31/01/1950 הגנה על רכוש ישראל אוסטריה
גל-2376/15 31/01/1950 המחלקה המוסלמית – וקף עכו התכתבויות בנושא ניהול נכסי וקף  גביית שכר דירה  תשלום ארנונה ועוד.
ג-2166/19 01/02/1950 הנהלה – הסדר כח-אדם. נציג הסתדרות הפועלים החקלאיים במועצת כוח אדם  נציג משרד החקלאות בוועדה לתכנון החשמל והמים  ועדה לבדיקת החשמל והמים בזמני חירום  מפקד כוח האדם  מועצה עליונה להסדר כוח אדם ועוד
ג-841/19 15/03/1950 בית-החינוך ד' קרית-חיים חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר בצפון לאגף החינוך  לבית-הספר ד' בפיקוח זרם העובדים בשיכון עירוני א' קרית-חיים; רשימות המורים ורשימת התלמידים  נתונים על המורים ושעותיהם  הקצאת שעות לבית הספר ועוד.
ג-2166/42 16/03/1950 הנהלה – ד"וח המשרד סיכום פעולות משרד החקלאות 1949/1950
ג-2180/33 17/03/1950 הנהלה – תאונות נזקים  לשדות וליבול הנעשים ע"י העולים והגשת תביעה משפטית לפיצויים עבור כל הנזקים
גל-2379/12 01/04/1950 המחלקה המוסלמית – וקף חדרה התכתבויות בנושא חכירת קרקעות ווקף ורשיון לכריית כורכר בבית הקברות המוסלמי בחדרה.
גל-17019/22 01/05/1950 העתון "קול העם" העתון "קול העם" – קטעים מכתבות העתון והתכתבות מצורפת
א-7479/11 21/05/1950 אזרחות לחללי הנאצים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הביטחון דוד בן גוריון  בנוגע ליוזמת חקיקת חוק החזרת הזכויות האזרחיות לקורבנות ההשמדה הנאצית  אותו הגה מרדכי שנהבי: הצעת החוק  חוות דעתו של יעקב רובינזון  חוות דעתו של סיר הרש לאוטרפכט (Hersch Lauterpacht) ועוד.
ג-314/23 24/05/1950 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה תשי"א באנגלית התכתבות בענין תרגום הדפסת והפצת שנתון הממשלה תשי"א באנגלית
גל-63856/18 01/06/1950 עירון מאפיה קואופרטיבית בכרכור בעמ רישום שיעבוד של עירון – מאפייה קואופרטיבית כרכור.
גל-1169/8 03/06/1950 לשכת התרבות תל-אביב א' בתיק התכתבויות בנושאים שונים הקשורים ללשכת התרבות תל אביב: הזמנת הדפסות  מודעות לשיעורי ערב  דו"ח על עבודת רכזים  סיכומי ישיבות הועדה לחגי טבע בישובי עולים  מצב שיעורי ערב במעברות במחוז הדרום  דו"ח על פעולות של הנחלת הלשון במחוז דרום  מצב השיעורים לעברית במחוז דרום  סיכום הכינוס במחוז הדרום  הסכם בין המחלקה להנחלת הלשון לבין ארגון המועצות האזוריות לבין המרכז לתרבות של הועד הפועל בדבר הנחלת הלשון לעולים מבוגרים  שיעורי ערב לעברית  תשלום למורים  דוחות סיור בבתי תרבות  הצעת תקציב  דו"ח על הפעולה הלשונית והתרבותית ביישובי עולים  פרוטוקול של כנס רכזי תרבות  ספרי לימוד לאולפנים ועוד.
ג-6171/1 08/06/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – רחובות התכתבות בין אנשי משרד העבודה  הסוכנות היהודית  עיריית רחובות  מועצה אזורית יבנה וגורמים נוספים בנוגע לניהול מעברות רחובות (הרמה)  יבנה (יוחנן) והמעברה/המושב אשדוד א' (בית עזרא)  טיפול בתושבי המעברות (תעסוקה  תחבורה  מגורים) ועוד.
גל-47366/12 17/07/1950 תנאי עבודה לכתבניות  נקבניות וקצרניות
ג-195/3 01/08/1950 אגף סחורות ומלאי – ועדה ציבורית המטפלת בעניני קיצוב מוצרי הלבשה והנעלה וסחורות אחרות התכתבות בדבר הקמת הועדה ועבודתה  פרוטוקולים  המלצות והצעות של חברי הועדה. כרך א'
ג-195/4 01/08/1950 אגף סחורות ומלאי – ועדה ציבורית המטפלת בעניני קיצוב מוצרי הלבשה והנעלה וסחורות אחרות התכתבות בדבר הקמת הועדה ועבודתה  פרוטוקולים  המלצות והצעות של חברי הועדה. כרך ב'
ג-195/5 01/08/1950 אגף סחורות ומלאי – ועדה ציבורית המטפלת בעניני קיצוב מוצרי הלבשה והנעלה וסחורות אחרות התכתבות בדבר הקמת הועדה ועבודתה  פרוטוקולים  המלצות והצעות של חברי הועדה. כרך ג'
חצ-89/9 01/08/1950 ג.רפאל התכתבות עם ו.איתן
גל-2376/17 08/08/1950 המחלקה המוסלמית – טירה התכתבויות בנושא ניהול והשכרת נכסי הקדש.
גל-67513/2 10/08/1950 ועד שכונת ימין משה ועד שכונת ימין משה.
גל-2376/8 20/08/1950 המחלקה המוסלמית – וקף – יפו התכתבויות בנושא הריסת מסגד אל-דבאג ביפו בשל מסוכנות המבנה  שימוש של העירייה בשטח המסגד  פריצות למסגד ועוד.
ג-2710/7 23/08/1950 אגף התכנון – מושבה בית גן בתיק התכתבויות בנוגע לשיכון במושבה בית גן (יבניאל).
ג-4149/8 24/08/1950 חטיבת-מזון – שיווק פירות וירקות כרך א' רישיונות למסחר בפירות וירקות בסיטונאות  הסדר שיווק הירקות  שיווק ירקות ופירות  פקודת הפיקוח על המזונות  חלוקת פירות במנות קצובות  מכירת ירקות בקמעונאות ועוד
ג-315/9 28/09/1950 שירותי המודיעין – העתון הערבי אל איתיחאד התכתבות בענין רשיון ההוצאה לאור של העתון הערבי "אל איתיחאד". בתיק רק שלושה מכתבים.
ג-788/55 01/10/1950 גן-ילדים מזרחי תל-חנן רשימת הילדים בגן של "אמן" בתל-חנן בשנת תשי"ב  נתונים על ילדים  דו"ח ביקור בגן ועוד
גל-1804/37 01/10/1950 כפר ילדים "גדרה"  כפר – אליהו התכתבות בנוגע למוסד החינוכי שבכפר אליהו ותשלום מיסים למועצה מקומית גדרה  כן ילדים ויצו בכפר אוריאל
פ-3143/16 06/10/1950 מיסמך מרכזי על תחילת עבודת המכון פנייתו של נשיא המדינה יצחק בן-צבי אל שר הדתות י.ל. הכהן מיימון  ויצחק רפאל  ראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית בשימת לבם לחשיבות הפעולה להצלת ספרי תורה וכתבי-יד יקרים והכרח לפעולה מידית וטיפול עדין וזהיר בעניין.
ג-2345/5 06/10/1950 שיכון עולים בהתיישבות העובדת  התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא שיכון עולים בקיבוץ אפעל: הלוואות לשיכון עולים בקיבוצים  שיכון במשקים  סיכום פגישה עם שר האוצר לוי אשכול בנושא שיכון עולים במשקים  רשימת משקים שקיבלו צריפים ועוד.
גל-127/42 01/11/1950 הממונה על רכוש האויב ת.ד.8001 ירושלים טפסים לתביעת פיצויים הממונה על רכוש האויב
חצ-2580/26 01/11/1950 מדיניות קוסטה-ריקה כלפינו מדיניות קוסטה-ריקה כלפינו
גל-6326/15 12/11/1950 מושב צרופה שירותי דת במדינה ושירותי דת לעולים  שחיטה כשרה  תחזוקת בתי עלמין ומקוואות טהרה  חשבונות ההקצבות  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור; התכתבות ( כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 15.4.55 )
ג-5625/15 30/11/1950 עמידר – החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ – דו"ח על עבודת בניה בבעלות ובמימון "עמידר" התכתבויות  סקירות  דוחות ונתונים סטטיסטיים בנוגע לשיכון עולים ומפעל השיכון ברחבי הארץ- דוחות על עבודות בנייה בבעלות ובמימון עמידר  סיכומים סטטיסטיים חודשיים של הסוכנות היהודית לגבי אוכלוסיית העולים ושיכונם (אוהלים  בתי עץ  מבנים ארעיים  בתי עולים ועוד)  דו"ח אגף השיכון במשרד העבודה על מצב העבודות  מאזנים כספיים של עמידר  הקמת ועדה לבירור בעיות חברת עמידר  סקירה על פעולת ההנהלה החדשה של עמידר ועוד.
גל-50001/17 10/12/1950 האגף לפיקוח על העבודה – הצעת חוק עבודות נוער האגף לפיקוח על העבודה – הצעת חוק עבודות נוער.
גל-2377/7 31/12/1950 המחלקה המוסלמית – וקף עכו התכתבויות בנושא השכרת נכסי ווקף שהם נכסי נפקדים עבור עיריית עכו  משרד הבריאות וגופים נוספים.
גל-7644/2 01/01/1951 לשכת השר – קרנות לסובסידיות ולהשוואת נתונים סטטיסטיים על חלוקת הסובסידיה לפי אזורים בנגב נתונים על הכנסות והוצאות
גל-17042/11 01/01/1951 שיתוף אזרחים ערביים בחגיגות העצמאות התכתבות  דו"חות על חגיגות העצמאות בישובים הערביים  קטעי עתונות ועוד כרך א'
ג-5808/15 01/01/1951 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך ב'
ג-5808/16 01/01/1951 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך ג'
חצ-3113/10 01/01/1951 מרוקו – עניני פנים בתיק התכתבויות וסקירות של אישים שונים על המצב במרוקו ובהרי הריף.
גל-7293/49 04/01/1951 קרטוניה ל. לרנר – CARTONIA בית חרושת "קרטוניה" לצרכי משרד-התכתבות עם מרכז ההשקעות בנוגע להרחבת המפעל  בקשת רשיונות יבוא ועוד.
ג-2319/46 11/01/1951 כפר ענה בתיק התכתבות לגבי שיכון עולים בכפר ענה וכן בנוגע לעקירת פרדס נטוש בשטח שיכון העולים.
גל-7294/62 26/01/1951 המניע משאבות בע"מ – בית חרושת למכונות מפעל "המניע" משאבות בע"מ – מידע על המפעל ותוצרתו  פנייה למרכז ההשקעות בבקשה לאשר את המפעל כ"מפעל מאושר" לצרכי השקעות.
גל-7291/5 04/02/1951 דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ בתיק התכתבויות בנוגע להקמת בית הממגורות של חברת "דגון"  אחרי פינוי המגרש ע"י משרד הביטחון  אסיפה כללית של יו"ר הנהלת "דגון" בית ממגורות לישראל  חתימת הסכם עם בתי ממגורות בנמלי ישראל  הקצבת חומרים לחקירת יציבות הקרקע  סידור חוזה סופי עם בתי ממגורות "דגון" בע"מ  חוזה סופי עם ממשלת ישראל  רישיון עבור מלט  הקצבת הקרקע המיועדת לבתי הממגורות בחיפה ועוד
ג-1847/9 05/02/1951 אגף הבניה – מקוואות בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבניית מקוואות: בקשות הקצבה עבור בניית מקוואות במקומות שונים בארץ  הקצבת חומרים עבור מקוואות  בקשות להקצבת מצרכים תחת פיקוח  היתרים ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-6151/21 15/02/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקה דו"ח שנתי בתיק דוחות שנתיים של משרד העבודה  מחלקת התעסוקה לשנים 1949-1955
ג-5409/7 01/03/1951 חוק ערבות למשכנתאות 1951 חוק ערבות למשכנתאות 1951 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק 1952 – הסתייגויות  הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי
חצ-2546/25 01/03/1951 מלווה – אוסטריה
גל-3563/13 13/03/1951 סטטיסטיקה כלכלית – פרסום הכנסות והוצאות הממשלה (דו"ח – הכנסות המדינה) הכנסה לאומית חשבונות לאומיים; הכנסה לאומית פר קפיטה במדינות שונות
ג-838/37 13/03/1951 גן-ילדים ג' אגרובנק חדרה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים  למחלקה לגני-הילדים במשרד  לארגון ויצ"ו  להסתדרות נשים ציוניות ועוד
ג-1896/19 02/05/1951 תיקים סגורים של מחנות עבודה – מחנות עבודה נתניה מחנה העבודה בנתניה
ג-838/47 26/06/1951 גן-ילדים אגרובנק חדרה ( מזרחי ) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים של המזרחי לבית-הספר המזרחי "תחכמוני" בחדרה  נתונים על הגננת והילדים בגן-הילדים בשכונת אגרובנק בחדרה  בית ספר תחכמוני בחדרה
חצ-3063/1 01/07/1951 משרד החוץ
ג-877/5 09/07/1951 לשכת התרבות מחוז הדרום  בתיק התכתבויות בנושאים שונים הקשורים ללשכת התרבות מחוז הדרום: הרצאות לציבור  מודעות לציבור בדבר פעילות המחלקה  חילופי מכתבים בין לשכת התרבות מחוז הדרום ולשכת האמנים והמרצים למחלקה להשכלה ירושלים ולמחלקה להנחלת הלשון  להסתדרות הפועל המזרחי ולהסתדרות הציונים הכלליים  למחלקות לתרבות של העיריות  למועצות אזוריות בנוגע לאירועי תרבות  שכר מרצים ואמנים  דו"חות פעולות בידיעת הארץ (הרצאות ומסיבות) וגליונות לתשלום שכר הפעולות בידיעת הארץ (הרצאות וטיולים)  רשימות כרטיסי מרצה/ אמן תקופתיות ועוד.
גל-12285/9 15/07/1951 כ' בתמוז ציון יום פטירת חוזה המדינה בנימין זאב הרצל
גל-1153/30 17/07/1951 מועצה אזורית בשיט בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למועצה אזורית בשיט: בית הספר האזורי בגדרות  רישום ילדים  דוחות על רישום למוסד חינוך יסודי  פתיחת בית ספר משותף  טפסי רישום  פתיחת גן ילדים בכפר מישר  תקציר דו"ח על ביקורים ביישובי האזור  פתיחת בית ספר  הקמת מועצה אזורית ועוד.
ג-2331/24 05/08/1951 תל-חנן – ביוב תלונות התושבים על הביוב  תכנית האינסטלציה הסניטרית בבית ספר  תרשימים
ג-4467/7 23/08/1951 הנהלה – תקציב הפיתוח התכתבות המחלקה לפיתוח חקלאי דוח על תשלומים מתקציב הפיתוח משקי עזר
גל-1154/23 27/08/1951 כפר מישר בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לכפר מישר: רישום ילדים  דוחות על רישום למוסד לחינוך יסודי  רישום נערים עובדים  אישור פתיחת גן ילדים  אישור לפתיחת בית ספר משותף לארבעת הישובים  טפסי רישום ועוד.
ג-2169/31 01/09/1951 הנהלה – חומרי בנין וצנורות התכתבות בנוגע להקצבת חומרי בניין
ג-2331/21 23/09/1951 תל חנן – דרכים  חשמל בתיק התכתבויות בנושאים שונים: אספקת חשמל לבית הספר  הזמנות עבודה  העברת עמוד חשמל  ביוב  הזמנת קו חשמל  רשימת כמויות חומרים לסלילת כבישים ועוד.
ג-2184/12 24/09/1951 הנהלה – מצב התזונה בארץ בתיק דיווח על המצב התזונה בארץ.
חצ-2516/11 01/10/1951 חליפת מכתבים מדינית עם צירות ישראל בצרפת
ג-2428/1 03/10/1951 לשכת השר – תכנית גידול ירקות – סקירה תכנון שטחי הירקות והגדלת תנובתן; סיכום דיון בלשכת השר בנושא גידול ירקות; תכנית זריעה לשנת 1954-1952 – טבלה.
ג-788/28 02/11/1951 כפר מרדכי בתיק חילופי מכתבים בין מחלקת הגנים של המשרד למשרד המפקחים בנושאים שונים בנוגע לכפר מרדכי: סיכום שיחת המדריכה בגני הילדים הכלליים עם ועד ההורים של הגן  גן הילדים בכפר מרדכי (כפר אליאש)  תמיכה לגן הילדים  רישום לגן.
ג-4135/21 07/11/1951 חטיבת-מזון – פקוח על שיווק פירות וירקות כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לפיקוח על שיווק פירות וירקות: מיון ואריזה  שיווק אשכוליות וקלמנטינות  מחירי דגים  מחירי ירקות בשוק הסיטונאי  ביקורת על מיון ירקות ופירות  פיקוח על מיון וטיב ירקות ופירות  הפקעת מחירים  יבוא ושיווק דגים קפואים  מכירת ירקות בצרכניות  צו הפיקוח על המזונות (פירות וירקות) (מיון ואריזה) תשי"ג – 1952  שימורי ירקות  ביצוע הפיקוח על צו פירות וירקות  פקודת הפיקוח על המזונות – 1942 – צו בדבר פירות וירקות  עודפי תוצרת במחסני הסיטונאים  סיווג ירקות  הצעת חוק לפיקוח על הירקות תשי"ב – 1952  עודפי ירקות  שיווק תוצרת חקלאית  שיווק דגים  פיקוח בחלוקת דגי יבוא  המלצות ועדת המשנה בדבר מיון ירקות ועוד.
חצ-179/13 12/11/1951 צפון-אפריקה בתיק התכתבות בנושא עצרת האו"ם ועמדת ישראל כלפי בעיית מרוקו. בתיק מכתבים בצרפתית.
גל-71011/4 21/11/1951 ע אשקלון בתי קברות נטושים בתי קברות באשקלון  חומר שוטף  תלונות ענייני תיקצוב ותפעול. מסגדים
פר-439/9 31/12/1951 הערות שר האוצר לדין וחשבון של מבקר המדינה על פעולות 'עמידר'  החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע'מ בתיק הערות שר האוצר לדין וחשבון של מבקר המדינה על פעולות "עמידר".
גל-7644/35 01/01/1952 לשכת השר – הערכת היבולים התכתבות  נתונים סטטיסטיים
ג-4521/34 01/01/1952 הלשכה הראשית – ועדה לבעיות מחירים ושווק תוצרת חקלאות מכתב בנוגע להקמת ועדה ציבורית לבעיות מחירים
ג-788/68 01/01/1952 מעון "אמן" – תל-חנן גן-ילדים ומעון "אמן" תל-חנן – תלונת הגן למשרד המפקחים בדבר "פלישת" המשפחות לגן; נתונים על הילדים
ג-2626/50 01/01/1952 רעננה – מחנה עבודה התיק מכיל כרטיסיות בלבד ללא תוכן.
גל-1147/37 01/01/1952 מחנה עולים מחנה י"ב פניית הוועד המקומי במחנה ישראל ב' למחלקה לביצוע חוק חינוך חובה במשרד החינוך להכיר בוועד המקומי כרשות לחנוך מקומי
ג-2040/72 01/01/1952 קרית אונו התיק מכיל כרטיסיות בלבד ללא תוכן
גל-7291/4 01/01/1952 דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ- חלק ג דוח של החברה והתכתבות של ראובן הכט עם מרכז ההשקעות  בקשות ליבוא  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ד  ראובן הכט בעניין הקמת מפעל בית ממגרות בנמל חיפהף חוזה עם החברה המרכזית לשיכון ובניין
חצ-1833/5 01/01/1952 נספח לתכנית קרנג'י – ישראל והאו"ם  כרך א' 
חצ-1833/8 01/01/1952 נספח לתכנית קרנג'י – ישראל והאו"ם
גל-63870/56 01/01/1952 כפר עולי פולניה אגודה שתופית חקלאית בעמ שעבודים
ג-4178/8 08/01/1952 חטיבת-מזון – יבוא חיטה כללי בתיק התכתבויות המתייחסות לייבוא חיטה וקמח.
גל-1700/13 16/01/1952 גן ילדים ל-ב לאת בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לגן ילדים ב"חרב לאת": רישום ילדים לגני ילדים  ילדים בגילאי 5 שנים  תשלום עבור ילדים בגילאי גן ועוד.
ג-5410/19 01/02/1952 חוק התקציב לשנת 1952/53 – חלק א' חוק התקציב לשנת 1952/53 – 1952 – הצעת חוק  הסתייגויות  החלטות הממשלה  חוק – רשומות; תקציב להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1952/53  אומדן  הצעת תקציב ( תיקון ); מכתבי לואי
גל-670/4 02/02/1952 לשכת המנהל – תקציב המדינה – הכנסות הממשלה כרך ג' התכתבות מנהל המכס והבלו עם גובה מיסים בנוגע לתשלום מיסי יתר  אחסנת סחורות במחסני ערובה רשימת תעודות שחרור מהמכס
גל-1183/42 28/02/1952 בתי תלמיד קרית חיים התכתבות מרכז הנוער בית יציב בקריית חיים הוצאת אלון ניר יציב מס' 3
חצ-1833/1 01/03/1952 תכנית לשלום בינ"ל – תכנית קרנג'י. כרך א'
גל-1155/11 28/03/1952 כפר אהרון התכתבות על חוק חינוך חובה ומוסדות חינוך במושב כפר אהרון
ג-5411/12 01/04/1952 חוק תקציב הפתוח 1952-1953 חוק תקציב הפיתוח ( אפריל – ספטמבר 1952 ) 1952 – הצעת חוק  הסתייגות  חוק – רשומות; חוק תקציב הפיתוח לשנת 1952/53 – 1952 – החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; דברי הסבר ( "הסברה" ) לדו"ח על ביצוע תקציב הפיתוח 1952/53; מכתבי לואי וכו'
ג-797/8 01/04/1952 הצעת התקציב לשנת 1952/53 בתיק הצעת התקציב של משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1.4.52 – 31.3.53 (חוברת).
ג-6151/20 22/04/1952 לשכת המנכ"ל – דו"ח חודשי על מצב התעסוקה דוחות חודשיים על מצב התעסוקה והאבטלה לפי אזורים  בקרב האוכלוסיה היהודית והערבית (תעסוקה בחקלאות  עבודות ציבוריות ועבודות דחק  עבודה לנשים במתפרות ועוד).
חצ-3067/5 01/05/1952 יהודים בקוסטה-ריקה
גל-1099/13 15/05/1952 ספריה בתיק התכתבויות בנוגע להשאלת ספרים מהמדור לחינוך מיוחד.
ג-2331/20 18/05/1952 תל חנן – חומרי בניה בתיק התכתבויות בנושאים שונים: אספקת חומרים לשיכון  ציוד לתחנת שאיבה  הקצבת חומרים לבריכת מים  הצעה למשאבת מים  מחירים ועוד.
גל-124/58 24/06/1952 סוידאן גד תביעות לפיצויי נזקי מלחמת העצמאות
ג-5424/26 01/07/1952 פסק-דין של גב' ליזי זקס בית-משפט העליון ב.ג.צ 113/52 ליזי זקס נגד שר המסחר והתעשיה – פסק-דין  תזכיר של היועץ המשפטי למשרד המסחר והתעשיה  דף לעובדי המדינה 31.8.52 – מאמר "הרשויות המוסמכות והנמקת החלטותיהן"; חילופי מכתבים בנדון
גל-6348/15 01/07/1952 שפון דו"ח ביקור  שאלון לישובים חדשים
ג-2057/87 22/08/1952 בריאות – עכו בתיק התכתבויות של עיריית עכו בנוגע למימון עלויות אשפוז חולים  סגירת המרפעה בעיר וכן בחירת נציגי ועדת מגן דוד אדום.
חצ-3062/4 01/09/1952 פליטים ערבים
ג-5410/20 01/01/1953 חוק התקציב לשנת 1952/53 – חלק ב' חוק התקציב ( מס' 2 ) לשנת 1952/53 – 1953 – החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; דו"חות כספיים לתקופת 1.4.52 – 31.3.53  הצעת תקציב נוסף להכנסה ולהוצאה; מכתבי לואי
חצ-1833/7 01/01/1953 נספח לתכנית קרנג'י – חקר ישראל מדיניות לאומית וגישות כלפי האו"ם  כרך ג' 
גל-73411/33 01/01/1953 עתונות קול הנוער דו שבועון עיתון "קול הנוער" רישיון חילופי גברא נושאי תפקידים כתבות הודעה בדבר ביטול רישיון להוצאת עיתון – "קול הנוער"- פרסום ברשומות
גל-1641/9 04/01/1953 הבימה התכתבויות בין הנהלת תיאטרון הבימה למשרד החינוך בעניין הקצבות משרד החינוך לתיאטרון  המלצות משרד החינוך למשרד האוצר להקצבת מטבע זר לצרכי התיאטרון (עבור שכר סופרים  תשלום לבמאים מחו"ל  ציוד לתיאטרון  השתלמויות בחו"ל ועוד)  בקשות התיאטרון להשתתפות תקציבית של משרד החינוך בפרויקטים שונים (הקמת בית ספר לתיאטרון  השתתפות בפסטיבלים בינ"ל לאמנות הבמה ועוד)  השתתפות נציג משרד החינוך בוועדת השופטים למתן פרסי תיאטרון הבימה  דוחות ומאזנים כספיים של התיאטרון  סכסוך בין התיאטרון לאופרה על רקע שימוש האופרה בבניין "הבימה"  קביעת מעמד הבימה כתיאטרון הלאומי (מינוי ועדה לבדיקת נושא זה ע"י דוד בן-גוריון) ועוד. מצורף תזכיר על הקמתו של התיאטרון   פעילותו ובקשה להעניק לו מעמד ממלכתי-לאומי (1955).
ג-6153/15 11/01/1953 לשכת המנכ"ל – פיתוח הנגב תעסוקה הסדר ענייני עובדים מקורות בעיות תעסוקה בעבודות חקלאיות בנגב כבישי גישה ותכנון; תעסוקה
חצ-2541/25 12/01/1953 על המתרחש בטוניס בתיק התכתבויות על הקורה בתוניסיה  מאמר על הבחירות לוועד הקאדיס התונסאי  תזכיר על תולדות חייו של צאלח בן-יוסף ממנהגי הניאו-דסתור התוניסאי  היחס של שלטונות תוניסיה אל ישראל  ועוד.
גל-2379/9 19/01/1953 המחלקה המוסלמית – וקף קוביבא התכתבויות בנושא שימוש במסגד קוביבה באזור רחובות כבית תרבות/ בית כנסת  ניקוי המסגד ועוד.
ג-3366/2 11/02/1953 הנהלה – כיבוש השממה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנושא תערוכת "כיבוש השממה": הצעה בקשר לתערוכה בבניני האומה תכנית להפעלת בתי ספר על נושא "החייאת השממה"  תערוכת כיבוש השממה  פרוט המוצגים לביתן " תצוגת ישראל"  תצוגת ענף הדבורים  מוצגי המחלקה להגנת הצומת בתערוכה המתמדת של כבוש השממה  סיכום פעולות תערוכת " כבוש השממה"  ביתן ישראלי תערוכת טבע  ביקור בתערוכה  זיכרון הדברים  תכנית הסימפוזיון על פיתוח הנגב  הזמנות  כרטסי כניסה  ביקור איכרים דרום אפריקאים בתערוכת כיבש השממה עלון התערוכה ועוד.
ג-518/86 21/04/1953 מקרי מוות בליתי טבעי – צבי גינויער מכיל תיק חקירת מקרה מוות בלתי טבעי
גל-1697/44 16/05/1953 בית ספר ממלכתי דתי לנוער בארות יצחק בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לבית ספר ממלכתי דתי לנוער בארות יצחק: חלוקת הפיקוח על בתי ספר  תקנים  רישום תלמידים  פתיחת בית ספר לנערים עובדים ועוד.
חצ-352/27 01/06/1953 אוניברסיטאות יפן
ג-2317/36 30/06/1953 יקנעם – סכסוכי קרקע בתיק התכתבות בנוגע לבעלות פרטית על קרקעות בשיכון ב' גוש 11093 וכן דרישה לפינוי שטח המחסנים.
חצ-1833/2 01/08/1953 תכנית לשלום בינ"ל – תכנית קרנג'י  כרך ב'
חצ-2547/13 01/08/1953 גשר בנות יעקב
ג-4135/22 11/11/1953 חטיבת-מזון – פקוח על שיווק פירות וירקות כרך ב' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לפיקוח על שיווק פירות וירקות: הפקעת מחירים לאשכוליות  מחירי פירות הדר  שיווק פרי הדר  הפקעת מחירי פירות וירקות  השוק הסיטונאי לירקות  סדרי השיווק והביקורת על תהליכי השיווק של פירות וירקות  ועדה מייעצת לבירור עבירות בקשר להובלת פירות וירקות  הגברת הפיקוח על העברות ירקות בעונת הקיץ  פיקוח על הובלת בננות  תעודות משלוח לפירות  הוראות נוהל לניידות בשטח הירקות והפירות  פקודת הפיקוח על המזונות-1942  ביקורת בדרכים אצל סיטונאים בקשר לגביית תשלומים לקרן הבטחת מחירי המינימום לירקות  הוראות לסיטונאים בהתאם לצו הפיקוח על המזונות  דיווח על ביקורת דרכים והוצאה לפועל של צו הסדר שיווק פירות וירקות  הברחת תוצרת חקלאית ועוד.
גל-49991/26 27/11/1953 האגף לפיקוח על העבודה – חוק הביטוח הלאומי האגף לפיקוח על העבודה – חוק הביטוח הלאומי.
פ-2218/15 01/12/1953 תצלום מצבת הקבורה של צבי שמשי (נפטר כ"ו חשון תשי"ד) שתי תמונות מצבת הקבורה של צבי שמשי  אביו של הנשיא יצחק בן-צבי  שנפטר בנובמבר 1953.
גל-11891/66 01/01/1954 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – כצנלסון ברל (יום זכרון) מכתב של דוד כהן ותשובת משה שרת בנוגע ליום זכרון לברל קצנלסון
גל-130/37 01/01/1954 פינקלמן שמשון  כפר פינס בקשת הנחה בתשלום ארנונה
חצ-1833/6 01/01/1954 נספח לתכנית קרנג'י – ישראל והאו"ם  כרך ב' 
גל-71023/22 06/01/1954 מקום קדוש לוד התיק כולל מסמכים לגבי בתי קברות מוסלמיים בלוד ומחלוקות בין יהודים וערבים.
ג-3362/6 06/01/1954 הנהלה – האגף לגידולי שדה התכתבות מנהל מחלקת ירקות ומנהל אגף לגידולי שדה ואגרות מקצועיות לעובדי האגף
גל-2379/3 12/01/1954 המחלקה המוסלמית – הקדשות מוסלמים התכתבות עניפה עם שר הדתות וסגנו בנוגע למעמדם המשפטי של נכסי הווקף.
גל-1487/13 18/01/1954 גן ילדים דתי גבעת עליה בתיק התכתבויות בנוגע לגן דתי "אמן" ביפו  דו"ח המפקחת על הגננות ועוד
חצ-1833/3 01/04/1954 תכנית לשלום בינ"ל – תכנית קרנג'י  כרך ג' 
ג-2254/36 19/04/1954 אבילאה אריה (פרופ') אבילאה אריה (פרופ')
גל-7235/7 20/05/1954 אגף המזון – שמן זית בתיק התכתבות במתייחסת לענף שמן הזית בארץ. התפתחויות  נתוני ייצור שמן הזית בארץ  יבוא  יצוא  מחירים ועוד.
גל-67510/40 31/05/1954 ידידי מועדון השייטים ידידי מועדון השייטים.
ג-2053/8 19/07/1954 ביקורת – ראש פנה בתיק – התכתבויות בנוגע לבקרה וביקורת על הפעולות הכספיות המתנהלות במועצה המקומית ראש פינה; תמצית ממצאי הביקורת בנשוא גביית המיסים והארנונה; דו"ח מביקור במועצה המקומית בראש פינה – דו"ח כספי לשנת 1959 – נתונים כספיים; דו"ח מבקר המדינה לשנת הכספים  1950-1954 והערות לדו"ח; סיכום פרטי התקציב המאושר לשנת 1953-1954 ונתוני התקבולים והתשלומים לשנים 1952-3 ו-1953-4.
גל-66923/17 26/07/1954 אמנה בין ממשלת ישראל ובין ההנהלה הציונית אמנה בין ממשלת ישראל ובין ההנהלה הציונית.
ג-4150/8 19/08/1954 חטיבת-מזון – תוצרת חקלאית כרך ג' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתוצרת חקלאית: ריכוז התוצרת החקלאית בחודשי שנת 1958 בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 1957  ריכוז ושיווק מוצרים חקלאיים  דו"חות שיווק תוצרת חקלאית  בעיות שיווק תוצרת חקלאית  ריכוז תוצרת חקלאית לפי מחוזות  תנועת המלאי למספוא ושיווק תוצרת חקלאית  שיווק בשוק הסיטונאי בתל אביב בשנת 1956  יצוא מלפפונים  הגברת צריכת ירקות  הועדה הציבורית לענייני שיווק תוצרת חקלאית – מסקנות ביניים והמלצות בענייני שיווק ירקות  הקרן להבטחת מחירי מינימום לירקות – הועדה לטיפול בעודפים  שימורי מלפפונים  דו"ח על פעילות הקרן למחירי מינימום לירקות שבוצעו על ידי הועדה לטיפול בעודפים  היבול החקלאי המקומי וערכו התזונתי בסל המזונות ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2952/3 01/09/1954 מצרים – פדאיון – דו"חות המשטרה
חצ-2516/12 01/10/1954 חליפת מכתבים מדינית עם צירות ישראל בצרפת
ג-5385/36 01/11/1954 וילנר מאיר – חבר הכנסת בקשת סיעת מק"י לראיון עם ראש-הממשלה משה שרת – הבקשה  תשובת הלשכה  פתק פנימי
גל-71011/1 07/11/1954 אבו זריק – קבר שייח – בתי קברות נטושים (יוקנעם) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בתי קברות נטושים: שרטוטים  בית קברות מוסלמי  נטיעה סביב בית הקברות המוסלמי לרגלי התל ההיסטורי של יוקנעם  גידור בית קברות המוסלמי  כביש עוקף הזרוע – יוקנעם  קבר אבו זרייק על יד משק הזרוע  תזכורת  דו"ח ביקור מפקח ועוד.
גל-17004/14 01/01/1955 נאומי ראש הממשלה משה שרת בערבית נוסחי נאומים בעברית ובערבית  סקירה על הישוב הערבי  התכתבות
מפה-2517/1 01/01/1955 תצלומי אויר בתיק תצלום אויר של משרד החקלאות.  ללא ציון מיקום גאוגרפי.
מגע-15/53 01/01/1955 אבראהים עבד אלפתאח אלחטיב
חצ-1833/4 01/01/1955 תכנית לשלום בינ"ל – תכנית קרנג'י  כרך ד' 
ג-4136/21 02/02/1955 חטיבת-מזון – פיקוח על שיווק תוצרת חקלאית אישורי סובסידיות  פיקוח על הסובסידיות  פעילות ביקורת על הסובסידיות לירקות ופירות  תשלום סובסידיות  תשלומי סובסידיות – ערעורים  אישור סובסידיות לפירות וירקות ועוד
חצ-188/17 17/02/1955 מגע עם אנשי משרד החוץ הצרפתי. דיווחים של שגריר ישראל על שיחות עם אישים שונים בנושאים שונים.
חצ-194/6 24/03/1955 מכתבים נכנסים מהנציגויות בתיק  מכתבים בנושאים שונים: סיכום ישיבה מספר 123 של נציגות ישראל באו"ם על הדיון במועצת הביטחון בדבר התקרית בעזה ותלונת ישראל  יחסי סין – ישראל  מדיניות החוץ בנושא ישראל ומדינות ערב  אספקת נשק למצרים על ידי הבריטים  קניית נשק וציוד בארצות הברית  העלייה מצפון אפריקה  יחסי ישראל – הוותיקן  ועוד  בתיק תעודה מיום 23.8.1955 המוגבלת לעיון בכפוף לפרט 8 לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010 למשך 70 שנה ותיבדק שנית בשנת 2026.
חצ-194/5 03/04/1955 מכתבים יוצאים שונים בתיק התכתבות בנושאים שונים: תכני הרצאה על הליגה הערבית שניתנה במסגרת בית הספר למלחמה בצרפת  דיווח של השגריר יעקב כרוז על ביקורו במרוקו הצרפתית  הסכם עם בית חרושת רינו  ויצוא מכוניות מישראל לצרפת   קניית שעורה וחיטה בצפון אמריקה  דיווח על ישראל בעיתונות הצרפתית  תמצית מדיוני מועצת הפדרציות הציוניות בצפון אמריקה  קו איר פראנס למזרח הרחוק  קשרים כלכליים בין ישראל ופורטוגל  סיכום שיחה עם נציגי הסניף הצרפתי של הקונגרס היהודי העולמי  ההתקפות המצריות על ישראל  ועוד.
ג-4424/1 31/08/1955 שיכון עממי – מימון – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים התכתבות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע להלוואות למימון שניתנו למשתכני מפעל השיכון העממי: רשימת מכתבי זיכויים של שכון עממי שלב ב' – לפי תאריך  תנאי ההלוואה שניתנו ע"י בנק משכנתאות לשיכון בע"מ  הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בע"מ וכו'  שכון עממי – שלב ב' – חשבונות חלקיים לפי תאריך  שכון עממי שלב א' – סיכום סופי (סכומים שעברו את חשבון החשב הכללי באוצר) – בנייה המבוצעת ע"י חברות  הסכם בין ממשלת ישראל ובין הבנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל בע"מ למימון הלוואות אפותיקאיות למשתכני השיכון העממי  משכנתא צמודה לדולר  תכנית לשיכון תושבי הצריפונים – דו"חות הרשמה ותשלומי המקדמה לשבועות המסתיימים לפי ימים  דו"ח מסכם על פעולות מפעל חסכון לבנין ל-31.12.1959  דו"חות על מפעל "שבח" ועוד.
גל-17050/7 01/09/1955 נצרת בתיק בעיקר קטעי עתונות על העיר. כרך א' המשך בתיק 8
ג-5808/17 01/09/1955 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך ד'
א-8168/17 06/09/1955 ישיבת השרים לענין בדיקת שאלת הטיפול בעצמות האדם המתגלות בחפירות 6.7.70 פרוטוקול ישיבה לעניין בדיקת שאלת הטיפול בעצמות האדם המתגלות בחפירות  זיכרון דברים מפגישות ושיחות בין שר החינוך והתרבות פרופ' בן-ציון דינור וסגן שר הדתות זרח ורהפטיג והודעה רשימת של סגן מזכיר הממשלה שהנדון שלה עצמות אדם המתגלות בחפירות.
ג-2255/88 05/10/1955 כץ אפרים אישור העסקה בקריית שמונה
ג-4928/14 18/10/1955 גן יאשיה גן יאשיה  מושב עובדים.
ג-4145/18 22/11/1955 חטיבת-מזון – סבג יעקב תלונות סבג יעקב
חצ-20/33 01/12/1955 הצלב האדום התכתבות ודו"חות בנוגע לשבויי מלחמה מצרים וישראלים  דייגים מצרים שנעצרו בארץ  שליחותו מר דה טראז.
גל-7291/2 01/12/1955 דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ התכתבות חברת הכט דגון עם מרכז ההשקעות
גל-73266/13 13/12/1955 עיריית תל אביב יפו אדמות גבעות עמל גמוסין גושים: 6108 6107 6213 בתיק – התכתבויות בנוגע לשיכונם של תושבי 'גבעות עמל' (גאמוסין) בתל אביב. בניסיון לפתור הבעיה – הקמת ועדה משותפת המורכבת מנציגי עירית תל אביב ורשות הפיתוח בבקשה לקבל שיכון במקום ורכישת חלקות של המשפחות המתגוררות שם.
חצ-8247/1 01/01/1956 יוסף תקוע. כרך א'
ג-4931/39 21/02/1956 מעונות עובדי עלית מעונות עובדי עלית.
גל-7265/9 08/03/1956 דגון – בתי מסגרות לישראל בע"מ – חיפה התיק עוסק בהתכתבויות של בית דגון מול משרד המסחר בבקשות והיתרים לרשיונות ייבוא ציוד   ביגוד ומיכשור מתאים לבית דגון.
גל-71022/21 11/03/1956 מקומות נטושים עמקא שיח דנון ערב עראמשה תיקצוב ואחזקה שוטפת של בתי עלמין
גל-50001/5 01/04/1956 האגף לפיקוח על העבודה – דו"ח שבועי של מפקחים האגף לפיקוח על העבודה – דו"ח שבועי של מפקחים.
גל-3555/16 08/05/1956 שיטות ותכניות עבודה ומחקר – המחשב האלקטרוני. כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע לרכישת מחשב אלקטרוני למרכז המחשבים  הערות לגבי תכנית העריכה של המחשב האלקטרוני  סיכומי פגישות בעניין המחשב האלקטרוני ועוד
ג-2256/27 11/07/1956 סעדיה אהרן התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה בנוגע לפנייתו של סעדיה אהרון משכונת גבעת ביל"ו מחדרה  בה הוא מבקש סיוע במציאת עבודה לפרנסת משפחתו.
ג-2260/2 13/11/1956 לשכת סגן המפקד לענינים אזרחיים – צווים ומנשרים והודעות מודפסות. צווים  מנשרים והודעות מודפסות מאת מפקד צה"ל באזור עזה (תקנות הגנה  הודעות לציבור  הוראות למבקרים ברצועת עזה ועוד).
חצ-382/13 01/12/1956 יהדות הונגריה
גל-1030/8 01/01/1957 מועצה אזורית תל-חנן רשימת תלמידים שקיבלו הנחה בשכר לימוד מידע מוגבל לעיון בשל הגנה על צנעת הפרט עד שנת 2027
ג-6275/77 01/01/1957 ח"כ עבאס אברהם
ג-4421/1 04/01/1957 שיכון עממי – כללי כרך א' הלוואות ומימון מפעל השיכון.
ג-2260/1 13/01/1957 לשכת סגן המפקד לענינים אזרחיים – צווים ומנשרים והודעות מודפסות. צווים  פקודות  תקנות  מנשרים והודעות מודפסות מאת מפקד צה"ל באזור עזה (תקנות הגנה  תקנות הטלגרף האלחוטי  פקודות הפיקוח על המזונות  הדייג  המכס  מס הבולים  הודעות לציבור ועוד).
גל-1595/9 14/03/1957 שנתון הממשלה כרך א' בתיק התכתבויות שנוגע לנתוני משרד החינוך לשנתון תשי"ח.
ג-4389/16 07/04/1957 תיקי ישובים – תל חנן – ציוד בתיק התכתבויות בנוגע לחוזים הקשורים לשיכון בתל חנן  בדיקות בטון  בדיקות בלוקים  מפרט דירות ועוד.
גל-5914/30 27/04/1957 בשיט בתיק מסמכים בנוגע לתכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' ד/286.
חצ-2956/6 01/05/1957 ירדן – ירושלים שטח הפקר – תעודה בודדת בתיק
גל-47262/15 16/05/1957 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות מול נציבות שרות המדינה בנוגע לשנתוני הממשלה. דוחות פעילות המשרד וכן רשימות עובדים של משרדי הממשלה השונים.
ג-2057/66 13/06/1957 בריאות – מגאר בתיק התכתבויות בנוגע למרפאה ותחנה לאם ולילד במגאר.
ג-4342/6 03/07/1957 תיקי ישובים – אשדוד – החזקה תקונים מכתבים לעמידר  תכניות שיכון באשדוד וטיפול בצרכי עובדי הנמל.
גל-6006/26 14/10/1957 תקציב פיתוח – יצוא חיטה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא תקציב יצוא החיטה: רשימת אניות שהובילו חיטה מקומית קשה ליצוא  יצוא חיטה קשה מהיבול 1957 נגד חיטה רכה מאטליה   יצוא חיטה קשה  חיטה מקומית כהחלפה נגד גרעיני מספוא  יצוא קמח  מצב המשלוחים של מצרכי מזון  תכנית יצוא חיטה קשה ישראלית  פרטי-כול מישיבת הועדה שדנה על ההצעות שנתקבלו להזמנת הצעות לייצא 7000 טון חיטה ישראלית קשה ועוד.
גל-51069/69 24/10/1957 בית חולים גן מגד התכתבות בנוגע להסכם קיבוצי ותנאי עבודה
גל-51208/39 01/12/1957 גן מגד ( בית חולים לחולי רוח) נוסח להצעת הסכם עבודה בין מועצת פועלי הדר רמתיים לבין  גן מגד ( בית חולים לחולי רוח)
ג-3328/7 11/12/1957 חניית מכוניות נכים חניית מכוניות נכים.
גל-51076/29 19/12/1957 חברה ישראלית לסיגריות חברה ישראלית לסיגריות  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-6815/18 19/01/1958 אגף התכנון – נס-ציונה כפר אהרון בתיק תכנית מפורטת למושב עובדים מס' נס/16 – נס ציונה.
גל-12275/39 30/01/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – צרופה התכתבויות וחליפת מסמכים בנושא בית העלמין בצרופה: טופס בקשה לקבלת רישיון לעסוק בקבורת נפטרים יהודים (על יסוד התקנות בדבר חברה קדישא)  תנאי הרישיון  רישיון מס' 103  הצעת תקציבית לגידור בית-עלמין המשותף בצרופה  חברה קדישא  דמי קבורה  דו"ח ביקורת במושבים גבע-כרמל-צרופה ועוד.
חצ-211/1 01/02/1958 צפון-אפריקה
גל-6009/14 16/05/1958 תקציב פיתוח – יצוא חיטה וקמחים התכתבות עם חברת שחל בע"מ בנוגע ליבוא חמרי אריזה עבור בית החרושת לממתקים.
ג-2057/92 20/05/1958 בריאות – פקיעין בתיק קטע מדוח המתייחס למרפאת פקיעין.
ג-4931/67 01/06/1958 מושב עובדים של הפועל המזרחי "מירון" מושב עובדים של הפועל המזרחי "מירון".
גל-47262/16 02/06/1958 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות מול נציבות שרות המדינה בנוגע לשנתוני הממשלה. דוחות פעילות המשרד וכן רשימות עובדים של משרדי הממשלה השונים.
גל-47262/17 18/06/1958 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות מול נציבות שרות המדינה בנוגע לשנתוני הממשלה. דוחות פעילות המשרד וכן רשימות עובדים של משרדי הממשלה השונים.
גל-51064/14 15/07/1958 התאחדות בתי המלון בנתניה התאחדות בתי המלון בנתניה  הסכם קיבוצי מיוחד.
פר-579/2 15/08/1958 לקט מתוך עיתונות ערבית מאמרים נבחרים מתוך העיתונות הערבית על פי נושאים. חלקם נוגעים לישראל וחלקם לענייני פנים ערבים  ונושאי חוץ . מספרי הלקט .410-452
גל-6044/25 01/10/1958 חטיבת מזון – בשר גמל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא מוצרי בשר: צו בדבר סימון מוצרים  צו בדבר מוצרי בשר גמל  פיקוח על מוצרי בשר גמל  פניה על מוצרי בשר גמל  צו בדבר יצור נקניק ונקניקיות  יבוא גמלים  תזכורת  מכתבים מיעקב חלפון בנושא שחיטת גמלים  ייצור נקניק מבשר גמל  עוד.
גל-51079/16 02/10/1958 בית חולים רמת גן בתיק הסכם עבודה קיבוצי בין מועצת פועלי רמת גן לבית החולים.
גל-1032/42 16/11/1958 מושב עובדים בניה בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב חינוך על יסודי בבית שאן ובמושב בניה.
גל-17022/10 01/01/1959 מצב החקלאות בכפרים הערבים מצב החקלאות בכפרים הערבים – התכתבות בענין הקצאת טרקטורים  הצעת חוק (תזכיר): חוק המרעה  סיכומי ישיבות  רשימות של חקלאים מבקשי טרקטורים ועוד. כרך א'.
גל-17027/10 01/01/1959 שיקום "הנפקדים הנוכחים" דו"חות  סיכומי דיון  התכתבות של ועדת המשנה לשיקום פליטים  רשימת מפונים ממג'דל (אשקלון) לרמלה  התכתבות בענין מבקשי פיצויי ועוד. כרך ב'.
חצ-4/16 01/01/1959 מרסיי – פעילות תרבותית וציונית בקרב הקהילה היהודית המקומית התכתבות בין הקונסול הכללי (קונכ"ל)  השגרירות בפריז  משרד החינוך והתרבות  הסוכנות היהודית וגורמים בקהילה המקומית בענין סדר-פסח  שיעור בעברית  קורסים בתלמוד ועוד.
פ-5479/1 01/01/1959 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. שנת 1959. התצלומים מתרופת כהונתו של אשכול כשר האוצר של מדינת ישראל; תצלומי דיוקן של לוי אשכול; לוי אשכול עם פרופ' מ' קרבה מהודו  ביחד עם קדיש לוז; אשכול עם אברהם הרמן ופליקס אליעזר שנער – אפריל 1959; כנס בחירות לקראת בחירות לכנסת הרביעית – 1959; תצלומים  ממסיבת בר מצווה – משפחת ברזני – ספטמבר 1959; מסיבת עיתונאים עם שר האוצר אשכול על גילוי הגז בראש הנקרה – אוקטובר 1959; ביקרו אשכול בנחלאות בירושלים; ביקור מנדס פראנס  ראש ממשלת צרפת ומנהיג המפלגה הרדיקלית בצרפת בישראל; טקס השבעת עובדי האוצר – ינואר 1960; בחירות להסתדרות; אשכול עם ראש ממשלת צ'אד  Fransois Tombalbabe; חתימת חוזה צינור הנפט – יולי 1959; ביקור אשכול בבתי הזיקוק; ועידת הבנק העולמי- אוקטובר 1959.
גל-7252/3 26/01/1959 אגף המזון – הצעות ליצוא חיטה התכתבויות בנוגע ליצוא חיטה ישראלית קשה (חיטת דורום).
ג-2672/13 30/01/1959 תיקים כלליים – נזקי בצורת תשי"ט התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא נזקי בצורת במועצות אזוריות: נזקים בתחומי היישובים שבמועצה האזורית יואב  רשימות מלוות  בצורת תשי"ס  מענק – בצורת  מענק מיוחד עבור נזקי בצורת ועוד.
גל-7292/1 15/02/1959 דגון – תכנית התכתבויות וחליפת מסמכים  ממשרד התעשייה בנושא הרחבת הממגורות של חברת דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ: תכנית להרחבת המפעל  שרטוטים  לוח כמויות ותיאור עבודה קצר  רכישת מלט תמורת מטבע זר בקשר להרחבת ביית הממגורות  תיאור עבודות וכמויות להרחבת בתי הממוגרות  מחזור שנתי מצטבר אחוז המסירה בתפזורת דרך הממגורה  חומרי בנין פטורי מכס עבור "דגון" בתי ממגורות לישראל בע"מ ועוד.
חצ-897/13 01/03/1959 כללי
ג-4421/2 05/04/1959 שיכון עממי – כללי כרך ב' ניהול ותקצוב השיכון העממי והממונה על החסכון לבנין.
ג-4928/33 09/04/1959 אגודה שיתופית קרית עמל ב' אגודה שיתופית קרית עמל ב'.
גל-1635/1 05/05/1959 המועצה לתרבות ולאמנות פרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה הציבורית לתרבות ואמנות  סיכומי ישיבות של מדורי המועצה (ספרות  מוסיקה  תיאטרון ומחול  ציור ופיסול  הליכות ונימוסים) וועדות המועצה (פעילות בקרב הנוער  העולים והמיעוטים)  דוחות כספיים  דוחות פעילות והתכתבויות בנוגע למינוי חברי המועצה והנהלתה  תפקידי המועצה  ארגונה ופעילותה  המלצות המועצה לטיפוח מפעלי תרבות ואמנות חדשים  תקציב המועצה ועוד.
גל-59401/15 21/09/1959 דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנושא חברת דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ: הסכם עבודה  נספחים  פירושים  תוספת להסכם  הודעה על רישום הסכם קיבוצי  נוסח משולב של הסכם העבודה  סדר קבלת עובדים תקופת ניסיון ועבודה זמנית ועוד.
גל-51103/26 01/10/1959 חברה לפיתוח ומחקר – תעשיית יהלומים חברה לפיתוח ומחקר – תעשיית יהלומים  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-297/12 09/12/1959 נסיעות ד"ר שנער ארצה בתיק הודעות המזכירות אל ד"ר שנער בנושאים שונים: שיחות טלפוניות  מכתבים  הזמנות להשתתפות באירועים  ענייני מנהלה  עדכונים ודיווחים שונים  ועוד.
ג-6144/9 19/12/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח בית-ליד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנושא שיכון ופיתוח בית-ליד: רקע וואדי סאליב ומזוג הגלויות  הקמת שיכונים לתושבי מעברת בית-ליד  מפת שטח פרדסיה  מעברת שבות-עם  סיכום ישיבות  תוספת לתכנית הבניה לשיכונים  חיסול מעברת שבות עם  תנאים מקילים לחסול מעברת בית-ליד  אכלוס תושבי שבות-העם  פועלי דחק בשבות-עם  גמר חיסול מעברת שבות-עם ועוד.
גל-11895/12 01/01/1960 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – איזנדרט מוריס רב רפורמי  אחד ממנהיגי היהדות בארה"ב בתיק תשובות של דוד בן-גוריון לשאלות ששלח אינזדרט בנוגע לחיים בשנת 2000 וכן מכתבים נוספים של דוד בן-גוריון בנושא המשטר הדתי בישראל
ג-5808/18 01/01/1960 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך ה'
גל-11895/24 01/01/1960 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – וייז סטפן – רב רפורמי בתיק התכתבות סביב קריאת רחוב על שמו בירושלים כולל מכתב של דוד בן-גוריון בנושא זה  וכן התכתבות סביב פסל של וייז שניתן מתנה לראש-הממשלה
ג-6345/6 01/01/1960 תחרות התסריט הטוב
ג-6404/8 01/01/1960 ההסתדרות הכללית של המעמד הבינוני בישראל
א-7089/6 01/01/1960 לשכות רה"מ דוד בן-גוריון  לוי אשכול – יומנים משרדיים ( שנתיים ) יומנים 1960/1  1964/5  1965/6  1966/7  1967/8
ג-5654/13 07/01/1960 אגף החשב הכללי – חב' דגון בתי ממגורות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד האוצר בנושא חברת דגון  בתי-ממגורות לישראל בע"מ: מאזן 1959  רווח והפסד 1958/59  חישוב תעריפים  חברת דגון בע"מ  רשימת תאים המושכרים לממשלה מתוך האגף השלישי בהתאם לחוזה  הסכם בין ממשלת ישראל לדגון   תיקון חוזה דגון  מוסף להסכם  אישור רשימת מניות של דגון לשנת 1961/62  הקצבת מטבע חוץ – תשלום דיוידנד על מניות רגילות א' ועוד.
פ-2435/31 08/01/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי טיוטות מכתבים מאת  אליעזר רפאל מלאכי אל יוחנן טברסקי (סופר ועיתונאי).
גל-6038/15 12/01/1960 תיקי מחלקת הקמחים – דגון בתי-ממגורות לישראל בע"מ – כרך ד' בתיק התכתבויות המתייחסות לתפעול בבית דגון. פריקת סחורות  הרחבות המבנים  יבוא וכד'.
גל-73315/36 13/01/1960 הפקעת קרקע בגוש: 6180 חלקה: 4 רמת יצחק בתיק הודעה בנוגע להפקעת קרקע ברמת יצחק  רמת גן לצורך הקמת שיכונים.
פ-5479/2 13/01/1960 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. ינואר-יוני 1960 + ללא תאריך ידוע 1960. בתיק תצלומים שונים – ביקורי אישים בישראל; נטיעת יער ע"ש אלישבע אשכול בחדרה; אשכול בכנס מרכז השלטון המקומי; תמונות מטקס נטיעת יער קק"ל ע"ש י' רוגוזין לכבוד יום הולדתו ה-73 של לוי אשכול; ביקור קבוצת משתלמים מארצות אפריקה אצל שר האוצר אשכול לפני יציאה לסיור בארצות אפריקה; סיור צינור הנפט – אפריל 1960; יום הולדת לכנסת – פברואר- 1960;
גל-2376/4 20/01/1960 המחלקה המוסלמית – וקף – צפת האפוטרופוס לנכסי נפקדים. "מועדון השעות הקטנות" חוזה שכירות; בוררות; קביעת גובה שכירות
גל-134/49 24/01/1960 יחיאל עבו טבריה בתיק – התכתבויות הנוגעות לתביעתו של יחיאל עברו לפיצויים עבור נזקי מלחמה. בתיק – טפסי תביעה המפרטים את סוג הנכס  סכום התביעה  הצהרת המבקש ואישור הוכחות על הנזק שנגרם.
חצ-2060/44 01/02/1960 I.B.M חברת מחשבים
ג-3507/9 26/02/1960 המחלקה לפיתוח חקלאי – בצורת תשכ' – ריין (קלסר) בתיק התכתבויות בנוגע לבצורת שפקדה את הארץ  נתונים חקלאיים של המושבים שנפגעו מהבצורת ופיצויים לחקלאים.
חצ-2056/15 01/03/1960 חרם כללי – איטליה
גל-134/43 11/03/1960 שפיק שוקרי מנסור רח' חדאד 18 חיפה התכתבות בנוגע לתביעה שהוגשה באיחור
חצ-2056/18 01/04/1960 חרם נגדי – איטליה
גל-73316/6 24/05/1960 הפקעות קרקע לצרכי ציבור הפקעת קרקע חלקות של גוש: 6526 חלקות: 1  9  11  12 גוש: 6664 חלקות: 54  60  65  73 פקודת הקרקעות -1943
ג-5809/1 01/06/1960 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך א'
חצ-286/29 01/08/1960 יהדות
גל-51068/60 26/08/1960 משכית משכית  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-73335/7 28/08/1960 מועצה מקומית כפר שמריהו מים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא פיתוח המים בכפר שמריהו: ביקורת תכניות לאספקת מים לבצוע בשנת תקציב 1960/61  תכניות מפעלי מים של הרשויות המקומיות מתקציב הפתוח לשנת הכספים 1961/62  ביקורת התכניות וביצוע העבודה  תזכורות  הספקת מים לשעת חירום  איכות המים לשתיה  הפעלת סנקציות ועוד.
גל-73262/30 13/12/1960 חוזה בין המועצה לבין אקרשטיין צבי לאספקת אבני שפה לגן הצבורי הגבעה חוזה התקשרות בין עיריית גבעתיים לאקרשטיין בדבר אספקת אבני שפה לגני ילדים
גל-1247/8 19/12/1960 כפר הילדים כפר בתיה התכתבות עם בית הספר החקלאי על שם בר אילן כפר בתיה ברעננה
חצ-6755/2 01/01/1961 משרד החוץ
חצ-286/28 01/01/1961 יהדות
ג-6400/75 01/01/1961 עניני כשרות
ג-6404/28 01/01/1961 המועצה הציבורית למניעת זיהום אוויר
גל-3562/21 26/01/1961 שיטות ותכניות עבודה ומחקר – תכניות מיכון של המפקד בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתכניות מיכון של המפקד: ליווחים מוקדמים של שאלות הדיור במפקד האוכלוסין והדיור 1961  תוכנית העיבודים הדמוגרפיים – חברתיים ל"תוצאות מוקדמות של המפקד"  מפתח סמלים לבוחנים  תעתיק שמות ישובים ערביים  תכנית העיבודים של השאלות הכלכליות  תכנית הפרסומים  תכנית הלווחים הסופיים של שאלות הדיור ועוד.
גל-6038/13 24/03/1961 תיקי מחלקת הקמחים – דגון בתי-ממגורות לישראל בע"מ – כרך ב' דגון  בתי ממגורות לישראל בע"מ  חיפה – התכתבויות ותזכירים בנוגע לטיפול  פריקה ואיחסון תבואה  יבוא דגן (חיטה  פולי סויה  תירס) הרחבת המפעל  רכישת מכונות וציוד  מחזור התבואות ב"דגון"  בטיחות אש במפעל ועוד. מצורף עלון פנימי של "דגון".
חצ-3000/3 01/06/1961 פליטים ערבים
חצ-3000/4 01/08/1961 פליטים ערבים
פ-2694/28 08/08/1961 פניות אזרחים אל רחל ינאית  אשת הנשיא – אריקה וולפמן. בתיק פהיב אל הגברת ינאית בנוגע לעזרה בשילומים מגרמניה.
גל-1687/15 16/08/1961 בית הספר הממלכתי אזורי עשרת בתיק הודעות שינוי בנוגע לתקני בית הספר.
גל-73312/24 21/09/1961 הפקעות קרקע אזור מנשיה גושים:   6916  6917  6922  6926  6927  6928  6929  7041  7112  7011 בתיק התכתבויות  שרטוטים ודיונים שונים המתייחסים להפקעת קרקעות בשכונת מנשייה  תל אביב.
חצ-3000/5 01/10/1961 פליטים ערבים
חצ-3000/6 01/11/1961 פליטים ערבים
גל-51098/11 26/11/1961 הידית – מפעל לחריטות עץ הסכם בין מפעל חריטות עץ למועצת פרדס חנה; הסכם קיבוצי תנאי עבודה
חצ-2626/10 01/12/1961 כללי-פליטים
חצ-3000/2 01/12/1961 פליטים ערבים
חצ-3000/7 01/12/1961 פליטים ערבים
גל-6115/1 01/01/1962 חטיבת תעשיה – קרן לפיתוח המלאכה בקרית-שמונה
גל-17027/6 01/01/1962 רשות לשיקום פליטים ומפונים ערביים דו"ח פעילות משרד השיכון לשיכון פליטים בני מיעוטים  רשימת מקבלי הלוואות במסגרת שיקום פליטים  סיכומי ישיבות הרשות – התכתבות.
גל-17029/6 01/01/1962 כפר אלביאר  המשולש התכתבות  בתיק גם מכתב של ראש הכפר אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון המבקש לפתח את הכפר
ג-6389/11 01/01/1962 יחסי ישראל-אוגנדה
חצ-2065/21 01/03/1962 ארצות-הברית – איסוף חומר רקע ואינפורמציה על  I.B.M
א-7075/2 01/04/1962 ישיבות שרינו -ישיבות שרי מפא"י פרטי-כל  החלטות  סדרי-יום וכו'
גל-2387/23 07/05/1962 המחלקה המוסלמית – הטפה והסברה התכתבויות בנושא מינוי קאדים והקמת בתי דין דרוזיים  הסברה בנושא מוהר לציבור המוסלמי ועוד.
גל-51220/50 01/06/1962 המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל.
גל-2384/8 18/06/1962 המחלקה המוסלמית – אורחים התכתבויות בנושא אירוח משלחות רשמיות ממדינות מוסלמיות ואחרות  לו"זים ותכניות; ביקור איש דת מוסלמי שיעי במחלקה המוסלמית והדרוזית במשרד הדתות ועוד.
גל-67498/5 27/08/1962 הפועל יבנה הפועל יבנה.
חצ-2076/41 01/09/1962 שוויץ – חברת  N.C.R National Cash Register – חברה להשכרת ומכירת ציוד אלקטרוני
גל-17064/1 01/10/1962 המיעוטים בישראל – כרך א' דפי לקט מהעתונות והרדיו בארץ ובארצות ערב. (המשך בתיק 2)
חצ-813/14 01/10/1962 לוס אנג'לס – פליטים ערבים (מחלקת ההסברה) פרוטוקול דיון בכנסת בשאלת הפליטים  העתק של הודעת שרת החוץ בישיבה המדינית המיוחדת של האו"ם  מהשגרירות בוושינגטון וממחלקות המשרד: סקירות מפרסומים והצהרות של אישים ערבים.
גל-67515/3 22/10/1962 אגודה לעזרת יהודי תימן אגודה לעזרת יהודי תימן.
גל-13936/2 01/01/1963 שירותי בריאות למיעוטים התכתבות בעניני תברואה ותכנון שירותי הבריאות  לשכת תל- אביב
חצ-297/18 01/01/1963 ד"ר שנער התכתבויות שונות
מגע-38/10 01/01/1963 בקשות לאספקת חיטה התיק מכיל: בקשות לאספקת חיטה ועוד.
גל-47363/7 07/01/1963 קרן השתלמות מורים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לקרן השתלמות למורים: קרן גמול השתלמות למורים בבית ספר יסודיים  תקנות הקרן להשתלמות מורים יסודיים והקרן להשתלמות מורים על יסודיים מורי הסימנרים והמפקחים  זכרון דברים מישיבה בעניין קרן חסכון להשתלמות מורים בחינוך היסודי  מוסד קבוע להשתלמות מורים ועוד.
גל-73389/26 16/01/1963 ועד מקומי כפר שלם אישור הועד מקומי כפר שלם כמייצג בפני משרד הפנים.
גל-17064/2 01/03/1963 המיעוטים בישראל – כרך ב' (המשך מתיק 1) – דפי לקט מהעתונות והרדיו בארץ ובארצות ערב.
ג-2989/83 14/05/1963 אברהם פרידמן בתיק התכתבות בין אברהם פרידמן לבין טדי קולק
גל-3675/41 09/06/1963 משרד הראשי – אשדוד – מוסדות ציבור שיכון וחינוך (ממלכתי וחרדי) לעולים שהתיישבו באשדוד.
א-7228/52 01/07/1963 . הסברה
גל-67506/16 17/07/1963 חוג חתם סופר חוג חתם סופר.
גל-73247/4 01/08/1963 עיריית גבעתיים הפקעת קרקע בגוש: 6160 חלק מחלקה: 290 עיריית גבעתיים- הפקעת חלק מחלקה ; שטר מעריכין
חצ-451/15 08/08/1963 ישראל-דרום אפריקה בתיק התכתבויות בנושאים שונים: יחסי ישראל – דרום אפריקה  התייחסות ישראל לאפרטהייד והצהרת יואל בר-רומי חבר משלחת ישראל לאו"ם בעניין זה  יחס היהודים בדרום אפריקה לאפרטהייד.
חצ-2634/10 01/09/1963 פליטים ערבים דו"ח ססו"ת מושב  18 – עצרת האו"ם
פר-461/1 20/09/1963 סדר ההערכה – מנטובה  ה'תנ"ה – 1695 מינהל ההכנסות  משרד האוצר  תשכ"ד-1963. המבוא של המהדורה חתום ע"י אברהם גבעתי.
גל-943/4 02/10/1963 אוגוס ג. Ogus בתיק – התכתבות בנוגע להזמנת מומחה לסטטיסטיקה כלכלית – ג'ק אוגוס מארצות-הברית בקשר להכנות למפקד התעשייה; בתיק – הכתבתויות הנוגעות לזהותו בארץ ולדרכי התשלום עבורו.
גל-67497/30 17/10/1963 אגודת ברית אמת שכונת מורשה  ירושלים אגודת ברית אמת שכונת מורשה  ירושלים.
ג-3048/24 26/10/1963 רעש התכתבויות וחליפת מסמכים  ממשרד ראש הממשלה בנושא מניעת רעש וזיהום אויר בישראל: ביצוע פעולות הסברה למניעת מפגעי רעש ועידוד תקינה: פרוטוקולים  סיכום ישיבות חוזרים הזמנות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל  "על בעיות מטרדי הרעש וארגון הפיקוח למניעתם"/ א. ליטוין ועוד.
חצ-3510/12 01/01/1964 אלג'יריה – תביעות יהודים לפיצויים
חצ-3510/13 01/01/1964 אלג'יריה – בקשה לאינפורמציה.
חצ-897/8 01/01/1964 כללי  ביקור מדינאים ואישים בחו"ל
חצ-897/10 01/01/1964 משרד החוץ הצרפתי
ג-6696/7 01/01/1964 לשכת רה"מ לוי אשכול – התפלת מי ים
פ-5478/3 03/03/1964 חתונת ראש הממשלה אלבום תמונות – תצלומים מחתונת ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו – מרים.
חצ-3082/7 01/05/1964 פליטים ערבים
ג-4652/5 04/05/1964 אגף התקציבים – פצויי בצורת כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד האוצר בנושא פצויי בצורת: תקנות בצורת  סקירה על פיצויי בצורת 1963/64.
פ-5477/10 29/05/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 31.5-3.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לארצות-הברית. לנסיעה נתלוו – רעייתו  מרים אשכול וסגן שר הביטחון  שמעון פרס. אשכול סוקר משמר כבוד בנמל התעופה בן-גוריון לפני צאתו לארצות-הברית; אשכול סוקר משמר כבוד בארצות-הברית.
פ-5477/2 02/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 2-3.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית; לביקור התלוותה גם רעייתו – הגב' מרים אשכול.
פ-5477/1 02/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 2-3.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית; לביקור התלוותה גם רעייתו של אשכול  הגב' מרים אשכול.
פ-5477/11 03/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 3-8.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית מלווה ברעייתו מרים אשכול; לביקור התלווה גם סגן שר הביטחון  שמעון פרס; עוד בתצלומים: דיואי דיוויד סטון וג'וזף מאיירהוף; בתצלומים – גם פגישתו של ראש הממשלה אשכול עם או טאנט  דיפלומט בורמזי  אשר שימש כמזכיר הכללי הנבחר השלישי של ארגון האומות המאוחדות בין השנים 1961–1971.
פ-5477/4 04/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 4-5.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לארצות הברית . לביקור התלוותה גם רעייתו – מרים אשכול.
פ-5477/3 04/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 4-5.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מנסיעתו של ראש הממשלה לוי אשכול לארצות-הברית; לנסיעה התלוותה רעייתו – מרים אשכול;
פ-5477/9 07/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 7.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. תצלומים מקייפ קנדי מביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית;
פ-5477/6 07/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 7.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לארצות-הברית; לביקור התלוו גם רעייתו של ראש הממשלה  הגב' מרים אשכול וסגן שר הביטחון מר שמעון פרס.
פ-5477/7 08/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 8-9.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מנסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לארצות-הברית.
פ-5477/12 08/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 8-15.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.   נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול לארצות הברית. לביקור נתלוותה גם רעייתו  מרים אשכול; בתצלומים – השחקן רוק האדסון בעת ביקורו אשכול בהוליווד; ארוחת ערב מטעם ראש עירית שיקגו; קבלת תואר דוקטור לשם כבוד בישיבה אוניברסיטי בניו יורק;
פ-5477/8 10/06/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב 10-11.6.1964 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  תצלומים מנסיעתו של ראש הממשלה לוי אשכול לארצות-הברית.
גל-64223/9 06/07/1964 שיש פקיעין קואופרטיב לחציבה בפקיעין בעמ בתיק – התכתבויות הנוגעות לאגודה שיתופית – שיש פקיעין – קואופרטיב לחציבה; התכתבויות בנוגע להפרת הסכם בין שיש פקיעין לבין חברת שחם בע"מ; פרוטוקול מהאסיפה הכללית המייסדת של קואופרטיב שיש פקיעין; תקנות שיש פקיעין – מטרות האגודה   סמכויות ועוד.
פ-5478/6 09/07/1964 תצלומים – נסיעת ראש הממשלה לצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת; ביקור גם במפעלו של התעשיין יוסף שידלובסקי; לביקור נתלווה גם סגן שר הביטחון שמעון פרס.
פ-5478/5 30/07/1964 תצלומים – נסיעת ראש הממשלה לצרפת נסיעת ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים לצרפת; לביקור נתלווה גם סגן שר הביטחון  שמעון פרס.
א-7227/44 01/08/1964 . הסברה בנושא המיעוט הערבי
פ-5477/13 11/08/1964 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול אלבום תצלומים של מרים אשכול מאירוע השקה של האוניה "נילי".
חצ-897/2 01/09/1964 מרכז הפיתוח
חצ-897/3 01/09/1964 .D.A.C ו – D.E.C.D
פ-2248/12 02/09/1964 מכתבים מהנהלת מוזיאון הארץ בתל אביב אל בנימין מזר. בתיק מכתבים מהנהלת מוזיאון הארץ בתל אביב אל בנימין מזר בנוגע לנכונותו להרצות בפני ידידי מוזיאון הארץ. בתיק גם פרוטוקול המועצה המדעית של מוזיאון הארץ משנת 1971  ורשימת כתבי העת המצויים בספריית מוזיאון הארץ ומסמכים נוספים.
ג-10398/14 01/10/1964 מיצר (מייסר)
ג-5809/2 01/11/1964 המחלקה לעדות נוצריות – בהאים – כללי. כרך ב'
פ-5476/5 17/12/1964 ראש הממשלה בהצגת הבכורה של "גבירתי הנאווה" קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים  בהצגת הבכורה – 'גבירתי הנאווה' בדצמבר 1964 בתל אביב.
חצ-3517/17 01/01/1965 דרום אפריקה – נציגויות ישראל.
גל-725/5 01/01/1965 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הועדה לאוטומציה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – הועדה לאוטומציה.
גל-17064/6 01/01/1965 עכו – כרך ב' (המשך מתיק 5) – התכתבות בעניני החינוך בעיר  מתיחות בין ערבים ליהודים  ועוד. קטעי עתונות  תכנית ביקור שר מאוגנדה בישראל  בתיק גם רשימת שמות מוצעים לרחובות העיר (הוכן על-ידי מועדון רוטרי)
חצ-897/4 01/01/1965 יחסי צרפת עם מושבות לשעבר
חצ-897/5 01/01/1965 יחסים עם מדינות אפריקה
חצ-897/6 01/01/1965 אין תיאור
חצ-897/7 01/01/1965 כללי – משרדי חוץ
חצ-897/11 01/01/1965 יחסי צרפת – אלג'יר
חצ-897/12 01/01/1965 חוזי בנית אניות שכבר נמסרו
חצ-3532/11 26/01/1965 גרמניה- יחסים עם ישראל בתיק התכתבות וקטעי עיתונים בנושא פשעי הנאצים  תערוכה בברלין  יחסים עם מצרים ועוד
גל-451/4 28/01/1965 כשרות-בשר התכתבויות וחליפת מסמכים מהרבנות הראשית לישראל בנושא כשרות: מניעת הסתננות מעיים לא כשרים למפעלי הנקניק הנמנים בפיקוחכם  מקורות המעיים לנקניק   מים שבשימוש בבתי החרושת לנקניק הדרום והמרכז לוד  כשרות מעי צאן  אלכסנדר אלתר שטערן ועד.
גל-61230/24 08/04/1965 אוטומציה התכתבויות וחליפת מסכמים ממשרד העבודה בנושא אוטומציה: Studies on technical change steel and aluminium  נייר עמדה אוטומציה  פרטי – כל רישום דבריו של חנוך סמית בסימפוזיון על אוטומציה.
חצ-3082/8 01/05/1965 פליטים ערבים
פ-5478/1 09/06/1965 ביקור ראש הממשלה במפעל חישולי הכרמל ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים אשכול במפעל חישולי הכרמל בע"מ.
גל-2376/12 16/06/1965 המחלקה המוסלמית – וקף חיפה בתיק התכתבויות בנוגע למשפחה שפלשה למסגד בחיפה
מגע-18/20 01/07/1965 תוכנית מפורטת בנוגע לאיזור ג'בל אל-טויל  – אל-בירה התיק מכיל: תוכנית מפורטת בנוגע לאיזור ג'בל אל-טויל- אל בירה  תקציבים  התכתבויות בין משרד הפנים לבין עיריית ראמ-אללה בנוגע לתוכנית ג'בל אל-טויל ועוד.
מגע-40/12 01/07/1965 תיירות התיק מכיל: חברת נעואס לתיירות   התכתבות בין מושל ירושלים לבין מנהל תיירות בירדן בנוגע לעלייה בתיירות וזאת באמצעות רעיונות פרויקטים להמרצת התיירות  רכישת גמל כדי למשוך את תשומת לבם של התיירים ועוד.
נ-124/28 30/08/1965 Ichud Habonim התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר עם תנועת איחוד הבונים  בנוגע לנושאים: הכרזת הקמת גרעין שיתופי עירוני לארץ ישראל (שע"ל) ע"י עולים מארצות הברית  מכתבו של מזכיר הגרעין אברהם דשבסקי לאחר ביקורו בבית הנשיא  חגיגות העשור לייסוד סניף התנועה בעיר מונטריי במקסיקו ועוד.
גל-51184/6 12/09/1965 התאחדות בעלי בתי הארחה  חיפה התאחדות בעלי בתי הארחה  חיפה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51077/11 17/09/1965 דקו – חברה שויצרית-ישראלית לדהידרציה דקו – חברה שויצרית-ישראלית לדהידרציה.
גל-9663/29 15/10/1965 מקצועי עמל ליידי דיוויס – ירושלים בתיק מכתב בדבר העברת הפיקוח על בית הספר למשרד החינוך.
גל-20966/31 20/10/1965 המחלקה המשפטית – כהן בן-ציון. התיק עוסק בתקנות לפיהן מתנהל רשות השידור; תנאם וקריטריונים למועמדים למכרזים חיצוניים ומכרזים פנימיים; תקנון פרסום הודעות של גופים ציבוריים במסגרת החדשות; נהלים בנושאים תקציב ומשאבי אנוש; הנחיות בנוגע לפרסומים הנושאים אופי של פולמוס ציבורי; הענקת פרסי רשות השידור – תקנות; תקנות לעובדים העובדים בחוזה מיוחד; איסור פעילות מפלגתית לאנשי רשות השידור.
חצ-3082/9 01/12/1965 פליטים ערבים
גל-51077/22 05/12/1965 ברזלית מפעלי מתכת בתיק הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לעובדי ברזלית מפעלי מתכת.
גל-2386/15 21/12/1965 המחלקה המוסלמית – שדורים רשימות שידורי תפילות ימי שישי  ושידורים מיוחדים לרמדאן ברדיו; לקט ידיעות דת מתוך עיתונות ארצות ערב.
גל-44872/12 22/12/1965 הנהלת הרשות – בית נכות – דגון חיפה התכתבות בין אברהם בירן מנהל אגף עתיקות ומוזיאונים עם ראובן הכט מנהל אוסף דגון  מוזיאון ארכיאולוגי לדגן בישראל וגופים נוספים בנושאים שונים כגון: מציאת כלי חרס למדידה ולאחסנה של תבואה בחפירות שקמונה  פרס מחקר מטעם חברת דגון  השאלת ממצאים ממוזיאון ישראל  חפירות ערד
גל-17053/7 01/01/1966 ממשל צבאי  קטעי עתונות בתיק רק קטעי עתונות על ביטול הממשל הצבאי
גל-4917/17 01/01/1966 . חברה לפיתוח – קרית שמונה
גל-4934/2 01/01/1966 . קרית שמונה – ביוב תיק העוסק בהקמת תשתיות ביוב במועצה המקומית קרית שמונה.
א-7457/10 01/01/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (2) (המשך מתיק 9) על-פי חלוקה למדינות ונושאים כולל המצב הפנימי בירדן  תקריות בגבול הסורי  אספקת נשק אמריקני לירדן. (המשך בתיק 11)
תת-7/28 01/01/1966 ישראל – גרמניה בתיק טיוטת מכתבה של גולדה מאיר לדוד בן גוריון בתגובה לדבריו בכנסת על המשא והמתן הכלכלי בין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה;  מאמר Prayer for lasting peace  מתוך aktueller bilderdienst ותצלומים הקשורים ליחסי ישראל – גרמניה.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4016/31 15/02/1966 הנציגות – גרמניה – ברלין בתיק התכתבויות על החזקת המשרד של משלחת הקניות של חברת השילומים בברלין המערבית ועל המשך החזקת משרד לשכת מודיעין לתיירות.
פ-5476/6 17/03/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בחיל הקשר קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.  ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון בבסיס חיל הקשר והאלקטרוניקה ב-17 במארס 1966.
גל-4923/37 01/04/1966 אשדוד – תכנון כולל כרך א' תכנון ותקצוב בניה ושיכון  אשדוד.
א-7228/46 01/05/1966 . פגואש אובזרבר
פ-5478/7 31/05/1966 תצלומים – נסיעת ראש הממשלה לאפריקה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  בתיק – תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול למדינות אפריקה – ליבריה  חוף השנהב  קניה  טננריב-מלגש (כיום – מדגסקר); לביקור נתלוותה גם רעייתו  מרים אשכול; ביקור במעון ילדים; ילדים בחוף השנהב מנופפים דגלי ישראל;
פ-5478/8 01/06/1966 תצלומים – נסיעת ראש הממשלה לאפריקה תצלומים מביקורו של ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים במדינות אפריקה – חוף השנהב  אוגנדה  מדגסקר  ליבריה  קונגו  סנגל;  ילדים בחוף השנהב מניפים דגל ישראל.
חצ-3082/10 01/06/1966 פליטים ערבים
גל-4911/27 03/06/1966 . האוניברסיטה העברית ירושלים – דיור לסטודנטים  קרית יובל  אלחנני  הר הצופים וכו' מעונות אקדמאים; מעונות סטודנטים; מעונות לבני מיעוטים
גל-2122/5 13/06/1966 המחלקה הערבית – לשכת היועץ לעניני ערבים סיכומי דיונים של ישיבות הסגל ועוד.
פ-5476/7 04/07/1966 חתונת בתו של ראש הממשלה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  בתצלומים – חתונת בתו של ראש הממשלה לוי אשכול עפרה אשכול וברוך פרישברג (נבו).
פ-5476/8 04/07/1966 חתונת בתו של ראש הממשלה קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.  חתונת עפרה אשכול  בתו של לוי אשכול וברוך פרישברג (נבו).
א-7466/6 01/08/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – חומר לישיבות הממשלה הודעות דוברי הממשלה התכתבות  הודעות רה"מ לממשלה ולכנסת  הודעות הממשלה בנושאים שונים כולל המתיחות בגבול הצפון לפני מלחמת ששת הימים  הדיונים במועצת הבטחון לאחר המלחמה  הטבעת המשחתת אילת  ועוד.
גל-51111/27 23/08/1966 ברזלית מפעלי מתכת בע"מ בתיק הסכם קיבוצי שנחתם בין מועצת פועלי פתח תקווה לבין הנהלת ברזלית מפעלי מתכת בע"מ.
חצ-3082/11 01/09/1966 פליטים ערבים
גל-17063/2 01/11/1966 תיק שוטף – המשך מתיק  1 – התכתבות שוטפת  כרך ח'  המשך בתיק  3
נ-97/82 11/11/1966 כהן דוד בתיק מכתב ששלח דוד כהן לנשיא המדינה  שזר.
א-7457/9 01/12/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים מדיניים (2) על-פי חלוקה למדינות ונושאים כולל הקרב האוירי בין מטוסי ישראל למצרים  תקריות בגבול ירדן  המצב הפנימי בירדן ועוד. (המשך בתיק 10)
נ-216/9 14/12/1966 נשיא המדינה זלמן שזר – מכתבים שונים בתיק מכתבים שונים אל נשיא המדינה זלמן שזר – ברכות לנשיא  ברכות מהנשיא לרגל נישואין  ברכות לרגל יום העצמאות  מכתבי תודה שונים כגון: מכתבי תודה מנשיא המדינה על קבלת ספרים ועוד ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12288/15 18/12/1966 יום העצמאות כרך א' התכתבויות בעניין נציגות משרד הדתות בוועדת יום העצמאות  הזמנת בכירים לטקסי יום העצמאות  הכנסת תפילות יום העצמאות ויום הזיכרון לסידורים  הצעת החלטה לביטול המפגן הלילי בירושלים בערב יום העצמאות  תשובת הרב גורן בעניין יום העצמאות שחל להיות בשבת ועד. מצורפים לתיק סדר התפילות ליום הזיכרון וחג העצמאות וקטעים מעיתון "דגלנו" של תנועת צעירי אגודת ישראל.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מגע-3533/2 01/01/1967 כוחות המילואים של הכוחות הירדנים – אזור שכם ספר רישום של האנשים החייבים במילואים באזור שכם (ערבית).
גל-21113/2 01/01/1967 משק לשעת חרום (מל"ח) – מרכז הפעלה ארצי – מלחמת ששת-הימים.
גל-15521/20 01/01/1967 תיקי נישומים של אישים ידועי שם – פטינקין דן תיקי נישומים של אישים ידועי שם – פטינקין דן.
פ-5478/2 01/02/1967 אלבום לציון 30 שנה לחברת מקורות בתצלומים – לוי אשכול באירוע '30 שנה לחברת 'מקורות';
גל-7407/10 07/02/1967 שונות כשרות התכתבות בנוגע לעירוב במושבים בדרום.
חצ-6718/8 01/05/1967 עמדה מדינית של ישראל בתקופת ההמתנה ואחרי מלחמת ששת הימים  הרקע להחלטת [242
א-7920/1 01/05/1967 ששת הימים – מברקים דיפלומטיים 1.או"ם 2.בריטניה 3.צרפת 1 ב' התכתבות ומברקים בנוגע למגעים המדינים בין ישראל לאו"ם ובריטניה בתקופת המתיחות שקדמה למלחמת ששת הימים ובמהלכה. (המשך בתיק 2)
א-7920/3 15/05/1967 מלחמת ששת הימים – מברקים דיפלומטיים 1. בריה"מ 2. מדינות אחרות 3. מו"מ מדיני 4. נאומי ראש הממשלה 5. הצהרות ערביות מברקים ואגרות בנוגע למו"מ המדיני עם בריה"מ ומדינות אחרות בקשר למתיחות שלפני המלחמה והמצב במלחמה ולאחריה ועוד. (המשך בתיק 4)
גל-21113/3 19/05/1967 משק לשעת חרום (מל"ח) – יומן אירועים ששת הימים. התכתבויות בעניין אספקת מזון בזמן הלחימה ויומן אירועים של רשות מל"ח (משק לשעת חירום) במהלך מלחמת ששת הימים.
גל-21113/5 20/05/1967 משק לשעת חרום (מל"ח) – דו"חות וסיכומים ששת הימים. התכתבויות בעניין אספקת מזון במהלך ששת הימים  ופרוטוקולים של ישיבות רשות המל"ח (משק לשעת חירום) על בהלת אגירת המזון  חלוקת המזון ותפעול מפעלי המזון בשעות ההפגזה  במחוז ירושלים  מחוז הצפון ומחוז הדרום.
ג-6247/9 01/06/1967 מכתבים שונים
ג-6247/8 01/07/1967 מכתבים שונים
א-7256/7 01/07/1967 דברי רב-אלוף יצחק רבין במעמד קבלת תואר ד"ר כבוד באוניברסיטה העברית הר הצופים ב-28 יוני 1967 תמליל הנאום של הרמטכ"ל יצחק רבין
חצ-7063/10 02/07/1967 שטחים מוחזקים – פליטים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תזכירים  רעיונות בנוגע לשיקום הפליטים הערבים( מצ"ב גם חומר לגבי פרוייקט " מים עבור מז"ת " מ- 22.11.67 )
ג-6247/11 01/08/1967 מכתבים
גל-12292/8 25/08/1967 בתי-כנסת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בתי כנסת: שליחת כתובות בתי כנסת ברמות השבים  חיפה  אשדוד  תל אביב  כפר הנוער הדתי  הוד שרון   רמת גן  שובה  כרכור  אופקים  חבל יבנה  באר שבע  בנימינה  קריית עקרון  ראשון לציון ועוד.
ג-6247/12 01/09/1967 מכתבים
א-7113/4 01/10/1967 השר יעקב שמשון שפירא – תרומה להקמת בית-הסטודנט על שם ג. גורביץ באוניברסיטת ת"א תקנונים של הקרן לעידוד השכלה גבוהה בישראל וקרן בית-הסטודנט בצירוף מכתב לוואי
ג-6247/10 01/11/1967 מכתבים שונים
גל-17066/5 04/12/1967 אג"ם/הגמ"ר – ענף התישבות והגמר – ספר הישובים יישובים לפי סדר א-ב' יישובים לפי מרחבים – חטמ"רים/ גושים פיקוד צפון יישובים לפי מרחבים – חטמ"רים/ גושים פיקוד מרכז יישובים לפי מרחבים – חטמ"רים/ גושים פיקוד דרום שבטי בדואים בצפון שבטי בדואים בנגב עצמים טופוגרפיים – הרים  תלים  חירבות ומערות  נחלים ומעיינות.
ג-6583/36 08/12/1967 . משק טרומן בתיק תקציב כפר טרומן.
חצ-8013/2 31/12/1967 משה דיין. כרך ג'
חצ-4392/10 01/01/1968 כללי התכתבות בנושא יום משתלם בינלאומי  כנס ארצי למשתלמי מש"ב  "יום ירושלים" למשתלמים בחו"ל  חוברת הדרכה למשתלמים ועוד.
חצ-2927/19 01/01/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – גאנה – כללי משתלם גנאי ב"יום ירושלים"  מש"ב בעתונות המקומית וכו'.
גל-17027/1 01/01/1968 ועדת המומחים לבירור תביעות הכנסיות שנפגעו במלחמה דו"חות הועדה  סיכום הנזקים שנגרמו לכנסיות במלחמת ששת הימים
טס-11308/5 01/01/1968 רמת גן – קרית חינוך – אלבום בתי ספר תיכון מקצועי לנגרות ע"ש קריניצי (בית ספר אורט אלקטרוניקה ומכניקה)  רמת גן – אלבום צילומים: ביקור קציני חיל האוויר  חלוקת תעודות  תערוכה (מחלקת מכניקה)  פעילויות ספורט  טיולים  תעודות הצטיינות לבית הספר ועוד. (גוף יוצר: קרית חינוך – רמת גן).
טס-11308/7 01/01/1968 רמת גן – קרית חינוך – אלבום בתי ספר תיכון מקצועי לנגרות ע"ש קריניצי  אלבום תצלומים – טיול בירושלים  חדר המורים  מסיבות פורים ויום העצמאות בבית הספר  ביקור קציני חיל האויר  תלמידי מגמת מכניקה ועוד. (4 אלבומים) גוף יוצר: קרית חינוך – רמת גן.
טס-11308/8 01/01/1968 רמת גן – קרית חינוך – אלבום בית ספר תיכון מקצועי לנגרות ע"ש קריניצי: ביקור קציני חיל האויר  חלוקת תעודות  תערוכה  ספורט  טיול  יום ירושלים. (4 אלבומי תצלומים) גוף יוצר: קרית חינוך – רמת גן באלבום זה משחקי ספורט והווי מחיי התלמידים בבית הספר  הכשרה מקצועית  צוות המורים ועוד.
א-7309/11 05/01/1968 מלחמת ששת הימים ותוצאותיה חוזר מזכירות הפיקוד העליון בלשכת הרמטכ"ל בנושא נוהל תלבושת צבאית לעובדי הממשל הצבאי בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים (עמודים 2 – 5)  סקירה מאת ד"ר יונה מלאכי מהמחלקה הנוצרית במשרד הדתות בנושא עמדות כנסיות וארגונים נוצריים לגבי מלחמת ששת הימים ותולדותיה (עמודים 105 – 111)  סקירה באנגלית מאת אנשי משרד החוץ יוסף תקוע ומיכאל קומיי על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם מ-22.11.1967 לשוח שליח שלום למזרח התיכון (עמודים 121 – 130)  תדרוך למרצים בנושאי ביטחון מאת עוזר שר ההסברה יוסף נבו הכולל סקירה על המכלול המצרי-סובייטי ואפשרות התחדשות המלחמה (עמודים 134 – 142)  שני העתקים של מכתב בצרפתית משר הביטחון משה דיין לנשיא ארגון "הצלב האדום" בנוגע לפציעה של שנים מאנשי הארגון מירי של חיילים ירדנים בתקרית גבול ליד גשר אלנבי (עמודים 132  144) והתכתבות בין שר החוץ אבא אבן  שר הדתות זרח ורהפטיג  השר אליהו ששון (יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים)   עוזרי שר הביטחון צבי צור וחיים ישראלי  מפכ"ל המשטרה פנחס קופל  מנהל לע"מ דוד לנדור  מזכירות הממשלה וגורמים נוספים בנושאים מדינים וביטחוניים הקשורים לתוצאות מלחמת ששת הימים: הסברת מדיניות החוץ של הממשלה לאחר המלחמה  הנצחת חללי המלחמה והמלחמה עצמה (כולל הקמת אנדרטאות)  קביעת יום ירושלים כחג לאומי  המר
גל-16963/14 01/02/1968 ועדת המשנה לאוטומציה  3 עדת המשנה לאוטומציה  3.
גל-61705/11 01/02/1968 I.L.O (ארגון העבודה הבינלאומי) ועדת מומחים לאוטומציה רשימת פרסומים של ארגון העבודה הבינלאומי  דוחות והתכתבות משרד העבודה
גל-57029/31 13/02/1968 הכשרה מקצועית בסייף קורס הכשרה מקצועית למאמני סייף.
חצ-8247/2 01/03/1968 יוסף תקוע. כרך ב'
א-7113/6 01/04/1968 השר יעקב שמשון שפירא – הועדה לבדיקת שיטת הבחירות לכנסת פרוטוקול מישיבותיה  סקירה על שיטת הבחירות  דו"ח מסכם.
חצ-4291/10 02/04/1968 תיק ירושלים כרך ב' התכתבות  סקירות ודוחות בנושאים כגון: המלצות להריסת בתים לחשודים בהשתתפות בפעולות טרור  הוועדה לביטחון ירושלים  הקמת אנדרטאות להנצחת מלחמת ששת הימים בתיק הושחרו פרטים על פי פרט 6 בתוספת הראשונה לפי תקנות העיון בחומר
ג-10398/13 01/05/1968 אום אל-פחם
ג-4931/23 07/05/1968 מושב עובדים "בית-עזרא" מושב עובדים "בית-עזרא".
פ-769/7 01/06/1968 שמשון התכתבות  דו"חות ויומן פעולות בנוגע לכינוס נכסי חברת שמשון.
גל-70181/3 30/06/1968 יוונים קתולים – בירעם – דובב דו"חות והתכתבות בין מנכ"ל משרד הדתות ישראל ליפל  מנהל המחלקה לעדות נוצריות שאול קולבי   מזכירות המושב דוב"ב וגורמים נוספים בנוגע לבית העלמין הנוצרי והכנסיה המרונית הנטושה של הכפר בירעם הנמצאים בשטחי הלולים של מושב דוב"ב ובנוגע לפרשזת עקורי איקרית ובירעם בכלל.
א-7430/1 01/07/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מטוס מברקים בנוגע לפרשת המטוס החטוף הישראלי שנחת באלג'יריה  תקריות בגבול הישראלי- ירדני  מעורבות ישראלית בביאפרה ועוד.
גל-59630/8 23/07/1968 פרוטוקולים של ישיבת ועדת המשנה למרחב התכנון של העיר העתיקה וסביבתה לירושלים פרוטוקולים של ישיבת ועדת המשנה למרחב התכנון של העיר העתיקה וסביבתה לירושלים.
טס-3006/320 24/07/1968 גולדה מאיר בשדה התעופה לוד ביחד עם ארתור גולדברג  פרופ' יהושע רוטנשטרייך ורעייתו גולדה מאיר  מזכ"לית מפלגת העבודה  עם פרופ' יהושע רוטנשטרייך ורעייתו; ארתור גולדברג  מזכ"ל התאחדות האיגודים המקצועיים  עם הגעתו לישראל בשדה התעופה בלוד.
פ-810/11 01/08/1968 גולדה מאיר – המפלגה – ישיבות המזכירות (המשך מתיק 10) סטנוגרמות
ג-5206/13 02/08/1968 מינהל ההסברה – ועדת שמיר. בתיק התכתבויות הנוגעות לעובדי הטלוויזיה הישראלית: תנאי עבודה  תנאי שכר ומכרזים  דיוני ועדת שמיר להערכת המשרות בטלוויזיה  דירוג עובדי הטלוויזיה.
ג-6437/10 01/09/1968 עניני כשרות התכתבות בנושא
א-8168/11 30/09/1968 ועדות השרים לענין הקמת מרכז כפרי בגוש עציון וחברון ולענין גוש עציון וחברון – ישיבות 30.9.68 – 14.7.69 פרוטוקולים מישיבות הוועדה  החלטות  דו"ח "תכניות עיר חברון"  דו"ח על סיור הוועדה בחברון ובגוש עציון  הפקעות בגוש עציון  בקשת מתנחלי חברון לטפל בעיית הישיבה במקום  הפגישה עם אנשי חברון בדבר תיקון ליל חצות של שבועות  פתיחת מרכז מסחרי ברחבה ליד מערת המכפלה  הקמת שירותים למבקרים במערכת המכפלה ועוד.
חצ-2941/21 01/10/1968 קוסטה ריקה – חוג "שלום" בתיק רק מכתב בנושא הקמת חוק "שלום" בקוסטה ריקה
א-7113/5 01/10/1968 השר יעקב שמשון שפירא – חברת "גריי ליין" מידע מודיעיני על החברה וסגן הנשיא שלה ו. נייט מאת "המודיעין האזרחי" עבור "אגד"  תקני רכב בענף התיירות ב-"אגד"
נ-99/88 29/11/1968 ביברפלד פנחס (הרב) ספר המסעות של דוד הראובני
גל-2379/1 02/12/1968 המחלקה המוסלמית – הקדשות כללי התכתבויות בנושא הקצבות לתקציב המחלקה המוסלמית  תיקי ווקף  הערכת וניהול נכסי הקדש ועוד.
גל-2375/25 10/12/1968 המחלקה המוסלמית – נושאי מחקר התכתבויות בנושא סיוע והנגשת מידע לצורך עבודת בנושא חקיקת משנה  המשפחה הערבית והחברה הערבית בגדה המערבית ; תכנית מחקר בסיסית של המכון לחקר עבודה ורווחה על המשפחה הערבית בישראל
ג-6491/1 01/01/1969 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
ג-4931/25 11/02/1969 מושב עובדים "אחיהוד" כרך א' מושב עובדים "אחיהוד" כרך א'.
גל-45484/29 16/02/1969 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – דרקולה קם מקברו הסרט "דרקולה קם מקברו"  ארה"ב  1968 (חברת וורנר ברוס) – בקשת המפיצים להצגת הסרט בישראל  תקציר הסרט בעברית ובאנגלית  החלטת המועצה לאסור את הצגת הסרט. מצורפים קטעי עיתונות על הסרט.
גל-2384/4 17/03/1969 המחלקה המוסלמית – מבקר המדינה רשימת נקודות לדיווח על תיקון ליקויים מדו"ח מבקר המדינה  התייחסות לליקויים
א-205/11 26/03/1969 נספחי ממשלה 31 – 52 נספחים מישיבות ממשלה
ג-6897/6 01/05/1969 יחסי ישראל אוגנדה התכתבות עם משרד החוץ ועם הסתדרות אגודת ישראל העולמית בנושאים: שליט אוגנדה גנרל אמין  הלוואות לאוגנדה והסכם תרבות בין ישראל לבין אוגנדה
חצ-4221/7 01/06/1969 ברית המועצות – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – הודעות הצדדים לפתרון המשבר במזרח התיכון.
גל-450/9 11/06/1969 מדריך כשרות בתיק התכתבויות ורשימות המתייחסות לבתי אירוח  מפעלים ומסעדות כשרים בארץ ובעולם.
גל-67499/56 17/06/1969 אגודת מודיעין הסרט הטוב אגודת מודיעין הסרט הטוב.
גל-2394/3 19/06/1969 המחלקה המוסלמית – עתונות מינהל קטעי עיתונות בנושא החברה המוסלמית בארץ כגון תשלומי מוהר  בתי דין ומוסדות אסלאמיים  מינוי והכשרת אנשי דת ועוד; מכתבים נלווים.
גל-67499/57 29/07/1969 האגודה לשיפור אתרי תיירות בירושלים האגודה לשיפור אתרי תיירות בירושלים.
א-7113/8 01/10/1969 השר יעקב שמשון שפירא – מפלגה (מפלגת העבודה) מצע המערך; סיכומי הדיונים בנושא השטחים והתבטאויות השרים בנדון; פרוטוקול מישיבת המזכירות וכו'
ג-6083/3 12/10/1969 לשכת השר והמנכ"ל – "דגון" בתיק בתכתויות של הנהלת בית דגון אל מול לשכת שר החקלאות בנושאים בקשורים לבית דגון: ברכות  פעילות  חידושים  תפוקות  עלויות הפעלה ועוד.
גל-2386/17 17/10/1969 המחלקה המוסלמית – שר הדתות פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של התאחדות הכנסיות של המזרח הקרוב למען פליטי פלשתינה בנושא סיוע לפליטים פלסטיניים  דו"ח הגזבר  תקציב; מכתב ברכה מקאדי אזור התיכון השרעי – טייבה לשר הדתות זרח ורהפטיג לרגל מינויו.
א-7307/13 25/10/1969 מינוי פרקליטים התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוג עלמינוי פרקליטי המחוזות השונים: יעקב קדמי למשרת פרקליט מחוז תל אביב (פלילים)  אסתר ברזל למשרת פרקליטת מחוז ירושלים  יעקב קרוסהר למשרת פרקליט מחוז הדרום  ד"ר צבי טגליכט למשרת פרקליט מחוז חיפה והצפון  ויקטוריה אוסטרובסקי-כהן למשרת פרקליטת מחוז תל אביב (פלילים)  שרה סירוטה למשרת פרלקיטת מחוז המרכז. בתיק קורות חייהם  המלצות ועדת המינויים בהתאם להחלטת הממשלה בדבר תנאים למינוי אדם למשרת מנהל כללי או לאחת המשרות המפורטות בתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים)  תשי"ט-1959  כתבי המינוי  החלטות הממשלה ועוד.
גל-12269/2 30/10/1969 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – ברעם בקשה לרשיון קבורה מקיבוץ ברעם.
גל-73323/25 13/11/1969 חוק ומשפט חוק פקוח על האנדרטאות התכתבות קצרה בנוגע לאנדרטאות צה"ל.
גל-56995/9 21/11/1969 מרכז הכשרה רפא"ל מצפה רמון מרכז הכשרה רפא"ל מצפה רמון
חצ-4457/3 01/12/1969 מועצת הכנסיות העולמית כרך א'
חצ-4457/5 01/12/1969 קתולים כרך א'
ג-6491/2 01/01/1970 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
ג-6491/3 01/01/1970 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
גל-758/5 01/01/1970 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת ישום – דו"ח פטנקין המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת ישום – דו"ח פטנקין.
חצ-4457/4 01/01/1970 הכנסיה הקתולית ברומא כרך א'
חצ-4457/8 01/01/1970 לותראנים
חצ-4457/19 01/01/1970 מפגשים יהודים-נוצרים א'
חצ-245/3 01/01/1970 ישראל-ברזיל
ג-6503/32 03/02/1970 מרום גולן התכתבות בנוגע למפעל ההתישבותי בגולן בעקבות השיחות עם סוריה
גל-13209/6 15/02/1970 ועדת פטנקין להכשרת מהנדסים (כרך ב') בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לועדת פטנקין להכשרת מהנדסים: דו"ח ועדת היישום שמונתה לדון בדו"ח ועדת פטנקין ולהציע תוכנית לביצוע המלצותיה  החלטות הממשלה לעניין מיקומו של המוסד להכשרת מהנדסים לתואר ראשון באזור תל אביב רבתי  דו"ח הועדה לבדיקת הצורך בהרחבת החינוך ההנדסי – פרק ההמלצות  המלצות ועדת פטנקין ויישומן  מיקום המוסד להכשרת מהנדסים לתואר ראשון באזור תל אביב רבתי  הכשרת הנדסאים וטכנאים במסלול "צעירים" ובמסלול "מבוגרים"  הצעת חוק הטכנאים וההנדסאים תשכ"ט-1969  הכשרת הנדסאים בישראל  תחזית בוגרי המכון הממשלתי להכשרה טכנית בשנת הלימודים תש"ל ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4457/15 01/03/1970 אבנגליסטים כרך ב'
גל-2375/11 26/03/1970 המחלקה המוסלמית – שאילתות בכנסת נכסי וקף; שאילתות בכנסת
גל-13209/10 29/03/1970 ועדת היישום – פטנקין המלצות ועדת היישום: הרחבת לימודי הנדסה; מינוי ועדת היגוי לכח אדם אקדמי שתמונה על ידי הממשלה טיוטת דוח הוועדה שמונתה לדון בדוח ועדת פטנקין ולהציע תוכנית לביצוע המלצותיה תזכיר לממשלה
חצ-4457/2 01/04/1970 מועצת הכנסיות העולמית כרך ב'
א-7113/18 01/04/1970 השר יעקב שמשון שפירא – ביקור שר המשפטים של דנמרק ופמלייתו חילופי מכתבים עם השר והתכתבות עם הנציגות בדנמרק; תכנית ביקור  תולדות-חייו וכו'
ג-4923/12 01/05/1970 מאור מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ מאור מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ.
חצ-8985/5 06/05/1970 יפן – טויוטה  ניסאן (חברות ליצור רכב) מסע הליגה נגד השמצה מול חברת התעופה היפנית JAL מכתבי מחאה של חברות אמריקאיות לחברת JAL  שיקולים בעד ונגד מסע נגד חברות טויוטה וניסן שנכנעו לחרם הערבי. התכתבויות בין האירגונים היהודיים בארה"ב בנושא ועם שגריר יפן בוושינגטון.
ג-4923/6 10/05/1970 נוגה מושב עובדים נוגה מושב עובדים.
גל-73302/37 17/08/1970 עיריית תא חוזה מס' 19321 עם אשפל בעמ עי אהרון דינוביץ גוש: 6625 חלקה: 828-839 עיריית תל אביב – אישור החלטת המועצה בדבר מכירת שטח
גל-17074/15 01/09/1970 נבי סבלאן בתיק רק קטע מעתון בערבית "אלאנבא"
גל-67527/8 10/09/1970 כולל בית וגן כולל בית וגן
א-295/34 10/11/1970 מסמכים שמורים – חבצלת ב' נוהל הלוויה ממלכתית
ג-6491/4 01/01/1971 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
גל-5675/11 01/01/1971 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – מברקים דרך צופן משרד-חוץ כרך ד' התכתבויות עם הנציגויות בנושאים כלכליים/מסחריים. בעיקר בכל הנוגע לבקשת העדפות למוצרים ישראלים מהשוק האירופי נוכח הרחבתו הצפויה.
חצ-7311/6 01/01/1971 היוזמה האמריקאית
א-7113/9 01/03/1971 השר יעקב שמשון שפירא – תיק הרבנות הראשית פרוטוקול מישיבות ועדת השרים לבירור שאלת הבחירות למועצת הרבנות הראשית; החלטות הועדה והממשלה  הצעות חוק.
גל-8610/22 25/04/1971 דגון' בע'מ רח' העצמאות (בנ 453/52) בתיק בקשה  שרטוטים ואישור להקמת מגדל מערבי לממגורות בית דגון בחיפה.
חצ-4457/1 01/05/1971 מועצת הכנסיות
חצ-6801/10 17/05/1971 לשכת המנכ"ל – איראן דיווחים מנציגות ובחזרה וכו'
א-7113/10 01/06/1971 השר יעקב שמשון שפירא – הקמת קרן וולף תקנות קרן וולף וקרן נובל; מכתבי לוואי.
חצ-4432/15 01/08/1971 יוזמת קוסטה ריקה
חצ-5250/6 01/09/1971 לשכת השר אבא אבן – עצרת או"ם 1971 סדרת מברקים בנוגע למעורבותן של המעצמות והשפעתן במזרח התיכון עמדתה של מצרים לנוכחות צבאית מעבר לתעלה ; גישת ההסכם הכולל מהמבוסס על פירוז מסיבי מסיני ניסיונות לקדם מהלכי שלום ולא להגיע להסלמה.  דיווחים מנציגות באו"ם ואח'; סיכומי שיחות  נאומים; סקירות  הצעות החלטות  גליונות הצבעה (כולל טבלת הצבעות ישראל בנושא ייצוג סין – 1950 1970; סיכום הצבעות בנושא מז"ת מ – 4.1.72
גל-12284/8 01/09/1971 משרד הדתות  התכתבויות וחליפת מסמכים משרד הדתות בנושאים: ציטוטים מתוך דיון בכנסת על פעולות משרד הדתות  הודעות והוראות  מכרזים  עצרות וכנסים  זיכרון דברים  הצעה למשרות ארעיות לשנת תקציב 1973  הצעת תקן כוח אדם  ראשי פרקים מדבריו של שר הדתות בכנסת בעת הדיון על פעולות המשרד  מכתבים למערכת  LAND FAITH AND PEOPLE the state of israel and its jewish community ועוד.
חצ-5978/6 01/10/1971 מרדכי גזית – תעלה  71/72 דיווחים מנציגויות וושינגטון למשרד וממשרד לנציגויות  תמצית הכרזות המיצריות (16.6.71-4.2.71)
גל-15778/11 24/10/1971 לשכת מנכ"ל – רפורמים (גלס) עמדת הרפורמים והקונסרבטיבים לגבי חוק השבות מקורות ההלכה בנישואי תערובת
ג-6491/5 01/01/1972 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
א-4236/4 01/01/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות קירבה הצעות סיסקו ותיקוני ישראל ( עם נספחים )
א-7334/24 01/01/1972 אוניברסיטאות אוסף ששון- מכתב תודה לרה"מ רבין הצעות החלטה בקר למצב הפיננסי של המוסדות האקדמיים פתיחת שנת הלימודים האקדמיים – תשל"ד
א-7312/15 02/01/1972 עיטורים וציונים לשבח ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים הענקת אותות הצטיינות לאזרחים
ג-6527/29 31/01/1972 בהאים התכתבות עם מרכז הבהאים בחיפה  המחלקה לעדות נוצריות והמחלקה לענייני הבהאים
חצ-6749/6 01/05/1972 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-6810/2 05/06/1972 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה – ( לפי הערים )   אות ב' דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות  מאמרים  קטעי-עתונות
גל-16706/6 22/06/1972 הרצליה – מספר 1290 נווה עמל 3/29/09 ניהול קרקעות  הרצליה.
חצ-12/7 19/07/1972 מדיני דרום אפריקה התכתבות  מברקי משרד החוץ
טס-3016/73 06/08/1972 ילדי ברעם בגג כנסית הישוב. בתיק – ילדי כפר בירעם על גג כנסייה משוחזרת.
חצ-8448/7 01/09/1972 חורמה.
פ-810/12 01/09/1972 גולדה מאיר – המפלגה – ישיבות המזכירות (המשך מתיק 11) סטנוגרמות
טס-3009/4 04/10/1972 ישראל-פלילים מאיר לנסקי  ה"גנגסטר" האמריקאי המפורסם מטייל עם כלב הפודל שלו בתל-אביב בשעות הבוקר.
גל-7182/5 01/01/1973 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת הכנסת לאיכות הסביבה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת הכנסת לאיכות הסביבה
גל-15511/8 01/01/1973 רשימת עולים ינואר 1973 רשימות עולים שהגיעו קודם ונרשמו קבלו תעודת זהות במהלך חודש מרץ. מס' סידורי  שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב  חלוקה לפי משפחות – א-ב ארץ מוצא  מס' תעודת עולה  מקום משלוח. סיכומים סטטיסטיים.  אוניות: אנוטריה  דן  אסקנדרון  אטלנטה  מאספיה  נילי. כן בתיק – מספר העולים שהגיעו גם באוניות לארץ.
חצ-3920/11 01/01/1973 תיק אורחים – ביקור אלטירו ספינל (איטליה)- חבר נציבות השוק האירופי. ביקור ספינלי  חבר הנציבות האירופית
חצ-3924/11 02/01/1973 קניה – סחר. התכתבות שגרירות-מטה בענייני מסחר.
חצ-9152/9 10/01/1973 ארה"ב – חברות. התכתבויות בנושא חברות אמריקאיות שנכנעו לחרם הערבי או שחוששות לעשות עסקים עם ישראל מחשש לחרם והפעילות סביב זה. רשימת 500 החברות הגדולות בארה"ב על פי FURTUNE DIRECTORY
חצ-8985/4 24/01/1973 יפן – ניסאן  טויוטה (חברות ליצור רכב) התכתבויות בנושא כניעת חברות יפניות לחרם הערבי. מסע הליגה נגד השמצה נגד חברת התעופה היפנית JAL   קטעי עיתונות בנושא כניעת חברות יפניות לחרם  אפשרות כניסת חברת המכוניות ניסן לעסקים בישראל.
חצ-9152/22 26/01/1973 ארה"ב – "דל-מונטה". התכתבויות בנוגע לחברה האמריקאית דל מונטה שרוכשת מיצי הדרים בישראל ושקיים חשד שנכנעה לחרם הערבי.
גל-15511/9 01/02/1973 רשימת עולים פברואר 1973 רשימות עולים באוירונים ובאוניות: אסקנדרון  נילי  מאספיה  אנוטריה.
חצ-9152/8 01/02/1973 ארה"ב – TEXAS INSTRUMENTS התכתבויות בנושא היכנעותה של חברת TEXAS INSTRUMENTS לחרם הערבי.
חצ-8985/1 09/02/1973 יפן – המחלקה הכלכלית. התייעצויות בנושא סיכול כניעת חברות יפניות לחרם הערבי. בעיקר מדובר בחברת התעופה JAL  בחברות המכוניות טויוטה וניסן ובחברת האלקטרוניקה היטאצ'י. כל זאת בסיוע אירגונים יהודים אמריקאים ובמיוחד ADL.
גל-73422/25 11/02/1973 עתונות בעיות השלום והסוציאליזם רישיון להוצאת עיתון- "בעיות השלום והסוציאליזם"
טס-3016/170 20/02/1973 קבוצת הכדורגל מארגנטינה במשחקה נגד נבחרת ישראל  משחק שנגמר בתיקו 1
גל-15512/1 01/03/1973 רשימת עולים מרץ 1973 רשימות עולים שהגיעו קודם ונרשמו קבלו תעודת זהות במהלך חודש מרץ. מס' סידורי  שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב  חלוקה לפי משפחות – א-ב ארץ מוצא  מס' תעודת עולה  מקום משלוח. סיכומים סטטיסטיים. 1. העולים לפי משתקעים ארעיים וחוזרים במשרדים מחוזים. 2. אווירונים. אוניות: סמסון  אנוטריה  נילי  מאספיה  דן.
חצ-8985/3 16/03/1973 יפן – חרם ערבי. קטעי עיתונות בנושא כניעת חברות יפניות לחרם הערבי  התכתבויות בנושא בין נציגויותינו בארה'ב ובטוקיו   שיחות עם גורמים יפנים בנושא החרם  פעילות א.ד.ל. לסיכול החרם.
א-7113/12 01/04/1973 השר יעקב שמשון שפירא – ענינים כלכליים –  כללי תזכירים  הצעות  טבלאות וכו' (כולל חומר רקע לקראת ישיבת ועדת השרים לעניני תחנות כוח גרעיניות מ- 30.4.1973)
גל-15512/2 01/04/1973 רשימת עולים אפריל 1973 רשימות עולים שהגיעו קודם ונרשמו קבלו תעודת זהות במהלך חודש אפריל. מס' סידורי  שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב  חלוקה לפי משפחות – א-ב ארץ מוצא  מס' תעודת עולה  מקום משלוח. סיכומים סטטיסטיים. 1. העולים לפי משתקעים ארעיים וחוזרים במשרדים מחוזים. 2. אווירונים. אוניות: סמסון  מאספיה  נילי  דן  אנוטריה  אפולוניה.
גל-15512/3 01/05/1973 רשימת עולים מאי 1973 רשימות עולים שהגיעו קודם ונרשמו קבלו תעודת זהות במהלך חודש מאי. מס' סידורי  שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב  חלוקה לפי משפחות – א-ב ארץ מוצא  מס' תעודת עולה  מקום משלוח. סיכומים סטטיסטיים. 1. העולים לפי משתקעים ארעיים וחוזרים במשרדים מחוזים. 2. אווירונים. אוניות: מאספיה  דן  אזמיר  אנוטריה  רפובליק  אפולוניה.
חצ-6816/10 01/05/1973 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים פנימיים  מנציגויות; התכתבות  קטעי-עתונות וכו'. האפשרות להשתתפות סעודיה במלחמה של מצרים נגד ישראל בעתיד. הערכות אמריקניות על האפשרות שסאדאת יפתח במלחמה.
חצ-3952/8 01/05/1973 U.N.D.P. – United Nations Development . Programme מכלול יחסינו עם UNDP שיקולי המשך מעמדנו כמדינה מתפתחת תוך ויתור על קבלת הסיוע המקובל למתפתחות  דו"חות של UNDP  התכתבויות עם האדמיניסטרטור של האירגון ופגישות עמו.
חצ-3946/10 08/05/1973 G.A.A.T. – General Agreement on Tariffs . and Trade-Gaat גאט"ט (הסכם כללי של מכסים וסחר)-ארצות הודעות של אירגון גאט"ט  התכתבויות בנוגע ליו"רות של ישראל (יו"ר מתחלף) בועידות של פרוטוקול ה-16 ( 16 המדינות המתפתחות בגאט"ט)  סיכומי מו"מ בין ישראל לחברות בפרוטוקול ה-16  סיכומי החלטות והודעות של מזכירות האירגון.
חצ-9153/12 18/05/1973 בריטניה – CABLE AND WIRLESS התכתבויות בנוגע לכניעתה של החברה הממשלתית הבריטית CABLE AND WIRELESS לחרם הערבי וכן סקירה  כללית על בריטניה והחרם.
חצ-8986/3 21/05/1973 חברת "קונטרול דטה".  שיחת ראשי חברת המחשבים "קונטרול דאטה" עם מנכ"ל ועדת החרם של עיראק ודרישותיו להיענות לעקרונות החרם הערבי והתכתבות בנושא בין המחלקות במשה"ח שלנו.
חצ-3928/8 29/05/1973 ארה"ב – חרם. (כרך ד') התכתבויות בנושא חברות אמריקאיות שנכנעו לחרם הערבי או שחוששות לקיים קשרים עם ישראל בשל החרם. סקירות בנושא פטרודולרים והצעות לפעילות נגד הלוחמה הכלכלית והחרם הערבי.
גל-15512/4 01/06/1973 רשימת עולים יוני 1973 רשימות עולים שהגיעו קודם ונרשמו קבלו תעודת זהות במהלך חודש יוני. מס' סידורי  שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב  חלוקה לפי משפחות – א-ב ארץ מוצא  מס' תעודת עולה  מקום משלוח. סיכומים סטטיסטיים. 1. העולים לפי משתקעים ארעיים וחוזרים במשרדים מחוזים. 2. אווירונים. אוניות: אפולוניה  מאספיה  סמסון  אנוטריה  דן  יונג-אמריקה.
חצ-8986/1 13/06/1973 כלכלה – כנס קציני הקישור ה-  .33 ידיעות על כנס קציני לשכות החרם הערבי שנערך בקהיר.
חצ-9153/21 18/06/1973 יפן – סובארו. חנוכת בית "סובארו" ע"י חברת יפנאוטו.
א-223/8 27/06/1973 נספחי ממשלה  500 – 507 תזכיר חוק הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה  תזכיר הצעת חוק הנכים   הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים   אשרור אמנה בין מדינת ישראל לבין ממלכת בלגיה בדבר ביטוח סוציאלי ועוד
גל-15512/5 01/07/1973 רשימת עולים יולי 1973 רשימת עולים קודם נרשמו וקבלו תעודת זהות במהלך חודש יולי. מס' סידורי – שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב – חלוקה לפי משפחות – א'-ב' ארץ מוצא. מס' תעודת עולה   רשימות עולים שעלו באוירונים ובאוניות: סמסון  דן  הרמס  נילי  אפולוניה  אנוטריה  יאנג-אמריקן.
חצ-9152/25 18/07/1973 פעולות מתמ"ך (מחלקה לתכנון מדיני-כלכלי) בארה"ב. בקשה של פרופסור מהקולג' למינהל עסקים באוניברסיטת פלורידה לשר בר לב לקבל רשימת חברות שנכנעו לחרם הערבי והתחבטויות של משרד התעשיה והמסחר והמחלקה הכלכלית במשה"ח  בקשר לתשובה הראויה עבורו.
גל-15512/6 01/08/1973 רשימת עולים אוגוסט 1973 רשימת עולים קודם נרשמו וקבלו תעודת זהות במהלך חודש אוגוסט. מס' סידורי – שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב – חלוקה לפי משפחות – א'-ב' ארץ מוצא. מס' תעודת עולה   אוניות: מספיה  דן   נילי  אפולוניה  סמסון. כן בתיק – גם מספר העולים שהגיעו לארץ באווירונים.
חצ-3921/7 01/08/1973 מדגסקר – תיק ניתוק. מלון בבעלות ממשלתית ישראלית מדגסקרית (מלגשית) נקלע לקשיים. חיפושי דרך לפתרון הבעיה.
חצ-8335/5 04/08/1973 אירן- מז"ת. כרך ה' קטעי עיתונות בנוגע ליחסים הטובים בין איראן וישראל
חצ-3925/9 16/08/1973 רומניה – סחר. התכתבויות בין המטה לשגרירות בבוקרשט בענייני כלכלה וסחר.
חצ-3921/10 22/08/1973 מוזמביק – כללי. (כרך א') עניינים מסחריים עם מוזמביק
חצ-3960/3 26/08/1973 מאוריציוס – כללי. (כרך א') סקירה כללית על מאוריציוס כולל יחסינו הבילטרליים איתה. התכתבויות בעניינים מסחריים  באמצעות שגרירות שוייץ במאוריציוס המייצגת את יחסינו במאוריציוס בעקבות ניתוק יחסיה עם ישראל.
חצ-3924/7 27/08/1973 קוסטה-ריקה – כללי. קשרים כלכליים/מסחריים עם קוסטה ריקה  התכתבויות עם מחלקות כלכליות במשרדי החוץ והמסחר ותעשיה.
חצ-3926/1 13/09/1973 רודזיה – כללי. איגרות מטעם האו"ם הכוללות טענות בקשר להפרה של חברות ישראליות ישראליות את הסנקציות שהוטלו על רודזיה הדרומית (זימבאווה של היום) ותשובות ישראליות אחרי התייעצויות עם משרד החוץ וגורמים נוספים הנוגעים לעניין.
גל-15512/8 01/10/1973 רשימת עולים אוקטובר 1973 אוניות: נילי. כן בתיק – רשימות העולים שהגיעו לארץ גם באווירונים באוקטובר 1973
חצ-8748/8 01/10/1973 ניתוקי יחסים. התכתבות בנושא ניתוק היחסים עם ישראל של מדינות אפריקה בתקופת מלחמת יום הכיפורים. בתיק נהלים להשארת נציג ישראלי בשגרירויות שקיבלו על עצמן ייצוג ישראל בארצות השונות  היחס לנציגי מדינות מנתקות ע"י נציגי ישראל בעולם  קשרים לא פורמליים עם מדינות שונות  טבלאות עם לוח זמנים של המדינות שניתקו יחסים עם ישראל ועוד
חצ-8149/4 06/10/1973 מלחמת יום כיפור. כרך ד' הצהרות ומסמכים מתקופת המלחמה  קטעי עיתונות
חצ-457/15 06/10/1973 המלחמה – עמדת הממשלות  מגעים מדיניים הודעתה של ראש הממשלה גולדה מאיר לאזרחים בפתח מלחמת יום הכיפורים – 6.10.73 ראיונות בתקשורת ופנייה לציבור בימי המלחמה – 10.10.73   13.10.73. דיווחים מהעולם באמצעות משרד החוץ. ציי ארה"ב וברה"מ בים סוף.  יחסי ישראל ומדינות אסיה. יחסי יפן והעולם הערבי וההשפעה על הכלכלה במזרח התיכון יוזמות שלום
חצ-6811/5 26/10/1973 לשכת המנכ"ל – מברקים שוטפים מנציגויות ובחזרה מברקים ודיווחים מנציגויות בנושא הפסקת האש  החלטות מועבי"ט  השיחות בין הצדדים ועוד.
ג-6491/6 01/11/1973 שאילתות אל ראש הממשלה גולדה מאיר ותשובותיה
גל-15512/9 01/11/1973 רשימת עולים נובמבר 1973 רשימות עולים שהגיעו באוירונים ובאניה: נילי. נובמבר 1973.
חצ-3925/11 06/11/1973 רומניה – כללי. יחסים כלכליים/מסחריים עם רומניה  הועדה הכלכלית המעורבת  תעריפי מכס ומטבע זר.
חצ-3929/7 14/11/1973 גרמניה – חרם פולקסווגן. (כרך א') התכתבויות בנושא אפשרות חרם ערבי על חברת פולקסוואגן הנתונה לאיומים מצד משרדי החרם הערבי זאת בעקבות הרשאה שקיבלה ישראל ליצור מנועים מחברת נ.ס.או שנרכשה ע"י פולקסווגן.
חצ-5255/3 19/11/1973 לשכת השרים אבא אב ויגאל אלון – שיחות עם המצרים על הפרדת כוחות בתיק פרוטוקול וסיכומים משיחות צבאיות; סיכומי פגישות עם סילאסוו; תזכירים יעוץ משפטי  דיווחים וכו' (כולל הסכם להנתקות הכוחות מ – 1.74) הסכם אי לוחמה עם מצרים  קווים ועקרונות שהועלו בישיבה אצל המנכ"ל  כוונות מצרים – הסכם על מעמד כוח החירום של האו"ם  רישום הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים  הסכם ישראלי-מצרי בדבר הנתקות כוחות בהמשך לועידת השלום של ז'נבה  שיחות ההפרדה עם מצרים  ביטול מצב הלוחמה בין ישראל למצרים  סיכום פגישת סילאסון-שר הביטחון בירושלים  פגישה עם הצבא המצרי  שיחות הפסקת האש עם מצרים ועוד
חצ-8159/7 20/11/1973 מלחמת יום כיפור – ארה"ב. כרך ד' קטעי עתונות  תמלולי ראיונות ונאומים ממרכז התעוד של משרד החוץ  בנוגע לארצות הברית בבמהלך מלחמת יום הכיפורים והשלכותיה: דברי מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר על המלחמה והשלכותיה  עמדת ארצות הברית על המתרחש במזרח התיכון  התבטאויות משלחת חברי הקונגרס שביקרה בישראל ובמצרים בתום המלחמה  חוברת "השפעתה של מלחמת אוקטובר במזר התיכון" ("THE IMPACT OF THE OCTOBER MIDDLE EAST WAR") ועוד.
חצ-3932/12 23/11/1973 ביטוח סיכוני סחר חוץ. (כרך א') החרם הערבי בהתייחסות לביטוח סיכוני סחר חוץ והשפעתו על חברות אירופאיות. התכתבויות בין השגרירויות באירופה למטה בארץ בנוגע למלחמה בחרם. "איגוד ברן" (ארגון חברות ביטוח סיכוני סחר חוץ).
חצ-3922/2 25/11/1973 ניקרגואה – כללי. עניינים מסחריים עם ניקרגואה וקטעי עיתונות על הכלכלה במקום.
חצ-3930/14 27/11/1973 חרם – לשכת המסחר הבינלאומית. ניצול לשכות המסחר הבינלאומיות למלחמה בחרם הערבי. התכתבויות בנדון בין הלשכה בישראל  משרד החוץ והמטה הבינלאומי בפריז. הרתמותו של נשיא הלשכה בפריז (אביו של הנשיא ז'יסקאר ד'אסטן) למאבק בחרם.
חצ-8191/4 01/12/1973 מלחמת יום-כיפור.כללי. כרך ב'
חצ-8191/5 01/12/1973 מלחמת יום-כיפור.כללי. כרך ג'
גל-15512/10 01/12/1973 רשימת עולים דצמבר 1973  אוניות: נילי וכן רשימות עולים שעלו באוירונים בדצמבר 1973.
חצ-5795/7 01/12/1973 תכניות שלום במז"ת כרך א' הצעות שונות לתכניות שלום במזה"ת ממגוון אירגונים ומוסדות בארץ ובחו"ל. תכנית קלי לשימוש במי הנילוס כפתרון למחסור במים בארץ  סמינרים והרצאות בנושא הסדר אפשרי במזה"ת  תכנית בתמיכת רוטשילד לישוב פליטים ברצ"ע ובסיני ועוד.
חצ-3929/20 05/12/1973 נורבגיה – חרם. כניעת חברות נורבגיות לחרם הערבי  מאמרי עיתונות בנורבגיה בנושא החרם הערבי  הצהרות בכירים אמריקאים בנוגע לחרם  נייר רקע על החרם הערבי  חקיקה אמריקאית בנוגע להשקעות ולחרם הערבי.
חצ-3920/20 09/12/1973 ישראל – תיק הדרכה. תכנית קורס צוערים בסיסי לצוערי המחצית הראשונה של  1975  הצעה להשתלמות בחו"ל  בנושא הכלכלה האירופית.
חצ-3932/10 11/12/1973 חרם – חקר שווקים. חומר שסופק למחלקה הכלכלית במשה"ח ע"י המרכז לחקר שווקים של משרד המסחר והתעשיה שעניינו החרם הערבי והשקעות ערביות. רובו לקוח מעיתוני התקופה.
חצ-3930/4 11/12/1973 התפלת מים. שיקולים לגבי אפשרות מכירת ידע להתפלת מים על פי שיטת זרחין למדינות ערב באמצעות חברות זרות.
חצ-3927/4 13/12/1973 איטליה – חרם כללי. בעיקר התכתבויות בין המחלקה הכלכלית במשה"ח והנספחים הכלכליים במילאנו וברומא בענייני חברות איטלקיות שנכנעו לחרם הערבי ומאמצים לשכנען להמשיך בקשרים עימנו. תלונות של חברות ישראליות על עצירה או עיכוב של סחורות מובטחות מאיטליה.
חצ-3920/19 13/12/1973 ישראל – שטחים. מסמך  אחד בלבד בנושא ועדת חקירה בשטחים מטעם אירגון הבריאות העולמי
חצ-3932/8 14/12/1973 עתונות – פרסומים בענין חרם ערבי הארה"ב. קטעי עיתונות בעיקר מארה"ב ומהארץ בנושא החרם הערבי  השקעות ערביות באמצעות פטרודולרים  החרמת בנקים "יהודים" ע"י לשכת החרם הערבית.
חצ-3925/7 15/12/1973 קפריסין – ספנות. ענייני ספנות בינינו לבין קפריסין בעיקר נוכח ההשתלטות הטורקית על נמל פמגוסטה ונמלים נוספים בצפון האי.
חצ-3923/3 18/12/1973 פינלנד – כללי. (כרך א') נתוני סחר ישראל-פינלנד  סקירות עיתונות שבועיות   התכתבויות בין השגרירות למטה בענייני סחר בעיקר  סקירה על המדיניות המזא"רית של פינלנד.
חצ-3926/3 21/12/1973 שבדיה – תעופה. בקשות לאישורי מעבר למטוסים שוודים  הנושאים מטען עבור כוחות הא"ם ואישורי מינהל התעופה האזרחית. המסמכים בעמודים 49  97-101 נוגעים לשוויץ ולא לשוודיה. המסמך בעמוד 96 נוגע לפינלנד.
חצ-3930/6 21/12/1973 חוק חבילות במעבר. דיווח המכס למשרד החוץ על חבילות המיועדות לנמענים במדינות ערב שהגיעו בטעות לישראל וקבלת אישורים  ממשרד החוץ להחזרת החבילות לשולח.
גל-12485/1 01/01/1974 חברה והוואי דתי בארץ – תקציב כרך א' בתיק מסמך יחיד ובו סכום התקציב של הסברה והווי דתי בארץ.
חצ-8192/1 01/01/1974 מלחמת יום-כיפור.כללי. כרך ד' תיעוד כתבות ונאומים סקירות על עמדות מדיניות של מצרים בעניין הפרדת כוחות מפות וסקירות של מועצת הביטחון על הפרדת כוחות בסואץ
ג-6721/36 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – רשויות מקומיות ומקומות ישוב אחרים
ג-6722/2 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – ערים – ירושלים
ג-6722/28 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – ערים – קרית ארבע-חברון (פניות אישיות)
ג-6740/1 01/01/1974 מקומות קדושים – יהודיים כללי
ג-6689/50 01/01/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – ענינים משפטיים
חצ-7324/10 01/01/1974 השלב הבא עם מצרים – צוות משרד החוץ טיוטה להסדר הביניים בין ישראל ומצרים בליווי אמריקני לקראת השלב הבא ביחסים בין ישראל למצרים לאחר הסכם הפרדת הכוחות
חצ-6817/10 03/01/1974 לשכת המנכ"ל – צרפת בתיק דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו' ( כולל רישום שיחת שה"ח ( יגאל אלון ) עם שה"ח הצרפתי ז'. סובניארג ב-31.10.74 בירושלים ) קבלת פנים לקראת ביקור שר החוץ הצרפתי בארץ  דברי נשיא צרפת על המזרח התיכון ועל ביקור שר החוץ הצרפתי בישראל  ההסכם הצרפתי-מצרי  מזכר בנושא פומפידו וג'ובר  מברקים בנושא השבויים בסוריה  מברקים בנושא יהודי סוריה   ועוד
חצ-3922/5 10/01/1974 סויזלנד – כללי. יחסים כלכליים/מסחריים עם סווזילנד
חצ-6812/17 01/03/1974 לשכת המנכ"ל – דובר צה"ל – הודעות דובר צה"ל דיווחים
חצ-8838/16 01/04/1974 אמריקה הלטינית – אורחים מחו"ל.
חצ-6814/4 01/04/1974 לשכת המנכ"ל – מועצת הבטחון דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; היעוץ המשפטי וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת הממשלה בנושא הארכת המנדט של כח החירום של האו"ם )
חצ-6816/12 01/04/1974 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגויות; תמלילי נאומים וכו'
גל-42609/14 05/05/1974 חדרה – שטח שיפוט בתיק התכתבויות בנוגע לשינויים בשטחי השיפוט של חדרה ומועצה אזורית מנשה. בין הדיונים על שטחי השיפוט גם התכתבויות רבות בנוגע למלון מירמר.
חצ-5255/8 19/05/1974 לשכת השר אבא אבן ויגאל אלון – הפרדת כוחות עם סוריה בתיק טיוטות ונוסח ההסכם מ – 31.5.74  ניירות-עבודה  חוות-דעת משפטיות; דיווחים מג'נבה  נציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  פגישת מזכ"ל האו"ם עם ראש הממשלה  טיוטת החלטה בדבר הארכת מנדט אונדו"פ  מזכר מיגאל אלון בדבר חידוש סמכותו של כוח הפיקוח של האו"ם ברמת הגולן  מברקים בנושא פיצוץ ופינוי מוצבי צה"ל אשר נמסרו לאו"ם באזור ההפרדה  סיכום דברים בעניין UNDOF – הארכת המנדט של UNDOF  מעמד סוריה  ישראל  והאו"ם  שיחת שר החוץ-שלו  סירוב סוריה להאריך את מנדט UNDOF   סוריה לפני תום מנדט  UNDOF   וכו'
חצ-6817/6 14/06/1974 לשכת המנכ"ל – ביקור ניקסון יחסי ישראל ארה"ב- ביקור ניקסון בארץ  1974  דיווחים  תכניות  נוהלי טקס  נאומים  סקירות על ביקור ניקסון גם במצרים וסעודיה
א-256/14 20/06/1974 רקע פעילות משמר הגבול בישובים דו"ח שכותרתו "רקע פעילות משמר הגבול ביישובים"  בנוגע לפעילות משמר הגבול בשטח מדינת ישראל וביישובים היהודיים שהוקמו שטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים.
גל-54765/9 02/07/1974 דגון – בתי ממגורות לישראל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד האוצר בנושא דגון בתי ממגורת לישראל בע"מ: דין וחשבון של יושב ראש מועצת המנהלים לשנת 1971/72/73  מאמרים  מניעי פריון עבודה בעקבות המלצות ועדת בן שחר  אומדן החיסכון למשק המדינה הודות לעבודת "דגון"  ריכוז עבודות המפעל ועוד.
א-7483/9 09/07/1974 מזכירות הממשלה – החלטות ממשלה והצעות חוק החלטות והצעות חוק
חצ-6816/14 01/08/1974 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל וכו'
חצ-6821/8 01/01/1975 לשכת המנכ"ל – אמל"ט – ( לפי הארצות – אותיות א' – מ' ) דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות וכו' ( כולל סקירה על הפוטנציאל הגרעיני של ארגנטינה וקשריה עם מדינות ערב מ- 24.6.75 )
ג-6722/39 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – ערים – קצרין
ג-6723/27 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מרום גולן – קבוצות וקיבוצים
ג-6723/38 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מושב מחולה
ג-6723/59 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מושב בקעות
ג-6723/64 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מקומות ישוב שונים – מעלה-אדומים
ג-6723/66 01/01/1975 רה"מ יצחק רבין – מקומות ישוב שונים – אופירה
ג-6740/2 01/01/1975 עניני כשרות
גל-12485/37 20/01/1975 תיק "אמנה" – מפעל לפרסומים לימודיים במחשבת היהדות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא אמנה מפעל לפרסומים לימודיים במחשבת היהדות: דו"ח כספי והצעת תקציב לשנת 1975/76  תשלומים לאמנה  ישיבת אמנה  פגישת מוציאי פרסומים ברוסית.
א-7305/20 10/02/1975 התקנון לעבודת הממשלה – כרך מס' 2 התכתבות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לתיקונים בתקנון הממשלה: המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה  ערר לפי סעיף 34(ז) לתקנון  אפשרות יוזמת חקיקה על ידי שר בנושא שאינו בתחום פעולתו הישירה  נוכחות והשתתפות של יועצים בוועדות שרים  הכנת חומר לדיון בממשלה ובוועדות שרים ועוד.
פ-2477/57 13/02/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישיבת "מרכז הרב" בתיק חלק ממכתב של אליעזר רפאל מלאכי מחיים צין.
חצ-6817/3 21/02/1975 לשכת המנכ"ל – המברקים יוצאים  לנציגויות בתיק – מברקים יוצאים לנציגויות ישראל בעולם; יחסי ישראל – טורקיה  סוגיית בעיית הסיוע לטורקיה – התכתבויות ועוד.
ג-6722/37 01/08/1975 רה"מ יצחק רבין – ערים – העיר ימית התכתבות עם ועד הגרעין הישיבתי בימית בנוגע לקבלת מבנה לישיבת ההסדר במקום
ח-1617/16 01/11/1975 אספקת מים לאזור תעשיה תפן אספקת מים לאזור תעשיה תפן
ג-6760/18 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – המגדר ברזלית
ג-6771/6 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – ונצואלה
ג-6754/20 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – רשויות מקומיות ומקומות ישוב אחרים מרכז השלטון המקומי
ג-6772/45 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – צרפת
ג-6773/34 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין- יהדות אמריקה (כרך ג')
ג-6755/3 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ערים: חברון – כללי
ג-6755/4 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – קרית ארבע
ג-6755/9 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ערים: יריחו
ג-6755/13 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ערים בישראל: ימית
ג-6756/16 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מושב בקעות
ג-6756/27 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מקומות ישוב שונים – כללי
ג-6776/40 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – התאחדות עולי אמריקה הלטינית בישראל
ג-6756/31 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – מעלה-אדומים בתיק גם מכתבים בנוגע לגרעין גבעון.
ג-6756/38 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מקומות ישוב שונים – יהודה ושומרון (עצומות) (כרך ג')
ג-6756/39 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מקומות ישוב שונים – יהודה ושומרון (עצומות) (כרך ד')
חצ-3945/1 18/02/1976 שוק השקעות פטרו דולרים. קטעי עיתונות ומאמרים ממקורות אחרים על השקעות מדינות אופ"ק.
גל-73301/24 10/03/1976 הפקעות קרקע גוש: 6896 חלקה: 1 בתיק שרטוט ומסמך בנוגע להפקעת קרקעות בגוש 6896  תל אביב.
גל-73301/48 29/03/1976 הפקעות קרקע נתיבי איילון בגושים שונים תא יפו גוש: 7109 חלקה: 201 גוש: 7110 חלקה: 27 28 הודעות לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות – גושים חלקות ותשריטים פרסום בילקוט הפרסומים
ג-6991/1 27/07/1976 לשכת השר בר-לב – מבצע אנטבה התכתבות בענין הפקת סרט על מבצע אנטבה. מיד לאחר המבצע ביקשו שש חברות הפקה אמריקניות להתחרות על הפקת סרט עלילתי על המבצע וביקשו וסיוע בלעדי של מדינת ישראל. בסוף נבחרה חברת האחים וורנר ובאוגוסט 1976 נחתם הסכם על תנאי בין החברה לבין משרד המסחר והתעשייה והסכם נוסף עם משרד הביטחון. באוקטובר 1976 פרשה החברה מן ההסכם. הועלו טענות שההפקה תעלה סכום גבוה מן המתוכנן ומשרד הביטחון לא הגיש את הסיוע המובטח. בינתיים החליטה החברה להפיץ סרט אחר. בינואר 1977 הגיעו הצדדים להסכם פשרה על תביעותיהם ההדדיות.
א-4324/9 01/01/1977 רה"מ מנחם בגין – ברית המועצות ומזרח אירופה סיכומי דיונים ושיחות  מברקים  נספחים והתכתבות עם משרד החוץ בנושאים מדיניים לדוגמה: פעילות ברית המועצות במזרח התיכון ובאוקיאנוס ההודי  עמדות סובייטיות בנוגע למזרח התיכון (המשך בתיק מס' 10)
ג-6776/34 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – בתי כנסת רפורמים – כללי
חצ-8443/6 01/03/1977 זכויות אדם.
גל-67446/45 17/11/1977 גמ"ח "גפן ברוך" הרה"ח ר' ברוך בנימין זאב וינשטוק ז"ל גמ"ח "גפן ברוך" הרה"ח ר' ברוך בנימין זאב וינשטוק ז"ל.
גל-40222/8 28/12/1977 לשכת המנכ"ל אורי מרינוב – ועדת סקרים ומחקרים פרוטוקולים וסיכומי הועדה בנושאים כגון: זיהום מפרץ חיפה ומבצע הולכים על ארץ נקיה.
גל-12871/2 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מכון יהונתן.
גל-12886/1 01/01/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-הותיקן.
גל-2542/3 01/03/1978 תיק השר מכתבים לשר הדתות  אהרן אבוחצירא  בנוגע לשירותי דת שונים.
א-256/1 08/05/1978 לשכת שר הפנים והמשטרה יוסף בורג – תשתית מדינת ישראל מכתב מראש לשכת סגן שר הביטחון למנהל לשכת שר הפנים ואחרים בעניין תשתית מדינת ישראל – כרך א' – מערכת אנרגיה. הכרך עצמו איננו בתיק.
ג-10913/3 19/05/1978 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ – משרד החוץ ונציגויותיו התכתבות עם עובדים ממשרד החוץ בנושא סרט על יהודי ארצות ערב  שליחת תמונת הנשיא הנבחר יצחק נבון וחברי הממשלה לנציגויות ועוד
גל-51063/16 28/06/1978 ועדה מו"מ מטעם בעלי טחנות הקמח בישראל הסכם שכר קיבוצי בענף המטחנות.
ג-10913/18 24/07/1978 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ [עניינים שונים] התכתבות עם גורמים שונים כגון: הכנסת  המגבית המאוחדת לישראל  שגרירות ישראל בבון  ציר ישראל בוושינגטון והיועץ לענייני ערבים בנושאים שונים כגון: הוצאה לאור של עיתון ציוני לאומי  פרס ישראל ועוד
גל-2563/5 29/10/1978 מקוואות מועצות דתיות מכל הארץ כותבים לשר הדתות על בניית מקוואות בתחומן.
א-7263/9 01/01/1979 הצעת תכנית ל"מקדש שלום" למרגלות הר סיני של האדריכל צבי לישר.
גל-20482/27 19/01/1979 המכון לסיבים – מחקר י.ב.מ. מדידת גדלים אפניים לפיזור אור  מחקר יציבות והגנה. בתיק מכתב בנוגע להצעת מחקר בנושא  מדידת גדלים אפניים לפיזור אור.
א-4331/10 16/03/1979 רה"מ מנחם בגין – התיישבות התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  בנוגע לחוות דעת של פליאה אלבק על הקמת והרחבת התנחלויות ביהודה ושומרון: תפיסת גבעת החרסינה (קרית ארבע)  הרחבת הישוב תפוח  תפיסת שטח לישוב קבע – בית חורון  תפיסת שטח בחרב להרחבת הישוב ואיזור תעשייה  תפיסת שטח לאזור תעשייה בתקוע  מגדל עוז  קרני שומרון ב'  שלומציון  סלעית  ריחן ב'  דותן  אריאל  אפרת  מצפה לכיש  לבונה – בית אריה  עיבוי יישובי גוש מודיעין – הרחבת נווה צוף  תרצה  הר 810 – דרום מערב שכם  תחנת הרכבת בסבסטיה  אדמות מדינה להרחבת מכמש  ישיבת "תפוצות ישראל" במעלה אדומים  אזור ג'בל מוקטם  הרחבת משבצת מצפה יריחו  גוש קרני שומרון  ג'בע  רמת קדרון  הרובע היהודי בחברון. בנוסף  בתיק חיבורה של אלבק שכותרתו "אדמות מדינה ביהודה ושומרון" (אנגלית).
ג-7110/25 05/04/1979 מיכון – רשימות הפקדה – מל"מ מיכון; הערכה תקציבית מפתוח נושאים – התכתבות עם גנזך המדינה
חצ-6864/10 01/06/1979 השר משה  דיין – קהיר דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מהלשכה ליישום הסכם שלום עם מצרים; תזכירים  סקירות  החלטות הממשלה  התכתבות
גל-57069/3 26/06/1979 צה"ל קצין חינוך ראשי צה"ל קצין חינוך ראשי.
ג-18375/4 07/08/1979 המצפים בגליל  סקירות ונתונים על מערך המצפים בגליל של המחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית  ישובים חדשים בגליל  עלון שמות וישובים של ועדת השמות הממשלתית-הסבר לשמות הישובים בגוש תפן  שגב וצלמון.
גל-57029/27 22/10/1979 סיווג מקצועי מיכון משרדי סיווג מקצועי מיכון משרדי.
גל-20437/4 01/12/1979 לשכת מנכ"ל – כפר רפאל התכתבות בענין סיוע ממשלתי להקמת כפר רפאל.
חצ-8922/19 01/01/1980 נספח לתיק מוסדות וארגונים נוצרים.
חצ-8468/8 01/01/1980 ארה"ב – זכויות האדם.
חצ-10218/8 01/01/1980 הפצצת הכור הגרעיני שליד בגדד
גל-12842/16 03/06/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עזר וייצמן. כרך א' בתיק מכתבים אל ראש הממשלה  מנחם בגין  בנוגע לחזרתו של עזר ויצמן לתנועת הליכוד ועוד
גל-8460/11 01/07/1980 פרס קפלן – חיל-הים ומב"ת. פרס קפלן – חיל-הים ומב"ת.
ג-6504/17 01/01/1981 מושב נאות גולן התכתבות בנוגע להתקנת טלפון במושב
חצ-8716/15 01/01/1981 אוונגלים.
א-4347/3 01/01/1981 רה"מ מנחם בגין – שדרים שדרים לראש הממשלה ממדינות ומארגונים שונים לדוגמה: צרפת וארה"ב (המשך בתיק 4)
פ-6167/1 17/06/1981 בית אריה – אלבום טקס העלייה לקרקע אלבום טקס העלייה לקרקע של היישוב בית אריה. האלבום הוענק לשר הביטחון אריאל שרון. לתמונות אין שם צלם.  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה
חצ-8912/12 01/07/1981 הפעילות האירופאית – יושב-ראש תורן  בריטניה.
חצ-8890/19 01/08/1981 אירופה המערבית – מועצת אירופה  קשרים בדרג ממשלתי.
חצ-8913/9 01/08/1981 ברית המועצות – סקירות והערכות מצב.
חצ-8904/10 01/08/1981 אירופה – תיק לשכה  מברקים  מסמכים.
חצ-8908/20 01/09/1981 אירופה – תיק בריטניה.
חצ-8908/21 01/09/1981 אירופה – תיק בריטניה.
גל-12842/15 11/10/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – המר זבולון. בתיק התכתבויות של אזרחים עם לשכת ראש הממשלה – מנחם בגין
גל-12339/33 14/10/1981 מחוז הצפון – תיק מצפים כרך א' בתיק – התכתבויות ופניות מאת תיאום פעולות הממשלה בגליל אל משרד החינוך  האגף לפיתוח מערכת החינוך בעניין חימום כיתות הלימוד בבתי ספר ביישובים חדשים;
חצ-8897/20 01/11/1981 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8895/9 01/11/1981 אירופה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל. בתיק התכתבויות בדבר נייר עבודה  שאילתות הצעות החלטה ועמדות הפרלמנט האירופי  ובכלל זה גם ביחס לישראל.
חצ-8950/12 01/01/1982 צרפת – אנטישמיות.
חצ-8951/3 01/01/1982 רומניה – אנטישמיות.
חצ-8924/18 01/01/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – סקירות והערכות מצב.
חצ-8945/5 01/01/1982 פולין – אנטישמיות.
חצ-8807/22 01/01/1982 אמריקה הלטינית – תיק המחלקה.
גל-3809/8 01/02/1982 בניה עירונית מחוז המרכז  חטיבה טכנית: ת.ב.ע (תוכניות בינוי ערים) – אשדוד רובע א' – פרלשטיין בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתכנית בינוי ערים באשדוד: תמצית סקירת תכנון אשדוד  תכנית מפורטת מס' ד/413/י"א – שיקום שטחים ברובע א'  תכנית מפורטת מס' 59/102/03/3/413/3  שינוי לתכנית מפורטת 56/102/03/3  33/102/03/3 – רובע א' אשדוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-4351/3 01/04/1982 רה"מ מנחם בגין – שיחות סיכומי שיחות ופגישות שונות של רה"מ מנחם בגין ושל שרים לדוגמה: פגישה עם שגריר ארה"ב סמואל לואיס ועם סגן שר ההגנה של ארה"ב וולטר סטוסל (Walter Stoessel) (המשך בתיק מס' 4)
פ-5949/5 10/08/1982 [עצומת תמיכה בשרון] עצומה בעד שר הביטחון אריאל שרון על הצלחתו במבצע שלום הגליל
גל-20426/5 28/09/1982 לשכת מנכ"ל – דו"ח בר-סלע (יושב ראש הועדה לבדיקת הייצוג במועצות האזוריות) הועדה לבדיקת הייצוג במועצות האזוריות – דין וחשבון.
חצ-8804/2 27/05/1983 ארגנטינה – מדיניות חוץ. בתיק התכתבויות בנושאים שונים: ועידת וינה בנושא הברית בין ישראל ודרום אפריקה  התבטאויות שר החוץ של ארגנטינה  הצבעות ארגנטינה בסבא"א (סוכנות בין-לאומית לאנרגיה אטומית)  מדיניות ארגנטינה כלפי ישראל ועוד.
חצ-8951/2 01/02/1984 רומניה – אנטישמיות.
חצ-8970/11 01/04/1984 יוון – אנטישמיות.
חצ-8960/8 01/04/1984 אוסטריה – אנטישמיות.
חצ-8838/5 01/04/1984 אמריקה הלטינית – תיק המחלקה.
חצ-8760/4 01/04/1984 פקיסטאן – כללי.
חצ-8703/13 01/04/1984 נוצרים וציונות.
חצ-8704/11 01/04/1984 פרסומים ומידע בנושא נוצרים.
גל-15462/12 31/05/1984 לשכת שר החינוך והתרבות יצחק נבון- אלבום תמונות- ביקור בסרסל אלבום מזכרת מביקור יצחק נבון בקהילה היהודית בסרסל (צרפת) לרגל יום ירושלים. מפגש עם ראשי הקהילה  תלמידים ועוד.
ג-7465/2 01/07/1984 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – ריכוז נתוני ישובים ריכוז נתוני ישובים באיזור יהודה  שומרון וחבל עזה  אפריל 1984 (לפי ישובים).
ג-12420/1 16/07/1984 הזמנות לישיבות ועדת השמות הממשלתית ולישיבות ועדות המשנה  נשלחו ע"י חנה ביתן (החומר הגיע בתפזורת) ועדת השמות הממשלתית: דיונים בקביעת שמות; ישיבות ועדות המשנה לשמות יישובים ולשמות גיאוגרפיים וישיבות מליאה מינויים בוועדה; כפילות בשמות (שכונות ויישובים בעלי שם זהה) שמות למחלפים. ערעור על השם רכס- רעננה כפר סבא שם למרכז אזורי (הרטוב) שמות למנהרות; הנצחות בשמות; שמות ג"ג – עין יעל ועוד חלק מהחומר בכתב יד.
כ-602/21 01/10/1984 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 11) – פניות ציבור – עצומה בענין התנהגותם של חברי-הכנסת בדוגמה אישית עצומות ומכתבי מחאה שנשלחו ללשכת ליו"ר הכנסת ה-11 שלמה הלל  בנוגע לתיקון חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם   התשי"א-1951.  בתיק זה הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2054
חצ-8744/9 01/08/1985 דו"ח סיום כהונה – א. לנקין.
גל-57086/1 26/08/1985 אתיופים הכשרה לימודית  עולי אתיופיה.
א-4404/8 01/09/1985 רה"מ פרס – ביקור רה"מ באוסטריה  ארה"ב  צרפת 15-26.10.1985- כרך א' עוסק  בביקורי  ראש  הממשלה  שמעון  פרס  בארצות  הברית  צרפת  ואוסטריה  בשנת  1985.
א-4404/9 01/09/1985 רה"מ פרס – ביקור רה"מ באוסטריה  ארה"ב  צרפת 15-26.10.1985- כרך א'
א-4404/10 01/10/1985 רה"מ פרס – ביקור רה"מ באוסטריה  ארה"ב  צרפת 15-26.10.1985- כרך ב'
א-4404/11 01/10/1985 רה"מ פרס – ביקור רה"מ באוסטריה  ארה"ב  צרפת 15-26.10.1985- כרך ב'
ג-8218/12 05/11/1985 ילדי תימן הנעדרים כתבי מינוי לוועדת הבירור לעניין ילדי תימן הנעדרים (ועדת שלגי)  פניות לאישור תקציבי הוועדה  סמכויות הוועדה  פניות בנושא ילדים נעדרים  דרישת הועדה הציבורית לגילוי ילדי תימן הנעדרים להקמת ועדת חקירה ממלכתית ועוד.
א-5031/6 01/01/1986 . פולין. התיק  עוסק  ביחסים    בין  ישראל  לפולין  בשנים  1989  –  1992  בהן  חודשו  היחסים  לא  רק  מעשית  אלא  גם  פורמלית.
א-5032/8 01/01/1986 . בלגיה. זהו  תיק  אינטנסיבי  מרשים  של  מגעים  בין  ישראל  לבלגיה.  יש  בתיק  כמעט  700  עמודים  בנושאים  רבים  ביניהם ביקורים  הדדיים  של  אישים  בכירים  וחילופים  של  עמדות  ורעיונות  בשלל נושאים. גם  כאשר  אין  הסכמה  יש  ידידות  ופתיחות  מרשימות.
גל-50868/7 05/03/1986 מחקר הסכרת – הנהלת מחוז חפר/שומרון מחקר הסכרת – הנהלת מחוז חפר/שומרון. מועמדת לפרס קפלן: ד"ר ק. נורימברג.
חצ-9683/12 01/04/1986 פקיסטאן – כללי
ג-2575/4 01/05/1986 משרד הדתות לשכת השר זבולון המר – פניות בענין תמיכה בועדות הכנסת  בקשות סיוע שונות; בקשות התערבות בסדרי בתי-דין רבניים פניות  אל לשכת השר זבולון המר בבקשות סיוע שונות.
גל-72419/7 01/06/1986 נווה יעקב – תיק 1 תוכניות ופרוגרמות להגדלת שכונת נווה יעקב מזרחה. תב"ע עיר  שימור ופיתוח יער מיר; ערר והתנגדויות
פ-2665/2 01/10/1986 ארכיון אישי גד יעקבי- הופעות  סיכום פגישות לקראת דיונים (50) – המשך בתיק 1 בתיק סיכומי פגישות של השר מסיורים וכן סיכומים לקראת דיונים במסגרת תפקידו של גד יעקבי כשר הכלכלה והתכנון. ​
גל-15140/10 01/02/1987 לשכת השר המר – בתי דין / כנסת-ממשלה
גל-61266/2 01/06/1987 צוות פרוייקט הלביא
כ-702/11 23/12/1987 הכנסת השתים-עשרה – מעקב אחר רפורמים בסמינרים ובמכללות הכנסת השתים-עשרה – מעקב אחר רפורמים בסמינרים ובמכללות.
ג-2575/5 24/01/1988 לשכת השר זבולון המר – פניות והתכתבות בנושאים שונים התכתבויות עם השר זבולון המר אודות חוק שמירת השבת  איסור הקרנת סרט בשבת  סיוע לבתי-ספר ממלכתיים-דתיים וישיבות הסדר  יהודי תימן  תנועת המזרחי  דעות בענייני דת ומדינה.
גל-23195/15 01/04/1988 יועץ תקשורת  – עצומת השמיניסטים התומכת במדיניות הממשלה (רשימה שניה) עצומת 700 שמיניסטים התומכת במדיניות ממשלת רה"מ יצחק שמיר ביהודה  שומרון וחבל עזה (רשימה שניה).
חצ-9565/18 01/04/1988 נוצרים וציונות
חצ-9571/5 01/04/1988 נוצרים אחרים
חצ-9570/9 01/04/1988 רפורמים – כנסיית הולנד
כ-610/6 01/11/1988 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 12) – פניות ציבור – עצומה בענין הגדלת מימון מפלגות עצומה ללשכת יו"ר הכנסת דב שילנסקי  נגד הגדלת מימון המפלגות מתלמידי בתי הספר: בית הספר ע"ש מיי בויאר  בית ספר תיכון בית חינוך  בית הספר השש שנתי המקיף בגילה  בית הספר ע"ש דנמרק ובית ספר ע"ש זיו.
ג-2575/14 01/12/1988 לשכת השר זבולון המר – התכתבות ופניות בנושאים שונים התכתבות ופניות לשר הדתות המר.
גל-15140/12 06/01/1989 לשכת השר המר – בתי דין / כנסת-ממשלה פרוטוקול מדיוני לשכת שר הדתות המר והצעות לתיקוני חוק בענייני דת ומדינה.
גל-15036/13 27/02/1989 בשר וחיטה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא בשר וחיטה: מדיניות יבוא אבקות חלב  חילוץ ענף הבקר לבשר בארץ ממצוקתו  ייצור בשר מקומי בישראל  אינפורמציה בנושא חיטים ובשר  נושאים לדיון עם משרד מסחר והתעשייה הפרטת יבוא גרעינים מארצות הברית ועוד.
כ-656/1 01/05/1989 הכנסת השתים-עשרה – הצעות לסדר היום – הוצאת תעודת עליה לגרים רפורמים וקונסרבטביים הכנסת השתים-עשרה – הצעות לסדר היום – הוצאת תעודת עליה לגרים רפורמים וקונסרבטביים.
פ-5518/4 01/05/1989 שיתוף פעולה מסחרי בין ישראל למדינות ערב והפלסטינים – כרך א' המשך בתיק 5  עותק מהסכם טאיף (1989) לסיום מלחמת האזרחים בלבנון  מחקר על הקמת אזור סחר חופשי ונמל לרצועת עזה ומחקרים נוספים על פיתוח כלכלי ברשות הפלסטינית ושיתוף פעולה אזורי. בתיק גם נוסח ההסכם הכלכלי עם הפלסטינים  הפרוטוקולים הכלכליים של פריז (הסכמי פריז  1994)  ומחקר על צעדים להגדלת הסחר בין מצרים  ישראל  ירדן והשטחים הפלסטיניים
ג-9663/4 17/05/1989 ועדת שרים לעניני חקיקה – נספחי חקיקה – ממס. 203חק – 283חק הצעות חוק שהועלו על סדר יומה של ועדת השרים  הערות מזכירות הממשלה  נספחי חקירה של החוקים: חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב)(תיקון)  התשמ"ט-1989  חוק שירותי הדהת היהודיים (נוסח משולב)(תיקון)  התשמ"ט-1989  חוק הסכמי מפלגות  התשמ"ט-1989  חוק המבקרים הפנימיים  התשמ"ט-1989  חוק לתיקון פקודת החברות (אחריות נושאי משרה בחברה)  התשמ"ט-1989  חוק הרופאים הוטרינרים  התשמ"ט-1989  חוק העיסוק באופטומטריה  התשמ"ט-1989 ועוד. בנוסף  בתיק דין וחשבון של הועדה הבינמשרדית לבירור נושא הלחימה בשידורי כבלים בלתי חוקיים.
גל-14063/1 01/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  2-1
גל-14063/2 03/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  4-3
גל-14063/3 05/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  6-5
גל-14063/4 07/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  8-7
גל-14063/5 09/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  10-9
גל-14063/6 11/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  12-11
גל-14063/7 13/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  14-13
גל-14063/8 15/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  16-15
גל-14063/9 17/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  18-17
גל-14063/10 19/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  20-19
גל-14063/11 21/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  22-21
גל-14063/12 23/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  24-23
גל-14063/13 25/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  26-25
גל-14063/14 27/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  28-27
גל-14063/15 29/07/1989 מהדורת חדשות – 1989- יולי  30-29
גל-50871/4 03/07/1990 אגודת יד שרה פיתוח קשת שרותים משולבת המהווה חלופה לאשפוז ממושך אגודת יד שרה פיתוח קשת שרותים משולבת המהווה חלופה לאשפוז ממושך. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-14059/11 25/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  26-25
גל-14060/1 29/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  30-29
גל-14060/3 02/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  3-2
גל-14060/4 04/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  5-4
גל-14060/5 06/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  7-6 בתיק זה מתוארת ההתנקשות במאיר כהנא  והלוויתו.
גל-14060/6 08/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  9-8
גל-14060/7 10/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  11-10
גל-14060/8 12/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  13-12
גל-14060/9 14/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  15-14
גל-14060/12 20/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  21-20
גל-14060/13 22/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  23-22 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2024
גל-14060/14 24/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  25-24
גל-14061/1 26/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  27-26
גל-14061/2 28/11/1990 מהדורת חדשות – 1990- נובמבר  29-28
גל-14061/3 30/11/1990 מהדורת חדשות – 1/12-30/11 – 1990
גל-69726/14 01/12/1990 ביוספירה ירחון המשרד לאיכות הסביבה מחוז חיפה בתיק כרכים של הירחון "ביוספירה" – ירחון המשרד לאיכות הסביבה.
גל-14061/4 02/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  3-2
גל-14061/5 04/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  5-4
גל-14061/6 06/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  7-6 הוצאו מסמכים לשיקום. יבדקו בשנת 2024
גל-14061/7 08/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  9-8
גל-14061/8 10/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  11-10
גל-14061/9 12/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  13-12
גל-14061/10 14/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  15-14
גל-14061/11 16/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  17-16
גל-14061/12 18/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  19-18
גל-14061/13 20/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  21-20
גל-14062/1 22/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  23-22
גל-14062/2 24/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  25-24
גל-14062/3 26/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  27-26
גל-14062/4 28/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  29-28
גל-14062/5 30/12/1990 מהדורת חדשות – 1990- דצמבר  31-30
פ-5821/1 12/01/1991 1992-1991 הכנה לאוסלו (שיחות) המשך בתיק 2. השלכות מלחמת המפרץ הראשונה  רישום בכתב יד של שיחות יוסי ביילין ואחרים עם פייסל אל-חוסייני ונציגים פלסטינים מהשטחים  עמדת מפלגת העבודה  ועידת מדריד
גל-17236/9 01/05/1991 יועצת ראש הממשלה למעמד האישה – עצומה למניעת אלימות נגד נשים. עצומה למניעת אלימות נגד נשים וילדים ("בת אדם" – קואליציה של ארגוני נשים למאבק באלימות נגד נשים).
פ-5821/3 11/06/1991 יוזומת לשיתוף פעולה כלכלי ולהסכם ביניים עם הפלסטינים תכנית שהכין אבו עלא (אחמד קריע) לתהליך השלום ושיתוף פעולה אזורי (1991)  הצעות לפיתוח כלכלי בשטחים הפלסטינים ולהסכם ביניים עם הפלסטינים; שיתוף פעולה בתחום איכות הסביבה
ג-13289/1 26/11/1991 הרשות למלחמה בסמים (א) סיכום פעולות בנושא : מניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול  תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים  דו"חות כספיים של הרשות למלחמה בסמים  תקציב הרשות למלחמה בסמים  סיכום פגישה באגף הרוקחות  דו"ח פעילות1992  מדיניות הרשות בתחום אכיפת החוק ועוד
גל-70198/2 10/12/1991 שביל בעקבות ישוע סלילות בחוץ כנרת התכתבויות בנוגע לפרויקטים לביצוע עבור צליינים ועדות נוצרות באזור הכנרת  הירדן וכפר נחום
פ-5821/2 13/01/1992 1992-1991 הכנה לאוסלו (שיחות) המשך מתיק 1. המשא ומתן עם הפלסטינים בוושינגטון  רישומי פגישות יאיר הירשפלד ורון פונדק עם פייסל אל-חוסייני  דול על פגישת יאיר הירשפלד בלונדון עם אבו עלא (אחמד קריע)
פ-6167/3 29/02/1992 תצלומי אוויר יישובי יהודה ושומרון. אותיות מ-ת תצלומי אוויר של התנחלויות ביהודה ושומרון משנת 1992 מבוא מודיעין  מבוא דותן  מבוא חורון  מגדלים  מגדל עוז  מודיעין  מחולה  מול נבו  מכורה  מכמש  מעון  מיצד  מעלה אדומים  מעלה אפרים  מעלה לבונה  מעלה עמוס  מעלה שומרון  מצפה שלם  מצפה יריחו  מצפה יהודה  מצדות יהודה  מחנה יתיר  משואה  מתתיהו  נווה דניאל  נווה צוף  נופים  נחל רותם  נחליאל  נילי  נירן  נעמה  נעלה  נתיב הגדוד  סוסיא  סלעית  עופרים  עתניאל  עופרה  עטרת  עלמון (ענתות)  עינב  עלי  עלי זהב  עמשא  עמנואל  עץ אפרים  פדואל  פני חבר  פסגות  פצאל  צופים  קדומים  קידר  קליה  קציר  קרית ארבע  קרני שומרון א'  קרני שומרון ב'  קרית נטפים  ראש צורים  רבבה  ריחן  רועי  רימונים  שילה  שדמות מחולה  שא נור  שבי שומרון  שני  שמעה  שערי תקוה  שקד  תומר  תלם  תקוע צילום: באדיבות אלבטרוס – צילום אוויר בע"מ ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
פ-6167/2 16/03/1992 תצלומי אוויר יישובי יהודה ושומרון. אותיות א-כ תצלומי אוויר של התנחלויות ביהודה ושומרון משנת 1992 אדורה  אדם  אבני חפץ  אורנית  איתמר  אל דוד (נוקדים)  אלון שבות  אלון מורה  אלישע  אלמוג  אלקנה  אלעזר  אלפי מנשה  אפרת  ארגמן  אריאל  בית אל  בית אריה  בית הערבה  בית חגי  בית חורון  ביתר  בקעות  ברקן (בית אבא)  בת עין (צורף)  גבעת זאב  גנים  גילגל  גיתית  דולב  הר אדר  הר ברכה  הר גילה  ורד יריחו  חומש  חרמש  חיננית  חלמיש (נווה צוף)  חמדת (נחל)  חמרה  חדשה  חשמונאים  טלמון א'  טלמון ב'  טלמון ג'  טנא  ייטב  יפית  יצהר  יקיר  כדים  כוכב השחר  כוכב יעקב  כפר אדומים  כפר עציון  כפר תפוח  כרמי צור  כרמל. צילום: באדיבות אלבטרוס בע"מ ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
גל-69041/9 01/07/1992 מחקר חרדים
א-7709/6 28/07/1992 לשכת רה"מ יצחק רבין – ממשלה. רשימת שרי ממשלת רבין לאחר בחירות 92- הממשלה ה-25 תקנון עבודת ההמשלה על נספחיו השונים הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לחברי ממשלת רבין לפני כניסתה לכהונה מכתב של היועץ המשפטי לשר אריאל שרון בדבר מינויים בחברות ממשלתיות בתחום הבינוי והשיכון טיוטת קווי היסוד של הממשלה- מסמך של מפלגת העבודה ההסכם הקואליציוני בין העבודה לתנועת ש"ס פנייה של היועץ המשפטי לאריה דרעי בעניין החשדות הפליליות נגדו וחקירותיו במשטרה הודעה של יצחק רבין ליושב הכנסת כי עלה בידו להקים ממשלה כתב הטלת הרכבת הממשלה של הנשיא הרצוג על יצחק רבין
ג-13289/2 04/08/1992 הרשות למלחמה בסמים (ב) הרשות למלחמה בסמים – סיכום דיון במרכז ההסברה  תזכיר – חוק רשות המלחמה בסמים (תיקון)  מינוי חבר מועצת הרשות   ישיבות מועצת הרשות   מדיניות הרשות בנושא ילודים ותינוקות המכורים לסמים  מבנה הרשות   עיקרי תכנית העבודה והתקציב ועוד
גל-21438/8 01/03/1993 יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים יעוץ משפטי – הרשות למלחמה בסמים.
גל-73314/16 11/03/1993 הסכם עם מנהל מקרקעי ישראל עם עיריית תא בתחום פרוייקט המשתלה מס חוזה: 32032 בגוש: 6332 חלקות: 6  11-17 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בנית שכונת המשתלה בתל אביב-יפו: אומדני פיתוח  אומדן עלויות הפיתוח  בדיקת עלות וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עירוניות בשכונת המשתלה  הסכם לביצוע תשתיות  דו"חות  הסכם הרשאה לתכנון ולפיתוח מגרשים  חלקות שכונת המשתלה  הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין מנהל מקרקעי ישראל  תוספת להסכם  בקשה לאישור החלטה פקודת העיריות אישור משרד הפנים ועוד.
פ-294/25 01/05/1993 עג'אג' נוויהד' – שונות תגובת המועצה המקומית ברמת-גן לעתירת נחום וינרסקי בפרשת שחיטת בעלי-חיים עבור העותר ועוד.
גל-72874/7 15/08/1993 מועצה מקומית קציר חריש דו"ח חקירה 5 חלק 1 דו"חות בוקורת על המועצה המקומית קציר-חריש מהשהים 2004 – 2007  גו"ח של המינהל לשלטו מקומי במשרד הפנים מ-1994 בנושא תנאי שכר ותנאים לראשי  הרשויות המקומיות וסגניהם בשכר  מכרז -2002 של האגף לכ"ח ושכר ברשויות המקומיות למשרות  למשרות של עובדים סטטוטוריים  פרסום מ-2007 מאת אורי טל ממרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא "חיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות"  חוזרי מנכ"ל ומסמכים נוספים בנושא כוח אדם ברשויות המקומיות.
גל-50235/5 01/04/1994 מניעת זיהום התכתבות לשכת נציב המים עם חברות דלק  מכון התקנים  החברה להגנת הטבע  המשרד לאיכות הסביבה  המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב וגורמים נוספים בנוגע לזיהום מים על ידי דלקים  ניטור מי נחלים  קידוחים לבדיקת זיהומי מים  תקלות במתקנים לטיהור שפכים ועוד (המשך בתיק מס' 6).
גל-23072/4 28/04/1994 לשכת המנכ"ל – חיטה – 2 בתיק סיכומי דיונים  ריכוז תמיכה ל- 1994  תזכיר ראשוני על הקמת חברת חיטים 1994  דו"ח על תיקון ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה מס' 44; חוות-דעת לגבי השתתפות טחנות הקמח למרכז קבלן מלאי החירום של חיטה  התכתבות  בצורת  שטחים חקלאיים נטושים  חיטת מעשר  שמיטה  מלאי חירום  ייבוא חיטה וגרעינים שונים ועוד.
פ-5518/2 01/05/1994 תהליך סטוקהולם  שיחות על הסדר הקבע ועתיד ירושלים המשך בתיק 3.מסמכים מהשיחות בסטוקהולם על הסדר הקבע בהשתתפות רון פונדק ויאיר הירשפלד  ניירות עמדה ומחקרים על סוגיות בהסדר הקבע  מסמכים על עתיד ירושלים  כולל מסמך מעיריית ירושלים על פיתוח מזרח ירושלים. בתיק סיכום דיון על הצעת ג'רום סגל להקמת מדינה פלסטינית בעזה  פרוטוקול פגישת יוסי ביילין אבו מאזן ב-6 בספטמבר 1995 והודעת ראש הממשלה יצחק רבין בכנסת על אישור תכנית "אוסלו ב".
גל-60759/5 30/06/1994 תל אביב פרוייקט המשתלה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא הקמת שכונת המשתלה בתל אביב-יפו: חלקות שכונת המשתלה  פרוטוקול ועדת המכרזים  בקשה לאישור החלטה  פרטיכלים מישיבת וועדת המכרזים של מנהל מקרקעי ישראל וועדת המכרזים של עיריית תל אביב-יפו  תקציר לאישור העירייה החלטות מועצת העירייה ועוד.
גל-57038/7 28/08/1994 קריית נמיר שיפוצים במרכז להכשרה – קריית המלאכה  קריית נמיר.
פ-5821/4 01/01/1995 מאמרים ופרסומים בנושא בעיית הפליטים הפלסטינים המשך בתיק 5. מאמרים ופרסומים  חלקם בערבית  בנושא בעיית הפליטים  הצעות לפתרון
גל-53048/8 01/03/1995 המכון לפריון העבודה והיצור – תקציב והבראה דפים נבחרים מתכנית הבראה לשנים 1995 – 1997  תקציב יעדים ופעולות לשנת 1997.
כ-1541/18 01/04/1995 דיון וכינוס לציון יום ירושלים  חגיגת גני ילדים מירושלים דיון וכינוס לציון יום ירושלים  חגיגת גני ילדים מירושלים.
גל-17481/19 27/05/1995 לשכת השר ש. שטרית – יום ירושלים תכנית השר ליום ירושלים 27-28.5  נוסח נאום השר.
פ-5518/1 04/07/1995 תהליך סטוקהולם  שיחות ביילין-אבו מאזן  תכניות לעתיד ירושלים מפגשים לא רשמיים בהשתתפות רון פונדק ויאיר הירשפלד בסטוקהולם בנושא הסדר הקבע בין ישראל לפלסטינים  טיוטות להסדר הקבע כולל הצעות לשינויים מאת נמרוד נוביק  דיווחים בעיתונות על הסכם בין יוסי ביילין ואבו מאזן בעניין זה. בתיק גם הצעות לתכנון ירושלים בעידן השלום.
גל-40412/9 04/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – Condolence Cards VIP בתיק תנחומים מראשי מדינות וארגונים בעולם אל ראש הממשלה  שמעון פרס ולאה רבין  בעקבות רצח רבין
גל-59293/7 01/12/1995 תמ"א 10- תחנות כח ורשת חשמל תחנת כח טורבינות רמת חובב- הוספת יחדת מחז"מ חוק התכנון והבנייה  פרוטוקולים  טורבינת אלון- תבור  הערות המשרד לאיכות הסביבה  רצועת מעבר קווי חשמל ראשיים 'זמורת-גן שורק- גנות'  שיניו 1 באתר חגית
פ-5821/5 09/01/1996 מאמרים ופרסומים בנושא בעיית הפליטים הפלסטינים המשך מתיק 4. מאמרים ופרסומיםת חלקם בערבית  בנושא בעיית הפליטים  סקר רכוש הפליטים הפלסטינים בישראל  הצעות לפתרון  יישוב פליטים ברצועת עזה
פ-5821/6 06/03/1996 המשא ומתן לשלום; יוזמות לשיתוף פעולה כלכלי  הגדרת תחומי פעילות הקרן לשיתוף פעולה כלכלי לשנים 1996 – 2000  דו"חות האו"ם על סימפוזיונים על שאלת פלסטין  יחסי הגומלין בין תהליך השלום ורווחה כלכלית  מאת דן כתרי  ניהול ותכנון מטרופוליטני – מקרים מיוחדים  נייר עמדה של המכון לללימודי פיתוח עירוני ושיכון  רוטרדם  אסטרטגיה ללבנון  תכנית הוועידה הכלכלית של המזרח התיכון/צפון אפריקה (קהיר  נובמבר 1996) והצהרת קהיר  נאום שר החוץ הבריטי  על בריטניה והמזרח התיכון אל תוך המאה ה-21 ועוד.
גל-40408/36 27/03/1996 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – חבר-הכנסת פרץ עמיר פניות ומכתבים – חבר-הכנסת פרץ עמיר
פ-6254/7 05/04/1996 ראיון עם פרופ' חיים ביינראט תמלול ראיון עם פרופ' חיים ביינארט בו הוא מספר על עזיבת מחתרת האצ"ל.  תיק זה מכיל ידיעות שנאספו ע"י הש"י ממקורות שונים. ידיעות אלה הינן חומרי גלם ושמועות שלא אומתו. הרואה את עצמו נפגע מוזמן לפנות לארכיון המדינה ולבקש הסרת המידע.
פ-5821/7 19/05/1996 מסמכים וחוברות בנושא בריאות ואיכות הסביבה לישראלים ולפלסטינים ניירות עמדה  פרסומים והצעות מחקר בעיקר בנושאי בריאות ואיכות הסביבה עם הפלסטינים ברמה של עם לעם
גל-65694/10 04/06/1996 דוברות- צבי לידר  לוח שידורים שבועי של רשות השידור
ג-13370/3 26/06/1996 תקנות הרשות למלחמה בסמים (דרישת מידע  שמירתו  העברתו והשימוש בו) 1993 הרשות למלחמה בסמים – תקנות הרשות (דרישת מידע  שמירתו  העברתו והשימוש בו)  סיכום דיון בנוגע לתקנות הרשות  פרוטוקול ועדת החוקה חוק ומשפט  חוק הרשות למלחמה בסמים  פיקוח על כספי הרשות  טיוטת תקנות ועוד
ג-11339/8 01/07/1996 הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – דין וחשבון הוועדה לבירור פרשת תרומות הדם של עולי אתיופיה – דין וחשבון ירושלים  תמוז תשנ"ו – יולי 1996.
ג-11339/6 22/07/1996 [הצעת החלטה לממשלה בנושא עובדים זרים] הצעת החלטה לממשלה בנושא עובדים זרים: נספח תקציבי  מטה ארצי – אגף תכנון וארגון – הטיפול בעובדים הזרים  הוועדה הבינמשרדית לבדיקת סוגיית העובדים הזרים – המלצות ביניים  המלצות להפעלה מיידית  עובדים זרים – נייר עמדה  משרד הבינוי ושיכון – צוות חשיבה לנושא תיעוש הבנייה  עובדים זרים – בעיות חברתיות ועוד.
ג-14314/10 20/01/1997 גיור בתיק – התכתבויות הנוגעות לגיור תלמידים עולים מחבר העמים – עיכוב בזימון הרכב בית הדין בעניינם; חוזה התקשרות עם מכון צומת – צוותי מדע ותורה.
גל-51325/14 17/09/1997 התכתבות – בנושא עידוד הגברת נתניהו בתיק מכתבי תמיכה  עידוד ותודה לגב' נתניהו
ג-17725/33 18/12/1997 נצרת עילית התכתבות וחליפת מסמכים מארכיון המדינה בנוגע לפיקוח על ארכיון המועצה המקומית נצרת עילית והדרכת עובדיו: רשומות המועצה  דו"חות על פעילות הארכיון  דו"חות עובדי הארכיון על ביקורם בארכיון.
ג-11297/15 01/01/1998 תכנית היי-טק היובל" לשנת 1998 – מפגשי תעסוקה בהיי-טק בצפון אמריקה" בתיק חוברת "תכנית "היי-טק היובל" לשנת 1998 של המשרד לקליטת עלייה.
גל-57042/8 14/06/1998 תיק פרוייקטים: פרוייקט חלום  כתבי עיתונות  הסבת אקדמאים תיק פרוייקטים: פרוייקט חלום (חניכים לומדים מקצוע)  כתבי עיתונות  הסבת אקדמאים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-73282/11 18/06/1998 עיריית אור יהודה חכירות חוזה חכירה עם חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בעמ בגוש: 7216 חלקה: 89 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא חכירה בין עיריית אור יהודה לבין חברת העובדים השיתופית הכללית: הסכם חכירה  אישור ביצוע פעולה  פרוטוקול  בקשה לאישור חוזה ו/או פטור ממכרז ועוד.
פ-5518/6 01/10/1998 חמאס ועולם האסלאם  התנחלויות ושאלות קרקע מאמרים אקדמיים בשני נושאים עיקריים: יחסים עם עולם האסלאם וגורל ההתנחלויות.  דוח על מדינה בשבי קיצוניים: קבוצות מסוכנות לדמוקרטיה בישראל – מגמות ותהליכים  Changing Minds Winning Peace – A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World  מאמרים על החמאס ותהליך השלום  אופציות למעמד המיעוט הערבי בישראל – אופציית גבול הפרדיגמה הציונית  מחקר מאת אילן סבן  ההיבטים משפטיים של פינוי יישובים מאת גלעד שר אחרים  נייר על התייחסות ראשונית לגבי פינוי אפשרי של תושבי גוש קטיף  המחלקה לשירותים חברתיים ועוד.
גל-57339/10 18/11/1998 תכנון ותקצוב נוער תכנון ותקצוב נוער.
ג-13829/69 10/02/1999 Prince of Wales התכתבות ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנסיך צ'ארלס  נסיך ויילס ויורש העצר הבריטי
ג-17022/20 13/07/1999 ילדי תימן התכתבויות  חוות דעת משפטיות והחלטות ממשלה בנושא היתר העיון בפרוטוקולים של ועדת החקירה לשאלת היעלמותם של ילדי תימן; מסקנות ועדת העליה  הקליטה והתפוצות בנושא מסקנות הוועדה בעניין ילדי תימן.
ג-13518/26 19/08/1999 לוין  משפחתו של השחקן ז"ל חנוך לוין  בתיק מכתבי תנחומים מאת ראש הממשלה אהוד ברק על מות השחקן חנוך לוין
גל-57043/5 26/03/2000 נעורים + ג'וינט ביה"ס הדסה נעורים  וה"ג'וינט"  תוכניות עבודה  הכשרות  פרוטוקולים ועוד.
ג-13521/59 02/05/2000 פנטון מינה מכתב של מינה פנטון  מחזיקת תיק מורשת ישראל והעם היהודי בתפוצות בעיריית ירושלים לראש הממשלה אהוד ברק בנושא מסירת שכונת אבו דיס ושכנותיה
ג-16697/6 02/06/2000 יום ירושלים – זיכרון  חשבון נפש וחזון עיריית ירושלים – המחלקה לספריות עירוניות – ארכיון העיר – "דפים מגנזי ארכיון העיר – יום ירושלים – זיכרון  חשבון נפש וחזון". יום ירושלים  כ"ח באייר תש"ס-יוני 2000. ערכו: מנחם לוין ופלורה אביטל. חוברת הכוללת סקירה היסטורית ייחודית לגבי שורשיו של "יום ירושלים".
פ-5518/7 26/07/2000 אירועי אוקטובר 2000 וועדת מיטשל מימון גרמני לדיאלוג וצעדים בוני אמון בין ישראל  הפלסטינים וירדן  מאמר על ערפאת ואנטומיה של מרד מאת יזיד סייג  ניתוח הכישלון בוועידת קמפ דיוויד מאת רוברט מאלי וחוסיין אגה  נייר עם המלצות לוועדת מיטשל מאת הקרן לשיתוף פעולה כלכלי  דו"ח ועדת מיטשל (אפריל 2001).
רש-2193/3 11/10/2000 יפו התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התיירות בנושא תכנון ופיתוח ביפו: התכנית לפיתוח התיירות ביפו – פרויקט שוק הפשפשים סקר מבנים ראשוני  מפות/תכניות  סכומי פגישות ודיונים  מתחם השעון – הצגת תכנית ככר רוסלאן  הצגת תכניות תאורה למבנה וגן הסאריה  שוק הפשפשים יפו – מבנה ציבורי  פרוטוקול מישיבת ועדת מכרזים ועוד.
ג-12631/18 18/01/2001 מסמכים שמורים – תוכנית לשיפור חלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים. תוכנית לשיפור חלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים על פי החלטת הממשלה מיום 18.1.2001. תכתובת אגף תקציבים במשרד ראש הממשלה בעניין שדרוג והרחבת החלקה בשנת 2020-2021. בתיק חוברת של משרד הביטחון בשיתוף עם משרד ראש הממשלה-חלקת גדולי האומה  הר הרצל  היחידה לתכנון במערכת הביטחון-אגף בינוי: עקרונות הפרוגרמה  תקציב הפרויקט  הנחיות לתחרות פומבית לתכנון החלקה  תצלומים.
גל-59643/8 21/01/2001 פירוק מועצה אזורית אפעל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא מוצעה האזורית אפעל: דו"ח בדיקה מיוחדת המוצעה האזורית אפעל  תקציב ועד רמת אפעל  מצב חרום כללי – הפסקת השרות לתושב  בקשה לפגישה דחופה  פנייתך בגין תקציב ועד רמת אפעל  פירוק המוצעה האזורית אפעל דו"ח ראשוני  למיפוי והקצאת חובות  נספחים  מימון השירותים בחודש יוני  הודעת פקסימיליה  משמעות סיפוח מושב עובדים כפר אז"ר לעיר רמת גן  סיכום ישיבת שימוע לראש המועצה האזורית אפעל  מסמכים מהליך בג"צ 2763/07 – המועצה האזורית אפעל ואח' נגד שר הפנים ואח' ועוד.
גל-45681/15 15/04/2001 השר אלי ישי – ביקורת פנים התכתבות השר אלי ישי עם גורמים ברשויות מקומיות.
גל-72436/10 19/04/2001  אלקנה אשקוביות – עלויות פיתוח – חלק 2 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ופיתוח אלקנה: סיכומי דיון   מפות  לוח עלויות פיתוח  אתר אלקנה אשקוביות  סיכום לוח עלויות פיתוח – אלקנה – שכונת אשקוביות  תכנון שכונת אשקוביות  סיכום ישיבת ליווי וקידום תכנון  ריכוז פרטי גריסה  מחסני המועצה פינוי אתר אשקוביות באלקנה ועוד.
גל-45679/13 29/05/2001 השר אלי ישי – ביקורת רשויות מקומיות התכתבות בין השר אלי ישי לגורמים ברשויות המקומיות.
גל-59288/2 01/07/2001 יצרני חשמל פרטיים תמ"א חלקית 10/ב/8/1/ תחנת כח פנים ארצית רמת חובב ב'  פרוטוקל הוולנת"ע  תחנת כח רמת חובב הסתבכות עם בדווים  אתר תחנת כח רותם  תמ"א 10/ב/4 מישור רותם  תסקיר סביבה אתר רמת חובב  אספקת גז לרמת חובב  אתר תחנת הכח מישור רותם  נושאים לדיון  מיקום אתרי תחנות במישור רותם  שיווק חול ממישור רותם  אספקת דלק למחזמי"ם  מיקום אתרי תחנת כח מישור רותם
גל-62052/1 03/07/2001 מתנס ביר אל מכסור תכנון ותשריטים; הקמת עזרי בטיחות- מעקות וקירות גבס
גל-72419/6 24/07/2001 יער מיר – מורדות נווה יעקב תוכנית 4356 הרחבת שכונת נווה יעקב מזרחה תוכנית שימור ופיתוח יער מיר; ערר על ועדת השמנה להתנגדויות
גל-55441/6 01/08/2001 141. ועדת היגוי להערכות לטיפול ברעידות אדמה – ועדת היכל (5) 141. ועדת היגוי להערכות לטיפול ברעידות אדמה – ועדת היכל (5)
גל-45682/6 06/09/2001 השר אלי ישי – כלכלה
גל-55448/3 01/10/2001 מעקב אחר השינויים בריכוזי מתכות במי מפרץ חיפה  בעזרת פורמיניפרים בנתונים מעקב אחר השינויים בריכוזי מתכות במי מפרץ חיפה  בעזרת פורמיניפרים בנתונים.
גל-45681/16 06/11/2001 השר אלי ישי – עניני ערבים התכתבות עם השר אלי ישי בנוגע לארזרחי ישראל הערבים.
גל-45684/6 28/11/2001 השר אלי ישי – ועדות פנים התכתבות בין השר אלי ישי לחברי ועדות בכנסת.
ג-12851/4 01/09/2002 תמונות הסטוריות של כפר מל"ל מראשיתו – הוכן ע"י דב גרודמן תמונות היסטוריות של כפר מל"ל מראשיתו – קרדיט למכון לבון
גל-62889/18 11/11/2002 תוכנית יוזמה ב התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לתכנית יוזמה ב': עידוד משקיעים מוסדיים להשקעה בקרנות הון-סיכון  איגוד ישראל של משקיעי הון סיכון – תכנית יוזמה ב' – תוכנית חירום להצלת תעשיית ההון סיכון וההיי טק בישראל (הכין: זאב הולצמן – גיזה הון סיכון)  יוזמה ב' – תוכנית מחוללת צמיחה – נייר עמדה של ארגון משקיעי הון סיכון IVA  קטעי עתונות ועוד.
גל-52230/16 25/12/2002 תכנית חשמל צפון תשריט (מפה תכנונית) של הכפר חוסנייה והתכתבות ומסמכים נוספים של חברת החשמל בנוגע בנוגע לתשתית החשמל בכפר.
גל-45685/15 01/01/2003 השר אלי ישי – ביקורת
גל-55452/10 01/11/2003 מעקב אחר השינויים בריכוזי מתכות מומסות במי מפרץ חיפה  בעזרת פורמיניפרים בנתונים מעקב אחר השינויים בריכוזי מתכות מומסות במי מפרץ חיפה  בעזרת פורמיניפרים בנתונים
גל-59406/44 11/01/2004 דגון בתי ממגורות לישראל בתיק תוספת להסכם שכר קיבוצי שנחתם בין בית דגון להסתדרות.
גל-72436/9 01/04/2004 אלקנה אשקוביות – עלויות פיתוח – חלק 1 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ופיתוח אלקנה אשקוביות: תרשים  מפה  תכנית מתאר מפורטת מס' 125/14אלקנה אשקוביות  ריכוז פרטי גירסה  סיכום לוח עליות פיתוח  לוח עלויות פיתוח אתר  טבלת העמסות  שינוי לתכנית אזורית s/15 ולתכנית מפורטת מס' 125/9 ו- 125/12 ועוד.
ג-17821/10 11/07/2004 עמותת יד לשריון הקמת אתר הנצחה ומוזיאון בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמת העולם השניה – החלטת ממשלה בנושא  התכתבויות עם עמותת יד לשריון  טיוטת הסכם בין הממשלה לעמותה להקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה  מידע על מטרות המוזיאון  מקורות התקציב  מבנה ארגוני ועוד.
ג-17811/10 03/11/2004 רתמים התכתבויות בנוגע לאיכלוס היישוב רתמים הצעות להרחבה דוחות כספיים
ג-13492/4 09/01/2005 עצומות וענונו/פולארד פניות בקריאה לפעול לשחרורו של יונתן פולארד ונגד קיום מצעד הגאווה בירושלים
ג-17914/16 13/12/2005 גיור בתיק – סיכום דיון בסוגיית פרוייקט הכנה לקראת גיור במדינות חבר העמים – פיילוט; התכתבויות בנוגע לפטור ממכרז למכון ללימודי יהדות; מינויים והארכת חוזים של עובדי מערך הגיור; מכרז של חברי בתי הדין המיוחדים לגיור – הצעה להחלטה ופרוטוקול החלטות ועדת שירות המדינה מדצמבר 2005; החלטת ממשלה בנוגע למשרות פטורות מחובת מכרז והחלטה על קביעת עקרונות כלליים למנגנון של ועדה לאיתור מועמדים.
גל-65849/17 22/05/2006 חטיבת החדשות בערבית בטלוויזיה  סלמון מוניר – שוטף  משדר מיוחד ליום ירושלים – דברים בטקס יום ירושלים בגבעת התחמושת (22.5.2006) ומהלך הטקס. ישיבת היערכות חירום (7.3.2007)  תסריט מהדורות חדשות בערבית. מצורף קובץ על מלחמת ששת הימים מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-14749/24 17/08/2006 פרחן אבי התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם אבי פרחן: בניית שכונה קהילתית מדרום לגבעת אולגה כתכנית להעתקה קהילתית למפוני אלי סיני  דוגית וניסנית (גרעין "אל הים") וסיום הדרך הארוכה לשיקום ובניית בית הקיבוץ נווה ים.
ג-14804/3 27/08/2007 INSS – the Institute for National Security Studies בתיק הזמנה אל ראש הממשלה  אהוד אולמרט  לנאום בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי.
ג-14765/1 09/09/2007 שוטף אהוד אולמרט מענה לפניות  התכתבויות בנושא הכנת התקציב  מכתבי ברכות ואיחולים ועוד.
ג-16108/21 01/06/2008 תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירוע זיהום ים בשמן (תלמ"ת) החלטת ממשלה של ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים בעניין תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (תלמ"ת) – דו"ח סופי; הערכת סיכונים לתקריות העלולות לגרום לזיהום ים בחופי ישראל – תרחישי ייחוס וניתוח חלופות להיערכות לאומית.
ג-17278/4 01/03/2010 מורשת תיק מורשת – המלצות כוללניות לתחום המורשת הלאומית בארכיאולוגיה
גל-62418/11 21/06/2011 המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל (מכתבים של עורך דין מרדכי אינהורן) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד להגנת הסביבה בנושא מפגעים סביבתיים: הודעות לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים  התראות לפני הגשת תובענה בשל מפגע סביבתי  הודעות מלר"ז (מועצה למניעת רעש וזיהום אויר בישראל) לפני הגשת תובענה  אכיפה בעניין באומגרטן-הפרס ותחנת המעבר המנוהלת על ידי ש.י.א אשקלון בע"מ תגובה בעניין התראה לפני הגשת תובענה בשל מגע סביבתי.
גל-72419/9 29/11/2011 נווה יעקב – תיק 3 מורדות נווה יעקב – תכנון בנייה פרויקט מחיר למשתכן על ידי חברת קוטלר עדיקא תבע 6513 א' מכרזים למגרשים; תכנון והקמת יחידות דיור לזכאים; פיתוח תשתיות וכבישים
גל-72494/9 01/03/2012 הרחבת מושב עין יהב + נספחים + הוראות התוכנית + מפות בתיק תכניות להרחבת מושב עין יהב  חלק 2  טיפול בעצים ושיקום הנוף ותכניות הרחבת ביוב ובריכות אגירה.
גל-72497/1 09/05/2012 עין יהב עלויות פיתוח – מפות הרחבה שלב א המשך בתיק מפות של עין יהב – הרחבה שלב א'. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-72783/6 23/03/2013 ועד מקומי עבדון בתיק התכתבויות בנוגע לאישור חריג להעלאה בארנונה לוועד מקומי עבדון.
גל-72462/1 01/09/2013 חוברת של ארז מדידות  הצעת מחיר של קלחים כתב כמויות   חוברת של אדריכלים חוברת של ארז מדידות  מכילה הצעת מחיר לבניה ופיתוח ותכניות תשתית מגורים בקיבוצים.
גל-72889/105 07/01/2017 מועצה מקומית אלקנה דוח מדדי ביצוע דוח מדדי ביצוע 2017 – מועצה מקומית אלקנה תשתיות  אכיפה  מפעלים  חינוך  רווחה  תברואה  ניהול כספי
גל-72887/55 01/01/2018 מועצה מקומית מקומית אלקנה דוח מדדי ביצוע מועצה מקומית אלקנה – דוח מדדי ביצוע הכנסות הרשות ; הוצאות; הקצאת משאבים; התפתחות העיר