פברואר 2019

.1 | 807 תיקים - 3 לפברואר 2019

מזהה פיזי שם התיק + קישור תיאור
א-394/16 תוצאות הבחירות לכנסת החמש-עשרה ולראש הממשלה זכרון דברים ותוצאות לכנסת ה-15 ולראשות הממשלה  1999
פ-927/9 Jeda – Settlement – קהילה צפון אמריקאית בע"מ יפוי כוח ותזכיר תביעה בענין קרקעות מנשיה – כפר אתא חלקות  18042 .18026
גל-22804/34 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמלה התיק מכיל מסמכים הנוגעים לתכנון ובנייה בעיר רמלה  וכן את מפות האזור.
מפה-6672/1 תל-אביב. שרונה ועבר-הודי. הפקעות במפה פירוט שטחי הפקעות שאושרו ע"י הממשלה  הצעות להפקעות שנשלחו לממשלה והצעות להפקעות חדשות-בניינים ציבורים. נחתם ע"י מחלקת ההנדסה ב1945. הוכן עבור עירית תל אביב בנובמבר 1943 ושורטט במרץ 1944
גל-22613/9 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מטולה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של מטולה
ג-4724/32 צבא התכתבות בנוגע לשחרור מהצבא  פעילות הצבא בתוך בית-כנסת ושיקום חיילים.
גל-41083/8 שיקום שכונות חברתי – קרית-אתא התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד הבינוי והשיכון ועריית קריית אתא בנוגע לשיקום שכונת גבעת הרקפות בעיר  תשתיות הבריאות  דאגה לאוכלוסיית הקשישים  המאבק נגד הסמים ועוד.
פ-1954/2 נאומי יצחק בן-צבי העתקי נאומים שנשא חבר אספת הנבחרים מטעם אחדות העבודה ומפא"י יצחק בן-צבי  במליאות הועד הלאומי.
פ-2067/9 מאמר מאת שלמה תמיר. מאמר בשם "הבו לנו תדמית" ומאמר נוסף על קיבוץ רמת רחל מאת שלמה תמיר ומכתב תגובה על המאמר מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-22676/14 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – קרית גת מסמכים בנושאי תכנון ובניית מרכול ומועדון בעיר קרית גת  וכן תשריטים ומפות.
תת-38/16 קטע מתוך דו"ח שהוגש לסיר ג'והן הופ סימפסון על ידי הסוכנות היהודית – התיישבות עירונית גרמנית
גל-3958/36 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב פיתוח חוף בתיק התכתבות ותכנית לפיתוח רצועת החוף בין תל אביב להרצליה.
תת-38/26 Memorandum on Jewish Settlement in Galilee Submitted to the Palestine Partition Commission By the Jewish Agency for Palestine – תזכיר בנוגע להתיישבות היהודית בגליל שהוגש לועדה לחלוקת ארץ ישראל
תת-38/49 Paper on Economic Conditions and Potentialities in the Middle East Submitted to the Anglo – American Committee of Inquiry By the Jewish Agency for Palestine  נייר על התנאים הכלכליים והאפשרויות במזרח התיכון  הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
תת-35/2 קוי יסוד לתכנית הממשלה התיק מכיל מסמכים של קווי יסוד לתכנית הממשלה  ממשלת ישראל השלישית.
תת-38/57 Official Records of the First Special Session of the General Assembly רשומות רשמיות של העצרת הראשונה המיוחדת של האספה הכללית.
תת-38/59 נאומי נציגי הנהלת הסוכנות היהודית בפני אסיפת המליאה של האומות המאוחדות אנגלית. 16.5.1947. מספר קודם 814.
גל-22902/25 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של מטולה.
ג-4747/9 מזכירות הממשלה  משרד ראש הממשלה התכתבות בנושאים שונים בין היתר היחס לזרים בישראל  מועצה לכוננות לשעת חרום ועוד  סקירה על הסמכויות והתפקידים של שלטון המחוז בממשלת המנדט ועוד (עמ' 151 המשך בתיק 10)
תת-36/1 מיקרופילם של כתב השבועה של הרברט סמואל כנציב עליון של ארץ-ישראל התיק מכיל מיקרופילם של כתב השבועה של הרברט סמואל כנציב עליון של ארץ-ישראל.
תת-36/26 אגרת מאת האפיפיור פאולוס ה-6 באגרת מודיע האפיפיור פאולוס ה-6 למדינת ישראל על היבחרו.
תת-39/22 Statement of Mr. Moshe Shertok befor the United Nations Ad Hoc Committee on Palestine נוסח הצהרתו של מר משה שרתוק (שרת) לפני הועדה הזמנית של האו"ם לעניין פלסטינה (ארץ ישראל) 17.10.1947. מספר קודם 814.
תת-39/26 הודעת ממשלת ארץ ישראל בקשר לנכסיה בזמן הפינוי. התיק מכיל הודעות מהעתונות באנגלית ובעברית בנוגע למסירת נכסי ממשלת ארץ ישראל לשלטון המחליף אותה.
תת-36/5 נגטיב של כרוז ערבי הנמצא ברשות ארכיון השומר הצעיר במרחביה  1948. התיק מכיל נגטיב של כרוז ערבי הנמצא ברשות ארכיון השומר הצעיר במרחביה  1948.
ג-4769/12 רבנות תל-אביב התכבויות וחליפת מסמכים בין משרד הדתות לבית הדין הרבני בתל אביב יפו  בנוגע לנושאים: תשלום משכורות עובדי בית הדין  רכישת ציוד משרדי  דו"חות מפעילות בית הדין (לפי חודשים)  התקנת טלפון בביתו של מזכיר בית הדין הרב בוימינגר  עדות נשים בבית הדין  רכישת בנין עבור משרדי בית הדין  דו"חות כספיים ועוד.
פ-2821/45 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משפחת אילן. בתיק התכתבות בענינים שונים  אודות אורי אילן  מגן שמואל ועוד.
גל-22640/9 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה – קריית חיים מזרחית מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של מעונות יום בשכונת קריית חיים המזרחית בחיפה.
גל-22655/36 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב התיק מכיל מסמכים של תכנון ובנייה במועצה מקומית רמת חובב (נאות חובב  כיום)  ואת מפת האזור.
גל-22656/9 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שדה בוקר מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של מפעל "דביק" בקיבוץ שדה בוקר.
תת-36/12 צילום דרכון דפלומטי מס 633 של דוד בן-גוריון העתק דרכונו של דוד בן-גוריון
תת-36/13 צילום גלויה של ילדה עם צלב התיק מכיל תצלום על גבי גלויה מנצרת של ילדה נושאת צלב ואישה כורעת.
תת-39/11 תזכיר הארכיבישוף מובארק לועדת אונסקו"פ התיק מכיל גזיר עיתון אשר פורסם ב"דבר" בתאריך 3.10.1947  בנוגע לתזכירו של הארכיבישוף מובארק לועדת אונסקו"פ ותגובת הפרלמנט הלבנוני לתזכיר.
תת-39/13 תזכיר הארכיבישוף מובארק לועדת אונסקו"פ התיק מכיל את תזכיר הארכיבישוף אגנאטיוס מובארק לועדת אונסקו"פ.
תת-36/22 כרטיס מזון מיוחד כרטיסי מזון (ריקים) לשעת חירום של חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה.
תת-36/24 צבא היבשה הגרמני בלטביה  מבנה היחידה  פקודות ופקודת יום של הצבא הגרמני בלטביה מספר חודשים לפני הנסיגה משם
תת-36/25 הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב הסכמי כתבי האמנה של שביתת הנשק בין ישראל  מצרים  לבנון  ירדן וסוריה כפי שהודפסו ברשומות המדינה. פרסום של האו"ם בדבר הסכם שביתת הנשק בין ישראל לבין ירדן באנגלית  מפות שביתת הנשק של האו"ם בין ישראל לבין ירדן 1:250 000 מאי 1949  גליונות דרומי וצפוני   מפות שביתת הנשק של האו"ם בין ישראל לסוריה 1:50 000 ספטמבר 1949 – דצמבר 1955  מפת שביתת הנשק בין ישראל לבין ירדן באזור ירושלים מאי 1949.
גל-22916/12 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה התיק מכיל מסמכי תכנון ובנייה של העיר מטולה  וכן את מפת האזור.
ג-4749/11 הרב לופס סמנכ"ל (המשך מתיק 10 ו12) העתקי מכתבים יוצאים הרב סעדיה לופס סמנכ"ל משרד הדתות בנושאים: שכר  גמלאות  הלוואות  העלאה בדרגה  תקנים לעובדים  הלוואות  הדרכות  תשמישי קדושה  תקציבים לבתי כנסת  תקציבים לישיבות   מכרזים וכו'. הושחר מטעם צנעת הפרט.
תת-38/34 Note on Arabs in the War  Submitted to the Anglo – American Committee of Inquiry By the Jewish Agency for Palestine רשימה על הערבים במלחמה – הוגשה לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מספר קודם 824599.
גל-22652/53 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אזור תעשיה "עד הלום" מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של אזור תעשייה "עד הלום" במחוז דרום.
גל-22631/22 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת הנדיב גן בוטני מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של הגן הבוטני ברמת הנדיב.
תת-37/8 דברי אברהם הרצלפד בפני מורי ירושלים בנושא ההתיישבות הדברים נשאו באולם קרן היסוד בכ"ט בחשון תש"ב – 27.11.1943
ג-4784/3 הסמנכ"ל הרב לופס העתקי מכתבים יוצאים של הרב סעדיה לופס סמנכל משרד הדתות בנושאים דת  שכר  שכר  עזרה לאנשים  הזמנות לטקסים  תלונות על עובדים וכו. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-22920/8 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בניין עיר מפורטת לחלוקה למשקים חקלאיים במטולה.
נ-27/27 קראים תזכיר על ענייני העדה הקראית  מכתב בן-צבי לרבנות הראשית בעניין הסדרת ענייניהם הדתיים של הקראים בארץ  תקציב העדה  העמדתו למכירה של ספר התורה העתיק של העדה הקראית  בסקנדינביה  פניות אישיות של עולים קראים אל הנשיא בבקשת סיוע בסידור עבודה וטיפול הנשיא בעניין מחוסרי העבודה מקרב העדה  הקראים יוצאי עיראק במעברה בבאר שבע ודו"ח לשכת הסעד על מצבם  סיוע למשפחות הקראים במושבים החקלאיים מצליח ורנן  נישואין בין קראים לבני עדות אחרות  בנית בית כנסת לקראים  פגישת הנשיא עם משלחת היהודים הקראים  התכתבויות בעניין עדות ישראל  דו"ח על הקראים בישראל ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-3267/6 מועצה אזורית חוף אשקלון – עבודות ציבוריות התכתבויות וחלופת מסמכים בין המועצה האזורית חוף אשקלון ומשרד הפנים בנוגע לנשואי פיתוח של המועצה  קבלת הלוואת  שיפוץ ופיתוח תשתיות ועוד.
מפה-5945/1 (Land in Jewish Possesion (As at 31.12.44 – אדמה בבעלות יהודית (נכון ל 31.12.44) מפה פיזית של ארץ ישראל – במפה מצויינים שמות ישובים דרכים ועוד. שטחים בבעלות יהודית סומנו בצבעי ירוק שונים (לפי מידת הבעלות היהודית)  ואזורים A (איסור על רכישה)  B (אישור מוגבל ו"Unrestricted" – בה מותרה רכישת קרקעות בידי יהודים  מסומנים בקו אדום עבה. המידע נמסר ע"י י. וייץ וז. ליפשיץ מטעם הסוכנות היהודית. שמות המחוזות המינהליים רשומים באותיות גדולות  וגבולות המחוזות מוסמנים בקו נקודה רציף. עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine) במרץ 1940  הדרכים עודכנו ב 1941  הודפס מעל ע"י מחלקת המדידות של ממשלת ארץ ישראל בינואר 1946. במפה מקרא באנגלית. על גב המפה חותמת של ספריית המזכירות הראשית של ממשלת ארץ ישראל.
פ-1917/30 כנסי ראש חודש נאומים  מאמרים ומכתבים בנוגע לנכנסי ראש חודש בבית הנשיא. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-42751/2 לשכת השרה יולי תמיר – דיור – דיור ציבורי משרד הקליטה- דיור ציבורי; החלטות ממשלה; זכאות עולים ועוד
מפה-4645/1 ( תרשים של תכנון עירוני של אל-בירה – שינוי 1947 ) Outline Town Planning Scheme El-Bira ( Modification 1947 ) מפת תכנון עירוני של עיירה אל-בירה; סומנו גבולות התכנון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  דרכים  סוגי הנטיעות; הצעות לכבישים ואתרים נתונים – Plan Number TP/589/46; תאריך יוני 1946; נמדד ושורטט ע"י A. Pissas
תת-35/12 רצח האתלטים במינכן – תנחומים מקליבלנד 1972 (המשך לתיק תת-52/22) ספר חתימות של מנחמים על רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן  הגיע ללשכת רה"מ גולדה מאיר
תת-35/13 המגבית היהודית המאוחדת – תעודות הודיה – קרן היסוד תעודות הבעת תודה לתורמי המגבית היהודית המאוחדת: ויליאם וישניק הוברט טנזר  משולם ריקליס  לורנס א. טיש  בוגרט ג. סיריס   שנערכו ע"י לשכת רה"מ גולדה מאיר
ג-89/3 שירותי המודיעין – חוברת על תרבות. התכתבות בענין פרסום חוברת על חיי התרבות בישראל. בתיק טיוטות של פרקי החוברת באנגלית וכן צילומים של המשוררים לאה גולדברג  אורי צבי גרינברג  דבורה בארון  יצחק למדן ואחרים ומכתבים בחתימתם. בתיק מכתב מנתן אלתרמן המסרב לתת את תמונתו  מכתבים ממשה שמיר וממשה סמילנסקי  לאה גולדברג ועוד
תת-35/6 הונגריה – Hungary אלבום תמונות וקריקטורות שניתן על ידי שליח ממשלת הונגריה  איוון קאלו לדוד בן גוריון. האלבום מכיל הוכחות לפעילות המערב כנגד הונגריה.
מפה-5106/1 ( ביסן – תרשים תכנית של כביש עם חריגות מהתכנון ) Beisan – Sketch Plan Showing Encroachment on Road ( חלקה 167  גוש 36  גליון 197.211.1 ) Parcell 167  Block 36  Sheet תרשים תכנית התכנון של כביש חדש באזור ביסן ( בית-שאן ) שחרג מעבר לתכנון על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו תוי הכביש המתוכנן  מידות  גבולות הגושים 241  242  243  גבולות המתחמים הערה: הצעת היועץ לתכנון עירוני לסלילת כביש חדש משפיעה על הבניה באדמות בבעלות המדינה ( גוש סאריה ) וגורמת להכללתם בתכנית תכנון עירוני עתידי של ביסן סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/283/40; מס' אסמכתא Z/2/40
גל-46527/4 שוטף – התכתבויות חלק ד'  המשך מתיק 3 התכתבות בנושאים: כשרות  ברית מילה  מינויים
ג-4723/46 לשכת השר טולדאנו – פרטי – שר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הדתות יעקב משה טולידאנו  בנוגע לנושאים: ברכות למינויו  ביקורים בלשכת השר  עלייה מרומניה  פניות ציבור  חחות דעת היועץ המשפטי של המשרד על כהונת השר גם כחבר המועצת הרבנות הראשית וגם כרבה של העיר תל אביב-יפו  תוספת מפרעה לרבנים בישובי העולים החדשים (אפריל 1959) התכתבות בנוגע לנישואי תערובת בקרב העולים מפולין ועוד. (המשך בתיק 47)
ג-2176/27 הנהלה – דו"ח על התנקשות עם הסורים
גל-43275/11 לשכות השרים לוז  גבתי  אוזן ושרון – אלבום פיתוח חקלאי – יו"ש
גל-14551/2 סגנית השר גאולה כהן – רעיונות / הצעות מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן ובהם הצעות ורעיונות בנושאים שונים  כגון: עידוד הציבור להשקיע בבניה  הצעת מחקר- "המושגים הבסיסיים של ההוויה הצבאית" מאת ד"ר אורי מילשטיין ועוד.
ג-3050/8 שוטף העתקי מכתבים יוצאים מאת מנהלי המחלקות במרכז ההסברה בענינים שונים. (המשך בתיק מס' 9)
גל-8201/4 טקס הר-הרצל ויום הזיכרון. טקס יום הזיכרון בהר הרצל
תת-35/4 הטבח בבוסטון – The Boston Massacre 1770 מהדורת פקסימיליה של תחריט של פול רור Paul Revere  בעניין הטבח בבוסטון 1770. הוצאה של ספרית הקונגרס.
גל-18845/6 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר תיכון ממלכתי-דתי מקיף גולדווטר – אילת התכתבויות בנושא בחינות  ערעורים על ציונים  תלמידים  משכורות מורים  מגמות מקצועיות  דו"חות פיקוח על בית הספר ועוד.
ג-780/46 המחלקה להנחלת הלשון – מחוז הצפון חילופי מכתבים בין מחוז הדרום למחוז הצפון לעיריות בצפון ולגורמים אחרים בעניני כספים  אולפנים  הרצאות והופעות  גיוס תלמידים ממעברות ועוד; דו"ח כספי על פעולות התרבות  רשימות של הצגות התיאטרונים המיועדות לתושבי המעברות; רשימות ספרים ועוד
גל-8152/7 מנגו ואבוקדו. תיק העוסק בגידול מנגו אנונה ואבוקדו  דיונים שנערכו במשרד החקלאות בנגוע לגידולם  מחקרים על הזנים השונים  דיונים על הסיכונים והמזיקים שיש בעת הגידול ועוד.
ג-4719/1 לשכת הסמנכ"ל – הרב לופס התכתבויות של הרב ס. לופס עם אנשים שונים בנוגע לעובדים  הקצבות לבתי כנסת  מתן שירותי דת לבני דתות אחרות.
א-7526/11 פקודת ימי מנוחה – שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל בחתימת ידם של דוד בן-גוריון ראש-הממשלה ופליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים.
א-7526/12 פקודת מאכל כשר לחיילים התיק מכיל שתי פקודות בנוגע לכשרות בצבא בחתימת ידם של דוד בן-גוריון  ראש הממשלה ושר הבטחון  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים והרב יהודה לייב הכהן פישמן  שר הדתות.
גל-20465/4 לשכה ראשית – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים חתומים מישיבות. (כרך 4) בתיק פרוטוקולים מישיבות של מנהל מקרקעי ישראל
א-7526/4 פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל בחתימת ידו של ד. בן-גוריון. התיק מכיל מסמך של פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל בחתימת ידו של דוד בן-גוריון.
ג-275/37 בקשות לרשיונות יציאה מן העיר. פניות אזרחים למשרד המושל הצבאי לבקשת רישיונות יציאה מן העיר ירושלים.
גל-18911/25 פרסי ישראל – מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה – הנרי קלאוזנר התיק מכיל: פרסי ישראל – מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה – הנרי קלאוזנר.
גל-53136/6 שעון קיץ בתיק התכתבויות בנוגע לשעון הקיץ – מסקנות והמלצות הועדה  הודעות לעיתונות מחברת "יפעת" (מידע תקשורתי)  הודעות לעיתונות של משרד הפנים בנושא שעון הקיץ  פניות של אזרחים בנושא שעון הקיץ  ועוד.
ג-6164/1 לשכת המנכ"ל – לשכות עבודה – מס לשכות עבודה התכתבות בעניין תשלום מיסים ללשכת העבודה: ניכויי מס מפועלים בלתי מאורגנים  גביית מס ללשכת העבודה מפקידים ממשלתיים בלתי מאורגנים וכד'.
ג-6164/9 לשכת המנכ"ל – דו"ח וסקירות הפעולות המדור ללשכה נתונים סטטיסטיים של לשכות התעסוקה על מספר המועסקים בעבודות יזומות לפי מקומות  העסקת נערים וקשישים מוגבלים  דוחות אבטלה ותעסוקה וכד'.
ג-6164/12 לשכת המנכ"ל – לשכת עבודה סולם צור התכתבות בנושא הוצאות נסיעה לפועלים מנהריה למשקי המועצה האזורית סולם-צור  פתיחת לשכת העבודה בשלומי.
ג-6164/15 לשכת המנכ"ל – תקומה – עבודה  השמה  קבלה  וחלוקה (עבודת דחק). התכתבות בנושא תעסוקת עולים.
ג-6177/37 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – תרשיחא התכתבות בענייני תעסוקה וסלילת כביש.
ג-6177/47 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – חיפה התכתבות בנושא בעיית האבטלה של הפועלים הערבים בחיפה.
ג-6177/54 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – אבו-גוש התכתבות
ג-6148/6 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח עין-זיתים התכתבות בנושאים: יעוד הקרקע בעין זיתים  רשת ביוב ועוד.
ג-6148/9 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח עזתה התכתבות בנושאים: תיקון מקלטים בנתיבות  תעסוקת התושבים במועצה האזורית עזתה  שיכון העולים שם ועוד.
ג-6148/14 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח עקיר התכתבות בעניין פיתוח מעברת עקיר.
ג-6148/16 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח פוריה התכתבות בנושא פיתוח פריה עלית.
ג-6148/17 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח פרדס-חנה התכתבות בנושא תעסוקה ופיתוח פרדס חנה.
ג-6040/15 לשכת סגני השר שאקי והמר – קראים התיק מכיל חליפת מכתבים בין ועד היהודים הקראים בישראל ומשרד החינוך בנושא תוכנית הלימודים של מוסדות החינוך הקראי.
תת-37/2 כתבי מינוי לחברי מליאת מליאת רשות השידור כתבי מינוי לחברי מליאת רשות השידור החתומים ע"י נשיא המדינה  זלמן שזר וסגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות  יגאל אלון.
תת-37/4 כתב הכרה באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים כמוסד להשכלה גבוהה
תת-37/5 הודעת הנשיא שארל דה-גול על היבחרו לנשיא צרפת הודעת הנשיא שארל דה-גול על היבחרו לנשיא צרפת (צרפתית)
מפה-6738/1 רמלה – Palestine. Ramla. Sheet 9 התיק מכיל מפה טופוגרפית של מחוז רמלה והסביבה. Transverse Mercator Grid.
גל-47230/10 המנכ"לית נחמה רונן – שטחי אש
גל-9258/5 אגף המחירים – דו"ח אגף המחירים כרך א' משק חקלאי  יבוא של סחורות  תעשיה מקומית  דיאגרמות של המשק  קרנות השואה  המסחר בתקופת הצנע  ועוד.
גל-9258/6 אגף המחירים – דו"ח אגף המחירים כרך ב' יבוא סחורות מחו"ל  מלאי סחורות דיאגרמות ועוד
גל-9258/7 אגף המחירים – דו"ח פעולות אגף המחירים כרך א' יבוא של מזון מחו"ל  סחורות של מוצרי התעשייה המקומית  מחירי סחורות יבוא  דיאגרמות ועוד.
גל-9258/15 אגף המחירים – תיק מחירים של ד"ר יפה תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. בתיק ביצוע התכנית לייצוב המחירים  מענקים לעידוד ייצור חקלאי ולהוזלת מחירים של מצרכים לשירותים חיוניים – דברי הסבר; ויתור על דמי מכס והיטלים במוצרי מזון – התכתבות בנושא.
נ-28/3 בן-צבי יצחק – קראים (מדעי) עדת הקראים היהודים בישראל
נ-916/20 פתיחת ועידת מפלגת "ישראל ביתנו" בתיאטרון ירושלים התיק מכיל תכתובת העוסקת בהזמנת הנשיא משה קצב לאירוע הפתיחה של וועידת מפלגת "ישראל בתינו"  בתיק ישנו גם מסמך – "ישראל ביתנו – הישגי המפלגה".
נ-394/23 נשיא המדינה אפרים קציר – קראים מעמדם של העדה הקראית בישראל – התכתבויות בין עדת היהודים הקראים בישראל לבין נשיא המדינה בנוגע למעמדם בישראל. תכתובות בינם לבין שר החינוך ושר הדתות בטענה על אפלייה בחינוך בתוך כך  דברי השמצה ושנאה כלפי היהודים הקראים בספרי לימוד רשמיים – פנייה לנשיא יצחק נבון; עוד בתיק – הצעת חוק המעמד האישי – בקשה להתערבותו של הנשיא אפרים קציר; הסדרי נישואין וגירושין של העדה הקראית; פנייה לשר החינוך זבולון המר בבקשה להקמת מסגרת חינוכית אחידה; בקשת העדה להקמת בתי דין יהודים קראים.
ג-14539/5 המגזר הבדואי (המשך מתיק מס' 4) מסמכים הקשורים למגזר הבדואי בנגב: פרוטוקולים מישיבות המועצה האזורית הבדואית "משוש" והצעת תקציב שלה  סקירות על הישובים הבדואים תל-שבע ואל-לגיה  דו"ח הוועדה המקצועית לבחינת אפשרויות לשילוב מרכיב חקלאי להתיישבות הבדואים בנגב  תקציר לקובעי המדיניות בנוגע להקמת שני דגמים של ישובים בדואים כפריים  מסמכים אישיים של אזרחים בדואים  התכתבות בין לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד רה"מ  משרד הפנים וגורמים נוספים בעניינים מוניציפליים של מועצות אזוריות וישובים בדואים  טיפול בבקשות סיוע אישיות של אזרחים בדואים ועוד (המשך בתיק מס' 6).
נ-434/39 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – המסיון הרוסית אורתודוקסי בירושלים התכתבות עם מוסדות בארץ בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-456/5 הנשיא חיים הרצוג – זכות בחירה לעובדי משה"ח המשרתים בחו"ל חומר רקע ותגובות.
טס-3020/21 הנציב העליון בחברתם של ראש-עירית חיפה שבתאי לוי  ראש עירית יפו. מחמוד אל ביתר  ראש-עירית ירושלים מוסטפה חלידי וראש-עירית תל-אביב  י.רוקח. הנציב העליון בחברתם של ראש-עירית חיפה שבתאי לוי  ראש עירית יפו. מחמוד אל ביתר  ראש-עירית ירושלים מוסטפה חלידי וראש-עירית תל-אביב  י.רוקח.
טס-11302/1 נתניה – אורט "יד לבוביץ" – אלבום הבנין  תלמידים מאפריקה  סיירה לאונה  ניגריה  ביקור נשיא מרכז אפריקה  פתיחת המכון להכשרת מדריכים  תלמידים בעבודה ובלימודים  תערוכה פדגוגית  תמונות מחזור. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
גל-14808/28 סרטים – עוץ לי – גוץ לי תיק של המועצה לביקורת סרטים ומחזות העוסק ברובו באישור הבקשה להקרנת הסרט בישראל של הסרט עוץ לי גוץ לי (Rumpelstiltskin): דו"ח המועצה על הסרט  אישור הקרנה בישראל  פרטים על הסרט  האולפנים וחברת ההפצה  קרדיטים  תמונות מתוך הסרט ועוד.
גל-14797/27 סרטים – רחל לינדסיי – נעדרת מסמכים ממשרד הפנים (המועצה לביקורת סרטים ומחזות)  ובהם פרוטוקול מישיבת המליאה  בנוגע להגבלת גיל בסרטים שונים  תקציר הסרט "נעדרת" ועוד.
גל-58676/23 תל אביב: גוש 7003  חח: 1 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
פ-1972/20 יצחק בן-צבי מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אישים שונים. פרוטוקולים של ישיבות אסיפת הנבחרים  הועד הלאומי  פגישה של בן-צבי עם ממלא מקום הנציב העליון  מצבם של יהודי פקיעין  תקציבי חינוך ביישוב היהודי  ממשקים שונים של היישוב עם הממשל הבריטי ועוד.
גל-58716/10 יהודים קראים התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתקציבי העדה הקראית בישראל: פניות לשרים שונים על מנת שידאגו לתקציבי העדה ולמניעת אפליה  פרוטוקול ישיבה בנושא אצל מנכ"ל משרד הדתות (נובמבר 1993)  פנסיות לעובדי העדה ועוד.
טס-11306/10 נתניה – בית ספר אורט – אלבום בית ספר תיכון מקצועי – בניה  תלמידים בלימודים  בעבודה  בשעות הפנאי  תלמידי חוץ לארץ  ביקורים.
גל-58668/18 תל אביב גוש 7003 חלקה 14 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-18684/6 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות משרד החינוך עם ארגונים שונים ועם אנשים פרטיים בנושאים שונים הקשורים להנצחת השואה והוראת השואה: תכניות לימודים  הענקת אזרחות כבוד לחסידי אומות העולם  מצבם של חסידי אומות העולם החיים בישראל  היישוב היהודי והשואה  הנצחת ראול ולנברג  יום הניצחון על הנאצים (8 במאי)  החלת הוראות אמנת אונסק"ו על "יד ושם"  מינוי חברי מועצת יד ושם  התכתבות עם טוביה פרידמן מהמכון לדוקומנטציה  אירועי יום השואה  עתירה נגד יד ושם ונגד משרד החינוך בעניין תיעוד אודות הזונדרקומנדו ועדותו של יהודה באקון  התכתבות עם ארגון נכי המלחמה בנאצים  ארגון שארית הפליטה ועוד
גל-18684/7 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות משרד החינוך עם "יד ושם"  עם תל"מ (התנועה לציונות מגשימה)  עם מורשת (בית עדות על שם מרדכי אנילביץ) ועם חברי כנסת בנושאים שונים הקשורים לשואה כגון: הנצחת יהודי יוון  הקמת המנזר הכרמליטי באושוויץ  חוק התגמולים לחסידי אומות העולם ותמיכה כלכלית באילו מהם החיים בישראל  התכתבות בעניין הענקת תואר דוקטור באוניברסיטת ננט בצרפת על תזה המכחישה את השואה  על הסרט שואה של קלוד לנצמן  על ביקור קבוצות נוער בפולין  על תמיכה בהוצאה לאור של ספרים וכתבי עת בנושא השואה  על מפעל דפי העד של היכל השמות ביד ושם (הנצחת השואה)  על הבאת פושעים נאצים לדין  על אנדרטה ליד מרתף השואה בהר ציון הכוללת הנצחה לאוקראינים כקורבנות השואה  על הענקת "אות הלוחם בנאצים" לחיילים יהודיים ששירתו במלחמת העולם השנייה לרבות חיילי הבריגדה היהודית ועוד
גל-18685/6 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. משלחות נוער לפולין – מכתבים ורשמי מסע  חוברות של לקט מקורות נלווה למסע
טס-3017/223 שבויים מצרים מובלים למחנה השבויים שבויים מצרים מובלים למחנה השבויים.
טס-3017/224 חיילים מצריים שבויים פצועים נעזרים ע"י עמיתיהם וע"י חיילים ישראלים כדי לקבל עזרה רפואית חיילים מצריים שבויים פצועים נעזרים ע"י עמיתיהם וע"י חיילים ישראלים כדי לקבל עזרה רפואית.
טס-3017/227 שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס בכניסה לעיר בית-לחם שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס בכניסה לעיר בית-לחם.
גל-14957/14 עתונות על מלחמת לבנון וישראל עתונות על מלחמת לבנון וישראל
גל-18619/11 מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. ארגון הפיקוח.
גל-18619/13 מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים. מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים. לישנסקי לנבון  עמ' 73.
גל-18619/14 מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים. מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים.
גל-58727/4 סקר לבחירת עמדות הציבור כלפי שעון קיץ בתיק התכתבויות בנוגע לסקר לבחירות עמדות הציבור כלפי שעון קיץ
טס-3017/145 מוקש התפוצץ במגרש כדורגל בישוב דישון בגליל העליון  בתמונה אחד הקרבנות של ההתפוצצות מובל לקבלת עזרה ראשונה. מוקש התפוצץ במגרש כדורגל בישוב דישון בגליל העליון  בתמונה אחד הקרבנות של ההתפוצצות מובל לקבלת עזרה ראשונה.
טס-3017/158 חייל או"ם סוקר את השטח צפונית ודרומית מזרחית לרצועת עזה חייל או"ם סוקר את השטח צפונית ודרומית מזרחית לרצועת עזה.
טס-3017/168 תמונות ממצעד יום-העצמאות בירושלים. בתצלום – חיילים צועדים  במסגרת חזרה למצעד יום העצמאות שהתקיים בירושלים.
טס-3017/81 תושבי ירושלים מתגודדים לפני ביתו של נשיא המדינה וקוראים בעתונים על פטירתו של הנשיא יצחק בן-צבי. תושבי ירושלים מתגודדים לפני ביתו של נשיא המדינה וקוראים בעתונים על פטירתו של הנשיא יצחק בן-צבי.
טס-3017/87 מעריצו של הזמר Cliff Richards מתנפלים על הרכב המשטרתי בו חולץ מההמון שקיבל את פניו בהגיעו ארצה. מעריצו של הזמר Cliff Richards מתנפלים על הרכב המשטרתי בו חולץ מההמון שקיבל את פניו בהגיעו ארצה.
גל-15533/1 מחלקת כשרות – כשרות (דוגמא). (חשון תשי"ב-אלול תשי"ב) אוסף מסמכים של הרבנות הראשית בנושא כשרות. התיק מכיל דוחות של המחלקה לכשרות לברור המצב הדתי ובדיקת השוחטים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
פ-886/7 תש"ז -1 – חשון-אייר – התכתבות שוטפת. מכתבים יוצאים של הרב הראשי לארץ ישראל  הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל לגורמים שונים בנושאים הלכתיים  ציבוריים ואישיים  בין השאר בנושא עצורי המחתרות  השתתפות באירועים וכנסים שונים  תמיכות כספיות במוסדות דתיים ובנזקקים  קהילות יהודיות בתפוצות  הודעה למחותנו על הולדת נכד משותף  בקשה לשחרור אחיו של משה ברזני  שאול  לאחר התאבדות אחיו ועוד.
פ-886/8 תש"ז – 2 – סיון-אלול – התכתבות שוטפת. מכתבים יוצאים של הרב הראשי לארץ ישראל  הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל  בנושאים אישיים וציבוריים  כגון שחרור וסיוע לעצורי המחתרות  משלוח תשמישי קדושה וצרכי דת ליהודים ולקהילות יהודיות בתפוצות  סיוע ותמיכה לנזקקים ומוסדות תורניים ועוד.
גל-8580/23 קריאת שמות לרחובות ע"ש הרב הרצוג זצ"ל. התיק מכיל התכתבויות של הרבנות הראשית עם עיריות ומועצות מקומיות בעניין קריאת שמות לרחובות על שמו של הרב הרצוג ועריכת טקסי זיכרון  (בתיק גם רשימת הערים שקראו רחובות על- שמו וקטעי-עיתונות).
גל-2544/4 אוהל לאה התיק מכיל מסמכים של משרד הדתות ושאלונים המיועדים לכולל אברכים במושב תלמי אליהו שליד אופקים  רשימת הלומדים  וענייני תקציב.
גל-12266/8 קראים ושומרונים כרך ג' תקציב העדה השומרונית
גל-12266/15 קראים ושומרונים כרך י' בתיק התכתבויות בנוגע לעדה הקראית בישראל – תקציב לשירותי דת  סקירה על היהודים הקראים "בני מקרא"  גידור בתי עלמין  בקשות לתעודות נישואין ועוד.
פ-896/4 התכתבות כללית – תש"ז-תש"ח. מכתבים נכנסים אל הרב; הזמנות  חוזרים וכו' (כולל סקירה על פעולות ועד העדה הספרדית בי-ם ב- 5-3.47 מ- 19.6.47)  התכתבויות בנושאים הלכתיים כגון התרת עגונות ועוד.
גל-61082/22 נחל עוז – באר שבע התכתבויות לתשלומי פיצוים למשק נחל עוז בעקבות מלחמת ששת הימיים
גל-8572/2 משולחנו של המזכיר הראשי – התכתבות בנושאים שונים בעניני דת -1. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל  הרב אלימלך ירחמיאל איתמר (וולגלרנטר)  לגומרים שונים בנוגע לנושאים: היתרי נישואין  מודעות שפורסמו ע"י הרבנות  ענייני מנהלה של הרבנות  עובדים  פרסומים של הסתדרות הרבנים דאמריקה (The Rabbinical Council of America)  חוזרים של מחלקת הכשרות  כרכי משנה תורה  קטעי-עתונות המסקרים את פעילות הרבנות  קונטרסים ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית  פרוטוקול מישיבת ועדת התיאום בין הרבנות לבין משרד הדתות (13.5.57)  וכו'.
ג-804/6 הסתדרות הצופים העבריים – המזכירות הארצית החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הצופית בפסח תש"ט  תקציב הסתדרות הצופים תש"ט – הצעת הכנסות  דו"ח ההסתדרות לד"ר בן-יהודה על ישיבת המועצה; חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך להסתדרות הצופים העבריים  לבתי-הספר  חוזרים והודעות מס' 1-2 של הועדה לצופיות ליד מחלקת החינוך ושל מזכירות הארצית של הסתדרות הצופים  סיכומי דברים של ישיבות הועדה 7.12.48  19.5.49; רשימת המדריכים ששוחררו ע"י מרכז לגיוס ושקיבלו חופשה מצה"ל  הזמנות לישיבות ועדת המחלקה לצופיות ושל המועצה הארצית ( כולל חוברת "למדריך" של הסתדרות הצופים – ניסן – אייר תש"י )
תת-65/3 ספר גלעד – אנדרטות לנופלים במערכות ישראל מפעל ההנצחה "גלעד" מתעד את האנדרטאות שהוקמו במשך השנים לזכר הנופלים במערכות ישראל. האנדרטאות ניצבות באתרי קרבות ברחבי הארץ  בצמתים ובצדי דרכים  ביישובים  בבתי הספר ובמחנות צה"ל. ראשיתו של מפעל ההנצחה "גלעד" בתחקיר יסודי שנערך לראשונה בשנות ה-80 ופורסם כספר ב-1989.
גל-14925/7 שר הדתות ז. ורהפטיג התיק מכיל התכתבויות של השר זרח ורהפטיג עם אישים וארגונים בעניינים שונים: הזמנות להשתתפות שונים  פניות אישיות ובקשות סיוע  חגיגות יום העצמאות 1969  פרשת פיטוריו של שוטר שהתנצר  הנפקת בול  ע"ש הרב ניסנבוים  תגובות אזרחים ויהודים מארצות הברית לנאום התגובה של השר ורהפטיג לאפיפיור על פעולות צה"ל בלבנון  פרוטוקול ועידת חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן (מרץ 1969  בעברית ובאנגלית) ועוד.
גל-14925/8 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבויות וחלופת מכתבים בענינים שונים בין שר הדתות זרח ורהפטיג לבין ארגונים ואישיים שונים בנושאים של חינוך יהודי  חיזוק היהדות בגולה  הזמנות לטקסים ואירועים  איחולים לרגל השנה החדשה ועוד.
גל-1247/3 דו שנתי קרית שמונה כרך א' התיק אינו מכיל מסמכים
גל-1247/4 דו שנתי קרית שמונה כרך ב' התיק אינו מכיל מסמכים
ג-9520/20 חברה קדישא – כפר סבא. החומר הארכיוני מכיל ספרים משנת תרע"ז  עם פרטי על נפטרים: שם  גיל  יום פטירה  יום קבורה  מספר רשיון הקבורה  שם המשרד שהוציא את הרשיון  פנקס קבלות.
פ-1929/12 פועלי ציון – התכתבות מכתב מאת חברי חמרה על ההר (בכתב ידו של ישראל גלעדי) אל חברי הברית העולמית של פועלי ציון – בעניין נהלי העבודה במפלגה.
פ-3262/11 תעודות רבקה גובר. התיק מכיל תעודת פרס ישראל בקליטת עליה שניתנה לרבקה גובר  תעודה שניתנה לה מארגון "THE AMERICAN MOTHERS" וכן תעודה מ-"BOROUGH OF BROOKLYN".
פ-3262/12 תעודות רבקה גובר. התיק מכיל תעודת הערכה לרבקה גובר  שביקרה בשבוע הספר בעיר חולון  מארגון אימהות עובדות בעיר אודות פועלה בקליטת עלייה.
פ-3262/14 תעודת פרישה של אברהם גלבוע משירותו במשרד החוץ. התיק מכיל תעודת הערכה ופרישה של אברהם גלבוע משירותו במשרד החוץ.
פ-4123/14 עניינים פוליטיים מאמרי עיתונות מאת פרופ' מיכאל ברונו בנושאים מדיניים-בטחוניים ופוליטיים שונים הקשורים לשלטון "הליכוד" ("עוד מלחמה או שתיים? – תגובה למאמר של ח"כ משה ארנס  "תבערה לאומית ואחריות אישית"  "הקול הצף והחזרה לשפיות") ועוד (תיק זה היה במקור בתוך אוגדן משותף לתיקים 11 – 14).
פ-3262/17 חותמות של יד יצחק בן-צבי וכפר הנוער עין כרם. חותמות של יד יצחק בן-צבי וכפר הנוער עין כרם.
פ-3262/18 דגלי בד ממדינות שונות שנשלחו לשגרירויות ישראל. דגלים שונים שנשלחו לצירות ישראל בצ'ילה. דגל צ'ילה  דגלים מיוחדים שנוצרו לכבוד השגריר על ידי: הנוער העברי  ביה"ס הברון מ. הירש בטוקמן. דגל בית הספר העברי בולאראסיו.
פ-2494/6 עיטורים שנשלחו לאישים בישראל. עיטורים/ מדליות ממדינות חוף השנהב  ליבריה  וגאבון. התאריך משוער.
ג-3806/5 מינהל נפת השרון נתניה ארגון ועדות בכפרי עבודה ומושבי עולים ארגון ועדות בכפרי עבודה ומושבי עולים  הקצבת משרד הפנים לישובי עולים במועצות אזוריות-הקצבה למעברת קקון.
ג-3806/14 מינהל נפת השרון נתניה מעברות עולים בנפה מתן שירותים מוניציפליים לתושבי המעברות  פעולות הכנה במעברות לקראת החורף.
ג-3806/39 מינהל נפת השרון נתניה נתונים סטטיסטיים על העולים המגיעים ארצה נתונים סטטיסטיים (מוצא  גיל  גודל המשפחה  פרנסה ועוד) על העולים המגיעים ארצה (1948-1954) וכן על תושבים ותיירים נכנסים ויוצאים.
ג-2141/21 מינהל מחוז נצרת – אדמיניסטרציה קליטת עולים קליטת עולי הונגריה בטבריה.
מפה-5235/1 ( אל-בירה )   El Bira צילום מפה טופוגרפית לצרכי תכנון של אזור אל-בירה והסביבה על רקע לבן; סומנו גבול עירוני  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' )  כבישים הקיימים והמתוכננים; בנינים  מוסדות  אתרים  שכונות  אזורים חקלאיים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  נטיעות נתונים – חסרים
ג-2761/9 אגף התכנון – ועדה להסדר היחסים בין האוניברסיטה העברית ועירית ירושלים בענין תכנון האוניברסיטה התכתבות בעניין חברי הועדה להסדר היחסים בין האוניברסיטה העברית ועירית ירושלים בענין תכנון האוניברסיטה.
גל-7122/5 קטעי עתונות – עליה מאמרים מכתבי עת  פרסומים רשמיים וקטעי עתונות העוסקים בעלייה וקליטה בישראל: פרסומים כגון Israel Today No 16 (April 1966)  נתונים סטטיסטיים על עלייה  העלייה לישראל (1966 – 1968)  עלייה תשכ"ט – בהוצאת הסוכנות היהודית (1968)  חמישים שנה ל"עלייה השנייה"  ציון שלושים שנה להעפלה ועוד.
כ-1525/4 טקס לציון 50 שנה להכרזה האוניברסלית של האו"ם בדבר זכויות האדם   (8.12.1998) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש אגף טקסים ואירועים בכנסת מירי יכין  בנוגע לארגון טקס לציון 50 שנה להכרזה האוניברסלית של האו"ם בדבר זכויות האדם אשר נערך במשכן הכנסת ב-8.12.1998: חוברת על כנס בנושא יובל להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (The Universal Declaration of Human Rights) באוניברסיטת הסורבון (צרפתית)  קובץ מאמרים לציון יובל להכרזת זכויות האדם האוניברסלית של האו"ם  הזמנה לאירוע  סידורי הזמנת סגל א' ומוזמנים אחרים לטקס  נייר רקע על זכויות האדם בהוצאת ספריית הכנסת  נוסח ההכרזה ועוד.
נ-159/9 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – קראים התיק הינו תיק של לשכת הנשיא זלמן שזר. בתיק – התכתבות בנושאים: חוק שיפוט בתי הדין הקראיים לנישואין ולגירושין התשכ"ט  1969  קביעת פגישה של ראשי העדה הקראית עם הנשיא  הכרה רשמית בעדת הקראים
גל-23282/4 לשכת מנכ"ל – ניהול תיקים רפואיים + חוק זכויות החולה. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבריאות משה משיח בנוגע לניהול תיקים רפואיים וחקיקת חוק זכויות החולה: נוסח הצעת החוק שהוגשה על ידי חה"כ שושנה ארבלי-אלמוזלינו  שאילתות והצעות לסדר של חברי כנסת  מסקנות דיון של ישיבת וועדת העבודה והרווחה בנושא תיקים רפואיים של חולים  טיוטות שונות להצעת החוק.
תת-67/4 אלבום תצלומים המתאר את פעילותה התרבותית והחברתית של אגודת ידידות קרואטיה ישראל שבראשה עמד בין הקהילה היהודית מיכאל מונטיליו בשנים 1996-1995 למען קשרי הידדידות בין העמים בקרואטיה ובישראל אלבום תצלומים המתאר את פעילותה התרבותית והחברתית של אגודת ידידות קרואטיה ישראל שבראשה עמד בין הקהילה היהודית מיכאל מונטיליו בשנים 1996-1995 למען קשרי הידדידות בין העמים בקרואטיה ובישראל
תת-67/7 הספר הלבן 1939 ודיני קרקעות של המנדט 1940 (באנגלית) מסר לגנזך דוד זוהר
גל-56118/1 קשרים עם צה"ל
טס-10971/57 אסתר הרליץ  משה דיין ועוד בביקור הנרי מורגנטאו. אסתר הרליץ  משה דיין ועוד בביקורו של הנרי מורגנטאו בארץ.
נ-93/81 לשכת הנשיא – פניות אזרחים התיק מכיל מכתב לנשיא המדינה ועלונים תורניים הקשורים לתורת חסידות ברסלב.
פ-3267/6 תעודות אסתר הרליץ – תעודת הדלקת משואת יום העצמאות בהר הרצל שניתנה לאסתר הרליץ. התיק מכיל תעודה של הדלקת משואת יום העצמאות בהר הרצל שניתנה לאסתר הרליץ.
תת-67/11 תעודת סיום בית ספר תיכון "אלומה" מטעם המועצה הארץ ישראלית ללימודים עליונים התיק מכיל תעודת סיום בית ספר לאברהם בר-נוואהל מישיבת "אלומה" שבראשה עמד הרב בנימין מנשה לוי  מטעם המועצה הארץ ישראלית ללימודים עליונים.
ג-4951/9 משנה למנכ"ל מילמן – טלביה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לבנייה בשכונת טלביה: שיכון פקידים בכירים  שיכון העיתונאים  שיכון ותיקי ההגנה  שיכון עממי  תלונות על טיב הפיתוח הסביבתי ודיונים כלכליים בין גופים ציבוריים שונים ועוד.
כ-862/8 הכנסת ה-13: ועדת עבודה ורווחה – הנחיות האוצר לקרנות הפנסיה חליפת מסמכים ומכתבים מלשכת יו"ר וועדת הרווחה בכנסת ה-13 חבר הכנסת יוסי כץ בנוגע להעברת הגימלאות של עובדי מדינה חדשים מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת; הוראה להקמה ולניהול של קרנות פנסיה חדשות (ספטמבר 1995)   כתבה מעיתון "גלובס" (דצמבר 1995)  קרנות הפנסיה ההסתדרותיות – נתונים סטטיסטים לשנים 1986- 1994 (ינואר 1996)  פרוטוקול ישיבת וועדת העבודה והרווחה (ינואר 1996)  טיוטות הצעות חוק ונהלי עבודה ועוד.
ג-4421/26 חברה כללית של מרכז הקבלנים התכתבות עם החברה הכלכלית של מרכז הקבלנים והבונים
גל-47421/17 שעות עבודה לחניכים ושוליות התכתבויות וחליפת מסמכים בין נציבות שירות המדינה (מחלקת המנגנון)  לבין משרדי ממשלה שונים  בנוגע להעסקת חניכים ושוליות הלומדים בבית ספר ערב  כגון: שעות העבודה שלהם  הזכויות שלהם  תנאי העסקה ועוד.
ג-4424/23 גבעת רמבם. כרך א' גבעת רמבם
ג-836/10 בנימינה חליפת מסמכים ומכתבים הנוגעים לבית הספר העממי בבנימינה: דו"ח מביקור בבית-הספר  רשימות המורים  שעותיהם ומקצועותיהם  נתונים על התלמידים  השעות והכיתות; חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר הכלליים והמזכיר לפיקוח הכללי למחלקה לתקן בתי-הספר ומורים  לבית-הספר העממי בנימינה; תשריטי אגף בבית הספר ועוד.
גל-59226/3 בג"ץ 8684/99 –  המועצה העליונה של היהדות הקראית נגד המשרד לעניני דתות ואח' בגץ בנושא קבלת כספים בגין שירותי דת הניתנים לקראים; תקציבים ובקשות תמיכה
גל-13993/6 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – רמת אביב התיק הינו תיק של משרד הבינוי והשיכון  היחידה לתכנון והנדסה – תכניות רישום שיכונים ציבוריים. בתיק  תשקיטי מפות של תכניות שיכונים ציבוריים והתכתבויות בנושא.
כ-1473/24 1-2. שעון קיץ 3 בג"צ שעון קיץ – גיבש עמדת ועדת הפנים ואיכות הסביבה לעניין הצעת הפשרה שהוצעה על-ידי בית המשפט בבג"צ שעון קיץ 4. גיבוש עמדת הוועדה בנושא שעון קיץ תיק העוסק בשעון הקיץ  פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים של הכנסת העוסקים ביתרונות והחסרונות של שעון הקיץ. בהשתפות חברי כנסת ומומחים שונים שנוגעים בדבר.
גל-6506/5 יחידת הקיבוצים – מצר התיישבות במצר- עולים  פיתוח תשתיות מגורים  תכנון בנייה; הלוואות מקום
גל-3814/4 בניה עירונית מחוז המרכז: חטיבה טכנית – תוכניות מתאר עירוניות – ראשון לציון – מתחם חולות ג' (כרך ד') בקשה להקמת בנייני מגורים בחולות ראשון לציון אשר הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה בראשון לציון כחלק מתכנית מתאר ר.צ/43/1: מפרט הבקשה  תכנון הקומות וחזיות הבנין.
גל-59245/2 קראים הושחרו בתיק פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט
גל-2132/8 המחלקה הערבית – פרסומים בערבית שמות הפרסומים: 1. שיטת התחיקה: תוקף חוקים  חקיקת משנה. 2. נשיא המדינה – הבחירות לנשיא  משך כהונתו  בית הנשיא  חובות הנשיא וזכויותיו. 3. הרשויות המקומיות – מהות הרשויות המקומיות  סוגי רשויות מקומיות  הרכב הרשויות המקומיות  חשיבות ראש העיריה  מועצת העיריה ומועצות מקומיות  ארגונים מקומיים  תקציב העיריה. 4. מבקר המדינה.
נ-101/44 האגודה למען המקומות הקדושים בא"י התיק מכיל מכתב לנשיא מיו"ר האגודה למען המקומות הקדושים בארץ ישראל  וכן קטעי עיתונות בשפת היידיש.
כ-436/48 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק כהונת נשיא המדינה חוק כהונת נשיא המדינה. נתקבל בכנסת ביום שני  ד' כסלו תשי"ב  3 בדצמבר 1951. החוק חתום על ידי ראש הממשלה דוד בן גוריון.
גל-59416/58 הממשלה – הועדה לאנרגיה אטומית הקרייה למחקר גרעיני
פ-2197/6 תיאודור הרצל. התיק מכיל חוברת פירסום באנגלית של מוזיאון הרצל בהר הרצל.
גל-59451/10 תוכנית חרמש של תה"ל התכתבויות בנושא מיצוי  של המים וכן התפלה ותשתיות מים
נ-562/167 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסכמים קיבוציים (תיקון)  תשל"ה בתיק תיקון לחוק הסכמים קיבוציים חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר השיכון אברהם עופר.
נ-562/206 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  תש"ל בתיק חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה גולדה מאירו ושר העבודה יוסף אלמוגי.
נ-562/215 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הצהרות מוות  תשל"ח בתיק חוק הצהרות מוות חתום בידי נשיא המשינה אפרים קציר  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-562/220 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השופטים (תיקון מס' 4)  תשל"ח בתיק תיקון לחוק השופטים חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-562/246 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשל"ו בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר האוצר יהושע רבינוביץ.
נ-562/18 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 5)  תשל"ט בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-562/19 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 6)  תשל"ט בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-562/37 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (הוראה שעה)  תשל"ט בתיק חוק הבחירות – תעמולה  חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג
נ-562/39 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)  תשל"ט בתיק חוק סמכויות שעת חירום חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-562/41 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה)  תשל"ה בתיק תוספת לחוק הסכמים קיבוציים חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק בגין ושר העבודה משה ברעם..
גל-59458/11 מאגר נחל עוז התכתבויות וכן מפות למאגר המים נחל עוז הושחרו פרטים אישיים
נ-562/65 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכסי נפקדים (פיצויים)  תשל"ג בתיק חוק נכסי נפקדים  פיצויים  חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראשת הממשלה גולדה מאיר  שר המשפטים יעקב שפירא ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-562/92 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשל"ב בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המשינה זלמן שזר  ראשת המשלה גולדה מאיר ושר האצר פנחס ספיר.
נ-562/97 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשטרה  תשל"ב בתיק תיקון לפקודת המשטרה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה גולשה מאיר ושר המשטרה שלמה הלל..
נ-562/106 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ועדות חקירה (תיקון)  תשל"ב בתיק חוק ועדות חקירה בחתימת נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשה גולדה מאיר ושר המשפטים שפירא.
גל-54825/6 ישובים – שורנה  שרשרת  שתולה  שתולים  שדה בוקר  שדה יצחק  שעלבים  שלווה  שוקדה  שחר פרוגרמות של היישובים; תקציבים ותוכניות פיתוח
נ-562/110 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הממשלה (תיקון)  תשל"ג בתיק תיקון לחוק יסוד הממשלה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר וראשת הממשלה גולדה מאיר.
נ-562/120 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון)  תשל"ד בתיק תיקון לחוק רציפות הדיון בחתימת נשיא המדינה אפרים קציר וראש הממשלה יצחק רבין.
נ-563/102 חוקים בחתימת הנשיא – חוק החנינה  תשכ"ז בתיק חוק החנינה חתום בידי הנשיא זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול  שר המשפטים יעקב שפירא  של המשטרה אליהו ששון ושר הבטחון משה דיין.
נ-563/114 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצוי מפוני סיני  תשמ"ב בתיק חוק פיצוי מפוני סיני חתום בידי הנשיא יצחק נבון וראש הממשלה מנחם בגין.
נ-562/142 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המשטרה (הוראת שעה)  תשל"ד בתיק חוק המשטרה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשטרה שלמה הלל.
נ-562/144 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להגנת חיית הבר (תיקון)  תשל"ד בתיק חוק הגנת חיית הבר חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר החקלאות אהרון אוזן.
נ-562/146 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד הכנסת (תיקון מס' 8) בתיק תיקון לחוק יסוד הכנסת חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר וראש המשלה יצחק רבין.
גל-54023/2 בית אבות קרית צאנז נתניה התיק מכיל:  בית אבות קרית צאנז נתניה  רישיון לניהול מעון ועוד.
ג-7077/14 קשרים עם דניה התיק מכיל תכתובת של שלושה מכתבים בין מר אלכסנדר ביין מארכיון המדינה הישראלי לארכיון המדינה הדני בנוגע לביקורו הצפוי בוועידה המתעתדת לקרות בירושלים בתאריכים 31/8-3/9.
מפה-5078/1 ( רמאלה ואל-בירה )    Ramallah & Al Bira מפה טופוגרפית לצרכי תכנון של אזור רמאלה ואל-בירה על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבול עירוני; שכונות  מגרשים וגבולותיהם  כבישים  שטח חקלאי וכו' סימנים פיזיים ( באדום )  טופוגרפיים  של כבישים הערות פיזיות שונות נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/347/41; מס' אסמכתא Ref. Number Z/671/36; תאריך 4.11.41; שורטט ע"י F.A.M. בסיס המפה – מח' המדידות ( Survey of Palestine ) ב- 1937
ג-7295/5 בית האצ"ל- לזכרם של משחררי יפו ע"ש "גידי" בתיק תכנית בית האצ"ל ותקציר אודותיו.
ג-7309/13 יחסים עם מוסדות בגרמניה ארכיון מרכזי לחקר יהודי גרמניה יחסים עם מוסדות בגרמניה ארכיון מרכזי לחקר יהודי גרמניה
תת-35/11 מכתבים שנשלחו לרה"מ דוד בן-גוריון מילדים ממעברת טירת-הכרמל
גל-3740/5 מעלות תרשיחא התכתבויות ונתונים בנושא שינויים ותיקונים בתקציב ומצבה הכספי של המועצה; דו"ח ועדת החקירה לבדיקת המצב במועצה המקומית מעלות תרשיחא; דו"חות תקציביים ודו"חות תקבולים; רשימת משכורות.
ג-3029/2 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – ישיבות המוסד לתיאום כרך א' פרוטוקולים על הקמת מחנות עולים אוהלים
ג-3029/3 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – ישיבות המוסד לתיאום כרך ב' המצב במעברות.
ג-3029/6 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – הודעות לעתונות הודעות לעיתונות
ג-3029/8 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית המוסד לתיאום – כללי התכתבות
ג-3029/9 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – הוצאות לעבודה בישובים החדשים.
ג-3029/11 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – תנאי הנסיעה של עולים באניות. התכתבות בנוגע לתנאים באוניה טרנסלבניה
ג-3029/12 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – מצב היהודים בכורדיסטן הפרסית. התכתבות
ג-3029/14 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – ישיבות המוסד לתיאום פרוטוקולים על המצב במעברות  תחלואה וקליטת עלייה.
גל-20510/7 לשכה ראשית – רשות הפיתוח – פרוטוקולים מס'  .177-162 בתיק התכתבויות  – לשכה ראשית – רשות הפיתוח – פרוטוקולים מס' .177-162
פ-4245/12 קהילות יהודיות בצפון-אפריקה דו"חות  מזכרים ומכתבים מהרב ד"ר משה אוירבך (שמואל אוירבך) ומהרב הראשי ליהודי לוב שלמה ילוז  שנשלחו לרבנות הראשית  למרכז העולמי של "המזרחי" ולשר החוץ הכוללים סקירות קשיי יהודי לוב מבחינת הגבלת ההגירה וחששות לבטחונם ועל החינוך היהודי בלוב (בקהילת טריפולי)  מכתבי הרב ילוז לרב יצחק הרצוג בנוגע לתכניותיו לקראת עלייתו לארץ  מברק ברכה ממנו ומשאר רבני לוב לרבנות הראשית לישראל לכבוד יום העצמאות הראשון  התכתבות בעברית וצרפתית של הרב הרצוג עם רבנים ומנהיגי הקהילות היהודיות באי ג'רבה ובתוניסיה (תוניס) בנוגע ללימוד עברית ותכניות העליה בקהילות אלה. בתיק קריאה של הרב אברהם אליהו מייזים ליהודי מרוקו להעלות באופן מאורגן את כל הקהילה לארץ; הודעה על הקמת הליגה הדתית למען הנוער הדתי מעולי אפריקה שהוקמה בטנג'יר (מרוקו)
ג-125/6 תקציבים וחשבונות הוצאות נסיעה לשרות רפואי לעולים התכתבות וחשבונות בענין תשלום הוצאות נסיעה ואש"ל לסגל הרפואי הפועל במחנות העולים.
ג-135/20 כללי  שרות מטאורולוגי התכתבות ודו"חות סיכומי מזג האויר וכמויות גשמים מטעם השרות המטאורולוגי
גל-47071/9 שוטף מכתבים יוצאים אליאב העתקי מכתבים יוצאים מלשכתו של מנהל מרכז ההסברה בנימין אליאב  בנודע לנושאים: מענה לברכות על מינויו לתפקיד  עלייה וקליטת עולים מארצות הרווחה ומניעי הירידה של עולים אלה  מצב יהדות ברית המועצות  הפקת סרטי הסברה  מימון הסרט "אני אחמד"  הסברה בקרב קהילות יהודיות בחו"ל ועוד.
גל-47115/12 מטה בנימין התכתבויות בנושא מינוי נציגי יישובים במליאת המועצה  מניעת כהונה של חבר מליאה בשל הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון  תוצאות הבחירות לראשות המועצה ועוד  רשימות בעלי זכות בחירה  קביעת המודד לייצוג במועצה. חלק ב'-המשך מתיק 11.
גל-47115/14 מטה בנימין התכתבויות בנושא מינוי נציגי יישובים למליאת המועצה. חלק ד'-המשך מתיק 13.
גל-47116/3 איכ"הס (איכות הסביבה) שומרון התכתבויות וצווים בנושא הקמת איגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה שומרון  הרחבת תפקידי האיגוד לתחום טיפול בביוב  מכרזים לבחירת עובדים באיגוד  תקציב האיגוד  מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים ביו"ש ועוד. חלק ג'-המשך מתיק 2 .
גל-47116/4 שערי תקוה חלק א'. התכתבויות בנושא חלוקת תשלומי ארנונה למועצה האזורית שומרון ולועד המקומי שערי תקוה  הטלת ארנונה על מגרשים  מחלוקת בין המועצה לועד בנושא איסוף גזם  תלונות של תושבים בנושא ארנונה  רכישת מכונת טיאוט כבישים בשיתוף עם המועצה המקומית אלקנה ועוד.
גל-47116/15 אפרתה התכתבויות בענייני תקציבים בישוב וכן מענקים לארגונים שונים
גל-47117/4 מעלה אפרים מסמכים והתכתבויות בנושא תקציב המועצה ודרכים לכיסוי הגרעון  חובות בגין צריכת מים  בקשות לצרכי פיתוח  רישום עמותה של בית ספר תיכון אזורי  פיצויי פרישה ליו"ר המועצה לשעבר ישראל גלעד   מינוי ועדת בחירות ממונה ועוד.
גל-47117/6 אפרתה חלופת מכתבים והתכתבויות בין המעוצה מקומית אפרת לבין משרד הפנים בנושאים של תקציב  ביקורות  בחירות ארציות  רישום אוכלוסין ועוד.
גל-47117/8 תיק אריאל חומר לשנת 1983 תיק הועסק בקרן הביטחון לאריאל ובפיטוריה של גזברית המעוצה של אריאל.
גל-47118/6 בג"ץ מינוי קרני שומרון מסמכים ממשרד הפנים הנוגעים לישוב קרני שומרון  כגון: עתירה של התושבים לבג"ץ 706/91- עמיר ואח' נ' הממונה ואח'  בנוגע לעריכת בחירות במקום  החלטות בג"ץ  מינוי חברי המועצה המקומית הראשונה בקרני שומרון ועוד.
גל-47118/11 שוטף מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לעניינים שונים ביישובי יהודה ושומרון  כגון: מכרזי שטחים  הגדלות תקציב ביישובים שונים  היתר קבלת אשראי  התחייבות משרד הפנים במימון פרויקט התקציב הפיתוח ועוד.
גל-47118/12 קרני שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של הממונה על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו בנוגע לפעילות המועצה המקומית קרני שומרון: הקמת החברה הכלכלית קרני שומרון  תכניות פיתוח למועצה על ידי החברה הכלכלית  מסמכי הקמת עמותת "קרן קרני שומרון"  אבטחת היישוב  תקציב המועצה המקומית  תלונה על מצב הביוב ביישוב  עמותות שונות ביישוב ועוד.
גל-47118/13 קרני שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של הממונה על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו בנוגע לפעילות המועצה המקומית קרני שומרון: מתנ"ס קרני שומרון  פתרונות זמניים וקבועים לטיפול בביוב בשטח המועצה למניעת זיהום נחל קנה  תכנית אב למערכת מים  פיתוח צמתי כניסה למועצה  תימרור  טיפול במפגעים בשטח בית העלמין  הקמת מבני ציבור  דיוני בעלות ותקציבי מוסדות חינוך בין מועצה אזורית שומרון למועצה המקומית  תקציב הסעות למוסדות חינוך  דיונים בנוגע למבני ותקציבי תלמוד תורה ברקאי ביישוב ועוד.
גל-47118/14 קרני שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של הממונה על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו בנוגע לפעילות המועצה המקומית קרני שומרון: סכסוכי מימון ותקציבי מוסדות חינוך בין מועצה אזורית שומרון לבין המועצה המקומית  מימון מבני דת  תקציב המועצה הדתית  בקשות לפטורים ממכרזים  תשלומי ארנונה מוסדיים/עסקיים ופרטיים ועוד.
גל-47119/8 עמנואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על הישובים הישראלים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו  בנוגע לביקורת המדינה על המועצה המקומית עמונאל: ריכוז ממצאים מבדיקה שערך משרד מבקר המדינה במועצה המקומית (נובמבר 1993)  תגובת ראש המעצה לדו"ח הנ"ל  החלטת ועדת השרים לענייני תאום ומנהל בנושא תמיכת המועצה המקומית בעמותות שציונו בדו"ח המבקר ועוד.
גל-47120/3 הר-אדר עד שנת 1996 מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים ליישוב הר אדר בנושאים שונים  כגון: תכניות בנין עיר  שמירה מקצועית ביישוב  דו"ח סיכום ביקור שר הפנים  תקציבי הועד המקומי  דו"ח ועדת ביקורת  גיליון "משנכנס אדר" ועוד.
גל-47120/4 קרית  ארבע מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה מקומית קריית ארבע בנושאים שונים  כגון: ש"ש בשיעורי עזר לתלמידים נכים  פרוטוקולים מישיבות המועצה בנוגע לתקציב ודו"ח מבקר המדינה  הצעת תקציב שנתי  תקנות ההתאגדות של קופת תגמולים לשכירים  שימוש חוזר במי ביוב מטוהרים לצורך השקיה ועוד.
גל-47121/3 מעלה אדומים התיק מכיל מסמכים העוסקים בביקורת על עיריית מעלה אדומים (עדת הביקורת של העירייה): מינוי מבקר פנימי חדש  תנאי שכר של עובדי העירייה  תלונה על ניגוד אינטרסים של מהנדס העירייה ועוד
מפה-6518/1 מפת הסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים 28.9.95 – Israei Palestinian Iterim Agreement בנוסף לכך ישנה מפה של המעבר הבטוח בקנה מידה של 1:500 000. מפה זו היא מפה משולבת (מיוחדת ולא מקורית) ומוקטנת מ 1:50 000 ל – 1:100 000 של מפות הסכם הביניים באיזור יהודה ושומרון. אין לראות בנוסח זה של מפת הסכם הביניים נוסח רשמי ומחייב. המפות הן על בסיס של מפה פיזית. המפה הוצאה על ידי שרות הפרסומים במרכז ההסברה/ משרד החינוך התרבות והספורט  התשנ"ז 1995.
גל-47121/11 מעלה אדומים החברה לפיתוח התכתבויות ונתונים בנושא פיתוח ושיקום כבישים במעלה אדומים  מפגעים סביבתיים בעיר  תכנון מכון לטיהור שפכים; הצעה למערכת מחזור אשפה עירונית; תכנית אב להספקת מים  סיווג מעלה אדומים כאזור פיתוח ועוד.
גל-47121/12 חברון התכתבויות וחליפת מסמכים בין אגפים שונים במשרד הפנים לבין המועצה המקומית של קריית ארבע חברון והוועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים בחברון  בנוגע לתקציב התרבות והדת ביושב  פיתוח היושב  הסדרת נושא האבטחה  בניית מוסדות ציבור ודת ועוד.
גל-47121/13 חברון התכתבויות וחליפת מסמכים בין אגפים שונים במשרד הפנים לבין המועצה המקומית של קריית ארבע חברון והוועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים בחברון  בנוגע לתקציב התרבות הוועדה וסמכותה  פיתוח היושב  הסדרת נושא האבטחה  בניית מוסדות ציבור ודת ועוד.
ג-5096/9 המשרד הראשי – חוק עבודת ילדים ונוער כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל שירותי ההיקף במשרד הבריאות בנוגע למדיניות המשרד לאחר חקיקת חוק עבודת הנוער  תשי"ג – 1953: קיום בדיקות רפואיות לנוער בלשכות הבריאות המחוזיות  הצעת חוק עבודת הנוער (בצירוף הערות חברי הועדה המיעצת לחוקי ילדים ונוער)  הודעות בדבר הרשאות לרופאים לעשות בדיקות רפואיות ע"פ הפרק השלישי לחוק  סטטיסטיקת בני הנוער בגיל 14- 17 בין האוכלוסיה היהודית לפי אזורי הפיקוח הנפות וההתעסקות ועוד.
ג-725/5 תיק ביקורת התכתבות עם משרדים ומושלים צבאיים לגבי רשויות מקומיות ערביות בנושאים: השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי החינוך  בחירות ברשויות ערביות  מצב כספי  מסים מקומיים  שטח שיפוט  הצעת חוק עזר לתברואה בכפרים הערביים ועוד.
פ-3262/3 תעודות אישיות של יצחק בן-צבי. התיק מכיל תעודת כבוד שניתנה ליצחק בן-צבי מטעם "המסדר הלאומי של הרפובליקה חוף השנהב" בחתימת הנשיא "הופואה-בואני" (צרפתית).
פ-3262/5 תעודות אישיות של רחל ינאית בן-צבי. תעודת הוקרה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי לזכר מות יצחק בן-צבי (אנגלית).
פ-3262/7 תעודות אישיות הקשורות לרחל ינאית בן-צבי או ליצחק בן-צבי. תעודת הצהרה על תרומה שניתנה למדינת ישראל מטעם כמה קהילות יהודיות בניו ג'רסי ("NEW JERSEY") על סך 300 000 דולר  בחתימת התורמים העיקריים. (אנגלית).
גל-61699/6 המכון לפריון העבודה והייצור תוכנית עבודה לשנת 1965-1966 תוכנית עבודה ותקציב לשנת הכספים 1965-1966
טס-3017/292 יהודים רוקדים ריקודים חסידיים לפני הכותל המערבי  וחוגגים את חג-האסיף  החג הראשון מאז המלחמה. יהודים רוקדים ריקודים חסידיים לפני הכותל המערבי  וחוגגים את חג-האסיף  החג הראשון מאז המלחמה.
טס-3017/293 קהל מתפללים לפני הכותל המערבי בירושלים. קהל מתפללים לפני הכותל המערבי בירושלים.
טס-3018/58 מלחמת ששת הימים בתי-הזיקוק בעיר סואץ עולים באש לאחר שהופצצו ע"י מטוסי צה"ל.
טס-3018/59 הלורד ויקטור רוטשילד נואם בעצרת לציון 50 שנה להצהרת בלפור ברחובות. יושבים מאחוריו זלמן שזר וד"ר נחום גולדמן. הלורד ויקטור רוטשילד נואם בעצרת לציון 50 שנה להצהרת בלפור ברחובות. יושבים מאחוריו זלמן שזר וד"ר נחום גולדמן.
טס-3018/60 השחקנית מורין או-הרה Moureen O'hara ושר הבטחון משה דיין בסעודה לרגל חנוכת מועדון "וראייטי" בישראל. השחקנית מורין או-הרה Moureen O'hara ושר הבטחון משה דיין בסעודה לרגל חנוכת מועדון "וראייטי" בישראל.
טס-3018/61 רוה"מ גרמניה לשעבר  פרופסור לודויג ארהרד  מקבל חברות-כבוד במכון וייצמן למדע. בתצלום הוא מופיע יחד עם פרופ' עמוס דה שליט  המנהל הכללי של מכון וייצמן ועם ונשיא המכון מר מאיר ויסגל. רוה"מ גרמניה לשעבר  פרופסור לודויג ארהרד  מקבל חברות-כבוד במכון וייצמן למדע. בתצלום הוא מופיע יחד עם פרופ' עמוס דה שליט  המנהל הכללי של מכון וייצמן ועם ונשיא המכון מר מאיר ויסגל.
טס-3018/62 מפגינים נגד ביקור של רוה"מ גרמניה לשעבר  פרופסור לודויג ארהרד  באוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן. בתצלום מפגינה אוחזת שלט "לזכור ולא לשכוח". מפגינים נגד ביקור של רוה"מ גרמניה לשעבר  פרופסור לודויג ארהרד  באוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן. בתצלום מפגינה אוחזת שלט "לזכור ולא לשכוח".
טס-3018/63 רוה"מ גרמניה לשעבר פרופסור לודויג ארהרד מבקר במסגד עומר בירושלים העתיקה. לצידו צועדים מוסטפא אסא ממסגד עומר ושוטר ישראלי. רוה"מ גרמניה לשעבר פרופסור לודויג ארהרד מבקר במסגד עומר בירושלים העתיקה. לצידו צועדים מוסטפא אסא ממסגד עומר ושוטר ישראלי.
טס-3018/64 רוה"מ גרמניה לשעבר לודויג ארהרד מבקר בכנסת בירושלים ומגיע לטרקלין  שאגאל רוה"מ גרמניה לשעבר לודויג ארהרד מבקר בכנסת בירושלים ומגיע לטרקלין  שאגאל
טס-3018/65 רוה"מ גרמניה לודויג ארהרד מקבל תואר ד"ר כבוד במכון וייצמן  ברחובות. בתמונה: מאיר ויסגל ופרופסור עמוס דה-שליט. רוה"מ גרמניה לודויג ארהרד מקבל תואר ד"ר כבוד במכון וייצמן  ברחובות. בתמונה: מאיר ויסגל ופרופסור עמוס דה-שליט.
טס-3017/303 יחסי חוץ שגריר ברית-המעוצות Mikhail Chourakhin וצוות השגרירות עולים לאניה הסובייטית "Felix Dzerjiurky" אשר תחזיר אותם לברית-המועצות בעקבות ניתוק היחסים בין ברית-המועצות וישראל.
טס-3018/66 מפגינים מול שגרירות צרפת בתל-אביב נגד מדיניותו של הנשיא דה-גול כלפי ישראל. מפגינים מול שגרירות צרפת בתל-אביב נגד מדיניותו של הנשיא דה-גול כלפי ישראל.
טס-3018/68 רוה"מ לוי אשכול מרואיין ע"י כתב העתון היפני "אסאה שימבון" Asahi Shimbun. רוה"מ לוי אשכול מרואיין ע"י כתב העתון היפני "אסאה שימבון" Asahi Shimbun.
טס-3018/69 נציג האו"ם ד"ר גונר יארינג D"r Gunnar Jaring נפגש עם שר החוץ אבא אבן ועם רוה"מ לוי אשכול. נציג האו"ם ד"ר גונר יארינג D"r Gunnar Jaring נפגש עם שר החוץ אבא אבן ועם רוה"מ לוי אשכול.
טס-3018/70 הסנטור האמריקאי צ'רלס פרסי Charls Persy עוצר לביקור במחנה פליטים ליד רמאללה בזמן במסעו סביב העולם הסנטור האמריקאי צ'רלס פרסי Charls Persy עוצר לביקור במחנה פליטים ליד רמאללה בזמן במסעו סביב העולם
טס-3018/71 נזירה מירושלים העתיקה בודקת עצי אשוח המחולקים למוסדות נוצרים ע"י מחלקת היעור הממשלתית לרגל חג-המולד. נזירה מירושלים העתיקה בודקת עצי אשוח המחולקים למוסדות נוצרים ע"י מחלקת היעור הממשלתית לרגל חג-המולד.
טס-3018/72 חיילים שומרים ומאבטחים את כנסית חג-המולד בבית-לחם שהיא מוקד לאירוע חג-המולד. חיילים שומרים ומאבטחים את כנסית חג-המולד בבית-לחם שהיא מוקד לאירוע חג-המולד.
טס-3017/290 מלחמת ששת הימים ראש הממשלה לוי אשכול ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס מסיירים ב"ויה דולורוזה" בעיר-העתיקה בירושלים.
טס-3017/267 מלחמת ששת הימים שבויי-מלחמה מצרים יושבים כפותי-ידיים וחיילים ואנשי משמר הגבול שומרים עליהם.
תה-4/18 כתב האמנה של שגריר ארה"ב תומאס פיקרינג וכתב ההחזרה של קודמו סמואל לואיס כתב האמנה של שגריר ארה"ב תומאס פיקרינג  המוגש לנשיא מדינת ישראל חיים הרצוג
טס-3018/39 ישראל-מחבלים מראה בנין בית-החרושת לשימורי פרי-הדר בקיבוץ גבעת-חיים אשר ניזוק מהתפוצצות אשר מקורה לא נודע.
טס-3018/40 Susumu Ejiri  מזמין את חבריו העתונאים המשתתפים בכנס הבינלאומי למו"לי עיתונים  להשתתף ב-1968 בכנס שייערך בקיוטו. Susumu Ejiri  מזמין את חבריו העתונאים המשתתפים בכנס הבינלאומי למו"לי עיתונים  להשתתף ב-1968 בכנס שייערך בקיוטו.
טס-3018/41 ישראל-מחבלים רכבת-משא עלתה על מוקש ושלושה קרונות ירדו מהפסים בקרבת הכפר טול-כרם.
טס-3018/42 רוה"מ לוי אשכול פונה למו"לים שבאו בתור נציגים לועידה הבינלאומית של מול"ים של עתונים (FIEG) בארוחה שנערכה לכבודם בכנסת. רוה"מ לוי אשכול פונה למו"לים שבאו בתור נציגים לועידה הבינלאומית של מול"ים של עתונים (FIEG) בארוחה שנערכה לכבודם בכנסת.
טס-3018/43 ישראל-מחבלים כוחות הבטחון עצרו את גברי הכפר הערבי Gaffin שבקרבת הקיבוץ בו היה פיצוץ כתוצאה ממנו נהרג ילד ונפצעו הוריו  עד מציאת 3 המחבלים שגרמו לפיצוץ.
טס-3018/44 כוחות צה"ל בנמל התעופה של אל-עריש מניפים את דגל ישראל. כוחות צה"ל בנמל התעופה של אל-עריש מניפים את דגל ישראל.
טס-3018/45 כוחות צה"ל בעזה מציגים על גבי רכבם את תמונת הרמטכ"ל המצרי הגנרל עלי עלי אעמר Ali Ali Amar. כוחות צה"ל בעזה מציגים על גבי רכבם את תמונת הרמטכ"ל המצרי הגנרל עלי עלי אעמר Ali Ali Amar.
טס-3018/46 כוחות צה"ל מונעים משיירת עתונאים בדרך לקנטרה בסיני להכנס לאזור המופגז ע"י המצרים. כוחות צה"ל מונעים משיירת עתונאים בדרך לקנטרה בסיני להכנס לאזור המופגז ע"י המצרים.
טס-3018/47 כוחות צה"ל בהצטלבות רפיח אל-עריש בסיני. כוחות צה"ל בהצטלבות רפיח אל-עריש בסיני.
טס-3018/48 טייס ישראלי שנשבה ע"י הסורים מוחזר לישראל (יחד עם אזרח ישראלי וגופותיהם של 3 ישראלים תמורת שבויים סוריים) הטייס מתקבל מתקבל ע"י מפקד חיל-האויר. טייס ישראלי שנשבה ע"י הסורים מוחזר לישראל (יחד עם אזרח ישראלי וגופותיהם של 3 ישראלים תמורת שבויים סוריים) הטייס מתקבל מתקבל ע"י מפקד חיל-האויר.
טס-3018/49 משקיפי או"ם בדרכם לקנטרה כדי להיכנס לתפקידם עם כניסת הפסקת האש לתוקפה. משקיפי או"ם בדרכם לקנטרה כדי להיכנס לתפקידם עם כניסת הפסקת האש לתוקפה.
טס-3018/50 נציג מזכיר האו"ם מבקר במחנה של שבויים מצריים בעתלית אשר קראו לעברו "אנחנו רוצים לחזור לקהיר". נציג מזכיר האו"ם מבקר במחנה של שבויים מצריים בעתלית אשר קראו לעברו "אנחנו רוצים לחזור לקהיר".
טס-3018/51 אלמנתו של חתן פרס נובל לפיסיקה נילס בוהר נוטעת עץ בטכס חנוכת יער ע"ש בעלה ליד פלמ"חים. אלמנתו של חתן פרס נובל לפיסיקה נילס בוהר נוטעת עץ בטכס חנוכת יער ע"ש בעלה ליד פלמ"חים.
טס-3018/52 הפגנה שקטה וקטנה  כמאה צעירים קומוניסטים  למען "שלום בויאטנאם" מול שגרירות ארה"ב בשבת בת"א. הפגנה שקטה וקטנה  כמאה צעירים קומוניסטים  למען "שלום בויאטנאם" מול שגרירות ארה"ב בשבת בת"א.
טס-3018/53 1)מפקד חיל-הים  שלמה הראל  מבקר בת"א חייל פצוע מניצולי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים. 2)תמונת המשחתת "אילת". 1)מפקד חיל-הים  שלמה הראל  מבקר בת"א חייל פצוע מניצולי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים. 2)תמונת המשחתת "אילת".
טס-3018/54 ניצול מהמשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים מובא לבית-חולים שדה אי-שם. ניצול מהמשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים מובא לבית-חולים שדה אי-שם.
טס-3018/55 קרובת משפחה של אחד מחללי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים בעת הלווית הנופלים בחיפה. קרובת משפחה של אחד מחללי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים בעת הלווית הנופלים בחיפה.
טס-3018/56 אלפים השתתפו בחיפה במסע ההלוויה של חללי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים. אלפים השתתפו בחיפה במסע ההלוויה של חללי המשחתת "אילת" שטובעה ע"י המצרים.
טס-3018/57 שר הביטחון  משה דיין  במסיבת עתונאים בת"א בעקבות טביעת המשחתת "אילת" ע"י המצרים. שר הביטחון  משה דיין  במסיבת עתונאים בת"א בעקבות טביעת המשחתת "אילת" ע"י המצרים.
טס-3018/19 ישיבה לזכר צ'רלס ה. ג'ורדן Charles H.'Jordan מי שהיה יו"ר ועדה של הג'וינט  נערכה בירושלים ע"י הועידה הבינלאומית לשרותים קהילתיים יהודיים בתמונה: שר הסעד ד"ר י. בורג והיו"ר סנפורד סולנדר Sanford Solender. ישיבה לזכר צ'רלס ה. ג'ורדן Charles H.'Jordan מי שהיה יו"ר ועדה של הג'וינט  נערכה בירושלים ע"י הועידה הבינלאומית לשרותים קהילתיים יהודיים בתמונה: שר הסעד ד"ר י. בורג והיו"ר סנפורד סולנדר Sanford Solender.
טס-3018/20 ויקטור רודק Victor Rodak בן ה-14 אשר הגיע כנוסע סמוי במטוס "אל-על" והוחזר לארה"ב אחרי שנלקח לטיול בת"א וי"ם ע"י מנהל תחנת אל-על עובדיה חיים. ויקטור רודק Victor Rodak בן ה-14 אשר הגיע כנוסע סמוי במטוס "אל-על" והוחזר לארה"ב אחרי שנלקח לטיול בת"א וי"ם ע"י מנהל תחנת אל-על עובדיה חיים.
טס-3018/21 נציגו האישי של מזכיר האו"ם  ארנסט תלמן Thalman נפגש עם שר החוץ אבא אבן ועם יוסף תקוע ממשרד החוץ. נציגו האישי של מזכיר האו"ם  ארנסט תלמן Thalman נפגש עם שר החוץ אבא אבן ועם יוסף תקוע ממשרד החוץ.
טס-3018/38 עוצר בעיר עזה בשעת עריכת מפקד אוכלוסין. עוצר בעיר עזה בשעת עריכת מפקד אוכלוסין.
טס-3018/22 שר הבטחון משה דיין נפגש עם גנרל אוד בול Odd Bull כדי לדון על האפשרות לחידוש שביתת-הנשק בתעלת-סואץ. שר הבטחון משה דיין נפגש עם גנרל אוד בול Odd Bull כדי לדון על האפשרות לחידוש שביתת-הנשק בתעלת-סואץ.
טס-3018/23 נשים ערביות תושבות העיר-העתיקה בירושלים חוזרות מעריכת קניות בחלק החדש של העיר-העתיקה ועוברות ליד מה שהיה שער מנדלבאום. נשים ערביות תושבות העיר-העתיקה בירושלים חוזרות מעריכת קניות בחלק החדש של העיר-העתיקה ועוברות ליד מה שהיה שער מנדלבאום.
טס-3018/25 חיילים ישראלים בודקים את שרידי המטוס המצרי מסוג סוחוי- 7 אשר הופל כאשר הוא טס מעל לבסיס בבית-גפגפא בסיני. חיילים ישראלים בודקים את שרידי המטוס המצרי מסוג סוחוי- 7 אשר הופל כאשר הוא טס מעל לבסיס בבית-גפגפא בסיני.
טס-3018/26 כ-700 פליטים ירדנים עברו דרך גשר אלנבי לצד הישראלי. כ-700 פליטים ירדנים עברו דרך גשר אלנבי לצד הישראלי.
טס-3018/27 ספורט- נחמיה פורת Nehemiah Furth  מנהיג תחרות השחמט לנוער  לוחץ את ידי האלוף Julio Kaplan מפוארטו-ריקו  ושל Raymon Dennis מבריטניה.
טס-3018/28 ישראל-מחבלים כלב משטרה הוביל את המשטרה לבית בכפר ג'בליה ברצועת עזה שם נעצרו יושביו כחשודים בהנחת מוקש  עליו עלה רכב ונפגעו 4 אנשים.
טס-3018/29 משאיות ישראליות מחכות ליד גשר אלנבי להעברת פליטים שירצו לחזור לבתיהם בגדה. משאיות ישראליות מחכות ליד גשר אלנבי להעברת פליטים שירצו לחזור לבתיהם בגדה.
טס-3018/30 להקות בידור עוברות מיחידה ליחידה במדבר ומבדרות את החיילים. להקות בידור עוברות מיחידה ליחידה במדבר ומבדרות את החיילים.
טס-3018/31 יום לימודים ראשון בבית-ספר ערבי בחברון. יום לימודים ראשון בבית-ספר ערבי בחברון.
טס-3018/32 רוה"מ לוי אשכול בביקור אצל כוחות צה"ל בשטח תעלת-סואץ  באחת התמונות נראה לצידו האלוף שלמה להט. רוה"מ לוי אשכול בביקור אצל כוחות צה"ל בשטח תעלת-סואץ  באחת התמונות נראה לצידו האלוף שלמה להט.
טס-3018/33 פליטים עוברים לירדן דרך גשר דמייה. פליטים עוברים לירדן דרך גשר דמייה.
טס-3018/34 ילדים ערבים בבית-ספר במזרח ירושלים  המורים הקבועים לא הופיעו ובמקומם התנדבו ללמד בוגרי בית-ספר תיכון. ילדים ערבים בבית-ספר במזרח ירושלים  המורים הקבועים לא הופיעו ובמקומם התנדבו ללמד בוגרי בית-ספר תיכון.
טס-3018/35 שקי דואר מירדן מגיעים בפעם הראשונה דרך גשר אלנבי באמצעות הצלב האדום. שקי דואר מירדן מגיעים בפעם הראשונה דרך גשר אלנבי באמצעות הצלב האדום.
טס-3018/36 דב חומסקי  מזכיר אגודת הסופרים הישראליים. דב חומסקי  מזכיר אגודת הסופרים הישראליים.
טס-3018/8 קצין משטרה מסדר את חלקי הכתר שנמצאו אחרי שנגנבו מפסל מריה הקדושה בכנסית הקבר בירושלים. קצין משטרה מסדר את חלקי הכתר שנמצאו אחרי שנגנבו מפסל מריה הקדושה בכנסית הקבר בירושלים.
טס-3018/9 אלפי יהודים נאספים ליד הכותל המערבי בתשעה באב בפעם הראשונה ב-20 שנה. אלפי יהודים נאספים ליד הכותל המערבי בתשעה באב בפעם הראשונה ב-20 שנה.
טס-3018/10 הסופר הצ'כי Ladislav Mnacko מבקר בארץ ומביע בזה את מחאתו על מדיניות ארצו במזרח התיכון  בשעת מסיבת העתונאים נודע לו שממשלתו ביטלה את אזרחותו ואת חברותו במפלגה הקומוניסטית. הסופר הצ'כי Ladislav Mnacko מבקר בארץ ומביע בזה את מחאתו על מדיניות ארצו במזרח התיכון  בשעת מסיבת העתונאים נודע לו שממשלתו ביטלה את אזרחותו ואת חברותו במפלגה הקומוניסטית.
טס-3018/11 מזל שלמה  בת ה-4  הסובלת ממחלת לב נדירה תוטס לארה"ב כדי שהמנתח המפורסם ד"ר דה-בקי ינתח אותה בהאסטון  טכסאס  אבי הילדה  זכריה  עולה מתימן יתלווה לבתו בנסיעה שהתאפשרה הודות לחבריו בעבודה ולעזרת שני משרדי ממשלה. מזל שלמה  בת ה-4  הסובלת ממחלת לב נדירה תוטס לארה"ב כדי שהמנתח המפורסם ד"ר דה-בקי ינתח אותה בהאסטון  טכסאס  אבי הילדה  זכריה  עולה מתימן יתלווה לבתו בנסיעה שהתאפשרה הודות לחבריו בעבודה ולעזרת שני משרדי ממשלה.
טס-3018/13 פליטים חוזרים מירדן לישראל דרך גשר אלנבי ונעזרים ע"י חיילים בנשיאת חבילותיהם. פליטים חוזרים מירדן לישראל דרך גשר אלנבי ונעזרים ע"י חיילים בנשיאת חבילותיהם.
טס-3018/16 מפגינים עם שלטים בידיהם מחכים לבואו של ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בקשר למעמדה של ירושלים. מפגינים עם שלטים בידיהם מחכים לבואו של ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בקשר למעמדה של ירושלים.
טס-3018/17 ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בדבר שאלת ירושלים  מגיע לישראל ומתקבל ע"י יוסף תקוע ממשרד החוץ  שגריר שווצריה בישראל Jean Stoutz והגנרל Odd Bull. ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בדבר שאלת ירושלים  מגיע לישראל ומתקבל ע"י יוסף תקוע ממשרד החוץ  שגריר שווצריה בישראל Jean Stoutz והגנרל Odd Bull.
טס-3018/18 ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בשאלת ירושלים נפגש עם שר החוץ אבא אבן בלשכתו בי"ם ארנסט תלמן Ernst Thalman  נציגו האישי של מזכיר האו"ם או תנט בשאלת ירושלים נפגש עם שר החוץ אבא אבן בלשכתו בי"ם
טס-3018/121 יחסי חוץ עוזר שר החוץ האמריקאי  פיליפ טלבוט Plillip Talbot לוחץ את ידי שרת החוץ גולדה מאיר בארוחת-ערב שערך לכבודו השגריר האמריקאי וו. ברבור W. Barbour. בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/122 שחקנית הקולנוע דליה לביא מגיעה לבית-המשפט שם הוגשה תביעה נגדה על הפרת חוזה עם חברת סרטים ישראלית. שחקנית הקולנוע דליה לביא מגיעה לבית-המשפט שם הוגשה תביעה נגדה על הפרת חוזה עם חברת סרטים ישראלית.
טס-3018/123 מצעד יום-העצמאות בתל-אביב  בו מציגים בפעם הראשונה בפני הקהל טנקים מדגם שרמן עם תותחים חדישים. מצעד יום-העצמאות בתל-אביב  בו מציגים בפעם הראשונה בפני הקהל טנקים מדגם שרמן עם תותחים חדישים.
טס-3018/124 בילי רוז Billy Rose ורעיתו עם מאיר ויסגל ממכון וייצמן  בטכס חנוכת גן הפסלים ע"ש בילי רוז במוזיאון ישראל בי"ם. בילי רוז Billy Rose ורעיתו עם מאיר ויסגל ממכון וייצמן  בטכס חנוכת גן הפסלים ע"ש בילי רוז במוזיאון ישראל בי"ם.
טס-3018/125 1)טקס חנוכת מוזיאון ישראל בירושלים בנוכחות אלפיים אורחים 2)הפסל האמריקני ממוצא יפאני יסמו נוגוצ'י Isamu Noguchi אשר תכנן את גן הפסלים על שם בילי רוז  דואג לפרטים האחרונים בגן לפני חנוכתו. בתיק 2 תצלומים. 1)טקס חנוכת מוזיאון ישראל בירושלים בנוכחות אלפיים אורחים 2)הפסל האמריקני ממוצא יפאני יסמו נוגוצ'י Isamu Noguchi אשר תכנן את גן הפסלים על שם בילי רוז  דואג לפרטים האחרונים בגן לפני חנוכתו. בתיק 2 תצלומים.
טס-3018/126 בילי רוז Billy Rose מגיש את מפתח ביתן גן האמנות הקרוי על שמו לנשיא המדינה זלמן שז"ר. בילי רוז Billy Rose מגיש את מפתח ביתן גן האמנות הקרוי על שמו לנשיא המדינה זלמן שז"ר.
טס-3018/127 רחל שזר  אשתו של נשיא המדינה גוזרת את סרט ההקדשה בטכס חנוכת מוזיאון ישראל  לידה טדי קולק  יו"ר חבר הנאמנים של המוזיאון. רחל שזר  אשתו של נשיא המדינה גוזרת את סרט ההקדשה בטכס חנוכת מוזיאון ישראל  לידה טדי קולק  יו"ר חבר הנאמנים של המוזיאון.
טס-3018/128 שמואל ברונפמן Samuel Bronfman ממונטריאל בשיחה עם פרופסור יגאל ידין בטכס חנוכת מוזיאון ישראל. שמואל ברונפמן Samuel Bronfman ממונטריאל בשיחה עם פרופסור יגאל ידין בטכס חנוכת מוזיאון ישראל.
טס-3018/129 ראש הממשלה לוי אשכול נואם בטקס חנוכת מוזיאון ישראל  לידו על הבמה  בילי רוז  שגריר ארה"ב בישראל וולוורת ברבור  שר החינוך זלמן ארן  דוד בן-גוריון  טדי קולק  הנשיא זלמן שזר ושמואל ברונפמן מקנדה. ראש הממשלה לוי אשכול נואם בטקס חנוכת מוזיאון ישראל  לידו על הבמה  בילי רוז  שגריר ארה"ב בישראל וולוורת ברבור  שר החינוך זלמן ארן  דוד בן-גוריון  טדי קולק  הנשיא זלמן שזר ושמואל ברונפמן מקנדה.
טס-3018/133 איש העסקים השוודי גורן מ. גרנגיסט Goeran Granquist   בן-25 במסיבת עתונאים בת"א בה מסר פרטים על פעילות ניאו-נאצית באמצעות עתון שוודי. איש העסקים השוודי גורן מ. גרנגיסט Goeran Granquist   בן-25 במסיבת עתונאים בת"א בה מסר פרטים על פעילות ניאו-נאצית באמצעות עתון שוודי.
טס-3018/114 האזרח השוודי Goeran Granquist ליד שער השגרירות השוודית בתל אביב ובמסיבת עיתונאים בתל אביב (חשף ארגון נאו נאצי בשוודיה בסדרת מאמרים בעיתון השוודי היומי 'Expressen'). בתיק 3 תצלומים. האזרח השוודי Goeran Granquist ליד שער השגרירות השוודית בתל אביב ובמסיבת עיתונאים בתל אביב (חשף ארגון נאו נאצי בשוודיה בסדרת מאמרים בעיתון השוודי היומי 'Expressen'). בתיק 3 תצלומים.
טס-3018/115 ילדים ובני נוער בתהלוכת ה"עדלאידע" בפורים. ילדים ובני נוער בתהלוכת ה"עדלאידע" בפורים.
טס-3018/116 נבחרת נורבגיה משחקת משחק ראשון נגד קבוצת מכבי ת"א. נבחרת נורבגיה משחקת משחק ראשון נגד קבוצת מכבי ת"א.
טס-3018/117 נשיא הקונגרס הציוני העולמי  ד"ר נחום גולדמן נושא נאום בפתיחה החגיגית של הקונגרס ה-26 בירושלים  בתמונה: רוה"מ לוי אשכול ויו"ר הכנסת קדיש לוז. נשיא הקונגרס הציוני העולמי  ד"ר נחום גולדמן נושא נאום בפתיחה החגיגית של הקונגרס ה-26 בירושלים  בתמונה: רוה"מ לוי אשכול ויו"ר הכנסת קדיש לוז.
טס-3018/118 ניהול תפילת ה"מיסה" בכנסיה בהר-ציון  בחדר הסעודה האחרונה של ישו. ניהול תפילת ה"מיסה" בכנסיה בהר-ציון  בחדר הסעודה האחרונה של ישו.
טס-3018/119 צליינים  נוצרים ישראלים ותיירים עוברים מישראל לירדן במעבר מנדלבאום בירושלים כדי לחוג את יום ששי הטוב במקומות הקדושים לנוצרים. צליינים  נוצרים ישראלים ותיירים עוברים מישראל לירדן במעבר מנדלבאום בירושלים כדי לחוג את יום ששי הטוב במקומות הקדושים לנוצרים.
טס-3018/73 הארכיבישוף ויסנטה שרר Visente Scherer מברזיל מנהל את מיסת ליל חג-המולד בכנסית המולד בבית-לחם. הארכיבישוף ויסנטה שרר Visente Scherer מברזיל מנהל את מיסת ליל חג-המולד בכנסית המולד בבית-לחם.
טס-3018/74 הפטריארך הלטיני אלברטו ג'ורי Alberto Gori בתהלוכת חג-המולד בכנסית המולד בבית-לחם. הפטריארך הלטיני אלברטו ג'ורי Alberto Gori בתהלוכת חג-המולד בכנסית המולד בבית-לחם.
טס-3018/75 מטוס קרב מצרי מדגם סוחוי-7 הופל ע"י סוללות תותחי נ"מ ליד רפידים בסיני. מטוס קרב מצרי מדגם סוחוי-7 הופל ע"י סוללות תותחי נ"מ ליד רפידים בסיני.
טס-3018/76 רוה"מ לוי אשכול בטכס חילופי הרמטכ"לים (היוצא-יצחק רבין  הנכנס-חיים בר-לב) רוה"מ לוי אשכול בטכס חילופי הרמטכ"לים (היוצא-יצחק רבין  הנכנס-חיים בר-לב)
טס-3018/77 ד"ר גונאר יארינג  Gunnar Jaring נפגש עם שר החוץ  אבא אבן  בלשכתו בירושלים. ד"ר גונאר יארינג  Gunnar Jaring נפגש עם שר החוץ  אבא אבן  בלשכתו בירושלים.
טס-3018/78 שלג בירושלים  מראה הר-הבית המכוסה שלג. שלג בירושלים  מראה הר-הבית המכוסה שלג.
טס-3018/79 שבויי-מלחמה מצרים בדרכם לקנטרה משם יוחזרו למצרים. הם עלו על אוטובוסים מעתלית בדרכם לקנטרה. שבויי-מלחמה מצרים בדרכם לקנטרה משם יוחזרו למצרים. הם עלו על אוטובוסים מעתלית בדרכם לקנטרה.
גל-61711/2 המכון לפריון העבודה והייצור- ישיבות ופרוטוקולים פרוטוקולים בישיבות המכון
א-391/15 שטרות – דוגמא שטרות דוגמא של 5  10  50  שקלים חדשים. מטבעות של שקל אחד וחצי שקל. 1  5  10 אגורות חדשות בצירוף הודעת תיאור מ – 28.8.1985 ומכתב לואי
פ-2753/7 ערביי ארץ ישראל. מחקר על ערביי ארץ ישראל בתקופה התורכית והמנדטורית ועל יק"א ופיק"א.
פ-4082/5 משרד החינוך – מכתבים התכתבות בין מנכ"ל משרד החינוך והתרבות ד"ר ב. בן-יהודה  הסמנכ"ל א. ארנון  בעלי-תפקידים אחרים במשרד  יו"ר ועדת החינוך של הכנסת שושנה פרסיץ וגורמים אחרים בענייני חינוך שונים: פעילות ועד החינוך ומועצת החינוך  תכניות לימודים  תקציבי החינוך  הפיקוח על החינוך הגופני .
גל-63952/8 מבקיעים מושב שתופי להתישבות בעמ אוסף מסמכים של מושב מבקיעים בנושאים חקלאות  תקציבים  דוחות כספים  משק מים  הלוואות ודוחות רואה חשבון.
גל-63862/5 אגודה הדדית נחלת יצחק בעמ תקנון האגודה  התכתבויות מול רשם האגודות השיתופיות של ממשלת ארץ ישראל  פרוטוקול של האסיפה הכללית של האגודה  דו"ח חקירת מצב האגודה וההמלצה לפרקה (יוני 1938)  מסירת הנכס שברשות האגודה (בית הכנסת נחלת יצחק) לקרן תורה ועבודה של הפועל המזרחי ועוד.
גל-64155/3 קים קואופרטיב עובדי הבשר בירושלים בעמ הקמה ופירוק של אגודת קים לקניית ומכירת בשר. רשימת חברים בקואופרטיב; תקנון ועוד
גל-63919/4 מאפיה קואופרטיבית אחדות בתל אביב בעמ מסמכים של המאפיה הקואופרטיבית "אחדות" בנושא ערבות  משכנתאות  שעבודים ועוד.
גל-64000/6 קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ מאזנים של קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ  אשר הוגשו ע"י ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ לרשם האגודות השיתופיות (בממשלת ארץ ישראל ובממשלת ישראל) עם מידע על המאזנים הכספיים  אוכלוסיה  שטח  לוחות עבודה רכוש וכו'.
גל-63976/11 רמת אביב שכון פועלים להתישבות שתופית בעמ הפקדה מרשם האגודות השיתופיות העוסקת באגודה השיתופית "רמת אביב שכון פועלים להתישבות שתופית בע"מ" במושב טל שחר: רישום האגודה השיתופית  מחיקת האגודה מספר רישום האגודות השיתופיות  תקנון האגודה.
א-4151/5 תיק יישובים כלליים שעדיין לא התכתבות וחליפת מסמכים בין לשכת סגן שר החקלאות  מיכאל דקל  לגורמים שונים בנוגע להקמת יישובים  כגון: גרעין רינת ביישוב עופרים  גרעין צבי שלום ביישוב ביתר  היישוב בראס סינדיאנה  גרעין חגי ביישוב אדורה. כמו כן  בסיוע כספי להקמה ופיתוח של יישובים בתוך הקו הירוק ועוד. כמו כן  בתיק בקשה לשיבוץ לתפקיד מטה בנציבות שב"ס או לשנת השתלמות במכללה לביטחון לאומי  של מנהל בית סוהר מעשיהו  גונדר משנה ד"ר מנשה שטרצר.
פ-5111/29 מבצע ליקוט עצמות דו'ח – נערך ע'י דוד בן דוד מקבוצת כפר עציון  19.5.1950 דו"ח שכתב דוד בן-דוד מקיבוץ כפר עציון על מבצע לקוט העצמאות של חללי המערכה על גוש עציון במלחמת העצמאות  שבוצע  על-ידו  וע"י הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן ואנשים נוספים  שעברו את הגבול בתיווך האו"ם ונכנסו אל גוש עציון בשטח ירדן  זיהו את גופות רוב החללים והביאו אותם לקבורה בישראל (בהר הרצל). הדו"ח כולל גם תיאור של הקרב האחרון בכפר עציון ואת מצב הבתים בישובים החרבים.
ג-5322/8 לשכת השר – שיכון עולים – דו"ח התקדמות העבודה דוחות מר גבעון
ג-5322/16 לשכת השר – שטחי קרקע לשיכון עולים – גבעון NULL
פ-927/10 Rakayek Criminal Lands Cases 1926 כתבי תביעה  פסק-דין  סקירות והתכתבות בענין משפט על השגת גבול באדמות ראקיאק.
פ-2077/9 מכתב מנתן גולדברג לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לחומר תיעודי של תנועת פועלי ציון.
גל-7467/24 רשת חשמל ות. בטחון  נצרים (בוטל) החוזה: 39/43841/71  הקבלן: אבישר
תת-38/41 Memorandum on Influence of Jewish Colonisation on Arab Development in Palestine Submitted to the Anglo – american Committee of Inquiry  by the Jewish Agency  תזכיר על השפעת ההתיישבות היהודית על התפתחות הערבים בפלשתינה (ארץ ישראל). הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקנית על ידי הסוכנות היהודית. מספר קודם 891.
ג-4749/5 סגן המנהל הכללי הרב לופס המשך מתיק 4 ותיק 6. אוסף התכתבויות בנושאים בתי כנסת  עזרה בתשמישי קדושה  שכר לעובדים  שעות נוספות  דרגות לעובדים  בדיקות רפואית של עובדים  ספרי קודש  פרסום והזמנות לטקסים וכו'. הושחר מטעם צנעת הפרט.
תת-38/47 Memorandum Submitted to the Special Committee on Refugees and Displaced Persons of the U.n Economic and Social Council תזכיר שהוגש על ידי הסוכנות היהודית לפלסטינה לועדה מיוחדת לענייני פליטים וחסרי בית של המועצה לכלכלה וחברה של האו"ם. 8.4.1946. מספר קודם 8511.
גל-22924/15 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – מטולה תכנית ושרטוטים
תת-38/58 Broken Pledges A Documentary Survery of Great Britain's Palestine Policy 1917 – 1947  by R. M. J. Rosenberg  הבטחות מופרות  סקר של מדיניותה של בריטניה הגדולה בפלשתינה 1917 – 1947  על ידי ר. מ. ג. רוזנברג
תת-38/61 The Background to Partition  Summery of the Relevant Documents and Debates on this Subject since July 1937 תיק ובו מסמכים של חבר עמים על הרקע לחלוקה   סכום של מסמכים ודיונים הקשורים לנושא מאז הדו"ח של הועדה המלכותית לפלשתינה (ארץ ישראל) ביולי 1937.
תת-38/63 United Nations Special Committee on Palestine  Working Documentation Prepared by the Secretariate Volume 3. האומות המאוחדות – ועדה מיוחדת לפלסטינה (אונסקו"פ) תיעוד עבודה  הוכן על ידי המזכירות כרך 3. 20.5.1947. מספר קודם 814.
ג-9498/30 קשרים עם גרמניה המזרחית
ג-9498/31 קשרים עם גרמניה המזרחית
תת-36/8 סדרת תצלומים בה מעניק פרופ' אוסברג סרט לאישה לא מזוהה סדרת תצלומים בה מעניק פרופ' אלסברג סרט לאישה לא מזוהה.
פ-2334/33 איתמר בן-אב"י – חוזר של חברת "הנוטע" בשפה האנגלית. איתמר בן-אב"י – חוזר של חברת "הנוטע" בשפה האנגלית.
גל-22903/27 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – בתיק כלולות תכניות בניין ערים (ת.ב.ע)
ג-4784/5 הרב לופס סמנכ"ל  המשך מתיק 6. העתקי מכתבים יוצאים של הסמנכ"ל ועוזרו בנושאים  שכר עובדים  עזרה לאנשים  תוספת שעות לעובדים  עזרה לישיבות  בעיות דיור  מכרזים  הדרכות  ימי עיון וכו'. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-4782/1 סגן המנכ"ל העתקי מכתבים יוצאים של סגן המנכ"ל הרב ס. לופס בנושאים שכר  תלונות על רבנים  עזרה לאנשים  רכישת תשמישי קדושה לביתי כנסת  בדיקות רפואיות לעובדים   העלאה בדרגה לעובדים (המשך בתיק 2). הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-4782/3 סגן המנכ"ל התכתבויות וחלופת מסמכים בין סמנכ"ל משרד הדתות הרב סעדיה לופס לבין גופים ממשלתיים ואזרחיים בנוגע לקביעת דרגות של העובדים  אישור תוספת שעות  מינוי עובדים חדשים  בקשה לקבלת תשמישי קדושה עבור בתי כנסת  בחירות רבנים למועצות דתיות שונות ועוד.
תת-37/31 הצעות לחוקה למדינת ישראל בתיק כלולות הצעות של ד"ר ורנר פראושטטר וד"ר אסמר פרוינד – הצעת חוקה למדינת ישראל
גל-7475/15 כבישים – ימית (בוטל) התיק ריק ממסמכים ועליו ההערה: ראה 4250  החוזה: 78/75207/78  הקבלן: מ.ע.צ  הסכום: 404 9000
גל-7475/16 הרחבת מגרש חנייה לנכים – ימית התיק בוטל ועליו ההערה – ראה תיק/ סימול מקור  4250
פ-1973/4 יצחק בן-צבי – פגישה בין חברי הועד הפועל של ההסתדרות לבין סיר ג'ון הופ סימסון פרוטוקול פגישה בין חברי הועד הפועל של ההסתדרות (י. בן-צבי  ח. ארלוזרוב  א. גולומב  ב. כצנלסון  א. קפלן  י. שפרינצק ומ. שרתוק) וסימפסון. הפגישה עסקה ביחס הפקידות הבריטית אל היהודים בארץ  מצבו הקשה של הפלח  פיתוח כלכלי של הארץ ובעיות הקרקע  שאלת חוסר העבודה ו"עיכוב" עליה.
גל-7480/8 הקמת 12 יחידות דיור – ש. ותיקים – חולית התיק לא הופעל ולא מכיל מסמכים. סרוקה כריכה בלבד
ג-2514/1 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – המכון הביולוגי הפדגוגי בירושלים.
פ-356/21 עו"ד חמודה תיק קרקעות – זאב שוגרמן נגד משפחת אבו-סאווי עקב סכסוך קרקעות בכפר ארטאס.
פ-2861/1 חומר של צפורה ואלכסנדר זייד צילומי כתב יד (מיומן)  התכתבות בין היתר בנוגע לרצח אלכסנדר זייד ותרומת הפיצויים לקרן הקיימת
גל-23094/7 לשכת המנכ"ל – אסונות טבע – 1 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד החקלאות בנוגע לאסונות הטבע שהתחוללו במהלך חורף 1991/1992: סיכומי דיונים  תביעות פיצויים בגין אסון טבע ותשובות המשרד  עקרונות בדיקת רשימת הפיצויים בגין נזקי טבע ודיווח על מצב הטיפול בפיצויים עבור נזקים בגין אסונות טבע  תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע וקביעת זכאות לפיצויים ושיעורים (תיקון) 1991   הצעות החלטה והחלטות הממשלה  הצעות להקמת וועדת ערר  מפות משקעים/רוח וכו'  רשימות שטפונות  הצפות וטמפרטורות  חוות התנינים של קיבוץ גן שמואל ועוד.
כ-365/9 הכנסת השתים עשרה – פרוטוקולים מועדת העבודה והרווחה מושב שלישי פרוטוקולים מס' 255 – 266 מישיבות ועדת עבודה והרווחה במושב השלישי של הכנסת השתים עשרה.
גל-6869/9 עצומה בעד הנהגת שעון-קיץ עצומה הממוענת לראש הממשלה בגין ולשר הפנים בורג בעד הנהגת שעון קיץ-חתימות מרחובות ומכון ויצמן. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-17837/16 הנהלה – הג"א
מפה-4621/1 ( הסכם שביתת הנשק ) מפת קו לפי הסכם שביתת הנשק עם ירדן מ- 23.3.1949 – החלק הצפוני-מערבי על-גבי מפה טופוגרפית של ארץ-ישראל מתקופת המנדט ( מרכז הארץ ) מנהר הירדן עד הכפר בודרוס; כולל ביסן  ג'נין  טול-כרם  קלקיליה  כפר-סבא  פתח-תקוה  רנתיסי וכו'; סומנו קוי שביתת הנשק על-גבי המפה – חתימות של נציגי הצדדים ( מצד ישראל – יגאל ידין  ולתר איתן  משה דיין ); בצד שמאל למעלה – אישור על שהמפה הנ"ל מצורפת להסכם נתונים של המפה המקורית – חסרים המפות הוצאו מתיק תצ/ 2431/3; מפה מקורית – במס' 5597
גל-43238/8 לשכות השרים נחמקין וכץ-עוז – סיורים שר – גוש-עציון – דרום הר חברון
גל-46527/3 שוטף – התכתבויות חלק ג'  המשך מתיק 2  המשך בתיק 3
כ-760/4 ח"כ נחום לנגנטל – ועדת האתיקה החלטות של ועדת האתיקה של הכנסת בנוגע לתלונות של ח"כים על התבטאויות בעיתיות של ח"כים אחרים והטיפול בהן והתכתבות פנימית של חברי כנסת בנוגע להחלטות.
גל-41636/4 לשכת השר נתן שרנסקי – שעון קיץ התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת שר הפנים נתן שרנסקי בנוגע להחלת שעון קיץ: מכתבי אזרחים לשר בנושא זה  תשובת המדינה לבג"ץ בנוגע לעתירה שהוגשה נגד שר הפנים ועוד.
גל-18968/9 השר יוסי שריד – יומן שוטף – פניות שבהם טיפל השר אישית מכתבים יוצאים מלשכת שר החינוך יוסי שריד. בין הנושאים: תוכניות  הצעות ורעיונות בענייני חינוך; חינוך קבוצות מיעוטים (דרוזים  ערבים); חינוך מיוחד; תקציב; סיוע וקשרים בינלאומיים; ספרי לימוד; מאבק באלימות ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-46529/2 שוטף – התכתבויות חלק א'  המשך בתיק 3
גל-43324/1 יחידת מינהל מרחב שלמה – מלון משה התכתבויות בנוגע למלון נווה – זלמן משה באופירה.
גל-43324/2 יחידת מינהל מרחב שלמה – ועדת איכלוס תיקי ועדת איכלוס  הושחרו צנעת פרט.
גל-41603/4 לשכת המנכ"ל צבי ינאי – סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) אוסף מסמכים של  סוכנות החלל הישראלית בנושאים ועדות  תקציב  כנסים  תוכניות עבודה וועדת הגוי.
גל-14552/3 סגנית השר גאולה כהן – יריד פטנטים לעולים הצעה לעריכת יריד פטנטים לעולים חדשים מברית המועצות
גל-14552/24 סגנית השר גאולה כהן – ברית-המועצות. מכתבים וחלופת מסמכים מלשכתה של גאולה כהן בנוגע ליהודי ברית המועצות ולעלייה משם לישראל: הכנות לביקור בברית המועצות.
גל-18845/11 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר מקיף גולדווטר – אילת אוסף התכתבויות של בית ספר מקיף גולדווטר – אילת בנושאים: פתיחת מגמות  בחינות  תקציב  חוזר הנהלה  תקנון בית ספר  תורנויות מורים בהפסקות  גיליון  ציונים  תחרות אתלטיקה  השתלמויות מורים ותקן שעות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-2185/17 הנהלה – דפים לעניני עליה לקט העיתונות – דף לענייני עליה
ג-2185/19 הנהלה – נשק קל
גל-60451/17 חוקי עזר הר חברון
גל-18823/7 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר "תל-ערד" – באר-שבע בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר "תל ערד" בבאר שבע
גל-19704/3 לשכה ראשית – ועדה מתמדת לעניני מקרקעין. (כרך ז') בתיק התכתבויות בנוגע לוועדה המתמדת לענייני  מקרקעין – פרוטוקולים
גל-15619/4 תכניות פיתוח – מחוז צפון – תוכניות פיתוח הגליל המערבי (כרך א')  תוכניות פיתוח מחוז הצפון-
גל-18941/11 מקהלת הקאמרי התכתבת לגבי הפעלת המקהלה ותקצובה
גל-20465/7 לשכה ראשית – מינהל מקרקעי ישראל פרוטוקולים חתומים מישיבות. (כרך 7) בתיק פרוטוקולים מישיבות מנהל מקרקעי ישראל
פ-264/44 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בארטאס (1935) מכירתם לנסים עזריאל מירושלים תביעת נסים עזריאל נגד חסיין ח'ליל בפרשת הפרת הסכם מכירת קרקעות "ו'אד אל-ע'נם" שבכפר ארטאס  העתק מההסכם ועוד.
גל-18911/22 פרסי ישראל – מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה – נח קליגר המלצות להענקת פרס ישראל למפעל חיים לעיתונאי נח קליגר
א-7526/34 פקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח 1948  תקנות שעת חרום – בתי חולים תקנות לשעת חרום בנושא בתי חולים – חתומות על ידי דוד בן-גוריון
גל-53136/3 שעון קיץ פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים ואיכות הסביבה  סקר לבחינת עמדות הציבור כלפי שעון קיץ  החסכון בחשמל בגין הפעלת שעון קיץ.
גל-53136/5 שעון קיץ התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להנהגת שעון קיץ בישראל: תמלילי ראיונות וידיעות ברדיו  דין וחשבון הוועדה המקצועית לבחינת הנהגת שעון קיץ בישראל  הודעות לעיתונות מלשכת השר ומטעם הוועדה  קטעי עיתונות  תוצאות ביקורת שנערכה בעיריית תל אביב (שלא קשורה לשעון הקיץ)
מ-5040/3 Military Court – בית משפט צבאי (המשך מתיק 2) התכתבות בנושא אנשים שנעצרו באזור תל אביב באשמות שונות – בעיקר על אחזקה לא חוקית של נשק  ועמדו לדין בפני בית משפט צבאי בריטי. בתיק העתק של כתב האשמה נגד גאולה כהן  על שידור לא חוקי עבור הלח"י ואחזקת נשק לא חוקית.
גל-53139/12 שעון קיץ כתב מינוי של הועדה לבחינת הנהגת שעון קיץ  חברי הועדה ותפקידיה  תקציב הועדה  סכומי ישיבות הוועדה  שעון הקיץ ברחבי העולם ועוד.
גל-53139/13 שעון קיץ עבודת הועדה לבחינת הנהגת שעון קיץ  ממצאי הסקר בנושא הנהגת שעון הקיץ  סקר חסכון באנרגיה חשמלית בגין הפעלת שעון קיץ.
תת-37/1 כתב מינוי למבקר המדינה ד"ר יצחק ארנסט נבנצל והצהרת אמונים כתב מינוי למבקר המדינה ד"ר יצחק ארנסט נבנצל והצהרת אמונים
גל-9258/12 אגף המחירים – משק לשעת חרום
גל-48386/6 לשכת היועץ המשפטי – החלת חוק יסודות התקציב ביו"ש (יהודה ושומרון)
נ-10/5 בן-צבי יצחק – שומרונים מאמרים על יחסי היהודים לשומרונים ולקראים וכו'  התכתבות עם ראש העדה בעניני בנין בית-כנסת לשומרונים בחולון  ועד ידידי השומרונים בישראל וכו'.
גל-58480/13 בחירות לרצועות עזה
תת-35/8 גליון עתון "האור" גליון מעיתונו של אליעזר בן-יהודה (ו' אייר אתתמ"ד לחורבן). העיתון הוא המשכו של "הצבי" ו"השקפה".
נ-13/1 בן-צבי יצחק – "הארץ שלנו" – התכתבות בענין השאלת מאמרים וגליון של הארץ. התכתבות בנושאי תקציב  מאמרים ובקשות בין מערכת עיתון הארץ ולשכת הנשיא בן צבי
נ-19/40 בן-צבי יצחק – "ספורט לעם" – שבועון הזמנת הנשיא להעניק את גביע המדינה לכדורגל.
נ-57/11 בן-צבי יצחק – אורט התכתבות בענין החינוך המקצועי של הילדים היהודים בחבש  הזמנת הנשיא  בקשות על פגישות ועוד.
ג-4492/8 הלשכה הראשית – עליה והתיישבות כרך ב' התכתבות
ג-4529/20 הלשכה הראשית – שוק שחור בישובי עולים מכתבים על שוק שחור
ג-4613/10 לשכת סגן השר ז. סוזאיב – ועדת השרים הכלכליים
נ-247/1 נשיא המדינה אפרים קציר – חוקי כהונת הנשיא כרך א' בתיק התכתבויות  מסמכים  פירוט חוקים והתנהלות על אודות סמכויותיו  פעולתו  מעמדו ותפקידו של נשיא מדינת ישראל.
ג-7381/12 ועדת מ.ל.ח. חטיבת מזון – מ.ל.ח -(משק לשעת חירום) מועצה אזורית חבל מעון
ג-4605/33 לשכת השר דב יוסף – קליטת עולים דוח על העלייה מרומניה של זקנים ונכים
תת-66/4 מכתב מקורי בכתב ידו של דוד בן-גוריון – ברכת בן-גוריון לרגל כנס היובל לתנועת "המכבי" ברכת בן-גוריון  בכתב ידו  ליו"ר ועדת כנס היובל של המכבי לרגל כנס היובל.
ג-4147/12 חטיבת-מזון – תפריט ותזונה לעולים מהמזרח בתיק תכתובת בנגע לצורך להתחשב בהרגלי התזונה השונים אצל בני העדות השונות בכל הנוגע לחלוקת מנות המזון לאוכלוסייה בתקופת הצנע. בתיק דוח של שרה בבלי  מנהלת המכון להדרכה תזונתית על דפוסי התזונה במעברות.
ג-4536/16 הלשכה הראשית – יבוא ע"י עולים
נ-458/20 הנשיא חיים הרצוג – ראול ולנברג חומר רקע ותגובות. התכתבות בעניין המאמצים לברר את גורלו של ולנברג ולהנציח את זכרו בישראל
תת-66/5 מכתב מקורי בכתב ידו של אלברט אינשטיין (בגרמנית) מכתב מקורי בכתב ידו של אלברט אינשטיין (בגרמנית)
תת-66/6 מכתב בכתב ידו של זיגמונד פרוייד – Sigmund Freud מכתב קצר שבו זיגמונד פרויד משיב בשלילה על בקשה לתת חסות לאיזה שהוא עניין.
תת-66/7 מכתב בכתב ידו של תומאס מאן בגרמנית מכתב בכתב ידו של תומאס מאן בגרמנית
תת-66/8 מכתב מקורי של חיים וייצמן – ברכת צירי הקונגרס העולמי של "המכבי" לרגל כינוס העשור שלהם מכתב מקורי של חיים וייצמן – ברכת צירי הקונגרס העולמי של "המכבי" לרגל כינוס העשור שלהם
פ-2169/23 מכתבים מזאב הולמן לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע להעלאת תלמידים יהודים מחו"ל לארץ ישראל.
גל-14785/5 סרטים – נעדר missing
ג-1899/25 תיקים סגורים של רשויות מקומיות – אספקת מים לאזור גוש-דן – תל-אביב-יפו התכתבויות בנושא אספקת המים לגוש דן  מניעת זיהום בנחל הירקון  פירוט ביצוע עבודות ביוב  התקנת מדי מים  הכרזה על אזור מוגן בגוש דן (חובת רשיון הפקה לבארות); מסקנות ועדת הכלכלה על מצב המים באזור דן ופרוטוקולים מישיבות הועדה; דו"ח הועד לענייני אספקת מים לתל אביב-יפו ; דו"ח הועדה לבעיות משק המים העירוני; סיכומי ישיבות "מטה דן" עם מנהל המים.
גל-60766/3 גוש עציון תקציב רגיל תקציב המועצה האזורית גוש עציון לשנת 1995. בקשות ותכתובות שונות הנוגעות לתקציב זה.
ג-1964/5 כפרי עבודה – בית-שאן כפרי עבודה; יישובי עולים; הקצבות ליישובים
גל-7896/6 בית המדרש למורים על שם דוד ילין ירושלים אוסף מסמכים של בית מדרש למורים על שם דוד ילין ירושלים  התיק עוסק בציונים  בחינות בגרות  העתקי ציונים ובחינות חוזרות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-58695/10 מנשה  גן שמואל  גוש   10023 ח:  13 14 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
גל-58695/13 מנשה  גן שמואל   גוש  10117  ח 9  10 23 .28 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
ג-5306/23 פרוטוקולים מישיבות המועצה – חבל-יבנה פרוטוקול  שיפור תשתיות וביטחון של התושבים באזור יבנה ועוד.
גל-1790/4 בית ספר הדרמטי על יד תיאטרון הקאמרי התכתבות בעניין הפעלת בי הספר ותוכנותיו.
גל-58716/21 יעוץ בענייני שעון קיץ וחורף פקודת קביעת הזמן-צו שעון הקיץ 1949  התכתבויות עם משרד הפנים בקשר לחוות דעת שונות באשר להקדמת השעון מן ההיבט הרפואי  הדתי והתעסוקתי-צרכי העבודה במפעלים תעשיתיים. עתירה לבג"ץ כנגד משרד הפנים בעניין הנהגת שעון קיץ. הנהגת שעון הקיץ בשוויץ. פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
פ-3262/10 ציור מאת אכלסנדר פלוצר בשם "הצלת תורה מבית כנסת בוער בגטו". גלויית ציור מאת אכלסנדר פלוצר בשם "הצלת תורה מבית כנסת בוער בגטו". עם הקדשה ליו"ר יד ושם.
ג-2672/1 תיקים כלליים – ענינים כלליים – דיור ושיכון תכנון בנייה; שטחי שיפוט ; החזקת גנים בשיכוני ממשלה ; ישיבות ועדות כספים בנוגע לבעיות קליטה ופיתוח ביישובי עולים
גל-58720/2 שעון קיץ התכתבות
פ-4116/4 ועדת שמגר לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה – פרוטוקולים הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לתפקיד האמור בראשות נשיא בית-המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר – פרוטוקולים מישיבה שהתקיימה ב-21.5.1997 בהשתתפות חברי הוועדה (שמגר  פרופ' רות גביזון  פרופ' דוד ליבאי  עו"ד חיים צדוק ועו"ד משה ניסים) ועדי הוועדה: היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין  היועץ המשפטי לשעבר מיכאל בן-יאיר  היועץ המשפטי לכנסת צבי ענבר  ח"כ דדי צוקר  שופטת בית המשפט העליון דורית בייניש  פרופ' מרדכי קרמניצר  שר האוצר דן מרידור  עו"ד דרור חוטר ישי ועורכי דין נוספים משכת עורכי הדין.
גל-18215/3 בית-ספר ממלכתי ברנר – נחלת-יהודה. תיק העוסק במסמכים מאת בית הספר הממלכתי ברנר בנחלת יהודה.  הנושאים המופיעים הם למשל: דו"חות של מורים על תאונות של תלמידים  בקשה לנתינת שיעורים פרטיים לתלמידים שהם עולים חדשים  קבלת ציוד פדגוגי ועוד.
גל-18684/8 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בעניינים שונים הקשורים להוראת השואה: הערכות משרד החינוך למשפט דמיניוק  אנטולוגיה על נושא השואה בערבית  נאום השר נבון ביד ושם לכבוד אלי ויזל  מכתב של ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות לנשיא חיים הרצוג בו הם מוחים על כוונתו לנסוע לגרמניה  יד לילד בבית לוחמי הגטאות  אישור ותמיכה למפעלים שונים להנצחת השואה  חוק יד ושם והנצחת קורבנות לא יהודים של הנאצים  משדרי יום השואה בגלי צה"ל  הקרנת הסרט 'שואה' של קלוד לנצמן לתלמידים  אזרחות כבוד לחסידי אומות העולם  אזרחות זכרון לנספי השואה  סיורי נוער במחנות השמדה בפולין  קשיי תקציב של יד ושם  עידודו של משרד החינוך לעסוק בשואת קהילות בארצות המזרח ושל יהודי סלוניקי (יוון)  הנצחת יהודי הונגריה.
גל-18684/9 מדיניות מערכת החינוך – יד ושם. התכתבות בנושאים של הוראת השואה  משלחות נוער לפולין  תקציב "יד ושם"  חסידי אומות העולם  פעולות הנצחת השואה  הוראת השואה  איסוף עדויות של ניצולים  נסיעת שרים לפולין לרגל אירועי 45 שנה למרד גטו ורשה  דפי עד  טקסי יום השואה  העברת תיקים של פושעי מלחמה מארכיון האו"ם ל"יד ושם"  אנתולוגיה של השואה בערבית  בקשות של ארגונים שונים שעוסקים בהוראת השואה ובהנצחה לתקציבים.
פ-4117/14 עתירה לבג"צ 5678/91 –  ח"כ פרופ' שמעון שטרית נגד אליקים רובינשטיין וממשלת ישראל הודעות מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ומסמכים משפטיים נוספים מהעתירה של ח"כ פרופ' שמעון שטרית כנגד מינויו של מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וממלא מקומו  התכתבות בנושא בין שטרית לשרי ממשלה ופקידים בכירים בשירות המדינה ועוד. בתיק דו"ח מאת ח"כ שטרית בנושא ליקויים ופגמים במינוי מזכיר הממשלה למשרות משפטיות בכירות ובקביעת משכורת ייחודית ותנאים יחודיים אישיים וכן קובץ נספחים הכולל צילומי מסמכים (1972 – 1988).
גל-9444/13 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – מטולה תכנון מטולה
גל-18622/5 מדיניות מערכת החינוך – עובדים ארעיים. התכתבות בנושא העסקת עובדים ארעיים במשרד החינוך.
גל-18622/6 מדיניות מערכת החינוך – הלוואות לפקידים. התכתבות בנושא הצעות למתן הלוואות לעובדי משרד החינוך מבנק יהב ובנק טפחות.
גל-18622/7 מדיניות מערכת החינוך – אש"ל לפקידים ומפקחים. התכתבות בנושא.
גל-18622/8 מדיניות מערכת החינוך – שעות נוספות לפקידים. התכתבות בנושא הקצאת שעות נוספות לעובדי המשרד.
גל-18624/1 מדיניות מערכת החינוך – ארכיון המרכזי. ניהול רשומות בארכיון משרד החינוך  הדרכה על ידי ארכיון המדינה  התכתבות עם ארכיון העיר ירושלים  נהלי עבודה בתיקיונים של משרד החינוך וניהולם  מזעור חומר ארכיוני  ביעור  עיון בחומר ועוד
גל-18619/15 מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים. מדיניות מערכת החינוך – מורים ומדריכים.
גל-18620/1 מדיניות מערכת החינוך – דירוג ומשכורות המפקחים. מדיניות מערכת החינוך – דירוג ומשכורות המפקחים. פיקוח במערכת החינוך.
גל-18621/7 מדיניות מערכת החינוך – מועמדים לפקידות. פניות לעבודה במשרד החינוך מאנשים שונים.
גל-18621/8 מדיניות מערכת החינוך – מועמדים לפקידות. התכתבות בנושא בקשות לתעסוקה במשרד החינוך.
גל-18621/9 מדיניות מערכת החינוך – מועמדים לעבודת מנהל. התכתבות בנושא בקשות לתעסוקה במשרד החינוך.
גל-18621/10 מדיניות מערכת החינוך – מועמדים לעבודת מנהל. התכתבות בנושא בקשות לתעסוקה במשרד החינוך.
גל-18621/11 מדיניות מערכת החינוך – עבודה פרטית בשכר. התכתבות בנושא עבודה פרטית של עובדי מדינה.
גל-18621/12 מדיניות מערכת החינוך – שעות העבודה במשרד. התכתבות בנושא מעבר משרד החינוך לעבודה בשבוע בן 5 ימים והנהגת יום עבודה גמיש.
גל-18621/13 מדיניות מערכת החינוך – שעות העבודה במשרד. התכתבות בנושא מעבר לשבוע עבודה מקוצר ושימוש בשעוני נוכחות ממוחשבים במשרד החינוך.
גל-18621/14 מדיניות מערכת החינוך – דרגות פקידים. התכתבות בנושא קידום עובדים בדרגות שכר.
גל-18622/1 מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. התכתבות בנושא משכורות עובדי משרד החינוך והסכמי השכר. בתיק טבלאות שכר של מקצועות שונים במשק.
גל-18622/2 מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. הסכמי שכר והחלטות שונות על שכר במגזרים שונים  למשל שחקנים. פסקי דין בענייני שכר.
גל-18622/3 מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. מדיניות מערכת החינוך – משכורת הפקידים. לוחות שכר והסכמי שכר שונים.
גל-58727/1 בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ- ישיבות מס' 7 -8 פרוטוקולים של ישיבות בנושא בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ-עמדות ומחקרים בתחום.
גל-58727/2 בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ- ישיבות מס' 10 – 12 בחינת תהליך הנהגת שעון קיץ בארץ-עמדות ומחקרים בתחום.
גל-14960/15 קשרים עם גופים ארגוניים התכתבות בנושא תזכיר על ג'ורג' חבש ומעשי הטרור נגד ישראל וישראלים.
ג-6440/13 לשכת השר אהרון ידלין – האוניברסיטה הקיבוצית בתיק התכתבויות בנוגע להקמת אוניברסיטה קיבוצית  קווים לתכנית המכללה הקיבוצית  פרטיכל מישיבת מזכירות ברית התנועה הקיבוצית ועוד.
גל-58672/18 מחוז חיפה – באקה אל גרבייה  גוש: 8750  8751  8758  8761  8762  8775  8779 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות- באקה
גל-18000/22 ירחונים של העדה הקראית. ירחונים של העדה הקראית  בהלכות הגירושין של קראים  לוח תיקון הירח ומהלכו  הסבר על קביעת לוח הקראי  מתכון לבישול ועוד.
גל-4852/22 תיאטרון הקאמרי התכתבות בעניין התיאטרון – תקציבו  תכניתו האמנותית הבאת במאים מחול  תרומתו לקליטת עלייה ועוד
גל-15535/1 מחלקת כשרות – תיק פסח (דוגמא). (ניסן תשי"ד-שבט תשל"ד) פרסומים של מחלקת הכשרות עם ידיעות והוראות לפסח  התכתבויות בנושא השגחה על כשרות לפסח במוסדות ומפעלים  כשרות תרופות לפסח  אישורי כשרות ועוד.
גל-15793/20 מועצת הרבנות הראשית – דיינים ובתי-דין רבנים. (חשון תש"ן-כסלו תש"ן) התכתבויות בנושא תקנות הדיון בבתי הדין  שיתוף רפורמים ושומרונים בבתי דין  בקשות אישיות של דיינים  נסיעות דיינים לחו"ל  תקנות לבחינות לדיינות  פרוטוקולים מישיבות ועד הדיינים  חוק יחסי ממון בן זוג ועוד.
גל-15794/13 מועצת הרבנות הראשית – פניות בנושא גרות. (שבט תשי"ד-תש"ך) התכתבויות ופניות בנושא גיור.
גל-2533/1 תעודות נישואין – חיפה רשימת שמות של אנשים שנישאו בכפר יהושע ברבנות חיפה.
תת-65/1 ספר מבקרים בלשכת ראש הממשלה ובאירועים מיוחדים בתל-אביב ספר מבקרים בלשכת ראש הממשלה ובאירועים מיוחדים בתל-אביב
תת-65/2 ספר מבקרים בלשכת ראש הממשלה ובאירועים מיוחדים בתל-אביב התיק כולל ספר מבקרים בלשכת ראש הממשלה ובאירועים מיוחדים בתל-אביב
גל-14925/6 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים  אישיים וכו'). כרך ו'. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-1250/9 תאטרון למעברות תל"ם-תיאטרונים למעברות וישובי ספר (הופעות של האהל  זירה  חבריה  ענבל  מטאטא  הבימה  הקאמרי ועוד וכן להקות שירה  נגינה ומשחק של תלם). מאזני הכנסות  והוצאות  המחזות שהוצגו במסגרת תלם.
מ-4871/13 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – בת-ים רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בבת-ים  ׁׁׁׁ(אזור קלפי מס' 1).
מ-4872/1 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – פתח-תקווה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח תקווה  ברחובות: מונטיפיורי וחובבי ציון  באזור קלפי מס' 1.
מ-4872/2 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת ביישובים: עברון  אילון  געתון  רגבה  מצובה  היוצרים (שמרת)  חניתה  שבי ציון  אל-נאעורה  (الناعورة)   אלדחי  נין ( نين)   טמרה ( طمرة)   כפר מצר ( كفر مصر)   סולם ( سولم)   אל-טייבה ( الطيّبة)    ושדה נחום.
מ-4872/3 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ביישובים: קיבוץ גלבוע  שלוחות  מולדת  בית השיטה  קיבוץ מרחביה  אשרפיה (רשפים)  מושב מרחביה  חפציבה  טירת צבי  עין-דור  שדה אליהו  עין הנצי"ב  מסילות  נווה איתן  ארגון הגליל (כיום רמת צבי) וכפר יחזקאל.
מ-4872/4 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ביישובים: אבוקה  קיבוץ יזרעאל  מעוז חיים  ניר-דוד  כפר רופין  גבע  עפולה  בית החולים המרכזי בעפולה (כיום המרכז הרפואי העמק)  תל-יוסף ועין חרוד.
גל-47288/20 משרות פנויות   משרד המשטרה התיק מכיל משרות פנויות  מכרזים  מועמדים למשרות שונות  פרטיכל מישיבת הועדה לבחירת נציב שירות בתי הסוהר השייך משרד המשטרה
מ-4872/5 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת התיק מכיל רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת במושב בית-יוסף וקיבוץ בית-אלפא.
מ-4872/6 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חרמונים רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בקיבוץ חרמונים (כיום חמדיה) (אזור קלפי מס' 3).
מ-4872/7 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות העיקריים: החרמון  בר גיורא  הס  מונטיפיורי  רש"י והחשמונאים. (אזור קלפי מס' 9).
מ-4869/1 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 4-1 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות שייך-מוניס (כיום רמת אביב)  וברחובות ירמיהו  אוסישקין  הושע  צידון  דיזנגוף  בן יהודה  מיכה  נחום  שדרות נורדאו  סוקולוב  יחזקאל  עובדיה  ומלאכי. (אזורי קלפי מס' 1 – 4)
מ-4869/2 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' :8-5 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין  שכונת רסקו (כיום יהודה המכבי)  וברחובות: יהושע בן-נון  ינאי  שמעון התרסי  הורקנוס  עמוס  בן יהודה  ויתקין  מוצקין  הירקון  ז'בוטינסקי  מנדלשטם  זנגביל  דיזנגוף  וישעיהו (אזורי קלפי מס' 5 – 8).
מ-4869/3 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 12-9 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות ג'בלייה (כיום גבעת עלייה)  סומייל  ג'מוסין  וברחובות: בזל  עובדיה מברטנורה  יהושע בן-נון  סוקולוב  הלפרין  הירקון  בן יהודה  ארלוזורוב  ופרנקפורט (אזורי קלפי מס' 9 – 12).
מ-4872/8 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות מעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: אחד העם  יבנה  קרל נטר  בצלאל יפה  מונטיפיורי  יהודה הלוי  טיומקין  שדרות רוטשילד  מזא"ה  ונחמני.  (אזורי קלפי מס' 67-69).
מ-4872/9 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: פינס  שבזי  מחנה יוסף  חרמון  תחכמוני  שלמה מולכו  כינרת  דגניה  אחד העם  ברזילי  הר סיני  הרכבת  השחר  יהודה הלוי  לבונטין  לילינבלום  מקווה ישראל  נחלת בנימין  רמח"ל  ושדרות רוטשילד (אזורי קלפי מס': 70-73).
מ-4872/10 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל-אביב  בשכונת נווה שאנן  וברחובות: צ'לנוב  נווה שאנן  מרחביה  נחלת בנימין  השוק  לוינסקי  זבולון  גת רימון  העלייה  החלוצים  הקישון  סמטת בית הבד  מזרחי  דוד וולפסון  כפר גלעדי  ומרכולת (אזורי קלפי מס': 80-82).
מ-4872/11 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב בתיק רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת נווה שאנן  וברחובות: הרצל  מירון  עין הקורא  נווה שאנן  לוינסקי  והגדוד העברי (אזורי קלפי מס': 83 – 85).
מ-4872/12 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין וברחובות: זבולון  החלוצים  השוק  נחלת בנימין  המשביר  דוד וולפסון  צ'לנוב  מגן אברהם  ופלורנטין (אזורי קלפי מס' 86 – 88).
מ-4872/13 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל  רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת פלורנטין וברחובות: סלמה  מזרחי  הרצל  בנימין מטודלה  פלורנטין  הקישון  נחלת בנימין  העלייה  החלוצים  והקונגרס (אזורי קלפי מס' 89 – 92).
גל-47301/12 [תקנון שירות  נציבות שירות המדינה] תיק ובו תקנון השירות של נציבות שירות המדינה ושאלונים ובהם חוות דעת על נוסח התקשי"ר.
מ-4869/6 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 20-19 התיק מכיל רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות אפקה  הצפון הישן ומרכז העיר  באזורי קלפי מס': 20-19.
מ-4869/7 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 103-102 התיק מכיל רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת מכבי הישנה  שכונת פלורנטין  שכונת גבעת הרצל והצפון הישן   באזורי קלפי מס': 103-102.
מ-4872/14 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה בתל אביב לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: אברהם ענתבי  סלמה  לוינסקי  שיבת ציון  והקונגרס (אזורי קלפי מס': 93 – 95).
מ-4872/15 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר יפו ברובע מנשייה  ובעיר תל אביב ברחובות: רמב"ם  הכרמל  מל"ן  ורבי מאיר (אזורי קלפי מס': 96 – 99).
מ-4873/1 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: מוהליבר  הכרמל  קלישר  יצחק אלחנן  יעבץ  שדרות רוטשילד  שינקין  פיארברג  אחד העם  ובלפור (אזורי קלפי מס': 62 – 64).
מ-4873/2 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: בלפור  נחמני  מונטיפיורי  נחלת בנימין  אלנבי  וגרוזנברג (אזורי קלפי מס': 65 – 66).
מ-4873/3 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת יד אליהו  בשכונת מוגרבי (כיום רח' ההגנה)  ובשכונת שובע (כיום רח' המסגר)  וברחובות: הרכבת  מקווה ישראל  והגר"א (אזורי קלפי מס': 73 – 76).
מ-4869/8 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 106-104 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונות: שפירא  שבזי  פלורנטין ומרכז העיר  באזורי קלפי: 106-104.
מ-4869/10 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 113-111 התיק מכיל רשימןת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת התקווה והאזור הסמוך לה. (אזורי קלפי מס': 113-111).
מ-4869/11 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' :116-114 התיק מכיל  רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  בשכונת התקווה  שכונת עזרא  וברחובות: חפץ חיים  האר"י  הכרמל  רבן גמליאל  ועוד. (אזורי קלפי מס': 114 – 116)
מ-4869/12 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב איזורי קלפי מס' : 119-117 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל-אביב  ברחוב מזרחי ובאזור הקרוב אליו (אזורי קלפי מס': 117 – 119).
מ-4873/4 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: יחיאלי  שטיין  עין גנים  מיכאל נאמן  כפר סבא  רוקח  התקווה  לילינבלום  בעש"ט  אחווה  אלרואי  דגניה  נווה שלום  עין יעקב  שבזי  ושלוש (אזורי קלפי מס': 77 – 79).
מ-4873/5 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב ברח' סלמה ואברבנאל  ובעיר יפו  בשכונת מנשייה (כיום רח' יחזקאל קויפמן)  וברח' ברנט (אזורי קלפי מס': 100 – 101).
מ-4873/6 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – פתח-תקווה  רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח -תקווה  ברחובות: שבזי  קליישר  נחלת צבי  שכ' העובד הציוני  יהודה הלוי  פרישמן  יבנה   אבן ספיר  שטמפר  (אזור קלפי מס' ב'-ד).
מ-4869/13 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת  תל-אביב יפו איזורי קלפי מס' : 122-120 התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר תל-אביב ובעיר יפו  בשכונות: ג'בלייה (כיום גבעת עלייה)  כרם התימנים  וברחובות גלוסקא  ושדרות ירושלים ביפו (אזורי קלפי מס': 122-120).
מ-4873/7 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח-תקווה  באזורים: אלמגור  ויצמן  יהלום כפר סירקין  כפר גנים  נוה עוז  גת רמון  היובל  (איזור קלפי מס' ה'-כ').
מ-4873/8 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – פתח-תקווה  רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בפתח-תקווה  ברחובות: הרצל  נורדוי  וולפסון  אחד-העם  חפץ חיים  ( אזור קלפי מס' ל'-נ).
מ-4873/9 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – פתח-תקווה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח-תקווה  ברחובות: שכ' בילינסון  חובבי ציון  מינסקר  מונטיפיורי  בילו  אנסקר   בר כוכבא  ברון הירש  תל-חי  אורלוב  (אזור קלפי מס' ס'-צ').
מ-4873/10 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – פתח-תקווה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בפתח תקוה  בשכ': קריית מטלון  גן שלמה וצדור  (אזור קלפי מס' ק'-ש').
מ-4873/11 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות העיקריים: החרמון  זבולון  הנגב  השילוח  בית"ר  בצלאל  גאולה ובן זכאי. (אזורי קלפי מס' 5- 7).
מ-4873/12 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר חיפה  ברחובות העיקריים הכלולים באזורי הקלפי: ברזילי  ביל"ו  הקישון  השומר  סוקולוב  מיכאל  הגלעד (אזורי קלפי מס'  4-2).
מ-4873/13 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת ביישובים כפר מסריק  כפר הנוער הדתי  עין המפרץ  בית אורן ובעיר חיפה ברחובות הרצל ויל"ג (אזור קלפי מס' 1).
מ-4873/14 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר חיפה (המערבית – אזור קלפי מס' 2) ( حيفا الغربية).
מ-4873/16 ועדת הבחירות המרכזית לאסיפה המכוננת – רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – חיפה  רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז חיפה: טמרה ( طمرة)  חיפה (המזרחית)  ובעיר חיפה (حيفا)   (ההר העמק  ואדי ניסנאס  ( وادي النسناس)  – אזור קלפי מס' 1).
ג-2150/17 מינהל מחוז נצרת – תקציבי ישובי עולים – כללי תקציבי ישובי עולים-שרותי דת ועוד.
פ-3262/17 חותמות של יד יצחק בן-צבי וכפר הנוער עין כרם. חותמות של יד יצחק בן-צבי וכפר הנוער עין כרם.
כ-761/7 ח"כ יגאל ביבי – אקטואליה וחוקי יסוק חוק יסוד הממשלה  תמליל הרצאה (של פרופ' רות גביזון) בנושא חוקה לישראל  סקירה על המצב הדמוגרפי-כלכלי בירושלים  העתקי מכתבים מאזרחים לראש הממשלה אהוד ברק בנושאים מדיניים ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-4638/3 אגף התקציבים – כנסיות שנפגעו בעת מלחמת ששת-הימים כרך א'
ג-4638/4 אגף התקציבים – כנסיות שנפגעו בעת מלחמת ששת-הימים כרך ב'
פ-1028/16 Water supply Israel – אספקת מים בישראל – קטעי עתונות. בתיק גם תצלומים של לשכת העתונות הממשלתית בנית קו המים הירקון-הנגב.
גל-47394/29 תנאי עבודה לשוליות התכתבויות וחולפת מסמכים בין נציבות המנגנון (נציבות המדינה) לבין משרדי ממשלה שונים בנושא העסקת חניכים ושוליות הלומדים בבית ספר ערב  שעות העבודה שלהם  הזכויות שלהם  תנאי העסקה ועוד.
פ-695/7 דו"ח על התארגנות פרונאצית בסוריה ובלבנון בראשית מלחמת העולם השניה דוח באנגלית
גל-47396/13 תקן מינהל מקרקעי ישראל התיק מכיל מסמכים של נציבות שירות המדינה  העוסקים במבנה הארגוני ובתקן של מנהל מקרקעי ישראל: הועדה לבדיקה מבנה וכוח אדם של מנהל מקרקעי ישראל  תקנים  תנאי שכר  המרת משרות  כוח אדם  מכרזים  התכתבויות   רשמים  פרוטוקולים ועוד.
גל-47396/14 תקן מינהל מקרקעי ישראל התיק מכיל מסמכים של נציבות שירות המדינה  העוסקים במבנה הארגוני ובתקן של מנהל מקרקעי ישראל: דין וחשבון של הועדה לבדיקה מבנה וכוח אדם של מנהל מקרקעי ישראל  תקנים  תנאי שכר  התכתבויות  רשמים  פרוטוקולים ועוד.
גל-51666/10 המכון לחקר דרום הר-חברון – מרכז מחקר ופיתוח הר-חברון
תת-67/2 מדינת ישראל – הממשלה הזמנית – כרטיס כניסה לישיבות מועצת המדינה שם: לוסאן הריס 2002-1912 כרטיס כניסה לישיבות מועצת המדינה על שם לוסיאן הריס (2002-1912).
פ-2568/15 הפרובלמה של הציורים בבית הכנסת  עבודה סמינריונית מאת נעמי טולקובסקי. קיץ תרצ"ח. עבודה סמינריונית בנושא ציורים  פסיפסים וכדומה בבתי כנסת.
ג-3462/12 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – גדר בטחון  גינון בית קברות תכניות לפיתוח מלונות וכפר נופש בימית; דו"חות הוצאות  התכתבויות ודו"חות בנושא תיקון תשתיות ועוד.
ג-3462/13 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – תכנון נוסף לימית התכתבויות  חשבונות  יומני עבודה וסיכומי דיונים בנושא איתור מבנה לשק"ם  הקמת מבנה שירותים ומת אולם מופעים בימית  מפרט לבניית בית ההסתדרות ועוד.
ג-3462/14 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מערכת חוף ים – אזור התעשיה התכתבויות  חשבונות וניתוח מחירים בנושא ביצוע עבודות פיתוח חוף הים בימית.
ג-3462/15 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מערכת חוף ים – אזור התעשיה התכתבויות  מפרטים טכניים וריכוז נתונים בנושא הקמת אזור תעשייה בימית.
ג-3463/1 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מקלטים התכתבויות וחשבונות בנושא תכנון ובניית מקלטים בימית.
ג-3463/2 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – כללי התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנון וביצוע עבודות בנייה ותשתיות בעיר ימית
ג-3463/4 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – טלויזיה שכונתית  קמפינג  טלפונים  חשמל  גדר בטחון התיק מכיל מסמכים העוסקים בהתקנת מערכות טלוויזיה לשכונות בימית על ידי חברת "א.אי.איל ישראל": התכתבויות  דוחו"ת עבודה  חשבוניות ועוד
ג-3463/6 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – ימית – כללי התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנון וביצוע עבודות בנייה ותשתיות בעיר ימית
ג-3463/7 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – ימית – כללי התכתבויות  הזמנות לעבודות וחשבונות בנושא הקמת מבנים  מתקני תקשורת  אולם ספורט  אזור תעשייה  כפר נופש ועוד בימית.
תת-67/12 תעודת גמר מבית ספר מזרחי לבנות ירושלים – "רוחמה" של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל הוועד המנהל למערכת החינוך מחלקת החינוך
ג-4413/8 חברת שיכון עובדים. כרך ב' שיכון עובדים- בניה לשיכון עולים. בוררות בנושא בנייה עם קבלן ופסק דין בנושא
ג-4413/15 דו"ח חברת שיכון עובדים דוחות התקדמות מצב בנייה באזורים שונים בארץ- שיכון עובדים
ג-3464/2 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מועצה אזורית התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות מגורים וחשמל  העברת תחנת הבטון בימית ועוד; תעודות בדיקת בטון של מכון התקנים.
ג-3464/8 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – יחידות דיור  דיווח שנתי התכתבויות ורשימות בנושא תיקונים במבנים בימית במסגרת אחריות חברת הבנייה.
ג-3464/9 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – יחידות דיור  דיווח שנתי. רשימות דירות  התכתבויות וחשבונות בנושא תיקונים בדירות בימית  פירוט מחירים והוראות ביצוע להקמת דירות ועוד.
ג-3462/1 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – ימית צוות הקמה חוזה תכנון – חשבונות חשבונות על תכנון כבישים ותשתיות בימית  בקשות לאישור הזמנות  התכתבויות בנושא.
ג-3462/6 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – מערכות קרקעיות התכתבויות בנושא תכנון פיתוח תשתיות בימית  מכרזים לביצוע עבודות ועוד.
ג-3462/10 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – קומבט נחל סיני התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות ומבנים בימית  מכרזים לביצוע עבודות  מפרטים טכניים ועוד.
ג-3462/11 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – גדר בטחון  גינון בית קברות התכתבויות  חשבונות ומפרטים בנושא עבודות גידור וגינון בימית  הכשרת בית עלמין וסלילת כביש גישה ועוד.
גל-56131/2 ביקור מנכ"ל משרד החינוך גב'  שלומית עמיחי במערכת החינוך חומרים שונים על מחלקת החינוך בעיריית בית שמש שרוכזו לצורך ביקורה של מנכ"לית המשרד בעיר. מבנה המחלקה  בקשות וצרכים תקציביים של מוסדות החינוך בעיר  פרסומים על העיר  פרטים שונים על בתי ספר ספציפיים.
ג-4380/6 תיקי ישובים – קרית גת – החזקה תקונים כרך ב' קרית גת- הקמת צריפי   פיתוח השיכונים  ביה"ס היסודי הזמני ועוד.
גל-55881/11 החינוך הקראי אגף למוסדות חינוך – התכתבות ושאילתות בנושא החינוך הקראי.
גל-55881/12 החינוך הקראי התכתבויות וחלופת מסמכים בין משרד החינוך לבין ארגון היהודית הקארית העולמית בנוגע  לתוכניות לימוד בבתי ספר  זכויותיהם של המורים הקראים  טיפול ופיתוח חומרי הלמידה ועוד.
טס-10971/7 אסתר הרליץ וש"י עגנון. תצלום בשדה התעופה בקופנהאגן  כאשר ש"י עגנון בדרכו לקבלת פרס נובל בשטוקהולם.
גל-6491/3 יחידת הקיבוצים – גן-שמואל
גל-3713/14 משרד ראשי – חברה לפיתוח קיסריה כרך א' בתיק התכתבויות החברה לפיתוח קיסריה
גל-19099/10 המינהל לבניה כפרית – בית-אל ב'. (שרטוטים) התכתבויות וטפסים בנושא ביצוע עבודות תשתית ביישוב  הקמת מקוואות טהרה  מרפאה  הקמת ישיבת בית אל  סיכומי פגישות בנושא בנייה  דיון בתכנית המתאר ועוד.
גל-19099/13 המינהל לבניה כפרית – נתיב העשרה ב' זיקים. (שרטוטים) התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא פיתוח תשתיות ויחידות דיור בנתיב העשרה לקראת פינוי חבל ימית.
גל-19100/6 המינהל לבניה כפרית – קדומים. התכתבויות וסיכומי פגישות בנושא עבודות פיתוח ביישוב קדומים  פרוגרמות לבניית בית ספר יסודי  שכונות מגורים ומבני ציבור  עלון פרסומי של היישוב ועוד.
גל-18897/8 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר של עדת הקראים – באר-שבע חלוקת שעות  בבית ספר הקראים בבאר שבע.
ג-9521/38 אוניברסיטת בר-אילן – רמת גן  52100. תיק של ארכיון המדינה העוסק בארכיון המכון לחקר יהדות הגולה בדורות האחרונים  ובו רישום ארכיונים של אישים שונים  בעיקר מיהדות גרמניה. חלופות מסמכים שונים בין ארכיון המדינה לארכיון המכון.
ג-3463/22 ימית – ישובים שהוחזרו למצרים – דירות חשבונות ומפרטים טכניים בנושא גידור בימית; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תכנון ומסירת דירות ועוד.
גל-6517/10 יחידת הקיבוצים – קרית ענבים. התכתבות אודות יחידות מגורים  תוכניות בניה  שיכון ותיקים  תקציבים  הלואות  ועוד  חוזים  דוחות  ועוד.
גל-6517/11 יחידת הקיבוצים – קרית ענבים. התכתבות אודות יחידות מגורים  תוכניות בניה  שיכון ותיקים  שיפוצים  החלפת צריפים  שיכון עולים  תקציבים  הלואות  ועוד  חוזים  דוחות  ועוד.
גל-49588/1 השר אביגדור ליברמן (יועץ שייקה רוזנפלד) – פניות ציבור א'-ל' התיק מכיל פניות שנשלחו ללשכת שר התחבורה אביגדור ליברמן מאזרחים וארגונים שונים במגוון נושאים: מדיניות התחבורה והמאבק בתאונות הדרכים  פוליטיקה והמצב הביטחוני בארץ  פניה של עמותת "בזכות" אודות הפגיעה הצפויה בבעלי מוגבלויות בעקבות הרפורמה הכלכלית של משרד האוצר ואודות החלת רציפות על הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל  מכתב ומאמרים מאת פרופסור מנשה הראל אודות זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל  פניות של ארגונים ועמותות שונים בנוגע לתכנית הכלכלית החדשה של משרד האוצר (ההסתדרות הרפואית בישראל וארגוני נשים) ועוד
נ-563/7 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשכ"ח בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר האוצר זאב שרף.
נ-563/8 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משכן הכנסת ורחבתו  תשכ"ח בתיק חוק משכן הכנסת חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול .
נ-563/9 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האזרחות (תיקון מס' 2)  תשכ"ח בתיק תיקון לחוק האזרחות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הפנים חיים משה שפירא
נ-563/12 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבוררות  תשכ"ח בתיק חוק הבוררות חתום בידי נשיא המדינה  זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר המשפטים יעקב שפירא.
נ-563/21 חוקים בחתימת הנשיא – חוק זיכיון צינור הנפט  תשכ"ח בתיק חוק זיכיון צינור הנפט חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-563/24 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המכר  תשכ"ח בתיק חוק המכר חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר המשפטים יעקב שפירא.
נ-563/40 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תחנת הכח תל אביב  תשכ"ז בתיק חוק תחנת הכח תל אביב חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול  שר הפנים שפירא  שר הבריאות ישראל ברזילי ושר הפיתוח משה קול.
נ-562/96 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  תשל"ב בתיק תיקור לפקודת בתי הסוהר חתום בידי נשיא המשינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר המשטרה שלמה הלל.
נ-563/45 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשון הרע (תיקון)  תשכ"ז בתיק תיקון לחוק לשון הרע חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר המשפטים שפירא.
נ-563/46 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפטנטים  תשכ"ז בתיק חוק הפטנטים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר המשפטים שפירא.
נ-563/52 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשכ"ז בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-563/55 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מרשם האוכלוסין (תיקון)  תשכ"ז בתיק תיקון לחוק מרשם האוכלוסין חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הפנים שפירא.
נ-563/62 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשכ"ו בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-563/72 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגודי ערים (תיקון)  תשכ"ו בתיק תיקון לחוק איגוד ערים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הפנים שפירא.
נ-563/79 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה לביטחון המדינה  תשכ"ח בתיק חוק המקדהמילווה לבטחון המדינה מה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-563/91 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מינוי מזכיר הכנסת  תשכ"ח בתיק חוק מינוי מזכיר הכנסת חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול.
גל-14160/1 השר יצחק גרינבוים – ליגה לקשרי ידידות עם ס.ס.ס.ר (ברית-המועצות) מכתב מהליגה לקשרי ידידות עם ס.ס.ס.ר לשר הפנים יצחק גריבוים עם הצעה לקריאת רחוב ע"ש אנדרי גרומיקו ותשובת השר.
גל-18344/7 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר קיבוץ נחל-עוז התכתבות
נ-562/140 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה  תשל"ד בתיק חוק פקודת הבטיחות בחתימת נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשה יצחק רבין ושר העבודה משה ברעם.
נ-563/133 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשות לשקום האסיר  תשמ"ג בתיק חוק הרשות לשיקום האסיר חתום בידי נשיא המדינה  יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר העבודה אהרון אוזן.
נ-563/130 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (הוראת שעה) בתיק חוק מבקר המדינהחתום בידי נשיא המדינה  יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין.
גל-49583/12 השר אביגדור ליברמן – נושאים לשיחה עם ראש הממשלה התכתבויות בנושא תחבורה שיפוץ כבישים ושדה תעופה
גל-49585/2 השר אביגדור ליברמן – מעקב שר מעקב שר אביגדור ליברמן שר התחבורה בנושא פיתוח כבישים ורכבות
נ-564/147 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השבות (תיקון מס' 2)  תש"ל בתיק תיקון לחוק השבות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה וממלאת מקום שר הפנים גולדה מאיר.
נ-564/154 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל  תש"ל בתיק חוק העיטורים בצה"ל חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הבטחון משה דיין.
נ-565/168 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 9)  תש"ם בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-565/169 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 10)  תש"ם בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-566/59 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השופטים (תיקון מס' 6)  תשמ"א בתיק תיקון לחוק השופטים חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים משה ניסים.
נ-564/201 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האזרחות (תיקון מס' 3)  תשל"א בתיק תיקון לחוק האזרחות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הפנים יוסף בורג.
נ-564/203 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (הוראת שעה)  תשל"א בתיק חוק לימוד חובה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר החינוך יגאל אלון.
נ-565/184 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העיטורים בצה"ל (תיקון)  תש"ם בתיק תיקון לחוק העיטורים בצה"ל חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הבטחון עזר ויצמן.
נ-565/180 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 8)  תש"ם בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המשינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הבריאות אליעזר שוסטק.
נ-564/212 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות (תיקון)  תשל"ה בתיק תיקון לחוק מימון מפלגות חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר וראש הממשלה יצחק רבין.
נ-563/205 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תשכ"ט בתיק חוק המקדמה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר האוצר זאב שרף.
נ-563/206 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנה על חוסים  תשכ"ו בתיק חוק ההגנה על חוסים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה קדיש לוז  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הסעד יוסף בורג.
נ-563/209 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פנקס הבוחרים (הוראת שעה)  תשכ"ט בתיק חוק פנקס הבוחרים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הפנים חיים שפירא
נ-566/158 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדרכונים  תשי"ב בתיק חוק הדרכונים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר הפנים שפירא.
נ-563/214 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק שעור עבודה ומנוחה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  סגן ראש הממשלה יגאל אלון  שר העבודה יוסף אלמוגי.
נ-563/221 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חסינות בניני הכנסת (תיקון)  תשכ"ו בתיק תיקון לחוק חסינות בנייני הכנסת חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול.
נ-563/225 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההוצאה לפועל (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק ההוצאה לפועל חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר המשפטים יעקב שפירא
נ-563/230 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הממשלה  תשכ"ח בתיק חוק יסוד הממשלה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול.
נ-563/233 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הממשלה (הוראת מעבר)  תשכ"ח בתיק חוק הממשלה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול.
נ-566/115 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (תיקון)  תשי"ב בתיק תיקון לחוק שרות בטחון חתום בידי נשיא המדינה חיים ויצמן  ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון.
נ-566/122 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להבחירות לכנסת השניה (תיקון)  תשי"ב בתיק תיקון חוק הבחירות לכנסת השניה חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר הפנים שפירא.
נ-566/166 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)  תשי"ב בתיק חוק לניהול מוסדות חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר המשפטים חיים כהן.
נ-566/170 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון)   תשי"ב בתיק תיקון לחוק הנכים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון.
נ-566/173 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודות הפיצויים לעובדים  תשי"ב בתיק תיקון לחוק פיצויים לעובדים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושרת העבודה גולדה מאיר.
נ-563/235 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון)  תשכ"ח בתיק תיקון לחוק הנוער חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הסעד יוסף בורג.
ג-9521/76 מרדכי בן-פורת. בן-פורת שימש כשר בלי תיק שטיפל בנושאים כגון הפליטים במזרח התיכון ויהדות המצוקה  כולל יהדות אתיופיה. החומר הינו אישי ומפלגתי והוא כולל מסמכים משנים 1984-1981 מן התקופה שלפני ואחרי התמנותו לשר. (מסמכים מתקופת כהונתו כשר מופקדים בגנזך המדינה בחטיבה 124  מיכלים ג/7028-ג/7035). בחומר שלפני התמנותו לשר מצויים – קטעי עיתונות; מסמכים מטעם הכנסת: תיק אישי של בן-פורת  הודעות לעיתונות  שאילתות  הצעות לסדר  נאומים  וועדות ומסמכי ניהול שוטפים. בחומר שאחרי התמנותו לשר מופקדים מסמכים בנושאים כגון: צמחונות ורפואה אלטרנטיבית; כנס העפלה מעירק  פעילי מחתרת  מורשת יהדות בבל  הנצחת מורשת משה דיין וכן התכתבות וברכות.
נ-564/7 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירותי הכבאות (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק הכבאות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול  שר הפנים חיים שפירא
נ-564/9 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדרכונים (תיקון מס' 3)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק הדרכונים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול  שר הפנים חיים שפירא
נ-566/132 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות מילואים (תגמולים)  תשי"ב בתיק חוק שרות מילואים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושרת העבודה גולדה מאיר.
נ-566/137 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הצהרות מוות  תשי"ב בתיק חוק הצהרות מוות חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר המשפטים דב יוסף.
נ-566/139 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הביטחון (תיקון)  תשי"ב בתיק תיקון לחוק שרות הביטחון חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון .
נ-566/140 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חסינות בנייני הכנסת  תשי"ב בתיק חוק חסינות בנייני הכנסת חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק וראש הממשלה דוד בן-גוריון.
נ-566/179 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)  תשי"ב בתיק חוק הנזיקים האזרחיים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר המשפטים חיים כהן.
נ-566/182 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הכניסה לישראל  תשי"ב בתיק חוק הכניסה לישראל חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  ראש הממשלה דוד בן-גוריון ושר הפנים שפירא.
נ-564/31 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי קברות צבאיים (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק בתי קברות צבאיים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר  שר הבטחון משה דיין.
נ-564/32 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק סדר הדין הפלילי חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראשת הממשלה וממלאת מקום שר המשפטים גולדה מאיר.
נ-566/144 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האזרחות  תשי"ב בתיק חוק האזרחות חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה יוסף שפירנצק  שר החוץ וממלא מקום ראש הממשלה משה שרת ושר הפנים שפירא.
נ-567/21 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון)  תשל"ז בתיק תיקון לחוק משכן הכנסת ורחבתו חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין.
נ-567/24 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות (הוראת שעה)  תשל"ז בתיק חוק מימון מפלגות חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין.
נ-567/27 חוקים בחתימת הנשיא – ספר החוקים  תשל"ז בתיק תיקון לחוק שרות המדינה חתום בידי נשיא המדינה אפריים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר האוצר יהושע רבינוביץ.
נ-567/40 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשל"ז בתיק חוק מבקר המדינה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  וסגן וממלא מקום ראש הממשלה יגאל אלון.
נ-564/39 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בית הדין לעבודה  תשכ"ט בתיק חוק בין הדין לעבודה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר  שר המשפטים יעקב שפירא ושר העבודה יוסף אלמוגי.
נ-564/40 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסעד (טיפול במפגרים)  תשכ"ט בתיק חוק הסעדחתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  סגן וממלא מקום ראש הממשלה ישאל אלון  שר הסעד יוסף בורג.
נ-564/55 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (הוראת שעה)  תש"ל בתיק חוק הבחירות לכנסת חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  סגן וממלא מקום ראש הממשלה יגאל אלון  שר הפנים חיים שפירא
נ-564/58 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון)  תשכ"ט בתיק תיקון לחוק יישוב סכסוכי עבודה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר העבודה יוסף אלמוגי.
נ-564/69 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פנקס הבוחרים (הוראות שונות)  תשכ"ו בתיק חוק פנקס הבוחרים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הדתות ממלא מקום שר הפנים זרח ורהפטיג.
נ-564/70 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדרכונים (תיקון מס' 2)  תשכ"ו בתיק תיקון לחוק הדרכונים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר הדתות ממלא מקום שר הפנים זרח ורהפטיג.
נ-564/71 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדרכונים (תיקון מס' 3)  תשכ"ו בתיק תיקון לחוק שירות מילואים חתום בידי יו"ר הכנסת וממלא מקום נשיא המדינה קדיש לוז  ראש הממשלה לוי אשכול ושר העבודה יגאל אלון.
נ-564/72 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות השידור (תיקון)  תשכ"ו בתיק תיקון לחוק רשות השידור חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר וראש הממשלה לוי אשכול.
נ-565/41 חוקים בחתימת הנשיא – חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה)  תשל"ד בתיק חוק חיילים משוחררים חתום בידי נשיא המדינה אפריים קציר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר האוצר פנחס ספיר.
נ-565/69 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חגורות בטיחות ברכב (תיקון)  תשל"ד בתיק תיקון לחוק חגורות הבטיחות חתום בידי נשיא המדינה אפריים קציר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר התחבורה שמעון פרס
נ-565/72 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות  תשל"ג בתיק חוק מימון מפלגות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר .
נ-567/68 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המזונות (הבטחת תשלום)  תשל"ג בתיק חוק המזונות חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר המשפטים יעקב שפירא.
נ-567/70 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  תשל"ב בתיק חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר המשפטים יעקב שפירא..
נ-567/110 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חגורות הבטיחות ברכב  תשל"ג בתיק  חוק חגורות בטיחות חתום בידי נשיא המדינה אפריים קציר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר התחבורה שמעון פרס.
נ-565/204 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 12)  תש"ם בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-565/209 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרבנות הראשית לישראל  תש"ם בתיק חוק הרבנות הראשית חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הדתות אהרון אבוחצירא.
נ-564/115 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התפזרות הכנסת השמינית  תשל"ז בתיק חוק התפזרות הכנסת השמינית חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין.
נ-565/236 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מהגנת הדייר (תיקון)  תש"ם בתיק תיקון לחוק הגנת הדייר חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הבינוי והשיכון דוד לוי.
נ-565/243 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העמותות  תש"ם בתיק חוק העמותות חתום בידי נשיא המשינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג
נ-565/246 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שיפוץ בתים ואחזקתם  תש"ם בתיק חוק שיפוץ בתים ואחזקתם חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הבינוי והשיכון דוד לוי.
נ-567/144 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון)  תשל"ב בתיק תיקון לחוק לטיפול בחולי נפש חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הבריאות ויקטור שם טוב.
נ-565/99 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העתיקות  תשל"ח בתיק חוק העתיקות חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה מנחם בגין ושר החינוך זבולון המר.
נ-565/114 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (משמעת)  תשל"ח בתיק חוק הרשויות המקומיות חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-565/118 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העונשין (תיקון מס' 3)  תשל"ח בתיק תיקון לחוק העונשין חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-565/268 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האזנות סתר  תשל"ט בתיק חוק האזנות סתר חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין
נ-565/269 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הציבור (מתנות)  תש"ם בתיק חוק שרות הביצור (מתנות) חתום בידי נשיא המשינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר המשפטים שמואל תמיר.
נ-567/178 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון)  תשל"ז בתיק תיקון לחוק בחירות לגופים ציבוריים חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר הפנים יוסף בורג.
נ-567/196 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההסגרה (תיקון מס' 3)  תשל"ה בתיק תיקון לחוק ההסגרה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשפטים חיים צדוק..
נ-565/142 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות לאומי (תיקון)  תשל"ט בתיק תיקון לחוק שירות לאומי חתום בידי נשיא המשינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר העבודה ישראל כץ.
נ-566/1 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבטחת הכנסת  תשמ"א בתיק חוק הבטחת הכנסה חתום בידי נשיא המדינה יצחק נבון  ראש הממשלה מנחם בגין ושר העבודה והרווחה ישראל כץ.
נ-567/197 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הספריות הציבוריות  תשל"ה בתיק חוק הספריות הציבוריות חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר החינוך אהרון ידלין.
נ-567/209 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  תשל"ה בתיק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשפטים חיים צדוק.
נ-567/217 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ביטול מילווה מלחמה  תשל"ה בתיק חוק ביטול מלווה מלחמה חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר האוצר יהושע רבינוביץ.
נ-564/125 חוקים בחתימת הנשיא – חוק דוד בן גוריון  תשל"ז בתיק חוק דוד בן גוריות חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר החינוך אהרון ידלין.
נ-564/132 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות השידור (הוראת שעה)  תשל"ו בתיק חוק רשות השידור חתום בידי נשיא המדינה אפרים קציר  ראש הממשלה יצחק רבין ושר החינוך אהרון ידלין.
גל-8370/13 יום העצמאות שנת ה-30 – טקס בהר הרצל רשימת מוזמנים לטקס בהר הרצל לפתיחת יום העצמאות ולאירועים ביום העצמאות
גל-18960/1 השר יוסי שריד – פרוטוקולים של ישיבות התיק מכיל מסמכים העוסקים בקידום מערכת החינוך במגזר הערבי: פרוטוקולים של הוועדה להכנת תכנית חומש לחינוך הערבי  פרוטוקולים של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת  קידום המגזר הערבי והדרוזי במערכת החינוך  שכר מורים ברשויות המקומיות  נתונים של משרד החינוך אודות החינוך במגזר הערבי  רשימת בתי ספר דוברי ערבית  פרוטוקול ועדת היגוי לחינוך לשלום  פעילות השר שריד בנושא החינוך במגזר הערבי מיום כניסתו לתפקיד  חינוך מיוחד במגזר הערבי  ביקורי השר במועצות מקומיות ובבתי ספר ועוד.
גל-18960/3 השר יוסי שריד – פרוטוקולים של ישיבות פרוטוקולים מועדת צמצום פערים וישיבות שונות של שר החינוך יוסי שריד  התכתבויות בנושא חינוך במגזר הערבי  שדרוג מחשבים בבתי ספר  מוסדות חינוך בקו העימות  סיכום עבודת הועדה לבדיקת תקן השעות לבית הספר המקיף המוחזק ועוד.
גל-15796/4 מזכירות כללית – רפואה והלכה ניתוחי מתים. (כסלו תשי"ד-תשכ"ט) התכתבויות  פרוטוקולים מישיבות  גילויי דעת וחומר רקע בנושא התנגדות לניתוחי מתים לצרכי לימוד ומחקר  הצעות חוק האנטומיה והפתולוגיה; תזכירים והתכתבויות בנושא כניסת כהנים לבית החולים הדסה  תרומת איברים; קטעי עיתונות בעניין ניתוחי מתים ועוד.
גל-18968/10 השר יוסי שריד – יומן שוטף – פניות שבהם טיפל השר אישית מכתבים יוצאים מלשכת שר החינוך יוסי שריד; בין הנושאים: מדיניות חינוך  חינוך קבוצות מיעוט  חינוך מיוחד  התמודדות עם הכחשת שואה ומסעות לפולין  לימודים גבוהים ואקדמיים  בקשות פרטיות  חינוך חרדי עצמאי  לימוד השפה הערבית  ערביי ישראל ומזרח ירושלים  תחרויות ספורט ואיכות הסביבה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-9274/6 מגילות תקציב המועצה האזורית מגילות לשנת 1983 כולל עדכונים ומסמכים לגביו.
רש-1207/3 ניטור סביבתי – נחל עוז – הרחבת מתקני טיהור.
פ-2053/13 על עלית הקראים – מאמר מאת יצחק בן-צבי שהודפס ב"דפי עליה" דפי עליה – חוברת מטעם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית המכילה מאמרים קצרים על העליה לארץ מתפוצות שונות  יבוא לירות ישראליות לארץ בשטרי באנק  פטורי חפצים חדשים של עולים מתשלומי מכס  על עלית הקראים" – מאמר מאת יצחק בן-צבי שהודפס ב"דפי עליה".
מ-4212/14 משטרת טבריה  – עריקים – Absentees חוזרים על נעדרים מבין אנשי הצבא והמשטרה חלקם נעלמו עם נשקם וציוד צבאי.
פ-278/28 חסיין דאודי – מסמכים בענין מקרקעי ג'בליה ביפו (1947) הסכמי מכירת חלקות קרקע  שהיו בבעלות סאלחה אל-איובי  התראה מטעם אל-איובי עבור ח'ליל אל-דלק בפרשת הפרת הסכם מכירת חלקת קרקע ועוד.
גל-50176/17 השר שלום שמחון – יועץ משפטי לממשלה / תיק מס' 1 התכתבויות  מסמכים וחומר משפטי בנוגע למכסות חקלאים במועצת החלב. התיק עוסק גם בייצוג אזרחים ערבים בדירקטוריונים ממשלתיים ובתפקידי ייעוץ משפטי.
גל-23195/8 יועץ תקשורת  – ביקור ראש הממשלה בארה"ב
גל-47116/5 שערי תקוה חלק ב'-המשך מתיק 4. התכתבויות בנושא אישור הגדלת מסגרת אשראי לועד המקומי  בקשות להלוואות  פירוט הכנסות והוצאות  שיעורי גביית ארנונה ומיסי יישוב  הנחות בתשלומי ארנונה ועוד.
גל-47116/6 כיבוי אש אגוד ערים ביו"ש (יהודה ושומרון) התיק מכיל מסמכים העוסקים בהקמתו של איגוד רשויות מקומיות לשירותי כבאות ביהודה ושומרון: התכתבויות  דוחו"ת התקדמות  סיכומי דיונים  תכניות  דיונים היערכות לקראת דליקות באזור יו"ש (כולל מפות)  מצב שירותי הכבאות במועצות המקומיות  היבטים משפטיים וחוקיים ועוד
גל-47116/7 כיבוי אש אגוד ערים ביו"ש (יהודה ושומרון) התיק מכיל מסמכים העוסקים בהקמתו של איגוד רשויות מקומיות לשירותי כבאות ביהודה ושומרון: התכתבויות  דוחו"ת התקדמות  סיכומי דיונים  תכניות  דיונים אודות היערכות לקראת דליקות באזור יו"ש (כולל מפות)  מצב שירותי הכבאות במועצות המקומיות  היבטים משפטיים וחוקיים ועוד
גל-45490/7 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – חיפה רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז חיפה: קריית אתא  בשכונות: קריית בנימין  שכונת התימנים (כיום נווה אברהם)  קרית פרוסטיג  קריית שטנד  כפר אתא ובקריית ביאליק (אזורי קלפי מס' 49- 51).
גל-45491/1 כרזות מפלגת הפועלים המאוחדת כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הפועלים המאוחדת שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949. – חלק א'
גל-45491/2 כרזות מפלגת הפועלים המאוחדת כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הפועלים המאוחדת שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949. – חלק ב'
גל-45491/3 כרזות מפלגת הפועלים המאוחדת כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הפועלים המאוחדת שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949. – חלק ג'
גל-45491/4 כרזות מפלגת הפועלים המאוחדת כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הפועלים המאוחדת שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949. – חלק ד'
גל-45491/7 כרזות הסתדרות נשים ציוניות – ויצ"ו כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הסתדרות נשים ציוניות "ויצו" והתאחדות נשים לשווי זכויות בישראל שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45491/8 כרזות הסתדרות נשים ציוניות ויצ"ו כרזות  מצע  מאמרים ועוד של מפלגת הסתדרות נשים ציוניות "ויצו" והתאחדות נשים לשווי זכויות בישראל שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45491/9 כרזות האחוד הארצי של הספרדים ובני עדות המזרח כרזות  מצע  מאמרים ועוד של רשימת האיחוד הארצי של הספרדים ובני עדות המזרח שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45492/1 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ב-מחוז נצרת  ביישובים: איכסאל (  إكسال)  גניגר  זובידאת (زبيدات)    ריינה ( الرينة)    מזרע  רגבים  נווה יער  לוחמי הגטאות  בית ספר חקלאי נהלל  עינות (כיום רמת דוד)  מצפה הגליל (שדה אילן)  משהד ( مشهد)  ותימורים (תמרת).
גל-45492/4 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – רשויות מקומיות קטנות רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז טבריה  ביישובים: אשדות יעקב  בית זרע  בית גן ומשמר השלושה (כיום חלק מיבנאל)  שרונה  שדמות דבורה  גינוסר  מנחמיה  גשר  כפר חיטים  מושבה כנרת  הזורעים  ביה"ס החקלאי כדורי והעיר טבריה (אזור קלפי מס' 1- 3).
גל-45492/5 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – רשויות מקומיות קטנות רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז טבריה  ביישובים: כפר כמא (كفر كما)  כפר קיש  קבוצת כנרת  מסדה  אלומות  חוקוק  מעגן  פוריה  מגדל  יבנאל  עין גב  שער הגולן  אפיקים  בית קשת  דגניה א' ודגניה ב'.
גל-47116/13 אפרתה חלופת מכתבים והתכתבויות בין המעוצה המקומית אפרת לבין משרד הפנים בנושאים של תקציב  פיתוח תשתיות  הקמת מוסדות חינוך ועוד.
גל-47116/14 אפרתה חלופת מכתבים והתכתבויות בין המעוצה המקומית אפרת לבין משרד הפנים בנושאים של תקציב  פיתוח תשתיות  הקמת מוסדות חינוך  הענקת שירותי בריאות ועוד.
גל-45493/1 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז הנצרת: נצרת ( الناصرة )  (אזורי קלפי מס' 9- 10)  אל מכר (مكر)    ערב אל חג'יראת ( عرب الحجيرات)  ג'דיידה (  جديدة)  אל מזרעה (  المَزْرَعَة ) ונהריה.
גל-45493/2 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – עכו רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בעיר עכו  (عكا)  כפר יאסיף ( كفر ياسيف)   (הרחובות הראשיים) (אזור הקלפי מס' 1- 3) והכפר אל מכר  ( جديدة-مكر).
גל-45493/3 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: יפיע (يافة الناصرة) ונצרת ( الناصرة ) (אזורי קלפי מס' 1- 7).
גל-45493/4 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוזות עכו ונצרת  ביישובים: אל-באהג'ה ( البهجة )   יפיע ( يافة الناصرة)  ונצרת  ( الناصرة ) (אזורי קלפי מס' 1 ו-3).
גל-45493/5 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת בכפרים ערב אל כעביה (كعبية)   ערב אל חלף והעיר בסמת טבעון (بسمة طبعون)    נצרת (الناصرة)  (הרחובות הראשיים) (קלפי מס' 3- 10).
גל-45493/6 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: משהד ( مشهد )  ערב אל ג'ואמיס (כיום חלק מזרזיר) ( زَرَازِير )  ערב אל משאיך (כיום חלק מבסמת טבעון)  טורעאן ( طرعان)    ערב אל ג'ריפאת (כיום חלק מזרזיר)  מנשייה זבדה (  منشية الزبدة)  ערב אל גזאלין       אום אל-גנם (  أم الغنم)   ערב אלסעאידה ( عرب السعايدة)   צפוריה ( صفورية)   כפר כנא ( كفر كنا)   ערב אל זבידאת(زبيدات)    דבוריה  ( دبورية)  ריינה ( الرينة) וערב אל צביח  (   عرب الصبيح) (כיום חלק משבלי-אום אל-גנם).
גל-45493/7 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת במחוז נצרת  ביישובים: איכסאל ( إكسال)  אל-באהג'ה ( البهجة)   עין שרה (כיום חלק מנהריה)  קיבוץ השומר הצעיר י"ב (סער)  יחיעם  ערב אלצביח ( عرب الصبيح)  ערב אלזבידאת ( زبيدات)  -משהוריה (כיום חלק מבסמת טבעון)  טורעאן ( طرعان)    ערב אלהיב (  رُومة الهـَيـْب)  (רומת אלהיב)  אום אל-גנם (  أم الغنم) (כיום חלק משבלי – אום אל-גנם)  ערב אלסעאידה ( عرب السعايدة) (מנשייה זבדה)  הר תבור  ערב אלהייב ( عرب الهييب)  ערב אל מזאריב ( عرب المزاريب) (כיום חלק מזרזיר)  בועיינה (  بعينة) ועין מאהל( عين ماهل) .
גל-45493/9 רשימת בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת – מחוז נצרת רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת ביישובים: ערב אלגריפאת ( الغريفات)   ערב אל חג'אג'רה ( حجاجرة) מנשייה זבדה ( منشية الزبدة)  ערב אל ג'וואמיס ( عرب الجواميس)  עילוט (عيلوط)   דבוריה ( دبورية) גזאלין (عرب الغزالين)   מזאריב (عرب المزاريب)  בועיינה-נוג'ידאת ( بعينة-نجيدات) ספוריה (   صفورية)   ערב אל חלף ( عرب الحلف)  יפיע (يافة الناصرة)  עין מאהל(عين ماهل)   ערב אל משאיח (عرب المشايخ)  ערב אל כעביה (كعبية)   גבת  גבעות זייד  גלעד  קיבוץ דליה  במאבק (קיבוץ נווה יער  כיום מושב אלוני אבא)  רמת השופט וכפר ברוך.
גל-45494/7 כרזות רשימת הפועלים והאשה הדתית כרזות  מצע  מאמרים ועוד של רשימת הפועלת והאשה הדתית  שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45494/8 כרזות המפלגה הפרוגרסיבית כרזות  מצע  מאמרים ועוד של המפלגה הפרוגרסיבית שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45494/9 כרזות האחוד הארצי של הספרדים ובני עדות המזרח כרזות  מצע  מאמרים ועוד של רשימת האיחוד הארצי של הספרדים ובני עדות המזרח שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-47120/6 קרית  ארבע חלק ג'-המשך מתיק 5. מועצה מקומית קרית ארבע – פרוטוקולים  בניה  רכישת מכלי אשפה ושיווק אזור יהודה ושומרון בתיירות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-45498/2 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  רשויות מקומיות קטנות רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת  ברשויות מקומיות קטנות באזור ירושלים  כגון: קריית ענבים  צובא  מעלה החמישה  עין כרם  רמת רזיאל  מוצא ועוד.
גל-45498/3 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 43-48 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים   באזור קלפי 43-48.
גל-45498/4 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 34-38 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים באזורים: תחכמוני  יוסיפון  יוסף בן מתתיהו  רוחמה  פינס  רש"י  זכרון משה  חפץ חיים  שמאי  דוד ילין  הרצל  הטורים  אלפנדרי  שכ' שיך בדר  שכ' זכרון יוסף  שכ' שבת צדק ושכ' זכרון יעקב ( אזור קלפי 34-38).
גל-45498/5 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 39-42 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: אבן ישראל  משכנות  סוכת שלום  בית יעקב  מחנה יהודה  נחלת שבעה והרחובות: ירמיהו  הרצל  אגריפס  זכריה  המלך דוד  הרב קוק  הסולל  בני ברית  הנביאים  סט. פאול (כיום שבטי ישראל)  המלכה מליסנדה (הלני המלכה)  הנסיכה מרי (שלומציון המלכה)  פינס  זכרון משה  חרץ חיים  אדלר  דוד ילין  ישעיהו  ישעיה פרס ושטראוס (אזור קלפי מס'  42-39).
גל-45498/6 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 30-33 בתיק רשימה של בעלי זכות הצבעה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: זיכרון יוסף   זיכרון יעקב  נחלת ציון  שבת אחים  נווה שלום  זיכרון טוביה  אהל משה  מזכרת משה  כנסת  בתי ברוידא  בתי מונקץ'  בתי רנד  (אזור קלפי 30-33).
גל-45498/10 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת – ירושלים  אזור קלפי 12-15 רשימת בעלי זכות הבחירה לאספה המכוננת בירושלים  בשכונות: שערי פינה  נחלת צבי  בית ישראל  ברחובות: יואל  רייכמן  חבקוק  רייניץ  אורבוך  לב דיין  זוננפלד  מאה שערים  יחזקאל  משה  דוד  שמואל  פנחס  אברהם  שלמה  אבינועם  ילין  הושע  חגי  הבוכרים  שמואל הנביא  שאול  העליה  יוחנן מזרחי  בני ציון  הכהנים  רייכמן  באר שבע  מישל לוי  יעקב יעקובס  רפפורט  רבינו תם  רש"י  זכרון משה  יעקב מאיר  ישעיהו  ישעיה פרס  שטראוס  (אזור קלפי 12-15).
גל-47121/9 מעלה אדומים החברה לפיתוח חלק א'. אוסף מסמכים של עיריית מעלה אדומים שעוסקים בתכנון ופיתוח בדיקת חשבונות ופרוטוקולים של ישיבות בגצים של גבעת המייסדים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-45502/3 רשימת בעלי זכות בחירה לאספה המכוננת – תל-אביב התיק מכיל רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפה המכוננת בעיר תל אביב  ברחובות: אחד העם  מלצ'ט  פרץ חיות  יוחנן הסנדלר  מרכז בעלי מלאכה  בית לחם  המלך ג'ורג'  בצלאל  מאה-שערים (כיום הכובשים)  אלנבי  יונה הנביא  הרב קוק  וגאולה. (אזורי קלפי מס' 52 – 55).
ב-28148/2 תביעת פרבשטיין נגד רוטנשטרייך וחברים (ת"א 164/34/29) תיק מנדטורי ובו תביעה וקובלנה שנדונה בבית המשפט
גל-45503/11 כרזות הרשימה המאוחדת של פועלים דתיים כרזות  מצע  מאמרים ועוד של הרשימה המאוחדת של פועלים דתיים שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-45503/13 כרזות של מפלגת העובד הדתי כרזות  מצע  מאמרים ועוד של הרשימה המאוחדת של פועלים דתיים שפורסמו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת בינואר 1949.
גל-47083/4 [רשימת ישובי עולים  כפרי עבודה  מעברות כולל תאריך הקמה ומספר משפחות] התיק מכיל רשימות של מעברות של מחלקת הקליטה  כפרי עבודה ומושבי עולים. בנוסף ברשימות נמצא השפה המדוברת  מס' המשפחות ומוצא המתיישבים.
גל-61364/8 קליטת עליה התיק עוסק בקליטת עלייה מארצות צפון אפריקה  ארצות ערב  אירופה ובריה"מ בשנות ה-50. בתיק התכתבויות  תוכניות קליטה וחלוקת עולים לאזורי פיתוח ותעסוקה.
גל-61388/44 עבודות דחק הלוואות  כפר סבא ייזום עבודות  ע"י המועצה המקומית- כפר סבא  על מנת לספק תעסוקה לתושבים. התכתבויות שונות בענייני הפרשי ימי עבודה  תשלום הפרשים למועצה  אישורים לעבודות דחק  דוח"ות כספים  משכורות .
ג-726/1 תיק ביקורת פרוטוקולים מישיבות הוועדה לאשרות כניסה ורשיונות ישיבה לערבים והתכתבות בנושאים: ממשל צבאי בתל-אביב  חלוקת בשר לעדה הנוצרית בחג המולד  גני ילדים ביישובים ערביים  רישום שמות אזרחים ערבים  התיישבות הבדואים בנגב ועוד.
פ-3262/4 תעודות אישיות של יצחק בן-צבי. כתב אמנה של אברהם גילבוע על הסמכתו למשרת קונסול בפריס בחתימת חיים ויצמן ומשה שרת". (צרפתית). התאריך משוער.
פ-3262/6 תעודות אישיות של רחל ינאית בן-צבי. תעודת הוקרה שניתנה לרחל ינאית בן-צבי מטעם ועדת האמהות האמריקאיות ("AMERICAN MOTHERS COMMITTEE") (אנגלית).
פ-284/6 עיסא נח'לה + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין בארטאס (1942) הסכמי חכירת גנים בכפר ארטאס  שהיו בבעלות נח'לה עבדאללה  לטובת בני משפחת עאיש. התכתבות בפרשת תשלום פיצויים בגין נזק  שנגרם לעצים של אחמד סאלם מארטאס ועוד.
טס-3018/85 רעיתו של רוה"מ דנמרק  Helle Krag מבקרת ב"יד ושם" בי"ם. רעיתו של רוה"מ דנמרק  Helle Krag מבקרת ב"יד ושם" בי"ם.
טס-3018/81 אחרוני שבויי-המלחמה הישראלים שוחררו מהשבי המצרי והגיעו לצד הישראלי של תעלת-סואץ. הם נראים נרגשים בהגיעם לצד הישראלי של תעלת סואץ. אחרוני שבויי-המלחמה הישראלים שוחררו מהשבי המצרי והגיעו לצד הישראלי של תעלת-סואץ. הם נראים נרגשים בהגיעם לצד הישראלי של תעלת סואץ.
טס-3018/82 Pierre Gachoud  בן ה-26  מלוזאן  אחד משני עובדי הצלב האדום השווייצרי שנפצעו מאש ירדנית בזמן שרצו להגן על חיילים ישראלים פצועים בשעה שעברו על גשר אלנבי. הוא צולם במיטתו בבית החולים בירושלים. Pierre Gachoud  בן ה-26  מלוזאן  אחד משני עובדי הצלב האדום השווייצרי שנפצעו מאש ירדנית בזמן שרצו להגן על חיילים ישראלים פצועים בשעה שעברו על גשר אלנבי. הוא צולם במיטתו בבית החולים בירושלים.
טס-3018/83 משחק כדורגל הידידותי בין ישראל ושוודיה. משחק כדורגל הידידותי בין ישראל ושוודיה.
טס-3018/84 רוה"מ דנמרק  Juns Otto Krag מגיע לביקור רשמי בחברת אשתו ומתקבל בשדה התעופה ע"י רוה"מ לוי אשכול ורעיתו מרים אשכול רוה"מ דנמרק  Juns Otto Krag מגיע לביקור רשמי בחברת אשתו ומתקבל בשדה התעופה ע"י רוה"מ לוי אשכול ורעיתו מרים אשכול
טס-3018/86 רוה"מ דנמרק Jens Otto Krag ורעיתו Helle נוטעים עץ בהר הרצל. רוה"מ דנמרק Jens Otto Krag ורעיתו Helle נוטעים עץ בהר הרצל.
טס-3018/87 רעית ראש-ממשלת דנמרק Helle Krag מבקרת בתיאטרון "הבימה" בחזרה למחזה "מי מפחד מוירג'יניה וולף"  בתמונה:השחקנים מרים זוהר  דליה פרידלנדר ומישה אשרוב. רעית ראש-ממשלת דנמרק Helle Krag מבקרת בתיאטרון "הבימה" בחזרה למחזה "מי מפחד מוירג'יניה וולף"  בתמונה:השחקנים מרים זוהר  דליה פרידלנדר ומישה אשרוב.
טס-3018/88 רעית רוה"מ דנמרק  Helle Krag  מבקרת בכפר הנוער אלוני יצחק במסגרת ביקורה הרשמי בארץ. רעית רוה"מ דנמרק  Helle Krag  מבקרת בכפר הנוער אלוני יצחק במסגרת ביקורה הרשמי בארץ.
טס-3018/89 רוה"מ דנמרק Jens Otto Krag ורעיתו Helle מבקרים אצל חיילות בקיבוץ גרופית. רוה"מ דנמרק Jens Otto Krag ורעיתו Helle מבקרים אצל חיילות בקיבוץ גרופית.
טס-3018/90 Hella Krag  רעיתו של רוה"מ דנמרק טסה במטוס "ארקיע" לאילת. Hella Krag  רעיתו של רוה"מ דנמרק טסה במטוס "ארקיע" לאילת.
תת-66/19 פרסום של המגבית היהודית המאוחדת UNITED JEWISH APPEAL קטעי עיתונות באנגלית הקוראות לסיוע לילדים הרעבים בארץ נשלח לארכיון מאת ANTHONY PAVIS
ג-1928/77 שיכוני עולים מגדיאל בתיק שני דפים בנושא השירותים המוניציפליים בישובי עולים
טס-3018/153 נגר ערבי נוצרי שעבד במסגרית "נוטרה-דאם" בירושלים  מצא את מותו כתוצאה מהתקפת ירי מצד הירדנים. נגר ערבי נוצרי שעבד במסגרית "נוטרה-דאם" בירושלים  מצא את מותו כתוצאה מהתקפת ירי מצד הירדנים.
טס-3018/154 קציני או"ם מצביעים על מקומות הפגיעה בבנינים ישראלים שנמצאים בתווך הירי הירדני  בין שער יפו לשער שכם. קציני או"ם מצביעים על מקומות הפגיעה בבנינים ישראלים שנמצאים בתווך הירי הירדני  בין שער יפו לשער שכם.
טס-3018/156 פוליטיקה-יחסי חוץ הפגנת נוער לפני משרדו של רוה"מ לוי אשכול כמחאה על הסכמת ישראל למנוייו של קצין וורמכט לשעבר כשגריר גרמניה בישראל.
טס-3018/157 אשר בן-נתן  מנכ"ל לשעבר של משרד הבטחון  מונה לשגריר ישראל בגרמניה. אשר בן-נתן  מנכ"ל לשעבר של משרד הבטחון  מונה לשגריר ישראל בגרמניה.
טס-3018/158 דוד בן-גוריון  אשר פרש לפני שנתים לנגב  מופיע לפני חברי מפלגתו  לידו שמעון פרס  בקהל: פולה בן-גוריון. דוד בן-גוריון  אשר פרש לפני שנתים לנגב  מופיע לפני חברי מפלגתו  לידו שמעון פרס  בקהל: פולה בן-גוריון.
טס-3018/160 פוליטיקה-יחסי חוץ הפגנות בתל-אביב נגד בואו של שגרירה הראשון של גרמניה בישראל רולף פאולס Rolf Pauls.
טס-3018/161 חיילים חוזרים מפעולה בקלקליה. חיילים חוזרים מפעולה בקלקליה.
טס-3018/162 שוטרים סוקרים ומאבטחים את סביבות מלון שרתון בת"א  מקום בו התאכסנה המשלחת הגרמנית. שוטרים סוקרים ומאבטחים את סביבות מלון שרתון בת"א  מקום בו התאכסנה המשלחת הגרמנית.
טס-3018/135 ישראל-טרור ד"ר ניקולה סורה Nikola Suire ראש מחלק הפשע במשטרת רומא  נכנס לאולם בית-המשפט המחוזי בירושלים בו יעיד במשפטו של מרדכי לוק "איש המזוודה".
טס-3018/136 הפסל גילספיה Gillespie בודק את פסל Bearesbrook במוזיאון ישראל. הפסל גילספיה Gillespie בודק את פסל Bearesbrook במוזיאון ישראל.
טס-3018/137 ישראל-מחבלים אנשי משטרה מגלים עקבות מסתננים אשר הניחו מטען חומר נפץ ליד בנין  דן זילברשטיין בן ה-15 נפצע קלות מהתפוצצות שנגרמה מהנחת חומר נפץ ע"י מסתננים בבנין בן 16 הדירות בעפולה  בו הוא גר עם הוריו. בתיק 3 תצלומים.
טס-3018/138 שוער נבחרת ישראל יעקב חודורוב  סופג שער במשחק נגד נבחרת אנגליה הצעירה. משחקי כדורגל על גביע אסיה בין נבחרות הודו וקוריאה. שחקני נבחרות הודו וקוריאה עומדים בדקת דומיה לזכרו של ראש הממשלה ההודי נהרו  לפני תחילת המשחק השני. הבקעת גול של נבחרת הודו. שוער נבחרת ישראל יעקב חודורוב  סופג שער במשחק נגד נבחרת אנגליה הצעירה. משחקי כדורגל על גביע אסיה בין נבחרות הודו וקוריאה. שחקני נבחרות הודו וקוריאה עומדים בדקת דומיה לזכרו של ראש הממשלה ההודי נהרו  לפני תחילת המשחק השני. הבקעת גול של נבחרת הודו.
טס-3018/139 ישראל-מחבלים הרמטכ"ל יצחק רבין במסיבת עתונאים בה מסר פרטים על פעולת צה"ל נגד המסתננים. לידו יושב דובר צה"ל אריה שלו.
טס-3018/141 חיילי צה"ל חוזרים מפעולת תגמול בירדן. בתיק 5 תצלומים. חיילי צה"ל חוזרים מפעולת תגמול בירדן. בתיק 5 תצלומים.
טס-3018/142 מרדכי לוק "איש המזוודה" מובא לבית-המשפט לשמוע את נאום הסיכום של עורך-דינו. מרדכי לוק "איש המזוודה" מובא לבית-המשפט לשמוע את נאום הסיכום של עורך-דינו.
טס-3018/140 התפוצצות מחסן דלק בשעת פעולה לילית של צה"ל בג'נין. התפוצצות מחסן דלק בשעת פעולה לילית של צה"ל בג'נין.
טס-3018/143 יחסי חוץ משה שרת  חולה ועל כסא גלגלים יוצא מבית-החולים בירושלים  בתמונה לידו גולדה מאיר  דוד הכהן ואחרים. הנוכחים סביבו בעלי חזות קודרת בעוד ששרת עצמו מחייך.
טס-3018/146 אשף המטבח משה כהן ואריה אבישר ממשרד התיירות. אשף המטבח משה כהן ואריה אבישר ממשרד התיירות.
טס-3018/148 מראה על המתחם הצרפתי  "נוטרדאם" בירושלים. מראה על המתחם הצרפתי  "נוטרדאם" בירושלים.
טס-3018/149 עליזה שדה מוכתרת כמלכת היופי של ישראל. עליזה שדה מוכתרת כמלכת היופי של ישראל.
טס-3018/151 רוה"מ לוי אשכול ונציג (לא מזוהה) של המגבית המאוחדת. רוה"מ לוי אשכול ונציג (לא מזוהה) של המגבית המאוחדת.
טס-3018/130 הכניסה למלון דן  מקום בו השתכנה המשלחת הגרמנית הראשונה בישראל עד אשר תיגמר בנית הבית במגרש שממול למלון. הכניסה למלון דן  מקום בו השתכנה המשלחת הגרמנית הראשונה בישראל עד אשר תיגמר בנית הבית במגרש שממול למלון.
טס-3018/131 משפטו של מרדכי לוק  "איש המזוודה" בקהל: אשתו נורית  אחותו רחל וגיסתו יהודית לוק  לוק מובא למשפטו בבית המשפט המחוזי בירושלים.  משפטו של מרדכי לוק  "איש המזוודה" בקהל: אשתו נורית  אחותו רחל וגיסתו יהודית לוק  לוק מובא למשפטו בבית המשפט המחוזי בירושלים.
טס-3018/132 פרופסור קרלו שמידט Carlo Schmid  סגן-נשיא הבונדסטג מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול בלשכתו בירושלים. פרופסור קרלו שמידט Carlo Schmid  סגן-נשיא הבונדסטג מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול בלשכתו בירושלים.
טס-3018/134 הנרי בייקר  שופט במשפטו של מרדכי לוק  "איש המזוודה"  מגיע לבית-המשפט המחוזי בירושלים  מקום בו נערך המשפט. הנרי בייקר  שופט במשפטו של מרדכי לוק  "איש המזוודה"  מגיע לבית-המשפט המחוזי בירושלים  מקום בו נערך המשפט.
טס-3018/91 משחק הכדורגל בין נבחרת הולנד לבין נבחרת ישראל באצטדיון בלומפילד. משחק הכדורגל בין נבחרת הולנד לבין נבחרת ישראל באצטדיון בלומפילד.
טס-3018/92 יחסי חוץ שרת החוץ גולדה מאיר מקבלת בלשכתה בירושלים את הגנרל ההודי Indarjit Rikhye ואת Pier Spinelli שליחי האו"ם לשיחות על הגבול עם ירדן.
טס-3018/93 פוליטיקה-יחסי חוץ רוה"מ לוי אשכול נושא נאום בכנסת על יחסי ישראל-גרמניה  לידו יו"ר הכנסת קדיש לוז.
טס-3018/94 הנהגת מפא"י בועידת המפלגה  דוד בן-גוריון  הנשיא זלמן שזר מזכיר מפא"י ברקת ורוה"מ לוי אשכול. הנהגת מפא"י בועידת המפלגה  דוד בן-גוריון  הנשיא זלמן שזר מזכיר מפא"י ברקת ורוה"מ לוי אשכול.
טס-3018/95 אשר בן-נתן  היה איש קהילת המודיעין והביטחון ודיפלומט בשירות מדינת ישראל  אשר כיהן כשגריר הישראלי הראשון בגרמניה המערבית. אשר בן-נתן  היה איש קהילת המודיעין והביטחון ודיפלומט בשירות מדינת ישראל  אשר כיהן כשגריר הישראלי הראשון בגרמניה המערבית.
טס-3018/96 יחסי חוץ שגרירה המיוחד של ארה"ב  Averell Hariman  מתקבל עם הגיעו לישראל ע"י שרת החוץ גולדה מאירAverell Hariman
טס-3018/97 יחסי חוץ שרת החוץ גולדה מאיר ושגרירה המיוחד של ארה"ב  Averell Hariman  בקבלת פנים לכבודו בתמונה גם: שמעון פרס.
ג-726/8 תיק ביקורת דוחות פעילות חודשית והתכתבות בנושאים: בנייה לא חוקית  אגודת צדקה מוסלמית והקמת בית ספר בג'לג'וליה  בקשות לאישורי ביקורים במקומות הקדושים לרגל חג המולד  בקשות פטור ממס הכנסה ועוד.
ג-726/9 תיק ביקורת פקודת מועצות מקומיות 1941 חוק עזר שהתקינה המועצה המקומית של כפר יאסיף  דו"חות על מועצות מקומיות ערביות; פרוטוקולים מישיבות ועדת התאום והתכתבות בנושאים: שופטי שלום במועצות הערביות  הפעלת המועצה המקומית ג'לג'וליה  תשלומי מיסים במועצות הערביות והוועדה להרחבת הרשות המינהלית בישובים הערביים. בין השאר מופיע בתיק מכתב של המועצה המקומית כפר יסיף לשר הפנים בעקבות פרשת כפר קאסם.
ג-727/2 תיק ביקורת – תרגומים תרגומים מעיתונים
טס-3018/98 יחסי חוץ בקבלת-פנים שערכה שרת-החוץ גולדה מאיר לכבוד שגרירה המיוחד של ארה"ב Averell Hariman נוכחים גם הרמטכ"ל  יצחק רבין  סגן שר הבטחון שמעון פרס וש. ארגוב ממשרד החוץ.
טס-3018/99 יחסי חוץ שגרירה המיוחד של ארה"ב  Averell Hariman  מתחיל את שיחותיו עם רוה"מ לוי אשכול  שרת החוץ גולדה מאיר ועוזרים בירושלים
טס-3018/100 איש המזוודה מרדכי לוק אשר הואשם בריגול וחציית הגבולות משוחח עם סניגורו מ. גרוסמן בבית-המשפט בו נערך משפטו. איש המזוודה מרדכי לוק אשר הואשם בריגול וחציית הגבולות משוחח עם סניגורו מ. גרוסמן בבית-המשפט בו נערך משפטו.
טס-3018/80 העברת שבויים מצריים דרך תעלת-סואץ בקנטרה מישראל למצרים בספינות חכורות ע"י הצלב האדום עם דגל הארגון.  העברת שבויים מצריים דרך תעלת-סואץ בקנטרה מישראל למצרים בספינות חכורות ע"י הצלב האדום עם דגל הארגון.
פ-1875/5 הסוכנות היהודית/הועד הלאומי – Resettelment Advisoru Committee Minutes – פרוטוקולי הועדה המייעצת לשיקום חיילים בתיק התכתבות  העתקי פרוטוקולים מישיבות  טיוטות להצעות בנוגע לישיבות הועדה והצעותיה.
גל-61323/3 רמת הגולן
פ-921/18 Rakayek Criminal Case 35/35 התכתבות וכתבי תביעה ופסקי-דין בענין המשפטים בנושא אדמות רקאיק.
פ-926/22 Rakayek Settlement General טיוטות  סקירות והתכתבות בענין משפטי קרקעות ראקיאק-מנשיה.
פ-926/26 Rakayek Settlement General כתבי תביעה  פסק-דין  סקירות והתכתבות בעניין משפט על השגת גבול באדמות ראקיאק.
גל-63885/20 נחל עוז קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ שעבודים משכנתאות
גל-63885/27 אגד (אשד) אגודה שתופית לתחבורה בישראל בעמ שחרור שעבוד של אגד – אגודה שיתופית לתחבורה
גל-64146/3 יצירה אגודה שתופית לחקלאות בבית שאן בעמ בקשה לרישום "יצירה"-  אגודה שיתופית לחקלאות ; תקנון האגודה; דין וחשבון
גל-64260/14 גזית קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ רישום שיעבוד/ משכנתא ל"גזית" קיבוץ השומר הצעיר – אגודה להתיישבות שיתופית
גל-64001/8 הסתדרות החקלאי אגודה שתופית חקלאית בנימינה בעמ אגודה שיתופית חקלאית- "החקלאי" דוחות מאזן הכנסות והוצאות
פ-5061/6 סדן חלקים מתוכניות למבצעים צבאיים אופציונליים שלא יצאו לפועל ם לכיבוש יהודה ושומרן או חלקים מהם לכיבוש יהודה ושומרון או חלקים מהם לפני מלחמת ששת הימים  שבהן מוגדר תפקיד הרבנות הצבאית בטיפול במקומות הקדושים ועוד.
פ-5094/10 היתר העגונות של צוות הצוללות 'דקר' פרק א' טיוטה ובכתב יד ותדפיס חוברת של הרבנות הצבאית של פסק הלכה של הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן המכיר באנשי צוות הצוללת הטבועה "דקר" כחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע ומתיר מעגינות את האלמנות של החללים הנשואים  סקירה צבאית על אירוע נטביעה של "דקר" כרקע העובדתי לפסק.​
פ-5111/21 צה'ל – 'מדריך טלפונים רשמיים במעונות קצינים'  1968 מדריך טלפונים צבאי מטעם חיל הקשר:  "מדריך טלפונים רשמיים במעונות קצינים"  1968.