פברואר 2020

.1 | 2207 תיקים - פברואר 2020

264,896 עמודים חדשים

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
ג-3823/3 02/06/1948 קטעי עתונות – ישראל והעולם החיצוני – ארצות מזרח אירופה: רוסיה הסובייטית (כרך א') קטעי עיתונות מהארץ ומהעולם (עברית ואנגלית) על יחסי ישראל ומזרח אירופה (בעיקר ברית המועצות). מכתבים וברכות של ראשי המדינות  פעילות של גולדה מאיר (מאירסון) ושל צירי רוסיה (כולל הציר הראשון – פ. ירשוב)  פרסומים סובייטים על ישראל (כולל המאמר האנטי ציוני של א. ארנבורג ועוד)  מודעות מטעם שגררות ברה"מ בישראל ועוד.
ג-6498/2 01/02/1974 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה וביקורת
ג-6498/1 01/04/1974 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה וביקורת
ג-6498/3 01/02/1974 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה וביקורת
חצ-7047/2 01/02/1970 יהודי ערב – כנס פריס  למען יהודי ערב  27.1.70 דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; דו"חות  כתבות וסקירות על השתתפות בכנס; פניות  התכתבות וכו' ( כולל סקירה על הכנס מ- 8.2.70 )
גל-18797/6 01/02/1972 המועצה האזורית בגליל בעליון התכתבות בנושאים: הקמת מוסדות חינוך במועצה האזורית גליל עליון  הלוואות בנקים למועצה האזורית  תוכנית פיתוח מואץ של הגליל  מיגון מוסדות חינוך ועוד. נתונים סטטיסטיים.
ג-6497/8 01/12/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה מהארץ ומחו"ל
ג-6497/10 01/01/1974 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה מהארץ ומחו"ל
ג-6497/2 01/11/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבי תמיכה ואהדה
ג-6497/4 01/12/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבים
חצ-3501/19 01/01/1964 ארצות-הברית – מפעל המים תכנית ג'ונסטון  החרם הערבי  יחסים עם איראן תורכיה וקפריסין
ג-6494/2 01/06/1969 התכתבות כללית מכתבי ברכות  שאלות והצעות לראש הממשלה מחו"ל
ג-6494/3 01/07/1969 התכתבות כללית מכתבים מאזרחים מהארץ ומחו"ל לראש הממשלה
ג-815/38 01/09/1951 בית-ספר בקבוצת סעד ( הנגב הצפוני ) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים לקיבוץ סעד ולמחלקה לתקן בתי-הספר והמורים
חצ-3743/12 01/08/1948 פליטים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; קטעים מדיון באו"ם ב-1948; דו"חות נציב הפליטים; תזכירים  נאומים  הצעות  סיכומי דיונים  התכתבות (כולל תזכיר רשמי של ממשלת ישראל על פליטים ערביים מ- (11.53
חצ-4556/29 01/03/1970 אוסטריה- יחסים מדיניים ובטחוניים עם ארצות  פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4556/30 01/01/1970 אוסטריה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4556/30 01/01/1970 אוסטריה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4556/31 01/01/1970 אוסטריה- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4556/32 01/05/1970 אוסטריה- דוחות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4556/38 01/02/1970 אוסטריה – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
ג-9033/23 01/12/1959 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 20/12/1959 – 10/6/1965
חצ-3749/11 01/04/1958 כורדים
מ-6552/15 01/04/1932 Hospitals & Institutions – Maternity Hospital  Dr. A. Sadovsky בתי חולים ומוסדות – בית חולים ליולדות  דר א. סדובסקי הקמת בית חולים ליולדות ולאמהות
פ-309/10 01/01/1952 מחמוד אל-בוד'רי – חסונה ע'ית' תרשימים של תוכנית בניה.
גל-18813/38 01/01/1971 המועצה להשכלה גבוהה  – ועדה להקמת אוניברסיטה בצפת ובגליל בדיקה להקמת אוניברסיטה בגליל בצפת
פ-309/26 01/01/1919 מחמוד אל-בוד'רי – עבד אל-נונו תרשימים של תוכנית לבנית קומה במבנה.
חצ-3580/23 01/01/1965 פולין – ישראל הנציגויות פולין – ישראל הנציגויות הושחרו מסמכים העוסקים בנושאי מודיעין.
חצ-8384/8 01/09/1979 דיר אל-סולטן.
פ-1941/4 12/02/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות – אלברט חיימסון מכתב מאת יצחק בן-צבי אל המפקח על ענייני העבודה  אלברט חיימסון  בנוגע להסתדרות הפקידים העובדים במשרדים ובתי המסחר בארץ ישראל.
פ-1941/8 21/12/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות – ט. טשרניק תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל ט. טשרניק בקושטא (איסטנבול)  בנוגע למידע על תנועת הפועלים המקצועית התורכית.
פ-1941/26 17/07/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות – ססיל ריצ'רד ווב  מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מנהל הרכבות ססיל ריצ'רד ווב (Cecil Richard Webb)  בעניין פיטורי עובדים יהודים ובעיות שכר.
פ-1941/27 17/06/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות – מרכז העבודה תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מרכז העבודה בחיפה  בנוגע לגביית מס הערכה לשם מימון צרכי הקהילה  חינוך  בריאות ועזרה סוציאלית להחזקת המוסדות המקומיים והמרכזיים של הוועד הלאומי.
פ-1927/35 01/01/1950 ביבליוגרפיה – יצחק בן-צבי ובריל בורוכוב רשימה ביביליוגרפית בכתב ידו של יצחק בן-צבי  של מאמרים באידיש שכתבו יצחק בן-צבי ודב בר בורוכוב בעיתונים יהודים שונים.  (תאריך משוער)
פ-1927/36 01/01/1958 ביבליוגרפיה – למאמריו של י. בן-צבי על בורוכוב ועל ראשית תנועת פועלי ציון רשימה ביבליוגרפית של מאמרי יצחק בן-צבי על דב בר בורוכוב ועל ראשית תנועת פועלי ציון. (תאריך משוער)
פ-1908/60 01/01/1920 מצבת קבר של סעדיה הלוי צילום מצבת הקבורה של סעדיה הלוי (מירקאדו?)  עם תרגום חלקי של הכיתוב על המצבה משנת 1746 (?). (תאריך משוער)
פ-1941/9 26/11/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  מהוועד הלאומי לכנסת ישראל  אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לצורך ליחסי העבודה במשק החקלאי העברי.
פ-1941/10 17/03/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – דוד בן-גוריון תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  ממזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  מחלקת ירושלים  אל דוד בן-גוריון בנוגע לארגונם הכללי של התימנים. זאת לאחר שיחה עם הרצל קירה  יו"ר אגודת הנוער התימני.
פ-1941/11 24/02/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הקולונל וויליאם הודסון תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  מהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל אל הקולונל וויליאם הודסון (William Hudson)  מנהל הדואר הדואר והטלגרף  בנוגע למתן פיצויים לעובדי המחלקה שפוטרו.
פ-1941/12 21/03/1934 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע למצב העבודה העברית ברכבת הנובע מחוסר טיפול בהכנסת יהודים לעבודת הרכבת וחוסר הטיפול בהסתדרות פועלי הרכבת. כמו כן  הוא כותב על מצב היהודים במשטרה.
פ-1941/29 15/05/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לרישום האגודות המקצועיות ומצבו של הקלוב הערבי בחיפה.
פ-1921/21 07/06/1922 תזכיר על המגמות והסכנות העכשוויות מצד תנועת העבודה היהודית בארץ ישראל תצלום תזכיר על המגמות והסכנות העכשוויות מצד תנועת העבודה היהודית בארץ ישראל  מאת עוזר המזכיר הראשי לעניינים מדיניים ארנסט ט. ריצ'מונד (Ernest Tatham Richmond). לפי התזכיר  יצחק בן-צבי עסק בהסתה בעלת אופי בולשביקי נגד ממשלת המנדט ומטרתו היא ארץ ישראל "פועלית – קומוניסטית". התזכיר הוגש לנשיא יצחק בן-צבי  לרגל ביקורו במשרד ראש הממשלה ב-31.3.1963.
פ-1921/22 01/03/1961 ליובלו של "האחדות"/ י. בן-צבי גיליון מס' 7 של "אסופות – קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל" (ניסן תשכ"א – מרץ 1961)  שיצא לאור בסימן יובל לשבועון "האחדות". הגיליון כולל את המאמר "ליובלו של 'האחדות'" מאת יצחק בן-צבי. מתוך דברים שאמר במסיבה ליובל "האחדות" שהתקיימה בבית הנשיא.
פ-309/54 01/01/1919 מחמוד אל-בוד'רי – חאג' ג'ו'דת תרשימים של תוכנית בניה. התאריכים משוערים
ג-3144/2 01/01/1961 גולדה מאיר – קרן פרץ נפתלי  חוברת של הקרן התכתבות  דברים של רה"מ על פרץ נפתלי  תקנון הקרן
חצ-7057/7 01/11/1972 מטה הכופר –  כללי עלוני-מידע  חוזרים ממטה לנציגויות; סקירות  התכתבות וכו'
חצ-7057/8 01/08/1972 מטה הכופר – נציגויות – ניו-יורק  סן-חוסה  סנטיאגו  סידני  סנטו-דומינגו דיווחים מנציגויות; הודעות  הצהרות ופניות; עלוני- מידע  התכתבות  קטעי-עתונות ( כולל דו"ח על התייעצות לאומית בינדתית בשיקגו בנדון )
פ-1935/34 14/02/1913 זלמן שזר – התכתבות – יצחק בן-צבי שני מכתבים מאת שלמה זלמן רובשוב (זלמן שזר) אל יצחק בן-צבי  בנוגע לנושאים: הכמות המעטה של כתבות ששלח בן-צבי מקושטא לעיתון "רזויסט"  מיעוט מכתביו של בן-צבי  עבודתו של שזר  עיתון "האחדות"  חילוקי הדעות בין "הפועל הצעיר" ל"פועלי ציון" ועוד.
פ-1941/13 12/10/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות – ד"ר דרומונד שילס  שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל סגן שר המושבות הבריטי  ד"ר דרומונד שילס (Thomas Drummond Shiels)  הכוללים: ראשית  תזכיר בנוגע לצורך בתחוקת עבודה והגנת העובד ושכרו. שנית  העיכוב במתן ההכרה מטעם הממשלה בהסתדרות פועלי הרכבת.
פ-1941/14 23/12/1930 שיחה עם המזכיר הראשי של הממשלה הא"י יונג בעניין מאסרם ומשפטם של הפועלים בנס ציונה תצלום פרוטוקול שיחה של יצחק בן-צבי עם מארק איצ'יסון יאנג (Mark Aitchison Young)  המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הבריטי  בעניין מאסרם ומשפטם של הפועלים בנס ציונה.
פ-1941/15 04/11/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בעניין סכסוך בין עובדי האוניברסיטה העברית וההנהלה בנוגע להוצאות נסיעה. בנוסף  הוא כותב על עבודת פועלים חברי ההסתדרות במרכז המסחרי בירושלים בשבת.
פ-1941/16 10/11/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנדון עבודה עברית בפרדס טיכו בחדרה. זאת בעקבות פניית מועצת פועלי חדרה. את הפרדס מנהל ד"ר אברהם אלברט טיכו  כבא כוחו של אחיו ואביו החיים בווינה  אוסטריה.
פ-1941/17 17/05/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  מהוועד הלאומי לכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לעריכת מגבית בקרב ציבור הפועלים בארץ ישראל.
פ-1941/18 11/11/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הנהלת הסוכנות היהודית תצלום של מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי אל הנהלת הסוכנות היהודית  בנוגע להקצבת סכומים למספר ניכר של עולי בלתי לגאליים שאין בידם לשלם את מס הלגליזציה.
פ-1921/26 01/01/1912 יצחק בן-צבי – נושאים למאמרים ב"האחדות" רשימת 36 נושאים (תימות) בכתב ידו של יצחק בן-צבי למאמרים בשבועון "האחדות"  בנוגע לנושאים: מדיניות באימפריה העות'מאנית  ציונות בהיסטוריה  תמול כלכליות (כלליות ויהודיות)  או משק תוגרמה  תימות של פועלים  תימות היסטוריות (מההיסטוריה העברית והכללית).
פ-1921/28 07/07/1970 קואופרטיב שעשה היסטוריה/ למרחב המאמר "קואופרטיב שעשה היסטוריה – 60 שנה לדפוס 'אחדות'"  אשר פורסם בעיתון "למרחב" ב-7.7.1970.
פ-1937/43 01/01/1922 מרדכי שניר – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת מרדכי שניר (קושניר) אל יצחק בן-צבי בעניין הוצאת כתב העת "קונטרס" ותוכנו. (תאריך משוער)
פ-1937/44 11/02/1920 יהודה בורלא – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת יהודה בורלא מבית הספר לבנים העברי בדמשק אל יצחק בן-צבי  בנוגע לתנועת הפועלים ומצב הפועלים היהודים בעיר.
פ-1937/45 17/10/1947 דוד בדר – התכתבות – יצחק ורחל ינאית בן-צבי מכתב מאת דוד בדר אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: הקמת מצבת זיכרון ליוסף בנימיני מקיבוץ אביחיל וש. רובינקרנץ  הוצאת ספר זכרונות על אנשי העלייה השנייה ועוד.
ג-9033/5 01/01/1950 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 2/1/1950 – 26/12/1950
ג-9033/6 01/01/1951 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 10/1/1951 – 25/11/1951
ג-9033/7 01/01/1952 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 8/1/1952 – 8/12/1952
ג-9033/10 01/01/1960 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 19/1/1961 – 6/11/1961
ג-9033/11 01/01/1962 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 2/1/1962 – 27/6/1962
ג-9033/12 01/07/1962 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 2/7/1962 – 31/12/1962
ג-9033/13 01/01/1963 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – מכתבי בן-גוריון 3/1/1963 – 4/1/1965
פ-1931/65 01/01/1932 דברי יצחק בן-צבי דברי יצחק בן-צבי בישיבות הוועדה המדינית של מפא"י  באסיפות שונות  בישיבות מזכירות מפא"י ובישיבות סיעת מפא"י בכנסת.
פ-1933/15 01/05/1919 הצעות הועד הפועל של "אחדות העבודה" שנתקבלו באספת-עם ביפו בראשון במאי שש הצעות הוועד הפועל של "אחדות העבודה" שנתקבלו באספת-עם ביפו בראשון במאי  זאת לאחר סקירה על מצב העבודה בארץ.
פ-1933/16 01/03/1923 יצחק בן-צבי – התכתבות – חברי המשרד האירופי של ברית פועלי-ציון  טיוטת מכתב חוזר מאת יצחק בן-צבי בשם המשרד הארצישראלי של ברית פועלי ציון  אל חברי המשרד האירופי של ברית פועלי-ציון בעניין היסודות לתכנית האיחוד בין הברית העולמית פועלי-ציון והברית העולמית צעירי-ציון.
פ-1933/17 01/01/1920 אחדות העבודה רשימות בכתב ידו של יצחק בן-צבי  לאחר היווסד "אחדות העבודה"  בעוד הגדודים העבריים קיימים: "מה בדבר האורגן האינפורמציוני לארץ ישראל?"  "הקונגרס העברי העולמי" וענייני מפלגה נוספים. (תאריך משוער)
פ-1933/18 04/08/1915 כרזות באידיש המודיעות על הרצאות יצחק בן-צבי בארה"ב כרזות באידיש המודיעות על הרצאות יצחק בן-צבי  מטעם מפלגת פועלי ציון (יודישע סאציאל. ארבייטער פארטיי "פועלי ציון") בערים סיינט פאול  מינסוטה וניו יורק בארצות הברית.
פ-1933/23 01/01/1921 מכתב יצחק בן-צבי אל פועלי ציון בקליבלנד על הקמת בית פועלים בירושלים טיוטת מכתב חוזר באידיש מאת יצחק בן-צבי  בשם סניף ירושלים של מפלגת "אחדות העבודה" אל "פועלי ציון"-בקליבלנד  אוהיו  בעניין הקמת בית הפועלים (היכל העבודה) בירושלים.  (תאריך משוער)
פ-1933/26 28/02/1924 דוד בלוך – התכתבות – הוועד הפועל של אחדות העבודה מכתב מאת דוד בלוך-בולמנפלד אל הוועד הפועל של "אחדות העבודה"  בו הוא מבקש לא להכליל אותו להבא כחבר הוועד הפועל. זאת מכיוון  שחברי הוועד הפועל מעליבים בישיבות באופן קשה את הרגשות הכי יקרים לו.
פ-1937/46 21/04/1929 אליעזר הכהן – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת אליעזר הכהן מארגון "החלוץ" אל יצחק בן-צבי  בנוגע לוועידת ארץ ישראל העובדת בפולין.
פ-1933/50 01/01/1915 יצחק בן-צבי בפעולת ההסברה ב"פועלי ציון" באמריקה חומר להרצאות שהעביר יצחק בן-צבי בעיר שיקגו  במסגרת פעולות הסברה של "פועלי ציון" בארצות הברית במהלך מלחמת העולם הראשונה: מה חידשו פועלי ציון בעולמנו?  השפעת פועלי ציון על הציונות  הסוציאליות והלאומיות וכו'.
פ-1933/51 01/10/1915 יצחק בן-צבי בפעולת ייסוד "החלוץ" באמריקה תצלום מכתב חוזר מס. 2 – דו"ח באידיש על ועידת "החלוץ" בקליבלנד (כ"ג בתשרי תרע"ו)  בחתימתו של יצחק בן-צבי.
פ-1933/52 01/01/1915 החלוץ – ארצות הברית – מכתב חוזר מספר 7 תצלום מכתב חוזר מס.7 אל חברי וחברות "החלוץ" בחתימת יצחק בן-צבי  העוסק בגיוס כספים ברחבי ארצות הברית.  (תאריך משוער)
תת-59/1 21/10/1929 The Balfour Declaration – an Analysis פרסום אודות הצהרת בלפור "The Balfour Declaration – an Analysis" ("הצהרת בלפור – ניתוח")  בהוצאת העיתון "Falastin" ("פלסטין").
פ-1916/6 1884-01-01 07:00:00 היסטוריה של יהדות איראן/ ד"ר חביב לוי – קטעים מתורגמים מהספר (ע"י שולמית קלוגאי) תרגום לעברית של קטעים מהספר "היסטוריה של יהדות איראן" (تاريخ يهود ايران) מאת ד"ר חביב לוי. התרגום בוצע ע"י שולמית קלוגאי.
פ-1916/7 27/06/1950 התכתבות של יצחק בן-צבי עם משרד הג'וינט בארץ בקשר לכתובת מבית הכנסת שליד מערת שרח בת אשר התכתבות של יצחק בן-צבי עם הועד היהודי האמריקאי המאוחד לסיוע (ג'וינט) בנוגע לכתובת עברית עתיקה שנתגלתה ב-1946 בבית כנסת שליד מערת שרח בת אשר. כמו כן  בתיק מכתב בו ביקש סיוע מעזרא ציון מלמד-כהן בהבנת מילים בפרסית שעל הכתובת.
פ-1922/1 01/01/1912 מאמרי יצחק בן-צבי ב"האחדות" בשנים תר"ע – תרע"ב רשימת מאמרים מאת יצחק בן-צבי שהופיעו בשבועון "האחדות" בשנים תר"ע – תרע"ב.
פ-1925/3 05/05/1907 פארווערטס תרגום של שתי כתבות אשר פורסמו בעיתון "פארווערטס" שיצא לאור בוילנה  ליטא: תרגום של הקורספונדנציה על החלטות שקיבל הוועד המרכזי של "פועלי ציון בארץ ישראל (5.5.1907)  ו-"חגיגת 1 במאי בפלשתינה" (1.7.1907).
פ-1932/4 26/05/1959 טבנקין: הצעת איחוד של ב.ג. – התאבדות לדעת מפלגות המעוטים/ הצופה הכתבה "טבנקין: הצעת איחוד של ב.ג. – התאבדות לדעת מפלגות המעוטים"  אשר פורסמה בעיתון "הצופה" ב- 26.5.1959. עסקה בתגובתו של יצחק טבנקין  מנהיג מפלגת "אחדות העבודה – פועלי ציון"  על הצעתו של בן-גוריון לאיחוד שלוש מפלגות הפועלים לקראת הבחירות לכנסת הרביעית.
פ-1932/5 01/04/1948 מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל – תיק למרצים – לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת והבחירות לועידה השביעית של ההסתדרות תיק למרצים – לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת והבחירות לועידה השביעית של ההסתדרות  "איגרת לחבר בפלמ"ח" מאת דוד בן-גוריון  פרקי ההסברה לצבא הגנה לישראל: "ההתיישבות העובדת"  "הדרך למדינה ודרכנו במדינה"  "במה נקבל פני הבאות" ותמציות של הרצאות במסגרת ההסברה לקראת הבחירות לאספה המכוננת. כמו כן  בתיק עלון הנהלת "בית ארלוזורוב חברה בע"מ" לצירי הוועידה השמינית של המפלגה.
פ-1932/6 01/08/1956 הועידה השמינית של מפלגת פועלי א"י – תיק הציר תיק הציר של יצחק בן-צבי לקראת הוועידה השמינית של מפלגת פועלי ארץ ישראל אלול תשט"ז – אוגוסט 1956  הכולל: דו"ח מזכירות המפלגה  דו"ח המוסד לביקורת  דו"ח בית הדין העליון של המפלגה  "ציוני דרך" מאת הח' דוד בן-גוריון  גליונות "הפועל הצעיר" ו-"שרשים" המוקדשים לוועידה  "במערכות קליטה"  חוברת מיוחדת לקראת הוועידה
פ-1933/53 01/01/1915 תצלום שאלונים שנשלחו לסניפי תנועת "החלוץ" בארצות הברית תצלום שאלונים שנשלחו לסניפי תנועת "החלוץ" בארצות הברית. (תאריך משוער).
פ-1933/54 02/01/1919 התאחדות מעמד העובדים בא"י – "אחדות העבודה" – הצעה לועידה הכללית של פועלי א"י עלון התאחדות מעמד העובדים בא"י – "אחדות העבודה" – הצעה לוועידה הכללית של פועלי א"י  יפו  שבט  תרע"ט. כמו כן  בתיק הטיוטה המקורית בכתב ידו של דוד בן-גוריון  ותצלום שלה.
פ-1933/55 26/01/1919 דוד רמז – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת דוד רמז אל יצחק בן-צבי בנוגע לוועידת היסוד של מפלגת "אחדות העבודה"  ואופן בחירת הצירים שישתתפו בוועידה.
פ-1920/2 20/04/1938 יהודי סוריה ולבנון הגדולה התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי בנוגע ליהדות סוריה ולבנון הגדולה: התכתבות מול משה נחום עבדאללה  ראש קהילת קמישלי  תזכיר על האנטישמיות באזור  תזכיר הוועדה הפוליטית של ועד הקהילה היהודית בביירות בראשות יוסף פרחי. (תיק שני בסדרה)
פ-1920/3 20/02/1940 יהודי סוריה – כתר תורה – תאג' חוש אל באשה התכתבויות וחליפת מסמכים של הוועד הלאומי עם גורמים שונים בנוגע לגניבת ספר התנ"ך העתיק "כתר תורה – תאג' חוש אל באשה" בדמשק  סוריה. (תיק שלישי בסדרה)
פ-1920/4 11/04/1943 יהודי סוריה התכתבויות וחליפת מסמכים של הנהלת הוועד הלאומי בנוגע ליהודי סוריה: התכתבויות מול ראש קהילת ארם צובא (חלב)  רחמים נחמד  על נסיעתו של אברהם יערי  תזכיר הועדה היוזמת מבין עולי חלב על :העולים החדשים מעיר חלב (סוריה) ופניית ארגון יהודי סוריה והלבנון באותו הנושא. (תיק רביעי בסדרה)
פ-1931/66 03/06/1930 דברי יצחק בן-צבי בישיבות מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל דברי יצחק בן-צבי בישיבות מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל בין יוני 1930 – יולי 1945.
פ-1933/29 03/12/1920 עמדת אחדות העבודה בועידה הכללית של פועלי ארץ ישראל עמדת אחדות העבודה בוועידה הכללית של פועלי ארץ ישראל (החלטות שנתקבלו בוועידה השניה של "אחדות העבודה"  חיפה  כ"ב – כ"ג כסלו  בתור דרישות לוועידה הכללית).
פ-1933/31 17/04/1925 משה טשרקסקי – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת משה טשרקסקי אל יצחק בן-צבי בנוגע לנושאים: עורך העיתון "אנפיר"  פיליפ חסון והפרקציות בנצרת.
פ-1933/32 12/01/1924 תכנית מפלגת הפועלים החקלאים הערבית כתבה מתוך העיתון "מראת א-שראק" בעניין תכנית מפלגת החקלאים הערבית.
פ-1921/29 01/07/1970 יובל ה-60 לדפוס "אחדות" (1910 – 1970) חוברת "יובל ה-60 לדפוס "אחדות" (1910 – 1970)"  שהוצאה לאור לרגל ציון יובל ה-60 לדפוס "אחדות".
פ-1921/30 01/07/1970 דפוס "אחדות" פרסומים לרגל ציון יובל ה-60 של דפוס "אחדות": "עולם הדפוס" (קיץ 1970)  "שיתוף – בטאון מרכז הקואופרציה ליצרנות תחבורה ושירותים" (אוקטובר 1970). כמו כן  בתיק תצלומים של דוד בן-גוריון ורחל ינאית בן-צבי עם חברי מערכת "אחדות"  אשר צולמו ביולי 1970.
פ-1936/24 07/05/1926 דו"ח של יצחק בן-צבי על ביקורו בארה"ב טיוטת דו"ח באידיש מאת יצחק בן-צבי בנוגע לפעילות מגבית הכספים בארצות הברית במסגרת משלחת מטעם הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל בכלל  ועל פגישותיו עם וויליאם גרין ומוריסון בפרט.
פ-1936/26 16/01/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  העתק של מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות  בנוגע לפעילות מגבית הכספים בארצות הברית במסגרת משלחת מטעם הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל.
ג-2201/31 15/07/1949 ההנהלה – המחלקה הערבית – החרמת רכוש נפקדים ע"י האפוטרופוס התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד הפנים בנושא החרמת רכוש נפקדים ע"י האפוטרופוס. בעיקר סביב שאילתות שהגיש חבר הכסת תופיק טובי. חומרי רקע ועוד.
חצ-7063/1 01/09/1968 תצפיות או"ם – דיווחים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  קצין מטכ"ל לקישור עם האו"ם וכו' ( כולל מפות התצפיות בגולן וסיני מ- 10.9.68 ורשימת הפגיעות המצרים במשקיפי או"ם מ- 3.6.69 )
פ-1947/4 01/10/1966 פרשת תל-חי שיר על יוסף טרומפלדור וחבריו. (תאריך משוער)
פ-1936/29 26/04/1926 יצחק בן-צבי – מכתב אל הוועידה השנתית של "אידישער נאציאנאלער ארבייטער פערבאנד"  מכתב ברכה באידיש מאת יצחק בן-צבי הוועידה השנתית של "אידישער נאציאנאלער ארבייטער פערבאנד" (קופת פועלי ארץ ישראל)  אשר התקיימה בניו יורק. זאת בשם קופת פועלי ארץ ישראל והסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל.
פ-1925/9 01/01/1909 התאחדות הבלקנים מכתב חוזר מאת נחום אלקושי  מזכיר הוועד המרכזי של מפלגת "פועלי ציון" בארץ ישראל  לחברי המפלגה בעניין הוועידה לאיחוד המפלגות הסוציאליסטיות בבלקן ומינוי של דוד בן-גוריון להשתתף כבר כוח המפלגה  בוועידה. (תאריך משוער)
פ-1925/10 29/03/1911 בצלאל החלטות של הוועדה בישיבתה האחרונה בעניין מחלקות השטחים והמסגרות של "בצלאל"  פרוטוקול ישיבה בעניין סיוע לעובדי "בצלאל" השובתים  מכתב מאת ועד תימני בצלאל בירושלים אל פועלי "בצלאל" עובדי מחלקת הכספים אשר בוריס שץ ביקש לסגור.
פ-1932/13 01/01/1950 מכתבים חוזרים של מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל וחומר אינפורמטיבי מכתבים חוזרים של מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל וחומר אינפורמטיבי כגון: תוצאות המפקד של חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל (פברואר 1950)  חוקת הבחירות לוועדה השביעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל והחלטות הוועידה  תקנון בית הדין של המפלגה וחוזרים של המשמרת הצעירה  מחלקת ההסברה ועוד.
פ-1932/14 04/12/1949 סיעתנו בכנסת – מפלגת פועלי ארץ ישראל – המרכז עלוני "סיעתנו בכנסת" מאת מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל  בהם פירוט על הנהלת הסיעה ופעילות הסיעה בוועדות השונות של הכנסת.
פ-1933/2 17/11/1950 מכתב יצחק בן-צבי למזכירות והועדה המדינית של מפא"י בדבר ההצעה שישמש כמועמד המפלגה לראשות עיריית ירושלים שלושה העתקים של מכתב מאת יצחק בן-צבי  אל המזכירות והוועדה המדינית של מפלגת פועלי ארץ ישראל  בנוגע להצעה שישמש כמועמד המפלגה לראשות עיריית ירושלים.
פ-1933/3 01/11/1950 נבנה את ירושלים/ א.ח. אלחנני הרשימה "נבנה את ירושלים" מאת אברהם חיים אלחנני (אלחנתי)  לקראת הבחירות למועצת עיריית ירושלים. (תאריך משוער)
גל-22116/18 01/09/1995 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Helmut Kohl
גל-22129/27 01/01/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – חבר-הכנסת פרץ עמיר
גל-22129/31 01/03/1989 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – שחר יגאל – מועצה איזורית בקעת הירדן – בית-שאן בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2021.
פ-1936/30 15/01/1926 מכתבים מאת יצחק בן-צבי בתקופת שליחותו מטעם ההסתדרות הכללית לאמריקה מכתבים ומברקים מאת יצחק בן-צבי בתקופת שליחותו מטעם ההסתדרות הכללית לארצות הברית אל גופים ואישים שונים בארצות הברית ובארץ ישראל: מכתב מאת יוסף שלוסברג אל יצחק המלין בעניין שליחותו של בן-צבי  מכתבים על נסיעותיו אל קהילות יהודיות שונות בארה"ב  רישום הסכומים שאסף  מברקים ששלח למערכת עיתון "דבר" בארץ  פגישותיו עם אנשי פדרציית העבודה האמריקאית  מנהיגי פועלי מקסיקו ועוד.
פ-1936/31 28/12/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי ארבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בחוויות ההפלגה לארצות הברית  געגועיו למשפחה והתארגנות המשלחת עליה הוא נמנה.  תיק מס. 1 בסדרה.
גל-12654/11 01/01/1957 בקורת משרד המסחר והתעשיה – סובסידיות לתחבורה התכתבות  נתונים  פרוטוקול בנושאים הנחות לחברת קייזר פרייזר וסובסידיות לקואופרטיבים
פ-1921/5 01/01/1908 אגודת "שילה" תצלומי מסמכים על אגודת "שילה" בארצות הברית: ציטוט מהעיתון "דער אידישער קעמפפער" בחתימתה של שושנה בוכמיל  חברת ארגון "השומר"  חוזר מס' 1 של האגודה המודיע על בואה של בוכמיל לארצות הברית ועוד.
גל-22127/15 01/08/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אולמרט אהוד – ראש עיריית ירושלים
פ-1941/7 28/06/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לנושאים: העבודות הציבוריות  מפקד האוכלוסין ושביתת הנהגים.
גל-3874/1 20/11/1956 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-שמונה כרך א' מסמכים ותוכניות מאגף התכנון במשרד הפנים בנוגע לבניית שיכונים בקריית שמונה ולתכנית המתאר במקום.
גל-22115/22 01/12/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – ראש השב"כ (שירות ביטחון כללי)
פ-1473/2 29/01/1948 הצלב האדום – דיווחים שונים – כרך ב' דיווחי משלח ארגון "הצלב האדום" בארץ ישראל על הנושאים: יהודי ירושלים  ביקור בבתי חולים שונים ושבויים בירושלים  בית לחם  שכם  נצרת  עפולה  טבריה  צפת  עכו  חיפה  תל אביב  יפו  בת ים וחברון. כמו כן  בתיק התכתבויות עם משרד הבריאות הירדני בנוגע לשבויי מלחמה יהודים ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/  וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-1940/9 15/02/1911 האכר הצעיר באמריקה – חוזר תצלום של חוזר באידיש מאת הוועד הפועל של הארגון "האכר הצעיר באמריקה ". תיק מס. 1 בסדרה.
ג-2755/7 27/04/1953 אגף התכנון – ועדה עליונה לענייני ביוב ומים חוק ביוב ארצי  מלוות פיתוח לענייני ביוב  סקרי ביוב בערים שונות  מפעל אספקת מים לאזור דן ממעיינות ראש העין  ביוב וטיהור מי שופכין בחיפה רבתי – עיריית חיפה  הטכניון – תמצית דיו וחשבון על צינורות ביוב ועוד.
פ-1925/36 01/01/1907 הקבוצה טיוטה לסדר יום של "הקבוצה" (כנראה קבוצת רוסטוב)  הרואה את עצמה כקבוצה יהודית עובדת של מעמד הפועלים  מתחייבים לעמוד בעקרונותיהם ורואים את עצמם כחלק מפועלי ציון. כמו כן  מוזכרת הקמת ספריה. שמות חברי הקבוצה הם: בארנבוים  אומרנסקי  ברפלגו  אהרון  קווזמן  רוזנפלד  שטיינברג.  בעמוד מס' 3 בתיק יש כתובת בעיר לודז' בפולין (ברוסית  השם של בעל הכתובת – אדלמן).
פ-1937/24 23/12/1948 עמרם בן-צבי – התכתבות – יצחק בן-צבי שני מכתבים מאת עמרם בן-צבי אל יצחק בן-צבי השוהה בארצות הברית  בנוגע לנושאים: ענייני משפחה וחדשות על המצב בארץ.  תיק מס. 3 בסדרה.
פ-1937/25 11/12/1948 משה אטיאש – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת משה אטיאש אל יצחק בן-צבי השוהה בארה"ב  בנוגע לנושאים: שלומה של רחל ינאית  המצב בארץ ועוד. תיק מס. 4 בסדרה.
פ-1937/26 29/12/1948 יהודה ארז – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת יהודה ארז אל יצחק בן-צבי השוהה בארה"ב  בנוגע להוצאה לאור של ספר מאת יצחק בן-צבי (ייתכן ומדובר ב"פועלי ציון בעלייה השנייה")  הקמת קרן מיוחדת למימון הוצאת כתבים לתולדות תנועת העבודה ועוד. תיק מס. 5 בסדרה.
פ-4709/2 01/04/1988 מאזנים שנתיים 2003-1989 המועצה לשלום ולבטחון – דו"חות ומאזנים 1991 – 1993  דו"חות כספיים 1999 – 2003; פרוטוקולים של אסיפות העמותה ורשם העמותות ועוד.
פ-1938/19 24/04/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – דוד בן-גוריון העתקים של שלושה מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת אל דוד בן-גוריון  בנוגע לנושאים: המצב הכלכלי הקשה של חברי "אחדות העבודה" בפולין  ויכוחים בקשר לשימוש בעברית ובאידיש במהלך הוועידה ועוד.
פ-1938/20 01/05/1929 ועידת ארץ ישראל העובדת בפולין קטעי עיתונות מן העיתונים היהודים בפולין על ועידת ארץ ישראל העובדת בפולין בכלל  ועל השתתפותו של יצחק בן-צבי בפרט.
פ-1938/22 09/05/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – מלך ניישטט חליפת מכתבים בין יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת אל מלך (אלימלך שמעון) ניישטט  מנהל קפא"י _קופת פועלים ארץ ישראל)  בנוגע להכנות לקראת הוועידה  ועל המאמר "Zydowski ruch robotniczy w Palestynie" (תנועת הפועלים היהודים בפלסטינה) מאת יצחק בן-צבי  אשר פורסם בעיתון הפולני "Robotnik" ב-23.4.1929. המאמר עוסק בביקורו של בן-צבי בפולין ומסע ההסברה שעשה על תנועת הפועלים בארץ ישראל ועל ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
פ-1938/23 02/05/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – יוסף שפרינצק טיוטת מכתב מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת  אל יוסף שפרינצק בנוגע לוועידה.
גל-12656/16 01/07/1953 בקורת משרד הבריאות – מחוז חיפה התכתבות בנושא לשכת הבריאות המחוזית בחיפה
ג-2754/1 14/05/1953 אגף התכנון – מועצת המים תקציב  פרוטוקולים מישיבות מועצת המים הארצית  קיצוב מים לתעשייה  פרויקט המוביל הארצי  סיכומי ישיבות המועצה המייעצת לענייני מים ועוד.
פ-1922/15 10/05/1912 קטעי מאמרים שפורסמו בשבועון "האחדות" קטעי מאמרים אשר פורסמו בשבועון "האחדות" השנים תרע"ב-תרע"ה  שכותרתם: "הרצאות ב"ג וב"צ (קטעים)"  "על הקונגרס"  "במדינה" ועוד.
פ-1925/38 01/01/1908 חומר מקורי ל"החורש" קטעי מכתבים מאת הוועד המחוזי של הגליל התחתון בסג'רה  אל הוועד המרכזי של מפלגת פועלי ציון בירושלים  אותם קיבל מהחבר זאב אשור. על גבי הקטעים  הערות בכתב ידו של יצחק בן-צבי.
פ-1925/39 26/10/1913 האחדות רשימת החלטות באידיש אשר נתקבלו בעניין ביטאון "האחדות".
פ-1933/12 16/03/1919 אחדות העבודה – התכתבות – יצחק בן-צבי תשעה מכתבים מאת חברי מפלגת התאחדות ציונית-סוציאלית של פועלי א"י "אחדות העבודה" (דוד בלוך-בלומנפלד  חיים פרידמן  דוד רמז  יהודית ארליך ושמואל יבנאלי) אל יצחק בן-צבי  בענייני המפלגה.
פ-1933/13 01/01/1915 מצע ועדת האיחוד מצע ועדת האיחוד בין "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר" להקמתה של מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י)  אשר פורסם בכתב העת "קונטרס" כרך יט'  שע"ג: הקמת המפלגה המאוחדת  איחוד ההסתדרויות העולמיות והקונגרס הציוני הט"ו. כמו כן  בתיק מודעה באידיש על הרצאתו של יצחק בן-צבי בסיינט פול  מינסוטה  ארצות הברית.
חצ-4613/30 01/02/1971 פורטוגל  מושבות – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי בתיק רק מכתב אחד כתוב בכתב-יד מסטודנטים מאנגליה הלומדים באיטליה אל שגריר ישראל ברומא המבקשים סיוע כספי ללימודיהם
פ-1925/13 02/11/1913 דפוס "אחדות" שלושה פרוטוקולים מישיבות וועד דפוס "אחדות"  אשר נערכו בחשוון – כסלו תרע"ד. אחד הפרוטוקולים נרשם על האחורי הדף של קטע מגילוי דעת במסגרת המאבק למען השפה העברית בטכניון.
פ-1933/5 01/09/1941 מפא"י – חומר הסברה חומר לפעולות הסברה של מפלגת פועלי ארץ ישראל לקראת הבחירות לוועידת ההסתדרות החמישית: מה טיבה של העזרה ההדדית בהסתדרות  מה צריכות להיות הבחירות לדעתנו  הערה ל"סוס בחירות" אחד  מקור ותרגום ב"השומר הצעיר" מאת ישראל כהן  "יא' ברעכן בנוסח חדש" מאת יצחק לופבן  כך מסביר "השומר הצעיר" את עניני ההסתדרות  פעולתה  שיטותיה ומלחמתה  אופי הנהגתה והצורך ב"שבירתה" ועוד
פ-1933/6 10/10/1941 הועד הלאומי – מחלקת החינוך העתקי מכתבים מאת מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי לכנסת ישראל  ד"ר בן-ציון מוסינזון  אל הנהלת הוועד הלאומי ולוועד הקהילה העברית בירושלים  בעניין חובות ועד הקהילה.
פ-1933/8 30/09/1946 מפלגת פועלי ארץ ישראל – המרכז – חוזרים לקראת הבחירות לקונגרס הציוני ה-22 חוזרים של ועדת התעמולה וההסברה ליד מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל ומזכירות המפלגה  לקראת הבחירות לקונגרס הציוני ה-22.
פ-1933/9 24/10/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל  בעניין המצב הקשה של קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל)  הקלוב הערבי ורישומו החוקי בחיפה.
גל-22116/31 01/12/1992 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Major – John Major
פ-1938/27 01/07/1929 פרוטוקול מהישיבה הראשונה של הועד המרכזי של הליגות למען ארץ ישראל העובדת בפולין תצלום פרוטוקול מהישיבה הראשונה של הועד המרכזי של הליגות למען ארץ ישראל העובדת בפולין  אשר בסדר יומה: דין וחשבון מועדת הארגון ומוועדת המנדטים  חלוקת העבודה במשרד ובוועדות  קול קורא לפועלים  המועצה העולמית לענייני ארץ ישראל העובדת והסוכנות.
פ-1938/31 23/05/1930 סר ג'ון הופ-סימפסון התכתבויות וחליפת מסמכים של בן-צבי בנוגע לפעילותו של סר ג'ון הופ-סימפסון (Sir John Hope Simpson)  מחבר "דו"ח על הגירה  יישוב ופיתוח קרקעות" (Report on Immigration  Land Settlement and Development): רשימות על הריאיון של בן-צבי אצל סר ג'ון הופ-סימפסון  מכתב מהופ-סימפסון לבן-צבי בו הוא מבקש לאמת את העובדות על ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל שעומדות להופיע בדו"ח ותשובתו של בן-צבי.
גל-23211/10 01/08/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – ד"ר בורג יוסף בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2020.
גל-2755/4 02/07/1954 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גבולות הרשויות תזכירים  פרוטוקולים מישיבות הועדה לכנסים מוניציפליים מישיבות הועדה לתכנון ולבניה מפות גבולות; פיזור אוכלוסייה; גבולות מוניציפליים דוח בעניין שינוי גבולות מחוזות ונפות ; פרוטוקולים של ועדת המשנה למרחבי תכנון שינוי מרחבי ותכנון מקומי ואזורי ישיבות ועדה לסיווגים גיאוגרפיים ; הרחבת שטחי שיפוט
פ-2187/3 01/01/1920 כתבים מאת רחל ינאית בן-צבי. רשמים מהתיישבות בכפר גלעדי ותל-חי.
פ-1941/2 21/09/1923 יצחק בן-צבי – התכתבות – דוד בן-גוריון תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל דוד בן-גוריון השוהה במוסקבה  בעניין מהלך הדיונים בוועידה החמישית של הסתדרות פועלי הרכבת בחיפה.
פ-1941/3 19/11/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות – מרכז פועלי מסילת הברזל תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מרכז פועלי מסילת הברזל בחיפה  בנוגע לתשלום שכר בעבור ימי מחלה.
פ-1922/28 09/08/1912 חרוניקא. בארצנו: / האחדות קטע מתוך "חרוניקא. בארצנו:"  אשר הופיע בשבועון "האחדות"  שנה שלישית  גליון מס. 40 – 41  כ"ו באב תרע"ב (9.8.1912). הקטע עוסק בהקמת מפעל חדש ב"בצלאל"  סכסוכים בין חברים אחדים בוועד לאשכנזים בירושלים ולכלוך הכותל המערבי.
פ-1922/30 01/01/1910 ילקוט האחדות קובץ מאמרים מאת דוד בן-גוריון ומחברים נוספים אשר פורסמו בשבועון "האחדות" בין השנים תר"ע-תרע"ה.
פ-1922/32 01/01/1924 סולל בונה – פנקס חבר – יצחק בן-צבי פנקס חבר על שם יצחק בן-צבי ב"סולל בונה – חברת פועלים עברים שתופית לעבודות צבוריות בנין וחרושת בע"מ"  לשנת 1924/25.
פ-1922/35 01/01/1919 התאחדות ציונית-סוציאלית של פועלי א"י – "אחדות העבודה" – כרטיסי חבר שלושה כרטיסי/פנקס חבר בהתאחדות ציונית-סוציאלית של פועלי א"י – "אחדות העבודה". שניים מהכרטיסים ריקים ואילו אחד על שמו של יצחק אלימלך גרינבלט. שניים מהכרטיסים בחתימתו של דוד רמז  מזכיר המפלגה.
פ-1922/37 17/09/1936  מפלגת פועלי ארץ ישראל – פנקס חבר – יצחק בן-צבי שלושה פנקסי חבר של יצחק בן-צבי במפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י).
פ-1922/38 10/01/1921 ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – פנקס חבר – יצחק בן-צבי פנקס חבר מס' 3603 על שם יצחק בן-צבי בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.. (תאריך משוער)
פ-1922/41 01/04/1910 יצחק בן-צבי – הועידה השישית של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דמוקרתים בארץ ישראל (פועלי ציון) – כרטיס כניסה לציר כרטיס כניסה לציר הוועד המרכזי  של יצחק בן-צבי (ירושלים) לוועידה השישית של מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דמוקרתים בארץ ישראל (פועלי ציון). הוועידה נערכב ביפו ב-24-23 באפריל 1910.
פ-1925/40 15/11/1913 נספח לפרוטוקול מיום ט"ו חשוון תרע"ד – "האחדות" נספח לפרוטוקול מט"ו חשוון תרע"ד (15.11.1913)  ובו דו"ח על האדמיניסטרציה והנהלת החשבונות של ביטאון "האחדות". בחתימתו של מזכיר הוועד  י. ענבי.
פ-1925/41 01/01/1920 הצעות ודרישות של "אחדות העבודה" טיוטות ונוסח סופי של מצע (הצעות ודרישות) של מפלגת "אחדות העבודה" לקראת הבחירות לאספת הנבחרים  אשר נערכו באפריל 1920.
פ-1927/20 25/01/1926 משה אהרון בורוכוב – התכתבות – יצחק בן-צבי שני מכתבים מאת משה אהרון בורוכוב  אביו של דב בר בורוכוב  אל יצחק בן-צבי  בנוגע לשליחת גיליון הקונטרס שהוצא לזכר בנו  ופרטים על בני משפחת בורוכוב בארצות הברית: עבודתם  לימודיהם ומקום מגוריהם. כמו כן  בתיק גלויה עם תמונתו של דוב (בר) בורוכוב והערה בכתב ידו של יצחק בן-צבי כי תאריכי הלידה והפטירה עליה  אינם נכונים.
גל-3941/8 09/11/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון – פרוטוקולים אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הצפון – פרוטוקולים. נושאי פיתוח ובניייה  תב"ע וערעורים.
גל-41091/9 06/06/1993 שיקום שכונות חברתי – תל-אביב  נווה עופר מכתבים בנושא הכללת שכונות שפירא ונוה עופר בפרויקט שיקום השכונות והתקציב הנדרש לכך  תחרות הסוכה הנאה  משרות בשכונה  ועוד.
גל-23212/2 01/09/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Ethiopia
ג-4736/11 01/12/1949 מושב ק.מ 107 בנגב מכתב בנוגע לתשמישי לארגון להתישבות בנגב
פ-1892/11 22/01/1946 אשר ברש – יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת אשר ברש אל יצחק בן-צבי בנוגע להוצאה לאור של חוברת שיריו של יהושע האמר המנוח.
פ-1892/12 20/05/1929 פסח בר אדון – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת פסח בר אדון אל יצחק בן-צבי בנוגע ליציאתו של הראשון לחיות מספר חודשים בין שבטי הבדואים באמירות עבר הירדן  בתור רועה צאן. בנוסף  הוא כותב על המונוגרפיה שכתב על מירון.
פ-1941/37 24/08/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לשאלת גירוש תיירים  חוסר שיתוף פעולה עם הממשלה והשפעת הנושא על אלברט חיימסון וקיצוץ מכסת העולים היהודים לארץ ישראל.
פ-1941/38 31/12/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – דב הוז תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי של כנסת ישראל אל דוב הוז  בנוגע לחברה הימית זבולון ("אגודת יורדי ים זבולון ארץ ישראל" / "אגודת יורדי ים זבולון")  הקצאת כספיה לשיעורי ים שעל יד הטכניון ועל רב החובל אליעזר חודורוב.
פ-1941/39 26/05/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי של כנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לצורך לעורר תנועה של התאזרחות בקרב יהודים נתיני חוץ המתגוררים בארץ ישראל.
פ-1941/40 07/05/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע להאשמות המופנות כלפי ההסתדרות במאמרו של עזרא טוויל גליון מס' 60 של העיתון הציוני-מצרי בצרפתית "La Voix Juive".
פ-1941/41 29/03/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – אליהו דובקין תצלומי שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי מהוועד הלאומי של כנסת ישראל אל אליהו דובקין מהוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לנושאים: בעניין העליה ממצרים בכלל ומאלכסנדריה וקהיר בפרט. בנוסף  הוא כותב על הקמת ועד ציוני חדש שיסדיר את העלייה ויקים נקודות הכשרה במצרים.
פ-1941/42 30/04/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  בנוגע להתנהגות אוהדי קבוצת הפועל רחובות בכדורגל כלפי מפקד משטרת המנדט בארץ ישראל  רוי ספייסר (Roy Spicer).‏
פ-1941/43 05/11/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – אליהו דובקין תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהוועד הלאומי של כנסת ישראל אל אליהו דובקין מהוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  ובו התפלאות של בן-צבי על חוסר האחריות המתבטא בצורת שליחת בולטינים המכילים חומר סודי בהחלט.
פ-1941/44 22/05/1935 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי לכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בדבר הסכמת הועד הלאומי לצרף את רשת בתי הספר של הסתדרות העובדים להנהלה המרוכזת של מערכת החינוך של כנסת ישראל.
פ-1941/45 16/10/1935 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלומי שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לשאלת התאזרחותם של יהודים נתיני חוץ המתגוררים בארץ ישראל.
פ-4705/3 26/01/2003 קטעי-עתונות ותקשורת 2003 יפעת – המרכז למידע תקשורתי בע"מ – קטעי-עתונות  רדיו וטלויזיה – תמלילי תוכניות ברדיו ובטלויזיה  מאמרים  קטעי-עתונות  פרסומים ועוד.
גל-3956/33 09/08/1950 דנגור מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של קיבוץ נירים.
פ-1915/19 01/03/1954 יהדות צ'ילה שני תזכירים מאת אלכסנדר פילובסקי מסנטיאגו  צ'ילה  שכותרתם: "הציונים הצ'יליאנים מצאצאי האנוסים" ו-"הכת של 'הציונים' הצ'ילניים".
גל-6455/36 23/12/1956 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב תכנית בנין עיר מפורטת מס' 453  גושים 6107 6108 6212.
גל-6397/2 18/11/1968 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – אשדוד מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכניות בנייה באשדוד.
גל-22169/8 01/04/1957 ועדת השמות הממשלתית – (התכתבות) (דואר נכנס ויוצא) התכתבות בנושאים: רשימונים גיאוגרפיים  שמות לעצמים גיאוגרפיים  רשימת מועצות אזוריות  פרוטוקולים מישיבת ועדת השמות הממשלתית  שמות עבריים  שמות חדשים באטלס ישראל  הגייה נכונה של שמות  שמות נוספים של יישובים ועוד. דבר שר החינוך והתרבות לתלמידי בתי הספר ליום העצמאות תשי"ז – חוזר המנכ"ל הודעות והוראות.
גל-40410/23 01/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – שפרינצק אהוד
גל-6455/40 30/05/1957 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב תכנית בנין עיר מפורטת מס' 465  גוש 6135 חלקה 67
גל-6456/19 07/01/1957 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב תכנית מפורטת מס' 504  גוש 6110-6111 ועוד.
גל-6399/24 09/05/1978  אשקלון מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של אשקלון.
גל-40412/10 01/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבי תנחומים בעקבת רצ"ח ראה"מ רבין – Condolence Cards VIP
חצ-9356/10 01/12/1980 מזכיר המדינה הייג הוצאו מהתיק שנני מסמכים מסווגים של המרכז למחקר מדיני  מינואר 1981. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2031.
גל-6458/7 15/02/1960 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב ת.ב.ע 617 תל אביב  גוש 7103.
גל-22904/26 04/07/1971 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נחף בתיק בקשות  שרטוטים ואישורים לשינוי ת.ב.ע בנחף
גל-22904/44 09/12/1971 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – כפר נחף בתיק התכתבויות שרטוטים ואישור שינוי ת.ב.ע בכפר נחף  ייעוד שטח למחצבה.
גל-48202/4 01/01/1965 עכו – צפון מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם תכניות בנינים בעכו.
פ-4709/11 01/01/2003 תרגומים מרוסית חלק ב' תרגומי מאמרי אנשי המועצה וראיונותיהם מעתונות בשפה הרוסית; רשימת כתבות מעתונות רוסית.
כ-588/17 29/06/1993 ועדת פירושים פרוטוקולים מישיבות ועדת הפירושים של הכנסת.
גל-22930/5 08/08/1984 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ערב כעביא בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורים לשינוי ייעוד קרקע ממגורים למבנה ציבורי (מסגד) בכעביה.
גל-22914/28 26/06/1976 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ג'ת בתיק תכניות שרטוטים ואישורים להקמת מגרש ספורט בג'ת.
גל-22906/25 31/01/1973 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נחף בתיק התכתבויות שרטטים ואישורים לשינוי ת.ב.ע בנחף מקרקע חקלאית לקרקע למגורים.
גל-22914/33 01/01/1979 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נטפים
גל-22915/15 28/09/1978 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עין חרדלית בתיק תכניות ושרטוטים למרכז נופש – עין חרדלית.
מפה-4160/1 01/01/1906 ( סיני )  ( Sinai ) בתיק צלום מפה טופוגרפית של סיני ושטחים סמוכים בארץ-ישראל על-גבי נייר שקוף יציב ( נגטיב ); כולל פורט סעיד  סואץ  געתיה  אל-עריש  חאסנה  אל-קוסיימה  נואיבה  עקבה וכו'; כולל ים התיכון  מפרץ סואץ  מפרץ עקבה; סומן גבול מצרי-תורכי 1906 סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל; הערות בכתב על-גבי המפה ( Sand  Open Country  Waterless  Hard Ground וכו' ) בסיס המפה – עובד ע"י המחלקה הטופוגרפית של מטכ"ל בריטי ( Topographical Section of General Staff )
פ-1916/13 11/10/1953 התכתבות של חנינא מזרחי באמצעות הוצאת "דביר" אל מכון יד בן-צבי בדבר הוצאת הספר "יהודי פרס" התכתבויות וחליפת מסמכים של יצחק בן-צבי בנוגע להוצאת הספר  "יהודי פרס" מאת חנינא מזרחי: תוכן העניינים של הספר שנשלח ע"י מזרחי  ובקשת חברת "דביר" להשתתפות מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח בהוצאה לאור של הספר  וזאת מפאת גודלו.
גל-803/3 01/01/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מר ישנו – מחקר הדם.
מפה-4242/1 31/05/1926 ( תכניות הבנינים ) בתיק מס' 4242 רשום על-גבי המעטפה בה נמצאות 2 תכניות הרכוש ו-4 דפי מקרא לתכניות ( ? ); על-גבי המעטפה רשמית מתקופת המנדט רשום – Plans Concerning – D ( HA ) – 1/97 – El Dhoor el Garbah ( Abjad ) 3/B 18 – תרשים רכוש של בניו של אליאס אבג'אד מנוח ( תיק 557/21 ); בנין מחולק ל-4 חלקים בהתאם לירושה ( סומנו בצבעים שונים ); רשומים כמות השטח של כל אחד מחלקים ושמות הצדדים 31.5.1926; מצ"ב צלום קטע של מפת חיפה ( על רקע כחול ) ובה סומן בנין של אליאס חדאד בצבע כתום – צלום של חלקים מרכוש וטבלת השטח של כל אחד מהם ( בול הכנסה – 13.7.1914 ); בגב התצלום רשום מס' 137 10.1.1933 וחותמת של בית-משפט המחוזי חיפה – על-גבי 2 מתוך 4 דפים של מקרא לתרשים ( ? ) רשום מס' 273/37 – עובד ( מילה לא ברורה ) L.D. Surveyor 29.7.37
פ-1930/13 17/12/1956 יצחק בן-צבי בעיתון "אתחאד אל-עמאל"  סקירה מאת אהרן חיים כהן על העיתון "אתחאד אל-עמאל" ("התאחדות הפועלים – כל מבטא של פועלי ארץ ישראל")  ועל מאמריו של יצחק בן-צבי בעיתון בתקופת הוצאתו לאור.
גל-9119/3 01/01/1971 וודסטוק התכתבות בעניין פסטיבל "המדבר המתעורר" שהושווה לוודסטוק. טענות החוגים הדתיים ועיתונאים נגד הפסטיבל. קטעי עיתונות על הפסטיבל
פ-1925/52 01/01/1903 האגודות הציוניות במינסק סקירת פעילות מפלגת הפועלים היהודית הבלתי-תלויה (ייִדישע אונאבהענגיגע ארבעטער פּאַרטײַ) במינסק בין השנים 1899 – 1903  ועל המייסדת שלה  מניה וִילבּוּשֶביץ (לימים שוחט). (תאריך משוער)
פ-1925/53 01/01/1907 הקונגרס הציוני השמיני חוזר מאת ברוך קטינקא לחברי מפלגת פועלי ציון  בנוגע לבחירת יצחק בן-צבי כנציג המפלגה לקונגרס הציוני השמיני. כמו כן  הוא כתב את כמות הכסף שהתקבל ממכירת ארבע חוברות של המפלגה. (תאריך משוער)
פ-1926/26 01/01/1920 יצחק בן-צבי בוועדת המחקר של ברית עולמית פועלי ציון בארץ ישראל רשימות בכתב ידו של יצחק בן-צבי על המסחר  המלאכה והתעשיה בארץ ישראל. זאת במסגרת פעילותו בוועדת המחקר של הברית העולמית "פועלי ציון" בארץ ישראל.
פ-1917/23 01/01/1929 אברהם עמנואלי (פילוסוף) מאמרים ומכתבים על יהודי בוכרה מאת אברהם עמנואלי (פילוסוף): "בעית התיישבותם של יהודי בוכארה"  "יהודי בוכארה"  "שרידי היהודים"  "פנחס אברהמוף ז"ל"  "היהדות המפוזרת"  מכתביו לנחום סוקולוב (29.3.1938) ולאנשים נוספים  מאמר שכתב בן-צבי "לזכרו של חבר"  "נאום לפתיחת קלוב הפועלים הבוכרים"  "בריטניה והעם היהודי"  "המפלגות בארץ ישראל"  "לארגון הקהילות בתפוצות הגולה" ועוד.
גל-57665/13 30/04/2007 ועדת "וינוגרד"  לבדיקת מלחמת לבנון השנייה – דו"ח חלקי בתיק הדו"ח החלקי של ועדת וינוגרד לבדיקת מלחמת לבנון השנייה. דו"ח זהה מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה.
כ-510/4 01/02/1979 הכנסת התשיעית – ועדת חוץ ובטחון – תזכורת לשרים בדבר פעולתם בעקבות מסקנות להצעות לסדר (2112)
כ-510/6 28/02/1980 הכנסת התשיעית – ועדת חוץ ובטחון-הצעות לסדר היום  התושבים הדרוזים ברמת-הגולן  הספקת נשק מגרמניה לארצות ערב (2112)
ג-1889/108 01/01/1953 רשויות מקומיות – תיקי סעד – רמת-נגב התכתבות עם משרד הסעד בעניין מימון פעולות הסעד
חצ-5305/3 01/10/1973 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי – מלחמת אוקטובר
גל-45597/11 01/01/1948 [נתונים סטטיסטיים שונים] נתונים כלכליים סטטיסטיים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין השנים 1948-1955.
פ-1917/20 01/01/1950 המונח "אפגניסטן" באנצקלופדיה בריטניקה המונח "אפגניסטן" באנציקלופדיה בריטניקה (Encyclopædia Britannica). (תאריך משוער )
פ-2149/3 01/01/1964 התכתבות בין בן-ציון לוריא לבין אנשים שונים. התכתבות אודות פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא". בתיק גם מכתב מדוד ברטוב למרים כרמון באותו נושא.
א-7245/17 01/08/1974 רה"מ יצחק רבין פרוטוקולים משיחות ראש-הממשלה יצחק רבין ומשלחתו עם מזכ"ל האו"ם קורט ולדהיים ומשלחתו 24.11.75 ועם משלחת ועידת הנשיאים היהודים מארה"ב 1.1.75; תמליל מסיבת-עתונאים עם ראש-הממשלה 23.3.75 ועוד
א-7247/4 30/11/1975 רה"מ יצחק רבין –  פרשת סבסטיה – נובמבר – דצמבר 1975 סטנוגרמה מישיבה בהשתתפות ראש-הממשלה יצחק רבין  שר הבטחון שמעון פרס  רמטכ"ל מרדכי גור ואישים אחרים 27.11.75  סיכום ראש-הממשלה 8.12.75 וסיכומי הפרשה מאת שר המשפטים חיים צדוק  רישומי ישיבות רבין – פרס ושיחות אחרות ( כתב-יד )
תה-7/16 09/04/1954 כתב האמנה של שגריר ארה"ב  מר אדווארד ב. לווסון בתיק כתב האמנה של שגריר ארה"ב  מר אדווארד ב. לווסון ששלח נשיא ארה"ב אייזנהאור לנשיא יצחק בן צבי.
תה-7/23 01/01/1950 כתב האמנה של שגריר טורקיה בתיק כתב האמנה של שגריר טורקיה סייפולה אסין לנשיא חיים ויצמן
תה-7/26 01/02/1951 כתב החזרה של שגריר ארה"ב  מר גיימס גרובר מקדונאלד בתיק כתב החזרה של שגריר ארה"ב  מר גיימס גרובר מקדונאלד מאת נשיא ארה"ב הארי טרומן לנשיא חיים וייצמן.
חצ-5312/11 01/08/1972 אפריקה – תנועות שחרור ומחתרת – P.A.C – THE PAN-AFRICANIST CONGRESS הקונגרס הפאן-אפריקני תנועת מחתרת בדרום אפריקה
חצ-5312/13 01/03/1972 אפריקה – תנועות שחרור ומחתרת – M.P.L.A – תנועת מחתרת באנגולה
חצ-5312/17 01/02/1972 אפריקה – תנועות שחרור ומחתרת –  A.N.C AFRICAN NATION COUNCIL המועצה הלאומית האפריקנית
חצ-3367/11 01/03/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/12 01/01/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/14 01/04/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/16 01/06/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/18 01/10/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/25 01/08/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/26 01/03/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/28 01/03/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/36 01/01/1961 גרמניה – אישים ואורחים  C
חצ-3367/37 01/06/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/125 01/11/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/132 01/08/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/137 01/03/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/68 01/03/1960 גרמניה – עיתונאים
חצ-3367/69 01/11/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/71 01/09/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/76 01/11/1960 גרמניה – אישים ואורחים
מפה-4707/1 08/03/1940 הצעת תרשים של תכנית בנית תחנת משטרה בביסן. Proposed 2nd Class Police Station – Beisan – Sketch Plan הצעת תרשים של תכנית בנית תחנת משטרה ( סוג ב' ) בביסן ( בית-שאן ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע והראשונה; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 027; Number BP/1581; שורטט ע"י A.F.; תאריך 8.3.40 בצד ימין – חתימת האישור ב- 9.3.40; חתימות האדריכל  עוזר לאדריכל; מנהל המח' לעבודות צבוריות  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
חצ-3367/46 01/12/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/48 01/01/1960 גרמניה – אישים ואורחים  E
חצ-3367/49 01/04/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/53 01/03/1960 גרמניה – אישים ואורחים
גל-45483/1 19/06/1960 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – שליחות שטנית דיון בדבר אישור הקרנת הסרט "שליחות שטנית".
גל-45484/1 01/05/1968 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – המלחמה באלג'יריה המועצה לביקורת סרטים ומחזות פסילת הסרט המלחמה באלג'יריה
חצ-3367/86 01/02/1960 גרמניה – אישים ואורחים  G
חצ-3367/90 01/03/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/92 01/10/1960 גרמניה – אישים ואורחים  H
חצ-3367/95 01/01/1959 גרמניה – אישים ואורחים  H
חצ-3367/101 01/05/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/106 01/12/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/107 01/01/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/122 01/05/1961 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/128 01/11/1960 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3367/153 01/03/1960 גרמניה – אישים ואורחים  M
חצ-3367/157 01/01/1961 גרמניה – אישים ואורחים  M
חצ-3367/158 01/12/1957 גרמניה – אישים ואורחים  M
חצ-3367/161 01/08/1959 גרמניה – אישים ואורחים  M
חצ-3367/163 01/03/1961 גרמניה – אישים ואורחים  M
מפה-4618/1 31/07/1938 עבודות בנית רציף משא נוסף בנמל – שרטוטי התקדמות.  Cargo Jetty Ancillary Works  – Progress Drowing בתיק תשקיף צבעוני של התקדמות בניית רציף משא נוסף בנמל ל-31.7.1938 בצד ימין – טבלה של השלמת עבודות בחודשים 11-12.1937; 1-8.1938 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4620/1 01/01/1938 עבודות בנית רציף משא נוסף בנמל – שרטוטי התקדמות. Cargo Jetty Ancillary Works  – Progress Drowing בתיק תשקיף צבעוני של התקדמות בניית רציף משא נוסף בנמל ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
ג-2187/11 14/06/1948 הנהלה – ועדת ירושלים אוסף מסמכים של משרד החלקאות בנושא הנהלה – ועדת ירושלים  הכוללים:  יוקר של מצרכים  העברת בית הדפוס הממשלתי לירושלים  מועצת ירושלים.
חצ-6454/8 01/03/1964 תיק התפלת מים – מגעים בין ישראל לארה"ב בענין בקשת עזרה אמריקאית להקמת כור להתפלת מים.
חצ-3367/164 01/08/1960 גרמניה – אישים ואורחים  M
חצ-3367/165 01/02/1961 גרמניה – אישים ואורחים  M
מפה-5007/1 07/09/1944 גוש 6900 והסביבה.   Block 6900 and Environs תרשים מפת תכנון טופוגרפית של גוש 6900 והסביבה על-גבי נייר שקוף לבן ( מפת מיקום של תרשים מס' 5006 ); סומנו גבולות הגוש  תכנון עירוני של תל-אביב  של חוליות; כולל מרכז תל-אביב  שייך מווניס  קרית שאול; כולל נהר הירקון  ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/503/44; תאריך 7.9.44; שורטט ע"י A.K.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-46538/3 18/07/1956 נטיעות שדרות בצדי הכביש – חלק ב'  התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף הייעור במשרד החקלאות בנוגע לנטיעת עצים בצדי כבישים: נזק לכבישים  השקייה  סוגי עצים  גיזום עצים  תקציבים  תשלומים לפועלים  נתונים על שדרות שבוצעו ועוד
גל-46538/13 01/02/1950 נזקי כפור ושלג לנטיעות דוחות על נזקים שנגרמו כתוצאה מהשלג לעצים ויערות באזורים שונים בארץ
חצ-3366/158 01/10/1960 גרמניה המזרחית – עיתונאים
חצ-5348/13 01/12/1972 יוגוסלביה – יחסים עם ארגוני חבלה  גופים פלסטינאים
חצ-3466/61 01/09/1963 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3466/55 01/09/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3466/67 01/01/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3466/68 01/05/1962 גרמניה – אישים ואורחים
פ-1936/38 01/04/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי ארבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בביקורו במכסיקו  תנועת הפועלים במכסיקו  התרשמותו מטקסס ומהעיר לוס אנג'לס בארצות הברית ועוד. תיק מס. 8.
פ-1936/39 01/05/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי חמישה מכתבים וגלויות מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בסיורו בדרום ארה"ב  פעילותו למען הנגב  הצורך בהקמת יחידה יהודית בארץ ישראל ועוד. תיק מס. 9 בסדרה.
חצ-3466/71 01/04/1963 גרמניה – אישים ואורחים
מפה-4863/1 22/12/1936 מיקום המחנה הצבאי – חיפה.    Army Camp Site – Town Haifa – Block 20  Parcels 6  7  19 – 53 תרשים תכנית התכנון של מחנה צבאי בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות האתר ( באדום ); מס' אזורים וגבולותיהם  מס' הגוש הסמוך ( 19 ); כולל ים התיכון; בצד ימין למעלה – טבלת אזורים ( 1 – 5 ) ושטחם במ"מ; בצד ימין למטה – אישור של מודד הקרקעות R. ב- 22.12.36 על התאמת העותק לתכנית של מחלקת המדידות נתונים – חסרים  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-1936/40 17/05/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שני עותקים של מכתב מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתב עוסק בתוכניות משלחת ההסתדרות  הנגב ופקיעין.
מפה-4830/1 07/01/1933 חיפה – מחנה צבאי  – בתים לנשואים – תרשים התכנית להצעה. Haifa – Army Camp – Married Quarters – Sketch Plan… תרשים התכנית של הצעה לבנית מחנה צבאי בחיפה ( בתים לקצינים נשואים ) על רקע אפור נתונים – מס' שרטוט P/M/285; שורטט ע"י S.A.; חתימת קצין המחלקה בחיל-אויר בינואר 1933 אסמכתא – שורטט בהמשך למכתב לוואי של P.T.J./1814/4/E מ- 7.1.1933 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4873/1 29/11/1929 נמל חיפה – כביש גישה לסכר חצץ.   Haifa Harbour – Approach Road to Rubble Dyke תרשים תכנית התכנון טופוגרפית של כביש גישה לסכר חצץ על רקע חום; סומנו תוי הכביש המתוכנן באדום  הכביש הקיים; אזור הפיתוח  אתרים שונים  שובר גלים וכו' סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילת ברזל נתונים – בצד ימין – מס' שרטוטי בניה 95 ( Construction Drawing ); מדור ( Section ) – מדידות; מס' שרטוט S11; תאריך 29.11.1929; בצד שמאל למטה – 29.11.29/ J.Cif.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-1936/44 06/01/1925 אהרן ראובני – התכתבות – יצחק בן-צבי שלושה עשר מכתבים מאת אהרן ראובני אל אחיו  יצחק בן-צבי  בעת שהאחרון שהה בארצות הברית. המכתבים עוסקים בעניינים משפחתיים ופוליטיים.
גל-2044/9 26/03/1956 להבות הבשן  קבוץ  גליל עליון התכתבויות מהנהלת נציבות המים וגורמים נוספים בנוגע למפעלי מים באדמות קיבוץ להבות הבשן: הירדן – התעלה המזרחית (כחלק ממפעל ייבוש החולה)  סכר על נחל עורבים ועוד.
גל-2044/10 24/08/1962 כפר הנשיא  ד.נ. גליל עליון התכתבויות מהנהלת נציבות המים וגורמים נוספים בנוגע לענייני מים של קיבוץ כפר הנשיא: מחירי המים מקו רחלים  אישור להפקת מי השקייה מהתעלה המזרחית של הירדן  הקצבת מים ועוד.
חצ-3465/14 01/06/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3465/20 01/09/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3465/21 01/12/1963 גרמניה – אישים ואורחים
גל-46626/2 01/06/1960 תימנים
חצ-3465/47 01/02/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3465/51 01/02/1962 גרמניה – אישים ואורחים
חצ-3465/54 01/04/1962 גרמניה – אישים ואורחים
ג-2179/29 01/08/1949 הנהלה – פיתוח הנגב התכתבות בעניין פיתוח חקלאי ותעשייתי של הנגב  פיתוח העיר אילת
ג-2179/31 01/11/1949 הנהלה – תקציבים לפעולות בנגב התכתבות בעניין העברת תקציבים למפעלי פיתוח בנגב
ג-2179/34 01/02/1950 הנהלה – מטעים לגננות בנגב התכתבות ודוחות בענייני: תכנית להקמת בי"ס חקלאי בנגב  גן לניסיונות חקלאיים באילת  מטעים בנגב  הקמת עין-גדי  חקר הדיג באילת
ג-2179/35 01/08/1950 הנהלה – גיוס עובדים לנגב התכתבות בעניין משרות לתחנות ניסיונות חקלאיות באילת ובנגב
ג-2179/41 01/08/1949 הנהלה – הלוואות לשטחי מזרע בנגב
מפה-4805/1 04/03/1940 הצעה לתחנת משטרה – זכרון יעקב – תרשים התכנית. Proposed Police Station – Zichron Yahacov – Sketch Plan תרשים התכנית של הצעה לתחנת משטרה בזכרון יעקב על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכנית של קומה התחתונה ( Lower Floor ); למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 020; מס' השרטוט Number BP/1574; שורטט ע"י Klaus.; תאריך – 4.3.40 בצד ימין – חתימת אישור ב- 6.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
פ-1937/4 30/11/1927 מנחם וינר – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת מנחם וינר אל יצחק בן-צבי בדבר עבודה עברית בקטיף.
מפה-4906/1 23/04/1933 חיל-אויר בריטי – מז"ת – קסרקטינים – חיפה – תרשים התכנית. RAF – Middle East – Peninsular Barracks – Lay-out Plan תרשים תכנית התכנון של מחנה חיל-אויר בריטי בחיפה על רקע לבן; סומנו גבולות המתחם ( בעפרון כחול )  מתקני המחנה עם מספרים; בצד ימין – טבלת המתקנים עם פירוש למספרים; על-גבי התרשים – הערות ( כולל שטח בדונמים ) נתונים – מס' שרטוט P/M/305; נמדד  סודר ושורטט ע"י J.Hurjlds ( ? )  קצין המדור במח' לעבודות ובנינים של חיל-אויר  אפריל 1933; על-גבי המפה – תאריך 23.2.34 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4817/1 28/04/1940 תחנת משטרה – קרית-חיים – תרשים התכנית.   Police Station – Qiriat Haim – Sketch Plan תרשים התכנית של תחנת משטרה בקרית-חיים על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 016; מס' השרטוט Number BP/1570/2; שורטט ע"י L.F.; תוקן ע"י ( לא ברור ); תאריך – 28.4.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 3.5.40; חתימת עוזר לאדריכל ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4841/1 01/09/1935 חיפה – שדה-תעופה – עמק זבולון – חולות.   Haifa – Airport – Emeq Zevulun; Locality – Sand Dunes תרשים תכנית התכנון של שדה-תעופה חיפה בעמק זבולון על רקע חום; סומנו גבולות שדה-תעופה  מס' חלקות וגבולותיהן; כבישים  מסילות ברזל; כולל נהר קישון; בצד שמאל – טבלת החלקות ושטח בדונמים סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' סידורי Ser.Number SD 3/35; מס' אסמכתא Ref. Number F.B's 4152  4463  4808  4948 למטה בימין – חתימת נציב הקרקעות ומדידות ב/ H.J. ב- 18-10-1935 בסיס המפה – הוכן עבור המנהל של תעופה אזרחית ע"י מח' המדידות Survey of Palestine בספטמבר  1935 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4902/1 01/07/1936 מיקום של בית-ספר ממשלתי למסחר – תכנית כללית.  Government Trade School Site – General Plan תרשים תכנית התכנון של בית-ספר למסחר בחיפה והסביבה ( תכנית כללית ) על רקע כחול; סומנו גבולות קבועים של בית-ספר ( כולל חלקים שטרם נקבעו סופית )  של אדמה בבעלות המדינה; קוי רכבת  סדנאות  כבישים  קו הנפט I.P.C. ומתקנים אחרים נתונים – מס' H.A.M. 3041; תאריך – VII 36 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4904/1 03/01/1936 מיקום של סדנאות רכבת – חיפה.   Rly Workshop Site – Haifa תרשים תכנית התכנון של מקום עבור סדנאות רכבת בחיפה והסביבה על רקע חום; סומנו גבול מתחם הסדנאות ( בעפרון כחול )  גבול של שדה-תעופה אזרחי ( בעפרון ירוק ); בנין דאר וטלגרף ( בצהוב ); סדנאות  קו מסילת ברזל  מתקנים אחרים נתונים – עובד ע"י המודד המחוזי ( שם לא ברור ) ב- 3.1.36 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4764/1 05/03/1940 הצעה לנקודת משטרה – ארטוף – תרשים התכנית. Proposed Police Post – Artuf – Sketch Plan תרשים תכנית של נקודת משטרה המוצעת בארטוף על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 02; Number BP/1556; שורטט ע"י J.S.; תאריך 5/3/40 בצד ימין – חתימת אישור ב- 6.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
ג-2182/6 01/01/1949 הנהלה – חומר איקולוגי בנגב פיתוח אוגרי גשם
ג-2195/4 20/02/1949 הנהלה – המדור הסטטיסטי משרד החקלאות התכתבות בין משרד החקלאות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לדרכי עבודה בנושאי סטטיסטיקה חקלאית.
גל-62205/6 01/01/2003 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם ציטוט מתוך דו"ח מבקר המדינה על התכנית "הלוואות לאגודות שיתופיות לבנייה ביהודה ושומרון".
מפה-4843/1 01/01/1935 חיפה – מגרש של בנין המכס.   Haifa – Customs Enclosure תרשים תכנית התכנון טופוקדסטרית של בנין המכס וסביבה בחיפה על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גושים 43  45  46  חלקות וגבולותיהם  אתרים שונים  כבישים  מסילות ברזל; כולל ים התיכון נתונים – D/HAi/140  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4844/1 01/01/1935 הצעה למיקום חדש של קסרקטינים – תרשים התכנית. Proposed New Barrack Site – Sketch Plan תרשים תכנית התכנון טופוגרפית של הצעה למיקום חדש לקסרקטינים (מחנות צבאיים) על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבולות האתר  בית-ספר אנגליקנית  מגרש הספורט נתונים – חסרים  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4915/1 14/11/1932 אדמות בחיפה בין תחנת רכבת למוכטה.  Haifa Land between Railway Station & Mukatta תרשים מפה טופוקדסטרית לצרכי תכנון של חלקות-אדמה באזור חיפה על רקע כחול; סומנו גבולות של 13 מגרשים ומספריהם של 10 מהם בצבעים שונים ( 560/25 ( פעמיים  בצבעים שונים )  969/23  238/21 ( 245/24 )  532/25  1049/25  304/21 ( 362/27 )  141/25 ( 610/25 )  67/24 ( 520/24 ); 140/24 ( 520/24 ); בית-חרושת " שמן "  תחנת הסגר ( Lazaret Quarantine ); כולל ים התיכון  ודי סלמן סימנים טופוגרפיים  קדסטריים נתונים – מס' סידורי 439/32 ( Office Serial Number ) בסיס המפה – הועתק ממפת Bassatin El Ramel ע"י מר גבעוני; עובד ע"י E.J. Atlas  L.R.S ( מודד הקרקעות ) ב- 14.11.32 בחיפה  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4916/1 10/01/1928 חיפה כפר: חיפה; אזור דוחור; הבעלים – א. אח' אביעד; ב. א. חדד  עכשיו מדינה; ג. ס. הרמן Village Haifa; Locality Dohoor; Owners: A. Abyad Broth.; B. E.Haddad  today Government; C. S.Herman תרשים תכנית התכנון של מגרש באזור חיפה המורכב מ- 3 חלקים על רקע חום; סומנו גבולות של מגרש כולו  2 תת-חלקים ( A – בחום; B – בכחול ); מידות; בצד שמאל – טבלת המגרש ושטחו במ"מ ודונמים נתונים – בפינה ימנית למעלה – מס' תיק File Number D.Hai.97; מס' סידורי 45/28; למטה בימין – תאריכים 10.1.28; 21.1.1927; למטה – חתימה K.F… ב- 27/2/28  חיפה  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-5171/1 17/11/1941 ( בית-לחם )   Bethlehem על-גבי מפה טופוגרפית של בית-לחם ( על רקע אפור ) – מפת תכנון; סומנו גבול עירוני ( בשחור )  עיריה  תחנת משטרה  בתי-חולים  בתי-תפילה  כבישים עיקריים ( סימנים צבעוניים )  מס' על-יד האתרים  מידות; שכונות  בנינים וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים הערה: התכנית מבוססת על תכניות שסופקו ע"י מח' המדידות נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/396/41; מס' אסמכתא Ref. Number Z/112/32; תאריך 17.11.41; שורטט ע"י A.K.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4918/1 06/02/1927 תכנית של העיר חיפה – גליון א'   Plan de la Ville de Haifa – Feuille A תרשים התכנית של העיר חיפה – גליון א' ( חלק צפוני-מערבי; בכתב-יד ) על רקע כחול; סומנו אזורים שונים  שכונות ( ארד אל-כילוה  אל-חדר  מנזר נשים כרמליטיות  בתי-קברות  דרכים  פרדסים וכו'; על-גבי התרשים – הערה באדום A 10/1/2 – 11 Dun. נתונים – עובד ושורטט ע"י G. Shumacher ב- 1.11.1911 בחיפה; הועתק ע"י המודד …F ב- 6.2.27  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
ג-2185/31 31/05/1948 הנהלה – ענייני ערבים  רכוש אויב  רכוש נטושים (כללי) התכתבויות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החקלאות בנוגע לערביי ישראל  רכוש אויב ורכוש נטוש:  בית חרושת המכבש – תל אביב  תביעות ערבים לקבלת אדמותיהם בחזרה  פליטים  אבטלה ועוד.   בעמ' 168 ו-171 מופיעים טפסי מראי מקום להוצאת תעודות יחידות שהוגדרו בעבר כחסויות.
גל-15495/4 01/06/1950 רשימת עולים- יוני 1950 סכום כללי בעמוד הראשון מעברי גבול אוניות: פצה  טרנסלבניה  קדמה  קוממיות  מ. דיזנגוף תל-אביב  גלילה  נפטוניה  סטיל-אקסיקוטוב  בונטש  ג'ק-סטאר  נגבה  כרישצ'ק-ויק  לה-גורדיה  קמפיצוליו  אריסטוטלס  פרובידנס  דמיר-היסר  אבציה  יפו  צפונית  ארצה  פ. ג'רימני  מוזיצה. אין מטוסים. ישנה הפרדה בין מספר עולה למספר קופ"ח.
מפה-4855/1 01/01/1937 (וואד אל-גהמיק – חיפה )    ( Wad El Ghamiq – Haifa ) מפה פיזית (חלק ב') של שטח באזור וואד אל-גהמיק המיועד לבנייה (קוים ומס' גובה)
מפה-4856/1 01/01/1937 (וואד אל-גהמיק – חיפה)    ( Wad El Ghamiq – Haifa ) מפה פיזית (חלק ב') של שטח באזור וואד אל-גהמיק המיועד לבנייה (קוים ומס' גובה)
מפה-4857/1 01/01/1937 ( ואד אל-גהמיק – חיפה )    ( Wad El Ghamiq – Haifa ) מפה פיזית ( חלק א' ) של שטח באזור וד אל-גהמיק המיועד לבניה (קוים ומס' גובה )
מפה-4858/1 01/01/1937 (וואד אל-גהמיק – חיפה)    ( Wad El Ghamiq – Haifa ) מפה פיזית (חלק א') של שטח באזור וואד אל-גהמיק המיועד לבנייה (קווים ומס' גובה)
מפה-4941/1 20/01/1927 ( מכון הרכבת – כפר: חיפה; אזור: דוחור )  Railway Institute: Village: Haifa; Locality: Dohoor הבעלים: א. אח' אביעד; ב. א. חדד  עכשיו מדינה; ג. ס. הרמן Owners: A. Abyad Broth.; B. E. Haddad  today Government; C. S. Herman תרשים תכנית התכנון של מכון הרכבת ואח' באדמות דוחור בחיפה ( בבעלות אח' אביעד  חדד ( מדינה )  ס. הרמן ) על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבולות המגרש כולו  של חלקים A  B  C  ( באדום  ירוק  צהוב ); שטחים בדונמים ומ"מ  הגבול בהתאם למפה גרמנית ( בירוק )  המכון  מגרשי טניס  מידות; שמות הבעלים של המגרשים הסמוכים; על-גבי המפה – סימנים בעפרון ועט נתונים – בפינה שמאלית עליונה רשום Angle Page 22 – See L.R.F./3 Det. Page 12; על-גבי התרשים – מס' תיק File Number 557/21 ( בעפרון כחול ); למטה בימין – אישור המדידות שנעשו ב- 20.1.1927; אישור על נכונות הגבולות ע"י המודד L.R.S. K.Fink ב- 27.1.1927 בחיפה  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4943/1 23/01/1924 חיפה – אדמות בין תחנת הרכבת לנהר קישון ( מוקוטה.  Haifa – Land between Railway Station and Mukutta צילום של תרשים מפת תכנון טופוקדסטרית של אזור המיועד לפיתוח בין קו הרכבת לבין נהר קישון ואזורים הסמוכים בחיפה על רקע כחול; סומנו האזור בתכנון  מס' I-IV וגבולות המגרשים  שמות  גבולות ונתונים על שטח בדונמים של אדמות הסמוכות; קו הרכבת  כבישים  אתרים שונים; כולל ים התיכון  נהר מוקוטה ( קישון )  ודי סלמן; על-גבי המפה – סימנים בצבע אדום נתונים – נמדד  חולק למגרשים וסודר ע"י המודד המחוזי .L.D.S. ) J. ) Giveony ב- 23.1.1924; למטה בימין – נתונים בערבית  כולל חתימות  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4944/1 01/01/1928 מדידות של מגרש ספורט המוצע.   Chain Survey of proposed Sports Ground תרשים תכנית התכנון של מגרש ספורט באדמות בבעלות אחים אביעד והסמוכות בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות של חלקת-אדמה  גבולות המגרשים  בעליהם  נתונים על שטח במ"מ; כולל המגרשים הסמוכים  בנינים  רח' אלנבי; על-גבי התכנית סומנו בעט אותיות A  B נתונים – חסרים  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4945/1 01/01/1928 מדידות של מגרש ספורט המוצע.   Chain Survey of proposed Sports Ground תרשים תכנית התכנון של מגרש ספורט באדמות בבעלות אחים אביעד והסמוכות בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות של חלקת-אדמה  גבולות המגרשים  בעליהם  נתונים על שטח במ"מ; כולל המגרשים הסמוכים  בנינים  רח' אלנבי; על-גבי התכנית סומנו בעט אותיות A  B נתונים – חסרים  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4770/1 24/12/1939 הצעה לנקודת משטרה – לג'ון – תרשים התכנית. Proposed  Police Post – Lejjun – Sketch Plan תרשים תכנית של הצעה לנקודת משטרה בלג'ון על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי ומס' שרטוט – חסרים; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 24/12/1939; תיקון – 1.1.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל מנהל מח' לעבודות צבוריות 28.12.39 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-8143/30 01/03/1959 הנהלה – לשכת היועץ המשפטי – תקנות ותקנות לפקוח של משרד החקלאות – סדרת תיקים. תיק טיפוסי כולל: תקנות והצעות תקנות הנשלחות ליועץ המשפטי  התכתבות. אכרזות על אזורים סגורים לציד.
מפה-4939/1 20/01/1934 עיר חיפה; אזור באסטין אל-רמל.   Town Haifa; Locality: Bassateen El Ramel תרשים תכנית התכנון של חלקת-אדמה בבאסטין אל-רמל על רקע חום; סומנו גבולות של חלקת-אדמה  מס' המגרשים וגבולותיהם  גבול של מתחם בחלק של חלקת-אדמה ( באדום )  מידות; שמות של בעלי האדמות הסמוכות; כולל חוף הים; בצד שמאל – טבלת המגרשים ( כולל מס' A1-5  B1-2  C1-4  D1-2  E1-3  F1-3  G1-3 ; בעלים  שטח במ"מ  הערות ) הערה: מפה עובדה מתכנית מס' 70/31 שאושר ע"י מנהל מח' המדידות ב- 25.6.31 ומפה מס' 23/32/HYM ע"י מר יכנוביצקי נתונים – בפינה ימנית עליונה – מס' התיק File Number H.L.R./19/7; מס' סידורי 69/32; F.B./31A  Page 15; בפינה ימנית תחתונה – תאריכים 4.3.32  8.4.32 – G.J. Atlas  חיפה; מדידות ע"י G.J. Atlas  L.R.S. & 540 ב- 8.4.32 ואושר ע"י מנהל מח' המדידות; במרכז למטה – חותמת Effectual Registration בהסתמך על תכנית הנ"ל ב- 20.1.34; בפינה שמאלית תחתונה רשום: מס' סידורי 50/34/4; העתק מתכנית הקשורה למס' התיק HLR/19/7 ב- 26.1.34  חתימת המודד המחוזי G.J. Atlas  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4940/1 25/06/1931 עיר חיפה; אזור באסטין אל-רמל.   Town Haifa; Locality: Bassateen El Ramel עותק של תרשים תכנית התכנון של חלקת-אדמה בבאסטין אל-רמל על רקע חום ( ראה מס' 4939 ); סומנו גבולות של חלקת-אדמה  מס' המגרשים וגבולותיהם  גבול של מתחם בחלק של חלקת-אדמה ( באדום וחום )  מידות; שמות של בעלי האדמות הסמוכות; כולל חוף הים; בצד שמאל – טבלת המגרשים ( כולל מס' A1-5  B1-2  C1-4  D1-2  E1-3  F1-3  G1-3 ; בעלים  שטח במ"מ  הערות ) הערה: מפה עובדה מתכנית מס' 70/31 שאושרה ע"י מנהל מח' המדידות ב- 25.6.31 ומפה מס' 23/32/HYM ע"י מר יכנוביצקי נתונים – בפינה ימנית עליונה – מס' התיק File Number H.L.R./19/7; מס' סידורי 69/32; F.B./31A  Page 15  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-5049/1 01/01/1937 ( יפו – תכנית  פ' )  " Jaffa – Scheme " F בתיק תרשים תכנית התכנון של אזור F ביפו על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  גבולות המגרשים ( ללא מספרים )  שכונות וגבולותיהן  כבישים והרחבתם  מידות רוחב הכבישים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – חסרים
חצ-4456/5 01/04/1970 הליגה הבי"ל לזכויות האדם (ניו-יורק) כרך א'
חצ-4456/11 01/01/1970 ארגונים בינ"ל לא ממשלתיים בתחום זכויות האדם כללי כרך א'
חצ-4456/12 01/07/1970 הפדרציה הבי"ל לזכויות האדם כרך א'
גל-49223/5 27/06/1960 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – אחיהוד התכתבויות בעניינים חקלאיים באדמית.
חצ-2424/4 01/01/1950 בעיית סין
חצ-4464/13 01/11/1969 יד-ושם
א-8153/2 01/07/1959 דו"ח ועדת השרים לעניני ממשל צבאי  19.7.59 העתק מס' 10
גל-8168/6 01/01/1961 הנהלה – נזקי בצורת – התכתבות בענין פיצויים ממשלתיים.
גל-8134/1 01/01/1967 הנהלה – שטחים מוחזקים. בתיק גם הצעות תקציבים לתוכניות ישובי פליטים ברצועת עזה ובצפון סיני  תחזית לפיתוח חקלאות ביהודה ושומרון (72/73-70/71).
גל-8134/2 01/01/1968 הנהלה – שטחים מוחזקים. בתיק גם הצעות תקציבים לתוכניות ישובי פליטים ברצועת עזה ובצפון סיני  תחזית לפיתוח חקלאות ביהודה ושומרון (72/73-70/71).
תה-11/10 19/03/1949 כתב האמנה של שגריר ארה"ב James Grover Mcdonald  שהוגש לנשיא ישראל חיים ויצמן בתיק כתב האמנה של שגריר ארה"ב James Grover Mcdonald  שהוגש לנשיא ישראל חיים ויצמן.
גל-8176/5 01/01/1961 הנהלה – מפעלי הירדן. בתיק גם פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה של ועדת השרים לעניני כלכלה 26.1.1964.
פ-1930/17 01/01/1920 יצחק בן-צבי – סיעת העבודה החקלאית הצעה של יצחק בן-צבי להקים את "סיעת העבודה החקלאית"  תוך פירוט הרכבה  השפות  תפקידיה  דרישותיה ופעולתה  חובות וזכויות חבריה  וצורות האיגוד בה. כמו כן  בתיק "הצעה ב' – ליצירת ברית חקלאית בין-לאומית ארצישראלית": תפקידה והרכבה. (תאריך משוער)
גל-60469/9 01/10/2000 זכיות חברי המועצה גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא זכויות חברי המועצה גבעת זאב  הכוללים: שכר ראש המועצה  תביעות של המועצה בבית משפט  עיתון הד הגבעה.
גל-60469/10 01/02/1999 זכיות חברי המועצה גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא זכויות חברי המועצה גבעת זאב  הכוללים: מימון תביעת דיבה שהוגשה ע"י ראש המועצה המקומית  החזר הוצאות משפטיות  בטאון חדשות המועצה ועוד.
גל-60469/13 01/02/1997 שרותי דת  שרותי חינוך  כבאות  ביוב וניקוז גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא שרותי דת  שרותי חינוך  כבאות  ביוב וניקוז בגבעת זאב  הכוללים: ביוב של גבעת זאב  חובות המועצה לגיחון  השתתפות גבעת זאב במתקן לטיהור שפכים  חוב של הרשות המקומית לשרותי כבאות.
גל-60469/16 01/01/2000 תקציב רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים שלמשרד הפנים בנושא תקציב רגיל גבעת זאב  הכוללים: פרוטוקולים   צו בדבר ניהול המועצה המקומית  הצעת תקציב.
גל-60469/17 15/04/1997 תקציב רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב רגיל גבעת זאב  הכוללים:  עדכוני תקציב גרעון   ועוד.
גל-60470/2 23/11/1998 ביקורת {רואה חשבון} גבעת זאב חוזר בעניין יום בחירה בפורים  שאילתות של חברי מועצת גבעת זאב  מכתבים בעניין גזבר המועצה  מבקר למועצה ותקציב המועצה  ועוד.
גל-60470/3 13/11/1998 ביקורת {רואה חשבון} גבעת זאב מסמכים והתכתבויות בנוגע לוועדת הביקורת במועצה המקומית גבעת זאב  ושאר רשויות מקומיות.
גל-60470/4 05/03/2002 ביקורת {רואה חשבון} גבעת זאב כתבה עיתונאית בנושא ביקורת של מבקר המדינה על הנעשה בגבעת זאב  גיליון של המקומון חדשות הגבעה. פרוטוקול של ישיבת השרים לענייני תאום  מנהל וביקורת המדינה.
גל-60470/8 31/12/1998 הדרכה  ביקורת {רואה חשבון} הר אדר פרוטוקולים של ועדת הביקורת של המועצה המקומית הר אדר. דו"חות ביקורת של המועצה ושל המועצה האזורית הר חברון
גל-60471/3 10/10/1996 תקציב פיתוח גוש עציון בתיק התכתבויות של מועצה אזורית גוש עציון בענייני תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  תקציבי פיתוח מערכות מים  כבישים  תאורה  תברואה  מחשוב  התמודדות עם באג 2000  תכניות פיתוח שנתיות  היתר קבלת אשראי והחלפת רכבי עבודה למועצה.
גל-60471/6 17/06/1997 חברות ואיגודים גוש עציון הסכם לניהול אזור תעשיה בגוש עציון; התכתבויות בנושא ייסוד "מנהלת אזור תעשיה גוש עציון בע"מ".
גל-60471/8 25/09/1996 כספים כללי גוש עציון דו"ח רבעוני של המועצה; תקציבים מאושרים; התכתבויות בנושא תכנית הבראה של המועצה.
גל-60471/10 25/07/1999 דוח כספי רבעוני  תקציב רגיל הר חברון כרטסת פיננסית של המועצה  התכתבויות בנושא תקציב הרשות  הצעות תקציב  דו"חות פיננסיים  בקשות לסיוע מיוחד ועוד.
גל-60471/13 09/11/1999 תקציב פיתוח הר חברון תקציבים בלתי רגילים למועצה האזורית הר חברון לצרכי בניית מוסדות ציבור  פיתוח תשתיות ועוד.
פ-1930/23 17/06/1921 יצחק בן-צבי במועצת גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור מסמכים מפעילותו של יצחק בן-צבי  במועצת גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור: פרוטוקול המועצה שנערכה ב-י"א-י"ב בסיוון תרפ"א במגדל  דבריו של בן-צבי במועצה  המאמר "ראשוני גדוד עבודה בירושלים"   הזכרת חברי "השומר" ועוד.
פ-1930/24 09/11/1925 גדוד העבודה – התכתבות מכתב מאת יהודה קופילוביץ אלמוג מהמזכירות המרכזית של גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור  אל יצחק בן-צבי  בו הוא מזמין אותו לכינוס המושב הראשון של המועצה ה-12 של הגדוד ופירוט סדר היום.
גל-8109/1 01/01/1961 הנהלה – משרד ראש-הממשלה – קטעי עתונות מדינות ערב מלשכת היועץ לעניני ערבים. התכתבות ענינית.
גל-8109/2 01/05/1964 הנהלה – משרד ראש-הממשלה – קטעי עתונות מדינות ערב מלשכת היועץ לעניני ערבים. התכתבות ענינית.
גל-8109/3 01/01/1965 הנהלה – משרד ראש-הממשלה – קטעי עתונות מדינות ערב מלשכת היועץ לעניני ערבים. התכתבות ענינית.
גל-8109/4 01/02/1966 הנהלה – משרד ראש-הממשלה – קטעי עתונות מדינות ערב מלשכת היועץ לעניני ערבים. התכתבות ענינית.
חצ-5773/3 01/01/1977 כורדים
גל-8156/8 01/01/1972 הנהלה – לשכת סמנכ"ל למינהל – המרכז לשיתוף חקלאי בינלאומי.
חצ-5248/16 01/01/1972 יד-ושם כרך א'
חצ-5248/17 01/01/1972 יד-ושם פרוטוקולים והזמנות
פ-1892/35 01/01/1950 זכרונות/ יצחק בן-צבי  תדפיס דברים מראיון שערכה ברכה חבס עם יצחק בן-צבי בנוגע לפעילותו בשנים 1912 – 1918.
גל-60450/8 19/08/1999 תקציב בלתי רגיל בנימין בתיק – התכתבויות הנוגעות לתקציב בלתי רגיל מפורטים בהשתתפות ממשלה (משרד החינוך ומשרד השיכון) ואחרים  ביישובים שבמועצה אזורית מטה בנימין ואישורם על-ידי ראש המינהל לבנייה כפרית וליישובים חדשים; במסגרתו – פיתוח תשתיות ביהודה ושומרון  שצ"פ (שטחים ציבורים פתוחים)  בנייה ושיפוץ מוסדות חינוך; תשתיות למבנים יבילים; השלמת כבישים מדרכות ותאורה; תשתיות מוסדות ציבור; תשתיות לשכונה חדשה; תשתיות ציבוריות;
גל-60450/13 16/04/1996 תקציב בלתי רגיל קרני שומרון בתיק – התכתבויות הנוגעות לתקציב בלתי רגיל לטובת מערכת ביוב  מתן הלוואה לכיסוי גרעון  נכסים ציבוריים  תכנון כביש גישה לבית העלמין – אישור השתתפות משרד הפנים בימון הפרוייקט ובפרוייקטים נוספים במועצה המקומית קרני שומרון; התחייבות תקציבית – השלמת מימון ממשרד החינוך לטובת בניית בית ספר והגדלתו; פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה – קרני שומרון; תקציב להקמת גדרות במוסדות חינוך – התכתבות; החלטת ועדת הקצבות לטובת שיפוצים במוסדות חינוך ובעיות בטיחות; תכנית הצטיידות – מל"ח – משק לשעת חירום לשעת 1995 – הנחיות לרכישה;
גל-60450/14 02/05/1996 תקציב בלתי רגיל קרני שומרון תקציב בלתי רגיל ביישובי יהודה ושומרון; נתונים כספיים על ההתנחלות קרני שומרון; פירוט התקציב כולל בין היתר  תקציב תוספת למחסן מל"ח – משק לשעת חירום; התאמות וחידוש מבני חינוך; תשתיות למועדון נוער; שינויים בתקציב בלתי רגיל; התכתבות עם קק"ל בעניין כביש מחבר בין קרני שומרון לנווה מנחם; התחייבות כספית – גידור אמצעי מיגון למוסדות חינוך; מתן סיוע ממפעל הפיס לרשויות המקומיות – תכנית הפיתוח לשנת 1997; בקשה למתן הלוואה מועצה מקומית קרני שומרון – סיכום דיון בלשכת מנכ"ל משרד הפנים; תקציב להקמת גדר ביטחון;
חצ-2614/11 01/01/1960 שנת הפליטים העולמית כרך א'
חצ-2614/12 01/01/1961 שנת הפליטים העולמי כרך ב'
א-7249/9 01/06/1974 רה"מ יצחק רבין  – [ מדיני ] רשימת דיונים בטחוניים בממשלה בשבתה כועדת שרים לעניני בטחון 4.6.74 – 2.2.75  קטעים מהתבטאויות נשיא מצרים סאדאת לפני ובעת ביקורו בצרפת  נקודות וראשי פרקים לפגישות  תכניות ולוחות זמנים  סיכומי שיחות ראש-הממשלה עם שר הבטחון ועם אישים אחרים ורשימות בכתב-יד של אלי מזרחי  פתקים של מזרחי לראש-הממשלה ולאישים אחרים ופתקים למזרחי
חצ-6872/1 01/01/1981 השר יצחק  שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; תזכירים  סקירות וכו' מהתיק הוצאו מסמכים בנושאי רכש צבאי ומודיעין  אשר עודם רגישים גם כיום. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2031.
חצ-6898/3 01/08/1980 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תזכירים וכו' ( כולל חילופי מכתבים סאדאת-בגין 2-4.8.80 )
חצ-6898/4 01/09/1980 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  טיוטות המסמכים וכו' ( כולל רישום שיחת שה"ח עם בוטרוס גאלי ב- 22.9.80 ) מהתיק הוצאו מסמך של המרכז למחקר מדיני  המוגבל לעיון עד שנת 2030  ומסמך מודיעין רגיש של אמ"ן  המוגבל לעיון עד שנת 2070.
חצ-6898/9 01/05/1982 השר יצחק שמיר – אוטונומיה דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  היעוץ המשפטי  תזכירים  סקירות וכו' ( כולל סיכום מצב במו"מ לאוטונומיה לקראת נסיעת שה"ח לארה"ב מ- 27.7.82 ) מהתיק הוצאו מספר מסמכים רגישים של המרכז למחקר מדיני ושל משרד הביטחון  העוסקים בנושאי ביטחון. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2033.
חצ-6873/1 01/06/1981 השר יצחק  שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  נאומים וכו' מהתיק הוצאו מסמכים הכוללים חומר רגיש ביותר בנושאי פעילות המוסד  רכש ביטחוני ופעילות רגישה של משרדי החוץ והביטחון. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2031.
פ-583/10 20/04/1947 אגודת לאסירנו: סניפים – משקי הפועל המזרחי דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – משק הפועל המזרחי.
פ-1911/7 01/01/1930 יצחק בן-צבי – יהודי חיבר – חומר מחקר רשימות עזר בכתב ידו של יצחק בן-צבי על יהודי ח'ייבר (ח'יבר) בערב הסעודית: ציטוטים מתוך ספרים בנושא  עדויות  תכנית של משלחת לחיג'אז ועוד.
חצ-6875/1 01/06/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סיכומי ורישומי שיחות  נאומים  תדרוכי המחמ"ד  סקירות  היעוץ המשפטי וכו' ( כולל רישום שיחת רה"מ עם הנשיא רונלד רייגן ב- 21.6.82 ) מהתיק הוצאו מסמכים רגישים ביותר  חלקם ידיעות מודיעין גולמיות וחלקם התכתבויות בנושאי אמל"ח מסווג  מדיניות ביטחונית  מדיניות חוץ ופרסומי מודיעין. פרסום מסמכים אלו  גם כיום  עלול להביא לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. חלק מהמסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2032 וחלקם – עד שנת 2072..
סל-8557/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 113 בתים משותפים חלקה 5 גוש 10804
ג-7986/11 27/08/1996 ועדת צמרת – ועדה ציבורית לגיבוש המלצות בדבר מדיניות כוללת בעניני תחבורה בשבת   דו"ח הוועדה
חצ-6890/1 01/02/1981 השר יצחק שמיר – לבנון דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סיכומי שיחות וכו'
חצ-6840/10 01/05/1981 לשכת המנכ"ל – מצרים – נורמליזציה  הנסיגה מסיני דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  סקירות וכו' ( כולל דיווח על שיחות אלכסנדריה בין שה"ח  שהב"ט ושר הפנים לשרים מצריים מ- 28.8.81 ) מהתיק הוצאו מסמכים הכוללים חומר מודיעין גולמי וסקירות מודיעין של גופים ביטחוניים שונים  וכמו כן מסמכים בנושאי אבטחה. חומר רגיש ביותר אשר חשיפתו  גם כיום  עלולה לפגוע בביטחון המדינה. החומר מוגבל לעיון עד שנת 2065.
חצ-6882/7 01/11/1980 השר יצחק שמיר – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סקירות וכו' ( כולל דו"חות על ביקור הנשיא יצחק נבון במצרים ב- 26-30.10.80 )
חצ-6816/7 01/01/1976 לשכת המנכ"ל – מועצת הבטחון דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות מהתיק הוצא מסמך ובו חומר מודיעיני רגיש ביותר אשר חשיפתו  גם כיום  עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה. המסמך מוגבל לעיון עד שנת 2066.
חצ-6816/16 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – פלשתינאים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  תמלילי ראיונות עם מנהיגי המחבלים וכו' מהתיק הוצאו מספר מסמכים הכוללים ידיעות מודיעין גולמיות וסקירות מודיעין של אמ"ן  המוסד  שב"כ ומשרד החוץ. חומר רגיש ביותר אשר חשיפתו  גם כיום  עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. החומר מוגבל לעיון עד שנת 2064.
חצ-6863/7 01/12/1976 השר יגאל  אלון – ארה"ב – בועז מגעים עם ארה"ב – דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל מהתיק הוצאו מספר מסמכים העוסקים בנושאי רכש אמל"ח. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2027.
חצ-6812/24 01/09/1974 לשכת המנכ"ל – פלסטינים דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; ניירות-עמדה  סקירות וכו' ( כולל סקירה על כנס שה"ח ופסגת ראשי מדינות ערב מ- 29.10.74 ) מהתיק הוצאו מסמכים מודיעיניים של אמ"ן והמוסד. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2064.
פ-1913/28 01/01/1954 תזכיר – חיי יהודי עיראק תזכיר בערבית מאת אברהם בן עזרא מרדכי שהוגש לנשיא יצחק בן-צבי ומתאר את תולדות יהדות עיראק מימי הנביא עזרא ועד המאה ה- 20: "חיי יהודי עיראק בעיראק"  "היהודי הלנכס ועלי בן אבי טאלב"  "הנביאים שחוזים את העתיד"  "הרב ששון עג'מיה"  "חיי החברה של היהודים"  "חיי יהודי עיראק מחוץ לעיראק"  חיי יהודי עיראק עם הערבים  מסחר  תרבות  לימודי יהודי עיראק בחו"ל  יהודים בתפקידי ממשל בחלוקה למשרדי הממשלה השונים ועוד.
פ-1938/8 07/11/1923 ברוך צוקערמן – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת ברוך צוקערמן מ-People's Relief "ORT" America (ועד הסיוע העממי) אל יצחק בן-צבי  אשר נשלח לחברי הוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל.
חצ-8895/16 01/09/1981 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8895/17 01/11/1980 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8895/18 01/10/1980 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8895/19 01/01/1980 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8895/20 01/09/1981 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-22957/17 26/01/1954 הרצליה – כפר שמריהו מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של כפר שמריהו  הרצליה.
גל-22957/27 22/11/1960  הרצליה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של הרצליה.
גל-22958/11 14/04/1962  הרצליה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של הרצליה.
תת-27/29 01/11/1933 מחלקת החקלאות ויעור (אחר-כך דיג) של ממשלת המנדט דו"חות מזג-האוויר ומשקעים
חצ-8920/13 01/01/1981 צרפת – הפצצת הכור העיראקי.
גל-22129/2 01/05/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – מנכ"ל יד-ושם בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2020.
מ-5131/7 01/01/1935 Annual Confidetial Reports 1935 דוחות שנתיים סודיים על עבודת אחיות
גל-60471/14 30/04/1997 תקציב פיתוח הר חברון בקשות לתקציבים בלתי רגילים למועצה האזורית הר חברון לצרכי פיתוח תשתיות  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא  קידום תכניות מתאר ועוד.
גל-60382/3 01/01/2004 ג'לג'וליה  ג'סר אלזרקא מפורט  כספי  מפורט וכספי  בהתאמה
גל-60471/16 11/09/1997 הלוואות הר חברון הלוואות והיתרי קבלת אשראי למועצה לצרכי פיתוח תשתיות ורענון צי רכב וכן בקשות למענקים מיוחדים בעקבות המצב הבטחוני ובגין הסכמים מדיניים; דו"חות כספיים של החברה לפיתוח דרום הר חברון
גל-60472/4 28/10/1997 תקציב פיתוח מגילות מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב פיתוח של  מועצה אזורית מגילות.
פ-1936/41 06/06/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שלושה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך הקונגרס לענייני הגירה בלונדון במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בהחלטתו לנסוע לקונגרס  מצב בריאותה של רחל ועוד.
פ-1936/42 12/03/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – יחזקאל רבינוביטץ  התכתבות בין יצחק בן-צבי ליחזקאל רבינוביטץ על הסכסוך בעניין מגבית ההסתדרות בקרב יהדות ארצות הברית.
פ-1936/32 04/01/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי חמישה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בחוויות הנסיעה דרך פריס  החלטתו לנסוע ללונדון להפגש עם חיים ויצמן ורשמיו מפגישה זאת  חווית ההפלגה לארצות הברית  שמחתו על קבלת מכתבה עם הגעתו לניו-יורק  פגישות ואסיפות ראשונות בארצות הברית ועוד.  תיק מס. 2 בסדרה.
גל-60472/13 30/08/2000 בקורת מודיעין עילית מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לביקורת רואי חשבון בעיריית מודיעין עילית.
גל-60473/3 11/03/1998 תקציב פיתוח מודיעין עילית בתיק התכתבויות של מועצה מקומית מודיעין עילית בענייני תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  בקשה לעזרה בפיתוח שכונת גני מודיעין  פיתוח תשתיות כבישים  הכנסות מארנונה  פרוגרמה של משרד החינוך לתכנון בי"ס יסודי  הכנות לבאג 2000  תקציבי חינוך  הרחבת מבנה המועצה ופיתוח תשתיות שונות ביישוב.
גל-60473/10 03/09/1998 ביקורת מטה בנימין דוח ביקורת מטה בנימין 2001- נתונים כללים על הרשות  ממצאי ביקורת  פרוטוקול ישיבת הביקורת
גל-60473/11 07/03/2001 תכניות בניה  בניה בלתי חוקית מטה בנימין תכנון אזורי – מרחב מטה בנימין תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא – הצעת החלטה לממשלה- כלכה  מים  שפכים   ניהול נכון עתירה לבג"צ בנוגע לכרייה וחציבה  סיווג יישובים – שיוך היישוב נילי ללשכות משרד הפנים בניית קרייה חרדית ביישוב עפרים
גל-60474/2 01/10/1996 ביטחון נפש ורכוש מעלה אדומים עירית מעלה אדומים – דו"ח ביקורת מפורט בחברה הכלכלית מעלה אדומים ובחברות קשורות; התכתבויות בנושא החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ – אישורי תשלום לדירקטור – מנהל החברה הכלכלית ועוד; ניהול 'גבעת המייסדים' במעלה אדומים – התכתבות משפטית בנושא; פרוטוקול אסיפה כללית להגדלת הון מניות של החברה הכלכלית  השקעה בהון מניות חברה כלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ – התכתבות; הנפקת שטרי הון לקרית תעשיות אדומים בע"מ לטובת פיתוח איזורי התעשייה והקמת מינהלת לאיזור זה – דיונים ואישורים; פרוטוקול מישיבת דירקטוריון – החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים; נוסח פקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג – 1983;
גל-60474/4 27/03/2000 ביקורת {רואה חשבון} דוח כספי רבעוני מעלה אדומים פרסום נתונים ותמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2000-2002 הנוגעים לעיריית מעלה אדומים; תמצית נתוני התקציב הרגיל  ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים (תקציב בלתי רגיל); דו"חות גבייה ותעריפי ארנונה  תמצית נתוני התקציב הרגיל; תמציות מאזנים; ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים; דו"ח ביקורת לשנת 1996 – ליקויים; עוד בתיק –  סקירה על שימור רשומות היסטוריות בעירית מעלה אדומים; דיווח על הכנת תכנית הבראה במעלה אדומים וסיכום דיון בלשכת המנכ"ל בנוגע לעירית מעלה אדומים. על סדר היום – מצב הרשות; דו"ח ביקורת המועצה הדתית במעלה אדומים;
תת-4/11 29/03/1954 הודעה רשמית של ראש-הממשלה משה שרת לקהילה היהודית בצרפת בדבר העלאת ארונותיהם של ברון אדמונד דה-רוטשילד ואשתו מפריס לישראל בתיק איגרת ההודעה הרשמית של ראש-הממשלה משה שרת לקהילה היהודית בצרפת בדבר העלאת ארונותיהם של ברון אדמונד דה-רוטשילד ואשתו מפריס לישראל.
תת-4/17 13/05/1948 הזמנה וכרטיס-כניסה לישיבת הכרזת העצמאות לדוד בן-גוריון מ- 13.5.48 בתיק כרטיס כניסה למושב הכרזת העצמאות שניתן לדוד בן גוריון ומכתב נלווה המבקש לשמור בסוד את תוכן ההזמנה ומועד הכינוס.
תת-4/20 01/01/1911 שרטוטי בנין על קומותיו (ללא פירוט) בתיק שרטוטי בנין על קומותיו. ללא פירוט אומידע על הבניין  ייעודו ותאריכי התכניות.
גל-22117/68 01/04/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אד ג'רג'יאן   Baker III – James A. Baker III בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2020.
חצ-8902/17 01/01/1980 יוגוסלביה – מוסלמים.
תת-18/7 20/07/1946 קטעי עתונות על המעפילים קטעי עיתונות באנגלית  גרמנית  צרפתית ועברית על מעפילים לארץ ישראל וגירושם למחנות המעצר בקפריסין  פרשת אוניית המעפילים "אקסודוס" ועוד.
גל-60474/6 30/07/1998 תקציב פיתוח מעלה אדומים בתיק – הצעת תקציב פיתוח לשנת 2000 – לעירית מעלה אדומים – בקשה לאישור; הצעת התקשרות לניהול פרוייקט הקמת מרכז שירות חירום ומרכז אחזקה של מעלה אדומים – הצעה מפורטת; הצעות מחיר; דו"ח מישיבת ועדת אוטומציה – משרד התשתיות הלאומיות – על סדר היום – הצגת המערכת; בקשה לאישור תקציב פיתוח לריבוד כבישים ומדרכות; תקציבים לבניין בית העיריה במעלה אדומים; מחלוקת בין עירית מעלה אדומים לבין משרד הבינוי והשיכון – סיכום דיון והצעת פשרה; התחייבות משרד הפנים במימון פרוייקט תקציב הפיתוח; סיכום ביקור ראש הממשלה במעלה אדומים;
גל-60474/9 20/01/1994 תקציב רגיל  תקציב פיתוח מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב פיתוח מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60474/10 27/07/1989 תקציב פיתוח מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנושא תקציב פיתוח מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60474/11 16/07/1989 תקציב פיתוח מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע למעלה אדומים תקציב פיתוח
גל-60474/12 01/12/1988 דוח הלוואות מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לדו"ח הלוואות עיריית מעלה אדומים – השקת תחנת דלק במעלה אדומים
פ-1936/33 22/01/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי ארבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בפעילותו בענייני מגבית ההסתדרות  הנגב  פקיעין  משק הפועלות  געגועיו למשפחה  סכום ביניים של המגבית ועוד. תיק מס. 3 בסדרה.
תת-5/39 14/05/1948 מהדורה משותפת של עיתוני ישראל לרגל הכרזת עצמאות – "יום המדינה" מ- 14.5.48 בתיק צילום המהדורה המשותפת של עיתוני ישראל שיצאה לרגל הכרזת עצמאות – "יום המדינה" מ-  14.5.48
פ-1926/20 26/06/1947 יצחק בן-צבי – התכתבות – זאב אשור חליפת מכתבים בין יצחק בן-צבי לזאב אשור בנוגע לנושאים: המילון למונחי הדפוס  פועלי ציון  העלייה השנייה  המועצה המיוחדת בראשון לציון ועוד
גל-60434/7 22/07/1993 תקציב בלתי רגיל בית אריה דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית בית אריה  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים  מפעל הפיס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  רכישת ציוד למוסדות חינוך ועוד.
גל-60434/8 21/02/1999 תקציב בלתי רגיל בית אריה דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית בית אריה  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים  מפעל הפיס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  הקמת מועדון פיס לנוער ועוד.
גל-60434/10 17/02/1998 תקציב בלתי רגיל בית-אל דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של המועצה המקומית בית אל  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  שירותים הנדסיים ועוד.
גל-60434/11 20/02/2000 תקציב בלתי רגיל בית-אל דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של המועצה המקומית בית אל  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים  מפעל הפיס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בניית מוסדות חינוך ועוד.
גל-60453/9 06/12/1995 תקציב בלתי רגיל שומרון תקציבים שונים לפרויקטים של יישובי המועצה.
גל-60453/12 28/05/2000 תקציב בלתי רגיל שומרון תקציבים בלתי רגילים לצרכים שונים במועצה האזורית שומרון.
גל-60477/5 20/05/1996 מענק  רישוי עסקים  תוכניות בנייה  כללי  תלונות ובקשות  פרסומי רשות ערבות הירדן התכתבות בנושאים: סיכום פעילות 1998 במועצה האזורית ותכנון פעילות לשנת 1999  גיליון "יתד" – ידיעון יישובי בקעת הירדן  תכנית מתאר – דפי מידע  רישוי עסקים  סיכומי דיונים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים  סיוע ליישובי הבקעה  מענק התיישבות צעירה ועוד.
גל-60435/11 12/07/1999 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית הר חברון
גל-60435/12 14/07/1997 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל למועצה אזורית הר חברון
גל-60435/13 08/03/1998 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל למועצה אזורית הר חברון
פ-1925/63 16/08/1927 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות  מכתב מאת יצחק בו-צבי השוהה בפריז לרגל קונגרס בינלאומי  אל הוועד הפועל של ההסתדרות בעניין דיוני הקונגרס ופגישותיו עם ד"ר פרנקל.
פ-1925/64 09/06/1933 העליה מארצות המזרח מכתב מאת (?) אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברית בארץ ישראל  בנוגע לטיפול בעולים מארצות המזרח.
פ-1925/65 04/10/1910 מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרתים בארץ ישראל (פועלי ציון) – פנקס חברים – יצחק בן-צבי פנקס חבר של יצחק בן-צבי מפלגת הפועלים העברים הסוציאל-דימוקרתים בארץ ישראל (פועלי ציון) לשנת תרע"א.
חצ-8927/1 01/09/1983 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
תת-6/35 01/01/1949 מעטפת הצבעה לבחירות לאסיפה המכוננת  מעטפת הצבעה לבחירות לאספה המכוננת ואישור ארכיון המדינה  לקבלתה ממשרד הפנים.
תת-21/14 18/07/1952 איגרת נשיא ארגנטינה חוואן פרון לנשיא חיים וייצמן מ-18.7.52 על תחילת כהונתו השניה בתיק צילום האיגרת מאת נשיא ארגנטינה חוואן פרון לנשיא חיים וייצמן מ-18.7.52 על תחילת כהונתו השניה
גל-60434/13 29/11/2001 תקציב בלתי רגיל אורנית דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של המועצה המקומית בית אל  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  רכישת ציוד ביטחון ועוד.
גל-60435/1 14/11/1996 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של עיריית מעלה אדומים  התכתבות בין העירייה  משרד השיכוןוגורמים נוספים בנושא התקציב וייעודו: פיתוח תשתיות תחבורה  תכנון בניה בשטל E1 ועוד.
גל-60435/2 01/12/1997 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של עיריית מעלה אדומים  התכתבות בין העירייה  משרד השיכון  מפעל הפיס וגורמים נוספים בנושא התקציב וייעודו: רכישת ציוד לבתי הספר ועוד.
גל-60435/3 12/07/1998 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של עיריית מעלה אדומים  התכתבות בין העירייה  משרד השיכון  מפעל הפיס וגורמים נוספים בנושא התקציב וייעודו.
גל-60436/1 21/10/1998 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנושא תקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית הר חברון
גל-60436/2 23/12/1998 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנושא תקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית הר חברון
גל-60436/3 17/02/1993 תקציב בלתי רגיל הר חברון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל למועצה אזורית הר חברון
גל-60436/12 26/12/1995 תקציב בלתי רגיל אריאל בקשות ואישורים לתקציב בלתי רגיל באריאל  התכתבויות בנידון.
גל-60455/17 02/05/1990 חוקי עזר בית אריה התכתבויות בין המועצה המקומית בית אריה לממונה על מחוז יהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנושא חוקי עזר שונים העוסקים בגביית אגרות פיתוח  בניית מוסדות ציבור ועוד ואישורם.
גל-60455/18 27/05/1983 חוקי עזר גוש עציון התיק עוסק בחוקי עזר גוש עציון- חוק עזר שמירה בשכר  היטל ביוב  אגרת מבני ציבור  אגרות ביוב  שמירת הסדר והניקיון  העלאת מס עסקים. פרוטוקולי אישורי חוקי עזר.
גל-60456/2 01/12/1996 תקציב בלתי רגיל ביתר עילית אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל ביתר עלית  הכוללים: תקציב  הקמת תחנות פיס לבריאות המשפחה  אישור להקמת חוזה לבניית גן ילדים  פרוטוקול ישיבת מועצה  הקמת מבנה דת  הקמת מעון לגיל הרך ועוד.
גל-60456/3 01/01/2000 תקציב בלתי רגיל ביתר עילית אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: תקציב בלתי רגיל ביתר עלית  הכוללים: תקציב  התחייבות משרד הפנים לפרוייקטים  מכרז לבניית מוסד חינוכי   המשרד לבינוי ושיכון פרוגרמות ועוד.
גל-60456/4 01/09/1993 תקציב בלתי רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל גבעת זאב  הכוללים: תקציב  מכרז לבנית מוסד חינוכי  שיפוצים במבני חינוך  ציוד וריהוט למעדוני מפעל הפיס ומוסדות חינוך  שיפוץ כבישים  הקמת מגרשי ספורט ועוד.
גל-60456/6 01/11/2000 תקציב בלתי רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל גבעת זאב  הכוללים: תקציב  פרוייקט של משרד התחבורה ועוד.
גל-60456/7 01/02/2002 תקציב בלתי רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל בגבעת זאב   הכוללים:  תקציב  מימון מפעל הפיס  כרטיסי הנהלת חשבונות  התחיובות של משרד הפנים במימון פרויקט בתקציב הפיתוח.
גל-60456/8 29/11/2000 תקציב בלתי רגיל ביתר עילית אוסף מסמכים של משרד הפנים הכוללים  תקציב בלתי רגיל ביתר עלית: תקציב  אבטחה  תקציבי פיתוח  שיפוץ בתי ספר  חוזה עם המועצה לישראל יפה.
גל-60456/9 01/03/1999 תקציב בלתי רגיל גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל גבעת זאב  הכוללים: תקציב   הסכם בין ביטוח לאומי למועצה   בניית גני ילדים  מעדוני פיס לנוער  שיקום מערכות מים  הקמת בתי ספר.
גל-60456/13 28/10/1998 חוקי עזר בית אריה חוקי עזר של המועצה המקומית בית אריה. היטל מכון שיפוט המועצה המקומית "בית אריה"  היטל מתקן טיהור במועצה המקומית "בית אריה"  תחשיבים כלכליים.
גל-60456/14 31/07/1995 איגוד ערים לכבאות  חוקי עזר  נוהל הרשות סקר סטטיסטי של שריפות וארועים לתקופה קיץ 1994 חודשים אפריל – אוקטובר 1994. התכתבויות שונות בנושא שירותי הכבאות בשומרון. סיכומים ופרוטוקולים של ישיבה של איגוד הרשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן  בקשות של ראשי רשויות להצטרף לאיגוד  ועוד.
גל-60457/1 20/02/2001 פרוטוקולים – מעלה אפרים פרוטוקולים של ישיבות המועצה המקומית מעלה אפרים.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2072
גל-60457/3 12/05/2002 פרוטוקולים – מטה בנימין פרוטוקולים של ישיבות המועצה האזורית מטה בנימין  וחוקי העזר שלה.
גל-60457/4 01/03/2000 פרוטוקולים מגילות  מודיעין עילית פרוטוקולים של ישיבות של המועצה האזורית מגילות ים המלח ושל המועצה המקומית מודיעין עילית.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2072.
גל-60457/5 13/10/2002 פרוטוקולים – מעלה אדומים פרוטוקולים של ישיבות של עיריית מעלה אדומים.
גל-60457/6 15/01/2003 פרוטוקולים – מעלה אדומים פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית מעלה אדומים בנושאים: ביקורת  תקציב  עבודות פיתוח  תחזוקת מבני ציבור ועוד.
גל-60457/7 12/05/2003 פרוטוקולים – מעלה אדומים פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית מעלה אדומים בנושאים: ביקורת  תקציב  דוחות כספיים  בניין עיר  עבודות פיתוח  תחזוקת מבני ציבור ועוד.
גל-60457/8 01/02/2000 פרוטוקולים – גוש עציון פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית בנושאים: מבני ציבור  תקציב המועצה וארנונה  מיגון הישובים  מערכת החינוך ועוד.
גל-60457/9 30/12/1998 פרוטוקולים – גבעת זאב פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית בנושאים: מבני ציבור  תקציב המועצה וארנונה  מיגון הישוב  מערכת החינוך ועוד.
גל-60457/10 03/05/2000 פרוטוקולים – גבעת זאב פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית בנושאים: מבני ציבור  בחירות לרשות המקומית  תקציב המועצה וארנונה  דוח מבקר המועצה ודוח מבקר משרד הפנים  מיגון הישוב  מערכת החינוך ועוד.
גל-60457/11 01/08/2002 מעלה אדומים פרוטוקולים מישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים
גל-60457/12 01/04/2002 מועצה מקומית קרני שומרון פרוטוקולים בעיקר תקציב יהודה הודי ליברמן ראש המועצה של קרני שומרון
תת-6/41 03/01/1947 חומר הקשור לתולדות האגודה "לאסירנו" בתיק  איגרות מאת אגודת "אסירנו" בדבר הקמת האגודה ומטרתה ובקשות מהארגונים השונים לסייע ולשתף פעולה עם האגודה.
פ-1925/56 01/10/1921 התאחדות ציונית סוציאלית של פועלי א"י – "אחדות העבודה" – כרטיס חבר – יצחק בן-צבי כרטיס חבר מס' 23 על שם יצחק בן-צבי במפלגת התאחדות ציונית סוציאלית של פועלי א"י – "אחדות העבודה".
פ-1925/57 23/12/1928 ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – פנקס חבר – יצחק בן-צבי פנקס חבר מס' 4 על שם יצחק בן-צבי בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.
פ-1925/58 02/04/1925 ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל – פנקס חבר – יצחק בן-צבי פנקס חבר מס' 3 על שם יצחק בן-צבי בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל.
תת-9/8 06/04/1973 איגרות נשיא תורכיה פ. קורוטיורק לנשיא אפרים קציר מ-6.4.73 בתיק איגרות נשיא תורכיה פ. קורוטיורק לנשיא אפרים קציר מ-6.4.73 בנוגע לשימור היחסים בין ישראל ותורכיה. (תורכית אנגלית)
ג-287/24 01/07/1948 משמר העם  דוחות של פעולות סקירה על משמר העם מנובמבר 1947-אוקטובר 1948  פרוטוקולים ודוחות של מטה המשמר העם מיולי 1948 עד ינואר 1949 פקודות יום בתיק גם: דוח ועדת בן יהודה על עזרה לנפגעים  תיקונים בבתים והקמת בנין זמני.
חצ-8928/1 01/09/1982 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג בדרג ממשלתי.
חצ-8928/3 01/03/1983 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג בדרג ממשלתי.
חצ-8928/4 01/01/1982 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג בדרג ממשלתי.
חצ-8928/5 01/01/1982 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג בדרג ממשלתי.
תת-10/11 01/12/1956 זכרון דברים בין מדינת ישראל (שר האוצר) לבין פ. קלוצניק וע. בן-עמי (היוזמים) על הקמת העיר אשדוד מ-4.12.56 ומכתבי לואי בתיק גם מכתב לואי
ג-3103/66 01/01/1948 שבט אל-הזייל
ג-5227/63 01/01/1948 אלביס במערב הפרוע
גל-60436/14 05/08/1997 תקציב בלתי רגיל אריאל פרוטוקולים של עיריית אריאל בנושא התקציב.
גל-60436/15 11/05/1997 תקציב בלתי רגיל אריאל בקשות ואישורים לתקציב בלתי רגיל של עיריית אריאל  התכתבויות בנידון.
גל-60437/1 25/11/1999 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עיריית אריאל. מכתב של המוסד לביו לאומי בנוגע לסיוע בהרחבה של המפעל המוגן בעיר.
גל-60437/4 26/07/1999 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עיריית אריאל.
גל-60437/5 12/03/2000 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עיריית אריאל.  עמוד 95 הושחר מסיבות ביטחוניות עד לשנת 2050.
גל-60437/5 12/03/2000 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עיריית אריאל.  עמוד 95 הושחר מסיבות ביטחוניות עד לשנת 2050.
גל-60437/6 14/12/2000 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עיריית אריאל.
גל-60437/7 15/07/2001 תקציב בלתי רגיל אריאל פירוט התקציב של עריית אריאל.
גל-60437/9 15/06/1998 תקציב בלתי רגיל מגילות פירוט התקציב של המועצה האזורית מגילות ים המלח.
גל-60437/10 20/11/1998 תקציב בלתי רגיל מגילות פירוט התקציב של המועצה האזורית מגילות ים המלח.
גל-60437/11 03/11/1999 תקציב בלתי רגיל מגילות פירוט התקציב של המועצה האזורית מגילות.
גל-60437/12 12/11/1999 תקציב בלתי רגיל מגילות פירוט התקציב של המועצה האזורית מגילות.
גל-60438/3 19/05/1998 תקציב בלתי רגיל מגילות אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל מגילות  הכוללים: החלפת רכבי ביטחון  קניית ציוד למוסדות חינוך במימון מפעל הפיס  פיתוח מבני ציבור בית הערבה  שיקום תאורת צומת  חוזה בין ההסתדרות הציונית העולמית לבין מועצה אזורית מגילות. הקמת מבני ספורט  ציוד חילוץ   גדר ביטחון  הקמת בית מועצה ועוד.
גל-60438/4 01/10/2000 תקציב בלתי רגיל מגילות אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא תקציב בלתי רגיל מגילות  הכוללים:  מרכיבי ביטחון בישובים  רכישת גנרטור לורד יריחו  רכישת ערכות חילוץ  הסדרת הכניסה וטיפול נופי בורד יריחו  שיקום תשתיות  הדברת יתושים  פיתוח בתי עלמין  הקמת מחסן לציד והצלה בחוף אטרקציה  יוזמות פדגוגיות בביתי ספר  שיקום תשתיות בניה ועוד.
גל-60457/13 01/07/2002 מועצה מקומית קרית ארבע חברון פרוטוקולים מישיבות מועצה
גל-60457/16 01/04/1999 איגוד רשויות לכיבוי והצלה באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן  דוח ביקורת – אגוד רשויות לכיבוי והצלה באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן עובדי הרשות שיבוץ  בקורת
גל-60458/1 11/11/2001 שומרון תקציב פיתוח מועצה אזורית שומרון-פרויקטים בתקציב הפיתוח בהשתתפות משרד הפנים-מיחשוב המועצה  מבנה חדש למשרדי המועצה (מרכז מוניציפאלי)  רכישת ביובית  תאורת רחוב  סלילת כבישים  מינהלת גב ההר של המועצה  תכניות פיתוח ועוד.
גל-60458/4 02/12/1998 שומרון תקציב פיתוח בתיק התכתבויות של מועצה אזורית שומרון בענייני תקציבים  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פיתוח תשתיות כבישים  מערכות מחשוב  מוקד עירוני  מרכז מל"ח  מערכות מים  תברואה  ציוד רפואי וכלי חילוץ. כמו כן מכתב בעניין סיוע לעדה השומרונית בהר ברכה.
גל-60459/8 01/01/1995 חוקי עזר – אריאל מועצת אריאל- חוקי עזר: ביוב; פיקוח על מכירת מוצרים מן החי; אגרות; חנייה ועוד תיקונים לחוק עזר  פרוטוקולי ישיבות מועצה- 2000-2003 אישור דוחות כספיים
גל-60458/7 13/07/1997 שומרון – תקציב רגיל  תקציב רגיל לוועדים מקומיים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים ביהודה ושומרון במשרד הפנים  בנימין ריקרדו  בנוגע לתקציב המועצה האזורית שומרון והוועדים המקומיים בה: תכנית הבראה למועצה  הצעות ואישורי תקציב  סלי פיתוח ליישובים  מענקים מיוחדים ועוד.
גל-60458/8 26/04/1998 שומרון ביקורת {רואה חשבון} דוח כספי רבעוני מועצה אזורית שומרון-ביקורת במועצה באמצעות רואי חשבון: דוחות מפורטים לשנים 1998-2000  2002. תיקון ליקויים שעלו בביקורת. פרוטוקול מישיבת מועצה.
גל-60458/9 29/12/1992 שומרון שרותי דת תקציב שרותי הדת לשומרון  סכסוך בין המועצה האזורית שומרון למועצה הדתית שומרון – התכתבויות בענין אי העברת תקציבים למועצה הדתית שומרון ובגצי"ם בנושא  תקציב המועצה הדתית לשנת 1992  שכר עובדי המועצה  איומי השבתה של השירותים הדתיים במועצה  פרוטוקולים מישיבות המועצה הדתית  פרוטוקולים מישיבה בינמשרדית אוצר-דתות ועוד.
גל-60458/10 01/06/1992 שומרון שרותי דת חילוקי דעות בענין תקציב המועצה הדתית שומרון והמועצה הדתית עמנואל-מחלוקת בין המועצה האזורית שומרון למועצה הדתית שומרון (התכתבויות בנוגע לאי העברת כספים על ידי המועצה האזורית ובג"צ) ובין הרשות המקומית בעמנואל והמועצה הדתית. פרוטוקולים מישיבות מועצה  פרוטוקול מישיבת ועדה בינמשרדית אוצר-דתות.
גל-60458/11 23/12/1988 שומרון שרותי דת התכתבות בין המועצה הדתית שומרון  המועצה האזורית שומרון  משרד הפנים וגורמים נוספים בנוגע לשירותי הדת במועצה אזורית שומרון  תפקוד המועצה הדתית שומרון ומינויים אליה.
גל-60458/13 09/12/1996 איכות הסביבה יהודה תקציב רגיל בתיק התכתבויות של איגוד ערים שומרון ויהודה בנושא תקציבים  פעילויות  תכניות עבודה לשנים 1997-1999  נתוני תקציב ואוכלוסייה ופרישת ביתר עלית מהאיגוד.
גל-60459/2 30/08/2000 פרוטוקולים – עלי פרוטוקולים מישיבות ועד היישוב עלי
גל-60459/3 19/01/1984 חוקי עזר – אלקנה חוקי עזר עירוניים של המועצה המקומית אלקנה והתכתבות בנושא בין המועצה למשרד הפנים.
גל-60459/4 22/06/1982 חוקי עזר – אלקנה חוקי עזר עירוניים של המועצה המקומית אלקנה והתכתבות בנושא בין המועצה למשרד הפנים.
גל-60459/5 14/11/2001 תקציבים 2002 דו"חות מענקי תקציב לרשויות המקומיות ביהודה ושומרון והתכתבות בעניין בין הממונה  על ההתיישבות ביו"ש בני ריקרדו  ראשי הרשויות וגורמים נוספים. בתיק הצעת תקציב לשנת 2002 של המועצה המקומית הר אדר.
גל-60459/6 24/08/1995 חוקי עזר – קרית ארבע חוקי עזר קריית ארבע וחברון – שמירה; חנייה ; מניעת רעש
גל-60459/7 11/07/1983 חוקי עזר – אריאל חוקי עזר לאריאל- שמירה; שילוט ; מערכות כריזה ; רישיונות הצמדה למדד ביוב ועוד
גל-60459/10 20/02/1994 חוקי עזר – קרית ארבע חוקי עזר לקריית ארבע- סימון רחובות ובניינים ; גביית אגרות; אספקת מים; אימוץ בעלי חיים
גל-60459/11 07/01/1990 חוקי עזר – אורנית התכתבויות בנושא חוקי עזר במועצה המקומית אורנית בעניין היטלי פיתוח  סלילת רחובות  תיעול  ביוב ועוד; טיוטות חוקים.
גל-60459/14 25/06/1991 חוקי עזר קרני שומרון התכתבויות וטיוטות בנושא חוקי עזר במועצה המקומית קרני שומרון; תחשיב עלויות לצורך קביעת היטל ביוב ועוד.
גל-60459/15 20/05/1991 חוקי עזר קרני שומרון התכתבויות וטיוטות בנושא חוקי עזר במועצה המקומית קרני שומרון.
גל-60460/1 25/08/2002 מועצת תכנון עליונה פרוטוקולים מועדת משנה להתנגדויות בנושא עררים על החלטות הועדות המקומיות לתכנון ובניה; פרוטוקולים מועדת משנה להתיישבות בנושא תכניות מפורטות לבניה.
גל-60460/3 28/07/2003 מועצת תכנון עליונה פרוטוקולים של ועדת המשנה להתיישבות וועדת המשנה להתנגדויות בעניין תכניות ועבודות תשתית ביו"ש  עררים על החלטות ועדות תכנון מקומיות ועוד.
גל-60460/13 08/09/1992 חוקי עזר קדומים בתיק התכתבויות הנוגעות למועצה המקומית קדומים  בתוך כך – פרוטוקול ישיבת מליאה של המועצה – בין הנושאים הנדונים: חוקי עזר  אגרות ביוב  תקציב מועצה דתית ועוד. חוק עזר לקדומים (אגרות ביוב)  התשנ"ד – 1994 – נוסח החוק  חוות דעת בעניין;
גל-60461/32 13/09/1999 חוקי עזר כללים ופרסומים אלפי מנשה בתיק – קובץ חוקי עזר (תיקון חוקי עזר) – מועצה מקומית אלפי מנשה בנושאים שונים הנוגעים למועצה המקומית; אגרות מבני ציבור – חוק עזר  התשנ"ט – 1999;
גל-60461/34 13/01/1999 חוקי עזר הר אדר התכתבויות הנוגעות לנושא הארנונה באדמת בניין במועצה המקומית בהר אדר וגביית הארנונה על-ידי המועצה; תיקון לחוק עזר להר אדר (שירותי שמירה)  התשנ"ו-1996; פרוטוקול ישיבת מליאה לדיון ואישור תקציב; תיקון חוק העזר – אגרות מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים  ושעירו האגרה; מתן אישור לתקציב בלתי גיל להכנת תכנית אב יישובית לספורט; תשלומי חובה המועצה המקומית הר אדר – התכתבויות בנושא; תכתובת בין עמותת 'משתכני הר אדר ב" לבין המועצה המקומית בהר אדר  בתוך כך – מתן היטלי מבני ציבור – שלב ב'; חוק עזר לביוב (היטל ואגרה)  נתונים לחישוב ההיטל ואישור היועץ המשפטי; חוק עזר לאספקת מים ואישורו – המלצת המינהל לתעריפי חוק העזר לאספקת מים לבנייה צמודת קרקע;
גל-60461/35 26/03/1996 חוקי עזר הר אדר התכתבויות ופרוטוקולים בנושא חוקי עזר במועצה המקומית הר אדר.
גל-60462/8 10/11/1996 תקציב פיתוח אורנית בתיק התכתבויות של מועצה מקומית אורנית בענייני תקציבים  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פרוטוקולים מישיבות המועצה  התכתבויות בעניין ביטול מעמדה של חברת דלתא בע"מ כמפתחת של הישוב  התכתבויות בעניין התחייבות של הבינוי פואד בן אליעזר בדבר מענק לפיתוח אורנית שטרם התקבל במועצה  תכניות פיתוח שנתיות  תכנית אב למיחשוב המועצה  פיתוח תשתיות כבישים  מים  מל"ח  הג"א  ריענון ציוד רפואי ורכישת רכבי תחזוקה.
גל-60462/18 01/10/1990 חוקי עזר כללים ופרסמים אורנית אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא חוקי עזר באורנית.
גל-60462/19 01/08/1991 חוקי עזר כללים ופרסומים קרני שומרון אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא חוקי עזר כללים ופרסומים בקרני שומרון  הכוללים:  חוקי עזר.
גל-60463/4 13/06/2001 שכר עובדים אורנית התכתבויות  ופרוטוקול מישיבת המועצה בנושא תנאי העסקתה של גזברית המועצה וטענות לחריגות שכר.
גל-60463/6 28/04/1996 בקורת אורנית דו"ח כספי של המועצה לשנת 1999; התכתבויות בנושא דו"חות ביקורת על תפקוד המועצה.
גל-60463/7 31/05/2001 בקורת אורנית התכתבויות בנושא ביקורת רואי חשבון במועצה ותיקון ליקויים שונים; דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2001  פירוט תמיכות של המועצה  דו"ח ביקורת של המועצה הדתית  דו"חות ביקורת בנושאי בטיחות  השתלמויות עובדים  מחשוב ועוד.
גל-60444/9 21/11/2002 תקציב בלתי רגיל מגילות מועצה אזורית מגילות  תקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה (משרדי הבריאות  החקלאות  איכות הסביבה  התיירות  הפנים והחינוך) בתקציב עבור חינוך  דרכים וכבישים  רכישת מרכיבי ביטחון ושיקום מקלטים  שמירה  עידוד התיירות-פיתוח בית הערבה  ורד יריחו וקליה  פעולות תרבות  תברואה (הדברה) ועוד.
גל-60444/13 19/01/1994 תקציב בלתי רגיל אלפי מנשה מועצה מקומית אלפי מנשה  תקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה (משרדי הפנים  הביטחון  התחבורה  השיכון  החינוך) בתקציב עבור חידוש מבני בתי ספר ומיגונם  גינון  דרכים וכבישים  אמצעי ביטחון  תברואה ועוד. מענקי סיוע של מפעל הפיס.
גל-60444/14 26/04/1992 חוקי עזר כללי אלפי מנשה חוקי עזר של הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון-חוקי עזר לעמנואל: עדכון שיעורי הקנסות  פיקוח על מכירת בשר  מניעת רעש. הסדרי חניה  חוקי עזר שיש בהם סעיפי עונשין  אגרת שמירה  אגרת מבני ציבור  ועוד. התכתבויות עם הממונה על הישובים ביהודה ושומרון  חוזר מנכ"ל משרד הפנים (פברואר 1996)  צווי צה"ל. מצורפות לתיק כתבות עיתונות.
גל-60445/1 21/06/1999 תקציב בלתי רגיל אלפי מנשה מועצה מקומית אלפי מנשה  תקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה בתקציב (משרדי התיירות  הביטחון  השיכון  תחבורה  הפנים  חינוך ועוד) והכנסות נוספות עבור פיתוח תיירותי  כבישים ודרכים  שיקום רחובות  החלפת קווי מים  ציוד ביטחון  תברואה  פיתוח סביבתי  מערכת החינוך ועוד.
גל-60445/4 20/10/1999 תקציב בלתי רגיל הר חברון מועצה אזורית הר חברון  שינויים בתקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה (משרדי השיכון  הרווחה  החינוך  הביטחון  הפנים והתחבורה) בתקציב הרווחה והחינוך-הסכמים לבניית מעונות יום  מועדוניות  מעונות רווחה  מרכז תרבות  דרכים  גינון ציבורי ועוד.
גל-60445/5 12/07/2001 תקציב בלתי רגיל הר חברון מועצה אזורית הר חברון  שינויים בתקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה בתקציב (משרדי השיכון  החינוך)-בנית יחידות דיור ושכונות חדשות  הצטיידות מוסדות חינוך  תברואה  גינון  דרכים  תשתיות ציבוריות  הקמת ספריה ועוד.
גל-60445/6 28/05/2000 תקציב בלתי רגיל הר חברון מועצה אזורית הר חברון  תקציב בלתי רגיל- השתתפות משרדי הממשלה בתקציב (משרדי החינוך  הפנים  הביטחון  העבודה והרווחה  השיכון) עבור גני ילדים  בתי ספר יסודיים  הצטיידות מוסדות חינוך  עבודות חשמל  דרכים  שמירה בטחונית  מרכזי תרבות. מענקי מפעל הפיס.
גל-60445/7 16/08/2000 תקציב בלתי רגיל הר חברון מועצה אזורית הר חברון  תקציב בלתי רגיל- השתתפות הממשלה בתקציב (משרדי החינוך  הפנים  השיכון  הביטחון) עבור מעונות יום  גני ילדים  בתי ספר יסודיים  תיקון מפגעי בטיחות במוסדות חינוך  מועדון  דרכים  שמירה וציוד בטחוני.
גל-60445/9 15/07/2001 תקציב בלתי רגיל הר חברון מועצה אזורית הר חברון  תקציב בלתי רגיל-השתתפות הממשלה בתקציב (משרדי השיכון  הפנים  התחבורה והחינוך)  דרכים  מוסדות ציבור  בנית יחידות דיור  תשתיות ציבוריות ועוד.
גל-60463/13 10/03/1998 היטל מיסים אלקנה היטל מיסים: אלקנה. תשלומי ארנונה  צווים  חוסר יכולת בתשלום ועוד.
גל-60464/2 14/07/1997 תקציב רגיל אלקנה בתיק התכתבויות בענייני תקציב ומענקי איזון של המועצה המקומית אלקנה בשנים 1998-2003.
גל-60464/4 09/12/1997 הלוואות אלקנה – אפרת הלוואות – אלקנה. אפרת.
גל-60464/7 05/08/2001 שרותי דת אורנית שרותי דת: אורנית.
גל-60464/8 15/04/1998 ביוב ונקוז  בטחון נפש ורכוש אורנית ביוב ונקוז  בטחון נפש ורכוש – אורנית. ביקור מנהל "המינהל לשרותי חירום". סקירה ביטחונית על אירועים ביטחוניים.
גל-60464/9 12/05/2002 תעשייה ופיתוח אורנית תעשייה ופיתוח אורנית: תכנון אסטרטגי לשנים 2000-2005. תוכנית מתאר שער השומרון.
פ-1932/7 13/05/1958 מפלגת פועלי ארץ ישראל – הועידה השמינית – כנס שני מחברת עם רשימות בכתב ידו של יצחק בן-צבי מהכנס השני של הוועידה השמינית של מפלגת פועלי ארץ ישראל: על הוועידה השנייה של פועל ציון  הערות למזכירות הוועידה  על החלטת החלוקה של האו"ם (החלטת כ"ט בנובמבר) ועוד. כמו כן  בתיק חוזר לצירי הוועידה וסדר יומה.
גל-60464/14 09/06/1996 הלוואות -אלפי מנשה אישור בקשה להלוואות – אלפי מנשה.
גל-60465/1 27/02/2000 ביקורת אלפי מנשה ביקורת – אלפי מנשה. ביקורת רואה חשבון. דו"ח ביקורת מעקב. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2002. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2001. דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2000.
גל-60465/4 03/01/1996 נוהל הרשות אלקנה אלפי מנשה נוהל הרשות: אלקנה – אלפי מנשה.
גל-60465/7 09/02/1993 אפרת – בטחון נפש ורכוש התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו בנוגע למועצה המקומית אפרת: החברה הכלכלית אפרת ותכנית הבראה לשיקום החברה  העמותה לפיתוח וקידום התיירות בחבל גוש עציון  חוזים ועוד.
גל-60447/3 27/07/1999 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60447/5 01/01/1996 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנושא תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60447/2 15/03/2000 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60446/1 07/11/2001 תקציב בלתי רגיל גוש עציון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית גוש עציון
גל-60446/3 31/10/1995 תקציב בלתי רגיל גוש עציון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית גוש עציון
גל-60446/4 03/12/1995 תקציב בלתי רגיל גוש עציון בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית גוש עציון
גל-60446/7 10/03/1996 תקציב בלתי רגיל הר אדר בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית הר אדר
גל-60446/8 03/05/2000 תקציב בלתי רגיל הר אדר בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית הר אדר
גל-60446/14 24/02/1999 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60446/15 19/10/1998 חוקי עזר איכות הסביבה יהודה בתיק התכתבויות בנוגע לחוקי עזר בנושא איכות הסביבה  פיקוח סביבתי על עבודות תשתית ע"י איגוד הערים לאיכות הסביבה  חוק עזר בדיקת גז הראדון  מדידת הרעש ועוד ביהודה ושומרון.
גל-60446/16 16/05/1993 חוקי עזר איכות הסביבה שומרון בתיק התכתבויות בנוגע לפיקוח על חומרים מסוכנים  הזרמת שפכי תעשייה  חוק עזר חומרים מסוכנים  חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  הזרמת שפכי תעשייה למערכות ביוב ועוד.
גל-60447/1 23/03/1999 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60447/6 01/08/1994 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60447/7 11/02/1998 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של עיריית מעלה אדומים
גל-60447/8 23/01/1997 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מעלה אדומים
גל-60447/9 24/05/1998 תקציב בלתי רגיל אריאל בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית אריאל
גל-60447/10 06/09/1995 תקציב בלתי רגיל אריאל בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית אריאל
גל-60447/11 22/04/1994 תקציב בלתי רגיל אריאל דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של עיריית אריאל  התכתבות בין העירייה  משרד הפנים  מפעל הפיס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בנית מועדוני פיס לקשישים ולנוער ועוד.
גל-60447/12 16/10/1994 תקציב בלתי רגיל אריאל דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של עיריית אריאל  התכתבות בין העירייה  משרד הפנים  מפעל הפיס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: רכישת מחשבים וציוד לבתי ספר ועוד.
גל-60447/13 15/12/1991 תקציב בלתי רגיל מעלה אפרים דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בניית תשתיות למוסדות חינוך ועוד.
גל-60465/11 01/06/1997 תקציב רגיל אפרת בתיק התכתבויות בנושאי תקציב למועצה מקומית אפרת: תקציבים  מאזנים  מענקים ומענקי איזון.
גל-60465/15 03/07/2001 תקציב פיתוח אפרת בתיק התכתבויות של מועצה מקומית אפרת בענייני תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל) תכניות פיתוח  פיתוח תשתיות כבישים  ביוב  תאורת חירום  הקמת ספרייה  פיתוח נהלי חירום  הקמת פארק החורשה  מתקני ספורט ומרכז להתפתחות הילד.
גל-60465/16 29/10/1998 תקציב פיתוח אפרת בתיק התכתבויות של מועצה מקומית אפרת בענייני תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל) פיתוח תשתיות כבישים  תאורת חירום  פארק החורשה  ספרייה חדשה  תברואה  מצפור גבעת הזית  תכניות פיתוח שנתיות והתמודדות עם באג 2000.
גל-60466/4 25/01/1998 אריאל – הדרכה  ביקורת (רואה חשבון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים ביהודה ושומרון במשרד הפנים  בנימין ריקרדו  בנוגע לביקורת חשבונית בעיריית אריאל: דו"חות מפורטים לשנות הכספים 1999 – 2002  ביקורת רואה חשבון בעירייה  פרוטוקולים של וועדת הביקורת של העירייה  פרוטוקולים של מליאת המועצה ועוד.
גל-60466/10 05/09/1999 אריאל – תקציב פיתוח בתיק התכתבויות של עיריית אריאל בנושאי תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פיתוח תשתיות ביישוב  בניית אולם ספורט  בניית חניה לקריית החינוך באריאל.
גל-60466/11 25/06/1997 אריאל – תקציב פיתוח  בתיק התכתבויות בנושאי תקציב של עיריית אריאל. תקציבי שנת 1197. 1998. 1999  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פיתוח תשתיות מים  כבישים  מועדון נוער  מעון יום  מערכות מידע  תאורת חירום  הגדלת בית העלמין רכישת כלים שונים וכן רכב כיבוי וחילוץ לעירייה.
גל-60467/5 18/04/2001 חברות ואגודים אריאל מסמכים בנושא  החברה הכלכלית אריאל לנכסים. ביאורים לדו"חות הכספיים של החברה  דוחו"ת על תזרימי המזומנים של החברה  תקנון החברה  חוות הדעת לגבי כדאיות הפרוייקט  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2072.
גל-60467/5 18/04/2001 חברות ואגודים אריאל מסמכים בנושא  החברה הכלכלית אריאל לנכסים. ביאורים לדו"חות הכספיים של החברה  דוחו"ת על תזרימי המזומנים של החברה  תקנון החברה  חוות הדעת לגבי כדאיות הפרוייקט  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2072.
גל-5679/8 14/10/1969 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – "פתוח" חברה לפיתוח ומחקר תעשית היהלומים בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המשרד למסחר ותעשייה  גדעון להב  בנוגע ל-"פתוח" חברה לפיתוח ומחקר תעשית היהלומים בע"מ.
מפה-5363/1 16/05/1942 ( גשרי מסילת ברזל על פני המים – קו חיפה – צמח )  Waterways at Railway Bridges – Line Haifa – Samakh בתיק צילום התרשים של שרטוט הגשר על פני המים בקו מסילת ברזל חיפה – צמח עם מידות – מס' 32; סומנו מיקום מדוייק בקמ.  אורך הקטע במ"מ נתונים – מס' BD/566/10; אסמכתא – Ref. Letter Number L582/1 מ- 16.5.42
פ-1925/55 10/06/1911 ברית הפועלים העברים הסוציאלאים העולמית – פועלי ציון – מס הברית העולמית  קבלה על מס הברית העולמית בסך של פרנק אחד ששולם ע"י יצחק בן-צבי  לברית הפועלים העברים הסוציאלאים העולמית – פועלי ציון.
גל-6062/4 01/01/1959 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות – איראן – 1 התכתבות וחילופי מברקים בין חטיבת סחר חוץ במשרד  המחלקה הכלכלית במשרד החוץ וגורמים נוספים בענייני סחר החוץ בין ישראל לאיראן ועוד. בתיק נוסחי הסכמים מסחריים בין איראן לארה"ב.
פ-1911/6 11/02/1928 אליהו אפשטיין – התכתבות – יצחק בן-צבי שני מכתבים מאת אליהו אפשטיין (לימים אילת) אל יצחק בן-צבי בנוגע לפגישותיו של הראשון עם יהודי ח'יבר.
ג-2318/4 08/02/1952 ירושלים – כבישים וחשמל התכתבויות ודוחות בנושאים: סלילת כבישים בקרית יובל (בית מזמיל) ברחביה ובתלפיות חיבור לחשמל בשיכוני הקסטל  במבשרת ירושלים ובשיכון העממי של העולים מבולגריה בשכונת הבולגרים; הצעות מחירים לעבודת סלילת כביש בשיכון העממי בתלפיות; רישום טופוגרפיה בליפתא  ותכניות הכביש במקום; שיכוני עולים בקטמון;
ג-2318/9 29/12/1949 ירושלים – הקצאת קרקע ומדידות התכתבות ודוחות בנושאים: הקצאת קרקע לשיכון עולים  בדיר יאסין  הקצאת קרקע לקק"ל  לבנייני האוניברסיטה  הפקעת קרקע  רישום קרקעות  רשימת מגרשים  תרשימים.
גל-60447/16 24/05/1989 חוקי עזר ערבות הירדן חוקי עזר של המועצה האזורית בקעת הירדן  מזכרים בנושא והתכתבות בין המועצה (בראשות ישראל נדיבי ודוד לוטע)  הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו וגורמים נוספים בנוגע לחוקי העזר ואכיפתם; התכתבות בין המועצה האזורית שומרון והמועצה המקומית קרני שומרון עם תושבים בענייני מיסוי וכתיבה.
גל-60448/1 21/05/2000 תקציב בלתי רגיל מעלה אפרים דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית  התכתבות בין המועצה  משרד הפנים וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בניית תשתיות למוסדות חינוך ועוד.
גל-60448/4 21/01/1997 תקציב בלתי רגיל ערבות הירדן דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית בקעת הירדן (ערבות הירדן)  התכתבות בין המועצה  משרד השיכון  מפעל הפייס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בניית גדר ביטחון  מבני ציבור ותשתיות תחבורה ועוד.
גל-60448/5 20/08/1997 תקציב בלתי רגיל ערבות הירדן דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה אזורית בקעת הירדן (ערבות הירדן)  התכתבות בין המועצה  משרד השיכון  מפעל הפייס וגורמים נוספים התקציב וייעודו: פיתוח  בניית גדר ביטחון ועוד.
גל-60448/6 01/03/1994 תקציב בלתי רגיל בנימין דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מטה בנימין  התכתבות בין מועצה  משרד השיכון וגורמים נוספים התקציב וייעודו: רכישת ציוד ביטחון ליישובי המועצה ועוד.
גל-60448/7 04/11/1996 תקציב בלתי רגיל בנימין דו"חות תקציביים של תקציב בלתי רגיל של מועצה מקומית מטה בנימין  התכתבות בין מועצה  משרד השיכון וגורמים נוספים התקציב וייעודו: רכישת ציוד ביטחון ליישובי המועצה ועוד.
גל-60448/13 01/09/2001 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים תקציב מעלה אדומים השקעות קק"ל במעלה אדומים – עזרה במימון ובפיתוח תשתיות  התחייבות משרד הפנים במימון תקציב הפיתוח
גל-60448/14 07/06/2000 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים תקציב מעלה אדומים השתתפות של משרדים שונים בהקמה תכנון ופיתוח תשתיות: בניית מוסדות חינוכיים  תחנת רדיו מטווח ועוד
גל-60449/1 16/07/2000 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים עיריית מעלה אדומים תקציבים ; דוחות כספיים ; יתרות  תמיכה ממשלתית במימון תוכניות פיתוח ועוד
גל-60449/2 31/10/2000 תקציב בלתי רגיל מעלה אדומים תקציב מעלה אדומים עבודות קבלניות  פיתוח מוסדות ציבור ועוד
גל-60467/21 28/09/1998 תקציב פיתוח בית אריה בתיק התכתבויות של מועצה מקומית בית אריה בנושאי תקציב  תקציבי פיתוח לשנים 1998  1999  2000  2001  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פיתוח תשתיות מדרכות  כבישים  מים ומל"ח.
גל-60467/22 28/11/1996 תקציב פיתוח בית אריה בתיק התכתבויות של מועצה מקומית בית אריה בענייני תקציב  תב"רים (תקציב בלתי רגיל)  פיתוח תשתיות כבישים  מדרכות  מים  רכישת מחשבים  תאורת חירום ומחסן מל"ח. תביעה של המועצה כנגד המדינה לצורך הכרה כאזור עדיפות לאומית.
גל-60468/5 28/09/1998 הדרכה – ביתר עילית מכתב תודה לראש המועצה המקומית ביתר עלית  עמדת משרד הפנים בנוגע ליציאת נבחרי ציבור ללימודים  סיכום משוב – קורס נבחרם ועובדים בכירים ביישוב  תוכנית מפגשי הדרכה לנבחרים ובכירים  ביקורות של רואה חשבון על פעילות המועצה לשנת 2001  דו"חות כספיים מפורטים  ועוד.פרוטוקול ישיבת מועצה
גל-60468/14 14/02/2002 חברות ואיגודים ביתר עילית פקודת החברות של החברה לפיתוח ביתר עלית בע"מ  תזכיר ההתאגדות של חברה פרטית מוגבלת במניות  התכתבויות בעניין החברה  תקנון החברה  פירוט תקציב החינוך של העירייה  הבקשה להקמת החברה  ועוד.
נ-97/32 01/06/1963 גולדשטיין ישראל (ד"ר) דברי ברכה והתכתבות עם דר' גולדשטיין  רב קונסרבטיבי מארצות הברית ששימש יושב ראש קרן היסוד  בעניינים ציוניים ואישיים.
גל-60469/5 05/07/1987 מספר תושבים  נוהל הרשות גבעת זאב גליון מספר 34 של בטאונה של גבעת זאב  הד הגבעה  זימונים לישיבות מועצה  התכתבויות פנימיות הקשורות לניהול המועצה.
גל-60469/7 23/08/1998 נוהל הרשות גבעת זאב פרוטוקולים מישיבות המועצה של גבעת זאב  שאילתות  תקציב המועצה   ועוד.
גל-60469/8 03/07/1991 ועדות חדשות גבעת זאב אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא: ועדות חדשות גבעת זאב  הכוללים: ועדת ביקורת  ועדת ביטחון  הרכב ועדת הנחות במיסים  מנוי יושב ראש לועדת ביקורת  שאילתא של חברת המועצה
נ-112/1 01/12/1967 ועדת מורים ומחנכים מאבק בהפצת פורנוגרפיה ו"ספרות תועבה"
נ-113/1 01/07/1970 הועד הבינלאומי לזכרון דכאו
ג-95/16 01/01/1949 רשימת תיקי המזכירות הכללית – ועדת הנגב התכתבות בענייני פיתוח הנגב ופיתוח מקורות תעסוקה בו
ג-437/48 01/01/1949 מחלקת הייצור והציוד – מחצבי הנגב ניצול מחצבים בנגב
ג-4058/31 22/01/1952 חטיבת-מזון – מזון לתינוקות וילדים כרך ב' התכתבויות ומסמכים בנושא יבוא ואספקת מוצרי חלב לילדים ותינוקות.
נ-17/113 01/03/1958 בן-צבי יצחק – מוזיאון הנגב בקשה לקבלת העתקים מהמסמכים בגניזת הנשיא הקשורים להתישבות האזור(לשם השלמת הגניזה ההסטורית של המוזיאון)
נ-97/35 01/09/1966 מיצמכר ירחמיאל תלמיד כותב לנשיא זלמן שזר ומבקש ממנו להציע לו שם עברי.
נ-97/40 01/08/1966 ווסקובויניק אברהם חילופי מכתבים בין השניא זלמן שזר ותלמיד שביקש סיוע בבחירת שם עברי.
נ-97/41 01/10/1966 שניידר אברהם הכותב שולח לנשיא זלמן שזר העתק מכתב ששלח למערכת עיתון "הארץ" ובו מחה על פגיעה בנשיא במכתב למערכת שהופיע בעיתון.
נ-97/43 01/09/1966 כהן שמו מרדכי
נ-97/44 01/01/1966 אונא דינה הצעה לסגור את הרחוב לתנועה בעת השתתפות הנשיא זלמן שזר בתפילה בראש השנה.
נ-8/11 01/10/1956 בן-צבי יצחק – סיני – נצחון צה"ל – מכתבי תמיכה בעקבות מבצע קדש מכתבים של תמיכה אל הנשיא מכל העולם  בעיקר ממנהיגים יהודיים בארצות הברית  בעקבות מבצע סיני (מלחמת קדש).  בתיק גם התכתבות לשכת נשיא המדינה עם הקונסוליה הכללית של ישראל בלוס-אנג'לס בענין מתנדבים כושים לעזרת ישראל.
ג-98/45 10/12/1948 תקציב ועדת החולה מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים לתקציב ועדת החולה.
ג-4132/7 27/02/1950 חטיבת-מזון – המכון להדרכה תזונתית  תכתובות של מנהל אגף המזון במשרד הקיצוב בנושא ניהול המכון להדרכה תזונתית. פרוטוקולי הישיבות של הועדה לעניני המכון. פירוט המוסדות החינוכיים עליהם מפקח המכון  קטעי עיתונות.
נ-97/27 01/11/1967 גולדנברג אשר התכתבות עם חוקר המקרא אשר גולדברג בקשר להוצאת ספרו ומספר גלויות תזכורת באותו ענין מהעיתונאי דוד זכאי  מוותיקי "דבר".
נ-97/29 01/05/1966 טויטו משה בקשת תשובה מהנשיא שזר בשאלת סוד ההצלחה בחיים.
נ-97/30 01/09/1966 הררי ג'ורג' (פרופ') מכתב ברכה מהרופא ג'ורג' הרר לרגל חנוכת בנין הכנסת. לדעתו השם "משכן" אינו מתאים לבנין.
נ-97/25 01/07/1966 גולדמן  .ב
נ-97/36 01/01/1966 כהן חיים יצחק בקשת סיוע למפעל צדקה.
נ-97/37 01/09/1966 מלקמן יוסף (ד"ר) הודעה על הוצאת כתב עת על יהודי הולנד ובקשה שהנשיא שזר יפרסם שם מאמר.
ג-1849/13 30/09/1952 אגף הבניה – יבוא עץ לבנייה התכתבות בנוגע ליבוא עץ מצרפת.
גל-58476/8 14/05/1974 ג'סר אל זרקא היטל מיסים  תיק 6250 התכתבויות בנושא מיסים וארנונה
נ-466/3 27/06/1978 הנשיא יצחק נבון – התכתבות עם נציגי יהדות העולם וראשי עדות בארץ  – יהודי ארצות-הברית בתיק – מאמר הנוגע להיסטוריה של יהדות ארצות-הברית (המאמר באנגלית). בהמשך – התכתבויות בנושאים שונים הקשורים  ליהדות ארצות הברית – בין השאר על הנושא: 'מיהו יהודי'; קטעי עיתון מתוך העיתון 'עולם חדש' – 'The new World' – גיליון מיוחד שהוקדש לכבוד הנשיא  בו יצחק נבון מספר על תולדות חייו.
נ-466/4 01/01/1976 הנשיא יצחק נבון  – התכתבות עם נציגי יהדות העולם וראשי עדות בארץ  – יהודי בריטניה התיק הינו תיק של לשכת הנשיא. בתיק – התכתבויות בין הנשיא החמישי יצחק נבון לבין נציגי יהדות העולם ועדות יהודי בריטניה; עוד בתיק – נייר עמדה (באנגלית) מאת ד"ר אברהם מרכוס תחת הכותרת 'בעיות / משברים בקרב הקהילה היהודית בבריטניה – תכנית פעולה'; בקשה לסיוע מהנשיא נבון וממנהיגי שאר המפלגות בישראל מאת משלחת של רבנים רפורמים בראשות הרב הוגו גרין בעניין שאלת 'מיהו יהודי' ובעניין מתן מקום גם לתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית בארץ; פנייה מאת ועד שליחי הקהילות לנשיא אפרים קציר הנוגעים ליחסי ישראל-מלטה; ביקור משלחת הזדהות ועד הצירים מבריטניה בישראל במסגרת שנת העלייה לרגל להזדהות עם הציונות ועם ישראל מטעם המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית העולמית.
א-4316/12 01/11/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – אוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
פ-1941/46 22/11/1936 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע למרצת והגברת פעולת ההתאזרחות של יהודים נתיני חוץ בארץ ישראל.
פ-1941/48 15/03/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות – הקונסול הכללי של אוסטריה תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הקונסול הכללי של אוסטריה בירושלים  בנוגע לשאלתו של האחרון על החרמת סרטים אוסטרים. בן-צבי ענה כי ועדת החרם החליטה כי לא יוחרמו סרטים אוסטרים עליהם לא הוחל ה"סעיף הארי".
פ-1941/49 12/05/1937 ליאון בלום תצלום נוסח דברי הברכה של יצחק בן-צבי לראש ממשלת צרפת  לאון בלום (Leon Blum)  אותו פגש בטקס ההכתרה של ג'ורג' השישי בלונדון במאי 1937. בדבריו  כותב בן-צבי על היישוב היהודי בארץ ישראל  ציבור הפועלים בו  מוסדות כנסת ישראל  שאלת הביטחון  סוגיית העלייה וההתיישבות ועוד. כמו כן  מופיעה תשובתו של בלום.
פ-1941/50 11/10/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות – דוד רמז תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל דוד רמז  חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע למצבו הכלכלי של מר מרדכי שנורמן  שוטר לשעבר ומחוסר עבודה. בן-צבי מבקש לתת לשנורמן זכות קדימה בעבודה מתאימה הבאה בחשבון.
פ-1941/51 16/01/1936 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות  בנוגע לפסק הדין של הנהלת הוועד הלאומי בעניין הסכסוך שבין בעלי המחלבות לבין מועצת פועלי תל-אביב. כמו כן  בתיק תצלום של פסק הדין הקובע כי על מועצת הפועלים להסתלק מכל תעמולה נגד חלב ותוצרת החלב שתימכר ע"י בעלי המחלבות הנ"ל מחלב גרמני.
פ-1941/52 31/08/1937 יצחק בן-צבי – התכתבות – סניף "הפועל" ירושלים תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל סניף "הפועל" בירושלים  בנוגע לתלונת המועצה הדתית של ועד הקהלה בירושלים על תכנית הטיול אשר מתוכנן להתקיים בימי ראש השנה.
פ-1941/53 19/04/1934 יצחק בן-צבי – זיכרון דברים של שיחה עם ה' מודי בשאלת פועלי הרכבת תצלום זיכרון דברים מתוך שיחה של יצחק בן-צבי עם האדון מודי (כנראה חבר בהנהלת הרכבת)  בעניין מצבם של הפקידים והפועלים היהודים במחלקת הרכבת.
פ-1941/54 17/05/1934 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע להכרזת אסיפת הנבחרים על קיום יום שבתון לכל עבודה בכל יישובי היהודים. זאת כמחאה נגד קיצוץ העלייה העובדת וההגבלות על העלייה העברית על כל סוגיה  וכמחאה נגד החנקת היישוב העברי ומשקו ע"י הפוליטיקה של הממשלה הגורמת לחוסר פועלים עברים והשמטת עמדות עבודה עיקרית בארץ.
פ-1941/55 17/12/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלומי שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לקבוצה של 15 צעירים מעיראק אשר מעוניינת לבקר בארץ ישראל וללמוד באופן מיוחד את התנועה הקיבוצית.
פ-1941/56 08/04/1934 יצחק בן-צבי – התכתבות – המרכז החקלאי תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל המרכז החקלאי בתל-אביב  בנוגע לארבעה בני ישיבת "פורת יוסף" בירושלים: יוסף טוויל  נסים ענתבי  שאול ענתבי ומשה לוי ענתבי  המעוניינים לעזוב את הישיבה ולעבור להתיישבות חקלאית בעמק חפר או במקום אחר.
פ-1941/58 03/03/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלומי שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לחובות קיבוץ נען לכנסת ישראל ושאלת תשלומיה של קיבוץ גבעת ברנר לוועד הפועל של ההסתדרות.
פ-1941/59 27/04/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות – המרכז החקלאי  תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל המרכז החקלאי בתל אביב  בנוגע למצבם הקשה של יהודי פקיעין.
פ-1941/60 21/06/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של הסתדרות העובדים תצלום מכתב את יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לשיחתו עם הקונסול הספרדי  איתו דיבר על ענייני ספרד ועל העזרה שהוא מחכה מהדה הציבורית וכו'. כמו כן  הקונסול ביקש לדעת מה יחס ההסתדרות לרפובליקה הספרדית.
פ-1941/61 06/04/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות – ישראל רוקח תצלום מכתב את יצחק בן-צבי מהנהלת הוועד הלאומי בכנסת ישראל אל ראש עיריית תל-אביב  ישראל רוקח  בנוגע לשאלת תקצוב בית החינוך לילדי העובדים בתל-אביב.
חצ-8895/21 01/01/1980 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8895/22 01/09/1981 אוסטריה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
פ-1941/62 06/04/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות – עקיבא גלובמן  תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מר עקיבא גלובמן מהסתדרות הפקידים  בנוגע למצבה הכלכלי והארגוני של קהילת צפת בעקבות ויחסי ועד הקהילה וחברי העירייה בעיר לבין חברי קיבוץ יודפת.
ג-4148/8 12/07/1954 עבודה במשקים חקלאיים בימי חופשה מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובהם התכתבות  בנוגע לתעסוקת עובדים במשקים חקלאיים בימי חופשה.
גל-22108/32 01/07/1993 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – אריאב מנחם – ההסתדרות הציונית העולמית  ראש עיריית נצרת-עילית
פ-1993/2 01/03/1961 יצחק בן-צבי – קטעי עיתונות (המשך מתיק 1) קטעי עיתונות בעברית ובשפות אחרות (יידיש  אנגלית  צרפתית ועוד) בנוגע למעורבות הנשיא בן-צבי במשבר הקונסטיטוציוני סביב תהליך הרכבת הממשלה במרץ 1961  הלווית דוד רזיאל (בעקבות הבאת עצמותיו לארץ) ועוד.
גל-53363/11 01/01/1985 בוגרי המכינה הקדם אקדמי האוניברסיטה העברית  חוקרים ראשיים יעקב נהון  חיים אדלר המכון לחקר הטיפוח בחינוך- מחקר מעקב. פרסום 102- 1985. (המחקר משנים 1978-1979) השכלה  תעסוקה  אינטגרציה חברתית  מעמד חברתי זהות עדתית ועוד
סל-9362/1 01/01/1948 סרט מספר 24 יפו גוש 6463
גל-58347/14 01/05/1968 3 הערים הגדולות מסמכי ביקורת
ג-4610/2 01/01/1951 לשכת השר פנחס לבון – רכוז הקצבות מצרכי מזון פירוט הקצבות מזון על פי מחוזות וחודשים  כולל נתונים על האוכלוסייה בכל מחוז.
גל-7434/18 01/01/1970 שעב
גל-17102/17 01/08/1949 תיקון שמות בתעודות זהות התכתבות בענין מקרים ספציפיים של תיקון שמות תעודות זהות.
גל-7433/18 01/01/1973 נצרת כרך א'
גל-7433/19 01/01/1974 נצרת כרך ב'
גל-7433/37 01/01/1970 עקברה
גל-17035/9 01/01/1951 מזרעה התכתבות בענין הקשרים בין הכפר למועצה האזורית געתון  הקמת דירות לפליטים בכפר  הקמת מסגד ועוד
גל-7449/14 01/01/1972 נכסי ווקף – ירושלים
גל-7450/6 01/01/1970 ועד הנאמנים – לוד
סל-9340/1 01/01/1948 סרט מספר 11 בית דגון גוש 6070
ג-2263/8 01/12/1955 הוועדה לבדיקת אפשרות צמצום פעילות הממשל הצבאי – פרוטוקולים – כרך ב' פרוטוקולים מישיבות הוועדה לבדיקת עניני הממשל הצבאי (ועדת רטנר): עדויות ראשי רשויות מקומיות  חברי מועצות מקומיות  חברי כנסת  שייח'ים  ארגונים כגון איחוד נשים דמוקרטיות בישראל ועוד. כמו כן  בתיק תזכירים ודו"חות שהוגשו כנספחים לעדויות – כרך ב'.
ג-3867/6 02/11/1959 קטעי עתונות – מק"י קטעי עיתונות הקשורים למפלגה הקומוניסטית הישראלית.
סל-9443/1 01/01/1948 סרט מספר 31 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6373 המשך
סל-9188/1 01/01/1948 סרט מספר 8 גוש 7144
ג-2263/16 01/12/1955 הועדה לבדיקת אפשרות צמצום פעילות הממשל הצבאי – פרסומים רשמיים. נוסחים מפרסום רשמי: מצעי מפלגות  קוי יסוד של הממשלה בענין שיויון זכויות לערבים. פרוטוקול מדיון בכנסת בענין הקמת הועדה.
ג-2264/5 01/01/1956 הועדה לבדיקת אפשרות צמצום פעילות הממשל הצבאי – שירותים ציבוריים סקירות על חינוך הערבים בישראל שירותי בריאות ושירותי סעד.
ג-2264/6 01/01/1956 הועדה לבדיקת אפשרות צמצום פעילות הממשל הצבאי – כלכלה  משק וקרקעות – סקירות.
גל-17021/5 01/01/1962 תכניות פיתוח שונות תכניות פיתוח שונות – תכנית חומש לפיתוח הכפר הערבי והדרוזי  תכניות פיתוח בנושא חינוך  בריאות  סלילת כבישים  אספקת מי שתיה  חוברת בערבית של משרד העבודה על פעולות המשרד ועוד.
מפה-4663/1 08/11/1938 חפצי בה – הצעה מתוקנת.  Amended Proposal – Hefzi Bah בתיק תרשים תכנון עירוני של חפצי בה ( הצעה מתוקנת ); בוצע בעפרון על-גבי נייר שקוף סימנים טופוגרפיים  של תכנון  דרכים נתונים – Plan Number TP/228/38; Ref. Number Z/1283/38 תאריך 8.11.38; שורטט ע"י E.L. Schur; חתימה –  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-58496/9 08/11/1995  תקציב  בלתי רגיל  ג'סר אל זרקא   מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לתקציב בלתי רגיל במועצת ג'סר אל זרקא.
גל-17072/10 01/01/1963 כרמיאל קטעי עתונות על הקמת העיירה  פיתוחה וחנוכתה  בתיק העתק נאום ראש הממשלה לוי אשכול בטקס חנוכת העיר וסקירה
גל-43553/6 01/01/1983 לשכת הרב הראשי – פרוטוקול של מועצת הרבנות הראשית (אייר תשמ"ג – אלול תשמ"ג) פרוטוקולים מישיבות המועצה
גל-17013/9 01/01/1958 הגדרה עצמית לערביי ישראל הגדרה עצמית לערביי ישראל – בתיק רק קטעי עתונות בעיקר בענין רעיון ההגדרה העצמית של אמיל חביבי ומק"י (מפלגה קומוניסטית ישראלית).
גל-17027/4 01/01/1967 בקשות פיצויים והחזרת רכוש לאזרחי השטחים הכבושים תרגומים ממכתבי התושבים המתלוננים על פגיעת צה"ל ברכושם ובקשות לפיצויים
גל-17029/13 01/01/1950 אום אל-פחם קטעי עתונות על העיירה. מכתבים של התושבים אל חברי הממשלה בענין תלונות על הממשל הצבאי. כרך א'
גל-17112/24 01/01/1948 משרד המיעוטים הצעת תקציב המשרד  תזכיר על פעולות המשרד  רשימת עובדים ותפקידיהם ועוד.
גל-17029/24 01/01/1950 תושבי ביענה רשימת תושבי הכפר והתכתבות בענין הענקת תעודת זהות  מכתב מחאה אל נשיא המדינה בענין תלונה על גזילת אדמות  קטעי עתונות  מכתבים אחרים ועוד.
טס-11301/11 01/01/1953 כפר אברהם – ישיבת תורה ומלאכה – אלבום תמונת מחזור א'  תלמידים בעבודה. גוף יוצר: מרכז פדגוגי ע"ש מושינסקי בתל אביב
גל-58708/8 31/05/1961 מגדל כרום- תחום בניה תיק ג/482 גוש 19050  מכר- תחום בניה תיק ג/483 גוש 18525 בתיק תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות  אישורים ושרטוטים לשטחים במג'דל כרום ובמכר.
גל-58708/15 30/05/1962 ג'ת תחום בניה תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות בג'ת.
פ-1908/44 01/01/1958 יצחק בן צבי – התכתבות – אורי בן חורין מכתב מאת אורי בן חורין  עובד במחלקה לארכיאולוגיה ובמכון למדעי המזרח של האוניברסיטה העברית  אל נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  בנוגע לפענוח כתובת ערבית אשר נתגלתה על ידי בן-צבי על גדות אגם החולה בשנת 1943. במכתבו  פיענוח חלקי של הכתובת וצילום של הכתובת.
ג-1235/25 01/01/1953 Improvement of Livestock – Livestock in the Negev הקרן המשותפת ישראל-אמריקה לסיוע טכני בנושא פרויקט ייצור חלב נקי  מחקרים רפואיים  מחקר תזונה לבעלי חיים ועוד
גל-17117/27 01/02/1951 מועצת הפליטים בגליל המערבי התכתבות בענין התארגנות פליטים ערבים  פניות של פליטים אל הממשלה.
פ-1908/47 15/07/1935 מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט – התכתבות – יצחק בן-צבי  מכתב מאת מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט הבריטי אל יצחק בן-צבי  בצירוף צילום של כתובת עברית מהיישוב רמה (الرامة)   .
גל-14820/5 01/01/1949 לשכת השר בכור שיטרית – תיק ללא שם פרוטוקול מפגישה בין שר המיעוטים לבין באי-כח העדה הארמנית  העתקי מכתבים יוצאים של לשכת השר  תזכיר ודו"חות שבועיים בנושא המיעוטים. (המשך בתיק 6)
גל-14820/6 01/01/1949 לשכת השר בכור שיטרית – תיק ללא שם (המשך מתיק 5) פרוטוקולים מפגישה בין שר המיעוטים ובין באי כח העדה הארמנית ומהישיבה השמינית של ועדה להעברת ערבים ממקום למקום  תזכירים בנושאי מיעוטים והעתקי מכתבים יוצאים. הושחר שם מטעמי ביטחון.
גל-17108/38 01/05/1949 ועדת שביתת הנשק ישראל-לבנון פרוטוקולים מישיבות הועדה שהתקיימו במלון "ארזים" במטולה  דו"חות נציג המשטרה בועדה.
גל-17108/43 01/09/1949 פגישות עם הלגיון דו"חות משטרת ישראל על פגישות עם הלגיון הירדני.
גל-22124/28 01/12/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – שילה גל- מועצה איזורית גוש עציון
פ-1936/35 11/02/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שני מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בקבלת פנים אשר נערכה לחיים נחמן ביאליק בניו-יורק  ענייני המגבית  חויותיו מביקור במחצבה ועוד. תיק מס. 5 בסדרה.
פ-1936/36 01/03/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי ארבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  במהלך נסיעתו לארצות הברית במסגרת שליחות מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. המכתבים עוסקים בנסיעתו וויניפג  מניטובה  קנדה ועל כוונתו לבקר במקסיקו. תיק מס. 6 בסדרה.
נ-63/12 02/11/1950 פניות לנשיא וייצמן ולרעייתו ורה – וינדהאם דידס WYNDHAM DEEDS התכתבות בין סיר וינדהאם דידס לנשיא חיים ויצמן ורעייתו.
ג-1967/19 01/01/1952 דו"חות כלליים – גליל-עליון בתיק – עלון המועצה האזורית גליל עליון; דוחות כלליים על המועצה האזורית גליל עליון.
ג-1967/23 22/08/1951 דו"חות כלליים – הגליל-העליון במלאת 5 שנים למועצה האזורית גליל עליון – בתיק פעולות וסיכומים שיצאו לאור בהוצאת המועצה באזורית הגליל העליון (יוני – 1955); פעולות שנעשו לפיתוח הגליל – חברה לפיתוח הגליל העליון; סקירה רחבה על הנעשה במועצה האזורית. בין השאר: רעיונות להקמת חוות ניסיונות לצרכי החקלאים באיזור; מפעל ייבוש החולה; מעשים ומגמות בפיתוח החקלאי בגליל העליון; סיכומי הייצור לשנים 1952-1954 ועוד.
גל-58695/8 20/09/1978 מחוז חיפה  מנשה  תלמי  אלעזר   גוש  8795  10116 מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בניין ערים של תלמי אלעזר.
נ-63/44 19/08/1952 פניות לנשיא וייצמן ולרעייתו ורה – אלפרד טרומפלדור בתיק בקשה אל אשת הנשיא מאת אלפרד טרומפלדור  אחיו של יוסף טרומפלדור  להקים ועדה ציבורית להקמת בית על שמו ברמת גן.
גל-58697/7 27/11/1990 מנשה אלונה  תלמי אלעזר – גוש 8794  10115  10116 מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בניין ערים של  תלמי אלעזר ואלונה.
גל-22125/16 01/12/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Singapore – Republic of Singapore
גל-58695/12 26/12/1991 תיק זמני חוף הכרמל  ג'סר אל  זרקא תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות בעניין כביש הגישה לג'סר אל זרקה.
גל-1689/46 16/05/1958 בית הספר ממלכתי גבעת ישעיהו מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לבית הספר הממלכתי בגבעת ישעיהו  כגון:  תוספת שעות שבועיות  אישורי פתיחת המוסד ועוד.
פ-1908/2 01/01/1954 מקורות לתולדות הישוב בתקופה התורכית – חומר מחקר של בן-צבי חומר מחקר של יצחק בן-צבי עם מקורות לתולדות הישוב היהודי בא"י בתקופה התורכית.  (תאריך משוער)
גל-58697/15 01/07/1986 נשר: שכונת תל חנן: גוש 11235  חח: 4  50  51  106  242  2  3  90 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות. תכנית מס' מכ/264-שטח לבריכת מים  רמות נשר. תכנית מאושרת. מצורפים תשריטים.
גל-58697/20 28/09/1948 נשר – שכונת הפועלים תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות והתכתבות.
גל-58698/2 22/11/1972 ערבאל קעביה + שעב תחום בניה תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות.
גל-58698/6 22/06/1972 עראבה + מג'דל כרים תחום בניה תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות במג'ד אל כרום ובעראבה.
ג-1972/32 16/05/1952 שרותי דת – הגליל העליון התכתבויות ומסמכים של המועצה האזורית גליל עליון לגבי מימון שירותי דת.
גל-13181/2 17/04/1967 תאום בצוע תקציב הפיתוח עם צרכי התעסוקה – תקופת המיתון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יוסף גדיש  סמנכ"ל משרד החינוך והתרבות  בנוגע לתקציב הפיתוח של המשרד: דף דיון לצוות בינמשרדי לתיאום בצוע תקציב הפיתוח עם צרכי התעסוקה  תקציב מפעל הפיס (יתרות)  תקציבי הבנייה והציוד של בתי ספר על יסודיים בערי עולים ובאזורי פיתוח – שנת התקציב 1967/8  תקציבים להקמת מוסדות חינוך (יתרות משנת 1966/67 ותקציב לשנת 1967/68)  טופס לתכנית בצוע תקציב פיתוח 1967/68 ועוד.
פ-1941/23 28/10/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות – גיוס יהודים לחיל הספר של אמירות עבר הירדן תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מרכז העבודה בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  בנוגע לקבלת 12 חיילים יהודים לחיל הספר של אמירות עבר הירדן.
פ-1941/24 17/08/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות – מועצת פועלי תל אביב תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מועצת פועלי תל אביב  בנוגע להעסקת פועלים שומרונים.
סל-8740/1 01/01/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 96 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 11140
א-5006/8 01/07/1984 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים משה קול – פגישות 4-1  כולל עותק מתוקן.
גל-58704/5 05/09/1960 חיפה קרית אליהו  גוש 10817 מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בניין ערים של קריית אליהו בחיפה.
פ-1934/41 28/09/1916 קאלאניזאציאנס-גרופען פאר ארץ ישראל (החלוץ  אחוה און ציון קאמאנוועלטה) החוברת "קאלאניזאציאנס-גרופען פאר ארץ ישראל (החלוץ  אחוה און ציון קאמאנוועלטה)" (קבוצות התיישבות בארץ ישראל)  בהוצאת ארגון ציוני אמריקה  ניו יורק  תרע"ז. החוברת עוסקת בתנועת "החלוץ"  קבוצת "אחווה" וחברת אחוזה (אחוזה א' ניו יורק).
פ-1895/8 18/08/1971 רחל ינאית בן צבי – זכרונות תדפיס שישה ראיונות עם רחל ינאית בנושא "ותיקי ירושלים / יקירי ירושלים". הראיונות בוצעו ע"י המראיין אליהו שטרן והוקלטו ע"י המדור לתיעוד בעל פה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית.
ג-381/5 02/02/1961 הפרשה – המשבר הממשלתי קטעי עיתונות העוסקים במשבר הממשלתי והמאבק הפנימי במפא"י בעקבות פרשת "העסק הביש".
תה-8/24 01/11/1957 כתב האמנה של שגריר טורקיה בתיק כתב האמנה של שגריר טורקיה
פ-4118/3 01/01/1960 תמלילי ראיונות של אליעזר ורטמן עם חותמי מגילת העצמאות תמלילי הראיונות עם יצחק גרינבוים  יהודה לייב הכהן מימון  משה שרת  משה חיים שפירא  נחום ניר  רחל כהן-כגן  צבי סגל  דניאל אוסטר  דוד-בן גוריון  בכור שיטרית  אליהו דובקין  אהרון דיזלינג  סעדיה כובשי  משה קול  מאיר ארגוב  גולדה מאיר  קלמן כהנא  פנחס רוזן  ברל רפטור (שני העתקים  אחד חסר)  מרדכי בנטוב  צבי לוריא  יצחק בן-צבי  הרצל רוזנבלום  פרץ ברנשטיין  זרח ורהפטיג  יצחק מאיר לוין  מרדכי שטנר  מאור דוד לוונשטיין  אברהם גרנות ומאיר וילנר.
טס-3026/406 01/01/1948 שר החינוך לשעבר  זלמן ארן  ושחקנית התיאטרון חנה רובינא בתיק – תצלום של שר החינוך לשעבר  זלמן ארן  ושחקנית התיאטרון חנה רובינא. ברקע סמל עירית ירושלים.
תה-8/26 01/01/1950 כתב האמנה והחזרה של שגרירי טורקיה בתיק כתב האמנה והחזרה של שגרירי טורקיה.
גל-6960/2 01/01/1949 מוסדות דת בישובים – מעברת עמק חפר
גל-6960/47 01/01/1953 מוסדות דת בישובים – בית-הכנסת בשיכון האזרחי-חדרה התכתבות בדבר הקמת בית-הכנסת
גל-8555/12 01/04/1955 הועדה לאישור תעודות סמיכה תשובות לבקשות לאישור תעודות סמיכה לרבנות  אישורים וכו'.
גל-1026/17 07/06/1957 עירית צפת שכר לימוד מודרג בבתי ספר תיכוניים בתחום השיפוט של צפת-התכתבויות בין משרד החינוך לעירית צפת כולל רשימות תלמידים זכאים  פניות הורים  הסדר שכר לימוד מדורג בחינוך המקצועי  מוסדות חינוך בצפת  פרוטוקול מישיבת ועדת המיפוי המקומית בצפת. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2042.
גל-46626/1 02/10/1956 הקונגרס למדעי היהדות – האוניברסיטה העברית קטעי עיתונות – האיגוד העולמי למדעי היהדות. הזמנות לטקס פתיחת שנת הלימודים תשי"ח  וטקס מסירת תעודות לבוגרים של האוניברסיטה העברית בירושלים. פתיחת בית הכנסת באוניברסיטה העברית. פתיחת הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות  חנוכת בנין המכון למדעי היהדות.
מ-1301/1 26/04/1946 Character Certificates – Travellers – תעודות יושר-נוסעים
מ-1301/2 01/01/1945 Administration – General – מינהל – כללי
מ-1301/5 31/03/1939 District Standing Orders – פקודות קבע מחוזיות
מ-1301/6 02/12/1941 District Routine Orders – פקודות שגרה מחוזיות
מ-1301/7 18/11/1943 Political – General – עניינים פוליטיים – כללי עצורים באשמות שונות בפעולות ומחאות נגד השלטון הבריטי. הלה רובינשטיין  אפרים שרייבר  צבי שטיינמן  בנימין יצחק מזרחי  אליהו לנקין  בנימין זהרוני  שלמה דולה  ליפה לביטמן  חיים ויטנובסקי  אלכסנדר אומולר  מנחם בגין (עמ' 39)  צבי שפירו  זכריה יעקב  יעקב אליהו אנגל  לאה לוי  מאיר הויזמן  גילה כהן  דוד עדני  מיכאל פישר  שמואל ברוקס  סיני זימצ'י  יוסף דיאמנט  טוביה בן מנצור אהרון  חביב יקותיאלי זוסמנוביץ  שמואל בן ראובן בנקלר  פרידה רוגובסקי  זכריה יעקב  מרדכי גליקמן  שמואל הלבן  יהודה פובר  משה קושניר  שמואל בנקליר  אהרון יהב  מקס דורמן  דוד שטיין  פנחס כספי  מלכה הרשקוביץ  חיים גלזר  עזרא יגנס  ציפורה בן זהב  מיכאל שולקין  מרים שולקין  חיים אנדר  אליהו גוזנסקי  חיים ישראל לייזרוביץ'  סלמן באביוף  ישעיהו הלפרין  אנטול זילברג  זאב קושבסקי  אריה בן אליעזר (עמ' 186)  מקס הורביץ  שמחה רוזנברג  שרה שטרן  שמואל גורנשטיין  ישראל הירשפרנג  שמואל בורנשטיין  מנדל מנדלביץ'. דוד לוין  אברהם סטשבסקי (סביר)  דוד סרוסי  צבי ספישלר  יהודה זיתי  אברהם זלץ  אליעזר בן אברהם ובלה וטנמכר  צבי שטיינמן  ספר על זאב ז'בוטינסקי (עמ' 278-303)  שמואל וייס  דו שרבוסי  צבי ספילר  לייב בויקו  יצחק לוין  אהרון אסס  אבטליון איוב  פנחס לרמן  יהושע גלילי  שמואל טיקוצ
מ-1304/3 01/01/1940 Disturbances  December 1947 – May 1948 מאורעות דצמבר 1947 – מאי 1948 הרוגים במלחמת העצמאות
ג-6807/4 05/09/1971 לשכת המנכ"ל אלעד פלד – שירות פסיכולוגי ייעוצי הצעת תכנית להנהלת החינוך  מבוא למטרות השירות  נתונים  התכתבויות
גל-8560/14 01/03/1942 קשרים עם רבנים – אותיות ד'-ח' התכתבות וחליפת מסמכים מלשכתו של שמואל אהרון שזורי  מזכיר הרבנות הראשית לארץ ישראל  בעיקר בנושאי נישואין וגירושין: רשימת כתובות של ישובים חקלאים 1945  נתונים על מספרי תעודות נישואין וגירושין שהוציאה הרבנות על פי חודשים  נהלי הרבנות בנוגע לנישואין וגירושין  מעמדם של רבנים ליברליים/רפורמיים בסידור קידושין  נישואין פקטיביים  נישואין אזרחיים  התכתבות עם קונלוסיית שוויץ בירושלים בנוגע לנתינים שלהם ועוד.
גל-12469/7 15/10/1968 הצעת חוק מס רכוש בתיק התכתבויות ותגובות להצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
גל-41080/11 29/04/1992 שיקום שכונות חברתי -עכו- צפון מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון  הנוגעים לפרויקט שיקום שכונות בעכו  כגון: התכתבויות  דוחו"ת  תקציבים  תכניות  פרוטוקולים מישיבות המועצה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2064.
גל-12473/12 11/04/1976 כפר הנוער "חזון יחזקאל" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הדתות  יצחק רפאל בנוגע לכפר הנוער "חזון יחזקאל".
פ-1908/33 15/01/1940 יעקב משה טולידאנו ובן-ציון טרגן – התכתבות – יצחק בן-צבי שני מכתבים מאת יעקב משה טולידאנו ובן-ציון טרגן אל יצחק בן-צבי בנוגע למסתערבים (מוסתערבים): הערות על החוברת "מסתערבים" ורשימת שמות משפחות המסתערבים (מורישקוס).
גל-44881/9 01/09/1952 רשות העתיקות – פניות הנוגעות לארכיאולוגיה התכתבות של אגף העתיקות והמוזיאונים
גל-1032/7 01/01/1957 מועצה אזורית גליל עליון התכתבות בנוגע למכללת תל חי בתיק הושחרו שמות של ילדים
גל-6956/1 01/01/1948 לשכת השר – פעולות הדרכה דתית של משרד הדתות בשיתוף עם הרבנות הצבאית בקרב מעברות עולים ומתנות ילדים
גל-6956/7 01/01/1952 לשכת השר – הועדה לתקונת הדין – ד"ר יצחק גלזנר
גל-6956/16 01/01/1960 לשכת השר – הרב טולידנו התכתבות  פניות
א-4172/14 01/11/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת תמלילים ותרגומים (בערבית  אנגלית ועברית) של נאומי נשיא מצרים אנואר סאדאת ורה"מ מנחם בגין בכנסת  במסיבת עיתונאים ובראיון טלוויזיה משותף ושל מפגש בין סאדאת לחברי סיעות הקואליציה  פרוטוקול מפגישה מדינית בין רה"מ בגין ושר החוץ משה דיין לשגריר האמריקני סם לואיס  סקירות "חצב" (סקירות צה"ליות) וחילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) ובאירופה למשרד החוץ בנוגע לביקור סאדאת בישראל ועוד.
ג-5475/18 01/01/1952 ועדת לבון – חומר חברי הועדה ( האפוטרופוס לנכסי נפקדים ) דו"ח המחלקה לנכסי המדינה לתקופה 1.4.50 – 31.3.51  דו"ח מוקדם על חלק ממחלקות האפוטרופוס לנכסי נפקדים  דו"ח על המפקח על נכסי נפקדים  לשכת המפקח והמחלקות; הוראת נוהל – העברת נכסים והסדר קרקעות 1.12.52; סקירות על פעולות האפוטרופוס  מחלקת הכפרים – סניפים שונים; תזכיר בדבר ניהול המקרקעים שבפיקוח המדינה 8.1.53  טבלאות  טפסים  חילופי מכתבים
פ-1932/8 01/05/1950 תזכירים והצעות למחלקה ליוצאי ארצות המזרח של מפלגת פועלי ארץ ישראל  התכתבויות וחליפת מסמכים בין יצחק בן-צבי למשה קוסטרינסקי  מהמחלקה ליוצאי ארצות המזרח של מפלגת פועלי ארץ ישראל: הצעות שהעביר בן-צבי  המאמר "הספרדים בבואנוס איירס" מאת יהודית איסכרוב  נתונים על עדות המזרח בירושלים  פרוטוקול מישיבה בענייני תרבות בין יוצאי ארצות המזרח (1.1.1950) ועוד.
גל-6264/13 01/01/1949 שפוט רבני – כללי – התכתבות – לפי אלף-בית – אותיות א' – מ' פרטי-כל מישיבות  דו"ח פעולות המחלקה לרבנות ושפוט רבני 1949/50  רשימות מועצות הרבנות  בתי-דין ורבנים; אישורים למתן וקבלת ההקצבות  הודעות על תעריפי הנשואין; התכתבות ( כולל פרטי-כל מכנס הדיינים ה- 2 4-5.10.53 )
גל-6264/14 01/05/1949 שפוט רבני – כללי – התכתבות – לפי אלף-בית – אותיות נ' – ת' פרטי-כל מישיבות  דו"חות ביקור בישובים  הצעות לשפוט רבני  רשימות הרבנים ושוחטים ובתי-דין  תעריפי בתי-דין; התכתבות וכו'
גל-6264/15 01/05/1949 שפוט רבני – בתי-דין – התכתבות – לפי אלף-בית – אותיות א' – ת' התכתבות בעניני החזקה ושיפוץ דיור מושכר  מינוי רבנים  ענינים טכניים וכו'
גל-6958/1 01/01/1956 היועץ המשפטי – איסור גידול חזיר
גל-6264/19 01/07/1949 שפוט רבני – בית-הדין הרבני חיפה התכתבות עם אישים ומוסדות ( כולל דו"ח מבית-דין 9.49 )
גל-6264/20 01/05/1949 שפוט רבני – בית-הדין הרבני פתח-תקוה התכתבות עם אישים ומוסדות  פרטי-כל מאספת הרבנים בבית הרב הראשי כץ  נתונים סטטיסטיים וכו'
פ-1932/9 08/01/1950 יצחק בן-צבי – התכתבות – מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים בין יצחק בן-צבי לבין מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י): הזמנות לישיבות המרכז  לישיבות סיעת המפלגה  למועצה הארצית של המפלגה  החלטות מוועידות המפלגה  מצב ערביי ישראל  חשיבותו של חבר כנסת תימני במפלגה לייצוג העדה התימנית ועוד.
גל-1263/12 23/01/1953 חוזרי משרד החנוך גברת צ'רטוק חוזרי משרד החינוך לבתי ספר: ימי זכרון  פעולות גדנ"ע  חקר  מלגות לתלמידים מעוטי יכולת ; השתלמות מורים ועוד
גל-1265/9 17/05/1924 ברית טרומפלדור מכתבים של נציבות בית"ר בנוגע לפעילויות ספורטיביות. מכתב תנחומים לרגל פטירתו של ראש ביתר. מכתב לועד הלאומי של כנסת ישראל לגבי מעבר מפקדת בית"ר לארץ ישראל  תקצוב אגודות הספורט של בית"ר  ועוד.
גל-1309/3 01/01/1949 בית חינוך בקרית יוסף תלשה בית ספר ממלכתי דתי בקריית שמונה
ב-17897/2 01/03/1942 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 58251 עד מספר 60210)
ב-17897/5 01/01/1943 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 60595 עד מספר 61299)
ב-17897/6 01/04/1943 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 61300 עד מספר 68417)
ב-17897/7 01/05/1943 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – ירושלים. (ממספר 64565 עד מספר 64702)
גל-1270/10 06/02/1958 רשימות בתי ספר לפי המחוזות טבלאות של בתי ספר מוחזקים ממלכתיים וממלכתיים דתיים במחוז דרום  צפון וירושלים ובהם שמות בתי הספר ומספר התלמידים בכל כיתה.
גל-1314/6 01/01/1942 עירית יפו תל-אביב המכון הפדגוגי ביולוגי בתל אביב; תורת החשמל. שיעורי קיץ והשתלמויות למורים
פ-1931/6 23/12/1928 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום ושני עותקים מודפסים של מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות  בנוגע לאי שיתופו בישיבות  תביעתו לקביעת תחומי סמכותו ועל כך שלא הודיעו לו על ישיבה מיוחדת של הוועד בענייני פתח תקווה.
גל-1324/16 11/09/1958 מחלקת עתיקות בתיק התכתבויות של המחלקה לאספקה בנוגע לייבוא ספרים ללא רישיון.
א-4156/14 01/07/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – פרוטוקולים של ישיבות הוועדה למו"מ על האוטונומיה (המשך מתיק מס' 13) פרוטוקולים (סטנוגרמות) באנגלית מישיבות קבוצות העבודה והמליאה של הוועדה למו"מ על האוטונומיה (ועדה משותפת ישראלית-מצרית-אמריקנית שדנה בכינון ממשל עצמי לפלסטינאים בשטחי יהודה  שומרון ורצועת עזה) ועוד. בראש המשלחת הישראלית עמד שר הפנים  הד"ר יוסף בורג (המשך בתיק מס' 14).
פ-1931/7 31/10/1924 יצחק בן-צבי – התכתבות – יעקב בוסו תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל יעקב בוסו מהליופוליס  קהיר במצרים  בעניין כוונתו של בוסו להצטרף לחבורת "מעבר" פתח תקווה.
גל-6298/10 01/12/1949 שבות-עם מעברת שבות עם. התכתבות עם הועד הדתי בעניני בית-עלמין  תיקוני המקוה ואחזקתו  דו"חות על הוצאות והכנסות של הועד הדתי.
גל-6255/1 01/06/1948 לשכת השר מימון ( פישמן ) – התכתבות בקשות  ברכות  הזמנות ומכתבים אחרים; תשובות המשרד
גל-6255/2 01/07/1948 לשכת השר מימון ( פישמן ) – פניות בענינים שונים בקשות  הזמנות מרבנים  מוסדות וכו'  תשובות המשרד; סיכום התייעצות אצל הרב בענין הקמת חזית דתית אחידה בבחירות לכנסת 8.9.48 ( כולל הצעת המתווך ברנדוט לגבי פירוז ירושלים )
גל-6333/6 27/08/1950 שירותי דת בישובים וישובי עולים שירותי הדת בעמקה ומינוי שוחט.
גל-6255/4 01/05/1949 לשכת השר מימון ( פישמן ) – התכתבות  הרצאות – לפי אלף-בית – אותיות א' – ת' לשכת השר מימון (פישמן) התכתבות הרצאות-לפי אלף-בית-אותיות א'-ת' -מכתבים לשר מאישים ומוסדות-בקשות ברכות  הזמנות וכו' תשובות המשרד (כולל מאמר השר "הר הסיני")
גל-6255/5 01/05/1949 לשכת השר מימון ( פישמן ) – התכתבות בקשות מהמוסדות בארץ וחו"ל  הזמנות וכו'
גל-6255/6 01/09/1949 לשכת השר מימון ( פישמן ) – ברכות לשר לקראת ראש-השנה תש"י
גל-6255/7 01/02/1949 לשכת השר מימון ( פישמן)  – עניני השר כחבר הממשלה דברי השר בישיבות הממשלה  הצעות חוק  דו"חות והמלצות של הועדות הממשלתיות  נתונים סטטיסטיים וכו' ( כולל דו"ח הסוכנות 15.2.50 – 14.3 )
גל-6255/8 01/01/1948 לשכת השר מימון ( פישמן )  – עניני השר כחבר הממשלה פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות שעת חירום ( תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ); חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ( הוראת שעה ) 1949 – העתקים; רשימות המועצות הדתיות ( לפי האיזורים )
גל-6256/4 01/01/1959 לשכת השר י. מ. טולידאנו  – פניות ובקשות מאישים ומוסדות בעניני עזרה ואח'  תשובות השר
גל-6256/6 01/04/1959 לשכת השר י. מ. טולדנו – כללי התכתבות; חומר מעורב בנושאים שונים – פניות ובקשות לעזרה  תשובות המשרד; דו"חות  זכרונות-דברים מהפגישות  הזמנות וכו' ( כולל זכרון-דברים מפגישת השר עם נשיא המדינה 8.4.59 )
גל-6256/7 01/05/1960 לשכת השר י. מ. טולידאנו – כללי חומר מעורב בנושאים שונים – פניות ובקשות מאישים ומוסדות  תשובות המשרד; הזמנות וכו' ( כולל רשימת הרבנים ארצית 5.59 )
גל-19533/1 01/01/1953 בתי-כנסת דו"חות על מצב בתי-הכנסת בישובים ובשכונות  התכתבות בדבר הקמת בתי-כנסת חדשים ושיפוצים של הקיימים  רשימות בתי-כנסת שקיבלו ריהוט וציוד אחר
גל-19533/2 01/12/1951 בתי-כנסת בתי-כנסת בישובים ובשכונות.
ב-17912/5 01/01/1940 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 40242 עד מספר 84394)
ב-17913/8 01/01/1941 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 48326 עד מספר 48350)
גל-6257/3 01/12/1958 לשכת השר י. מ. טולידאנו/זרח  ורהפטיג – מכתבים פניות בענינים הנוגעים למשרד  תשובות המשרד; הזמנות  הודעות וכו'
גל-6257/4 01/06/1964 לשכת השר זרח  ורהפטיג-  מכתבים מכתבים הנכנסים והיוצאים; זכרונות-דברים מהפגישות  הזמנות  מכתבי ברכה וכו'
גל-6257/5 01/09/1969 לשכת השר זרח  ורהפטיג/יצחק  רפאל – מכתבים מכתבים הנכנסים והיוצאים בענינים הקשורים למשרד; פרטי-כל מישיבות מליאת המועצה הדתית בני-ברק  הצעות-תקציב וכו' ( כולל רשימת הבקשות לספרי-תורה 13.11.69 )
ב-17915/11 01/08/1942 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 61858 עד מספר 61974) – חיפה
ב-17916/5 01/12/1942 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – מאבן יהודה עד גדרה. (ממספר 58549 עד מספר 102925)
גל-6259/2 01/08/1948 היועץ המשפטי – י. ד. בר – הצעות חוק ותקנות תזכירי הצעות החוק  תקנות  פקודות  חומר משפטי; התכתבות וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת ועדת 7 השרים להכנת חוקת הבחירות לאספה המכוננת )
גל-6259/3 01/04/1949 היועץ המשפטי – י. ד. בר -חוק השבת ומועדי ישראל נוסח החוק  פרטי-כל מישיבת הועדה הדתית 11.7.49 ( כולל חות דעת בענין ביטול נשואי תערובת של מגוייסי חו"ל ונשים נכריות )
גל-6261/1 01/10/1949 ועדות לעניני טקסים – הטקסים הקשורים לנשיא חיים וייצמן – יום-הולדתו ה-75 ופטירתו תכניות  הזמנות  ברכות  רשימות שונות; התכתבות בנדון וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת ועדת יום-הולדת לנשיא 1.11.49 )
גל-6261/2 01/12/1949 ועדות לעניני טקסים פרטי-כל מישיבות ועדת הסגל ע"י משרד ראש-הממשלה להכנת רשימות המוזמנים לפי המוסדות; חוזרים  הזמנות  תכניות החגיגות וכו'
גל-6261/3 01/07/1949 ועדות לעניני טקסים – טקסי יום-העצמאות פרטי-כל מישיבות מועצת יום-העצמאות  חוזרים  תכניות  מודעות  רשימות של המקומות וחומר הסברה; התכתבות ( כולל חוברת סדר התפילות ליום הזכרון ויום העצמאות )
גל-6261/4 01/10/1956 ועדות לעניני טקסים – חג העשור סיכומי פעולות  דו"חות ההוצאות  תכניות  נוהלי עבודה לקראת חגיגות העשור  מאמרים  הזמנות; התכתבות וכו' ( כולל הצעות לעשור המדינה 10.12.57 )
גל-6261/5 01/03/1959 ועדות לעניני טקסים – חג העשור באמריקה תכנית הפעולות של המנכ"ל בארה"ב והרצאתו על מועמד " הקהל " ( באידיש ); התכתבות בנדון
גל-6261/6 01/12/1960 ועדות לעניני טקסים – שנת הבר-מצוה תכניות  פניה ליהודי הגולה; התכתבות
גל-1284/6 01/03/1953 פגישות הנהלת המשרד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנוגע לקיום ישיבות הנהלת המשרד  זימונים לישיבות  סדרי היום ופרוטוקולים בנושאים: סידור בתי הספר  מינוי מנהלים  אישורם לקביעות  פיטוריהם  העברתם וכו'  יחידת הבחינות ובחינות הסטיפנדיה  גני ילדים פרטיים  ניסויים בבתי ספר  דיון בדו"ח מבקר המדינה על בתי הספר המוחזקים  מסירת מידע  תקציב המשרד  הכנות לשעת חירום  סדורים לקראת שנת הלימודים תשי"ח  דו"ח המנכ"ל על ועידת המשרד הבינלאומי לחינוך בג'ניבה ועוד.
גל-6261/9 01/05/1956 הועדה להר-ציון – בית העדות מאמרי המנכ"ל  סקירה על הפעילות המשרד בשנת 1958/9  אישורים  קטעי- עתונות  התכתבות ( כולל תסריטים של הסרטים התעודיים בנדון )
גל-6261/10 01/06/1958 הועדה להר-ציון – חגיגות וטקסים תכניות  הזמנות  רשימות המוזמנים; התכתבות וכו' ( כולל עלון-מידע של הועדה על הפעילות הדתית )
גל-6261/11 01/03/1960 הועדה להר-ציון – ז' באדר רשימות שנתיות של גדולי התורה שנפטרו וזכרם מועלה בז' באדר על הר ציון ( עם תולדות חייהם ); תכניות  הזמנות וכו'
גל-6261/12 01/12/1956 הועדה להר-ציון – יום השואה קביעת ימי-זכרון לקהילות נפרדות והנצחת זכרם – התכתבות בנדון  הזמנות לטקסים  חוברות  מאמרים
גל-6261/13 01/12/1957 הועדה להר-ציון  – יום השואה לוחות-זכרון  הנצחה – התכתבות בנדון; מאמרים  חומר הדרכה ( כולל רשימות ימי-זכרון לקהילות נפרדות )
גל-6261/14 01/04/1961 הועדה להר-ציון – יום השואה קביעת ימי-זכרון לקהילות נפרדות ולוחות-זכרון במרתף השואה – התכתבות בנדון; הזמנות
גל-6261/15 01/01/1962 הועדה להר-ציון – יום השואה קביעת ימי-זכרון לקהילות נפרדות ולוחות-זכרון במרתף השואה – התכתבות בנדון ( כולל רשימת הארגונים יוצאי קהילות שונות עם כתובותיהם )
גל-1586/3 11/11/1953 המועצה על-יד המדור לחינוך מיוחד סיכום דברים של המועצה לחינוך מיוחד. דוגמא לטופס רשום לכתות מעבר במחנה עולי תימן  פרטי ישיבות הנוגעות לחינוך המיוחד  ועוד.
גל-1286/5 07/09/1953 ועדת הקבע של ועד החינוך חוק חינוך ממלכתי-1953 ועדת הקבע של ועד החינוך. סדר יום ופרוטוקולים של הועד; מינוי חברי ועד החינוך תקנות חדשות- סדרי פיקוח ; רישום תלמידים ועוד
פ-1930/7 27/02/1945 יצחק בן-צבי – התכתבות – ברל לוקר מכתב מאת יצחק בן-צבי אל ברל לוקר בעניין פעילותו של לוקר בועידת הפועלים העולמית  תפקידו כראש הוועדה לענייני המזרח הקרוב וחשיבות יצירת הקשרים עם תנועות הפועלים במדינות בעלות הברית ל"יום שבו יוכרע גורלנו".
פ-1891/21 23/02/1926 יצחק בן-צבי – התכתבות – דוד בן-גוריון שני עותקים של תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו במיניאפוליס  מינסוטה  אל דוד בן גוריון. המכתב עוסק במצבם של יהודי המערב התיכון בארצות הברית ועל אפשרויות גיוס הכספים בקרבם.
גל-5860/22 01/11/1951 מפעל זכרון עמק הירדן מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות בנין ערים של מפעל הזיכרון עמק הירדן.
פ-1931/3 22/09/1924 מ. בן אשר – יצחק בן-צבי תצלום מכתב מאת מ. בן אשר מקהיר  אל יצחק בן-צבי  בעניין האפשרות לייסד קואופרטיב לייצור נעליים במצרים.
גל-1299/8 01/01/1953 ועד החינוך חוק חינוך ממלכתי ; תקנון ועד החינוך מינוי חברים בוועד החינוך  ; פרוטוקולים ישיבות ועד החינוך
פ-1934/3 12/04/1925 מרכז הסתדרות פועלי הרכבת  הדואר והטלגרף – התכתבות – יצחק בן-צבי עשרה מכתבים מאת מרכז הסתדרות פועלי הרכבת  הדואר והטלגרף אל יצחק בן-צבי  בנוגע לנושאים: העיתונים "חיפה" ו-"אתחאד על עמל"  פועלי הרכבת  המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה  התנועה בנצרת  מאמר בנושא חבר קומוניסט בפרלמנט הבריטי  הוצאת מאסף ספרותי לרגל עשור להסתדרות ועוד.
א-289/1 01/01/1950 מסמכים שמורים – ישראל-ירדן – נוסח הסכם שהוצע ע"י שר-החוץ בישיבת ממשלה ב-לב/שי (27.2.50) הוחלט לקבל את הנוסח במידה שיוכנסו התיקונים המוצעים   ישיבת ממשלה ב-לב/שי (28.2.50)
פ-1929/34 01/08/1927 הקונגרס הבינלאומי הרביעי של האיגודים המקצועיים תיק משתתף בקונגרס הבינלאומי הרביעי של האיגודים המקצועיים (the Fourth Ordinary International Trade Unions Congress)  שנערך באוגוסט 1927 בפריז  הכולל: סדר יום  מבנה הארגון  חלוקת הקולות בקונגרס  החלטות  דוחות  רשימת משתתפים  תזכיר והחלטות שהתקבלו קונגרס וכו'.
פ-1929/35 05/08/1928 ועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי בבריסל – גיליונות העיתון "Le Peuple"  גיליונות העיתון הבלגי "Le Peuple" מאוגוסט 1928  בהם מדווחים על ועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי שנערכה בבריסל  בלגיה.
פ-1929/31 01/01/1927 יצחק בן-צבי – התכתבות – אגודת הפועלים במצרים תצלום טיוטת מכתב מאת יצחק בן-צבי אל אגודת הפועלים במצרים. (תאריך משוער)
פ-1929/33 15/10/1924 יצחק בן-צבי – התכתבות – הפדרציה הבינלאומית של איגודי המסחר מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הפדרציה הבינלאומית של איגודי המסחר (Amsterdam International / International Federation of Trade Unions) בנוגע לתנועת הפועלים במצרים.
פ-1938/16 05/06/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שמונה מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: בריאותו ובריאות בני משפחה  ענייני הועידה  יחסי מפלגות בפולין ועוד. תיק מס.3 בסדרה.
פ-1929/1 31/01/1934 זלמן שז"ר – התכתבות מכתב מאת זלמן שז"ר אל יצחק בן-צבי  בעניין שמות מחברי המאמרים שבספר המשלחת של פועלי ציון (יפו  תר"פ).
פ-1938/12 16/04/1929 ישיבות הועדה המכינה את ועידת ארץ ישראל העובדת בפולניה שני פרוטוקולים מישיבות הועדה המכינה את ועידת ארץ ישראל העובדת בפולניה  בהשתתפות יצחק בן-צבי ואחרים  בנוגע לנושאים: תכנית הועידה  מודוס הבחירות  ועידת עיתונאים  קביעת שמה הרשמי של הועידה  הפעולה הכספית  דו"ח המזכירות  תכנית הוועדה  אינפורמציה על פועלי ציון שמאל  ורשימת האנשים.
פ-1938/13 03/04/1929 יצחק בן-צבי בשליחות ההסתדרות לוועידת ארץ ישראל העובדת בפולין – התכתבות התכתבויות וחליפת מסמכים בין יצחק בן-צבי לאישים שונים ומפלגות שונות בנוגע לוועידת ארץ ישראל העובדת בפולין: בקשות לפגישות עמו  חוזר לחברי הועידה מאת הועד המרכזי של פועלי ציון שמאל ועוד.
פ-1938/17 03/07/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי ארבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: הוועידה העולמית הקרובה של "פועלי ציון"  נסיעתו לוילנה ועוד. (בתיק קטע של מכתב מה-15.7.1929 ללא המקור).  תיק מס. 4 בסדרה.
פ-1938/15 01/05/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שישה מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בפולין לרגל ועידת ארץ ישראל העובדת אל רעייתו  רחל ינאית בן-צבי  בנוגע לנושאים: אסיפות וסיורים בפולין בהם נטל חלק  ההכנות לוועידה ועוד.  תיק מס.2 בסדרה.
פ-1938/18 28/03/1920 יצחק בן-צבי – התכתבות גלויה מאת יצחק בן-צבי בעת שהותו בווינה  אל רחל ינאית  בעניין קשייו להשיג ויזה לביקור בקושטא  ועל מסעו לארץ ישראל.
פ-1934/43 17/12/1948 יצחק בן-צבי – מגבית כספים בצפון אמריקה שלושה מכתבים מאת ארגונים יהודים בארצות הברית ובקנדה בעניין שליחותו של יצחק בן-צבי מטעם ההסתדרות למגבית כספים בצפון אמריקה: Palestine Histadrut Campaign  Women's League for Palestine ו-"קרן התרבות העברית בקנדה".
חצ-5291/2 01/01/1965 נציגות בון – כללי דו"חות וסקירות בנושאים שונים: השילומים  יחסי ישראל ומזרח-גרמניה  יחסי מזרח-גרמניה וארצות ערב יחסים בין ישראל למערב-גרמניה בדרג לא ממשלתי  יהודי מערב-גרמניה  פרשת מינויו של השגריר ראלף פאולס לישראל (היה קצין בוורמכט). בתיק סקירות כלכליות וזכרון-דברים משיחת הקנצלר אדנאואר וראש הממשלה לוי אשכול.
פ-1929/6 06/07/1912 רחל ינאית ודב בר בורוכוב – התכתבות – יצחק בן-צבי גלויה מאת רחל ינאית ודב בורוכוב מווינה אל יצחק בן-צבי בקונסטנטינופול  לפני נסיעתם לוורשה ואודסה ובעניינים אישיים.
חצ-5291/12 01/01/1966 ארתור לוריא  המשנה למנכ"ל התכתבות בעיקר בעניני המשרד עם שגריר ישראל ושגרירים זרים.
חצ-3114/13 01/12/1956 ניגריה – עניני פנים
פ-3206/5 01/12/1994 הסכם לשיתוף פעולה בין ישראל לירדן בעניני בריאות . כולל השנויים אחרי הפגישה בטבריה ב -28/12/1994.
חצ-8794/32 01/01/1980 ארגנטינה – מגביות בונדס
גל-6993/28 27/11/1979 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – תשריט חלוקה – גוש 3688 חלקה 44 בתיק שרטוט והתכתבות בנוגע לחלוקה של גוש 3688 חלקה 44 ברחובות.
חצ-3399/1 01/12/1961 גרמניה מערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך א'
חצ-3402/12 01/11/1962 הודו – יחסים מדיניים – יומנים ודו"חות עונתיים דו"חות  דיווחים
גל-1574/12 24/11/1952 פתח-תקווה בתיק תעודות  קבלות וחשבוניות של אספקת מזון למפעל הזנת ילדים בפתח תקווה
פ-1506/25 01/01/1947 תצלומים של אתרי מקורות מים בנגב בתיק תצלומים בלבד של אתרי מקורות מים בנגב. תקופת המנדט- תאריכים משוערים
ג-6631/7 01/01/1969 לשכת השר פנחס ספיר – ביטחון בתיק התכתבות בענין השטחים  תעשיות ביטחוניות  עזרת ארצות-הברית במימון הוצאות ביטחון  פעילות ציבורית של חיילים ועוד.
גל-674/28 14/05/1948 לשכת המנהל – רכוש ערבי – נצרת התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף המכס והבלו בנוגע למיסים ומכסים בעיר נצרת: תעשיית הטבק בנצרת  תשלום מיסים על סחורות  החלפת המטבע ללירה הישראלית  סניפי בנק בעיר ועוד.
תת-61/2 01/01/1972 משרד התקשורת – נוהלי השרות הבולאי נוהלי עבודה השרות הבולאי לשנת 1972.
ג-12609/10 20/12/2001 ארכיון צה"ל התכתבויות וחליפת מסמכים בין ארכיון המדינה וארכיון צה"ל בנוגע לנהלי הפקדה ושמירה של חומר ארכיוני: ביקור גנז המדינה בארכיון צה"ל  נהלי הפקדת חומר בארכיון צה"ל  תיקי שמעון פרס ועוד.
ג-5623/5 01/05/1948 נציגות צרפת בישראל
ג-2931/6 01/06/1949 צינורות נפט הצעה לבנית צינור הנפט אילת-חיפה  פרוטוקול מפגישה עם יוסף אלמוגי  מזכיר מועצת פועלי חיפה  מאמרים על קוי נפט בעולם ועוד.
ג-3811/7 09/09/1949 קטעי עתונות – חזיתות (כולל חזית הצפון  המרכז  הדרום ואילת) פרט לירושלים קטעי עיתונות העוסקים בביטחון שוטף ועניינים מדיניים סביב גבולות המדינה (בעיקר אילת) לאחר מלחמת העצמאות ומאמרים רטרוספקטיבים על המלחמה: מאמרים מאת מנחם בכין על כיבוש שכונת מנשיה ביפו ע"י לוחמי האצ"ל (קטעים מהספר "המרד") ורשימת החללים בקרב  מאמר מאת יצחק שדה עלך כיבוש משטרת עיראק סווידאן ומאמרים על מבצע"לט" ומבצע "עובדה".
פ-1908/67 28/04/1955 יצחק בן-צבי – התכתבות – נתן פריד מכתב מאת יצחק בן-צבי אל נתן פריד בנוגע למתכונת מפתוח ספרי "ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני" ובנוגע להנחתו של בן-צבי כי בשנת תס"ב לא נמצאו יהודים ביפו.
ג-3811/8 16/05/1948 קטעי עתונות – המלחמה היהודית-ערבית – חזית המרכז  קטעי עיתונות ישראלית העוסקים בחזיתות אזור המרכז במלחמת העצמאות מול הלגיון הערבי (הירדני) והצבא העיראקי וכן הקרב הימי על תל אביב בשלב הפלישה של צבאות ערב (בעיקר הקרבות בשון קרב ג'נין מול הצבא העיראקי) ובשלב קרבות עשרת הימים (בעיקר מבצע "דני"  כוךלל כיבוש לוד ורמלה  ומבצע "בתק") וכן הקרבות על משלט 219 באזור מודיעין בזמן ההפוגה השניה ותקריות נוספות בזמן שתי ההפוגות.
ג-3811/9 01/09/1949 קטעי עתונות – חזית ירושלים (ענייני גבול) קטעי עיתונות העוסקים ברובם בתקריות גבול ותקריות מדיניות מול הלדיון הערבי (הירדני) בירושלים סביב המולבעת הישראלית בהר הצופים והיבטים נוספים וכן כתבה של דוד קמחי כעם סיפור אישית מתקופת המצור על ירושלים במלחמת העצמאות.
חצ-2567/11 01/03/1945 תורכיה מוסדות שונים
חצ-2568/12 01/01/1950 תיק טוביה ארזי – כללי
חצ-2568/13 01/01/1950 תיק טוביה ארזי – כלכלה
ג-3812/11 02/06/1948 קטעי עתונות – המלחמה היהודית-ערבית – הפצצת בירות ערב קטעי עיתונות העוסקים בהפצצת בירות מדינות ערב (עמאן  קהיר  דמשק) במלחמת העצמאות על ידי חיל האוויר הישראלי (כרך א').
חצ-2446/6 14/08/1948 הכרזות ונקיטת עמדה בענייני ישראל-ערב הכרזות פומביות וקווי מדיניות החוץ (בעיקר של ישראל) מכיל גם חוברת של הצעות שלום ישראליות
ג-3812/12 01/09/1949 קטעי עתונות – שיחות השלום – שלום ועדת הפיוס וועידות שונות לבעיות הסדר השלום כולל מתווך קטעי עיתונות העוסקים בשיחות השלום "ועדת הפיוס לארץ ישראל" (PCC) וועידות שונות לבעיות הסדר השלום לאחר מלחמת העצמאות (כרך ב')
חצ-6464/26 01/09/1965 ביקור נשיא צא'ד
חצ-2566/9 01/07/1948 הסגר ערבי על ישראל
חצ-2566/11 01/02/1949 ועדת הפיוס
חצ-1867/1 01/06/1953 חוק שרות בטחון ותקוניו
חצ-1835/17 01/12/1949 סין – יחסים
ג-3811/3 02/01/1949 קטעי עתונות – המלחמה היהודית-ערבית – סקירות כלליות  קטעי עיתונות משלהי מלחמת העצמאות ואחריה העוסקים בסקירות רטרוספקטיביות על מלחמת העצמאות (אחת מאת יגאל אלון) וכן דיווחים על תקריות עם הצבא העיראקי בשלהי המלחמה סעיפי ההסכם שביתת הנשק עם מצרים לגבי הקפאת הקווים ושחרור נצורי פלוג'ה.
חצ-8629/1 01/06/1985 ארה"ב – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8643/1 01/01/1985 ארה"ב – קשרים עם ירדן.
פ-1893/10 01/01/1912 יצחק בן-צבי -טופס הרשמה לאוניברסיטת איסטנבול טופס ההרשמה של יצחק בן-צבי ללימודי המשפטים באוניברסיטת איסטנבול.  (תאריך משוער)
פ-1893/14 22/02/1909 שולמית קלוגאי – התכתבות – יצחק בן-צבי  מכתב מאת שולמית קלוגאי אל אחיה  יצחק בן-צבי ("נחום")  בנוגע לעניינים אישיים  מידע על (?) שהחליטו להורגו אך בינתיים הוא חי ונמצא בסנט. פטרסבורג  מוזכר עורך עיתון "בלובה" שכנראה גילה את (?). היא מספרת שהייתה שולחת את העיתון "רבולוצאניה מיסל" ("המחשבה המהפכנית) שם כתוב על זה בפירוט  אך היא לא עשתה את זה מכיוון שהדואר מגיע פתוח.
גל-9241/2 13/01/1963 בינוי ממשלתי – בית-החולים באר-יעקב כרך ב' הצעות מחיקים קבלנים  חוזים בין קבלנים  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-9241/3 06/01/1961 בינוי ממשלתי – בית-החולים באר-יעקב כרך ג' הצעות מחירים של קבלנים  חוזים בין המדינה לקבלנים  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-9241/4 15/12/1958 בינוי ממשלתי – בית-החולים באר-יעקב כרך ד' הצעות מחירים למכרז  חוזים עם קבלנים  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-9241/1 07/12/1950 בינוי ממשלתי – בית-החולים באר-יעקב כרך א' הצעות מחירים קבלנים  חוזים בין קבלנים  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-11865/5 21/11/1948 משרדי מחלקת היעור והלשכה המחוזית של אגף מקרקעי ישראל – חיפה דו"ח על תיקונים במחלקת העיר חיפה  מסמכים בנושא שיפוצים שנעשו במשרדים ממשלתיים אחרים בעיר.
גל-43311/10 03/04/1989 עוזר השר (איתן כבל) – עין חצבה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החקלאות אברהם כ"ץ-עוז בנוגע לשטחים חקלאיים וקידוחי מים למושב עין חצבה.
גל-9249/10 18/01/1949 בינוי ממשלתי – אולם זמני לישיבות הכנסת  בנין הקולנוע קסם  ומלון סן רמו תל-אביב חשבונות והתכתבות בענייני חשבונות  דוחות כספיים  דוחות יומיים של העובדים וכד'.
פ-1899/5 01/01/1935 רשימות על נוסעים נוצרים לארץ הקודש  רשימות מתוך ספרים על שני נוסעים נוצרים לארץ הקודש מימי הביניים: הנזיר הפרנציסקני ניקולו דה פוגיבונסי (Niccolò da Poggibonsi) והכומר הגרמני לודולף פון סודהיים (Ludolf von Sudheim).
פ-1898/1 30/04/1907 יוסף קלוזנר – התכתבות – יצחק בן-צבי שלושה מכתבים מאת ד"ר יוסף קלוזנר  עורך כתב העת "השלח" באודסה  אל יצחק בן-צבי בנוגע למאמרו של האחרון  "הגורמים הכלכליים החברותיים של מרידת החשמונאים" ומאמרים נוספים שכתב.
גל-12366/19 09/12/1948 כבישים: נטיעות בצידי הכבישים – כרך 1 בתיק התכתבויות בנושא תכנון ותקצוב נטיעת עצים לאורך כבישים בישראל.
גל-12366/21 28/12/1962 כבישים: נטיעות עצים ומדשאות בצידי דרכים – כרך 3 בתיק התכתבויות בנושא תכנון ותקצוב שתילת עצים לאורך כבישים בישראל
חצ-7303/6 01/11/1971 ביקור נשיאי אפריקה
פ-1892/22 11/10/1921 יוסף הפטמן – התכתבות – יצחק בן-צבי גלויית ברכה לראש השנה מאת הסופר יוסף חיים הפטמן ליצחק ורחל ינאית בן-צבי .
פ-1892/29 21/02/1928 מיכאל מרגליות – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת מיכאל מרגליות (מרגוליס) מדטרויט  מישיגן בארצות הברית  אל יצחק בן-צבי בעניין ניסיונותיו להשיג ויזת עלייה לארץ ישראל. כמו כן  בהמשך התיק  מופיע מכתבה של רחל ינאית בן-צבי המחזקת את דבריו של מרגליות.
פ-1892/57 07/08/1919 שלמה קפלנסקי – התכתבות – יצחק בן-צבי גלויה מאת שלמה קפלנסקי  בעת שהותו בשוויץ  אל יצחק בן-צבי  בה הוא בירך אותו על חתונתו עם רחל ינאית. כמו כן  על הגלויה הוסיפו ברכות ליאון חזנוביץ' (כתריאל) חזנוביץ ואחותה של רחל  תמר לישנסקי (לימים שוי).
גל-51370/2 01/01/1949 פגישות וראיונות עם אנשי דת מוסלמים התכתבות בעברית וערבית בענייני העדה המוסלמית בישראל.
גל-51370/7 01/09/1948 דת בצבא (כרך א') התכתבות בין משרד הדתות  הרבנות הצבאית וגורמים ציבוריים ופרטיים בנוגע לניהול ענייני הדת בצה"ל  כולל פניות ציבור בעניינים אישיים של חיילים דתיים.
גל-9237/2 06/01/1961 בינוי ממשלתי – תחנת רדיו בגבעתיים – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות במשרד העבודה  בנוגע להקמת תחנת שידור רדיו בשכונת ארלוזורוב בגבעתיים: לוח חשמל ראשי  פרטי-כל קבלת ומסירת בנין תחנת השידור  הערכה סופית להקמת הבנין  הוראות שינוי מס' 1 ו-2 לחוזה  סידור גינה בתחנה  חוזה לאספקת והתקנת מתקן מיזוג אוויר בתחנה ועוד.
פ-1895/29 24/02/1929 יצחק בן-צבי – אוטוביוגרפיה מכתב אוטוביוגרפי מאת יצחק בן-צבי אל אהרן זאב בן ישי  לשם כתיבת מאמר ב-"אשכול – אנציקלופדיה ישראלית" – אנציקלופדיה יודאיקה (אשכול).
חצ-7312/7 01/06/1972 הנחיות מדיניות – ארה"ב
פ-1893/8 01/01/1913 שתי קבלות בתורכית עבור יצחק בן-צבי שתי קבלות בתורכית עבור יצחק בן-צבי.
פ-1893/7 26/12/1944 יצחק בן צבי – התכתבות תצלומי מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל דוד תדהר בנוגע לנושאים: ברכות ליום הולדתו השישים של תדהר  דעתם של רחל ינאית בן-צבי וברל כצנלסון ששיש לחגוג את מועד העלייה לארץ ישראל על פני ימי ההולדת.
פ-1893/9 14/02/1928 יצחק בן צבי – תעודה תעודה של יצחק בן-צבי בתורכית. (תאריך משוער)
פ-1893/33 21/08/1923 יצחק בן-צבי – הלוואה – New York Life Insurance Company הסכם על הענקת הלוואה על סך 238 דולר אמריקאי ליצחק בן-צבי מאת "New York Life Insurance Company" .
פ-1893/36 09/11/1906 יצחק בן-צבי – תעודת דחיית שירות בצבא הרוסי תעודת דחיית שירות בצבא הרוסי לשנת 1912  על שמו של יצחק שימשילביץ' (בן-צבי) בתפקיד מתנדב.
פ-1893/44 01/01/1949 יצחק בן-צבי – הלוואה וחסכון ירושלם – אגודה הדדית בע"מ שישה פנקסי חשבונות של הלוואה וחסכון ירושלם – אגודה הדדית בע"מ  על שם יצחק ורחל ינאית בן-צבי.
פ-2574/17 01/01/1926 רשימה- מאמר " Mugharet Al Walwat" בתיק מאמר בנושא חקר מערות.
פ-1894/1 14/04/1931 יצחק בן צבי – קבלות ליצחק ורחל ינאית בן-צבי מממשלת המנדט קבלה על שם H. Valero (חיים ולירו) בשם יצחק ורחל ינאית בן-צבי  מממשלת המנדט הבריטי  על תשלום עסקה על גוש 38 חלקה 137 – בית הנשיא יצחק בן-צבי (בית ולירו).
פ-1894/2 01/08/1938 יצחק בן-צבי – הלוואה וחסכון ירושלם – אגודה הדדית בע"מ פנקסים של "הלוואה וחסכון ירושלם – אגודה הדדית בע"מ" של יצחק ורחל ינאית בן-צבי. כמו כן  בתיק אישורים על קבלת תרומות מהחברה הבוטנית לישראל  אגודת הציירים והפסלים בישראל  בית החולים שערי צדק  הזמנה לתערוכת בגדי נשים וילדים של ארגון אמהות עובדות  חוזר בנושא תעריף השכר ותוספת היוקר לפקידים יומיים וחודשיים בעבודות זמניות.
טס-3000/34 01/01/1947 להקת נגנים – מנגנים בחצוצרה ושרים שירי חג המולד ברחובות לונדון להקת נגנים – מנגנים בחצוצרה ושרים שירי חג המולד ברחובות לונדון; התגמולים מועברים לבית החולים המקומי.
חצ-1475/3 01/10/1967 פריס – שגריר
גל-4059/18 22/11/1971 אחמד מוחמד מסארווה בתיק בקשה ואישור להיתר בניה בבקעה אל גרביה.
מפה-4933/1 28/06/1936 סדנאות הרכבת – תכנית מעובדת.    Railway Workshops – Haifa – Compiled Plan תרשים תכנית התכנון של סדנאות הרכבת בחיפה על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבולות המתחם כולל  גבולות האזור של סדנאות  שדה-תעופה ובית-ספר למסחר; בניני הסדנאות ובית-ספר; קו מסילת ברזל תוי הכביש המוצע נתונים – מס' סידורי 213/36; עובד ע"י המודד המחוזי L.D. Surveyor ( שם לא ברור ) ב- 28.6.36  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4934/1 18/06/1935 מיקום של סדנאות הרכבת – תרשים התכנית.   Railway Workshop's Site ) – Sketch Plan ) תרשים תכנית התכנון של מקום לסדנאות הרכבת בחיפה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות המתחם  של אזור הנחיתה הישן ( עבור המטוסים ); קו מסילת ברזל; שטח בדונמים נתונים –  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
חצ-55/12 01/01/1951 בואנוס איירס – יהודים התכתבות הצירות עם ראשי הקהילה בארגנטינה. בתיק גם: חוברת דין וחשבון מכנס נציגים מטעם ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי בירושלים ביום .8.10.58
חצ-5987/23 01/01/1957 סקירה על בעיות במז"ת (מזרח תיכון) עם נספחים כולל המלצות לפעולה ישראלית  הצעות מדיניות של ישראל כלפי פלשתינאים  מצרים וסוריה)
חצ-6014/24 01/03/1970 תיק ארכיב מדיני – שמעון פרס – ח"כ  שר התחבורה והתקשורת – ביקורים בחו"ל בקורים בחו"ל כשר הבטחון עד מאי 77 – התכתבות בנדון
מפה-4932/1 19/09/1927 תחנת הסגר לבעלי-חיים – באסטין אל-רמל.   Animal Quarantine Station – Bassatin El Ramel תרשים תכנית התכנון של תחנת הסגר לבעלי חיים בחיפה ( תכנית מקורית – ראה D/H/I/175 ); סומן שטח התחנה ( בכתום ); שטחים בסביבה בעפרון  שחור  כחול  אדום נתונים – שורטט ע"י ( מחוק ) ב- 19.9.27  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
חצ-5966/5 01/12/1969 עמדת ארה"ב וברה"מ לגבי המזרח התיכון מאז מלחמת ששת הימים סקירות  החלטות (הגיע מביתו של אבא אבן)
נ-95/4 01/01/1965 שטינזלץ עדין דברי הרב שטינזלץ – מפרש ומתרגם התלמוד מכתב לנשיא – לאחר ששלח אליו את החוברת של מסכת ברכות
נ-97/19 01/08/1966 שמרון נפתלי מכתב המיועד לנפתלי שמרון שהועבר ללשכת הנשיא בטעות.
נ-97/20 01/05/1966 גולדהבר אליעזר מעביר לנשיא שזר מכתב מנכדו בן ה-6.
נ-97/21 01/09/1964 דנון אליהו הצעה בעניין אספקת שירותי מזון (קייטרינג) לבית הנשיא.
נ-97/22 01/06/1966 שטיין רוני בקשת הזמנה לטקס נטיעת "יער קנדי".
נ-97/24 01/01/1966 קגן  .א מכתב תודה מהנשיא זלמן שזר למשורר אליעזר כגן  ששלח לו ספר שיריו.
גל-3532/26 17/09/1962 מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים – אילות פירוט תכניות בנייה ותקציב לקיבוץ אילות.
פ-1892/55 07/12/1953 בן-גוריון דוד – טיוטת מכתב של רחל ינאית בן-צבי לשדה בוקר (המכתב לא נשלח) שתי טיוטות של מכתב שלא נשלח לבסוף  מאת רחל ינאית בן-צבי אל דוד בן-גוריון  בו ניסתה לכתוב לאחרון על רשמיה מביקורם של הזוג בן-צבי במעונו של בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר.
פ-1892/56 02/04/1903 תעודות אישיות של יצחק בן-צבי אוסף תעודות אישיות של יצחק בן-צבי: תעודת בגרות   תעודה קונסולרית לכניסה לארצות הברית  אישור מהוועד הפועל של הסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל כי הוא נוסע למצרים מטעמם  חבר המערכת עיתון "התורן"  רישיון לנסיעה למצרים  אישור על כך שבן צבי הוכנס למאגר של תושבים בגיל הגיוס באזור מגוריו  תעודת יושר שאין לבן צבי תיק במשטרה ולכן אין בעיה שהוא ילך ללמוד באוניברסיטה – ניתן על ידי השלטון המקומי באיזור מינסק – נובארדוק  אישור על לימודיו באוניברסיטה ועוד.
גל-3689/38 21/01/1965 משרד הראשי – קרית-אליעזר – אליהו (חיפה) – תכנון כולל מסמכים של משרד השיכון בנושא פעילותו בחיפה
גל-3689/41 13/01/1963 משרד הראשי – קרית-אליעזר – תכנון אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא משרד ראשי – קרית אליעזר- תכנון   הכוללים: תכנון  בניית רבי קומות  בניית משהב  הוסטל בקרית אליהו ועוד.
חצ-6004/1 01/11/1962 חומר מדיני בנושא החרם הערבי סקירות  תזכירים  חוברות של מח' לתכנון מדיני כלכלי  קטעי עתונות וכו'
גל-3430/14 01/01/1965 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – יחסי ציבור ושתוף בינלאומי כללי אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא: הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום  הכוללים: שיקום אזורים  הזמנת יועצים.
גל-3430/25 01/01/1972 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – מדיניות שכון – כללי אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון בנושא הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – מדיניות שכון  הכוללים:  משבר הדיור בישראל.
ג-9521/10 27/08/1971 ארכיון שמואל זקיף – המושבה מגדיאל. בתיק מכתב מהארכיון הציוני לארכיון המדינה בעניין ארכיון שמואל זקיף.
פ-1892/23 02/04/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – מנחם וילנסקי מכתב תודה מאת מנחם וילנסקי  בעת שהותו בברלין  אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי  על הכנסת האורחים שלהם ובנוגע לספר היוצא לאור בעריכתו.
פ-1892/43 06/12/1927 אהרן ראובני – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת אהרן ראובני אל אחיו  יצחק בן-צבי  בנוגע למסירת מכתב לד"ר הוגו ברגמן וקבלת תשלום מאוניברסיטה העברית  סגירת "חאת' אל- עמל" ועוד.
פ-1892/27 17/05/1920 יוסף חריט – התכתבות – יצחק בן-צבי   מכתב מאת יוסף חריט  בעת שהותו בבית החולים בצרפנד (צריפין) אל יצחק בן-צבי  בו הוא מספר על המתרחש במקום ועל עניינים נוספים.
גל-59414/25 01/05/2003 מפעלי בית עמנואל מסמך הצטרפות להסכם קיבוצי
כ-1332/54 25/03/2008 חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף  חבל עזה וצפון השומרון  התשס"ח–2008 בתיק חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף  חבל עזה וצפון השומרון  התשס"ח–2008. חתום בידי נשיא המדינה שמעון פרס  ראש הממשלה אוהד אולמרט ויו"ר הכנסת דליה איציק.
חצ-467/7 01/12/1963 נציגות ישראל ניירובי (קניה) – שיתוף פעולה בינלאומי עם קניה כתב האמנה של שגריר ישראל בקניה
פ-1892/26 03/05/1928 משה חיים טויזנר – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת משה חיים טויזנר  חבר הוועד הפועל של "הסתדרות עברית באמריקה"  אל יצחק בן-צבי  בנוגע לגיליונות "התורן".
גל-3527/2 28/11/1961 מינהל לבניה כפרית – אילות. כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לקיבוץ אילות: מחסן תחמושת  בית אימון ופיטום עופות  הקמת חדר אוכל  בניית יחידות דיור ועוד.
פ-1892/49 04/08/1947 דן גלעדי – התכתבות – יצחק בן-צבי מכתב מאת דן גלעדי  מארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה  אל יצחק בן-צבי בנוגע לנושאים: המעבר חזרה לבית האדום  המשך הוצאה לאור של כתב העת "אסופות"  פרסום ביבליוגרפיה ועוד.
חצ-8314/7 01/02/1979 גרמניה- מז"ת
חצ-168/11 01/06/1947 בעיית היהודים בצפון-אפריקה
נ-102/35 01/12/1963 בית וילפריד ישראל לאומנות וידיעת המזרח
נ-102/36 01/10/1964 בית הרמ"א לתורה ולתפילה
נ-102/38 01/09/1963 בית הלל
נ-102/39 01/03/1965 בית הגדודים
חצ-163/11 01/07/1952 החרם הערבי
נ-97/109 01/12/1966 נאוי סבוחה בקשת פגישה עם הנשיא
נ-97/110 01/12/1966 דאיג יעקוב מכתבים ששלח בעניין המצב בשכונת התקווה
נ-97/111 01/10/1966 רוטנברג מאיר התכתבות בעניין ח=מחקריו בחקר המקרא
נ-97/112 01/12/1966 אייזן דוד מכתב ששלח בעניין מצבו של מוזיאון הגבורה בעכו
נ-97/113 01/12/1966 רוזנבאום לזר מחקריו בעניין תולדות יהדות רומניה. קשיי קליטתו בישראל
נ-97/114 01/12/1966 רובין שמעון מכתב מנהגו של שזר בעת שפעל בסוכנות היהודית
נ-97/115 01/12/1966 פרגר יהודה מכתב לנשיא שזר ובקשה להיפגש עמו
פ-1915/24 25/11/1954 יעקב לוינגר – התכתבות – יצחק בן-צבי  מכתב מאת יעקב לוינגר  מזכיר למדעי היהדות במערכת "האנצקלופדיה העברית" אל יצחק בן-צבי  בנוגע בעניין עריכת הערך על הכת השבתאית "דונמה" באנציקלופדיה  אשר נכתב על בסיס מאמריו בנושא ב"מצודה" ובמקומות נוספים.
נ-97/98 01/11/1966 באקון הירש (ד"ר) מכתב בעניין איציק מנגר
נ-97/100 01/11/1966 דרור בנימין התכתבות בעניין הצעתו להעלאת עצמותיו  של שלום שוורצברד  (שנקם בפטליורה). תיאור הפוגרום ב-1919
נ-97/102 01/11/1966 מורגנשטיין חיים בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-97/103 01/11/1966 קובנר (הרב) בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-97/104 01/11/1966 אטקינד אברהם ברכה לנשיא שזר במלאת לו 77
נ-97/105 01/11/1966 ברנר – הנצחה מכתבים מהרצפלד בעניין הקמת מרכז ברנר בשכונת קריית שלום
נ-97/106 01/05/1972 רגלסון אברהם התכתבות עם הסופר והמשורר ועם אחרים בעניין יצירותיו ופרסום ספריו
נ-97/107 01/11/1966 ריטר חיים יום-טוב תרומה לאגודה למלחמה בסרטן
נ-97/108 01/11/1966 קשת ישורון סיוע כספי להוצאה לאור של ספר שכתב
חצ-8157/6 01/01/1973 פלשתינאים. כרך א'
חצ-8083/4 01/01/1957 שביתת נשק כללית (כולל טופס אחד על הסכמים).
פ-1904/16 01/01/1930 על פקיעין במקורותינו טיוטת מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מערכת כתב העת "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums" (ירחון לתולדות ישראל ולחכמת ישראל)  על פקיעין במקורותינו  בתשובה לטיעונים אותם הציג ישעיהו פרס במאמרו.
חצ-209/4 01/01/1958 החרם הערבי
חצ-495/11 01/01/1958 החרם הערבי  ב'.
חצ-495/12 01/01/1958 החרם הערבי  ג'.
ג-713/44 01/05/1949 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- סרט על הנגב התכתבות בנושא הכנת סרטים בנושא ידיעת הארץ ובעיקר סרט "הנגב"
חצ-498/3 01/11/1959 החרם הערבי (א)
נ-98/73 01/05/1967 ליכטנבום יוסף בקשה לסיוע בהוצאת כתבי יד של הסופר.
חצ-8008/1 01/08/1975 שמעון פרס. כרך א'
חצ-8186/6 01/11/1970 המלך חוסיין. כרך א'
חצ-8186/7 01/12/1970 המלך חוסיין. כרך ב'
חצ-8187/1 01/01/1971 המלך חוסיין. כרך ג'
חצ-8187/2 01/01/1973 המלך חוסיין. כרך ד'
חצ-8187/3 01/12/1973 המלך חוסיין. כרך ה'
חצ-8187/4 01/07/1974 המלך חוסיין. כרך ו'
חצ-8187/5 01/01/1975 המלך חוסיין. כרך ז'
חצ-8187/6 01/02/1975 המלך חוסיין. כרך ח'
פ-1904/38 06/06/1928 תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל ש.לופו נשיא העדה הספרדית מכתב מאת יצחק בן-צבי אל שמואל לופו  נשיא העדה הספרדית  בעניין השתתפות העדה הספרדית בהוצאות הצילום של תעודות המצויות בבית גנזי העדה.
פ-1936/5 01/01/1926 ועידת שטוקהולם טיוטת מאמר או נאום מאת יצחק בן-צבי על ועידת שטוקהולם. (תאריך משוער)
א-7163/17 14/06/1968 לשכת שר העבודה יגאל אלון – מכתב מקבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ מקיבוץ מרום גולן ליגאל אלון מכתב ממזכיר קיבוץ גולן (מרום גולן) יהודה הראל לשר העבודה יגאל אלון בנוגע לפיתוח רמת הגולן.
חצ-8031/2 01/07/1957 החרם הערבי. כרך ב'
חצ-8031/5 01/06/1963 החרם הערבי. כרך ה'
חצ-8031/6 01/07/1966 החרם הערבי. כרך ו'
חצ-8034/4 01/07/1969 אבא אבן. כרך ז'
פ-1901/44 18/08/1926 אווליה צ'לבי תצלומים של עמודים מתוך ספרו של הסופר העות'מאני אווליה צ'לבי ( اوليا چلبي / Evliya Çelebi‏)  "מראה עולם"  על סוריה וארץ ישראל. בנוסף  בתיק תרגום קטעים מספרו בכתב ידו של יצחק בן-צבי. כמו כן  בתיק מכתב מאת זאב וילנאי ליצחק בן-צבי בנוגע לצ'לבי: שמו המלא  שנות חייו  הספר "מראה עולם" ומתי עבר לארץ ישראל. (תאריך משוער)
גל-14644/3 07/07/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז המרכז – תל כביר  תל-אביב-יפו  רעננה הקמת בית כנסת לקהילה הבוכרית ; הקמת בית כנסת ברעננה מצוקת הדיוק לאוכלוסייה הערבית ביפו
גל-59400/22 19/09/1958 מועצה אזורית גליל עליון – משתלה חוק הסכמים קיבוציים – התשי"ז – 1957; בתיק – הסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לבין המועצה האזורית גליל עליון; בהסכם זכויות סוציאליות לעובדים  תנאי העסקה  פנסיה  תאונות עבודה  פיצויים במקרה של פיטורים  דיני משמעת  השתתפות בהוצאות ההבראה של העובדים ועוד. עוד בתיק – הסכם קיבוצי מיוחד בין המועצה האזורית גליל עליון לבין מועצת פועלי קרית שמונה  איגוד הפועלים החקלאיים – בהסכם – שעות עבודה  תשלום בעבור שעות נוספות  תקופת ניסיון;
חצ-39/26 01/12/1951 החרם הערבי בתיק גם מס' עניינים שאינם נוגעים ישירות לחרם
חצ-6591/18 01/02/1968 יחסים מדיניים ישראל – מאלי דיווחים  דו"חות על המצב
חצ-338/29 01/01/1951 החלטות הממשלה כולל דברי א. אבן בישיבת הממשלה מ 31.12.1951
חצ-43/16 01/11/1952 צ'כוסלובקיה בתיק גם חומר על משפטי פראג וענייניים הנוגעים למדינות מזרח אירופיות אחרות
חצ-44/1 01/12/1952 יוגוסלביה בתיק גם דו'ח כינוס הוועדה הקומוניסטית המרכזית ביוגוסלביה  1954
חצ-1388/6 01/01/1966 יחסים מדיניים ישראל – מלאווי
חצ-6591/27 01/01/1968 יחסים מדיניים ישראל – ספרד דיווחים
חצ-412/35 01/03/1956 מצרים – יוגוסלביה
חצ-751/13 01/03/1960 החרם הערבי א'.
חצ-751/15 01/12/1963 החרם הערבי ג'.
חצ-751/16 01/01/1965 החרם הערבי ד'.
פ-1937/15 03/03/1912 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בקושטא  אל החברים בארץ ישראל  בעניין ה"אדרסה" שהוגשה לרב הראשי (חכם באשי) חייים נחום (אפנדי). בנוסף  הוא מודיע כי הוא מתכוון לכתוב סקירה שכותרתו "למצבנו המדיני" בביטאון "האחדות".
פ-1937/16 13/05/1920 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רחל ינאית בענייני כספים  "אחדות העבודה" וכתיבת מאמרים (כנראה ל"קונטרס"). בתיק המכתבים המקוריים בכתב ידו של בן-צבי  ועותקים מודפסים שלהם.
חצ-46/4 01/01/1955 החרם הערבי הכלכלי – I
חצ-357/50 01/08/1952 מדיניות ארה"ב  ב'.
חצ-6722/14 01/01/1973 ביקור ראש הממשלה [ג.מאיר] בוושינגטון בפברואר-מרץ 1973]
חצ-3030/6 01/04/1955 ועדת שביתת – הנשק עם מצרים כרך א.
חצ-3030/8 01/10/1953 ועדת שביתת – הנשק עם ירדן
פ-1937/18 01/08/1920 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שמונה מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בוועידת "פועלי ציון" בווינה וחלר מכן באלכסנדריה במצרים  אל רחל ינאית  בנוגע לנושאים: הוויכוחים בין הפלגים השונים  הפילוג במפלגה ועוד. תיק מס' 2 בסדרה.
פ-1937/21 15/07/1929 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי מכתבים מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בועידת "פועלי ציון" בברלין ומהקונגרס הציוני בציריך  אל רחל ינאית  בנודע לנושאים: שיחותיו עם אישים שונים  נסיעתו לוילנה  ההכנות לועידת "פועלי ציון"  אירועי הקונגרס הציוני בציריך ועוד.
ג-716/17 01/05/1952 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- נגבה (קבוץ) שני מזכרים בנושא קבלת בד לבן לשם נצול מכונת ההסרטה של הקיבוץ
גל-22107/34 01/04/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – חרמש שי – מועצה אזורית שער הנגב
תה-2/35 09/06/1975 כתב האמנה של שגריר ארה"ב מלקום טון בתיק כתב האמנה של שגריר ארה"ב מלקום טון.
מפה-4930/1 08/04/1932 עיר חיפה  אזור בסטין אל-רמל.   Town Haifa; Locality: Bassateen El Ramel תרשים תכנית טופוקדסטרית של אדמות באסטין אל רמל באזור חיפה על רקע כחול; סומנו מס' חלקות-אדמה וגבולותיהן ( A1-5  B1-2  C1-4  D1-2  E1-3  F1-3  G1-3 )  בעלי המגרשים הסמוכים; על-גבי התרשים – הערות בצבע אדום וצהוב; כולל ים התיכון; בצד שמאל – טבלת חלקות-אדמה ( מס'  בעליהם  שטח במ"מ  הערות הערות – חלקות-אדמב ( מצ"ב רשימה ) הוחרמו לצרכי בנית תחנת הסגר ( Lazareth Quarantine ); מפה עובדה מתכנית מס' 70/31 באישור מנהל מח' המדידות ב- 25.6.31; ממפה מס' 23/32/H.A.M. & J.A.; נבדק ע"י מר יכנוביצקי וכו' נתונים – מס' התיק File Number H.L.R./19/17; מס' סידורי 69/32; F.B.31/A Page 15; חותמות: למעלה בשמאל – חותמת של מח' המדידות ( Survey of Palestine H/79/32 ) ב- 11.4.1932; למטה בימין – חותמת אישור של מנהל מח' המדידות ב- 3.5.1932; חותמת התאמת המפה למצב בשטח מ- 8.4.32 – J. Atlas  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4931/1 26/08/1927 רכבת ארץ-ישראלית – סדנאות הרכבת – חיפה.   Palestine Railways – Haifa Workshops תרשים תכנית התכנון של מיקום לסדנאות הרכבת בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות השטח הכולל ( באדום ) ושטח המוגדר ( בכחול ); קו הרכבת  מידות; כולל נהר קישון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון נתונים – חתימות של המשרטט  הבודק  המהנדס; מס' DRG. Number G/0/101A; תאריך 26-8-1927  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4913/1 29/04/1929 רכבת ארץ-ישראלית – סדנאות הרכבת – חיפה.  Palestine Railways – Haifa Workshops צילום של תרשים תכנית התכנון של סדנאות הרכבת בחיפה על רקע כחול; סומנו גבולות המתחם ( בלבן ); קו הרכבת; כולל נהר קישון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  גיאודזיים נתונים – Dig. Number G/0/108; חתימות של המשרטט  והבודק; תאריך 18.4.29
מפה-4912/1 26/08/1927 רכבת ארץ-ישראלית – סדנאות הרכבת – חיפה.   Palestine Railways – Haifa Workshops צילום של תרשים תכנית התכנון של סדנאות הרכבת בחיפה על רקע כחול; סומנו גבולות המתחם ( באדום ); קו הרכבת; כולל נהר קישון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  גיאודזיים נתונים – Dig. Number G/0/101a; חתימות של המשרטט  בודק  מהנדס; תאריך 26.8.27
מפה-4908/1 12/08/1936 תכנית תכנון עירוני – חיפה – אזור תעשיה יזירה.  Town Planning Scheme – Haifa –  " Eisor Hatasiyah " Yezira בעל המגרש ד. ס. ברגר ושות. Owner D.S. Berger & Partn. תרשים תכנית התכנון של מגרש בבעלות ד. ס. ברגר ושות. בחיפה המיועד לאזור תעשיה יזירה על רקע חום; סומנו גבולות התכנית;רחובות בתכנון  אזור התעשיה  בנינים  האזור המסודר מחדש  מידות וכו'; בפינה ימנית עליונה – מפה קטנה של מיקום האדמה בסביבה; כולל כבישים  נהר קישון  מפרץ עכו ( 1:40000 ) נתונים – חתימת E. Wudens ב- 12/8/36
מפה-4911/1 08/07/1936 מיקום של בית-ספר ממשלתי למסחר – תכנית כללית.  Government Trade School Site – General Plan תרשים תכנית התכנון של בית-ספר ממשלתי למסחר בחיפה ( תכנית כללית ) על רקע חום ( ראה מס' 4902 ); סומנו גבולות המתחם ( כולל חלקים שלא נקבעו סופית )  גבולות של חלקות-אדמה בבעלות המדינה; שדה-תעופה ( מערבית לבית-ספר ) סדנאות הרכבת ( מזרחית לבית-ספר ); כבישים  קו הרכבת  מתקנים; מידות נתונים – מס' H.A.M.3041; תאריך 8.7.36; חתימות של המשרטט  בודק  אישור  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
ל-37/11 01/01/1948 מטה נפת ירושלים תחנת המשטרה/מאה שערים
חצ-1417/1 01/01/1966 קניה – הסברה ישראלית
חצ-426/10 01/09/1961 אנגולה-ישראל
חצ-1419/3 01/01/1966 קניה – תיק אישי מרים שרשבסקי
חצ-1419/5 01/01/1966 קניה – תיק אישי מרים הופרט
חצ-1419/6 01/01/1966 קניה – תיק אישי יששכר אילן
חצ-1419/7 01/09/1965 יששכר אילן  מומחה מש"ב – תיק אישי
חצ-1419/9 01/01/1966 קניה – תיק אישי חנה גלעד
חצ-1419/15 01/08/1966 קורס תזונה – מיצ'אקוס
חצ-275/3 01/12/1952 החרם הערבי (סואץ)
חצ-1420/10 01/03/1966 קניה – תיק אישי – זאב לוין
חצ-1421/2 01/01/1966 בריטניה – מדיניות חוץ
חצ-1421/6 01/12/1966 אפריקה המזרחית – יחסים מדיניים עם ישראל – דוחו"ת.
חצ-1421/18 01/01/1966 קניה – ענייני פנים
גל-59403/19 01/07/1968 בית חולים בתר בחיפה הסכם עבודה קיבוצי על תנאי עבודתם והעסקתם של עובדי בית החולים
מפה-4923/1 01/08/1921 סדרת מדידות של מגרש המיועד לפעולות ספורט.   Chain Survey of Proposed Sports Ground תרשים תכנית התכנון טופוקדסטרית של מגרש באזור חיפה המיועד חלקית לבנית מתקני ספורט על רקע חום; סומנו גבולות המגרשים  בעליהם  שטחם במ"מ; מידות של מגרשים סמוכים; רח' אלנבי וכבישים אחרים נתונים – מס' Drg. Number K/1/9 ( ביד ) ע"י אדריכל Fr. Ehmann ב- 1.8.1921 בחיפה
גל-22106/48 01/01/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – יגלום רעיה – נשיאת ויצ"ו עולמית
חצ-1422/4 01/04/1967 אפריקה המזרחית – ועידות וארגונים איזוריים
חצ-1422/5 01/01/1966 אפריקה המזרחית – ועידות וארגונים איזוריים
חצ-1422/7 01/09/1965 קניה – משימות ישראליות – חוות קנייאטה
חצ-1422/9 01/01/1966 קניה – משימות ישראליות – מכון קנייאטה
חצ-1422/11 01/01/1966 קניה – משימות ישראליות – חקלאות והשקייה
חצ-1422/12 01/01/1966 קניה – משימות ישראליות – סקר הדרים
חצ-1422/14 01/01/1966 קניה – משימות ישראליות – לול ועופות
חצ-1422/19 01/12/1966 קניה – עתונות – פאן-אפריקה
חצ-1422/20 01/01/1966 כללי – או"ם
חצ-1423/2 01/02/1966 קניה – קורסים בארץ – סמינר מנהיגות
חצ-1423/3 01/01/1966 קניה – קורסים בארץ – אחיות ורפואה
חצ-1423/4 01/01/1965 קניה – קורסים בארץ – חינוך מבוגרים
חצ-1423/7 01/03/1966 קניה – קורסים בארץ – אורט
חצ-1423/12 01/01/1966 קניה – קורסים בארץ – פיתוח קהילתי
חצ-1423/14 01/01/1966 קניה – שיתוף פעולה וסיוע טכני – כללי
חצ-522/4 01/08/1952 צירות צ'כוסלובקיה בישראל
חצ-522/10 01/07/1950 צירות צ'כוסלובקיה בישראל
חצ-285/8 01/12/1965 החרם הערבי-חברת סידרמר
גל-42930/5 25/01/1998 לשכת המנכ"ל נחמה רונן – פינוי חיריה תכתובות בנוגע לאתר אשפה אפעה – רותם  אתר אשפה דודאים   פתרון לאתר חיריה
גל-42930/6 07/04/1998 לשכת המנכ"ל נחמה רונן – פינוי חיריה אתר הטמנת אשפה דודאים  אפעה – רותם  סגירת אתר חיריה
מפה-4914/1 14/07/1929 רכבת ארץ-ישראלית – מיקום לסדנאות הרכבת.   Palestine Railways – Site for Haifa Workshops כפר: ג'ידרו; אזור אל-בארה Village Jidrou  Locality El Bara צילום של תרשים תכנית התכנון של מיקום לסדנאות הרכבת בחיפה על רקע כחול ( ראה מס' 4898 ); סומנו גבולות המתחם; מידות  שטח במ"מ נתונים – ( איכות גרועה ) – תיק מס' G/16/14; מס' סידורי 4/29; F.B.L./1 Page 4; T.B.L/1 Pages 1-12; למטה בימין – חותמת ב- 14/7/29 וחתימת המחלקה ב- 29.7.29; למעלה – חתימה נוספת של מח' המדידות ב- 8.8.29
מפה-4868/1 20/12/1932 נמל חיפה – אזור פיתוח.   Haifa Harbour – Reclaimed Area צילום של תרשים תכנית התכנון של אזור נמל חיפה המיועד לפתוח על רקע חום; סומנו גדר המכס ( Customs Fence )  דאר  בית המושל  כבישים ומסילות ברזל וכו'; אזורי התכנון סומנו בצבעים שונים סימנים טופוגרפיים  של תכנון נתונים – מס' סידורי 128/32; שורטט ע"י המודד ( שם לא ברור ) ב- 20/12/32  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4848/1 01/01/1936 תכנית תכנון עירוני – ודי אל-שאבי – אדמת מר סופרסקי ואח'. Town Planning Scheme – Wady El Shaby – Land of Mr. Suprasky תרשים תכנית החכנון של בנינים ורחובות באזור ודי אל-שאבי בחיפה על-גבי נייר שקוף מוצהב ( המקור של מס' 4847 ); סומנו מס' חלקות וגבולותיהן  חלקות-אדמה סמוכות ( מס' 74  78  81  83  85  87-88 ); בת-גלים  כביש יפו-חיפה  מסילת ברזל לידה ( לוד ) – חיפה  אדמה בבעלות המדינה הסמוכה ( State Domain ); בפינה ימנית עליונה – תרשים קטן של מיקום האדמה בסביבה; כולל ים התיכון ( 1:10000 ) בצד ימין בשוליים – טבלת החלקות ( 1 – 11 ) ושטח במ"מ  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
מפה-4846/1 01/01/1936 תכנית לבתי-מגורים.   Tine Town – Housing Scheme תרשים התכנית של תכנון בניה למגורים באזור שמורת יער אל פארש על-גבי נייר שקוף מוצהב; כולל כפר בלרו אש שיך  הג'ר את תויל  ורת אל-כיזירגה וכו'; סומנו מס' גושים זמניים ( I  II  III  VI  VIII ) וגבולותיהם; כבישים לנצרת ועכו וכו'  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
חצ-287/12 01/01/1963 החרם הערבי כרך א'
חצ-53/2 01/03/1965 החרם הערבי
מפה-4837/1 01/01/1937 חיפה – מחנה צבאי.   Haifa – Army Camp תרשים המפה הטופוקדסטרית לצורך תכנון מחנה צבאי בחיפה ואדמות הסמוכות על רקע אפור; סומנו מספרי החלקות וגבולותיהן ( חלקן צוינו באדום וירוק ); אתרים  רחובות; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  סימני עפרון על-גבי המפה בגב המפה רשום בעפאון באנגלית – תכנית של מחנה צבאי; מראה מס' החלקות של גוש 20 ( U.A. Block ) והשוואתם לחלקות של תכנית צבאית בסיס המפה – הועתק מתכנית של גוש 20 ( UR. ASS  Block Plan ) ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  תוך פגיעה בפרטיות או כי החומר מהווה לשון הרע  אנא רשום לנו בכתובת: https://catalog.archives.gov.il/ וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-59409/33 07/02/1965 קבוצת שומרים שמירה ובטחון בתיק הסכם עבודה קיבוצי בין ההסתדרות לקבוצת "שמירה וביטחון".
חצ-264/13 01/03/1957 יהדות יוון – ועד הקהילות המרכזי- KIS – ענינים כלליים של יהדות יוון
חצ-429/12 01/09/1962 שיתוף פעולה ישראל מלאוי
פ-1892/31 20/09/1922 אברהם קומרוב – גלויה אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי גלויה מאת אברהם קומרוב (לימים קמרון) אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי.
נ-112/3 01/01/1950 גנזך קידוש השם
נ-112/5 01/05/1968 הקונגרס הציוני ה- כ"ז דברי הנשיא שזר בקונגרס הציוני ה-כ"ז  טיוטת הנאום  תכנית הקונגרס  התכתבות בעניין פרסום נאומו של הנשיא בעיתון "הדואר"
נ-112/8 01/06/1968 ועידה יהודית עולמית
נ-112/9 01/07/1968 אגודת בני ישראל בישראל
נ-112/10 01/07/1968 אגודה ישראלית לקרנות מחקר
נ-112/11 01/09/1971 פרס מאנגר
נ-112/12 01/06/1973 פרס מנגער
נ-112/15 01/05/1969 ספרית הנשיא איסוף ספרים לספריית בית הנשיא  מסירת ספרים לבית הספרים (הספרייה הלאומית) ובקשה להחזרת ספרים שנמסרו לספרייה הלאומית  רשימת ספרים במשכן הנשיא  מפעל של ארגון ספרני ישראל ליצירת קטלוג מרוכז
נ-112/16 01/04/1970 מועצה ציונית בישראל – 1 כינוס היסוד של המועצה הציונית  מבנה המועצה ומטרותיה  חבריה  נאום הנשיא שזר במועצה  פרוטוקול של כנס הייסוד  טקס כ' בתמוז (פטירת הרצל) במועצה הציונית  תכנית פעולה שנתית של התאחדות הסטודנטים בישראל
נ-112/17 01/05/1969 מועצה ציונית בישראל – 2
נ-112/19 01/02/1969 מורי אגודת ישראל בישראל
נ-112/20 01/10/1957 בית מורשת תימן
נ-112/21 01/12/1968 אגודה ישראלית למען זכויות האדם רדיפת יהודים בארצות השכנות (האיסלם)
נ-111/46 01/01/1967 אירגון ספרני ישראל רשימת הספריות ברמה הארצית
גל-20412/9 01/07/1985 לשכת השר – סגן השר והמנכ"ל – צווי הרחבה התכתבות בענין צו הרחבה על הסכם עבודה של איגוד פועלי הנקיון עם התאחדות קבלני הנקיון.
ג-840/84 01/05/1950 נגבה חילופי מכתבים בין המפקח של זרם העובדים לקיבוץ נגבה ולמוסד חינוכי בנגבה  לגורמים אחרים  סידור בית-החינוך  נתונים על המורים  שעותיהם  התלמידים והכיתות
ג-2152/22 01/01/1949 לשכת הקריה חלוקת דירות לפקידים המועברים לירושלים  התכתבות בענין דיור לפקידים שהועברו לירושלים מתל-אביב ותשלומי אש"ל.
גל-22116/14 01/07/1992 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Kissinger – Henry Kissinger
גל-12546/23 01/01/1961 ביקורת משרדי ממשלה – משרד האוצר – אגף מס הכנסה – נציבות מס הכנסה – שומות קיבוצים
נ-106/21 01/01/1964 ליגה למען אי אלימות כתביו של אברהם ברוך (אלפונס ק. וינסקו)
נ-106/22 01/09/1963 כרמיאל
נ-106/23 01/05/1964 מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ
נ-106/24 01/02/1965 מושב איתן – הפועל המזרחי
נ-106/25 01/07/1964 מרכז לשיקום עוורים מרכז בשם מגדל אור. התכתבות בעקבות הזמנות הנשיא לביקורים
נ-106/27 01/01/1950 בדרך – עתון להנצחת קורבנות תאונות
נ-106/28 01/10/1964 מועדון מסחרי ותעשייתי ביקור הנשיא במועדון
נ-106/29 01/11/1964 מועדון "חמשת האותות" אות המשמר  אות ההתנדבות  אות מלחמת העצמאות  אות מלחמת סיני  אות ההגנה. התכתבות של ישראל לבני. המועדון הוקם ב-1964. בעמ' 47 יש המנון. כל הזכויות שמורות למחברים יעקב קליינבויים ומרדכי זעירא. הצעה להפוך למועדון ששת האותות עם הוספת אות מלחמת ששת הימים
נ-106/30 01/08/1964 מועדון בארי – מועדון העולה
נ-106/31 01/01/1965 מכון ת"א למוסיקה דתית יהודית
נ-106/32 01/06/1963 מועצת פועלי באר-שבע תכתובת מועצת פועלי באר שבע עם לשכת הנשיא שזר  קבלת משלחת של המועצה בבית הנשיא שהביאה לו תשורה מתוצרת בית החרושת "חרסה"  עלון המועצה.
נ-106/33 01/05/1963 מועצת הפועלות תכתובת מועצת הפועלות עם לשכת הנשיא שזר. ברכת הנשיא לוועידת מועצת הפועלות.
נ-106/34 01/05/1964 מועצת אגוני נשים בישראל הודעה על חילופי נושאי תפקידים במועצת ארגוני הנשים ועל שינוי כתובת.
נ-106/35 01/07/1964 מועצה ציבורית לחינוך תיכון עיוני החלטת שר החינוך להקים מועצה ציבורית לחינוך תיכון עיוני.
נ-106/36 01/07/1963 הוצאת מחברות לספרות בע"מ תכתובת בין ישראל זמורה  מו"ל "מחברות לספרות" לבין הנשיא זלמן שזר. דברי הנשיא לרגל מלאות 25 שנה להוצאה לאור. תמיכת קרן הנשיא בהוצאה לאור של ספרים.
נ-106/5 01/11/1964 מוסד הלל ל"בני ברית"
נ-106/6 01/08/1956 מוסד ביאליק נאום של שזר. אירוע לרגל השלמת אטלס ישראל
נ-106/7 01/03/1964 מוזיאון תל-אביב
נ-106/8 01/02/1965 מוזיאון לאמנות חדישה התכתבות עם מרים נוביץ'
נ-106/9 01/02/1965 מוזיאון ישראל  ירושלים תיעוד על כניסת בן-גוריון אחרי הנשיא בטקס חנוכת המוזיאון. רכישת ציון המלך עוזיה
נ-106/11 01/02/1965 מה מנגב – ירחון התכתבות עם מיכאל דשא
נ-106/14 01/05/1965 מערכת "מבוע" – איגוד סופרים ועתונאים דתיים
נ-106/16 01/12/1964 הלשכה הצעירה תל-אביב – יפו ועידה בין-לאומית של לשכות צעירות בתל אביב  מרס 1968. התכתבות עם יוסף בן-צבי (פרבר) אותו פגש שזר בילדותו בברלין
נ-106/17 01/09/1965 לשכת עורכי הדין בישראל
נ-106/18 01/08/1963 לשכת המסחר  תל-אביב-יפו
נ-106/19 01/06/1963 לשכת המסחר  ירושלים דיווחים על הקונגרסים הבין-לאומיים של לשכות המסחר  19 ו-20  במקסיקו והודו
נ-106/20 01/06/1963 למען ירושלים התכתבות בעניין בית התנ"ך
גל-59416/3 13/01/1986 רשות השידור הסכמי עבודה בין רשות השידור להסתדרות העובדים הכללית והסתדרות ההנדסאים.
נ-113/2 01/09/1970 אגודה למען חולי קצרת – ערד אסטמה
נ-113/3 01/06/1963 אנציקלפדיה – כללי חסות הנשיא למפעל האנציקלופדיה העברית והתכתבות על אנציקלופדיה יודאיקה
נ-113/4 01/05/1966 נפש – ספרים מוצאים ע"י אגודת הסופרים התכתבות עם האגודה
נ-113/5 01/08/1970 אוניברסיטת הנגב  באר-שבע סקירה היסטורית ותכנית אב לפיתוח האוניברסיטה
נ-113/6 01/09/1967 הועד הציבורי לתולדות התנועה הציונית ברוסיה התכתבות על תמיכת הנשיא בספר קציר שיוקדש לתנועה הציונית ברוסיה (מאת י. מאור) בתיק פנייה של עולים מברית המועצות המבקשים הכרה בזכויות הפנסיה והוותק שצברו לפני עלייתם
גל-59445/4 01/01/1998 חידוש תנופת התישבות ביו'ש
גל-59445/14 01/01/1982 תנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון
גל-59445/15 01/01/1983 תוכנית אב להתיישבות לשומרון ויהודה
גל-8293/15 18/10/1972 ספירת עופות מים רשימת צפרים מתנדבים באיזור עמק החולה; סיכום מפקד החורף של עופות המים לפי איזורים לשנים 1977-1978; נתונים על עופות המים העיקריים – סיכומים רב-שנתיים להשוואה; פירוט והסבר על עופות המים שבמפקד; ספירת עופות מים – תכנית וסיכום; השוואת סך הכל הנתונים של המינים העיקריים מספירת השנה לנתוני הספירות הקודמות; סקר עופות מים חורפיים; סיכום סקר עופות דוגרים באי טיראן ובדרום סיני – 1973;
ג-2156/26 01/01/1950 רישום קרקעות – כללי בדיקת דמי מחזור  ביקורת הקופות בלשכת רישום הקרקעות בטבריה  משרד רושם הקרקעות בחיפה  פעולות קרקע בחפצי-בה ובערב אל-פוקרה  השתמטות מתשלום מסי העברה ומס שבח מקרקעין על-ידי סוחרי קרקעות.
פ-1941/21 03/05/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בעניין האסיפה הפומבית לכוד יום ה-1 במאי בחדרה.
פ-1939/1 05/08/1927 מברק אל הוועידה השניה של הסתדרות הפועלים בחבר העמים הבריטי טיוטת מברק בכתב-ידו של יצחק בן-צבי  בשם מפלגת "אחדות העבודה"  לחברי הוועידה השנייה של הסתדרות הפועלים בחבר העמים הבריטי  שהתקיימה  בלונדון.
גל-21815/13 23/04/1983 חקיקה – ביטול המגי'לה.
גל-21880/13 01/03/1977 מס עסקים – חוק עזר גוש חלב
גל-21864/1 31/10/1964 חוק הירושה – ועדת שרים לעניני חקיקה – פרוטוקולים
גל-21864/2 31/05/1953 חקיקה – חוק הירושה
גל-22129/11 01/04/1995 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – רז מוסי – שלום עכשיו בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2020.
גל-13603/8 01/01/1956 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית-גת. דו"חות כספיים – כרך ב'.
גל-59418/55 21/09/1982 דיור לעולה בע"מ – הסכם הסכם עבודה לשנים 1984 – 1985 בין "דיור לעולה" בע"מ לבין ההסתדרות הכללית של העובדים  הסתדרות פועלי הבניין והוועד הארצי של הפועלים הקבועים.
גל-21874/74 01/08/1967 הריסת מבנים מסוכנים תשמ"ה – חוק עזר ראש העין
גל-12816/30 01/01/1952 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הסעד- איגודים ישיבת "תפארת ישראל" חיפה
גל-14160/15 01/09/1954 השר ישראל רוקח – ברכות לשנת תשט"ו (המשך מתיק מס' 14) מכתבי ברכה לשנה החדשה שנשלחו לשר רוקח מארגונים ואנשים פרטיים (המשך בתיק מס' 15)
גל-13826/8 01/01/1970 ביקורת משרדי ממשלה – משרד הבטחון: הנאמנות לשיקום פליטים.
נ-105/17 01/04/1970 יד בן-צבי III תכתובת בעניין העברת מוסד "יד בן צבי" למשכן הקבע. תכתובת עם לשכת הנשיא זלמן שזר בנושא  ארגון אזכרות לנשיא יצחק בן צבי  חוק ותקנון "יד יצחק בן צבי".
נ-105/27 01/06/1964 יד הרב מימון תכתובת בין לשכת הנשיא שזר לבין "יד הרב מימון": הזמנות לכנסים ודברי הנשיא באירועים.
נ-105/31 01/12/1964 יוצאי סמרגין בלורוס הנשיא שזר משיב למכתבו של חנוך לוין בעניין סופר ( כנראה  אז"ר)
נ-105/32 01/03/1964 יודאיקה – ירוחון הנשיא שזר מודה לעורך כתב העת "יודאיקה על משלוח שני גיליונות.
נ-105/33 01/06/1963 ידע עם – מרכז ארצי של חוקרי הפולקלור היהודי תכתובת בין הנשיא זלמן שזר לבין "מרכז הפולקלור היהודי – ידע עם". סיוע קרן הנשיא להוצאה לאור של פרסומי המרכז.
נ-105/34 01/09/1963 ידיעות אחרונות – עיתון תכתובת בין לשכת הנשיא שזר לבין עיתון "ידיעות אחרונות"  בקשת שלמה נקדימון לראיון  בקשת בית הנשיא להחליף את תמונת הארכיון של רחל שזר  הזמנה לאירוע.
נ-105/35 01/04/1966 ישראל – אמריקן מדיקל סנטר (איסאמק) הנהלת איסאמק מזמינה את הנשיא שזר לטקס הנחת אבן הפינה למרכז הרפואי "אמריקן מדיקל סנטר" וכן מבקש אותו לקבל משלחת רופאים מדרום אמריקה שתגיע לחנוכת המרכז
נ-105/37 01/01/1963 ישיבה קדושה "תשרת אמת" – הסללית ישיבת "תורת אמת הכללית" מודה לנשיא זלמן שזר על תמיכתו בישיבה.
נ-105/38 01/11/1963 ישיבת קישנוב – קרית גת ראשי ישיבת קישנוב מבקשים את סיוע הנשיא זלמן שזר בבניית מבנה לישיבה.
גל-13350/5 01/01/1951 חברת פוספטים בנגב – פוספטים בנגב – טיוטות לדו"ח מס'  2
גל-13635/10 01/01/1970 ביקורת על הרשויות המקומיות – מועצה מקומית קרית מלאכי: טיוטות לדו"ח.
כ-647/1 27/11/1985 הכנסת האחת-עשרה – הצעות לסדר היום – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 2412 י"א פרוטוקולים מישיבות ועדת הפנים ואיכות הסביבה  מסקנות הועדה בנושא השביתה ברשויות המקומיות הערביות  אתרי פסולת וסילוק אשפה בארץ  מינוי מועצות דתיות ועוד; הצעות להחלטות ממשלה בנושא הקצאת כספים לרשויות הערביות  פניות לועדה ועוד.
כ-647/2 31/12/1985 הכנסת האחת-עשרה – הצעות לסדר היום – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 2412 י"ב ועדת הפנים לאיכות וסביבה מצבן של המועצות המקומיות בישראל מבחינה תקציבית.; גרעונות תקציביים הצתות תחנות אוטובוס על ידי חרדים. טיפול המשטרה במקרים אלו פרוטוקולים של ישיבות הוועדה
פ-1893/15 01/01/1907 יצחק בן-צבי – התכתבות – דבורה שמשי שני מכתבים מאת דבורה שמשי אל יצחק בן-צבי  כאשר הראשון עוסק במצב הכלכלי של בני המשפחה  המצב הבריאותי שלה ושל בעלה  צבי שמשי (אביו של יצחק) ועל הרצון להתאחד בארץ ישראל. בנוסף  היא מבקשת לדעת מה שלומו של בן-צבי  איך האקלים בארץ ישראל וכיצד הוא משפיע על יוצאי אירופה.  במכתב השני  מה-6.9.1912  היא כותבת על מצב הגידולים שלהם בעקבות האקלים  על ביתה דינה  מצבו הרפואי של צבי שמשי  על תקופת חגי תשרי ובעניין בחינותיו של יצחק באוניברסיטת קושטא.
רש-1563/12 22/02/1955 אגף העתיקות – שימור כללי בתיק התכתבויות שונות הנוגעות לאתרים ארכיאולוגיים ועתיקות: שימור ושיקום  שחזור  ריסוס והדברה בסביבת אתרים  תקציבים  שיתופי פעולה מול גורמים בינלאומיים  הגנה ושמירה על עתיקות  עידוד תיירות ותכניות עבודה.
נ-106/2 01/05/1964 הכנסיה האתיופית – אורתודוכסית בא"י המחלוקת בין הכנסייה האתיופית לכנסייה הקופטית על שטחים בעיר העתיקה בירושלים.
נ-106/3 01/02/1954 כלל – חברה להשקעות בישראל בע"מ
גל-59420/59 25/08/1980 הסכם קיבוצי בין נציגי מדינת ישראל  קופת חולים  ההסתדרות הכללית וארגון טכנאי הרנטגן זיכרון דברים וסיכום דברים.
נ-104/12 01/12/1965 היושבת בגנים
נ-104/14 01/05/1964 הזמיר – אגודה לארגון חוגים לזמרה בישראל התכתבות עם פרופס
נ-104/16 01/11/1963 העבר – לדברי ימי היהודים ברוסיה
נ-104/18 01/06/1963 הסתדרות המורים בישראל ציון 100 שנה להולדתו של דוד ילין. מכתבו של הרבי מלובביץ' בעניין חינוך  עמ' 53-50
נ-104/19 01/09/1963 הסתדרות רפואית
גל-59421/35 01/01/1964 עיריית תל אביב – יפו ואוניברסיטת תל-אביב זכויותיהם של עובדים באוניברסיטת תל אביב  רשימת שמות של עובדים
נ-104/21 01/08/1963 חברה קדישא גחיש"א
נ-104/25 01/01/1972 החוג לידיעת עם ישראל בתפוצות
נ-104/26 01/12/1963 חברה ישראלית למדליות ולמטבעות
נ-104/27 01/02/1965 חברת חמי טבריה בע"מ
נ-104/28 01/03/1965 חברת B.O.A.C חברת טיסה בריטית
נ-104/29 01/11/1963 חברה נומיסטית לישראל
פ-2076/44 01/01/1919 מכתב מדבורה דרכלר לרחל ינאית בן-צבי תצלום מכתב מאת דבורה דרכלר לרחל ינאית-בן-צבי  בנוגע לאורח החיים בתל-עדש (תל עדשים).
ג-4738/10 01/05/1950 ארגון להתיישבות בנגב ת"א 107 שוברים של מכתבים שהועברו
ג-3339/3 01/01/1952 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3339/6 01/01/1956 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3339/8 01/01/1962 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – העתקי מכתבים יוצאים
ג-9033/22 01/01/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מילואים להעתקי מכתבים יוצאים של רה"מ  שיחזור ממקורות שונים
פ-1893/16 12/02/1919 שולמית קלוגאי -התכתבות – יצחק בן-צבי  שני מכתבים מאת שולמית קלוגאי אל אחיה  יצחק בן-צבי הנמצא בגדוד העברי  המכתבים עוסקים בחייה של שולמית  על בעלה יצחק  רחל ינאית ואפשרות נסיעתם למצרים.
ג-7273/9 01/05/1958 ראש הממשלה נאומיו של דוד בן-גוריון בכנסת בכנס העולמי של הנוער היהודי (30.7.58) וכו'  העתקי מכתבים יוצאים
ג-7273/10 01/11/1958 ראש הממשלה נאומיו של בן-גוריון בכנסת  בפגישתו עם עורכי העתונים  העתקי מכתבים יוצאים
נ-104/30 01/08/1964 ארגון ותיקי ההסתדרות
נ-104/31 01/01/1966 ועדה ציבורית לשיקום קבר התנא הקדוש – רבי עקיבא
ג-7273/13 01/11/1959 ראש הממשלה נאומיו של בן-גוריון בכנסת  תשובות לשאילתות  העתקי מכתבים יוצאים
ג-6338/10 01/01/1960 הארץ – עתון יומי
ג-6753/28 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – בטחון וצבא סרבני גיוס
גל-59722/17 01/07/1983 חלוקות מורדות הכרמל  גוש 10562  חל 160  עתלית+ פרוטוקול תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים של מינהל התכנון בחיפה והתכתבות נלווה
אב-70/9 01/09/1959 מועדים לשמחה  ה'תש"ך תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/10 01/12/1962 דגי ים סוף  שתי הסדרות תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/11 01/12/1949 בולי מטבע  1949 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/12 01/08/1953 מועדים לשמחה  תשי"ד  1953 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/13 01/10/1950 מטבע 1950  1952 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/14 01/02/1961 המזלות  א' תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/15 01/08/1968 מועדים לשמחה ה'תשכ"ט תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על נייר
אב-70/16 01/02/1968 דואר אוויר – יצוא תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על נייר
אב-70/30 01/08/1994 תהליך השלום  עריך 0.90 ש"ח מעטפת יום ראשון עם עלון הסבר
אב-70/31 01/08/1994 העלייה השלישית והעלייה הרביעית  שני עריכים מעטפת יום ראשון עם עלון הסבר
אב-70/44 01/04/1992 חמש מאות שנה למסע קולומבוס  עריך1.60 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/45 01/04/1992 אדריכלות בישראל  עריך 1.60 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/46 01/04/1992 הרב חיים יוסף דוד אזולאי  החיד"א  עריך 0.85 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/47 01/04/1992 הרב יוסף חיים  הבן איש חי  עריך 1.20 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/48 01/04/1992 יום הזיכרון ה'תשנ"ב  עריך 0.85 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/49 01/06/1996 פירות  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/50 01/06/1996 יובל 11 הנקודות בנגב  עריך 1.05 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/51 01/06/1996 אלימפיאדת אטלנטה מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/52 01/06/1996 מנדלסון  עריך 4.65 מעטפת יום ראשון
ג-7287/13 16/03/1984 משרד הדתות מסמכים ממשרד הדתות ובהם רשימת חומר ארכיוני  להפקדה בגנזך המדינה .
ג-7969/18 08/04/1990 נציבות מס-הכנסה ומס-רכוש. בתיק התכתבויות של נציבות מס הכנסה וארכיון המדינה בעניין ניהול הרשומות בארגון.
גל-63265/29 01/12/2011 שביתת נשק סרט שביתת נשק  מקורו מארה"ב בשפת אנגלית  מפיץ הסרט יוניטד קינג  אורך הסרט 90 דקות  במאי פראצ'יה פינקיו   שנת יצור 2011  תוכן הסרט מתח.
גל-56779/1 01/08/1995 שטח שיפוט ג'ת (מפות בלבד) מפות של שטח השיפוט של המועצה המקומית ג'ת.
אב-70/26 01/02/1996 ספורט – סדרה מן המניין מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/27 01/02/1996 גידול בקר לחלב בישראל  עריך 4.65 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/2 01/06/1951 הקרן הקיימת לישראל תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/3 01/01/1960 בולי מעבר תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/4 01/03/1967 נמלים עתיקים  סדרה תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/5 01/07/1965 מפעלי ים המלח תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/6 01/11/1968 דואר אוויר – יצוא תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/7 01/08/1967 ניצחון צה"ל – 1967 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על נייר
אב-70/8 01/08/1961 מועדים לשמחה ה'תשכ"ב תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/17 01/05/1948 שונים תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/18 01/05/1948 שונים תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/19 01/02/1960 דואר אוויר  1960 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/20 01/03/1953 דואר אוויר  1953 – 1954 תצלום עם מתאר ניקוב  מודבק על קרטון
אב-70/21 01/12/1995 יום הבולאות – טיסנאות מעטפת יום ראשון
אב-70/22 01/12/1995 כבאות והצלה מעטפת יום ראשון
אב-70/28 01/12/1995 חנוכה  עריך 1.50 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/29 01/12/1995 100 שנות קולנוע  עריך 4.40 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
גל-59726/12 07/11/1990 חלוקות: מגרשים 27-32 לפ  מכ/248 גושים 10545  10564   1 כ' גורד  בע"מ בעתלית תא"ח/79  הצעה לאיחוד וחלוקה של חברת "גורדי" כדי לאפשר מתן היתר להקמת שכונת מגורים בהתאם להנחיות משרד השיכון. תוכניות מאושרות + פרוטוקולים.
גל-59712/1 06/07/1979 אליהו  דרך יפו 170 חיפה + פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
מ-5244/1 01/02/1948 [דוחות על סחורות חסרות באניות] שם התיק אינו מקורי
מ-5244/2 01/04/1947 Theft reports דוחות בדבר גניבות
מ-5244/3 01/11/1946 Haifa Harbour – slipways dues נמל חיפה – מיסי פריקה
מ-5244/4 01/07/1943 Appointment clerks מינוי פקידים
מ-5244/5 01/04/1944 Kantara – Rafah expansion scheme הרחבת מסילת הברזל – קנטרה – רפיח
מ-5244/6 01/12/1943 Appointment and discharges – shed keepers  checkers מינויים ופיטורין – שומרי מחסנים ובוחנים
מ-5244/7 01/06/1947 Merchant Navy personnel – war graves צי הסוחר – סגל – קברי מלחמה
מ-5244/8 01/11/1943 Promotions קידום
מ-5244/9 01/12/1943 Wages scales סולמות שכר
מ-5244/10 01/12/1943 Employment of young persons and women העסקת נוער ונשים
מ-5244/11 01/09/1943 Dismissal  – Interdiction – suspensions פיטורין  השעיות
מ-5244/12 01/05/1943 Marine Certificates תעודות ימיות
מ-5244/13 01/02/1947 Provident fund – widows and orphans pension fund קרן עתידית – קרן גימלאות לאלמנות ויתומים
מ-5244/14 01/12/1943 Provident fund – widows and orphans pension fund קרן עתידית – קרן גימלאות לאלמנות ויתומים
מ-5244/15 01/02/1947 Shore Crane Register מרשם עגורן חוף – חשבונות
מ-5244/16 01/03/1945 [אוניות נכנסות לנמל חיפה] שם התיק אינו מקורי (המשך בתיק 17)
מ-5244/17 01/01/1947 [אוניות נכנסות לנמל חיפה] (המשך מתיק 16 ובתיק 18) שם התיק אינו מקורי
מ-5244/18 01/03/1947 [אוניות נכנסות לנמל חיפה] (המשך מתיק 17) שם התיק אינו מקורי
מ-5244/19 01/04/1944 Khaled Zoher ח'אלד זאהר – תיק עובד
מ-5244/20 01/11/1940 Khashadour Torossain ח'אשאדור תורוסיאן
מ-5244/21 01/12/1940 Nagib Nimer נג'יב נימר
מ-5244/22 01/12/1940 Abdel Hadi Omar Zeben עבד אל האדי זאבן
מ-5244/23 01/04/1941 Mohamad Khalil Zabtieh מוחמד חליל זביתה
מ-5244/24 01/08/1936 Mohamad Abdel Al מוחמד עבדל אל
מ-5244/25 01/08/1941 Ahmed Hassan Ahmed Salem אחמד חסן אחמד סאלם
מ-5244/27 01/07/1941 Abdel Wahab Abdul Al עבדל וואהב עבדול על
מ-5244/28 01/01/1947 Mohd Ali Hussein מוחמד עלי חוסיין
מ-5244/29 01/07/1941 Sayyed Khalil Al Masry סעדי ח'ליל אל-מסרי
מ-5244/30 01/01/1947 Ahmed Salamah El Wadi אחמד סלאמה אל-וואדי
מ-5244/31 01/10/1942 Arrival book נמל חיפה – פנקס כניסת אניות
ג-846/57 11/05/1949 בית-ילדים "אהבה" מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לביה"ס "אהבה" בקרית ביאליק  כגון: התכתבויות ההנהלה  רשימות המורים ושעותיהם ועוד.
ג-7972/34 24/06/1990 קבלת תיקים מהנוטריון הציבורי. הפקדת ספרי נוטריון ציבורי על ידי יחידות בתי המשפט בגנזך המדינה-הכנת רשימת הפקדה  נוהל הזמנת תעודה נוטריונית מגנזך המדינה ועוד.
ג-7974/13 01/06/1991 הועדה לבדיקת חשיפתם של מסמכים ממלכתיים בארכיונים ציבוריים.
גל-14108/5 29/11/1987 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים דיווחים בעיתונות על בעיית הסמים במדינה  ודיונים על תכניות למלחמה בתופעה.
גל-14108/7 01/04/1989 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים החלטות או"ם בנוגע לאימוץ הצהרת האומות המאוחדות בנוגע לסמים. הצהרתו של בני ארד  מנהלה של הרשות למלחמה בסמים בכינוס האומות המאוחדות  דו"ח של מאיר צ'ליק  מנהל היחידה לטיפול בנפגעי סמים בנוגע לנסיעתו לכינוס  הצעה של הרשות לגבי קשרי חוץ  דו"ח לגבי קשרי החוץ של הרשות  המלצות הועדה לטיפול ושיקום בנושא השימוש באדולן  סיכום מישיבת ועדת טפול ושיקום  מאמר מכתב העת Commentary המתנגד ללגליזציה של סמים  הצעה למדיניות הרשות למלחמה בסמים בנושא קהילות טיפוליות  תקציבי הרשות  יעדי ותכנות הרשות לשנת העבודה 1990  פרוטוקולי הישיבות של המועצה  גיליונות 5  6 ו 20 של כתב העת ידיעון האגודה למניעת אלכוהוליזם בישראל קטעי עיתונות בנושא שימוש באלכוהול וסמים  הצעה לחוק היטל על משקאות משכרים  תכנית הביקור של משלחת ראשי ערים מצרפת בנושא המלחמה בפשע ובסמים  הזמנה לסמינר מקצועי בנושא מניעת שימוש לרעה בסמים בקהילה ובקרב הנוער  סיכומי ישיבות  מסמכים המתארים את הקרנת הסרט "הנרי החמישי" על ידי הרשות  דו"ח מסכם של הסמינר הדו – לאומי ישראל – ארה"ב בנושא: מניעת שימוש לרעה בסמים בקהילה ובקרב הנוער  הצעת נוהל תפעול קהילות טיפוליות  מדיניות הרשות בנושא קהילה טיפולית  טיוטת דיון שיקום נפגעי סמים בקהילה במסגרת המשפחה  סיכום עמדת עמותת "הידיד"   ועוד
גל-14109/1 22/10/1991 לשכת היועץ לעניני רווחה – סמים בתיק – פרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות למלחמה בסמים. על בדר היום בין היתר  סקירת מנהל הרשות על פעולות הרשות בשנה החולפת ועל התכניות לעתיד; דיווחים על פעולות ועדות המשנה של הרשות; הדוחות הכספיים – הכנסות והוצאות של הרשות; הקצאת כספים לעמותות ולגופים התנדבותיים; החלטת ממשלה בעניין הרכב המועצה של הרשות למלחמה בסמים; דוחות המבקר על הרשות; עיקרי תכנית עבודה ותקציב לשנת 1992 – סקירה; החלטת ממשלה בנוגע להיתר התרמה ומגבית כספים לעובדי הרשות למלחמה בסמים; בקשה להגדלת תקציב ממשרד העבודה והרווחה לטובת טיפול בנפגעי סמים; פעילויות בבתי הספר לפי מחוזות; תקציבי המשרדים למאבק בנגע הסמים; הצעה מאת שר הכלכלה והתכנון בנושא מציאת פתרונות לעוני בישראל; פירוט מחקרים שאושרו לביצוע; שילוב נפגעי סמים נקיים בפעולות הסברה וחינוך; הסכם שיתוף-פעולה בין ישראל  לארצות-הברית בנושא המאבק בסמים;
ג-2075/1 27/07/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – הגליל העליון פרוטוקולים בנושאים: תקציב  עידוד תיירות  סלילת כבישים  אישור מלוות  חוקי עזר  מוסדות ציבור ועוד.
מ-5095/1 01/05/1945 MR. LESLIE ALFRED BYLES מר ל. א. ביילס (תיק עובד)
מ-5095/2 01/02/1943 MISS. LEA BRAUDE גברת לאה בראודה (תיק עובד)
מ-5095/3 01/09/1943 MR. FARES HABIB SUKKAR מר. פארס חביב סוכר (תיק עובד)
מ-5095/5 01/08/1943 MR. JACOB MINASSIAN מר. יעקוב מינסאין (תיק עובד)
מ-5095/6 01/04/1943 MR. N. W. HAMMER מר. נ. וו. המר (תיק עובד)
מ-5095/7 01/10/1945 MISS WIDA KARDUS גב' וידה קרדוס (תיק עובד)
מ-5095/8 01/02/1943 MR. F. BOUNHAM מר. פ. בנהם (תיק עובד)
מ-5095/9 01/02/1943 MR. H. A. MARSDAN מר. ה. א. מרסדן (תיק עובד)
מ-5095/10 01/08/1942 MISS. AHUVA SLONIM גב' אהובה סלונים (תיק עובד)
מ-5095/11 01/03/1943 R.W.R STOWEY ר. וו. ר. סטווי (תיק עובד)
אב-70/23 01/06/1992 הרב שלום שרעבי  עריך 3 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/24 01/06/1992 הרב חיים בן עטר – אור החיים הקדוש  עריך 1.30 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/25 01/06/1992 100 שנה לקו הרכבת יפו-ירושלים  עריכים שונים מעטפות יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/32 01/08/1994 מועדים לשמחה  ה'תשנ"ה  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/33 01/12/1991 יום הבולאות  עריך 0.70 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/34 01/12/1991 אולימפיאדת ברצלונה  עריך 1.10 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/35 01/12/1991 אצ"ל – הארגון הצבאי הלאומי  עריך 1.50 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/36 01/12/1991 שנת מוצרט הבין-לאומית בישראל  עריך 2.00 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/37 01/12/1991 לח"י  לוחמי חרות ישראל  עריך 1.50 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/38 01/12/1991 רחל ינאית בן-צבי  גונה גרציה נשיא  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/60 01/07/1997 ספורט – סדרה מן המניין  עריך 10 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/61 01/07/1997 בטיחות בדרכים  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/62 01/07/1997 שלום כיתה א'  עריך 1.10 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/63 01/07/1997 המכביה ה-15  עריך 5 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/64 01/09/1995 מועדים לשמחה  ה'תשנ"ו  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/65 01/09/1995 שלושת אלפים שנה לירושלים  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/66 01/09/1995 שבעים וחמש שנה לשירותים הווטרינריים בישראל  עריך 4.40 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
ג-7976/6 10/05/1990 פרסום משפט אייכמן. ספר משפטי אייכמן זכרון דברים מישיבת הנאמנים של הקרן להוצאה לאור של רשומות משפט אייכמן התכתבות עם ארכיון המדינה בנוגע לשמירת החומר הארכיוני הוצאה לאור של הכתבים- עלויות והתחייבויות כספיות
ג-7977/9 19/10/1991 ארכיונים הסטוריים ברשויות המקומיות וקיבוצים בפיקוח הגנז. מכתב מרכזת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי לגנז המדינה אביתר פריזל עם בקשה ממנו לברך בכנס היסוד של מנהלי הרשויות המקומיות  רשימות של רשויות מקומיות שהן נערכו או לא נערכו ביקורים של אנשי ארכיון המדינה  מכתב מהממונה על גנזך המדינה משה מוסק לממונה על ההדרכה לרשויות המקומיות במשרד הפנים בנושא תכנון המשך השתלמויות לעובדי רשויות מקומיות בנושא מגנזה וארכיון היסטורי.
גל-14147/3 01/06/1980 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – האמנה למניעת כל צורת אפליה נגד נשים תרגום לעברות של האמנה לביעור אפליה נגד נשים של האו"ם  התכתבות וקטעי עתונות בנוגע לניתוח משפטי של האמנה ואשרורה ע"י ישראל  ההצבעה בועידת האו"ם בנושא נשים.
גל-14147/4 01/12/1979 יועצת למעמד האישה א. שמחה ונ. שפירא – האמנה למניעת כל צורת אפליה נגד נשים עותק האמנה של האו"ם נגד אפלית נשים  תזכירי האו"ם בנואי עמדות מדינות שונות  רשימת מדינות ותאריך הצטרפותן לאמנה.
נ-44/110 24/08/1961 בן-צבי יצחק – World Constitusion בתיק פניות אל הנשיא מאת ארגון "World Constitusion"
מ-5095/12 01/09/1943 YOSEF GOZLAN יוסף גוזלאן (תיק עובד)
מ-5095/13 01/10/1943 BLIAMER FEROUS SULEMAN בלימר פיירוז סולימאן (תיק עובד)
מ-5095/14 01/03/1943 MR. IBRAHIM SALEM MITRI מר. אברהים סאלם מיטרי (תיק עובד)
מ-5095/15 01/03/1943 MR. SHIMON SADOK מר. שמעון צדוק (תיק עובד)
מ-5095/16 01/09/1942 ALIZA MENKES גב' עליזה מנקס (תיק עובד)
מ-5095/17 01/08/1942 MSS. DORIS JARDAN גב' דוריס ג'ורדן (תיק עובד)
מ-5095/18 01/10/1946 MR. ORSIC SLAVETIC WALTER מר. אורסיץ' סלאבטיץ' וולטר (תיק עובד)
מ-5095/19 01/11/1942 IHSAN EFFENDI RUSHDI RASMNI איחסן אפנדי רושדי רסמי (תיק עובד)
מ-5095/20 01/08/1942 MR. YEHUDA ALBOHER מר. יהודה אלבוחר (תיק עובד)
מ-5095/21 01/09/1942 MISS. OLGA AFERGUIS גברת אולגה אפרגיס (תיק עובד)
מ-5095/22 01/09/1942 MR. SCANDAR HANNA מר. סקנדר האנה (תיק עובד)
מ-5095/24 01/01/1944 MISS. H. FRANKEN גברת ה. פרנקן (תיק עובד)
מ-5095/25 01/01/1944 MOSHE AROUSSI משה ערוסי (תיק עובד)
מ-5095/26 01/12/1943 D. S. HOWARD ד. ס. הוארד (תיק עובד)
מ-5095/27 01/12/1943 MR. NARCAS KANCASHIAN מר. נרקס כנהאשיאן (תיק עובד)
מ-5095/28 01/10/1943 MISS. R. HAMBURGER גב' ר. המבורגר (תיק עובד)
מ-5095/29 01/09/1943 MISS. BELLA BAROUCH גב' בלה ברוך (תיק עובד)
מ-5095/30 01/09/1944 MISS. ROSSEL KAHAN גב' רוזל כאהן (תיק עובד)
מ-5095/31 01/09/1943 MISS. NAHEEL HADAD גב' נאיל חדאד (תיק עובד)
מ-5095/32 01/06/1942 MR. F. M. DRAKE מר. פ. מ. דרייק (תיק עובד)
מ-5095/33 01/10/1942 MR. A. E. E. SHILDS מר. א. י. י. שילדס (תיק עובד)
מ-5095/34 01/07/1942 MR. J. LEVY מר. ג'. לוי (תיק עובד)
מ-5095/35 01/07/1943 MR. W. E. GOLDMAN מר. וו. אי. גולדמן (תיק עובד)
מ-5095/36 01/05/1943 MR. H. REEDER – SECTOR LEADER מר. ה. רידר – מנהל מדור (תיק עובד)
מ-5095/37 01/03/1944 MR. ISAAC SHWIW מר. יצחק שביב (תיק עובד)
מ-5095/38 01/01/1944 SUMEHA BOXER שמחה בוקסר (תיק עובד)
מ-5095/39 01/04/1944 MR. BARUOCH BARCHASH מר. ברוך ברחש (תיק עובד)
מ-5095/40 01/05/1943 MR. N. GHATTAS מר. נעים ע'טס (תיק עובד)
מ-5095/41 01/05/1943 MR. ITZHAK COHEN מר. יצחק כהן (תיק עובד)
מ-5095/42 01/08/1943 MISS. SARA KATZ גב' שרה כץ (תיק עובד)
מ-5095/43 01/08/1943 MR. THOMAS STOTT HARISON מר. ט. ס. הריסון (תיק עובד)
ג-2060/21 01/01/1960 סלילת כבישים – גליל עליון ארגון המועצות האזוריות התכתבות בנוגע לסלילת כביש
מ-5095/44 01/06/1943 MR. J. KOLTUM מר. ג'. קולטום (תיק עובד)
מ-5095/45 01/06/1943 MR. NUSSBAUM מר. נוסבאום (תיק עובד)
מ-5095/46 01/09/1943 MR. I. AREIKAT מר. י. עריקאת (תיק עובד)
מ-5095/47 01/02/1944 NICOLA NAJIM ניקולה נג'ים (תיק עובד)
מ-5095/48 01/03/1943 MR. R. J. POWELL THOMAS מר. ר. ג'. פאול תומס (תיק עובד)
מ-5095/49 01/06/1944 MR. U. H. RECHPELD מר. אוריאל ה. ריכפלד (תיק עובד)
מ-5095/50 01/01/1944 SYLVIO LORENZO סילביו לורנזו (תיק עובד)
מ-5095/51 01/06/1944 MR. A. G. HABBAB מר. א. ג. חבאב (תיק עובד)
מ-5095/52 01/01/1943 MR. ALLAN BERTRAND ASHBOURNE מר. א. ב. אשבורן (תיק עובד)
מ-5095/53 01/01/1945 C.S CIRCULARS GENERAL – SECRET חוזרי המזכיר הראשי – סודי
מ-5095/54 01/01/1934 CHIEF SECRETARYS CIRCULARS EXTRA COPIES חוזרי המזכיר הראשי
מ-5095/55 01/01/1937 תרגומים לדוחות עבור חבר הלאומים REPORT ON TRANSLATIONS FOR THE LEAGUE OF NATIONS
ג-2057/29 27/09/1949 בריאות – הגליל העליון בתיק שני מסמכים בנוגע לתוספת אמבולנסים למועצה אזורית גליל עליון. כמו כן דף יומן רישום דואר מספטמבר 1949.
ג-7979/26 09/01/1985 ארכיון ע"ש אבא חושי – אוניברסיטת חיפה. התכתבויות בין מנהל ארכיון אוניברסיטת חיפה לגנזך המדינה בעניין מסירת אוספים מארכיון אבא חושי ליעדם (פירוט האוספים ומקום שייכותם)  משלוח פרסומים ארכיוניים מגנזך המדינה לארכיון אוניברסיטת חיפה וביעור רשומות.
ג-7963/18 25/01/1993 החברה לגניאולוגיה יהודית. כנס של החברה  מכתב
ג-7963/25 11/02/1992 גנז המדינה משה מוסק. התכתבויות
גל-59714/8 01/02/1998 ג'סר אל זרקא – ביוב תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים שרטוטים
גל-59733/4 01/07/1973 חלוקת גלילי בקשת חלוקה בחלקי גושים 10391.10390.10383.10382 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים של מינהל התכנון חיפה.
גל-59757/33 06/03/1968 חלוקות  ועדה מקומית השומרון אש/56 ג'ב שפס {1010/39} תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
גל-59757/34 17/01/1968 חלוקות ועדה מקומית השומרון ברונשטיין שלום 11306-53 תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
גל-59745/52 01/01/1986 עדת המשנה למרחב התכנון המחוזי הגלילי 17 תוכניות מאושרות  הזמנות ופרוטוקולים
גל-54863/10 28/10/1987 פרוייקט סמים פרוטוקולים של דיוני הוועדה למניעת סמים בשכונות עיר גנים וקריית מנחם בירושלים בנוגע למאבק בנגע הסמים בשכונות אלה  תוכניות לפרוייקט מניעת סמים בשכונות אלה  דו"חות ומאמרים מטעם הרשות למלחמה בסמים בנוגע להשפעות המזיקות של החשיש וסמים אחרים ושיקום נפגעי סמים  התכתבות נלווה ועוד.
ג-10624/11 09/12/1990 לשכת הנציב מאיר גבאי – מזכירות הממשלה + ועדת מנכ"לים תנאי שכר וגימלאות למנכ"לים בשירות הציבורי
ג-5552/19 01/01/1950 כניסה לארץ התכתבות עם משרד העליה
גל-56725/10 01/01/2002 ירושלים ממילא ערר 32/2001 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועדת משנה לעררים
א-109/4 01/05/1974 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר  – חומר בנושא ארועי מעלות – פעילות בגבול לבנון בין 14 אפריל-15 במאי (המשך מתיק (3 יומן אירועים בכתב-יד ובדפוס של ארועי מעלות. (המשך בתיק 5)
א-7074/1 01/12/1969 ארה"ב דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ואחרים ובחזרה  דיווחי שר החוץ אבא אבן לרה"מ ג. מאיר  חלק א'
ג-337/36 01/08/1950 סקירות לעניני ערבים
ג-5582/24 01/01/1935 המפלגה הקומוניסטית – לקט כרוזי פ.ק.פ. בשנים 1935 – 1939 לקט פרסומים
א-113/1 01/12/1965 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – ענינים ארגוניים לקראת ביקור רה"מ גולדה מאיר בארצות-הברית ספטמבר 1969 התכתבות ומברקים בנוגע לעניני יהודים שרוכזו לקראת נסיעתה של רה"מ לארה"ב  כולל התכתבות עם אישים כגון יעקב בלאונשטין  מקס לרנר ועוד.
גל-17031/23 01/11/1949 הקדשות מוסלמיים במקומות שונים בארץ (גנוז ביום 30.5.1960 ) התכתבות בנושאים: פגישות עם ראשי הקאדים הערביים  מסגד הים ביפו  שיפוץ מסגדים  מסגד אבו אל-פדל ברמלה  בית הקברות בתל-אריש  דוחות כספיים  הוקף המוסלמי בעכו  מסגד ג'זאר בעכו ועוד
ג-10632/13 25/03/1990 שכת הנציב מאיר גבאי – דו"ח הועדה לבדיקת חוק שירות המדינה טיוטת דו"ח של הועדה לבדיקת חוק שירות המדינה
א-7084/5 01/08/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים
א-7084/7 01/04/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים
ג-340/22 25/01/1949 ועדת הבחירות המרכזית – סכומי מיון קולות לפי הקלפיות והרשימות סכומי מנין קולות לפי הקלפיות והרשימות המחולקים לפי מגזרים: התיישבות  מושבות  ערים וערבים.
א-7086/5 01/03/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים
א-7086/6 01/08/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים
א-7086/7 01/05/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – תיק מכתבים אישיים ורשמיים מכתבים נכנסים
א-7087/6 01/03/1972 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – ד"ר י. הרצוג ז"ל – ספר זכרון התכתבות בין אלמנתו לאישים ומוסדות בארץ וחו"ל; קורות-חייו  קטעי-עתונות
גל-59719/6 01/02/1998 מאסף ראשי וקו סניקה חיבור לביוב אזורי ג'סר אל זרקא תוכניות מאושרות+ פרוטוקולים
א-7088/1 01/11/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים חלק א'
א-7088/2 01/05/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים חלק ב'
א-7088/3 01/05/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מכתבי ראש-הממשלה מכתבים יוצאים; נאומים חלק א'
א-7053/21 01/01/1972 מברקי משה"ח מוושינגטון. מברקי משה"ח מושינגטון למשרד – דיווחים על שיחות עם סיסקו בנושא הפגנות הסטודנטים בקהיר והשלכותיהן אחרי הפסגה – פעילות מדינית  הקשחה בעמדת רוסיה.
א-7412/1 01/05/1967 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – מאי 1967-יולי  1969 התכתבות מברקים ופרוטוקולים בנושאים: המגעים הדיפלומטיים לפני מלחמת ששת הימים  המגעים באו"ם לקראת החלטה 242  עמדת ארה"ב לגבי הסכסוך במזרח התיכון ועוד. (המשך בתיק 2)
א-4331/6 01/01/1981 רה"מ מנחם בגין – החלטות ממשלה (המשך מתיק 5)
א-4234/5 01/01/1971 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – יומנים של א. מזרחי יומנים ויומני-שולחן 1971/2  1972/3  1973/4  1975/6
פ-3105/8 02/10/1979 העיר בכל התקופות בא"י. יום עיון ביד בן צבי בנושא העיר בארץ ישראל
אב-70/39 01/04/1996 75 שנה להתאחדות התעשיינים בישראל  עריך 1.05 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/40 01/04/1996 סופרים עבריים בדורות האחרונים  גיליון חריג  עריך כל בול 0.40 2 מעטפות יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/41 01/04/1996 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  ה'תשנ"ו  עריך 1.05 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/42 01/04/1996 מאה שנה למטולה  עריך 1.90 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/43 01/04/1996 מוסיקאים יהודים  גוסטאב מאהלר  עריך 4.65 ש"ח מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
תת-52/16 05/10/1947 הכרזת המדינה בתיק מסמך רקע שכתב ברוך זלצמן  המתאר את הקלטת טקס הכרזת המדינה בידי לוסיאן זלצמן ז"ל מחברת "צליל" ואת אובדן התקליטורים המקוריים צילום תקליטור הכרזת המדינה  תמונות  מיקרופוני חברת צליל בטקס ההכרזה ומכתבים נלווים הנוגעים להקלטת הטקס.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.
גל-51751/12 01/12/1994 פורום מדיניות (שרת העבודה והרווחה) 94 – 96 פורומים מדיניים של האגף להכשרה מקצועית  טיפול בילדים נפגעי אלימות  קליטת עליה  השרות למפגר  תכניות למוקדי אבטלה  דרי-רחוב  אלכוהוליסטים  דוחות פעילות
גל-51752/3 01/10/1965 אגף הנוער והחינוך המקצועי טיפוסי מסגרות לנוער מנותק  הערכת תקציב לסקר אגף הנוער והחינוך המקצועי  מערכת המחסנים והאפסנאות – מבנה ונוהלים  החדרת עקרונות הייעול בחינוך הטכנולוגי.
טס-10081/13 01/12/1999 שר התחבורה יצחק מרדכי תמונה: מימין ישראל קיסר  באמצע לא זוהה  משמאל נוואף מסאלחה.
גל-18723/28 30/12/1969 גן-הילדים הממלכתי שכון עמידר תל-כביר בלוק 4 תל-אביב רשיונות לפתיחת גן ילדים בבניין מגורים
א-7114/17 01/06/1974 רה"מ יצחק רבין – עיתון ידיעות לעתונות נאום י. רבין עם הצגת הממשלה החדשה 3.6.74; הודעת רבין בכנסת על השעיית המו"מ עם מצרים 24.3.75
פ-2068/47 01/01/1950 מאמרים בנוגע לעלי בן-צבי. בתיק מכתבים שונים מאת יצחק בן-צבי  רחל ינאית בן-צבי ושולמית קלוגאי להנצחת עלי בן צבי.
א-7115/10 01/05/1974 רה"מ יצחק רבין – תיק י. רבין – סכסוך ישראלי-ערבי פרטי-כל מפגישת רה"מ עם שליחו של נשיא רומניה נ. צ'אושסקו; תזכיר יהושפט הרכבי על מו"מ עם הפלשתינאים; כתבות חצ"ב וכו'
א-7115/20 01/06/1973 רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – מדיני מכתבי רה"מ י. רבין לנשיא ר. ניקסון והמזכיר ה. קיסינג'ר (טיוטות העתקים); איגרת ניקסון לרבין ועוד
א-4135/3 01/02/1982 לשכת המנכ"ל מתתיהו שמואלוביץ – נוצרים
א-4156/5 01/02/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המו"מ על חוזה השלום החלטות ממשלה (מתוך פרוטוקולים של ישיבות ממשלה)  מכתבים מנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ושגריר ארה"ב בישראל סם לואיס לרה"מ מנחם בגין וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למו"מ על חוזה השלום (כולל התייחסות לוועידת קמפ-דייוויד).
א-273/7 01/11/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – הצוות הבינמשרדי לועידת ג'נבה – 12.1973 ניירות עבודה  דו"חות טיוטות והסכמים בעניני פרוזים  ערבויות ומנגנוני פיקוח  המקומות הקדושים וישיבות הצוות הראשי. (המשך בתיק 8)
א-273/10 01/12/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – הצוות הבינמשרדי לועידת ג'נבה – 12.1973 (המשך מתיק 9) טיוטות הסכמים  ניירות עבודה בענין נוהלי הועידה. (המשך בתיק 11)
א-273/11 01/01/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – הצוות הבינמשרדי לועידת ג'נבה – 12.1973 דו"חות  טיוטות הסכמים  ניירות עבודה וסקירות בעניין בעיית הפליטים.
פ-3110/21 25/01/1918 הוועד הזמני של יהודי ארץ ישראל פרוטוקולים מישיבות הוועד הפועל של הוועד הזמני.
פ-2045/11 16/07/1955 מאמר של יצחק עברי על "ספר השומרונים" (מאת יצחק בן-צבי) מאמר ביידיש בשם: "שומרונים אין ארץ ישראל אין די לעצטע 400 יאר" (השומרונים בארץ-ישראל ב-400 השנים האחרונות)  שפורסם ב"דער טאג".
גל-23813/4 01/03/1994 בריאות הציבור התכתבות בנושאים: מצב איכות המים בארץ  רישוי עסקים לפקחי העירייה  תלונה על המעבדה של קופת חולים מאוחדת סניף שפרינצק ותוספות מזון
גל-23813/5 01/04/1994 בריאות הציבור התכתבות בנושאים: מתן שרותי בריאות לתלמיד  הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לאישפוז כפוי של חולה בשחפת המסרב לטיפול  תקנות למעבדות רפואיות ופיקוח על מוצרי מזון מיובאים
אב-70/53 01/12/1993 מאה שנה לעיתונות ילדים עברית – יום הבולאות  עריך 1.50 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/54 01/12/1993 ציפורי שיר בישראל  עריכים 1.30  1.70 מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/55 01/12/1993 חנוכה  עריכים שונים מעטפת יום ראשון ועלון הסבר
אב-70/56 01/04/1995 מוסיקאים יהודים  עריך 2.40 מעטפת יום ראשון
אב-70/57 01/04/1995 סיום מלחמת העולם השנייה ושחרור המחנות  עריך 1.00 מעטפת יום ראשון
אב-70/58 01/04/1995 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  ה'תשנ"ה  עריך 1.00 ש"ח מעטפת יום ראשון
אב-70/59 01/04/1995 חמישים שנה לאומות המאוחדות  עריך 1.50 ש"ח מעטפת יום ראשון
א-367/8 01/02/1973 לשכת מנכ"ל ש. דיניץ – ביקור ראש-הממשלה  גולדה מאיר  בארצות-הברית ביקור ראש-הממשלה  גולדה מאיר  סיכומי פגישות ודיווחים בנוגע לביקור ראש-הממשלה גולדה מאיר בארצות-הברית – מרץ .1973
א-370/10 01/01/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית – צלב אדום צלב אדום – מברקים וסיכומי פגישות בנוגע לפעילות הצלב האדום בישראל בענין החזרת שבויים ונעדרים ישראלים  עצורים ואסירים ערבים בישראל.
גל-3903/1 01/09/1961 פניות ממקומות ישוב  פניות ציבור; תיקי פרט; פניות ציבור מחוץ-לארץ – פרידלנד דוד מכתב ממיכאל ניר  לשכת ראש הממשלה  בנוגע לתרומת אישה לרכישת נשק
א-7371/7 01/01/1970 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – הכנסיה הרוסית – חומר גרבה התכתבות  תזכירים ופרסומים בנוגע לפעילות הכנסיה הרוסית בישראל  בעיות הנכסים של הכנסיה הרוסית בישראל  התכתבות של אנטוני גרבה ראש המיסיון של הכנסיה הרוסית  עם משרד ראש-הממשלה.
ג-13093/1 01/06/1967 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענייני ירושלים
פ-1947/1 21/02/1919 מתישבי תל-עדשים מכתב מאת הלשכה הא"י של קהילית ציון – בעניין התישבותם של חיילים משוחררים מן הגדודים העבריים במושבה תל-עדשים.
א-7377/8 01/01/1974 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ניירות עמדה סקירות  בנוגע לביטול מצב הלוחמה בין ישראל לשכנותיה.
גל-63224/40 01/01/2005 אלביס מלך לנצח
א-285/21 01/02/1954 פנחס לבון – הפרשה – פנחס לבון כשר בטחון מכתב ופרוטוקול מכנס סגל הפיקוד העליון בנוגע ליסודות הצבא.
גל-40540/2 01/02/1998 אגף שוק ההון – לשכת הממונה – פוליסות השוואה התכתבות בנוגע למימוש פוליסות  למוטבים שמתייחסות לתקופת מלחמת העולים השניה
פ-4226/17 01/01/1967 פתוח האזורים הכבושים – רצועת עזה וסיני סיכומי דיון  תזכירים והתכתבות בנוגע לקידוחי מחקר  פיתוח מקורות מים  אספקת מים  קווי חיבור מים  סקר שטחים חקלאיים ועוד
גל-22324/12 24/11/1992 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – תקציב רשות למלחמה בסמים תקציב הרשות למלחמה בסמים-דוחו"ת כספיים של עמותות: עמותת סל"ע-דו"ח כרטסת הנהלת חשבונות-טיפולים סיעודיים  תרופות  השקעות במרפאה  סדנאות  אישפוזית לגמילה  הכנסות ותמיכות ועוד  דו"ח פעילות תקציבי של העמותה למשפחות נפגעי סמים (מנס)  אגודת אל-סם  אגודת אל-הלאל למלחמה בסמים. תכניות טיפוליות של הרשות  פיתוח משאבי אנוש  פירוט מחקרים לביצוע. תקציבי המשרדים למאבק בנגע הסמים  תכנית עבודה ותקציב הרשות לשנת 1994  פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות ועוד.
גל-22326/1 28/06/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – סמים רישיונות למכוני גמילה שיטות גמילה – מכון סיטה ; נתוני גמילה ; עמותת לוסיאן אנגלמאייר דיונים הוועדה למלחמה בסמים סיור במוסדות גמילה בצרפת וספרד
גל-22326/2 18/11/1992 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – סמים הרשות למלחמה בסמים מודעות ציבורית  הסברה בבתי ספר; חיים ללא סמים ; תשדירי שירות; תקציבים החלטת ממשלה בדבר שידורים בנושא הסמים בכלי התקשורת הממלכתיים דוח הוועדה למלחמה בסמים- צוות מומחים שהוקם  בנוגע להצעת ליגליזציה של סמים קלים (קנביס) מדיניות האכיפה של משטרת ישראל בנושא סמים מדיניות ביחס לקנביס בארצות אירופה ואמריקה- מתוך דוח משטרה 1995
גל-22326/4 18/04/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – סמים חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים סיור בעמותת לוסיאן אנגלמאייר- לשעבר הפטריארך ישיבת מועצת הרשות למלחמה בסמים   תשדירי שירות בטלוויזיה למלחמה בסמים – בג"צ האגודה הישראלית למניעת עישון נגד רשות השידור
פ-1941/19 29/07/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל  בנוגע לקבוצת פועלים יהודים המתכוננת לעבוד בשבת ב-"בניין הצעירים הנוצרים" – ימק"א ירושלים.
גל-6565/34 09/07/1974 הצעות לבניית רכבת תחתית בתל-אביב התכתבות
גל-11784/26 01/01/1973 דו"ח שנתי מספר 29 – משרד לקליטת עליה – מתן סיוע לסטודנטים עולים.
גל-5924/9 14/01/1965 המשנה למנכ"ל גל-עד – גאטט כללי 1965 (הסכמי סחר ומכס) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המשנה למנכ"ל משרד המסחר והתעשייה  ישראל גלעד  בנוגע להסכמי הגאט"ט ( Agreement on Tariffs and Trade): דו"ח קבוצת עבודה על יחסי המסחר בין דרום-אפריקה ורודזיה  דו"ח שנתי – 1964 של הנספח המסחרי בשגרירות ישראל בקופנהגן  דיווחים מ-"סיבוב קנדי"  תזכיר יצרני לוחות השבבים בסורינאם על העלאת המס על לוחות השבבים  ייצוא מוצרים עיקריים מישראל לאנגליה בשנים 1964-1963  הדו"ח הבסיסי לגאט"ט לקראת ההתייעצות עם ישראל  דו"ח נסיעה לאירופה 18-12 בספטמבר 1965 ועוד.
גל-11678/34 01/01/1960 דו"ח מספר 13 – משרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי.
גל-22332/9 01/01/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – סמים שוטף מלחמה בנגע הסמים פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות למלחמה בסמים  דוח הרשות; תקציב הרשות לשנת 1995 ; דוח כספי לשנת 1994
חצ-3030/10 01/09/1955 ועדת שביתת הנשק עם מצרים. כרך ג'
גל-56882/11 01/01/2008 גבעת שמואל  ג'יסר אזרקא  בית ג'אן דוח ברנע רשויות מקומיות  דוחות כספיים
גל-11680/8 01/01/1963 תיק תמ"ה – דו"ח שנתי מספר 14 – מינהל מקרקעי ישראל 1) החכרת מקרקעין. 2) המרת חכירה במכר. 3) שכוני עובדי המדינה. 4) אדמות חקלאיות והחכרתן. 5) החכרת מחצבות. 6) פיצויים לפרעון רכישת מקרקעין. 7) הנהלת מוסדות ציבור.
גל-6541/1 07/11/1977 חנינה כללית מכתב אל היועץ משפטי לממשלה בעניין הערכות סטטיסטיות – חנינה כללית.
גל-40405/23 01/11/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – מרזוק אליחר – העדה הקראית
ג-855/9 12/05/1953 משכורת מורים וגננות חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים למחלקה לגני-הילדים  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למרכז הסתדרות המורים בעניני דרגות המשכורת למורים
ג-855/11 24/06/1952 ועדת הקבע של משרד החינוך ומרכז הסתדרות המורים הסכם בין שר החינוך ומרכז המורים 24.6.52 בדבר השוואת תנאי העבודה הסוביאליים של המורים לאלה של עובדי המדינה  פרוטוקולים מישיבות ועדת הקבע והוועדה של המשרד ומרכז המורים בדבר הזכויות של מורים  גננות ומורי בתי הספר –  תנאי עבודה  תשלומים  שכר  שעות  דרגות  תנאי קבלה וכו'. בתי ספר – תוספות של שעות  מספר התלמידים בכתות  חוגים  מורים בלתי מוסמכים ועוד
ג-855/13 01/01/1949 מורים וגננות – מועמדים להוראה – רשימת השאלונים – גב' חמדה ( מחזור 2 ) רשימות  המועמדים להוראה לפי הזרמים- גננות והוראה
פ-3128/20 01/01/1922 יד יצחק בן-צבי – מחקרים רשימות בנושא מוזיאון בצלאל בירושלים  אודות דוד זלצמן ועוד.
פ-2055/12 12/09/1949 שומרונים – שונות וכפולים – חומר לחלוקה אחרי הדפסת המפתח שאילתה בכנסת של יצחק בן-צבי בעניין גורל השומרונים משכם שרוצים לשוב לתוך גבולות מדינת ישראל ותשובת שר החוץ משה שרת (1949)  מכתב מבן-צבי לארגון "הצלב האדום" בענין זה ובנוגע למצב השומרונים בכלל (1949) ומכתב נוסף מבן-צבי לצבי (זליג) לבון בנוגע להקמת שיכון עבור 25 משפחות השומרונים שמתגוררות ביפו ובתל-אביב.
רש-1736/10 01/11/1993 פרוייקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מחברת התיירות הממשלתית בנוגע לפרוייקטים תיירותיים בכסרא סמיע  פסוטה ופקיעין.
רש-1736/11 01/06/1995 פרוייקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מחברת התיירות הממשלתית בנוגע לפרוייקטים תיירותיים במרום הגליל  חצור הגלילית ונתיבות. שימור החאן העתיק בריחניה ; פרוגרמה לפיתוח קבר הבאבא סאלי   מפות תכנון פיתוח
גל-1264/2 01/04/1951 הילני ברט – מנהלת המדור לחינוך מיוחד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הילני ברט  מנהלת המדור לחינוך מיוחד במשרד החינוך  בנוגע לנושאים: חשבונות להוצאות נסיעה ואש"ל לפי חודשים  תכנית ההרצאות והוויכוחים לסימפוזיון להכשרת מורים  הזמנות לאירועים  הרצאות וימי עיון שונים  איחולי שנה טובה לראש השנה תשט"ו  דו"ח עבודה בשנת הלימודים תשט"ו  קשרים עם עמיתיה בארצות הברית ועוד.
גל-1264/7 18/02/1952 חוזרים של משרד האוצר מכתבים מהחשב הכללי לעובדי משרדי הממשלה ואל גזברי המשרדים הממשלתיים לגבי נושאים שונים בקשר למשכורות ותנאי העבודה שלהם – מס הכנסה ונקודות מס  נסיעות לחו"ל  טיפול בביטוח משלוחים ופיצויים על נזקים  רכב עבודה  דמי נסיעה שונים  אש"ל  ציוד עבודה  תוספות יוקר  תשלומים לביטוחים ולקופות חולים  שטרי חסכון צמודי דולר ועוד.
גל-13474/25 23/12/1979 לשכת המנכ"ל : הצעת רכבת תחתית לעיר תל-אביב התכתבות של משרד תחבורה עם גורמים שונים בנוגע יוזמות לתכנון רכבת תחתית לתל אביב (אחת המכתבים הוא מהנספח המסחרי בפריז אלדד גת  שמציע להקים רכבת תחתית בתל אביב על בסיס הכרותו עם המטרו בפריז).
פ-2015/10 01/01/1936 יצחק בן-צבי – פנקסים פנקס ובו רשימות בכתב ידו של בן-צבי המתעדות אירועים שהתרחשו בצפת.
ג-10535/1 23/01/1963 פניות ציבור אל רה"מ גולדה מאיר מכתבים וקטעי עיתונות לגולדה מאיר בעניין בוריסלב דוג'וביק- לרגל סיומו את בית הספר Riverside High School.
חצ-9689/7 01/04/1986 קוריאה – עניני פנים
גל-22308/1 01/04/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/2 01/04/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/3 01/11/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/4 01/11/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/5 01/10/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/6 01/10/1994 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/7 01/01/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "הרשות למלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/8 01/01/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/9 01/01/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/10 01/12/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "הרשות למלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/11 05/11/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים בתיק – קטעי עיתונות שרוכזו על-ידי 'יפעת – המרכז למידע תקשורתי בע"מ' הנוגעות לשימוש בסמים  הברחות סמים  אחזקת סמים  תכניות למניעת שימוש בסמים ועוד; המידע נאף בעבור לשכת סגן שר הבינוי והשיכון אלי בן-מנחם.
גל-22308/12 01/01/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/13 01/09/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
גל-22308/14 14/10/1993 לשכת סגן השר אלי בן-מנחם – קטעי עתונות – סמים קטעי עיתונות בנושא "מלחמה בסמים" שנאספו בהזמנת לשכת סגן שר הבינוי והשיכון  אלי בן-מנחם  בתפקידו כיו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
פ-1937/19 01/05/1924 מכתבי יצחק בן-צבי אחל רחל ינאית מוועידת "אחדות העבודה" בעין חרוד  שלושה מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל רחל ינאית בן-צבי  בעת שהותו של הראשון בוועידת "אחדות העבודה" בעין חרוד. המכתבים עוסקים בנושאים לדיון בועידה  אפשרות בואה לביקור ומסירת ברכות לעמרם ועלי.
גל-56888/8 01/01/2007 גדרה  ג'יסר אל זרקא  איכסאל דוח ברנע רשויות מקומיות דוחות כספיים
גל-41385/6 26/04/1991 אמרכלות – פיזור עולים פילוח אתרי דיור זמניים על פי נפות אספקת דיור ארעי לקליטת עולים  התפלגות דירות בודדות לפי מחוזות ומצב אכלוס. מחירי דירות בשכירות
גל-19953/4 01/01/1996 בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לבניה כפרית במשרד הבינוי והשיכון בנושאים שונים: הרחבת מושב מטע  תכנית עבודה לשנת 1997  טיוטת דוח אבחון ארגוני למנהל לבניה כפרית שבוצע על ידי חברת סקר  פיתוח תשתיות  כבישים פנימיים  תכנית אב לפיתוח אזור עמוקא וציון יונתן בן עוזיאל  הרחבות בקיבוצים ומושבים  הקמת יישובים חדשים ועוד.
פ-1950/8 01/01/1915 יצחק בן-צבי 2 קבלות על שם יצחק בן-צבי מזמן גירושו מא"י.
פ-1937/38 22/05/1920 דוד באדר  – התכתבות מכתב מאת דוד באדר אל יצחק בן-צבי בנוגע לפעילות הגדודים העבריים בארץ ישראל.
גל-11667/26 01/01/1954 דו"ח שנתי מספר 5 – קייזר – פרייזר.
גל-11739/25 01/01/1971 דו"ח שנתי מספר 21 – משרד האוצר – הדפסת שטרי כסף.
פ-1937/35 09/03/1919 יצחק בן-צבי – התכתבות – אברהם שלמה ואלדשטיין  מכתב מאת אברהם שלמה ואלדשטיין אל יצחק ורחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילות "פועלי ציון" בארצות הברית  גיוס כספים והתיישבות בארץ ישראל  עניינים מפלגתיים ועוד.
גל-22118/21 01/06/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – שילה גל – ראש המועצה האזורית – גוש עציון
פ-1933/59 30/12/1948 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי מכתב ומברק מאת יצחק בן-צבי לרעייתו רחל  במהלך שליחותו לארצות הברית  מטעם מגבית ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לנושאים: לדאגתו מההפצצות על ירושלים  גיוס כספים למען "החלוצות"  ענייני הוועד הלאומי  השתתפותו באסיפה למען מגבית ההסתדרות ועוד. כמו כן  בתיק מכתב מאת תמר אשל (?) ליצחק בן-צבי. תיק מס. 3 בסדרה.
פ-1933/60 1840-08-10 07:00:00 אגודת הפועלים העבריים מכתב בערבית מאת אגודת הפועלים העבריים בירושלים למנהל האגודה בבקשה להיפגש עמו.
פ-1936/17 23/02/1926 מכתב מאת יצחק בן-צבי אל דוד בן-גוריון ממיניאפוליס מכתב מאת יצחק בן-צבי בעת שהותו במינאפוליס  מינסוטה  אל דוד בן-גוריון בעניין אופיו החברתי-כלכלי של היהודים החיים בערי השדה בארצות הברית. כמו כן  הוא עומד על ההבדלים בינם לבין היהודים החיים בערים התעשייתיות הגדולות.
ג-10698/7 01/01/1948 כרטסת שמות ישובים בנגב – ועדה לקביעת שמות בנגב ועדה לקביעת שמות בנגב
גל-63252/18 27/12/2009 ניין המועצה לביקורת סרטים – אישור להצגת הסרט NINE בארץ
גל-20380/2 01/02/1991 לשכת סגן השר פורוש – ועדות תמיכות התכתבות בעניני סיוע לפנימיות  קייטנות לאמהות ברוכות ילדים בקיץ  קריטריונים למענקים למעונות יום  מפעל "אורה" בנתניה.
פ-2058/19 01/01/1925 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "הנגב" בנושא המים בנגב.
פ-1894/4 01/01/1935 יצחק בן-צבי – קבלות  חשבונות  מאמרים ורשימות רשימת מאמרים בהם הוזכר יצחק בן-צבי בין השנים 1956 – 1959 (מתוך קלסר להכנת ביבליוגרפיה)  רשימת כתבי ומאמרי בן-צבי  מאמרים שכתב באידיש ובעברית שכותרתם: "הסלאווים והיהודי סמכוש (סמכורש)"  "די פארם שולע אין וואדוביין"  "די יוגענד-שטימע"  "אונזער פאדערונג צום ציוניסטישען קאנגרעס"  פרוטוקול מישיבת "איחוד"  "חברת קדישא בעבר ובהווה"  קבלות  תעודות  חוזה על "ספר השומרונים"  קבלות וחשבונות על שם יצחק ורחל ינאית בן-צבי ועוד.
גל-19486/3 01/03/1992 לשכת השר משה קצב – העתקי מכתבים יוצאים. .8.6.92-25.3.92
גל-19486/5 01/05/1992 לשכת השר משה קצב – העתקי מכתבים יוצאים. .29.6.92-17.5.92
גל-19486/16 01/12/1991 לשכת השר משה קצב – העתקי מכתבים יוצאים – פרוטוקולים. .10.5.92-18.12.91
גל-20363/14 01/11/1990 לשכת סגן השר מנחם פורוש – המחלקה להתנדבות התכתבות בעניני חסד ואמונה – מפעל שקומי  מבצע ליל הסדר לקשישים גלמודים  "שבוע הילד בישראל"  בנות שירות לאומי ועוד (המשך בתיק 15)
גל-20365/11 01/11/1990 לשכת סגן השר מנחם פורוש – מעונות יום התכתבות בעניני הפעלה מחודשת של מעונות-היום ואבטחתם  מענק לשעת-חירום למעונות יום  נוהל רישום ילדי סטודנטיות למעונות-יום ועוד (המשך בתיק 12)
גל-20410/29 01/06/1985 לשכת השר – סגן השר והמנכ"ל – שיתף-פעולה בנושא "שיקום" בין מדלין ויל לבין אופירה נבון חילופי מכתבים ( עם עוזרת מזכיר החינוך בארה"ב לעניני החינוך המיוחד) לגבי תכנית שגיבשה אופירה נבון להתמודדות עם נושא היחנוך המיוחד. עולה ביניהן האפשרות של כנס בין לאומי של מומחים בתחום זה  מדליין וויל ממשרד החינוך האמריקאי מציעה לאופירה להפעיל את קשריה עם אשתו של הנשיא המצרי מובארק להשתתף בכנס כזה
מ-4212/26 01/01/1947 משטרת טבריה – Resume of Crime ( Tiberias) רשימת פשעים תחנת טבריה.
ג-860/6 15/01/1951 לשכת התרבות  מחוז הצפון/ דו"חות רכזים – דו"ח ינואר 1951 דו"ח חודש ינואר 1951  יומני פעולות  תכנית פעולות  רשימות הכיתות באזורי חיפה  הגליל  בנימינה  צפת  המפרץ  פרדס-חנה ועוד  רשימת רכזי התרבות ומועצות אזוריות
גל-19487/6 01/03/1989 לשכת השר משה קצב – מכתבים לחתימת השר.
גל-19488/15 01/12/1990 לשכת השר משה קצב – מכתבים לחתימת השר.
גל-19488/16 01/02/1991 לשכת השר משה קצב – מכתבים לחתימת השר.
גל-19489/4 01/07/1991 לשכת השר משה קצב – מכתבים לחתימת השר.
גל-19489/6 01/09/1991 לשכת השר משה קצב – מכתבים לחתימת השר.
פ-863/9 01/01/1949 מושל צבאי של ירושלים  1949-1948 – שבויים כרטסת שבויים יהודים מוחזרים מירדן.
ג-4471/10 01/04/1958 הנהלה – רשות החולה – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע לרשות לפיתוח החולה  חברה בע"מ: תכניות גידולים  נזקים לחקלאות  פרוטוקולים משיבות ההנהלה של הרשות  פיטורי פועלים  תקציבים  הכשרת קרקע  מפעל ייבוש ירקות ועוד.
תת-33/16 14/02/1949 נאום ד"ר חיים וייצמן בישיבת הפתיחה של האספה המכוננת בט"ו בשבט תש"ט בתיק נאום ד"ר חיים וייצמן בישיבת הפתיחה של האספה המכוננת בט"ו בשבט תש"ט.
ג-9506/10 13/09/1995 הפקדת תיקים – נציבות מס הכנסה ומס רכוש בתיק התכתבויות בין ארכיון המדינה לנציבות מס הכנסה בעניין נפקדת חומר ארכיוני.
גל-20366/18 01/10/1989 לשכת סגן השר מנחם פורוש – מעונות יום התכתבות בנדון.
גל-20385/12 01/01/1989 לשכת סגן השר פלדמן – הכנה לתקציב 1989 לפי נושאים.
גל-20385/15 01/02/1989 לשכת סגן השר פלדמן – עליה וקליטה סיכום מטה מנכ"ל בנושא קליטת עולים מבריה"מ (28.1.1990)  התכתבות בנוגע לשליחות נציג שרות התעסוקה למחנה העולים בלדיספולי  התארגנות עולים לבניה עצמית ועוד.
גל-20386/5 01/03/1989 לשכת סגן השר פלדמן – התכתבות עם ראש הממשלה וממלא מקומו בנושאים שונים מועצה כלכלית-חברתית  שבוע לימודים מקוצר  תכנית פעולה לקליטת מובטלים בערי פיתוח במסגרת הכשרה מקצועית.
גל-20345/3 01/11/1984 לשכת השר קצב – צוי הרחבה  תקנות וחוקים ליציבות מחירים במצרכים ובשירותים. (המשך בתיק 4)
גל-20345/4 01/01/1984 לשכת השר קצב – צוי הרחבה  תקנות וחוקים ליציבות מחירים במצרכים ובשירותים. (המשך מתיק 3)
רש-1710/7 01/01/1985 פרוייקטים מיוחדים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל אגף תכנון בחברה הממשלתית לתיירות  אדריכל רן כהן  בנוגע לנושאים:  החלטות ועדת השמות ממלכתית  מרחצאות נופש ומרפא במושב רווחה  נספה – אתר מרחצאות בקיבוץ אורים  ישיבות המועצה לאתרי הנצחה  אתרי ראשית ההתישבות  המועצה לשימור אתרים  אתר הנצחה לחללי מלחמת של"ג בקריית שמונה  קריטריונים לקביעת ודירוג של אתרים לשימור ועוד.
פ-1935/24 10/03/1950 יצחק בן-צבי – התכתבותעם הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית התכתבויות בין יצחק בן-צבי לוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  בנוגע לפרסומים שונים במלאות שלושים שנה לקיומה של ההסתדרות  והשתתפותו בכינוסים שונים לרגל האירוע.
ג-860/8 01/03/1951 לשכת התרבות  מחוז הצפון/ דו"חות רכזים – דו"ח מרס 1951 תיק של משרד החינוך – המחלקה לקליטה תרבותית. בתיק – דו"ח חודש מרס 1951  יומני פעולות  תכנית פעולות  רשימות הכיתות בחודש מרץ באזורי חיפה  הגליל  המפרץ  עכו  צפת  קרית-מוצקין ועוד  רשימת רכזי התרבות  מועצות מקומיות ואזוריות  רשימות המורים  הכיתות ועוד.
פ-277/25 18/08/1940 חסיין דאודי – מס רכוש לעיריה (1943) התיק מכיל: דרישות לתשלום מס רכוש וקבלות  שקיבלו עזת דג'אני ויורשיו ואחרים ממשפחת דג'אני  מעירית ירושלים.
גל-20315/10 01/08/1982 לשכת השר אוזן – מסחר ותעשיה פרוטוקול מדיון ועד יזמי אזור תעשיה ארז (24.8.81)  סקירה על פעילות ענף המלונאות  התכתבות בענין צו הרחבת דמי הבראה ועוד.
גל-20316/4 01/05/1982 לשכת השר אוזן – בריאות התכתבות בעניני מינוי נציג המוסד לביטוח לאומי לועדה לפעולה מונעת ומחקר בריאות בעבודה  הצעות נושאים למחקר בתחום הבטיחות הגיהות והבריאות בעבודה ועוד.
גל-20370/3 01/03/1991 לשכת סגן השר מנחם פורוש – שרות התעסוקה התכתבות בעניני מינויים פוליטיים בשרות התעסוקה  פיקוח על הלשכות הפרטיות לתיווך עבודה  השפעת העליה מברית-המועצות על שוק העבודה  הצעת שרות התעסוקה לתכנית חירום לקליטת העליה ולבלימת האבטלה  פיקוח על מוסדות נוצרים ועוד.
גל-20420/20 03/08/1982 לשכת השר קצב – מרכז לדמוגרפיה זכרון-דברים מישיבות במרכז לדמוגרפיה  התכתבות בנוגע למסקנות מחקר בנושא חיי משפחה וחינוך מין  פרוייקטים מיוחדים בנושאי דמוגרפיה  הצעת תקציב לשנת 1985/86  תכנית עבודה לשנת 1985  דו"ח למניעת הפלות  דו"ח מסכם מגעים עם צה""ל ועוד.
פ-1941/31 04/11/1932 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל  בעניין העברת מוסדות החינוך של ההסתדרות לבעלות הכללית של כנסת ישראל  הבטחת הפיצויים למורי רשת החינוך של ההסתדרות ודרגת משכורתם.
פ-1941/32 25/12/1930 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת (?) אל יצחק בן-צבי  בנוגע להשגת תקציב לשם מימון פעילות בקרב הפועלים הערבים בירושלים.
פ-1933/39 07/11/1922 כרוז המפלגה הקומוניסטית הסורית כרוז בערבית של המפלגה הקומוניסטית הערבית ליום חג הפועלים והחקלאים. תאריך מדויק ב-7.11 – שנה לא ידועה. תיק מס. 4 בסדרה. (תאריך משוער)
פ-1934/30 25/02/1910 יצחק בן-צבי – התכתבות – שלמה קפלנסקי תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל שלמה (קפלנסקי ?) בעניין הוצאתו לאור של מאסף של גליונות העיתון "אחדות". (תאריך משוער)
פ-1933/41 31/12/1916 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי  בעת שהותו בניו-יורק  אל ד"ר ויקטור (אביגדור) יעקובסון בקופנהגן  בעניין תנועת "החלוץ" בארצות הברית.
פ-1941/33 23/02/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי לוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל  בעניין שאלת הכרת ממשלת המנדט בהסתדרות פועלי הרכבת הדואר והטלגרף.
פ-1941/34 26/03/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות – הוועד הפועל של ההסתדרות תצלום מכתב מאת יצחק בן-צבי אל הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בדבר הפסקת ייצוג ההסתדרות מול ממשלת המנדט הבריטי.
רש-1748/14 01/05/1994 פרוייקטים – צפת (אדריכלות) דרך רימונים  מדרחוב רחוב ט"ז  רחוב האר"י  גן צפר פרוייקט ברחוב ירושלים בצפת
גל-20322/15 01/08/1981 לשכות השרים כ"ץ  אבוחצירה ואוזן – פיקוח על העבודה התכתבות בענין כנס שנתי למפקחי עבודה במלון "תדמור" הרצליה (26.3.82) תכנית תלת-שנתית של המחלקה לשנים 1982-1985  מכרז לתפקיד מפקח עבודה ראשי  חוק עבודת נשים ועוד.
ג-9505/46 18/06/1997 הוצאת חומר מהארץ אישור מטעם מנהל ארכיון המדינה להוצאת חומר ארכיוני מהמדינה על ידי גנזת ממשלת פולין.
גל-20324/10 01/09/1992 שרות תעסוקה (המשך מתיק 9) דו"חות חודשיים על מגמות והתפתחויות עדכניות בשוק העבודה (אוגוסט  ספטמבר ואוקטובר1992) קורסי נהיגה מונעת  קליטת העליה מברית-המועצות (לשעבר) יצירת מקומות תעסוקה ועוד.
פ-1933/42 18/07/1915 יצחק בן-צבי בפעולה לארגון "החלוץ" באמריקה ארבעה מכתבים מאת פעילים בתנועת "החלוץ" בארצות הברית אל יצחק בן-צבי  בעניין ייסוד סניפי התנועה במדינה.
ג-174/11 01/09/1948 פעולות אנטימלריה בנגב דו"חות  פרוטוקולים  חוזרים  צילומים קטעי עתונים חשבונות והתכתבות בענין פעילות המחלקה האנטימלרית; פעולות יזומות;דיווח על מקרי מחלה; איתור מקורות סיכון; ריסוס ב-די.די טי. בתיק צילומים של מטוס ריסוס בפעולה.
פ-1933/57 07/11/1948 יצחק בן-צבי – התכתבות – רחל ינאית בן-צבי שבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי לרעייתו רחל  במהלך שליחותו לארצות הברית  מטעם מגבית ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  בנוגע לנושאים: נסיעתו לאירופה ומשם לארצות הברית  פגישותיו עם אישים שונים  פירוט סדר יומו  דאגתו מהמצב בארץ בכלל ובירושלים בפרט  קבלת תואר כבוד מ"בית המדרש לרבנים באמריקה (The Jewish Theological Seminary of America)  פעילות ארגוני הפועלים בארצות הברית ומאבקם בקומוניזם ועוד תיק מס. 1 בסדרה.
גל-16695/4 24/08/1981 יבנה  בן-גוריון – אלרוד יב/158  יב/156  3/62/07 ו- יב/151 סיכומי ישיבות  שרטוטים ותכניות מפורטות.
ט-107/3 01/01/1904 ספרים תורכיים – ספר חשבונות
גל-20324/12 01/08/1992 מעונות יום התכתבות בעניני מעונות יום בתנועה הקיבוצית  הקמת מבנה למעון יום במושב מאור  קיצוץ בתקציב אחזקת ילדים במעונות  היום הבינלאומי למניעת אלימות במשפחה (29.11.92) אבטחת מעון ויצ"ו בגילה ועוד
גל-20358/7 01/11/1991 לשכת סגן השר מנחם פורוש – מעונות יום התכתבות בנדון (המשך בתיק 8)
נ-744/20 16/07/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קולומביה תנחומים לקולמביה על נפגעי רעידת האדמה  ברכות לנשיא קולומביה על היבחרו וברכות נוספות לרגל אירועים שונים של קולומביה  פגישות נימוסין ועוד.
גל-20404/10 01/05/1981 לשכת סגן השר פלדמן – מרכז להכוונה לערי פיתוח התכתבות בנוגע לתמריצים לעובדים בערי פיתוח  סיווג המצפים הקהילתיים בגליל  חומר לדיון בענין תעסוקה למלונות באילת  שבוע אכלוס יהודה ושומרון ועוד.
פ-2176/7 01/01/1954 התכתבות בנושא פעילות קרן בית הנשיא התכתבות של רחל ינאית בן-צבי  רבקה גובר  אריה סימון וד"ר גת בנושא פעילות קרן בית הנשיא במושבי העולים בנגב ובבאר שבע   דו"ח מאת רבקה גובר על פעילותה במושבי העולים בנגב.
רש-1717/6 01/04/1992 פרוייקטים – גליל גולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנושא פרוייקטים במחוז גליל גולן: בית הארחה הגושרים  אגם דלתון  חצור הגלילית – חוני המעגל  כפר בלום – אתר צליינות  מרכז צפרות  חורפיש  ארץ פלגי מים  מירון – קבר הרשב"י  קיבוץ עמיעד  נופית – בית הלל  ראש פינה.
גל-20360/2 01/12/1990 לשכת סגן השר מנחם פורוש – שרות התעסוקה (המשך מתיק 1) תזכיר בענין סבסוד שכר – תכנית משרד התעשיה והמסחר  התכתבות בעניני הצעות לשינוי חקיקה בנושאי אבטלה  הצעה לעידוד תעסוקה  הכשרה מקצועית ועידוד עבודה של ישראלים בכל עבודה (ישראלים ועולים) ועוד
גל-20377/7 01/07/1988 לשכת סגן השר זאב פלדמן – מעונות יום התכתבות בעניני קליטת ילדים למעונות יום  רישוי בניית מעונות יום  הקצבת מענק מפעל הפיס להשלמת מעון יום  קיצור שעות פתיחת המעונות  שעות הפעלת מעונות היום – 5 ימי עבודה בשבוע ועוד (המשך בתיק 8)
גל-20377/8 01/04/1989 לשכת סגן השר זאב פלדמן – מעונות יום (המשך מתיק 7) התכתבות בעניני מכסות במעונות יום לתושבי חצור  תעריפי מעונות  סיוע למועצה המקומית חצור הגלילית  קורס למטפלות חרדיות ועוד.
גל-20361/6 01/05/1990 לשכת סגן השר מנחם פורוש – עליה וקליטה התכתבות בעניני אולפנים לעולים חדשים  תעסוקת מהנדסים עולים  טיפול שירותי הרווחה המקומיים בעולים  סיוע לקליטת העליה ועוד (המשך בתיק 7)
גל-20361/7 01/07/1991 לשכת סגן השר מנחם פורוש – עליה וקליטה (המשך בתיק 6) התכתבות בעניני ועדה מחוזית לקליטת עליה  מטה ציבורי לתעסוקת עולים  קליטת מדענים עולים (ינואר-יוני 1991)  קליטת עולי אתיופיה בתעסוקה ועוד.
טס-3009/201 01/07/1967 כותל-מערבי תיירות מצלמות שתי חיילות ליד רחבת הכותל המערבי.
טס-3008/136 01/12/1952 בן-צבי יצחק יצחק בן-צבי מושבע בכנסת כנשיאה השני של מדינת ישראל.
טס-3008/138 22/04/1952 יחסי חוץ אורחים מארה"ב לקראת יום העצמאות: 1. אבא חושי  ראש עיריית חיפה  פוגש בהרמן טאובמן 2. ל. רוזנבלום לוחץ את יד החיילת שרה גרוס  1)חושי אבא Tavbman Herman  2) גרוס שרה .Rosenbloom L.
גל-47109/20 01/01/1949 ד"ר הרלינגר – אגף התכנון בתיק – נתונים מספריים על דיור ותעסוקה. התיק הינו באנגלית.
גל-47109/21 01/06/1949 ד"ר הרלינגר – אגף התכנון תרשומת בנושא "פיזור התושבים בגליל המערבי בהתאם למקצועתיהם" משולחנו של ד"ר ארנסט הרלינגר ממינהל התכנון.
פ-2055/9 01/01/1927 שומרונים מאמרים מאת יצחק בן-צבי על השומרונים ונושאים אחרים בעיתונות ובכתבי-עת מדעיים ואחרים: "קבורה שומרונית ואהבת ישראל"  "כתבה שומרונית מכפר כליל" ו"לקדמות יישובם של שבטי ישראל בערב"  תרגום לאנגלית של הרצאה שנשא בן-צבי תחת הכותרת: "Joshua and the Book of Joshua from the Samaritan Point of View" (יהושע וספר יהושע מנקודת המבט השומרונית)  שיר מאת השומרוני אברהם בן מרחיב צדקה על רעידת אדמה בשכם בשנת 1927 (בכתב שומרוני).
טס-3008/140 01/08/1951 ציונות- הקונגרס הציוני הכ"ג  הראשון שנערך במדינת ישראל  נפתח בטקס מיוחד בהר-הרצל בירושלים.
טס-3008/120 01/09/1955 ישראל-תקריות הפלת שני מטוסי "וומפייר" מצריים על-ידי חיל האויר הישראלי  תצלומים 1-6- שרידי מטוס שהופל לי קיבוץ יד מרדכי.
טס-3008/122 01/09/1955 ישראל-אוצרות טבע נפט בחלץ. שני תצלומים:  1- הנפט פורץ מקידוח 2- שר האוצר לוי אשכול  שר הפיתוח דב יוסף ומשקיע יהודי ממיאמי  הורוביץ בחלץ.
טס-3008/124 13/11/1955 ישראל-תקריות שבויים מצריים מהפעולה בניצנה  1-4 שבויים במעצר  5 6- 3 שבויים מצריים פצועים מקבלים טיפול בבית-החולים.
טס-3008/126 12/12/1955 ישראל-תקריות שבויים סוריים מפעולת כינרת במעצר בישראל.
טס-3008/127 01/12/1955 ישראל-תקריות Harry F. Sednick and Kenneth Monroe  אזרחים אמריקאים  עוברים את הגבול לישראל בשער מנדלבאום כתוצאה ממתיחות ומהומות בפנים ירדן (סביב נושא הצטרפות ירדן לברית-בגדד).
טס-3008/131 20/02/1953 ישראל-מחבלים ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ברית-המועצות  בעקבות זריקת הפצצה בצירות  1-2 הציר Yershov עוזב את בנין הצירות ביום צאתו מארץ 3-הציר ומשפחתו עולים על אניה בנמל חיפה  Yershov Paul  צילום 3  Mrs. Yershov.
טס-3008/132 18/05/1953 יחסי חוץ שר החוץ האמריקאי  ג'והן פוסטר דאלס  מגיע לביקור בישראל כשעמו הארולד סטאסן  ראש מינהל הסיוע האמריקאי ומספר יועצים נוספים  בתמונה: דאלאס  סטאסן ושר החוץ שרת סוקרים משמר כבוד בשדה התעופה לוד.
טס-3008/103 01/12/1956 מבצע סיני בתיק – חמישה תצלומים: החזרת שבויים מצריים פצועים למצרים במטוסים איטלקיים. 1- אחות מכינה פצוע לנסיעה (הוחזר מאוחר יותר לבית החולים כי המטוסים התאחרו. 2-5-אנשי הצלב האדום מעלים את הפצועים למטוס בית-חולים.
טס-3008/104 01/12/1956 מבצע סיני הפגנת המונים (4 000 איש) בתל-אביב נגד המדיניות האנטי יהודית של נאצר. קריאה לישראל לעזור ליהודי מצרים.
טס-3008/105 01/12/1956 מבצע סיני המושל הצבאי סגן-אלוף חיים גאון  שותה לחיים עם ראש העיר החדש של חאן יוניס  עבדול רחמן אלפארה.
טס-3008/106 04/12/1956 מבצע סיני יהודים פליטים שגורשו ממצרים מגיעים לנמל חיפה באוניה "ישראל".
טס-3008/107 05/12/1956 מבצע סיני טור משוריין ישראלי נסוג מסיני חוצה את מחסומי הביקורת ליד אל-עריש.
טס-3008/108 01/12/1956 מבצע סיני כוחות האו"ם היוגוסלביים מתקדמים עם נסיגת צה"ל  1-תוקעים מאחז ברפיח. 2-חייל או"ם ליד דגל האו"ם  57 ק"מ מזרחית לסואץ. 3-6-מגיעים בין אנשי או"ם לחיילי צה"ל.
טס-3008/109 10/12/1956 מבצע סיני קרובי החייל אורי רבין שנפל במערכת סיני  בוכים על קברו בבית-הקברות הצבאי בארי שבנגב.
טס-3008/110 01/12/1956 עובדי בית-חרושת "עסיס" בשביתת הזדהות עם המורדים בהונגריה עובדי בית-חרושת "עסיס" בשביתת הזדהות עם המורדים בהונגריה
טס-3008/111 16/12/1956 ישראל-מחבלים חוליית פידאין פוגעת בתל-מונד בבית באחוזת זיו  הורגת את השומר ופוצעת את אשתו ובנו. בתמונות: רבקה זיו בין שרידי הבית.
טס-3008/112 21/12/1956 צה"ל- מפקד חיל-האויר  אלוף דן טולקובסקי  וראש ועדת ההגנה של האסיפה הלאומית הצרפתית  פייר מונטה  משוחחים בתל-אביב.
טס-3008/113 26/12/1956 מבצע סיני בתיק שני תצלומים – 1- ספינת חיל-הים ק' 28 "מבטח" שומרת על חופש השיט במפרץ אילת  עוגנת בשארם-אל-שייח' מול מיצרי טיראן. 2-אוניית המלחמה "מיזנק" מגיעה לנמל אילת אחרי התקפה של אפריקה.
טס-3008/114 01/12/1956 מבצע סיני תוך כדי הדיונים על עתיד מפרץ אילת  ממשיכים דייגים ישראליים בעבודתם בשארם-אל-שייך. בתמונה: בחורה עוזרת לדייג לקחת את השלל.
טס-3008/115 24/12/1956 ישראל-דת נוצרים ישראלים עוברים בשער מנדלבאום את הגבול לירדן  לחגיגות חג-המולד במקומות הקדושים  תצלומים 1-5- אזרחים חוצים את הגבול. תצלומים 6 7- נזירות צרפתיות לפני חציית הגבול.
טס-3008/116 01/11/1956 מבצע סיני אנשי יחידת פדאיון מצריים פצועים במחנה בסיני מקבלים טיפול בית-חולים ישראלי.
טס-3008/117 07/01/1955 צה"ל חיל האויר נתיב עשן לבן של מטוסים מעל תל-אביב.
טס-3008/118 12/01/1955 יחסי חוץ חברת הפרלמנט האנגלית מטעם הלייבור  ד"ר אדית סמרסקיל  מבקרת בבסיס טירוניות בתמונה: בודקת את הדופק לחיילת חולה שלא יצאה לאימונים.
גל-61360/9 09/03/1951 לשכות העבודה כלליות המרכז פירוט עבודה  תקציבים  פרוטוקולים והתכתבויות כלליות לשכות העבודה כלליות המרכז בין השנים 1951-1956.
טס-3008/97 01/11/1956 מבצע סיני החתונה הישראלית הראשונה בסיני: סג"מ בצלאל רובין (26) נושא לאשה את אורה מינקס (21) בחתונה הראשונה בסיני – אל-עריש. בתיק – ארבעה תצלומים.
טס-3008/101 27/11/1956 ראש הממשלה דוד בן-גוריון נפגש בחזן פריז במשרד ראש הממשלה בתל אביב; ראש הממשלה דוד בן-גוריון נפגש בחזן פריז במשרד ראש הממשלה בתל אביב;
טס-3008/102 01/11/1956 מבצע סיני בתיק – חמישה תצלומים: פעילות כח האו"ם בראשות הגנרל א.ל.מ. ברנס  1- ברנס בשובו ללוד מקהיר  אמר: שוחחתי עם נאצר על הכח הבינלאומי ולא על פוליטיקה. 2-ברנס במלון "המלך דוד" מתכונן לחזרה לקהיר. 3-5- ברנס וקציני או"ם בלוד בדרכם לקהיר. עוד בתצלומים: גולדה מאיר בשדה התעופה בלוד.
טס-3008/76 01/11/1956 מבצע סיני תושבים מעזה מברכים את חיילי צה"ל הנכנסים לעיר.
ג-9514/14 01/02/1979 ארכיון  מושבות הגליל התכתבות בנושא ארכיונאות
טס-3008/81 01/11/1956 מבצע סיני אלוף-משנה  הרב הצבאי הראשי הרב גורן  אוחז בידו האחת ספר תורה ובשניה תת-מקלע בעת ההתקפה הישראלית על עזה.
גל-61388/1 29/01/1961 הרשות לפיתוח החולה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנוגע לרשות לפיתוח החולה  חברה בע"מ: גידול ירקות לתעשייה עבור "פרי הגליל"  תכנית גידולים  הספקי עבודה  פועלים מצפת  הסעות לפועלים  עבודה יזומה  פיטורי פועלים  פירוק רשות החולה ועוד.
טס-3008/61 01/11/1956 מבצע סיני התקפת שריון על רפיח ועזה במהלך מבצע קדש.
טס-3008/64 01/11/1956 מבצע סיני כניעת רצועת עזה  בריגאדיר גנראל מוחמד- פואד-א-דיגווי  ואלוף משה אסף שמחוני  אלוף פיקוד דרום  חותמים על כתב הכניעה. עוד בתצלומים – חיילות בהיאחזות נחל עוז.
טס-3008/65 01/11/1956 מבצע סיני כוחות צה"ל מתכוונים לכיוון רצועת עזה.
גל-48091/7 15/02/1967 לוד אזור תעשיה לוד – התכתבות בנושא הבניה בו  מפות שטח עם גושים וחלקות  תכנון ומידות של האזור.
ג-2698/19 18/11/1962 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – הגליל העליון פרוטוקולים של ישיבות המועצה האזורית גליל עליון.
טס-3008/52 14/10/1956 ישראל-ריגול מארי פרנסואז האגן Hagan' Mary Francoise  אזרחית אמריקאית ואהובתו של פקיד במינסטריון החוץ הסורי  נשפטה בארץ על ריגול לטובת סוריה ונידונה לשנת מאסר  3 תצלומים.
טס-3008/5 19/11/1957 בן-גוריון דוד בן-גוריון חוזר לכנסת לראשונה לאחר פציעתו על-מנת להציג את מדיניותו הפרו-מערבית והמתנגדת לנייטרליות.
טס-3008/6 01/02/1957 בן-גוריון דוד רוה"מ בן-גוריון עוזב את ביתו בתל-אביב לראשונה אחרי שלושה שבועות של מחלה.
טס-3008/7 01/11/1957 סוריה-תקריות מתח בגבול הסורי  חקלאים מקיבוץ הספר גונן בודקים נזקי הפגזה סורית.
טס-3008/9 22/11/1957 ישראל-פלשתין סולחה בכפר קאסם  שנה אחרי הרג 47 מתושביו שבוצע בידי צה"ל. פרוה סא'אד  מנכבדי הכפר  מקבל את משלחת ה"סולחה" הישראלית.
טס-3008/11 04/12/1957 ירדן-הסכם בעקבות שיחותיו של מזכיר האו"ם בירדן  הורשתה הקבוצה העולה להר-הצופים לצאת לדרכה לאחר עיכוב של 15 יום. בתמונות: הקבוצה בשטח ההפקר לקראת היציאה.
גל-14370/7 01/05/1987 לשכת השרה אלמוזלינו – רפואה צמחונית  טבעונית
ב-28156/25 19/11/1929 פכרי חוסייני (51/51) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד עורכי הדין משה זמורה  מרדכי לבנון וחיים קרונגולד לבין עורך הדין פכרי (פחר'י) אלדין אפנדי אל-חוסייני  בנוגע למשפט בנק דר טמפלגזלשפט / בנק אגודת הטמפלרים (Bank der Tempelgesellschaft): תקנות לאגודה קואופרטיבית א"י של יצרני החלב בע"מ  הודעות על דיונים  פירוט סך התביעות שהוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים  העברת תשלומים ועוד.
פ-2735/7 01/01/1928 סיורי רחל ינאית בן-צבי. קטעי יומן מרשימות מסיורי רחל ינאית בן-צבי לנגב  עבר הירדן – יריחו  ירדן וים המלח.
תה-6/4 11/05/1961 כתב החזרה של אוגדן ריד וכתב האמנה של וולבורת ברבור  שגריר ארה"ב חתומים בידי הנשיא ג'ון קנדי בתיק כתב החזרה של אוגדן ריד וכתב האמנה של וולבורת ברבור  שגריר ארה"ב חתומים בידי הנשיא ג'ון קנדי.
גל-47134/14 27/05/1986 קרית ארבע – חלק ה' המועצה המקומית קרית ארבע-הצעת תקציב שנתי 1986-1987. החלטת המועצה בדבר היטל המיסים לשנת 1986/7 (תעריפי ארנונה).
גל-61373/7 01/03/1964 הגליל העליון מועצה אזורית מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובם התכתבות  בנוגע להחזקת כרם בגליל העליון.
גל-22058/7 30/04/1989 משא ומתן עם רופאים. תכתובת שוטפת על הנושאים: רופאי נפרולוגיה  בתי חולים פריפריים תגמול מיוחד לרופאים בבתי חולים אלו  סיכומי ישיבות  משא ומתן על שכר רופאים בפריפריה  טבלאות ממוצע שכר הרופאים ועוד.
גל-22058/8 14/11/1990 משא ומתן עם רופאים. תכתובת שוטפת  על הנושאים: ישיבות וסיכומי דיון בעניין שכר הרופאים  מבצע קיצור תורים במערכת הממשלתית ובמוסדות קופות חולים  דו"ח שכר ממוצע לרופאים  מתמחים  ורופאים מומחים כל חודש ועוד.
גל-22058/9 08/05/1991 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – משא ומתן עם רופאים. טיוטות הסכם קיבוצי  תכתובת דירוג רופאים  נקודות עקרוניות לניהול מו"מ עם ההסתדרות הרפואית  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-22058/10 03/01/1985 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – משא ומתן עם רופאים. טיוטות הסכמים קיבוציים  הסכם קיבוצי חתום  תכתובת שוטפת ועוד.
גל-22058/11 30/07/1991  משא ומתן עם רופאים. תכתובת שוטפת בין היתר בנושאים : מצוקת המחלקות הפנימיות בבתי החולים  מחסור במתמחים פנמיים בארץ  המלצות וועדה לרפואה פנימית  חוזר בעניין הסדר הססיות הסכם קיבוצי חתום מאמרים בעניין " מאבק על תדמית הרפואה הפנימית בישראל"  רשימת פעולות עם פרקי זמן המוקצבים לכל פעולה במחלקות בתי החולים ועוד.
גל-22058/12 15/09/1991  משא ומתן עם רופאים. תכתובת שוטפת בין היתר בנושאים: הסדר הסיסיות הודעת הסכם פשרה בין ההסתדרות למדינת ישראל  תקנון מעודכן ההסתדרות הרפואית  הודעת שביתה ועוד.
גל-22058/13 17/12/1991 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – משא ומתן עם רופאים. תכתובת שוטפת בין היתר בנושאים: הסכמים קיבוציים חישוב כוננויות הפעלת הססיות לרופאים וצוות אחר הודעות שביתה  טבלאות – נתוני אישפוז משנת 1986 – 1990 פרסום סטטיסטי – ניתוחים בישראל מדדים ומגמות ועוד.
גל-22058/14 04/02/1992  משא ומתן עם רופאים. קריטריונים להגנת ביטוח משלים ודרכי הביצוע+הערות בכתב יד הסכם קיבוצי מיוחד טיוטת הנחיות לעבודה פרטית ועבודה נוספת+הערות על הטיוטה הסכם להפרלת שר"פ נוסף בביתי חולים  תכתובת שוטפת ועוד.
חצ-9333/2 01/01/1983 לבנון – ישראל  הגדר הטובה
תה-5/9 22/11/1988 כתב החזרה של שגריר ארה"ב בישראל תומס פיקרינג וכתב האמנה של השגריר החדש ויליאם בראון בתיק כתב החזרה של שגריר ארה"ב בישראל תומס פיקרינג וכתב האמנה של השגריר החדש ויליאם בראון
גל-44873/19 01/03/1954 הנהלת הרשות – בית נכות ממשלתי – חליפין עם צרפת חליפין של חפצי עתיקות בין מוזיאונים (הלובר בפאריס עם מוזיאון ישראל). אחד הפריטים שהועבר לצרפת היה מהאוסף הידוע של משה דיין (שר החקלאות באתה תקופה).
פ-4068/29 01/04/1971 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם ישעיה ברלין  פרופ' בנימין אקצין  הרבי מלובאביץ' והרב ד"ר ג'וזף ה. לוקסטיין) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים.
גל-61384/34 29/04/1952 מועצה אזורית גליל עליון פיתוח ומחקר הגליל העליון.
גל-54731/4 06/05/1988 הסכם סיוע למפעל הבונים בתיק הסכם סיוע בין הממשלה לבין חברת הבונים  כור וקיבוץ כפר הנשיא.
טס-3018/415 18/07/1968 שלושה-עשר מחבלים מארגון "הפת"ח" שניסו להסתנן לישראל בקרבת יריחו  נהרגו ע"י יחידת סיור של חיילי צה"ל שלושה-עשר מחבלים מארגון "הפת"ח" שניסו להסתנן לישראל בקרבת יריחו  נהרגו ע"י יחידת סיור של חיילי צה"ל. בתיק שני תצלומים.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט (צילומי גופות).
תה-3/23 13/02/1980 כתב האמנה של שגריר מצרים  ד"ר סעאד מורתדה. בתיק כתב האמנה של ד"ר סעאד מורתדה  שגריר מצרים הראשון בישראל באנגלית ובערבית.
פ-2734/6 01/01/1920 ספר ההגנה. בתיק עדויות אישים (אביעזר ילין  צבי נדב) אודות הגנה בשנים 1920-1913.
פ-2734/7 01/01/1970 ספר ההגנה – מאורעות מאי 1921 בתל אביב ראשי פרקים לחלק בספר על מאורעות מאי 1921 בתל-אביב והשפעתם על ההגנה במאורעות תרפ"ט. זאת כחלק מתהליך כתיבת הספר "ההגנה בירושלים".
גל-4963/7 01/04/1966 תל-אביב דרום  יפו  אבו-כביר  קריית שלום – תכנון סופי תוכניות מפורטות.
גל-4963/8 06/04/1966 תל-אביב דרום  יפו  אבו-כביר  קריית שלום – פיתוח כללי התכתבויות של משרד השיכון בנוגע לפעילותו.
גל-4963/13 08/05/1966 תל-אביב דרום  יפו  אבו-כביר  קריית שלום – סניטציה התכתבות בנוגע לתכנון בניה בשכונות דרום תל אביב ויפו.
פ-3084/1 01/05/1959 האקדמיה ללשון העברית: בית זלצמן  חנוכת הבית מסמכים מטקס חנוכת הבית של האקדמיה ללשון עברית  חוברת המוקדשת לחנוכת הבית.
גל-46783/25 01/01/1954 לשכת היועץ המשפטי משרד החוץ
גל-22045/10 01/12/1984 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – אתיופיה (עליה מאתיופיה).
גל-22045/11 01/01/1985 לשכת המנכ"ל ד"ר אורן – אתיופיה (עליה מאתיופיה).
פ-2734/26 01/01/1922 ספר ההגנה בתיק עדויות לספר ההגנה מאת אביבה צוקרמן  יוכבד דוסטרובסקי  סעדיה קירשנבוים  צבי נדב ועוד  וכן דברים אודות הרב יוסף מדמוני.
טס-3018/502 07/11/1968 תחרויות אולימפיות לנכים בישראל. בתיק שלושה תצלומים. תחרויות אולימפיות לנכים בישראל. בתיק שלושה תצלומים.
טס-3018/503 01/11/1968 יחסי חוץ שר המשפטים ממערב גרמניה ד"ר גוסטב היינמן Dr. Gostav Heinemann בביקור בירושלים  ראש-העיר טדי קולק מראה לאורחו את חומות העיר.
גל-3438/16 01/08/1967 הרשות לפינוי ובינוי איזורי שיקום – תזכירים בנושא בנייה תזכירים בנושא בנייה של השר בנטוב  עובדי המשרד ופרופסורים באוניברסיטה.
ג-6586/43 29/06/1966 עין המפרץ התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאשראי מרוכז של משרד החקלאות בנוגע לקיבוץ עין המפרץ. תכניות השקעות  תקציבים  סיכומים.
טס-3018/491 01/10/1968 איש קומנדו מצרי נהרג בפעולת מארב נגד כח ישראלי בקרבת פורט תאופיק בסיני. איש קומנדו מצרי נהרג בפעולת מארב נגד כח ישראלי בקרבת פורט תאופיק בסיני. בתצלום גופת איש הקומנדו המצרי. בתיק תצלום אחד.
גל-61272/18 05/08/1957 רישוי למתקן נפט  גרינשטין מתתיהו  שושנת העמקים בתיק התכתבויות בעניין רישיון למתקן נפט – מחסן הפצת נפט בשושנת העמקים.
פ-2731/25 25/08/1971 מחאה פוליטית – הפנתרים השחורים. בתיק כרזת מחאה של "המפקדה הניידת של ארגון הפנתרים השחורים" בקריאה להצטרפות להפגנת מחאה ושביתת רעב נגד הארכת מעצרם של הפנתרים השחורים.
גל-47052/13 01/05/1950 משרד החינוך והתרבות
פ-2734/17 01/01/1920 ספר ההגנה עדות לספר ההגנה מאת צבי נדב אודות מאורעות תרפ"א ותרפ"ט ביורשלים וכתיבת ספר ההגנה.
ג-6495/26 01/01/1969 תאום הפעולה בשטחים רשימת מחקרים בנושא השטחים המוחזקים  סקר מפעלים בישראל העוסקים בקבלנות משנה בשטחים המוחזקים  נוהל הקמת/הרחבת מפעלים בשטחים המוחזקים ועוד
גל-61258/2 17/08/1951 סטטיסטיקה- הסכמי עבודה מכתבים בנושא הסכמי עבודה  הסכמי עבודה קולקטיביים  פקודת מחלקת העבודה מ 1943  תנאים סוציאליים בתעשייה ובבניין ועוד.
גל-54743/11 25/04/1983 אגף לבניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התקציבים במשרד האוצר בנוגע לבנייה הכפרית: תקציב המינהל לבניה כפרית  בתי ספר שדה  יישובי הכוכבים  בתי אגודה  בניית יישוב קבע לעין תמר ועוד.
גל-54743/13 04/04/1993 אגף לבניה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התקציבים במשרד האוצר בנוגע לבנייה הכפרית: בתי רבנים בהתיישבות  תקציב רגיל לשנת 1995  שכר עידוד לעובדי משרד הבינוי והשיכון  דיור מוגן  כבישים עוקפים באיו"ש  תכנית פיתוח בקעת הירדן  הסכמי שכר במגזר הציבורי  האצת הבניה  בנה דירתך  מחירי דירות  ועוד.
גל-61223/7 08/01/1978 המוסד לבוררות מוסכמת בוררויות  הסברים על תפקידיו של המוסד לבוררות  הוראות תשלום  דו"חות שנתיים
גל-61194/9 27/02/1962 רופאים התכתבויות  ומסמכי עבודה בנושא יחסי העבודה בבתי החולים הממשלתיים והשירותים הרפואיים בקופת חולים; הסכמים קיבוציים וזכרוני דברים בעניין תנאי העבודה של רופאים; דו"ח הועדה לעניין המחסור ברופאים בכפר ובספר.
חצ-8802/6 01/01/1980 צ'ילה – יהדות.
פ-4701/2 15/05/2001 בודרוס – נאות קדומים תיק בית משפט העליון בג"ץ 4825/04 נגד ראש הממשלה ואח' – תגובות המשיבים; הודעה על המשפט בעתון "הארץ" ועוד.
פ-4701/3 30/06/2004 בודרוס – נאות קדומים בית המשפט העליון בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נגד ממשלת ישראל ותיקי בג"ץ ( 7 ) מועצת הכפר בידו ואח' נגד ממשלת ישראל – פסקי-דין  מפות האזור.
חצ-8805/6 01/09/1982 ארגנטינה – יהודים.
חצ-8834/9 01/04/1984 קולומביה – עניני נימוסין.
פ-929/13 20/02/1949 חיל-הים – ויקינג מ. 49 התכתבות בענין פיצוי חיל-הים בעבור הטבעת אונית חיל-הים בידי הספינה הטורקית "ריזה". (בהתנגשות)
פ-728/4 01/11/1949 צנזורה צבאית – התכתבות ודו"חות התכתבות  דוחות ופרוטוקול ישיבה בנוגע להשקעות הון  התכתבות בין ישראל ושווצריה בענינים כספים ומסחרים ועוד.
חצ-8808/13 01/01/1982 ברזיל – אנטישמיות.
חצ-8838/6 01/04/1984 אמריקה הלטינית – מגביות.
גל-61288/1 21/08/1949 חקירת מקרי מוות- משרד ראשי חלק מן השמות: ברוך סינגר  יעקב מייזל  יעקב אנטוניוס בולוס  מרדכי בורמיל  שמואל פרנץ קאודר  משה קרספן  יוליוס האופטמן  יצחק הויזמן  אברהם בן כדורי סלמן  סלמן עיני  רפאל עבוד  משה שאולזון  נפתלי גרינשטיין  רפיק סלים בסם
גל-54703/6 23/10/2001 מיסים – כללי – מס הכנסה – מכס – מס רכוש משרד האוצר – הסדר לביטוח סיכוני מלחמה לכלי שייט ומטענים בעת מלחמה. הקמת ועדה עפ"י תקנות מס' רכוש וקרן פיצויים לפי החלטת ממשלה 819. חב' ענבל – החברה המבטחת. ערבות מדינה – ביטוח סיכוני מלחמה. החלת חוק מס רכוש וקרן פיצויים למיזם קידוח הגז ע"י חברת ים-תטיס. פיצוי בגין נזק לחקלאים באזור גוש קטיף. תכנית לפיתוח מערכות מים מותפלים ביישובי הערבה
גל-54703/8 30/06/1991 מיסים – כללי – מס הכנסה – מכס – מס רכוש ביטול הטבת מס לעובדי המדינה בתיאום הפעולות בשטחים. תקנות מס הכנסה  הנחיות למעבידים  הטבות מס' לעובדי המדינה במינהל האזרחי  הצעות חוק  פרסומים בעיתונות על הלבנת הון  תזכיר חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  גביית מס מהימורים והגרלות או פעילות נושאת פרסים  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (גילוי מרצון)  רפורמה במס הכנסה והחזרת תקרת הביטוח הלאומי  הפעלת קופ"ג בשלטון המקומי ועוד
חצ-8808/27 01/01/1982 ברזיל – עניני פנים.
חצ-8718/3 01/01/1980 אפריקה הדרומית – עניני פנים – נמיביה.
ג-6490/17 01/01/1969 השר שמעון פרס מכתבים מאזרחים ומשרים לשמעון פרס  הזמנות לאירועים פרטיים  סיכום ישיבה של המועצה לאומית למחקר ולפיתוח  נוהלי העבודה בשטחים המוחזקים ועוד
חצ-8789/8 01/01/1978 ארגנטינה – יהדות.
חצ-8789/9 01/11/1978 ארגנטינה – יהדות.
חצ-8818/1 01/04/1984 ברזיל – עניני פנים.
חצ-8818/2 01/04/1984 ברזיל – עניני פנים.
חצ-8818/4 01/04/1985 ברזיל – מדיניות פנים.
חצ-8794/19 01/01/1981 ארגנטינה – יהדות.
חצ-8750/12 01/03/1984 דרא"פ (דרום אפריקה) – פלסטינאים ואירגוני חבלה.
חצ-8796/5 01/01/1980 אורוגואי – מגבית בונדס
א-7921/13 01/06/1968 שרינו + הועדה המדינית (המשך מתיק 12) פרוטוקולי פגישות בנושאים: המשא ומתן עם גונאר יארינג מזכ"ל האו"ם  מדיניותה של ארצות הברית במזרח התיכון  מכירת מטוסי פנטום לישראל ועוד
א-7934/2 04/02/1965 עותקים עודפים ינואר-פברואר 1965 (11) (המשך מתיק 1) פרוטוקולים  סיכומי פגישות וראיונות עתונאיים מלשכת ראש הממשלה  לוי אשכול  בנוגע לנושאים שונים כולל התעצמות ירדן  ניתוחי מתים  קשרי ישראל-גרמניה  ישיבת "שרינו" בנושאי מדיניות קרקעות  ביטוח לאומי  עניני מים ועוד. הושחרו פיסקאות הנוגעות לפעילות מודיעין רגישה.
חצ-8798/33 01/01/1980 ברזיל – אנטישמיות.
חצ-8798/37 01/01/1981 ברזיל – עניני פנים.
פ-926/20 24/08/1924 Sundry Correspondence Syria התיק הינו מתוך אוסף פרטי – הארכיון של עו"ד יעקב סולומון. בתיק – התכתבויות של מוסדות פיק"א  Palestine Jewish Colonization Association – חברה להתיישבות יהודית בארץ־ישראל). עם גורמים שונים בענין אדמות בסוריה. מזכר לגבי אדמות חורן והתיישבות באדמות אלו;  בתיק גם תעודות בשפות: ערבית  צרפתית ואנגלית.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט (תעודות זהות).
פ-4795/6 01/10/1960 יחסי ישראל גרמניה כללי  פניות אישיות  משלחת הקניות  ניצול כספי השילומים  משפט אייכמן (חומר של טדי)
פ-2882/18 1898-07-12 07:00:00 חומר בנושא ההתיישבות היהודית בעיקר בעליה הראשונה חומר בנושא ההתיישבות היהודית בעיקר בעליה הראשונה.​
גל-63794/14 02/11/1954 חקלאות ומטעים אגודה חקלאית שתופית בנס ציונה בעמ התיק כולל פירוק האגודה  התכתבויות אישורים שונים.
גל-63885/2 26/10/1955 חקלאות ומטעים אגודה חקלאית שתופית בנס ציונה בעמ שיעבוד של יבול פרי ההדר מפרדסיה גן יבנה וראשון לציון.
גל-63795/10 30/09/1945 החקלאי עתלית אגודה חקלאית שתופית בעמ מאזן כספיים של האגודה משנת 1945 עד 1957  רכישת ציוד ועוד.
גל-64065/14 01/12/1953 גילת מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-64065/19 01/12/1952 ניצן שכונת פועלים אגודה שתופית לשכון בנס ציונה בעמ מאזן כספי של שכון פועלים משנת 1957 עד 1952.
גל-64216/1 26/04/1936 קרית אליהו אגודה הדדית בעמ פרוטוקול  תקנון האגודה  ייצור הקדש  התכתבויות  מאזנים ופירוק האגודה גוש 10825 חלקה 161 ועוד.
גל-63954/12 01/12/1952 נוה נאמן בהדר רמתיים אגודה שתופית בעמ מאזן כספי של שיכון פועלים בירקונה ובנוה נאמן בהדר רמתיים.
גל-63758/2 01/04/1956 אגודה צרכנית יצרנית שתופית שדה יצחק א.ש. בעמ העברת האקטיבה והפסיבה  מאזן כספי של צרכנית יצרנית שיתופית שדה יצחק משנת 1958 עד 1956.
גל-63870/72 17/12/1953 תפרח מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ רישום שיעבוד  שטר משכון.
גל-64154/4 01/12/1935 הבית השתופי ברחוב פבזנר חיפה אגודה שתופית בעמ התכתבות בעניין פירוק האגודה  דו"ח כספי  הסכם פירוק  מאזן כספי ועוד.
גל-63825/5 31/03/1958 השכון העממי בעתלית אגודה שתופית בעמ האגודה נרשמה ב- 4.8.59  תקנון האגודה השיתופית  בחירות וחברי ועד  מאזנים כספיים של האגודה.
גל-63934/6 01/07/1953 משמר הנגב קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ מסמכים  הלוואות  חוזים וחשבונות כספים שקשורים לפיתוח היישוב.
גל-63928/43 01/12/1953 גילת מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
גל-63846/4 03/02/1936 אגודה צרכנית שתופית נס ציונה בעמ התכתבויות בנושא דו"ח  מאזן כספים משנת 1935 עד 1946.
גל-63839/7 01/12/1932 מטבחי הפועלים חיפה בעמ אגודה נוסדה בשנת 1929  מאזן הכספים לשנים 1932 עד   דו"חות  רווח והפסד ועוד.
גל-63940/1 30/05/1948 אגודה חקלאית צרכנית יצרנית בכפר פינס בעמ התכתבויות  שעבודים  שטרי שיעבוד  חוזה ועוד.
גל-63989/8 28/08/1940 פרדס נס ציונה אגודה קואופרטיבית של פרדסנים בעמ התכתבויות  תקנון האגודה  פירוק האגודה.
גל-64159/9 01/12/1954 לחמנו הגליל העליון מפעל שתופי לאפיה בעמ מאזני רווח והפסד
גל-64118/4 01/12/1938 אגודה צרכנית יצרנית שתופית בכפר פינס בעמ התכתבויות  דו"ח  מאזן כספים מ-1938-1946.
גל-64104/7 05/05/1927 הלואה וחסכון חקלאי נס ציונה אגודה שתופית בעמ התכתבויות  פרוטוקולים  בחירות להנהלה.
גל-64274/3 01/07/1953 נגבה קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-64000/1 19/07/1927 הלואה וחסכון חקלאי נס ציונה אגודה שתופית בעמ התכתבויות  מאזן כספים החל משנת 1928 ובחירות להנהלה  ועוד.
גל-63999/10 01/09/1935 הקבוץ המאוחד קבוצת פועלים להתישבות שתופית נס ציונה בעמ מאזן כספים משנת 1946 עד שנת 1935.
גל-64002/9 08/08/1956 אגודה שתופית לעזרה הדדית ולחסכון של עובדי מועצת פועלי קרית שמונה בעמ התכתבויות  תקנון האגודה  מאזן כספים.
גל-64099/1 07/05/1953 שכון אנשי צבא בשרות קבע נס ציונה אגודה שתופית בעמ התכתבויות  רישום האגודה ברשם האגודות  תקנון האגודה.
גל-64255/15 08/05/1930 הלואה וחסכון חקלאי נס ציונה אגודה שתופית בעמ התכתבויות בנושא שיעבוד  שטר משכנתא  חוזה  בנק זרובבל  הלוואות.
גל-64008/17 01/09/1951 אחיהוד מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ האגודה נוסדה בשנת 1950  מאזן כספים משנת 1964 עד 1951.
גל-64183/6 01/03/1930 מטבחי הפועלים חיפה קבוצה קואופרטיבית בעמ תקנות האגודה  התכתבויות  פרוטוקולים  הסיבות לפירוק מטבחי הפועלים ומאזן הכנסות והוצאות.
גל-64183/9 29/08/1930 קופת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בנס ציונה בעמ התכתבויות  פרוטוקולים  מאזן כספים ועוד.
גל-64030/4 01/09/1951 תפרח מושב עובדים של פועלי אגודת ישראל להתישבות חקלאית שתופית בעמ התכתבויות  מאזן כספים של האגודה משנת 1951.
גל-1280/14 01/01/1952 צנע וחיסכון
גל-1718/11 21/02/1954 מועצה מקומית – קרית שמונה מבנים לבתי הספר בקרית שמונה-התכתבויות בין המועצה המקומית בקרית שמונה לבין משרד החינוך בענין מחסור במבנים ומצב פיזי ירוד של מוסדות החינוך באזור  בקשה להוספת כתות לימוד  חדרי מורים  חדרי אוכל ומתקנים סניטריים  דיור למורי בתי הספר והגננות  חוזי שכירות של המועצה עם עמידר  יחסים בין בתי הספר הממלכתיים לממלכתיים הדתיים  שיכון לגני ילדים ועוד.
חצ-11307/6 01/11/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק וושינגטון פאריס  – חוזם. כרך ד'
חצ-11305/6 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון –  מלחמת ששת הימים.
חצ-11305/3 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך א'
חצ-11307/5 01/11/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק וושינגטון  – חוזם. כרך ג'
חצ-11307/10 01/12/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון ניו-יורק  – חוזם. כרך ג'
חצ-11305/1 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך א'
חצ-11305/2 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך ב'
חצ-11304/11 01/07/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון  ניו-יורק –  חוזם. כרך ד'
חצ-11304/12 01/07/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון  ניו-יורק –  חוזם. כרך ג'
חצ-11305/9 01/07/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון  – מלחמת ששת הימים.
חצ-11307/11 01/01/1968 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון ניו-יורק חוזם. כרך א'
חצ-11306/1 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך א'
חצ-11306/2 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך ב'
חצ-11306/4 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך ד'
חצ-11306/5 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך ה'
חצ-11306/6 01/07/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים.
חצ-11304/1 01/03/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון  פאריס  לונדון  – חוזם.
חצ-11304/5 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים חוזם  מלחמת ששת הימים . כרך ב'
חצ-11307/2 01/10/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק וושינגטון  – חוזם. כרך ב'
חצ-11304/4 01/05/1967 מברקים יוצאים ונכנסים חוזם  מלחמת ששת הימים . כרך א'
חצ-11304/9 01/07/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק  וושינגטון –  חוזם. כרך א'
חצ-11304/8 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים חוזם  מלחמת ששת הימים . כרך ג'
פ-2673/5 01/12/1985 ארכיון אישי – גד יעקבי – תיק אישי 7 בתיק תכתובות אישיות  ציבוריות וכלכליות  נאומים וקטעי עיתונים של השר גד יעקבי.  סקירת שר הכלכלה והתכנון בכנסת על פעולות משרדו ביום 7.1.1986;  קיסינג'ר: מדינאי  אינטלקטואל ויהודי – דברי שר הכלכלה והתכנון יעקבי במעמד מתן תואר דוקטור כבוד להנרי קיסינג'ר באוניברסיטת ת"א – 19.1.1986  הצעה הכוללת לקוים לחידוש  צמיחת המשק מבלי שהיא תסתור את הישגי התכנית הכלכלית  של גד יעקבי מיום 20.1.1986;  אוטונומיה חד צדדית – גד יעקבי – 29.12.1985  נייר רקע לדיון על המדיניות הכלכלית חברתית שכתב אמנון נויבך  יועץ כלכלי בלשכת ראש הממשלה שמעון פרס – 11.2.1986;  מכתבו של מיכאל ברונו בנושא התכנית הכלכלית מיום 5.2.1986;  נאום שר הכלכלה והתכנון בכנסת – 7.1.1986;
פ-2673/8 26/08/1986 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 10 בתיק תכתובת אישית וציבורית וקטעי עיתונות של גד יעקבי בתוקף תפקידו כשר הכלכלה והתכנון:  סיכום פגישות בארצות הברית ובאנגליה – 13.11.1986 – 3.11.1986​  עצרת זכרון למלאת חמש שנים לפטירתו של משה דיין – 27.10.1986;  מזכר לגד יעקבי מאת גאלב מג'אדלה – חבר מפלגת העבודה;  הזמנה לאירוע – 100 שנים להולדתו של דוד בן גוריון – 2.11.1986;  ראשי פרקים של ספר שכתב ד"ר אריה ארז ידיד של גד יעקבי ;  "נצחון פגום" הקונפליקט הישראלי – ערבי ומלחמת לבנון (מאת ט.נ. דפוי ופאול מרטל  הוצאת HERO  פירפקס וירג'יניה 19869;  קווים למדיניות כלכלית חברתית שהוכנו בעקבות סיכום ב"שרינו";.  דברים מתוקנים בכנס "במה" שנערך ביום 25.7.1986 של גד יעקבי שנשלחו אל זלמן שובל;  מכתב ערעור של גד יעקבי אל מזכיר הממשלה ביום 9.9.1986 – ספרו של שייקה דן – "צניחה עיוורת";   תשובה למתי גולן – גד יעקבי  שר הכלכלה והתכנון מיום 21.9.1986;  תשובה ליוסי שריד שכתב גד יעקבי  שר הכלכלה והתכנון מיום 11.9.1986
פ-2673/10 18/06/1987 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מנהלת פרויקט תומר  תחנת קול אמריקה בישראל בתיק תכתובות של גד יעקבי מתוקף תפקידו כשר הכלכלה והתכנון:  מנהלת פרויקט תומר (תחנת קול אמריקה בישראל)  הסכם המסגרת שנחתם על ידי גד יעקבי בוושינגטון ב- 1.8.6.1987  בצירוף הנספחים ששלח ראובן ירדור  ר' מינהלת הפרוייקט.. ההסכם דן בדבר הקמתה והפעלתה של תחנת ממסר לרדיו בערבה. התחנה הייתה מיועדת לקלוט באמצעות ערוצי לויין מסחריים   שידורי רדיו מוושינגטון ("קול אמריקה" ).​
פ-2673/11 27/05/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 4    ראיון עם גד יעקבי  שר הכלכלה והתכנון – מגרות הלב – תכנית על אנשים מוכרים ויצירותיהם הכמוסות  עורכת ומגישה עדנה עברון  מפיק מיכאל קוגן.  שניפ פרקים מתכנית המשק הלאומי לשנים 1985 – 1990 +ראיונות שהתפרסמו בעיתון "דבר".  פרטיכל סטנוגרפי של פגישה עם ב"כ תעשיינים – לשכת ראש הממשלה ביום 10.6.1985.  עיקרי התכנית הכלכלית-חברתית לכלכלה בריאה – 7.6.1986  עיקרי דו"ח בנק ישראל – 1985.  פרוטוקול של המועצה לתכנון לאומי – מיום 22.5.1985;  הרצאתו של חה"כ גד יעקבי  שר הכלכלה והתכנון בנושא:שיתוף העם היהודי בצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל  באפריל 1985 במכון משה שרת בירושלים.  פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות כלכלית עם קבוצת פרופסורים בלשעת ראש הממשלה ביום 29.5.1985.     ​
פ-2672/2 01/12/1990 ארכיון גד יעקבי – מאמרים בתיק –  "העתיד מתחיל עכשיו – "העבודה": כיוון חדש או שקיעה – גד יעקבי  עידן חדש בתקשורת הישראלית – מאמרים  ​
פ-2672/6 01/12/1969 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים (3)  המשך בתיק 7 בתיק: מאמרים וקטעי עיתונות מתוך הארכיון האישי של גד יעקבי כמו לדוגמא:  1. מציאות ישנה בהשתקפות חדשה/מישנת ב.ג. ושאלות העתיד – 12.5.1973  2. זכרונות אקטואלים של ב. ג.  3. מדיניות פיתוח תחבורה – אפריל 1973  4. כיצד נתמודד עם איכות הסביבה. – ידיעות אחרונות – 24.4.73  5. כיצד נחיה או איכות חיינו – "דבר השבוע" 13.4.73  6. התחבורה: מבנה  תהליכים ומדיניות ("רבעון לכלכלה");  7. בעד שינוי שיטת הבחירות – "ידיעות אחרונות" 2.7.72  8.ראיון עם גד – דליה רביקוביץ – "ידיעות אחרונות" אוגוסט 1972;  9. התערבות הממשלה ומעורבותה במשק הישראלי "רבען לכלכלה – אפריל 1972;  10. פגישות עם הנרי קיסינג'ר 13-14-3.72;  11. מיתון עצמנו לדעת – "הארץ" 10.12.1971;  12. "מספר אחד נפגע" – סיפור חיו של סרן ארנון לבנת ז"ל  מאת עפרה אליגון;  13. סטנוגרמה מדברי גד על המצב המדיני – 9.7.70;  14. ממשלת הליכוד – עיקר ותפל "הארץ" 4.6.70;  15. סטנוגרמה ראיון בלי צה"ל "אחד מעיר" עם גד יעקבי – דצמבר 1969  ועוד     ​
פ-2672/7 01/12/1969 ארכיון אישי – גד יעקבי מאמרים (3)- המשק מתיק 2672/6 מאמרים של גד יעקבי לעיתונים שונים:  מציאות ישנה בהשתקפות חדשה – משנת ב.ג. ושאלות העתיד – "מעריב – 12.5.1973;  זכרונות אקטואליים של בן גוריון – מאת גד יעקבי ;  מדיניות פיתוח התחבורה – אפריל 1973;  כיצד נתמודד עם איכות הסביבה – גד יעקבי – 16.4.1973;  התחבורה: מבנה  תהליכים ומדיניות – מאת סגן שר התחבורה – ח"כ גד יעקבי;  התרופה ל"מחלת האקולוגיה" – גד יעקבי – 24.4.1973;  כיצד נחיה את או איכות חיינו – גד יעקבי 8.4.1973;  ראיון עם מר גד יעקבי – במעלה המדרגות היורדות;  לקראת דמוקרטיה פרלמנטרית של נציגים – 3.1.1972;  צמיחה  אינפלציה ויחסי עבודה ;  ​השטחים – "נטל" ונומליזציה ח- 26.11.1972;  איך נחיה? או אפשר גם אחרת;7.11.1972;
פ-2672/8 17/01/1967 ארכיון אישי – גד יעקבי – מאמרים (2) – המשך בתיק 9 בתיק מאמרים של גד יעקבי:  "הגיאות הכלכלית – הזדמנות לשיפור מבנה המשק"  סיכום פגישה של גד יעקבי עם הסנטור רוברט קנדי – "האם יסכים העולם שמדינות ערב יפלשו לישראל?;  סימפוזיון על הדור הצעיר – 3.6.1968;  הגיאות הכלכלית והמדיניות הדרושה – 3.5.1968;  מצב החקלאות בעולם – 12.4.1968;  הערת שוליים לעצמנו – 3.12.1967;  תשובה לגולדה מאיר – 9.10.1967;  מכתב מהרווארד יולי 1967;  על החובות והאיסורים – 23.6.1967;  פיחות חדש  מדיניות ישנה – "דבר"  "המיתון הצליח" – "המשק נסוג";  הערות לתשובות – דובר מפא"י ומר מ.א. גלבוע משיבים למכתבי למערכת הארץ מיום 4.5.67;  ארוך התור לשוק האירופי ואנו בסופו;  מצב ענף ההדרים והמדיניות הדרושה;  תל-אביב עוברת לאזור פיתוח;           ​
פ-2672/10 25/10/1984 ארכיון אישי – גד יעקבי – תיק אישי חומרים ותכתובות בנושאים שונים בעיקר כלכליים של גדי יעקבי;​
פ-2672/11 11/09/1984 ארכיון אישי – גד יעקבי – תיק אישי חומרים אישיים ותכתובות בנושאים שונים של גד יעקבי:  עמדתו של שר הכלכלה והתקשורת גד יעקבי על אודות המשך פרויקט הלביא;  ערב עיון לזכרו אל אמנון בן נתן – רב שיח: "המדיניות הכלכלית של ישראל"; – 2.1.1985​;  דיוו מפגישה של ראה"מ עם שר הכלכלה והתכנון מ- 31.12.1984;  מועדון כלכלי – 25.12.1984;  מלחמת העצמאות הכלכלית – ראשי פרקים על המאבק להבראת המשק – דצמבר 1984;  הוועדה הכלכלית המשותפת לארה"ב וישראל – 19-20 דצמבר 1984;  מכתב – בנוגע לקטע מדווח הוועדה לשינוי מבנה הממשלה בנושא הקמת :"מרכז לתקשורת ערבית";   טבה – אזור חופשי – עקרונות להפיכת טבה לאזור של שיתוף פעולה ישראלי מצרי;   חוברת – הכנסת והממשלה – תוצאות הבחירות לכנסת   הרשימות וייצוגן בכנסת  חברי הכנסת האחת עשרה;
פ-2672/13 20/06/1957 ארכיון אישי – גד יעקבי – מאמרים (1) – המשך מתיק 12 מאמרים ותכתובת אישית של גד יעקבי בנושאים שונים.  בתיק"  ועדה חדשה לבחינת הוצאות השיווק מאת גימל יוד.  כלכלה מתוכננת – או כלכלה נסחפת – גד יעקבי  יומן קאוזין (איראן מאי 1965).  האינפלציה בתכניות והבצורת בהגשמה;  לקראת השלב הבא ביחסי ישראל והשוק המשותף;  ידיעות תנובה;  תשובה לאביעזר גולן ב"ידיעות אחרונות";  תרגילים פובלציסטיים – כבקשתך;  פער התיווך – בעיה מתמדת  טיוטת הצעה לעיקרי המדיניות הכלכלית  הקרקעית ופיזור האוכלוסייה;  החקלאות והצרכן;  מכתב ליחיאל הלפרין;  עם הפנים אל המדינה;  תכנית חומש לחקלאות;  כלים ממלכתיים או קבוצות לחץ?​
פ-2674/1 11/12/1981 ארכיון אישי – גד יעקבי – מאמרים בעיתונות מאמרים שפורסמו בעיתונות בנושאים כלכליים שחלקם נכתבו על ידי גד יעקבי ופורסמו בעיתונים.​
פ-2674/2 22/06/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים בעיתונות מאמרים בעיתונות שנכתבו על ידי גד יעקבי.​
פ-2674/4 16/03/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – נאומים והרצאות – המשך מתיק 3 נאומים והרצאות של גד יעקבי וחומר רקע לנאומים.
פ-2674/5 01/05/1972 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי – המשך בתיק 6 מסמכים מהארכיון האישי של גד יעקבי:  מכתב אישי  של אריה ארד;  מכתב ישי של  זיו לוין;  מאמר – "איך נחיה" – גד יעקבי;  מכתב אישי – ראובן גבע;  מכתב אישי – עמי ברב;  מתוך דברי גד יעקבי בפני המגבית היהודית ב- 27.8.1972;  מכתב אישי של חה"כ מרדכי בן פורת לגד יעקבי;  מכתב אישי של משה אילן – מאוגוסט 1973;  ראיון של דליה רביקוביץ' עם גדי יעקבי שהתפרסם ב"ידיעות אחרונות" ביום 18.8.1971;  מכתב אישי – אהרון אלניר מיום 22.7.1972     ​
פ-2674/8 21/02/1975 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 4 – המשך מתיק 7 מסמכים ותכתובות אישיות של גד יעקבי:  מזכר של שבח וויס לגד יעקבי – יונה יהב ;  מכתבו של גד יעקבי לדני רוזוליו – בנושא גיבוש התפישה המדינית של המפלגה;  מכתבו של א. סביצקי = בקשה לעצירת ההצבעה על התקציב – 26.11.1976;  ברכה לרבי מלובביץ – מנחם מנדל לראש השנה – תשל"ז;  מכתבו של גד יעקבי לח"כ משה ניסים – 9.3.1976;  מכתבו של אהוד אבריאל לגד יעקבי – 21.3.1975  מכתב אישי של דן מרגלית – מרץ 1975;  תכתובות אישיות עם שאול שיף – 25.3.1975  ברכות לשופט מאיר שמגר על מינוי לשופט עליון;  ​
פ-2674/9 07/12/1969 ארכיון אישי גד יעקבי – תיקי אישי 1 – המשך בתיק 10 תכתובות ומסמכים אישיים של גד יעקבי.​
פ-2674/10 12/08/1970 ארכיון גד יעקבי – תיק אישי 11 – המשך בתיק 9 מסמכים והתכתוביות אישיות של גד יעקבי מהארכיון האישי.​
פ-2675/1 01/04/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 2 – המשך בתיק 2 מסמכים  התכתבויות  בנושאים שונים של גד יעקבי בתור סגן התחבורה ומסמכים אישיים.​
פ-2675/2 30/06/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 2 – המשך מתיק 1 ובתיק 3 תכתובות ומכתבים בנושאי עבודה ובנושאים אישיים.​
פ-2675/3 01/11/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי 2 – המשך מתיק 2 תכתובות ומסמכים הכוללים גם מסמכים אישיים – מכתבי ברכה להחלמתה מניתוח הלב אותו עבר גד יעקבי.  ​
פ-2675/4 10/12/1975 ארכיון אישי גד יעקבי – נאומים  הרצאות  ראיונות – המשך בתיק 5 בתיק מסמכים הכוללים נאומים  הרצאות  ראיונות  שאילתות והצעות חוק.  תכנית "אגם הירדן" – שימוש במפעל מהים התיכון לבקעת הירדן (נזכר כבר בספרו של ב.ז. הרצל  תל-אביב  בתכנית לאודרמילק)  תכנית מהיבט ביטחוני (ישראל גפן).  נתונים סטטיסטיים על אל על.  הרצאת גד יעקבי  שר התחבורה בכנס הישראלי השנתי ה- 19 לתעופה ואסטרונאוטיקה – 2.3.76  סקירת שר התחבורה.  תשובת שר התחבורה להצעה לסדר היום על "זלזול משווע של חברות תעופה זרות לביטחון נוסיעהם בכלל ונוסעים ישראלים בפרט.  הצעות לסדר היום של הכנסת – 21.7.76  בכנס אוויס בוון ליר.  מעמרו של פרופ' סעדיה עמיאל.  נאומי השר בחו"ל  דברי השר במרכז מפלגת העבודה​
פ-2675/5 14/01/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – נאומים  הרצאות  ראיונות – המשך בתיק 4 בתיק מסמכים  נאומים  הרצאות  ראיונות :  דברי גד יעקבי בערב שנערך ב- 19.5.77 לזכרו של מוש חביב בשלהי מלחמת ששת הימים בקרב על רמת הגולן  דברי השר בעצרת ליום הזכרון תשל"ז – בבית העלמין באשדוד – 20.04.1977;  דברי שר התחבורה בכנס על "הים במקרא שנערך בחיפה ב- 5.5.77.  דברי שר התחבורה בטקס הענקת עיטורי האומץ  המופת והשירות ליורדי ים ואנשי צוות אוויר שנערך בירושלים ביום 11.4.1977;  סקירת שר התחבורה על פעולות משרדו ב- 1977;  תכנית הרדיו של גלי צה"ל הספריה שלי עם שר התחבורה גד יעקבי – עורך דניאל בלוך ששודר ביום 14.1.77  ​
פ-2675/6 23/02/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מספר 2 (7) בתיק חומרים על שינוי שיטת הבחירות בישראל:  נייר עמדה מטעם ועדת המומחיות בנושא שינוי שיטת הבחירות –  והשלכותיה על ייצוג נשים – 14.12.1989;  סמינר בלוס אנג'לס במטרה להביא להרחבת חוג ידידי המכון ותומכיו בקליפורניה – ד"ר אריק כרמון – 13.12.1989​  הקונסול הפורטוגזי ו-10 000 יהודים. תרגום מאנגלית.  מכתבו של יואב בר-גד בנושא שינוי שיטת הבחירות בישראל.  נושאים לדיון בישיבת הוועדה הקואליציונית לשינוי שיטת הבחירות ומבנה הממשל בישראל – 23.2.1989;  כנס רייכמן בנושא חוקה ומשטר – סדר יום והסברים.  החלטות שנתקבלו בנושא שינוי שיטת הבחירות בישיבת הוועדה המשותפת לליכוד ולמערך  מכתבו של גדעון דורון לגד יעקבי – 20.7.1989;
פ-2675/7 25/12/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מס' 1 (7) – המשך בתיק 8 בתיק מסמכים הנוגעים לשינוי שיטת הבחירות. נוסח הצעות לשינוי ותגובות.  שינוי שיטת הבחירות בישראל – הצעה מציותית – דניאל י. אלעזר – המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ;  הצעה לועדה לשינוי שיטת המימשל והבחטירות – יוסף ברנע- חוקר מרצה ועיתונאי;  ניתו הצעת החוק – 1967 – הרשות המבצעת – א. רובינשטיין;  ​
פ-2675/8 25/12/1984 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מספר 1 (7)  המשך בתיק 7 ובתיק 9 מסמכים  תכתובות  חוות דעת בנוגע לשינוי שיטת הבחירות לכנסת והקמת ועדת שרים לשינוי שיטת הבחירות. ​
פ-2675/9 01/12/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מס' 1(7) – המשך מתיק 8 מסמכים  התכתבויות מסמכים של הוועדה הדו מפלגתית לשינוי שיטת הבחירות בישראל והתכתבויות של המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה בנושא שינוי שיטת הבחירות ורפורמה קונסטיטוציונית בישראל.  ​
פ-2675/10 07/07/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות בישראל מס'45  המשך בתיק 11 התכתבויות  מסמכים בנושא שינוי שיטת הבחירות בישראל.​
פ-2675/11 22/07/1986 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מס'45 – המשך מתיק 10 מסמכים  תכתובות והצעות חוק בנושא שינוי שיטת הממשל בישראל.​
פ-2676/1 22/07/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים – עברית(55) המשך בתיק 2 מאמרים שפורסמו בעיתונים  קטעי עיתונות וכתבי עת.​
פ-2676/2 18/01/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים עברית (55) המשך מתיק 1 מאמרים של גד יעקבי בעיתונים  קטעי עיתונים וכתבי עת.​
פ-2676/3 22/02/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות והממשל – המשך בתיק 4 שינוי שיטת הבחירות והממשל – פרוטוקולים של מרכז "העבודה"​
פ-2676/4 14/06/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות והממשל – המשך מתיק 3 שינוי שיטת הבחירות והממשלה – פרוטוקולים של ישיבה הוועדה הדו-מפלגתיתלשינוי שיטת הבחירות ופרוטוקול מרכז "העבודה".​
פ-2676/5 19/10/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים ודברים בכנסת מאמרים ודברים בכנסת – ​
פ-2676/6 18/07/1959 ארכיון אישי גד יעקבי – מדיניות מחירים בחקלאות  מטרותיה ודרכי הגשמתה בישאל – עבודה לתואר מוסמךבאוניברסיטת ת"א  גד יעקבי מדיניות מחירים בחקלאות  מטרותיה ודרכי הגשמתה בישראל – עבודה לתואר מוסמךבאוניברסיטת ת"א  גד יעקבי.
פ-2676/7 05/11/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – מכתבים אל גד יעקבי  מאת: חיים הרצוג  אהרן ברק  יוסף רום מכתבים אל גד יעקבי מאת: חיים הרצוג  אהרון ברק  יוסף רום.​
פ-2676/8 21/12/1979 סימפוזיונים  מאמרים ותגובות על ס פרו של גד יעקבי – "הממשלה" סימפוזיונים  מאמרים  קטעי עיתונות ותגובות על ספרו של גד יעקבי – "הממשלה".​
פ-2676/9 05/02/1980 מכתבים  תגובות על ספרו של גד יעקבי "הממשלה" מכתבים  תגובות על ספרו של גד יעקבי "הממשלה".​
פ-2676/10 07/03/1959 ארכיון אישי גד יעקבי – משה דיין  רפ"י  צעירי המושבים פרסומים : חוברת – בית המדרש על שם ברל כנצלסון – בנושא: השלטון והחברה  דיון בחוג רעיוני.  רמזור – עיתון לצעירים -בהוצאת חוגי הצעירים וסטודנטים צעירי מפא"י -דצמבר 1964 – ממלכתיות חלוצית – מאת משה דיין;  תמלול מכנס של מפלגת רפ"י  פרוטוקול מכנס של צעירי המושבים שהתקיים בבית ברל בשנת 1959..​
פ-2676/11 01/12/1966 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמריו: תדפיסים מתוך כתבי עת מאמרים של גד יעקבי: תדפיסים מתוך כתבי עת:  תנועת העבודה הישראלית  עבר ועתיד – בהוצאת בית ברל/סדרת פתח – חורף 1966/1967;  המצע לכנסת השתים עשרה – מפלגת העבודה הישראלית;  הדמוקרטיה סוף העונה- הדמוקראטיה המוותרת על עצמה – גד יעקבי;  "מיגוון" – הממשלה הבאה – גד יעקבי;  "מיגוון" – שיחות – "אני רואה את עצמי מתאים לשמש כשר האוצר אם כי איני "חותר" לתפקיד זה"- שיחה פרטית עם גדי יעקבי;  "מיגוון" (78) –  כלכלה וכלכלנים – תביעה מעצמנו – שיחה עם ח"כ גד יעקבי;  עת לתכנון העתיד – גד יעקבי- מאמרים שנתפרסמו ב"דבר" ומקובצים בחוברת;  חברה חדשה – לקראת שינוי שיטת הבחירות- התנועה לבחירות אישיות ואזוריות בישראל – מאי 1974;  נתיבי ארגון ומינהל –  מוניטין – הרומן הפוליטי של גד יעקבי – נחום ברנע – פער בין מדיניות וביצוע – לקראת תכנון לאומי – גד יעקבי (חורף 1981);  מדיניות כלכלית-חברתית אחרת יעדים וכיוונים – ח"כ גד יעקבי – יולי 1983 (מפלגת העבודה הישראלית);  הרצאה של יעקבי – בערב העיון השנתי לזכרו של סא"ל אהוד אלעד ז"ל – על הנושא: הכרעות לאומיות ותפקיד ההנהגה;  המערך – מפלגת העבודה – מפ"ם – היערכות הממשלה לעתיד – דין וחשבון הועדה (יוני 1981);  מפלגת העבודה הישראלית – חוברת – ההכרעה: חברת צריכה וחלוקה או מדינת צמיחה  עבודה ועליה – מאת גד יעקבי (פברואר 1983);  רבעון לכלכלה – השיר
פ-2676/12 01/09/1965 ארכיון אישי גד יעקבי – נאומים ומאמרים: תדפיסים מתוך כתב עת נאומים ומאמרים של גד יעקבי: תדפיסים מתוך כתב עת:  "כא" מצע רפ"י (רשימת פועלי ישראל ובלתי מפלגתיים;  רשימת פועלי ישראל (רפ"י) – עמדתה של רפ"י בענייני כלכלה (ינואר 1967);  רשימת פועלי ישראל (רפ"י) – החלטות ועידת היסוד 17 – 19 במאי 1966;  רשימת פועלי ישראל ו בלתי מפלגתיים (רפ"י) – התכנית הכלכלית – מתוך מצע רפ"י (ספטמבר 1965);  העתיד מתחיל עכשיו – "העבודה": כיוון חדש או שקיעה – דצמבר 1990;  מדיניות סוציאלית ופער חברתי – גד יעקבי – יוני 1972 ;  רבעון לכלכלה – מדיניות כלכלית חדשה: ייצוב וצמיחה – 1981;  משרד הכלכלה והתכנון – המועצה לתכנון לאומי – בראייה אסטרטגית – השר גד יעקבי;  מפלגת העבודה – גד יעקבי – לפזר את הכנסת וללכת לבחירות  (דצמבר 1980);  מפלגת העבודה – גד יעקבי – המפנה הדרוש: כלכלת צמיחה וחברת עבודה (נובמבר 1982);  ממשלה בראשות המערך דרך למפנה כלכלי חברתי – גד יעקבי (19.10.83);  כלכלה מתוכננת או כלכלה נסחפת – גד יעקבי (1969);  ועידת מפלגת העבודה הישראלית תשל"א – צוות חשיבה למדיניות כלכלית (פברואר 1979);
פ-2676/13 01/01/1991 ארכיון אישי גד יעקבי – "חולות נודדים" – ספר שיריו של גד יעקבי חולות נודדים – ספר שיריו של גד יעקבי  –  – טיוטא מתיקונים בכתב ידו של נתן יהונתן – 1991;
פ-2677/1 04/09/1992 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים נאומים – Articles and speeches – 1992 – 1996 המשך בתיק 2 בתיק מאמרים נאומים – Articles and speeches – 1992 – 1996 וקטעי עיתונים.​
פ-2677/2 11/01/1994 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים ונאומים Articles speeches 1992 – 1996   – המשך מתיק 1 ובתיק 3 בתיק מאמרים ונאומים Articles speeches 1992 – 1996   ​
פ-2677/3 01/07/1993 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים ונאומים – Articles speeches 1992 – 1996   – המשך מתיק 2 בתיק – מאמרים ונאומים – Articles speeches 1992 – 1996 .   ​
פ-2677/4 26/01/1992 ארכיון אישי גד יעקבי – לתיוק – המשך בתיק 5 מסמכים ותכתובות לתיוק של גד יעקבי​
פ-2677/6 22/10/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי – המשך בתיק 7 תיק אישי – מסמכים בנושאים שונים.​
פ-2677/7 07/01/1991 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי – המשך מתיק 6 ובתיק 8 מסמכים ותכתובות אישיות של גד יעקבי.​
פ-2677/8 13/11/1991 ארכיון אישי גדי יעקבי – תיק אישי – המשך מתיק 7 מסמכים  קטעי עיתונות ותכתובות של גד יעקבי.​
פ-2678/2 25/11/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – השגריר  אישי – התכתבויות – המשך מתיק 1 מסמכים והתכתבויות אישיות של השגריר גד יעקבי עם שרים  ח"כ ואחרים.​
פ-2678/3 08/07/1994 ארכיון אישי גד יעקבי – יולי 1994 – דצמבר 1995 – המשך בתיק 3 מסמכים  מכתבים עם גופים יהודים ולא יהודים בארצות הברית מתקופת כהונתו של גד יעקבי כתפקידו כנציג הקבוע של ישראל לאומות המאוחדות. תשובות של גד יעקבי לפונים אליו בשנים 1994 – 1995. ​
פ-2678/5 07/10/1994 ארכיון אישי גד יעקבי – השגריר אישי – המשך בתיק 5 השגריר אישי – חומר מחברי כנסת שרים ועוד.​
פ-2678/6 16/02/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – השגריר – אישי – המשך מתיק 5 ובתיק 7 חומר אישי של גד יעקבי מחברי כנסת  שרים ועוד.​
פ-2678/9 24/05/1990 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – המשך מתיק 8 מסמכים אישיים והתכתבויות עם שרים וחברי כנסת.​
פ-2679/1 03/07/1995 ארכיון אישי גד יעקבי -אישי – personl  – המשך בתיק 2 מסמכים והתכתבויות אישיות מתקופת כהונתו של גד יעקבי באו"ם.​
פ-2679/2 02/06/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – personal – המשך מתיק 1 מסמכים ותכתובות של גד יעקבי מתקופת כהונתו כשגריר ישראל באו"ם.  נאום ראש הממשלה יצחק רבין  50 שנה לאומות המאוחדות.​
פ-2679/3 06/12/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – personal – המשך בתיק 4 מסמכים ותכתובות אישיות מתקופת כהונתו של גד יעקבי באו"ם.  ​
פ-2679/4 09/11/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – personal מסמכים ותכתובות אישיות מתקופת כהונתו של גד יעקבי באו"ם.​
פ-2679/5 30/03/1990 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים בעברית מאמרים בעברית של גד יעקבי וקטעי עיתונות.​
פ-2679/7 05/05/1993 ארכיון אישי גד יעקבי – תיוק – המשך מתיק 4 תיוק חומר אישי  תכתובות בנושאים שונים מכתבים  הזמנות לאירועים  לו"ז לאירועים  טיוטות של גד יעקבי​
פ-2679/6 06/08/1993 ארכיון אישי גד יעקבי – המשך בתיק7 מסמכים אישיים  תכתובות. ​
פ-2679/9 01/12/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – השגריר  אישי – המשך בתיק 8 בתיק מסמכים הנוגעים למועצת הביטחון בנושא לבנון  מפגשים בשנים 1995 – 1996.​
פ-2679/10 12/08/1990 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים באנגלית מאמרים באנגלית של גד יעקבי  וקטעי עיתונות.​
פ-2679/12 18/01/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – שוטף: מכתבי פרידה  יום העצמאות  חסד הזמן  חברת החשמל  מו"לים חומר שוטף: מכתבי פרידה  מכתבי ברכה   יום העצמאות  חסד הזמן  חברת החשמל  מו"לים.​
פ-2683/1 23/01/1995 ארכיון אישי גד יעקבי – השגריר אישי – המשך בתיק 2 מכתבים לעיתונות  מאמרים   קטעי יומנים  ונאומים של גד יעקבי מתקופת כהונתו כשגריר ישראל באו"ם.​
פ-2683/3 01/01/1997 ארכיון אישי גד יעקבי – נוסח הספר יומן ניו יורק – המשך בתיק 4 עמ' ו- 127 נוסח הספר "יומן ניו יורק ".  גד יעקבי  שגריר ישראל לאו"ם  רשם את "יומן ניו יורק" שלו תוך כדי התרחשות האירועים הדרמטיים- במהלך כהונתו בשנות ממשלות רבין ופרס  1996 0 1992. הספר כתוב כיומן חי וחושף את דרך פעולתו של שגריר בתקופת מיפנה מאחורי הקלעים ואת תחושותיו עם עצמו ועם משפחתו. בספר הוא משרטט קווים לדמויותיהם של האישים שעימם עבד בארץ  באו"ם  בארצות הברית ובניו יורק ומביע בגילוי לב את דעותיו על תופעות ועמדות.  ​
פ-2683/4 01/01/1997 ארכיון אישי גד יעקבי – נוסח הספר "יומן ניו יורק – המשך מתיק 3 ובתיק 5 עמ' 128 – 265 גד יעקבי  שגריר ישראל לאו"ם  רשם את "יומן ניו יורק" שלו תוך כדי התרחשות האירועים הדרמטיים-במהלך כהונתו בשנות ממשלות רבין ופרס  1992-1996. הספר כתוב כיומן חי ומרתק וחושף את דרך פעולתו של שגריר בתקופת מיפנה  מאחורי הקלעים ואת תחושותיו עם עצמו ועם משפחתו. בספר הוא משרטט קווים לדמויותיהם של האישים שעימם עבד בארץ  באו"ם  בארצות-הברית ובניו-יורק  ומביע בגילוי לב את דעותיו על תופעות ועמדות.​
פ-2683/6 18/07/1968 ארכיון אישי גד יעקבי – סטנוגרמות מישיבות לשכת מפלגת העבודה בתיק סטנוגרמות מישיבות לשכת מפלגת העבודה​
פ-2683/7 10/12/1991 ארכיון אישי גד יעקבי – סיעת העבודה בכנסת – הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות של סיעת העבודה בכנסת. ​
פ-2683/8 21/01/1991 ארכיון אישי גד יעקבי – כנסת – שאלות של גד יעקבי – הצעות לסדר היום בתיק שאילתות של גד יעקבי והצעות לסדר היוםבנושאים שונים.​
פ-2683/9 10/12/1991 ארכיון אישי גד יעקבי – כנסת  נאומים  חליפת מכתבים עם אישים ואזרחים בתיק – כנסת  נאומים  חליפת מכתבים עם אישים ואזרחים.​
פ-2683/10 20/11/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – יחסי ישראל והעם היהודי בגולה: נושאים לאומיים בתיק מסמכים בנושא יחסי ישראל והעם היהודי בגולה: נושאים לאומיים הכוללים מאמרים שפורסמו.​
פ-2683/11 03/04/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שטת הממשל  שינוי שיטת הבחירות במפלגת העבודה בתיק מסמכים  חוברות  הנוגעים לשינוי שטת הממשל  שינוי שיטת הבחירות במפלגת העבודה וקטעי עיתונות.​
פ-2683/12 20/11/1955 ארכיון אישי גד יעקבי – החוג למשפטים וכלכלה – מחברות מתקופת לימודיו בתיק מחברות של גד יעקבי מתקופת לימודיו בחוג למשפטים וכלכלה.​
פ-2683/13 21/12/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – מסמכים מדיניים בתיק מסמכים מדיניים.​
פ-2683/14 01/08/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – מפלגת העבודה בתיק:  מפלגת העבודה הישראלית – המערך  המטה הכלכלי-חברתי – כלכלת פיתוח  עבודה וחברה מתקדמת. (קווים למדיניות כלכלית וחברתית) אוגוסט 1988  חוברת – ממשבר לתקוה – דו"ח מזכ"ל מפלגת העבודה לועידה החמישית – נובמבר 1991;  עיקרי תקציב המדינה לשעת 1992 – סקירה והערכות משמעויות התקציב;  חוברת – הועידה החמישית של העבודה – הצעות החלטה של הועדה המכינה;  ​
פ-2683/15 03/12/1989 אוסף גד יעקבי – גד יעקבי – יצחק רבין מסמכים משל רבין שנשלחו אל גנז המדינה אביתר פריזל בעקבות שיחה בינהם – אזכורים על דבריו או אירועים שהיה מעורב בהם בהשתתפות ובנוכחות גד יעקבי.​
פ-2653/4 14/08/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק שוטף תיק שוטף. מסמכים שהוציא גד יעקבי מתקופת כהונתו כשר הכלכלה והתכנון.​
פ-2655/3 02/04/1987 תנחומים מכתבים ומברקים עבור גד יעקבי במות אמו. ​
פ-2655/6 09/09/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים מאמרים של גד יעקבי בעיתונות ובמקומות נוספים.​
פ-2655/7 07/07/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים מאמרים של גד יעקבי בעיתונות ובמקומות נוספים.​
פ-2655/9 01/05/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – קטעי עיתונות קטעי עיתונות של גד יעקבי​
פ-2655/10 26/06/1989 ארכיון אישי גד יעקבי – קטעי עיתונות קטעי עיתונות עם כתבות של גד יעקבי​
פ-2656/11 11/01/1979 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים בעיתון "ידיעות אחרונות" בתיק מופיעה רשימת המאמרים שפורסמו בעיתון "ידיעות אחרונות" והנמצאים בתיק.​
חצ-4076/3 01/11/1966 תורכיה – מתנות
חצ-4076/19 01/08/1967 תורכיה – צליינים
חצ-4052/10 01/01/1966 ספרד – עניני פנים
חצ-4052/11 01/01/1966 ספרד – מפלגות
חצ-4062/9 01/11/1967 צרפת – אנטישמיות
חצ-4059/2 01/01/1966 צ'כוסלובקיה – עניני פנים
חצ-4059/1 01/11/1966 צ'כוסלובקיה – מפלגות  חומר רקע – וקשרים
חצ-4023/31 01/05/1966 ויטנאם – נסיעת משה דיין
חצ-4004/20 01/07/1966 ברזיל – מגביות
חצ-3981/11 01/03/1966 אוגנדה – מפלגות
חצ-4054/24 01/01/1966 פולין – עניני פנים
חצ-4054/26 01/03/1967 פולין – איגודים
חצ-4054/32 01/02/1967 פולין – האנדרטה באושוויץ
חצ-4054/33 01/02/1963 פולין – האנדרטה באושוויץ
חצ-4071/7 01/06/1966 קוריאה הצפונית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4071/8 01/05/1967 קוריאה הצפונית – הנציגות
חצ-3977/18 01/11/1967 ארה"ב – תימן
חצ-3993/2 01/02/1966 דרום אפריקה – הסברה ישראלית
חצ-3992/16 01/01/1966 דרום אפריקה – עניני פנים
חצ-3992/18 01/01/1966 דרום אפריקה – עניני פנים
חצ-4021/34 01/08/1967 הולנד – מגביות
חצ-4021/33 01/01/1966 הולנד – יהדות
חצ-4021/23 01/02/1966 הולנד – מרצים
חצ-4021/18 01/06/1966 הולנד – צלינים
חצ-4020/28 01/01/1966 אזרחים ישראלים – הודו
חצ-3987/31 01/11/1967 אנגולה – תנועת השחרור
חצ-3987/36 01/05/1966 אנגולה – ברכות ותנחומים
חצ-3987/30 01/07/1967 אנגולה – ממשלות גולות וגולים מקלט מדיני אוניטה
חצ-4032/9 01/07/1967 ישראל – בפטיסטים מיעוטים וכנסיות בישראל
חצ-4032/10 01/08/1966 ישראל – המסיון
חצ-4034/19 01/01/1966 ישראל – קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל
חצ-4032/3 01/01/1966 ישראל – נוצרים  בית-ספר סן-ג'וזף ביפו
חצ-3989/13 01/02/1967 אוסטריה – אנטישמיות
חצ-3983/36 01/04/1966 יהדות אלג'יריה
חצ-3998/4 01/06/1966 יחסי ישראל – איראן בדרג ממשלתי כרך ב'
חצ-4029/25 01/05/1967 יוון – הספינה שקמונה
חצ-4047/26 01/02/1966 סומליה – עניני פנים
חצ-4030/17 01/12/1967 יפן – כתות שונות והזיקה ליהדות
חצ-4000/13 01/04/1967 אתיופיה – מרצים
חצ-4000/6 01/05/1966 אתיופיה – איגודים
חצ-4044/5 01/12/1967 ניגריה – עניני פנים כרך ד'
חצ-4044/8 01/03/1966 ניגריה – מפלגות
חצ-4044/19 01/03/1966 ניגריה – מתנות
חצ-4044/20 01/05/1966 ניגריה – הנציגות בישראל
פ-2657/11 02/04/1982 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מסמכים של גד יעקבי ומאמרים בנושים שונים  ומעורבותו בנושאים שונים במפלגת העבודה.​
פ-2659/1 01/01/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – תדפיסים בתיק תדפיסים בנושא: טרור בינלאומי כמדיניות מאת אנדריו. פיאר. ​
פ-2657/13 19/02/1981 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי בתיק: מפעילותו של גד יעקבי.  מסמכים  מאמרים  וחומרים על מעורבותו של גד יעקבי בנושאים שונים.​
פ-2659/2 25/01/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – תדפיסים בתיק חומרים בנושא:  " דולריזציה" או ייצוב המטבע: תיאוריה ויישום – יקיר פלסנר;  חוברת – שימוש בלוחות זמנים לתכנון מדיניות  דין וחשבון על הפרויקט שבוצע במכון "תבל" בירושלים בחודשי מאיר – דצמבר 1975 – חגי אשד;​
פ-2659/4 03/05/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – נסיעה לאנגליה ודנמרק בתיק חומרים מתוך נסיעתו של גד יעקבי לאנגליה ודנמרק במאי 1976​
פ-2659/6 11/03/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – תגובות על הספר "קריאת כיוון" בתיק תגובות על הספר "קריאת כיוון.  "קריאת כיוון" מאת גד יעקבי – היא קריאה למפנה בדרכה של ישראל בתחומי הכלכלה  היחסים עם העם היהודי ודמותה המדינית והחברתית של ישראל. ​
פ-2659/7 29/06/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – שיקום שכונות כמה מכתבים על שיקום שכונות שהתחיל כפרויקט של מנחם בגין  סמוך להבחרו על הצורך בפתרון מצוקת הדיור של המשפחות הגרות בתנאי תת-דיור. מאוחר יותר הפך רעיון זה לתכניות לשקום כולל פיזי וחברתי.​
פ-2659/8 31/12/1973 ארכיון אישי גד יעקבי – חוברות בתפזורת חוברות בנושאים שונים:  חוברת של משרד הכלכלה והתכנון  – המועצה לתכנון לאומי – בראייה אסטרטגית;  תפוצות ישראל – שירות מידע ל חיי היהודים בעולם – יוצא לאור ע"י הוועד היהודי האמריקני  המשרד בישראל;  המצע לכנסת השמינית – הוצא על ידי מפלגת העבודה הישראלית;  חוברת לזכרו של מוש חביב שנפל במלחמת ששת הימים.​
פ-2659/9 04/02/1975 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מכתבים של גד יעקבי  מכתבים לגד יעקבי  מכתבים אישיים וקטעי עיתונים.​
פ-2659/10 21/12/1975 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מסמכים סטנוגרפיים מישיבת סיעת המערך  הלשכה וריכוז מפ"ם  קטעי עיתונות  ראיונות עם גד יעקבי  שר התחבורה ומסמכים שונים.​
פ-2659/11 27/06/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מסמכים הקשורים בגד יעקבי חבר מפלגת העבודה.​
פ-2659/12 04/04/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מסמכים הנוגעים לחבר הכנסת גד יעקבי ופרוטוקולים סטנוגרפיים מישיבות מפלגת העבודה.​
פ-2659/13 05/06/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי
פ-2659/14 15/07/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי מסמכים של גד י עקבי בנושאים שונים.​
פ-2659/15 16/10/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי
פ-2659/16 17/10/1980 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי בתיק מסמכים הנוגעים לגד יעקבי בתפקידו כחבר כנסת וכחבר במפלגת העבודה. ​
פ-2660/1 01/03/1979 ארכיון אישי גד יעקבי – פרסומים בתיק פרסומים:  דין וחשבון והמלצות הוועדה לברור נושא הערוץ השני בטלוויזיה בישראל;  סגירת שר התקשורת גד יעקבי על פעולות משרדו בשנת 1988/9;  משרד התקשורת – תכנית אב ומדיניות לענף התקשורת 1990 – 1994;  ​
פ-2660/2 01/05/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – פרסומים בתיק פרסומיןם:  תכנית אב לפיתוח התקשורת בישובים הערביים והדרוזיים;  לשכת שר התקשורת – תכנית אב לפיתוח שורתים דואריים בישובים ערביים ודרוזיים 1988 – 1990;  סיכום השקעות לאזורי הפיתוח לשנים 1987/8;  סקירת שר הכלכלה והתכנון גד יעקבי על פעולות משרדו בשנת 1987/88;  פיתוח התקשורת באזורי ובערי הפיתוח;​
פ-2660/3 01/05/1987 ארכיון אישי גד יעקבי – פרסומים    מערך התקשורת הלאומי – נייר עמדה;  סקירה כללית של ישובי מיעוטים  דין וחשבון הוועדה לבחינת מבנה ומדיניות תעריפי בזק  תכנית אב לפיתוח בישובים ערביים  פעולות משרד התקשורת בשנת 1986/7  סקירת שר התקשורת חה"כ גד יעקבי על פעולות משרדו בשנת 1987/8​.
פ-2660/4 07/02/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – הרשיון הכללי (חברת בזק)
פ-2660/5 11/07/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק נסיעה בתיק תכנית נסיעה של השר גד יעקבי לאירופה.​
פ-2660/6 24/02/1986 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק נסיעה לארצות הברית מסמכים הנוגעים לנסיעתו של גד יעקבי לארצות הברית​
פ-2660/7 01/12/1979 ארכיון אישי גד יעקבי – מפלגת העבודה בתיק – הוועדה לצוותי חשיבה  מפלגת העבודה – ההנחות  היעדים ועקרוות המדיניות לתכנית הלאומית של מפלגת העבודה – הצעות טיוטה.  המועצה למדיניות חוץ וביטחון של המפלגה – התוכנית לשלום ולבטחון ישראל ​
פ-2660/8 12/01/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – ישראל – ספרד בתיק מסמכים אודות הרכב משלחת הוועדה לחקלאות מספרד. ​
פ-2660/9 20/03/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – סונסטה בתיק חומרים בנוגע למלון סונסטה בירושלים ואילת. ​
פ-2660/10 04/12/1970 ארכיון אישי גד יעקבי – ליילנד אוטוקרס חברת אוטוקרס – טובות הנאה על ידי מפעל אוטוקרס לעובדי ציבור שונים.  חקירת משטרת ישראל בקשר לטובות הנאה אשר הוענקו על ידי המפעל לאי אלה מעובדיו.  חקירה לחשד של אי סדרים כספיים במפעל אוטוקרס בטירת הכרמל שליד חיפה.​
פ-2660/11 29/04/1982 ארכיון אישי גד יעקבי – מטאורה בתיק חומרים אודות מטאורה – חברה לפיתוח.  חלק מתפקיד החברה התרכז בחיפוש אינטנסיבי של רכישת פרויקטים קיימים ובייזום פרוייקטים חדשים  שהיוו בהמשך את עיקר פעילות החברה. ​
פ-2660/12 01/11/1983 ארכיון אישי גד יעקבי – משלחת ועדת החקלאות של בית הנבחרים מספרד בתיק מסמכים אודות הביקור של משלחת ועדת החקלאות של בית הנבחרים בספרד בפברואר 1984.​
פ-2660/13 24/03/1985 ארכיון אישי גד יעקבי – אמנות ואנשי רוח בתיק מסמכים שונים אודות פעילויות אומנויות שונות לקידום אמנויות המוסיקה  הספרות והדרמה  ציור  פיסול ואמנויות יפות אחרות במטרה לתמוך ולעודד את היוצרים בתחומים אלה. ​
פ-2660/14 08/06/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – 1992 – השוק האירופי המשותף וישראל מסמכים בנושא השוק המשותף האירופי וישראל.​
פ-2660/15 18/02/1987 ארכיון אישי גד יעקבי – ועידה בינ"ל מו"מ לשלום בתיק מכתב תשובה למכתבו של מר אליקים רובינשטיין בענין הועידה הבינלאומית.​
פ-2660/16 31/07/1984 ארכיון אישי גד יעקבי -יחסים כלכליים עם ארה"ב בתיק הסיוע האמריקני והיחסים הכלכליים בין ארצות הברית לישראל.​
פ-2660/17 01/10/1975 ארכיון אישי גד יעקבי – קציעות – תזכיר הנושא בתיק עוסק בקציעות. מרחב קציעות מהווה מרכיב חיוני בחישוק הדרומי – מערבי של ישראל על הציר אילת – ימית וכן כאזור המעבר מהנגב לסיני. לכן המטרה  שאזור קציעות יהפוך ליעד לאומי בעדיפות גבוהה.  המטרה היא להציג את הצורך החיוני בהקמת מוקד אוכלוסיה עירוני במרחב קציעות כפי שמוצג במפה שצורפה לתיק.
פ-2660/18 01/05/1984 ארכיון אישי גד יעקבי – בונדס בתיק מסמכים על הועידה הבינלאומית למלאת 35 שנים לבונדס. ​
פ-2660/19 16/03/1982 ארכיון אישי גד יעקבי – הסכם בין ישראל ומצרים בתיק פרוטוקולים של פגישות בין משרד התקשורת (שירותי דואר) לבין משרד התקשורת (ארגון הדואר המצרי) של הרפולביקה הערבית של מצרים .​
פ-2661/1 02/07/1972 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות
פ-2661/2 01/11/1987 ארכיון אישי גד יעקבי – התקציב
פ-2661/3 01/03/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – התנועה לשינוי שיטת הבחירות התנועה לשינוי שיטת הבחירות – פניות ציבור + מצטרפים למפלגת רפ"י​
פ-2661/4 09/11/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – נסיעה למקסיקו ביקור שר התחבורה  גד יעקבי במכסיקו הכולל משלחת ישראלית.  בתיק מסמכים הקשורים לשיתופי פעולה בין ישראל למכסיקו בתחומים רבים  סקירות שונות על מקסיקו.​
פ-2661/5 26/03/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות מסמכים מישיבות בכנסת – משיבות ועדת משנה לחוק יסוד.​
פ-2661/6 20/07/1986 ארכיון אישי גד יעקבי – לקט קטעי עיתונות – המשך מתיק 7 קטעי עיתונות העוסקים בעניינים כלכליים  ומאמרים בראשות השר גד יעקבי.​
פ-2661/7 20/07/1986 ארכיון אישי גד יעקבי – לקט קטעי עיתונות – המשך מתיק 6 לקט קטעי עיתונות בנושאים כלכליים ומאמרים של גד יעקבי שר הכלכלה והתכנון.​
פ-2661/8 03/01/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – שינוי שיטת הבחירות – דיון פומבי חומרי על שיטת הבחירות לכנסת.​
פ-2661/9 04/08/1981 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק הודעה לעיתונות של סיעת "המערך" הודעות לעיתונות של סיעת המערך מ- אוגוסט 1981 עד נובמבר 1983​
פ-2661/11 08/05/1984 ארכיון אישי גד יעקבי – סיכומי דיון  צוות כלכלי  צוות מקצועי סיכומי דיון בנושאים שונים כמו שוק ההון  ערי הפיתוח  הצוות הכלכלי.​
פ-2661/12 02/10/1970 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי כרך 1 המשך בתיק 13 בתיק מסמכים כלליים בנושאים שונים שבהם טיפל גד יעקבי.​
פ-2661/13 17/08/1970 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד י עקבי כרך 1 המשך בתיק 12 ובתיק 14 מסמכים בנושאים כלליים שהיו בטיפולו של חבר הכנסת גד יעקבי.​
פ-2661/14 22/10/1970 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 1 – המשך מתיק 13
פ-2662/1 02/03/1972 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 2 – המשך בתיק פ-2/2662 בתיק מכתבים ומסמכים הקשורים לתקופת שירותו של גד יעקבי כחבר כנסת וכחבר במפלגת העבודה וכסגן שר התחבורה.   .​
פ-2662/2 25/01/1970 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי כרך 2  המשך מתיק 1 ובתיק 3 מסמכים בנושאים כלליים שהגיעו לגד יעקבי. חלקם קשורים למפלגת העבודה.​
פ-2662/3 28/12/1971 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 2 – המשך מתיק 2 בתיק מסמכים מארכיונו הפרטי של גד יעקבי במסגרת תפקידו כסגן שר התחבורה  כח"כ וכחבר במפלגת העבודה. ​
פ-2662/4 15/01/1973 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 3 – המשך בתיק 5 מסמכים ומכתבים מארכיונו של גד יעקבי שהיו בטיפולו בתפקידו כחבר כנסת  כחבר מפלגת העבודה ובמסגרת תפקידו כסגן שר התחבורה ופניות ציבור.​
פ-2662/5 15/01/1973 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי כרך ב'  המשך בתיק 4 ובתיק 6 מסמכים  מכתבים ופניות ציבור מארכיונו של גד יעקבי מתפקידו כחבר כנסת  חבר מפלגת העבודה .​
פ-2662/6 01/01/1973 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 3 – המשך בתיק 5 בתיק מסמכים ופרוטוקולים סטנוגרפיים של מפלגת העבודה וענייני ההסתדרות.​
פ-2662/7 22/05/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקב  כרך 4 – המשך בתיק 8  מסמכים כלליים בנושאים שונים מארכיונו של גד יעקבי.  ​
פ-2662/8 22/05/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי כרך 4 – המשך בתיק 7 ובתיק 9 בתיק מסמכים מארכיונו של גד יעקבי בתוקף תפקידו כח"כ וכשר שהיו בטיפול משרדו ומפלגת העבודה.  חלק מהמסמכים עוסקים במפלגת העבודה.​
פ-2662/9 22/05/1974 ארכיון אישי גד יעקבי – כללי – ח"כ גד יעקבי  כרך 4 – המשך בתיק 8 מסמכים ופרוטוקולים שבטיפול מפלגת העבודה.​
פ-2662/10 07/11/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – המשך בתיק 11 מסמכים מתוך פעילותו של גד יעקבי במפלגת העבודה ומתוך הארכיון האישי .בנושאים שונים​
פ-2662/11 01/02/1978 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – 11/1977 – 11/1978 – כרך 12 – המשך בתיק 10 ובתיק 12 מסמכים שהיו בטיפולו של גד יעקבי במסגרת המפלגה ובעניינים אישיים שהיו בטיפולו.​
פ-2662/12 17/10/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי 11/1977 – 7/1978 – כרך 12 – המשך בתיק 11 חומר מתוך הארכיון האישי גד יעקבי. בתיק מסמכים בנושאים שונים  ומסמכים של מפלגת העבודה . ​
פ-2663/1 05/04/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – 4/1977 – 8/1977 – כרך 11 – המשך בתיק 2 מסמכים  מאמרים מארכיונו של גד יעקבי שהיו בתחום טיפולו  בתפקידו כשר התחבורה.​
פ-2663/2 15/06/1977 ארכיון אישי גד יעקבי- אישי – 4/1977 – 8/1977 – כרך 11 – המשך בתיק 1 מסמכים  מאמרים וחומרים שונים שחלקם היו בטיפולו של גד יעקבי ח"כ ושר התחבורה. ​
פ-2663/3 09/03/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – 3/1976 – 10/1976 – המשך בתיק 4 בתיק קטעי עיתונות  מכתבים  פניות ציבור ומסמכים בתחום פעילותו של גד יעקבי מתקופת פעילותו כשר התחבורה.​
פ-2663/4 26/06/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – 3/1976 – 10/1976 – כרך 9 – המשך מתיק3 מסמכים ומאמרים בנושאים שונים מארכיונו האישי של גד יעקבי שחלקם היו בתחום טיפולו בתפקידו כשר התחבורה.​
פ-2663/5 04/11/1976 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי – 11/1976  – 3/1977 – כרך 10 – המשך בתיק 6 מסמכים בנושאים שונים מארכיונו של גד יעקבי   בין השאר מאמרים וחומרים מתקופת כהונתו כשר התחבורה וכחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה.​
פ-2663/6 31/01/1977 ארכיון אישי גד יעקבי – אישי-  11/1976 – 3/1977 – המשך מתיק 5 בתיק מסמכים בנושאים שונים שהיו  בתחום טיפולו של גד יעקבי כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה  וכשר התחבורה. ​
פ-2663/7 01/01/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – מקור הספר "כחוט השערה" עבור מר גד יעקבי – המשך בתיק 8 טיוטת הספר "כחוט השערה" שהוא סיפור אישי ופוליטי על הדרך שהובילה למלחמת יום הכיפורים ועל הסיכוי שהיה למניעתה. על גולדה  דיין וקיסינג'ר וסאדאת  – ועל דרכיה המוזרות של המדיניות וההיסטוריה. ​
פ-2663/8 01/01/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – "כחוט השערה" – המשך מתיק 7 טיוטת הספר "כחוט השערה" או איך לא נמנעה מלחמת יום הכיפורים והוחמץ סיכוי להסדר עם מצרים  שכתב גד יעקבי. ​
פ-2663/9 01/01/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – "כחוט השערה" – המשך בתיק 10 טיוטת הספר "כחוט השערה" או איך לא נמנעה מלחמת יום הכיפורים והוחמץ סיכוי להסדר עם מצרים.​
פ-2663/10 01/01/1988 ארכיון אישי גד יעקבי – "כחוט השערה" – המשך מתיק 9 טיוטת הספר – "כחוט השערה" – סיפור אישי ופוליטי על הדרך שהובילה למלחמת יום הכיפורים ועל הסיכויים למניעתה.​
פ-2664/1 01/01/1990 ארכיון אישי גד יעקבי – שוטף השר 1 תיק שוטף מלשכתו של גד יעקבי בתפקידו כשר התקשורת.​
פ-2664/2 23/01/1990 ארכיון אישי גד יעקבי – מאמרים והרצאות  השר (3) – ינואר 1990 – מרץ 19990 בתיק מאמרים והרצאות של גד יעקבי :​
פ-2664/3 28/01/1960 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי- 01/1960 – 08/1964 התכתבויות  מסמכיםשהיו בתחום טיפולו של גד יעקבי ומסמכים בנושאי חקלאות  גם כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה  ומאמרים שכתב גד יעקבי.​
פ-2664/4 30/01/1962 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי (1) – ינואר 1960 – אןגוסט 1964
פ-2664/5 02/09/1964 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי (2) – פסטמבר 1964 – יולי 1966 בתיק מסמכים  ניירות עמדה  תכתובת אישית ומאמרים.​
פ-2664/6 15/10/1965 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי (2) – ספטמבר 1964 – יולי 1966 ביק מאמרים  תכתובות  מסמכים בנושאים שונים שהיו בתחום טיפולו של גד יעקבי.​
פ-2664/7 07/03/1968 ארכיון אישי גד יעקבי – תיק אישי (2) – יולי 1968 – דצמבר 1969 מסמכים ותכתובת אישית של גד יעקבי ​
פ-2664/11 24/01/1967 ארכיון אישי גד יעקבי – תיקי אישי – ינואר 1965 – יוני 1968 – המשך מתיק 10 ובתיק 12 בתיק מסמכים ותכתובות בנושאים שונים בתפקידו של גד יעקבי כחבר כנסת.​בתיק מסמכים ותכתובות בנושאים שונים בתפקידו של גד יעקבי כנציגה של רפ"י בוועדה המרכזת של ההסתדרות ובהנהלת חברת העובדים.​
ג-2348/26 01/01/1953 שכון ארעי לעולים   מעברות +מחנות  פירוק מעברות ובניית בתי קבע/שיכונים לעולים. הצעות לתקציב להקמות מבנים. פיתוח תשתיות ביוב/מים/בנייה/כבישים ועוד. תוכניות לשיקום ושיכון מעברות. דוחות בנייה ודוחות חיסול אוהלים.
פ-2868/3 11/01/1964 רשימת יוצאי העיר העתיקה בירושלים  בתיק רשימות שמיות של יוצאי העיר העתיקה שאותרו​
חצ-7348/3 01/08/1991 לשכת השר דוד לוי – עצרת כללית לפי הארצות ונושאים סקירות – נקודות לשיחה וקורות חיים של דיפלומטים זרים לקראת פגישות שר החוץ איתם
חצ-7348/4 01/06/1990 לשכת השר דוד לוי – תיק פגישות עם מדינאים ודיפלומטים זרים  דיווחים  סיכומים  רישומים של סיכומי ביקורים  נאומים (כולל סיכומי שיחות עם מזכיר המדינה בייקר ב- 26.09.90  שר החוץ הגרמני הנס  דיטריך גנשר ב- 24.01.1991). כרך א'
גל-2630/11 01/06/1985 לשכת השר יוסף שפירא – פרשת ילדי תימן  התכתבות עם הועדה הציבורית לגילוי ילדי תימן הנעדרים  רה"מ  שר החוץ  אישים ומוסדות פרטיים אודות הנעדרים חוברות וכו'
חצ-7352/1 01/07/1989 לשכת השר משה ארנס – מצרים דיווחים פנימיים מנציגות  ממשרד החוץ  לחו"ל  סיכומי שיחות וכו' (כולל שיחות שה"ח עם שה"ח המצרי ע.א. מגיד ב29/09/89 : "10 נקודות" של נשיא חוסני מובראק מ 15.9.89) כרך א'
חצ-7352/2 01/01/1990 לשכת השר משה ארנס- מצרים דיווחים מנציגויות  סיכומי שיחות ודיונים  סקירות  תזכירים וכו' (כולל סקירת שגריר שמעון שמיר על מצב היחסים עם מצרים מקץ 11 שנים לחוזה שלום מ – 10/05/1990) כרך ב'
חצ-7352/3 01/06/1990 לשכת השר דוד לוי – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות  סקירות  חילופי מכתבים שמיר-מובראק  מגיד-ארנס ולוי (כולל סיכום ביקור שר החוץ במצרים 29-31/07/1991)
חצ-7352/8 01/01/1989 לשכת השר משה ארנס – תימן  סקירה על יהודי תימן  דיווח על שיחת שגריר ארצות הברית בתימן עם שר החוץ התימני בנדון
חצ-7352/9 01/10/1987 לשכת השר שמעון פרס  משה ארנס – תורכיה  חומר רקע לקראת פגישת שר החוץ עם שר החוץ התורכי – דיווחים מנציגויות  סקירות  סיכום פגישה וכו'
חצ-7352/10 01/01/1989 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – איטליה  צרפת  דיווחים מנציגויות – ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות  חומר על הענקת תואר "חסידי אומות העולם" לתושבי הכפר הצרפתי וכו' (סיכומי שיחות שר החוץ משה ארנס ודו לוי עם שר החוץ הצרפתי)
חצ-7352/11 01/06/1989 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – אירופה הקהיליה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות ודיונים  דו"חות ביקור וכו' (כולל הצהרת ה- 12 כלפי ישראל והשטחים ב- 02/06/1990)
חצ-7352/12 01/06/1989 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – אירופה – הקהיליה  דיווחים פנימיים מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות משה ארנס עם מזכ"ל נאט"ו מ. ורנר ב- 25/051989  רה" יצחק שמיר עם רה"מ ספרד פליפה גונזלס)
חצ-7352/15 01/01/1991 לשכת השר דוד לוי – ברית המועצות  דיווחים פנימיים  מנציגויות: סיכומי שיחות  חילופי מכתבים  סיכומי מידע חודשי של "נתיב"2.91 (סיכום שיחת שר החוץ  עם שר החוץ ברית המועצות אלכסנדר בסמרטניך ב- 10/05/1991)
חצ-7352/16 01/12/1988 לשכת השר משה ארנס – מזא"ר – כללי  דיווחים פנימיים  מנציגויות: ממשרד החוץ לחו"ל   סיכומי פגישות  דו"חות ביקור  סקירות וכ"ו. כרך א'
חצ-7352/18 01/03/1990 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – מזא"ר – כללי  דיווחים פנימיים  מנציגויות: סיכומי פגישות  סקירות וכ"ו. (כולל סיכום שיחות שר החוץ משה ארנס עם ראש הממשלה ושר החוץ פולין   27-28/02/1990 עם נשיא  צ'כוסלובקיה וצלב האוול ב- 25/04/1990)
חצ-7352/14 01/01/1989 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – הולנד  נורבגיה  שבדיה  פורטוגל  פינלנד  דנמרק  יוון דיווחים פנימיים  מנציגויות: סיכומי פגישות  התכתבות (כולל סיכום שיחת שה"ח משה ארנס עם שה"ח נורבגיה על המזרח התיכון ומים כבדים ב- 04/04/1989)
טס-10147/6 01/01/1956 התישבות  צילומים – בתים אחידים   דוגמאות   שובל ( בנגב)
ג-15089/6 01/01/1972 תעודות לספר ההנצחה של זלמן שזר
ג-15089/7 01/01/1971 תעודות לספר הנצחה של זלמן שזר
גל-12276/17 12/03/1973 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – רמלה (קראים) קבורה בקרב עדת הקראים-חידוש רשיון לחברה קדישא לעדת היהודים הקראים ברמלה  גידור בית העלמין שבעמק יהושפט.
מ-2438/31 02/12/1944 תיק חקירה – פריצה  מתלונן רפאל ועקנין שמות מוזכרים: בנימין דרז'נר  שנת 1939
מ-2438/52 04/09/1944 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: יוסף בן אברהם רוזיו שמות מוזכרים: שוטר אברהם שפיגלמטיין
מ-2438/54 13/09/1944 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: דב בן אברהם שפירא
מ-2438/55 02/09/1944 תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: רז'ינה טרב שמות מוזכרים: שוטר מאיר מזרחי  יעקב בן בנימין מזרחי מנחלת ציון  סנדלר  יוסף תביג
מ-2438/57 04/11/1944 תיק חקירה – תקיפה. שם המתלונן: יצחק מזרחי שמות מוזכרים: עדות של רוברט שפרצר  יצחק בן יוסף מזרחי
מ-2438/58 15/11/1944 תיק חקירה- פריצה לבית ספר למל בירושלים מתלוננת יפה אגסי בירנבוים שמות מוזכרים: שוטר מאיר מזרחי  שמעון בן יוסף יאיר  אברהם בן יצחק כהן
מ-2438/59 25/11/1944 תיק חקירה – שושנה בת יצחק וינר שמות מוזכרים: שוטר מאיר פרידמן  אלון שפירא  יעקב שפירא  תלמידות בית ספר סוקולוב  בת עמי שפירא  ורדה קפלן מרחוב תחכמוני  שוטר זוטרא רפפורט
מ-2438/60 22/12/1944 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן שמואל נפתלי בכר שמות מוזכרים: שוטר יעקב חזן  קיטי קראבי
מ-2439/5 13/02/1945 תחנת משטרה ירושלים. תיק חקירה – גניבה. שם המתלוננת: עליזה שטרית רוממה ירושלים. גניבה מביתה של עליזה שטרית בתו של בכור שטרית  שר המשטרה הראשון. יוסף שטרית
מ-2439/7 08/06/1945 תיק חקירה – פריצה. מתלונן מרטין גולדשמידט שמות מוזכרים: שוטר יהושע ויסמן  אלחנן בורך – נוטר
מ-2438/61 12/12/1944 תיק חקירה – פריצה לחנות. מתלונן רפאל יעקובוביץ שמות מוזכרים: תמר בת רפאל יעקובוביץ
מ-2438/62 09/12/1944 תיק חקירה – פריצה וגניבה לבית חרושת.  שמות מוזכרים: ד"ר יצחק דב ברנר
מ-2438/63 01/12/1944 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: מרדכי מילר שמות מוזכרים: חנה מילר  וואלף עמנואל רוזנצוויג  מילר מרדכי  יעקב חזן
מ-2438/64 09/12/1944 תיק חקירה – גניבת צינורות ברזל לכביסה שמות מוזכרים: לביה חזקאל  שמואל ישעיה
מ-2438/65 22/12/1944 תיק חקירה – גניבה. המתלוננים: סוניה רוזנברג  דוד אזולאי שמות מוזכרים: שוטר יעקב חזן  ברכה מנחם אהרון
מ-2438/66 12/12/1944 תיק חקירה -גניבה. מתלנונן: עלי סאממן נג'ר שמות מוזכרים:  גניה טרנכטנבאום (טרנכטנברוט) מרוממה  שוטר מאיר פרידמן
מ-2438/67 14/12/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלונן יצחק ששון
מ-2438/69 15/12/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת נורברט דרימר שמות מוזכרים: דינה בת אברהם חלפון מנחלת אחים
מ-2438/70 15/12/1944 תיק חקירה – גניבה  מתלונן ד"ר מאיר כהן עיראקי מבית הכרם שמות מוזכרים: אישתו של המתלונן עדה כהן עיראקי
מ-2439/8 08/01/1945 תיק חקירה – נעדר. הנעדר: חיים ביינארט. מתלונן: יונה חליף שמות מוזכרים: נעדר חיים ביינארט  חנה זאס  יונה עמרני  צילה שטיין  סוניה שמעון חליף חיים ביינארט 1917-2010  היסטוריון ישראלי  פרופ' באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל. כלוחם לשעבר באצ"ל נחטף במסגרת הסזון על ידי ארגון ההגנה ושוחרר לאחר שלושה שבועות. התיק עוסק בחטיפתו.
מ-2439/9 05/01/1945 תיק חקירה – גרימת נזק לרכוש  גניבה  ברחוב בצלאל בירושלים. מתלוננת: לוטה בייט שמות מוזכרים: אריקה לווינשטיין  יונה בן זאב שכטר  מלי מזור  יונה סקטר   לוטה בייט  שפרה שכטר  אברהם מדור
מ-2439/10 04/01/1945 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: אולגה גאנז  שמות מוזכרים: יוסף מזרחי  קורט גאנז'
מ-2439/11 04/01/1945 תיק חקירה – פריצה  מתלונן יוסף נסים נחמוי שמות מוזכרים: שוטר משה קורפל  שופט בבית משפט השלום בירושלים ירמיהו צוקרמן
מ-2439/12 26/01/1945 תיק חקירה –  שמות מוזכרים: סמי בינדר
מ-2439/13 08/01/1945 תיק חקירה – פריצה. שם המתלונן גד פרומקין שמות מוזכרים: שופט גד פרומקין  חנה פרומקין מרחוב אבן עזרא 2 בירושלים  דוד שלום ושרה גלזן  ישראל גרוסמן  רבקה גרוסמן  משה אהרון רוזנברג  נוח נחום כהן  נתן בן מאיר נדף
מ-2439/30 26/12/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: פנינה הלפרין (הלפרן) שמות מוזכרים: יצחק קליין מושקין  קיטה קליין  יהושע הלפרין
מ-2439/31 17/12/1944 תיק חקירה – פריצה וגניבה מחנות שמות מוזכרים יעקב שרנשי  מאיר מזרחי  יעקב ומיכאל  כודרה
מ-2439/32 24/12/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלונן אדון קליינסקי מרח' רמב"ם 9 שמות מוזכרים: יצחק ישראלי  שוטר מאיר פרידמן  רחל בוחבוט
מ-2439/33 09/06/1944 תיק חקירה – גניבה מתלוננת: ברטה שלמה עזרא שמות מוזכרים: שרה חביליו  מזל אשת חיים נבון
מ-2439/34 27/12/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: חנה פרנק שמות מוזכרים: שוטר משה קורפל  גבריאל פרנק  מלכה נחמני  יונתן גדליה אסולין
מ-2439/35 22/05/1945 תיק חקירה – גניבה  מתלונן אברהם קרונהאוזנר שמות מוזכרים: טננבאום רבקה  דוד טננבאום   אהרון נובוגרוצקי  קלמן פיטל
מ-2439/36 21/05/1945 תיק חקירה – פריצה וגניבה מתלונן דאגלס גמבלר
מ-2439/37 18/05/1945 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלוננת פרנץ במברגר שמות מוזכרים: שוטרים יצחק ועקנין ומאיר פרידמן   רוט בומברגר אורי פרנץ במברגר
מ-2439/38 18/05/1945 תיק חקירה – גניבה  מתלוננים משה ולילי פרידמן  שמות מוזכרים: שוטר מאיר פדרמן
מ-2439/39 17/05/1945 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: סאלח נחום מזרחי שמות מוזכרים: שוטר יצחק ועקנין  בתיה אשת צאלח נחום מזרחי
מ-2439/45 07/05/1945 תיק חקירה – גניבה מחנות המתלונן דוד וייס רחוב ישעיה שמות מוזכרים: מיכאל כהן  שוטר יצחק ועקנין
מ-2439/46 09/05/1945 תיק חקירה – פריצה וגניבת תכשיטים. מתלוננת: פאולה פריזר שמות מוזכרים: שוטר יצחק ועקנין  שמחה אשת אליעזר מזרחי מזכרון יוסף
מ-2439/47 05/12/1945 תיק חקירה – פריצה לבית ברחביה. מתלונן: מרווין אספאן רחוב אברבנאל 18 שמות מוזכרים: חיים אהרון כהן  יצחק אהרון כהן  חיים אהרון לוי מנחלת ציון  שמחה לוי  יצחק בן יעקב מזרחי מנחלת אחים  רחל מזרחי והשוטר מאיר מזרחי
מ-2439/48 01/12/1945 תיק חקירה – גניבה שמות מוזכרים: מרדכי בנבניסתי אשכנזי  אליהו משה חודג'ה  שוטר יוסף גרבלוביץ (גרבקוביץ)  מנחם שבתאי מזרחי  מרדכי מזרחי  ארון בן שלמה מזרחי
מ-2439/49 01/06/1944 תיק חקירה –  פריצה וגניבה. מתלוננת רחל קאמן מגבעת שאול שמות מעורבים: שוטר מאיר פרידמן  פנחס בחרי  (בהרי)  שאול בחרי  אליהו נחמיה  דוד נחמיה  שוטר שפיגלשטיין אברהם
מ-2439/50 25/06/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: יעקב בן עזרא פולק מנחלת אחים שמות מוזכרים: אברהם בן אליהו חפץ  יצחק בן אברהם ישי מרחוב יוסף בן מתתיהו  נחום לנדר  יעקב שקד  אברהם נצר  אברהם בן שלום בן דוד גר בסוכת שלום  ניסן בן בכור קמחי  שמואל בן מאיר זיני  שלום בן אברהם תורגמן תלמידים מבית ספר קלן  נגריה של סגל ברחוב אגריפס בירושלים
מ-2439/51 01/04/1943 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: בעל מוסך ברוממה מתתיהו כהן גר ברחוב תחכמוני 23 שמות מוזכרים בתיק: קריגר צבי  שוטר יעקב חזר  פוגל  יצחק גטלר ממקור ברוך  דוד יעקב מזרחי  ד"ר פרד ריכשטיין מקטמון
מ-2439/52 07/04/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: יהושע חזן בעל אטליז שמות מוזכרים: יעקב ארמוזה  שוטר יצחק ועקנין  חיים בן מסעוד מימרן (מימון)
מ-2439/53 09/06/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלוננת: שרה אשבל  שמות מוזכרים: משה בן יוסף מקייס ממונטפיורי הישנה  רבקה אמקייס (מקייס  אלקייס*)  עמינדב אבר   שוטר יעקב חזן  שושנה עלווני
מ-2439/54 01/06/1943 תיק חקירה -גניבה. מתלונן: קלמן ניימן מהמלך גורג ירושלים שמות מעורבים מוזכרים: יעקב ניימין אחותו רבקה מרחוב אלחרזי  שוטר יעקב חזן
מ-2439/55 04/06/1943 תיק חקירה – פריצה. מתלוננת: שולמית אונא שמות מוזכרים: גרטרוד אונא
מ-2439/57 01/06/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלוננת: לילי פרידמן שמות מוזכרים: שוטר מתחנת מחנה יהודה יעקב חזן
מ-2439/58 12/06/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: ויליאם קפקא שמות מוזכרים: שוטר יעקב חזן
מ-2439/59 01/06/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: שמואל זליג רוחמקין שמות מוזכרים: שוטר יעקב חזן  עד: משה מורו גר באוסישקין 37
מ-2439/60 01/05/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה מבית חרושת צניקוגרפיה של פייקובסקי שמות מוזכרים: גרשון בן שמלה מאלי מזכרון יוסף  שמואל דב גכטר
מ-2439/62 12/05/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: חיים בן יונה רפאל מזרחי מזכרון יוסף שמות מוזכרים:
מ-2439/63 08/05/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: מרטין גולדשמידט שמות מוזכרים:
מ-2439/64 05/05/1943 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: משה זלמנוביץ'  מגבעת שאול שמות מוזכרים: אחמד מחמוד סלימאן
מ-2439/65 26/04/1944 תיק חקירה – פריצה וגניבה מקולנוע אדיסון. מתלונן: רפאל בן שלום דזננוב שמות מוזכרים: ברוך בן דניאל כהן משכונת הבוכרים רחוב שאול שוטר יחזקאל מזרחי
מ-2439/66 14/08/1944 תיק חקירה – פריצה. מתלונן בנימין  בן חיים ישראל כהן הלפרין שמות מוזכרים: שוטר יוסף גרבקוביץ  מאיר בן יעקב אדלר מצות הלפרין
מ-2439/67 14/08/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: משה בן יוסף מזרחי שמות מוזכרים: אליהו בן דוד מזרחי  יהודה יוסף כהן משכונת הפחים  שוטר: מאיר פרידמן  מאיר מזרחי. שלמה בן ציון משה מרים כהן משבט צדק  נחום יעקב מזרחי
מ-2439/68 11/08/1944 תיק חקירה – פריצה וגניבה מקולנוע אדיסון. מתלונן ציון בן מיכאל לוי שמות מוזכרים: ברוך בן דניאל כהן  שוטר יחזקאל מזרחי  מנשה מיכאל סונה  ציון לוי  שמעון בן יעקב מזכרון משה
מ-2439/69 07/06/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: יפה מלניק  יצחק בן בצלאל מלניק שמות מוזכרים: שוטרים: שפיגלמן אברהם  משה קורפל  יוסף גרבקביץ  מאיר פרידמן ומאיר מזרחי רחמים בן חיים ביג'ן (ביג'ו) (באג'יו)   אליהו בן חיים ביג'ו  שמואל מלטר  מאיר בן דוד כהן  יצחק מלניק מבית הכרם  שמחה יולוביץ'  עזריאל סברנסקי  שלמה סברנסקי
מ-2439/70 06/08/1944 תיק חקירה – גניבה מתלוננת אוגוסט שרה מרחוב אלפסי 21 רחביה שמות מוזכרים: שושנה כהן  שוטר מאיר מזרחי
מ-2439/14 06/05/1945 תיק חקירה – גניבה. מתלונן יחזקאל אסלוביץ שמות מוזכרים: שוטר יצחק ועקנין  רות איסלוביץ יוסלוביץ
מ-2439/15 03/06/1945 תיק חקירה – גניבה מבית קפה גנתי. מתלונן חיים גלזר מאוסשקין 50 שמות מוזכרים בתיק: אברהם רבי  לובה פסיס
מ-2439/16 02/06/1945 תיק חקירה – גניבה.שם המתלוננים: חיים עזר  צפורה בלבן (בלבלן) שמות מוזכרים: צפורה בלבן  חנה ברג. במסמך שלא קשור לתיק  בעמוד 25  מוזכר אהרון דוד ווספיש ממאה שערים
מ-2439/17 02/06/1945 תיק חקירה – פריצה לבית. מתלוננת: חנה גורביץ מאבן שפרוט שמות מוזכרים:
מ-2439/18 02/06/1945 תיק חקירה – פריצה לבית. מתלונן מרדכי רוזמן רחוב אבן שפרוט פינת אברבנאל
מ-2439/19 31/05/1945 תיק חקירה – גניבה. מתלונן אברהם יהודה מרחוב יוסף בן מתתיהו שמות מוזכרים: עמנואל יהודה  שמואל בן מנחם כהן
מ-2439/20 29/05/1945 תיק חקירה – פריצה לבית מתלונן ד"ר ארווין פשקיס פקש (פרקש) שמות מוזכרים: שרה פשקס
מ-2439/21 01/05/1945 תיק חקירה -גניבה מתלונן ד"ר יעקב ברמן ירדני שמות מוזכרים: עזרא רחמים מזרחי גר בזכרון יוסף  שוטר מאיר מזרחי ואריה סמולקובסקי  ורדה ירדני
מ-2439/22 28/05/1945 תיק חקירה – פריצה. מתלוננת: שושנה ליטמן מרחוב עזה שמות מוזכרים: שושנה בת משה מזרחי שוטרים יחזקאל מזרחי ואחמד זיין
מ-2439/23 01/05/1945 תיק חקירה – פריצה לבית מתלוננת חווה לושינסקי שמות מוזכרים: שוטר מאיר מזרחי ואחמד זייח  שושנה לוי
מ-2439/24 25/05/1945 תיק חקירה – פריצה לבית. מתלונן יהודה רדוש שכונת אחווה (יהודה קדוש) שמות מוזכרים: משה בן יצחק שיזלר   שינדלר (שיצלר) מקיבוץ עין גב  שי שילוני  ממשטרת צמח  מרים רדוש
מ-2439/25 25/05/1945 תיק חקירה – פריצה לבית מתלונן  פרופסור יוסף שמעון (שמיק) מרחוב יפו ירושלים שמות מוזכרים: שוטרים מאיר מזרחי ויצחק ועקנין
מ-2439/26 24/05/1945 תיק חקירה-  גניבה- מתלוננת פאולה נוימן שמות מוזכרים: שוטר מאיר מזרחי
מ-2439/27 01/01/1939 תיק חקירה – פריצה וגניבה מתלונן קורט דובלן שמות מוזכרים:  אדוארד גרינבוים  שוטר יצחק ועקנין
מ-2439/28 14/12/1944 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן מיועדי בנימיני שמות מוזכרים: שמעון ויצחק אגרנט  אגרנט עזריאל יצחק  יהודה אבוטבול  אגרנט עזריאל פנחס   אברהם חמדי  שוטר יעקב חזן  אשת המתלונן שרה בנימיני
מ-2439/29 01/01/1939 תיק חקירה – שמות מוזכרים:
מ-2439/40 06/06/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת לאה ורשבסקי שמות מוזכרים:
מ-2439/41 01/05/1945 תיק חקירה – גניבה מתלונן שמעון דיסקין שמות מוזכרים:שוטר יצחק ועקנין  משה ג'רסי (צ'רסי) מרחוב יהודה הלוי 39 תל אביב חברת ציון  רעיה דיסקין.
מ-2439/42 01/05/1945 תיק חקירה – פריצה וגניבה מתלונן שמעון שינזון מרחוב בנימין מטודלה 24 רחביה שמות מוזכרים: שימעון שינסון  שושנה ליטמן  מקס יוסף פישר  תמר רוזנפלד  אלכסנדר בלייר  יוליוס ברגר  ארנסט כהן  מרים שיינזון בן פורת
מ-2439/43 11/05/1945 תיק חקירה – גניבה. מתלונן רפאל בן רחמים עזרא מרוממה שמות מוזכרים: שוטרים יצחק ועקנין ואברהם שפיגלמן
מ-2439/44 01/05/1945 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת חיה קבולקין (קבלקין) שמות מוזכרים: יעקב עובדיה מזרחי  משה שלום דניאל  יצחק קבלקין. בתיק גם כרוז של ארגון 'הנוער החלוצי' נגד פעולות מחתרות אצ"ל ולח"י.
מ-2439/71 05/08/1944 תיק חקירה – גניבה. מתלונן אברהם בן יוסף פרנס שמות מוזכרים: משה חליל
מ-2442/1 14/08/1941 תיק חקירה – גניבה מבית דפוס רוהלד (ציון).  שמות מוזכרים: דב בן אברהם סלמן  אריה בן מאיר הוזמן (הויזמן)  מוסא אבן עווד אוטמאן  נתנאל לינדר  יוסף משה מגיד  שמעון רוהלד. בתיק ירחון 'מלחמת הפועל' תוספת לעיתון קול העם. בתיק החקירה על ניסיון לרצח בתאריך 03.05.1936  עמודים 6 8. מוסא אבן עמד אוטמן  ניסיון לרצח של קבוצת שוטרים.
מ-2442/2 18/12/1946 תיק חקירה – פריצה לחנות. מתלונן: שלום שנק שמות מוזכרים: משה שבי  יוסף שנק יצחק שמואל ניסים  שוטר יצחק ועקנין
מ-2442/3 18/12/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה מבית קפה גן רענן מתלונן חיים גלזר שמות מוזכרים:
מ-2442/4 30/11/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: כרמיה שליין שמות מוזכרים: אליהו שליין  גרטה ברייאנס (ברנדייס)  יוסף ביילר
מ-2442/5 18/12/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה לבית כנסת של העדה הבבלית מתלונן יחזקאל טוויג (תוופיק) שמות מוזכרים: משה שבי  זלסמן דגן מרשב"ם 6  שמש של בית הכנסת ציון בן עזרא  חיים פנקס מרשב"ם 3  חנה טוויג  ששון טוויג  מלכה ואהרון קמישי  שוטר יצחק ועקנין  משפחת פרידמן  דגן  גוטיק  בר שלום  הררי
מ-2442/6 29/11/1946 תיק חקירה – פריצה לחנות. מתלוננת ציפורה ברנשטיין מרחוב דוד ילין ירושלים שמות מוזכרים: שלמה מזרחי  שלום שפירא  משה שבי  שמעון גולדשטיין מרחוב נחלת יצחק  מלכה ברנשטיין  ציפורה ברנשטיין
מ-2442/8 22/10/1946 תיק חקירה – גניבה מתלונן יוסף מרקוס  קטה אפריה מרקוס   שמות מוזכרים: מנשה בהרבי
מ-2442/9 03/11/1946 תיק חקירה – גניבה מתלונן פרץ שטיין שמות מוזכרים: פני שטיין
מ-2442/10 16/12/1946 תיק חקירה – גניבה מתלונן אברהם נאומברג שמות מוזכרים: יהודה יוסף כהן  שלמה שבתאי מזרחי  סאלח יעקב מזרחי  משה שלום דניאל  אליהו דוד מזרחי  משה אשר לוי  פייז עבד חליל  ברוך דניאל כהןג'ומה עבדה חורי  סוקולובסקי  ציפורה שמעוני
מ-2442/11 16/12/1946 תיק  חקירה – פריצה. מתלונן עזרא בן דוד שמות מוזכרים:רפאל כהן מרחוב אברבנאל בירושלים
מ-2442/12 16/12/1946 תיק חקירה – פריצה לחנות. שם הממתלונן: זאב סגל שמות מוזכרים: נחום פלדמן
מ-2442/13 13/12/1946 תיק חקירה – גניבה. שם המתלונן: בת שבע פינקלשטיין שמות מוזכרים: עובדיה אהרונוף משכונת הבוכרים  בת שבע פינקלשטיין
מ-2442/15 31/10/1946 תיק חקירה – פריצה גניבה. מתלונן: יצחק אברמוביץ שמות מוזכרים: אשר לוינסקי  הוגו זינפלד  הלה אברמוביץ מרחוב מתודלה  לאה זינפלד מרחוב בן מימון  שלמה זיגלר
מ-2442/17 28/12/1946 תיק חקירה – פריצה לבית. מתלונן: משפחת סגל שמות מוזכרים: בלה סגל  יצחק בן חיים אנה (יונה) סגל  טליה סגל  מרים סגל. גובה עדות רבינוביץ
מ-2442/18 21/12/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלוננים: משפחת לוי שמות מוזכרים: משה לוי מרחוב שמאי  משה שבי  יוסף לוי  ברוך לוי  רבקה לוי  מלכה סגל  רחל סגל  שמיל קביר  רבקה ליברמן
מ-2442/19 01/01/1939 תיק חקירה – פריצה למחסן. מתלונן: משה יהודה ברונר שמות מוזכרים: רוברט מרכוס מרחוב בן זכאי  מרים גוטליב משכונת הפועל מזרחי
מ-2442/20 25/05/1945 תיק חקירה –  שמות מוזכרים: מאיר רחמים מזרחי  דוד ניסים חיון
מ-2442/21 30/05/1946 תיק חקירה – הסתובבות חשודה.  שמות מוזכרים: דוד ציון כהן  אליהו אברהם עסיס מעיר העתיקה רחוב היהודים  שוטר משה שבי  אברהם ציון כהן  שמעון גנסין
מ-2442/22 24/05/1946 תיק חקירה – גניבת סיגריות. מתלונן: חיים ג'בלוטשניק שמות מוזכרים: אליהו יעקב לוי  אברהם יעקב לוי  המוכתר נחום יעקב מזרחי  שאול עובדיה מזרחי  השוטר משה שבי  אברהם מנחם כהן מזכרון אחים  מרדכי פישר
מ-2442/23 21/08/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן אלפרד טיכו שמות מוזכרים: לוטי טיכו
מ-2442/24 09/06/1946 תיק חקירה – התפרצות לבית. מתלוננת: שרה כהן שמות מוזכרים: יוסף באבא לוי  שרה באבא כהן  ציון כהן  אליהו יוסף כהן מזכרון אחים  נתן רפאל כהן
מ-2442/25 17/03/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: שרה ניומן מרחוב רמב"ן שמות מוזכרים: שלמה שבתאי מזרחי  רחל סימן טוב משכונת הבוכרים  יהודה יוסף כהן  שוטרים: משה שבי  מאיר מזרחי ויצחק ועקנין
מ-2442/26 18/12/1944 תיק חקירה- סיכסוך. מתלונן: שמשון אורבך שמות מוזכרים: חוזה שכירות בין לאה ויצחק רייך מירושלים לבין יעקב שמשון אוירבך  רחמים מזרחי   שלום שמואל  מרים מנדלוב ממלון ציון מורה באליאנס
מ-2442/27 28/05/1946 תיק חקירה  שמות מוזכרים: אברהם אליעזר מזרחי
מ-2442/28 03/06/1946 תיק חקירה – גניבת כסף. מתלונן: רפאל יעקובוף שמות מוזכרים: סימן טוב גבטס (גבץ)  זרבבל ניסמן  אסתר ניסמו  מרגלית יעקובוף  תמר יעקובוף
מ-2442/29 18/06/1946 תיק חקירה -שוטטות. שמות מוזכרים: יאן סיניצה (סיניסי)  שוטר ראובן אנושי  ולדיסלב
מ-2442/30 03/06/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: יחזקאל מנדלבאום שמות מוזכרים: מרין  אנדרישך  צבי גורל מרחביה  רחל ברוך  פנחס גולדברג
מ-2442/31 16/06/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: הרמן רוטשילד מרחוב בצלאל ירושלים שמות מוזכרים: רוזה ומקס טיכו  אלפרד טיכו  מרגרטה לוי  חנה רוטשילד  שוטר שטינברג  פריץ טיכו  ברטה מרקפלד
מ-2442/32 24/05/1946 תיק חקירה –  שמות מוזכרים: שמעון הרמן
מ-2442/33 26/05/1946 תיק חקירה – פריצה. לחנות מתלונן: החייט חיים אבו ג'דיד  שמות מוזכרים: שלמה רייכמן  שוטר משה שבו  שומר יצחק גולדברג  מר שפירנגר  צילה קשלסקי מרחוב דוד ילין מספר 11   מרדכי חסון  יוסף בן אליהו אבו ג'דיד (שדיד)
מ-2442/34 26/05/1946 תיק חקירה – פריצה וגניבה. מתלונן: מאיר מכנס גר בעץ חיים עובד בבית חרושת פלדמן שמות מוזכרים: יצחק גרק (ברק)  שוטר משה שבו  נפתלי חיים סופר עובד בבית חרושת פלדמן גר במאה שערים
מ-2442/35 10/04/1946 תיק חקירה – גניבה מחנות קריסטל ברחוב הנביאים. מתלונן: משה כהן ממאה שערים שמות מוזכרים: מרדכ יוסף פישר  יעקב בן חנניה דרעי  אסתר דרעי  שוטר גרוס
מ-2442/36 21/06/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: נעים הפט שמות מוזכרים: כרמלה הפט גרה ברוממה וברוריה שטרית
מ-2442/37 14/06/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת אסתר בילסטוצקי שמות מוזכרים: ניסים ערוסי  שמואל וסעדיה מנצור מנסור
מ-2442/38 31/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: אהרון חמדי שמות מוזכרים: ראובן אכאי  שוטר י. גרוס  אברהם ציון כהן  אברהם יהודה קוק  יוסף שרעבני  נח מזרחי  אהובה מזרחי  נעמי שרעבני  יצחק בן יהודה שרעבי  יהודה מליך  שאול חמדי  נעמה חמדי  אסתר חמדי  יונה חמדי  שמחה מזרחי
מ-2442/39 31/08/1946 תיק חקירה – גניבה.  שמות מוזכרים: ישמעאל עבדו עזיז
מ-2442/40 31/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן אלברט זלמן לוי שמות מוזכרים: ציפורה וכסלר וקסלר  שוטר שטינברג  שלמה רייכמן
מ-2442/41 01/01/1939 תיק חקירה – גניבה. מתלונן רוברט דרימר שמות מוזכרים:  חנה ג'נה    אסתר במברגר  נחמה בסקו  זאב בסקו  שוטר משה שבו
מ-2442/43 30/08/1946 תיק חקירה – גניבת כסף. מתלונן: משה וילנר בבית מרחץ בבית וגן שמות מוזכרים: מאיר ברוך  שוטר שטינברג  יעקב פרוסק   יהודה כהן
מ-2442/44 29/08/1946 תיק חקירה: גניבה. מתלונן: גרשון פרוש שמות מוזכרים: לאה פרוש
מ-2442/45 29/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונים: עזיז פרסי ואיטה סקולסקי  שמות מושחרים: שרה פרסי מרחוב בצלאל  עדיה סקולסקי
מ-2442/46 17/04/1945 תיק חקירה – תשלום מס. מתלונן: חונה קנדלר שמות מוזכרים: שוטר מזרחי  יואל פרסטר  מר קרלין  ברמן בנימיני  אליהו גרוסמן  יעקב מזרחי
מ-2442/47 26/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת סוניה הופמן שמות מוזכרים: יעקב חיי כהן  עטה  בנימין סמדרסמן  שוטר משה שבו  דוד ציון כהן  בן יקר  יוחנן עזרא
מ-2442/48 27/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: רחל צצמסקו שמות מוזכרים: בנימין בן ברוך סמדרסון  עטה מוחמד
מ-2442/50 09/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: רינה מזרחי שמות מוזכרים: אהובה מזרחי
מ-2442/51 24/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: יעקב פרח שמות מוזכרים: דוד כהן
מ-2442/52 22/08/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: עובדיה ששון שמות מוזכרים:
מ-2442/42 04/10/1946 תיק חקירה – גניבה. ברוך ויסמן. שמות מוזכרים: שמעיהו (ישעיהו) זלמנוביץ  ציפורה וייסמן  בת שבע וייסמן  לאה יהודיוף  רחמים כהן  ברוך יצחק וייסמן
מ-2442/53 22/08/1946 תיק חקירה – פריצה. מתלונן: מיכאל קמינר  רחביה רחוב אלפסי 6 שמות מוזכרים: עליזה דובלון גרינבום
מ-2442/54 19/10/1946 תיק חקירה – ניסיון לגניבה. מתלונן: שלמה שטרסברג שמות מוזכרים: שוטר משה שבו (שבי)  נחמה בלס  הדסה בלס
מ-2442/55 16/10/1946 תיק חקירה- גניבה. מתלונן:יוסף לוינסון שמות מוזכרים: אברהם סולרז מרחוב עובדיה  משה אהרוני
מ-2442/56 04/10/1946 תיק חקירה – גניבת משקאות. מתלונן: יצחק שור  שמות מוזכרים: שלמה רייכמן
מ-2442/57 13/10/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלונן: אליהו פרידר שמות מוזכרים: שוטר משה שבי
מ-2442/58 25/09/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננים: אליהו בן עזרא מזרחי עזרא בן דוד שמות מוזכרים: זלמן כהן  אבי נזר זהבה ודינה ברגמן מרחוב צפניה 47
מ-2442/59 12/10/1946 תיק חקירה – גניבה. מתלוננת: שרה יונגר (אונגר) שמות מוזכרים:
מ-2443/45 05/05/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: מוסא מוחמד עיאש שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שמעון טוב  שמעון יזאלי  משה מזרחי  שמעון טוב גיטה  שלום מזרחי  ריאב שרקי  יצחק משה מזרחי  שבתי לוי
מ-2443/46 01/01/1939 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: אהרון שמואל באומן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים):
מ-2443/98 11/04/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלוננת: ברטה אברמוביץ  שלום בן בצלאל אברמוביץ שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): גב' פ. גלנט
מ-2443/99 10/04/1947 תיק חקירה: פריצה וניסיון גניבה. המתלונן: יוסף הוזדורף שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): רוברט לוי
מ-2443/101 11/04/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה. המתלונן: יעקב בן נחמן הרשקוביץ שמות מוזכרים בתיק: צבי אשכנזי
מ-2443/102 12/04/1947 תיק חקירה: תקיפה. המתלונן: סאלם ג'ובראן עלי ג'אן  עלי עבדול חאלי טורסי
מ-2443/103 12/04/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: אברהם בן דוד ברקי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מוסא אבו סעיד
מ-2443/125 13/02/1947 תיק חקירה: פריצה  גניבה וגרימת נזק בזדון. המתלונן: שלווה ברנר שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מיכאל יחזקאל כהן  רבקה בת מיכאל כהן  יצחק בן מיכאל כהן  יוכבד בת מיכאל כהן  אליעזר בן יחזקאל כהן  שולמית בת מנשה  משה שמואל פלדמן  ציפורה ברנר.
מ-2443/126 13/02/1947 תיק חקירה: פריצה למשרד ישיבת "חיי עולם" וגניבה. המתלונן: מאיר רבינוביץ שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף בן עזריאלי שלמה פישמן  חיים בן אברהם ברגר.
מ-2443/127 12/02/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: מר הריסון שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מרוה צפדריאן
מ-2443/128 09/02/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: רבינו בן יוסף לוי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יצחק מזרחי  אמיל ניקובסקי  מאיר שחנאי.
מ-2443/129 18/04/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: אליהו בן ציון ארמוזה שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מרדכי בן ציון ארמוזה  אלכסנדר סוסניצקי  אלכסנדר אוסשימינסקי.
מ-2443/130 18/04/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: אלכסנדר יעקב שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אלכסנדר אוסשימינסקי (אוסצ'ימינסקי)  סטפן סוסניצקי  אסתר יעקבס  אלכסנדר יעקבס.
מ-2443/131 17/04/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה מבית חינוך לעיוורים.  שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): ציפורה פולק  אברהם אפרתי  נעמי חמדי.
מ-2443/132 17/04/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: מרים בת צבי שיו שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): סבינה בן שמואל ריינהולד.
מ-2443/133 17/04/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: חווה וינקלר
מ-2443/134 13/04/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: פגי (אשת נפתלי) גולדברג
מ-2443/136 13/04/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: יוסף בן שמעון כהן צדק שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אהרון בן דניאל ברמן  מרים בת משה כהן צדק  שמעונה בת יוסף כהן צדק.
מ-2443/137 07/03/1947 תיק חקירה: גניבת מצלמה. המתלונן: 
מ-2443/55 11/01/1947 תיק חקירה: פריצה לחנות. המתלונן: רפאל מזרחי
מ-2443/56 11/01/1947 תיק חקירה: פריצה לחנות. המתלונן: אברהם חיון שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): משה תרזי
מ-2443/57 13/01/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: בלה פיינשטיין  בנימין פיינשטיין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יעקב בן מנשה כהן  אברהם דנציגר
מ-2443/58 14/01/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: משה נסים יהודאי
מ-2443/59 15/01/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: משה ריינהולד שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יוסף שלמה מזרחי  מרים ילין  יצחק יעקב ילין  עיסא מוחמד ג'בר  עבדול קאדר עבדול פחם סלים.
מ-2443/60 10/01/1947 תיק חקירה: מירמה. המתלוננת: פרידה גורודיש שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שמעון שפירו  אליהו דובקין  יהודית ליבריך  שלמה בן נתנאל ליסבונה  בנימין בן צבי שפירא  אסתר גיטליץ.
מ-2443/61 19/01/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: יהושע בן אליהו שמעוני שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): רחל מזרחי
מ-2443/62 20/01/1947 תיק חקירה: גניבה. שם המתלוננת: שרה רוטנברג שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יעקב בן עובדיה מזרחי  מזל אלבחרי.
מ-2443/63 20/01/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה. המתלונן: יאן ביאנקובסקי שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אהרון אברהם משה  אהרון בן יהושע  אמנון ברנפלד  מלכה ברנשטיין.
מ-2443/65 21/01/1947 תיק חקירה: פריצה למטבח. המתלונן: אליהו (שלמה) ששון מזרחי  שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מנשה לוי  יצחק כהן  עובדיה מזרחי  רחמים ניסן.
מ-2443/66 20/01/1947 תיק חקירה: פריצה למטבח. המתלונן: זילפה בראשי  שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שמואל דוד חסון.
מ-2443/67 22/01/1947 תיק חקירה: פריצה לבית. המתלונן: מרדכי אשכנזי  אסתר אשכנזי
מ-2443/68 22/01/1947 תיק חקירה: פריצה לחנות. המתלונן: יעקב ריבלין  רבקה ריבלין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שרי חסד  מלכה לנדוי  נפתלי קמנצקי  רחל נורברגר. בתיק גם תמונות ממלחמת העולם השנייה  בצידו השני של הדף הוא שימש כנייר בתיק.
מ-2443/69 24/01/1947 תיק חקירה: פריצה וגניבה. המתלונן: יצחק יעקב ילין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): רבקה רוז  מיכה ילין.
מ-2443/70 24/01/1947 תיק חקירה: פריצה לחנות. המתלונן: אבנר וולקוביץ
מ-2443/71 24/01/1947 תיק חקירה: פריצה לבית. המתלונן: ריטה וולף  דוד וולף שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יששכר אילן  תרצה אילן.
מ-2443/72 24/01/1947 תיק חקירה: פריצה לבית חרושת לאריגה. המתלונן: דוד בן יהושע לוין שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): מרדכי בן יהושע לוין
מ-2443/73 24/01/1947 תיק חקירה: פריצה לחנות. המתלונן: דינה שניר (שנור) שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): אליהו בן נחום מזרחי  שאול בן שלמה קצין  ניסן שמואל לוי  יוסף בן דוד  ברוך משולם.
מ-2443/74 04/02/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: אסתר כהנא שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): עטה פלח  אחמד עבד רבו  סלח אחמד רבו.
מ-2443/105 07/03/1947 תיק חקירה: גניבת אופניים. המתלונן: יחזקאל אברהם ויטנברג
מ-2443/106 04/03/1947 תיק חקירה: גניבת שטיח. המתלונן: אורה גויטן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): שושנה סימחי
מ-2443/107 01/03/1947 תיק חקירה: גרימת נזק בזדון לרכוש (מכונית). המתלונן: משה דיסקין שמות מוזכרים בתיק: הרצל נרדלין
מ-2443/108 04/03/1947 תיק חקירה: גניבת מזוודה. המתלונן: חדווה קליין
מ-2443/109 24/02/1947 תיק חקירה: גניבה. המתלונן: מאיר יהושע רוט. שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): יעקב בן מנחם כהן
מ-2443/110 24/02/1947 תיק חקירה: פריצה. המתלונן: אדולף גוט Adolph Guth
מ-2443/112 24/02/1947 תיק חקירה: גניבת בגדים. המתלונן: נג'יב עודה
מ-2443/113 23/02/1947 תיק חקירה: גניבת כלי עבודה. המתלונן: שלמה בן רפאל כהן
מ-2443/114 03/02/1947 תיק חקירה: גניבת מצלמה. המתלונן: אסתר בת יעקב הררי כהן שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): סלחה הררי  אליהו אברהם כהן. משפחת ויץ – בית הכרם (כנראה אצל יוסף ויץ)
מ-2443/115 21/02/1947 תיק חקירה: פריצה למוסך. המתלונן: שלמה בן צבי רנרט שמות מוזכרים (עדים ומעורבים נוספים): סימון בן יצחק מזרחי  חיים בן מרדכי פטמן
מ-2443/116 01/01/1939 תיק חקירה: גני