סיכומי המלחמה שערך מרדכי גזית

מנכ"ל משרד ראש הממשלה מרדכי גזית. מקור: ויקיפדיה

בחודשים שאחרי סיום המלחמה ערך המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה מרדכי גזית שורה של סיכומים על התנהלות המגעים בין ישראל וקובעי המדיניות בארצות הברית במהלך המלחמה, ובעיקר מול מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר. הסיכומים נגעו בעיקר לשלושה עניינים מרכזיים – אספקת אמצעים צבאיים אמריקניים לישראל, דיונים על החלטה בדבר הפסקת אש במועצת הביטחון של האו"ם ושאלת האספקה לארמיה השלישית המצרית המכותרת לאחר הפסקת האש. כמו כן הוא ערך סיכום על המגעים עם האמריקנים בימים שקדמו ל-6 באוקטובר 1973 בדבר הסיכויים לפרוץ מלחמה בקרוב.

מרדכי גזית היה מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה גולדה מאיר. הוא שהה לצדה בלשכתה לאורך כל ימי המלחמה וניהל באופן שוטף את ההתכתבות המכרעת עם שמחה דיניץ בשגרירות בוושינגטון. סיכומיו מתבססים ברובם על חליפת המברקים עם נציגי ישראל בארצות הברית, ועל ניסיונו האישי הרב כמי ששהה במרכז העניינים ונטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות בלשכת ראש הממשלה. רישומים אלו מהווים מקור מידע שערכו לא יסולא בפז להבנת הדינמיקה של הדיונים בעניינם המכריעים שעמם התמודדה הנהגת ישראל באוקטובר 1973. 12 הסיכומים שכתב גזית רוכזו בקובץ אחד. להן הקובץ ורשימת הסיכומים שמופיעים בו:

ארכיון המדינה, תיק א-7023/1

 1. המגעים עם האמריקנים בימים שלפני פרוץ המלחמה
 2. פניותינו בעניין הרכש עם פרוץ המלחמה – מברקים יוצאים לוושינגטון 8-5 באוקטובר 1973
 3. תמצית מברקים מהשגרירות בוושינגטון אל לשכת ראש הממשלה, 7-5 באוקטובר 1973
 4. עיקרי המברקים בין השגרירות בוושינגטון ללשכת ראש הממשלה בתל אביב (בענייני הרכש והרכבת האווירית), 5 – 14 באוקטובר 1973
 5.  סיכום ענייני הרכש בין ישראל לארצות הברית במלחמת יום הכיפורים עד להפעלת הרכבת האווירית, 2. הערות בשולי הסיכום, 5-14 באוקטובר 1973
 6. סיכום המשא ומתן הבין-מעצמתי להפעלת מועצת הביטחון לצורך החלטה על הפסקת אש, 21-6 באוקטובר 1973
 7.  סיכום עמדות ישראל, המעצמות והערבים במו"מ להפעלת מועצת הביטחון לצורך החלטה על הפסקת אש, 22-6 באוקטובר 1973
 8. סיכום עמדות ישראל, המעצמות והערבים במו"מ להפעלת מועצת הביטחון לצורך החלטה על הפסקת אש, 22-6 באוקטובר 1973 (נוסח שונה ממספר 7)
 9. יסוד הזמן בשיחות עם קיסינג'ר בימים 22-16 באוקטובר 1973 ותיאור מהלך הקרבות
 10. ארצות הברית – ישראל – סיכום המגעים בין המדינות, 22-17 באוקטובר 1973
 11. בעיית האספקה לארמיה השלישית – האמריקאים ואיום האספקה לארמיה השלישית, 28-24 באוקטובר 1973
 12. השלב האחרון של מלחמת יום הכיפורים (מהחלטת מועצת הביטחון 338 על הפסקת האש) – סיכום ההתפתחויות והמגעים המדיניים, 31-22 באוקטובר 1973

מטוס תובלה מסוג גלקסי של חיל האוויר האמריקני חונה בנמל התעופה לוד במסגרת 'הרכבת האווירית' לאספקת נשק לישראל, 22 באוקטובר 1973. צילם: פריץ כהן, לשכת העיתונות הממשלתית