תגובת יוון לפלישה הטורקית לקפריסין

עם היוודע דבר הפלישה הטורקית לקפריסין, התכנסה ממשלת יוון לישיבת חירום, ולאחריה פורסמה הודעה, בה נאמו בין היתר כי יוון מוקיעה פעולה זו של טורקיה, ומכריזה כי תגן בכל כוחותיה על הזכויות החוקיות והאינטרסים שלה בכל מקום בו יועמדו בסכנה על-ידי פעולותיה של טורקיה. לרגל המצב שנוצר, הוחלט על גיוס כללי (תעודה 8).

נשיא יוון, פיידון גיזיקיס (Faedon Gyizikis) גינה אף הוא את הפלישה, ואמר כי לצבא היווני היכולת והרצון להוכיח את כוחו בכל עת ולכל תוקפן (תעודה 9).

הפלישה הטורקית שמה קץ לאפשרות לבצע "אנוסיס". נוכח כישלון חמור זה, החליטו ראשי הכת הצבאית השלטת ביוון להחזיר לאזרחים את השלטון, אותו תפסו ב-21/4/1967. כונסה ישיבה בראשותו של הנשיא גיזיקיס, בהשתתפות ראשי המפלגות וראשי הצבא. נציגות ישראל באתונה דיווחה בטעות כי הוטל על פניוטיס קנלופולוס להקים ממשלה.

לאמיתו של דבר, המשימה הוטלה על קונסטנטינוס קרמנליס. האיש היה ראש ממשלה בשנים
1955-1963, ולאחר מכן, יצא לגלות מרצון בפאריס. הוא נתבקש לחזור ולקבל על עצמו תפקיד ראש הממשלה.

כך הקיץ הקץ על שבע שנות שלטון הצבא ביוון (תעודות 24 ו-25).