ינואר 2022

.1 | 2,315 תיקים - 261,797 עמודים - 26 לינואר 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק+קישור תיאור
פ-2452/3 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתב יד של מלאכי  כתב ידו של אליעזר רפאל מלאכי מארכיונו שהופקד בארכיון יד בן-צבי
פ-2456/60 1/1/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע כתב יד של (?) בתיק מכתב בכתב יד
פ-2926/19 12/31/1901 הזמנה לחתונה (טבריה)
פ-2073/11 1/1/1907 רשימת ציונים ביבליוגרפיים של רחל ינאית בן-צבי. רשימת ציונים ביבליוגרפיים של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2461/61 6/23/1909 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שאלה" מכתב של מלאכי [?] לעיתון "החרות"
פ-2068/5 10/10/1910 קטע עיתונות. דו"ח מועצת מפלגת פועלי ציון שהתפרסם בעיתון "האחדות".
פ-2997/9 11/1/1910 St. Antonius Papers Oxford – Antonius Letters to Oscar Browning – ( מכתבים מאוסף בספרית הקולג' ) אוסף של אלי מזרחי
פ-2926/7 12/31/1910 תעודה/ קבלה נרכש מאוסף פרטי מציון שושן.
פ-2073/16 1/1/1911 רשימה ביבליוגרפית של כתבי רחל ינאית בן-צבי. רשימה ביבליוגרפית של כתבי רחל ינאית בן-צבי.
פ-2073/5 1/1/1911 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "לשאלה הקולטורית בארץ ישראל" שהתפרסם בעיתון "האחדות".
פ-2073/19 1/1/1911 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים שהתפרסמו בעיתון "האחדות" בשם "לבחירות בעדה האשכנזית בירושלים"  "ועידת פועלי ציון העולמית" ועוד.
פ-2462/46 1/1/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "העתונות הירושלמית מאת א.ר. מלאכי" המאיר  שנה א'  חוברת ג'  אתתמ"ב
פ-2069/5 6/23/1911 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בכתב העת "האחדות" בשם "פיליטון קטן" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-3145/32 1/16/1914 תצלוםמ יומן של תלמיד הגימנסיה תצלום מיומנו של תלמיד הגימנסיה.
פ-2459/16 2/27/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן יהודה אין געפענגעניס [בן יהודה בבית האסורים] חלק ב' של מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-4145/1 8/1/1914 Ich War Dabei – Leo I. Lessmann ["הייתי שם" מאת ליאו לסמן] ספר יחידאי – עותק אוניקום של יומן המלחמה שכתב ליאו לסמן  יהודי מברלין  ששירת כקצין בצבא הפרוסי בזמן מלחמת העולם הראשונה. ביומן משולב חומר תיעודי רב ערך מזמן המלחמה: תצלומים מקוריים  גזרי עתונות  מפות ועוד. היומן הופקד בגנזך המדינה על ידי בתו של המחבר  גב' אווה עין-דור  באפריל 2008.
פ-2926/13 12/31/1914 תעודת יוצא צבא (תורכית) על-שם עזריאל לדברג בן-ישראל
טס-3025/560 1/1/1915 הגדודים העבריים תמונה ופוסטקארד של גדוד נהגי הפרדות באנגליה
פ-2461/94 1/1/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שני טורי הספד של מלאכי מתוך "האומה" 1. "דוד כהנא (נקרולוג)" 2. "בן אביגדור"
פ-2462/21 12/13/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – איתמר בן אב"י  מאמר על מלאכי האומה  שנה א  גיליון י"ז
סל-1067/1 1/1/1918 Levant  Palestine מיקרופילם של תיקי משרד החוץ הצרפתי מסדרת ארץ ישראל והלבנט  Vol. 4  5​
סל-1068/1 1/1/1918 Levant  Palestine מיקרופילם של תיקי משרד החוץ הצרפתי מסדרת ארץ ישראל והלבנט  Vol. 6 26​
סל-1071/1 1/1/1918 Levant  Palestine מיקרופילם של תיקי משרד החוץ הצרפתי מסדרת ארץ ישראל והלבנט  Vol. 14  15​
סל-1074/1 1/1/1918 Levant  Palestine מיקרופילם של תיקי משרד החוץ הצרפתי מסדרת ארץ ישראל והלבנט  Vol. 24  25​
סל-1066/1 1/1/1918 Levant  Palestine מיקרופילם של תיקי משרד החוץ הצרפתי מסדרת ארץ ישראל והלבנט  Vol  1  2  3​  ניתן לראות החומר באולם הקריאה של הארכיון
פ-2076/18 1/1/1920 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש בשם "דוד רפפורט" מאת הנרי בולא. התאריך הינו משוער.
פ-2074/27 1/1/1920 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "למהותה של העליה השניה"  "בין החברות באמריקה"  הועידה הראשונה" ועוד  שחלקם התפרסמו בעיתונים ובכתבי עת שונים. התאריך הינו משוער.
פ-2198/13 1/1/1920 ינאית בן-צבי – כתבים. בתיק טיוטות פרקים לאחד מספרי בן-צבי המופיעים תחת הכותרות "אל הקולקטיב בסג'רה" ו"יסוד השומר".  התאריך משוער.
פ-1059/10 1/1/1920 דיונים על בעיית ארץ-ישראל בבית הנבחרים ובבית הלורדים הבריטי בתיק קובץ שחובר ע"י פרופ' בנימין שוודרן (1907-2001) בנושא האידיאל הציוני בבריטניה  בעיקר בקרב לא יהודים. בקובץ דיונים על ארץ-ישראל בבית הנבחרים ובבית הלורדים הבריטי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2921/5 1/21/1920 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל יצחק בן-צבי. העתקי מכתבים בנושאים שונים: סניף פועלי ציון בפריז  הסופר חיים הזז  ארגון "ההגנה" והקמת גדוד עברי  מאורעות תל-חי  העבודה במשתלה בירושלים  פקיעין  הנגב ועוד.
פ-2461/3 9/17/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אנטיסעמיטיזם און וויסענשאפט" / מלאכי דיא אמעריקאנער
פ-2459/4 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מקור מחצבתו של ברנדייס" חלק ממאמר של מלאכי (?) בהדואר
פ-2459/7 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מלחמת הישוב הישן באחד העם מאמר של מלאכי בהדואר
פ-2459/8 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שאיפה שלא נתגשמה" (לתולדות הספרות העברית באמריקה) מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/9 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מאלף עד אלף" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/10 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בנימין פייגנבוים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/11 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תחית העברית במזרח הקרוב" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/12 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי וגזרי עיתונים במצב התפוררות  מרביתם של מלאכי
פ-2459/17 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל רפאלי מאמר של מלאכי ב"התורן"
פ-2459/18 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [גזרי מאמר על מלאכי]
פ-2459/19 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גע"ע שונים
פ-2459/20 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק מהעיתון "דאס אידישע פאלק" ובו מאמרים של מלאכי
פ-2459/21 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים עבריים ומאמרים של מלאכי
פ-2459/22 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתובות בעברית מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/23 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנדלי בתור מבקר מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/24 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סופרים עברים בני תשעים ומעלה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/26 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראשית העתונות האידית מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/28 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כריסטופר קולומבוס והלוח העברי מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/29 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב שאצקי ז"ל דפי הגהה של מאמר של מלאכי
פ-2459/33 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קרל נטר" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/35 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלול בית הקברות בצפת מאמר של מלאכי (?) ב"הדואר"
פ-2459/36 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שלמה מנדלקרן באמריקה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/37 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קדושי ראש השנה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/38 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בימי איברהים פחה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/39 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קרל נטר" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/40 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אגרות רי"מ פינס לרי"מ סאלומאן בדבר יסוד כולל אמריקה בירושלים" תדפיס מאמר של מלאכי
פ-2459/41 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ש. בן ציון ופינס" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/42 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על זמר ידוע של ר' ישראל נג'ארה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/47 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל ליב גורדון ז"ל מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/48 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרל נטר מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/49 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תיקון טעות ומילואים בצרון
פ-2459/50 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראשיתו של עגנון מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2459/51 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרמן (צבי) שפירא מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2459/53 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כארי ולא חרי מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2459/54 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יש עתון עברי מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/57 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים
פ-2459/59 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרבי מבכרך" להיינה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/60 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על השאננים בעתונותנו – והסופרים הרעבים מאמר של מלאכי ב"הדואר" [?]
פ-2459/61 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – להופעת התלמוד באמריקה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/62 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בעיר ציון (על קברי מלכי בית דוד) מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/64 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מבשר גאולה בתימן מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/65 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב זלמן רייזין מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/73 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי אהרנפרייז – בן שמונים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/74 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דער אידישער פויפסט מאמר של מלאכי ב"מילוואקער אידישע שטיימע"
פ-2459/75 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קבר רבי מאיר בעל הנס מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/76 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גרוש לינץ מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/66 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – המדינה היהודית בחזון הדורות מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/67 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על השאננים בעתונותנו – והסופרים הרעבים מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2459/69 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב ספיר מאמר של מלאכי ב"התורן"
פ-2459/70 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן הארץ (ליובל דוד ילין) מאמר של מלאכי ב"התורן"
פ-2459/71 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לתולדות העתונות העברית בשיקגו חלק מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2462/6 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תשובה למסית" / נמוא"ל מכתב תגובה למלאכי בעקבות פרסום מאמרו "דברים מתמיהים" ובו טענה שהמאמר של הרב אהרון דוד זלדנר שנדפס ב"הדואר" (גיליון ט"ז) הוא מאמר מסיונרי.
פ-2462/7 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר של שמעון הלקין על מלאכי בספר היובל של "הדואר"
פ-2462/11 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עוד ועוד על אביגיל לינדא/ צבי שארפשטיין טיוטה של מכתב תגובה של צבי שארפשטיין על הערת תגובה שפרסם מלאכי בגיליון כ"א של הדואר על מאמר של צ.ש. "אביגיל הלכסיקוגרפית" + שני עותקים של המכתב בדפוס
פ-2462/13 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לביבליוגראפיה של י.ל. פרץ" / חיים אורלאן מאמר ב"הדואר"
פ-2462/16 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עדות חשובה לתולדות היישוב באלג'יריה" / מיכאל ווילנסקי
פ-2462/27 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ברכה בעתון לרגל הענקת פרס למד לספרות למלאכי
פ-2462/36 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עוד מקורות על אביגיל לינדא" / רפאל יוסף כהנא
פ-2462/41 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר של ריבולוב שמזכיר את מלאכי
פ-2462/51 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [שונות] מסמכים שונים (בעיקר גזרי עיתונים) שהיו פזורים במיכל וקובצו לתיק בעת הרישום.
פ-2461/2 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שמועות על חדוש מלכות ישראל בעבר הקרוב" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון ז'
פ-2461/4 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מקורות עבריים ל'אררט' של מרדכי עמנואל נח" מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2461/5 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בשביל שלא שינו את שמם" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/6 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חרם דרבנו גרשם בסכנה" חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/7 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אבדות: יצחק ליב גולדברג; הרב גבריאל זאב מרגליות" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/9 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [שני דפים קרועים]
פ-2461/13 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בית הכנסת של אברהם אבינו" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון כ"ה
פ-2461/18 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יחיאל מיכל הכהן גוטמן"  מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/19 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [שני מאמרים של מלאכי ב"הדואר"  גיליון ט"ז] 1. לגרשם שלום – ברכה לבואו 2. אגרוף היטלר על יהודי אוסטריה
פ-2461/20 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תאריך הגלות ותאריך הגאולה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון ל"ז
פ-2461/21 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "גאולת שרונה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון י"א
פ-2461/22 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "גדליה בובליק" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון כ'
פ-2461/23 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "המדינה היהודית בחזון הדורות" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/24 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "גבורי הישוב הישן" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/25 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גציל זליקוביץ קטעי כתב יד של מאמר של מלאכי
פ-2461/40 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על גורלה של סופרת עברית (ב)" מאמר של מלאכי
פ-2461/41 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ראשיתו של רב צעיר" מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2461/42 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אודיסה כמרכז תרבותי לישראל" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/47 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עולם הפוך – התנגדות הרבנים הרפורמיים לציונות" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/48 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "סופרים עבריים בני תשעים ומעלה" (להולדת התשעים של רי"ד אייזנשטיין) מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/49 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לאישיותו של שפ"ר" חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/26 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תדפיסי מאמרים של מלאכי 1. "חליפת מכתבים בין משה שטינשנידר ואברהם משה לונץ"  מתוך "גנזים" 2. "אגרות סופרים עבריים ספרדיים לרא"מ לונץ"  מתוך "אוצר יהודי ספרד"
פ-2461/27 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הגהות  גזרי עיתונים ומאמרים של מלאכי ב"הדואר" ובמקומות אחרים
פ-2461/30 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים ומאמרים של מלאכי
פ-2461/31 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי מלאכי (מודפסים או תדפיסים) וגזרי עיתונים
פ-2461/32 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בריסק – צבי תפארת ליטא" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/34 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אלה תולדות שמעון ברנפלד" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/35 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "טשרניחובסקי בעתונות העברית באמריקה (רשימה ביבליוגרפית)" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/36 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "צואת דוד פרישמן" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון ל"ה
פ-2461/37 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "סמולנסקין בתור מבקר" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/39 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לתולדות הלל בבלי" מאמר של מלאכי ב"בצרון"
פ-2461/50 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות העיתונות האידית באמריקה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/51 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מסכת פורים ומחברה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/52 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הסניגור" (תולדות העתונות העברית באמריקה) מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/53 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ציוני אמריקה בקונגרס הראשון" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/55 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אברהם כהנא" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/56 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מלחמות חבש" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/57 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לתולדות העתונות העברית בשיקגו" חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/58 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דף ממאמר של מלאכי ב"בצרון" [?]
פ-2461/59 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/60 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר ב"הדואר"
פ-2461/63 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ר' יצחק בלאזר" מאמר של מלאכי
פ-2461/64 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דבר השבוע – כל ישראל שווים" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/65 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב של מלאכי למערכת עיתון
פ-2461/66 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פון פאלק צו פאלק – וועגן דעם מארד פון דעם אמעריקאנער אמבאסאדר אין בעירוט"  מאמר של מלאכי
פ-2461/67 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יותרת הכבוד" – ביטוי של יל"ג מכתב תגובה של מלאכי למערכת "הדואר" תחת הפסבדונים "קורא פשוט"
פ-2461/69 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דער מקור פון ר' מרדכי בוטנער'ס חלום" מאמר של מלאכי
פ-2461/70 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דף מתוך "אגרות יל"ג"
פ-2461/75 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לוח הזכרון" טור של מלאכי ב"הדואר" תחת הפסבדונים "ביבליוגרף"
פ-2461/77 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרבי מבכרך" להיינה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/80 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חדשי השנה: אייר" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/85 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Joshua Resnick נוסח אנגלי למאמר של מלאכי שהופיע במקור ב"הדואר" לרגל פטירת יהושע רזניק.
פ-2461/87 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/97 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות אב. גולדברג דפי הגהה של מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/98 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממאמר של מלאכי (?) ב"הדואר"
פ-2461/99 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעים
פ-2463/12 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס מלאכי רשימות מחקר  רשימות שמות  וכו'
פ-2463/13 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס של מלאכי חומר מחקר וטיוטות
פ-2463/14 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס חומר מחקר וכתובות של מלאכי
פ-2463/15 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס עם חומר מחקר
פ-2463/16 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס קטן רשימות מחקר  טיוטיות מכתבים ועוד
פ-2463/17 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס מלאכי עם חומר מחקר
פ-2463/18 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס עם חומר מחקר
פ-2463/20 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פורטרט של הרב יצחק ווערנע
פ-1058/9 3/1/1921 ועידת קהיר 1921 ועידת קהיר 1921
פ-2459/68 4/29/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א היסטארישער טאג אין ירושלים מאמר של מלאכי ב"דאס אידישע פאלק"
מ-5128/18 5/12/1921 Antmalarial Projects – Minutes – Advisory commision – Jerusalem district בתיק פרוטוקולים של הועדה המייעצת – מחוז ירושלים בנושא פעולות נגד מלריה.
פ-2463/2 10/3/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת תרפ"ב (1921-2) כולל רשימות שונות של מלאכי
פ-2461/95 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אברהם שלום פרידברג – למלאת עשרים שנה למותו" קטע הספד של מלאכי (?)
גל-63862/7 2/1/1922 אגודה שתופית מאה שערים בעמ מאזנים ודוחות
פ-2071/50 4/24/1922 קטעי עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הדואר" בשם "ועד לעזרת העולים בארץ ישראל" אודות פעילותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2459/15 8/25/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות פרישמן מאמר של מלאכי ב"הדואר" (היומי)
גל-63898/6 1/1/1923 אדולף שטנד חברה הדדית בע"מ
מ-1182/4 2/22/1923 Compliance by Government employees with Immigration Regulations תכתובת בנוגע להעסקת מהגרים בידי השלטון הבריטי.
מ-5128/22 5/24/1923 [מפות – נחלים] בתיק רישומי וסימונים על גבי מפות של נחלים  ביצות  ריכוזי מלריה ומאגרי מים.
פ-2836/7 6/25/1923 חפירות ארכיאולוגיות בא"י – כרך א' תצלומי התכתבות ההנהלה הציונית בירושלים עם מחלקת העתיקות המנדטורית ועם גופים שונים  בנוגע לאפשרות מינויו של רמון וייל (Raymond Weill).
פ-500/1 7/1/1923 Ehescheidungen פנקס רישום הגירושין של הקונסוליה הגרמנית: התכתבות  אישורים ותזכירים. חלק מן התעודות בתיק שייך לקונסוליה האוסטרית בירושלים  ואחדות מהן עוסקות ביהודים נתיני גרמניה ואוסטריה  תושבי ארץ ישראל
ג-2958/10 1/1/1924 מפות – כלי קיבול בארץ בתיק מפות מנדטוריות עם חלוקה לגושים וחלקות קרקע באזורי הרצליה  נתניה ותל אביב
פ-2078/14 1/30/1924 מכתב מח. פרידמן לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו בקשה להשתתף בכתיבת המאמרים בחוברת "קונטרס".
פ-2836/8 2/27/1924 חפירות ארכיאולוגיות בא"י – כרך ב' תצלומי התכתבות ההנהלה הציונית בירושלים עם מחלקת העתיקות המנדטורית ועם גופים שונים  בנוגע למערת ניקנור.
גל-63898/2 3/1/1924 כפר גנים אגודה הדדית בע"מ
מ-5124/7 5/28/1924 Antimalarial Projects – Irrigation – General בתיק התכתבויות בנוגע פעולות נגד מלריה. השקיה חקלאית וניקוז למניעת מחלות.
פ-2066/41 1/1/1925 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "קטעי רשמי קונגרס". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2926/17 1/1/1925 ישוב ישן ביקור הקונסול האמריקאי בישיבת "אוהל משה" בירושלים
פ-2459/31 1/23/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "רייזא בעשרייבונגען פון יעקב ספיר" מאמר של מלאכי ב"דער אמריקאנער"
פ-2071/29 4/1/1925 קטעי עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "הישגי הפועל במושבה ותביעותיו  עניני ההתישבות והחינוך – בועידה החקלאית" וכתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה) מאת סופיה יודין.
פ-2462/4 5/8/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לנשף לכבוד מלאכי בשיקגו
פ-2071/19 7/7/1925 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בשם "כך חיים ילדי הדסים" מאת שולמית לבארי. בתיק גם חוברת חוקת ההסתדרות הכללית שהתקבלה בועידה השניה וכן רשימות שונות בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2836/9 8/31/1925 חפירות ארכיאולוגיות בא"י – כרך ג' תצלומי התכתבות ההנהלה הציונית בירושלים עם מחלקת העתיקות המנדטורית ועם גופים שונים  בנוגע לחפירות ארכיאולוגיות בעפולה.
מ-5091/6 1/1/1926 LIST OF FILES מפתח תיקים ממס' 1 עד 9096
פ-300/18 1/1/1926 אליאס תומא ג'לאד – קבלות חוזה הקמת חברת הבניה הפלשתינית בין אליאס ג'לאד לבין מורקוס נסאר ואחרים מירושלים  דו"ח בענין כספי חוב של ו'קף אל-ענבוסי לעסק של ג'לאד וחאג' מחמוד  קבלות שונות ועוד.
פ-262/14 1/1/1926 ג'ורג' צלאח – שונות תגובת סלימאן סלים מבאר-שבע בפרשת תביעה לתשלום דמי-מחיה  התכתבות עם ג'ורג' סלאח מירושלים בפרשת חוב כספי ועוד.
פ-2068/51 2/1/1926 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש בשם "א בריוו פון רחל בן-צבי" (מכתב מרחל בן-צבי) שהתפרסם בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-63898/5 3/1/1926 חברת העובדים העברים השיתופית הכללית בארץ ישראל (חברת עובדים) בע"מ
מ-1181/21 3/11/1926 Tour Of the controller of Permits in 1926 of Immigration Centers in Europe ביקור פקידי שלטון בריטים במרכזי הגירה באירופה. כולל סיכום הביקור וסקירה רחבה על המצב בארץ מבחינת מהגרים. וכן על המצב של האוכלוסייה היהודית באירופה. וכן סיכומים מתומצתים של כל הנ"ל. כולל גם תכתובת בנושא יהודי פולין   כולל תיאורי ביקורים של אישים מטעם ההסתדרות הציונית בבית הלבן ובעוד מקומות.
פ-2836/3 10/1/1926 קולנל פרדריק קיש מכתב מהקולונל פרדריק קיש בעניין עבודות חפירה ארכיאולוגיות מאוקטובר 1926
פ-2070/30 10/12/1926 קטע עיתונות. הספד שהתפרסם בכתב העת "קונטרס" בשם "ביום השנה – לזכר החברה רייזיל אוריאלי" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2836/10 10/13/1926 חפירות ארכיאולוגיות בא"י – כרך ד' תצלומי התכתבות ההנהלה הציונית בירושלים עם מחלקת העתיקות המנדטורית ועם גופים שונים  בנוגע לחפירות ארכאולוגיות בעפולה.
מ-1181/23 10/21/1926 Taxes of Immigration over elstat? of Immigration תזכיר ותכתובת ראשי ההסתדרות הציונית אודות עלייה לארץ ישראל. כולל נתונים  במגוון נושאים.
מ-5091/7 1/1/1927 LIST OF FILES רשימת תיקים ממס' 9724 עד 21776
פ-2459/2 1/2/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראשון ואחרון – מאמר לזכר אחד העם בהדואר
פ-2463/19 6/10/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [מכתב מה]ועד להוצאת אגרות דוד פרישמן
פ-2078/8 7/30/1927 הרצאות והחלטות מן הועידה הבינלאומית של איגודי הנשים המקצועיים בפריז. הרצאות והחלטות מן הועידה הבינלאומית של איגודי הנשים המקצועיים בפריז.החומר בשפה האנגלית.
פ-2459/30 9/16/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "זיי דיענען צום טייוועל" מאמר של מלאכי ב"טאגבלאט"
פ-2459/72 9/28/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר של מלאכי ב"פארווערטס"
פ-2068/13 10/1/1927 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "די אינטערנאציאנאלע געווערקשאפטלאכע ארבעטארין קאנפערענץ" שהתפרסם בעיתון היידי "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
פ-2074/13 10/1/1927 קטעי עיתונות. מאמרים וכתבות בשפה העברית  היידיש והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי  אודותיה ואודות יצחק בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2078/3 12/13/1927 תעודת ייפוי כוח לרחל ינאית בן-צבי מטעם הועד הפועל של ההסתדרות. תעודה ובה אישור לרחל ינאית בן-צבי לעסוק בעניני "ההגנה" מטעם הועד הפועל בארה"ב ובקנדה.
פ-2078/5 1/1/1928 טיוטת מאמר בשם "שאיפות האם הפועלת בחינוך ילדינו" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשם "שאיפות האם הפועלת בחינוך ילדינו" מאת רחל ינאית בן-צבי. התאריך הינו משוער.
פ-2078/17 1/1/1928 קטע מנאום רחל ינאית בן-צבי. קטע מנאום בנושא ראשית הנטיעות וראשית ההוראה בגמנסיה העברית בירושלים. התאריך הינו משוער.
פ-2078/6 1/1/1928 טיוטת ראשי פרקים בשם "תפקידי מועצת הפועלות". טיוטת ראשי פרקים בשם "תפקידי מועצת הפועלות". התאריך הינו משוער.
פ-785/9 1/1/1928 מאמרים  הרצאות וכד' מאמרים ותמלילי הרצאות מאת ד"ר אפרים פורת (פורדר)  שכותרתם: יוסף ציפס – החייל הצעיר ביותר בצבא הגרמני שבמלחמה העולמית  כמה רסיסי מחשבות למצב הדתי בארץ ישראל  על חייהם של שבויי המלחמה (זכרונות מימי המלחמה העולמית)  הערות אחדות בקשר עם כתיבת שמות המשפחה ו-לפני 10 שנים – לזכר ההתפוצצות בחצר המוסדות בירושלים.
פ-2071/45 2/1/1928 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "THE PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה)  "ידיעות מועצת הפועלות" ו"די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) אודות רחל ינאית בן-צבי.
פ-2074/12 6/1/1928 קטעי עיתונות. מאמרים וכתבות בשפה העברית  היידיש והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי ואודותיה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2068/12 6/1/1928 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "אייניגע ווערטער צו חברות" שהתפרסם בעיתון היידי "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
פ-2077/14 1/1/1929 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לשרה פדר. מכתבים בשפה הרוסית בנוגע לפעילות מועצת הפועלות.
פ-2078/16 1/1/1929 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשפה היידיש שכתבה רחל ינאית בן צבי בנושא תקציב משקי הפועלות. התאריך הינו משוער.
פ-2462/5 1/1/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים אל מלאכי בעניין ספרו "מקובלים אין ארץ ישראל"
פ-2078/9 4/24/1929 קטע עיתונות. גליון מוסף העליה השניה של עיתון "דבר" ובו מאמרים ושירים מאת מחברים שונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2078/4 5/16/1929 מכתבים ממ. ניישטט לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לפעילות קופת פועלי ארץ ישראל ולאיחוד ועדות "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר".
פ-1058/10 9/1/1929 מדור התעודות- -ARAB AGITATION FROM 1920 תזכיר על תסיסה לאומית ערבית בין השנים 1920 – 1929.
פ-2074/11 1/1/1930 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר השבוע" בשם "כפר הנוער עין כרם" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2078/22 1/1/1930 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "פלסטין פוסט" בשם "GIRL FARMERS IN JERUSALEM" (נערות חקלאיות בירושלים) מאת לואיס קטין.
פ-2074/14 1/1/1930 טיוטות למאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטות למאמרים בנושא מרחביה  יום הפועלת הבינלאומי ועוד.
פ-2836/6 1/1/1930 צ'רלס וורן בתיק מסמך אודות צ'ארלס וורן
פ-2078/15 1/1/1930 טיוטת מאמר בשם "האם העובדת בארץ ישראל" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשם "האם העובדת בארץ ישראל" מאת רחל ינאית בן-צבי. התאריך הינו משוער.
פ-2073/17 1/1/1930 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "שלבים"  "ירושלים במבחן"  "חוות הלימוד"  "הקונגרס הראשון בלי הרצל" ועוד.
פ-2073/18 1/1/1930 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "לדמותו של לונץ"  "ראשית הגמנסיה העברית בירושלים"  "מבוא לספר: החברים מספרים על הגנת ירושלים" ועוד.
מ-5187/14 1/1/1930 תיק עובד – גב' חיה רוזנפלד אחות מתלמדת (בהכשרה) בבית החולים הממשלתי חיפה
פ-2461/12 5/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "די העברעאיש-אידשע שפראק-פראגע מיט א זעכציג יאבר צוריק" צוקופנט
פ-2836/19 5/2/1930 [תזכיר על מצב היישוב היהודי בארץ ישראל] ייסוד בארץ ישראל של הבית הלאומי היהודי: תזכיר על פיתוח הבית הלאומי היהודי ב-1929  הוגש ע"י הסוכנות היהודית לארץ ישראל למזכיר הכללי של חבר הלאומים  לשם מידע לוועדת המנדטים הקבועה. יוני  1930.
פ-2459/34 8/31/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב למערכת "ליט בלעטער"
פ-1973/6 9/5/1930 יצחק בן-צבי – מכתבים בתיק העתקי מכתבים שונים שנשלחו לבן-צבי או הועברו אליו בזמן כהונתו כיו"ר הועד הלאומי בנושאים הקשורים להסתדרות העובדים ועוד. החומר הגיע מהארכיון הציוני מתוך התיקים של הועד הלאומי.
פ-2461/54 9/19/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שערי ציון" – די ערשטע אידישע צייטונג אין א"י מאמר של מלאכי ב"ברוקלינער אידישע שטימע"
פ-2463/3 9/23/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת תרצ"א (1930-1) כולל רשימות שונות של מלאכי
מ-1182/34 10/16/1930 Admission of Coach painters תכתובת בנוגע לצורך בעלי מקצוע בארץ בהקשר של אישורי הגירה.
מ-4125/5 11/1/1930 .Roads Construction of Buildings by Private Architects: Procedure. etc Correspondence on policy & procedure on priority of building programme hiring of architects to carry it out
פ-2461/43 11/21/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מילואים למאמר של ציטרון" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-350/2 12/31/1930 תיק אישי – ז.ג. אלבינה תזכיר קצר מאת דוד תדהר עבור המשרד הערבי אודות ז.ג. אלבינה.
פ-1972/26 1/1/1931 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אישים שונים ואל מרכז מפא"י-מכתב מאת יצחק בן צבי לליאו כהן מרכז שכונת עובדים ואל מרכז המפלגה על ענייני הוועד הלאומי.
מ-5091/2 1/1/1931 LIST OF "P" FILES רשימת תיקים סדרה "P"
מ-5091/3 1/1/1931 LIST OF "T" FILES SUBJECTS & NUMBERS רשימת תיקים סדרה "T" נושאים ומספרים
מ-5091/4 1/1/1931 LIST OF "P" FILES רשימת תיקים סדרה "P"
פ-2461/92 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שאלות ותשובות (בעניני ספרות וחכמת ישראל) – חומר ל"חודש ר' עקיבא" מאמר של מלאכי ב"הדואר" – הגהה
פ-350/7 1/31/1931 רפיק אבו-ע'זאלה – תיק אישי בתיק תזכיר קצר מאת דוד תדהר אודותיו עבור המשרד הערבי.
פ-2068/49 3/1/1931 קטע עיתונות. מאמרים בשפה היידיש שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) מאת מניה שוחט ורחל ינאית בן-צבי.
פ-4798/8 3/1/1931 ההסתדרויות הציוניות האיחוד / תנועת העבודה הציונית  הציונים הכלליים  המזרחי / הפועל המזרחי  ויצ"ו  הדסה
פ-2461/44 4/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב של ביאליק אל מלאכי בדבר אגרות יל"ג הודפס ב"הדואר"
גל-64262/6 5/1/1931 קופת מלוה וחסכון קואופרטיבית של העובדים בירושלים בעמ
מ-1181/41 6/29/1931 Immigration to Samoa התכתבות אודות הגירה לסמואה (מדינת איים בדרום האוקיינוס השקט)
מ-1182/3 7/3/1931 Inquiries regarding Immigration Regulations תכתובות ופניות בנוגע למדיניות המנדט הבריטי בנוגע לאישורי הגירה וויזות. כולל שמות ומענה לבקשות.
פ-1972/25 8/28/1931 יצחק בן-צבי מכתבים מיצחק בן-צבי אל פרופ' ש. קליין מהמכללה העברית  להנהלת קק"ל ולוועד של ההסתדרות העובדים ועוד  פרוטוקול מישיבת הנהלת הועד הלאומי.
מ-1182/2 9/1/1931 Grant of visas to police candidates from Syria תיק בנוגע לוויזות למועמדים למשטרה מסוריה.
פ-2463/4 9/12/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת תרצ"ב (1931-2) עם חומר מחקר של מלאכי כולל: אברהם הרכבי (בעל המלון האידי בארה"ב  מתנועת "עם עולם" באמריקה)  ביאליק וכו'.
פ-2078/10 10/13/1931 חוזרים מטעם מועצת ההסתדרות. חוזרים מטעם מועצת ההסתדרות.
מ-4159/14 1/1/1932 Inspection – ביקורת בתיק הוראות וטפסים לעריכת ביקורת על דברי דואר נכנסים לארץ ישראל.
פ-2068/50 1/1/1932 קטע עיתונות. מאמרים בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "פיוניר וומן" מאת ס. רוסק ורחל ינאית בן-צבי.
מפה-5677/1 1/1/1932 Tiberias בתיק מפה מנדטורית של איזור טבריה. כוללת סימוני כבישים ואזורי גידול הדרים.
גל-63898/7 1/1/1932 כפר גנים אגודה שיתופית בע"מ
מ-4135/3 2/1/1932 Transportation Haifa Harbour Reclamation Area-Design and Construction of Plumer Square Correspondence  photos  and sketches on design of Square
מ-1182/5 3/24/1932 Applications for admission of persons to be nominated abroad מגוון של תכתובות ובקשות  כולל שמות  אישורי כניסה לישראל.
פ-2904/21 10/1/1932 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים. בתיק פנקס משנת 1932 עם הערות ורשימות על דפיו בכתב יד
פ-501/7 1/1/1933 Ausbuergerungen התכתבות ותעודות שונות בדבר אישור וביטול אזרחותם הגרמנית של תושבי ארץ ישראל  בהם גם יהודים רבים
פ-2078/20 1/1/1933 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לרחל שז"ר. מכתבים בנוגע לבתי החלוצות ולחוות הלימוד.
פ-2078/21 1/1/1933 מאמר בשם "דער בערן-טרויט" מאת א.ש. יוריס. מאמר בשפה היידיש בנוגע לראשית חוות הלימוד.
פ-2461/82 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תם חפש דנציג" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2461/101 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "כי חרם הוא" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-860/23 2/1/1933 תיקי פרט של לקוחות – (המשך מתיק 22) הסוכנות היהודית בענין רצח בנהלל עדויות על התקפות טרור ערבית על נהלל.
מ-1182/31 2/7/1933 Admission of Brinsmith General policy מסמכי בקשה לאשרת כניסה לארץ  תכתובות בנידון.
מ-1182/32 2/7/1933 Admission of Painters and decorators & Paper Langers General Policy תכתובת בנוגע לאשרות עלייה לארץ  דיונים בנוגע לבעלי המקצוע הנצרכים בארץ.
מ-1182/35 2/7/1933 Admission of Glazers General Policy תכתובת אודות נתינת אשרת כניסה לארץ על סמך מקצוע לזגגים.
פ-2073/20 2/12/1933 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתונים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי ואודותיה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-1972/16 2/23/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אישים וגופים שונים  בין השאר לערי ז'בוטינסקי בעניין טענות להלשנות נגד חברי בית"ר והסתה נגד בן-צבי  עם ההסתדרות בנושא תנאי עובדים ועוד.
מ-1182/6 3/2/1933 Admission of Nuns for the Austrian Hospice Jerusalem תכתובת אודות אשרות כניסה לארץ לנזירות ולאחיות.
פ-1972/2 5/19/1933 יצחק בן-צבי – התכתבות בתיק מכתבים מאת יצחק בן-צבי למרכז מפא"י ולקולונל קיש.
ג-7126/20 6/17/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – פרשת "ארלוזורוב" – עתון "דבר" קטעי עתונות בנושא רצח ארלוזורוב-עיתון "דבר". כרך א'.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2459/55 7/20/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תיקון מסוכן מאמר של מלאכי ב"העולם"
ג-7126/21 8/13/1933 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – פרשת "ארלוזורוב" – עתון "דבר" קטעי עתונות בנושא רצח ארלוזורוב-עיתון "דבר". כרך ב' ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-1182/33 8/15/1933 Admission of Advertisement painters תכתובת בנוגע לבעלי המקצוע הנצרכים בארץ בנוגע לאשרות כניסה.
מ-4159/3 11/1/1933 Secret 1939 A – סודי 1939 א' בתיק הוראות בנושא צנזורה על התכתבות של תושבים שונים בארץ ישראל.
פ-2078/23 11/14/1933 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לד"ר לודויג פינר מועד עולי גרמניה. מכתב בנוגע לקליטת נערות עולות מגרמניה בחוות הלימוד.
פ-2461/11 11/19/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ליאון מוצקין ז"ל"  מאמר של מלאכי ב"הדואר" ועוד מאמר קטן על פרופ' יעקב הושנדר
מ-1182/7 12/18/1933 Application by Whinney Alburray & co for the admission of Chartered accounant to be nominated abroad תכתובת אודות בקשות אשרות כניסה לארץ תחת עבודה בחברה.
פ-501/8 1/1/1934 Ausbuergerungen התכתבות עם גורמים שונים  בהם גם הגסטאפו  בדבר ביטול אזרחותם הגרמנית של יהודים תושבי ארץ ישראל
פ-501/9 1/1/1934 Ausbuergerungen התכתבות עם גורמים שונים  בהם גם הגסטאפו  בדבר ביטול אזרחותם הגרמנית של יהודים תושבי ארץ ישראל
פ-2961/14 1/1/1934 הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל – דין וחשבון למושב השלישי של אספת הנבחרים הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל – דין וחשבון למושב השלישי של אספת הנבחרים (אדר א' תרצ"ב – ניסן תרצ"ד) (מרץ 1932 – מרץ 1934).
פ-2459/43 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "זאמל בוק צו דער געשיכטע פון דער יידישער פרעסע אין אמעריקע" כולל מאמר של מלאכי – "די יידישע צייטונג" ניו יורק 1934
פ-2463/5 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת 1934 עם רשימות שונות של מלאכי (על הכריכה מצוינים שני לוח שנה נוסף שאמור להיות בתוך התיק. הלוח חסר.)
ג-7126/23 2/25/1934 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – פרשת "ארלוזורוב" קטעי עיתונות ("היום"  "הזמן") בנושא רצח ארלוזורוב.
גל-64147/4 5/9/1934 מנורה אגודה שתופית לבנין בעמ בתיק התכתבויות וחהסכמים בנוגע להקמה של "מנורה" אגודה שיתופית לבניין בע"מ ולפירוקה.
מ-5242/16 6/1/1934 Personal file P.L.S – Baxendale port officer תיק אישי – פ. ל. ס. באקסנדייל – פקיד נמל
גל-63908/2 9/1/1934 שער הגולן קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
מ-5187/8 12/1/1934 תיק עובד – יני ווקופולוס שומר במחלקה סגורה
גל-63908/6 12/1/1934 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי בתל אביב אגודה הדדית בע"מ
ח-980/15 1/1/1935 תיקי משרד האשלג בלונדון – PPL – שרטוטים ודיאגרמות בתיק תכנית וסקיצה לביתן של מפעלי ים במלח בגני התערוכה בתל אביב.
פ-1501/12 1/1/1935 פיתוח תשתיות מים בישראל פיתוח תשתיות מים ומערכות השקיה בארץ ישראל ובמדינת ישראל: The Master Plan for Israel Irrigation Development  סקירות ודו"חות על מפעלי השקיה בארץ-ישראל  השפלה  פיתוח אזור עמק החולה  נהר הירדן ומקורותיו  ירקון ומעונותיו  אזור הר טוב  עמק הירדן  ארצות הברית – מלח מי תהום ועוד.
פ-500/13 3/1/1935 Militaria. Spezialia התכתבות וטפסים שונים בדבר שירותם הצבאי של נתינים גרמניים תושבי ארץ ישראל
פ-2077/44 4/14/1935 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש בנוגע לפעילות הועד הפועל ובנושאים אישיים.
פ-501/5 6/1/1935 Dienstpflicht auch Arbeitsdienst חוזרים  תקנות  צווים ופרסומים רשמיים שונים בדבר חובת שירות העבודה הלאומי אשר הוטלה על אזרחי גרמניה
פ-2077/45 7/19/1935 מכתבים מיצחק צ'יז'יק לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע להקמת מצבת אפרים צ'יז'יק ולעובדה שחנה צ'יז'יק לא הוזמנה לארוחת החקלאים אצל הנציב.
פ-2072/29 8/25/1935 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" בשם "מה על הפרק בליגת החברות?" מאת סופיה יודין.
פ-2463/6 9/28/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח קק"ל תרצ"ו (1935-6) עם חומר מחקר של מלאכי
מפה-4635/1 12/30/1935 Jericho – Prop. K.S.P. near Police Garden בתיק תרשים של תחנת דלק המיועדת ביריחו והסביבה  כולל מבנים בסביבה ( בוצע בעפרון ) נתונים – DWQ Number JM 75; Ref. DWQ Number 761 A 30.12.35
גל-66901/20 1/1/1936 פקודת בניין ערים פקודת בניין ערים
גל-63906/4 2/1/1936 נמליט קבוצה קואופרטיבית בע"מ
פ-2072/37 3/9/1936 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בשם "מן הימים ההם" מאת קדיש יהודה סילמן.
פ-2077/46 5/17/1936 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לתוכניות לפיתוח תוצרת הארץ  לשומרי "ההגנה" ועוד.
פ-2459/6 5/17/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קצור תולדות סוקולוב מאמר של מלאכי בהדואר
גל-63895/7 10/1/1936 החקלאי אבן יהודה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ בני בנימין
פ-501/1 12/1/1936 Militaria. Spezialia התכתבות וטפסים שונים בנוגע לשירותם של נתינים גרמנים תושבי ארץ ישראל  בהם גם יהודים  בשורות הצבא הגרמני
פ-1972/36 12/18/1936 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אישים שונים  ביניהם דוד בן-גוריון ודוד רמז. סיכום שיחה של בן-צבי עם הקונסול הכללי התורכי.
פ-2568/24 1/1/1937 טופס "מוסמך למדעי הרוח" של האוניברסיטה העברית + שלטים קטנים מראי מקום דוגמת טופס "מוסמך למדעי הרוח" של האוניברסיטה העברית + שלטים קטנים מראי מקום (הפניות לצילומים של ממצאים ארכיאולוגיים).
פ-2462/40 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי בוק: מסות ורשימות" / מנחם ג. גלן דאס אידיש פאלק
פ-2461/79 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יובל בית מדרש לרבנים" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2077/2 2/14/1937 מכתבים מנתן לוריא לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים ובנוגע לבני משפחתה של רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63895/4 3/1/1937 משכנתא על רכוש אגודה צרכנית שיתופית כרכור בע"מ
פ-1886/1 4/1/1937 חומר אישי – גולדה מאיר התכתבות ותזכיר התאגדות בנוגע להקמת ופעילות חברת נחשון ההסתדרותית שאמורה היתה לטפל בעניני תחבורה ימית.
פ-2077/13 4/3/1937 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לחיים ועטרה שטורמן. מכתב בנוגע לפעילות הנערות בחוות הלימוד.
פ-2077/47 4/15/1937 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים ובהם בקשות המלצה למקום עבודה.
פ-2077/51 5/4/1937 מכתב ממועצת הפועלות לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו נתונים סטטיסטיים על מצב הפועלות בארץ ישראל.
גל-63883/11 5/25/1937 מרחביה מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ
פ-501/4 7/1/1937 Militaria. Spezialia התכתבות וטפסים שונים בנוגע לשירותם הצבאי של נתינים גרמנים תושבי ארץ ישראל  בהם גם יהודים  בשורות הצבא הגרמני.
פ-2074/6 7/1/1937 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "דו-שיח פוליטי" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
גל-63906/5 7/1/1937 מטעי השרון הדריה אגודה הדדית להשקאה בע"מ
גל-63898/3 8/1/1937 כפר גנים אגודה הדדית בע"מ
מ-4159/9 10/1/1937 Secret 1938:Miscellaneous – סודי 1938:שונות בתיק חוזרים בנושא נשיאת נשק ע"י פקידים של ממשלת ארץ ישראל ומכתב בנושא סגירת סניפי דואר במקומות שונים בארץ ישראל.
פ-2077/1 10/4/1937 מכתב מנתנאל תרום לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו בקשה לעזרה במציאת עבודה.
פ-501/3 12/1/1937 Militaria. Spezialia התכתבות וטפסים שונים בנוגע לשירותם הצבאי של נתינים גרמנים תושבי ארץ ישראל  בהם גם יהודים  בשורות הצבא הגרמני. בתיק גם: התכתבות בדבר בקשתו של צעיר ערבי להצטרף לחיל האוויר הגרמני
פ-2074/5 12/12/1937 הספד מאת רחל ינאית בן-צבי. הספד בשם "אבל החמישה" לזכר חללי "במעלה".
פ-2462/50 12/17/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר ביקורת של ש.מ. מלמד (S.M.M) על ספרו של מלאכי "מסות ורשימות" שבועון ההסתדרות הציונית בארה"ב
פ-500/2 1/1/1938 Hinzufuegung juedischer Vornamen Widerruf von Namensaenderungen התכתבות והודעות בדבר הוספת שמות פרטיים יהודיים על פי חוקי הגזע וביטול שינויי שמות
פ-2076/8 1/1/1938 קובץ "השומר". בחוברת כתבות מאת חברי אירגון "השומר". בתיק גם מאמרים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-4935/1 1/1/1938 Tnquests – חקירות לסיבת מוות. תשלום עבור פוסט מורטם (ניתוח שלאחר המוות). מגוון מקרי מוות של אזרחים
פ-2459/56 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חרבן בית רוטשילד בוינה מאמר של מלאכי ב"הדואר"
מפה-5144/1 1/9/1938 ( שייך מווניס – תכנית אזורית )   Sheikh Muwannis – Regional Plan בתיק תרשים תכנית תכנון אזורית של כפר שייך מווניס והסביבה על-גבי נייר שקוף חום; סומנו גבול תכנון עירוני  מס' גושים וחלקות וגבולותיהם ( חלקית ); תחנת כח של חברת החשמל  מסדרון לעמודי חשמל  כבישים; כולל ים התיכון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים  סוגי הנטיעות הערה: התכנית הוגדלה ממפה טופוקדסטרית 1:20000 לצררכי תכנון עירוני בלבד נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/171/38; מס' אסמכתא Ref. Number Z/931/37; תאריך 9.1.38; שורטט ע"י E.L.Schur; חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall ( באדום )
פ-2070/37 1/16/1938 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "עם בר בורוכוב" שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" במלאת עשרים למותו וטיוטת הכתבה.
פ-2077/41 1/19/1938 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים שונים כגון עניני כספים  בקשת עזרה במציאת עבודה ועוד.
פ-2076/35 3/28/1938 קטע עיתונות. כתבת הספד לזכר יעקב ברגר שהתפרסמה בעיתון "דבר". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-4964/1 4/1/1938 ( מחוז הדרום – אזור תכנון  מס' 1 )   Southern District – Regional Planning Area  Number 1 תרשים של מפת תכנון אזורי של מחוז הדרום  אזור מס' 1 על-גבי נייר שקוף לבן ( מקו רשפון – כפר-סבא בצפון עד קו קסטינה בית-איטב בדרום ); סומנו גבולות התכנון  של מחוזות ונפות; אזורי תכנון עירוניים וכפריים ( הוצאו מתכנון אזורי ) סימנים פיזיים  טופוגרפיים  אדמיניסטרטיביים  של תכנון  ישובים  כבישים  מסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/193/38; מס' אסמכתא Ref. Number Z/480/36 תאריך 25.4.1938; שורטט ע"י E.L. Schurz
פ-1511/6 6/1/1938 יומנים ורשימות
גל-63883/10 6/7/1938 עברון קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
פ-1972/15 8/26/1938 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתבים מיצחק בן-צבי אל אישים שונים בניהם הפרופ' נחום סלושץ  מכתב ברכה לדוד ילין.
מ-4159/10 9/1/1938 Secret  1938: Remittances – סודי  1938: תשלומים בתיק חוזרים בנושא שליחת מברקים בנושא תשלומים שהתקבלו בסניפי מחלקת הדואר ברחבי ארץ ישראל. בחוזרים מפורטים מילות קוד שיש לצרפם למברק לציון של כמות הכסף המיועד להעברה למחלקת הדואר.
מ-1812/2 9/21/1938 Application for a licence to carry a firearm – Lichtenstein Robert of Rehovot בקשה לרשיון לנשיאת נשק – רוברט ליכטנשטיין  רחובות.
מ-4159/11 10/1/1938 Telegrams for Empire destinations via Radio orient – מברקים ליעדים באימפריה דרך רדיו אוריינט בתיק 2 מכתבים בנושא שליחת מברקים לחלקים שונים של האימפריה הבריטית שאינם מחוברים בקשר טלגרף ישיר לארץ ישראל.
פ-2077/5 10/10/1938 מכתב מס. דוגדיל לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה האנגלית בנוגע לביקורם של יצחק ורחל ינאית בן-צבי בביתה של ס. דוגדיל.
פ-500/3 1/1/1939 Namensaenderung und zunamen התכתבות עם יהודים  נתיני גרמניה ואוסטריה  בדבר הוספת שמות פרטיים על פי חוקי הגזע  וביטול שינויי שמות. כרך א'  אותיות A-K
פ-500/4 1/1/1939 Namensaenderung und zunamen התכתבות עם יהודים  נתיני גרמניה ואוסטריה  בדבר הוספת שמות פרטיים על פי חוקי הגזע  וביטול שינויי שמות. כרך ב'  אותיות L-Z
מפה-5025/1 1/1/1939 ( אזור חדש – עזה – תכנית חלוקה – גוש 693  חלקה 10 ) New Gaza Area – Parcellation Scheme – Block 693  Parcell 10 בתיק תרשים תכנית חלוקה למגרשים באזור החדש בעזה – גוש 693  חלקה 10 על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול האזור  מס' מגרשים וגבולותיהם  כבישים  מידות; שכונת דארג' הסמוכה  תחנת משטרה  גן עירוני; למטה בשמאל – תרשים קטן של מיקום המתחם בסביבה 1:10000; בצד ימין – טבלת המגרשים ( חלקות 1 – 37 ושטח במ"מ ) סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים בפינה ימנית למטה – חתימת המשרטט A.K.; שאר הנתונים – חסרים
פ-2074/9 1/1/1939 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "בירושלים המפגינה" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
מ-4917/15 1/1/1939 [Food & Essential Commodities (Control) Ordinance 1939] – [פקודת האוכל והמצרכים (פקוח) 1939] בתיק בקשות לקבלת ו/או הארכת רישיון למכירת מזון מן הממונה על המזון. שם התיק איננו מקורי.
פ-2074/15 1/1/1939 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "בימינו אלה" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-4106/16 1/1/1939 תמונות לדברי ימי ישראל אלבום הכולל תמונות והסברים היסטוריים בנוגע לתולדות עם ישראל מתקופת התנ"ך ועד התחיה הלאומית. האלבום הוצא לאור ע"י בית חרושת לסיגריות אחים מספרו בע"מ  תל אביב והודפס בדפוס "הארץ". הקישוט והציורים הגדולים מעשה ידי אראל. בנוסף  בתיק מכתב לוואי מאת אמנון רובינשטיין  שהפקיד את האלבום ביוני 2009  לאחר שקיבל אותו מסבו. מטעמי הגנה על זכויות יוצרים  ניתן לעיין בתיק באולם הקריאה של ארכיון המדינה בלבד.
פ-2074/10 2/1/1939 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "עליית "במסילה"" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-2072/2 6/5/1939 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת" בשם "עם העם במערכה – בירושלים המפגינה" מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-63803/10 7/1/1939 קופת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בנתניה בעמ קופות גמל של עובדים לאגודות שיתופיות
פ-2068/8 7/6/1939 קטע עיתונות. כרוז שכותרתו "לא תרצח! אל הישוב! אל הנוער!" שהתפרסם בעיתון "הארץ" ובכתב העת "קונטרס". בתיק גם קטע מנאום בשם "מיגור מדיניות המעל דורש פעולה ממושכת" מאת יצחק בן-צבי.
מ-4159/12 9/1/1939 Postmaster Tel-Aviv:Secret – מנהל הדואר  תל אביב: סודי בתיק 2 מכתבים וטבלאות של עובדי מחלקת הדואר בתל אביב שניתן להעסיקם בעבודות ממשלתיות מחוץ לעבודתם הרגילה בדואר בתל אביב.
מ-4917/3 12/1/1939 Controller of Supplies – Misellaneous Accounts – הממונה על האספקה – חשבונות שונים התכתבות בנושא חשבונות שונים של הממונה על האספקה – בעיקר על אספקת נפט.
פ-2074/7 12/19/1939 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "לאחיותיי באמריקה" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
מפה-5354/1 1/1/1940 מרפאה ( רשום בגב התכנית ) בתיק תרשים תכנית התכנון של מרפאה; 2 שרטוטים של מראה כללי לבניין.
פ-2077/24 1/1/1940 טיוטת שיר מאת אלמונית בשם "מנגינה" בנושא רשמי השואה. טיוטת שיר מאת אלמונית בשם "מנגינה" בנושא רשמי השואה. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2462/9 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ר. מלאכי (להופעת ספרו "צללי דורות") / אברהם רגלסון מאמר ב"הדואר"
פ-2461/90 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "היהודים בפרס" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2070/15 1/30/1940 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" בשם "גיטל דינוביץ בת העיר העתיקה".
פ-2077/37 2/16/1940 רשמי סיור בשכם מאת רחל ינאית בן-צבי. רשמי סיור בשכם מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2462/3 3/5/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מסיבה לרגל הופעת "צללי דורות" של מלאכי מכתב מחיים טשרנוביץ לקריאה במסיבה  מכתב מב. שעלווין  מברק ממשה פיינשטיין
פ-2461/84 3/21/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף אליהו טריוואש מאמר של מלאכי ב"הדואר"
מ-4917/6 4/1/1940 Controller of Supplies:Signplates – הממונה על האספקה:שלטים התכתבות בנושא התקנת שילוט למשרדי הממונה על האספקה בירושלים  תל אביב  וחיפה.
מ-5242/11 6/1/1940 Discharge of seamen/ Seamen left behind שחרור ימאים/ ימאים שנשארו בארץ
מ-5242/12 6/1/1940 Discharge of Seamen/ Seamen left behind שחרור ימאים / ימאים שנשארו בארץ
מ-4917/5 8/1/1940 Controller of Supplies:Transmission of Correspondence by Courier – הממונה על האספקה:העברה של תכתובת ע"י בלדר בתיק קבלות ומכתבים על מכתבים שנשלחו ע"י הממונה על האספקה ע"י בלדר למענים שונים.
פ-2308/21 8/6/1940 פרוטוקול של ישיבת המחלקה להתישבות של המרכז החקלאי. פרוטוקול מישיבת המחלקה להתיישבות של המרכז החקלאי.
פ-2076/14 8/15/1940 הספדים לזכר גרוניה ראש. חוברת בשם "גרוניה ראש: אם בתי הספר החקלאיים"  מאמרים לזכר גרוניה ראש שהתפרסמו בעיתון "דבר הפועלת" וכן התכתבות של רחל ינאית בן-צבי עם אנשים שונים בנוגע להוצאת חוברת לזכרה של גרוניה ראש. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-4917/12 9/1/1940 [Steel Brothers & Co. Limited] [חברת האחים סטיל בע"מ] התכתבות בין הממונה על האספקה לחברת האחים סטיל בנושא יבוא חיטה לארץ ישראל.
מ-4917/8 10/1/1940 Controller of Supplies-Progress Reports from Government Agents:Wheat Purchases הממונה על האספקה: דיווחי התקדמות מנציגי הממשלה רכישה של חיטה. בתיק טבלאות נתונים על רכישה של חיטה ע"י נציגי ממשלת ארץ ישראל.
פ-2463/7 10/3/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת תש"א (1940-1) עם רשימות שונות של מלאכי
פ-2077/36 12/6/1940 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2077/38 12/15/1940 מכתבים מאנשים שונים ליצחק ורחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
גל-1699/49 1/1/1941 הכפר השתופי "חרב לאת" התיק מכיל כרטסת תנועות ריקה ללא מסמכים כתובים.
פ-2077/3 1/1/1941 מכתב מד. זקון לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לשירותו של ד. זקון כקצין בבריגדה היהודית. התאריך הינו משוער.
מ-4917/7 1/1/1941 Stock Sheets – טבלאות מלאים בתיק טבלאות נתונים של מלאי סודה קאוסטית ואחרת בארץ ישראל.
פ-2461/68 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מיהו "חכם התלמוד" משה סופר? מכתב תגובה של מלאכי למערכת "הדואר" תחת הפסבדונים "קורא פשוט"
פ-2461/96 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממכתב של מלאכי למערכת "הדואר"
פ-2461/103 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לתולדות מסחר האתרוגים" (סוף) מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2076/5 1/27/1941 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" אודות דב ורבקה הוז מאת רחל ינאית בן-צבי  כולל טיוטת הכתבה.
גל-63859/4 3/1/1941 בית מעוז שיכון עירוני עממי בירושלים אגודה הדדית בע"מ
פ-2077/17 8/1/1941 מכתב מהנהלת הקרן הקיימת לישראל אל יצחק בן-צבי. מכתב בנוגע לפרסום מאמרה של רחל ינאית בן-צבי על מרחביה.
פ-2077/7 8/6/1941 מכתב ממנשה מאירוביץ לרחל ינאית בן-צבי. מכתב שנשלח לחוות הלימוד במגמה לעודד את החלוצות.
מ-5187/6 9/1/1941 תיק עובד – מוחמד מוסא אבו אחמד עוזר טבח  בית החולים הממשלתי  חיפה
פ-2077/18 9/10/1941 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושא הקמת מצבות לחברים  ברכות שונות ועוד.
פ-2463/8 9/22/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה לשנת תש"ב עם רשימות שונות של מלאכי
מ-4917/10 10/1/1941 Returns of Caustic Soda-September 1941 – דוח"ות [על] סודה קאוסטית – ספטמבר 1941 בתיק דוח"ות על מלאי סודה קאוסטית בארץ ישראל.
מ-4917/11 12/1/1941 Returns of Caustic Soda-December 1941 – דוח"ות [על] סודה קאוסטית – דצמבר 1941 בתיק דוח"ות על מלאי סודה קאוסטית בארץ ישראל.
מ-4917/9 12/1/1941 [(Reuters Economic Service (News Service] [השירות הכלכלי של רויטר'ס – סוכנות ידיעות] בתיק העתקים של ידיעות כלכליות של סוכנות הידיעות רויטר. שם התיק איננו מקורי.
פ-2926/25 12/31/1941 ארגון ההגנה – אימוני נשק שעורים על נשק
פ-2461/8 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תולדות אב[רהם] גולדברג" מאמר של מלאכי ב"הדואר" + הערות הגהה בכתב ידו
מפה-6090/1 1/1/1942 Tulkarm – טול-כרם בתיק מפת סימוני שטחים באיזור עמק חפר  טולכרם והסביבה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-6091/1 1/1/1942 Tulkarm – טול-כרם בתיק מפה של איזור טול כרם  מגל ויד חנה
מ-5187/12 2/1/1942 תיק עובד – גובראן מקדאח אח
גל-63859/6 6/1/1942 שאר ישוב מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-2461/17 9/28/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חוקרה של ירושלים" / מלאכי הצופה
גל-63907/3 11/1/1942 אלגביש קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
מ-5242/7 1/1/1943 Weekly returns of sickness & absence דוחות שבועיים בדבר מחלה וחופשות
מ-5091/5 1/1/1943 LIST OF FILES LETTERS "R" "RT רשימת תיקים סדרות "R" "RT"
פ-2077/19 1/30/1943 מכתב משושנה הוכברג לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לפעילות מועדון החברות "פלגרס".
מ-5242/13 4/1/1943 Haifa harbour – Breakwaters & Rubble dyke נמל חיפה – שובר גלים ורציף אשפה
מ-5242/15 4/1/1943 Isaac Koenig יצחק קניג
פ-2077/16 4/9/1943 מאמר בשם "אשה עבריה" מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם קטע מכתב מחייל בארץ ישראל לרחל ינאית בן-צבי בנושא התוכנית להקמת A.T.S (חיל עזר לנשים בצבא הבריטי) וכן הזמנה לטקס מסירת אמבולנסים שתרם אירגון ויצ"ו ושבהם אמורים היו לנהוג הנהוגים חיילים וחיילות בצבא בארץ ישראל.
מ-5242/10 5/1/1943 Rezek Atallah רזק עטאללה
מ-5242/21 5/1/1943 J. H. Hall ג'. ה. הול
מ-5242/22 6/1/1943 George Tournian ג'ורג' תורניאן
גל-63907/1 6/1/1943 קופת מלווה שדה ורבורג אגודה שיתופית בע"מ
פ-2077/22 6/19/1943 התכתבות של רחל ינאית עם אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית  היידיש  האנגלית והרוסית בנושאים אישיים.
מ-5242/25 7/1/1943 [כח אדם כללי] חלק ג' המשך מתיק 19 מיכל מ/5237
גל-63859/8 7/1/1943 הדסה קבוצת פועלים להתישבות שתופית גזר בע"מ
פ-2077/20 7/26/1943 תוכנית המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל. מכתב מיעקב ניצני לרחל ינאית בן-צבי בנוגע למפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל ע"ש דוד פלורנטין.
פ-2461/28 8/6/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בן אבי – א אנזאגדו אונזער יוגענד" מאמר של מלאכי בחוברת "דאסיאידישע פאלק"
פ-2462/31 8/12/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר על "ספר סוקולוב" מזכיר את הביבליוגרפיה של סוקולוב מאת מלאכי פורסם ב"העולם"
מ-5187/5 10/1/1943 תיק עובד – קיסר שרפים לוכד שרצים (חולדות)
מ-5242/6 12/1/1943 Cost of living allowance מענק יוקר המחיה
מ-5242/2 1/1/1944 Next of kin קרובי משפחה
מ-5091/1 1/1/1944 LIST OF FILES PH & PR רשימת תיקים סדרות PH ו- PR
מפה-5518/1 1/1/1944 ( ארץ-ישראל – קלקיליה – גליון 14/17 )   Palestine – Qalqilye – Sheet 14/17 – Series בתיק מפה מנדטורית של איזור קלקליה וסביבתה.
מ-5242/4 3/1/1944 Port personnel סגל עובדי הנמל
מ-5242/5 3/1/1944 Port personnel סגל עובדי הנמל
מ-5242/1 5/1/1944 Palestine railways – staff section – G.M.O office general file מחלקת כח אדם – משרד – תיק כללי
מ-5242/3 5/1/1944 Palestine railways staff section – G.M.O office – general file מחלקת כח אדם – משרד – תיק כללי
פ-2071/1 5/1/1944 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "מיט די פליכטלינגע פון גריכנלאנד" שהתפרסמה בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה). בתיק גם מכתב מעזריאל אורי לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לכתבי ש. ז. זצר.
פ-2077/26 6/27/1944 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין תמר צ'רצ'יל. התכתבות בשפה הידייש בנושאים אישיים.
פ-2077/23 6/30/1944 קטע מן האיגרת "לחיילים ולחיילות". קטע בשם "מכתב מרומא" ובו רשמים מנסיעה לרומא.
פ-2077/27 8/1/1944 מכתב מקבוצת חברים מתנועת הפועלים. מכתב ובו מחאה נגד הפילוג שחל בתנועת הפועלים.
מ-5187/4 8/1/1944 תיק עובד – Mohamad. Faour Ahmad
גל-63859/2 8/1/1944 נחלים מצודת אוסישקין ד מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ היישוב פונה במלחמת העצמאות והוקם מחדש באזור פתח תקווה.
מ-5242/23 9/1/1944 Ahmad Taha Mokbil – labourer אחמד טהא מוקביל – פועל
פ-2077/25 9/12/1944 מכתבים מאהובה סוכובולסקי ליצחק ורחל ינאית בן-צבי. מכתבים מאהובה סוכובולסקי ליצחק ורחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2463/9 9/18/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה תש"ה עם חומר מחקר של מלאכי
ח-1433/15 11/1/1944 פרוספקטים פרוספקטים של החברות "ניר"  "תמורה"  "ביצור"  "מעוז"  "רסקו" והבנק האפותיקאי הכללי של א"י – הודעות על הון החברות  הנפקת מניות  דו"חות כספיים  הרכבי ההנהלות וכו'
מ-5187/11 11/1/1944 תיק עובד – תאופיק סיטראללה אח
פ-2076/7 1/1/1945 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" בשם "עם אליהו" אודות אליהו גולומב מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2073/21 1/1/1945 טיוטת מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשם "אז והיום" בנושא פעילות ההסתדרות. בתיק גם כרטיסי ביקור של רחל ינאית בן-צבי.
מפה-5679/1 1/1/1945 ירושלים העתיקה מפה של ירושלים העתיקה
פ-2075/4 1/18/1945 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתונים שונים ובהם קטעים ממאמרה של רחל ינאית "אנו עולים".
פ-2076/6 3/27/1945 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "העולם"  "הדור" ו"דבר" אודות חיים ויצמן מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2068/11 5/1/1945 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "א באזוך אין נגב" (ביקור בנגב) שהתפרסם בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
פ-2077/4 6/19/1945 מכתבים משרה ובנימין זרעוני לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע להגלייתו  לאריתראה של בנימין זרעוני  (לשעבר המפקד הזמני של האצ"ל וחבר לח"י) והנסיונות לשחררו.
פ-2461/72 7/22/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הד המזרח" עם מכתב למערכת של מלאכי (?)
מ-5242/17 8/1/1945 Ahmed Sulieman Salman – clerk class 4 temporary – proposed appointment cancelled on account of police adverse report אחמד סולימאן סלמאן – פקיד דרגה 4 זמנית – מינוי מיועד בוטל עקב חוות דעת שלילית של המשטרה
מ-5242/18 8/1/1945 Elias Ibrahim Gedon – temporary shed keeper אליאס איברהים גדעון – שומר סככה זמני
פ-2077/28 8/1/1945 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לחברות ארגון "האשה החלוצה" בארה"ב. מכתב בשפה הידייש בנוגע לפעילות האירגון. התאריך הינו משוער.
פ-2068/2 10/11/1945 קטע עיתונות. מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסם בעיתון "העולם" בשם "במגע עם העולם".
מ-5187/2 11/1/1945 תיק עובד – ד"ר ד. מורי (Murray) פקיד רפואה בכיר
מ-5187/9 12/1/1945 תיק עובד – אחמד יוסף שחאדה נער מחלקה  בית החולים הממשלתי חיפה
פ-2077/30 1/1/1946 מכתב מי. מירקין לרחל ינאית ויצחק בן-צבי. מכתב בנוגע להתפתחות המוסד "חוות הנוער".
פ-2074/35 1/1/1946 חוברת בשם "חוות הלימוד בירושלים". חוברת בשם "חוות הלימוד בירושלים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-5678/1 1/1/1946 Palestine Index to Vilages and Settlments בתיק מפת ארץ ישראל.
פ-2459/3 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם משה לונץ (שבעים שנה להופעת "ירושלים") מאמר של מלאכי ב"הדואר"
מ-5187/3 1/1/1946 תיק עובד – יוסוף מוחמד קני נער מחלקה  בית החולים הממשלתי חיפה
גל-63905/33 2/1/1946 אלומה  תעשיית עמילן ודבק אגודה שיתופית של חיילים משוחררים בע"מ
מ-5242/14 3/1/1946 Class P accidents returns תשלומים לתאונות עבודה
גל-63905/25 5/1/1946 שעווניה קואופרטיב של חיילים משוחררים בצפת בע"מ
גל-63905/29 5/1/1946 איגוד מסגריה קואופרטיבים של חיילים משוחררים בתל אביב בע"מ
גל-63905/31 5/1/1946 הדירה אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
מ-5242/8 6/1/1946 Harbour  – Haifa harbour – weekly returns of daily paid employees דוחות שבועיים בדבר מחלות וחופשות
גל-63861/14 7/1/1946 אוץ אגודה שיתופית הובלה בע"מ
מ-5187/10 8/1/1946 תיק עובד – חליל סאלם זוקרי
גל-63861/15 9/1/1946 לבטח אגודה שיתופית לשיכון בחולון בע"מ
ג-858/19 9/22/1946 המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה התרבותית של העליה – הרצאות  הצעת תכנית לפעולה תרבותית והצעת תכנית להרצאות בבתי-הסוהר בתל-מונד וביפו; "יומני הכיתה" (רשימת הלומדים)  דו"חות על עבודת רכזים  מורים  ספרנים ותורנים (שמשים)  רשימות נושאים להרצאות ורשימות המרצים; כרזות ועוד.
גל-63855/15 10/1/1946 בית צ'רניאקוב אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ
גל-63855/4 11/1/1946 המעון אגודה שיתופית לשכון בתל אביב בע"מ
גל-63905/38 11/1/1946 מישכן אגודה שיתופית בע"מ
מפה-5079/1 11/20/1946 ( אל-בירה – הצעה לגן ציבורי )   El Bira – Proposed Public Garden בתיק תרשים תכנית התכנון של גן ציבורי המוצע באל-בירה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות התכנית ( בעיגול )  גבול המתחם  גבולות המגרשים בתוך המתחם  כבישים בסביבה סימנים טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות נתונים – תאריך 20-11-46
מ-5187/7 12/1/1946 תיק עובד – גברת ריטסון סטיוארט אחות (נזירה?)  בית החולים הממשלתי  חיפה
גל-63861/22 12/1/1946 שכנים קואופרטיב לשיכון בתל אביב בע"מ
גל-63855/12 12/1/1946 נבו ארגון למושב עובדים שתופי בע"מ
גל-63855/9 12/1/1946 החיל" ארגון להתיישבות של חילים משוחררים בע"מ
גל-63855/14 12/1/1946 בית קורדובה אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
פ-2077/31 1/1/1947 טיוטת סדרת הרצאות על האשה העובדת בארץ ישראל. טיוטת סדרת הרצאות על האישה העובדת בארץ ישראל. התאריך הינו משוער.
פ-2074/8 1/1/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "לא יוכלו לנו" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-2926/24 1/1/1947 דוד סימון – חומר על החקלאות וכו' (ראשית שנות ה-50)
מגע-3562/1 1/1/1947 מחוז שכם – מיסים  הסדרי קרקעות
גל-63905/16 1/1/1947 אוריה אגודה שיתופית של משוחררי הצי בחיפה בע"מ
גל-63905/7 1/1/1947 ברבור מכבסה קואופרטיבית של חיילים משוחררים בע"מ
פ-2077/32 1/16/1947 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לביקורו של יהושע פבזנר בארץ ישראל.
גל-63855/11 2/1/1947 בית סלע אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ
גל-63855/19 2/1/1947 האופק ארגון להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63905/21 2/1/1947 תורן אגודה שיתופית להנדסה בע"מ
ח-1428/2 3/1/1947 אגודת קרית-ביאליק סיכום וזכרון-דברים מישיבות בין נציגי "מקורות" ואגודה  רשימות המגרשים והמשתכנים (לפי מס' הגוש וחלקה) וחשבון עבור הספקת המים  חוזה להספקת מים ומפת המערכת 20.3.47; התכתבות
מ-5242/20 4/1/1947 (Nazri Azar – clerk grade 3 (transferred to the district court  Haifa נסרי עזאר – פקיד דרגה 3 (הועבר לבית המשפט המחוזי   חיפה)
פ-2076/21 4/1/1947 טיוטת מאמר בשם "הקשר עם ברית פועלי ציון" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשם "הקשר עם ברית פועלי ציון" מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-63905/11 4/1/1947 קרית עבודה ה אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
גל-63905/2 4/1/1947 אגן אגודה שתופית לתעשיה חימית בירושלים בע"מ
פ-2077/10 4/24/1947 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לשושנה רבלסקי. מכתב בנוגע למחנות העקורים בקפריסין.
חצ-166/13 5/1/1947 הסוכנות היהודית
חצ-2267/29 5/1/1947 Mizrachi Organization
גל-63905/9 5/1/1947 שכונת הפועלים א בבני ברק אגודה שיתופית בע"מ
חצ-168/13 6/1/1947 בעיית העקורים
חצ-169/3 6/1/1947 ארגונים יהודיים
גל-63905/20 6/1/1947 תו אגודה קואופרטיבית למפעלי הנדסה מיכניים בתל אביב בע"מ
גל-63905/8 6/1/1947 אגודה שיתופית לשיכון בקרית חיים ג בע"מ
ג-275/8 6/8/1947 מצרכי מזון  חלוקת מנות ומלאי המצרכים רשימות מלאי יומיות. בתיק התכתבויות בעניין אספקת סחורות וכן רשימות מלאים וסחורות שהגיעו לירושלים.
גל-63907/4 7/1/1947 באר מים אגודה שיתופית בע"מ
פ-2077/33 7/20/1947 חוברת הכינוס השלושים וארבעה של "החברה הבוטנית של ארץ ישראל". חוברת הכינוס השלושים וארבעה של "החברה הבוטנית של ארץ ישראל". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-5242/19 8/1/1947 Mohd. Shaban Mohamed – casual labour מוחמד שעבאן מוחמד – עובד ארעי
פ-4689/12 8/1/1947 כרוזים בערבית בנושא סוריה הגדולה כרוזים בערבית בנושא סוריה הגדולה.
גל-63855/6 8/1/1947 ניצוץ קואופרטיב למוצרי נייר להדפסה בירושלים בע"מ
פ-2463/10 9/15/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח תש"ח (1947-8) פנקס מלאכי
גל-63854/14 10/1/1947 קרית עבודה ז אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
גל-63905/1 10/1/1947 קרית עבודה ה אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
גל-63905/19 11/1/1947 הנדסה קואופרטיב של חיילים משוחררים לעבודות מכניקה וחרושת בתל אביב בע"מ
פ-1059/12 12/1/1947 Ihud Trusteeship Concil – אגודת איחוד טיוטת חוק העיר ירושלים כפי שתוקנה על ידי מועצת הנאמנות של האו"ם  טיוטת חוקים משלימים לפרוצדורות של מועצת הנאמנות בעיסוק בענייני העיר ירושלים  התכתבויות בנושא עם המחלקה המדינית בסוכנות ועוד.
גל-63855/7 12/1/1947 וודג'ווד משק שיתופי של חיילים משוחררים בע"מ
פ-2461/100 12/7/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אש בציון" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
ג-523/4 12/30/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – 39 הרוגי בתי הזיקוק כולל דין וחשבון ועדת החקירה היישובית בעניין האסון (הטבח) שאירע בבתי הזיקוק בחיפה  בעברית ובאנגלית. כולל דוחות מוות של הנרצחים  כולל שמות.
גל-40445/3 1/1/1948 לשכת היועץ המשפטי – תקנות שעת חרום בתיק תקנות שעת חירום (הסדרת השימושים ברכב דולק) ומערכת הצווים הפועלת לפיהן. טיוטות  טפסים וצווים לאלטרנטיבות השונות.
סל-8236/1 1/1/1948 סרט מספר 89 התחלת גוש מספר 13283 התחלת חלקה מספר 43 סוף גוש מספר 13310 סוף חלקה מספר 59
סל-8410/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 356 התחלת גוש מספר 20012 התחלת חלקה מספר 12 סוף גוש מספר 20317 סוף חלקה מספר 11
ג-1878/12 1/1/1948 אגף הייצוא – סחר עם סודן
סל-8670/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 196 שיטה חדשה גוש 18209
סל-8671/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 197 שיטה חדשה גוש 20300
סל-9367/1 1/1/1948 סרט מספר 2 רמלה שיטה חדשה גוש 3942 חלקה 77
סל-9368/1 1/1/1948 סרט מספר א' 2 ראשון לציון בתים משותפים גוש 3926 חלקה 138
סל-9369/1 1/1/1948 סרט מספר 3 רמלה שיטה חדשה גוש 3945
סל-9447/1 1/1/1948 סרט מספר 35 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6383
סל-9448/1 1/1/1948 סרט מספר 36 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6387
סל-9449/1 1/1/1948 סרט מספר 37 לשכת רישום פתח תקווה גוש 6389
סל-8815/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 3 11 עד ספר 20
סל-8816/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 4 21 עד ספר 27
סל-8817/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 5 27 עד ספר 30
סל-8818/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 6 30 עד ספר 32
סל-8819/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 7 32 עד ספר 35
סל-8820/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין טבריה – סרט מספר 8 35 עד ספר 38
ג-3961/3 1/1/1948 שטח שיפוט – נתיבות (ריק) בתיק מכיל כרטסת ניהול מסמכים בלבד.
סל-8825/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 13 ספר 13 עד ספר 16
סל-8828/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 16 הר כנען ספר 7 עד ספר 10
סל-8829/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 17 הר כנען ספר 10 עד ספר 12
סל-8830/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 18 הר כנען ספר 13 עד ספר 15
סל-8831/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין – סרט מספר 19 הר כנען ספר 15 עד ספר 18
סל-8721/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 77 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10802
סל-8723/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 79 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10874
סל-8724/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 80 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10890
סל-8726/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 82 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10906
סל-8727/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 83 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10914
סל-8728/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 84 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10942
סל-8729/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 85 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10954
סל-8730/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 86 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10975
פ-2836/13 1/1/1948 העליה הגדולה – תיקי דב גולדשטיין יומן אישי לשנת 1948
פר-536/1 1/1/1948 מכתב חוזר
פר-536/10 1/1/1948 חומר כללי
פר-536/2 1/1/1948 מחלקה לקשרים עם קהילות הגולה
פר-536/3 1/1/1948 שירותי ההיקף
פר-536/4 1/1/1948 מחלקה לרבנות ושיפוט רבני
פר-536/5 1/1/1948 הוועדה להר ציון – מודעות
פר-536/6 1/1/1948 מודעות
פר-536/7 1/1/1948 מחלקה ליישובי העולים
פר-536/8 1/1/1948 חומר כללי
פר-536/9 1/1/1948 חומר כללי
פר-537/2 1/1/1948 פסקי דין של בתי הדין הרבניים האיזוריים בישראל כרך ב'  1-12
פר-537/3 1/1/1948 פסקי דין של בתי הדין הרבניים האיזוריים בישראל כרך ג' 1-12
פר-537/4 1/1/1948 פסקי דין של בתי הדין הרבניים האיזוריים בישראל כרך ד' 1-12
פר-537/5 1/1/1948 פסקי דין של בתי הדין הרבניים האיזוריים בישראל כרך ה' 1-11
פר-538/1 1/1/1948 סדר התפילות וההודיות של חג העצמאות
פר-538/2 1/1/1948 סדר התפילות ליום הזיכרון לגיבורי מלחמת הקוממיות
פר-538/4 1/1/1948 ירחון משרד הדתות
פר-538/5 1/1/1948 ידיעות המועצה הציבורית למען השבת
פר-542/1 1/1/1948 הליכות א-ד
פר-542/2 1/1/1948 הליכות א-ד
פר-542/3 1/1/1948 דין וחשבון
פר-542/6 1/1/1948 הד המועצה הדתית בירושלים 21/01/2021 00:00:00
פר-543/1 1/1/1948 הליכות א-ד
פר-543/10 1/1/1948 מדריך הכשרות
פר-543/11 1/1/1948 הגדה של פסח
פר-543/2 1/1/1948 חוזר 46-101
פר-543/3 1/1/1948 חוזר 102-136
פר-543/7 1/1/1948 סדר ז' אדר
פר-543/8 1/1/1948 בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל
פר-544/1 1/1/1948 בית הכנסת
פר-544/10 1/1/1948 דפים לט'ו בשבט
פר-544/11 1/1/1948 דפים לחג הסוכות
פר-544/12 1/1/1948 דפים לימים הנוראים
פר-544/13 1/1/1948 סדר ברכת החמה
פר-544/14 1/1/1948 דפים לימי המצרים
פר-544/15 1/1/1948 דפים לחנוכה
פר-544/16 1/1/1948 דפים לחנוכה
פר-544/17 1/1/1948 סדר ט'ו בשבט
פר-544/18 1/1/1948 עלונים לשבת עלון ו'
פר-544/19 1/1/1948 עלונים לשבת עלון ה
פר-544/2 1/1/1948 עלונים לשבת עלון ג'
פר-544/20 1/1/1948 עלונים לשבת
פר-544/21 1/1/1948 דפים לפורים
פר-544/22 1/1/1948 דפים לחג הפסח
פר-544/23 1/1/1948 דפים לפסח שני
פר-544/24 1/1/1948 דפי הדרכה לימים הנוראים
פר-544/25 1/1/1948 דפי הדרכה ללימוד פרקי אבות
פר-544/26 1/1/1948 דפי הדרכה לחג הפסח
פר-544/27 1/1/1948 פעולות משרד הדתות בשנת התקציב תשי'ד/ תשט'ו
פר-544/28 1/1/1948 תולדות רש'י
פר-544/3 1/1/1948 עלונים לשבת
פר-544/30 1/1/1948 יום ירושלים
פר-544/31 1/1/1948 זכר למצות הקהל
פר-544/32 1/1/1948 קונטרס דינים והלכות בכתיבת סת'ם
פר-544/33 1/1/1948 פעולות הנהלת משרד הדתות והמחלקה לעדות נוצריות
פר-544/34 1/1/1948 דפי הדרכה
פר-544/35 1/1/1948 דפי הדרכה
פר-544/36 1/1/1948 דפי הדרכה
פר-544/37 1/1/1948 דפי הדרכה
פר-544/39 1/1/1948 תולדות רש'י
פר-544/4 1/1/1948 עלונים לשבת עלון ד'
פר-544/5 1/1/1948 יום הקדיש
פר-544/6 1/1/1948 ספר ישראל הדתית א'
פר-544/7 1/1/1948 ערכי מידות בתורת הרמב'ם
פר-544/8 1/1/1948 דבריו האחרונים של מרן הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ'ל
פר-544/9 1/1/1948 דפים לחג השבועות
פר-545/1 1/1/1948 הישיבות בישראל
פר-545/10 1/1/1948 מערת המכפלה במקורות ובמסורות
פר-545/11 1/1/1948 ר' שניאור זלמן מלאדי
פר-545/12 1/1/1948 הרבנות הראשית לישראל
פר-545/13 1/1/1948 לקט דינים בכתיבת סת'ם
פר-545/14 1/1/1948 ידיעות
פר-545/15 1/1/1948 טהרת המשפחה בישראל
פר-545/16 1/1/1948 summary of contents of the muslim bulletin
פר-545/2 1/1/1948 הישיבות בישראל- אנגלית
פר-545/3 1/1/1948 בני ישראל חלק ראשון
פר-545/5 1/1/1948 קול קורא
פר-545/6 1/1/1948 שואלין ודורשין בהלכות פסח
פר-545/7 1/1/1948 קודם הפסח שלושים יום
פר-545/8 1/1/1948 שואלין ודורשין
פר-545/9 1/1/1948 לאזרח בישראל
ג-3048/8 1/1/1948 ארצות ערב בתיק חוזר בענין ההתעצמות הערבית וישראל וטיוטת הרצאתו של האלוף יהושפט הרכבי בנושא האידיולוגיה הערבית.
פ-2459/63 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כשלון הערבים בקרב מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-1056/10 1/1/1948 בדרך לצבא ולמדינת ישראל חלקים א' – ל' בתיק חלקים מכתבי דוד בן גוריון בנושא "בדרך לצבא ולמדינת ישראל". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5860/1 1/1/1948 חברת דלק – כללי כרך א'
ג-5860/2 1/1/1948 חברת דלק – כללי כרך ב'
ג-5860/3 1/1/1948 חברת דלק – כללי כרך ג' חומר כללי
ג-5860/4 1/1/1948 חברת דלק – כללי כרך ד'
ג-5860/5 1/1/1948 חברת דלק – כללי כרך ה' אספקת דלק   שמנים התכתבויות  עלוני מידע
ג-5861/1 1/1/1948 חברת דלק תשלומי מכס ומס בלו- הודעות תשלום
ג-6917/5 1/1/1948 היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: מונחים: הגדרת מונחים בעתון הרשמי (כרטסת א"ב) היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: מונחים: הגדרת מונחים בעתון הרשמי (כרטסת א"ב)
מגע-3562/9 1/1/1948 משרד הכלכלה הלאומי – מחלקת אספקה – אדמות "משאע" (טווח תאריכים משוער)
גל-63855/20 1/1/1948 קבוצת "שגב" קבוצת גורדוניה להתיישבות שיתופית בע"מ
ג-2176/7 1/20/1948 הנהלה – יבוא דגים בתיק התכתבויות אודות יבוא דגים מטורקיה. רשיונות ייבוא  נהלי יבוא דגים  תברואה והגיינה.
מ-5242/9 2/1/1948 G.M. Doel ג. מ. דואל
מ-5187/13 2/1/1948 תיק עובד – סמירה סרקיס אחות מתלמדת (בהכשרה) בבית החולים הממשלתי חיפה
גל-63895/8 2/1/1948 החקלאי אבן יהודה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
ג-297/32 2/4/1948 יהודית כהן – תיק אישי תיקה האישי של עובדת משרד המיעוטים יהודית כהן (לבית ויגוליק): שאלון פקידים  הועדה לענייני המגנגנון הממשלתי לדרום הארץ  פרטיה המקצועיים ועבודתה במשרד המשטה של ממשלת המנדט  מכתב תנחומים על הסתקלותו של אחיה אמנון ויגוליק ועוד.
ג-275/7 2/11/1948 מצרכי מזון  חלוקת מנות ומלאי המצרכים בתיק התכתבות והודעות בדבר חישובי תצרוכת  רשימות מלאי  סדרי חלוקה  פיקוח על החלוקה  הוראות לסיטונאים ולחנוונים הודעות לציבור. בתיק גם: דו"חות הועדה המייעצת לחלוקת מזון ולפיקוח על החלוקה.
ג-279/13 3/26/1948 תלונות תלונות מסיטונאים לועדת המצב.
ג-279/3 3/31/1948 מטבחים וטיב המזון הצעות על ארגון ההזנה בבתי-חולים  במוסדות ילדים  במטבחים עממיים במסעדות ובבתי-מלון. בתיק גם: הצעה על מחסן לנצרכים. דו"ח ד"ר י. גוגנהיים על פעולתו כיועץ רפואי תזונתי.
פ-2077/11 4/1/1948 טיוטת מכתב מרחל ינאית בן-צבי לסר אלן קנינגהם  הנציב העליון. מכתב בשפה האנגלית בנוגע למות עלי בן-צבי ולמצב הפוליטי – בטחוני בארץ ישראל.
גל-63905/23 4/1/1948 היוצר אגודה שיתופית לייצור חומרי בניין מיסודם של חיילים משוחררים ברמת השרון בע"מ
ג-275/12 4/10/1948 ירקות ופירות בתיק התכתבות על מחירי ירקות ופירות  הצעת מ. גולדשמיט על גידול ירקות בירושלים ודו"ח ד"ר אלישבע בויקו על פעולתה בגידול ירקות.
גל-3211/10 4/23/1948 משק המכוניות תכנית הפעולה של אגף התעבורה בדרכים  כלי רכב בשירות הממשלה  חלוקת רשיונות למוניות  תעריפי נסיעה באוטובוסים
ג-278/8 5/1/1948 איחסון התכתבות והחלטות על סדרי קבלת שיירות ואיחסון סחורות. בתיק גם: רשימת העובדים במחלקת האיחסון.
ג-278/25 5/4/1948 שחרור סחורות בתיק התכתבות עם הגזברות ומחלקות שונות בנוגע למלאים ושחרור סחורות ואספקת מזון בעיר.
ג-279/6 5/7/1948 כללי מכתבים והצעות מהישוב היהודי בירושלים עת מלחמת העצמאות.
ג-278/10 5/17/1948 חשבונות מלאי מסמך חלוקת ירושלים לאזורים לפי שכונות לצורך חלוקת מצרכים  רשימות ומיפקדים של מלאי מצרכים שברשות הסוחרים והחנוונים בזמן המצור על ירושלים והתכתבות נלוות של וועדת ירושלים..
ג-278/18 5/20/1948 חלוקה לצרכנים סיכומים שבועיים ופרוטוקולם של המדור לחלוקה לצרכנים (במחלקת האספקה) של ועדת ירושלים   רשיונות לחנוונים ומפקדי צרכנים  חוזרים מטעם "}משמר העם" לגבי  מיפקד האוכלוסיה של 1948  התכתבות של מנהל המדור ד"ר א. לנברג (בעיקר מכתבים יוצאים) עם אנשי והוועדה ועם בעלי חנויות בנושאים הקשורים לפעילות המדור במהלך המצור על ירושלים ולאחריו: חלוקת פנקסי תלושים  פיקוח על המחירים ועוד.
גל-341/17 5/24/1948 תיקי הנהלה – אחסנת סחורות בלי רשיון יבוא בתיק התכתבויות בנוגע לאחסון סחורות ללא רישיון יבוא במחסני ערובה  גובה המכס ועלויות חיוב על האחסון.
ג-279/52 5/28/1948 עניני הזרים – אספקה התכתבויות וחליפת מסמכים מועדת ירושלים – הרשות המרכזית לשעת חרום: מכתביו של יהושע סימון  מזון לנזירות סט. קלייר  רשימת המצרכים שחולקו ביום 23/6/1948  כרטיסי מזון לערבים  מנות מזון חינם לאנשי דת זרים  בשכונות בקעה  המושבה היוונית  קטמון  שמות אנשים מעל לגיל 60  תזכיר של חזקיה אלישר – מנהל מחלקת האספקה לישוב הערבי  אספקת צרכי מזון למוסדות דתיים ממקורות ערביים ועוד.
ג-5659/9 6/1/1948 מועצה מקומית – נתניה התכתבות בענין הקמת מפעלי תעשיה באזור התעשיה החדש בנתניה.
ג-278/29 6/3/1948 גזברות  ביטוח ותביעות בתיק התכתבות בדבר כיסוי הוצאות של סולל-בונה  הובלות סחורות בשיירות של פליטי העיר- העתיקה.
ג-282/5 6/4/1948 אספקה מכתבים שונים רשימת כמות המצרכים הנמצאים בירושלים. תזכירים של ד"ר יוסף אל ועדת ההפוגה בדבר המזונות והמצרכים הדרושים לירושלים.
פ-931/22 6/7/1948 משפט בארי תמליל עדויות דו"חות והתכתבות בענין פרשת טוביאנסקי אשר הוצגו במשפט איסר בארי.
ג-279/8 6/8/1948 המלצות מכתבי המלצה לסוחרים ולספקים הנוסעים מירושלים עבור השגת מצרכים. מכתבי המלצה לעובדים שסיימו את שירותם בועדת ירושלים.
ג-344/13 6/13/1948 נספחים להזמנות ולסדר היום של ישיבות הממשלה  מס' 1-63
ג-297/33 6/18/1948 חיים לוי – תיק אישי. תיק אישי של חיים לוי ובו שאלון פקידים שמילא לפני שמונה למנהל החשבונות במשרד המשטרה והמעוטים.
גל-4982/9 6/21/1948 משקי (עמק הירדן) אשדות יעקב עם תמונות להמחשת הנזקים התכתבויות בנושא פיצוי על נזקי מלחמה למפעל המים של משקי עמק הירדן.
ג-306/20 7/1/1948 אליאס פסח בקשת היתר עבודה
ג-5357/1 7/7/1948 אבן-טוב חנה תיקה האישי של חנה אבן טוב במשרד ראש הממשלה: הזמנות לאירועים  מכתבי פרידה לקראת פרישתה מתפקיד המזכיר הכללי במשרד ראש הממשלה  סקירה על מוסדות משרד החוץ בארצות הברית איתם באה במגע במהלך השתלמותה שם  סדרת הרצאות בענייני ארכיונאות לעובדי ארכיון צה"ל ועוד.
ג-2176/6 7/19/1948 הנהלה – אספקת דגים בתיק התכתבויות בנוגע לענף הדייג ואספקת דגים בארץ.
ג-275/10 7/23/1948 שמנים (מזון) התכתבות עם המפקח על המזונות על הקצבת חמרי גלם לתעשיית מרגרינה בירושלים.
ג-297/31 7/29/1948 שלמה יפרח – תיק אישי. שלמה יפרח – תיק אישי. הגשת מועמדותו להתקבל בתור שופט שלום
ג-272/3 8/1/1948 תקציר של ישיבות מועצת המושל פרוטוקולים של 8 ישיבות (2 העתקים)
ג-278/17 8/1/1948 ביצים שני מכתבים  מ"אל על – אגודה שיתופית חקלאית ברמות השבים"  לוועדת בירושלים  בנוגע לבעיות חלוקת הביצים שהאגודה מספקת לירושלים  ומכתב תשובה קצר..
ג-278/41 8/1/1948 בתי משפט תקנות לבתי-הדין הציבוריים ליד ועדת ירושלים.
ג-5663/31 8/1/1948 הגנה (מים טריטוריאליים) התכתבות בנדון.
ג-2190/22 8/3/1948 הנהלה – צמחי רפואה בתיק התכתבויות בעניין גידול צמחי מרפא בארץ.
ג-1323/18 8/3/1948 מחמוד אל מאדי התיק דן במחמוד אל מאדי: משק מחמוד אל מאדי הנמצא בכפר איגזים ליד חיפה  מכירת תוצרת חקלאית  בקשה לישיבת קבע בכפרו לו ולמשפחתו  רשימת החפצים שנשדדו ממנו ועוד
ג-2191/53 8/5/1948 הנהלה – הועדה המרכזית לתזונה בתיק התכתבויות ופרוטוקול של הועדה המרכזית לתזונה
ג-279/12 8/15/1948 התכתבות עם המושל בתיק מכתבי המרכז על מינוי פקידים ופקחים והמזכיר הצבאי על שיחרור הפקידים מגיוס. בתיק גם: מכתב המרכז אל ד"ר ד. יוסף על השימוש בתואר המושל הצבאי רשימת המחלקות של משרד המושל הצבאי.
ג-278/21 8/17/1948 דו"ח על ישיבות  חלוקה לצרכנים. בתיק פרוטוקול ישיבת המדור לחלוקה לצרכנים שהתקיימה ב 10.8.1948
ג-278/14 8/19/1948 חלוקת מצרכים  פקידים בתיק 2 מסמכים בענייני כוח אדם.
ג-269/16 8/26/1948 בית חרושת לאטריות התכתבות עם משרד מסחר תעשיה ואספקה  המפקח על המזונות בענין שיווק אטריות בירושלים ותלונת "אסם".
גל-47352/1 8/30/1948 טיפול רפואי בדיקות תקופתיות רפואיות לעובדים בשירות המדינה
ג-297/54 8/31/1948 פ. שניאורסון – תיק אישי. פנחס שניאורסון עובד עיריית תל אביב – המשך חופשתו לשם מילוי תפקיד של עוזר למושל הצבאי ביפו
ג-272/12 9/1/1948 רשימות חלוקת מצרכים לצרכנים סיכומים שבועיים של המדור לחלוקה לצרכנים
ג-271/53 9/1/1948 מצרכי מזון  חלוקת מנות  מלאי המצרכים תזכירים והתכתבות בנושא.  דוחות מחלקת האספקה
גל-63855/3 9/1/1948 שיכון הותיקים ברוממה המזרחית אגודה שיתופית בע"מ
גל-63905/6 9/1/1948 נוף ים שכונת פועלים אגודה שhתופית בע"מ
ג-271/48 9/2/1948 ירקות ופירות בתיק התכתבות בנוגע לאספקת פירות וירקות.
פ-2077/34 9/3/1948 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש בנוגע לתנועת הפועלות.
ג-269/12 9/3/1948 תעשית בירה בתיק התכתבות עם המפקח על המזונות והמפקח על המחירים בענין מחיר של הבירה.
ג-271/26 9/16/1948 עניני אספקה – מכתבים והעתקי מכתבים ממחלקת האספקה תזכיר של יצחק בן-צבי: בעית האספקה לירושלים  נתונים סטטיסטיים על צריכה ממשית במזונות ומנות מינימום ל-100 000 יהודים לחודש.
ג-4738/35 10/2/1948 פתח תקווה הצעת תקציב של המועצה הדתית  דו"חות של השיפוט הרבני  דו"חות כספיים של העיריה  דו"חות על השרותים הדתיים והתכתבות בין מננהל מחלקת המועצות הדתיות יהודה לייב ביאלר  ראשי עיריית פתח תקווה יוסף ספיר ופנחס תרשיש  רב העיר פתח תקווה ראובן כ"ץ  ראש המועצה הדתית המקומית שלמה שטמפפר וגורמים נוספים בנוגע לתקציב המועצה הדתית ותפקודה.
ג-272/34 10/3/1948 ועד עובדי המדינה במשרד המושל הצבאי התכתבות בדבר הרצאות ושיחות הסברה לעובדים על בעיות המשרד.
חצ-2514/1 11/1/1948 צירות מוסקבה – חליפת מכתבים עם משרד החוץ – תיק של הצירות במוסקבה
גל-63861/21 11/1/1948 המביא אגודה קואופרטיבית להובלה בע"מ
ג-6835/21 11/6/1948 לשכת השר בכור שטרית – הועדה לענייני מנגנון ממשלה פסק-דין של בג"ץ 21/48  22/48  23/48  בעניין יושרם של דב אפרים  שמואל קלצקי וקציני משטרה אחרים; התכתבויות בעניין תוצאות חקירת הועדה לעניני המנגנון הממשלתי בנדון.
גל-675/20 11/9/1948 לשכת המנהל – ועדת המכס בתיק התכתבויות ומסמכים של אגף המכס בנוגע למדיניות המיסוי  גובה התשלומים  שחרור מהמכס  פטורים מתשלומי מס  ענייני יבוא ויצוא של סחורות וחומרי גלם שונים ועוד.
ג-5681/2 12/1/1948 העברת משרדי הממשלה לירושלים חוזרים והתכתבות בנדון.
גל-63906/6 12/1/1948 האורז אגודה הדדית של האורזים העבריים בישראל בע"מ
פ-2068/41 12/9/1948 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "העולם" בשם "בוקר בהר".
ג-298/7 12/10/1948 ד"ר סאמי אבו-סוואן בתיק – פנייתו של ד"ר סאמי אבו-סוואן אל המפקח על רכוש הנפקדים במוטרה לברר מה עלה בגורל מרפאתו בשל המלחמה.
ג-297/30 12/13/1948 מאיר יפרח – תיק אישי. תיק אישי – מאיר יפרח  הפנייה לעבודה במשרד המיעוטים
גל-79/18 1/1/1949 לשכת המנהל הכללי – מדריך טלפון (כרך ב') לשכת המנהל הכללי – מדריך טלפון (כרך ב')
גל-80/60 1/1/1949 לשכת המנהל הכללי – אלחוט טלוויזיה לשכת המנהל הכללי – אלחוט טלוויזיה
ג-2513/10 1/1/1949 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדה מיעצת לתזונה וטיב המזון. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדה מיעצת לתזונה וטיב המזון.
ג-2149/13 1/1/1949 מינהל מחוז נצרת – חלוקות – כללי התכתבות בנושאים: משק חולתא  פיתוח חוף נהריה
ג-5584/5 1/1/1949 עניני דת התכתבות בנושאים: טליתות  שרותים דתיים  סדרי קבורה ועוד.
פ-2074/20 1/1/1949 קטע עיתונות. כתבה בשם "בוקר בהר" שהתפרסמה בעיתון "העולם" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פר-539/4 1/1/1949 חדשות כריספיות מישראל- צרפתית
ג-5567/13 1/1/1949 יחסי ישראל גרמניה גזרי עיתונות  ידיעות לנציגויות ישראל בחו"ח והתכתבות בנושאים: תיירות מגרמניה  השתלמות בגרמניה ועוד
ג-10900/2 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל  משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח ירושלים למדינת ישראל (תביעה להכרזה על ירושלים כחלק משטח הריבונות העברית והקמת בירת ישראל בה)-רשימות החותמים לפי שם  כתובת וגיל.
ג-10900/3 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל  משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח ירושלים למדינת ישראל (תביעה להכרזה על ירושלים כחלק משטח הריבונות העברית והקמת בירת ישראל בה)-רשימות החותמים לפי שם  כתובת וגיל.
ג-10900/4 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל  משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח ירושלים למדינת ישראל (תביעה להכרזה על ירושלים כחלק משטח הריבונות העברית והקמת בירת ישראל בה)-רשימות החותמים לפי שם  כתובת וגיל.
ג-10900/5 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל  משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח ירושלים למדינת ישראל (תביעה להכרזה על ירושלים כחלק משטח הריבונות העברית והקמת בירת ישראל בה)-רשימות החותמים לפי שם  כתובת וגיל.
ג-10900/6 1/1/1949 משאל עם – סיפוח ירושלים למדינת ישראל  משאל עם של תושבי ירושלים לסיפוח ירושלים למדינת ישראל (תביעה להכרזה על ירושלים כחלק משטח הריבונות העברית והקמת בירת ישראל בה)-רשימות החותמים לפי שם  כתובת וגיל.
חצ-2588/17 1/1/1949 עליה מתימן ועדן
ג-5922/2 1/1/1949 חברת דלק – הגבלות התנועה סיכומי ישיבות
גל-14589/16 1/1/1949 תפיסת מקרקעין – מכבי הצעיר – מגדיאל מסמך הפקעת מקרקעין של מבנה של תנועת "מכבי הצעיר" ע"י הממונה המחוזי של משרד הפנים ברמלה.
ג-297/40 1/1/1949 ישראל שוחט – תיק אישי. פרטי-כל של ישיבת הוועד למען החייל בתל אביב ב-10 בפברואר 1949 – על סדר היום" מפעל כספי  מנגנון  מועדונים  אכסון ועוד. דין-וחשבון על פסקי הדין שניתנו על-ידי בית הדין העליון  משרד הביטחון  אגף הגיוס – אפריל-אוקטובר – 1948 – תקופת פעילותו של בית הדין; בקשה לערעור על פסק הדין;
פ-2955/7 1/1/1949 מועצת המדינה הזמנית מועצת המדינה הזמנית – חוקה לישראל (הצעה ודברי הסבר)
מגע-3562/6 1/1/1949 מיסים חקלאיים – שכם
גל-63897/28 1/1/1949 קואופרטיב לעבודות חייטות "הלבוש" בתל אביב בע"מ
פ-2076/10 1/3/1949 מאמרים מאת רחל ינאית בן-גוריון. מאמרים בשפה היידיש שהתפרסמו בביטאון "איחוד-ידיעות".
ג-772/29 1/9/1949 גני-ילדים – הקצבות התכתבות בין מנכ"ל משרד החינוך  מפקחות על גני-ילדים וגורמים נוספים בנוגע לתמיכות הכספיות הניתנות לגני-הילדים הדתיים מאגודת "אהל יעקב" ועוד.
ג-5558/9 1/17/1949 העליה ממרוקו התכתבות בנושאים: המצב במרוקו ועלייה. דיווח של ברוך דובדבני על ההוראה שניתנה לסגירת שערי העלייה   מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה מחליטים להפעיל מוסד לתיאום עם הנהלת הסוכנות לדיון במצב העלייה ממרוקו. עוד בתיק – דיווח – סיקרה על המצב במרוקו מאת ראש המחלקת העלייה ש.ז. שרגאי אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון; תכתובות בנושא מצב היהודים במרוקו הצרפתית; התכתבויות בנושא סלקציה בעלייה – כללי הסלקציה: מבחינה סוציאלית  מבחינה רפואית  נדרשי עלייה; דיווחו של י' כרוז משגרירות ישראל בפאריס על ביקורו במרוקו; התכתבות בנושא העלאת הכפרים בהם שוכנים יהודים מצפון אפריקה לישראל; כפר איגי נשניץ  כפר טמזרט   דו"ח על ילדים שהוחזרו למרוקו בהסכמת הוריהם; פנייה לשר המשטרה בכור שטרית בבקשה לעזרת יהודי מרוקו – קהילת צפרו. לקראת סוף התיק – מכתבים בצרפתית המעידים על מצב היהודים במרוקו; דו"ח ביקור מאת מארק יארבלום שביקר בצפון אפריקה מה-17.1.49. בתיק הושחרו פרטים שמוגבלים לעיון מטעמי צנעת הפרט וסודיות רפואית לבדיקה חוזרת ב2023
פ-687/6 2/2/1949 התכתבות התכתבות של ציר ישראל בריטניה מרדכי עליאש עם שר החוץ משה שרת ואנשי המשרד (מנכ"ל המשרד ולטר איתן  אבא אבן  ארתור לוריא  שבתאי רוזן ואחרים)  מנכ"ל משרד האוצר דוד הורוביץ  יו"ר שוחרי האוניברסיטה העברית בבריטניה נורמן בנטוויץ'  ראשי ארגונים יהודיים בבריטניה וגורמים נוספים בנושאים מדיניים ואחרים: מינויו של עליאש לתפקיד הציר בבריטניה  יחסי ישראל בבריטניה  הקשרים בין יהדות בריטניה לישראל  הנסיונות להגיע להסכמי שלום עם ירדן ומצרים לאחר הסכמי שביתת הנשק והמחלוקות איתם בנוגע לגבולות ולבעיית הפליטים  רכישת קרקעות ע"י קק"ל בעבר הירדן לפני קום המדינה  מעמדה המדיני של ירושלים  טיפול בבעייתו של אסיר האצ"ל מונטה האריס  שהיה כלוא עדיין בבריטניה  התייחסות בקונסוליה בלונדון לענייני הסדרי הנישואין והגירושין בישראל ועוד. בתיק גם נוסח חוק בתי הדין (הרבניים) מ-1948 (עמודים 60 – 78)  הצעת חוק בריטי בנוגע לנכסי אוייב גרמנים (עמודים 98 – 107) ופרסום של ארגון "מגן דוד אדום" (עמודים 145 – 146).
פ-2072/48 2/7/1949 קטעי עיתונות. כתבות בשפה היידיש  העברית  הגרמנית והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות יצחק ורחל ינאית בן-צבי מאת מחברים שונים  כולל רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-687/1 2/9/1949 תעודות אישיות תעודות אישיות של מרכי עליאש שכיהן כציר ישראל בבריטניה: קורות חיים שלו  תעודת מעבר של ממשלת המנדט הבריטי עם חותמת ישראלית עליה מ-1949  הזמנה לסעודה רשמית שערך עליאש בצירות ישראל בלונדון ומסמך הספד על עליאש לאחר פטירתו.
מפה-4139/1 3/1/1949 (  3 תצלומים של זכאי – מחוברים )   Panorama composed from 3 Zakai Photographs 3 תמונות של זכאי ( ? ) שהודבקו ביחד לתמונה אחת של חוף הים ( ? )
חצ-2954/17 3/1/1949 סוריה – עצורים ישראלים מהתיק הוצאו שתי ידיעות מודיעין גולמיות אשר חשיפתן  גם כיום  עלולה לגרום נזק לביטחון המדינה.
ג-3431/7 3/1/1949 שטח מדינת ישראל מכתב מתלמידי כיתה ח' מבית ספר בארי בנתניה בנושא גבולות מדינת ישראל ונתונים מלשכה מרכזית לסטטיסטיקה
ג-310/49 3/2/1949 מינוי מוכתרים וועדות כפריות רשימת המועמדים למוכתרים וועדות לכפרים
ג-6406/20 5/1/1949 הקונסוליה הדנית בקשות למעבר לעיר העתיקה  הודעות  העתקי מכתבים יוצאים מהממונה וכו'
ג-3013/17 5/1/1949 הקמת בית-חרושת לחומצה חנקנית התכתבות עם משרדי הבטחון והאוצר  חב' דשנים וחומרים בע"מ בענין הנ"ל
ג-10908/1 5/1/1949 לשכה לתכנון ותיאום כלכלי – אגף התכנון – מחלקה לשיכון ארצי בתיק רשימות של ימי עבודה נדרשים וכמויות חומרי בניין לצורך הקמת 1000 יחידות דיור.
ג-714/32 5/11/1949 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- בקורת סרטים התכתבות מהאגף לעיתונות וקולנוע במשרד הפנים ומהפסיכולוג אוריאל עקביא בעניין פעולת המועצה לביקורת סרטים
גל-17108/19 6/1/1949 מחנות שבויים דו"חות ביקור במחנה השבויים בסרפנד  התכתבות בענין ביקור חברי הועדות המוסלמיות אצל שבויים  מכתב של הצלב האדום ובו תלונה על התנהגות צה"ל במחנה סרפנד.
גל-63896/24 6/1/1949 קואופרטיב לעבודות זגגות "בדולח" בחיפה בע"מ
גל-61392/13 6/21/1949 פעולות סעד מאגודות זרות בתיק התכתבויות בנוגע להמשך הסיוע של הקוויקרים בארץ ישראל במטרה "לפתח יחסי רעות בין אזרחיה היהודים והערבים של המדינה".
פ-2459/13 7/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עצמות הרצל לקבורה בישראל" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-1059/2 7/1/1949 או"ם – ועדת הסקר בנושא הפליטים או"ם – ועדת הסקר בנושא הפליטים
גל-63856/28 7/1/1949 ירדן מסעדה קואופרטיבית בטבריה בע"מ
גל-63905/34 7/1/1949 גל-יה מיסודם של התאחדות זבולון משוחררי השירותים הצבאיים אגודה שיתופית בע"מ
ג-502/15 7/7/1949 המדור לעולה חליפת מסמכים בין הסוכנות היהודית לארץ ישראל למדור החדשות ב "קול ישראל" ומרשות השידור "קול ירושלים" בעניין שידור הפרסומים במסגרת המדור לחיפוש קרובים תחת הכותרת "מי מכיר  מי יודע?"  וההודעה לד"ר שאול ברקלי שלאור מיזוג תוכניות "קול ירושלים ו"קול ישראל" ברשות השידור יפסק שידור המדור לחיפוש קרובים.
ג-2174/22 7/11/1949 הנהלה – צמחי רפואה בתיק התכתבויות בנושא גידול צמחי מרפא בארץ.
ג-4736/38 7/15/1949 בית יעקב קטמון ירושלים בתיק פתק בנוגע לבקשת הקצבה
פר-538/8 8/1/1949 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית
גל-63896/23 8/1/1949 כורי זיפזיף קואופרטיב לזיפזיף בנתניה בע"מ
פ-2074/25 8/5/1949 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הדור" בשם "כיצד לשאת את אושר היגון: רשמי סופרנו מועידת הפועלות" מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-63897/7 9/1/1949 בית שלמה ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63896/2 10/1/1949 תלמים ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
ג-860/13 10/17/1949 חוזרים של המחלקה להנחלת הלשון הסכם בין משרד החינוך לרשויות מקומיות להקמת כיתות בהנחלת הלשון; חוזרים והוראות המחלקה להנחלת הלשון ללשכות תרבות מחוזיות  למנהלי האולפנים  למורים  למפקחים ולרכזים  לעיריות  למועצות מקומיות ולאזוריות  חילופי מכתבים בין המחלקה להנחלת הלשון ללשכת תרבות מחוזית חיפה; סדר בחינות הסיום בקורסים להכשרת מורים למבוגרים; הוראות לבוחנים  טפסים ועוד.
פ-2068/28 11/1/1949 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש בשם "מיר בויען ירושלים" (אנחנו נבנה את ירושלים) שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
גל-63896/19 11/1/1949 ורדה אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ
גל-63896/9 11/1/1949 ויעל קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ
ג-5427/24 12/1/1949 גיוס אנשים ששרתו בצבאות זרים חוזרים והוראות בדבר חיילי צה"ל  בעלי נתינות זרה ועולים שרתו בצבאות זרים; התכתבות בנדון ( כולל קטע מחוק מקקארן האוסר על אזרחי ארה"ב לשרת שרות צבאי בחו"ל )
גל-63897/16 12/1/1949 מאפיה קואופרטיבית "שובע" בטירה בע"מ
ג-4742/25 12/18/1949 בנין-ציון שני מכתבים בנושא טקס הכנסת ספר תורה שניצל מגרמניה בבית הכנסת בנין ציון בירושלים.
ג-5625/10 12/22/1949 הסתדרות הפועלים החקלאים – מרכז חקלאי מכתבי הסתדרות הפועלים החקלאים לשרי האוצר השונים.
ג-887/10 12/28/1949 לשכת התרבות מחוז הצפון/ לשכה לידיעת הארץ תכנית לפעולת הלשכה לידיעת הארץ  דו"חות וסיכומים חודשיים על פעולות הלשכה ופעולות בלתי-קבועות (טבלאות); הצעה לתקציב חודשי למדור לידיעת הארץ  הצעה לחלוקת התקציב של המחלקה לידיעת הארץ 6.1950; טפסים להזמנות ציוד  קבלות וחשבונות  סיכומי חשבונות  כרטיסי-מדריך חודשיים  הזמנות לציוד ועוד'.
ג-3847/4 1/1/1950 קטעי עתונות – סעד וביטוח עממי ומשרד הסעד (כרך א')
ג-3847/5 1/1/1950 קטעי עתונות – סעד וביטוח עממי ומשרד הסעד (כרך ב') קטעי עיתונות בענייני סעד – ליקוטי עיתונות של שירות המודיעין- לשכת העיתונות הממשלתית
גל-1145/5 1/1/1950 מסמי'ה החדשה התכתבות לחוק חינוך חובה  רשימת ילדי הגן במושב חצב
פ-2074/29 1/1/1950 מאמר בשם "ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם". מאמר בשם "ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם". תאריך הינו משוער.
ג-3550/12 1/1/1950 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אל מג'אר – מוחמד נג'יד
גל-52713/1 1/1/1950 חומר בית משפט צבאי – הפרקליט הצבאי גבריאל בך פסקי דין והחלטות בית-המשפט (המשך בתיק 2) ענייני צנעת פרט
פ-2074/21 1/1/1950 קטע עיתונות. כתבה בשפה הצרפתית שהתפרסמה בעיתון "הצבי" אודות בית לבנון בתל אביב. התאריך הינו משוער.
פר-538/3 1/1/1950 ידיעון א-ד
פר-540/7 1/1/1950 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-541/11 1/1/1950 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית 8/1/2021 0:00
פר-543/4 1/1/1950 קהילות נוצריות בישראל- אנגלית
פר-543/5 1/1/1950 קהילות נוצריות בישראל- צרפתית
ל-2177/32 1/1/1950 מחנה עולים עין שמר תיק משטרת ישראל  בית עולים עין שמר  תקיפת שוטרים  תושבים תימנים  יוצאי אירופה  שוק שחור  קטעי עיתונות  כרוזים  מקרה ירי  עולה הרוג  חקירה.
פ-2459/32 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. שונמי
פ-2462/44 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "למרחב" מכתב מיצחק בצלאל בדבר ראיון שלו עם מלאכי
פ-2461/89 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חלק ישראל במקומות הקדושים בירושלים" חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
מגע-3562/7 1/1/1950 איחוד וחלוקה – טול-כרם
ג-822/20 1/4/1950 ידיעת הארץ – חוזרים מכתבים-חוזרים של הלשכה לידיעת הארץ של המחלקה להנחלת הלשון למנהלי המשרדים המחוזיים  לרכזי התרבות ולגורמים אחרים; תכנית עליה לרגל לירושלים  תזכירים על אתרים שונים בארץ ועוד'.
גל-6343/2 1/24/1950 כפר חב"ד התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע למועצה הדתית של כפר חב"ד: מצב השחיטה בצפריא  פניות הועד הדתי של ספריה  דו"ח מביקור בכפר תוחלת (ספריה)  הקצבות חודשיות לועד הדתי צפריה  דו"ח על פעולותיו הדתיות של הרב יונה איידלקופ  הזמנות לאירוע חג הגאולה – י"ט בכסלו  פניותיו של הרב שלום פדל מצפריה התימנית  דו"חות של הכנסות והוצאות לשירותים דתיים ועוד.
גל-63897/27 2/1/1950 המזין קואופרטיב לתעשיית חלבה וממתקים ביפו בע"מ
גל-63897/19 2/1/1950 מאפיה וקונדטוריה קואופרטיבית "שיפון" ביהודיה בע"מ כולל הלוואות למאפיית "אפרתי" בחולון.
גל-63856/13 3/1/1950 מעוז קואופרטיב לקונדיטוריה ותעשית ממתקים בטירה בע"מ
גל-63897/5 3/1/1950 קרית ברוכוב אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
פ-2836/16 3/9/1950 העליה הגדולה – תיקי דב גולדשטיין בתיק התכתבויות בין דב גולדשטיין וג יוספטל בענייני קליטת העולים ומצבם בארץ.
גל-63856/34 4/1/1950 חופרת קואופרטיב לחפירת זיפזיף בנתניה בע"מ
גל-63856/30 4/1/1950 הזרם קואופרטיב לחשמלאות אינסטלציה בירושלים בע"מ
גל-63905/30 4/1/1950 ראשון אגודה שיתופית להובלה בראשון לציון בע"מ
גל-63896/6 4/5/1950 קבוצה קואופרטיבית לדייג "רקת" בטבריה בע"מ
גל-40398/4 4/26/1950 מחלקת הספנות – דו"חות המחלקה בתיק דוחות שבועיים של פעילות מחלקת הספנות באגף וכן דוחות שנתיים של פעילות משרד התחבורה.
גל-63856/39 5/1/1950 שפע קואופרטיב לשרברבות למסגרות ולפחחות במגדל גד בע"מ
גל-63897/8 5/1/1950 עצמאות מאפיה קואופרטיבית קרית שמואל של הפועל המזרחי בע"מ
גל-41488/15 5/10/1950 עניני הנחלת הלשון – כללי המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית של העלייה  החינוך במחנות העולים-(המשך מתיק 14) התכתבויות בנוגע למרכזי הילדים במחנות העולים  מינוי רכזי תרבות במחנות ומעמדם  שכר המורים במרכזי הילדים ובאולפנים לעברית  תשלומי הסוכנות לקליטה תרבותית  שיפוץ בתי תרבות והקמת ספריות באולפנים הקבועים  תנאי העבודה של הרכזים והמורים במחנות  ועדת החקירה בענייני החינוך במחנות העולים  דו"ח על פעולות המדור לחינוך במחנות העולים  פרוטוקול מישיבת ועדת ארבע השרים (משפטים  סעד  פנים וחינוך) לסידור החנוך במחנות העולים ועוד.
גל-1139/2 5/13/1950 עלה רש (שאר ישוב) רישום ילדי הישוב "שאר ישוב" לגן.
ג-10906/7 5/23/1950 פניות הציבור (לפי שם משפחה) ס-ד פניות שונות למועצה המדעית במשרד ראש הממשלה בנושא יוזמות מדעיות  בקשות לתעסוקה ועוד.
גל-3933/19 5/29/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שאר-ישוב מסמכים ומפות מהאגף לתכנון במשרד הפנים בעניין אישור תכנית בנייה ת.ב.ע במושב העובדים שאר ישוב
גל-63856/38 6/1/1950 דירתנו ברמת גן אגודה שיתופית לשיכון בע"מ
גל-63856/29 6/1/1950 מתקן קואופרטיב למסגרות מכנית ברעננה בע"מ
גל-63856/24 7/1/1950 צפון ראש העין ארגון חיילים משוחררים להתיישבות שיתופית בע"מ
פ-1511/3 7/9/1950 כנוס צירי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הכללי של משרד החוץ חיים רדי  בנוגע לכנוס צירי ישראל: קווים לסיפוחו של שירות החוץ הישראלי  סיכומי ישיבות הכנס: ישראל בין מזרח ומערב  ישראל וערב  ביון  הבעיות המנהליות של משרד החוץ  בעיות על סדר יומה של העצרת הקרובה של האו"ם  ישראל והגולה  סיכום דיוני כינוס הצירים הישראלים  יולי 1950 ועוד. בנוסף  בתיק פרסומי הממשלה JERUSALEM 1948 -1951: THREE YEARS OF RECONSTRUCTION – ירושלים 1948 – 1951: שלוש שנים של בנייה מחדש  ARABS IN ISRAEL – ערבים בישראל.
ג-1964/32 7/14/1950 כפרי עבודה – נחל-שורק מועצה אזורית נחל שורק (מעברת נחל שורק) – מענק לכיסוי הוצאות במעברה  השירותים במעברה  אספקת מים למעברת מסמייה  התיישבות ביישוב חדש – בית חלקיה  שירותי דת ביישובי העולים ועוד
ג-9561/3 7/26/1950 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – כפרטים נטושים כללי – שרותי דת – קבורת נפטרים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הפנים  בנוגע לשירותי הדת במעברות וביישובי עולים: קבורת נפטרים בבתי חולים  הקצבות למטרות דתיות בשנת 1951-52  ריהוט בתי הכנסת וסידור מקלחות במעברות וביישובי עולים  תזכיר על פעולות ותקציב המחלקה ליישובי עולים  סדרי קבורה במעברות  סדרי קבורה במעברות  הקצבה לשירותי דת ביישובי עולים ועוד.
ג-846/29 8/4/1950 מועצת נהריה חילופי מכתבים בין המועצה המקומית נהריה לשר החינוך  לראש-עירית עכו  למשרד המפקחים על גני-הילדים  למחלקה לחינוך חיפה ועוד; נתונים על הגננות ומשכורתן  ציוד ועוד.
ג-3952/7 8/8/1950 שטח שיפוט – באר-שבע מסמכים מלשכת המנכ"ל במשרד הפנים בעניין הרחבת שטח השיפוט של העיר באר שבע
פר-541/1 9/1/1950 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית 8/1/2021 0:00
פ-1511/4 9/1/1950 פרסומי הממשלה על ירושלים ועמק החולה – (המשך מתיק 3) JERUSALEM – LIVING CITY – JERUSALEM – CIUDAD VIDA – ירושלים – עיר חיה THE HULLAH VALLEY – A FIGHT AGAINST FRUSTRATION – עמק החולה: קרב נגד תסכול  JERUSALEM 1948 -1951: THREE YEARS OF RECONSTRUCTION – ירושלים 1948 – 1951: שלוש שנים של בנייה מחדש
גל-63856/7 9/1/1950 הבית המשותף מספר 7 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-1148/23 9/3/1950 בית הלוי התכתבות בין משרד החינוך למושב בית הלוי בעניין רישום למוסדות חינוך (זרם העובדים) במושב.
ג-854/22 9/25/1950 מועמדים להוראה ( שאלונים ) – אות ז' שאלונים למורים של אגף החינוך במשרד. שמות המורים: תירצה זוסמן  עדנה (אידה) זימן  רינה זורק  שלום זמיר  לאה זיגלמן (קריני)  סוניה זליקסון  אלכסנדרה זימן  לוסיה (רבקה) זיסמן
פר-543/6 10/1/1950 christians in israel
גל-63861/19 10/1/1950 עצמון קואופרטיב לייצור דבק קמח וזבל כימי בכפר סבא בע"מ
גל-2958/3 10/23/1950 הוצאות קבורה – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות  בנוגע להוצאות קבורה: תשלומים לחברה קדישא עבור מקרים סוציאליים  תשלום דמי קבורה עולים חדשים מחוסרי יכולת  העברת גוויות מאריטריאה (אריתריאה)  מכתבי לוואי על העברת צ'קים לחברות קדישא תמורת הוצאות קבורה עבור נפטרים  ביזיון המתים בצריפין  קבורת נפטרים בלי גואל ומעוטי יכולת מבתי חולים ממשלתיים  זכרון דברים מישיבות בעניין קבורת נפטרים עולים בבתי חולים ועוד.
ג-4157/2 10/24/1950 חטיבת-מזון – חלוקת סוכר קיצוב סוכר-חלוקת סוכר  שיווק סוכר. הצעה לחיסכון בשיווק הסוכר (ארגון שיווק הסוכר בשקיות ארוזות מראש)  חלוקת סוכר וריבה ועוד.
ג-781/10 10/26/1950 המחלקה להנחלת הלשון – "פרוזדור" גיליונות עמוד ראשי מעיתון "פרוזדור" השבועון המנוקד לעולה החדש מהמחלקה להנחלת לשון במשרד החינוך והתרבות
פ-2926/22 11/1/1950 דוד סימון – חומר על מצב החקלאות וכו' בראשית המדינה
גל-63856/4 11/1/1950 הבית המשותף מספר 4 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-63856/3 11/1/1950 הבית המשותף מספר 3 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-63906/3 11/1/1950 מעברות קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שיתופית בע"מ
גל-63896/5 11/1/1950 אגודה שיתופית לעבודות דפוס "עצמאות" ביפו בע"מ
גל-41488/18 12/1/1950 עניני הנחלת הלשון (המשך מתיק 17) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לפעילות המחלקה לקליטה תרבותית: האולפנים לעולים ללימוד השפה העברית והוצאות החזקתם  ראשי פרקים משיחה בין שר החינוך והתרבות וד"ר אורבך  הסכם בדבר הנחלת הלשון בהתיישבות העובדת וביישובים כפריים של עולים למיניהם  הסכם בדבר מעמדם של המורים למבוגרים  הסדר הפיקוח בשיעורי המבוגרים  סיכום כללי לחודש פברואר 1951  תזכיר על קורס להכשרת מורים למבוגרים ועוד.
פ-4688/25 12/1/1950 עבודתו של אביעד (עדי) יפה במשרד החוץ
גל-63856/8 12/1/1950 הבית המשותף מספר 8 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-63856/9 12/1/1950 הבית המשותף מספר 9 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-63856/10 12/1/1950 הבית המשותף מספר 10 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
ג-1889/77 12/5/1950 רשויות מקומיות – תיקי סעד – נצרת התכתבויות בנושא השתתפות בהפעלת מוסד מפת"ן (מפעל תעסוקת נוער) בנצרת  שירותי הסעד בעיר ועוד.
גל-3965/44 1/1/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים כסלון אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים כסלון.
גל-1290/4 1/1/1951 אולפן למורים בבן שמן התכתבות בנוגע לציוני בגרות
פר-538/7 1/1/1951 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית
פר-540/11 1/1/1951 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-541/5 1/1/1951 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות א' ב' ג'
פ-2461/86 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "להיינריך היינה לא היו ילדים" קטע חסר ממכתב למערכת עיתון שנכתב על ידי מלאכי (?)
פ-2461/93 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מגפת החלירע בירושלים בשנת תרכ"ו" תדפיס מאמר של מלאכי עם השלמות בכתב יד
מגע-3562/4 1/1/1951 ספר שטרות -טול-כרם
ג-5390/11 2/1/1951 חוק לתיקון פקודת בזיון בית המשפט חוק 1951 – הצעת חוק עם דברי הסבר  מכתב לואי
גל-6347/6 3/2/1951 מעברת טירה הדרומית  דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  דו"חות כספיים  אישורי קבלת ההקצבות של הועד השתי של שכונת יצחק  שיכון הדר (כפר הניצחון) ועוד'.
גל-22172/9 3/5/1951 ועדת השמות הממשלתית – רשימות ורשימונים תעתיק ורשימון רשימת שמות יישובים רשימון הידרו גרפי של מפות ישראל שמות זיכרון אישים ביישובים בישראל שמות יישובים שנקבעו על ידי הוועדה מראשית פעולתה
גל-3965/41 3/21/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים סריס אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים סריס.
ג-9017/13 3/21/1951 עניני ההקדשות – ירושלים – גוש 63  חלקה 166 בתיק טופס מח' מס-רכוש עירוני  תיאור הנכס  תמצית רישום מפנקס הקרקעות  העתקי שטר הקדש  החלטת בית-דין הרבני בנוגע לחלוקת הנכס.
פ-2459/25 3/30/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – על שירי טשרניחובסקי ב"היהודי" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2462/45 3/30/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הערה בדבר טשרניחובסקי השני" /א.מ.ח. מזכיר מאמר של מלאכי בשם "על שירי טשרניחובסקי" ב"היהודי" שהופיע ב"הדואר"
חצ-2414/13 5/1/1951 מדיניות חבש – ישראל
גל-2961/11 6/19/1951 ענייני חברת קדישא תקנון הארגון הארצי של החברות קדישא בישראל  פרוטוקולים וסיכומים מישיבות הוועדה הארצית של הארגון  מישיבות הוועדה לענייני דתות ובתי עלמין של עיריית ירושלים ושל פורומים שונים במשרד הדתות  התכתבות בין ראשי המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות (מנהל במחלקה יהודה לייב ביאלר ועוזרו משה עקיבא דרוק)  ראש עיריית ירושלים שלמה זלמן שרגאי  החברה קדישא קהילת ירושלים  הרב הראשי לישראל יצחק הרצוג וגורמים נוספים בנוגע להכשרת לתחזוקת בתי עלמין בירושלים ובכלל הארץ  נוהלי קבורה של החברות קדישא ועוד. בתיק העתק מכתב מרה"מ דוד בן-גוריון לא. בן-זאב משכונת "בית ישראל" בירושלים בנוגע להעברת גופת נפטרים מבית העלמין בסנהדריה לבית העלמין בהר הרצל (עמוד 160).
ג-4712/25 7/5/1951 רבינוביץ יהודה חצר פריז מאה שערים ירושלים רשיון יצוא לארה"ב (תפילין?).
גל-53391/12 7/15/1951 טירת הכרמל – מוסדות ציבור התכתבות ודו"חות בנושאים: בניית מוסדות חינוך  מגרש ספורט  מרפאה  תחנת אוטובוס  מרכז מסחרי ומגרש ספורט.
גל-7643/37 7/18/1951 לשכת השר – ועדת המכס ועדת המכס מוצרים; שחרור ופטורים ממכס ; סחורות לייצוא;
גל-63856/2 8/1/1951 הבית המשותף מספר 2 אגודה שיתופית לשיכון ברמת גן בע"מ
גל-63896/4 8/1/1951 טעים מאפיה קואופרטיבית של הפועל המזרחי בלוד בע"מ
א-396/3 8/9/1951 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השניה פרוטוקול מן הישיבה האחרונה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השנייה וזיכרון דברים מפעילותה של הועדה.
גל-7640/9 9/16/1951 לשכת השר – הסתדרות הפועלים החקלאים התכתבות בענייני חקלאות.
גל-22172/5 10/11/1951 ועדת השמות הממשלתית – ועדת התעתיק כללי תעתיק לאותיות לטינית ולערבית כתיב לועזי של יישובים וערים בארץ; תעתיק בערבית של יישובים
פ-719/14 10/12/1951 חברות בממשלה ובכנסת  – 1955-1949 מזכיר הממשלה הודעות והתכתבות בנושאי עבודת הממשלה  חומר רקע  הצעות לסדר היום  דיור הכנסת בירושלים ועוד. בתיק גם התכתבות עם השר פנחס לבון.
ג-521/113 10/17/1951 רשימת תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים – מרים אמין מנאע – מג'דל כרום (24.6.51) תכתובת אודות חקירת מוות של מרים אמין מג'דל. שנהרגה בתאונת דרכים.
פ-2462/25 11/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הדואר בן שלושים מאמר של ג. קרסל ב"הדואר" שמוקדש למלאכי
ג-1894/40 11/8/1951 תיקים סגורים שלטון מקומי – עירית לוד – תלונות התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לעיריית לוד: חוק עזר בדבר פתיחת חנויות וסגירתן  קיום הופעות בליל שבת  מתן רישיונות  תלונות על פקחי העירייה  עצומת משתכני שיכון נווה עובד בקשר להספקת מים ומצבו הסניטרי של השיכון  תשלום מס עסקים  התנהלות בלתי הולמת של סגן ראש העירייה  יהודה וקנין ועוד.
ג-863/9 11/20/1951 לשכת התרבות  מחוז הדרום/ הנחלת הלשון יומני כיתות ( רשימות לומדים ) של בתי-החינוך במקומות שונים; חיבורי עברית בבחינות סיום; הודעות על פתיחת סמינריונים ועוד
ג-4535/13 12/10/1951 הלשכה הראשית – ועדה בינמשרדית לבקורת מבנים מסוכנים התכתבויות וישיבות מהוועדה למבנים מסוכנים במשרד הפנים למנהל אגף הבנייה במשרד התעשייה והמסחר בנוגע למבנים רעועים הדורשים תיקונים לפני עונת הגשמים  הריסת מבנים מסוכנים ברחבי הארץ  הקמת דיור אלטרנטיבי למפונים והטלת חובת התיקונים על בעלי הבתים
ג-4737/46 12/30/1951 ג'וליס ב בקשות לשרותי דת ותלמוד תורה במושב ג'וליס ב'
חצ-112/4 1/1/1952 Weizmann Chaim 1.בעניין נטיעת גן ע"ש הנשיא 2. פסל או ציור של ויצמן בשביל ארמון השלום בהאג 3. מברקי תנחומים
מגע-31/47 1/1/1952 מסלם סלימאן סלמאן צעלוק
מגע-37/16 1/1/1952 מערכת הבטחון
מגע-37/17 1/1/1952 מערכת הבטחון
מגע-31/70 1/1/1952 אבראהים מחמד אבראהים
פר-543/9 1/1/1952 עצרת אזכרה מטעם הרבנות הראשית לישראל
ג-1901/16 1/1/1952 מעברת טירה תעסוקה  כח אדם  חינוך וחגיגות עצמאות בטירת הכרמל.
פ-2461/91 1/1/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר על בן צבי חלק ממאמר של מלאכי ב"הדואר"
ג-5922/3 1/1/1952 חברת דלק – הגבלות התנועה הגבלות תנועה ואשרות תנועה לכלי רכב
מגע-3562/3 1/1/1952 מנהלת האדמות – קרקעות – נפת שכם – כפר בית-איבא
ג-9561/2 1/7/1952 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – סעד חליפת מסמכים מלשכת המנכ"ל במשרד הפנים בעניינים כלליים של וועדים מקומיים – מקרים סוציאליים  תשלום עבור מים  דו"ח סקירה לאו"ם על הדאגה לשלום המשפחה הילד והנער  וועדות סעד ביישובי עולים  השתתפות משרד הסעד במשכורות העובדים במעברות  תקציב הקייטנות ועוד.
גל-1703/48 1/21/1952 גן ילדים מעברת טירה דרומית התכתבות בנוגע לגן ילדים במעברת טירה דרומית: תקן לגן הילדים  תקציב  תיקונים ושיפורים בגני הילדים  ריהוט וציוד לגנים ועוד.
פ-2308/24 2/28/1952 מכתב מיוסף רבינוביץ אל המרכז החקלאי של הסתדרות הפועלים החקלאיים. בתיק מכתב מיוסף רבינוביץ אל המרכז החקלאי של הסתדרות הפועלים החקלאיים בנוגע לתמיכה כספית בפיתוח משקי עזר לעולים חדשים.
חצ-2424/13 3/1/1952 בעיית טוניס
חצ-381/2 3/1/1952 יחסים עם הארץ המארחת
גל-2958/6 3/5/1952 ארגון הארצי של חברה קדישא כרך א' פרוטוקולים מישיבות הועדה המתמדת של האסיפה הכללית של הארגון הארצי לחברות קדישא  התכתבויות בנושא שירותי הקבורה בארץ  הצטרפות חברות קדישא לארגון הארצי  הצעה לתקנון הארגון הארצי  סקירה על המעמד הארגוני של החברות קדישא ועוד.
ג-812/55 3/9/1952 מעברת זרנוגה ( עובדים ) בית-החינוך לילדי עובדים זרנוגה (זרם העובדים) ע"י רחובות – חילופי מכתבים בין בית החינוך לאגף החינוך  משרד המפקחים והמרכז לחינוך של הסתדרות העובדים.
ג-1972/65 3/11/1952 שרותי דת – מודיעים התכתבות בין המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים למועצה האזורית חבל מודיעין בעניין דרישה להקמת בית כנסת במועצה  הקמת צריפים בבארות יצחק ע"י המרכז לתרבות "מעונה"  הלוואה להקמת מקווה טהרה בגמזו.
גל-40398/5 3/17/1952 מחלקת הספנות – שילומים מגרמניה התכתבות מחלקת הספנות במשרד התחבורה עם בעלי אניות וחברות ספנות על יבוא מכספי השילומים  הובלת סחורת השילומים מגרמניה  חוברת "שילומים מגרמניה – תוכנית הפיתוח הכוללת"  מסמך צרכים של הספנות הישראלית  התכתבות עם חברת מ. דיזנגוף ושות.
ג-1901/23 3/29/1952 מעברת טירה – משק פירוט משק במעברת טירה.
חצ-10272/1 5/1/1952 לשכת המנכ"ל גדעון רפאל – תיק לשכה
ג-1889/69 6/4/1952 רשויות מקומיות – תיקי סעד – מודיעים בתיק התכתבויות בענייני תקציבים למלשכת הסעד במועצה האזורית מודיעים.
ג-1889/29 6/22/1952 רשויות מקומיות – תיקי סעד – דלית-אל-כרמל התכתבויות בנושא הקמת שירות סעד בדאלית אל כרמל
גל-44392/8 6/26/1952 חומר של לוי אשכול חומר ששימש הכנה לספר להנצחת ראש הממשלה לוי אשכול כולל סטנוגרמות מישיבות ממשלה  דברי הכנסת
ג-3271/9 7/5/1952 מועצה מקומית רמת רחל – עבודות ציבוריות התכתבות בנוגע לתקציב למועצה מקומית רמת רחל
ג-1901/19 7/13/1952 מעברת טירה – שטח שיפוט טירה  תכנון ובניה.
ג-1901/37 7/20/1952 מעברת טירה – תברואה ענייני תברואה במעברת טירת הכרמל.
ג-1901/39 7/24/1952 מעברת טירה – שרותי-דת מתן קצבאות לשירותי דת במעברות טירה
ג-1901/35 7/29/1952 מעברת טירה – חינוך התיק מכיל התכתבויות בנוגע להוצאות חינוך במעברות טירה על ידי המחלקה לישובי עולים במשרד הפנים במסגרתם הוענק תקציב להקמת מבנים  קיום אירועים ועוד'.
גל-21971/12 8/1/1952 חקיקה ראשית – חוק לטיפול בחולי-נפש חקיקה ראשית – חוק לטיפול בחולי-נפש
ג-1898/1 8/1/1952 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – כוס חלב לתלמידי בית-הספר והגן מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים בעניין מחנה "באר יעקב" – מפעל הזנת הילד ביישובי עולים  מימון מפעל החלב במעברות ראש העין  באר יעקב  בית לוד  מעברת פתח-תקווה  גביית תשלומים להוצאות מפעל החלב  ארוחת צהריים וכוס חלב לילדי בתי הספר ביישובי העולים.
ג-517/86 8/6/1952 מקרי מוות בליתי טבעי – משה אינהורן תכתובת אודות מותו של משה בן יהושוע איינהורן. שנהרג בירייה כשעבר את הגבול לאיזור שלא בשליטת ישראל.
ג-1901/43 8/25/1952 מעברת טירה – מפעלים בתיק התכתבות בנוגע להקמת מאפייה במעברת טירה.
ג-6135/12 9/30/1952 לשכת השר והמנכ"ל – חוליות תכנון הבטחון בתיק התכתבויות בעניין הקמת חוליות לתכנון הביטחון באוירי  ימי ויבשתי של ישראל על מנת להתמודד עם האיומים על המדינה.
גל-2960/5 10/6/1952 ועדת בית-הקברות בירושלים כרך א' התכתבות בנוגע לבית-הקברות בירושלים.
גל-64317/8 11/9/1952 סעד קבוצת בני עקיבא להתישבות שתופית בעמ רישומי שעבודים  שטרות משכון  חוזים  אגרות חוב ועוד.
גל-1301/14 11/12/1952 תערוכת הביאנלה של ונציה התכתבות עם הקונסוליה של ישראל במילאנו משלוח יצירות אומנות לתערוכה בינלאומית
ג-1971/22 11/20/1952 תיקים סגורים של ועדות מקומיות – סעד בתיק התכתבויות בנוגע לבחירת ועדת סעד בבאר יעקב.
גל-2959/1 11/23/1952 ענייני בתי-קברות כרך א' בתיק התכתבויות של משרד הדתות עם גורמים שונים בנושא הקבורה בארץ. איתור והקמת בתי עלמין ביישובים שונים בארץ  אחזקת ושיפוץ בתי העלמין  הסדרי קבורה  תשלומי קבורה  התכתבויות רבות בנוגע לפינוי הקברים בשייח באדר  התכתבויות רבות בנוגע לבית העלמין בסנהדריה וכן התכתבויות רבות בנוגע לענייני והסדרי קבורה בירושלים  התכתבויות מול רשיות מקומיות רבות וחברות קדישא ברחבי הארץ.
ג-3959/15 12/1/1952 שטח שיפוט – מגדל העמק התכתבויות מהמינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין המועצה המקומית מגדל העמק – גבולות שיפוט  המועצה האזורית קישון (נהלל והקישון)  מינוי מזכיר הוועד במגדל העמק  שינוי שטח השיפוט של המועצה האזורית יזרעאל  מפות של שטח השיפוט המועצה המקומית מגדל העמק  סיפוח מגדל העמק לנהלל-הקישון  ועוד.
ג-1892/13 12/2/1952 תיקים סגורים של ועדים מקומיים – סעד בתיק בקשה להצעה להרכב ועדת הסעד של עין כרם וכן טופס רישום דואר.
ג-518/14 12/4/1952 מקרי מוות בליתי טבעי – זרגריאן אהרן חקירת מקרה מוות בלתי טבעי של עולה מפרס שאיבד עצמו לדעת.
ג-1892/62 12/28/1952 תיקים סגורים של ועדים מקומיים – סעד. (רמת השרון) בתיק התכתבויות בנוגע לבחירת חברים לועדת הרווחה במעברת רמת השרון.
ג-1901/34 1/1/1953 מעברת טירה – הפקעות בתיק פנייה למעברות לבדיקה מי הרשות המוסמכת להחכיר את הקרקעות לצרכי הציבור במעברות השונות.
ג-3952/11 1/1/1953 שטח שיפוט – בית-שמש בתיק התכתבויות ושרטוטים המתייחסים לגבולות השיפוטיים של בית שמש.
פ-2074/28 1/1/1953 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית  היידיש והעברית שהתפרסמו בעיתון "THE PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה)  די פיאנערן פרוי (האשה החלוצה) ו"דבר הפועלת" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2069/8 1/1/1953 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) אודות רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם מכתב הצהרה מרחל ינאית בן-צבי לעיתון "THE PIONEER WOMEN" (האשה החלוצה) בשפה האנגלית.
פ-2069/11 1/1/1953 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "THE PIONEER WOMEN" (האשה החלוצה) אודות רחל ינאית בן-צבי.
פר-540/10 1/1/1953 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-540/13 1/1/1953 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-544/29 1/1/1953 מדריך ארצי לכשרות
גל-17110/53 1/1/1953 חוליות תכנון לשעת חירום החומר המושחר בתיק מוגבל לעיון מטעמי ביטחון
פ-3143/1 1/16/1953 ניסיונות פעולה לסימון שבילים בתיק קטעי עיתונות בעניין סימון שבילים  תאונות וטעויות בדרך של מטיילים בעקבות העדר סימונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2639/6 2/9/1953 בחירות ומינויים – מועצה מקומית רמת רחל בתיק התכתבויות בנוגע לבחירות למועצה המקומית ברמת רחל.
ג-3951/7 2/12/1953 מועצה מקומית אור-עקיבא – שטח שיפוט התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע למועצה המקומית אור עקיבא: הקמת המועצה המקומית על שטח מעברת קיסריה  צו הקמת המועצה המקומית  פיק"א – פיתוח קיסריה  זכרון דברים בין הממשלה לבית רוטשילד לעבוד בשיתוף פעולה פיתוח קיסריה ועוד.
פ-2072/36 2/23/1953 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש שהתפרסמה בעיתון "אונזער ווארט" (המילה שלנו) בשם "פרוי פון ישראל-פרעזידענט" (אשה מישראל – נשיאה) מאת רחל ינאית בן-צבי.
ג-2346/5 2/26/1953 שיכון עולים – בהתישבות העובדת – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה בנוגע לבנייה בהתיישבות העובדת: תוספת חדרים במושבי עולים  דו"ח על הקליטה בקבוצות ובקיבוצים בחודשים ספטמבר-דצמבר 1953  הלוואות למשקים לשיכון  גמר הקמת "בית חביבה" בקיבוץ מענית  פרוגרמה להתיישבות העובדת 1954/55  לקיבוצים  סיכום בניה בקיבוצים 1949 – 1955  בתי ציבור ובתי מגורים בהתיישבות  רשימת חוזים עם קבלנים על הקמת שיכונים בהתיישבות  חוזי הלוואות על קיבוצים צעירים  תקציב יחידת דיור במשק צעיר ועוד.
חצ-167/6 3/1/1953 ארגונים יהודיים בצרפת
פ-2072/44 3/18/1953 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בכתב העת "מחנה הגדנ"ע" בשם "כנס שכולו ח"ן". בתיק גם מכתבים מקצין הגדנ"ע הראשי לאנשים שונים בנושא פעילות הגדנ"ע. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2074/17 3/25/1953 מכתב ממיכאל אסף  עורך העיתון "אל יום"  אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לביקורו העתידי של מיכאל אסף בירושלים.
פ-2070/21 4/3/1953 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הדור" בשם "בבית צייר  בחלקה 10  מספר 22" אודות שמואל חרובי מאת רחל ינאית בן-צבי.
ג-1901/36 4/12/1953 מעברת טירה – בריאות בתיק התכתבות בעניין ועדת בריאות למעברת טירה.
גל-688/9 4/30/1953 לשכת המנהל – פגישות גובי המכס פרוטוקולים של ישיבות גובי המכס סימון סחורות; מטענים; מכירות פומביות של סחורות; נוהל הטלת קנסות; אחסון; ביקורות תלונות ועוד
פ-2076/3 5/8/1953 קטע עיתונות. הספד שהתפרסם בעיתון "דבר" לזכרו של דוד רמז בשם "ימים ראשונים (ליד קברו של דוד רמז)" מאת רחל ינאית בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-1901/21 5/13/1953 מעברת טירה – פרוטוקולים בתיק פרוטוקול של מעברת טירה בנושאי חינוך בריאות ותברואה.
גל-1695/42 5/24/1953 בית החינוך לנערים עובדים במושב חצב (מסמיה חדשה גדרה) מסמכים ממשרד החינוך לבית החינוך לנערים עובדים גן יבנה במושב חצב ( מסמיה החדשה לשעבר) בנוגע לתשלום שכר דירות המבנים המשמשים לבית הספר  סגירת בית הספר לנוער עובד במושב חצב (מסמיה החדשה)
פ-2074/23 6/1/1953 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "HADASSAH NEWSLETTER" בשם " PRESIDENT'S WIFE RAHEL YANAIT BEN ZVI" (רחל ינאית אשת הנשיא יצחק בן-צבי) מאת מולי לינוס בר-דוד.
חצ-8692/7 6/1/1953 ידיעות לנציגויות
גל-63883/9 6/30/1953 עברון קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-2958/5 7/1/1953 הוצאות קבורה – כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות  בנוגע להוצאות קבורה: מכתבי לוואי על העברת צ'קים לחברות קדישא תמורת הוצאות קבורה עבור נפטרים  תשלומי קבורה למחוסרי אמצעים  תשלום הוצאות קבורה לחברות קדישא בערים הגדולות  קבורת נפטרים גלמודים ועוד.
גל-6381/12 7/4/1953 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  התכתבות ודיווחים על שירותי דת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – כפר יובל.
ג-1889/61 7/17/1953 רשויות מקומיות – תיקי סעד – כפר-יסיף התכתבויות וקטעים מפרוטוקולים בנושא תקציב שירותי הסעד של המועצה המקומית
ג-5382/4 9/1/1953 פרטיכלים מישיבות הממשלה פרטי-כל מישיבות הממשלה 14.9.53 – 28.4.55 ( העתקים מס' 21 ); מכתבי לואי ואישור לתיקונים
ג-2654/26 9/1/1953 תיקים כלליים – ועדת השמות הממשלתית לישובים התכתבויות לגבי קביעת שמות יישובים ואתרים  פרוטוקולים מישיבות הועדה ועוד.
פ-914/2 11/1/1953 אלבום קטעי עיתונות מתקופת כהונתו של יעקב צור בשרות החוץ בתיק אלבום קטעי עיתונות מהארץ והעולם מתקופת כהונתו של יעקב צור בשרות החוץ. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12273/33 11/11/1953 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – כפר יובל מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – כפר יובל.
פ-2461/78 11/20/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דברי השבוע מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2072/20 12/6/1953 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "זמנים" בשם "עם ערב בהרי ירושלים" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פר-537/1 1/1/1954 פסקי דין של בתי הדין הרבניים האיזוריים בישראל כרך א'  1-12
גל-22173/2 1/1/1954 ועדת השמות הממשלתית – קשרי חוץ ועדות לשמות גיאוגרפיים לשימושים רשמיים בבריטניה מקור שמות תעתיק שמות ומקומות בלועזית (אותיות לטיניות) קשרי חוץ של הוועדה עם גופים מקבילים באירופה
פ-2075/9 1/1/1954 חוברת לזכרו של חיים גרינבערג (גרינברג) בהוצאת מערכת "PIONEER WOMAN". חוברת בשפה היידיש ובה מאמר אודות מאמריה של רחל ינאית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2462/33 1/1/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "נכד הגר"א נסתלק בקליפורניה" הצופה מסתמך על מאמר של מלאכי
חצ-2453/7 3/1/1954 פרשת נחלין (תיק של גדעון רפאל)
פ-2459/27 3/3/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "השחר"  "המעורר"  "גליונות" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-681/9 3/7/1954 לשכת המנהל – הצעות לתיקון פקודת המכס או חוקי המכס בתיק התכתבויות והערות להצעת חוק לתיקון פקודת המכס. כמו כן התכתבויות בנוגע להנחיות שונות  שינויים בתעריפי המכס והפטורים  רשימות מלאי קיים במחסני הערובות של המכס ועוד.
גל-2509/11 4/5/1954 מועצות אזוריות – בית הלוי מסמכים הנוגעים לתקציב מועצה הדתית בית הלוי.
ג-5385/41 7/1/1954 יערי מאיר – חבר הכנסת התכתבות בין ח"כ יערי לבין ראש-הממשלה דוד בן-גוריון בענינים רעיוניים ואחרים  כולל פרסום ב"ידיעות אחרונות"; מכתבי אישור
גל-14283/3 7/1/1954 . התקנות בתי דואר (שרותי טלפון) התקנות בתי דואר (שרותי טלפון)
גל-1680/57 7/13/1954 גן ילדים מעברת רחובות כרך ב' התכתבות בנוגע להשתתפות בתשלום עבור ילדים בגן ילדים במעברת רחובות.
גל-47433/26 7/14/1954 חוזרי משרד הדאר חוזרי משרד הדואר בנוגע לנושאים: תאונות בעבודה – נוהל  תיקונים לרשימת היישובים בישראל  בנק הדואר  חומר בולאי  מברקים  הכרזות על משרות פנויות ועוד.
פר-538/9 8/1/1954 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית 4/1/2021 0:00
ג-83/6 8/1/1954 שירותי המודיעין – "שנת הרמב"ם". התיק מכיל את תכנית הועדה הבין-משרדית לקראת "שנת הרמב"ם" (שנת תשט"ו) במלאת 750 שנה לפטירתו וכן התכתבויות ותזכירים בנושא.
פ-943/2 8/11/1954 קטעי עיתונות ופרסומים בתיק קטעי עיתונות ופרסומים בנושאי יחסי ישראל-גרמניה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-12413/12 8/25/1954 ועדת המשנה הגיאוגרפית 110 – 135 (המשך בתיק 13) דוחות ישיבת ועדת המשנה הגיאוגרפית – ועדת השמות דוחות מס' 69-73 ; וכן דוחות מס' 131-150 החלטות ואישור שמות לעצמים גיאוגרפיים  נחלים  בורות  הרים  גשרים  חורבות
גל-40398/7 8/25/1954 מחלקת הספנות – שילומים מגרמניה (שימוש בכספים לפרוייקטים שונים) התכתבות מחלקת הספנות במשרד התחבורה עם בעלי אוניות וחברות ספנות על קניית אוניות מכספי השילומים  שיפוץ אוניות  בניית אוניות מגרמניה  קניית מנועים.
חצ-2463/15 9/1/1954 מצב יהודי מרוקו
ג-12415/13 10/24/1954 דו"חות המליאה 94-65 דוחות המליאה של ועדת השמות- 65-94 ישיבת מליאה מס' 71 בהשתתפו ראש הממשלה משה שרת ומנכ"ל משרד ראש הממשלה טדי קולק דיון בשמות לועזיים ואישור השם נצר סרני כשם חריג לבקשת ועדת הפנים של הכנסת עוד בדוחות שמות יישובים  ערעורים על שמות  רשימות שמות גיאוגרפיים  החלטה לקבוע שמות לשטחי קרקע  שמות לאזורים גיאוגרפיים ועוד
ג-2760/13 10/31/1954 אגף התכנון – סטטיסטיקה כפרית וסטטיסטיקה לישובים עירוניים התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לסטטיסטיקה הכפרית: הצעה לחידוש הסטטיסטיקה הכפרית  דו"ח מישיבה בנושא  הצורך בקדסטר ארצי  לבעיית סקר השימוש בקרקע בישראל ועוד.
ג-7510/2 11/9/1954 שנת הרמב"ם התיק מכיל חוזרים  כרוזים על עצרות ורשימות של מיקומי הרצאות לכבוד הכרזת "שנת הרמב"ם" במלאת 750 לפטירתו (שנת תשט"ו – 1955);
פ-2461/71 11/30/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ראשית העברית באמריקה (בעקבות התערוכה בספריה בניו יורק)" מאמר של מלאכי ב"הדואר – מוסף לקורא הצעיר"
פ-2459/46 12/3/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ראשית העברית באמריקה מאמר של מלאכי ב"הדואר – מוסף לקורא הצעיר"
פ-2459/58 12/17/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גדרה מאמר של מלאכי [?] ב"הדואר"
מגע-29/63 1/1/1955 המח'תארים של כפר שעפאט
פר-541/2 1/1/1955 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית
פר-542/4 1/1/1955 דין וחשבון
חצ-2538/24 1/1/1955 מהנעשה בגרמניה
ג-7073/18 1/10/1955 דוד רוזן – סיוע טכני בתיק התכתבות עם הלשכה לסיוע טכני במשרד ראש-הממשלה בנוגע לפגישות היכרות עם דוד רוזן מומחה U.S.O.M (מומחה לארכיונים) שמסייע לארכיון המדינה ולסוכנות היהודית.
פ-2461/88 2/11/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר על ספריות יהודיות בניו יורק מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-1680/56 2/18/1955 גן ילדים מעברת רחובות כרך א' בתיק מכתב בנוגע להודעה על פתיחת גן ילדים ברחובות.
פ-2462/32 3/25/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יהודי – סופר לאומי מצרי" מוסף ל"הבקר" מסתמך על מאמר של מלאכי
חצ-2950/11 4/1/1955 לבנון – עצורים ישראלים
חצ-2525/3 4/1/1955 עליה מתימן
ג-2082/12 5/1/1955 עירית ירושלים – חוק עזר – מס עסקים – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע לחוק עזר לירושלים בדבר מס עסקים: נוסח חוק העזר  שאלות מבתי עסק ובעלי עסקים האם החוק חל עליהם  פניית המהנדס אברהם קנטורוביץ  הודעה בדבר הקמת בתי דין למס עסקים  תיקון החוק לאחר הגשת טענות התאחדות בעלי מלאכה וארגון הסוחרים ועוד.
פ-2462/48 6/20/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אין גאנג פון טאג" / ב.צ.ג. דער טאג-מארגען זשורנאל מסתמך על מאמר של מלאכי
ג-1901/33 8/7/1955 מעברת טירה – ביקורת דין וחשבון מבקרת פעולות הועד המקומי של מעברות טירה עם צירופם למועצה המקומית טירת הכרמל.
ג-375/12 10/1/1955 סעד ותלונות קטעי עתונות
גל-1993/5 10/11/1955 מפות ויסות נהר הירקון בתיק תכניות ושרטוטים של תה"ל לויסות הזרימה בנהר הירקון.
פ-2073/9 11/23/1955 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי. רשימות ובהם תוכניות לכתיבת ספרים בנושא כפר הנוער  דמויות אירגון "השומר" ועוד. התאריך הינו משוער.
ג-12425/6 12/12/1955 דו"חות הועדה ההיסטורית 33-23 דוחות ועדת המשנה לשמות היסטוריים- ועדת השמות בין השמות שנדונו ואושרו – אתרים עתיקים  תלים וחרבות   זיהויים היסטוריים  מעיינות
מפה-4136/1 1/1/1956 צלום-אויר ללא שם צלום-אויר ללא שם; דומה לצלום-אויר משנת 1943 ( מס' 4130 )  אך בהעדר סימנים
מפה-4140/1 1/1/1956 צלום-אויר ללא שם צילום-אויר ללא שם של אזור תבה ( ? )  דומה לצלומים מס' 4130  4136; סומנו בעפרון כחול נקודות שונות במספרים ועיגולים
מפה-4145/1 1/1/1956 צלום שטח ללא שם  ( X20 ) צילום מוגדל של צלום תחנת גבול מצרית בתבה ( הצלום נגזר בצד המזרחי – ללא מבנה התחנה עצמו )
חצ-2418/2 1/1/1956 מו"מ השילומים עם גרמניה
ג-5830/5 1/1/1956 נושאים כלליים שונים התכתבות בין יחידות שונות במנהל הדלק לבין גורמים אחרים כגון: משרדי ממשלה  מכון התקנים וחברות דלק בנוגע למיסוי על דלק  תקנות בנוגע להחסנת נפט  יבוא דלק  הובלת דלק ועוד (המשך בתיק מס' 6).
ג-5830/6 1/1/1956 נושאים כלליים שונים המשך מתיק מס' 5 – התכתבות בין יחידות שונות במנהל הדלק לבין גורמים אחרים כגון: משרדי ממשלה  מכון התקנים  וחברות דלק בנוגע למיסוי על דלק  תקנות בנוגע להחסנת נפט  יבוא דלק  הובלת דלק ועוד.
פ-902/12 1/1/1956 משרד התעשיה והמסחר – פיתוח תעשיה
ג-6275/83 1/1/1956 ח"כ יערי מאיר
פר-539/3 1/1/1956 חדשות כריספיות מישראל- צרפתית
פר-541/9 1/1/1956 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות א' ב' ג' ד'
פר-542/5 1/1/1956 דין וחשבון בשנים תשט"ז- תש"ך
גל-12271/1 1/1/1956 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – חצב בתיק התכתבויות של משרד הדתות אל מול הועד הדתי במושב חצב בענייני רשיונות קבורה  הדרכת טהרה  עבודות שיקום ותחזוקה בבית העלמין במושב  תקציבים וכד'.
ג-5842/2 1/1/1956 חברת דלק – כללי התכתבויות כלליות  אומדני מחירים  זיקוק  מחירי דלק
ג-1892/38 1/26/1956 תיקים סגורים של ועדים מקומיים – סעד בתיק התכתבויות בעניין השרות הסוציאלי במעברת עמישב.
ג-5381/17 2/1/1956 משה כרמל – שר התחבורה [ תיק אישי ]
פ-2459/52 2/3/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בנימין פרנקל ותנועת המוסר מאמר של מלאכי ב"מוסף לקורא הצעיר" [הדואר?]
פ-2461/76 4/8/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אוויפן לטיעראישער (?) יאריד" מאמר של מלאכי (?) ב"טאג-מארגענזשורנאל"
פ-2067/22 5/14/1956 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שונים בנוגע לנשיא המדינה  יצחק בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2076/9 5/17/1956 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "אות" בשם "עורך "אחדות" וחייל בגדוד" אודות דוד בן-גוריון מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים בנוגע למאמרה על דוד בן-גוריון וכן מאמר בשפה האנגלית אודות דוד בן-גוריון שהתפרסם בספר הקהילה בלונדון.
פ-2462/15 5/22/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על פי הבאר" / דב סדן מאמר ב"הפועל הצעיר"
פ-2462/34 6/2/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חלק ממאמר על הקונקורדנציה של מנדלקרן שדן ב"אוצר הלקסיקוגרפיה העברית" של מלאכי טאג – מארגען זשורנאל
פ-2461/16 6/22/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "יעקב שצקי ע"ה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
גל-5908/3 7/1/1956 דימונה תעשיה בתיק סקיצה ותכנית לשינוי ת.ב.ע באיזור התעשייה דימונה.
גל-45483/9 7/10/1956 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – מגדל התענוגות בקשת סאבי נ. מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מגדל התענוגות" ("מגדל המות") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבות המועצה בהן פסלו את הקרנת הסרט ועוד.
גל-46698/6 7/29/1956 ועדת השמות הממשלתית – פרוטוקולים ודוחות ישיבות הוועדה 88-110 צירוף חברים חדשים  מינויים; אישור שמות שאושרו בוועדה הגיאוגרפית; פרסום שמות בילקוט הפרסומים רשימת נחלים ומעניינות בקרבת ים חולה ובאזור עמק יזרעאל  רשימון עצמים גיאוגרפיים במפת ירושלים וסביבותיה ; רשימון מע' הירקון
ג-3951/13 8/21/1956 שטח שיפוט – אשדוד בתיק התכתבויות בעניין הקמת אשדוד  הקצאת שטחים  קביעת גבולות מוניציפליים  השתייכות מחוזית  תקציבים  פיתוח ועוד.
ג-2004/4 8/31/1956 תקציב רגיל – עתלית תקציב רגיל – עתלית 1956-1957
ג-6916/7 9/1/1956 היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: ספטמבר – דצמבר. היועץ המשפטי לממשלה – חוות-דעת משפטיות: ספטמבר – דצמבר.
א-7525/8 10/1/1956 מגעים עם צרפת לפני מבצע קדש (מבצע סיני) 1956
חצ-3099/28 12/1/1956 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
גל-22172/12 12/31/1956 ועדת השמות הממשלתית – רשימונים לישיבת הוועדה הגיאוגרפית שמות לדיון בוועדת המשנה הגיאוגרפית  רשימת עצמים גיאוגרפיים; רשימת בארות ונחלים; שמות צמחים
פ-2073/4 1/1/1957 מאמר מאת רחל ינאית. מאמר בשם "מבוא למאמרו של ד-וו" שהתפרסם בירחון "ביצרון".
מפה-4156/1 1/1/1957 צלומי-אויר ללא שם צלום-אויר ללא שם של אזור בלתי-מזוהה על-יד חופי מפרץ משנת 1957
חצ-3121/40 1/1/1957 קוסטה ריקה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
פר-540/12 1/1/1957 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-540/8 1/1/1957 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-540/9 1/1/1957 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-541/10 1/1/1957 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות א' ב' ג' ד'
מגע-3562/2 1/1/1957 מיסים  קרקעות וחקלאות
פר-544/38 2/1/1957 סקירה
גל-47370/18 3/1/1957 היוון קצבה – סעיף 72 התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה  בנוגע להיוון קצבאות: תקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קצבה)  תשי"ז-1956  הצעותיו של מאיר בננסון  אקטואר ראשי של קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות – קרן פנסיה של עובדי קופת חולים  הצעתו של שמשון ברויאר  האקטואר הראשי של המוסד לביטוח לאומי  זכרון דברים מישיבות בנושא הלוחות האקטוארים בתקנות  תקנות בדבר היוון קצבאות – דברי הסבר לתיקון המוצע לתקנות  היוון קצבה של אלמנה ועוד.
טס-3092/8 3/14/1957 הנשיא זלמן שזר – תצלומים תצלומים של הנשיא שזר מאירועים שונים-ביקור הנשיא בבואנוס איירס (1957)  טקס אזכרה בבית הקברות של חיילי הבריגדה באיטליה  חנוכת בית שלום עליכם (1966) ועוד.
גל-1679/57 3/29/1957 ועד המושב בנתניה בתיק מכתב של הועד השתי בביתניה בנוגע לחינוך מזרם אגודת ישראל לילדי בית הספר.
פ-2076/19 4/5/1957 קטע עיתונות. כתבה בשם "עם דורי" מאת כסניה פנפילובה-זילברברג. בתיק גם טיוטת מאמר בשם "כסניה" מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-21267/17 5/1/1957 חקיקה ראשית – חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי תשי"ז – 1957 חקיקה ראשית – חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי תשי"ז – 1957
פ-2076/22 5/27/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ברכה חבס. התכתבות בנוגע למאמרים וספרים שכתבה ברכה חבס. בתיק גם כתבה בשם "פורצי השערים: ברכה חבס מספרת על ספרה".
פר-538/10 6/1/1957 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית 4/1/2021 0:00
מגע-3562/8 7/1/1957 בתי-עסק – טול-כרם
ג-12413/5 7/10/1957 דו"חות ועדת המשנה הגיאוגרפית ישיבות ועדת המשנה הגיאוגרפית מס' 100-128 דו"חות מישיבות הועדה: דיונים וקביעת שמות עבריים לעצמים גיאוגרפיים לצמתים בכבישים חדשים  שמות לנחלים  הרים  מעיינות ובארות
פ-2461/81 7/16/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אנכי לא טעיתי" מכתב תגובה של מלאכי למערכת "הדואר"
גל-1034/34 7/21/1957 טירה התכתבויות בין משרד החינוך למועצה המקומית טירה בעניין שכר לימוד מודרג של תלמידי בית הספר התיכון בטירה.  דו"ח ביקורת הסדרי שכר לימוד מדורג בחינוך העל-יסודי במועצה מקומית טירה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  עד לשנת 2035.
גל-42617/7 8/9/1957 אור-עקיבא – שטח שיפוט התכתבויות ומפות מהמינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בעניין שטח שיפוט אור-עקיבא  סיפוח השטח שבין שדות ים ובית חנניה לתחום שיפוטה של המועצה האזורית חוף הכרמל  בעניין לא לצרף את קיסריה לאף מועצה מקומית  הסכם שותפות לפיתוח קיסריה  שינוי גבולות מוניציפליים באדמות קיסריה  שינוים בגבולות המוניציפליים של פרדס חנה  אור עקיבא וחוף הכרמל ועוד.
פ-2461/38 8/9/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שמעון רבידוביץ' ז"ל" מאמר של מלאכי ב"הדואר"  גיליון ל"ח
פ-2461/33 8/23/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרצל והישוב הישן בירושלים" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
חצ-3122/6 10/1/1957 קמרון – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
פ-2076/23 10/20/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין נחמה זרציון. התכתבות בנוגע לתפקידה של נחמה זרציון בקבוצת הרועים של "השומר" ובנוגע לזכרו של עלי בן-צבי.
א-7794/9 11/1/1957 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים עזרא דנין – פרטי אישי ערבי ישראל  – 21
גל-1031/6 11/25/1957 מזכירות המושב בית הלוי התכתבות בין משרד החינוך למושב בית הלוי בעניין השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד מודרג של תלמידי המושב.  בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  עד לשנת 2034.
גל-2750/2 12/1/1957 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – גבולות – רשויות מקומיות התכתבויות על תוכנית חומש  איחוד רשויות  חלוקה מחדש של מרחבי תכנון  ארגון התכנון במחוז חיפה  איחוד מעלות-תרשיחא  דו"ח ועדת גבולות ירושלים  שטחי שיפוט מוניציפליים  תכנית סילוק שפכי דן  קביעת ועדות מקומיות לתכנון ולבניה  תזכירים  פרוטוקולים  מפות  סקירה בנושא חוק התכנון והבנייה ועוד.
גל-1369/5 12/1/1957 סטטיסטיקה – הנחלת הלשון (המשך מתיק 4) סיכומים כלליים חודשיים של המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה לפי נתונים סטטיסטיים של מקום (עיריות  מועצות מקומיות  מועצות אזוריות  ישובים)  מספרי כיתות לימוד  מספר שעות בשבוע  מספר המורים ומספר הלומדים לשנת 1958-1957;
גל-17008/1 1/1/1958 ההסתדרות בנצרת – קטעי עתונות ותכתובת
פר-541/12 1/1/1958 ידיעון לעניני הדרוזים בישראל חוברות א' ב' ג' ד'
פר-541/4 1/1/1958 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות ג' ד'
פ-2075/10 1/1/1958 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות מאמרה של רחל ינאית "אנו עולים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12269/6 1/1/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – בית הלוי
גל-4481/11 1/1/1958 חברת דלק מכס ובלו על דלק
גל-4481/12 1/1/1958 חברת דלק יתרות חשבון של חברות ומוסדות שונים
מגע-3562/10 1/1/1958 החכרת מקרקעין
גל-6118/1 1/4/1958 חטיבת תעשיה – אשדוד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפיתוח התעשייה באשדוד: תזכיר על מצב התעסוקה והפיתוח של העיר של מועצת פועלי אשדוד-ים  תכנית מפעל לייצור מכונות וכלים לחקלאות  לבניה ותעשיה באזור הפתוח אשדוד  בקשות להלוואה מתקציב הפיתוח התעשייתי  הקמת מפעל לניצול אוצרות ים  מצב החשבונות של החברות רס-ים בע"מ – אשדוד ויהלומי מרכז עשרת  "אשדוד" – אגודה שיתופית לשירותי ים ונמל באשדוד ים ונמל באשדוד-ים בע"מ  תכנית להקמת מפעל מתכת באזור התעשייה מאת ליהוא ויסר ושמואל ניב ועוד.
חצ-3122/7 2/1/1958 קמרון – עניני פנים
גל-46698/7 3/11/1958 ועדת השמות הממשלתית – פרוטוקולים ודוחות ישיבות מליאה של ועדת השמות הממשלתית – 119-125 43 רשימון הידרו גרפי של מפת ישראל פרסומים של החלטות ועדת השמות בילקוט הפרסומים רשימון אזורי סולם צור וגעתון ; רשימת שמות יישובים; סקירה של פעילות ועדת השמות חלק ג'-המשך מתיק 6  המשך בתיק 8
פ-2074/22 4/1/1958 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE PIONEER WOMAM" (האשה החלוצה) בשם "ELI – SON OF THE SECOND ALIYA" (עלי – בן העליה השניה) מאת בתיה עבאדי.
פ-2073/10 4/21/1958 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "הלילה הארוך בחיי" שהתפרסם בכתב העת "רימון".
פ-2072/46 5/5/1958 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בשם "רעיית הנשיא כותבת לחוגגי נס-ציונה". בתיק גם התכתבות של רחל ינאית בן-צבי עם סוניה יותבסקי בנושא זה.
פ-2070/31 5/6/1958 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב לנוער" בשם "ביאליק ביקר בשיעור" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2121/5 5/6/1958 התכתבות בין ישראל ומניה שוחט לבין רחל ינאית ויצחק בן-צבי. התכתבות בין ישראל ומניה שוחט לרחל ינאית ויצחק בן-צבי בנוגע לפעילות ארגון "השומר"  בית "השומר" ובעניינים האישיים שלהם.
ג-2988/49 5/12/1958 ברנדוין יהודה (רב) מכתבים מהלשכה לפניות הציבור  משרד ראש הממשלה אל הרב יהודה צבי ברנדוין (ראש המחלקה לצורכי דת) בעניין כרטיס זוגי למצעד יום העצמאות  התלמוד המפוסק שיצא לאור ע"י הרב ברנדוין ונשלח כמתנה לראש הממשלה דוד בן גוריון.
ג-4342/11 5/15/1958 תיקי ישובים – אזור תעשיה ופתוח – אשדוד התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לשכון עולים ואזורי פיתוח במשרד השיכון  בנוגע לפיתוח מפעלי תעשייה באזור אשדוד והסביבה: חלוקת החוף באזור אשדוד לצורך כריית זיפזיף  הקמת מרכז ליהלומים  הקצאת מבנים לבעלי מלאכה ועוד.
ג-1958/14 5/23/1958 מועצה מקומית רמת-רחל – מסים התכתבות מלשכת המנכ"ל במשרד הפנים למועצה המקומית רמת-רחל בנוגע להחלטה על היטל מיסים לשנת 1959/1958
גל-8582/17 6/19/1958 רישום בתעודת זהות – הנחיות הרישום התכתבויות וחליפת מסמכים מהרבנות הראשית לישראל  בנוגע להחלטת הממשלה לפיה מונתה ועדה שתבחן הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם  גם האב וגם האם  רוצים לרשום ילדיהם כיהודים: פרטי-כל מישיבת מועצת הרבנות הרשאית לישראל ב-24.6.1958 בה דנה בהחלטת הממשלה להורות למרשם התושבים לרשום בפנקס התושבים כל מאן דבעי כיהודי  בוראות נוהל בדבר רישום פרטי המעמד האישי  פניות ותלונות מיהדות התפוצות ועוד.
ג-12413/13 7/2/1958 ועדת המשנה הגיאוגרפית 110 – 144 (המשך מתיק 12 ובתיק 14)  דוחות ועדת המשנה לשמות גיאוגרפיים 110-144  אישור שמות עבריים לעצמים גיאוגרפיים  צמתים ומסעפים  ציון המקום והנמקה לשם
פ-2068/44 8/1/1958 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם ""רחוב היהודים" בלי יהודים: רשמי מסע של רעיית הנשיא".
חצ-412/22 8/1/1958 יחסי ישראל – אלג'יריה – עליה
פ-2462/35 10/15/1958 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אין גאנג פון טאג / ב.צ. גולדברג חלק מידיעה בעיתון
פ-2076/16 10/22/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין טניה ברקוט. התכתבות בשפה היידיש בנוגע לפעילותה של טניה ברקוט בקנדה.
גל-12272/1 10/28/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – יציץ התכתבות בין מחלקת הקבורה במשרד הדתות ויחידות אחרות במשרד  החברה קדישא במושב יציץ  רב המושב משה עזרי (עזרו)  והמועצה האזורית גזר בנוגע לבקשה להקמת מבנה טהרה בבית העלמין במושב ועניינים נוספים הקשורים לבית העלמין.
חצ-3122/5 11/1/1958 קמרון – מדיניות חוץ
פר-541/14 12/1/1958 ידיעון לעניני הדרוזים בישראל חוברות ג' ד'
ג-1955/14 12/15/1958 מועצה מקומית רמת-רחל – תקציב בתיק תקציב רמת רחל לשנת 1958/59.
ג-3551/11 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שונות
ג-3553/2 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיקי מוסדות ממשלתיים
ג-3553/5 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אל-יום כללי "גד" חברה להדפסה
ג-3553/9 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מעיליה
ג-3553/10 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מג'דל – כרום
ג-3553/12 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר-קרע
ג-3553/14 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר-סמיע
ג-3553/15 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר-קמא
ג-3553/16 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – נצרת
ג-3553/17 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מקר
ג-3553/18 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אום אל-פחם
ג-3553/19 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – הגדה המערבית
ג-3553/20 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפרים – רצועת-עזה
ג-3553/21 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עוספייה
ג-3553/22 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – טירה
ג-3553/23 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – באקא אל גרבייה
ג-3553/24 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – משרד הדואר
ג-3553/25 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אל יום – משא-ומתן
ג-3553/26 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – הממונה על המחוז
ג-3553/28 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – לשכת העתונות
ג-3553/29 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – בנק-לאומי
ג-3553/30 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – משרד ראש הממשלה
ג-3553/31 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עתי"ם
ג-3553/32 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עתונים
ג-3553/33 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – פרוטוקולים ועניני האגודה
ג-3550/7 1/1/1959 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מפא"י
פר-541/7 1/1/1959 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות  א' ב' ג' ד'
גל-6118/4 1/1/1959 חטיבת תעשיה – קרית-גת – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאזורי פיתוח במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפיתוח מפעלי תעשייה בקריית גת: הקמת מפעלי טקסטיל  ייצור צעצועים  עץ לייצור ארגזים וכו'  תכנית להקמת מחלבה בדרום – אליעזר מטלון  בקשות להלוואות לצרכי הקמת מפעלים  תזכיר על פיתוחה של קרית גת  הלוואות מהקרן לעידוד המלאכה  מימון שלוחת רכבת ישראל בקרית גת ועוד.
פ-2459/5 1/1/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אגרות סופרים עברים ספרדים לרא"מ לונץ" מאמר של מלאכי ב"אוצר יהודי ספרד"
א-7224/53 2/1/1959 . מלחמות
ג-2722/24 2/2/1959 מועצה מקומית רמת רחל בתיק התכתבויות בנוגע להקמת ועדת בחירות ותוצאות הבחירות למועצה המקומית ברמת רחל.
גל-22171/9 2/24/1959 ועדת השמות הממשלתית – תיקים שהיו בדיון ונסגרו רשימת היישובים של המיעוטים בישראל ; רשימת הכפרים הערבים בישראל ישיבה 28 בסדר היום ענייני תעתיק  רשימת מערות במפת ישראל ; שמות היסטוריים ; הנצחות
גל-22171/11 2/24/1959 ועדת השמות הממשלתית – בירורים עם מחלקת המדידות רשימת שמות לועזיים במפות ישראל בירורים עם מחלקת המדידות (לימים מרכז מיפוי ישראל)
ג-12427/2 3/11/1959 לדיון בועדה הגיאוגרפית (חומר להצעות שמות) רשימת עצמי גיאוגרפיים לדיון ; רשימת שמות צמחים בארץ (כבסיס לשמות עצמים ג"ג ומקומות) תרגום השמות הערביים של מקומות טופוגרפיים בירושלים וסביבותיה  שמות בהרי יהודה (ד"ר אברהם יעקב ברור)  שמות צמחים בארץ  שמות צפרים בארץ  שמות נשים במקרא  שמות אישים
ג-1889/64 3/23/1959 רשויות מקומיות – תיקי סעד – לוד בתיק פרוטוקול מישיבה בלשכת מנכ"ל משרד הפנים בנוגע למצב בעיריית לוד.
פר-538/6 6/1/1959 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית
פר-541/13 8/1/1959 ידיעון לעניני הדרוזים בישראל חוברת ג'
פ-2462/14 8/28/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דוד פינסקי ע"ה" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-2072/28 9/4/1959 קטע עיתונות. מאמר בשפה הרומנית אודות רחל ינאית בן-צבי מאת יוספין פיינשטיין.
גל-42540/24 10/13/1959 פיקוח על הבניה – אחריות על בטיחות מבנים התכתבויות וחליפת מסמכים ממינהל מחוז הדרום באר שבע במשרד הפנים  בנוגע לפיקוח על בטיחות תהליך הבנייה והמבנים: אחריות המהנדסים העירוניים לחישובים סטטיים של מבנים  אמצעי פיקוח נוספים על הבניה עקב מפולות במבנים  תקנות בדבר עבודות בניה  תקנות בדבר חפירות תעלות באדמה חולית  צו בתי חרושת (עבודות בניה הנדסית) ועוד.
א-395/4 11/12/1959 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית חוברת של ועדת הבחירות המרכזית הכוללת רשימה של המפלגות שהתמודדו לכנסת ואת סיכום תוצאות הבחירות.
גל-47357/3 11/25/1959 אש"ל ממאי 59' עד סוף מרץ 60' – תשלומי אשל בשירות המדינה
חצ-3796/25 1/1/1960 האניה – "נורית"
ג-3550/1 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3551/1 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אגודת העיתונים היומיים בישראל. כרך א'
ג-3551/2 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אגודת העיתונים היומיים בישראל. כרך ב'
ג-3551/3 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – החברה המאוחדת להדפסה
ג-3553/1 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מאזן
ג-3553/6 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אל-יום – עתי"ם סוכנות החדשות הישראלית
חצ-3294/19 1/1/1960 ארה"ב – יחסים עם המזרח-התיכון
ג-3550/8 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – חיפה עבדאללה מנצור שדרות הכרמל 38 ת.ד 9032 חיפה
ג-3550/9 1/1/1960 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר קרע
פ-2197/9 1/1/1960 ארכיון יצחק בן-צבי – כללי. רשימת נושאי המיכלים בארכיון יצחק בן-צבי  ודו"ח שמעון רובינשטיין בנושא מיון ראשוני של החומר הארכיוני. התאריך משוער.
ג-6370/6 1/1/1960 חפירות מצדה
ג-6281/8 1/1/1960 פקודת בזיון בית-המשפט
ג-6378/3 1/1/1960 עליה – רומניה
ג-6403/29 1/1/1960 החברה הנומיסמטית לישראל
פ-2068/42 1/1/1960 קטע עיתונות. כתבות בשפה היידיש מאת רחל ינאית בן-צבי ואסתר קרעמער שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
פ-2074/19 1/1/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גרוניה ראש. מכתב בנוגע לחינוך החקלאי.
פר-539/2 1/1/1960 חדשות כריספיות מישראל- צרפתית
פר-540/5 1/1/1960 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית 1 2 3
פ-2076/25 1/1/1960 טיוטת מאמר בשם "בן-גוריון באור הנגב" מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמר בשם "בן-גוריון באור הנגב" מאת רחל ינאית בן-צבי. התאריך הינו משוער.
גל-42598/12 1/6/1960 קרית גת – שטח שיפוט בתיק התכתבויות בעניין שטח השיפוט של קריית גת  בקשת המועצה לקבל מעמד של עיר  התכתבויות של מועצה אזורית שפיר בדבר הקמת בית סוהר בסמוך לקרית גת על שטח מועצת שפיר ומפות של האיזור.
פ-2073/6 1/29/1960 קטע עיתונות. כתבה בשם "אסור לצמצם את החינוך החקלאי" ובה נאום רחל ינאית בן-צבי שנישא בועידה החקלאית התשיעית.
ג-3046/19 2/14/1960 ידיעת הארץ תוכניות פעולה  חוזרים והתכתבות בענין פעולתם של חוגים לידיעת הארץ וקיום פעולות הסברה בנושא זה. בתיק גם חוברת הצעת תוכנית פעולה להסברה בשטח הכלכלי.
גל-42617/6 2/21/1960 אור-עקיבא – שטח שיפוט התכתבות בנוגע לאדמות קיסריה ואור עקיבא.
גל-1698/44 2/23/1960 בית ספר ממלכתי לנוער מעברת רחובות התכתבות בנוגע לבית ספר ממלכתי לנוער מעברת רחובות בנושא תקנים לבית הספר והודעה על סגירת בית הספר.
פ-2068/35 3/1/1960 קטעי עיתונות. מאמרים בשפה היידיש בשם "מיר דארפן פאדערן פון זיך" (עלינו לדרוש זה את זה) מאת רחל ינאית בן-צבי ו"רחל ינאית בן-צבי דערציילט" (רחל ינאית בן-צבי מספרת) מאת ברכה קאפשטיין שהתפרסמו בעיתון "די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה).
פ-2075/8 3/25/1960 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "ג'רוסלם פוסט" ובה קטע מתוך מאמרה של רחל ינאית "אנו עולים" בשם "על הרכבת לירושלים- 1908".
פ-2075/6 4/1/1960 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "PIONEER WOMAN" ו"די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) ובהם קטעים ממאמרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים".
ג-12413/6 6/15/1960 דו"חות הועדה הגיאוגרפית – עודפים דוחות מוועדת המשנה לשמות גיאוגרפיים 132-160 רשימות עצמים גיאוגרפיים ששמותיהם העבריים אושרו
גל-42606/15 8/24/1960 שלומי – שטח שיפוט התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע למועצה המקומית שלומי: צו בדבר תחום השיפוט של המועצה  תכנית פתיחה חגיגית של הישיבה הראשונה של המועצה  תכנית המתאר של המועצה  סיכום מקוצר של סיור מנכ"ל משרד הפנים ביישוב  סיפוח שטח בין גבול מערבי דרומי וכביש עכו-ראש הנקרה  זיכרון דברים מישיבות ועדת הגבולות ועוד.
ג-3552/27 1/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – קלנסוואה
ג-3552/28 1/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר קסאם
ג-3550/10 1/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – יפו – עלי עייש
פ-2076/1 1/1/1961 נאום רחל ינאית בן-צבי בועידה העולמית לפעילי עליית הנוער. נאום בשם "על הנרייטה סאלד" שהתפרסם בביטאון "דפים".
פר-539/5 1/1/1961 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית
פר-539/6 1/1/1961 חדשות כריספיות מישראל- אנגלית
פר-540/2 1/1/1961 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית 3/1/2021 0:00
פ-2459/44 1/1/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אגרות סופרים עברים ספרדים" מאמר של מלאכי ב"אוצר יהודי ספרד" בעריכת יצחק מולכו
פ-2074/4 1/27/1961 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בשם "דרך חדשה לאילת לאורך גבול סיני".
ג-3552/4 2/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אבו סנאן
אב-66/40 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.01 ל"י שלושה גיליונות מודבקים על קרטון  מובחנים שינויי גוון
אב-66/41 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.02 ל"י 3 גילונות  2 מודבקים על נייר  מנוקב
אב-66/42 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.06 גיליון אחד  מודבק על קרטון
אב-66/43 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.07 גיליון אחד  מודבק על קרטון
אב-66/44 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.08 ל"י 5 גיליונות  בחלקם מודבקים על קרטון  הנחיות בדבר הצבע
אב-66/45 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.10 ל"י 2 גיליונות  האחד מודבק על קרטון
אב-66/46 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.12 ל"י 3 גיליונות  שניים מודבקים על קרטון
אב-66/47 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.18 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/48 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.20 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/49 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.25 ל"י 2 גיליונות  האחד מודבק על קרטון
אב-66/50 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.32 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/51 2/1/1961 מזלות א' – עריך 0.50 ל"י גיליון מודבק על קרטון
ג-3552/7 3/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – ג'לג'וליה
ג-3552/15 3/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – טמרה
פ-2462/47 3/1/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הבן שנשאר" / ג. קרסל מזכיר את המונוגרפיה של מלאכי על גד פרומקין ב"פרייע ארבעטער שטימע"
ג-3552/9 4/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – גוש חלב
פ-2074/24 4/1/1961 קטע עיתונות. כתבה בשפה הדנית בשם "בני עלי" מאת רחל ינאית בן-צבי.
ג-2071/3 4/5/1961 דימונה – תקציב 1961/62 מכתבים מלשכת מנכ"ל משרד הפנים בעניין תקציב המועצה המקומית דימונה
פ-2075/3 4/21/1961 קטע עיתונות. כתבה בשפה היידיש בשם "יצחק און רחל בן-צבי שלאגן גייערע ערשטע ווארצלען אין ארץ ישראל" ובה תרגום קטעים ממאמרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים".
ג-2071/10 4/27/1961 הירקון התכתבויות בנושא תקציב המועצה האזורית הירקון
גל-42611/3 4/28/1961 נצרת עילית – שטח שיפוט התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע למועצה המקומית נצרת עילית: צו בדבר הקמת המועצה המקומית  ניהול היישוב ע"י הועדה הבינמשרדית לניהול נצרת עילית  כינון רשות מוניציפלית  העברת החובות והזכויות של הועדה למועצה המקומית  הקמת המועצה המקומית  הרחבת שטח השיפוט  הסדר גבולות בין נצרת לנצרת עילית ועוד.
ג-3552/5 5/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אום אל פחם
פ-2071/25 5/1/1961 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתונים שונים בנוגע לכינוס העולמי של מועצת הפועלות וחברות האירגון "פיוניר וומן" (האשה החלוצה).
פ-2075/1 5/3/1961 קטעי עיתונות. מאמר בהמשכים בשפה היידיש שהתפרסם בעיתון "דער טאג" (היום) מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "מיינע יארן אין ישראל" (שנותיי בישראל). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2075/2 5/5/1961 קטע עיתונות. מאמר בשפה האנגלית שהתפרסם בעיתון "ג'רוסלם פוסט" בשם "ECHOES OF BAR KOCHBA 1909" מאת רחל ינאית בן-צבי  כולל טיוטת המאמר.
ג-3552/6 6/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – בית גן
ג-3552/24 6/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – פקיעין
פ-2463/11 9/11/1961 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לוח שנה תשכ"ב עם חומר מחקר של מלאכי
פ-2718/12 10/20/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין קיילה גלעדי. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לקיילה גלעדי אודות חברי ארגון "השומר"  תודות על ההשתתפות בהלוויית אליהו קראוזה  בר המצווה של הנכד (של קיילה גלעדי) אביהו  והזמנה לאירוע הבר מצווה  ועוד.
ג-3552/10 12/1/1961 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – ג'ת
פ-2074/1 12/1/1961 נאום מאת יצחק בן-צבי. נאום שנישא בכנס המורים העולמי השני והתפרסם בספר "בעיות החינוך העברי בתפוצות הגולה".
גל-6481/26 12/5/1961 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – ירושלים מפות ומכתבים מהאגף לתכנון במשרד הפנים למזכיר הוועדה המחוזית לבנייה ותכנון ערים במחוז ירושלים בעניין אישורי תוכניות בנייה בירושלים בתוכנית פיתוח השטח "בניין ערים" (מס. 1056) של חברת שיכוני צפון ירושלים בע"מ
ג-3550/6 1/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף  – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3551/4 1/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק כללי אל-יום  – משא ומתן
ג-3551/7 1/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3552/17 1/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר יסיף
פר-539/1 1/1/1962 חדשות כריספיות מישראל- צרפתית
פר-540/3 1/1/1962 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית 1 3-4
פר-540/6 1/1/1962 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית 2 4
פר-541/6 1/1/1962 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות א' ב'
ג-7091/16 1/1/1962 תכנון תיוק אחיד בבתי-ספר בתיק התכתבויות בנוגע לחוברת הנחיות לשמירת חומר ארכיוני בבית ספר.
פ-2462/18 1/1/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עוד מקורות על אביגיל לינדא תגובה של רפאל יוסף כהנא למאמר של מלאכי בגיליון כ"א של "הדואר"
פ-2462/29 1/1/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ידות לקוראים מאמר של ג. קרסל על "זכר להלל: ביבליוגרפיה של הלל בבלי"
ג-12413/14 1/22/1962 ועדת המשנה הגיאוגרפית 110 – 135 (המשך מתיק 13) דוחות ועדת משנה ג"ג- מס' 145-175  שמות לעצמים גיאוגרפיים  צמתים  אתרים עתיקים  סיכום סיור למערות בית-גוברין
ג-3552/1 2/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – העתקי מכתבים יוצאים –  4.63 – 2.62
ג-3552/18 2/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – ירכא
ג-3552/21 2/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – סכנין
ג-3262/33 2/21/1962 בחירות ומינויים – כפר-מנדא דיונים אודות הבחירות בכפר מנדא.
פ-2073/12 3/1/1962 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE PINEER WOMAN" (האשה החלוצה) בשם "A LETTER FROM RAHEL BEN-ZVI".
אב-66/53 3/1/1962 מזלות ג' – עריכים נוספים  עריך 0.03 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/54 3/1/1962 מזלות ג' – עריכים נוספים  עריך 0.05 ל"י 3 גיליונות  2 מודבקים על קרטון
אב-66/55 3/1/1962 מזלות ג' – עריכים נוספים  עריך 0.30 ל"י גיליון מודבק על לקרטון
פ-2123/16 3/28/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יצחק שלו. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי ליצחק שלו מכפר גלעדי בנוגע להנצחת חברי ארגון "השומר".
פ-2462/37 4/30/1962 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מההקדמה ל"תולדות החינוך בישראל" תדפיס סוף ההקדמה למהדורה השניה של "תולדות החינוך בישראל" מאת צבי שרפשטיין ובו מביע שרפשטיין את תודתו למלאכי על הערותיו
ג-3552/20 6/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – נחף
ג-3552/23 6/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עראבה
פ-2076/34 7/6/1962 קטע מן החוברת "יובל הגבורות ליעקב בן-דב". בתיק ברכת יצחק ורחל ינאית בן-צבי ליעקב בן-דב בהגיעו לגיל גבורות.
גל-18783/8 8/22/1962 גן-ילדים בית-יעקב חיפה התכתבויות בנוגע לגן ילדים בנושאים שונים: ציוד בגן הילדים  בקשה לפתיחת גן שאינו רשמי.
ג-3551/10 9/1/1962 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף
גל-3675/38 9/11/1962 משרד הראשי – אזור – ביצוע מבנים חליפת מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון לחברת רסקו בעניין הקמת 196 יחידות דיור בשיכון עולים שכונת רסקו באזור וחיסול המעברות הקיימות.
גל-14942/7 11/28/1962 האוניה "שלום" של חברת "צים" דיונים תכופים אודות כשרות המטבח באנייה 'שלום' של חברת 'צים'.
פ-2074/30 1/1/1963 הסכם ירושת יצחק בן-צבי בין רחל ינאית בן-צבי לבין עמרם בן-צבי. הסכם ירושת יצחק בן-צבי בין רחל ינאית בן-צבי לבין עמרם בן-צבי.
ג-3550/5 1/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תערוכות של עבודות-יד של ערבים בבית הגפן בחיפה
ג-3551/5 1/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – החלטות ופרוטוקולים – משק ומינהל
ג-3553/7 1/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – מוסד לבקורת תפוצת עתונות
ג-3553/8 1/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – אל-יום כללי התכתבויות שונות
חצ-582/1 1/1/1963 קלן – בירורים על עבר נאצי של אישים גרמנים התכתבות בין המשלחת הישראלית  משרד-החוץ. המרכז לתיעוד בברלין BERLIN DOCUMENT CAUNTER וגורמים שונים.
פר-540/1 1/1/1963 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-541/3 1/1/1963 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות ב' ג' ד'
ג-6388/7 1/1/1963 סודן – סקירת יסוד של משה"ח
פ-2461/15 1/1/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ר' שמעון זרחי"  תדפיס מאמר של מלאכי מ"פרקים"  כרך ג'
ג-5929/4 1/1/1963 מתקן דלק – טרמינל ירושלים סקר מתקני דלק התכתבויות   זיכרונות דברים.
מגע-3562/5 1/1/1963 פקיד רישום מקרקעין – יריחו
גל-3678/10 1/3/1963 משרד הראשי – חולון – ביצוע מבנים בתיק התכתבויות בעניין הקמת יחידות דיור בחולון  תיקונים במסגרת אחריות קבלנים  תקציבים  מכרזים ממשלתיים וכד'.
פ-2702/35 1/9/1963 פניות אזרחים אל רחל ינאית – סמי מנאע – בנוגע לאשרת כניסה לישראל. בתיק התכתבות בעניין הפנייה של בקשת אשרת כניסה שהגיעה ללשכת רחל ינאית בן צבי  אל הגורמים המוסמכים. מכתב הבקשה עצמו אינו מופיע בתיק.
ג-3552/22 2/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – עכו
פ-2740/12 2/17/1963 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – מחמד שוקרי מנאע בתיק מכתב אחד בנוגע לאיחוד משפחות.
פ-2762/20 2/24/1963 התכתבות בין ב' דובדבני (מנהל מחלקת העליה בסוכנות) לבין רחל ינאית בן-צבי וי' אנקורי (יו"ר התאחדות יוצאי תוניסיה בישראל). בתיק התכתבות אודות טיפול בתופעת של גניבת ציוד מעולים חדשים.
ג-3552/19 4/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כבול
ג-3552/2 5/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – העתקי מכתבים יוצאים
א-7224/26 5/1/1963 . מרוקו
ג-6840/2 5/23/1963 לשכת השר בכור שטרית – ביקורו של פ.י שטראוס בארץ מכתב מחאה מטעם הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן לראש-הממשלה  דוד בן-גוריון  בנושא.
ג-3552/29 9/1/1963 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – ראמה
גל-12297/4 9/1/1963 סמינר באר-יעקב חליפת מסמכים מסמינר באר יעקב לרב צבי קליין מהמחלקה לישיבות ומוסדות תורה משרד הדתות בנוגע לקצבה חודשית והלוואה למוסד הנמצא במצב קשה.
א-7355/2 9/17/1963 סטנוגרמות: ועדת השרים לעניני תכנון כלכלי. בתיק – סטנוגרמות ועדת שרים לתכנון כלכלי. בסטנוגרמות דיונים על פיתוח הגליל בין השנים 1970-1966; הצעת תכנית כבסיס להגברת הפעולות לפיתוח הגליל; הכנת תכנית פיתוח לשנים והקמת ועדה ציבורית ליד הרשות לתכנון כלכלי1971-1967; הצעה לתכנית פיתוח למשק הלאומי והנחיות לעיבוד התכנית.
גל-22164/8 11/29/1963 ועדת השמות הממשלתית – מכתבים יוצאים פרוטוקול ישיבות ועדה היסטורית מס' -46-49- אתרים עתיקים  תילים  פרוטוקול ישיבות ועדה ג"גמס' 156-157- שמות לעצמים ג"ג פרוטוקול ישיבות ועדה יישובית – מס' 79 פרוטוקול מליאה מס' 167 – 14.12.1964 מכתבים יוצאים של הוועדה בעניין שמות לדיון ושמות שנתקבלו – הנצחת אישים בשמות יישוב ; אזור המכתש
פ-2074/16 12/12/1963 חוזר ממשרד החינוך אל רחל ינאית בן-צבי. חוזר בנוגע להוצאת חוברת זיכרון על שם זאב פלדמן.
חצ-3570/14 1/1/1964 נפאל – ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-3572/4 1/1/1964 סין – נשק גרעיני
חצ-3516/14 1/1/1964 דרום אפריקה – עניני פנים.
חצ-3517/7 1/1/1964 דרום אפריקה – תעמולה ערבית.
חצ-3517/9 1/1/1964 דרום אפריקה – יהדות.
חצ-3517/11 1/1/1964 דרום אפריקה – מתנות לאישים.
חצ-2652/4 1/1/1964 נאצים-כללי כרך א'
חצ-3841/25 1/1/1964 נאצים – אייכמן  כרך א'.
ג-3551/6 1/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – ישיבות מזכירות מערכת
ג-3551/8 1/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף  – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3552/14 1/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – חיפה
ג-3552/26 1/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – פסוטה
ג-3553/3 1/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק תזכורת
פ-2070/39 1/1/1964 קטעי עיתונות. כתבה בשם "קבוצות פועלת" שהתפרסמה בעיתון "דבר הפועלת" מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2076/24 1/1/1964 ראשי פרקים ל"ספר חברון". ראשי פרקים ל"ספר חברון". התאריך הינו משוער. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-297/3 1/1/1964 התכתבות ד"ר שנער
פר-540/4 1/1/1964 חדשות נוצריות מישראל- צרפתית
פר-541/8 1/1/1964 ידיעון המחלקה המוסלמית והדרוזית חוברות א' ב' ג' ד'
גל-4495/9 1/1/1964 דלק מקומי – חברת דלק מכירות ומחירי דלק
גל-1836/5 1/24/1964 יומן החזרת תשלום לתלמידה עקב ביטול השתתפות.
חצ-2653/8 2/1/1964 נאצים-אושויץ כרך א'
פ-2076/41 2/16/1964 דברים לזכר אהרון ציזלינג. הספדים מאת רחל ינאית בן-צבי  רחל וזלמן שזר  אבא אבן ועוד שהתפרסמו ביומן עין חרוד.
גל-44865/6 3/6/1964 הנהלת הרשות – דו"חות ועדת השמות הממשלתית דוחות ישיבת מליאת ועדת השמות 168-199 אישור דוחות ועדות המשנה – ג"ג  יישובית והיסטורית הנצחות ובהם דיון בנושא הנצחת יא' חללי אסון מינכן ; קביעת שמות ג"ג למפת הארץ ; עניינים כלליים ועוד
פ-2076/12 4/1/1964 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "דבר הפועלת" ו"די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) אודות חיה ישראלי מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2071/34 5/12/1964 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית  והיידיש שהתפרסמו בעיתונים שונים בנוגע לפעילותה של רחל ינאית בן-צבי ועוד.
ג-3552/16 6/1/1964 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – טייבה
פ-2075/5 7/17/1964 קטעי עיתונות. כתבות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "JEWISH VANGUARD" ובהם קטעים ממאמרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים".
א-7233/12 8/1/1964 . דו"חות אליעזר ליבנה
פר-545/4 8/1/1964 בני ישראל
גל-8002/12 11/18/1964 מפקד בתי הספר תיכונים מפקד תיכונים בטרום גיוסם לצה"ל.
גל-6118/5 12/1/1964 חטיבת תעשיה – קרית-גת כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה לאזורי פיתוח במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפיתוח מפעלי תעשייה בקריית גת: יחסי המועצה המקומית עם חברת "מבני תעשיה"  הקמת בית סוהר  הקצאת מגרשים באזור המלאכה  הלוואות מהקרן לעידוד המלאכה  מימון ועוד.
פ-943/7 12/3/1964 פרסומים ועיתונים שתי חוברות של כתב העת DER NAHE OSTEN: ADRO-ASIEN UND EUROPA  פרסום מישיבה 149 של הפרלמנט של גרמניה המערבית (3.12.1964)  מאמר של פרנץ בהם (Franz Bohm) על יחסי ישראל – גרמניה המערבית.
חצ-3523/26 1/1/1965 בלגיה – נשק
חצ-3575/10 1/1/1965 ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות מידע ודווחים. ברית המועצות סס"ר – יהודי ברית-המועצות מידע ודווחים.
חצ-3517/2 1/1/1965 דרום אפריקה – ועידות וארגונים
חצ-3517/3 1/1/1965 דרום אפריקה – סחר עם ארצות ערב
חצ-3517/5 1/1/1965 דרום אפריקה – שילומים פיצויים.
חצ-3517/6 1/1/1965 דרום אפריקה – אכיפת פסקי דין.
חצ-3517/10 1/1/1965 דרום אפריקה – מגביות.
חצ-3517/15 1/1/1965 דרום אפריקה – הפדרציה הציונית  עליה.
חצ-3543/30 1/1/1965 וייטנאם – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3520/10 1/1/1965 אקואדור – נשק יצוא
ג-3550/4 1/1/1965 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תערוכות בנין ובית  – תערוכות נצרת
חצ-3517/34 1/1/1965 אפריקה הצפונית – רודזיה – צידנשטיין.
אב-66/52 1/1/1965 מזלות ב' – עריך 0.12 ל"י – גיליון להכנת קונטרסים 3 גיליונות  2 מודבקים על קרטון  סימוני הנחייה לחיתוך
גל-48083/1 1/1/1965 ירושלים (קרית מנחם) – כרך א' שרטוטים ומפות של אגף המדידות
פ-2462/8 1/1/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליעזר רפאל מלאכי (בהגיעו לשבעים) / ג. קרסל
פ-2462/30 1/1/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי" ידיעה בעיתון על מסיבה שערך הנשיא זלמן שזר לכבוד יום הולדתו השבעים של מלאכי
פ-2463/21 1/1/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבות בדבר התכנית של מלאכי לעלות ארצה מכתבים מבנימין יפה  א. גרינוולד ועוד
פ-2463/22 1/1/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבות בדבר ביקורו של מלאכי בישראל וביקורו בבית הנשיא
פ-4061/12 2/6/1965 טקס הלווית וינסטון צ'רצ'יל בתיק קטעי עיתונות המסקרים את מסע הלוויה של וינסטון צ'רצ'יל. מתוך אוסף שלמה ארזי
פ-2072/3 2/17/1965 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית  היידיש והצרפתית שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות "ועידת מפלגת פועלי ארץ ישראל העשירית".
אב-66/70 3/1/1965 סמלי ערים א – עריך 0.15 ל"י שני גיליונות מודבקים על קרטון  האחד מנוקב  השני בלתי מנוקב
אב-66/71 3/1/1965 סמלי ערים א – עריך 0.20 ל"י גיליון מודבק על קרטון  הקבוצה התחתונה של 50 בהדפסה פגןמה  מחוק בסימוני עט  מנוקב
אב-66/72 3/1/1965 סמלי ערים א – עריך 0.25 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/73 3/1/1965 סמלי ערים א – עריך 0.35 ל"י שני גיליונות מודבקים על קרטון  אחד הגיליונות מסגרת מצוינת כפגומה  ועליה סימונים בעט  מנוקב
פ-2072/14 3/26/1965 קטע עיתונות. כתבה בשפה הרוסית מאת רגינה אלעזרי אודות רחל ינאית.
אב-66/87 5/1/1965 בנק לאומי לישראל  תעודות חיסכון  500 ל"י  הדפסה עם ציון באדום "דוגמה" (התאריך משוער)
אב-66/88 5/1/1965 בנק לאומי לישראל  תעודות חיסכון  750 ל"י  הדפסה עם ציון באדום "דוגמה" (התאריך משוער)
אב-66/89 5/1/1965 בנק לאומי לישראל  תעודות חיסכון  1000 ל"י  הדפסה עם ציון באדום "דוגמה" (התאריך משוער)
פ-2072/1 5/25/1965 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "הפועל הצעיר"  "למרחב" ו"דבר היום" אודות טקס ההסכם לכינון "המערך" בחיפה. דבר המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל.
ג-3551/9 7/1/1965 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף
פ-2462/10 9/1/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "העברעיסטן און העברעיזם אין אמעריקע"  מאמר של י. ווינשענקער ב"היינט"  מונטווידאו עם הקדשה לנשיא זלמן שזר
פ-2462/28 11/23/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מלוא" – מועדון לסופרים ואמנים מכתב בדבר הרצאתו של מלאכי במועדון "מלוא"
אב-66/77 12/1/1965 סמלי ערים – עריך 1.00 ל"י שני גיליונות מודבקים על נייר  מנוקבים
אב-66/86 12/1/1965 בולי הרפובליקה של טוגו  עריכים שונים דוגמאות דפוס להדפסה מיוחדת (אפרב דה לוקס)  בכפיל מהודר
פ-2462/39 12/8/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "למרחב" מכתב מיצחק בצלאל בדבר ראיון עם מלאכי
פ-2069/34 12/15/1965 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי ואודותיה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2074/32 12/22/1965 התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע למאמריה של רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמו בעיתונים שונים.
פ-2462/2 12/24/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "איש הספרים שב לירושלים" ראיון עם מלאכי מאת יצחק בצלאל  עיתון דבר
חצ-3814/1 1/1/1966 נציגויות זרות בארץ ותאונות דרכים ברית המועצות כרך א'
חצ-3814/2 1/1/1966 נציגויות זרות בארץ ותאונות דרכים ברית המועצות כרך ב'
ג-3550/3 1/1/1966 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף – העתקי מכתבים יוצאים
חצ-4019/6 1/1/1966 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4020/2 1/1/1966 יחסי ישראל – הודו – יומנים ודוחות עונתיים והערכות כרך א'
פ-2461/14 1/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ר' אייזיק הירש ווייס"/ מלאכי תדפיס מ"פרקים"  כרך ד'
פ-2461/29 1/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תדפיסי מאמרים של מלאכי 1. "קול התור" – עיתון ירושלמי לא ידוע  סיני  כ"ה ניסן תשכ"ט 2. על הדפוס הירושלמי  סיני ס  כסלו – טבת תשכ"ז 3. ר' אייזיק הירש וייס (ק"נ שנה להולדתו)  פרקים – בטאון האקדמיה העברית באמריקה  כרך ד'  1966 4. פינחס טורברג
גל-4508/18 1/1/1966 חברות פז  דלק  סונול – ירושלים סיכום ישיבה בעניין דלק
א-188/14 1/1/1966 ועדת שרים לעניני השכלה גבוהה סטנוגרמות מישיבות ועדות השרים לענייני השכלה גבוהה  דיונים הנוגעים לשכר הלימוד והמצב הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה; הדיונים בהשתתפות זלמן ארן  יו"ר הוועדה  י.ש. שפירא  שר המשפטים  יוסף בורג  ישראל גלילי.
פ-2070/17 1/18/1966 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתון "למרחב"  "על המשמר" ו"הבוקר" בנוגע למותו של ישראל בר-יהודה מאת רחל ינאית בן-צבי ומחברים נוספים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2072/39 1/25/1966 קטע עיתונות. סיכום הועידה החקלאית העשירית שהתפרסם בעיתון "הפועל הצעיר" ובו דברים מאת רחל ינאית בן-צבי.
אב-66/63 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.01 ל"י 2 גיליונות מודבקים על קרטון  מנוקב
אב-66/64 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.02 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/65 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.05 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/66 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.06 ל"י שני גיליונות  האחד מודבק על נייר  מנוקב
אב-66/67 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.08 ל"י 5 גיליונות  4 מודבקים על קרטון  מנוקב
אב-66/68 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.10 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/69 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.12 ל"י גיליון מודבק על קרטון
אב-66/74 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.37 ל"י גיליון מודבק על נייר  מנוקב
אב-66/75 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.50 ל"י גיליון מודבק על נייר  מנוקב
אב-66/76 2/1/1966 סמלי ערים א – עריך 0.70 ל"י שני גיליונות מודבקים על נייר  מנוקבים
פ-2074/2 2/27/1966 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "דרושה התנדבות" שהתפרסם בחוברת "דברים בועידה החקלאית העשירית" בהוצאת המרכז החקלאי.
אב-66/78 3/1/1966 סמלי ערים – עריך 3.00 ל"י שני גיליונות מודבקים על נייר  מנוקבים  אחד הגליונות קרוע בקצה
חצ-3998/12 3/1/1966 אירן – מזרחה לסואץ
חצ-3999/15 3/1/1966 אירן – יהדות
גל-7487/1 4/1/1966 סקר על תהליכי התכנון סקר על תהליכי התכנון
חצ-3974/23 5/1/1966 ארגנטינה – פרשת ויצ'ו
פ-943/9 5/1/1966 קטעי עיתונים – ביקור הקנצלר אדנאואר בישראל בתיק קטעי עיתונות זרה מביקור הקנצלר אדנאואר בישראל במאי 1966.
פ-2071/32 6/1/1966 קטעי עיתונות. מאמרים בשפה העברית והיידיש שהתפרסמו בעיתון "דבר הפועלת" ו"די פיאנערן פרוי" (האשה החלוצה) בנוגע לפעילותה של רחל ינאית בן-צבי בנושא הנוער היהודי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3552/8 7/1/1966 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – כפר ג'וליס
גל-4923/36 8/12/1966 . אזור – ביצוע מבנים התכתבות בעניין ליקויים בבניה טרומית (נבנו ע"י חברת רסקו) באזור והשתתפות משרד השיכון בתיקונים.
גל-18035/8 9/1/1966 קורסים למורים לידיעת הארץ. קורסים למורים לידיעת הארץ.
חצ-6540/12 9/1/1966 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על נשק אמריקני לסומליה
חצ-4044/22 9/1/1966 ניגריה – תחנת קשר
א-188/18 9/1/1966 ועדת השרים לעניני תכנון כלכלי – סטנוגרמות סטנוגרמות ועדות השרים לענייני תכנון כלכלי. דיונים והצעות לתכניות לפיתוח הגליל; החלטה על הקמת ועדה בראשות מנהל הרשות לתכנון כלכלי בשיתוף משרד ממשלה שונים הנוגעים בדבר. תפקידי הוועדה – בחינת הצעת התכנית והגשתה לוועדת השרים עם המלצות לביצוע. הכנת תכנית למשק הלאומי לשנים 1975-1971.
ג-3552/13 10/1/1966 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – דבורייה
פ-2071/33 11/1/1966 קטע עיתונות. מאמר בשפה האנגלית שהתפרסם בעיתון "THE PIONEER WOMAN" בנוגע לפעילותה של רחל ינאית בן-צבי.
חצ-4051/18 11/1/1966 ברית-המועצות – חגים לאומיים וימי עצמאות
פ-2461/10 11/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על הדפוס הירושלמי" / מלאכי תדפיס מ"סיני" כרך ס'  כסלו – טבת תשכ"ז
פ-2461/102 11/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על הדפוס הירושלמי" תדפיס מאמר של מלאכי ב"סיני"  כסלו – טבת תשכ"ז
ג-6140/10 11/16/1966 פנקס רשימות דואר נכנס  בתיק רשימות הדואר הנכנס במשרד
ג-3550/2 1/1/1967 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיק שוטף – העתקי מכתבים יוצאים
ג-3553/4 1/1/1967 תיקי העתון הערבי "אל-יום" – תיקי סוחרים בגדה המערבית עזה ורמת הגולן
א-4125/5 1/1/1967 סקירה על מדיניות ישראל בשטחים – יהודה  שומרון  עזה ורמת הגולן מאז 1967 תיק של משרד הפנים  לשכת השר יוסף בורג. חוברת מאת מתאם הפעולות בשטחים. סקירה על מדיניות ישראל בשטחים – יהודה  שומרון  עזה ורמת הגולן מאז 1967; על השגשוג הכלכלי והיציבות החברתית; טבלאות נתונים על ריבוי טבעי וגודל האוכלוסייה בשטחים; עניינים של סחר חוץ; נתונים על גידולים חקלאיים.
א-89/6 1/1/1967 פרוטוקולים של ועדת שרים לעניני כלכלה – 31.12.67 – 2.4.67 פרוטוקולים של ישיבות ועדות השרים לענייני כלכלה. בתיק – סקירות על חברת עמידר  ומבנים להשכרה; הענקת מעמד של איזור פיתוח סוג א' לתחומי השיפוט שסופחו לירושלים; פקודת העברת קרקעות – תקנות בדבר אגרות רישום בפנקסי מקרקעין; ייצוא טקסטיל; הלוואה לחקר שווקים לצורך הטיית סחר;
ג-12782/14 1/5/1967 ישיבת ועדת השרים לעניין ההשכלה הגבוהה ישיבות ועדות השרים לעניין ההשכלה הגבוהה
ג-6140/9 2/13/1967 פנקס רשימת דואר יוצא בתיק רשימות הדואר היוצא מהמשרד.
גל-5848/33 4/12/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי חולון מסמכים ומפות ממנהל התכנון במשרד הפנים בעניין תכנית שיכון ציבורי בעיר חולון
גל-62869/13 4/17/1967 חברת צים – האוניה הטרנס אטלנטית האוניה שלום תקצוב האניה 'שלום' של חברת 'צים'.
א-8218/15 5/1/1967 פגישת שר החוץ אבא אבן עם נשיא ארה"ב לינדון ג'ונסון
גל-22162/8 5/10/1967 ועדת השמות הממשלתית – דואר נכנס מכתבים נכנסים  דיון בשמות גיאוגרפיים  דואר נע כבישים ומחלפים ועידת האו"ם לסטנדריזציה של שמות גיאוגרפיים
א-7/7 6/1/1967 אלבום בולים ממדינות ערב כולל ירדן  הרפובליקה הערבית המאוחדת -UAR  פלסטין  סוריה. אלבום בולים ממדינות ערב כולל ירדן  הרפובליקה הערבית המאוחדת URA  פלסטין  סוריה.
ג-6495/1 7/1/1967 המלך חוסיין התכתבות בנוגע ליחסים בין ישראל לירדן בהנהגת המלך חוסיין לאחר מלחמת ששת הימים וקטע מתוך מתורגם ספר זכרונותיו של המלך חוסיין "מלחמתנו בישראל"
א-162/1 7/1/1967 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה בתיק – סטנוגרמות של ישיבות ועדת שרים לענייני כלכלה; בין היתר –; ענייני נפט; דיוני הוועדה בעניין הכלכלה בשטחים המוחזקים ועוד.
א-122/3 7/1/1967 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה;  בנושאים הנדונים: סקירות על חברת עמידר  דיונים על מבנים להשכרה; הצעת תקציב.
חצ-4025/33 10/1/1967 ניו זילנד – דיונים דוחות והערכות מצב
א-7903/44 11/1/1967 ישיבת ועדת השרים לענין כלכלה – הצעת תקציב לשנת 1968/69 – 12.11.1967 ישיבת ועדת השרים לענייני כלכלה. על סדר היום – דיונים על הצעת התקציב לשנת 1968-1969; בין הנושאים הנדונים: העלאת מחירי העיתונים.
א-7913/41 12/1/1967 הנחיות שנשלחו לשגריר קומיי לקראת הדיון על בעיית הפליטים בועדה המדינית המיוחדת – 11.12.1967
מפה-4157/1 1/1/1968 צלומי-אויר ללא שם צלום-אויר ללא שם של אזור בלתי-מזוהה על-יד חופי מפרץ משנת 1968 ( דומה למפה 4156 ( צלום 1956 )
חצ-4220/34 1/1/1968 אל-סלבדור – יצוא רכש ועסקת נשק עם אל-סלבדור.
חצ-6591/8 1/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – הודו דיווחים והתכתבות בנוגע לקידום מערכת יחסים בין ישראל לבין הודו
א-7306/26 1/1/1968 ועדת חוץ ובטחון כנסת ישראל (חוץ ובטחון)
פ-2461/74 1/1/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "האם ר' יעקב בן חיים ן' אדוניה התנצר?" מאמר של מלאכי ב"הדואר"
פ-4689/41 1/1/1968 אלבום "World Free Peoples – Biographical" (ביוגרפיות של "אנשי העולם החופשי") בתיק צילום מהדורה 3 של האלבום: World Free Peoples – Biographical  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-122/4 1/1/1968 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה בתיק – סטנוגרמות של ישיבות ועדת שרים לענייני כלכלה; בין היתר –  דיונים בוועדה בבקשה לאשר רכישת מטוס 747 לחברת 'אל-על'; ייסוד המועצה לייצור ושיווק טבק גולמי בע"מ – תיקון החלטה; עיבוד חקלאי בשטחים המוחזקים – דיון; ייסוד חברת 'הארכיון הציוני המרכזי לתולדות העם היהודי'; ייבוא וייצוא; מימון תכנית להרחבת מפעל אמוניק של חברת כימיקלים ופוספטים בע"מ – דיון; עיבוד חקלאי באיזורים המוחזקים; איזור מכירת קרקעות על-ידי מינהל מקרקעי ישראל; תכנית ותקציב פיתוח של רשות הנמלים לשנים 1968-1969; חוזה עם חברת 'טורבומקה' – חברה צרפתית המייצרת טורבינות גז ומנועי סילון למסוקים ומטוסים (חיל האויר הישראלי הפעיל מטוסים שצוידו במנועי החברה); תקציב השטחים המוחזקים והכלכלה בשטחים אלו.
א-162/2 1/1/1968 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה בתיק – סטנוגרמות של ישיבות ועדת שרים לענייני כלכלה; בתיק  בין היתר – פרוטוקולים הנוגעים לעיבוד חקלאי בשטחים המוחזקים; החלטה על הלוואות מוכוונות לצרכי תחבורה ציבורית; מימון תכנית להרחבת מפעל אמוניה של חברת כימיקלים ופוספטים לישראל (אושר ע"י מאיר רומם); דיוני הוועדה בעניין הכלכלה בשטחים המוחזקים גם בשטחים המוחזקים ברמת הגולן – בהחלטה – עידוד פיתוחו הכלכלי של איזור רמת הגולן והענקת איזור פיתוח מסוג א' לאיזור זה; תקציב הפיתוח; הצעת חוק תזכיר לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); הצעת חוק תזכיר ביטוח לאומי (תיקון) (הטבות ראשונות); הקמת יישובים לבדואים בנגב.
פ-2071/23 1/22/1968 קטעי עיתונות. כתבות בשפה היידיש והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות ועידת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית.
חצ-4238/37 2/1/1968 קמרון – יצוא רכש.
חצ-443/3 2/1/1968 יחסים בינמדינתיים
חצ-4193/15 3/1/1968 טוגו – יצוא רכש מכירת נשק לטוגו מישראל
חצ-4242/7 3/1/1968 רואנדה – יצוא רכש – מכירת נשק מישראל לרואנדה
חצ-4194/18 3/1/1968 טנזניה – יצוא רכש מכירת נשק לביאפרה דרך טנזניה ואספקת נשק לטנזניה.
גל-21334/13 3/1/1968 יעוץ משפטי – פקודת ההקדשות לצרכי צדקה – נאמן ציבורי
חצ-3878/5 4/1/1968 נאצים בורמן כרך א'
חצ-6594/13 4/1/1968 קבוצות מתמרדות באפריקה ויוון – מכירת נשק דיווחים  התכתבות
ג-12412/1 4/1/1968 ספר הישובים ענף התיישבות  פילוח יישובים  הרים ונחלים על פי אזור גיאוגרפי  מקום יישוב  צורת התיישבות  נ.צ מוצא וחלוקה מרחבית
חצ-4211/14 5/1/1968 מקסיקו – יצוא רכש  מכירת נשק למקסיקו ופיצויים על ביטול רכישה.
גל-62874/17 5/8/1968 מפעל גיבור – קרית שמונה בתיק התכתבויות והצעות מחיר לעבודות מול ספקים שונים במפעל גיבור בקרית שמונה.
גל-22162/10 5/12/1968 ועדת השמות הממשלתית – דואר נכנס מכתבים נכנסים לוועדת השמות הממשלתית בנושאי קביעת שמות ליישובים  עצמים גיאוגרפיים  מועצות מקומיות (פרוטוקול מישיבת המועצה הראשונה של פרדס חנה ומועצת כרכור) תעתיק יישובים ועוד
פ-2071/40 6/1/1968 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש שהתפרסמו בעיתונים שונים בנושא הכנס העולמי של מועצת הפועלות.
חצ-4213/19 7/1/1968 מאלי – יבוא רכש – מכירת נשק למאלי.
חצ-443/9 7/1/1968 שר החוץ
חצ-4242/31 8/1/1968 רומניה – יצוא רכש שמועות על עסקת נשק בין ישראל לרומניה
חצ-4238/12 8/1/1968 קמבודיה – יצוא רכש מכירות נשק מישראל לקמבודיה
חצ-4209/6 9/1/1968 לאוס – יצוא רכש – מכירת נשק ללאוס ושפוץ מטוסים.
אב-66/79 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 2 אג' גיליון אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
אב-66/80 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 10 אג' גיליון אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
אב-66/81 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 25 אג' גיליון אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
אב-66/82 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 50 אג' גיליון אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
אב-66/83 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 1.00 ל"י 2 גיליונות אשנב שלמים  100 פריטים בכל גיליון  מנוקב
אב-66/84 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 2.00 ל"י גיליון8 אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
אב-66/85 12/1/1968 בולי הכנסה  עריך 5.00 ל"י גיליון8 אשנב שלם  100 פריטים  מנוקב
ג-7244/5 12/15/1968 הרשות לתכנון כלכלי לאומי – מתודולוגיה: השקעות ובניה ההשקעה הגולמית  הגרט ומלאי ההון הגולמי במשך העשור 1969 – 1960  במחירים שוטפים ומחירי 1968  אורך החיים ומלאי הון של ציוד לע"ע ובניה – סכום פגישה עם אבי בן-בסט מבנק ישראל  מלאי ההון במשק  השקעות – נספח מטודולוגי  ההשקעה הגולמית המקומית בנכסים קבועים  בשנים 1953 – 1973/ אפרים בלוט  חלקה היזום של הממשלה בתפוקת ענף הבנייה למגורים/ אפרים בלוט  מלאי ההון וההשקעות הדרושות בתעשייה  עודפי כושר ייצור וניצולת הון בתעשייה/ יחזקאל גוטמן  מתודולוגיה לפרק ההשקעות/ דוד פיורקו  מתודולוגיה לתכנית הבנייה 1977 – 1981/ לואיס סטורמן ועוד.
ג-6504/43 1/1/1969 משרד מבקר המדינה בעיות מנגנון ומינהלה התכתבות עם מבקר המדינה ד"ר י. א נבנצאל בנושאים: כח אדם לטיפול בתלונות  פתיחת נציבות תלונות הציבור ועוד
ג-2552/1 1/1/1969 החברה הממשלתית לתיירות – חמת גדר – מרחצאות תרשים מרחצאות בחמת גדר
ג-6527/21 1/1/1969 יחסי ישראל אורוגואי התכתבות עם הסוכנות היהודית  המחלקה לעליה ולקליטה  איגרת מראש הממשלה אל נשיא הרפובליקה המזרחית של אורוגואי  התכתבות בנוגע לשיתוף פעולה מדעי וטכני
גל-15204/6 1/1/1969 בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – כללי בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – כללי
ג-3790/8 1/1/1969 פרוטוקולים מישיבות המועצה – כפר-ברא פרוטוקולים מישיבות המועצה – כפר-ברא ועוד.
גל-4499/4 1/1/1969 חברת דלק אשראי מימון דלק במטבע זר דוחות  מאזנים  מלאי דלק
ל-323/13 1/1/1969 מג"ב  פלוגה ח' – "למס": לוחמי המדינה לספר תיק משטרת ישראל  רשימות שמיות  ביצוע מטווח  קבלת נשק  תצהירים  שמירת ישובי ספר  נהלי שמירה  סדר יום.
חצ-4196/32 2/1/1969 יפן – יצוא רכש  מגעים בענין רכישת נשק מישראל.
חצ-442/1 2/1/1969 תיק ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל
חצ-4192/7 3/1/1969 זמביה – יצוא רכש מכירת נשק וקניה לזמביה ורכישת נשק מזמביה.
גל-20903/6 3/24/1969 ניהול אבל לאומי בטלויזיה התכתבויות וחליפת מסמכים מרשות השידור בנוגע לנוהל אבל לאומי בשידור הציבורי: מתכונת שידור בימים מיוחדים בשנה – כללי  רשימת חגים  מועדים וימים מיוחדים  פרטיכל מישיבת "חבצלת" (רדיו-טלוויזיה)  נוהל "חבצלת" (פטירת נשיא המדינה או יו"ר הכנסת או ראש הממשלה) – הודעה על הפטירה ומתכונת שידורים מיוחדת ועוד.
גל-15205/9 4/1/1969 בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד ראש-הממשלה מחסן גנזך המדינה בנין פאגי תל-ארזה ירושלים בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד ראש-הממשלה מחסן גנזך המדינה בנין פאגי תל-ארזה ירושלים
חצ-2728/16 5/1/1969 מרדכי רחמים מברקים יוצאים
חצ-4220/24 6/1/1969 סינגפור – עליה – עדוד העליה מסינגפור.
גל-11512/1 6/25/1969 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות הנוגעות לענייני סחר חוץ בין ישראל לצרפת; התכתבויות בנושא ייבוא וייצוא בין שתי המדינות – בין היתר על הקמת שוק משותף ליינות עם תנאים חדשים לגבי יבוא יין מארצות שלישיות וייצוא יינות לצרפת  השקעות בענף הפרוות  ייצוא צעצועים ועוד; ביקור יצרני מוצרי עור בצרפת; הסכם מסחרי בין ישראל לצרפת ל-1970 וחידושו; דוחות כספיים.
א-7427/5 7/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – קרן אברמוביץ-צייטלין התכתבות ופרוטוקול בנוגע לפעילות הקרן לחלוקת פרסים למחקר ספרותי במדעי היהדות.
גל-15204/7 8/1/1969 בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – כללי בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – כללי
חצ-1509/12 8/1/1969 הסברה בקרב סטודנטים ערבים
חצ-4241/43 10/1/1969 רודזיה – יבוא רכש מכירת נשק מישראל לרודזיה
מפה-1880/1 11/14/1969 אחמדיה – סיווג שטחים לפי פיענוח תצלומי-אויר – גליון  215-265 בתיק מפה של משרד החקלאות והסוכנות היהודית ועליה סימוני סיווג קרקע בהתאם למידת התאמתם לעיבוד חקלאי.
גל-17094/1 1/1/1970 הבדואים בנגב  כרך טו'
ג-4044/2 1/1/1970 פרוטוקולים מישיבות המועצות – רמת-ישי
חצ-6602/7 1/1/1970 יחסים מדיניים – ישראל – איראן דיווחים  סקירות שבועיות  קטעי עתונות
ג-6905/16 1/1/1970 המכון לדוקומנטציה בישראל התכתבות בנוגע לתפיסת איכמן
א-7052/17 1/1/1970 תעודה בודדת  – ספטמבר  1970 פרוטוקול (בכתב יד) של שיחת רה"מ עם הנשיא ניכסון – ספטמבר 1970
ג-4040/5 1/1/1970 פרוטוקולים מישיבות המועצות – כפר-קמא פרוטוקולים מישיבות המועצות – כפר-קמא ועוד.
פ-2462/17 1/1/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על השיר 'אשכר' של סמולנסקין" / צפורה מלאכי מכתב למערכת
פ-2462/26 1/1/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "לא.ר. מלאכי  נ"י"  מכתב גלוי למלאכי
א-7616/4 1/1/1970 לשכת השר – מפה טופוגרפית ארץ-ישראל. לשכת השר – מפה טופוגרפית ארץ-ישראל.
גל-60759/10 1/19/1970 שפרעם פרוטוקול ישיבת מועצת העיר  אישור חוזה להסעת תלמידי בתי הספר בשפרעם  מתן זיכיון לקולנוע ועוד
א-7056/2 2/22/1970 יומני ראש הממשלה 1970
גל-11509/7 4/15/1970 מטה סחר-חוץ – צרפת – כללי התכתבויות עם יו"ר הועדות המקצועיות האירופאיות  תיאום פגישות וכנסים עם גורמים במסחר ובתעשייה הצרפתית  דו"חות פעילות של הועדות המשותפות ועוד.
פ-2076/13 5/1/1970 חוברת בשם "שושנה ויהושע בוכמיל – קווים לדמותם" מאת רחל ינאית. תדפיס מתוך חוברת בשם "העבר"  ספר י"ז. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12274/1 5/27/1970 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – מרחביה  התכתבויות ממחלקת קבורה במשרד לענייני דתות – למושב העובדים מרחביה בעניין הזמנה מר פרישרמן (חבר המושב) לטקס גילוי מצווה על קיברו של הנוטר ישראל וורטהים ז"ל לאחר איתור מקום קבורתו  בקשת מענק לסלילת כביש לביה"ע מרחביה  דרך גישה לבית הקברות מרחביה.
פ-2459/45 6/21/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ווי דער טערקישער קריג האט געראטעוועט די אידישע גאזעטן" מאמר של מלאכי ב"דער טאג-מארגען זשורנאל"
אב-66/28 8/1/1970 סמלי ערים ב'  עריך 0.20 ל"י הדפסת ניסיון  גיליון להדפסת קונטרסים  ללא עריך וללא תווית "זכור נא להוסיף את המיקוד"
אב-66/29 8/1/1970 סמלי ערים ב'  עריך 0.20 ל"י הדפסת ניסיון  גיליון להדפסת קונטרסים  מנוקב
גל-7596/19 8/26/1970 שושנה  אבן – בית השר – ארוחות ערב בתיק קבלות וחשבוניות על רכישות כלים ומזון ל2 ארוחות בבית השר.
פ-2926/21 9/1/1970 כולל העברים – נבואה בהתגשמותה: 100 שנה לעליית ע.י. שלזינגר/ ש. הלוי כתבה בעיתון "הארץ" 11.9.1970
פ-2462/38 9/19/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ירושלימער וואט-לוחות פון אמאליגע יארן געשילדערט פן א.ר. מלאכי אין יובל-בוק לכבוד אברהם גאלאמב" טאג מארגען זשורנאל
גל-3952/23 10/1/1970 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – אשדות יעקב בתיק מפה של אשדות יעקב עם סימני הבניינים במושב.
אב-66/12 10/1/1970 בולי סמלי ערים  ב' עריך  0.18  סמל העיר רמלה הדפסת ניסיון  3 גליונות  צבע סופי אך ללא הערך
חצ-2728/17 11/1/1970 מרדכי רחמים פסק-הדין
פ-2462/19 11/18/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מגיה ולא מנהל דפוס" / חיים ליברמן מאמר בעיתון הצופה
חצ-4413/6 1/1/1971 ליבריה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-6605/9 1/1/1971 יחסי ישראל – איראן דיווחים  סקירות שבועיות  התכתבות
פ-2462/12 1/1/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התערבות אמריקאית נוסח 1877 / צבי וולמט ביקורת על "פרקים בתולדות היישוב הישן"
גל-4481/8 1/1/1971 דלק – כללי כרך ב'
גל-4481/9 1/1/1971 דלק – כללי כרך ג'
גל-4518/10 1/1/1971 קו דלק לירושלים קו דלק לאשדוד וירושלים הפקעות לצורכי ציבור לבניית תחנות דלק חניכת קווי דלק התכתבויות
ג-6867/1 1/1/1971 פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: דו"ח ועדת עציוני (כדורגל) פרקליטות המדינה – תיקים בעלי ענין ציבורי: דו"ח ועדת עציוני (כדורגל)
ג-6855/1 1/1/1971 פרקליטות המדינה – תיק פרשות הסגרה פרקליטות המדינה – תיק פרשות הסגרה
גל-14517/21 2/10/1971 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תוכנית שוורץ האוניברסיטה העברית תוכנית שוורץ להכשרת מנהלים וסגל בכיר במרכזים קהילתיים-דו"ח בדיקה והערכה מאת ד"ר אלעד פלד (1982)  מטרות התכנית  תוכנית לימוד ועוד. ראשי פרקים לדיון על עתיד המפעל לקידום מחוננים שבין טעוני הטיפוח.
פ-2076/31 3/7/1971 מאמר לזכר שרה שופמן מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם התכתבות של רחל ינאית בן-צבי עם רנה שופמן בנוגע להוצאת חוברת לזכרה של שרה שופמן. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7035/5 4/1/1971 ישראל-ארצות-הברית (אפריל-אוק.1971) מסמכים שהוכנו לקראת שיחת רה"מ גולדה מאיר ובארבור (לתיק מצורפת רשימת המסמכים אך רק 4 מהם נמצאים בתיק)
גל-4517/25 5/12/1971 ביטוח נגד זיהום ים מכתב אחד בנושא קרנות לכסוי תביעות כספיות נגד בעלי אניות על נזקים מזיהום ים על ידי דלק
פ-2461/45 5/28/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על שמות מאמרי אחד העם" מכתב של מלאכי למערכת "הדואר"
גל-11509/10 7/1/1971 מטה סחר-חוץ – צרפת – כללי התכתבות בענייני קשרי מסחר  יצוא ויבוא עם צרפת  ביקור המשלחת הכימית מצרפת
פ-2076/32 7/23/1971 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "זאת הארץ" בשם "יצחק טבנקין – התיחדות עם זכרו" מאת רחל ינאית בן-צבי.
ג-12758/3 8/1/1971 מועצה אזורית הירקון- תקציב רגיל התכתבות עם משרד הפנים  מאזני תקציב
גל-11512/4 8/24/1971 מטה סחר-חוץ – צרפת בתיק – התכתבויות הנוגעות לסחר חוץ בין ישראל לצרפת; ביקור משלחת תעשיית הדפוס בצרפת המאורגן על-ידי לשכת הסחר צרפת-ישראל; ביקור משלחת של התעשייה הכימית הישראלית בצרפת – דו"ח הביקור; התכתבויות במסגרת הסכם  לשיתוף-פעולה תעשייתי שנחתם בין ממשלת ישראל וממשלת צרפת; דוחות על חברות בענייני ייבוא וייצוא; ייצוא לצרפת של מוצרים ישראלים מחברות שונות ישראליות; שיתוף-פעולה תעשייתי – ביקור משלחת התעשייה הכימית מצרפת לישראל.
פ-2462/20 9/19/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מלאכי וועגען אלטען ישוב" / ב.צ גולדברג ביקורת על פרקים בתולדות היישוב הישן"  טאג מארגען זשורנאל"
גל-54773/16 9/30/1971 בלגיה התכתבויות בנושא מצוקת בית הספר היהודי "תחכמוני" בבלגיה  יחסי המסחר בין בלגיה לישראל  קשרים עם הבנק האירופי להשקעות  הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי  סדנה מטעם האיחוד האירופי בנושא אזור סחר חופשי במזה"ת בעמאן  פעילות לקידום השקעות זרות  פעילות הציר היועץ לפיננסים והשקעות במשלחת ישראל לקהילות האירופיות  תכנית עבודה לשנת 1994  תזכירים שונים של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בנושאי עבודה ועוד.
אב-66/2 10/1/1971 מנוף הארץ א' – עריך 0.22 ל"י הדפסת ניסיון לצורך בדיקה ואישור הנייר – שלושה גיליונות של 50 בולים
אב-66/3 10/1/1971 מנוף הארץ א' – עריך 0.50 ל"י הדפסת ניסיון  מנוקב – גיליון של 50 בולים (מצויין "קבלה …")
אב-66/5 10/1/1971 מנוף הארץ – עריך 0.88 ל"י הדפסות ניסיון  לאישור נייר 2 גיליונות הדפסה של 50 בולים  אישורים בכתב יד
אב-66/6 10/1/1971 מנוף הארץ – עריך 0.55 ל"י הדפסות ניסיון  לאישור נייר  4 גיליונות הדפסה של 50 בולים  אישורים על טיב הנייר והצבע  בכתב יד
אב-66/7 10/1/1971 מנוף הארץ – עריך 0.15 ל"י הדפסות ניסיון  לאישור נייר  4 גלילונות הדפסה של 50 בולים  אישורים על טיב הנייר  בכתב יד  הדבקת סלוטייפ  ניקוב פגום
חצ-4623/36 10/1/1971 קמרון – משלחות משרד הבטחון.
גל-14509/1 11/1/1971 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – בדיקת הרפורמה בחינוך רשימות בנושא מעקב אחרי נתונים ויעדים של הרפורמה בחינוך; התכתבויות וסקירות של הועדה הציבורית לבדיקת הרפורמה  סיכומי דיונים של הועדה; דו"חות על ביצוע הרפורמה ועוד.
גל-42610/16 12/21/1971 נצרת עילית – שטח שיפוט מכתבים ומפות מהמינהל לשלטון המקומי במשרד הפנים על שטח שיפוט – נצרת עילית בעניין בקשה לסיפוח שטחים נוספים לתחום השיפוט הקיים בנצרת עילית
גל-22787/23 12/22/1971 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד נווה זית בתיק אישור הועדה לשינוי בלוד בגושים 4024 ו 4025. הקמת גן ילדים על מגרש ציבורי
אב-66/4 1/1/1972 מנוף הארץ – עריך 0.70 ל"י הדפסות ניסיון  לאישור נייר  4 גיליונות הדפסה של 50 בולים  אישורים בכתב יד
גל-17094/2 1/1/1972 הבדואים בנגב  כרך טז'
נ-157/13 1/1/1972 יהודי רוסיה התכתבות בנושא מצבם הקשה של יהודי רוסיה הסובייטית (ברית המועצות)  קטעי עיתונות ותקליט שירים קטן בביצוע של זמירה חן בנושא "שלח את עמי"
חצ-5337/13 1/1/1972 הודו – יחסי חוץ – סכסוך פקיסטאן. בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2062.
חצ-5337/21 1/1/1972 הודו – דו"חות הערכות מצב וסקירות בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2062.
פ-2461/62 1/1/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אגרת ר' יעקב ספיר אל ר' שאול זעליג הכהן" מאמר של מלאכי מתוך "ארשת"
א-7052/14 1/1/1972 סיכום הצעת דוברינין סיכום בכתב יד – הצעת דוברינין (לפי סיכום עיקרי שיחות) – (ללא תאריך)
חצ-5337/15 1/1/1972 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א'
גל-2887/8 1/1/1972 חברת דלק (כרך ב') דוחות על תעריפי דלק מלאי דלק מאמרים בנשוא דלק וכימיקלים התכתבויות  סיכומי דיונים
גל-2887/9 1/1/1972 חברת דלק (כרך ג')
גל-22162/13 1/5/1972 ועדת השמות הממשלתית – דואר נכנס מכתבים נכנסים לוועדת השמות בנושא קביעת שממות במרחב איתור מקומות עתיקים במפות; שמות עבריים; בקשות הנצחה ; ועדת יישובים של הלמ"ס ; שמות ליחידת דואר; שמות לבתי ספר שדה;  פרסומי הוועדה
גל-3019/8 1/9/1972 ועדת שרים לעניני ירושלים – מחנה פליטים ענתה התכתבות בנושא הכנסת שירותים עירוניים תזכיר על מצב המחנה  מפה
פ-2068/21 1/9/1972 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "JEWISH OBSERVER AND MIDDLE EAST REVIEW" אודות רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם התכתבות של רחל ינאית בן-צבי עם אנשים שונים בשפה האנגלית בנוגע לכתבה.
אב-66/39 2/1/1972 בולי טוגו – בול לכבוד מוסיקאי ג'ז  עריך 500 פר' 2 גיליונות  ניסויי צבע  מנוקב
אב-66/8 3/1/1972 אמנות ישראל  עריך 0.40 ל"י הדפסת רקע בצבע חום בהיר וזהב  ניסויי צבע  6 גיליונות (מקופלים)
גל-15204/8 4/1/1972 בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – מזרח ירושלים בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – מזרח ירושלים
אב-66/10 4/1/1972 יום העצמאות ה-24  עריך 0.15 ל"י גיליון חתוך  ניסוי נייר  שני החלקים מחוברים בסלוטייפ
א-7042/6 5/1/1972 ארצות-הברית 29 במאי- 30 ביוני  1972 (המשך ל-327ג') תוצאות פסגת מוסקבה; ויטנאם; פעולה צבאית ישראלית בלבנון; חוגי הנפט – לחץ על ניכסון; מצרים; קמבודיה ועוד.
פ-2462/43 5/1/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי איז ניט דער איינציקער" / אליהו שולמן צוקונפט בתוספת מכתב לווי של י. בירנבוים
אב-66/9 6/1/1972 שנת הספר הבין-לאומית  עריך 0.95 ל"י שלבי הדפסה שונים  6 גיליונות  מנוקבים
אב-66/11 8/1/1972 שנת ה-25 למדינת ישראל  עריך 0.18 ל"י הדפסות ניסיון לבדיקת הצבע. 4 גיליונות  מנוקב
אב-66/24 8/1/1972 מועדים לשמחה ה'תשל"ג  עריך 0.70 ל"י הדפסת ניסיון  6 גיליונות  מנוקב
אב-66/25 8/1/1972 מועדים לשמחה ה'תשל"ג  עריך 0.45 ל"י הדפסת ניסיון  3 גיליונות  מנוקב
אב-66/26 8/1/1972 מועדים לשמחה ה'תשל"ג  עריך 0.15 הדפסת ניסיון  5 גיליונות  מנוקב  הדפסה בלי רקע צהוב (3 גיליונות)  הדפסת רקע צהוב בלבד (2 גיליונות)
גל-14517/3 8/20/1972 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – אקדמיזציה של הסמינרים אקדמיזציה של מערכת הכשרת המורים בסמינרים-התכתבויות וסיכומי פגישות. הצעות בעניין האקדמיזציה של הסמינרים  דגם מנחה לתכנית לימודים לתואר בוגר בהוראה  חלוקת התקציב למכללות  סיכומי ישיבות של ועדת הקבע למסלולים אקדמיים במוסדות להכשרת מורים  סיכום פגישה בין מנהלי בתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות ונציגי משרד החינוך  החלטות המועצה להשכלה גבוהה לגבי המכללות  רשימת בתי מדרש להכשרת מורים וגננות  שכר לימוד במוסדות להכשרת מורים  נתונים סטטיסטיים על מספר התלמידים והמורים בסמינרים ובמכללות וכן על דירוג המורים ועוד.
גל-15204/9 10/1/1972 בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – מזרח ירושלים בנינים – הנהלה ומחוזות – משרד המשפטים – מזרח ירושלים
אב-66/17 11/1/1972 מנוף הארץ  עריך 0.05 ל"יי הדפסת ניסיון  ניסויי צבעים ונייר  שני גיליונות  עם חותמת "מבוטל"
אב-66/18 11/1/1972 מנוף הארץ א' – עריך 3.00 ל"י הדפסת ניסיון  2 גיליונות  מנוקבים  בדיקת איכות נייר
אב-66/36 11/1/1972 בולי טוגו – סדרה לרגל היום הבין-לאומי למלחמה בצרעת  עריך 40 פ' 6 גיליונות  ניסיונות הדפסה  צבעים חלקיים
אב-66/37 11/1/1972 בולי טוגו – סדרה לרגל היום הבין-לאומי למלחמה בצרעת  עריך 100 פ' 6 גיליונות  ניסיונות הדפסה  צבעים חלקיים
אב-66/56 11/1/1972 מנוף הארץ – עריך 0.03 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/57 11/1/1972 מנוף הארץ – עריך 0.05 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/58 11/1/1972 מנוף הארץ – עריך 0.30 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
גל-11510/3 11/15/1972 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות הנוגעות לענייני סחר חוץ בין ישראל לצרפת; ביטאון לשכת המסחר צרפת–ישראל לארצות דוברות צרפתית; קורסים בנוגע לקידום שירותי ייבוא וייצוא בז'נבה – התכתבויות; התכתבויות בדבר השתתפות ישראל בתערוכות בין-לאומיות; התעניינות בייבוא כימיקלים שונים לצרפת; התעניינות בייצוא דשנים  חומרי הדברה  וחומרים וטרינריים ישראליים לסין העממית; הוועדה הכלכלית בנושא סחורות מעור – החלטות; על האינפלציה והקפאת המחירים – סקירה מתוך העיתונות הגרמנית; השתתפות ישראל בירידי הבין-לאומי במרסיי – אוקטובר 1973 – חוות דעת; הכנות לוועדה הכלכלית  מאי 1973; ועדה בנושא מוצרי מסחר ותעשייה – דו"ח.  תעודות גם בצרפתית וגם בגרמנית;
חצ-6737/15 12/1/1972 יחסי ישראל – איראן 2 דיווחים
פ-2073/7 12/7/1972 קטע עיתונות. מכתב למערכת העיתון "אות" בשם "ביטוי – על כל הגוונים" בנושא תנועת העבודה מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-11510/10 12/15/1972 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות הנוגעות לסחר חוץ בין ישראל לצרפת; קידום קשרי הכלכלה; אפשרות לשיתוף-פעולה תעשייתי עם מפעלים לכלים חקלאיים – התכתבות; דו"ח על השתתפות ישראל בפסטיבל קאן שהוא בעיקרו שוק ומפגש מסחרי ב-1977;ביקור שר התעשייה הצרפתי בישראל – תכנית הביקור; דו"ח הנספח המסחרי על התערוכה 'סיאל' בפאריס.
פ-2072/25 12/20/1972 קטעי עיתונות. כתבות ביקורת על ספרה של רחל ינאית בן-צבי "דרכי סיפרתי" שהתפרסמו בעיתון "מעריב" ו"הארץ". בתיק גם מודעה על הרצאה מאת רחל ינאית בן-צבי ב"בית מניה ביאליק" לרגל הוצאת ספרה לאור.
פ-2461/46 12/22/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "בנות שלמה מיכאלס ונכדות י.ל. קאנטור" מכתב של מלאכי [?] למערכת "הדואר"
ג-6501/16 1/1/1973 ערים – באר-שבע משק עזר התכתבות עם ראש ועד משק עזר ועם משרד השיכון בנוגע לחיסול השכונה ומעבר לדירות חדשות
פ-2074/33 1/1/1973 חוברת לזכר יצחק בן-צבי בשם "מירוץ הלפיד". חוברת ובה חיבורים אודות יצחק בן-צבי  מאמרים שכתב  ומאמרים מאת מחברים שונים בנוגע לפקיעין. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
אב-66/13 1/1/1973 מנוף הארץ  עריך 0.95 הדפסת ניסיון  בצבע אדמדם ואפור  אפור לא התקבל  7 גיליונות
אב-66/14 1/1/1973 מנוף הארץ  עריך 0.45 ל"י הדפסת ניסיון  בצבע אפור  ניסויי צבע  שלושה גיליונות
אב-66/20 1/1/1973 מנוף הארץ א' – עריך 0.45 ל"י הדפסת ניסיון  4 גיליונות  מנוקבים  בדיקת איכות נייר  אחד הגיליונות ניזוק מסלוטייפ
אב-66/31 1/1/1973 עליית יהדות צפון אפריקה  עריך 0.18 ל"י הדפסת ניסיון  צבעים לא סופיים  בלתי מנוקב  הערות הגהה  פיסות נייר עם דוגמאות צבעים מצורפות
אב-66/32 1/1/1973 עליית יהדות צפון אפריקה  עריך 0.18 ל"י הדפסת ניסיון  2 גיליונות מנוקבים  הנחיות לגבי הצבע  "דילול" וכו'
אב-66/59 1/1/1973 מנוף הארץ – עריך 0.45 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/60 1/1/1973 מנוף הארץ – עריך 2.00 ל"י גיליון מודבק על קרטון  מנוקב
אב-66/61 1/1/1973 מנוף הארץ – עריך 0.95 ל"י גיליון מנוקב
אב-66/62 1/1/1973 מנוף הארץ – עריך 3.00 ל"י גיליון מנוקב  מודבק על קרטון
א-7032/2 1/1/1973 חומר מדיני ישן מברקים  שדרים  פרסומים פרוטוקולים  התבטאויות דוברים בממשל ארצות-הברית  תדרוכים לעתונאים בנושא מזרח-תיכון כולל הפרדת-הכוחות  אספקת נשק אמריקני ועוד
פ-2461/83 1/1/1973 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "י. בירנבוימען – א יישר כח" מכתב תגובה של מלאכי (?) למערכת "ארבטער שטימע"
גל-22715/25 1/5/1973 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – גמזו  הגשת שינוי בתכנית בניין ערים (ת.ב.ע) של מושב גמזו על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לודים" וקטעים מתוך דו"ח הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז המרכז רמלה בנושא.
אב-66/38 2/1/1973 בולי טוגו – בול לרגל 25 שנה לארגון הבריאות הבין-לאומי  עריך לא ידוע 3 גיליונות  ניסיונות הדפסה  צבעים חלקיים
ח-1544/2 2/1/1973 שי לחג הפסח תשל"ג שי לחג הפסח תשל"ג
פ-2462/49 4/22/1973 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פון נאענט און פון ווייט" / וואלף יונין פארוועטס
אב-66/22 5/1/1973 יום העצמאות ה-25  גיליון מזכרת  עריך 1.00 ל"י הדפסת ניסיון  2 גיליונות  בלתי מנוקבים  באחד שוליים בצבע זהב  בשני בצבע כסף
אב-66/30 5/1/1973 השואה והגבורה – עריך 0.55 ל"י הדפסת ניסיון  6 גיליונות  שינויי צבע  בלתי מנוקב
גל-21322/12 6/1/1973 יעוץ משפטי – צוואת דוד בן-גוריון יעוץ משפטי – צוואת דוד בן-גוריון
גל-17094/6 7/1/1973 הבדואים בנגב  כרך כ'
ג-6695/5 7/1/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק – מברקי אוסלו מברקים סודיים של משרד החוץ
גל-21316/12 7/1/1973 יעוץ משפטי – חוק שעות עבודה ומנוחה יעוץ משפטי – חוק שעות עבודה ומנוחה
א-7068/15 7/17/1973 שונות – מעורב דברי שר הבטחון משה דיין בפני עובדי סגל ב' במערכת הבטחון ב- ;17.7.73 תדרוך הנרי קיסינג'ר במוסקווה בעת ביקור הנשיא ר. ניקסון ב-29.5.73; דיווח מנציגות וושינגטון על מאמר של ז. בז'ז'ינסקי ב- "וושינגטון פוסט" מ- 21.11.73
אב-66/27 8/1/1973 מועדים לשמחה ה'תשל"ד  עריך 0.18 הדפסת ניסיון  3 גיליונות  הדפסת צבע ירקרק בלבד  מנוקב
א-107/6 8/1/1973 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – פלאשים התכתבות וסקירות בנוגע לפלאשים כולל ענין הפניית היהודים הפלאשים לאיכלוס הגליל  הויכוח על העלאת הפלאשים  בעיית גיורם.
ג-12422/6 8/12/1973 דו"חות מישיבות המליאה של ועדת השמות הממשלתית סדר יום ודוחות מליאה של ועדת השמות הממשלתית פרוטוקולים של ישיבות 218 222 225-226  237 245 כמו-כן דוחות ועדות המשנה של הוועדה הגיאוגרפית 186-187  194-198 ; הוועדה היישובית 135-136 145 ; ההיסטורית 59 65 72 75  ענינים כולליים  – סיורים מקצועיים   מינויים "עיר אובות"  שמות ליישובים ולהאחזויות נח"ל  שמות לצמתים  שמות לקיבוצים  שמות למועצות אזוריות שם לכפר תעשייתי ועוד  (החומר הגיע בתפזורת)
גל-17094/7 9/1/1973 הבדואים בנגב  כרך כא'
אב-66/19 10/1/1973 מנוף הארץ א' – עריך .0.20 ל"י הדפסת ניסיון  2 גיליונות  מנוקבים  בדיקת איכות נייר  אחד הגיליונות חתוך לא נכון
חצ-5337/17 10/1/1973 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי מלחמת יום הכיפורים
א-7248/8 11/3/1973 רה"מ גולדה מאיר – חומר רבין (בהיותו שר העבודה) סטנוגרמות מכינוסים בהם השתתף יצחק רבין במסגרת מפלגת העבודה: דברי יצחק רבין – בית ברל 3.11.1973 – סיכום המצב לאחר שהושגה הפסקת אש במלחמת יום הכיפורים  כנס חברות החבר רבין – יחדיו  13.11.1973  ודבריו בישיבות הלשכה ובסיעה בכנסת (אפריל – יוני 1974).
פ-2459/14 11/16/1973 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "המוריה" – לתולדות העתונות הירושלמית מאמר של מלאכי ב"הדואר"
אב-66/16 12/1/1973 מנוף הארץ  עריך 0.20 ל"י הדפסת ניסיון  ניסויי צבעים ונייר  ארבעה גליונות – שניים מנוקבים  שניים על נייר ללא דבק  בלתי מנוקב
א-4183/13 12/4/1973 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – מסמכי יסוד ממלחמת יום-הכיפורים ומגעים מדיניים עם מצרים הודעת רה"מ יצחק רבין במליאת הכנסת על הסכם הביניים עם מצרים (8.1975) ותרגום נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת בנושא זה  תרגום ההחלטות הסודיות של הפסגה הערבית באלג'יר בעקבות מלחמת יום-הכיפורים  חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למגעים המדיניים עם מצרים (בתיווך ארה"ב) בעקבות מלחמת יום-הכיפורים ולקראת הסכם הפרדת הכוחות והסכם הביניים ועוד. בתיק סקירה משפטית של היועץ המשפטי לממשלה פרופ' אהרן ברק בנושא סיום מצב המלחמה.
א-4183/12 12/20/1973 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – מסמכי יסוד ממלחמת יום-הכיפורים ומגעים מדיניים עם מצרים נספחים להסכם הפרדת הכוחות עם מצרים (1.1974)  נאום רה"מ גולדה מאיר במליאת הכנסת בנוגע למהלכים המדיניים לקראת הסכמי הפרדת הכוחות עם מצרים (12.1973)  רשימות כרונולוגיות של מהלכים מדיניים במזרח-התיכון ובעולם בכלל מאז פרוץ מלחמת יום הכיפורים  (1973 – 1976)  סקירות על ועידת ז'נבה  חילופי שדרים בין מזכיר המדינה הנרי קיסינג'ר לרה"מ יצחק רבין ושר החוץ יגאל אלון בנוגע למגעים המדיניים עם מצרים (בתיווך ארה"ב) בעקבות מלחמת יום-הכיפורים ולקראת הסכם הפרדת הכוחות והסכם הביניים ועוד.
גל-13943/9 1/1/1974 בדואים ועדת מרעה  תכניות פיתוח-שיכון למיעוטים  פרוטוקולים  קטעי-כתונות  לשכת באר-שבע
פ-2076/28 1/1/1974 עלון ארגון חברי ה"הגנה" בירושלים. עלון הספד לזכר אליהו פייטלסון מאת רחל ינאית בן-צבי תשל"ה.
חצ-7320/4 1/1/1974 הסדרים חלקיים ישראל – ארה"ב
גל-15205/6 1/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה
גל-15207/22 1/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – רחבת הכותל המערבי וחומות הר-הבית ירושלים בנינים – הנהלה ומחוזות – רחבת הכותל המערבי וחומות הר-הבית ירושלים
ג-6732/2 1/1/1974 יחסי ישראל-מקסיקו
ג-6723/48 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – כפר יובל
ג-6717/16 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – ישיבות הממשלה – כללי
ג-6732/3 1/1/1974 ביקור נשיא מקסיקו בישראל
ג-6693/42 1/1/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – מחבלים בקרית שמונה. היבט מדיני על הרצח בקריית שמונה מברקים של משרד החוץ
חצ-8532/32 1/1/1974 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
א-7612/12 1/1/1974 לשכת השר – מקומות קדושים  אתרים דתיים אתרים וגופים דתיים בירושלים וביהודה ושומרון. נייר עמדה בנוגע למקומות הקדושים ולסטטוס קוו למקומות: הר הבית  הכותל המערבי  הר הזיתים  קבר שמעון הצדיק  קר דוד בהר ציון  קבר רחל
חצ-8533/26 1/1/1974 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8532/31 1/1/1974 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
א-4183/5 1/18/1974 המנכ"לים מרדכי גזית ועמוס ערן – מסמכי יסוד ממלחמת יום הכיפורים ומגעים מדיניים עם מצרים וסוריה – כרך א' (המשך מתיק מס' 4) הודעות רה"מ גולדה מאיר במליאת הכנסת בנוגע להסכמי הפרדת הכוחות עם מצרים (1.1974) ועם סוריה (5.1974)  דברי רה"מ יצחק רבין בנוגע למהלכים לקראת הסכם הביניים עם מצרים (3.1975)  נוסח ההסכם עם סוריה  קווי יסוד של ממשלת רבין  שדרים מנשיא ארה"ב ריצ'רד ניקסון וממזכיר המדינה האמריקני הנרי קיסינג'ר לרה"מ גולדה מאיר ולשר החוץ (בממשלת רבין) יגאל אלון  חילופי שדרים בין רבין לנשיא ארה"ב הבא ג'רלד פורד בנוגע למגעים המדיניים עם מצרים וסוריה (בתיווך ארה"ב) בעקבות הסכמי הפרדת הכוחות ולקראת הסכם הביניים ועוד. בתיק הערות בנושא של יחסי מלחמה מאת היועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר.
א-7034/4 3/1/1974 נאומי אנואר סאדאת (מרץ-1974-ספט. (1975 מברקים  כתבות
ג-10578/7 3/1/1974 ישיבות ממשלה חלק ד
חצ-8061/7 4/1/1974 דו"ח אגרנט – דוח ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים. כרך א' בתיק מסקנות ועדת אגרנט באנגלית ובעברית.
גל-14514/9 4/10/1974 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – המדור למדידה חינוכית חברתית מדידה חינוכית-התכתבויות בעניין פיתוח מערכת הערכה ומדידה חינוכית. תחומי הפעולה ומדיניות הפעולה במדידה חינוכית  תפקידי היחידה למדידה חינוכית  התוכנית המופעלת בניו יורק  פעולות המדור למדידה חברתית ועוד. מצורפות כתבות והודעות לעיתונות בנושא של מועצת החינוך בעיר ניו יורק.
פ-2076/43 4/18/1974 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע למותה של ליבי ברקסון ומפעלה "ספריות בית הנשיא לילדים בארץ ובארה"ב". בתיק גם מאמר על מפעל זה בשם "עשרים שנות קרן בית הנשיא" מאת ד"ר אסתר טרסי-גיא. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2071/2 5/5/1974 קטע עיתונות. מכתב למערכת העיתון "מעריב" מאת רחל ינאית בן-צבי תחת הכותרת "המעוף של הנשיא בן-צבי המנוח".
ג-6735/20 6/1/1974 יחסי ישראל – איראן
ש-158/3 6/3/1974 ארגון המועצות האזוריות – מגן דוד אדום תקנון מד"א.
חצ-9360/17 7/1/1974 מברקי משרד החוץ יוצאים
חצ-9360/16 7/31/1974 מברקי משרד החוץ יוצאים
גל-42620/13 8/13/1974 אשדוד – שטח שיפוט בתיק שרטוטים על גבי מפוט בנוגע לגבול שטח השיפוט של אשדוד.
גל-15205/7 10/1/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה
ג-10576/4 10/1/1974 ישיבות הממשלה – פרוטוקולים חלק ג
ג-10576/5 10/1/1974 ישיבות הממשלה – פרוטוקולים חלק ד
אב-66/15 11/1/1974 מנוף הארץ  עריך 0.80 ל"י הדפסת ניסיון  ניסויי צבעים ונייר  שני גליונות – האחד מנוקב  השני על נייר ללא דבק  בלתי מנוקב
אב-66/33 11/1/1974 בן גוריון  עריך 1.30 ל"י הדפסת ניסיון  ללא עריך  2 גיליונות  האחד מנוקב  השני בלתי מנוקב
אב-66/34 11/1/1974 בן גוריון  עריך 1.30 ל"י הדפסת ניסיון  מנוקב  2 גיליונות
חצ-8394/4 11/1/1974 טרור.
גל-7952/2 11/4/1974 מכון להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון ירושלים מכתב ממכון להכשרת מורים לד"ר מ. ברויאר (מפקח) שעות למבחן המחזור המסיים בישיבת "אור עציון" בשפיר  מכתב מהמחלקה להכשרת עובדי הוראה למכון להכשרת מורים בעניין הבחינה בכתב בלשון עברית  תוצאות המבחן בפסיכולוגיה מחודש אלול תשל"ד  מבחן בירמיהו – הערכות וציונים קיץ תשל"ד  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד שנת 2045
גל-7952/2 11/4/1974 מכון להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון ירושלים מכתב ממכון להכשרת מורים לד"ר מ. ברויאר (מפקח) שעות למבחן המחזור המסיים בישיבת "אור עציון" בשפיר  מכתב מהמחלקה להכשרת עובדי הוראה למכון להכשרת מורים בעניין הבחינה בכתב בלשון עברית  תוצאות המבחן בפסיכולוגיה מחודש אלול תשל"ד  מבחן בירמיהו – הערכות וציונים קיץ תשל"ד  ועוד.  הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד שנת 2045
אב-66/1 12/1/1974 ללא שם ניסויי צבעים הדרגתיים לבול של מדינה אפריקאית (?) 11 דפים  צבעים שונים
אב-66/21 12/1/1974 בולי טוגו – "פרחים" הדפסות ניסיון  גיליונות רבים  שלבי הדפסה וניסויי צבעים
גל-6572/1 12/4/1974 חלקי חילוף כללי בתיק התכתבויות בעניין פיקוח על מחירי חלקי חילוף לרכב והוזלת המיסוי על חלקי חילוף בטיחותיים לרכבים.
ג-12418/9 12/8/1974 דו"חות מישיבות המליאה של ועדת השמות הממשלתית דוחות משנה של ועדת השמות ועדת המשנה לשמות היסטוריים – דוחות  69  79-81 ועדת המשנה לשמות יישובים- 157-161 ועדת השמנה לשמות גיאוגרפיים – 187 200 206 ישיבות מלאה- 219 224 רשימת שמות מחלפים וצמתים  דיון בשם העיר אפרת  שם לחבל ארץ (החומר הגיע בתפזורת)
פ-2074/34 1/1/1975 כתב עת בשם "ספרות ילדים ונוער". בכתב העת מאמר בשם "מרים כרמון" מאת רחל ינאית בן-צבי. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-6626/5 1/1/1975 לשכת סגן שר התקשורת והחקלאות – מועדי – רשויות מקומיות – דיר חנה נאום ראש המועצה המקומית .17.6.75
גל-13941/10 1/1/1975 בדואים התכתבות בעניני החכרת קרקע לבדואים  תקציב פיתוח לעיירות הבדואים  סיכומי ישיבות ועדת אכלוס  הכשרת מורים  לשכת באר-שבע כרך א'
גל-13941/11 1/1/1975 בדואים התכתבות בעניני קרקע לבדואים  תקציב פיתוח לעיירות הבדואים  סיכומי ישיבות ועדת אכלוס  הכשרת מורים  לשכת באר-שבע כרך ב'
פ-2076/11 1/1/1975 מכתב מרחל ינאית ליצחק קנב. מכתב תנחומים על מות רחל קנב.
חצ-7296/6 1/1/1975 אש"ף
ג-6927/10 1/1/1975 פקודת החוק הפלילי.
פ-2462/42 1/1/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "על א.ר. מלאכי" / שניאור בלומנטל מכתב למערכת "הדואר"
חצ-8534/1 1/1/1975 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-2910/6 1/1/1975 חברה ליצוא דלק – כללי מתן הלוואות במטבע חוץ לחברות דלק
ג-6018/9 1/1/1975 לשכת השר – עקרונות מדיניות התעסוקה של עובדי השטחים בישראל. לשכת השר – עקרונות מדיניות התעסוקה של עובדי השטחים בישראל.
גל-14511/4 2/21/1975 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיאום בין משרדי החינוך והסעד חליפת מכתבים בין משרד החינוך למשרד הסעד בעניין עיקולים להצעת מבנה  תשובת השר להצעה לסדר היום של ח"כ יודין  הטיפול בנוער ובצעירים בשכונות ובערי הפיתוח – הצעה לסדר היום של ח"כ יודין  פרוייקט המושבים – שיתוף פעולה בין משרד החינוך למשרד הסעד  פירוט שירותי קהילה ממשרד החינוך וממשרד הסעד  הפעלת המפתני"ם ועוד.
חצ-7032/2 3/1/1975 שיחות קיסינג'ר –  23.3.75 – 17.3.75
חצ-7032/3 3/1/1975 שיחות קיסינג'ר –  22.3.75 – 22.3.75
חצ-7032/1 3/1/1975 שיחות קיסינג'ר –  17.3.75 – 16.3.75
א-274/9 3/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – ביקור קיסינג'ר במרץ  1975 טיוטות של ניירות עבודה  פרוטוקולים ותזכירים בענין תגובות אמריקאיות מצריות וישראליות בשעת הביקור  סיכומי מ. גזית בעת השיחות במרץ  ניירות שהוכנו בעת ביקור המזכיר.
גל-14517/11 3/1/1975 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – המרכז הישראלי להוראת המדעים התכתבויות ודו"חות מחקר בנושא תכנית הלימודים בתחום המדעים  פיסיקה ומתמטיקה  הצעת תכניות לימוד; דו"ח על פעולות המרכז  סיכומי ישיבות הנהלת המרכז ועוד.
א-7103/8 3/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים – השעיית המשא ומתן במרס 75'
גל-15205/8 4/1/1975 בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה בנינים – הנהלה ומחוזות – בית-הדין הרבני הגדול בעיר העתיקה
פ-2461/73 5/4/1975 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ליטוואקאוו איז געווען אויק א העבעאישער שרייבער" מכתב של מלאכי למערכת "פארווערטס"
חצ-6725/1 6/1/1975 ביקור ראש הממשלה רבין [בארה"ב ביוני 1975]
א-7103/9 6/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים
פ-2072/4 6/15/1975 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מטעם תנועת העבודה בשם "קריאה למלחמת אחים" ובה גינוי על הקוראים למלחמת אחים.
גל-15207/23 7/1/1975 בנינים – הנהלה ומחוזות – רחבת הכותל המערבי וחומות הר-הבית ירושלים בנינים – הנהלה ומחוזות – רחבת הכותל המערבי וחומות הר-הבית ירושלים
פ-2068/26 7/1/1975 קטע עיתונות. כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE PIONEER WOMEN" (האשה החלוצה) מאת מארי סירקין  כולל דברים מאת רחל ינאית בן-צבי.
א-7532/16 7/1/1975 תיק ללא שם – צילומי ניירות עמדה  אגרות ומברקים בנוגע להתחיבויות אמריקניות לישראל לקראת הסכם הביניים ישראל-מצרים
חצ-8534/2 7/1/1975 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-9343/13 8/1/1975 פגישת מזכיר המדינה עם ראש-הממשלה
חצ-9352/11 8/1/1975 הסכמים בין ארה"ב וישראל
גל-11513/5 8/1/1975 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות הנוגעות לסחר חוץ בין ישראל לצרפת; דיווח הוועדות בחוץ-לארץ על המצב הכלכלי בתחום ההלבשה והטקסטיל – תחזית לשנת 1977 והצעות קונקרטיות לקידום הייצוא; תפקידי הנספח במסחרי בצרפת ונהלי עבודה; ייצוא מוצרי מזון – דיווח; נציגים בצרפת של חברות ישראליות -סקירה; ועידת הטקסטיל והאפונה שליד הוועידה הכלכלית – נושאים המוצעים לדיון; כנס לשכות מסחר דו-לאומיות – התכתבות; ייצוא מוצרי מזון לצרפת – התכתבות; שיתוף-פעולה עם חברות ישראליות בזאיר;  נתונים סטטיסטיים על ייצוא סלט הדרים לארצות השוק המשותף; שיתוף-פעולה עם ענף מכונות הכלים בצרפת; תקנות לייבוא טקסטיל לצרפת – התכתבות.
חצ-8364/14 8/1/1975 הסכם הביניים ישראל-מצרים.
א-4105/8 8/3/1975 סדר יום ממשלה ( הממשלה ה-17). סדר היום לישיבות הממשלה ספטמבר 1975 – ינואר 1976 בנושאי ביטחון  תיירות  מסחר ותעשייה  משטרה  אוצר  משפטים  דתות –  הממשלה ה-17
חצ-6709/24 9/1/1975 הסכם ביניים עם מצרים 1.9.1975 [מכתב פורד לרבין ונקודות הסכמה עם ארה"ב] מכתב הסכמה בין ראש הממשלה יצחק רבין לנשיא ארצות הברית ג'ארלד פורד בנוגע לתמיכת ארצות הברית בישראל צבאית וכלכלית לאור הסיכונים שנטלה על עצמה בהסדר הביניים ומכתב ערבות של הנרי קיסינג'ר שר החוץ של ארצות הברית בדבר תמיכה אמריקנית בישראל במקרה של התקפה נגד ישראל.
א-4240/9 9/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם עם מצרים החלטת הממשלה  תזכירים
פ-2144/2 10/30/1975 רחל ינאית בן-צבי – יומן וכרטיסי ביקור יומן הפגישות של רחל ינאית בן-צבי לשנת תשל"ו – 1975/76 וכרטיסי ביקור עם שמה בעברית ובצרפתית. ביומנה ניתן למצוא אזכורים לפגישות עם שמחה בלס  אנשי גוש אמונים  ביקוריה בשכונת מוסררה (מורשה) והעיר העתיקה בירושלים  מעלה אדומים  גבעון ועוד.
א-279/6 12/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מסמכים לקראת נסיעת ראש-הממשלה לארה"ב מברקים  מכתבים והסכמים בענין שדרים על ועדת ג'נבה  החלטות מועצת הבטחון והעצרת  הסכם ההפרדה הביניים עם מצרים והסכם ההפרדה עם סוריה.
גל-14518/9 12/5/1975 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק קרן ספיר הקמת קרן מרכזית למילגות ע"ש פנחס ספיר בחסות משרד החינוך (סיוע במילגות לתלמידים במוסדות חינוך על יסודיים ועל תיכוניים)-הצעה להרכב המועצה הציבורית של קרן ספיר  סיכומי ישיבות של מועצת הקרן ושל הוועד המנהל שלידה  קביעת הזכאים למילגות ועוד.
גל-7164/10 1/1/1976 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – אוניברסיטת תל-אביב המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – אוניברסיטת תל-אביב
גל-13943/12 1/1/1976 בדואים בנגב פרוטוקולים מישיבות ועדת האכלוס  סיכומי ישיבות הועדה המרחבית  ועדת החינוך המקצועי לבדואים  לשכת באר-שבע
ג-6751/26 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ישיבות הממשלה הצעות לסדר היום
ג-6771/12 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – ארגנטינה
ג-6754/34 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – עריית תל-אביב – התחנה המרכזית
ג-6774/15 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יהדות צרפת
ג-6776/4 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – בעיות זנות – כללי
חצ-9353/13 1/1/1976 פעולת אנטבה
חצ-8496/28 1/1/1976 הודו – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי עם ישראל. בתיק הושחר מידע בשל צנעת הפרט. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2048.
חצ-8496/26 1/1/1976 הודו-ישראל (מיוחד) – לחץ על ממשלת הודו.
חצ-8496/27 1/1/1976 הודו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל.
א-2003/14 1/1/1976 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי.
גל-12442/5 1/1/1976 חברת דלק – כללי כרך א'
גל-12442/6 1/1/1976 חברת דלק – כללי כרך ב'
גל-12438/13 1/1/1976 חברת דלק – תנועת דלק למכס דוח של פקידי מכס על תנועת דלק
א-2030/25 1/1/1976 הר-הבית. תפילות של יהודים בשטח הר הבית
א-2021/11 1/1/1976 יוסף לישנסקי.
גל-11513/4 1/6/1976 מטה סחר-חוץ – צרפת התכתבויות הנוגעות לקשרים מסחריים (הסכם מסחרי) הנוגעים לסחר חוץ עם צרפת; סקרים שהוכנו בצרפת על הסחר במוצרי חלב וגבינות; הצעות על השתתפות ישראל בירידים בצרפת; פרסום מוסף לכתב-עת כלכלי צרפתי אודות המשק הישראלי; יחסי מסחר – צרפת – ישראל – נתונים והתפתחות הייצוא לפי ענפים עיקריים; הסכם עם השוק המשותף; תערוכת ציוד רפואי תוצרת ישראל ב-'אקספו-מדיקל' – התכתבויות וארגונים ופניות; לנציגויות ישראל בעולם על המתעניינים בתערוכה ומתן אפשרויות רציניות להגברת שיווק ציוד רפואי-ישראלי לשוק הצרפתי; דו"ח על המצב הכלכלי בצרפת ותכניות ישראל לקידום הייצוא בין שתי המדינות;
גל-6885/26 1/14/1976 סקר טופואקלימי וסקר קרקעות בתיק סקרים טופואקלימיים  מטאורולוגיים וסקרי קרקע לאיזור רחובות שבוצעו ע"י השירות המטאורולוגי וכן התכתבויות אודות סקרים אלו  תקציבים והתחנות המטאורולוגיות באיזור.
גל-59698/8 1/19/1976 ש.פינברג-יהושוץ כרכור 10074/37 אחש 194 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
א-7034/5 2/1/1976 נאומי אנואר סאדאת (פברואר 1976-מאי 1977 מברקים  כתבות
א-4105/9 2/1/1976 סדר יום ממשלה ( הממשלה ה-17). סדר יום ממשלה – ( הממשלה ה-17)
א-8041/7 3/1/1976 התבטאויות רבין מברקים ופרסום בנוגע להתבטאויותיו של יצחק רבין  בנוגע לסכסוך במזרח-התיכון. (המשך בתיק 8)
ג-12422/7 3/5/1976 דו"חות מישיבות מליאה של ועדת השמות הממשלתית פרוטוקולים ישיבות ועדת השמות- מליאה-   224-227  235-233 ענינים כלליים  אישור דו"חות ועדות המשנה – ועדה היסטורית 74 83 66   ועדה יישובית  123- 138-150 120   ועדה גיאוגרפית 196-188 דיון עקרוני בנושא מתן שמות רשמיים ליישובים ערביים (החומר הגיע בתפזורת) שמורות טבע בישראל
אב-66/23 4/1/1976 תערוכת בולים "נתניה 76" גיליון מזכרת הדפסת ניסיון  גיליון אחד  מקופל  פגמים כתוצאה מהדבקת סלוטייפ
א-2026/15 7/18/1976 פיתוח אזור ים-המלח. תכנית פיתוח אזורית – ים המלח
גל-14510/6 7/23/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הוועדה להפעלת הטלויזיה הלימודית דין וחשבון הוועדה לגיבוש דרכים להפעלתה התקינה של הטלוויזיה הלימודית. תגובות לדו"ח על ידי המועצה המורחבת של עובדי הטלוויזיה הלימודית. הצעה להעברת הטלוויזיה הלימודית לרשות סטטוטורית.
א-2024/25 8/3/1976 רמת הגולן. רמת הגולן – הפיכת המרכזים האזוריים בחבל קטיף אשר בחבל עזה ובחיספין אשר ברמת הגולן ליישובים קהילתיים  התיישבות ברמת הגולן – מיקומו של הגרעין של התאחדות האיכרים  הקמת מרכז תעשייתי עירוני קצרין ועוד
גל-14517/17 8/31/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הוראת השפה הצרפתית במערכת החינוך התיק מכיל פרוטוקולי ישיבות של לשכת מנכ"ל משרד החינוך אליעזר שמואלי וכן התכתבויות העוסקות בהוראת הצרפתית במערכת החינוך.
פ-2074/31 9/21/1976 פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של יד יצחק בן-צבי. פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של יד יצחק בן-צבי.
ג-6018/31 9/27/1976 לשכת השר – סקר קרקעות באזור סיני התכתבות בנוגע לרכישת קרקעות מעבר לקו הירוק  סיכום פגישת שר המשפטים עם שרי האוצר והחקלאות
גל-5667/9 9/30/1976 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – לשכה משפטית – הצעת תזכיר  הצעת חוק עשיית עושר לא-במשפט. בתיק התכתבות בעניין הצעת תזכיר  הצעת חוק עשיית עושר לא-במשפט.
חצ-8440/7 10/1/1976 קונגרס.
א-2009/3 10/10/1976 תקנות שעת חרום – (החזקת תעודת זהות והצגתה). תקנות שעת חרום – (החזקת תעודת זהות והצגתה)
פ-2072/31 10/26/1976 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות סירובה של רחל ינאית בן-צבי להשתתף בכנס אנשי העליה השניה.
פ-2075/12 10/29/1976 קטעי עיתונות. ביקורות על ספרה של רחל ינאית בן-צבי "מניה שוחט"  שהתפרסמו בעיתונים שונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2072/35 11/19/1976 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בשם "החוג לתפוצות נגד ביטול משרד-הקליטה: רחל ינאית בן-צבי קוראת להתנחלות נרחבת" מאת משה שלו.
גל-14517/16 11/21/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הוראת המחשב במערכת החינוך התכתבות מלשכת מנכ"ל משרד החינוך אליעזר שמואלי בנוגע להוראת המחשב במערכת החינוך  תוכנית עבודה צוות תלמידים  דו"ח מסכם של הוועדה לבחינת ההיבט הארגוני של פתוח מערך משכורת מורים  כוח האדם ביחידה לעיבוד נתונים.
פ-2074/3 11/23/1976 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" בשם "מוזיאון ארכיאולוגי חדש יציג מימצאי החפירות בתמנע".
ג-12418/7 11/26/1976 דו"חות מישיבות המליאה של ועדת השמות הממשלתית דו"חות מליאה של ועדת השמות- 212-219  233 אישור דוחות ועדות המשנה לשמות יישובים ולשמות גיאוגרפיים והיסטוריים שמות יישובים  עצמים גיאוגרפיים לעצמים במדבר יהודה  שמות היסטוריים ועוד (החומר הגיע בתפזורת)
גל-20551/3 12/1/1976 לשכת השר – חיפושי נפט בדרום סיני
ג-12403/14 12/1/1976 קטעי עתונות  אפרתה-אפרת  חלמיש – נווה צוף פרסומים וכתבות על יישובים חדשים ושמותיהם כפי שנקבעו ע"י ועדת השמות נווה צוף חלמיש וההחלטה שהמקום ייקרא חלמיש התיק מכיל בעיקר קטעי עיתונות
א-4105/10 12/5/1976 סדר יום ממשלה ( הממשלה ה-17). סדר יום לישיבות הממשלה ה-17 דצמבר 1976 – יוני 1977 בנושאי התיישבות  חקלאות  כלכלה  תיירות  עליה וקליטה  ועדות חקירה  הסכמים בינלאומיים  מו"מ עם מדינות ערב  דת ומדינה  נושאים משפטיים  ביטחון
גל-5336/5 1/1/1977 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – מחקר מדעי בישראל המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – מחקר מדעי בישראל
גל-7017/9 1/1/1977 מחלקת המינהל – מטה – תכניות שונות – טקסטים  וריכוזי תקציב השטיח המעופף  אלסקה. מחלקת המינהל – מטה – תכניות שונות – טקסטים  וריכוזי תקציב השטיח המעופף  אלסקה.
ג-3381/5 1/1/1977 הרשות לתכנון כלכלי לאומי – המועצה הארצית לתכנון ובניה סקירה מאת דוד פיורקו בנושא "שינויים בתפרוסת האוכלוסיה בתקופה 1978 – 1982"; תכנית מתאר ארצית לתפרוסת הגאוגרפית של אוכלוסיה בת 7 מיליון תושבים בישראל (ת/מ/א/6)  תחזיות גידול אוכלוסיה; חוברת "חלוקת האוכלוסיה בישראל" ועוד.
גל-12848/21 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מלחמת יום הכיפורים.
ג-6018/34 1/1/1977 לשכת השר – הקמת חברה זרה לרכישת קרקעות לשכת השר – הקמת חברה זרה לרכישת קרקעות
ג-6020/29 1/1/1977 לשכת השר – אברהם עופר ז"ל. לשכת השר – אברהם עופר ז"ל.
ג-6020/33 1/1/1977 לשכת השר – יצחק רבין לשכת השר – יצחק רבין
גל-14510/21 1/31/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הדרכה במוסדות החינוך התכתבויות וסיכומי דיונים בעניין העסקת מורים בכירים בתפקידי הדרכה  מינוי ועדת היגוי להדרכה  נתונים על מורים בתפקידי הדרכה לפי תחומים ומחוזות  תנאי העסקה ועוד.
גל-14516/12 2/2/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק מחוז דרום מסמכים מלשכת סגן ראש הממשלה בעניין בעיות משרד החינוך בירוחם  מפות מהמועצה האזורית עזתה  מסמכים מלשכת מזכירות הממשלה בעניין החלטת וועדת השרים לענייני חברה ורווחה  סיכומים מישיבת עבודה בעניין הרווחה בירוחם  מכתב מהמנהל הכללי במשרד המסחר והתעשייה למנכ"ל משרד הפנים  הספרייה הציבורית במצפה רמון ועוד.
ג-2562/13 3/15/1977 החברה הממשלתית לתיירות – חמת-גדר – שטח א' – פיתוח בתיק שרטוטים  סקיצות והתכתבויות בנוגע לפיתוח השטח בחמת גדר.
פ-2072/43 4/1/1977 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בשם "למה פיטר לישינסקי את רחל ינאית?" מאת יהודה קסטן.
גל-4070/20 5/18/1977 דייר חנא – תקציב רגיל התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לתקציב המועצה המקומית דיר חנא לשנת 1977: הצעת התקציב לשנת 1977  רשימות השינויים בתשלומים ובתקבולים  תקציב מאושר והתקציב הרגיל .
חצ-8439/8 6/1/1977 ישראל-ארה"ב.
א-281/14 6/1/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – סוריה מברקים וסקירה בענין הפעילות המדינית של סוריה ביחס לישראל הקשרים עם ברית-המועצות  פעילות המחתרת בסוריה  ועוד.
א-281/15 6/1/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – אסד מברקים  קטעי עתונות בענין עמדתו של נשיא סוריה חאפז אל-אסד כלפי ישראל והסכסוך במזרח התיכון.
א-7799/8 7/14/1977 מכון דייויס – חומר רקע לראיונות עם אישים שמואל מיקוניס עדותו של שמואל מיקוניס
גל-12840/2 8/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תיק אישי – לוי ברוך. מכתב לראש הממשלה מנחם בגין מאת ברוך לוי – יועץ ראש הממשלה לענייני רווחה חברתית. בממשלה הקודמת. מכתב מראש הממשלה למשה נצר יו"ר מרכז יד לבנים  מכתב מהפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות.
חצ-8441/12 10/1/1977 תיק שר החוץ משה-דיין.
פ-2076/20 11/1/1977 מאמר בשם "תמה צ'רצ'יל" מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "תמה צ'רצ'יל" מאת רחל ינאית בן-צבי.
גל-2423/59 11/23/1977 סרטים – ברוס-לי הזועם בקשת "נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס-לי הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
א-7541/14 12/1/1977 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – מיכאל קומיי: פגישות  .25-30
א-5006/11 12/1/1977 מכון דיוויס – ראיונות עם אישים מיכאל קומיי – פגישות  .30-25
חצ-8915/12 1/1/1978 סקנדינביה – פח"ע (פעילות חבלנית עויינת) במדינה.
גל-7454/26 1/1/1978 בדואים בנגב
גל-21921/16 1/1/1978 חקיקת משנה – חוק לטיפול בחולי נפש – תקנות בדבר דיווח חקיקת משנה – חוק לטיפול בחולי נפש – תקנות בדבר דיווח
חצ-7246/8 1/1/1978 הודו – דוחות והערכות מצב  כרך ב'
גל-12917/11 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ביוגרפיה של ראש-הממשלה. כרך ב'
חצ-7246/4 1/1/1978 הודו – קשרים בדרג ממשלתי  כרך א'
חצ-7246/6 1/1/1978 הודו – קשרים בדרג לא ממשלתי
חצ-7246/7 1/1/1978 הודו-דוחות והערכות מצב  כרך א'
פ-4695/23 1/1/1978 מאמרים לזכר אליהו ששון אסופת מאמרים מעיתון "מגוון" ומעיתון "במערכה" ועיתון "מעריב" לזכרו של המדינאי וההוגה אליהו ששון ז"ל
א-4155/9 1/4/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – הוועדה המדינית בירושלים הצעות מטעם ישראל  מצרים וארה"ב להצהרת כוונות משותפת לישראל ומצרים (חלק ממסמכי הוועדה המדינית בירושלים)  פרוטוקולים מישיבות הוועדה ומפגישת רה"מ מנחם בגין עם שר החוץ המצרי חסן כמאל ; חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע לפעילות הוועדה  הודעת נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר באסואן  שיחות בגין עם שגריר ארה"ב בישראל סם לואיס  הודעות ממשלת ישראל; הודעות רדיו קהיר על הפסקת השיחות.
גל-2423/68 1/21/1978 סרטים – ספור שונה בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספור שונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ח-1592/5 2/1/1978 מבנים אתרים מבנים אתרים
חצ-8459/7 2/1/1978 תיק ביקור ראש הממשלה.
גל-22915/28 2/26/1978 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – עבלין תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) של המועצה המקומית עבלין.
חצ-8457/3 3/1/1978 ביקור ראש הממשלה בארה"ב.
א-2026/12 3/9/1978 בית-אל. הקמת יישוב קהילתי בית אל
גל-14516/15 4/11/1978 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – בתי הספר באזור מטה יהודה התכתבויות בעניין המלצות בנושא בתי הספר הממלכתיים באזור מטה יהודה; דו"ח ועדת המומחים.
גל-2421/49 6/25/1978 סרטים – נופש וים בבת  -ים בקשת "פרסום שפט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נופש וים בבת – ים" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2421/56 7/3/1978 סרטים – "רים" – ה"בייביסיטר" בקשת "רול יצרני סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ""רים" – ה"בייביסיטר"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2421/57 7/12/1978 סרטים – רים – העוזרת בקשת "פרסום אריאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רים העוזרת" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2421/64 7/20/1978 סרטים – ספורט הבירה בקשת "פרסום ריבלין בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספורט הבירה" בישראל: הבקשה  והרישיון שניתן.
גל-2423/35 9/26/1978 סרטים – החתול שבא מהחלל בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החתול שבא מהחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2904/34 10/1/1978 רחל ינאית בן-צבי – יומן – 1978 יומן פעילותה הציבורית של רחל ינאית בן-צבי לשנת תשל"ט – 1978/79: פגישותיה עם טדי קולק בעניין שיקום העזובות בשכונות ירושלים  נסיעה לבית עלי באשקלון  הקמת מעלה אדומים  טקס פתיחת המחלקה האורולוגית ע"ש בן-צבי בבית החולים שערי צדק  חוות סג'רה  פגישותיה עם יהודה בן-פורת על המשך פעילותו של יד יצחק בן-צבי לאחר פטירתה ועוד.
גל-2423/32 10/1/1978 סרטים – התקפה עם שחר בקשת "סרטי ארז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקפה עם שחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-17962/13 10/6/1978 סטיפנדיות צרפת. בתיק התכתבויות בנושא קבלת מלגות לסטודנטים ממשלת צרפת.
גל-2423/28 10/20/1978 סרטים – אהבתי הראשונה בקשת "שפירא פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבתי הראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/27 10/24/1978 סרטים – השמיים יכולים לחכות בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השמיים יכולים לחכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/30 10/30/1978 סרטים – Battle star of Glactica בקשת "סינמה אינטרנשיונלקורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלחמת החלליות (Battlestar of Glactica)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/31 10/30/1978 סרטים – ג'ימבאק בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'ימבאק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/34 10/30/1978 סרטים – תרגיל לבלשית מתחילה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תרגיל לבלשית מתחילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/36 10/30/1978 סרטים – הטוב והרע בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטוב והרע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/37 10/30/1978 סרטים – המאבק לחיים ולאושר בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאבק לחיים ולאושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/43 10/30/1978 סרטים – הרפתקאותיו של שרברב בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאותיו של שרברב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-6834/9 11/1/1978 לשכת המנכ"ל – וושינגטון דיווחים שוטפים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל וכו' כרך 3
גל-2423/45 11/2/1978 סרטים – קבינה על החוף בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קבינה על החוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/39 11/5/1978 סרטים – ביחד – לחוד בקשת "דייב פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביחד – לחוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/42 11/6/1978 סרטים – אוהבים במושב הקדמי בקשת "יונטד קינג" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרדף המכוניות הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/51 11/6/1978 סרטים – דלקול 20-50 בקשת "א. אריאלי בע"מ פרסום ויחסי ציבור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דלקול 20-50" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/44 11/9/1978 סרטים – קרייזי הורס בקשת "יונייטד קינג פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרייזי הורס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/33 11/12/1978 סרטים – ספר המחסלים בקשת "ארז בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספר המחסלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/38 11/12/1978 סרטים – ברוס- לי נגד אישי הברונזה בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס- לי נגד אנשי הברונזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/41 11/13/1978 סרטים – בא פרש פראי וחפשי בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בא פרש פראי וחפשי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/52 11/14/1978 סרטים – מעבר לתקוה בקשת "7 כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר לתקווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/47 11/15/1978 סרטים – רוצח בתוכי (נפש חצויה) בקשת "גלפנדפילם" " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוצח בתוכי (נפש חצויה)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/48 11/15/1978 סרטים – ברוס לי משחק המות בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי משחק המות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/49 11/15/1978 סרטים – בן סערה בקשת "אינקיי הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן הסערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/50 11/15/1978 סרטים – בהילוך מהיר בקשת "7 כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בהילוך מהיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/40 11/18/1978 סרטים – רגשות בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגשות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/29 11/19/1978 סרטים – הרווק והנשוי בקשת שמשון סלומון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרווק והנשוי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/46 11/19/1978 סרטים – לקראת הסכנה בקשת "קול – אור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לקראת הסכנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/54 11/19/1978 סרטים – עם הכלב לצמרת בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם הכלב לצמרת" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/70 11/19/1978 סרטים – חברי הדרקון אליוט בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חברי הדרקון אליוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/71 11/19/1978 סרטים – משחק של כח בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק של כח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/78 11/19/1978 סרטים – אשה מפריז בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה מפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/79 11/19/1978 סרטים – כל אגרוף פגז בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כל אגרוף פגז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/53 11/20/1978 סרטים – מפתה הנשים בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודות מפתה הנשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/55 11/20/1978 סרטים – צעירים  פרועים ושובבים בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים פרועים ושובבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/56 11/20/1978 סרטים – אויב העם בקשת "אינקיי הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אויב העם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/57 11/20/1978 סרטים – נערה ושמה ויאולט בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה ושמה ויאולט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/58 11/20/1978 סרטים – האיש כחול הזקן בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש כחול הזקן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/60 11/22/1978 סרטים – הבריחה המטורפת בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה המטורפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/63 11/23/1978 סרטים – ברוס-לי החזק מכולם בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס-לי החזק מכולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/62 11/24/1978 סרטים – בלפר בקשת "סרטי נחשון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/64 11/24/1978 סרטים – כח 10 מנברון בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כח 10 מנברון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/61 11/26/1978 סרטים – נקמתו של ברוס בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתו של ברוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
אב-66/35 12/1/1978 בולי עתודה  עריכים שונים הדפסת ניסיון של הערכים בלבד  ערכים שלא התקבלו (הודפסו)  7 גיליונות  עריכים שונים
גל-2423/73 12/1/1978 סרטים – מופע הקולנוע של רוקי בקשת "א.ד. מטלון ושות בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מופע הקולנוע של רוקי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/10 12/3/1978 סרטים – גנרל על הכוונת בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גנרל על הכוונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/65 12/5/1978 סרטים – מחפש צרות בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחפש צרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/66 12/5/1978 סרטים – ציידת הגברים בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ציידת הגברים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/67 12/5/1978 סרטים – רציחות קטנות של אשפי-מטבח גדולים בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רציחות קטנות של אשפי-מטבח גדולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/72 12/10/1978 סרטים – יום רביעי הגדול בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום רביעי הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/17 12/14/1978 סרטים – נקמתו הגדולה של ברוס – לי בקשת "רג'ואן – עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמתו הגדולה של ברוס – לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/75 12/14/1978 סרטים – אני נשבע בדם בקשת "סרטי חסקי בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני נשבע בדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/82 12/14/1978 סרטים – זכור את שמי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זכור את שמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/74 12/17/1978 סרטים – אחד בשבילי  אחד בשבילך בקשת "פישנם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחד בשבילי  אחד בשבילך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/77 12/18/1978 סרטים – סימטת גן-עדן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סימטת גן-עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2423/76 12/19/1978 סרטים – "מועדון הלבבות הבודדים" של סרג'נט פפר בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "'מועדון הלבבות הבודדים' של סרג'נט פפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/9 12/21/1978 סרטים – קשר דם בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קשר דם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/81 12/25/1978 סרטים – Big Foot בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Big Foot" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/80 12/28/1978 סרטים – כבודה של יצאנית בקשת "סרטי שהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבודה של יצאנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/11 12/29/1978 סרטים – הנקמה המשולשת בקשת "יוז פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנקמה המשולשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-15200/11 1/1/1979 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז ירושלים – כללי בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז ירושלים – כללי
גל-4699/10 1/1/1979 המועצה האזורית הירקון – תקציב תקציב
גל-2427/23 1/1/1979 סרטים – דרך האהבה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרך האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/44 1/1/1979 סרטים – האינטימיות שבאהבה בקשת "שוהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האינטימיות שבאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/4 1/1/1979 סרטים – הספור המפורסם בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הספור המפורסם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/6 1/1/1979 סרטים – עם אהבתי הסעורה בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם אהבתי הסעורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/7 1/1/1979 סרטים – הצער בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/8 1/1/1979 סרטים – חתונה נוסח מקומי בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חתונה נוסח מקומי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-12457/17 1/1/1979 תחנות-דלק דיווח על אירוע חפץ חשוד בתחנת דלק
א-7620/15 1/1/1979 לשכת השר – אוטונומיה – אדמיניסטרציה לשכת השר – אוטונומיה – אדמיניסטרציה
א-7683/9 1/1/1979 מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק א' מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק א'
א-7683/10 1/1/1979 מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ב' מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ב'
א-7683/11 1/1/1979 מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ג' מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ג'
א-7683/12 1/1/1979 מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ד' מחלקת הבג"צים – פלאטו שרון – המשפט. חלק ד'
גל-2424/16 1/3/1979 סרטים – לילה גשום בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה גשום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/5 1/3/1979 סרטים – נוסע ללא דרך בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוסע ללא דרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/20 1/4/1979 סרטים – אהבה וכדורים בקשת "שבה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה וכדורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/14 1/4/1979 סרטים – סטיבי בקשת "אינקיי הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סטיבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/15 1/5/1979 סרטים – פדורה בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פדורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/28 1/5/1979 סרטים – שחור ולבן בצבעים בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחור ולבן בצבעים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/13 1/5/1979 סרטים – הויקינג בקשת "7 כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הויקינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/12 1/8/1979 סרטים – הגנב מבגדד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב מבגדד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/21 1/10/1979 סרטים – על אדונים ונוכלים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוברסיז  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל אדונים ונוכלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/2 1/10/1979 סרטים – אבדנו את החיים  בני בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבדנו את החיים  בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/3 1/10/1979 סרטים – מאחורי השמש בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאחורי השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2424/18 1/12/1979 סרטים – כלוב העליזים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כלוב העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/43 1/12/1979 סרטים – פטריק בקשת "אינקיי הפצת סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פטריק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/22 1/15/1979 סרטים – הנערים מברזיל בקשת "7 כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערים מברזיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/27 1/15/1979 סרטים – הדרקון השחור בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרקון השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/23 1/16/1979 סרטים – השופט והסוהר בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוט והסוהר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/24 1/16/1979 סרטים – סונטת סתיו בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סונטת סתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/26 1/16/1979 סרטים – מעל לטוב ולרע בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעל לטוב ולרע" (Al di là del bene e del male) בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2546/4 1/16/1979 ישיבות בקשות של ראשי מוסדות לתקצוב.
גל-14514/17 1/17/1979 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תוכנית בני מצווה לכיתה ז' בתיק הצעה לתכנית בני מצווה לכיתות ז' למערכת החינוך הממלכתית.
גל-2424/30 1/18/1979 סרטים – זוג או פרד בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זוג או פרט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/29 1/21/1979 סרטים – הגורם הנוסף בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגורם הנוסף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/25 1/22/1979 סרטים – פלישת חוטפי האדם בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלישת חוטפי האדם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/41 1/31/1979 סרטים – What's up superdoc בקשת "סרטי נח-גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "What's up SuperDoc" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/1 1/31/1979 סרטים – שפיקה ומיתולי בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שפיקה ומתולי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-8915/11 2/1/1979 אירופה – המועצה הנורדית.
חצ-8449/6 2/1/1979 ביקור הנשיא קרטר.
גל-2424/36 2/1/1979 סרטים – פנים אל פנים בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פנים מול פנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/40 2/1/1979 סרטים – ברוס הנער הסיני בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס הנער הסיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2423/69 2/1/1979 סרטים – בשבחן של נשים נשואות בקשת "סרטי שפירא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בשבחן של נשים נשואות" בישראל.
א-7005/13 2/1/1979 השר שמואל תמיר – דו"ח הועדה להגדרת עקרונות לפיצוי תושבי ימית ואופירה
גל-2424/42 2/4/1979 סרטים – משחק החיים בקשת "סרטי גלובוס – נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/46 2/5/1979 סרטים – שר הטבעות בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שר הטבעות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/45 2/7/1979 סרטים – ריקוד איטי בעיר הגדולה בקשת "יונייוטד ארטיסטס אוברסיז  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריקוד איטי בעיר הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/50 2/7/1979 סרטים – אשנטי בקשת "א.ד. מטלון שות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשנטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/51 2/7/1979 סרטים – מלון בקליפורניה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלון בקליפורניה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2424/33 2/14/1979 סרטים – אדם שאבד את שכלו בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם שאבד את שכלו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/52 2/14/1979 סרטים – ארמון הקרח בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארמון הקרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/53 2/15/1979 סרטים – המפולת בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפולת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/54 2/15/1979 סרטים – מלודי מאוהבת בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלודי מאוהבת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/55 2/18/1979 סרטים – רובה חוליות בקשת "גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רובה חוליות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/66 2/21/1979 סרטים – האיש השווה מיליונים בקשת "הלל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש השווה מליונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/32 3/5/1979 סרטים – צעירה מחפשת אהבה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירה מחפשת אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/91 3/6/1979 סרטים – פרקר בקשת "אתי אליהו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרקר" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/38 3/8/1979 סרטים – הפושע בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/35 3/19/1979 סרטים – ספור על אש בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ספור על אש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/78 3/20/1979 סרטים – לוחמי המזלות בקשת "סרטי חסק ובנו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוחמי המזלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/82 3/20/1979 סרטים – נקמת הדם של ברוס לי בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הדם של ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/80 3/21/1979 סרטים – ימים ברקיע בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ימים ברקיע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-66717/9 3/21/1979 נחל קנה  תכנית אזורית  עמנואל – מעלה שומרון  קרני שומרון + נופים התכתבויות  סיכומי דיונים  תכניות ודו"חות בנושא תכנון ופיתוח תשתיות ביוב וניקוז באזור נחל קנה  נופים  גוש עירון-ריחן  קרני שומרון  שערי תקווה ועוד.
גל-2425/26 3/22/1979 סרטים – אמקור – הצבע הנכון בקשת "פרסום טל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמקור – הצבע הנכון" בישראל: הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/90 3/27/1979 סרטים – יומן ירושלים בקשת עירית ירושלים מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יומן ירושלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/9 4/2/1979 סרטים – סיפורו של אלוף בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורו של אלוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2424/37 4/3/1979 סרטים – חטאי האהבה בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטאי האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/14 4/15/1979 סרטים – פורענות בכרך בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורענות בכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/39 5/6/1979 סרטים – הבית הלבן בקשת "שפירה פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבית הלבן" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/38 5/8/1979 סרטים – חיבוק קטלני בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיבוק קטלני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/42 5/10/1979 סרטים – שובם של קיד וקסידי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובם של קיד וקסידי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/44 5/10/1979 סרטים – קוינטט בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוינטט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/41 5/11/1979 סרטים – נורמה ריי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נורמה ריי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/45 5/16/1979 סרטים – חלום של קוף בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלוםשל קוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/46 5/17/1979 סרטים – מרימים רגליים בבנגקוק בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרימים רגליים בבנגקוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/52 5/23/1979 סרטים – מנהטן בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מנהטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/53 5/23/1979 סרטים – ערפד הקונג פו בקשת "קולנוע אלהמברה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ערפד הקונג-פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/50 5/25/1979 סרטים – ידיד אמת בקשת "סרטי חסקי ובנו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידיד אמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/51 5/25/1979 סרטים – 007 – המשימה מונרקר בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז  אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "007 – המשימה מונרקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/49 5/28/1979 סרטים – קוראים לי בולסוזר בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי בולדזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע/ות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2425/56 5/29/1979 סרטים – בעל בהרצה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל בהרצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/54 5/30/1979 סרטים – הכינו את הממחטות בקשת "סרטי דליה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכינו את הממחטות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/57 5/30/1979 סרטים – נא להתפשט בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נא להתפשט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/58 5/30/1979 סרטים – ספורה של "ק" בקשת "גורג'י פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפורה של "ק"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/55 5/31/1979 סרטים – קונקורד בטיסה 820 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קונקורד בטיסה 820" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/59 6/3/1979 סרטים – הקוסם מלובלין בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוסם מלובלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2425/60 6/4/1979 סרטים – רחוב אחד  אהבה אחת בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב אחד  אהבה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-7346/22 6/12/1979 לשכות השרים שמואל תמיר ומשה נסים – אוטונומיה ישוב סכסוכים בדרכי שלום בהסדרי אוטונומיה שונים
גל-3021/23 7/9/1979 ועדת מנכ"לים לפיתוח הנגב – ועדה מייעצת לעניני עליה מאירן הזמנה של אפרים שילה להשתתף ביישבה של הועדה המייעצת לעניין העלייה מאיראן בתקופת המהפכה באיראן.
גל-2427/30 7/10/1979 סרטים – סוזנה בקשת "אופק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוזנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון מופות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/30 7/21/1979 סרטים – גורל אחים בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורל אחים" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/51 7/22/1979 סרטים – שבועת אהבה בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבועת אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/21 7/22/1979 סרטים – מילי בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מילי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/22 7/22/1979 סרטים – גורלם של יתומים בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלם של יתומים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/23 7/22/1979 סרטים – הצילו את בני בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצילו את בני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/24 7/22/1979 סרטים – חבורת הברוס לי נגד המאפיה הסינית בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חבורת הברוס לי נגד המאפיה הסינית" בישראל:הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/25 7/22/1979 סרטים – ברוס לי וחמשת גיבורי העולם בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי וחמשת גיבורי העולם" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/26 7/22/1979 סרטים – אהבה ותקוה בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה ותקוה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/27 7/22/1979 סרטים – המקום הקדוש בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המקום הקדוש" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/28 7/22/1979 סרטים – חיים ללא תקוה בקשת "אוסקרפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיים ללא תקוה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7005/18 8/1/1979 השר שמואל תמיר – שכר פרקליטים השר שמואל תמיר – שכר פרקליטים
גל-14537/5 8/8/1979 צוות מדיניות חברתית – רמת-השרון שכונת מורשה – תקציבים  אישורים והחלטות שיקום שכונת מורשה ברמת השרון-תכניות השיקום ופרויקטים חינוכיים וחברתיים (מועדונים שכונתיים  תכנית תעסוקתית לנוער  שיקום תעסוקתי  מועדון צעירים  מרכז לקשיש  שיפוץ מבנים ועוד)  מצבת כוח אדם  תקציב  הקמת קרן לפעילויות חברתיות. סיכומי ישיבות הצוות הבינמשרדי לשיקום שכונות.
גל-2427/29 8/15/1979 סרטים – אקסטזה של הריקוד בקשת "אספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקסטזה של הריקוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-8384/8 9/1/1979 דיר אל-סולטן.
גל-2427/20 9/1/1979 סרטים – אני וחברי והצדק בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני וחברי והצדק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/34 9/7/1979 סרטים – ZERO TO SIXTY בקשת ""אינקי" הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ZERO TO SIXTY" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/16 9/16/1979 סרטים – ללא הרדמה בקשת "סרטי נחשון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא הרדמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/26 9/16/1979 סרטים – המלאך ג'ק בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלאך ג'ק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/35 9/17/1979 סרטים – עיר בלהבות בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיר בלהבות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
א-7003/4 9/19/1979 שר בלי תיק משה נסים – בעיות מדיניות מסמך בנוגע לפיקוח בסיני
גל-2427/19 9/26/1979 סרטים – פיצפוצי קיץ בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיצפוצי קיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/13 9/27/1979 סרטים – דרקולה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרקולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/18 9/27/1979 סרטים – אפוקליפסה עכשיו בקשת "סרטי שירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפוקליפסה עכשיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/13 10/1/1979 סרטים – לה-לונה בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לה – לונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/15 10/2/1979 סרטים – אני שייכת לעצמי בקשת "שווילי פישקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אני שייכת לעצמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-4567/1 10/2/1979 קול ישראל – מהדורות חדשות בעברית מהדורת החדשות של קול ישראל (עברית)
גל-2427/17 10/3/1979 סרטים – ברוס לי במערבולת המוות בקשת "נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי במערבולת המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/25 10/3/1979 סרטים – בתה של עמנואל בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתה של עמנואל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/27 10/3/1979 סרטים – מלכת הקלפניות נוקמת בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכת הקלפניות נוקמת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/31 10/3/1979 סרטים – וידוין של נערות טלפון בקשת "אופק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וידוין של נערות טלפון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/33 10/3/1979 סרטים – הענקים מהחלל בקשת "אופק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענקים מהחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/32 10/4/1979 סרטים – השבוי מזנדה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השבוי מזנדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/28 10/6/1979 סרטים – Inkar בקשת "שי מושו פיקצירס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Inkar" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
גל-2427/42 10/10/1979 סרטים – המפונקים בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המפונקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/38 10/14/1979 סרטים – נערת נשוויל בקשת "אינקי פילם הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת נשוויל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/37 10/17/1979 סרטים – המשימה הקוטב בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשימה הקוטב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/36 10/19/1979 סרטים – גבר  אשה ובנק בקשת "סרטי שפירא בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבר  אשה ובנק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/41 10/19/1979 סרטים – המרדף עד כלות הנשימה בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרדף עד כלות הנשימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/44 10/22/1979 סרטים – נערה לכל החברה בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה לכל החברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/45 10/22/1979 סרטים – טייס שב הביתה בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייס שב הביתה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/49 10/22/1979 סרטים – 10 בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "10" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/40 10/24/1979 סרטים – כאשר יעדרו הנשים הנשואות בקשת "זכי בקרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כאשר יעדרו הנשים הנשואות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/42 10/25/1979 סרטים – הנשיקה הראשונה בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשיקה הראשונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/39 10/25/1979 סרטים – טעות במספר בקשת "סרטי ארז" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טעות במספר" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/18 10/25/1979 סרטים – כוחו של גורל בקשת "סרטי חסקי ובנו " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוחו של גורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/21 10/26/1979 סרטים – יותר חזק מהימים בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יותר חזק מהימים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/22 10/26/1979 סרטים – חשבון השנים בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חשבון השנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/24 10/26/1979 סרטים – אהבה על הר געש בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה על הר געש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/47 10/27/1979 סרטים – קזנובה ושות' בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קזנובה ושות'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/46 10/29/1979 סרטים – המסיבה נגמרה בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסיבה נגמרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/48 10/29/1979 סרטים – מה מריץ את ג'ו טיינן בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה מריץ את ג'ו טיינן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/55 11/2/1979 סרטים – ברוס לי בדו קרב הגורלי בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי בדו קרב הגורלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/50 11/2/1979 סרטים – ברוס לי – מסטר הקונג-פו בקשת "נ. שלום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי – מסטר הקונג פו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/51 11/4/1979 סרטים – שובו של סופרמן בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובו של סופרמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2427/56 11/5/1979 סרטים – ברוס לי בקשר הזהב בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי בקשר הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/54 11/6/1979 סרטים – מלכת השירה בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מלכת השירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/57 11/6/1979 סרטים – מקס הזועם בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקס הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/1 11/6/1979 סרטים – הבטחה באפלה בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטחה באפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/52 11/6/1979 סרטים – נפלה לתוך ים של דבש בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפלה לתוך ים של דבש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/53 11/6/1979 סרטים – לא אמי בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לא אמי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/41 11/7/1979 סרטים – הפרח האחרון בקשת "אוסקר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרח האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/43 11/11/1979 סרטים – תרגילים בהתבגרות בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תרגילים בהתבגרות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7013/4 11/12/1979 השר משה נסים- התנחלויות – כרך 2 התכתבות בנושאים: תמריצים לישובים  פיתוח אזורים מעבר לקו הירוק
גל-2427/60 11/13/1979 סרטים – תיק אינטרפיד סודי ביותר בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תיק אינטרפיד סודי ביותר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/59 11/14/1979 סרטים – מטאור בקשת "א. גלעד ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטאור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/61 11/14/1979 סרטים – נחש בצל של ברוס לי בקשת "נ. שלום" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נחש בצל של ברוס לי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/3 11/15/1979 סרטים – הנערה שאהבתי בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה שאהבתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/19 11/17/1979 סרטים – שינאה  אהבה וידידות בקשת "חסקי ובננו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שינאה  אהבה וידידות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/20 11/17/1979 סרטים – קנדוסט בקשת "סרטי חסקי ובנו בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנדוסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/2 11/18/1979 סרטים – ברוס לי הדינמי בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס ךי הדינמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/7 11/18/1979 סרטים – אפרודיטה השחורה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפרודיטה השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/6 11/19/1979 סרטים – תוף הפח בקשת "אינקיי הפצת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תוף הפח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/61 11/21/1979 סרטים – לילה מאד מוסרי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה מאד מוסרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/14 11/21/1979 סרטים – נערת הזהב בקשת "דוד ארנון – ראודור ורדימון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/47 11/22/1979 סרטים – "מטורפים מטורפים האנשים" בקשת "ראודור ורדימון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ""מטורפים מטורפים האנשים"" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/52 11/22/1979 סרטים – פעמון הזכוכית בקשת "ורדינומון כאודור – ארנון דוד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעמון הזכוכית." בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/53 11/22/1979 סרטים – תעלומתה של דומיניק בקשת "ארנון דוד – ורדימון ראודור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תעלומתה של דומיניק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/4 11/22/1979 סרטים – ברוס לי יד הברזל בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי יד הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/5 11/22/1979 סרטים – ברוס לי דרקון האש בקשת "יונייטד קינג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי דרקון האש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-3130/25 11/22/1979 יד יצחק בן-צבי – הדרכות. תוכניות סיורים  הרצאות וכנסים כולל מפת ירושלים בקנה מידה 1:100000 וכן רשימת פריטים השמורים בארכיון יד בן-צבי.
גל-2428/8 11/23/1979 סרטים – בנו של אלוף בקשת "שווילי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של אלוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/11 11/23/1979 סרטים – סופרמן איש הברזל בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סופרמן איש הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/12 11/23/1979 סרטים – כנופיות המות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנופיות המות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/15 11/23/1979 סרטים – ינקים בקשת "יונייטד ארטיסטס אוברסיז! אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ינקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/17 11/23/1979 סרטים – נשואין נוסח תל – אביב בקשת "סרטי נח בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשואין נוסח תל – אביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/16 11/25/1979 סרטים – אהבה אינה רק מילה בקשת "סרטי טיב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה אינה רק מילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/35 11/25/1979 סרטים – גשר האהבה בקשת "סרטי שוהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גשר האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/9 11/26/1979 סרטים – עולם של ילדים בקשת "קולנוע אלחמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם של ילדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/10 11/26/1979 סרטים – הבחורות רוצות כך בקשת "קולנוע אל חמרה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבחורות רוצות כך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2427/43 11/28/1979 סרטים – אנג' ורה בקשת "שידני" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנג' ורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/29 11/28/1979 סרטים – ברוס לי הדרקון הזועם בקשת "יונייטד קינג פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוס לי הדרקון הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/34 11/29/1979 סרטים – הנערה עם שתי פנים בקשת "ג'ורג' פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה עם שתי פנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/36 11/29/1979 סרטים – תלמידיו של ברוס בקשת "א. גלעד ושות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תלמידו של ברוס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/32 11/29/1979 סרטים – אלופי הקצב בקשת "מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלופי הקצב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/33 11/29/1979 סרטים – הילד ואלוף הקרטה בקשת "ג'ורג' פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הילד ואלוף הקרטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/45 11/30/1979 סרטים – יד הנשר המוחצת בקשת "רג'ואן-עבודי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יד הנשר המוחצת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-8462/4 12/1/1979 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-2428/44 12/1/1979 סרטים – העקרב בקשת "סרטי חסקי ובנו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
א-7008/1 12/1/1979 השר שמואל תמיר – ועדות שרים – ועדת שרים לניגוד אינטרסים של שרים ( בראשות השופט קנת ) השר שמואל תמיר – ועדות שרים – ועדת שרים לניגוד אינטרסים של שרים ( בראשות השופט קנת )
א-8178/11 12/1/1979 השר שמואל תמיר – חברת החשמל למחוז ירושלים השר שמואל תמיר – חברת החשמל למחוז ירושלים
גל-2428/46 12/3/1979 סרטים – להתחיל מחדש בקשת "סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להתחיל מחדש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/40 12/6/1979 סרטים – … צדק לכל בקשת "א.ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…צדק לכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/49 12/6/1979 סרטים – את ואני ילדונת בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "את ואני ילדונת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/50 12/9/1979 סרטים – סיסי בקשת אדוארד רג'ואן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2428/60 12/12/1979 סרטים – אהבה עיוורת בקשת "סרטי שהם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה עיוורת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/62 12/12/1979 סרטים – קובה בקשת "יונייטד ארטיסטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/54 12/13/1979 סרטים – קרמר נגד קרמר בקשת "א.ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרמר נגד קרמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/55 12/18/1979 סרטים – הבגידה בקשת "ASHOKA L.T.D" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבגידה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-2428/59 12/19/1979 סרטים – הבריחה אל האושר בקשת "גלפנדפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה אל האושר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-8915/1 1/1/1980 פולין – יהדות.
חצ-8915/3 1/1/1980 פולין – סקירות כלליות.
חצ-8915/5 1/1/1980 ספרד – ממשלות גולות  גולים תנועות שחרור ומחתרת
חצ-8915/6 1/1/1980 פולין – עניני פנים.
חצ-8915/7 1/1/1980 פולין – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים.
חצ-8915/8 1/1/1980 פולין – קשרים עם תנועות השמאל והקומוניסטים.
חצ-8915/15 1/1/1980 ספרד – יהדות.
חצ-8915/17 1/1/1980 פולין – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8915/19 1/1/1980 פולין – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8915/20 1/1/1980 פולין – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי.
פ-3116/6 1/1/1980 יד יצחק בן-צבי – ארכיון. אינדקס מאמרים וחומר ארכיוני בארכיון "יד יצחק בן-צבי". התאריך משוער.
חצ-8469/10 1/1/1980 ארה"ב – אייפק.
חצ-8474/3 1/1/1980 ארה"ב – נציגות ישראל.
פ-2926/28 1/1/1980 חנה שדה חן. דברים שנכתבו לכבוד חנה שדה חן בהגיעה לגבורות על תולדותיה מאת חנה אבן חן  ילדיה  רחל ינאית בן-צבי  יוסף-מאיר רובינסקי ועוד. חנה שדה חן הייתה בין קבוצת מגדלות הירקות בין יפו-לתל-אביב שייסדה רחל ינאית בן-צבי.
חצ-8415/18 1/1/1980 אגודת הכפרים.
טס-11131/316 1/1/1980 משכן הכנסת וסביבתו ששה תצלומים של בניין הכנסת וסביבתו: 1. משכן הכנסת. 2. "שעון הפרחים" ומשכן הכנסת מאחוריו. 3. "שעון הפרחים". 4. מנורת הכנסת. 5. מנורת הכנסת מקרוב יותר. 6. פסל סביבתי ב"גן הוורדים" (גן וואהל לוורדים) על רקע משכו הכנסת. 7.  פסל סביבתי ב"גן הוורדים".  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/317 1/1/1980 מלון המלך שלמה שלושה תצלומים של מלון המלך שלמה בירושלים.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/318 1/1/1980 גן העצמאות בירושלים וסביבתו שני תצלומים של "גן העצמאות" בירושלים וסביבתו שצולמו ככל הנראה מגג בניין ברחוב המלך ג'ורג'  שבהם נראים בנייני רחוה הלל בצד שמאל.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/319 1/1/1980 פסלים סביבתיים ואנדרטאות בירושלים ומחוץ לה שנים עשר תצלומים של פסלים סביבתיים ואנדרטאות בירושלם ומחוץ לה: 1. הפסל "אמונה" (הפסל הלבן")  ליד צומת הגבעה הצרפתית בירושלים. 2. הפסל "מחווה לירושלים" ("הפסל האדום") ליד הר הרצל בירושלים. 3. פסל "ירושלים" (פסל יחיאל שמי) ברחבת הכניסה לתיאטרון ירושלים. 4. פסל סביבתי בצורת לב  במרכז "שלום מאיר"  קריית וולפסון  ירושלים. 5. פסל סביבתי (זמני) בבריכת הסולטן  ליד שכונת "ימין משה" בירושלים. 6-7. פסל סביבת בגינה ברחוב בצלאל ליד מרכז ז'ראר בכר בירושלים. 8. פסל סביבתי של אותיות בצורת להבה במיקום לא ידוע  ככל הנראה בירושלים. 9. פסל סביבתי המשמש כמגלשה במיקום לא ידוע  ככל הנראה בירושלים. 10. אנדרטת "יד זיכרון למגיני ירושלים" בקריית הלאום  ירושלים 11. אנדרטה לזכר חללי הלגיון הירדני במלחמת ששת הימים ליד "מגדל החסידות" בפינה הצפון מזרחית של חומת העיר העתיקה בירושלים (ככל הנראה). 13. פסל סביבתי של לוחות עם פתחים בצורת אנשים רחבים וצרים במיקום לא ידוע בשטח פתוח.  שם הצלם/צלמים אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/320 1/1/1980 מרכז ז'ראר בכר בירושלים תצלום של מרכז ז'ראר בכר בירושלים (מרכז למופעי תרבות ואמנות בתחומי התיאטרון  המוזיקה  הבידור והמחול) והחצר שלו.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלום נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/321 1/1/1980 בניין סניף בנק ברקליס בירושלים לשעבר  עיריית ירושלים תצלום של בניין סניף בנק ברקליס בירושלים לשעבר  המהווה כיום חלק ממבני עיריית ירושלים. הבניין מקושט הסרטים ובדגם מנורה צמוד לגגו ועל המרפסת שלו יש דגל  אולי לכבוד יום העצמאות.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלום נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/322 1/1/1980 רחבת מיילס מ. שרובר  טיילת ארמון הנציב תצלום של רחבת מיילס מ. שרובר  טיילת ארמון הנציב.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלום נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/323 1/1/1980 עסקים במרכז ירושלים חמישה עשר תצלומים של עסקים במרכז העיר ירושלים: חנויות  בנקים ובית מלון: 1. חנות "קרביץ" למכשירי כתיבה בכיכר ציון. 2-3. מלון "רון" ברחוב יפו. 4. בית העסק "יופי דורון" ברחוב יפו. 5. חנות "מונה ליזה"  לשמלות חופה בבניין מול "מרכז כלל" ברחוב יפו. 6. חנות "עמינח"  לרהיטיםבבניין מול "מרכז כלל" ברחוב יפו. 7. חנות "תדיראן – גלאקסי" לשמלות חופה בבניין מול "מרכז כלל" ברחוב יפו. 8. סניף "בנק לאומי" בבניין מול "מרכז כלל" ברחוב יפו. 9-10. סניף "בנק דיסקונט" ברחוב שלמה המלך. 11-12. סניף "בנק דיסקונט" ברחוב קרן היסוד. 13. סניף "הבנק הבינלאומי"  בניין ג'נראלי  רחוב יפו פינת רחוב שלומציון המלכה. 14. סניף "הבנק הבינלאומי"  בניין "משכן המלאכה"  רחוס בצלאל. 15. עסק לעיצוב שלטים  רחוב אוסישקין פינת רחוב בצלאל.  שם הצלם/צלמים אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/324 1/1/1980 גבר לא מזוהה בחצר בית עתיק תצלום של גבר לא מזוהה בחצר בית עתיק  ככל הנראה בעיר העתיקה של ירושלים.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלום נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/325 1/1/1980 בית אבן עם קישוטים אומנותיים שני תצלומים של בית אבן עם קישוטים אומנותיים על הקיר החיצוני והגג  ככל הנראה בירושלים.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/326 1/1/1980 ישיבת הכותל בעיר העתיקה של ירושלים (ככל הנראה) שני תצלומים של "ישיבת הכותל" ברובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים (ככל הנראה) מזוויות שונות.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
טס-11131/327 1/1/1980 מסגד לא מזוהה מסגד לא מזוהה.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלום נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2892/4 1/1/1980 דלק (כרך א')
גל-2892/5 1/1/1980 דלק (כרך ב') עמלות דלק  אומדנים תנועות דלק
גל-2892/6 1/1/1980 דלק (כרך ג')
גל-2892/7 1/1/1980 דלק (כרך ד') עמלות למפעילי תחנות דלק
ג-7346/18 1/1/1980 לשכות השרים שמואל תמיר ומשה נסים – פלאטו שרון לשכות השרים שמואל תמיר ומשה נסים – פלאטו שרון
גל-12898/11 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הארגון העולמי של יהודי מרוקו.
חצ-8915/14 2/1/1980 ספרד – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
א-7664/14 2/1/1980 לשכת היועץ המשפטי – חוות דעת יועץ משפטי בענין המעמד המשפטי של הישובים הישראלים ביהודה ושומרון. לשכת היועץ המשפטי – חוות דעת יועץ משפטי בענין המעמד המשפטי של הישובים הישראלים ביהודה ושומרון.
פ-2462/22 4/18/1980 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי – חכם נדיר" / זבולון רביד מאמר ב"הדואר"
פ-2462/23 6/1/1980 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי ז"ל" / זבולון רביד מאמר ב"שבילי החינוך"
א-2040/6 6/8/1980 משרד התקשורת – שינוי ארגוני. כרך ב' משרד התקשורת – שינוי ארגוני הקמת רשות הדואר  הסבת שירותי הדואר במשרד התקשורת לרשות סטטוטורית
חצ-8468/15 8/1/1980 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8364/9 8/1/1980 אגרות סאדאת בגין.
חצ-9346/7 10/1/1980 ביקור ראש-הממשלה – נובמבר 1980
חצ-6882/7 11/1/1980 השר יצחק שמיר – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סקירות וכו' ( כולל דו"חות על ביקור הנשיא יצחק נבון במצרים ב- 26-30.10.80 )
חצ-9346/4 12/1/1980 לבנון
גל-13970/5 12/1/1980 ועדת בדואים פרוטוקולים של ישיבות בנושא הבדואים בנגב.
ג-2562/12 12/17/1980 החברה הממשלתית לתיירות – חמת-גדר – שטח ב' – עתיקות בתיק תכניות  שרטוטים והתכתבויות בנגע לשימור המבנים העתיקים בחמת גדר.
חצ-8915/4 1/1/1981 פולין – עניני פנים.
חצ-8468/16 1/1/1981 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-12848/19 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מלחמת ששת הימים.
גל-14510/11 1/5/1981 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הוועדה הפרטית – קשרים עם המרכז לשלטון מקומי סיכומי ישיבות הועדה הפריטטית של לשכת המנכ"ל במשרד החינוך והתרבות.
גל-2910/5 1/29/1981 חברת דלק בקשות למתן הלוואות שהופנו מחברות הדלק למנהל הדלק
גל-15200/12 2/1/1981 בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז ירושלים – כללי בנינים – הנהלה ומחוזות – בריאות מחוז ירושלים – כללי
א-8159/4 3/1/1981 מכון דייויס: ראיונות עם שמחה דיניץ –  פגישות  10 עד 14
גל-22165/7 3/16/1981 ועדת השמות הממשלתית – דואר יוצא מכתבים נכנסים ועדת השמות פרוטוקול מליאה של ועדת השמות מס' 72- 1955 ;אישור דוחות ועדות משנה היסטורית 21-22 שמות יישובים בבקעה ובגולן; הנצחות; פירוט מקור שמות יישובים
גל-12855/11 3/17/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ כפר-גלעדי. התכתבות עם מרכז ההסברה בנוגע לטקס בתל חי שלא הוזמן בו נציג מקיבוץ כפר גלעדי
פ-2462/24 4/8/1981 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "א.ר. מלאכי – איינער אין זיין דור" / זבולון רביד מאמר ב"פארווערטס"
חצ-8902/18 5/1/1981 ותיקאן – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8890/10 6/1/1981 אירופה המערבית – קשרים עם הפרלמנט האירופאי.
חצ-8285/1 6/1/1981 פרשת הכור העיראקי
חצ-8898/2 7/1/1981 בריטניה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-8890/9 7/1/1981 אירופה המערבית – הפרלמנט האירופאי – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8891/1 7/1/1981 אירופה המערבית – קהיליה.
חצ-8918/19 8/1/1981 צרפת – קשרים עם ארגוני חבלה.
גל-12845/57 8/12/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יצחק רבין מכתבים שנשלחו לראש הממשלה בנוגע לח"כ יצחק רבין בבקשה לתת לו תפקיד ממלכתי וכן לצרפו לנסיעת ראש הממשלה לארה"ב
גל-12855/12 8/25/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ כפר-חרוב. התכתבות עם יורם רוזן מרכז משק קיבוץ כפר חרוב בנוגע להקפאת בנייה בקיבוץ
חצ-8896/24 9/1/1981 אוסטריה – קשרים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8897/1 9/1/1981 אירלנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8920/3 9/1/1981 צרפת – יהודים.
חצ-8900/13 9/1/1981 גרמניה – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-8891/4 9/1/1981 אירופה המערבית – קהיליה.
חצ-8915/21 9/1/1981 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8904/16 10/1/1981 אירופה – תיק יסוד של יוון.
חצ-8911/11 10/1/1981 אירופה – פעולות אירופאית.
חצ-8911/12 10/1/1981 אירופה – פעולות אירופאית.
חצ-8911/13 10/1/1981 אירופה – פעולות אירופאית.
גל-17272/11 10/22/1981 החברה הממשלתית לתיירות – גולן – חמת-גדר; פקיעין. תכנון פרויקט אתר התיירות בחמת גדר-התכתבויות וסיכומי ישיבות בעניין תכנון עבודות בנייה  שיחזור ושימור של המרחצאות הרומיים בחמת גדר  מכרזים לביצוע עבודות בנייה  חשמל ואינסטלציה  הערכה תקציבית  תאור עבודות וכתב כמויות  הכנת תב"ע לחמת גדר  תכנון הפעילויות למבקרים באתר כולל הצעה להפקת מופע לילי אור קולי  סקירה ונתונים כלליים על האתר  מספר המבקרים ועוד. מצורף עלון משרד התיירות וקטעי עיתונות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8918/1 11/1/1981 רומניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8898/9 11/1/1981 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8899/4 11/1/1981 בריטניה – יהדות.
חצ-8901/16 11/1/1981 הולנד – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8903/16 11/1/1981 יוון – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8891/5 11/1/1981 אירופה המערבית – קהיליה.
חצ-8905/9 11/1/1981 יוון – חומר יסוד.
חצ-8914/21 11/1/1981 ברית המועצות – יהדות – יהודים.
ג-10444/8 11/2/1981 ועדת השמות הממשלתית מינויים וצרוף חבר ערבי לוועדת השמות; תולדות ועדת השמות- מאמר של חנה ביתן  קביעת שמות גיאוגרפיים
חצ-8900/3 12/1/1981 גרמניה – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8903/5 12/1/1981 יוון – קשרים עם אש"פ (ארגון שחרור פלשתין).
חצ-8913/1 12/1/1981 ברית המועצות – יחסי חוץ  כללי.
חצ-9358/10 1/1/1982 שליחות חביב
חצ-8923/12 1/1/1982 איטליה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
חצ-8923/13 1/1/1982 איטליה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
חצ-8923/14 1/1/1982 איטליה – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8923/15 1/1/1982 איטליה – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8923/16 1/1/1982 מועצת אירופה – הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית.
חצ-8923/17 1/1/1982 מועצת אירופה – הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית.
חצ-8923/18 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) מועצת אירופה – ועדת חקירה למזרח-התיכון במועצת אירופה.
חצ-8923/21 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – הדיאלוג האירו-ישראלי במועצת אירופה.
חצ-8923/22 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – מועצת אירופה ערבים.
חצ-8923/24 1/1/1982 איטליה – עניני פנים.
חצ-8921/14 1/1/1982 איטליה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8921/15 1/1/1982 איטליה – ליגה לידידות עם ישראל.
חצ-8921/16 1/1/1982 איטליה – קשרים עם הפרלמנט.
חצ-8924/1 1/1/1982 אמ"ז (אירופה המזרחית) – סקירות והערכות מצב.
חצ-8924/2 1/1/1982 אמ"ז (אירופה המזרחית) – סקירות והערכות מצב.
חצ-8924/4 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי- ישראל-אירופה
חצ-8924/14 1/1/1982 איטליה – יהדות איטליה.
חצ-8924/15 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – נציגות הקהיליה האירופאית בישראל.
חצ-8924/19 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – קשרים עם מפלגות במערב אירופה.
חצ-8923/3 1/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – נאטו  ענינים שלא קשורים לישראל.
חצ-8911/7 1/1/1982 אירופה – פעולות אירופאית.
חצ-8911/8 1/1/1982 אירופה – פעולות אירופאית.
חצ-8911/9 1/1/1982 אירופה – פעולות אירופאית.
חצ-9344/17 1/1/1982 ארה"ב – אש"ף
חצ-8923/1 2/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-8923/8 3/1/1982 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-8923/9 3/1/1982 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-8910/10 3/1/1982 ועדת ותיקאן – היחסים עם היהדות.
א-4096/6 3/1/1982 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 890 – 1114 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת
חצ-8923/7 4/1/1982 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
גל-7785/10 4/18/1982 שעב התכתבות משרד הפנים בנוגע לתקציב מועצה מקומית שעב
א-7664/7 5/1/1982 לשכת היועץ המשפטי – שמירת הסדר באיו"ש (אזור יהודה ושומרון). לשכת היועץ המשפטי – שמירת הסדר באיו"ש (אזור יהודה ושומרון).
א-4342/11 6/1/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים: לבנון  פינוי כוחות אש"פ מביירות  ביקור ראש הממשלה בארה"ב והסיוע הבינלאומי (המשך בתיק מס' 12)
פ-2926/27 6/1/1982 קוים למדיניות קרקעית בישראל (המגזר העירוני) תזכיר של המכון לחקר שימושי קרקע בדבר מדיניות קרקעית בישראל.
חצ-8367/6 6/1/1982 לבנון – יחסים בין לבנון לבין ארגוני חבלה.
גל-61320/5 6/1/1982 יחסי חוץ
חצ-8923/6 8/1/1982 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-9349/10 11/1/1982 לבנון
חצ-9349/11 11/1/1982 לבנון
חצ-8924/22 11/1/1982 אמ"ע (אירופה המערבית) – מועצת אירופה  כללי.
חצ-8924/12 1/1/1983 לוכסמבורג – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
א-4317/12 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל – לבנון ( בעקבות מלחמת שלום הגליל) מברקים  התכתבות  שיחות בנוגע להסדר עם לבנון
פ-4725/4 1/1/1983 כהנא – חלק א' סיכומי ישיבות של ועדת הכנסת מכתבים של מאיר כהנא שלילת תנועה  מכתבים שנשלחו ליו"ר הכנסת שלמה הלל בעניין מאיר כהנא ותנועת כך
א-4096/1 2/6/1983 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 1922 – 2104. + סיכום מס' 67  80 מישיבת יו"ר הכנסת. הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת
חצ-8923/10 5/1/1983 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-8923/11 5/1/1983 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
א-4097/2 6/27/1983 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 2378 – 2642 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת
חצ-8924/20 7/1/1983 אמ"ע (אירופה המערבית) – מועצת אירופה  כללי.
גל-7735/1 7/2/1983 מהדורות חדשות בעברית בתיק תמלולי קטעי החדשות בקול ישראל במהלך חודש יולי 1983.
חצ-8923/23 8/1/1983 איטליה – יחסים עם ארגוני חבלה.
חצ-8921/19 8/1/1983 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8921/22 9/1/1983 איטליה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8923/4 10/1/1983 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
חצ-8923/5 10/1/1983 הועדה המדינית והאסיפה הפרלמנטרית במועצת אירופה.
גל-58691/10 11/28/1983 ועדה לשימור אתרים תוכניות בניין ערים (תב"ע) ושימור אתרים בירושלים.
חצ-8921/9 12/1/1983 איטליה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8924/21 12/1/1983 אמ"ע (אירופה המערבית) – מועצת אירופה  כללי.
גל-13942/10 1/1/1984 הסדר קרקעות בנגב הצפוני המלצות – לשכת באר-שבע
גל-13943/1 1/1/1984 בדואים התכתבות בענין ריבוי נשים  לשכת באר-שבע
רש-1658/12 1/1/1984 פרויקטים חמת גדר חמת גדר  המרחצאות הרומיים-עבודות שימור ובטיחות והכשרת בריכת המזרקות. מסמכים למכרז וחוזה כולל מפרט טכני לעבודות הנחוצות וכתב כמויות.
גל-8241/6 1/1/1984 שידורי חדשות בעברית  ינואר 1984 תמלילי מהדורות חדשות ברדיו
ג-2555/7 2/2/1984 החברה הממשלתית לתיירות – חמת-גדר – המרחצאות הרומיים חמת-גדר  המרחצאות הרומיים-דוגמת חוזה בין החברה הממשלתית לתיירות לבין "הקבלן" לביצוע מתקן חשמל ותאורה (בבריכת המזרקות). מצורפת תוכנית למכרז. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8753/8 3/1/1984 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8962/6 4/1/1984 בלגיה – סיוע בטחוני ואספקת נשק למדינות ערב.
חצ-9354/4 4/1/1984 נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש
ל-4255/8 4/1/1984 סיכום הפיגוע קו 300 נתיב נסיעת האוטובוס  תיאור זירת הארוע  תיאור האוטובוס  תמונות  סיכום דיון ארוע החטיפה
ל-3985/8 4/1/1984 חוות דעת בעניין חקירת אירועי אטובוס המחבלים קו 300 חוות דעת  היועץ המשפטי לממשלה  הרג מחבלים  חנינה  חוות דעת שנכתבה אודות ארועי חטיפת אוטובוס קו 300 והריגת המחבלים ושיבוש הליכי חקירה ומשפט.
פ-3146/9 7/2/1984 כנס ירושלים ומדבר יהודה בתיק טופס הרשמה ותכנית כנס ירושלים בנושא מן השפלה לירושלים.
גל-14515/15 7/16/1984 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – ביקור המנכ"ל בצרפת התכתבויות בנושא שיתוף פעולה בין מכון סאלד למכון מחקר חינוכי צרפתי וביקור מנכ"ל משרד החינוך בצרפת; הסכם תרבות בין ישראל לצרפת.
א-4098/4 11/19/1984 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 401 – 567 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת.
א-4098/5 12/4/1984 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת. מהצעה 569 – 766 הצעות דחופות לסדר היום של הכנסת
פ-5434/23 4/26/1985 דוד קמחי – P.L.O  – אש"ף – הארגון לשחרור פלסטין
ג-12414/7 5/17/1985 דו"חות מועדת השמות הממשלתית סדר יום ודוחות של ישיבות ועדת השמות דוח ועדה היסטורית- 78 ;דוחות ועדה יישובית 154-156  168 ;דוח ועדה גיאוגרפית 201 ;דוח מליאה 239 דיון במתן שמות רשמיים לחורבות  שמות ליישובים קהילתיים  דיון עקרוני: האם לקביעת שמות רשמיים לגושי התישבות  הסבת שמות  שמות למנהרות  הנצחות ועוד  (החומר בכתב יד והגיע בתפזורת. ישנם דוחות נוספים שלא כתוב מס' הישיבה)
רש-5383/25 6/1/1985 מודל הידרוגיאולוגי של אקויפר חמת גדר (1985) חוברת סיכום והסבר ממשרד החקלאות בנוגע למודל הידרוגיאלוגי של אקוויפר בחמת גדר מאת דרור גלעד בעברית ובאנגלית
חצ-8961/1 7/1/1985 בלגיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-13237/15 7/16/1985 דיר חנא – תקציב רגיל התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לתקציב המועצה המקומית דיר חנא לשנת 1985: תקציב מאושר  הצעת תקציב  רשימת שינויים להצעת תקציב ועוד.
חצ-8962/1 9/1/1985 בלגיה – יהדות.
ג-2544/13 9/1/1985 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – אזורי פיתוח כללי.
טס-11131/315 10/5/1985 ישיבת "האידרא" בראשות הרב שלמה גורן תצלומים צבעוניים רבים  (בגדלים שונים) של שלטי הנצחה וחדרים בישיבת "האידרא" בעיר העתיקה בירושלים  כאשר בתצלום האחרון מופיע הרב שלמה גורן  ראש הישיבה ומייסדה (הרב הראשי לשעבר). לתצלומים מצורפים דפי הסבר לגבי שלטי ההנצחה.  שם הצלם/צלמים אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-18142/6 11/1/1985 ראשי חינוך ואוניברסיטאות – מכללת אחוה קרית-מלאכי. דוחות ונתונים  מורים ותלמידים נתונים דמוגרפיים
ג-2545/1 12/1/1985 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – צוות לטיפול בבעיות אבטלה בערי פיתוח וישובי פיתוח. כרך א'
גל-42454/1 12/24/1985 לשכת המנכ"ל – פנסיה התכתבויות והערות בנושא תזכיר חוק הפנסיה  סקירות וחומר רקע בנושא פנסיה  תשלום דמי אבטלה ותכניות הכשרה מקצועית למובטלים  פרוטוקולים מפגישות בלשכת המנכ"ל ומפורום מנכ"לים  דיונים בנושא אישור קופות פנסיה חדשות  הצעת החלטת ממשלה להנהגת פנסיה ממלכתית  דו"ח של משרד האוצר בנושא הביטוח הפנסיוני במשק ועוד.
גל-41088/10 12/29/1985 שיקום שכונות חברתי – רמת השרון; מורשה בתיק התכתבויות של משרדי השיכון  העבודה והחינוך מול עיריית רמת השרון בנוגע לפרוייקט שיקום שגכונות לשכונת מורשה.
ג-2545/6 1/1/1986 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – מחשבים לאזורי פיתוח.
ג-2545/2 2/1/1986 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – צוות לטיפול בבעיות אבטלה בערי פיתוח וישובי פיתוח. כרך ב'
פ-4725/5 2/1/1986 כהנא – חלק ב' מכתבים סיכומי דיונים של ועדת הכנסת מכתב גילוי דעת של הרב כהנא לערבי ישראל תגובות של לשמה הלל תלונות שהוגשו במשטרה נגד הרב כהנא
א-4405/9 3/1/1986 רה"מ פרס – ביקור רה"מ בארה"ב 31.3-4.4.1986
א-4405/8 3/1/1986 רה"מ פרס – ביקור רה"מ בארה"ב 31.3-4.4.1986
ג-2544/16 3/1/1986 פיתוח התיירות בעכו
גל-63504/3 3/2/1986 תיק אישי – חנה אבן-טוב דבריה לאחר קבלת תעודת ההרשמה בספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל ודבריו של גנז המדינה פאול אברהם אלסברג בעת הלוויתה.
גל-14518/18 5/1/1986 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק פרסי רוטשילד תקנון להענקת פרס יד הנדיב לחינוך לזכר מקס רואו.
ג-2545/3 5/1/1986 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – צוות לטיפול בבעיות אבטלה בערי פיתוח וישובי פיתוח. כרך ג'
גל-14514/7 7/1/1986 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – הועדה לבחינת התאבדויות בני נוער דו"ח הוועדה המקצועית מטעם משרד החינוך לבחינת הנושא התאבדויות בני נוער-הרכב הוועדה  מטרותיה  שיטת עבודתה  המלצות ונספחים.
ג-2545/4 7/1/1986 לשכת ראש הממשלה שמעון פרס – צוות לטיפול בבעיות אבטלה בערי פיתוח וישובי פיתוח. כרך ד'
א-7542/17 8/4/1986 מכון דיוויס – ראיונות אישיים – שמואל תמיר: פגישות  .1-9 ראיון עם שמואל תמיר על פעילותו בתנועת החרות וכמשפטן.
א-4405/14 9/1/1986 רה"מ פרס – ביקור רה"מ בארה"ב ובקנדה 14-23.9.1986
גל-43764/12 12/1/1986 . סקר ארכיאולוגי וגיאוטכני קדם תכנון – עיר מודיעין (פרסום) סקר גיאולוגי וגיאוטכני קדם תכנון- עיר מודיעין
גל-587/19 1/1/1987 מחזות – דרכון בקשת היתר להציג מחזה ופרוטוקול הישיבה
גל-58708/25 1/20/1987 קרית מוצקין גוש 10426 ח"ח 292 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות חוק תכנון ובנייה  מחוז חיפה – שינוי ייעוד מגרשים- קריית מוצקין
גל-23804/9 2/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יהדות צרפת
חצ-9693/2 6/1/1987 תיק ביקור ראש-הממשלה שמיר בליבריה
א-5115/3 7/29/1987 . מזכירות הממשלה. פרוטוקולים ישיבות ממשלה  וועדות שרים  החלטות ממשלה  הצעות חוק עמדות שרים על הצעות חוק  ועדת שרים לכלכלה הצטרפות לפרוטוקול הגנה על שטחים מוגנים בים באמנת ברצלונה כולל פרוטוקול אמנת ברצלונה. הפסקת ייצור מטוס הלביא  ההסכם הבין לאומי לחיטים
תה-5/6 9/25/1987 כתבי האמנה והחזרה של שגרירי בלגיה כתבי האמנה של שגריר בלגיה בישראל שהוגש לנשיא חיים הרצוג.
גל-61266/29 10/5/1987 צוות פרוייקט הלביא התכתבויות של משרד העבודה והרווחה על הכשרה מקצועית וקליטה של מפוטרי פרוייקט הלביא שבוטל. תוכנית שיקום מפוטרי פרוייקט הלביא
א-5115/5 11/9/1987 . מזכירות הממשלה. פרוטוקולים והחלטות של ישיבות ממשלה וועדות שרים  מזכירות הממשלה  ועדת שרים לחקיקה ועדת שרים לסמלים וטקסים הצעת תקציב המדינה לשנת 1988  ליל הגילשונים  תוכנית מיתאר ארצית לפינוי אשפה  תוכנית מיתאר לבתי עלמין מהתיק הוצאו מסמכים המוגבלים לעיון לפי סעיף 5 א בתוספת הראשונה לתקנות העיון – ועדת השרים לענייני ביטחון לבדיקה חוזרת ב2037 מהתיק הוצאו מסמכים המוגבלים לעיון לפי סעיף 5 ב בתוספת הראשונה לתקנות העיון – חומר בענייני ביטחון של משרדי החוץ והביטחון לבדיקה חוזרת ב2037
ג-12422/2 11/15/1987 דו"חות מישיבות מליאה של ועדת השמות הממשלתית דו"חות של ועדות המשנה – גיאוגרפית –   230-233  237  יישובית 175 178 הרצאת מר ציון שתרוג בנושא "מפות ספרתיות"  שמות רשמיים למועצות מקומיות  בקשה להסבת שם מחלף (החומר הגיע בתפזורת)
גל-57530/7 11/30/1987 בלגיה – שוק התכתבויות וחומר רקע בנושא שיתופי פעולה כלכליים ופרוייקטים משותפים בין ישראל לבלגיה  קידום הסכם לעידוד השקעות  סקירה כלכלית על הקהילה האירופית  עיקרי מסגרת לפעילות הקהילה האירופית באגן הים התיכון ועוד.
ג-7315/10 12/30/1987 תיכנון תיוק אחיד ברשויות המקומיות ( 2 כרכים) בתיק התכתבויות וחוברת מפתח תיוק אחיד לרשויות מקומיות.
גל-2658/3 1/1/1988 לשכת השר יצחק פרץ  – הצעה לבניית בית-המקדש על הר-הבית מכתבים  כרזות  ציטוטי מקרא
חצ-7349/1 2/1/1988 לשכת השר משה ארנס  דוד לוי – ארצות הברית  דיווחים מנציגות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות  סקירות  חילופי מכתבים עם ראשי הממשל ארצות הברית וכו'. (כרך א')
חצ-9533/5 4/1/1988 בלגיה – יחסים עם מדינות ערב
חצ-9533/6 4/1/1988 בלגיה – סיוע בטחוני למדינות ערב
חצ-9533/11 4/1/1988 בלגיה – בריסל
חצ-9533/7 4/1/1988 בלגיה – יחסים עם ארגוני חבלה
חצ-9533/8 4/1/1988 בלגיה – עניני פנים
חצ-9532/24 4/1/1988 בלגיה – משרד החוץ
חצ-9532/25 4/1/1988 בלגיה – מדיניות החוץ
חצ-9532/27 4/1/1988 בלגיה – קשרים עם הפרלמנט
חצ-9533/1 4/1/1988 בלגיה – סקירות והערכות מצב
חצ-9917/9 4/1/1988 ארה"ב – הסברה ערבית ואנטי ישראלית
נ-426/8 6/22/1988 הנשיא חיים הרצוג – בלגיה התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות. ביקור ראש ממשלת בלגיה ושר החוץ של בלגיה בישראל; ברכת נשיא המדינה הרצוג להחלמתו של מלך בלגיה; תכנית הביקור של שר החוץ של בלגיה בישראל; פגישותיו של השר הבלגי עם אישים ערבים; ברכות הדדיות בין ראשי המדינות; הקמת פדרציה עולמית של קהילות יהודיות דוברות צרפתית.
גל-23796/69 12/1/1988 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – לשכת המסחר – ישראל-אסיה
תה-5/12 2/27/1989 כתבי האמנה והחזרה של שגרירי בלגיה בתיק – כתבי האמנה והחזרה של שגרירי בלגיה בישראל לידי נשיא המדינה חיים הרצוג.
חצ-7349/17 5/1/1989 לשכת השר משה ארנס – הצעות לסדר היום ושאילתות פרוטוקולים מישיבות הכנסת וכו'. כרך ב'
גל-3009/1 5/4/1989 ועדת חקירה ממלכתית – מערכת הבריאות: פרוטוקולים. בתיק פרוטוקול 91 של ועדת החקירה ובה עדויות של : פרופ' טדי וינשל  פרופ' הרשקוביץ  פרופ' ברונו לוננפלד  מר שמעון קשתי.
חצ-7349/15 8/1/1989 לשכת השר שמעון פרס  משה ארנס – הסברב דיווחים  סקירות  תזכירים  טבלאות וכו' (כולל רשימה מעודכנת של פלשתינאים – קורבנות אינתיפאדה ל- 10/01/1990)
א-4574/2 1/1/1990 ברית המועצות
גל-48562/6 1/10/1990 קשרים עם צרפת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לקשרים עם בלגיה: הקמת אתר יהודי בלגיה – אנדרטה לזכר קורבנות השואה והפרטיזנים מבלגיה ביער נווה אילן  יחסי ישראל עם האיחוד האירופי בתחום החינוך והתרבות ועוד.
חצ-9533/2 2/1/1990 בלגיה – סקירות והערכות מצב
גל-15150/8 2/14/1990 לשכת המנכ"ל אורלב – העתקי מכתבים יוצאים לשכת המנכ"ל אורלב – העתקי מכתבים יוצאים.
חצ-7349/5 6/1/1990 לשכת השר דוד לוי – שוטף שר החוץ העתקי מכתבים יוצאים פנימיים  לשרים  ג' בייקר ושר החוץ אחרים  מדינאים זרים  אישים שונים. כרך א'
חצ-7349/12 6/1/1990 לשכת השר משה ארנס – אש"ף (ארגון שחרור פלסטין) דיווחים מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל  קטעים מספר על מחבלים וכו' (כולל הרצאת י. כרמון יועף רה"מ למלחמה בטרור בוועידת ירושלים על סיכויי שלום ובטחון במזרח התיכון ב-01/06/1990)
גל-48557/8 7/31/1990 . גני ילדים בית-יעקב בית יעקב (רשת ארצית לחינוך בנות ישראל-התכתבות בין הנהלת רשת בית יעקב לאגף לארגון מוסדות חינוך בנוגע לקבלת סיוע תקציבי ממשרד החינוך לרשת  תקן גני הילדים שבבעלות הרשת וכיתות לשילוב ילדים בעלי מוגבלויות (מסגרת "פתחיה").
חצ-7349/6 10/1/1990 לשכת השר דוד לוי – שוטף שר החוץ  העתקי מכתבים יוצאים פנימיים  לנציגויות  שרים  ג' בייקר ושר החוץ אחרים  מדינאים ודיפלומטים זרים  אישים שונים. כרך ב'
גל-15135/6 10/22/1990 לשכת השר שאקי – העתקי מכתבים יוצאים העתרי מזכרים ומכתבים יוצאים של שר הדתות אבנר שאקי ועוזריו בעניינים הקשורים לעבודת משרדו ובנשאים נוספים. בתיק העתק מכתב מהשר שאקי לפרופ' אריאל רוזן-צבי בנוגע לפרסום ספרו "בין קודש לחול" (עמוד 99).
גל-45806/9 11/18/1990 לשכת הממונה ציפי סמט – פנסיה ישנה התכתבות אודות קביעת ערך הפנסיה לעובדי מדינה.
גל-15151/3 11/18/1990 לשכת המנכ"ל שלמה בקיש – העתקי מכתבים יוצאים מכתבים יוצאים של מנכ"ל משרד הדתות שלמה בקיש בנוגע לעבודת המשרד  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של הנהלת המשרד  ישיבות עם אנשי מועצות דתיות ומוסדות חינוךועוד (עמודים 23 – 30  63 – 65  86 – 88  89 – 93  103 – 114).
גל-15135/15 1/15/1991 לשכת השר שאקי – העתקי מכתבים יוצאים לשכת השר שאקי – העתקי מכתבים יוצאים.
חצ-10103/7 2/1/1991 המשבר במפרץ הפרסי המהלכים המדיניים בזירת האו"ם והערכות מדיניות בבירות מרכזיות על צעדי הסיום של מלחמת המפרץ הראשונה   וכן דיווחי תקשורת  פרשנויות  הערכות מדיניות.
גל-58668/8 3/26/1991 קרית מוצקין גוש 10426.חלקה 288 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות חוק תכנון ובנייה  מחוז חיפה "בני ביתך" שינוי ייעוד מגרשים
חצ-7349/8 6/1/1991 לשכת השר דוד לוי – שוטף שר החוץ  העתקי מכתבים יוצאים פנימיים  למשרדי הממשלה  שר החוץ  מדינאים זרים  אישים שונים  מסמכים המצ"ב הסכמי מכתבי מינויים (כולל מכתבי הכרה רשמיים בעצמאות של מדינות בלטיות).
גל-14038/9 7/28/1991 מהדורת חדשות – 1991- יולי  29-28 תמלילי מהדורות חדשות ששודרו בקול ישראל.
גל-14041/5 9/18/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר  19-18 תמלילי שידורי חדשות מקול ישראל.
גל-14041/10 9/29/1991 מהדורת חדשות – 1991- ספטמבר 29 – 30 תמלילי מהדורות חדשות ששודרו בקול ישראל.
חצ-7349/9 10/1/1991 לשכת השר דוד לוי – שוטף שר החוץ  העתקי מכתבים יוצאים פנימיים למשרדי הממשלה – שר החוץ  מדינאים זרים  אישים ומוסדות מסמכים המצ"ב וכו' כולל פרוטוקול בדבר שיתוף פעולה כספי עם הקהילה הכלכלית האירופית מ-12/06/1991
חצ-7349/10 12/1/1991 לשכת השר דוד לוי – שוטף שר החוץ העתקי מכתבים יוצאים לג' בייקר  שר החוץ ואחרים מדינאים זרים  אישים ומוסדות  מסמכים המצ"ב מכתבי מינויים וכו'
חצ-7349/11 3/1/1992 לשכת השר דוד לוי  – שוטף שר החוץ  העתקי מכתבים יוצאים פנימיים  למשרדי הממשלה   שר החוץ  מדינאים ודיפלומטים זרים  אישים ומוסדות  מסמכים המצ"ב וכו' כרך ז'
גל-19187/15 3/24/1992 לשכת השרים שוחט ומודעי – פרוייקטים בתשתיות סיכומי דיון  סיכומי ישיבה  התכתבות  החלטת ממשלה  נתונים בעניין התחנה המרכזית בתל-אביב  כבישי איילון  הרחבת שדה תעופה בן גוריון  פיתוח רכבת ישראל. בתיק גם מכתבים בעניין התחנה המרכזית מ- 83
גל-42467/13 4/1/1992 לשכת המנכ"ל – ועדה להפרטת יבוא בשר בקר סיכומי דיונים והתכתבויות בעניין הפרטת ייבוא בשר
גל-42460/9 5/1/1992 לשכת המנכ"ל – תקציב חומר כללי – תקציב משרד האוצר
גל-45916/3 6/4/1992 האגף הבינלאומי – הסכמי השקעות בלגיה פרוטוקולים מדיונים בוועדה הכלכלית ישראל-בלגיה וטיוטת הסכם קידום והגנה על השקעות עם בלגיה ולוקסמבורג  התכתבויות בנושא המשא ומתן.
א-7610/16 7/27/1992 לשכת השר – צוות עבודה בנושא הסכמי השלום והשלכותיהם המשפטיות. ש- 10 ש 20 מסמכים בנוגע למקור הסמכות בתקופת הממשל הצבאי ביהודה שומרון ועזה
גל-42460/8 8/1/1992 לשכת המנכ"ל – תקציב סקירה מיקרו- כלכלית סיכומי דיונים הצעת תכנית לקראת דיון כלכלי- המכון הישראלי לדמוקרטיה הצעות ייעול לתיקצוב גרעונות
ג-9671/16 8/4/1992 ועדת שרים לעניני הפרטה פרוטוקולים של הועדה בנושא פירוק והפרטה של חברות ממשלתיות (ביניהן בזק  אל-על  כימיקלים לישראל ועוד) ותיקון חוק החברות הממשלתיות; חוזה רכישה של המרכז הלאומי למידע טכנולוגי ומדעי.
א-7610/15 8/18/1992 לשכת השר – צוות עבודה בנושא הסכמי השלום והשלכותיהם המשפטיות. ש1-ש 9 מסמך רקע לדיוני צוות השלום  סמכויות חקיקה של הממשל העצמי
גל-42460/11 9/1/1992 לשכת המנכ"ל – תקציב דוחות וסקירות בענייני תקציב ולכלכלה לשנת 1994 ולשנים 96-95
גל-42439/1 9/16/1992 לשכת המנכ"ל – שיכון סיכום דיון בנושא בנייה  סיכום דיון בנושא :"מכירת דירות פרוגרמה"  דיון בנושא "שיווק קרקעות ע"י ממ"י"  סיכום ישיבה :"מכירת דירות מבניית הפרוגרמה"  פיצוי לקבלנים בעקבות הקפאת הבנייה  תאורה לאורך הכבישים הראשיים: ת"א-ירושלים  תל אביב-חיפה  ת"א-חיפה  ת"א-באר שבע ועוד
א-7610/14 9/24/1992 לשכת השר – המשא-ומתן לשלום עם הפלסטינים והירדנים. סבב שיחות שישי. מסמכים בנוגע למשא ומתן עם הפלסטינים
ג-8056/1 9/28/1992 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – יומן ראש הממשלה יומן פגישות של ראש הממשלה יצחק רבין  פתקים.
גל-42467/14 12/1/1992 לשכת המנכ"ל – ועדה להפרטת יבוא בשר בקר ועדה להפרטת ייבוא בשר
גל-42460/14 1/1/1993 לשכת המנכ"ל – תקציב דוחות ומדדים בענייני תקציב של משרד האוצר- לשכת מנכ"ל
גל-41858/4 1/1/1993 סמים סמים – חוברת המלצות למאבק בנגע הסמים והגברת אמצעי האכיפה לביעור נגע הסמים ועוד עמודים 55-69 השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-42460/10 3/1/1993 לשכת המנכ"ל – תקציב סקירות מקצועיות וסיכומי דיונים בנושאי גירעון  תקציב  הכנסות ממיסים  פיתוח במשק אינפלציה
גל-42460/13 5/1/1993 לשכת המנכ"ל – תקציב הוראות תקציב – 93-94
גל-21723/3 5/1/1993 היועץ המשפטי לממשלה – תביעות אינתיפאדה היועץ המשפטי לממשלה – תביעות אינתיפאדה
גל-45181/3 6/1/1993 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-42460/12 6/1/1993 לשכת המנכ"ל – תקציב החלטת ממשלה על תקציב  המדינה לשנת 1994 צפי גרעון בתקציב לשנים 96-94 תקציב רשות השידור  תקציבי משרד הביטחון יעדי תקציב 96-94
גל-57530/8 8/11/1993 בלגיה לו"ז ביקור של השר הבלגי לסחר חוץ בישראל  רשימת משתתפים במשלחת הבלגית  נתונים על המסחר בין ישראל לבלגיה  התכתבות בנושא כנס שגרירים בבריסל ועוד.
גל-22122/30 9/1/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – אלוף  הראבן – "סיכוי"
גל-43761/2 9/26/1993 סיכומי דיון וסיורים סיכומי דיון וסיורים עיריית ירושלים.
גל-43763/13 10/25/1993 . סקירות על העיר מודיעין סקירות על העיר מודיעין כולל תכנון פיתוח עתידי  פרסום ועוד'.
גל-42439/3 11/1/1993 לשכת המנכ"ל – שיכון תכנית לעידוד בנייה להשכרה בישראל  סיכום דיון – הגדלת היצע דירות והורדת מחירים  סיכום דיון – מערך מימון דיור  סיכום דיון – מדיניות בנייה  דיון בנושא "הפחתת מיסי יבוא על ברזל ובניין"  דיון בנושא "מערך מימון הדיור"  הצעה לשינוי מערך מימון הדיור ועוד
גל-52408/9 11/1/1993 הסכמים והסדרי ביניים
גל-21701/3 12/1/1993 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – חופש העימות ייבוא בשר לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – חופש העימות ייבוא בשר
רש-2048/5 12/26/1993 פרויקטים חוף הכרמל  חוף חוקוק  חירבת מנות  חפץ חיים  חוף ג'פרה  חמת גדר תכניות פיתוח תיירות
גל-41952/2 1/23/1994 לשכת השר – שיכון ובינוי תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש  רשימת קרקעות שתוכניות הבנייה בהן נמצאות בדיון ובהפקדה בוועדות פרויקט לשיקום ופיתוח יפו – גבולות  אוכלוסייה  מצב תכנוני  פוטנציאל בנייה התפלגות סיוע ביישובי יו"ש וחבל עזה – השקעות משב"ש
גל-52423/1 2/1/1994 הכותל המערבי הר הבית  כרך א' הכותל המערבי הר הבית  כרך א'
גל-21718/2 3/1/1994 היועץ המשפטי לממשלה – כתבי תשובה בבג"צ היועץ המשפטי לממשלה – כתבי תשובה בבג"צ
גל-41952/3 5/1/1994 לשכת השר – שיכון ובינוי יוקר המחיה והמחסור בדירות למגורים; תוכניות שיווק ופרוגרמות סיוע לעולי אתיופיה; נתוני משרד הבינוי והשיכון; פילוח על פי מחוזות
גל-21692/3 5/1/1994 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – שאילתות לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – שאילתות
גל-21688/10 5/1/1994 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – בגצי"ם לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – בגצי"ם
גל-58668/7 5/26/1994 קרית מוצקין גוש 10426.חלקה 292 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות חוק התכנון והבנייה- מחוז חיפה – איחוד מגרשים והיטל השבחה קריית מוצקין
גל-41952/1 6/19/1994 לשכת השר – שיכון ובינוי תכניות בינוי לקשישים; תכניות בינוי לאוכלוסיות חלשו; שיקום יפו; תכניות בינוי לבדואים תקציבים
גל-43758/1 11/9/1994 . תכנון עמקים ושטחים ציבוריים פתוחים התיק עוסק בתכנון עמקים ושטחים ציבוריים פתוחים בעיר מודיעין.
גל-52408/6 12/1/1994 התישבות
גל-46739/12 1/29/1995 המחלקה הבינלאומית – הסכם שיתוף-פעולה כלכלי מסחרי – בלארוס הסכם שיתוף-פעולה כלכלי מסחרי – בלארוס.
גל-18575/2 3/21/1995 לשכת המנכ"ל בן-ציון דל – ארגון מערכת הלימודים בבית-הספר העל-יסודי דוחו"ת וסיכומי ביניים מלשכת מנכ"ל משרד החינוך של עבודת הוועדות לארגון מערכת הלימודים בבית הספר העל-יסודי  עבודות פרויקט 22 בתי הספר "בגרות 2000".
גל-50661/11 7/17/1995 בית-ספר תיכון אבן סינאן בתיק התכתבויות בעניין ההכרה בתיכון אבו סנאן כמוסד מוכר שאינו רשמי.
גל-42439/7 8/21/1995 לשכת המנכ"ל – שיכון התכתבות בנושים: מימון ואשראי בנייה התכתבות עם משרד החקלאות על ביטול מכסים על דשנים
גל-40406/2 12/17/1995 לשכת ראש-הממשלה שמעון פרס – פניות ומכתבים – אולמרט אהוד – ראש עיריית ירושלים בתיק מכתבים בין ראש עיריית ירושלים  אהוד אולמרט  לבין לשכת ראש הממשלה בנושאים שונים כגון: ביקור נשיא ארצות הברית בירושלים  תעמולת בחירות למועצה הפלסטינית  המדיניות כלפי האוריינטהאוס וכלפי הפעילות הפלסטינית לחיזוק אחישתם בירושלים  יום העצמאות ה-48 מפגן חיל האוויר ועוד
גל-41580/1 1/6/1996 אגף סחר חוץ – צרפת התכתבויות בנושא קידום שיתופי פעולה עסקיים  תעשייתיים וטכנולוגיים בין ישראל לצרפת  דברי פתיחה לחוברת לשכת מסחר ישראל-צרפת  דו"ח של השגרירות בצרפת ומכון הייצוא בנושא הסיוע ליצירת קשר בין חברות ישראליות וצרפתיות בתחום הטלקומוניקציה ועוד.
גל-58496/16 4/15/1996 דייר חנא תקציב בלתי רגיל   דרום השרון תקציב בלתי רגיל תקציב בלתי רגיל לשנת הכספים 1996 שהוגשו למשרד הפנים ע"י המועצה המקומית דיר חנא והמועצה אזורית דרום השרון.
גל-45806/8 4/23/1996 לשכת הממונה ציפי סמט – פנסיה ישנה התכתבות אודות הפנסיה בשירות הציבורי.
גל-52423/2 5/1/1996 הכותל המערבי הר הבית  כרך ב' הכותל המערבי הר הבית  כרך ב'
ג-9685/8 6/1/1996 ניספחים ועדת שרים לעניני סמלים וטקסים
גל-43761/4 7/8/1996 מועצה מקומית מודיעין – ישיבות מועצה  מכרזים ישיבות מועצה וחומר אינפורמטיבי נלווה של עיריית מודיעין.
גל-56790/11 7/9/1996 שטח שיפוט קרית שמונה (1) כולל מפות בתיק התכתבויות בעניין גבולות שטחי שיפוט של קריית שמונה  מינוי ועדת חקירה לגבולות קריית שמונה  מועצה אזורית גליל עליון ומועצה אזורית חרמון  מסקנות הועדה  שינוי שטחי השיפוט של העיר  מפות ושרטוטים.
גל-56790/12 8/8/1996 שטח שיפוט קרית שמונה(2) התכתבות של משרד הפנים עם עיריית קרית שמונה. כולל גם פרוטוקול מדיוני ועדת תכנון ובניה.
ג-12676/8 9/6/1996 מועצה ארצית לתכנון ובניה – ועדות מחוזיות התכתבויות ממזכירות הממשלה בעניין החלפת חבר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
גל-56796/5 10/1/1996 שטח שיפוט נוף הגליל (רומת אל-היב-כפר מצר-ואדי חמאם-עוזיר-רומאנה) – מפות בלבד שטחי שיפוט של רשויות מקומיות
גל-40492/6 10/6/1996 סינקולום בתיק התכתבויות בעניין פיתוח ותחזוקה של אתר הסעודה האחרונה – הסנקולום בהר ציון שבירושלים.
ג-12661/9 10/6/1996 ועדת השמות הממשלתית מינוי מזכירת ועדת השמות להשתתפות בוועדות שרים בקשה להסב שם צומת
גל-42439/9 10/22/1996 לשכת המנכ"ל – שיכון דירות להשכרה  חידוש שיווק קרקע בשיטת "בנה ביתך"  פינוי אתרי הקרוונים  הפסקת שיווק קרקעות בשיטות "בני ביתך"  הצעה לרכישת מתחם מרכז קליטה במבשרת ציון כפיתרון דיור לזוגות צעירים  דיון בנושא בינוי ושיכון ברמת הגולן ובבקעת הירדן  אשראי לשוק הבנייה למגורים  פיקוח על מחירי מונופולים  בנייה תקציבית במושב כמהין ועוד
גל-44167/15 1/14/1997 מודיעין  מוסדות ציבור  חינוך ודת מסמכים ומפות מהיחידה לתיאום ופיתוח מודיעין במשרד הבינוי והשיכון בעניין תכנון  בנייה וטיפול במוסדות ציבור במודיעין  תהליך מסירת פרויקט "אבני דרך"  סיכום פגישה לחיבור תשתיות בזק למוסדות ציבור  מעונות יום  מרכז מסחרי באתר השימשוני  מיקום שלוחת אוניברסיטה במודיעין  פיתוח מסביב לבתי כנסת  הגדלת חוזה בגין בית ספר מקיף במודיעין  סיור קבלנים במתחם בוכמן וציפור  ועדת ברודט-הנחיות וקריטריונים להכנת פרוגרמת זכאות ועוד.
גל-43764/8 2/12/1997 ארכיאולוגיה תקציב חפירות ארכיאולוגיות באזור מודיעין.
א-7799/12 3/24/1997 לשכת מבקר האוניברסיטה העברית בירושלים – ספירות מצאי – תיעוד היסטוריה שבע"פ במכון דייויס בתיק – ספירת מצאי  פרוטוקול רישום קלטות  רשימת המרואיינים בפרויקט תיעוד בעל-פה מטעם מכון דייוויס; דו"ח ביקורת – תיעוד היסטוריה שבעל-פה במכון ליחסים בין-לאומיים – ע"ש דייוויס; השוואה בין רשימה של הגנזך – 'אישים שלא נמצא תיעוד עליהם' לבין ספירת מצאי במכון דייוויס;
ג-13980/4 5/1/1997 קבר הרשב"י במירון ישיבות של ועדת ההיגוי הבין משרדית לפיתול אתר הרשב"י תכנונים הנדסיים התכתבויות בין מועצה אזורים מרום גליל לבין משרדי ממשלה שונים הצעות לפיתוח תשתיות ביוב  מים והנדסה בתוך המתחם ובדרכי הגישה  אליו
גל-43757/9 5/5/1997 . תכנית מתאר – מודיעין ותב"ע (תכנית בינוי ערים) התכתבות של משרד הבינוי והשיכון בעניין תוכניות מתאר ותב"ע של העיר מודיעין.
גל-52408/10 6/1/1997 הסכמי שלום
גל-42439/10 7/1/1997 לשכת המנכ"ל – שיכון התכתבות אגף כלכלה והכנסות מדינה  הוועדה לבחינת מדד מחירי שירותי הדיור סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן
ב-30823/12 8/4/1997 ועדת חקירה בעניין ילדי תימן התיק מכיל התכתבות בעניין דו"ח הביניים של ועדת החקירה הממלכתית משנת 1997 ואת הדו"ח עצמו דו"ח זה נמצא גם בתיק ג-9723/8 : ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – כללי – מכתבים שוטפים של הוועדה (עמודים 22-15).
גל-45046/2 11/25/1997 מינהל סחר חוץ – תכניות עבודה תורכיה  קלן  מינכן  צרפת  הולנד דוחות עבודה של קונסוליה כללית מאסטנבול  דוח פעילות מגרמניה ומהולנד
חצ-11187/14 1/1/1998 קשתו"מ – בלארוס – הסכמי תרבות
גל-52130/9 1/1/1998 תכנית אב ארצית לתחבורה יבשתית בתיק תכנית אב ארצית של משרד התחבורה לתחבורה יבשתית – דו"ח מסכם כרך א' – תכנית האב הארצית לתחבורה יבשתית כרך ב' – נתוני רקע ותהליך גיבוש התכנית.
גל-15557/5 2/1/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – עמוס חורב (3/2/1998)
גל-43763/11 9/1/1998 . מגדלי לוקי במודיעין חוות-דעת סביבתית ובדיקת השפעה על איכות שירותים ציבוריים בשל הקמת מגדלי לוקי במודיעין.
גל-42439/16 9/1/1998 לשכת המנכ"ל – שיכון נתונים על התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון  התכתבויות בנושא שיווק ובנייה של יחידות דיור  פתרונות דיור לקשישים עולים  היערכות לקליטת גל עלייה מוגבר  שינוי סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן  מכירת דירות בבעלות ציבורית לדייריהן  דו"ח ביניים של הועדה לשיקום פיסי של מרכזי ערים בנושא פינוי בינוי ועיבוי הבנייה ועוד.
גל-42509/11 11/15/1998 לשכת השר יעקב נאמן – דו"ח גרונאו הסקרת תעריפי בזק בתיק תגובת בזק לדוח הועדה להסדרת תעריפי בזק בראשות פרו' ראובן גרונאו.
גל-59257/4 2/1/1999 כ' – מעורבים – כללי – בדווים תקציבים  דוחות כספים  הוצאות של רשויות מקומיות בענייני מוסדות דת סיכומי ישיבות
גל-52132/4 5/6/1999 תכנית אב ארצית לתחבורה יבשתית בתיק התכתבויות בנושא מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית למדינת ישראל  אישורי תכניות מתאר ארציות לדרכים ברחבי הארץ (בעיקר כביש 39 מעמק האלה לירושלים  כבישי הצפון וכביש 6).
גל-43764/13 1/1/2000 . פרוייקט ארכיאולוגי במתחם השמשוני מודיעין – דו"ח ליזם מסמכים ומפות מהיחידה לתיאום ופיתוח מודיעין במשרד הבינוי והשיכון בעניין פרויקט ארכיאולוגי במתחם השימשוני – מודיעין  דו"ח ליזמים.
חצ-10948/7 2/1/2000 אגף קשתו"ם – בלארוס הסכמי תרבות
גל-43763/6 2/24/2000  מוסדות ציבור מועצה מקומית מודיעין  עילית מסמכים מפות ולו"ז מהיחידה לתאום פיתוח העיר מודיעין במשרד משרד הבינוי והשיכון בעניין הקמת מוסדות ציבור בעיר מודיעין  פרויקט מודיעין בוכמן של חברת נידר  ישיבת ליווי מתחמי N.L.P  פירוט תוכניות הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה – מודיעין.
ג-12617/25 3/29/2000 זלמן שזר בתיק התכתבויות בנוגע לפניות שנעשו ע"י ארכיון המדינה על מנת לאתר התכתבויות של זלמן שז"ר עם הרבי מלובביץ'.
ג-17009/2 6/12/2000 מועצה ארצית לתכנון ולבניה – ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה  בנוגע לפעילות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה: מינוי חברי המועצה  ייצוג משרדי הממשלה בה  רשימת חברי המועצה  מינוי המהנדס יצחק בן יצחק (ראש המועצה המקומית בני עי"ש לשעבר) לנציג ציבור בוועדה לתשתיות לאומיות בהתאם לחוק התכנון והבניה  הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות – דו"ח פעילות מאי – אוקטובר 2002 ועוד.
גל-57674/3 11/26/2000 מתן מעמד עולה – גיור שנערך בחוץ-לארץ בג"ץ 2859/99 נושאים משפטיים שונים בטיפול המשרד-מדיניות הגירה במסגרת איחוד משפחות-מצע לדיון לקראת חקיקת חוק הגירה  מתן מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים הנמצאים בישראל  הארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל  הצעות חוק הכניסה לישראל (2005)  עריכת נישואין קונסולריים בישראל והמלצות הצוות לבחינת נושא הנישואים הקונסולריים  תנאים למתן מעמד עולה על סמך גיור שנערך בחו"ל. התייחסות לבגצי"ם בנושאים אלו.
גל-54123/6 6/1/2002 תכנית הפיתוח לנחל הירקון חליפת מכתבים ומפה ממנהל התכנון במשרד הפנים בנוגע לתכנית הפיתוח לנחל ופארק הירקון תחת השם "גאולת הירקון" הכולל חוברת סיכום ותמצית כלל הצרכים הנדרשים לשיקום ופיתוח הנחל וסביבתו
ג-17939/12 5/1/2003 בלארוס ישראל
גל-58723/12 11/6/2003 היערכות משרד הפנים להקמת מועצה בדואית חדשה בתיק חוברת המציגה את היערכות משרד הפנים להקמת מועצה אזורית חדשה בנגב – אבו בסמה – שתרכז את יישובי הבדואים באיזור.
ג-17937/2 12/16/2003 הכותל- הקרן למורשת הכותל הקרן למורשת הכותל סמכויות ואחריות; מקומות קדושים; בטחון המקום; תוכניות שיפור – החלטות ממשלה; תקציבים ודוחות כספיים
ג-17811/6 1/1/2004 סכנין
ג-17944/20 2/3/2004 חברת נתיבי איילון חברת נתיבי תחבורה עירוניים נט"ע הצעות החלטה לממשלה חברת נתיבי איילון – ביטול המועד לסיום פעילותה סלילת כבישים ודרכי תחבורה
רש-2395/1 9/30/2005 מהדורות חדשות : 7:00  12:00  19:00  24:00 תמלילי שידורי חדשות מקול ישראל.
ג-15385/33 1/1/2006 הנגב – תעשיה ותעסוקה בנגב – "הכושים העבריים" בתיק התכתבויות בנוגע לבחינת קרקע חקלאית לגידולים אורגניים עבור קהילת "הכושים העבריים" מדימונה.
ג-17831/18 5/1/2007 התקנון לעבודת הממשלה
גל-62193/2 6/23/2008 הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב בתיק הצעת הוראות מעבר לפעולות הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב  עד לאישור החקיקה הראשית בנדון.
ג-14751/24 12/30/2008 שרגא אליעד עו"ד פנייתו של עו"ד אליעד שרגא לראש הממשלה  שר הבריאות  ועדת הסל לשירותי בריאות  והיועץ המשפטי לממשלה בנוגע לאי הכללתה של התרופה רבילמיד בסל הבריאות לשנת 2009 – נימוקים.
כ-1429/19 7/1/2010 חוק מוזיאון הכנסת  התש"ע-2010 התקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התש"ע (6 ביולי 2010)
מפה-4276/1 ( מפת ארץ הקודש )   Terra Sancta Tabula  35 A בתיק מפת צפון ארץ-ישראל בתקופות השבטים ורומאים; כולל ים התיכון  כנרת; סומנו גבולות השבטים  שמות המחוזות הרומאיים  מדינות ומחוזות סמוכים סימני הרים  ישובים מחברים – גאוגרפים מלכותיים – Josepho Nicobo de l'Isle / Guilielmi de l'Isle איור – D.D. du Cis de Choiseul
פ-2844/16 ועד הקהילה ביפו 37-38 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/41 ועד הקהילה ביפו 68-69 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/17 ועד הקהילה ביפו 39 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/18 ועד הקהילה ביפו 40 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/19 ועד הקהילה ביפו 41 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/20 ועד הקהילה ביפו 42 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/21 ועד הקהילה ביפו 43 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/22 ועד הקהילה ביפו 44 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/24 ועד הקהילה ביפו 46 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
סל-1194/1 טבריה הלואות חדשות טבריה וטול כרם​
פ-2844/27 ועד הקהילה ביפו 50 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/29 ועד הקהילה ביפו 52 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/30 ועד הקהילה ביפו 53-54 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/35 ועד הקהילה ביפו 60 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/36 ועד הקהילה ביפו 61 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/38 ועד הקהילה ביפו 64-65 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/39 ועד הקהילה ביפו 66 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/43 ועד הקהילה ביפו 71 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/45 ועד הקהילה ביפו 74 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/46 ועד הקהילה ביפו 75-76 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/47 ועד הקהילה ביפו 77 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/48 ועד הקהילה ביפו 78-80 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/49 ועד הקהילה ביפו 81 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/50 ועד הקהילה ביפו 82-83 בתיק פרוטוקולים מישיבות ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/52 ועד הקהילה ביפו 85 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/54 ועד הקהילה ביפו 87 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/56 ועד הקהילה ביפו 89 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/60 ועד הקהילה ביפו 94 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/63 ועד הקהילה ביפו 97 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/64 ועד הקהילה ביפו 98 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.
פ-2844/65 ועד הקהילה ביפו 99 בתיק פרוטוקול מישיבת ועד הקהילה ביפו.