ינואר 2023

.1 | 1,320 תיקים 205,069 עמודים- 15 לינואר 2023

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
ב-28148/15 01/03/1920 The organization of civil courts פקודת ארגון בתי המשפט האזרחיים (1920).
פ-302/10 01/01/1925 אליאס תומא ג'לאד – חשבונות מפעל לחציבת אבנים (1926-1919) דו"חות על כספי חוב שקיבלו מר ג'לאד וחאג' מחמוד  חברי השותפות בעסקי חציבת אבנים  דו"חות כספיים של ברנאבי דמיאני ועוד.
ג-18371/20 01/07/1925 פעילות ועדת השמות הממשלתית – ניסן תשט"ו – ניסן תשט"ז – סקירה ורשימונים פעילות ועדת השמות הממשלתית – ניסן תשט"ו – ניסן תשט"ז – סקירה ורשימונים: רשימון חבל ים המלח  רשימת עצמים גיאוגרפיים בעמק בית שאן ובעמק חרוד  רשימון הגליל המערבי  רשימת עצמים גיאוגרפיים בתחומי אזור עמק הירדן  רשימון בקעת גנוסר  רשימת שמות גיאוגרפיים בסביבות מצדה – 1955  סקירה על פעולות ועדת השמות שליד קק"ל – יולי 1925 – פברואר 1951.
מ-5129/20 11/02/1926 Antimalarial projects – Lydda פעולות נגד מלריה  לוד-התכתבות בנוגע לניקוז ביצות.
תת-32/28 06/02/1927 Land Registry – רשם קרקעות – The Armenian Patriarachate Jaffa Land Registry – רשם קרקעות – The Armenian Patriarachate Jaffa – התכתבות בנוגע לרישום קרקע לא רשומה של הפטריארכט ביפו.
מ-1174/1 01/01/1928 Jewish home for the aged tel aviv – mr j kodriansky the president of the jewish home and acting m A.M hamon
מ-1174/2 05/09/1928 sister glafira  Archimandrite cyprisan primcess svatopoth mirskya 
מ-1174/3 01/01/1929 adm ision of pupils or-bereah yshiwah 
פ-302/4 01/01/1930 אליאס תומא ג'לאד – השותפות המסחרית עם דמיאני  התכתבות וחשבונות (1932-1930) התכתבות בנוגע לסכסוך כספי בין ברנאבא דמיאני לבין אליאס ג'לאד ודו"חות בנושא ועוד.
פ-2027/15 03/07/1931 הרצל – זכרונות על הרצל / י. בן-צבי. בתיק תצלום מאמר של בן-צבי על הרצל בעתון "במעלה" 3.7.1931
פ-865/13 01/12/1932 תיקי פרט של לקוחות – ד"ר רוברט ולטש בענין הוצאה לאור של עתון התכתבות בדבר רישומו בארץ-ישראל של Juedische Welt Rundschau
מ-1915/1 01/01/1933  Parcellation Scheme: J. Albina's land at Nachalat Shimon
מ-1915/2 01/01/1933  Parcellation Scheme of the land of Messrs Yamini and Lipshitz at Katamon
מ-1915/3 01/01/1933  Parcellation Scheme of Moshe Cohen's land at Wadi Krum
מ-1915/4 01/01/1933 Talavera Barracks מכיוון שאין לתיק כריכה  לא ידוע מה שם התיק המקורי. Talavera barracks near Talpioth
מ-1915/5 01/01/1933 Parcellation Scheme of Mr Haski's land in Yegia Kapayim Quarter
מ-1915/6 01/01/1933  Parcellation Scheme of Hussein Issa & Coy. Land at Khalid ed Tarha
ב-28154/11 01/02/1933 משה זמורה – מכתבים שונים הבחירות של הקונגרס ה-19  סמינריון לפקידי המוסדות הלאומיים  סקירות הנהלת הסוכנות היהודית  פעולות הקרן הקיימת  העלייה בשנת 1934  סיכום של 16 שנות עלייה לארץ 1919-1934  הצעת תקציב הסוכנות היהודית  הסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל –  ידיעות ועוד
מ-1915/11 01/01/1934 DEVELOPMENT SCHEME OF MESSRS. SIMHA & MANI'S LAND AT JAFFA ROAD
מ-1915/12 01/01/1934  Parcellation Scheme of the land of Mr. Isaac Cohen's land in Katamon
מ-1915/13 01/01/1934 PARCELLATION SCHEME OF RABBI KOOK AND RABINOTIZ NEAR GIVAT SHAUL
מ-1915/14 01/01/1934 State Domain Property adjacent to or included in Town Planning Schemes
מ-1915/15 01/01/1934  Parcellation Scheme of Block H in Shamah Commercial Centre
מ-1915/16 01/01/1934 Redivision of plots 61 & 62 in Kiriath Moshe (Montefiori) Parcellation Scheme קרית מונטיפיורי – שנוי הגבולות בין החלקות 61 – 62
מ-1915/17 01/01/1934 ב
מ-1915/18 01/01/1934 MODIFICATION – PUBLIC OPEN SPACE – TALPIOTH
מ-1915/19 01/01/1934  Parcellation Scheme of Mr. Nahum Jacob Mizrahi's land Zichron Yusef Quarter
מ-1915/20 01/01/1934  Parcellation Scheme of Joseph Morra's land on Bethlehem Road
מ-1915/21 01/01/1934 Classification Sheets – Receipts Payments
מ-1915/22 01/01/1934 Parcellation Scheme of Abd el Ahad Kattan's Land At Baqaa
מ-1915/7 01/01/1934  Parcellation Scheme of M. Brunner & Co.'s land near Beit HaKerem
מ-1915/8 01/01/1934  Parcellation Scheme of the land of Hanna Miladeh on the Bethlehem Road
מ-1915/9 01/01/1934  Parcellation Scheme of the land of Mr. Amos Land In Mekor Baroukh Quarter
מ-1915/10 01/01/1934  Parcellation Scheme of Rehavia "C"
מ-1915/23 01/01/1934 Parcellation Scheme of Block "Q" – Sharei Hessed Quarter
מ-1915/24 01/01/1934 Development Scheme of Block 198 – 221 in Antimos Garden
מ-1915/25 01/01/1934 Development Scheme – Aminoff land at Hassolel Road
מ-1915/26 01/01/1934 Proposed Modification in certain Blocks of Sharei Hessed Parcillation Scheme
מ-1915/27 01/01/1934  Parcellation Scheme of Ratisbonne Convent's land
מ-1915/28 01/01/1934  Parcellation Scheme of M. Eliash's land in Chacellor Avenue
מ-1915/49 01/01/1934 Parcellation Scheme of Mr. Ben Zion's Land Near Givat Shaul
מ-1915/29 01/01/1935  Parcellation Scheme: Mr. A. Hassidoff and Partners land south of Mount Scopus Police Camp
מ-1915/30 01/01/1935  Parcellation Scheme of Mr.Igael's land near Bet Hakarem
מ-1915/31 01/01/1935 Construction of Cinema on the Armenian Property Princess Mary Avenue קולנוע "רקס"
מ-1915/32 01/01/1935  Parcellation Scheme of Messrs Freund and White's land at Wadi Krum
מ-1915/33 01/01/1935  Redivision of Block 'P' IN Sharai Hessed Quarter
מ-1915/34 01/01/1935  Parcellation Scheme of Mr. Schneyerson's land north of Nahlat Bayith Quarter
מ-1915/35 01/01/1935  Parcellation Scheme of M. Laniado's land near Yaffenoff Quarter
מ-1915/36 01/01/1935  Parcellation Scheme of Messrs Avishay and Nadav's land in Nahlat Achim Quarter
מ-1915/37 01/01/1935 Parcellation Scheme no. 360 – Doctors' Association Parcellation Scheme no. 360 – Doctor's Association land on Mt. Scoupus
מ-1915/38 01/01/1935  Parcellation Scheme 361 – Mr. Weidmann's  – the German Colony
מ-1915/39 01/01/1935  Parcellation Scheme of Joseph Salant & Co. near Ain Karem Road
מ-1915/40 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 364 of Muhamad Issa & Ahmad Ali near Lifta  Parcellation Scheme No. 364 of Muhamad Issa & Said Ahmad Ali near Lifta
מ-1915/41 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 364 of Muhamad Issa & Ahmad Ali near Romema
מ-1915/42 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 366 of Messrs. Sekrisian & Dakesian in Deir Abu Tor
מ-1915/43 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 379  Parcellation Scheme No. 379 of Kattan and Basil in Bakaa
מ-1915/44 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 378 of Rijwan in Nahalath Achim  Parcellation Scheme No. 378 of Twin and Rijwan in Nahalath Achim
מ-1915/45 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 391 of Selim Benin in Qatamon
מ-1915/46 01/01/1935  Parcellation Scheme of the land of Jacob Alphonse Calis & Partners (Part of ex – Latin Patriarchate) in Katamon
מ-1915/47 01/01/1935  Parcellation Scheme No. 397 of Messrs. Mizrahi & Levy in Shaarei Rahamim Qr.
מ-1915/48 01/01/1935  Parcellation Schemes No. 413 & 473 of Messrs. Lemberger  Kerner & Stub in Katamon
גל-8550/5 06/11/1935 פניות אישיות בעניני אישות ועליה – לפי שמות – אותיות פ'-ת'. התכתבות עם המזכיר הראשי  נציב עליה וסטטיסטיקה  קונסוליות  אישים ומוסדות יהודיים  תעודות רווקות  ירושה  לידה  פסה"ד וכו'. ארכיון המדינה בוחן את סוגיית צנעת הפרט עם הגורמים המשפטיים הרלוונטיים. מאחר שכל התיק שביקשת מכיל מידע פרטי  הרי שהמשך חשיפתו ייעשה רק בתום הדיונים וקבלת החלטה עקרונית בנושא מסמכים מסוימים הושחרו בהוראת חוק הוראת בתי הדין הרבניים
פ-2735/2 01/01/1936 סיורי רחל ינאית בן-צבי. רשימות (חלקן בכתב יד  כולל טיוטות) מסיורי רחל ינאית בן-צבי בעבר הירדן ובעקבה (רבת עמון  קיר מואב  מידבא  פטרה ועוד).
מ-1727/2 17/08/1936 Jacob Makoff of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרישיון לנשיאת נשק – יעקב מקוף  רחובות.
מפה-4614/1 01/01/1937 ( תרשים של אתר עתיקות מתקופת הצלבנים )  Panoramic Sketch of Crusader Site  compare aerial views  fig. 3-4 תרשים של אתר עתיקות מתקופת הצלבנים בחוף עתלית  כולל מבצר  בתי-קברות וכו'; כולל בית אל-מילת בוצע ע"י C. N. J.  1937
ח-1498/4 01/03/1937 פרוטוקולים מישיבות המנהלים פרוטוקולים מישיבות המנהלים.
ח-1499/2 01/07/1937 פרוטוקולים מישיבת האסיפה הכללית פרוטוקולים מישיבת האסיפה הכללית.
גל-2528/2 22/12/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין מהשנים 1937-1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 29026 עד 29050.
מ-1500/5 01/01/1938 Marriage Certificates SHEKHUNAT SHEINKIN תעודות נישואין  שכונת שינקין  תל אביב. תעודות מספר 34313-34325  35551-35600  37126-37175  40101-40150  41551-41575  42826-42850  44326-44500  48351-48400  49026-49075  52826-52850  53101-53116  53118-53150  56651-56675.
מפה-5263/1 01/05/1938 ( רכבת ארץ-ישראל – קו צדדי לבית-חרושת " שמן " – גבול ) P.R. Haifa East -Shemen Siding – Railway Boundary תרשים של תכנון קו מסילת ברזל צדדי לאזור בית-חרושת " שמן " על-גבי רקע חום; קו מסילת ברזל וגבולותיו  מידות; חירם  טחנת אורז  בית-חרושת " שמן " וכו' סימנים של תכנון  מסילות ברזל נתונים – חותמת של אגף השרטוט במח' ההנדסה של רכבת ארץ-ישראל; מס' שרטוט Drawing Number S/1/162; חתימת המשרטט ( לא ברורה );חתימת המשרטט על-גבי נייר שקוף Sandomirsky; תאריך 31.5.38
גל-2528/12 30/10/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 31351 עד 31375.
גל-2527/20 07/12/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 34701 עד 34725.
פנק-1378/4 01/01/1939 ק  3517 גושים  6123-4 ק 3517 גושים 6123-4
פ-2927/16 01/02/1939 מקווה ישראל דברים לכבוד אליהו קראוזה שנישאו במסיבה לציון 25 שנה לניהולו את מקווה ישראל.
פ-6257/6 19/11/1939 שמיר פתחיה שטיינר
גל-49808/11 05/01/1940 אגודות עותמאניות – ישיבת זכרון קדושים אגודות עותמאניות – ישיבת זכרון קדושים.
מ-1727/60 12/01/1940 Haim Mushlin of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חיים מושלין  רחובות.
ג-2173/45 27/02/1940 הנהלה – זרעי חיטה התכתבות בנוגע ליבוא זרעי חיטה ומחיר החיטה לשנת 1950.
מפה-4796/1 01/03/1940 ( מטה הנפה ותחנת משטרה – צפת – תרשים התכנית ) Div. H.Q. & 2nd Cl. St. – Safed – Sketch Plan תרשים התכנית של בנין מטה הנפה ותחנת משטרה ( סוג ב' ) בצפת על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומת קרקע; למטה באמצע – מראה כללי של הבנין המיועד; בצד שמאל – תכנית מיקום הבנין בסביבת כבישים ראש-פינה – צפת ולהר כנאן 1:2500 נתונים – מס' סידורי – 037; מס' השרטוט Number B/1591/A ; שורטט ע"י – חסר; תאריך – 31.3.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מ-1727/54 21/03/1940 Shalom Choze of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק  – שלום חוזה  רחובות.
מ-1727/53 10/04/1940 Zvi Eisenberg of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – צבי אייזנברג  רחובות.
גל-4430/28 14/04/1940 האגף לדיג – חולתא התכתבות בנוגע לניהול משק הדיג בחולתה.
מ-1727/68 29/04/1940 Asher Press of Ramat Gan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אשר פרס  רמת גן.
מ-1727/56 30/04/1940 Hillel Wolpe of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – הלל וולפה  רחובות  חולון.
מ-1727/57 30/04/1940 Yoel Yeckel of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יואל יקל  רחובות.
מ-1727/69 08/05/1940 Moshe Osherovsky of Bnei Braq – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – משה אושרובסקי  בני ברק.
מ-1727/78 14/05/1940 Arie Abramson of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אריה אברמסון  רחובות.
מ-1727/73 27/05/1940  Israel Makover of The Anglo Palestine Bank  Rehovot – Application for a licence to carry a firearm  בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ישראל מקובר  בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ  רחובות.
מ-1727/72 29/05/1940 Halvaa Vehisachon Haklai Ltd of Nes Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – הלוואה וחיסכון חקלאי בע"מ  נס ציונה. רשיון לאקדח על שם לוי פלדמן חבר ההנהלה  מצורפת תמונת פספורט.
מ-1727/79 14/06/1940 David Rottfeld of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – דוד רוטפלד  רחובות.
ח-1498/5 01/01/1941 פרוטוקולים מישיבות המנהלים פרוטוקולים מישיבות המנהלים.
מ-1727/135 28/01/1941 Goldgel Yosef of Herzlia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יוסף גולדגל  הרצליה.
מ-1727/137 29/01/1941 Yosskovitch Max of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מקס יוסקוביץ  רחובות.
גל-3977/22 14/02/1941 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – צור משה בתיק תכנית אזורית מס' 5 – צור משה.
גל-64195/10 19/10/1942 ארגון עגלונים ובעלי סוסים אגודה שתופית בתל אביב בעמ ארגון עגלונים ובעלי סוסים אגודה שיתופית בתל אביב בע"מ – מאזנים  דו"חות רו"ח  חקירה בנוגע לאגודה  צו פירוק האגודה ועוד
גל-49990/13 01/04/1943 האגף לפיקוח על העבודה – פקודת מחלקת העבודה האגף לפיקוח על העבודה – פקודת מחלקת העבודה.
ח-1498/6 01/05/1944 פרוטוקולים מישיבות המנהלים פרוטוקולים מישיבות המנהלים.
פ-6255/4 19/12/1944 ויזר דב
גל-63893/1 26/02/1945 משכנתא על רכוש גמנסיה ביאליק אגודה שתופית בעמ בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לרכוש "גמנסיה ביאליק" אגודה שיתופית בע"מ: שטר משכנתא  רשימת פרטים בהתאם לסעיף 127 לפקודת החברות בדבר משכנתאות או שעבוד.
גל-50001/1 13/05/1945 האגף לפיקוח על העבודה – הצעת חוק מנגנון הפיקוח האגף לפיקוח על העבודה – הצעת חוק מנגנון הפיקוח.
מ-5024/11 01/09/1945 המחלקה המשפטית – Musallam Abu-Zayed V. Hamdan Abu Zayed  – מוסלם אבו זיד נגד חמדן אבו זייד התיק מכיל: התכתבויות  תביעה משפטית מוסלם אבו זאיד נגד חמדאן אבו זאיד.
סד-2069/1 09/11/1945 תצלומים של קיבוץ מכמורת  כנראה מתקופת הקמתו תקליטור המכיל קבצי סריקות של תצלומי שחור-לבן של של קיבוץ מכמורת  שצולמו ככל הנראה בתקופת הקמתו או זמן קצר לאחר מכן (טווח השנים משוער בהתאם לכך).
פ-296/4 01/01/1946 אנוור זכי נסייבה – החזקת רכוש גנוב (1946) סיכום ישיבת בית-משפט השלום בחברון בפרשת אחמד שבאנה ואחרים שנאשמו בהחזקת עורות גנובים ועוד.
פ-2604/5 13/05/1946 חומר של יצחק רפאל מולכו – Manchester חברת מידלנד בע"מ – סחורות המובאות באניה   מסילת ברזל  יבשה או במכונות אוויר לשימוש בארץ
ח-1497/17 01/06/1946 פרוטוקולים מישיבות המנהלים פרוטוקולים מישיבות המנהלים.
ג-877/2 04/11/1946 לשכת התרבות מחוז הדרום התכתבויות וסיכומי ישיבות בנוגע לשיעורי ערב בעברית ופעילויות תרבות לעולים חדשים  פעולות תרבות במוסדות מלב"ן  ערבי עיון למורים בשיעורי מבוגרים  חוזרים של המחלקה להנחלת הלשון למפקחים  רכזי התרבות  מנהלי האולפנים ועדות התרבות של הרשויות המקומיות והלשכות המחוזיות  דוחות חודשיים של רכזי תרבות  פרוטוקול מישיבת הועד הפועל של המוסד ללשון ולתרבות  רשימת הכיתות  שמות מורים  מספר לומדים  שכר מורים ועובדים  חומרי לימוד ועוד.
פ-295/2 01/01/1947 אנוור זכי נסייבה – פינוי (1947) תביעת חנה חלבי ואחרים לפנות את יעקוב אל-אג'רב מדירה  שהושכרה לו בירושלים ועוד  חוזה שכירות.
גל-2377/22 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – הקדשות אל כאברי
גל-2377/24 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – הקדשות אז זיב בתיק מידע לגבי הקדשות המוסלמים.
גל-2390/12 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – לוד – שונים תצלומים של מבני דת בלוד – הכנסיה היונית והמסגד הגדול  הרובע הערבי  פריטים ארכיטקטוניים  אש-שיח' אג'-ג'סר-כתובת על מצבה ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2390/13 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – רמלה – המסגד הגדול תצלומים ממשרד ההסברה של אוגנדה  וצילומים של המסגד הגדול ברמלה. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח – 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-2390/16 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – משמר השבעה משמר השבעה (יאזור)
גל-2390/18 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – סלמה תצלומים של מסגד הכפר בסלמה – חזיתות  כיפה ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2390/20 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – טבריה טבריה – צילום מסגד אל נהאר תאריך לא ידוע
גל-2390/29 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – מגדל תצלומים של המסגד הגדול במגדל מבפנים ומבחוץ-הקשתות והצריח  חלקים ארכיטקטוניים ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2390/32 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – בקורים בתיק תמונות בשחור לבן מביקורים באזורים שונים בארץ.
גל-2390/33 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – רמלה רמלה- צילום בית קברות א-שיח  תאריך לא ידוע
גל-2390/36 01/01/1947 המחלקה המוסלמית – אנ – נבי רובין קבר נבי רובין – תצלומים.  נבי רובין הוא שמו של אזור בשפך נחל שורק  מקום קבורה וכפר בדואי שהוקם בשנות ה-30 של המאה ה-20. הכפר נקרא על שם הקבר נבי רובין שיוחס במסורת הערבית לראובן בן יעקב  אף על פי שהיסטוריונים אחדים טוענים כי הקבר הוא בעצם קברו של שייח' ערבי.   "למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה. ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו לפנות לארכיון המדינה".
חצ-2269/8 01/04/1947 United Nations Organization Jewish Agency Memorandum – Aide Memoire
פ-1059/13 01/05/1947 ועדות אום" (מסמכים מקוריים) שליח האו"ם ברנדוט למזרח התיכון והמטה ברודוס טרום התחלת השיחות.
חצ-172/15 01/06/1947 מגע עם אנשי משרד החוץ הצרפתי
חצ-183/2 01/07/1947 מגע מדיני עם משרד החוץ
סל-7900/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 143 התחלת גוש מספר 15109 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15140 סוף חלקה מספר 35
סל-7903/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 146 התחלת גוש מספר 15178 התחלת חלקה מספר 20 סוף גוש מספר 15215 סוף חלקה מספר 66
סל-7905/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 148 התחלת גוש מספר 15228 התחלת חלקה מספר 20 סוף גוש מספר 15234 סוף חלקה מספר 45
סל-7906/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 149 התחלת גוש מספר 15234 התחלת חלקה מספר 45 סוף גוש מספר 15242 סוף חלקה מספר 98
סל-7907/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 150 התחלת גוש מספר 15243 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15253 סוף חלקה מספר 38
סל-7908/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 151 התחלת גוש מספר 15253 התחלת חלקה מספר 38 סוף גוש מספר 15263 סוף חלקה מספר 38
סל-7909/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 152 התחלת גוש מספר 15263 התחלת חלקה מספר 38 סוף גוש מספר 15269 סוף חלקה מספר 103
סל-7910/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 153 התחלת גוש מספר 15270 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15276 סוף חלקה מספר 74
סל-7911/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 154 התחלת גוש מספר 15277 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15284 סוף חלקה מספר 85
סל-7912/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 155 התחלת גוש מספר 15285 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15288 סוף חלקה מספר 41
סל-7863/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 104 התחלת גוש מספר 13704 התחלת חלקה מספר 61 סוף גוש מספר 13709 סוף חלקה מספר 49
סל-7918/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 161 התחלת גוש מספר 15333 התחלת חלקה מספר 75 סוף גוש מספר 15340 סוף חלקה מספר 59
סל-7921/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 164 התחלת גוש מספר 15386 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15408 סוף חלקה מספר 18
סל-7922/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 165 התחלת גוש מספר 15408 התחלת חלקה מספר 18 סוף גוש מספר 15416 סוף חלקה מספר 33
סל-7923/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 166 התחלת גוש מספר 15416 התחלת חלקה מספר 33 סוף גוש מספר 15427 סוף חלקה מספר 64
סל-7924/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 167 התחלת גוש מספר 15428 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15443 סוף חלקה מספר 70
סל-7925/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 168 התחלת גוש מספר 15443 התחלת חלקה מספר 70 סוף גוש מספר 15453 סוף חלקה מספר 19
סל-7926/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 169 התחלת גוש מספר 15453 התחלת חלקה מספר 20 סוף גוש מספר 15464 סוף חלקה מספר 32
סל-7927/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 170 התחלת גוש מספר 15464 התחלת חלקה מספר 32 סוף גוש מספר 15476 סוף חלקה מספר 70
סל-7878/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 119 התחלת גוש מספר 13940 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13946 סוף חלקה מספר 69
סל-7880/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 121 התחלת גוש מספר 13957 התחלת חלקה מספר 29 סוף גוש מספר 13973 סוף חלקה מספר 51
סל-7881/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 122 התחלת גוש מספר 13980 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13995 סוף חלקה מספר 44
סל-7882/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 123 התחלת גוש מספר 13996 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 14040 סוף חלקה מספר 99
סל-7883/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 124 התחלת גוש מספר 14040 התחלת חלקה מספר 33 סוף גוש מספר 14048 סוף חלקה מספר 21
סל-7893/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 136 התחלת גוש מספר 14179 התחלת חלקה מספר 26 סוף גוש מספר 14221 סוף חלקה מספר 21
סל-7895/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 138 התחלת גוש מספר 15030 התחלת חלקה מספר 114 סוף גוש מספר 15037 סוף חלקה מספר 42
סל-7865/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 106 התחלת גוש מספר 13713 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 13738 סוף חלקה מספר 28
סל-7866/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 107 התחלת גוש מספר 13738 התחלת חלקה מספר 28 סוף גוש מספר 13767 סוף חלקה מספר 4
סל-7867/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 108 התחלת גוש מספר 13768 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13802 סוף חלקה מספר 10
סל-7869/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 110 התחלת גוש מספר 13821 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13839 סוף חלקה מספר 48
סל-7870/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 111 התחלת גוש מספר 13839 התחלת חלקה מספר 48 סוף גוש מספר 13845 סוף חלקה מספר 27
סל-7871/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 112 התחלת גוש מספר 13845 התחלת חלקה מספר 27 סוף גוש מספר 13852 סוף חלקה מספר 76
סל-7874/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 115 התחלת גוש מספר 13882 התחלת חלקה מספר 20 סוף גוש מספר 13887 סוף חלקה מספר 90
סל-7875/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 116 התחלת גוש מספר 13888 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13898 סוף חלקה מספר 50
סל-7876/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 117 התחלת גוש מספר 13899 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13912 סוף חלקה מספר 17
סל-7896/1 01/01/1948 לשכת נצרת – סרט מספר 139 התחלת גוש מספר 15037 התחלת חלקה מספר 42 סוף גוש מספר 15040 סוף חלקה מספר 237
סל-7930/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 173 התחלת גוש מספר 15491 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15507 סוף חלקה מספר 25
סל-7936/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 179 התחלת גוש מספר 15562 התחלת חלקה מספר 18 סוף גוש מספר 15570 סוף חלקה מספר 52
סל-7937/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 180 התחלת גוש מספר 15571 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15577 סוף חלקה מספר 72
סל-7938/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 181 התחלת גוש מספר 15578 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15589 סוף חלקה מספר 73
סל-7939/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 182 התחלת גוש מספר 15590 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15596 סוף חלקה מספר 69
סל-7940/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 183 התחלת גוש מספר 15596 התחלת חלקה מספר 69 סוף גוש מספר 15603 סוף חלקה מספר 49
סל-7941/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 184 התחלת גוש מספר 15604 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15619 סוף חלקה מספר 25
סל-7942/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 185 התחלת גוש מספר 15619 התחלת חלקה מספר 25 סוף גוש מספר 15626 סוף חלקה מספר 133
סל-7945/1 01/01/1948 נצרת – סרט מספר 188 התחלת גוש מספר 15671 התחלת חלקה מספר 52 סוף גוש מספר 15676 סוף חלקה מספר 122
סל-7946/1 01/01/1948 סרט מספר 189 התחלת גוש מספר 15677 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15686 סוף חלקה מספר 72
סל-7947/1 01/01/1948 סרט מספר 190 התחלת גוש מספר 15686 התחלת חלקה מספר 73 סוף גוש מספר 16501 סוף חלקה מספר 37
סל-7948/1 01/01/1948 סרט מספר 191 התחלת גוש מספר 16502 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16519 סוף חלקה מספר 35
סל-7949/1 01/01/1948 סרט מספר 192 התחלת גוש מספר 16519 התחלת חלקה מספר 35 סוף גוש מספר 16530 סוף חלקה מספר 18
סל-7950/1 01/01/1948 סרט מספר 193 התחלת גוש מספר 16530 התחלת חלקה מספר 18 סוף גוש מספר 16542 סוף חלקה מספר 13
סל-7951/1 01/01/1948 סרט מספר 194 התחלת גוש מספר 16544 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16560 סוף חלקה מספר 5
סל-7952/1 01/01/1948 סרט מספר 195 התחלת גוש מספר 16561 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16589 סוף חלקה מספר 1
סל-7953/1 01/01/1948 סרט מספר 196 התחלת גוש מספר 16590 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16616 סוף חלקה מספר 56
סל-7954/1 01/01/1948 סרט מספר 197 התחלת גוש מספר 16617 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16621 סוף חלקה מספר 53
סל-7955/1 01/01/1948 סרט מספר 198 התחלת גוש מספר 16621 התחלת חלקה מספר 53 סוף גוש מספר 16627 סוף חלקה מספר 38
סל-7956/1 01/01/1948 סרט מספר 199 התחלת גוש מספר 16628 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16636 סוף חלקה מספר 40
סל-7957/1 01/01/1948 סרט מספר 200 התחלת גוש מספר 16636 התחלת חלקה מספר 40 סוף גוש מספר 16643 סוף חלקה מספר 20
סל-7970/1 01/01/1948 סרט מספר 213 התחלת גוש מספר 16842 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16842 סוף חלקה מספר 28
סל-7971/1 01/01/1948 סרט מספר 214 התחלת גוש מספר 16846 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16877 סוף חלקה מספר 47
סל-7972/1 01/01/1948 סרט מספר 215 התחלת גוש מספר 16878 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16886 סוף חלקה מספר 8
סל-7973/1 01/01/1948 סרט מספר 216 התחלת גוש מספר 16887 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16916 סוף חלקה מספר 4
סל-7974/1 01/01/1948 סרט מספר 217 התחלת גוש מספר 16917 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16935 סוף חלקה מספר 63
סל-7976/1 01/01/1948 סרט מספר 219 התחלת גוש מספר 16939 התחלת חלקה מספר 174 סוף גוש מספר 16962 סוף חלקה מספר 63
סל-7977/1 01/01/1948 סרט מספר 220 התחלת גוש מספר 16963 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 16997 סוף חלקה מספר 22
סל-7982/1 01/01/1948 סרט מספר 225 התחלת גוש מספר 17180 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17203 סוף חלקה מספר 47
סל-7983/1 01/01/1948 סרט מספר 226 התחלת גוש מספר 17204 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17214 סוף חלקה מספר 26
סל-7984/1 01/01/1948 סרט מספר 227 התחלת גוש מספר 17214 התחלת חלקה מספר 26 סוף גוש מספר 17233 סוף חלקה מספר 4
סל-7985/1 01/01/1948 סרט מספר 228 התחלת גוש מספר 17234 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17275 סוף חלקה מספר 32
סל-7986/1 01/01/1948 סרט מספר 229 התחלת גוש מספר 17312 התחלת חלקה מספר 39 סוף גוש מספר 17276 סוף חלקה מספר 1
סל-7987/1 01/01/1948 סרט מספר 230 התחלת גוש מספר 17313 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17320 סוף חלקה מספר 19
סל-7988/1 01/01/1948 סרט מספר 231 התחלת גוש מספר 17320 התחלת חלקה מספר 19 סוף גוש מספר 17328 סוף חלקה מספר 104
סל-7989/1 01/01/1948 סרט מספר 232 התחלת גוש מספר 17328 התחלת חלקה מספר 6 סוף גוש מספר 17333 סוף חלקה מספר 61
סל-7990/1 01/01/1948 סרט מספר 233 התחלת גוש מספר 17333 התחלת חלקה מספר 61 סוף גוש מספר 17339 סוף חלקה מספר 81
סל-7991/1 01/01/1948 סרט מספר 234 התחלת גוש מספר 17345 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17357 סוף חלקה מספר 49
סל-7992/1 01/01/1948 סרט מספר 235 התחלת גוש מספר 17375 התחלת חלקה מספר 50 סוף גוש מספר 17369 סוף חלקה מספר 93
סל-7994/1 01/01/1948 סרט מספר 237 התחלת גוש מספר 17383 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17392 סוף חלקה מספר 70
סל-7995/1 01/01/1948 סרט מספר 238 התחלת גוש מספר 17393 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17400 סוף חלקה מספר 37
סל-7996/1 01/01/1948 סרט מספר 239 התחלת גוש מספר 17400 התחלת חלקה מספר 37 סוף גוש מספר 17416 סוף חלקה מספר 76
סל-7997/1 01/01/1948 סרט מספר 240 התחלת גוש מספר 17417 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17433 סוף חלקה מספר 28
סל-7998/1 01/01/1948 סרט מספר 241 התחלת גוש מספר 17434 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17448 סוף חלקה מספר 40
סל-7999/1 01/01/1948 סרט מספר 242 התחלת גוש מספר 17448 התחלת חלקה מספר 40 סוף גוש מספר 17456 סוף חלקה מספר 24
סל-8001/1 01/01/1948 סרט מספר 244 התחלת גוש מספר 17470 התחלת חלקה מספר 23 סוף גוש מספר 17487 סוף חלקה מספר 40
סל-8002/1 01/01/1948 סרט מספר 245 התחלת גוש מספר 17488 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17496 סוף חלקה מספר 26
סל-8003/1 01/01/1948 סרט מספר 246 התחלת גוש מספר 17496 התחלת חלקה מספר 26 סוף גוש מספר 17507 סוף חלקה מספר 32
סל-8004/1 01/01/1948 סרט מספר 247 התחלת גוש מספר 17508 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17517 סוף חלקה מספר 35
סל-8005/1 01/01/1948 סרט מספר 248 התחלת גוש מספר 17518 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17526 סוף חלקה מספר 25
סל-8007/1 01/01/1948 סרט מספר 250 התחלת גוש מספר 17539 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17543 סוף חלקה מספר 81
סל-8008/1 01/01/1948 סרט מספר 251 התחלת גוש מספר 17544 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17552 סוף חלקה מספר 37
סל-8009/1 01/01/1948 סרט מספר 252 התחלת גוש מספר 17555 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17564 סוף חלקה מספר 38
סל-8010/1 01/01/1948 סרט מספר 253 התחלת גוש מספר 17565 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 17571 סוף חלקה מספר 54
ג-4721/14 01/01/1948 מחלקה למועצות דתיות – בנימינה טפסים והתכתבות בנושא הפעילות הכספית של המועצה הדתית בנימינה: דו"חות  תקציב ועוד
גל-4982/27 01/01/1948 קבוצת חולתא קבוצת חולתא
גל-70668/23 01/03/1948 עתלית  גוש 10539/25 4883 עתלית  גוש 10539/25 4883
חצ-2444/16 14/03/1948 הר הצופים – פעילות מדינית של הדסה בארה"ב (צולם מתוך תיקי הדסה)
חצ-2540/1 01/05/1948 שיחות עם נציגי צרפת בישראל
ג-501/5 31/05/1948 פינת האישה פינת האישה
ג-305/236 23/06/1948 שמעון סומך התכתבות בענין המלצה לקבל את ש. סומך לעבודה במשרד המיעוטים.
גל-20855/23 01/07/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מקס לוין המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – מקס לוין
ג-9040/40 01/07/1948 פניות מפלגות ועדות שונות בקשר לחלקן במנגנון המדינה התכתבות בנושאים מינוי שופטים לבתי-הדין ועובדי מדינה ספרדים וחלקו של הפועל המזרחי במנגנון המדינה
ג-5435/4 01/07/1948 סקירות משרד החוץ לחברי הממשלה – חלק א' ידיעות מאת משרד החוץ ( לקראת ישיבות הממשלה ) 8.10.48 – 10; ידיעות המחלקה הכלכלית 18.10.53; דיווחים מלייק-סקסס ( או"ם )  תזכירים  חוזרים וכו' ( כולל הערות בדבר ערך ההפוגה האפשרית ודרכי ניצולה 7.6.48 )
ג-341/3 01/07/1948 תשלום משכורת לשוטרי הר-הצופים התכתבות בנדון
חצ-2533/23 01/07/1948 יחסי ישראל – אוסטריה
ג-6168/27 05/07/1948 לשכת המנכ"ל – לשכת העבודה לפועלי ירושלים – כללי התכתבות בנושאים: מחוסרי עבודה  דרישות לבעלי מקצוע ולשכות התעסוקה.
ג-2168/24 08/07/1948 הנהלה – בעיות הבשר בארץ התכתבות משרד החקלאות מנהל מחלקת בעלי החי בנוגע לוועדה משותפת לטיפול בשאלת אספקת הבשר והשמירה על משק החלב
ג-305/59 12/07/1948 יעקב מטלון התכתבויות וחלופת מסמכים בנוגע לאפשרות למנות את יעקב מטלון לתפקיד ציבורי במשרד החוץ או משרד המיעוטים  הפקעת המכונית הפרטית ע"ש בנימין מטלון לצרכי חיל הים וייבוא מכונות לצרכי החברה "אחים מטלון – תכשירים רפואיים וחימיקליים – מפיצים כלליים ובאי כח בתי חרשת".
גל-2387/14 01/08/1948 המחלקה המוסלמית – מפות צפון בתיק מפות של אזור הצפון.
חצ-2563/12 04/08/1948 יהודי פרס
גל-111/49 23/08/1948 כרמליה מלון חיפה- הרצליה התכתבות המשרד לנפגעי מלחמה בעניין רישום הנזקים במלון "כרמליה" בחיפה כנזקי מלחמה (זאת כיון שהמלון אוכלס ע"י קהל ילדים בתקופת המלחמה-ילדים ותינוקות מקיבוצים מפונים )  פינוי ילדי קיבוץ אפיקים למקום אחר כדי לאפשר את עבודת המלון ותיקונו.
ג-339/15 01/09/1948 תחנות אלחוט במדינת ישראל בתיק רק מכתב לוואי לתכנית (תכנית חסרה)
גל-110/13 09/09/1948 טחנות הגדולות פיקא – תביעות לפיצויי נזקי מלחמה
ג-280/28 21/09/1948 שבויים בתיק התכתבויות עם קצין קשר לגורמי חוץ על העברת מכתבים לשבויים.
גל-109/42 22/09/1948 ונציה אליהו שכ' גבעת משה מס' 3 תל אביב תיק פרט – ונציה אליהו. בקשות לסיוע עבורו בשל היותו נפגע מלחמה.
ג-17837/9 24/09/1948 הנהלה – ד"ר פרבלגר מכתב תנחומים לד"ר פרבלגר על מות אמו מעובדי המשרד.
גל-2963/28 22/10/1948 יעקב יהושע פתקים ואישורים בנוגע למר יעקב יהושע העוזר הראשי למנהל המחלקה המוסלמית במשרד הדתות
גל-1342/19 27/10/1948 מחלקת העתיקות – מוסדות תרבות – שת"פ עם שירות התרבות בצבא  פעילות הסברה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע להסברה וחינוך בצה"ל: היחס למקומות הקדושים בשטחים המוחזקים  היחס לשרידי העבר  הרצאה מטעם מחלקת העתיקות בכנס הק"תים  תעודות משלוח  על עתיקות ארצנו/ רות עמירן  ראשי פרקים להסברה  עזרת המחלקה לקורס ידיעת הארץ  גילוי עתיקות  ערב עיון צה"ל בית הספר הגדול של האומה  הרצאה במטכ"ל  פרסום צילומים בחוברת מטעם צה"ל ועוד.
גל-112/39 30/11/1948 לוין מקס מנשה  רח' צפת 1 חיפה לוין מקס מנשה  רח' צפת 1 חיפה.
גל-123/59 01/12/1948 קבוצת חולתא  דאר ראש פינה תביעת פיצויים על נזקי מלחמה.
גל-107/66 01/12/1948 גיאת וירגיניה מדרגות ואדי ניסנס חיפה תביעת פיצויים על נזקי מלחמה.
טס-3025/450 16/12/1948 יחסי חוץ המשלחת שבאה לארגן את הטקס. מימין לרובין (הציר ברומניה) גב' אריאל  א' פופוביץ סגן ראש הטקס (פרוטוקול)  ?  אגמי (יועץ הצירות) והדרי (נספח לענייני עליה).
חצ-2607/3 01/01/1949 הגנה על אזרחי אוסטריה
חצ-4373/23 01/01/1949 ראובן שילוח – ועדות שביתת הנשק  דיונים על גבולות
גל-2965/25 11/01/1949 הקמת מקוואות בישובים החדשים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא הקמת בתי כנסת ומקוואות במושבי עולים וכפרי העבודה.
חצ-2539/9 01/02/1949 על המתרחש בצרפת
חצ-2533/27 01/03/1949 נציגי אוסטריה בארץ
חצ-2518/6 01/03/1949 נספח צבאי בפריס דיווחים  מברקים וסקירות מצירות ישראל בפריז
גל-71022/7 20/03/1949 בתים נטושים – יהוד התיק מכיל: מסגד ביהוד הפך להיות בית כנסת על שם יהדות תימן  בתי קברות המוסלמי ביהוד גוש 6693  6692  תקנון תכנית בנין עיר ועוד.
ג-5454/7 01/04/1949 הלשכה לסטטיסטיקה בירושלים תזכירים של ד"ר ב. גול ( פרייליכמן ) בדבר ארגון העבודה בתחום הסטטיסטיקה  תלונות ובקשות של עובדים זמניים בלשכה ( פיטורים  עריכת כרטיסית האוכלוסיה )  רשימת העובדים במשרד הסטטיסטיקה בירושלים אשר חזרו לעבודה לאחר הפסקה 10.8.49; חילופי מכתבים
גל-1171/18 05/04/1949 מעברת תלפיות קליטה חינוכית ותרבותית במעברת תלפיות.
ג-6159/15 21/04/1949 לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה מכליס משה אהרון מכתב מאת משה אהרן מכליס לראש הממשלה בן-גוריון בנושא פתרון בעיית הדיור לעולים חדשים.
חצ-72/22 01/05/1949 South Africa  1949 מגעים עם משלחת דרום-אפריקה לאו"ם ועם גורמים דרום-אפריקנים נוספים
ג-842/11 09/05/1949 בית-ספר "אהרן" קרית-שמואל  חיפה בתיק חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר של המזרחי לועד קרית-שמואל ע"י חיפה  לבית-ספר מזרחי "אהרן" קרית-שמואל חיפה  למחלקה לחינוך של עירית חיפה בנושאים שונים: הודעה על התערוכה הפדגוגית בבית-ספר מזרחי קרית-שמואל  חיפה  חלוקת כיתה א'  דו"חות ביקור בשיעורי בית-הספר  נתונים על המורים  התלמידים והשעות  רשימת חומר לימודים ועוד.
ג-2215/23 16/05/1949 ההנהלה – המחלקה הערבית (מסתננים) ההנהלה – המחלקה הערבית (מסתננים)  חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם 1953  התכתבויות ועוד. הושחרו מס' עמודים בשל הגנה על בטחון המדינה והם מוגבלים לעיון ל-90 שנה.
חצ-180/1 01/06/1949 רכש
ג-6153/8 19/06/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ועדת הנגב פרוטוקולים מישיבות ועדת הנגב  דו"ח על סיור בסביבת סדום  חלוקת התקציב לפיתוח הנגב  דו"ח על בעיית מי השתייה באילת  דו"ח השבחת המים  פיתוח העיר אילת  תקציב לפעולות פיתוח הנגב  סקירה שבועית בענייני הנגב  דו"ח על פעולות שונות בנגב  פיתוח תשתיות מים וחשמל בנגב  הקמת חברה לפיתוח אילת   הקמת חברה לניצול המחצבים בנגב ועוד
חצ-3054/21 01/07/1949 הר הצופים
ג-5909/4 18/07/1949 יבוא גז – ועדת דלק כרך א' סיכומי דיונים מישיבת ועדת הדלק  זימונים לישיבת הועדה; תזכיר על תכנית עבודה בנושא הקמת חברת הדלק הישראלית.
חצ-2603/2 01/08/1949 הר הצופים
גל-109/12 11/08/1949 הכנסת אורחים הכללי רח' מיכאל 41 חיפה בקשת סיוע ופיצוי על נזקי מלחמה.
ג-6159/11 29/08/1949 לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה הפנר מ. פניה לבקשת עזרה בקליטה.
ג-5465/9 01/09/1949 שנתון הממשלה תש"י – הזמנות ואישורים בקשות למשלוח השנתון  אישורים על קבלה וחלוקת ספרי השנתון; הערות  רשימת ההשמטות  חילופי מכתבים וכו'
ג-6159/12 02/09/1949 לשכת המנכ"ל – הצעות לפתרון בעיות הקליטה גרשליק מ. התכתבות בנוגע לתזכיר העוסק בשיקום עולים.
גל-115/19 08/09/1949 פרייליך אלימלך רח' מיכאל 41 חיפה תיק סגור 744 אח.
גל-49990/1 19/09/1949 האגף לפיקוח על העבודה – הרמת משאות כבדים האגף לפיקוח על העבודה – הרמת משאות כבדים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3956/30 22/09/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – אורים אישורי תכניות בנייה – אורים; התכנית נדונה ואושרה לפרסום; תכנית מפורטת למשק קיבוצי – קיבוץ אימרה. בתיק – תשריטי מפה – תכנית בניין ערים – של קיבוץ אימרה.
גל-51258/17 01/10/1949 חוקת העבודה של עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים חוקת העבודה של עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-2533/22 01/10/1949 יחסי אוסטריה – ישראל
חצ-2533/25 01/10/1949 נציגי אוסטריה בארצות שונות
חצ-2539/14 01/10/1949 יחסי ישראל – צרפת
גל-3971/31 13/10/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה רגבים בתיק תכנית בניין ערים גלילית למחוז חיפה מס' 226 – גושים 12103  12104 – רגבים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-3955/4 24/10/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – סאסא התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכניות בניה בקיבוץ סאסא: הצעה לתכנית הנקודה  הזמנות  באורים לתכנית סאסא  תכנית מפורטת למשק קיבוצי ועוד.
חצ-89/3 03/11/1949 משרד החוץ – מחלקת המזרח התיכון בתיק מאמר שהתפרסם ב"ניו-יורק טיימס" על המדיניות הבריטית במזרח התיכון  התכתבות של גדעון רפאל נציג ישראל באו"ם לש. דיבון מחלקת מזרח תיכון במשרד החוץ על מתן עזרה לאבו קעוד וקטאנה ועל פעילות תעמולה מול מצרים.
ג-4176/29 08/11/1949 חטיבת-מזון – פיקוח על הטחנות הפיקוח בתחנות הקמח  פרוטוקולים מישיבות באגף המזון משרד הכלכלה  החלפת פקחים  החלפת מקום העבודה של הפקחים  דו"ח מפיקוח על התחנות  אחסון הקמח ושמירתו  הגדרת תפקידים ועוד
גל-46775/23 01/12/1949 היתרי הוצאה התכתבות בנוגע
ג-828/6 09/12/1949 לשכת התרבות  מחוז הצפון התכתבות בין לשכת התרבות בחיפה לעירית חיפה בענין העסקת עובדת ותשלום שכרה.
ג-6146/14 28/12/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח טבעון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנושא תעסוקה ופיתוח המועצה המקומית טבעון: תעסוקה בטבעון  תוספת שעות עבודה לפועלים מוגבלים  עיכוב אישור תכניות הבנייה לעולים  תכניות הבנייה לעולים חדשים  פעולות אגף השיכון בישובים  הלוואה לשם פתוח בריכות שחיה ועוד.
חצ-2607/4 01/01/1950 טפול בנציגות אוסטריה בישראל
חצ-2605/3 01/01/1950 החלפת נציגים – ספרד
מפה-1689/1 01/01/1950 גליון 54 – II מפת חלקות אדמה טופו-קדסטרית – אזור השרון. צילום של מפת חלוקה לחלקות אדמה באזור הישובים קקון  המעפיל  גבעת חיים  מעברות ועוד. בצילום חלקים של המפה מושחרים  ורק החלק הרלוונטי גלוי. על המפה חותמת הוועדה לשימור קרקע חקלאית – יו"ר י.דש וחוות דעת מומחים – י. גולדין  יו"ר.
ג-3854/5 01/01/1950 קטעי עתונות – המוסדות הלאומיים הסוכנות היהודית  התנועה הציונית והקונגרס הציוני  קרן הקיימת  קרן היסוד  מוסדות לאומיים וארגונים יהודיים בחוץ לארץ (כרך ה')
חצ-172/14 01/01/1950 מגע מדיני עם משרד החוץ הצרפתי – מעט חומר פוליטי
ג-4111/9 06/01/1950 חטיבת-מזון – סנטוריום ובתי-מרפא חטיבת-מזון – סנטוריום ובתי-מרפא.
גל-12277/1 18/01/1950 איגוד רבני הדרום התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא  ארגון רבני הדרום: כינוס רבני הדרום והנגב  דו"ח ע"ד הפעולות של הארגון רבני הדרום והנגב  בקשות תקציב לארגון  הזמנות לכינוסים וישיבות  כנוס רבנים מחוזי  משרד הדתות מתערב בסכסוך בין העדה הבאהית  כנס ועד רבני הדרום והנגב  פרוטוקול מכנס הרבנים  רשימת רבנים  הערות לכנס  דרישות שהועלו בישיבת חברי הועד הפעול של הארגון  תקנות המוצעות על ידי משרד הדתות  דו"ח שנתי של המזכירות וההנהלה של הארגון  הצעת תקציב של הארגון לשנת 1971/72 עוד.
גל-46212/34 01/03/1950 הקמת בתי ממגורות דגון בנמל חיפה – חלק א' (המשך בתיק מס' 35) חוזה בין המדינה לבין החברה "דגון"
גל-49831/31 08/03/1950 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של פועלי אגודת ישראל ע"ש ר' נח דננברג ז"ל נוה אחיעזר אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) של פועלי אגודת ישראל ע"ש ר' נח דננברג ז"ל נוה אחיעזר.
ג-314/11 10/03/1950 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה תשי"א בתיק התכתבות בענין הדפסת שנתון הממשלה תשי"א  עדכונים וסקירות לשנתון.
ג-829/1 05/04/1950 לשכת התרבות – מחוז הצפון בתיק התכתבויות בנושאים שונים הקשורים ללשכת התרבות – מחוז הצפון: הזמנות להרצאות  מכון להשתלמות – מדור א' שיפור הלשון – תורת ההגה ותורת הצורות – גליון ב' לאימוני ניקוד  שיעורים בעברית לעובדי הרכבת  שירה לציבור – חוזרים לועדות התרבות המקומיות ולרכזי התרבות  מבחני גמר באולפן לעברית חיפה ועוד.
חצ-1867/9 01/05/1950 הסגר ערבי
ג-91/33 23/05/1950 חוזרי הועדה הבינמשרדית לדאגה לשיכון קבע של הפקידים המועברים ירושלימה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא החוזרים והפצתם: עובדי המדינה המועברים לירושלים  שכון עובדי המדינה.
ג-2166/43 25/05/1950 הנהלה – ד"וח שנתי התכתבות בנוגע לדו"ח לשנת 1949/50 העוסק באדמות המדינה המיועדות לייעור.
גל-46775/15 15/06/1950 אגף המחירים התכתבות ופרוטוקול קצר
גל-61359/18 21/06/1950 השיכון העממי – מעברות כללי בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לשיכון עממי: מצב התעסוקה בישובים ובמעברות  מצב המעברות המוקמות  תכנית המעברות לשנת 1951  רשימת המקומות שבהם מוקמים מחנות אוהלים  תעסוקה מתוכננת לשנת 1951  דורשי עבודה בלשכות הכלליות  הקצאת דירות בשיכון  חשמל לשיכון העממי  תקציב לשיכון העממי  הרשמה לשיכון העממי בבאר שבע  דיור למורים ומדריכים  רשימת משתכני שיכון עממי בבאר שבע ועוד.
ג-5465/13 01/07/1950 שנתון הממשלה תשי"א ( הזמנות ואישורים ) הזמנות לשנתונים  אישורי קבלה; חילופי מכתבים בנדון
גל-6960/4 19/07/1950 מוסדות דת בישובים – עמידר עכו בתיק פניות של ועד שיכון עמידר בעכו בבקשה לקבלת שירותי דת בשיכון.
גל-1803/43 24/07/1950 תל-יוסף התכתבות ועד ההורים הארצי לבתי ספר יסןדים במשק תל יוסף ורשימת ילדים ילדי עולים שנרשמו לזרם העובדים  הקמת בית ספר לנערים עובדים במשק תל יוסף
חצ-9/5 01/08/1950 דרום אפריקה והודו
ג-454/4 01/08/1950 דו"חות סיכום של מדור קיצוב דוח פעולות מדור התקצוב
גל-1148/14 01/08/1950 גבעות זייד התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא בית ספר יסודי בזרם העובדים בקיבוץ גבעות זייד: רשימת ילדים שנרשמו למוסד ועוד.
גל-3985/9 07/08/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בשיט אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בשיט.
ג-823/4 15/08/1950 לשכת התרבות  מחוז הדרום חילופי מכתבים בין המחלקה להנחלת הלשון ללשכת התרבות במחוז הדרום בעניין שעורי ערב בעברית  הדפסת מודעות וטפסים שונים  דוגמאות מבחנים לכיתות השונות ועוד.
ג-6407/19 01/10/1950 סמכויות וסיווג תפקידים של הממונה ופקידי המחוז – 1 א' חוזרים ותקנות בדבר סמכויות הממונה על המחוזות  קציני המחוז ואח'; רשימות התפקידים  פקודות; התכתבות עם מנכ"ל המשרד וכו' (כולל עבודת מחקר מאוניברסיטה על יחסים בין "המרכז" ו"שדה" 19.4.59)
חצ-2948/22 01/10/1950 ירדן – הר הצופים – בית הקברות הצבאי הבריטי
גל-3973/10 08/10/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שורקות – כפר בשיט התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בכפר בשיט: מחוז לוד תכנית בנין ערים גלילית מס' תגפ/353 הנקראת תכנית מפורטת לגוש בשיט  בשיט שטח התעשיה  מפה טופוגרפית של בשיט
גל-49994/20 09/10/1950 האגף לפיקוח על העבודה – סיכונים בעבודות זפת האגף לפיקוח על העבודה – סיכונים בעבודות זפת.
חצ-347/11 01/11/1950 אוניברסיטאות אמריקאיות ב'.
ג-5674/3 01/11/1950 ועדת שרים לאישור חוקים ועדת שרים לאישור חוקים. פרוטוקולים מישיבות.
גל-49085/35 01/11/1950 אגודות עותמאניות – "אפקים חדשים" איגוד ציירים ופסלים בישראל אגודות עותמאניות – "אפקים חדשים" איגוד ציירים ופסלים בישראל.
גל-3956/34 23/11/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – צאלים בתיק אישורי תכניות בנייה – קיבוץ צאלים; הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת; תכנית מפורטת שאושרה לפרסום על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בצאלים; אישור החלטות הוועדה הגלילית. תכנית מפורטת למשק קיבוצי – קיבוץ צאלים;
גל-3964/14 01/01/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר עתלית קובץ תקנות   פקודת העיריות
ל-1/4 01/01/1951 מטה נפת חיפה – עבירות שוק שחור
ג-314/12 02/01/1951 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה 1950 בתיק התכתבות בענין משלוח עותקים של שנתון הממשלה לארה"ב.
ג-4939/26 11/01/1951 לשכת המנכ"ל טנא – עמידר (כרך ה') ניהול כלכלי – עמידר.
ג-7510/22 16/01/1951 המחלקה המוסלמית והדרוזית – תקון המסגדים חומרי בנין רשימות חומרי בנין (מלט וכו')  חשבונות; התכתבות בנדון (כולל דו"ח הכנסות והוצאות עבור תיקון המסגדים במחוז נצרת. התיק מכיל מסמכים בערבית שאושרו ע"י ג'והנה.
ג-7884/35 04/02/1951 הנחיות לתכנון אמצעי ומקורות הבטחון הלאומי הנחיה לתכנון אמצעי ומקורות הבטחון הלאומי – מסמך של אגף התכנון
גל-2378/32 11/02/1951 המחלקה המוסלמית – וקף יהוד בתיק התכתבויות בנוגע להכשרת בניין לבית כנסת עבור העדה התימנית
ג-6178/17 27/02/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – טענות נגד הפליה שאילתת ח"כ תופיק טובי לשרת העבודה בעניין תעסוקת פועלים ערבים  תלונת קונגרס הפועלים הערבים ופועלים ערבים ותיקים על אפליה כלפיהם והפסקת עבודתם.
ג-5465/14 01/03/1951 שנתון הממשלה תשי"ב פרוטוקול מישיבה עם רכזי החומר לשנתון תשי"ב 30.4.51; הזמנות שנתון  אישורי קבלה  תלונות; חילופי מכתבים וכו'
ג-5466/1 01/03/1951 שנתון הממשלה תשי"ב ( טיפולו של ר. אלקלעי ) – חלק א' פרוטוקול מישיבה עם רכזי החומר לשנתון 30.4.51; סקירות ודו"חות על משרדי הממשלה שונים  רשימות של נציגויות ישראל בחו"ל ונציגויות זרות בישראל  החוקים העיקריים  אמנות בינלאומיות שישראל קשורה אליהן וכו'; תכנית השנתון ( תוכן הענינים )  חילופי מכתבים וגו'
גל-50000/2 12/03/1951 האגף לפיקוח על העבודה – חקירות במקרה מוות עקב תאונת עבודה האגף לפיקוח על העבודה – חקירות במקרה מוות עקב תאונת עבודה.
גל-8152/13 13/03/1951 דשן. בתיק נתונים סטטיסטיים על התצרוכת בזבלים כימיים של ענף המטעים בשנת 1952  התכתבות.
חצ-2517/19 16/03/1951 דוחו"ת מהנציגות – גרמניה בתיק התכתבות ודוחות בין המחלקה למערב אירופה במשרד החוץ לבין קונסול ישראל במינכן בנוגע לקטע משיחה בין ראש שרותי ההסברה הגרמניים לבין עיתונאי ישראלי בדבר כינון יחסים דיפלומטיים ומסחריים בין גרמניה לישראל  הסכם השילומים  תעמולת הערבים נגד ההסכם  יחסי ישראל-גרמניה  דיווח של ראש משלחת ישראל בקלן על שיחותיו עם אישים שונים  ועוד.
גל-49832/64 18/03/1951 אגודות עותמאניות – ארגון יצרני רעפים בישראל אגודות עותמאניות – ארגון יצרני רעפים בישראל.
ג-314/24 10/04/1951 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה תשי"ב בתיק התכתבות בענין ההכנות ומידע שמועבר מהמשרדים לצורך כתיבת שנתון הממשלה תשי"ב
ג-1929/17 12/04/1951 שנתון הממשלה קורספונציסיה בתיק התכתבויות ונתונים בנוגע לשנתוני תשי"ב ותשי"ג.
גל-46220/8 17/04/1951 אוניית משא חנה סנש התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התחבורה בנושא אוניית המשא חנה סנש: היתרים למכירת האניה  היתר להעברת האניה "גבריאל"  העברת הספינה חנה סנש  משכון האניות  Breakdown M.V "hannah szenesh  א/מ חנה סנש  כתב מחאה  ציוד רדיו טלפוני "ברכה פולד" "חנה סנש" ועוד.
גל-1676/13 30/04/1951 בית חינוך לנערים מעברת תלפיות בתיק על התנהלות בית הספר לנערים עובדים במעברת תלפיות בירושלים1 מצבת כח אדם; דו"ח ביקורים בבית הספר לנערים עובדים; שכר המורים.
ג-5466/2 01/06/1951 שנתון הממשלה תשי"ב ( טפולו של ר. אלקלעי ) – חלק ב' סקירות על משרדי הממשלה שונים  דו"ח פעולת הלשכה המשפטית של משרד החקלאות; רשימות של הנהלת משרד המשפטים  שופטי בית-משפט עליון  חברי העיריות ומועצות מקומיות ערביות וכו' ( כולל תזכיר על המבנה המשפטי וסמכויות פעולותיו של משרד המסחר והתעשיה )
ג-5466/4 01/06/1951 שנתון הממשלה תשי"ב – אנגלית רשימות של הנהלות משרדי המשפטים  התחבורה  העליה  מבקר המדינה  של השופטים  עתוני חוץ וסוכנויות הידיעות וכו'; בקשות  אישורי קבלה  חילופי מכתבים
ג-314/16 01/07/1951 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה תשי"ב מחודש יולי בתיק התכתבות בעניין שנתון הממשלה תשי"ב. התיק מכיל גם את טיוטת השנתון וההגהות.
גל-3556/2 01/07/1951 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – קשרים עם המשרד הסטטיסטי של האומות המאוחדות. כרך א' מזכר ושאלון של המשרד הסטטיסטי של האו"ם בנושא תעסוקה מלאה  פיתוח כלכלי ומאזן תשלומים  נתונים דמוגרפיים; התכתבויות בנושא האמנה הבינלאומית לסטטיסטיקה כלכלית ועוד.
ג-867/63 02/07/1951 מוסד תלפיות ירושלים מכתב ובו תשובת מזכירת הפיקוח על בתי הספר של המזרחי למוסד "תלפיות" ירושלים בענינים מקצועיים (מסמך יחיד).
ג-5359/4 01/08/1951 סדרי הלווית הנשיא  וייצמן – ( מבצע יוסף – הצעה ) הצעת הועדה העליונה לבצוע סדרי הלויה וטקסיה עם נספחים; דוגמאות כרטיסי הכניסה וסדר חלוקתם ( כולל מפת ירושלים עם סימון מסלול ההלויה )
ג-788/41 01/08/1951 גן ברמת-ישראל ליד גבעת-רמב"ם בתיק רשימת ילדי גן ב' רמת ישראל ליד גבעת רמב"ם (מסמך יחיד).
חצ-178/8 02/08/1951 העברות כספיות של יהודי צפון-אפריקה בתיק התכתבות בדבר העברת הון יהודי מצפון אפריקה לישראל  סקירה על שיטות לעידוד העברת ההון היהודי  העברת הון יהודי מטוניס.
ג-1771/26 15/08/1951 אגף הטקסטיל והעור – רשימה שחורה התכתבות בנושאים: יצור נעלים ללא רישיון  בעלי חנויות לטקסטיל שמכרו במחיר מופקע
ג-2658/30 26/08/1951 תיקים כלליים – השיכון העממי עבור העובדים המוניציפליים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא השיכון העממי עבור עובדים מוניציפליים.
גל-3730/8 01/09/1951 אגף התכנון – חומרי בנין  שיטות בנית הנדסה  אינדקס (קלסר) בתיק התכתבויות נתונים ומידע של אגף התכנון בנוגע למחצבים  משק הצמנט וחומרי הבנייה בארץ.
חצ-2488/2 05/09/1951 סעיף 4 של טרומן בתיק התכתבות בנושא הסיוע הכלכלי לישראל על פי סעיף 4 בתוכנית הסיוע הבין-לאומי של ארצות הברית  ההיררכיה של בעלי התפקידים במחלקת המדינה של ארצות הברית וקטעי עתונות.
ג-4422/15 09/09/1951 ארגון שיכון עממי זכויות העובדים וניהול גזברי במשרד העבודה ובאגף השיכון.
ג-6167/18 05/10/1951 לשכת המנכ"ל – לשכת העבודה ירושלים הסעת פועלים טיפול בתנאי העסקה של פועלי ייעור.
ג-5359/5 01/12/1951 מ. י. (מבצע יוסף – הלוויתו של הנשיא וייצמן)  – תיק ישן I – פעולה מס' 1 טקס הלויה – נספחים  סדר המלוים  כרטיסים; מכתבי לואי
חצ-2550/15 01/12/1951 הר הצופים
ג-4543/4 01/01/1952 הלשכה הראשית – טחנות קמח כרך א' התכתבות ארגון בעלי המאפיות בנוגע להלוואות ולפרמיות  דרישות לתוספת שכר  הקמת תחנות קמח וסיכום ישיבה של המכון  התקנים הישראלי דוחות תכניות טחינה
חצ-360/15 01/01/1952 הר הצופים
ג-3339/2 01/01/1952 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – העתקי מכתבים יוצאים
חצ-2515/2 01/01/1952 חליפת מכתבים מדינית בתיק התכתבות ודיווחים מצירויות ישראל על פגישות עם אנשי צירויות של מדינות שונות  סקירה שבועית על הנעשה במקומות שונים בעולם מבחינה מדינית.
חצ-347/10 01/02/1952 אוניברסיטאות אמריקאיות א'.
גל-3977/53 01/02/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – צור משה בתיק – בקשות לאישורי תכניות בנייה במושב העובדים צור משה; החלטות הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה בעניין; תכנית מפורטת בצור משה שאושרה ופורסמה בילקוט הפרסומים.
ג-5398/21 01/02/1952 חוק מינוי ממונים על מחוז (משרד הפנים) חוק מינוי ממונים על מחוז 1952 – הצעת חוק – הצעת תזכיר; החלטות הממשלה בדבר מינוי ממונים על המחוזות השונים  כתבי מינוי  התכתבות בנדון  מכתבי לוואי ( כולל תולדות-חיים של אברהם כלפון  ממונה על מחוז צפון )
ג-5466/5 01/03/1952 שנתון הממשלה תשי"ג ( חומר של מר אלקלעי ) זכרון-דברים מישיבת רכזי החומר לשנתון תשי"ג 22.4.52; רשימת הישובים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; בקשות  הערות  חוזר  חילופי מכתבים בנדון
ג-4087/15 02/03/1952 חטיבת-מזון – חיטה כללי כרך א' התכתבויות  דוחות וסקירות בעניין שוק החיטה  מלאי החיטה והקמח בארץ  חיטה מקומית ויבוא חיטה  בדיקת אפשרויות יבוא ממדינות שונות (תורכיה  אוסטרליה  איטליה  ארה"ב ועוד) וטיב חיטת היבוא  סוגי חיטה  מחירי חיטה ושעורה ועוד.
ג-5466/6 01/04/1952 שנתון הממשלה תשי"ג זכרון-דברים מישיבת רכזי החומר 22.4.52; דו"חות על שרותי המודיעין ושרות השידור  רשימת הנהלת משרד רה"מ; בקשות  אישורי קבלה  הערות  חוזר  חילופי מכתבים
ג-1847/19 27/04/1952 אגף הבניה – בקשה להרשאות חומרי בנין – מחוז ירושלים בקשות להרשאה לשימוש בחומרי בנין
ג-6159/8 28/04/1952 לשכת המנכ"ל – מורפי בתיק מאמר של H.B.Murphy. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2533/21 01/05/1952 מדיניות אוסטריה
חצ-2539/15 01/05/1952 יחסי ישראל – צרפת
גל-59402/10 26/05/1952 הידית- מפעל לחריטות עץ הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לאיחוד התעשיינים.
חצ-2413/26 01/06/1952 טיפול בנציגי ספרד בארץ
חצ-2491/4 01/06/1952 בעיית הר הצופים
גל-49810/16 13/07/1952 אגודות עותמאניות – אגודת צמחונים טבעונים דתיים ירושלים אגודות עותמאניות – אגודת צמחונים טבעונים דתיים ירושלים.
ג-7073/29 14/07/1952 משרד החוץ – ראש הטקס התכתבות בעניין הפקדת אגרות האמנה ומסמכים דיפלומטיים ע"י משרד החוץ (מחלקת הטקס) בגנזך המדינה.
ג-2441/16 01/08/1952 לשכת השר – חברת "מקורות" דו"חות עבודות קידוח; סקירה בנושא "מפעל הנגב"; התכתבות בנוגע לחכירת קרקעות בקשר למפעל המים-מלחה; תכנית השקעות החברה ותכנית עבודות לשנת 1955-1954.
גל-3973/11 27/08/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ  – בשיט (מרכז) התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה בשיט: שטח תכנון גלילי   תכנית בנין ערים גלילית תרשים מס' תגפ/353 תכנית מפורטת לגוש תיקון מס' 1 ועוד.
ג-5466/7 01/09/1952 שנתון הממשלה תשי"ד ( חומר של ר. אלקלעי ) זכרון-דברים מישיבת רכזי החומר 4.3.53; דו"חות של המחלקה להגנת הצומח 30.3.52  1.4.53  רשימת הישובים  מאמרים; בקשות  הערות  קטעי-עתונות  חילופי מכתבים וכו' ( כולל תמליל שיחת רדיו של ר. אלקלעי לקראת הופעת השנתון 30.8.53 )
ג-4136/37 15/09/1952 חטיבת-מזון – פקוח על טיב תוצרת טחנות קמח התכתבות  מרכז הקואופרציה ברית פיקוח בע"מ  והתאחדות הסוחרים הכללית הוראות בקשר להחלפת קמח מקולקל
ג-5909/5 16/09/1952 יבוא גז – ועדת דלק כרך ב' התכתבויות בנושא פרטי שירותי אספקת גז על ידי חברות הגז  מחיר הגז  חוזים לאספקת גז  רשיונות יבוא ועוד.
גל-3562/8 25/09/1952 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – קשרים עם המשרד הסטטיסטי של האו"ם התכתבות טכנית עם המשרד הסטטיסטי של האו"ם  מדיניות סיווג מוצרים  פרסומים ונתונים סטטיסטים ודמוגרפיים של הלמ"ס ועוד (באנגלית). כרך ב'
חצ-2457/11 01/10/1952 יחסי ישראל – גרמניה  תיק נחום גולדמן
ג-5386/16 01/10/1952 דוד בן-גוריון מאמר אהרן חיים כהן "ההגיעה השעה לפתוח שערי ההסתדרות לערבים?" ( עתון "הדור" 24.10.52 )  מכתב לואי לידיעת בן-גוריון; מכתב שלמה תמיר מתל-יוסף אל פנחס לבון  מזכיר ההסתדרות ( עותק עבור בן-גוריון ) 31.1.57; ראיון בן-גוריון לכתב-עת "קול-העם" ( מס' 18 10.5.73 )
ג-3739/25 07/11/1952 ארקה ישראל בע'מ 52/6
חצ-90/25 01/12/1952 Arms to Middle East Egypt
גל-51237/46 15/12/1952 אורט ישראל אורט ישראל  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-1808/6 01/01/1953 חוזה שלום עם אוסטריה
פ-5491/1 01/01/1953 אלבום תצלומים לוי אשכול (3) תצלומים של לוי אשכול ממפגשים ואירועים שונים (במועדון רוטרי בתל אביב  מועצת ההסתדרות  מפא"י ועוד)  נואם בכנסים  מבקר במפעלי מים  תמונות משפחתיות. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. קיימת סריקה ביד לוי אשכול.
א-7226/3 01/01/1953 . יחסי ישראל-ארה"ב
גל-13907/19 01/01/1953 ביצוע חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)
ג-4132/21 05/03/1953 חטיבת-מזון – תערוכה מתמדת של דוגמאות מתוצרת הטחנות בדיקות איכות בתעשיית הקמח.
גל-7643/6 22/03/1953 לשכת השר – סובסידיות רשימת משקים וכמויות הירקות להבטחת מחירי מינימום  סיכום ישיבה אצל שר האוצר  קרן השוואה וסובסידיות לשנת 1953-1954 ועוד
גל-8585/10 24/03/1953 תעודות הכשר למאפיות למצות לפסח. החלטות הרבנות הראשית בנוגע למאפיות המצות בארץ  התכתבות בעניין כשרות מאפיות המצות  מינוי ועדה להסדר אפיית המצות (פיקוח על הכשרות)  רשימת הרבנים נותני תעודת הכשר למצות  מכירת חמץ המדינה ועוד.
ג-5458/3 01/04/1953 נספח מדעי ליד השגרירות בלונדון דו"ח מפעולות הנספחות המדעית בלונדון 9.51 – 9.52 ( יוסף ברוורמן )  דו"ח הנספחות 1.7.54 – 1.7.55 – תמצית  מבוא וסיכום ( חנה פרקש ); תערוכת מסמכי מדע ישראליים 1948 – 1954 בלונדון – חוברת הנאומים ופרוספקט  סיכומי הודעות של משרד הנספחות 12.53 – 4.54  5.54 – 9.54; חילופי מכתבים
גל-357/14 05/04/1953 תיקי הנהלה – שנתון הממשלה  תשי"ד התיק נתוני אגף המכס והבלו לשנתון הממשלה  תשי"ד.
ג-2957/3 01/05/1953 חסכון בתצרוכת הממשלה והצבא דו"ח ועדה לבדיקת כדאיות הפעלת מנועי בנזין באמצעות כוהל  חוזר למשרדי הממשלה בענין חסכון בדלק ועוד.
א-159/1 10/05/1953 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים ישיבת ועדת שרים לענייני כלכלה יוקר המחיה – לירה מול הדולר; תקציב פיתוח; שער החליפין בייבוא סחורות; שומת מס הכנסה
גל-51108/61 02/06/1953 גימנסיה דביר גימנסיה דביר  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-71011/24 10/06/1953 מקומות נטושים כללי יפו הכרעה בדבר סכסוך נוצרי-מוסלמי על אתר קדוש ביפו.
א-159/2 06/07/1953 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבת ועדת שרים לענייני כלכלה תעריפי הובלה; תיקון פקודת מס הכנסה; תקציב פיתוח; ייסוד חברת ים סוף
ג-89/16 17/07/1953 שירותי המודיעין – שאולוף אסתר תיקה אישי של העובדת אסתר שאולוף: בקשות חופשה  קידומה בדרגה ובקשתה לדחיית מבחנה בנציבות שירות המדינה.
גל-49991/29 23/07/1953 האגף לפיקוח על העבודה – חוק החניכות האגף לפיקוח על העבודה – חוק החניכות.
ג-4162/34 08/08/1953 חטיבת-מזון – הוראות נוהל טחנות נוהל העבודה בטחנות
א-159/3 16/08/1953 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה העלאת תעריפי החשמל; שער חליפין למוסדות; הסכם עם בנק הפועלים במסגרת השילומים; הקצאת חומרי גלם למפעלי תעשיות; אשראי ויבוא
ג-88/95 28/08/1953 שירותי המודיעין – שנתון הממשלה תשי"ד. בתיק התכתבות בענין הפצת שנתון הממשלה תשי"ד והנוסח האנגלי שלו.
א-159/4 06/10/1953 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה העוסקים בעניינים כלכליים שונים.
גל-3956/31 07/10/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – אורים א' תכנית מפורטת למשק קיבוצי – אורים;
ג-440/19 24/11/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – טחנות קמח התכתבות בנוגע לרשימות בעלי מאפיות וטחנות קמח בארץ
גל-49835/74 15/12/1953 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש יוסף אידלמן ולאה שליסל ז"ל ליד בית-הכנסת "מגורים" בת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש יוסף אידלמן ולאה שליסל ז"ל ליד בית-הכנסת "מגורים" בת"א.
גל-3562/7 01/01/1954 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – קשרים עם המשרד הסטטיסטי של האו"ם התכתבות טכנית עם המשרד הסטטיסטי של האו"ם  נתונים סטטיסטים של הלמ"ס (באנגלית)  שאלונים של האו"ם ועוד. כרך א'
פר-327/2 01/01/1954 שנתון הממשלה בתיק עותק שנתון הממשלה לשנת תשי"ד
א-159/5 03/01/1954 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה סטנוגרמות ועדת השרים לענייני כלכלה
חצ-333/23 01/02/1954 נוצרים בישראל
א-285/4 01/02/1954 פנחס לבון – הפרשה – התבטאויות והתכתבות בנושאים בטחוניים כשר בטחון – נאומים ואגרות של פנחס לבון בנושאי בטחון
ג-5808/10 01/05/1954 המחלקה לעדות נוצריות – כרמליטים – הר הכרמל
גל-49987/7 20/05/1954 האגף לפיקוח על העבודה – גגות אסבסט  מלט האגף לפיקוח על העבודה – גגות אסבסט  מלט.
פ-833/6 01/06/1954 גולדה מאיר – מכתבים ממשה שרת כולל ענין הקמת הנמל באילת
גל-128/29 01/07/1954 יהושוע העשיל הלטובסקי  ירושלים התכתבות על מתן פיצויים על נזקי מלחמה
פ-2470/24 23/07/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר י. מיקלישנסקי מכתבים שנשלחו לאליעזר רפאל מלאכי מי. מיקלישנסקי.
ג-4087/16 03/08/1954 חטיבת-מזון – חיטה כללי כרך ב' בתיק התכתבויות ופרטים בנוגע לייבוא חיטה וקמחים. בעיקר ייבוא מארצות הברית  קנדה וטורקיה. בהתכתבויות ענייני מלאי  שינוע והובלה  עלויות החיטה ובקרות איכות לסחורה.
חצ-2539/10 01/09/1954 על המתרחש בצרפת
ג-5472/24 01/10/1954 דו"ח הועדה לשיכון עובדי המדינה דו"ח הועדה לשיכון עובדי המדינה 27.10.54 עם נספחים
גל-49998/3 10/10/1954 האגף לפיקוח על העבודה – ביטחון תעשיות גזוז האגף לפיקוח על העבודה – ביטחון תעשיות גזוז  סקרים  בטיחות בעבודה  התכתבויות ועוד.
ג-4712/9 17/10/1954 ריינר שמעון בתי ראטה בתי אונגרין ירושלים רשיונות יצוא.
חצ-407/17 19/11/1954 מלחמת ישראל – ערב בתיק התכתבויות בין משרד החוץ לשגרירויות ולנציגויות ישראל בארצות הברית וקנדה בדבר הפצת לקט הצהרות ערביות על ישראל בין כתבים ועורכי עיתונים (הלקט עצמו אינו בתיק)  הודעה על מברק מציר ישראל באנקרה על התכוננות כללית בארצות ערב לקראת מלחמה נגד ישראל  תקציר הרצאה של ג'ורג' אלן על המזרח התיכון  מכתב בנושא מספר הקורבנות במלחמת השחרור.
גל-2130/16 01/01/1955 המחלקה הערבית – ידיעת הארץ תכניות העשרה של מח' ההסברה וההרצה למורים ערביים  ארגון טיולים בארץ.
חצ-194/8 01/01/1955 מכתבים נכנסים ממשרד החוץ בירושלים
ג-5477/18 01/01/1955 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 3 ] – חלק ב' הכרזות על משרות פנויות עם תיאורי תפקידים ורשימות ההכרזות  פרטי-כל מישיבת הועדה הבוחנת 20.12.55; תקן מאושר לשנת התקציב 1955/56 ותיקונים לתקן  רשימת המיועדים להעלאה בדרגה; תזכירים  סיכומי שיחות  אישורי עבודה  חילופי מכתבים וכו'
ג-5466/11 01/01/1955 שנתון הממשלה תשט"ז ( חומר של מר אלקלעי ) כתבות על צה"ל  משרד המשפטים  הגנזך וספריה  בית-ספר הגבוה למשפט ולכלכלה; רשימות עובדים בכירים של משרדי הממשלה ואגפיהם  קק"ל  ויצ"ו וכו'; בקשות  אישורי קבלה  הערות  הודעות  קטעי-עתונות  חילופי מכתבים
פר-480/8 01/01/1955 יזכר פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במלחמת הקוממיות בישראל. מפעל זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור" שנערך ע"י משרד הביטחון.
גל-1300/16 10/01/1955 אומנות – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור האומנות במשרד החינוך והתרבות מרדכי ארדון  בנוגע לנושאים: קשייו של אחיעם שושני בצרפת  פניותיהם של האמנים שרה וסקובויניק  גדעון חמיצר וכו'  הקצבה לקורס המוזאיקה בבית הספר לאמנות בצלאל  בקשות לשחרור ממס מותרות והענקת רישיונות יצוא לתמונות  התפטרותו של איזידור אשהיים מהמועצה מתפקיד היועץ לענייני אומנות במשרד החינוך והתרבות  המלצות הוועדה המייעצת לענייני אומנות בקשר לעיצוב הקישוט באניות צים  דו"ח על השתתפותי בקורס הבין-לאומי של המועצה הבריטית באנגליה על הנושא: "אמנות בחינוך הכללי"/ אליהו בילס  קמפיין בינלאומי למען מוזיאונים של אונסק"ו  פניית טרקלין רנה לאמנות ואומנות  תקנון המועצה הלאומית לאמנות הציור והפיסול  אמנות הבמה  הספרות והמוסיקה  Aspects of Israel Art/ Dr. Alphonse Kolb  סקירה על פעילותו של ארדון במשרד  Industrial Arts Education/ William J. Becker  הזמנות לתערוכות  סקירה על פעולות "יעוץ לענייני האמנות" במשרד החינוך והתרבות שהוגשה בעל פה לוועדת החינוך שבכנסת  פרטים על אגוד ארצי של אמני הבמה  מוסיקה ומחול – לשכת האמנים ועוד.
א-159/6 27/01/1955 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה סטנוגרמות ישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה
חצ-3041/2 01/02/1955 הר הצופים
גל-6320/8 14/02/1955 ניצני עוז דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים- מקוואות  שיעורי תורה  שיעורי לימוד  כשרות שחיטה ועוד  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות וכו'
גל-1790/2 24/03/1955 מוזיאון אשקלון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא מוזיאון אשקלון: הקצבת משרד החינוך והתרבות לשנת הכספיים המסתיימת ב-1956  דו"ח כספי לשנת 1955/56  דוח כספי1956/57.
פ-5471/2 01/04/1955 ביקור שר האוצר בארגנטינה ביקור שר האוצר לוי אשכול ורעייתו אלישבע  בארגנטינה; קטעי עיתונות המסקרות את הביקור; חלקם קטעי עיתונות באידיש; בתצלומים – על קבלת הפנים לכבודו של אשכול  פגישה עם שר הכספים הארגנטינאי;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-47391/2 26/04/1955 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות בנוגע לנתוני נציבות שירות המדינה לשנתון הממשלה לשנת תשט"ז וכן אישורי הנציבות לפרסומי שמות עובדי המשרדים השונים בשנתון.
חצ-194/4 01/05/1955 מכתבים יוצאים של השגריר בתיק התכתבות של השגריר יעקב צור בנושאים שונים כגון: עמדת צרפת לגבי ישראל  שיחותיו עם נציגי מדינות שונות  העלייה מצפון אפריקה  פעילותם של נציגי הקונגרס היהודי העולמי  נשק סובייטי למצרים ועוד.
גל-2037/7 18/05/1955 . אוניברסיטאות עבריות התכתבות בין האוניברסיטה העברית לנציבות המים בעניין קבלת נתונים הידרולוגיים שונים  הזמנות לכנסים ופגישות מקצועיות  קבלת עותקים מספרים ועוד. מצורף פרוטוקול מישיבת מועצת המים.
חצ-2539/11 01/07/1955 על המתרחש בצרפת
ג-1999/20 06/07/1955 תקציב רגיל – בית שמש בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לתקציב המועצה המקומית בית שמש: תקציב רגיל לשנים 1955-56  רשימת משכורות ועוד.
גל-49987/14 15/07/1955 האגף לפיקוח על העבודה – תיק עבודות הנוער האגף לפיקוח על העבודה – תיק עבודות הנוער
גל-49991/12 16/08/1955 האגף לפיקוח על העבודה – חוק עבודת הנוער האגף לפיקוח על העבודה – חוק עבודת הנוער.
חצ-2516/13 01/12/1955 חליפת מכתבים מדינית עם צירות ישראל בצרפת
פ-1056/18 01/12/1955 טדי קולק – ארה"ב ומזרח התיכון  תיק  של  מכתבים  חשובים  ומענינים בין  השגרירות  בוושינגטון  למשרד  החוץ.  הכותב  הראשי  הוא  יעקב  הרצוג  שהיה    דיפלומט  מעולה.
ג-2586/2 01/01/1956 מכרז מס' 1/56 בגין 200 בתי ציבור באיזור מושב "מבטחים" הצעות מחיר ומכרזים לשיכון ליחידות דיור לעולים
חצ-2541/22 22/01/1956 יחסי מרוקו – ישראל בתיק התכתבות בנושא יחסי ישראל – מרוקו ועל שיחות בנושא עצמאותה של מרוקו.
ג-4961/2 03/02/1956 משנה למנכ"ל מילמן – שיכון מומחים תיק על בניית שיכוני מומחים המכיל התכתבויות בעניין תנאי השכרה של דירות בשכירות  דירות למומחים בשכירות ללא פיקדון  הקצבת דירות ומחיריהן  רכישת דירות ע"י שוכרים  זיכרון דברים על העברת דירות מומחים ועוד'.
גל-1215/4 04/03/1956 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות בנוגע לנתוני משרד החינוך לשנתון הממשלה תשט"ז.
גל-8584/9 22/03/1956 משלוחי אתרוגים ותשמישי קדושה לחו"ל – 1. בקשות מאת ועדי קהילות יהודיות בתפוצות לרבנות הראשית לשלוח תשמישי קדושה (סידורים ומחזורים  תפילין  טליתות  ציציות  מזוזות  פריטים לחגים ועוד) עבור בני הקהילה  מכתבי תודה לרבנים הראשיים מרבנים וראשי קהילות בבריה"מ ומזרח ארופה על משלוח תשמישי הקדושה  ארבעת המינים ומצות שמורות  בקשת רישיון ליבוא אתרוגים מאיטליה  מכתבים מיהודים בתפוצות בנוגע לחיפוש קרובים ועוד. מצורפת תפילה למען יהדות רוסיה.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4778/4 30/05/1956 זכריה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא מינוי שוחט ובודק: טופס הקצבה  בקשה למינוי שו"ב הרב נתנאל יוחנן (שוחט ובודק) .
א-285/26 01/06/1956 פנחס לבון – הפרשה – פנחס לבון – בן-גוריון התכתבות בנוגע לפרשה וסכסוכים במפא"י.
גל-2317/17 22/06/1956 חברת השילומים שילומים כרך א' סקר על אופי והיקף התעשייה  עבור מימון מחברת השילומים.
גל-6036/7 24/06/1956 תקציב פיתוח – התאחדות בעלי התעשיה בישראל – אגף טחנות הקמח התכתבות בנוגע למחירים והמצב בענף טחינת הקמח
ג-5466/13 01/07/1956 שנתון הממשלה תשי"ז ( חומר של מר אלקלעי ) – חלק ב' סקירות על פעילות של נציבות שרות המדינה והקיבוץ הארצי – השומר הצעיר; רשימות חברי העיריות  המועצות המקומיות והאזוריות; הערות  חילופי מכתבים
ג-5465/17 01/08/1956 שנתון הממשלה תשי"ז – חומר של אלקלעי מ- 31.7.56 הזמנות  אישורי קבלה  הערות; סקירה על משרד רה"מ  רשימת הנהלת משרד החקלאות  חברי מועצת עירית חיפה  מועצות אזוריות  חברי דירקטוריון קרן היסוד – המגבית המאוחדת; חוזרים  חילופי מכתבים
ג-1896/2 06/08/1956 עיריית חולון – בית דין עירוני התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא הקמת בית דין למס עסקים בחולון: אישור החלטת המועצה עירית חולון בדבר אגרה ופיקדון עבור בקשות לבית הדין למס עסקים  הודעה בדבר תשלומים בקר לבקשות לבית דין למס עסקים  פרסום הודעה בדבר תשלומים בקשר לבקשות המוגשות לבית דין  הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים  פרסום הודעה בדבר הקמת בית דין.
ג-4961/7 26/08/1956 משנה למנכ"ל מילמן – פינויים בירושלים תיק של משרד הבינוי והשיכון על פינוי דיירים בירושלים המכיל התכתבויות בנוגע לקרן הלוואות למפונים  שיכון מפונים וכן זיכרונות דברים  שרטוטים  ועוד'.
חצ-21/9 01/11/1956 פליטי מצרים התכתבות  דו"חות וסקירות כולל פעילות הצלב האדום בקהיר  העברת היהודים ממצרים לאירופה  פעולות הנציב העליון לפליטים של האו"ם למען מגורשי מצרים ועוד.
חצ-578/26 01/11/1956 מאזן בנקאי
גל-46626/4 06/12/1956 שנתון הממשלה בתיק התכתבויות מול הרבנות הראשית בנוגע לתכנים עבור שנתון הממשלה.
ג-4173/33 07/12/1956 חטיבת-מזון – שירותים טחנות קמח הסכם בעניין אחסון סחורות וטחינתן בתחנות קמח
ג-3721/17 10/12/1956 ושבו בנים לגבולם תיק "ושבו בנים לגבולם" מהלשכה לסיוע טכני במשרד ראש הממשלה  בו מכתבים המחכים לבואם חזרה של מומחי האו"ם  רשימת התפקידים בהם היו המומחים בסיוע טכני  שמותיהם  במשרד הממשלתי בו הוצבו ומיקומם  חידוש הסיוע הטכני של ממשלת ארצות הברית ועוד.
ג-4386/31 01/01/1957 תיקי ישובים – רמת השרון – חלוקת דירות
ג-4411/26 01/01/1957 חברת עמידר 1. רשימות כלליות 2. שינוי חוזה/בנק לשיכון 3. ועדת נפתלי – דיון וסיכום 4. החכרת שיכונים לעמידר
פ-4202/32 01/01/1957 קשרי ישראל – ארה"ב התיק מכיל תדפיס עם רשימת אישים שעסקו בקשרי ישראל וארצות הברית.
חצ-2959/4 01/01/1957 מצרים – רצועת עזה – סטטוס  גבולות חומר נוסף: עזה תקריות  מצרים תקריות כללי
ג-4394/11 21/01/1957 הרצאות על בעית שיכון. כרך א' בתיק התכתבויות ומידע בנוגע לימי עיון  כנסים והרצאות בתחומי ענף הבנייה  תהליכי ייעול  שיכון  תשתיות מגורים וכד'.
גל-71024/18 23/01/1957 בית קדוש נטוש אזור דיון בנוגע לבית עלמין מוסלמי באזור והשמירה עליו.
גל-50001/4 03/02/1957 האגף לפיקוח על העבודה – מיון מקומות עבודה לפי ענפי ההתעסקות הכלכלית האגף לפיקוח על העבודה – מיון מקומות עבודה לפי ענפי ההתעסקות הכלכלית.
גל-51208/4 12/02/1957 ע.מ.א בית חרושת ע.מ.א  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4352/6 19/02/1957 תיקי ישובים – גבעת זייד – קרקע אכלוס ומבני מגורים בגבעות זייד
ג-5466/15 01/03/1957 שנתון הממשלה 1957 סקירה על התפתחות כלכלית ב- 1956 ותחילת 1957  כתבות על שנת קליטת העליה 1.4.56 – 31.3.57  מועצת הארכיונים העליונה  יהב – קופת עובדי המדינה וכו'; רשימות עובדי משרד הדאר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; בקשות  הערות  הגהות  חילופי מכתבים
ג-6948/10 01/03/1957 לשכת השר פנחס ספיר – שילומים דו"חות כספיים ופרוטוקולים של חברת השילומים  המועצה הציבורית לענייני שילומים ומשלחת ישראל בקלן. התכתבות בין לשכת השר ספיר  ראש המשלחת ד"ר אליעזר פ. שנער  חברת השילומים וגורמים נוספים בנוגע לקנית סחורות מגרמניה ע"י המשלחת על-חשבון תקציב כספי השילומים והיבטים מסחריים וכלכליים נוספים של יישום הסכם השילומים בין ישראל לגרמניה המערבית.
חצ-3127/25 18/03/1957 ברזיל – אורחים בתיק התכתבות בדבר ביקורים בישראל של עיתונאים  אנשי אקדמיה ואחרים מברזיל.
גל-6482/2 19/03/1957 יחידת הקיבוצים – אורים בתיק התכתבויות  תכניות ושרטוטים של קיבוץ אורים: בנייה  תקציבים  קליטת עליה  דיור  אישורים לדירות לעולים בקיבוץ  חינוך ועוד.
גל-71765/5 02/04/1957 תל אביב  תל אביב יפו  בני ברק  גוש 6123 חלק 2 תל אביב  תל אביב יפו  בני ברק  גוש 6123 חלק 2
פ-5472/7 01/05/1957 ביקור שר האוצר בחבל לכיש ביקור שר האוצר  לוי אשכול בחבל לכיש.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
ג-4352/5 08/05/1957 תיקי ישובים – גבעות זייד – תכנון ובצוע התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון ובניה בגבעות זייד: רכישת בנייני גבעת זייד על ידי אגף השיכון  תזכורות.
גל-51084/12 24/05/1957 שוגורנסקי ובניו שוגורנסקי ובניו  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-8584/12 01/06/1957 טכס אזכרה לברון רוטשילד ז"ל ב-י' סיוון תשי"ז בבית הכנסת ישורון. רשימת המוזמנים (מוסדות)
גל-51082/52 01/06/1957 אסבסט דמנט  נהריה אסבסט דמנט  נהריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51076/21 20/06/1957 נגריית וייסמן נגריית וייסמן  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-64135/40 26/06/1957 זכריה מושב עובדים להתישבות חקלאית שתופית בעמ זכריה מושב עובדים להתישבות חקלאית שתופית בעמ. מאזן התשלומים.
ג-5466/8 01/07/1957 שנתון הממשלה 1957 – חלק א' תמליל שיחת רדיו של ר. אלקלעי לקראת הופעת השנתון 9.57; דו"ח על פעילות המוסד הטכניון למחקר ופתוח ל- 31.3.57 – חוברת  סקירות על יחידות משרד החקלאות; חוזרים  הערות  הזמנות  חילופי מכתבים
גל-51084/27 22/07/1957 מגדן – בית חרושת לשוקולד מגדן – בית חרושת לשוקולד  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-6279/32 26/07/1957 מועצה דתית – תקציב – עכו מועצה דתית עכו – דוחות כספיים על שרותים דתיים והצעת תקציב לשנים 1957/8.
גל-5954/6 30/07/1957 שנתון הממשלה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפרטים על אגפי המשרד בשנתון הממשלה: רשימת שמות עובדי המשרד מדרגה 5 ומעלה לפרסום בשנתון הממשלה תשי"ח  חומר לשנתון העשור – תשי"ט  היועץ לשר לענייני מחירים והשיווק – אגף המחירים והשיווק – הממונה על הגבלים עסקיים – דין וחשבון לשנת 1959/60 לפרסום בשנתון הממשלה תשכ"א ועוד.
ג-2986/19 30/07/1957 לאופר יהושע פנייה אל ראש הממשלה בענייני סעד.
חצ-2956/16 01/08/1957 ירדן – הר הצופים – בית הקברות הצבאי הבריטי
גל-51084/58 18/08/1957 דפוס א. לוין אפשטיין דפוס א. לוין אפשטיין  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51084/49 25/08/1957 תסס תסס – הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-2956/13 01/10/1957 ירדן – הר הצופים – כללי חומר נוסף: הר הצופים – שיירות: הר הצופים – ביקור אורוטיה
ג-4411/25 18/11/1957 הועדה לבדיקת דרכי רכישת דירות של עמידר בתיק – הוועדה לבדיקת דרכי רכישת דירות של חברת עמידר  דיירי עמידר הנתמכים על-ידי משרד הסעד – התכתבויות; מסקנות ועדת נפתלי העוסקת בעניין דיור מקרים סוציאליים בשיכוני עמידר; הצעה לנובח מסקנות הוועדה לבדיקת דרכי רכישת דירות עמידר לגבי דיירים שקיומם הוא על משרד הסעד; קביעת שכר דירה בשיכוני עולים בהתאם למסקנות ועדת נפתלי; קריטריונים לרכישת דירה על-פי מצב משפחתי  זקנים  מקרים סוציאליים והנחות נלוות; מסקנות ועדת נפתלי לבדיקת בעיות שכר דירה בשיכוני עולים.
גל-51090/38 29/11/1957 מפעלי ע. שנפ ושות' מפעלי ע. שנפ ושות'  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51115/61 29/11/1957 חברת נצרת לממתקים חברת נצרת לממתקים  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-5466/16 01/01/1958 שנתון הממשלה תשי"ח סיכום דברים בישיבת הנהלת משרד רה"מ עם רכזי החומר לשנתון העשור 1.4.58; כתבות על השגי המדע  ספורט בישראל  קול ישראל  משרדים אחדים; רשימות של עובדי שרות השידור וקול ישראל  הנהלת בתי-משפט  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  משרדי האוצר והדתות; חוזרים  הודעות על הקורסים  חילופי מכתבים וכו'
גל-51069/27 14/01/1958 נגרית קרביץ נגרית קרביץ  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-2987/62 30/01/1958 גץ מ.י. (רב) התכתבות לשכת ראש הממשלה דוד בן גוריון עם הרב מאיר יהודה גץ  מנהל בית הספר האזורי "בניהו" – מושב כרם בן זמרה  בתגובה למכתב בו קרא הרב גץ להשקטת הרוחות בטענות על אפליית יוצאי גולת ישמעאל בענייני עבודה ומתן שיכונים.
גל-6037/5 11/02/1958 תיקי מחלקת הקמחים – טחנות קמח – כללי פרוטוקולים מישיבות  דוחות שבועיים על מצב המלאי בממגורות  טחנת קמח ויקטוריה בפתח תקווה  טחנת קמח נתניה
ג-5909/6 28/02/1958 יבוא גז – ועדת דלק כרך ג' רשימת תקנים זרים שנתקבלו בספריית מכון התקנים  רשימת תקנים ישראליים  הצעות לתקנים  התכתבויות בנושא תקנים למיכלי וחומרי דלק.
ג-2940/11 01/04/1958 חברת פז בע"מ התכתבות בענין רכישת הנפט הגולמי של חלץ  תזכיר ההתאגדות של חברת פז  התכתבות משפטית ועוד. (המשך בתיק 12)
גל-1595/10 20/04/1958 שנתון הממשלה כרך ב' בתיק התכתבויות של משרד החינוך בנוגע לנתוני המשרד לשנתון הממשלה. בתיק גם צילום חלקו של משרד החינוך מתוך שנתון הממשלה תשי"ט.
גל-51069/68 21/04/1958 בית חולים מרפא יצחק בית חולים מרפא יצחק  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-3746/18 01/05/1958 אסירי ציון.
גל-3874/2 09/05/1958 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-שמונה כרך ב' קריית שמונה- תוכנית בינוי עיר של אגף השיכון; תוכנית מתאר
חצ-3127/23 03/06/1958 ברזיל – אורחים בתיק התכתבויות בנושא הזמנת אורחים לישראל: רשימת אורחים בריזילאים לוועדת "שנת העשור"  ביקור מנהל משרד החקלאות הברזילאי בישראל  הזמנת סוכני נסיעות מברזיל לביקור בישראל  דברי ברכה של מר אוליסס סילווירה גימאראיס נשיא בית הנבחרים הפדארלי בברזיל בעת קבלת פנים בבית הנשיא  דברי פנחס רוזן שר המשפטים למשלחת הסנט ובית הנבחרים הברזילאי לפני קונצרט התזמורת הפילהרמונית ועוד.
גל-51080/16 19/06/1958 ב. חסיד את י. גריל ב. חסיד את י. גריל  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-12275/32 25/07/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – לפי אותיות- צור משה בתיק התכתבויות ומסמכים שונים הנוגעים לבית העלמין בצור משה: רשיון קבורה  גידור בית העלמין  הוצאות קבורה  השלמת המעבר של בית הטהרה  טופס בקשה לקבלת רשיון לעסוק בקבורת נפטריםיהודים.
גל-51079/5 01/08/1958 מעיינות – בית חרושת לגזוז ומיצים מעיינות – בית חרושת לגזוז ומיצים  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4939/25 29/08/1958 לשכת המנכ"ל טנא – עמידר (כרך ד') מדיניות שיכון בעמידר וחיבור תשתיות.
גל-51079/23 17/09/1958 חברת פטם חברת פטם  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4421/15 19/09/1958 ארגוני עולים שירותים שונים עבור עולים.
גל-51079/21 30/09/1958 צוקר שמואל – משרד לעבודות חשמל צוקר שמואל – משרד לעבודות חשמל  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-8586/14 08/10/1958 תרומת התאחדות הרבנים בארה"ב לרב ב. אלבלה  הרב האיזורי שפיר (ג'יפ) התכתבות בנדון; מסמכים על רכב ותמונות.
גל-49841/6 15/10/1958 אגודות עותמאניות – ארגון סוכני קטנוע "וספה" בישראל אגודות עותמאניות – ארגון סוכני קטנוע "וספה" בישראל.
גל-51079/34 19/10/1958 פלדי רפאל – ספינת מכמורת פלדי רפאל – ספינת מכמורת  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-45483/39 09/11/1958 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – בנות מופקרות הסרט "בנות מופקרות"  ארה"ב  1958 – בקשת חברת אוניברסל להצגת הסרט בישראל  תקציר הסרט  פרוטוקול החלטת המועצה לאסור את הקרנת הסרט.
חצ-581/27 01/01/1959 קלן- יחסים כלכליים עם מערב גרמניה במסגרת השילומים פרוטקולים  תקצירי ישיבות של חברת השילומים ורשימת אוניות שהגיעו לארץ ומטענן.
חצ-320/14 01/01/1959 הר הצופים
חצ-302/8 01/01/1959 יחסי ישראל גרמניה כללי – התכתבות מ.החוץ ד"ר שנער
ג-5454/2 01/01/1959 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – חלק ב' מבנה הלשכה – הנוסח המאושר ע"י המנכ"ל 2.1.59 ( עם תרשימים )  הצעה להגדרת תפקידי הלשכה  תזכיר על תקן ודירוג; תדפיסי עבודות סטטיסטיות שונות  חומר הדרכה לקראת מפקד אוכלוסין 11.59 ואומדן ההוצאות הכספיות למפקד האוכלוסיה והדיור 1961 מ- 13.2.59; תזכירים  חוזרים  חילופי מכתבים וכו' ( כולל דו"ח ועדת האוכלוסיה של האו"ם 19.2.59 – אנגלית )
גל-2024/18 06/01/1959 ניקוז ויבוש הגליל העליון (מפות) תכנית עבודות דחופות בשנת 1954 טיפול בשטפונות ובדיקת תקציב לתכנית
ג-4939/28 14/01/1959 לשכת המנכ"ל טנא – רשימות שיכון עולים וקליטה רשימות שיכון עולים וקליטה.
גל-71892/7 14/01/1959 מחוז המרכז  נפה פתח תקווה  כפר אל-מוזירעה ח.ש 591 גוש 4042 חלקה (א) בתיק רישומי חישוב קורדינטות ושטחים באיזור גוש 4042.
גל-46527/18 04/02/1959 קבוץ סאסא התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא תכנית שיפוץ קבר ר' לוי בן סיסי בכפר סאסא: משרד הדתות המחלקה למקומות הקדושים תכנית -קבר רבי לוי בו סיסי בכניסה לכפר  אומדנים לעבודות הקבר ר' אבא חלפתא ובניו ומערת ר' לוי בן סיסי  מקומות קדושים בכפר סאסא וכפר הנניה  בוצע עבודה בכפר  ספר תורה לקבוץ סאסא  רשימת תפוצה.
גל-2522/13 11/02/1959 כנס רבנים הזמנה וסדר יום לכנס רבני בדרום.
ג-1917/11 20/02/1959 תקציב רגיל – בית שמש בתיק התכתבות בנוגע לתקציב הרגיל של המועצה המקומית בית שמש לשנים 1959-60 והצעת תקציב לשנים 1959-60.
גל-51077/78 23/02/1959 ארגון עולי מרכז אירופה ארגון עולי מרכז אירופה  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4958/18 23/02/1959 משנה למנכ"ל מילמן – דירות להשכרה התכתבות בין משרד העבודה לחברת רסקו בנוגע להקצאת דירות להשכרה.
ג-1917/10 06/03/1959 מועצה אזורית בית שאן – תקציב לשנת 1959/60 התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בונה לתקציב המועצה האזורית בית שאן לשנת 1959/60: התקציב ואישור התקציב.
גל-51074/10 20/03/1959 חברה למריטת עופות חברה למריטת עופות  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-1384/7 30/04/1959 שנתון הממשלה תש"ך בתיק התכתבויות  נתונים וסריקות של משרד החינוך לשנתון תש"ך.
גל-51113/3 08/05/1959 חולה טקסטיל חולה טקסטיל  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-6165/9 01/06/1959 לשכת המנכ"ל – שכר עבודה ותנאים סוציאלים בחקלאות הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי בעניין ביטוח קצבה לילדי עובדים – בהצעה  רעיון לתוספת גם לעובדי עבודה יזומה – התכתבויות ודיונים בנושא  פירוט התוספת – נתונים; שכר עבודות בעבודות יזומות (תעריפי שכר); בעיות שכר העבודה בעבודות היזומות בשטח הייעור  הכשרת הקרקע וסיקול הקרקע – סיכום ישיבה; שינויים בתעריפי שכר ותנאים סוציאליים של פועלים חקלאיים; מסקנות הוועדה לבדיקת השכר בעבודות יזומות; הלנת שכר.
חצ-29/12 01/06/1959 צפון אפריקה התכתבות  דיווחים  ודו"חות בנוגע לפעולות העליה ממרוקו  הקשרים עם ארגונים כמו הג'וינט  אורט  קשרי דואר בין ישראל ליהודי מרוקו.
א-7226/24 01/06/1959 . מקומות קדושים לא יהודיים
גל-51115/49 22/06/1959 זייפר אהרון – מסגריה זייפר אהרון – מסגריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-5467/2 01/08/1959 שנתון הממשלה תש"ך – חלק ב' סקירה על משרד החקלאות; רשימות של בכירי משרדי ממשלה שונים  המשטרה  מטכ"ל צה"ל  קק"ל  "קול ישראל" וכו'  נתונים על מספר עובדים בשרות המדינה; חוזרים והודעות  תלונות והערות  אישורי קבלה  חילופי מכתבים ( כולל דברי הסבר לתקציב הגנזך לשנת 1960/61 )
גל-51118/82 20/08/1959 בית חולים נווה שלוה בית חולים נווה שלוה  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-335/13 01/09/1959 יהודי צפון אפריקה ד'
ג-5466/9 01/09/1959 שנתון הממשלה – חלק ב' קטעי-עתונות עברית בדבר השנתון  בעיות כלכלה ועניני אקטואליה אחרים 16.9.59 – 15.10.59
ג-6149/34 06/09/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קיסריה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד העבודה בנושא תעסוקה ופיתוח המועצה המקומית אור – עקיבא: מצב התעסוקה באור – עקיבא  מצבו הכלכלי של הקבוץ שדות ים  חופי הרחצה של קיסריה  קיסריה כנמל דייג  בעיית המים  מתוה הפתוח של אזור קיסריה  מפות  בעיית חוסר העבודה באור עקיבא  מחלקת המדידות – אדמות קיסריה ועוד.
גל-51115/27 19/09/1959 עדן מלון עדן ירושלים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-8585/11 01/10/1959 קרן "עזרת תורה"  ארה"ב – תרומות. רשימות מקבלי הכספים  קבלות ואישורים.
גל-51115/63 29/10/1959 אדוניס – בית חרושת לסוכריות אדוניס – בית חרושת לסוכריות  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-2623/12 01/01/1960 שירותי שידור ורדיו כרך א'
ג-2095/95 01/01/1960 קרית שמונה כללי
ג-3374/47 01/01/1960 לשכת המנכ"ל טדי קולק – אברהם הרמן בתיק חליפת מכתבים בין טדי קולק לאברהם הרמן שגריר ישראל בוושינגטון ורעייתו זינה הרמן ועוד.
ג-6287/14 01/01/1960 חוק שימור מצבות לאומיות הצעת תזכיר – הצעת חוק – חוק שימור מצבות לאומיות שהועברה למשרדי הממשלה למתן חוות הדעת על ניסוחו  והערות היועצים המשפטיים של המשרדים.
ג-6327/1 01/01/1960 שנתון הממשלה
ג-6356/6 01/01/1960 צים
ג-2092/64 01/01/1960 קרית שמונה מודעות ושלטים  הוצאת אשפה  רשיונות לאופניים
ג-6327/15 01/01/1960 ועדת שרים לענייני שכר – שנתון הממשלה 1960
א-290/54 01/01/1960 מסמכים שמורים – הסכם בין ישראל לניגריה בדבר הלוואה של 3 מליון לירות שטרלינג
פ-4223/3 01/01/1960 מפעל "חולה דרומי" (מח"ד) המשך תיק מפעל חולה דרומי תזכירים; פרויקט כנרת- נגב ; נתונים תכנוניים  נתונים כספיים  מפות ועוד
א-70/21 01/01/1960 פרשת לבון (עסק הביש) התכתבות עם ראש הממשלה ומזכיר הממשלה
ג-12755/11 03/01/1960 אפרידר כרך ב' הקצאת תקציבים לבניה באשקלון.
גל-7600/5 22/02/1960 אבא  אבן – גולף – מועדון גולף  קיסריה התכתבויות  עלוני מידע והודעות בנושא פעילות מועדון הגולף בקיסריה; דו"חות מאסיפות כלליות  תכניות לתחרויות; תקנות החברה ועוד.
ג-4424/14 09/03/1960 שכון עממי – בית דגון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון בניה במועצה המקומית בית דגון: בנייה בבית דגון  בנית "מעוז לעובד"  בניה עבור מפעל החיסכון לבניין.
ג-4939/24 30/03/1960 לשכת המנכ"ל טנא – עמידר (כרך ג') ניהול תקציבי של עמידר ותכנית השיכון העממי.
גל-51086/12 01/04/1960 בית חרושת לרהיטים מתקפלים – ענג בית חרושת לרהיטים מתקפלים – ענג  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-2998/7 04/05/1960 יחסים עם גרמניה בתיק התכתבות בנושאים שונים: מינוי נציג גרמניה המערבית באו"ם  מינויו של קנפשטיין  כמשקיף גרמני על-יד האו"ם  התכתבות בדבר פרסום ידיעה בשבועון איטלקי על הטבעת אניית המעפילים " סטרומה" ועוד.  בתיק תיעוד באנגלית ובאיטלקית..
גל-51086/4 01/06/1960 אנטורפיה  בית קפה בנתניה אנטורפיה  בית קפה בנתניה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51086/6 15/06/1960 בית היאס שבנגב בית היאס שבנגב  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-6689/8 21/06/1960 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון ולוי אשכול – איסר הראל התכתבויות בין חברי הממשלה ופניות לאיסר הראל בדבר השיקולים  הסיכונים והמשמעויות בפרסום ספרו על לכידת אדולף אייכמן פניות אישיות של ראש הממשלה לוי אשכול לאיסר הראל בדבר פרסום הספר התייחסויות של הצנזורה הצבאית ועדת חוץ וביטחון
גל-3556/4 29/06/1960 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – קשרים עם המשרד הסטטיסטי של האומות המאוחדות. כרך ג' טפסי פנייה למרכז לחינוך סטטיסטי הבינלאומי  הודעות על קורסים של המרכז  התכתבויות עם המרכז בנושא מידע סטטיסטי  פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושאים שונים ועוד.
פ-5473/4 01/07/1960 ביקור שר האוצר בליבריה בתצלומים – ביקור שר האוצר לוי אשכול בליבריה;   קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-49842/74 18/08/1960 אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי בילגוריי בישראל  ת"א אגודות עותמאניות – קופת גמ"ח (גמילות חסדים) ע"ש קדושי בילגוריי בישראל  ת"א.
גל-71974/5 21/09/1960 שדות נגב  נתיבות-מועצה אזורית-עיריה  34 שדות נגב  נתיבות-מועצה אזורית-עיריה  34
גל-380/14 04/10/1960 בטיחות בעבודות חקלאיות – כרך ג' פרוטוקולים  עלוני הסברה  דו"חות  כרזות  קטעי עתונות  תקנות והתכתבות בענין פיקוח על ביצוע עבודות הדברה ושמירה על הבטיחות  דיווח על תאונות ריסוס  הרעלות ועוד.
גל-51103/9 04/10/1960 לבדלר – מוסד לילדים מפגרים לבדלר – מוסד לילדים מפגרים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-8585/16 01/11/1960 קרן ויליימס  ארה"ב – תרומות לנצרכים תרומות לנזקקים.
גל-2373/12 01/11/1960 המחלקה המוסלמית – קבלות בתיק – דיווח על המחאה שנשלחה להנהלת בית מלון בירושלים מאת מזכיר המחלקה המוסלמית בעבור אכסונם של שני קאדים מוסלמים.
גל-8585/19 10/11/1960 תרומות מר מ. בנדס ומר מ. קצלך  סיאטל. קבלות על תרומות והתכתבות בנדון.
גל-2118/11 14/11/1960 המחלקה הערבית – מועצת פועלי חיפה התכתבות בנושאי הסברה משותפים עם מרכז ההסברה  הזמנה לחגיגת האחווה ביום העצמאות ליהודים וערבים בחיפה.
גל-51109/2 28/11/1960 אילנשיל חיפה – אגודה לילדים נכים אילנשיל חיפה – אגודה לילדים נכים.
גל-51113/43 29/11/1960 מגן – בית יציקה למתכת הסכם קיבוצי מיוחד בין בית יציקה "מגן" לבין מועצת פועלי חיפה  אגודת פועלי המתכת.
גל-11887/62 01/01/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – זמר חנה בתיק מכתב ברכה של גולדה מאיר ומכתבים של חנה זמר לגולדה מאיר
גל-1209/44 01/01/1961 קרית שמונה – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך בנושא חינוך גופני בבית הספר התיכון "מעלות": דווח על ביקור בשיעורי החינוך הגופני  פקוח רפואי בבית הספר.
גל-41736/3 01/01/1961 מחלקת הסרטים  תערוכות והסברה – אוגדן סרטים קטלוג של מרבית הסרטים הנמצאים בספריה המחוזית של מרכז ההסברה – ערוך לפי נושאים
גל-48482/8 01/01/1961 אוגדן סרטים א' (המשך בתיק 9) קטלוג של מרבית הסרטים הנמצאים בספריה המחוזית של מרכז ההסברה
חצ-581/9 01/01/1961 קלן – יחסים כלכליים עם מערב גרמניה במסגרת הסכם השילומים התכתבות כללית  סקירות ודוחות על ביצוע ההסכם.
גל-3556/3 04/01/1961 ארגון ותכנון הלשכה ומדיניותה – קשרים עם המשרד הסטטיסטי של האומות המאוחדות. כרך ב' התכתבויות עם המשרד הסטטיסטי של האו"ם בעניין מידע סטטיסטי ופרסומים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
גל-51113/45 11/01/1961 תבליט תבליט  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51098/43 15/01/1961 פונדק ומזנון במצפה רמון פונדק ומזנון במצפה רמון  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51098/39 19/02/1961 מלב"ן – מוסד לטיפול בעולים מלב"ן – מוסד לטיפול בעולים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51086/28 21/02/1961 הדר קולנוע הדר קולנוע  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51096/1 26/02/1961 קואופרטיב הגליל העליון קואופרטיב הגליל העליון  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-3737/6 19/03/1961 רק ירחמיאל דו"חות השתתפות בהשתלמות בנושא הנדסת כבישים בארצות הברית; התכתבויות בנושא ההשתתפות בהשתלמות  החזרי הוצאות  מכתבי המלצה ועוד.
גל-1385/6 22/03/1961 שנתון הממשלה תשכ"ב בתיק התכתבויות בנוגע לנתוני משרד החינוך לשנתון הממשלה תשכ"ב.
חצ-3795/10 27/04/1961 החלפת – נציגים ברזיל התכתבות בנושא מינויו של ליאון פפר כקונסול כבוד של ישראל בסאו פאולו  פרנה  סנטה קטרינה ובריו גרנדה דו סול – ברזיל.
ג-6293/12 07/05/1961 חוק מלווה חובה החלטת הממשלה להגדלת שעור הפדיון השנתי ע"פ חוק מלווה חובה.
ג-4405/13 08/06/1961 דו"ח דירות פנויות. כרך ב' בתיק דוחות של כמויות הדירות הפנויות לאכלוס ברחבי הארץ.
חצ-3761/16 01/07/1961 עיראק – נפט. בתיק התכתבות בנושא הגנרל קאסם  וחברת הנפט I.P.C בעירק   חוק הנפט בעירק  הסכם בין חברת הנפט העיראקית לבין ממשלת ירדן  קטעי עיתונות  התכתבות  דיווח  וסקירה על חברות הנפט בעיראק ובריטניה.
גל-51098/74 16/07/1961 הדר שפלן הדר ב. שפלן  ביח"ר לקופסאות קרטון וגביעי נייר  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-14839/37 17/07/1961 נהוראי ובניו בע"מ – בית יציקה מסמכי אישור יבוא עבור ""נהוראי ובניו" בע"מ.
גל-6116/15 06/08/1961 חטיבת תעשיה – אזור פיתוח כרמיאל כרך א' תיק על אזור פיתוח כרמיאל (כרך א') המכיל התכתבויות בעניין פיתוח התעשייה בכרמיאל  הצעת תכנית פיתוח  הלוואות  הקצאת מגרשים  המלצות הועדה לבדיקת המצב במרכזים אזוריים  תכנון אזור התעשייה ועוד'.
א-291/3 28/09/1961 מסמכים שמורים – ברית ידידות בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של דהומיי מסמכים שמורים – ברית ידידות בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של דהומיי – כב/שכב ל' בשבט תשכ"ב – 4.2.1962 (החלטה מס. 240).
גל-51090/23 22/11/1961 קראמוס קראמוס  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51086/25 31/12/1961 טנא טנא  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-909/35 01/01/1962 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קטעי עתונות – מחשבים אלקטרוניקה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קטעי עתונות – מחשבים אלקטרוניקה.
ג-7274/8 01/02/1962 מכתבי ראש הממשלה נאומיו של דוד בן-גוריון והעתקי מכתבים יוצאים
גל-51072/54 19/03/1962 אוטוקרס חברה אוטוקרס חברה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-12284/7 08/05/1962 משרד העבודה התכתבות בין משרד הדתות לשירות התעסוקה.
חצ-898/29 22/05/1962 חברת האשלג בקונגו בתיק התכתבויות בנושא הקמת חברת אשלג בקונגו  על מחקר גינאלוגי למציאת מחצבים גינאלוגיים בקונגו ועל השתתפות חברת האשלג הישראלית בהקמת החברה הבין-לאומית לניצול אפרות האשלג בקונגו.
גל-4484/9 22/07/1962 דשן תעשיות כימיות בע"מ – יצחק בן שמן דשן תעשיות כימיות בע"מ – יצחק בן שמן  דרישות טכניות למפעלים לחידוש שמנים מינרלים משומשים ועוד
גל-51090/20 23/07/1962 שייך לביב אבו רוקן את צלח בהרי חברת שייך לביב אבו רוקן את צלח בהרי  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51093/57 24/07/1962 יאקאב אשר – עיבוד עור לספרי תורה ומזוזות יאקאב אשר – עיבוד עור לספרי תורה ומזוזות  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51097/14 19/09/1962 טית בית בית חרושת טית בית  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51109/5 27/09/1962 אומן אומן  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-42609/13 27/11/1962 חדרה – שטח שיפוט דיונים אודות גבולותיה המוניציפליים של חדרה.
גל-3702/10 28/11/1962 משרד הראשי – קרית-שמונה – מים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למים בקרית שמונה: תחנת שאיבה וקו סניקה  תוכניות לביצוע קוי מים  אספקת מים  תקציבים הזמנות עבודה  הקמת מיכל מים  מגרש עבור מיכל המים  תכנון בריכת המים  תכנית אספקת מים  צריכת מים  בריכות חמצון בקריית שמונה ועוד.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-51115/83 18/12/1962 נאות מרדכי – בית חרושת לנעליים  קרית שמונה נאות מרדכי – בית חרושת לנעליים  קרית שמונה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-3702/1 31/12/1962 משרד הראשי – קרית-שמונה – תכנון כולל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון בניה בקרית שמונה: שכוני עולים  דירות לזוגות צעירים  הסדרת הקרקע "בשטח המושפע"  רשימת כמויות ומחירים  הסדרת קרקע ניקוז וקירות תומכים בשטח המושפע  הגברת הבניה  הזמנות לכנס  מסי בניה  פיתוח אזור התעשייה החדש בקריית שמונה  דירות פנויות  מקלטים  הקצבת דירות זוגות צעירים  חסול המעברה  שכון זוגות צעירים ועוד.
ג-6272/11 01/01/1963 פרוטוקולים מישיבות ממשלה (החלטות) כרך ב'
גל-3702/2 06/01/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – מוסדות ציבור כרך א' שיכון  חינוך ותעסוקה בקרית שמונה.
גל-51092/13 25/01/1963 כדורי יוסף קמיש – נגריה כדורי יוסף קמיש – נגריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51092/4 05/02/1963 יכין חקל – מפעלי שימורים יכין חקל – מפעלי שימורים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-13962/13 01/03/1963 מחנה נוער יהודי-ערבי בעכו פגישה עם סטודנטים יהודיים בנושא בעיית המיעוטים בישראל  לשכת תל-אביב
גל-51092/5 08/03/1963 בלצרקובסקי צבי – מוסד לנוער מפגר בלצרקובסקי צבי – מוסד לנוער מפגר  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-48753/1 18/03/1963 מועצה למניעת עבריינות נוער – כרך א פרוטוקולים מישיבות הועדה המייעצת למניעת עבריינות נוער באשקלון  דוחות סטטיסטיים של שרות המבחן לנוער לפי מחוזות  סקירה על עבריינות נוער בשכונות בבאר שבע ועוד.  חלק א'  המשך בתיק 2
ג-6284/15 24/03/1963 הצעת חוק העברת סמכויות הממונה על המחוז חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות ופקידי מחוז)  התכתבויות בנושא
גל-3716/1 30/04/1963 משרד ראשי – מפעל השיכון העממי החדש התכתבות בעניין אישור מועמדים למפעל השיכון העממי וזכאותם להלוואות.
גל-51108/63 31/05/1963 יפו – יפו נגריה יפו – יפו נגריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-3702/4 05/06/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – מוסדות ציבור כרך ג' התכתבויות בעניין תקציב והלוואות משרד השיכון למועצה המקומית קריית שמונה למטרת בניית מוסדות ציבור בישוב (בתי ספר וגני ילדים  מתקני ספורט  בית כנסת  מועדוני נוער  תחנת אם וילד  חנויות ועוד).
ג-4940/35 05/06/1963 לשכת המנכ"ל טנא – השיכון העממי סיכומי ישיבות  סקירות ונתונים בנוגע לתקציב הפיתוח  לשנת 1965/66 ותכנית פעולות משרד השיכון לפי יעודים – שיכון עולים  שיכון בהתיישבות  שיכון מיעוטים  מפעלי שיכון  בניית מוסדות ציבור ותשתיות  נתונים על בנייה ציבורית בשנים 1955-1963  דברי הסבר להצעת תקציב נוסף לשנת הכספים 1964/65 ועוד.
גל-6218/7 25/06/1963 לשכה ראשית – חברה לפיתוח קרית שמונה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד המסחר והתעשייה בנושא החברה לפיתוח קריית שמונה בע"מ: פקודת החברות חברה ציבורית בערבות מוגבלת במניות תזכיר התאגדות של החברה לפיתוח קריית-שמונה בערבון מוגבל  פקודת החברות 1929-36. תקנות ההתאגדות של החברה  השתתפות הממשלה בחברה טיוטת הצעה להחלטה – השתתפות ההמשלה בחברה ועוד.
א-7225/26 24/07/1963  יחסי ישראל-דרום אפריקה בתיק מכתב ששלח שמחה דיניץ מנהל לשכת שרת החוץ בשם שרת החוץ אל מנהל לשכת ראש הממשלה בנושא מכתב מציר ישראל בפרטוריה על ועידת I.L.O) Intenational Labour Organization) ודרום אפריקה.
ג-6392/4 26/07/1963 הסכם לאיסור ניסויים גרעיניים התכתבות בנושא הצטרפותה של ישראל להסכם מוסקבה בדבר איסור ניסויים בנשק גרעיני באטמוספירה  בחלל החיצון ותחת המים.  בתיק החלטת ממשלה 583 בנושא  נוסח ההסכם  הודעה לעיתונות ועוד.
פ-5471/6 08/08/1963 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בחבל תענך ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בחבל התענך;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
נ-162/30 22/08/1963 נשיא המדינה זלמן שזר –  משרד החוץ – מחלקת הסברה התכתבות בין לשכת הנשיא למחלקת הסברה במשרד החוץ בעניין קבלת חומר פרסומי והסברתי.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-5473/6 06/09/1963 ביקור ראש הממשלה בתחרות הבין-לאומית לבניין ערים תצלומים מהתחרות הבין-לאומית לבניין ערים בתל-אביב;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5472/3 01/10/1963 ביקור ראש הממשלה במועצת פועלי תל אביב ביקור ראש הממשלה לוי אשכול במועצת פועלי תל אביב.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5470/5 20/10/1963 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון ביד בנימין בתצלומים – חנוכת אולם הרצאות והנחת אבן פינה לביתה כנסת המרכזי ב'יד בנימין' בהשתתפותו של ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. חנוכת בית הכנסת המקומי.
פ-5471/10 01/11/1963 אלבום ריכוז תצלומים משנת 1963/4 קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.   אלבום תצלומים הכולל: תמרוני צניחה  ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בארצות הברית  בצרפת  חופשה פרטית בשוויץ  ביקור הגב' מרים אשכול בארצות הברית  עבודת הגב' אשכול בכנסת  אירוע משפחתי.
פ-5472/6 01/11/1963 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בפיקוד מרכז ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בפיקוד מרכז.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.
גל-3702/3 17/11/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – מוסדות ציבור כרך ב' פיתוח תשתיות מגורים  חינוך ותרבות בקריית שמונה.
גל-3702/14 19/11/1963 משרד הראשי – קרית-שמונה – סניטציה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד השיכון בנושא תכנון בנית סניטציה בקרית שמונה: הזמנות עבודה  אישור עבור בדיקת צנרת הגז  בית הספר -קריית שמונה – אדר' בן סירה ועוד.
פ-4223/1 27/11/1963 מפעל "חולה דרומי" – מח"ד הפקת מים; השפעת מפעל חולה דרומי על ניצול מי כנרת; ישיבות עבודה פרוטוקולים
חצ-3516/12 01/01/1964 דרום אפריקה – ישראל בדרג ממשלתי.
ג-7451/2 01/01/1964 מפות – בקעת הירדן הצעת תכנית אב להתיישבות בבקעה
פ-5471/9 16/01/1964 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בתעשייה הצבאית ביקרו ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בתעשייה הצבאית.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
חצ-3554/1 31/01/1964 ירושלים – בית הקברות הצבאי הר-הצופים.
גל-51080/2 10/02/1964 דקו – חברה שויצרית-ישראלית לדהידרציה דקו – חברה שויצרית-ישראלית לדהידרציה  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-6301/2 18/02/1964 חוזים – כללי התכתבויות משפטיות בנושא חוזים שהמדינה מהווה צד להם  אישורם וסעיפים הכלולים בהם.
ח-1418/18 01/03/1964 מפעל הערבה הצעה להספקת מים לשטחי מרזבה ליד עין – יהב מפעל הערבה הצעה להספקת מים לשטחי מרזבה ליד עין – יהב.
ג-3196/14 01/03/1964 אשדוד בתיק תקציב רגיל של המועצה המקומית אשדוד לשנת הכספים 1964-65  התכתבות בנוגע להעברות מסעיף לסעיף בתקציב המועצה המקומית אשדוד לשנת הכספים 1964-65 ועוד.
פ-5472/4 03/03/1964 נישואי ראש הממשלה ומרים אשכול תצלומים מיום נישואיהם של ראש הממשלה לוי אשכול לרעייתו מרים ב-3 במארס 1964.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.
פ-5469/10 12/03/1964 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בנצרת עילית תצלומים מביקור ראש הממשלה בנצרת עלית.
פ-5469/12 12/03/1964 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בנצרת עילית ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בנצרת עלית.
א-7224/43 01/04/1964 . המתקת מי-ים
גל-3841/2 01/04/1964 מקומות הסטוריים פיתוח לפי א"ב. כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע לשימור ופיתוח אתרים הסאטוריים בארץ (אותיות מ'-ע') עיקר התיק עוסק במעיין חרוד ובמבצר עתלית.
פ-5471/3 08/04/1964 ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות בנוכחות ראש הממשלה תצלומים מישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות בנוכחות ראש הממשלה לוי אשכול.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5474/1 30/05/1964 נסיעת ראש הממשלה לארה"ב – 1964 מארז מהודר של תצלומי הביקור בהקדשת נשיא ארצות-הברית מביקור ראש הממשלה לוי אשכול ושר הביטחון לוי אשכול ורעייתו מרים  בארצות-הברית; ראש עירית שיקגו מקבל פניהם של אשכול ורעייתו בארוחת ערב לכבודם ועוד.
פ-5470/14 31/05/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים  בארצות-הברית. לביקור נתלווה גם סגן שר הביטחון שמעון פרס; עוד בתצלומים: ראש הממשלה אשכול עם ראש עירית פילדלפיה – גיימס' טייט.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/3 31/05/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית ביקור ראש הממשלה  לוי אשכול בארצות הברית – ניו יורק ופילדלפיה.  האלבום דורש שיקום. קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5471/1 04/06/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים  בארצות-הברית.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5470/15 04/06/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית ביקור ראש הממשלה  לוי אשכול ורעייתו בארצות-הברית; תצלומים עם מועצת הפועלות – Pioneer women; תצלומים עם נשות פועלי אגודת ישראל באמריקה; ועם נשות הדסה; ליגת הנשים למען ישראל. ועוד.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/7 09/06/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית בתצלומים – ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו  הגב' מרים אשכול  בארצות-הברית; סיור באולפני יוניברסל  קליפורניה; קבלת פנים חמה לאחר שובו של אשכול לארץ;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/2 11/06/1964 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית ביקרו ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית  תצלומים מפגישותיו בניו יורק עם חטיבת העובדים הישראליים  נציגי המגבית והעיתונות הכללית.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות
גל-51107/45 18/06/1964 יכין חקל יכין חקל  הסכם קיבוצי מיוחד.
פ-5470/8 28/06/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקרו ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5470/11 28/06/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים בצרפת; לביקור התלווה גם שמעון פרס  שכיהן כסגן שר הביטחון בממשלתו של לוי אשכול.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/2 28/06/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת  מלווה ברעייתו מרים אשכול וסגן שר הביטחון שמעון פרס.   קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/1 30/06/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת מלווה ברעייתו מרים אשכול וסגן שר הביטחון שמעון פרס; בתצלומים – פייר מסמר (Pierre Messmer)  שר ההגנה הצרפתי בין השנים 1960-1969  מרדכי לימון  הנספח הימי וולטר איתן  שגריר ישראל בצרפת ועוד.         [  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/3 30/06/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת מלווה ברעייתו מרים אשכול; לביקור הצטרף גם  סגן שר הביטחון  שמעון פרס. בתצלומים – גם פייר מסמר [Pierre Messmer] – שר ההגנה של צרפת.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/5 01/07/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת בלוויית רעייתו מרים אשכול; לביקור הצטרף גם סגן שר הביטחון  שמעון פרס;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/4 02/07/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת  מלווה ברעייתו מרים אשכול; לביקור הצטרף גם סגן שר הביטחון  מר שמעון פרס.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5475/6 03/07/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת מלווה ברעייתו מרים אשכול; לביקור הצטרף גם שמעון פרס  סגן שר הביטחון;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5476/1 07/07/1964 ביקור ראש הממשלה בצרפת תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בצרפת מלווה ברעייתו  מרים אשכול; לביקור הצטרף גם סגן שר הביטחון  שמעון פרס.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-51065/18 21/07/1964 התאחדות בעלי התעשיה – סיגריות התאחדות בעלי התעשיה – סיגריות  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51114/14 22/07/1964 תעשיית שוקולד וממתקים תעשיית שוקולד וממתקים  הסכם קיבוצי מיוחד.
כ-593/20 01/08/1964 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 5) – פניות ציבור – עצומה – ממשלה בלי "פרשה" עצומה בעניין "פרשת לבון" – ממשלה בלי פרשה (מכתב מחאה בעניין בואו של רולף פאולס שגריר גרמניה המערבית בישראל)
גל-51075/35 03/09/1964 תעשיות אבן וסיד – מחצבות שגב תעשיות אבן וסיד – מחצבות שגב.
גל-5917/46 19/10/1964 אילת בתיק הנחיות בנוגע למגבלת בנייה באזור אילת.
גל-51089/24 10/11/1964 יקבי פרידמן  תנובה יקבי פרידמן  תנובה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-48125/1 01/01/1965 בית שמש בית שמש
גל-48138/16 01/01/1965 בית שמש בית שמש
גל-48157/1 01/01/1965 ואדי חמאם ואדי חמאם
חצ-3534/12 01/01/1965 גרמניה – ישראל ליגות ידידות כולל אגודת ידידי הבונדסטאג
גל-48159/21 01/01/1965 הר הצופים (דרך) הר הצופים (דרך)
גל-48113/11 01/01/1965 עתלית עתלית
גל-48142/13 01/01/1965 בית שמש בית שמש
גל-48175/10 01/01/1965 עתלית – שכונה דרומית עתלית – שכונה דרומית
גל-48202/5 01/01/1965 ירושלים – הר הצופים ירושלים – הר הצופים
גל-48204/6 01/01/1965 בית שמש בית שמש
גל-48196/14 01/01/1965 עכו – מנשיה עכו – מנשיה
גל-48198/3 01/01/1965 עתלית (כרך א') עתלית (כרך א')
גל-48233/15 01/01/1965 רגבים רגבים
גל-48242/20 01/01/1965 טיבה – נפת בית שאן טיבה – נפת בית שאן
גל-48225/3 01/01/1965 הר הרצל הר הרצל
ג-5025/32 01/01/1965 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – כפר-יאסיף התיק מכיל: בחירות לרשויות המקומיות  התפטרות חבר המועצה בכפר יאסיף  פרוטוקולים  העברת ראש המועצה מכהונתו  מינוי חברים לוועדת הבחירות בכפר יאסיף ועוד.
גל-51100/38 01/01/1965 סיפולוקס תעשיות הסכם קיבוצי בין החברה לשיווק והפצת סיפולוקס ב"מ וסיפולוקס תעשיות בע"מ לבין מועצת פועלי תל אביב.
גל-48093/8 01/01/1965 ואדי חמאם ואדי חמאם
פ-5473/5 06/01/1965 ביקור ראש הממשלה באגודה למלחמה בסרטן ביקור ראש הממשלה לוי אשכול באגודה למלחמה בסרטן; השתתפותו של אשכול בכנס אנשי הכלכלה שנערך בתל אביב להקמת קרן חנה וייסגלס.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-8592/62 11/01/1965 הנושא: בניה. השם: שיראזי יעקב גוש 10737 חלקה 24 בתיק השהיית בקשה לבניית מסעדה בגוש 10737
גל-22756/17 08/02/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צור משה בתיק –  תשריטים של תכנית ותכנית מתוקנת – מושב העובדים צור משה; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאישור התכנית; תכנון מקומי שרונים – תכנית מפורטת.
גל-387/34 26/02/1965 כביש עמקה גת הגלילית בתיק התכתבות בענין הכביש וצו הכרזה חתום של שר העבודה על-פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל.
פ-6177/6 01/03/1965 אוניברסיטאות הזמנות לטקסים  הרצאות ואירועים נוספים באוניברסיטת תל אביב  מכון ויצמן למדע ומוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר נוספים. בנוסף  בתיק "האוניברסיטה" – ירחון אוניברסיטת תל אביב – גליון מס' 20 – נובמבר 1974  תכנית הטקס האקדמי – מכון ויצמן למדע – 1997 ותכנית הסימפוזיון לציון יובל המאה של אלברט אינשטיין.
גל-51089/36 15/03/1965 בית חנוך עיוורים בית חנוך עיוורים לבני ישראל  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-3198/29 05/04/1965 כפר מנדא בתיק תקציב רגיל של המועצה המקומית כפר מנדא לשנת הכספים 1964-65.
חצ-3013/3 07/04/1965 יחסים עם קובה בתיק התכתבות בדבר ועידת הבאנה: ההצהרה הכללית  נאום נציג קובה  וההחלטות שהתקבלו בה כולל נוסח ההחלטה בנוגע לבעיית ארץ-ישראל והציונות. בתיק גם סקירה על יחסי קובה – ישראל  אנטישמיות בקובה ועוד.
פ-5470/4 01/05/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בגבעת השלושה ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול בלוויית רעייתו מרים אשכול  בגבעת השלושה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. ציון 40 שנים לגבעת השלושה וציון 1 במאי.
גל-49817/46 02/06/1965 אגודות עותמאניות – אגודה לחקר ולטיפוח ריקודי העדות והמיעוטים בישראל אגודות עותמאניות – אגודה לחקר ולטיפוח ריקודי העדות והמיעוטים בישראל.
גל-22666/10 12/06/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אשדוד – עורף הנמל התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה באשדוד: מרחב תכנון הועדה המקומית לבניה ותכנון ערים הגלילי תכנית בנית ערים מפורטת מס' ד/357/ד אזור אחסנה ותעשיה הקשורה בנמל.
חצ-3537/23 23/06/1965 גרמניה – הנציגות בברלין בתיק התכתבויות על ייצוג ישראלי בברלין  סקירה על פעילות סניף משלחת ישראל בברלין המערבית ועל הקמת קונסוליה ישראלית בברלין.
פ-5470/3 28/06/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בתעשייה הצבאית ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ורעייתו מרים  בתעשייה הצבאית(תע"ש); ראש הממשלה אשכול מתקבל על-ידי מנהל התעשייה הצבאית מר צבי דר; ענף המכשירים והייצור הבודד מוצגים בפני ראש הממשלה; סיור במחלקות המפעל; תערוכה ממוצרי המפעל ועוד.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-51057/5 29/06/1965 הקרן לניהול מוסדות לילדים מפגרים בכפר נחמן. הקרן לניהול מוסדות לילדים מפגרים בכפר נחמן  הסכם קיבוצי מיוחד.
פ-5471/7 06/07/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון במושב ירחיב ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול  במושב ירחיב.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-51077/13 03/08/1965 חברת מפעלי חוף בת גלים חברת מפעלי חוף בת גלים  הסכם קיבוצי מיוחד.
פ-5470/10 19/08/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בתעשייה האווירית ביקור ממלכתי של הממשלה לוי אשכול בתעשיה האווירית;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-8592/7 05/09/1965 הנושא: בניה מועדון הנוער ואדי רושמיה הנושא: בניה מועדון הנוער ואדי רושמיה. 2011-18-660
גל-8207/8 19/09/1965 סרטים. התכתבויות  תזכירים  הזמנות ודוגמאות טפסים בנוגע להפקת סרטי הסברה וחישוב עלותם (הוצאות הפקה)  ספריית סרטי הסברה  הצעות לסרטים וקהל יעד  תפקיד הוועדה הבינמשרדית לעידוד הסרט הישראלי  החוק לעידוד הסרט הישראלי  החזר מיסים עקיפים והטבות בתעשיית הסרטים  פסטיבל בינ"ל של הסרט היהודי  סיכומים מישיבות ועדת נושאים (קבלת החלטות לגבי הסרטים המוצעים ואופן הסיוע של מרכז ההסברה)  תכנית העבודה של שירות הסרטים הישראלי  קטלוג סרטי תעודה בנושאים שונים. מצורפים קטעי עיתונות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-5473/1 01/10/1965 ביקור ראש הממשלה בטבריה עילית ביקור ראש הממשלה  לוי אשכול בטבריה עילית; בתצלומים – אשכול במעמד גבאי בתי הכנסת בטבריה עלית  בסוכתו של כבוד הרב דוד פרץ בחול המועד סוכות  התשכ"ו – 1965;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. בסוכת הרב דוד פרץ
גל-51097/34 03/10/1965 מוזיאון ישראל מוזיאון ישראל  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-59428/19 22/11/1965 בית החולים גן מגד הסכם קיבוצי.
פ-5473/9 01/12/1965 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בנצרת עילית ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול ורעייתו מרים  בנצרת עילית;   קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
ג-3231/16 17/12/1965 עראבה בתיק התכתבויות בנוגע לתקציב המועצה ותקציב רגיל לשנת הכספים 1965-66.
גל-6174/2 01/01/1966 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות פקיסטן
גל-17048/14 01/01/1966 מחנה נוער יהודי ערבי בעכו תכנית המחנה  התכתבות  סיכום המחנה  קטעי עתונות  דו"ח הוצאות
חצ-4004/2 20/01/1966 ברזיל – משרד החוץ בתיק התכתבויות על הרכב משרד החוץ הברזילאי (איטמרטי)  חילופי גברי ומינויים.
חצ-2886/12 01/02/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – משתלם מקונגו בנושא עבריינות נוער.
ח-1608/9 01/02/1966 מפעל שובל – הספקת מים לישוב הבדואים ליד שובל מפעל שובל – הספקת מים לישוב הבדואים ליד שובל.
גל-2936/3 02/02/1966 תכנית לבנית מקוואות כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בנית מקוואות: תכניות ושרטטים לבנית בתי מרחץ ומקווה טהרה  אגרות למועצה הדתית  הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת 1967/68  הוצאת מכרז לגמר עבודות  ערכת עבודות גמר לבנין בית מרחץ ומקווה טהרה  שיפוצים בבניני המקווה  בנין המקווה בבימינה  ערכה כספית לעבודות גמר של בית המרחץ והמקווה המרכזי בחדרה   מקוואות קריית- אתא עכו – תיקונים בתכניות  הצעת תכנית לבנין המקווה עם חדר סאונה בכפר יונה ועוד.
גל-668/19 01/04/1966 הגדרת תפקידי הלשכה לסטטיסטיקה טיוטות לניסוח הגדרת תפקידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומינויים בה: רשימת חברי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה  תקנון המועצה הציבורית לסטטיסטיקה  ועדת תכנון – תכנית פיתוח כספים  תכנית פיתוח בניה ועבודות ציבוריות  תכנית לאומית לסטטיסטיקה  תכנית פיתוח לאומדני השקעות עולמיות-מקומיות  תכנית פיתוח לסטטיסטיקה של סחר פנים  ועדת התכנון הקבועה  תכנית פיתוח תחבורה יבשתית  תכנית פיתוח – דמוגרפיה  הוועדה המקצועית המייעצת לסטטיסטיקה משפטית ועוד.
גל-4941/12 03/04/1966 . עתלית – תכנון כולל בתיק – תכנון דיור בעתלית; פינוי צריפים הנמצאים במעברת עתלית בשטח המיועד לבניית דירות לקליטת עולים; טפסי כתב העברת רכוש והוראת אכלוס לטובת יחידות דיור לעולים חדשים וליעדים סוציאליים; הקצבת דירות להטבת דיור בעתלית – התכתבויות; פיתוח שטח לטובת מפעל תע"ש במעלות; מתן הלוואות במסגרת שיכון לזוגות צעירים בעתלית – התכתבויות.
גל-4924/5 21/04/1966 . אשדוד – תכנון פיזי תכנון ובינוי באשדוד-התכתבות בעניין בניית יחידות דיור ומגורים לעובדי הנמל  שיכונים ציבוריים  שטחי מסחר  מוסדות חינוך ועוד.
חצ-4057/13 01/05/1966 פורטוגל – יהדות
גל-2936/5 03/05/1966 תכנית לבנית מקוואות כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בנית מקוואות: תכניות ושרטטים  גמירת בנין בית המרחץ  בנין המקוואות במזכרת – בתיה  באלון – שבות (גוש עציון)  בעיר העתיקה י-ם  איתור שטח לבניין בית המרחץ  בניות מקלטים ציבוריים דו – תכליתיים במרתף בנין בית המרחץ  ברמות אליהו ראשון לציון  בטבריה  בנצרת – עלית  בקריית טבעון  בנשר  תקציב בנין בית מרחץ ומקווה טהרה בשכונת רמת אליהו בראשון לציון  הוספת אגף לגברות בבניין המקווה בטבריה  הקצבות לבנייני מקוואות  רשיונות בניה מטעם הועדה לבניני ציבור ועוד.
פ-5469/13 31/05/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – חוף השנהב ביקור ראש הממשלה בחוף השנהב במאי 1966; בתצלומים לוי אשכול סוקר משמר כבוד; לוי אשכול עם רעייתו מרים אשכול.
פ-5476/4 31/05/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – חוף השנהב ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בלוויית רעייתו  מרים אשכול  בחוף השנהב; ראש הממשלה אשכול סוקר משמר כבוד לכבודו; עוד בתצלומים – ישראל ליאור ששימש כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה לוי אשכול.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות.
פ-5472/1 01/06/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – אוגנדה תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול  ורעייתו מרים באפריקה – אוגנדה. בתצלומים – קמפאלה  עיר הבירה של אוגנדה  נמל התעופה באנטבה  קבלת פנים חמה מסגן נשיא אוגנדה. תצלומים מהפרלמנט של אוגנדה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5476/3 02/06/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – ליבריה תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בליבריה בלוויית רעייתו מרים אשכול; תכנית הביקור; פגישת ראש הממשלה אשכול עם נשיא ליבריה – טובמן; אשכול סוקר משמר כבוד לכבודו; תצלומים עם אישים בכירים מממשלת ליבריה; מופע ריקוד תרבותי בליבריה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5469/11 02/06/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – חוף השנהב ביקור ראש הממשלה לוי אשכול במדינות אפריקה. בתצלומים – ביקור ראש הממשלה אשכול בחוף השנהב.
פ-5476/2 03/06/1966 ביקור ראש הממשלה באפריקה – ליבריה תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול בליבריה – אפריקה; ראש הממשלה אשכול בטקס הנחת הזר 'באנדרטת החלוצים'; ביקרו במרפאת עיניים בבית החולים הממשלתי בליבריה; הענקת תואר לשם כבוד לראש הממשלה אשכול מאוניברסיטת ליבריה ועוד.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-71889/9 07/06/1966 זרנוגה  מצולעים  תיק חישובים מס'- 798 זרנוגה  מצולעים  תיק חישובים מס'- 798
גל-51220/5 19/06/1966 התאחדות בעלי התעשיה – שוקולד וממתקים התאחדות בעלי התעשיה – שוקולד וממתקים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51111/43 01/07/1966 מלון מיאמר – מכמורת מלון מיאמר – מכמורת  הסכם קיבוצי מיוחד.
פ-5470/2 07/07/1966 ביקור ראש הממשלה ביריד הבין-לאומי בתל אביב ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ביריד הבין-לאומי בתל אביב. היריד מחולק לביתנים לפי ארצות; בתצלומים – אשכול בלוויית רעייתו מרים אשכול  מבקר בביתנים: אוסטריה  איטליה  מדינות אמריקה  בלגיה  גרמניה  הולנד  מקסיקו  פרו  מדינות  אפריקה וצרפת.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-48753/3 10/07/1966 מועצה למניעת עבריינות נוער – כרך א סיכומי ישיבות ופרוטוקולים של המועצה והוועדה למניעת עבריינות נוער באשקלון. דוחות על פעולות הוועדה  דו"ח ועדת רחוב למניעת עבריינות נוער באשקלון  פרוטוקול ממפגש עובדים בחבורות רחוב בתל אביב ובירושלים.    חלק ג'  המשך מתיק 2
פ-5470/1 12/07/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון ביום חיל הים ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ביום חיל הים.
גל-59418/88 15/07/1966 התאחדות בעלי התעשייה בישראל – אגף טחנות הקמח בתיק הסכמים קיבוציים בין הסתדרות העובדים להתאחדות התעשיינים בישראל  אגף טחנות הקמח.
גל-51111/4 17/07/1966 בית רוטשילד בית רוטשילד  הסכם קיבוצי מיוחד.
ח-1483/2 01/08/1966 תכנית החומש לפתוח חקלאות לשנים 1966/67 עד 1970/71 – תכנית לפיתוח כפרי אזורי חלק 2 תכנית החומש לפתוח חקלאות לשנים 1966/67 עד 1970/71 – תכנית לפיתוח כפרי אזורי חלק 2.
גל-51080/41 14/08/1966 מועצת אזורית גליל עליון מועצת אזורית גליל עליון  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-3642/18 25/08/1966 עראבה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לתקציב הרגיל של עראבה: תקציב רגיל נוסף לשנים 1966-67 – העברה מסעיף לסעיף  התקציב הרגיל לשנים 1966-67.
חצ-4049/12 26/08/1966 ברית-המועצות – הסברה ישראלית התכתבות בנושא ניצול פרסומי האו"ם לצורך פרסומי הסברה על ישראל בברית המועצות. בתיק גם התכתבות בנושא שידורי "קול ציון לגולה".
גל-51081/34 30/08/1966 מוזיאון תל אביב מוזיאון תל אביב  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51182/53 30/08/1966 חברת מוזיאון תל אביב חברת מוזיאון תל אביב – הסכם קיבוצי מיוחד.
פ-5472/11 01/09/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בתעשייה האווירית ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול בתעשייה האווירית;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5472/5 01/10/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בחיפה ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ורעייתו מרים  בחיפה; ביקור מרים אשכול בבית התינוקות אמנה – מועצת הפועלות  ארגון אימהות עובדות.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות. חלק מן התמונות נסרקו בספריה הלאומית.
פ-5471/4 25/10/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בבתי הזיקוק תצלומים מביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול  בבתי הזיקוק בחיפה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5472/2 29/10/1966 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון במפעלים פטרוכימיים ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול במפעל פטרוכימיים בחיפה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
ח-1607/24 01/11/1966 משרד החקלאות המרכז לתכנון חקלאי והתיישבותי – מחקרים וסיכומים משרד החקלאות המרכז לתכנון חקלאי והתיישבותי – מחקרים וסיכומים.
גל-18746/56 01/11/1966 גן-ילדים ממלכתי צור משה בתיק מידע לגבי תקן גני הילדים (מספר הילדים ומספר המשרות) בצור משה.
גל-4941/14 30/11/1966 . עתלית – תכנון פיזי בתיק – ועדת תיאום והתכתבויות בנוגע דיון בתכנית שיכון ציבורי בשכונת מעלות שבעתלית לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים.
גל-57039/18 02/12/1966 מפעל תעשייתי "בגיר"  קרית – גת מפעל תעשייתי "בגיר"  קרית – גת  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-59490/19 08/12/1966 עשרת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנושא פיתוח הישוב עשרת: אישור סטיה בשימוש החודשי במים  השלכת פגרי עופות  לבנון אפרים –  יחידת קירור לצופרן.
גל-2936/4 11/12/1966 תוכניות לבניית מקוואות – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסכמים ממשרד הדתות בנושא בנית מקוואות: תכניות  שרטוטים  תרשימים  המחאה בלתי חוזרת  בנין בית מרחץ ומקווה טהרה באילת  בקרית טבעון  בשכונת עזרה ובצרון  השתתפות משרד הפנים במשכורת המשרתים בקש לשנת 1965/66  בנין בית המרחץ ומקווה טהרה עם מקלט ציבורי דו תכליתי ברמלה  בקרית מלאכי  תקציב בנין בית המרחץ ומקווה טהרה בשכונת רמות אליהו ראשון לציון  בניה והרחבת מקוואות  הגדלה ושפוצים למקווה קריית שמואל  חוזה לבנית בית מרחץ ומקווה טהרה במעלות  שינוים ותוספות בבניין בית המרחץ ומקווה טהרה ברכסים  הצעת סדרי הפעלה  רשימת המקוואות ועוד.
ח-1600/2 01/01/1967 LAKE TIBERIAS INVESTIGATIONS LAKE TIBERIAS INVESTIGATIONS.
חצ-3998/10 01/01/1967 אירן – חגיגות כורש
ג-10790/12 01/01/1967 עצומה נגד נסיגה עצומה לממשלת ישראל בעניין נסיגה משטחי ישראל [חתימות אזרחים-מדגם 10% ממיכל מלא]
ג-6583/21 01/01/1967 משק חולתה פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיק מתמקד בעיקר במשק חולתא בגליל.
פ-5471/8 18/01/1967 ביקור ראש הממשלה במפעלי הטקסטיל בדימונה ביקור ראש הממשלה לוי אשכול במפעלי הטקסטיל בדימונה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/12 18/01/1967 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בדימונה ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול  בדימונה; תעודת אזרחות של כבוד מוענקת לראש הממשלה ושר הביטחון אשכול בדימונה. קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/11 26/01/1967 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון במרכז תחמושת ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון  לוי אשכול  במרכז תחמושת במפקדת המרכז;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-11791/5 06/02/1967 סמכויות הממונים על המחוזות בעניני שלטון מקומי בתיק מסמך העוסק בתיקון סעיף 188 לפקודת העיריות – עשיה במקרקעין.
ח-1598/25 01/03/1967 יחידת פרוייקטים לאספקת מים – דרום   שיפור אספקת המים למושב כוכב יחידת פרוייקטים לאספקת מים – דרום   שיפור אספקת המים למושב כוכב.
גל-71976/9 31/03/1967 נווה אפרים-מונוסון-מועצה מקומית  172 נווה אפרים-מונוסון-מועצה מקומית  172
פ-5470/7 12/04/1967 ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בשטחי גידול חקלאיים ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בשטחי גידול חקלאיים.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
גל-51200/21 16/04/1967 זמיר – תעשיית חלילים זמיר – תעשיית חלילים (כלי נגינה)  הסכם קיבוצי מיוחד
גל-51106/33 18/04/1967 פניציה – ירוחם פניציה – ירוחם  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4885/2 02/06/1967 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה בארץ לשעת חירום
פ-5472/8 11/06/1967 ביקור ראש הממשלה בארצות הברית   קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. ביקור ראש הממשלה לוי אשכול בארצות-הברית; ארוחת ערב עם ראשי ארגונים יהודיים.
חצ-3077/11 01/08/1967 אתיופיה
גל-51106/9 07/08/1967 בית חרושת לסיגריות – לוד בית חרושת לסיגריות – לוד  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-2936/6 10/08/1967 תכנית לבנית מקוואות כרך ד' התכתבויות בין משרד הדתות  מועצות מקומיות ומועצות דתיות בעניין בנייה ושיפוץ בתי מרחץ ומקוואות בישובים שונים  מימון והקצבות לבניית מקוואות  תכנית אב להקמת מקוואות בירושלים ועוד. מצורפות תכניות מקוואות  מפרטים לבניית מקוואות (תיאור עבודה וכמויות) בטבריה ורמות מאיר  תכנית מקווה ובית מרחץ עירוני בבני ברק.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5206/6 22/09/1967 מינהל ההסברה – איגוד ענף הקולנוע. התכתבויות וסיכומי ישיבות בעניין שידור סרטים עלילתיים בטלוויזיה והשפעתם על ענף הקולנוע (ירידה בביקור בבתי הקולנוע)  סקירה ודוחות על השפעת הפעלת הטלוויזיה על ענף הקולנוע בעולם  פניית התאחדות ענף הקולנוע בישראל ואיגוד בעלי בתי הקולנוע לשר גלילי בבקשה לצמצם את הפגיעה בענף הקולנוע ע"י סייגים שונים והקלות במס. קידום ענף הסרטים בישראל ודו"ח הוועדה לעידוד הפקת סרטים בישראל.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ח-1598/19 01/10/1967 ההידרולוגיה של מי התהום באזור מפרץ חיפה ההידרולוגיה של מי התהום באזור מפרץ חיפה.
גל-56958/9 02/10/1967 מרכז הכשרה לדרוזים מרכז הכשרה לדרוזים.
גל-4898/4 08/10/1967 . תקציב פיתוח וניתוח מערכות שיכון סקר על נתוני הבנייה בשנים 1961-1967  פרסום נתונים על היקף הבנייה  בעיות המנהל של היחידה לתקציבי פיתוח  אכלוס דירות שיכון לעולים  דו"חות סטטיסטיים ועוד
א-7463/3 01/11/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים עיקריים (12) המגעים המדיניים של ישראל לאחר מלחמת ששת הימים בענין עמדת צרפת  האמברגו של נשק ישראל  רכש ישראלי בארה"ב ועוד. (המשך בתיק 4). בתיק הושחרו מסמכים העלולים לפגוע בביטחון המדינה ומוגבלים לעיון עד שנת 2058 לפי תקנה 5 ב'
חצ-3997/9 01/12/1967 אורוגואי
פ-5472/9 28/12/1967 ביקור ראש הממשלה בקרית מוצקין ביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים בקית מוצקין; עוד התצלומים – הנחת זר ראש הממשלה בבית המגן לזכר 100 חללי מלחמת השחרור; תזמורת ילדי קרית מוצקין מקלים את פני ראש הממשלה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
חצ-3833/8 01/01/1968 יורדים – ויורדים חוזרים כללי התיק עוסק  ביורדים  ובחוזרים ממספר  לא  קטן  של  מדינות.
ג-6519/20 01/01/1968 המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות התכתבות על מינוי המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות
חצ-4156/4 01/01/1968 ארצות הברית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – פרשת ליברטי.
חצ-4173/23 01/01/1968 אורוגואי – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל באורוגואי. מכתבי תודה התכתבות בנושאים: ביקור השגריר  בקשת חומרים בנושאי תרבות  אירועים לרגל יום העצמאות  פרידה מהשגריר היוצא וברכות לשגריר הנכנס
א-7313/14 01/01/1968 ירושלים כרך א'
גל-12412/17 01/01/1968 כבישים: גבעת-זייד – אורנים כבישים: גבעת-זייד – אורנים
חצ-6593/2 01/01/1968 תוניסיה – ערב – ישראל בעיות ביחסים בין תוניסיה לארצות ערביות שונות ויחסיה כלפי ישראל
גל-2936/8 11/01/1968 תוכניות המהנדס שפירא להקמת מקוואות תכניות ושרטטים של המהנדס דב שפירא להקמת בתי מרחץ ומקווה.
פ-5470/6 12/01/1968 ביקור ראש הממשלה בקנדה תצלומים מביקור ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים בקנדה.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
חצ-1506/4 01/02/1968 יחסי ישראל – גרמניה בתיק התכתבויות ודוחות בנושאים שונים: דוח משיחת שר החוץ אבא אבן עם רולף פאולס שגריר גרמניה בישראל  אוסף התבטאויות ערביות בעניין פיצויים לקורבנות השואה  אגרת בגרמנית משר החוץ של מערב גרמניה אל שר החוץ אבא אבן  מברק ובו תמצית שיחה בין הנרי קיסינג'ר לבין אשר בן-נתן שגריר ישאל בגרמניה המערבית  דעותיו של קיסנג'ר ובינאום ירושלים  התכתבות בדבר מדיניות החוץ של הרפובליקה הגרמנית  על נאטו  על התכנית להקמת מפעל משאיות גדול בברית המועצות במסגרת שיתוף פעולה מערבי-אירופאי  על ברלין והסכם מוסקבה ועוד.
פ-5470/13 01/04/1968 הוועידה הכלכלית העולמית תצלומים מתוך הוועידה הכלכלית העולמית בהשתתפות ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5470/12 01/04/1968 הוועידה הכלכלית העולמית תצלומים מהוועידה הכלכלית העולמית בהשתתפות ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5470/9 09/05/1968 עצרת השב"כ בנוכחות ראש הממשלה ראש הממשלה לוי אשכול ורעייתו מרים בעצרת השב"כ – כיבד בנוכחותו ראש הממשלה. בתצלומים – אשכול עם ראש השב"כ יוסף הרמלין.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/10 06/06/1968 ביקור ראש הממשלה ביריד הבין-לאומי בתל אביב קובץ תמונות מביקור ראש הממשלה לוי אשכול ביריד הבין-לאומי בתל אביב ב-1968;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
חצ-4244/43 01/07/1968 תאילנד – יבוא רכש מכירת נשק לתאילנד.
חצ-4168/11 17/07/1968 אסיה – ארגון ה- RCD לשיתוף פעולה כלכלי וטכני בין איראן  תורכיה  ופקיסטאן. בתיק התכתבויות וסיכומי ישיבות בנושאים הבאים: ועידת שרי המסחר  שרי החוץ  ופגישה של מנהיגי איראן  תורכיה ופקיסטן החברות בארגון R.C.D  סיכום הישגי ה-R.C.D במלאות ארבע שנים לקיומו ועוד.
ח-1507/12 01/08/1968 תה"ל (תכנון המים לישראל) – פרוטוקולים – חומר למועצת מנהלים כללי תה"ל (תכנון המים לישראל) – פרוטוקולים – חומר למועצת מנהלים כללי.
גל-51088/27 16/08/1968 שלהבת בית יציקה הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת בית חרושת שלהבת בית יציקה בע"מ למועצת פועלי ראש העין.
ג-5206/5 28/08/1968 מינהל ההסברה – מליאת רשות השידור. פרוטוקולים מדיוני הוועד המנהל  הצעות להחלטות הממשלה והתכתבויות בנוגע למינויים במוסדות רשות השידור (הרכב מליאת רשות השידור ומינוי חבריה ע"י הנשיא  מינוי יו"ר  מנכ"ל וועד מנהל לרשות השידור)  מבנה ארגוני של הרשות  החלת חוק שירות המדינה על עובדי רשות השידור  הכללת הטלוויזיה ברשות השידור  תכניות טלוויזיה  שכר ודירוג עיתונאי הרשות ועוד. מצורף דו"ח הועדה לבדיקת סדרי שיתוף הפעולה בין המוסדות הציבוריים של הרשות לבין ציבור העובדים וכן עלוני "ידיעות לעיתונות" העוסקים ברשות השידור  לוח שידורי רדיו (1969) וסקר מספר מקלטי הטלוויזיה במשקי בית בישראל.
נ-99/99 01/12/1968 למפרט זלמן
א-206/1 26/12/1968 נספחי ממשלה 101 – 120 נספחים מישיבות ממשלה – בין השאר תקציב רשות השידור
גל-51112/33 30/12/1968 מפעלי טקסטיל בית שאן מפעלי טקסטיל בית שאן  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-757/4 01/01/1969 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מ.א מחשבים אלקטרונים המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מ.א מחשבים אלקטרונים.
ג-6527/7 01/01/1969 יחסי ישראל קובה התכתבות עם משרד החוץ  התאחדות ציונית בקובה ועם לשכת שר האוצר
חצ-5291/26 01/01/1969 כללי בתיק מברקים ודו"חות בענינים שונים: סיכום המהלכים האמריקאים בשיחות להסדר שלום במזרח-התיכון  מל"ב – התכתבות בענין מומחה שנפטר (מ. פיינברג)  מברקים בענין שבוע אופנה בלונדון ועוד.
ג-6472/4 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך א'
ג-6472/5 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ב'
ג-6472/6 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ג'
ג-6472/7 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך א'
ג-6472/8 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ב'
ג-6472/9 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ג'
ג-6472/10 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך א'
ג-6472/11 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ב'
ג-6472/12 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר לכניסתה לתפקיד. כרך ג'
ג-6475/1 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ על כניסתה לתפקידה
ג-6475/4 01/01/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לחג הפסח
א-294/51 01/01/1969 מסמכים שמורים – דו"ח (גיליס) של הועדה ליסוד אוניברסיטה בנגב  דו"ח (גיליס) של הועדה ליסוד אוניברסיטה בנגב
פ-5471/5 03/01/1969 ביקור ראש הממשלה מטעם משרד החקלאות בתצלומים – סיור ראש הממשלה במשרד החקלאות; סיור בשטחי גידולים לייצוא.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
פ-5473/8 15/01/1969 ראש הממשלה בחנוכת מפעל מנועי בית שמש בתצלומים – ראש הממשלה לוי אשכול בחנוכת מפעל מנועי בית שמש; טקס פתיחת המפעל ב-15 בינואר 1969; נאומו של מר י' שידלובסקי  נשיא חברת מנועי בית שמש בע"מ;  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
חצ-8186/6 23/01/1969 המלך חוסיין. כרך א' בתיק קטעי עיתונות ובהם ראיונות עם חוסיין מלך ירדן ביחס למזרח התיכון  ביחס ישראל ועוד.
ג-5293/3 23/01/1969 תקציב בלתי רגיל – בית שמש בתיק אישורי תקציב בלתי רגיל לשנים 1971-72 של המועצה המקומית בית שמש בתחומים שונים: בניית גני ילדים  סלילת כבישים  תאורת רחובות   הקמת שוק עירוני  פיתוח בית עלמין  גנים ונטיעות  הקמת בריכת שחיה  בניית אולם התעמלות  רכישת מיכלי אשפה  הקמת מפתנים  הקמת מרכז קהילתי  רכישת ציוד לבית ספר  עבודות פיתוח בבתי ספר ועוד.
ג-6923/7 04/02/1969 חוק יסוד חקיקה . כרך א' בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לחוק יסוד – חקיקה: תזכיר הצעת חוק יסוד חקיקה  החלטות ממשלה  הסתייגויות שרים לחוק ועוד.
פ-5472/10 22/02/1969 הגב' מרים אשכול בפסטיבל כשרונות הנוער תצלומים מתוך פסטיבל השני לכישרונות נוער בירושלים  התשכ"ט – 1969 בהשתתפות רעיית ראש הממשלה לוי אשכול]  הגב' מרים אשכול; מרים אשכול מקבלת מעזרי בן-חור  מארגן הפסטיבל  תקליט של הכישרונות שהופיעו בו.  קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית.
ג-6895/10 01/03/1969 יחסי ישראל ברית-המועצות התכתבות בנוגע לבעיית יהודי ברית המועצות  דוחות וסקירות
גל-51112/59 13/03/1969 מחצבות כפר גלעדי מחצבות כפר גלעדי  הסכם קיבוצי מיוחד.
א-205/7 13/03/1969 נספחי ממשלה 53 – 70 נספחים מישיבות ממשלה
א-205/10 17/03/1969 נספחי ממשלה 1 – 30 נספחים מישיבות ממשלה  בין השאר החלטה ודוגמאות להנפקת בולים עם דיוקנאות אישים
גל-43713/23 20/03/1969 מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע ג/556 – אור-עקיבא מחוז חיפה – המחלקה הטכנית – תב"ע ג/556 – אור-עקיבא – תכנית מתאר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ח-1486/16 01/04/1969 החברה המרכזית לביוב – מפעל ביוב וטיהור ירושלים החברה המרכזית לביוב – מפעל ביוב וטיהור ירושלים
גל-59538/5 01/04/1969 מפקדת אזור יהודה ושומרון – דין וחשבון לשנת הממשל השלישית
גל-59538/6 01/04/1969 מפקדת אזור יהודה ושומרון – דין וחשבון לשנת הממשל השלישית
ח-1572/16 01/06/1969 אגרקסקו – הנהלה משותפת (17-01) מסמכים  חוזים ודו"חות אודות הסכם התקשרות בין חברת אגרקסקו לחברת מקורות.
א-205/5 18/06/1969 נספחי ממשלה 71 – 80 נספחים מישיבות ממשלה
א-205/6 07/07/1969 נספחי ממשלה 82 – 117 החלטות ממשלה; בתיק גם אמנות מכסים בדבר הובלה בינלאומית של סחורות בדרכים  החלטה על הצטרפות לאמנה  הסכמים מסחריים.
גל-3531/1 14/07/1969 מינהל לבניה כפרית – נוה-זוהר  סדר יום לישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תוכניות מתאר מגורי עובדים
ח-1517/2 01/12/1969 מיכון – נושאי הנהלת חשבונות ותמחיר מיכון – נושאי הנהלת חשבונות ותמחיר.
ג-6527/2 01/01/1970 יחסי ישראל דרום אפריקה קטעי עתונות
גל-17075/11 01/01/1970 מצב התעסוקה בקרב הערבים סקר תעסוקה בישובי הערבים  דו"ח על מצב התעסוקה לשנת 1974  סיכום דברים מישיבה במשרד העבודה  ועוד
גל-13964/21 01/01/1970 העדה הארמנית ורכוש העדה הארמנית התכתבות בענין שמירה על רכוש העדה ופניה לאפשר את בואם לארץ של חמשת אלפים מבני העדה.
גל-17078/9 01/01/1970 נוער ערבי-יהודי  כללי התכתבות בענין נוער עובד
חצ-7314/12 01/01/1970 טייסים שבויים
חצ-5960/4 01/01/1970 אבא אבן – תיק ארכיב מדיני – ביקורו במערב- גרמניה (רפ"ג) התכתבות עם הציר בבון בענין
ג-6470/7 01/01/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – יום העצמאות תש"ל – פניות
ג-6910/17 01/01/1970 שמירת שבת התכתבות עם שרי הפיתוח והמשטרה  מפלגת אגודת ישראל  הוועדה הציבורית לשמירת השבת ועוד
ג-6491/8 01/01/1970 שאילתות מופנות לשר החוץ
חצ-4562/19 01/02/1970 אורוגואי – רכש מישראל.
חצ-4780/4 01/02/1970 שיחות יארינג. כרך א' בתיק מברקים ודיווחים מנציגויות בנושאים: הפסקת השיחות  תגובת מלך אירן על פרישת ישראל משיחות יארינג  דו"ח על השיחות עם יארינג  חידוש שליחות יארינג ועוד.
גל-8207/6 24/02/1970 סרטים. התכתבויות  סיכומים ופרוטוקולים מישיבות בעניין הפקת סרטי הסברה בנושאים שונים  השתתפות תקציבית של מרכז ההסברה בהפקת סרטים  רכישת עותקי סרטים  הקרנת סרטים ללא תשלום על ידי מרכז ההסברה ביישובי ספר ומרכזי קליטה  פניית חברות הפקה אל המרכז בהצעות לסרטים  עידוד ענף הקולנוע בישראל (הכשרה מקצועית  מילגות)  השתתפות סרטים בהפקת שירות הסרטים הישראלי בפסטיבלים בינלאומיים  התפתחות תעשיית הסרטים הישראלית  פסטיבל הסרט הישראלי  תקנון לתמיכה בסרטים ישראלים באורך מלא ועוד. מצורפים קטעי עיתונות בנושא.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-51068/62 01/03/1970 אלתא אלקטרוניקה הסכם קיבוצי מיוחד בין התעשייה האווירית ואלת"א (תעשיות אלקטרוניות בע"מ) לבין הארגון הארצי של עובדי התעשיה האוירית לישראל.
גל-22709/38 08/03/1970 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – ישרש בתיק תכנית ואישורים לשינוי ת.ב.ע בישרש
גל-5558/9 30/03/1970 תיקי הנהלת המשרד – קרית ארבע – החלטות ממשלה ושרים החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון בעניין התיישבות  שיטת הקמת קרית ארבע  סיכומי פגישות  הקלות למשתכנים בקרית ארבע  כללי אכלוס בקרית ארבע  העברת בעלות על מבנים התחומי התיישבות יהודית בשטחים  מסקנות ועדת הכספים בעניין "ביסוס ההתנחלות בקרת ארבע"  ביקורת על הקמת קרית ארבע והפעלתה ועוד.
גל-51068/80 01/04/1970 מלון פאר בקרית שמונה מלון פאר בקרית שמונה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-12285/10 12/05/1970 שנת הגר"א התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא שנת הגר"א (הגאון רבי אליהו מווילנא זצ"ל ): תכניות הגר"א  הזמנות  שנת הגר"א מווילנא.
גל-22709/39 14/05/1970 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – ישרש בתיק תכנית אישור ושרטוט לגבי שינוי גבולות ת.ב.ע בישרש
נ-101/25 21/05/1970 וגנר משה בקשה של אזרח לעזרתו של הנשיא שז"ר בפרוצדורה הכרוכה בהשבת רכוש מגרמניה.
ג-6910/18 01/06/1970 שמירת שבת פניות ציבור
א-206/3 05/07/1970 נספחי ממשלה 136 – 143 נספחים מישיבות ממשלה – הצטרפות לאמנת מכסים על יבוא ציוד מדעי  אמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים ועוד.
ח-1585/9 01/08/1970 ועדת ספורן – ועדת ייעוץ בנושא התפלה ועדת ספורן – ועדת ייעוץ בנושא התפלה.
גל-61450/5 16/09/1970 קרית המלאכה התכתבויות חליפת מסמכים משרד העבודה בנושא פיתוח בית ספר לטכנאים והנדסאים בקרית המלאכה בתל אביב: מפה/שרטוט הרחוב  דו"ח איסוף נתונים לישיבה משותפת עם משרד האוצר  בי"ס לטכנאים תל אביב  רכישת קומה ג' בנין 11  בי"ס להנדסאים  בניינים 12 ו-13  תל אביב –  מרכז הכשרה  הזמנה לביצוע עבודה  תכנון מעבדות ותכולתן
גל-51073/28 11/11/1970 אגוד ערים אזור תל אביב- יפו- חולון – בתי מטבחיים אגוד ערים אזור תל אביב- יפו- חולון – בתי מטבחיים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-2522/7 30/11/1970 הרב עוזי קלכהיים אבן שמואל דואר נע שדה גת הרב עוזי קלכהיים נקרא למילואים.
גל-2936/9 02/12/1970 תוכניות לבנית מקוואות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בנית מקוואות ובתי כנסת: הצעות  תכניות ושרטוטים  בנין המקווה בראש פינה  פירוט הערכה תקציבית  סקר על בניני מקוואות דרושים  בקשתנו לאשר בנית מקווה בקרית הרב הרצוג בבני ברק  רשימת המקוואות  בנין בית מרחץ ומקווה טהרה  הרחבת המקווה בפ"ת  עבודות פיתוח סביבתי בשטח בנין בית המרחץ  הערכה תקציבית לעבודות שיפוץ  בנין בתי המרחץ ומקווה טהרה  עבודות פיתוח סביבתי בטח בנין בית המרחץ  הגדלה ושיפוצים למקווה  בניני מקוואות מוכנים למרכז מחוסרות רשיון בניה מטעם הוועדה לרישוי בניה של מבני ציבור בערם ובמועצות מקומיות  בקשות לאישורים חריגים מיוחדים בתחום מיבני ציבור ועוד.
חצ-4387/24 01/01/1971 קונגרס הדברה.
חצ-5252/6 01/01/1971 לשכת השר אבא אבן – יארינג רישומי שיחות נייר עמדה  טיוטות המסמכים  סקירות; דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל (כולל טיוטת הסכם שלום עם קע"ם; רישומי שיחות רה"מ ושה"ח עם ג. יארינג ב- 8-9.1.71)
מפה-2604/1 01/01/1971 אילת מפת העיר אילת והסביבה; כולל את מפרץ אילת; סומן הגבול הבינלאומי עם ירדן. מצ"ב רשימת הרחובות והמקומות. חסרים נתונים על בסיס המפה
טס-10365/22 01/01/1971 ראיון עם אסתר הרליץ ברשת BBC ראיון עם אסתר הרליץ בנושא הכשרתה ושירותה במשרד החוץ הישראלי
ג-6472/13 01/01/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר מאנשים שונים.
ג-6472/14 01/01/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר ליום הולדתה ה –  73
ג-6479/25 01/01/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות ליום-הולדתה של ג. מאיר
ג-6693/30 01/01/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין  – עניני דת – יהדות
חצ-5252/7 01/02/1971 לשכת השר אבא אבן – יארינג ניירות-עמדה ועבודה  תזכירים  סקירות  טיוטות המסמכים; דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל וכו' (כולל סקירה על עמדת מצרים מ – 14.5.71)
א-7053/13 01/02/1971 סיכום הצעת אנואר סאדאת לפתיחת התעלה. העתק סיכום הצעת אנואר סאדאת לפתיחת תעלת סואץ בנאומו מה- 4.2.1971 שחיבר גדעון רפאל עבור שר החוץ.
חצ-6801/18 01/02/1971 לשכת המנכ"ל – אפריקה דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות המוסד וכו' ( כולל חוברת התקציב לשנת 1970/1 ועל העזרה לארצות המתפתחות )
גל-51071/54 04/02/1971 מעון בית הילד בטירת שלום מעון בית הילד בטירת שלום  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-19120/9 02/03/1971 מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני – ישיבות הנהלה. ישיבות הנהלה של המרכז  כולל בנושא הקמת המרכז באפריל 1971
גל-51118/77 07/03/1971 בית שבתאי לוי בית שבתאי לוי  מעון לילדי מגויסים בית החלמה לתינוקות  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-4839/2 14/03/1971 אבו סנאן בתיק – תקציב מועצה מקומית אבו סנאן לשנת 1971-1972 – דיווח אל הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים; העברת נתוני התקציב לשנת 1971-1972 להכנת תקציב מאושר; תקציב רגיל מאושר – תקבולים ותשלומים; רשימת שינויים – בתקבולים ובתשלומים; דברי הסבר לתקציב הרגיל.
ג-6897/16 01/05/1971 יחסי ישראל דרום אפריקה פניות ציבור
גל-5916/33 24/05/1971 באר-טוביה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה בבאר טוביה: תכנית מופרטת במועצה אזורית באר טוביה  טבלת האזורים   מרחב תכנון מקומי "טובים" תכנית מפורטת ועוד.
ג-3556/25 01/07/1971 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – נזירות דורותיאה
ג-4843/17 02/07/1971 כפר מנדא בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב כפר מנדא: הצעת תקציב לשנת הכספים 1972-73 – תקציב החינוך  רשימת התיקונים לאישור התקציב לשנים 1971-72  תקציב רגיל מאושר לשנים 1971-72  הצעת תקציב לשנים 1971-72.
גל-15793/8 22/08/1971 מועצת הרבנות הראשית – ענינים שונים של הקהילות בחו"ל (אייר תשל"א-חשון תשל"ב) עליית רבנים מאנגליה  צרפת ומרוקו ודאגה לצרכי הדת שלהם.
חצ-4559/2 02/09/1971 דרום אפריקה- מגביות פרטיות. מכתבים בנושא צוואתו של איזידור כהן  שהיה מעשירי הקהילה היהודית בקייפטאון.
חצ-6809/8 01/11/1971 לשכת המנכ"ל – יהודי סוריה דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; התכתבות עם מוסדות  מצע לדיון וכו'
חצ-6807/2 15/11/1971 לשכת המנכ"ל – בריה"מ דיווחים פנימיים  מנציגויות ישראל בחו"ל  ממשרד החוץ לחו"ל  אמ"ן; סקירות  מאמרים וכו'; התכתבויות על יוזמת השלום של גונאר יארינג – תשובות ישראל ומצרים; על ביקור ראש הממשלה גולדה מאיר בארצות-הברית בנובמבר 1971; על עמדת מצרים – כי התחייבות לנסיגה של ישראל מכל השטחים הינו תנאי למשא-ומתן להסדר חלקי; הערכה מאת מחמ"ד [מחלקת המדינה של ארצות-הברית] לגבי נכונותו של סאדאת לחדש את הלחימה; עיקרי דברי שר החוץ אבן בתגובה לרעיון של 'איומי סאדאת למלחמה' ומדיניותה של ישראל בנושא כי תפעל לגיוס תמיכה לטובת משא-ומתן ללא תנאים מוקדמים; על הסיכוי לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לברית-המועצות; דיווח על העלייה מברית-המועצות לפי רפובליקות – נתוני עלייה; דיווח מאת שגריר ישראל בוושינגטון על העדפת ברית המועצות ביישוב סופי של הסכסוך במזרח התיכון ובתהליך מדיני שיוביל להסדר שלום בין ישראל לערבים; דיונים והתכתבויות במשרד החוץ על ההיערכות למלחמה והטעות בהערכת מידת הכוננות של המצרים והסורים; על התנהלות ברית המועצות בזמן המלחמה ולאחריה; על יחסי שתי מעצמות העל – ארצות-הברית וברית-המועצות; מתן תעודות אזרחות ליהודי ברית-המועצות; על העניין הסובייטי בפתיחת תעלת סואץ; קווי התעמולה הסובייטית לארצות ערב; על יחסי מצרים-ברית-המועצות והוצ
ג-6695/4 01/12/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – או"ם – מברקים ביקור וולדהים בארץ  מברקי משרד החוץ בנושאים מדיניים וביטחוניים ויחסי ישראל ומדינות ערב
חצ-5183/32 01/01/1972 גרמניה – חסינות בתיק דוחות על עבירות תנועה ומכתבים (גם בגרמנית) בדבר תאונת דרכים בה היתה מעורבת מכונית של שגרירות גרמניה בישראל. בתיק מסמך מושחר.
חצ-5251/12 01/01/1972 לשכת השרים  אבא אבן ויגאל אלון – צרפת דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  סקירות וכו' (כולל רישומי וסיכומי שיחות שר החוץ י. אלון עם שר החוץ  ראש הממשלה ונשיא צרפת ב – 1975-1974)
גל-7432/16 01/01/1972 ואדי חמאם
ג-6472/15 01/01/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכות לרה"מ ג. מאיר ליום הולדתה ה –  74
נ-101/16 14/01/1972 הרב לוי יצחק מברדיצ'ב גזיר מגזין העוסק בשאלות אודות אופי היהדות.
חצ-10766/1 01/02/1972 אלבום תצלומים מס' 1 – מסיבת עיתונאים של השגריר אשר בן-נתן כל התיק  הינו  אלבום  תצלומים  ללא  טקסט.
חצ-10766/2 01/02/1972 אלבום תצלומים מס' 2 – מסיבת עיתונאים של השגריר אשר בן-נתן
א-206/9 18/02/1972 נספחי ממשלה 327 – 348 נספחים מישיבות ממשלה  בין השאר תכנון ציון שנת ה-25 לייסוד המדינה.
גל-51171/51 10/05/1972 סולניצן סול ניצן  הסכם קיבוצי מיוחד.
טס-3016/33 11/06/1972 גיורא נוימן  סרבן הגיוס בן ה-18 הואשם ע"י הצבא ונשפט בבית-דין צבאי גיורא נוימן  סרבן הגיוס בן ה-18 הואשם ע"י הצבא ונשפט בבית-דין צבאי.
א-7550/6 01/08/1972 משה דיין התבטאויותיו – מאמרים  נאומיו  רעיונותיו  הרצאותיו  קטעי-עתונות; התכתבות
חצ-10766/3 01/09/1972 אלבום תצלומים מס' 3 – הפגנות ועצרת בעקבות רצח הספורטאים הישראלים במינכן.
גל-56951/10 15/09/1972 ביטוח אבטלה ביטוח אבטלה  הכשרה מקצועית.
א-7043/15 22/10/1972 חומר לרה"מ מסמך בנושא הנטל התקציבי של השטחים המוחזקים  תזכירים בקשר לעמדות במפגשים עם אישים ירדניים; הצעות להסדר-ביניים ; תזכיר של יהושפט הרכבי – הגדרה עצמית לפלסטינים.
גל-12271/23 25/10/1972 מחלקת הקבורה – מקומות לקבורה – חולתה  התכתבות בנוגע לרשיון קבורה בחולתה.
גל-6473/25 30/10/1972 מינהל התכנון – אישורי תכניות בניה – תל-אביב בתיק תכניות בקשות ואישורים לשינויי מתאר. תל אביב גוש 6212 חלקה 211
חצ-10766/4 01/11/1972 אלבום תצלומים מס' 4 – ועידת השגרירים – השגריר אשר בן-נתן  25 שנים אחרי החלטת החלוקה
א-7053/25 01/12/1972 אוסף תעודות ומברקים בנושאים שונים. העתקי מברקים בין דיניץ לרבין בענין מינוי בארודי ; מצבו האישי של קיסינג'ר ; המצב בויטנאם ; שיחת זייצב עם אישיות אמריקנית בכירה ; ביקור עתידי של רוה"מ בארה"ב ועוד.
חצ-6802/9 01/12/1972 לשכת המנכ"ל – ארה"ב דיווחים מנציגויות; הודעות סיכומים
גל-16978/25 01/12/1972 פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- קורס הדרכה למפעילי מכונות מיזור. פרויקטים שונים שבוצעו על-ידי המכון ללקוחותיו- קורס הדרכה למפעילי מכונות מיזור. הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-22756/19 04/12/1972 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צור משה (תיקון תקנון) בתיק התכתבויות ומסמכים בנוגע לשינוי תכנית בניין ערים מפורטת (ת.ב.ע) מס' צש 4/77.
גל-22906/7 25/12/1972 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ירכא בתיק בקשות והיתר למחצבה בירכא.
ג-6499/5 01/01/1973 מלחמת יום הכיפורים מכתבים מחו"ל ללא תאריך
חצ-5226/10 01/02/1973 הועדה לארצות אמריקה הלטינית
חצ-3919/15 01/02/1973 ישראל – מכון לתכנון ופיתוח. (כרך ב') התיק   עוסק    בפעילות  של     המכון  לתכנון   ופיתוח  שעשה  רבות  לפיתוח  הכלכלה  הישראלית.
א-223/4 01/02/1973 נספחי ממשלה  458 – 470 תזכיר הצעת חוק – חוק מלווה פיתוח  תקצי ברשות השידור  תזכיר הצעת חוק מס שירותים  הצעה להחלטה – הקמת בית ספר לרפואה במסגרת אוניברסיטת הנגב   "הקמת שירות לשמירת איכות הסביבה"   הצעת חוק מלווה ביטחון ועוד
גל-22756/18 05/02/1973 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צור משה בתיק – תשריט תכנית בנייה במושב העובדים בצור משה; בתשריט טבלת חלוקת אזורים למגורים  מוסדות  תעשייה ושטחים ציבוריים; בקשות לאישורי תכניות בנייה מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה; תכנית מפורטת מאת מרחב תכנון מקומי בצפון השרון – אישורה לאחר תיקונים.
חצ-6805/9 01/03/1973 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגויות ובחזרה; סקירות  סיכומי שיחות וכו'
גל-51112/38 12/03/1973 מגדן מגדן  הסכם קיבוצי מיוחד.
א-223/5 11/04/1973 נספחי ממשלה  471 – 480 נספחים מישיבות ממשלה
חצ-8273/7 01/05/1973 גרמניה המערבית לקראת ביקור הקנצלר ברנדט .(7-11.6.73) כרך ב' בתיק סקירות על גרמניה המערבית לקראת ביקורו בישראל של הקנצלר וילי ברנדט: קורות חייו  מדיניות החוץ שלו  יחסי הרפובליקה הגרמנית עם ישראל ועם מדינות ערב  פיצויים לעולים שהגיעו מהגוש המזרחי  השוק המשותף ועוד.
חצ-5218/6 01/05/1973 שליחות יארינג כרך ו' התכתבות בנושא שליחות גונאר יארינג למזרח התיכון ב 1973. בתיק מברקים ותמלילי נאומים במועצת הביטחון (מועבי"ט) בנושא החלטה 242 ויישומה.
חצ-6807/10 01/05/1973 לשכת המנכ"ל – מצרים דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן וכו' ( כולל הודעה על איחוד מצרים-לוב מ- 29.8.73 )
א-223/6 02/05/1973 נספחי ממשלה  481 – 487 נספחים מישיבות ממשלה
גל-8013/6 13/05/1973 קרן ספיר קרן ע"ש פנחס ספיר – הצעה להקמת קרן ספיר; תכנית לקרן מלגות מרכזית שתיקרא: 'קרן מלגות ע"ש ספיר'; תכנית חומש – להשקעות בחינוך  בריאות  סעד במימון תרומות וייעודן למערכת החינוך – נתונים; פעולות הקרן; תכנית תלת-שנתית לבניית גני-ילדים – התפלגות הצרכים של גני הילדים לפי צרכים; רשימת היישובים להם נדרשות תאומות למוסדות תרבות נוער וספורט – עלויות ודרכי מימון; רשימת בתי הספר ומוסדות חינוך המוקמים בעזרת תרומות של הסוכנות היהודית  קרן החינוך ע"ש ספיר ותורמים אחרים.
חצ-6805/10 17/05/1973 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות וכו'
חצ-10288/1 31/05/1973 יחסים מדיניים של מדינות העולם עם ישראל התיק  עוסק  בעיקר  בנושא  היחסים  עם   הונדורס.
חצ-3920/1 01/06/1973 תיק אורחים כלכליים. התיק  עוסק  בביקורים  של  מומחים  כלכליים  מהאומות  המאוחדות  ומבריטניה  ועוד.
א-223/7 04/06/1973 נספחי ממשלה  488 – 499
א-113/19 01/07/1973 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – שיחת שר החוץ א. אבן עם שר החוץ הבריטי לורד בלניאל – פרוטוקולים משיחת שרי החוץ.
חצ-3919/8 01/07/1973 ישראל – מועצת סחר חוץ. (כרך א') עוסק  במדיניות  סחר  חוץ  כפי  שנקבעת  בתיאום  בין  משרדי  הממשלה  הנוגעים  בנושא  כמו  האוצר  המסחר  ותעשיה החוץ  והחקלאות ועוד.
א-223/9 01/07/1973 נספחי ממשלה  508 – 515 מזכירות הממשלה – הצעות להחלטה
חצ-6805/12 01/08/1973 לשכת המנכ"ל – ארה"ב-מז"ת דיווחים מנציגויות  לשכת ראש הממשלה; נאומים וכו' ( כולל סקירה " ההסדר המיוחד ושיחות הקירבה " מ- 3.10.73 על הצעות מצרים לסניגה חלקית ומגעים עם ארה"ב בנדון )
חצ-3919/21 01/08/1973 תיק כנסים בישראל. תיק  מעניין  וחשוב  עוסק  במגוון   כנסים  בארץ  וגם  בהשתתפות  ישראלית  בכנסים  בחוץ  לארץ.
גל-3251/41 26/08/1973 כץ מנחם התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראשי הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין עם מנחם כץ (גראד)  בנוגע לנושאים: חברותו ב"הגנה"  הנצחתו של יוסף חריט איש "השומר"  יחסה של גולדה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל  החלטה 3379 של העצרת הכללית של האו"ם ותגובת הואתיקן להחלטה ועוד.
חצ-5214/15 30/08/1973 שיחות וולדהיים עם גולדה מאיר וא.אבן
גל-50903/4 01/09/1973 דו"ח חודשי – סקרים  מחקרים  וייעודים ביחידות המכון דו"ח חודשי – סקרים  מחקרים  וייעודים ביחידות המכון.
חצ-8133/2 01/09/1973 ארה'ב – הנרי קיסינג'ר. כרך ב'
גל-15512/7 01/09/1973 רשימת עולים ספטמבר 1973 רשימת עולים קודם נרשמו וקבלו תעודת זהות במהלך חודש ספטמבר. מס' סידורי – שם פרטי ומשפחה  שנת לידה  שם אב – חלוקה לפי משפחות – א'-ב' ארץ מוצא. מס' תעודת עולה   אוניות: נילי  אפולוניה  דן  אנוטריה  קונסוס  מאספיה  סמסון. ספטמבר 1973.
חצ-8137/4 01/09/1973 ארה"ב – קיסינג'ר. כרך א'
חצ-8174/6 01/10/1973 מלחמת יום-כיפור – ארגוני מחבלים
א-7092/13 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 18.10.73
א-7092/14 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 19.10.73
א-7093/1 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 20.10.73
א-7093/3 01/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים 22.10.73 – 23
א-7092/6 06/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים מנציגויות ישראל בעולם אל משרד החוץ ובחזרה על הנעשה בשטח  התפתחויות הקרבות  דיווחים מהתקשורת – 7 באוקטובר 1973; הודעת דובר צה"ל על ניהול קרבות כבדים בשתי החזיתות; דיווח מאת נציגות ישראל ברומא על מפגן תמיכה בישראל ופרסום הודעות בגנות התוקפנות הערבית; פרסום באמצעי התקשורת על ריכוזי כוחות בגבול הסורי – ועל המתרחש בגבולות  ועל ההפתעה ברחוב הישראלי והגיוס המהיר; דיווח שר החוץ אבא אבן  על בקשת נשיא ארצות-הברית לכנס את מועצת הביטחון במטרה לחדש את הפסקת האש על-ידי החזרת הכוחות נמצאים מעבר לקווי הפסקת האש והימנעות מלחימה; דיווח על קרבות בגזרה המצרית על קו תעלת סואץ; חיים הרצוג בשיחות פרשנות לעידוד הציבור ברדיו ובטלוויזיה; דיווחי דובר צה"ל על מהלך הקרבות בחזיתות השונות; שידור שר הביטחון אל נציגויות ישראל בחו"ל; תגובות מצריות ותגובות סוריות ללחימה – דיווח ממשרד החוץ אל נציגות ישראל בניו יורק;
א-7092/8 13/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים מנציגויות ישראל בחו"ל אל משרד החוץ וממשרד החוץ לנציגויות – 13 באוקטובר 1973; דיווח על הזדהות מוחלטת של היהודים בגואטמלה ומדינות נוספות החרדים לשלום מדינת ישראל  ופתיחת מגבית למאמץ המלחמתי; דיווח על ניתוק  יחסים דיפלומטיים בין מדינות אפריקה לישראל בשל סירובה של ישראל לסגת מהשטחים; דיווח על משלוחי נשק דחופים לישראל מארצות-הברית; דיווח על מצבם של יהודי סוריה; על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם – החלטה 242; דיווחים מנציגויות ישראל בבקשה לאספקת כמויות ניכרות של תחמושת; מפרשנות חיים הרצוג על מצב הלחימה לעידוד רוח העם; דיווח על הרכבת הרוסית האווירית המביאה לסוריה ומצרים אספקה צבאית; ידיעת דובר צה"ל תקיפות צה"ל הן בגזרה הדרומית והן בגזרה הצפונית.
חצ-8174/1 16/10/1973 מלחמת יום- כיפור – סגן ראש הממשלה יגאל אלון בתיק כתבות ונאומים של סגן ראש הממשלה  יגאל אלון   בקשר למלחמת יום כיפור
א-7092/12 17/10/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה דיווחים מנציגויות ישראל בחו"ל אל משרד החוץ וממשרד החוץ אל הנציגויות מה-17 באוקטובר 1973; דיווחים על מהלך הקרבות בגזרה הדרומית; דיווחים על 'הרכבת האווירית' מארצות-הברית לישראל ועל משלוחי הנשק האמריקניים לישראל; קווים בתעמולה הסורית והעיראקית; הודעת הצלב האדום בג'נבה ליישום מלא של ארבע אמנות ג'נבה ובעיקר בכל הנוגע להגנה ולטיפול אנושי בפצועים וחולים  שבויי מלחמה  אוכלוסייה אזרחית  בתי חולים  אמבולנסים ומוסדות רפואיים; דיווח על מבצעי הסברה בשיתוף עם ארגונים יהודיים; דיווח על מצבם של יהודי סוריה; דיווח על הלחימה בשתי החזיתות; דיווח על נאום סאדאת – בו נאמר בין השאר  כי על אף האיום בהמשך הקרבות  אין לסתום הגולל על סיכויי ההצלחה לדיפלומטיה; פרשנותו של חיים הרצוג על מהלך המלחמה לעידוד רוח העם.
חצ-5204/11 17/10/1973 הפרדת כוחות/מצרים (כולל שיחות הק"מ ה- 101 החלטות עצרת האו"ם ומועבי"ט בנוגע להפא"ש בינינו לבין המצרים  שיחת שהב"ט דיין עם הגנרל סילסוואו  פגישות צבאיות בינינו לבין המצרים בנושאי חילופי חללים  שבויים  אספקה לארמיה ה-3  אספקה לעיר סואץ  כח החרום של האו"ם.
חצ-5204/12 01/11/1973 מצרים:הפרדת כוחות מצרים פרוטוקולים של שיחות המשלחות הצבאיות של ישראל ומצרים בנוגע לישום החלטות מועבי"ט 338/9   חילופי שבויים  חללים  אספקה לארמיה ה-3
א-7150/4 01/11/1973 תיק מכתבים יוצאים (שוטף) של מזכירות הממשלה החלטות ממשלה וועדות שרים  הצעות חוק
חצ-6812/10 02/11/1973 לשכת המנכ"ל – הפסקת-אש דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מקצין הקישור עם האו"ם; סיכומי פגישות  אגרת סורית למזכ"ל האום על שאלת הסיפוח והכיבוש הישראלי בגולן הצעת הפסקת האש בגזרה הצפונית על מנת לאפשר לצוותים של משקיפי אום להגיע לחרמון הפרות הפסקת האש מצד סוריה ומצרים פגישה בין ראש משלחת הצלב האדום ונציג משרד החוץ. תנאי התברואה ועליית מספר הפצועים בעיר סואץ
חצ-8153/1 11/11/1973 מלחמת יום כיפור – תיק כללי כולל מדינות ערב. כרך ב' קטעי עיתונות ומברקים בנושא השיחות עם מצרים בקילומטר ה-101  תקריות אש ועוד.
ח-1583/10 16/11/1973 רמת הגולן התיק מכיל מסמכים העוסקים בתכנון והקמת תשתיות מים וחשמל ברמת הגולן (צנרת  מאגרים  מפעל ברכת רם  אספקת שתייה ליישובים ועוד).
חצ-3919/3 01/12/1973 ישראל – ועדה לעבודות והשקעות בחו"ל. תיק  חשוב  העוסק  בפעילות  ישראלית  בנושאים  כלכליים  בחוץ  לארץ  בארצות  רבות.
חצ-3919/5 01/12/1973 ישראל – אגף מטבע חוץ. (כרך א') התיק  עוסק  בעיקר  בהנחיות  לסוחרים  לרבות  יצואנים  ויבואנים  העוסקים  במטבע חוץ.
חצ-5789/11 05/12/1973 ישראל-ערב כללי התפתחויות במדינות ערב ואש"פ  אחרי מלחמת יום כיפור  ניתוח והשלכות לגבינו.
חצ-3930/3 05/12/1973 חוק – חרם נפט. עוסק  בחרם  נפט  ערבי  בעקבות  מלחמת  יום  כיפור- חרם כלכלי והשפעתו על כלכלת ישראל השפעת האמברגו על הכלכלה האמריקנית
ג-6693/24 12/12/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – נשיאי ישראל מכתב מיצחק רבין לאפרים קציר לקראת נסיעה לארה"ב בעניין תהליך השלום והקשר עם האמריקנים
חצ-10288/5 16/12/1973 יחסים מדיניים של מדינות העולם בינן לבין עצמן התיק עוסק ביחסים של  מדינות  במרכז  אמריקה  בינן  לבין  עצמן.
חצ-5734/23 01/01/1974 דרום אפריקה בתיק התכתבות בדבר הסכם הסגרה עם דרום אפריקה  תיקון ההסכם  ובקשות דרום אפריקה להסגרה של מבוקשים
חצ-4880/23 01/01/1974 קורסים – סמינר מחשבים (כרך א')
חצ-4880/24 01/01/1974 קורסים – סמינר מחשבים (כרך ב')
גל-5870/14 01/01/1974 אישורי תכניות בניה – ירכא
גל-13/32 01/01/1974 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: עכו – ישוב: ירכא – אזור קלפי מס' 0502-001 בתיק פרוטוקול ממהלך ההצבעה לכנסת השמינית בירכא.
חצ-8017/5 01/01/1974 מנחם בגין. כרך ה'
ל-1190/3 01/01/1974 כח חירום של האו"ם תיק משטרת ישראל  או"ם  כוח חירום  זיהוי  נשיאת נשק. תעודות זיהוי ישראליות לאנשי כח חירום של האו"ם
ל-1149/3 01/01/1974 מבצעי הג"א תיק משטרת ישראל  משק לשעת חירום  ציוד. סיוע לצבא מצד משטרת ישראל בשעת רגיעה
חצ-5790/3 02/01/1974 ועידת ג'נבה-לבנון דעות בעד ונגד הצטרפות לבנון לועידת ג'נבה.
גל-9187/5 03/01/1974 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – צוות תרבות וחינוך – תכניות אתגר – מחשבים תכנית "אתגר" בנושא מחשבים  תחרות בין קבוצות (תלמידי בי"ס תיכון עירוני דתי הרא"ה רמת גן  תיכון בליך רמת גן  תיכון הרצליה)-טקסט השאלות למתחרים.
ל-1710/18 24/01/1974 מבצע הג"א (כרך א') תיק משטרת ישראל  מבצעי הג"א  ביטוח רכב  חללי צה"ל  קבורה  בתי עלמין  נשק לחיילי הג"א  נמל אשדוד  בטחון הציבור  אבטחת חופים. סיוע לצה"ל בעת רגיעה; מבצע "העברה"
ל-1561/9 01/02/1974 תפקידי בשעת חרום תיק משטרת ישראל  חומר צבאי  רימון  אבטחה  פנקסי קיצוב.
גל-5917/32 17/02/1974 אילת בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' 141/03/2  גוש 40001 – אילת. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8142/1 01/03/1974 מלחמת אוקטובר – מלחמת יום-כפור כרך א' מברקי משרד החוץ וקטעי עיתונות בנושא עימותים בין הכוחות במובלעת הסורית  דיווחים על הפרות של הסכמי הפרדת הכוחות עם מצרים והמו"מ לקראת ההסכם עם סוריה  סיכומי דיווחים מהעיתונות הערבית בנושא ההכנות למלחמה בצד המצרי  פרסום דו"ח הביניים של ועדת אגרנט ועוד.
פ-5515/1 08/03/1974 הידברות בין ישראל לפלסטינים כדי לתמוך באופציה הירדנית התכתבות וסיכומי פגישות על פעילות דר' יאיר הירשפלד לעידוד פיתוח כלכלי בשטחים; פגישות הירשפלד ושמעון פרס עם מנהיגים פלסטינים מתונים  בעיקר אליאס פרייג' ראש עיריית בית לחם ורשיד א-שווה מעזה  דיונים על העמדה הירדנית  שיחות עם דן קורצר משגרירות ארצות הברית
חצ-10767/2 01/04/1974 אלבום תצלומים מס'  6 – קבלת פנים  יום העצמאות 1974 (השגריר אשר בן-נתן וסגל השגרירות) זהו  תיק  מרשים.  קבלת  פנים  יפה  של  השגריר  בן  נתן  והציר  יוסף  הדס.
א-7076/4 14/05/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק א' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
חצ-5807/3 01/07/1974 העצרת הכט' לפי מדינות כרך א' אמל"ט דרום-אמריקה
חצ-8187/4 01/07/1974 המלך חוסיין. כרך ו'
א-7082/7 01/07/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגות וושינגטון על שיחות שרי האוצר ארה"ב וישראל ביולי 1974 וכו'
גל-5131/85 06/08/1974 קורן ישעיהו פניויתיהם של ישעיהו ועדה קורן ללשכת ראש הממשלה ושר התקשורת יצחק רבין  לביטול תשלום על שיחות טלפון שלא קוימו  ולבצע חיבור מחדש של קו הטלפון בבביתם אשר בשכונת ימין משה בירושלים.
ג-6736/16 30/09/1974 יחסי ישראל – דרום-אפריקה בתיק צילומי מכתבים מהקהילות היהודיות בדרום אפריקה שנשלחו לראש הממשלה יצחק רבין.
גל-51118/48 11/11/1974 נוה שלוה – בית חולים נוה שלוה – בית חולים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-5336/15 01/01/1975 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – סקר חומרי הדברה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – סקר חומרי הדברה.
חצ-10301/16 01/01/1975 סאדאת ראיונות עתונים ערבים תיק  ראיונות של    נשיא  מצרים    סאדאת  שרובם  הגדול  תורגם לעברית  שהינם  מענינים  וחשובים.
גל-60888/19 01/01/1975 ירכא חברות ואגודות
גל-2156/3 01/01/1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: ירכא
גל-7838/12 01/01/1975 עיבוד ממיכון של נתונים הידרוגיאוכימיים ד. גיל עיבוד ממיכון של נתונים הידרוגיאוכימיים ד. גיל
חצ-8187/5 01/01/1975 המלך חוסיין. כרך ז'
חצ-8187/6 01/02/1975 המלך חוסיין. כרך ח'
גל-2393/20 18/02/1975 המחלקה המוסלמית – מבנה המחלקה ועניניה בתיק מסמך אחד בנוגע לשינוי מבנה המחלקה.
חצ-5978/9 01/04/1975 מרדכי  גזית – ביקור רה"מ בוושינגטון יוני 1975 רשומי שיחות רה"מ עם הנשיא פורד  עם המזכיר קיסינג'ר  עיקרי דברים מהשיחות בוושינגטון
א-7025/21 01/05/1975 דיונים אצל רה"מ מכתבים הכוללים סיכומי דיונים בענין חוק האזנת-סתר; יהודי פרס; תקציב הבטחון; פגישה עם פרמרו מתאילנד ופייר טרודן (יולי .(1975
גל-5872/9 18/07/1975 תכניות מחוז הצפון – הר סנה (תפן) תכנית בניה במחוז צפון ודיון קצר בנוגע למערערים.
א-2027/1 17/08/1975 הקצאת קרקעות לפיתוח ירושלים. הצעות להחלטות והחלטות ממשלה בנושא רכישת קרקעות לצרכי ציבור ובנייה בשכונות החדשות בירושלים; חומר רקע לדיוני ועדת השרים לענייני ירושלים  איתור קרקע לצורך מזבלה בירושלים ועוד.
חצ-3919/4 01/10/1975 ישראל – אגף מטבע חוץ. (כרך ב') התיק    כולל  בעיקר  הנחיות  בנושא  מטבע  חוץ  בתחומי  סחר  חוץ  שונים.
גל-5918/7 12/11/1975 אשדוד רובע א' תכנון ובנייה.
ג-6923/8 13/11/1975 חוק יסוד חקיקה . כרך ב' בתיק מסמכים בנוגע להצעת חוק יסוד: חקיקה.
ח-1589/17 01/12/1975 רמת-הגולן התיק מכיל מסמכים העוסקים בתשתיות המים ברמת הגולן: אספקת מים לישובים  מאגרים  קווי מים  צנרת ועוד.
גל-6555/11 15/12/1975 כדאיות הקמה של חברת שכר למטענים אוויריים. כרך א' התכתבויות וסיכומי דיונים בעניין כדאיות הקמה של חברת שכר (צ'ארטר) למטענים אוויריים  מחיר התובלה האווירית  זכויות טייס להובלת מטענים  יצוא חקלאי בתובלה אווירית  עמדת החקלאים (מגדלי פרחים וירקות) לגבי הטסת תוצרת חקלאית ע"י אל-על  אישור שר התחבורה להקמת חברת תעופה חדשה להובלת מטענים בשכר (חברת בת של אל-על) – הרכב הבעלות על החברה  יעדי החברה ועוד.
גל-6564/7 31/12/1975 . המחשב בשרות המטאורולוגי התכתבויות וסיכומי דיונים בעניין התקנת מערכת מחשב חדשה לשרות המטאורולוגי-מינוי ועדה לבדיקת צרכי השרות המטאורולוגי והכנת הצעת מכרז  מכרז למערכת המיחשוב  דו"ח מסכם של ועדת המחשב  תקציב לפיתוח תשתית עבור קליטת המחשב  מעבר למערכת המיחשוב החדשה ויתרונותיה. מצורף חומר רקע לקראת חנוכת מחשב cyber 71 של השרות המטאורולוגי.
גל-12436/8 04/01/1976 אספקה למפ"ב (מפעלים פטרוכימיים בישראל) דו"חות בז"נ – בתי-זיקוק נפט כרך ב' דוחות
חצ-3950/7 14/01/1976 אורוגואי – סחר. אישור של משה"ח אורוגוואי על קבלת מכרז ומינוי רשמי של המזכיר הראשון של השגרירות לאחראי גם על ענייני כלכלה.
גל-57190/10 04/04/1976 ביטוח מתנדבים – חוק ביטוח לאומי תקנות תקנות ביטוח לאומי ומענקים לחיילים.
גל-52606/3 18/04/1976 בית ספר מיוחד שחף בת-ים בתיק התכתבויות בנוגע לפתיחת כיתה מיוחדת בבית חולים אברבנאל לחולי נפש בבת ים
גל-51058/8 23/04/1976 הסנה – חברה לביטוח הסנה – חברה לביטוח  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-3534/38 10/05/1976 פרוטוקול – ישיבות העיריות המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – ירכא התיק מכיל: פרוטוקולים ישיבת המעוצה ועוד.
גל-5917/10 10/05/1976 אילת תכנית מס' 9/115/03/2-שינוי לתכנית מפורטת צופית עילית-אילת. גוש 40005. מצורף תשריט.
א-2038/15 04/08/1976 תחנה מרכזית תל-אביב הצעות להחלטה והחלטות ממשלה בנושא הקמת חברת נתיבי תחבורה ומסחר  רכישת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב והשלמתה; דו"ח הצוות לעניין התחנה המרכזית; הערכת תקציב ועוד.
גל-51057/19 10/08/1976 נור – חברה לתעשיות גפרורים נור – חברה לתעשיות גפרורים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51200/40 15/08/1976 מחצבות כפר גלעדי מחצבות כפר גלעדי  הסכם קיבוצי מיוחד.
ח-1565/5 01/10/1976 מחשבים הסתדרותיים מחשבים הסתדרותיים.
חצ-8443/10 01/10/1976 אש"פ – טרור  פלסטינים.
גל-58542/1 23/11/1976 הר ציון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מרכז ועדת השרים לענייני ירושלים  אפרים שילה  בנוגע להר ציון: תקריות אלימות נגד נוצרים  תזכיר המתייחס לבעיות החברתיות והמדיניות של הר ציון  מטרתם וייעודם/ ד"ר ש.ז. כהנא  הערותיו של כהנא לדו"ח הוועדה לבדיקת הבעלויות והחזקות בהר ציון  סיכומי ישיבות בנושא  הקמת רשות ציבורית לניהול הר ציון  מרתף השואה  הסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לישיבת התפוצות – תורת ישראל  דין וחשבון הועדה לבדיקת הבעלויות והחזקות בהר ציון  חוזה חכירה בין מינהל מקרקעי ישראל לישיבת התפוצות – תורת ישראל למטרת הקמת ישיבה ומוסדותיה ו/או מבנה מגורים לתלמידי הישיבה  מצב הביטחון בהר ציון  מחלוקת בנוגע ל"בית רוז" (ביתם של פולין ואלברט רוז)  גוש רישום 30032 ירושלים – שמות הבעלים  עבודות ניקוז וריצוף שבילים בהר ציון לצורך סידור הגישה לכנסיית הדור מציון ועוד.
גל-5336/14 01/01/1977 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – צוותי שאריות – חומרי הדברה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי החיים – צוותי שאריות – חומרי הדברה.
גל-7194/14 01/01/1977 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחשב המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מחשב.
גל-56982/17 03/01/1977 מרכז הכשרה מקצועית כרמיאל מרכז הכשרה מקצועית כרמיאל  דואר נכנס/יוצא  התכתבויות ועוד.
גל-12436/7 04/01/1977 אספקות למפ"ב – דו"חות בז"נ – כרך א' דו"חות בתי זיקוק לנפט על אספקות למפעלים פטרוכימיים בישראל: אספקת שארית פצוח  משלוח גז פצוח  פירום טרמי/קטליטי  משלוחי גזים  שארית פצוח ודריפולן ושווים במזוט תקני המראה חיוב חברות השווק כלפי החברה לפי חודשים וכו'.
פ-5515/8 27/01/1977 הצעות לפיתוח כלכלי בשטחים המוחזקים ע"פ עקרונות קמפ דייויד  מגעים עם ברונו קרייסקי ואליאס פריג'  עמדת ירדן וארה"ב – כרך א' המשך בתיק 9. מגעי יאיר הירשפלד עם פלסטינים ואישים במפלגת העבודה כדי לקדם את הרעיון של שיתוף פעולה כלכלי עם הפלסטינים  נייר עמדה שהכין הירשפלד במסגרת חוג "משוב" של מפלגת העבודה..
גל-51258/3 21/02/1977 לשכת המסחר תל אביב- יפו לשכת המסחר תל אביב- יפו  הסכם קיבוצי מיוחד.
ג-10766/14 01/03/1977 דן פתיר – מברקים לעיון התיק מכיל: מברקים בנושאים שונים כגון: ועדת פלשתינה  דו"ח ואנס  אש"ף  זכויות האדם  סקירת עתונות
גל-51062/24 14/03/1977 טמפו מפעלי זכוכית טמפו מפעלי זכוכית  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-12887/33 18/03/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – רוטרי בין-לאומי. התכתבויות והזמנות לאירועים של רוטרי ישראל  כנסים של רוטרי הבינלאומית; כתב העת של רוטרי (יוני 1980) ועוד
ח-1452/12 01/05/1977 ועדת הגוי – מחשב במקורות ועדת הגוי – מחשב במקורות.
א-4313/1 01/07/1977 רה"מ מנחם בגין – המשא-ומתן לשלום עם מצרים דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות  על  המגעים עם ארצות הברית על הסדר כולל במזרח התיכון שקדמו ליוזמת סאדאת לבקר בירושלים; תכנית השלום שלקח מנחם בגין לוושינגטון; חמש הנקודות של ארה"ב  ההבהרות הטריטוריאליות שמסר בגין לקרטר; הצעות לכינוסה מחדש של ועידת ג'נבה    נוסח ההודעה המשותפת האמריקנית- סובייטית על המזה"ת  ההודעה האמריקנית בדבר שיתוף פלסתינים בתהליכי השלום  דברי שר החוץ משה דיין בכנסת.
פ-2809/3 15/08/1977 משה ארם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים בנוגע למשה ארם  חבר פועלי ציון ובנוגע לפעילות "ראשית פועלי ציון" בת"א. בתיק גם כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "אבא" מאת שמעון ארם אודות משה ארם שהתפרסמה בשלושים למותו. בנוסף  בתיק פרוטוקול מישיבת הנהלת של הועד הציבורי להקמת בית ראשוני פועלי ציון והזמנות לרחל ינאית בן צבי לישיבות הנהלת הועד הציבורי. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-4155/4 01/09/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – ביקור שר החוץ משה דיין בארה"ב אגרת משר החוץ משה דיין למזכיר המדינה האמריקני סירוס ואנס הכוללת טיוטה לחוזה שלום בין ישראל למצרים  חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) ובאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע לביקור דיין בארה"ב (כולל רישומי שיחות של דיין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר  שיחות ואנס עם השליח פיליפ חביב  חילופי שדרים ואגרות בין רה"מ מנחם בגין לנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר  ההצהרה האמריקנית וסובייטית על המזרח התיכון  נייר העבודה המוסכם על ויעדת ג'נבה ורשימת התחייבויות אמריקניות).
גל-5917/7 10/10/1977 אילת תכנית מס' 8/105/03/2-הרחבת אזור המלאכה והתעשייה  אילת. גושים 40000  40001. מצורף תשריט.
גל-56973/27 23/10/1977 נגמלי סמים – חיפה נגמלי סמים – חיפה.
רש-1690/5 01/11/1977 מפות פרוייקטים – גשר אלנבי מספר מפות/תכניות 3.
גל-2193/17 16/11/1977 מערך ההסברה בתיק התכתבויות בנוגע לשיתוף הפעולה עם "אל על" להבאת כתבי חוץ לענייני תיירות
גל-5917/11 29/12/1977 אילת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה: תכנית מפורטת צופית עילית  הודעה בדבר אישור שינוי התכנית מפורטת  מרחב תכנון מקומי אילת תשריט מצורף לתכנית מפורטת אילת "צופית עילית"  תכנית בנית ערים מפורטת  נספחים לתכנית.
גל-5406/23 01/01/1978 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – כנסים -"כנס יורטנר" המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – כנסים -"כנס יורטנר".
א-4173/3 06/01/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת  חילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) והאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע למו"מ לשלום בין ישראל למצרים בחודשים ינואר-פברואר 1978  השעיית השיחות המדיניות עם מצרים וכניסת ארצות הברית לשיחות. בתיק הצעת מסגרת לחוזה שלום בין ישראל למצרים  סיכום עמדת ארה"ב לעקרונות הסדר במזרח-התיכון מטעם המרכז למחקר ולתכנון מדיני של משרד החוץ  מזכר מטעם ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארה"ב הכולל תגובה של נשיא הוועידה הרב אלכסנדר מ. שינדלר לפניה של נשיא מצרים אנואר סאדאת ליהודי ארה"ב  חילופי דברים בין בגין לקרטר ומסמכים אחרים בקשר למדיניות ההתנחלויות ביהודה ושומרון והמך הבנייה בפתחת רפיח ועוד.
גל-51114/13 18/01/1978 עיתון הארץ עיתון הארץ  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-51063/27 30/01/1978 אשקובית – חברה לבניה מתועשת אשקובית – חברה לבניה מתועשת  הסכם קיבוצי מיוחד.
חצ-6899/6 01/02/1978 השר משה דיין – הועדה המדינית דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  נאומים  דפים יומיים  החלטות הממשלה וכו' ( כולל סיכום מושב מס' 2 של הועדה הצבאית ( 31.1-2.2.78 )
גל-6908/33 02/03/1978 אגף התכנון – צפון השרון – צור משה בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' צש 8/77  גוש 8000 – צור משה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-56973/23 12/03/1978 חרשים אילמים חרשים אילמים.
ג-10913/6 19/04/1978 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ  – השלום קטעי עיתונות  ידיעות  מאמרים ופרסומים בנוגע לשלום ולתוצאותיו
גל-57057/11 01/05/1978 דו"ח לשנת 77-78  מעקב אחרי נושרים ממרכז לחינוך מקצועי פנימייתי דו"ח לשנת 77-78  מעקב אחרי נושרים ממרכז לחינוך מקצועי פנימייתי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-51058/21 10/07/1978 נשר – מפעלי מלט ישראלים נשר – מפעלי מלט ישראלים  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-5917/38 25/07/1978 אילת תכנית מפורטת מס' 160/03/2 יעוד שטח למלאכה ותעשייה זעירה בגוש 40001-40000 אילת. מצורף תשריט.
גל-57098/6 13/09/1978 מכון לאוטומציה מכון לאוטומציה.
גל-56973/28 31/10/1978 נגמלי סמים – תל – אביב – יפו נגמלי סמים – תל – אביב – יפו.
גל-13470/27 05/11/1978 ועדת שרים לסמלים וטקסים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התחבורה בנושא ועדת השרים טקסים וסמלים: הצורך באישור הוועדה לקיום ואירועים בעלי משמעות ממלכתית  החלטות הוועדה  קבלות פנים ממלכתיות לראשי מדינה  ראשי ממשלה ושרי חוץ בירושלים  העלאת עצמותיהם של עולים אשר נפטרו במחנה המעצר הבריטי במאוריציוס סדרי קדימה ממלכתיים לאירועים וטקסים ממלכתיים ועוד.
א-4314/12 01/12/1978 רה"מ מנחם בגין – המשא-ומתן לשלום עם מצרים תרשומת שיחות שר החוץ דיין ואנשי משרדו עם השגריר האמריקני סם לואיס בנושא הקשיים במשא ומתן עם מצרים על חוזה השלום   החלטות ישיבת ועדת שרים לענייני ביטחון ועוד
גל-9186/21 01/01/1979 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה למדע אנטגרטיבי – מחשבים הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – סדרה למדע אינטגרטיבי  מחשבים.  תסריט: המחשב.
גל-56993/1 04/01/1979 מרכז הכשרה מקצועית קרית המלאכה תל אביב מרכז הכשרה מקצועית קרית המלאכה תל אביב – סקירה על פעילות המרכז  אופן ההוראה  המגמות המקצועיות (שרטוט  מתכת  חשמל ואלקטרוניקה  אחזקת מכונות  נגרות  אופנה ועוד) ואוכלוסיית התלמידים  התכתבות בעניין הקצבת כספים והזמנת ציוד וריהוט נדרש לקורסים השונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22657/11 15/01/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שיקמים מ. אחוזים בתיק תכנית בניין ערים (ת.ב.ע) מס' 3/172/03/6 – מושב אחוזם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-8321/1 01/04/1979 לשכת מנכ"ל וינר – גליל (המשך מתיק גל 8320/13) התכתבות  תזכירים ונתונים בנוגע לבניה  מצוקת דיור ודירות פנויות  פיתוח בקרית שמונה  צפת ועפולה.
גל-4702/8 07/05/1979 כפר מנדא בתיק תקציב רגיל מאושר לשנת 1979  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1979  הצעת תקציב לשנת 1979.
גל-51207/7 06/06/1979 הסכמים קיבוציים מיוחדים – חברת מקורות הסכמים קיבוציים מיוחדים – חברת מקורות.
ג-10913/4 30/06/1979 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ – {פרסומים) התכתבות עם גורמים שונים בנושא פרסומים על ישראל  קשרים עם יהדות ארצות הברית ועוד.
גל-7528/11 15/08/1979 פרס קפלן – קריאייטיב אאוטפוט בע"מ תוכנת מחשב  בני-ברק. התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להצעת מועמדותה של חברת קריאייטיב אאוטפוס בע"מ (Creative Output Inc) לקבלת פרס קפלן על תוכנת אפט – אופטימיזציה של תכנון הייצור (OPT system- Optimized Production Technology): מטרות ונוהל כללי  תרשימים של התוכנה  המלצות מחברות שעבדו עם התוכנה ועוד.
א-2039/21 21/08/1979 אשדוד מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לפיתוח נמל אשדוד: הקמת ממגורות מסוף לייבוא גרעיני בנמל אשדוד – הצעה להחלטה  פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה  החלטות ועדת השרים  הוועדה הבינמשרדית לבחינת הקמת מסוף לגרעינים בנמל אשדוד – דו"ח מסכם  פיתוח שלב ב' נמל אשדוד – פריקת פחם  הצוות המקצועי ליד הוועדה לממגורה באשדוד – דו"ח מסכם ועוד.
חצ-8796/38 25/10/1979 אורוגואי – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי. התכתבות בנושא הסכמי הדדיות לרישוי חובבי רדיו מאורגוואי.
גל-22662/16 23/11/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – אילת התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון בניה באילת: מרחב תכנון מקומי  אישור תכניות על ידי הועדה המחוזית באישור שר הפנים  מרחב תכנון מקומי אילת תשריט מצורף לתכנית מפורטת מס' אילת – צופית עילית.
גל-2193/5 01/01/1980 דגון התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התעשייה בנושא חברת דגון: תעריפי דגון ( $ לטון) בהשוואה לתעריפים במספר נמלים במערב אירופה  הקמת ממגורה ליד נמל אשדוד ועוד.
חצ-9459/5 01/01/1980 בריטניה Churchil Winston (ווינסטון צ'רצ'יל)
גל-59682/41 04/02/1980 בניה-חיפה דגון  בתי ממגורות לישראל בע"מ דרך העצמאות+פרוטוקול התכתבות בנוגע לבקשת דגון  ממגורות לישראל בע"מ  להקמת מבנים חדשים ותוספת למבנים קיימים. החלטת הועדה לאשר את הבקשה.
ג-10913/11 01/03/1980 יועץ להסברת חוץ הרי הורביץ – ארצות הברית קטעי עיתונות והתכתבות עם ארגונים שונים אמריקניים בנושא ירושלים והמזרח התיכון
גל-49075/40 24/03/1980 אגודות עותמאניות – קרן גרינבלט קרן גרינבלט לקידום חינוך לערכי מוסר אישי וחברתי ולביסוס ערכי תורה ויהדות ולהחייאת הרעיון הציוני במדינת ישראל ובתפוצות.
גל-8335/3 13/04/1980 לשכת מנכ"ל וינר – גליל התכתבות ותזכירים בנוגע לקריה החסידית בחצור הגלילית  בנית מוסדות ציבור בבית-שאן  תשתית והתיישבות בגליל.
פ-4075/10 30/05/1980 אוניית המעפילים "Struma" (סטרומה) התכתבויות וחליפת מסמכים של יוסף גוברין בנוגע לחקר והנצחת אירוע הטבעת אניית המעפילים "סטרומה" ונספיה: קטעי עתונות  תמליל הרצאתו בערב עיון והתייחדות עם זכרם של מעפילי האניה לרגל הופעת ספרו של ד"ר אפרים אופיר "נרדפים ללא מוצא – סיפורה של סטרומה" ב-13.2.2000  מכתביהם של שמואל אהרוני (Samuel Aroni)  טוביה כרמלי  האיגוד העולמי לתרבות של יהודים יוצאי רומניה  פירוט שמות הנספים ועוד.
חצ-8795/7 14/09/1980 אמריקה הלטינית – הנציגויות בארץ. בתיק התכתבות בנושאים הקשורים בדיור עבור דיפלומטים זרים  דירות שרד של שגרירי מדינות אמריקה הלטינית  ביקורים וסיורים של השגרירים בישראל  ביקור נציג משטרת ישראל בנציגויות שונות בתל-אביב וסביבתה.
גל-2260/12 19/11/1980 שביתת טחנות קמח בתיק התכתבויות בנוגע להשבתת טחנות הקמח בדצמבר 1980 וכן נתוני מלאי לקראת השביתה.
גל-14584/6 02/12/1980 הרשות לתכנון כלכלי לאומי – רכישת מחשב תכנון כלכלי וטכנולוגי.
גל-13938/6 01/01/1981 עין מאהל התכתבות בעניני חיבור הכפר לרשת החשמל דיור לזוגות צעירים  תביעות המועצה המקומית על אדמות הנציב העליון  תוצאות בחירות למועצה  דו"ח מבקר המדינה
חצ-6890/1 01/02/1981 השר יצחק שמיר – לבנון דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סיכומי שיחות וכו'
א-2018/15 04/03/1981 אות הערכה החלטת ממשלה על הנהגת אות הערכה שיוענקו בעקבות מעשה בעל חשיבות עליונה למען צה"ל או למען בטחון המדינה.
גל-12485/30 15/03/1981 מקוואות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנושא בנית בתי כנסת ומקוואות: שפוץ בית כנסת ומקווה – תפוח  מקווה שכ' מרמורק בקשת תקציב הגדלת תקציב ופיתוח  אומדן כספי לשיקום מקווה של המועצה המקומית ראש העין  השלמת מקוואות  מקווה טהרה לנשים  מקווה לשכונה החדשה בקרית – ארבע  מקווה טהרה במושב קוממיות  במעלה אפרים  ביסודות  תקציב לבניית מקווה חדשה בישובינו  עבודות שיפוץ מבנים ומתקנים/שרותים קהילתיים מזכרת בתיה  המלצה לוועדה הבין משרדית למקוואות   תקציב פיתוח למקווה ועירוב  בקשה להקצבה לשיפוץ מקווה  תוספת שיפוצים במקווה לשיפור בית עלמין  דיון וחשבון כספי 1979/80  שיפוץ מקווה ברובע נביאים בקרית גת ועוד.
גל-22649/36 16/03/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שדרות התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בשדרות: שינוי יעוד מאזור תכנון מחדש לאזור מגורים  מרחב תכנון מקומי – שדרות מחוז הדרום  מרחב תכניות מקומי שדרות תכנית בנין ערים מפורטת מס' 42/102/03/21 שינוי לתכנית 102/03/21.
גל-8340/12 27/03/1981 לשכת מנכ"ל וינר – מחוז גליל התכתבות בנוגע לישובים קריית שמונה  צפת  עפולה  נצרת  מגדל העמק וכרמיאל.
גל-8340/11 08/04/1981 לשכת מנכ"ל וינר – מחוז גליל התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר ביקורת מבקר המדינה בנוגע לגליל ובנוגע לישובים שונים  ביניהם: בית-שאן  דבוריה  חצור הגלילית וטבריה.
חצ-8904/1 01/06/1981 דנמרק  נורבגיה  שבדיה – חומר יסוד.
חצ-9359/9 01/06/1981 כור עיראק – משה פוקס תגובת הקונגרס להפצצת הכור האטומי בעירק.
חצ-6873/1 01/06/1981 השר יצחק  שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  נאומים וכו' מהתיק הוצאו מסמכים הכוללים חומר רגיש ביותר בנושאי פעילות המוסד  רכש ביטחוני ופעילות רגישה של משרדי החוץ והביטחון. המסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2031.
חצ-8908/19 01/09/1981 אירופה – תיק בריטניה.
ג-8212/28 31/10/1981 מרכז למיכון משרדי החלטות ממשלה בנושא הפיכת המרכז למיכון משרדי לחברה ממשלתית  התכתבויות בנושא.
ג-8213/46 18/11/1981 בנק ישראל התכתבויות והחלטות ממשלה בנושא פנייה להצטרפות לבנק האירופי לשיקום ופיתוח (BERD); טיוטת האמנה להקמת הבנק; התכתבויות בנושא מעמדו של בנק ישראל וחוק יסודות התקציב; דו"ח על נכסי הבנק והתחייבויותיו; החלטות בנושא הנפקת מטבעות; דו"חות מישיבות הועדה והמועצה המייעצת; סקירת נגיד בנק ישראל עם הגשת דו"ח בנק ישראל לשנת 1981 ועוד.
כ-633/2 01/12/1981 הכנסת העשירית – הצעות לסדר היום – ועדת חוץ ובטחון – 2112 ב'
חצ-8935/8 01/01/1982 גרמניה – ליגות לידידות עם ישראל  אגודות ידידות.
חצ-8906/9 01/01/1982 ביקור שר החוץ בותיקאן
חצ-9133/6 01/01/1982 אמל"ט (אמריקה הלטינית) – יצוא.
גל-69422/16 01/03/1982 מרכז ספיר בתיק נספחי חוזים בין משרד הבינוי והשיכון לחברת אשטרום והתכתבויות בנוגע ליחידות דיור במרכז ספיר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-2804/9 24/03/1982 לשכת השר יובל נאמן – מועצה להשכלה גבוהה כרך א' המועצה להשכלה גבוהה- דוחות הוועדה לתכנון ותקצוב בחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  ההחלטה על בחינת הקמת מוסדות חדשים  כמות הלומדים המלמדים ותקציבים
חצ-9359/12 01/04/1982 ביקור ראש-הממשלה בגין – יוני 1982 מברקים  דו"חות  התכתבות וסקירות בנוגע לקשרי דרום אפריקה וישראל  כספי המגבית בדרום אפריקה  רכש של דרום אפריקה בישראל  עצמאות לטרנסקאי  ביקור ראש ממשלת דרום אפריקה ג'ון פורסטר בישראל ועוד. מהתיק הוצאו מברקים בנושא אבטחת רה"מ בארה"ב. המסמכים יישארו חסויים עד 2072.
גל-22754/37 24/06/1982 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צור משה בתיק – בקשות לאישור תכנית בניה באיזור צפון השרון – מושב העובדים צור משה. החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ואישור התכניות; תכנית מפורטת.
גל-15015/1 06/10/1982 תוכנה – מחשב (כרך 1) ייעול טכנולוגי במשרד התעשייה.
א-8193/4 01/01/1983 רה"מ מנחם בגין – התיישבות בתיק תכנית אב להתיישבות בשומרון וביהודה  דוח הוועדה הבינמוסדית לעניין הגליל (המשך בתיק מס' 5)
גל-71993/10 14/02/1983 תכניות בנין ערים העיר העתיקה בית גאלה תכניות בנין ערים העיר העתיקה בית גאלה. חלק 2
פ-5515/4 22/02/1983 הודעות לעתונות על ירדן והפלסטינים הודעות לעיתונות של מחלקת המדינה של ארה"ב ומשרד החוץ הישראלי; נאום המלך חוסיין בנובמבר 1986; רישום דיוני כנס בינלאומי על בעיית הפליטים הפלסטינים; נוסח הצהרת יאסר ערפאת בג'נבה (14 דצמבר 1988)
גל-2624/11 25/02/1983 לשכת השר יוסף שפירא – ועדת שרים לעניני סמלים וטקסים טיוטת מסמך בנושא שנת ה-40 למדינת ישראל; בקשה לקריאת המוביל הארצי על שם שמחה בלאס; התכתבויות בנושא הנפקת בול לזכר הרב י.ל מימון; החלטת ממשלה בנושא הכרה בגבורת אסירי אושוויץ-בירקנאו; אתר גבורה והנצחה לאומי בהר איתן ועוד.
גל-43326/23 06/03/1983 לשכת השר – הלשכה לסטטיסטיקה הודעות לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושאים שונים: התפתחויות בשוק ההון  מדד המחירים לצרכן  יצוא תעשייתי וחקלאי  מסחר ותעשייה  סחר חוץ  תיירות  מלונאות  מפקד האוכלוסין והדיור (1983) ועוד. מצורפים לוחות סטטיסטיים.
גל-22754/36 11/03/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צור משה ועד מושב העובדים צור משה בבקשה לוועד המחוזית לתכנון ובנייה בבקשה לאישור התכניות – תשריטים מצורפים; תכנית מתאר מפורטת – שינוי תכנית; החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
גל-22929/14 01/04/1983 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – חולתה תכניות תב"ע ביסוד המעלה והסביבה.
גל-22659/3 07/07/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – "שיקמים" – אדמות – מחנה חלץ – מחוז הדרום התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא שינוי ייעוד משטח מגורים ושטח חקלאי לשטח החסנה במחנה חלץ: שיקמים אדמות מחנה חלץ  מרכז תכנון "שיקמים"
א-8198/15 01/10/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – החלטות ממשלה החלטות ממשלה ופרוטוקולים מישיבות ממשלה בנושאים שונים לדוגמה: הצעת תקציב לשנת הכספים 1984  הקמת מועצה ציבורית למעמד האישה  רצח משפחה יהודית בחאלב בסוריה  תקנון לעבודת הממשלה (המשך בתיק מס' 16)
גל-13942/8 01/12/1983 תל-שבע התכתבות בעניני הקמת מועצה מקומית  קבלת הלוואה לשיפור מבני חינוך  פרוטוקולים  לשכת באר-שבע
גל-61870/6 01/01/1984 צינור הטפלין מי גולן התכתבויות בנושא שימוש בקו הטפליין לצורך הולכה של מים.
גל-14135/26 16/01/1984 רה"מ שמעון פרס – מכתבים מידידים מחו"ל פניות של יהודים מחו"ל בעקבות ביקורו של ראש הממשלה שמעון פרס בבית לחם בחג המולד ועוד.
גל-61870/7 01/11/1984 צינור הטפלין מי גולן התכתבויות בנושא שימוש בקו הטפליין לצורך הולכה של מים.
ג-9053/1 01/11/1984 הצעות חוק – חוק מטבע השקל החדש הצעת חוק – שקל  מטבע חדש   תשמ"ה
כ-603/1 01/11/1984 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 11) – פניות ציבור – עצומה ליושב-ראש הכנסת בענין התנהגות חברי-הכנסת עצומה ליו"ר הכנסת (הכנסת ה-11) שלמה הלל בעניין התנהגות חברי הכנסת (חוק חובות חברי כנסת)
חצ-8756/9 01/12/1984 יפן – קשרים עם מדינות ערב.
כ-602/19 01/12/1984 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 11) – פניות ציבור – עצומות בענין השואה עצומה מארגון "דור ההמשך למורשת השואה והגבורה" הדורש את פעילות הממשלה להסגרת פושעים נאצים ושפיטתם במדינת ישראל
גל-15621/4 01/01/1985 תכניות פיתוח – מרינה – הרצליה  2 תכניות פיתוח – מרינה – הרצליה  2
פ-5482/11 01/01/1985 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול אירוע בביתה של מרים אשכול (ללא ציון תאריך)-בין המוזמנים יצחק ואופירה נבון  שלמה הלל  טדי קולק  עזר ויצמן  שמעון פרס' מאיר שמגר  אברהם הרמן  זינה הרמן  שלמה הלל  מילכה צ'יזיק (אמנית)  השופט חיים כהן  מירלה במברגר (משרד מבקר המדינה).  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-5482/12 01/01/1985 תצלומים – ארכיון יד לוי אשכול תצלומים מאירוע בביתה של מרים אשכול (תאריך לא ידוע) בהשתתפות שמעון פרס  אופירה נבון  שלמה הלל ואחרים. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-5478/9 01/01/1985 תצלומים – אירוע בביתה של מרים אשכול תצלומים מאירוע בביתה של מרים אשכול (ללא ציון תאריך). בין המוזמנים-גילה אלמגור  זאב רווח  שמעון פרס  יצחק ואופירה נבון  טדי ותמר קולק  שלמה הלל  אורה נמיר  צבי זמיר  מאיר שמגר  צבי דינשטיין  נועה אשכול  עפרה אשכול-נבו. השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-71022/20 13/03/1985 בית קברות נטוש עפולה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא בית קברות בעפולה: חלול בית הקברות בעפולה  שאילתא של ח"כ שולמית אלוני בעניין בית הקברות המוסלמי  הריסת בית הקברות  תגובה בנושא בית העלמין  החילול המתמשך והאינטנסיבי במקומות הקדושים המוסלמים בארץ ועוד.
חצ-9506/15 01/04/1985 קנדה המכללה לבטחון לאומי בתיק התכתבות בדבר ביקורים בישראל של משלחת של המכללה לביטחון לאומי מקנדה: הכנת הביקור  תכנית הביקור.
א-4380/1 21/06/1985 רה"מ פרס – ארה"ב מברקים של משרד החוץ.
א-4380/5 24/07/1985 רה"מ פרס – ארה"ב מברקי משרד החוץ
טס-10320/7 01/01/1986 פלמ"ח יפתח אירוע של חטיבת יפתח בפלמ"ח.
פ-5515/9 03/02/1986 פיתוח כלכלי בשטחים המוחזקים ע"פ עקרונות קמפ דייויד  מגעים עם ברונו קרייסקי ואליאס פרידג'  עמדת ירדן וארה"ב –  כרך ב' המשך מתיק 8. תכנית לאוטונומיה חד-צדדית לפלסטינים  הצהרות מדיניות של שמעון פרס  יצחק שמיר  המלך חוסיין ומזכיר המדינה ג'ורג' שולץ בעקבות כשלון האופציה הירדנית.. בתיק גם חומרים על הסכם אוסלו ב (1995)' הצעות להסדר הקבע  נאום יאסר ערפאת בסטוקהולם (1998) ונייר עמדה של הקרן לשיתוף פעולה כלכלי על COOPERATION NORTH ומחברת בכתב יד על תהליך השלום.
גל-22593/11 23/02/1986 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר ורדים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא תכנון ובניה בכפר ורדים: מרחב תכנון גליל מרכזי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "הגליל המרכזי" כפר ורדים  אישור תכנית על ידי הועדה באישור שר הפנים ועוד.
חצ-9657/20 28/05/1986 דרום אפריקה – מדיניות חוץ בתיק התכתבויות בנושאים שונים: הודעות לעיתונות שפרסמה שגרירות דרום אפריקה בתל-אביב  התכתבויות בנושא כלכלת דרום אפריקה ונטישת חברות אמריקניות  התנערות מן המערב  זירת דרום אפריקה האזורית  המעורבות הבין-לאומית בענייני דרום אפריקה.
גל-57086/7 20/07/1986 המחלקה להתיישבות המחלקה להתיישבות.
חצ-9686/2 01/08/1986 קמרון – ביקור ראש-הממשלה שמעון פרס
חצ-9657/21 22/10/1986 דרום אפריקה – משרדי חוץ בתיק התכתבות בנושא מינויו של EDUARD ANTONIE LOUBSER כשגריר דרום אפריקה בישראל. בתיק גם מכתב בדבר מינויו של FRANK QUINT כשגריר דרום אפריקה בהולנד.
א-5137/7 26/12/1986 בנק ישראל התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה יצחק שמיר עם בנק ישראל  בנוגע לנושאים: מינוי משקיף לוועדה המייעצת והמועצה המייעצת לבנק ישראל  סיכומים מישיבות הוועדה המייעצת שהוגשו כדיווח לממשלה  סקירת נגיד בנק ישראל  פרופ' מיכאל ברונו  עם הגשת דו"ח בנק ישראל לשנת 1987 (31.5.1988) וסוגיית הצטרפות ישראל לבנק הבינלאומי לסיוע כלכלי לארצות מזרח אירופה.
ג-2575/2 21/10/1987 לשכת השר זבולון המר – התכתבות ופניות בנושאים שונים התכתבויות עם זבולון המר בנוגע לחינוך ושירותי דת.
ג-9515/51 14/01/1988 ארכיון כפר-ורדים בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לארכיון כפר ורדים: דו"ח ביקורת רשומות במועצה המקומית כפר ורדים ופנייה להקמת ארכיון.
גל-61266/28 01/02/1988 צוות פרוייקט הלביא בתיק – ענייני כח אדם ומשאבי אנוש והפעלת הכשרה והסבה בתוך המפעל לעובדים בתעשייה האווירית; אפשרות לסיוע לתעשייה האווירית בהכשרת עובדים ובהסבתם  במגמה למנוע פיטורין – בהנחיית שר העבודה והרווחה; צמצום כח אדם בתעשייה האווירית בעקבות רה-ארגון וביטול פרוייקט ה'לביא'; טיוטת הסכם בנושא הפעלת קורסים בתעשייה האווירית; הוועדה לטיפול בעובדים – 'מפוטרי 'הלביא' – התכתבות; מתן טיפול ייחודי בפורשי התעשייה האווירית; ריכוז עלויות לתכנית ההכשרה; דו"ח ביניים על פעילות האגף להכשרה מקצועית במסגרת פרוייקט מפוטרי הלביא.
גל-14089/7 13/04/1988 לשכת היועץ הכלכלי – בקשת הסיוע  1989 בקשת סיוע צבאי וכלכלי מארצות-הברית והתכתבות בנדון  מזכר ההבנות.
גל-44962/5 15/07/1988 אגף תכנון ובינוי ערים – כפר ורדים ותפן תכנון ופיתוח כפר ורדים ותפן – תכנית אב לביוב בכפר ורדים  צפיפות דיור  מפות ותשריטים (תכנית מתאר כפר ורדים  תפן)  קטעי עיתונות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-65970/13 05/10/1988 לשכה משפטית פסטיבל הזמר 2001 מסמכים משפטיים פסטיבל הזמר 2001.
פ-5515/6 27/12/1988 ערוץ אחורי למשא ומתן – מתכנית רבין עד לכשלון תכנית בייקר [כרך א] המשך בתיק 7.מגעים עם הפלסטינים בהשתתפות יאיר הירשפלד ויוסי ביילין ואישיים נוספים ממפלגת העבודה בעקבות האינתיפאדה הראשונה  הודעות לעיתונות על דברי מזכיר המדינה ג'יימיס בייקר  מגעים לא רשמיים עם חוגים פלסטינים בקיץ 1989 באמצעות שר החוץ ההולנדי לשעבר מאקס ואן דר סטול על פתיחת משא ומתן בנושא בחירות בשטחים  תכנית מובארק.
פ-5515/7 03/10/1989 ערוץ אחורי למשא ומתן – מתכנית רבין עד לכשלון תכנית בייקר [כרך ב] המשך מתיק 6. המשך מגעים של יאיר הירשפלד  יוסי ביילין וחוגים במפלגת העבודה עם פלסטינים על רקע דחיית יזמת מזכיר המדינה בייקר לשיחות עם משלחת פלסטינית ופירוק ממשלת האחדות הלאומית. המגעים הופסקו בעקבות המשבר במפרץ. הקמת הקרן לשיתוף פעולה כלכלי ופעילותה בתחום המים.
גל-57530/2 02/11/1989 ברזיל התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף הבינלאומי במשרד האוצר  בנוגע לברזיל: דו"ח תקופתי מאת הקונסול הכללי צבי חזן (ספטמבר 1990)  סקירה כלכלית – ברזיל  ברזיל – הזדמנויות עסקיות  הסכם למניעת כפל מיסים ועוד.
גל-14053/6 05/06/1990 מהדורת חדשות – 1990- יוני  6-5
גל-45760/15 27/07/1990 נוף הגליל התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ לבין מלון נוף הגליל בנושא החוב של מלון.
גל-14057/11 09/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  10-9
גל-14058/1 11/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  12-11
גל-14058/2 13/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  14-13
גל-14058/3 15/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  16-15
גל-14058/4 17/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  18-17
גל-14058/5 19/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  20-19
גל-14058/6 21/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  22-21
גל-14058/7 23/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  24-23
גל-14058/8 25/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  26-25
גל-14058/9 27/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  28-27
גל-14058/10 29/09/1990 מהדורת חדשות – 1990- ספטמבר  30-29
גל-14058/11 01/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  2-1
גל-14059/9 01/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  22-21
גל-14058/12 03/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  4-3
גל-14059/1 05/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  6-5
גל-14059/2 07/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  8-7
גל-14059/3 09/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  10-9
גל-14059/4 11/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  12-11
גל-14089/12 11/10/1990 לשכת היועץ הכלכלי – ערבות  400 התכתבות וקטעי עיתונות בעניין ערבות 400 מיליון דולר מארצות הברית לשיכון עולים והסיוע האמריקאי לישראל  נתונים על התחלות בנייה.
גל-14059/5 13/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  14-13
גל-14059/6 15/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  16-15
גל-14059/7 17/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  18-17
גל-14059/8 19/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  20-19
גל-14059/10 23/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  24-23
גל-14059/12 27/10/1990 מהדורת חדשות – 1990- אוקטובר  28-27
גל-72224/13 14/11/1990 ועד מקומי בישוב לא שיתופי עין שריד לב השרון 17/12/1986 בתיק התכתבויות של המפקח הארצי על הבחירות בנוגע לבחירות לועד המקומי בעין שריד.
א-5136/16 27/03/1991 . המשרד לענייני ירושלים. החלטות ועדת השרים לעניינני עליה בנושא קליטת עליה בירושלים
גל-57340/6 01/04/1991 סקר בוגרים הכשרה סקר בוגרים הכשרה.
גל-56793/8 13/05/1991 שטח שיפוט סאג'ור בתיק – התכתבויות בנוגע לשטח השיפוט בכפר סאג'ור; פניית ראש המועצה המקומית בסאג'ור אל גורמים בממשלה בבקשה להחזיר האדמות שהופקעו לשטח השיפוט בסאג'ור;  תשריטי מפות האיזור; שאילתא אל שר הפנים בנוגע לשטח השיפוט של המועצה המקומית סאג'ור והפקעת שטחים מתוכה לטובת שטחי שיפוט המועצה האזורית מרום הגליל; סקירה על הכפר סאג'ור ואדמותיה;  סיכום ישיבה – הסכם שותפות בין המועצה המקומית סאג'ור לבין עירית כרמיאל בנושא איזור תעשייה משותף שישמש את שני היישובים.
ג-10483/18 28/10/1991 בנק ישראל דו"ח נגיד בנק ישראל על עליית אמצעי התשלום; החלטת ממשלה בעניין עצמאות בנק ישראל; סקירת נגדי בנק ישראל עם הגשת דו"ח בנק ישראל לשנת 1993.
גל-59841/30 01/12/1991 משפחת צור א.זייד 18 גוש 11393 חלקה 63 חל/236 צורף פרוטוקול תוכניות מאושרות + פרוטוקולים.
גל-70970/1 01/01/1992 תחומי שיפוט – תכניות  תכניות ותשריטי שינוי תחום השיפוט של הרשויות המקומיות המועצה אזורית מבואות חרמון  מעוצה אזורית גליל תחתון  מועצה המקומית כפר ורדים  מעוצה אזורית עמק הירדן  מטולה.
חצ-9436/16 01/01/1992 קולומביה – ביקור אורחים 
חצ-9513/11 24/02/1992 תאילנד המכללה לבטחון לאומי בתיק התכתבות בדבר ביקור בישראל של משלחת המכללה לביטחון לאומי של תאילנד: הכנות לביקור  פרטים על חברי המשלחת  תכנית הביקור.
פ-5513/1 01/03/1992 אוסלו 1992 – 1993 תכניות לפיתוח הכלכלה הפלסטינית; טיוטות להצהרת העקרונות על הסכם ביניים עם הפלסטינים (DOP); רישום שיחה בין יואל זינגר לאבו עלא (אחמד קריע) ב-13 יוני 1993
גל-57505/7 01/06/1992 דרום אפריקה התכתבויות עם האגף הבינלאומי במשרד האוצר קרנות הון סיכון מכתבים של חברות זרות ומשקיענים זרים מאפריקה מכתבים של השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים
גל-58689/6 14/07/1992 שבולון  ישוב אבטן  גושים: 10461  10460  10394 תכניות בניין ערים (תב"ע) תכניות מפורטות.
ג-10597/17 27/08/1992 חקיקה – חוק יסוד: החקיקה (2) חוק יסוד – החקיקה
גל-19019/1 01/09/1992 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – ביצרון תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב ביצרון
גל-45852/18 01/09/1992 חוזים: אדריכל – אריה חרן  מתי קונס חוזים: אדריכל – אריה חרן  מתי קונס
גל-71973/48 02/09/1992 שינוי שם המועצה המקומית התעשייתית "רמת חובב" ל- "נאות חובב" חלק 1 התכתבות בנוגע לאיחוד רשויות
פ-5513/4 06/01/1993 אוסלו – ינואר – יוני 1993 המשך בתיק 5. שיחות שמעון פרס עם פייסל אל-חוסייני  ינואר-פברואר 1993  שיחות לא פורמליות של יאיר הירשפלד ורון פונדק עם משלחת אש"ף בנורבגיה  טיוטה למסמך סארפסבורג.
פ-5514/1 09/01/1993 משא ומתן באוסלו (ערוץ אחורי) – ינואר – מאי 1993 המשך בתיק 2. ראשית המגעים של יאיר הירשפלד ורון פונדק עם נציגי אש"ף בנורבגיה על הבנה ישראלית-פלסטינית (ערוץ אחורי למשא ומתן)
פ-5514/7 09/01/1993 משא ומתן עם הפלסטינים על הצהרת העקרונות שיחות עם פייסל אל-חוסייני  דיווחים על השיחות עם הפלסטינים בנורבגיה  טיוטה להצהרת העקרונות מ-14 באוגוסט 1993 חומר שהיה בתפזורת
פ-5513/7 24/01/1993 אוסלו – מאי – אוגוסט 1993 טעות בתאריך במקור. כולל שיחות עם משלחת אש"ף בנורבגיה  טיוטה ל"מסמך סארפסבורג" ומסמכים על הצטרפות אורי סביר ויואל זינגר למשא ומתן עם הפלסטינים. המשך בתיק 8
פ-5513/5 22/03/1993 אוסלו – ינואר – יוני 1993 המשך לתיק 4. שיחות עם משלחת אש"ף בנורבגיה  טיוטות להצהרת עקרונות להסכם ביניים עם הפלסטינים  הצהרת יאסר ערפאת בקהיר (29/3/1993). הצעות מחקר ותכניות פיתוח כולל הצעה לטיפול בביוב בבית לחם. פרוטוקול שיחת יואל זינגר עם אבו עלא  באוסלו (28/6/1993)
פ-5514/2 01/04/1993 משא ומתן באוסלו (ערוץ אחורי) – ינואר – מאי 1993 המשך לתיק 1. המשך המגעים עם נציגי אש"ף בנורבגיה על הבנה  ההצעה לנסח הצהרת עקרונות על הסכם ביניים והקמת רשות פלסטינית.
פ-5513/2 02/04/1993 משא ומתן על הצהרת העקרונות (DOP) – קיץ 1993 המשך בתיק 3. דיווחים  פרוטוקולים והתכתבות בקשר לשיחות עם המשלחת הפלסטינית; טיוטות להצהרת העקרונות על הסכם ביניים עם הפלסטינים  פרוטוקול השיחה הראשונה בין יואל זינגר ואבו עלא  יוני 1993  התכתבות עם שר החוץ הנורבגי יולי 1993
פ-5513/6 02/04/1993 משא ומתן  סיכומים והתכתבות על הסכם העקרונות (DOP) דוח של יואל זינגר על פגישותיו עם נציגי אש"ף באוסלו (יוני 1993) פרוטוקול ישיבה עם אבו עלא  טיוטות של הצהרת העקרונות על הסכם ביניים עם הפלסטינים ולמכתבי הכרה הדדית בין ישראל ואש"ף  טיוטות למכתב שמעון פרס לשר החוץ הנורבגי הולסט  סיכום "התפתחות הערוץ הנורבגי" (1/9/1993).
גל-41916/1 13/04/1993 לשכת שר  מנכ"ל וסמנכ"ל – מצבות זיכרון בתיק התכתבויות ודיונים בנוגע לאתרי הנצחה וזכרון בארץ: הר איתן  אתר השריון בלטרון  האריה השואג בתל חי  מבצר עכו  בית לוחמי הגיטאות ואתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב . עיקר התיק עוסק בפרוייקט הר איתן.
גל-52363/10 01/05/1993 ועדת שרים למתן היתר פרסומים  נספחים 26.17 ועדת שרים למתן היתר פרסומים  נספחים 26.17
ג-13306/2 06/05/1993 אמנת הסמים עם צרפת הצעת החלטה בדבר הצטרפותה של ישראל לאמנת האו"ם בדבר חומרים פסיכוטרופיים   הסכם בין מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצרפתית בדבר מלחמה ושימוש ובסחר הבלתי חוקיים בסמים נרקוטיים ובחומרים פסיכוטרופייםו עוד
גל-23182/8 11/06/1993 יועץ תקשורת – ביקורי ראש הממשלה תכניות ביקור  רשימות מוזמנים  רשימות מתנות מביקור ראש הממשלה בהולנד ובצרפת  ביקור ראש הממשלה בגרמניה  ביקור ראש הממשלה בוושינגטון – פסגת ירדן.
פ-5514/5 13/06/1993 משא ומתן עם הפלסטינים על הצהרת העקרונות 1993 המשך בתיק 6. דיווחים על המשא ומתן עם אש"ף על הצהרת העקרונות בנורבגיה  טיוטות של ההצהרה  רישום הפגישה הראשונה בין אבו עלא ויואל זינגר  מכתב שר החוץ הולסט לשמעון פרס  16 ביולי 1993
פ-5514/3 24/06/1993 משא ומתן עם הפלסטינים על הצהרת העקרונות – June – Sept. 1993 [אוסלו  יוני-ספטמבר 1993]. דיווחים על פגישות וטיוטות להצהרת העקרונות על הסכם ביניים בין ישראל לאש"ף המבוסס על נסיגה מעזה ויריחו והקמת רשות פלסטינית.
פ-5514/4 24/06/1993 משא ומתן עם הפלסטינים על הצהרת העקרונות – 24.6.93 עד 6.9.93 משא ומתן על הצהרת העקרונות. דיווחי פגישות וטיוטת להצהרת העקרונות על הסכם ביניים. מכתבים משר החוץ הנורבגי הולסט לשמעון פרס ורישום ישיבה עם אבו עלא ב-20 באוגוסט 1993.
ג-13289/8 06/07/1993 מיעוטים פרוטוקול של ועדת השרים לעניין איקרית ובירעם כולל נספחים  המלצות ועדת המשנה  תכניות פיתוח ההתיישבות באזור; רשימת שמות עקורי בירעם  פניות בנושא; הצעת חוק להסדרת החזרתם של תושבי איקרית ובירעם לכפריהם ועוד.
פ-5513/8 13/07/1993 אוסלו – מאי – אוגוסט 1993 המשך לתיק 7. טעות בתאריך במקור. המשך המשא ומתן עם משלחת אש"ף על "הצהרת העקרונות"  טיוטות ל"הצהרת העקרונות"  התכתבות שר החוץ שמעון פרס עם שר החוץ הנורבגי הולסט.
פ-5514/6 18/07/1993  משא ומתן עם הפלסטינים על הצהרת העקרונות 1993 המשך לתיק 5. טיוטות להצהרת העקרונות  דיווחים על פגישות צוות המשא ומתן  דברים במעמד חתימת ההסכם בראשי תיבות  טיוטות למכתבי ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף
חצ-8582/1 01/08/1993 לשכת השר שמעון פרס – נאומים וראיונות
פ-5513/3 05/08/1993 משא ומתן על הצהרת העקרונות (DOP) – קיץ 1993 המשך לתיק 2. טיוטות אחרונות להצהרת העקרונות על הסכם ביניים עם הפלסטינים  דברים במעמד חתימת ההצהרה בראשי תיבות. טיוטות למכתבי ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף
פ-5517/1 08/09/1993 משא ומתן עם הפלסטינים ופעילות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי – כרך א' המשך בתיק 2.מסמכים בעניין סיוע בינלאומי לפלסטינים בעקבות חתימת הסכם אוסלו  יישום הסכם אוסלו  שליחות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) לשטחים  פגישות עם נציגים פלסטינים והעתקי התכתבות עם סטנלי שיינבאום  פעיל שלום אמריקאי.
גל-58616/14 13/09/1993 כפר ורדים – תקציב פתוח התכתבויות ודוחות בעניין תקציב הפיתוח של מועצה מקומית כפר ורדים  תכניות פיתוח ומענקי פיתוח.
גל-72317/15 30/09/1993 התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ממשלת ישראל בתיק פסק הדין בבג"צ 4319/93 של התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ממשלת ישראל  בנוגע להמשך כהונתו של אריה דרעי כשר בממשלה.
גל-22125/16 01/12/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Singapore – Republic of Singapore
נ-802/39 01/12/1993 הדלקת נר חנוכה (תימנים) הכנות להדלקת נר חנוכה בבית הנשיא
א-7658/4 01/01/1994 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באינטרנציונל בבודפסט תיק  קצר   בן  5  עמודים  שאומר   שראש  הממשלה  רבין  רוצה  להשתתף  בכנס  האינטרנציונל  בבודפסט   ב-1994.
גל-69561/33 01/04/1994 כפר ורדים חוק עזר: אגרת תעודת אישור התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנושא חוקי העזר של המועצה מקומית כפר ורדים (אגרת תעודות אישור): חוק עזר בדבר אגרת תעודות אישור  חוקי עזר פתיחת עסקים וסגירתם ועוד.
גל-22117/68 01/04/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – ג'יימס בייקר  אדוארד ג'רג'יאן בהנחיית לשכת ראה"מ  אין לחשוף את תיקי לשכת ראה"מ לפני תום תקופת ההגבלה. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2020.
חצ-10918/5 01/04/1994 אגף שלום ומז"ת – עזה ויריחו תחילה
פ-5517/2 10/04/1994 משא ומתן עם הפלסטינים ופעילות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי – כרך ב' המשך מתיק 1. פגישות שמעון פרס עם פייסל אל חוסייני  דוח על שליחות גרוויל ג'אנר  חבר פרלמנט בריטי יהודי  לסעודיה  לעומן ולקטאר; מגעים עם "שלמה" (איברהים סולימאן  סורי המתגורר בארצות הברית שהיה מקורב לנשיא אסאד).
פ-5517/3 03/07/1994 חומר משנת 1994 על  הסכם עם סוריה  מגעים עם "שלמה" (איברהים סולימאן  סורי המתגורר בארצות הברית שהיה מקורב לנשיא אסאד)  מפות של רמת הגולן וטיוטות להצעה לחוזה שלום עם סוריה. בתיק גם מסמכים על שיתוף פעולה כלכלי  הצהרת ועידת קזבלנקה (אוקטובר 1994)  טיוטות להסדר הקבע עם הפלסטינים ומסמך בודד מ-7 באוגוסט 1993 על הצהרת העקרונות על הסכם ביניים עם הפלסטינים (הסכם אוסלו א')
פ-5517/9 09/08/1994 שיחות עם הפלסטינים על העברת סמכויות והסדר הקבע תכנון נסיגה נוספת מצד ישראל והעברת סמכויות לפלסטינים  פגישות עם הפלסטינים בשטוקהולם על הסדר הקבע  טיוטה לחוזה שלום עם סוריה  נייר עבודה מאת אמיר חשין על הסדר בירושלים עם שתי רשויות עירוניות ועיריית גג. בתיק גם נוסח ההודעה של ראש הממשלה יצחק רבין על הנחת הסכם אוסלו ב על שולחן הכנסת ובקשת אישורו (5 באוקטובר 1994).
א-7756/38 22/08/1994 יועץ מדיני – ביקור הנסיך פיליפ התכתבויותו חליפת מסמכים מלשכת היועץ המדיני של ראש הממשלה בנוגע לביקור הנסיך פיליפ  דוכס אדינבורו בישראל: הודעה על ביקורו  לוח הזמנים  נייר רקע לקראת פגישתו עם ראש הממשלה  פרטים על פעילותה של אמו שהוכרזה כחסידת אומות עולם  אליס  נסיכת באטנברג ועוד.
טס-10109/23 01/12/1994 קלטות קול בנושא תכנית מתאר ארצית – תמ"א 15 ישיבת ועדת התכנון
גל-22115/22 01/12/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – ראש השב"כ (שירות ביטחון כללי)
פ-6168/7 01/01/1995 ביקור אצל המלך חוסיין ביקור רחל ואברהם כהן אצל המלך חוסיין לאחר חתימת הסכם השלום. התכתבויות  תמונות וקטעי עיתונות
א-7657/3 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם התיק  עוסק  בהכנת  הרקע  לקראת  פגישות  עם  נשיאים  וראשי  ממשלה  באומות  המאוחדות.
א-7657/4 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם התיק  כולל  בעיקר  נאומים  הקשורים  לעצרת  האומות  המאוחדות  וגם  בעיקר  לוחות  זמנים.
א-7657/5 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם התיק  כולל  בין  השאר  דיווח  על  פגישות וכן  לוחות  זמנים  וכל  מיני  ניירות  שונים.
א-7657/6 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם התיק  עוסק  בהכנות  לקראת  הביקור  באומות  המאוחדות.      יש   בו   חומר  עצום  לקראת  העצרת.
א-7657/1 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם זהו תיק  הכנה  לקראת    פגישות  עם  מנהיגים  רבים  של  מדינות  בעת  עצרת  האומות  המאוחדות  -1995.
א-7657/2 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור באו"ם התיק  עוסק  בחומר  רקע  לקראת  פגישות  עם  נשיאים  וראשי  ממשלות  מאוד  חשוב  ומעניין.
פ-5517/4 09/01/1995 משא ומתן עם הפלסטינים ופעילות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דיונים לא רשמיים על הסדר הקבע עם הפלסטינים והסדר בירושלים  ניסיון לקדם הסכם שלום עם סוריה  מגעים עם "שלמה" (איברהים סולימאן  סורי המתגורר בארצות הברית שהיה מקורב לנשיא אסאד)  הצעות לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי עם ירדן. בתיק מסמכים על העברת סמכויות לפלסטינים ("אוסלו ב").
א-7709/13 18/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – בינוי בשטחים. החלטות ממשלה בנושא אישורי בנייה והקמת מוסדות ציבור ביהודה ושומרון
גל-23164/4 01/04/1995 יועץ כלכלי אילן פלאטו – מנהלת מטרופולין תל-אביב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ הכלכלי של ראש הממשלה אילן פלאטו  בנוגע למנהלת מטרופולין תל אביב-יפו למערכת הסעה המונית: דו"ח מסכם של עבודת ועדת הקריטריונים  סיכומי ישיבות  תכנית הסיור לקנדה של משלחת המינהלת  דו"חות התקדמות הפרויקט  עלות פרויקט לפי מטלות  הצעת תקציב 1996  סיכום תהליך המעבר מחלופות "טהורות" לחלופות מערכתיות  טיוטה ל"חוק להסדרת מערכת הסעה המונית במטרופולין תל אביב-יפו  התשל"ה-1995"  הצעת החלטה במועצה הארצית  עקרונות להמשך הפעילות של תכנון מערכת ההסעה ההמונית  מכתבו של אורי בן-אפרים בנושא  החלטת הממשלה בדבר "יסוד חברת "מטרופולין תל אביב" (תמ"ת) בע"מ ועוד.
פ-5517/5 03/07/1995 משא ומתן עם הפלסטינים ופעילות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי עם סוריה וירדן מסמכים מכנס בהאג על פיתוח כלכלי במזרח התיכון בהשתתפות ישראל  הרשות הפלסטינית וירדן  הצעות לפרויקט על היבטים כלכליים של הסכם שלום עם סוריה  תיאור מגעים עם "שלמה" (איברהים סולימאן  סורי המתגורר בארצות הברית שהיה מקורב לנשיא אסאד)  הכנות לוועידה הכלכלית האזורית בעמאן. בתיק מסמכים ממשרד הכלכלה על שיתוף פעולה עם הפלסטינים.
א-7706/33 01/08/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – אסון ערד הוועדה לבדיקת הנסיבות אשר הביאו לאסון בפסטיבל ערד 1995 – דו"ח מסכם (שני עותקים).
פ-5517/6 01/10/1995 משא ומתן עם הפלסטינים ופעילות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי עם מצרים וירדן תגובות לרצח ראש הממשלה יצחק רבין והצעות לשינויים מבניים בישראל שהוגשו לראש הממשלה שמעון פרס. תיאור מגעים עם "שלמה" (איברהים סולימאן  סורי המתגורר בארצות הברית שהיה מקורב לנשיא אסאד. בתיק מסמכים ממשרד הכלכלה על שיתוף פעולה כלכלי אזורי וכנס בג'נבה (דצמבר 1995).
ג-9115/11 31/10/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס – לוח זמנים הזמנות ולוחות זמנים של אירועים  חומר רקע.
ג-9115/10 28/11/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס – לוח זמנים הזמנות ולוחות זמנים של אירועים  ביקור בחו"ל וביקורים של אישים מחו"ל.
גל-57081/7 01/12/1995 בטיחות  ביקורת 1996 בטיחות  ביקורת 1996. מפעל כרמוכרום – תכנית להכשרה מקצועית פנים מפעלית.
ג-9116/7 12/12/1995 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס – לוח זמנים ופגישות מ- 200 טפסים חומר רקע בנושא מועמדות פרופ' יצחק הלברכט לפרס אבי חי; הזמנות ולוחות זמנים של אירועים ובקשות לפגישות.
א-7976/1 01/01/1996 לשכת ראש-הממשלה בנימין נתניהו – ארצות-הברית
פ-5517/7 07/01/1996 תכניות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי עם הפלסטינים  סוריה וירדן המשך בתיק 8.ניירות עמדה והצעות מחקר על המשק הסורי והלבנוני  שיתוף פעולה כלכלי ישראלי ירדני פלסטיני ועוד. הצהרת האג על שיתוף פעולה כלכלי עם ישראל  מצרים  ירדן והפלסטינים בעקבות כנס בהאג בהשתתפות שר הכלכלה יוסי ביילין. הכנת תכנית אב לירושלים ותשובה לטענות שיאיר הירשפלד ורון פונדק פועלים לחלוקת ירושלים.
ג-9116/9 09/01/1996 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס – לוח זמנים ופגישות מ- 200 טפסים הזמנות ולוחות זמנים של אירועים  בקשות וחומר רקע לפגישות  רשימות משתתפים; דברים לזכרו של יגאל אלון במלאת 16 שנים לפטירתו ועוד..
ג-9116/10 25/01/1996 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס – לוח זמנים ופגישות מ- 200 טפסים הזמנות ולוחות זמנים של אירועים  בקשות לפגישות.
פ-5517/8 15/03/1996 תכניות לפיתוח כלכלי  התמודדות עם משבר בכלכלה הפלסטינית המשך מתיק 7. סוגיית ירושלים במשא ומתן  מחאות נגד מדיניות הסגר הישראלית והשפעת הסגר על הכלכלה בעזה. בתיק גם הצעות למשא ומתן עם סוריה  ומסמכים של האגף לזכויות פלסטיניות של האו"ם ושל ססו"ת (UNRWA).
ג-13810/37 01/09/1996 גאון יהורם התכתבות מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יהורם גאון  בנוגע לנושאים: ברכתו של גאון לרגל ראש השנה התשנ"ז ומברק תנחומים שנשלח לגאון לאחר פטירת אמו שרה.
ג-10965/8 01/09/1996 יועץ לתקשורת בר-אילן – יומן משרדי יומן משרדי כולל פגישות ומספרי טלפונים הושחרו בתיק מספרי פלאפון מידע מוגבל בשל הגנה על צנעת הפרט עד שנת 2068
גל-68443/1 01/10/1996 חטיבה להתיישבות ענייני תקציב דוחות כספיים של ההסתדרות הציונית העולמית
ג-13813/23 02/10/1996 טאו צבי שליט"א מכתב הרב צבי ישראל טאו ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו  בו קרא טאו לא לוותר על האחיזה בארץ ישראל ומכתב תשובתו של נתניהו. בנוסף  בצד האחורי של המכתב נרשם רישום בכתב יד משיחה של שר החוץ דוד לוי עם מזכיר המדינה של ארצות הברית  וורן כריסטופר  בנוגע למשא ומתן בין ישראל לפלסטינים.
ג-13815/23 11/10/1996 מרזל ברוך התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לברוך מרזל: בקשות לשחרורו ממעצר בית מנהלי  חוות דעת של גדעון עזרא על הגבלת היציאה מחברון וקרית ארבע שהושתה על נועם פדרמן ומכתבו של מרזל בו הוא טוען לסכנה חמורה להתרפצות מעשי אלימות פוליטיים בישראל.
גל-58607/7 25/11/1996 כפר ורדים תקציב פתוח התכתבות  סיכומי דיונים ודוחות בעניין תקציב הפיתוח ועבודות פיתוח במועצה מקומית כפר ורדים  הגדרת המועצה כישוב בקו עימות לצורך קבלת מענק איזון  ופסק דין בג"צ בעניין העתירות להכללת כפר ורדים ברשימת הישובים שבתוספת לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון).
גל-50324/10 01/01/1997 תכנון – חוף הכרמל התכתבות בנושא תכנון משאבי המים של חוף כרמל ואגן נחל תנינים וסקר אקולוגי בנחל תנינים תחתון ובביצת כבארה
גל-40506/5 01/01/1997 לשכת השר אליהו סויסה – סיכום כללי שנת 1997 (עוזר השר  הרצל ימין) דוחות סיכום לשנת 1997 כולל גירוש  עמותות  כבאות  פיקוח על הבנייה  תכנון ומגזר ערבי
ג-12665/18 08/01/1997 שידורים בכבלים – שידורים באמצעות לווין החלטת ממשלה בנושא מימון ערוצים ייעודיים באמצעות פרסומות ותיקונים להחלטה  התכתבויות בנושא.
גל-68443/7 01/03/1997 חטיבה להתיישבות הוראות תכ"מ חטיבה להתיישבות
גל-50858/3 03/03/1997 משרד העבודה שינוי מבנה משרד העבודה שינוי מבנה. מינהל תכנון ומחקר  מדיניות  מדיניות המשרד ושינוי המבנה הארגוני ועוד.
גל-71260/5 01/07/1997 התחדשות הדר הכרמל סקרים ומחקרים של המחלקה לתכנון אסטרטגי בעיריית חיפה בנגע להתחדשות ופתיחו של שכונת הדר כרמל בחיפה
גל-41916/2 26/08/1997 לשכת שר  מנכ"ל וסמנכ"ל – מצבות זיכרון בתיק התכתבויות ודיונים בנוגע לאתרי ומרכזי הנצחה לחיילים ולראשי ממשלה: מרכז מנחם בגין  מרכז יצחק רבין עמותת משה שרת  פרוייקט הר-איתן ואתר ההנצחה לחללי קיל הקשר ביהוד.
ג-10965/9 02/10/1997 יועץ לתקשורת בר-אילן – יומן משרדי יומן פגישות
גל-15556/21 13/11/1997 תעוד בעל-פה – ראיונות – עוזי נרקיס (13.11.97) בתיק ראיון של עוזי נרקיס שנעשה בארכיון המדינה במסגרת מפעל ההנצחה ליצחק רבין.  (תחילת הפלמ"ח עד סוף קרבות ירושלים  חטיבת "הראל" ומבצע דני. מראיינת: עמירה שחר
גל-15557/1 24/12/1997 תעוד בעל-פה – ראיונות – ישראל טל א' (24/12/1997) ארכיון המדינה – מפעל הנצחה ליצחק רבין. תמלול קלטת מספר 85. מרואיין ישראל טל. מראיינת עמירה שחר.  שיחה ראשונה.
גל-15557/3 26/02/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – ישראל טל ג' (26/2/1998) ארכיון המדינה – מפעל הנצחה ליצחק רבין. תמלול קלטת 93. מרואיין: ישראל טל. מראיינת: עמירה שחר. שיחה שלישית.
ג-14311/5 01/03/1999 שוטף בנימין נתניהו מכתבים
גל-68462/14 01/08/1999 חטיבה להתיישבות עתירות לבגצ ועדות ערר מנהלות אזורי תעשייה סיכומי ישיבות
פ-4753/5 27/09/1999 פדרליסט – חומר מאבות המהפכה האמריקנית הספר "פדרליסט" בתרגום בעברית עם הערות של רות גביזון. ​
ג-13512/41 19/10/1999 גבריהו גדי מכתבו של ד"ר גדי גבריהו  יו"ר בית הכנסת "אהל יצחק" ע"ש יצחק רבין ברחובות  בנוגע לתפילת "אל מלא רחמים" לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
ג-13516/12 11/11/1999 טל צבי התכתבות מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק עם השופט צבי טל  בנוגע להארכת המועד להגשת המלצות הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני הישיבות (ועדת טל).
ג-13504/74 13/12/1999 Milchan Arnon ביקורו של ברק בארצות הברית ופגישתו עם ארנון מילצ'ן ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין.  אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-14231/3 01/01/2000 אגף כלכלי – תיק חפיפה מסמכים המפרטים את עיקרי הנושאים אשר מטופלים באגף הכלכלי במשרד ראש הממשלה  אשר הוכנו ע"י היועץ הכלכלי הבכיר יאיר כהן: תקציב ורפורמה במיסים  משק המים  מצגות בנושא ביצוע פרויקטים ציבוריים בשיתוף הסקטור הפרטי – שיטת מימון Private Finance Initative  תכנית כוללת להאצת ענף הבנייה  הפרטות ושינויים מבניים  נתוני החשבונאות הלאומית לשנת 2000  התפתחויות כלכליות בינלאומיות  השלכות האירועים הביטחוניים  מדיניות מוניטרית  דו"ח ועדת לוין לבחינת חוק בנק ישראל  מדיניות פיסקאלית  עובדים זרים  שוק ההון  ריבית משכנתאות  עבודה ורווחה  בריאות ועוד.
חצ-10956/23 01/01/2000 אגף קשתו"ם – קטאר מוסיקה התיק עוסק  בשיגור  נגנים  קטאר   בשנת  2000
גל-70653/25 06/02/2000 רמת שלמה  תיק חישובים גוש 30616 4914 ממס'-4913 עד-4922 רמת שלמה  תיק חישובים גוש 30616 4914 ממס'-4913 עד-4922
ג-13517/29 01/03/2000 רם כספי  מכתבים מעורך דין רם כספי לראש הממשלה בנוגע לניהול חברת בתי זיקוק לנפט (בז"ן) ומינוי דירקטורים לחברה ומזכרים שכתב (ככל הנראה)  בנושאים "מבנה משרדי הממשלה" ו"דרישות של סיעות הקואליציה הכרוכות בתקציב".
ג-13524/29 07/03/2000 אליס שלוי  פניית פרופ' אליס שלוי לראש הממשלה אהוד ברק בנושא מינוי אישה לשרה בממשלה
ג-13567/9 12/03/2000 מאגר מי שקמה התכתבויות בנושא תפיסת מים ממאגר המים "מי שקמה" והקצאת מים לאגודת המים השיתופית "מי שקמה" על ידי מקורות.
ג-14231/2 01/04/2000 אגף כלכלי – תיק חפיפה מסמכים המפרטים את עיקרי הנושאים אשר מטופלים באגף הכלכלי במשרד ראש הממשלה  אשר הוכנו ע"י היועץ הכלכלי הבכיר יאיר כהן: תקציב המדינה לשנת 2001  התפתחויות כלכליות בישראל  התפתחויות כלכליות בינלאומיות  השלכות האירועים הביטחוניים  מדיניות מוניטרית  דו"ח ועדת לוין לבחינת חוק בנק ישראל  מדיניות פיסקאלית  עובדים זרים  שוק ההון  ריבית משכנתאות  עבודה ורווחה  בריאות ועוד.
ג-13521/23 01/04/2000 פדרמן יקותיאל התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק עם יקותיאל פדרמן  בנוגע לנושאים: היעדרות טדי קולק ממקבלי הפנים והאנשים שפגשו את האפיפיור  המלצה לשלוח את אלוף (במיל.) אהרון דורון לביקור יחסי ציבור בגרמניה  התנגדותו לשביתה כללית במשק ועוד.
חצ-10960/20 01/10/2000 אגף קשתו"ם – פרגוואי ספרות התיק  עוסק  בשיגור  פוסטרים  בנושא  ספרות  עברית  לאסונסיון.
ג-13523/16 30/01/2001 רובינשטיין אליקים – היועץ המשפטי לממשלה מכתבים מלשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושאים שונים  ביניהם פעילות הפורום הבינלאומי למאבק באי-סובלנות  ועוד.
ג-13423/1 06/02/2001 CRIF – Coseil Rapresentatif Des Institutions Juives de France – מועצת יהודי צרפת התכתבויות עם נציגי מועצת יהודי צרפת בנושא תיאום פגישות  יוזמות משותפות; קטעי עיתונות מצרפת העוסקים בישראל ובסכסוך הישראלי-פלסטיני ועוד.
ג-13426/1 08/02/2001 Greek Orthodox Patriarchate – פאטריארכיה יוונית אורטודוכסית התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון עם הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית של ירושלים: ברכות להיבחרו לראשות הממשלה  דברי ניחומי על אסון ורסאי ופיגועי האינתיפאדה השנייה  פנייתו של המטרופוליט טימותיאוס לתמיכה בו לתפקיד הפטריארך  טענותיו של הפטריארך אירנאוס של ירושלים על הפרת הסטטוס קוו בכנסיית הקבר ע"י הפטריארכיה הארמנית – מחלוקת סביב "אבן המשיחה".
ג-13427/12 15/02/2001 ICJW International Council of Jewish Women – המועצה הבינלאומית לנשים יהודיות התכתבות מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון עם המועצה הבין-לאומית של נשים יהודיות (International Council of Jewish Women): ברכות על היבחרו לראשות הממשלה ותגובתו של שרון.
ג-13421/33 28/02/2001 Chabad Lubavitch התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון ואהוד אולמרט עם ארגונים של חסידות חב"ד (חסידות ליובאוויטש) בחוץ לארץ – Chabad Lubavitch: שיקום קברה של הרבנית מנוחה רחל סלונים (שניאורסון) בחברון  מכתבי הרב יוסף לייבל זאייאנץ על הפיגועים במהלך האינתיפאדה השנייה והצעתו לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני  הזמנה לאירועי Chabad Patrons ועוד.
ג-13441/6 08/03/2001 אלטיף ישראל התכתבויות עם ישראל אלטיף  מזכיר קהילת העדה השומרונית
ג-15628/1 12/03/2001 החלטות ראש הממשלה התיק מכיל החלטות של ראש הממשלה  בנימין נתניהו  בהתאם לחוק יסוד: הממשלה
חצ-10960/19 01/05/2001 אגף קשתו"ם – פרגוואי מוסיקה התיק  עוסק  בעיקר  בהופעת  הפסנתרנית   ר. חכמוב בפרגוואי.
גל-56382/4 30/05/2001 תיק רקע שריכז עוזי קרן  יועץ ראש הממשלה להתיישבות. הצעת חוק "עיגון זכויות החקלאים בקרקע"  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10606/4 22/06/2001 לשכת השר לעניני ירושלים אלי סוויסה – הר-הבית התכתבויות בנושא תיקון ליקויים בחומת הר הבית  הודעות לעיתונות ופניות של הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית בנושא הפסקת העבודות ומניעת הרס עתיקות בהר הבית ועוד.
ג-12853/3 09/07/2001 תיק היועץ המשפטי לממשלה – חוות דעת והנחיות חוות דעת והנחיות של היועץ המשפטי לממשלה בנושא פעולות הממשלה  הכנסת וגופים ממשלתיים בתקופת בחירות ובנושאים נוספים.
חצ-10956/24 01/08/2001 אגף קשתו"ם – קטאר ספרות תיק  בן  2  עמודים
ג-13458/28 29/08/2001 רבינוביץ איתמר התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון עם איתמר רבינוביץ': הזמנה לטקס הענקת פרס דן דוד  ביטול הפסיכומטרי  יישום דו"ח ועדת מלץ – הוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה  שינוי בהרכב המועצה להשכלה גבוהה והסכסוך שכר בין הממונה על השכר באוצר לסגל האקדמי.
ג-13453/15 01/10/2001 מסדיגורא האדמור שליטה כ"ק התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון עם הרב אברהם יעקב פרידמן (השלישי)  האדמו"ר מסדיגורה  בנוגע לתזכיר שכותרתו "העם היהודי וארץ ישראל" (The Jewish People and the Land of Israel)  אותו ביקש להעביר לנשיא ארצות הברית. בנוסף  בתיק מכתב תגובתו של ראש הממשלה שרון לתזכיר.
ג-14199/22 17/10/2001 בנק ישראל התכתבויות בנושא תיקון חוק בנק ישראל; התייחסות נגיד בנק ישראל לתיקון המוצע; מינוי משנה לנגיד בנק ישראל.
ג-11480/8 14/11/2001 השר דני נווה –  ועדת ההיגוי פרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי לטיפול ושיפור חלקת גדולי האומה בהר הרצל  שמות חברי הוועדה  החלטת ממשלה על הקמת הוועדה; תכנית האב ועוד.
ג-13453/30 12/12/2001 מרידור דן בתיק – פניות השר במשרד ראש הממשלה  דן מרידור אל ראש הממשלה אריאל שרון בנושאים שונים: נושא מדיניות ישראל בהתמודדות מול טרור המתאבדים ועמדתו של מרידור בנושא; דוחות של ארגון 'הצלב האדום' בנוגע להשפעות העוצר שהטילה ישראל על בריאותם ושירותי הבריאות של האוכלוסייה הפלסטינית בשכם וברמאללה; מדיניות צה"ל על תנועת הרכבים ברצועת עזה; תלונות נציגי ארגון 'הצלב האדום' על חוסר בקשר קבוע בדרג המדיני עם משרד ראש הממשלה; פעולותיהם של ארגון 'הצלב האדום' בג'נין – אפריל 2002.
ג-14346/12 01/01/2002 כושים דימונה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ ראש הממשלה להתיישבות עוזי קרן  בנוגע לקהילת הכושים העבריים מדימונה: הקצאת שטח ליישוב חדש לקהילה בנגב  צווי פינוי לקהילה  פניית חבר בית הנבחרים טום לנטוס (Tom Lantos) בנושא  סיכום דיון  תכנית לייסד יישוב בחלוצה ועוד.
ג-13449/10 07/04/2002 יוסף עובדיה הרב ברכות לרגל בר המצווה של נכדו של הרב עובדיה יוסף; הזמנה לאירוע
גל-57991/10 01/05/2002 קיצום פרוייקטים במשק המים קיצום פרוייקטים במשק המים
ג-13457/44 20/08/2002 קדישמן מנשקה מכתב ברכה למנשה קדישמן לרגל יום הולדתו ה-70.
ג-14211/9 08/01/2003 בנק ישראל התכתבויות בין ראש הממשלה אריאל שרון לנגיד בנק ישראל דוד קליין בנושא מינוי מפקח על הבנקים  הגדלת ההון בבנק דיסקונט ועוד.
ג-13439/5 12/03/2003 World Association of Belarusan Jewry Inc. – התאחדות עולמית של יהודי יהדות בלרוס התכתבות עם נשיא הארגון העולמי של יהודי בלרוס יעקב גוטמן בנושא האנטישמיות בבלרוס.
גל-53232/16 10/07/2003 מצבות זיכרון בקשות לתקצוב מוסדות שונים.
ג-13762/4 15/07/2003 כנס הרצליה התכתבות וחליפת מסמכים בנוגע לכנס הרצליה על מאזן החוסן והביטחון הלאומי 2003: עיקרי רעיונות לתכנית מדינית  מסמך עמדה שכותרתו "השבת הפסקת האש והחייאת מפת הדרכים" ("Restoring the Ceasefire and Resurrecting the Road map")  נאום ראש הממשלה בכנס  תגובות אייפק – השדולה האמריקאית למען ישראל ומשרד החוץ הבריטי.
גל-71973/49 10/12/2003 שינוי שם המועצה המקומית התעשייתית "רמת חובב" ל- "נאות חובב" חלק 2 התכתבות  בנוגע להפצת צווים ומפות  גבולות שיפוט
ג-13434/34 12/01/2004 Jonathan Sacks – יונתן זקס התכתבויות עם הרב לורד יונתן זקס בנושא סגירת משרד הדתות והכפפת בתי הדין למשרד המשפטים  ברכות לרגל קבלת תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר-אילן.
גל-56919/5 23/03/2004 מתקני שידור תכניות מיתאר לפריסת תשתית תקשורת.
גל-56919/4 01/06/2004 מתקני שידור
ג-13580/4 14/07/2004 הסכם קואליציוני עבודה – ליכוד 2004 פרוטוקולים מהמו"מ הקואליציוני בין מפלגת הליכוד  למפלגות העבודה  יהדות התורה וש"ס
ג-12854/1 15/07/2004 משא-ומתן קואליציוני פרוטוקולים  סיכומים ונספחים מהמשא ומתן הקןאליציוני
ג-13436/49 25/08/2004 Taglit – תגלית מכתבי תודה מהנהלת "תגלית" לראש הממשלה אריאל שרון
ג-13439/43 30/08/2004 Zaka – זק"א ארגון התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אריאל שרון  בנוגע לזק"א – ישראל איתור חילוץ הצלה: בקשה להמלצת ראש הממשלה על יהודה משי זהב לקבלת פרס צ'רלס ברונפמן (The Charles Bronfman Prize).
ג-12855/10 30/09/2004 תמליל שיחות מדיניות – שיחות טלפון בין רה"מ לראשי מדינות תמלילים של שיחות טלפוניות של ראש הממשלה  אריאל שרון  עם מנהיגים שונים
ג-17915/2 26/01/2005 העדה הקראית בתיק רק מכתב מהיועמ"שית של משרד רה"מ  שלומית ברנע פרגו למנכ"ל המשרד עם בקשה לכנס דיון כדי להחליט איזה משרד ממשלתי יהיה אחראי על הטיפול בעדה הקראית.
גל-53110/12 06/02/2005 הכשרה מקצועית. התכתבויות ולחיפת מסמכים מלשכת שר התעשייה המסחר והתעסוקה  בנוגע להכשרה מקצועית: הצעת המכללה הישראלית לבטחון וחקירות להכשרת מובטלים לתפקידי ביטחון ובקשת ל.ה.ט.מ – לקידום הכשרה טכנולוגית בע"מ לתמיכה בהקמת בתי ספר תיוכנית לנוער חרדי "מנותק".
ג-17827/8 21/03/2005 ועדת שרים פרוטוקולים  החלטות וסדרי יום של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל;  מינוי ועדת היגוי לפיתוח הנגב והגליל; סקירה בנושא הנושאים המרכזיים בפיתוח הנגב והגליל; העתקת מחנות צה"ל לנגב ולגליל; תמצית תוכנית הממשלה לפיתוח הנגב והגליל; הצגת התכנית הלאומית-אסטרטגית לפיתוח הנגב ועוד.
ג-17916/8 06/06/2005 נישואים אזרחיים התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לנושאים: עריכת נישואין קונסולריים בישראל  חוק טל – יישום החוק והמלצות ועדת עברי (הוועדה לכינון שירות לאומי-אזרחי)  סיכום דיון בנושא המלצות ועדת עברי ונישואין קונסולריים – נייר הכנה לדיון/ עו"ד איל ינון.
ג-15386/13 16/06/2005 הנגב – תשתיות בנגב – פרויקט איילים – ועדת היגוי לכפר איילים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל אפרת דובדבני  בנוגע לועדת ההיגוי לכפר איילים: סדר היום של ועדת ההיגוי  רשימת נציגי הוועדה  כפר עדיאל (אשלים)  תקציב 2006  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  עמותת איילים 2007 – דו"ח תקציב ופעילות.
ג-15383/19 08/03/2006 הגליל – חינוך  תרבות ומדע בגליל – מיג"ל (מרכז ידע גליל עליון) + מכללת תל-חי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד למשנה ראש הממשלה אפרת דובדבני  בנוגע לנושאים: מחקר על ההשפעה האזורית של מיג"ל/ פרופ' אריה שחר  מצגת – "מודל הפיתוח המשולש לגליל העליון המזרחי"  מאבק להשגת שוויון בחלוקת המלגות לסטודנטים במכללת תל חי  פרויקטים של העמותה לקידום החינוך המדעי ביישובי אצבע הגליל  בדיקה כלכלית בנושא: פעילות מיג"ל (מרכז ידע גליל עליון) והצדקת התמיכה הממשלתית בו ועוד.
ג-15385/10 09/04/2006 הנגב – הרשות לפיתוח הנגב – תקציב – תקציב פרוייקטים – קורסים להכשרה מקצועית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל אפרת דובדבני  בנוגע לתקצוב קורסים להכשרה מקצועית מתקציב הרשות לפיתוח הנגב.
ג-14744/36 18/05/2006 דן חלוץ  בתיק התכתבות בין ראש הממשלה  אהוד אולמרט  לבין הרמטכ"ל  דן חלוץ  בנוגע לברכות לקראת השנה החדשה
ג-14746/44 21/05/2006 מור יוסף שלמה פרופ' התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם פרופ' שלמה מור יוסף  בנוגע לנושאים: המלצותיו לנוהל הטיפול הרפואי בראש הממשלה והחלטת הממשלה על תכנית הסיוע המיוחד לעיר שדרות וליישובי עוטף עזה.
ג-14746/35 25/05/2006 מועצה הלאומית לשלום הילד התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם המועצה הלאומית לשלום הילד  בנוגע לנושאים: מינוי שר רווחה ב"משרה מלאה" והגדלת תקציב המשרד  תיקונים לחוק האימוץ  הפסקת תהליך הפרטת טיפות החלב  פתרון משבר החינוך – מצב חירום לאומי ועוד.
ג-15382/27 29/05/2006 הגליל – הרשות לפיתוח הגליל – תקציב – תקציב 2006 – תעסוקה והכשרה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל אפרת דובדבני  בנוגע לתקציב הרשות לפיתוח הגליל לשנת 2006: פרויקט חממות תיירות – בקשת תשלום מס' 5 והכשרה והעשרת יזמים.
ג-14739/37 21/06/2006 אורלב זבולון התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם זבולון אורלב  בנוגע לנושאים: חידוש מינויה של הוועדה הלאומית לטכנולוגיית חברת המידע  הניסיון להטלת חרם מדעי על ישראל  הוועדה המנהל של רשות השידור  גיבוש חוות דעת מבקר המדינה בנושא יונתן פולארד  חוברת הזיכרון "סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות  זבולון המר זיכרונו לברכה מנהיגה של הציוונות הדתית – עשר שנים לפטירתו" ועוד.
ג-14741/43 27/07/2006 בן נון יואל התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם יואל בן נון  בנוגע לנושאים: מכתבי חיזוק ודאגה ששלח בן נון לראש הממשלה במהלך מלחמת לבנון השנייה  מסקנות דו"ח ועדת וינוגרד  משא ומתן עם סוריה  משא ומתן עם הפלסטינים  מערך הגיור  ריבונות ישראל בעיר העתיקה בירושלים  השלמת העלייה מאתיופיה  ועידת אנאפוליס ועוד.
גל-55188/3 01/08/2006 חטיבה להתיישבות דוחות ונתונים – חוות ומשקים ברחבי הארץ דיוני הועדה לבחינת פעולות ההתיישבות – המלצות לסיכום מצגות
ג-14746/53 24/08/2006 מטה למען נפגעי הטרור התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם יו"ר המטה למען נפגעי הטרור  דניאל נהוראי כהן  בנוגע לנושאים: בקשה לסיוע כספי לעמותה לאחר מלחמת לבנון השנייה  מחנה קיץ 2007 – למען ילדי שדרות ועוטף עזה  סכנת סגירה של מרכז הסיוע בשדרות ("הבית של שדרות") ועוד.
ג-14739/7 01/09/2006 אביעזר יערי התכתבות מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם אביעזר יערי  בנוגע לנושאים: שליחת המאמר "למי מייעצת המועצה?" – קריאה ל"סדר חדש" במעמדה של המועצה לביטחון לאומי – מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים – מזכר 85/ אביעזר יערי  ותשובתו של ראש הממשלה ליערי.
ג-14746/49 01/10/2006 מחנות העולים התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם תנועת הנוער המחנות העולים: "במבחן – בטאון תנועת הנוער החלוצי המחנות העולים – תשרי התשס"ז – אוקטובר 2006"  חוברת סיכום פעילות – מרכז חינוכי לילדי הפליטים הסודנים בערד ומכתבי התשובה של ראש הממשלה.
ג-14745/3 23/10/2006 טרטמן אסתרינה ח"כ התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם חברת הכנסת אסתרינה טרטמן  בנוגע לנושאים: ניצולי טבח העם בדארפור  פעילות השדולה להצלת ים המלח  אישור המתווה לשחרורם של החיילים החטופים אלדד רגב ואהוד גולדווסר ועוד.
ג-14747/49 09/11/2006 נאמן יעקב עו"ד פנייתו בשם פורום חקלאי הפריפריה בנושא הצורך בקביעת הקצאת חירום של עובדים זרים לחקלאי הפריפריה/יצואנים  הצורך בפתרונות למצוקתם החמורה של חקלאים שפונו מגוש קטיף  השוק הסיטונאי בחברון – קידום הליכים לסיום שכירות מוגנת  איתור עובדים זרים לחקלאות באמצעות ארגון ההגירה הבינלאומי  שיטת העסקה חדשה ומכסת העובדים הזרים בחקלאות ועוד.
ג-15394/9 13/11/2006 [תכנית להקמת עיר חרדית חדשה בנגב] חליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד למשנה ראש הממשלה אפרת דובדבני  בנוגע להתיישבות חרדית בנגב: סיכומי דיונים בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון בנושא מתן פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית  נתונים סטטיסטיים על יישובים חרדים ובקשות לפגישה של משה ליבוביץ והרב יששכר מאיר בקשר להקמת עיר חרדית בנגב.
ג-14744/61 29/11/2006 טל דוד ח"כ התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם חבר הכנסת דוד טל  בנוגע לנושאים: הזמנה למפגש לציון 64 שנים לראשית המצוד של יהודי תוניס ופיקוח ושימור מתחם קבר יוסף בשכם.
ג-14741/13 27/02/2007 בזן חברה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם חברת בז"ן – בתי זיקוק לנפט בע"מ: הודעות מהחברה לישראל בע"מ ומחברת פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ על הגדלת אחזקותיהן בהון המניות המונפק של החברה ובקשת חברת PCH להיתר שליטה בבז"ן.
ג-14742/22 10/06/2007 גוש קטיף התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט  בנוגע למפוני גוש קטיף: עזרה לחקלאים מפוני גוש קטיף  גבעת חזן – חבל לכיש – יישובי מפוני נווה דקלים  עלות השיהוי בקליטת מפוני גוש קטיף  רשלנות רבתי בטיפול במצבות שהועברו מבית העלמין בגוש קטיף  הסדר העתקה קהילתית של מפוני נצר חזני ואח' למושב יסודות  תכולת תשמישי קדושה של ישובי גוש קטיף המפונים ועוד.
ג-14747/6 19/08/2007 מכון למחקרי ביטחון לאומי התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט עם המכון למחקרי ביטחון לאומי  בנוגע לנושאים: סיכום מפגש בינלאומי להערכת מצב בנושא תכנית הגרעין האיראנית  נקודות מעניינות שעלו במפגש אזורי שהתקיים באתונה ב-14-16 בדצמבר 2007 על איראן  סוריה ולבנון. בנוסף  בתיק מכתב תודה והוקרה על תרומתו של רה"מ לכנס הבינלאומי של המכון.
גל-55188/1 01/02/2008 חטיבה להתיישבות ענייני תקציב של החטיבה להתיישבות קליטת משפחות בגרעיני התיישבות בחבל עזה קריטריונים לחלוקת תקציב וכספים
ג-14804/56 01/04/2008 Jewish Community of Romania
ג-14669/14 16/06/2008 פיקוח על ארכיונים פרטיים – מוזיאון טרומפלדור בתל יוסף בתיק התכתבות בנוגע למוזיאון טרומפלדור ומידע כללי. בהתייחס לתצלומים  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-63129/7 28/06/2011 העיר העתיקה באר שבע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל אורנה הוזמן-בכור  בנוגע לפיתוח העיר העתיקה בבאר שבע: הצעה להחלטת ממשלה השקעת משרד התיירות בעיר באר שבע וטבלת סיכום לפעולות ולתקציבים לפרויקטים בעיר העתיקה.
ג-17381/7 22/05/2012 תנחומים – בנציון נתניהו (בן-ציון נתניהו) מענה למכתבי תנחומים על פטירת אביו של ראש הממשלה בנימין נתניה  בן ציון נתניהו.
גל-65725/6 30/11/2012  שיווק צביה יששכר-  פסטיבל הזמר והפזמון. פסטיבל הזמר – פרוטוקול דיונים מקדימים ותקנון הצבעה.
גל-70397/15 23/07/2014 ירושלים-רמת שלמה  709/14 גוש 30616 חלקות 73 75 76 78 וכו' פרוייקט 25711 ת.ח 16273 ירושלים-רמת שלמה  709/14 גוש 30616 חלקות 73 75 76 78 וכו' פרוייקט 25711 ת.ח 16273
גל-70771/8 26/03/2019 מקום עתלית  מפות עתלית  זכרון מקום עתלית  מפות עתלית  זכרון
פ-2848/5 Repoert on the Capitulations of the Ottoman Empire קטע מדו"ח של אדוארד ואן דייק (Edward A. Van Dyck)  פקיד קונסולרי של ארצות הברית בקהיר שכותרתו "REPORT ON THE CAPITULATIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE" ("הסכמי הקפיטולציה של האימפריה העות'מאנית")  אשר נמסר לארכיון יד בן-צבי ע"י רון ברטור.