ינואר 2019

.1 | 1655 תיקים - 21 לינואר 2019

מזהה פיזי שם התיק + קישור תיאור
ג-10621/3 לשכת הנציב מאיר גבאי – קרן וקסנר תכתובות של נציבות שירות המדינה בנושא קרן וקסנר
ג-10754/12 חומר של נציגיות ישראל באו"ם
ג-10754/13 חומר של נציגיות ישראל באו"ם
ג-10908/9 לשכה לתכנון ותיאום כלכלי – תכניות לבית דו משפחתי לשיכון עולים טיפוס מס' 1 שירטוט
ג-11160/5 סיורים – חלק א' חומר רקע לקראת ביקורי ראשי הממשלות יצחק רבין ובנימין נתניהו בערים  במועצות המקומיות והאזוריות – חומר רקע  ריכוז נתונים עיקריים  נתוני תקציב  סקירות  הצעות ופרוייקטים  פניות לאגף  התכתבות בינמשרדית ועוד ( כולל חומר על הארגון "יד שרה" לקראת ביקור ראש-הממשלה בנימין נתניהו 2.4.98 )
ג-11161/4 מעלה אפרים  בקעת הירדן  בית שאן – חלק א' מעלה אפרים – פניות ובקשות המועצה המקומית לראש-הממשלה בנימין נתניהו  למשרד רה"מ  לאגף  למשרדי הממשלה ומוסדות אחרים  דו"חות על פעילות 1997 ותוכנית עבודה לשנת 1998  סיכומי דיונים ופגישות  ביקורים וסיורים במקום; נושאים לדיון  חומר רקע  נתונים  פרסומים  מפות ועוד
ג-11171/1 יש"ע ( יהודה  שומרון/ עזה ) 1 – 98-99 – חלוקה לנושאים – חלק א' כללי ( מחיצה ) – דו"חות ביצוע שונות 1997 – 1998  תקציב מועצת ישובים יהודים ביש"ע 99  הצעת סיווג יישובים בפיקוד המרכז ונתונים אחרים בתחומי התקציב והשקעות  תכניות ופרוייקטים  התכתבות בינמשרדית ועוד
ג-11171/9 יו"ש ( יהודה ושומרון ) 1 – חלק ג' פניות ובקשות מועצות מקומיות  מועצת הישובים היהודיים ביש"ע וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף  למשרדי הממשלה אחרים  התכתבות בינמשרדית  תוכניות ופרוייקטים  ריכוזי בקשות להרשאות בתחומי תכנון ופיתוח  סיכומי דיונים ופגישות וסיכומים תקציביים; נתונים ועוד ( כולל דו"חות פעילות גופי תשתית תקופתיים )
ג-11189/4 בית-שאן – חלק א' פניות ובקשות של המועצה המקומית בית-שאן  ההסתדרות האזורית  החברה הממשלתית לתיירות  רשויות ממשלתיות וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף ולמשרדי ממשלה אחרים  התכתבות בינמשרדית  החלטות הממשלה וועדת השרים  תכנית כללית – גן לאומי בית-שאן – מתחם הכניסה  סיכומי דיונים וישיבות; מסמכים תקציביים  חומר משפטי  סקירות  רשימות שונות של עובדים  תשריטים ועוד
ג-11215/10 יש"ע ( יהודה  שומרון ועזה ) – כללי – חלק ב' פניות משרדי ממשלה  רשויות מקומיות  מועצת הישובים היהודיים ביו"ש  אישים  מוסדות וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה ולמשרדי ממשלה שונים  תשובות האגף  הצעה להחלטה והחלטת הממשלה  נושאים לקידום ביש"ע  עדכונים שבועיים  סיכומי רה"מ  סיכומי דיונים; רשימות ישובים  נתונים ועוד ( כולל חוות-דעת משפטית בדבר מכירת בתים ביש"ע 22.10.96 )
ג-11226/3 ביקורים וסיורים של ראש-הממשלות בנימין נתניהו – חלק ב' סקירות  תזכירים  חומר רקע  נתונים  נושאים לדיונים  רשימות פרוייקטים ועוד  חומר על ביקור ראש-הממשלה בחברת "פרטנר תקשורת" בע"מ ( כולל חומר על ביקור סגן שר הבינוי והשיכון מאיר פורוש במועצה המקומית באר-יעקב 27.1.98 )
ג-12413/3 רשימון  מפת ישראל 1:250 000  גיליון 2 רשימון אזור אילת:
ג-12415/1 ריכוז החלטות הועדה מיוטם 15/8/1972 – 30/4/1980 (המשך בתיק 2) ריכוז החלטות ועדת השמות הממשלתית מהתאריכים: 15/8/1972 – 30/4/1980 הכוללות: שמות ליישובים חדשים  מחלפים וקווי דואר נע  שמות למאגרי מים  שמות לשמורות טבע  שמות לאזור גיאוגרפי התישבותי  לאתר הסטורי  ליישוב ערבי ולהאחזות נח"ל ועוד.
ג-12415/15 לקט דיונים בנושאים מיוחדים ועדת השמות הממשלתית – נוהל עבודה  שמות לישובי הבדואים בצפון  ניצנה – קדש ברנע  סיכום פגישה בנושא חלמיש – נווה צוף  פגישה עם נציגי מע"צ (מחלקת עבודות ציבוריות)  שמות להאחזויות נח"ל  בקשה לקביעת שמות עבריים לישובים ערביים  דו"ח סיור הועדה במכתש רימון  פעילות ועדת השמות לשנת התקציב 1987-1986
ג-12427/10 דו"חות ועדת המשנה לשמות יישובים (המשך מתיק 9 ובתיק 11) התיק מכיל: שמות למצפורים  שמות להאחזויות נח"ל  סיורים
ג-12603/4 ארצות הברית התכתבויות וחליפת מסמכים בין ארכיון המדינה לגופים שונים בארה"ב: תוכניה "ארכיונים של המילניום החדש בחברת המידע" של ממשלת ספרד    שימור פרוטוקולים של רשויות מקומיות  תיאום ביקור של פקידי ארכיון המדינה בארכיון הלאומי של ארצות הברית ביולי 2002 ועוד.
ג-12608/12 נספח לתיק המועצה לאבטחת מידע רגיש התיק מכיל:  נספח לתיק המועצה לאבטחת מידע רגיש  נוהל עריכת גיבוי ושחזור מידע "ציבורי-רגיש" ועוד.
ג-12616/2 ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת העלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954 התכתבויות בנושא העברת חומר של ועדות החקירה בפרשת ילדי תימן ואחרים מארכיון המדינה לסוכנות היהודית בעקבות הליך משפטי שהתנהל נגדה  אישור לפרסום מסמכים לדב לויטן במסגרת מחקר  פתיחת חומרי הועדה לעיון הציבור  וכן מסמכים העוסקים במצב במחנות העולים בשנים המדוברות ובנעדרים ספציפיים ועוד.
ג-12618/11 פניות ובקשות לעיון בקשות של חוקרים ואזרחים לעיון בתיקי הארכיון בנושאים שונים.
ג-12618/13 בקשות לעיון בחומר חסוי בקשות לעיון בתיקים חסויים שונים בארכיון המדינה.
ג-12619/2 בקשות ואישורים מיוחדים לעיון בחומר של עובדי מדינה בכירים (לשעבר) תשובות לבקשות של פוליטיקאים ובכירים לשעבר בשירות המדינה לעיון בחומר ארכיוני  התכתבויות בנושא הפקדת חומר הנמצא בידי עובדי מדינה לשעבר בארכיון המדינה.
ג-127/6 שיכון לפקידי הממשלה התכתבות וחליפת מסמכים בין משרד הבריאות  לגומרים שונים בנוגע להעברת עובדי משרד הבריאות לירושלים והענקת מגורים לעובדים אלה: חוזרי הועדה לשיכון קבע של עובדי המדינה המועברים לירושלים  שרטוטים של דירות שתוכננו עבור עובדי המדינה  הענקת דירות לעובדי לשכת הבריאות בבאר שבע בשיכון לעובדי מדינה בעיר ועוד.
ג-13494/36 צוות תכנון התכתבות של מחלקת מיעוטים במשרד השיכון בנוגע לתכניות התיישבות בדואית בדרום.
ג-138/14 כללי  הכשרת עובדות למחנות עולים חוזרים התכתבות בנוגע להכשרת מטפלות ועובדות עזר לעבודה במחנות העולים ובבתי תינוקות  והזמנות לימי עיון לעובדות בתי העולים.
ג-140/24 בתי מלאכה ותעשיה – בית הבראה לעולים  על-שם פרופ' י. מוזס ז"ל  תל-אביב רחוב דיזינגוף  – 290 התכתבות בענין אישור תברואתי להפעלת בית ההבראה. בתיק תוכנית הבנין
ג-14535/2 לשכת השר בר-לב – הועדה להגברת פריון הייצור והייעול במשק בתיק ישנם התכתבויות בנוגע להגברת פריון הייצור והייעול במשק – לשכת השר בר לב
ג-146/22 בתי-חולים ומוסדות רפואיים – מוסד לילדים עולים ירושלים התכתבות בענין פעילות המוסד וביקורת של התנאים התברואתיים בו.
ג-149/10 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים פרדס-חנה דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/11 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנה עולים אגרובנק דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/12 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנה עולים ראש-העין דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו. ובענין ניצול הביוב מהמעברה להשקיה.
ג-149/13 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים כפר-ברנדיס דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו. בתיק שרטוט מבנה המחנה.
ג-149/14 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנה עולים צפת דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/15 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים ראש-פינה דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/16 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים עין-שמר דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/17 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים עפולה דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/18 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה מעברת עולים יזרעאל דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו. בתיק רק שני מכתבים.
ג-149/2 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים התכתבות כללית – כרך מס'  1 התכתבות  חוזרים ודו"חות בענינים שונים הנוגעים למצב הסניטרי בישובי ומחנות העולים ולפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/22 סניטציה  ביוב ואספקת מים – סניטציה ביוב במחנות עולים  מעברת פתח- תקוה בתיק דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/4 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים מחוז נתניה התכתבות ודו"חות בענין המצב התברואתי של מחנות וישובי העולים באזור נתניה והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/5 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנה עולים באר-יעקב דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים בבאר-יעקב והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/6 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנה עולים רעננה התכתבות ודו"חות בענין המצב התברואתי של מחנה העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/7 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים מחוז חיפה דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/8 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים ירושלים דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו.
ג-149/9 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה וסניטציה במחנות עולים הרצליה דו"חות והתכתבות בענין המצב התברואתי של מחנות העולים והפעולות הנעשות לשיפורו. בתיק צילומים של הביוב במחנות.
ג-15077/3 בקשות מחו"ל לעיון בחומר ארכיוני בקשות של חוקרים ופונים מחו"ל לעיון בחומרי הארכיון בנושאים שונים.
ג-159/12 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – טיפול בחולי שחפת  נצרת התכתבויות וחליפת מסמכים בין גורמים שונים במשרד הבריאות בנוגע לטיפול בחולי שחפת בעיר נצרת: הקמת מרפאה לטיפול בחולי שחפת בעיר ואספקת ציוד למרפאה  דו"חות פעילות תקופתיים של המרפאה  פעולת המרפאה והסגל הרפואי  תלונות סניף נצרת של הליגה למלחמה נגד שחפת על אוזלת היד של משרד הבריאות לטיפול בחולי השחפת באזור והזנחת המרפאה ועוד.
ג-164/22 טפסים לשרות רפואי לעולים חוזרים  טפסי הזמנה והתכתבות בענין אספקת טפסים שונים לשימוש השרות והוראות בענין השימוש בטפסים.
ג-165/31 אספקה צרכי רפואה מהדסה – ארצות-הברית מסמכי ניהול ורכישה של ההסתדרות המדיצינית הדסה
ג-167/14 ציוד רפואי למרפאת עולים ירושלים בתיק רק מכתב אחד בענין משלוח קבלה על ציוד שנתקבל.
ג-167/31 ציוד רפואי לשרות רפואי לעולים טפסי הקצבת ציוד והתכתבות בענין אספקת ציוד רפואי לשרות.
ג-167/42 ציוד ואספקה לשרות רפואי לעולים חוזרים דו"חות  התכתבות בענין אספקת ציוד לשירות הרפואי לעולים.
ג-168/8 ציוד משרדי לשרות רפואי לעולים התכתבות בענין אספקת ציוד משרדי לשרות.
ג-174/19 פעולות אנטימלריות באזור בית-שאן התיק מכיל: חוזרים  חשבונות  דו"חות והתכתבות בענין פעולות אנטימלריות יזומות ופעילות המחלקה האנטימלרית.
ג-1783/17 אגף הטקסטיל והעור – פרסומים -ד"ר קסטנר כרך א' התיק מכיל   אגף הטקסטיל והעור – פרסומים .
ג-180/8 פליטים ערביים ועולים עוברי דרך ראש- הנקרה חוזרים  רשימות שמיות של הנכנסים לארץ  דו"חות והתכתבות בענין פעולת תחנת ההסגר בראש-הנקרה; טיפול וחיסון עולים ופליטים ערבים; פיקוח ומעקב רפואי אחר הנכנסים.
ג-183/15 טיפול באם ובילד – מחנה עולים רעננה התיק מכיל מכתב למיוחס יוסף מאת מזכיר אגודת אוהדי הצופים בישראל שמבקש שיצטרף לישיבת ועד. (העמוד בתיק לא קשור לשם התיק)
ג-1889/94 רשויות מקומיות – תיקי סעד – קרית-גת פניות ציבור שנשלחו ללשכת הסעד בקרית גת מאזרח עולה חדש ממרוקו וממזכיר התאחדות עולים דוברי ספרדית.
ג-189/11 יוניצף הקצבות תוספת מזון לתינוקות רשימת תחנת לטיפול באם ובילד  חוזרים שוברי משלוח והתכתבות בענין הקצבת תוספת מזון ואבקת חלב לתינוקות מטעם "יוניצף" כרך מס' 2
ג-1891/61 תיקים סגורים של מועצות מקומיות – קרית-גת מכתב מהמרכז הציוני בבריטניה למשרד הפנים בנוגע לעולים חדשים מאנגליה לקריית גת.
ג-1928/63 שיכוני עולים יסוד-המעלה קליטת עולים ביסוד המעלה. הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית יסוד המעלה עבור שירותים מוניציפליים לשיכון העולים. פירוט הוצאות צרכי העולים.
ג-1928/64 שיכוני עולים כפר-אתא הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית כפר אתא עבור שירותים מוניציפליים לשיכוני העולים. המצב הסניטרי בשיכון (בעיות ביוב)  בחירת ועד זמני בשיכון  בקשת מועצת הפועלות וארגון אימהות עובדות ממשרד הפנים להקצבה כספית עבור שיפוץ גני הילדים בשיכון  סיפוח שיכון העולים לשטח המוניציפלי של המועצה המקומית כפר אתא.
ג-1928/65 שיכוני עולים כפר-יונה הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית כפר יונה עבור שירותים מוניציפליים לשיכוני העולים. סידור חשמל  בנית מוסדות חינוך בשיכון. המצב הכלכלי והחברתי במועצה המקומית לאור קליטת העליה.
ג-1928/67 שיכוני עולים כפר-סבא הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית כפר סבא עבור שירותים מוניציפליים לשיכוני העולים. מידע על שכוני העולים ופירוט הוצאות השירותים המוניציפליים הניתנים בהם (סעד  בריאות  חינוך ועוד).
ג-1928/68 שיכוני עולים כפר-תבור הקצבת משרד הפנים למועצה מקומית כפר תבור עבור שירותים מוניציפליים בשיכוני העולים.
ג-1928/69 שיכוני עולים כרכור התכתבות בין המועצה המקומית כרכור למשרד הפנים בנוגע להקצבה עבור השירותים המוניציפליים בשיכוני העולים (מים  נקיון ועוד).מידע על ארבעת שכוני העולים הנמצאים ליד המושבה.
ג-1928/70 שיכוני עולים מגדל התכתבות בין המועצה המקומית מגדל (מגדל  ליד טבריה) למשרד הפנים בנוגע להקצבה עבור השירותים המוניציפליים בשיכון העולים (חשמל  מים  כבישים). מידע על שיכון העולים.
ג-1928/71 שיכוני עולים מגדל-גד (מגדל אשקלון) הקצבת משרד הפנים לשכוני העולים במגדל-גד.
ג-1928/72 שיכוני עולים נהריה התכתבות בין משרד הפנים למועצה המקומית נהריה בעניין ההקצבה עבור שרותים מוניצפליים לשכוני העולים. שאלון המכיל פרטים לגבי שיכון עמידר בצפון נהריה.
ג-1928/73 שיכוני עולים נס-ציונה שכוני עולים בנס ציונה: התכתבות בין משרד הפנים למועצה המקומית נס ציונה בעניין הקצבת המשרד עבור השרותים המוניציפליים לשיכון העולים (כולל שאלונים בנוגע לשרותי נקיון  הספקת מים  מוסדות ציבור  מוצא המשתכנים ועוד). משפחות העולים בכפר שיפון (ליד נס ציונה) ושאלת גורלו המוניציפלי של הישוב (כולל שאילתות בכנסת בנושא)  תביעת תושבי שיפון להצטרף לשטח שיפוטה של נס ציונה.
ג-1928/75 שיכוני עולים עכו תכתובת בין משרד הפנים לעירית עכו בעניין הקצבת המשרד עבור שרותי עולים בשיכון עמידר (שרותים סניטריים  כבישים)  התכתבות בין העיריה לעמידר בעניין בעיות התברואה בשיכון (מצב הביוב הקשה  התקנת רשתות כנגד יתושי המלריה)  נתונים לגבי מספר יחידות הדיור בשיכון והאוהלים במעברה ועוד.
ג-1928/76 שיכוני עולים עפולה התכתבות בין משרד הפנים למועצה מקומית בעפולה בעניין השתתפות הממשלה בהחזקת השירותים המוניציפליים בשיכוני העולים  נתונים על שכוני העולים בעפולה ובנית בתי כנסת בהם  בהפקעת מגרש עבור מוסד לילדי עולים.
ג-1929/25 שונות במועצות חומר בניה לישובי עולים בתי עולים-השוואת מחירים בין שלושה טיפוסי בתים שונים  שנבנו על ידי אגף השיכון  העשויים מחומרי בניה שונים (חומרי חוץ וחומרי הארץ  בתי בלוקים ובתי עץ שוודיים  שכר העבודה ועוד). מדיניות כלכלית חדשה של חיסכון ביבוא ועידוד בניה בחומרי הארץ.
ג-1960/21 תיקים כלליים – השרון-התיכון מועצה אזורית השרון התיכון
ג-1963/1 תיקים כלליים – קרית-גת התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד הפנים לעיריית קריית גת בנושאי מינויים ברשות המקומית  הקמת הקואליציה והמועצה המקומית לאחר הבחירות  ומסמכים שסוקרים את קרית גת.
ג-1965/50 פתיחת עסקים – קרית-גת בקשות לפתיחת עסקים- תמיכה
ג-2039/35 קרית גת התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד הפנים לעיריית קריית גת בנושאי מינויים בתוך העירייה  מנגנון המועצה  ומס' העובדים ברשות המקומית.
ג-2041/33 משכורת לראש הרשות וסגנו – קריית גת בתיק התייעצות משפטית בעניין תשלום שכר לסגן ראש הרשות.
ג-2160/22 משרד העליה במחוז חיפה בקורת כספית במשרד העליה בחיפה  שחרור עולים ממיסי עליה  תשלום אגרות (בקשות עליה ואשרות כניסה) על-ידי בולי הכנסה  בדיקת דמי מחזור ועוד. מצורפים דוגמאות טפסים (בקשה לתעודת מסע  חידוש דרכון  הארכת ויזת תייר  הודעת שינוי שם ועוד)  עותק מרשומות-צו בדבר מיסי עליה  תקנות הפספורטים. בקורת בדבר חוסר התאום בין המשרדים השונים בקבלת נוסעים בנמל חיפה.
ג-2183/4 הנהלה – חינוך והדרכה חקלאית לצבא התכתבויות בנושא חינוך חיילי הצבא לחקלאות והכשרה חקלאית
ג-2218/15 ההנהלה – העברת קבוצות ערביות ממקום למקום במדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למיעוטים שמעון לנדמן  לאנשי הממשל הצבאי על ערביי ישראל  בנוגע לבקשות להעתקת מגורים אשר הוגשו למשרד הפנים ע"י ערבים ישראלים: בקשות שונות של אזרחים  חוברת כללי התעתיק של השמות הערביים לעברית (יולי 1953)  מענה של הצבא ועוד.
ג-2251/15 הפיקוח על הדלק – רכישת דלק מרומניה מברקים של דוקטור מארק אלכסנדרוביץ  יועץ לענייני דלק לממשלת ישראל  אשר ישב בבוקרשט בנוגע לייבוא הנפט מרומניה ואיחסונו בישראל.
ג-2251/3 הפיקוח על הדלק – מיכליות דלק התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לייבוא דלק באוניות "סיקונוס"  תיאודורה ו"מריה כריסטינה"  מהחברה הרומנית PETROLEXPORT: פירוט הוצאות לאנשים שעסקו בייבוא הנפט  שוברים  קבלות  חשבונות של מיכליות דלק עם פרטי כמות הבנזין  סולר  מאזוט ועוד.
ג-2308/2 אבן יהודה – שיכון עולים התכתבות ודוחות בנוגע לחלוקת מגרשים בשיכון עולים באבן יהודה  הקצבת קרקע לשיכון יהודים מתימן באבן יהודה  תוספת קרקע לשיכון  תרשים.
ג-2308/27 אור עקיבא – קרקע ומדידות התכתבות ודוחות בנושאים: שיכון קיסריה  זכרון דברים מישיבה בענין קיסריה  בניית שכונת תעשיה וחקלאות  תרשימים.
ג-2311/2 בית שאן – מוסדות ציבור התיק מכיל: התכתבות ודוחות בנושאים: בניית צריף למועדון הנוער העובד  מעון ילדים  גני ילדים  בתי ספר  מועדונים  בנייני ציבור בשער אפרים ובורדנה  חנויות  מרפאה  בנקים ובתי קולנוע  תרשימים.
ג-2317/41 יקנעם – חלוקת דירות התכתבות ודוחות בנושאים: חלוקת דירות  מסירת בתים  שיכונים לעובדי סולתם  פקידים ובעלי מקצוע שאינם עולים.
ג-2322/3 נהריה – דרכים  כבישים וחשמל התכתבות ודוחות בנושאים: סלילת כבישים בישוב וחיבור עם הכביש לראש הנקרה  אספקת מים לישוב  חיבור לרשת החשמל  אספקת חשמל לבית החולים האזורי  תרשימים.
ג-2327/31 קרית גת התכתבות בנוגע לבדיקות מכון התקנים  ליקויים בנגרות  בשיכון
ג-2327/35 קרית גת – ביוב תכניות לרשת ביוב בישוב  אזור התעשיה והמלאכה
ג-2327/36 קרית גת – חלוקת דירות התכתבות והצעות להקצאת מבנים למלאכה ותעשיה  הקצאת דירות לעובדי מטווית כותנה  בניית מבני ציבור: מוסדות חינוך  בתי-כנסת  צרכניה ועוד
ג-2327/37 קרית גת – מוסדות ציבור התכתבות ודו"חות בנושא  הקמת מבני ציבור  בקרית גת: הקצאת שטח למרפאה  מועדון נוער  לשכת עבודה  מוסדות חינוך  סניף בנק ועוד  התאמת דירות למוסדות ציבור ארעיים  הקצאת חנויות לעולים מאנגליה
ג-2332/11 אבו-שושה – קרקע ומדידות מפה טופוגרפית  צילומי אוויר  תרשימים של שיכון עולים באבן-יהודה  מדידות.
ג-2332/28 גבעת שאול (ירושלים – כפר דיר-יאסין) בקשה להקמת שכונת עולים במקום ודחייתה
ג-2332/30 תל-ג'מוסין (צפונית לבני-ברק) – תכנון השיכון אישור בניה ע"י חברת "פתוח"  פינוי המיבנים הקיימים בג'ימוסין
ג-2335/19 חברת הבונה. הזמנת צינורות מים  רשימת חומרי אינסטלציה סניטרית  הזמנת ברזים וציוד נוסף  תרשימים.
ג-2344/33 מרכז ההשקעות התיק מכיל פרוטוקול מישיבה של מנהלת מרכז ההשקעות במשרד השיכון הדנה בשאלה אם להעניק מעמד של "מפעל מאושר" לתכניות לבניית דירות להשכרה.
ג-2346/12 שיכון עולים בהתיישבות העובדת התכתבות עם הסתדרות הפועלים החקלאיים בנושא הלוואות להקמת יחידות דיור לשיכון עולים בקיבוצים ורשימת המשקים הקיבוציים שבהם יבנו יחידות דיור לקליטת עולים.
ג-2346/2 שיכון עולים – בהתישבות העובדת התכתבות עם הסוכנות היהודית בנושא הלוואות ל-2000 יחידות דיור לשיכון עולים בקיבוצים.
ג-2347/18 שיכון עולים בהתיישבות העובדת התכתבות עם הסוכנות היהודית והסתדרות הפועלים החקלאיים בנושא הלוואות להקמת 772 יחידות דיור לשיכון עולים בקיבוצים.
ג-2347/3 שיכון שוטרים – באר-שבע התיק מכיל חליפת מכתבים של עמידר ומשטרת ישראל בנוגע לדיור ושיכון שוטרים בעיר באר שבע.
ג-2362/9 גבעת רמבם התכתבויות וחליפת מסמכים בין אגף השכון במשרד העבודה לחברות עמידר בנוגע לבניית שיכון בשכונת גבעת רמב"ם בגבעתיים: בעיות הקשורות בבניית השיכונים מול ועד המשתכנים  רשימות משתכנים בעלי עדיפות  דו"חות מצב תקופתיים של בנייני השיכון  טיפול במכבסה השכונתית כמפגע סביבתי  ניקיון גינות בנייני השיכון  הלוואות שניתנו למשתכנים ע"י הבנק האפותיקאי הכללי ועוד.
ג-2415/8 לשכת השר – עניני אגף המים מסקנות הועדה לקביעת מקורות המים וצורת אספקתם לחיפה והסביבה; פרוטוקול מישיבה שבה השתתפו שרי החקלאות והאוצר בענין הובלת מי הירקון לנגב; העתק החלטת הממשלה מ-10.8.52 בענין הקמת מינהל לעניני מים.
ג-2420/13 לשכת השר – ביטוח נגד אסונות טבע פרוטוקול מישיבת הועדה לביטוח גידולים חקלאיים; תזכיר "ביטוח יבולים" תכנית לביטוח יבולים; הצעה להקמת קרן לפגעי טבע בחקלאות; רשימות ישובים שנפגעו משטפונות וסערות; התכתבות בנושאים הנ"ל.
ג-2425/1 לשכת השר – מנגו ואבוקדו דו"ח ממחקר שנעשה על-ידי התחנה החקלאית ברחובות; סיכום מפגישה עם הועדה ליצוא אבוקדו.
ג-2428/10 לשכת השר – עיבוד קרקעות הפלחה טבלאות סיכומים על השטח המעובד פלחה ומספוא במשק היהודי בעונת 1952.
ג-2437/18 לשכת השר – משקי-עזר במחנות ובמעברות התכתבות בנושא הקמת היאחזות נח"ל באיזור עין-גדי.
ג-2438/15 לשכת השר – בוררות על בעלות שטחי קרקע התכתבויות ופניות אל השר וגורמים בכירים אחרים בעניין קובלנות ובקשות לשחרור אדמות.
ג-2438/33 לשכת השר – הסדרי קרקעות בכפרים ערביים התכתבות בנושא זה ובנושא החכרת אדמות לאזרחים ערבים ובענין מפעל המים בכפרים הערביים.
ג-2438/5 לשכת השר – אדמות עין-גדי תזכיר בדבר הקמת משק היאחזות נח"ל בעין-גדי; התכתבות בנושא ובקשר לעבודות מדידה ומיפוי במקום.
ג-256/17 מחלקת העליה בקורת במשרד העליה-דו"חות על בדיקות דמי מחזור במשרד העליה  העתקים של רשומות – קובץ תקנות מס' 13-43 בדבר פקודת מיסי עליה  עותק מעיתון רשמי מס' 40-פקודת העתיקות (סחר בעתיקות).
ג-256/18 סניף משרד העליה חיפה בקרת חשבונות של מחלקת העליה חיפה-התכתבות בענין ביקורת שוטפת של חשבונות  דמי מחזור וכו'.
ג-2585/2 מכרז מס' 12/56בנין מיכל מים בשיכון לעולים ב- "בית-שאן" מכרז לפיתוח תשתיות מים- בית שאן
ג-2609/10 הסברה ואירועים כללי תכניות תרבות והסברה בישובי עולים
ג-2609/5 הסברה בעל פה  דו"ח חודשי התיק מכיל חליפת מכתבים  מסמכים וטבלאות בנוגע לפעולות הסברה  הרצאות  הפעלות ועוד  ביישובים ורשויות שונות  ובנושאים חברתיים שונים.
ג-2612/23 תיקי הסברה בעל-פה. התיק מכיל חליפת מכתבים  מסמכים ורשימות של פעולות הסברה ברשויות ויישובים שונים בארץ  נושאי פעולה שונים  שמות המדריכים המקומות  התאריכים  ועוד.
ג-2626/20 ועד מקומי שגב – שטח שיפוט התכתבות בנושא כביש גישה לשגב
ג-2626/21 ועד מקומי – שגב התכתבות קצרה בנושא מעמד מוניציפאלי
ג-2626/22 ועד מקומי שגב – דואר וטלפון
ג-2627/30 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעתיים התיק מכיל: פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעתיים.
ג-2633/25 בחירות ומינויים -בית-שאן התיק מכיל: בחירות ומינויים -בית-שאן ועוד.
ג-2636/13 בחירות ומינויים – מועצה מקומית כפר-קמא בתיק התכתבויות בנוגע לסכסוך בין חברי מועצת כפר קמא
ג-2698/1 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – גבעתיים התיק מכיל: פרוטוקולים של רשויות מקומיות – גבעתיים
ג-271/61 הכשרה והתיישבות תזכירים והתכתבות בנוגע להכשרת קרקעות לשם התיישבות עין גב שמאורגנת על-ידי הסוכנות היהודית.
ג-2712/11 אגף התכנון – שיכון ותיקי ההסתדרות תכנון בנייה ופיתוח תשתית מגורים עבור שיכון ותיקי ההסתדרות
ג-273/7 תעודות עוצר  רישום התושבים בקשות ואישורים של רשיונות מעבר ביום העוצר במסגרת רישום התושבים בירושלים.
ג-275/38 בקשות לרשיונות יציאה מן העיר. פניות אזרחים למשרד המושל הצבאי  בנוגע לבקשות רישיון יציאה מהעיר.
ג-275/39 בקשות לרשיונות יציאה מן העיר. פניות אזרחים למשרד המושל הצבאי  בנוגע לבקשות רישיון יציאה מהעיר.
ג-275/4 נפט ודלק התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לאספקת נפט ודלק לירושלים בזמן המצור על העיר במלחמת העצמאות ובחדשים לאחר מכן: קטע מתקנות הנפט 1934  זכרון דברים מישיבות של ועדת המצב בנושא  דו"חות יומיים על תנועת הדלק  הצעות חברת הדלק של (Shell) על אספקה ומחירים  רשימות המאפיות עם פרטי תצרוכתן בדלק  אכסון הדלק במקלטים שונים בעיר  המצב בבתי הזיקוק בחיפה ועוד.
ג-280/8 בקשות לרשיון יציאה מן העיר בתיק בקשות רישיון יציאה מהעיר ירושלים ממשרד המושל הצבאי  מחלקת נסיעות.
ג-283/12 בקשות לרשיונות יציאה מן העיר. התכתבויות וחליפת מסמכים שהופנו ללשכת המושל הצבאי על ירושלים דב יוסף  בנוגע למתן רישיונות יציאה מירושלים במהלך מלחמת העצמאות: בקשות שהופנו מסיבות כלכליות ויציאה לעבודה  בקשות שהופנו מטעם קונסוליות שונות בדאגה לאזרחיהן  העברת סחורות  מזון ותרופות ועוד.
ג-284/2 משטרה בתי-סוהר  ענינים פלילים התכתבות של המושל הצבאי והיועץ המשפטי עם משטרת ירושלים  הנהלת בתי-סוהר  בתי-משפט. בתיק גם: צווי מאסר  צווי הגבלה  צווי שחרור וצווי הטלת פיקוח המשטרה. צווי בתי משפט ובית-דין גבוה לצדק הודעות ומסמכים.
ג-3014/18 השיכון הממלכתי תזכיר על השיכון הממלכתי – רקע  הסבר  מטרות  הצעות לפתרון.
ג-3029/1 המוסד לתיאום של הממשלה והסוכנות היהודית – הדיון בכנסת על הקמת המוסד לתיאום. בתיק – פרוטוקול ישיבת ממשלה – דיון על ועדת התיאום ותשובתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון לסוגייה.
ג-3041/1 העתקי הרצאות בימי-עיון לעובדי מנהלי ההסברה טיוטות להרצאות בענינים שונים אשר הוצגו לעובדי מנהל ההסברה בימי עיון.
ג-3041/11 תיק שוטף (1)  מ-15.9.1960 עד יולי אוגוסט 1961 העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנהל מרכז ההסברה צבי זינדר  בנוגע לנושאים: פעילות המרכז  מדיניות הפרסום של המרכז  הזמנות לישיבות ואירועים של מרכז ההסברה  הקמת בניין הטלוויזיה הישראלית בשכונת רוומה בירושלים  בעניני פעילותו של מרכז  הבאת נוער יהודי מארה"ב ובריטניה לחגיגות בר מצווה  זכרון דברים מישיבות בהם לקח חלק  הפקת סרטי הסברה על ישראל  מכירת הזכויות להסרטת משפט אייכמן  חניכת מוזיאון ההגנה בבית אליהו גולומב ועוד.
ג-3041/5 כללי נכנס פרוטוקולים  דו"חות  חוזרים  רשימות פרסומים  לוחות זמנים ותוכניות ארועים  חשבונות  רשימות אומנים והתכתבות בענין פעולות מרכז ההסברה ארגון ארועים והפקת פרסומים ופעולות הועדות השונות  הודעות על ארועי תרבות שונים ענייני המנהל.
ג-3041/9 תוכניות נושאי הסברה רשימת נושאים להסברה  רשימת במות ההסברה על הנושא התנועה הציונית וחוזרים בענין פעולות מרכז ההסברה.
ג-3042/10 חוזרים הזמנות וטפסים (המשך מתיק 9) דוגמאות של דברי דפוס שונים שהודפסו בשביל מרכז ההסברה: חוזרים  הזמנות  חוזרים הזמנות  כרזות  מכתבים ועוד.
ג-3042/3 סרטים (1240) תקציבים  קטלוגים  דו"חות חוזרים והתכתבות בענין הפקה וצילום של סרטים עלילתיים  סרטי הסברה צילום ארועים חשובים  הפצת והקרנת סרטים  הצעות ותסריטים  השתתפות בפסטיבלים .
ג-3042/9 חוזרים הזמנות וטפסים דוגמאות של דברי דפוס שונים שהודפסו בשביל מרכז ההסברה: חוזרים  הזמנות  כרזות  מכתבים  ועוד המשך בתיק מס' 10.
ג-3043/1 כללי יוצא מ-1960 עד- 1963 התיק מכיל:  התכתבות שוטף מאת יהודה אילן (מנהל המחלקה להסברה בעל-פה והדרכה ואח"כ סגן מנהל שרות ההסברה) בעניני פעולת המחלקה  תקציבים  ביצוע פעולות הסברה ועוד
ג-3043/5 פרסום מ-1960 עד- 1965 הודעות לעתונות של מרכז ההסברה בנוגע לנושאים כגון: חגיגות חמש לחבל לכיש וקרית גת  אירועים לרגל חגים ומועדים  עצרות זכרון  כנסים מקצועיים  חגיגות עצמאות  חגיגות הנגב וחמש שנים לדימונה  התכנית לייצוב המשק ועוד. כמו כן  בתיק התכתבות מקצועית עם שדרן קול ישראל שמואל שי  רשימות עיתונאים שזומנו למסיבות עיתונאים שונות  גיבוש אסטרטגיות פרסום ושיווק ועוד. (המשך בתיק מס' 6)
ג-3043/9 כנס מרצים  1961 פרוטוקולים של כנסי המרצים בנושאים שונים שאורגנו בידי מרכז ההסברה.
ג-3044/10 תל-אביב תכנון ביצוע מ- 1.4.1961 עד- 1.4.1961 מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם רשימות ארועים ופעולות של מרכז ההסברה במחוז תל-אביב והמרכז.
ג-3044/11 תל-אביב תכנון ביצוע מ- 1.4.1961 עד- 1.4.1962 (המשך מתיק 10) רשימת ארועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז תל-אביב והמרכז (המשך בתיק מס' 12)
ג-3044/12 תל-אביב תכנון ביצוע מ- 1.4.1961 עד- 1.4.1962 (המשך מתיק 11) רשימת אירועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז תל-אביב והמרכז.
ג-3044/13 חיפה תכנון ביצוע מ- 1.4.1961 עד- 1.4.1962 (המשך מתיק 11) רשימת אירועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז חיפה והצפון. (המשך בתיק מס' 14)
ג-3044/14 חיפה תכנון ביצוע מ- 1.4.1961 עד- 1.4.1962 התיק מכיל רשימות אירועים  הרצאות ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז חיפה והצפון  טבלאות  נתונים  ופירוט של שמות הפעולות  מקיימי הפעולות  הוצאות האירועים  ועוד.
ג-3044/16 תכנון – ביצוע ירושלים  – 1.4.62-1.4.61 מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם רשימות ארועים ופעולות של מרכז ההסברה במחוז ירושלים.
ג-3044/17 שוטף זינדר העתקי מכתבים יוצאים משלכתו של מנהל מרכז ההסברה צבי זינדר  בנוגע לנושאים: הפקת סרטי הסברה והקרנתם בארץ ובחו"ל  ארגון חידון התנ"ך הישראלי והבינלאומי למבוגרים (1961)  זכרון דברים מישיבות בהן השתתף זינדר  הקמת הטלוויזיה בישראל  רשמיו מביקוריו בארה"ב ובריטניה  חגיגות יום העצמאות התשכ"ב (1961)  המבנה הארגוני של מרכז ההסברה  אירועי "יום אילת"  שבוע הספר העברי  תכנית פעולה לחגיגות ה-15 למדינה ועוד.
ג-3044/18 באר-שבע תכנון מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם רשימות אירועים של מרכז ההסברה ביישובים שונים במחוז באר שבע והדרום.
ג-3045/7 (1) סיכום פעולות  (2) תכנון פעולות דו"חות  תוכניות פעולה  רשימת פרסומים והתכתבות בענין פעולות מתוכננות של מרכז ההסברה וסיכום פעולות הסברה לאחר ביצועם (המשך בתיק 8)
ג-3045/8 (1) סיכום פעולות  (2) תכנון פעולות דו"חות  תוכניות פעולה  רשימת פרסומים והתכתבות בענין פעולות מתוכננות של מרכז ההסברה וסיכום פעולות הסברה לאחר ביצועם.  (המשך מתיק 7)
ג-3046/20 תכנון וביצוע הפעולות לשבוע – רשימת ארועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוזות השונים בתיק טבלאות תכנון הרצאות לפי תאריכים ושמות יישובים.
ג-3046/4 מכתבים אישיים 1962 נעתקי מכתבים יוצאים מלשכתו של מנהל מרכז ההסברה  צבי זינדר  בנוגע לפעולת המרכז והפקת ארועי הסברה שונים כגון: ארגון חגיגות יום העצמאות תשכ"ג  היוזמה להקמת הטלווויזיה הישראלית כגוף עצמאי  תוכן שידורי הרדיו  ארגון משחיקי כדורגל בינלאומיים לציון יום העצמאות ה-15 של מדינת ישראל (יוגוסלביה  ברזיל וצ'ילה)  סיכום ביקורו בישראל של נשיא רשת ABC האמריקאית לאונרד גולדנסון (Leonard Goldenson)  ארגון חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי  ציון עשור למותו של חיים וייצמן ועוד.
ג-3047/1 היחידה להסברה וארועים  1962/63 דו"חות בענין פעולות וארועי הסברה שערכו מחלקות היחידה להסברה ואירועים ביישובי עולים חוות דעת של פקחים מטעם נרכז ההסברה.
ג-3047/7 הזמנות וכרטיסים הזמנות טפסים שונים  כרטיסים  חוזרים  עלוני פרסום והסברה אשר הופקו בידי מרכז ההסברה או שנתקבלו כדוגמאות ממקורות שונים.
ג-3048/10 תכנון וביצוע פעולות מחוז ירושלים רשימת ארועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז ירושלים.
ג-3048/11 תכנון וביצוע פעולות מחוז תל-אביב והמרכז רשימת ארועים ופעולות אשר ארגן מרכז ההסברה במחוז תל-אביב והמרכז התיק מכיל רשימות וטבלאות של אירועים  כנסים ופעולות שארגן מרכז ההסברה במחוז תל אביב והמרכז  שמות היישוב  שמות המרצים או מעבירי הפעילות  הנושאים  ההוצאות הכלכליות של האירוע  ועוד.
ג-3048/15 תכנון וביצוע פעולות מחוז חיפה והצפון התיק מכיל רשימות וטבלאות של אירועים  כנסים ופעולות שארגן מרכז ההסברה במחוז חיפה והצפון  שמות היישוב  שמות המרצים או מעבירי הפעילות  הנושאים  ההוצאות הכלכליות של האירוע  ועוד.
ג-3048/16 מ- אוגוסט 1963 עד מרץ  1964 התיק מכיל: התכתבות שוטפת של יהודה אילן סגן מנהל מרכז ההסברה  אורי עופר מנהל היחידה להסברה בע"פ ודב שנער בענין פעולת המרכז  ארגון פעולות הסברה ועוד. (המשך בתיק מס' 17).
ג-3048/17 מ- אוגוסט 1963 עד מרץ  1964 התיק מכיל: (המשך מתיק 16) תיק התכתבות שוטפת של יהודה אילן סגן מנהל מרכז ההסברה  אורי עופר מנהל היחידה להסברה בע"פ ודב שנער בענין פעולת המרכז  ארגון פעולות הסברה ועוד.
ג-3049/17 שוטף העתקי מכתבים יוצאים מלשכות מנהלי מחלקות במרכז ההסברה בנוגע לפעילות המרכז ונושאים כגון: אירועי יום היצואן  הקמת במות הסברה בכל הארץ לכבוד יום העצמאות תשכ"ד בסימן "שנת ההעפלה"  פרסומים שהוצאו בכלי התקשורת  מקדמות ששולמו לאמים שהופיעו בחגיגות יום העצמאות  סיכומי ישיבות בנושאים שונים ועוד. (המשך בתיק 18)
ג-3049/18 שוטף (המשך מתיק 17) העתקי מכתבים יוצאים מאת מנהלי המחלקות במרכז ההסברה בענינים שונים.  ביניהם: אירועי יום העצמאות וחידון התנ"ך; הרצאות  אירועי הסברה; תקציב ותשלומים למרצים ואמנים; שידור הודעות ופרסום; תפקידים והכנסות. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-3049/3 תיק שוטף העתקי מכתבים יוצאים מאת מרכזי מחלקות במרכז ההסברה  בנושאים שונים: אירועי יום העצמאות(המשך בתיק 4)
ג-3049/4 תיק שוטף העתקי מכתבים יוצאים מלשכות רכזי מחלקות במרכז ההסברה בנוגע לנושאים: סיכום פעולות מרכז ההסברה בחודשים ובאירועים מסוימים  אישור הוצאות  תשלום לאמנים על הופעות ולמרצים על פעולות הסברה  סיכומי ישיבות תכנון  הסברה בנושא חסכון במים ועוד. (המשך מתיק 3)
ג-3050/19 פרסומים בתיק חוברות פירסומים של שרות ההסברה בענינים שונים: מלווה הביטחון  יהדות תימן  מים בישראל  נוער חלוצי לוחם.
ג-3050/9 שוטף (המשך מתיק מס' 8) העתקי מכתבים יוצאים מאת מנהלי המחלקות במרכז ההסברה בענינים שונים. דוגמת: הרצאות וכנסים  שכר מרצים  פרסום לציבור  פעולות הסברה ותוכניות ימי הסברה  יום העצמאות ויום הזיכרון לשואה ולגבורה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-312/16 שירותי המודיעין – סרטים דוקומנטריים (פרופ' ויטא) התיק מכיל חליפת מכתבים ודיון בנוגע להסרטת וצילום סרטים דוקומנטריים בארץ.
ג-313/6 שירותי המודיעין – מדור "האזרח רוצה לדעת" שאלות למשרד המשטרה תיק פניות ציבור – פניות של אזרחים בנושאים שונים והתשובות במסגרת המדור בעניני משרד המשטרה
ג-3181/11 לשכת השר חיים קורפו – דו"ח סופי של בחינת כדאיות הקמת רכבת לאילת. התכתבויות בנושא של משרד התחבורה  בנק ישראל וצה"ל.
ג-3191/1 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גבעתיים התיק מכיל: פרוטוקולים מישיבות המועצה  גבעתיים.
ג-3265/18 מועצה אזורית בית שאן – עבודות ציבוריות התיק מכיל: מועצה אזורית בית שאן – עבודות ציבוריות.
ג-3284/3 קרית גת – תקציב רגיל 64/5
ג-3306/5 מכון וולקני לחקר החקלאות – קרן רוקפלר התכתבות עם קרן רוקפלר בענין הקצבות למחקרים   התכתבות עם יוסום בענין הקצבות למחקרים
ג-334/17 הקמת מחנות עבודה של עולים ליד מקומות השכון בתיק – הצעה להקמת מחנות עבודה של עולים ליד מקומות השיכון  במטרה להכין את העולים לקראת חייהם במקומם הקבוע. – סיכום מישיבת הממשלה 2.5.49 והצעתה בענין הנ"ל
ג-338/23 גיוס עולים דו"ח (מיום 1.3.48 עד יום 20.7.48) בנושא גיוס עולים.
ג-3461/12 הפיקוח על הדלק – רכישת דלק מרומניה התכתבות של דוקטור מארק אלכסנדרוביץ  יועץ לענייני דלק לממשלת ישראל  אשר ישב בבוקרשט בנוגע לייבוא נפט מרומניה מהחברה  PETROLEXPORT וחברות נוספות.
ג-3461/15 הפיקוח על הדלק – חומר על הזמנות התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לרכישת דלק ממדינות וחברות פרטיות  לצורכי תעשייה וצרכים אחרים: דו"חות תצרוכת התעשייה בדלק  החכרת מיכליות  ייבוא מרומניה וצרפת ועוד.
ג-3522/3 המחלקה לפיתוח חקלאי – חומר כללי של חמוכי מנהל היחידה נתונים על גידולים ותוצרת חקלאית
ג-3565/17 מחלקה נוצרית – אגף עדות – תעודות נישואין של קראים תעודות נישואין של זוגות מהעדה הקראית אשר נישאו וחותנו ע"י רבנים מבית הדין של היהודים הקראים בישראל.
ג-3585/26 מחזות – אי לייק מייק בקשה להצגת המחזה "איי לייק מייק" בתיאטרון הקאמרי אשר הוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים: תמצית המחזה וחוות הדעת של חבר המועצה  ההיתר להציגו והטקסט של המחזה.
ג-3589/34 מחזות – איי לייק מייק בקשה להצגת המחזה "איי לייק מייק" בתיאטרון הבימה אשר הוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים: תמצית המחזה וחוות הדעת של חבר המועצה  ההיתר להציגו וקטעי עתונות עם ביקורת על במחזה.
ג-3814/14 קטעי עתונות – חיפה וסביבותיה – האגף השמאלי בישוב – מפא"י  מפ"ם  מק"י  החלק השמאלי של לח"י ד"ר פרידמן ילין (כרך ג')
ג-3846/4 קטעי עתונות – מעברות ומחנות עבודה (כרך ב') התיק מכיל קטעי עיתונות בעברית ובאנגלית העוסקים בתנאי הקיום במעברות בחורף 1951 (גשמים  מתחים חברתיים  מצוקה  יד למעברה ועוד)
ג-3879/1 קטעי עתונות – מעברות ומחנות עבודה (כרך א') קטעי עתונות הכוללים סקירה על העולים אשר שוכנו במעברות ומחנות עולים  שירותי רווחה  בריאות  חינוך וכו' שניתנו להם  יוזמות להעברתם לשיכוני קבע ועוד.
ג-3879/2 קטעי עתונות – מעברות ומחנות עבודה (כרך ב') קטעי עתונות הכוללים סקירה על העולים אשר שוכנו במעברות ומחנות עולים  שירותי רווחה  בריאות  חינוך וכו' שניתנו להם  יוזמות להעברתם לשיכוני קבע ועוד.
ג-3913/7 קטעי עתונות – חבש  קניה  מדינות אפריקה המרכזית  ניגריה  אוגנדה  רודזיה  טנגניקה (כרך א') התיק מכיל: קטעי עתונות – חבש  קניה  מדינות אפריקה המרכזית  ניגריה  אוגנדה  רודזיה  טנגניקה.
ג-3937/15 שירותי המודיעין – MINISTRIES- תעתיקי מסיבות עתונאים והתכתבות בענין ביצוע פעולות הסברה מטעם משרדי הממשלה בתיק התכתבויות עם משרדי הממשלה השונים בנוגע למסיבות עיתונאים ופעולות הסברה הנוגעות למשרדיהם וכן תמלולי הודעות שונות לעיתונות.
ג-3960/1 שטח שיפוט – מטולה מסמכים ממשרד הפנים   הנוגעים לבחירות במטולה  כגון: צווי המועצות המקומיות בדבר הבחירות  פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית מטולה  התכתבות בין המועצה  למשרד הפנים בנוגע לבחירות ועוד.
ג-4239/12 משרד ראשי – קרן רוקפלר קרן רוקפלר לעידוד  סיוע ופיתוח תחום בריאות הציבור בעולם: מדיניות הקרן  התכתבויות בין משרד הבריאות לחברי הקרן בעניין תמיכת הקרן בתכניות המשרד  סיוע לישראל בפעילות האנטי מלרית  הצעות מחקר וביקורים של חברי הקרן בישראל  חינוך רפואי ורפואה סוציאלית  הקצבת הקרן לצרכי מחקר (וירוסים)  ועוד.
ג-4250/11 משרד ראשי – טפול רפואי ובדיקות רפואיות לעולים כרך ב' טיפול רפואי במחנות המעבר בחוץ לארץ  הוצאות רפואיות של עולים חדשים
ג-4251/19 משרד ראשי – שרות רפואי לעולים – מחנה באר-יעקב שירות רפואי לעולים במחנה עולים באר יעקב. בשנות ה-50.
ג-4264/14 משרד ראשי – פיקוח רפואי על העליה מחבש התכתבות בנושא מצבם הרפואי ועריכת בדיקות רפואיות לעולים מאתיופיה ובני הפלאשמורה.
ג-4264/16 משרד ראשי – פיקוח רפואי על העליה מבבל התכתבות בעניין הקלות בהעלאת חולי מחלת הגרענת.(מחלת עיניים)
ג-4269/11 משרד ראשי – סטטיסטיקה על בתי עולים התכתבות של אגף לרפואה סוציאלית במשרד הבריאות עם מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית  בית חולים המרכזי בעמק יזרעאל ובית החולים בעפולה בנוגע  לנתוני עליה של עולים חדשים בכל שנה
ג-4287/9 משרד ראשי – הסתדרות הרפואית בישראל כינוסים הזמנות  תכניי ומסמכים אחרים בנוגע לכינוס ברופאים השלישי של ההסתדרות הרפואית בישראל.
ג-434/41 מחלקת הייצור והציוד – ייצור מנעולים
ג-4347/9 תיקי ישובים – בית-שאן התכתבויות בנושא בניית יחידות דיור ומבנים ציבוריים בבית שאן; הזמנת עבודות  הגדלת דירות למשפחות מרובות ילדים  טיפול במשפחות מפונים ועוד.
ג-4348/11 תיקי ישובים – בית שאן – חלוקת דירות כרך א' התכתבויות בנושא דיור ציבורי לזוגות צעירים  עולים ועובדים  פינוי בתים  ואספקת דירות למפונים בבית שאן.
ג-4352/13 תיקי ישובים – גבעת רמבם – תכנון ובצוע התיק מכיל חליפת מכתבים בענייני תכנון ובנייה בגבעת רמב"ם (כיום בעיר גבעתיים)  תוכניות להקמת בית אבות נוסף באזור  ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
ג-4421/24 שיכון הצנחנים התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד השיכון בנושא יישוב שכונת "שיכון הצנחנים" וביצוע עבודות פיתוח במקום.
ג-4424/15 בית-שאן התכתבויות בנושא בניה מחדש בבית שאן שיכון מגון אוכלוסיות וכן מתן הלוואות לציבור הרוכשים וכן ביקורת במהלך הבניה והתכתבויות בנושא הפיתוח הפנימי של הדירות  הושחרו פרטים בשל צנעת הפרט
ג-4424/22 גבעת נשר נשר- פיתוח תשתיות; תכנון בנייה מדיניות שיכון עולים
ג-4500/18 הלשכה הראשית – ועדה לעניני חינוך מקצועי התכתבויות בנושא הקמת ועדה בינמשרדית לחינוך מקצועי  פרוטוקול מישיבת הועדה  מינוי נציג משרד המסחר והתעשיה בועדה.
ג-453/11 נקודות מזוייפות – ריכוז סטטיסטי –  כרך א' ריכוז סטטיסטי של המלצות הועדה המיוחדת שהוקמה לטיפול בזיוף הנקודות של סוחרי ההלבשה.
ג-453/12 נקודות מזוייפות – דו"ח המשטרה – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים בין גורמים במשרד המסחר והתעשייה בנוגע לפעולת ביקורת נקודות מזוייפות של סוחרי הלבשה: דו"חות מפעולות בדיקה של פקידי יחידת ביקורת נקודות במשרד ושוטרים  ביקורת על משלוחי טקסטיל ועוד.
ג-4532/10 הלשכה הראשית – פתוח ירקון נגב מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובהם התכתבות בנוגע לכוח תחנות השאיבה של קו ירקון – נגב.
ג-4534/18 הלשכה הראשית – חרסינה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה שאול ליפשיץ  עם גורמים שונים בנוגע לייבוא ויצוא חרסינה: יבוא מיליון מרצפות חרסינה מגרמניה המזרחית  דו"ח על שוק מרצפות החרסינה בישראל (ספטמבר 1953) ודו"ח נוסף של מפעלי חרסינה ברבור בע"מ (נובמבר 1953)  בקשות המפעלים למניעת יבוא מרצפות חרסינה בטענה שהם יכולים לעמוד בביקוש השוק הישראלי ומשרד העבודה  פרוטוקולים מישיבות בנושא  יבוא צלחות וכלי בית מחרסינה ועוד.
ג-4534/19 הלשכה הראשית – חרסינה כרך ב' מסמכים שונים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים ליצור כלי חרסינה  כגון: רישיונות יבוא דברי חרסינה ופורצלן  הסכמי שיווק בין חברות שונות  דוחו"ת הוצאות יצור חרסינה ועוד.
ג-454/6 משטרת ישראל
ג-4567/20 חטיבת התעשיה – יצור כלי חרסינה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מחטיבת התעשייה במשרד המסחר והתעשייה בנוגע להענקת רישיונות ייבוא ויצוא של כלי חרסינה  קרמיקה וזכוכית הכוללים: פרוטוקולים מישיבות של הועדה לענייני מכס הדנים בבקשות לפיטורין מצורך תשלום מכס  בקשות מפעלים לייבוא  חוות דעת על בקשות לייבוא ועוד.
ג-4567/21 חטיבת התעשיה – יצור כלי חרסינה כרך ב' מסמכים שונים ממשרד הכלכלה והתעשייה  הנוגעים ליצור כלי חרסינה  כגון: יבוא כלי חרסינה לבתי מלון  יצור מרצפות חרסינה  הקמת ביח"ר ליצור צינורות חרס ובטון ועוד.
ג-4623/10 אגף התקציבים – הר הרצל התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בנוגע לתקציב הר הרצל  המיועד לבנייה ושיפוץ בהר  שיפוץ וסידור קברים  הוצאות שונות  ועוד.
ג-4711/13 ברית השבת התכתבות ותזכירים של ארגון ברית השבת  המרכז הארצי של אגודות משמרת השבת בארץ ישראל
ג-4711/6 תרבות תורנית דו"חות על קיום שיעורים תורניים  התכתבויות בנושא הקצבות לסמינריונים וימי עיון  סקירות יומיות של מחלקת החקר במשרד החוץ ועוד.
ג-4712/1 תיק ללא שם התכתבות בנוגע להקמת בתי כנסת  פעילות בהם וסיוע להם ; הכנסת ספרי תורה ועוד
ג-4712/47 לשכת סגן שר ורהפטיג – תיק ללא שם התכתבות של סגן השר ורהפטיג עם אזרחים – ניחום אבלים  תשובות להזמנות שונות (הרצאות  ארועים  שמחות  ברכות למינויו)  נושאים בתחום הדת ועוד (המשך בתיק 48). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-4714/7 מנשרים מודעות והזמנות לארועים דתיים  טיוטות של דברי תורה על הרמב"ם  רש"י ועוד.
ג-4715/12 לשכת השר התכתבות בנושאים שונים בין היתר נשים עגונות  תזכיר על הדת במדינת ישראל  גיור יחידים  תלונות שונות  עזרה למוסדות דת ועוד (המשך בתיק 13).
ג-4715/13 לשכת השר (המשך מתיק 12) התכתבות בנושאים שונים בין היתר עדת היהודים הקראים בישראל  הקצבות למוסדות דת ועוד
ג-4715/3 שונות התכתבות – פניות לעזרה  הזמנות ותשובות  ענייני עובדים  פעילות משרד החינוך  הקמת מצבה לזכר קרבנות המטוס שהופל בשמי בולגריה ועוד.
ג-4716/12 לשכת השר העתקי מכתבים יוצאים מלשכת שר הדתות זרח ורהפטיג  בנוגע לנושאים: פניות ממוסדות דתים לתמיכה  שירותי הדת  מכתבי ברכה לרגל אירועים שונים  מס קניה על מכונת גילוח חשמלית  בחירת רבנים לרשויות מקומיות שונות  הריסת קברים בהר הזיתים  הבאת ספרי תורה ממזרח אירופה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
ג-4719/3 לשכת הסמנכ"ל – הרב לופס התכתבות בנוגע לעובדים  מענה לפניות ועוד(המשך מתיק 2).
ג-4720/9 הקריה התכתבות בנוגע לחוק מנוחת השבת והמועדים  שיפוצים ובניה בבתי כנסת  גירושי זוגות שונים  שירותים דתיים לשיכוני עולים  מקומות קדושים ועוד
ג-4722/14 עניני הדת במדינה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הדתות שלמה זנוויל כהנא  בנוגע לנושאים: הבאת שלושה ספרי תורה שנשארו ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים לאחר סיום מלחמת העצמאות  חלוקת מים בשבת  מתן שירותי דת בשכונות בירושלים כמו קטמון  עין כרם  בקעה והמושבה הגרמנית (עמק רפאים) ובעיר באר שבע  עלייה לרגל להר ציון בחול המועד פסח תש"ט ועוד.
ג-4728/1 פנימי התכתבות וחליפת מסמכים מלשכתו של נציג הפועל המזרחי בועד הלאומי זרח ורהפטיג  עם נציגים אחרים בועד הלאומי וגורמים אחרים  בנוגע לנושאים: אסירים יהודים בתקופת המנדט  נכסי היהודים בחברון  פרוטוקולים מישיבות הועדה להכנת החומר על הבעיות הקונסטטיטוציוניות בקשר עם הקמת המדינה היהודית  מצבה הכלכלי של המחלקה לטפול בחייל ונוטר משוחרר  המחלקה לנכים  החזרת רכוש יהודי בגרמניה  הצעת תקציב הועד הלאומי – אפריל 1948- מרץ 1948  הוצאות מחלקת החוק של הועד הלאומי  הכנת קובץ פסקי ההדין של בית הדין לערעורים של הרבנות הראשית ועוד.
ג-4729/1 ישיבות רשימות של ישיבות והקצבות לישיבות  התכתבות בנושא ועוד.
ג-4730/33 אנשי משפט התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נציג הפועל המזרחי בהנהלת הועד הלאומי זרח ורהפטיג  עם אנשי משפט שונים מהיישוב היהודי בנוגע לנושאים: הבעיות הקונסטיטוציוניות בקשר עם ההקמת המדינה היהודית  תקופת ההתמחות של עורכי דין  הקמת המחלקה המשפטית  מסקנות ועדת המשנה לעיבוד הפרטים של התכנית להקמת בתי משפט לאזור היהודי של ירושלים ועוד.
ג-4730/4 הרב י. ל. הכהן גולומב גדרה התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע למינוי רב חדש בגדרה.
ג-4735/1 ההסתדרות הציונית מ-ת התכתבות ודו"חות בנוגע לפעילות ארגונים יהודיים מחו"ל  ההסתדרות הציונית   ההסתדרות הציונית הדסה  הסוכנות   המגבית המאוחדת ועוד (המשך בתיק 2)
ג-4738/50 תיק ללא שם התכתבות של הוואקף בנוגע לתפקידים שונים
ג-4738/9 מנהל כללי התכתבות בנוגע לסיוע לאנשים שונים  הר ציון ועוד
ג-4742/45 שבת תש"ז התכתבות ופרוטוקולים של ובנוגע למזרחי ולשמירת שבת – חוקי עזר ופעילות ציבורית בשבת
ג-4745/5 מזרחי והפועל המזרחי (המשך מתיק 4) התכתבות בנוגע למפלגת "המזרחי" ו"הפועל המזרחי" ומוסדותיה
ג-4746/12 מוסד הרב קוק התיק מכיל התכתבויות בנוגע להוצאה לאור של חיבורים תורניים על ידי מכון הרב קוק (בין השאר עם הרב אברהם דב בער ריינס בעניין כתבי היד של אביו)
ג-4751/1 תיק ללא שם תיק של המשרד לענייני דתות. בתיק – התכתבות בנוגע להתארגנויות  לחוג את חגיגות החנוכה במעברות וביישובי העולים  תזכירים ודו"חות בנוגע לחג החנוכה בכלל וחנוכה בישובי פרוזדור ירושלים בפרט  דו"ח מפעילויות מיוחדות בבית מזמיל  תכנית לחנוכת שני בתי כנסת בבית מזמיל בירושלים ב-1953.
ג-4752/6 מנהל כללי העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנכ"ל המשרד לענייני דתות  שמואל זנוויל כהנא  בנוגע לנושאים: הודעות לתקשורת על אירועים וטקסים בחגים ומועדים שונים  ענייני עובדי המשרד  מתן שירותי דת וניהול בתי כנסת ביישובים שונים  ניהול מקומות קדושים ליהדות כמו קבר דוד  מערת אליהו ועוד.
ג-4772/8 כשרות התכתבות מאת הרבנות הראשית בנוגע לשמירת כשרות במקומות שונים  העסקת משגיחים  פיקוח על טיב הכשרות של בשר מיובא מחו"ל הענקת תעודות כשרות ועוד.
ג-4790/31 הרב עלון חביב ירושלים התכתבות בנוגע לבקשת תמיכה ותקציב ממשרד הדתות לעבודתו של הרב בבית הכנסת ובקהילה.
ג-4790/49 הרב הרצוג הרב הראשי לישראל ירושלים התכתבויות שונות עם הרב הרצוג ולשכתו.
ג-4791/1 סרפנד אל-חרב התכתבות בעניין בניית בית-כנסת והרכב המועצה הדתית נס ציונה.
ג-4794/3 תיק ללא שם משרד הדתות (המשך מתיק 2) התכתבות בנושאים שונים
ג-4794/6 לא ידוע התכתבות  קטעי עתון בנוגע לתביעה כנגד הרב אונטרמן ועוזריו
ג-4937/25 לשכת המנכ"ל טנא – ארגון הקבלנים תזכיר המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל לפני ועדת העבודה של הכנסת (ענף הבניה בארץ  בעיות בתחום הבניה הפרטית ומתן אשראי למימון הבניה  רכישת קרקעות מהממשלה ועוד).
ג-4947/24 לשכת המנכ"ל טנא – חברה לפיתוח קיסריה פרוטוקולים וסדר יום מישיבות הנהלה של החברה לפיתוח קיסריה  דו"חות תקציב והוצאות  התכתבויות בנושא פיתוח העיר.
ג-5048/12 התנקשות בנשיא התיק מכיל בקשה להקרנת הסרט "התנקשות בנשיא" (Intent to Kill) בישראל אשר הוגשה לוועדה לביקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון להקרינו.
ג-5049/49 פריד אל אטרש מתחתן בתיק התכתבויות בנושא הסרט הערבי "AYEZA ATGAWEZ" – בתרגום לעברית "פריד אל אטראש מתחתן"
ג-5056/63 אי לייק מייק הרשיון להקרנת הסרט "איי לייק מייק" (I Like Mike) בבתי הקולנוע בישראל: טופס בקשת הרשיון  עלילה  צוות ההפקה ושחרנים וקטעי עתונות העוסקים בביקורת על הסרט.
ג-5066/75 רפאל הלפרין בהאבקות בקשה להצגת הסרט "רפאל הלפרין בהאבקות"  אשר הוגשה ע"י רפאל הלפרין למולמועצה לבקורת סרטים במשרד הפנים.
ג-5096/11 המשרד הראשי – חוק עבודת ילדים ונוער כרך ג' התכתבויות בנושא בדיקות רפואיות לנוער עובד ובקשות של קופות החולים להסמכת רופאים לבדיקת נוער.
ג-5128/10 המשרד הראשי – משרד הבריאות הראשי תקציבים התכתבויות בנושא סעיפים שונים של תקציב משרד הבריאות  העברות תקציב מסעיף לסעיף  קיצוצים ועוד.
ג-5128/3 המשרד הראשי – לשכות הבריאות – חשבונות תקציב אוסף מסמכים של המשרד הראשי – משרד הבריאות – לשכות הבריאות בנושא חשבונות  תקציב  תוספת כוח אדם  קיצוצים בתפקיד  דוחות  תקציבי ציוד  תקציב למבצע פוליו  הצעות תקציב ללשכות הבריאות  הכנת תקציב ותקציב תרופות.
ג-5159/5 חיל-האוויר (כרך א')
ג-5159/6 חיל-האוויר (כרך ב')
ג-5525/14 שירותים סוציאליים בשיכוני העולים התכתבות עם שר הסעד בעניין השרותים הסוציאליים במחנות העולים העומדים להפוך לשכוני קבע  תזכיר על הטיפול הסוציאלי בשכוני העולים: פתיחת מעונות יום לילדים  סעד כללי  מדריכות לעולים  סידור ילדים במוסדות סגורים   הזנת הילד בגנים ובתי הספר.
ג-5558/21 ועדה בינמשרדית לתיאום השירותים הסוציאליים במעברות העולים דו"ח והמלצות של הועדה הבינמשרדית לתאום השרותים הסוציאליים במעברות (דו"ח מפורט לגבי המצב במעברות  1952)-האוכלוסיה  רשימת המעברות והשתייכותן  מבנים ודיור  אוכלוסיה  בתי ספר ממשלתיים במעברות  תחבורה  אספקת חשמל ומים  רפואה מונעת  שרותי סעד  תברואה ועוד.
ג-5559/15 ועדה לבירור אפשרויות ארגון העולים בגדודי עבודה וחברות התיק דן בוועדה לבירור אפשרויות לשילובם של העולים במחנות העולים בגדודי העבודה – מסקנות הועדה. בתום כך – גם הצעות שונות – למשל – הצעה להקים במשרד הביטחון אגף אשר יפקח על העבודה וידריך את העולים. עוד בתיק – הצעה  להעסקת העולים בעבודות ציבוריות כגון: ייעור  חוות חקלאיות  עבודות פיתוח – זאת בנוסף לאימונים צבאיים  לימוד השפה והכשרה מקצועית; פרוטוקולים מישיבות הוועדה לענייני העולים – בעיות  והצעות לפתרון.
ג-5623/5 נציגות צרפת בישראל
ג-5676/4 החרמות על-ידי הממשלה התכתבות בענינים משפטיים (הפקעות  החרמות ועוד).
ג-5680/4 מעמד חברי הכנסת  סדר עדיפויות התיק מכיל פרוטוקול מישיבת הועדה לקביעת מעמדם של חברי-הכנסת  ומסמכים המפרטים סדרי מעמדות במדינות שונות בעולם.
ג-5692/13 השתלמות ונסיעות פקידים לחו"ל התכתבות בעניין נסיעות והשתלמויות בחו"ל. (כרך ד')
ג-5756/13 עשור לזכויות האדם התכתבו וחלופת מכתבים בעניין יובל העשור ליום זכויות האדם באו"ם  בין משרד החוץ ומשרד המשפטים ומנהל ההסברה  נאום הנשיא לכבוד האירוע  נאום יועץ המשפטי לממשלה לרגל האירוע ועוד.
ג-6013/5 בדואים דרום – בית פלט התכתבות של היחידה למיעוטים במשרד השיכון בנוגע לבנייה בישוב בית פלט  הוראות לביצוע עבודה של בית-ספר. קיים תצלום מפה של בית פלט בשם: "הצעה לישוב בדואי" 1972  בקנה מידה של 1:20000.
ג-6143/11 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח באר-יעקב התכתבות של אנשי משרד העבודה  אנשי הסתדרות העובדים וגורמים נוספים בנוגע לתעסוקה של תושבי מעברת באר יעקב (חוטר)  בניית שיכוים לתושבי המעברה ועוד.
ג-6148/27 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח רמלה (לוד) זיכרון דברים מישיבות עיריית רמלה בענייני תברואה  נכסי נפקדים ועוד  בדיקות גיאולוגיות למציאת מקומות להקמת מפעלי תעשייה ומחצבים לשם פתרון בעיית התעסוקה  סקירת האוכלוסייה ברמלה ולוד  תנאי השיכון שם ועוד.
ג-6148/30 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח ראשון-לציון התכתבות בעניין פיתוח ראשון לציון מבחינת תשתיות  תעסוקה  דיור  תלונות של עולים על מצבם  תזכיר ההתאגדות והתקנות של מתיישבי ראשון לציון בע"מ ועוד.
ג-6149/12 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח רעננה התכתבות בעניין תעסוקת עולים  אפליה בקבלה למקומות עבודה על רקע גיל העובד  שיכון מקרים סוציאליים מבין העולים  תלונות עולים על המצב הכלכלי ותנאי המגורים ועוד.
ג-6149/26 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קיסריה התכתבות בנושא פיתוח קיסריה בתחומים שונים כגון: פיתוח חוף הים  אזור תעשייה באור עקיבא  פיתוח תשתיות כבישים  מים  חשמל ועוד.  התכתבות בקשר לשיתוף המדינה ומשפחת רוטשילד בפיתוח קיסריה. התכתבות בעניין פיתוח אור עקיבא.
ג-6149/3 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח ראש-העין דוח הוועדה הבין-משרדית לבחינת המצב בראש העין  שיכוני עולים ופיתוח ראש העין.
ג-6149/37 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-ביאליק התיק עוסק בעיקר בביוב שיכוני כפר אתא  כמו כן עוסק התיק בפיתוח יישובים נוספים (השר  טירת כרמל  כפר אתא  קריית בנימין  קריית מוצקין  קריית ביאליק).
ג-6149/40 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-חיים התכתבות בעניין הקמת צריפים לקליטת עולים ליד מסילת הרכבת  הצעת חברת "שיכון" לרכישת דירות על ידי עולים.
ג-6149/41 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-חרושת התכתבות בעניין הקמת שיכונים בקרית חרושת.
ג-6149/43 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח קרית-מוצקין
ג-6149/6 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח רחובות התכתבות בנושא פינוי מעברות והעברת עולים לשיכונים  עבודות דחק (יזומות) ועוד.
ג-6150/10 לשכת המנכ"ל – תעסוקה  דו"ח על פעולות האגף – חודשי. דוחות חודשיים של משרד העבודה בענייני תעסוקה ברחבי הארץ (כולל במגזר הערבי).
ג-6150/34 לשכת המנכ"ל – הקצבות מתקציב פיתוח מוסדות חינוך התכתבות בעניין הלוואות מתקציב הפיתוח לבניית בתי ספר ביישובי עולים וביישובים ותיקים.
ג-6150/36 לשכת המנכ"ל – מוסד "עליה" פתח-תקוה  הקצבות מוסד התכתבות בעניין הלוואה להשלמת בניין בית ספר "עלייה" (מוסד חינוכי-חקלאי דתי)
ג-6150/37 לשכת המנכ"ל – מפעל להכשרת ילדי-ישראל – הקצבות מפעל להכשרת ילדי ישראל: המפעל הוקם למען ילדים נצרכים ומניעת הדרדרותם לעבריינות.
ג-6150/39 לשכת המנכ"ל – הקצבות מתקציב הפיתוח – כללי
ג-6150/4 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח צפת
ג-6150/5 לשכת המנכ"ל – תעסוקה ופיתוח כללי התכתבות בנושא מצב האבטלה/ תעסוקה  עיירות הפיתוח  ענייני קליטה ושיכון ועוד.
ג-6150/7 לשכת המנכ"ל – דו"ח על פעולות המשרד  דו"חות  שונים הדוחות עסקים במצב התעסוקה  מצב המעברות  ענייני פיתוח ועוד.
ג-6150/9 לשכת המנכ"ל תעסוקה  דו"ח על פעולות האגף – שבועי
ג-6151/1 לשכת המנכ"ל – הקצבות מתקציב הפיתוח  מוסדות בריאות.
ג-6151/12 לשכת המנכ"ל – פגישות בעניני תעסוקה פרוטוקולים מישיבות מחלקת התעסוקה  הזמנות לישיבות.
ג-6151/13 לשכת המנכ"ל – תעסוקה הזמנות הזמנות לימי עיון  ישיבות הנהלה  חנוכת כבישים  הרצאות ועוד.
ג-6151/19 לשכת המנכ"ל – תכניות צרכי תעסוקה ופיתוח התכתבות ותוכניות בנושא תעסוקה בחקלאות  בבניין  כבישים  ועוד. התכתבות ותוכניות בנושא פיתוח ושיכון.
ג-6151/2 לשכת המנכ"ל – הקצבות מתקציב פיתוח מוסדות סעד התכתבות בעניין הקמת מוסדות למוגבלים  זקנים  בית ספר מקצועי  מוסד לנערות עברייניות ועוד.
ג-6151/6 לשכת המנכ"ל – הלוואות לעבודות ציבוריות – "פיתוח פוריה" התכתבות בעניין פיתוח פוריה: הקמת המרכז הרפואי בית מלון  סלילת כבישים ועוד (תקציב  הלוואות וכד').
ג-6152/11 לשכת המנכ"ל – תעסוקה רשות פיתוח אשקלון התכתבות בנוגע לקביעת גבולות למגדל גד אשקלון.
ג-6152/12 לשכת המנכ"ל – תעסוקה רשות פיתוח הקרקע בקשות להקצאות לישיבות מליאת רשות הפיתוח  הפקעת קרקעות לצורכי שיכון עולים ושיכון עממי  תוכנית לפינוי משתכנים  לתשלום פיצויים  למתן הלוואות וכד'.
ג-6152/2 לשכת המנכ"ל – ועדה בינמשרדית לתכניות פיתוח סיכומי הדיונים על תוכניות הפיתוח במדינה בשנים 1950 – 1951. ענייני תקציב.
ג-6152/8 לשכת המנכ"ל – תעסוקה רשות פיתוח פרטיכול והזמנות פרוטוקולים מישיבות רשות הפיתוח.
ג-6153/21 לשכת המנכ"ל – תעסוקת חילים משוחררים התכתבות ופניות של חיילים משוחררים בנושא תעסוקה; קרן להלוואות למשוחררי צה"ל  הגרלות לטובות החיילים המשוחררים  מכתב חיילים משוחררים לגולדה מאיר על סידורי עבודה מקפחים בטבריה  הצעה להקמת ישוב חיילים משוחררים במפרץ אילת ועוד.
ג-6153/22 לשכת המנכ"ל – דו"ח אגף לישוב החיילים ושיקומם. סקירת המדור הארצי לעבודה  תקנות עדיפות בתור לעבודה של מגויסים משוחררים ובני משפחת המגוייסים  דו"ח תנועת מחוסרי עבודה  פרוטוקול כנס ועדות התעסוקה וועדות הערעורים  התכתבויות נלוות בעניינים אלו ועוד.
ג-6154/13 לשכת המנכ"ל – תעסוקה פיתוח הנגב מים התכתבות ותכניות מים לאזור הנגב לצורך התיישבות עתידית והקמת מפעלים.
ג-6154/17 לשכת המנכ"ל – תעסוקה מחו"ל. התכתבות בנוגע לתעסוקת מתנדבים מחוץ לארץ.
ג-6154/19 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לקשיי סידור התכתבות של ראשי משרד העבודה ומשרד הסעד וגורמים נוספים בנוגע לסידור תעסוקה לעולים מוגבלים וקשישים וענייני רווחה שלעולים בגלל.
ג-6154/3 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לקשי סידור – הזמנות הזמנות להרצאות והשתלמויות
ג-6154/4 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לקשיי סידור – הסברה ותעמולה התכתבות וסקירה אודות ארגון תעסוקה למוגבלים בכושר עבודתם: קשישים  נכים וחולים כרוניים.
ג-6164/17 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – בריאות  אשפוז וטפול התכתבות בעניין ציוד לחדרי חולים במעברות  הובלת חולים מהמעברות לבתי החולים  תחנות לאם ולילד.
ג-6164/18 לשכת המנכ"ל – ציוד לילדים התכתבות ודוחות בנושאים: חלוקת ציוד עבור תינוקות וילדים במעברות  טיפול רפואי לילדי המעברות  אשפוז תינוקות בבתי חולים  פנימיות לילדים חרשים-אילמים  מוסדות יום (גנים ומעונות)  מפעל הזנת הילדים  מצב ילדי העולים והליקויים במעברות ועוד.
ג-6164/21 לשכת המנכ"ל – קליטה עליה – תזונה ילדים התכתבות בנושא מפעל החלב ומפעל הזנת הילדים במעברות  פתיחת מטבחים לימודיים בבתי הספר ביישובי העולים ועוד.
ג-6164/23 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – ביטוח מחלה התכתבות בנושא קופות החולים במעברות  קליטת עולים לקופות החולים  גביית מס אחיד מתושבי המעברות  ביטוח מחלה לתושבי המעברות ועוד. בתיק גם טבלת תוצאות הבחירות לכנסת השנייה.
ג-6164/24 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – בריאות עובדים רפואיים התכתבות בנושאים: גיוס אחיות  מטפלות ורופאים לעבודה במחנות העולים  הצעת חוק הגיוס לרופאים וכד'.
ג-6164/26 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה שיכון – בתי-ספר צריפי תרבות. התכתבות בנושא הקמת צריפי תרבות ובתי ספר במעברות.
ג-6164/27 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה שיכון – בית מלאכה התכתבות בנושא מבנים לבתי מלאכה במעברות.
ג-6164/28 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה שיכון – מים חמים. התכתבות בעניין התקנת מים חמים במעברות.
ג-6165/1 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – חינוך תרבות ודת התכתבות עם משרד החינוך והתרבות
ג-6165/10 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בחקלאות – שכר עבודה ותנאים התכתבות בעניין תעריפי שכר ותנאים סוציאליים לעובדים בעבודות יזומות.
ג-6165/3 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – עולים משקיעים התכתבות בעניין השקעות הון של עולים בישראל  עידוד עלייה של המעמד הבינוני  בתיק רשימת עולים משקיעים (שמותיהם כתובים בראשי תיבות)  תוכנית למימון שיכון בישראל עבור אנשי המעמד הבינוני בחו"ל  הקמת המרכז לעולה המשקיע  חוק הגנת הדייר  הצעה להצלת יהודים ורכושם ועוד.
ג-6165/30 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בחקלאות – דיג דוח חצי שנתי של אגף הדיג במשרד החקלאות: "הדיג בישראל ינואר – יוני 1968 במספרים"  יבוא ושיווק דגים  התכתבות בעניין הנמלים בעין גב וגינוסר  דוח הוועדה הציבורית לבדיקת בעיות הדיג הימי  הכשרה מקצועית ועוד.
ג-6165/32 לשכת המנכ"ל – לשכות עבודה – ביקורים בלשכות דוחות מביקורים בלשכות התעסוקה.
ג-6165/4 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – עולים  משקיעים  פניות התכתבות בעניין רשיונות יבוא מכוניות מוניות  בדים  סקירה על מצבה של יהדות צפון אפריקה  התכתבות אודות חברת עולי צפון אפריקה בע"מ על עזרה לעולי צפון אפריקה להשתקע בארץ.
ג-6165/5 לשכת המנכ"ל – תעסוקה בחקלאות – כללי התכתבות בנושאים: הדברה  נטיעות  דוחות כוח אדם בקטיף הכותנה  הקמת מחנות עבודה לקטיף הכותנה  נטיעות עצי צפצפה ומחקר על האפשרויות לשימוש בעצי הצפצפה מזן צ'ילי כחומר גלם תעשייתי  חוק המועצה לשיווק הדרי ישראל – 1958  ביעור עשבים בצדי כבישים  יצוא תוצרת חקלאית לארצות מערב אירופה  קליטת עולים בקיבוצים  מאמר מאת ד"ר רענן ויץ בנושא "יסודות התעשייה החקלאית"  גידול בוטנים  גידולי בעל  גידולי שלחין ועוד.
ג-6165/6 לשכת המנכ"ל – הצעות ותכניות – תעסוקה בחקלאות התכתבות בנושא תעסוקת עולים בחקלאות.
ג-6165/7 לשכת המנכ"ל – המועצה החקלאית התכתבות בעניין תקציב פיתוח לחקלאות  הרחבת הייצור החקלאי  הקמת משקים חדשים  חוק להשבחת יצור חקלאי (בעלי חיים)  תש"י – 1949 ועוד.
ג-6165/8 לשכת המנכ"ל – דו"ח המחלקה – תעסוקה בחקלאות דוחות של המדור להכשרה חקלאית ומשקי עזר.
ג-6166/3 לשכת המנכ"ל – לשכות עבודה שירות מקצועות התכתבות בעניין פתרון בעיית התעסוקה בקרב סטודנטים ואקדמאים  סקירות של לשכת התעסוקה לימאים  מסמך בנושא "קווי פעולה לקליטת אקדמאים ותעסוקתם"  תוכנית להקמת שירות מקצועות  תעסוקת מוגבלים אקדמאים ועוד.
ג-6167/11 לשכת המנכ"ל – לשכת העבודה לפועלי בית-ליד – כללי התכתבות בין מינהל התעסוקה במשרד העבודה לבין לשכת העבודה הכללית לפועלי בית ליד בנוגע למחנה שבות עם (בית ליד).
ג-6167/17 לשכת המנכ"ל – חוף השרון – תקציב וחשבונות. קבלות.
ג-6167/18 לשכת המנכ"ל – לישכת העבודה ירושלים הסעת פועלים
ג-6167/22 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – דו"ח דוחות חודשיים בעניין מצב התעסוקה בקרב המיעוטים.
ג-6168/23 לשכת המנכ"ל – ועדה לקביעת איזורי השיפוט של הלשכות התכתבות בנוגע להקמת הוועדה.
ג-6168/24 לשכת המנכ"ל – דין-וחשבון מרכז לשכות העבודה דוחות של מרכז לשכות התעסוקה/ העבודה ומחלקותיו  הצעת תקציב ללשכות העבודה  סקירה על פעולות לשכות העבודה ב 1951.
ג-6168/25 לשכת המנכ"ל – מועצה ארצית ללשכות העבודה לשכות עבודה כלליות לפועלים  הזמנות לישיבות של המועצה הארצית ללשכות העבודה  בעיות ארגוניות של הלשכה  מדיניות לשכות התעסוקה.
ג-6170/10 לשכת המנכ"ל – לשכות עבודה של רפואה התכתבות בנושא הקמת לשכת עבודה מרכזית לאחיות
ג-6170/13 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – ריכוזי עולים. פרוד. כפר עבודה פרוד ב' – התכתבות בנושא פיתוח משק חקלאי  השארת המורה שרה ברוקמן בתפקידה ופניית תושבים לראש הממשלה בן גוריון  לסייע להם לאחר ביקורו שם.
ג-6170/14 לשכת המנכ"ל – קליטת עולים – ריכוזי עולים "להגשמה" (סריס) מעברת להגשמה – התכתבות בנוגע למצב המעברה  הרחבתה  תעסוקת העולים שם ועוד.
ג-6170/17 לשכת המנכ"ל – קליטת עליה – ריכוז עולים תלמים פניית העולים במושב תלמים  בעקבות ביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון במקום  לקדם לימוד עברית במקום  שהדואר נע יגיע גם אליהם ולזרז הגעתם של היהודים באי ג'רבה בתוניס לתלמים.
ג-6170/46 לשכת המנכ"ל – רכוזי עולים – קליטת עליה – רמת-השרון התכתבות בנוגע למעבר שיכון קבע לעולי המעברה  מסירת מכונית למעברה לשימוש למקרים דחופים  סריקה אודות המעברה  פניית תושבי המעברה למשביר המרכזי להקים מפעל הלבשה באזור ועוד.
ג-6170/49 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים קליטת עליה איזור רובין. התכתבות בנוגע לאפשרות הקמת מעברה של 100 משפחות באזור רובין(נטעים  בית עובד  בית חנן)
ג-6170/50 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – קליטת עליה ראש העין. התכתבות בנוגע לחיסול מעברת ראש העין – בתיק גם פניות עולים נגד מנהל המחנה יצחק עזיזוף. קשיי העולים  וחוסר ההבנה  של מנהגיהם וצרכיהם של העולים. בתיק גם פניות תושבים והחשש הנלווה לידיעות שמחנה הועבר לטיפול מועצת הפועלים של פתח תקווה.
ג-6170/51 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – רמת-הדר התכתבות בנוגע למצב העולים במעברת רמת הדר. בתיק גם פנייה ללשכת העבודה על כך שהמעברה ברמת הדר אינה נכללת במבצע המעברות של הצבא תוך הדגשת העובדה שלא קיים מוסד מוניציפלי בגוש הדר אשר ידאג  ל 300 המשפחות במעברה.
ג-6170/52 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – מרום הגליל התכתבות בנוגע לבעיות תעסוקה ובעיות אחרות בתחום הקליטה של עולים חדשים בכפרי עבודה ובמעברות בתחומי המועצה האזורית מרום הגליל.
ג-6170/53 לשכת המנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים בנגב התכתבות של אנשי משרד העבודה  הסוכנות היהודית וגורמים נוספים בנוגע לענייני תעסוקה ורווחה של עולים חדשים ששוכנו במעברות בנגב (מעברות גבים  תקוצה ותל ירוחם) ובמושבי עולים.
ג-6170/9 לשכת המנכ"ל – הקמת לשכות עבודה הקמת לשכת עבודה – התכתבות ופרוטוקולים מישיבות העוסקות בנושא.
ג-6177/57 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – באר-שבע תעסוקת בדואים בנגב.
ג-6178/1 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – נשים התכתבות בנושא הכשרה מקצועית בתחום התפירה לנשים ערביות.
ג-6178/13 לשכת המנכ"ל – הפגנות פועלים ערבים – חיפה
ג-6178/22 לשכת המנכ"ל – פיקוח על העבודה – ערבים התכתבות בנושא העסקת פועלים ערבים בעבודות ציבוריות.
ג-6178/23 לשכת המנכ"ל – שיכון ערבים התכתבות בעניין הקמת בתים לפליטים ערבים בכפר מכר  רשימת כמויות החומרים הדרושים להקמת הבתים.
ג-6178/4 לשכת המנכ"ל – קואופרציה לערבים התכתבות בעניין הלוואות מתקציב התעסוקה ומניות של האגודה השיתופית החקלאית "אל כותון"  דוחות מנהלים של "קופת הפועלים והפלחים העמלים" בע"מ  החלטות כנס הקואופרציה הערבית והתכתבות בעניינה  דוח מבקר המדינה על הביקורת בקרן משותפת לפעולה קואופרטיבית בין הערבים (03/08/1950 – 31/12/1952) ועוד.
ג-6179/11 לשכת המנכ"ל – רשיונות לזפת התכתבות בעניין הקצבות  מכירה ורישיונות ליבוא זפת לכבישים ומדרכות.
ג-6179/12 לשכת המנכ"ל – רשיונות ליבוא התכתבות בעניין רשיונות יבוא (בין היתר רשיון לייבוא חומר נפץ) ורשיונות יבוא של חומרים הדרושים לבניית בלוקים.
ג-6179/13 לשכת המנכ"ל – סחורות התכתבות בעניין מכירת פסולת וחומרים שאינם ראויים לשימוש (כגון גרוטאות ברזל) במחסני מ.ע.צ.  מיחזור חומרים.
ג-6179/15 לשכת המנכ"ל – הריסות וייצוב בתים התכתבות בנושא פינוי והריסת בתים מסוכנים  השתלטות עולים על דירות שפונו  תיקון מלון אמדורסקי (ברחוב בן יהודה בירושלים)
ג-6179/16 לשכת המנכ"ל – הריסות וייצוב בתים – יפו התכתבות בנושא פינוי מבנים רעועים ביפו והקמת שיכון למפונים  דוח הוועדה של משרד הפנים לפינוי בתים רעועים ביפו.
ג-6179/19 לשכת המנכ"ל – עבודות ציבוריות – מעדני דיג התכתבות בעניין הקמת מעגני דיג על ידי משרד החקלאות באמצעות מ.ע.צ.
ג-6179/2 לשכת המנכ"ל – אגף עבודות ציבוריות התכתבות בעניין העברת משרדי ממשלה לירושלים  עזרה בכיבוי שריפה  החזרת מכבשים שנשארו בפלוג'ה למצרים ועוד.
ג-6179/23 לשכת המנכ"ל – עבודות ציבוריות במשרדי הממשלה התכתבות בנוגע לעבודות ציבוריות שונות כגון: העברת משרדי ממשלה או שיפוצם  בניית בית הסוהר המרכזי ברמלה  סלילת כבישים  מגרש חנייה במירון – הילולת ל"ג בעומר  בית ספר לילדים עבריינים בסדני עלי ועוד.
ג-6179/3 לשכת המנכ"ל – תכניות האגף לעבודות ציבוריות התכתבות והצעות תקציב לשנים 1950 – 1951.
ג-6179/4 לשכת המנכ"ל – דו"חות חודשיים – מע"צ דוחות חודשיים לשנת 1950 של האגף לעבודות ציבוריות שהוגשו לראש הממשלה  הדוחות עוסקים בענייני תשתיות: מים  ביוב  כבישים וגשרים  בניית מוסדות ציבור ועוד.
ג-6179/5 לשכת המנכ"ל – דו"חות חודשיים – מע"צ דוחות חודשיים לשנת 1949 של האגף לעבודות ציבוריות שהוגשו לראש הממשלה  הדוחות עוסקים בענייני תשתיות: מים  ביוב  כבישים וגשרים  בניית מוסדות ציבור ועוד.
ג-6179/6 לשכת המנכ"ל – דו"חות חודשיים – מע"צ דוחות חודשיים לשנת 1951 של האגף לעבודות ציבוריות שהוגשו לראש הממשלה  הדוחות עוסקים בענייני תשתיות: מים  ביוב  כבישים וגשרים  בניית מוסדות ציבור ועוד.
ג-6180/1 לשכת המנכ"ל – החזקת נכסי המדינה התכתבות בנושאים: שיקום קירות מגן בחוף הים בעכו וביפו  עבודות בדק בית ושיקום נכסי המדינה  אחזקת בניינים ועוד.
ג-6180/10 לשכת המנכ"ל – פיקוח על טיב הבניה התכתבות בעניין טיב חומרי הבנייה  רישיונות לקבלנים ועוד.
ג-6180/11 לשכת המנכ"ל – שיכון ובניה פיקוח על המחירים
ג-6180/15 לשכת המנכ"ל – כבישים פנימיים – כללי התכתבות בנושא השתתפות הממשלה באחזקת כבישים עורקיים  ובנושא אחזקת הרשויות המקומיות כבישים עורקיים החוצים שטחים מוניציפליים
ג-6180/19 לשכת המנכ"ל – החזקת כבישים התכתבות בנושאי תקציב אחזקת כבישים עורקיים החוצים שטחים מוניציפליים  השתתפות הרשויות המקומיות באחזקתם ועוד. פרוטוקולים מוועדת "אד הוק" בנושא זה.
ג-6180/20 לשכת המנכ"ל – ועדות לחקירת תאונות דרכים.
ג-6180/3 לשכת המנכ"ל – קורסים והשתלמות לעבודות ציבוריות ושרותים טכניים התכתבות בנושא קורס להשתלמות עובדי הדפוס.
ג-6180/6 לשכת המנכ"ל – תקינת חומרי בנין (סטנדרטיציה) וחלקים. התכתבות בנושאים: משקולות ומדידות בחומרי בניין  ביקורת טיב חומרי בניין בשיכון עממי  תקנים רשמיים לחומרי בניין  נגרות סטנדרטית  תקינת פרזול ועוד.
ג-6180/7 לשכת המנכ"ל – ועדות לתקן בניין
ג-6180/8 לשכת המנכ"ל – חברות לייצור חלקי בנין התכתבות בעניין בנייה טרומית.
ג-6180/9 לשכת המנכ"ל – המחלקה לפיקוח על הבניה התכתבות בעניין טיפול בחומרי בניין הכוללת: רישום חומרי בניין הנמצאים בארץ  יבוא חומרי בניין  רישיונות לרכישת חומרי בניין ועוד.
ג-6181/2 לשכת המנכ"ל – כביש ראשון-לציון  צריפין  סרפנד
ג-6181/3 לשכת המנכ"ל – גישה לכפר-ילדים מאיר שפיה
ג-6181/4 לשכת המנכ"ל – כביש גישה לנען  רמלה  כפר-בילו
ג-6181/40 לשכת המנכ"ל – כביש גישה לחוקוק
ג-6181/48 לשכת המנכ"ל – כביש טלמון-גאולים מכביש ת"א – חיפה. התכתבות בענייני תקציב סלילת הכביש.
ג-6181/49 לשכת המנכ"ל – כביש לכפר הנער-הדתי על-יד כפר חסידים התכתבות בעניין סלילת הכביש ותקציב.
ג-6181/5 לשכת המנכ"ל – כביש תל-אביב-הרצליה
ג-6181/51 לשכת המנכ"ל – כביש גישה – נוה אילן. חוזה בין קבוצת נווה אילן לקבלן המבצע "האחים נוימן" בנוגע לסלילת הכביש לבית ההבראה בנווה אילן  התכתבות בענייני תקציב ומימון סלילת הכביש.
ג-6181/52 לשכת המנכ"ל – כביש גישה לכפר סירקין התכתבות בעניין תיקון הכביש ותקציב.
ג-6181/54 לשכת המנכ"ל – כביש רחובות- שיכון רמלה
ג-6181/55 לשכת המנכ"ל – כביש ראש-פינה  מטולה  מעין מלחה התכתבות בענייני תקציב סלילת הכביש.
ג-6181/56 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למעברה בואדי ערה התכתבות בעניין הלוואה עבור סלילת כביש גישה למעברת ואדי ערה.
ג-6181/57 לשכת המנכ"ל – כביש חליסה חונין
ג-6181/58 לשכת המנכ"ל – כביש אלונים צפורי
ג-6181/59 לשכת המנכ"ל – כביש הר-טוב-דיר-אבן התכתבות בעניין תקציב סלילת הכביש.
ג-6181/60 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למוסורה "הבונים" בגליל העליון
ג-6181/61 לשכת המנכ"ל – כביש כפר אז"ר
ג-6181/62 לשכת המנכ"ל – כביש אלומות-מצפה התכתבות בנוגע לסלילת הכביש  בתיק מוזכרת הזזת מעברת פוריה לשטח רחב יותר
ג-6181/63 לשכת המנכ"ל – כביש רעננה  בני-ברק  ראשון-לציון התכתבות בנוגע לסלילת כביש רעננה  בני ברק  ראשון לציון  כולל גם ענייני תקציב  תוכניות ועוד.
ג-6181/64 לשכת המנכ"ל – כביש צובה-עין-כרם התכתבות בנוגע לסלילת כביש בין קיבוץ צובה לעין כרם.
ג-6181/65 לשכת המנכ"ל – כביש קסטינה-פלוגה
ג-6181/66 לשכת המנכ"ל – כביש רמלה – כביש הגבורה
ג-6181/67 לשכת המנכ"ל – כביש קסטל אישוע
ג-6181/68 לשכת המנכ"ל – כביש אבו-סמרה  אימרה  (מרחבים)  כביש הרעב. הרחבת כביש מרחבים (הרעב) – התכתבות בעניין ופנייה לפיטורי פועלים מבאר שבע ולהעסקת עולים במקומם.
ג-6181/71 לשכת המנכ"ל – כביש גישה למנחת (מלחה).
ג-6181/72 לשכת המנכ"ל – כביש לכפר-סולד והמשכו לשמיר מכביש חלסה – דן.
ג-6181/73 לשכת המנכ"ל – כביש תבור מכביש נתניה  תל-אביב  חיפה והמשכו לכפר יעבץ.
ג-6181/74 לשכת המנכ"ל – כביש גישה לכפר הנוער בשיט על-יד גדרה.
ג-6182/8 לשכת המנכ"ל – כביש כורנוב  עין-חוצוב-אילת דרך הערבה.
ג-6185/10 לשכת המנכ"ל – אספקת מים תל-אביב
ג-6185/11 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – גבעת-עדה התכתבות בנוגע לאספקת מים לגבעת עדה.
ג-6185/14 לשכת המנכ"ל – אספקת מים – עכו
ג-6186/10 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה למחנות ומעברות בית-שאן מעברת בית שאן  מוסדות לילדים ותינוקות בעין הנציב וזנגריה  הכשרת פועלי המעברה לעבודות חקלאות וייבוש ביצות  הספקת סחורות לצרכנית בית שאן  תחבורה למעברות.
ג-6186/15 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה לריכוזי עולים – הגליל התחתון מעברות בגליל התחתון (טבריה  עפולה  צמח  פוריה  כדורי ועוד)-בעיות תעסוקה  הקצבת מכוניות למעברות באזור.
ג-6186/17 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – ריכוזי עולים הר-טוב מעברת הר טוב ב'-התכתבויות בעניין הקמת בית ספר במעברה  הקצבת חלב למעברה  אספקת ציוד  סידור עבודה לעולים  בקשת הסוכנות להתקנת טלפונים במעברות הר טוב וקסטל  הסעה לפועלי המעברה  פתיחת צרכניות  צעצועים וממתקים לילדי המעברה  מכתב ועד המעברה אל בן גוריון בבקשה לשיפור התנאים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-6186/18 לשכת מנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים גליל עליון הקמת מחנות עולים בגליל העליון  שכר אחיד לפועלי המעברות  סלילת כבישי גישה למעברות  תעסוקת עולים והסעת פועלי המעברות לעבודה במשקים  מכתב עולים בחצור לנשיא.
ג-6186/19 לשכת מנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים געתון-אזור מעברת עין יעקב ורבסיה בתחום מועצת אזור הגעתון  שרותי הסעה לעובדי הסעד של ישובי העולים באזור געתון.
ג-6186/41 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – הסברה מזון אספקת מזון למעברות-מוצרי חלב  חלב טרי  פירות וירקות  לחם  ציוד לצרכניות בפרוזדור ירושלים  מכוניות להובלת מצרכים והקצבת צמיגים למכוניות אספקת המזון  הקמת מאפיות קואופרטיביות במעברות וישובי עולים ורשימת המאפיות  דו"ח על המצב באספקת מצרכי מזון ותוצרת תנובה למעברות בצפון  דאגה למלאי מזון למעברות בחורף.
ג-6186/42 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תחבורה לשירותים  הסברה תחבורה לאספקת מצרכים למעברות-בקשת המשביר המרכזי למכונית משא להספקת טקסטיל וכלי בית למעברות  בקשת "יחדיו" (אגודה שיתופית של הקואופרציה הצרכנית בירושלים) למכוניות עבור הובלת לחם ומצרכים למעברות בפרוזדור ירושלים.
ג-6186/43 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תחבורה ושירותי בריאות תחבורה למעברות (נסיעות רופאים למעברות)-סידור תחבורה עבור הצוות הרפואי המטפל בעולים במעברות  רשימת תדירות בקורי הרופאים במעברות השונות  פנייה לאגד לספק לרופאים תעודות נסיעה ללא תור.
ג-6186/45 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – טלפונים קשר טלפוני למעברות-התקנת טלפונים במעברות ליצירת קשר עם הישובים הקרובים בשעת חירום. חיבור הטלפונים למרכזיות הטלפון של משרדי הדואר ואפשרות העברת השיחות לתחנות המשטרה.
ג-6186/5 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – ריכוזי עולים – גדרה מעברת גדרה-מכתב ועד הספרדים (בשם עולי צפון אפריקה והמזרח) לבן גוריון בבקשת סיוע בעניינים שונים (שיכון  טיפול רפואי ועוד) ותגובת מחלקת הקליטה בסוכנות. בחירת ועד למעברה לקידום בעיית השיכון.
ג-6186/6 לשכת מנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – בת-ים מעברת בת ים. פניית עולי עירק אל הסוכנות היהודית בבקשה לעבור למגורים בשיכון. הקמת יחידות דיור לעולים על ידי חברת עמידר.
ג-6186/8 לשכת מנכ"ל – קליטת עליה – תעסוקה למחנות ומעברות – בנימינה מעברת בנימינה-בעית התעסוקה בקרב העולים. מכתב הפועלים אל בן גוריון.
ג-6186/9 לשכת מנכ"ל – תעסוקה לריכוזי עולים – בני-ברק מעברת בני ברק-החלטת הסוכנות להקים צריפוני עץ (במקום האוהלים) לקראת החורף לתושבי המעברה והתנגדויות לכך. בקשת עיריית בני ברק למנוע את הבניה בשטח שיועד למבני ציבור. מצורף תשריט.
ג-6194/10 לשכת השר – לשכת שר הסעד והדתות משה שפירא (המשך מתיק 9) הזמנת השר לאירועים שונים  ברכות  דוחות (לא קשורים בתחום הסעד).
ג-6406/8 הקונסול האיראני התכתבות פנימית והתכתבות עם הקונסוליה; אישורים  רשימות וכו'
ג-6584/14 כפר הרואה פרוטוקולים של ועדת האשראי של משרד החקלאות  התכתבות בנושאי פיתוח המשקים ודו"ח פעילות. התיקים מסודרים בסדר א'-וב' לפי שמות המשקים. הושחרו פרטים אישיים בשל ההגנה על צנעת הפרט
ג-6760/4 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – "שחיתות" מכתבי תלונה ומחאה של אזרחים פרטיים וארגונים שונים ללשכת ראש הממשלה בנושא הטיפול בפשיעה  עבירות טוהר המידות ועוד.
ג-6794/5 בעיות עליה וקליטה – פניות ציבור מסודרות לפי א-ב של שמות המשפחה התכתבות בנושא בקשות לאישור ליציאה מהארץ שהופנו ללשכת רה"מ דויד בן גוריון.
ג-6987/11 לשכת השר בר-לב – המכון לפריון העבודה והיצור טיוטה לדיון בפורום התעשיתי  דרכים להגדלת פריון התעשיה בישראל
ג-7287/36 בנק ישראל התכתבויות בין גנזך המדינה לבנק ישראל בנוגע למסירת דוגמאות שטרות ומטבעות שזה עתה הונפקו.
ג-7287/49 קבלת חומר ארכיוני מבתי-דין לביטוח לאומי הפקדת ספרי הרישום של בתי הדין לביטוח לאומי בגנזך המדינה והכנת רשימת תיקים הראויים לשמירה לצמיתות במוסד לביטוח לאומי.
ג-770/6 מדור המוסיקה – עזבונו של סרגיי קוסביצקי ומתנות התכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  אלמנת סרגיי קוסביצקי (מנצח תזמורת יהודי)  משרד החינוך וגורמים נוספים בנוגע לשימוש בעזבונו של קוסובצקי לצרכי תמיכה במוסיקאים ישראלים מצטיינים ועוד. תרומת אוסף כלי נגינה עתיקים של המנצח קוסביצקי למדור המוסיקה.
ג-773/10 גן-ילדים "המזרחי"  המושבה הגרמנית  חיפה התיק מכיל דו"חות ביקור של המפקחת על גני-הילדים מזרם "המזרחי" בגן-ילדים של הזרם במושבה-הגרמנית בחיפה והתכתבות בין גורמים חינוכיים ומנהליים שונים בעניינים הקשורים לגן.
ג-784/55 בית-החינוך מושב הקראים רמלה א' ( עובדים ) התיק מכיל חליפת מכתבים בין מחלקות משרד החינוך בענין בית-הספר ברמלה א' – הקראים  נתונים על המורים ועל התלמידים ( כולל מסמך אחד בענין בית-הספר לילדי עולים במושב עובדים לוד א' – נתונים). הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט
ג-785/10 בית-החינוך בשכונת רמב"ם התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד החינוך לבית-החינוך בשכונת רמב"ם  בנושא פיטור מורה וביצוע עבודות תחזוקה בביה"ס  וכן רשימת מורים ושעותיהם. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
ג-7897/12 תביעות מבריטניה בענין נזקים למקומות המקודשים התכתבות פנימית  תשובות המועצות המקומיות והדתיות בנדון
ג-7897/6 תל-אביב 2 התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד הדתות לארגונים כגון קרן ילדינו  הפועל המזרחי  אגודת ישראל וכו' בנוגע להצלת ילדים יהודים אשר נמצאים במוסדות חינוך נוצריים: קו שהותווה למתנדבים בהצלת הילדים מהמיסיון הנוצרי  מימון מוסדות אגודת ישראל והפועל המזרחי אשר הוציאו ילדים ממוסדות המיסיון  דו"חות על פעילות מוסדות החינוך הזר בישראל  תקנות האגודה "מרכז לנוער הדתי" מקרים פרטניים של משפחות הזקוקות לסיוע ועוד.
ג-797/11 חוקת החינוך התיק מכיל מסמכים בנושא תקנות וחקיקה הנוגעים למערכת החינוך: חוק לימוד חובה 1949 – רישום למוסד לחינוך יסודי  תקנות רישום  הכרזה על מוסדות חינוך רשמיים  הודעות וצווים  חוק "תיקון חוק לימוד חובה" תש"י 1950  חוקת העבודה למורי בתי-הספר העממיים  חוקה למערכת החינוך של כנסת ישראל; רשימת מוסדות חינוך על פי השתייכותם לזרמי החינוך השונים  קטעים מפרוטוקולים מישיבת מועצת המדינה הזמנית וישיבת הממשלה בענין חוק חינוך חובה ומסקנות ועדת השרים לעניני החינוך; חילופי מכתבים בין אגף החינוך למפקחים שונים  למרכז הסתדרות המורים  למשרד המשפטים ועוד  הודעות וחוזרי אגף החינוך לבתי-הספר  רשימת משרדי הרישום ועוד
ג-797/16 חוקת מערכת החינוך ( חוקת בתי-הספר ) – תקנות חוקה למערכת החינוך של כנסת ישראל; חוק לימוד חובה ( תיקון ) ( מס' 2 ) 1950 – הצעת חוק  תקנות שונות; חוק עבודת הנוער – הצעה לועדה המייעצת; חילופי מכתבים בין אגף החינוך ליועץ המשפטי  למפקח על בתי-הספר הכלליים  למשרד המשפטים  חוזרי אגף החינוך לחברי מועצת החינוך  לרשויות החינוך המקומיים  לבתי-הספר  דו"ח על הפגישה עם ראשי הממשל הצבאי והמושלים הצבאיים 21.1.50
ג-7973/18 בקשות לעיון בחומר ארכיוני. כרך א' בקשות של חוקרים ופונים לעיון בחומרי הארכיון בנושאים שונים.
ג-7973/20 בקשות מחו"ל לעיון בחומר ארכיוני. בקשות של חוקרים ופונים מחו"ל לעיון בחומרי ארכיון שונים.
ג-799/8 רישום נוער עובד ע"י נותן העבודה חוזר אגף החינוך לרשות החינוך המקומית – חוק לימוד חובה 1949 – טופס רישום נער ( ה )  עובד ( ת ) ע"י נותן עבודה – חוק לימוד חובה 8 – מסמך יחיד – 6 עותקים
ג-7995/10 שיגור שופטים ויועצים משפטיים לקונגו התכתבות בעניין שליחת שופטים ויועצים משפטיים לקונגו.
ג-7998/2 הארגון הבינלאומי לארצות מתפתחות התכתבות בעניני קורס למינהל משפטי  סיוע טכני להוראת משפט בינלאומי.
ג-8048/11 לשכת סגן ראש הממשלה יגאל אלון – תיק ללא שם סקירה בנושא הנח"ל התעשיתי במסגרת הפועל המזרחי  סקר מעקב אחר קליטת עולים 1969  קטע עתונות בענין פרסום הידיעה על פגישת השר י. אלון עם נציגים סוביטים. פניות אזרחים לשר ותשובות לשכת השר לפניות השונות  תזכיר בענין החזית העממית לשחרור פלסטין והסתייעותה במדינות ערב (המשך בתיק 12). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-832/14 זרמים בחינוך – זרם העובדים חילופי מכתבים בין הועד המפקח לזרם העובדים של מחלקת החינוך והמפקחים לבתי-חינוך; רשימות המורים והתלמידים  נתונים על בתי-החינוך  כיתות ושעות  טבלאות מערכת השעות
ג-840/97 בית-ספר בית-שקמה התיק מכיל חליפת מכתבים בין המפקח על זרם העובדים לבית-החינוך בית-שקמה (גיאה ב') במגדל-גד  למועצה אזורית חוף-אשקלון; נתונים על המורים ושעותיהם  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  קבלת משכורות  ועוד.
ג-842/34 בית-הספר מוריה התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר של המזרחי למחלקת החינוך של המשרד  לבית-הספר היסודי "מוריה" ירושלים שכונת כרם-אברהם  למחלקה לחינוך של עירית ירושלים; נתונים על הכיתה התורנית  על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות  טבלאות של מערכת השעות וחלוקת העבודה בין המורים  ועוד.
ג-844/57 גת-רמון התיק מכיל דו"חות על ביקורים בגן-ילדים בגת-רימון; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים להסתדרות ויצ"ו ולארגון נשים ציוניות כלליות; רשימת הילדים בגן-ילדים במושב גת-רמון שע"י פתח-תקוה.
ג-846/6 אנציקלופדיה פדגוגית חילופי מכתבים בין אגף החינוך למערכת האנציקלופדיה הפדגוגית.
ג-848/6 ועד החינוך היהודי המקומי חיפה תקציבים והצעות תקציבים של מפעל החינוך ברשת העירונית של חיפה לשנים 1946-1948. סיכום כללי של התקציב 1947/48  פרוט ההקצבה לבתי-הספר הנתמכים בשנת התקציב 1947/48; חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך ירושלים והמפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון לועד הקהילה העברית חיפה  לעירית חיפה; פרטי-כל מישיבות ועד החינוך היהודי המקומי שע"י עירית חיפה 19.11.45 – 2.5.49  זכרון-דברים מפגישה בין נציגי מחלקת החינוך ירושלים לאנשי הועד הקהילה המקומי והקריות במפרץ חיפה; רשימת בתי-הספר של מחלקת החינוך חיפה עם מספר התלמידים ושכר לימוד  רשימת המורים  חשבונות ועד החינוך  הזמנות לישיבות הועד
ג-853/14 קשרים עם בתי-הספר עבריים בגולה מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לבית-הספר העברי המעורב בהלסינקי  פינלנד ובהם  ספר השנה לשנת הלימודים תשי"א ( חוברת )  מכתב הרב מרדכי רוזמן מקיבוץ סער ( לשעבר הרב האשכנזי במונטוידיאו ) לד"ר עציוני בדבר מצב של בית-הספר המזרחי במונטוידיאו.
ג-859/19 מסלול רשימות מנויים על "מסלול" ו"פרוזדור" (בודדים  מוסדות  קיבוצים)  אישים וסופרים שונים. מצורפת רשימת בתי-הספר והמורים לילדי עולים 8.2.51 ( מס' סידורי  הזרם  שם בית-הספר והמקום  מס' המורים).
ג-860/15 לשכת התרבות  מחוז הצפון – חוג לחקר העולים וקליטתם תקציב הוצאות החוג לשנת 1950/1951; סיכום שאלת כיסוי הוצאות לפעולות החוג; חילופי מכתבים בין לשכת התרבות מחוז חיפה ל- "חוג לחקר העולים וקליטתם"
ג-887/4 מחלקת התרבות במדינת ישראל – התכתבות על פעולות תרבות מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לפעולות מחלקת התרבות  כגון: חוזרי מחלקת התרבות למנהלי הסניפים  רכזי בתי-העולים ורכזי השיכונים  רשימת בתי-עולים ושיכוני עולים  אגרת אגודת האמנים והמורים למוסיקה בירושלים לקראת כינוס ארצי ראשון למוסיקאים ומורים לנגינה בירושלים  הודעות  כרזות  קטעי-עתונות; רשימת ספרים  הזמנות ועוד
ג-899/12 תיק סגן המנהל הכללי ( י. גולדשמיט ) סקירות על קופת הפנסיה למורי מערכת החינוך  תקנות קופת הפנסיה  טבלת תוספת התקציב לשנת 1953/ 1954  טבלאות חלוקת ההקצבות להקמת בניני בתי-הספר ותקציבים אחרים  זכרונות-דברים מישיבות הועדה לגמלאות המורים והועדה הבינמשרדית לחינוך מקצועי; חילופי מכתבים בין סמנכ"ל המשרד למנכ"ל  למחלקות המשרד  לבתי-ספר  למשרדי ממשלה ועוד.
ג-9498/15 קשרים עם דרום אפריקה מכתב תודה ממנהל הארכיון הלאומי של דרום אפריקה לעובדת ארכיון המדינה על תמונות ורשמים ששלחה לו מסמינר מקצועי שהשתתפו בו.
ג-95/22 רשימת תיקי המזכירות הכללית – הכשרתשוליות – חוק ההתלמדות בתיק התכתבויות בנוגע לעבודת הנוער  חוק הכשרת שוליות  ההתלמדות
ג-9520/41 ארגמן מפעלים לצביעת טקסטיל בע"מ – בני ברק. החומר הארכיוני כולל את תולדות המפעל.
ג-9715/13 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – עד שהוזמן ע"י הוועדה – שרשבסקי שמעון – 10/97 תיעוד הזמנת ד"ר שמעון שרשבסקי  שהיה המנהל האדמיניסטרטיבי של מעון ויצ"ו בתל אביב  להעיד בפני ועדת קדמי.
ג-9740/7 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – פרוטוקול מישיבות הועדה – סדרה א' – פרוטוקול מיום 23 בדצמבר 1996 חלק א' של פרוטוקול הישיבה מתאריך ה-23/12/1996 בעמ' 77- 160 וחלק ב' בעמ' 2 -76.
ג-98/4 רשימת תיקי המזכירות הכללית – ועדה בינמשרדית לביטוח סוציאלי בתיק מסמכים העוסקים בפעילות הועדה הבינמשרדית לתכנון תכנית לביטוח סוציאלי בישראל. התיק כולל התכתבויות על מינוי הועדה וחבריה  דוחות ודפי עמדה של ארגוני עובדים  מסקנות וסיכומים של הועדה  פרוטוקולים מהישיבות  ועוד.
גל-1153/36 קבוצת תלמי יפה התיק מכיל חליפת מכתבים בין משרד החינוך למושב השיתופי תלמי יפה שבאזור אשקלון  בנוגע לרישום ילדים ויישום חוק חינוך חובה במושב.
גל-11928/23 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – גבעת-זאב התיק מכיל: פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – גבעת-זאב.
גל-11930/26 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – מעלה אפרים אוסף מסמכים של ישיבת מליאת המועצה של מעלה אפרים העוסקים ב- תקציב  ביטחון  בניה וחינוך.
גל-11932/12 פרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות – קצרין פרוטוקולים מישיבות המועצה בנושא תקציב  מיסוי  עובדים ועוד.
גל-12041/6 רישום תושבים עוזבים תכתובת שוטפת בעניין ובין היתר  רישום שמות האנשים שעזבו את הארץ   נהלי הרישום לעזיבתם ועוד.
גל-12058/7 משרד ראשי ומחוזות – מחצבות עתלית בע"מ. בקשות לרשיונות חצוב
גל-12058/8 משרד ראשי ומחוזות – מחצבות עתלית בע"מ. בקשות לרשיונות
גל-12113/31 רמלה – שטח שמורת העיר העתיקה התיק מכיל מכתב של מהנדס העיר רמלה בנוגע לתכנון שטח שמורת העיר העתיקה במקום  ומצורפות מפות האזור.
גל-12167/22 משרד ראשי – אלי"ן  ירושלים. התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד הבריאות לבית החולים אלי"ן (אגודה לעזרת ילדים נכים) בנושאים שונים: זכרון דברים מישיבות אנשי בית החולים ומשרד הבריאות  הצעות תקציב  נושא הסיעוד ותקן האחיות בבית החולים  דו"ח רפואי שנתי לשנת 1974 ו-1975  רכישת מכשירי שיקום רפואיים אורתופדיים  טיפול בילדים הסובלים מספינה ביפידה (שדרה שסועה)  דיור לנכים בוגרי בית החולים ועוד.
גל-12266/11 קראים ושומרונים כרך ו' התכתבויות ופניות של העדה הקראית ואזרחים בני העדה הקראית בנושא צרכים דתיים  רכישת דירות  הקמת בתי כנסת ועוד; בקשות למידע וחומר מחקרי על העדה הקראית ועל השומרונים; תקנון אגודת היהודים הקראים בישראל.
גל-12266/12 קראים ושומרונים כרך ז' מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לעדת השומרונים  כגון: התכתבות בנוגע לעדה  לוח שנה שומרוני ועוד.
גל-12266/13 קראים ושומרונים כרך ח' התכתבות בין משרד הדתות  לעדת הקראים והשומרונים בישראל  בנושאים שונים  כגון: גידור ושיקום בית העלמין של העדה  תקציב להקמת בתי כנסת ומרכז קהילתי  הצעת חוק שיפוט בתי דין קראיים (נישואין וגירושין) ועוד.
גל-12266/14 קראים ושומרונים כרך ט' בתיק התכתבויות בנוגע ליהודים הקראים בישראל  הצעות תקציב לקהלת אשדוד  שירותי דת לעדה הקראית  מימון המועצה הארצית ופעולותיה  פרוטוקולים של ישיבות במשרד הדתות לשכת המנכ"ל  מעמד היהודים הקראים בישראל ועוד.
גל-12266/16 קראים ושומרונים כרך י"א בתיק התכתבויות בנוגע ליהודים הקראים בישראל בנושאים שונים כגון: גידור בתי עלמין  תקציבי פיתוח  השתתפות משרד הדתות בבניין בית השחיטה באופקים  בית הכנסת הקראי  שיפוט בתי דין יהודים קראים (נישואין וגירושין)  הקמת מרכז קהילתי  השתתפות בהוצאות שיפוץ בית הכנסת  השתתפות במימון שיעורי דת לילדי היהודים הקראים  שיקום בית הכנסת בירושלים העתיקה ועוד.
גל-12266/7 קראים ושומרונים כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע למעמד הקראים והשומרונים בישראל – תעודות נישואין  תקציב לעדות  רישומי נישואין ועוד.
גל-12266/9 קראים ושומרונים כרך ד' מכתבים יוצאים של המחלקה לענייני קבורה בנושא הכשרת וניהול בתי עלמין  רשיונות קבורה  התכתבויות עם חברה קדישא ביישובים שונים ודו"חות ביקורת  מענה לפניות הציבור ועוד.
גל-1229/10 מינהל ההסברה כרך ו' מקומות שבהם פורסמו פלקטים.
גל-1229/11 מינהל ההסברה כרך ז' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש אוגוסט 1957. הרצאות לארגונים הרצאות לנוער והרצאות בשכונות ופרברים.
גל-1229/4 תגובת הציבור לפרסומי מנהל ההסברה התיק מכיל: תגובת הציבור לפרסומי מנהל ההסברה
גל-1229/5 מינהל ההסברה כרך א' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש יוני 1957. כנסים חטיבתיים  הרצאות לארגונים והרצאות לנוער
גל-1229/6 מינהל ההסברה כרך ב' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש מאי 1957. כנסים חטיבתיים  הרצאות לארגונים והרצאות לנוער.
גל-1229/7 מינהל ההסברה כרך ג' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש יוני 1957. הרצאות לארגונים הרצאות לנוער הרצאות להורים  חוגים והרצאות בשכונות ופרברים.
גל-1229/8 מינהל ההסברה כרך ד' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש יולי 1957 כנסים חטיבתיים  הרצאות לארגונים והרצאות לנוער.
גל-1229/9 מינהל ההסברה כרך ה' פעילות של מנהל ההסברה דו"ח לחודש אפריל 1957. כנסים חטיבתיים  הרצאות לארגונים והרצאות לנוער.
גל-13018/2 תקנות חוק חינוך ממלכתי (כרך א') חוק החינוך הממלכתי
גל-13018/3 תקנות חוק חינוך ממלכתי (כרך ב') חוק לימוד חובה; חוק חינוך ממלכתי; תקנות פיקוח בבתי ספר ממלכתיים
גל-13018/4 תקנות חוק חינוך ממלכתי (כרך ג') הצעת תיקון לחוק חינוך ממלכתי   תקנות בדבר פיקוח על מוסדות חינוך
גל-13078/11 הקצבות שונות לתרבות (כרך ב') תיק מסמכים אשר עוסק בהקצבות שונות לתרבות  כללי.
גל-13245/1 מעיליא תקציב המועצה המקומית מעיליא
גל-13972/16 ארכיון הרב ניסים – הזמנות לאירועים שונים   כרך א'
גל-13972/17 ארכיון הרב ניסים  – הזמנות לאירועים שונים  כרך ב' הזמנות לאירועים
גל-13972/18 ארכיון הרב ניסים  – הזמנות לאירועים שונים  כרך ג' הזמנות לאירועים
גל-13972/2 ארכיון הרב ניסים – הזמנות לאירועים שונים תפילה למען יהודי ארצות ערב וברית המועצות
גל-13993/4 היחידה לתכנון והנדסה – תוכניות רישום שכונים ציבוריים – רמת אביב התיק הינו תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – תכניות רישום שיכונים ציבוריים ברמת אביב  תל אביב. כן בתיק – תשריטי מפות – תכניות שיכון ציבורי ברמת אביב  רישום בתים כבתים משותפים.
גל-1423/2 הנצחות – ימי זיכרון – מצבות התיק מכיל התכתבויות ומסמכים בנוגע להנצחת אישים ואירועים במערכת החינוך: ינוש קורצ'אק  דוד ילין  אליעזר בן יהודה  יצחק אפשטיין  שרגא פייבל קלעי  ברל כצנלסון  יצחק קצנלסון  ג'ון קנדי  צבי פרץ חיות   יום-זיכרון לחללי מלחמת הקוממיות  לוחמי גוש עציון  העיר העתיקה בתש"ח  הקרב בניצנים  הקרב ביד מרדכי   ועוד
גל-14528/13 צוות מדיניות חברתית – יבנה שכונת רמות ויצמן – פרוטוקולים של צוותי היגוי התיק מכיל: צוות מדיניות חברתית – יבנה שכונת רמות ויצמן – פרוטוקולים של צוותי היגוי
גל-14586/5 הרשות לתכנון כלכלי לאומי – חקר החברה בברית-המועצות ומערב אירופה התכתבויות וחליפת מסמכים בין הרשות לתכנון כלכלי לאומי למכון הישראלי לחקר החברה בת זמננו בראשותו של פרופ' אליה זמצוב  בנוגע להמשך פעילות המכון: סיכומי ישיבות הועדה הבין משרדית לבחינת עתיד המכון ודו"ח הועדה  הצעת תקציב לשנת 1981-82  נתונים על מימון העסקת מדענים ע"י המרכז לקליטה במדע- 1980  הצעות תקציב אלטרנטיביות להפעלת המכון  חוברת מידע על פעילות המכון ועוד.
גל-14763/10 לשכת השר שרון – פגישות עם השר התכתבות ומסמכים נוספים בנוגע לפגישות עם ראשי ערים בנושאי בניה ופיתוח פגישות עם אישים אחרים בנושאי תכנון הבניה בערי פיתוח ובמקומות אחרים ועוד.
גל-14817/18 עובדים – חניכים ושוליות בתיק הודעות נציבות שירות המדינה בנושאים: עבודת נערים  פיצויי פיטורין חניכים ושוליות  תנאי עבודה של חניכים  בחינות לחניכים ולשכות עבודה כללית לנוער והתכתבות בנושא.
גל-14818/4 מתודולוגיה  יבוא הון  ענףי משק מקרו II בתיק סקירות ותזכירים של הרשות לתכנון כלכלי: התכנון הכולל  שיטות והגדרות  פעולות לשיפור שיטות התכנון  צריכה פרטית  מתודולוגיה – חקלאות ותעשיה  המעבר למערכת חדשה של החשבונות הלאומיים המומלצת על ידי האו"ם ועוד.
גל-1486/25 ממלכתי דתי בר אילן הרצליה כרך ה' בית הספר הממ"ד בר אילן בשיכון הפועל המזרחי בהרצליה-תקן בית הספר  הפרדת סניף משכנות הרצליה כבית ספר נבדל  דו"ח פיקוח  שעורי עזר לעולים  מספרי תלמידים ומורים.
גל-14906/12 בתי הדין הרבניים התכתבות בעניני עבודה של בתי דין הרבניים בירושלים ובטבריה וכו'
גל-14923/11 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים וכו')  מכתבי ברכה ותודה ועוד. כרך י'
גל-14923/4 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  הזמנות לטקסים  טיפול בבעיות של אזרחים וכו'). כרך ג'. הושחר מטעם צנעת הפרט
גל-14923/6 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים- תמיכות בארגונים ויחידים  שירותי דת  דת ומדינה   ברכות ואיחולים  בקשות לקריאת רחובות על שמות הרב ניסנבוים  ועוד. כרך ה'
גל-14925/2 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים  אישיים וכו') של זרח ורהפטיג שר הדתות. כרך ב'. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-14925/3 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים  אישיים וכו'). כרך ג'
גל-14925/4 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות ופניות בענינים שונים (כולל ארגוניים  דתיים  אישיים וכו')  מכתבי תודה וברכה  אישורים על קבלת ספרים  בקשות לסיוע במציאת עבודה ועוד. כרך ד'
גל-14925/5 שר הדתות ז. ורהפטיג התכתבות בענינים שונים- פניות אישיות  תמיכות במוסדות ויחידים  שירותי דת  הזמנות לאירועים ועוד.  כרך ה'
גל-14926/7 יחסי ציבור אוסף מסמכים של לשכת שר הדתות בנושאים  הזמנות לטקסים  עזרה לאנשים  יחסי ציבור  חשבונות  חומרי הסברה  ימי עיון  חומר על פעילות המשרד  נישואין ובקשה של אזרחים לקבל חומרים בנושא דת ומדינה. הושחר מטעם צנעת הפרט
גל-14926/8 יחסי ציבור התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת דובר משרד הדתות משה עקיבא דרוק  בנוגע לנושאים: הודעות לעתונות בנושא אירועים דתיים בחגי ומועדי ישראל  ימי עיון למשמשים בקודש בהתיישבות החדשה  יום עיון למפקחי כשרות בבתי חולי לקראת הפסח תשכ"ח  גיליון "חדשות-מהחיים הדתיים בישראל" (טבת-אדר תשכ"ח)  טיפול במקומות קדושים  ביקורים בכותל-המערבי  גישה לבית העלמין בצפת  תגובות לידיעות שפורסמו בעיתונים השונים ובקול ישראל  הסקר השוטף-על בעיות הציבור ודת הקהל שנעשה ע"י המכון למחקר חברתי שמושי ועוד. כרך ב'
גל-14930/8 ישיבות התכתבות עם מוסדות כגון: יד למכון הרמב"ם בענינים דתיים וכספיים
גל-14933/2 לשכת השר התיק מכיל: מכתבים נכנסים לפי אותיות "מ- ת"
גל-14934/1 לשכת השר התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת סגן שר הדתות זרח ורהפטיג  בנוגע לנושאים: אירועים וכנסים של המפד"ל  הודעות תנחומים למשפחות אבלות  השתתפותו בכינוס הארצי השישי בתנ"ך  סיוע לרבנים עולים  תקנון קופת גמ"ח של המפד"ל ע"ש משפחת שרייבר  דו"ח מצב על עיירת נתיבות (ינואר 1958)  פניית עיתונאי "הארץ" יעקב רוזנטל בשם אגודת העיתונאים בקשר לחקיקת חוק יסוד: הכנסת  תשי"ח-1958  הוצאה לאור של ספרי קודש ועוד.
גל-14934/2 לשכת השר התכתבות של סגן שר הדתות זרח ורהפטיג בהוצאת ספרים  עזרה לאזרחים  הזמנות לכנסים ומכתבי תודה. הושחר מטעם צנעת הפרט
גל-14936/7 ועדת הבחירות לרבנות הראשית לישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יו"ר ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית ח"כ מרדכי סורקיס  בנוגע לפעילות חוק ותקנות הבחירות למועצת הרבנות הראשית  תשל"ב-1972  מקבי התקנות וילקוט הפרסומים של רשומות  זכרון דברים מישיבות ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית  רשימת ראשי המועצות הדתיות ושמות היו"ר שלהן  בחירת נציגים לגוף הבוחר  התכתבות ועוד.
גל-14936/8 ועדת הבחירות לרבנות הראשית לישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של יו"ר ועדת הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל ח"כ מרדכי סורקיס  בנושאים כגון: הודעות לחברי הועדה  התפטרות הרבנים אהרן כץ ומרדכי אליהו מחברותם בועדה  זכרון דברים מישיבות הועדה  תקנות הבחירות למועצת הרבנות הראשית  תשל"ב-1972  הודעה בדבר רשימת נציגי ציבור  הודעות על כינוס  רישום תוצאות הבחירות  התכתבות וכו'.
גל-14939/13 יום העצמאות תכניות  התכתבות  רשימות וכו' בנוגע לטקסי ימי הזכרון והעצמאות ה12.
גל-14939/16 אל המקורות התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד הדתות ו'אל המקורות' – חברה להוצאת ספרים בע"מ בנושאי הדפסות ספרי קודש  תשלומים  ועוד.
גל-14939/6 מקומות קדושים – התכתבות  תכניות  רשימות וכו'. מקומות קדושים: פיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה; מערת המכפלה; יריחו; תקנות לשמירה על המקומות הקדושים; תקציב ; תכנון ופיתוח; תוכניות שיקום ועוד
גל-14940/2 יום נפילת העיר העתיקה ביום יט' אייר בתיק התכתבות  חוברות  גזרי עתונות וכו' בנושא יום נפילת העיר העתיקה
גל-14942/11 ספרות התכתבות בענין סיוע להדפסת ספרים דתיים.
גל-14943/48 אלי אברהמי התיק מכיל: דוחו"ת עבודה  הענקה לחופשה שנתית  קורס השתלמות בשפה העברית ועוד.
גל-14955/5 לשכת המנהל הכללי  זבולון אורלב – תיק בתי-ספר – אשקלון התכתבויות בנושא מכרז לבניית בית ספר באשקלון; נייר עמדה לקביעת עמדה משותפת של מוסדות החינוך בעיר בנוגע להקמה של מוסדות חינוך  רפורמות ובנייה  מסמכים והתכתבויות בנדון.
גל-1513/6 ביה"ס ממלכתי דתי תלפיות תל-אביב כרך א' התיק מכיל דוחו"ת נוכחות חודשיים  טפסי מחלה ואישורים רפואיים של מורים בבית הספר הממלכתי הדתי "תלפיות" בתל אביב.
גל-1513/8 ביה"ס ממלכתי דתי תלפיות תל-אביב כרך ג' התיק מכיל דוחו"ת נוכחות חודשיים של מורים בבית הספר הממלכתי דתי "תלפיות" בתל אביב
גל-1513/9 ביה"ס ממלכתי דתי תלפיות תל-אביב כרך ד' מסמכי ניהול בתי ספר ואישורי מחלה למורים.
גל-15233/1 . לשכת השר – מורמונים קראים שומרונים  קופטים-אתיופים  אתיופים ענייני דתות- מעמד היהודים האתיופים בארץ; מעמד הכנסיה האתיופית במדינת ישראל; ביקור ראש הכנסיה האורתודוכסית של אתיופיה
גל-15336/19 אגף מנהל הפיתוח – החינוך הטכנולוגי במגזר הערבי התיק מכיל מסמכים העוסקים בחינוך הטכנולוגי במגזר הערבי: פעילותה השוטפת של הוועדה לקידום החינוך הטכנולוגי- מקצועי  התכתבויות עם המרכז הפדגוגי טכנולוגי  ישיבות הוועדה לקידום החינוך המקצועי בישוב הערבי ועוד
גל-1546/1 טניס שולחן התכתבויות ומסמכים מאת משרד החינוך בנושא ערכית תחרויות טניס שולחן  תחרויות בחו"ל  בקשה לסיפוק שולחני טסניס בבית ספר  עזרה אדמיניסטרטיבית ועוד.
גל-15482/14 בניה עירונית – פרוגרמות – נבי סמואל – הר שמואל תכנון בנייה ותשתיות- נבי סמואל
גל-15624/2 תכניות פיתוח – מפעלי תיירות ונופש – תוכנית מתאר ארצית כולל תחנות כוח ורשת חשמל תוכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות נופש. אמצעי אחסון באזורי תיירות; אורך חוף נדרש באזורי התכנון. פילוח על פי נפות ואזורים; כולל מפות
גל-15660/1 לשכת השר והמנכ"ל – תאום ותיכנון שרותי בריאות בארץ תיקי התכתבות – תכנון האישפוז בארץ.
גל-15661/17 לשכת השר והמנכ"ל – תאום ותיכנון שרותי בריאות בארץ תיקי התכתבות – שירותי בריאות לישובים החדשים בשטחים.
גל-15661/7 לשכת השר והמנכ"ל – תאום ותיכנון שרותי בריאות בארץ תיקי התכתבות – ביטוח כלי רכב אישפוז תאונות דרכים.
גל-15757/11 לשכת השר והמנכ"ל – המחלקה למקצועות רפואיים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הבריאות בנוגע לתעריפי האשפוז בבתי החולים הממשלתיים ונושאים כגון: תעריפי בדיקות  קריטריונים להנחה בדמי אשפוז  חוזרי מנכ"ל לעדכון תעריפי דמי אשפוז ושירותים אמבולטוריים ועוד.
גל-15766/6 לשכת השר והמנכ"ל – המחלקה למקצועות רפואיים התכתבויות וחליפת מסמכים בין בית החולים אסף הרופא בצריפין לגורמים שונים בנוגע לתשלום חשבונות אשפוז חולים: תשלום חשבונות של קופות חולים  חברות ביטוח  רשויות מקומיות וחולים פרטיים ועוד.
גל-15769/11 לשכת השר והמנכ"ל – המחלקה למקצועות רפואיים התכתבויות וחליפת מסמכים בין בית החולים שיבא תל השומר לגורמים שונים בנוגע לתשלום חשבונות אשפוז חולים: תשלום חשבונות של קופות חולים  חברות ביטוח  רשויות מקומיות וחולים פרטיים ועוד.
גל-15796/12 מזכירות כללית – פרוטוקול ישיבות מועצת הרבנות הראשית. (תשכ"ח-תשל"א) תיק של הרבנות הראשית. בתיק ישיבות מועצת הרבנות הראשית בנוגע להסמכת רבנים  פרוטוקולים של ישיבת ועדת הבוחנים למבקשי כושר לרבנות.
גל-16697/2 מחוז מרכז: המחלקה הטכנית – תכניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) – אלפי מנשה תכניות בני של שכונת גבעת-טל בישוב אלפי מנשה
גל-1677/44 בתי ספר מקצועי לנגרות אורט- בית ספר מקצועי לנגרות. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט
גל-1704/10 תלמוד תורה שארית הפליטה בחליסה בית הספר שארית הפליטה שבחיפה: תקנים שיעורים ותכתובות. פיקוח על ההוראה
גל-1705/12 בית הספר לנ"ע (נוער עובד) קרית גת מכתבים  ציוד לבית ספר  משכורות של מורים  פנקסי תלמידים  ספקים ועוד
גל-1709/2 בית הספר לנערים ניר דויד פתיחת בית ספר בניר דוד לנערים חניכי עליית הנוער
גל-1730/2 בית ספר תיכון דו שנתי בית שאן אוסף מסמכים של בית ספר דו שנתי בבית שאן בנושאים: ציונים  תקציב  דוחות של המפקח  ריהוט לבית ספר  זיכרון דברים מישיבות  שעות עבודה למורים  הספקת ציוד ותוכניות לימודים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-17470/17 לשכת השר – ש. שטרית -"אשבע" – עמותה להעלאת עצמות יהודי התפוצות לא"י מכתב לשר עם נספחים  תשובת המשרד בעניין רעיון העלאת עצמות יהודי התפוצות לא"י
גל-17538/6 לשכת השר – כללי התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת שר הפנים חיים רמון בעניני אבטחת מוסדות החינוך בישראל  הקמת בית הכינור להנצחת סא"ל יוני נתניהו ז"ל  פניות לשר על רקע אישי  פניות בנוגע למצב הביטחוני ופיגועי הטרור ועוד.
גל-17770/5 דו"חות הערכה על תפקודם של בתי-ספר – בית-הספר קיבוץ גלויות – פתח-תקוה (תשנ"ג) דוח הערכה של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך לבית הספר היסודי "קיבוץ גלויות" בפתח תקווה
גל-17836/10 מוסדות חינוך – ממלכתי  ברנר – כפר-סבא. התיק מכיל מסמכים העוסקים בבית הספר הממלכתי ברנר בכפר סבא: תאונות ופציעות של תלמידים  ביקורות  תקן ביה"ס  פעילות שוטפת ועוד.
גל-1785/1 חומרים של ועדות החקירה מנהל ההסברה התיק מכיל: חומרים של ועדות החקירה מנהל ההסברה ועוד.
גל-17858/2 מוסדות חינוך – ממלכתי  גבעת השלום – תל-אביב. התכתבויות ומסמכים בנושא תביעות נזיקין של תלמידים. וכן בנושאים של החלפת מבנים ישנים. ותקנים לשיעורי עזר. הושחרו פרטים אישיים בשל צנעת הפרט
גל-17860/5 מוסדות חינוך – ממלכתי  רמת-הנשיא – בת-ים. בית הספר החדש הממלכתי ברמת הנשיא-בקשה לפתיחת בית הספר  מתן שם למוסד  תקן בית הספר  תאונות תלמידים  שעורי עזר וספרי לימוד לילדי עולים  פרסים בינלאומיים לתלמידי בית הספר  ציוד  דו"ח ביקורת  מכתב תלמידי בית הספר לשר החינוך אלון בשנת ה-25 למדינה  סקירה על פעילויות בית הספר ועוד. מצורף עלון בית הספר.
גל-17871/3 מוסדות חינוך – ממלכתי-דתי  תלפיות – תל-אביב. התיק מכיל מסמכים העוסקים בפעילותו השוטפת של בית המדרש הממלכתי דתי "תלפיות" בתל אביב: דוחו"ת וביקורות  הכשרת מורות וגננות  הקמת אולפנה לבנות (מחלוקת עם מרכז ישיבות בני עקיבא לגבי השימוש בשם "אולפנה")  רכש ובנייה  פניות אישיות ועוד.
גל-17871/6 מוסדות חינוך – ממלכתי-דתי תלפיות  מיוחד – תל-אביב. דיונים באשר למיזוגה של מכללת תלפיות עם מכללת "אורות".
גל-17877/6 מוסדות חינוך – ממלכתי  אילנות – אשדוד. מסמכים שונים ממשרד החינוך  הנוגעים לביה"ס "אילנות" באשדוד  כגון: דוחו"ת מתאונות תלמידים  רשימות ציוד לחוגים השונים בביה"ס  דוחו"ת מצאי ריהוט  דוחו"ת מחברת הביטוח "יובל" בנוגע לנזקי תלמידים ועוד.
גל-17909/2 סגן השר הרב משה מאיה – מעיין החינוך התורני. סגן השר הרב משה מאיה – מעיין החינוך התורני.
גל-1794/8 מכון ביולוגי ופדגוגי  ירושלים המכון הפדגוגי למדעי הטבע בירושלים (מרכז להשתלמות מורים ותלמידים במדעי הטבע)-העברת המכון וצוות עובדיו לרשות משרד החינוך  סקירות על מטרות המכון ופעולותיו  תקציב המכון ודוחו"ת כספיים  קורסים למורים  תערוכות והשאלת מוצגים לבתי הספר  הקמת מוזיאון טבע עירוני במכון  הזמנת ציוד מכספי השילומים  הרחבת שטח המכון.
גל-18000/21 חינוך הקראים. התכתבויות וחילפת מסמכים בין משרד החינוך המועצה הארצית של היהודים הקראים בנוגע לחינוך העדה הקראית ונושאים כגון: תוספת תקן שעות לשעורי דת  שכר המורים הקראים  הקמת בית תרבות תורני לנוער הקראי באשדוד  דו"חות תלמידים קראים לפי חודשים בבתי ספר ממלכתיים שונים  חוברת הסברה להשתלמות מורים בנושא היהודים הקראים ברמלה  בטאון בני מקרא (אוקטובר 1980)  חוברת "קצור האדרת" (1982) ועוד.
גל-18004/1 תקנות חוק חינוך ממלכתי. תיקון לחוק חינוך ממלכתי משנת 1953 ; ענייני חינוך  הצעות לייעול ושיפור איכות ההוראה
גל-18004/2 תקנות חוק חינוך ממלכתי. רשימת מוסדות חינוך רשמיים בחינוך היסודי היהודי
גל-18059/13 קשרי תרבות עם דניה ודנמרק. חלופת מכתבים התכתבויות בין אגף קשרי חוץ במשרד החינוך עם משרד החוץ שגרירות ישראל בדנמרק ואזרחים דנים בנוגע לחינוך בארץ  הדרכת מורים דנים בישראל  מחנות קיץ לנוער  השוואת מערכת החינוך הישראלית למערכת הדנית  ביקור שר החינוך הדני באוקטובר 1983 בישראל ועוד.
גל-18066/10 העלאת העצמות של הברון רוטשילד לישראל. מסמכים והתכתבויות של הארגון לפרסי רוטשילד בישראל הדנים בהענקת פרסים למרצים שונים באקדמיה הישראלית.
גל-18074/5 מוזיאון גלידנשטיין צפת. התיק מכיל מכתבים של שר החינוך לתושב העיר צפת  ושל מנהל המחלקה לאומנות אל ראש העיר צפת.
גל-18111/23 תיקי מוסדות חינוך – ממלכתי  הנשיא – בת-ים. התכתבויות וחומר משפטי ורפואי בנושא תאונות שאירעה לתלמידים בבית הספר ותביעות שהגישו בעקבותיהן. כמו כן מופיעים בתיק סיכומי שיעורים בבית הספר.
גל-18206/6 בית-ספר ממלכתי צור משה  מערב. תכתובות בנוגע לשיעורי עזר לתלמידי חינוך מיוחד ועולים חדשים בקיבוץ המעפיל ובמקומות נוספים. כמו כן ענייני משכורות מורים במקום. הושחרו פרטים אישיים על מנת למנוע פגיעה בצנעת הפרט.
גל-18439/38 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – חסן ערפה ערבי – תל-אביב. התיק מכיל: מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – חסן ערפה ערבי – תל-אביב.
גל-1844/4 בתי ספר דתיים תוכנית לימודים כללי התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לחינוך הממלכתי דתי ונושאים כגון: הצעת תכנית לימודים בבתי הספר היסודיים הדתיים של זרם העבודים (מלואים לקויים ג') (כסלו תשי"ב)  פירוט על מערכת השעות בזרמי החינוך הדתיים השונים  הדרכה לסידור מערכת השעות בבתי הספר בזרם הממלכתי-דתי לשנת תשי"ז  הנחיות להוראת נושאים ולשלושת ימי הלימודים הראשונים (ספטמבר 1961)  גליון הדרכה להוראת מגילת אסתר  תכנית לימוד ועוד.
גל-18451/10 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – ממלכתי י'  רמת-הנשיא – בת-ים. התכתבויות  דו"חות וחוזרים בנושא הכשרת מורים  יוזמות פדגוגיות  תאונות של תלמידים  הזמנת ציוד וספרי לימוד  שיעורי עזר  טיפול במפגעים בטיחותיים ועוד.
גל-18451/9 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – ממלכתי י'  רמת-הנשיא – בת-ים. הודעות  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תקנים לבית הספר  שיעורי עזר לתלמידים  פעילויות ופרויקטים של בית הספר  קיום אולפן לעולים  דו"חות תאונות של תלמידים  בעיות התנהגות של תלמידים ועוד.
גל-18453/11 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – רמת הנשיא – בת-ים. התיק מכיל מסמכים ודו"חות תלמידים וכיתות של בית הספר הממלכתי י"ד בעיר בת ים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
גל-18480/10 ביה"ס "בר-אילן" – הרצליה בית הספר הממ"ד "בר אילן" הרצליה-תקן בית הספר  כיתות הוראה מסייעת  תלמידים עולים  מבחן ארצי בתלמוד ומבחן עברית לכיתות א'  הצעת ניסוי ומחקר-הוראה יחידנית לגילאים צעירים  רכישת ציוד וספרי לימוד לבית הספר  הוראת צרפתית  פעילות חינוכית-לימודית  ספריה ומגרש ספורט לבית הספר  בטיחות בית הספר ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18481/1 ביה"ס "בר-אילן" – הרצליה בית ספר ממ"ד בר אילן הרצליה-פעילויות ותקן בית הספר  כיתות טיפוליות  השתלמויות מורים  תכניות לימוד  תלמידים עולים  העברת בית הספר ממנהל למנהל  יוזמות פדגוגיות בתחום לימודי היהדות  פרוטוקול ישיבת פיקוח ועוד. מצורפים מספר עלוני בית ספר. בתיק הושחרו פרטים הקשורים בצנעת הפרט.
גל-18495/5 ביה"ס "הנשיא" – בת-ים בית ספר ממלכתי "הנשיא" בת ים-התכתבות בין הנהלת בית הספר למפקחים  לעובדי משרד החינוך ועוד בעניין תכניות הלימודים במקצועות השונים  מבנה ותקן בית הספר (שעות לימוד)  הוראה מסייעת  תכנית טיולי בית הספר  דיווחים על תאונות ובעיות עם תלמידים  הפסקת עבודתה של אחות בית הספר  פניות בנוגע לכוח אדם נחוץ  ציוד בית הספר  סיכום שנת הלימודים תשל"ח. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18495/6 ביה"ס "הנשיא" – בת-ים בית ספר הנשיא בת ים-יוזמות פדגוגיות לשנת תשל"ח (פרויקט אמנות  תולדות כוח המגן)  תקן בית הספר  שעורי עזר לתלמידים עולים  דו"ח על הכיתות להוראה מסייעת  דו"ח ישיבת מורים  מזנון בית הספר  נקיון בית הספר  תלמידים עם קושי לימודי והתנהגותי  תאונות תלמידים  דו"ח על פעילות בית הספר בתש"ם-תשמ"ב  נוהלי בית הספר  בטיחות  מענק לבית הספר להפעלת מרכז קריאה ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18610/1 מדיניות מערכת החינוך – עניני השר. התכתבות בענייניו של שר החינוך נבון – עניינים אישיים  ענייני המשרד  ביקורי השר בישראל ובחו"ל  ברכות עם כניסתו לתפקיד  פניות בבקשות לסיוע מאנשים במצוקה. פנקס תלמיד של יצחק נבון בכיתה ז' (עמ' 35 – 38). ביקורת על תפקודו של שר החנוך.
גל-18610/2 מדיניות מערכת החינוך – עניני השר. מכתבים אל שר החינוך בענייני משרדו ובענייניו הפרטיים. מכתבים בעד ונגד מינוי עבדול והאב דראושה לסגן שר החינוך. נאומים וריאיונות של השר נבון. מכתב מנבון לאזרחית על מעמד בשרים בישראל ועל ענייני חינוך (עמ' 253). ביקורי שר החינוך בחו"ל.
גל-18610/3 מדיניות מערכת החינוך – עניני השר. התכתבות בענייני שר החינוך – ענייני המשרד  עניינים כלליים  נסיעות השר וביקורים
גל-18610/4 מדיניות מערכת החינוך – עניני השר. התכתבות בענייני השר נבון – ענייני המשרד ועניינים כלליים  דברי שבח ודברי ביקורת על תפקודו של שר החינוך נבון
גל-18611/3 מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. התכתבות בענייני מפלגת העבודה – דברי ומאמרי חברי המפלגה בעניינים שונים  בחירות פנימיות  מו"מ קואליציוני  מינויים  סדר יום והחלטות של כנסים וועידות. החלטות הוועידה הרביעית של מפלגת העבודה (מעמ' 103)  ועוד.
גל-18611/5 מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. השוואת התייחסות הרדיו והטלוויזיה למלגות העבודה והליכוד. מכתב של פרס לשמיר  עמ' 111-109. מכתבים של יעקב חלפון  כולל התכתבות עם נבון  עמ' 209-206  229-227  256-253. התכתבות נבון ועוזי ברעם  עמ' 294-293.
גל-18611/6 מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. ביקור נבון בשדרות  עמ' 225-224. התכתבות בעניינו של יעקב חלפון. ועדת השבעה  עמ' 251. סקירת העיתונות המקומית והארצית. הודעת המשרד  עמ' 317.
גל-18611/7 מדיניות מערכת החינוך – עניני מפלגה. מדיניות מערכת החינוך – ענייני מפלגה. התכתבות נבון ועמרם לוק  עמ' 4-2. נבון לחריש  עמ' 94. מכתב צעו"ד מתי עצמון בעניינו של יעקב חלפון  עמ' 167.
גל-18612/2 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מכתבים לשר החינוך בענייני מדינה. פניות של אזרחים ומיוסדות בענייני השעה ובבקשת סיוע שנושאי מצוקה.
גל-18612/3 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מכתבים לשר החינוך בענייני מדינה. פניות של אזרחים בהבעת עמדות בענייני השעה ובבקשות סיוע. פניות של נבון לשרים כדי לסייע לאנשים במצוקה
גל-18612/4 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מכתבים לשר החינוך בענייני מדינה שונים  פניות של אזרחים שבמביעים את עמדותיהם בבעיות השעה  ופניות לסיוע  בשל מצוקה
גל-18612/8 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מכתבים לשר החינוך בענייני מדינה שונים. פניות של אזרחים במצוקה לסיוע. מכתב מיונתן פולארד עמ' 63
גל-18612/9 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מכתב של ישעיהו תומא שי"ק  עמ' 90. חומר ששלח אמנון שמוש לנבון על כתר ארם צובא  עמ' 167-130. חומר על ריימונד טלקר  עמ' 192-168  245-195. מטוס "הלביא"  עמ' 270-265  316-315. מכתב מיקותיאל פדרמן  עמ' 351-350. מכתבים של בן-גוריון  עמ' 357.
גל-18613/1 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד.
גל-18613/2 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מידע על מדינת ישראל באנגלית.
גל-18613/3 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. נבון לדוד לוי  עמ' 2. התכתבות עם הפסל מאיר יערי. תשובת נבון לעצומה בעד השלום  עמ' 49-44. התכתבות רבין עם משה בן ברוך על מדיניות ישראל כלפי משפחות מחבלים  עמ' 23  57-53  88-85. התכתבות נבון ותעסה-גלזר  עמ' 97-93. זיוף מכתב של ב"ג  עמ' 114-113.
גל-18613/4 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. קצב לנבון נגד הבאת עובדים זרים  עמ' 186-182.
גל-18613/5 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד.יורם בליזובסקי מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה שלח לנבון לפי בקשתו את רשימת המפעלים שפיטרו ואת כמויות המפוטרים  עמ' 67-39. התכתבות נבון עם ועד עובדי משרד החוץ על זכות הצבעתם בחו"ל  עמ' 295-293.
גל-18613/6 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. נבון לאריה זהר  עמ' 13  20. התנגדות נבון לפרישה מהממשלה  עמ' 19. הודעות המשרד  עמ' 21  191  205. התכתבות נבון ויובל לבנת  עמ' 130-129. נבון לפרס  עמ' 183. התכתבות נבון ובוחבוט  עמ' 193-192. התכתבות על ספרו של ד"ר משה גרנות  עמ' 201-194. ועידת ראש הממשלה  עמ' 225-218. התכתבות נבון ואהרון אוזן  עמ' 239-233.
גל-18613/7 מדיניות מערכת החינוך – עניני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מדיניות מערכת החינוך – ענייני לשכת השר שאינם קשורים למשרד. מסמכי נבון מעת כהונתו כמזכיר שני בצירות ישראל במונטווידאו  1950-1949  עמ' 38-20. הקמת ישוב עירוני באזור בו קמה לימים חריש  עמ' 103-74. נאום אליקים רובינשטיין על יזמת השלום של ישראל  עמ' 187-179.
גל-18614/10 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק  הצעות לתיקוני חוק  תזכירי חוק: חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום  חוק ניירות ערך  חוק הביטוח הלאומי  חוק אישור אמנות והסכמים בין לאומיים  חוק המקרקעין  חוק מס על תמורה בעד מכירת ניירות ערך  חוק העונשין  חוק למניעת מפגעים  חוק שירות המדינה (גמלאות)  חוק מס שבח מקרקעין  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  חולק לתיקון הפקודה למניעת טרור  חוק היטל על שירותים מיובאים  חוק להגנת מפעלים ולשיקומם על ידי עובדיהם  חוק ביטוח סיעוד  חוק דיני מיסים  חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה  חוק מטבע השקל החדש  חוק היטלים מיוחדים  חוק מס ערך מוסף  חוק הראיות  חוק לעידוד השקעות הון  חוק כרטיסי אשראי וכרטיסי בנק  חוק שמאי מקרקעין  חוק לתיקון פקודת הובלת טובין בים (וגם פרוטוקול המתקן אמנה בין לאומית בדבר כללים לשטרי מטען)  חוק האזרחות  חוק מס שבח מקרקעין  חוק התכנון והבנייה  חוק מניות בנקאיות בהסדר  חוק בתי קברות צבאיים  חוק שירות לאומי (בני מיעוטים)  חוק "בל תשחית" – איסור השמדת תוצרת חקלאית  חוק הבחירות לכנסת (פנקס הבוחרים)  חוק השיפוט הצבאי  חוק מס מקביל  חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט  חוק הבחירות  חוק לתיקון פקודת העיריות
גל-18614/7 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק והצעות לתיקוני חוק: חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל  חוק אגרות מדינת ישראל  חוק היטל על שירותים מיובאים  חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום  חוק סדר הדין הפלילי  חוק המקרקעין  חוק שירות המדינה (גמלאות  מינויים)  חוק התכנון והבניה  חוק לביטול המג'לה (עקרונות המשפט העות'מאניים)  חוק העבירות המנהליות  חוק איזורי נמל חופשיים  חוק הנגב  חוק הבנקאות  חוק הגנת הדייר  חוק לשינוי שיטת הבחירות  חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים  חוק יסוד מבקר המדינה  חוק לתיקון פקודת העיריות  חוק המכר (דירות) – הבטחת השקעות של רוכשי דירות  חוק הרשויות המקומיות  חוק עידוד חיסכון  חוק הדיינים  נסיעת חיילות בטרמפים  איסור איסוף קטינים בכלי רכב (טרמפים)  חוק מילווה המדינה  חוק שיפוט בתי דין רבניים
גל-18614/9 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוקים (פרטיות וכלליות) ושינויי סעיפים בחוקים קיימים: חוק הבחירות  חוק הרשויות המקומיות  חוק אזור סחר חופשי באילת  חוק איסור גידול חזיר  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר  חוק רשות לאומית לאנרגיה  חוק המסים  חוק העונשין (שחרור אסירים קשישים  התנגדות נבון לחוק זה)  חוק המים  חוק הגליל  חוק הרשויות המקומיות (בחירות)  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
גל-18615/10 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות לניסוח חוקים ולתיקון חוקים קיימים כגון: תיקונים שונים לחוק יסוד הכנסת  תיקון לחוק שיקום איקרית ובירעם  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  חוק מגן דוד אדום  חוק הטיס  חוק מס קניה  חוק מימי חופים  חוק לתיקון הפקודה למניעת טרור  חוק סדר הדין  חוק סדר הדין הפלילי  תיקונים שונים לחוק יסוד הממשלה  חוק שעות עבודה ומנוחה  פקודת העדות הדתיות  חוק השבות (גיור כהלכה)  חוק שיפוט בתי דין רבניים  חוק רשות העתיקות  חוק הסכמי מפלגות  חוק החלפת שרים המכהנים כחברי כנסת ועוד חוקים רבים
גל-18615/11 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק  הצעות לתיקוני חוק ומכתבים בנושאים שבתהליך חקיקה: חוק העיסוק באופטומטריה  חוק לייצור ושיווק של ירקות  חוק הגבלת פרסומת למוצרי טבק לעישון  חוק הארכת תוקף שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך  יציאה לחוץ לארץ)  חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)  חוק רציפות הכהונה בשירות הציבורי  חוק יסוד הכנסת _סייג להארכת כהונה)  חוק התכנון והבנייה  חוק כביש ירושלים – תל אביב  חוק הביטוח הלאומי (אבטלה)  חוק שירות התעסוקה (עובדים זרים)  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שחרור מנהלי)  חוק הבטחת הכנסה  חוק השימוש בשפה העברית  חוק הבנקאות  חוק לתיקון חוק השיפוט הצבאי  חוק רישוי עסקים  חוק ההוצאה לפועל  חוק יסוד זכויות האדם  חוק אזור סחר חופשי באילת  חוק רישוי שירותי תעופה  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)  חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים  חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים  חוק רציפות הדיון בהצעות חוק  חוק מס הכנסה (מיזוגי חברות  זיכוי בשל הוצאות הבראה ועוד תיקונים)  חוק שירות ת קבע בצה"ל (גמלאות)  חוק הגנת הצרכן  חוק מפעל הפיס  חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא  חוק לעידוד השקעות  חוק המקרקעין (הינתקות ממערכת חימום מרכזית)  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  זכויות יוצרים (חוק הבזק)  חוק שירות המדינה (משמעת)  חוק בנק
גל-18615/4 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק פרטיות וכלליות)  הצעות לתיקוני חוק וסעיפי חוק  דוחות חקיקה של משרד המשפטים באשר למצב תהליך החקיקה: חוק פיצויי פיטורים  חוק הרשות לטיפול במשתמשים לרעה בסמים  חוק גנים לאומיים  שמורות טבע ואתרי לאום  חוק הזדמנות שווה בתעסוקה  חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  חוק יסוד הצבא (מינוי רמטכ"ל)  חוק שכר חברי כנסת  חוק מימון מפלגות  חוק הבטחת הכנסה  חוק המועצה לענף הלול  חוק הטבות מטעם המדינה  חוק רישוי עסקים  חוק רשויות אתרים תעשייתיים  חוק לתיקון פקודת הרוקחות  חוק העונשין (הפסקת היריון( (פיצוי על נזק) ותיקונים נוספים  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  חוק השבות (הגדרת 'יהודי')  חוק שמירת הניקיון  חוק גופים ציבוריים (פומביות שכר מנהלים)  חוק חינוך ממלכתי (לימוד הלשון הערבית)  חוק הביטוח הלאומי  חוק ניירות ערך  חוק לשכת עורכי הדין  חוק יציבות מחירים במצרכים ושירותים  חוק לתיקון דיני התגמולים והשיקום (חיילים)  חוק שכר בשירות הציבורי  חוק יסוד נשיא המדינה  חוק הפיקוח על המטבע  חוק לעידוד הילודה  חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  חוק ישורתי תיירות  חוק הרשויות המקומיות  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  חוק לתיקון הפקודה למניעת טרור (מחיקת האיסור על מפגשים)  חוק לביטול פקודת שיווק פרי הדר (ובכלל זה מכתב לנבון מעמותת מגד
גל-18615/5 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק  תזכירי חוק  הצעות לתיקוני סעיפים בחוקים שונים ודוחות חקיקה של משרד המשפטים: חוק לתיקון פקודת התעבורה  חוק הבחירות (דרכי תעמולה)  חוק מס עזבון  חוק לתיקון פקודת בריאות העם  חוק שירות קבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)  חוק לתיקון פקודת החברות (דירקטורים מקרב הציבור)  חוק המבקרים הפנימיים  חוק לעידוד השקעות הון  חוק רשות הנמלים  תיקון לחוק רשות שדות התעופה  תיקונים שונים לחוק יסוד הממשלה  תיקונים שונים לחוק שירות הביטחון  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  חוק לתיקון חוק השיפוט הצבאי (תחולת החוק על מי שחדל להיות חייל)  חוק תעסוקת נכים  חוק הגנת הפרטיות – מאגרי מידע  חוק שירות המדינה  חוק הבנקאות (הצעת חוק ליישום חלקי של המלצת דוח ועדת בייסקי בנושא התאגיד הבנקאי).
גל-18615/6 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. תזכירי חוק  הצעות חוק  תיקוני חוק  דוחות חקיקה: חוק יסוד השפיטה (תיקונים שונים)  חוק המהנדסים והאדריכלים  חוק איסור הונאה בכשרות  חוק הרשות למאבק בשימוש לרעה בסמים  חוק העיסוק בפיזיותרפיה  חוק המילוות (הוראות שונות)  חוק הפטנטים  חוק למניעת מפגעים ויישומו במוסדות חינוך (סיכום ישיבה בנושא זה בלשכת היועץ המשפטי של משרד החינוך)  חוק הדיינים  חוק המועצה לענף הלול  חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי (שידורי טלוויזיה מלווינים)  חוק למימון מבצע שלום הגליל  חוק נכסי נפקדים  חוק דיני הרכישה לצרכי ציבור  חוק מילווה המדינה  חוק בתי המשפט (תיקונים שונים).
גל-18615/7 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק והצעות לתיקוני סעיפים בחוק: חוק הנוער  חוק פקודת החברות – מתן עדיפות למלווה לרכישת נכס  חוק לימוד חינם (עידוד הילודה)  חוק העבירות המנהליות  חוק המועצות האזוריות  חוק שעות לימוד  חוק ההוצאה לפועל  חוק יציבות מחירים במצרכים ושירותים  חוק לשכת עורכי הדין  חוק יסוד הכנסת – איסור מועמדותם של ראשי רשויות מקומיות לחברי כנסת  חוק בית הדין לעבודה  חוק לטיפול בחולי נפש  חוק לתיקון פקודת הרופאים הווטרינרים  חוק בעניין דמי מפתח ובתי עסק מוגנים  חוק התכנון והבנייה  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה  חוק ביטוח בריאות  חוק שעות עבודה ומנוחה  חוק חינוך חינם
גל-18615/8 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק  תזכירי חוק  הצעות לתיקוני חוק  מכתבים מאזרחים לגבי חוקים שונים: תזכירי חוק לתיקון פקודת התעבורה  לתיקון פקודת החברות (אחריות נושאי משרה בחברה)  חוק רשות העתיקות  חוק המתרגמים  חוק לתיקון פקודת המשטרה  חוק רשות הדואר  חוק לתיקון פקודת בריאות העם  חוק המפלגות  חוק חוקרים פרטייים ושירותי שמירה  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  חוק נוטריונים  חוק היטל על משקאות משכרים  חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  חוק רשות אשפוז ארצית  חוק הרשויות המקומיות (בחירות)  חוק הביקורת הפנימית.
גל-18615/9 מדיניות מערכת החינוך – הצעות  חוקים ותזכירים. הצעות חוק פרטיות וכלליות  תזכירי חוק  הצעות לתיקוני חוק: חוק יסוד מדינת ישראל כמדינה יהודית  תיקונים שונים חוק יסוד הכנסת  תיקונים שונים לחוק יסוד הממשלה  חוק שירות כבאות והצלה  חוק שירותי בריאות  חוק מימון מפלגות  תיקונים שונים לחוק מס ערך מוסף  חוק הפיקוח על מסירת מידע בנושאים חקלאיים וטכנולוגיים  חוק למניעת סגירת מפעלים  חוק יסוד זכויות האדם  חוק חיילים משוחררים (תיקונים שונים)  חוק שירותי הדת היהודיים  חוק הדיינים  חוק השכר בשירות הציבורי  חוק שעות עבודה ומנוחה  פקודת העיתונות  חוק בוררות ממלכתית בשירותים חיוניים  תיקונים שונים לחוק שירות הביטחון  חוק מילווה ביטחון  חוק עידוד שיתוף עובדים בבעלות על חברות  חוק שירות לאומי  חוק להגנת חיות הבר  חוק גנים לאומיים  שמורות טבע ואתרי לאום  חוק יסודות המשפט (נושאים הלכתיים ומשפט עברי)  חוק נישואין וגירושין  חוק זכות האדם על גופו  חוק למניעת פעילות עויינת  חוק בחירות לגופים ציבוריים  חוק חסינות חברי כנסת  חוק שיקום איקרית ובירעם  חוק לתיקון הפקודה למניעת טרור  חוק הגנת הצrרכן  חוק שחרור ממאסר  חוק אחריות המדינה (לחיילים שאינם בתפקיד)  חוק למניעת ביזוי המדינה ופגיעה ברגשות תושביה  חוק שיווי זכויות הזרמים בדת היהודית ועוד
גל-18618/10 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז – מחוז הצפון. התכתבות בנושא מחוז הצפון של משרד החינוך. בתיק 2 ניירות עבודה: מערכת החינוך והתרבות במחוז הצפון – תשמ"ז  מיהי? מהי? לאן? מוגש ע"י ד"ר יוסף לוי  מרס 1987;` קריאה למערכת חינוך ותרבות אחרת – הצצה למבנה ארגוני חדש  צבי כ"ץ  סגן מנהל מחוז הצפון  מאי 1985
גל-18618/11 מדיניות מערכת החינוך – האגף לחינוך התישבות. התכתבות בנושא האגף לחינוך התיישבותי של משרד החינוך.
גל-18618/12 מדיניות מערכת החינוך – אירגון ושיטות – או"ש. התכתבות בנושא ארגון ושיטות עבודה ממוחשבות למשרד החינוך. בתיק דוגמאות לטפסים מוצעים למשרד החינוך מחברת מחשבים "יהב".
גל-18618/13 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. התכתבות בנושא.
גל-18618/3 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז ירושלים. התכתבות בנושא מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך.
גל-18618/4 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז תל-אביב. התכתבות בנושא מחוז תל אביב (וכן מחוז המרכז) במשרד החינוך.
גל-18618/5 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז חיפה. התכתבות בנושא מחוז חיפה במשרד החינוך.
גל-18618/6 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז הדרום. התכתבות בנושא מחוז הדרום של משרד החינוך.
גל-18618/7 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז הדרום. התכתבות בנושא מחוז הדרום של משרד החינוך.
גל-18618/8 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז המרכז. התכתבות בנושא מחוז המרכז של משרד החינוך.
גל-18618/9 מדיניות מערכת החינוך – לשכת מחוז – מחוז הצפון. התכתבות בנושא מחוז הצפון של משרד החינוך. בתיק נייר עבודה "מכללה להכשרת מורים לחינוך טכנולוגי בגליל – מסמך עבודה ראשוני  נצרת עילית  נובמבר 1982"; וחוברת "שיר חדש – תלמידי בית הספר הממלכתי דתי ומרכז קליטה וחינוך "חופים"".
גל-18619/1 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. החל מעמוד 8: תכנית מחשוב נושאי כוח אדם בהוראה  תקן ושכר
גל-18619/10 מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. פיקוח על בתי ספר. עבודת המפמ"רים. ההחלטה למנוע ממפקחים מלפקח במקום מגוריהם (למעט ירושלים  תל אביב וחיפה). מכתב לנבון  עמ' 137. ישיבה עם נבון  עמ' 269.
גל-18619/2 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. חציו ראשון של התיק מכיל טפסי היערכות להשתלמות מנהלים במשרד החינוך בנושא טכנולוגיות מידע.
גל-18619/3 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. בתיק לוח זמנים ליום עיון משרדי בנושא המשרד הממוחשב.
גל-18619/4 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. התיק מכיל הצעות לפרויקטים במשרד החינוך על אגפיו
גל-18619/5 מדיניות מערכת החינוך – מיחשוב המשרד. התיק מכיל מדריך למשתמש בתפעול מערכת המחשב של משרד החינוך
גל-18619/6 מדיניות מערכת החינוך – שכר עידוד לעובדי המשרד. התיק עוסק בנושא שכר העידוד ופרמיות הניתנות לעובדי ציבור במערכת החינוך.
גל-18619/7 מדיניות מערכת החינוך – שכר עידוד לעובדי המשרד. התיק מכיל התכתבות  סיכומי דיון ופרוטוקולים בנושא שכר עידוד לפרטים וליחידות במערכת החינוך.
גל-18619/8 מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. הודעות המשרד  עמ' 6  151. נבון לביילין נגד קיצוץ 100 משרות מפקחים  עמ' 159-158.
גל-18619/9 מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. מדיניות מערכת החינוך – מפקחים. עבודת הפיקוח ועבודת המפמ"רים. פגישת נבון עם ראשי חמ"ד  עמ' 115-114. בעיות כספיות בהדפסת חומר להוראת מדעי החברה. פגישת נבון וצוות ון ליר  עמ' 241-240. התכתבות נבון על תנאי עבודת המפמ"רים  עמ' 298-296. הודעת המשרד  עמ' 307-306. חינוך מיני  עמ' 319-316.
גל-18620/8 מדיניות מערכת החינוך – ועד העובדים. התכתבות בנושא ועד העובדים של משרד החינוך.
גל-18620/9 מדיניות מערכת החינוך – ועד העובדים. התכתבות בנושא וועד העובדים של משרד החינוך.
גל-18621/1 מדיניות מערכת החינוך – חניכים. התכתבות בנושא העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ ומחשוב המשרד.
גל-18621/2 מדיניות מערכת החינוך – חוק שירות המדינה. התכתבות בנושא השתתפות עובדי מדינה בפעילות פוליטית. בתיק מחקר בנושא הוועדה הציבורית לבדיקת סיווג פעילות פוליטית ומפלגתית של עובדי המדינה – טיוטה לדיון.
גל-18621/3 מדיניות מערכת החינוך – התנדבות. התכתבות בנושא האגודה להתנדבות בעם  השירות הלאומי ונושאים קשורים.
גל-18621/4 מדיניות מערכת החינוך – פרסי עידוד עובד מצטיין. התכתבות בנושא מתן פרסי עובד מצטיין לעובדים במשרד החינוך.
גל-18621/5 מדיניות מערכת החינוך – פרסי עידוד עובד מצטיין. התכתבות בנושא מתן פרסים לעובדים מצטיינים במשרד החינוך.
גל-18621/6 מדיניות מערכת החינוך – משמעת העובדים. התכתבות בנושא טיפול בבעיות משמעת של עובדי משרד החינוך.
גל-18634/3 מדיניות מערכת החינוך – מבנה "החינוך הפדגוגי". בתיק רישומי דיונים  הצעות והתכתבות בנושא בתי ספר אוטונומיים בישראל.
גל-18640/10 מדיניות מערכת החינוך – החינוך העצמאי – אגו"י (אגודת ישראל). התכתבות בנושא בתי הספר של תנועת אגודת ישראל. בתיק נתונים סטטיסטיים על בתי הספר של החינוך העצמאי בשנת תשמ"ז  עיבד וערך בני קרן  אוגוסט 1987.
גל-18640/11 מדיניות מערכת החינוך – החינוך העצמאי – אגו"י (אגודת ישראל). התכתבות בנושא בתי הספר של תנועת אגודת ישראל. בתיק חוברת "נתונים סטטיסטיים על בתי הספר של החינוך העצמאי בשנת תשמ"ח  עיבד וערך בני קרן  1989".
גל-18640/2 מדיניות מערכת החינוך – פרוטוקולים של ועדת חינוך. בתיק הפרוטוקולים של ועדת החינוך בחודשים אוגוסט – דצמבר 1989.
גל-18640/4 מדיניות מערכת החינוך – מסקנות ועדות של הכנסת. בתיק מסקנות ועדות של הכנסת (בעיקר ועדת החינוך של הכנסת ואחרות) בנושאים שונים – חינוך מיוחד  אלימות בבתי ספר  אוניברסיטאות  40 שנה לשחרור אושוויץ  פרויקט פר"ח ועוד.
גל-18640/5 מדיניות מערכת החינוך – מסקנות ועדות של הכנסת. בתיק מסקנות ועדות של הכנסת (בעיקר ועדת החינוך של הכנסת ואחרות) בנושאים שונים – מוזיאון תל אביב  פיטורי מורים  תנועות נוער  חינוך שוויוני ועוד
גל-18640/6 מדיניות מערכת החינוך – ועד החינוך. התכתבות בנושא מינוי חברים לוועד החינוך – גוף מייעץ לשר החינוך המורכב מאנשי משרד החינוך  נציגי רשויות מקומיות  אוניברסיטאות ומוסדות השכלה גבוהה  הסתדרות המורים ו"אנשים הפעילים בשדה החינוך".
גל-18640/9 מדיניות מערכת החינוך – החינוך העצמאי – אגו"י (אגודת ישראל). התכתבות בנושא בתי הספר של תנועת אגודת ישראל. בתיק חוברת "נתונים סטטיסטיים על בתי הספר של החינוך העצמאי בשנת תשמ"ו  עיבד וערך בני קרן  יוני 1986"
גל-18648/3 מדיניות מערכת החינוך – תנועות נוער. בתיק התכתבות בנושאי מנהלה הקשורים בתמיכות תקציביות   הכנות לתפעול מחנות נוער  והכרה בתנועת הנוער של האיחוד החקלאי.
גל-18651/10 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התיק מכיל פרויקטים ותכניות לימוד במוסד החינוך 'מעלה' השייך לציונות הדתית.
גל-18651/11 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התיק מכיל מכתב אל מנכ"ל משרד החינוך בנושא המכונים לחינוך יהודי ציוני (מליץ) ובו פנייה בנושאי תקציב.
גל-18651/7 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התיק מכיל התכתבויות בנושא שבנדון.
גל-18651/9 מדיניות מערכת החינוך – ציונות. התיק מכיל התכתבויות  פרוטוקולים  תזכירים וכד' בנושא הציונות במערכת החינוך (ובדגש על החינוך הדתי)
גל-18654/1 מדיניות מערכת החינוך – יוזמות פדגוגיות. עידוד יוזמות חינוכיות ומינהליות במערכת החינוך – הקצאת שעות  הצגת יוזמות שונות  התכתבות ופגישות עם הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות  עם מחלקת החינוך בעיריית ירושלים ומחוז ירושלים  עם בית הספר לעובדי הוראה.
גל-18654/2 מדיניות מערכת החינוך – יוזמות פדגוגיות. טיפוח יוזמות פדגוגיות ומינהליות במשרד החינוך כגון: תכנית הכנה לצה"ל  תכנית למניעת שימוש בסמים  תכנית לתלמידים טעוני טיפוח  תכניות להשכלת מבוגרים  חידושים בחינוך הדרוזי  הכנסת מערכות מידע למשרד החינוך  טיפוח החינוך הטכנולוגי  תכנית מעו"ף – הכשרת צעירים להוראה באיזורי טיפוח  נוער שוחר מדע  פנימיה ובית הספר לאמנויות במצפה רמון ועוד.
גל-18654/7 מדיניות מערכת החינוך – שיויון האישה בישראל. התיק מכיל התכתבויות בנושא שבנדון.
גל-18656/10 מדיניות מערכת החינוך – מורים – כללי. בתיק תכתובת בענייני תנאי עבודה ושכר מורים: השתלמויות  קרנות השתלמות  דרגות שכר  חישוב ותק (בין השאר של מורים ישראלים בחו"ל ושל מורים שהיו מסורבי עלייה)  גמלאות ופרישה  בקשת ארגוני המורים משר החינוך לדון בממצאי המחקר על שחיקת מורים.  עוד בתיק סכסוך עבודה בין המדינה לארגוני המורים  פסק דין של בית הדין לעבודה והסכם קיבוצי בנושא. פרוטוקולי דיונים של משרד החינוך עם ארגוני המורים.
גל-18656/6 מדיניות מערכת החינוך – מורים – כללי. ענייני כוח-אדם בהוראה: תמונת מצב של כ"א בהוראה ומגמות התפתחות וביקוש.  תנאי עבודה  שכר  פיטורין ופרישה  נהלים לכתיבת מכתבי המלצה למורים  צמצום המורים העודפים במערכת  היערכות לדרישה לקיצוצי תקציב ולפיטורי מורים ופרוטוקולים של דיונים בנושא במשרד החינוך ובוועדה בכנסת. מחאה על דברי שר האוצר יצחק מודעי בגנות דרישות המורים.
גל-18656/7 מדיניות מערכת החינוך – מורים – כללי. דיון בדרכי מחשוב מערכות כוח האדם בהוראה. דוח ועדה שקמה בנושא  דוגמאות לטפסים ממוחשבים.
גל-18656/8 מדיניות מערכת החינוך – מורים – כללי. ענייני משאבי אנוש של מורים: דיון בממצאי המחקר על שחיקת מורים  תנאי העסקה  מחלה  גמלאות וכו'. נתונים סטטיסטיים על כ"א בהוראה והכנה לדיון על התאמת היקף תלמידי הסמינרים למורים לתחזית הצרכים של כוח האדם בהוראה. עוד בתיק חילוקי דעות בנוגע לסמכויות באגף.
גל-18658/4 מדיניות מערכת החינוך – שבוע עבודה מקוצר. התיק עוסק בנושא שבנדון: מעט התכתבות  פרוטוקולים וסיכומי דיונים  והחלטת הממשלה בעניין המעבר לחמישה ימי לימוד במערכת החינוך ותוספת של יום רשות.
גל-18658/5 מדיניות מערכת החינוך – שבוע עבודה מקוצר. התיק עוסק בקיצור שבוע העבודה במשק וכנגזרת במערכת החינוך בישראל.
גל-18658/6 מדיניות מערכת החינוך – שבוע עבודה מקוצר. התיק עוסק בהצעת הממשל לכונן בישראל חמישה ימי עבודה  ובהשפעת המהלך על מערכת החינוך.
גל-18659/10 מדיניות מערכת החינוך – קרן דיור בספר. התכתבות של משרד החינוך עם קרן דיור בספר על דיור למורים  מורות חיילות  מורות ערביות ועובדי משרד החינוך בעיירות פיתוח ובאזורי ספר. בתיק פרוטוקולים של ישיבות הקרן  דוחות פעילות והתכתבות של משרד החינוך עם העמותה ועם הסתדרות המורים
גל-18659/11 מדיניות מערכת החינוך – דרגות אקדמאיות. התכתבות בעניין תעודות הוראה של מורים עולים  הכרה במוסדות להכשרת מורים בארץ ובחו"ל לשם קבלת תעודת הוראה  השוואת תנאי שכר של מורים שקיבלו הכשרתם במוסדות אלה לתנאי שכרם של מורים בעלי תואר אקדמי ממוסד שמוכר על ידי המל"ג
גל-18659/12 מדיניות מערכת החינוך – רשיון הוראה למורים. התכתבות וסיכומי ישיבות בעניין מתן רישיונות למורים בתחומים שונים כגון – מדעים  הנדסאים  חינוך טכנולוגי  שיווק ומכירות  פקידות  קלדנות  מגמת מינהל  לימודי ארץ ישראל ועוד. התניית הרישיונות בבדיקות רפואיות  רישיונות למורות בזרם חב"ד  תקנון למתן רישיונות הוראה  קריטריונים  אכיפה  רישיונות הוראה למורים עולים  הערכת מורים לצורך מתן רישיון קבוע
גל-18672/14 מדיניות מערכת החינוך – המועצה לתרבות ואומנות. התכתבות בנושא מינויים למועצה לתרבות ואומנות. בתיק מכתבי מינוי למועצה.
גל-18672/16 מדיניות מערכת החינוך – מיזוג העדות. התכתבות בנושא ספרי לימוד ותוכניות לימוד מוצעות בנושא מיזוג הגלויות במדינת ישראל. בתיק מאמר בצרפתית מאת ד"ר שמואל טריגאנו –
גל-18672/5 מדיניות מערכת החינוך – הכנסת. התכתבות בנושא הצגת מדיניות החינוך בכנסת. בתיק נאומים של שלמה הלל על עבודת הכסת בימי כהונתו  עלון הסברה על הכנסת שהופק יחיד עם מרכז ההסברה ומחאתו של זבולון המר על אי מתן פרס יו"ר הכנסת על שמירת ערכי הדמוקרטיה לרב יואל בן נון מסיבות פוליטיות.
גל-18672/6 מדיניות מערכת החינוך – חברות ממשלתיות. התכתבות בנושא חברות ממשלתיות הקשורות למרד החינוך – בתי הספר החקלאיים "מקווה ישראל"  "מאיר שפיה"  "הכפר הירוק"  בית ספר לקציני ים בעכו. התכתבות בנושא אישורים לעובדי מדינה להשתתף בניהול עמותות ללא כוונת רווח שונות ועוד.
גל-18672/7 מדיניות מערכת החינוך – חברות ממשלתיות. התכתבות בנושא הקשר בין משרדי ממשלה (ומשרד החינוך) לבין עמותות. בתיק משרד מבקר המדינה: דו"ח על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות  ירושלים  1989.
גל-18688/6 מדיניות מערכת החינוך – סרטים – אומנות הקולנוע. מדיניות מערכת החינוך – סרטים – אומנות הקולנוע. עידוד סרטי מקור איכותיים בישראל. תסריטים של חיים בוזגלו  אסי דיין  דוד גרוסמן ואחרים. השתתפות ישראלית בפסטיבל קאן. הפקת סרטי תעודה על אישים דגולים בתולדות ארץ ישראל בחסותו של נבון. התכתבות נבון ויהושע יוסטמן (יוסטוס) בענייני צנזורה על סרטי אלימות ופורנוגרפיה  עמ' 183  190-186. התכתבות של עו"ד יצחק מלכו.
גל-18760/1 מועצה איזורית חוף אשקלון התיק מכיל: פרוטוקולים  סכום בעניין הכיתות המקצועיות הדתיות באשקלון  הקצבה להחלפת ריהוט בחדרי אוכל במועצה אזורית חוף אשקלון  בית-ספר אזור ברכיה ועוד.
גל-18766/4 גן-ילדים ממלכתי נחלת עוז בתיק הודעות למשרד החינוך אודות שינויים בכמויות ילדים הרשומים לגן.
גל-18767/69 גן-ילדים ממלכתי-דתי שדרות דת 33 קרית-גת מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לפתיחת גן ילדים שאינו רשמי בקריית גת.
גל-18774/33 בית-ספר לנערים עובדים נחל עוז התיק מכיל מכתבים בנוגע לפתיחת מוסד בית ספר לנערים עובדים בקיבוץ נחל עוז ואישור משרד החינוך.
גל-18774/5 כיתות המשך בקיבוץ נחלת עוז התיק מכיל מכתב מהאגף לחינוך חקלאי וימי אל מזכירות הקיבוץ נחל עוז בנוגע ליסוד כיתות חינוך על-יסודי.
גל-1878/2 בית הספר הממלכתי א' בית שאן התכתבויות בנושא אספקת ציוד לבית ספר. דיון על תאונה לילד בבית ספר. הקצאת כיתות  ותוספת שעות לבית ספר . שירותי ניקיון בבית ספר. דוחות מצב על בתי ספר. התכתבויות השלמת משכורות למורים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-18782/23 גן-ילדים ממלכתי-דתי רמב"ם נוה שאנן חיפה בתיק תכתובת בעניין פעילות ועד הורים בשכונת נווה שאנן בחיפה המבקשים להפוך את גן הילדים הדתי "רמב"ם"  מגן ילדים בבעלות פרטית  לגן ילדים עירוני בחסות עיריית חיפה.
גל-1881/8 בית הספר ממלכתי דתי בית שאן אוסף התכתבויות של בית ספר ממלכתי דתי תחכמוני בבית שאן בנושאים: אספקת ציוד  פתיחת כיתות  שעות נוספות לשיעורים  תוספת שעות למורים  הוספת חדר אוכל לבית ספר
גל-18947/10 בית-ספר המשותף לתירוש ולגפן (מושב תירוש) בית הספר הממ"ד במושב תירוש
גל-18947/9 בית-ספר המשותף לתירוש ולגפן (מושב תירוש) בית ספר תירוש וגפן- ענייני תקנים הוראה  פיקוח ועוד
גל-19004/2 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע לתכנון ובנייה במועצה מקומית רמת חובב (כיום:נאות חובב) הקרובה לבאר שבע  וכן את מפות האזור.
גל-19015/20 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד השיכון בנושאי תכנון ובנייה במועצה מקומית רמת חובב (כיום: נאות חובב)  תכנית טיפול באתר ארצי לפסולת רעילה  ועוד.
גל-19020/10 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב – דרום תכניות בניה מחוז דרום
גל-19020/21 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב – דרום התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים של משרד השיכון בנוגע להקמת מפעל אספלט במועצה מקומית רמת חובב (כיום: נאות חובב)  וכן את מפות האזור.
גל-19184/1 לשכת השרים שוחט ומודעי – רשויות מקומיות (המשך מתיק 19183/14) מסמכים ממשרד האוצר  הנוגעים לתקציב רשויות מקומיות  כגון: פטור מוסדות מתשלום ארנונה כללית לרשות המקומית  פיתוח מוסדות חינוך הוצאות בטחוניות של קיבוץ נחל עוז ועוד.
גל-19309/12 מינהל סחר חוץ – ביקור משלחת השר למונדיאל . התיק מכיל: מינהל סחר חוץ – ביקור משלחת השר למונדיאל  לוח הזמנים  לאירועים בונצואלה ועוד.
גל-1992/16 . תקציב המדינה תקציב משק המים והחקלאות
גל-2015/19 . מפעל כנרת-בית-שאן מפעל בית שאן התכתבויות בנושא המים למפעל כנרת בבית שאן. אספקת מים לבית שאן וסביבתה
גל-2020/25 . ועדה לעניני ומחירי מים  בית שאן התכתבויות בנוגע למחירי המים בבית שאן וסביבתה
גל-20470/12 לשכה ראשית – דפדפת אישית  לשכת המנהל:  .1967-1964  (3-10-66 עד 20-3-67). אישי בתיק התכתבויות של מנהל מקרקעי ישראל בתקופתו של שלמה שמיר
גל-20666/9 לשכת השר מיכה חריש – נחל עוז. התיק מכיל מכתב אל שר התעשייה והמסחר מהתנועה הקיבוצית המאוחדת בנוגע לקיבוץ נחל עוז.
גל-20688/8 לשכת השר מיכה חריש – תורכיה. התכתבות בנוגע להסכם סחר חופשי עם טורקיה
גל-20711/2 לשכת סגנית השר מ. לובלסקי – תורכיה.
גל-2117/12 המחלקה הערבית – דו"חות הפעולות (המשך מתיק 11) דו"חות על ביצוע פעולות במיגזר המיעוטים. הדו"חות מפרטים פעולות שבוצעו ומקום הביצוע. פירסום בעיתונות  אישור קבלת תנחומיהם של נכבדי המיעוטים למות ראש הממשלה לוי אשכול  טקס חנוכת תל-שבע  ביקורים של אישים וקבוצות מחו"ל  כמו: קבוצת רופאים מארה"ב  השר המוסל מי מצ'אד ועוד.
גל-21268/16 חקיקה ראשית – חוק סדרי הדין הפלילי  במשפט העברי בתיק התכתבויות בנושא חוק סדרי הדין הפלילי  במשפט העברי
גל-21284/5 חקיקה ראשית – חוק שיוויון זכויות האשה פרוטוקולים מישיבות הכנסת בעניין שוויון זכויות לנשים.
גל-21292/17 חקיקה ראשית – חוק הביטוח הלאומי (תיקון) – ביטוח אבטלה תשל"א – 1970 בתיק התכתבויות בעניין תיקון לחוק הביטוח הלאומי.
גל-21763/7 חקיקה – חוק לתיקון פק' מס הכנסה מס' 58 תשמ"ד.
גל-21770/11 חקיקה – חוק חינוך חובה תיקון מס' 11 תש"מ. בתיק התכתבויות בנושא חוק חינוך חובה
גל-21785/8 חקיקה – חוק הציוד – שירות ביטחון תשי"ד. בתיק הצעת חוק לרישום ציוד צבאי .
גל-21866/26 רשיונות לאופניים תשל"ה – חוק עזר קרית מוצקין התכתבויות בעניין חוק עזר עירוני בקרית מוצקין בנושא רשיונות לאפניים.
גל-21869/13 שמות לרחובות ולוחות מספר בבנינים תשמ"א – חוק עזר גזר התכתבות בעניין חוק עזר עירוני  שמות לרחובות מועצה אזורית גזר.
גל-21872/40 מודעות ושלטים תשל"ח – חוק עזר לרמות השבים בתיק התכתבויות בעניין חוק עזר עירוני – רמות השבים.
גל-21932/8 חקיקת משנה – צו לפרסום פקודת הטבק – רשיונות יבוא לנייר סיגריות התיק אינו מכיל מסמכים אלא הפניה לתיק אחר.
גל-22565/15 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – נירית דרום השרון תכנית מתאר מפות
גל-22777/22 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) –  נירית יישוב קהילתי
גל-22777/28 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – בית ברל בתיק שרטוטים ובקשות לאישור תבע – בית ברל.
גל-22789/3 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – לוד התיק מכיל מסמך של תכנית בנייה בעיר לוד  ותרשימים של תכנית הבנייה.
גל-2284/8 דירות להשכרה חוק לעידוד השקעות התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד השיכון ושל מרכז הקבלים והבונים בישראל בנושאי עידוד בנייה להשכרה  וחוק מס הכנסה-עידוד להשכרת דירות תשמ"א-1981  וכן את מסמכי החוק עצמו.
גל-2525/1 תעודות נישואין – תל-אביב תעודות נישואין
גל-2544/4 אוהל לאה התיק מכיל מסמכים של משרד הדתות ושאלונים המיועדים לכולל אברכים במושב תלמי אליהו שליד אופקים  רשימת הלומדים  וענייני תקציב.
גל-2597/3 תעודות נישואין – תל-אביב כרך ב' תעודות נישואין
גל-2701/4 מאזן התשלומים – אומדן  1980 – רווחיות היצוא – טבלאות בתיק דף הסבר בנושא בנית לוח יבוא הון לשנת 1979. מסמכים שונים ממשרד האוצר הנוגעים למאזן התשלומים  כגון: יצוא ויבוא סחורות  יבוא הון  התפתחות שע"ח של הדולר  שיעור המכס ועוד.
גל-2804/9 לשכת השר יובל נאמן – מועצה להשכלה גבוהה כרך א' המועצה להשכלה גבוהה- דוחות הוועדה לתכנון ותקצוב
גל-3212/27 מועצת תלמידים – רשימות נושאים  חוזר ופרוטוקול בענין פעולות הסברה של מועצת התלמידים בירושלים. התיק מכיל פרוטוקולים מישיבות מועצת התלמידים בעיר ירושלים  ומכתבים העוסקים בנושא הרצאות ומופעים במסגרת הסברתית.
גל-337/19 תיקי הנהלה – עולים מיוגוסלביה חפצים פרטיים של עולים מיגוסלביה באניה אוג'יצה-בקשה להקלה בשחרור החפצים מהמכס.
גל-3508/4 אגף האכלוס – חיסול מעברות – מיפקד מעברות. כרך ג' התיק מכיל: אגף האכלוס – חיסול מעברות – מיפקד מעברות. כרך ג'
גל-3522/1 אגף האכלוס – הממונה על הרכוש – טרנספר כלכלי (החלפת דירות) כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע לטרנספר כלכלי (החלפת דירות)  הלוואות (משכנתאות) למשתכנים  מחירי דירות – חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ועוד.
גל-3534/28 פרוטוקול – ישיבות העיריות המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – יבנה התיק מכיל: פרוטוקול – ישיבות העיריות המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – יבנה
גל-3571/9 מפקדי וסקרי תעשיה ומלאכה – סקר התעשיה והמלאכה התיק כולל:  סקירה באנגלית שהוכנה במשותף ע"י הלשכה לסטטיסטיקה ומומחה או"ם (1957)
גל-3700/8 משרד הראשי – מטולה – ביצוע התיק מכיל חליפת מכתבים של משרד השיכון בנושא חוזים של בניית יחידות דיור בעיר מטולה וטפסי מיון תקציביים.
גל-3788/46 סרטים – שבלול בקשה להציג את הסרט "שבלול" בישראל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות: טופס הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  עלילה וצוות ההפקה והשחקנים הכולל את אריק אינשטיין  צבי שיסל  זאב רווח  אורי זוהר  ג'וזי כץ  יהודית סולה ועוד  קטעי עתונות עם ביקורת על הסרט ובקשה להקפיד על הצגת הסרט למבוגרים בלבד (מגיל 16 ומעלה).
גל-3827/14 חברה לפיתוח קיסריה. כרך ב' התכתבות בנושא עתיקות קיסריה  אמות מים רומאיות
גל-3827/4 נוף הגליל ועדת משנה נוף הגליל חופי ים כינרת ותיכון
גל-3870/14 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – מטולה התיק מכיל מפה של העיר מטולה ומכתב של משרד השיכון בנושא תכנון ובנייה.
גל-3872/1 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – עכו כרך א' מפות
גל-3927/57 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – נתניה חלופי קרקע ועדת גבולות – נתניה
גל-3956/12 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – בית שקמה התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לתכנון ובנייה במושב "בית שקמה" השוכן ליד אשקלון  וכן את מפות האזור.
גל-3958/10 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז תל-אביב גבעת רמבם התיק מכיל מפות תכנון ובנייה של מחוז תל-אביב גבעת רמב"ם.
גל-3963/8 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר קרית-אתא (כפר אתא) התיק מכיל מסמכים  מפות  מכתבים ורישומים בנוגע לתכנון  בנייה ודיור ב"כפר אתא" (כיום: קריית אתא).
גל-3965/8 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים כפר עציון מפה
גל-40166/35 סרטים – דמיין ג'ון לנון בתיק התכתבויות בנוגע לסרט "דמיין" IMAGINE על ג'ון לנון. הסרט הוא  תיעודי משנת 1988 על המוזיקאי הבריטי ג'ון לנון  בעברו חבר להקת הביטלס (חיפושיות הקצב)
גל-40170/4 סרטים – בית קברות לחיות שעשועים התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע להקרנת הסרט "בית קברות לחיות שעשועים" בארץ  בקשות לאישור  אישורים  וחומרי מידע על הסרט  כולל צילומים  ועוד.
גל-40423/10 האגף לתכנון וכלכלה – תכנית אב לתחבורה – אזור תל-אביב חשבוניות
גל-40445/4 לשכת היועץ המשפטי – הפעלת שירותי רכב עזה-תל-אביב מסמכים ממשרד התחבורה  הנוגעים להפעלת רכבת עזה-תל-אביב  כגון: פקודת מסילות הברזל  תשלומי אגרת נסיעה ותעריפים  הסעה במוניות באזור עזה בתחום מדינת ישראל ועוד.
גל-40698/3 לשכת מנכ"ל – מקלטים באתרי חירום – ביקורת המדינה התיק מכיל: טבלת מקלטים לבניה צמודת קרקע לנווה דקלים  פרטים לגבי עיכובים בעבודה ועוד.
גל-41168/10 לשכת המנכ"ל גרינברג – מינהל מקרקעי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  לבין מנהל מקרקעי ישראל בנוגע לנושאים: דו"ח הועדה לרפורמה במדיניות מקרקעי ישראל בראשותו של פרופ' בעז רונן (אפריל 1997)  תכנית רב שנתית לפיתוח מגורים- חלוקה לפי מרחבים  הצגה טבלאית וגרפית (פברואר 1997)  נאום המנכ"ל בפני מועצת מינהל מקרקעי ישראל (מאי 1997)
גל-41168/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – מינהל מקרקעי ישראל מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  שלמה גרינברג  הכוללים החלטות וטפסי סיכום עסקות של מקורות  חברת החשמל  רשויות מקומיות  מפעלים ואנשים פרטיים מישיבת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל אשר התקיימה ב-23.9.1997.
גל-41169/2 לשכת המנכ"ל גרינברג – מינהל מקרקעי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  לבין מנהל מקרקעי ישראל בנוגע לנושאים: דיון במועצת מנהל מקרקעי ישראל  דו"ח הועדה לרפורמה במדיניות מנהל מקרקעי ישראל (דו"ח רונן) והסתייגות המשרד לגביו  קטעי עתונות בנושא  נאום המנכ"ל בישיבת מועצת המנהל  מסמך עמדה "ייעול השימוש במשאב הקרקע ושמירה על הנוף הפתוח (דצמבר 1996)  החלטות ממשלה בעניין מדיניות מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
גל-41169/5 לשכת המנכ"ל גרינברג – מינהל מקרקעי ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  לבין מנהל מקרקעי ישראל בנוגע לנושאים: הקצאת קרקע לשיווק  דו"ח שיווק יחידות דיור לבניה לתאריכים שונים  פינוי בינוי בכפר שלם ע"י חברת חלמיש  סיכומי דיונים בנושאים שונים  סיכומי דיון של ועדת המנכ"לים להאצת הבנייה  הסכם להסדר עבודה בין מנהל מקרקעי ישראל לבין משרד הבינוי והשיכון (ינואר 1994) ועוד.
גל-41174/1 לשכת המנכ"ל גרינברג – קרוואנים התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף  משגב  כפר דניאל  קרוואנים ביש"ע  מסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור  טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים ועוד
גל-41174/10 לשכת המנכ"ל גרינברג – פרוגרמות התכתבויות  מסמכים  סיכומי ישיבות ותכניות עבודה בנושא תכנון וטיפול בבעיות של תשתיות ביוב וטיהור שפכים  הקמת מבני ציבור ומגורים  פיתוח בשכונות ותיקות ובערי פיתוח ועוד; דו"חות תיאום הפעלת פיתוח במחוזות שונים; פרוגרמת הפעלה לתקציב תקן מוסדות ציבוריים.
גל-41174/11 לשכת המנכ"ל גרינברג – פרוגרמות התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לתכנון ובנייה במקומות שונים בארץ כמו חיפה  אזורי הגליל ואזורי קו הגבול הצפוני (יישובי קו העימות)  בניית מוסדות ציבור כמו מתנ"סים  בתי כנסת ועוד  תוכניות בנייה וביצוע  אישורים  טבלאות ותקציבים. כן מכיל התיק מסמכים מתוך חוק המועצה להשכלה גבוהה ע"פ בקשת סגן השר.
גל-41174/12 לשכת המנכ"ל גרינברג – פרוגרמות התיק מכיל מסמכים העוסקים בפרוגרמות ותכניות עבודה של משרד הבינוי והשיכון: פרוגרמה 1996 והכנה לפרוגרמה 1997  תקציבי פיתוח  שכונות ותיקות  שיווקי 1994-1996 מול נתוני פרצלציה (טבלאות נתונים על פי מחוזות)  גביית היטלי ביוב  השתתפות במימון מוסדות ציבור במגזר הערבי  בעיות ביוב  בקשות של ארגונים ועמותות לתמיכה מהקרן לעזבונות המדינה  ועוד
גל-41174/2 לשכת המנכ"ל גרינברג – קרוואנים התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף  משגב  קרוואנים ביש"ע  כפר דניאל  בקשות למסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור וארגונים שונים  טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים  פינוי משפחות  פיצויים ליישובים בהם הוקמו האתרים  הצעות לרכש מבנים מודולריים מחברה אמריקנית ועוד
גל-41175/10 לשכת המנכ"ל גרינברג – בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לפתוח בינימין  תכוניות עבודה לבניה כפרית  אבחון ארגוני של משרד הבינוי והשיכון  דו"ח מכירות דירות ביש"ע  שיקום כבישים ותשתיות בכפרים שונים ברחבי הארץ ועוד.
גל-41175/11 לשכת המנכ"ל גרינברג – בנייה כפרית התכתבויות ומסמכים בנושא תכנית עבודה לשנת 1997 של המנהל לבניה כפרית ותכנון יישובים כפריים  מתן עדיפות ליישובי קו עימות; סיכום דיון ונתונים בנושא מכירת דירות ומשכנתאות ביש"ע; מסמך בנושא חלוקת התפקידים בפיתוח התיישבות חדשה ומעמד החטיבה להתיישבות ודו"ח מבקר המדינה בנושא; צווים בנושא הקמת המועצה במקומית בית אל.
גל-41175/12 לשכת המנכ"ל גרינברג – בנייה כפרית נושא בניה ביו"ש והתכתבוית על שטחים שמיעודים לבניה באזור קו עימות ואזורי עדיפות לאומית וכן מפות ממקומות אלה . הושחרו פרטים בגלל סיבות ביטחוניות
גל-41175/8 לשכת המנכ"ל גרינברג – בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לפתוח השומרון  תכוניות עבודה לבניה כפרית  אבחון ארגוני של משרד הבינוי והשיכון  דו"ח מכירות דירות ביש"ע  שיקום כבישים ותשתיות בכפרים שונים ברחבי הארץ כגון צורן ועוד.
גל-41175/9 לשכת המנכ"ל גרינברג – בנייה כפרית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לדיונים בתקציבה של אגף בניה כפרית במשרד הבנוי והשיכון  אבחון ארגוני של משרד הבינוי והשיכון  דו"ח מכירות דירות ביש"ע  שיקום כבישים ותשתיות בכפרים שונים ברחבי הארץ כגון מצפה יהודה מושב אביבים יו"ש ועוד.
גל-41176/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – המרכז למיפוי ישראל סיכומי דיונים  גרפים ודו"חות בנושא מיפוי ומערכת מידע גאוגרפי ארצית; נוהל ותעריפים לעבודות מודד באתרי בנייה.
גל-41177/5 לשכת המנכ"ל גרינברג – מחוז גליל + מחוז ירושלים  קטעי עיתונות סיכומי שנת עבודה במחוז הגליל ומחוז ירושלים- התחלות בנייה  שיווק קרקעות  השלמות פיתוח  מוסדות ציבור ועוד; מיגון יישובים בגבול הצפון; פיתוח תשתיות ביישובים בדואיים; שיקום שכונות; פניות בנושא הדיור הציבורי; קטעי עיתונות בנושא בינוי ושיכון; נאום המנכ"ל בכנס ישראל 2000 של החטיבה להתיישבות באריאל.
גל-41177/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות א' תיק מסמכים שעוסק בפיתוח ישובים כגון:אור עקיבא  אפרת ואופקים.
גל-41178/1 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות א' שינויים בתכניות עבודה ביישובים שונים: אופקים  אבן יהודה  אום אל-פאחם  אילת  אור יהודה  אורנית  אור עקיבא  אזור  אלעד  אריאל; שיקום שכונות  בניית מוסדות ציבור  דיור ציבורי  תכנון מלון גולף באילת ועוד.
גל-41178/11 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות העיר אלעד  הקצבת מבנים למוסדות חינוך. פיטרון לבעיות ביוב  שיפור תשתיות אחרות ועוד.
גל-41178/6 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות העיר אריאל  שיקום תשתיות הכבישים  בניית מגורים לעולים חדשים מרוסייה  בניית בתי אבות לקשישים ועוד.
גל-41178/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות  אריאל ואילת  שיקום תשתיות הכבישים  פרויקט מחיר למשתכן  בניית אתרי ספורט בניית בתי אבות לקשישים ועוד.
גל-41179/1 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות  באר שבע ביתר עלית בית שאן ועוד  שיקום תשתיות הכבישים   בניית אתרי ספורט שיקום העיר העתיקה בבאר שבע ועוד.
גל-41179/3 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר בית שמש  פרוטוקולים של מזכירות המדינה בענייני חיזוק פיתוח בית שאן ובקעת הירדן  מימון מבני דת בבני ברק  ועוד.
גל-41179/4 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר בית שאן  דו"ח בניה ביש"ע  מימון מבני דת בבני ברק ובעיר ביתר עלית  ועוד.
גל-41179/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות  בת ים באר יעקב ובקעת הירדן ועוד  שיקום תשתיות הכבישים   בניית אתרי ספורט בניית בתי אבות לקשישים ועוד.
גל-41180/10 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות ח' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות העיר חדרה  וחיזוק התשתיות  תכוניות עבודה פיתוח תשתיות כבשים  פיתוח המים ועוד.
גל-41180/14 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות ח' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע להקמת והרחבות ערים וקיבוצים כדוגמת חריש וקיבוץ חפץ חיים וישובים בחוף עזה  סיכומי ישיבה בענייני פקיעין ופרוטוקולים  ניתוח נתוני אוכלוסייה בקרב הדרוזים והצ'רקסיים בצפון ועוד.
גל-41180/3 לשכת המנכ"ל גרינברג – יישובים באות ג' גליל עליון  גלבוע  גזר  גוש-עציון  גן-יבנה  גדרה  גבעתיים  גבעת-שמואל. מסמכים העוסקים בשיקום שכונות ותיקות  תקצוב שכונות ותיקות  בניית מגורים ומענקי פיתוח  סיוע לעולים חדשים  רכישת קראוונים . הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-41180/6 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות ה' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לפיתוח האזורים: הוד השרון  הר חברון  הרצליה שיכום שכונות  פיצוח כבישים ותשתיות  מצוקת דיור לזוגות צעירים ועוד.
גל-41181/1 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות ח' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע להקמת והרחבות ערים  כדוגמת חולן וחיפה וישובים בחוף עזה  ניתוח נתוני אוכלוסייה בקרב הדרוזים והצ'רקסיים בצפון  דו"חות פעילות של משרד השיכון והבינוי במחוז צפון ועוד.
גל-41181/10 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר ירושלים  פרוטוקולים של מזכירות המדינה בענייני חיזוק פיתוח העיר ירושלים  פיתוח העיר העתיקה ומבני דת בעיר  בניה לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים   סידורי אבטחה במזרח בניית מרכז קליטה בגולה ירושלים ועוד.
גל-41181/11 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר ירושלים  פרוטוקלים של מזכירות המדינה בענייני חיזוק פיתוח העיר ירושלים  פיתוח העיר העתיקה ומבני דת בעיר  סידורי אבטחה במזרח ירושלים ועוד.
גל-41181/12 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בין משרד השיכון ועיריית ירושלים לגופים ואישים שונים  בענייני תכנון ובנייה בעיר ירושלים  הרחבת שכונות  תוכניות בנייה וביצוע  מדיניות דיור ושיכון  וכן קטעי עיתונות בנוגע לנושאים הנ"ל  ועוד.
גל-41181/13 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בין משרד השיכון ועיריית ירושלים לגופים ואישים שונים  בענייני תכנון ובנייה בעיר ירושלים  הרחבת שכונות  תוכניות בנייה וביצוע  מדיניות דיור ושיכון  וכן קטעי עיתונות בנוגע לנושאים הנ"ל  ועוד.
גל-41181/7 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר ירושלים  פיתוח הכותל ומקומות הקדושים  סיוע בדיור באופן כללי  פיתוח תשתיות כבשים  אוהל המאחה שהוקם מול משרד רה"מ ועוד.
גל-41181/8 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר ירושלים  פיתוח הכותל ומקומות הקדושים  בניית שכונות לחיילם משוחררים ועוד.
גל-41181/9 לשכת המנכ"ל גרינברג – ישובים באות י' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלמה מאיר גרינברג  לבין גופים אזרחיים וממשלתיים בנוגע לשיקום והרחבות שכונות בעיר ירושלים  פרוטוקולים של מזכירות המדינה בענייני חיזוק פיתוח העיר ירושלים  פיתוח העיר העתיקה ומבני דת בעיר  בניה לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים   סידורי אבטחה במזרח ירושלים ועוד.
גל-41357/13 הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק חינוך חובה (בתי-ספר טעוני טיפוח) בתיק התכתבויות בעניין הצעת חוק חינוך חובה.
גל-41845/9 לשכת השר יוסי שריד – בתי-זיקוק
גל-41883/20 הצעות חוק פרטיות – הר הבית  תשמ"ו 1986 הוגש לכנסת ה- 11
גל-41892/32 הצעות חוק פרטיות – חוק הרשויות המקומיות (שינוי שמות רחובות) – תשמ"ט  1989 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42572/2 יבנה – פרוטוקול בתיק פרוטוקול מישיבת המליאה בנושאי תקציבים  קבלת מנכ"ל למועצה ומינהלות.
גל-43634/10 בנייה עירונית – מחוז גליל – בנה ביתך בנה ביתך באזורי פיתוח – אזור הגליל. פיתוח תשתיות
גל-43638/1 בנייה עירונית – מחוז גליל – בנה ביתך – נצרת עלית תכנון פרויקט מגורים "בנה ביתך" בנצרת עלית ; גילוי מערת קבורה במקום תכנון הפרויקט
גל-43638/2 בנייה עירונית – מחוז גליל – בנה ביתך – נצרת עלית תכנון שכונת "בנה ביתך" בנצרת עלית
גל-43673/4 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – דיור ציבורי התיק מכיל: לשכת השר בנימין בן-אליעזר – דיור ציבורי
גל-44143/3 פרוטוקולים מועצת מנהלים פרוטוקולים ונספחים שנשלחו לחברי הנהלה בנושאים שונים כגון: איתור יעדים ונתיבי טיסה בארה"ב  תכנית פיתוח  תכנית הצטיידות  מבנה מרכז תחזוקה ועוד.
גל-444/15 חברת ניופרתא ייבוא בשר מאסמרה שבאריתראה  כשרות  שחיטה כשרה ועוד
גל-44992/3 אגף תכנון ובינוי ערים – קרני שומרון התכתבויות  סיכומי פגישות  תכנית מתאר ושרטוטים בנושא תכנון ובנייה בקרני שומרון  הכרזה על אדמות מדינה  פיתוח מוסדות ציבור ואזורים מסחריים ועוד.
גל-45148/3 כבישי גישה להאחזות נערן (עוג"ה) תיק העוסק בשיפור בניית בבקעת הירדן בפרט בנערן  מרכזים וחוזי קבלן  תכוניות עבודה ועוד.
גל-45258/21 באר-שבע  משאבי שדה (ביר עסלוג)  ניצנה  עוג'ה  בארותיים פיתוח תשתיות כבישים ועורקים תחבורתיים באזור הדרום
גל-46016/8 חקירת תאונות האוטובוס – פרוטוקול כולל דיון בנושא מסמכים  התכתבויות ופסקי דין (שפורסמו באינטרנט)
גל-46072/8 הנהלת מחוז מרכז – מגזר ערבי – כפר ברא  כפר קאסם  קלנסואה תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק התכתבויות של הנהלת מחוז המרכז במגזר הערבי. התיק עוסק בשלושה כפרים: כפר ברא  כפר קאסם וקלנסוואה. בכפר ברא – השתתפות משרד השיכון בהשלמת פיתוח בכפר בשכונות ותיקות בכפר. – התכתבויות בנושא  ענייני תקציב כך גם לגבי כפר קאסם. בקלנסואה – התכתבויות בנושא עבודות ניקוז  וטיפול נזקי השיטפון בכפר. בתוך כך השתתפות תקציבית של משרד השיכון ושל משרדים אחרים.
גל-46285/12 כנון והנדסה – הועדה לרישום שיכונים ציבוריים – תרש"צים תרש"צ 3/48/4 – ראשון לציון  3/46/2.1 – גבעת שמואל  3/45/4  3/45/3  3/45/1 – גני תקוה.
גל-46463/8 השר אשר אוחנה – קראים התיק מכיל חליפת מכתבים של עיריית ירושלים והיהדות הקראית העולמית בנושאי תקצוב וכספים.
גל-46526/3 שוטף – התכתבויות חלק ג'  המשך מתיק  2 התכתבות בנושאים: ברית מילה  חגיגת בר מצווה לילדי עולים מגרוזיה  עבודה בשבת
גל-46527/14 בקשות לפני דיון שמחות לאירועי שמחות  חלק ד'  המשך מתיק 13 בתיק הושחרו פרטים הפוגעים בצנעת הפרט
גל-46777/13 עניינים פרטיים – שר הפנים ברכות  כנסים ועניינים אישיים
גל-47071/11 תיק מרכז ההסברה [נהלים תכניות פעולה] התיק מכיל מסמכים ופרוטוקולים של מרכז ההסברה בנוגע לפעולות ופעילויות הסברה  ימי עיון  הרצאות  כנסים וכד'  בנושאי אזרחות טובה  הצגת והעברת מדיניות המדינה והישגיה  ועוד.
גל-47071/12 תיק היחידה להסברה וארועים התיק מכיל: תקציב לפעולות לשכת המחוז תיק היחידה להסברה ואירועים ועוד. חלק א'. המשך בתיק
גל-47071/13 היחידה להסברה וארועים התיק מכיל: היחידה להסברה וארועים   חלק ב'-המשך מתיק 2
גל-47071/5 הסברה – בנימין אליאב תכתובת הסברה של מנהל מרכז ההסברה  בנימין אליאב בנושאי מדיניות הסברה  תקציב  עתונות  טקסים וארועים
גל-47072/18 סרטי הסברה מרכז התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לפעולות הסברה  חוגים ופעילויות העשרה שמקיים מנהל ההסברה ברחבי הארץ  הקרנת סרטים ומסירת הרצאות  ועוד.
גל-47086/8 תוצאות הבחירות לכנסת השלישית חוברת תוצאות הבחירות לכנסת השלישית בכל אחד מאזורי הקלפי השונים.
גל-47117/12 אפרתה פרוטוקולים מישיבות המועצה  הודעות על התפטרות מחברות ומינויים במועצה  תוצאות הבחירות  התכתבויות בנושא תפעול המועצה  תכניות בנייה  התנגדות להקמת מפעל בטון של סולל בונה באפרת  הקמת תחנת טלוויזיה בכבלים  ניגוד עניינים של ראש המועצה ועוד.
גל-47117/13 אפרתה התכתבויות בנושא בנייה והקמת מוסדות ציבור שונים באפרת (כגון מרכז בריאות משותף יהודי ערבי ובתי ספר)  מרכז מסחרי   אזור תעשיה  מרכז ספורט  תמיכה במוסדות תורניים וחינוכיים  מענקים מיוחדים  תשלומי ארנונה ועוד.
גל-47117/14 אפרתה התכתבויות בנושא תפקודה של החברה לפיתוח הרי יהודה  מצבן של תשתיות המגורים במועצה  תלונות על בעיות רטיבות ומפגעים שונים  התפטרויות של חברים במועצה  שיעורי הארנונה  הקצבות לבתי כנסת  מוסדות ציבור  הקמת מוסדות חינוך  בקשות לתוספות בנייה  שיפור שירות האוטובוסים לאפרת ועוד.
גל-47117/15 שומרון (ברקן) התכתבויות בנושא אזור התעשייה ברקן לגבי גדלו ותחום שיפוטו וכן בנושא הקמת מפעלים בשטחו
גל-47117/17 שומרון (ברקן) התכתבויות בנושא טענות לאי סדרים כספיים במועצה המקומית אורנית ובוועד בברקן; הצעה לסיוע תקציבי לברקן במסגרת "סל סגור"; התכתבות בנושא שיוכו המוניציפלי של אזור התעשיה והצעה להקמת ראשות תעשייתית עצמאית ועקרונות להקמתה  תשלום ארנונה ע"י תע"ש ועוד.
גל-47117/5 אפרתה חלופת מכתבים והתכתבויות בין המעוצה מקומית אפרת לבין משרד הפנים בנושאים של תקציב  פיתוח תשתיות  רישום אוכלוסין ועוד.
גל-47117/7 אפרתה פרוטוקולים של ועדת התכנון והבניה  התכתבויות בנושא תכנון ובנייה באפרת  חריגות בנייה  בקשה להקמת תורן טלוויזיה אזורי ועוד.
גל-47118/1 בית-אריה מסמכים ממשרד הפנים   הנוגעים לבחירות במועצה מקומית בית-אריה  כגון: תוצאות הבחירות  מימון הבחירות  לוחות זמנים לבחירות  פרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה  רכישת רכב חדש לראש המועצה ועוד.
גל-47118/11 שוטף מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לעניינים שונים ביישובי יהודה ושומרון  כגון: מכרזי שטחים  הגדלות תקציב ביישובים שונים  היתר קבלת אשראי  התחייבות משרד הפנים במימון פרויקט התקציב הפיתוח ועוד.
גל-47118/2 בית-אריה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לצירוף ישוב "עופרים" למועצה מקומית "בית-אריה"  כגון: תחזית בנייה ואוכלוסייה בבית-אריה  ישיבות המועצה  מפות היישובים ועוד.
גל-47118/4 בג"ץ מועצה"ד עמנואל התכתבויות  סיכומי דיונים ומסמכים משפטיים בנושא הליך משפטי בין המועצה המקומית למועצה הדתית בעמנואל בנושא העברת תקציבים למועצה הדתית.
גל-47118/5 בג"ץ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודים באיו"ש בני ריקרדו  בנוגע לעתירת בג"צ 5960/91 גרוס נ' הממונה ביהודה ושומרון  משרד הפנים ואח' למתן צו שיורה למשיבים לנמק מדוע לא ייקבע מועד לקיום בחירות מקומיות במועצה אזורית מטה בנימין. העתירה נמחק עם התחיישבות משרד הפנים לקיים בחירות מוניצפליות במועצות האזוריות הישראליות באיו"ש ובחבל עזה.
גל-47119/10 עמנואל מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה מקומית עמנואל  כגון: דו"ח אבחון ראשוני "קווים לתכנית הבראה" תלונות על תפקוד המועצה  פרוטוקול מישיבות ועדת ביקורת ועוד.
גל-47119/9 עמנואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון  בנוגע לביקורת על פעילות המועצה המקומית עמנואל: דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים מדו"ח מבקר המדינה לשנת 1993  דרישת מסמכים לועדת הביקורת של המועצה  ראיון ממוסף "סופשבוע" ב"מעריב" עם ראש המועצה הרב שמואל זייבלד בעקבות ממצאי דוח ביקורת המדינה (ינואר 1993)  דו"חות הבדיקה למועצה המקומית עמנואל (אפריל 1993) ועוד.
גל-47120/1 הר-אדר עד שנת 1996 מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה המקומית בהר אדר  כגון: הרכב חברי המועצה הראשונה  כתבי מינוי  פרוטוקולים מישיבות המועצה בנוגע לתקציב  הצעות תקציב  מענק פיתוח כניסה לישוב ועוד.
גל-47120/12 מועצה דתית אורנית חלק א'. אוסף מסמכים של המועצה הדתית אורנית בנושאים  פרוטוקולים  תקציב  תשלום משכורת   עתירות בג"צ ועוד.
גל-47120/13 מועצה דתית אורנית חלק ב'-המשך מתיק 12. התכתבויות של המועצה הדתית אורנית בנושאים כספיים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47120/2 הר-אדר עד שנת 1996 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון מטעם משרד הפנים בנימין ריקרדו  בנוגע להקמת המועצה המקומית בהר אדר: כתבי מינוי לנציגי המועצה  גיליונות מידעון המועצה המקומית הר אדר – "משנכנס אדר" (גיליונות 1  2 ו-3)  הרחבת הגבולות המוניציפאליים של היישוב  אכלוס שלב ב' ביישוב  ניסוח הצו הצבאי לכינון המועצה ועוד. חלק ב'- המשך מתיק 1
גל-47120/5 קרית  ארבע התכתבויות ופרוטוקולים בנושא תשלום גמלאות לעובד מנהלת קרית ארבע ותשלומי החזר למס הכנסה  תעריפי ארנונה בקרית ארבע  דו"ח כספי על פעילות בית המשפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע  כוח אדם במועצה  הקמת מבנה למועצה ועוד.
גל-47120/6 קרית  ארבע חלק ג'-המשך מתיק 5. מועצה מקומית קרית ארבע – פרוטוקולים  בניה  רכישת מכלי אשפה ושיווק אזור יהודה ושומרון בתיירות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47121/1 מעלה אדומים תכנית פעולה של החברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים; דו"ח מבקר המדינה בנושא עיריית מעלה אדומים והתכתבויות בנושא; סקירה כללית על המועצה; הצעה למסגרת תקציבית וניתוח דו"חות המועצה.
גל-47121/10 מעלה אדומים החברה לפיתוח מסמכים  פרוטוקולים  חומר משפטי והתכתבויות בנושא אישור ייסוד קרן מוזיאון הצייר משה קסטל  אישור הלוואה ומימון החזרי הלוואות ופטור ממכרז לחברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים  ממצאי ביקורת על החברה וחשדות לאי סדרים בחברה ובמועצה המקומית  עתירה נגד התקשרות ראש העיר עם סיעת המערך במעלה אדומים בבית הדין העליון של תנועת החרות בארץ ישראל ועוד.
גל-47121/2 מעלה אדומים התיק מכיל מסמכים העוסקים בביקורת על עיריית מעלה אדומים (מטעם מבקר המדינה ומטעם ועדת הביקורת של העירייה) ובבחירת ועדת ביקורת חדשה לעירייה
גל-47121/4 מעלה אדומים התכתבויות ופרוטוקולים בנושא תנאי שכר וגמלאות של נבחרי ציבור במעלה אדומים  בחירת סגנים  כהונתו של בני כשריאל כראש העירייה ומנכ"ל אפרידר  רכישת רכב לראש העיר ועוד.
גל-47121/5 מעלה אדומים התכתבויות וקטעי עיתונות בנושא התפטרותו של ראש עיריית מעלה אדומים  עמוס טרטמן; עתירה לבג"צ נגד פרישתו של טרטמן ומינוי בני כשריאל כממלא מקומו  טענות לניגוד עניינים של חברי מועצה  תוצאות הבחירות במועצה  תעמולת בחירות  ממצאי דו"ח ועדת החקירה לבדיקת תפקודה של המועצה המקומית מעלה אדומים ועוד.
גל-47121/6 מעלה אדומים התכתבויות של עיריית מעלה אדומים משרד הפנים בנושא המצאת מסמכים לחברי מועצה והתכתבויות פנימיות של העירייה בנושאים שכר  תקציב  דוחות כספיים ובחירות. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47121/7 מעלה אדומים התכתבויות וחליפת מסמכים בין אגפים שונים במשרד הפנים לבין עיריית מעלה אדומים בנוגע להפיכת ממועצה מקומית לעירייה  תחום השיפוט והגבולות המווניצפליים שלה  שיפור התשתיות שונות  סיפוח הישוב קידר למעלה אודמים ועוד.
גל-47121/8 מעלה אדומים חלק ד'-המשך מתיק 7.  אוסף מסמכים של עיריית מעלה אדומים שעוסקים תחזית בניה ואכלוס  תוכנית מתאר  אספקת ששירותי אבטחה  חומר רקע לביקור שר הפנים אריה דרעי  תלונות על עובדים ותלונות על צריכת מים משותפת של תושבים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47122/1 תקציב רגיל.מועצה  אזורית שומרון ביקורות דו"חות כפסים משנת 1994 מאת המעוצה האזורית שומרון שהוגשו למשרד הפנים.
גל-47122/2 תקציב רגיל.מועצה  אזורית שומרון ביקורות דו"חות כפסים משנת 1995 מאת המעוצה האזורית שומרון שהוגשו למשרד הפנים.
גל-47122/3 תקציב רגיל.מועצה  אזורית שומרון ביקורות דו"חות כפסים משנת 1995 מאת המעוצה האזורית שומרון שהוגשו למשרד הפנים.
גל-47143/9 קרני שומרון התכתבויות בנוגע לעניינים מנהליים ביישוב
גל-47254/5 פעולות הדרכה לחניכים במשרדי ממשלה מסמכים ותכתובות בנושא
גל-47356/5 תנאי עבודה לחניכים תקנון ותנאים להעסקת בני נוער בשירות המדינה
גל-47371/8 תוספת מקצועית לעובדי משרד המשטרה התכתבויות בנוגע למשכורת עובדי משרד המשטרה ושוטרים
גל-47384/7 תקנון שירות המדינה (תקשי"ר)
גל-47394/28 תנאי עבודה לשוליות התכתבויות ומסמכים בדבר תנאי עבודה לשוליות במשרד התחבורה
גל-47400/28 מכון להשכלה ציונית התכתבויות שלום גולדלמן עם נציב שירות המדינה בנוגע ללימודי ציונות במכון
גל-47414/9 פטנטים אמצאות – תגליות של עובדי המדינה בתיק התכתבויות בין רשם הפטנטים  נציבות שירות המדינה  משרד האוצר ומשרד הביטחון לגבי הצעת חוק הפטנטים תשכ"ג-1963 ותשלום תמלוגים לעובדי המשרד בגין המצאותיהם. כמו כן  בתיק טיוטה ראשונה לחוק הפטנטים תשכ"ג-1963.
גל-47421/7 משטרת ישראל + בתי הסוהר   כללי כרך 2 . ענייני שכר
גל-47443/20 הפסקה זמנית של עובדים מסיבות משמעתיות (הדחה מן העבודה) (14/0/1) התכתבויות ומסמכים בנושא. הושחרו פרטים אישיים על מנת למנוע פגיעה בצנעת הפרט
גל-47467/11 מהנדסים בעלי תואר שני ותואר  שלישי תכתובות של נציבות שירות המדינה עם גופים שונים בנוגע לדרגתם ושכרם של עובדי מדינה בוגרי תארים.
גל-49047/11 [רשימת המכוניות המסחריות באיזור ת"א לפי סוג  בעלים  מס' רישוי ועוד]
גל-4929/28 . רמת אביב – תכנון כולל כרך א'
גל-4929/29 . רמת אביב – תכנון כולל כרך ב' המשך תיק תכנון פיתוח תשתיות ורישום דירות ברמת אביב
גל-4929/30 . רמת אביב – מוסדות ציבור פיתוח  מבני ציבור ברמת אביב
גל-4929/31 . רמת אביב – תכנון פיזי תכנון מגורים ברמת אביב
גל-4935/10 . ירושלים – תכנון כולל כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לתכנון במרחב התכנון המקומי של ירושלים: בניית דירות לזוגות צעירים  מעונות לסטודנטים בבצלאל  הקמת מקלטים ציבוריים  שיפוץ בית טאנוס ובניינים אחרים בשכונת מוסררה (מורשה)  תשלום אגרות בניה ע"י חברות הבניה  זכרון דברים מישיבות העירייה  רזרבות קרקעיות שהוקצו למשרד השיכון לתכנון ובניית יחידות דיור בירושלים נכון ל-1.9.1966 ועוד.
גל-50239/7 גשם דו"חות והתכתבות לשכת נציב המים עם הועדה המקצועית למטאורולוגיה  חברת המים מקורות  האוניברסיטה העברית וגופים נוספים בנוגע לניתוח משקעי גשמים באזורים שונים בארץ  הגברת מטר (זריעת עננים)  נזקי שטפונות ועוד (המשך בתיק מס' 8).
גל-50239/8 גשם (המשך מתיק מס' 7) דו"חות והתכתבות לשכת נציב המים עם ועדת המעקב לתכנית הגברת המטר  חברת שחם – שירותים חשמלים מכניים (חברת בת של חברת המים מקורות)  השירות המטאורולוגי וגופים נוספים בנוגע לניתוח עוצמות גשמים באזורים שונים בארץ  הגברת מטר (זריעת עננים)  תחזיות משקעי גשמים ועוד.
גל-50404/6 תשתיות נפט ואנרגיה דו"ח הועדה לבדיקת אירוע דליפת דלק מצינור "6 אשדוד – פי גלילות הרצליה  סיכום דיון בנושא תמ"א תש"ן – צנרת להולכת דלק  תביעה משפטית של תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נגד מדינת ישראל וכו'.
גל-50417/7 מקורות טיוטת הסכם מקורות – חח"י להקמת מתקן התפלה בשטח תחנת הכח באשדוד  סיכומי דיון מתקן ההתפלה מקורות  פגיעה במקורות מים בתמאר טב"ק וכו'
גל-50672/14 בית-ספר ממלכתי לוחמי הגטאות התיק הינו יק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות הנוגעות לניהול בית הספר 'לוחמי הגיטאות' בקרית אתא. בית ספר זה קלט לפתחו ילדי מעברה ולכן מבקשים סיוע במבצע 'ספר לילד' וכן הקצב להוראה מסייעת בבית הספר לשנת תשל"א.
גל-51349/15 דובק – מיסוי על סיגריות התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע למיסוי על מוצרי טבק  דיון בענייני יבוא סיגריות ומיסים עם חברת דובק המקומית  טבלאות  מספרים ונתונים שונים  ועוד.
גל-51349/5 חופש מידע – מכתבים בכל נושא התיק מכיל מכתבים והעתקים שמיועדים לחבר הכנסת סילבן שלום מגופים ואישים שונים  בשלל נושאים  כמו: עוולות שנעשו לאזרחים  העברת חוקים שונים  ענייני תקציבים שונים  מכתבי ברכה ותודה  ועוד נושאים. כן מכיל קטעי עיתונות.
גל-51353/11 תקציב המדינה – 1996 התיק מכיל חוברת של לקט נתונים כלכליים של אגף ההסברה של תנועת הליכוד שהוגש לח"כ סילבן שלום  וכן מכתבים של הכנסת בנוגע לתקציב המדינה לשנת 1996.
גל-51841/4 מטולה – תוכניות בתי מגורים התיק מכיל
גל-51896/8 דיור ציבורי – דיווחים ונתונים התיק מכיל: הלוואות בנקאיות לדיירי השיכון הציבורי שרכשו דירותיהם  הרשמה ומיכרת דירות במסגרת מבצעי " הבית שלי" ו " קנה ביתך " ועוד.
גל-52/34 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: אשקלון – ישוב: נחל עוז – אזור קלפי מס' 001 – 0844
גל-52/35 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: אשקלון – ישוב: נחל עוז – אזור קלפי מס' 001 – 0845
גל-52033/5 ועדת חקירה קרית יערים
גל-52595/10 בית ספר ממלכתי דתי ז' רמת הנשיא בת-ים בית ספר ממלכתי דתי "הראל" בבת ים-פתיחת בית ספר ממלכתי דתי ברמת הנשיא  העברת תלמידים ממסגרת לימודית חב"ד (בי"ס חב"ד ברמת יוסף) למסגרת ממ"ד ברמת הנשיא  שעורי עזר לילדי עולים  חוגי תלמוד  הסעת תלמידים לבית הספר  מינוי מנהל לבית הספר  בקורת בטיחות ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-52595/5 בית ספר ממלכתי הנשיא בת-ים מינוי מנהל לבית הספר  תאונות תלמידים בבית הספר ותביעות כנגד משרד החינוך ואחרים בגינן  מכרזי ניהול לבתי הספר הנשיא וטבנקין בבת ים  דו"ח ביקורת בטיחות בבית הספר.
גל-52618/4 בית ספר אקסטרני בוחן גמנסיה גורדון הרצליה התיק מכיל מסמכים העוסקים בבית הספר "א.ד גורדון" בתל אביב: רישיון מוסד  פנסיה מקיפה לעובדי ההוראה  דוחו"ת ביקורת  תלונות אודות שכר הלימוד ועוד  קטעי עיתונות אודות המוסד ועוד.
גל-52643/19 בית ספר ממלכתי נחל-עוז התיק מכיל מסכים של בית הספר הממלכתי בקיבוץ נחל עוז ובהם דו"חות של ממצאי הריהוט והציוד בביה"ס  בקשה לפתיחת מוסד חינוך רשמי  ועוד.
גל-53228/5 חוק שיקום נכים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר האוצר סילבן שלום  בנוגע לחוק נכי רדיפות הנאצים שתוקן במסגרת חוק ההסדרים ולכן החריג ניצולי שואה נכים אשר הוכרו לפניו ע"י הלשכה לשיקום נכים וקיבלו קצבאות  ולאחריו הפסיקו לקבל – מסיבות שונות.
גל-53391/14 טירת יהודה – סכסוכי קרקע דרישה להפסיק חריש באדמה שהוחכרה
גל-53732/9 נתניה – חלוקת דירות הודעה על דירות להשכרה בשיכון  רשימת ליקויים בשיכון  דירות לעובדי מע"צ  דירות לשוטרים  גמר בניית שיכון עולי הונגריה בנתניה  מכירת דירות  העברת דירות לעמידר ואיכלוס עין התכלת-נתניה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-54176/10 דוח יו"ר הדירקטוריון על פעילות חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת הבת שלה חברת קו מוצרי דלק בע"מ לתקופה ינואר-יוני 1999 בתיק דוח יו"ר הדירקטוריון לתקופת יולי – דצמבר 1999.
גל-54831/15 דיור ציבורי משרד הבינוי והשיכון- אגף תקציבים: דיור ציבורי- דו"ח 1999
גל-54864/9 פרוייקט תנופה התיק מכיל: פרויקט תנופה  הפעלת מרכזי למידה לבגרויות בירושלים  פרויקט העצמת נשים-קטמון ועוד.
גל-55885/11 תקנות חוק חינוך ממלכתי תקנות חינוך ממלכתי; כללים והחלת תנאים להנהגת שבוע מקוצר; תיקוני הצעת חוק חינוך (מספר תלמידים בכיתה/ חינוך ערבי  ועוד)
גל-55961/2 החינוך הקראי מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים להקצאת שעות בבתי ספר קראים.
גל-56062/11 גיוס ושחרור תלמידים מצה"ל התיק מכיל מכתבים  מסמכים והוראות של משרד החינוך הנוגעים לאופני הדרכות בני נוער לפני גיל גיוס לעניין השירות הצבאי  מקומות השירות  אופני הגיוס  הסברים על היחידות השונות  ליווי פסיכולוגי מקצועי  ועוד.
גל-56062/12 גיוס ושחרור תלמידים מצה"ל התיק מכיל מכתבים של אישים וגופים שונים הנוגעים לפרויקט "צהלה" – פרויקט הנועד לעידוד הגיוס לצה"ל  ליווי והכשרה של בני נוער מתגייסים ועוד  מסמכי הסבר על פרויקט צהלה ופעילויותיו  כנסים   ועוד.
גל-56062/13 גיוס ושחרור תלמידים מצה"ל התיק מכיל חליפת מכתבים של שרים ואישים שונים בנוגע לפרויקט "צהלה" – פרויקט התנדבותי שנועד ללוות ולהכשיר צעירים מסיימי בית ספר לגיוסם  לצה"ל  מסמכי הסבר ודו"חות על פרויקט צהלה ופעילויותיו  מכתבי תודה וברכה  ועוד.
גל-56062/14 גיוס ושחרור תלמידים מצה"ל גיוס ושחרור תלמידים מצה"ל הכוללים: דו"ח לקידום ההשכלה של צעירים בישראל  השלמת תעודת בגרות בצה"ל  וועדה לגיוון הלמידה בחטיבה העליונה  וועדה להכנת אוכלוסיות חלשות לקראת הגיוס בצה"ל  וועדה לתיאום והחלפת נתונים ומידע  מוכנות ונכונות לשירות משמעותי בצה"ל  הכנה לצה"ל  השתלבות חרדים בצה"ל
גל-57414/5 שמואל הולנדר – הדרכה והשכלה התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בשירות הציבורי בעניין לימודים  משפט וכנסי השתלמות. פרוטוקול ותכניה ליום עיון. ועוד.
גל-57414/6 שמואל הולנדר – הדרכה והשכלה התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בשירות הציבורי בעניין לימודים  כנסי השתלמות  קורסים וימי עיון  חוזרים בנושא ועוד.
גל-57510/4 ייבוא ההון התיק מלא בטבלאות  נתונים ועדכונים על מחירי ייבוא  כניסת הון לישראל  השקעות בישראל והלוואות המדינה  פיצויים ותביעות מגרמניה ועוד.
גל-57518/18 הצעת חוק חובת המכרזים מסמכים ממשרד האוצר ובהם הצעת חוק חובת המכרזים של ח"כ מרדכי וירשובסקי.
גל-581/13 מחזות – קסטנר מחזות – קסטנר
גל-58511/5 חוק הבחירות דרכי תעמולה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המפקח על הבחירות במשרד הפנים אהוד שיל"ת  בנוגע לתעמולת בחירות ומקרים בהם הופר לכאורה חוק הבחירות (דרכי תעמולה)  התשי"ט-1959: מקרים פרטניים של עובדי רשויות מקומיות וגופים ממלכתיים אשר התמודדו בבחירות לרשויות מקומיות כגון קרית ביאליק  פתח תקווה  כפר סבא  קרית אתא ועוד והשתמשו בנכסים ממלכתיים ללתועלת הפוליטית הפרטית שלהם  הדבקת שלטים ומודעות בתקופת בחירות  סיכום פגישה עם מפכ"ל המשטרה  דוד קראוס בנושא לקראת הבחירות לכנסת השתים עשרה שנערכו ב-1.11.1988 (והיו אמורות להיות גם לרשויות המקומיות)  תעמולת בחירות לרשויות המקומיות ברדיו אזורי ועוד.
גל-58515/6 בחירות מועצה מקומית קרני שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המפקח על הבחירות במשרד הפנים אהוד שיל"ת  בנוגע לקיום בחירות למועצה מקומית קרני שומרון: מודעות לבוחר  הכנת פנקס הבוחרים  מינוי ועדת הבחירות  הרכבת רשימת המועמדים  חישוב תוצאות הבחירות  דחיית עררם של גבריאל בוטבול ותלמידי ישיבת ההסדר ביישוב בדרישה למתן זכות הצבעה להם  עתירה להג"ץ בבקשה להכללת ראש המועצה גבריאל בוטבול ומשפחתו בפנקס הבוחרים  תוצאות הבחירות בסיבוב הראשון ותוצאות הבחירות החוזרות בהן נבחר לראשות המועצה יהודה ליברמן.
גל-58516/4 בחירות מועצה אזורית הגליל העליון התיק מכיל חליפת מכתבים של מועצה אזורית הגליל העליון בנוגע לבחירות מקומיות במועצה  רשימות שמות המתמודדים והנבחרים  תוצאות הבחירות  אישורי מועמדויות  אישורי הדבקות מודעות בדבר הגשת רשימות מועמדים  הודעות ומסמכים שונים  ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
גל-58516/8 בחירות מועצה מקומית קרית ארבע התכתבויות וחליפת מסמכים בין המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים למועצה מקומית קרית ארבע חברון בנוגע לבחירות שהתקיימו ב-4.7.1995: הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה  הודעות בחירות  פסק הדין של בית המשפט המחוזי בדבר דחיית ערעור בחירות על פסילת רשימת "קוממיות ישראל" בראשות ברוך מרזל להציג מעמדותה בבחירות  פרוטוקולים של ועדת הבחירות למועצה מקומית  טפסי רישום מועמדים לרשימות השונות ועוד.
גל-5859/30 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי מטולה התיק מכיל תקנון לתכנית שיכון ציבורי בעיר מטולה  וכן את מפת האזור.
גל-58653/10 רמת גן – בין הרחובות רח' הצלע ורח' העמל נחלת גנים: גוש 6204  חלקות: 39  186  185  184  377  376  31  375  378  ח"ח: 37  134  447 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-58654/24 חיפה: גוש 10811  ח': 418 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-5908/4 כפר סילבר התיק מכיל מפה של כפר הנוער 'כפר סילבר' (תחום המועצה האזורית חוף אשקלון).
גל-5908/41 חרבת אל מדבה (מספר סידורי ברשימה המקורית:  (32 בית פלט מושבי עובדים
גל-59216/45 דרום השרון – היתר בניה תוכנית בינוי מרכז אזרחי נירית – מאושר
גל-59216/49 דרום השרון – היתר בניה תוכנית בניית נירית – מאושר
גל-59216/50 דרום השרון – היתר בניה גן ילדים -נירית – מאושר
גל-59217/46 דרום השרון – היתר בניה חב' מקורות בע"מ – נירית – מאושר
גל-59245/1 קראים הקראים-ניהול ענייני העדה באשדוד  דוחו"ת כספיים של היהדות הקראית העולמית  תקציב העדה הקראית בישראל  תקציב האגף לעדות דתיות  תזכיר בענין קהילות הקראים בחו"ל  פיתוח מבני דת ותמיכה לשרותי דת לקראים ושומרונים  סקירות על העדות הקראית והשומרונית  סיכומי דיונים וישיבות בעניין עדות דתיות שהתקיימו במשרד הדתות  הקמת מרכז ליהדות הקראית באשדוד ועוד.
גל-59245/3 קראים התכתבות בנושא הקמת בית דין רבני ארצי בנתניה לעולים מאתיופיה  דוחות הכנסות והוצאות של היהדות הקראית העולמית
גל-5930/2 התאחדות בעלי מלאכה וארגון המתכת התכתבות בין משרד הכלכלה והתעשייה להתאחדות בעלי המלאכה בחיפה  בנושאים שונים  כגון: הקצבת מטבע זר  הלוואות ממשרד הפיתוח להקמת מפעלים  יצוא של מוצרי מלאכה ותעשיה זעירה  רכישת ציוד מביח"ר מקומיים ועוד.
גל-59405/21 החברה לפיתוח קיסריה התיק מכיל הסכם שנחתם בין החברה לפיתוח קיסריה לבין מועצת פועלי אור עקיבא בנושאי פיטורים ופיצויים של עובדי מועדון גולף  תנאים סוציאליים  משכורתם ועוד עניינים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי צנעת הפרט.
גל-59456/10 מפות רמת הנגב מפעל המים ברמת נגב – נתונים ומפות
גל-595/60 סרטים – העיט ביקורת סרטים ומחזות- העיט
גל-59641/14 מעלה הגליל  מפעלי אספקת מים   מעלה אפרים -מפעלי אספת מים   אדומים מפעלי אספקת מים התכתבויות בנושא אספקת מים לתושבים  איכות המים  שיקום תשתיות מים  הקצבת מים למפעלים ותשלום עבור זכויות מים ברשויות המקומיות מעלה הגליל (מעלה יוסף)  מעלה אפרים ומעלה אדומים.
גל-5971/5 התאחדות וחברות חברת כור – כרך א' בתיק מסמכים והתכתבויות של החברה הנ"ל. בתוך כך  עיסוק בתעשייה המתפתחת של ישראל – פלדה וברזל  מים  יהלומים  שמני סיכה  תחבורה  קרמיקה ועוד; עניינים כלכליים – הוצאות  הכנסות  תקציבים והשקעות  ייבוא וייצוא  מטבע חוץ ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-5971/6 התאחדות וחברות חברת כור – כרך ב' התיק מכיל התכתבויות הקשורות בחברה הנ"ל  במפעלי תעשייה  בתוכניות ייצור ועוד.
גל-5989/9 נציגויות ישראל בחו"ל – נציגות המשרד בחו"ל – דניה
גל-60458/3 שומרון תקציב פיתוח התכבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של הממונה על הישובים ביהודה ושומרון  בנימין ריקרדו  בנוגע לתקציב הפיתוח של המועצה האזורית שומרון: פיתוח תשתיות כבישים  רכישת ציוד ומכולות אשפה ועוד.
גל-6047/13 חטיבת מזון – שביתת האופים – אפריל  1954 תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. בתיק – התכתבויות הנוגעות לשביתת האופים באפריל 1954. ניסיון לפתור את המשבר באמצעות מתן אשראי לארגוני האופים.
גל-6047/17 חטיבת מזון – בטול הקשר בין טחנות הקמח והמאפיות תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. התכתבויות בין בעלי המאפיות לבין ארגוני טחנות הקמח. בקשה להסרה מוחלטת של כל הגבלה בטחינת הקמח בטחנות. הצעה – שחרור הטחנות מעל  שיווק הקמחים והנהגת ליברליזציה מלאה בענף הטחינה.; הסכם על חופש בקניית קמחים. עוד בתיק – טבלאות תצרוכת ומחירי הקמחים  ביטול הקשר בין טחנת הקמח למאפיות.
גל-6047/19 חטיבת מזון – דוגמאות מסדרת תיקי פרט דוגמאות מסדרת תיקי פרט בנושא: בתי-קירור בארץ כרך א'
גל-6047/22 חטיבת מזון – דוגמאות מסדרת תיקי פרט דוגמאות מסדרת תיקי פרט בנושא: בתי-קירור בארץ כרך ד'
גל-6047/5 חטיבת מזון – התאחדות הסוחרים הכללית בישראל תיק של משרד הכלכלה והתעשייה. בתיק תכתובות הנוגעות להתאחדות הסוחרים הכללית בישראל. בן היתר  התכתבויות על הפקעת מחירים  אספקת פרי לבתים  עלון התאחדות על פעולותיה החודשיות והענפים השונים בהם ההתאחדות עוסקת. עוד בתיק – התכתבות על אפיית עוגיות ללא רישיון ופיקוח  פרסומי המועצה לייצור ושיווק ירקות – סוג ומחיר לק"ג ועוד.
גל-6047/6 חטיבת מזון – איגוד הצרכנים בישראל תל-אביב איגוד הצרכנים- ועדת ייעוץ לתעשיית המזון; הצעה לקמת מרכז תלונות למוצרים ולשירותים; כיתוב שם התוצרת ; צבעי מאכל
גל-60565/8 מחוז מרכז: המחלקה הטכנית – תכניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) – חלוקת ישובים
גל-60614/25 באר שבע בקשה לשימוש חורג-רמת חובב
גל-60656/4 תכנון כביש המחבר בין שכונת רמת שלמה (רכס שועפט) לבין שכונת סנהדריה בהתאם לתוכנית במ/ 4520 אוסף מסמכים בנושא תכנון כביש המחבר בין שכונת רמת שלמה לבין שכונת סנהדריה והרחבת שכונת סנהדריה המורחבת. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-6075/16 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות פולין. כרך ג' התיק מכיל: קשרים מסחריים עם ארצות זרות פולין  בצוע הסכם המסחרי עם פולין  יבוא מכונות תפירה מפולין ועוד.
גל-60779/17 נתניה חוזים חכירה התכתבות בנושא חוזה חכירה בעיריית התניה למכללה האקדמית בנתניה
גל-6104/12 חטיבת תעשיה – מר ג'און מואטרין – מומחה לקרמיקה התכתבויות וחליפת מסמכים בין חטיבת התעשיה במשרד המסחר והתעשייה לז'אן מואטרון (Jean Moitron) מומחה מטעם האו"ם לתעשייה קרמית: דו"חות נסיעה חודשיים של המומחה  דו"חות עבודה חודשיים של עבודתו במעבדות הטכניון  מזכרים בנוגע למחקרים שערך  בקשה להתקתנת טלפון בביתו  השתתפותו בקונגרס השביעי העולמי  עריכת מסיבת פרידה לאחר סיום תפקידו ועוד.
גל-61082/26 נאות הכיכר- באר שבע תרשומת מישיבת הועדה לנזק עקיף. נזק למתקני מים כתוצאה מפעולות איבה
גל-61192/1 הועדה להגברת הפריון אוסף מסמכים של הוועדה להגברת הפריון העבודה והייצור במשק  העוסקים ב-ניידות העובדים במשק  היעדרות עובדים ודרכים לצמצומה  הצעות להגברת ניידות עובדים במשק
גל-61205/6 ניידות עובדים מבני תעסוקה – ישיבות בנושא ניוד עובדים
גל-61265/12 המכון לפריון עבודה והייצור אוסף מסמכים של המכון לפריון עבודה והייצור ושל bureau of labor statistics in washington בנושאים ניידות עובדים ומדיניות להגברת הפריון העבודה והייצור.
גל-61272/21 רישוי למתקן נפט  מייברג את שרגר  צפת רישיון למאפיה בצפת
גל-61373/13 חצור מועצה מקומית התכתבות
גל-61444/3 הנדסאים רמת אביב לימודי הנדסאים באוניברסיטת תל אביב
גל-61480/7 סיוע ישיר לניידות עובדים תביעות שכר של ועד עובדי ההוראה של משרד העבודה; דו"ח הצוות לסיוע ישיר לניידות וטיוטות לדיון.
גל-61481/3 הגברת ניידות עובדים פעולות הוועדה להגברת פריון הייצור והייעול במשק
גל-61618/15 לוין אפשטיין-דפוס-בת ים-תיק 7 תאונות עבודה; דוחות חקירה ובירור מטעם משרד העבודה
גל-61640/12 תאונת מוות-מיום 30.7.87 הנפגע-עיסא עבדללה בתיק חקירת תאונת עבודה.
גל-61661/15 מחקר ניידות עובדים (המרכז לחקר התיישבות) התכתבויות בנושא הצעת מחקר על צמיחה עירונית בעיירות פיתוח והשלכותיה על ניידות תעסוקתית ועותק של הצעת המחקר והצעת תקציב; מאמר של ברוך קיפניס על "התעשיה כמעסיק בערי השדה". המאמר הושחר בחלקו בכדי להמנע מפגיעה בזכויות יוצרים. ניתן לעיין בו באולם הקריאה.
גל-61683/5 ועדת מומחים "ניידות עובדים" פרוטוקולים מדיונים ומסמכים של הועדה למניעת אבטלה והגברת הייעול בשיתוף ועדת המשנה לתקציב וכספים; התכתבויות בנושא הטמעת עקרונות הייעול במערכת החינוך המקצועי; דו"ח ועדת המומחים לענייני היעדרות בנושא היעדרות מן העבודה ודרכים לצמצומה; דו"ח הועדה להגברת ניידות העובדים במשק; דו"ח של נציבות שירות המדינה על ניידות עובדים בשירות המדינה; דו"ח הועדה הבינמשרדית לבדיקת הדרכים להגברת ניידות העובדים במשק הישראלי.
גל-62085/3 בנה דירתך  כפר סבא בקשות להיתרי בניה ושרטוטים במסגרת פרויקט "בנה דירתך" בכפר סבא; מכתבים של האדריכל בנוגע לשכרו.
גל-62146/3 ירחיב /  נירית אוסף מסמכים העוסקים בתכנון ובינוי כביש גישה ליישוב אורנית החוצה את יער חורשים והרחבת היישובים ירחיב ונירית
גל-62816/11 סוכרת באלף השלישי (חוברת} חוברת של האגודה הישראלית לסכרת- סכרת באלף השלישי
גל-6299/12 סקירה על המקומות הקדושים בארץ-ישראל ( מאת ד"ר ש. ז. כהנא  מנכ"ל המשרד ) מאמרים וחוברות על מקומות קדושים  האוכלוסיה הנוצרית במדינת ישראל; רשימות אתרים הסטוריים וכו'; עלון הסברה של אוניברסיטת תל אביב.
גל-6313/11 חדרה זכרונות-דברים מהפגישות  אישורי מתן ההקצבות  דוחות ביקור  שאלונים לרישום בתי כנסת; התכתבות
גל-6323/16 מעמד זכר הקהל מסמכים ממשרד הדתות ובהם חוות-דעת של הועדה לבדיקת מעמד אישי של הקראים.
גל-6332/8 שירותי דת בישובים וישובי עולים פרוטוקולים  דיווחים והתכתבות על שירותי דת  מוסדות דת  הקצבות משרד הדתות  דו"חות כספיים – תיקי פרט לפי ישובים – מושב פעמי תש"ז
גל-6338/19 מבצעים – מבצע " כתר תורה "  חנוכת בתי-הכנסת והכנסת ספרי-תורה תיק של המשרד לענייני דתות  הזמנות  רשימות המוזמנים  תכניות  חשבונות; 'מבצע 'כתר תורה'  חנוכת בתי כנסת.
גל-6338/4 כפר עקרון ( עקיר ) מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לבחירת המועצה הדתית בקריית עקרון  כגון: – יפויי-כח לנציגי בתי-הכנסת לבחירת המועצה  אישור הרכב המועצה שסוכם בפגישת באי הכוח.
גל-6376/6 קשרים עם הגולה ( לפי אלף-בית – אותיות נ – צ' ) תזכיר ד"ר י. מאיר על ביקורו בעדן; התכתבות ( כולל דו"ח על ועידת הרבנים ממערב אירופה בפריס 1.11.49 )
גל-6380/12 האגודה למען המקומות הקדושים פרטי-כל מאסיפה הכללית 15.7.58  סקירה קצרה על פעילות האגודה  רשימות המקומות הקדושים; הזמנות  התכתבות ובקשה מילדי חו"ל לחגוג בר מצווה בארץ
גל-63861/20 אגודה שתופית לשכון בקרית חיים ב בעמ חוזים לרכישת קרקעות בין אגודה שיתופית לשיכון בקרית חיים וגורמים שונים: בנק טפחות  חברת קרן היסוד ועוד
גל-63870/46 נוה וגן אגודה שתופית לשכון פקידי הבנק האופותיקאי בתל אביב בעמ הבנק האופותיקאי הכללי של ארץ ישראל
גל-63919/1 עין עירון מושב עובדים להתישבות שתופית בעמ שיחרור שעבודים
גל-64127/6 שגב מושב עובדים להתישבות חקלאית שתופית בעמ NULL
גל-64206/8 רמת החיל שכון חיילים משוחררים אגודה שתופית בעמ התכתבות  מאזנים ותקנון
גל-6895/1 מושב ניר אברהם  1975 – 1978 פרוטוקולים תקציבים  כתבי הלוואות והתכתבות בענין תכנון הבניה והפיתוח של מושב ניר אברהם והקצאת תקציבים לבניה במקום. וכן בנית בית כנסת ומקוואות
גל-6895/16 תיק ללא שם אוסף מסמכים של הישוב דיקלה בנושאים פרוטוקולים  קטעי עתונות והתכתבות בענין תכניות הבינוי והפיתוח.
גל-6895/22 נח"ל סוכות – פרוגרמות הוראות פעולה והתכתבות בענין תכניות הפיתוח והבינוי בנח"ל סוכות – קיבוץ סופה.
גל-6895/3 תלמי-יוסף תכניות  פרוטוקולים  תכנית אב  הוראות עבודה והתכתבות בענין תכנון הבניה והפיתוח של המושב וביצוע עבודות בינוי שונות בישוב
גל-6895/9 אוגדה – פרוגרמות תכניות אב  הוראות עבודה והתכתבות בענין תכנון הבניה והפיתוח בישוב "אוגדה" וביצוע עבודות בינוי שונות במושב.
גל-6896/1 מחוז הנגב – אופירה: בקשות להשתכנות מלשכת סגן מנהל המחוז. כרך א' תיק מסמכים העוסק בקבלת תושבים לישוב אופירה שבסיני. הושחר מטעם צנעת הפרט
גל-6896/3 מחוז הנגב – אופירה: מיזוג אויר מהמחלקה הטכנית תיק מסמכים העוסק בשרות אחזקת והתקנה  של מתקני מיזוג אוויר בישוב אופירה בסיני.
גל-6949/12 פרוטוקולים של הרשויות המקומיות – יבנה
גל-6985/14 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – ערר – מקס קסטנר התיק מכיל: לשכת התכנון המחוזית – רמלה – ערר – מקס קסטנר
גל-7294/37 חרשת לבני סיליקט חיפה בע"מ – הוכפלד פלדשטיין התיק מכיל חליפת מכתבים של בית החרושת לבני סיליקט חיפה בע"מ עם משרד המסחר והתעשייה בנושאי הקמת מפעלים חדשים  ייצור  ייבוא  ועוד.
גל-7299/25 מלון אקסודוס בטבריה – המנהל הלפרין רפאל עבודות תשתית ופירוט חומרים נדרשים לעבודה – מלון אקסודוס
גל-7458/49 אמן בתיק בקשה לעדכון פרטי תושב.
גל-7460/77 חברת חשמל בתיק תגובה להודעה על ניתוק חשמל – ימית.
גל-7463/49 תחנת דלק מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבות בנוגע לפתיחת תחנת דלק בימית.
גל-7463/50 אזיאל סוריה – מכירת בגדים בתיק התכתבות הנוגעת לשותפים בחנות בגדים בימית.
גל-7464/1 תכנון אספקת מים התכתבות בעניין מערכות מים ומכסות מים לימית.
גל-7464/2 החזקת רשת המים מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון  הנוגעים למשק המים בימית  כגון: הודעות מחברת "מקורות" על הפסקות מים  דו"חות בדיקת משק המים  דו"חות צריכת המים בימית ועוד.
גל-7464/24 קשר עם רשויות אחרות מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם פרוטוקולים מישיבות ועדת ההסברה של ההתיישבות מעבר לקו הירוק.
גל-7464/26 ביוב – אחזקה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים למכון הביוב ב"ימית"  כגון: דוחו"ת בדיקת מערכת הביוב  הצעת שיפוץ המערכת  פינוי הביוב ועוד.
גל-7464/29 בריכות שחיה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים למרכז הקהילתי "ימית"   כגון: התכתבות בין מנכ"ל המרכז לעובדים  הפעלת המזנון בבריכת השחייה  פרוטוקולים מישיבות המרכז בנוגע לאחזקה ותפעול של המתחם  רישיון להפעלת הבריכה ועוד.
גל-7464/3 מדידת מים בתיק התכתבויות בעניין צריכת מים ומדידות מים בימית.
גל-7464/30 מרכז ספורט מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית אולם ספורט בימית  כגון: דו"חות ביצוע שירותי הספורט  הפעלת קפיטריה במרכז הספורט  כמויות חומרי בנייה  אולם מופעים ועוד.
גל-7464/31 נקיון תיק מסמכים של צוות הקמת ימית העוסק בניקיון. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-7464/36 מחסנים בתיק בקשה למחסנים עבור צוות ההקמה – ימית.
גל-7464/4 בקשות להקמת מוסדות קייט ותיירות בתיק בקשה לפירוט ההוצאות עבור פרוייקט קמפינג בימית.
גל-7464/40 פרסומים תיק מסמכים העוסק בחומר פרסומי על הישוב ימית.
גל-7464/41 כנסים וחגיגות תיק מסמכים אשר עוסק בטקסים וחגיגיות בישוב ימית
גל-7464/42 תלונות מכתבי תלונה שנשלחו על ידי תושבים לצוות ההקמה בנושאים שונים.
גל-7464/43 אירוח התכתבויות בנושא ארגון ביקורי קבוצות בימית  בין השאר קבוצות של הקונגרס היהודי האמריקאי  וכן ביקורי שרים.
גל-7464/44 סיורים וביקורים תיק מסמכים העוסק בסיורים וביקורים למשלחות מהארץ ומחו"ל  בימית ומכתבי תודה של המשלחות
גל-7464/45 אנדרטה – יום זכרון לחללי אוגדת הפלדה התכתבות וסדר יום לטקס יום הזכרון לחללי אוגדת הפלדה – ימית.
גל-7464/47 ועדת רשיונות בתיק פרוטוקולים של ועדת הרשיונות בימית.
גל-7464/55 הצעות לחוקי עזר הצעות לחוקי עזר עירוניים בנושאים שונים כגון שימור רחובות  נקיון   מיסוי ועוד והתכתבויות בנושא.
גל-7464/56 מודעות ושלטים תיק מסמכים שעוסק בהצבת שילוט בימית.
גל-7464/57 מס עסקים ערעורי אזרחים בנושא מיסוי והתכתבויות בנושא נהלי מיסוי עסקים.
גל-7464/59 בטאון איתם – ביטאון המנהל האיזורי חבל ימית גליון מס' 1 של הבטאון  שבט תשל"ט  פברואר 1979.
גל-7464/60 שונים מסמכים העוסקים בצוות הקמת ימית. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-7464/61 יחסי ציבור התכתבויות בנושא פעילויות ואירועי הסברה  אירוח קבוצות בחבל ימית ועוד.
גל-7464/7 אחזקה מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון  הנוגעים לאחזקה בימית  כגון: פינוי אשפה  בדיקת מערכות מים וביוב  שיפוצים מוסדות חינוך ועוד.
גל-7464/8 מרכז מסחרי מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון   הנוגעים למרכז מסחרי בימית  כגון: אחזקה וניקיון של המרכז  פתיחת בית מרקחת  פרוטוקול מפגישת בעלי החנויות ועוד.
גל-7465/1 מתנ"ס – כללי אוסף מסמכים של מתנ"ס בישוב ימית בסיני העוסקים בחוזר מנכ"ל  פרוטוקולים של ישיבות  פעילויות המתנ"ס  תקציב  ניקיון  פיצויי פיטורין  הגדרות תפקידים במתנ"ס  ישיבות הנהלה  מצבה הכספי של המתנ"ס והעלאת משכורות לעובדים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-7465/14 קופת-חולים מכבי בתיק התכתבות לגבי רופא מחליף למרפאה בימית בעקבות יציאת רופא להשתלמות.
גל-7465/15 טיפת חלב בתיק התכתבויות שוטפות בעניין טיפת חלב בימית.
גל-7465/20 נעמ"ת התכתבויות בנושא הקמת  מעונות וגני ילדים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-7465/4 מתנ"ס (מס' 3) בתיק כתב הגנה מאת מתנס קהילתי – ימית.
גל-7465/6 מקוואות בתיק התכתבויות בעניין מקווה בימית.
גל-7465/7 בית עלמין בתיק התכתבות בעניין בית עלמין לימית.
גל-7465/9 מועדונים בתיק בקשה לקבלת מבנה מקלט לצרכי מועדון תנועת הנוער "בני עקיבא" – ימית.
גל-7961/22 בית הספר המקצועי דו שלבי דתי חיפה מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבות בין המשרד לבית הספר המקצועי דו שלבי דתי  בחיפה.
גל-7972/15 בית הספר התיכון נשר חיפה
גל-7981/4 מוסד חינוכי שומר הצעיר שער העמקים
גל-8000/7 חינוך מקצועי בשיתוף עם צבא הגנה לישראל תיק מסמכים העוסק בחינוך מקצועי בשיתוף צה"ל עם בתי ספר בנוסף  התיק מכיל התכתבויות בנשואים של תקציב  השתלמות מעשית  כוח אדם  הכשרת קדם צבאית  הכשרת הנדסאים וסיכומי דיונים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-8194/8 הסברה בעל-פה. בתיק התכתבויות בנוגעות לפעילויות הסברה  הרצאות  דוחות פעילות  ענייני כספים  כנסים ואירועים שונים במגוון נרחב של נושאים כגון: תדמית ישראל  יחסי חוץ  חנוכת משכן הכנסת החדש  טבע  חגים  תיירות  עלייה  חינוך  ביטחון ועוד.
גל-8194/9 הסברה בעל-פה. בתיק התכתבויות בנוגעות לפעילויות הסברה  הרצאות  דוחות פעילות  ענייני כספים  כנסים ואירועים שונים במגוון נרחב של נושאים כגון: גדנ"ע  טבע  חגים  תיירות  עלייה  חינוך  ביטחון ועוד.
גל-8201/2 טקס הר-הרצל ויום הזיכרון. הכנות לטקס יום הזכרון וחגיגות יום העצמאות בהר הרצל
גל-8201/3 טקס הר-הרצל ויום הזיכרון. הכנות לטקס יום הזיכרון בערב יום העצמאות
גל-8201/5 הר-הרצל. הכנות לטקסים המרכזיים בערב יום העצמאות בהר הרצל
גל-8201/6 הר-הרצל. תיק תכנון מקדים- הכנות לטקס יום העצמאות המרכזי בהר הרצל
גל-8203/2 ישראל גלילי  יגאל אלון. התיק מכיל: סיור עם יגאל אלון באילת  סיכום פגישה בעניין חודש הקליטה ועוד.
גל-8204/3 ישיבות מרכז ההסברה. מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם אוסף מאמרים  הנוגעים למרכז ההסברה.
גל-8204/4 ישיבות מרכז ההסברה. מסמכים ממשרד ראש הממשלה הנוגעים למרכז ההסברה  כגון: מערכות קומוניקציה והסברה במשטרים פוליטיים שונים  אגרת לראשי הנציגויות על ההסברה בחו"ל  קטעי עיתונות ועוד.
גל-8205/7 ישיבות מרכז ההסברה. התיק מכיל פרוטוקולים של ישיבות מרכז ההסברה  העוסקות בנושאים ובפעילויות של אחרי מלחמת יום הכיפורים.
גל-8383/6 צוות ההקמה ימית – יום ימית – תערוכות תצלומים "ימית – אוגוסט  78- אוגוסט 1979"  השתתפות תושבי ימית בצעדה לירושלים התיק מכיל: צוות ההקמה ימית – יום ימית – תערוכות תצלומים "ימית – אוגוסט  78- אוגוסט 1979"  השתתפות תושבי ימית בצעדה לירושלים כרך א' ועוד.
גל-8486/6 לשכת שר – שונות התיק כולל פניות ציבור בין היתר בנוגע למלחמת לבנון (המשך בתיק 7)
גל-8572/4 משולחנו של המזכיר הראשי – התכתבות בנושאים שונים בעניני דת – 3. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל אלימלך ירחמיאל איתמר  בנוגע לקשרים עם מוסדות ואישים שונים: קריאת שמות תינוקות שנולדו בשנת העשור על שם חללי צה"ל  חנוכת בית הרבנות הראשית היכל שלמה  בטאון "דגלנו" של תנועת צעירי אגודת ישראל (סיון תשי"ה)  דבר השמיטה  עלון על ישיבת באר יעקב (כסלו תש"ט)  מדריך למוצרים כשרים של ה-Orthodox Union (אביב 1959)  הזמנות לישיבות לחברי מועצת הרבנות הראשית ופירוט סדר היום בהן  נוסח האזכרה לקדושי השואה  דו"ח פעילות של מועצת קהילת יהודי שנחאי (יולי 1958- יוני 1959) ועוד.
גל-8576/14 ענינים לא גמורים – התכתבות והזמנות. מסמכים ופרוטוקולים מישיבות מועצת הרבנות הראשית  נושאים שנדנו בהם כגון התירי נישואין  שחיטה כשרה וענייני חילול שבת. כמו כן בחירת רבנים למועצות דתיות שונות  מכתבי הסכמה  פרוטוקולים של ישיבות  על יובל ה-40 לרבנות הראשית ועוד.
גל-8576/7 משולחנו של המזכיר הראשי – קשרים עם מוסדות ואישים שונים. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל אלימלך ירחמיאל איתמר  בנוגע לקשרים עם מוסדות ואישים שונים: יהודים מתפוצות שונות  כתבי עת כגון ידיעות אוניברסיטת בר אילן (אוקטובר 1962)  הסמכת רבנים  בקשות לתמיכה במוסדות דת שונים  פניית איגוד יוצאי סין להוצאת כלי קודש וחומר ארכיוני מהעיר חרבין בסין  החלטת מועצת הרבנות הראשית להתנגד להחדרת מכשיר הטלוויזיה לישראל  חדשות-מהחיים הדתיים בישראל (אפריל-יוני 1965)  ועוד.
גל-8576/9 קשרים עם רבנים  מועצות דתיות וועדים דתיים – כללי. התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הרבנות הצבאית בנוגע לנושאים: מינויי רבנים  רושמי נשואין וכו' לרשויות מקומיות  בטאון "מפעלות הקודש-שנתון לענייני תורה ודת-גן יבנה" (כסלו תש"ך-תשכ"א)  שאלות מ"חושן המשפט" לבחינות לרבנות  פרוטוקולים והחלטות מישיבות המזכירות ועוד.
גל-8578/1 משולחנו של המזכיר הראשי – מכתבים נכנסים בענינים שונים. מכתבים ומסמכים נכנסים ללשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל כגון: מדריך הכשרות בארץ ובחו"ל של מחלקת הכשרות הארצית (תשכ"ו)  עלון ידיעות "פעילים" של פעילי המחנה התורתי בישראל (טבת תשכ"ז)  לוח שנה ביידיש לשנת תשכ"ז של ועדת הקהילות הקדושות בפולין  המערכה-בטאון הצבור הספרדי ועדות המזרח (ל"ג בעומר תשכ"ז)  ביטאון הקיבוץ הדתי (מאי 1967)  כרוזים שונים  פניות של יהודים מהארץ ומחו"ל בנושאי נישואין  גיור והלכה ועוד.
גל-8581/6 ארגוני הרבנים האיזוריים. התיק מכיל: פרטי-כל מכנס מרכזי וראשי ועדי הפועל של ארגונים האיזוריים שונים  הצעות התקנות לארגון  התכתבות  הזמנות (כולל פרטי-כל מישיבת המועצה המורחבת של הרבנות הראשית 2.5.55).
גל-8582/2 מכתבים יוצאים ונכנסים בענינים שונים. התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הרבנות הראשית לישראל בנוגע לעניינים שונים: כשרות  לוח שנה של עדת הקראית בישראל לשנת תשכ"ג  גליון בנתיבי הפועל המזרחי (תשרי תשכ"ג)  ספר ליקוטי דינים של הרב אברהם יוסף סומך  ברכות ואיחולים לרגל אירועים וחגים שונים  ספר אגרות הצפונות בתורה (אלול תש"כ)  הזמנה לטקס קריאת רחוב הרב הרצוג בירושלים  חוזרי משרד הדתות  הזמנות לישיבות מועצת הרבנות הראשית בציורף סדר היום בהן ועוד.
גל-8584/17 צילומים שונים – תמונות גזורות מעתונים על הוי דתי בארץ. התיק מכיל: רבנים  כינוסים  ישיבות  התיישבות  תמונות ועוד.
גל-9431/7 המינהל לשלטון מקומי – בית-שאן  בית-קברות איתור בית קברות- בית שאן
גל-9433/6 המנהל לשלטון מקומי – מינהל מקרקעי ישראל עיסקאות ומכירות לדיון בישיבות מינהל מקרקעי ישראל – פרוטוקול רשימות עסקאות מכירת והחכרת קרקעות לדיון במנהל מקרקעי ישראל ופרוטוקולים מישיבות המנהל.
גל-9461/9 המינהל לשלטון מקומי – הבדואים בנגב גיליונות רישום בנוגע להתיישבות בידואים בשכונת מולדת בחולון
חצ-21/1 הועדה לעניני אטום התכתבות ודיווחים בנוגע לדיונים וכינוסים בנושאי אנרגיה אטומית
חצ-2563/3 יהודי לבנון
חצ-4467/9 אסונסיון – עדנה פאר ז"ל
טס-3017/122 נורית לוק ובתה אביבה  אשתו ובתו של מרדכי לוק (דהאן) ה"איש במזוודה" נראות בביתן בפתח-תקוה.
טס-3017/123 גרהם מיצ'ל Graham Mitchell  האוסטרלי שזכה במקום הראשון בחידון התנ"ך הבינלאומי  מקבל את מדלית הזהב מידיו של נשיא המדינה זלמן שזר.
טס-3017/124 שדות קיבוץ האון דרומית מזרחית לכנרת  מופגזים ע"י הסורים.
טס-3017/125 שלושה אנשים בעמדת האו"ם בגבול הישראלי-סורי
טס-3017/126 חיילי צה"ל על הכביש שבין ערד לבאר-שבע בחזרם מפעולה בירדן  – פעולת סמוע – מצטלמים ליד ג'יפ ירדני.
טס-3017/128 צליינים מתאספים לפני מעבר מנדלבאום בירושלים לפני שעוברים לבית-לחם לחגיגות חג-המולד.
טס-3017/129 טדי קולק  ראש עירית ירושלים  נפגש עם ראש עירית ירושלים המזרחית Rawli Al-Chatib נפגשים במעבר מנדלבאום בעת מעבר הצליינים לחגיגות חג-המולד.
טס-3017/130 משה אברבוך (אגמי) ופינו גינזבורג Moshe Averbuch  Pino Ginzburg בהגיעם לנמל התעופה בוינה.
טס-3017/131 Monsiguor Angelo Fellicci תת-מזכיר לענינים מיוחדים בוותיקאן בפגישה עם רוה"מ לוי אשכול.
טס-3017/133 1)המשטרה עורכת מצוד אחרי הרוצח אנואר מנשה  מראשוני הרוצחים הסדרתיים בישראל לאחר שגופת הקרבן השלישי  כרמלה יונה בת ה-15  נמצאה בקרבת ת"א. 2)תמונת הרוצח.
טס-3017/134 שר החוץ הנורבגי ג'והן לינג John Lyng נוטע עץ ב"יער המלך האקון השביעי" בקרבת י"ם  בתמונה גם סגן שר-החוץ הנורבגי Frithjof Jacobsen והשגריר Ingstad.
טס-3017/136 מבט על הרי הגולן. מזרחית לעין גב  סמוך לכנרת היו נקודות סוריות משם הפגיזו על נקודות יישוב ישראליות על הגבול. נקודות סוריות אלו הופצצו על-ידי מטוסי מיראז' ישראליים. כתוצאה מההפגזה התנהל קרב אווירי שנמשך 7 שעות.
טס-3017/137 הבתים בעין-גב שניזוקו כתוצאה מהפגזה סורית. הבתים בעין-גב שניזוקו כתוצאה מהפגזה סורית.
טס-3017/139 שר החוץ הנורבגי ג'והן לינג John Lyng מתקבל ע"י שר החוץ אבא אבן בהגיעו לביקור רשמי בישראל שר החוץ הנורבגי ג'והן לינג John Lyng מתקבל ע"י שר החוץ אבא אבן בהגיעו לביקור רשמי בישראל.
טס-3017/140 שר החוץ הנורבגי ג'והן לינג מבקר בישוב גדות אשר בקרבת הגבול הסורי  ומקבל הסברים מאיש צבא על הנזקים שנגרמו ליישוב כתוצאה ההפגזה הסורית שר החוץ הנורבגי ג'והן לינג מבקר בקיבוץ גדות אשר בקרבת הגבול הסורי  ומקבל הסברים מאיש צבא על הנזקים שנגרמו ליישוב כתוצאה ההפגזה הסורית
טס-3017/141 הארכיבישוף אנטון ממינסק שהגיע בראש קבוצת כמרים רוסים אורתודוכסים  עורך את התפילה בכנסית דורמיציון בהר-ציון. הארכיבישוף אנטון ממינסק שהגיע בראש קבוצת כמרים רוסים אורתודוכסים  עורך את התפילה בכנסית דורמיציון בהר-ציון.
טס-3017/144 רוה"מ לוי אשכול מסייר בצפון בקרבת רמת-הגולן. רוה"מ לוי אשכול מסייר בצפון בקרבת רמת-הגולן.
טס-3017/146 חבלני צה"ל סורקים את מגרש הכדורגל בישוב דישון  לאחר שהתפוצץ מוקש שהרג איש אחד ופצע 2. חבלני צה"ל סורקים את מגרש הכדורגל בישוב דישון  לאחר שהתפוצץ מוקש שהרג איש אחד ופצע 2.
טס-3017/147 משקיפי או"ם בישוב דישון פותחים בחקירה לאחר שמסתננים הניחו מוקש במגרש כדורגל שבישוב כתוצאה מההתפוצצות נהרג אדם אחד ונפצעו שנים. משקיפי או"ם בישוב דישון פותחים בחקירה לאחר שמסתננים הניחו מוקש במגרש כדורגל שבישוב כתוצאה מההתפוצצות נהרג אדם אחד ונפצעו שנים.
טס-3017/148 שני טרקטורים משוריינים מעבדים את שדות ישוב האון בשעה שיש חילופי-אש בין ישראל וסוריה. שני טרקטורים משוריינים מעבדים את שדות קיבוץ האון בשעה שיש חילופי-אש בין ישראל וסוריה.
טס-3017/149 הסנטור האמריקאי Stuart Symington מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול. הסנטור האמריקאי Stuart Symington שהגיע מקהיר מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול. מחייך לשמע דברי אשכול אליו: '..אילו 'פנינים' (regards) הבאת לי מנאסר?"
טס-3017/150 שגרירה החדש של ארגנטינה  רודולפו בלטיארז Rodolfo Baltierrez מגיש את כתב אמנתו לנשיא שזר בבית הנשיא בי"ם ליד הנשיא:שר החוץ אבא אבן. שגרירה החדש של ארגנטינה בישראל  רודולפו בלטיארז Rodolfo Baltierrez מגיש את כתב אמנתו לנשיא שזר בבית הנשיא בירושלים. מימין  שר החוץ אבא אבן.
טס-3017/152 תחנת שאיבת המים בדישון חובלה  עקבותיהם של 4 מסתננים הובילו לגבול  אותו הישוב סבל ממעשה חבלה אחר כאשר מוקש התפוצץ במגרש כדורגל וגרם למותו של אדם אחד לפציעתם של עוד שני אנשים. תחנת שאיבת המים בדישון חובלה  עקבותיהם של 4 מסתננים הובילו לגבול  אותו הישוב סבל ממעשה חבלה אחר כאשר מוקש התפוצץ במגרש כדורגל וגרם למותו של אדם אחד לפציעתם של עוד שני אנשים.
טס-3017/153 שר העבודה האמריקאי Willard W. Wirtz מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול ושר העבודה יגאל אלון. שר העבודה האמריקאי Willard W. Wirtz מתקבל ע"י רוה"מ לוי אשכול ושר העבודה יגאל אלון.
טס-3017/154 כמה אלפי מובטלים הפגינו ברחוב דיזנגוף בת"א נגד מדיניות הממשלה. כמה אלפי מובטלים הפגינו ברחוב דיזנגוף בת"א נגד מדיניות הממשלה.
טס-3017/155 הסופר הגרמני גונתר גרס Guenter Grass התקבל אצל נשיא המדינה זלמן שזר בלשכתו בירושלים. הסופר הגרמני גונתר גרס Guenter Grass התקבל אצל נשיא המדינה זלמן שזר בלשכתו בירושלים.
טס-3017/156 תערוכת אופנת עור במלון הילטון בתל-אביב.? תערוכת אופנת עור במלון הילטון בתל-אביב.
טס-3017/157 השלושה  האניה הישראלית חסרת המזל ורב-חובלה אברהם הראל. השלושה  האניה הישראלית חסרת המזל ורב-חובלה אברהם הראל.
טס-3017/159 כוחות האו"ם ברצועת עזה מורידים את הדגל ועוזבים את עמדותיהם. כוחות האו"ם ברצועת עזה מורידים את הדגל ועוזבים את עמדותיהם ברצועת עזה. תושבי נחל עוז מתבוננים בנעשה.
טס-3017/160 יחידות צה"ל המשוריינות עומדות הכן למקרה הצורך יחידות צה"ל המשוריינות עומדות הכן למקרה הצורך לכל תרחיש.
טס-3017/161 תותחים מצרים מכוונים נגד מיצרי טיראן  מצרים הודיעה על סגירת המיצרים בפני ישראל  התמונה צולמה משארם-אל-שייח' ב- 1956 תותחים מצרים מכוונים נגד מיצרי טיראן  מצרים הודיעה על סגירת המיצרים בפני ישראל  התמונה צולמה משארם-אל-שייח' ב- 1956
טס-3017/162 מטוס SAS מיוחד מפנה את אזרחי דניה השוהים בארץ  כאשר שגריר דניה בודק אישית את רשימת הנוסעים בנמל התעופה לוד. מטוס SAS מיוחד מפנה את אזרחי דניה השוהים בארץ  כאשר שגריר דניה בישראל  Sigvald Kristensen  בודק אישית את רשימת הנוסעים בנמל התעופה לוד.
טס-3017/164 תורים ארוכים מזדנבים לפני תחנות ניידות של מגן דוד-אדום בת"א כדי לתרום דם. תורים ארוכים מזדנבים לפני תחנות ניידות של מגן דוד-אדום בת"א כדי לתרום דם.
טס-3017/165 הנשיא זלמן שזר מקיים התייעצות עם יו"ר הכנסת קדיש לוז ועם מזכירת הממשלה יעל עוזאי  זמן קצר לאחר חוזרו מביקור בקנדה ולפני נסיעתו לירושלים. הנשיא זלמן שזר מקיים התייעצות עם יו"ר הכנסת קדיש לוז ועם מזכירת הממשלה יעל עוזאי  זמן קצר לאחר חזרתו מביקור בקנדה ולפני נסיעתו לירושלים.
טס-3017/166 אולם הנוסעים היוצאים בנמל התעופה לוד מלא תיירים הרוצים לעזוב את הארץ לאור המצב המתוח. אולם הנוסעים היוצאים בנמל התעופה לוד מלא תיירים הרוצים לעזוב את הארץ לאור המצב המתוח.
טס-3017/167 קצינה בדרגת סרן בנח"ל. קצינה בדרגת סרן בנח"ל.
טס-3017/169 תושבי חוץ עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת הימים. תושבי חוץ עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת הימים.
טס-3017/170 קבוצה אחרונה של אזרחים מדנמרק עוזבת את הארץ ערב מלחמת ששת הימים קבוצה אחרונה של אזרחים סקנדינבים עוזבת את הארץ ערב מלחמת ששת הימים.; חלקם – אזרחים דניים אוחזים במזכרות – עבודות יד דרוזיות. ממתינים בנמל התעופה בלוד לקראת המראה לארצות מוצאם.
טס-3017/171 מלחמת ששת הימים רוה"מ לוי אשכול ושר העבודה יגאל אלון בעת סיור ביחידות פיקוד הדרום  עוד בתמונה – אלוף ישראל טל ואלוף ישעיהו גביש
טס-3017/172 תושבים זרים עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת הימים תושבים זרים  רובם מארצות סקנדינביה ששהו בקיבוצים בנמל התעופה בלוד  ממתינים לקראת המראה  עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת הימים במטוס מסוג sas שאורגנו ע"י השגרירות הדנית.
טס-3017/173 ילדי דיפלומטים אמריקאים עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת-הימים וחוזרים לארה"ב כאשר הוריהם נשארים בארץ ילדי דיפלומטים אמריקאים עוזבים את הארץ ערב מלחמת ששת-הימים וחוזרים לארה"ב כאשר הוריהם נשארים בארץ.
טס-3017/174 קבוצת צעירים מאנגליה שעבדו כמתנדבים בכפר מסריק ושאחת ממטרות בואם היתה לשפר את היחסים בין ישראל והערבים  חוזרת לביתם ערב מלחמת ששת הימים. קבוצת צעירים מאנגליה שעבדו כמתנדבים בכפר מסריק ושאחת ממטרות בואם היתה לשפר את היחסים בין ישראל והערבים  חוזרת לביתם ערב מלחמת ששת הימים.
טס-3017/176 אלפי ישראלים נהנים ממזג האויר החם ומבלים על שפת-ימה של ת"א למרות המתח שלפני מלחמת ששת הימים בתמונה: חייל בבגדי הסוואה מטייל בשפת הים בחברת שתי בחורות אלפי ישראלים נהנים ממזג האויר החם ומבלים על שפת-ימה של ת"א למרות המתח שלפני מלחמת ששת הימים בתמונה: חייל בבגדי הסוואה מטייל בשפת הים בחברת שתי בחורות.
טס-3017/177 מלחמת ששת הימים תלמידי בית-ספר עוזרים בחפירות ביפו  ובמנזר St Josph ברמלה ממלאה נזירה שקי-חול בעזרת תלמידותיה כדי להגן על בית-ספרם מהתקפה אוירית.
טס-3017/178 החיילת נחמה לבקוביץ נוסעת בקומנדקר יחד עם חבריה החיילים למקום מפגש בנגב. החיילת נחמה לבקוביץ נוסעת בקומנדקר יחד עם חבריה החיילים מנופפים לשלום לשטחי כינוס לאורך גבול מצרים וירדן.
טס-3017/179 ערבים ברחובות עכו ערבים ברחובות עכו.
טס-3017/180 הנונציוס האפוסטולי אוגוסטין יוסף ספינסקי Augustine Joseph Spinsky הביא אגרת מאת האפיפיור פאול ה-6 לרוה"מ לוי אשכול  בתמונה: גם מושל המחוז ישעיה הנונציוס האפוסטולי אוגוסטין יוסף ספינסקי Augustine Joseph Spinsky  הגיע לישראל דרך שער מנדלבאום  הביא אגרת מאת האפיפיור פאולוס ה-6 לראש הממשלה לוי אשכול  בתמונה: גם מושל המחוז מר ישעיה.
טס-3017/182 הרמטכ"ל יצחק רבין מבקר אצל יחידות החונות בקרבת מדבר סיני הרמטכ"ל יצחק רבין מבקר אצל יחידות צה"ל – מפקדים וחיילים בשטח.
טס-3017/183 חיילת נחה אי-שם בנגב. חיילת נחה אי-שם בנגב.
טס-3017/184 איש האו"ם השוודי Gottfrid stern איש האו"ם השוודי Gottfrid stern.
טס-3017/185 חיילים צועדים ביערות שבסביבת הרי יהודה חיילים צועדים ביערות שבסביבת הרי יהודה.
טס-3017/186 קבוצת עתונאים מאגודת העתונות היהודית האמריקאית מסיירת באילת: Jimmy Wish  Pittsburg Jen מ- Texas Jen. Post  Conrad מ- Albert W. Bloom  Worcester Civic Leader מ- Chroniche .Adolph Rosenberg מ- Eisenberg  Southern Israelite קבוצת עתונאים מאגודת העתונות היהודית האמריקאית מסיירת באילת  צופים על נמל עקבה: Jimmy Wish  Pittsburg Jen מ- Texas Jen. Post  Conrad מ- Albert W. Bloom  Worcester Civic Leader מ- Chroniche .Adolph Rosenberg מ- Eisenberg  Southern Israelite
טס-3017/187 צעירים שהגיעו מארה"ב וקנדה כדי להתנדב לעבוד בקיבוצים צעירים שהגיעו מארה"ב וקנדה כדי להתנדב לעבוד ביישובים ובקיבוצים.
טס-3017/188 רבקה בר-תקווה  אם לילד בן 9  התנדבה לעבוד בתור נהגת אוטובוס כדי להקל על מחסור הנהגים הנובע מגיוסים בכך נהפכה לנהגת האוטובוס הראשונה בקו אוטובוס בין-עירוני. רבקה בר-תקווה  אם לילד בן 9  התנדבה לעבוד בתור נהגת אוטובוס כדי להקל על מחסור הנהגים הנובע מגיוסים בתקופת ההמתנה ובכך נהפכה לנהגת האוטובוס הראשונה בקו אוטובוס בין-עירוני. היא קיבלה את רישיון הנהיגה שלה על כלי רכב כבד  כאשר התנדבה לשרת בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה.
טס-3017/189 נשים צעירות  מהן כאלו שבהריון  מפגינות לפני משרדי מפלגת מפא"י עם שלטים הקוראים:"לוי אשכול  לבטחון העם אנו רוצות בדיין" נשים צעירות  מהן כאלו שבהריון  שבעליהן נקראו לשירות מילואים  מפגינות לפני משרדי מפלגת מפא"י עם שלטים הקוראים:"לוי אשכול  לבטחון העם אנו רוצות בדיין"
טס-3017/190 הפסקת-צהרים לחיילים שבקרבת גבול ירדן הפסקת-צהרים לחיילים שבקרבת גבול ירדן.
טס-3017/191 אברהים שבט Ibrahim Shebat  ערבי מנצרת תורם דם למגן דוד-אדום אברהים שבט Ibrahim Shebat  ערבי מנצרת תורם דם למגן דוד-אדום.
טס-3017/192 משה דיין במסיבת עתונאים ראשונה אחרי שמונה לשר הבטחון משה דיין במסיבת עתונאים ראשונה אחרי שמונה לשר הבטחון.
טס-3017/193 חייל במילואים לוקח את בנו הקטן לביקור אצל דודו המשרת בצבא סדיר והנראה בשוחתו בקרבת עזה חייל במילואים לוקח את בנו הקטן לביקור אצל דודו המשרת בצבא סדיר והנראה בשוחה בקרבת עזה.
טס-3017/194 קריקטורה מאת דוש שפורסמה ב-"ג'רוסלם פוסט" והמראה את ארה"ב המנסה לתקן את מצב הענינים במזרח התיכון קריקטורה מאת דוש שפורסמה ב-"ג'רוסלם פוסט" והמראה את ארה"ב המנסה לתקן את מצב הענינים במזרח התיכון.
טס-3017/195 שכנים של בית בתל-אביב יושבים במקלטים בשעת האזעקה שכנים של בית בתל-אביב יושבים במקלטים בשעת האזעקה.
טס-3017/196 פצוע מובא לבית-חולים ירושלמי לקבלת עזרה ראשונה פצוע מובא לבית-חולים ירושלמי לקבלת עזרה ראשונה.
טס-3017/197 חפירות ושוחות עזובות ע"י המצרים ברפיח שברצועת עזה חפירות  ציוד ושוחות עזובות ע"י המצרים כפי שמצאו הכוחות הישראליים עם התקדמותם לרפיח שברצועת עזה במלחמת ששת הימים.
טס-3017/198 צה"ל נכנס לרפיח צה"ל נכנס לרפיח.
טס-3017/199 שבויים מצרים מסתדרים בשורה למסדר זיהוי בפני חיילים ישראלים שבויים מצרים מסתדרים בשורה למסדר זיהוי בפני חיילים ישראלים.
טס-3017/200 קבוצת ילדים מצאה מחסה במערה טבעית בעין-כרם בשעת הפגזה מהעיר-העתיקה בירושלים קבוצת ילדים מצאה מחסה במערה טבעית בעין-כרם בשעת הפגזה מהעיר-העתיקה בירושלים.
טס-3017/201 הרמטכ"ל יצחק רבין  שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס נכנסים לעיר-העתיקה דרך שער האריות. הרמטכ"ל יצחק רבין  שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס נכנסים לעיר-העתיקה דרך שער האריות.
טס-3017/202 הרב הצבאי הראשי שלמה גורן תוקע בשופר בשעת הכניסה לעיר-העתיקה בירושלים הרב הצבאי הראשי  הרב שלמה גורן  תוקע בשופר בשעת הכניסה לעיר-העתיקה בירושלים.
טס-3017/203 שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס נכנסים לשערי בית-לחם. שר הביטחון  משה דיין  ומפקד פיקוד המרכז  עוזי נרקיס  נכנסים לשערי בית-לחם.
טס-3017/204 חיילים ליד הכותל תצלום הצנחנים בכותל המערבי עת כיבוש ושחרור העיר והעתיקה והכותל המערבי בידי צה"ל במלחמת ששת הימים
טס-3017/205 חיילים ישראלים במוצבים שנתפשו מידי המצרים במדבר סיני. חיילים ישראלים במוצבים שנתפשו מידי המצרים במדבר סיני.
טס-3017/206 חייל מצרי נכנע לחיילי צה"ל בצומת הדרכים אל-עריש-רפיח חייל מצרי נכנע לחיילי צה"ל בצומת הדרכים אל-עריש-רפיח במלחמת ששת הימים.
טס-3017/207 מנוחת הלוחם- חיילים נחים בבנין הממשל בעיר עזה אחרי שזו נכבשה מנוחת הלוחם- חיילים נחים בבנין הממשל בעיר עזה אחרי שזו נכבשה.
טס-3017/208 הדגל הישראלי מונף על מגדל דוד בירושלים דגל ישראל מונף על מגדל דוד בירושלים.
טס-3017/209 דגל ישראל מונף בנמל התעופה באל-עריש דגל ישראל מונף בנמל התעופה באל-עריש.
טס-3017/210 ציוד צבאי מוטען על כלי נחיתה בנמל אילת לשימוש בשארם אל-שייך ציוד צבאי מוטען על כלי נחיתה בנמל אילת לשימוש בשארם אל-שייך.
טס-3017/211 שער מנדלבאום- אשר פעם הפריד בין שני חלקי ירושלים  משמש מעבר לכלי שריון שער מנדלבאום אשר פעם הפריד בין שני חלקי ירושלים  משמש מעבר לכלי שריון.
טס-3017/212 גופתו של חייל ירדני מונחת ליד רכבו השרוף בעיר-העתיקה גופתו של חייל ירדני מונחת ליד רכבו השרוף בעיר-העתיקה.
טס-3017/213 יחידות משוריינות חוצות פרשת דרכים בירושלים המובילה להר הזיתים וליריחו יחידות משוריינות חוצות פרשת דרכים בירושלים המובילה להר הזיתים וליריחו.
טס-3017/214 חיילי צה"ל מתפללים ליד הכותל המערבי חיילי צה"ל מתפללים ליד הכותל המערבי.
טס-3017/215 חיילים שומרים על נשק מצרי שנתפס בעזה חיילים שומרים על נשק מצרי שנתפס בעזה.
טס-3017/216 כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה כוחות צה"ל נכנסים לעיר עזה.
טס-3017/218 שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס בעיר העתיקה ליד הכותל המערבי שר הבטחון משה דיין ומפקד פיקוד המרכז עוזי נרקיס בעיר העתיקה ליד הכותל המערבי.
טס-3017/219 משאית מחלקת ככרות לחם לתושבי ירושלים בימי מלחמת ששת הימים משאית עם לחם מחלקת ככרות לחם לתושבי ירושלים בימי מלחמת ששת הימים.
טס-3017/220 צנחנים בודקים את ציודם לפני עלותם למטוס שיקח אותם לשארם-אל-שייך צנחנים בודקים את ציודם לפני עלותם למטוס שיקח אותם לשארם-אל-שייך.
טס-3017/221 הליקופטר ישראלי חג מעל לשארם-אל-שייך הליקופטר ישראלי חג מעל לשארם-אל-שייך.
טס-3017/222 כפריים בקרבת בית-לחם מנפנפים בדגל לבן כדי לקדם את כוחות צה"ל כפריים בקרבת בית-לחם מנפנפים בדגל לבן כדי לקדם את כוחות צה"ל.
טס-3017/225 כוחות צה"ל בכיכר שלפני כנסית המולד בבית-לחם כוחות צה"ל בכיכר שלפני כנסית המולד בבית-לחם.
טס-3017/228 סירת-פטרול של חיל-הים בקרבת שארם-אל-שייח'. סירת-פטרול של חיל-הים בקרבת שארם-אל-שייח'.
טס-3017/229 חיילים פצועים מקבלים טיפול בחדר חרום ב"הדסה" חיילים פצועים מקבלים טיפול בחדר חרום ב"הדסה"
טס-3017/230 יהודית ויינגרטן מתיפחת כשהיא מבקרת בפעם הראשונה מאז 1948 בבית בו נולדה וחיה בעיר-העתיקה  מוחמד אחמד  ירדני שגר בבית מאז מנסה לנחם אותה. יהודית ויינגרטן מתיפחת כשהיא מבקרת בפעם הראשונה מאז 1948 בבית בו נולדה וחיה בעיר-העתיקה  מוחמד אחמד  ירדני שגר בבית מאז מנסה לנחם אותה.
טס-3017/231 תושב בית-לחם שלא היו לו תעודות זהוי  נעצר ע"י חייל ישראלי תושב בית-לחם שלא היו לו תעודות זהוי  נעצר ע"י חייל ישראלי.
טס-3017/232 הליקופטר צבאי לפני הנחיתה שלו בשדה התעופה בשארם-אל-שייך הליקופטר צבאי לפני הנחיתה שלו בשדה התעופה בשארם-אל-שייך
טס-3017/233 חיילים וחברי קיבוצים שבצפון מסתכלים על ההפגזות בעמדות הסוריות חיילים וחברי קיבוצים שבצפון מסתכלים על ההפגזות בעמדות הסוריות.
טס-3017/234 חייל עומד ליד תעלת-סואץ ומשקיף לעבר  איסמעליה חייל עומד ליד תעלת-סואץ ומשקיף לעבר  איסמעליה.
טס-3017/235 הפגזה אוירית מצרית אחרונה על כוחות צה"ל המתקדמים לעבר תעלת-סואץ הפגזה אוירית מצרית אחרונה על כוחות צה"ל המתקדמים לעבר תעלת-סואץ.
טס-3017/236 חייל צה"ל חובש את פצעיו של חבר שנפצע במהלך הקרבות עם הסוריים חייל צה"ל חובש את פצעיו של חבר שנפצע במהלך הקרבות עם הסוריים.
טס-3017/237 חיילים מצריים נכנעים לכוחות צה"ל חיילים מצריים נכנעים לכוחות צה"ל.
טס-3017/238 מטוס ישראלי טס מעל לשדות הנפט הבוערים בסיני מטוס ישראלי טס מעל לשדות הנפט הבוערים בסיני.
טס-3017/239 טנקים ישראלים ברמת-הגולן טנקים ישראלים ברמת-הגולן.
טס-3017/241 בולדוזרים מנקים ומפנים את השטח שלפני הכותל המערבי בכוונה ליצור שטח שיוכל לאכלס יותר מתפללים בולדוזרים מנקים ומפנים את השטח שלפני הכותל המערבי בכוונה ליצור שטח שיוכל לאכלס יותר מתפללים.
טס-3017/244 שבוי סורי  עיניו מכוסות וידיו מורמות למעלה מובל למחנה שבויים שבוי סורי  עיניו מכוסות וידיו מורמות למעלה מובל למחנה שבויים.
טס-3017/245 חיילים ישראלים בחורבות העיר קונייטרה  ברמת-הגולן חיילים ישראלים בחורבות העיר קונייטרה  ברמת-הגולן
טס-3017/246 חיילים מצננים את עצמם ע"י זה ששופכים מים קרים על ראשם בחום השורר ברמת-הגולן חיילים מצננים את עצמם ע"י זה ששופכים מים קרים על ראשם בחום השורר ברמת-הגולן.
טס-3017/247 הרמטכ"ל  יצחק רבין  ומפקדי צה"ל בכירים ביניהם: האלופים חיים בר-לב  ש. גורן  א. יפה  מאיר עמית  עזר וייצמן  זאב רחבעם  י. חופי  ועוד  הוזמנו לכנסת להאזין לנאומו של רוה"מ לוי אשכול. הרמטכ"ל  יצחק רבין  ומפקדי צה"ל בכירים ביניהם: האלופים חיים בר-לב  ש. גורן  א. יפה  מאיר עמית  עזר וייצמן  זאב רחבעם  י. חופי  ועוד  הוזמנו לכנסת להאזין לנאומו של רוה"מ לוי אשכול.
טס-3017/248 מלחמת ששת הימים חברי קיבוץ גדות מתקנים ומשפצים את בתיהם מהנזק שנגרם להם מההפגנות הסוריות.
טס-3017/249 מלחמת ששת הימים רפיח שברצועת עזה אחרי שנכבשה ע"י צה"ל.
טס-3017/250 מלחמת ששת הימים בסיס מצרי לשלוח טילי S.A.M במעבר המיתלה בסיני.
טס-3017/251 מלחמת ששת הימים כוחות צה"ל בארמון הנציב בירושלים.
טס-3017/252 מלחמת ששת הימים חיילים וחיילות מתיצבים למסדר במפקדה הסורית לשעבר בקונייטרה שברמת-הגולן.
טס-3017/255 מלחמת ששת הימים פליטים ירדנים בדרכם לירדן מהגדה המערבית (השטחים הכבושים) שבתוך ישראל.
טס-3017/260 מוכר פיתות בעיר-העתיקה בירושלים.
טס-3017/261 מלחמת ששת הימים ראש-עירית חברון  מוחמד עלי ג'ברי נפגש עם אנשי צה"ל כדי לדון על החזרת החיים התקינים לעיר.
טס-3017/264 מלחמת ששת הימים שר הבטחון משה דיין בשיחה עם גונאר יארינג  דיפלומט שוודי. במשך שנים רבות שימש כמתווך מטעם האומות המאוחדות בסכסוך במזרח התיכון בין מדינת ישראל ושכנותיה.
טס-3017/265 מלחמת ששת הימים כוחות צה"ל מתקדמים לעבר רפיח
טס-3017/266 מלחמת ששת הימים חיילי צה"ל במחסן נשק מצרי שנתפס בעיר עזה.
טס-3017/268 מלחמת ששת הימים טנקים מסוג "סנטוריון"  עם תותח 105 מ"מ נעים בנגב.
טס-3017/270 מלחמת ששת הימים כוחות שריון פותחים את הדרך לתעלת-סואץ.
טס-3017/272 מלחמת ששת הימים טנק מצרי ניזוק ולידו גופת חייל מצרי מת במדבר סיני.
טס-3017/273 מלחמת ששת הימים חיילי צה"ל נחים בגבול עם סוריה לאחר יום פעילות.
טס-3017/274 מלחמת ששת הימים חיילי צה"ל מניפים את דגל ישראל מעל למרפסת המינרט של מסגד אל קנטרה בסיני ביום כניסת כוחות צה"ל לעיר.
טס-3017/275 מלחמת ששת הימים שבויי-מלחמה סוריים  עיניהם מכוסות  מובלים במשאית ע"י חיילי צה"ל למחנה שבויים.
טס-3017/276 מלחמת ששת הימים חייל צה"ל מצלם את חברו הרוחץ את פניו במימי תעלת-סואץ.
טס-3017/277 מלחמת ששת הימים החיים חוזרים למסלולם ורחוב דיזנגוף בת"א מואר והומה אנשים היושבים בבתי-קפה  אחרי שהאפלה בוטלה.
טס-3017/278 מלחמת ששת הימים מנחם בגין  מנהיג "חרות"  מתפלל ליד הכותל המערבי בירושלים.
טס-3017/279 אסף דיין  בנו של שר הבטחון משה דיין  משחק את תפקיד החייל בסרט הדן בנושא המסתננים.
טס-3017/280 כיכר מנגר בבית-לחם.
טס-3017/281 מלחמת ששת הימים תמרות עשן מתרוממות מהגדה המזרחית של תעלת-סואץ.
טס-3017/282 מלחמת ששת הימים כוחות צה"ל ליד הבניאס.
טס-3017/283 מלחמת ששת הימים צילום אוירי של אחד מבסיסי האויר המצריים שהותקפו ע"י חיל-האויר הישראלי בראשותו של מפקד חיל האויר דאז מרדכי הוד.
טס-3017/285 מלחמת ששת הימים חיילים מצריים הולכים בחולות סיני באזור ביר-גפגפא.
טס-3017/286 מלחמת ששת הימים גשר אלנבי ההרוס דרכו עוברים פליטים ירדניים מישראל לירדן.
טס-3017/287 מלחמת ששת הימים ילדים בבית-הספר העממי מקבלים הדרכה בהגשת עזרה ראשונה.
טס-3017/288 מלחמת ששת הימים חלק מהאנשים שהתאספו לפני הכותל המערבי כדי לחוג את חג האסיף בפעם הראשונה מאז שחרור העיר-העתיקה.
טס-3017/289 מלחמת ששת הימים שבוי מצרי  רגליו עטופות בסחבות וממרר בבכי מובל ע"י חייל ישראלי לסירה אשר תיקח אותו מעבר לתעלת סואץ בחזרה למצרים.
טס-3017/291 פליטים ערבים מהגדה עוברים דרך גשר אלנבי הרעוע לירדן. חייל ישראלי אוחז בילד ערבי בזמן שהוא עוזר לפליטים ירדנים לחצות את גשר אלנבי הרעוע לכיוון ירדן.
טס-3017/294 משאיות ושאר ציוד מצרי כבד שנהרס במעבר המיתלה בסיני על-ידי מטוסים ישראליים.
טס-3017/295 נקודת הביקורת לדרכונים ברפיח  העיר השניה בגודלה ברצועת עזה. כוחות ישראליים כבשו את העיר רפיח בדרכם לחצי האי סיני  במטרה לנתק את עזה לגמרי מהכוחות המצריים בחצי האי סיני.
טס-3017/296 אזרחים ישראלים ממוצא צ'כי מחזירים את עיטורי הגבורה שקיבלו מטעם ממשלת צ'כיה על מלחמתם נגד הנאצים  כאות מחאה בעקבות ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. שגרירות צ'כיה בישראל היתה סגורה ולכן הפקידו את עיטורי הגבורה שלהם מחוץ לבניין השגרירות בתל אביב.
טס-3017/297 איש צבא ואיש המשמר האזרחי מסיירים ברחובות שכם.
טס-3017/298 סגן נשיא ארה"ב  ריצ'רד ניכסון Richard Nicxon מגיע לביקור בישראל ומתקבל בנמל התעופה ע"י שגריר ארה"ב בישראל W.Barbour.
טס-3017/299 אחת האמהות התל-אביביות שמיהרה לבית-הספר של ילדיה עם השמעת אות האזעקה  כדי להביא הביתה את ילדיה. דאגת האם גברה כשאחד מילדיה אמר: "תסמכי על האח הגדול שלנו בצבא  הוא ידאג לנו" – האח משרת בחיל האויר.
טס-3017/301 שומרונים מישראל ומירדן  מתאספים ביחד בפעם הראשונה כדי לחוג בהר גריזים את חג-האסיף.
טס-3017/302 קבוצה ראשונה של שבויים ירדניים פצועים שהוחזרו לירדן.
טס-3017/304 הגנרל המצרי  סאלד יעקוד Salah Yacoud  אשר נשבה ע"י צה"ל יושב במיטתו במחנה השבויים  בשעת ראיון עם עתונאים.
טס-3017/305 ד"ר יוסף גליאר Dr. Joseph Galliar הממונה מטעם הצלב האדום על החזרת שבויים  מוביל למטוס חייל ירדני ראשון בקבוצת 19 חיילים ירדניים שהוחזרו.
טס-3017/306 פליטים מהעיר עזה מחכים למנות מזון שמקבלים מארגון "אונרא"
טס-3017/308 רוה"מ לוי אשכול מבקר בספינת טילים במיצרי טירן מלווה ע"י מפקד חיל-הים שלמה הראל.
טס-3017/311 סגן-נשיא ארה"ב לשעבר  ריצ'רד ניכסון  Richard Nixon  מבקר אצל שר הביטחון  משה דיין  ולוחץ את ידו.
טס-3017/313 חיילים בשרות סדיר וחבריהם במילואים מוכנים לצאת לקרב.
טס-3017/314 משפחה ערבית עוברת מרצונה החופשי לירדן דרך גשר אלנבי ההרוס. הפליטים הגיעו מחברון  יריחו  ירושלים ושכם.
טס-3017/315 ילדי קיבוץ גונן רוכבים על האופניים  מניפים דגלי ישראל ומשחקים בחוץ אחרי שהרמה הסורית נכבשה.
טס-3017/316 רוה"מ פינלנד  מר פאאיסו Paasio ביקר אצל רוה"מ לוי אשכול.
טס-3017/317 שרידים אחרונים של שער מנדלבאום אשר הפריד בין שני חלקי ירושלים מוסרים עם איחוד העיר.
טס-3017/318 משפחה ישראלית  הורים ושני ילדים קטנים  מבלה בחוף ים-סוף.
טס-3017/319 אזרחים אמריקאים פונים לשגרירות ארה"ב כדי לקבל הנחיות בדבר המשך שהותם בארץ לאור המצב המתוח.
טס-3017/320 כוחות צה"ל במצב מוכנות 
טס-3017/321 תת-אלוף סאלאח יאקוד Salah Yakud  השבוי המצרי הבכיר ביותר מקבל מידי נציג "מגן דוד-אדום" משחקים עבור חבריו השבויים.
טס-3017/322 תושבים זרים עוזבים את הארץ דרך נמל התעופה בן גוריון (לוד) עם גבור המתיחות.
טס-3017/323 חיילים ישראלים בעמדתם אי-שם אוכלים את ארוחתם בנחת.
טס-3017/324 בני-נוער ממיינים דואר במקום פקידים ודוורים שגוייסו.
טס-3017/325 חיילים ישראלים בתרגיל צבאי בנגב
טס-3017/326 מרכז ההדרכה המצרי למלחמת אב"כ באל-עריש.
טס-3017/327 חיילים ישראלים חונים בנגב.
טס-3017/328 אזרחיות וחיילות בשעור לעזרה ראשונה בבית-חולים בת"א.
טס-3017/329 אם ובנה העומד בפני גיוס תורמים דם בבית-חולים בת"א.
טס-3017/330 צעירה תורמת דם באמבולנס החונה ברחוב דיזינגוף בת"א.
טס-3017/331 טנקים ישראלים מוצאים מסיני על מסילת הברזל דרך רצועת עזה בדרכם הביתה
טס-3017/332 יחידת טנקים ישראלים מתאמנת בקרבת הגבול עם מצרים.
טס-3017/334 צוות של טנק מכין את עצמו לפעולה.
טס-3017/335 יחידת טנקים ממתינה לפקודות בנגב.
טס-3017/336 טנק וזחל"ם בנגב.
טס-3017/337 משפחות של חיילי מלואים מבקרות ביחידותיהם המרוחקות מהבית.
טס-3017/339 כמרים נושאים שבויי פצוע המוחזר לירדן דרך גשר אלנבי.
טס-3017/340 חיילים מסביב למדורה אי-שם בנגב.
טס-3017/341 חיילים ישראלים מחלקים פתות לתושבי קלקיליה החוזרים לבתיהם בתום המלחמה.
טס-3017/342 ביום פתיחת השערים בין שני חלקי ירושלים נפגשים לראשונה מזה 19 שנה יהודים וערבים בשער יפו. בתצלום אנשים צועדים בשער יפו
טס-3017/343 חביות של חומר רעיל למלחמה כימית מתוצרת סין  נמצאו על-ידי הצבא הישראלי במרכז להדרכה של הצבא המצרי באל-עריש
טס-3017/344 איש משמר הגבול מכריז על עוצר בעיר-העתיקה בירושלים למשך זמן מפקד האוכלוסין בעיר.
טס-3017/345 חלק מ-400 שבויי-המלחמה ששוחררו ע"י ישראל חוצים את הירדן דרך גשר אלנבי ההרוס.
טס-3017/346 חיילת נהנית מארוחתה הצבאית אי-שם במחנה צבאי תחת עץ
טס-3017/347 קצינים ירדנים מקבלים בברכה שבויי-מלחמה שהוחזרו ע"י ישראל ליד גשר אלנבי.
טס-3017/348 קבוצת חיילי חובה  סדיר ומילואים בשיחת-חולין אי-שם בנגב.
טס-3017/349 תושבי מזרח ירושלים צובאים על פתח הדואר המקומי עם פתיחתו מחדש לאחר המלחמה.
טס-3017/350 חיילים מאזינים לתדרוך מסביב למדורה.
טס-3017/351 יום הצנחן מעל חוף תל-אביב.
טס-3017/352 ראש-עירית ירושלים  טדי קולק  מכתיר את בתיה כבירי למלכת היופי של ישראל.
טס-3017/354 מעל 20 000 מבקרים – ערבים ויהודים בסמטאותיה של העיר-העתיקה בירושלים השוקקות אדם לשמחתם של בעלי החנויות.
טס-3017/355 אלפי יהודים וערבים עוברים דרך שער שכם בעיר-העתיקה בירושלים.
טס-3017/356 שיירת עתונאים בדרכם לקנטרה בסיני  היכן שהמצרים תקפו עמדות ישראליות  כאשר לצידי הדרך פזורים שרידי מכוניות של הצבא המצרי.
טס-3017/357 שר הבטחון משה דיין חוטף תנומה קלה בשעת טיסה בהליקופטר מירושלים לירחו  שם ידבר אל פליטים העוברים לירדן.
טס-3017/358 שר הבטחון משה דיין משוחח עם פליטים העוברים לירדן על סיבת עזיבתם  בגשר אלנבי ליד יריחו.
טס-3017/359 השחקן דני קיי Danny Kaye אשר בא לארץ לשורת מופעים בפני חיילי צה"ל  מבקר ביקור ראשון בכותל המערבי בירושלים העתיקה.
טס-3017/360 חיילים בג'יפ חוזרים משדה הקרב בתעלת-סואץ כאשר החיילים הפצועים יושבים ליד הנהג.
טס-3017/362 התעשיין הצרפתי יוסף שידלובסקי Joseph Shidlovsky חותם על הסכם עם ממשלת ישראל בדבר הקמת בית-חרושת לאוירונים על ההסכם חותם רוה"מ לוי אשכול נוכח שר המסחר והתעשיה זאב שרף.
טס-3017/363 הרמטכ"ל יצחק רבין  שר הבטחון משה דיין ומפקד חיל-האויר מרדכי הוד צופים במפגן אוירי בו הוצג לראשונה מטוס מיג- 21
טס-3017/364 חיל-הנדסה של צה"ל הקים גשר על גבי גשר אלנבי ההרוס כדי להקל על מעברים של הפליטים העוברים לירדן.
טס-3017/365 המשחתת "אילת" ק-40 אשר לקחה חלק בפעולה בחוף אל-עריש.
טס-3017/366 גנרל בול Bull  ראש משקיפי או"ם ועוזריו ושר הבטחון משה דיין מצטלמים לפני התחלת השיחות על משקיפי או"ם בקו תעלת-סואץ.
טס-3017/368 מלון "קינג דויד" בירושלים כפי שנראה בימינו האגף שנהרס ב-1946 נבנה מחדש. (תיאור התמונה כתוב בגרמנית).
טס-3017/369 חייל ישראלי מוטל על האדמה מהדף התפוצצות של משאית טעונה בחביות דלק כתוצאה מהפצצת העיר קנטרה בגדה המזרחית של תעלת-סואץ ע"י מטוס מיג מצרי.
טס-3017/370 6 חיילי צה"ל נפצעו כתוצאה מהפגזת העיר קנטרה ע"י מטוס מיג מצרי בתמונה אחד החיילים הפצועים מובל להליקופטר לקבלת עזרה רפואית.
טס-3017/371 אש אחזה בבנינים באל-קנטרה כתוצאה מהפגזת האויר המצרית הכבדה ביותר מאז גמר מלחמת סיני.
טס-3017/372 ציוד וריהוט משרדי עבור כוחות או"ם אשר בעמדת אל-קנטרה בגדה המזרחית של תעלת סואץ
טס-3017/373 תותח הוביצר 155 מ"מ מופעל ע"י חיילי צה"ל כתשובה להפגזת המצרים על העיר אל-קנטרה בצד הישראלי של תעלת-סואץ.
טס-3017/374 .590 שבויי-מלחמה סוריים הוחלפו תמורת קצין חיל-אויר ואזרח אחד  החליפין התקיימו בקונייטרה
טס-3017/375 סירת סיור ישראלית מגיעה דרך הקרקע לאל-קנטרה  בגדה המזרחית של תעלת-סואץ.
טס-3017/376 גשר אלנבי נפתח לראשונה למעבר פליטים מישראל לירדן ובמקרים מיוחדים מירדן לישראל בתמונות: חיילים עוזרים לפליטים לעבור דרך הגשר.
טס-3017/378 השחקן דני קיי  אשר השתתף ביחד עם עוד 1000 אורחים בחתונה הכפולה של יעל ואסף דיין  בתו ובנו של משה דיין  בתמונה: דני קיי מחבק את יעל דיין לאחר טכס החתונה.
טס-3017/379 בחילופי שבויי-מלחמה החזירה ירדן את גופותיהם של אנשי חיל-האויר סרן שלמה קרן וסרן אלכסנדר ענבר אשר נפלו ב- 6 ליוני 1967. משמר כבוד של אנשי חיל האויר הרימו את ארונותיהם של ההרוגים בגשר אלנבי.
טס-3017/380 מלחמת ששת הימים טנק מסוג t-34  בייצור סובייטי וציוד מצרי אחר שנתפסו ע"י צה"ל באיזור סיני
טס-3017/381 המלך בודואיין והמלכה פביולה King Baudoin and Queen Fabiola  מבלגיה מגיעים לארץ לביקור ומתקבלים ע"י הנשיא שזר תמונה דומה  ב-טס 3017/110.
טס-3017/382 המלך בודואיין והמלכה פביולה King Baudoin and Queen Fabiola  מבלגיה מגיעים לארץ לביקור ומתקבלים ע"י הנשיא שזר המלך בודואיין והמלכה פביולה מבלגיה מגיעים לביקור בארץ ומתקבלים  בברכה בשדה התעופה לוד ע"י הנשיא זלמן שז"ר​
טס-3017/385 משחק כדורגל באצטדיון ברמת-גן בין נבחרת ברזיל לבין נבחרת ישראל. קשור לתצלום טס 3017/86   3017/386  3017/387
טס-3017/388 לאחר הבחירות לנשיאות מדינת ישראל תצלום לאחר הבחירות לנשיאות ב-1963  הההתמודדות לתפקיד נשיא המדינה.בתצלום מימין לשמאל: זלמן שז"ר הנשיא הנבחר  אברהם הרצפלד ממפלגת העבודה ופרץ ברנשטיין נציג האופוזיצה​
טס-3017/389 אנשי קיבוץ כפר בלום יוצאים מהמקלטים אחרי ששהו שם בשעת ההפגזות הסוריות תמונות דומות הקשורות: טס  3017/120  3017/390
טס-3017/390 במקלט קשור לתצלומים טס 3017/120  3017/389
טס-3017/391 מרדכי לוק-דהאן   האיש במזוודה  מובל למעצר קשור לתצלומים טס 3017/121  טס   טס 3017/392 3017/393
טס-3017/392 מרדכי לוק-דהאן   האיש במזוודה מובל למעצר קשור לתצלומים טס 3017/121  טס   טס  3017/391  3017/393
טס-3017/393 מרדכי לוק-דהאן  האיש במזווד  מובל למעצר התצלום קשור עם טס 3017/121  3017/391  3017/392
טס-3017/394 ורית לוק ובתה אביבה  אשתו ובתו של מרדכי לוק (דהאן) ה ;איש במזוודה נראות בביתן בפתח-תקוה. קשור לתצלומים טס/ 3017/122​  טס 3017/395  3017/396
טס-3017/395 נורית לוק ובתה אביבה  אשתו ובתו של מרדכי לוק (דהאן) ה איש במזוודה  נראות בביתן בפתח-תקוה קשור לתיקים טס 3017/122  טס 3017/394 טס 3017/396
טס-3017/396 נורית לוק ובתה אביבה  אשתו ובתו של מרדכי לוק (דהאן) האיש במזוודה  נראות בביתן בפתח-תקוה קשור לתצלומים טס 3017/122  3017/394  3017/395
טס-3017/397 גרהם מיצ'ל Graham Mitchell  האוסטרלי שזכה במקום הראשון בחידון התנ"ך הבינלאומי  עונה על שאלות קשור לתצלום טס 3017/123
טס-3017/399 חיילי צה"ל על הכביש שבין ערד לבאר-שבע בחזרם מפעולה בירדן מצטלמים ליד ג'יפ ירדני קשור עם תצלום טס 3017/126
טס-3017/451 תמרות עשן מתרוממות מהגדה המזרחית של תעלת-סואץ תמרות עשן מתרוממות מהגדה המזרחית של תעלת-סואץ
טס-3017/452 צילום אוירי של אחד מבסיסי האויר המצריים שהותקפו ע"י חיל-האויר צילום אוירי של אחד מבסיסי האויר המצריים שהותקפו ע"י חיל-האויר
טס-3017/453 יעל דיין  בתו של שר הבטחון משה דיין  מצולמת כאשר היא נשענת ליד הגדר של מחנה שבויים
טס-3017/454 חלק מהאנשים שהתאספו לפני הכותל המערבי כדי לחוג את חג האסיף בפעם הראשונה מאז שחרור העיר-העתיקה חייל ישראלי חמוש  משקיף על יהודים שהתאספו  בכותל המערבי לחגוג את חג האסיף בפעם הראשונה מאז שחרור העיר העתיקה.
טס-3017/455 חלק מהאנשים שהתאספו לפני הכותל המערבי כדי לחוג את חג האסיף בפעם הראשונה מאז שחרור העיר-העתיקה
טס-3017/458 פליטים ערבים מהגדה עוברים דרך גשר אלנבי הרעוע לירדן כוחות צה"ל מסייעים לפליטים  לעבור מהגדה המערבית דרך גשר אלנבי הרעוע לירדן
טס-3017/459 אזרחים ישראלים ממוצא צ'כי מחזירים את עיטורי הגבורה שקיבלו מטעם ממשלת צ'כיה על מלחמתם נגד הנאצים  בעקבות ניתוק היחסים הדיפלומט אזרחים ישראלים ממוצא צ'כי מחזירים את עיטורי הגבורה שקיבלו מטעם ממשלת צ'כיה על מלחמתם נגד הנאצים  בעקבות ניתוק היחסים בין הדיפלומטים בין ישראל לצ'כיה.
טס-3017/460 רוה"מ לוי אשכול מבקר בספינת טילים במיצרי טירן מלווה ע"י מפקד חיל-הים שלמה הראל
טס-3017/461 בפעם הראשונה בתשע-עשרה שנה התושבים המוסלמים הישראלים יכלו להתפלל במסגד אל-אקצה בעיר-העתיקה בירושלים בפעם הראשונה מזה תשע-עשרה שנה התושבים המוסלמים הישראלים יכלו להתפלל במסגד אל-אקצה בעיר-העתיקה בירושלים
טס-3017/462 חיילים בשרות סדיר וחבריהם במילואים מוכנים לצאת לקרב חיילים מתכוננים להצטרף לחבריהם לאורך הגבול המתוח.
טס-3017/463 חיילים בשרות סדיר וחבריהם במילואים מוכנים לצאת לקרב חיילים בשרות סדיר וחבריהם במילואים מוכנים לצאת לקרב  החיילים בדרום ישראל עורכים תמרונים. עושה רושם שמדובר בתקופת ההמתנה.
טס-3017/464 משפחה ערבית עוברת מרצונה החופשי לירדן דרך גשר אלנבי ההרוס פליטים ערבים עוברים לירדן  מהגדה המערבית דרך גשר אלנבי ההרוס
טס-3017/465 חיילים ישראלים בתרגיל בנגב חיילים ישראלים בתרגיל בנגב
טס-3017/466 טנק וזחל"ם בנגב
טס-3017/467 טנק וזחל"ם בנגב זחל"ם בנגב
טס-3017/468 משפחות של חיילי מלואים מבקרות ביחידותיהם המרוחקות מהבית
טס-3017/470 מראות רחוב בבאר-שבע
טס-3017/472 אש אחזה בבנינים באל-קנטרה כתוצאה מהפגזת האויר המצרית הכבדה ביותר מאז גמר מלחמת סיני אש אחזה בבנינים באל-קנטרה כתוצאה מהפגזת האויר המצרית הכבדה ביותר מאז גמר מלחמת סיני
טס-3017/475 גשר אלנבי נפתח לראשונה למעבר פליטים מישראל לירדן ובמקרים מיוחדים מירדן לישראל בתמונות: חיילים עוזרים לפליטים לעבור דרך הגשר גשר אלנבי נפתח לראשונה למעבר פליטים מישראל לירדן ובמקרים מיוחדים מירדן לישראל בתצלום  חייל עוזר לילד לעבור דרך הגשר מישראל לירדן
טס-3017/476 גשר אלנבי נפתח לראשונה למעבר פליטים מישראל לירדן ובמקרים מיוחדים מירדן לישראל בתמונות: חיילים עוזרים לפליטים לעבור דרך הגשר
טס-3017/477 גשר אלנבי נפתח לראשונה למעבר פליטים מישראל לירדן ובמקרים מיוחדים מירדן לישראל בתמונות: חיילים עוזרים לפליטים לעבור דרך הגשר אמא וילדיה עוברים דרך גשר אלנבי בדרכם מירדן לגדה המערבית בישראל  חיילים עוזרים לפליטים לעבור דרך הגשר
טס-3017/478 חתונה כפולה בביתו של משה דיין  בתו יעל נישאה לאל"מ דב-שיאון בטכס שערך הרב הראשי של צה"ל שלמה גורן  באותו ערב נישא גם בנו של ש
טס-3017/479 חתונה כפולה בביתו של משה דיין  בתו יעל נישאה לאל"מ דב שיאון בטכס שערך הרב הראשי של צה"ל שלמה גורן  באותו ערב נישא גם בנו של ש ראה גם טס 3017/377  טס 3017/478  טס 3017/480
טס-3017/480 חתונה כפולה בביתו של משה דיין  בתו יעל נישאה לאל"מ דב-שיאון בטכס שערך הרב הראשי של צה"ל שלמה גורן  באותו ערב נישא ג חתונה כפולה בביתו של משה דיין  בתו יעל נישאה לאל"מ דב-שיאון בטכס שערך הרב הראשי של צה"ל שלמה גורן  באותו ערב נישא גם אחיה  אסף דיין לאהרונה מלקינד. בתמונה חותכים את עוגת החתונה.
טס-3017/482 טנק סובייטי וציוד מצרי אחר שנתפסו ע"י צה"ל באיזור אל-עריש
טס-3017/483 המלך Baudooin והמלכה Falriola מבקרים בהר ציון בלווית שר הדתות זרח וורהפטיג המלך Baudooin והמלכה Falriola מבלגיה מבקרים בהר ציון בלווית שר הדתות זרח וורהפטיג
טס-3017/484 ועדת שביתת-הנשק הישראלית-סורית נפגשת בקרבת "גשר בנות- יעקב". ועדת שביתת-הנשק הישראלית-סורית נפגשת בקרבת "גשר בנות- יעקב".
טס-3017/485 הרמטכ"ל יצחק רבין  שר הבטחון משה דיין ומפקד חיל-האויר מרדכי הוד צופים במפגן אוירי בו הוצג לראשונה מטוס מיג- 21 הרמטכ"ל יצחק רבין  שר הבטחון משה דיין ומפקד חיל-האויר מרדכי הוד צופים במפגן אוירי בו הוצג לראשונה מטוס מיג- 21
טס-3017/486 תמונה המראה את חניכי קורס המפקדים הסורים (כולם בדרגת סרן) ומדריכיהם הרוסים הלבושים בגדים אזרחים התמונה נמצאה במטה הצבאי הסורי תמונה המראה את חניכי קורס המפקדים הסורים (כולם בדרגת סרן) ומדריכיהם הרוסים הלבושים בגדים אזרחים התמונה נמצאה במטה הצבאי הסורי
טס-3017/487 air radio shelters for ten years being cleaned of accumulated junk. מקלטים שלא היו בשימוש במשך 10 שנים התמלאו בהון זבל. בתצלום – נער מרוקן את המקלט. מימין – שלט בו כתוב 'מקלט ציבורי'.
טס-3017/488 TREASURER JOHN TENNA ARM AROUUND WIFE RENEE/ ON HIS RIGHT: DAUGHTER AVITAL AND DAVIDA. FRONT : SON RAANAN
טס-3017/489 ISRAELY BREN GUN A TOP NORTHEND SEA GALILEE. BAFKROUND CAN BE SEEN SYRIA.
טס-3017/75 חייל צה"ל נתקל בגופותיהם של חיילים סורים בחפירותיהם לאחר התקפת צה"ל בעמדות הסוריות מזרחית לים כנרת
טס-3017/77 #VALUE!
טס-3017/78 #VALUE!
טס-3017/79 Hirsch Berenblat 
טס-3017/80 רוה"מ דוד בן-גוריון ואשתו פולה יוצאים את בית-הנשיא אחרי שביקרו אצל הנשיא החולה יצחק בן-צבי.
טס-3017/84 קבוצת צליינים משבדיה
טס-3017/89 סרג'נט שרייבר Sargent Shriver  מנהל "כוח השלום" הגיע לישראל והביא מסר מטעם נשיא ארה"ב  לינדון ג'והנסון  לאפיפיור העומד לבקר בארץ  בין מקבלי פניו של שרייבר  א. רמז ממשרד-החוץ שגריר ארה"ב Barbus ואל"מ קרני.
טס-3018/1 שר החוץ אבא אבן  מנהל ישיבת כנס שגרירים שנקראו לבוא להתיעצויות בארץ. ביניהם א.דורון  שגריר ברומניה  אהרון רמז שגריר בבריטניה  א. נג'ר  שגריר בבלגיה  מ. קומיי  שגריר נייד ויועץ מיוחד  גדעון רפאל  שגריר לארה"ב.
טס-3018/101 בתיק 2 תצלומים: 1. ראש-עירית אמסטרדם  ד"ר גיסברט ון-הל Gzsbert Van Tlall  מסיר את הלוט מהעתק הפסל "Doc Worker" שהוענק ל"יד ושם"  בתמונה:ראש עירית ירושלים  מ.איש שלום  מנהל "יד ושם" א. קובובי ומנכ"ל משרד הדתות  מ. ורדי.
טס-3018/102 ארבעה צילומי חתונה של דב רוקח: חתונתו של יששכר דב רוקח  מנהיגה לעתיד של חסידות בעלז נושא לאישה את שרה הגר משושלת הרב מוישניץ  תמונת הסעודה לנצרכים שנערכה לאחר החתונה  הכלה ובנות לוויתה והחתן מוקף בחסידים.
טס-3018/103 וולף רסל Wolf Rusell ומשפחתו מגיעים לנמל התעופה לוד.
טס-3018/104 סגן-שר הבטחון שמעון פרס עוצר את כתב הג'רוסלם פוסט  ארי ראט  מלגשת לדבר אל קורט בירנבך Kurt Birnenbach  הנציג המיוחד מטעם גרמניה בישראל למען קשירת יחסים דיפלומטיים  נוכח פ. שנהר  נציג ישראל בגרמניה. בתיק 3 תצלומים.
טס-3018/105 קורט בירנבך Kurt Birnenbach  נציגו המיוחד של הקנצלר ארהרד  מבקר ב"יד ושם" ומדליק נר זכרון.
טס-3018/106 בנין משרדו של סגן-שר הבטחון שמעון פרס בקריה בת"א. חזית הכניסה למבנה והמרפסת עם סמל המדינה.
טס-3018/107 רוה"מ לוי אשכול מודיע בכנסת על החלטת הממשלה לקבל את הצעת קנצלר גרמניה ארהרד לקשור יחסים דיפלומטיים בין ישראל וגרמניה.
טס-3018/108 מנחם בגין  מנהיג מפלגת חרות  נושא נאום נרגש בכנסת נגד החלטת הממשלה לקשור יחסים דיפלומטיים עם גרמניה.
טס-3018/109 מפגינים בירושלים מול הכנסת מוחים ההחלטה לקשור יחסים עם מערב גרמניה.
טס-3018/110 קורט בירנבך Kurt Birnenbach הנציג הגרמני המיוחד למען קשירת יחסים עם גרמניה.
טס-3018/111 משחק כדורגל ידידותי בין נבחרת ישראל ונבחרת שוויצריה. ארבעה תצלומים של סצנות מהמשחק-השוער השויצרי ושחקני כדורגל ישראלים.
טס-3018/112 סיום השיחות בקשר לקשירת יחסים דיפלומטיים עם גרמניה בתמונה: ד"ר בירנבך  השליח המיוחד מגרמניה  א"מ אשר ארבל ממשרד הבטחון  א. לבבי  מנכ"ל מ. החוץ  אבא אבן  סגן רוה"מ וזאב שק  מנהל מחלקת מערב אירופה במ.החוץ.
טס-3018/113 מנחם בגין  מנהיג חרות  נואם בפני מפגינים בכיכר דיזנגוף המוחים על קשירת יחסים דיפלומטיים עם בון.
טס-3018/12 נציג הצלב האדום עוזר לאשה זקנה לעבור בגשר אלנבי לישראל  האשה היא חלק מקבוצה ראשונה של פליטים שברחו לירדן והורשו לחזור לישראל.
טס-3018/14 תושב אל-עריש מציץ מאחד הבתים בשעת העוצר שהוטל על העיר כדי לערוך חיפוש אחרי נשק.
טס-3018/15 קבלת-פנים חמה ע"י כל השכונה מחכה לתושבי רמאללה החוזרים מירדן לישראל דרך גשר אלנבי.
טס-3018/2 כומר פרנציסקני מכנסית הקבר בירושלים מראה על המקום בפסל "מריה הקדושה" ממנו נגנבו הכתר ואביזרים יקרים אחרים.
טס-3018/261 #VALUE!
טס-3018/3 ארונותיהם של 48 מגיני העיר-העתיקה בירושלים שנפלו במלחמת יום העצמאות ברובע היהודי  נטמנו בטכס צבאי מלא בהר-הזיתים
טס-3018/4 שוטרים הוצבו בכניסה למקומות הקדושים בעיר-העתיקה כדי לשמור על הסדר  וכדי לוודא כניסה בלבוש הולם. בתמונה: שוטר ליד הכניסה לכנסית הקבר הקדוש בירושלים.
טס-3018/7 תחרות שח עולמית לנוער התקיימה במלון גני-יהודה  בהשתתפות יותר מ-19 ארצות.
כ-135/16 תשובות לשאילתות – שר המשטרה בכור שלום שיטרית חבר-הכנסת ישראל רוקח  עזרא איכלוב  אסתר וילנסקה ועוד
כ-136/4 סטנוגרמות של ישיבות הכנסת החמישית  מושב ב' ישיבות מס' קע"ז-קע"ט חוקים  שר העבודה יגאל אלון משיב על שאילתות  בעיית היהודים בדרום-אמריקה  דברי שרת החוץ גולדה מאיר  חבר-הכנסת מנחם בגין מחרות  יעקב חזן ממפ"ם ועוד.
כ-1405/7 התגברות התופעות האנטישמיות בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט והדרכים להתמודד איתן ישיבת ועדת העלייה הקליטה והתפוצות של הכנסת בדבר התגברות התופעות האנטישמיות בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט
כ-1468/6 נהלי והנחיות שב"ס בעניין ראיונות וצילום של אסירים בבתי כלא (בעקבות הוויכוח על הראיון עם הרוצח יגאל עמיר וצילום של אסירים) התיק מכיל: נהלי והנחיות שב"ס בעניין ראיונות וצילום של אסירים בבתי כלא (בעקבות הוויכוח על הראיון עם הרוצח יגאל עמיר וצילום של אסירים)
כ-1474/16 ועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת העבודה – הקמת מרפאות ו"טיפות חלב" ביישובים הלא-מוכרים בנגב ישובי הבדואים. הקמת מרפאות ביישובים הלא מוכרים
כ-1545/48 ישיבה מיוחדת של הכנסת לכבוד נשיא ארה"ב וויליאם ג'פרסון קלינטון והילרי קלינטון  (27.10.94) ישיבה חגיגית של הכנסת לכבוד נשיא ארצות הברית – ביל קלינטון
כ-27/27 פרוטוקולים של יושב-ראש ועדת המשנה (של ועדת הכספים) לעניני סעד לטיפול בעולים במעברות ובמחנות לשנת 1950-1951. שמואל דיין פרוטוקולים של יושב ראש ועדת המשנה של ועדת הכספים לענייני סעד לטיפול בעולים ובילדי העולים במעברות בין השנים 1950-1951
כ-484/2 כנסת חמישית – ועדת פנים – הפקעת אדמות מנשייה (222  252)
כ-500/3 הכנסת השמינית – ועדת הכלכלה ואיכות הסביבה – הכאת נשים ע"י בעליהם (232  252) פניות לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ולחברות הכנסת מרשה פרידמן ושולמית אלוני בנושא אלימות במשפחה נגד נשים והטיפול בה; מחקר בנושא שנערך על ידי צוות של המשטרה; ראשי פרקים לטיפול בנושא הכאות נשים על ידי בעליהן שהוכן על ידי נעמת; פרוטוקולים מישיבות הועדה.
כ-510/4 הכנסת התשיעית – ועדת חוץ ובטחון – תזכורת לשרים בדבר פעולתם בעקבות מסקנות להצעות לסדר (2112)
כ-511/22 הכנסת התשיעית – ועדת הכלכלה – הנהגת שעון קיץ כחסכון באנרגיה (231.2) בתיק התכתבויות בנוגע לכנסת התשיעית  ועדת הכלכלה  בנושא הנהגת שעון קיץ כחיסכון באנרגיה
כ-590/9 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 2) – פניות ציבור – העלאת עצמות של מנהיגים מהגולה מסמכים וחלופת מכתבים בין יו"ר הכנסת ומשרד החוץ בנוגע להלעת עצמות של אישיים יהודים בולטים מהגולה כדוגמת הברון רוטשילד  פרץ סמולנסקין ועוד.
כ-593/18 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4 + 5) – פניות ציבור – העלאת עצמות של מנהיגים בתיק התכתבויות – הכנסת הרביעית והכנסת החמישית  – העלאת עצמות של מנהיגים
כ-599/2 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 9) – פניות ציבור – הפקעת קרקעות התיק מכיל התכתבויות ומסמכים נוספים בנוגע להפקעת קרקעות פרטיות על ידי הממשלה במסגרת תכניות מתאר במחוז המרכז ומיזמי בנייה: תלונות של בעלי הקרקעות (רובן נשלחו לוועדה לפניות הציבור בכנסת בראשות ח"כ הלל זיידל)  פיצויים  פרוטוקולים של ועדות תכנון ובנייה  ועד הפעולה נווה ים- רשפון ועוד
כ-646/1 הכנסת האחת-עשרה – הצעות לסדר היום – שעון קיץ – 2312 – ט' מסמכים מהכנסת   הנוגעים להשלכות הפעלת שעון קיץ על צריכת החשמל  כגון: דו"חות וועדת מעקב  דו"חות חקירה מהטכניון  סטטיסטיקות  סקרים  מדדים ועוד.
כ-647/16 הכנסת האחת-עשרה – הצעות לסדר היום – עתידו של הבית בו שהה בנימין זאב הרצל בביקורו בארץ בשנת 1898- 2412 כ"א תיק של הכנסת. בתיק התכתבויות על בית שטרן שהינו בניין משומר ומשוחזר ברובע ממילא בירושלים  בין הבודדים שלא נהרסו כליל במסגרת התוכניות לפיתוח המתחם. הבית ניצל מהריסה לאחר שעמד במרכזו של ויכוח על שימור מול הריסה  הודות לעובדה שבמשך ארבעה ימים בשנת 1898 אירח את חוזה מדינת היהודים  בנימין זאב הרצל  בעת ביקורו ההיסטורי בעיר. בתיק – התכתבויות סביב הסוגיה כולל בג"צים שהוגשו בעניין ובתוכן גם מכתבים לנשיא הרצוג נגד ההחלטה להפקיע את שטח הבניין. עוד בתיק – הצעה לסדר היום בכנסת האחת-עשרה תחת הכותרת: עתידו של הבית בו שהה בנימין זאב הרצל בביקורו בארץ ב-1898.
כ-728/14 הכנסת השביעית – פניות ציבור – ועדת חוץ ובטחון – פניות אישיות א' – ו' 229
כ-775/4 חבר הכנסת דוד טל – מכון אדוה (מרכז מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל) פרסומים שונים של מרכז אדוה בנושאים כגון: הרשות הפלסטינית  תמונת מצב חברתית  תוספת תרופות לסל הבריאות  הצעות חוק התקציב וחוק ההסדרים  הבטחת הכנסה בישראל  חוק הפנסיה  הפגיעות בעיירות הפיתוח  שירותי רפואה פרטית (שר"פ)  קצבאות  הפרטת בתי סוהר ועוד.
כ-785/3 חוק דיור ציבורי 1 התיק מכיל: התכתבות עם משרד הבינוי והשיכון  חברת עמידר ועם הקשת הדמוקרטית המזרחית  דיונים על חוק הדיור הציבורי בוועדות הכנסת
כ-785/4 חוק דיור ציבורי 2 מצגת וסקירה על חוק הדיור הציבורי
כ-855/1 חבר הכנסת יובל שטייניץ – האגודה לזכות הציבור לדעת (כרך א') דו"חות  פירסומים  כתבות והתכתבות של האגודה לזכות הציבור לדעת בנושאים כגון: דו"ח ורדי על רשות השידור  התכנית "זהבי עצבני"  הפרס הישראלי לביקורת התקשורת  הרדיו והטלויזיה הממלכתיים במדינת ישראל – בתקופת נתניהו לעומת תקופת ברק ועוד.
כ-945/12 דיון כנסת 13 – 14 ישיבת פרידה ממבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגברת מרים בן פורת 2. ישיבת פתיחה חגיגית עם מבקר המדינה הנבחר השופט אליעזר גולדברג
מ-1294/1 Complaints against Members of His Majesty's Forces התיק מכיל מסמכים העוסקים בהליכי אכיפה כנגד מחזיקי תחנות קליטה אלחוטיות (Wireless receiving stations) ללא רישיון ובתלונות והליכי אכיפה נגד אנשי צבא על עבירות פליליות שונות.
מ-4215/27 משטרת טבריה –   Manslaughter – תיק הריגה מארב של שוטרי מכס בין כפר מורסס לפקוה נתקל בקבוצה מבריחים  תוך כדי המרדף נפגע אחד המבריחים בגבו מירי ומת מפצעיו. השוטר היורה זוכה במשפט.
מ-4215/29 משטרת טבריה –   Murder – תיק רצח תושב ערב סגר דיווח למשטרה שהרועה שלו נעדר זה 3 חודשים. שלד גופת הרועה נמצאה בקרבת חרבת אום סירחאן בואדי שבש באיזור ג'נין. הראש היה חסר.
מ-5124/10 Antimalarial Projects – Kishon פעולות נגד מלריה – קישון
מ-5124/11 Antimalarial Projects – Kishon פעולות נגד מלריה – קישון
מ-5124/13 Antimalarial Projects – Kishon פעולות נגד מלריה – קישון
מ-5128/21 Antimalarial measures – Clearance of water courses – Government property פעולות נגד מלריה – טיהור נתיבי מים – רכוש ממשלתי
מ-5148/8 General standing orders for lockups פקודות כלליות למעצרים- משטרת המנדט
מ-6571/7 Regulations – Rabies תקנות – כלבת
מפה-2161/1 ערב סוקרר – גליון  11/13  ( סדרה טופוקדסטרית )  ( Arab Sukreir – Sheet  11-13 Series  ( Topocadastral המפה הטופוקדסטרית של האיזור ערב סוקרר; כולל הישובים ניר גלים  יכין  איסדוד (אשדוד) וכו'; כולל הים התיכון; מסומנים גבולות הגושים  הישובים וכו. סימנים טופוגרפיים  קדסטריים; סימנים בכתב-יד (עט) בעברית. רוב הנתונים הטכניים – בלויים ולא ברורים .מופיעים התאריכים 8.5.57 ( מחוק ) ו- 17.7.58
מפה-2560/1 ( ירושלים ) – גליון  130 – 170   109-III משרד החקלאות – הסוכנות היהודית מפה טופוגרפית-קרקעית של אזור ירושלים (צילום)  כולל את מרכז העיר  העיר העתיקה  סלון  עיסויה  הר הזיתים וכו'. חסרים שם המפה ונתונים כלשהם על בסיס המפה וכו'.
מפה-3939/1 ( אל-קובב – גליון )   El Qubab – Sheet 14-14 המפה הטופוקדסטרית של איזור אל-קובב והסביבה  כולל ג'ימזו  עינבה  אל-בריה  אבו שושה; סומנו גבולות הגושים  הישובים  הרשויות המקומיות סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של דרכים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – חסר.
מפה-3940/1 ( אל-קובב – גליון )   El Qubab – Sheet 14-14 התיק מכיל את המפה הטופוקדסטרית של איזור אל-קובב והסביבה  כולל ג'ימזו  עינבה  אל-בריה  אבו שושה; סומנו גבולות הגושים  הישובים  הרשויות המקומיות סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  של דרכים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – חסר
מפה-4166/1 ( אפריקה – מצרים התחתית – גליון 17 – זמנית )  ( Africa – Lower Egypt – Sheet 17 ( Provisional צלום מפה פיזית טופוגרפית של מצרים התחתית  חצי-האי סיני ושטחים סמוכים; כולל ים התיכון  מפרץ סואץ  מפרץ עקבה; סומן גבול מצרי-תורכי 1906 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סימנים באדום עם תאריכים בנקודות שונות בסיני וארץ-ישראל ( 1900  1910 ) בסיס המפה – עובד במחלקה טופוגרפית של מטכ"ל בריטי ( Topographical Section  General Staff ) ב- 1906 ( TSGS Number 1539 ); הודפס ע"י Heliozincographed at the Ordnance Survey Office ) ב- 1905; סימנים בצבע בתחום סיני מ- 1910
מפה-4296/1 Palestine – Haifa Harbour Development Works: Railways: Points & Crossings התיק מכיל מפה מארץ ישראל – פיתוח נמל חיפה – רכבות: נקודות והצטלבויות שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של מסילות ברזל מתוכננות בנמל חיפה.
מפה-4615/1 כותרת – חסרה ( צינורות נפט מעיראק ) מפת צינורות נפט מעיראק; מקירקוק ( דרומי ) ומ-? ( החלק הנ"ל- נקרע ) לטריפולי – לבנון ( צפוני )  כולל אר-רמתיה  מפרק  בורקה  פס בעלבק וכו'; טרמינלים בחיפה וטריפולי  תחנות T3-4  H3-5; כולל ים התיכון; סומן גבול סורי – עבר-הירדני; כולל מידות מדויקות של צינורות
מפה-4688/1 ( מחוז לידה – תרשים תכנית התכנון )   Lydda District – Outline Regional Planning Scheme התיק מכיל צילום מפת תכנון אזורי של מחוז לוד – החלק הצפוני על-גבי נייר שקוף  כולל שפיים  רישפון  שמריהו  הרצליה  אל חרם  רמת השרון  רעננה  רמת השבים  כפר-סבא  מגדיאל  רמתיים וכו'; סומנו גבולות של אזור תכנון לידה; תחנת משטרה סימנים טופוגרפיים  של כבישים קיימים ובתכנון נתונים – חסרים
מפה-4696/1 ( עותק  תכנית של מחלקה להתישבות כפרית )   Copied from Land Settlement Department's Plan התיק מכיל תרשים חלקות אדמה בבעלות המדינה ( דומה למפה מס' 4695 ) על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו חדרה  כרכור  פרדס חנה  בקע אל-ערביה  כפר-ברוך; סומנו גבולות האדמות נתונים – Plan Number TP/6/48; תאריך – פברואר 1948
מפה-4842/1 ( חיפה – שדה-תעופה )   ( Haifa – Airport ) תרשים תכנית התכנון של שדה-תעופה חיפה בעמק זבולון על רקע חום; סומנו גבולות שדה-תעופה  מס' חלקות וגבולותיהן; כבישים  מסילות ברזל; כולל נהר קישון; בצד שמאל – טבלת החלקות ושטח בדונמים סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' סידורי Ser.Number SD 3/35; מס' אסמכתא Ref. Number F.B's 4152  4463  4808  4948 למטה בימין – חתימת נציב הקרקעות ומדידות ב/ H.J. ב- 18-10-1935 בסיס המפה – הוכן עבור המנהל של תעופה אזרחית ע"י מח' המדידות Survey of Palestine בספטמבר 1935
מפה-4849/1 ( נמל חיפה – מחצבות עתלית – מחצבות ומחסני המפעל ) Haifa Harbour – Atlit Quarries – Maintenance Quarry & Plant Storage התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של אזור המחצבות בעתלית על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבול אזור התכנון  גבול של אזור חכירת P.I.C.A.; משרדים  בתי-מלאכה  מחסנים  בתי-מגורים ומתקנים אחרים נתונים: פיתוח – מח' עבודות פיתוח בנמל חיפה  תת-מחלקה – מדידות – מס' 551/1237 DWG ב- 14.4.36; חתימת G.C. Thompson; שרטוט – הנהלת מח' לעבודות צבוריות – מס' שרטוט S/1367; תאריך קבלה מלשכת הנדסה – 17.4.36; מס' תיק אסמכתא 24/61/2; חתימה Y; מס' H23.502 ב- 10.4.36 בסיס המפה – הועתק מתכנית מח' לעבודות צבוריות ( P.W.D. )  מס' S/51/1237 ב- 27.1.37 A. Nammans
מפה-4852/1 ( הצעה למיקום האתר המיועד עבור בית-חולים ממשלתי חיפה )  Site proposed for Haifa ( Hospitals ( Hospital General תרשים תכנית התכנון של בית-חולים כללי בחיפה על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבולות האתר  אדמות בבעלות המדינה הסמוכות  מנזר נשים כרמליטי  כבישים הקיימים והמוצעים  מסילת ברזל וכו'; כולל ים התיכון נתונים – תכנית מס' 5-297; תאריך – 9.9.35
מפה-4868/2 ( נמל חיפה – אזור פיתוח )   Haifa Harbour – Reclaimed Area התיק מכיל צילום של תרשים תכנית התכנון של אזור נמל חיפה המיועד לפיתוח על רקע חום; סומנו גדר המכס ( Customs Fence )  דאר  בית המושל  כבישים ומסילות ברזל וכו'; אזורי התכנון סומנו בצבעים שונים סימנים טופוגרפיים  של תכנון נתונים – מס' סידורי 128/32; שורטט ע"י המודד ( שם לא ברור ) ב- 20/12/32
מפה-4872/1 ( אדמות על-יד מפרץ חיפה )  Bay Side Lands – Plan Number 14/31 התיק מכיל את תרשים תכנית התכנון של אדמות באזור מפרץ חיפה על רקע חום; סומנו גבולות של אזור התכנון  אדמות ובעליהם; שדה-תעופה  מסילת-ברזל וכו'; למעלה בצד שמאל – טבלה ( רשימה ) של אזורים שונים בתוך התכנון ושטחם במ"מ נתונים – ירושלים  13/7/31  חתימה
מפה-4874/1 ( חלק מערבי של נמל חיפה )   Western End of Haifa Harbour התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של חלק מערבי באזור הנמל חיפה; סומנו תוי מסילת ברזל  חלקת אדמה השמורה לשמוש קבלנים  שכונות ואתרים שונים  שובר גלים  סכר חצץ וכו'; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילת ברזל; סימני עפרון על-גבי המפה נתונים – פרטים על אזור הנמל – מ- R.P.+T's Plan; מס' P2 ביוני 1928; אסמכתא – בהמשך למכתב R.P.T./85 מ- 24.9.1928
מפה-4876/1 ( חיפה – שרטוט בניה )   Haifa – Construction Drawing התיק מכיל תרשים מפה טופוגרפית לצרכי תכנון של אזורים בחיפה על-גבי נייר שקוף חום; סומנו אזור נמל חיפה ( בצבע כחול );אדמה המיועדת לפיתוח  כבישים  קו מסילת ברזל  אתרים שונים; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילת ברזל נתונים – שרטוטי בניה ( Construction Drawing ) מס' 27; מדור ( Section ) – מדידות; מס' שרטוט S2; תאריך 4.7.1929; חתימת המהנדס
מפה-4878/1 ( נמל חיפה – אדמות הדרושות לבנית הנמל )   Haifa Harbour- Land Reqired for Harbour Construction תרשים חלקת-אדמה המיועדת לבנית הנמל בחיפה על-גבי נייר שקוף חום; סומנו אזור נמל חיפה ( בצבע כחול )  אזורים לגביהם הוגש ערעור וגבולותיהם; מידותיהם  כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילת ברזל נתונים – שרטוטי בניה ( Construction Drawing ) מס' 26; מדור ( Section ) – מדידות; מס' שרטוט S1; תאריך 4.7.1929; חתימת המהנדס; בצד שמאל רשום – J.Cif.VII.29
מפה-4890/1 ( ארץ-ישראל – נמל חיפה – תכנית כללית – שרטוט מס' 2 ) Palestine – Haifa Harbour – General Plan – Drawing Number 2 התיק מכיל את תרשים תכנית התכנון של נמל חיפה ( תכנית כללית ) – שרטוט מס' 2 על-גבי נייר חום; סומנו אזור נמל חיפה ( בצבע כחול ); מחסנים ( בצבע ורוד )  גבול גדר המכס; שובר גלים ראשי  רציף הנמל  בנינים ומוסדות הסמוכים לנמל  מסילת ברזל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיות נתונים – חסרים
מפה-4891/1 ( ארץ-ישראל – נמל חיפה – תכנית כללית – שרטוט מס' 2 ) Palestine – Haifa Harbour – General Plan – Drawing Number 2 התיק מכיל תרשים תכנית תכנון של נמל חיפה ( תכנית כללית ) – שרטוט מס' 2 על-גבי נייר חום; סומנו אזור נמל חיפה ( בצבע כחול ); כבישים  מסילת ברזל ( בצבע צהוב )  שובר גלים ראשי  שובר גלים מוגן  בנינים ומוסדות הסמוכים לנמל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיות נתונים – חסרים
מפה-4893/1 ( ארץ-ישראל ( חיפה – תכנית בנית הנמל )   Haifa – Harbour Project התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של נמל חיפה; סומנו שכונות אז זאורה  ארד אל- מווריס ( בצבע ירוק ); כולל שכונות הסמוכות  מנזרים  בתי-קברות קו מסילת ברזל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיות נתונים – חסרים
מפה-4894/1 ( נמל חיפה – אדמות בחכירת מח' לעבודות הנמל )   Haifa Harbour – Lands Leased by the Harbour Works Department התיק מכיל תרשים תכנית תכנון של נמל חיפה – אדמות בחכירת המחלקה לעבודות הנמל על רקע חום; סומנו אדמות המיועדות לנמל ( בצבעים כתום וירוק ); מס' הגושים 1 – 20  30 – 41 ( באזור הכתום ); מנזר הכרמליטיות  מסילת ברזל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – שרטוטי בניה מס' 60; מדור – מדידות; מס' שרטוט S5; תאריך 1.10.29
מפה-4895/1 נמל חיפה – תוכנית כללית של השטח המופקע  – Haifa Harbour – General plan of Reclaimed Land התיק מכיל שרטוט של אזור נמל חיפה המתוכנן לפי שטחים וחלקות.
מפה-4897/1 ( נמל חיפה – תכנית כללית – מערב – שרטוט…) Haifa Harbour – General Plan – West – Drawing P.3 – Preliminary התיק מכיל תרשים תכנית התכנון כללית של נמל חיפה – תכנית כללית ( החלק המערבי ) על רקע כחול ( צילום ); סומנו גבולות האזור המיועד לנמל; שכונות  מוסדות  מנזרים  מסילת ברזל; כולל ים התיכון; על-גבי המפה סומנו בכתום גבול הרכוש של מסילת ברזל; אזור המיועד לעבודות קבלניות בכביש נתונים – בפינה שמאלית למטה – חותמת מח' הקרקעות בממשלת א"י ב- 14.8.1928; בפינה ימנית למטה רשום Rendell  Palmer & Tritton – יוני 1928
מפה-4898/1 ( רכבת ארץ-ישראלית – מיקום של סדנאות בחיפה )   Palestine Railways – Site for Haifa – Workshops כפר ג'ידרו  אזור אל-בארה; בעל הרכוש – החברה לפיתוח מפרץ חיפה Village Jidrou  Locality El Bara; Owner – Haifa Bay Development Co תרשים תכנית התכנון של מקום עבור סדנאות רכבת בחיפה על רקע כחול ( צילום ); סומנו בלבן גבולות המגרש עם מידות מדוייקות ( שטח 194 34 מ"מ – 596 ד.מ. ) נתונים – תיק מס' G/16/14; מס' סידורי 4/29; F.B.L./1 Page 4; T.B.L./1 Pages 1-12; למטה בימין חותמת ב- 14/7/1929 וחתימת המחלקה ב- 29.7.29; מעליה – חתימה נוספת של מח' המדידות ב- 8.8.1929 על-גבי התרשים רשום בעפרון שחור – בוטל ( Cancelled ) – ראה תכנית מס' 14/31
מפה-4899/1 ( רכבת ארץ-ישראלית – מיקום של סדנאות בחיפה )   Palestine Railways – Site for Haifa – Workshops כפר ג'ידרו  אזור אל-בארה; בעל הרכוש – החברה לפיתוח מפרץ חיפה Village Jidrou  Locality El Bara; Owner – Haifa Bay Development Co תרשים תכנית התכנון של מקום עבור סדנאות רכבת בחיפה על רקע כחול ( צילום ); סומנו בלבן גבולות המגרש עם מידות מדוייקות ( שטח 194 34 מ"מ – 596 ד.מ. ) נתונים – תיק מס' G/16/14; מס' סידורי 4/29; F.B.L./1 Page 4; T.B.L./1 Pages 1-12; למטה בימין חותמת ב- 14/7/1929 וחתימת המחלקה ב- 29.7.29; מעליה – חתימה נוספת של מח' המדידות ב- 8.8.1929
מפה-4903/1 ( חיפה – בת-גלים – תחנת רכבת כרמל )   Haifa Bath Galim to Carmel Sta. התיק מכיל מפת תרשים של תכנון אזור בת-גלים ותחנת רכבת כרמל בחיפה והסביבה על רקע חום; סומנו בכחול אדמות המבוקשות עבור בנית נמל חיפה; שכונות  מוסדות  אתרים  אדמות מועבדות  כבישים  קו מסילת ברזל וכו'; כולל ים התיכון נתונים – אסמכתא – בהמשך למכתב R.P.T. 84 מ- 23.1.1928 של מזכיר ראשי  ירושלים בסיס המפה – מדידות נמל חיפה  ינואר 1928; עובד מהגהות שרטוטים ( proof tracings ) של מחלקת המדידות ( Survey of Palestine )
מפה-4922/1 ( ג'ידרו – שדה-תעופה… )   Village Jidru  Locality – Aeroplan Station; Owner State Domain התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של שדה-תעופה בג'ידרו באזור חיפה בבעלות המדינה על רקע כחול ( מקור ); סומנו גבולות המגרשים ומידות; אדמת ג'ידרו " C "; קו מסילת ברזל וכו' הערה: המפה – היא חלק של התכנית 2/29 שהוכנה עבור חברת מפרץ חיפה ( Haifa Bay Co ) ע"י המודד מר ילין נתונים – מס' תיק File Number L.R.A. 13/142; מס' סידורי 202; מדידות נבדקו בשטח בהמשך למכתב של מנהל מח' המדידות מס' Sur/L/6 ב- 18.6.29  חתימה; למטה – חתימה נוספת של מנהל מח' המדידות J.Hullen ב- 5.7.1929 ( אישור של נכונות גבולות המפה )
מפה-4942/1 ( חיפה – אדמות בין תחנת הרכבת לנהר קישון ( מוקוטה ) )  Haifa – Land between Railway Station and Mukutta התיק מכיל צילום של תרשים מפת תכנון טופוקדסטרית של אזור המיועד לפיתוח בין קו הרכבת לבין נהר קישון ואזורים הסמוכים בחיפה על רקע כחול; סומנו האזור בתכנון  מס' I-IV וגבולות המגרשים  שמות  גבולות ונתונים על שטח בדונמים של אדמות הסמוכות; קו הרכבת  כבישים  אתרים שונים; כולל ים התיכון  נהר מוקוטה ( קישון )  ודי סלמן; על-גבי המפה – סימנים בצבע אדום נתונים – נמדד  חולק למגרשים וסודר ע"י המודד המחוזי .L.D.S. ) J. ) Giveony ב- 23.1.1924; למטה בימין – נתונים בערבית  כולל חתימות
מפה-4963/1 ( חלוקה לגושים מחדש של נחלת יצחק )   Reparcellation of Nahlat Yitshaq התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של חלוקה מחדש לגושים בנחלת יצחק (בעיר תל אביב); סומנו מס' גושים זמניים ( 1 – 54 ) וגבולותיהם; כבישים ( מס' ורוחב ); גבולות הגושים בסביבה ( ללא מס' ) סימנים קדסטריים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/610/47; תאריך 14.7.1947; שורטט ע"י A.Rissas
מפה-4965/1 ( ניר-אבות – תכנית מתוקנת ) ( Nir-Avot ( Amended התיק מכיל תרשים תכנית התכנון טופוקדסטרית מתוקנת של אזור ניר-אבות על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבול המתחם  אזורים (גושים ?) באותיות A – R וגבולותיהם  גבולות של חלקות-אדמה (ללא מספרים)  מידות של רוחב הכבישים; בצד שמאל – טבלת הנתונים על המגרשים לפי המספרים (כללי ושטח הבנוי) סימנים קדסטריים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/629/48; תאריך 20.2.1948; שורטט ע"י F.M. & Arpstein; בצד ימין – תאריך 18.2.1948 וחתימת A. Kendall
מפה-4967/1 ( מחוז חיפה; ישוב נגבה )   District: Gaza; Settlement Negba התיק מכיל תרשים תכנית טופוקדסטרית של קיבוץ נגבה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול הישוב ( גדר תייל )  בנינים וגבולותיהם  דרכים; בצד ימין למטה – אישור של התאמת המפה על כל פרטיה למצב בשטח וחתימותיהם של המודד של המשק נחום צביאלי והמוכתר מיכאל קופיטבסקי נתונים – חסרים
מפה-4968/1 ( אל-מג'דל – אזור תכנון עירוני )   Al Majdal – Town Planning Area התיק מכיל תרשים תכנית תכנון עירוני של עיר מג'דל (כיום אשקלון) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול תכנון עירוני; בנינים  שכונות  כבישים סימנים טופוקדסטריים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות; מס' 1 – 10 על גבול התכנון (בפינות) נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/232/38; מס' אסמכתא Ref. Number Z/593/36; שורטט ע"י A.K. בסיס המפה – מח' המדידות – Survey of Palestine ) 1937 )
מפה-4971/1 כפר פליקס ורבורג – גוש מס'   Felix Warburg Village – Block 320  329  317/3 התיק מכיל תרשים תכנית טופוקדסטרית של כפר-ורבורג על-גבי נייר שקוף מוצהב שביר; סומנו גבולות המשק  מס' חלקות וגבולותיהן;בניני מגורים  בניני המשק  בריכות  בארות סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים בצד שמאל – חותמת של התאמת תרשים למצב בשטח וחתימות של מזכיר המשק מ. שוחט והמודד י. קנטור ב- 15.5.43; הערות על חומר בניה נתוני המפה – חסרים
מפה-4981/1 ( המקום המיועד לבתי-ספר ממלכתיים – חיפה…) Government School Sites – Haifa – Ard El Ballan & Tuma Sites… התיק מכיל אזור של כביש לנצרת Nazareth Road Area תרשים תכנית התכנון של המקום המיועד לבתי-ספר לבנים ובנות באזור כביש לנצרת על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבול האזור; גבולות המגרשים המתוכננים  רח' השומר  מדרגות שוקרי  רח' איסטיקלל; שכונות  אזור מסחרי סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית – Plan Number TP/462/43; מס' אסמכתא – Ref. Number Z/178/42; תאריך 31.5.43; שורטט ע"י .A.K
מפה-4982/1 ( עמק זבולון – חיפה – תיקון לתכנית תכנון עירוני ) ( Emek Zevulun – Haifa – Amendment to T.P. Scheme 501 ( JNF Land תרשים תכנית התכנון של אזור עמק זבולון בחיפה – תיקון לתכנית מס' 501 ( אדמת קרן הקיימת ) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול של אתר ארכיולוגי תל אל-שבת ( Tel Es Sabat ); אזור הבניה  בתים שנבנו לאחרונה  אזור ציבורי  כבישים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – חסרים
מפה-4985/1 ( בית-חולים ממשלתי והסביבה – חיפה )   Government Hospital & Environs – Haifa תרשים תכנית התכנון של בית-חולים ממשלתי בחיפה והסביבה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות האתר  בנינים הקיימים  כבישים הקיימים והמתוכננים; מסילת ברזל  מידות; בעלי המגרשים הסמוכים  אדמות בבעלות המדינה  מנזר הנשים הכרמליטיות וכו' סימנים טופוגרפיים  של תכנון  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל הערה – התכנית מבוססת על תכנית D.L.S. מס' 48/40 מ- 21.6.40 ותכנית של L.R.S. מס' 320/39/H מ- 11/12/1939; חלוקה לאזורים  כבישים וכו' – ראה תכנית מפורטת מס' TP/510 שפורסמה ב- P.G.764 מ- 3/3/1938 נתונים – חסר
מפה-4987/1 ( המקום עבור בית-חולים ממשלתי חדש והצעה לכבישים סמוכים ) New Govt  Hospital Site & Suggested Ajacent Roads תרשים תכנית התכנון של המקום המיועד לבית-חולים ממלכתי חדש וכבישים מתוכננים סמוכים בחיפה ( חלק ממערב חיפה – מישור ) על-גבי נייר שקוף מוצהב ( בעפרון ); סומנו אתר של בית-חולים וגבולותיו  מנזר נשים כרמליטיות וגבולותיו  כבישים הקיימים והמתוכננים  קו הרכבת המתוכנן  מידות; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number 114/37; תאריך 11.1.37; שורטט ע"י E.L. Schur
מפה-4990/1 ( מחוז חיפה – תרשים של תכנית תכנון אזורי )  Haifa District – Plan of Outline Regional Planning Scheme התיק מכיל תרשים של תכנית תכנון אזורי של מחוז חיפה ( על-גבי מפה טופוגרפית ישנה בשחור-לבן ); סומנו גבול התכנון האזורי ( בכחול )  ערים שהוצאו מתכנון אזורי ( בכחול )  כבישים המתאימים לחלק A ) IV )( באדום )  כבישים המתאימים לחלק B ) IV ) ( באדום מקווקו )  אזור חקלאי  אזור חוף הים  שמורות טבע ויער  אזור הפיתוח ( כולל כפרים וישובים )  אזור בבעלות המדינה ( State Domain ) למטה בימין – טבלת כבישים השייכים ל- A ) IV ) ( בהשגחת מח' לעבודות ציבוריות ( P.W.D.) ( כולל מידות רוחב הכבישים A  מרחק בין חזיתות הבתים B ); טבלת הכבישים השייכים ל- B ) IV ) ( כולל נתונים זהים ); ב- 2 הטבלות – מחיקות באדום נתונים – ( חלק מהנתונים בלויים – לא ברורים ); מס' התכנית Plan Number RP/31/40; תאריך 4.11.40; שורטט ע"י ( לא ברור )
מפה-4991/1 ( תכנית חלוקה – לידה – גוש 2  חלקה 26 )   Parcellation Scheme – Lidda Town  Block 2  Parcell 26 התיק מכיל תרשים של תכנית חלוקה למגרשים בעיר לידה (כיום לוד)  בעל האדמה – מוחמד עלי אפ. אל-קיילי Owner Muhammed Ali Eff. El Kayali  גוש מס' 2  חלקה מס' 26 ( בבעלות מוחמד עלי אפנדי אל- קיילי ) על-גבי נייר שקוף לבן ; סומנו גבול התכנית  מס' מגרשים וגבולותיהם; דרכים  קו הרכבת בפינה ימנית עליונה – מפה קטנה של מיקום השטח בסביבה ( Key Plan ) 1:2000 ( עם קו גבול התכנון ); בצד ימין למטה – טבלת המגרשים ( נרשמו מס' 1 – 4 בלבד ושטח במ"מ ( 1 – 3 ) סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/366/41; מס' אסמכתא Ref. Number Z/145/40; תאריך 10/6/41; שורטט ע"י F.A.M.
מפה-4992/1 ( לידה – אזור תכנון עירוני-כפרי )   Lydda – Rural Town Planning Area התיק מכיל תרשים תכנית התכנון טופוקדסטרית של אזור לידה (כפרי); סומנו גבול התכנון הכפרי  גבול העיר לידה (כיום העיר לוד) (Urban Area) שהוצא מתכנון הנ"ל  מס' גושים וגבולותיהם; מס' 1 – 14 על קו התכנון בפינות  המועצות המקומיות הסמוכות; על-גבי המפה – סימני עפרון אפור סימנים קדסטריים  של כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/136/37; מס' אסמכתא Ref. Number Z/907/37; תאריך 20.4.37; שורטט ע"י E.L.S.; חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall
מפה-4998/1 כותרת – חסרה התיק מכיל את תרשים תכנית התכנון של עיר רמלה (המשך למס' 4997 – שכונות דרומיות); סומנו גבול התכנון  גבול עירוני והמועצה המקומית  מס' גושים וגבולותיהם ( חלקית ); שכונות  אתרים  מוסדות דת  אזור המסחרי  שטח חקלאי סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של תכנון  סוגי הנטיעות; על-גבי המפה – סימני עפרון נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/558/46; תאריך 12-7-46; שורטט ע"י Y. Askary
מפה-5018/1 ( יפו – תכנית נ' )  "  Jaffa – Scheme " N תרשים תכנית התכנון של אזור N ביפו על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבולות תכנון עירוני  של תכנון הנ"ל  של אזורים שונים  מס' חלקות וגבולותיהן ( חלקית ); כבישים הקיימים ומתוכננים  מידות רוחב הכבישים  אתרים; כולל בת-ים הסמוכה  ים התיכון; בצד ימין – שרטוט גרפי של מידות מינימום עבור מגרשים המוצעים סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/239/39; מס' אבמכתא Ref. Number Z/832/37; תאריך 27.1.39; שורטט ע"י A.Kahane
מפה-5029/1 ( תכנית של חלוקה מחדש – עזה – אזור חדש…)  Reparcellation Scheme – Gaza New Area – Juma' Shenewara התיק מכיל תרשים תכנית של חלוקה מחדש של אזור ג'ומע' שנוורה החדש בעזה על-גבי נייר שקוף אפור; סומנו מס' חלקות ישנות ( בשחור )  חדשות ( באדום ) וגבולותיהן ( לפני ואחרי התיקון ); הגושים הסמוכים 693  703  726  792  גבולות של חלקות בהם ( חלקית וללא מס' ); כבישים  מידות רוחב הכבישים; תחנת משטרה סימנים קדסטריים  של כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number RPL/15/40; תאריך 29/12/40; שורטט ע"י M. Halfon
מפה-5030/1 ( תחום תכנון אזורי – מחוז עזה )   Regional Planning Area – Gaza District התיק מכיל תרשים תכנית התכנון טופוקדסטרית של מחוז עזה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו מס' גושים 361  362  מס' חלקות וגבולותיהן  מס' הגוש הסמוך 340  תוי הכביש המורחב; בפינה ימנית למעלה – מפת מיקום האזור בסביבה; כולל חממה; ( סימנים פיזיים  טופוגרפיים 1:20000 ) סימנים קדסטריים נתונים – מס' התכנית Plan Number RPL/32/44; תאריך 14.6.44; שורטט ע"י M. Halfon
מפה-5032/1 ( עזה – תרשים של תכנית תכנון עירוני )   Gaza – Outline Town Planning Scheme תרשים תכנית התכנון של עזה והסביבה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנון ( בשחור )  גבול עירוני  גבול של כפר ג'בליה  גבולות השכונות  כולל שכונות חדשות בתכנון ( בכחול ); שמורת יער מס' 121  חוליות  עזה החדשה  תל אל-בהר  אש שייך חסן  ג'בליה  אן נזל; כולל ים התיכון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – תאריך 5-6-36; שורטט ע"י E.L.S.
מפה-5042/2 ( עיבדיס – מחוז דרום  נפת עזה ) Ibdis – District Southern  Sub-District Gaza' התיק מכיל תרשים של תכנית חלוקה טופוקדסטרית של אזור הכפר עיבדיס על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו מס' גושים וגבולותיהם  כפר עיבדיס  ישובים סמוכים סימנים טופוגרפיים  קדסטריים נתונים – חסרים.
מפה-5043/1 ( עירק אל-מנשייה – מחוז דרום  נפת עזה ) Iraq El Menshiye – District Southern  Sub-District Gaza התיק מכיל תרשים של תכנית חלוקה טופוקדסטרית של אזור עירק אל-מנשייה וסביבה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו מס' גושים וגבולותיהם  כפר עירק אל-מנשייה  ישובים סמוכים; נפת באר-שבע הסמוכה סימנים טופוגרפיים  קדסטריים נתונים – חסרים.
מפה-5045/1 ( תכניות פיתוח הכפרים )   Village Development Schemes טבלה של רישום תהליך הביצוע ואישור של תרשימי תכניות התכנון של כפרים וישובים ( 29 ) על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו שמ המחוז  שם הנפה  שם הכפר  מס' התיק  מס' שרטוט  תאריך  מס' עותקים לשימוש  תאריך שרטוט על-גבי נייר שקוף בכפר  חתימות המודד והמשרטט ( משבצות מולאו ); שאר המשבצות לגבי אישורים נוספים בתהליך האישור – רייקות; הערות ( חתימות בערבית )
מפה-5097/1 ( נבלוס – כילל אל- אמוד – תכנית תכנון עירוני מפורטת ) Nablus – Khillet El Amoud – Detailed Town Planning Scheme 6 תרשים תכנית התכנון מפורטת מס' 6 של אזור כילל אל-אמוד בנבלוס ( שכם ) על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו מס' גושים 24046  24048  24049  24050  24051 וגבולותיהם  גבולות של חלקות ( ללא מס' )  מתחם של בנין משטרה תגרט  קסרקטינים של צבא בריטי  תויי הכבישים הקיימים וכבישים בהרחבה; שכונות  בנינים  בתי-קברות  שטח ציבורי  שמורות טבע וכו' סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של תכנון  כבישים נתונים ( נקרעו חלקית ) – מס' התכנית Plan Number TP/383/41; תאריך .8.41; שורטט ע"י F.A.M.
מפה-5099/1 ( נבלוס – הר איבל – תכנית התכנון של מזרח העיר ) Nablus – Mt. Ebal – East Town Planning Scheme תרשים של תכנית תכנון עירוני של מזרח נבלוס ( שכם ) בקרבת הר איבל על-גבי נייר שקוף שביר לבן; סומנו גבול התכנון  גבולות השכונות  מגרשים  כבישים הקיימים והמתוכננים  מידות; בנינים  בתי-קברות  שטח ציבורי  מדרגות רחוב; כולל הכביש העיקרי לירושלים סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/250/39; מס' אסמכתא Ref. Number Z/1278/38 תאריך .23.3.39; שורטט ע"י .F. M
מפה-5232/1 ( נמל חיפה – האזור המוכשר ) Haifa Harbour – Reclaimed Area התיק מכיל תרשים תכנית תכנון של אזור המיועד לבנית נמל חיפה על רקע חום; סומנו גבול המתחם  אזור חוף הים עם גדר המכס ( בכחול )  שאר האזור המוכשר ( בירוק )  השטחים המיועדים לכבישים ומסילות ברזל ( בצהוב ); כולל שובר גלים המזרחי  בנין הממשל  רח' יפו הסמוך  שכונות סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' סידורי Serial Number 128/32; שורטט ע"י ( L.S. Surveyor ) ( לא ברור ) ב- 20/12/32
מפה-5232/2 ( נמל חיפה – האזור המוכשר ) Haifa Harbour – Reclaimed Area התיק מכיל תרשים תכנית התכנון של אזור המיועד לבנית נמל חיפה על רקע חום; סומנו גבול המתחם  אזור חוף הים עם גדר המכס ( בכחול )  שאר האזור המוכשר ( בירוק )  השטחים המיועדים לכבישים ומסילות ברזל ( בצהוב ); כולל שובר גלים המזרחי  בנין הממשל  רח' יפו הסמוך  שכונות סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' סידורי Serial Number 128/32; שורטט ע"י ( L.S. Surveyor ) ( לא ברור ) ב- 20/12/32
מפה-5275/1 ( עיר חיפה  מקום: אל-בורג'   בעל השטח – ממשלת א"י ) Town Haifa; Locality: El Bourg; Owner: The Palestine Government עותק של תרשים תכנית התכנון של מקום המיועד לבנין מרכזית טלפונים אוטומטית בחיפה על-גבי נייר שקוף צהוב; סומנו גבולות המתחם ומגרשים בתוכו  של מקום עבור מרכזיה עצמה  מגרשים 1 – 3  A – B  כבישים; בעלי האדמות הסמוכות; בצד ימין – מידות המגרשים 1 – 3 בדונמים ( בנפרד ) סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של תכנון; כבישים הערה: מגרשים A – B הועתקו מתכנית מס' 61 של המודד Mysh  L.S. נתונים – מס' התיק File Number 447/28; מס' אסמכתא Ref. Number 126/28; שאר הנתונים – חסרים
מפה-5287/1 ( חיפה – בהשואה לנמלים אחרים בים התיכון )   Haifa compared with other Mediterranean Ports התיק מכיל תרשימים של תכניות הנמלים בים התיכון – מרסיי  טרייסאה  סמירנה ( איזמיר )  בירות  חיפה ואלכסנדריה על רקע אפור; בצד שמאל למעלה – תכנית של נמל מרסיי עם מתקנים שונים ומידות ( על סמך המידע מ-1926  1935 ); באמצע למעלה – תכנית של נמל טרייסטה עם נתונים ( על סמך המידע מ- 12.1929 ); בצד ימין למעלה – תכנית קטנה של נמל סמירנה ( איזמיר ) עם נתונים ( על סמך המידע מ- 1907  1932 ); בצד ימין למטה – תכנית גדולה של נמל אלכסנדריה עם נתונים ( על סמך המידע מ- 12.1927 ); באמצע למטה – תכנית של נמל חיפה עם מידות ( על סמך המידע מ- 5.1933 ); בצד שמאל למטה – תכנית קטנה של נמל בירות עם נתונים ( על סמך המידע מ- 1902  1927  1932 ) נתונים – בנוסף לנתונים הנ"ל בגב המפה – חותמת ספרית המזכירות – מגירה 4  מפה מס' 3; מס' 12/6/135 ומס' אחרים
מפה-5389/1 ( נמל חיפה – רציף הנפט – מזח מערבי – החדרת מוטות ) Haifa Oil Accomodation – Oil Dock – West Jetty – Pile Driving Record התיק מכיל צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – רציף נמל הנפט – מזח מערבי – החדרת מוטות יסוד – שרטוטי התקדמות העבודות לדצמבר 1935 על רקע צהבהב – 5 שרטוטים אנכיים צבעוניים עם מידות  סומנו מס' 1 – 24; 5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60 על-יד המוטות; למעלה בצד ימין – חתך אפקי בשחור-לבן Key Plan 1:1000 עם מידות נתונים ( חלק מהנתונים נפגעו מגזירת הפינה ) – מס' DWG. Number DA. 15/3087; תאריך – חסר; חתימת המהנדס הראשי G.B. Thompson ( נפגעה )
מפה-5395/1 ( נמל חיפה – רציף הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות ) Haifa Oil Accomodation – Oil Dock – West Jetty – Progress Drawing התיק מכיל צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – רציף נמל הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות העבודות ליוני 1936 על רקע צהבהב; 3 שרטוטים אנכיים צבעוניים; סומנו מס' 1 – 60 על-יד הקורות; למעלה – חתך אפקי בשחור-לבן Key Plan 1:1000; למטה בצד שמאל – טבלת התקדמות העבודות בחדשים 11.1935 – 5.1936 הערה לטבלה – נתונים למעלה – עבודה חדשית  נתונים למטה – סה"כ לתאריך נתונים – מס' DWG. Number DA. 16/3099; תאריך – 30.6.36; חתימת המהנדס הראשי G.B. Thompson
מפה-5429/1 ( נמל חיפה – רציף הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות ) Haifa Oil Accomodation – Oil Dock – West Jetty – Progress Drg התיק מכיל צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – רציף נמל הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות העבודות לאוגוסט 1935 על רקע צהבהב – 3 שרטוטים אנכיים צבעוניים עם מידות  סומנו מס' 1 – 60 על-יד הקורות; למעלה – חתך אפקי בשחור-לבן 1:1000 Key Plan עם מידות  סומנו מס' 5  10  15  20  25  30  35  40  45  48  50  55  60; בצד שמאל למעלה – טבלת התקדמות העבודות בחדשים 4.1934 – 8.1935 הערות לטבלה – נתונים למעלה – עבודה חדשית  נתונים למטה – סה"כ לתאריך; כל עבודות שנעשו עד 7.1935 נצבעו בורוד נתונים – DWG Number DA. 16/3099; תאריך 31.8.35; חתימת המהנדס הראשי ( בפועל ); מס' מברק אסמכתא Cable Reference Number 13300
מפה-5430/1 רמלה צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – עבודות עזר – שרטוטי התקדמות העבודות על רקע צהבהב – שרטוט אנכי צבעוני  סומנו חומות הגבול  גבול חדש של מתחם המכס וגבולות אחרים  מחסנים  מס' A  B  C  D  E  F  G  H  J בפינות; חצר של רציף נמל הנפט  מחסן פחם  שטח 20 אקר ( I.P.C. )  מסילות ברזל וכו' נתונים – חסרים ( פינת נתונים נגזרה כמעט כליל )
מפה-5443/1 ( נמל חיפה – רציף הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות ) Haifa Oil Accomodation – Oil Dock – West Jetty – Progress Drg התיק מכיל צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – רציף נמל הנפט – מזח מערבי – שרטוטי התקדמות העבודות למאי 1936 על רקע צהבהב – 3 שרטוטים אנכיים צבעוניים עם מידות  סומנו מס' 1 – 60 על-יד הקורות; למעלה – חתך אפקי בשחור-לבן 1:1000 Key Plan עם מידות  סומנו מס' 5  10  15  20  25  30  35  40  45  48  50  52  55  60; בצד שמאל למעלה – טבלת התקדמות העבודות בחדשים 4.1934 – 9.1935; בצד שמאל למטה – טבלת התקדמות העבודות בחדשים 10.1935 – 5.1936 הערות לטבלאות – נתונים למעלה – עבודה חדשית  נתונים למטה – סה"כ לתאריך; כל עבודות שבוצעו עד ינואר 1936 נצבעו בורוד נתונים – חסרים ( נגזרו )… DWG Number DA. 16/
מפה-5470/1 ( מרכז יהודה )   Central Judea מפה טופוגרפית של אזור מרכז יהודה; כולל ירושלים  רמאללה    אל בירה  בית חנינה  צור בהר  בית-לחם  בית ג'אלה  עין כרם וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות בסיס המפה – נמדד ב- Plane-table ב- 1933-34; פוטוצינקוגרפיה ע"י מחלקת המדידות א"י Survey of Palestine; עובד  שורטט והודפס תחת השגחת F.J. Salmon  נציב הקרקעות ומדידות ב-1937; תיקונים קטנים ותיקוני כבישים ב-1945
מפה-5504/1 ( ארץ-ישראל – עזה – גליון 11 )   Palestine – Gaza – Sheet 11 מפה טופוגרפית של אזור עזה והסביבה; כולל עזה  ח'ן יוניס  דיר אל-באלח  בית חנון  אל מג'דל ( אשקלון )  בוריר וכו'; כולל ים התיכון רשת א"י Palestine Grid סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל מקורות – רוב השטח – 1:20 000  תיקון 1941-42; בפינה דרומית-מזרחית 1:50000  תוקן 1942 ו- 1:100 000  תוקן 1942 בסיס המפה – עובד ממפות המדידות 1924-34; תוקן 1941-42; עובד  שורטט והועתק ע"י מחלקת המדידות א"י Survey of Palestine; הודפס ע"י 514 C.Fd.Survey Coy.R.E. בספטמבר 1942; הודפס עם תיקונים קטנים ע"י Survey of Palestine בדצמבר 1945
מפה-5529/1 ( ארץ-ישראל ) – גליון  5 צילום מפה טופוגרפית של אזור נתניה – חדרה והסביבה ( גליון 5 ); סומנו גבולות אדמיניסטרטיביים; כולל טירה  תל-מונד  טול כרם  טיבה  בקה ע'רביה  פרדס חנה  בנימינה וכו'; כולל ים התיכון סימנים פיזיים  טופוגרפיים  אדמיניסטרטיביים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות ( בסיס המפה – תוקן והודפס ע"י מחלקת המדידות – משרד העבודה והבינוי – מאי 1949 )
מפה-5535/1 ארץ-ישראל  ( מהדורה זמנית ) – גליון  9 מפהת ארץ ישראל איזור הירדן  יריחו.
מפה-5542/1 ( ארץ-ישראל – מהדורה זמנית ) – גליון  2 ( מערב ) צלום מפה טופוגרפית של אזור צפת והסביבה ( גליון 2 מערב ); סומנו קו שביתת הנשק 1949 עם לבנון  מדינה לבנון ( על רקע לבן בלי פירוט ); כולל חורפיש  פקיעין  רמה  סעסע  ברעם וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות ( בסיס המפה – תוקן והודפס ע"י מחלקת המדידות – משרד העבודה והבינוי – מרס 1949 )
מפה-5939/1 State Domain – Palestine – Index to Villages & Settlements – שטחי מדינה – ארץ ישראל – אינדקס לכפרים וישובים התיק מכיל מפה פיזית של ארץ ישראל – מפת שטחי מדינה – הופקה ממידע שסופק ע"י המחלקה להסדר מקרקעין של ממשלת ארץ ישראל (Department of Land Settlemet)  והודפס מחדש ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine) – פברואר 1946. בסיס המפה – פורסם ע"י מחלקת המדידות  יפו (Survey Department Jaffa) – מרץ 1940; הכבישים עודכנו ב-1941; גבולות מינהליים עודכנו בדצמבר 1945.
מפה-5944/1 Palestine – Sheet.2 – ארץ ישראל – גליון 2 התיק מכיל מפה פיזית של דרום ארץ ישראל – במפה מצויינים שמות ישובים – תל אביב  ירושלים  חברון  עזה  באר שבע ועוד  הרים  ואדיות  קווי רכבות  דרכים  ים המלח ועוד. שמות המחוזות המינהליים רשומים בירוק  וגבולות המחוזות מוסמנים בקו ירוק מקווקו. קו הגבול בין עבר הירדן לארץ ישראל מסומן בסימני + רצוף. עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine) בשנת 1945  הדרכים עודכנו ביולי 1944. במפה מקרא באנגלית.
נ-103/15 ארגון פרטיזנים לוחמי מחתרת ומורדי גטאות התיק מכיל: ארגון פרטיזנים לוחמי מחתרת ומורדי גטאות
נ-104/42 ועד הפעולה להנצחת זכרו של אלי כהן ז"ל בתיק התכתבות בעניין הנצחת אלי כהן.
נ-112/40 ארגון שארית הפליטה פניות לנשיא שזר בדבר פעילות הארגון ורקע על הרכב חבריו. נאום של הנשיא שזר בנושא ועוד
נ-14/86 בן-צבי יצחק – ארגון קבלני הבנין בחיפה חילופי מכתבים בענין חוברת לזכרו יוסף צבי מילסון מותיקי הגדוד העברי.
נ-15/6 בן-צבי יצחק – "בנימינה" – מועצה מקומית בקשת להעלת עצמות ז'בוטינסקי ז"ל
נ-159/11 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – קראים מסמכים מלשכת נשיא המדינה  הנוגעים לעדת היהודים הקראים  כגון: ירחון היהודים הקראים בישראל "בני מקרא"  חוות דעת מהוועדה לבדיקת המעמד האישי של הקראים  התכתבות בנושא רישום היהודים הקראים כיהודים  פרוטוקול מפגישה עם הנשיא שזר  שר הדתות זרח ורהפטיג והרב הקראי לוי חיים מאשדוד ועוד.
נ-166/5 חנוכה ברכות לחג החנוכה והתכתבות בנוגע לאירועים בחנוכה כגון: מירוץ הלפיד והדלקת נר של חנוכה בבית הנשיא.
נ-17/6 בן-צבי יצחק – חברה להתישבות היהודים בארץ ישראל פיק"א מכתב לנשיא בענין התכנית הכלכלית של פיתוח קיסריה
נ-17/97 בן-צבי יצחק – "למרחב" עתון התכתבות בענין גליונות עם מאמרים מאת יעקב זרובבל
נ-19/14 בן-צבי יצחק – נחל עוז התיק מכיל מברק מבית הנשיא על ביקור רעיית הנשיא בקשר לפעולות חברי המשק בקיבוץ נחל עוז.
נ-19/44 בן-צבי יצחק – ספרית ירושלים התכתבות בין לשכת הנשיא והספריה בענין ספרים של אבי הנשיא שנמסרו לספריה בצרוף רשימת ספרים.
נ-20/82 בן-צבי יצחק – תל-חי בתיק רשימות על מאורעות בכתב ידו.
נ-23/6 בן-צבי יצחק – מכון בן-צבי – לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון התיק מכיל: דו"ח על פעילותו ותכניותיו לעתיד  פרסום של המכון  גזרי עיתונות ועוד.
נ-28/1 קראים תכתובת בין עדת הקראים לבית הנשיא  לראשי העיריות ולמשרד הדתות בעניינים שונים-תקציב עדת הקראים במועצה מקומית אשדוד  הזמנה לחנוכת בתי כנסת קראיים  הגדת פסח בנוסח קראי  מאמרים בעיתונות כנגד העדה  הגדרת בני העדה במפקד התושבים  תביעות העדה הקראית  סקירה על קהילת הקראים בקושטא ובלטביה. הצעת תקציב המחלקה לקראים  שומרונים ונדחי ישראל. מצורף אומדן מספר הקראים בארץ.
נ-28/2 קראים – גיור וחיתון אוסף התכתבויות בנושא חיתון קראים עם רבניים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
נ-336/4 נשיא המדינה יצחק נבון – ברכות לנשיא עם הבחרו מכתבים וכרטיסי ברכה שנשלחו לנשיא נבון עם היבחרו לתפקיד.
נ-340/3 נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי ברית המועצות נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי ברית המועצות. מכתבים של משפחת רויזמן מנובוסיבירסק אל קציר ובגין  עמ' 89-87  134-132  148-147  174-154  193-190  275. מכתב על אודות ארגון סימפוזיון יהודי במוסקבה בדצמבר 1976  עמ' 344-330.​
נ-340/4 נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי ברית המועצות נשיא המדינה יצחק נבון – יהודי ברית המועצות. פעילות למען אסיר ציון מיכאל שטרן  עמ' 42-17. מכתבים של משפחת רויזמן מנובסיבירסק  עמ' 15-13  47-46  68-66  71- 79  112-102  120-119  145-125  165-153  212-205. מברק קציר לוועידת בריסל  עמ' 181.​
נ-373/10 ברכות לשנת תשכ"ב התיק מכיל ברכות לנשיא המדינה  זלמן שז"ר  לשנה החדשה.
נ-373/3 ברכות לראש השנה תשל"ב (1) בתיק כלולות ברכות לראש השנה לנשיא המדינה זלמן שז"ר
נ-373/9 ברכות לשנת תשכ"ד התיק כולל ברכות לנשיא המדינה  זלמן שז"ר ולרעייתו רחל לרגל השנה החדשה
נ-374/1 נשיא המדינה זלמן שזר – ברכות בהגיעו של הנשיא שזר לגבורות כרך א' בתיק כלולות ברכות לנשיא המדינה  זלמן שז"ר  בהגיעו לגיל 80.
נ-374/2 נשיא המדינה זלמן שזר – ברכות בהגיעו של הנשיא שזר לגבורות כרך ב' בתיק כולל ברכות לנשיא המדינה בהגיעו לגיל 80
נ-374/3 נשיא המדינה זלמן שזר – ברכות בהגיעו של הנשיא שזר לגבורות כרך ג' התיק כולל ברכות לנשיא המדינה זלמן שז"ר בהגיעו לגבורות – 80 שנה.
נ-377/4 ארכיון שז"ר – הזמנות לנשיא – ל-ס בתיק הזמנות לנשיא זלמן שז"ר – כרך 1
נ-377/5 ארכיון שז"ר – הזמנות לנשיא – ע-ת התיק כולל הזמנות לנשיא המדינה  זלמן שז"ר  מגופים ציבוריים וגם מאזרחים פרטיים להשתתפות בפסטיבלים ובאירועים.
נ-396/13 יעוץ משפטי כללי – חוק כהונת הנשיא תיק הדן בחוק יסודה: נשיא המדינה  חוק הדן בתפקידו של הנשיא עצמתו והגבלותיו  ועוד חוקים אחרים הנוגעים לממשלה לכנסת וחברי כנסת. כמו כן חלקי פרוטוקולים מיישבות הממשלה  האחת עשרה בכנסת השנייה.
נ-408/30 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (כהן גאולה) התיק מכיל: התכתבות בין חה"כ גאולה כהן לבין הנשיא חיים הרצוג.
נ-419/42 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – טקס אזכרה לשזר בהר הרצל התיק מכיל מכתבים בנושא השתתפות נשיא המדינה הרצוג בטקס האזכרה הממלכתי לנשיא המדינה זלמן שזר ז"ל.
נ-437/42 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – ישיבת הגולן בתיק התכתבות מול ישיבת הגולן לגבי הזמנת הנשיא לסעודה השנתית.
נ-438/3 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – הוועד להצלת חיילי צה"ל נעדרים התיק מכיל בין הועד להצלת חיילי צה"ל נעדרים לבין לשכת נשיא המדינה בנוגע לחיילי צה"ל הנעדרים ממלחמת לבנון הראשונה.
נ-444/21 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – מכון המקדש התיק מכיל מכתבים של מכון המקדש  העוסק במחקר נושאי בית המקדש  אל נשיא המדינה.
נ-446/39 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – התנועה לשינוי שיטת הממשל בתיק התכתבות של הנשיא עם התנועה לשינוי שיטת הממשל.
נ-460/31 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא  טקסים וסיורים – טקס אזכרה ממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל התיק מכיל מסמך המכיל את תוכנית טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל.
נ-465/38 הנשיא חיים הרצוג – ארועים  טקסים  סיורים – קבלת פנים לציון עשור ל"מבצע יונתן" התיק מכיל חליפת מכתבים ומסמכים בנוגע לעריכת טקס אזכרה והנצחה ליוני נתניהו ז"ל במלאת 10 שנים למותו במבצע לשחרור חטופי אנטבה.
נ-55/12 בן-צבי יצחק – משרד הדתות (מחלקה לקראים  שומרונים ונדחי ישראל) מכתבים מאת מנהל המחלקה לקראים ושומרונים  בנוגע לתקצוב המחלקה.
נ-55/13 בן-צבי יצחק – שר הדתות מסמכים מבית הנשיא יצחק בן-צבי ובהם מכתבים משונים הנוגעים לפטירת שר הדתות יעקב משה טולדאנו  זיכרון דברים מפגישות הנשיא עם שר הדתות על בעיות המוסלמים  הקראים והשומרונים.
נ-566/117 חוקים בחתימת הנשיא – חוק כהונת נשיא המדינה  תשי"ב בתיק  חוק כהונת נשיא המדינה  תשי"ב
נ-60/8 בן-צבי יצחק – מכון בן-צבי התכתבות עם מוסדות המדע וספריות בגרוזיה בנושא קבלת ספרים.
נ-61/10 וייצמן חיים – העתקי מכתבים יוצאים מלשכת הנשיא העתקי מכתבים יוצאים מלשכת נשיא המדינה  חיים ויצמן  בנוגע לנושאים: פניות ציבור  בקשות חנינה  ברכות ליום הולדתו השבעים וחמש  נטיעת עצים ביער הנשיא ועוד.
נ-61/8 וייצמן חיים – העתקי מכתבים יוצאים מלשכת הנשיא העתקי מכתבים יוצאים מלשכת נשיא המדינה  חיים וייצמן  בנוגע לנושאים: בקשות חנינה  בקשות עולים  ביקורי אישים מיהדות ארה"ב ובריטניה  הודעות לעתונות ועוד.
נ-61/9 וייצמן חיים – העתקי מכתבים יוצאים מלשכת הנשיא בתיק מכתבים יוצאים מלשכת נשיא המדינה  חיים וייצמן העוסקים בנושאים רבים  ביניהם: ברכות והזמנות  בקשות חנינה ועזרה  קשרים עם המכס והנמלים  מדיניות ופיתוח. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
נ-727/12 לשכת הנשיא עזר וייצמן – ביקור הנשיא ורעייתו במצרים – תכנית
נ-735/36 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ארגון יוצאי דורוהוי והסביבה בתיק התכתבות בין לשכת הנשיא לארגון יוצאי דורוהוי (רומניה).
נ-740/10 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מוזיאון הר הרצל התיק מכיל מכתב מאריה שומר למנהל הר הרצל  חיים גאני.
נ-853/13 לשכת הנשיא זלמן שזר – השולחן המרובע – גאולה כהן התיק מכיל את גיליונות העיתון "השולחן המרובע"  מוסף מתוך עיתון "מעריב"  שנשלחו ע"י גאולה כהן לאשת הנשיא  רחל שזר.
נ-89/45 ברור אברהם-יעקב מכתבו של ד"ר אברהם יעקב ברור לנשיא המדינה  זלמן שזר  בו התרעם על השתתפותו של האחרון בטקס הפתיחה של הזמריה החמישית.
נ-9/5 ויצמן חיים בן-צבי יצחק – מנגנון כללי התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת נשיאי המדינה חיים וייצמן ויצחק בן-צבי למשרדי הממשלה השונים ונציבות המנגנון בנוגע לנושאים: תנאי ההעסקה של עובדי הלשכה  הצעת תקן למנגנון לשכת נשיא המדינה  העסקת נכי מלחמה במשרדי ממשלה  שיכון לעובדים  חוזרים בנושאים שונים מממשרדי הממשלה ונציבות המנגנון  ארוחות ומסיבות שהתקיימו בית הנשיא בינואר 1955 וכו'
נ-91/1 יגלניק מרדכי בתיק – מכתב מאת רבי מרדכי יגלניק  מחסידות ברסלב אל הנשיא זלמן שזר
נ-91/103 ליפשיץ רחל פניית האזרחית רחל לישפיץ  בבקשה שאמה תקבל כרטיס למצעד צה"ל משום שהתקשתה להשיג כרטיס למצעד צה"ל ביום העצמאות ה-17  אשר התקיים בתל אביב.
נ-91/58 כהן גאולה התיק מכיל: חילופי מכתבים של כהן גאונה.
נ-913/47 טקס עליה לקברו של זאב ז'בוטינסקי בהר הרצל לוח הזמנים וכללי הטקס של טקס העלייה לקברו של זאב ז'בוטינסקי  אשר התקיים בהר הרצל ב-19.7.2001  כפי שנשלחו ללשכת נשיא המדינה  משה קצב.
נ-916/12 טקס אזכרה ממלכתי לחללי פעולות איבה בהר הרצל התיק מכיל מסמכים של מרכז ההסברה במשרד החינוך בנוגע לטקס אזכרה ממלכתי לקורבנות פעולות איבה  תוכנית הטקס  פרטי מהלך הטקס  ואת נוסח הטקסט הנאמר ע"י מנחה הטקס.
נ-916/2 קבלת פנים למשפחת נעדרי איראן התיק מכילשמות בני המשפחות והתכתבויות בנוגע לקבלת פנים אצל נשיא המדינה משה קצב.
נ-918/29 טקס זכרון ממלכתי לחללי מלחמת יום-כיפור ומלחמת ההתשה בהר הרצל התיק מכיל התכתבויות בנושא התארגנות לטקס זיכרון ה-30 לחללי מלחמת יום-כיפור ומלחמת התשה בהר הרצל וכן את דבר הנשיא
נ-920/53 אזכרה ממלכתית לרין בהר הרצל לוח הזמנים וכללי הטקס של טקס האזכרה הממלכתי ללאה ויצחק רבין ז"ל אשר התקיים בהר הרצל ב-17.10.2002  כפי שנשלחו ללשכת נשיא המדינה  משה קצב.
נ-99/151 גב' אטינגהאוזן  .י.ל בתיק פניה לנשיא בבקשה לעזרה במציאת עבודה.
פ-1001/26 Israel desalination – ישראל  התפלת מים מלוחים בתיק דו"ח של מר זלקינד על בעיות המים של ישראל הדו"ח חובר במסגרת עבודתו כיועץ האו"ם.
פ-1002/24 U.N. project on water resources-Italy – מחקר האו"ם על מקורות המים  איטליה דו"ח על התפלת מים באיטליה  דו"ח על ביקור במרכז ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ברומא.
פ-1008/16 מאיר דה-שליט –  Memi ממשרד התיירות מסמכים ובהם התכתבות של "מאיר דה שליט" עם שונים.
פ-1013/3 Water Pollution Desalting  Misc – זיהום מים  התפלת מים מלוחים ושונות תיק השייך לסדרת התיקים הקשורים בעבודתו של ויקטור זלקינד כהידרולוג בממשלת המנדט  הכוללים: בעיות אספקת מים  קירור מים בתחנות כח  התפלת מים מלוחים בארצות מתפתחות  שיטות מלאכותיות להורדת גשם  זיהום מי אגמים ונהרות  קשרים עם אנשי מקצוע בנוגע למחקרים בנושא  וכן חומר אישי. סוגי החומר העיקריים הם: התכתבות  קטעי עיתונות  פרוטוקולים מישיבות  דוחות ועוד.
פ-1504/17 Report on Land Settlement Potentialities in Syria and Iraq by F.J. Fohs Reports on Land Settlement Potentialities in Syria and Iraq by F.J. Fohs – דו"חות על אפשרויות ההתיישבות בסוריה ובעיראק מאת יוליוס פוס.
פ-1504/18 Development and Land Settlement Potentialities of Palestine and Transjordan by F. Julius Fohs התיק מכיל דפי מחקר העוסקים באפשרויות ההתיישבות והפיתוח בעבר הירדן: דוחו"ת מאת יוליוס פוס- Development and Land Settlement Potentialities of Palestine and Transjordan- אפשרויות הפיתוח וההתיישבות בארץ-ישראל ובעברי הירדן  משאבי טבע  גשמים  תחנות כוח ועוד
פ-1890/1 יצחק בן צבי בתיק מאמרי ביקורת על ספר השומרונים מאת: משה ניסני  צבי קארף  עמנואל בן גוריון  ד"ר מנחם שטיין  צ. זכאי  ד"ר מאיר.
פ-1899/34 יצחק בן צבי – מאמר אילת ועציון גבר – מאמר מאת יצחק בן צבי  הופיע בירחון "השלח"  בדבר קיומו של ישוב יהודי באיזור אילת בתקופה המוסלמית  הצלבנית והעותמאנית.
פ-1904/26 יצחק בן צבי – התכתבות מכתב מאת אברהם אורנשטין אל יצחק בן צבי ובו הערות על מאמר מאת בן צבי "לפני מאה שנה "הופיע בלוח ירושלים תש"ז.
פ-1908/29 יצחק בן צבי – מחקר התיק מכיל מסמכים ארכיאולוגיים כמו צילומי מטבעות וכתובות עתיקות וצורת מבנה בית המקדש.
פ-1912/26 יצחק בן-צבי – מחקר התיק מכיל פרוטוקול שאלות ותשובות מפגישת הנשיא יצחק בן-צבי עם שני אורחים מתורכיה – חברי כת שבתאית.
פ-1913/3 יצחק בן-צבי – התכתבות חליפת מכתבים ביו הנשיא יצחק בן-צבי לעו"ד ברוך עוזיאל בעניין השבתאים החיים בתורכיה.
פ-1916/1 יהדות פרס התיק מכיל רשימת ספרים שהובאו למכון בן-צבי ע"י מר יוסף נס מטהרן  ומכתב תודה מיצחק בן צבי.
פ-1920/17 העפלה ממרוקו השנים שהלכו יחדיו – מאמר מאת ברוך דובדבני בעיתון "הארץ" על יעקב חסן ורפאל בן גרא אשר פעלו במרוקו לעלאת יהודים.
פ-1926/31 פועלי ציון דו"ח מפגישה שהתקיימה בבית הנשיא בעניין ועידת פולטבה.
פ-1928/26 יעקב זרובבל – כתבה כתבה באידיש על מצב הישוב בא"י  המעמד העובד בא"י ועל פעולות מפלגת "פועלי ציון" בא"י – מאת יעקב ויטקין (= יעקב זרובבל) בעיתון "פארווערטס"  גיליון מס.2 וילנה.
פ-1929/2 בית חרושת שטיין טיוטת כרוז השבתה של פועלי בית החרושת שטיין.
פ-1930/1 יעקב זרובבל – מאמר האחדות וניצני ארגון הפועלים בירושלים – מאמר מאת יעקב זרובבל בעיתון "על המשמר".
פ-1934/23 פועלי ציון – ירושלים פנקס החברים ב"פועלי ציון" – ירושלים. ספר הפרוטוקולים של ועד ירושלים – נכתב ע"י זאב אשור (הועתק במכונת כתיבה עם תיקונים והוספות של יצחק בן-צבי)
פ-1934/47 יצחק בן-צבי – התכתבות שבעה מכתבים מאת יצחק בן-צבי מקושטא ומירושלים אל יעקב זרובבל ומערכת עיתון "האחדות בעניין – תכניו של עיתון "האחדות"   קפא"י  חוסר במכתבים מחו"ל  קשייו הכספיים  מעורבותו של ברנר.
פ-1934/7 פועלי ציון בורכוב ותקופת פולטבה – 50 שנה לכינוס פולטבה הראשון – מאמר מאת י. זרובבל בעיתון "למרחב".
פ-1935/25 יצחק בן-צבי – התכתבות התיק מכיל מכתבים מאת ארגון אמהות עובדות אל יצחק ורחל בן-צבי בעניין תרומת ספרים לתערוכה שמארגן הארגון.
פ-1936/37 יצחק בן-צבי – התכתבות שמונה מכתבים מאת יצחק בן-צבי מארה"ב אל רחל ינאית – בעניין ליל סדר בלוס אנג'לס  געגועיו לארץ  גילוי האבוקדו  התרעמותו על הטיפול הכושל בנושא המשטרה. תיק מס. 7 בסדרה.
פ-1939/2 יעקב זרובבל מאמר באידיש לזכרו של יעקב זרובבל מהעיתון "די פרעסע" (בואנוס-איירס) .
פ-1944/4 יעקב זרובבל – מאמר דער יוביליי פון האחדות (היובל של האחדות")" – מאמר באידיש מאת יעקב זרובבל בעיתון "די פרעסע" (בויאנוס איירס).
פ-1965/60 תל-חי טיוטת מאמר או נאום של יצחק בן-צבי במלאת 14 שנה לנפילת תל-חי.
פ-1968/49 מאורעות תרפ"ט נוסח עדותו של יצחק בן-צבי בפני ועדת שאו – הודפס בעיתון "העולם".
פ-1968/51 מצבת חולדה התיק מכיל טיוטת נאום (כנראה של יצחק בן-צבי) לרגל הסרת הלוט מעל מצבת חולדה.
פ-1968/54 יצחק בן-צבי – מאמר התיק מכיל  מאמר בשם "ירושלים" המתאר את המצב בעיר בנוגע למהומות עם הערבים באותה עת  מאת "ירושלמי" (יצחק בן-צבי) ב"קונטרס" של ההתאחדות הציונית-סוציאלית של פועלי א"י  "אחדות העבודה".
פ-1971/46 הר-ציון מכתב מאת מנחם ויימן אל יצחק בן-צבי בדבר מחלוקת עם שר הדתות בעניני הר-ציון.
פ-1971/49 ד"ר  יעקב טהון מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל מערכת העיתון "דבר" וזלמן ארן בדבר הנצחת יעקב טהון.
פ-1972/30 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל יוסף נחמני בעניין רכישת קרקעות בפקיעין וחששו שיהודי פקיעין יעזבו את הכפר.
פ-1975/3 יצחק בן-צבי – חומר לשאלת "הפליטים" טיוטות של תשובות של הנשיא יצחק בן-צבי לשאלות שנשאל בענייני הפליטים הערבים (ממלחמת השחרור) עם תוספות ותיקונים בכתב ידו  קטעים מתורגמים לעברית מהספר "סוד השואה" מאת עו"ד הווארי מנצרת (ספר העוסק בגירסה הערבית למלחמת השחרור ולהיווצרות בעיית הפליטים) שנאספו כחומר הסברה לנציגויות ישראל בחו"ל.
פ-1993/4 יצחק בן-צבי – קטעי עיתונות (המשך מתיק 3) חוברת "בני ישראל – מסמכים וסיכומים" וקטעי עיתונות בעברית ובשפות אחרות (יידיש  אנגלית  צרפתית ועוד) בנוגע להשתתפות הנשיא בן-צבי באירועים וטקסים שונים כגון: חגיגות היובל לקיבוץ מרחביה  ביקורו במשרד הביטחון  אירוח אישים מחו"ל  מעורבותו בפרשת נישואין של קראים ו"בני ישראל" (יהודים מהודו) ועוד.
פ-2000/3 יצחק בן-צבי – Rene Mayer (רנה מאיר) מכתב בצרפתית מרנה מאייר  חבר מועצת יק"א ("חברה להתיישבות יהודים בישראל") וראש-ממשלת צרפת לשעבר  לנשיא בן-צבי ובו מודה מאייר לבן-צבי על עותק של ספרו שבן-צבי העניק לו בחתימתו. המכתב הגיע לבן-צבי דרך שמואל צ'ארלס פסמן מיק"א בצירוף מכתב הסבר קצר מפסמן.
פ-2001/95 יצחק בן-צבי – מנצור קרדוש התכתבות קצרה (מכתב אחד מכל כיוון) בין לשכת הנשיא בן-צבי לבין לשכת היועץ לענייני ערבים בנוגע למברק ששלחו לבן צבי חברי "החזית הלאומית" / "החזית העממית" (מינוחים שונים בשני המכתבים) מנצרת המבקשים לשחרר ממעצר את חבר תנועתם מנצור קרדוש (המברק לא נמצא בתיק).
פ-2006/10 יצחק בן-צבי – מכתב ליוסף נחמני בנוגע לתזכיר על המקומות הקדושים העתק של מכתב ששלח בן-צבי ליוסף נחמני בצירוף תזכיר על המקומות הקדושים ליהודים בשטח א"י המערבית מ-1938  שבו הוא מסביר לו את מבנה התזכיר (התזכיר לא נמצא בתיק). החומר נמצא בתפזורת.
פ-2028/37 אהרון דותן – כתבים. תדפיס מאמר בשם "האמנם היה בן-אשר קראי?
פ-2033/4 שאר ישוב חלקים מספרו של יצחק ב-צבי "שאר ישוב" (כנראה ממהדורת 1936) עם הגהות ותדפיסים של פרקים מוגהים של הספר  שהוכנו כנראה אחרי מותו לקראת המהדורה של 1966  הכוללים סקירות היסטוריות של הקהילות היהודיות בחברון  בשכם ובעזה ושל אילת – עציון גבר (טווח התאריכים משוער).
פ-2046/11 חמישה תדפיסים ממאמריו של יצחק בן-צבי כורכים בחוברת אחת: סמני כתבי הקברות  ספר תורה שומרוני  ליקוטים  מכתב קראי  כפר יסיף הכותרות המלאות של חמשת המאמרים: 1. "סימני כתבי הקברות – לר' יעקב מפריש" (הודפס ב"מזרח ומערב"  כרך ג'  חוברת ז'  1929)  2. "ספר תורה שומרוני" (הודפס ב"ספר השומרונים"  1935  ע' 191 ואילך)  3. "ליקוטים" (הודפס ב"מציון"  ספר ד'  1930)  4. "מכתב קראי" (הודפס כנ"ל) 5. "Historical Survey of the Jewish Settlement in Kefar-Yasif" (סקר היסטורי על היישוב היהודי בכפר-יסיף). לקובץ המאמרים מצורפים פתקים עם הערות בכתב-ידו של יצחק בן-צבי.
פ-2046/46 שומרונים  קראים ופלשים עושים את הפסח – מאמר מאת מאיר קוזלב ב"הבוקר" התיק מכיל מאמר מאת מאיר קוזלב בעיתון "הבוקר" על הזמנים והאופנים בהם חוגגים את חג הפסח השומרונים  הקראים והפלשים (יהודי אתיופיה).
פ-2053/10 תנך עתיק חוזר לירושלים" (ה"מקדשיה" של הקראים בירושלים) – מאמר מאת י.ד. וילהלם – גזיר עיתון התיק מכיל גזיר עיתון ובו מאמר העוסק בכתב-יד קראי של התנ"ך מירושלים שהתגלגל לשוודיה והוחזר לארץ  וכן פרוטוקול מדברי שרת העבודה.
פ-2053/11 על הקראים בברית המועצות – מאמר מאת יצחק בן-צבי ב"דבר" מאמר מאת יצחק בן צבי "על הקראים בברית המועצות"  פורסם בעיתון "דבר".
פ-2053/14 על עלית הקראים בישראל – לשאלת החיתון והגיור – מאמר מאת יצחק בן-צבי + "על חיתון בין רבנים לקראים" עפ"י הרב שמחה אסף מאמר "על עליית הקראים בישראל"  מאת יצחק בן-צבי  בנוגע לחיתון וגיור בין יהודים לקראים.
פ-2053/16 Simon Sysman – שמעון שישמאן (מלומד קראי שחי בפאריז) התכתבות בין יצחק בן-צבי לשמעון שישמאן (או שישמן / סיסמן) ועם ישראל ברזילי בעניינו של שישמאן ועלייתו לארץ בצרפתית  עברית ורוסית (?) (1950 – 1953)  קטע עיתונות עם מאמר על פועלו המחקרי של שישמאן (1956) ועל הקראים וקטע ממאמר מחקרי של שישמאן בשם "מגילות ים המלח" שפורסם ב"קולטורה"  חוברת 9/71 (1953).
פ-2053/2 מכתב קראי (חומר לתולדות הקראים בירושלים במחצית המאה ה-י"ח)" – מאמר מאת יצחק בן-צבי ב-"ציון"  ספר ד' מאמר מאת יצחק בן-צבי  "מכתב קראי"  העוסק בתולדות העדה הקראית בירושלים במחצית המאה ה-18.
פ-2053/20 לעליתם של הקראים – מאמר מאת יצחק בן-צבי + מאמר של נ. בן-מנחם מתוך שיחה עם בן-צבי על קראים ממצרים שרוצים לעלות לארץ טיוטת המאמר של בן-צבי בכתב-יד  על קראים ממצרים שרוצים לעלות לארץ ישראל  נוסח סופי בדפוס בעיתון "דבר" .
פ-2053/22 התכתבות בין יצחק בן-צבי לרבנות הראשית לישראל והרב הראשי בענייני הקראים ומעמדם מבחינה דתית התכתבות בין יצחק בן-צבי לרבנות הראשית לישראל בענייני הקראים ומעמדם מבחינה דתית.
פ-2053/24 קראים – ישובי הקראים בארץ ומספרם – קטעי ידיעות שהגיעו אל יצחק בן-צבי ממשרד הקליטה וממזכיר העדה הקראית – פרטים בכתב-ידו התיק מכיל דו"ח על קהילת הקראים בישראל (עפ"י ידיעות שהתקבלו ממזכיר העדה הקראית יוסף לוי)  קטעי ידיעות נוספים על הקראים בדפוס ובכתב-ידו של יצחק בן-צבי  מכתבים מהסוכנות היהודת לבן-צבי ומוועד עדת הקראים בישראל למרכז החקלאי עם נתונים דמוגרפיים על הקראים בישראל  מאמרים וקטעי-עיתונות על הקראים: "הקראים בארץ-ישראל" (מאת בן-צבי)  "הקראים בישראל" (מאת מאיר קוזלוב)  "הקראים כיהודים לגבי חוק השבות" ו-"Karaites Settle on the Land" (קראים מתיישבים בארץ) מאת הנרייט בועז.
פ-2053/28 הקראים בפולין – מכתבים ושיחה בין יצחק בן-צבי לד"ר זארר תרגומים מפולנית של מכתבים מפרופ' א. זיינצ'קובסקי (מחבר מונוגרפיה על הקראים בפולין) ושל פרופ' ט. קובאלסקי לעיתונאי דוד לזאר  סיכום שיחה בין הנשיא יצחק בן-צבי ללזאר ורשימות שונות בנוגע למצב הקראים בפולין ומנהיגם שריה שפאשל ועוד.
פ-2053/29 קראים – גזרי עיתונות – מאמרים של יצחק בן-צבי התיק מכיל שני מאמרים מאת יצחק בן-צבי: מאמר ביידיש – "קאראאימער און אידן" (קראים ויהודים) שפורסם ב"דער טאג" ב-1950  ומאמר בעברית – "הקראים מתאחים" שפורסם ב"מעריב" ב-1961.
פ-2053/3 על מולד הנוצרי וחגיגת טבת (התיחסות לדברי הקראי דניאל אלקומסי מהמאה ה-2) – מאמר מאת יצחק בן-צבי ב"העולם"  כרך כ"ט / 13 קטע מהעיתון "העולם" ובו מאמר של יצחק בן-צבי  "על מולד הנוצרי וחגיגת טבת".
פ-2053/30 גזרי עיתונות על הקראים – מאמרים שונים גזרי עיתונות עם מאמרים וידיעות (בעברית  אנגלית ויידיש) על הקראים בישראל  עלייתם לארץ והיחסים בינם לבין היהודים הרבניים. בתיק גם מסמך שכותרתו "מכתבי תהילה מאת חכמי ורבני עדת בני מקרא" הכולל בתוכו קטעי מכתבים המתוארכים בחלקם לשנת 1862 (יתכן שמסמך עצמו הודפס בשנה זו או בסמוך לה).
פ-2053/7 הקראים – הרצאה של יצחק בן-צבי הרצאה מאת יצחק בן-צבי  בנוגע לעדת הקראים.
פ-2053/9 עת לקרוא ועת לחפור" – אכן הקראים מתאחים!" – מאמר מאת יצחק בן-צבי בעקבות ידיעה שהודפסה ב"ידיעות אחרונות" מאמר "עת לקרוע ועת לתפור" מאת יצחק בן-צבי על הקראים  טיוטה מקוצרת בכתב ידו  רשימה נוספת על הקראים והידיעה המקורית ב"ידיעות אחרונות" ("קרעי הקראים – קושיתם של רבני קושטא").
פ-2054/11 ספר "ואלה שמות" שומרוני – פנקס בכתב-יד מתחילת החומש עד אמצע ספר שמות התיק מכיל פתק המפנה אל הספר "ואלה שמות" השומרוני שהועבר כנראה לספרית מכון "יד בן-צבי" וכרטיס ביקור של יצחק בן-צבי מתקופת כהונתו כיו"ר "הוועד הלאומי" בתקופת המנדט.
פ-2054/14 ה"קראים מתאחים" – מאמר מאת יצחק בן-צבי +  "Ben-Zvi Defends Karaites' Claim as Fall-Filedged Jews" התיק מכיל מאמר של יצחק בן-צבי בעיתון מעריב שתומך בטענת הקראים בדבר היותם יהודים לכל דבר. במאמר קורא בן-צבי להכיר בקראים ממצרים כיהודים ומתאר את נאמנותם לזהות הלאומית היהודית ותמיכתם בציונות (התיק מכיל את המאמר בעברית ובאנגלית).
פ-2055/7 הקראים – מאמר מאת מאיר קוזלוב ב"דבר" מאמר מאת מאיר קוזלוב המשווה בין הקראים במצרים לקראים במזרח אירופה וסוקר את תולדות הקראים  התפרסם בעיתון "דבר".
פ-2059/57 פרוטוקולים מישיבות "אחדות העבודה". פרוטוקולים מישיבות "אחדות העבודה" ובהם דברים על השבועון "אחדות"  על הקרע בין חברי פועלי ארץ ישראל ועוד.
פ-2060/7 מכתב מרחל וואלק אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה הרוסית מרחל וואלק ששהתה בניו יורק אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לקשר שלה עם פועלי ציון בניו יורק ולמאסרו של יעקב זרובבל בוילנה.
פ-2061/8 מכתב מד"ר יעקב יוחנן טהון אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מד"ר יעקב יוחנן טהון שנשלח באמצעות הלשכה של ההסתדרות הציונית בקופנהגן אל רחל ינאית בן-צבי בנוגע לפעילותו של יעקב זרובבל.
פ-2067/28 קטעי עיתונות. התיק מכיל קטעי עיתונות וכתבות בנושאים שונים שהתפרסמו בעיתון "מעריב"  "דבר"  "הצופה" ובעיתונים נוספים  כן מכיל גם חליפת מכתבים של רחל ינאית בן-צבי עם אישים וגופים שונים.
פ-2070/54 הספדים מאת רחל ינאית בן-צבי. הספדים לזכר אנשים שונים כגון: דבורה דרכלר  שמואל יבנאלי  עזרא חדד  יהודה אלמוג ועוד. התאריך הינו משוער.
פ-2071/13 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "אורד וינגייט בצריפנו ברחביה בירושלים" שהתפרסם ב"ספר ההגנה".
פ-2082/5 טבלאות על הכנסות החומש בתבואה. טבלאות הכנסות של משפחות מראש פינה.
פ-2105/30 התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין אליהו אילת. התיק מכיל חליפת מכתבים בין  יצחק בן-צבי לבין אליהו אילת בנוגע לביקורם של אליהו וזהבה אילת בארה"ב  המכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון  עניינים מדיניים שונים  קהילות יהודיות בתפוצות  ועוד.
פ-2119/2 דו"ח משה אטיאס שהוגש למכון בן-צבי. התיק מכיל דו"ח שהוגש ליצחק בן-צבי בנושא "מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון"  וכן הזמנה לחברי הועד האקדמי של מכון בן צבי  וחומרי קריאה לדיון בנושא תפקידי המכון לעתיד  פעולותיו בהווה  ועוד.
פ-2123/5 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יעקב זרובבל. התכתבות אודות מניה שוחט.
פ-2138/44 מכתב מיוסף מרזוק לרחל ינאית בן-צבי. מכתב מאת יוסף מרזוק לרחל ינאית בן-צבי  בנוגע לרצונו להינשא ליהודייה.
פ-2139/7 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בענינים אישיים ובנוגע להעלאת עצמות בר בורוכוב לארץ ישראל.
פ-2141/6 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ישעיהו אברך. התכתבות בענינים אישייםהורעיוניים.
פ-2154/5 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין זאב פלר ואהרון צבי פרופס. התיק מכיל חליפת מכתבים בנוגע להעלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי לקבורה בארץ ישראל.
פ-2162/5 התכתבות בין "קרן הספריות של בית הנשיא" לבין גורמים שונים. התכתבות ובה פירוט פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא" כולל רכישת ספרים  חלוקתם למוסדות חינוך שונים  הקמת ספריות לבתי ספר בישובי עולים  פניות מנהלי בתי ספר לקרן בעניין פתיחת ספריה בבית הספר ועוד. מצורפים קטלוגים של הוצאות ספרים שונות  רשימות ספרים שהתקבלו מקרן הספריות וכרטיסי קורא.
פ-2174/27 דברים לזכר שמוליק הפטר מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי אודות פעילותו בארגון "השומר"  מאמר בשם "דברי פרידה לשמואליק" שהתפרסם במלאת שלושים למותו (בהוצאת משק תל-אסף)  וכן כתבה בשם "על סוסה דוהרת ואחרי המחרשה" שהתפרסמה בעיתון "איגרת לחברים" (מטעם איחוד הקבוצות והקיבוצים) במלאת 55 שנה לעליתו של שמואל הפטר לארץ ישראל.
פ-2175/36 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "במעלה" וכן בכתב העת "דפים" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "נוער בונה ביתו" אודות ארגון עלית הנוער בייסודו של חנוך ריינהולד (רינות).
פ-2176/12 מכתבי ילדים. מכתבי תודה מילדים שונים לרחל ינאית בן-צבי ולקרן בית הנשיא  על ספרים ששלחה עבורם מטעם הקרן. בתיק גם תצלומים שונים מילדי באר שבע  שנשלחו אל רחל ינאית כאות הוקרה על פעילותה בעיר וכן שני ספרונים בשם "בכפר" ו"החברים".
פ-2205/1 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים "הצופה"  "הארץ"  "דבר"  "למרחב"  "על המשמר"  "חרות" ועוד בנושאים הבאים: מפלגות בכנסת  חינוך חקלאי  צום יום הכיפורים  חנוכת היכל התרבות  סיכום מדיני לעשור הראשון בישראל  מפגש ילדים נכים בבית הנשיא  מאורעות ואדי סאליב  תרבות יהודית בברית המועצות ועוד.
פ-2244/17 מכתבים מרחל בן-צבי אל בנימין מזר ואברהם הרמן. מכתבים מרחל בן-צבי אל בנימין מזר בנוגע לפעילות הקרן הקיימת לישראל  למצב הבטחוני בירושלים וכן מכתב מרחל בן-צבי אל אברהם הרמן  נשיא האוניברסיטה העברית בו מובעת התנגדותה להעברת מכון "יד בן-צבי" לאוניברסיטה העברית בהר הצופים.
פ-2269/13 מכתבים שנשלחו אל אהרון ושרה ראובני. מכתבים שנשלחו אל אהרון ראובני מאת רחל בן-צבי ומלשכת "בני ברית" אל שרה ראובני בנוגע לירושה כספית של יצחק בן-צבי ולבחירתה של שרה ראובני כחברה בלשכת בני ברית. בתיק גם מכתב משולמית קלוגאי אל דבורה שמשי ותדפיס מאמר בשם "הסתכנותו של עמוס עוז" מאת אהרון ראובני.
פ-2301/8 מכתב מאקסלרוד אל מרדכי איש-שלום. מכתב מאקסלרוד אל מרדכי איש-שלום בנוגע להעלאת עצמות זאב ז'בוטינסקי לארץ ישראל. התאריך הינו משוער.
פ-2308/27 חוזר בנושא תוכנית לקליטת עולים במושבות. חוזר בנושא תוכנית לקליטת עולים במושבות באמצעות הקמת משקי עזר עבורם.
פ-2308/40 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בעיתון "דבר" בשם "במערכה על כיבוש העבודה" מאת יחיאל דובדבני בנושא העבודה העברית בפתח תקוה.
פ-2309/46 פרוטוקול של ישיבת ההנהלה של "שיכון עובדים בע"מ". פרוטוקול של ישיבת ההנהלה של "שיכון עובדים בע"מ".
פ-2311/41 פרוטוקול של ישיבת הנהלת "שיכון עובדים". פרוטוקול של ישיבת הנהלת "שיכון עובדים" בנוגע ליחסי העבודה בינה לבין משרד העבודה.
פ-2318/14 צבי נדב – רשמים מביקור בבית הסוהר ביפו. רשמים מביקור בבית הסוהר ביפו שכתב ד"ר ירוסלבסקי  יושב ראש הליגה לזכויות האדם. התאריך הינו משוער.
פ-2319/21 מכתבים משמואל צבי הולצמן לאיתמר בן-יהודה. מכתבים בנוגע לגאולת אדמות כפר עציון.
פ-2403/1 חומר של רבקה גובר (מרדכי גובר היה ראש מועצת חבל לכיש) התיק מכיל מסמכים  התכתבויות וקטעי עיתונות של מרדכי ורבקה גובר ("אם הבנים"): מכתבים אישיים  טיוטות  מאמר שפורסם בשנת 1975 בעיתון "דבר הפועלת" ("Sana Hassan: Zionism is a matter of morality")  טעמי וועדת הפרס ע"ש יוסף אהרונוביץ' על הענקתו לרבקה גובר ועוד
פ-257/17 נג'יב אבו שער – רצח (1940) ערעור נאג'י יוסף מהכפר ג'בע על גזר-דין מוות  שהוטל עליו בגין הרשעתו ברצח ועוד.
פ-261/38 ג'ורג' צלאח – משפט עדת הקראים בירושלים בקשר להקדשם ולבית-הקברות שלהם בדיר-אבו טור (1946) תביעת הממונה על נכסי הו'קף של הקראים בירושלים בפרשת הסגת גבול מבנה שהיה בבעלות הקראים ועוד.
פ-262/23 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בג'בל אליטור (1932) תביעת פאטמה אבו-סביטאן ואחרים נגד דאוד ח'לף בפרשת רישום בעלות על בית  צו בית-הדין השרעי בפרשת ירושת נכסי המנוח  עיסא אבו-סביתאן ועוד.
פ-270/2 פרנסיס זכריא עבד-רבו – מקרקעין בטור עתירת מחמד אבו-סביתאן מירושלים בפרשת השעית צו למכירת דירת העותר שעוקלה ועוד.
פ-2752/1 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – אסתר קוזלובסקי – תיאום פגישה. בתיק מכתב בקשה לפגישה אישית.
פ-2759/21 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "קרקע ל"קרית נוער" בעין כרם" אודות הקצאת קרקע למטרת הקמת קרית נוער מטעם הסוכנות היהודית.
פ-279/4 אמין דרו'יש – מקרקעין בטור שליד ירושלים  (1941) תביעת סעיד אבו-ע'נאם נגד מחמד אבו-ע'נאם בפרשת ביטול רישום בעלות הנתבע על דירה ועוד.
פ-279/45 אמין דרו'יש – מקרקעין בא-טור (1944) התיק מכיל: תביעת חמדה אבו-ע'נאם ואחרים נגד עלי אבו-ע'נאם ואחרים בפרשת סכסוך בעלות על חלקות קרקע  פסק-דין בפרשה ועוד.
פ-2870/3 הרצאה של גאולה כהן במסגרת סמינר בנושא תולדות ירושלים בימי קדם הרצאה של גאולה כהן במסגרת סמינר בנושא תולדות ירושלים בימי קדם שנערך בבית פרופסור מזר.​
פ-2923/12 דברי יצחק בן-צבי על אישים אוסף מאמרים (חלקם צילומים) ותמלילי נאומים של יצחק בן-צבי לזכר אישים שונים בשנות ה-30-40 (אברהם משה לונץ  פנחס רוטנברג  בנימין אדמונד דה רוטשילד  יעקב טהון ועוד) שנשלח לרחל ינאית בן-צב ב-ב-1979 בצירוף מכתב נלווה ע"י יהודה ארז.
פ-293/16 עג'אג' נוויהד' – הבולטינים הכלכליים של לשכת המסחר הערבית בירושלים (1946) פניית יושב-ראש הסוכנות היהודית  דוד בן-גוריון  לנציב העליון בענין הגבלת רכישת קרקעות על-ידי יהודים בארץ  דו"ח מועצת המנהלים של לשכת המסחר הערבית בירושלים ועוד.
פ-293/33 עג'אג' נוויהד' – תיק ללא שם פסק-דין המשרד להסדר התישבות ברמלה בנוגע לתביעת הילאנה מלאכ ואחרים נגד עבדאללה אבו-עבדו ואחרים בפרשת סכסוך בעלות על חלקות קרקע בכפר ענאבה  תביעות וערעורים בנושאים כספיים ובעניני פלילים ועוד
פ-304/16 אליאס תומא ג'לאד – חיפוש אחרי נעדר באמריקה  שהותיר אישה עגונה בארץ (1926) התכתבות בנוגע לדרישת משפחתו של חסיין קו'אר  שהתחתן בניו-יורק  לעצור אותו באשמת ביגמיה.
פ-307/28 מחמוד אל-בוד'רי – מוסא אבו-חמדי תרשימים של תוכנית בניה במושבה הגרמנית בירושלים שהוכנו עבור מוסא אבו חמדי.
פ-307/36 מחמוד אל-בוד'רי – חאג' יוסף אבו ע'נאם  א-טור בתיק רק תרשים של מבנים באזור א-טור.
פ-3076/10 שר התחבורה דוד צבי פנקס – קטעי עיתונות על פועלו קטעי עיתונות על פועלו של השר דוד צבי פנקס במסגרת משרד התחבורה ובמסגרת תנועת "המזרחי" ועל פרשת נסיון ההתנקשות בחייו.
פ-3076/13 משרד התחבורה – מדור ליחסי ציבור – לקט מהעיתונות היומית התיק מכיל קטעי עיתונות בעברית ואנגלית מתקופת כהונתו של שר התחבורה דוד צבי פנקס  העוסקים בעניינים הקשורים למשרד התחבורה ולענייני התחבורה בארץ  וכן בפרשת נסיון ההתנקשות בפנקס.
פ-3076/7 משרד התחבורה – ארגון ומנהלה 9 – ברכות התיק מכיל: מכתבי ומברקי ברכה שנשלחו לשר התחבורה דוד צבי פנקס לרגל הינצלו מנסיון ההתנקשות בחייו מאישי ציבור ומאנשים פרטיים שונים.
פ-3076/9 שר התחבורה דוד צבי פנקס – קטעי עיתונות על פועלו  קטעי עיתונות על פועלו של השר דוד צבי פנקס במסגרת משרד התחבורה ובמסגרת תנועת "המזרחי" ועל פרשת נסיון ההתנקשות בחייו.
פ-3079/10 דוד צבי פנקס – מכתבים יוצאים ונכנסים בנושאים ציבוריים ואישיים מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס בנושאים אישיים וציבוריים: פעילותו בתנועת "המזרחי"  "החזית הדתית"  דת ומדינה  מינויו לשר התחבורה  הנצלותו מתאונת דרכים  בקשות לסיוע לאזרחים שונים ועוד. בין המכותבים: ראש עירית תל-אביב ישראל רוקח  שר הפנים משה חיים שפירא  שר העבודה מרדכי בנטוב  שר המשטרה בכור שלום שטרית  אבא הלל סילבר ואחרים.
פ-308/3 מחמוד אל-בוד'רי – תיק רשיון בניה רשיון מחודש לבנית חדר ומרפסת בכפר א-טור  שהוענק לאבראהים אבו-ע'נאם  תרשימים של המבנה שהיה שייך לאבו-ע'נאם ועוד.
פ-309/51 מחמוד אל-בוד'רי – אל-נמרי תרשימים של תוכניות בניה שונות באזור ירושלים.
פ-3111/5 יד יצחק בן-צבי. התכתבות בין הנהלת המכון לבין אנשים שונים  פרוטוקולים של ישיבות מכון בן-צבי  רשימת ספרי יד בן-צבי ועוד.
פ-3112/20 יד יצחק בן-צבי – מכון בן-צבי. התיק מכיל חיבור מאת שמעון רובינשטיין אודות הקמתו  מטרותיו ופעילותו של מכון בן-צבי – המכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון.
פ-3113/21 יד יצחק בן-צבי. קרית עקרון ומזכרת בתיה. התכתבות בין משה ניימן לבין לאה ניימן בענינים אישיים ואודות חנוכת בית הכנסת. בתיק גם רשימת מתיישבי מזכרת בתיה הראשונים.
פ-3117/12 יד יצחק בן-צבי – מכון לחקר קהילות ישראל. התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין אנשים שונים בנוגע לפעילות המכון  עדת הקראים  יהודי קהילות ישראל במזרח התיכון ועוד.
פ-3117/16 יד יצחק בן-צבי – מכון. התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין אנשים שונים בנוגע למחקרים עבור מכון לחקר קהילות ישראל  ספרים בנושא ועוד.
פ-312/6 פסקי-דין – Judgements – פסקי-דין של בית-הדין העליון לערעורים (1937-1935) פסקי-דין של בית-המשפט העליון בנוגע לערעורים בנושאים שונים כולל: קרקעות  כספים ועוד (המשך בתיק 7)
פ-3121/30 יד יצחק בן-צבי – מחקרים.  מכתב מאת דוד בן-גוריון אל ועד עדת הקראים ובו קריאה לבנות העדה להתגייס לצבא.
פ-3122/1 יד יצחק בן-צבי – התכתבות. התכתבות בעברית ואנגלית בין חברי הנהלת יד יצחק בן-צבי – רחל ינאית בן-צבי  מרדכי איש-שלום  שמעון רובינשטיין  יהודה בן פורת  לבין אנשים שונים. ההתכתבות בנושאים שונים כגון כתיבת הביבליוגרפיה של רחל ינאית בן-צבי  תקציב  אוספים ותעודות בארכיון  שימוש בתעודות הארכיון לצורך מחקר ועוד.
פ-3123/10 יד יצחק בן-צבי – מכון לחקר קהילות ישראל. התכתבות בין יצחק בן-צבי לבין פרופ' שלום מהאוניברסיטה העברית וכן בין אנשים שונים  פרוטוקול ישיבת ועד המכון בבית הנשיא  הודעה לעיתונות מטעם האוניברסיטה העברית וכן רשימות אודות פעילות המכון ומחקרים.
פ-3124/11 יד יצחק בן-צבי – לשכת נשיא המדינה. ספר ברכות של קהילת יהודי ניו-זילנד לרגל עשור למדינת ישראל.
פ-3124/8 יד יצחק בן-צבי – מכון בן-צבי. חוברות "מחקרים ופעולות"  כרכים א  ב  ג  שיצאו לאור מטעם "מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון".
פ-3128/13 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. מכתב מאלטר וישנאצקי מ"ועד הכללי כנסת ישראל" אל הסתדרות "אחדות העבודה".
פ-3130/36 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. פנקס קביעת ראשי החודשים של היהודים הקראים בישראל.
פ-3132/21 יד יצחק בן-צבי – כתבי יוסף חיים ברנר. ספר המבקרים בתערוכת כתבי יוסף חיים ברנר.
פ-3135/1 קיבוץ בית השיטה בתיק התכתבויות מאוסף יד יצחק בן צבי – הצעות למחקר בנושא "היישוב היהודי בירושלים שבין החומות מצפון לרחובות דוד והשלשלת"  פתח תקוה – שנים ראשונות  הישוב היהודי בארץ ישראל ועוד.
פ-3145/9 עוז לתמורה בטרם פורענות – י. בן-אהרון מכתבים שונים שנשלחו לרחל ינאית וכן מכתב ששלחה לח"כ יצחק בן אהרון בנוגע לתמיכתה בהצעתו לאיחוד מפלגות הפועלים  קטעי עיתונות בנושא ועוד.
פ-3146/3 חליפת מכתבים בן ראש-הממשלה דוד בן-גוריון וחכמי ישראל בתיק חליפת מכתבים בן ראש-הממשלה דוד בן-גוריון וחכמי ישראל
פ-3252/9 מאמרים  ביקורות ותגובות לספר "משפטו ומותו של ישו" בתיק קטעי עיתונות  מכתבים ועוד על ספרו של חיים כהן – "משפטו ומותו של ישו".
פ-3253/7 מאמרים של חיים כהן בכתבי עת שונים בתיק 8 חוברות של כתבי עת שונים ובהם מאמרים מאת חיים כהן: 1) תדפיס – The Penology of the Talmud – מתוך Israel Law Review  כרך 5 (1)  ינואר 1970. 2) תדפיס – "על זכויות הנאשם" – מתוך ה"פרקליט"  כרך כ"ו  חוברת א'  פברואר 1970 (2 עותקים). 3) "על זכויות הנאשם" – "הפרקליט"  כרך כ"ו  חוברת א'  פברואר 1970. 4) תדפיס – "זאב פלק: מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני"  מתוך "משפטים"  כרך ב' (1)  מרץ 1970. 5) תדפיס – "זכויות אדם באו"ם – הלכה ומעשה"  מתוך "גשר – רבעון לשאלות חיי האומה"  שנה 16  2-3 (63-64) (3 עותקים).
פ-3263/9 חידוש פני המשפט הפלילי בשטח עבירות על המוסר ועברות מיניות ראשי פרקים מהרהורי לבו של חיים כהן (לפי תיאורו שלו) ל  שנשלחו לסעדה גליקמן – 6.5.1956
פ-4054/27 עו"ד עוני עבד-אלהאדי – מקרקעין סיכומי הפיצויים ששולמו על-ידי היהודים לפלאחים העתק יבוש החולה  מסמכי הועד הפועל הערבי בענייני מקרקעין  מסמכי מכירת קרקע ועוד.
פ-4060/22 השגרירות בטוקיו יפן – תרשימים תכנון בניית השגרירות הישראלית בטוקיו- יפן
פ-4082/4 משרד החינוך – פרוטוקולים ומסמכים אחרים פרוטוקולים מישיבות מועצת החינוך  המועצה העליונה לתרבות וועד החינוך של משרד החינוך והתרבות  תקנון ועד החינוך  הצעות תקציב  סקירות  דו"חות  תקנות ומסמכים אחרים של משרד החינוך בנוגע לחוק חינוך חובה  החינוך הערבי  החינוך התורני ועוד.
פ-4089/6 מאמרים וקטעי עיתונות על רצח חיים ארלוזורוב ועל דמותו של האיש התיק מכיל מאמרים אקדמיים וקטעי עיתונות בנוגע לרצח חיים ארלוזורוב  ועדת החקירה שהוקמה ע"י הממשלה לבדיקה מחודשת של פרשת הרצח והמשפט שנעשה לחשודים במעשה (אברהם סטבסקי  צבי רוזנבלט והחשוד בהסתה אבא אחימאיר)  דמותו הציבורית של ארלוזורוב ופועלו המדיני.
פ-4101/4 מכון המקדש ו"המדרשה לידע המקדש" התכתבות בין שר החינוך והתרבות אמנון רובינשטיין  "מכון המקדש" בהנהלת הרב ישראל אריאל  המינהל לחינוך דתי וגורמים נוספים בעניינים הקשורים למכון ו"המדרשה לידע המקדש": מעמדו של המכון בעיני גורמי חינוך  החלטת השר רובינשטין על הפסקת התמיכה הכספית במכון והמדרשה בשל עמדות קיצוניות שהביע הרב אריאל (הספד לברוך גולדשטיין)  תלונות המכון על הפסקת התמיכה והגשת עתירה לבג"ץ ועוד.
פ-4202/10 התכתבות בין מר טורט (TOURRET) לבין הנהלת רכבת ישראל. התכתבות אודות מידע בנושא רכבת החיג'אז.
פ-4244/34 התכתבות עם יהודי צרפת ושווייץ התכתבות בעברית  צרפתית  גרמנית ואנגלית בין הרב יצחק הרצוג למנהיגי הקהילה היהודית בצרפת  רבנים (ביניהם הרב הראשי לפריס ואח"כ הרב הראשי לצרפת יעקב קפלן) ויהודים אחרים מצרפת ושוייץ בענייני הקהילות היהודיות בצרפת (פריז שטרסבורג  ניס (ניצה)) ושיקומן אחרי השואה ועניינים אחרים: פרשת "ילדי פינאלי" (ילדים יהודים שהוחזקו ע"י נוצרים בצרפת בזמן השואה)  יוזמה להתארגנות נפרדת של היהודים האורתודוקסים בצרפת  מינוי רבנים  תלמידי ישיבות בצרפת ועוד. בתיק מכתב בצרפתית מהרב הרצוג לגורם צרפתי רשמי (ממשלת צרפת או הכנסיה הקתולית) בנוגע לבקשתו להסכמת הגורם הרשמי להחזרת "ילדי פינאלי" ליהדות; מכתב מד"ר ישעיהו אביעד (וולפסברג) לרב הרצוג העוסק בשליחות הסברתית בצרפת.
פ-4841/1 הצעות חוק והצעות לסדר היום + תשובות ראש הממשלה NULL
פ-4841/10 הסיעה בכנסת NULL
פ-4841/2 הצעות חוק והצעות לסדר היום + תשובות ראש הממשלה NULL
פ-4841/3 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/4 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/5 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/6 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/7 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/8 הודעות לכנסת NULL
פ-4841/9 ועדות הכנסת NULL
פ-4849/1 נאומים NULL
פ-883/10 כללי – תש"ה – 4 – התכתבות שוטפת וכו'. התיק מכיל התכתבויות של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל  רבה הראשי של ארץ ישראל  במגוון נושאים: שואת יהודי יוון ושארית הפליטה (בין השאר רשימות יהודי אתונה שגורשו ע"י הנאצים ב- 2.4.44 וידיעות ראשונות על גורלם של המגורשים מיוון)  תלונות על שליחת ילדים דתיים שעלו ארצה לחינוך במסגרות חילוניות  הקהילה היהודית בפרס  מכתב ברכה לשאה האיראני  תרומות וחלוקת כספים לישיבות ומוסדות תורניים  תפילת אזכרה לנשיא ארצות הברית רוזוולט ומכתב תנחומים על מותו  הקמת אחדות עולמית של קהילות הספרדים  ישיבת "שערי ציון" בראשותו של הרב עוזיאל  פניות אישיות ועוד.
פ-888/6 כללי – תש"ה -1. התכתבות שוטפת  בקשות מהרב  סיוע לעצורים  כולל הודעת הרב לרגל היבחרו לכהונה נוספת וכן ברכת הרב ליצחק בן צבי לרגל יום הולדתו ה-60  מכתב ברכה לנציב העליון לרגל השנה האזרחית החדשה ועוד.
פ-919/3 המרכז המסחרי החדש – New Business Center התכתבות וחוזים בענין המרכז המסחרי החדש בחיפה ופינוי שוכרי מגרשים במקום.
פ-919/4 המרכז המסחרי החדש – New Business Center הצעה לתקנות ההתאגדות של המרכז המסחרי בחיפה.
פ-919/5 המרכז המסחרי החדש – New Business Center מפות של חיפה וארץ-ישראל מתקופת המנדט הבריטי לצורך תכנון מרכז המסחרי החדש של העיר חיפה.
פ-920/17 Salomon – Belt Yoel Lipschitz שטר מכר  תעודות רישום והתכתבות בענין רישום המרכז המסחרי החדש בחיפה בספרי האחוזה.
פ-924/19 Rakayek Grazing Cases 705/35 157/35 כתבי תביעה  פסקי-דין והתכתבות בענין המשפטים בנושא אדמות ראקיאק שהתנהלו בין התושבים הערבים לבין הקרן הקיימת לישראל.
פ-926/23 Rakayek Settlement General מסמכי תביעה והתכתבות בענין משפטי קרקעות ראקיאק-מנשיה.
פ-926/25 Rakayek Settlement General מסמכי תביעה  טיוטות  תמלילי עדויות והתכתבות בענין משפטי קרקעות ראקיאק-מנשיה.
פ-927/1 K.K.L- Rakayek(Ploughmen)Criminal Cases תמלילי עדויות וסקירה בענין עתירת התביעה במשפט אדמות ראקיאק.
פ-927/12 (Rakayek Land Disputes (Sulman מפה  פסק-דין והתכתבות בענין הדיון המשפטי בנושא סכסוך קרקעות רקיאק בארכאות השונות.
פ-998/10 Desalination – התפלת מים מלוחים בתיק מאמרים שהוקראו בסמינר בין אזורי של האו"ם בניו יורק שעסק בהיבטים כלכליים של התפלת מים מלוחים ועוד.
פ-998/30 Water dlesalination Chile – התפלת מים  צ'ילה דו"ח שגרירות ארה"ב בצ'ילה על פיתוח מקורות המים במדינה   קטע מעיתון "הארץ" על הממציא מתקן להתפלת מים מלוחים  אלכסנדר זרחין.
פנק-1540/1 ק  4452 גוש  11201 ק 4452 גוש 11201
פנק-1540/2 ק  4453 גוש  11210 ק 4453 גוש 11210
רש-1148/10 תיקי שמורות ואתרים – נאות הכיכר אחזקה שמורת טבע נאות הכיכר – קווי אפיון לשמורה
רש-3283/3 פז חברת נפט – בעלי תחנות דלק: הספקת דלק (מספר קודם 198/657/3) הסדר כובל
רש-5323/54 הסדר כובל פתוח לעיון הציבור בהתאם לסעיף 22 / לחוק ההגבלים העסקיים  1959  תיקים ישנים הסדר כובל 246/206/2 – מאפיות הסדר כובל
רש-5327/29 הסדר כובל פתוח לעיון הציבור בהתאם לסעיף 22 / לחוק ההגבלים העסקיים  1959  תיקים ישנים הסדר כובל 254/206/3 – אפיות לחם באשקלוןהסדר כובל
רש-5328/23 הסדר כובל פתוח לעיון הציבור בהתאם לסעיף 22 / לחוק ההגבלים העסקיים  1959  תיקים ישנים הסדר כובל 292/206/4 – אפיית לחם בחיפההסדר כובל
תה-6/31 כתב האמנה והחזרה של שגריר חוף-השנהב (בצרוף כתב בקשה לאישור השגריר) כתב האמנה של שגריר חוף השנהב בישראל  קופי בילה (Koffi Bile)  וכתב ההחזרה של השגריר היוצא  ז'אן-בפטיסט מוקי (Jean-Baptiste Mockey).
תת-37/26 תיק ללא שם בתיק פספורט בריטי על שם מר שמואל יעקב קרוגר Mr Shmuel Jacob Kruger ותעודת עובד מדינה על שם הגב' הילדה כהן  המועסקת במטה ביקורת המחירים.
תת-38/1 League of Nations – Mandate for Palestine חבר הלאומים מנדט על פלסטינה (ארץ ישראל). מספר מקורי 814.
תת-38/10 Copie d'une Lettre de la conference dl la Paix העתק מכתב לועידת השלום. המכתב ממוען אל סמואל ונכתב על ידי המלך פייסל מטעם המשלחת מחיג'אז. 10.12.1919.
תת-38/12 Extract from Report on middle – East Conference Held in Cairo and Jerusalem on March 12 th to 30  1921 – תמצית מדו"ח מועידה בנוגע למזרח התיכון שנערכה בקהיר ובירושלים בתאריכים 12.3.1921 – 30.3.1921. הועדה דנה בהבחנה בין פלשתינה (ארץ ישראל) ועבר הירדן. מספר קודם 814.
תת-38/15 בעיות ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל קטע מתוך דין וחשבון שהוגש לסיר ג'והן הופ סימפסון על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל (בגרמנית).
תת-38/17 תזכיר על ההתפתחות החקלאית בארץ ישראל שהוגש לסיר ג'והן הופ סימפסון על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל
תת-38/18 Memorandum on the Western Wall Submitted to the Special Commision of the League of Nations תזכיר על הכותל המערבי שהוגש לועדה המיוחדת של האו"ם  המבקש להוכיח ולהדגיש את הקשר בין עם ישראל והכותל.
תת-38/19 Immigration – Memorandum Prepared for Sir Jhon Hope Simpson הגירה – תזכיר שהוכן לסיר ג'והן הופ סימפסון 10.6.1930.
תת-38/22 הודעת הועד הפועל הערבי לאחר פרסום אגרת מקדונלד אל פרופ. חיים וייצמן באנגלית 20.2.1931
תת-38/23 Terms of Reference of the Techical Commission תחום הסמכות של הועדה הטכנית לחלוקת פלשתינה (ארץ ישראל)
תת-38/27 Memorandum on the Position of Haifa under Partition תזכיר על מעמדה של חיפה תחת חלוקה. מספר קודם 912/9412.
תת-38/28 קידוחים למציאת מים שנעשו בשנים 1936 – 1938 רשימה שנמסרה לועדת החלוקה על ידי הסוכנות היהודית 1.9.1938.
תת-38/29 דו"ח של הברון ואן-אסבק לפני ועדת המנדטים של חבר בלאומים בדבר תזכירו של ישראל עמיקם אנגלית
תת-38/30 Immigration into Palestine after April 1944 הגירה לפלסטינה לאחר אפריל 1944.
תת-38/31 תזכיר על החינוך העברי בארץ ישראל שהוגש לועדה לחקירה בעניני מערכת החינוך העברי על ידי הועד הלאומי. תזכיר על החינוך העברי בארץ ישראל שהוגש לועדה לחקירה בעניני מערכת החינוך העברי על ידי הועד הלאומי  ע"י מנהל מחלקת החינוך של הוועד הלאומי ד"ר מנחם סולוביצ'יק.
תת-38/33 האפשרויות להתיישבות חקלאית בארץ ישראל תזכיר שהוגש לועדה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית במרץ 1946.
תת-38/35 Memorandum on the Situation of Iraqi Jewry Submitted to the Anglo – American Commiittee of Inquiry  תזכיר על מצב יהודי עיראק. הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית. מספר קודם 851/53.
תת-38/36 Note on Activities of the Youth Aliya Department of Jewish Agency רשימה על פעולותיה של מחלקת עלית הנוער של הסוכנות הציונית. הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית.
תת-38/37 Note on Immigrant Reception and Care Services רשימה בנוגע לקליטת עליה ושירותי רווחה לעולים. הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית.
תת-38/38 Note on immigration and Housing Submitted to the Anglo – american Committee  רשימה על הגירה ודיור – הוגשה לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית.
תת-38/39 Note on the Jews of Bulgaria Submitted to Anglo – American Committee of Inquiry on Palestine by the Sepharadic Delegation  רשימה על יהדות בולגריה. הוגשה לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית לפלסטינה על ידי הנציג הספרדי 21.3.1946. מספר קודם 851/43.
תת-38/42 Land Transfer Regulation 1940 Note Submitted to the Anglo – American Committee of Inquiry  by the Jewish Agency  תקנות העברת קרקעות 1940. רשימה שהוגשה לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית במרץ 1946.
תת-38/43 The Position of the Jewish Communities in Oriental Countries מצבם של הקהילות היהודיות בארצות המזרח  הוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית
תת-38/44 Memorandum Submitted to the Third Session of the United Nation Relief and Rehabilitation Administration תזכיר שהוגש למושב השלישי של מינהל הסעד והשיקום של האו"ם  הוגש על ידי הקונגרס היהודי העולמי  ועידת יהדות אמריקה וחבר והנציגים של יהודי בריטניה. ככל הנראה המסמך מסוף 1945 תחילת 1946. מספר קודם 8511.
תת-38/45 Memorandum Submitted to the Fourth Session of the Council of the United Nations Relief and Rehbilitation Administration תזכיר שהוגש למושב הרביעי של מינהל הסעד והשיקום של האו"ם על ידי הקונגרס היהודי העולמי  ועידת יהודי אמריקה וחבר נציגי יהודי בריטניה 5.3.1946.
תת-38/46 Memorandum Submitted to the Fifth Session of the Council of the united Nations Relief and Rehbilitation Administration תזכיר שהוגש למושב החמישי של מינהל הסעד והשיקום של האו"ם  על ידי הקונגרס היהודי העולמי  ועידת יהדות אמריקה וחבר נציגי יהדות בריטניה. 5.8.1946. מספר קודם 8511.
תת-38/48 The Economic Absorptive Capacity of Palestine תיק העוסק ביכולת הקליטה הכלכלית של פלשתינה (ארץ ישראל)  תזכיר שהוגש לועדת החקירה האנגלו – אמריקאית על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל – חלק ראשון.
תת-38/51 החלטות ועידת שליטי ארצות ערב באינשאס תמצית קטעי עיתונות. 31.5.1946 עברית
תת-38/52 תשובת הועד הערבי העליון להודעת הנשיא טרומן תשובת הועד הערבי העליון לנשיא טרומן.
תת-38/53 דרישת הועד העברי העליון לביטולה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל דרישת הועד הערבי העליון לביטולה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
תת-38/54 הצעות המשלחת הערבית לועידת לונדון 1946. אנגלית 1.10.1946.
תת-38/6 League of Nations – Permanent Mandates Commission Rules of Procedure Approved by the Council of League of Nations – חבר הלאומים – ועדת המנדטים הקבועה – נהלי הועדה שאושרו על ידי מועצת חבר הלאומים 20.2.1924. מספר קודם 834.
תת-38/62 United Nations Special Committee on Palestine  Working Documentation Prepared by the Secretariate תיק עם מסמכים של האומות המאוחדות – ועדה מיוחדת לפלסטינה (אונסקו"פ) תיעוד עבודה   הדנה בישראל המכונה עוד פלסטין בתוכנית החלוקה בין ישראל לערבים ועוד.
תת-38/7 League of Nations – Permanent Mandates Commission – Report on the Work of the Fourth Session of the Commision Submitted to the Council of the League of Nations – חבר הלאומים – ועדת המנדטים הקבועה – דו"ח עבודה של הישיבה הרביעית שהוגש למועצת חבר הלאומים 16.7.1924.
תת-39/34 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה – 16 ולראש הממשלה – תוצאות הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה זכרון דברים על תוצאות הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה שנערכו ב-6.2.2001.