יולי 2020

.1 | 3,876 תיקים - 319,930 עמודים - 17 לאוגוסט 2020

מזהה פיזי תאריך התחלה שם התיק + קישור תיאור
חצ-8800/25 1/1/1980 מכסיקו – אנטישמיות.
א-7935/7 12/31/1963 ועדות שביתת הנשק ומגעים עם מדינות ערב: ירדן התכתבות  דו"חות  פרוטוקולי פגישות  צילומי מברקים ומברקים בנוגע להפרות הסכמי שביתת הנשק עם ירדן. (המשך בתיק 8)
ג-6492/23 1/1/1969 צנזורה סקירה על יהדות ברית המועצות והתכתבות בנושאים: צנזורה על שירה וספרות ערביים  סידורי צנזורה בירושלים ועוד
חצ-3590/11 1/1/1964 צרפת – יהודים כולל גילוי אנטישמיות צרפת – יהודים כולל גילוי אנטישמיות
גל-18706/19 1/1/1970 ממלכתי רחוב המורה 1 בית-הכרם ירושלים בתיק 2 מכתבים על גן ילדים ליד מכללת דוד ילין.
גל-18706/55 6/1/1972 ממלכתי בית-שמש רחוב הרצל שכונת חצרות אישור לפתיחת גן ילדים בבית שמש.
ג-3834/7 7/1/1950 קטעי עתונות – האפוטרופוס על הרכוש הנטוש קטעי עיתונות. הודעות האפוטרופוס לנכסי נפקדים שפורסמו בעיתונות הישראלית. ידיעות על עבודות ושינויים בקרקעות הללו
חצ-3596/27 1/1/1965 קנדה – אנטישמיות קנדה – אנטישמיות
חצ-4579/21 12/1/1969 צפון וייטנאם – יחסים עם ארצות ערב.
פ-290/32 1/1/1928 ג'ורג' ו'דיע צלאח – מסמכים בעניני מקרקעין בג'בעה  ירושלים  ו'אד אל-ח'ליל  יריחו  יאמון ותל-אביב הסכם מכירת חלקת קרקע בבית-צפאפא בין רשיד ברהום לבין האכוב דאקיאן ועוד
חצ-3744/2 10/1/1954 מצרים
חצ-3744/4 3/1/1955 מצרים
חצ-3513/1 1/1/1964 אוסטריה – כללי ואנטישמיות.
פ-308/10 1/1/1919 מחמוד אל-בוד'רי – אדיב עליאן ואחיו  דיר אבו-טור תרשימים של תוכנית לבנית בית בדיר אבו-טור  שהוכנו עבור אדיב עליאן.
גל-7645/21 11/18/1954 מכתבי תודה בנושא גופיות מכתבי תודה שנשלחו למשרד החקלאות מחברי הממשלה ופקידים בכירים בעקבות שי שהנהלת המשרד העניקה – גופיות שיוצרו בישראל מכותנה שגודלה בארץ.
גל-40169/8 2/22/1989 סרטים – הזבוב 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "הזבוב 2" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40169/9 3/19/1989 סרטים – ראגלס מגיע לאמריקה בקשה לרישיון הצגת הסרט "ראגלס מגיע לאמריקה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40169/10 3/20/1989 סרטים – שוגר בייבי בקשה לרישיון הצגת הסרט "שוגר בייבי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40169/11 3/19/1989 סרטים – נתיב הפאוואו בקשה לרישיון הצגת הסרט "נתיב הפאוואו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40169/12 3/19/1989 סרטים – הדחיפה לצמרת בקשה לרישיון הצגת הסרט "הדחיפה לצמרת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
חצ-3511/9 1/1/1964 אמריקה הלטינית – תעמולה ערבית ואנטישמית
חצ-3511/10 1/1/1964 אמריקה הלטינית – תעמולה ערבית ואנטישמית
חצ-3511/11 1/1/1964 אמריקה הלטינית – תעמולה ערבית ואנטישמית
גל-40199/33 2/27/1995 סרטים – חשדות מהעבר בקשה לרישיון הצגת הסרט "חשדות מהעבר" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40199/34 6/12/1995 סרטים – גברת פארקר והחוג המרושע בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גברת פארקר והחוג המרושע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40199/35 7/3/1995 סרטים – פירות אסורים בקשה לרישיון הצגת הסרט "פירות אסורים" (נקרא תחילה "אחרי החגים") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סקרין אנטרטינמנט בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40199/36 7/3/1995 סרטים – לשחרר את ווילי 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "לשחרר את ווילי 2" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40200/22 8/16/1995 סרטים – עולם המים בקשה לרישיון הצגת הסרט "עולם המים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
פ-2235/8 1/1/1947 מכתבים מגורמים שונים אל שולמית קלוגאי. מכתבים שנשלחו אל שולמית קלוגאי בנוגע לספריה מאת אגודת אקו"ם  מועצת הפועלות "דבר הפועלת" ועוד. בתיק גם קטעי עיתונות: ביקורת על שירי שלומית קלוגאי מאת יפה קרינקין שהתפרסמה בעיתון "אומר" וכן שיר בתרגומה של שולמית קלוגאי.
גל-40199/27 6/22/1995 סרטים – טומי בוי בקשה לרישיון הצגת הסרט "טומי בוי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40199/28 6/22/1995 סרטים – הבטלן בקשה לרישיון הצגת הסרט "הבטלן" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י רועי הפקות בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40199/29 6/25/1995 סרטים – פאור ריינג'רס – הסרט בקשה לרישיון הצגת הסרט "פאור ריינג'רס – הסרט" (נכתב גם פאואר ריינג'רס – הסרט") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
חצ-8763/5 1/1/1980 ליבריה – מינויים במשרד החוץ.
חצ-3595/3 1/1/1965 קוסטה-ריקה – תעמולה אנטישמית קוסטה-ריקה – תעמולה אנטישמית
גל-40165/14 8/7/1988 סרטים – לילה של אהבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "לילה של אהבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40165/15 8/7/1988 סרטים – טרור ברחובות בקשה לרישיון הצגת הסרט "טרור ברחובות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
חצ-3582/13 1/1/1965 פנמה – יהודים  אנטישמיות פנמה – יהודים  אנטישמיות
חצ-9214/28 4/1/1986 ליבריה – שיתוף-פעולה כלכלי
חצ-3753/7 10/1/1953 מצרים
חצ-3584/5 1/1/1965 פורטוגל – תעמולה אנטישמית פורטוגל – תעמולה אנטישמית
חצ-8414/4 12/1/1981 מוסדות להשכלה גבוה ביוש"ע (יהודה שומרון וחבל עזה).
פ-2235/13 1/1/1930 סיפורים ושירים מאת שולמית קלוגאי. שירים  סיפורים ותרגומי סיפורים מאת שולמית קלוגאי ובכתב ידה. התאריך משוער.
פ-2235/14 1/1/1911 גלויות מיצחק קלוגאי אל שולמית קלוגאי. גלויות שנשלחו מיצחק קלוגאי אל שולמית קלוגאי. בתיק גם גלויות שנשלחו אל שולמית קלוגאי מאנשים אחרים וכן גלויות ריקות של העיר פירנצה.
פ-2235/10 1/1/1933 מכתבים משולמית קלוגאי אל יצחק קלוגאי. מכתבים שנשלחו משולמית קלוגאי בעת ששהתה באירופה לרגל טיול ולימודים אל יצחק קלוגאי ובהם רשמים מן הטיול ועוד.
חצ-8683/1 3/1/1984 מצרים – דיר אל-סולטן.
גל-3930/52 7/29/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בני צפת בתיק מפה של בני צפת.
חצ-4611/25 1/1/1970 פנמה – משרד החוץ מינויים  דוחות.
חצ-4611/34 6/1/1970 פנמה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4611/36 1/1/1970 פנמה – עניני פנים.
חצ-4611/44 1/1/1970 פנמה – הנציגות בישראל.
חצ-4611/48 1/1/1970 פנמה – תיק הנציגות הישראלית
חצ-4624/18 10/1/1970 קנדה – קויבק QUBEC פעולות טרור של המחתרת רצח שר העבודה בממשלת קויבק  בתיק גם ראיון עם ראש ממשלת קנדה מר טרודו
פ-1893/17 9/1/1911 יצחק בן צבי – התכתבות מכתב באידיש מאת שולמית קלוגאי אל יצחק בן צבי  אהרון ראובני וזרובבל.
פ-1893/20 1/1/1915 יצחק בן צבי – התכתבות מכתבים מאת יצחק בן צבי ושולמית קלוגאי העוסקים בעניינים אישיים.
פ-2236/13 5/1/1960 שירים  סיפורים ומאמרים מאת שולמית קלוגאי. שירים  סיפורים ומאמרים מאת שולמית קלוגאי שחלקם התפרסמו בעיתון "דבר הפועלת" ובעיתונים נוספים.
פ-2236/14 1/1/1940 רשימות מאת שולמית קלוגאי. מחברת טיוטת סיפורים ופנקס רשימות אישי בנושאים שונים מאת שולמית קלוגאי.
פ-2236/8 1/1/1920 תעודות שולמית קלוגאי. תעודת הצטיינות כמורה לצרפתית שניתנה לשולמית קלוגאי ממחלקת החינוך של וועד הצירים  כרטיס חבר של שולמית קלוגאי מטעם אקו"ם ועוד.
ג-2208/3 8/1/1953 ההנהלה – רשיונות לכלי יריה התכתבות ופרוטוקולים מישיבות עם פגישות עם נציגי חברות ביטוח  תיקונים לחוק כלי הירייה 1949
ג-2208/4 1/1/1953 ההנהלה – רשיונות לכלי יריה מצבה התכתבות עם בית הנשק הירושלמי
גל-46276/8 11/25/1993 אגף פרוגרמות – פרוגרמות – שיכונים ציבוריים רישום שיכונים ציבוריים-סיכומי דיונים ופרוטוקולים מישיבות ועדת התאום לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים  רישום זכויות משתכנים  ועדה לזירוז הרישום של שיכונים ציבוריים  מדידות ומיפוי לרישום מקרקעין ועוד.
חצ-9673/8 4/1/1986 ליבריה – ליגות לידידות  קשרים עם גורמים דתיים ומקצועיים
חצ-9768/6 6/1/1986 אורוגואי – אנטישמיות
חצ-9771/7 4/1/1986 ברזיל – אנטישמיות
חצ-9774/6 4/1/1986 פנמה – סקירות ודיווחים
גל-22615/2 11/10/1992 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מעיליא בתיק התכתבות בעניין תכנית פיתוח לאיזור ספורט ונופש במעיליא.
חצ-9772/16 4/1/1986 גואטמלה – אנטישמיות
מגע-2/10 11/1/1966 מחנה הפליטים החדש שעפאט סיכום ישיבה של נכבדי המחנה והמח'תאר  התכתבות בנוגע למרכזים החברתיים לנוער שבמחנה  שיפור התנאים במחנה   עניני תחזוקה ועוד.
גל-3963/4 1/1/1923 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר יפא על יד נצרת (יפיע) אישור תחום השיפוט של המועצה המקומית יפיע (יאפא).
גל-3963/34 3/27/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – גבולות בנין עיר מרום הגליל אישור גבולות השיפוט של המועצה האזורית מרום הגליל.
פ-4188/30 6/6/1948 רכבות נוסעים: חיפה – צמח (הפעלת קו הרכבת 105 ס"מ – מסילה צרה). התכתבות בין משרד התחבורה  מנהל הרכבות וגורמים נוספים בנושא התפתחות קו הרכבת חיפה – צמח  חיפה – עפולה  מסילת הרכבת החג'אזית  מצב הקרונות ועוד.
ג-9502/11 4/1/1998 תיק הנצחת מנחם בגין
ג-9497/11 7/17/1995 תערוכת מגילת העצמאות וחותמיה רשימה שמית של חותמי המגילה  התכתבויות בנוגע לתערוכה  העברת המגילה לארכיון המדינה ועוד
גל-22925/28 12/23/1982 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – כפר יחזקאל מרחב תכנון מקומי הגלבוע  מושב כפר יחזקאל ואדמות קיבוץ גבע-תכנית מפורטת מס' ג/4508 לצרכי הסדר רישום. תכנית מאושרת. מצורפות תכניות. חלקי גושים 20580  20582  23085-23089.
מגע-2/16 9/1/1960 מחנה הפליטים אל-ג'לזון- ראמאללה התכתבות עם מושל ירושלים ועם גורמים ממשלתיים נוספים בענין פתיחת סניף דואר במחנה  בעיות של פליטים בנושאים שונים והטיפול בבקשותיהם.
חצ-9780/1 4/1/1986 צ'ילה – אנטישמיות
ג-9516/8 1/1/1992 ארכיון גני-תקוה התכתבויות עם ארכיון המדינה על נהלי אחסון הרשומות והחומר הארכיוני בבוזיאון ובארכיון הישוב גני תקוה. התכתבות עם גנז המדינה משה מוסק ואחראי הרשומות
מגע-2/18 6/1/1959 סוגיות שונות של מחנה הפליטים קלנדיה בקשות של פליטים מהמחנה בנושאים שונים והטיפול בהן  סיכום ביקור של שר השיכון ןהפיתוח הירדני במחנה  מכתב אל שר התחבורה בדבר פתיחת סניף דואר במחנה  מכתב אל הממונה על הבטחון הכללי בדבר המרכז החברתי לנוער במחנה  עניני תחזוקה ועוד.
חצ-9775/1 4/1/1986 פנמה – עניני פנים
חצ-9775/2 4/1/1986 פנמה – קשרים עם פלשתינאים  אש"פ
חצ-9775/3 10/1/1987 פנמה – עניני פנים
חצ-9775/7 4/1/1986 פנמה – עניני נציגות
תת-37/21 1/1/1920 Index File – מפתח תיוק Nazareth Land Registry – Index File  מפתח דיוק – רישום אדמות בנצרת
גל-22641/8 7/9/1976 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה – כביש עוקף קריות תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה – כביש עוקף קריות. מפות  תכנון בניית שטח הכביש לפי גושים.
כ-447/11 6/11/1963 חוק לתיקון פקודת המשטרה  תשכ"ג-1963 נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיון תשכ"ג
חצ-9777/7 10/1/1986 פרגואי – אנטישמיות
חצ-9777/8 4/1/1986 פרגואי – אנטישמיות
חצ-9776/17 4/1/1986 פרו – אנטישמיות
פ-4118/5 10/1/1949 תרגום לאנגלית של תמלילי ראיונות של אליעזר וורטמן עם חותמי מגילת העצמאות תרגום לאנגלית של תמלילי הראיונות המלאים עם דניאל אוסטר (שני העתקים)  מרדכי בנטוב  פרץ ברנשטיין  אברהם גרנות  יצחק גרינבוים  הרצל רוזנבלום  מאיר וילנר  זרח ורהפטיג  רחל כהן-כגן  קלמן כהנא  מאיר דוד לוינשטיין  צבי לוריא  יהודה לייב הכהן מימון  גולדה מאיר  נחום ניר  צבי סגל  מאיר ארגוב  משה קול  פנחס רוזן  ברל רפטור  משה חיים שפירא  מרדכי שטנר  בן-ציון שטרנברג  בכור שיטרית (שני העתקים)  משה שרת ואהרון ציזלינג (תמליל ראיון חלקי).
גל-6901/7 10/31/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק התכתבות בנוגע לתכנון ובניית העיר פתח תקוה
תת-62/5 1/1/2005 מגילת "יציאת אירופה – תש"ז" – "אקסודוס – 1947" מגילת "יציאת אירופה – תש"ז" – "אקסודוס – 1947"  אשר הוחתמה בשנת 2005 לקראת כנס 60 שנה למעפילי "אקסודוס 1947".
פ-1967/1 1/1/1949 ספר התעודות – תרע"ח – תש"ח ירושלים תש"ט.
פ-4191/10 1/1/1948 פעילות רכבת ישראל. (ספר) דו"ח מינהלי וכספי לפעילות הרכבת לשנת 1948 שהוגש לשר התחבורה מאת הנהלת הרכבת.
חצ-3225/8 4/1/1970 ישראל – ויאטנם – יחסים כלכליים.
גל-42601/10 10/4/1966 חצור הגלילית – שטח שיפוט שטח שיפוט מועצה מקומית חצור הגלילית-מינוי ועדה של משרד הפנים לבחינת מעמדה המוניציפלי של חצור הגלילית  מפות גבולות שטח השיפוט בציון גושים של המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה.
גל-42601/11 10/4/1966 חצור הגלילית – שטח שיפוט תחום שטחי שיפוט המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה-פרוטוקולים מישיבת ועדת הגבולות חצור-ראש פינה  מכתב התאחדות האיכרים ותושבי ראש פינה לשר הפנים בענין תביעות חצור להכללת אדמות ראש פינה בשטח שיפוטה  צו בדבר המועצה המקומית חצור הגלילית  קביעת השם חצור הגלילית ועוד. מצורפים קטעי עיתונות.
גל-41111/9 9/29/1997 לשכת השר – יועץ השר לתיירות כפרית – חממת בקעת הירדן התכתבות בנושא שעות ייעוץ מטעם משרד התיירות למוסדות שונים  ביקורים של שר התיירות בצפון  סוסיא וכו'  הקמת גן חיות בכרמיאל  לינה כפרית  עלון פרסומי למכללה ללימודי תיירות בים המלח  תכנית להקמת כפר תיירות בבקעת הירדן וצפון ים המלח  בקשות לשעות ייעוץ ויזם תיירות לגביו  עלות משוערת  דיונים בנושא  ועוד.
גל-19264/4 8/27/1991 לשכת השר עוזי ברעם – עיריות – פיתוח תיירותי (מ"מגילות" עד מעלות-תרשיחא) התיק כולל: הצעה לפיתוח ארכיאולוגי-תיירותי בכפר משהד; סקירת מצב במנחמיה; סקירה בנושא פרוייקטים תיירותיים בישובי צפון ים-המלח מועצה אזורית מגילות; התכתבות.
גל-19264/6 1/31/1993 לשכת השר עוזי ברעם – עיריות – פיתוח תיירותי א' – ג' (אריאל – מועצה אזורית גולן) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר התיירות עוזי ברעם  בנוגע לפיתוח תשתיות  אתרי תיירות וסיורים ברשויות המקומיות: אריאל  אבן יהודה  אבו גוש  אום אל פאחם (הקמת מוזיאון למורשת הערבית)  אזור  טובא זנגריה  אלפי מנשה (השלמת מצפה נוף)  אופקים  בקה אל גרבייה  בית שאן  בית ג'ן  בקעת הירדן  גליל עליון (מימון אירועי תל חי 94  פיתוח תיירות חקלאית)  גוש עציון  הגליל התחתון (הקמת רכבל בשמורת טבע ארבל)  ג'יסר אלזרקא  גולן (הקמת מרכז מידע והזמנות).
פ-2125/3 1/1/1909 מכתב ממניה שוחט מסג'רה לאליהו ברלין. מכתב ממניה שוחט ששהתה בסג'רה בנושא "התיישבות שיתופית".
סל-7919/1 1/1/1948 נצרת – סרט מספר 162 התחלת גוש מספר 15341 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15365 סוף חלקה מספר 4.
ג-6517/13 1/1/1971 תרומות – מ. פינטו (MAURICE PINTO) התכתבות בנוגע לתרומה
גל-16712/13 1/31/1980 נס ציונה – סרפנד אלחרב בתיק התכתבויות ושרטוטים בעניין היתרי בניה למבני מגורים באיזור סרפנד אל-חרב בנס ציונה.
פ-4194/16 1/1/1948 Palestine Railways – Rule Book רכבות ארץ ישראל – ספר חוקים (הוראות כלליות).
ג-4712/23 11/1/1949 רבינוביץ ישראל שמעון בתיק רישיונות יצוא לתשמישי קדושה  מזוזות  מגילות ועוד.
גל-19942/11 1/1/1995 תכנון תיירות – איזור ירושלים דו"ח מצב בתחום המלונאות בירושלים.  פרוייקט פיתוח ברובע היהודי. חוות סוסים "שמשון ודלילה" בבית שמש – פרוגרמה תיירותית ותוכנית תפעולית עסקית.
גל-40929/2 7/1/1997 לשכת השר משה קצב – (יועץ השר  צביקה ברוקנר) – ועדת היגוי לפיתוח קרית-ארבע בתיק התכתבויות ודו"חות בנושא פיתוח אזור קריית ארבע ודרום הר חברון  סיכומי דיון והחלטות של ועדת היגוי בנושא תכנית אסטרטגית לפיתוח אזורי של המועצה המקומית קריית ארבע – חברון ומועצה אזורית הר חברון.
מפה-4129/1 12/6/1925 נספח 122 – מפת מצרים – גבול מערבי של מצרים.  Annex 122 – Map of Egypt בתיק צלום מוקטן של מפת מצרים לצרכי סימון הגבול המערבי עם איטליה ( לוב ); למעלה – כיתוב בצרפתית ( מסמך מס' 7 ) המסביר קוי גבול שונים לפי הסכם עם איטליה 6.12.1925; למטה – כיתוב מעורב אנגלי-צרפתי כולל קהיר  אלקסנדריה  פורט-סעיד  איסמעאיליה  סואץ  אל-עריש  עקבה וכו' ; כולל ים התיכון  תעלת סואץ  מפרץ סואץ  מפרץ עקבה; סומנו הגבול המערבי והגבול המזרחי של מצרים ( בסיני )
סל-7934/1 1/1/1948 נצרת – סרט מספר 177 התחלת גוש מספר 15519 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15540 סוף חלקה מספר 6.
פ-4099/12 1/1/1992 רשימת / מפלגת "מרצ" – מצעים וחומרי בחירות המצעים של רשימת "מרצ" (גוש מפלגות משותף ל"רצ"  מפ"ם ו"שינוי") לקראת הבחירות לכנסת ה-13 (1992) וה-14 (1996)  כרוזי בחירות ומסמכים פרסומיים וארגוניים ממסע הבחירות לכנסת ה-14 (בלבד)  חוברת הצעות להחלטה מוועידת היסוד של איחוד "מרצ" למפלגה אחת הכולל את קווי היסוד האידיאולוגיים של המפלגה המאוחדת ואת הגדרת המבנה הארגוני שלה (1997). בתיק גם חוברת עיקרי עמדות מפלגת העבודה לקראת הבחירות לכנסת ה-13 (1992).
ג-5362/12 2/1/1952 הוצאת מחברות לספרות – ( ישראל זמורה ) התכתבות עם משרד רה"מ בענינים שונים הקשורים לפעילות ההוצאה; הודעות ופרוספקטים  אישורי קבלת הספרים
גל-19258/12 1/7/1993 לשכת השר עוזי ברעם – תיירות כפרית דו"ח ישיבת הועדה לתיאום פרוייקטים (תוכנית עמק-ציון  עיר-דוד)  התכתבות בנושא פיתוח ועידוד תיירות כפרית; תכנית פיתוח לאזורי השוליים של ישראל מאת רענן ויץ; סקר מאפיינים ועמדות על הנופשים בלינה כפרית מאת ד"ר עליזה פליישר.
ג-5159/7 1/1/1966 הסתננות ותקריות גבול (כרך א') קטעי עיתונות בעברית ובאנגלית על תקריות גבול ופיגועים בגבול עם סוריה ירדן ומצרים בשנת 1966. הפלת מטוסי מיג 19  פעולת סמוע. חבלה ברכבת משא לת"א  מטעני נפץ ברוממה ירושלים  פיגוע המוקש ליד שער הגולן  אירוע ספינת המשמר והפלת המיג בכינרת. החזרת אזרחים ישראלים מהשבי בסוריה. הפגיעה במתקני ההטייה הסורים והפלת המיג  אירוע המוקש באלמגור  מבצע קלעת  תקרית קיבוץ האון
חצ-4920/9 1/1/1974 פנמה – כללי (כרך א')
חצ-4920/10 1/1/1974 פנמה – כללי (כרך ב')
חצ-4920/11 1/1/1974 פנמה – כללי (כרך ג')
גל-9139/6 6/30/1971 מלון משה שארם-א-שיך בתיק התכתבויות בעניין מלון משה באופירה  שארם א-שיח. ביקורות במלון  נושאי תיירות  תברואה וצווי סגירה למלון.
חצ-4420/1 1/1/1971 פנמה – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
ש-174/8 3/20/1972 ארגון המועצות האזוריות – נחל שורק קטע מעלה קדרון רשות ניקוז אלון שורק. תכנית להסדרת נחל שורק: ניקוז  חפירות  בניית מפל  מתקני כניסה  דישוא ועוד.
ש-174/14 10/1/1960 ארגון המועצות האזוריות – תה"ל תכניות לביצוע עבודות ניקוז בשנים 1961/65 הצעות תכנית תכנון המים לישראל בע"מ – אגף הניקוז.
ש-174/15 7/1/1981 ארגון המועצות האזוריות – נחל תל-נוף (רשות אילון שורק) הסדרת נחל תל נוף  תרשימים
ש-173/11 5/1/1982 ארגון המועצות האזוריות – נחל דרגה (רשות ניקוז תמר). הגנה על שטחי מצפה שלם
ש-173/14 7/27/1980 ארגון המועצות האזוריות – נחל חיספין הסדרת נחל חיספין – תכנית כללית
ש-174/4 5/25/1982 ארגון המועצות האזוריות – אפיק תפוחים אלוני הבשן (רשות ניקוז גולן) הסדרת האפיק
ש-174/5 7/1/1982 ארגון המועצות האזוריות – נחל אבו חיט רשות ניקוז גולן כרך א' הסדרת נחל אבו חייט בין כבישים אל-מאה  רמת מגשימים  מערכת הביטחון
חצ-4201/21 11/1/1968 ישראל – תיק אזרחות – אזרחות ישראלית לתושבי ירושלים המזרחית.
גל-22677/15 8/26/1983 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – תלמי מנשה התכתבויות בעניין מתן אישור לבניית יחידת מגורים על קרקע חקלאית במשק עזר  גוש 3837  חלקה 9.
פ-4197/14 1/1/1948 התקפות על רכבת ישראל. מכתב מזאב ענר אל אילן פלקוב בנושא  ורשימת אירועים חבלניים ברכבת ישראל מארכיון צה"ל בין השנים 1983-1948.
ש-175/13 1/1/1975 ארגון המועצות האזוריות – תוכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות. בתיק תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש מס' ת/מ/א/12.
ש-167/9 12/20/1978 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית גולן מנהל אזורי גולן – תקנון  התכתבויות בנוגע ליישובי הגולן.
ש-167/10 8/27/1979 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית גוש עציון התכתבויות בנוגע לשלל נושאים הקשורים ליישובי הגוש
ש-168/8 1/23/1977 ארגון המועצות האזוריות – חוק התכנון והבניה חוק תכנון ובנייה.  תכנית מיתאר ארצית לנמלי ים  סילוק אשפה  תחנות כוח ורשת חשמל.  תכנית מיתאר מחוזית לפרוייקט הימים.  אישור אמצעים טכנולוגיים להובלת פחם מאוניות.  תוכנית מיתאר לדרכים ולנמל תעופה בן גוריון.  תכנית מתאר ארצית לייעור.  הנחיות לתכנון קיבוץ ומושב. סיורים  סיכומי דיון  התכתבויות ועוד.
פ-2230/16 12/1/1986 מודעה על יום הולדתו המאה של יצחק קלוגאי. מודעה על יום הולדתו המאה של יצחק קלוגאי  כולל התכתבות של שמעון רובינשטיין עם בנימין מזר בנוגע לרשימת המוזמנים וכן קלטות טייפ מן המאורע. בתיק גם תמונת רישום של יצחק קלוגאי שנעשתה על ידי שולמית קלוגאי.
ג-715/12 12/1/1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- הקונסבטוריון הירושלמי החדש האקדמיה למוסיקה תזכיר על המוסד  חוברת תכנית הלימודים ומכתב בנושא בקשה לעזרה בכסוי הגרעון
גל-40896/8 7/9/1997 לשכת השר משה קצב – התיישבות כפרית סיוע לעסקים בקו העימות
פ-2230/5 12/1/1954 מכתב משולמית קלוגאי אל רחל בן-צבי. מכתב משולמית קלוגאי אל רחל בן-צבי בנוגע לתשלומים שונים.
חצ-5305/16 1/1/1972 אוסטריה – יהדות בתיק התכתבות בנוגע לאנטישמיות ופעילויות הקהילה היהודית והשגרירות באוסטריה
חצ-4236/38 6/1/1968 קוסטה-ריקה – יהדות – אנטישמיות ביקור יצחק רבין בקוסטה ריקה
פ-2231/5 1/1/1920 כתבים מאת שולמית קלוגאי. חוברות ובהן יצירות מאת שולמית קלוגאי ובכתב ידה.
ש-172/14 10/1/1978 ארגון המועצות האזוריות – תעלת הגנה הג'ילבון תכנית מפורטת
פ-2230/17 1/31/1916 תמונות של יצחק קלוגאי. תמונות של יצחק קלוגאי: יצחק ושולמית קלוגאי  1916; יצחק קלוגאי  1977. בתיק גם פנקס החבר של שולמית קלוגאי בהסתדרות הכללית וכן קטעי עיתונות שכתבו שאול צ'רניאק ואירן ווש  חבריו של יצחק קלוגאי.
חצ-4225/33 10/1/1968 פיליפינים – יהדות – הקהילה היהודית בפיליפינים בתיק שני מכתבים על האנטישמיות בפולין.
חצ-4226/28 2/1/1968 פנמה – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון
פ-4199/8 1/1/1948 דין וחשבון מינהלי – מאת המנהל הכללי של רכבת ישראל.,חוברת מטעם מדינת ישראל – משרד התחבורה.,לא דרושה בדיקה, ,2020-06-11 09:00:56.000,2020-06-12 04:33:38.853
חצ-4227/37 1/1/1967 פרו – יהדות – פעולות הקהילה היהודית בפרו  גילויים אנטישמיים.
טס-11431/1 11/9/1949 אלבום מביקור ידין כרמטכ"ל במפקדת חיל הרפואה  מתוך אוסף יגאל ידין. באלבום – הרמטכ"ל דאז יגאל ידין מבקר במפקדת חיל הרפואה.  האלבום מעוטר ועל כריכתו הקדשה לידין. באלבום – 36 תצלומים
פ-4200/1 1/1/1948 קטעי עיתונות בנושא רכבת ישראל כתבות וצילומי כתבות להלן: "הרכבת הראשונה" ו"מעל גשר הרכבת בנווה צדק" מאת מנחם תלמי שהתפרסמו בעיתון מעריב; "מסילת הברזל בארץ הקודש" מאת אברהם ב' ריבלין  שהתפרסמה בעיתון הארץ; "מאה שנה לקטר ולרכבת" מאת ראובן סיון  שהתפרסמה בעיתון "דבר"; "מ-P.R. ל"רכבות ישראל"מאת מנחם תלמי  שהתפרסמה בעיתון "במחנה"; "קיטור האש מגיע לירושלים" מאת שלמה שבא; "הקרב על הקו"  מאת עדית ויטמן  שהתפרסמה בעיתון "גלובס"; "עיר הקודש: ירושלים 1912  המורמונים מנסים לרכוש מגרשים"  מאת דב גנחובסקי.
מפה-4632/1 1/1/1943 ( תרשים של מיקום תחנת דלק החדשה ביריחו ) Jericho – Alternate Sketch indicating New Petrol Pump Station בתיק תרשים המקום המיועד לתחנת דלק חדשה ביריחו והסביבה על הנייר שקוף ( בוצע בעפרון ) נתונים – Plan Number120 TP 448/43
מפה-4714/1 3/18/1940 ( הצעת תרשים תכנית מתוקנת של תחנת משטרה – צריפין )… Proposed 2nd Class Police Station Sarafend El Kharab – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית מתוקנת של בנין תחנת המשטרה המוצעת ( סוג ב' ) בסרפנד אל- כארב ( צריפין ) – תכניות של קומות קרקע והראשונה; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 045; Number BP/1599; שורטט ע"י J.S. ( ? ); תאריך – 18.3.1940; בצד ימין – חתימת האישור ב- 19.3.40; חתימות האדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל המח' לעבודות צבוריות
חצ-4226/32 1/1/1968 פנמה – עניני פנים  בתיק מהפכות בפנמה ובעיות כלכליות
חצ-4226/37 1/1/1968 פנמה – יהדות – פעילות הקהילה היהודית בפנמה  פעילות השגרירות בקרב הקהילה וסטודנטים יהודים
חצ-4226/41 1/1/1968 פנמה – הנציגות בישראל – נציגות פנמה בישראל
חצ-4239/10 2/1/1968 קנדה – מפלגות חומר רקע וקשרים.
חצ-4239/18 6/1/1969 קנדה – תעמולה אנטי ישראלית.
חצ-5340/13 1/1/1972 דרום ויאטנם – אישים ומוסדות
כ-435/13 11/1/1948 ועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית – סטנוגרמות  26/11/1948
חצ-5373/26 9/1/1973 פנמה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – טרור בתיק רק מכתב אחד מאת מ. ארבל (שגריר פנמה) אל מל"ט (מחלקת אמריקה הלטינית) בנוגע לשדר שה"ח (שר החוץ) הפנמי ביחס לטרור
מפה-4676/1 6/1/1930 ( תכנית פיתוח של אזור הכביש רפידיה – נבלוס )   Rafydya Road Development Scheme – Nablus תשקיף תכנית פתוח של האזור הסמוך לכביש רפידיה בנבלוס ( שכם ); סומנו גבולות התכנון  גבולות ומס' הגושים ( זמניים ) וחלקות נתונים – SCD ) J.R.C ); תאריך 23.6.30
מפה-4728/1 1/2/1940 הצעת תחנת משטרה – יריחו – תרשים תכנית מתוקן Proposed 2nd Class Police Station – Jericho – Sketch Plan revised בתיק תרשים הצעת תכנית מתוקנת של בנין תחנת משטרה ( סוג ב' ) ביריחו על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 01; מס' רישום – חסר; שורטט ע"י ( לא ברור ); תאריך – 2.1.1940; בצד ימין – חתימת אישור 9.2.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
גל-4112/2 1/1/1971 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – UNESCO (כרך ב')
גל-7306/24 10/27/1949 מחלקת התיירות – פרטי-כל ודו"ח משרד העליה דו"ח על פעולות משרד העליה העלייה לשנת התקציב 1949-1950: דיווח על יציאת יהודים מתימן   ארגון יום קיבוץ גלויות  פירוט העלייה לפי חודשים במהלך השנה השנייה לעצמאות המדינה  פרוטוקולים מישיבות מנהלי המחלקות במשרד העלייה בעניין מצב העלייה מרומניה ומהונגריה  נתונים על כניסת תיירים לארץ ועוד.
חצ-5373/36 8/1/1972 פנמה – תנועות מחתרת
חצ-5373/37 2/1/1972 פנמה – אישים ומוסדות
חצ-5373/38 9/1/1972 פנמה – ארועים מרכזיים במדינה
חצ-5373/42 1/1/1972 פנמה – הנציגות בארץ
חצ-5373/44 5/1/1972 פנמה – נספח צה"ל בתיק רק שני מכתבים בנוגע לכתב האמנה של בן שוהם  נספח צה"ל פנמה
מפה-4729/1 12/20/1939 הצעת תחנת משטרה – יריחו – תרשים תכנית. Proposed 2nd Class Police Station – Jericho – Sketch Plan בתיק תרשים הצעת תכנית של בנין תחנת משטרה ( סוג ב' ) ביריחו על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד ( שינוי קטן ממס' 4728 ) נתונים – מס' סידורי – חסר; מס' רישום – חסר; שורטט ע"י ( לא ברור ); תאריך – 20.12.1939 ( קדם למס' 4728 ); בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
גל-14077/1 1/1/1983 לשכת המנכ"ל יעקב ספיר – פיתוח מצפה רמון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד המדע והפיתוח  יעקב ספיר  בנוגע לפיתוח מצפה רמון: המרכז המדעי של הר הנגב: מרכז תצפיות מדע רמון – תכנית אב  הצורך באקולוג בשמורת האבע מכתש רמון
מפה-4690/1 6/1/1923 נפת יריחו – גליון 194-141 – הוצאה זמנית.  Sub-District Jericho – Sheet 194-141 – Provisional בתיק צילום מפה טופוגרפית של אזור בנפת יריחו – גליון 194-141  כולל אל-חיט  אל-מוזווק  ערד אל-מידן וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תעלות  סוגי הנטיעות בסיס המפה – מדידות – מאי 1923; מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) – יוני 1923
סל-5335/1 1/1/1900 סרט מס' 33/ב
חצ-7026/12 6/1/1960 ישראל – ארגנטינה – התכתבות בענין תפיסת אייכמן בארגנטינה.
חצ-7027/10 8/1/1960 אייכמן – מברקים משגרירות ישראל בבלגיה ולוקסמבורג.
חצ-7027/13 7/1/1960 אייכמן – מברקים משגרירות ישראל באיטליה על המשפט.
מפה-5002/1 5/30/1940 מזרח תל-אביב – תכנית תכנון עירוני.   East of Tel Aviv – Town Planning Scheme בתיק תרשים תכנית תכנון עירוני של אזור מזרח תל-אביב על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול של תכנית התכנון  אזורי מגורים A  B  C  אזור מסחרי  שמורת טבע  כביש ראשי לחיפה וכו'; כולל אזור בניה הקיים במערב תל-אביב; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות נתונים – שורטט ע"י E.L. Schur ב- 5/40; חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall ב- 30.5.40
ג-9722/29 12/1/1997 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – "השתקפות פרשת ילדי תימן בדברי ימי הכנסת ובוועדותיה" עבודה סמינריונית מאת שושי זייד: "השתקפות פרשת ילדי תימן בדסרי ימי הכנסת ובועדותיה".
מפה-7691/1 1/1/1937 Jerusalem 170-130.14.B בתיק מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור הר עופל. DISTRICT JERUSALEM. . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
ג-311/10 10/1/1950 שירותי המודיעין – תמונות התכתבות בענין הפצת צילומים לגופים שונים
גל-43390/10 1/26/1977 הרשות לפיתוח ותכנון – צמחי רפואה ותבלינים – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע לתכנון שוק צמחי הרפואה והתבלינים: כדאיות גידול וינקא לתעשיית התרופות  פרוטוקולים של ישבות הועדה להשקעות במערכי יבוש ומיון תבלינים  פיתוח חבל מעון  צמחי תבלין בשער הנגב  לקט ידיעות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתישבות והכפר ועוד.
מפה-4773/1 12/26/1939 הצעה לתחנת משטרה – שפע עמר – תרשים התכנית. Proposed 2nd Cl. Police St. – Shafa 'Amr – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של הצעה לנקודת משטרה בשפע עמר ( שפרעם ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה בימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 9; מס' שרטוט – חסר; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 26/12/1939; בצד ימין – חתימת אישור ב-15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-4822/1 3/1/1940 קסרקטינים של המשטרה – תולכרם – מתקני שינה.  Police Barracks – Tul-Karm – Dormitories בתיק תרשים התכנית של קסרקטינים לשוטרים בטולכרם ( מתקני שינה ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א' נתונים – מס' סידורי 031; מס' שרטוט – Number B/1585/1A; שורטט ע"י – חסר; תאריך – חסר; חתימות – חסרות
חצ-9765/11 4/1/1986 ארגנטינה  – אנטישמיות
חצ-9765/12 2/1/1987 ארגנטינה  – אנטישמיות
גל-43107/5 1/16/1997 יועץ למועצות דתיות אבי קולה – מועצה דתית אורנית בתיק התכתבויות בנושא המועצה הדתית אורנית
גל-47111/13 10/8/1935 עזיז ביי מיקאטי – בתי מלאכה תכנון מבנה בית מלאכה – עזיז ביי מיקאטי
מפה-4742/1 2/2/1942 נקודת משטרה – אד דהריה.   Police Post – adh Dahariya בתיק צילום תכנית של בנין נקודת משטרה באד דהריה – תכניות של קומות קרקע וא' על רקע חום נתונים – מס' סידורי – 047; מס' BP/1626/1A; שורטט ע"י SZ; תאריך – 2.2.42 חתימות האדריכלים – חסרות
מפה-4744/1 7/4/1941 תרשים תכנית של תחנת משטרה – אד דהריה. Police Station – Adh Dhahiriya – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין תחנת המשטרה באד דהיריה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע וא'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד; למטה – תכנית מיקום הבנין בסביבת כביש חברון – באר-שבע נתונים – מס' סידורי 047; Number BP/1626/1; שורטט ע"י JK; תאריך – 4.7.41; בצד ימין – חתימת אישור 1.8.41; חתימות של האדריכל הראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל ראשי  מנהל מח' לעבודות צבוריות; למטה – רשום – הוחלף ( Superseded )
מפה-4779/1 3/13/1940 תחנת משטרה – אל-קיירה – תרשים התכנית.   Police Station – El Qaira – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של בנין תחנת משטרה באל-קיירה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 3; מס' שרטוט – Number BP/1546/; שורטט ע"י B.A.; תאריך – 13.3.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב-16.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות ציבוריות
מפה-4760/1 1/1/1940 תרשים מבנה של תחנת משטרה ( ללא כותרת ) בתיק תרשים מבנה של תחנת משטרה ( כותרת – חסרה ) על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות א'  ב'; בצד שמאל רשום – הוחלף ( Superseded ); כל הנתונים וחתימות – חסרים
מפה-4761/1 4/1/1940 בית-לחם – תחנת משטרה כפרית – … – תרשים התכנית. Bethlehem – Rural 2nd Cl. St. – Judicial…- Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של תחנת משטרה כפרית ( סוג ב' ) ומחלקת המשפטים  דאר וטלגרף  מכס בממשל בבית-לחם על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכנית של קומת קרקע; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 04; Number B/1558/1; שורטט ע"י J.P.; תאריך 1/4/40 בצד ימין – חתימת אישור ב- 2.4.40; חתימות אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
חצ-9762/14 4/1/1986 אמריקה הלטינית – אנטישמיות
ג-2180/12 8/12/1949 הנהלה – התיישבות עולים חדשים התכתבות בנושא התיישבות חקלאית של עולים חדשים באזור המרכז.
מפה-4804/1 3/29/1940 תחנת משטרה – צמח – תרשים התכנית .Second Class Police Station – Samakh – Sketch Plans בתיק תרשים התכנית של בנין תחנת משטרה ( סוג ב' ) בצמח על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה בצד שמאל – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 025; מס' השרטוט Number BP/1579/; שורטט ע"י E.L; תוקן ע"י B.A. תאריך – חסר בצד ימין – חתימת אישור ב- 29.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
חצ-3374/113 4/1/1961 רפובליקה מרכז אפריקה – אישים ואורחים
מפה-4757/1 1/5/1940 ( הצעה לנקודת משטרה – מסמיה )   Proposed Police Post – Mesmiya בתיק הצעת תרשים תכנית של בנין נקודת משטרה במסמיה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – חסר; מס' שרטוט – חסר; שורטט ע"י H.D.; תאריך – 5.1.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות ב- 5.1.40; בצד שמאל רשום – בוטל ( Cancelled )
ג-3766/5 8/1/1967 שירות הפרסומים – מרכז הדרכה התיק מכיל התכתבות בין שירות הפרסומים לבין המרכז להדרכה בנושאים שונים כגון: הוצאת פרסומים לתיירים  אמצעי הסברה  משלוח פרסומים לחו"ל סיכום ישיבה בנושא הכנת תיקי הסברה  הרצאה של שלמה גזית בכנס לוגאנו בנושא השטחים המוחזקים  חומר רקע הקשור בהתקפה על מטוס "אל-על" בציריך והטמנת חומר הנפץ ב"שופר-סל" בירושלים  קריקטורות  קטע מעיתון על ההתקפה על מטוס "אל-על" באתונה ועוד.
ג-6378/19 9/1/1963 קליטת עליה  מיזוג גלויות (כרך ב')
ג-6378/20 12/1/1967 קליטת עליה  מיזוג גלויות (כרך ג')
מפה-6318/1 2/1/1926 District Jerusalem – Southern  – Sub-District Gaza – Sheet 10-10 בתיק מפת נפת עזה. הדפס על רקע כחול – כנראה מפת טיוטה (Blueprint) למפות אחרות. מצויינים ישובים – בית להיה  דיר סונייד  בית חנון  עזה (תופאח)  ג'בליה ועוד  גבעות  ערוצי נחלים  ונקודות ציון. Survey [Department] of Palestine  Jaffa 2/1926 . All Rights of Reproduction resereved.
מפה-6319/1 2/1/1926 District Jerusalem – Southern  – Sub-District Gaza – Sheet 9-10 בתיק מפת העיר עזה. הדפס על רקע כחול – כנראה מפת טיוטה (Blueprint) למפות אחרות. מצויינת העיר עזה ושכונותיה  גבעות  ערוצי נחלים  ונקודות ציון. Survey [Department] of Palestine  Jaffa 2/1926 . All Rights of Reproduction resereved.
גל-48758/18 7/11/1955 מועצה מקומית בית דגן – [בחירות למועצה 1955  מודעה מס' 3] הודעת בחירות – הודעה מס' 3.
גל-48758/19 6/28/1951 מועצה מקומית בית דגן – אספקת מים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמועצה המקומית בית דגן  בנוגע לאספקת המים ליישוב ע"י חברת מקורות: קריאת המונים  חשבונות חודשיים  תשלום חובות ופיגורים  העלאת מחירים  בקשות להספקת מים לצרכי שתיה וחקלאות ועוד. חלק א'  המשך בתיק 20
מפה-4793/1 3/26/1940 נקודת משטרה – תל-מונד – תרשים התכנית.   Post Tel-Mond – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של נקודת משטרה בתל-מונד על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 036; מס' השרטוט Number BP/1590/1; שורטט ע"י H.S.; תאריך – 26.3.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב- 27.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל
גל-2129/23 7/29/1963 המחלקה הערבית – הסוכנות "נוער נקלט" נצרת התכתבות בנושא תערוכת "נוער נקלט" שהתקיימה בנצרת בשיתוף הסוכנות היהודית ועירית נצרת  נאום יו"ר ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית מר משה שרת (בערבית) בפתיחת התערוכה וכרזת התערוכה.
מפה-4787/1 3/4/1940 תחנת משטרה – הרצליה – תרשים התכנית.   Police Station – Hertzlia – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של בנין תחנת משטרה בהרצליה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 09; מס' השרטוט – Number BP/1563; שורטט ע"י J.S.; תאריך – 4.3.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 6.3.40; בצד ימין – חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
כ-770/3 4/20/1994 ח"כ יגאל ביבי – הצעות לסדר היום (המשך מתיק מס' 2) נאומי ח"כ יגאל ביבי בכנסת במסגרת דיונים בהצעות לסדר היום והצעות אי אימון בנושאים מדיניים  בטחוניים  כלכליים וחברתיים שונים: הסגר ומחסומי צה"ל  אנטישמיות בארה"ב ואירופה  הסדרי תפילה במערת המכפלה  פעילות התנועה האיסלמית  האזנות סתר ועוד.
פ-4202/36 5/11/1948 התכתבות בין עירית תל-אביב  הסוכנות היהודית – מינהלת העם  הקונסוליה הכללית הבריטית ועוד. התכתבות בעברית ואנגלית בנושאים שונים כגון: הפעלת הרכבת  כספים  תיירות ועוד.
מפה-4821/1 3/18/1940 תחנת משטרה – ח'רבת בית ליד – תרשים התכנית.  Police Station – Khirbat Beit Lid – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של תחנת משטרה בח'רבת בית ליד על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; בצד ימין – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי 035; מס' שרטוט – Number B/1589; שורטט ע"י B.A.; תאריך 18.3.40; בצד ימין – חתימת אישור ב- 19.3.40;חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-4948/1 1/1/1930 ( הכביש בעל אורך 300 מטר – חיפה – רשום בעפרון )  Thirty Metres Road – Haifa תרשים תכנית התכנון של חלק מכביש בחיפה ( 300 מטר ) והסביבה על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבול המתחם המיועד ( בעפרון ירוק )  תוי הכביש ( בעפרון כתום )  גבולות המגרשים ומספריהם 1-7 ( 64 – 69  72 ) נתונים – חסרים
גל-7645/4 1/1/1951 לשכת השר – "מקורות" חברת מים בע"מ  אזור דרום יהודה דו"ח ביצוע ואספקת מים בשנת 1951 באזור דרום יהודה (אשקלון). כולל תרשימים  מפות ועוד.
מפה-5391/1 1/1/1936 ( נמל חיפה – מחסן מטענים – שרטוטי התקדמות )  Haifa Harbour – Cargo Shed – Progress Drawing צילום תרשים של תכנית בנית נמל חיפה – מחסני מטענים – שרטוטי התקדמות; שרטוטי התקדמות העבודות ליוני 1936 על רקע צהבהב; סומנו חלקי המחסנים ומסלולים; כולל כבישים; למטה באמצע – טבלת התקדמות העבודות בחדשים 4-6.1936 נתונים – מס' DWG. Number MH.10/4043; תאריך – חסר; חתימת המהנדס הראשי G.B. Thompson
ג-5218/72 8/17/1965 הכסף יענה את הכל בקשת ""בראומין" חברה ליבוא ולהפצת פילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכסף יענה את הכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5218/71 7/10/1966 יום לפני הכניעה בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום לפני הכניעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
חצ-3841/33 10/1/1967 רשקוביץ
חצ-3841/34 4/1/1966 פושעי מלחמה – בורמן  כרך א'.
א-8153/5 7/1/1956 פגישות ראש-הממשלה ד. בן-גוריון עם עורכי העתונים פרטי-כל מפגישה 6.7.56 ( 4 עותקים )  מפגישה 17.7.58 ( 4 עותקים )  רשימת המוזמנים לפגישה; כולל סטנוגרמה של מסיבת-עתונאים של ראש-הממשלה 25.12.57 ( עותק אחד )
מפה-4297/1 1/1/1935 .Palestine – Haifa Harbour Development Works: Bollards: Boat Rings etc ארץ ישראל – פיתוח נמל חיפה – עגנים לשפינות: טבעות לסירות וכ"ו שרטוט  חלק מאוגדן שרטוטים של נמל חיפה. Palestine – Haifa Harbour Development Works – Volume 2 – Drawings No.25-51 השרטוט של חלקי הרציפים בנמל חיפה.
חצ-4315/19 2/1/1962 לשכת גולדה מאיר – קרן אפריקה התכתבות בנוגע ליחסי ישראל עם גאנה  טוגו  סיארה-ליאונה  מאלי  סנגל ועוד  פעולות משרד הבטחון בארצות מתפתחות  יחסים עם מוסדות הסיוע של האו"ם.
חצ-3841/26 4/1/1967 לכידת פושעי מלחמה  כרך א'
חצ-3841/28 3/1/1967 שטאנגל  כרך א'
חצ-3841/29 11/1/1966 ארווין וויקס – "אייכמן האסטוני"  כרך א'
חצ-3841/30 10/1/1966 שומאן – פושע נאצי.
חצ-3841/31 2/1/1966 קורט בכר  כרך א'
פ-3141/41 1/1/1939 פרקי זכרונות יצחק בן צבי – זכרונות מארבעת השנים שהגיע לארץ (שנות מלחמת העולם הראשונה). פנקסי ותלושי מזון.
חצ-5248/8 1/1/1972 יהדות-כללי
חצ-5774/21 10/1/1975 יהודי לוב
טס-11434/64 6/1/1954 ליד קברו של דוד מרכוס (מיקי סטון)  – אלוף ראשון של צה"ל במקור קולונל יהודי בצבא ארצות הברית  שהגיע לארץ במלחמת השחרור כאחד מאנשי מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) מתוך אוסף יגאל ידין. התצלומים – ביקור בקבר של דוד מרכוס ב-West point  שבארצות-הברית. בתצלומים: יגאל ידין  חיים הרצוג שהיה נספח צה"ל בארצות-הבריית וגנרל אירווינג.
גל-22774/48 1/23/1975 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – גני תקווה שינוי לתכנית מתאר ממ/262.
פ-264/24 1/1/1929 ג'ורג' צלאח – הפטריארכיה הארמנית  שחרור ממיסי העיריה (1935)  מקרקעין בכפר ד'כרין בנפת חברון (1930) התכתבות בפרשת תשלום מס רכוש עירוני ע"י הפטריארכיה הארמנית בירושלים  תביעת אבראהים אבו-עודה לבעלות על חלקות קרקע ועוד.
תת-42/11 1/1/1913 סטטיסטיקה של ספינות שנכנסו לנמל חיפה  1913 בתיק מסמך אחד בכתב יד בצרפתית של הממונה על התברואה בחיפה על מספר האניות שנכנסו לנמל חיפה בשנת 1913 ולאומיותן
ג-278/13 5/1/1948 חלוקת מצרכים התכתבות על חלוקת מצרכי מזון.
ג-278/15 7/21/1948 חלוקת מצרכים לוחות החלוקה השבועית של מצרכי מזון.
פ-3143/5 8/28/1947 התכתבויות עם מוסות ואנשים שונים מבצע סימון שבילים במדבר יהודה – התכתבויות ותקציב.
פ-582/1 12/1/1946 ארגון האגודה – עניינים שונים: הזמנות בתיק הזמנה לישיבת הייסוד של האגודה ורשימת חברי הוועד היוזם (29.12.1946)  פרוטוקול מישיבת הייסוד (2.1.1947) (ראה גם תיק 21) סיום פעילות העמותה.
פ-582/2 1/26/1947 ארגון האגודה – עניינים שונים: תקנות (ואישורים) רישום האגודה לפי החוק העותומני לאגודות ומכתבי יפוי-כח למתרימים
פ-582/3 1/15/1947 ארגון האגודה – פרטיכל המרכז פרוטוקולים מישיבות המרכז והוועד הפועל
פ-582/4 5/29/1947 ארגון האגודה – פרטיכלים המזכירות פרוטוקולים מישיבות המזכירות
פ-582/6 1/27/1947 ארגון האגודה – ועדות שונות הצעות והחלטות של ועדת התעמולה וועדת הכספים
פ-582/8 11/17/1947 ארגון האגודה – חוזרים חוזרים של מרכז האגודה אל הסניפים (מס' 1 – 23)
פ-583/7 6/1/1948 סניף ירושלים- חיסול הסניף ופטורי העובדים – עמנואל לוינשטיין] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – ירושלים  חיסול הסניף התכתבות בדבר פטורי העובדים. ופטורי העובדים – עמנואל לוינשטיין
פ-583/8 5/1/1947 לאסירנו – סניפים  ראשון לציון  צפת  ירושלים  חולון  פתח תקווה  נתניה ותל אביב פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דוחות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – מושבות (מועצות מקומיות וערי השדה) כרך א'
פ-583/9 1/1/1948 אגודת לאסירנו – סניפים ומושבות פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דוחות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – מושבות (מועצות מקומיות וערי השדה) כרך ב'
פ-583/11 11/13/1947 אגודת לאסירנו  – סניף נתניה פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דוחות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – נתניה.
פ-583/12 12/1/1947 אגודת לאסירנו סניף- פתח-תקוה פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דוחות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – פתח-תקוה.
פ-583/13 12/11/1947 אגודת לאסירנו – סניף- רמת-גן פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דוחות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – רמת-גן.
פ-583/14 3/24/1947 אגודת לאסירנו – תעמולה ופרסום  רשימות  סקירות והתכתבות בדבר פעולות הסברה של האגודה.
פ-583/15 2/20/1947 אגודת לאסירנו – תעמולה ופרסום – הרצאות הרצאות בדבר קיום ימי הסברה  אוסף של העתקי פניות אופייניות אל האגודה מאת עצורים או משפחותיהם
פ-582/9 12/14/1947 ארגון האגודה – ועדי הורים התכתבות עם ועדי ההורים של העצורים והאסירים הפוליטיים בירושלים  בעתלית ובקניה.
פ-582/12 4/1/1947 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – משכורות רשימות המשכורות לעובדי המרכז בתל-אביב. הצעת חוקת העבודה של פקידי 'לאסירנו'.
פ-582/13 2/29/1948 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – ספקים חשבונות והתכתבות.
פ-582/14 4/21/1947 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – הצעות (מסחריות)
פ-582/15 9/1/1947 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – חובותיה של "הוועדה לעזרת משפחות העצורים"
פ-582/16 8/8/1948 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – תביעות (משפטיות) בתיק תביעה להחזרת פקדון מקניה (יולי-דצמבר 1948)
פ-582/18 10/8/1947 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – קבלות למכתבים רשומים
פ-582/19 7/29/1948 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – העתק מכתבים יוצאים
פ-582/20 1/1/1947 ניהול המשרד  עניני מנגנון וכספים – חותמת האגודה בתיק מעטפה ובה חותמות האגודה
פ-583/17 2/17/1947 אגודת לאסירנו תעמולה ופרסום – עתונות I התכתבות עם מערכות עתונים בדבר פרסום מודעות מטעם האגודה ותרומת גליונות חינם לאסירים. כרך א'
פ-583/18 1/1/1948 אגודה לאסירנו – תעמולה ופרסום – עתונות II התכתבות עם מערכות עתונים בדבר פרסום מודעות מטעם האגודה ותרומת גליונות חינם לאסירים. כרך ב'
פ-583/20 10/1/1947 אגודה לאסירנו – תעמולה ופרסום – קונצרט התכתבות בקשר לארגון קונצרט לטובת האגודה.
פ-583/21 9/1/1947 אגודה לאסירנו – הכנסות – מס עקיפין התכתבות ואישורים בדבר צירוף תלוש-לאסירינו לכרטיסי תיאטרון ולחשבונות פנסיונים.
פ-583/23 1/1/1948 אגודת לאסירנו – הכנסות – תרומות  רשימת תורמים והתכתבות
חצ-6875/13 10/1/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי המחמ"ד  דפי-מידע של ממ"ד (מרכז למחקר מדיני) וכו' (כולל רישום שיחת שה"ח עם מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ ב- 14.10.82)
חצ-6875/13 10/1/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי המחמ"ד  דפי-מידע של ממ"ד (מרכז למחקר מדיני) וכו' (כולל רישום שיחת שה"ח עם מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ ב- 14.10.82)
ג-3106/27 1/1/1948 טול-כרם טול כרם- שטחים וקרקעות
ג-3106/29 10/10/1956 רמת הכובש טירה מערב מזרח הסכם בין ממשלת ישראל- רשות הפיתוח לקק"ל  בדבר רישום שטחים שנרכשו על ידי רשות הפיתוח ונרכשו לפי חוק רכוש מקרקעין- נפת טירה אזור רמת הכובש
ג-3106/35 1/1/1948 יאזור מיפוי השטחים והחלקות שנרכשו מרשות הפיתוח באזור יאזור כולל מפה
פ-582/22 1/9/1947 סניפים [חיפה I] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך א')
פ-582/23 8/31/1947 סניפים [חיפה II] פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – הזמנת ועד הקהילה בחיפה לייסוד האגודה  רשימת משתתפי ישיבת היסוד לארגון האגודה  סקירה על מטרות ופעולות האגודה. (כרך ב')
פ-583/1 6/18/1947 אגודת לאסירנו – ענייני עובדים – משכורות סניף חיפה פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – חיפה – עניני עובדים – משכורות.
פ-583/6 5/1/1947 אגודת לאסירנו – סניף ירושלים – ענייני עובדים פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  דו"חות והתכתבות בעניני ארגון  כספים והתרמות ופעולות עזרה לאסירים ומשפחותיהם – ירושלים – ענייני עובדים – משכורות.
גל-16631/1 12/3/1942 British Mandate Collection – Aqir  Sub-District Ramla  Wadies;Qazaza [Gazaza]  Sub-District Ramla  Vegetable land התיק מכיל: רשימת החכרה פומבית של קרקעות המדינה.
חצ-6856/5 7/1/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; חוות-דעת משפטיות  התכתבות וכו' (כולל חומר אודות תביעת התמלוגים מחברת "TAPLINE" להובלת צינור בשטח גולן) מהתיק הוצאו מסמכים רגישים בנושאי מודיעין . מסמכים אלו מוגבלים לעיון עד שנת 2061. מסמך נוסף הוחזר לתיק והתיק נשלח לסריקה חוזרת.
פ-583/24 3/1/1948 אגודת לאסירנו – הכנסות – מוסדות התכתבות עם מוסדות ומפעלים בדבר תרומות לאגודה.
ג-280/5 10/1/1948 רכוש נטוש שלטון צה"ל- משרד המושל הצבאי-  תעודות להוצאת סחורה.
ג-280/9 5/1/1948 בקשות להוצאת רכוש ומצרכים משטח הכיבוש. השלטון הצבאי בשטח הכיבוש – מרחב דרום אישורי כניסה ללהוצאת רכוש – רהיטים בעיקר פירוק צריפי הקירור ממחנה אלנבי
ג-280/10 7/1/1948 בקשות להוצאת רכוש ומצרכים משטח הכיבוש. השלטון הצברי בירושלים מרחב דרום- הוצאת רכוש נטוש (ריהוט בעיקר)
גל-3297/4 1/1/1952 לשכת נשיא בית-משפט העליון – הזמנות לנסוע לארצות-הברית. הזמנות  ראיונות  ביקורים וחליפת מכתבים עם אנשי חו"ל.
חצ-6839/7 12/1/1979 לשכת המנכ"ל – ביצוע הסכם השלום עם מצרים דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  הסכמים שונים עם מצרים ( כולל סיכום ביקור רה"מ מנחם בגין באסואן ושיחות עם הנשיא אנואר סאדאת מ- 13.1.80 )
תת-27/14 7/1/1921 זכיונות נפט מסמכים בנוגע להעברת נפט מעיראק ובנית רציפים בנמל חיפה. התכתבות של פיליפ קנליף-ליסטר.
ג-3097/46 5/14/1951 קונסול אמריקה תל-אביב. בתיק התכתבות בעניין בקשת השגרירות האמריקאית בארץ לרכוש מגרש ברחוב יהודה הלוי בתל אביב.
תת-30/26 2/21/1938 דו"ח על המאמצים להגיע להדברות בין יהודים לערבים שהוגש לסוכנות היהודית ע"י מגנס (עם נספחים) – אנגלית דו"ח מאת יהודה לייב מאגנס על הניסיון להביא לפגישה בין יהודים לערבים  לפי בקשת הנהלת הסוכנות היהודית.
מ-5598/2 9/1/1936 Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י) ספר רישום משתמטים משירות.
מ-5598/3 6/1/1943 Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י) ספר רישום משתמטים משירות.
מ-5598/4 10/1/1940 Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י) ספר רישום משתמטים משירות -מחוז נצרת.
גל-7256/5 1/15/1950 אגף המזון – אספקה לעולים  מחנות עולים (כרך א') התכתבות בנושא מספרי העולים במחנות העולים. טבלאות ובהן מספר העולים לפי מחנה עולים כולל גיל  מספר החולים הנשים ההרות וכד'. טבלאות בנושא כמויות וסוגי מזון במחנות העולים  התכתבות בנושא הקצבת מצרכים ועוד.
גל-7256/6 6/23/1950 אגף המזון – אספקה לעולים  מחנות עולים (כרך ב') התכתבות בעניין הקצבת מצרכי מזון ואספקתם למחנות העולים השונים ולבתי התינוקות  התיק כולל גם רשימות מצרכי מזון וכמויות  טבלאות של מספרי העולים לפי גילאים במחנות העולים  רשימות שמיות של עולים כולל ארצות מוצא וגיל.
ג-275/9 1/25/1948 קמח ולחם התכתבות עם אגודת בעלי המאפיות בירושלים ועם התאחדות בעלי התעשיה על קביעת מחירי הלחם בירושלים  אספקת קמח ומחיר הביסקוויטים.  מסקנות הועדה לבדיקת התביעות להעלאת מחיר הלחם הסטנדרטי.
ג-3098/26 1/1/1950 מחלקת כספים  מחוז-הדרום התכתבות בנושא אחזקת אופנועים לעובדים בדרכים
ג-3090/23 4/17/1953 אגודת ארנון בתיק מסמך אחד בנוגע לתיק מכוני המים אך ללא תוכן כלשהו.
ל-1/12 1/1/1953 נפת נמל חיפה – בטחון ראש הנקרה
תת-18/2 1/1/1947 כתב-עת מצוייר "The Sphere" עם כתבות על א"י אנגלית. "השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה".
תת-18/10 11/1/1945 כתבי-עת מצויירים ("The Sphere" ואח')  קטעי-עתונות על אירועים בא"י אנגלית "השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה".
תת-18/11 1/1/1948 כתב-עת מצוייר "The Sphere" עם כתבות על א"י וישראל אנגלית. "השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה".
תת-18/16 12/1/1947 כרוזי "הגנה" "אל ערבי א"י" מקור בערבית ותרגום לעברית
חצ-8904/6 3/1/1980 חומר יסוד – אוסטריה – אמצעי סקירה נגד ישראל.
גל-16638/5 1/1/1940 British Mandate Collection –  State Domains  General   British Mandate Collection –  State Domains  General
ג-283/16 6/1/1948 רשיונות רכוש נטוש. המושל הצבאי לאזור ירושלים  הרשאות כניסה להוצאת חומרים ורכוש נטוש (ספרים  ריהוט וכדומה)
פ-3145/15 7/1/1950 ההגנה זיכרונות מימים בהגנה.   יצחק זיו-אב: "ולא יהיה מי שיספר" – שודר בקול ישראל 5.7.1950.
פ-3145/17 4/1/1969 הד ההגנה יצחק בן צבי – אגודת השומר  הד ההגנה.
חצ-9011/2 4/1/1984 ליבריה – השקעות.
חצ-9011/3 11/1/1984 ליבריה – השקעות.
חצ-9011/4 11/1/1984 ליבריה – השקעות.
חצ-8914/20 1/1/1980 ברית המועצות – אנטישמיות.
תת-25/12 2/22/1950 מפה מקורית של חאן-יונס בתיק מפה של חאן יונס  עזה.
ג-276/35 11/1/1948 ארצות הברית התכתבות עם הקונסוליה של ארצות הברית בירושלים ועם המחלקה הקונסולרית של משרד החוץ  בעניני ויזות ואישורים.
ג-287/10 9/1/1948 קשרים עם הקונסול ארצות הברית תלונות ובירורים בדבר עמדות צבא בקרבת הקונסוליה  חימום שומרים וביקורי העובדים בארצות ערביות. בתיק גם: התכתבות בדבר ניצול משרד הקונסוליה על-ידי עתונאים בניגוד לחוקי הצנזורה.
חצ-8915/16 1/1/1980 פולין – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8915/18 1/1/1980 פולין – יחסי חוץ – כללי.
פ-3139/3 4/22/1918 ועד הקהילה בירושלים פר. אייר תרע"ח אסיפות ועד הפועל.
ג-287/36 12/1/1948 ועדת הפיוס (ועדת ירושלים) התכתבות עם חברי ועדת הפיוס (הועדה – המפשרת) של האו"ם עם משרד החוץ ועם קציני הקשר לאו"ם פרוטוקולים מישיבות ודו"חות הועדה וכו'.
ג-5039/137 11/26/1956 הנוקם בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנוקם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/1 2/13/1956 המסתתר בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסתתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/2 11/25/1956 פגישה בפריס בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/3 12/4/1956 הלילה בו נחרץ גורלי בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלילה בו נחרץ גורלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5040/4 11/6/1956 תורך הגיע קלאגן בקשת א. זינגר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תורך הגיע קלאגן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/5 11/20/1956 המוחרם והמופקד בקשת "טרופין "סוכני הפילמים המאוחדים"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המוחרם והמופקד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/6 12/1/1957 הטירה בלבנון בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטירה בלבנון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/7 3/6/1957 החסידה באה בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החסידה באה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/8 12/12/1956 אנשים וזאבים בקשת אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנשים וזאבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/9 12/14/1956 4 פסיעות לשמים בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "4 פסילות לשמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/10 12/9/1956 רודף הנשים העליז בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים אימפורט- אקספורט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רודף הנשים העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/11 12/9/1956 הטוחנת היפה (יפהפית הכפר) בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטוחנת היפה" (נקרא גם "יפהפית הכפר") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/12 1/1/1957 אהבה בחדר המורים בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בחדר המורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/13 2/24/1956 רוק  רוק  רוק בקשת "וורנר ברוס. פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוק  רוק  רוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5040/14 12/17/1956 בסערת ריקוד הרוק בקשת "אוניברסל אינטרנציונל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסערת ריקוד הרוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5044/27 4/2/1958 לילה וגבור בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילה וגבור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
מפה-5242/1 1/1/1929 ( ארץ-ישראל – יפו – גליון )   Palestine – Jaffa – Sheet 12-16 בתיק מפה טופוגרפית מנדטורית של אזור יפו  תל-אביב והסביבה; סומנו גבולות הערים והמועצות המקומיות  תכניות התכנון; בנינים  מוסדות  כבישים  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' ); כולל יפו  תל-אביב  דרויש  אבו כביר  אל-מסעודיה ( סומייל ) וכו'; כולל ים התיכון ברוב שטח המפה סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות בסיס המפה – עובד ממפות המדידות ( Plane Table Surveys ) ב- 1929  מפות גושים עם קנה-מידה גדול 1930-32 ומפות ערים עם קנה-מידה גדול 1937; הודפס בראשונה כהוצאה זמנית במרץ 1929  תוקן 1936; תיקון נטיעות הדרים ל- 1934; תיקוני כבישים עיקריים ומקומות למרץ 1943; הודפס ע"י מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ב- 1943
ג-5061/51 12/7/1960 טופז (מר טופז)-סרט אמריקאי רשיון עבור הסרט "טופז" (במקור מר טופז)-סרט אמריקאי (דרמה)  חברת פוקס. מצורף תקציר הסרט בעברית ובאנגלית.
מפה-5152/1 12/21/1937 ( תל-אביב – מזרח – תרשים של טיוטת תכנית תכנון עירוני ) Tel Aviv – East of Tel Aviv – Draft Outline Town Planning Scheme בתיק תרשים של טיוטת תכנית תכנון עירוני מס' 50 של מזרח תל-אביב על-גבי נייר שקוף מוצהב ( בעפרון ); סומנו גבול התכנית  כבישים הקיימים והמתוכננים  מגרשים  שכונות וגבולותיהם; כולל אזורים סמוכים של שייך מווניס  ודי מוסררה  רח' יהודה הלוי  רח' ארלוזורוב וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/164/37; מס' אסמכתא Ref. Number Z/246/34; שורטט ע"י A. Kahane; תאריך אישור של היועץ לתכנון עירוני ב- 21.12.37
ב-28356/11 4/14/2008 ועדת דורנר בנושא סיוע לניצולי השואה – דו"ח הועדה הסכם הפקדה בין ועדת דורנר לבין ארכיון המדינה לגבי הפקדת ד"וח הועדה  חילופי אי-מיילים בנוגע להפקדת הדו"ח  הלהכנתו ולתיקונים בו  סיכום סוגיות מרכזיות שעלו בטענות הפונים לוועשה מת עו"ד בנימין בן-סימון  פרק 2 מתוך דו"ח הוועדה –  זכויות מול צרכים: שירותים לניצולי שואה ומימושם"  סקירות בנושא: "תשלום תגבול לנכי רדיפות הנאצים – ניתוח הדיון הישראלי לדורותיו" ובנושא: "התגמולים לניצולי השואה – היבטים כספיים" ועוד.
ג-4109/18 7/10/1952 חטיבת-מזון – דו"ח פעולות חטיבת המזון דו"חות חודשיים של פעולות חטיבת המזון
ג-5037/1 12/7/1955 אהבה בפריז בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה בפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5037/2 12/5/1955 Canyon Crossrads בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרשת דרכים בעמק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון  שניתן.
ג-5037/3 1/20/1948 Gentrmen Marry Brunehes בקשת "יונייטד ארטיסטס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאות וערמוניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההיתר שניתן.
ג-5037/4 12/8/1955 להליבו השובבה בקשת אליהו יחזקאל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להליבו השובבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/5 12/13/1955 שלום שלום ואין שלום בקשת "התאחדות בעלי הקולנוע  טרופין חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלום שלום ואין שלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההיתר שניתן.
ג-5037/6 12/18/1955 תצוגת אופנה של "אלד" ו- "אסקו" בקשת "פרסום שפט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרטון פרסומת תצוגת אופנה של חברת "אלד ו"אסקו""" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן
ג-5037/11 1/26/1955 בעל הנסיונות בקשת "אולפני הסרטה בישראל בע"מ " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל הניסיונות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/12 2/28/1956 אבוי למנוצחים בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבוי למנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/13 12/6/1955 כתכלת עמקי הים בקשת "Twenteith Century Fox Import Corporation" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כתכלת עמקי הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/14 12/20/1955 המרד בירכתי העמק בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרד בירכתי העמק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/15 1/24/1956 נפשות במצור בקשת "אוניברסל אינטרנציונל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפשות במצור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/16 12/13/1955 מרד המין החלש בקשת "אוניברסל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד המין החלש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/17 12/11/1955 יהיה שמח בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל-צרפת-איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יהיה שמח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/18 1/22/1954 אבא  אמא  העוזרת ואני בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל-צרפת-איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא  אמא  העוזרת ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/19 12/11/1955 כוכבות העתיד בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כוכבות העתיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/20 8/19/1949 הרוזן ממונטה קריסטו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוזן ממונטה קריסטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/21 2/3/1954 משחק אהבה (הדגן בפריחתו) בקשת "שטיינר פילם- חברה להשאלת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משחק אהבה (הדגן בפריחתו)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/22 12/26/1955 משפט אלן בורדן בקשת "Warner Bros. First National Pictures INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפט אלן מיילס" (שונה בהמשך ל"משפט אלן בורדן") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/23 12/26/1955 מעבר הדמים בקשת "וורנר ברוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/24 10/11/1955 פיקניק בקשת "האחים מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פיקניק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/25 1/11/1956 חיי איש הגון בקשת "A. Singer Film Distributor &* Theatrical Agent " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי איש הגון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/26 1/2/1956 היחפן בקשת יוסף טרפין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היחפן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/27 10/14/1955 חמשה מרחוב ברסקה בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חמשה מרחוב ברסקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/28 1/11/1956 הביגמיסט בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביגמיסט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/29 1/12/1956 העטלף בקשת "יאיר-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העטלף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/31 1/8/1956 קרבן אהבה אחת בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרבן אהבה אחת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/32 1/15/1956 אוטרו היפה בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוטרו היפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/33 1/5/1956 הזכות להוולד בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזכות להוולד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-12420/13 7/1/1994 דו"חות מישיבות ועדת המשנה לשמות גיאוגרפיים ולשמות חשובים ועדת השמות הממשלתית: בקשה לשם רשמי לאזור גיאוגרפי בצפון מזרח לכינרת  בקשות לאישור שמות קיימים  בקשות הסבה של שמות  שם למעבר גבול  בקשה להנצחה (החומר הגיע בתפזורת) זאורי תעשייה: ארז  מיתרים  גוש עציון  שגיא  דלתון  גרנות הגליל  בר לבף בני יהודה. שמות מחלפים. בקשה לשינוי שם ליישוב אליעד ע"ש אלי כהן   מחלף לטרון  צומת המוביל  מחלף הלוחמים הבדואים. היישוב מנור. שם למצודת רמות נפתלי. שמות נחלים. דיון על שם לצומת רעננה צפון. דיון על ארסוף
גל-592/54 6/11/1980 סרטים – האימפריה מכה שנית בקשה לרישיון הצגת הסרט "האימפריה מכה שנית" (ידוע גם כ"מלחמת הכוכבים – פרק 5: האימפריה מכה שנית") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/34 11/15/1956 הרדיפה המכרעת בקשת "חברת פרמאונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה המכרעת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/35 1/2/1956 אין אנו מלאכים בקשת "פרמאונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין לנו מלאכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/36 1/2/1956 שבעה שובבים גידלתי בקשת "חברת פראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה שובבים גידלתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/37 1/15/1956 האופקים הרחוקים בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האופקים הרחוקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן
ג-5037/38 1/8/1956 תפשו את הגנב בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תפשו את הגנב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההיתר שניתן.
ג-5037/39 1/17/1956 טיסה ללוד בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טיסה ללוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5037/40 1/19/1956 נסיך הברברים בקשת "שוילי את ביניא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נסיך הברבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן.
ג-5037/41 1/25/1956 אהבה חפשית בעיר בקשת "לוקס- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה חפשית בעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5037/42 3/6/1956 סמים משכרים בקשת "אלאלוף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמים משכרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/43 1/20/1956 הכח האכזרי בקשת "אוניברסל אינטרנשונל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוח האכזרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/44 1/24/1956 המחר תמיד יבוא בקשת "אוניברסל אינטרנציונל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המחר תמיד יבוא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/46 1/25/1956 שנים שחזרו (הגבול) בקשת "קולומביה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שניים שחזרו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/47 1/12/1956 כפה אדומה בקשת "סרטי נוער ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כפה אדומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/48 1/12/1956 אמי ותמי בקשת "סרטי נוער ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמי ותמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/49 1/25/1956 ברית דמים בקשת "סרטי טרופין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברית דמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/50 1/31/1956 פימפינלה בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פימפינליה" בישראל.
ג-5037/51 1/31/1956 חלון הפלא בקשת "סרטי נוער ישראל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלון הפלא" בישראל.
ג-5037/52 1/31/1956 עין גדי בקשת משרד הביטחון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עין גדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/53 10/10/1955 מעשה במונית בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעשה במונית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/54 2/12/1948 הקרב על המים הכבדים בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על המים הכבדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/55 2/14/1956 התקוה הגדולה בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התקוה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/56 1/24/1956 פריסאות ברומא בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פריסאות ברומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/57 1/29/1948 פגישה לילית בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה לילית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/58 2/9/1948 רחמו על דמעותי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחמו על דמעותיי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/59 1/29/1956 סמפוניה תת-מימית בקשת "פורם-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמפוניה תת-מימית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/60 2/1/1956 מפלט בבורמה בקשת "ר.ק.או מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפלט בבורמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/61 2/1/1956 אוצרו של פנצו וויא בקשת "ר. ק. או רדיו פיקטרס ניר איסט אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוצרו של פנצו וויא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/62 2/1/1956 זעם האלים בהודו בקשת "טווינטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זעם האלים בהודו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרשיון שניתן.
ג-5037/64 2/2/1956 כרמן ג'ונס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כרמן ג'ונס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/65 2/5/1956 ארבעה ימים בפריס בקשת "ש. גלמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארבעה ימים בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/66 2/6/1956 הפיל והפילון בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפיל והפילון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/67 2/26/1956 איגלו לשנים בקשת "טונטנס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ""איגלו" לשניים" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/68 1/12/1956 חוטבי העצים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוטבי העצים" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/69 1/12/1956 על אי בודד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על אי בודד" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/70 2/12/1956 תזמורת היער בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תזמורת היער" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/71 2/12/1956 מורידי הגשם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מורידי הגשם" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/72 2/12/1956 שגעון מוסיקלי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שגעון מוזיקלי" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/73 2/13/1956 הגבורים עייפים בקשת "שטיינר פילם חברה להשאלת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבורים עייפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/74 3/4/1956 משפטו של מורד בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפטו של מורד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/75 2/15/1956 אואזיס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אואזיס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/76 1/30/1956 היידי ופיטר בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היידי ופיטר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/78 2/21/1956 טייסי הסילון בקשת צה"ל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טייסי הסילון" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5037/79 2/13/1956 בן הנגר והיהודי בקשת ""נאור" שותפות רשומה להפצת סרטים ופעולות אמנותיות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן הנגר והיהודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
טס-10132/1 1/1/1965 זאב שרף דיוקן של זאב שרף.  תצלומים ותשלילים 6X6 ו- ^X9  אירועים ישובים  אישים ואתרים בארץ
ג-5057/19 1/26/1961 תינוק בלתי רצוי בקשה לרשיון  פרוטוקול הוועדה והתכתבויות בנושא הקרנתו וחריגה מההגבלות שהוטלו עליה.
ג-5037/80 2/21/1956 הסוטה בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/81 2/24/1956 שער הגיהנום בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שער הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/82 3/23/1956 פרי הקיץ בקשת יוסף קרבל מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרי הקיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/83 2/27/1956 המלכודת העדינה בקשת "מטרו גולדן מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלכודת העדינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/84 1/12/1956 נכרי בגן עדן בקשת "מטרו- גולדן-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נכרי בגן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/85 2/22/1956 קוונטין דרוורד בקשת "מטרו גולדוין מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קוונטין דרוורד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/86 2/22/1956 ברנשים וחתיכות  בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנשים וחתיכות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/87 2/22/1956 עלילה ומשפט  בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלילה ומשפט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/88 2/27/1956 מרד הנעורים  בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד הנעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/89 2/27/1956 רעידת נימי הלב (המנגינה שבלב)  בקשת "וורנר ברוס פרסט נשיונל פיקצ'רס אינק. מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנגינה שבלב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/90 2/29/1956 שועל המדבר  בקשת "ש. גלמונט מפיץ סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שועל המדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/91 2/28/1956 שובי אלי  בקשת "מרקו מסרי ובניו – מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שובי אלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/92 3/2/1956 נאנוק  בקשת "Haifa Film Club" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נאנוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/93 3/2/1956 דאר הלילה בקשת "Haifa Film Club" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דאר הלילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/94 3/12/1956 ויוה מקסיקו  בקשת "ואן – ליר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ויוה מקסיקו" בישראל: הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/95 3/6/1956 אפריל בפורטוגל  בקשת "האחים מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אפריל בפורטוגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/97 2/26/1956 בלינקטי בלנק  בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלינקטי בלנק" בישראל.
ג-5037/98 3/13/1956 ארץ התנ"ך  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ארץ התנ"ך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/99 3/18/1956 מבט על רומא  בקשת "אי.פי.א רומא-איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבט על רומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרשיון שניתן.
ג-5037/100 3/11/1956 מבצע אלמוני  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע אלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/101 3/13/1956 איכה נתדרדרת אחי  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קופוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איכה נתדרדרת אחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/102 3/25/1956 הזירה (ארמון בספרד)  בקשת  ש. גלמונט מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזירה (ארמון בספרד)"  בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/103 3/6/1956 נגון החטא  בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נגון החטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/104 3/4/1956 זה קרה רק אתמול  בקשת "אוניברסל אינטרנשונל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה רק אתמול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/105 3/1/1956 במצולות אפריקה  בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במצולות אפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/106 2/28/1956 המלאך הלבן  בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלאך הלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/107 2/28/1956 היפה בנשי תבל  בקשת "מרקו מסרי ובניו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה בנשות תבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/108 2/28/1956 מדלנה  בקשת "מ. מסרי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדלנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/109 1/25/1956 הרצחת וגם ירשת  בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרצחת וגם ירשת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/110 1/2/1956 ג'אדו  בקשת "רמי גדליהו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'אדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/111 3/12/1956 החוטפים הקטנים  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטפים הקטנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/112 3/12/1956 אביב  סתיו ואהבה  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אביב  סתיו ואהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/113 3/6/1956 שטן הזהב  בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שטן הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/114 3/12/1956 דיאנה  בקשת "מטרו-גולדן-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דיאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/115 3/12/1956 כופר נפש  בקשת "מטרו-גולדן-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כופר נפש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/116 1/25/1956 אנה קרנינה  בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנה קרנינה" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/117 3/13/1956 אתה מבין?  בקשת "טרופין ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אתה מבין?" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/118 3/7/1956 ברוך שעשני אישה בקשת "האחים מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברוך שעשני אישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/119 3/12/1956 אוירה של פריס בקשת "שטיינר- פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/120 3/1/1956 לוסי גאלאנט  בקשת "חברת פראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לוסי גאלאנט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/121 3/12/1956 השושנה המקועקעת  בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השושנה המקועקעת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
גל-53231/21 7/1/2003 הממונה על השכר והסכמי עבודה סקירת שביתות בישראל ובמדינות אחרות  תכנית הראה לכלכלת ישראל  טיוטת חוק גיל פרישה  צמצום כוח אדם במשרדי הממשלה  תנאי שירות בחוץ לארץ  מעבר לפנסיה צוברת  פרישה מוקדמת
נ-59/40 10/26/1948 וייצמן חיים – הוצאת כתבי ברל כצנלסון פניה לנשיא למסור מכתבים של כצנלסון המצויים בידיו.
גל-940/27 6/1/1967 The Leisure of Workers in Modern Industrial Societies התכתבות בנושא הזמנה לסמינר על תרבות הפנאי של העובדים בתעשייה המודרנית החדשה – על השינוי באורך החופשות ותרבות הפנאי של העובדים.
ג-5038/7 4/8/1956 מחר אזיל דמעה  בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחר אזיל דמעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-4133/14 7/11/1952 חטיבת-מזון – הקצבות למאפיות וקונדיטוריות בתיק התכבתויות בעניין הקצבות מזון מסוג: סוכר  קמח  חמאה  שמנים  ביצים  מרגרינה אבקת חלב ופרג למאפיות וקונדיטוריות  בקשות מיוחדות להקצבה  מחירי חומרי גלם ודוחות על מצב האספקה החודשי.
ג-5038/8 1/2/1956 היפהפיה מרומא  בקשת "שטיינר פילם חברה להשאלת סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפיפיה מרומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/9 4/24/1955 אחוות האומות הגדולות  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחוות האומות הגדולות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/10 4/11/1956 אילו היו כולם כמוהם  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אילו כולם היו כמוהם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/11 4/22/1955 שד המדבר  בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שד המדבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/12 4/18/1956 הציד האחרון  בקשת "מטרו- גולדן- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הציד האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/13 4/18/1956 לצמיתות יקירתי בקשת "מטרו- גולדן- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לצמיתות יקירתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/14 4/20/1956 על כנפי הגורל  בקשת "מטרו- גולדן- מאייר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על כנפי הגורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/15 1/6/1956 רומיאו ויוליה  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רומיאו ויוליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/16 4/20/1956 התועה בפריס בקשת ""סונפילם" פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התועה בפריז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/17 4/24/1956 פגישה בפריס בקשת "פילמס אלברט בינשוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה בפריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/18 4/8/1956 בטרם אושר גז  בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בטרם אושר גז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/19 4/29/1956 איש החוק  בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיסטורס אינס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/20 4/22/1956 הגיבור האלמוני  בקשת "וורנר " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת האיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/21 4/29/1956 מפגש בגשם  בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מפגש בגשם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/22 3/11/1957 האשה הנצחית בקשת זלמן אולישנסקי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האשה הנצחית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/23 4/26/1956 התמרונים הגדולים בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התמרונים הגדולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/24 4/26/1956 סימבה  בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סימבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/25 5/13/1956 רחוב צבועות השפתים  בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רחוב צבועות השפתיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/26 5/3/1956 צהלה בלאס ווגס בקשת "צהלה בלאס ווגס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטרו- גולדוין- מאיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/27 5/3/1956 הזמנה למחול בקשת "מטרו- גולדן- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזמנה למחול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/28 5/3/1956 בן הזעם בקשת "מטרו- גולדן- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בן הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/29 4/13/1956 הטיסה לחלל  בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטיסה לחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/30 4/3/1956 הים הנצחי  בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הים הנצחי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/31 4/19/1956 התיק השחור בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התיק השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/32 5/8/1956 אדם בודד הולך בדרך בקשת גדליהו אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם בודד הולך בדרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/33 5/1/1956 המאבק האחרון של דון קאמילו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאבק האחרון של דון קאמילו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/34 4/24/1956 מדאם בטרפליי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדאם בטרפליי" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/35 5/1/1956 אטילה  בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אטילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/36 4/29/1956 אגדות עם צ'כיות  בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אגדות עם צ'כיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/37 5/7/1956 הפקודה האחרונה  בקשת יוסף טרופיןמהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפקודה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/38 5/5/1956 אביבים בערפל (בעלים לבנות)  בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אביבים בערפל (בעלים לבנות)" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/39 5/25/1956 סרטים קצרים של מ.ג.מ  בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת סרטים קצרים בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבות המועצה והרשיונות שניתנו.
ג-5038/40 4/12/1956 האדם לבדו בקשת יוסף טרופין מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדם לבדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/41 5/13/1956 מעבר לנהר בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר לנהר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/42 5/27/1956 הרחוב בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/43 5/17/1956 קליעים חיים בקשת "חברת פראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליעים חיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/44 3/19/1956 בעקבות האפשים בקשת "מטרו- גולדוין- מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות האפשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/45 5/17/1956 אהבותיה של הילדה  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיה של הילדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/46 5/22/1956 קרוסלה בקשת "פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרוסלה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/47 5/22/1956 עם כובשי המרחב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עם כובשי המרחב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/48 5/22/1956 אהבותיו והרפתקאותיו של קזנובה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיו והרפתקאותיו של קזנובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/49 5/23/1956 חופשה בסיציליה בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בסיציליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/50 5/27/1956 סודה של אדומת השער בקשת "RKO Radio Pictures of Israel Inc. " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סודה של אדומת השיער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/51 5/28/1956 ליצן החצר בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליצן החצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/52 5/27/1956 ללא מוצא  בקשת "דיין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ללא מוצא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/4 4/11/1956 המסתורין סביב הרי בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בא"י" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסתורין סביב הרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/5 3/10/1964 צעירים לנצח  בקשת "חברת פאראמונט לפילמים בע"ם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צעירים לנצח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/6 4/1/1956 שתי חתונות בלאס-וואגס  בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי חתונות בלאס -וואגס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
נ-15/105 6/6/1963 בן-צבי יצחק -בית הכנסת "כרמיה" מכתב מאת יו"ר בית הכנסת "כרמיה" בחיפה ללשכת הנשיא על מנהג שהונהג בבית הכנסת בשבת פרשת "נשא" לכבוד הנשיא. מצורף קטע מעיתון "הצופה" המספר על המנהג.
ג-5037/122 3/12/1956 זהב נאפולי  בקשת "זהב נאפולי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חברת פראמונט לפילמים בא"י" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/123 3/12/1956 השעות הגורליות  בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השעות הגורליות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/124 1/8/1956 מדמואזל פיגל  בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדמואזל פיגל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/125 3/20/1956 שלשת המוסקטרים  בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלושת המוסקטירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/126 3/13/1956 ידים מגואלות בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ידים מגואלות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/127 2/15/1956 סאנסו  בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סאנסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/128 3/13/1956 סרט ומציאות  בקשת "ואן- ליר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סרט ומציאות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/129 3/23/1956 מטרופוליס  בקשת "ואן- ליר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטרופליס" בישראל.
ג-5037/130 3/13/1955 סרטים קצרים של פוקס  בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגתם של סרטים קצרים בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקולים מישיבות המועצה והרשיונות שניתנו.
ג-5037/131 3/16/1956 רפסודיה מלכותית בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רפוסדיה מלכותית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/132 4/8/1956 חד גדיא  בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גדי בשני זוזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/133 2/3/1956 הרצח בקונצרט מאיול  בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצח בקונצרט מאיול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/134 3/15/1956 בעל זרוע הזהב  בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעל זרוע הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/135 3/28/1956 טם טם  בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טם-טם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/136 4/11/1956 הברבור  בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברבור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5038/1 4/11/1956 הכובש הגדול  בקשת "ר.ק.או רדיו פיקטרס ניר איסט אינק." לרישיון הצגת הסרט "הכובש הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/2 4/11/1956 המכשפה  בקשת "ג' פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המכשפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/3 1/2/1956 אי הגיהנום  בקשת "סוכני הפילמים המאוחדים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אי הגיהנום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
נ-55/16 5/1/1953 בן-צבי יצחק – גנזך המדינה והספריה (משרד ראש-הממשלה) התכתבויות בין לשכת הנשיא לד"ר אלכסנדר ביין  הגנז הראשי – גנזך המדינה: פרוטוקולים ממושבי מועצת הארכיונים העליונה  התכתבות בעניני תערוכה של מגילת העצמאות וחותמיה  העתקי התעודות החתומות על-ידי נשיא המדינה ועוד.
ג-5038/53 5/22/1963 הרפתקאות של איסמעיל יאסין בקשת "כדיר פילם הפצת סרטי קולנוע" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות איסמעיל יאסין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/54 5/27/1956 פתח לגן עדן  בקשת "א. דיין" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פתח לגן עדן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/55 5/30/1956 שותפים לחטא בקשת "ר.ק.או. רדיו פיקטרס ניר איסט אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שותפים לחטא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/56 5/30/1956 הגבורים האמיצים בקשת "חברת ר.ק.או רדיו פיקטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגבורים האמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/57 6/3/1956 היה זה בשדה הקרב בקשת "Rko Radio Pictures of Israel Inc." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היה זה בשדה הקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן
ג-5038/58 6/4/1956 הפושעים לגהינום בקשת "מאיר ששון דיאמונד פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפושעים לגהינום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/59 4/24/1956 שירי אהבה בקשת "פילם אלברט בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן
ג-5038/60 6/1/1956 הצרצר בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצרצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן
ג-5038/61 6/11/1956 דין הערבה בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דין הערבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן
ג-5038/65 6/3/1956 קול בערפל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קול בערפל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/66 6/24/1956 יפהפית הונולולו בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יפהפית הונלולו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/67 8/1/1956 את מוכנה? בקשת "פרסום אפרוני" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "את מוכנה?" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5038/68 6/18/1956 האיש בחליפה האפורה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפורשיון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האיש בחליפה האפורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/69 6/14/1956 חלום יום קיץ  בקשת "מפעלים מאוחדים להסרטה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חלום ליל קיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5043/7 11/18/1957 טופז-סרט צרפתי רשיון עבור הקרנת הסרט "טופז" (קומדיה צרפתית)  מצורף תקציר הסרט בעברית ובצרפתית.
גל-53356/9 6/3/1990 הפעלת יום חינוך ארוך הפעלת יום חינוך ארוך-דו"ח ביניים לסיכום מחקר חלוץ על ידי מכון סאלד (ד"ר עמוס ספקטור) והערות משרד החינוך על הדו"ח. בתיק גם ההסכם בין משרד החינוך למכון סאלד בעניין ביצוע המחקר בנושא הערכת יום לימודים ארוך.
נ-407/40 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הורוביץ אלי)
נ-407/41 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (גודמן פיליפ)
נ-407/42 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שילנסקי דב)
נ-407/43 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (רובינשטיין אמנון)
נ-407/44 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אליעזר רחמילביץ' ודניאל רחמילביץ')
נ-407/45 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (כהן שאר ישוב)
נ-407/46 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (צוקר דדי)
נ-407/47 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (רון שוקי) סירובו של הרצוג לבוא לתחרות אגרוף תאילנדי.
נ-408/9 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פלר בנימין) קרן התכלת לייצור צבע מחלזונות לטליתות.
נ-408/10 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – יואש צידון (צ'אטו)
נ-408/11 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שוחט אברהם)
נ-408/12 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (דיבואה ז'ק מרסל)
נ-408/13 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קוליץ יצחק)
נ-408/14 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קציר אפרים)
נ-408/16 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שאקי אבנר)
נ-408/17 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הרמן דוד ויונתן) שולחן דישראלי
נ-408/18 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (קליינר מיכאל)
נ-408/20 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (לין אמנון) טוג'מן
נ-408/21 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אלחנני אבא)
נ-408/22 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ורהפטיג זרח)
נ-408/23 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אלמוגי יוסף)
נ-408/24 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (לוין רות)
נ-408/27 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם – יצחק נבון 
נ-408/28 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (נוף עקיבא)
נ-407/52 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פלאי פנינה) בת משפחתו של פרופ' פינחס הכהן פלאי
נ-407/53 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אוהד מאיר)
נ-407/55 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (הרצוג פנינה)
נ-407/56 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שרובר גיטה)
נ-407/57 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (בורג יוסף)
נ-407/58 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אבו-חצירא אהרון)
נ-407/59 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שטרית שמעון)
נ-407/60 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (טלגם משה)
נ-408/4 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פרס שמעון) מכתבי פרס בכתב ידו.
נ-408/5 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פולק ישראל)
נ-408/6 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (פריי ג'ין) Jean Frye
נ-408/7 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (צבן יאיר) ההבלגה ב-1939
נ-408/8 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (מינדל מאיר)
נ-408/51 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ברכנפלד שלמה)
נ-408/52 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אלוני שולמית) אייבי נתן
נ-408/53 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שעשוע שלמה)
ג-6649/7 3/2/1975 לשכת השר חיים בר-לב – ועדת שרים לערי פתוח – כרך ב' התכתבויות חליפת מלשכת שר המסחר והתעשייה  חיים בר-לב  בנוגע לנושאים: מינוי מנהלים במועצה הישראלית לצרכנות  תוכנית ארצות יעד  אומדן של החלפת יבוא  עיקרי תכנית פיתוח רב שנתית לגליל המערבי  המתייחסת למעלות  שלומי וכרמיאל  פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענין ערי פיתוח  ישיבה עם ראש הממשלה בענין פיתוח הגליל  הצעת מערכת תמריצים לערי פיתוח  סיכומי דיון  חוזרי ההנהלה  הערות לתזכיר "מלאי ההון וההשקעות הדרושות בתעשיה"  מימון סקר מחשבים אלקטרוניים 1976  הצעות ייעול מצד אזרחים ועוד.
גל-40170/15 6/13/1989 סרטים – למה האיטלקים לא עושים בר-ביקיו בקשה לרישיון הצגת הסרט "למה האיטלקים לא עושים בר-ביקיו" (מופיע גם כ"מסתלקים") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/16 6/8/1989 סרטים – סיכון רטוב בקשה לרישיון הצגת הסרט "סיכון רטוב" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/17 6/20/1989 סרטים – שטן קטן שלי בקשה לרישיון הצגת הסרט "שטן קטן שלי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/18 6/20/1989 סרטים – זרוקים על גגות ניו-יורק בקשה לרישיון הצגת הסרט "זרוקים על גגות ניו-יורק" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/19 5/30/1989 סרטים – לא ראיתי לא שמעתי בקשה לרישיון הצגת הסרט "לא ראיתי לא שמעתי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/20 6/6/1989 סרטים – גוסטבאסטרס (מכסחי השדים) 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "מכסחי השדים 2" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/21 6/22/1989 סרטים – אנחנו לא משוגעים בקשה לרישיון הצגת הסרט "אנחנו לא משוגעים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/22 6/1/1989 סרטים – סקנדל בקשה לרישיון הצגת הסרט "סקנדל" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/23 6/6/1989 סרטים – הבול הקסום בקשה לרישיון הצגת הסרט "הבול הקסום" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/24 7/1/1989 סרטים – ד.צ חוף אילת בקשה לרישיון הצגת הסרט "ד.צ. חוף אילת" (נכתב גם "דואר צבאי – חוף אילת") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א.א. הפצת סרטי קולנוע (1987) בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/25 6/29/1989 סרטים – אהבה פראית בקשה לרישיון הצגת הסרט "אהבה פראית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/26 7/1/1989 סרטים – יפה מדי בשבילך בקשה לרישיון הצגת הסרט "יפה מדי בשבילך" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/27 7/2/1989 סרטים – שומר הבארים בקשה לרישיון הצגת הסרט "שומר הבארים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/28 6/30/1989 סרטים – בני דודים בקשה לרישיון הצגת הסרט "בני דודים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/29 7/30/1989 סרטים – אהבת המכשף בקשה לרישיון הצגת הסרט "אהבת המכשף" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/30 6/2/1989 סרטים – קרטה קיד 3 בקשה לרישיון הצגת הסרט "קרטה קיד 3" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/31 7/6/1989 סרטים – הרפתקאותיו של מארק טווין בקשה לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאותיו של מארק טווין" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י קולנוע פריז – חב' קולנוע צרפת בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/32 7/5/1989 סרטים – סיפור קצר על אהבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "סיפור קצר על אהבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי תמוז בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/33 7/2/1989 סרטים – רומן אמיתי בקשה לרישיון הצגת הסרט "רומן אמיתי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/34 7/9/1989 סרטים – איש זקן מאוד עם כנפיים אדירות בקשה לרישיון הצגת הסרט "איש זקן מאוד עם כנפיים אדירות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי עת בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/35 7/10/1989 סרטים – בקצב הגוף בקשה לרישיון הצגת הסרט "בקצב הגוף" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/36 7/10/1989 סרטים – כל העולם בשבילך בקשה לרישיון הצגת הסרט "כל העולם בשבילך" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/37 7/12/1989 סרטים – צמד הבלשים בקשה לרישיון הצגת הסרט "צמד הבלשים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/38 7/10/1989 סרטים – השיבה לחיים בקשה לרישיון הצגת הסרט "השיבה לחיים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/39 7/10/1989 סרטים – משחק לעשירים בקשה לרישיון הצגת הסרט "משחק לעשירים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/40 7/11/1989 סרטים – אינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון בקשה לרישיון הצגת הסרט "אינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/41 6/27/1989 סרטים – שדה החלומות בקשה לרישיון הצגת הסרט "שדה החלומות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/42 7/16/1989 סרטים – יוסל'ה  איך זה קרה? בקשה לרישיון הצגת הסרט "יוסל'ה  איך זה קרה?" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/38 6/19/1990 סרטים – איש הקדילק בקשה לרישיון הצגת הסרט "איש הקדילק" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/39 7/17/1990 סרטים – פלדה לוהטת בקשה לרישיון הצגת הסרט "פלדה לוהטת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/40 7/17/1990 סרטים – נשים על הגג בקשה לרישיון הצגת הסרט "נשים על הגג" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/1 7/17/1990 סרטים – חתונה לבנה בקשה לרישיון הצגת הסרט "חתונה לבנה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/2 7/17/1990 סרטים – אני רוצה הביתה בקשה לרישיון הצגת הסרט "אני רוצה הביתה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/3 7/18/1990 סרטים – קוראים לי מארי בקשה לרישיון הצגת הסרט "קוראים לי מארי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/4 8/19/1990 סרטים – בעל זבוב בקשה לרישיון הצגת הסרט "בעל זבוב" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/43 4/26/1988 סרטים – זהות אחרת בקשה לרישיון הצגת הסרט "זהות אחרת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/45 5/10/1988 סרטים – ללא מיסתור בקשה לרישיון הצגת הסרט "ללא מיסתור" (נכתב גם "ללא מסתור") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שובל (מבצע שטריימל בע"מ)  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/46 5/11/1988 סרטים – הנמר והנקבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "הנמר והנקבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י קולנוע אלנוזהא בירושלים  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/47 5/15/1988 סרטים – הטרדה מינית בקשה לרישיון הצגת הסרט "הטרדה מינית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/48 5/4/1988 סרטים – להב קר בקשה לרישיון הצגת הסרט "להב קר" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/49 5/12/1988 סרטים – סלסה בקשה לרישיון הצגת הסרט "סלסה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40163/50 5/12/1988 סרטים – פגישה עם המוות בקשה לרישיון הצגת הסרט "פגישה עם המוות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/1 4/13/1988 סרטים – פרחים בעלית הגג בקשה לרישיון הצגת הסרט "פרחים בעליית הגג" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/2 5/5/1988 סרטים – לה סיניורה בקשה לרישיון הצגת הסרט "לה סיניורה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/3 5/1/1988 סרטים – ניקי וג'ינו בקשה לרישיון הצגת הסרט "ניקי וג'ינו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/4 5/19/1988 סרטים – הנסיכה הקסומה בקשה לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה הקסומה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/5 4/26/1988 סרטים – האשה של חיי בקשה לרישיון הצגת הסרט "האשה של חיי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י קולנוע פריז – חב' קולנוע צרפת בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/6 5/26/1988 סרטים – ביטל-ג'וס בקשה לרישיון הצגת הסרט "ביטל-ג'וס" (נכתב גם "ביטלג'וס") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/7 6/1/1988 סרטים – בעל בהשאלה בקשה לרישיון הצגת הסרט "בעל בהשאלה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/8 5/31/1988 סרטים – מקום ליד הים בקשה לרישיון הצגת הסרט "מקום ליד הים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40164/9 5/31/1988 סרטים – חולת אהבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "חולת אהבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/19 6/14/1990 סרטים – בלש מתחיל בקשה לרישיון הצגת הסרט "בלש מתחיל" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/20 5/9/1990 סרטים – אני מת עלייך בקשה לרישיון הצגת הסרט "אני מת עלייך" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/21 6/17/1990 סרטים – השוטר הפרטי שלי בקשה לרישיון הצגת הסרט "השוטר הפרטי שלי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/35 7/10/1990 סרטים – האסופית  – המשך בקשה לרישיון הצגת הסרט "האסופית  – המשך" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/36 7/7/1990 סרטים – הרפתקאות מילו ואוטיס בקשה לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות מילו ואוטיס" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40175/37 7/10/1990 סרטים – האחים קריי בקשה לרישיון הצגת הסרט "האחים קריי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סטילר פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40183/33 12/16/1991 סרטים – רצח מן העבר בקשה לרישיון הצגת הסרט "רצח מן העבר" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40183/34 12/12/1991 סרטים – צמד לענין בקשה לרישיון הצגת הסרט "צמד לענין" (נכתב גם "צמד לעניין") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40183/35 12/13/1991 סרטים – זרמים קטלניים בקשה לרישיון הצגת הסרט "זרמים קטלניים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי ארז בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן. בנוסף  בתיק ראיון עם השחקן ג'וליאנו מר  אשר פורסם בעיתון "כל העיר".
גל-40183/36 12/16/1991 סרטים – בכוננות מתמדת בקשה לרישיון הצגת הסרט "בכוננות מתמדת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40183/37 12/19/1991 סרטים – נערי רחוב בקשה לרישיון הצגת הסרט "נערי רחוב" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40183/38 11/11/1991 סרטים – החברה שלי בקשה לרישיון הצגת הסרט "החברה שלי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/1 1/1/1992 סרטים – בית הנשים בקשה לרישיון הצגת הסרט "בית הנשים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי תמוז בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/2 1/1/1992 סרטים – מסע של תקווה בקשה לרישיון הצגת הסרט "מסע של תקווה" (נכתב גם "מסע של תקוה" / "מסע של תיקווה") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי תמוז בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/3 1/5/1992 סרטים – רגעים של סכנה בקשה לרישיון הצגת הסרט "רגעים של סכנה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/4 12/1/1991 סרטים – שושנת פרא בקשה לרישיון הצגת הסרט "שושנת פרא" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/5 12/29/1991 סרטים – J.F.K – תיק פתוח בקשה לרישיון הצגת הסרט "J.F.K – תיק פתוח" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/6 1/5/1992 סרטים – סם ואני בקשה לרישיון הצגת הסרט "סם ואני" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סנרייז פילמס יו.אס בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/7 1/1/1992 סרטים – פסגת הפחד בקשה לרישיון הצגת הסרט "פסגת הפחד" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/8 1/9/1992 סרטים – התנפצות בקשה לרישיון הצגת הסרט "התנפצות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/9 1/16/1992 סרטים – נשים אוהבות ו…דיאטה בקשה לרישיון הצגת הסרט "נשים אוהבות ו…דיאטה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40184/10 1/16/1992 סרטים – מכת מחץ בקשה לרישיון הצגת הסרט "מכת מחץ" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
נ-423/16 11/26/1991 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – הענקת עותק ראשון של מגילת העצמאות מתורגמת לרוסית
נ-408/31 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (וומרק אלפרד) בקשה למידע על משפחתה של אסתר גולדברג לבית הרצוג  אחותו של הרב הרצוג.
נ-408/33 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (נמיר אורה)
נ-408/34 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (באומל יונה ומרים)
נ-408/36 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (טולידנו שמואל)
נ-408/37 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ברזילי שמואל) בקשה לפתוח ארכיונים בצרפת
נ-408/38 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (טבת שבתאי)
נ-408/39 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (שפט גרשון)
נ-408/40 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (בקר יצחק) הצעה לחובת דיווח פרסונלית אוניברסלית
נ-408/41 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (אבנרי אורי)
נ-408/42 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (סולודר עדנה)
נ-408/43 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (רום יעל)
נ-408/44 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (סימון בוב Bob Simon) בוב סיימון
נ-408/45 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל  בנושאים שונים. (מייזליש שאול) שילה רפאל
נ-408/46 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (וייס שבח)
נ-408/48 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (יעקבי גד)
נ-408/50 1/1/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (ביטון צ'רלי)
גל-40170/43 7/17/1989 סרטים – חסינות דיפלומטית בקשה לרישיון הצגת הסרט "חסינות דיפלומטית" (ידוע גם כ"נשק קטלני 2: חסינות דיפלומטית") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/44 7/17/1989 סרטים – ללכת שבי אחריו בקשה לרישיון הצגת הסרט "ללכת שבי אחריו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/45 7/17/1989 סרטים – מותק  הילדים התכווצו בקשה לרישיון הצגת הסרט "מותק  הילדים התכווצו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/46 6/27/1989 סרטים – נקמה עיוורת בקשה לרישיון הצגת הסרט "נקמה עיוורת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/47 7/19/1989 סרטים – ניפגש בספארי בקשה לרישיון הצגת הסרט "ניפגש בספארי" (נכתב גם "נפגש בספארי") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י רועי הפקות בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/48 7/21/1989 סרטים – אנו החיים בקשה לרישיון הצגת הסרט "אנו החיים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/49 7/26/1989 סרטים – הייה שלום! המלך בקשה לרישיון הצגת הסרט "הייה שלום! המלך" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40170/50 7/24/1989 סרטים – ואלוהים ברא את האישה בקשה לרישיון הצגת הסרט "ואלוהים ברא את האישה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/1 8/1/1989 סרטים – צילו של השוגון בקשה לרישיון הצגת הסרט "צילו של השוגון" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/2 8/3/1989 סרטים – פרקליט במילכוד בקשה לרישיון הצגת הסרט "פרקליט במילכוד" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/3 7/23/1989 סרטים – ישוע בקשה לרישיון הצגת הסרט "ישוע" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פרויקט ישוע  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/4 8/1/1989 סרטים – סודות בוערים בקשה לרישיון הצגת הסרט "סודות בוערים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/5 7/10/1989 סרטים – נוף בערפל בקשה לרישיון הצגת הסרט "נוף בערפל" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נחשון – חברה להפצת סרטים ישראליים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/6 7/10/1989 סרטים – בית ברנדה אלבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "בית ברנדה אלבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נחשון: תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/7 8/10/1989 סרטים – אשה בודדה מחפשת בקשה לרישיון הצגת הסרט "אשה בודדה מחפשת" (נכתב גם "אישה בודדה מחפשת") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/8 8/13/1989 סרטים – חבצלת בקשה לרישיון הצגת סרט הסטודנטים "חבצלת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י הבמאית לבנה חכים והמפיק יועד בן יוסף מאוניברסיטת תל אביב: תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/9 8/13/1989 סרטים – המקלט בקשה לרישיון הצגת הסרט "המקלט" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פילם אפקט בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/10 8/13/1989 סרטים – שדות ירוקים בקשה לרישיון הצגת הסרט "שדות ירוקים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י רותי הפקות: תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/11 7/30/1989 סרטים – באטמן בקשה לרישיון הצגת הסרט "באטמן" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/12 8/16/1989 סרטים – גירוש בקשה לרישיון הצגת הסרט "גירוש" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אבי מוגרבי  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/13 8/8/1989 סרטים – לילה של פורענות בקשה לרישיון הצגת הסרט "לילה של פורענות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/14 8/1/1989 סרטים – נעול בקשה לרישיון הצגת הסרט "נעול" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/15 6/27/1989 סרטים – מסעו של גרינגו בקשה לרישיון הצגת הסרט "מסעו של גרינגו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/16 8/13/1989 סרטים – תחנת שידור לקריינים מתחילים בקשה לרישיון הצגת הסרט "תחנת שידור לקריינים מתחילים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/17 8/13/1989 סרטים – סקס  אהבה ורוק'נרול בקשה לרישיון הצגת הסרט "סקס  אהבה ורוק'נרול" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/18 8/23/1989 סרטים – סקס  שקרים ווידאו טייפ בקשה לרישיון הצגת הסרט "סקס  שקרים ווידאו טייפ" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/19 8/21/1989 סרטים – העיר והכלבים בקשה לרישיון הצגת הסרט "העיר והכלבים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/5 7/18/1990 סרטים – שיקאגו ג'ו והדוגמנית בקשה לרישיון הצגת הסרט "שיקאגו ג'ו והדוגמנית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מ.א.ג פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/6 7/9/1990 סרטים – מת לחיות 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "מת לחיות 2" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/7 7/22/1990 סרטים – סיוט ברחוב אלם 5 בקשה לרישיון הצגת הסרט "סיוט ברחוב אלם 5: ילד החלומות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/8 8/1/1990 סרטים – כמה טוב לחיות בקשה לרישיון הצגת הסרט "כמה טוב לחיות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מ.א.ג פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/9 7/17/1990 סרטים – דיק טרייסי בקשה לרישיון הצגת הסרט "דיק טרייסי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות'  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/10 7/22/1990 סרטים – מסיבה פרועה בקשה לרישיון הצגת הסרט "מסיבה פרועה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/11 6/11/1990 סרטים – חיבוק דב בקשה לרישיון הצגת הסרט "חיבוק דב" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/12 8/11/1990 סרטים – לגעת בך בפעם האחרונה בקשה לרישיון הצגת הסרט "לגעת בך בפעם האחרונה" (נכתב גם כ"רוח רפאים") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/13 8/13/1990 סרטים – רחובות האתמול בקשה לרישיון הצגת הסרט "רחובות האתמול" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י ס.ו.י. סרטים בע"מ: תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/14 8/16/1990 סרטים – ימי הרעם בקשה לרישיון הצגת הסרט "ימי הרעם" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/15 6/17/1990 סרטים – בואו לראות את גן העדן בקשה לרישיון הצגת הסרט "בואו לראות את גן העדן" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/16 9/1/1990 סרטים – רצח תחת שני דגלים בקשה לרישיון הצגת הסרט "רצח תחת שני דגלים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/17 8/26/1990 סרטים – משימה קטלנית בקשה לרישיון הצגת הסרט "משימה קטלנית" (נכתב גם "נינג'ה אמריקאי 5") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/18 6/29/1990 סרטים – בלוז בקשה לרישיון הצגת הסרט "בלוז" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-2411/3 3/30/1976 סרטים – מלחמת הכוכבים בקשה לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכוכבים" ("The Love War") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י קול-אור פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/20 8/24/1989 סרטים – אחד משלנו בקשה לרישיון הצגת הסרט "אחד משלנו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י ישראפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/21 1/1/1989 סרטים – רק בסרטים בקשה לרישיון הצגת הסרט "רק בסרטים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי הבמאי יוסי דרורי: תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/22 8/24/1989 סרטים – סינמה פארדיסו בקשה לרישיון הצגת הסרט "סינמה פארדיסו" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/23 8/27/1989 סרטים – פגישה מחודשת בקשה לרישיון הצגת הסרט "פגישה מחודשת" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/24 8/29/1989 סרטים – קפוא וטעים בקשה לרישיון הצגת הסרט "קפוא וטעים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/25 8/29/1989 סרטים – ליגה לאומית בקשה לרישיון הצגת הסרט "ליגה לאומית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/26 7/25/1989 סרטים – סיפור רפאים סיני בקשה לרישיון הצגת הסרט "סיפור רפאים סיני" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שובל (מבצע שטריימל בע"מ)  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/27 8/3/1989 סרטים – הנערה עם הנדנדה בקשה לרישיון הצגת הסרט "הנערה עם הנדנדה" (נכתב גם "הנערה על הנדנדה") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/28 7/17/1989 סרטים – מרדף החתול בקשה לרישיון הצגת הסרט "מרדף החתול" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י וידאוטיב תקשורת בינלאומית בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/29 8/29/1989 סרטים – מיס אריזונה בקשה לרישיון הצגת הסרט "מיס אריזונה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י גלפנדפילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/30 8/1/1989 סרטים – משפחת יין בקשה לרישיון הצגת הסרט "משפחת יין" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/31 9/10/1989 סרטים – אריק הויקינג בקשה לרישיון הצגת הסרט " אריק הויקינג" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סטילר פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/33 11/2/1989 סרטים – שוקולד בקשה לרישיון הצגת הסרט "שוקולד" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י יצחק שני סרטים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40172/1 10/12/1989 סרטים – ים של אהבה בקשה לרישיון הצגת הסרט "ים של אהבה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/19 8/28/1990 סרטים – ואן דאם – בשליחות החוק בקשה לרישיון הצגת הסרט "בשליחות החוק" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40176/20 8/28/1990 סרטים – מחץ הדלתא 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "מחץ הדלתא 2" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י סרטי נח בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-17007/10 1/1/1952 בקה-אל-גרביה  מועצה מקומית דו"ח מבקר המדינה  תרשים ותכתבות בענין בנית מבנה שירותים למגרש הכדורגל  קטעי עתונות  תכתובת ועוד
גל-17064/9 1/1/1964 נצרת  תיק שוטף – העתקי מכתבים יוצאים – כרך א'  המשך בתיק  10
גל-17064/10 6/1/1965 נצרת  תיק שוטף – המשך מתיק  9 – העתקי מכתבים יוצאים. כרך ב'
גל-40172/4 1/12/1989 סרטים – מצולות בקשה לרישיון הצגת הסרט "מצולות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40172/5 8/13/1989 סרטים – הכיוון דרום – מזרח בקשה לרישיון הצגת הסרט "הכיוון דרום – מזרח" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי נחשון – חברה להפצת סרטים ישראליים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40172/6 8/17/1989 סרטים – חטאי מלחמה בקשה לרישיון הצגת הסרט "חטאי מלחמה" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40172/7 10/5/1989 סרטים – טורנר והוץ' בקשה לרישיון הצגת הסרט "טורנר והוץ'" (נכתב גם "טורנר והוש") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י א. גלעד ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40172/8 10/25/1989 סרטים – כף רגלי השמאלית בקשה לרישיון הצגת הסרט "כף רגלי השמאלית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י מפיצי סרטים שבעה כוכבים בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-40171/47 10/10/1989 סרטים – כשהרי פוגש את סאלי בקשה לרישיון הצגת הסרט "כשהרי פגש את סאלי" (נכתב גם "כשהארי פגש את סאלי") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
ג-10674/2 5/1/2001 מנהלה (המשך מתיק מס' 1) התכתבות  דפי פקס  דפי אינטרנט וקטעי עיתונות בעניינים מנהליים שונים שח המשרד: רכישת ציוד  קורסים לעובדי המשרד ועוד (המשך בתיק מס' 3).
ג-6265/19 1/1/1960 רה"מ – התעניינות בשפה העברית
גל-17035/11 1/1/1956 מושריפה בתיק התכתבות בענין תלונה על הפקעת קרקע חקלאית על-ידי הצבא לצורכי אימונים
גל-17068/4 1/1/1962 פליטים תזכירים בענין הצעות למדיניות חדשה כלפי הפליטים תשלום פיצויים לפליטים  התכתבות בענין פגישה עם פליטים מלבנון ותשלום פיצויים לנפקדים ביושבים בחו"ל
גל-17097/9 11/1/1951 כפר קרע  עניני קרקעות התכתבות בענין תלונות התושבים על הפקעת קרקעותיהם.
גל-17019/19 1/1/1949 כתבות ב"אל יום" כתבות ב"אל יום" – תרגומים לעברית
גל-40178/16 11/23/1990 סרטים – שכחו אותי בבית בקשה לרישיון הצגת הסרט "שכחו אותי בבית" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-7439/9 9/1/1976 קניג כרך ב'
גל-20584/2 8/10/1992 לשכת המנכ"ל – אזורי פיתוח התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התמ"ס נתן שרוני בנוגע לאזורי פיתוח. מגעים עם מועצות  מפעלים ועוד.
גל-13914/8 1/1/1964 סקירות משטרת ישראל
גל-2407/28 6/26/1975 סרטים – הסנדק מס' 2 בקשה לרישיון הצגת הסרט "הסנדק מס' 2" (ידוע גם כ"הסנדק חלק שני") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סינמה אינטרנשיונל קורפוריישן בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-13922/12 1/1/1971 נציב תלונות הציבור תלונות בערבית  רשימת גופים שעליהם ניתן להגיש תלונה (בנוסף למשרדי הממשלה והרשויות המקומיות)
גל-14792/9 6/21/1983 סרטים – שובו של ג'די בקשה לרישיון הצגת הסרט "שובו של ג'די" (ידוע גם כ"מלחמת הכוכבים – פרק 6: שובו של הג'דיי" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  תמונה מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-17069/14 1/1/1950 חוקים ותקנות העתקים של חוק השבות וחוק האזרחות  חוק הדרכונים  חוק הכניסה לישראל וצווי יציאה לחו"ל
גל-17011/23 1/1/1954 העדה החבשית בתיק רק סקירה על העדה בירושלים  שהוגשה לסגן שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג
גל-13899/6 1/1/1949 קבר נבי-שועייב בכפר חטין התכתבות בענין חגיגות לזכרו; סלילת דרך חדשה לקבר  קטעי-עתונות
גל-17039/6 1/1/1950 כפר קרע התכתבות בענין פינוי הכפר מתושביו  מינוי מוכתאר חדש  השבת אדמות  הלוואות לכפר ועוד
גל-17099/9 1/1/1950 הקמת קרן פקדון לתשלום פיצויים לנפגעים מפעולות המסתננים התכתבות.
גל-14805/12 4/15/1986 סרטים – סרט לילה אישור המועצה לבקורת סרטים ומחזות להקרנת הסרט הישראלי "סרט לילה" (1986)-בקשה ותקציר הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה בנוגע לאישור הקרנת סרטים ומחזות.
גל-17100/5 1/1/1957 רצועת עזה – מסחר ותעשיה בתקופת הכיבוש בעקבות מבצע סיני סיכומי ישיבות הפיקוד  דו"חות תקופתיים  סקירות  הצעות תקציב לרצועת עזה  התכתבות בענין פיתוח הרצועה ועוד. כרך א' (המשך בתיק (6
גל-17100/7 7/1/1955 רצועת עזה – מסחר ותעשיה בתקופת הכיבוש בעקבות מבצע סיני (המשך מתיק 6) בתיק רק דו"ח אחד של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם על הפליטים בעזה לפני מבצע סיני.
גל-20695/8 10/1/1992 לשכת סגנית השר מ. לובלסקי – ישובים שונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגנית שר המסחר והתעשייה  מאשה לובלסקי  בנוגע לפעילות המשרד ביישובים שונים: סיכומי פגישות עם שר התמ"ת מיכה חריש  סיכומי ביקורים של סגנית השר  קידום המסחר וענפי השירותים בירושלים  אופנהיימר – ממתקי ירושלים  פרוטוקולים של ועדת תמיכות  רשימת מפעלים באשדוד  סיוע למפעלים שונים ועוד.
ג-1968/9 4/5/1951 מועצה אזורית מרום הגליל – דו"חות וידיעות המועצה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע למועצה אזורית מרום הגליל: דו"חות חודשיים על פעולות המועצה  דו"ח על בעיות המועצה  המצב של תושבי האזור  העלון המקומי מספר 1 ועוד.
ג-1968/31 3/1/1949 דו"חות כלליים – רעננה ידיעון של המועצה המקומית; דו"חות אדמינסטרטיביים של המועצה.
ש-71/15 1/1/1955 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים מועצה אזורית חבל מעון התכתבות מועצה אזורית חבל מעון  בנושאים: כבישים  מפעל ההזנה של משרד החינוך  הלוואות
ש-153/1 1/1/1950 ארגון המועצות האזוריות – תיקי תכנון של פיתוח וניקוז – תכנון המים הסדרת נחל גיאה תכנון
ג-1887/130 1/24/1952 תיקים סגורים של מועצות-מקומיות – דואר וטלפון – מרום-הגליל מועצה אזורית מרום הגליל-התכתבויות בין המועצה למשרד הדואר ולמחלקה למועצות אזוריות במשרד הפנים בעניין התקנת טלפונים ושרות דואר נע לישובי המועצה.
ש-71/16 1/1/1955 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים מועצה אזורית חבל עזתה התכתבות בנושאים: הלוואות  מפעל ההזנה בחינוך
ש-98/4 3/25/1969 ארגון המועצות האזוריות – הסוכנות היהודית דוחות הוועדת הארצית לתכנון אזורי פיתוח תשתיות באזור ים המלח- מים  כבישים;  ניצול משאבי טבע  שירות ליישובים מעבר לקו הירוק ; מענקים והלוואות ליישובים ; קליטת עולים בעלי מקצוע; התיישבות חקלאית
ש-153/20 5/1/1974 ארגון המועצות האזוריות – תיקי תכנון של פיתוח וניקוז – תכנון המים הסדרת נחל שכם תכנית מפורטת: הסדרת נחל שכם – קטע נחל אלכסנדר
ש-153/23 6/6/1974 ארגון המועצות האזוריות – תיקי תכנון של פיתוח וניקוז – תכנון המים הסדרת נחל קלט תכנית מפורטת
גל-17103/7 11/1/1956 דו"ח עזה בתיק רק דו"ח המינהל האזרחי ברצועת עזה בעת הכיבוש הישראלי בעקבות מבצע סיני.
ש-157/1 1/1/1975 ארגון המועצות האזוריות – המועצה הארצית לתכנון ולבניה  התכתבות העתקי פרוטוקולים מועצה מקומית תמרה  מפעל מלט נשר  שפיים
גל-20615/9 1/30/1994 לשכת המנכ"ל – תכנון וכלכלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר  יוסי שניר  בנוגע לפעילות המרכז לתכנון וכלכלה: תהליך מיקוד אסטרטגיה למשרד האנרגיה  סיכומי ישיבות של ועדת התיאום הבינמשרדית לתכנון לאומי וכלכלי  דו"ח הנהלה – אפריל 1994  טיוטת חוק התכנון הלאומי והכלכלי  התשנ"ה-1994  תחזית הכלכלה העולמית ב-1995  פרויקט מעלה  דו"חות חודשיים על פעילות המשק  ממצאים עיקריים מסקר מבנה כוח אדם בתעשייה  1993  רווחיות הייצוא ב-1994 ועוד.
גל-20615/10 2/12/1995 לשכת המנכ"ל – תכנון וכלכלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר  יוסי שניר  בנוגע לפעילות המרכז לתכנון וכלכלה: רווחיות הייצוא ב-1994  דו"חות חודשיים על פעילות המשק  סחר חוץ ב-1994  תכנית עבודה 1995  סיכומי ישיבות של ועדת התיאום הבינמשרדית לתכנון לאומי וכלכלי  השוואת שעורי העלאות מחירים על מוצרים בפיקוח מול שנוי מדד מחירים  מחירי חנייה – פיקוח מחירים  מגמות התפתחות בכלכלה העולמית ב-1996  חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ועוד.
ג-1898/17 5/28/1954 תיקים כלליים של ועדים מקומיים – הנחות משכר דירה חברת עמידר בתיק שני מכתבים בעניין הנחות בשכר דירה שנותנת חברת "עמידר" לשוכרים עם בעיות סעד.
ש-73/2 1/1/1959 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים מועצה אזורית הגליל התחתון מצב כספי של המועצה האזורית גליל תחתון  פרוייקט אספקת קקאו
גל-2418/90 11/10/1977 סרטים – מלחמת כוכבים בקשה לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכוכבים" (ידוע גם כ"מלחמת הכוכבים – פרק 4: תקווה חדשה") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
ש-130/13 1/1/1978 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות דפי מפקד האוכלוסין לפי ישובים  1978 מיפוי רשימת המועצות האזוריות  פילוח על פי מספר תושבים  גודל המועצה  יישובים שבתחומה  מספר מוסדות חינוך ועוד
ג-1962/12 3/8/1952 תיקים כלליים – סחנין הקמת מועצות מקומיות בסחנין ובעראבה-פקודת המועצות המקומיות 1941  פניית תושבי סחנין לשרי החינוך והפנים בנוגע למצב ההוראה הגרוע בכפר  התארגנות לקראת הקמת מועצות מקומיות בסחנין ובעראבה.
גל-15273/4 9/11/1966 ארגון המועצות האיזוריות – המכון לחקר התישבות התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא מחקרים על התיישבות כפרית ותכנונה.
גל-15273/5 7/31/1967 ארגון המועצות האיזוריות – המכון לחקר התישבות התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא עבודת המכון לחקר ההתיישבות בשיתוף האו"ם ופרסומים שונים של המכון; דו"ח על המרכזים הבין כפריים בתחום החבל התיכון.
ג-1891/46 11/26/1951 תיקים סגורים של מועצות מקומיות – מרום-הגליל מועצה אזורית מרום הגליל-בקשת הקצבה ממשרד הפנים להקמת מאפיות אזוריות  בקשת הלוואה להשלמת המפעל האזורי לייבוש תאנים בקיבוץ סאסא  הקמת ביתן לתיירות בגליל.
ג-1964/22 3/2/1951 מועצה אזורית יואב – כפרי עבודה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הפנים  בנוגע לכפרי עבודה במועצה אזורית יואב: מעברה לקליטת עולים  הקצבה ליישובי עולים ועוד.
ג-1964/30 9/17/1951 כפרי עבודה – מרחבים בתיק התכתבות בנוגע לפדויים. ענייני תקציב  פיתוח תשתיות ומשאבים.
גל-17109/19 1/1/1955 תשלום מיסים על-ידי ערבים (המשך מתיק 18) דו"חות  התכתבות  קטע עתונות. (כרך ב')
גל-14820/4 12/21/1948 לשכת השר בכור שיטרית – פניות שונות (המשך מתיק 3) העתקי מכתבים יוצאים של השר והמזכיר הכללי; התכתבויות ופניות בנושא ניהול חיי המיעוטים  בקשות לדו"חות תקופתיים ועוד.
ש-62/4 1/1/1950 ארגון המועצות האזוריות – ועד גוש הגליל המערבי תקציב
גל-40184/21 12/23/1991 סרטים – בגסי בקשה לרישיון הצגת הסרט "בגסי" (ידוע גם כ"באגסי") בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-17108/23 5/2/1950 פליטים מחוסרי זכויות בשטחים המפורזים התכתבות של היועץ לענייני ערבים יהושע פלמון בענין הצורך לדון בועדת שביתת הנשק הישראלית-סורית בפליטים שישבו באל-חמה (חמת גדר) ובשטח המפורז של משמר הירדן.
גל-17108/31 6/1/1950 אונר"א  – UNRWA .United Nations Relief and Works Agency סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (ססו"ת) – דו"חות הסוכנות על חלוקת מזון  פרוטוקולים מישיבות שונות (כמו ועדות שרים  משרד החוץ ועוד).
ג-1900/10 6/1/1950 ועדים מקומיים ומעברות – תקציב וכספים בתיק התכתבויות של משרד הפנים בנוגע להקצבות למעברות  מיסוי  מפעל ההזנה ותקציבים.
ג-1900/11 10/3/1950 ועדים מקומיים ומעברות – אבן-יהודה בתיק התכתבויות בענייני תקציב ועלויות של מעברת אבן יהודה.
ג-1900/18 1/9/1955 ועדים מקומיים ומעברות – בסא התכתבות בנוגע הקמת מעברה בחניתה
גל-40189/18 1/27/1993 סרטים – שכחו אותי בבית 2 – לבד בניו יורק בקשה לרישיון הצגת הסרט "שכחו אותי בבית 2 – לבד בניו יורק" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
ש-142/13 1/1/1950 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות בטחון כללי. כרך ה'
ש-143/2 12/1/1978 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות בטחון כללי. כרך ח' בתיק – התכתבויות הנוגעות לענייני ביטחון; בתוך כך – התכתבויות הנוגעות להקמת חדרי נשק ביישובים  הקמת חדרי נשק ביישובי עימות בצפון ועוד  נושאים של עיבוי גדרות ביישובי עימות ועוד.
גל-7501/15 8/1/1976 פיתחת רפיח – בית-ספר אבשלום – חברת ילדים בית הספר אבשלום טיולים כיתתיים  חלוקה לקבוצות  רישום תלמידים; ועד כיתה
גל-17109/41 7/1/1949 פגישות מושלים צבאיים  פגישות עם מחלקת ממשל צבאי פרוטוקולים מישיבות.
ש-62/8 1/16/1950 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית חוף הכרמל הקמת מועצה אזורית לישובי חוף הכרמל-סיכומי ישיבות והתכתבויות של ועד אזור חוף הכרמל עם משרד הפנים בקשר להקמת רשות מקומית לישובי חוף הכרמל  הקמת המועצה האזורית וטקס הפתיחה החגיגי ביולי 1951  גבולות המועצה  עלוני ידיעות המועצה ובהם דיווחים על פעילות מוסדות המועצה (ועדות בריאות  חינוך  חקלאות  סעד ועוד) וידיעות שונות על הנעשה באזור  ישיבות מליאת המועצה  מאזנים כספיים  הקצבות לישובי עולים בתחום המועצה. התכתבויות בין המועצה האזורית לארגון המועצות האזוריות בעניין חוקי עזר  תקציב  מיסים  מפקד אוכלוסין בישובי המועצה ועוד.
ש-144/8 1/24/1977 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות הסוכנות היהודית. כרך ב' תכניות חקלאיות  בקשות להלוואה
גל-7503/2 1/1/1970 פיתחת רפיח – בית-ספר אבשלום – מפתח ענינים לחוזרי מנכ"ל מיוחדים מפתח העניינים לחוזרי המנהל הכללי תשל"א – תש"מ
ג-17078/9 9/8/1952 תלונות מועצות אזוריות – מרום-הגליל מועצה אזורית מרום הגליל-תלונות. תלונת ועד מתישבי קוצ'ין בעלמא על ישובם במקום עם מזג אויר קר ששונה מאד מהאקלים בו התרגלו לחיות  תלונת קיבוץ ע"ש יוסף גרדוש על הפיכת שטח חקלאי לשטח אימונים.
ש-87/13 12/30/1963 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית חבל מעון. כרך א' התכתבות של המועצה האזורית חבל מעון בנושאים: תקציב  הלוואות  איגוד הכבאות  פיתוח תשתיות  ענייני כוח אדם  הסעות תלמידים  פעילות ספורט  יום לימודים ארוך  דירות לרופאים ומורים ביישובי ספר  מיגון יישובים ועוד.
גל-4038/35 12/1/1967 אחמד מחמד מסעוד וותד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2038.
גל-4038/36 12/5/1967 שאוקי אחמד זכי חלף בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4038/37 12/5/1967 אמנה מחמוד חסן בקשה להיתר בנייה והיתר הוועדה.
גל-4038/38 11/13/1967 עבדל קאדר מחמד שמייה בקשת היתר בנייה.
גל-4038/40 12/17/1967 עבדל רחמן חג' מחמוד חסן אל נראף בקשת היתר בנייה.
גל-4038/41 5/15/1968 מחמוד צאלח ותד בקשת היתר בנייה.
גל-4038/42 7/5/1968 ג'מאל מחמד עבדל ראזק שמיה בקשת היתר בנייה.
גל-4038/43 7/5/1968 עזאם מחמד עבדל רזאק שמיה בקשה להיתר בניה.
גל-4038/44 8/24/1968 אחמד אבו עסבה בקשת היתר בניה.
גל-4038/46 11/7/1968 עבדל רחמאן אחמד אבו נצר בקשת היתר בניה.
גל-4038/47 11/3/1968 סמיר ג'מיל עבדול רזק ג'רה בקשת היתר בניה.
גל-4038/52 12/1/1968 חליד מחמד ג'ארה בקשה להיתר בניה.
גל-4038/53 12/1/1968 לוטפי מחמוד חסן חלף בקשה להיתר בניה.
גל-4038/98 7/24/1970 עלי מחמד סאלח בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4038/104 5/26/1968 המועצה המקומית בקשה להיתר בניה – מסגד.
ש-89/8 1/12/1964 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מנשה. כרך א' מועצה אזורית מנשה פיתות תשתיות; כבישים ודרכי גישה;  הלוואות להקמת בניית מוסדות ציבור – מרפאות  כיתות לימוד
ש-89/11 2/29/1968 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מנשה. כרך ד' מועצה אזורית מנשה פתיחת כיתות לימוד ; הסעות תלמידים; פיתוח תשתיות כבישים; מבני ציבור; קרן הלוואות; קצבאות זקנה ועוד
ג-1904/16 4/6/1954 עיריית נצרת – בחירות – כרך שלישי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המחלקה למיעוטים במשרד הפנים בנוגע לבחירות בעיריית נצרת: תוצאות הבחירות לעיריית נצרת  גיבוש הקואליציה  כרוזי בחירות  ועדת חקירה – המאורעות בנצרת  הפגנות בעיר  שאילתות של חברי כנסת לשר הפנים  חוקיות הבחירות בנצרת  מינוי ממלא מקום לראש העירייה  סיכומי ישיבות מועצת העיריה ועוד.
גל-7311/15 7/18/1949 מחלקת התיירות – משרד ראש הממשלה – (שרות השידור) – ועדת הטקסים – ועדת הסמלים התכתבות בנוגע להשתתפות תיירים במצעד צה"ל  כרטיסי כניסה לתיירים להשתתפות בטקס קבורת הרצל  שימוש בסמל המדינה בהודעות מחלקת התיירות ועוד
גל-7513/4 8/29/1974 פיתחת רפיח – בית-ספר אבשלום – משרד החינוך ביה"ס אבשלום – החינוך לניקיון ואיכות הסביבה.  תחרות נוער ארצית לרכיבה על אופניים.  קליטת תלמידים בקיבוצים  פנימיות ומוסדות עליית הנוער.  תכנון וארגון ההנצחה של אירועי שואה ותקומה בביתה הספר.  התארגנות חינוכית לטיפוח החינוך לחסכון.  מלחמת יום הכיפורים – שנה אחריה – תוכנית לימודים ועוד.
גל-4038/68 6/1/1969 עותמאן בקר חג' מוסטפה  אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה לעותמאן בקר חג' מוסטפה.
גל-4038/70 10/1/1969 מחמד רדה בדראן אוסף מסמכים של משרד הפנים בנושא רשימת בקשות להיתרי בנייה  הכוללים: היתר בנייה למחמד רדה בדראן.
גל-4038/71 12/1/1969 מחמד ע' רחמן ביאדה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה למחמד ע' רחמן ביאדה.
גל-40211/33 10/26/1997 סרטים – שכחו אותי בבית 3 בקשה לרישיון הצגת הסרט " שכחו אותי בבית 3" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-4038/94 4/1/1970 מוסטפה מחמוד ג'רה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה למוסטפה מחמוד ג'רה.
גל-14516/8 6/19/1975 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – בתי ספר מקיפים בערי פיתוח התכתבויות  נתונים ותחשיבים בנושא תקצוב בתי ספר מקיפים בעיירות פיתוח.
גל-14516/18 12/1/1985 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – בתי הספר לתלמידים מחוננים תכנית הפעילויות המוצעות על ידי מכון סאלד לשנה הראשונה של שלב התכנון של תכנית לבית ספר פנימייתי למחוננים בתחומי האמנות והמדעים; פרוטוקול מישיבות נציגי האוניברסיטאות בישראל לגבי ביה"ס ועוד.
פ-2235/7 1/1/1940 תרגומי שירים מאת שולמית קלוגאי. תרגומי שירים מאת שולמית קלוגאי ובכתב ידה. התאריך משוער.
א-4342/8 1/1/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק מס' 7) ניירות עמדה  דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים: נאום מזכיר המדינה שולץ  ועדת חוץ של הסנט ומשא ומתן ישראלי ערבי
פ-3114/25 6/16/1922 יד יצחק בן-צבי – מחקרים – בצלאל. כתבות  מאמרים  תערוכות ורשימות אודות "בצלאל"  הקמת המוסד  דלת הכניסה כהתרסה אל מול שלטון המנדט ועוד.
גל-17777/10 10/1/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  16-14 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ישיבות הנהלה נה  16-14. התכתבויות ומסמכים שונים. פיתוח תלמידים מחוננים – לקט מסמכי ניירות עמדה פדגוגים  תכנון שידורים  קטעי עיתונות  ועדות בירור תאונות ועוד.
גל-17783/7 7/1/1986 לשכת השר אמנון רובינשטיין – דו"ח ועדת פיקוק. לשכת השר אמנון רובינשטיין – דו"ח ועדת פיקוק  בענין מימון שידורי הבי-בי-סי.
גל-17780/1 6/29/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. מסמכים של משרד החינוך לשכת השר אמנון רובינשטיין בנושא פרוטוקולים מדיונים בלשכה  הכוללים: קליטת עולי אתיופיה במערכת החינוך  כיתות קלט  ישיבות כלליות  סיכומי דיון  הוראה בשפה העברית  תנועות נוער  הרשות למלחמה בסמים  חינוך ממלכתי דתי  השתלמויות בית ספריות  אלו"ט   תקציב  השכלה גבוהה  חינוך מיחוד  מזגר הבדואי ועוד.
גל-17780/2 1/23/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה  הכוללים: ישיבות כלליות  הקמת בית ספר לעובדי הוראה  חניוך מיחוד  איידס אצל ילדים  איזורי עישון לתלמידים בבתי ספר  תקציבי חינוך  הכרת בתי ספר פרטיים כמוכרים ועוד.
גל-17780/3 12/5/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה וסיכומי דיון   הכוללים: פגישה עם מועצת תנועות הנוער  מפגשי נוער ישראלי עם נוער פולני  בחינות בגרות  חטיבת ביניים  יהודי אתיופיה ועוד.
גל-17780/6 1/24/1994 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. סיכומי דיונים בנושא מערכת החינוך  תשתיות  תקציבים  תכניות לימודים ועוד.
גל-17780/7 12/6/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – פרוטוקולים מדיונים בלשכה. סיכומי דיונים בנושא מערכת החינוך  תכניות לימודים  תקציבים  תשתיות ועוד.
גל-17781/3 8/1/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – רפורמה במבנה מערך הספורט. דין וחשבון הוועדה לרפורמה במבנה מערכת הספורט בישראל-רקע ותמונת מצב  רפורמה-מטרות ועקרונות  המלצות הוועדה  נספחים ועוד.
גל-40800/31 5/27/1999 STAR WARS – פרק 1: אימת הפנטום בקשה לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכוכבים – פרק 1: אימת הפנטום" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
טס-3026/312 2/12/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בביקור ביה"ס תחכמוני בבית-שאן. אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בביקור ביה"ס תחכמוני בבית-שאן.
טס-3026/313 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בחברת תלמידי תיכון. אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בחברת תלמידי תיכון.
טס-3026/314 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון מבקר ב"יד ושם" אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון מבקר ב"יד ושם"
טס-3026/315 2/12/1969 אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה ושר הקליטה יגאל אלון בטקס בו הוענקה לו אזרחות לשם כבוד מטעם הרשויות נצרת ונצרת עלית. אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה ושר הקליטה יגאל אלון בטקס בו הוענקה לו אזרחות לשם כבוד מטעם הרשויות נצרת ונצרת עלית.
טס-3026/316 2/1/1969 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור תנחומים אצל בני-המיעוטים.
טס-3026/318 4/28/1970 אוסף יגאל אלון – סגן-ראש בממשלה ושר החינוך והתרבות יגאל אלון בביקור בעירית חיפה. אוסף יגאל אלון – סגן-ראש בממשלה ושר החינוך והתרבות יגאל אלון בביקור בעירית חיפה.
טס-3026/319 4/13/1970 אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ ושר החינוך והתרבות יגאל אלון נואם בכנס השתלמות מורים לחינוך גופני. אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות יגאל אלון נואם בכנס השתלמות מורים לחינוך גופני.
טס-3026/320 10/10/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור בנמל חיפה מצולם עם מזכירות פועלי נמל חיפה. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור בנמל חיפה מצולם עם מזכירות פועלי נמל חיפה.
טס-3026/321 11/1/1970 אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ ושר החינוך והתרבות בארוחת-צהרים במכון וייצמן למדע אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ ושר החינוך והתרבות בארוחת-צהרים במכון וייצמן למדע ברחובות  בארוחה השתתף גם פרופסור אלברט סייבין.  חשיפה – בשל זכויות יוצרים  התצלום ניתן לצפייה רק באולם הקריאה. ייפתח לעיון הציבור בנובמבר 2020.
טס-3026/263 11/19/1974 גנז המדינה  ד"ר א. אלסברג עם חברי הנהלת המדור לחליפין של פרסומים רשמיים בקבלת-פנים בספריית הקונגרס. גנז המדינה  ד"ר א. אלסברג עם חברי הנהלת המדור לחליפין של פרסומים רשמיים בקבלת-פנים בספריית הקונגרס.
טס-3026/264 7/31/1973 טכס סיום הקורס לארכיונאות באוניברסיטה העברית. בתמונה: ד"ר ביין  ד"ר א. אלסברג והרקטור פרופסור מיכאל רבין. טכס סיום הקורס לארכיונאות באוניברסיטה העברית. בתמונה: ד"ר ביין  ד"ר א. אלסברג והרקטור פרופסור מיכאל רבין.
טס-3026/265 12/17/1963 יום עיון בין-קיבוצי שהתקיים בתל-אביב בהשתתפות ד"ר א.ביין וד"ר א. אלסברג. יום עיון בין-קיבוצי שהתקיים בתל-אביב בהשתתפות ד"ר א.ביין וד"ר א. אלסברג.
טס-3026/266 1/1/1967 24 תמונות מבית-הקברות היהודי בהר-הזיתים. 24 תמונות מבית-הקברות היהודי בהר-הזיתים-קברים ומצבות מפוזרות (חלקן שבורות)  ברקע חומת ירושלים ויד אבשלום.
טס-3026/267 8/6/1956 המושב הראשון של מועצת הארכיונים העליונה: פרופסור יודין- מנהלת הגנזך  אבידור  ד"ר א. ביין  משה שילו-ממשרד הבטחון  צבי מימון-קצרן. המושב הראשון של מועצת הארכיונים העליונה: פרופסור יודין- מנהלת הגנזך  אבידור  ד"ר א. ביין  משה שילו-ממשרד הבטחון  צבי מימון-קצרן.
טס-3026/268 1/1/1968 1-יהודית הררי  דב אלוני  ח. דבוריצקי  מ. נחשון וד"ר א. אלסברג  בפגישה לרגל מלאת ארבע שנים ל"ארכיון הסתדרות המורים". 2-קורס ההסתדרות  מוסד הביקורת למוסדות משקיים. 1-יהודית הררי  דב אלוני  ח. דבוריצקי  מ. נחשון וד"ר א. אלסברג  בפגישה לרגל מלאת ארבע שנים ל"ארכיון הסתדרות המורים". 2-קורס ההסתדרות  מוסד הביקורת למוסדות משקיים.
טס-3026/269 1/1/1951 בית-הממשלה באילת. בית הממשלה באילת.
טס-3026/270 1/1/1951 פיתוח החקלאות  שטחים חדשים מעובדים בנקודות התישבות חדשות. פיתוח החקלאות  שטחים חדשים מעובדים בנקודות התישבות חדשות.
טס-3026/271 1/1/1951 מיון פרי-הדר לייצוא. מיון פרי-הדר לייצוא.
טס-3026/272 1/1/1951 שיכון חדש ליד באר-שבע. שיכון חדש ליד באר-שבע.
טס-3026/273 1/1/1951 עליה-מבצע "קורת גג" ילדי עולים במחנות צבא במסגרת המפעל "קורת-גג".
טס-3026/274 12/1/1950 ילדי עולים עוברים בדיקות רפואיות במסגרת המבצע "קורת-גג". ילדי עולים עוברים בדיקות רפואיות במסגרת המבצע "קורת-גג".
טס-3026/275 1/1/1951 רוה"מ דוד בן-גוריון בביקור במעברות עולים. רוה"מ דוד בן-גוריון בביקור במעברות עולים.
טס-3026/276 1/1/1951 עולים חדשים נקלטים בעבודת בנין. עולים חדשים נקלטים בעבודת בנין.
טס-3026/277 1/1/1951 עליה עולים חדשים נקלטים בעבודת בנין והקמת מעברות.
טס-3026/278 5/1/1948 העברת שלטון המנדט טכס הורדת הדגל הבריטי בחיפה.
טס-3026/279 5/20/1958 טכס הפתיחה של המכון לחקר אטומי במכון וייצמן  רחובות. טכס הפתיחה של המכון לחקר אטומי במכון וייצמן  רחובות.
טס-3026/280 1/1/1930 התישבות-תל אביב תל-אביב  מראות נוף משנות השלושים  סדרת גלויות-דואר  הוצאת האחים אליהו: בנין האופרה  שדרות רוטשילד  יפו  נחלת בנימין  חוף הים.
טס-3026/281 1/1/1930 ירושלים  שער יפו  ירושלים  אזור שער יפו והחומה.
גל-17796/1 12/1/1993 לשכת השר אמנון רובינשטיין – תוכנית מח"ר  98 מסמכים של משרד החינוך לשכת השר אמנון רובינשטיין בנושא – תוכנית מח"ר 98 באצבע הגליל.
א-4328/8 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – יהדות דרום אמריקה דיווחים  סקירות ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: מעצרי יהודים (יעקב טימרמן)  אנטישמיות בארגנטינה ומצב העצורים והנעלמים (נעדרים) (המשך בתיק מס' 9)
א-4328/10 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – יהדות צפון אמריקה דיווחים  סקירות ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: פגישות עם משלחת מועדון הנשיאים  משלחת הרבנים הרפורמים  אנטישמיות  תחיקה בנושאי אישות ומיהו יהודי  ביקורים (המשך בתיק 11)
טס-3026/282 5/1/1951 אוסף יגאל אלון – יגאל אלון ואשתו לפני המראתם לחו"ל מלווים ע"י מנכ"ל אל-על  מר בן-ארי. אוסף יגאל אלון – יגאל אלון ואשתו לפני המראתם לחו"ל מלווים ע"י מנכ"ל אל-על  מר בן-ארי.
טס-3026/283 7/1/1968 אוסף יגאל אלון – יגאל אלון ואשתו בחגיגת היובל של האוניברסיטה העברית בהר-הצופים. אוסף יגאל אלון – יגאל אלון ואשתו בחגיגת היובל של האוניברסיטה העברית בהר-הצופים.
טס-3026/284 7/1/1968 אוסף יגאל אלון – סגן-ראש-הממשלה יגאל אלון  מקבל בנמל התעופה אורח מאפריקה. (ליבריה) אוסף יגאל אלון – סגן-ראש-הממשלה יגאל אלון  מקבל בנמל התעופה אורח מאפריקה (ליבריה)  ברקע מטוס אל על.
טס-3026/285 7/1/1968 אוסף יגאל אלון – יגאל אלון  בישיבה עם אריה דולצ'ין.
טס-3026/286 10/10/1968 סגן-רוה"מ יגאל אלון "בערב הזדהות העיר עם הכפר" בהשתתפות ראש-העיר אבא חושי. סגן-רוה"מ יגאל אלון "בערב הזדהות העיר עם הכפר" בהשתתפות ראש-העיר אבא חושי.
טס-3026/287 11/1/1968 אוסף יגאל אלון – יגאל אלון בביקור בתעלת-סואץ בתמונות גם ישראל גלילי. אוסף יגאל אלון – יגאל אלון בביקור בתעלת-סואץ בתמונות גם ישראל גלילי.
טס-3026/288 11/1/1970 אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך יגאל אלון ואשתו בהופעה בפני משלחת הסקר של המגבית המאוחדת מארה"ב. אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך יגאל אלון ואשתו בהופעה בפני משלחת הסקר של המגבית המאוחדת מארה"ב.
טס-3026/289 11/1/1970 אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך והתרבות יגאל אלון בפגישה עם המורים הערבים בבית-הגפן  חיפה. אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך והתרבות יגאל אלון בפגישה עם המורים הערבים בבית-הגפן  חיפה.
טס-3026/291 9/1/1970 אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך והתרבות יגאל אלון  במכון יעקב חייט  אוניברסיטת ברנדייס  בירושלים. אוסף יגאל אלון – סגן רוה"מ ושר החינוך והתרבות יגאל אלון  במכון יעקב חייט  אוניברסיטת ברנדייס  בירושלים.
טס-3026/292 7/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  בישיבת הממשלה. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  בישיבת הממשלה.
טס-3026/231 7/1/1968 הנשיא יצחק בן-צבי מקבל את נציג אחת העדות. הנשיא יצחק בן-צבי מקבל את נציג אחת העדות.
טס-3026/232 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי סוקר יחידת משמר המשטרה. הנשיא יצחק בן-צבי סוקר יחידת משמר המשטרה.
טס-3026/233 1/1/1952 ציונות הנשיא יצחק בן-צבי יוצא מאחת המחלקות של הסוכנות היהודית.
טס-3026/234 10/1/1955 הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל בשעת חופשה בסדום. הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל בשעת חופשה בסדום.
טס-3026/235 10/1/1955 ביקור משלחת תלמידי ביה"ס בבית הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית. ביקור משלחת תלמידי ביה"ס בבית הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית.
טס-3026/236 1/1/1922 שיירת גמלים במדבר (מתוך תיק משנת 1922) שיירת גמלים במדבר (מתוך תיק משנת 1922).
טס-3026/237 1/1/1953 תמונת הנשיא שצויירה על ידי הצייר יוסף טפר. תמונת הנשיא שצויירה על ידי הצייר יוסף טפר.
טס-3026/238 3/1/1948 יצחק בן-צבי עם משלחת ההסתדרות. יצחק בן-צבי עם משלחת ההסתדרות.
טס-3026/239 3/1/1948 יצחק בן-צבי בסיור המועצה הציבורית להנצחה בבית-הקברות האזרחי בחולדה. יצחק בן-צבי בסיור המועצה הציבורית להנצחה בבית-הקברות האזרחי בחולדה.
טס-3026/240 12/8/1952 תומאס דיואי  לשעבר מושל מדינת ניו-יורק בא לביקור בארץ כאורח הממשלה ומבקר אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי. תומאס דיואי  לשעבר מושל מדינת ניו-יורק בא לביקור בארץ כאורח הממשלה ומבקר אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי.
טס-3026/241 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי  שלישו הצבאי ואורחים בלשכתו בירושלים. הנשיא יצחק בן-צבי  שלישו הצבאי ואורחים בלשכתו בירושלים.
טס-3026/242 11/1/1950 יצחק בן-צבי נואם בעצרת חגיגות למלאות ארבעים שנה לדפוס "אחדות". יצחק בן-צבי נואם בעצרת חגיגות למלאות ארבעים שנה לדפוס "אחדות". מצורף מכתב נלווה לתמונה מתאריך 29.11.1950.
טס-3026/243 12/19/1954 הדלקת נר ראשון של חנוכה בבית הנשיא  תשט"ו. תמונות מהדלקת נר ראשון של חנוכה בבית הנשיא  תשט"ו.
טס-3026/244 1/1/1955 מושל מדינת ניו-יורק אוורל הארימן  עורך ביקור אצל הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו במסגרת ביקורו בארץ. מושל מדינת ניו-יורק אוורל הארימן  עורך ביקור אצל הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו במסגרת ביקורו בארץ.
טס-3026/245 1/1/1955 ביקור הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בצפת. תמונות מביקור הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בצפת. מפגש עם התושבים והרב.
טס-3026/246 1/1/1955 רעית הנשיא  רחל ינאית בן-צבי מצולמת בחברת שני אנשים לא מזוהים בפתח לשכת נשיא המדינה. רעית הנשיא  רחל ינאית בן-צבי מצולמת בחברת שני אנשים לא מזוהים בפתח לשכת נשיא המדינה.
טס-3026/247 1/1/1955 הנשיא יצחק בן-צבי רעיתו רחל ינאית בן-צבי  השליש הצבאי  ברחובות ירושלים. הנשיא יצחק בן-צבי רעיתו רחל ינאית בן-צבי  השליש הצבאי  ברחובות ירושלים.
טס-3026/248 1/1/1955 הנשיא יצחק בן-צבי  רעיתו רחל ינאית  זלמן שזר  ברל לוקר  ישראל ישעיהו. ואחרים מרימים כוסות לחיים. יצחק בן-צבי  רעיתו רחל ינאית  זלמן שזר  ברל לוקר  ישראל ישעיהו. ואחרים מרימים כוסות לחיים.
טס-3026/249 1/1/1955 יצחק בן-צבי משתתף בהלוויה. יצחק בן-צבי משתתף בהלוויה.
טס-3026/218 1/1/1948 סיור המועצה הציבורית בבית-הקברות בנגבה. סיור המועצה הציבורית בבית-הקברות בנגבה.
טס-3026/217 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בצריף הנשיא עם אורחים מדרום אפריקה (מר וגברת ליאונרד מילר  מר וגברת סטנלי כהן ומר פוקס) הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בצריף הנשיא עם אורחים מדרום אפריקה (מר וגברת ליאונרד מילר  מר וגברת סטנלי כהן ומר פוקס).
טס-3026/219 5/1/1951 ארונו של חימוביץ הנריך ז"ל שהובא מקפריסין  מורד בלוד מאוירון "אל-על". ארונו של חימוביץ הנריך ז"ל שהובא מקפריסין  מורד בלוד מאוירון "אל-על".
טס-3026/220 5/1/1951 ד"ר מ. הרניק  ראש משלחת ישראל למשחקי אסיה מגיש ספר תנ"ך לנשיא פיליפינים. ד"ר מ. הרניק  ראש משלחת ישראל למשחקי אסיה מגיש ספר תנ"ך לנשיא פיליפינים.
טס-3026/221 5/1/1951 המשלחת הספורטיבית מישראל במנילה. המשלחת הספורטיבית מישראל במנילה.
טס-3026/222 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי עם מר רזניק. הנשיא יצחק בן-צבי עם מר רזניק.
טס-3026/223 12/1/1949 יצחק בן-צבי מרואיין בעברית בתחנת הרדיו NBC בשעת ביקורו בארה"ב. יצחק בן-צבי מרואיין בעברית בתחנת הרדיו NBC בשעת ביקורו בארה"ב.
טס-3026/225 1/1/1918 תמונת חיים וייצמן עם הקדשה לרחל ינאית בן-צבי. תמונת חיים וייצמן עם הקדשה לרחל ינאית בן-צבי.
טס-3026/226 1/1/1918 הנשיא יצחק בן-צבי ושחקן הקולנע דני קיי. הנשיא יצחק בן-צבי ושחקן הקולנע דני קיי. מפגש בצריף הנשיא.
טס-3026/227 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי בתרגילי ירי לידו קציני צה"ל. הנשיא יצחק בן-צבי בתרגילי ירי  לידו קציני צה"ל.
טס-3026/228 12/8/1952 דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי. דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי.
טס-3026/229 1/1/1954 הנשיא יצחק בן-צבי עם מר וגנר  ראש-עירית ניו-יורק. הנשיא יצחק בן-צבי עם מר וגנר  ראש-עירית ניו-יורק.
טס-3026/230 1/1/1918 ביקור רעית הנשיא  רחל ינאית בישוב במבואות ירושלים. ביקור רעית הנשיא  רחל ינאית בישוב במבואות ירושלים  מפגש עם ילדי הישוב ותושביו.
טס-3026/168 3/7/1949 שבויי-מלחמה ישראלים מוחזרים מהשבי. שבויי-מלחמה ישראלים מוחזרים מהשבי.
טס-3026/169 10/1/1950 מר ברוזינה  Brozina  מי שהיה הציר היוגוסלבי בישראל. מר ברוזינה  Brozina  מי שהיה הציר היוגוסלבי בישראל.
טס-3026/170 10/1/1950 תצוגת אופנת "לכל". תצוגת אופנת "לכל".
טס-3026/171 10/1/1950 חינוך בנות רוקדות ריקודים צופיים ביום ספורט של הגדנ"ע.
טס-3026/172 10/1/1950 אימונים צבאיים לבנות ח"ן. אימונים צבאיים לבנות ח"ן (חיל נשים)
טס-3026/173 12/1/1948 שבויים ישראליים מוחזרים מהשבי. שבויים ישראליים מוחזרים מהשבי.
טס-3026/174 10/1/1950 מסיבת-פרידה שנערכה על-ידי מר משה שרת ורעיתו בביתם לכבוד חברי יחידת מח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ) מסיבת-פרידה שנערכה על-ידי מר משה שרת ורעיתו בביתם לכבוד חברי יחידת מח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ)
טס-3026/175 12/1/1948 פגישה עם עבדאללה א-תל  Abdullah El Tel. פגישה עם עבדאללה א-תל  Abdullah El Tel.
טס-3026/176 5/1/1948 המערכה על הנגב. (באחת התמונות בר-לב.) המערכה על הנגב
טס-3026/177 6/1/1949 טכס האזכרה לזכרו של קולונל דוד מרכוס. טכס האזכרה לזכרו של קולונל דוד מרכוס.
טס-3026/178 9/1/1950 חגיגות יום העצמאות בכפרים ערביים בשומרון. חגיגות יום העצמאות בכפרים ערביים בשומרון.
טס-3026/179 9/1/1950 הנשק שהיה שייך לאצ"ל מועבר לצבא הגנה לישראל.
טס-3026/181 10/1/1950 מר פבל יירשוב  שגריר ברית-המועצות בישראל עם שר החוץ משה שרת. מר פבל יירשוב  שגריר ברית-המועצות בישראל עם שר החוץ משה שרת.
טס-3026/182 10/31/1948 סדרת צילומים מ"פסטיבל האומות" שהתקיים באוקלנד  קליפורניה אשר בו היתה מיוצגת ישראל. סדרת צילומים מ"פסטיבל האומות" שהתקיים באוקלנד  קליפורניה אשר בו היתה מיוצגת ישראל
טס-3026/183 1/1/1948 דוד בן-גוריון מעניק להנרי מורגנטאו את סיכת-הזהב של צבא ישראל. ראש הממשלה דוד בן-גוריון מעניק להנרי מורגנטאו את סיכת-הזהב של צבא ישראל.
טס-3026/184 10/28/1948 קולונל מוקי P.M. Moncy ראש המשקיפים של האו"ם בתל אביב בפגישה עם הנרי מורגנטאו. קולונל מוקי P.M. Moncy ראש המשקיפים של האו"ם בתל אביב בפגישה עם הנרי מורגנטאו.
טס-3026/185 10/28/1948 הנרי מורגנטאו בחברת ג'יימס מקדונאלד שגריר ארצות-הברית בישראל. הנרי מורגנטאו בחברת ג'יימס מקדונאלד שגריר ארצות-הברית בישראל.
גל-14510/18 9/12/1976 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תמריצים לעובדי הוראה בעיירות פיתוח תזכירים בדבר מתן תמריצים לעובדי הוראה ביישובים ובשכונות מצוקה ליד הערים הגדולות; מערך מידע לאחר תוצאות התכניות למתן תמריצים; מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנושא המחסור במורים בדרום הארץ ועוד.
טס-3026/250 5/1/1951 יצחק בן-צבי נואם בטכס בו גם יושבים על הבמה בין היתר משה שרת  פרופסור די-נור ועוד. יצחק בן-צבי נואם בטכס בו גם יושבים על הבמה בין היתר משה שרת  פרופסור דינור ועוד.
טס-3026/251 5/1/1951 וייצמן חיים ד"ר חיים וייצמן ורעיתו  דוד בן-גוריון ורעיתו  משה שרת בטכס הנחת אבן-הפינה שהתקיים במכון וייצמן.
טס-3026/252 5/1/1951 יצחק בן-צבי נואם בטכס בו נוכח גם בין היתר יוסף וייץ. יצחק בן-צבי נואם בטכס בו נוכח גם בין היתר יוסף וייץ.
טס-3026/253 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי מקבל אורחים (לא מזוהים) בלשכתו. הנשיא יצחק בן-צבי מקבל אורחים (לא מזוהים) בלשכתו.
טס-3026/254 12/8/1952 יצחק בן-צבי ואורח. יצחק בן-צבי ואורח
טס-3026/255 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי בביקור במעבדה. הנשיא יצחק בן-צבי בביקור במעבדה.
טס-3026/256 5/1/1951 הנשיא יצחק בן-צבי ואחד המבקרים בלשכתו. הנשיא יצחק בן-צבי ואחד המבקרים בלשכתו.
טס-3026/257 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בן-צבי עם מבקרים במרפסת ביתם. הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל ינאית בן-צבי עם מבקרים במרפסת ביתם.
טס-3026/258 5/1/1951 צילום תמונת דיוקנו של יצחק בן-צבי. צילום תמונת דיוקנו של יצחק בן-צבי.
טס-3026/259 12/8/1952 5 תמונות בהן הנשיא יצחק בן-צבי בהזדמנויות שונות.  5 תמונות בהן הנשיא יצחק בן-צבי נפגש עם אנשים בהזדמנויות שונות (אחת מהן מתוארכת ל-14.9.1955)
טס-3026/260 5/1/1951 גולדה מאיר  דב יוסף  פולה ודוד בן-גוריון בטכס בירושלים. גולדה מאיר  דב יוסף  פולה ודוד בן-גוריון בטכס בירושלים.
טס-3026/261 5/1/1951 תחרויות ספורט שתי תמונות של קפיצה לגובה.
טס-3026/262 1/1/1977 גנז המדינה  ד"ר אברהם אלסברג  משתתף בוועידת השולחן העגול לעניני ארכיונאות שהתקיימה ב-Cagliasi  איטליה. גנז המדינה  ד"ר אברהם אלסברג  משתתף בוועידת השולחן העגול לעניני ארכיונאות שהתקיימה ב-Cagliasi  איטליה.
טס-3026/199 1/1/1977 ביקורו של מר ע.ג. בראון היועץ המשפטי במדינת קליפורניה אצל הנשיא יצחק בן-צבי. ביקורו של מר ע.ג. בראון היועץ המשפטי במדינת קליפורניה אצל הנשיא יצחק בן-צבי.
טס-3026/200 1/1/1945 יצחק בן-צבי בארוחה חגיגית מטעם ההסתדרות בסן-פרנציסקו יצחק בן-צבי מדבר בארוחה חגיגית מטעם ההסתדרות בסן-פרנציסקו. ברקע תמונות של מנהיגים ישראלים.
טס-3026/201 1/1/1945 סיור המועצה הציבורית ליד האנדרטה בסבוב לחולדה. סיור המועצה הציבורית ליד האנדרטה בסבוב לחולדה.
טס-3026/202 1/1/1945 הד"ר שושקס בחברת הפלשים בחבש  ובתחנת ביקורת הגבולות בארץ הד"ר שושקס בחברת הפלשים בחבש  ובתחנת ביקורת הגבולות בארץ
טס-3026/203 4/20/1953 ד"ר שושקס ורעיתו בביקור בהר-הבית ביום העצמאות 1953. ד"ר שושקס ורעיתו בביקור בהר-הבית ביום העצמאות 1953.
טס-3026/204 1/1/1953 יוסף שפרינצק  יו"ר הכנסת. יוסף שפרינצק  יו"ר הכנסת  במשרדו.
טס-3026/205 4/1/1948 יצחק בן-צבי בתמונה משפחתית בפילדלפיה. יצחק בן-צבי בתמונה משפחתית בפילדלפיה.
טס-3026/206 4/1/1953 מזכיר האו"ם דאג המרשילד אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי. מזכיר האו"ם דאג המרשילד אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי.
טס-3026/207 5/1/1948 יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק. יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק במשרדו.
טס-3026/208 12/8/1952 משלחת הוצאת "סורא" מבקרת אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי. משלחת הוצאת "סורא" מבקרת אצל נשיא המדינה יצחק בן-צבי.
טס-3026/209 5/1/1963 שגריר ניג'ר  שרת החוץ גולדה מאיר ואהוד אבריאל ממשרד החוץ בביקור אצל נשיא המדינה  זלמן שזר. שגריר ניג'ר  שרת החוץ גולדה מאיר ואהוד אבריאל ממשרד החוץ בביקור אצל נשיא המדינה  זלמן שזר.
טס-3026/210 12/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי  ארנסט וויטלר ג'ונס  מנהל כללי של לוידס בנק בלונדון  משה אוסישקין גזבר קרן היסוד מ"מ שליש הנשיא סגן-אלוף שלו. הנשיא יצחק בן-צבי  ארנסט וויטלר ג'ונס  מנהל כללי של לוידס בנק בלונדון  משה אוסישקין גזבר קרן היסוד מ"מ שליש הנשיא סגן-אלוף שלו.
טס-3026/211 1/8/1952 הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו רחל. הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל.
טס-3026/212 1/1/1949 וייצמן חיים רחל ויצחק בן-צבי מבקרים אצל הנשיא חיים וייצמן. נוכח: משה שרת.
טס-3026/213 12/8/1952 ד"ר חיים שושקס ורעיתו ונשיא המדינה יצחק בן-צבי ורעיתו. ד"ר חיים שושקס ורעיתו ונשיא המדינה יצחק בן-צבי ורעיתו.
טס-3026/214 4/1/1948 נשיא אגודת חברי האוניברסיטה העברית בבלגיה  פרופסור ווייל פרופסור מזר  גברת מזר  ציר ישראל בבלגיה  ח. אריאל  מלכת בלגיה  פרופסור חיים פרלמן מאוניברסיטת בריסל. נשיא אגודת חברי האוניברסיטה העברית בבלגיה  פרופסור ווייל פרופסור מזר  גברת מזר  ציר ישראל בבלגיה  ח. אריאל  מלכת בלגיה  פרופסור חיים פרלמן מאוניברסיטת בריסל.
טס-3026/215 8/1/1950 פוליטיקה הופעת יצחק בן-צבי בפתיחת המושב הראשון של הכנסת.
טס-3026/216 8/1/1950 הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו. הנשיא יצחק בן-צבי ורעיתו.
טס-3026/186 5/1/1951 ד"ר כצנלסון  מנהל השרותים הרפואים האזרחים בפגישה עם סגן אלוף שיבר  מנהל השרות הרפואי הצבאי. ד"ר כצנלסון  מנהל השרותים הרפואים האזרחים בפגישה עם סגן אלוף שיבר  מנהל השרות הרפואי הצבאי.
טס-3026/187 5/1/1951 דוד בן-גוריון בפגישה עם אנשי צה"ל (בלתי מזוהים) דוד בן-גוריון בפגישה עם אנשי צה"ל (בלתי מזוהים)
טס-3026/188 2/1/1949 חלק מקהל האורחים בטכס השבעתו של ד"ר חיים וייצמן כנשיא המדינה.  חלק מקהל האורחים בטכס השבעתו של ד"ר חיים וייצמן כנשיא המדינה. בתמונה: פולה בן-גוריון  רב-אלוף יעקב דורי  האלוף משה כרמל ועוד.
טס-3026/189 1/1/1950 תערוכת חיל האויר ושגריר ארצות-הברית בישראל ג'יימס מקדונלד מבקר בה. תערוכת חיל האויר ושגריר ארצות-הברית בישראל ג'יימס מקדונלד מבקר בה.
טס-3026/191 10/1/1950 חברי המועצה המקומית קרית-מוצקין  נציגי משרד הדואר והצבא במסיבת שנערכה לרגל פתיחת סניף הדואר בקרית-מוצקין. חברי המועצה המקומית קרית-מוצקין  נציגי משרד הדואר והצבא במסיבת שנערכה לרגל פתיחת סניף הדואר בקרית-מוצקין.
טס-3026/192 10/28/1950 קבוצת צילומים בהם נראה דוד בן-גוריון בחברת בן-גוריון פולה  ג'יימס מקדונלד ואחרים.
טס-3026/193 10/1/1950 הנשיא יצחק בן-צבי   רעיתו רחל וד"ר ג.ס. ווייז.
טס-3026/194 10/1/1950 סיור הנשיא יצחק בן-צבי במועצה הציבורית בבית-הקברות בהר-הרצל בירושלים.
טס-3026/195 10/1/1950 סיור הנשיא יצחק בן-צבי במועצה הציבורית בבית-הקברות ביד-מרדכי ליד המגדל המפוצץ. סיור הנשיא יצחק בן-צבי במועצה הציבורית בבית-הקברות ביד-מרדכי ליד המגדל המפוצץ.
טס-3026/196 10/1/1950 הנשיא יצחק בן-צבי בסיור המועצה הציבורית ביד מרדכי וליד אנדרטה מרדכי אנילביץ'. הנשיא יצחק בן-צבי בסיור המועצה הציבורית ביד מרדכי וליד אנדרטה מרדכי אנילביץ'
טס-3026/197 10/1/1950 סיור הנשיא יצחק בן-צבי והמועצה הציבורית בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג. סיור הנשיא יצחק בן-צבי והמועצה הציבורית בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג.
טס-3026/198 10/1/1950 הנשיא יצחק בן-צבי בחברתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון. הנשיא יצחק בן-צבי בחברתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון.
טס-3026/138 1/1/1950 משלחת האו"ם מגיעה לישראל. משלחת האו"ם מגיעה לישראל.
טס-3026/139 1/1/1949 ספר תורה מתימן מוגש לראש-הממשלה. ספר תורה מתימן מוגש לראש-הממשלה.
טס-3026/140 3/1/1949 הלוייתם של 2 קציני קשר ישראליים עם האו"ם  הלוייתם של 2 קציני קשר ישראליים עם האו"ם אשר נהרגו בשעת פינויי כיס פלוג'ה  בתמונה: יגאל ידין  רב-אלוף דורי.
טס-3026/141 1/1/1950 ראש הממשלה  דוד בן-גוריון בביקור בנגב. ראש הממשלה דוד בן-גוריון בביקור בנגב
טס-3026/143 1/1/1949 השיחות שהתנהלו לפני הסכם רודוס השיחות שהתנהלו לפני הסכם רודוס  בתמונה: משה דיין  וולטר איתן.
טס-3026/144 3/1/1949 ועדת שביתת הנשק עם לבנון. ועדת שביתת הנשק עם לבנון.
טס-3026/145 10/1/1950 דוכני ירקות בשוק הכרמל בתל-אביב. דוכני ירקות בשוק הכרמל בתל-אביב.
טס-3026/146 2/21/1949 חיילים שהוחזרו מהשבי מתפללים לפני שאוכלים את ארוחתם הראשונה. חיילים שהוחזרו מהשבי מתפללים לפני שאוכלים את ארוחתם הראשונה.
טס-3026/147 1/1/1950 המונים חוגגים בככרות ורחובות בתל-אביב בערב של יום העצמאות. המונים חוגגים בככרות ורחובות בתל-אביב בערב של יום העצמאות.
טס-3026/148 1/1/1950 ארוחה חגיגית שנערכה על-ידי שר החוץ משה שרת לכבוד הסגל הדיפלומטי ביום העצמאות ארוחה חגיגית שנערכה על-ידי שר החוץ משה שרת לכבוד הסגל הדיפלומטי ביום העצמאות  בתמונה: משה וצפורה שרת  ציר ארצות-הברית ג'יימס מק-דונלד וציר ברית-המועצות בישראל פבל ירשוב
טס-3026/149 1/1/1950 חגיגות יום העצמאות בכפרים ערביים  בהן משתתפות גם נשים ערביות וילדיהן. חגיגות יום העצמאות בכפרים ערביים  בהן משתתפות גם נשים ערביות וילדיהן.
טס-3026/150 2/1/1949 ג'יימס מק-דונלד  שגריר ארה"ב בישראל  הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורוה"מ דוד בן-גוריון. (טכס הגשת כתב האמנה של השגריר) ג'יימס מק-דונלד  שגריר ארצות-הברית בישראל  הנשיא ד"ר חיים וייצמן וראש הממשלה דוד בן-גוריון. (טכס הגשת כתב האמנה של השגריר)
טס-3026/151 10/1/1950 חלק ממשלחת האו"ם בישראל. חלק ממשלחת האו"ם בישראל.
טס-3026/152 1/1/1950 ביתו של נשיא המדינה  ד"ר חיים וייצמן  ביתו של נשיא המדינה  ד"ר חיים וייצמן ברחובות.
טס-3026/153 4/1/1945 צילומי בולי ארץ-ישראל ותולדותיהם שהוצגו בתצוגת בולאות שהתקיימה בתל אביב באפריל 1945. צילומי בולי ארץ-ישראל ותולדותיהם שהוצגו בתצוגת בולאות שהתקיימה בתל אביב באפריל 1945.
פ-3118/6 12/22/1929 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. התכתבות בין "הועד למען חברון" לבין ההנהלה הציונית  הנציב העליון ועוד  תזכיר בשם "הצעות לבנין חברון"  ופרוטוקולים מישיבות הועד למען חברון.
ג-9972/7 10/1/1990 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות מסמכים  מברקים  מכתבים וקטעי עתונות בנושא אנטישמיות לדוגמא: ידיעון על החיים היהודים בתפוצות  תזכיר בנושא אנטישמיות בברית-המועצות מאת "נתיב"
טס-3026/155 3/1/1949 הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורעייתו מבקרים בנגב. הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורעייתו מבקרים בנגב.
טס-3026/156 9/1/1950 חגיגות יום העצמאות אצל הבדואים בנגב. חגיגות יום העצמאות אצל הבדואים בנגב.
טס-3026/157 10/1/1950 ג'יימס מקדונלד James Macdonald שגריר ארצות-הברית בישראל בביקור בקריה  בתל-אביב  ג'יימס מקדונלד James Macdonald שגריר ארצות-הברית בישראל בביקור בקריה  בתל-אביב לידו: ראש הטכס  סימון.
טס-3026/158 2/21/1949 תמונת הרופא מכפר-עציון שנשאר עם השבויים. תמונת הרופא מכפר-עציון שנשאר עם השבויים.
טס-3026/159 2/21/1949 הרב שהיה בשבי בירדן  נואם בשעת קבלת-פנים שנערכה בקרית-ענבים לכבוד שחרור השבויים. הרב שהיה בשבי בירדן  נואם בשעת קבלת-פנים שנערכה בקרית-ענבים לכבוד שחרור השבויים.
טס-3026/160 8/1/1950 סר אלכסנדר נוקס הלם Sir Knox Helm  שגריר בריטניה בישראל  מגיש את כתב אמנתו לנשיא ד"ר חיים וייצמן. סר אלכסנדר נוקס הלם Sir Knox Helm  שגריר בריטניה בישראל  מגיש את כתב אמנתו לנשיא ד"ר חיים וייצמן.
טס-3026/162 10/1/1950 הנשיא ד"ר חיים וייצמן ומשה שרת. הנשיא ד"ר חיים וייצמן ומשה שרת.
טס-3026/163 10/1/1950 עליה מתימן. תצלומים הנוגעים לעלייה מתימן.
טס-3026/164 10/1/1950 בנגב. אנשים מסיירים בנגב
טס-3026/165 10/1/1950 הרוזן פולקה ברנדוט Count Bernadotte עם ראש הטקס  ד"ר סימון. הרוזן פולקה ברנדוט Count Bernadotte עם ראש הטקס  ד"ר סימון.
טס-3026/166 10/1/1950 יד לנופלים בהגנת דרך בורמה. אנדרטה לזכר הנופלים בדרך בורמה.
טס-3026/167 10/1/1950 חנוכת דרך בורמה ע"י דוד בן-גוריון. חנוכת דרך בורמה על-ידי ראש הממשלה דוד בן-גוריון.
טס-3026/108 10/1/1950 פוליטיקה יושב-ראש הכנסת  יוסף שפרינצק.
טס-3026/109 3/7/1949 חילופי שבויי-מלחמה בקרבת עזה. חילופי שבויי-מלחמה בקרבת עזה.
טס-3026/110 10/1/1950 הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורעייתו בביקור בנגב. הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורעייתו בביקור בנגב.
טס-3026/111 9/1/1948 נשיא המדינה  ד"ר חיים וייצמן ורעיתו  בביקור במחנה הצבאי בתל-לטוינסקי  מלווה אותו רב-אלוף דורי. נשיא המדינה  ד"ר חיים וייצמן ורעיתו  בביקור במחנה הצבאי בתל-לטוינסקי (תל השומר)  מלווה אותו רב-אלוף יעקב דורי
טס-3026/112 3/1/1949 שבויי מלחמה מוחזרים בראש-הנקרה. שבויי מלחמה מוחזרים בראש-הנקרה.
טס-3026/113 10/1/1950 גיוס אנשים לצבא. גיוס אנשים לצבא.
טס-3026/114 5/1/1951 מצעד יום העצמאות בירושלים מצעד יום העצמאות בירושלים  על הבמה נשיא המדינה ד"ר חיים וייצמן  ראש הממשלה דוד בן-גוריון והרמטכ"ל יגאל ידין.
טס-3026/115 10/1/1950 חינוך ילדי בתי-ספר משחקים לפני בנין הכנסת בתל-אביב.
טס-3026/116 10/1/1950 בולי ישראל. בולי ישראל.
טס-3026/117 10/1/1950 חברי להקת ה"צ'יזבטרון" חברי להקת ה"צ'יזבטרון". בתמונה: שייקה אופיר  גדעון זינגר  נעמי פולני ועוד.
טס-3026/118 10/1/1950 נשיא המדינה  ד"ר חיים ויצמן ורעייתו בביקור בבאר-שבע. נשיא המדינה  ד"ר חיים ויצמן ורעייתו בביקור בבאר-שבע.
טס-3026/119 10/1/1950 פוליטיקה בנין הכנסת בתל-אביב בשעה שבנו אותו.
טס-3026/120 10/1/1950 ראש הממשלה דוד בן-גוריון נואם בטקס (בירושלים) בו נכח גם שגריר ארצות-הברית ג'יימס מאק-דונלד. ראש הממשלה דוד בן-גוריון נואם בטקס (בירושלים) בו נכח גם שגריר ארצות-הברית ג'יימס מאק-דונלד.
טס-3026/121 10/1/1950 הסגל הדיפלומטי נוכח בישיבה הראשונה של מועצת המדינה  בקהל שגריר ארה"ב ג'יימס מקדונלד ושגריר ברית-המועצות ירשוב. הסגל הדיפלומטי נוכח בישיבה הראשונה של מועצת המדינה  בקהל שגריר ארה"ב ג'יימס מקדונלד ושגריר ברית-המועצות ירשוב.
טס-3026/122 1/1/1949 משלחת ישראל לשיחות רודוס לפני נסיעתה  משלחת ישראל לשיחות רודוס לפני נסיעתה. בתמונות: משה דיין  וולטר איתן  אליהו ששון  יגאל ידין.
טס-3026/123 1/1/1950 חגיגות יום העצמאות בכפר דרוזי. חגיגות יום העצמאות בכפר דרוזי.
טס-3026/124 12/1/1947 אחרוני השוטרים הבריטיים עוזבים את שרונה. אחרוני השוטרים הבריטיים עוזבים את שרונה.
טס-3026/125 12/1/1947 ועדת שביתת הנשק המעורבת ועדת שביתת הנשק המעורבת. בצד הישראלי – משה דיין.
טס-3026/126 1/1/1950 בנין מלון גת-רימון כשהדגל הרוסי האמריקאי עליו מתנופפים ביחד בזמן ששהו בו השגרירים ירשוב ומקדונלד. בנין מלון גת-רימון כשהדגל הרוסי והאמריקאי עליו מתנופפים ביחד בזמן ששהו בו השגרירים ירשוב ומקדונלד.
טס-3026/127 1/1/1950 מר ח. נ. מלח J.N. Malah  הקונסול היווני הכללי בירושלים. מר ח. נ. מלח J.N. Malah  הקונסול היווני הכללי בירושלים.
טס-3026/129 1/1/1950 ד"ר פאול מוהן Paul Mohn. ד"ר פאול מוהן Paul Mohn.
טס-3026/130 1/1/1950 גברת פולה בן-גוריון מבקרת אצל חיילים בבית חולים צבאי. גברת פולה בן-גוריון מבקרת אצל חיילים בבית חולים צבאי.
טס-3026/131 2/1/1949 פוליטיקה תושבים שהתקהלו ברחוב כדי לצפות בבאים לישיבה הראשונה של הכנסת.
טס-3026/133 1/1/1949 אזרח ערבי הולך לקלפי להצביע. אזרח ערבי הולך לקלפי להצביע. בתצלום – האזרח מול הקלפי ופתקי ההצבעה.
טס-3026/134 1/1/1949 יום בחירות בנצרת. יום בחירות בנצרת.
טס-3026/135 3/1/1949 תחנת המשטרה בראש-הנקרה תחנת המשטרה בראש-הנקרה  מקום בו נחתם הסכם שביתת הנשק ישראל-לבנון.
טס-3026/136 1/1/1950 תצוגת נשק תצוגת נשק
טס-3026/137 1/1/1950 סר אתרידג' Ethridge  חבר ועדת הפיוס. סר אתרידג' Ethridge  חבר ועדת הפיוס.
ג-2321/47 5/14/1951 מעלות (תרשיחא) – דרכים חשמל התכתבות והזמנות לעבודות כבישים בכפר תרשיחא וחיבור בין הכפר ובין מושב עין יעקב.
טס-3026/51 10/1/1950 עולים מתימן. עולים מתימן.
טס-3026/52 10/1/1950 הכשרה ואילוף כלבי משטרה. הכשרה ואילוף כלבי משטרה.
טס-3026/101 10/1/1950 המוזאיקה שבחפירות שעלבים.
טס-3026/102 10/1/1950 פוליטיקה הכנסת בפעולה ובהצבעה.
טס-3026/103 5/1/1949 הציר הבריטי מגיע לקריה כדי להגיש את כתב-האמנה לנשיא וייצמן. הציר הבריטי מגיע לקריה כדי להגיש את כתב-האמנה לנשיא וייצמן.
טס-3026/104 10/1/1950 הנשיא חיים וייצמן בביקור בקריה.  הנשיא חיים וייצמן בביקור בקריה. הגיע במכונית הלינקולן.
טס-3026/46 11/23/1948 איש "הצלב האדום" מנסה ליצור קשר במכשיר עם הצד שכנגד ב-אל-ג'ובאלה. איש "הצלב האדום" מנסה ליצור קשר במכשיר עם הצד שכנגד ב-אל-ג'ובאלה.
טס-3026/48 9/1/1948 גולדה מאיר  ציר ישראל בברית-המועצות  מגישה את כתב האמנה. גולדה מאיר  ציר ישראל בברית-המועצות  מגישה את כתב האמנה.
טס-3026/49 2/1/1949 הנשיא  ד"ר חיים וייצמן  בביקור בירושלים  לידו: ד"ר יוסף דב ולוי אשכול. הנשיא  ד"ר חיים וייצמן  בביקור בירושלים  לידו: ד"ר דב יוסף ולוי אשכול.
טס-3026/50 1/1/1949 הסכם שביתת הנשק עם לבנון. הסכם שביתת הנשק עם לבנון.
טס-3026/53 5/1/1948 סלילת כביש בורמה. סלילת כביש בורמה.
טס-3026/54 1/1/1950 ירושלים מצעד יום-העצמאות ברחובות ירושלים.
טס-3026/55 9/1/1950 ראש הממשלה דוד בן-גוריון בחברת ילדי בית-ספר אשר הגישו לו תעודת הרשמה ב"ספר הזהב". ראש הממשלה דוד בן-גוריון בחברת ילדי בית-ספר אשר הגישו לו תעודת הרשמה ב"ספר הזהב".
טס-3026/56 10/1/1950 המכונית והדגל של הנשיא ד"ר חיים וייצמן. תצלום של הכמוניתשל הנשיא המדינה הראשון – חיים ויצמן.
טס-3026/57 10/1/1950 ראש הממשלה דוד בן-גוריון. ראש הממשלה דוד בן-גוריון.
טס-3026/60 2/1/1949 ד"ר חיים וייצמן בטכס השבעתו כנשיא המדינה. ד"ר חיים וייצמן בטכס השבעתו כנשיא המדינה
טס-3026/61 2/1/1949 ד"ר חיים וייצמן מגיע לירושלים לטכס השבעתו כנשיא המדינה ד"ר חיים וייצמן מגיע לירושלים לטכס השבעתו כנשיא המדינה לידו אשתו וורה  דב יוסף  משה דיין.
טס-3026/42 1/1/1948 מיכלים אשר שימשו בתור קלפיות בבחירות הראשונות. מיכלים אשר שימשו בתור קלפיות בבחירות הראשונות.
טס-3026/43 1/1/1949 הבחירות הראשונות בישראל. הבחירות הראשונות בישראל
טס-3026/31 10/1/1950 הועדה המעורבת לשביתת-הנשק הועדה המעורבת לשביתת-הנשק בתצלום: משה דיין.
טס-3026/32 10/1/1950 פוליטיקה הכנסת בישיבתה. בתצלום: דוד בן-גוריון ויושב-ראש הכנסת שפרינצק יוסף
טס-3026/33 10/1/1950 בית-הנשיא ברחובות. בית-הנשיא ברחובות
טס-3026/34 9/1/1948 ישיבתה הראשונה של מועצת העם ספטמבר 1948. . ישיבתה הראשונה של מועצת העם ספטמבר 1948. בתצלום: ד"ר חיים וייצמן  יוסף שפרינצק  פנחס רוזן.
טס-3026/35 10/1/1950 אימוני ח"ן (חיל נשים). אימוני ח"ן (חיל נשים).
טס-3026/36 3/1/1949 ביקור הנשיא בקריה במכונית הלינקולן. ביקור הנשיא הראשון חיים ויצמן בקריה במכונית הלינקולן.
טס-3026/37 10/1/1950 רב-אלוף דורי בשיחה עם גדנ"ע. רב-אלוף יעקב דורי בשיחה עם גדנ"ע (גדודי נוער)
טס-3026/38 2/1/1949 ירושלים הנשיא חיים וייצמן ורעיתו וורה נכנסים לשערי ירושלים לטכס השבעת הנשיא פברואר 1949.
טס-3026/39 10/1/1950 ישראל-עליה עליה מתימן.
טס-3026/40 2/1/1949 ירושלים תושבי ירושלים מתקהלים ברחובותיה לרגל ביקורו הראשון של נשיא המדינה הד"ר חיים וייצמן.
טס-3026/41 10/1/1950 אימונים בצבא. אימונים בצבא
טס-3026/44 10/1/1950 התחלת בנית שיכונים לעלית תימן. התחלת בנית שיכונים לעולים מתימן.
טס-3026/45 10/1/1950 ערביה מנצרת מציגה את תעודת-הזהוי שלה. ערביה מנצרת מציגה את תעודת-הזהוי שלה.
טס-3026/62 2/1/1949 פוליטיקה הנשיא ד"ר חיים וייצמן ורעיתו מגיעים לישיבה הראשונה של הכנסת בירושלים.
טס-3026/63 10/1/1950 פוליטיקה נציגים ערבים מגיעים לישיבה הראשונה של הכנסת.
טס-3026/65 9/1/1948 הד"ר חיים וייצמן נושא נאום בפני מועצת המדינה. נשיא המדינה  חיים ויצמן נואם בפני מועצת המדינה
טס-3026/66 9/1/1948 דוד בן-גוריון נושא נאום בפני מועצת המדינה. ראש הממשלה דוד בן-גוריון נושא נאום בפני מועצת המדינה.
טס-3026/67 9/1/1948 רב-אלוף דורי ורעיתו בהגיעם לישיבת הכנסת הראשונה. רב אלוף יעקב דורי ורעייתו בהגיעם לישיבת הכנסת הראשונה
טס-3026/68 9/1/1948 אנשי כמורה חבשיים אורחים בישיבה הראשונה של הכנסת בי"ם. אנשי כמורה חבשיים אורחים בישיבה הראשונה של הכנסת בירושלים
טס-3026/69 1/1/1949 ישיבת הממשלה הזמנית. ישיבת הממשלה הזמנית.
טס-3026/70 2/1/1949 פוליטיקה ישיבתה הראשונה של הכנסת בירושלים.
טס-3026/14 8/1/1950 מר פאבל ירשוב  ציר ברית-המועצות בישראל. מר פאבל ירשוב  ציר ברית-המועצות בישראל.
טס-3026/15 10/1/1950 מראה רחוב בתל-אביב אחרי הבחירות. מראה רחוב בתל-אביב אחרי הבחירות.
טס-3026/16 11/30/1922 מבט אל העיר טבריה מבט אל העיר טבריה – נובמבר 1922.
טס-3026/17 2/1/1949 ישראל-פוליטיקה ראש הממשלה דוד בן-גוריון מגיע לישיבה הראשונה של הכנסת בירושלים.
טס-3026/18 10/1/1950 חנוכת בית-הנשיא בירושלים. חנוכת בית-הנשיא בירושלים.
טס-3026/19 2/1/1949 יחסי חוץ-דת אנשי כמורה מגיעים לישיבה הראשונה של הכנסת בירושלים.
טס-3026/21 8/17/1948 פאבל ירשוב  ציר ברית-המועצות בישראל  מגיע בחברת ראש הטכס ד"ר סימון  כדי להציג את כתב האמנתו. פאבל ירשוב  ציר ברית-המועצות בישראל  מגיע בחברת ראש הטכס ד"ר סימון  כדי להציג את כתב האמנתו לראש הממשלה דוד בן-גוריון
טס-3026/22 2/1/1949 פוליטיקה ישיבה ראשונה בכנסת בירושלים פברואר 1949.
טס-3026/23 10/1/1950 מברקים רשמיים שהתקבלו בקשר להכרת מדינת ישראל. מברקים רשמיים שהתקבלו בקשר להכרת מדינת ישראל.
טס-3026/24 1/1/1949 שיירת פלוג'ה. שיירת פלוג'ה.
טס-3026/25 1/1/1949 ערביי נצרת מצביעים. ערביי נצרת מצביעים
טס-3026/26 10/1/1950 ישראל-עליה עליה מתימן מבצע "מרבד הקסמים".
טס-3026/27 10/1/1950 חיילים בשרות צבאי מתפללים. חיילים בשרות צבאי מתפללים.
טס-3026/28 3/7/1949 חילופי שבויי מלחמה בקרבת עזה. חילופי שבויי מלחמה בקרבת עזה.
טס-3026/29 2/20/1949 שבויי מלחמה עוזבים את האוטובוס שהביאם לירושלים. שבויי מלחמה עוזבים את האוטובוס שהביאם לירושלים.
טס-3026/30 9/1/1948 הנשיא חיים וייצמן מגיע לישיבה הראשונה של מועצת העם.  הנשיא חיים וייצמן מגיע לישיבה הראשונה של מועצת העם עם מכונית הלינקולן.
מ-4257/2 12/7/1932 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/3 2/26/1933 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/4 5/8/1933 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/5 9/3/1933 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/6 10/29/1933 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/7 12/27/1935 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/8 2/25/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/9 3/11/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/10 4/24/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/11 5/5/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/12 5/16/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/13 5/27/1936 The Palestine Police Force: Station Diary  District: Nazareth המשטרה הפלסטינית: יומן תחנה  מחוז נצרת.
מ-4257/17 1/1/1944 Promotional Courses קורסים שיווקיים
מ-4257/18 1/1/1947 Instructions: Language & Language Exams הנחיות: שפה ובחינות שפה
מ-4257/20 1/1/1944 Duties: Police Weighbridge
מ-4257/21 1/1/1939 Receipt Vouchers  File 1 קבלת שוברים  תיק 1
מ-4257/22 10/9/1943 Instructions: Proficiency Pay Examination הוראות: בדיקת שכר מומחיות
מ-4257/24 7/5/1946 Instructions: Inspector General's Training הנחיות: מפקח על אימונים כלליים
מ-4257/25 1/1/1937 T Panel Code Exercises
מ-4257/26 10/22/1944 Duties: Recreation
ג-14659/21 3/1/2004 תוכניות עבודה ונהלי עבודה
טס-3026/1 3/1/1949 צבא שידור של מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ)
טס-3026/2 3/1/1949 כנסת נציגים ערבים מגיעים לישיבת הכנסת הראשונה.
טס-3026/4 9/1/1950 אנשי כמורה ואישים ערבים במסיבה לכבוד יום העצמאות שערך המושל הצבאי בנצרת. אנשי כמורה ואישים ערבים במסיבה לכבוד יום העצמאות שערך המושל הצבאי בנצרת.
טס-3026/5 10/1/1950 טיפוסי חיילים. טיפוסי חיילים.
טס-3026/7 10/1/1950 חלוקת תעודות זהוי. חלוקת תעודות זיהוי
טס-3026/8 10/1/1950 ד"ר רוזן  שר המשפטים ומר שרץ. פנחס רוזן  שר המשפטים הראשון של מדינת ישראל.
טס-3026/9 10/1/1950 ישראל-פוליטיקה ישיבה ראשונה של הכנסת בירושלים.
טס-3026/10 10/1/1950 ראש הממשלה דוד בן-גוריון וספר תורה. ראש הממשלה דוד בן-גוריון וספר תורה.
טס-3026/11 8/1/1950 תלמידת בית-המדרש למורים "לוינסקי" מקריאה סיפור לילדי גן-ילדים בתל אביב. תלמידת בית-המדרש למורים "לוינסקי" מקריאה סיפור לילדי גן-ילדים בתל אביב.
טס-3026/12 8/1/1987 תמונות מגן-הילדים העירוני ברחוב בן-יהודה בתל-אביב. תמונות מגן-הילדים העירוני ברחוב בן-יהודה בתל-אביב.
טס-3026/13 10/1/1950 גשמי חורף בתל-אביב. גשמי חורף בתל-אביב.
גל-22104/1 6/1/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – פלד מוסה – אלוף (מיל') (עמותת יד לשיריון)
גל-1018/22 1/1/1964 האגודה לקידום החינוך העל יסודי התכתבות בנושאים: הגשת עבודה על ידי תלמידי ישיבת נתיב מאיר ופתיחת בית ספר תיכון בויאר בירושלים
גל-1036/31 1/1/1957 כפר חב"ד בית רבקה התכתבות משרד החינוך עם כפר חבד בנוגע לשכר לימוד התיק כולל רשימת תלמידות  בתיק הושחרו פרטים עד ל 2039
טס-3026/384 1/1/1968 קבורת חללי צה"ל בהר הרצל בין השנים 1969-1968  הצילומים צולמו על-ידי חייל ששירת בתור חובש וסייע לאמהות השכולות קבורת חללי צה"ל בהר הרצל בין השנים 1969-1968  הצילומים צולמו על-ידי חייל ששירת בתור חובש וסייע לאמהות השכולות  בצילומים הרב הראשי שלמה גורן וראש הממשלה לוי אשכול.
טס-3026/386 1/1/1926 בת-גלים  חיפה. איזור בת גלים בחיפה.
טס-3026/387 1/1/1924 מראה תל-אביב. תצלום מבט לעבר העיר תל אביב.
טס-3026/388 1/1/1924 מראה בן-שמן. מראה שדה בבן שמן.
פ-4118/1 1/1/1961 תמלילי ראיונות של אליעזר ורטמן עם חותמי מגילת העצמאות תמלילי הראיונות עם שניאל אוסטר  סעדיה כובשי  מאור דוד לוינשטיין  יהודה לייב הכהן מימון  צבי סגל  אהרון דיזלינג  ברור שיטרית  בן ציון שטרנברג ומשה שרת
פ-4118/2 1/1/1961 תמלילי ראיונות של אליעזר ורטמן עם חותמי מגילת העצמאות טיוטה עם התיקונים של הראיון של יצחק גרינבוים
פ-4118/4 1/1/1961 תרגום לאנגלית של תמצית ראיונות של אליעזר ורטמן עם חותמי מגילת העצמאות תרגום לאנגלית של תמצית הראיונות (תרגום מלא של ציטוטים מרכזיים מתוך הראיונות) עם המרואיינים דוד בן-גוריון  מאיר ארגוב  דניאל אוסטר  מרדכי בנטוב  יצחק בן-צבי  פרץ ברנשטיין  אליהו דובקין  אברהם גרנות  יצחק גרינבוים  רחל כהן-כגן  קלמן כהנא  משה קול  סעדיה כובשי  מאיר דוד לוינשטיין  יצחק מאיר לוין  צבי לוריא  יהודה לייב הכהן מימון  נחום ניר  ברל רפטור  פנחס רוזן  הרצל רוזנבלום  צבי סגל  משה חיים שפירא  משה שרת  מרדכי שטנר  בכור שיטרית  בן-ציון שטרנברג  מאיר וילנר וזרח ורהפטיג.
טס-3026/404 1/1/1924 בית העיריה  ת"א. בית העיריה בתל אביב
טס-3026/405 1/1/1924 בנית בית בת"א. בנית בית בתל אביב
טס-3026/369 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת אנשים לא מזוהים. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת אנשים לא מזוהים.
טס-3026/408 5/1/1981 גנזך המדינה צילומים מטקס חתימת ההסכם על רכישת ארכיון אקסלרוד. בתמונות: ד"ר אלסברג  גנז המדינה  מר מ. שמואלביץ מנכ"ל משרד רוה"מ  מר אקסלרוד ומר מ. ספרוני. חשב המשרד.
טס-3026/353 6/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן בחברת אנשים לא מזוהים. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן בחברת אנשים לא מזוהים.
טס-3026/354 6/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן במשרדו. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן במשרדו.
טס-3026/355 6/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן בחברת אנשים בלתי מזוהים. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן בחברת אנשים בלתי מזוהים.
טס-3026/356 6/1/1968 אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ יגאל אלון  בשיחה עם ראש-עירית חברון עלי ג'אברי. לרגל ביקור שערך אצל שבטי הבדואים בנגב אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה יגאל אלון  בשיחה עם ראש-עירית חברון עלי ג'אברי. לרגל ביקור שערך אצל שבטי הבדואים בנגב
טס-3026/357 6/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן מקבל בלשכתו משלחת בני-נוער ופעילים. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן מקבל בלשכתו משלחת בני-נוער ופעילים.
טס-3026/358 6/1/1968 אוסף יגאל אלון – סגן ראש הממשלה יגאל אלון לוחץ את ידיו של דיפלומט זר שבא לברך אותו. אוסף יגאל אלון – סגן ראש הממשלה יגאל אלון לוחץ את ידיו של דיפלומט זר שבא לברך אותו.
טס-3026/359 1/1/1950 אוסף יגאל אלון – הנשיא חיים וייצמן נואם  לידו מאיר וייסגל. אוסף יגאל אלון – הנשיא חיים וייצמן נואם  לידו מאיר וייסגל.
טס-3026/360 1/1/1950 אוסף יגאל אלון – הנשיא חיים וייצמן המקבל תואר ד"ר לשם כבוד במכון וייצמן  מובל לטקס ע"י דוד בן-גוריון ורלף גולדמן. אוסף יגאל אלון – הנשיא חיים וייצמן המקבל תואר ד"ר לשם כבוד במכון וייצמן  מובל לטקס ע"י דוד בן-גוריון ורלף גולדמן.
טס-3026/361 5/1/1969 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון משתתף בטכס אזכרה ללוחמי הפלמ"ח גדוד 2 שנפלו בהגנת משלט חוליקאת. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון משתתף בטכס אזכרה ללוחמי הפלמ"ח גדוד 2 שנפלו בהגנת משלט חוליקאת.
טס-3026/362 5/1/1969 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני קהל (במועדון או מרכז תרבות). אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני קהל (במועדון או מרכז תרבות).
טס-3026/363 11/16/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בועידה הראשונה של ברית יוצאי מרוקו בישראל. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בועידה הראשונה של ברית יוצאי מרוקו בישראל.
טס-3026/364 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני קהל  לידו על הבמה הרמטכ"ל חיים בר-לב. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני קהל  לידו על הבמה הרמטכ"ל חיים בר-לב.
טס-3026/365 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  השר משה קול במסיבה לרגל אירוע לא מזוהה. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  השר משה קול במסיבה לרגל אירוע לא מזוהה.
טס-3026/366 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  בביקור במוסד חינוכי. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  בביקור במוסד חינוכי.
טס-3026/367 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון וראש עירית ירושלים טדי קולק. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון וראש עירית ירושלים טדי קולק.
טס-3026/368 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון עם אנשי משרד החוץ. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון עם אנשי משרד החוץ.
טס-3026/370 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון בחברת תלמידים בבית-הספר ערבי. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון בחברת תלמידים בבית-הספר ערבי.
טס-3026/371 1/1/1968 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון בביקור בבית-הספר מקצועי. שר החינוך יגאל אלון בביקור בבית-הספר מקצועי.
מ-4258/4 1/1/1944 Payments to Police & their Families תשלומים למשטרה ולמשפחותיהם
מ-4258/5 1/1/1927 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/6 12/31/1933 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/7 3/11/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/8 5/10/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/10 9/7/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/11 10/30/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4258/12 11/14/1934 Police Station Diary: Division: Nazareth  one Booklet on Various Divisions יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת  חוברת על מחלקות שונות
מ-4259/1 2/2/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/6 2/15/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: עפולה
מ-4259/8 11/3/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: נצרת
מ-4259/9 7/2/1937 Police Station Diary Division: Nazareth יומן מחלקתי של מוצב משטרתי: עפולה
מ-4259/13 8/26/1942  התכתבויות נוטרים  Employee Files
מ-4259/14 2/27/1926 Employee Files תיקי עובדים
מ-4259/15 4/20/1948 Miscellaneous שונות
מ-4259/16 1/1/1947 General Orders (Circulars Dealing with Technical Items & Personnel) פקודות כלליות (חוזרים בנוגע לפריטים טכניים וסגל עובדים)
פ-4118/8 1/1/1961 תמלילי ראיון שערך אליעזר ווטרמן עם צבי לוריא  אחד מחותמי מגילת העצמאות והתכתבות נלווה. תמליל הראיון מ-1961 והתכתבות נלוווה נ-1968.
טס-3026/389 1/1/1950 התישבות מבט אל ההתיישבות לוד.
טס-3026/390 1/1/1950 השדות והבתים בבן-שמן. מראה על השדות והבתים בבן שמן
טס-3026/391 1/1/1924 מצפה. מצפה
טס-3026/394 1/1/1924 בית אוסישקין  רח' אלנבי  תל אביב בית אוסישקין  רח' אלנבי  תל אביב
טס-3026/395 1/1/1924 סנטוריום  תל אביב סנטוריום הינו מוסד רפואי לאשפוז ממושך  לרוב עבור חולי שחפת. מוסדות כאלו היו נפוצים מסוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20.
טס-3026/396 1/1/1924 רחוב בתל אביב מראה רחוב בתל אביב
טס-3026/397 1/1/1924 סירת דייגים ביפו. סירת דייגים ביפו.
טס-3026/398 1/1/1924 מראה רחוב בשוק בעיר-העתיקה ירושלים. מבט אל רחוב בשוק בעיר-העתיקה ירושלים.
טס-3026/399 1/1/1924 שיירת גמלים. שיירת גמלים.
טס-3026/400 1/1/1924 בית-חרושת ללבנים בתל אביב בית-חרושת ללבנים בתל אביב
טס-3026/401 1/1/1924 שדרות רוטשילד בתל אביב שדרות רוטשילד בתל אביב
טס-3026/402 1/1/1924 יד-אבשלום  ירושלים. יד-אבשלום  ירושלים.
טס-3026/372 1/28/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון ולידו מי שעתיד להיות שר החינוך אהרון ידלין. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון ולידו מי שעתיד להיות שר החינוך אהרון ידלין
טס-3026/373 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מסתכל על יצירות אמנות של תלמידי בית הספר. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מסתכל על יצירות אמנות של תלמידי בית הספר.
טס-3026/374 1/28/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מבקר במעבדה. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מבקר במעבדה.
טס-3026/375 11/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון  משמאל – משה קול אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון  משמאל – משה קול
טס-3026/376 11/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון  אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון
טס-3026/378 1/28/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מסייר בירושלים. אוסף יגאל אלון – שר החינוך יגאל אלון מסייר בירושלים.
טס-3026/379 2/4/1981 גנזך המדינה גנזך המדינה: חדר הקריאה  הקומפקטוס  מגילת העצמאות  המעבדה בתל-ארזה  המחסנים בבנין ראש הממשלה וכו'.
טס-3026/381 1/1/1966 ביקור הנשיא זלמן שזר בגנזך המדינה  ביקור הנשיא זלמן שזר בגנזך המדינה. בתמונה: ד"ר אלכס ביין  ד"ר פ.א. אלסברג  טדי קולק ואבא אבן.
טס-3026/329 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר יגאל אלון בכנס פטווא. אוסף יגאל אלון – שר יגאל אלון בכנס פטווא  בתמונה גם עוזי נרקיס.
טס-3026/330 12/1/1969 תצלומים- חותמי מגילת העצמאות צילומי דיוקן של עשרה אישים מחותמי מגילת העצמאות: בין האישים: הרצל רוזנבלום  אברהם קצנלסון  בן-ציון שטרנברג  צבי סגל ועוד.
טס-3026/332 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בהופעה בלונדון. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בהופעה בלונדון.
טס-3026/333 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בטכס בחברת ישראל פולאק  מושביץ ותעשיינים אחרים. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בטכס בחברת ישראל פולאק  מושביץ ותעשיינים אחרים.
טס-3026/334 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון לוחץ את ידי בני-המיעוטים בביקור בישוב שלהם. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון לוחץ את ידי בני-המיעוטים בביקור בישוב שלהם.
טס-3026/335 1/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת אורח בלתי מזוהה. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת אורח בלתי מזוהה.
טס-3026/336 1/1/1970 תרבות אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון משתתף בטקס שנערך במוזיאון ישראל בירושלים בהשתתפות נשיא המדינה זלמן שזר  וראש-עירית ירושלים טדי קולק.
טס-3026/337 4/1/1970 אוסף יגאל אלון – סגן- רוה"מ ושר החינוך יגאל אלון בטקס בבית-הנשיא (בו הוענק לו אות על-ידי הנשיא זלמן שזר) בנוכחות ראש הממשלה גולדה מאיר ויתר חברי הממשלה. אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה ושר החינוך יגאל אלון בטקס בבית-הנשיא (בו הוענק לו אות על-ידי הנשיא זלמן שזר) בנוכחות ראש הממשלה גולדה מאיר ויתר חברי הממשלה.
טס-3026/339 2/6/1970 אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה יגאל אלון בארוחת-צהרים במשרדי מפעל הפיס בתל-אביב. אוסף יגאל אלון – סגן-ראש הממשלה יגאל אלון בארוחת-צהרים במשרדי מפעל הפיס בתל-אביב.
גל-3580/9 1/1/1951 הסדר ענינים במשרד התעשיה – הולנדר. בתיק שאלון מפקד של מפעלי חרושת וטפסים שונים הקשורים לתחום המסחר והתעשייה  לדוגמא: טפסי דין וחשבון על שינויים במלאי של מצרכים הנמצאים תחת פיקוח  הכרזת סחורות כסחורות "לכל"  רישיון יבוא ועוד.
גל-48440/4 8/19/2001 המנכ"ל אהרון דומב – תכנון ופיתוח בתיק הצעת תקציב הרשות לפיתוח ירושלים  פרויקטים מרכזיים בירושלים  תכנית מתאר מקומית לירושלים  פרויקט מגדל חוף כינרת  פרויקט ליד גת שמנים  פיתוח התיירות ביבניאל  פיתוח רחבת הכותל  זיהום במפרץ אילת ועוד.
טס-3026/341 1/1/1949 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן.
טס-3026/342 1/1/1947 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בטקס בירושלים  אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בטקס בירושלים בו השתתפו גם השר יוסף אלמוגי  ראש-עירית ירושלים טדי קולק  חיים הרצוג.
טס-3026/346 1/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן לוחץ את ידי השחקנית חנה רובינא. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן לוחץ את ידי השחקנית חנה רובינא.
טס-3026/347 1/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן לוחץ את ידי השחקנית חנה רובינא. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן לוחץ את ידי השחקנית חנה רובינא.
טס-3026/349 1/1/1967 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן נואם בטקס בו נכחו מנכ"ל משרדו  שר החינוך לשעבר פרופסור דינור  בן-גוריון פולה. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן נואם בטקס בו נכחו מנכ"ל משרדו  חנוך רינות  שר החינוך לשעבר פרופסור בן-ציון דינור  בן-גוריון פולה.
טס-3026/350 1/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן נושא את דברו בטכס בו נכח גם שר החינוך לשעבר בן-ציון דינור. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן נושא את דברו בטכס בו נכח גם שר החינוך לשעבר בן-ציון דינור.
טס-3026/351 1/1/1955 אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן מקבל בלשכתו פני משלחת. אוסף יגאל אלון – שר החינוך זלמן ארן מקבל בלשכתו פני משלחת.
טס-3026/295 9/27/1970 אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ יגאל אלון בהופעה ב"בימת הצעירים" שנערכה מטעם מועצת פועלי ירושלים. אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ יגאל אלון בהופעה ב"בימת הצעירים" שנערכה מטעם מועצת פועלי ירושלים.
טס-3026/296 12/1/1969 אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ יגאל אלון ורעיתו בחברת מאיר וייסגל במסיבה שהתקיימה לכבוד סיר ישעיהו ברלין  במכון וייצמן  רחובות. אוסף יגאל אלון – סגן-רוה"מ יגאל אלון ורעיתו בחברת מאיר וייסגל במסיבה שהתקיימה לכבוד סיר ישעיהו ברלין  במכון וייצמן  רחובות
טס-3026/297 12/1/1969 פרופסור הוגו ברגמן בחברת סטודנטים מפגינים. פרופסור הוגו ברגמן  הרקטור הראשון של האוניברסיטה העברית  בחברת סטודנטים מפגינים.
טס-3026/298 7/22/1968 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני צעירי ה- VJA במלון המלך דוד בירושלים. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון נואם בפני צעירי ה- VJA במלון המלך דוד בירושלים.
טס-3026/300 5/1/1970 חינוך אוסף יגאל אלון – חלוקת פרסי-ספורט בהשתתפות השר יגאל אלון.
טס-3026/302 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור אבלים אצל מיעוטים. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור אבלים אצל מיעוטים.
טס-3026/303 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת הסנטור האמריקאי אדוארד מאסקי. אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בחברת הסנטור האמריקאי אדוארד מאסקי.
טס-3026/304 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בלשכתו בירושלים. אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בלשכתו בירושלים.
טס-3026/305 2/1/1970 אוסף יגאל אלון – השר יגאל אלון בביקור בבית-ספר מקצועי.
טס-3026/306 12/1/1970 אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בטכס חלוקת הפרסים בעת גמר התחרויות הבינלאומיות בטניס. אוסף יגאל אלון – שר החינוך והתרבות יגאל אלון בטכס חלוקת הפרסים בעת גמר התחרויות הבינלאומיות בטניס.
גל-1030/9 12/22/1958 מועצה אזורית מרום גליל מירון התכתבות בין משרד החינוך למועצה אזורית מרום הגליל בנוגע לתמיכה כספית בתלמידי המועצה  קביעת זכאות לשכר לימוד מודרג  בניית מוסדות חנוך וספורט בתחום המועצה  עזרת מתנדבים בבתי ספר וגנים בישובי עולים וספר באזור. הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט  החומר המושחר מוגבל עד לשנת 2041.
גל-1031/28 1/1/1959 מושב אלרואי מכתב אל י. הלוי צוויק מנהלת בית ספר תיכון על שם ה. גרינברג שכו/ אל זייד בקריית טבעון מאת המחלקה לחינוך תיכון בנוגע לבית ספר אלרואי
גל-1032/11 6/9/1957 מועצה אזורית גני תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מהיחידה לחינוך שכר מדורג במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתושבי המועצה המקומית גני תקווה אשר לומדים בבתי ספר תיכוניים ומקצועיים וביקשו סיוע בשכר לימוד מודרג. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2040.
ג-2323/10 7/31/1956 ניר-עם – שער הנגב – אזור פיתוח ותעשיה התכתבות ודוחות בנושאים: הקמת מכון לשחיטה והקפאת עופות  בית חרושת לקרח ומוסך אזורי.
א-4349/11 9/1/1981 רה"מ מנחם בגין – ביקורים בארה"ב. תכנית ביקור ראש הממשלה  רשימת משתתפים באירועים שונים של הביקור (המשך בתיק מס' 12)
א-4349/12 9/1/1981 רה"מ מנחם בגין – ביקורים בארה"ב. (המשך מתיק מס' 11) תכנית ביקור ראש הממשלה וסיכומי פגישות בנושא הסיוע האמריקני (המשך בתיק מס' 13)
א-4349/13 9/1/1981 רה"מ מנחם בגין – ביקורים בארה"ב. (המשך מתיק מס' 12) תכנית ביקור ראש הממשלה  שיחות עם הנשיא רייגן  פגישות עם ארגונים יהודיים וסיכומים בנושאים: אספקת נשק אמריקני למדינות ערב כולל לבנון  שיחות סאדאת  אש"פ ויהודי אתיופיה
גל-54174/61 2/7/1956 שפר – תכנון וביצוע. התכתבות ודוחות בנושא שיקום בתים בשפר (פרוד ב) והכשרתם לקליטת משפחות ולמבני ציבור.
גל-6958/10 10/14/1957 היועץ המשפטי – גלזנר צו לפתור תשמישי קדושה ממס קנייה.  בקשה לביטול מס קבורה ע"י הרשויות המקומיות ועוד.
גל-6958/11 8/11/1957 היועץ המשפטי התכתבות  תזכירים  הצעות חוק  פרוטוקולים (כרך א').  פקודת העדות הדתיות  תקנות העדות הדתיות והודעה בדבר אישור אגרות ושיעורן ועוד.
גל-6958/13 1/1/1954 משרד הדתות היועץ המשפטי התכתבות  תזכירים  הצעות חוק  פרוטוקולים (כרך ג')
גל-6958/16 1/1/1960 היועץ המשפטי – הצעות חוק ותקנות הנוגעות למשרד הדתות (כרך א') הצעות חוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס  חוק הנוער טיפול בעבריינות
גל-6958/17 1/1/1960 היועץ המשפטי – הצעות חוק ותקנות הנוגעות למשרד הדתות (כרך ב') היתר נישואים  עזבונות צוואות אפוטרופוס
גל-6959/13 7/28/1955 שיפוט רבני – תקנות הדיינים חוק הדיינים  תשט"ו (1955)-תקנות בדבר תנאי הסמכת דיינים וסדריה-טיוטות שונות. פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית תמוז תשט"ו.
גל-6959/18 4/4/1951 הקמת מוסדות דת – חסידי גרודז'יסק – בניית פינת זכרון בירושלים לרב ישראל שפירא – מקדושי השם שבפולין התכתבות בין הרב א.א שפירא למשרד הדתות בעניין הקמת פינת זכרון  אשר תשמש כספריה חסידית ובית מדרש  לאדמו"ר ר' ישראל שפירא מגרודז'יסק  פולין  בן משפחתו שנספה בשואה.
גל-6957/8 3/18/1956 היועץ המשפטי – דיני הראיות התכתבות בין היועץ המשפטי של המשרד לבין היועץ המשפטי לממשלה. הצעת חוק לתקון דיני ראיות (ראיות חסויות) תשט"ז 1956.
גל-6957/9 1/22/1945 היועץ המשפטי – מקומות קדושים מקומות קדושים.  חוזים לשכירת בתי כנסת.  מתחם הרשב"י במירון.  טיפול במקומות קדושים ע"י משרד הדתות ועוד.
גל-6957/23 11/15/1953 היועץ המשפטי – ד"ר גלזנר התכתבות בעניינים שונים.  תקציב לשנים 1954-1955.  דוח ישיבות והתפתחותן ועוד.
גל-6957/25 1/25/1954 היועץ המשפטי – היועץ המשפטי התכתבות סגן שר הדתות זרח ורהפטיג  חוק בתי הדין הרבניים והערות היועץ המשפטי לממשלה יצחק גלזנר על החוק
גל-4025/65 10/3/1968 אברהים מחמד חג'נייה מחאג'נה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4025/71 11/3/1968 ראלד נמר ג'בארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4025/85 1/24/1968 מחמד נאזי חליפה אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
מ-5598/5 7/1/1943 The Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י) פנקס כתבי האשמה לעבירות.
מ-5598/7 10/1/1941 The Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל – מחוז חברון ספר רישום ראיות.
גל-4024/105 4/15/1968 מחמד תאופיק ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/107 4/30/1968 חילמי שפיק אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/115 10/8/1968 עבדול חלים עבאס מחאמיד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית
גל-4024/116 9/27/1968 מחמוד סעיד פואד פארס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/117 9/22/1968 אברהים סעיד אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4025/1 8/15/1968 אחמד חוסין סעיד מחמיד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2038.
ב-17892/6 9/1/1934 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – הרבנות הראשית. (ממספר 11966 עד מספר 12100)
ב-17894/8 10/1/1935 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 21076 עד מספר 21237)
ב-17894/9 4/1/1936 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 21238 עד מספר 25303)
ב-17894/10 3/1/1936 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – הרב שור. (ממספר 21126 עד מספר 25276)
ג-2721/6 1/22/1959 מועצה מקומית גבעת שמואל בחירות למועצה המקומית גבעת שמואל (1959)-רשימת המועמדים לרשימות השונות  חברי ועדת הבחירות  פרוטוקולים של ישיבות ועדת הבחירות למועצה המקומית  תוצאות הבחירות ב-1955.
גל-4024/40 11/1/1969 מחמד סעיד מוסטפה ג'ברין נצרי מחמד אסעד אגבריה בקשה להיתר בנייה
גל-4024/44 8/1/1967 סאלח מחמד יוסף ע'גואר ג'בארין בקשה להיתר בנייה
גל-4024/54 9/1/1967 סובחי ולוטפי מחמד רמדאן בקשה להיתר בנייה
גל-4024/55 9/1/1967 עבדל לטיף סאלח בעיר אגבריה בקשה להיתר בנייה
גל-4024/57 1/1/1965 עווד צאלח מחאמיד בקשה להיתר בנייה
גל-4024/59 7/14/1965 מועצה מקומית אום אל פחם בקשה להיתר בנייה להוספת כיתת לימוד ומרפסת בבית ספר  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/68 9/24/1967 עארף סלים עבדל כרים מחאמיד בקשות להיתרי בנייה באום אל פחם; אישורי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. עוד בתיק – מפרט – נספח לבקשה להיתר הבניה.
גל-4024/75 8/10/1965 חסן יוסף מוסטפה ג'ברין בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/78 7/21/1966 ג'באר פואד ג'בארין בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/82 3/1/1968 מחמד רגא עבדל אגברייה  חידר ורמזי עירא גיברין בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/84 1/3/1968 אחמד מוסטפא אסעיד בקשה להיתר בנייה למגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4026/19 9/5/1969 מוסטפה מחמד נאיף מחאג'נה בקשות להיתרי בנייה ותוספות בנייה באום אל פחם  ואישורי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. עוד בתיק – תשריטי מפות.
גל-4026/20 2/12/1969 תאופיק אסריס אגבריה בקשות להיתרי בנייה באום אל פחם. אישורי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
גל-4026/21 6/1/1969 עבד אמרואק אגברייה בקשות להיתרי בנייה באום אל פחם. ואישורי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
גל-4026/28 4/16/1969 מוסטפה תאופיק רדואן מחאמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
מ-5598/8 10/1/1942 The Palestine Police Force – משטרת ארץ ישראל (פלשתינה- א"י) פנקס רישום למקרי מוות פתאומיים ולא-טבעיים.
מ-5598/9 4/1/1947 עבירות תנועה פנקס האשמות – עבירות תנועה. רישום עבירות תנועה שונות  פרטי הנאשם והמשפט (רוב ההאשמות סביב עבירות שנעשו עם עגלות).
ב-17900/4 4/1/1946 המחלקה לנישואין וגירושין – נישואין – תל-אביב. (ממספר 83563 עד מספר 83800) – תל-אביב
ב-17900/10 8/1/1948 המחלקה לנישואין וגירושין – נישואין – תל-אביב. (ממספר 99245 עד מספר 99400)
גל-4026/30 10/1/1969 מחמד דאהוד מחאמיד בקשה להיתר בנייה
גל-4026/31 11/1/1969 שאוקת פריד ארמר ג'ברין בקשה להיתר בנייה
גל-4026/32 11/1/1969 אחמד סעיד זייד
גל-4026/33 10/1/1969 עבד סולימאן ג'ברין בקשה להיתר בנייה
גל-4026/34 10/1/1969 פתחי אסעד מחאג'נה בקשה להיתר בנייה
גל-4026/35 11/1/1969 מחמד עטייה אגברייה בקשה להיתר בנייה
גל-4026/37 11/1/1969 אברהים מוסטפה חג' מחאמיד בקשה להיתר בנייה
גל-4026/39 11/1/1969 אחמד רג'א עלי מחאמיד בקשה להיתר בנייה
גל-4026/40 11/1/1969 לטיפי ע'רבמאן מחמד אגברייה בקשה להיתר בנייה
ב-17903/1 2/1/1935 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 1 עד מספר 24)
ב-17909/1 4/1/1933 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 1 עד מספר 4566)
ב-17906/7 6/1/1939 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 35501 עד מספר 43450) נס ציונה
גל-4024/85 1/13/1968 גיבר פריד תופיק מחאמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/86 2/5/1968 עבדל לטיף מוסטפה מחאמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/49 6/22/1967 אחמד חג' מחמוד חמאד מחאג'נה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/50 3/28/1967 זהידה עבד מאלק מחאמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4024/52 5/18/1967 חסן סעיד מחמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4026/42 11/2/1969 מג'יד סעיד דאדש מחאג'נה פניית הועדה לתכנון ובניה לגנזך המדינה בבקשה לשלוח תיק היתר בניה על שם מג'יד סעיד דאדש מחאג'נה.
גל-4026/47 3/31/1969 מחמד עווד גריב מחאגנה בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4026/48 5/28/1969 מחמוד מחמד עיפתאח גברין בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4026/49 6/13/1969 מחמוד מוסא ע'פתאח מחאמיד בקשה להיתר בנייה לבית מגורים  אישורים ופירוט התוכנית.
גל-4026/50 11/1/1969 מחמוד מחמד אסעד אגברייה
גל-4024/87 4/1/1968 אחמד מחמד נבראללה מחאגנר בקשה להיתר בנייה  הושחר תעודת זהות עד לשנת 2038
גל-4024/88 4/1/1968 פרוק אחמד אגברייה היתר בנייה
גל-4024/89 5/1/1968 אחמד עבד אל והב אגברייה היתר בנייה  הושחרו תעודת זהות עד לשנת 2038
גל-4024/90 5/1/1968 ראלד חסין עיאש מחאמיד היתר בנייה
גל-4024/91 5/1/1968 מסבאח פאלח ג'ברין היתר בנייה
גל-4024/92 6/1/1968 מחמוד סאדק ג'ברין היתר בנייה  הושחר ת זהות עד ל 2038
גל-4024/93 6/1/1968 אחמד עבד סבאח אגבריה היתר בנייה  הושחר תעודת זהות עד לשנת 2038
גל-4024/94 5/1/1968 מועדון נוער באום אל פחם בקשה להיתר בנייה  הושחר עד ל 2038
גל-4024/97 7/1/1968 האשם מחמד עלי מחאמיד היתר בניה  הושחר תעודת זהות עד ל 2038
גל-4024/98 7/1/1968 מועצה מקומית אום אל פחם היתר בנייה  הושחרו ת זהות עד ל 2039
ב-17906/8 12/1/1939 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 40251 עד מספר  40275) מחוז לוד  נחלת גנים
ב-17908/3 10/1/1938 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין. (ממספר 29326 עד מספר 40075) מחוז עפולה – עיר כפר יחזקאל
גל-6259/7 6/10/1953 היועץ המשפטי – י. ד.בר – חומר עבור היועץ המשפטי הצעות חוק  קבצי פסקי-דין של בית-משפט עליון  הודעות לעתונות; התכתבות ועוד.
גל-4024/99 7/1/1968 מועצה מקומית אום אל פחם היתר בנייה  הושחר ת זהות עד ל 2038
גל-4024/100 7/1/1968 מועצה מקומית אום אל פחם היתר בנייה
גל-4024/102 7/1/1968 מוסטפה אסעיד כאדר מחאמיד בקשה לבנייה
גל-4024/103 7/1/1968 מועצה מקומית אום אל פחם היתר בנייה
פ-3130/7 6/13/1922 יד יצחק בן-צבי – מחקרים בנושא חברון. רשימות מאת שמעון רובינשטיין אודות חברון  כתבות אודות חברון שהתפרסמו בעלונים כגון  "קול יעקב" ו"תדהר"  אספת ב"כ ועדי הקהילות בערים ובמושבות ביהודה ושומרון (תר"פ)  עדויות של תושבי חברון אודות חיי היומיום בחברון ועוד.
פ-3130/10 11/24/1914 יד יצחק בן-צבי – מחקרים בנושא חברון. רשימות מאת שמעון רובינשטיין אודות חברון  כתבות אודות חברון שהתפרסמו בעלונים כגון  "קול יעקב" ו"תדהר"  תצלום משאית של הצבא הגרמני ליד חברון משנת 1917  עדויות של תושבי חברון אודות חיי היומיום בחברון.
גל-4027/46 1/1/1970 חמד מוסטפה קאסם מחג'נה היתר בנייה  הושחר תעודת זהות עד ל 2040
גל-4025/29 12/1/1968 אחמד אניס מחאמיד היתר בנייה – אום אל פאחם
גל-4025/30 11/1/1968 מחמד עלי חאלד מחאג'נה אישור היתר בנייה ותרשים המגרש
גל-4025/31 10/1/1968 תייסיר מפדי רג'א ג'בארין אישור היתר בנייה
גל-4025/32 10/1/1968 וותיד מחמוד אברהים ג'בארין בקשה להיתר בנייה התניית הבקשה בבעלות מלאה על השטח
גל-4026/63 11/1/1969 סובחי מחמד אדריס אגברייה ועדת תכנון מחוזית מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4026/65 7/10/1969 חמאד מחמד חאדר מחאג'נה בקשות להיתרי בנייה באום אל פחם; אישורי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה;
גל-4026/67 12/1/1969 אחמד מוסטפא סעיד הוועדה המקומית לתכנון מחוז חיפה בקשה להיתר בנייה- אום אל פחם
גל-4026/68 12/1/1969 מחמד גומעה אגברייה ועדת תכנון מקומית אזור חיפה – בקשה להיתר בנייה אזור מוסמוס ואום אל פחם
גל-4027/53 6/1/1970 חסני אבו שאקרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אזור חיפה בקשה להיתר בנייה אום אל פחם
גל-4027/54 9/1/1970 יוסף מחמד מחג'נה ועדה מקומית לתכנון ובנייה אזרו חיפה בקשה להיתר בנייה – אום אל פחם
גל-4027/55 6/1/1970 סאלח מחמוד אחמד ג'ברין ועדת מקומית לתכנון מחוז חיפה בקשה להיתר
גל-4033/72 7/1/1972 רפאת סאלח מרעני עבדול חאדי בקשה להיתר בנייה
ב-17916/10 9/1/1944 המחלקה לנישואין וגירושין – תעודות נישואין – מנס ציונה עד נשר  יבנה (ממספר 69689 עד מספר 80650)
גל-45335/4 7/25/1979 כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41) כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41). התכתבות בעניין בניית כבישי גישה לישובי בקעת הירדן  בניית צמתים ואישורם בכביש 90  חוזים מול חברות ועוד.
גל-45335/5 11/11/1982 כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41) כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41). התכתבות בעניין בניית כבישי גישה לישובי בקעת הירדן  בניית צמתים ואישורם בכביש 90  חוזים עם חברות  הצעות למכרז ועוד.
גל-45335/6 3/4/1986 כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41) כביש מס' 30 מק"מ 365 6 247.3 – בקעת הירדן – הקו הירוק צפונית לעין גדי פאש יריחו עיקוף יריחו קטע יהודה ושומרון (41). התכתבות בעניין בניית כבישי גישה לישובי בקעת הירדן  בניית צמתים ואישורם בכביש 90  חוזים עם חברות  הצעות למכרז ועוד.
גל-4025/103 4/18/1969 מחמוד יאסין אבו רעד מחאג'נה בקשה להיתרי בנייה.
גל-4026/4 8/28/1988 לוטפי מחמוד חג' סאלח אגברייה בקשה להיתרי בנייה.
גל-4026/5 4/18/1969 סולימאן חסן אבו שקרא ז'ק קאסם מחאמיד בקשה להיתרי בנייה.
גל-4027/68 10/1/1970 עלי חסן דאדוש מחג'נה בקשה להיתר בנייה  הושחר תעודת זהות עד ל 2040
גל-4027/77 7/1/1970 מחמד מג'יד עטייה מחמיד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה
גל-4027/85 7/15/1970 עבד מוסטפה עפנה מחג'נה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4027/87 7/15/1970 עלי חסן מחמד אג'בריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
א-8198/10 11/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – אש"פ (ארגון לשחרור פלסטין) דיווחים מנציגויות משרד החוץ וידיעות לעיתונות בנושאים: הסכם בין פת"ח ל"ברית הדמוקרטית"  הנעדרים והשבויים הישראלים המוחזקים בידי ארגון "החזית העממית"  מעמדו של יאסר ערפאת בקרב ההנהגה הערבית  ביקור ערפאת בצרפת  פינוי ערפאת מטריפולי ופיגוע בירושלים
גל-45350/18 10/14/1985 כביש מס' 4237 גב ההר רמה – מכמש – ארץ המרדפים – גיתית קטע מחוז יהודה ושומרון התכתבויות וחליפת מסמכים ממע"צ בנוגע לסלילת כביש כביש רמה – מכמש: חוזים  כתבי כמויות  תקציבים  קטעים ניסיוניים ועוד.
א-7335/24 9/1/1972 רצח ספורטאים במינכן – אולימפיאדת מינכן
גל-5883/1 1/31/1952 תכניות מחוז הצפון – צפת התכתבויות בנושא אישור תב"ע בשיכון א' בצפת.
גל-5883/2 1/31/1952 תכניות מחוז הצפון – צפת התכתבויות בנושא תכנית המתאר של צפת  הרחבת הרחוב הראשי ועוד.
גל-4027/93 6/1/1970 אחמד מחמד נאסר אלמחאג'נה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה של אחמד מחמד נאסר אלמחאג'נה.
גל-4028/2 7/1/1970 מחמד ג'מל כאלד ג'ברין וראדה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של מחמד ג'מל כאלד ג'ברין וראדה.
גל-4028/5 11/1/1970 עפיף מחמד חסן ג'ברין מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של עפיף מחמד חסן ג'ברין.
א-7341/9 11/9/1970 בית העלמין בירושלים איתור שטח להרחבת אתרי הקבורה היהודיים בירושלים-פרוטוקולים מישיבת ועדת השרים לענין הרחבת בית העלמין בירושלים  המלצות הועדה הבינמשרדית שהוקמה על פי החלטת ועדת השרים לענין בית העלמין בירושלים (הרחבת בית העלמין בהר הזיתים  איתור שטח באזור מושב עמינדב).
חצ-9781/13 4/1/1986 קוסטה-ריקה – אנטישמיות
א-7304/2 1/1/1968 אנדרטה לזכר חללי צה"ל (בכנסת)
גל-4027/21 3/1/1970 נייהד מחמד אסעד מחג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4027/29 10/8/1969 סמי אחמד יוסף מחג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4027/30 10/20/1969 עבדל אהאדי סאדק חג' חסן ג'ברין בקשת היתר בנייה.
גל-4027/31 10/20/1969 פתדי אלה חסן מלק מחמיד בקשת היתר בנייה.
גל-4027/32 8/11/1969 תאופיק אברהים עין כח'ם מחאג'נה בקשת היתר בנייה.
גל-4027/33 9/29/1969 תייסיר עבדול קאדר מחמיד בקשת היתר בנייה.
גל-4026/84 8/21/1969 אחמד ראשיד קאסם מחאג'נה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה. הושחרו מס' ת"ז.
גל-4026/86 10/1/1969 נוואף גמיל מחאג'נה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה לנוואף גמיל מחאג'נה.
גל-4028/29 8/9/1970 מחמד וליד סלים מחאמיד בקשה להיתר בניה באום אל פחם  היתר ותכניות.
גל-4028/30 8/9/1970 אברהים ישמאעיל יוסף מחאמיד בקשה להיתר בניה באום אל פחם  היתר ותכניות. .
גל-4028/37 1/9/1972 מוחמד אברהים ע'קארים מחאג'נה בקשה להיתר בניה באום אל פחם  היתר ותכניות. הושחר מספר זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-4028/38 2/2/1971 חוסייני חוסין נאסר ג'בארין בקשה להיתר בניה באום אל פחם  היתר ותכניות. הושחר מספר זהות מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
גל-5916/29 6/28/1971 כפר הנוער ניצנים הפקדת תכנית מפורטת תמס' 775  מרחב תכנון מקומי "שקמים"  כפר הנוער ניצנים-גושים 2782  2783  2784. מצורפת התכנית.
גל-4028/40 2/26/1971 אחמד מחמד מוסטפא אבו שקרא מחאג'נה בקשה להיתר בניה באום אל פחם ואישור הוועדה.
גל-4028/41 12/18/1969 סאלח סלים מחמיד בקשה להיתר בניה באום אל פחם ואישור הוועדה
גל-4028/47 12/25/1970 טאלל סאלם מחאמיד בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4028/51 10/23/1970 מועצה מקומית אום אל פחם בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4028/54 2/1/1971 עבדול לטיף סעיד אגברייה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה לעבדול לטיף סעיד אגברייה.
גל-4028/55 6/1/1971 פאיז מחמד מוסא מחאמיד מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה לפאיז מחמד מוסא מחאמיד.
א-7329/14 1/1/1960 חברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ
גל-4027/1 7/5/1969 עבדול רוחמאן יונס מרעי ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4027/3 6/5/1969 ראשיד צדיק ג'בארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4027/4 9/1/1969 תאופיק מוסטפה ישמאיל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4027/8 3/25/1969 חסן מוחמד חדר חסן ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4027/9 11/13/1969 מחמד עלי עבדול רחמאן סלימאן בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-47308/20 6/27/1948 יעול תהליכי עבודה בשדה התעופה לוד התכתבות בנוגע להתייעלות בתהליכי עבודה בשדה התעופה לוד. דוח החקירה בדבר הטיפול בנוסעים בשדה התעופה לוד אוגוסט – ספטמבר 1952 ועוד.
גל-4025/53 5/2/1966 מחמד יוסף מוסטפה ג'בארין בקשה להיתר בנייה למגורים  אישורים  פירוט התוכנית ושרטוטים.
גל-4025/54 6/14/1968 מחמוד עבדל רוחמאן מחאג'נה בתיק בקשה והיתר בניה שניתן למחמוד עבדל רוחמאן מחאג'נה  אום אל פחם.
גל-4025/55 10/8/1968 מבנה למועצה מקומית בתיק בקשה להיתר בנייה למבנה המועצה באום אל פחם.
גל-4025/56 12/1/1968 חסן דהוד מחאמיד בתיק בקשה והיתר בניה שניתן לחסן דהוד מחאמיד  אום אל פחם.
גל-4028/68 4/22/1971 סעד אחמד סעד ג'ברין בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-6982/14 10/12/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6720 חלקה 211 – גני תקוה תכנית בניה מאושרת-בית מגורים בגני תקוה.
חצ-3449/26 1/1/1962 תימן – יהדות – דיווחים על יהדות תימן
גל-4024/22 4/11/1967 פאיז ומרווח סעיד חמדאן נהיה מחאג'נה בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4024/28 9/9/1966 אחמד יוסף ילי אגבריה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/29 8/31/1966 אחמד דיראר חסן קאסם מחמד להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/30 7/14/1967 מחמד סעיד גומעה מחאגנה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/31 8/1/1966 מחפוז מחמד סלימאן יאסין מחאג'נה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/32 7/1/1967 מחמד סלים אבו רעד מחאג'נה
גל-4024/33 4/15/1967 בעישה אחמד חוסיין מחאג'נה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/35 3/7/1967 גמיל אחמד אברהים מורד ג'ברין להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/38 5/4/1967 פייסל מסעוד אגבריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4024/39 5/3/1967 סובחי אמבדיה עודי ג'בארין
גל-4041/62 6/16/1969 אבו הלל עומר בקשה להיתר בנייה.
גל-4041/63 6/24/1969 תייסיר עבל פתוח אבו וואסל בקשה להיתר בנייה.
גל-4041/65 6/13/1969 משרד הדואר בקשה להיתר בנייה.
פ-3130/44 1/1/1928 יד יצחק בן-צבי – מחקרים. תעודת מניה של הבנק להתפתחות חברון.
גל-6999/11 10/17/1958 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – אבן-יהודה  אגף השכון – ועדת תאום אבן יהודה-התכתבויות של משרד הפנים בעניין התכנית לשיכון עולים באבן יהודה (התנגדות אגף התכנון)  הקצאת מגרשים למוסדות ציבור-לשכת עבודה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו באתר ארכיון המדינה וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-6999/24 9/14/1965 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גני-תקוה – משרד השכון  ועדת תאום בניית משרד השיכון בגני תקוה-תכנית בנוי קרית ישמח משה (גני תקוה). מצורפת תכנית שיכון ישמח משה.  סיכום מישיבת ועדת תיאום בענין תכנית מתאר גני תקוה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו באתר ארכיון המדינה וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
גל-7000/14 4/17/1959 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – יהוד – אגף השכון בניית מוסדות ציבור ביהוד  תרשימים  תוכניות ומפות. דואר נכנס/יוצא ועוד.
גל-6984/35 4/24/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – אפריקה ישראל – תשריט חלוקה – גני תקוה תכנית חלוקה לצרכי רישום בגני תקוה-גוש 6720. מצורפים תשריטים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור/ה כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא רשום לנו באתר ארכיון המדינה וההודעה תיבדק ובמידת הצורך החומר יוסר באופן מידי מהאתר.
חצ-3409/22 2/1/1962 יוגוסלביה – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי
סל-9727/1 1/1/1948 סרט מספר 2 מפקדת כוחות צה"ל גדה מערבית קצין משפטים ספר 8.
סל-9728/1 1/1/1948 סרט מספר 3 מפקדת כוחות צה"ל גדה מערבית קצין משפטים ספר 3.
גל-4031/51 5/1/1973 מוחמד אברהים ג'ברין ועדת תכנון מחוזית אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה באום אל פחם
גל-4031/53 5/1/1973 מוסטפא ג'ברין ועדת תכנון מחוזית מחוז חיפה  בקשה להיתר בנייה
גל-4031/60 4/1/1974 תייסיר עבד סלימאן אגבריה ועדת תכנון מחוזית מחוז חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4033/38 4/1/1970 מוסטפה חמד ועדת תכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה- פורדיס
גל-4033/42 2/24/1970 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4033/48 6/5/1970 הנדי חוסיין חסן היתר בניה מאושר בפוריידיס (דירת מגורים).
גל-4033/49 5/17/1970 פדיל איסמעיל פרידיס היתר בניה מאושר בפוריידיס (דירת מגורים).
גל-4033/1 6/30/1962 מחמד מחמוד יחיה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/9 5/1/1967 נגט מרענה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/10 9/7/1967 עדנאן סודרי סומני מוחמד מרעי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4030/27 3/10/1972 סולימן מחמוד חג' מחמוד מחג'נה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4030/36 7/1/1972 מוחמד אחמד אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4029/14 6/1/1971 חאמד אחמד חוסין מחג'ני בקשה להיתר בנייה.
גל-4029/20 1/1/1972 חאלד סולימאן גבארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4029/23 3/1/1971 אחמד מחמד עבדלה מחמיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4029/25 10/8/1971 עבד מוהנה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4029/35 5/1/1972 אחמד מוחמד אבו שקרא מחאג'נה חידוש היתר בנייה.
גל-4029/36 10/1/1972 מוחמד ג'ומעה ג'ברייה חידוש היתר בנייה.
גל-4029/38 5/1/1972 עבדל חיים סלימאן מראג'נה חידוש היתר בנייה.
גל-4029/40 10/1/1969 ראשיד צאזק ג'ברין חידוש היתר בנייה.
גל-4029/41 12/1/1972 מחמד סעיד מוסטפה ג'ברין חידוש היתר בנייה.
גל-4029/43 12/1/1972 עארף עטיה מחמיד חידוש היתר בנייה.
גל-4029/47 7/22/1970 מחמוד מחמד אחמד (אשרר) אגברייה בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/49 5/23/1970 ג'מיל מחמד עלי סלמאן מחמיד בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/52 1/21/1971 עבדול קאדי קאסם בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4038/80 9/5/1969 עבדול רחים אברהים עותמן בתיק בקשה להיתר בנייה בכפר ג'ת.
גל-4038/87 12/18/1969 עבדול ג'ני ג'רה בתיק בקשה להיתר בניה בכפר ג'ת
גל-4030/56 5/25/1972 עטיף יוסף אברהים מחאג'נה בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4033/15 12/1/1967 תאופיק עבד אבו סאלח מרענה בקשה להיתר בנייה.
גל-4033/17 4/1/1968 אברהים מרענה בקשה להיתר בנייה.
גל-4033/26 2/1/1969 איוב מחמד עבד חלים ברייה בקשה להיתר בנייה.
גל-4031/31 11/28/1972 חמזי אחמד מוחמד מחאג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4035/5 11/1/1964 יעקב אליעזר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/7 1/1/1965 דונג מרים ושושנה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/8 7/14/1965 קניגסברג בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/10 8/25/1965 מילשטיין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/11 1/1/1966 זינדר אמיל  שנידר מנדל  קריסברג מקס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/12 9/10/1965 חברת החשמל לישראל בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת ביתן לדחסנים בשטח של תחנת המיתוג "קישון".
גל-4035/15 4/1/1966 א. רייס ו-ס. ינאי בקשה להיתר בניה להקמת בית מלאכה לציוד מכני.
גל-4035/16 1/30/1966 חברת החשמל לישראל בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת סככה בשטח של תחנת המיתוג "קישון".
גל-4035/17 7/23/1964 בית חרושת נשר בקשה להיתר בניה להקמת בית חרושת כחלק ממפעלי מלט פורטלנד ישראליים "נשר" בע"מ.
גל-4035/19 5/4/1967 סילומוביץ קלמן ושינדלה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/29 1/1/1967 מועצה מקומית נשר בקשה להיתר בנייה של המועצה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/30 2/5/1967 המועצה המקומית נשר בקשה להיתר בניה תוספת לבניין המועצה המקומית.
גל-4035/31 4/4/1967 בנק הפועלים בע"מ בקשה להיתר בניה להגדלת אולם סניף בנק הפועלים בשכונת תל חנן  נשר.
גל-4035/32 4/6/1966 המועצה המקומית נשר בקשה להיתר בניה להקמת מקלט דו תכליתי – מועדון נוער.
גל-4035/33 10/8/1967 נורוק משה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4029/63 3/1/1973 ווליד חסן מחמד מלק מחמיד חידוש היתר בנייה.
גל-4033/54 10/1/1970 מחמד סאלח זרעי  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/57 2/9/1969 פאדרי עבדאללה חסדייה  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/55 7/22/1970 גבארין חמזי  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/56 8/24/1971 עז אלידין אברהם בריב  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/58 1/26/1971 דלאס מוענה  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/59 4/23/1971 סולימאן חליל  בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/61 7/2/1971 מוחמד עבדאללה סאלח בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/63 6/6/1969 יוסף זייד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/64 4/7/1970 עאישה מוסא בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/65 7/19/1971 מוחמד בן חסן חושה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/69 9/27/1971 עלי אחמד חסן מחניה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4033/70 6/20/1973 חסן עלי חוסנייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4034/4 1/18/1966 חלמי פריד אמארה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4034/7 2/6/1966 פאדי עווד מחאמיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4034/56 10/30/1970 מוחמד אחמד ג'ברין בקשה להיתר בנייה.
גל-4034/59 11/12/1971 נאסר עלי אסעד ג'ברין בקשה להיתר בנייה.
גל-4034/69 11/6/1969 מחמוד אחמד ג'ברין בקשה להיתר בנייה.
גל-4034/70 11/11/1969 סברי סולימאן ישמעאיל בקשות להיתרי בנייה. אישור הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
גל-4035/1 5/28/1964 יצחק גוליברידה בקשות להיתרי בנייה במחוז חיפה ואישורן.
גל-4035/2 9/29/1963 בריימן חיים בקשות להיתרי בנייה ואישורן על-ידי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
גל-4038/107 11/2/1969 ע' לטיף ותד בקשה לחידוש היתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4039/18 2/1/1972 מחמד אברהים עותמאן וותד בקשה להיתר בנייה.
גל-4032/2 9/1/1973 חילמי מוחמד אסעד אגברייה בקשה להיתר בנייה.
גל-4032/3 8/1/1973 יאסין שחאדי מחאמיד בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/21 3/1/1964 רפיק מחמד חסין מחאג'נה חידוש היתר בנייה.
גל-4036/22 6/1/1964 מחמד אחמדחסין מחאג'נה חידוש היתר בנייה.
גל-4036/24 9/1/1964 עלי חסין אברהים מחאג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/25 9/1/1964 תופיק מחמד חסין מחאג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/26 12/1/1969 חסן מחמד חסין מחאג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/32 7/1/1968 סאמי מחמוד מחאג'נה בקשה להיתר בנייה.
גל-4038/7 12/1/1966 עסאם ג'מיל ותד ועדת תכנון אזור חיפה – בקשה להיתר בנייה
גל-4038/8 12/1/1966 נדרי מחמד ג'מל מסעוד ותד ועדה מקומית לתכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4038/12 5/1/1966 עלי ע' פתאח עלי מוחסן ועדה מקומית לתכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט
גל-4031/68 10/1/1974 ריאד עבדול קאדר מחאג'נה חידוש היתר בנייה.
גל-4031/70 7/1/1973 סעיד מחמד סאלח מחאמיד ועדת מקומית לתכנון מחוז חיפה- בקשה להיתר בניה
גל-4031/73 9/1/1973 חאלד אברהים סולימאן מחאג'נה ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4031/78 6/1/1973 תאופיק מרווחדן אידריס בתיק בקשה להיתר בנייה
גל-4029/64 9/22/1971 חאלד תאופיק מחמיד בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/66 1/27/1972 מחמוד מוסטפה ג'ברין בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/76 8/20/1971 מוחמד עטייה אג'בריה בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/78 10/15/1972 עלי מחמד ג'ברין בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם
גל-4029/81 2/2/1972 אחמד מוחמד עבדלה מחאמיד בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם
גל-4029/86 10/30/1971 מחמד מחמוד אבו רזלי מחאג'נה בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם.
גל-4029/91 3/2/1972 מחמד סעיד סאלח ג'ברין בתיק בקשה להיתר בנייה באום אל פחם
מפה-5291/1 7/1/1938 ( נמל חיפה – מזח מטענים…יולי 1938 )    Haifa Harbour ) – Cargo Jetty tra… July 1938 ) כותרת – נפגעה ( נגזרה ) צילום של תכנית בנית נמל חיפה ( מזח מטענים ) – שרטוטי התקדמות הבניה ליולי 1938 על רקע חום; 3 שרטוטים אנכיים בצבע; סומנו מס' קורות 1 – 42 בצד ימין למעלה – טבלת התקדמות בעבודה לפי חדשים ינואר – יולי 1938 – ( לפי חלקים שונים ) הערה לטבלה – כל עבודות שהוכנו עד יולי 1938 – בצבע ורוד נתונים – חסרים ( נגזרו )
חצ-8484/5 7/1/1976 אוגנדה – מבצע אנטבה.
גל-4039/34 9/1/1972 ג'מיל ג'ארב ג'מאיל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4039/48 4/9/1972 מוחמד ראשיד וותד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4039/49 3/27/1972 מחמוד סאדק מרזוק וותד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4039/50 5/31/1972 המועצה המקומית ג'ת בקשה להיתר בניה של המועצה המקומית ג'ת להקמת בית ספר רפורמי: הבקשה  חישוב סטטי – בית ספר ג'ת – שלב א' וההיתר שניתן.
גל-4035/34 9/24/1967 בן-ארי משה מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה לבן ארי משה  הכוללים:  היתר בנייה  פרוטוקול מישיבה של ועדת המשנה למרחב ותכנון  חוזה חכריה ורישיון בניין.
פ-1405/11 9/1/1972 קובלנה פלילית נגד לביב ואבנרי צילומי תעודות  סקירות והתכתבות בענין קובלנה פלילית נגד יגאל לביב ואורי אבנרי על פרסום מאמרים המאשימים אותו במעשי שחיתות
גל-4035/35 1/1/1969 מועצה מקומית מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה למועצה מקומית נשר.
גל-4035/36 1/1/1969 מועצה מקומית מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה למועצה מקומית נשר.
פ-2231/3 8/1/1972 מכתבי תנחומים אל יצחק קלוגאי. מכתבי תנחומים אל יצחק קלוגאי על מות שולמית קלוגאי מרחל בן-צבי  אהרון רואי ועוד. חלק מהמכתבים בשפה האנגלית.
גל-4043/62 7/1/1973 סאלח סאלים ג'בארין מסמכים של משרד הפנים בנושא הירת בנייה לסאלח סאלים ג'בארין.
גל-4043/63 1/1/1973 מוחמד חאמיד עבד ג'ראבין מסמים של משרד הפנים בנושא היתרי בניין למוחמד חאמיד עבד ג'ראבין.
גל-4043/64 1/1/1973 מרואן מחמד ג'ראבין מסמכים של משרד הפנים בנושא היתר בנייה למרואן מחמד ג'ראבין.
גל-4043/68 4/27/1972 מחמד מוסטפה מחמוד בקשה מאושרת להיתר בניה (דירת מגורים) במושירפה.
גל-4043/70 8/11/1972 מחמוד תאופיק אסעד ג'בארין בקשה מאושרת להיתר בניה (דירת מגורים) במושירפה.
גל-4039/57 8/27/1972 מחמד מחמוד עבדול חלק בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/48 5/20/1971 מועצה מקומית נשר בתיק בקשה והיתר של המועצה המקומית נשר לבניית מקלט.
גל-4035/50 9/27/1970 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/51 6/30/1971 גלזר נחום בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/54 12/27/1971 מועצה מקומית נשר בקשה להיתר בנייה של המועצה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4035/56 1/28/1972 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/57 10/25/1971 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה
גל-4035/59 1/28/1972 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/60 2/9/1972 רחל כתריאל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/63 11/26/1965 חכם נפתלי בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/64 10/20/1965 קקון יעקב בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/65 11/1/1966 משרד השיכון בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/66 3/5/1967 חברת עמידר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/67 6/20/1967 חברת המלח לישראל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/68 9/7/1967 אלגביש עמנואל בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4035/70 1/5/1965 עמר יעיש בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4036/1 1/1/1968 המועצה הדתית בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/2 1/1/1968 חברת המלח לישראל בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/3 5/1/1968 מועצה דתית עתלית בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/4 3/1/1968 רחל ויקרי דוידסקו בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/5 10/1/1968 כרמל כימיקלים בע"מ בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/7 9/1/1968 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/8 11/1/1968 מפעל כימיקלים בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/10 2/1/1971 בן דהן דוד בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/11 6/1/1971 סבג חסיבה ומאיר בקשה להיתר בנייה.
גל-4036/12 12/20/1965 דידי מערבי בקשה להיתר בנייה ותשובת הועדה.
גל-4036/13 10/3/1971 ביימן לאה ואברהם בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4036/14 11/15/1968 דנינו יצחק בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4036/15 4/14/1972 וקנין מסעוד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4036/16 2/2/1972 בן עזרא יעקב בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4036/17 7/12/1972 כרמל כימיקלים בע"מ בקשה להרחבת מפעל ותשובת הוועדה  התכתבויות בנושא.
גל-4044/7 11/1/1966 מפעל אליאנס קיסריה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/8 3/12/1967 מ.ע.צ (מחלקת עבודות ציבוריות) בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/9 4/16/1967 משרד השיכון בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/11 8/1/1967 אליאנס קיסריה מפעלי פולימרים בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת מבנה להרחבת המפעל.
גל-4044/16 4/1/1968 סייג שלמה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4044/17 2/1/1968 אליאנס קיסריה מפעלי פולימרים בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת מבנה להרחבת המפעל.
גל-4044/18 4/10/1968 אליאנס קיסריה מפעלי פולימרים בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת מחסן לחומרי גלם.
גל-4044/20 10/1/1968 מסיקה אברהם בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4044/21 6/23/1968 משרד השיכון בקשה להיתר בניה להקמת גן ילדים בקומת קרקע כולל 2 כיתות  מטבח  מחסן  2 מרפסות ומקלט.
גל-4044/23 6/10/1968 אליאנס קיסריה מפעלי פולימרים בע"מ בקשה להיתר בניה להרחבת המפעל ע"י בניית מבנה לחדר אוכל  שירותים ומעבר מכוסה.
גל-4044/25 11/20/1964 מפעלי טקסטיל קיסריה בע"מ בקשה להיתר בניה אולם תעשיה ומחסן במפעלי טקסטיל קיסריה בע"מ.
גל-4044/26 7/19/1967 מפעלי טקסטיל קיסריה בע"מ בקשה להיתר בניה להרחבת בנין לתעשיית טקסטיל (שטיחים).
גל-4044/28 7/21/1965 גנזר ישראל בקשה להיתר בניה להוספת שני חדרים  נוחיות ומרפסות מכוסות.
גל-4044/29 12/4/1967 חב' עמידר בע"מ בקשה להיתר בניה להוספת חדרים לשיכונים קיימים הכוללים שמונה יחידות.
גל-4044/33 1/3/1969 משרד השיכון בקשה להיתר בניה להשלמת בית תרבות.
גל-4044/40 12/24/1968 מפעלי טקסטיל קיסריה בע"מ בקשה להיתר בניה להקמת סככות מחסן  חדר אוכל ומשרדים במפעל.
גל-4035/38 11/16/1967 משרד הדואר בקשה להיתר בניית תחנת טלוויזיה בחרייבה בחיפה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4035/40 3/29/1969 אפרים פייבישביץ בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4035/41 9/9/1969 חברת החשמל בקשת חברת החשמל להיתר בנית גדר ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4035/43 1/3/1971 חברת החשמל בקשת חברת החשמל להיתר בנית מקלט ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4035/44 8/27/1970 אגודת בית כנסת דוד המלך בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
פ-2231/8 3/1/1949 מכתב משולמית קלוגאי אל רחל בן צבי. מכתב משולמית קלוגאי אל רחל בן-צבי ובו רשמים מאזכרתו של עלי בן-צבי  התיחסות למאמרה של שולמית קלוגאי ועוד.
פ-2231/1 1/1/1918 התכתבות בין שולמית קלוגאי לבין רחל בן-צבי. התכתבות של שולמית קלוגאי ורחל בן-צבי בנוגע לבריאותה של רחל בן-צבי  לבני המשפחה ועוד.
גל-4041/47 5/31/1965 מחמוד חסן מסרי
גל-4038/20 12/1/1966 אחמד מחמד אחמד ע' בריס חמד ותד ועדה מקומית לתכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה
פ-2231/11 1/1/1970 חיבור מאת שולמית קלוגאי. עדות שולמית קלוגאי על בית אביה ברוסיה. התאריך הינו משוער.
פ-1028/4 1/1/1954 Arab water schemes mixed – תעשיות מים ערביות  כללי ישראל והמזרח התיכון- קטעי עיתונות מתיחות בגבולות; מלחמות על מקורות מים; יחסי ישראל עם המדינות השכנות- ירדן  סוריה ולבנון עמדת ארצות הברית והאינטרסים שלה באזור
גל-4036/19 5/14/1973 עמר יוסף בקשה להיתר בניה להוספת 2 חדרים ו-2 מרפסות בקומת הקרקע.
פ-1502/2 1/1/1951 S. Bendor – שמואל בנדור  משרד החוץ התכתבות בענינים שוטפים של משרד החוץ (כולל יחסי ישראל-ארה"ב  השתלמות סטודנטים ישראליים בארה"ב  סיוע טכני לישראל  במסגרת תפקידו של זלקינד בשגרירות בוושינגטון.
ג-6628/4 1/1/1956 לשכת השר פנחס ספיר – סקירות ותעתיקי נאומים סקירות השר בפני הממשלה על מצב המשק  נאום בפני ועידת מפלגת העבודה  נאומים בכנסת  ועוד.
פ-691/3 1/1/1938 התכתבות אודות ספר שכתבו דוד הורביץ וריטה הינדר. התכתבות בענין משלוח ומכירת ספרם של דוד הורביץ וריטה הינדר "Economic Survey of Palestine" (סקירה כלכלית על ארץ-ישראל – פלשתינה).
חצ-9675/12 4/1/1986 מלזיה – אנטישמיות
פ-1403/22 6/1/1976 התנועה הדמוקרטית לשינוי עלוני תעמולה  רשימות חברים  פרוטוקולים  סקירות והתכתבות בענין הקמתה של התנועה וגיבוש מצעה.
גל-940/2 4/22/1964 [בקשה להשתלמות] שבח אדן תיק אישי של המשתלם (מנהל המרכז לתכניות לימודים במשרד החינוך)  התכתבות עמו בנוגע לבקשתו להשתלמות בארגון האו"ם לחינוך  מדע ותרבות (אונסק"ו) בתחום פיתוח תכניות לימודים. United Nations Educatinal  Scientific and Cultural Organisation
גל-50866/14 2/1/1984 מרכז מזון באר טוביה – פרס קפלן להישגים מרחיקי לכת פרס קפלן על הישגים מרחיקי לכת  דוגמא  מופת  תעוזה  ביצוע וניהול מרכז המזון לבקר באר טוביה. סקירה מעודכנת לשנת 1983 מטרות והישגים של מרכז המזון באר טוביה. קטעי עיתונות בעניין משק הבקר.
גל-4038/23 1/1/1967 אחמד חם חלף ועדה מקומית לתכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה (החלפת גג)
גל-4038/26 5/23/1967 אחמד רבאח מוחסן בקשה להיתר בנייה.
גל-4038/30 5/23/1967 מחמד עלי אברהים ותד בקשה להיתר בנייה.
גל-354/27 4/1/1955 תיקי הנהלה – "מלבן" – כללי כרך ב' התכתבויות בין מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים  שרותי הג'וינט בישראל-מחלקת האספקה) לאגף המכס והבלו בעניין שחרור סחורה מן המכס-בקשה לתשלום מכס במטבע זר  העברת רשימות טפסי יבוא וקבלת אישור על תשלום דמי מכס.
גל-353/40 12/20/1949 תיקי הנהלה – מוסד לטיפול במקרים סוציאליים – (ג'וינט מלבן) פטור ממכס עבור מלב"ן-מוסד מאוחד לטיפול בעולים נחשלים.
גל-4036/36 10/16/1968 ועד הכפר בקשה להיתר בנייה – ועד הכפר.  הקמת מסגד וארון קודש.
פ-2169/57 1/1/1957 מכתב מפרופ' ג. ריקמנס לרחל ינאית בן-צבי. מכתב ובו תיאור פגישתו ושיחתו עם המלכה אליזבת.
ג-12610/8 5/16/2001 תכניות לימודים בתיק מסמך אחד של ארכיון המדינה בעניין קביעת תקופת החזקה לרשומות האגף לתכניות לימודים.
ג-12614/25 2/1/2001 ארכיון דב יוסף (חלק ב')
גל-2687/12 9/21/1983 איטליה – ITALY שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לאיטליה – התכתבות. שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לאיטליה – התכתבויות. כנס המשקיעים במילנו (יוני 1983)-סיכום הפגישות שנערכו בין נציגי המשלחת הישראלית לנציגי החברות האיטלקיות שהשתתפו. הזמנות לועידה הכלכלית (השקעה בישראל)-משתתפים מאיטליה  ביקור משלחת התאחדות התעשיינים האיטלקית בישראל ועוד.
גל-4037/61 10/1/1965 אחמד קאסם מוסטפה קבהא בקשה להיתר בנייה.
גל-4037/69 10/1/1965 כאלד מחמד אסעד בקשה להיתר בנייה.
גל-4037/70 10/1/1965 חסין מדווח אסעד בוויראת בקשה להיתר בנייה.
גל-4037/74 9/6/1966 אליהו רובין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4037/77 6/27/1966 חסן ג'אבר ג'בארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/42 8/18/1969 אגודת בית הכנסת האשכנזי א. בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/43 6/23/1970 קרדי שושנה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/46 9/1/1971 מועצה מקומית בקשה להיתר בנייה.
גל-4044/49 9/1/1972 אליאנס קיסריה בקשה להיתר בנייה.
גל-4044/57 7/5/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4044/62 6/18/1973 עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר
גל-4044/64 10/24/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר.
גל-4044/65 6/13/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר.
גל-4044/66 6/12/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר
גל-4044/67 6/12/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר
גל-4044/68 6/12/1973 חברת עמידר בע"מ בקשה להיתר בנייה – עמידר.
גל-4045/1 7/7/1964 חמיס איבראהים עוואס בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4045/2 8/18/1961 חלמי חמיס אבראהים גברנה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4031/1 7/14/1972 חאלד מחמוד ג'ברין בתיק בקשה להיתר בניה באום אל פחם.
גל-4031/3 7/14/1972 מוחמד פרח ג'ברין בתיק בקשה להיתר בניה באום אל פחם.
גל-4031/20 9/28/1972 חב' מבנה תעשיה בע"מ מפעל לשטיחים בתיק בקשה להקמת מפעל שטיחים באום אל פחם.
גל-4043/24 10/1/1969 מחמד קאסם חליל ג'בארין מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בניה של מחמד קאסם חליל ג'בארין.
גל-4043/27 9/5/1969 חאלה מחמד אסעד ג'בארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
חצ-9774/10 4/1/1986 פנמה – יחסי חוץ
גל-4043/3 9/1/1965 אחמד פואד אגברייה בקשה להיתר בנייה.
חצ-2455/5 1/1/1956 יחסי ישראל – ארה"ב
ג-12616/4 8/1/2002 ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים. ברשות השופט תאודור אור התיק מכיל התכתבויות בנוגע להסדרי הפקת חומרי ועדת אור בגנזך המדינה.
חצ-1845/6 11/1/1950 הסכם כספי עם בריטניה – תביעה בענין מחנה 87- פרדס חנה
חצ-2610/27 1/1/1948 אזרחות בגולה
חצ-2065/51 2/1/1962 איטליה – איסוף חומר רקע על קטנועים PIAGGIO חברה לווספות
חצ-2065/55 1/1/1962 איטליה – חומר רקע על  LAMBRETTA – חברה לקטנועים
גל-4040/103 11/1/1966 אברהים אניס מסארווה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4040/106 4/1/1968 אחמד עבד אלרחמן יונס בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4041/1 1/25/1967 ג'מאל עלי מחלחם בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה.
גל-4041/6 4/20/1965 עדנאן עלי חסין מלחם בקשה להיתר הבנייה ותשובת הוועדה.
גל-4041/12 12/1/1966 מחמד עווד חסן ג'בארה בקשה להיתר בנייה.
גל-4041/13 12/1/1966 מחמוד עווד חסן ג'בארה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בניה של מחמוד עווד חסן ג'בארה.
גל-4041/9 6/1/1969 תאופיק אבראהים חוסין ג'בארין מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של תאופיק אבראהים חוסין ג'בארין.
גל-4041/14 12/1/1966 מוסטפה עווד חסן ג'בארה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של מוסטפה עווד חסן ג'בארה.
גל-4041/16 12/1/1966 עווד חסן ג'בארה מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של עווד חסן ג'בארה.
גל-4041/18 7/1/1968 ריפקי מחמוד יונס מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של ריפקי מחמוד יונס  .
גל-4041/19 12/1/1964 פיקה עבד זאיר מסמכים של משרד הפנים בנושא בקשה להיתר בנייה של פיקה עבד זאיר.
חצ-9672/7 4/1/1986 יפן – אנטישמיות
חצ-9774/17 4/1/1986 סלבדור – אנטישמיות
רש-1697/8 1/30/1986 מפות פרוייקטים – תכנית אב ארצית התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון של החברה הממשלתית לתיירות  בנוגע לפיתוח תכנית אב ארצית לתיירות: חישוב מחיר הדולר  סיכומים מישיבות ועדת ההיגוי  שאלון למורי הדרך  שלב ב' – סיכום ומסקנות  דו"חות התקדמות משלב ג'  תכנית אב ארצית לפיתוח התיירות – 1995 ועוד.
ג-12617/14 6/10/2003 מגילת העצמאות בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה עם מוזיאון ישראל ומכון התקנים בעניין הרכבה ושימורה של מגילת העצמאות.
גל-4043/22 7/17/1969 חליל ומחמוד קאסם ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4034/37 8/30/1968 מחמד עבדול רוחמן ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4034/38 8/30/1968 סודקי סעיד ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה המחוזית.
גל-4034/52 12/20/1968 איסמעאיל אחמד ג'ברין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4034/53 11/4/1969 אחמד תאופיק אבו בכר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4034/54 11/4/1969 אטף פואד שרף אבו בכר בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4034/55 11/14/1969 מחמוד מחמד חסן אמרה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה.
גל-4046/11 8/27/1972 סאבן חוסיין אחמד גורבאן בקשה להיתר בנייה.
גל-4043/54 11/1/1970 מחמד מוסטפא ג'בארין בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה
גל-4043/56 12/1/1970 נאה מחמד אגברייה בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה
גל-4045/130 12/1/1968 חמיסה מוחמד עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4045/138 7/26/1971 ראשיד תאופיק מחמוד טיאב בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4051/4 8/9/1971 מחמד סלימאן אגבריה בתיק בקשה להיתר בניה בכפר מוסמוס.
גל-4045/139 6/22/1971 אמין מוחמד עמאש בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4051/2 12/24/1970 שאוקי אברהים מחאג'נה בתיק בקשה להיתר בניה בכפר מוסמוס.
גל-4051/8 1/7/1972 אחמד מחמד מחמוד סולימאן אגבריה בתיק בקשה להיתר בנייה עבור חנויות בכפר מוסמוס
גל-4051/16 8/16/1972 מחמד חוסין אגבריה בתיק בקשה להיתר בניה בכפר מוסמוס.
גל-4051/18 1/1/1973 סעיד נאג'י אגבריה  ועדה מקומית לתכנון מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה- מוסמוס
גל-4051/23 6/1/1969 מחמוד אברהים אגבריה ועדת מקומית לתכנון אזור חיפה- בקשה להיתר בנייה
גל-4050/54 3/1/1974 חליל מוסטפה אגבריה ועדת מקומית לתכנון מחוז חיפה- בקשה להיתר בנייה
פ-1893/13 1/1/1908 יצחק בן צבי – התכתבות מכתבים בצרפתית מאת שולמית קלוגאי מפריס אל יצחק בן צבי (הנמען הוא "נחום" כינויו של בן צבי)  ורשימה ביביליוגרפית על תורכיה וא"י.
פ-2236/5 1/1/1921 מכתבים מיצחק בן-צבי אל שולמית ויצחק קלוגאי. מכתבים מיצחק בן-צבי אל שולמית ויצחק קלוגאי בנוגע לתשלומים לפועלי ציון  למאורעות ביפו  לעליית צבי ודבורה שמשי לארץ ישראל ועוד.
חצ-2061/12 12/1/1954 PIAGGIO – חברת קטנועים כרך א'
חצ-2061/13 1/1/1957 PIAGGIO – חברת קטנועים כרך ב'
פנק-1200/3 1/1/1946 ק  2643 משטרת נתניה יומנים פנקס האשמות
פנק-1200/4 9/28/1941 ק  2644 משטרת נצרת יומנים פנקס האשמות
פנק-1200/5 1/1/1938 ק  2645 משטרת נצרת יומנים
פנק-1200/6 7/2/1938 ק  2646 משטרת נצרת יומנים
פנק-1200/7 5/26/1943 ק  2647 משטרת נצרת יומנים פנקס האשמות
פנק-1201/1 6/1/1945 ק  2650 משטרת צפת – יומנים
פנק-1201/2 1/1/1945 ק  2651 משטרת צפת – יומנים רשימת אסירים ששוחרו ברישיון (תחת תנאים).
פנק-1204/1 10/11/1941 ק  2660 משטרת אבו כביר (תל אביב) יומנים פנקס האשמות. תאריכים: 11.10.1941 – 09.02.1943
פנק-1204/2 2/5/1942 ק  2661 משטרת הר הכרמל (חיפה) יומנים ספר רשימת מוצגי בית המשפט
פנק-1204/3 1/10/1937 ק  2662 משטרת הר הכרמל (חיפה) יומנים ספר רשימת מוצגי בית המשפט
פנק-1204/4 8/11/1943 ק  2663 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים ספר רשימת מוצגי בית המשפט
פנק-1204/5 3/26/1937 ק  2664 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים פנקס האשמות
פנק-1204/6 10/1/1946 ק  2665 משטרת רמת גן יומנים פנקס האשמות
פ-2235/1 1/1/1963 מכתבים מסופרים שונים אל שולמית ויצחק קלוגאי. מכתבים שנשלחו אל יצחק ושולמית קלוגאי מסופרים שונים וביניהם- יהודה בורלא  ש. שלום ועוד  בנוגע ליצירותיה של שולמית קלוגאי.
פ-2235/3 1/1/1921 רשימות מאת שולמית קלוגאי. חיבורים ורשימות מאת שולמית קלוגאי בנושא "הסיפור הקצר" שכתבה שולמית קלוגאי בזמן לימודיה באוניברסיטת פיטסבורג.
פנק-1195/2 4/5/1943 ק  2615 משטרת עכו יומנים תאריכים: 05.04.1943 – 11.04.1944
פנק-1195/3 4/30/1940 ק  2616 משטרת עכו יומנים
פנק-1195/4 8/3/1938 ק  2617 משטרת עכו יומנים
פנק-1195/5 1/4/1928 ק  2618 משטרת עכו יומנים
פנק-1195/6 10/18/1937 ק  2619 משטרת עכו יומנים
פנק-1196/2 11/3/1939 ק  2621 משטרת עכו יומנים
פ-2237/4 1/1/1930 שירים  סיפורים ומאמרים מאת שולמית קלוגאי. שירים  סיפורים ומאמרים מאת שולמית קלוגאי שחלקם התפרסמו בכתב העת "כרמלית". בתיק גם קטע עיתונות באנגלית בשם "שירי ילדים ישראליים" מאת דוריס לזרסון ובו ביקורת על שיריה של שולמית קלוגאי. התאריך הינו משוער.
פנק-1211/2 2/6/1937 ק  2711 משטרת הדר הכרמל (חיפה) – ספר רשימת מוצגי בית המשפט
פנק-1211/3 7/25/1935 ק  2712 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים ספר רשימת מוצגי בית המשפט
פנק-1211/4 1/20/1940 ק  2706 תחנה מזרחית (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1211/6 11/4/1942 ק  2708 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1211/7 1/1/1940 ק  2709 משטרת חיפה יומנים פנקס כתבי-האשמה לעברות
פנק-1217/1 6/17/1942 ק  2744 משטרת עכו יומנים פנקס האשמות
פנק-1217/2 11/12/1942 ק  2745 משטרת עכו יומנים פנקס האשמות
פנק-1217/3 9/1/1944 ק  2746 משטרת עכו יומנים
פנק-1218/1 9/21/1947 ק  2750 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1218/2 9/10/1946 ק  2748 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1218/3 4/7/1941 ק  2749 משטרת ירושלים יומנים פנקס האשמות
פנק-1219/1 7/1/1947 ק  2751 משטרת נוה שאנן (חיפה) יומנים
פנק-1219/3 7/29/1946 ק  2753 משטרת ירושלים יומנים תאריכים: 29.07.1947 – 13.03.1947
פנק-1219/4 8/31/1941 ק  2754 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1220/1 3/1/1939 ק  2755 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1220/2 12/13/1939 ק  2756 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1220/3 1/1/1944 ק  2757 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1221/1 1/21/1945 ק  2760 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1221/3 6/4/1940 ק  2762 משטרת חיפה יומנים
פנק-1221/4 10/1/1946 ק  2763 תחנה צפונית (תל אביב) יומנים 369/46 – 387/49
פנק-1221/5 7/11/1933 ק  2764 תחנה צפונית (תל אביב) יומנים
פנק-1221/6 1/1/1943 ק  2765 משטרת נוה שאנן (חיפה) יומנים
פנק-1221/8 5/1/1940 ק  2759 משטרת ירושלים יומנים
פנק-1207/2 6/5/1944 ק  2674 משטרת הדר (חיפה) יומנים
פנק-1207/3 4/28/1942 ק  2675 משטרת הדר (חיפה) יומנים
פנק-1207/4 2/25/1945 ק  2676 משטרת הדר (חיפה) יומנים
פנק-1207/5 1/1/1947 ק  2677 משטרת הדר (חיפה) יומנים פנקס האשמות
פנק-1208/1 11/28/1935 ק  2680 משטרת הדר (חיפה) יומנים
פנק-1208/4 1/22/1934 ק  2683 משטרת נפת זבולון – פנקס למקרי מוות פתאומיים ובלתי טבעיים
פנק-1208/5 1/29/1934 ק  2684 משטרת עפולה יומנים פנקס האסונות בדרכים
פנק-1208/6 1/20/1934 ק  2685 משטרת שפרעם יומנים פנקס האשמות
פנק-1208/7 3/10/1937 ק  2678 משטרת הדר (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1208/8 5/25/1945 ק  2679 משטרת קרית חיים יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/1 11/30/1936 ק  2700 משטרת קרית חיים (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/2 3/12/1943 ק  2701 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/3 8/24/1941 ק  2702 משטרת קרית חיים (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/4 9/26/1938 ק  2703 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/5 1/1/1937 ק  2693 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים פנקס למאסרי לילה
פנק-1210/6 1/1/1934 ק  2704 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/7 1/1/1941 ק  2694 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים
פנק-1210/8 5/9/1942 ק  2705 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
פנק-1210/9 12/26/1934 ק  2695 משטרת שפרעם יומנים פנקס לרישום כתבי-האשמה בנקודת משטרה
פנק-1210/10 1/1/1938 ק  2696 משטרת שפרעם יומנים פנקס לרישום כתבי-האשמה בנקודת משטרה
פנק-1210/11 2/15/1937 ק  2697 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים
פנק-1210/12 7/22/1937 ק  2698 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים פנקס למקרי מוות פתאומיים ובלתי טבעיים. הפנקס נסגר בתום המנדט
פנק-1210/13 1/1/1935 ק  2699 משטרת הדר הכרמל (חיפה) יומנים רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא
גל-9222/11 8/19/1948 בינוי ממשלתי – משרדי הממשלה ביפו התכתבויות בנושא רכישת ושכירת מבנים לשיכון משרדי ממשלה.
גל-9222/12 7/13/1948 בינוי ממשלתי – משרד הממשלה בית הסוחרים-רומנו דיור למשרדי הממשלה בבית רומנו  בית הסוחרים בת"א.  משרדי פרקליט המחוז  משרדי מחלקת קרקעות   משרדי המפקח המחוזי של מינהלת התכנון "בבית הסוחרים"  דיור משרד הבטחון  פרוטוקולים  תכתובות ועוד.
גל-9253/12 8/1/1948 בינוי ממשלתי – בית המשפט ביפו בתיק התכתבויות בעניין עבודות ציבוריות בבית משפט השלום ביפו.
גל-9254/36 1/14/1954 בינוי ממשלתי – משרד הבטחון ביפו התכתבויות בנושא עבודות בינוי ושיפוץ במבנים ישנים ביפו לצורך שיכון מוסדות ציבור  תעודות וקבלות על ביצוע עבודות  מכרזים ועוד.
גל-4044/1 11/1/1965 ברל גוטליב בקשה להיתר בנייה
גל-4044/2 10/1/1966 חברת החשמל לישראל בע"מ בקשה להיתר סלילת כביש
גל-4044/4 4/1/1967 אוחנה מסעוד בקשה להיתר בנייה ותשובת הוועדה
גל-4047/9 10/25/1966 חאלד יוסף אגבריה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/10 10/25/1966 אברהים עלי אחמד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/11 10/25/1966 מחמד אחמד מוסא רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/12 3/10/1966 מחמד אחמד מוסטפא מחאמיד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/13 2/6/1966 מחמד פיאד מוסטפא מחמוד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/16 5/23/1966 מוסטפא מחמד חסן אגבריה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/17 5/23/1966 ראשד מחמוד אגבריה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/19 5/23/1966 חסן מחמוד עבדל פתח מחאמיד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/20 5/23/1966 גומעה עבדל קארים אגבריה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4048/41 6/20/1968 ווג'יה סעיד מסעוד בקשה להיתר בניה בערערה (דירת מגורים).
פ-2236/16 1/1/1969 מודעות אבל ומכתבי ניחומים על מות שולמית קלוגאי. מודעות אבל על מות שולמית קלוגאי שהתפרסמו בעיתון "מאזניים"  "דבר"  "הארץ" ובעיתונים נוספים  מברקי ומכתבי תנחומים שנשלחו אל יצחק קלוגאי מאנשים שונים וכן דברי הספד בשם "שולמית קלוגאי" מאת זלמן שז"ר שהתפרסמו בעיתון "דבר". בתיק גם מכתבים בשפה העברית והאנגלית שנשלחו אל יצחק קלוגאי בנוגע להנצחת שולמית קלוגאי ועוד. התאריך הינו משוער.
גל-12400/6 1/1/1967 כבישים – הר-טוב – רמלה דרך מס' 2 רמלה-הרטוב: התכתבות בין מהנדס מחוז ירושלים למע"צ בנוגע לתאורת צומת שמשון ותקציב לתיקון כבישים.
גל-4045/5 8/30/1962 חאסאן שכדם גורבאן תשובת הועדה המחוזית לבקשה להיתר בניה.
גל-4045/8 4/23/1963 סליק ישראל אחמד בקשה להיתר בנייה.
גל-4045/9 5/20/1962 שתיון מדעי בקשה להיתר בנייה.
גל-4055/45 8/1/1969 עבדול חלים חידר זחאלקה בקשה להיתר בניה בכפר קרע (דירת מגורים). הושחר מס' ת.ז
גל-4055/49 6/9/1969 גאלב עבדול קאדר עסלי בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
גל-4055/50 5/26/1969 נאיף מחמד כטיב בקשה להיתר בניה ותשובת הועדה המחוזית.
פנק-1824/1 1/1/1940 ק  5830 חיפה שיף אמר ק 5830 חיפה שיף אמר
פנק-1824/2 1/1/1942 ק  5828 חיפה עמק זבולון כפר חסדים ק 5828 חיפה עמק זבולון כפר חסדים
פנק-1825/1 1/1/1942 ק  5831 חיפה בלד אלשיך קיסריה ק 5831 חיפה בלד אלשיך קיסריה
פנק-1825/2 1/1/1941 ק  5832 חיפה שיף אמר עמק זבולון ק 5832 חיפה שיף אמר עמק זבולון
פנק-1825/3 1/1/1945 ק  5833 לוד
גל-11881/18 12/28/1967 מחלקת מבנים – מוסד לנערות עברייניות צופיה בתיק התכתבות בעקבות ההחלטה להקמת פנמייה במוסד צופיה שביבנה. התכתבות מול קבלני ביצוע  מכרזים  מפרטי עבודות חשמל  ביוב ובנייה. בדיקות של מכון התקנים וכד'
גל-4047/1 6/27/1966 עבדאללה עבדל רחמאן מחאמיד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/2 6/22/1966 מוסטפא מוסה מחאמיד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/4 10/25/1966 מחמוד ראדי מחמד אגברייה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/5 10/25/1966 עבד אחמד חסן אגברייה
גל-4047/6 10/25/1966 תיסיר סעיד חמאד מחמוד רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/7 10/21/1966 חאלד יוסף מחאג'נה רכישות והיתרי בנייה.
גל-4047/8 10/25/1966 אחמד מוסא מחאמיד רכישות והיתרי בנייה.
גל-12363/18 12/29/1949 כבישי מס' 12 – עקיר עקרון – חולדה – כרך ב' ביצוע עבודות ציבוריות בכביש בילו-עקרון-חולדה: התכתבויות מחלקת עבודות צבוריות עם מהנדס מחוז תל אביב והמרכז  קבוצת חולדה  הסוכנות היהודית  המפקח על התעבורה ועוד  בנוגע לתיקון כבישים בין ירושלים לתל אביב  ההצטלבות ליד כפר בילו  כבישי גישה לעקיר  עקרון וחולדה  מעבר מסילת הברזל בכביש עקרון-חולדה  הערכת עלויות  עבודות ניקוז ועוד. מצורף תשריט (הצעה להסדר הכבישים בסביבת עקיר).
פנק-1394/2 1/1/1929 ק  3621 גוש  7035 ק 3621 גוש 7035 נתונים על משלמי מסים על קרקעות
גל-15207/20 10/1/1973 עבודות ציבוריות באתרים היסטוריים במחוז צפון בתיק התכתבויות בעניין עבודות שיפוצים במספר מקומות קדושים בגליל: אומדנים  בקשות להגדלת תקציב והוראות שינוי ועוד.
טס-3000/1 5/14/1951 בן-גוריון דוד בן-גוריון דוד בבלטימור  פגישות עם הוועדה המקומית למגבית (Bonds)  1\1 בלאושטיין יעקב (Blaustein Jacob) נשיא הועד האמריקאי היהודי  1\1 מאיירהוף יוסף (Meyerhoff Joseph) נשיא יועץ בלטימור  1\6 כץ יוסף ((Katz Joseph.
גל-12353/4 5/28/1948 כבישים: פתח-תקוה – חיפה במחוז תל-אביב. כרך א' בתיק התכתבויות הנוגעות לעבודות לאורך כביש תל אביב – חיפה. מכרזים חוזים והתכתבויות מול קבלנים מבצעים  עבודות הרחבת הככביש וריבודו מחדש. התכתבויות בנושא הרחבות הכביש באיזור פתח תקווה  רעננה  פגיעה במגרשים הקרובים לכביש בכפר מלל  הצפות באיזור בצרה  פגיעה של רכבים חלקאיים בכביש  הקמת מפרצים לאוטובוסים  שינויים בכביש באיזור רמתיים  הקמת גשרים ומעברים עבור יישובים שלאורך הכביש וכד'
גל-12398/10 6/4/1951 כבישים: כבישים באזור שער הנגב בתיק התכתבויות בעניין סלילית כבישים פנימיים וכבישי גישה ליישובים במועצה אזורית שער הנגב.
חצ-63/10 1/1/1966 שטוקהולם  אנטישמיות ונאצים בשבדיה דו"ח  מברקים
גל-12398/16 1/1/1952 כבישים: כבישים במועצה אזורית מרום הגליל מועצה אזורית מרום הגליל-סלילת כבישים בתחום המועצה ודו"חות תקופתיים של הוצאות החזקה ושיקום כבישי גישה ממחלקת עבודות צבוריות  השתתפות המועצות האזוריות בהחזקת כבישי גישה לישובים באזור הצפון
חצ-1766/17 11/1/1961 וושינגטון – הרפובליקה הדומיניקנית.
חצ-1768/28 11/1/1960 וושינגטון – יחסי ישראל – ערב.
נ-89/40 10/13/1963 בירם  ארתור (ד"ר) ברכות
גל-45427/12 7/2/1989 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון.
גל-45427/13 10/2/1989 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון.
גל-45427/15 5/1/1990 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון.
גל-45429/7 2/3/1993 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון. התכתבות בענייני תכנון ותקצוב כביש 60. תרשים תכנון מנהרת הכביש וכתבות נלוות.
גל-45429/8 4/15/1993 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון. חוזה מע"צ לבניית כביש 60 והתכתבויות שונות.
גל-45429/10 8/22/1993 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון. תכתבות בעניין סכסוך בין חברת אדום מחצבים ופיתוח למעצ  סרט תעודי למנהרת גילה הארוכה  אבטחת הפרויקט ועוד.
גל-4045/110 5/19/1970 מוחמד נפאע שכדם בקשה להיתר בנייה מהועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה  להקמת קיוסק ומחסן בג'סר א זרקא.
חצ-23/8 1/1/1963 משרד בינלאומי לחינוך (אונסקו) התכתבות  דיווחים ודו"ח בנוגע לועידת החינוך בג'נבה  סילוק פורטוגל מהועידה  נגישות נערות לחינוך תיכון בישראל  תערוכת החינוך ועוד.
חצ-5968/21 8/1/1971 גדעון רפאל – ישראל- ארה"ב התכתבות עם נציגויות בארה"ב בענין הצעות סיסקו
פ-2061/37 1/1/1918 מכתב הצהרה של המתנדבים לגדוד העברי. מכתב הצהרה של המתנדבים על נכונותם להתנדב לגדוד העברי  כולל חתימת המתנדבים.
חצ-150/8 11/1/1955 יהדות מצרים
גל-4925/31 4/6/1966 . גני תקוה – ביצוע התכתבות בין משרד השיכון לחברת שיכון ופיתוח בעניין ביצוע תיקונים לאיכלוס בנין בגני תקוה.
פ-2223/3 7/1/1927 גלויות מיצחק ורחל בן צבי אל שולמית ויצחק קלוגאי. שתי גלויות שנשלחו אל שולמית ויצחק קלוגאי מיצחק ורחל בן צבי ששהו בפריז.
חצ-8083/6 6/30/1948 הר הצופים. הסכם עלית שיירות והסכמים מ- 1958-1948 ותקריות.
חצ-8340/11 12/1/1979 לוב- עלוני הסברה  קטעי עתונות
חצ-174/5 1/1/1953 עתונות מכיל סקרים על עתונות  דווחים על פגישות רשמיות  מאמרים.
חצ-174/6 1/1/1953 עתונות מכיל סקרים על עתונות  דווחים על פגישות רשמיות  מאמרים.
חצ-174/7 11/1/1953 תעמולה בעיקר פעילות הסברה ופרסומים של השגרירות.
חצ-174/8 11/1/1953 מוסיקה
חצ-174/9 9/1/1951 הקהילה הנוצרית בישראל
חצ-174/11 4/1/1949 בעיית הפליטים הערביים
חצ-174/13 8/1/1949 אוניברסיטה
חצ-174/14 10/1/1949 עתונאים ישראלים
חצ-8173/5 10/1/1973 מלחמת יום- כיפור – שר החוץ
גל-4896/28 4/6/1966 . דו"ח התקדמות הבניה כרך א' דו"חות התקדמות הבנייה לפי מחוזות וישובים-מספר יחידות בבניה לפי יעודים (מגורים  תעשיה ומבני ציבור) ואוכלוסית יעד (ותיקים  זוגות צעירים ועולים)  שינוי יעודים  דו"ח פיגורים ארצי  סיכום ארצי לדו"ח התקדמות הבניה  תחזית מסירת דירות  הקבלנים המבצעים ועוד.
ג-713/50 7/23/1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- צילומים ותמונות התכתבות בנושא צילום מגילת העצמאות וצילום ארועים הסטוריים שונים  תזכירים בנוגע להם כגון: חגיגות חג המולד בארץ- ישראל  ביקור בעין-כרם  חנוכת קו רכבת  מחנות עולים  נטיעת יערות ועוד
ג-9036/41 11/1/1948 מזכירות הממשלה – בקשות תצלומי המגילה של הקמת המדינה התכתבות בנושא משלוחים של תצלומי מגילת העצמאות
חצ-8273/5 1/1/1979 אוסטריה- דיווחים  דפי הסברה
גל-4925/25 9/25/1966 . גני תקוה – מוסדות ציבור בניית מבני ציבור בגני תקווה.
חצ-192/35 1/1/1955 מצרים
חצ-6740/3 1/1/1976 בריה"מ – אספקת נשק סובייטי לכווית סקירה בסיווג "שמור" שמבוססת על מקורות תקשורת
גל-15429/4 1/12/1980 מחוז ירושלים – בניה עירונית צוות הקמה – מעלה אדומים – תשתית ביוב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת גדעון הוכפלד  ראש צוות ההקמה של מעלה אדומים  בנוגע לתשתיות ביוב וטיהור שפכים: הקמת מכון טיהור  חוזים  צווי התחלת עבודה  פיקוח ועוד.
גל-15482/17 6/15/1982 קרית-ארבע – ביצוע  אכלוס בניה  ופיתוח מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם התכתבויות ופרוגרמות  הנוגעים להקמה אכלוס ופיתוח קריית ארבע.
חצ-357/33 12/1/1951 יחסי לוב – ישראל א'
חצ-756/15 1/1/1960 יחסים מדיניים: ישראל – ארה"ב א'.
רש-2037/6 4/23/1988 פרויקטים אוסף מסמכים של החברה הממשלתית לתיירות בנושא פרויקטים  הכוללים: השקעות חמ"ת בקווי עימות  שיפוץ מרכז מסחרי קצרין  פרויקטים בקצרין  פארק לכיש בקרית גת  אטרקציה תיירותית בקרית שמונה  ככר צהל בקרית שמונה.
חצ-362/1 12/1/1951 תיירות  א'.
חצ-362/2 5/1/1954 תיירות  ב'.
חצ-419/4 4/1/1952 תיירות  א'.
חצ-419/5 12/1/1955 תיירות  ב'.
רש-2039/2 7/10/1994 מעלה אדומים פרוטוקולים  התכתבויות  הקמת מרכז יהודי תימן "פנינה שבטי ישראל"  קידום תכנית מגורים ומלונאות ב- E1 . מנכ"ל נוסף בתיק: מר דוד הרניק
רש-2039/3 11/6/1996 פרויקטים אוסף מסמכים של החברה הממשלתית לתיירות בנושא פרויקטים במגילות  מקווה ישראל  מוחרקה  מטה יהודה  מועדון הים האדום  מערב בנימין  מוגבלים  מעלות  מטה אשר  הכוללים:  צומת אלמוג  מוא"ז מגילות   חוף מינרל  מטולה  פורום יישובי מערב בינימין  אגם מונפור  השקעות החמ"ת באזור ציפורי  תבור ומטה אשר.
רש-2039/4 12/1/1994 פרויקטים אוסף מסמכים של החברה הממשלתית לתיירות בנושא פרויקטים בקרן עזבונות  קומראן  קרית מוצקין  קשת איילון  קיסריה  קלעת נמרוד הכוללים: מימון פרויקטים בקרן עזבונות המדינה  קומראן – מצב תחזוקת מתקנים  פעולת בנייה בלתי חוקית וניהול מוזנח  מגדל מים בקרית מוצקין ואמת המים – קיסריה.
רש-2039/7 12/20/1998 פרויקטים  אוסף מסמכים של החברה הממשלתית לתיירות בנושא פרויקטים בבאר שבע  בת ים  בית ציידא  בקעת בית שאן  בית שמש  בנימינה  בת שלמה.
רש-2039/15 6/1/1993 פרויקטים בתיק התכתבויות של נציגי החברה הממשלתית לתיירות עם גורמים שונים וסיכומי דיון בנושאים הקשורים לפיתוח מרכז תיירות: עבודות פיתוח בפארק במועצה המקומית קצרין  ועדת שיפוט  הצעות  תכנית אב ופרוגרמה כלכלית להקמת פארק תלמודי בקצרין  סיוע תקציבי לפיתוח הפארק בקצרין  התכתבויות וסיכומי ישיבות בעניין פרויקט ככר צה"ל ומרכז מבקרים בקרית שמונה  הקמת טרמינל בקרית שמונה.
חצ-331/19 8/1/1952 מצרים
חצ-6712/6 12/1/1974 ארה"ב – ישראל דיווחים וסקירות על מדיניות ארה"ב במזרח התיכון
ג-5037/7 12/25/1955 קסמי אהבה בקשת "סוכני הפילמים המאוחדים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קסמי אהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/8 12/12/1955 Svengali בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "Svengali" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5037/9 12/6/1955 השלייתו של גבר בקשת "Twenteith Century Fox Import Coporation" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השלייתו של גבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההיתר שניתן.
ג-5037/10 12/6/1955 בוקר טוב מורתי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפ. קורפ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוקר טוב מורתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
חצ-2149/22 11/1/1960 יחסי ארגנטינה-ערב
חצ-2149/23 3/1/1960 יחסים עם המזרח התיכון
חצ-2149/24 8/1/1960 יחסי אמל"ט (אמריקה הלטינית) – ערב
חצ-2150/12 4/1/1960 ארגון הקהילות היהודיות בארגנטינה ("דאיאה")
רש-2041/11 6/22/1994 המקום הנמוך בעולם התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות דוד (דדי) הרניק  בנוגע ל"ים המלח – הפארק הנמוך בעולם": סיכומי דיונים וישיבות בנושא  דו"ח סיור לימודי בנושא הפארק הנמוך בעולם  בחירת סמליל  הקמת ישות משפטית ישראלית-ירדנית לניהול הפארק ועוד.
רש-2041/13 3/8/1993 ים המלח פרוטוקולים והתכתבויות בנושא פיתוח פרויקטים  אתרי ותשתיות תיירות באזור ים המלח; דו"ח כספי של החברה לפיתוח ים המלח  חבל סדום וערד לשנים 1992 – 1993.
רש-2043/11 4/14/1969 סטטיסטיקה הודעות לעתונות  הצעת תוכנית פיתוח לסטטיסטיקה של התיירות 1972  נתונים סטטיסטיים על תיירות ושירותי הארחה  1971.
חצ-520/4 1/1/1952 משפט סלאנסקי
חצ-522/14 12/1/1952 משפט סלאנסקי
חצ-523/5 11/1/1952 פרשת סלאנסקי
חצ-523/6 11/1/1952 דו"ח משפט סלאנסקי
גל-41425/5 3/1/1992 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית שומרון התכתבויות בנוגע ליישובי המועצה
גל-41418/11 3/4/1982 ארגון המועצות האזוריות – איגוד המושבים של הפועל המזרחי בתיק התכתבויות – ארגון המועצות האזוריות  אגוד המושבים של הפועל המזרחי
גל-41416/13 11/8/1987 ארגון המועצות האזוריות – בטחון כללי בתיק התכתבויות בנוגע לארגון המועצות האזוריות – ביטחון כללי
גל-41422/8 6/28/1983 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מבואות החרמון התכתבויות ופרוטוקולים בנושא תפקוד המועצה האזורית מבואות החרמון  ארנונה  תחום שיפוט  פיתוח תשתיות  תשלומי הורים למערכת החינוך ועוד.
מפה-4892/1 1/1/1937 ( ארץ-ישראל ( חיפה – תכנית בנית הנמל )   Haifa – Harbour Project בתיק תרשים תכנית התכנון של נמל חיפה; סומנו שכונות אז זאורה  ארד אל- מווריס ( בצבע ירוק ); כולל שכונות הסמוכות  מנזרים  בתי-קברות קו מסילת ברזל; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיות נתונים – חסרים
גל-41422/1 8/24/1978 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מטה בנימין התכתבויות בנוגע ליישובי המועצה
רש-2045/3 2/4/1998 פרויקטים התכתבויות בנשוט תכנון פרויקטים ותשתיות תיירות בחוף בצת  חוף זמיר  חמת גדר  חפץ חיים  חוף שיקמה  חרמון וחצור הגלילית.
רש-2046/7 11/25/1993 תוכנית עבודה 1994  דוחות תקציב 1995 מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם דו"חות תקציב לפיתוח אתרי תיירות.
רש-2047/10 12/2/1991 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות  אפרים רונן ודוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות ברשויות המקומיות: נווה אטי"ב  נתיבות (קריית יהדות צפון אפריקה)  נהריים (פיתוח "אי השלום")  נווה שלום  נתניה (חסימת נוף הים למלון "גלי רות" עם הקמת חומה בטיילת המעפילים  פרויקט כיכר העצמאות  פיתוח התיירות בנתניה למטרופולין השרון  "עיר ימים" בדרום העיר ועוד.
רש-2047/12 8/31/1993 פרוייקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  דוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות במקומות: נוף ים (תכנית למתחם תע"ש)  נגב (הסרת שלטי תיירות)  נבי סמואל (א-נבי סמואל (שמואל הנביא) – הר השמחה    נחל עוז (פרויקט אזור התעשייה עוז שלום)  סחנין  סובב כנרת (טיילת אופניים)  סקאי קלאב – מועדון לצניחה חופשית במושב הבונים וסג'רה (אתרי ראשונים).
רש-2048/8 6/11/1992 פרוייקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות אפרים רונן דוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות במקומות: חמדת ימים (סלילת דרך עוקפת)  חורפיש (סקר תיירותי והקמת מרכז מבקרים)  חוף כינר (השלמת תאורה)  חוף השקמים  חממות תיירות  חומה ומגדל בגן השלושה (הסחנה).
רש-2048/9 5/9/1994 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  דוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות ברשויות המקומיות: אלונה  אריאל (פעילות עמותת התיירות בשומרון)  מטה אשר (פיתוח חוף אכזיב)  אבו גוש (מתווה לפרוגרמה תיירותית  טיילת)  מגילות – פיתוח חוף אטרקציה  מצוק ארבל (פיתוח רכבל)  אלוני אבא ואגם כפר ברוך. בנוסף  בתיק סיכום סיור עבודה בתאריכים 1-3.3.1996  דו"חות ביצוע תקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 1995  פרויקט ארט פוקוס  סיוע לאגודת אכסניות נוער ועוד.
חצ-236/13 10/1/1960 יהדות אורוגואי
חצ-237/3 1/1/1973 מתנדבים (מלחמת יום-הכיפורים)
חצ-237/14 1/1/1960 ארגונים יהודיים באורוגוואי
חצ-237/20 1/1/1964 מוסדות יהודיים
גל-41421/13 2/15/1984 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית חוף עזה התכתבויות בנוגע לנושאים שונים על יישובי המועצה
גל-41415/3 2/1/1992 ארגון המועצות האזוריות – מועצת כבישים בתיק דו"ח הועדה לבחינת אופן הטיפול בדרכים פנימיות  דרכי גישה ודרכים מקשרות במועצות האזוריות  התכתבויות בין נציגי מע"צ  נציגי מרכז המועצות האזוריות בישראל ונציגי המשרדים הממשלתיים השונים בנושאים הקשורים לפיתוח תשתיות כבישים בשטחי המועצות האזוריות  סיכומי פגישות בנושא תשתיות כבישים. מינוי הועדה לבדיקת כבישי הגישה וכבישי הקישור  סיוע תקציבי באחזקת כבישים  רשימות וסקר כבישים פנימיים וכבישי גישה  התכתבויות בנושא העברת אחריות להחזקת כבישי הגישה מהמועצות האזוריות למע"צ.
גל-41415/4 10/28/1986 ארגון המועצות האזוריות – מועצת כבישים סקר כבישי גישה וכבישים פנימיים במועצות אזוריות  התכתבויות בנושא תחזוקת כבישים  תשתיות ועוד.
גל-12007/1 5/1/1991 לשכת המנכ"ל – מבצע שלמה
גל-41420/10 1/3/1983 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית גולן התכתבויות בנוגע ליישובי המועצה
גל-2132/9 1/1/1958 המחלקה הערבית – פרסומים בערבית מגילת העצמאות בתרגום לערבית
חצ-6617/14 3/1/1968 אנטישמיות
חצ-2145/7 1/1/1960 עתונות חו"ל ועתונות יהודית בחו"ל (כולל סוכנויות ידיעות)
רש-2054/8 12/12/1994 פרויקטים מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  תכניות ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתרי תיירות שונים  כגון:  חוף צמח  צפון ים המלח  ציפורי  ציר המפלים ועוד.
רש-2054/11 6/26/1993 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  דוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות ברשויות המקומיות: מצפה שלם (מצפור מצוקי דרגות)  מרכז לחנוך ולספורט ימי – קיסריה  מנחמיה (פיתוח פארקים)  שילוט "מסלולי התפוז" בתל אביב יפו  ירכא  כפר כנא  כאוכב  אעבלין  תכנון תיירותי בכפרים דרוזיים  צ'רקסיים וערביים  כפר כמא  סקר לקביעה אילו כפרים במגזר הערבי בשלים לפיתוח תיירותי  "יהודים וערבים בישראל – ערכים משותפים ודימויים הדדיים"  הקמת מוזיאון למורשת הערבית באום אל פאחם ועוד.
רש-2026/13 11/10/1998 גמלא מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  דו"חות  תקציבים ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתר התיירות "גמלא".
רש-2026/14 5/5/1998 גמלא מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  דו"חות  תקציבים ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתר התיירות "גמלא". הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2068.
רש-2026/15 11/1/1997 גמלא התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון של החברה הממשלתית לתיירות  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות בשמורת הטבע גמלא: סלילת דרכים  סיכומי דיון צוות היגוי גמלא  שימור ארכיאולוגי וייצוב הנדסי לעתיקות בשמורה  הצעה לבצוע תכנית שימור כוללנית באתר גמלא במסגרת פרויקט פיתוח שמורת טבע גמלא  תכנון מבואה ועוד.
רש-2026/16 9/22/1997 גמלא מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  דו"חות  תקציבים ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתר התיירות "גמלא".
רש-2056/10 7/1/1997 פרויקטים מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  תכניות ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתרי תיירות שונים.
ח-978/12 1/1/1930 תיקי משרד האשלג בלונדון – JORDAN GOVERNMENT התכתבויות וכתבות בעיתונים לגבי הבעיות בין ישראל לירדן בכל מה שקשור לפעילות של מפעלי ים המלח (צפון ים המלח)  התערבותם של בריטניה וארה"ב בנושא  דרישות לפיצויים מירדן  שאילתה בפרלמנט ירדני בנושא  הסכמים עם הדיפלומטים הירדנים לגבי שימוש בים המלח  חוזה חדש של החברה  השהיית העבודה של המפעלים  חוזים קודמים לגבי שימוש בים המלח משנות ה- 40 וה- 30  עותקים של "פלסטיין גאזט" מתאריך  19/8/1937  התכתבות בנושא שליחה וקבלה של "ג'ורדן גאזט" (מירושלים ללונדון)  הסכם על שיתוף פעולה בין טרנסג'ורדן לבין בריטניה מתאריכים  22/03/1948  15/03/1948
חצ-1552/2 5/1/1960 הסברה ערבית ואנטי ישראלית הסברה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-1552/3 6/1/1960 העדה הערבית בונצואלה (ובשאר הארצות) העדה הערבית בונצואלה (ובשאר הארצות)
נ-111/40 2/1/1967 ספוטלייט און ישראל
גל-3846/7 7/2/1961 קבר הרמב"ם – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגודה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים בנוגע לשיפור קבר הרמב"ם בטבריה: גן מסביב לקבר הרמב"ם  מכרזים  כתבי כמויות  תוכניות  מגעים עם האדריכל אוריאל שילר ואדריכל הגנים יצחק קוטנר ועוד.
גל-3846/8 5/25/1952 קבר הרמב"ם – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגודה לשיפור נוף הארץ ופיתוח אתרים היסטוריים בנוגע לשיפור קבר הרמב"ם בטבריה: הצעת בן ארי לסיכה – סמל הר ציון  תחרות לשפור ושפוץ קבר הרמב"ם בטבריה – בין האדריכלים יוסף קלרווין  מאיר בן ארי  ואוריאל שילר  ביצוע העבודות במקום  תמונות  עבודות מתכת  גן מסביב לקבר הרמב"ם  מכרזים  כתבי כמויות  תוכניות  מגעים עם האדריכל אוריאל שילר ואדריכל הגנים יצחק קוטנר ועוד.
רש-2032/3 3/16/1997 גולן מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  תכניות  דו"חות  תקציבים ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתרי התיירות שמורת האבניאס ופארק הירדן. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.
רש-2032/5 12/1/1996 גולן מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  תכניות  תקציבים  חוזים ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתרי התיירות בגולן.
רש-2060/5 12/31/1993 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות דוד (דדי) הרניק  בנוגע לפיתוח תשתיות תיירות: תכנית אב ותכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ושטחי נופש – תמ"א 12  הדרת מלונות לצורך תמ"א 12  אתרים בחוף תל אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב-יפו בע"מ – דו"חות כספיים ליום 31 בדצמבר 1993  תכנית החניה והתנועה והחדשה 1995  מינהלת מטרופולין תל אביב למערכת הסעה המונית  הצעה להקמת מדיטק בתל אביב ועוד.
רש-2033/1 1/2/1979 ועדות תקציב ופרוטוקולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות  עמיעד ניב ואברהם ברוק  בנוגע לישיבות ועדת התקציב/כספים: סדרי היום  פרוטוקולים בנושאים: תקציב החברה  פיתוח תשתיות תיירות  הרשויות השותפות לחמ"ת בבניית תשתיות תיירותיות ועוד.
רש-2033/7 2/1/1981 ועדות מחוזיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  אבינדב ברוק  בנוגע לוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה: הזמנות לישיבות  פרוטוקולים  מנוי נציגי החברה לוועדות  דו"חות מהשתתפות בישיבות הועדות ועוד.
רש-2033/9 10/2/1979 ועדת השקעות ופרוטוקולים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות  עמיעד ניב ואבינדב ברוק  בנוגע לישיבות ועדת השקעות: סדרי היום  פרוטוקולים בנושאים: הקמת מלונות ובקשות להרחבתם  אישור השקעות והלוואות לפרויקטים המוגשים לאחר שהוחל בביצועם או שנשלמו – דיון עקרוני  הקמת חניונים  פיתוח תשתיות תיירות ועוד.
רש-2034/1 10/3/1983 פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון התכתבויות ופרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון של החברה הממשלתית לתיירות בנוגע לפעילות השוטפת של החברה.
רש-2062/6 4/13/1997 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  חזי צאיג  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות: סוסיא  סובב כנרת (פרויקטים באוריינטציה צליינית  ביצוע עבודות תשתית לביקור האפיפיור סובב כנרת)  שיקום נחל אלכסנדר  נחל ירקון  נתיבי כרמל (ציר אלחדיף)  נחל קישון (הקמת פארק בשפך הנחל)  תקציב שיקום נחלים ועוד.
רש-2034/12 3/20/1983 מזרח ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות  אפרים רונן  בנוגע לפעילות החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ: שיפוץ ושמירה על חזיתות בתים הגובלים באזורי תיירות  זיכרון דברים על התקשרויות עם החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ  פתוח מזרח ירושלים בע"מ – דין וחשבון כספי ליום 31 במרס 1983  דו"ח ההנהלה לאסיפה הכללית של בעלי המניות ועוד.
רש-2036/4 12/26/1993 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות  דוד (דדי) הרניק וחזי צאיג  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות ברשויות המקומיות: בת שלמה  בית ג'אן (נבי סבלאן וואדי חביז – דף מסלול)  בית ציידא (תל בית צידה)  גדרה – בור הביל"ויים  בית הלל  בקעת בית שאן (שימור גשר קנטרה)  בניאס (מערת פאן)  טבריה – בריכת האריה  חיפה – בית הגפן  בית שמש ("דרך השמש")  באר טוביה  בנימינה  בית אל – כינון המועצה המקומית.
רש-2036/5 4/1/1996 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות דוד (דדי) הרניק וחזי צאיג בנוגע לפרויקטים במקומות שונים: חוף גינוסר  חוף ברניקי חוף זמיר  חוף עזה  חמת גדר  חוף הבונים  חוף אלמוג  חמדת ימים  חולה  חצרות יוסף  חוף שיקמים  חפץ חיים  קבר חוני המעגל  חרמון  חצור הגלילית.
רש-2036/6 1/1/1995 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות  דוד (דדי) הרניק וחזי צאיג  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות במקומות: חוף דור (תב"ע דור דרום)  חוף בצת  חד נס (טיילת נופית)  חוף לבנון  חוף צמח  חיפה (חוף זמיר והמושבה הגרמנית) וקרית ארבע חברון.
רש-2036/7 8/1/1996 פרויקטים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכות מנכ"לי החברה הממשלתית לתיירות דוד (דדי) הרניק וחזי צאיג בנוגע לפרויקטים במקומות שונים: החולה  הבונים  הרצליה  ואדי קלט  זכרון יעקב  זמן טיול.
רש-2036/8 2/1/1996 פרויקטים – עמק הירדן  עילוט  עמוקה  עין הוד  עכו  עמק חפר  עפולה  עמק יזרעאל  עמקים מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם התכתבויות  דו"חות ופרוטוקולים  הנוגעים לפיתוח אתרי תיירות באזורים שונים  כגון: עמק הירדן  עילוט  עמוקה  עין הוד  עכו  עמק חפר  עפולה  עמק יזרעאל  עמקים. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2067.
רש-2064/12 6/1/1988 תוכניות עבודה תכנית עבודה שנתית 1989 – 1988  תכנית עבודה שנתית 1991 – 1990  תכנית עבודה שנתית 1991  תכנית עבודה שנתית 1992  תכנית עבודה לשנת 1994  הצעת תכנית עבודה – 1996  תכנית עבודה לשנת 1996.
רש-2064/13 6/1/1987 תוכניות עבודה תכניות עבודה לביצוע פרויקטים לשנים 1988-1989  1988-1987 1996-1994.
חצ-6628/2 1/1/1968 הסברה ערבית ואנטי-ישראלית הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-6628/3 2/1/1966 אנטישמיות אנטישמיות
גל-8284/31 12/27/1971 גני חיות העברת דגים מאילת לגן החיות בת"א ; העברת חיות בין גני חיות מכתב לטדי קולק בדבר התנגדות להעברת גן החיות התנכי בירושלים למקום אחר
גל-47449/11 7/1/1952 חוזרי משרד הסעד – חלק ב' חוזרים בנושאים שונים ממשרד הסעד שהגיעו לנציבות שירות המדינה: חינוך לילדי עולים  ענייני מנגנון  תקציב  תמיכות ועוד.
נ-113/48 5/1/1965 G. Cohen בתיק רק תשובת שזר
נ-111/24 5/1/1966 אמפל – חברה אמריקאית ישראלית
גל-59425/2 5/12/1971 ירדניה חברה לביטוח הסכם קבוצי.
נ-113/49 12/1/1963 J. Falder התכתבות עם ג'וזף קונרד פולדר Joseph Conrad Falder על מחקר שלו שפורסם מאוחר יותר כ-Our creator's timing pamphlet  המציע לוח שנה אחר
נ-113/51 6/1/1965 M. Edelman התכתבות עם מוריס אדלמן
נ-113/56 3/1/1965 J. Danishefsky התכתבות עם ארגון יוצאי סטויבץ בישראל על חלוץ בשם דב אפשטיין
נ-113/57 12/1/1964 E.A Colman בקשה מהנשיא שזר להצטרף לועד הנאמנים של קרן למושב ליחסים בינלאומיים ומדע המדינה על שם ויסטון צ'רצ'יל באוניברסיטת בר אילן בתיק תשובות לבקשות דומות מראש ממשלת בריטניה הרולד וילסון ומראש הממשלה לשעבר הרולד מקמילן בתיק גם מכתב מעוזרו של וינסטון צ'רצ'יל בשמו
נ-113/58 7/1/1965 T.H. Brimberg
נ-113/59 5/1/1965 A. Breuer פניית אלכסנדר ברויאר לממן את נסיעתה של רעייתו לאה ברוייאר לישראל כדי לפקוד את קברו של אחיה אליעזר פייג שנהרג במלחמת העצמאות
נ-113/60 5/1/1965 M. Born התכתבות עם פרופסור מקס בורן מגרמניה על מכתבו לנשיא תוניסיה חביב בורגיבה
נ-116/71 1/1/1964 E.E Ettisch מכתב לנשיא שזר בעניין מעמד התנ"ך ופענוח כתבי יד יהודים עתיקים.
נ-111/13 7/1/1964 ילדים מפגרים בעולם
גל-8291/15 4/25/1973 חי-בר חרמון הקמת שמורת בעלי חיים בחרמון
חצ-6615/6 1/1/1965 עניני פנים – פנמה
חצ-6616/7 2/1/1966 אנטישמיות
חצ-6617/3 4/1/1968 עניני פנים – פנמה
חצ-2139/3 1/1/1959 בונדס  מלווה העצמאות.
גל-8295/23 3/28/1972 מתקן התפלה וכוח בשארם-א-שייך בתיק התכתבות בעניין הקמת מתקני התפלה וכח בשארם א-שיח. התכתבויות בין מקורות  רשות שמורות הטבע והמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב בדבר התנאים הנדרשים לפגיעה מינימלית בטבע  בים ובאלמוגים באזור.
נ-119/3 8/1/1966 Williams Salzman התכתבות עם ויליאם שמחה זאב זלצמן מארה"ב על תרומתו לקרן הנשיא ועל סמינר למורים "הרצליה"
נ-119/4 7/1/1968 Jerry Cavell
נ-119/5 8/1/1966 T. Makgrat בקשה של חבר בית הנבחרים האמריקאי תומס מקגארת' להעמיד את המיג 21 העיראקי לטבות בדיקתם של מומחים מחיל האוויר של ארה"ב
נ-119/6 3/1/1966 Georg Simmons התייעצות עם הנשיא לגבי חלוקת עזבונו של ג'ורג' סימונס מבריטניה לשם הקמה ותמיכה במוסדות ציבור כגון מרכז לשיקום עוורים בבאר שבע ומדרשה להכשרת מורים לחינוך מיוחד
נ-118/67 3/1/1964 C. C. Bernson הערות על תכנית המוביל הארצי והצעה לפתרון בעיות המים של ישראל
נ-118/69 7/1/1964 Herbert Friedman מכתב הבהרה בקשר לתקלה בעת קבלת פנים לנציגי המגבית אצל הנשיא שזר.
נ-118/70 11/1/1963 J. Kennedy הספד מאת שר החוץ אבא אבן על נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי  ומכתב תנחומים מהנשיא שזר לאלמנת הנשיא לרגל יום השנה לרצח. בתיק תשובתה החתומה של ג'קלין קנדי.
נ-118/71 5/1/1966 M. L. Sondhi התכתבות עם פרופ' מ"ל סונדהי מחברת הסנסקריט-עברית בניו דלהי. סונדהי פועל להתקרבות בין הודו וישראל. הוא ביקר אצל דוד בן-גוריון בביתו בשדה בוקר. מבקש את עזרת הנשיא להוציא קובץ מאמרים על-ידי הודים לרגל יום הולדת שמונים של בן-גוריון ולהזמין אותו לביקור פרטי בהודו. לפי מכתב ממשה פרלמן בתיק  בן-גוריון הביע נכונות לקבל את ההזמנה אם יקבל ויזה להודו.
מ-5600/4 5/10/1936 The Palestine Police Force – יומן תחנה – משטרת עפולה 5 כרכים. פנקס לרישום כתבי-האשמה בנקודת משטרה
ג-9521/63 12/1/1980 מיכאל לוין – פרישמן 36 תל-אביב. החומר הארכיוני כולל אוסף כתבי יד וחתימות (אוטוגרפים) שונות  כולל אלו של חותמי מגילת העצמאות.
חצ-9775/5 4/1/1986 פנמה – אנטישמיות
חצ-9775/4 4/1/1986 פנמה – יהודים
א-7226/6 1/1/1957 . יחסי ישראל-ארה"ב שיחות של שמעון פרס בארצות הברית
פ-1969/1 1/1/1918 בן-גוריון – בן-צבי חליפת מכתבים בין דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי: ידיעות משבועון 'הפועל הצעיר'  עדכונים על הוצאת ספר ועוד.
פ-2218/56 7/1/1921 מכתבים משולמית קלוגאי אל צבי שמשי. מכתבים משולמית קלוגאי שגרה בארה"ב  אל צבי  דבורה ודינה שמשי שהיו בדרכם מרוסיה לארץ ישראל. בתיק גם מכתב מאז"ר לצבי שמשי ובו ברכות בהגיעו לארץ ישראל וכן פתקית של "קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל" על שם צבי שמשי משנת 1922.
ג-6471/17 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – בן-גוריון: יום הולדת ה- 85
נ-117/32 3/1/1964 S. Mandel התכתבות בעניין דאגתו מהחיים הרוחניים בישראל והשפעתם על הרוח היהודית והמסורת היהודית
נ-117/33 1/1/1950 S. M. Manglapus חיבור ששלח על ישראל הפיליפינים והמסורת
נ-117/34 11/1/1965 Dr. I. Frato התכתבות עם שגרירות טישראל ברומא בעניין מכתב ששלח תושה ורונה על "פתרון שאלתת היהודים" (המכתב לא מצורף)
נ-117/35 12/1/1963 Rab. J. Maitlis מאמר שכתב על שזר (ביידיש) ורצונו להיפגש עם הנשיא בעת ביקורו בישראל.
נ-117/36 8/1/1964 J.A. Schyberg מאמרים שכתב על שזר על סמך ראיון אתו ופורסמו בעיתונות באילינוי
נ-117/37 12/1/1963 Prof N. Schneid התכתבות עם שולמית כהנא בענין פסל ראשו של שזר
נ-117/40 2/1/1964 E. Schimell התכתבות בעניין ביקור של אישה שמעוניינת לפגוש את הנשיא ובעניין גיוס כספים פיתוח האוניברסיטה העברית
נ-117/41 6/1/1968 E. Schaver התכתבות בעניין הנצחת זכרו של משה שייבר  התכתבות עם זמרת האופרה אמה שייבר  בעניין הבאת יצירות אמנות לארץ ובעניין גיוס כספים להקמת מכון להכשרת מדריכים לבתי ספר לחינוך מיוחד. צילומי פסלים של ברל סטטאט
ג-6479/28 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – "מרק עוף" של רה"מ ג. מאיר
מפה-4988/1 4/15/1938 חיפה – הצעה לתיקון של תכנית תכנון עירוני.  Haifa – Suggested Amendment for Part of West Haifa Plain – T.P.Scheme 107 בתיק תרשים של הצעה לתיקון לתכנית תכנון עירוני מס' 107 ( מערב חיפה – מישור ); סומנו גבול התכנון  גבול המתחם המיועד לחלוקה מתוקנת לגושים; חזיתות הבתים  גבולות היחידות  מידות של רוחב הכבישים; מגרשים ציבוריים בסביבה וכו'; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/192/38; מס' אסמכתא Ref. Number Z/286/34; תאריך 15.4.38; שורטט ע"י B.L.
ג-6711/12 1/1/1974 ראש הממשלה יצחק רבין – משלוח מתנות ומזכרות לראש הממשלה. כרך ג'
פ-2218/41 12/1/1922 מכתבים משולמית ויצחק קלוגאי אל צבי שמשי. מכתבים משולמית ויצחק קלוגאי אל צבי שמשי בתקופת שהייתו באירופה ובארץ ישראל בנושא התאקלמותו בארץ ישראל  ספרו "זכרונות"  חגיגת היובל שחגגה ההסתדרות הציונית לנחום סלושץ בארה"ב ועוד.
פ-2198/21 1/1/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. חיבור בשם "פתח תקווה" אודות התיישבות עולים במושבה. התאריך משוער.
פ-2218/42 1/1/1921 מכתבים משולמית ויצחק קלוגאי אל דבורה וצבי שמשי. מכתבים משולמית ויצחק קלוגאי מתקופת שהותם בארה"ב אל דבורה וצבי שמשי שנמצאו בתהליך עלייה מרוסיה לארץ ישראל ובתקופת מגוריהם בארץ ישראל. המכתבים בשפה הרוסית.
ג-6299/11 1/1/1960 תקנות שעת חירום – יציאה מהארץ
נ-116/53 12/1/1963 S. Cohen בתיק תמונות מטקסי חג שונים ששלח מנהל בית הספר היהודי באתונה  שאלתיאל כהן  אל הנשיא שזר. מכתבי תודה של הנשיא.
נ-116/54 12/1/1964 J.S. Crespi תכתובת בין אזרח ארה"ב המבקש מהנשיא שזר כי יחתום עבורו על שטר כסף ששלח לו. לשכת הנשיא כותבת כי הנשיא התרשם ממכתבו ושלח לו תמונה בחתימתו עם הקדשה אישית.
נ-116/56 7/1/1964 H.Cullingford מכתב בנושא מנהיגות לרגל ועידת ראשי הממשלה של חבר העמים הבריטי.
נ-116/57 3/1/1964 A. Cykiert פניית תושב אוסטרליה אל הנשיא שזר בעניין הנצחת זכרם של ניצולי השואה ופעולות המורדים. מכתבו הועבר ל"יד ושם" ונענה על ידם.
נ-116/58 10/1/1964 I. Ergelhardt העתיק מכתב שנשלח לעיתון "JERUSALEM POST" ובו תלונה על כך שהאחים של ראש הממשלה אשכול ונשיא המדינה שזר קיבלו רשות לעלות ארצה מברית המועצות בשעה שמשפחות רבות מחכות שכיליון עיניים להתאחד עם קרוביהם. הכותב מאשים את אשכול ושזר שלא פעלו למען משפחות אלו.
נ-116/59 10/1/1964 J. Thome מכתב לנשיא שזר המבקש לסייע בפתרון בעיות המים של ישראל.
נ-117/42 3/1/1964 P. Santiago
נ-117/46 1/1/1965 M. Freeman מכתב ששלח לנשיא בעניין מצב הנוער היהודי בצפון אמריקה ושאלת ההתבוללות
נ-117/47 7/1/1964 Rab. J. Kaufman התכתבות בעניין ביקור של אדם מהתנועה הרפורמית בישראל ואפשרות שיתארח אצל הנשיא.
נ-117/48 7/1/1965 L. F. Kennedy מחקרים בענייני שפות שמיות עתיקות
נ-117/49 5/1/1964 Prof. J. Kessler התכתבות עם פרופ. קסלר בעניין אפשרות השתקעותו בישראל ובעניין ביקורו באורח הנשיא ומימון הביקור
נ-117/50 4/1/1964 Rab. I. U. Kirshblum מאמר ששלח לנשיא וביקורו בראש קבוצת יהודים מארה"ב בישראל  חרף מות אשתו
נ-117/51 6/1/1963 P.M. Klutznick ברכות לשזר עם היבחרו לנשיא ותשובת הנשיא
נ-117/54 12/1/1964 F. Impekoven
נ-117/60 11/1/1964 E. Krimerman
נ-116/62 6/1/1965 F. Walshlager בתיק פנייה לנשיא שזר מאת חייל לשעבר בצבא גרמניה הנאצית המדווח על היותו עד למעשה זוועה. המכתב הועבר למשרד החוץ וממנו למדור לחקירת פשעי הנאצים במשטרת ישראל.
נ-116/66 9/1/1964 C.M. Enger הכותבת מוחה על היחס לשגריר מערב גרמניה בישראל רולף פאולס.
ג-6300/17 1/1/1960 תקנות שעת חירום-תעודת זהות
ג-6332/16 1/1/1960 משרד רוה"מ – אומבודסמן
רש-1712/1 10/22/1981 פרוייקטים – רמת הגולן פיתוח תיירות בגולן  גמלא – בתיק התכתבות בעניין מרכז פיתוח מרכז מבקרים  אתר גמלא: מצורף 2 מפות/ תכניות קנה מידה 1:250 גמלא. חוברת ארץ הגולן רבבותיים נוספים בגולן  חוברת איסוף  טיהור וסלוק שפכי התכתבויות מול אדריכל התכנית  עלויות ותקציבים  פרוטוקולים של ועדת היגוי אתר גמלא.
ג-6369/10 1/1/1960 קרן בת שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל
ג-6311/9 1/1/1960 רכב תוצרת הארץ
ג-6398/21 1/1/1967 סטטיסטיקה של האזורים הכבושים
ג-6774/3 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יהדות ארגנטינה
ג-6349/5 1/1/1960 תכנון הקמת ערים
ג-6774/18 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יהדות העולם אנטישמיות – כללי
ג-6252/21 1/1/1961 קואליציה – התפטרות רה"מ דוד בן-גוריון
ג-6281/17 1/1/1960 תקנות שעת חירום
ג-6282/2 1/1/1960 תקנות שעת חירום
ג-6282/3 1/1/1960 תקנות שעת חירום – סמכויות מיוחדות
ג-6282/4 1/1/1960 תקנות שעת חירום – עניני ביטוח לאומי
ג-6283/2 1/1/1960 תקנות הגנה שעת חירום – בטחון הציבור
ג-6256/2 1/1/1960 יום בחיי רוה"מ
גל-45693/3 11/29/2001 המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח. תיק אזורי פיתוח – התכתבויות מנכ"ל משרד הכלכלה בעניינים שונים  מסמכי אסטרטגיית משרד.
גל-45693/5 3/14/2001 המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח. תיק אזורי פיתוח – התכתבויות מנכ"ל משרד הכלכלה בעניינים שונים.
ג-6258/4 1/1/1960 תעודות ופרסים מידי דוד בן-גוריון
ג-6258/5 1/1/1960 שאלות רה"מ לשרים
גל-56391/4 4/9/1928 אוסף משה יעקב פרח – ספר פרוטוקולים של אחוזת לונדון בע"מ – כרכור בתיק פרוטוקולים מישיבות של המועצה בכתב יד כולל רשימת נוכחים וסדר יום.
גל-45693/8 7/17/2000 המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח. תיק אזורי פיתוח –  יולי – ספטמבר 2000. התכתבויות מנכ"ל משרד הכלכלה בעניינים שונים. פירוט תקציב 2001.
גל-45693/9 10/15/2000 המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח המנכ"ל אמיר חייק – אז"פ – אזורי פיתוח. תיק אזורי פיתוח –  אוקטובר 2000- מרץ 2001. התכתבויות מנכ"ל משרד הכלכלה בעניינים שונים.
ג-6259/6 1/1/1960 רה"מ לוי אשכול – ברכות למינוי
ג-6291/6 1/1/1960 תקנות שעת חירום – פקוח על אוניות וכלי שיט
ג-6381/12 1/1/1960 סיוע לארצות חדשות באסיה ובאפריקה
ג-6293/1 1/1/1960 תקנות שעת חירום – לינה במלון
ג-6388/3 1/1/1960 יחסי ישראל-מצרים
ג-5430/1 5/1/1948 יפו – כללי; שיכון ביפו כללי – דו"ח חדשי על השלטון ביפו 15.7.48  דו"חות שונים על המבנה של יפו  מצב הפליטים ופעילות של הממשל הצבאי; פרטי-כל מפגישה במשרדי הממשל הצבאי 3.6.48  זכרונות-דברים וסיכומי פגישות בהשתתפות ראש-הממשלה ואחרים; תזכירים על הנהלת המשטר הממשלתי והעירוני  על הוצאות והצעת תקציב וכו'  חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה; שיכון ביפו – דו"ח מפעילות הסדרת השיכון של משפחות החיילים  תקנות זמניות לדיור הממשלה ומוסדותיה; חילופי מכתבים בנדון ( כולל רשימת הערבים שהומלץ להחזירם ליפו )
ג-2644/11 1/1/1959 מועצה אזורית – מרום הגליל הצעות תקציב ותקציבים לועדים מקומים (1959/60  1960/61)-חינוך  תרבות  מוסדות ציבור  ביטחון  בריאות  תברואה  תחבורה  הנהלת הועד ועוד.
ג-2055/43 2/24/1952 חינוך – מרחבים בתיק התכתבויות בעניין פעילות חינוך ותרבות במועצה. הקמת גני ילדים  תקציב לרכישת מכונת קולנוע  הקמת ספריה ופעילויות תרבות.
ג-5446/12 1/1/1949 פירוק משרד העליה – תיק 1 דו"ח בדבר סיכום עם נציגי המשרדים המקבלים את האגפים המועברים 9.1.52; המחלקה לביקורת רפואית בחו"ל – סקירה על דרכי הפעולה של המחלקה  חוברת "כללים רפואיים לאישור העליה"  רשימת ריהוט; מחלקת התיירות – סקירה; רשימות שונות ( עובדים וקציני העליה  תקציב  מבנים  ספרים ותיקים )
פ-2027/62 1/1/1914 שני דורות (תרע"ד – תש"ד) כתב יד של הרצאת בן-צבי בפתח-תקוה  קטעים מחוזר ובוהודעה על הקמת מצבה לזכר אפרים צ'יז'יק בחולדה  1932.
ג-5437/3 5/1/1951 משרד הסעד – כרך ב' חוק הסעד – החלטת הממשלה  הערות מנכ"ל משרד הסעד לגבי הצעת בן-גוריון ( שר הסעד בפועל ) בדבר העברת סמכויות של המשרד וחוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה; דו"ח על עיקרי פעולות המשרד 3.49 – 10; הצעת תקציב להוצאה לתקופה 1.4.51 – 30.9  תזכיר והערות שר הסעד; רשימות מוסדות המוכרים של המשרד לשנת 5718 – 5719 ( 1957/8  1958/9 – חוברת – עברית  אנגלית ); חילופי מכתבים בנדון
פ-300/1 1/1/1929 אליאס תומא ג'לאד- מסמכים בעניני מקרקעין בירושלים חוזה מכירת מקרקעין במרכז ירושלים בין אליאס ג'לאד לבין חברת "הכשרת הישוב"  תעודות רישום בעלות על חלקות קרקע באזור שער יפו בירושלים על-שם בני משפחת מורקוס ועוד.
פ-298/33 1/1/1941 אפיף ח'ורי – מקרקעין בשרפאת (1942) החלטת בורר בפרשת סכסוך בעלות על חלקת קרקע באזור טבאליא שבבית-צפאפא  בין רשיד ברהום לבין יורשי המנוח פלאטו אוסתינוף ועוד.
פ-300/3 1/1/1929 אליאס תומא ג'לאד – מסמכים על מקרקעין בירושלים ועין-כארם העתקים מהסכמי מכירת חלקות קרקע בעין-כארם בין יוסף וג'ריס אל-בנדכ לבין חברת הכשרת הישוב ועוד.
ג-2074/41 4/25/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גני תקוה פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית גני תקווה בנוגע לנושאים: תקציב המועצה  פיתוח תשתיות  בניית מוסדות ציבור  פיתוח תשתיות מגורים ועוד.
ג-5451/14 9/1/1956 חברה לפתוח תעשיית תיירות ( חברה לפיתוח מפעלי תיירות ) ( מוסד כלכלי לפיתוח התיירות ) – יעוץ משפטי I חלק א' החלטות הממשלה בדבר ייסוד חברה לפיתוח מפעלי התיירות ואישור מנהליה  צו הקדשות לצרכי צדקה ( מוסד כלכלי לפיתוח התיירות ) 1957 – קובץ התקנות ( רשומות )  שטר הנאמנות של החברה הממשלתית לתיירות בדבר יסוד קרן נאמנות "מוסד כלכלי לפתוח התיירות" 8.4.57; תזכירי התאגדות ותקנות של החברות והקרנות  הערות עורכי-דין  הודעות על יסוד החברות  הנפקת אגרות חוב של מלווה העצמאות ומלווה פיתוח; תזכירים  תצלומי אגרות-חוב  חילופי מכתבים
ג-5391/8 10/1/1959 חוק בתי דין אזרחיים ודתיים ( שיפוט ) ( תשריר ) חוק בתי הדין אזרחיים ודתיים ( שיפוט ) ( תשריר ) 1959  1960 – הצעות תזכיר; מכתבי לואי ואישור
ג-6905/8 5/1/1969 יהדות העולם אנטישמיות התכתבות עם תנועת העבודה הציונית ועם השגרירות בוושינגטון
רש-1731/1 9/1/1970 חוף ציבורי נואבה מפות ותכניות לביצוע של מתקני חוף  מקלחות  חניון ועוד בחוף הציבורי בנואיבה.
רש-1731/3 9/1/1970 חוף ציבורי נואבה מסמכים הנוגעים לתכנון וביצוע חוף ציבורי בנביעות (נואיבה). כתבי כמויות  מכרזים  תכניות ומפות.
רש-1731/5 10/1/1972 מפרץ נעמה מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם תכניות ומפות ומפרט טכני  הנוגעים לפיתוח מעגן ספינות וסירות במפרץ נעמה.
רש-1731/6 10/1/1972 מפרץ נעמה מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם תכניות  מפות ומפרט טכני   הנוגעים לפיתוח מעגן ספינות וסירות במפרץ נעמה.
רש-1731/7 12/1/1986 אגם הגליל תכנית כללית לאגם מעלות שהוכנה על ידי תה"ל עבור הסוכנות היהודית.  חומרי רקע על תיירות במעלות תרשיחא  מפות  תכניות  חתכים ועוד.
ג-11228/3 7/1/1994 משרדי הממשלה – דו"ח ראש-הממשלה – חלק א' עיקרי פעולות משרד ראש-הממשלה 1993 – 1994  1994 – 1995  טיוטות  תקליטורים עם הדו"ח ( כולל רשימת המשרדים שבמסגרת עם שמות המתאמים )
ג-5374/3 6/1/1953 ועדת השרים לעניני חוץ ובטחון פרטי-כל מישיבות ועדת השרים לעניני חוץ ובטחון 16.6.53 – 8.11.59; החלטות  רשימת הרכבן של הועדות הקבועות
ג-7965/16 10/12/1993 קופת מצרכים חשבונות קופה קטנה לקניית מצרכים (דמי שתיה) בארכיון המדינה.
ג-337/2 1/1/1949 עירית ירושלים בתיק רק מכתב של מהנדס העיר למזכירות הממשלה עם בקשה להעביר תכנית ביוב עירוני של מחלקת עבודות צבוריות (מממשלת מנדט)
ג-344/6 1/1/1948 חוקה למדינות ישראל הצעות  תזכירים והערות
ג-344/7 1/1/1948 חוקה למדינת ישראל טיוטת ההצעה של ד"ר ליאו כהן תזכירים של היועץ המדעי ד"ר ויטא
גל-56727/13 2/11/2006 ממ/ 5141 גני תקווה ערר על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה  מחוז מרכז  בנושא תכנית ממ/ 5141 בגני תקוה (שינוי יעוד קרקע חקלאית להקמת מרכז עירוני).
א-7058/8 8/1/1970  תפוז  תפוז-יוזמת השלום האמריקאית  תוכנית רוג'רס  חידוש שליחות יארינג  קידום הטילים בתעלה – דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל;התכתבות בין משרד רה"מ למשרד החוץ ומשרד הבטחון; עלוני-מידע וכו' (כולל הודעת רה"מ על הפסקת-אש ב- 7.8.70 כולל טיוטות; סיכום התייעצות אצל רה"מ אודות הטילים ב- 13.8.70
ג-337/42 10/1/1948 גיוס שוטרים נוספים התכתבות בנדון
ג-338/4 6/1/1948 משטרת ישראל-המטה הארצי התכתבות בענין העברת המטה הארצי למקום החדש בתל-אביב
ג-338/20 7/1/1948 צנזורה התכתבות בענין משלוח ידיעות למחלקות מראש-הממשלה
א-7063/10 3/1/1975 רישומי שיחות רה"מ יצחק רבין  שר הבטחון  שמעון פרס  שר החוץ  יגאל אלון  הרמטכ"ל בנושאי הסכם עם מצרים  שיחות צבאיות
פ-2319/33 1/1/1935 מאמרים שכתב איתמר בן-אב"י. מאמרים בנושא הסתדרות הספרדים  בעיות הביטחון של היהודים בארץ ישראל ועוד.
ג-338/55 11/1/1948 רכבת ישראל תזכיר חברת המהנדסים האמריקאים על מיקום מחדש של מסילת ברזל חדרה-תל-אביב (כולל סקירת על הקו הקיים)
א-7037/17 6/1/1971 צילומי פרוטוקולים משיחות סודיות (כנראה) עם רוסים (פרימקוב?) יוני-אוג. 1971 צילומי פרוטוקולים משיחות סודיות (כנראה) עם רוסים (פרימקוב?) יוני-אוג. 1971 (בתיק גם פרוטוקול מ- 21.12.70 )
א-7038/2 10/1/1972 מצרים – אוק.-דצמ.  1972 מברקים  קטעי עתונות  פרסומים והתכתבות בענין יחסי מצרים-ברית-המועצות; נסיון הפיכה במצרים ופיטורי צאדק  טיהורים בצבא המצרי ועוד
א-7064/8 2/1/1973 ביקור רה"מ (גולדה מאיר) בוושינגטון ב-3-2.73 3-2.73 דו"חות על השיחות (כולל שיחה עם הנשיא ר. ניקסון ב-1.3.73)  דו"ח מסכם; תדרוך דובר הבית הלבן 1.3 וכו'
א-7532/2 8/1/1976 תיק איסטנבול – מברקים בנוגע להתקפת מחבלים על נוסעי מטוס אל-על בתיק גם מברק משר החוץ י. אלון לשר החוץ הפורטוגזי תיק איסטנבול – מברקים בנוגע להתקפת מחבלים על נוסעי מטוס אל-על בתיק גם מברק משר החוץ י. אלון לשר החוץ הפורטוגזי בנוגע לחידוש היחסים הדיפלומטים בין שתי המדינות  אנטישמיות ופעילות המחתרת השמאלנית בארנגנטינה.
גל-63245/37 8/26/2008 מלחמת הכוכבים: מלחמת המשובטים בקשה לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכוכבים: מלחמת המשובטים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י נח תקשורת בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
רש-1729/6 9/1/1982 גולן תיכון תכנית אב לפיתוח נוף ונופש מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנוגע לפיתוח תשתיות ברמת הגולן: התיירות בארץ הגולן  גולן תיכון – תכנית אב לפיתוח נוף נופש ותיירות. כמו כן בתיק חוברת "כנס נופש נחלים לזכרו של אלימלך הורביץ – דברים מיום עיון".
רש-2194/12 12/16/1996 שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון של החברה הממשלתית לתיירות  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות בשומרון: גן לאומי סבסטיה  גן לאומי הרודיון  סיכומי דיון בנושא פרויקט הרודיון  פרויקטים ביש"ע  סיכום במשרד התיירות בנושא ביצוע פרויקטים ביש"ע לשנת 2003  תכנית אב לפיתוח מערת אריאל וסביבתה  עריכת סקר גאולוגי ביער שקד ועוד.
רש-2194/14 1/1/1998 שומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון של החברה הממשלתית לתיירות  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות בשומרון: אריאל – מערת הנטיפים – פרוייקט פיתוח ותיירות  סוסיא – החלפת גג רעפים בבית הכנסת העתיק  אתר סוסיא – תכנית פיתוח רב שנתית  תכנון עין פארה ועוד.
ג-2057/77 2/8/1952 בריאות – מרחבים בתיק התכתבויות בעניין קורס עזרה ראשונה ביישובי המועצה  הקמת מרפאות ורכישת אמבולנס לפדויים.
ג-333/24 8/1/1948 מחנות העקורים היהודים באירופה התכתבות בנדון
ג-339/49 5/1/1948 בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ התכתבות בעניני מתן ערבויות ע"י המדינה למוסדות שונים
ג-6921/2 4/1/1951 תכנית ביקורו של דוד בן-גוריון בארה"ב  כרטיסי טיסה של "אל-על" לארה"ב
ג-339/63 6/1/1949 רכישת קרקעות מערבים בתחום ישראל התכתבות בנדון
ג-340/12 1/1/1948 תלונות של מוסדות ערביים שונים (בערבית)
ג-334/37 3/1/1949 פיצויים לנזקים בעבודה חוזר מחלקת המנגנון
ג-340/16 10/1/1949 מצבות ערביות התכתבות בנדון
גל-59799/32 11/1/1981 חלוקות השומרון אחש/367 חלוקת חלקה 146 בגוש 10105 לשני מגרשים בורנשטין פישמן ופרוטוקול מרחב תכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – השומרון ועדת המשנה לתוכניות בקשות וחלוקות -תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
ג-324/18 1/1/1950 סדרת תיקי תלונות ובקשות מאזרחים שונים בענינים שונים – רחה פריאר
ג-324/28 1/1/1949 תעודת נסיעה לאנשים שונים מטעם הלשכה הערבית
א-7027/15 2/1/1972 תיק עבודה של אלי מזרחי טיוטה העתקים וצילומים של פרוטוקולים משיחות רה"מ ושר החוץ עם סר אלק דגלס יום ומברק על הפגישה בינו לבין אבא אבן ( (9.2.1972
ג-342/12 5/1/1949 פיקוח על הבניה התכתבות בענין הגבלות לגבי סוגים מסוימים של בנינים
גל-54111/5 10/1/1997 גני תקווה גני תקווה  יישובי בקעת בית נטופה  עכו – תחזיות אוכלוסיה  שמוגרפיה  דיור מוגן  שטחים ציבורים ופיתוח תשתיות
רש-2196/11 7/3/1995 רמת הגולן התכתבויות וליפת מסמכים מאגף בתכנון בחברה הממשלתית לתיירות  בנוגע לפיתוח תשתיות ואתרי תיירות ברמת הגולן: שחזור בית כנסת בקצרין  חניון נחל אלעל  סיכומי דיון מישיבות ועדת היגוי לפיתוח שמורת טבע בגמלא  צומת כניסה לבריכת המשושים  הצעה רעיונית למוזיאון במערך הכניסה בשמורת גמלא ועוד.
רש-1732/8 6/1/1998 רמות כפר תיירות מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות ובהם תכניות פיתוח כפר התיירות "רמות".
ג-6689/5 1/1/1954 לשכת רה"מ שרת  בן-גוריון ואשכול – אלקנה גלי
א-4362/2 11/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – משרד התקשורת התכתבות עם שר התקשורת מרדכי ציפורי בנוגע לפגישותיו עם שרי תקשורת ממדינות באירופה ודוח ביניים של הוועדה לתשתית תקשורת
א-4159/1 1/1/1973 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – איסוף מסמכים מדיניים הסכמי קמפ-דייויד  האמנה הפלסטינית ומשמעותה  חוזה השלום בין ישראל ומצרים  החלטות האו"ם 338  242
פ-3110/22 1/1/1911 מכתבים מיצחק בן-צבי מכתבים מאת יצחק בן צבי אל יהודי הגולה תחת שלטון הנאצים  אל רחל ינאית בן-צבי  הנציב העליון הרברט סמואל  זלמן שז"ר  מ"מ אוסישקין בעניין הבאת יהודים מסלוניקי לארץ ישראל  רכישת אדמות בארץ ישראל ועוד.
מפה-4784/1 3/17/1940 הצעה לתחנת משטרה – רמת-גן – תרשים התכנית. Proposed 2nd Cl. Police St. – Ramat-Gan – Sketch Plan בתיק תרשים התכנית של הצעה לתחנת משטרה ( סוג ב' ) ברמת-גן על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 07; מס' השרטוט – חסר; שורטט ע"י A.F.; תאריך – 17.3.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב- 23.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
מפה-4785/1 2/5/1940 הצעה לתחנת משטרה – התקוה.  Proposed 2nd Class Police Station – Hatiqva בתיק תרשים התכנית של הצעה לתחנת משטרה ( סוג ב' ) התקוה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א'; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 06; מס' השרטוט – Number BP/1560; שורטט ע"י A.F.; תאריך – 5.2.1940; בצד ימין – חתימת אישור ב- 9.3.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל מח' לעבודות צבוריות
א-4322/4 1/1/1979 רה"מ מנחם בגין – בריטניה מברקים  דיווחים ממשרד החוץ  התכתבות עם משרד האוצר ומשרד החוץ בנושאים: מדיניות ההון של ממשלת בריטניה  יחסי כלכלה בין ישראל לבין בריטניה וביקור רה"מ בלונדון. קטע מעיתון על מרגרט תאצ'ר ותצלומים שלה (המשך בתיק מס' 5)
רש-2185/4 11/11/2001 חוף כינר תוכניות אדריכליות לפיתוח חוף כינר. מספר מפות/תכניות 7
רש-2185/6 4/5/2001 שערים צפון ים המלח ציר תיירות ונוף ים המלח:  עבודות הכנת השטח  פיתוח תשתיות כבישים  שבילים ומדרכות.   שער צפוני לים המלח – מפרט טכני.  הערכות משרד התיירות לקראת שנת התיירות האקולוגית הבינלאומית 2002. מספר מפות/תכניות.
רש-2185/7 1/10/2001 שערים צפון ים המלח ציר תיירות ונוף ים המלח:  עבודות הכנת השטח  פיתוח תשתיות כבישים  שבילים  שתילה  תאורה ומדרכות.   שער צפוני לים המלח – מפרט טכני.  פרויקט אבן דרך – כביש 90. סיכומי פגישות  התכתבויות  מספר מפות/תכניות ועוד.
פ-2696/17 1/1/1962 מכתב מנסיכת משפחת היילה סילאסי אל רחל ינאית. מכתב קצר
א-4997/1 10/1/1973 לשכת השגריר שמחה דיניץ – תיק טלפונים תיק טלפונים – בתיק רישום שיחות טלפון בנושאים מדיניים שקיים שמחה דיניץ.
ג-5038/62 6/5/1956 מועדון פיקויק בקשת משה לוי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מועדון פיקויק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן
ג-5038/63 6/6/1956 שייך טוטו בקשת "סוכנות להפצת סרטים ישראל- צרפת- איטליה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שייך טוטו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-5038/64 6/3/1956 אביר האביונים בקשת "מרקו מסרי ובניו מפיצי סרטים אימפורט- אקספורט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אביר האביונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרשיון שניתן.
ג-4894/19 5/7/1970 מרחבים בתיק התכתבויות בעניין תקציב שנת 70/71 של מועצה אזורית מרחבים.
מ-5038/5 1/1/1930 קרקעות התכתבות עם .DIRECTOR OF LAND SETTLEMENT
מ-5038/13 1/1/1945 PALESTINE LAND DEVELOPMENT CO. LTD (P.L.D.C) V. HALIMA ALI ISSA התכתבות בנוגע לתיק המשפטי חברת הכשרת היישוב נגד חלימה עלי עיסה.
א-371/3 10/1/1972 לשכת מנכ"ל מ. גזית- תיקון ג'קסון תיקון מיילס ווניק תיקון ג'קסון תיקון מיילס ווניק מברקים ודו"חות בנוגע לתיקון חוק הסחר של ארצות-הברית כנגד ברית-המועצות. (הוחלט על תיקון בשל המדיניות הרוסית הפוגעת בזכויות האדם).
פ-1945/27 6/1/1928 יצחק בן-צבי – שליחות מכתבים אל יצחק בן-צבי בעניין שליחותו לקונגרס הבינלאומי של פועלי התחבורה בשטוקהולם ביולי 1928 כנציג הסתדרות פועלי הרכבת הדואר והטלגרף בא"י.
פ-1945/30 1/1/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות מכתב מאת יצחק בן-צבי אל המזכיר הראשי של ממשלת א"י בדבר חוק מניעת פשעים ושאלת החלתו על סכסוכי עבודה. מכתב מאת יצחק בן-צבי אל מנהל הרכבת בא"י – בעניין הסתדרות פועלי הרכבת.
א-373/4 1/1/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית   ע. ערן – תורכיה תורכיה – מברקים בנוגע לתורכיה וקשריה עם ישראל  כולל ענין המשבר במזרח התיכון  אנטישמיות בתורכיה  המשבר בקפריסין ועוד.
א-373/6 3/1/1975 לשכת מנכ"ל ע. ערן – איראן – כרך ג' איראן כרך ג' – מברקים  לקט מודיעין וסקירה בנוגע לאיראן וקשרי החוץ שלה עם ישראל כולל הסכם עיראק-איראן  המלחמה בכורדים ביקור סדאם חוסין באיראן  נפט ועוד.
פ-860/3 10/1/1932 תיקי פרט של לקוחות – מוסד הרי פישל תקנות לצורך רישום המוסד כחוק.
גל-63260/38 3/6/2011 ללא גבולות בקשה לרישיון הצגת הסרט "ללא גבולות" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י פורום פילם בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-63223/31 5/8/2005 מלחמת הכוכבים – פרק 3: נקמת הסית' בקשה לרישיון הצגת הסרט "מלחמת הכוכבים – פרק 3: נקמת הסית'" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ע"י אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן.
גל-44398/1 6/12/1949 אגף התכנון – רשיונות בנין – כרך א התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון בנוגע להיתרי בנייה ברחבי הארץ ולבניה בניגוד לחוק ולתכניות מתאר.
גל-44398/3 1/18/1952 אגף התכנון – רשיונות בנין – כרך ב התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון בנוגע להיתרי בנייה ברחבי הארץ ולבניה בניגוד לחוק ולתכניות מתאר.
א-7376/1 3/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ  – לבנון  תיק  4 מברקים וסקירה בנוגע ליחסי בריה"מ ולבנון  התנכלויות הנוצרים למשקיפי או"ם בדרום לבנון  מבצע ליטאני  תגובות למבצע  הדיונים באו"ם  הקמת יוניפיל Unifil- כח הביניים של האו"ם בלבנון.
פ-4055/8 5/1/1927 עו"ד אנור זכי נסיכה  עו"ד שכיב אלג'וסי – אדמת ההקדש בבית ג'מאל בזכריא – נפת חברון עו"ד אנור זכי נסיכה  עו"ד שכיב אלג'וסי – אדמת ההקדש בבית ג'מאל בזכריא – נפת חברון  תביעת בעלות על קרקע בבית הדין השרעי העליון
גל-57424/11 10/1/1936 Brief Report on Tel-Aviv Harbour Projects (דו"ח קצר על פרויקט נמל תל-אביב) הדו"ח הוכן על-ידי משרד היעוץ של המהנדסים האזרחיים רנדל  פלמר וטריטון (Rendel  Palmer  Tritton) עבור מועצת הנמל והתקשורת של תל-אביב  כולל מפות.
גל-57424/12 1/1/1938 Tel-Aviv Lighter Port Proposed Extension – Report (ההרחבה המוצעת לנמל הקל של תל-אביב – דו"ח) הדו"ח הוכן על-ידי משרד היעוץ של המהנדסים האזרחיים רנדל  פלמר וטריטון (Rendel  Palmer  Tritton) עבור חברת "אוצר מפעלי ים". כולל מפות.
פ-2049/2 2/25/1935 התכתבויות של יצחק בן-צבי עם יעקב הכהן (שומרוני)  שכם מכתבים ותרגומי מכתבים מהתכתבויות בין יצחק בן-צבי ליעקב הכהן השומרוני בשכם (חלק מהמכתבים המקוריים של הכהן הם בערבית או בכתב שומרוני) בנוגע לטקסטים שומרוניים שבהם התעניין יצחק בן-צבי (הספר "מימר מרקה" ואחרים)  תולדות העדה השומרונית ועוד.
פ-4055/9 8/1/1923 עו"ד אנור זכי נסיכה  עו"ד שכיב אלג'וסי – העניינים הכלליים הקשורים להקדשים תקיפת מפקח היערות את כפר זכריא התכתבות מנהל ההקדשים ואחראי ההקדשים בחברון בנושא הנ"ל ובנושא קביעת גבולות פנימיים לכפר זכריא
פ-4200/30 6/1/1948 משרד מנהל תעבורת הרכבת: פקודת תעבורה מס' 1 פקודת תעבורה בנושא הכנת יומנים לרכבות משא ותעודות עיתוק.
ג-3485/17 2/8/1988 לשכת מנכ"ל – יו"ש (יהודה ושומרון) תכתובות ומסמכים בנוגע לענייני תחבורה
גל-13489/15 1/5/1979 לשכת המנכ"ל : נמל יפו התכבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד התחבורה אהוד שילו ועוזי לנדאו בנוגע לנמלי יפו ותל אביב: מנהלת הנמל  ענייני תחבורה  שיקום ומסחר בשטחי הנמל ועוד.
גל-5928/1 1/1/1961 לשכה ראשית – תקן מסחר ותעשיה – כרך א' טבלאות תקנים של משרד המסחר והתעשיה לאגפיו השונים ומחוזותיו.
גל-5928/2 1/1/1961 לשכה ראשית – תקן מסחר ותעשיה – כרך ב' טבלאות תקנים של משרד המסחר והתעשיה בחטיבת סחר חוץ ובמרכז ההשקעות.
רש-1719/10 12/13/1982 פרוייקטים – אזור הגולן פיתוח צפון מזרח כנרת וקצרין.  תחזוקת ופיתוח חופים .  פיתוח תשתיות.  שחזור עתיקות בפארק קצרין ושיקום בית הכנסת העתיק. סיכומי פגישות  התכתבויות ועוד.
רש-1724/13 11/21/1994 פרוייקטים – אתר קומראן תכנון ופיתוח גן לאומי ומרכז מבקרים בקומראן  תצוגת מגילה גנוזה במרכז המבקרים.  מפרט טכני לעבודות גינון והשקיה. הכנת פרוגרמה תיירותית לגן הלאומי ציפורי. סיכומי פגישות  התכתבויות ועוד.
רש-1724/14 8/24/1994 פרוייקטים – אתר קומראן תכנון ופיתוח גן לאומי ומרכז מבקרים בקומראן  הסדרת חניה  בטיחות  מערך כניסה לאתר ותברואה. סיכומי פגישות  התכתבויות ועוד.
חצ-3002/12 1/1/1960 אייכמן
חצ-3002/13 1/1/1960 אייכמן
גל-6577/1 1/24/1975 מערכת הסעה המונית. כרך א' התכתבויות  סיכומי ישיבות  סלילת 'שלוחת ירושלים' בתוואי מערכת ההסעה ההמונית
טס-11204/31 1/1/1980 גבר מזוקן מנגן בסקסופון בחדר חשוך גבר מזוקן מנגן בסקסופון. נראה שהתצלום צולם במועדון ג'אז או בבית-קפה. טווח התאריכים משוער.  התצלום הגיע ממשרד התיירות.
פ-2308/53 1/1/1924 תזכיר מטעם "חבורת הפועלים מעבר". תזכיר מטעם "חבורת הפועלים מעבר" על ראשית פעולותיה בפתח תקוה. התאריך הינו משוער.
רש-1726/1 4/24/1994 פרוייקטים – ים המלח ים המלח – תכנון ופיתוח הפארק הנמוך בעולם.  הצעת תקציב לשנת 1996.  קירות סימון בדרכים היורדות לים המלח. שיקום נופי כביש 90.  סיכומי פגישות  התכתבויות ועוד.
נ-202/31 3/1/1972 תצלומים של הנשיא שזר מקבל ספר תעודות יהודיות מקוצ'ין מידי הסופר העולה אליהו מחיפה
ג-9504/26 6/1/1996 ועדה לתיקון תקנות העדות – העתקים וצילומים
ג-856/7 9/15/1949 חוזרים של המזרחי והפועל המזרחי הסתדרות המזרחי  המרכז העולמי: שרות מודיעין והסברה-עלוני מידע  הסברה וחדשות של הסתדרות המזרחי. החלטות ועדת החינוך של הועידה העולמית הי"ח של המזרחי.
גל-44137/5 11/9/1954 פרוטוקולים מישיבות מועצת המנהלים המצומצמת  של חברת "אל-על" פרוטוקולים מישיבות ההנהלה משנותיה הראשונות של חברת אל-על בנושא רכישת ציוד  הלוואות  פעילת החברה ועוד.
גל-56897/18 12/31/2004 אלפי מנשה מועצה מקומית אלפי מנשה-דו"ח בקורת כספי מפורט לשנת 2004.
פ-865/6 9/1/1929 T.Z.E re Rabbi Kastel התכתבות פרוטוקלי עדויות מבית המשפט פסק דין בנוגע לרצח הרב קסטיאל בחברון.
פ-256/25 1/1/1929 נג'יב אבו שער –  מקרקעין בנפת חברון הודעה בנוגע למכירת שתי חלקות קרקע בנפת חברון  שהיו בבעלות אסמאעיל חמד ואחרים  לשיח' עבד אל-מנעם אבו-ערקוב ועוד.
פ-269/48 1/1/1939 פרנסיס זכריא עבד-רבו – מקרקעין בבית-גאלא וג'באראת סכריה בנפת באר-שבע (1940) בקשת ניקולא אבו-ע'טאס לעקל קרקעות בבית-ג'אלא וג'באראת סכריה  שהיו בבעלות אליאס אבו-מהר  בגין חוב כספי.
רש-1715/5 8/1/1990 פרוייקטים – אזור ירושלים התיק מכיל התכתבויות של הועדה המייעצת להוצאת "מורה דרך למקורות ארכיוניים לתקופת השואה" וכן טיוטות לפרסום עצמו.
רש-1712/8 10/2/1990 פרוייקטים – רמת הגולן בתיק התכתבות בעניין פיתוח התיירות בגולן. פיתוח מעיין סלוקיה  קיבוץ מרום גולן  מרכז צפרות  פארק הירדן  מצפה כפר חרוב  הר בנטל  חוף גולן  נחלי הגולן  לונה גל ועוד.
פ-2057/15 1/1/1948 למחרת ההתאחדות – רשימה מאת יצחק בן-צבי בעקבות ועידת חיפה (בה התאחדו שני חלקי ההסתדרות החקלאית) הדפסה מחדש במכונת-כתיבה של רשימה מאת יצחק בן-צבי על ועידה שהיוותה חלק מהתהליך של הקמת הסתדרות העובדים הכללית. הרשימה המקורית נכתבה כנראה ב-1920 (שנת הקמת ההסתדרות) (לגבי ההדפסה מחדש טווח התאריכים משוער).
רש-1728/6 4/28/1998 פרוייקטים – פארק שניר בתיק התכתבות בנושא ארץ פלגי מים טיילת שניר  פארק שניר הצפוני  גשר הולכי רגל נחל שניר: מצורף מפרט מיוחד וכתב כמויות ארץ פלגי מים שלב א' הגושרים פארק שניר  1 מפות/ תכניות ארץ פלגי מים קנה מידה 1:250
רש-1728/7 11/23/1997 פרוייקטים – פארק שניר בתיק התכתבות בנושא ארץ פלגי מים  טיילת אופנים – כביש 99  הגושרים פארק שניר: מצורף טיילת אופניים כביש 99 גשר נחל קורן וגשר נחל שניר דו"ח קרקע והנחיות לביסוס. התכתבויות מול מהנדסים ואדריכלי נוף.
רש-1728/8 9/1/1995 פרוייקטים – בקעת הירדן מפגש הפסגה: מצורף מפגש הבקעה פרוגרמה ונתוני תכנון טיוטה לעיון בלבד  מפגש הבקעה בדיקות קרקע והמלצות ראשוניות כבישי גישה משטחי חניה ועבודות עפר
רש-1702/5 4/1/1998 פרוייקטים – בקעת הירדן אגם תרצה  מצפור הירדן  מצפור אלון  שערי הבקעה: מצורף 3 מפות/תכניות שערי הבקעה קנה מידה 1:20  1:50  1:25  מצורף גלגל המקראית וזיקתה לאתר הגבעה שליד נתיב הגדוד
פ-2049/6 1800-01-01 07:00:00 חשבון הלוח השומרוני – כתב-יד שומרוני מהגניזה של סעד אלדין כתארי פרגמנט מודפס (וצילום שלו) בכתב שומרוני של פיוט בנושא הלוח השומרוני מאת סעד אלדין בן יוסף הכתארי  פייטן שחי במחצית הראשונה של המאה ה-13. עפ"י פתק נלווה כתב היד המקורי (שעל-לפיו הודפס הפרגמנט) הוא משנת 880 לספירה המוסלמית  כלומר 1475 – 1476 לסה"נ. הפרגמנט שבתיק הודפס עפ"י הערכה מקצועית במהלך המאה ה-19 (ולכל המוקדם בסוף המאה ה-18) וטווח התאריכים משוער בהתאם לכך (זקוק לשיקום).
פ-2054/7 1/1/1939 תרגום לערבית של מכתב שהגיע אל השומרונים מ"בני ישראל" (?) בהודו (לפני 1916) + מכתב לוואי של המתרגם לעברית אל יצחק בן-צבי לתרגום המכתב לערבית (כנראה משפה הודית כלשהי) מצורף דף הסבר מאוחר (כנראה משנות ה-60) המסביר שמדובר במכתב שהגיע אל השומרונים משכם מאת קבוצת אנשים הטוענים שהם "ישראליים" הגרים בהודו ומדובר כנראה באנשים מקהילת "בני ישראל". לדברי בנימים צדקה השומרוני  שמופיעים בדף ההסבר  המכתב המקורי הגיע בימי יעקב בן אהרן הכהן הגדול שנפטר ב-1916 ומכאן שהוא נכתב לפני שנה זו. המכתב דן בעיקר בעניינים דתיים כגון: ציצית  תפילין  כהונה  חגים ומועדים  ספרי קודש והיסטוריה ועוד. המכתב השני בעברית נכתב ב-1939 ע"י המתרגם (ששמו לא מופיע) של המכתב ההודי לערבית/לעברית? והוא עוסק בענייניו האישיים של המתרגם (טווח התאריכים משוער).
גל-52541/8 1/1/2003 מנהל הספורט החלטות הוועדה לשינוי אמות המידה לחלוקת הקצבות ותמיכות דוח מסקנות הוועדה לבחינת קריטריונים להקמת "מתקן בטוח" – תכנון וניהול מגרשי ספורט ועדת סטרשנוב לבדיקת מצב הכדורגל בארץ; התייחסות ההתאחדות לכדורגל
גל-52541/9 7/3/2003 מנהל הספורט התכתבויות בנוגע לתקציבים פעילות עבור ענפי הספורט מימון אגודות; קביעת אמות מידה לחלוקת כספי הקצבות רשימת חברים רפורמה באיגודים; עמותת הספורט לקידום עולי אתיופיה
רש-1749/7 6/8/1998 פרוייקטים – מועצה אזורית גולן (שיווק) בתיק התכתבויות בנושע לפיתוח התיירות בגולן: מצפה לשלום כפר חרוב  פיתוח תשתיות בגולן  גן מוזיאון ועוד. התכתבויות מול מהנדסים  אדריכלי נוף וצוותי פיתוח התיירות בגולן.
רש-1749/9 3/8/1999 פרוייקטים – מועצה אזורית גולן (שיווק) בתיק התכתבויות בעניין פיתוח התיירות בגולן  תכנית עבודה שנתית  תקציבים  פיתוח שמורת הטבע משושים  בית ציידא ועוד.
רש-1749/12 7/4/2000 פרוייקטים – מועצה אזורית גולן (שיווק) בתיק התכתבויות בנושא פיתוח שמורת הטבע משושים  נחל אל-על.
רש-1749/13 10/8/1997 פרוייקטים – קצרין (שיווק) בתיק התכתבות בעניין החוויה התלמודית בפארק קצרין ופארק העתיקות.
רש-1750/11 12/19/1983 פרוייקטים – הרודיון בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח אתר הרודיון
פ-3251/9 12/12/1996 ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית – בתיק צילום כתב-יד (אולי פקסימיליה) בתשובה לשאלון שערך פרופסור אביעזר רביצקי.
ג-10774/17 6/1/1972 ממונה על אכלוס ירושלים – ישיבות ממשלה פרוטוקלים מישיבות ממשלה
פ-848/29 11/1/1927 (?)Lamfort vs Suliman – למפורט נגד סולימן (?) התכתבות  יפוי כח פרוטוקולי ישיבות בנוגע לתביעות קרקע של סולימן בנו של דרויש חיג'זי על קרקע בבעלות למפורט.
גל-56406/11 2/11/1994 הודעה רשמית מטעם הרבנות הראשית בנושא סמכויות בתי הדין הרבניים ובתי המשפט. הודעת סיכום של הרבנות הראשית בנושא סמכויות בתי הדין הרבניים ובתי המשפט (רצון ליזום חקיקה שתקבע את מעמדם של בתי הדין הרבניים כערכאת שיפוט בלתי תלויה). מצורפת טיוטה.
נ-740/31 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה אזורית גן-רווה בתיק מכתב אחד בעניין מנהלתי ללא פירוט
גל-44138/1 8/15/1957 פרוטוקולים ישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת אל-על פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים שונים: אישור יצוא שטרי כסף  זהב וניירות ערך  חוזים עסקיים  יפויי כוח ועוד.
גל-44138/2 10/2/1958 פרוטוקולים ישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת אל-על פרוטוקולים ונספחים  מסמכי נוטריון ויפויי כוח מישיבות הנהלה.
גל-44138/5 11/3/1955 פרוטוקולים ישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת אל-על פרוטוקולים ונספחים מישיבות הנהלה בנושאים: הקו לדרום-אפריקה  מאזן רווח והפסד  מטוסי טווח בינוני  מכתב התפטרותו של המנהל הכללי א. פנקוס  מינוי חברי הנהלה ועוד.
נ-740/17 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית מעלה אפרים תכתובת בעניין פיתוח היישוב והאזור
נ-740/18 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איגוד האגרוף בישראל בתיק הגשת קובלנה לנשיא בנושא התנהלות באירוע ספורט
ג-9511/16 12/1/1994 כינוס חומר על רה"מ מנחם בגין תיעוד בעל-פה של מפעל ההנצחה למנחם בגין במסגרת פרויקט להנצחת נשיאים וראשי ממשלה בישראל. בתיק רשימת מרואיינים התפקיד שלהם וסקירה של תוכן הריאיונות עם כל אחד מהאישים. מסמך על הנהלים והכללים ללקליטת חומר בפרויקט ההנצחה בארכיון המדינה בתיק הושחרו פרטי עדויות שהוגדרו מראש כעדויות סגורות
ג-2692/35 4/29/1962 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – מרום הגליל מועצה אזורית מרום הגליל-פרוטוקולים מישיבת המועצה.
פ-3263/13 1/1/1987 קווי היסוד של מגילת העצמאות כתב יד – ללא תאריך
נ-740/13 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – שנקר
רש-1714/3 2/1/1987 פרוייקטים – אזור רמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מהחברה הממשלתית לתיירות בנוגע לתכנון ושיקום פארק קצרין העתיקה. כולל מפות  תכניות וצילומים
פ-2057/1 1/1/1921 צילום מכתב מדוד בן-גוריון ליצחק בן-צבי ולרעיתו רחל ינאית בן-צבי מזמן שהותו בלונדון המכתב עוסק בהקמת הסתדרות העובדים הכללית  במפלגת "אחדות העבודה" (ההיסטורית) ועוד. המכתב המקורי נמצא כנראה בתיק A116/110 בארכיון הציוני שכולל התכתבות בין בן-גוריון לבן-צבי מהשנים 1919 – 1929.
פ-280/13 1/1/1942 אמין דרו'יש – מקרקעין בסטאף (1942) תלונת אבראהים סלימאן נגד עלי עבדאללה ואחרים על תקיפה והסגת גבול (קרקע)  העתק רישום בעלות על חלקות קרקע בכפר סטאף על-שם מחמד סלימאן ועוד.
נ-739/14 1/23/1996 לשכת הנשיא עזר ויצמן – פורום ישובי גוש דולב טלמונים פניית פורום גוש ישובי דולב טלמונים אל הנשיא עזר ויצמן בעניין השבתת הלימודים בגוש והצורך בבניית כביש גישה לישובים. פתיחת כביש דולב-בית אל להסעות התלמידים בהתערבות הנשיא.
גל-61380/20 6/1/1965 ועדה בינמשרדית לפיתוח הגליל
גל-43556/10 6/5/1987 שנת ה- 40 להקמתה של אל-על התכתבויות ופרסומים בנושא שנת ה-40 לחברת "אל-על" וטקס שנערך לציון המאורע; תכנית הטקס.
גל-43556/11 8/1/1988 שנת ה- 40 להקמתה של אל-על התכתבויות ופרסומים בנושא חגיגות שנת ה-40 ל"אל-על" וטקס שנערך לציון המאורע; תזכיר ההתאגדות של החברה ועוד.
נ-740/53 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איחוד אקונומי Economenical Fraternity
ג-9514/6 8/9/1976 ארכיון יבנה בתיק התכתבויות של ארכיון המדינה מול ארכיון העיר יבנה בעניין שימור החומר  ביעור  וניהול הרשומות בעיר.
נ-740/47 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קרן סקט"א רש"י התכתבות בנושא בקשות לסיוע כספי
גל-44941/1 9/11/1991 מחוז המרכז: המחלקה הטכנית – גדרה  גני תקווה  כפר יונה  נס ציונה תכנון ובנייה בנס ציונה  גדרה  גני תקוה-נס ציונה: סקירת תכנון  סכומי ישיבות והתכתבויות בעניין הכנת ת.ב.ע    מדידות  ביצוע העבודות  שיווק יחידות דיור  אתר עתיקות בתחום נס ציונה (סרפנד אל חרב). גדרה: תכנית אב לגדרה  סקירה ותדריך תכנון  פרוגרמת שטחים ציבוריים ומוסדות ציבור. גני תקוה: בניית דירות לזוגות צעירים וסקירת נושאי תכנון בגני תקוה
פ-2923/17 1/1/1930 פתק בכתב-ידו של יצחק בן-צבי הפתק כולל נתונים היסטוריים על מושל צפת מטעם השלטון העות'מאני בשנים 1517 – 1677 (טווח התאריכים משוער).
פ-2925/6 2/22/1928 בנק להתפתחות חברון בעמ – חברון – ירושלים" – פנקס של יצחק בן-צבי הפנקס כולל רשימה של הפקדות ומשיכות כספים שעשה בן-צבי (השנה משוערת בהתאם לתאריך הפעולה הבנקאית האחרונה).
פ-2925/24 1/1/1948 קטעים מהיומן של יצחק בן-צבי מביקורו בארה"ב ב-1948 הדפסה מחדש במכונת-כתיבה של קטעים מהיומן שערך יצחק בן-צבי בזמן ביקורו בארה"ב ב-12.1948 שבמסגרתו נפגש עם גורמים יהודיים שונים (על כריכת התיק המקורי היה רשום: להחזיר ל- 1/7/3/1. טווח התאריכים של ההדפסה המחודשת הוא משוער).
פ-2878/3 1/1/1947 אוסף מוטי גולני – ירושלים במלחמת השחרור – או"מ. מסמכי האו"מ הנוגעים למלחמת העצמאות בירושלים בנושאי ביטחון  חלוקה  ובעיקר החלטות האו"מ  ידיעות באשר להתארגנות ערביי ירושלים ועמדת ארה"ב. סוגי החומר העיקריים הם: החלטות האו"מ  התכתבות  תזכירים ועוד.
גל-44989/8 9/5/1982 אגף תכנון ובינוי ערים – גני מודיעין – חשמונאים מועצה אזורי מטה בנימין – תכנון ופיתוח שכונת מגורים חדשה (גני מודיעין) ביישוב חשמונאים הגשת תוכנית מפורטת; פיתוח איו"ש ; שימור נו ; הקמת מוסדות ציבור ; פיתוח תשתיות ביוב
נ-740/40 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – העמותה לקידום ישובי הגלבוע בתיק מכתב ברכה לנשיא לרגל היבחרו
נ-740/39 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל
נ-740/37 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה אזורית דרום השרון בקשה למפגש בנושא רבני ההתיישבות
גל-50130/15 1/25/1979 לשכת המנכ"ל – גידול צמחי רפואה ותבלינים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החקלאות בנוגע למדיניות החקלאית בתחומי התבלינים וצמחי המרפא: המלצות הועדה בנושא מדיניות הפתוח של מערכי ייבוש ועיבוד תבלינים  צמחי מרפא ועוד
גל-48092/10 6/2/1981 גבע כפר יחזקאל (כרך ב') מדידה והכנת תכניות לצרכי רישום משבצת קיבוץ גבע  תכנית מאושרת. הצעת חלוקה גוש 23088. מצורפות תכניות.
פ-3258/1 2/22/1948 ארכיון אישי חיים כהן – מזכיר המועצה המשפטית של המוסדות הלאומיים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מזכיר המועצה המשפטית של המוסדות הלאומיים  חיים כהן  בנוגע לנושאים: הצעת צו הקמת בתי המשפט  פתיחת בתי המשפט בירושלים  הצעת סדר דיני הירושה  מנהלת העם – מחלקת המשפטים – תזכיר  הכרזה על המשפט העברי  בתי הדין הדתיים במדינה העברית ותזכיר על מעמד בתי הדין הדתיים במדינה היהודית.
ג-864/74 4/24/1952 סופר חפץ מזרחי ירושלים – המרכז העולמי בקשת  הפיקוח על גני הילדים של המזרחי לקבל פרטים של גן ילדים מזרם המזרחי (גן פרידמן בירושלים).
פ-2733/3 5/10/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יהודה ארז (עם עובד) מכתב תלונה ששלח יהודה ארז לרחל ינאית בעקבות אירוע בבית הנשיא (כנראה ערב לכבוד צאת הספר "כתבי דוד בן גוריון : ביבליוגרפיה תר"ע-תשי"ט  1910-1959" שנכתב על ידי שמואל לחובר). בנוסף  בתיק העתק מכתב תודה על קבלת ספר בהוצאת "עם עובד".
פ-2214/15 8/1/1923 מכתב מצבי שמשי אל יצחק בן צבי. מכתב מצבי שמשי המבשר ליצחק בן צבי על היבחרו לוועד העיר וכן פרטים על שולמית ויוסף קלוגאי. קטע מן המכתב הינו בשפה הרוסית.
פ-2181/1 1/1/1924 תעודה של אגודת "מחנה יהודה" (ליד פתח תקוה). בתיק תעודה של אגודת "מחנה יהודה" (ליד פתח תקוה)
פ-2039/12 5/12/1937 רשימת יומן על ערכה הפוליטי של ההכתרה בבריטניה תדפיס מקורי והעתקים של רשימת יומן של יצחק בן-צבי העוסק במשמעותו הפוליטית הפנימית של טקס הכתרתו של ג'ורג' החמישי למלך בריטניה ב-12.5.1937 (על ההעתקים רשום בטעות התאריך 12.5.1928).
גל-52638/18 10/9/1966 בית ספר ממלכתי דתי נבטים נבטים סגירת מוסד חינוכי בנבטים והעברת התלמידים לבית הספר בבאר שבע; תקינה ותשתיות פיזיות
ג-2764/1 2/1/1949 אגף התכנון – הפקעת קרקעות I
פ-2740/32 9/22/1960 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל סעדיה שושני (לחם בארגון ההגנה עם אליהו גולומב). מכתב תודה על עוגיות שנשלחו אל רחל ינאית בן-צבי.
פ-2736/26 10/24/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אהובה ברילובסקי. התכתבות בענינים אישיים (ברכות לחגים  תרומה לקרן בית הנשיא).
פ-702/16 11/1/1949 משרד התחבורה והדאר – "אל-על" בע"מ התכתבות בנוגע לתקציב החברה והשרות.
גל-61222/18 5/15/1949 דו"ח שבועי אוסף מסמכים של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא יחסי עבודה דו"ח שבועי  הכוללים: פרטיכל מישיבות  סכסוכי עבודה ועוד.
גל-61222/19 5/1/1950 שכר עבודה התכתבות ונתונים בנוגע לשכר במשק  במפעלים  בתעשייה ובבתי חרושת
חצ-8829/14 4/1/1984 פנמה – קשרים עם איגודים מקצועיים.
חצ-8801/16 1/1/1980 פנמה – קשרים עם אירגונים פלסטינאים.
חצ-8801/18 1/1/1980 פנמה – הקהילה היהודית.
חצ-8801/19 1/1/1981 פנמה – הקהילה היהודית.
חצ-8801/37 1/1/1980 פנמה – פנים.
חצ-8829/5 4/1/1984 פנמה – נציגות ישראל.
חצ-8829/6 4/1/1984 פנמה – הנציגות בישראל.
חצ-8829/8 4/1/1984 פנמה – אנטישמיות.
חצ-8829/9 4/1/1984 פנמה – ערבים ומוסלמים בארץ הכהונה.
חצ-8829/10 4/1/1984 פנמה – עניני פנים.
חצ-8829/12 4/1/1984 פנמה – סקירות  דו"חות.
חצ-8829/16 4/1/1984 פנמה – יהודים.
חצ-8830/9 1/1/1984 פרגואי – אנטישמיות.
פ-767/2 1/1/1939 פעילות ציבורית – הסוכנות היהודית – ענינים ערביים  תזכירים של הסוכנות היהודית בתיק
חצ-8833/17 4/1/1984 צ'ילה – אנטישמיות.
חצ-8732/21 1/1/1984 ביקור הנשיא הרצוג בליבריה וקניה.
גל-61197/14 11/6/1951 יהלומים יחסי עבודה דיונים בנוגע לזכויות ויחסי עבודה של יהלומנים.
פ-3085/13 1/1/1947 משפט 1947 רוזנבלט נגד רשם המקרקעין בית המשפט העליון של ארץ ישראל-  פרוטוקול הדיונים אנגלית
פ-2181/22 3/31/1912 מאמר מאת שמעון רובינשטיין בשם "האמנם גבעונים?". מאמר בנושא יהודי תימן בפתח תקוה ומושבות יהודה על פרשת דרכים בתקופת המעבר מהשלטון העות'ומאני לשלטון המנדט. בתיק גם הערות אישים שונים אודות המאמר  דו"חות מביקורים בשכונות של עולים מתימן מארכיון יד בן צבי; בתיק גם דו"ח שנתי של ליגת הנשים הבינלאומית.
פ-2181/23 1/1/1919 מכתבי אישים שונים למערכת "הפועל הצעיר". מכתבים אודות מצב העבודה בקרב יהודי תימן במושבות פתח תקוה ועין גנים.
חצ-8805/8 1/1/1982 ארגנטינה – אנטישמיות.
פ-929/15 12/24/1950 חברת החשמל – קו חרום ירושלים חוזים  צוים  דו"חות והתכתבות בענין פעולות חברת החשמל בירושלים.
חצ-8806/13 1/1/1982 אמריקה הלטינית – אנטישמיות.
חצ-8807/6 1/1/1982 ברבדוס – אנטישמיות.
חצ-8835/23 4/1/1984 קוסטה ריקה – אנטישמיות.
חצ-8735/9 1/1/1984 זאיר – ביקור נשיא המדינה חיים הרצוג.
חצ-8838/7 4/1/1984 אמריקה הלטינית – אנטישמיות.
גל-61207/8 4/1/1971 הועדה לשכר מינימום בתיק פרוטוקולים של הועדה לשכר מינימום  נתוני שכר  תעריפי שכר עבודה ארציים בשנים 1968-9.
גל-48100/16 1/12/1994 אלרואי הכנת תכנית באלרואי: שטחים כלואים.  יציאה למכרז.
פ-919/19 7/3/1963 טלויזיה לימודית  (יד רוטשילד) חברת "נאמנות הטלוויזיה הלימודית" שנוסדה על ידי יד-רוטשילד לקידום החינוך בישראל (טלוויזיה לימודית נסיונית המיועדת לשמש בסיס לטלוויזיה הלימודית בכל הארץ)-תעודת רישום חברה פרטית  תזכיר ותקנות  חוזים והסכמים שונים  פרוטוקול ישיבת ועד הניהול של החברה  והתכתבויות בענין פעילות החברה ומטרתה. בתיק גם חוברת תקנות החברה וטיוטת חוזה עם אקו"ם.
חצ-8809/4 1/1/1982 גואטמלה – אנטישמיות.
פ-919/22 8/1/1932 חברת החשמל  – Irrigation Ordiance התכתבות בענין פעולתה של חברת החשמל בניהולו של פנחס רוטנברג. בתיק גם טיוטה של "חוק ההשקיה" המתייחס למי הירדן.
חצ-8718/10 1/1/1980 אוסטרליה – אנטישמיות.
פ-2181/27 1/1/1918 מכתב מי' אטינגר לועד הצירים לארץ ישראל. מכתב ובו הצעות להטבת מצב יהודי תימן בארץ (אספקת מים  תיקון בתים  פתיחת ענפי משק שונים ועוד). בתיק גם מכתב מיצחק בן צבי אל מפלגת פועלי פתח תקוה אודות תנאי העבודה של הפועלים (יהודי תימן) בפתח תקוה וכן מכתב באנגלית אל ליות הולמס  המחלקה הכלכלית בארגון O.E.T.A (המנהל האזרחי של צבא הכיבוש הבריטי בארץ) אודות עבודת יהודי תימן בכבישים בארץ.
ג-770/20 8/1/1951 מדור המוסיקה – ענייני מוסיקה של הקוויקרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  פרנק פלג  בנוגע לפעילות American Friends Service Committee בישראל: פרויקט "Music for Israel"  רכישת אורגנים חשמליים ע"י "Material for Israel" ועוד.
ג-770/21 6/26/1950 מדור המוסיקה – ספריות מוסיקליות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  פרנק פלג  בנוגע לספריות מוסיקליות: ספרית גלדשטונה  ערב לאמנות רומנית – עברית  ערב לאמנות ברית המועצות  רכישת אוסף התקליטים "אבטלון"  רכישת תקליטים ע"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ועוד.
חצ-8812/3 1/1/1982 פנמה – קשרים עם איגודים מקצועיים.
חצ-8812/4 1/1/1982 פנמה – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
חצ-8812/7 1/1/1982 פנמה – יהודים.
חצ-8812/8 1/1/1982 פנמה – עניני פנים.
חצ-8791/4 1/1/1978 ברזיל – אנטישמיות – כללי.
חצ-8813/8 1/1/1982 פרו – אנטישמיות.
פ-2071/48 1/1/1920 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "בחברון המשוחררת"  "בדרך אל משואה והגלגל"  "הפגישה מחדש עם השומרונים בהר גריזים"  "יוסף חיים ברנר – אורחנו לשבת" חוק הקרקע 1941 ועוד.
חצ-8814/10 1/1/1982 צ'ילה – אנטישמיות.
פ-743/6 3/1/1924 פעילות ציבורית לא רשמית – הסתדרות הצופים העברים בארץ-ישראל התכתבות בתפקידו של דב יוסף כחבר הועד הפועל.
גל-48108/5 6/9/1977 ירושלים גוש 30439 ירושלים (קרית מנחם). תב"ע 3213 מרחב תכנון מקומי ירושלים  מדידות.
חצ-8793/16 1/1/1978 פנמה – קשרי דת.
חצ-8793/17 1/1/1978 פנמה – קשרים עם אירגונים פלסטינאים.
חצ-8818/6 4/1/1984 ברזיל – אנטישמיות.
פ-923/16 4/29/1940 זכויות מרעה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת עורך הדין יעקב סלומון בנוגע למשפט על זכויות המרעה על אדמות קיבוץ אלונים (קוסקוס – טבעון): תביעת זכויות מרעה ע"י בדואים מחברת "משק – חברת בנין א"י בע"מ"  פרטי בעלי הקרקע מתוך ספר מפקד הבהמות  זימונים לדיונים שהתנהלו בפני ועדת האריסות ובבית הדין העליון ועוד.
חצ-8794/20 1/1/1980 ארגנטינה – אנטישמיות.
פ-924/26 7/19/1921 Cesaree – (קיסריה) . שרטוטים  מפרטים טכניים והתכתבות בענין חכירה ורכישה של קרקעות באזור קיסריה  בניה באזור ועוד.
חצ-8796/6 1/1/1980 אורוגואי – אנטישמיות – כללי
חצ-8796/24 1/1/1980 אקואדור – אנטישמיות.
פ-2763/20 4/1/1965 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין הרב משה מימון וז' לוינברג  מנהל "מעריב". התכתבות בנוגע להנצחת חללי "אגאדיר" (קרבנות רעידת האדמה בעיר ב-1960)  כולל פנקס המחאות שיועדו למטרה זו.
ג-770/3 11/29/1950 מדור המוסיקה – סטיפנדיה ע"ש אברהם כהן ז"ל – בחינות לתחרות כנרים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה  פרנק פלג  בנוגע להענקת מלגות (סטיפנדיות) ע"ש אברהם כהן לכנרים: הזמנות לבוחנים ולמשתתפים בתחרות.
ג-770/4 5/17/1951 מדור המוסיקה – סטיפנדיות ע"ש בתיה רבינא-שריר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה  פרנק פלג  בנוגע להענקת מלגה (סטיפנדיה) וסיוע ע"ש בתיה רבינא-שריר ז"ל: ההסכם בין המדור לבין משפחת רבינא-שריר  הזמנות לחברי ועדת השופטים של תחרות פסנתרנים ע"ש בתיה רבינא-שריר  פרוטוקול של הבחינה להענקת סטיפנדיה ע"ש בתיה רבינא-שריר ז"ל ועוד.
ג-770/5 10/31/1951 מדור המוסיקה – סטיפנדיות אונסק"ו למחבר ישראלי למוזיקה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  פרנק פלג  בנוגע להענקת שלוש מלגות (סטיפנדיות) מטעם אונסק"ו לזכר סרגיי (סרג') קוסביצקי. זאת לשם השתלמות מלחינים ישראלים צעירים בארצות הברית למשך ארבעה חודשים.
ג-770/7 6/11/1950 מדור המוסיקה – חשבונות התכתבויות וחליפת מסמכים ממדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתשלום חשבונות: אגודת הקומפוזיטורים הישראלית  דמי טרחה לחברי המועצה המוסיקלית העליונה  חגיגות ישראל למוסיקה יהודית  שירותי הדפסה אמנותית  תשלום בעד תקליטים  תרגומים ועוד.
ג-770/8 9/11/1950 מדור המוסיקה – חומר לידיעתו התכתבויות וחליפת מסמכים ממדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לנושאים: תזכיר תמציתי על פעולות מדור המוזיקה מ-1.2.50 – 15.10.50  "קול ציון לגולה"  אנגלית וצרפתית של רשת "קול ציון לגולה"  חוזרים מס' 8 ו-14 של מועצה אזורית מנשה  חוזרי שהופצו למשרדי הממשלה ועוד.
ג-770/10 7/7/1950 מדור המוסיקה – הערכת יצירות התכתבויות וחליפת מסמכים ממדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  בנוגע להערכת יצירות: הערכת יצירות של מלחינים ואמנים שונים שנשלחו למדור  תווים לתזמורת הצבאית  בעיות האופרה הישראלית  המלצות של אלכסנדר אוריה מוסקוביץ' על מוזיקאים שונים  מכתבי אברהם דאוס ועוד.
ג-770/12 12/18/1950 מדור המוסיקה – תחרויות מוסיקליות ארציות ובין-לאומיות התכתבויות וחליפת מסמכים ממדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתחרויות מוסיקליות ארציות ובינלאומיות כגון: " פרס צ"מא בן יוסף  השתתפות בתחרות בינלאומית לכנרים בבריסל  מקהלת חיפה  תחרות מוצרט הראשונה של המוצרטיאון הישראלי – אגודת חובבי מוסיקה ומוסיקאים  תחרות "בכל דור ודור" ועוד.
ג-770/15 4/4/1951 מדור המוסיקה – חשבונות – אהרון קופלנד התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת בין מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  פרנק פלג  בנוגע לתשלום החשבונות מביקורו בישראל של המלחין היהודי-אמריקאי אהרן קופלנד (Aaron Copland): הקשורים לביקורו של המוסיקאי היהודי-אמריקאי אהרן קופלנד בישראל: כרטיס הטיסה  שהותו ב"בית דניאל" בזיכרון יעקב  נסיעות  מלון המלך דוד  מלון גת-רמון ועוד.
ג-770/17 5/3/1951 מדור המוסיקה – קטלוג יצירות ישראליות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  פרנק פלג  בנוגע להכנת קטלוג יצירות ישראליות בשיתוף עם ישראל אדל מאגודת הקומפוזיטורים הישראלית.
ג-770/19 5/23/1951 מדור המוסיקה – השבועון המוסיקלי התכתבויות וחליפת מסמכים ממדור המוסיקה במשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתכניות ב"קול ישראל": "עולם המוסיקה" ו-"השבועון המוסיקלי" בהפקת המדור והזמנתו של המלחין אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' להשתתף בהן.
פ-262/11 1/1/1929 ג'ורג' צלאח – רצח (1931) טיוטת כתב אישום וסיכום עדויות בפרשת מחמוד בדר מחברון  שנאשם ברצח בנו ובהחזקת נשק  סיכום עדויות בפרשת התפרעויות הערבים באזור חיפה.
גל-40168/12 1/29/1989 סרטים – קופיקו
חצ-8798/20 1/1/1980 גואטמאלה – אנטישמיות.
חצ-8825/16 4/1/1984 מכסיקו – אנטישמיות.
פ-262/37 1/1/1929 ג'ורג' צלאח – תביעה כספית (1929) פנית עבד אל-מונעם עמר מחברון לבית-המשפט המחוזי בירושלים  בפרשת חוב כספי שנתבע לשלם ועוד.
פ-2872/10 2/24/1912 כתבה בנושא מכתבים מארץ ישראל – ועידת פועלי הגליל כתבה בעיתון ברוסית בנושא מכתבים מארץ ישראל – ועידת פועלי הגליל.​
פ-2872/13 1/1/1933  שיטת המיסים  מדיניות קרקעות  חלקאות והמשק הערבי בארץ ישראל בתיק סיכומים על כרטיסיות בנושא  שיטת המיסים  קרקעות  חלקאות והמשק הערבי בארץ ישראל​
פ-2874/4 1896-01-01 07:00:00 דווח ב"השילוח" לגבי מצב הישוב בתיק צילומים מתוך "השילוח" לגבי מצב הישוב בארץ ישראל.​ (השילוֹח (1896־1926) – ירחון עברי. "השילוח" היה הביטאון הספרותי העברי החשוב והמרכזי ביותר)
פ-2875/7 10/28/1910 פרוטוקולים של אסיפות הוועד של המושבה יבניאל בתיק פרוטוקולים של אסיפות הוועד של המושבה יבניאל.​
פ-4822/4 1/1/1921 התיישבות
פ-4822/5 10/1/1942 התיישבות
פ-4822/3 4/1/1935 התיישבות
פ-4822/8 10/1/1925 התיישבות
פ-4822/9 1/1/1936