יולי 2021

.1 | 3,201 תיקים -349,157 עמודים - 14 ביולי 2021

מזהה פיזי תאריך שם התיק +קישור תיאור
סל-5297/8 1/1/1900 מגוש 16 עד גוש 24
סל-5297/7 1/1/1900 קבאטיה-ספר מס' 90
סל-5297/6 1/1/1900 מגוש 1 עד גוש 15
סל-5297/5 1/1/1900 קבאטיה-ספר מס' 89
סל-5297/4 1/1/1900 מגוש 1 עד גוש 3
סל-5297/2 1/1/1900 ג'נין-ספר נכסים
סל-5172/5 1/1/1900 סילת זהר-גושים 9-11
סל-5172/4 1/1/1900 סילת אבהר-גושים 7-8
סל-5172/3 1/1/1900 סילת אבהר – גושים 1-6
סל-5172/2 1/1/1900 אל ז'ד"דה -גושים 1-8
פ-2841/11 10/24/1901 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – העתקה של מכתב (?) בכתב יד מלאכי מסמך בודד
פ-1058/3 1/1/1902 הציונות והעולם הערבי תזכיר כנגד העמדה הערבית כי הקמת שלטון יהודי בארץ-ישראל תעמוד בנגוד לעקרונות הצדק ותזיק לאינטרסים המדיניים והכלכליים של העולם הערבי ותהיה גורם עוין להתקדמותו.
פ-2383/1 1/1/1902 חומר של משפחת בן-זאב מראשוני ראשון-לציון – גיליון עיתון הצבי גיליון לשבועות של עיתון "הצבי" בעריכת אליעזר בן יהודה.
פ-2032/6 6/1/1904 יצחק בן-צבי – כתבי יצחק בן-צבי רשימות ביבליוגרפיות על כתביו ומאמריו של בן-צבי.
פר-7264/9 12/31/1904 לילה יורד על ברלין יצירות נבחרות מהגלריה הלאומית הגרמנית 1945-1905 בעריכת עדינה קמיאן-קשדן​
פ-2444/27 6/8/1905 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הקונגרס הציוני השביעי מכתב מהמרכז הציוני בא"י (?) שנשלח מוורשא אל יעקב צוזמר בפילדלפיה בקשה להעביר כמה מהמנדטים שזכאים בהם ציוני אמריקה לקראת הקונגרס הציוני השביעי בבאזאל לציונים מא"י ואירופה (בצירוף רשימה שמית).
פ-2884/17 1/1/1909 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בעיות כספיות  רשימת החברים ראה גם מספר 8  ספריית בני ברית
פ-2883/8 1/1/1909 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בית החולים הכללי "ביקור חולים האספיטאל"
פ-2883/6 1/1/1910 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בית הספרים לבני ישראל בירושלים "מדרש אברבנאל" ו"גנזי יוסף" (פנקס השאלה)
פ-2446/54 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מביבליוגרפיה Jewish Book Annual [?]
פ-2446/41 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספרות החנוך העברית באמריקה (ביבליוגרפיה) תדפיס
פ-2446/26 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי אד"ם [הכהן] ב"דואר היום"
פ-2446/25 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "קונטרסים ביבליוגרפיים" – קטע 
פ-2446/24 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רשימה ביבליוגרפית בכתב יד מלאכי
פ-2446/21 1/1/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס עם רשימות ביבליוגרפיות של שונים
פ-2839/65 8/23/1910 חומר של אברהם משה לונץ – [מכבי – קושטא] אגודה להתעמלות מכבי ועד הכולל קושטא קושטא
תת-32/32 1/1/1911 תרשים של משרד המשפטים ומחלקת רישום והסדר קרקעות בדרך יפו-תל-אביב  9 (בית רומנו)
פ-2445/18 1/1/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אוצר ישראל  י.ד. איזינשטיין
פ-2442/31 1/1/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2446/65 1/1/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי [יחיאל מיכל] פינס ב"הצבי"
פ-2442/6 1/1/1913 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2152/5 1/1/1914 מאמרים מאת חברי ארגון "השומר". מאמרים מאת סעדיה פז  טובה פורטוגלי  יהודית הורביץ  חיה קרול  משה גבעוני ומחברים נוספים אודות חברים בארגון "השומר והפעילות בארגון "השומר".
פ-2445/33 1/1/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דיא אידישע וועלט
פ-2444/42 1/1/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התרן
פ-2032/2 1/1/1915 יצחק בן צבי – כתבי יצחק בן-צבי רשימה ביבליוגרפית המסודרת לפי הא"ב ותאריכים על מאמריו וכתביו של בן-צבי.
פ-2445/72 2/19/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עבריה"
פ-4122/29 12/1/1915 הועד הפועל של פועלי ציון. החלטות ומסקנות ביידיש וגרמנית מכינוסי הוועד הפועל של פועלי ציון בהאג – הולנד  וכן פעילות פועלי ציון במדינות אירופה הנייטרליות.
פ-1891/11 12/27/1916 יצחק בן צבי – התכתבות מכתבים מאת בן-צבי בארה"ב אל רחל ינאית בא"י בדבר כתיבת ספר יחד עם דוד בן-גוריון  במכתבים הוא מתלונן על קבלת מעט מכתבים מצידה ומביע את געגועיו לא"י.
פ-2884/25 1/1/1917 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – קטע ממכתב של המושל הצבאי הבריטי
פ-2445/47 1/1/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שפיפון" – כתב עת 
פ-2884/5 1/1/1918 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – התכתבויות שונות
פ-2884/20 8/28/1918 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – המשרד הארץ הישראלי
פ-2444/34 9/23/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – daily jewish courier
פ-1967/5 1/1/1919 גדודים עבריים שאלון לחיילי הגדודים העבריים. (תאריך משוער)
פ-2883/7 1/1/1919 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "שפתנו" הסתדרות להשלטת הלשון העברית
פ-2446/17 1/1/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בדבר מאמר של הלל צייטלין
פ-2445/97 1/1/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מגן דוד אדום האמריקאי
פ-2445/26 1/1/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תרבות: ירחון מוקדש לחנוך  להוראה  ולשאלות התנועה העברית  מטעם ההסתדרות העברית באמריקה  
פ-2884/16 4/30/1919 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – פרידנבלד הרי (יו"ר הפועל של ועד הצירים)
פ-2884/15 9/28/1919 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – הועד הזמני של יהודי ארץ ישראל  כרוז
פ-2734/18 1/1/1920 ספר ההגנה עדויות לספר ההגנה מאת יצחק שדה  יהושע אשל  אליעזר שמאלי  וחיים יצחק דובדבני אודות מאורעות תרפ"א ותרפ"ט בירושלים.
תת-32/4 1/1/1920 הרברט סמואל בארץ ישראל  1925-1920 Herbert Samuel in Palestine  1920-1925- חיבור של בנו אדווין סמואל המסכם את תקופת כהונתו של הרברט סמואל כנציב עליון ראשון לארץ ישראל מטעם ממשלת בריטניה.
פ-2884/26 1/1/1920 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ועד העיר לקהילת האשכנזים כרוז קרוע
פ-2884/13 1/1/1920 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "חדשות הארץ" עתון יומי בירושלים
פ-2446/9 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס מינקובסקי מכתב מחיים הריס אל מלאכי בבקשה לקבל את רשימת מאמריו של פנחס מינקובסקי
פ-2446/8 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מפתח לספר [?]
פ-2446/72 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עתונים שנדפסו בהם מאמרי בשמי או בפסבדונים" בסיס לרשימה ביבליוגרפית של מחבר לא ידוע
פ-2446/71 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רשימות וחומרי מחקר לביבליוגרפיות שונות
פ-2446/69 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע "רשימת כתבי יד"
פ-2446/64 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר ביבליוגרפי קטעי תדפיסים
פ-2446/63 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מכתב בעניין ביבליוגרפיה
פ-2446/5 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "רשימת העיתונים שהשתתפתי בהם"
פ-2446/4 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ר' מאיר פרידמן מאיר איש שלום  הדואר
פ-2446/3 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמר על השבועון "הלאומי" מאמר בעיתון "הדואר" על השבועון "הלאומי" שיצא לאור בניו יורק על ידי אפרים דיינארד
פ-2446/11 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – 2 מחברות עם רשימות ביבליוגרפיות בכתב יד מלאכי
פ-2446/10 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מחברת עם רשימות ביבליוגרפיות וביוגרפיות מחברת של מלאכי עם מידע על: מאמרי אד"ם הכהן  רשימות ביבליוגרפיות וביוגרפיות של בן יהודה  מאמרי זליקוביץ ועוד. מכתבים ורשימות שונות
פ-2445/67 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האספה הכללית של סופרי ארץ ישראל 
פ-2445/20 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פערבאנד פון אוקראינער אידען אין אמעריקא
פ-2445/12 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר השנה ליהודי אמריקה  בתיק הוצאת אוסף שנתי בשם "ספר השנה ליהודי אמריקה"
פ-2444/72 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות עברית באמריקה 
פ-2444/5 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. כצנלסון
פ-2443/20 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים פרטיים התכתבות עם: רות [?]  רוז איזנרט  הנרייטה [?]  קלרה סילבר  חנה פרלמן  חיה לוי  אדית סילברברג  אוולין בלומנטל ועוד
פ-2443/18 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עו"ד מקס ליפמן והיימן ברגמן
פ-2443/14 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שרה רובין
פ-2442/32 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2442/30 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2427/60 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מכתב קטע מטיוטת מכתב של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2427/46 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע מכתב קטע מטיוטת מכתב של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2427/45 1/1/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי מכתבים קטע מטיוטת מכתב ביידיש של אליעזר רפאל מלאכי.
פ-2445/73 5/11/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – AMRICAN JEWISH CONGRESS
פ-2443/17 8/31/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משרד עו"ד ליפמן וזקס (ניו יורק) בדבר אישור כניסה לארץ ישראל
פ-2443/37 12/21/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלכס דרוק [?]
פ-2739/2 1/1/1921 ספר ההגנה. טיוטת קטעים מתוך ספר ההגנה הכוללת פרקים מאת רחל ינאית בן-ינאית  זאב אבנת  מאיר גוזמן  ישראל אמיר  אליעזר שמאלי  יהושע אשל  גדליה אלון  יוסף בר נון  סעדיה קירשנבוים  יוסף הכט ועוד. התאריך משוער.
פ-2445/35 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – the sports club – jerusalem
פ-2445/16 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת הסופרים העברים בא"י 
פ-2444/47 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יידישעס טאגבלאט
פ-2443/9 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כרטיסי ביקור  כרטיסי ברכה והזמנות 
פ-2443/22 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מקס ליפמן
פ-2443/11 1/1/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Irving Satin ומשפחתו
פ-2443/54 2/7/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב צבי יהודה לנדאו
פ-2443/21 2/19/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים אליעזר הויזנברג קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל
מ-5125/16 5/18/1921 Antimalarial Project – Advisory commision – Minutes פרוייקט אנטי מלרי – ועדה מייעצת – פרוטוקולים
תת-9/7 7/1/1921 תיק מחלקת המדידות המנדטורית על הגבול הצפוני -הסכמים בריטיים-צרפתיים מ-3.2.22 19.12.23 העתקי חומרים של מחלקת המדידות שהועברו על-ידי משרד החוץ. הוראות לביצוע  התכתבות בקשר לקביעה וסימון הגבול הצפוני בין ארץ ישראל לסוריה ולבנון שבשליטת המנדט הצרפתי על בסיס ההסכמים שנערכו בין בריטניה וצרפת בשנים 1923-1920; סכסוכי גבול בקשר לאדמות צמח  מיקום הגבול במטולה ועוד. קשיים בקביעת הגבול בצפון בזמן מלחמת העולם השנייה.
פ-2444/56 8/7/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חברה לתעשית שטיחים "מרבדיה" ארץ ישראל
פ-2884/22 10/6/1921 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ילין דוד  ישעיהו פרס
פ-2385/1 11/7/1921 חומר של דב יוסף העתק כתב המינוי של ועדת החקירה למאורעות 1921  התכתבות אישית ובנוגע לארגונים ציוניים.
מ-1260/42 11/13/1921 Hai Paniqel – הרב יוסף חי פאניזיל התכתבויות ותעודות בנוגע לרישיון עריכת דין שניתן לרב פאניז'ל.
פ-2883/5 1/1/1922 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה  2 מכתבים מפרופ' מזר (בנימין מייזלר)
פ-2883/4 1/1/1922 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "קריית ספר" – בית הספר הלאומי לעבודת האדמה בארץ ישראל מכתב והעתק מכתב של ישראל בלקינד לרפאלי
פ-2445/77 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הזמן"
פ-2443/7 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיה אורבך
פ-2443/62 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יצחק איזייק הלוי הרצוג מכתב המלצה אל הרב גסטר כדי לסייע למלאכי להיכנס למוזיאון הבריטי בלונדון
פ-2443/6 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה גרייבסקי
פ-2443/5 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בילא כהן
פ-2443/2 1/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון חיים גרייבסקי ובנותיו חיה ורחל
פ-2840/27 1/3/1922 ועד הכללי כנסת ישראל החלטה על דין תורה בין כולל אמריקא לבין וועד הכוללים
פ-2445/24 1/17/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קפת מלוה ירושלים 
גל-63862/8 2/1/1922 אחוזת בית טבריה אגודה הדדית בעמ פרוטוקולים של האגודה השיתופית
פ-2443/19 6/1/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התכתבות בנוגע לקשייו במעמד של מלאכי כמהגר לארה"ב התכתבויות עם: משרד עורכי הדין ליפמן וזקס  אברהם גולדברג מההסתדרות הציונית של ארה"ב  ישראל זבין העורך של "יידשעס טאגעבלאטט"
פ-2841/13 12/16/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן יהודה
פ-2884/14 1/1/1923 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – כרוז "אל הבוחרים לועד העיר של ועידת הבחירות המאוחדת של רשימת המרכז"  ומכתבים שונים
פ-2446/67 1/1/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי רפאלי טיוטת רשימה ביבליוגרפית
פ-2444/49 1/1/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. פרץ שרייבער פאראיין 
פ-2444/20 1/1/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי –     the jewish home journal (פרויען זשורנאל)  ויקטור מירסקי
תת-5/37 6/1/1923 מכתב של שופט עליון בארה"ב לואי ברנדייס לד"ר ג'.פוהס מ-20.6.23 (מקור) ומכתב של פוהס אל ברנדייס מ- 4.8.23 מכתב של השופט לואי ברנדייס לגיאולוג ג'וליוס ומכתב פוהס לברנדייס בעניין חיפושי נפט בארץ ישראל.
פ-2884/23 8/6/1923 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בית חנוך עיוורים לבני ישראל
פ-2884/21 9/18/1923 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – קרן היסוד  הקרן הקיימת  א. השלכה המרכזית של "קרן היסוד" בארץ ישראל ב. הועדה המרכזית לתרומות הקרן הקיימת – ירושלים
פ-2443/64 10/30/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון גרייבסקי
פ-2445/74 11/25/1923 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה ליונס
מ-5273/13 1/1/1924 JERUSALEM NAME SHEETS -C- SCALE 1:2000 לוחות שמות גיאוגרפיים למפה 1:2000 ירושלים  ליפתא  דיר יאסין
פ-2445/64 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עדן" ירחון לבני – הנעורים {ניו-יורק]
פ-2445/4 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – oriom press
פ-2445/36 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרן בנין ירושלים 
פ-2443/61 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס גרייבסקי
פ-2443/4 1/1/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד יצחק בלומנטל
פ-2884/27 12/21/1924 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – מושל מחוז ירושלים-יפו
פ-2883/16 1/1/1925 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – טופס החרמת הבחירות מצד היישוב הישן טופס החרמת הבחירות והתנגדות לאספת הנבחרים ולוועד הלאומי מצד היישוב הישן בירושלים
פ-2443/60 1/1/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם ריבולוב
פ-2443/29 1/1/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים שונים
פ-2443/13 1/1/1925 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אנה (חנה) קוטוב
פ-2884/4 3/22/1925 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – חוזרים  הזמנות  אישורים  תעודות
גל-63868/6 6/16/1925 מנור חברה הדדית לטקסטיל בעמ תקנות האגודה  התכתבויות  מאזנים ועוד.
פ-2574/14 1/1/1926 חפירות שונות. מכתבים
פ-2444/57 1/1/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – The New York Public Library
פ-2443/35 1/1/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים שונים
פ-2445/98 9/28/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – HEBREW INSTITUTE OF UNIVERSITI HEJGHTS הסכם בין המוסד לגב' שטיינברג בדבר משרת הוראה שלה במוסד
פ-2445/58 10/18/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת הסופרים העבריים באמריקה 
פ-2445/66 11/9/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת הסופרים העבריים באמריקה 
פ-2443/26 12/12/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים הירשנזון
פ-2445/14 1/1/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דביר" (בית הוצאת ספרים) חיים נחמן ביאליק
פ-2444/22 1/1/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – yonkers zionist orqanization (ד"ר שמואל מילר)
מ-1493/2 1/1/1927 תעודות נישואין – רמת גן ( ממספר 48526 עד מספר 48564  20596 עד 20600  15600) רמת גן – תעודות נישואין
פ-2884/2 3/27/1927 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – עתון חרות גיליון ב' 
גל-63759/9 10/1/1927 אגודת שכונת זכרון משה חברה הדדית בעמ שכונה בירושלים. התכתבות של ישעיהו פרס  יושב ראש השכונה והמפרק של האגודה.
פ-2446/60 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הביבליוגרפיה של ר' א.מ. לונץ
פ-2446/33 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרן ישראל מץ הוצאה מחדש של כתבי פרץ סמולסקין
פ-2445/88 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פנס"
פ-2445/13 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם גולדברג 
פ-2444/48 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אידישער ארבעטער יאהר בלק און אלמאנאך
פ-2444/25 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פערלאג לעבן 
פ-2444/17 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – who's who in american jewry
פ-2444/13 1/1/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ווארדי – יאעליט טעטארי סטודיא
פ-2883/28 4/13/1928 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בני ברית בחוף התכלת שבצרפת
פ-2884/24 8/28/1928 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – גדוד מגיני השפה בארץ ישראל
מ-1493/15 11/5/1928 תעודות נישואין – הרצליה בתיק תעודות מהשנים 1928-1939 מהרצליה.  להלן מספרי התעודות: 37251 עד 37271  31851 עד 31875  29251 עד 29275  27326 עד 27350  23976 עד 24000  21301 עד 21325  16626 עד 16650  12751 עד 12775  9176 עד 9200  3439 עד 3450  27341.
פ-2841/17 1/1/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמעון חיים ? מירושלים מסמך בודד מהתקופה המנדטורית
פ-2444/21 1/1/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נער: ירחון לילדים (צבי שרפשטיין)
פ-2443/16 1/1/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עו"ד י.ב. זוסמן
גל-63759/2 2/1/1929 אגודת קרדיט עממי א"י חברה הדדית חיפה בעמ
פ-2442/34 4/19/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן מכתב לעורך "דער טאג"
פ-2443/49 5/14/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלתר לוין (אסף הלוי)
גל-63759/6 6/1/1929 אגודת קופת מלוה וחסכון לבעלי מלאכה אגודה הדדית חיפה בעמ
גל-63759/5 6/1/1929 אגודה שתופית משק עין חרוד קבוצת פועלים להתיישבות בעמ
פ-2884/12 10/22/1929 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – התקומה הפנימית של עמנו  קרן בני ברית לבנין בתים בא"י בע"מ א. "התקומה הפנימית של עמנו" (חוברת על בני ברית) – תש"ה – 1945 ב. חוק החברות 1921 – קרן בני ברית לבנין בתים בא"י בע"מ (חוברת 1924)
פ-2919/14 10/25/1929 מכתבים מליגת נשים למען פלשתינה אל רחל ינאית בן-צבי שלושה מכתבים מאת אידה דנציגר (Ida S. Danziger)  מזכירת "ליגת נשים למען פלשתינה" (Women's League for Palestine) (ליגת נשים למען ישראל)  לרחל ינאית בן-צבי  בנוגע להקמת בית החלוצות בחיפה.
מ-1493/3 11/14/1929 תעודות נישואין – רמת גן בתיק תעודות מהשנים 1929-1936 מרמת גן. להלן מספרי התעודות: 4365 עד 4389  4105  4101  3838  3811  3580  3577  3498  3475 עד 3476  3472  3464  3408  3459  3415  2920  2001 עד 2003  1690 עד 1700  1676 עד 1686  1294 עד 1300  5  24696  6572  46393.
מ-5273/3 1/1/1930 FARWANA SURVEY LIST  CADASTRAL SURVEY סקר קדסטרי  פרואנה  עמק בית שאן רשימות
פ-2884/9 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ספריית בני ברית – כרך ב
פ-2884/8 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ספריית בני ברית – כרך א
פ-2884/11 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ספריית בני ברית – כרך ד
פ-2884/10 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – ספריית בני ברית – כרך ג
פ-2883/3 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "בצלאל" – בית הנכות הלאומי
פ-2883/19 1/1/1930 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – רשימה שמית של לשכת "בנימין ד' רוטשילד" ראשון לציון
פ-2446/49 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנקס חומר מחקר ביבליוגרפי
פ-2445/89 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – jemish cnmmmitg center
פ-2443/8 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חינה אבנציק
פ-2442/33 1/1/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-3094/16 1/19/1930 הצורך לטפח את התנועה החלוצית בדמשק מכתב מיצחק בן צבי לוועד הפועל של ההסתדרות בנדון ובנושא סיוע ליתום.
פ-2443/65 2/17/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. מילר
גל-64229/4 5/5/1930 השרון המאוחד אגודת נהגים הדדית בעמ בתיק התכתבויות בנוגע לאגודת התאחדות הנהגים "השרון"  אגודה הדדית בע"מ  אשר התמזגה עם האגודה "אגד" קבוצה אופרטיבית בע"מ
פ-2445/69 6/8/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות המורים והמנהלים העבריים בארצות הברית 
פ-2445/3 8/22/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נשף הפרידה לד"ר ה.ל. גורדון 
פ-2446/13 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הורודצקי ביבליוגרפיה במלאות לו 60  מכתב
פ-2445/99 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות עברית באמריקה 
פ-2444/73 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית מדרש למורים ובית ספר גבוה "הרצליה" ניו-יורק 
פ-2444/52 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "שפת ציון" יונקרס
פ-2443/25 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל מלאכובוסקי
פ-2443/10 1/1/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים מאנשים שונים
פ-1512/5 1/1/1931 חוזה בנין שני העתקים שונים של חוזי בניה באתר הקריה.
פ-2446/18 2/18/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. רבידוביץ' התכתבויות בנוגע לביבליוגרפיות של ש. א. הורדצקי וסוקולוב
פ-2883/12 6/23/1931 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – הרצאות
מפה-3359/1 10/1/1931 Sketch Map of Palestine – Communications המפה האדמיניסטרטיבית  של התחבורה והנטיעות ( המקרא – של הנטיעות  מקרא בנושאים אחרים – ראה מפה מס' 3335 ) של צפון ומרכז הארץ ( נפרדה ממפת הדרום – ראה מפה מס' 3335 ); סומנו קוי הגבול הבינלאומי עם לבנון וסוריה  גבולות המחוזות והנפות; שמות המחוזות והנפות סימני הישובים  הכבישים ומסילות ברזל  סוכנויות דואר  סימני הנטיעות בצבעים שונים ( מקורות – מידע נמסר ע"י ; British Gendarmerie Road Map 1:125000 1924 RAF & PWD; תוקן ע"י Field Survey coy. EEEF 1918; 1:20000 Series Survey of Palestine; ע"י 1:40000 Map-7Field Survey Coy REEEF 1918 בסיס המפה – מידע – דצמבר 1929; שורטט והודפס ע"י Survey Office  Jaffa הוצאה מתוקנת 10.1931 )
פ-2444/84 12/31/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת "שפת ציון"
מפה-5371/1 1/1/1932 התרבות שנתית של התושבים   Annual Grouth of Population excluding Bedouins and unrecorded Immigration בתיק דף כרזה סטטיסטי של טבלת גידול האוכלוסיה בארץ-ישראל מנדטורית בשנים 1922 – 1931 ( לפי השנה ) על רקע צהוב ( להוציא בדוים ומהגרים בלתי חוקיים ); סומנו נתונים כלליים ולפי הדתות ( מוסלמים  יהודים  נוצרים ואח' ) נתונים – חסרים
מ-5273/1 1/1/1932 CADASTRAL SURVEY TIRA SURVEY LISTS סקר קדסטרי  רשימות  טירה (עמק בית שאן)
פ-2883/13 1/1/1932 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – התאחדות צעירי ארם נהריים
פ-2444/83 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות חניכי הגמנסיה "הרצליה" תל-אביב 
פ-2444/80 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות תלמידי סלובודקה "כנסת ישראל"  ניו יורק
פ-2443/63 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. לוונבך 
פ-2443/40 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. רוזין
פ-2443/3 1/1/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרים [?]
חצ-4833/6 3/1/1932 טוגו – משתלמים
פ-2443/45 10/27/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר בנימין ל. גורדון
פ-2446/6 11/21/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה ברינד  מכתב תלונה אל מנחם ריבולוב בדבר ה"בבליוגרפיה של העיתונות העברית באמריקה"
פ-2443/27 12/31/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב שפירא
פ-2884/19 1/1/1933 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – לוחות  פנקסים  כתובות וכו'
פ-2884/1 1/1/1933 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – כהן ש. 
פ-2883/14 1/1/1933 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – התכתבות עם כנסת ישראל בארץ ישראל הוועד הלאומי בתיק מכתב אל בן צבי
פ-2444/18 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יידישע קולטור געזעלשאדט yiddish culture society
פ-2443/36 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מנחם מנדל אקשטיין
פ-2443/33 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל צרבינסקי בקשה לפרסום מאמר זכרון ליהושע ברזילי במלאות 15 שנה למותו.
פ-2443/32 1/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יחזקאל אנוביץ
מ-1493/4 1/3/1933 תעודות נישואין – רמת גן (ממספר 4390 עד מספר 4399  4776 עד 4875  6226 עד 6275  8542  6551 עד 6600  6751 עד 6825  7876 עד 7950  8026 עד 8125  8451 עד 8551  6578)
גל-64213/1 5/1/1933 קבוצת אחים קואופרטיב בעמ קבוצת אחים קואפרטיביםים – שיחרור שעבודים
פ-2445/43 9/1/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גליון אמריקה הישראלית  גיליון יובל של "הדואר"
פ-2446/35 9/6/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Peter Wiernik מכתב בדבר הוצאה לאור של כתבי אביו ועריכת ביבליוגרפיה שלהם
גל-63908/4 10/1/1933 יבנה קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ קבוצת רודגס עד 1940 וקבוצת יבנה מ-1941
מ-1493/13 10/27/1933 תעודות נישואין – רעננה (ממספר 7976 עד מספר 8025  15651 עד 15687  20865) תעודות נישואין רעננה 1933-1936.
פ-2445/71 10/30/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הסתדרות בני ארץ ישראל באמריקה
פ-2443/44 11/29/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי יפה 
פ-2444/54 12/25/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משרד הגליל הציוני דברונקס משה ורטמן
פ-2883/17 1/1/1934 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – התכתבויות שונות
פ-2445/45 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ארדער בני ציון
פ-2444/55 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צענטראלע אידישע ביבליאטעק און פרעסע ארכיון  יעקב לעווין  נ. פיינערמאן  ג. לוצקער
פ-2443/51 1/1/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאון חריף
מ-1494/4 1/2/1934 תעודות נישואין – רמת גן (ממספר 11151 עד מספר 11213  9851 עד 9925  9501 עד 9575  9151 עד 9175  8901 עד 9000  8555 עד 8575) תעודות נישואין – רמת גן. 1934 "A"
גל-64213/2 5/1/1934 קבוצת אחים קואופרטיבית בעמ קבוצת אחים קואופרטיבית –  חשבונות רווח והפסד ; מאזנים- 1934-1945 פירוק האגודה – דוח סופי של המפרק מהקלות ותשלומים – 1946
גל-63763/11 5/1/1934 אגודה שתופית קפת מלוה וחיסכון כפר עטא בעמ
פ-2446/61 5/29/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מילואים לביבליוגרפיה על יהודי תימן תוספת לרשימתו של ד"ר א. בראואר. נדפס ב"קריית ספר" שנה י"א
פ-4089/17 6/1/1934 גליונות "במעלה – עיתון הנוער העובד" ו"דבר השבוע" עם מאמרים לזכר חיים ארלוזורוב בגליונות מאמרים לזכר חיים ארלוזורוב שפורסמו מיד אחרי הירצחו ובמלאת שנה  5  10  13  16 ו-30 שנה לרצח.
מ-1494/3 7/27/1934 תעודות נישואין – רמת גן (ממספר 1 עד מספר 50  11214 עד 11275  12826 עד 12834  12855 עד 12875  18251 עד 18269) תעודות נישואין – רמת גן 1934 "B"
מ-1492/8 8/28/1934 תעודות נישואין – כפר גנים (ממספר 11526 עד מספר 11550  13326 עד 13350  16976 עד 16995) כפר גנים – תעודות נישואין
טס-11366/5 1/1/1935 תצלומי גרשון טץ בארועים שונים. תצלומים של גרשון טץ  ראש העיר הראשון של נהריה ואנשים נוספים בכנסים  ביקורו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון בבית קיי בנהריה; ביקור שר המשטרה  שלמה הלל בנהריה; תצלומים מיום הצמאות ה-20 למדינה בנצרת; עצרת חגיגית ליובל ה-50 להסתדרות – 1970; פתיחת שדה תעופה בצת – נובמבר 1971; טקס יום הזיכרון בבית הקברות הצבאי נהריה; הנחת אבן הפינה לבית עירית נהריה; חנוכת בית למוסדות העיר השונים  ביקורים באתרים בארץ ועוד.
טס-11366/4 1/1/1935 תצלומי גרשון טץ. תצלומים של גרשון טץ  ראש העיר הראשון של נהריה  ואנשים נוספים בכנסים  חנוכת בית למוסדות העיר השונים  ביקורים באתרים בארץ ועוד. תהלוכת 'אחוות עמים – הדרך להגשמת הציונות הסוציאליסטית'  תצלומים מחג הפועלים – האחד במאי; תצלומים מכנס נשי ראשי עיריות בבת ים; ביקור בבית הכנסת בפקיעין העברית; חגיגות חום העצמאות הראשון בנהריה; ביקור הנציב העליון הבריטי בנהריה; ביקור הנשיא הגרמני ריכרד שטראוס בישראל.
פ-2445/92 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מחנה עברי "אחיעבר"
פ-2445/32 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית המדרש לרבנים באמריקה – הספריה 
פ-2444/69 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – jewish state zionists of amrica הזמנה לפגישת חברי הארגון
פ-2444/29 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מפלגת המדינה העברית באמריקה 
פ-2443/47 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מיכל דוידזון
פ-2443/42 1/1/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב ל. גרינוולד
טס-11366/3 1/1/1935 תצלומי גרשון טץ. תצלומים של גרשון טץ  ראש העיר הראשון של נהריה ואנשים נוספים בכנסים  כנס תיירות באילת  יום העצמאות הראשון בנהריה – מצעד היחידות הלוחמות  פתיחת תחנת 'אגד' החדשה;  הוועידה הארצית ל'איחוד החקלאי' – 1965; תצלומים מבחירות לכנסת ולעירייה – 1965; חגיגות 'יום הים' בנהריה; תצלומים מבית ההבראה ע"ש א.ס. קיי בנהריה; ביקור שר העבודה  יגאל אלון בנהריה; חנוכת בית למוסדות העיר השונים  הקמת מבנים שונים בעיר  ביקורים באתרים בארץ  בבית העיריה נהריה.
טס-10971/68 1/1/1935 אסתר הרליץ בילדותה. אסתר הרליץ בילדותה  יושבת על שידה.
מ-1493/9 5/3/1935 תעודות נישואין – רמתיים  בני ברק  ירקונה  כפר מליץ  מגדיאל. (ממספר 64251 עד 64263  48520  40151 עד 40200  35601 עד 35625  15926 עד 15950  24701 עד 24725) תעודות נישואין – רמתיים  בני ברק  ירקונה  כפר מליץ  מגדיאל.
פ-2446/36 6/21/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלברט מורדל  מכתב בדבר ביבליוגרפיה של אביו
גל-63763/9 7/1/1935 קבוץ השומר הצעיר במעלה קבוצת פועלים להתיישבות שתופית בעמ
גל-63763/7 7/1/1935 אגודה הדדית בית שתופי ח של הפלס בגבעת רמבם בעמ
גל-63763/5 7/1/1935 אגודה הדדית בית שתופי ט של הפלס בגבעת רמבם בעמ
גל-63763/4 7/1/1935 אגודה הדדית בית שתופי י של הפלס בגבעת רמבם בעמ
גל-63763/3 7/1/1935 אגודה הדדית בית שתופי יא של הפלס בגבעת רמבם בעמ
גל-63763/10 7/1/1935 תמנה אגודה הדדית בעמ שכונה להתיישבות.
גל-63763/12 11/1/1935 אגודה הדדית קופת א"י ליטא בע"מ
מ-1492/9 11/17/1935 תעודות נישואין – כפר גנים (ממספר 37051 עד מספר 37067  31976 עד 32025  29651 עד 29700  28276 עד 28325  24501 עד 24550  21351 עד 21375  21326 עד 21344  16996 עד 17025  16988) תעודות נישואין – כפר גנים
מ-5737/13 1/1/1936 Hakem הקדם מחסן   חיפה תכנית לבניין
פ-2445/96 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרופא העברי"
פ-2445/9 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – east side state zionizt organizatioh
פ-2445/42 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – hebrew Community post
פ-2445/38 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דאס אידישע פאלק" – כתב – עת של ההסתדרות הציונית של ארה"ב
פ-2445/2 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרופא העברי  מכתב מד"ר משה איינהורן
פ-2444/28 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – A quarter of A century: a testimonial to rabbi moses Lipschitz
פ-2443/58 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר
פ-2443/46 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שמואל פייגין
פ-2443/39 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליב ליכטרמן במלאת חמש שנים למותו של המשורר מנחם מנדל דוליצקי
פ-2443/12 1/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Rabbi Joseph S Shabow
מ-1492/16 1/1/1936 תעודות נישואין – כפר סבא  בתיק תעודות מהשנים 1936-1940 מכפר סבא.  להלן מספרי התעודות: 9991 עד 9993  9947 עד 9948  9996 עד 9997  20701 עד 20712  20713 עד 20750  23951 עד 23972  24976 עד 24998  27278 עד 27300  29851 עד 29875  35701 עד 35750  37626 עד 37661.
גל-63769/12 1/1/1936 קואופרטיב הצבעים בעמ צבעות
מ-1494/1 1/7/1936 תעודות נישואין – רמת גן בתיק תעודות מהשנה 1936 מרמת גן. להלן מספרי התעודות: 18311 עד 18325  20576 עד 20590  20601 עד 20675  20680 עד 20681  20690 עד 20694  20926 עד 21050  20676 עד 20700  23773 עד 23774  23751 עד 23800  24601 עד 24663.
מ-1493/14 2/6/1936 תעודות נישואין – רעננה (ממספר 15688 עד 15700  20851 עד 20925  28401 עד 28450  35401 עד 35450  41301 עד 41350  52401 עד 52425) תעודות נישואין – רעננה
גל-63763/13 3/1/1936 אגודת חקלאים שתופית בראש פינה וסביבותיה
מ-1493/7 3/6/1936 תעודות נישואין – רמת השרון (ממספר 19226 עד מספר 19250  19876 עד 19882) תעודות נישואין רמת השרון
גל-3978/31 3/26/1936 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה – גבעת נחלה – הר הכרמל תכנית בניין ערים לגבעת נחלה על הר הכרמל.
גל-63763/6 4/1/1936 קפת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בכפר אביחיל בעמ
גל-63924/1 4/1/1936 תנובה במחוז חיפה אגודה חקלאית שתופית בעמ שעבודים
פ-2444/63 4/17/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מפלגת המדינה העברית באמריקה"
פ-2445/76 10/1/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מפלגת המדינה העברית באמריקה 
פ-2840/37 1/1/1937 בית הכנסת בשכונת קרית משה בירושלים [אוהל יצחק] חגיגת הנחת אבן פינה לבית כנסת בשכונת קריית משה בירושלים  כרוז בניין בית כנסת עם חתימת הראשון לציון ודוד ילין
פ-2883/18 1/1/1937 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – בית מנוחה  בעיות כספיות – כליי
פ-257/52 1/1/1937 נג'יב אבו שער – חבלה בכרם שקדים (1937) תלונה מטעם סלימאן ספא מכפר מאלכ  שהוגשה למושל מחוז ראמאללה בפרשת השחתת עצי-שקד ועוד.
פ-2446/70 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הוספות לביבליוגרפיות של שניאור ושל טורוב  על גבי מעטפה
פ-2444/64 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – THE LIBRARY OF THE JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY OF AMERICA לואיס פינקילשטיין
פ-2444/50 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קונגרס סופרים יהודים
פ-2444/43 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ארכיון ומוזאון של תנועת העבודה 
פ-2444/24 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קופת סופרי א"י
פ-2443/55 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. גינצבורג
פ-2443/52 1/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד פרנקל
גל-63772/9 1/1/1937 אגודה שתופית מאפית לחמי בירושלים בעמ
גל-63893/3 2/1/1937 טירת צבי קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ (כרך א')
גל-63764/7 2/1/1937 מענית קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63772/13 5/1/1937 אגודה שתופית הכנף בעמ יבוא עופות מרומניה.
פ-2445/53 6/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה למסיבה לכב' ד"ר מאיר וכסמן מטעם "ההסתדרות העברית באמריקה" ו"הדואר"
גל-63772/12 7/1/1937 אגודה שתופית יצרני הדר נתניה בעמ יכין  חברה שיתופית לקבלנות חקלאית בע"מ.
גל-63772/11 7/1/1937 אגודה שתופית קופה לביטוח הדדי של מטעים בעמ
גל-63772/10 7/1/1937 אגודה שתופית שרות עמק חפר בעמ
גל-63772/2 7/1/1937 אגודה שתופית פסג' תעשיה בעמ
גל-63763/1 8/1/1937 אגודה שתופית מפיץ הספר להוצאת הספר העברי והפצתו בעמ
גל-63772/5 8/1/1937 אגודה שתופית שכונת פועלים ג בראשון לציון בעמ
גל-63772/4 8/1/1937 אגודה שתופית קרית בורוכוב בעמ זליג לוביניקר (לבון).
גל-63772/3 8/1/1937 אגודה שתופית פסג' תעשיה בתל אביב בעמ פסג' תעשייה  רח' הרצל תל אביב
גל-63766/10 9/1/1937 אגודה "העמל" קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ הקיבוץ התקיים בקרית חיים מ-1936 עד 1944 ואז עבר לרוחמה.
פ-2883/20 9/16/1937 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – הזמנה לאספת זכרון במלאת שנה למותו של מאיר דיזנגוף ז"ל – ראש עריית תל אביב
פ-2445/23 10/1/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בית המדרש למורות ולגננות בתל-אביב 
פ-2445/94 10/14/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קובץ לכב' ד"ר ניסן טורוב
פ-4059/9 12/1/1937 מחמוד ח'ליל אבו-נעמה ושותפיו נגד אגודת התאחדות מכוניות הצפון תביעה כספית בבית משפוט השלום ברמלה
גל-63763/8 12/1/1937 אגודה קבוצה הדדית ב לחסכון בעמ קבוצה הדדית לרכישת מגרשים ובנין בתים שע"י הלואה וחסכון  יפו-תל אביב בע"מ. הסופר אשר ברש כיהן בתפקיד בכיר באגודה. אשתו אולגה הייתה חברה באגודה.
גל-63769/11 12/1/1937 משק אגודה שתופית חקלאית כללית יבנאל בעמ
פ-2883/2 1/1/1938 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – קרן בני ברית לבנין בתים בארץ ישראל כולל פנקס פרוטוקולים
פ-2883/15 1/1/1938 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – גב' הירש שרלוט
פ-2445/60 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט / צענטראלע פארוואלטונג
פ-2445/10 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "תקומה" (חוברת של הקק"ל)
פ-2444/16 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רמה: ירחון לספרות מדע ושאלות הזמן רפאל שוחט
פ-2443/15 1/1/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאה רוטבלט
גל-63764/18 1/1/1938 המאפיה השתופית חמה תל מונד בעמ
גל-63772/1 1/1/1938 קואופרטיב הסולם בתל אביב בעמ העברה (טרנספר) מגרמניה
מ-1496/2 1/2/1938 תעודות נישואין – פתח תקווה (ממספר 29206 עד מספר 29250  29701 עד 29775  31626 עד 31735) תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1493/16 1/28/1938 תעודות נישואין – הרצליה (ממספר 48701 עד מספר 48707  42901 עד 42925  37676 עד 37700  29301 עד 29325) תעודת נישואין הרצליה
גל-63764/4 2/1/1938 אגודה שתופית בית עמית בעמ
גל-63764/1 5/1/1938 אגודה שתופית בית ימין תל אביב בעמ קרית מאיר  אגודה שיתופית בע"מ. בית ימין מס' III/13.
גל-63764/9 9/1/1938 מענית קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-63764/5 9/1/1938 רמת השומרון קבוץ הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ עמ' 172 והלאה: בארות יצחק.
גל-63764/3 12/1/1938 האגודה הצרכנית יצרנית שתופית בהדרגה בעמ
תת-4/27 1/1/1939 כרוזים של אצ"ל חומר לתערוכות
פ-2445/90 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קלוב פא"ן עברי
פ-2443/48 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר גולדברג מכתב אל מלאכי בצרוף רשימה אוטוביוגרפית וביבליוגרפית ותמונת פורטרט.
פ-2443/38 1/1/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – האחים שלוזינגר
מ-5225/29 1/1/1939 תעודות נישואין – דרוזים – מע'אר בערבית
פ-2445/25 2/23/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Library Project Association  workers Alliance מכתב מאסתר צוויג בנוגע לתערוכה
פ-2443/23 2/27/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר פנחס חורגין מכתב אל מלאכי בדבר ייסוד קבוצת אינטלקטואלים מבני ארץ ישראל שתסתפח בעתיד להסתדרות בני ארץ ישראל.
פ-2446/12 4/17/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר אברהם לבסקי מכתב בדבר חוברת יובל לכבוד ישראל צורבא (צרבינסקי)
פ-691/1 5/4/1939 התעשייה העברית בארץ ישראל תזכירים על התעשיה העברית בארץ-ישראל ועל כושר הקליטה הכלכלי של הארץ מאת המכון לחקר כלכלי בסוכנות היהודית.
גל-63769/7 11/1/1939 אגודה חקלאית כללית שתופית מתולה בעמ
פ-2446/34 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סקירה ביבליוגרפית על עבודות על רש"י בספרות העברית החדשה התכתבות בנושא הסקירה עם הירחון "בצרון"
פ-2445/78 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הועד להוצאת כתבי א. רגלסון 
פ-2445/57 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת המורים העברים ניו-יורק
פ-2445/21 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד להוצאת כתבי א. רגלסון
פ-2444/79 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קלוב פ"אן עברי ניו-יורק 
פ-2444/39 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרן התרבות (אברהם גולדברג)
פ-2443/50 1/1/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מנחם גלן
מ-1341/53 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט  – מסמכים אודות סוסים בשירות המשטרה  ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/52 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוס לשירות המשטרה  כולל דוחות על מצבו הרפואי של הסוס. ללא אפשרות לראות תאריכים מדוייקים.
מ-1341/51 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוס לשירות המשטרה. ללא יכולת לראות  תאריכים מדוייקים.
מ-1341/50 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוסים לשירות המשטרה. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/49 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים בנוגע לסוסים בשירות המשטרה – ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/48 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוס לשירות במשטרה  כולל פירוט על מצבו הרפואי של הסוס. ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/47 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט- קליטת סוס לשירות המשטרה  ללא יכולת לראות תאריכים.
מ-1341/46 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – דוחות רפואיים על סוס בשירות המשטרה – ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/45 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוסים לשירות במשטרה  ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/42 1/1/1940 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמכים אודות סוסים בשירות המשטרה. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/39 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוס לשירות המשטרה כולל מסמך הגשת תלונה במשטרה על פשע. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/38 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוס לשירות המשטרה. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/37 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים בנוגע לסוסים במשטרת המנדט – ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/36 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוס לשירות המשטרה. ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/34 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוס לשירות במשטרה  אין תאריכים ברורים.
מ-1341/33 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט- רישום סוס לשירות המשטרה  לא ניתן לראות תאריך של החומר עקב טשטוש.
מ-1341/30 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים אודות סוסים בשירות המשטרה  כולל מעקב רפואי. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/28 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכי קליטת סוסים לשירות במשטרה. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/27 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוס לשירות המשטרה וסקירת מצבו הפיזי. לא ניתן לראות תאריך מדויק.
מ-1341/26 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים אודות סוסים בשירות המשטרה  ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/25 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – הכנסת סוס לשירות המשטרה  ללא תאריכים מדויקים.
מ-1341/21 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – רישום סוס לשירות המשטרה. עקב טשטוש לא ניתן לראות תאריך.
מ-1341/20 1/1/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים על סוסים בשירות המשטרה כולל דיווח על מוות של שני סוסים. ללא תאריכים מדויקים.
מ-1496/4 1/2/1940 תעודות נישואין – פתח תקווה (ממספר 42751 עד מספר 42797  41451 עד 41500  29790 עד 29800  29776 עד 29789  31736 עד 31750) תעודות נישואין פתח תקווה
מ-1492/10 1/12/1940 תעודות נישואין – כפר סבא (ממספר 37662 עד מספר 37675  40376 עד 40400  42251 עד 42300  44626 עד 44675  49176 עד 49200  52976 עד 53041) כפר סבא – תעודות נישואין
פ-2446/19 2/6/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי טיוטה בדבר ביבליוגרפיה
מ-1493/17 2/17/1940 תעודות נישואין – הרצליה (ממספר 37272 עד מספר 37275  37851 עד 37875  48676 עד 48725  52952 עד 52967  53151 עד 53157) תעודות נישואין הרצליה
מ-1341/29 2/18/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמכים אודות סוסים בשירות המשטה ללא תאריכים מדוייקים.
מ-1341/32 4/24/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמך אודות קליטת סוס לשירות המשטרה.
מ-1341/22 6/21/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמך קבלת סוס לשירות המשטרה וסקירה על עברו הרפואי
גל-63766/6 7/1/1940 אגודת קבוצת הנוער העובד אלומות קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
מ-1341/54 8/7/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט  קליטת סוס לעבודה בשירות המשטרה כולל מסמך על ביקורות לסוס בידי מפקדים.
גל-63767/13 10/1/1940 אגודה שתופית קופת התגמולים של פועלי יצהר בעמ קופת תגמולים.
גל-63767/11 10/1/1940 קאופרטיב לעבודות ים בתל אביב בעמ
גל-63767/9 12/1/1940 הקואופרטיב הצבורי אגודה קואופרטיבית צרכנית בתל אביב העיתון "המשקיף".
גל-63767/3 12/1/1940 אגודה שתופית חקלאית לקרור ברמת השרון בעמ
גל-63767/1 12/1/1940 אגודה שתופית עין ציון להספקת מים בעמ
מ-1341/23 12/21/1940 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמך בנוגע לקבלת סוס לשירות המשטרה ובדיקתו.
פ-2445/31 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נשף לרגל הוצאת "אונזער צייט קומט" מאת אב. גולדברג 
פ-2443/53 1/1/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים טשרנוביץ (רב צעיר)
מ-1496/3 1/7/1941 תעודות נישואין – פתח תקווה (ממספר 42798 עד מספר 42825  46301 עד 46350  48976 עד 49025  52851 עד 52875  53426 עד 53479)
פ-2445/30 2/10/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גלויה בדבר נשף אבל של אהרון פרנקל 
פ-286/12 5/8/1941 עיסא נח'לה + נג'יב ג'רמאנוס – מקרקעין ומים בסוכריה שבנפת באר-שבע (1943) תביעת יורשי ע'אנם ח'מיס נגד נו'אף עבד אל-עדוס ואחרים בפרשת שלילת זכותם של הנתבעים לבעלות על באר  פסק-דין בפרשה ודיונים בבתי משפט
גל-63767/5 8/1/1941 אגודה שתופית שרות העמק להובלה בעמ קיבוץ עין חרוד. קיבוץ תל יוסף.
גל-63767/7 9/1/1941 הירדן ארגון של הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ הזורעים.
פ-2445/29 9/15/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכ. בדבר הזכרה ליום השלשים של פטירת  רפאל שוחט 
מ-1341/40 12/23/1941 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט-  קליטת סוס לעבודה בשירות המשטרה.
פ-2446/7 1/1/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר ביבליוגרפי
מ-5225/30 1/1/1942 תעודות נישואין – דרוזים – מע'אר בערבית
פ-2444/12 1/8/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קרן לואיס למד – לספרותנו בעברית ואידיש  ש. ניגר  מ. ריבולוב
פ-2444/81 3/17/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – החוג העברי "נ. סוקולוב" ניו-יורק
פ-2445/11 6/20/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה לנשף זכרון שבע שנים לפטירת ח.נ. ביאליק מטעם חברת השירה העברית באמריקה
פ-2884/3 11/17/1942 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – העתק מסמך סודי של ממשלת פלשתינא א"י
פ-2927/13 1/1/1943 עליית הנוער. התכתבות בין הנס בייט (עליית הנוער ירושלים) לבין גורמים שונים בעניין נסיעת רחל ינאית לסוריה ולבנון למטרת העלאת נוער לישראל.
פ-2446/59 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי בן אב"י רשימת מאמרים של איתמר בן אב"י
פ-2444/45 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ה"פארבאנד" הסניף העברי (ש.ז. בלום)
פ-2443/66 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טורוב
פ-2443/59 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי
פ-2443/57 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. מייזליש
פ-2443/31 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א.ש. יהודה
פ-2443/30 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. רוזנבלום
פ-2441/14 1/1/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי –  מכתבים שונים התכתבות בנושא הוצאת ספרים
מ-1492/11 1/3/1943 תעודות נישואין – כפר סבא (ממספר 53042 עד מספר 53050  57176 עד 57210  57213 עד 57250) כפר סבא – תעודות נישואין
מ-1493/10 1/15/1943 תעודות נישואין – הרצליה (ממספר 52968 עד מספר 52975  53158 עד 53188  53192 עד 53199  63951 עד 63975  71301) תעודות נישואין הרצליה
מ-1493/5 2/1/1943 תעודות נישואין – רעננה (ממספר 52426 עד מספר 52450  66401 עד 66416) רעננה – תעודות נישואין
מ-1495/2 2/2/1943 תעודות נישואין – קריית יוסף (69904  56846) תעודות נישואין קריית יוסף
מ-1495/2 2/2/1943 תעודות נישואין – קריית יוסף (69904  56846) תעודות נישואין קריית יוסף
מ-1332/11 2/27/1943 משטרת המנדט: מחלקת התנועה בחיפה שני נאשמים. האישום הוא מסירת עדות שקר  – Mustapha Issa Ibrahim Dalki  40  Moussa Issa Ibrahim Dalhi  30 שניהם מוסלמים  תושבי פלשתינה. המשפט היה ב 16.6.43  שניהם נידונו לקנס של 6 LP
מ-1338/10 3/2/1943 משטרת היישובים העבריים בתיק דו"חות אירועים
תת-13/19 6/1/1943 העתקי מסמכים מתיקים מנדטוריים בענין בית קירור וספינות דיג בעקבה הסכמים מסחריים עם חברות האחים סטייל בקשר לניהול סוכנות התחבורה הממשלתית  התכתבות בקשר לחיסול עסקי מפעל הדיג בעקבה ומכירת ציוד קירור ואנייה ועוד
מפה-4657/3 6/20/1943 ( אל-מג'דל – חממה )   ( El-Madjdal – Hamama ) בתיק תרשים של תכנון כביש חממה – מג'דל ( אשקלון ) – המשך למפה מס' 4657-2; סומנו מס' גושים וחלקות הסמוכות לכביש  תוי הכביש ( בעפרון ) וכו' בצד שמאל – תרשים קטן של מיקום הכביש ( Location Plan ) עם קנה-מידה 1:20.000 נתונים – Plan Number RPL/29; תאריך – 20.6.43; שורטט ע"י M.Halfon
פ-2446/42 10/26/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ביבליוגרפיה של טשרניחובסקי מכתב מחיים טשרנוביץ' בדבר ביבליוגרפיה לחוברת של "בצרון"
פ-2445/102 10/26/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הדואר"
גל-3965/13 1/1/1944 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים נוה אילן שרטוט ותכנית בניה
פ-2884/6 1/1/1944 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – מפעלות האגודה: פרטוקולים  דוחות  סדר יום  ועדות  זכרון דברים  מאזנים וכו'
פ-2446/40 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אורי ניסן גנסין מכתב אל מנחם גנסין בדבר ביבליוגרפיה של כתבי אחיו
פ-2445/85 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – jewish book council of America
פ-2445/65 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מוסד הרב קוק ירושלים 
פ-2445/37 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבעון קטן – למחשבה ושירה
פ-2444/26 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קאמיטעט דון יידישע שרייבער קינסטלער און וויסנשאפטלער
פ-2444/23 1/1/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יידישע קולטור: חודש – שריפט פונעם אלע וועלטעכן יידיש קולטור – פארבאנד  נחמן מייזיל  איטשע גולדברג
מ-1342/4 1/4/1944 משטרת המנדט: ענייני חיילים בתיק תכתובות בנוגע לתנאי העבודה של השוטרים הבריטיים – בקשות שונות  מתן חופשות   תנאי חופשה  מבחני קבלה והעלאה בדרגה  ימי מחלה וכו'.
מ-1341/44 1/7/1944 משטרת המנדט: אמינות כבת יד מסמכי משטרת המנדט – מסמך בנוגע להשוואת כתבי יד לצורך בדיקת אמינות של מסמך.
פ-2445/50 9/28/1944 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Committee of jawish writers and Artists
פ-2883/26 1/1/1945 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – לשכת ביאליק מס 1218  תקנות לשכת ביאליק בתל אביב
פ-286/45 1/1/1945 עיסא נח'לה + נג'יב ג'רמאנוס – השחתת עצי פרי (1945) תלונת ג'מילה סלאמה מערב אל-סו'אחרה  נגד מוסא סלאמה על השחתת עצים ועוד.
פ-2446/37 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר יובל של אגודת המורים העברים
פ-2445/59 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי- יידיער ויסנשאפטלעכער אינסטיטוט –  ייווא
פ-2445/40 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נשף לכב' prof louis finkelstein 
פ-2443/43 1/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הארולד ברמן
מ-1493/11 1/1/1945 תעודות נישואין – הרצליה (ממספר 71302 עד מספר 71325  77576 עד 77577) תעודות נישואין הרצליה
גל-63893/2 1/1/1945 טירת צבי קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
מ-1496/5 1/2/1945 תעודות נישואין – פתח תקווה (ממספר 71254 עד מספר 71275  73376 עד 73453)
מ-1495/3 1/2/1945 תעודות נישואין – קריית יוסף (ממספר 64016 עד מספר 64017  71191 עד 71200  72826 עד 72831  73351 עד 73375  73626 עד 73650  73876 עד 73898) תעודות נישואין קריית יוסף 1945
מ-1495/3 1/2/1945 תעודות נישואין – קריית יוסף (ממספר 64016 עד מספר 64017  71191 עד 71200  72826 עד 72831  73351 עד 73375  73626 עד 73650  73876 עד 73898) תעודות נישואין קריית יוסף 1945
פ-2444/14 1/15/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מוסף לקורא הצעיר – הדואר
מ-1493/12 1/19/1945 תעודות נישואין – הרצליה (ממספר 77451 עד מספר 77453  72626 עד 72650  53200) תעודות נישואין הרצליה 1945
מ-1493/8 1/24/1945 תעודות נישואין – רמת השרון (ממספר 19883 עד מספר 19890) תעודות נישואין רמת השרון
מ-1493/6 2/2/1945 תעודות נישואין – רעננה (ממספר 66417 עד מספר 66425  75901 עד 75904) תעודות נישואין – רעננה
גל-3948/30 2/5/1945 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בנין ערים מפורטת 106 פתח תקווה – אדמת זלמן וקס: מפה לתכנית חלוקת קרקע מס' 207 ופרטי התכנית שבוטלה הפקדתה.
פ-2444/10 3/4/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – התקופה (אהרון צייטלין) פרסום מאמר והוצאתו לדפוס
מ-1493/1 3/8/1945 תעודות נישואין – רמתיים (ממספר 64264 עד מספר 64269) תעודת נישואין-רמתיים
פ-2446/62 4/7/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ביבליוגרפיה של חיים טשרנוביץ טיוטת מכתב אל שלום כהן
מ-1341/24 4/27/1945 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – מסמך בנוגע לרישום סוס לשירות במשטרת המנדט.
פ-2446/66 6/1/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הספר "מסות ורשימות" מכתב מד. שיינפלד אל מערכת "הדאר" בבקשה לרכוש את הספר "מסות ורשימות" של מלאכי
פ-2445/52 7/25/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הזמנה ל"קאנפערענץ וועגן ביכער פאר די אידן און אייראפע"
פ-2445/28 9/28/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – Behrman House  inc./publishers
מ-1342/5 10/1/1945 משטרת היישובים העבריים: מסמכים בנושאים שונים בתיק התכתבויות בנוגע לשכר של עצירים כלואים ומשוחררים  פועלי עבודה ערבים ויהודים   רישיונות לנשיאת רובה  התקפה על היישוב שבי ציון  התנפלות על פועלים בגן שמואל ועוד
מפה-5328/1 10/25/1945 ( תרשים של תכנית הביוב והספקת מים )   Layout Drainage & Water Supply Plan בתיק צילום של תרשים תכנית התכנון של מערכת ביוב ואספקת מים לבנין ללא כתובת; סומנו קומת קרקע  מערכת אספקת מים  צינורות  כביש  מידות; בצד ימין – הערות טכניות וטבלת פירוט של פריטים שונים עם מידות נתונים – מס' שרטוט Drawing Number 2/21A; שורטט ע"י ( חתימה ); חתימות של מנהל כללי ומנהל הלשכה הטכנית ( לא ברור ); תאריך 25.10.1945
מ-1341/35 11/24/1945 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – קליטת סוס לשירות במשטרה.
פ-2446/44 11/25/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל צייטלין – ביבליוגרפיה מכתב מיצחק זילברשלג בבקשה לכתוב ביבליוגרפיה של כתבי צייטלין
גל-63788/11 12/9/1945 משמר הכנסת אגודה שתופית לשכון בירושלים בעמ  משמר הכנסת אגודה שיתופית לשיכון בירושלים בע"מ-מטרות האגודה וסמכויותיה  פירוק האגודה ומחיקתה מספר הרישומים של אגודות שיתופיות.
פ-2445/93 12/16/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הסתדרות בני ארץ ישראל"
מ-5076/14 1/1/1946 SECRETARIAT TELEPHONES רשימות הטלפונים במשרד
פ-2446/53 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – השלמות לביבליוגרפיה של חיים טשרנוביץ "פרי עץ חיים" השלמות לביבליוגרפיה שהדפיס מלאכי ב"בצרון" בשנת תש"ו. נדפסו ב"בצרון" אייר תשי"א. הכרך כולו מופיע בתיק.
פ-2443/56 1/1/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל יוסף כהנא
גל-63761/6 1/1/1946 אגודת POLAGENT POLISH EX SOLDIERS CONSUMERS CO-OPERATIVE SOCIETY JERUSALEM LIMITED פולג'נט – קואופרטיב צרכנים של חיילים פולנים משוחררים.
ג-2473/7 1/1/1946 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קרמיקה רשימת תכניות מחקר
מ-1331/8 1/5/1946 חוברות משטרה התיק מכיל הוראות והזמנות לגבי תחנות המשטרה בארץ (יש פה הזמנות של ציוד  הודעות לגבי שוטרים וכו').
גל-3984/30 2/17/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה – חלוקה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית חלוקת קרקע מס' 164 פתח תקווה – אדמת אריה סמובסקי: מפה לתכנית חלוקת הקרקע ופרטי התכנית.
גל-3984/32 3/4/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה – חלוקה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית חלוקת קרקע מס' 167 פתח תקווה – אדמת צבי עקרבי: מפות לתכנית חלוקת הקרקע ופרטי התכנית.
פ-2445/39 4/11/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד להוצאת ספר יובל לכבוד רב צעיר  יהושע בלוך  צבי וולפסון ופנחס חורגין
מ-1341/13 5/31/1946 משטרת המנדט: מוצגים בבית משפט מסמכי משטרת המנדט – מסמכים שנוגעים להעסקת שוטר וכן מסמך שנוגע לראיות שמוצגות בבית המשפט.
פ-2443/41 6/8/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עמונאל בן גוריון בעניין קובץ לכבוד מלאת 75 שנה לש.א. הורודצקי
פ-2443/34 6/26/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרמן פרנק עורך "פרייע ארבערטער שטימע"
פ-2443/24 6/28/1946 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יואל כהן מכתב אל מלאכי בדבר רצונו לסייע לאחת מאלמנות הסופרים העבריים.
גל-63756/2 7/1/1946 אגודה שתופית אוץ להובלה בחיפה בעמ אגודה שיתופית לתחבורה יבשתית שפורקה.
מ-1341/56 7/7/1946 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמך בנודע לבדיקת אמינות של כתב יד.
גל-63764/13 9/1/1946 בארות יצחק קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ
מ-1341/31 9/11/1946 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט – סיום שימוש בסוס במשטרה ומכירתו במכירה פומבית.
מ-1341/14 9/25/1946 משטרת המנדט: חותמות מסמכי משטרת המנדט – מסמך בנוגע לבדיקת אמינות של מסמך וכן דוגמאות של חתימות.
גל-3984/60 10/4/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בנין ערים מפורטת 207 פתח תקווה – אדמת ה' גידינסקי – מעונות פועלים בע"מ: מפות לתכנית חלוקת קרקע מס' 207 ופרטי התכנית.
גל-3984/54 10/22/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה – שכביץ התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית חלוקת קרקע 196 פתח תקווה – אדמת שמחה שכביץ (שייקביץ – אפרתי) – חלוקה בין בני בעלי הקרקע: מפות לתכנית חלוקת קרקע מס' 207 ופרטי התכנית.
מ-1341/16 10/30/1946 משטרת המנדט: אמינות וזיוף מסמך מסמכי משטרת המנדט  תיק הדן בשאלה מי כתב מסמך כלשהו  המסמך נשלח לאבחון כתבי יד.
מ-1341/5 11/1/1946 משטרה מנדט בתיק התכתבויות בנוגע לחקירת החשוד בשם Anwar Ibrahim Sheikh Yassin
גל-3984/55 11/7/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בנין ערים מפורטת 198 פתח תקווה – אדמת אהרון פרידמן ושות': מפות לתכנית חלוקת קרקע מס' 198 ופרטי התכנית.
מ-1341/3 12/3/1946 משטרת ירושלים: מסמכים לבית המשפט בתיק מדובר על מסמכים שצריך לאסוף  כדי להעביר את התיק לבית המשפט
טס-10971/53 1/1/1947 תלמידי בית הספר לדיפלומטים בירושלים (בית הכרם). תלמידי המוסד להשתלמות בבית הספר לדיפלומטיה בבית הכרם  1947.
ג-124/2 1/1/1947 מזכירות הממשלה הזמנית
פ-2444/78 1/1/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועד ספר היובל לפרופ' אברהם שלום יהודה  ד"ר ישראל בן זאב
פ-2444/76 1/1/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בצרון  טיוטות מכתבי  מלאכי להנהלת "בצרון"
פ-2444/67 1/1/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קלוב פא"ן עברי ארה"ב
פ-2444/53 1/1/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודה עברית למען ירושלים 
פ-2443/28 1/1/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב משה קורנפלד
גל-1163/35 1/1/1947 בתי"ס של המזרחי ושל אגודת ישראל
חצ-174/2 3/1/1947 שר החוץ – משה שרת
גל-63757/2 4/1/1947 אגודה שתופית לשכון בתל אביב ערמונה בעמ
מ-1341/41 4/25/1947 משטרת המנדט: סוסי משטרה מסמכי משטרת המנדט  קליטת סוס לשירות המשטרה.
מ-1341/1 6/26/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמכים בנוגע לשאלה של זיוף מסמך וראיות בנושא.
מ-5125/20 9/1/1947 Treatment of Population – Haifa טיפול באוכלוסיה – חיפה
מ-1340/48 9/1/1947 משטרת המנדט – תחנת ירושלים: רשימות כלליות בתיק רשימות כלליות  תשלומים עבור אירוח משפחות בריטיות לאחר שחלקן עזבו את הארץ   משרות פנויות בעיראק ועוד
גל-63908/3 9/1/1947 יבנה קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ
גל-63767/6 10/1/1947 אגודה שתופית היער לשיווק ואספקה גני עם מושב עובדים בעמ
מ-1341/55 10/16/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמך בנוגע לחשד לזיוף של מסמך.
מ-1341/58 10/28/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- תיק בנוגע להשוואת כתבי יד ובדיקת אמינות של מסמך שנכתב ע"י מנחם בן שמואל שולמן  וכן הצהרה של הנ"ל שלא השתתף בשום שוד עם עדות שמסר במשטרה. וכן הצהרה של יצחק בן שמעון יצחקי.
מ-1341/57 11/11/1947 משטרה מנדט מסמכי משטרת המנדט- מסמכים בנוגע לשאלת זיוף של מסמך ובדיקת כתבי יד ואמינות חתימה.
גל-3948/53 11/12/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה תיק של אגף התכנון במשרד הפנים ובו אישורי תכניות בנייה (פתח תקווה).
פ-796/1 1/1/1948 רשימות מוזמנים לקבלות פנים וארועים חגיגיים מטעם הממשלה הזמנית אירועים לסופרים ולאנשי רוח  למגבית היהודית המאוחדת  קבלת פנים לכבוד חברי הסוכנות היהודית והנרי מורגנטאו ואירועים נוספים
פ-2204/8 1/1/1948 אברהם הרצפלד. פרקי יומן ורשימות שכתב אודות התיישבות במקומות יישוב שונים בארץ  סיורים ברחבי הארץ בנושא עליה על הקרקע ועוד.
סל-9603/1 1/1/1948 סרט מספר 48 לשכת רישום ירושלים ספרי אחוזה שיטה חדשה בתים משותפים גושים: 30413 30414 30114 30115 30144 30070 30071
טס-10971/4 1/1/1948 תצלומי אליהו אילת. תצלום מקבלת הפנים שערך אליהו אילת  לכבוד אסתר הרליץ  בתפקידה כמנהלת מחלקת ארצות-הברית במשרד החוץ  בתצלום גם זהבה אילת  רעייתו של אליהו אילת  שגריר ישראל בצרפת וג'יימס מקדונלד.
טס-10971/35 1/1/1948 ג'יימס מקדונלד ובתו ברברה מקדולנד בביקורם בארץ עם מיכאל פריץ סימון  ראש הטקס במלון גת רימון. ג'יימס מקדונלד ובתו ברברה מקדולנד בביקורם בארץ עם מיכאל פריץ סימון  ראש הטקס במלון גת רימון.
טס-10971/34 1/1/1948 ג'יימס מקדונלד ובתו ברברה מקדונלד בביקורם בארץ. ג'יימס מקדונלד  הנציג הדיפלומטי הראשון של ארצות-הברית בישראל בדרגת ציר ובתו ברברה מגיעים לביקור בישראל.
גל-17020/21 1/1/1948 סעד למיעוטים כרך א' סעד למיעוטים כרך א' – דו"חות לסקירות של משרד הסעד  סקירה של "לשכת הקשר לסיוע בינלאומי" (שתפקידה לתאם את תוכניות הממשלה עם סיוע ארגונים בינלאומיים) המשך בתיק 22.
ג-5048/8 1/1/1948 פעולת בזק בקשת אלברט בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעולות בזק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/16 1/1/1948 גבור ההרים בקשת "הליגה לידידות ישראל-בולגריה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבור ההרים" בישראל: תקציר הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/86 1/1/1948 הספור שלא נגמר בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הספור שלא נגמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2883/24 1/1/1948 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – רשימה שמית א"ב של "אחי" לשכות ירושלים
פ-2441/41 1/1/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. ד. ריינס 
מגע-3176/6 1/1/1948 חומר ממשל צבאי ישראלי – רשימות תיקים
טס-11366/10 1/1/1948 תצלומי גרשון טץ בארועים שונים. תצלומים של גרשון טץ ואנשים נוספים בכנסים  חנוכת בית למוסדות העיר השונים  ביקורים באתרים בארץ  תצלומים אישיים של בני משפחתו ועוד.
ג-5221/95 1/1/1948 אש ולהבה בקשת "שטיינר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אש ולהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/7 1/1/1948 עשרת הבלתי מנוצחים בקשת "רגואן – דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עשרת הבלתי מנוצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/95 1/1/1948 אלוף שולפי האקדחים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלוף שולפי האקחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/80 1/1/1948 אלפא 60 בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלפא 60" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/13 1/1/1948 כיצד נכבש המערב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כיצד נכבש המערב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/69 1/1/1948 האם את אוהבת את בראמס בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האם את אוהבת את ברהמס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/64 1/1/1948 דיוקנו של פושע
ג-5054/26 1/1/1948 השוד בבנק של אנגליה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השוד בבנק של אנגליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/21 1/1/1948 הכל בגלל העוזרת בקשת "חכימי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכל בגלל העוזרת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/16 1/1/1948 הם לא נפרדו בקשת "יהודיוף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם לא נפרדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/53 1/1/1948 פירוד האגם בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".פירוז האגם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/47 1/1/1948 קול הזעם בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קול הזעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/28 1/1/1948 החוק בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/6 1/1/1948 עמק השלום בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמק השלום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/83 1/1/1948 כבשה בין זאבים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבשה בן זאבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון.
ג-5043/103 1/1/1948 אשה על פרשת דרכים בקשת "סונפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשה על פרשת דרכים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5039/37 1/1/1948 דרומית לאלג'יר בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרומית לאלג'יר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/27 1/1/1948 צארוביץ בקשת "ז'ק פישלוביץ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צארוביץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/129 1/1/1948 נגאנה בקשת יצחק קוניו מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נגאנה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/122 1/1/1948 ההרג בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ההרג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/117 1/1/1948 הרדיפה אחר השמש בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה אחר השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/112 1/1/1948 בין שמים ושאול בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בין שמים ושאול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2446/16 1/5/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר כתבי יעקב צוזמר (רשימת מאמרים שנדפסו בעברית)
תת-14/19 3/1/1948 [העסקת פקידי המועצה הבריטים] חליפת מכתבים בין קבוצת העבודה של האו"ם לבין מועצת עירית ירושלים בענין העסקת פקידי המועצה הבריטיים במסגרת משטר האו"ם שיוקם בעיר.
פ-1472/1 3/1/1948 הצלב האדום – קטעי עתונות קטעי עתונות הקשורים לפעילות הצלב האדום  במלחמת העצמאות: פעילות הארגון בירושלים  הכרזת העצמאות  סקירות מהקרבות במלחמת העצמאות  בעיית הפליטים הפלסטינים  שבויים ערבים ויהודים  מאמצי התיווך של הרוזן ברנדוט  כיבוש דיר יאסין ועוד.  התיק הינו מאוסף הצלב האדום שהופקד בארכיון המדינה על ידי החוקרת דבורה עמנואל. לשאלות ובירורים בדבר טיב ההפקדה וזכויות היוצרים של החומר ניתן לפנות אלינו.
ג-5222/10 3/17/1948 שלוש דמויות לנסתר בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שלוש דמויות לנסתר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2840/18 3/24/1948 נווה יעקב – יומן קרבות של המושבה נווה יעקב בתש"ח (24.3.1948 – 17.5.1948) יומן קרבות של המושבה נווה יעקב במלחמת העצמאות (24.3.1948 – 17.5.1948)  אשר נכתב בידי אחד הלוחמים – צבי טל (לימים שופט בית המשפט העליון). היומן נכתב בהשראת חותנו דב נתן ברינקר חוקר ירושלים  והובא לארכיון יד יצחק בן-צבי ע"י שמואל אבן אור.
ג-278/31 3/30/1948 דלק ותחבורה התכתבות על החרמת דלק בשביל אפית לחם על חלוקת דלק למאפיות ולמסעדות  על ארגון התחבורה  קביעת מחירי הנסיעות  חלוקת בנזין לחברות ההובלה וקביעת תנאי נסיעות של מוניות.
תת-4/2 5/1/1948 מברקי ברכה לרגל הקמת מדינת ישראל 13-31.5.48 מברקי ברכה והבעות תמיכה שנשלחו לראש הממשלה בן-גוריון ולמשרד החוץ בתל אביב בעקבות הקמת המדינה מאישים וארגונים שונים  ביניהם איגודים מקצועיים  ראשי ערים וסנטורים בארצות הברית  ותיקי התנועה הציונית  קהילות יהודיות בעולם  ניצולי שואה ועוד; עמ' 213 – מברק תשובה מחיים וייצמן על בחירתו לנשיא מועצת המדינה הזמנית; מברקים בעניין בקשת ישראל להתקבל לאו"ם
גל-44806/1 6/1/1948 לשכת השר – סגן השר – מכתבים שנשלחו מאת שר הסעד י.מ. לוין
ג-5425/23 6/25/1948 בתי דין צבאיים תקנות שעת חרום ( תיקון תקנות ההגנה ( שעת חרום ) 1945 – 1948; הצעת מטה התובע הכללי הראשי של צה"ל בדבר תיקונים לתקנות
פ-1058/6 7/1/1948 מגעים עם ערבים פתקים  קטעי עתונות  התכתבות  מברקים בנוגע לתגובות העולם הערבי על המשא-ומתן לשביתת נשק בלוזאן  מגעים בין יהודים לערבים  רשימת פגישותיו של אליהו ששון עם ערבים ועוד.
תת-13/6 7/1/1948 אישור מינויו של ד. או'לירי לתפקיד קונסול משנה בריטי בחיפה האישור ניתן ע"י שר החוץ הבריטי ב- 28.7.48
ג-3432/13 7/1/1948 הסדר קרקעות אט-טירה
ג-3959/4 7/27/1948 שטח שיפוט – כפר סבא בתיק התכתבויות בנוגע לשטח השיפוט של כפר סבא:  תיקוני גבולות של רשויות מקומיות במחוז המרכז  סיכום המלצות ועדת גבולות המחוזית בנוגע לשטח שיפוטה של רמת השבים  הרחבת אזור שיפוט של מועצה מקומית כפר סבא  מועצה אזורית השרון התיכון – אזור השיפוט  הרחבת אזור השיפוט של מועצה מקומית כפר סבא  מיזוג מחוזות לוד והשומרון ועוד
ג-5395/16 8/1/1948 תקנות שעת-חרום – הטלת עונשים מכתב שר המשפטים פנחס רוזן למזכיר הממשלה זאב שרף בדבר פרסום תקנות שעת-חירום בענין הטלת עונשים למפרע; מכתבי לואי ואישור
ג-306/51 8/1/1948 יוסף שוסיוב
ג-306/26 8/1/1948 יוסף קוסטיקה
גל-2963/10 8/15/1948 עמנואל ורדי – קצין קישור אזור לוד – יפו – רמלה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הדתות בנוגע לעמנואל ורדי  הקצין המקשר באזור הדרום (יפו  רמלה ולוד): שחרורו הזמני מהפלמ"ח למילוי תפקידו  פריצה למנזר הפרנציסקני קאזה נובה ביפו  כנסיית פטרוס הקדוש באבו כביר  בוסתן האחיות הצרפתיות בבית דג'ן וסקירה על העדה והמוסדות היוונים-אורתודוכסים באזור.
פ-2441/62 9/26/1948 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ל. פרישמן
ג-272/6 10/1/1948 ועדת הבטחון הפנימי פרוטוקול של הישיבה הראשונה של הועדה המייעצת לעניני בטחון פנימי.
ג-5674/5 10/1/1948 עניני ערבים – כללי
ג-5476/22 11/1/1948 ועד עובדי משרד ראש הממשלה ועד העובדים משרד רה"מ – המשרד הראשי – הודעות על הבחירות לועד 23.11.48  5.2.50  הודעות על הרכבי הועדים 1948 – 1954  דו"ח מישיבת הועד 12.12.51 וכו'; הועד המרכזי לעובדי משרד ראש-הממשלה – תקנון  הודעה על הרכבו 11.2.59; האיגוד הארצי של עובדי המדינה – הודעות; סקירה על פעולת אימוץ מושבי עולים בפרוזדור ירושלים ע"י עובדי המדינה 21.8.56; חוזרים  הודעות  הזמנות  חילופי מכתבים
ג-307/13 11/1/1948 מיעוטים – כפר ריחניה מהתיק הוצאה מעטפה ובה מסמכים שעוסקים במקורות מודיעיניים.
פ-4152/5 12/1/1948 [טיוטת מברק מאלוף יגאל ידין לרמטכ"ל רב-אלוף יעקב דורי] בתיק רק טיוטת מברק מראש אגף המבצעים בצה"ל  אלוף יגאל ידין  אל הרמטכ"ל  העוסק בשאלת המינוי של דוד שאלתיאל או חיים הרצוג לתפקיד ראש הש.מ. (שירות המודיעין) בצה"ל (שאלתיאל היה מועמד לתפקיד והרצוג מונה לתפקיד בפועל)  עמדתו של רס"ן אריה סימון בנושא. המברק לללא תאריך.
תת-16/8 12/1/1948 רשימת הסוכנויות המיוחדות של האו"ם מבנה  ישיבות  מדינות המשתתפות וכו'
גל-12268/36 12/31/1948 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – אילניה מחלקת המועצות הדתיות- קבורה באילניה
טס-10971/15 1/1/1949 חלק מחברי משלחת ישראל לעצרת האו"ם בניו יורק. חלק מחברי משלחת ישראל לעצרת האו"ם בניו יורק ב-1949.
גל-3984/79 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3984/75 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3984/73 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה אישורי בנייה של הועדה המחוזית לבנייה במחוז לוד ופתח תקווה
גל-3984/71 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה התכתבויות  שרטוטים  דוחות
גל-3984/66 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3984/38 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה התכתבויות ואישורי בנייה לקבלנים
גל-3984/28 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3984/27 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3948/45 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-17115/23 1/1/1949 דו"חות הקצין האזורי ביפו דו"חות חודשיים על ערביי יפו  רמלה ולוד.
גל-17035/8 1/1/1949 כפר קמא התכתבות בענין קרקעות  בקשה של צ'רקסים מהכפר להתישב בנגב  מכתב תלונה אל הנשיא י. בן-צבי על שלא ביקר בכפר  להקת המחול של הכפר ועוד. בתיק גם קטעי עתונות
פ-2442/7 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2442/35 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יעקב אנגלמן
פ-2441/35 1/1/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. ש. יהודה 
טס-10971/14 1/1/1949 משלחת ישראל לעצרת האו"ם הרביעית בניו יורק  1949. משלחת ישראל לעצרת האו"ם הרביעית בניו יורק  1949.
גל-3984/42 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה תכניות בנייה
גל-3984/41 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה התכתבויות תכניות בנייה  סרטוטוי בנייה
גל-2968/2 1/19/1949 ט"ו בשבט הזמנות למסיבת ט"ו בשבט לבני מצווה מטעם משרד הדתות  התכתבויות בנושא ארגון האירוע ואירועי ט"ו בשבט נוספים בבתי כנסת ומוסדות חינוך  הכנסת ספר תורה בט"ו בשבט  אירועי נטיעות  נטיעת "אשל אברהם" בבאר שבע  "תפילת הנוטעים" ועוד.
ג-785/26 2/22/1949 בית-חינוך א' לוד בית-הספר של זרם העובדים לוד – חילופי מכתבים בין אגף החינוך למפקח על בתי-הספר של זרם העובדים ולגורמים אחרים  רשימות המורים ושעותיהם  נתונים על המורים; דו"חות ביקור בבית-הספר
ג-1320/47 4/1/1949 יצחק נבון
גל-3984/59 4/18/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה אישורים לתכנית חלוקת קרקע פנימית בפתח תקוה  כולל המפה של השטח (נעשתה על ידי בנימין ימיני).
גל-3984/56 4/18/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה – א. אשכולי הודעה על מתן הרשאה לתת תוקף לתכנית חלוקת קרקע הנקראת "תכנית מס' 199 – א. אשכולי.
גל-3948/32 4/19/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה – הגב' שרה וולף הודעה על מתן הרשאה לתת תוקף לתכנית חלוקת קרקע הנקראת "תכנית מס' 108 – הגב' שרה וולף".
גל-6260/9 5/1/1949 קצין עתונות והסברה – חוברות וכתבי-עת קול התורה – ירחון רבני מרכזי  תזכיר על הוצאה לאור של "ידיעות משרד הדתות"  "חזון – יוצא לאור ע"י ההנהגה הארצית של נער המזרחי"  "שפתנו – בטאון פנימי של חברת דבר עברית"  דו"ח מפעולות המחלקה להווי דתי  המחלקה המוסלמית והדרוזית  מחלקת העדות הנוצריות  "בטירה" – בטאון קיבוץ טירת צבי  מניעת הוצאת ספרים וכתבי יד עתיקים מן הארץ וסיכום זיכרון דברים מישיבת הועדה בנושא  "ירחון משרד הדתות" (סיוון תשי"ב)"  "ספר שיחות תלמידי חכמים"  "מדריך למקומות הקדושים שבפיקוח משרד הדתות"  ילקוט מאמרים "משמרת חומתנו" מאנשי נטורי קרתא  סדר העצרת וחנוכת בית מקדש מעט במושב ישעי בפרוזדור ירושלים  "דפים לפסח שני" (אייר תשי"ז)  חברה ישראלית לפולקלור "ידע עם"  יום ירושלים (אייר תשי"ג)  עלון חבר הרבנים דניו יורק (דצמבר 1959) ועוד.
חצ-2574/9 5/1/1949 יהודי בוליביה
גל-63815/11 5/17/1949 אחוה קבוץ עבודה חקלאי בלוד בעמ אחוה-קיבוץ עבודה חקלאי ערבי בלוד  אגודה שיתופית ליצור חקלאי (מסונפת ללשכת הקואופורציה לעובדים ערבים בע"מ)-רישום האגודה  תקנות האגודה והנהלתה  מחיקת האגודה מפנקס האגודות השיתופיות וביטולה ועוד.
גל-3984/51 5/31/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בנין ערים מפורטת 191 פתח תקווה – אדמת ה' לוין – מפה לתכנית חלוקת קרקע ופרטי התכנית.
ג-2767/17 6/10/1949 אגף התכנון – ועדה מקומית פתח-תקווה פרוטוקולים מועדת המשנה לבנייה ותכנון בנושא אישורי בנייה ותוספות בנייה  חלוקת קרקעות; התכתבויות עם פרקליט המדינה בנושא צווי הריסה ועוד.
ג-2171/41 6/24/1949 הנהלה – שתילי גפנים התכתבויות המחלקה למטעים עם חקלאים וארגוני חקלאות בנוגע להספקת שתילי גפן
ג-2953/18 7/1/1949 הצעות אספקה שונות התכתבות בענין יבוא דלק ופחם מארצות שונות. (המשך בתיק 19)
ג-90/16 7/17/1949 יריד קפריסין התכתבות וחליפת מסמכים מהמשרד למסחר ותעשייה  בנוגע להשתתפות נציגי ישראל ביריד המסחרי הבינלאומי בקפריסין (Cyprus Industries Fair): ארגון ההשתתפות ורשמיו של קונסול ישראל בקפריסין  ירחמיאל ירון  מהנציגים הישראלים בתערוכה.
גל-3984/44 7/18/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה מפה לתכנית החלוקה של הקרקע מס' 182  הילדסהיימר  פתח תקוה  מפה והתכתבות בנושא.
גל-6829/38 7/27/1949 אגף התכנון – פתח-תקוה החלטות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנושא תכניות בנייה  הודעה על הפקדת תכנית חלוקת קרקע ועוד.
ג-2214/8 8/1/1949 ההנהלה – לשכת הקצין האזורי חיפה
ג-898/4 8/2/1949 תיק המזכיר הכללי (י. אברך ) – מס'1025 – 1546 תקציב למוסדות אמנות ותרבות 4.1949 – 3.1950  הצעת מחלקת העתיקות לתקציב הוצאות לשנת הכספים 1949/50  סיכומים משיחות בנושאי הסטיפנדיות והוצאות לאור; חילופי מכתבים בין המזכיר הכללי למשרד המפקחים  לאגף החינוך  למשרדי ממשלה  לועדה העליונה לחופשות ושחרורים מהצבא  למחלקות לחינוך והתרבות של העיריות  למחלקת התיירות  לאגף המכס והבלו  להוצאות לאור  לאישים  ארגונים ומוסדות בארץ ובחו"ל; תיאור תפקידים ועוד
פ-2446/68 8/7/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רשימה של הביבליוגרפיות של מלאכי מכתב לש. הלקין
גל-6290/4 8/10/1949 שרותי דת בישובים – תנועת המושבים התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע לתנועת המושבים והארגונים בהסתדרות הפועלים החקלאים בארץ ישראל: זכרון דברים מישיבות  סידור הלוואות למקוואות  הקצבות לריהוט בתי כנסת  נטיעת עצי אורן להתקנת עירוב במושבים  חוזרי המדור לענייני דת של התנועה ועוד.
גל-5936/20 9/28/1949 חטיבת התעשיה – אגף המחירים דו"חות בקורת על חברה "קבוצת אחים"   קבלת זפת  שימוש בזפת ומכירתו – התכתבות בענין זה
ג-5688/14 10/1/1949 תביעות נגד הצבא
חצ-3073/5 10/1/1949 סין
גל-3948/31 10/31/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה אישור תכנית בניה וחלוקת קרקע (האדמה של סטולובסקי) בפתח תקוה  מפה לתכנית חלוקת הקרקע והתכתבות בנושא.
ג-4742/30 11/7/1949 גן יבנה התכתבות ממשרד הדתות בנוגע לבקשת המועצה המקומית גן יבנה  לקבלת הקצבה לבניית בית כנסת ומכתב תודה על קבלת המחאה בסך 500 ל"י לשם מטרה זאת.
גל-63762/6 12/1/1949 אגודת ארגון חיל הנדסה ע"ש שמואל להתישבות שתופית בעמ
ג-506/10 12/1/1949 תיקי חקירת סיבות מוות – מס' 540/49 – 558 שמות הנפטרים: משה רובין  חדוה כהן  ישעיהו פוירשטיין  שושנה סירי  אלברט בן ראובן שמעון  ויקטוריה שמעון  שרגא לויטין  פנחס כהן  יוסף פילוס  זהבה בת סולימן יעיש  אחמד עראפת  לילה אבוע  מזל מורדוף  יפה מורדוף  שרה מורדוף  יעקב בן אברהם גורפינקל  לילי אושרוביץ'  יעקב שפיגל  אברהם רוט  נילית עקוה
גל-14825/4 12/14/1949 שאלוני רישום לעולה. – לפי סדר א'-ב' שמות המשפחה – אסא – אפל עולים ממדינות: פולין  בולגריה  איראן  איטליה  מרוקו  הונגריה  טוניס  מצרים וטורקיה
טס-10971/11 1/1/1950 בניין שגרירות ישראל בוושינגטון  ארה"ב. בניין שגרירות ישראל בוואשינגטון.  התאריך משוער.
חצ-8234/1 1/1/1950 סין- מז"ת. כרך א'
חצ-57/5 1/1/1950 הפדרציה הציונית המאוחדת של בוליביה התכתבות השגרירות עם הפדרציה ומכתב בענין הקמת מרכז לתרבות ישראל בבוליביה.
גל-3984/64 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3965/31 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים אבן ספיר מפה ותכנית מפורטת קטרה מול צטף מושב עובדים
גל-17102/47 1/1/1950 בית הקברות המרוני בחיפה התכתבות בענין פינוי עולים חדשים שפלשו לבית-הקברות המרוניטי.
פ-2444/82 1/1/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ייוו"א yivo
טס-11366/8 1/1/1950 תצלומי גרשון טץ בארועים שונים. תצלומים של גרשון טץ ואנשים נוספים בכנסים  תצלומים מתוך אסיפת בחירות; תצלומים במוזיאון השואה בקיבוץ לוחמי הגיטאות; הנחת אבן הפינה לבית העירייה בנהריה; הנחת אבן הפינה לבית הספר ע"ש 'עמל'; ועידת מפא"י העשירית בתל אביב (פברואר 1965) – חנוכת בית למוסדות העיר השונים  ביקורים באתרים בארץ ועוד.
גל-3986/10 1/1/1950 אגף התכנון-תכנית שיכון עולים  חלוקת אוכלוסיה התכתבות וטבלאות בנושא תוכניות שיכון עולים לפי אזורים – נתונים והצעות  רשימות האוכלוסייה היהודית (המשוערת) לפי נפות התכנון  הצעות לחלוקת האוכלוסייה וכד'.
גל-3984/61 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה
גל-3984/24 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה אישורי תכניות בנייה
ג-3311/41 1/1/1950 שמירה במחנות עולים
גל-3984/63 2/4/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה אישורי בנייה
חצ-2950/6 3/1/1950 לבנון – עניני גבולות
גל-3973/12 3/2/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שורקות – גאליה תיק של אגף התכנון במשרד הפנים ובו אישורי תכניות בנייה (יבנה א').
ג-4723/24 4/11/1950 הרב שלום לופוס עכו התכתבות בנוגע לדיור הרב
גל-14835/24 4/13/1950 חברת התעופה – אל-על – כללי פרסומת וחומר תעמולה  תלונות – לוחות זמנים ומחירים  חוברות פרסומת; התכתבות (כולל החלטות איגוד בינלאומי לתעופה 05/1954 (I.A.T.A)
גל-46775/16 4/21/1950 בית חרושת ביברמן ובניו בחיפה התכתבות של יצחק לוי מזכיר אגף הסחורות והמלאי בנוגע להקצבת ציוד וחומרים
ג-2637/15 4/30/1950 בחירות ומינויים – מועצה מקומית נשר חילופי גברא  בחירות במועצה מקומית נשר  תל חנן  בן דור חואסה
ג-2333/59 5/14/1950 עין ורד – מים הזמנת קידוח באר בעין ורד  אספקת מים לעין שריד (צפונית לעין ורד)    תשתיות צינורות ואביזרים  תרשימים
גל-3931/37 5/24/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ירדה מושב מושב שיתופי ירדה (משמר הירדן)-התכתבות בנוגע לתוכנית המושב  מצורף תשריט.
חצ-2950/9 6/1/1950 לבנון – תקריות אויר חומר נוסף: תקריות בגבולות – כללי
פ-2883/29 6/7/1950 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – אהרן ואפרים קצלסקי (אפרים קציר)
גל-6353/23 6/7/1950 קיבוץ שלוחות בתיק אישורי מתן וקבלת ההקצבות לשירותי דת שונים: ניקוי והחזקת מקוואות  ניקוי בתי כנסת  תשמישי קדושה ועוד; שאלונים לישובים חדשים; הוצאות גידול של בתי עלמין התכתבות וכו'
פ-2446/38 6/13/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. שונמי
גל-3956/3 7/10/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – הדרום – שדה עקיבא בתיק תכנית מפורטת למשק קיבוצי שדה עקיבא
ג-4778/31 7/11/1950 הרב משה הלוי כהן בתיק התכתבות בנוגע למינוי רב אשר אשר הגיע מלונדון  והופנה ע"י מר רוזטי מזכיר הכנסת
גל-54173/30 7/23/1950 עין ורד – מוסדות ציבור. בתיק התכתבות בנושא הקמת מוסדות חינוך
ג-2333/58 7/24/1950 עין ורד – תכנון השיכון בתיק התכתבות ודו"חות בנושאים: ביצוע קידוחים  דרישה להקצאת מבנים קיימים למוסדות ציבור לאחר שיפוצים
ג-316/24 8/1/1950 שירותי המודיעין – רשימת העליות על הקרקע התכתבות בענין רשימת העליות לקרקע שבוצעו ב- 8/50
גל-54173/29 8/7/1950 עין ורד – אחזקת השיכון ותיקונים. בתיק התכתבות בנושא שיפוץ בתים  תיקוני אינסטלציה וגגות.
ג-4712/35 9/7/1950 מחנה עולים בנימינה בתיק התכתבות בנוגע לשירותים דתיים ומינוי רב במחנה העולים בנימינה
ג-843/28 10/1/1950 חות אילניה חילופי מכתבים בין משרד המפקחים ומזכירת הפיקוח על בתי-הספר של המזרחי להנהלת חות סג'רה ( מוסד חינוכי חקלאי לנוער עולה )
ג-2764/2 10/1/1950 אגף התכנון – הפקעת קרקעות II בתיק התכתבויות בנוגע להפקעת קרקעות לצורך הקמת בתי ספר  גני ילדים  מוסדות ציבור  מגרשים ציבוריים  הקמת שטחים ציבוריים  לצורך הקמת שיכוני דירות  סלילת כבישים  עבור שיכוני עולים  בניית שיכונים לחיילים משוחררים ועוד
גל-6368/3 10/15/1950 מעברה זרעין (יִזְרְעֶאל) אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות
פ-2883/21 10/25/1950 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – כנוס בית האבות שע"י לשכות בני ברית 
גל-6377/13 11/2/1950 מושב שחר ( דלתון ) התכתבות בין משרד הדתות (מחלקה לישובי עולים) לוועד הדתי במושב שחר בעניין הקצבות משרד הדתות למושב לצרכי דת-פירוט ההקצבות לצרכי דת ודו"חות הוצאות ההקצבות  אישורי קבלת ההקצבות  שאלונים לישוב חדש  כרטיסי ביקור של נציגי משרד הדתות במושב ועוד.
פ-2441/57 11/8/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אלעזר גואלמן מכתב מאלעזר גואלמן אודות מחקרו של אליעזר מלאכי בנושא השימוש בשפה העברית
גל-2958/10 11/23/1950 ענייני בתי קברות וגח"שא התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למועצות דתיות במשרד הדתות  יהודה לייב ביאלר  בנוגע לבתי קברות וחברה קדישא: סידור בתי קברות בשביל המעברות  ישיבה מצומצמת בהשתתפות הרבנים הראשיים על בעלות החברה קדישא בירושלים  התייעצות בדבר הסדר אחיד לבתי הקברות בישראל  אספקת בד תכריכים עבור חברת קדישא  קבורת נפטרים ממושבי עולים  סדרי הקבורה במדינה  קבורת חיילים  הקמת בניין הלוויות בירושלים  תלונות ציבור  הפגנה והלוויה שנערכה ברחובות לנפטרת ממעברת זרנוקה  הקמת בית קברות אזורי בבית דגן ועוד.
ג-4763/35 12/1/1950 מחנה "בית-ליד" התכתבות בנוגע למועצה דתית וועד דתי במחנות בית-ליד המחלקה ליישובי העולים החדשים
גל-1151/5 12/28/1950 מעברה זרעין רשימת התלמידים  תכתובות בנוגע למוסדות החינוך במעברה
חצ-2605/7 1/1/1951 החלפת נציגים – סין
גל-7293/33 1/1/1951 ישראל דרימר התכתבות מרכז ההשקעות בנוגע למפעל לסרטים מגומי של ישראל דרימר
ג-4712/8 1/1/1951 ועד להוצאת כתבי יד קודש רענן קוק הרב שלום ירושלים רשיון יצוא לספרים ונתונים על הקונה
פ-2883/27 1/1/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – לשכת יעקב א.ח.ב.ב מס' 1587 תל אביב
פ-2883/25 1/1/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "בית חנה" אפוטרופסים ועוד
פ-2883/22 1/1/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – שאלוני מועמדים להתקבל כ"אחים" באגודה
פ-2883/11 1/1/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – חוזרים שונים  הזמנות  ברכות  תדפיסים וכו'
פ-2446/46 1/1/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י.ל. פרץ התכתבות עם פיליפ גודמן
ג-3314/5 1/1/1951 גוש נוער ליכוד.
מגע-3585/8 1/1/1951 קלקיליה – משטרה
מגע-3553/4 1/1/1951 משטרת קלקיליה
ג-2428/11 1/26/1951 לשכת השר – צמחי בר בישראל התכתבות המתייחסת להמלצה לנסות לגדל בארץ (במדבר) צמח מרעה שהובא אחרי מלחמת העולם השניה על-ידי האוסטרלים והניו-זילנדים ללוב. כמו כן התכתבות בנוגע לעשבי בר (מוזכר רפי טהון ממעוז חיים)
גל-40395/20 2/1/1951 מינהל התעופה – תורכיה
חצ-2543/12 3/1/1951 תביעות רכוש מגרמניה – תיקים אישיים של שנער
גל-6290/9 4/1/1951 שרותי דת בישובים – שרותים דתיים בישובים –  ישובים חדשים ענייני דת ביישובי העולים – הלכה  תפילה  שחיטה ; הקמת מועצות דתיות ביישובי עולים הצעות תקציב והסברים אליהן  דו"חות וסקירות על פעולות מח' לישובי עולים; רשימות שונות של הישובים  המועצות  הקצבות ואח'; דו"חות ביקור שבועיים  התכתבות וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 5.3.54 )
ג-4764/15 4/1/1951 ירושלים ביהכ"נ (בית-הכנסת) קהל יראים מכתב וטפסי בקשה להקצבת מצרכים תחת פיקוח
חצ-2511/6 4/1/1951 מגע עם נציגי סין בחו"ל
גל-7641/43 4/2/1951 לשכת השר – הזמנת עובדים מחו"ל התכתבות בנושא הזמנת מומחים מחו"ל
ג-2333/60 4/18/1951 עין ורד – קרקע ומדידות (1175) בתיק התכתבויות בנוגע להרחבת עין שריד (צפון עין ורד)  קידוח באר עין שריד ועוד
גל-6300/3 5/1/1951 שכון ותיקי הסתדרות  נתניה אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"ח ביקור; התכתבות
גל-47403/3 5/18/1951 משרד האוצר  ארנונה התכתבויות בענייני ארנונה נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר
פ-1512/10 6/1/1951 מפרטי כמויות מפרט המלאכות ורשימת הכמויות לבנייני משרדים שיוקמו בשטח הקריה בירושלים (אלול תשי"א – ספטמבר 1951)  רשימת הכמויות לקומות התת קרקעיות בבניין מס' 2  3 שיוקמו בשטח הקריה בירושלים  עבודות בניה באבן  תיאור עבודה ורשימת כמויות להספקת כמויות להספקת אבן לשני בניינים שיוקמו בשטח הקריה בירושלים  (סיון תשי"א – יוני 1951) ועוד.
פ-2883/23 6/25/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – הועידה השנתית הכ"ד של לשכות בני ברית בישראל
גל-6829/51 7/23/1951 אגף התכנון – פתח-תקוה בתיק – תשריטי איזור בניין עיר בפתח תקווה ומפה לתכנית חלוקת קרקע. תכניות מפורטות חתומות להפקדה למתן תוקף; החלטת הוועדה למתן תוקף ופרסום התכנית בילקוט הפרסומים.
חצ-2543/6 8/1/1951 תביעות רכוש ישראל מגרמניה
גל-1154/7 8/10/1951 עין זיתים מסמך של אגף החינוך במשרד החינוך והתרבות  ובו נכתב "אין חייבי רישום" ביישוב עין זיתים לפי הודעת אזור חיפה והצפון.
פ-1512/4 9/1/1951 השלמת בניין מס' 1 – בקריה "שלב ג" – מפרט המלאכות ורשימת הכמויות להתקנת מערכת הסקה השלמת בניין מס' 1 – בקריה "שלב ג" – מפרט המלאכות ורשימת הכמויות להתקנת מערכת הסקה (פברואר 1954)  מפרט המלאכות ורשימת הכמויות לבנייני משרדים שיוקמו בשטח הקריה בירושלים (אלול תשי"א – ספטמבר 1951)  מפרטים ורשימת הכמויות למערכת הביוב הראשית באזור הקריה – שלב א' – וחיבורים לרשת הקיימת בניינים מספר 3  2  1 (דצמבר 1954): רשימת הכמויות להתקנת מערכת הביוב באזור הקריה  המחירים חוזה בדבר הוצאה לפועל של מערכת הביוב הראשית באזור הקריה שלב א' וחיבורים לרשת הביוב הקיימת בבניינים מספר 3  2  1 ועוד.
גל-1344/4 9/30/1951 ידיעות המועצה – מועצה אזורית חוף כרמל ידיעות המועצה האזורית חוף הכרמל-לקט קטעי עיתונות  פעולות המועצה ועוד.
חצ-2543/7 10/1/1951 תביעות רכוש ישראל מגרמניה
פ-2884/7 10/5/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – "בית חנה"
פ-2883/30 10/22/1951 ארכיון אגודת בני ברית לשכת שערי ירושלים – הרליץ ג. גיאורג הרליץ
חצ-41/11 11/1/1951 סוריה
חצ-261/3 12/1/1951 בעית קפריסין
חצ-58/6 1/1/1952 בוליביה התכתבות בענין קשירת קשרים דיפלומטיים בין ישראל לבין בוליביה  פתיחת נציגויות ומינוי קונסול כבוד בלה-פז.
חצ-357/48 1/1/1952 יחסי ארה"ב – בוליביה
חצ-2606/5 1/1/1952 החלפת נציגים – בוליביה
גל-3984/62 1/1/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה התכתבויות
גל-11896/19 1/1/1952 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – דונקלמן בן בתיק התכתבות סביב תשלום פיצויים עבור אדמות שרכש דונקלמן בארץ ושעם קום המדינה נתפסו ע"י קיבוץ בנגב
פ-2446/15 1/1/1952 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [שמעון] דובנוב בספרות העברית – ביבליוגרפיה  תדפיס מספר דובנוב
טס-10971/19 1/1/1952 אסתר הרליץ וW O'NEIL  נשיא חברת ג'נרל טייר (GENERAL TIRE). תמונה שצולמה בחברת ג'נרל טייר באוהיו (החברה הקימה מפעל צמיגים בישראל). אסתר הרליץ (מזכירה ראשונה בשגרירות וושינגטון) ונשיא חברת ג'נרל טייר W.O'neil (שני משמאל) שמדבר על סניף החברה המתוכנן בישראל.
ג-4493/10 1/1/1952 הלשכה הראשית – אל-על כרך ב' הסכמי עבודה בתוך אל על
גל-6308/22 1/17/1952 מעברת זרעין התכתבות עם הועד הדתי בעניני הקצבות לצרכים דתיים  כרטיסי ביקור של המפקח ממשרד הדתות
גל-6290/7 1/17/1952 שרותי דת בישובים – שרותים דתיים בישובים – כללי – לפי אלף-בית – אותיות א'-ת' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים חדשים  בנוגע לשירותי הדת ביישובי העולים: ועד גוש "אשר"  בלפוריה  שכונת הגפן ברמת גן  דגניה  משק חולה  שיכון תבר ליד טבריה  כרם אבשלום (כרם שלום)  כפר סילבר  כפר יחזקאל  כפר ברוך  כפר יהושע  ביקור בחבל לכיש  מעברת מפדה (?) אזרחי ע"י רמת יצחק  מטה עוז  מועצה אזורית מרחבים  עין אילה  רמת רזיאל  תימורים ותל גיבורים.
ג-4755/1 1/20/1952 מדור מבנים דתיים – תיקי מוסדות דת: בית הכנסת מרום ישראל בבת ים תיקי פרט העוסקים בהקצבת חומרי בניין לבניה ותיקון של מבני דת
פ-717/3 2/1/1952 משרד המסחר והתעשיה – 1953-1951 עניני עובדים – א. קליר רשימות שמיות של עובדים  תיקים אישיים וחקירות בענין שחיתות.
חצ-416/3 3/1/1952 סין
חצ-3067/8 5/1/1952 Genocide
גל-61378/10 7/8/1952 תעסוקה – עבודות דחק  הלוואות – מועצה אזורית חוף הכרמל התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת התעסוקה במשרד העבודה  בנוגע למועצה אזורית חוף הכרמל: מתן הלוואות לעבודות יזומות  הלנת שכר לעובדי דחק ממעברת אשרת כברי  השתתפות בעבודות סיקול  "ידיעות המועצה" (3.4.1955)  עבודות דרכים במושבים כרם מהר"ל  הבונים ודור  הערכת תקציב הוצאות לביצוע גנים ציבוריים ביישובי המועצה  עבודות דחק בכפר האמנים עין הוד ועוד.
ג-2339/29 8/17/1952 עין שריד (ענייני). התכתבות מדור המים במשרד השיכון על הקמת באר ומכון מים במושב עין שריד שבשרון  רשימת צינורות  ענייני הלוואה ותקציב.
ג-2332/3 8/20/1952 זרעין – מים התכתבות בנוגע לאספקת מים לזרעין (קיבוץ יִזְרְעֶאל)
פ-943/13 9/1/1952 גשרים לעתיד התיק מכיל תקליט פלסטיק וחוברת.
ג-2322/10 9/18/1952 נהריה – איזור פיתוח ותעשיה מבנה תעשייה להרחבת מפעל ישקר
גל-1695/34 9/23/1952 בית ספר ממלכתי לנוער אבן ספיר פתיחת בית ספר לנערים עובדים באבן ספיר-התכתבות בענין הקשיים בפתיחת בית הספר (בעיית התחבורה למקום)  פתיחת בית הספר וציוד נדרש  תקן בית הספר  מספר תלמידים  מורה מנהל ועוד.
חצ-2537/13 10/1/1952 יחסי גרמניה – הולנד
נ-848/9 11/1/1952 הנשיא יצחק בן צבי – ההסתדרות הציונית חלק א'  המשך בתיק 2 ישיבות ההסתדרות הציונית הגופים הנבחרים פרטי כל –  תקנון; תקציב וכספים ; נשיאות ; בחירות לקונגרס הציוני  העלאת ארונות נחום סקולוב ואשתו
ג-4519/12 12/1/1952 הלשכה הראשית – מס ארנונה התכתבות בנוגע לתשלומי ארנונה  למפעלים
פ-737/6 1/1/1953 משרד הפיתוח – 1955-1953 תכניות פיתוח תזכירים והתכתבות  כולל תכנית לשנים 1960-1956.
גל-11898/32 1/1/1953 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – התכתבות עם טדי קולק
פ-2947/1 1/1/1953 תיקי סוקניק המכל מכיל תצלומים  רישומים ואיורים מדעיים של ממצאים ארכיאולוגים
גל-3927/80 1/1/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – פתח-תקוה שינוי יעוד  פתח-תקוה שינוי יעוד
גל-2936/2 1/1/1953 מערת אליהו-הנביא בתיק התכתבויות בנוגע למערת אליהו הנביא בחיפה
תת-59/5 3/1/1953 משפטי פראג – The Prague Trial פרסום בהוצאת הסוכנות היהודית אודות משפטי פראג והיחסים הדיפלומטיים בין ישראל ובין צ'כוסלובקיה ופולין. בתיק פרסום בשפה האנגלית והצרפתית.
גל-47300/1 3/1/1953 תקן משרד האוצר  ארנונה ומס -רכוש  (55/2/12) התכתבויות בענייני ארנונה של נציבות שירות המדינה תקני ארנונה
חצ-3058/12 4/1/1953 תלונת בורמה נגד סין
חצ-3049/27 4/1/1953 שיחות עם נציגים זרים בחו"ל – פקיסטן
ג-4753/1 5/5/1953 אבן ספיר (קטרה) בתיק התכתבויות בנוגע מושב אבן ספיר : דו"חות הכנסות והוצאות לשירותים הדתיים וטפסים בנוגע להקצבות בנושא  מתן שירותי דת  הצבת כוח אדם במושב ועוד
גל-22757/11 5/24/1953 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – שער אפרים (בארותיים ד') התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מפורטת למושב עובדים מס' גמ/522 – שער אפרים: פרטי התכנית ומפה.
חצ-356/21 6/1/1953 מדיניות סוריה
גל-6290/3 7/12/1953 שרותי דת בישובים – מעברות התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע לנושאים: דו"חות הרב נחמיה ראטה ורבנים נודדים נוספים ממושבי עולים ומעברות  דו"חות שבועיים מביקורים במעברות וביישובי עולים  רשימת ההקצבות לשירותים הדתיים במעברות ויישובי עולים חדשים לפי חודשים  סקירה על פעילות המחלקה ליישובי עולים חדשים לשנת התקציב 1952/1953  הכנס הארצי השני של הוועדים הדתיים במעברות ויישובי עולים חדשים  כנס אזורי של הוועדים הדתיים בנגב  פרוטוקולים מישיבות הועדה התקציבית של המחלקה  רשימה של הרבנים והשו"בים במעברות ויישובי העולים וכתובתם  רשימה של עולי פרס ועיראק – חברי הועד הדתי  "בית הכנסת העתיק בשפרעם ומערת התנא רבי יהודה בן בבא"  סיכום מסע התעוררות לתשובה ביישובי העולים ועוד.
גל-2969/7 10/12/1953 עירית ירושלים התכתבויות בנוגע לחינוך בלתי פורמאלי  קרן ילדנו – מרכזי תקותנו  הוצאת ילדים מהמיסיון הנוצרי
חצ-359/21 12/1/1953 בעיית הודו – סין
חצ-231/8 12/1/1953 סין כללי
גל-11894/33 1/1/1954 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אלון יגאל בתיק שני מכתבים של דוד בן-גוריון אל יגאל אלון בענין ועידת אחדות העבודה ובנוגע להשמצת חברים
ג-5379/10 1/1/1954 ראש הממשלה משה שרת – משלוח תצלומים משלוח תצלומים לראש-הממשלה משה שרת – מכתבי לואי  תשובות המשרד ( לפי אלף-בית ואישים ) ( כולל תצלום ממשלת שרת בעת הצגתה בפני נשיא המדינה 3.7.55 )
ג-4778/10 5/1/1954 קטרה אבן ספיר בתיק טפסי הקצבות  דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים ועוד
פ-2446/39 6/29/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רשימה של עיתונים היתוליים שיצאו לכבוד פורים מכתב ממערכת "מועדים"
פ-2446/32 7/5/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב בדבר המאמר "חיים גרינברג הסופר העברי" מכתב לד"ר שמואל הראלי בדבר פרסום המאמר ב"מגילות"
פ-2441/46 8/30/1954 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אלמאליח מכתבים מאברהם אלמאליח על ההתרחשויות בארץ  עבודתו של מלאכי  הוצאה לאור של כתבי עת ועוד.
חצ-3056/13 9/1/1954 בעיית סין
חצ-3069/28 10/1/1954 יחסי ארה"ב – סין
חצ-3056/15 10/1/1954 בעיית הודו – סין
חצ-3072/29 11/1/1954 יחסי ישראל – בוליביה
ג-2254/104 11/29/1954 בן ידידיה עובדיה התכתבות בנושא סידור עבודה.
ג-4426/23 11/30/1954 עין-הים קליטת משפחות בשיכון עממי עין הים בחיפה
חצ-258/4 12/1/1954 שאלת קפריסין
גל-4019/23 1/1/1955 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שיכון – עין שריד התכתבות בעניין הרחבת שיכון עין שריד
גל-6935/25 1/1/1955 אגף התכנון – עמק-חפר – כפר הראה אזור תכנון עמק חפר- כפר הראה תוכנית מתאר- תכנון עיר תשתיות וכו'; הפקדת תוכנית למתן תוקף
גל-17067/1 1/1/1955 הועדה לבדיקת הממשל הצבאי (ועדת רטנר)
גל-6888/4 3/21/1955 נטע – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ דו"חות ונתונים על הייצור החקלאי  בקשת הלוואות  התכתבויות בנושאים חקלאיים
גל-1207/31 4/29/1955 ביה"ס התיכון בנימינה התכתבויות בנושאים שונים  עיתון בית הספר
גל-6339/12 9/15/1955 מושב נוגה אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור  שאלונים לישובים חדשים; התכתבות וכו' ( כולל זכרון-דברים מישיבת אנשי מושב עם נציגי המשרד 11.3.59 )
כ-135/3 10/1/1955 תשובות לשאילתות – שר האוצר לוי אשכול חבר-הכנסת ברוך אזניה  יוסף כמיס  בנימין ארדיטי  שרה כפרי  עזרא איכלוב  חנן רובין ועוד
גל-11893/6 1/1/1956 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – לביא שלמה בתיק שני מכתבים של דוד בן-גוריון: מברק ברכה ללביא על קבלת פרס אוסישקין על ספרו "עלייתו של שלום ל. ש"  מכתב בנוגע לעתונים "דבר" ו"הארץ"
פ-2446/2 1/1/1956 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ביביליוגרפיה של סוקולוב טיוטת מכתב אל שמחה קלינג בדבר הביביליוגרפיה של סוקולוב
פ-2032/4 1/1/1956 יצחק בן-צבי – כתבי יצחק בן-צבי רשימות ביבליוגרפיות על מאמריו וכתביו של בן-צבי.
ג-2255/105 1/1/1956 אגוזי שי מכתבו של סגן שי אגוזי מקיבוץ גניגר לבן גוריון
ח-17/11 2/1/1956 גיליונות הזמנה – B.S (170-1) (המשך בתיק 12)
ג-5043/89 2/3/1956 מה נפלא עולמנו בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מה נפלא עולמנו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-3964/11 3/28/1956 שטח שיפוט – שדרות פקודות מועצות מקומיות מועצת גבולות שטחי שיפוט
חצ-412/21 4/1/1956 יחסי ישראל – פקיסטן
חצ-3053/11 4/1/1956 נציגות מקסיקו בישראל
נ-848/10 5/9/1956 הנשיא יצחק בן צבי – ההסתדרות הציונית חלק ב'-המשך מתיק 1  המשך בתיק 3 נאום שפרינצק בוועד הפועל ; הפדרציות הציוניות והארגונים הציוניים הארציים
ח-17/13 6/1/1956 גיליונות הזמנה – B.S (550-351) ( המשך בתיק 14)
ג-5039/39 7/24/1956 רשימותיו של מיג'ור תומפסון בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רשימותיו של מייג'ור תומפסון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/38 7/24/1956 אבא  אמא  אשתי ואני בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אבא  אמא  אשתי ואני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/114 8/3/1956 רצועת השדים בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רצועת השדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/78 8/5/1956 שירת האלפים בקשת משה לוי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירת האלפים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/35 8/5/1956 בת הטבע בקשת אלברט בינשטוק מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת הטבע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/88 8/7/1956 קדילק הזהב בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קדילק הזהב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/33 8/7/1956 עלי הסתיו בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלי הסתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/32 8/7/1956 הגבורים הנופלים בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגיבורים הנופלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/31 8/7/1956 במרכז הסערה בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במרכז הסערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/29 8/7/1956 הדרך לתהילה בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרך לתהילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/28 8/7/1956 דם תוסס בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דם תוסס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/30 8/8/1956 חיי אדי דוצין בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי אדי דוצין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/101 8/10/1956 גאוותי עליך ארצי בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גאוותי עלייך ארצי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/124 8/11/1956 רגע של חולשה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רגע של חולשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/43 8/12/1956 להבה באפריקה בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להבה באפריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/42 8/12/1956 הרחוב הבודד בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרחוב הבודד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/26 8/12/1956 הטוראי האמיץ בקשת טרופין יוסף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטוראי האמיץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/51 8/16/1956 טרף אנוש בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טרף אנוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/50 8/16/1956 דסטרי בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דסטרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/40 8/16/1956 סלקה ולקה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סלקה ולקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/36 8/21/1956 סערה מעל למצרים בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סערה מעל למצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/47 8/27/1956 מחיר הכבוד והגבורה בקשת "מטרו-גולדין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר הכבוד והגבורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/45 8/28/1956 גבעות הדמים בקשת "טרופין יוסף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבעת הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/82 8/30/1956 בסערת התשוקה בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסערת התשוקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/41 8/30/1956 הכוכבים העליזים בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכוכבים העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/34 8/30/1956 אלפיניזם בקשת מנולי זילברמן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אלפיניזם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/49 9/3/1956 החברה הגבוהה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החברה הגבוהה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/48 9/3/1956 השנים הטרופות הללו בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השנים הטרופות הללו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-847/4 9/11/1956 הנשיא יצחק בן צבי – ספר בקורים רשימת מבקרים-שמות וכתובות (כולל תלמידים ומבקרים מחו"ל).
ג-5039/89 9/18/1956 נוער ללא עתיד בקשת "א. זינגר – מפיצי סרטים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוער ללא עתיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/80 9/19/1956 על פשעי הכרך בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על פשעי הכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/81 9/23/1956 פסיעה לקראת המות בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פסיעה לקראת המוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
תת-14/28 10/1/1956 פרטי-כל משיחות בין נציגי בריטניה  צרפת וישראל לקראת מבצע סואץ – סיני זכרונות דונלד לוגן  מזכירו של סלווין לויד  מהשיחות שהתקיימו בתאריכים 22-24.10.56  ונוסח הסכם סוור על שיתוף פעולה בין ישראל  צרפת ובריטניה
גל-8159/14 10/1/1956 הנהלה – היועץ המשפטי – השבחת בעלי-חיים. מינויים למועצות לייצור ושווק ביצים  ולייצור ושווק חלב.
ג-5039/87 10/1/1956 קורות לילה אחד בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קורות לילה אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/86 10/1/1956 חוק הרחוב בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חוק הרחוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/85 10/1/1956 מעבר למומבסה בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מעבר למומבסה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/84 10/1/1956 נערה בנמל בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערה בנמל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/79 10/1/1956 הברדלס הרצחן בקשת "עקיבא ורדימון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הברדלס הרצחן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/77 10/1/1956 הדרך הבלתי נוחה בקשת "מ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרך הבלתי נוחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/92 10/2/1956 בוניפס הסהרורי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוניפס הסהרורי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/83 10/2/1956 השיירה הגורלית בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השייירה הגורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/99 10/7/1956 אוקלהומה בקשת "RKO RADIO PICTURES OF IARAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוקלהומה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/100 10/7/1956 שכר האומץ בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שכר האומץ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/94 10/8/1956 האמיצים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמיצים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/98 10/9/1956 מרקיע שחקים בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרקיע שחקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/97 10/9/1956 עיירה ושמה אליס בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עיירה ושמה אליס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/96 10/9/1956 סימון ולאורה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סימון ולאורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/95 10/9/1956 הפואימה הפדגוגית בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפואמה הפדגוגית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/76 10/10/1956 ותהיו לאנשים בקשת "חברת "כל ישראל חברים"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ותהיו לאנשים" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5039/102 10/10/1956 ותזעק כל העיר בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ותזעק כל העיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-1684/37 10/11/1956 גן ילדים ממלכתי אבן ספיר גן ילדים ממלכתי אבן ספיר-התכתבות בעניין המצב הפיזי של הגן  השתתפות משרד החינוך בתקציב הגן  נזק שנגרם למבנה ולציוד הגן. דו"ח סיור במושבים בפרוזדור ירושלים (מוסדות חינוך).
ג-5039/104 10/11/1956 הזרע הרע בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזרע הרע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/91 10/14/1956 להט ברמות בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "להט ברמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/90 10/14/1956 מאחורי הסורג בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאחורי הסורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/108 10/15/1956 שחקן המילואים בקשת "תנועת הידידות ישראל – ברית המועצות" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שחקן המילואים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/103 10/17/1956 בת החלבן בקשת "סלים עזרא כדיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת החלבן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/120 10/21/1956 ROCK AROUND THE CLOCK בקשת "אלברט ד. מטלון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ROCK AROUND THE CLOCK" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/110 10/21/1956 דרופי המיליונר בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרופי המיליונר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  הרישיון שניתן.
ג-5039/107 10/21/1956 תה וסימפטיה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תה וסימפטיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/106 10/21/1956 התאוה לחיים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "התאווה לחיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/105 10/21/1956 עמודי השמים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עמודי השמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/111 10/23/1956 היפה בחיים – חינם הוא בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה בחיים – חינם הוא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/119 10/24/1956 עולם החי מראשיתו בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטשרס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עולם החי מראשיתו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/118 10/24/1956 בעקבות השבעה בקשת "וורנר ברוס פירסט נשיונל פיקטשרס אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעקבות השבעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/109 10/27/1956 בלשים וחטאים בקשת עקיבא ורדימון מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבלשים וחטאים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/113 10/30/1956 לקראת הנעלם בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לקראת הנעלם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ח-17/14 11/1/1956 גיליונות הזמנה – B.S (700-551) ( המשך מתיק 13)
תת-28/10 11/1/1956 מכתב (מקור וטיוטה) של דוד הכהן מניו-יורק לשגריר הודו בצרפת ס. פאניקר הצעה לפעול לקשירת יחסים דיפלומטיים בין ישראל להודו ולמנות את משה שרת  שר החוץ לשעבר  לשגריר ישראל בהודו. בצירוף מכתב לוואי מ-12.2.94
ג-5039/133 11/6/1956 המלכודת בקשת "א. זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלכודת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/115 11/6/1956 בת השגריר בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת השגריר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/123 11/12/1956 ריצרד השלישי בקשת "פורום פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ריצ'רד  השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/126 11/14/1956 ג'וליה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/125 11/14/1956 מחיר השלטון בקשת "מטרו- גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר השלטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/121 11/16/1956 מרד העיר בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרד בעיר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/128 11/19/1956 מדמואזל דה פריס בקשת "איגל פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מדמוזאל דה פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/127 11/20/1956 הגאים והיהירים בקשת "חברת פאראמונט בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגאים והיהירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/116 11/21/1956 התקפה בקשת "מפיצי סרטים במזרח התיכון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5039/132 11/25/1956 היבשת האבודה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היבשת האבודה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.  התמונות והכרזה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5039/131 11/25/1956 ג'רביס בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'רביס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-3049/30 12/1/1956 נציגות נפאל בחו"ל
פ-648/18 1/1/1957 הסברה תזכיריו של טדי קולק לרה"מ דוד בן- גוריון על תכנית הסברה לקראת מאבק באו"ם אודות הנסיגה מסיני
חצ-842/9 1/1/1957 תיקי אורחים – PADMORE GEORGE
חצ-58/5 1/1/1957 בוליביה התכתבות עם ההסתדרות הציונית בבוליביה ועם שגרירות בוליביה בארגנטינה בענין כינון קשרים דיפלומטיים בין ישראל לבוליביה ובענין מינוי קונסול כבוד בלה-פז. (תיק 6 דן באותו נושא)
גל-11897/9 1/1/1957 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – רבין יצחק בתיק רק שני מכתבים של טדי קולק אל רבין
גל-11893/33 1/1/1957 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שרובר מילס בתיק התכתבות בין טדי קולק לבין שרובר התורם מונצואלה
פ-2446/43 1/1/1957 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אוצר הלקסיקוגרפיה העברית" מכתב לואי לקובץ ביבליוגרפי המזכיר חיבור זה של מלאכי
גל-6286/10 1/1/1957 שרותים דתיים ציבוריים – כשרות במוסדות – לפי המוסדות דו"חות בענייני כשרות מהוועדה הבינמשרדית לפקוח על הכשרות  כולל: דו"חות ביקור  רשימות של מוסדות הילדים שבטיפול  מזנונות ומטבחים במוסדות ממשלתיים ברחבי הארץ  התכתבויות עם משרד הסעד בנוגע להקצבות למוסדות לצורכי כשרות  כולל מעונות ויצ"ו  משפחתונים  מוסדות חינוך פנימייתיים לילדים  בתי יתומים  מוסדות לבעלי מוגבלויות ועוד.
גל-12061/1 1/1/1957 משרד ראשי ומחוזות – שטח שיפוט אופקים התכתבויות בעניין שטח השיפוט של אופקים
ג-5043/70 1/12/1957 החוטאים מפייטון פלייס בקשת "טוונטיס סנטואי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החוטאים מפייטון פלייס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-847/5 1/28/1957 הנשיא יצחק בן צבי – ספר בקורים ספר ביקורים בירושלים-רשימות שמיות של מבקרים וכתובותיהם (ביניהם מבקרים מחו"ל ותלמידים)
חצ-434/9 2/1/1957 יהדות בוליביה – כללי
חצ-412/17 3/1/1957 יחסי ישראל – סין
חצ-3119/18 3/1/1957 פקיסטן – מדיניות חוץ
חצ-3071/24 3/1/1957 יחסי ישראל – סין
ג-5221/99 3/21/1957 פלסטף בקשת "פריז ישראל סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלסטף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ח-17/12 4/1/1957 גיליונות הזמנה – B.S (350-171) ( המשך מתיק 11)
ג-5222/15 4/11/1957 שוד הרכבת הגדול באנגליה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שוד הרכבת הגדול באנגליה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-18251/2 6/18/1957 פרשת רצח ישראל קסטנר תיק של השב"כ. ראשי פרקים על פרשת רצח ישראל קסטנר  מידע על החשודים  ניסיונות אנשי לח"י להשפעה על עדים  פרטים על זאב אקשטיין אשר ירה בקסטנר ומהלך החקירה.  טווח התאריכים חלקי בלבד. ישנם מסמכים ללא תאריך.
ג-2040/54 6/30/1957 נשר מועצה מקומית נשר-התכתבות בעניין עריכת סקר על המנגנון וסדריו  הכנת תכנית ליעול המנגנון ושיטות העבודה.
ג-2389/7 8/16/1957 תכתובת בדבר תחרות כדור-רגל על הגביע העולמי בשטוקהולם 1958 התכתבויות בדבר שידור התחרות ברדיו
חצ-412/27 9/1/1957 לבנון – סוריה
ג-5043/74 12/26/1957 תל החלומות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תל החלומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-11897/47 1/1/1958 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שמיר משה – סופר מכתב של דוד בן-גוריון ומשה שמיר שמהלל את הנוער  העם ואת החיים בישראל
גל-11897/11 1/1/1958 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – ריקליס משולם התכתבות בנוגע לכך שריקליס לא שירת בצבא ובנוגע לתרומותיו
גל-11887/15 1/1/1958 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – בראנד יהושע בתיק התכתבות בינו ובין דוד בן-גוריון בנושא מאמריו של בראנד (הנבטים  וחכמת ישראל)
פ-2446/28 1/1/1958 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם אלמליח מכתבים אל מלאכי בדבר ביבליוגרפיה של אלמליח
ג-5043/65 1/2/1958 הבהלה לזהב בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבהלה לזהב" בישראל.
ג-5043/76 1/9/1958 האחות ליטיציה בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האחות ליטיציה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/67 1/9/1958 הגשר על הנהר קוואי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגשר על הנהר קוואי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/64 1/10/1958 ישראל ארץ התקוה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ישראל ארץ התקוה" בישראל: הבקשה והתקציר.
ג-5043/85 1/11/1958 השיר האחרון (ולנסיה) בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיר האחרון" ("ולנסיה") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-6305/4 1/12/1958 שושנת העמקים ( חבצלת השרון ) – 2 דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבויות בנושא בחירת ועד דתי ועוד.
ג-5043/71 1/12/1958 המשחית בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/68 1/12/1958 אהבי אביב בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבי אביב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/66 1/15/1958 העגלון הנשל בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורוס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העגלון הנשל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/73 1/20/1958 פגישה לאור הירח בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פגישה לאור הירח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/72 1/20/1958 פורט דה לילה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורט דה לילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/79 1/22/1958 בנות שעשועי לילה בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות שעשועי לילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/78 1/22/1958 קנאה ונקמה בקשת "ז'ק פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קנאה וקמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה.
ג-5043/75 1/22/1958 ליל האהבה האחרון בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל האהבה האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/112 1/29/1958 שתי אחיות בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי אחיות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/111 1/29/1958 הגנב מבומבי בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…הגנב מבומבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/88 1/30/1958 מי עשה זאת בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מי עשה זאת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-412/31 2/1/1958 סוריה – רוסיה
חצ-392/4 2/1/1958 סוריה – מצרים
ג-6837/32 2/1/1958 לשכת השר בכור שטרית – מועצה אזורית לכיש התכתבות בנושאים : מושב "נהורה"  מושב "נחושה"  השתתפות תזמורת המשטרה בחגיגות יום-העצמאות.
ג-5043/82 2/2/1958 על אחריותי בקשת "הליגה לידידות ישראל-רומניה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "על אחריותי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/81 2/2/1958 קצור תולדות האנושות בקשת הצירות הרומנית מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קצור תולדות האנושות" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5043/92 2/3/1958 אל תקרב אל המים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תקרב אל המים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/93 2/4/1958 רב-חובל חולה-ים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רב-חובל חולה-ים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/91 2/4/1958 דייבי בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דייבי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/90 2/4/1958 נקמת האלוף בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת האלוף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5043/98 2/7/1958 נעורים במיצר בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נעורים במיצר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/97 2/7/1958 רודן בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רודן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/96 2/7/1958 הפלישה מהמאדים בקשת "RKO RADIO PICTURES OF ISREAL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפלישה מהמאדים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/123 2/10/1958 החיה שבאשה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיה שבאשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/101 2/10/1958 הטייס והגברת בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הטייס והגברת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/100 2/10/1958 בארץ האמזונים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בארץ האמזונים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/95 2/12/1958 מסעותיו הנפלאים של אצבעוני בקשת "סרטי נוער ישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסעותיו הנפלאים של אצבעוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/109 2/13/1958 נשאתי לי חותנת לאשה בקשת "RKO RADIO PICTURE OF ISRAEL INC." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשאתי לי חותנת לאשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  Uהרישיון שניתן.
ג-5044/12 2/15/1958 ג'קלין בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'קלין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/102 2/15/1958 הפריסאית בקשת "אס- פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפריסאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/107 2/18/1958 רסן את הרוח בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רסן את הרוח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/106 2/18/1958 אריבידרצ'י רומא בקשת "מטרו – גולדין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אריבידרצצ'י רומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/105 2/18/1958 עץ החיים בקשת "מטרו – גולדין -מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עץ החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/104 2/18/1958 מחיר הגאולה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מחיר הגאולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/110 2/23/1958 חטאי פריזאית בקשת "ג'יג'יפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חטאי פריזאית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/108 2/23/1958 הקץ לנשק בקשת "טונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקץ לנשק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/9 2/27/1958 קזינו דה פריס בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קזינו דה פריס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/113 2/27/1958 הבת המתמרדת בקשת "נאור" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבת המתמרדת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/116 3/2/1958 הנשים מבכרות ממבו בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשים מבכרות ממבו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/114 3/3/1958 הקוסמת בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוסמת" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5043/120 3/7/1958 שהראדה בקשת "סלים עזרא כדיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שהראדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/119 3/7/1958 סקנדל בקשת מרסל ליבוביץ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקנדל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/117 3/9/1958 שמפניול בקשת "סלים עזרא כדיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמפניול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/8 3/10/1958 הזעירה בהצגות תבל בקשת "סנפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזעירה בהצגות תבל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/121 3/11/1958 החופשה האחרונה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החופשה האחרונה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/118 3/11/1958 קלאגן הולם שוב בקשת "אהרון זינגר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קלאגן הולם שוב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/5 3/13/1958 משפחת טראפ בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת טראפ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/4 3/13/1958 סקאמפולו בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סקאמפולו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/3 3/13/1958 השטן במשי בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן במשי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/2 3/13/1958 שולט על חיים ומות בקשת "איגל-פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שולט על חיים ומוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5043/124 3/13/1958 זמר נער  זמר בקשת "טונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זמר נער  זמר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/51 3/14/1958 דרכו של ד"ר וינדום בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרכו של ד"ר וינדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5044/7 3/14/1958 רוז ברנד בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רוז ברנד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/10 3/15/1958 דבדאס בקשת "הלוי  ירמיהו" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דבדאס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/15 3/23/1958 אהבת אביב בוינה בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבת אביב בוינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/14 3/23/1958 הבטחת נשואים – קיים בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבטחת נישואים – קיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5044/13 3/23/1958 שערוריה בגמנסיה בקשת "חברה להפצת סרטם במזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שערוריה בגימנסיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5044/11 3/25/1958 הקוסם עבדול רחמן אל חוטאב בקשת "חברת "הקרנה" צבי ברונשטין ומ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקוסם עבדול רחמן אל חוטאב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
תת-13/14 4/1/1958 החלטת מועצת עירית לוס-אנג'לס  ארה"ב על ימי ישראל לקראת 10 שנים לעצמאותה מ-23.5.48 החלטת מועצת עירית לוס-אנג'לס  ארה"ב להכריז על שבוע חגיגי לקראת 10 שנים לעצמאותה של מדינת ישראל
ג-4424/16 4/6/1958 בית-שמש שיכון עולים; מדיניות שיכון;  זוגות צעירים
נ-847/2 4/8/1958 הנשיא יצחק בן צבי – ספר חתימות עולים לרגל לירושלים.פסח שבועות תשי"ח 1958 ספר חתימות עולים לרגל לירושלים. פסח שבועות תשי"ח 1958-רשימות שמיות של מבקרים וכתובותיהם (ביניהם תלמידים בציון שם בית הספר).
נ-847/1 4/10/1958 הנשיא יצחק בן צבי – ספר חתימות עולים לרגל לירושלים תשי"ח 1958  ספר חתימות עולים לרגל לירושלים תשי"ח 1958-רשימות מבקרים וכתובותיהם.
חצ-231/14 5/1/1958 נפאל
ג-4422/24 6/26/1958 בית-שמש מכתב מעמידר על חיסול הצריפונים
חצ-2957/3 7/1/1958 ירדן – הסכם שביתת הנשק סעיף 8 הר הזיתים
ג-3963/6 7/28/1958 שטח שיפוט – קרית-מלאכי שטחי שיפוט  כינוס מועצת קרית מלאכי  גושים  חלקות
חצ-3750/6 8/1/1958 אפגניסטן  פקיסטן.
נ-847/3 8/1/1958 הנשיא יצחק בן צבי – ספר בקורים ספר ביקורים-רשימות מבקרים בקבר הורדוס  כולל תלמידים. שמות המבקרים  כתובותיהם ולעיתים רשמי ביקור.
גל-6291/9 9/18/1958 שרותי דת בישובים – מבצע התעוררות לתשובה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב אברהם אורנשטיין  מנהל המחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע למבצע התעוררות לתשובה: דיווחים של רבנים מקומיים על פעילותם במסגרת המבצע  סקירה על מבצע התשובה אלול תשי"ט – תשרי תש"ך  תכניות לימי לימוד ועיון  רשימות המוזמנים לימי לימוד איזוריים  קטעי עתונות  תשלומים בעד הוצאות בימי העיון והלימוד במסגרת המבצע ועוד.
חצ-3119/20 10/1/1958 פקיסטן – עניני פנים
גל-6291/2 11/6/1958 שרותי דת בישובים – רשימות רבנים ושו"בים רשימות מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות כגון: תקציב לשירותים דתיים במעברות וביישובי עולים לפי חודשים  רשימות רבנים  שו"בים  מרכזים ומדריכים דתיים ביישובי העולים החדשים וסכומי השתתפות המחלקה במשכורתם  רשימת היישובים החדשים שקיבלו הקצבות לגידור בתי העלמין ורכישת כלי טהרה  רשימות של תוספות מיוחדים לשו"בים בישובי עולים לפי חודשים  רשימות הרבנים מאמצי ישובי עולים חדשים באמצעות חבר הרבנים של המפלגה הדתית לאומית  רשימה של הוצאות נסיעות לימי העיון והלימוד ופעולות שונות ועוד.
גל-3823/1 11/15/1958 חוג התנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות ב' עד י' רשימת הרצאות בחוג  פרוטוקולים ורשימת משתתפים בפגישות.
ג-5048/41 11/24/1958 הביתה טרם חשיכה בקשת "וורנר ברוס. פירסט נשיונל פיקטורס אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הביתה טרם חשיכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-412/23 12/1/1958 יחסי ישראל – הודו סין
נ-89/90 12/1/1958 גובר רבקה התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת נשיא המדינה זלמן שזר לרבקה גובר  בנוגע לנושאים: תרגום ספרה "עם הבנים" ליפנית  תרגום הספר "אל משואות לכיש" לגרמנית וליפנית  ביקורת של רחל כצנלסון-שזר על "סיפור הארבעה" של יהושע בר-יוסף שפורסם בהמשכים ב"הארץ"  תלונת גובר על הכללתו של בר-יוסף בספר הנצחה לחללי צה"ל  בקשה לסיוע בהעלאת קרובי משפחתה מברית המועצות (לטביה)  סכסוך בין רחל ינאית בן-צבי לרחל כצנלסון-שזר על אי רצונה של ינאית בן-צבי למסור את בית הנשיא יצחק בן-צבי לזלמן שזר ורעייתו  בית דבורה בארון בנהורה ועוד.
טס-10971/63 1/1/1959 ארוחת ערב לכבוד ראש ממשלת נפאל. ארוחת ערב לכבוד ראש ממשלת נפאל.
חצ-1933/11 1/1/1959 נפאל – התישבות
טס-10971/49 1/1/1959 אסתר הרליץ ודוד בן-גוריון בקבלת הפנים לכבוד ראש ממשלת נפאל J.P.KOYRALA. אסתר הרליץ ודוד בן-גוריון בקבלת הפנים לכבוד ראש ממשלת נפאל J.P.KOYRALA.
גל-3296/8 1/1/1959 מערכת בתי המשפט – בית משפט העליון – לשכת נשיא בית המשפט הזמנות לטקסים. כרך 7
גל-17067/5 1/1/1959 ועדת השרים לעניני הממשל הצבאי
חצ-256/8 2/1/1959 בעיית קפריסין
ג-5048/14 2/5/1959 משפחת פניפקר בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "משפחת פניפקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/13 2/5/1959 גיבור בעל כרחו בקשת "טוונטיס סנטורי םוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גבור בעל כורחו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
נ-848/11 2/6/1959 הנשיא יצחק בן צבי – ההסתדרות הציונית חלק ג'-המשך מתיק 2. נאומים  בטאון ההסתדרות הציונית  הזמנת הנשיא לאירועים  ועוד
ג-5048/54 2/15/1959 בנו של רובין הוד בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנו של רובין הוד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/11 2/15/1959 וילה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/19 2/16/1959 פרננדל בקלושמרל בקשת "ייגר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פרננדל בקלושמרל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/15 2/17/1959 היום ה- 8 בשבוע בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום ה- 8 בשבוע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/17 2/22/1959 ציידי הפילים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ציידי הפילים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/20 2/23/1959 בני טובים לאן בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני טובים לאן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/18 2/23/1959 חווה בת הרשע בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חווה בת הרשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/26 2/24/1959 זה קרה למקסי בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע'מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה קרה למקסי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/25 2/24/1959 השנה הגנובה בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השנה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/24 2/24/1959 בית שלש הנערות בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בית שלוש הנערות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/23 2/24/1959 לו שנית בן 20 הייתי בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לו שנית בן 20 הייתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/22 2/25/1959 עירומה כביום היוולדה בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקורב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עירומה כביום היוולדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים והתמונה מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/21 2/25/1959 לאילה בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לאילה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/27 3/1/1959 דודי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דודי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/38 3/3/1959 לכדור אין כתובת בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לכדור אין כתובת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/37 3/3/1959 אל תגנוב דבר פעוט בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אל תגנוב דבר פעוט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/34 3/3/1959 אינני מלאך בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אינני מלאך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5043/115 3/3/1959 ליל כלולות לשתים בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ליל כלולות לשתים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/31 3/5/1959 בארמון הספורט בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ צ. ברונשטיין את מ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בארמון הספורט" בישראל: תקציר הסרט  והבקשה.
ג-5048/30 3/5/1959 לנינגרד בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לנינגרד בסתיו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5048/29 3/5/1959 רקיע אחד מעלינו בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ צ. ברונשטיין את מ. זילברמן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רקיע אחד מעלינו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/33 3/6/1959 הדרך הארוכה והכחולה בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדרך הארוכה והכחולה" ("האהבה ניצחה בסוף") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/10 3/8/1959 הנערה מהמבורג בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנערה מהמבורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/40 3/9/1959 עונת השמש בקשת גדליה אלאלוף מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עונת השמש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/36 3/11/1959 הלוחם האביר בקשת "עזרא פטילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחם האביר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/35 3/12/1959 השיר שמחכים לו בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השיר שמחכים לו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/49 3/13/1959 הם שיחקו באש בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הם שיחקו באש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/44 3/13/1959 השחלב השחור בקשת "חברת "פאראמונט" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השחלב השחור" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/43 3/15/1959 לה ויאולטרה בקשת "מפיצי הסרטים במזרח התיכון בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לה ויאולטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/50 3/16/1959 שאו שמה ברמה בקשת "יאירפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שאו שמה ברמה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5048/45 3/16/1959 שיר סובב עולם בקשת "חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שיר סובב עולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/42 3/16/1959 איש השעה בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש השעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/56 3/17/1959 נערת הקברט בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערת הקברט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/55 3/17/1959 העלמה רוזמרי בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העלמה רוזמרי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/52 3/18/1959 בת הכפר בקשת "עזורי שאשא ע"י חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בת הכפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5048/48 3/18/1959 הייתי כפילו של מונטי בקשת "מפיצי סרטים בישראל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הייתי כפילו של מונטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3823/2 3/21/1959 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות י"א עד מ' פרוטוקולים מהחוג לתנ"ך בבית ראש הממשלה.
ג-5048/57 3/22/1959 סיסי 3  גורלה של מלכה בקשת "איגל – פילם דיסטריבוטרס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיסי 3  גורלה של מלכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/46 3/25/1959 אחדים באו במרוצה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אחדים באו במרוצה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5048/32 6/6/1959 הרדיפה לנישואין בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרדיפה לנישואין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-18251/1 7/21/1959 אירועי ואדי סאליב פרוטוקולים מישיבות פרוטוקולים בכתב יד ובדפוס מישיבות שירות הביטחון הכללי (השב"כ) בעקבות אירועי ואדי סאליב בחיפה. דו"חות מפעילות השירות בעקבות המהומות.
חצ-1905/15 9/1/1959 טוגו – כללי סיוע ושיתוף פעולה בינלאומי – דו"חות ביקור שרי העבודה והאוצר של טוגו וכו'. כרך ג'
ג-6837/13 9/1/1959 לשכת השר בכור שטרית – עיתון "אל-יום" (בערבית) קטעי עתונות מ"אל-יום" (בערבית) בנושאים: ראיון שערך שליח העיתון עם שר המשטרה  ביקור שר המשטרה אצל שבט אבו-רבייעה  הצהרות שר המשטרה  בכור שטרית  בנוגע לשיתוף-פעולה עם הבדואים בנגב.
ג-5048/39 9/3/1959 גהינום בכרך בקשת "GUEOLIA ALLALOVF" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיהנום בכרך" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-1512/11 10/1/1959 מפרט מלאכה ורשימת כמויות למוסדות שונים מפרט מלאכה ורשימת כמויות לבית-הנוער בקרית-יובל  לחדר אוכל ומטבח בבית הספר החקלאי עין-כרם  לבית-דירות בנוה- שאנן  בית הספר החקלאי עין-כרם – אגף פנימיה – מפרטי כמויות  תרשימים.
חצ-290/24 11/1/1959 סין – דו"חות לשיחות
גל-59482/16 11/24/1959 אגודת ואדי אל חמאם התכתבויות בנושא חקלאות  הלוואות חקלאיות
חצ-758/8 1/1/1960 יחסים מדיניים: ישראל – נפאל א'
חצ-291/14 1/1/1960 סין העממית
חצ-233/17 1/1/1960 יחסים מדיניים ישראל-סין העממית
חצ-1026/23 1/1/1960 גיניאה-סין העממית
גל-11898/24 1/1/1960 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שרף זאב בתיק מכתב של דוד בן-גוריון מ- 1954 אל טדי קולק בנוגע להתאבדותו של סיני. בתיק גם מכתב תודה של לוי אשכול לשרף
ג-6399/21 1/1/1960 שנת שמיטה
ג-6388/11 1/1/1960 יחסי ישראל-טוגו
ג-6387/18 1/1/1960 יחסי ישראל-נפאל
ג-6387/12 1/1/1960 יחסי ישראל-טיבט
ג-6282/9 1/1/1960 חוק שירות הקבע בצה"ל – גימלאות
ג-6244/3 1/1/1960 קולק טדי (ברכות)
פ-1512/12 1/1/1960 בית-הספר החקלאי עין-כרם –  אגף הפנימיה רשימת פרזול לפנימיה  עבודות בניין  עבודות ריצוף  חישוב כמויות
נ-848/14 1/1/1960 נוצרים חלק ג' (המשך מתיק 2)  ברכות לקראת השנה החדשה  מידע על הנוצרים בארץ
טס-11366/6 1/1/1960 תצלומי גרשון טץ בארועים שונים. תצלומים של גרשון טץ  ראש העיר הראשון נהריה עד בין השנים 1961-1974. בתצלומים – על פתיחת תחמת האוטובוסים בנהריה (1968); פתיחת המרפאה המקצועית ברח' הרצל בעיר  פתיחת מרכז לנוער (1963)  חנוכת בית ארגון אמהות עובדות  חנוכת בית הספר המקצועי בנהריה (1965); כנסים והנחת אבן פינה למוסדות שונים בעיר; ביקורים באתרים בארץ ועוד.
טס-10971/69 1/1/1960 אסתר הרליץ ודוד בן-גוריון בכנס הנוער הסוציאל-דמוקרטי. אסתר הרליץ ודוד בן-גוריון בכנס הנוער הסוציאל-דמוקרטי.
טס-10971/52 1/1/1960 אסתר הרליץ  משה שרת ואבא חושי בכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי בחיפה. אסתר הרליץ  משה שרת ואבא חושי בכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי בחיפה.
טס-10971/33 1/1/1960 אסתר הרליץ בהנחת אבן הפינה לספרייה העירונית ביפו. אסתר הרליץ בהנחת אבן הפינה לספרייה העירונית ביפו. (בתיק שתי תמונות זהות).
גל-913/6 1/1/1960 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – יום עיון קרן בת-שבע.
חצ-3486/79 1/1/1960 סין עממית – אישים ואורחים
גל-17067/9 1/1/1960 מר אורי לוברני  היועץ לעניני ערבים
חצ-2135/5 2/1/1960 יחסי חבש בריה"מ  הגוש המזרחי  סין העממית
גל-44138/3 2/25/1960 פרוטוקולים ישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת אל-על פרוטוקולים ונספחים מישיבות מועצת המנהלים המצומצמת של חברת אל-על  בנוגע לנושאים: חיסול חברת "כתית בע"מ"  פיצויים מממשלת בולגריה בקשר להפלת מטוס החברה  דו"ח על מצב החברה  התחזיות הכלכליות  זכויות חתימה בבנקים בארץ ובחו"ל  העברת מניות  נצחתו של אברהם דב ריבקינד  שטרי העברת מניות  מינויים ועוד.
חצ-1428/2 3/1/1960 כלכלת קפריסין
ג-5054/14 3/23/1960 פיקניק בצל האילנות בקשת "סבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט פיקניק בצל האילנות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-2998/21 4/1/1960 יחסים עם סין
ג-3263/31 4/15/1960 בחירות ומינויים – נשר. חילופי גברא במחוז חיפה
ג-5054/23 5/5/1960 הרכיבה חזרה בקשת "פורום פילם בע"מ בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרכיבה חזרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2309/47 5/9/1960 דו"ח של מליאת מחלקת המושבות. בתיק דו"ח של מליאת מחלקת המושבות  מזכירי מועצות הפועלים במושבות ורכזי התרבות במושבות. בתיק גם מכתב מיצחק שפירא למשה דיין בעניןי נטיעת פרדס על אדמת הישוב עין-שריד וכן שאלון ביוגרפי של נטע הרפז מטעם הסתדרות הפועלים החקלאיים.
ג-5054/4 5/15/1960 סמוך על החברה בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סמוך על החברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/3 5/18/1960 למטה בלי ארוחת בוקר בקשת "stiller film ltd" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "למטה בלי ארוחת בוקר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/8 5/19/1960 המאסף הלוחם בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המאסף הלוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/7 5/19/1960 הזהרי מזרים בתי בקשת "אלברט ד. מטלון ושות' בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הזהרי מזרים בתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/15 5/20/1960 היכן אמי בקשת "רון-פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היכן אמי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2446/20 5/22/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם הטל בדבר ביבליוגרפיה של כתבי נחום סלושץ'
ג-5054/2 5/22/1960 המלחים העליזים בקשת "ש. גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלחים העליזים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/1 5/22/1960 חיל הים בע"מ בקשת "בינשטוק אלברט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיל הים בע"מ" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/13 5/23/1960 החדרנית והרוזן בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החדרנית והרוזן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/11 5/23/1960 דרמה בראי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס אימפורט קורפוריישן" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרמה בראי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/6 5/24/1960 הפילגש בקשת נסים מרידן מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפילגש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/12 5/24/1960 המלך מתיה הראשון בקשת "חיים גלפנד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלך מתיה הראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/5 5/27/1960 נשים לקיץ אחד בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נשים לקיץ אחד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/17 5/27/1960 תענוגי רווקים בקשת "פליקס פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגי רווקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/18 5/30/1960 בלט על הקרח בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בלט על הקרח" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  והרישיון שניתן.
ג-5054/10 5/30/1960 עננים מספרים בקשת "חברת "הקרנה" בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עננים מספרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-758/17 6/1/1960 יחסים מדיניים: ישראל – סין העממית א'
חצ-435/32 6/1/1960 יחסים מדיניים בדרג ממשלתי ישראל-בוליביה
חצ-435/20 6/1/1960 הסכם תרבות עם בוליביה
חצ-2998/20 6/1/1960 יחסים עם נפאל
חצ-2058/36 6/1/1960 כללי – סוריה
חצ-2031/1 6/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי עם נפאל – כללי ביה"ס מקצועי  ביקור משלחת סולל בונה בקטמנדו  כרזות תיירות מנפאל וכו'.
ג-7275/6 6/1/1960 איכמן חילופי אגרות עם ממשלת ארגנטינה  שגריר וכו'
תת-3/13 6/1/1960 איגרת נשיא ברזיל  ז'. קוביצ'ק לנשיא יצחק בן- צבי  מ- 7.6.60 נשיא ברזיל מודיע על קבלת כתב האמנה של השגריר יוסף תקוע.
ג-5054/27 6/8/1960 הענק ממרטון בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הענק ממרטון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/25 6/8/1960 מאורעות הקלברי פין בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאורעות הקלברי פין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/24 6/8/1960 המסע אל הזמן בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המסע אל הזמן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5054/30 6/9/1960 החייל בום בקשת משה לוי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החייל בום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/28 6/9/1960 H – 8 בקשת משה לוי מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "H – 8" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5054/29 6/10/1960 רופא נשים בקשת "איגל – פילם דיסטריבוטורס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רופא נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-6888/2 6/26/1960 כפר גיבתון הספקת מים לכפר גִּבְּתוֹן  בקשת הלוואה למשק חקלאי
חצ-3761/17 9/1/1960 פקיסטן – כללי.
ג-5054/22 9/4/1960 גבורי הים בקשת "ש. גוהר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גיבורי הים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-18252/1 10/23/1960 רשימת ספרים עבור אייכמן מכתב ששלח איש המוסד שלמה כהן לניצב אברהם זלינגר מפקד לשכה 06 עם רשימת ספרים בשביל אדולף אייכמן
גל-3823/3 10/29/1960 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות מ"ב עד מ"ט פרוטוקולים מהחוג לתנ"ך בבית ראש הממשלה
חצ-2028/33 11/1/1960 שיתוף פעולה בינלאומי – חומר רקע על נפאל
פ-3215/3 11/26/1960 מכתבי לוי אשכול אל דליה כרמל – גולדשטיין מכתבים 3  15- 16  22- 23  208  215: הנצחתה של אלישבע אשכול  פטירתו של הנשיא יצחק בן-צבי  הקמת המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל  ביקור האפיפיור  אהרן כידן  אורי לוברני ועוד. חלקם העתקי המכתבים שבתיקים 1 ו-2
פ-3090/7 1/1/1961 לח"י אצ"ל – ביבליוגרפיה. רשימת העתקי העבודות הגנוזות במכון ז'בוטינסקי
פ-1950/18 1/1/1961 תוכנית מדיין תדפיס של מאמר מאת יוסף פרנקל על "תוכנית מדיין" של פאול פרידמן – הופיע ב Herzel Year Book  Vol. 4
חצ-232/24 1/1/1961 יחסים מדיניים עם נפאל
גל-9702/13 1/1/1961 תיקי בניה – בירורים וערעורים בועדה המחוזית – ועדה מקומית – נשר – חברת קרת לשיכון בע"מ ועדה מקומית לבניין ערים בחיפה  שרטוטים ותכניות בנייה
גל-11888/97 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – רחל (גבעתיים) בתיק מכתב של דוד בן-גוריון לידידת נעורים
גל-11888/51 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – בן-טובים אליהו בתיק מכתב של דוד בן-גוריון המתיחס לביקורת נגד המפלגה.
גל-11888/26 1/1/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – צמח שלמה התכתבות עם דוד בן-גוריון בנושאים שונים כגון: התנ"ך וכן זכרונות ילדותם
ג-6391/4 1/1/1961 יחסי ישראל-בוליביה
תת-15/5 1/1/1961 פרסומי משרד החוץ – נוסח הויכוח בין יעקב הרצוג לפרופ' טוינבי ב- 1.1.61 במונטריאול מקור  2 צילומים. נוסח הדיון בין יעקב הרצוג  שגריר ישראל בקנדה  לפרופ' ארנלוד טוינבי  היסטוריון בריטי על מאפייני הציונות והדת היהודית.
גל-17067/11 1/1/1961 ממשל צבאי – כרך א'
חצ-227/16 2/1/1961 יחסים עם סין
תת-13/17 3/1/1961 חילופי מכתבים בין י. אילסר לבין יעקב הרצוג אודות הויכוח הרצוג – טוינבי ב-2.3.61 צילומי מכתבים בקשר לטענת פרופ' ארנולד טוינביי שאין ייחוד לפשעי הנאצים במהלך הוויכוח שלו עם יעקב הרצוג בשנת 1961 ומכתב לואי לגנז פ' אלסברג
חצ-3025/18 4/1/1961 יחסים עם סין
חצ-3486/78 4/1/1961 סין עממית – אישים ואורחים
גל-3823/4 4/22/1961 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות נ' עד נ"ח דברים שהושמעו בחוג העיון בתנ"ך על הנושאים: פגישה נ' – "מפת המלחמות של שאול בפלישתים"  פגישה נ"א – "שאול המלך מרחיב גבולות ישראל"  פגישה נ"ג – "הארגון הממלכתי והצבאי של המלך דוד"  פגישה נ"ד – "מלחמות דוד"  פגישה נ"ה – "התהלכות דוד ואנשיו בצקלג ובמדבר יהודה"  פגישה נ"ו – "'הנער המגיד' ומשפטו בצקלג"  פגישה נ"ז – "המלך דוד  קווים לדמותו הרוחנית"  פגישה נ"ח – "כבשת הרש". חסר פרוטוקול של פגישה נ"ב.
חצ-3025/17 5/1/1961 יחסים עם נפאל
חצ-1922/1 5/1/1961 בוליביה – כללי הסכמי תרבות ושיתוף פעולה טכני   ביקור הרמטכ"ל בישראל וכו'.
חצ-1902/4 5/1/1961 אנגולה – משתלמים והשתלמויות.
חצ-1014/3 5/1/1961 יחסים מדיניים ישראל-נפאל
פ-2920/15 5/5/1961 קטע עיתונות – 13 שנה לנפילת העיר העתיקה/ שמואל אבן-אור  כתבה שכותרתה "13 שנה לנפילת העיר העתיקה" מאת שמואל אבן-אור  אשר פורסמה בעיתון "הבקר" ב-5.5.1961. הרשימה עוסקת בפעילותו של אביו  הרב יצחק אביגדור אורנשטיין  בעת המצור על העיר ועל הקרב מול הצבא הבריטי ב-28.3.1948 בעיר העתיקה בירושלים. בנוסף  מופיע "מכתב מהעיר הנצורה" אותו כתב אורנשטיין לאברהם הלפרין בי"ט באדר ב' תש"ח (30.3.1948).
ג-5054/9 5/21/1961 אהל הדוד טום בקשת "ורדימון עקיבא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אוהל הדוד טום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-901/21 6/1/1961 תנועות שחרור אנגולה
ג-5060/40 6/25/1961 המשחק הגדול בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המשחק הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/63 7/16/1961 הגנב בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגנב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה   והרישיון שניתן.
ג-5060/62 7/16/1961 הרקדניות בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרקדניות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/60 7/16/1961 בעיות שנות הבוסר בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בעיות שנות הבוסר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/61 7/19/1961 תענוגות מרגלת בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תענוגות מרגלת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-918/7 8/1/1961 לאופולדוויל (קינשאסה) – איגודים מקצועיים דו"חות  התכתבות בין האיגודים להסתדרות הכללית (גם עם איגוד הפועלים של אנגולה הנמצא בגלות)
חצ-479/9 8/1/1961 יחסי ישראל-טוגו
ג-5060/56 8/7/1961 אהבה מעל הכל בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מעל לכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/39 8/7/1961 צמאה לאהבה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "צמאה לאהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/43 8/16/1961 אהבה מסוכנת בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבה מסוכנת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/41 8/17/1961 הקרב על חוף הדמים בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב על חוף הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/68 8/18/1961 הליצן בוכה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הליצן הבוכה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/42 8/18/1961 חופשה בחורף בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חופשה בחורף" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/58 8/24/1961 בבא ספטמבר בקשת "דוד מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בבא ספטמבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/50 8/24/1961 שנות נעורים בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שנות נעורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/49 8/24/1961 במסתורי היער בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "במסתורי היער" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/48 8/24/1961 זולושקה בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זולושקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/54 8/25/1961 מצחצח הנעליים בקשת "א' בינשטוך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מצחצח הנעלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/53 8/27/1961 הכינוס ה- 7 של "הפועל" בקשת "הועד הפועל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכינוס השביעי של 'הפועל'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/51 8/27/1961 צד שלישי למטבע בקשת "יצרני ומפיצי סרטים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרטים "השכנים"  "שני אנשים וארון"  "שירת הערבה"  ו"צד שלישי למטבע" בישראל: תקצירי הסרטים  הבקשות  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיונות שניתנו.
ג-5060/46 8/27/1961 העולם בכיסו בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העולם בכיסו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/38 8/27/1961 חיי שעה בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חיי שעה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/47 8/28/1961 שמים בהירים בקשת "חברת "הקרנה"" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שמים בהירים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/45 8/29/1961 The Pure Hell of st. Trinian's בקשת "ג'יג'י אכטנברג פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "The Pure Hell of St. Trinian's" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/44 8/29/1961 מעבר הדמים בקשת "ג'יג'י פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-1905/16 9/1/1961 טוגו – כללי הסכם לשיתוף פעולה  אוצרות טבע ומים  התוכנית החקלאית  סולל בונה   סיוע רפואי  מומחים ישראלים וכו'. כרך ב'
חצ-1767/6 9/1/1961 וושינגטון – מוזמביק.
חצ-1765/13 9/1/1961 וושינגטון – תיק ללא שם – אנגולה  מוזמביק.
חצ-1047/39 9/1/1961 יחסים מדיניים ישראל-בורונדי
ג-5060/77 9/1/1961 כבלי תאוה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כבלי תאווה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/76 9/1/1961 הדור הזועם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדוד הזועם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/65 9/1/1961 עדה בקשת "מטרו – גולדוין – מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עדה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/52 9/4/1961 לילות אמריקה בקשת "א' בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות אמריקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/57 9/6/1961 תערוכת בריסל בקשת "נאור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תערוכת בריסל" בישראל.
ג-5060/59 9/15/1961 הלוחם האביר בקשת "אלברקה בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הלוחש האביר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן. העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/71 9/17/1961 נוכל או אציל בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נוכל או אציל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/75 9/18/1961 רעם התופים בקשת "מטרו-גולדוין-מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רעם התופים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/74 9/21/1961 חג ספרדי בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חג ספרדי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונות מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5060/67 9/27/1961 לולה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5060/70 10/9/1961 פלאי ישראל בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-1247/31 10/24/1961 תיכון דו שנתי אבן ספיר מכתב אחד בעניין פעולות גדנ"ע בבית הספר.
חצ-3025/5 11/1/1961 יחסים עם טיבט
גל-3823/5 11/18/1961 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות נ"ט עד ס"ז 18.11.1961 – 7.4.1962 י"א בכסלו תשכ"ב – ד' בניסן תשכ"ב (ישיבות ס"ח  ס"ט חסרות)
חצ-1767/18 12/1/1961 וושינגטון – סין.
טס-10971/70 1/1/1962 אסתר הרליץ  גולדה מאיר ואורח מאפריקה. אסתר הרליץ  שרת החוץ גולדה מאיר ואורח מאפריקה.
חצ-758/9 1/1/1962 יחסים מדיניים: ישראל – נפאל ב'
חצ-231/5 1/1/1962 נפאל
חצ-2073/45 1/1/1962 נפאל – יחסים כלכליים עם העולם הערבי
חצ-1908/11 1/1/1962 נפאל – כללי שיתוף פעולה חקלאי   סיוע טכני תוכניות פיתוח   ביקור שר החינוך בישראל וכו'. כרך א'
גל-11892/80 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – דב בתיק מכתב מגרוזיה שנמסר ללאה פורת ע"י חנה רובינא בו מספר על לימוד עברית
גל-11891/79 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – גרהם מרתה התכתבות של טדי קולק עם מרתה גרהם ועם בת-שבע דה-רוטשילד
גל-11891/74 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – בן-בלה אחמד התכתבות בין בן-בלה וטדי קולק
גל-11890/44 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – חנקין חיה שרה מראשונות העליה השניה בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בו דברים שאמר ביום הולדתה ה- 80
גל-11889/61 1/1/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – בר שלום נחמן בתיק מכתב תודה מדוד בן-גוריון
ג-6389/10 1/1/1962 יחסי ישראל-בורונדי
טס-10971/77 1/1/1962 אסתר הרליץ באירוע רשמי. אסתר הרליץ באירוע רשמי-ארוחת צהריים עם השגרירה האמריקנית.
טס-10971/76 1/1/1962 אסתר הרליץ ואורח מאפריקה. אסתר הרליץ עם טוב אמבויה (מקניה) בארץ.
טס-10971/67 1/1/1962 אסתר הרליץ  אברהם חביליו וראש ממשלת שבדיה  טגה ארלנדר (TAGE ERLANDER) אסתר הרליץ  אברהם חביליו וראש ממשלת שבדיה  טגה ארלנדר (TAGE ERLANDER) בתל אביב.
טס-10971/45 1/1/1962 אסתר הרליץ עם ראש ממשלת דנמרק  ויגו קמפמן ואשתו  משה שרת  ראובן ברקת. אסתר הרליץ במפגש חגיגי עם ראש ממשלת דנמרק  ויגו קמפמן ואשתו  משה שרת  ראובן ברקת.
חצ-435/17 2/1/1962 מכון לתרבות ישראל-בוליביה
חצ-34/17 2/1/1962 מוזמביק
חצ-2074/16 2/1/1962 סין – יחסים כלכלים עם ארצות ערב
חצ-2073/44 2/1/1962 נפאל – יחסים כלכליים עם ישראל
נ-850/9 3/1/1962 הנשיא זלמן שזר – חוק שירות המדינה  שהועבר מיושב ראש ועדת הכספים של הכנסת י. גורי  ללשכת הנשיא ד. ברטוב – טיוטות טיוטת החוק  פירוט החוק
ג-9520/46 3/6/1962 אל-על  נתיבי אוויר לישראל בע"מ – נמל התעופה לוד טופס רישום ארכיון פרטי של "אל-על" – נתיבי אוויר לישראל בע"מ בנמל התעופה לוד  נתונים על החברה ואישור על רישום כפנקס החומר הארכיוני הפרטי החתום ע"י גנז המדינה  אלכסנדר ביין.
חצ-1908/8 4/1/1962 סין – כללי – סיוע חקלאי טכני  מומחים ישראלים
ח-16/2 4/1/1962 ביצוע הסכם 9  דו"ח ביצוע השילומים (המשך מתיק 1) דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן (כרך XV)
חצ-758/18 5/1/1962 יחסים מדיניים: ישראל – סין העממית ב'
ח-16/1 5/1/1962 ביצוע הסכם 9  דו"ח ביצוע השילומים דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן (כרך XV) (המשך בתיק 2)
חצ-1904/7 6/1/1962 בורונדי – כללי תוכניות פיתוח   ביקור מלך בורונדי בישראל  הסכם שיתוף פעולה טכני עם ישראל וכו'.
גל-3823/6 6/2/1962 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות ע' עד ע"ט דברים שהושמעו בחוג העיון בתנ"ך על הנושאים: פגישה ע' – "שירת דוד לפי שמואל ב'  כ"ב"  פגישה ע"א – "טבע הארץ ונופיה בספר שמואל"   פגישה ע"ב – "דברי דוד האחרונים"  פגישה ע"ג – "גורן ארונה וחזון המקדש"  פגישה ע"ד – "מפקד העם"  פגישה ע"ה – "והממלכה נכונה ביד שלמה"  פגישה ע"ו – "ספר מלכים – תוכנו  אחדותו ומבנהו"  פגישה ע"ח – "ה'סבל' במלכות שלמה"  פגישה ע"ט – "על אחד מבניני שלמה בירושלים".
גל-42598/8 7/29/1962 מעלות תרשיחא – שטח שיפוט התכתבויות בנוגע להקמת המועצה ולשטח השיפוט שלה  זיכרון דברים מישיבת ועדת גבולות מעלה הגליל – מעלות תרשיחה
ג-4731/25 7/31/1962 אבן ספיר שני פתקים בנוגע לשו"ב (שוחט ובודק) ולמועצה האיזורית
חצ-479/2 8/1/1962 ליגה לידידות טוגו-ישראל
גל-2047/13 8/24/1962 . עין שריד מכתב בין גד יעקבי לראובן אלוני על גורל הישוב עין שריד האם יישאר קבוע במקום
חצ-2634/1 9/1/1962 תיק סודי-פליטים
חצ-1928/13 9/1/1962 טוגו – פעילות הנח"ל והגדנ"ע כרך א'
חצ-1050/1 10/1/1962 האמנת נציגים – אוגנדה  רואנדה  בורונדי
חצ-1933/10 11/1/1962 נפאל – התישבות
גל-3688/26 11/1/1962 משרד הראשי – מעלות – פיתוח התכתבויות וטפסי הזמנת עבודות בנושא עבודות פיתוח תשתיות  אזור תעשייה  אצטדיון ותכנון גן ציבורי במעלות.
פ-3215/2 11/3/1962 מכתבי לוי אשכול אל דליה כרמל – גולדשטיין מכתבים 12- 21: מכתב לראש השב"כ עמוס מנור על מעורבותה של דליה בפרשת לבון  בניית משכן נשיא המדינה בטלביה (קוממיות)  השבעת הנשיא זלמן שזר  תחילת כהונתו כראש הממשלה  בנותיו דבורה ותמה ועוד.
ג-9519/56 11/12/1962 אגודה שיתופית "המקשר" – קרית משה  ירושלים. התחבורה הציבורית בירושלים באוטובוסים התחילה בשלהי שנת 1922. מועצת פועלי ירושלים בשיתוף עם מרכז הקואופרציה  בעזרת המזכיר הטכני של המועצה  ליכטמן  עבדו על הקמת האגודה השיתופית  והיא הוקמה בחודש יולי 1931. החומר הארכיוני מכיל כ- 300 תיקים שבהם פרוטוקולים מוועדות התחבורה הממשלתיות משנות המנדט (מדובר בוועדה העיקרית שפעילותה התרכזה במפעלי התחבורה בארץ).
ג-6126/7 11/14/1962 טיסות צ'רטר – טיסות מיוחדות [נספח לתיק 6126/6] תזכירים: ועידת יאטא בצ'נדלר ותוצאותיה מבחינת עבור אל-על והתיירות האוירית לישראל  טיסות צ'רטר לפי אמנת שיקאגו  תזכיר על ועידת יאטא בזלצבורג.
חצ-1047/5 12/1/1962 יחסים מדיניים אוגנדה-סין העממית
גל-43145/3 12/1/1962 תיקי חברות פעילות – גן חנה לאב רוז התכתבות בנוגע למינוי רואה חשבון בחברות ממשלתיות ודוח לצרכי מס הכנסה  חוות דעת רואי חשבון על החברה
גל-3688/32 12/1/1962 משרד הראשי – מעלות – סניטציה התכתבות בעניין תכנון מערכות הסניטציה במועצה המקומית מעלות-תרשיחא.
גל-3823/7 12/22/1962 החוג לתנ"ך בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון – ישיבות פ' עד צ"ח דברים שהושמעו בחוג העיון בתנ"ך על הנושאים: פגישה פ' – "מתוך המסורה לספר מלכים"  פגישה פ"ג – "בית המקדש של שלמה"  פגישה פ"ד – "מקדש שלמה"  פגישה פ"ה – "ספר 'דברי שלמה' ותיאור קורות שלמה בספר מלכים"  פגישה פ"ו – "הספורים בספר מלכים על חכמת שלמה" ו-"מהארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר"  פגישה פ"ז – "וכל ישראל עמו  קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים"  פגישה פ"ח – "מגמות נבואיות בתיאור קורותיו של שלמה המלך"  פגישה פ"ט – "עבודת אלוהים בממלכת ישראל הצפונית" (מפעולות ירבעם)  פגישה צ' – "ירבעם ורחבעם"  פגישת הנהלת חוג התנ"ך עם פרופסורים לתנ"ך  לעברית ולתיאולוגיה מארה"ב  עם נשיא האוניברסיטה של ניו יורק ופרופ' כ"ץ  פגישה צ"ב – "הגופים המדיניים בימי רחבעם לאור המקרא ומקבילות חיצוניות"  פגישה צ"ה – דברי התייחדות עם זכרו של פרופ' יחזקאל קויפמן ז"ל  "אליהו הנביא לפי המקרא".
גל-3688/21 12/30/1962 משרד הראשי – מעלות – מוסדות ציבור כרך א' בתיק התכתבויות בנוגע להקמת מוסדות ציבור  מוסדות חינוך  תשתיות מגורים במעלות תרשיחא
חצ-6526/10 1/1/1963 וושינגטון – (תיק ללא שם) ביקורו של מלך בורונדי בישראל
חצ-53/7 1/1/1963 סין העממית
חצ-3572/5 1/1/1963 סין – מדינות המזרח התיכון
חצ-3522/2 1/1/1963 בוליביה – קשרים עם מדינות שונות
חצ-2937/14 1/1/1963 נפאל התכתבות בענין הענקת תעודת גמר למשתלם נפאלי.
חצ-2937/13 1/1/1963 נפאל התכתבות בענין משתלמים מנפאל בטכניון בהנדסה חקלאית.
חצ-2932/3 1/1/1963 טוגו – כללי התכתבות בנושאים שונים כגון: הפצת העלון חדשות ישראלי ביקורי מומחים בכפר הקואופרטיבי טוגודו והטוגו  שיחות בין שרים  ציוד לתזמורת תנועת הנוער בטוגו ועוד. (המשך בתיק 4)
חצ-2932/1 1/1/1963 טוגו – חקלאות ביקורי מומחים ישראלים בטוגו  סקרים חקלאים  המצב החקלאי בכפר טובידו ועוד. התכתבויות ודוחות
חצ-1905/17 1/1/1963 טוגו – כללי שיתוף פעולה עם דהומיי לפיתוח נהר המונו  פרויקט האו"ם לשיכון. וכו'. כרך א'
גל-11894/8 1/1/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – מאנגר איציק התכתבות בין משרד ראש-הממשלה ומשרד הבטחון בנוגע לדירה עבור מאנגר  מכתב של שלום רוזנפלד לראש-הממשלה על עלייתו של מאנגר  דברי הלל לסופר האידי
גל-11893/3 1/1/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – פיין צבי בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בנוגע לפרס שקבע צבי פיין על שם בנו עמוס שנפטר במלחמת השחרור  המיועד לתלמידים שילמדו מקרא
גל-11893/23 1/1/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – זכאי דוד בתיק מכתב ברכה של יצחק רבין אל העתונאי מחלוצי תנועת העבודה
גל-11892/90 1/1/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אפשטיין יצחק – ד"ר בתיק מכתב של דוד בן-גוריון אל נשיא המדינה בנוגע לאזכרה למחנה היהודי  יצחק אפשטיין
ג-6389/6 1/1/1963 יחסי ישראל-אנגולה
ג-6387/10 1/1/1963 יחסי ישראל-סין
ג-6259/9 1/1/1963 רה"מ אשכול  ברכות
ג-6259/13 1/1/1963 רה"מ אשכול  ברכות
ג-6259/12 1/1/1963 רה"מ אשכול  ברכות
ג-6259/11 1/1/1963 רה"מ אשכול  ברכות
ג-6259/10 1/1/1963 רה"מ אשכול  ברכות
ג-2622/29 1/1/1963 תקציב רגיל – מעלות תרשיחא תקציב מועצה מקומית מעלות תרשיחא שנת 1963/64 העברה מסעיף לסעיף
פ-2441/42 1/1/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שישא הלוי 
גל-3688/31 1/1/1963 משרד הראשי – מעלות – ביצוע טפסים  של ביצוע תוכניות בניה והתכתבות בין משרד השיכון לחברות בניה ("סולל בונה" ו"שיכון ופיתוח") בנוגע ל ביצוע תוכניות בניה בתחומי המועצה המקומית מעלות – תרשיחא.
גל-3688/28 1/1/1963 משרד הראשי – מעלות – מים התכתבות של משרד השיכון עם גורמים שונים בנוגע למערכות המים והביוב במועצה המקומית מעלות-תרשיחא.
גל-3688/25 1/1/1963 משרד הראשי – מעלות – תכנון התכתבויות בנושא הכנת תכנית מתאר למעלות-תרשיחא  חיבור מעלות ותרשיחא  הקצאת שטחים למגורים  איתור מגרש לבית הבראה  הערות לתכניות טיפוס 631 מעלות ועוד.
גל-3688/20 1/8/1963 משרד הראשי – מעלות – תכנון כולל פרוטוקול מסיור במעלות  התכתבויות בנושא הכנת תכניות בנייה ופיתוח יחידות דיור ומוסדות ציבור בעיר  דיור למפוני תרשיחא ועוד.
גל-3688/30 2/15/1963 משרד הראשי – מעלות – חשמל בתיק התכתבויות בנוגע להזמנות עבודה עבור מועצה מקומית מעלות תרשיחא: הקמת גן ציבורי במעלות  תכנון אינסטלציה  חשמל מאור וכוח עבור מעליות  מאור רחובות ועוד
גל-3688/27 3/6/1963 משרד הראשי – מעלות – כבישים טפסים עם סעיפים תקציביים לתכנון והרחבת כבישים וסידור מדרכות  טפסי הזמנת עבודות  התכתבויות בנושא.
גל-3688/29 3/24/1963 משרד הראשי – מעלות – ביוב התכתבות בין משרד השיכון  במועצה המקומית מעלות-תרשיחא וגורמים נוספים בנוגע לפיתוח מכון טיהור ומערכות הביוב במקום.
חצ-1922/8 4/1/1963 בוליביה – פעילות הנח"ל כרך א'
חצ-1910/13 4/1/1963 קפריסין – כללי סיוע רפואי שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני  חילופי  משלחות מומחים ישראלים וכו'. כרך ד'
חצ-1047/14 6/1/1963 יחסים מדיניים אוגנדה-מוזמביק (כולל גולים ממוזמביק)
ח-16/3 6/1/1963 ביצוע הסכם 10  דו"ח ביצוע השילומים דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן
פ-2446/56 6/25/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל בבלי – ביבליוגרפיה התכתבות בין רחלה בבלי (בר אדון) וצפורה מלאכי
חצ-1908/12 7/1/1963 נפאל – כללי שיתוף פעולה  סיוע טכני  מחנות נוער  סיוע רפואי  מומחים ישראלים ועוד. כרך ב'
ג-5070/96 7/11/1963 לילות פטרסבורג בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות פטרסבורג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-11653/16 7/12/1963 לשכת הרבנים הראשיים עוזיאל וניסים – דיפלומטים התכתבות של הרב הראשי עם דיפלומטים  ברכות להזדמנויות מסוימות  נאומים לאירועים  תכנית הביקור של נשיא גאנה בישראל  הזמנות לאירועים  נתונים על דיפלומטים מבקרים.
חצ-2074/17 9/1/1963 סין – יחסים כלכלים עם ישראל
חצ-1905/14 9/1/1963 טוגו- כללי ביקור שר החקלאות משה דיין  השוק המשותף  תוכניות פיתוח וכו'. כרך ד'
א-7230/28 9/1/1963 . יחסי ישראל-נפאל
א-7225/9 9/1/1963 . יחסי ישראל-סין העממית
ח-16/7 10/1/1963 מכתבים יוצאים א/1-א/500
ח-16/4 10/1/1963 ביצוע הסכם 10  דו"ח ביצוע השילומים דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן
ג-5070/86 10/8/1963 הבריחה מאשייה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבריחה מאשייה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/85 10/9/1963 הרפתקאות בריו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות בריו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-436/1 11/1/1963 שיתוף פעולה בין ישראל-בוליביה
ח-16/8 11/1/1963 מכתבים יוצאים א/501-א/798 (המשך בתיק 9)
חצ-3450/10 11/1/1963 פליטים ערבים
ג-3242/7 11/12/1963 תקציב בלתי רגיל – מעלות תרשיחא תב"ר- תקציב בלתי רגיל מעלות תרשיחא קניית טרקטור ואביזרים; סלילת כבישים ותשתיות
חצ-1928/14 12/1/1963 טוגו – פעילות הנח"ל והגדנ"ע כרך ב'
חצ-1014/22 12/1/1963 עתונות ישראלית (קטעי עתונות על נפאל)
ח-16/9 12/1/1963 מכתבים יוצאים א/799-א/1000 (המשך מתיק 8)
ג-5209/9 12/4/1963 זוזי יקירתי בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".זוזי יקירתי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-744/25 1/1/1964 יחסים מדיניים: ישראל – מלאווי
חצ-6543/8 1/1/1964 וושינגטון – סין העממית  – עניני פנים וחוץ
חצ-436/11 1/1/1964 יחסים מדיניים ישראל-בוליביה משה"ח
חצ-434/3 1/1/1964 יחסים מדיניים ישראל-בוליביה בדרג ממשלתי
חצ-3595/35 1/1/1964 קמבודיה – מדינות הודו-סין קמבודיה – מדינות הודו-סין
חצ-3595/32 1/1/1964 קמבודיה – ענייני פנים (תסיסות) קמבודיה – ענייני פנים (תסיסות)
חצ-3572/9 1/1/1964 סין – מדיניות חוץ
חצ-3572/8 1/1/1964 סין – ישראל פגישות והערכות
חצ-3572/7 1/1/1964 סין – ביקורי ישראלים
חצ-3572/12 1/1/1964 סין – פעילות במזרח התיכון
חצ-3572/11 1/1/1964 סין – יחסים עם מדינות
חצ-3571/30 1/1/1964 סין – בקשת אינפורמציה
חצ-3571/28 1/1/1964 סין – קשרים עם המזרח התיכון
חצ-3571/27 1/1/1964 סין – קשרי חוץ באסיה
חצ-3571/26 1/1/1964 סין- ישראל – סקירות
חצ-3571/23 1/1/1964 סין – קשרי חוץ
חצ-3571/22 1/1/1964 סין – משרד החוץ
חצ-3570/30 1/1/1964 נפאל – ישראל – בדרג לא ממשלתי
חצ-3570/28 1/1/1964 נפאל – חגים וברכות
חצ-3570/26 1/1/1964 נפאל – מינויים – שגרירים
חצ-3570/18 1/1/1964 נפאל – ענייני פנים
חצ-3570/17 1/1/1964 נפאל – ליגת ידידות
חצ-3570/16 1/1/1964 נפאל – נציגות ישראל
חצ-3570/15 1/1/1964 נפאל – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3570/13 1/1/1964 נפאל – קשרים עם מדינות אסיה
חצ-3565/21 1/1/1964 מאלי – מלאווי- יחסים בין אפריקניים
חצ-3563/2 1/1/1964 מוזמביק – ביקורי ישראלים
חצ-3563/1 1/1/1964 מוזמביק – ישראל
חצ-3562/8 1/1/1964 מאלי – מדינות ערב בתיק גם מסמכים על מלאווי.
חצ-3562/7 1/1/1964 מלאווי – ענייני פנים
חצ-3562/4 1/1/1964 מלאווי – ישראל בדרג ממשלתי ולא ממשלתי בתיק גם מסמכים משגרירות ישראל בבמקו  מאלי.
חצ-3562/3 1/1/1964 מלאווי – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3562/24 1/1/1964 מוזמביק – ענייני פנים ופורשים
חצ-3562/20 1/1/1964 מוזמביק – ישראל בדרג ממשלתי ולא ממשלתי
חצ-3562/2 1/1/1964 מלאווי- יחסים עם מדינות המזרח-התיכון
חצ-3562/17 1/1/1964 מלאווי – הנציגות הישראלית
חצ-3548/33 1/1/1964 טוגו – נציגות ישראל
חצ-3548/31 1/1/1964 טוגו – נציגויות בעולם
חצ-3548/30 1/1/1964 טוגו – ברכות וניחומים
חצ-3548/29 1/1/1964 טוגו – ימי חג ומועד
חצ-3548/28 1/1/1964 טוגו – הנציגות בירושלים
חצ-3548/27 1/1/1964 טוגו – מתנות
חצ-3548/25 1/1/1964 טוגו- בקשות לאינפורמציה
חצ-3548/24 1/1/1964 טוגו- פעילות ערבית עויינת
חצ-3548/22 1/1/1964 טוגו – נציגויות ערביות והסגרה
חצ-3548/21 1/1/1964 טוגו – פנים- אינפורמציה
חצ-3548/19 1/1/1964 טוגו – עם מדינות אחרות
חצ-3548/18 1/1/1964 טוגו – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3548/17 1/1/1964 טוגו – נציגות ישראל
חצ-3524/36 1/1/1964 בורונדי – הסברה
חצ-3524/35 1/1/1964 בורונדי – עם מדינות שונות
חצ-3524/34 1/1/1964 בורונדי – משרד החוץ
חצ-3524/26 1/1/1964 בורונדי – מתנות
חצ-3524/24 1/1/1964 בורונדי – בקשות אינפורמציה
חצ-3524/23 1/1/1964 בורונדי – סיוע מצרי
חצ-3524/22 1/1/1964 בורונדי – פנים
חצ-3524/21 1/1/1964 בורונדי – דיווחים
חצ-3524/20 1/1/1964 בורונדי – בדרג לא ממשלתי
חצ-3522/8 1/1/1964 בוליביה – קשרים במזרח התיכון
חצ-3522/7 1/1/1964 בוליביה – ענייני פנים
חצ-3522/6 1/1/1964 בוליביה – המכון האיברי
חצ-3522/5 1/1/1964 בוליביה – ענייני פנים
חצ-3522/4 1/1/1964 בוליביה – בדרג ממשלתי
חצ-3522/3 1/1/1964 בוליביה – בדרג ממשלתי
חצ-3522/19 1/1/1964 בוליביה – הנציגות הישראלית
חצ-3522/16 1/1/1964 בוליביה – ברכות
חצ-3522/15 1/1/1964 בוליביה – חגים וברכות
חצ-3522/13 1/1/1964 בוליביה – מתנות
חצ-3522/10 1/1/1964 בוליביה – אינפורמציה
חצ-3522/1 1/1/1964 בוליביה – השגרירות בישראל
חצ-3512/9 1/1/1964 אנגולה- בקשות אינפורמציה.
חצ-3512/7 1/1/1964 אנגולה – יחסים עם מדינות המזרח-התיכון.
חצ-3512/5 1/1/1964 אנגולה – ענייני פנים.
חצ-3512/1 1/1/1964 אנגולה – יחסים מדיניים כלליים.
חצ-2124/25 1/1/1964 יחסי חבש – בריה"מ  הגוש המזרחי  סין העממית
חצ-1933/6 1/1/1964 סין – כללי סיוע לארצות מתפתחות   סיוע טכני ומקצועי וכו'.
חצ-1933/17 1/1/1964 נפאל – כללי סיוע חקלאי  סיוע רפואי שיתוף פעולה טכני וכו'.
חצ-1931/18 1/1/1964 מלאווי – כללי סיוע טכני ושיתוף פעולה חקלאי  ביקורי אישים בישראל.
חצ-1928/18 1/1/1964 טוגו – כללי שיתוף פעולה חקלאי  סיוע טכני  שיתוף פעולה בגידול בקר.
חצ-1924/10 1/1/1964 בורונדי – כללי סקר כלכלי ויעוץ בעניני כלכלה  ביקור המלך בישראל וחתימת הסכם ותרבות  ידידות ושיתוף פעולה טכני  דו"ח בסיסי על המצב בבורונדי וכו'.
חצ-1922/9 1/1/1964 בוליביה – פעילות הנח"ל כרך ב'
חצ-1723/11 1/1/1964 ארצות אפריקה :טוגו קונגו ניג'ר.
ח-16/10 1/1/1964 מכתבים יוצאים א/1001-א/1329 (המשך בתיק 11)
א-7229/22 1/1/1964 . יחסי ישראל-סין
חצ-2981/21 1/1/1964 פגישות ועדת שביתת הנשק
חצ-1926/2 1/1/1964 גרמניה – כללי הסיוע הגרמני לארצות מתפתחות וכו'.
ג-6588/1 1/1/1964 נוגה ספר הפרוטוקולים של האספות הכלליות
חצ-2981/23 1/1/1964 ועדת שביתת הנשק ירדן – ישראל בעלות על אדמות שבין הקוים
ג-5070/81 1/6/1964 המרגל והמונוקל בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרגל והמונוקל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-6908/11 1/7/1964 אגף התכנון – צפון השרון – שרונים התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בנים ערים הצ/40 – שרונים להקמת מרכז אזורי למלאכה ומגורים על יד המושב תנובות: פרטי התכנית שהוגשו לועדה ותרשימים.
ג-5070/87 1/7/1964 טירה בשבדיה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טירה בשבדיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/90 1/10/1964 נצחון האהבה בקשת "שאשא עזורי" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נצחון האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/91 1/12/1964 המנצחים בקשת "א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המנצחים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/83 1/12/1964 אורסוס נגד הקוזקים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אורסוס נגד הקוזקים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/97 1/13/1964 דירת רווקות בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דירת רווקות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/88 1/13/1964 דמדומי יצרים בקשת "מטרו גולדוין מאיר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דמדומי יצרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/82 1/13/1964 בני קורסיקה בקשת "סבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בני קורסיקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/108 1/15/1964 יום ראשון בניו-יורק בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יום ראשון בניו-יורק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/84 1/16/1964 בקורו של האפיפיור פאולוס ה- 6 בארץ הקודש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ביקורו של האפיפיור פאולוס ה- 6 בארץ הקודש" בישראל: הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/92 1/21/1964 הנפש השחורה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנפש השחורה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/101 1/23/1964 הפרס בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרס" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/99 1/25/1964 בתהום החיים בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בתהום החיים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/95 1/26/1964 הפרח האבוד בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/98 1/28/1964 זה התחיל בלחישה בקשת "אס-פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה התחיל בלחישה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/93 1/28/1964 תשוקות ופשע בקשת "מרקור פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תשוקות ופשע" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/107 1/29/1964 הפרח האדום בקשת "עזורי שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפרח האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/106 1/29/1964 אהבותיו של נוכל בקשת עזרא שאשא מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אהבותיו של נוכל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/105 1/29/1964 הנשואה ל-7 בעלים בקשת "עזרא שאשא" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנשואה ל-7 בעלים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/104 1/30/1964 שבעה גיבורי עולם בקשת "יוונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שבעה גבורי עולם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/103 1/30/1964 האדיוטית המקסימה בקשת "יצפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האדיוטית המקסימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/100 1/30/1964 סוג זה של נערה בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סוג זה של נערה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  ופרוטוקול מישיבת המועצה
ג-5209/7 1/31/1964 ילדי קפיטן גרנט בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ילדי קפיטן גרנט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/6 1/31/1964 נס הסוסים הלבנים בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נס הסוסים הלבנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/102 1/31/1964 בובת הבתולים בקשת "מנספילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בובות הבתולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-6542/29 2/1/1964 וושינגטון – רואנדה – בעיקר יחסי רואנדה-בורונדי.
חצ-6541/10 2/1/1964 וושינגטון – בוליביה  – בעיקר תוכנית הנח"ל בבוליביה
חצ-1933/14 2/1/1964 נפאל – רפואה.
חצ-1047/15 2/1/1964 יחסים מדיניים אוגנדה-בורונדי
ח-16/11 2/1/1964 מכתבים יוצאים א/1330-א/1500 (המשך מתיק 10)
חצ-2985/9 2/1/1964 פגישות ועדת שביתת הנשק
ג-5209/5 2/1/1964 השביתה הגדולה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השביתה הגדולה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5070/110 2/2/1964 בנות אפרודיטה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בנות אפרודיטה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/2 2/5/1964 נפגש ביום ראשון בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נפגש ביום ראשון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/1 2/5/1964 הנסיכה היחפה בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנסיכה היחפה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/109 2/6/1964 שירי עמים בקשת "סונפילם פ. זוננפלד" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שירי עמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/14 2/10/1964 קרנבל בעיירה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרנבל בעיירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/8 2/11/1964 היפה והסוררת בקשת "בראומינפילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היפה והסוררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5209/12 2/11/1964 איש החוק הלוחם בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "איש החוק הלוחם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/11 2/11/1964 השליפה הגורלית בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השליפה הגורלית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5209/10 2/11/1964 העוברים על החוק בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העוברים על החוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/111 2/12/1964 דם בזירה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דם בזירה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5070/94 2/20/1964 דולה הפנינים בקשת "קומדור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דולה הפנינים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-1933/13 3/1/1964 נפאל – התישבות
ח-16/12 3/1/1964 מכתבים יוצאים א/1501-א/1787 (המשך מתיק 11)
חצ-2978/2 3/1/1964 ירדן – כללי – ועדת שביתת הנשק
חצ-6542/34 4/1/1964 וושינגטון – קמבודיה  – עניני פנים וחוץ
חצ-2021/2 4/1/1964 תנועות שחרור אנגולה
חצ-1924/9 4/1/1964 בורונדי – כללי סיוע טכני  סיוע רפואי ותוכניות לפיתוח והתישבות וכו'.
ח-16/6 4/1/1964 ביצוע הסכם 11  דו"ח ביצוע השילומים (המשך מתיק 5) דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן
ח-16/5 4/1/1964 ביצוע הסכם 11  דו"ח ביצוע השילומים דו"חות חודשיים ושבועיים על ביצוע הסכם השילומים בעניני כספים  יבוא סחורות והזמנות  דו"חות של ה- Bundesstelle  פרוטוקולים מפגישות עם גורמים גרמניים  משלחת ישראל בקלן (המשך בתיק 6)
ח-16/13 4/1/1964 מכתבים יוצאים א/1787-א/2000 (המשך מתיק 12)
טס-10971/73 4/1/1964 ארוחה רשמית לכבוד ביקור נשיא טוגו: בתמונה עם הנשיא זלמן שז"ר ואסתר הרליץ. ארוחה רשמית לכבוד נשיא טוגו שביקר בישראל באפריל 1964. בתצלום – נשיא טוגו  הנשיא זלמן שזר ואסתר הרליץ.
חצ-6541/14 5/1/1964 וושינגטון – בורונדי התכתבות בעניני פנים וחוץ של בורונדי.
ח-16/14 5/1/1964 מכתבים יוצאים א/2001-א/2300 (המשך בתיק 15)
ח-16/15 6/1/1964 מכתבים יוצאים א/2001-א/2500 (המשך מתיק 14)
חצ-228/11 7/1/1964 נפאל
ח-17/1 7/1/1964 מכתבים יוצאים א/2501-א/2713 (המשך בתיק 2)
חצ-6542/21 8/1/1964 וושינגטון – נפאל  – עניני פנים וחוץ
חצ-6541/44 8/1/1964 וושינגטון – טוגו – עניני פנים וחוץ
חצ-2978/4 8/1/1964 ירדן – המשולש (2)
ג-5060/66 8/5/1964 הנער על סף התהום בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הנער על סף התהום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-3872/12 8/23/1964 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – עין-שריד שרטוטים  הרחבת דיור בעין שריד
חצ-2673/11 9/1/1964 קמבודיה-הסכמי אוסלו כרך א'
ח-17/2 9/1/1964 מכתבים יוצאים א/2714-א/3000 (המשך מתיק 1)
חצ-1933/18 10/1/1964 נפאל – כללי שיתוף פעולה חקלאי והתישבותי   סיוע טכני ויעוץ כלכלי וכו'
חצ-1928/11 10/1/1964 טוגו – פעילות הנח"ל. כרך א'
ח-17/3 10/1/1964 מכתבים יוצאים א/3000-א/3279 (המשך בתיק 4)
נ-807/26 10/6/1964 רעיית הנשיא רחל שז"ר – חביבה רייק הצנחנית היהודיה שצנחה בהונגריה דברי רעיית הנשיא רחל שזר בעצרת למלאת עשרים שנה לנפילת חביבה רייק ז"ל.
א-7230/35 11/1/1964 . יחסי ישראל מלאווי
חצ-1697/1 12/1/1964 פריס – יחסי ישראל – טוגו
ח-17/4 12/1/1964 מכתבים יוצאים א/3289-א/3500 (המשך בתיק 4)
נ-850/7 12/14/1964 הנשיא זלמן שזר – התפטרות הממשלה ה-11 והרכבת הממשלה ה-12 פגישות עם ראשי הסיעות  הודעות לעיתונות  מכתבים ליו"ר הכנסת וכדומה. סיכום ממשלות ישראל מאז קום המדינה ועד לשנת 1964.
נ-850/8 12/20/1964 הנשיא זלמן שזר – התיעצות לקראת הקמת הממשלה ה-12 התייעצות הנשיא עם נציגי סיעת אגודת ישראל
חצ-6541/18 1/1/1965 וושינגטון – בורונדי התכתבות בעניני פנים של בורונדי
חצ-3572/6 1/1/1965 סין – חומר אינפורמציה
חצ-3572/3 1/1/1965 סין – קשרים עם סטודנטים
חצ-3572/10 1/1/1965 סין – מדיניות חוץ
חצ-3570/29 1/1/1965 נפאל – ישראל – בדרג לא ממשלתי
חצ-3570/27 1/1/1965 נפאל – שגרירות ישראל
חצ-3570/25 1/1/1965 נפאל – יום הולדת המלך
חצ-3570/24 1/1/1965 נפאל – ישראל חילופי חיות
חצ-3570/23 1/1/1965 נפאל – האמנת שגרירים
חצ-3570/22 1/1/1965 נפאל – יהודים
חצ-3570/19 1/1/1965 נפאל מדינות ערב
חצ-3570/12 1/1/1965 נפאל – משרד החוץ
חצ-3570/11 1/1/1965 נפאל – מדיניות חוץ
חצ-3562/23 1/1/1965 מוזמביק – סיוע כללי ישראלי
חצ-3562/22 1/1/1965 מוזמביק – דוחות והערכות
חצ-3562/18 1/1/1965 מוזמביק – משרד החוץ
חצ-3562/16 1/1/1965 מלאווי – ביקורי ישראלים
חצ-3562/10 1/1/1965 מלאווי – פעילות קע"ם
חצ-3549/8 1/1/1965 טיבט – תשובה לפניית הדלאי למה
חצ-3548/32 1/1/1965 טוגו – ביקורים ומשתלמים
חצ-3548/26 1/1/1965 טוגו- האמנת שגריר ישראל
חצ-3548/20 1/1/1965 טוגו – ישראל עלון ידידות
חצ-3539/25 1/1/1965 הודו- מדינות אסיה  על רקע המלחמה עם פקיסטן.
חצ-3524/30 1/1/1965 בורונדי – הנציגות
חצ-3524/29 1/1/1965 בורונדי – ברכות
חצ-3524/28 1/1/1965 בורונדי – חגים לאומיים
חצ-3524/27 1/1/1965 בורונדי – הנציגות
חצ-3524/25 1/1/1965 בורונדי – האמנות שגרירים
חצ-3522/18 1/1/1965 בוליביה – ביקורי ישראלים
חצ-3522/17 1/1/1965 בוליביה – עליה
חצ-3522/14 1/1/1965 בוליביה – השגרירות בישראל
חצ-3522/11 1/1/1965 בוליביה – יהדות
חצ-3512/6 1/1/1965 אנגולה – על המחתרת וענייני פנים
חצ-3512/4 1/1/1965 אנגולה – על תנועת המחתרת- רוברט הולדן  כולל ציטוטי עתונות.
חצ-3512/3 1/1/1965 אנגולה – המכון האפרו-אסייני
חצ-1928/17 1/1/1965 טוגו – כללי שיתוף פעולה חקלאי  השתלמויות  פעילות הנח"ל והגדנ"ע סיוע טכני וכו'.
ח-17/5 1/1/1965 מכתבים יוצאים א/3502-א/3802 (המשך בתיק 6)
ג-3146/12 1/1/1965 לוי אשכול – התכתבות פרופ' העשל אברהם עם רה"מ לוי אשכול בקשר להצלת יהודי ברה"מ. חלופת מכתבים בקשר להצלת יהודי ברית המוועצות
גל-1018/27 1/1/1965 מסלול מטאורולוגי מכתב
חצ-479/5 2/1/1965 יחסי טוגו-ישראל
חצ-1559/6 3/1/1965 בוליביה בוליביה
ח-17/6 3/1/1965 מכתבים יוצאים א/3803-א/4000 (המשך מתיק 5)
נ-850/17 3/14/1965 הנשיא זלמן שזר – אשורי  ספרים (מ-ת) התכתבויות בנוגע לספרים שהגיעו לבית הנשיא
חצ-584/2 4/1/1965 קלן – חוק ההתישנות הגרמני על פשעי הנאצים הארכת תוקפו של החוק: ההיבט המשפטי – חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד-החוץ  חוזרים של המשרד אל הנציגויות החשובות.
ח-17/7 4/1/1965 מכתבים יוצאים א/4000-א/4294 (המשך בתיק 8)
חצ-1014/23 5/1/1965 קשרי תרבות ישראל-נפאל
חצ-2125/23 6/1/1965 מלאווי
ח-17/8 6/1/1965 מכתבים יוצאים א/4299-א/4500 (המשך מתיק 7)
ג-6260/1 6/1/1965 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות (כללי) תמלילים ונקודות לנאומי ברכה בעברית ואנגלית שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מרשויות מקומיות וארגונים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
חצ-479/3 8/1/1965 יחסי טוגו-ישראל
חצ-1928/12 8/1/1965 טוגו – פעילות הנח"ל. כרך ב'
ח-17/9 8/1/1965 מכתבים יוצאים א/4501-א/4717 (המשך בתיק 10)
ג-6260/2 8/1/1965 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות (כללי) תמלילים ותרגומים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית  אנגלית  צרפתית ויידיש  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
גל-7928/28 8/16/1965 בית הספר לטייס אל על לוד התכתבויות בעניין הכשרת טייסים בבית הספר לטיס של אל על הכשרות של התעשייה האווירית סיכומי השלמות מקצועית
חצ-1047/29 9/1/1965 יחסים מדיניים אוגנדה-מלאווי
ח-17/10 9/1/1965 (המשך מתיק 9) מכתבים יוצאים א/4718-א/4850
ג-5216/5 9/9/1965 דוסטי בקשת "רג'ואן – דניאל" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דוסטי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-430/3 10/1/1965 בורונדי
ג-6260/3 10/1/1965 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות (כללי) תמלילים של נאומי ברכה שנשאו רה"מ לוי אשכול ואחרים בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
ג-5215/84 10/7/1965 לילות קזבלנקה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לילות קזבלנקה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/85 10/10/1965 תכשיט המשפחה בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תכשיט המשפחה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/83 10/15/1965 הבה נתחתן שנית בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. " מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הבה נתחתן שנית" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/82 10/15/1965 היום השלישי בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "היום השלישי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/81 10/19/1965 דרלינג בקשת "STILLER FILM LTD" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דרלינג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/97 10/20/1965 הרפתקאות בסין בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרפתקאות בסין" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/13 10/21/1965 המרוץ הגדול בקשת "וורנר ברוס. פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המרוץ הגדול" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/86 10/24/1965 הריעו לגבורים בקשת "יוניטד ארטיסטס קורפורישון" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הריעו לגיבורים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/93 10/27/1965 גלגולי אנוש בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גלגולי אנוש" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/87 10/27/1965 מטה הארי בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מטה הארי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/90 10/29/1965 מאמסטרדם – עם סוכן חשאי – לבנקוק בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מאמסטרדם – עם סוכן חשאי – לבנקוק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/89 10/29/1965 ג'רי קוטון במבצע אורגאן בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'רי קוטון במבצע אורגאן" ("גרי קוטון – סוכן חשאי במבצע אורגן") בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/99 10/31/1965 פלוגת האהבה והמוות בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פלוגות האהבה והמוות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/96 10/31/1965 זה הסוד שלי בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "זה הסוד שלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/94 10/31/1965 הולך לו בלי להתאמץ בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/88 10/31/1965 אדי בעקבות המאפיה בקשת "א. בינשטוק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדי בעקבות המאפיה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-1736/2 11/1/1965 התכתבויות בעניין יצוא מישראל לדהומיי
חצ-4001/15 11/1/1965 בוליביה – עליה
נ-850/6 11/2/1965 הנשיא זלמן שזר – התפטרות הממשלה ה-12 והרכבת הממשלה ה-13 התייעצות הנשיא עם נציגי הסיעות. פירוק הממשלות עד כה  מסמכים ונתונים בנושא
ג-5215/98 11/5/1965 טינטין והתפוזים הכחולים בקשת "סרטי גלובס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "טינטין והתפוזים הכחולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/2 11/8/1965 ד"ר פו – מנשו בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דר' פו- מנשו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/16 11/8/1965 החיים המרים בקשת יוסף בכר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החיים המרים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/105 11/8/1965 הצילו בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצילו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/104 11/8/1965 השטן והאשה בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "השטן והאשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/100 11/8/1965 אמנות האהבה בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אמנות האהבה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/8 11/9/1965 עלי באבא והמונגולים בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "עלי באבא והמונגולים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/12 11/9/1965 מירז' בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מירז'" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/103 11/10/1965 הצעירים בחופשה בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הצעירים בחופשה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5215/102 11/10/1965 לפני עלות השחר בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "לפני עלות השחר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  התמונה מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5215/101 11/10/1965 שתי היתומות בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שתי היתומות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/1 11/12/1965 גשר הדמים בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גשר הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/9 11/13/1965 קרב הדמים האחרון בקשת "חב' א.ד. מטלון ושות' בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קרב הדמים האחרון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/3 11/15/1965 אקדח הרעם בקשת "יוניטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אקדח הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/11 11/15/1965 מרינה בקשת "חב' בראומינפילם בעמ'" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מרינה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/6 11/16/1965 10 אלופי הברזל בקשת "רגואן – דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "10 אלופי הברזל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/4 11/19/1965 הסוכן מליסבון 077 בקשת "רג'ואן דניאל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הסוכן מליסבון 077" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5216/10 11/21/1965 חזרה מן האפר בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חזרה מן האפר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5216/15 11/22/1965 פורצי הבנק בקשת "מרקור פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורצי הבנק" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
נ-850/4 11/24/1965 הנשיא זלמן שזר – התפטרות הממשלה ה-12 והרכבת הממשלה ה-13 חלק א'  המשך בתיק 5. התייעצות הנשיא עם נציגי הסיעות בכנסת.
נ-850/5 11/25/1965 הנשיא זלמן שזר – התפטרות הממשלה ה-12 והרכבת הממשלה ה-13 חלק ב'-המשך מתיק 4. הארכת התקופה להרכיב את הממשלה. התייעצות ראשי הסיעות עם הנשיא.
חצ-479/4 12/1/1965 קשרי תרבות כללי – טוגו
חצ-1532/4 12/1/1965 ליגת ידידות – ישראל-נפאל
טס-10971/62 1/1/1966 בית השגרירות הישראלית בקופנהאגן. בית השגרירות הישראלית בקופנהאגן וכתובתו.  התאריך משוער.
טס-10971/51 1/1/1966 אסתר הרליץ  יורשת העצר מרגרט ואנשים נוספים. יורשת העצר של דנמרק – מרגרט בחברת אסתר הרליץ ואישים נוספים.
חצ-6555/21 1/1/1966 וושינגטון – נפאל – עניני פנים וחוץ
חצ-6554/13 1/1/1966 וושינגטון – טוגו  – עניני חוץ
חצ-434/1 1/1/1966 יחסים מדיניים ישראל-בוליביה: יומנים ודוחות עונתיים
חצ-2886/3 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – חיפוש מחליף ליועץ המטאורולוגי ממשלת נפאל.
חצ-2874/12 1/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – טוגו – סיוע טכני ע"י ישראל
חצ-1928/10 1/1/1966 טוגו – פעילות הנח"ל.
חצ-1568/5 1/1/1966 יחסים מדיניים – סין
חצ-1530/1 1/1/1966 יחסי נפאל עם מדינות אחרות
חצ-1520/1 1/1/1966 יחסים מדיניים עם קמבודיה
חצ-4027/19 1/1/1966 יחסי ישראל – טנזניה יומנים  דוחות והערכות מצב
פ-2446/29 1/1/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שער רבעון "אור המזרח" כרך ט"ו  חוברת ג'  ניסן תשכ"ו. בגיליון זה פורסם מאמר של מלאכי "הפולמוס על הרב קוק וספרו "אדר היקר".
טס-10971/66 1/1/1966 אסתר הרליץ ושר החוץ הדני פר הקרופ (PER HAEKRUP). אסתר הרליץ ושר החוץ הדני פר הקרופ (PER HAEKRUP).
טס-10971/46 1/1/1966 אסתר הרליץ בכניסה לבית השגרירות בקופנהגן. אסתר הרליץ בכניסה לבית השגרירות בקופנהגן  עומדת על הדשא עם מטריה.
טס-10971/28 1/1/1966 אסתר הרליץ עם ידידי האוניברסיטה העברית בניו יורק. אסתר הרליץ עם ידידי האוניברסיטה העברית בניו יורק. הרליץ בחברת 3 נשים עם ספר של האוניברסיטה העברית.
טס-10971/22 1/1/1966 אסתר הרליץ מקבלת את פני יוסף בורג בשדה התעופה בהגעתו לקופנהאגן. אסתר הרליץ מקבלת את פני השר יוסף בורג בהגיעו לשדה התעופה בקופנהגן.
חצ-2874/26 2/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – תוכנית שיכון בלומה (טוגו)
גל-4929/17 2/7/1966 . תל-מונד (עין שריד) – ביצוע התכתבות בין משרד השיכון מחוז מרכז וחברת עמידר על מסירת דירות שנבנו במושב עין שריד שבשרון.
ג-5043/99 2/10/1966 מבשרי גורל בקשת "אס-פילם בע"מ מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבשרי גורל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-6785/15 3/1/1966 בוזומבורה (בורונדי) – תיק כללי – עניני פנים ועניני חוץ של בורונדי דו"חות השגריר  קטעי עתונות  פרסומים רשמיים של הממשלה
חצ-1697/2 3/1/1966 פריס – יחסי ישראל – טוגו
ג-6260/4 3/1/1966 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
גל-1042/13 3/24/1966 חוזרי מנכ"ל חוזרי מנכ"ל בנושא פרסי חינוך  הודעות והוראות  תכניות לימודים  שכר לימוד  רשימת ספרי לימוד ועוד.
חצ-3842/16 4/1/1966 בעיית סין באו"ם – כרך א'
חצ-1568/29 4/1/1966 יחסים מדיניים -אנגולה
חצ-4026/42 4/1/1966 טוגו – ברכות ותנחומים
טס-10971/6 4/17/1966 תצלומי אסתר הרליץ מיום נחיתתה בקופנהאגן. בתצלומים מופיע יעקב הס  יועץ השגרירות הישראלית בקופנהגן  שמקבל את פניה של אסתר הרליץ בשדה התעופה.
חצ-6555/17 5/1/1966 וושינגטון – סין העממית – עניני פנים וחוץ
חצ-6006/4 5/1/1966 משה ביתן – דהומיי – קוטונו התכתבות עם שגרירות קוטונו בנוגע למצב הפנימי בדהומיי  מגמות האיחוד עם טוגו  פעילות קבוצת פדרמן בדהומיי  מפעל הנה"ל בדהומיי והאמריקאים  סיוע המדינות השונות לדהומיי
ג-6260/5 5/1/1966 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  מכתבים מגורמיםשונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
חצ-4026/41 5/1/1966 טוגו – הנציגות בארץ
טס-10971/27 5/4/1966 אסתר הרליץ בהגשת כתב האמנה למלך דנמרק (בתמונה עם המלווה הרשמי). אסתר הרליץ בהגשת כתב האמנה למלך דנמרק  בתמונה עם המלווה הרשמי.
טס-10971/21 6/1/1966 אסתר הרליץ  המלך דנמרק  פרדריק ה-9  ושר הדואר אליהו ששון. אסתר הרליץ  עם המלך פרדריק ה-9  מלך דנמרק ושר הדואר אליהו ששון בתערוכת המזון הבין-לאומית שהתקיימה בקופנהגן. בקיר מאחור שלטים של חברות השוקולד: עלית וליבר.
חצ-6545/11 6/1/1966 וושינגטון – סין בתיק מכתבים בענין הנוכחות הסינית במזרח התיכון.
חצ-1725/11 7/1/1966 מאלי-סין
חצ-1388/10 7/1/1966 יחסים מדיניים ישראל – נפאל
חצ-2874/15 8/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – טוגו – מטלות מנהליות במש"ב התכתבות בענין האירוח של מר הוניוגלו מטוגו.
ג-6260/6 9/1/1966 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד. בתיק תזכיר מטעם התאחדות הסטודנטים בישראל בנוגע לבעית שכרהלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
גל-13072/3 9/1/1966 האגודה לקידום מפגרים (אקי"ם) התכתבויות  מחקרים  דוחות מידע. עלוני מידע
חצ-4046/25 11/1/1966 סודאן כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
תת-6/4 11/1/1966 איגרת של מלכת הולנד יוליאנה לנשיא זלמן שזר מ-29.11.66 (צרפתית) איגרת מהמלכה יוליאנה בצרפתית לרגל סיום תפקידו של השגריר דוד שלתיאל
חצ-3077/12 11/1/1966 אנגולה
גל-18768/25 11/6/1966 גן-ילדים מושב שתולים התכתבויות בנושא הגן
ג-5222/27 11/14/1966 חרטום בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "חרטום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-6260/7 12/1/1966 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד.
גל-3212/19 12/1/1966 המדפיס הממשלתי חוזרים  לוחות מחירים  רשימת בתי דפוס והתכתבות בענין נהלי פעולתו של המדפיס הממשלתי.
טס-10971/5 1/1/1967 תצלום אסתר הרליץ במשרד בשגרירות קופנהאגן. בתצלום – אסתר הרליץ במשרדה בשגרירות קופנהאגן.
חצ-60/9 1/1/1967 משימות ישראליות-קמבודיה
חצ-2934/13 1/1/1967 מלאווי – מומחים והשתלמויות דו"ח על מומחית ממלאוי על השתלמותה בישראל בפיתוח קהילתי סונקדיונלי  התכתבות בענין השתלמויות של מומחים ממלאוי בישראל בנושאי רפואה.
חצ-1521/7 1/1/1967 קמבודיה – ענייני פנים
נ-202/24 1/1/1967 ברכה לדפלומטים לכבוד ראש השנה ויום העצמאות תמלומים של הנשיא עם הדיפלומטים
גל-2931/1 1/1/1967 העיר העתיקה בירושלים התכתבויות בענייני שיקום ובינוי  שיפוץ מסודות  מכתבים
פ-2441/54 1/3/1967 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד בן גוריון מכתבים מדוד בן גוריון בנושא כתב העת "בצרון" ועוד.
חצ-1523/4 2/1/1967 קמבודיה-סין
חצ-1521/20 2/1/1967 שגריר קמבודיה בישראל
ג-6260/8 2/1/1967 רה"מ לוי אשכול – בקשות וברכות תמלילים של נאומי ברכה שנשא רה"מ לוי אשכול בכינוסים שונים בעברית ואנגלית  סדרי יום של ארועים בהם השתתף אשכול וביקורים שלו ברחבי הארץ  מכתבים מגורמים שונים לאשכול הכוללים הזמנות לביקורים ולהשתתפות באירועים ותודות על ביקורים שנערכו כבר  תשובות וברכות מלשכת אשכול ועוד. בתיק תזכיר פיתוח התיישבות באזור הערבה ונספחים.
ג-5221/97 2/27/1967 נקמת הדמים בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נקמת הדמים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/90 2/27/1967 כנפי הרעם בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "כנפי הרעם" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5221/93 2/28/1967 החתיכות  ואיך להשיגן בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-2878/9 3/1/1967 שיתוף פעולה בינלאומי – מלאווי – כללי השתלמויות בעניני תחבורה   מענקי ממשלת ישראל וכו' כרך ב'
ג-5221/89 3/2/1967 וינה העליזה בקשת "פורום פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "וינה העליזה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5221/88 3/9/1967 פורנימה בקשת "מנספילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פורנימה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/91 3/13/1967 הרוצח האלמוני בקשת "בראומן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוצח האלמוני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/87 3/13/1967 המלון בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המלון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/6 3/15/1967 סיפור רדיפתו ומותו של ז'אן מרה בקשת "יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק." מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "סיפור רדיפתו ומותו של ז'אן מרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5221/92 3/15/1967 נערות המטמון בקשת "כדיר פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "נערות המטמון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/9 3/17/1967 פעם אחת – ולמות בקשת "שסעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "פעם אחת – ולמות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/3 3/20/1967 הומברה בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הומברה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-6127/4 3/21/1967 טיסות צ'רטרים פרוטוקולים מישיבות ועדת הכלכלה  הנחה לימאים ישראלים בטיסות אל-על  השינוי במדיניות התעופה ב – 1/4/1963 ותוצואותיו  מסקנות ועדת הכלכלה בענין "עתיד התיירות". (המשך בתיק 5)
ג-5221/98 3/21/1967 ג'רי לנד  צייד המרגלים מביירות בקשת "שם חברת ההפצה" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'רי לנד  צייד המרגלים מביירות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5221/96 3/21/1967 ראשונים לקרב בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ראשונים לקרב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/32 3/22/1967 בסוד נשים בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בסוד נשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/4 3/23/1967 גורלות מתנגשים בקשת יוסף פרוכזאדר מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "גורלות מתנגשים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/2 3/26/1967 הקרב הראשון בחלל בקשת "יצפילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הקרב הראשון בחלל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/8 3/27/1967 דו – קרב באל – דוראדו בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "דו – קרב באל – דוראדו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/7 3/27/1967 הדבורים הממיתות בקשת "פאראמונט" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הדבורים הממיתות" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/5 3/31/1967 אדם ושמו גרינגו בקשת "סרטי חן בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אדם ושמו גרינגו" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/16 4/2/1967 אין כמו פלינט בקשת "טוונטיס סנטורי פוקס" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אין כמו פלינט" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/12 4/3/1967 יצרים מסוכנים בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "יצרים מסוכנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/11 4/4/1967 רינגו חוזר בקשת "סאבי נ. מלאך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "רינגו חוזר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/13 4/5/1967 האמריקאים באים  הגרמנים עוזבים בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "האמריקאים באים הגרמנים עוזבים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/14 4/6/1967 הפורץ מלונדון בקשת "סביון פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הפורץ מלונדון" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/22 4/10/1967 מסכת המוות האדום בקשת "סרטי גלובס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מסכת המוות האדום" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/20 4/10/1967 העורב בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העורב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/19 4/10/1967 מבצע ביקיני בקשת "סרטי גלובוס בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע ביקיני" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/21 4/11/1967 ברנש ושמו קלי בקשת "שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ברנש ושמו קלי" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/18 4/12/1967 ג'וני יומא בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "ג'וני יומא" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/17 4/12/1967 המאהב העליז בקשת "חקמט פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט ".המאהב העליז" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/28 4/16/1967 הרוזנת מהונג קונג בקשת דוד מלאך מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הרוזנת מהונג קונג" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/25 4/16/1967 הגברתנים בקשת "יונייטד שויל פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הגברתנים" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
ג-5222/24 4/16/1967 הכפיל בקשת "וורנר ברוס פ.נ.פ. אינק" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "הכפיל" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/23 4/16/1967 קליעה למטרה בקשת "שטיינר פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "קליעה למטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/29 4/18/1967 העד היחיד בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "העד היחיד" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/26 4/18/1967 אשמת אב בקשת "אביב פילם בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אשמת אב" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/31 4/19/1967 בוב פלמינג גולדן x בקשת "רג'ואן את דניאל בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "בוב פלמינג גולדן x" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-3020/30 5/1/1967 נפאל
ג-9855/1 5/18/1967 ועדת כהן-קדמי בענין ילדי תימן – ועדת שלגי – תיק הנעדר: פנחס כרמלה ופנינה בנות משה וברכה תיק חקירה אודות הנעדרות(תאומות): פנחס כרמלה ופנינה בנות משה וברכה​
נ-850/18 5/21/1967 הנשיא זלמן שזר – מאמרים יחסי ציבור התכתבות עם אזרחים  מאמרים של הנשיא
א-4236/1 6/1/1967 לשכות רה"מ לוי אשכול  גולדה מאיר – מדיני
טס-10971/24 6/5/1967 אסתר הרליץ עם ויגו קמפמן  ראש ממשלת דנמרק לשעבר  ראש מגבית החירום בקופנהגן. אסתר הרליץ עם ויגו קמפמן  ראש ממשלת דנמרק לשעבר  ראש מגבית החירום בקופנהגן.
טס-10971/9 6/17/1967 דנמרק עוזרת לישראל (DANMARK HJAELPER ISRAEL). תצלום מגבית חירום למען ישראל (במהלך מלחמת ששת הימים) בחוצות קופנהגן. דוכן התרמה למען ישראל.
חצ-3077/15 8/1/1967 בורונדי
ג-5039/44 8/13/1967 המעבר לסנטה-פה בקשת "טרופין יוסף" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "המעבר לסנטה – פה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
ג-5222/30 8/18/1967 22 נערות וגבר בקשת נסים שלום מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "22 נערות וגבר" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
גל-14942/9 9/19/1967 כשרות ב"אל-על" התכתבות בנדון
חצ-4217/44 10/1/1967 נפאל – אותות הצטיינות.
פ-2197/7 10/5/1967 קיטלוג ומיפתוח חומר ארכיוני / פאול אברהם אלסברג שני מאמרים מאת פאול אברהם אלסברג שכותרתם "קיטלוג ומיפתוח חומר ארכיוני בגנזך המדינה בעזרת מחשב" – דברים ביום העיון על "המיכון בארכיון" שנערך מטעם האיגוד הארכיוני בישראל ביום 21.1.1970 ו-"שיטות העבודה בארכיון ההיסטורי הדוקומנטטיבי" – תדפיס מ"יד לקורא"  כרך ט'  חוברת א-ב  תשכ"ח.
חצ-8131/3 11/1/1967 מקסיקו- מז"ת. כרך ב'
חצ-3021/14 11/1/1967 טוגו
חצ-2937/2 11/1/1967 נפאל – צוות חקלאי (התישבות) התכתבות בענין מכונת קידוח לנפאל  חילופים בצוות החקלאי  ביקור במפעל ההתיישבות גאנג' וקידוחים באזור נפאל-גאנג'.
חצ-4238/5 12/1/1967 קמבודיה – דיונים דו"חות והערכות מצב
חצ-2932/4 12/1/1967 טוגו – כללי התכתבות בנושאים שונים כגון: הפצת העלון "חדשות ישראל"  ביקורי מומחים בכפר הקואופרטיבי טוגודו ובטוגו  שיחות בין שרים ציוד לתזמורת תנועת הנוער בטוגו ועוד. (המשך מתיק 3)
חצ-2932/13 12/1/1967 טוגו – נח"ל גדנע התכתבות.
טס-10971/47 1/1/1968 אסתר הרליץ  טדי קולק ומשלחת יהודי ניו יורק ב "כיכר ישראל" בקופנהאגן. אסתר הרליץ  טדי קולק ומשלחת יהודי ניו יורק ב "כיכר ישראל" בקופנהאגן.
טס-10971/23 1/1/1968 אסתר הרליץ  וטדי קולק עם יורשת העצר מרגרט השניה ובן זוגה הנסיך הנריק (אנרי דה לאבורד דה מונפזאט). אסתר הרליץ  וטדי קולק עם יורשת העצר מרגרט השניה ובן זוגה הנסיך הנריק (אנרי דה לאבורד דה מונפזאט).
חצ-4417/7 1/1/1968 נפאל – בוגר בית-הספר לרפואה Dr Durga Man Joshi
חצ-4417/4 1/1/1968 נפאל – "מועדון שלום"
חצ-4411/15 1/1/1968 טוגו – עבודה סוציאלית.
חצ-4238/6 1/1/1968 קמבודיה – עניני פנים – בתיק בעיקר התכתבות בנוגע להברחות  וחתרנות (המשך בתיק  6) כרך א'
חצ-4238/1 1/1/1968 קמבודיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי (המשך בתיק 2)
חצ-4237/29 1/1/1968 קמבודיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – תיק הכרה – הכרת מדינות בגבולות קמבודיה
חצ-4228/21 1/1/1968 פורטוגל מושבות – ממשלות גולות וגולים  מקלט מדיני  המחתרת במוזמביק – פרלימו. מחתרת בגינאו-ביסאו  מחתרת בגינאה המשוונית
חצ-4227/7 1/1/1968 פקיסטן – יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל.
חצ-4219/31 1/1/1968 סין העממית – תעמולה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-4219/28 1/1/1968 סין העממית – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי בתיק ביקורים בסין העממית.
חצ-4219/27 1/1/1968 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4217/47 1/1/1968 נפאל – הנציגות בחו"ל נציגות ישראל בנפאל
חצ-4217/41 1/1/1968 נפאל – האמנת נציגים כולל כתב הסמכה וסמיכות של שגרירי ישראל בנפאל.
חצ-4217/40 1/1/1968 נפאל – בקשות חומר.
חצ-4217/38 1/1/1968 נפאל – הסברה ישראלית.
חצ-4217/32 1/1/1968 נפאל – דו"חות ויומנים.
חצ-4217/31 1/1/1968 נפאל – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי.
חצ-4217/29 1/1/1968 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי (המשך בתיק 30)
חצ-4211/9 1/1/1968 מקסיקו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4211/8 1/1/1968 מקסיקו – יחסים בדרג ממשלתי עם ישראל.
חצ-4211/7 1/1/1968 מקסיקו – יחסים עם מדינות אחרות.
חצ-4211/4 1/1/1968 מוזמביק – שאילתות בכנסת בתיק רק התכתבות בנוגע לפעולות המחתרת במוזמביק.
חצ-4211/22 1/1/1968 מקסיקו – הנציגות המקסיקנית בארץ.
חצ-4211/18 1/1/1968 מקסיקו – יהדות – פעילות הקהילה היהודית במקסיקו.
חצ-4193/5 1/1/1968 טוגו – יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב
חצ-4193/23 1/1/1968 טוגו – עניני נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4193/12 1/1/1968 טוגו – צליינים – טקס חלוקת תעודות צליינות.
חצ-4177/62 1/1/1968 בורונדי – הנציגות בחו"ל נציגות ישראל בבורונדי.
חצ-4177/58 1/1/1968 בורונדי – בקשות לאינפורמציה והעברת חומר
חצ-4177/51 1/1/1968 בורונדי – עניני פנים.
חצ-4177/48 1/1/1968 בורונדי – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4177/47 1/1/1968 בורונדי – יחסים מדיניים פרט לישראל
חצ-4176/9 1/1/1968 בוליביה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי עם ישראל.
חצ-4176/25 1/1/1968 בוליביה – עניני נימוסין – ברכות ותנחומים.
חצ-4176/24 1/1/1968 בוליביה – הנציגות בארץ – נציגות בוליביה בארץ.
חצ-4176/11 1/1/1968 בוליביה – דיונים  דו"חות והערכות מצב.
חצ-4166/13 1/1/1968 אנגולה – ממשלות גולות וגולים – מקלט מדיני
חצ-2945/3 1/1/1968 מלאווי – סיוע חוץ התכתבות בענין ברכת נשיא מלאווי על סיוע חוץ שניתן לארצו  ונאומו על עתידה הכלכלי של ארצו  דו"ח מומחה ישראלי על מלאווי ועוד
חצ-2937/7 1/1/1968 נפאל התכתבות בענין בקשת מנהל תחנת הנסיונות ברמפור לכתוב את עבודת הדוקטורט שלו בישראל  הלוואה למשתלמים נפאלים  השתלמות בקרדיולוגיה בישראל ועוד.
חצ-2937/16 1/1/1968 נפאל התכתבות בענין סיוע רפואי לנפאל דיווחים על שיחה בין שגריר ישראל  שר החקלאות הנפאלי ומנכ"ל משרד החקלאות הנפאלי  מסיבת יום העצמאות הכ"א בקטמנדו  ביקורי קצינים ישראלים בקטמנדו ועוד.
חצ-2937/15 1/1/1968 נפאל תעודת לימודים של משתלם נפאלי והתכתבות בענין.
חצ-2934/17 1/1/1968 מלאווי – רפואה התכתבות בענין סיוע רפואי מפעל רפואת עינים מלאווי. בתיק עבודה בשטח הפסיכיאטריה של ד"ר קלמנט מבית-החולים לחולי נפש בזומבה שהוגשה לועידה הרפואית מלאווי ב – 1968.
חצ-1559/7 1/1/1968 בוליביה – דוחו"ת בוליביה – דוחו"ת
חצ-1523/3 1/1/1968 קמבודיה-סין
חצ-1522/2 1/1/1968 קמבודיה-ארה"ב
חצ-1521/8 1/1/1968 קמבודיה – ענייני פנים
חצ-1521/12 1/1/1968 תקריות גבול קמבודיה-וייטנאם
א-7329/31 1/1/1968 חברת סולל בונה
פ-2402/5 1/1/1968 ארכיון רבקה גובר – אלבום מכתבים ומסמכים לכבוד מסיבת הפרישה של מרדכי גובר מתפקידו כראש מועצת לכיש
ל-2710/3 1/1/1968 ביולטין אירועים בנושאי אנטישמיות – חוברות (כרך א') תיק משטרת ישראל  ביולטין אירועים בנושאי אנטישמיות ינואר- מרץ 1969  אירועים ותקריות  כרוזים  קריקטורות  ציון אירועים אופייניים  יהדות עיראק  סוריה  יהודי קמישלי  אירופה  דרום אמריקה  ארצות הברית  אנטישמיות  זריקת אבנים  נזק לרכוש  תקיפה  מדינות ערב  טבלת אירועים.
טס-10971/17 1/1/1968 אסתר הרליץ ופרופ' פינבורג  יו"ר אגודת הידידות דנמרק-ישראל. תמונה מיום העצמאות ה-20 של ישראל בבית השגרירות בדנמרק: אסתר הרליץ ופרופ' פינבורג  יו"ר אגודת הידידות דנמרק-ישראל עם עוגת יום הולדת.
טס-10971/16 1/1/1968 אסתר הרליץ ונינה אנדרסן  חברת הפרלמנט  האשה הראשונה בפרלמנט הדני. 2 תצלומים מיום העצמאות ה-20 של ישראל בבית השגרירות בדנמרק: אסתר הרליץ ונינה אנדרסן  חברת הפרלמנט  האשה הראשונה בפרלמנט הדני.
א-7618/15 1/1/1968 לשכת השר – רחבת הכותל – ועדת בטיחות.
חצ-2932/5 1/1/1968 טוגו – התכתבות בענין מועדון "שלום" התכתבות בענין מועדון "שלום" – החוברת של המועדון ופעילותו כולל מסיבת חנוכה.
חצ-2932/2 1/1/1968 טוגו – נושאים שונים התכתבות בענין שיגור מומחה ישראלי לטוגו למטרת שיקום החברה המסחרית "סוטקסיר"  שיגור מומחה מש"ב לנוער עברין תקציב לפעולות מש"ב סידורי חשמל בבתי מומחי מש"ב בטוגו ועוד.
חצ-2932/11 1/1/1968 טוגו – הגרלות ופיס התכתבות בענין הגרלות ופיס בטוגו. בתיק סקירת מומחה מש"ב על מפעל הפיס בטוגו בשנת 1968.
א-7311/11 1/1/1968 חברון – קרית ארבע כרך ב'
חצ-6591/13 2/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – טוגו דיווחים  סיכומים
חצ-6555/52 2/1/1968 וושינגטון – קמבודיה – עניני פנים וחוץ
חצ-4228/20 2/1/1968 פורטוגל מושבות – עניני פנים המצב בגינאה הפורטוגזית  סן טומה ופרינציפה  הסכר בקבורה – באסה (מוזמביק)
חצ-4219/26 2/1/1968 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4217/46 2/1/1968 נפאל – עניני נימוסין ברכות ותנחומים.
חצ-4217/45 2/1/1968 נפאל – חגים לאומיים ברכות.
חצ-4217/34 2/1/1968 נפאל – עניני פנים.
חצ-4217/33 2/1/1968 נפאל – ליגות לידידות – אגודת ידידות ישראל – נפאל.
חצ-4211/6 2/1/1968 מקסיקו – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ
חצ-4211/19 2/1/1968 מקסיקו – מגביות – מגביות ותרומות בישראל
חצ-4211/11 2/1/1968 מקסיקו – עניני פנים.
חצ-4193/8 2/1/1968 טוגו – דיונים דו"חות והערכות מצב.
חצ-4193/6 2/1/1968 טוגו – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4177/59 2/1/1968 בורונדי – יהדות בורונדי.
חצ-4177/56 2/1/1968 בורונדי – הסברה ישראלית.
חצ-4176/26 2/1/1968 בוליביה – עליה וקליטה.
חצ-4176/12 2/1/1968 בוליביה – עניני פנים.
חצ-4176/10 2/1/1968 בוליביה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3879/9 2/1/1968 מדינות ויחסיה עם האו"ם כרך א' (סין)
חצ-2939/2 2/1/1968 פורטוגל ומושבותיה התכתבות בענין מלגות למשתלמים מאנגולה במרלו האפרו-אסיאני  למוסדות ממשלתיים בפורטוגל אנגולה ומזמביק
תת-7/4 2/1/1968 כתב-מינוי של א. אילת לנשיא מגן דוד אדום מ-18.2.68 העתק
חצ-4417/8 3/1/1968 נפאל – בוגר בית-הספר לרפואה Ray Bahadur Dhakhwa
חצ-4227/2 3/1/1968 פקיסטן – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון
חצ-4227/1 3/1/1968 פקיסטן – משרד החוץ מינויים במשרד החוץ הפקיסטני
חצ-4219/23 3/1/1968 סין העממית – משרד החוץ מינויים במשרד החוץ הסיני.
חצ-4217/27 3/1/1968 נפאל – משרד החוץ מינויים במשרד החוץ הנפאלי.
חצ-4211/26 3/1/1968 מקסיקו – הנציגות בחו"ל  שגרירות ישראל במקסיקו.
חצ-4211/10 3/1/1968 מקסיקו – דו"חות ויומנים.
חצ-4193/4 3/1/1968 טוגו – משרד החוץ – מינויים ומשלחות של משרד החוץ של טוגו.
חצ-4193/24 3/1/1968 טוגו – הנציגות – נציגות ישראל בטוגו.
חצ-4193/2 3/1/1968 טיבט – דיונים דו"חות והערכות מצב
חצ-4193/14 3/1/1968 טוגו – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4193/10 3/1/1968 טוגו – עניני פנים  איגודים – איגודים מקצועיים.
חצ-4176/27 3/1/1968 בוליביה – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל בבוליביה.
חצ-2937/10 3/1/1968 נפאל התכתבות בענין סטודנטים לרפואה מנפאל.
חצ-2934/18 3/1/1968 מלאווי – השתלמויות התכתבות בענין השתלמות במחלבות וקורס בסיעוד בריאות הציבור.
חצ-2932/7 3/1/1968 טוגו – קורסים ומלגות התכתבות בענין קורסים ומילגות עבור משתלמים מטוגו בנושאים שונים – קורס תיירות  דיג  עתונאות ועוד.
גל-61313/14 3/19/1968 מ.ע.צ  יהודה ושומרון – דוחו"ת דוחות על סלילת כבישים  בתי ספר ומבני ציבור ביהודה ושומרון  ע"י מע"צ ומשרד העבודה  טול כרם  רמאללה  שכם יריחו   בית לחם  ג'נין  שיפוץ אתרים ארכיאולוגיים  כבישי גישה להאחזויות  בית ספר שדה בית ג'אלה  הרחבת כבישים בין עריםן לבין יישובים
פ-1512/9 3/31/1968 עבודות באבן בניית קירות אבן מורכבים  מפרט כללי לעבודות בנייה באבן  עבודות בבניה באבן – אופני המדידה והתשלום לבניה באבן  מפרט טכני לעבודות בניין. בנוסף  בתיק טפסים ריקים של חוזה בין מחלקת עבודות ציבוריות בדבר הוצאה לפועל  חשבונות  הערכה של רשימת כמויות  סיכומי המדידות  דו"חות יומיים  הצעה למכרזים ממשלתיים ועוד.
חצ-4217/36 4/1/1968 נפאל – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4217/35 4/1/1968 נפאל – ביקור משלחות פרלמנטריות ביקורים של משלחות פרלמנטריות מישראל ונפאל.
חצ-4217/28 4/1/1968 נפאל – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4211/24 4/1/1968 מקסיקו – עניני נימוסין ברכות ותנחומים
חצ-4211/17 4/1/1968 מקסיקו – בקשות חומר.
חצ-4211/16 4/1/1968 מקסיקו – הסברה ערבית.
חצ-4193/7 4/1/1968 טוגו – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4193/22 4/1/1968 טוגו – חגים לאומיים וימי עצמאות – ברכות.
חצ-4193/19 4/1/1968 טוגו – יהדות – פעילות היהודים בטוגו.
חצ-3022/18 4/1/1968 מוזמביק
חצ-2937/1 4/1/1968 נפאל – חקלאות התכתבות בענין קידוחים בנפאל  תוכניות חקלאיות  גדנ"ע  ניסויי חיטה  פעילות חקלאית של מש"ב ועוד.
חצ-2926/16 4/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – קורס ארצי לקואופרציה – בוליביה
ג-6433/17 4/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-מקסיקו התכתבות בנושא
ג-6432/34 4/1/1968 חוקים בשטח הרפואה התכתבות בנושא
חצ-6591/22 5/1/1968 יחסים מדיניים ישראל – נפאל דיווחים  התכתבות עם שגרירות נפל בלונדון
חצ-6556/13 5/1/1968 וושינגטון – בוליביה – עניני חוץ
חצ-4227/4 5/1/1968 פקיסטן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג הלא ממשלתי
חצ-4213/11 5/1/1968 מלאווי – יחסים מדיניים – יחסים מדיניים עם ישראל  בתיק הסכם כלכלי ומסחרי בין מלוואי לישראל.
חצ-4177/60 5/1/1968 בורונדי – האמנת נציגים – כתבי האמנה של נציגים ישראלים.
חצ-4177/53 5/1/1968 בורונדי – ממשלות גולות וגולים  מקלט מדיני ותנועת מחתרת.
חצ-4176/14 5/1/1968 בוליביה – צליינות – בקורו של האב סחודו
חצ-4166/11 5/1/1968 אנגולה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-3906/23 5/1/1968 שמן זית כרך א'
ג-6434/28 5/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-מלאווי התכתבות בנושא
חצ-6590/7 5/1/1968 יחסים מדיניים – ניגריה – ביאפרה דיווחים  סקירות
חצ-4238/7 6/1/1968 קמבודיה – (המשך מתיק 5) עניני פנים כרך א'
חצ-4177/61 6/1/1968 בורונדי – חגים לאומיים ברכות
חצ-4176/7 6/1/1968 בוליביה – משרד החוץ מינויים בשירות החוץ
חצ-2932/9 6/1/1968 טוגו – השתלמויות ומלגות התכתבות בענין משתלמים מטוגו בישראל בנושא קואפרציה חקלאית  מלגות FAO – ארגון החקלאות והמזון למשתלמים.
חצ-2932/6 6/1/1968 טוגו – משתלמים וביקורים בישראל התכתבות בענין משתלמים מטוגו בדיג וביעור וביקורי עסקנים ציבוריים מטוגו בישראל.
פ-2446/27 6/13/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות התנועה העברית באמריקה  העתק מכתב מיעקב הרוזן אל ל. קופרשטיין (עורך "עם וספר") בדבר פרסום חיבור של מלאכי על תולדות התנועה העברית באמריקה משנת 1880 עד 1916.
גל-3790/10 6/27/1968 סרטים – מילכוד 22 בתיק התכתבויות בנוגע להקרנת  הסרט "מילכוד 22" אשר הותר להקרנה מגיל 16 פלוס ועוד
חצ-4402/22 7/1/1968 בוליביה – קורס למנהיגי איכרים.
חצ-4211/20 7/1/1968 מקסיקו – האמנת נציגים – הגשת כתבי האמנה של שגריר ישראל אברהם דרום ושגריר מקסיקו
חצ-4193/18 7/1/1968 טוגו – בקשות חומר.
חצ-4193/11 7/1/1968 טוגו – מפלגות – קשרים בין מפלגות . בתיק קשרים בין האיגודים המקצועיים בארץ ובטוגו.
חצ-4176/17 7/1/1968 בוליביה – הסברה ישראלית בבוליביה.
חצ-2934/16 7/1/1968 מלאווי – הכשרה והשתלמויות הכשרת מטאורולגים ממלאווי  השתלמות בערבית  יוקר המחיה במלאווי ועוד. (כרך ב')
חצ-1521/9 7/1/1968 קמבודיה – ענייני פנים
חצ-6554/38 8/1/1968 וושינגטון – קמבודיה – עניני חוץ
חצ-4417/3 8/1/1968 נפאל – משתלמים ומבקרים בישראל
חצ-4223/12 8/1/1968 ספרד מושבות – גינאה המשוונית מתנות לאישים.
חצ-4217/43 8/1/1968 נפאל – הנציגות בארץ נציגות נפאל בארץ
חצ-4176/19 8/1/1968 בוליביה – יהדות – פעילות הקהילה היהודית בבוליביה.
חצ-2937/18 8/1/1968 נפאל התכתבות בענין רכוש המדינה בפרויקט החקלאי בנוואלפיה  שיגור מומחה או"ם לתחבורה ומפקח קידוחים ועוד.
ג-6434/27 8/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-טוגו התכתבות בנושא
גל-2614/12 8/12/1968 הר הזיתים כרך א בתיק – פניית שר הדתות  זרח ורהפטיג לראש הממשלה גולדה מאיר בעניין הרחבת בית העלמין בהר הזיתים; תשריט לאיתור שטח חדש לבית העלמין בהר הזיתים; פנייה לוועדת שרים עליונה  לענייני ירושלים בעניין הפקעת קרקעות לטובת ההרחבה; פרוטוקולים ישיבות ממשלה בנוגע להצעת חוק – חוק רשות הר הזיתים  התשכ"ט – 1969 ועל חשיבות הקבורה בהר הזיתים ליהדות; החלטה על ביצוע שלב א' של תכנית שיקום בית העלמין בהר הזיתים והצעה למשלה על הכרזת  המקום כאתר לאומי המקודש לבית המקדש.  חשיפה – הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים. (עמודים 6-8  10-11)
חצ-4227/8 9/1/1968 פקיסטן – הסברה ישראלית  בתיק התכתבות בנוגע להסברה לפקיסטן ואפגניסטן
חצ-4223/3 9/1/1968 ספרד מושבות – גינאה המשוונית – יחסים מדיניים – יחסים עם ישראל.
חצ-4166/15 9/1/1968 אנגולה – תנועות שחרור באנגולה.
טס-10971/18 9/30/1968 אסתר הרליץ  מרכוס מלכיור ורוסל במוזיאון המחתרת בדנמרק. בתצלום – אסתר הרליץ  מרכוס מלכיור (מלכיאור)  רבה הראשי של יהדות דנמרק ומר רוסל בביקורם במוזיאון המחתרת בדנמרק.  התמונה כוללת את דגם כיכר דנמרק בירושלים.
חצ-4228/19 10/1/1968 פורטוגל מושבות – יחסים מדיניים – קשרים של ישראל עם גינאה המשוונית וגינאה הפורטוגלית
חצ-4177/46 10/1/1968 בורונדי – משרד החוץ – מינויים במשרד החוץ הבורונדי.
חצ-4176/22 10/1/1968 בוליביה – עיטורים ואותות הצטיינות .
חצ-3879/19 10/1/1968 מלאווי ומושה העצרת הנוכחי כרך ב'
חצ-2937/12 10/1/1968 נפאל בתיק רק התכתבות בענין קורסים רפואיים עבור סטודנטים מארצות מתפתחות.
ג-6429/17 10/1/1968 המגבית היהודית המאוחדת התכתבות בנוגע למשלחות מיוחדות של הפעילים מרחבי ארה"ב  פגישת ראש-הממשלה לוי אשכול עם משלחת מגבית מצרפת ועוד
חצ-4555/24 10/1/1968 טוגו – התכתבויות ומברקים בנושא השתלמויות טוגולזים בתיירות  דיג  קורס לגננות בגני-ילדים.
חצ-4223/11 11/1/1968 ספרד מושבות – גינאה המשוונית האמנת נציגים – האמנת שלמה חביליו שגריר לא תושב של ישראל בגינאה המשוונית.
חצ-4211/23 11/1/1968 מקסיקו – חגים לאומיים ברכות.
חצ-2932/10 11/1/1968 טוגו – השתלמויות ומלגות התכתבות בענין השתלמויות ומלגות עבור מומחים מטוגו.
ג-5216/14 11/24/1968 מבצע שוויץ 7 בקשת "יונייטד שוילי פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע שוויץ 7" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
פ-2446/23 11/25/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "מאסף לחכמת ישראל באמריקה" מכתבים מאריה טרטקובר
חצ-4238/8 12/1/1968 קמבודיה – עניני פנים – בתיק מספר נושאים כמו: מצב ביטחון הפנים  חגים קמבודיים  בחירות לממשלה  כלכלה כרך ב'
חצ-4223/5 12/1/1968 ספרד מושבות – גינאה המשוונית – דו"חות ויומנים.
חצ-4223/10 12/1/1968 ספרד מושבות – גינאה המשוונית בקשות חומר בתיק מברק בנוגע לנאום בספרדית
חצ-4177/49 12/1/1968 בורונדי – דו"חות ויומנים.
חצ-2937/11 12/1/1968 נפאל בתיק המכתב של משתלם מנפאל ברחובות בענין ויזה.
חצ-2928/21 12/1/1968 שיתוף פעולה בינלאומי – גינאה המשוונית – כללי ביקור שר החינוך של גינאה המשוונית בישראל  ועוד עבור גינאה וכו'.
פ-2441/53 12/27/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש"י עגנון מכתב מש"י עגנון
חצ-6602/15 1/1/1969 יחסים מדיניים ישראל – מלאווי דיווחים  התכתבות עם נציג מלאווי בלונדון
חצ-6596/16 1/1/1969 יחסים מדיניים נפאל – ישראל דיווחים  התכתבות עם שגריר נפאל בלונדון
חצ-5291/16 1/1/1969 מא"פ (מחלקת אפריקה) דו"חות  רשימות אישי ממשל בממשלות קונגו-זאיר  וולטה העילית  מלאווי.
חצ-4623/9 1/1/1969 קמבודיה – תיק הנציגות הישראלית בפנום פן.
חצ-4238/23 1/1/1969 קמבודיה – הנציגות בחו"ל – נציגות ישראל בקמבודיה.
חצ-4217/42 1/1/1969 נפאל – מתנות לאישים.
חצ-3021/4 1/1/1969 בורונדי
חצ-2937/17 1/1/1969 נפאל הצעה להקמת מפעל שמן התכתבות בענין שיחה בין שגריר ישראל לבין מזכיר יורש העצר בענין סקר מסלול הריצה באצטדיון קטמנדו ועוד.
חצ-1521/10 1/1/1969 קמבודיה – ענייני פנים
פ-2446/30 1/1/1969 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קובץ לזכר גליה ירדני התכתבות עם מנחם דורמן מהוצאת הקיבוץ המאוחד
חצ-2932/12 1/1/1969 טוגו – התכתבות בענין סיוע לענף הדיג התכתבות בענין סיוע לענף הדיג.
נ-850/3 2/1/1969 הנשיא זלמן שזר – התפטרות הממשלה ה-13 והרכבת הממשלה ה-14 התייעצות הנשיא עם נציגי הסיעות  מכתב לנשיא ובו מוצגת הממשלה
חצ-4223/4 2/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית – יחסים מדיניים בדרג הלא ממשלתי – סיוע לגינאה המשוונית.
חצ-4217/30 2/1/1969 נפאל – (המשך מתיק 22) יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4211/13 2/1/1969 מקסיקו – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4177/57 2/1/1969 בורונדי – הסברה ערבית אנטי ישראלית.
חצ-2932/8 2/1/1969 טוגו- השתלמות בדיג – התכתבות
חצ-4193/1 3/1/1969 טיבט – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי – ישראל.
חצ-4176/8 3/1/1969 בוליביה – יחסים מדיניים פרט לישראל.
חצ-4166/14 3/1/1969 אנגולה – ממשלת אנגולה הגולה  GRAE
חצ-3022/17 3/1/1969 אנגולה
חצ-2937/8 3/1/1969 נפאל הצעת תוכנית לביקור איש פרלמנט נפאלי בישראל  התכתבות בענין משתלמים מנפאל בישראל.
חצ-2928/19 3/1/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – סיוע רפואי לגינאה המשוונית.
גל-40428/8 3/1/1969 המפקח על התעבורה – תחנות ומסלולים תחבורה ציבורית
חצ-4417/2 4/1/1969 נפאל – משתלמים והשתלמויות
חצ-4223/8 4/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4223/2 4/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית – יחסים מדיניים פרט לישראל
חצ-4223/1 4/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית – משרד החוץ מינויים במשרד החוץ של גינאה המשוונית.
חצ-4217/39 4/1/1969 נפאל – הסברה ערבית בתיק גם תעמולה אנטי ישראלית אחרת.
חצ-4193/3 4/1/1969 טוגו – מדיניות חוץ. בתיק עלון של משרד החוץ  הטוגולזי  המכיל מאמר המגדיר את מבנה התפקידים ושיטות הפעולה של משרד החוץ
חצ-2937/9 4/1/1969 נפאל התכתבות בענין קורסים ניידים בהדרכה חקלאית משתלמים מאזור הפרויקט הישראלי בנפאל גנג'.
ג-6896/9 4/1/1969 יחסי ישראל קמבודיה ירחון קמבודי הכולל את ביקורה של ראש-הממשלה גולדה מאיר והתכתבות עם משרד החוץ
חצ-4411/21 5/1/1969 טוגו – בקשות למלגות אקדמאיות
חצ-4403/24 5/1/1969 בורונדי – סיוע חקלאי
חצ-4177/54 5/1/1969 בורונדי – יחסים עם המזרח התיכון פרט לישראל.
חצ-2928/20 5/1/1969 שיתוף פעולה בינלאומי – יועץ לעניני משטרה – גינאה המשוונית.
פ-2446/50 5/27/1969 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הועד להוצאת כתבי דוד ילין בתיק מסמכים בנוגע להוצאת כתבי דוד ילין לאור  והדפסת הכרך הראשון שלו ועוד
חצ-4223/14 6/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית הנציגות בחו"ל – הקמת הנציגות בגינאה המשוונית
חצ-4182/59 6/1/1969 גינאה – המשוונית – דוחות יומנים והערכות מצב.
חצ-4166/12 6/1/1969 אנגולה – עניני פנים.
חצ-4177/52 7/1/1969 בורונדי – איסלאם עניני פנים.
חצ-3020/9 7/1/1969 בוליביה
גל-59426/43 7/1/1969 אל על נתיבי אוויר ישראל הסכם עבודה לאנשי צוות דיילי אוויר
גל-2979/11 7/3/1969 יחסי ציבור – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת דובר משרד הדתות משה עקיבא דרוק  בנוגע ליחסי ציבור: הודעות לעיתונות בנושא אירועים דתיים בחגי ומועדי ישראל  תגובות לידיעות שפורסמו בעיתונים השונים ובקול ישראל  הזמנות לכנסים וימי עיון של משרד הדתות  בקשות למידע מתלמידי בתי ספר על פעילות משרד הדתות  בקשות לפרסומים רשמיים  בקשות לקבלת "אלבום הכותל המערבי" שנערך ע"י דרוק ועוצב גרפית ע"י צבי שטיינר  "ירושלים הבירה – ירחון עירוני לאינפורמציה"  הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי – המרכז העולמי – ילקוט עיתונות – פרשנות  הערות ותגובות  ילקוט דינים ומנהגים – מדי חודש בחודשו – חודש אלול תשכ"ט ועוד.
חצ-4193/13 8/1/1969 טוגו – הבנה בין דתות קשרים בין הדתות בטוגו.
חצ-4176/23 8/1/1969 בוליביה – חגים לאומיים – ברכות לימי עצמאות.
חצ-6554/55 9/1/1969 וושינגטון – בוליביה – עניני פנים
חצ-4211/5 9/1/1969 מקסיקו – מדיניות חוץ – מדיניות החוץ והפנים של מקסיקו.
חצ-4223/13 10/1/1969 ספרד מושבות – גינאה המשוונית חגים לאומיים – בתיק מברק בדבר ברכה לרגל יום העצמאות הראשון של גינאה המשוונית.
חצ-4193/20 10/1/1969 טוגו – האמנת נציגים – הגשת כתב האמנה של שגריר ישראל בטוגו.
חצ-4176/20 10/1/1969 בוליביה – מגביות – פעילות המגביות בבוליביה.
חצ-4176/15 10/1/1969 בוליביה – יחסים עם המזרח התיכון.
חצ-4237/28 11/1/1969 קמבודיה – יחסים מדיניים פרט לישראל ולמזרח התיכון כרך ד'
חצ-4228/18 11/1/1969 פורטוגל מושבות – יחסים מדיניים פרט לישראל  בתיק מכתב בנוגע לבקורו של המושל הכללי של מוזמביק
חצ-479/6 12/1/1969 יחסי טוגו-ישראל
חצ-4583/1 12/1/1969 טוגו – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-4417/5 12/1/1969 נפאל – משתלמים אקדמאים. כרך א'
חצ-4406/18 12/1/1969 גיניאה המשוונית – חקלאות
חצ-4406/17 12/1/1969 גיניאה המשוונית – רפואה
חצ-4402/19 12/1/1969 בוליביה – שיתוף פעולה טכני. כרך א'
חצ-4402/17 12/1/1969 בוליביה – אח"מים מבוליביה כמשתלמים וכאורחים
גל-21860/9 12/1/1969 יעוץ משפטי – בקשה לאישור חוזה אחיד בהתאם לחוק החוזים
חצ-4567/2 12/1/1969 בורונדי- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-7979/14 12/31/1969 ארכיון "בית אהרונסון" – נספח. התיק על ארכיון "בית אהרונסון" כולל מדריך ורשימת תיקים בארכיון הנוגעים לפועלו של אהרן אהרונסון.
חצ-4842/16 1/1/1970 נפאל – כללי (כרך ה')
חצ-4842/15 1/1/1970 נפאל – כללי (כרך ד')
חצ-4842/14 1/1/1970 נפאל – כללי (כרך ג')
חצ-4842/13 1/1/1970 נפאל – כללי (כרך ב')
חצ-4842/12 1/1/1970 נפאל – כללי (כרך א')
חצ-4623/1 1/1/1970 קמבודיה – ממשלות גולות  גולים מדיניים  תנועות מחתרת התכתבות ודו"חות בענין "הקמר האדום"  הממשלה הגולה של סיאנוק.
חצ-4622/3 1/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך א'
חצ-4622/17 1/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך א'.
חצ-4622/11 1/1/1970 קמבודיה – דו"חות  הערכות מצב  סקירות. כרך א'.
חצ-4602/19 1/1/1970 סין העממית – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
חצ-4600/32 1/1/1970 נפאל – מתנות לאישים – נספח התכתבות בענין המלגות המוענקות לסטודנטים נפאלים כמתנת משלת ישראל לנישואי יורש העצר
חצ-4600/21 1/1/1970 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4600/20 1/1/1970 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4595/7 1/1/1970 מקסיקו – דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4595/23 1/1/1970 מקסיקו – הנציגות בישראל התכתבות
חצ-4595/21 1/1/1970 מקסיקו – האמנת נציגים מברקים על מינויים  בקשות הסכמה  נאומים
חצ-4595/18 1/1/1970 מקסיקו – יהודים ויהדות.
חצ-4595/17 1/1/1970 מקסיקו – בקשות מידע מישראל וממכסיקו ענינים שונים ולא מדיניים.
חצ-4595/12 1/1/1970 מקסיקו – עניני פנים  דו"חות  סקירות.
חצ-4595/10 1/1/1970 מקסיקו – יחסים עם ארצות ערב
חצ-4583/5 1/1/1970 טוגו – האמנת נציגים בתיק רק מכתב אחד מהמשרד לשגריר ישראל בטוגו
חצ-4583/4 1/1/1970 טוגו – בקשות ישראליות למידע בנושאים שונים גם מדיניים.
חצ-4583/2 1/1/1970 טוגו – איגודים מקצועיים בטוגו – דיווחים.
חצ-4582/42 1/1/1970 טוגו – עניני פנים.
חצ-4582/37 1/1/1970 טוגו – דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4582/34 1/1/1970 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4582/31 1/1/1970 טוגו – מדיניות חוץ – כללי
חצ-4572/15 1/1/1970 גיניאה המשוונית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4572/13 1/1/1970 גיניאה המשוונית – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4417/11 1/1/1970 נפאל – מומחי מש"ב
חצ-4416/27 1/1/1970 נפאל – נוער
חצ-4412/1 1/1/1970 טוגו – נוער.
חצ-4411/25 1/1/1970 טוגו – מומחי מש"ב
חצ-4411/22 1/1/1970 טוגו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
חצ-4411/20 1/1/1970 טוגו – אגודת "שלום" (משתלמי מש"ב לשעבר)
חצ-4411/19 1/1/1970 טוגו – משתלמים ומבקרים בישראל (משתלמים פרטיים ואורחים)
חצ-4411/17 1/1/1970 טוגו – פיס.
חצ-4411/13 1/1/1970 טוגו – חקלאות. כרך א'
חצ-4406/16 1/1/1970 גיניאה המשוונית – משטרה
חצ-4406/15 1/1/1970 גיניאה המשוונית – שיתוף פעולה (סיוע) רפואי וטכני
חצ-4402/16 1/1/1970 בוליביה – נח"ל.
חצ-4395/15 1/1/1970 אנגולה
חצ-2739/20 1/1/1970 בראזוויל- יחסי ישראל- אפריקה בקונגו מברקים והתכתבות בענין תקרית יום הבריאות העולמי בלומה (טוגו) (אי הזמנת השגריר וישראל במקום)  יחסי ישראל דרום אפריקה  תקרית אשת נשיא גבון בביקורה בישראל  ועוד.
חצ-1506/11 1/1/1970 יחסי ישראל – טוגו
ג-6897/29 1/1/1970 יחסי ישראל טוגו התכתבות
ג-6479/5 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – "בית אבי" מאת גולדה מאיר
א-7336/27 1/1/1970 סין – ישראל
פ-2444/33 1/1/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יד יצחק בן-צבי נתן אפרתי
חצ-4600/37 1/1/1970 נפאל – הנציגות הישראלית התכתבות  דוחות על פגישות  ארועים  ענינים אישיים ומינהליים
חצ-4600/36 1/1/1970 נפאל – נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4600/27 1/1/1970 נפאל – עניני פנים. דו"חות  סקירות.
חצ-4600/26 1/1/1970 נפאל – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4595/5 1/1/1970 מקסיקו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4595/13 1/1/1970 מקסיקו – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל.
חצ-4583/9 1/1/1970 טוגו – הנציגות הישראלית ארועים  טקס  מינויים וענינים אישיים.
חצ-4583/8 1/1/1970 טוגו – נימוסין  ברכות  תנחומים.
חצ-4582/39 1/1/1970 טוגו – קשרים עם גורמים דתיים.
חצ-4582/36 1/1/1970 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4582/33 1/1/1970 טוגו – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4567/8 1/1/1970 בורונדי – מגביות
חצ-4567/5 1/1/1970 בורונדי- דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
חצ-4567/3 1/1/1970 בורונדי- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4565/19 1/1/1970 בוליביה – דיווחים והתכתבות בעניני פנים.
חצ-4565/14 1/1/1970 בוליביה – דו"חות  הערכות מצב וסקירות.
חצ-4565/12 1/1/1970 בוליביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4565/11 1/1/1970 בוליביה – יחסים מדיניים פרט לישראל וארצות ערב.
חצ-3226/9 1/1/1970 ישראל – טוגו – יחסים כלכליים. כרך א'
חצ-3226/10 1/1/1970 ישראל – טוגו – עבודות ומפעלים. כרך א'
א-4236/6 1/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – משה"ח
חצ-4600/35 2/1/1970 נפאל – ברכות לחגים לאומיים.
חצ-4600/19 2/1/1970 נפאל – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4595/6 2/1/1970 מקסיקו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4595/25 2/1/1970 מקסיקו – נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4572/23 2/1/1970 גיניאה המשוונית – תיק הנציגות הישראלית.
חצ-4572/21 2/1/1970 גיניאה המשוונית – מתנות לאישים – התכתבות.
נ-174/6 2/1/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – התכתבות הוצאות צ' – ת' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה זלמן שזר  בנוגע לעמו"ס – קרן הנשיא השלישי לעידוד מלומדים וסופרים ששמות המשפחה שלהם או של מושאי הכתיבה שלהם מתחיל באותיות צ'-ת' כגון: דוד זכאי בבקשה להקצבה לזבולון קורט  רחל קרמפף  שמעון קושניר  ישראל קראביץ  הרב צבי אלימלך קאלוש  יפה קרינקין  ישעיה רבינוביץ  גרשון שופמן  דוד שור  דוד תמר ועוד.
חצ-4602/18 2/1/1970 סין העממית – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4600/28 2/1/1970 נפאל – ביקור משלחות פרלמנטריות. התכתבות
חצ-4600/22 2/1/1970 נפאל – דו"חות  הערכות מצב  סקירות
חצ-4572/14 2/1/1970 גיניאה המשוונית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4567/12 2/1/1970 בורונדי- תיק הנציגות הישראלית.
חצ-4567/1 2/1/1970 בורונדי- יחסים מדיניים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-3221/1 2/1/1970 ישראל – בוליביה – יחסים כלכליים
גל-3786/1 2/20/1970 סרטים – תיק… תיק… תיק… בקשת "חברת יצפילם בע"מ – מפיצי סרטים מטרו גולדווין מאייר" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "תיק… תיק… תיק…" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שניתן.
חצ-4622/4 3/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ב'
חצ-4622/16 3/1/1970 קמבודיה – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
חצ-4403/22 3/1/1970 בורונדי – חקלאות.
חצ-3020/31 3/1/1970 נפאל
חצ-4622/18 3/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך ב'
חצ-4600/33 3/1/1970 נפאל – הנציגות בישראל התכתבות עם שגרירות נפאל בפריס המאומנת גם לישראל
חצ-4600/29 3/1/1970 נפאל – בקשת מידע מישראל ומנפאל. ענינים לא מדיניים.
חצ-4565/28 3/1/1970 בוליביה – הנציגות בישראל – ענינים קונסולריים ורכב.
חצ-4565/17 3/1/1970 בוליביה – יחסים עם ארצות ערב בתיק רק שני מכתבים
חצ-3224/12 3/1/1970 ישראל – קמרון – וגינאה המשוונית – יחסים כלכליים
א-4236/7 3/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – משה"ח
פ-2446/47 3/10/1970 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד התכתבות עם שלמה דרך ומשה מייזליש בעניין ספרו של מלאכי "פרקים בתולדות היישוב הישן"
גל-8364/5 3/27/1970 לשכת מנכ"ל שרון – עליה תחזיות עליה חודשיות  דו"חות חדשיים על עולים  עולים שנרשמו  תזכירים בנושאים איפיוני העליה מברה"מ בחודשים שונים  עידוד עליה מדרום אמריקה (המשך בתיק 6)
חצ-4602/14 4/1/1970 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ג'
חצ-4595/14 4/1/1970 מקסיקו – איגודים מקצועיים בתיק רק מכתב אחד המדווח על סיכסוך בין איגודים מקצועיים במקסיקו
חצ-4595/11 4/1/1970 מקסיקו – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטינים בתיק רק מברק אחד של המשרד המדווח על פעילות למניעת כניסתה של משלחת אש"פ למקסיקו
חצ-4583/7 4/1/1970 טוגו – ברכות לחגים לאומיים
חצ-445/8 4/1/1970 פקיסטן-איראן-תורכיה
חצ-4622/19 4/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך ג'
חצ-4602/8 4/1/1970 סין העממית – משרד החוץ – מינויים – דיווחים.
חצ-4582/41 4/1/1970 טוגו – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים
חצ-4600/31 5/1/1970 נפאל – מתנות לאישים  התכתבות.
חצ-4595/3 5/1/1970 מקסיקו – מינויים של משרד החוץ המכסיקני – דו"חות.
חצ-4565/31 5/1/1970 בוליביה – נימוסין  ברכות ותנחומים.
חצ-4565/30 5/1/1970 בוליביה – ברכות לחגים לאומיים.
חצ-4565/18 5/1/1970 בוליביה – יחסים עם ארגוני החבלה הפלסטיניים.
נ-174/11 5/18/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – התכתבות  הוצאות התכתבויות בנושא מענקים לצורך הוצאת ספרים.
חצ-4622/5 6/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ג'
חצ-4622/20 6/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך ד'
חצ-4402/14 6/1/1970 Food Agriculutre Organization – F.A.O – בוליביה.
חצ-4622/6 6/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ד'
חצ-4600/34 6/1/1970 נפאל – עיטורים לנציג ישראלי בתיק התכתבות בענין הענקת עיטור נפאלי לראש משלחת צה"ל
חצ-4567/11 6/1/1970 בורונדי- ברכות לחגים לאומיים.
חצ-4565/25 6/1/1970 בוליביה – מגביות.
חצ-4622/12 7/1/1970 קמבודיה – דו"חות  הערכות מצב  סקירות. כרך ב'.
חצ-4595/4 7/1/1970 מקסיקו – יחסים מדיניים ובטחוניים  פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4411/23 7/1/1970 טוגו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-4411/16 7/1/1970 טוגו – על תכנית הקורסים (שאלות ומשאלות)
חצ-4402/15 7/1/1970 בוליביה – חקלאות.
גל-21860/8 7/1/1970 יעוץ משפטי – בקשה לאישור חוזה אחיד בהתאם לחוק חוזים
ג-6897/37 7/1/1970 יחסי ישראל מלאווי (ניו זילנד) מכתב ממוזאון בניו זילנד
חצ-4600/18 7/1/1970 נפאל – משרד החוץ – מינויים והרכבי משלחות.
חצ-4565/24 7/1/1970 בוליביה – יהדות.
ג-4037/15 7/12/1970 פרוטוקולים מישיבות המועצות – גבעתים
גל-22102/11 7/21/1970 ראש מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני – צוות הקמה. מתווה לארגון המערך האקדמי במינהל המחקר החקלאי (הצעה)  דו"ח מסכם לקראת הפעלה  תקציב  נוהלים ועוד
נ-173/5 7/23/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – ק'  ת' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים  מכתבי תודה מאגודות ומאנשים פרטיים שקיבלו את המענק – כתבי אברהם קריב; אגודת הסופרים בחיפה  הוצאות אירוח עבור מאנס ספרבר על חשבון לשכת בית הנשיא
חצ-4622/7 8/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ה'
חצ-4417/6 8/1/1970 נפאל – משתלמים אקדמאים. כרך ב'
חצ-4412/2 8/1/1970 טוגו – מחקר מי תהום
חצ-4595/15 8/1/1970 מקסיקו – תנועות מחתרת  טרור במדינה – מברקים.
גל-22102/10 8/3/1970 ראש מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני – צוות הקמה. מסמכים בנושא מחקר חקלאי
חצ-4622/21 9/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך ה'
חצ-4572/16 9/1/1970 גיניאה המשוונית – דו"חות  הערכות מצב וסקירות.
נ-173/4 9/1/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – ט'  צ' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים מכתבי תודה מאגודות שקיבלו את המענק – צעירי חב"ד  אישים פרטיים וארגונים
חצ-4572/19 9/1/1970 גיניאה המשוונית – עניני פנים.
חצ-4572/18 9/1/1970 גיניאה המשוונית – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-4567/4 9/1/1970 בורונדי- יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
נ-173/3 9/14/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – א'  ח'  פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים מכתבי תודה מאגודות שקיבלו את המענק – יוצאי מרוקו  פולין וכו' וכן מפרסום כתבי סמולנסקי  ממרדכי איש שלום ועוד
חצ-4622/8 10/1/1970 קמבודיה – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ו'
חצ-4600/25 10/1/1970 נפאל – אגודת הידידות ישראל-נפאל. התכתבות.
ג-6896/5 10/1/1970 יחסי ישראל סין התכתבות עם הקונסול הכללי בהונג קונג ועם משרד החוץ
חצ-4582/40 10/1/1970 טוגו – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4567/7 10/1/1970 בורונדי – דו"חות בענין פנים.
חצ-4622/22 11/1/1970 קמבודיה – עניני פנים כרך ו'
חצ-4600/30 11/1/1970 נפאל – האמנת נציגים  התכתבות.
חצ-4567/10 11/1/1970 בורונדי- התכתבות בענין מתנות לאישים.
חצ-4565/29 11/1/1970 בוליביה – מברק בענין הענקת עיטורים בתיק רק מברק אחד
חצ-4565/10 11/1/1970 בוליביה – מינויים של משרד החוץ הבוליביאני.
א-4236/9 11/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – משה"ח
א-4236/2 11/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – היוזמה האמריקאית
נ-173/6 12/23/1970 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – א'  ד' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים מכתבי תודה מאגודות ומאנשים שקיבלו את המענק
חצ-7316/5 1/1/1971 סין – התכתבות מדינית
חצ-7316/4 1/1/1971 סין – התכתבות מדינית
חצ-479/8 1/1/1971 יחסי ישראל-טוגו
חצ-4417/1 1/1/1971 נפאל – חקלאות.
חצ-4411/24 1/1/1971 טוגו – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ג'
חצ-4411/14 1/1/1971 טוגו – חקלאות. כרך ב'
חצ-4402/20 1/1/1971 בוליביה – שיתוף פעולה טכני. כרך ב'
ג-6690/10 1/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – יחסי ישראל – סין
סד-2245/1 1/1/1971 דוד בן-גוריון – האיש שמאחורי האגדה שני תקליטורים המכילים העתקים דיגיטלים של זוג תקליטים (אלבום כפול) שהופקו על-ידי חברת "הד ארצי" ב-1971 לרגל מלאת 85 לדוד בן-גוריון. התקליטורים מכילים הקלטות של בן-גוריון מאירועים שונים דברי קריינות (של משה חובב)  המתארים את חייו ופועלו של בן-גוריון החל מהעלייה לארץ  דרך מלחמת העצמאות  הכרזת המדינה  פועלו כראש הממשלה  פרישתו הראשונה והשניה מהתפקיד לשדה בוקר  פרשת לבון  הקמת רפ"י ועוד. התקליט המקורי כלול בארכיון האישי של אליהו ששון (הפקדה 210.1/3) וסימולו טס-1183/1).
חצ-4622/13 1/1/1971 קמבודיה – דו"חות  הערכות מצב  סקירות. כרך ג'.
חצ-4582/32 1/1/1971 טוגו – מינויים של נציגים מטוגו בעולם  התכתבות.
חצ-4565/26 1/1/1971 בוליביה – מגביות פרטיות בתיק רק מברק אחד
גל-9206/18 1/1/1971 הטלויזיה הלימודית: סקר צפייה – סקר צפייה במשדרי החופש הגדול
גל-49248/5 1/1/1971 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – אעבלין – אגודת אלנשאט מכתבים יוצאים של חקלאים מאגודת החקלאים אל נשאט מהכפר אעבלין
ג-4840/8 1/1/1971 בית שמש תקציב עיריית בית שמש לשנים 1971-1972 תקבולים משכורות הוצאות וכו'
טס-10971/26 1/19/1971 אסתר הרליץ עם מנכ"ל משרד החוץ הדני פישר. אסתר הרליץ עם מנכ"ל משרד החוץ הדני פישר.
חצ-4622/24 2/1/1971 קמבודיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי נספח (?)- הסמנכ"ל שמעוני.
חצ-4583/3 2/1/1971 טוגו – מוסלמים.
חצ-4469/7 2/1/1971 סין באו"ם
חצ-4583/6 3/1/1971 טוגו – התכתבות בענין מתנות לנשיא טוגו.
חצ-4565/23 3/1/1971 בוליביה- בקשות הדדיות למידע – ענינים לא מדיניים.
חצ-4602/16 4/1/1971 סין העממית – יחסים מדינים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-5998/2 5/1/1971 י. שמעוני – נפאל התכתבות עם שגרירות קטמנדו בענין פיתוח הכותנה בפרוייקטים ישראליים בנפאל  מגעים עם משלחת נפאל באו"מ  ועידת המדינות הבלתי-מזדהות וכו'
חצ-4600/17 5/1/1971 נפאל – מדיניות חוץ – כללי- דו"חות  מאמרי עתונות.
חצ-4567/40 5/1/1971 בורונדי- יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-17931/7 5/28/1971 שנת שמיטה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות  בנוגע להוראת נושא שנת השמיטה בחינוך הממלכתי דתי: הוצאה לאור של חוברת בנושא לבתי הספר העל יסודיים  זיכרון דברים של ישיבות הועדה לעניין נושא הוראת השמיטה בשנת הלימודים תשל"ג  בעיות בשמירת השמיטה/ הרב מאיר שלזינגר  הוראת החקלאות בבית הספר היסודי בשנת השמיטה תשל"ג  חוזרים של הרבנות הראשית לישראל – המדור למצוות התלויות בארץ – ועדת השמיטה תשל"ג  שמיטה בחוות החקלאיות  חידון האזורי על דיני השמיטה שהתקיים בחצור הגלילית  הדרכה לקראת שנת השמיטה תש"ם  "שנת שבתון יהיה לארץ" מאת הרב יהודה איזנברג ועוד.
חצ-6737/11 6/1/1971 סין דיווחים התכתבות
חצ-4602/10 6/1/1971 סין העממית – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב. כרך ב'
חצ-4434/7 6/1/1971 סין באו"ם
חצ-4411/18 6/1/1971 טוגו – מלונאות.
חצ-4582/35 6/1/1971 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-4565/21 6/1/1971 בוליביה- דיווחים על איגודים מקצועיים מקומיים. בתיק רק מכתב אחד
א-7078/5 6/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – דוד-ציון – שיחות עם פרימקוב
גל-22756/31 6/27/1971 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון שרטוט מרכז כפרי של יעף
חצ-4567/9 7/1/1971 בורונדי- מברקים  ברכות ונאומים- האמנת נציגים בישראל ובבורנדי.
גל-2969/8 7/30/1971 יחסי ציבור כרך א' התכתבויות ובקשות למידע בנושא הדת ושירותי הדת בישראל. רשימת המוסדות הבינלאומיים שישראל חברה בהם.
חצ-4595/2 8/1/1971 מקסיקו – כינוסים והתיעצויות דיפלומטים דו"חות בענין כנסים של שגרירים מכסיקנים בוינה ובאמריקה הלטינית
חצ-4572/20 8/1/1971 גיניאה המשוונית – האמנת נציגים- ברכות הזמנות ומברקים.
חצ-4434/8 9/1/1971 סין כרך ב'
חצ-4402/18 9/1/1971 בוליביה – פרישת רופא מהשתלמות
א-373/8 9/1/1971 לשכת מנכ"ל י. הרצוג  מ. גזית   ע. ערן — סין סין – מברקים  דו"חות וסקירות בנוגע לסין ויחסי ישראל-סין כולל ענין ההצבעות בעניני סין   תדמית ישראל בסין העממית  עמדת סין ביחס למזרח התיכון ועוד.
חצ-4602/23 10/1/1971 סין העממית – יהודים.
חצ-4602/13 10/1/1971 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
חצ-4572/22 10/1/1971 גיניאה המשוונית – ברכות לחגים לאומיים.
ג-6466/3 10/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הכושים העבריים
חצ-4565/20 10/1/1971 בוליביה- קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בישראל. בתיק רק מכתב אחד
גל-9067/5 10/10/1971 דפי הסבר – דובר צה"ל בתיק הודעות של דובר צה"ל
חצ-4434/9 11/1/1971 סין כרך ג'
נ-173/9 11/25/1971 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – ר'  ת' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים- סיפור של בן ציון יהודע- קימור אפלולי מכתבי תודה מאגודות ומאנשים שקיבלו את המענק –
חצ-4434/2 12/1/1971 סכסוך הודו-פקיסטן
נ-173/8 12/16/1971 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – מ'  ק' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים- יידיש מכתבי תודה ומאנשים מאגודות שקיבלו את המענק
חצ-5365/8 1/1/1972 נפאל – סקירות והערכות מצב
חצ-5365/7 1/1/1972 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-5365/22 1/1/1972 נפאל – עניני נציגות
חצ-5365/21 1/1/1972 נפאל – ברכות ותנחומים
חצ-5365/15 1/1/1972 נפאל – אישים ומוסדות
חצ-5224/3 1/1/1972 סין באו"ם
חצ-4874/25 1/1/1972 קורסים – Bala Vam Banskot – נפאל
חצ-4851/21 1/1/1972 קמבודיה – מומחים (כרך ג')
חצ-4851/17 1/1/1972 קמבודיה – כללי (כרך ב')
חצ-4851/16 1/1/1972 קמבודיה – כללי (כרך א')
חצ-4851/15 1/1/1972 קמבודיה – קורסים ניידים
חצ-4843/8 1/1/1972 נפאל – מומחים (כרך ב')
חצ-4843/7 1/1/1972 נפאל – מומחים (כרך א')
חצ-4843/6 1/1/1972 נפאל – פרוייקטים
חצ-4843/5 1/1/1972 נפאל – כללי
חצ-4843/4 1/1/1972 נפאל – חקלאות (כרך ב')
חצ-4843/3 1/1/1972 נפאל – חקלאות (כרך א')
חצ-4843/2 1/1/1972 נפאל – קורסים בארץ
חצ-4843/1 1/1/1972 נפאל – מלגות בודדים
חצ-4842/17 1/1/1972 נפאל – קורסים ניידים בחו"ל
חצ-4838/9 1/1/1972 מלאווי – כללי (כרך ב')
חצ-4838/8 1/1/1972 מלאווי – כללי (כרך א')
חצ-4838/7 1/1/1972 מלאווי – משתלמים
חצ-4838/4 1/1/1972 מלאווי – הסכם סיוע טכני
חצ-4838/3 1/1/1972 מלאווי – נחל
חצ-4838/2 1/1/1972 מלאווי – רפואה
חצ-4838/13 1/1/1972 מלאווי – מומחים (כרך ג')
חצ-4838/12 1/1/1972 מלאווי – מומחים (כרך ב')
חצ-4838/11 1/1/1972 מלאווי – מומחים (כרך א')
חצ-4838/10 1/1/1972 מלאווי – כללי (כרך ג')
חצ-4838/1 1/1/1972 מלאווי – חקלאות
חצ-4833/9 1/1/1972 טוגו – מומחים
חצ-4833/8 1/1/1972 טוגו – כללי (כרך ב')
חצ-4833/7 1/1/1972 טוגו – כללי (כרך א')
חצ-4833/5 1/1/1972 טוגו – חקלאות
חצ-4833/4 1/1/1972 טוגו – מלונאות
חצ-4833/10 1/1/1972 טוגו – נוער
חצ-4826/13 1/1/1972 גינאה המשוונית – מומחים
חצ-4826/12 1/1/1972 גינאה המשוונית – כללי
חצ-4823/16 1/1/1972 בורונדי – כללי
חצ-4823/15 1/1/1972 בורונדי – משתלמים
חצ-4823/14 1/1/1972 בורונדי – חקלאות
חצ-4822/7 1/1/1972 בוליביה – נחל
חצ-4822/6 1/1/1972 בוליביה – מומחים
חצ-4822/5 1/1/1972 בוליביה – כללי
חצ-4822/4 1/1/1972 בוליביה – משתלמים
חצ-4822/3 1/1/1972 בוליביה – קורסים
חצ-4822/2 1/1/1972 בוליביה – חקלאות
חצ-4822/15 1/1/1972 בוליביה – משב – כללי
חצ-4822/14 1/1/1972 בוליביה – משב – קורסים
חצ-479/7 1/1/1972 יחסים מדיניים – טוגו-ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4602/15 1/1/1972 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – נספח בתיק סקירה על סין שהוכנה על-ידי החוג למזרח-אסיה
חצ-260/2 1/1/1972 יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי (השתתפות עיריית אולימפיה ביום הזיכרון לחללי מינכן)
ג-6527/19 1/1/1972 יחסי ישראל בוליביה התכתבות עם משרד החוץ בנושא ביקורו של שר החוץ של בוליביה בארץ
ג-6475/12 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תנחומים על קורבנות מינכן
א-7337/35 1/1/1972 בוליביה – ישראל
ג-7244/19 1/1/1972 הרשות לתכנון כלכלי-לאומי – מתודולוגיה (דוד ברודט)
חצ-5365/20 2/1/1972 נפאל – ברכות לימי עצמאות וחגים לאומיים
חצ-5365/17 2/1/1972 נפאל – האמנת נציגים
חצ-5365/10 2/1/1972 נפאל – אגודות ידידות
חצ-5365/1 2/1/1972 נפאל – מדיניות חוץ כללית
חצ-5304/6 2/1/1972 אנגולה – תנועות שחרור ומחתרת בתיק התכתבות בנוגע לועד למען אנגולה.
חצ-5365/18 3/1/1972 נפאל – מתנות לאישים
חצ-5365/16 3/1/1972 נפאל – בקשות מידע
חצ-5304/5 3/1/1972 אנגולה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים בתיק מכתב מהשגריר בקינשאסה אל מא"ץ בנוגע לירחון אגודת הפועלים האנגולים
חצ-5224/10 3/31/1972 הודו-פקיסטן
חצ-4815/22 5/1/1972 קורס רפואה ציבורית – נפאל תזכירים והתכתבות בנוגע למועמד הנפאלי לקורס.
נ-173/7 5/2/1972 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – ה'  ל' פניות לקרן הנשיא עמו"ס לקבלת מענק להוצאה לאור של ספרים שירים ופרסומים תורניים ובהם: מילון רפואי עברי- רוסי ; מיטה; צומות מכתבי תודה מאגודות שקיבלו את המענק
חצ-4813/5 6/1/1972 קורס אגרומטאורולוגיה – טוגו התכתבות בין משרד החוץ לשגרירות טוגו (לומה) בנושא.
גל-6908/43 6/5/1972 אגף התכנון – צפון השרון – עין שריד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית תכנית מפורטת מס' צש/199/ 3 – עין שריד – שינוי יעוד מגרשים לאזור מיוחד למוסד לחולי שוכבים: פרטי התכנית ומפות.
חצ-5367/31 9/1/1972 סין העממית – קשרים עם ארגוני חבלה
א-116/9 9/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – שדרי תנחומים מינכן ספטמבר  1972 מברקים  אגרות ומזכרים.
גל-2969/10 9/3/1972 יחסי ציבור כרך ג' התכתבויות ובקשות למידע בנושא הדת ושירותי הדת בישראל. עלון קול סיני
חצ-5998/3 1/1/1973 י. שמעוני – נפאל התכתבות עם שגרירות קטמנדו בענין ועידת המדינות הבלתי-מזדהות  סיוע צבאי לצבא נפאל  תגובות להחלטת מועצת הבטחון להפסקת האש  הצעה להסכם תרבות עם נפאל וכו'
חצ-4822/17 1/1/1973 בוליביה – משב – כללי
חצ-4822/16 1/1/1973 בוליביה – משב – כללי
גל-6589/5 1/1/1973 עלוני בתי-ספר באופירה כרך ב'
נ-300/18 1/1/1973 מיטלמן מקס – הבריחה בשטטין – 1946 – 1950 קורות "הבריחה" בשטטין – 1946 – 1950 אשר חובר ע"י מקס מיטלמן (מיעטעק) ונשלח לנשיא אפרים קציר.
גל-6589/4 1/1/1973 עלוני בתי-ספר באופירה כרך א'
גל-12855/4 1/1/1973 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – "חורשים" – קיבוץ השומר הצעיר
ג-6985/2 1/1/1973 לשכת השר בר-לב – משרדי ממשלה אחרים התכתבויות בין משרדיות בעניינים שוטפים שונים   כלכלה  תקציב  ביטחון ועוד.
ג-6810/1 1/1/1973 לשכת המנכ"ל אלעד פלד – המועצה להשכלה גבוהה כרך א' דו"ח הוועדה להצעת עקרונות להקצבת כספים למוסדות להשכלה גבוהה – אפריל 1973  הגדרת מוסד להשכלה גבוהה ומוסד על תיכוני  חוק המועצה להשכלה גבוהה  פרוטוקולים  תכתובות בכתב יד  פרוטוקולים מישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת  ועוד
נ-173/11 3/11/1973 עמו"ס (מענקים שהוענקו למשוררים וסופרים) – קרן הנשיא לעידוד משוררים וסופרים לפי הא"ב – א'  ל' התכתבויות בנושא סיוע בהוצאת ספרים.
נ-846/3 5/20/1973 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא נאומי הנשיא באירועים שונים: איחוד ישראל בטורונטו  הבאת הלפיד לפני מירוץ הלפיד של מכבי הצעיר  טקס הענקת תארים בטכניון  פתיחת תערוכת התעשייה והמשק – כ"ה למדינת ישראל  הנחת זר בהר הרצל בכניסתו לתפקיד  כנס תנועת העבודה  60 שנה להתאחדות האיכרים  הוועידה הארצית לבטיחות וגהות  התייחדות עם חללי הצנחנים  ברכת הנשיא לחיל האוויר במלחמת יום הכיפורים
נ-851/10 5/24/1973 הנשיא אפרים קציר – נאומי הנשיא – חלק ב' נאומי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: נאום ההשבעה  פתיחת הכנסת השמינית  סיום כהונתו  יום אמריקה (יום קולומבוס)  יום האומות המאוחדות  נאום ראש השנה תשל"ד  תשל"ה  תשל"ו  תשל"ז ותשל"ח בעברית  אנגלית  יידיש ורוסית.
נ-846/4 6/11/1973 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  סלילי הקלטה מפוענחים האסיפה הכללית ה-22 של מכון העיתונות הבינלאומי  קבלת פנים לטייסים שחזרו מהשבי הסורי  המועצה המייעצת העולמית של הקרן הקיימת לישראל  הקונגרס היהודי העולמי  משלחת הבונד משיקגו  המגבית היהודית המאוחדת
חצ-5254/5 6/16/1973 לשכת השר יגאל אלון – שיחות השר  – רישומי וסיכומי שיחות בתיק התכתבויות – שיחות בין יגאל אלון לשר החוץ של שבדיה  פגישה בין ראש הממשלה  יצחק רבין לבין שר החוץ של שבדיה  ישיבת עבודה עם שר החוץ ושר החוץ ההולנדי  שיחות יגאל אלון ושר החוץ של דנמרק  שיחות בין ראש הממשלה  יצחק רבין ושר החוץ של צרפת  ראיון שגריר איטליה אצל ס. ראש הממשלה ושר החוץ בנושא הסכמים אפשריים עם ירדן ומצרים  הסכם עם חוסיין  הסכם אי לוחמה עם מצרים לקראתהסכם שלום  הבעיה הפלסטינית  הסכסוך הישראלי-ערבי ועוד
נ-846/14 6/17/1973 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  סלילי קול מפוענחים – צה"ל דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: קבלת פנים לטייסים שחזרו מהשבי הסורי – גדעון מגן  בועז איתן ופנחס נחמני  קבלת פנים לנציגי יחידות שנלחמו במלחמת יום הכיפורים וקבלת פנים לחיילים מצטיינים.
גל-3878/56 9/3/1973 החופשה המטורפת בקשת "שבעה כוכבים" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "החופשה המטורפת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה  והרישיון שניתן.
חצ-5358/19 10/19/1973 מכסיקו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי – מלחמת יום הכיפורים הדי המלחמה בעיתונות המקסיקנית בזמן מלחמת יום הכיפורים יש להשתקפות המצב בעיני הציבור תהודה בכל אמריקה הלטינית בעניין ישראל וניתן לגבש דעת קהל פרו ישראלית  מכתב ממקסיקו  שהופנה לנשיא ניקסון ולהנרי קיסינג'ר ובו נעשתה השוואה לפרל הארבור בהתקפה על ישראל מצד מדינות ערב.
חצ-5365/12 12/1/1973 נפאל – יחסים עם ארגוני חבלה בתיק רק מכתב אחד מאת השגריר בנפאל אל ראש הפרלמנט הנפאלי בנוגע להצהרת יו"ר הכנסת בנושא פעולות הטרור
גל-6908/10 12/4/1973 אגף התכנון – צפון השרון – הדר השרון מועצה אזורית הדר השרון  כפר עבודה-תכנית מפורטת צש/3/33  תיקון לתכנית מפורטת צש/2/33. גושים 7803  7809  7811. מצורף תשריט.
נ-846/2 1/1/1974 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא נאומי הנשיא באירועים שוני  בין היתר אזכרה לדוד בן גוריון ולפרופ' אהרון קציר
חצ-8545/31 1/1/1974 סין העממית – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-6/17 1/1/1974 יחסים מדיניים מקסיקו ואחידות
חצ-5998/4 1/1/1974 י. שמעוני – נפאל התכתבות עם שגרירות קטמנדו בענין תרומה לצלב האדום הנפאלי  תצרוכת הדלק של נפאל  ביקור משלחת הכנסת  חגיגות ההכתרה של המלך וכו'
חצ-5836/1 1/1/1974 ועידות כלליות של הצלב האדום
חצ-5811/4 1/1/1974 סין באו"ם
חצ-5743/19 1/1/1974 תביעות נגד מדינות זרות – בוליביה
חצ-4926/6 1/1/1974 קמבודיה – פרוייקט לול
חצ-4926/2 1/1/1974 קמבודיה – כללי (כרך ב')
חצ-4926/1 1/1/1974 קמבודיה – כללי (כרך א')
חצ-4918/9 1/1/1974 נפאל – חקלאות
חצ-4918/8 1/1/1974 נפאל – מומחים (כרך ב')
חצ-4918/7 1/1/1974 נפאל – מומחים (כרך א')
חצ-4918/6 1/1/1974 נפאל – כללי (כרך ב')
חצ-4918/5 1/1/1974 נפאל – כללי (כרך א')
חצ-4918/4 1/1/1974 נפאל – משתלמים (כרך ב')
חצ-4918/3 1/1/1974 נפאל – משתלמים (כרך א')
חצ-4873/16 1/1/1974 קורסים – ניהול פרוייקט – נפאל
חצ-4873/15 1/1/1974 קורסים – הדרכה חקלאית – אקוודור בוליביה
ג-6732/15 1/1/1974 יחסי ישראל-בוליביה
ג-6728/18 1/1/1974 ארגוני דיירים
ג-6018/14 1/1/1974 לשכת השר – אזורי תכנון מיוחדים.
ג-6016/3 1/1/1974 לשכת השר – תוכנית פיתוח השיכון לשכת השר – תוכנית פיתוח השיכון
ג-6016/21 1/1/1974 לשכת השר – הקצאת קרקעות לפיתוח ירושלים.
חצ-6833/7 1/8/1974 לשכת המנכ"ל – סין בתיק דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  הערכות  התכתבות וכו' ( כולל דו"ח ביקור של אלוף שלמה גזית בטייוואן ב- 19-25.2.79 )
גל-4451/22 1/29/1974 בחירות ומינויים ברשויות המקומיות – נשר רשומות ילקוט פרסומים
נ-846/13 2/20/1974 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  סלילי קול מפוענחים – אירועים ממלכתיים דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועי הליכי והקמת ממשלות ישראל ה-16 – 18: הטלת תפקיד הרכבת הממשלה החדשה על יצחק רבין  הצגת ממשלה החדשה של גולדה מאיר ומסיבה לכבודה  הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על גולדה מאיר  הטלת תפקיד הרכבת הממשלה החדשה על מנחם בגין  הרכבת הממשלה ה-17 וקבלת פנים לכבודה חבריה. בנוסף  בתיק דברי הנשיא בטקס פתיחת שנת האישה הבינלאומית ובטקס השבעת שופטים.
נ-846/1 2/20/1974 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא מפוענחים מסרטי קול הליכי הרכבת הממשלה  קבלת פנים לבונד  מסיבה לכבוד הממשלה החדשה  הליכי הרכבת הממשלה בנוכחות כלי התקשורת  טקס הענקת פרסים לכתבי מדע ע"ש פרופ' אהרון קציר ז"ל  קבלת פנים לכבוד חברי הממשלה – בראשותו של יצחק רבין  על מדע מוסר וערכים – שיחה עם נוער  נשות הבונד מניו ג'רזי  סעודת פרידה לכבוד גולדה מאיר והממשלה היוצאת  קבלת פנים למשפחות שכולות יד לבנים – סניף חיפה  טקס הענקת פרסי קפלן לעבודה  כנס מחנכים מהתפוצות ומישראל – המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה ההסתדרות הציונית העולמית  משלחת נוער מאנגליה וארה"ב  מפגש עם משכילים ערביים  טקס השבעת שופטים  הענקת תואר תיירן מצטיין  האגודה האירופית לחקר סוכרת  קבלת פנים לנציגי היחידות שנלחמו במלחמת יום כיפור  קונגרס איגוד עורכי הדין הבינלאומי  ועידת ירושלים השנייה בנושא חשבונאות  ביקור ותיקי דגניה במשכן  חבר הנאמנים באקדמיה בצלאל  הקונגרס ה-11 של האיגוד האירופי לדיאליזה  יום הולדתו ה-80 של מאיר וייסגאל  בני ברית  הוועדה האקדמית בישראל  כנס סופרי מדע  ישיבת סיום של הסימפוזיון הבינלאומי – אתיקה בעידן של טכנולוגיה
חצ-5810/3 3/1/1974 ענינים מדיניים באו"ם-קמבודיה
נ-846/12 3/6/1974 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  סלילי קול מפוענחים – תפוצה – יהודים מחו"ל דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים בהם אירח את יהודי התפוצות: משלחת רבנים – קבלת פנים למשתתפי סמינר של מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית  משלחת של נשות הבונדס מניו ג'רזי  הדסה – ויצ"ו קנדה וקבלת פנים לחברי משלחת הבונדס מארצות הברית.
ג-5637/8 3/26/1974 בית שמש-תקציב רגיל לשנת 1974 מועצה מקומית בית שמש  תקציב רגיל לשנת 1974-הצעת תקציב  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל  תקציב מאושר 1974-סעיפי התקציב  תשלומים ותקבולים. התכתבויות ודוחות תקציב.
חצ-5365/14 4/1/1974 נפאל – הכתרת מלך נפאל – נספח
גל-61435/4 4/1/1974 בנק שאלות בתיק אוסף מאגר שאלות לבחינות בנושאים: אלקטרוניקה כללית  פיקוד ובקרה  אלקטרוניקה תעשייתית  תורת החשמל  קליטה ושידור  תורת הדפקים  פרקי מכונות  מחשבים  מתמטיקה  שרטוט וחשבון דיפרנציאלי.
חצ-4879/3 4/1/1974 קורסים – פעילות נציגי משרד החוץ ומש"ב במדינות אסיה ואפריקה התכתבות ותזכירים בנוגע לנציגי משרד החוץ ומומחי מש"ב המעבירים השתלמויות במדינות אסיה : לסוטו  מלאוי  סווזילנד  אירן  לאוס  נפאל  סינגפור  פיליפינים  תאילנד. הודעות חיוב/זיכוי בנוגעות להוצאות הנציגים הישראלים.
גל-48191/11 4/29/1974 אבן ספיר – כביש מהיר 10 פיתוח תשתיות כבישים
נ-846/15 5/16/1974 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  סלילי קול מפוענחים – פרסים ומילגות דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: טקס הענקת פרסים לכתבי מדע ע"ש אהרון קציר ז"ל  טקס חלוקת פרסים לחיבורי עולים מברית המועצות  טקס הענקת מלגות ממשלה ע"ש אפרים קציר – לציון יום הולדתו ה-60 וטקס הענקת פרס העבודה ע"ש מרדכי נמיר מטעם הסתדרות העובדים הכללית לשנת תשל"ח.
ג-6735/10 6/1/1974 יחסי ישראל-סין
גל-48269/14 6/16/1974 עין שריד התכתבות בין חברת עמידר לבין אגף המדידות במשרד הבינוי  והשיכון על תכנית הבינוי למושב עין שריד
ג-6735/13 12/1/1974 יחסי ישראל-קמבודיה
נ-851/12 1/1/1975 הנשיא אפרים קציר – פרוטוקולים – צוותי חשיבה פרוטוקולים של דיונים של צוותי חשיבה של אנשי רוח מהאקדמיה בנושאים שונים – החינוך  חברה ורווחה  שוויון הזדמנויות ושוויון בהישגיות  עניינים של מצוקה כלכלית בחברה – ההשכלה הגבוהה ומימושה לכלל שכבות החברה  עסקנות פוליטית מוניציפלית הכוללת את כלל החברה הישראלית על עדותיה; ועוד.
נ-846/6 1/1/1975 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא נאומי הנשיא באירועים שונים
חצ-5998/5 1/1/1975 י. שמעוני – נפאל התכתבות עם שגרירות קטמנדו בענין הלכי-רוח ביחס למערך הכוחות באו"מ  יחסי נפאל-ישראל  כינוס המדינות הבלתי-מזדהות בהוואנה  סיוע לנפגעי השטפונות וכו'
חצ-4870/9 1/1/1975 קורסים – מנהלי חוות מלאווי
חצ-4870/12 1/1/1975 קורסים – קורס נוער – בוליביה
גל-6908/45 1/1/1975 אגף התכנון – צפון השרון – עין שריד בתיק התכתבויות בנוגע לאישור תכנית ע"י הועדה המחוזית באישור שר הפנים – צפון השרון  עין שריד
ג-6018/3 1/1/1975 לשכת השר – אזור תכנון מיוחד ברצועת עזה. לשכת השר – אזור תכנון מיוחד ברצועת עזה.
ג-6018/2 1/1/1975 לשכת השר – קרית-ארבע
ג-6018/13 1/1/1975 לשכת השר – מדיניות של הרחבת המינהל המקומי בשטחים המוחזקים.
נ-846/8 1/7/1975 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא מפוענחים מסרטי קול טקס פתיחת שנת האישה הבינלאומית  קבלת פנים למשתתפי הקונגרס הבינלאומי בנושא לחץ נפשי בעיתות מלחמה ושלום  קבלת פנים למשתתפי ועדת התאחדות עולי צפון אפריקה  קבלת פנים לכנס מגן דוד אדום (מד"א)  קבלת פנים לחיילים מצטיינים  קבלת פנים לכנס 'המרה מטבולית של אנזימים'  כנס מדעי בערד  קבלת פנים לראשי משלחות מחו"ל אורחי הפועל – הכינוס ה-10 לציון יובל 50  המגבית היהודית המאוחדת UJA  ידע חברה למחקר ופתוח  ציון 30 שנה לשחרור אושוויץ  טקס חלוקת פרס שז"ר למחנכים בגולה  ברית ערים: ירושלים – רחובות – מעלות תרשיחא  קבלת פנים לכבוד מורים מצטיינים  קורס בנושא שיטות כמותיות בדינמיקה של ממברנות ביולוגית  כנס בינלאומי בנושא מקרומולקולות – ועידת אהרון קציר השלישית בירושלים  משלחת רבנים – משתתפי סמינר של המחלקה לעליה של הסוכנות היהודית  קבלת פנים במשכן במלאת כ"ה שנים לאולפן עציון  חלוקת פרסים לחיבורי עולים מברית המועצות  משלחת נשי המזרחי מארה"ב  אנתרופולוגים משיקגו  התזמורת הפילהרמונית הישראלית  סיכום יום המתנדב  הקונגרס הבינלאומי השמיני למניעת התאבדויות  כנס ארגון הבריאות העולמי בנושא היבטים מולקולריים ותאיים של אנטיגניות  נשות המגבית היהודית המאוחדת  60 שנה לגדודים העבריים  יד בן צבי  ועדת ירושלים  טקס הגשת ספר יעקב הרצוג ז"ל "
נ-851/1 3/1/1975 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא שונות מאמרים וכתבים של הנשיא מחוברות שונות
חצ-5998/6 3/1/1975 י. שמעוני – מוזמביק התכתבות עם שגרירויות פרטוריה ולילונגווה בענין קשרים עם מוזמביק
גל-61435/6 3/1/1975 בנק שאלות בתיק אוסף מאגר שאלות לבחינות בנושאים: שרטוט אדריכלי  חישוב סטטי  מינהל  תורת הבנייה  חומרי בניין  רשתות חשמל ותורת החשמל.
חצ-8141/1 3/1/1975 סין העממית- מז"ת. כרך א'
גל-6908/44 3/3/1975 אגף התכנון – צפון השרון – עין שריד בתיק התכתבויות בנוגע לאישור תוכנית בנייה במושב עין שריד – הרחבת דרכים ועוד
חצ-5255/5 7/1/1975 לשכת השר יגאל אלון – הסדרי הביניים טיוטות ונוסחים של הסכמים עם מצרים וארה"ב ב- 8.75; דיווחים פנימיים
ג-6736/22 8/1/1975 יחסי ישראל – מלאווי
ג-6735/18 8/1/1975 יחסי ישראל-נפאל
ג-6736/18 10/1/1975 יחסי ישראל – טוגו
נ-846/10 10/14/1975 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא מפוענחים מסרטי קול דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: קבל פנים לפעילי קהילות יהודיות ביוגוסלביה  ההתאחדות הלאומית למחנכים בבתי כנסת רפורמיים בארצות הברית (The National Association of Temple Educators) וברכות למשלחת ההסתדרות הציונית הדסה לכבוד פתיחתו מחדש של בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.
א-7117/5 11/1/1975 רה"מ יצחק רבין – פרטי-כל מפגישות ושיחות פרטי-כל מפגישות ושיחות רה"מ י. רבין עם מדינאים  אישי ציבור  עתונאים וכו'  חלק ב'
חצ-5765/1 12/1/1975 ועידות כלליות של הצלב האדום
נ-846/5 1/1/1976 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא נאומי הנשיא באירועים שונים
חצ-8506/35 1/1/1976 סין העממית- (פח"ע) פעילות חבלנית עויינת
ג-6772/4 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – סין
ג-6772/27 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – מלאווי
ג-6772/23 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – טוגו
א-7532/6 1/1/1976 מקסיקו מברקים בנוגע להזמנת רה"מ יצחק רבין לביקור במקסיקו ומשא ומתן להקמת תעשיה אוירית במקסיקו  הסכם אוירי בין מקסיקו לישראל.
א-2033/24 1/1/1976 סין-ישראל.
א-2017/9 1/1/1976 הר הרצל.
חצ-8242/1 1/1/1976 ארה"ב.שר החוץ קיסינג'ר. כרך א'
חצ-5254/7 1/1/1976 לשכת השר יגאל אלון – שיחות השר – רישומי וסיכומי שיחות ודיונים
ג-6021/16 1/1/1976 לשכת השר – עיצוב רחבת הכותל (הצעה לסדר-יום של חבר-הכנסת ש. לין) לשכת השר – עיצוב רחבת הכותל (הצעה לסדר-יום של חבר-הכנסת ש. לין)
ג-6020/22 1/1/1976 לשכת השר – רמת הגולן
ג-6018/28 1/1/1976 מחנות פליטים באיו"ש
ג-6018/23 1/1/1976 לשכת השר – נצרת עילית
גל-12859/26 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פיתוח הגליל – כללי.
ג-7249/22 1/1/1976 הרשות לתכנון כלכלי-לאומי – קרן המטבע הבינלאומי
ג-6018/21 1/1/1976 לשכת השר – ישובים חדשים
פ-3136/20 2/19/1976 המכון הציוני (תשל"ז) תיק של משרד החינוך. בתיק – תכניות פעילות במסגרת המכון הציוני – המרכז ללימודי ירושלים – המדור לנוער;  במסגרת משרד החינוך – תכניות סמינר יהודי ציוני בבתי הספר ברחבי הארץ; דו"ח הערכה  מטרות וסיכום על טיב הקבוצות שהגיעו לסמינר הציוני; דברי סיכום של ד"ר צבי צמרת עם סיום תפקידו כאחראי על המכונים לחינוך יהודי-ציוני; ימי עיון לצוותי המוכנים תחת הכותרת: 'תרבויות יהדות המזרח וטיפוח יהדות המזרח' – לוח זמנים ותכנית יום העיון.
נ-846/7 3/23/1976 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא מפוענחים מסרטי קול ערב לזכרו של חיים הזז  הסימפוזיון של מינרבה (מכון ויצמן)  קבלת פנים ליערני הקק"ל ולבני משפחת לאודרמילק לרגל נטיעת יער ע"ש לאודרמילק  אזכרה לא.ד ברגמן  כנס סִיסְטִיק פִיבְּרוֹזִיס  כנס מדעי בנושא פרוטאינים ואנזימים לציון יום ההולדת ה-60 של פרופ' קציר  מסיבה לכבוד ד"ר ישראל גולדשטיין  במלאת לו 80 שנה  קבלת פנים לכבוד גשר  כנס טראופטימיסט  האגודה האורולוגית האמריקאית (AUA )  כנס ועדי שכונות מטעם ההסתדרות  קבלת פנים במשכן הנשיא אחרי הצגת הקמארי "כולם היו בני"   ערב ספרותי לזכרו של אליעזר בן יהודה
חצ-8242/4 8/1/1976 ארה"ב.שר החוץ קיסינג'ר. כרך ד'
רש-1185/1 8/16/1976 עין שריד בתיק תשרטים של עין שריד  תכנית לשמורת עין שריד ועוד
א-115/21 9/1/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – סין מברקים וסיכומי פגישות עם נציגים זרים בענין יחסי ישראל – סין.
גל-23558/6 9/1/1976 לשכת היועץ המשפטי – חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)
חצ-8230/5 11/1/1976 ארה"ב.אישים. הנרי קיסינג'ר
גל-12900/6 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שויון זכויות האישה.
גל-12900/15 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך ו'
גל-12900/14 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך ה'
גל-12900/13 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך ד'
גל-12900/12 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך ג'
גל-12900/11 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך ב'
גל-12895/9 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עדות יהודיות ולא יהודיות. כרך ד'
גל-12895/7 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עדות יהודיות ולא יהודיות. כרך ב'
גל-12895/6 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עדות יהודיות ולא יהודיות. כרך א'
גל-12895/23 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ערביי ישראל.
גל-12892/16 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפלגת הליכוד. כרך ג'
גל-12892/14 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפלגת הליכוד. כרך א'
גל-12861/2 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עתונים יומיים בישראל.
גל-12853/3 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קרית-שמונה.
ג-10907/18 1/1/1977 האינטרס והאסטרטגיה האמריקאיים
גל-12901/5 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – החוג למען המולדת.
גל-12901/2 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התנועה למען ישראל השלמה.
גל-12900/8 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גוש אמונים.
גל-12900/10 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת החירות בית"ר. כרך א'
גל-12899/3 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דרוזים. כרך ג'
גל-12899/2 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דרוזים. כרך ב'
גל-12895/8 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עדות יהודיות ולא יהודיות. כרך ג'
גל-12892/15 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפלגת הליכוד. כרך ב'
גל-12854/30 1/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – טירת-הכרמל.
נ-846/9 1/2/1977 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: קרן קיימת לישראל  הדסה – ויצ"ו הקנדי  על מאיר וייסגל  טקס הענקת "אות הנשיא למתנדב"  המגבית המאוחדת לישראל בבריטניה  פתיחת הקונגרס העולמי למדעי היהדות  טקס הענקת תארים באוניברסיטה העברית  האסיפה הכללית של התאחדות התעשיינים  טקס הענקת פרס איציק מאנגר ליצירה ספרותית ביידיש  אסיפת הסוכנות היהודית  חבר הנאמנים הבינלאומי של מוזיאון ישראל  טקס לציון מלאת שישים שנה לגיוס לגדודים העבריים שנערך במושב אביחיל  עצרת "מקורות"  עצרת מפלגת מחנה של"י  מועצת ד"ש  הכנס הארצי של יוצאי צפון אפריקה  ועידת מפלגת העבודה  ועידת "חרות"  חגיגת ציון עשור לאיחוד ירושלים  כנס אקדמי בנושא במות ומקדשים בזמנים תנ"כיים  כנס שפינוזה  ארוחת ערב לכבוד הרולד וילסון  מסיבה לכבוד מארק שאגאל וכנס פסיכואנליזה.
נ-846/16 1/12/1977 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא  מפוענחים מסלילי קול דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: קבלת פנים לכבוד משתתפי כנס שפינוזה  קבלת פנים לכבוד חברי גבעת חיים איחוד  קבלת פנים לכבוד משתתפי ועידת מנהיגי הבונדס מארה"ב וקנדה  קונגרס בינלאומי על תפקיד אמצעי התקשורת בסיקור סכסוכים בינלאומיים  הטלת תפקיד הרכבת הממשלה החדשה על מנחם בגין  קבלת פנים לכבוד משתתפי כנס עורכים מדעיים  טקס הגשת מדליה ע"ש יאנוש קורצ'אק  משלחת מטעם ארגון החיילים המשוחררים היהודיים מארה"ב  משלחת מגבית בינלאומית  משלחת סקר של המגבית מדרום אפריקה  מפגש עולמי של עיתונאים יהודיים – סימפוזיון בנושא כל התקשורת היהודית בארץ ובעולם בשיקוף דמותה של ישראל.
גל-8370/1 1/21/1977 תערוכת אדם ומעונו בתיק התכתבות עם ועדת ההסברה לערי הפיתוח  משרד העבודה  מועצות מקומיות ועיריות בנושאים שונים כגון: כנס ראשי ערי פיתוח והקמת ביתן לערי פיתוח בתערוכת "אדם ומעונו".
גל-12846/43 2/24/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. קטעי עיתונות  חוברות  מכתבים בודדים
גל-2596/31 4/1/1977 צעירי אגודת חב"ד  התכתבות בין משרד הדתות לצעירי אגודת חב"ד-הקצבות משרד הדתות לצעירי אגודת חב"ד לשעורי תורה  שאלון לבקשת הקצבה  פעילות האגודה-רשימת חוגי היהדות המתקיימים על ידי צעירי חב"ד  פרסומים  סיוע למשפחות שכולות ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10907/16 4/1/1977 החלטות ממשלה
גל-22757/10 4/10/1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – עין שריד – תיקון תקנון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לשינוי תכנית מפורטת למושב עובדים מס' צש/199/7- עין שריד: פרטי התכנית שמטרתה שינוי הוראות בניה.
גל-2193/20 6/9/1977 עיצוב המוצר בתיק התכתבויות של המרכז הישראלי לעיצוב המוצר  ההתכתבויות עוסקות בתכניות עבודה וענייני תקציב.
גל-66864/13 7/1/1977 הסכמים קיבוציים כלליים כל הענפים
גל-66862/10 7/1/1977 הסכמים קיבוציים מיוחדים כל הענפים
גל-12846/44 7/22/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. כרך א' מכתבים בעיקר בנושא הבחירות לכנסת
גל-12846/3 9/20/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דניאל רוזליו. התכתבויות בין לשכת ראש הממשלה מנחם בגין לחבר הכנסת דניאל רוזוליו בנושאיים שונים  מענה לשאילתות ועוד.
גל-12846/13 10/14/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יוסי שריד. פניות ללשכת ראש הממשלה בנושא יוסי שריד  התכתבויות עם יוסי שריד בנושאים שונים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2052.
א-7003/7 11/1/1977 שר בלי תיק משה נסים – פליטים
גל-12880/2 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-סין.
חצ-8774/19 1/1/1978 אוגנדה – אנגולה.
גל-12897/16 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – רבנים.
גל-12892/1 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ציונות דתית.
גל-12861/3 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עיתון "הארץ".
גל-12861/19 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – העולם הזה.
גל-12847/1 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הפרעות בכנסת.
גל-12928/4 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות ס'
גל-12928/3 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות נ'
גל-12928/2 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות מ'
גל-12893/18 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הפליה גזענית.
גל-12855/6 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ לוטם.
גל-12854/18 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מועצה מקומית ראש-פינה.
גל-12852/7 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נצרת.
נ-846/11 1/24/1978 הנשיא אפרים קציר – דברי הנשיא מפוענחים מסרטי קול דברי נשיא המדינה אפרים קציר באירועים שונים: הקונגרס הציוני הכ"ט  הועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית  הועידה העולמית של נעמ"ת ונשים חלוצות  סיום כהונתו  "החברה בישראל כפי שאני רואה אותה היום וכפי שהייתי רוצה לראותה בעתיד"  כנס כירורגים בינלאומי  ועד בינלאומי למען ירושלים  כנס בינלאומי – מרפאים בעיסוק  קבלת פנים לאנשי ארץ ישראל היפה  קבלת פנים לאורחי ישיבת "דבר ירושלים"  קבלת פנים – פרס רוטשילד למחקר וקבלת פנים לתיירים לציון 30 שנה למדינה.
רש-1562/15 2/10/1978 אגף העתיקות – רשות העתיקות (רע"י) – הקמה התכתבות ומסמכים שונים בנוגע למעבר עובדי מדינה ממחלקת העתיקות לרשות העתיקות: מבנה ארגוני  זכרון דברים בנושא השתלמויות  טבלת שכר דירוג אקדמאים לאוקטובר 1989  מסמך בנושא מעבר לשבוע עבודה ל – 5  ימים
חצ-8757/3 4/1/1978 נפאל – כללי.
גל-22756/22 4/17/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון צפון השרון  תכנית הצ/צש/79-קדימה- שטח של משרד התקשורת  אזור למתקנים הנדסיים בקדימה גושים7782-3  7785-6. קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקנים הנדסיים עבור משרד התקשורת ואזור לבניני ציבור מיוחד (הקמת מבנים לשרות המתקנים).
גל-22640/1 5/15/1978 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לשינוי תכנית מתאר מקומית מס' חפ/1538ג' – שיפור רווחת הדיור ע"י תוספת בניה – בניה זוגות צעירים ברח' ברל כצנלסון: תכנית  תשריט ונספחים מצורפים   אישור הועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז חיפה והודעה על הפקדתה.
גל-5671/21 7/11/1978 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דו"ח טולקובסקי – תעופה אזרחית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התעשייה  המסחר והתיירות עמוס מר-חיים  בנוגע לועדת טולקובסקי: עיקר המלצות המומחים לענייני תעופה אזרחית  דו"ח ועדת טולקובסקי – לבחינת המבנה הרצוי לתעופה האזרחית בישראל – טיוטת תשובה למשרד התחבורה.
גל-48198/15 7/28/1978 בית שמש שיכון עולים – חלקות וגושים מפות תכנון
א-4345/3 9/1/1978 רה"מ מנחם בגין – נאומים (המשך מתיק מס' 2) נחומים למשפחות שכולות  ברכות  נאומים  ראיונות ולקט ידיעות לעיתונות בנושאים: לבנון  זריקת רימון בהפגנת שלום עכשיו והודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ דייוויד משנת 1978
ג-18252/3 11/1/1978 אלואיס ברונר – אוסף תעודות רשימת יעדים  פושעים נאצים שברחו למדינות שונות  הרשימה מחולקת לפי מדינות: מחוץ לאירופה: בוליביה – קלאוס בארבי אלטמן  סוריה – אלואיס ברונר  צ'ילי – וולטר ראוף  פרגוואי – ד"ר יוסף מנגלה. אירופה: אוסטריה – פרנץ מורר  גרמניה – ד"ר הורסט שומן  גרמניה – ארנסט לרך  גרמניה – פרנץ ראדמאכר  גרמניה – קרל שטרייהל. במסמכים פרטי קורות חיים של הנאצים המבוקשים. הודעה טלפונית על פגיעה באלואיס ברונר ותמונות סטילס של ברונר
פ-808/23 12/1/1978 מלאווי – מותה של גולדה מאיר מכתבי תנחומים וקטעי עיתונות
גל-12901/9 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ארגון נשים ליברליות.
גל-12855/47 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נאות סיני – חבל ימית.
גל-12854/11 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דלית-אל-כרמל.
גל-12842/8 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בורג יוסף.
ג-7744/2 1/1/1979 חיפה
גל-12928/9 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות ב'
גל-12928/10 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור שונות – אות ג'
גל-12892/5 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת בני-עקיבא. כרך א'
גל-7460/76 1/21/1979 שיאון משרד למדידות מדידת אשקוביות בימית. בקשה לשכירת אשקוביות
חצ-8774/20 3/1/1979 אוגנדה – אנגולה.
א-7016/15 3/1/1979 השר שמואל תמיר – בג"צ 217/79
גל-22754/20 3/9/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון מרחב תכנון מקומי צפון השרון  תכנית מפורטת מס' צש/0/21-1 בני דרור  לצרכי הסדר רישום. גוש 7798 וחלקי גושים נוספים. מצורף תשריט.
גל-61445/9 4/26/1979 תוכניות לימוד  שאלוני בחינות  פרוייקטים בתיק התכתבויות בעניין תכניות הלימודים ובעניין שאלוני הבחינות.
חצ-8774/22 5/1/1979 אוגנדה – אנגולה.
חצ-8774/21 5/1/1979 אוגנדה – אנגולה.
גל-22754/29 11/7/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – הדר השרון התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית מפורטת צש/21-3/ 6 – בקשת המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי לשינוי קו בנין קדמי: פרטי התכנית ומפות.
גל-22755/7 11/26/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד הדר השרון  עין שריד-תכנית מפורטת מס' צש 15/21-9  חלוקה מחדש תיקון לתכנית מפורטת צש/199. מצורף תשריט. גוש 7885 7818. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-22755/1 11/26/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – עין שריד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית תכנית מפורטת מס' צש/21-9/ 11 – עין שריד – חלוקה כללית מחדש: פרטי התכנית  טבלת חלוקת אזורים ומפה.
גל-58674/10 12/31/1979 חיפה   10738  10741   10743  חלקה  שונות בתיק תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות
גל-22755/3 12/31/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד הדר השרון  עין שריד-תכנית מתאר צש 10/21-9  חלוקה מחדש המהווה תיקון לתכנית  מפורטת צש/199. גוש 7818. מצורף תשריט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8797/4 1/1/1980 בוליביה – קשרים עם ארגונים פלסטינאים.
חצ-8797/3 1/1/1980 בוליביה – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8783/6 1/1/1980 מוזמביק – כללי.
חצ-8726/8 1/1/1980 סין העממית – קשרים עם אש"פ.
חצ-8726/7 1/1/1980 סין העממית – סיוע בטחוני ואספקת נשק למדינות ערב.
חצ-8726/6 1/1/1980 סין העממית – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8726/30 1/1/1980 נפאל – קשרים עם ארגוני חבלה.
חצ-8726/29 1/1/1980 נפאל – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8726/28 1/1/1980 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8726/19 1/1/1980 סין העממית – סקירות  דו"חות.
חצ-8726/18 1/1/1980 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8726/17 1/1/1980 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8726/10 1/1/1980 סין העממית – מוסלמים במדינה.
חצ-8725/30 1/1/1980 מלאווי – קשרים עם ארגוני חבלה – אש"פ.
חצ-8725/3 1/1/1980 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. בתיק נמצאת חוברת "מפנומפן" לקאבול מטעם ממשלת סינגפור
חצ-8725/28 1/1/1980 מוזמביק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8725/14 1/1/1980 ניג'ר מונגוליה – קשרים עם תנועות השמואל והקומוניסטים. גם טיבט
חצ-8723/5 1/1/1980 טוגו – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8723/19 1/1/1980 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8722/30 1/1/1980 גינאה המשוונית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8718/19 1/1/1980 אפגניסטאן – ממשלות גולות.
חצ-8718/17 1/1/1980 אפגניסטאן – משבר.
חצ-8718/16 1/1/1980 אפגניסטאן – משבר.
חצ-8718/11 1/1/1980 אפגניסטאן – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8717/8 1/1/1980 אנגולה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8717/11 1/1/1980 אנגולה – יחסים עם ארגוני חבלה וגופים פלשתינים.
חצ-8717/10 1/1/1980 אנגולה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
טס-11203/30 1/1/1980 שלושה זקנים יושבים לפני דוכן אבטיחים בשוק טווח התאריכים משוער. ארכיון המדינה נוקט את מירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה
חצ-8783/10 1/1/1980 גינאה המשוונית – כללי.
גל-40395/21 1/1/1980 מינהל התעופה – תורכיה
גל-12861/7 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – "ידיעות אחרונות".
גל-12856/1 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ועד ישובי הגולן
גל-12849/8 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – 100 שנה ליוסף טרומפלדור.
גל-12901/13 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת התחייה.
גל-12890/5 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הרב אריה לוין ז"ל.
גל-12858/13 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – טיפול בשכונות עוני.
גל-12855/8 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ בית-רימון.
גל-12855/3 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ "יהל".
גל-12855/10 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ משמר-העמק.
גל-12851/20 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שכונת התקווה.
חצ-8718/13 2/1/1980 אפגניסטאן – משבר.
גל-59444/22 2/1/1980 בדיקה השוואתית ניתוח היחס בין שעות עבודה נורמטיביות לשעות עבודה בפועל – המתקנים שבוצעו בשלמותם בתקופה 01.02.80-31.07.81  דו"חות בנושא פיתוח תשתיות מים.
חצ-8718/12 4/1/1980 אפגניסטאן – משבר.
גל-22754/19 6/19/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון צפון השרון-תכנית מפורטת מס' צש/הצ/1/22-0 דרך מקשרת את הישובים ניצני עוז-שער אפרים. מצורף תשריט.
גל-55240/8 7/1/1980 יחסי עובד מעביד העתקי הסכמי נתינת שירותים על די קבלנים חוזי הסעקה של עובדים התכתבויות כלליות
ג-7295/15 7/21/1980 ארכיון "בית אהרונסון" בתיק התכתבות בין ארכיון בית אהרונסון וניל"י לגנזך המדינה שכוללת מתן דו"חות שנתיים על פעילות הארכיון.
חצ-8723/20 8/1/1980 טוגו – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
חצ-9768/17 9/1/1980 בוליביה – אגודות ידידות רשמיות
גל-22755/4 10/1/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – עין שריד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית תכנית מפורטת מס' צש/21-9/ 12 – עין שריד – חלוקה כללית מחדש: פרטי התכנית  טבלת חלוקת אזורים ומפה.
גל-22755/6 11/1/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון – עין שריד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית תכנית מפורטת מס' צש/21-9/ 14- עין שריד – חלוקה כללית מחדש: פרטי התכנית  טבלת חלוקת אזורים ומפה.
גל-22755/5 11/1/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון – עין שריד התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית תכנית מפורטת מס' צש/21-9/ 13- עין שריד – חלוקה כללית מחדש: פרטי התכנית  טבלת חלוקת אזורים ומפה.
גל-6600/10 12/15/1980 סרט וידאו – החיים באופירה התכתבויות בנוגע להפקת סקט על החיים באופירה
פר-7254/9 1/1/1981 אובדנות בישראל- התאבדויות 2013-1981  נסיונות התאבדות 2004-2014
גל-12880/5 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל-הודו-סין.
גל-12861/4 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עיתון "דבר".
גל-12854/36 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – כפר יסיף – התכתבות בענין מאורעות כפר יסיף.
א-7618/5 1/1/1981 לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות. לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות.
א-4331/5 1/1/1981 רה"מ מנחם בגין – החלטות ממשלה
גל-12901/18 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אנחנו על המפה.
גל-12892/17 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפלגת הליכוד.
פ-2402/2 2/8/1981 ארכיון רבקה גובר – ליל הכ"ט בנובמבר  עדות מפיו של שפרינצק כפי שסופר לרבקה גובר
גל-22755/2 7/20/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – עין שריד עין שריד-תכנית מתאר צש 9/21-9  איחוד וחלוקה מחדש  תיקון לתכנית מפורטת צש 199. גוש 7818 ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8807/10 1/1/1982 בוליביה – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8779/12 1/1/1982 נפאל – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים.
חצ-8740/9 1/1/1982 קמבודיה – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8740/3 1/1/1982 נפאל – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8740/1 1/1/1982 נפאל – קשרים עם אש"פ.
חצ-8739/19 1/1/1982 סין העממית – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי.
חצ-8739/18 1/1/1982 סין העממית – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי.
חצ-8739/16 1/1/1982 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8739/15 1/1/1982 סין העממית – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8739/14 1/1/1982 סין העממית – קשרים עם אש"פ.
חצ-8738/6 1/1/1982 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8737/4 1/1/1982 טוגו – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8736/5 1/1/1982 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8730/2 1/1/1982 אפגניסטאן – תיק כללי.
חצ-8779/13 1/1/1982 נפאל – האמנת שגרירים.
חצ-8779/11 1/1/1982 נפאל – הנציגות בארץ.
חצ-8772/16 1/1/1982 מוזמביק – כללי.
חצ-8772/15 1/1/1982 מוזמביק – כללי.
גל-12880/24 1/1/1982 חתימות אזרחים לתמיכה ועידוד במנחם בגין במלחמת "שלום הגליל" מתושבי באר שבע
גל-12847/11 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חופש הביטוי.
גל-12899/13 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מוסלמים.
גל-12895/24 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ערביי ישראל דרוזים.
גל-12856/33 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין יהודה ושומרון.
גל-12855/13 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קיבוץ הדרים (רותם).
גל-12853/7 1/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – העיר "בית"ר".
גל-7768/13 5/3/1982 בית שמש-תקציב רגיל לשנת 1982 רשות מקומית בית שמש  תקציב רגיל-מעקב אחר התחייבות המועצה לשמירת מסגרת התקציב  יחסי השתתפות הממשלה והרשות בתקציב  תקציב מאושר 1981  דו"ח רואה חשבון לגבי המצב הכספי של המועצה-נתונים תקציביים לשנת 1981  הצעת תקציב 1982  תקציב רגיל לשנת 1982-תשלומים ותקבולים  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל  השתתפות המשרד בתקציב הרגיל. התכתבויות  סיכומי פגישות ודוחות תקציב.
גל-41353/8 5/25/1982 שדה תעופה – סירקין הפעלת טיסנים בקורס גדנ"ע
גל-21902/43 8/1/1982 חקיקת משנה – תקנות שעת חרום – שפוט בעבירות שבוצעו בלבנון על ידי מבקרים מישראל  תשמ"ב 1982
גל-12846/34 10/15/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דוד מגן. פניות ציבוריות בנושא פעילותו של חבר הכנסת דוד מגן
חצ-8736/4 1/1/1983 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
תת-12/7 1/1/1983 החלטת הסנט של מסצ'וסטס לקראת ביקורו של הנשיא יצחק נבון בבוסטון מ- .1.83
גל-12857/29 1/1/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שכם עילית.
א-7617/17 1/1/1983 לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות. חלק ב' לשכת השר – ועדת שרים לעניני התיישבות. חלק ב'
גל-12855/27 1/1/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – חצור הגלילית.
א-4317/13 2/1/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל – לבנון ( בעקבות מלחמת שלום הגליל) התכתבות  מברקים  שיחות  פרוטוקולים  תמונת מצב ועוד
חצ-8738/7 10/1/1983 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
ג-7126/1 12/1/1983 ועדת החקירה לבדיקת פרשת רצח ארלוזורוב – עדויות – בן-דב כרמלה  גורי חיים. (כרטיס מספר 13) פרוטוקולים מחקירת העדים.
גל-12901/30 1/1/1984 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת בני עקיבא.
חצ-8820/13 4/1/1984 בוליביה – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8820/12 4/1/1984 בוליביה – קשרים עם ארגונים פלסתינאים.
חצ-8758/5 4/1/1984 נפאל – קשרים עם אירגוני חבלה.
חצ-8758/16 4/1/1984 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8758/15 4/1/1984 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8758/13 4/1/1984 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8757/14 4/1/1984 מלאווי – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8755/5 4/1/1984 טוגו – קשרים מדיניים עם מדינות ערב.
חצ-8749/9 4/1/1984 אוגנדה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8749/12 4/1/1984 אוגנדה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8749/11 4/1/1984 אוגנדה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8782/28 4/1/1984 בורונדי – כללי.
חצ-8782/27 4/1/1984 בורונדי – כללי.
חצ-8766/1 4/1/1984 אפגניסטאן – כללי.
חצ-8759/9 4/1/1984 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8759/14 4/1/1984 סין העממית – קשרים עם אירגוני חבלה.
חצ-8759/12 4/1/1984 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8758/17 4/1/1984 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8757/1 4/1/1984 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8755/6 5/1/1984 טוגו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8770/7 8/1/1984 נפאל – כללי.
גל-54268/20 8/2/1984 חוק שרות התעסוקה (תיקון מס' 7) לשכות פרטיות (קבלני אספקת כח אדם) חוק שירות התעסוקה 1986  לשכות פרטיות
גל-61451/5 9/1/1984 שאלונים- מכונות בתיק שאלונים להנדסאים וטכנאי מכונוץ בנושאים: קרור חימום ומיזוג אויר  מכונות ומערכות כח וחום  תורת הקרור  עיצוב בלתי שבבי  תורת הייצור ופרקי מכונות.
חצ-8757/13 12/1/1984 מלאווי – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8758/12 1/1/1985 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8757/2 1/1/1985 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8758/18 2/1/1985 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-61445/8 3/1/1985 שאלונים: חקלאות בתיק שאלוני בחינות להנדסאי חקלאות בנושאים: כלכלה  מיקרוביולוגיה  הזנת בעלי חיים  אחזקת בעלי חיים  פיזיולוגיה של בעלי חיים  מדידה  תורת הקרקע ודישון.
גל-23576/11 4/1/1985 לשכת היועץ המשפטי – חוק הרשות למאבק בשימוש לרעה בסמים
חצ-8758/14 6/1/1985 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
פ-3091/16 10/1/1985 תולדות יהודי המזרח. תכנית קורס מטעם מכון בן צבי למורים ולציבור הרחב באשדוד בנושא תולדות יהודי צפון אפריקה  ערב עיון בנושא עדות בירושלים.
חצ-8759/8 10/1/1985 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8759/6 10/1/1985 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8770/16 11/1/1985 נפאל -יחסים עם אש"פ.
חצ-8759/5 12/1/1985 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
גל-22756/21 1/1/1986 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון מושב צור משה שרטוטים ואישורים
גל-22754/22 1/1/1986 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – צפון השרון תכנית בנייה צומת בני דרור אישור תכנית על ידי ועדה מחוזית
גל-61451/4 3/1/1986 שאלונים- מכונות בתיק שאלוני בחינות להנדסאים וטכנאי מכונות בנושאים: מערכות הידראוליות ופניאומטיות  חלקי מכונות  מכניקה טכנית וטכנולוגית הייצור ובקרה ספרתית.
גל-61441/10 3/1/1986 שאלונים: מחשבים כימיה  סביבה  אלקטרו אופטיקה  צילום  מכשור ובקרה  דפוס  גיאודזיה  תעשיה וניהול בתיק שאלוני בחינות בנושאים: ניהול הייצור  הנדסת ייצור  כלכלה תעשייתית  ביקורת איכות וסטטיסטיקה  כלכלה תעשייתית  ארגון קבצים  פסקל.
חצ-9779/10 4/1/1986 צ'ילה – קשרים עם פלשתינאים וארגוני מחבלים
חצ-9769/5 4/1/1986 בוליביה – תיק נציגות ישראל
חצ-9769/4 4/1/1986 בוליביה – הנציגות בארץ
חצ-9769/3 4/1/1986 בוליביה – האמנת נציגים  כתבי האמנה
חצ-9768/19 4/1/1986 בוליביה – קשרים עם ארגוני חבלה – אש"פ
חצ-9768/18 4/1/1986 בוליביה – קשרים עם מדינות ערב
חצ-9768/15 4/1/1986 בוליביה – סקירות והערכות מצב  ליווי אורחים
חצ-9768/13 4/1/1986 בוליביה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9685/11 4/1/1986 קמבודיה – כללי
חצ-9679/3 4/1/1986 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9678/9 4/1/1986 סין העממית – קשרים עם מדינות ערב ואירגוני חבלה
חצ-9678/6 4/1/1986 סין העממית – קידום אינטרסים ישראליים בחו"ל
חצ-9677/14 4/1/1986 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9676/9 4/1/1986 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9676/15 4/1/1986 נפאל – תיק הנציגות בארץ
חצ-9676/14 4/1/1986 נפאל – עניני פנים
חצ-9676/13 4/1/1986 נפאל – יחסים עם מדינות ערב וארגוני חבלה
חצ-9676/11 4/1/1986 נפאל – סקירות והערכות מצב
חצ-9676/10 4/1/1986 נפאל – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9675/8 4/1/1986 מוזמביק – כללי
חצ-9675/7 4/1/1986 מוזמביק – כללי
חצ-9675/19 4/1/1986 מוזמביק – עניני פנים
חצ-9675/18 4/1/1986 מוזמביק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9675/17 4/1/1986 מוזמביק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9669/3 4/1/1986 טוגו – הנציגות הישראלית
חצ-9669/2 4/1/1986 טוגו – ברכות והאמנת נציגים
חצ-9668/17 4/1/1986 טוגו – יחסים עם מדינות ערב וארגוני חבלה
חצ-9668/16 4/1/1986 טוגו – קשרים עם גורמים דתיים ומפלגות
חצ-9668/14 4/1/1986 טוגו – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-9667/15 4/1/1986 טוגו – יחסי חוץ – כללי
חצ-9657/18 4/1/1986 אפגניסטאן – כללי
חצ-9653/9 4/1/1986 אוגנדה – יחסים עם ארגוני חבלה
חצ-9653/8 4/1/1986 אוגנדה – יחסים עם מדינות ערב
חצ-9653/7 4/1/1986 אוגנדה – קשרים עם מפלגות ואיגודים בחו"ל
חצ-9653/6 4/1/1986 אוגנדה – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים
חצ-9653/5 4/1/1986 אוגנדה – קשרים במישור הבטחוני
חצ-9653/4 4/1/1986 אוגנדה – סקירות והערכות מצב
חצ-9653/3 4/1/1986 אוגנדה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-9653/2 4/1/1986 אוגנדה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-9653/19 4/1/1986 אנגולה – כללי
חצ-9653/12 4/1/1986 אוגנדה – בקשת מידע
חצ-9653/11 4/1/1986 אוגנדה – ממשלות גולות  תנועות ועוד
חצ-9653/10 4/1/1986 אוגנדה – עניני פנים
חצ-9653/1 4/1/1986 אוגנדה – יחסי חוץ
חצ-9769/2 4/1/1986 בוליביה – יהדות
חצ-9769/1 4/1/1986 בוליביה – עניני פנים
חצ-9768/11 4/1/1986 בוליביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9768/10 4/1/1986 בוליביה – יחסי חוץ
חצ-9669/1 4/1/1986 טוגו – הנציגות בארץ
חצ-9668/18 4/1/1986 טוגו – עניני פנים
חצ-9664/1 4/1/1986 גינאה המשוונית – כללי
חצ-9662/8 4/1/1986 בורונדי – כללי
חצ-9680/4 7/1/1986 סין העממית – נספחים
גל-50501/6 7/1/1986 ביקורת המדינה דלק גז דו"חות אנרגיה (1) דו"ח מבקר המדינה על פז נכסים בע"מ  פז חברת נפט בע"מ  מכירת חברת "פז"  דו"ח מבקר המדינה בנושא מלאינפט  הערות המשרד על מלאי דלק אסטרטגי לצה"ל  פי גלילות אחסון נפט  דו"ח ביקורת בנושא חברות שרותי נפט בע"מ  המסקלה מחירי נפט  תקנות מחירים מרביים למוצרי נפט.
רש-1506/7 8/1/1986 לשכת מנכ"ל קול ישראל  אמנון נדב – מכתבים ממאזינים
חצ-9653/21 9/1/1986 אנגולה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
גל-61451/3 9/1/1986 שאלונים- מכונות בתיק שאלוני בחינות להנדסאים וטכנאי מכונות בנושאים: טכנולוגיית הייצור ובקרה ספרתית  תורת הרכב  תורת כלי הטיס  תרמודינמיקה ומנועים.
גל-61451/6 9/1/1986 שאלונים- חשמל בתיק שאלונים להנדסאים וטכנאי חשמל בנושאים: מכונות והנע  ויסות בקרה ומעגלים לוגיים  ויסות ומעגלי מיתוג  תורת החשמל והרשת  מתקנים רשתות ומערכות.
גל-61445/7 9/1/1986 שאלונים: חקלאות בתיק שאלוני בחינות בתחום החקלאות בנושאים: תורת הקרקע ודישון  דנדולוגיה  השקיה  פיזיולוגיה של הצמח  עיצוב נופי ואקולוגי  מדעי הקרקע  ניקוז ושימור הקרקע  איגום ושאיבה  מכניקת נוזלים ומדידת מים.
חצ-9685/12 10/1/1986 קמבודיה – כללי
חצ-9678/2 10/1/1986 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
גל-61445/6 10/1/1986 שאלונים: חקלאות בתיק שאלוני מבחנים בחקלאות בנושאים: מכניקת נוזלים ומדידת מים  פיזיולוגיה ואנטומיה של הצמח  מיקרוביולוגיה  הגנת הצומח  דישון והשקיה  כלכלה וניהול ענף  התמחות גידולי שדה והתמחות מטעים.
ג-3481/10 10/5/1986 לשכת השרים חיים קורפו ומשה קצב – תלונות ציבור מכתבי תלונה על חברות תעופה בנוגע לאיכות השירות בטיסות
חצ-9677/15 11/1/1986 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9680/1 12/1/1986 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
תת-14/22 12/1/1986 מכתב ממרכז יהודי של מדינת פרה בברזיל לנשיא חיים הרצוג מכתב ממרכז יהודי במדינת פרה בברזיל לנשיא חיים הרצוג מ-4.12.86 (פורטוגזית)
חצ-9679/5 3/1/1987 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9679/4 3/1/1987 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
גל-61445/1 3/1/1987 שאלונים: מחשבים כימיה  סביבה  אלקטרו אופטיקה  צילום  מכשור ובקרה  דפוס  גיאודזיה  תעשיה וניהול בציק שאלוני בחינות בנושאים: צילום  פיזיקה לצילום  מערכות בקרה  אלקטרוניקה תעשייתית  מחשבים זעירים  תחשיב ויסודות  צילום באופסט  שיטות סידור והדפסה  מתווה תכנון ועיצוב  גאודזיה  פוטוגרמטריה ושרטוט מפות.
ג-10620/4 3/3/1987 לשכת הנציב מאיר גבאי – רויזיה בחוק הפטנטים מסמכים בנושא והתכתבויות
חצ-9685/15 4/1/1987 קמפוצ'יה (קמבודיה) – כללי
גל-61451/9 4/1/1987 שאלונים- אלקטרו אופטיקה  מדריכים הנדסאים לתוכנה בתיק שאלוני בחינות בנושאים: הבעה עברית  מתמטיקה  מתמטיקה טכנית  פסיכולוגיה ותורת ההוראה.
גל-61451/8 4/1/1987 שאלונים- אלקטרו אופטיקה  מדריכים הנדסאים לתוכנה בתיק שאלונים בנושאים: תורת הוראה  עקרונות ההדרכה  פסיכולוגיה ואופטיקה פיסיקלית.
חצ-9768/14 5/1/1987 בוליביה – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9679/2 6/1/1987 סין העממית – יחסי חוץ
חצ-9653/20 6/1/1987 אנגולה – יחסי חוץ
גל-23801/23 6/1/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-מקסיקו
חצ-9768/12 7/1/1987 בוליביה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9653/23 7/1/1987 אנגולה – עניני פנים
חצ-9768/20 7/1/1987 בוליביה – קשרים עם ארגוני חבלה – אש"פ
חצ-9678/3 8/1/1987 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9653/22 9/1/1987 אנגולה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
א-5117/2 10/22/1987 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת דרך הטיפול הממשלתית בהחלטות  ועדת שרים לעניני כלכלה
נ-728/21 10/28/1987 לשכת הנשיא עזר וייצמן – ביקור בארה"ב – תכנון תוכנית הביקור הממלכתי של הנשיא הרצוג ורעייתו בנובמבר 1987  הכנות לביקור הנשיא עזר ויצמן בארה"ב (אוקטובר 1997)-הכנת תוכנית הביקור וארגון מפגשים עם גורמי ממשל ונציגי הקהילה היהודית  ארגונים יהודיים  עצרת סטודנטים  ביקור במוסדות חינוך יהודיים  רשימת אישים מרכזיים מתחומי החיים היהודיים המומלצים למפגש עם הנשיא ועוד. טיוטת תוכנית הביקור.
חצ-9679/6 11/1/1987 סין העממית – קשרים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
ג-7350/15 11/1/1987 לשכת השר ארנס – בדואים
חצ-9680/3 12/1/1987 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9678/4 1/1/1988 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
א-5116/5 1/1/1988 . מזכירות הממשלה.
א-5116/4 1/1/1988 . מזכירות הממשלה.
א-5116/3 1/1/1988 . מזכירות הממשלה.
א-5116/1 1/1/1988 . מזכירות הממשלה.
חצ-9679/7 3/1/1988 סין העממית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
ג-10625/1 3/1/1988 לשכת הנציב מאיר גבאי – ראס בורקה
גל-61451/7 4/1/1988 שאלונים- אלקטרו אופטיקה  מדריכים הנדסאים לתוכנה בתיק שאלוני בחינות בנושאים: אופטיקה פיזיקלית  אופטיקה גאומטרית  מקורות אור וגלאים  אלקטרוניקה ופיסיקה כללית.
נ-402/44 6/28/1988 Schusterman Dan and Gloria בתו של אדי ג'ייקובסון
ג-10620/3 7/18/1988 לשכת הנציב מאיר גבאי – חוק הפטנטים הועדה לרויזיה בחוק הפטנטים – פרוטוקול והתכתבויות
גל-40166/14 10/11/1988 סרטים – המודרנים בקשה לרישיון הצגת הסרט "המודרנים" בישראל: הבקשה שהוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות ע"י סרטי שפירא בע"מ  תקציר עלילת הסרט  צוות השחקנים וההפקה  עלון מידע על הסרט  תמונות מתוך הסרט  פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה והרישיון שניתן. העלון והתמונות מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-41710/9 12/22/1988 מנכ"ל שירות התעסוקה דוד מנע – תעסוקת עובדים מדרום לבנון בתיק התכתבויות בנוגע להעסקת עובדים מדרום לבנון במכבסות ישראליות  דו"ח מפורט על העסקת פועלי דרום לבנון בישראל  סיכום דברים מפגישה בנושא "קרן לפועלים זרים"  דיון בנושא העסקת עובדים מאזור הביטחון בדרום לבנון   אישור עובדים מדרום לבנון למשחטת ענף ירושלים בבית שמש ועוד
גל-41892/8 1/1/1989 הצעות חוק פרטיות – חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (איסור פגיעה בריבונות) – תשמ"ט  1989 הוגש לכנסת ה- 12
גל-15234/16 1/1/1989 לשכת השר – תמונות השר שאקי מגוון תמונות מפעילות השר  בין היתר: פגישות עם רבנים  אירוע בר מצווה לילדי עולים שאורגן בידי חב"ד  טקס חנוכת בניין כיתות באוניברסיטת בר אילן  ריקוד דגלים ביום ירושלים  עצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב  ביקור בקבר רחל  תפילה בכותל עם הרבנים הראשיים והרב אברהם חיים בביוף    שם הצלמים וקרדיט התמונות:  אפרים קילשטוק  יצחק אלהרר "סקופ 80" צילומי עיתונות ופרסום. התמונות מוגנות בזכויות יוצרים ואין להשתמש בהם ללא אישור מהצלם.
א-5117/4 1/5/1989 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת דרך הטיפול הממשלתית בהחלטות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה
א-5117/3 1/5/1989 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת דרך הטיפול הממשלתית בהחלטות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה
חצ-9919/12 2/1/1989 ארה"ב – אנטישמיות
א-5117/5 2/12/1989 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת דרך הטיפול הממשלתית בהחלטות  ועדת שרים לעניני כלכלה
נ-529/1 4/30/1989 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים באירוע לציון 50 שנה לקיום מכון ויצמן  הבונדס נאום באירופה  בעצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב"משואה"  באתר ההנצחה לנופלים חברי הקיבוץ הארצי  קבלת פנים לראשי הערים ורשויות מקומיות  כנס מתנדבים לעזרת משפחות נפגעי צה"ל  טקס הענקת תארי "יקיר" ו"מגשים ישראל יפה"  הקונגרס היהודי הקנדי  פתיחת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  חום העצמאות ה41 למדינת ישראל  דברי ברכה לקהילות היהודיות בחו"ל  קבלת פנים למפקדי תש"ח מפקדי מלחמת יום הכיפורים ומפקדי צה"ל וראשי מערכת הביטחון  קבלת פנים לקצינים וחיילים מצטיינים  דברים ליהודי ברית-המועצות לרגל יום העצמאות  כנס עולים ביום העצמאות ה41  נאום לאזרחים הערבים ביום העצמאות ה41  דברי הנשיא מתוך "מוקד"  בי"ד לוינסון"  פתיחת התערוכה "טכנולוגיה 89"  מוזיאון מאייר לאומנות איסלמית  פתיחת תערוכת השעונים במוזיאון לאומנות האיסלם  פתיחת שבוע האמן הצעיר  ועידה ארצית שנתית של רוטרי ישראל  ציון יום השנה ה60 לרוטרי ישראל  טקס הענקת פרס וולף  ציון יובל לעליית מצודות אוסישקין על הקרקע  טקס השבעת שופטים  סימפוזיון הבינלאומי בעניין אי ספיקת לב  טקס במוזאון הארץ בתל-אביב  בפני ותיקי קיבוץ שדה אליהו  הוקרה ללורד ווידנפלד  נכי צה"ל  במלאות 40 שנה לארגון נכי צה"ל  קבלת פנים למקבלי פרס נמיר לעובדים מצטיינ
א-5120/2 7/15/1989 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה
א-5119/1 11/26/1989 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה
חצ-9919/13 12/1/1989 ארה"ב – אנטישמיות
פר-7265/4 12/31/1989 עולי בריה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה – סטטיסטיקל 148
א-5119/6 1/10/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה  היערכות לעלייה מברית המועצות
א-5119/5 2/4/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה  היערכות לעלייה מברית המועצות
א-5119/3 3/4/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה
א-5119/4 4/2/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה
א-5119/2 5/14/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה  היערכות לעלייה מברית המועצות
א-5120/1 6/4/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  ועדת שרים לעניני עליה
א-5120/3 9/5/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה
א-5120/4 10/5/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה
א-5120/5 11/11/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  דיונים על תקציב המדינה
א-5120/6 12/9/1990 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  היערכות לקליטת העלייה מברית המועצות
א-5121/4 1/1/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה' מבצע שלמה  חוק ההסדרים קליטת עליה  עליה מאתיופיה  אמנה לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי  בין ישראל לספרד  אמנת קרן המטבע הבינלאומית  הסכם עם הרפובליקה של טוגו מהתיק הוצא מסמך הנוגע לעניני ביטחון ומוגבל לעיון עד בדיקה חוזרת ב2041
א-5121/1 1/10/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה  נפילת טילים במלחמת המפרץ   היערכות לקליטת העליה מברית המועצות
א-5121/2 2/10/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה אישור לפרוייקט סלילת כביש 6  דיון בממשלה  על תחילת מלחמת המפרץ  ונפילת טילים בישראל
ג-13295/11 3/1/1991 עניני ירושלים
א-5121/3 3/10/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה   היערכות לקליטת העליה מברית המועצות מינוי אהוד ברק לתפקיד הרמטכ"ל  מינוי דוד ברודט לתפקדי ראש אגף התקציבים חוק ההסדרים  קליטת עולים בחקלאות ביטוח רפואי לעולים  שעון קיץ  500 שנה לגירוש ספרד
א-5121/5 5/26/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה' קליטת העליה מברית המועצות  קליטת עולי אתיופיה  מהתיק הוצא מסמך בודד הנוגע לביטחון ומוגבל לעיון עד 2081 מהתיק הוצא מסמך הנוגע לצנעת הפרט ומוגבל לעיון עד 2061
א-5121/6 6/4/1991 . מזכירות הממשלה. החלטות ממשלה  פרוטוקולים של דיוני הממשלה  החלטות ועדת שרים לחקיקה ואכיפת החוק  החלטות של ועדות שרים  הצעות חוק שהוגשו ע"י חברי כנסת וקביעת עמדת הממשלה בהצעות  ועדת שרים לעניני כלכלה חוזר מיוחד מנכ"ל משרד החינוך זבולון אורלב על קליטת עולים במבצע שלמה וקליטת תלמידים עולים מאתיופיה במערכת החינוך  טיוטת חוק בתי דין מינהליים
גל-59296/12 6/1/1992 תמ"א  30 תכנית המתאר הארצית לדרום מפרץ חיפה דיון מפרץ חיפה  עמדת חברת הדלק  דו"ח צרכני דלק  תמ"א 30 – השתלבות צרכי חברת חשמל  ישיבה תמ"א 30  ד"ח סיכונים
רש-1511/6 8/1/1992 לשכת מנכ"ל קול ישראל  אמנון נדב – שת"פ (שתוף פעולה רדיו טלויזיה) 1994
גל-23559/15 9/1/1992 לשכת היועץ המשפטי – הפרטת בשר
נ-531/20 9/15/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות של הנשיא חיים הרצוג באירועים: חנוכת בי"ס אורט בדלית אל כרמל  חנוכת אתר "הראשונים" בעין חרוד  חגיגות שבעים שנה להקמת בנימינה  קבלת פנים לנשיא הונגריה ארפד גונץ בגן הורדים וארוחת ערב ממלכתית לכבודו  קבלת פנים לספורטאי משלחת הנכים לאולימפיאדה בברצלונה  70 שנה לייסוד בנק המזרחי  הקדמה לקטלוג אמני ישראל  דברי ברכה לידידי מכון וייצמן והאוניברסיטה העברית  ברכות למשחק כדורסל – מחווה לספורטאים נכים  לשותפים האמריקניים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב  דברי ברכה לקהילות היהודיות בחו"ל  ברכה לאזרחי ישראל וברכה לעולים החדשים לרגל ראש השנה תשנ"ג   ברכה לבטאון המשמר האזרחי  ועוד.
נ-532/3 11/12/1992 נשיא המדינה חיים הרצוג – נאומים נאומים וברכות מהנשיא חיים הרצוג באירועים: האסיפה הכללית של מועצת הפדרציות היהודיות  חנוכת המרכז לחקר השלום באוניברסיטת תל אביב  פתיחת בית הספר צרפת-ישראל  קבלת הפנים לנשיא צרפת פרנסואה מיטראן וארוחת ערב לכבודו  פתיחת הגנים הזואולוגיים ע"ש טיש (גן החיות התנ"כי)  ארוחת ערב ממלכתית לכבוד הנסיך אדם ה-2 והנסיכה מרי מליכטנשטיין  עצרת זכרון לדוד בן גוריון בשדה בוקר  הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה בים האדום  20 שנה לייסוד המרכז להתנדבות  טקס חלוקת מלגות ע"ש אשכול  קבלת פנים לבכירי עובדי המדינה   ברכה לאיחוד בתי הכנסת האורתודוקסיים בדרום אפריקה  ברכה לשגרירות ישראל בוושינגטון לרגל חנוכת אולם ע"ש ירושלים בשגרירות  שיחה חודשית של הנשיא ב"קול ישראל"  ברכת הנשיא לתומכי "רעות" בארצות הברית  ברכה לדינר של 'אמונה' בארצות הברית  ברכה לעמותת "העפרונים" שוחרי איכות הסביבה  ברכה למשתתפי אירוע חנוכה של "מחניים" – מרכז לקליטה רוחנית.
גל-59294/7 12/1/1992 תמ"א 30 – דרום מפרץ חיפה ותמ"א 32 – משק הגפ"מ תמ"א 30 דרום מפרץ חיפה דו"ח ביניים ודברי הסבר  הצעת עבודה לתמ"א 32 משק הגפ"מ
נ-733/44 12/6/1992 לשכת הנשיא עזר ויצמן – פורום המנהלים התכתבות בנושא תיאום ביקור של פורום המנהלים בבית הנשיא ונאום של הנשיא בכינוס הפורום.
נ-736/40 1/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – להב להב-לשכת ארגוני העצמאים בישראל-העברת חומר רקע לנשיא על הלשכה ופעילותה  הארגונים החברים בלהב  בקשת פגישה עם הנשיא.
נ-736/69 3/29/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית נצרת עילית הזמנת נשיא המדינה לבקר בנצרת עלית (כיום נוף הגליל) סיוע בתעשיית הרכב הצבאית לטורקיה מצד מפעל מנצרת עלית
נ-733/9 3/29/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת ידידות ישראל – סין התכתבות לשכת נשיא המדינה עזר ויצמן עם אגודת הידידות ישראל סין. בקשה מהנשיא להשתתף באירועי האגודה. מכתב נשיא המדינה ויצמן לראש עיריית שנחאי על החזרת בתי כנסת בעיר לקהילה היהודית
נ-735/23 3/31/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – ארגון יוצאי פינסק וקארלין בישראל בתיק פגישת נשיא המדינה עם נציגי ארגון יוצאי פינסק בארץ  ארגון אשר עיקר עיסוקו בהנצחת תולדות קהילת פינסק המפוארת ועוד
נ-739/69 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה אזורית חוף אשקלון התכתבות בין ראש מועצת חוף אשקלון לבין מנכ"ל לשכת הנשיא ויצמן בעניין השלמת פרוייקט 'יד האשה הלוחמת' – 'יד לאישה הלוחמת' הינה אנדרטה הנמצאת באתר 'ניצנים הישנה'. האתר נחנך ב-1998 במלאת 50 שנה לקרב על ניצנים ומוקד לשלוש לוחמות שנפלו בקרב זה. (באדיבות ויקיפדיה); התכתבות בנושא פנייה לקרן קלר בבקשה לאשר תקציב לטובת פרוייקט זה. כן בתיק סקירה על אירוע הקרב בניצנים.
נ-953/5 5/1/1993 ראומה וייצמן – קורות חיים  ראיונות וכתבות ראיונות עם ראומה ויצמן בעיתונות ועל ידי המכון ליהדות בת זמננו באוניברסיטה העברית; קורות חיים של עזר וראומה ויצמן; קורות חיים של אריה שומר  מנכ"ל בית הנשיא ועוד.
נ-735/67 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית טובא – זנגריה התכתבויות בנושא הקצאת מים לחקלאות לאגודת אל-שייך מטובא זנגריה  ביקור הנשיא במועצה  פרופיל הקהילה ועוד.
נ-735/43 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התאחדות לספורט התכתבות עם יו"ר ומזכ"ל איגוד הכדורעף בנושא השתתפות בגמר גביע המדינה  הזמנה לגמר גביע המדינה בטניס שולחן  הזמנה למשחק נבחרת הכדוריד מול נבחרת טוניסיה.
נ-733/4 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית מטולה חגיגות 100 שנים לעיר מטולה  אירוח בבית הנשיא והתכתבות ותודות לנשיא המדינה ויצמן
נ-733/36 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – צדק התכתבות עם קרן "צדק" – קרן עזרה ליהודים ברוסיה בבקשה לתמיכה של הנשיא בפעילות הקרן  הנצחת חללי מלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא האדום ועוד.
נ-733/35 5/1/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הקרן הגרמנית – ישראלית למחקר ופיתוח מדעיים התכתבות בנושא פרסום ספר המחקרים השנתי של הקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ופיתוחים מדעיים  הגדלת הון הקרן ועוד.
נ-733/7 5/10/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – יובל תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה בקשה לבקר בבית הנשיא מטעם תנועת "צעירי ציון" לרגל שנת היובל
נ-953/9 5/13/1993 נאומים בתיק נאומי הנשיא עזר וייצמן באירועים וטקסים שונים.
נ-742/14 5/13/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הקהילה האירופית תיק מתקופת נשיאותו של עזר וייצמן על הקהילה האירופית: ביקורי משלחות וכנסים באירופה וחלופת מכתבים.
נ-735/31 5/14/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אחדות לישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה עזר ויצמן  בנוגע לאחדות לישראל – תנועה לתיקון הדמוקרטיה והמוסר: עלון ההסברה של התנועה המבקשת לבצע שלושה שינויים במדינת ישראל.
נ-732/20 5/17/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – הפורום הציוני של יהודי ברה"מ טקס שנתי לקידום העלייה וקליטתה בישראל  תכתובת של נתן שרנסקי עם בית הנשיא בנושא אינטגרציה  שחרור אסירים  מצבם של יוצאי חמ"ע
נ-736/71 5/23/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית נס-ציונה התכתבות בנושא הנצחת שמם של חללי הטרור עמיקם זלצמן ובנו משה באזור התעשייה בנס ציונה  חנוכת גן ה-73 לזכר חללי אסון המסוקים  סגירת להקת הנוער נס ציונה  ביקור נשיא המדינה בנס ציונה ועוד.
נ-733/46 5/31/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המועצה האזורית רמת הנגב התכתבויות עם יו"ר מועצת רמת נגב וסיכומי דיונים עם חברי המועצה בנושא פיתוח הנגב  ביקור הנשיא במועצה  הקמת יישובים ועוד. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2069.
גל-59294/6 6/1/1993 תמ"א 30 – דרום מפרץ חיפה תמ"א 30 דרום מפרץ חיפה דו"ח ביניים
נ-729/5 6/1/1993 לשכת הנשיא עזר וייצמן – ביקור ממלכתי בהודו – חומר רקע חומר רקע בנושא שיתופי פעולה כלכליים לקראת ביקור ממלכתי של הנשיא ויצמן בהודו  הסכם לייסוד מועצה עסקית משותפת ועוד.
נ-733/50 6/2/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית חצרות יסף התכתבות בנושא הקמת ישוב קבע בחצרות יסף ורצון לפינוי בני הפלשמורה מאתיופיה
נ-733/3 6/2/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – משואה הזמנה לשאת דברים בעצרת הזכרון לשואה
נ-735/61 6/7/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית קרית מלאכי התכתבות בנושאים כגון: שטח שיפוט  קליטת עליה
נ-735/40 6/7/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המרכז העולמי לתנ"ך בירושלים הענקת ספר לנשיא ומכתב תודה ממנו.
נ-733/29 6/11/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עיריית נצרת התכתבות עם ראש עיריית נצרת בנוגע לתאונות דרכים  טקס יום השנה לפטירתו של ח"כ וראש עיריית נצרת לשעבר  מר תופיק זיאד  בקשה לתמיכה במימון פרויקט קרית הספורט.
נ-732/49 6/11/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – צוות פגישה בבית הנשיא של גמלאי צה"ל
נ-735/25 6/13/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית אריאל בתיק הזמנה לביקור נשיא המדינה במועצה מקומית באריאל אשר חוגגת 15 שנה להיווסדה
נ-735/59 6/17/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אליצור אליצור (איגוד ספורט דתי)-הזמנת הנשיא למשחקי ה"אליצוריה" ה-3  דברי ברכה של הנשיא בחוברת שיוצאת לקראת פתיחת המשחקים.
נ-733/45 6/20/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אגודת אחים התכתבויות בנושא תמיכה ב"אגודת אחים" בהוצאת כתבי הרב יחיא עומייסי.
נ-735/44 6/21/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – חברת החשמל לישראל הזמנת הנשיא לאירוע של החברה  ביקור הנשיא בדריקטוריון  התכתבויות
נ-736/47 6/22/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – איגוד לשכות המסחר בתיק התכתבויות בנוגע ליציאת נשיא המדינה לביקור ממלכתי בסין  הזמנת ספרים לנשיא המדינה העוסקים בהליכות ואתיקה בעסקים בסין ושיווק לסין  עותקי הספר "לראות את הבלתי נראה" אשר הוגש לנשיא המדינה ורעייתו  הגשת הספר "מילניום – המאה ה-21 כבר כאן" לנשיא המדינה  הגשת חוברת היוצאת לאור ע"י איגוד לשכות המסחר בישראל לנשיא המדינה  בקשה להשתתפות הנשיא באסיפה הכללית השנתית של איגוד לשכות המסחר בישראל במלון דן פנורמה בתל אביב ועוד
נ-733/1 6/22/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המועצה להשכלה גבוהה שכלה גבוהה- הגשת הדוח השנתי של הות"ת המוגש למל"ג
נ-733/21 6/23/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מועצה מקומית שבלי בתיק ישנן התכתבויות בין לשכת הנשיא עזר וייצמן למועצה המקומית שבלי בנוגע לשטח מריבה על יד התחנה המרכזית בנצרת  צרכי פיתוח הבנייה וכלכלת הישוב  ביקורי אנשי ממשלה  הנצחת חללי צה"ל  מכתבי תנחומים לאחר פיגועי טרור  עניינים מנהליים ומשפטיים שונים ועוד'.
נ-734/62 6/24/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – קרן התרבות אמריקה ישראל משלחת פעילי  קרן התרבות אמריקה ישראל ופגישתם עם הנשיא שבוע אמן צעיר
נ-733/12 7/5/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מדרשת שדמות מחולה התכתבות לשכת נשיא המדינה עזר ויצמן עם מדרשת שדמות מחולה על אפשרות ביקור הנשיא במקום
נ-735/41 7/7/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – האקדמיה ללשון העברית התכתבויות  ישיבת האקדמיה בבית הנשיא  מסמכים
נ-733/18 7/7/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מדרשת בית הלל התכתבות עם נציגי מדרשת בית הלל.
נ-734/49 7/8/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אורט ישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה עזר ויצמן  בנוגע לאורט ישראל: שער גיליון כתב העת של אורט בו מופיע ויצמן בעת ביקורו בבית הספר במעלות  ביקורה של רעיית הנשיא ראומה ויצמן בבית הספר אורט ביוהנסבורג  ביקור חברי האקדמיה של ארגון אורט העולמי בבית הנשיא ועוד.
נ-733/24 7/13/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – התנועה לקליטת החייל המשוחרר תיק של לשכת הנשיא עזר ויצמן על התנועה לקליטת החייל המשוחרר ובו הזמנת הנשיא לאירועים של התנועה  "החוק לקליטת החייל המשוחרר"  הכוונת חיילים משוחררים ועוד'.
נ-733/23 7/14/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – המועצה הארצית לנבחרים ברשויות מקומיות מכתב בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-733/17