יולי 2022

.1 | 1,840 תיקים- 270,933 עמודים - 15 ליולי 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק  + קישור תיאור
פ-2174/20 01/01/1906 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים שנכתבו לספר השומר לזכר יהושע חנקין  ברלה שוייגר  שמוליק הפטר  אלכסנדר חשין  חיים שטורמן ועוד. בתיק גם תוכניות וסדרי יום לאסיפות השומר בעברית וביידיש.
פ-2127/6 01/01/1909 קטע עיתונות מאמר בשם "אורח מארץ ישראל" אודות ד"ר שושנה בוכמיל.
פ-2125/2 01/01/1910 מאמר בשם "פרשת זובטוב" מאת מניה שוחט
פ-2151/10 01/01/1914 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים אודות חברות ארגון "השומר" בימי מלחמת העולם הראשונה  אודות מאסרי חברי ארגון "השומר" ועוד.
פ-2152/11 01/01/1914 מבוא ומאמרים שהופיעו ב"ספר השומר" טיוטות רישומים בנושא פעילות ארגון "השומר" בזמן מלחמת העולם הראשונה  דברים על חברי ארגון "השומר" ועוד.
פ-1059/7 21/07/1915 בריטניה והמוסלמים במזרח התיכון – מדיניות בריטניה כלפי המוסלמים במזרח התיכון חומר רקע לספר  מקורות וחומר מחקרי.
פ-2152/9 01/01/1916 קטעי מאמרים אודות מאסר שושנה לישנסקי (אמה של רחל ינאית בן-צבי) בדמשק בתיק גם רישומים שכתבה שושנה לישנסקי בזמן מאסרה בדמשק.
פ-2084/19 01/01/1916 רשימות בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות בנושאים שונים מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2082/6 01/01/1917 פנקס אישי של רחל ינאית בן-צבי פנקס ובו רשימות בנושא חקלאות והקבוצות.
פ-2082/1 21/06/1917 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל מרכז פועלי ציון מכתבים בנוגע להקמת משתלות בקבוצות שונות.
פ-2083/4 01/01/1918 רשימות רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנושא ההתנדבות במצור בתקופת מלחמת העולם הראשונה. התאריך הינו משוער.
פ-2904/14 01/01/1918 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים. פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
פ-2151/9 01/01/1918 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים ובהם ציון פעילויות ארגון "השומר".
פ-2151/6 01/01/1918 זכרונות שכתבו חברי ארגון "השומר" זכרונות מפי ישראל ומניה שוחט  משה לויט  קילה גלעדי ומפי אנשים נוספים.
פ-2151/4 01/01/1918 טיוטה לספר "השומר" טיוטה לספר "השומר".
פ-2151/2 01/01/1918 טיוטת מבוא לספר "השומר" טיוטת מבוא לספר "השומר".
פ-2199/26 01/01/1918 ארכיון יד יצחק בן-צבי רשימת תיקיו של יצחק בן-צבי ופעילותו (פועלי ציון  מפלגת פועלי ארץ ישראל  ועוד) המופקדים בארכיון  כולל תאריכים ביוגרפיים ופרטים גניאלוגיים שונים. התאריך משוער.
פ-2079/43 02/01/1918 נאומי רחל ינאית בן-צבי נאומים שנישאו בישיבות מועצת הפועלות  במועצה החקלאית  בישיבת ההנהלה הציונית בארץ ישראל  באסיפה המכוננת הראשונה ועוד.
פ-2151/3 20/01/1918 טיוטת מבוא לספר "השומר" טיוטת מבוא לספר "השומר".
פ-1057/1 11/12/1918 תיקי לונדון – טיוטת הסכם וויצמן – פייסל – אליהו מזרחי – צלומי קסרוקס צילומי טיוטות להסכם ויצמן-פייסל ומסמכים נוספים העוסקים בהסכם.
פ-2083/5 01/01/1919 רשימות רחל ינאית בן-צבי רשימות לספר "אנו עולים" בנושא עתיד הגדודים העבריים.
פ-2082/27 01/01/1919 פנקס אישי של רחל ינאית בן-צבי בנושא קבוצת מחניים פנקס אישי של רחל ינאית בן-צבי בנושא קבוצת מחניים. התאריך הינו משוער.
טס-12255/1 01/01/1919 Register of Births – Jerusalem (A) – part 1 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מספר  תאריך הלידה  שם הנולד  מין  שם ההורים  כתובת האב  שם הרופא או מילדת הנוכחים בעת הלידה  חתימת האב או הקרוב  אזרחות ודת. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר נבאלה  דיר איוב  ד
פ-2121/21 01/01/1920 מחברת אישית של רחל ינאית בן-צבי מחברת לזכר עלי בן-צבי  מניה שוחט  ישראל גלעדי ועוד.
פ-2151/11 01/01/1920 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי נוסחאות מבוא של ספר "השומר".
טס-3025/484 01/01/1920 עולים-עליה עולים מתימן.
פ-2194/7 01/01/1920 ספר ההגנה קטעי טיוטה מאת רחל ינאית בן-צבי ל"ספר ההגנה" בנושא פעילות ארגון "ההגנה".
פ-2082/2 01/01/1920 תוכנית לחקירת מצב הקבוצות ותולדותיהן מאת רחל ינאית בן-צבי תוכנית לחקירת מצב הקבוצות ותולדותיהן מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2198/1 01/01/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים חיבור בשם "אני עולה לארץ ישראל".
פ-2198/10 01/01/1920 יצחק בן-צבי – כתבים חיבור אודות עיתון "האחדות". התאריך משוער.
פ-2198/11 01/01/1920 אסירי נצרת – חיבור מאת רחל ינאית בן צבי חיבור בשם "הראשונים" אודות אסירי נצרת. התאריך משוער.
פ-2198/16 01/01/1920 יצחק בן-צבי – כתבים טיוטת חיבור בשם "וילנה". התאריך משוער.
פ-2198/20 01/01/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבים קטעי טיוטות לספר "אנו עולים". התאריך משוער.
פ-2174/17 01/01/1920 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר שנכתב לזכר יצחק שדה בשם "בימים ההם" בנושא פעילותו המדינית.
פ-2153/17 01/01/1920 קטעים מיומנו של יצחק בן-צבי. קטעי טיוטה אודות משיכתו של יצחק בן-צבי לארץ ישראל  פעילותו בארגון "השומר" ועוד. בתיק גם חיבור אודות יהודה ארז מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2916/38 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממכתב  טיוטה או חומר מחקר קטע לא ברור ממכתב/טיוטה או מחקר
פ-2916/46 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [מאמרים  התכתבויות ורשימת פסבדונים של מלאכי] רשימת פסבדונים שנאספו על ידי אליעזר רפאל מלאכי  רשימות ביבליוגרפיות  הספד על יהושע ברזילי  קטע מגליון ג' של "הדואר" ועוד.
פ-2123/18 01/01/1920 ספר מאת משה וילבושביץ. טיוטת חלקו השני של הספר.  עמ' 221-463. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-1146/9 30/04/1921 Irregularities Chief passport officer – London הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-1957/12 01/01/1922 הועד הלאומי – המזכירות הערבית כרוז (בערבית) אל העם הערבי בארץ ישראל. תיק מס. 7 בסדרה.
פ-2084/15 01/01/1922 הערות ותיקונים לספר "ההגנה" שרשמה רחל ינאית בן-צבי הערות ותיקונים לספר "ההגנה" שרשמה רחל ינאית בן-צבי.
מ-1146/28 16/11/1922 Correspondence & Irregularities – British Consul Lusanne Switzerland הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/7 04/01/1923 Irregularities British Consul General – Beyrouth הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/24 12/01/1923 Remittances from B. Consul – Cluj Rumania הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/41 12/01/1923 Remittances – British Consulate General – Paris הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/45 05/06/1923 German Hospital Jerusalem Applications for entry German Deaconesses E.T.C. מבמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לבקשות הגירה לארץ של אנשי צוות בבית החולים הגרמני בירושלים (בית חולים שנקרא בקום המדינה בית החולים "זיו" היה ממוקם איזה שהיום בית חולים ביקור חולים בירושלים). כולל שמות
מ-1146/8 13/12/1923 Remittances from P.C.O London הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2153/2 01/01/1924 מאמרים שנכתבו לספר "אנו עולים ב'" מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים אודות חברות המשתלה בירושלים  ראשית חוות הלימוד  חיפוש אדמה לנטיעות בירושלים ועוד.
מ-1146/21 01/01/1924 Correspondence with British Consul Stuttgart  הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/31 01/01/1924 Correspondence & Irregularities – B. Consul – Madrid הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/48 01/01/1924 Correspondence with British Consul – Warsaw הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/3 24/02/1924 Remittances – British Consul Mersina הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/46 03/04/1924 Correspondence with British passport Control office British Embassy – Warsaw הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2084/10 29/04/1924 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מינט באום התכתבות בשפה האנגלית בנוגע לספר "דמויות" מאת רחל ינאית בן-צבי.
מ-1146/15 09/05/1924 Remittances from British Consul – Copenhagen הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/35 28/06/1924 Correspondence & Irregularities – British Consul – Galatz Roumania הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/11 16/07/1924 Labour for Abboud Pharom &Co. for a Party of 120 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לאישורי כניסה וויזות של 120 עובדי פחם. עובדים שבאים בעיקר ממצרים שיעבדו תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות.
מ-1185/43 03/09/1924 Manufactures of Cotton Reels of Kirshenbaum & Abeisitilz מסמכי ממשלת המנדט- תכתובות עם ההסתדרות הציונית בנוגע לצורך בארץ לאנשי מקצוע שיתעסקו עם כותנה. מסמכים בנוגע לאדון קירשנבאום.
מ-1146/43 26/09/1924 Irregularities – British Consul – Luxemburg הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/26 28/10/1924 Remittances from the British Consul Zaghreb הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/38 28/10/1924 Remittances from British Consul – Hamburg הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/11 20/11/1924 Irregularities of the British Consul Rome הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/6 30/11/1924 Irregularities British Consul Shanghai הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/18 15/12/1924 Correspondence with British Consul Rhodes הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2084/14 21/12/1924 הרצאה מאת א. גרזובסקי הרצאה שנישאה בפגישת אגרונומים בנושא תעשיית הצימוקים וייבוש פירות בארץ ישראל.
מ-1141/2 29/12/1924 Austrian Consul in Palestine בתיק התכתבויות של הקונסוליה האוסטרית בפלשתינה-א"י
מ-1146/40 31/12/1924 Remittances from British Consul – Cologne הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12255/2 01/01/1925 Register of Births – Jerusalem (A) – part 2 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים – סוג טופס 1: מספר  תאריך הלידה  שם הנולד  מין  שם ההורים  כתובת האב  שם הרופא או מילדת הנוכחים בעת הלידה  חתימת האב או הקרוב  אזרחות ודת.  סוג טופס 2 – מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.  שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أ
פ-2404/18 01/01/1925 ארכיון רבקה גובר – תמונה של אייזיק חייקין (ממייסדי הגדוד) ומשפחתו בתיק תמונת אייזיק ושפרה חייקין וילדיהם: רות חייקין-עופר (משמאל ילידת 1924) ושמריהו חייקין ז"ל (יליד 1926  נפטר ב-1989).בצרוף עדות של רבקה גובר אודותיו.
מ-1145/44 01/01/1925 Correspondence with British Consul General Batavia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/48 01/01/1925 Correspondence – government general Madras הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/49 01/01/1925 Remittances – Deputy secretary to the government of Bengal India הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/53 01/01/1925 Correspondence – Irregularities – British Consul Sourabaya הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/55 01/01/1925 Irregularities – British Consul Mohammarah Colombo הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/58 01/01/1925 Correspondence – Deputy secretary to government Allahabad United Provinces הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/66 01/01/1925 Correspondence – Irregularities – British Consul Kandahar Afghanistan הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/67 01/01/1925 Remittances from Passport office Ma'an הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2410/5 01/01/1925 חומר של בנימין יפה – מאמר ג. קרסל
מ-1146/17 07/01/1925 Remittances from British Consul – Rotterdam הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/18 07/01/1925 Correspondence & Irregularities – B.C. Rotterdam הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/14 08/01/1925 Correspondence with the Chief secretary to government of Cyprus הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/21 14/01/1925 Correspondence – Irregularities with His Majesty Consul General Tientsin China  הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/5 15/01/1925 Remittances from H.B.M. Consulate General Shanghai הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/8 24/01/1925 Irregularities British Consul General – Beirut הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/23 29/01/1925 Correspondence with British Consul – Basle הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/25 11/02/1925 Correspondence of Irregularities – British Consul Kermanshah Persia  הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/44 23/02/1925 Correspondence & Irregularities with the British Consul – KOENIGSBER GERMANY הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/26 05/03/1925 Irregularities British Consul Osaka Japan הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/15 25/04/1925 Labour for Abboud Pharaon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שיעבדו תחת מר פארון  וויזות ואישורי כניסה  כולל רשימות ושמות  וכן תיעוד על  עזיבת עובדים שקיבלו אישור זמני.
מ-1146/22 05/05/1925 Remittances – British Consul Basle הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/12 14/05/1925 Labour for Abboud Pharon &Co. Haifa a party of 150 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת ומסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שיובא ממצרים  150 עובדי פחם. שיעבדו תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות. כולל גם תמונות ושמות.
פ-2084/4 01/06/1925 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש בנוגע לבית ההבראה במוצא.
מ-1145/1 09/06/1925 Correspondence with British Vice-Consul Alexandretta הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/16 10/06/1925 Irregularities from British Consul Aleppo הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/37 19/06/1925 Irregularities – British Consul – Leningrad הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/42 19/06/1925 Correspondence with British passport Control officer – Paris הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/31 06/07/1925 Irregularities British Consul – Mosul Iraq הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/27 09/07/1925 Correspondence & Irregularities – British Consul Zagreb הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2106/4 12/07/1925 פנקס רשימות של רחל ינאית בן-צבי פנקס חשבונות של רחל ינאית בן-צבי.
מ-1146/7 22/07/1925 Correspondence & Irregularities from British passport Control officer – Athens הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/13 17/09/1925 Labour for Abboud Pharon & Co. Haifa Party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר שהביאו ממצרים לעבודה בפחם  עבודה תחת מר פארון  כולל רשימות ושמות.
מ-1146/34 21/09/1925 Irregularities – British Consul – Bordeaux הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/34 08/10/1925 Irregularities Governor General Delhi India הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/12 04/11/1925 Irregularities passport officer – government of Bombay India הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/30 04/11/1925 Irregularities – British Consul – Munich הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/14 13/11/1925 Irregularities B.P.C.O – Stockholm הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2084/5 03/12/1925 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אסתר אנגל התכתבות בשפה האנגלית בנוגע לספר "דמויות" מאת רחל ינאית בן-צבי.
מ-1146/10 03/12/1925 Remittances from British Consul Rome הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/11 22/12/1925 Irregularities British Consul  – Basrah הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/20 22/12/1925 Irregularities – British Consul – Antwerp הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12266/1 01/01/1926 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 1 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-1145/36 04/01/1926 Irregularities Registrars Of Aliens – Singapore הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/16 21/01/1926 Irregularities – British Consul – Copenhagen הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/39 08/02/1926 Irregularities – British Consul – Hamburg הנפקת ויזות לארץ ישראל
גל-64104/1 01/05/1926 אבן חברה שתופית של פועלים עברים בעמ
מ-1186/23 21/10/1926 Admission of labour for the National Tabaco & Cigarettes Co. Ltd. Nablus התכתבות בעלי מפעלים עם פקידי ההגירה בחיפה ובירושלים בנוגע להענקת ויזות וטיפול במסמכי הגירה של עובדים מומחים מחו"ל (ובני משפחותיהם) הנחוצים לתעשיית הטבק והסיגריות.
מ-1146/45 29/10/1926 Remittances from British Consulate Warsaw הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/1 15/12/1926 Irregularities – Governor General – Melbourne Australia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/2 15/12/1926 Irregularities – Collector Of Customs – Sydney Australia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/16 24/12/1926 Import of Labour for Abboud Pharaon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שיעבדו בפחם  אישורי כניסה וויזות. כולל רשימות ושמות  כולל תיעודים על בריחות ותפיסות הבורחים.
מ-1146/19 29/12/1926 Remittances – British Consul general Antwerp הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2904/10 01/01/1927 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא חקלאות (ייעור).
מ-1145/32 07/01/1927 Remittances from British Consul Jeddah הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/33 05/02/1927 Remittances from British Consul – Bordeaux France הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/6 11/02/1927 Remittances from British Consul Athens הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/32 11/03/1927 Irregularities – British Consul – Reval Esthonia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/17 06/04/1927 Labour demand for Abboud Pharon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשךץ המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר לעבוד בפחם תחת מר פארון  דיונים אודות אישורי כניסה לישראל  וגם יציאה ממנה. וויזות ועוד. כולל רשימות.
מ-1145/37 20/05/1927 Remittances from British Consul General – Kobe Japan הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12255/3 01/06/1927 Register of Births – Jerusalem (A) – part 3 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר
גל-64104/10 01/07/1927 אגודה קואופרטיבית למכירת חלב ותוצרת חלב נחלת יהודה בעמ
גל-64104/2 01/07/1927 שלום אגודה קואופרטיבית למכירת חלב ותוצרת חלב באר יעקב בעמ האופה אגודה הדדית של האופים בתל אביב בעמ
מ-1146/29 07/07/1927 Remittances – British Consul – Munich הנפקת ויזות לארץ ישראל
גל-64104/11 01/08/1927 אגודה קואופרטיבית למכירת חלב ותוצרת חלב בני ברק בעמ
גל-64104/4 01/08/1927 אליעזר המודעי אגודה הדדית בעמ
מ-1145/39 20/08/1927 Remittances – British Consul Muscat הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/18 23/08/1927 Labour for Abboud Pharaon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים שבאים לעבוד תחת מר פארון  בעיקר ממצרים  כולל רשימות ושמות
מ-1145/33 14/10/1927 Irregularities British Consul – Jeddah הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/19 26/10/1927 Import of Labour for Abboud Pharaon & Co. Haifa a party of 100 Coalheavers מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לעובדים זרים  בעיקר ממצרים  שיעבדו תחת מר פארון בפחם.
מ-1145/15 02/11/1927 Remittances from British Consul Aleppo הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2148/4 01/01/1928 פתקיות מאת רחל ינאית בן-צבי רישומי טיוטה לספרה של רחל ינאית בן-צבי "אנו עולים".
פ-2105/12 06/01/1928 מכתבים מיצחק בן-צבי לאליהו אילת מכתבים בנוגע לתקופה בה שהה אליהו אילת בבירות ועסק בחקירת הישוב "דיר-אלקמר".
מ-1185/20 12/03/1928 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa a party of 100 Labours מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים שיעבדו בפחם תחת מר פארון  בעיקר ממצרים  כולל רשימות ושמות.
מ-1146/3 16/03/1928 Remittances from Canberra Australia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/42 24/03/1928 Irregularities – Chief secretary – government of Burma  Rangoon הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/35 31/03/1928 Remittances from Colonial secretary Singapore הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/17 27/04/1928 Remittances from British Consul Rhodes הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/22 08/05/1928 Remittances – British Consul General – Meshed Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2084/6 15/05/1928 מכתבים מאווה ברג לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה העברית והיידיש בנוגע לספר "דמויות" מאת רחל ינאית בן-צבי.
מ-1145/27 16/05/1928 Remittances Deputy secretary to the government of Bengal Calcuta הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/20 23/05/1928 Remittances from British Consul General at Tientsin China הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/51 28/05/1928 Remittances – British Consul General Hankow China הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/43 01/06/1928 Remittances from British Consul Batavia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/52 11/06/1928 Remittances – British Vice Consul Sourabaya Java הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/50 12/06/1928 Remittances – British Consul General Manila Philippine Islands הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/21 13/06/1928 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa a party of 100 Labours מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר  לעבודה תחת מר פארון  בעיקר ממצרים  כולל רשימות ושמות.
מ-1145/45 05/07/1928 Remittances – British Consul General Mukden China הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/22 25/07/1928 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa a party of 100 Labours מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר שיעבדו בפחם תחת מר פארון. בעיקר ממצרים  כולל שמות ורשימות.
טס-12266/2 01/10/1928 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 2 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
טס-12255/4 01/11/1928 Register of Births – Jerusalem (A) – part 4 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר
גל-64104/8 01/11/1928 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בעמ
מ-1145/47 03/11/1928 Remittances – secretary to government of Madras הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/23 20/11/1928 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa a party of 100 Labours מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר  וויזות ואישורי כניסה ל100 פועלי פחם שיעבדו תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות וכן תאריכי עזיבה את ישראל.
מ-1145/46 30/11/1928 Remittances Colonial secretary Nassau Bahamas Islands הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/28 31/12/1928 Irregularities – Deputy secretary to the government of Bengal Calcuta הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2904/13 01/01/1929 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
מ-1185/24 12/02/1929 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa a party of 100 Labours מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר ממצרים לעבודה בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות.
מ-1145/10 31/03/1929 Remittances – British Consul – Basrah Iraq הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2084/3 01/05/1929 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבות בשפה העברית  האנגלית והיידיש בנוגע למשק הפועלות.
גל-64104/9 01/06/1929 מגן דוד אגודה הדדית בעמ
גל-64104/6 01/06/1929 אגודת הקצבים העברים בירושלים אגודה הדדית בעמ
מ-1185/25 04/06/1929 Labour for Michel Pahraon & Co. Haifa (a party of 100 Labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים שבאו ממצרים לעבוד בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות.
ג-8240/4 01/08/1929 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי אוסף תעודות שחלקן שולב בספר לזכרו של יצחק בן-צבי. התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי
מ-1185/26 29/09/1929 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 Egyptian labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שבא ממצרים לעבוד תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות  בעיקר הבקשות שלו שיאשרו לו להביא 100 עובדים.
מ-1145/23 28/10/1929 Correspondence – Irregularities – British Consul General – Meshed Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/25 27/12/1929 Irregularities – British Consul – Fiume Italy הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/27 28/12/1929 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 Egyptian labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר לעבודה תחת מר פארון  רשימות ושמות
פ-2115/3 01/01/1930 מחברת רחל ינאית בן-צבי. מחברת ובה חשבונות מתקופת המשתלה.
פ-2904/18 01/01/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי. התאריך משוער.
פ-2904/25 01/01/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית. התאריך משוער.
פ-2904/26 01/01/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושאים אישיים כגון חשבונות  שכירות ועוד. התאריך משוער.
פ-2084/17 01/01/1930 שאלון מטעם אירגון "ההגנה" לאבני בן-ציון שאלון מטעם אירגון "ההגנה" לאבני בן-ציון.
פ-2410/9 01/01/1930  חומר של בנימין יפה – "במישור"  על הרב מרדכי גימפל יפה
פ-2410/12 01/01/1930 חומר של בנימין יפה – מאמרים
גל-64093/5 01/01/1930 אגודה הדדית להספקת מים בבאר יעקב בעמ
גל-64093/6 01/01/1930 פרמקו חברה הדדית בתל אביב בעמ
פ-2105/3 20/01/1930 מכתבים מיצחק בן-צבי לאליהו אילת מכתבים בנוגע לנסיעתו של אליהו אילת לעירק.
ג-8240/5 30/01/1930 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי אוסף תעודות שחלקן שולב בספר לזכרו של יצחק בן-צבי   התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי
פ-2904/16 23/03/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא קבוצות נוער ומשקי פועלות ברחבי הארץ.
מ-1145/2 03/04/1930 Remittances – British Consul Mersina הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/28 19/04/1930 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר  וויזות ואישורי כניסה  בנוגע ל100 עובדים שיעבדו בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות. בעיקר ממצרים.
טס-12266/3 01/05/1930 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 3 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-1145/29 21/05/1930 Remittances from British Consul Tabriz Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/54 24/06/1930 Irregularities – Colonial secretary – Colombo הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/29 01/08/1930 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים שיבואו ממצרים לעבודה בפחם תחת מר פארון  וויזות ואישורי כניסה. כולל רשימות ושמות. (כ100 עובדים)
מ-1146/4 04/08/1930 Irregularities – Secretary Dept of Home affairs – Canberra Australia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/5 29/09/1930 Remittances from Perth  Australia הנפקת ויזות לארץ ישראל
גל-64093/7 01/12/1930 יהודה אגודה קואופרטיבית של נהגי ראשון לציון בעמ
מ-1185/30 15/12/1930 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע לעבוד פה בפחם  תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות  כולל בקשות להישאר באופן קבוע  וויזות ואישורי כניסה.
מ-1145/24 26/12/1930 Remittances from British Consul Kermanshah Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/12 15/01/1931 Irregularities British Consul Piraeus הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12255/5 01/03/1931 Register of Births – Jerusalem (A) – part 5 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר
מ-1185/31 28/03/1931 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות טכניות בנוגע לכוח עבודה זר בעיקר ממצרים לעבודה בפחם  תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות ותשובות לגבי הוויזה. כולל גם מכתבים בנוגע לאנשים שנשארו בארץ מעבר לזמן שאושר להם. וכן הסכמים כלכליים.
גל-64104/5 01/04/1931 זהר קבוצה קואופרטיבית לעבודות חשמליות בתל אביב בעמ
פ-2087/11 22/04/1931 מכתבים מליובה ודוד בורוכוב לרחל ינאית בן-צבי מכתבים בשפה העברית והיידיש בנושאים אישיים.
ג-8240/8 01/07/1931 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי אוסף תעודות שחלקן שולב בספר לזכרו של יצחק בן-צבי. התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי
מ-1185/32 20/08/1931 Labour for Michel Pharaon & Co. Haifa (a party of 100 labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע ממצרים לעבודה בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
מ-1185/33 16/12/1931 Admission of Labours for R Pharaon & Feib Co. Haifa (a party of 100 Labours) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר שהגיע לעבוד בארץ תחת מר פארון בפחם  בעיקר ממצרים  כולל רשימות ושמות.
מ-5751/1 01/01/1932 תיקי פרט – קרקעות
פ-2047/22 01/01/1932 תמצית מ – "Notices of  the Modern Samaritans – Illustrated by Indcidents in the Life of Jacob Esh Shelby" – E.T. Rogers תרגום השם: הערות על השומרונים המודרנים – מודגמות ע"י אירועים מחייו של יעקב אש שלבי ומתורגמות ע"י א.ת. רוג'רס. הספר יצא לאור ב-1855 (ביחס לתמצית טווח התאריכים משוער).
מ-1146/47 18/01/1932 Correspondence with B.P.C.O – Warsaw הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12266/4 01/02/1932 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 4 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-1145/13 03/03/1932 Remittances from Colonial secretary's Office – Cyprus Nicosia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/35 20/06/1932 Admission of Labourers for Messrs. R. Pharaon & Fils. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר ממצרים שיעבוד בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
מ-1185/34 13/07/1932 Admisssion of Labourers for Messrs. R. Pharaon & Fils. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לכוח עבודה זר בעיקר ממצרים  שיעבוד בפחם עבור מר פארון. כולל רשימות  שמות ואישורים.
מ-1185/36 17/08/1932 Admission of Labourers for Messrs. R. Pharaon & Fils. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעובדים זרים שהגיעו ממצרים לעבוד בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות ושמות
מ-1145/56 13/10/1932 Remittances from British Consul Medain הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/57 06/12/1932 Remittances from Deputy secretary to government Allahabad United Provinces הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1185/37 22/12/1932 Admission of Labourers for Messrs. R. Pharaon & Fils. Haifa מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לאישורי כניסה וויזות לעובדים (בעיקר ממצרים) שיעבדו בפחם תחת מר פארון. כולל רשימות  שמות ופרטי כניסה.
מ-1145/60 27/12/1932 Correspondence with British Consul Kerman Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/61 27/12/1932 Correspondence with British Consul Ispahan Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/9 02/01/1933 Correspondence British Consul General – Beirut הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/68 02/01/1933 Remittances from Chief Permit Officer Amman הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12255/6 01/04/1933 Register of Births – Jerusalem (A) – part 6 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר
פ-2105/6 13/05/1933 מכתבים מיצחק בן-צבי לאליהו אילת מכתבים בשפה העברית והאנגלית בנוגע לנסיעת אליהו אילת לבירות והתיישבות יהודים בסוריה.
מ-1145/59 22/05/1933 Irregularities – government in Sind Karachi India הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1146/36 01/06/1933 Remittances British Consul General – Leningrad הנפקת ויזות לארץ ישראל
גל-64102/7 01/06/1933 נצח חברה הדדית לבטוח וחסכון אגודה שתופית בעמ
ג-8240/12 02/06/1933 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי קטעי עיתונות וכתבי עת  תעודות שונות של יצחק בן צבי ושל הועד הלאומי בנושא יהדות גרמניה בתקופת עליית השלטון הנאצי ונושאים נוספים הקשורים ליישוב היהודי בארץ  שנאספו לצורך פרסום ספר הנצחה על ידי מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה.
פ-50/20 09/08/1933 תעודות אישיות של אנשים שונים שפנו לעו"ד לויצקי פנקסי חבר בהסתדרות  דרכונים  בקשות לרשיונות הגירה ושהייה בפלשתינה (א"י) ועוד.
מ-1145/38 02/09/1933 Remittances – British Consul Peking הנפקת ויזות לארץ ישראל
פ-2909/1 01/10/1933 מכתבים מיצחק בן-צבי לרעייתו רחל ינאית בן-צבי מביקור שלו בסוריה ורשימות מביקור זה במכתבים וברשימות מתאר בן-צבי את הכנותיו לנסיעה  את ביקוריו בדמשק ובחלב ועוד (לגבי הרשימות נראה שבן-צבי כתב אותם לאחר חזרתו).
מ-1145/62 09/10/1933 Correspondence with British Charge d'Affaires Kabul Afghanistan הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/19 10/10/1933 Correspondence with British Consul Shiraz Tehran הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/30 10/10/1933 Correspondence with British Consul Tabriz Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/4 10/10/1933 Correspondence with British Consul Bushire הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/63 10/10/1933 Correspondence with British Consul in Bandar Abbas Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/64 10/10/1933 Correspondence with British Consul in Seistan and Kain Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
מ-1145/65 10/10/1933 Correspondence with British Consul in Ahwaz Persia הנפקת ויזות לארץ ישראל
טס-12266/5 01/11/1933 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 5 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
ג-8241/1 02/11/1933 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי קטעי עיתונות וכתבי עת  תעודות שונות של יצחק בן צבי ושל הועד הלאומי בנושא יהדות גרמניה בתקופת עליית השלטון הנאצי ונושאים נוספים הקשורים ליישוב היהודי בארץ  שנאספו לצורך פרסום ספר הנצחה על ידי מחלקת תיעוד והנצחה בארכיון המדינה.
מ-1146/13 23/11/1933 Remittances – British Consul – Stockholm הנפקת ויזות לארץ ישראל
ב-28157/15 01/12/1933 ועדה משפטית לעזרת תיירים (713) עדה משפטית לעזרת תיירים
פ-2904/1 01/01/1934 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא המשתלה במשק הפועלות.
מ-1180/26 27/02/1934 Return of Exceptional Registration as immigrants of travellers דוחות מחלקת הגירה על טיפול (טיפול עובדים לפי ימים) בבקשות ועל נוסעים (מבקרים) שנרשמו כעולים.
גל-64103/4 01/03/1934 הנוער הציוני קבוץ פועלים להתישבות אגודה שתופית בע"מ
גל-64103/8 01/03/1934 הספקה אגודה שתופית בע"מ
גל-64103/10 01/04/1934 קואופרטיב הירקנים הארץ ישראלי בעמ
גל-64103/11 01/04/1934 אשראי וחסכון טבריה אגודה שתופית בעמ
גל-64103/9 01/04/1934 קפת מלוה וחסכון קואופרטיבית של העובדים ברמתיים והסביבה בע"מ
גל-64103/3 01/05/1934 קואופרטיב החוף בתל אביב בע"מ
גל-64103/7 01/05/1934 הנמל קואופרטיב לעבודות הובלה קואופרטיב החוף בע"מ
גל-64103/1 01/05/1934 ברית פקוח לקואופרציה צרכנית בעמ
גל-64102/3 01/06/1934 מפעל הבתים המשותפים אגודה שתופית בעמ
גל-64102/2 01/06/1934 אגודת המים השתופית בבית עובד בעמ
גל-64102/5 01/06/1934 בזלת אגודה קואופרטיבית לתעשיית מוזאיקה וכל מיני תעשיות מלט בעמ
גל-64102/4 01/06/1934 המרכבה אגודה שתופית להובלה בעמ
גל-64102/6 01/06/1934 נגריה של הפועל המזרחי בתל אביב אגודה שתופית בעמ
גל-64102/8 01/06/1934 קואופרטיב התופרות של הפועל מזרחי בתל אביב בעמ
פ-2087/12 21/07/1934 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
טס-12255/7 01/12/1934 Register of Births – Jerusalem (A) – part 7 רשימת הלידות ביישובים ערבים במחוז ירושלים הכוללת את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום. שמות היישובים: אבו דיס (ابو ديس)  עין כארם (عين كارم)  ענאתא (عناتا)  ערטוף-הר טוב (عرتوف)  עקור (عقور)  בית אג'זא (بيت إجزا)  בית ת'ול (بيت ثول)  בידו (بدّو)  ביר נבאלא (بير نبالا)  בית נקובא (بيت نقّوبة)  בית איכסא (بيت إكسا)  בתיר (بتير)  בית דוקו (بيت دقّو)  בית צפאפא (بيت صفافا)  בית ענאן (بيت عنان)  בית סוריכ (بيت سوريك)  בית חנינא (بيت حنينا)  בית מחסיר (بيت محسير)  דיר יאסין (ديرياسين)  אלעיזריה ( العيزريه)  ענב  עיסאוויה (العيساوية)  עמואס (عمـواس)  עישוה  אל-ג'ודיירה (جديره)  אל ג'ורה  ג'בע (جبع)  ירִיחוֹ (أريحا)  אל-ג'יב (الجيب)  קלנדיה (قلنديا)  קיטלה  ח'ירבת אל-לוז (خربة اللوز)  אֶל-קֻבֵּיבֶּה (القبيبة)  אל-קבו (القبو)  ח'רבת אל-ע'ומור (خربة العمور)  קטנה (قطنّه)  כפר עקב (كفر عقب)  בימתה  ליפתא (لفتا)  אל-מאלחה (المالحة)  מכמס (مُخماس)  ניטאף (نطاف)  א-נבי סמואל (النبي صموئيل)  ראס אבו עמאר (راس أبو عمّار)  א-ראם (الرامّ)  ראפאת (رفات)  סאריס (ساريس)  צור באהר (صور باهر)  צטאף (صطاف)  שועפאט (شعفاط)  סילְוָאן (سلوان)  אל-ולג'ה (الولجة)  חור  ילו  דיר
פ-2120/30 01/01/1935 ספר בשם "זובאטאוושטשינע" ספר בשפה היידיש אודות תופעה שמהותה התארגנות פועלים תחת השגחת הממשלה ונגד המהפכה בברית המועצות.
פ-2087/13 01/01/1935 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
טס-12266/6 01/01/1935 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 6 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
גל-2525/5 10/01/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 11851 עד 11875.
גל-2525/6 08/02/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספר התעודות: 11776 עד 11800.
גל-64094/9 01/03/1935 קבוצת סבלים ונהגים אגודה שתופית בעמ
פ-2087/15 02/03/1935 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2087/16 18/04/1935 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים. מכתב מעלי בן צבי לאמו לרחל ינאית.
גל-64094/11 01/05/1935 הזפתן קבוצת פועלים לעבודות זיפות אגודה שתופית בעמ
גל-64094/7 01/05/1935 מפעל הבתים המשותפים בתל אביב ו אגודה שתופית בעמ
גל-64094/1 01/06/1935 כרמל על יד הים אגודה שתופית בעמ
גל-64094/2 01/06/1935 אגודה הדדית בית שתופי ז של הפלס בחיפה בעמ
גל-64094/6 01/06/1935 קרית חרושת אגודה שתופית בעמ
גל-64070/1 01/09/1935 קבוצת גורדוניה ניר חיים קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ מאזנים שנתיים של הקבוצה
גל-2525/4 13/09/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 15751 עד 15775.
טס-12266/7 01/10/1935 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 7 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2904/11 01/01/1936 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
ח-981/15 01/01/1936 תיקי משרד האשלג בלונדון – מפות מטאורולוגיות – כמות הגשמים הממוצעת בתיק מפות מטאורולוגיות ומדידת כמות הגשמים בברזיל.
פ-2087/20 01/01/1936 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2087/17 14/01/1936 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2904/23 30/04/1936 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אודות ירושלים  הגדוד העברי  עיתון "האחדות" ועוד.
טס-12266/8 01/08/1936 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 8 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2910/1 22/12/1936 רחל ינאית בן-צבי – כתבים חיבורים בשם "במעלה החמישה – רשמי עליה"  "המפנה" (דברים שנאמרו ברדיו ביום הפועלת הבינלאומי)  וחיבור אודות מאורעות תרצ"ו.
פנק-1828/3 01/01/1937 ק  5852 חיפה (ספר גדול) ק 5852 חיפה (ספר גדול)
פ-277/49 01/01/1937 חסיין דאודי – תביעה כספית (1938) תביעת סבע'תאללה אל-אנסארי נגד עבדאללה אל-אנסארי מירושלים ואחרים בפרשת חוב כספי.
פ-278/6 01/01/1937 חסיין דאודי – אדמה בית-לחם (1938) תביעת סלים אל-בנדכ נגד אבראהים סלמאן בפרשת הפרת הסכם מכירת חלקת קרקע.
פ-2152/10 03/01/1937 מבוא ומאמרים שהופיעו ב"ספר השומר". טיוטות רישומים בנושא פעילות ארגון "השומר" בזמן מלחמת העולם הראשונה  אסיפות שונות של ארגון "השומר"  מסיבות ארגון "השומר" ועוד.
פ-2163/4 31/01/1937 התכתבות בין חברי ארגון "השומר" השונים התכתבות אודות כתיבת "ספר השומר".
פ-2174/29 11/03/1937 מאמרים לזכר אסתר בקר (שטורמן) מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "לבדה" שהתפרסם בכתב העת "דבר הפועלת"  מאמר בשם "אסתר" אודות פעילותה בארגון "השומר"  וכן מאמר שנכתב לספר "דמויות".
מ-1727/91 13/04/1937 Markovitz Yehuda of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יהודה מרקוביץ  ראשון לציון.
פ-3141/38 01/05/1937 פנקס מזון ע"ש רחל ינאית פנקס הפלגה ע"ש יצחק בן-צבי מהספינה S.S. Laurentic  בה הפליג בן-צבי במסגרת מיצג הספינות (Naval Review) של הכתרת ג'ורג' השישי.
גל-64094/5 01/05/1937 המומחה אגודה שתופית לכל מיני תעשיות מלט ומוזאיקה בחיפה בעמ
פ-2904/15 05/05/1937 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס אישי של רחל ינאית בנושאים שונים.
גל-64076/4 18/05/1937 בן שמן מושב עובדים קואופרטיבי אגודה שתופית בעמ בתיק התכתבויות של האגושה השיתופית בן שמן. בהתכתבויות מסמכי הקמה  פרוטוקולים ומסמכי סגירת האגודה.
פ-2087/22 13/06/1937 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2170/13 01/07/1937 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "דו שיח פוליטי" שהינו למעשה דו שיח בין רחל ינאית בן-צבי לבין נציג בריטי בנושא גבולות ארץ ישראל ככלל ועבר הירדן בפרט. בתיק מאמר נוסף של רחל ינאית בן-צבי בשם "לתולדות הגדודים העבריים".
טס-12266/9 01/11/1937 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 9 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2174/9 26/11/1937 כתבות מאת רחל ינאית בן-צבי כתבות לזכר שלמה קפלנסקי  אבינועם ילין  אסתר בקר  אליהו קראוזה ועוד.
פנק-1739/4 01/01/1938 ק  5348 כברה ק 5348 כברה
פנק-1528/1 01/01/1938 ק  4374 עיבלין ק 4374 עבלין
פנק-1528/2 01/01/1938 ק  4375 עיבלין ק 4375 עבלין
פ-2174/19 01/01/1938 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי טיוטת דברים לזכר אישים שונים כגון חיים צימרמן  יהודה וולפסון  אלכסנדר זייד  יצחק וולקאני ועוד. בתיק גם תדפיס מ"העבר" (רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה) בשם "דמותה של בת עיירה באוקראינה" לזכר שרה גולובצ'יק.
פ-2904/7 01/01/1938 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס בנושא ארגון ההגנה והמשתלה במשק הפועלות.
חצ-6100/18 01/05/1938 פלסטין – רשימת מלאי למיכל 6100
גל-64105/1 01/08/1938 יצרני הדר תל מונד אגודה שתופית בעמ
טס-12266/10 01/09/1938 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 10 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-1812/98 20/09/1938  Rabinowitch Aharon of Gedra – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אהרון רבינוביץ  גדרה.
מ-1812/103 07/10/1938 Hirshbruch Fritz of Rishon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1812/104 07/10/1938 Straus Sali of Riahon Lezion – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סלי שטראוס  ראשון לציון.
מ-1812/95 11/10/1938  Feldman Mordechsi of Beit Oved – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מרדכי פלדמן  בית עובד.
מ-1812/101 31/12/1938 Gorodlssky Shraya of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שריה גורדסקי  רחובות.
גל-2528/20 27/08/1939 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1939 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 38426 עד 38450.
גל-64096/14 01/10/1939 אגודה צרכנית של עובדי ועד הדר הכרמל אגודה שתופית בע"מ
פ-2910/24 11/10/1939 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אמנון שטיין התכתבות אודות כנס ראש חודש ליוצאי פולין בבית הנשיא.
טס-12266/11 01/12/1939 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 11 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-1727/138 26/12/1939  Feldman Shlomo – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שלמה פלדמן.
פ-2087/24 01/01/1940 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2083/2 01/01/1940 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בשם "החברות מתנדבות כאחיות בבתי חולים".
מ-1341/43 01/01/1940 משטרה מנדט משטרה מנדט
מ-1727/14 09/01/1940 Schmuel Zyskind Powembrowsky-Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שמואל זיסקינד פובמברובסקי  קרית שמואל. בקשת חידוש רשיונות נשק עבור משקו על שמות אלכסנדר עברי  מיכאל עמני ואריה חורן.
מ-1727/15 24/01/1940 Rubin Shlomo – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שלמה רובין.
א-70/16 01/03/1940 ענין גד פרומקין –  מסמכים משפטיים תכתובת בנושא עזבונות
ג-839/15 01/04/1940 בית-ספר עממי נתניה בית-ספר עממי נתניה-דו"חות על הישגים בלימודים (הספק החומר על ידי המורים) לסוף שנת 1940  לפי מקצועות הלימוד.
מ-1727/80 26/06/1940 Gavriel Jacob of Mikveh Israel – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ג'יקוב גבריאל  מקוה ישראל.
מ-1727/81 16/07/1940 Lieut R.K.J Nolan of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/82 17/07/1940 Vaad Mifaal Hechadash Zafon Tel Aviv – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – ועד "מפעל החדש" בצפון תל אביב.
חצ-4833/1 01/08/1940 חוף-השנהב – מומחים (כרך א')
ח-981/16 12/08/1940 תיקי משרד האשלג בלונדון – דו"ח מדידות גיאואלקטריות באזור ים-המלח בתיק דוחות גיאולוגיים של איזור ים המלח.
מ-1727/83 14/08/1940 Brassey Hugh Trefusis of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/85 18/08/1940 Havourat Hapoalot of Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – "חבורת הפועלות"  פתח תקווה.
מ-1727/86 25/08/1940  Ferguson Maurice Alfred – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלפרד פרגסון.
מ-1727/87 28/08/1940 Yankelevitz Leib of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת הנשק – ליב יענקלביץ  רחובות.
חצ-4832/8 01/09/1940 חוף השנהב – חקלאות
גל-64097/10 01/09/1940 שבי ציון אגודה חקלאית שתופית בע"מ
מ-1727/88 04/09/1940  Liaut Stewart Henry Thorpe – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/93 06/09/1940  Rebhun Isaac of Bnei Brak – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יצחק רבהון  בני ברק.
מ-1727/90 12/09/1940 Wilfrid Alen Oliver – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – וילפרד אלן אוליבר.
מ-1727/92 22/09/1940  Charles Richard Croft – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/89 28/09/1940  Ross John Alexander of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אלכסנדר ג'ון רוס  רחובות.
מ-1727/97 14/10/1940  Kupat Milveh Haklait – Petah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קופת מלוה חקלאית  פתח תקוה.
מ-1727/98 21/10/1940 S.S. Wilson of Pethah Tiqva – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – וילסון  פתח תקווה.
טס-12266/12 01/11/1940 Register of Births – Tel Aviv (B) – part 12 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
גל-64096/11 01/12/1940 אגודה צרכנית שתופית במקוה ישראל בע"מ
גל-64096/12 01/12/1940 אגודה צרכנית שתופית של עובדי תנובה במחוז תל אביב בע"מ
גל-64097/2 01/12/1940 קואופרטיב זיפזיף בנוה חיים אגודה שתופית בע"מ
גל-64097/11 01/12/1940 צרכניה אגודה שתופית של עובדי חברת חשמל לארץ ישראל בחיפה בע"מ
מ-1727/113 31/12/1940 Hovin Yehuda of Rehovoth – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יהודה חורין  רחובות.
מ-1727/133 28/02/1941 Sitkov Arye of Rehovot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אריה סיטקוב  רחובות.
מפה-4950/1 10/03/1941 ( ג'נין – תרשים תכנית של כבישים )   Jenin – Outline Road Scheme בתיק תרשים תכנית התכנון של כבישים בעיר ג'נין על-גבי נייר שקוף מוצהב; סומנו גבולות התכנית; כבישים הקיימים  מתוכננים והמיועדים להרחבה; מס' A  B  C; U.B.M. 2-5; מידות; אתרים אחדים  קו רכבת עפולה – נבלוס סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של תכנון  כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות הערה – התכנית עובדה ממקורות שונים ומשוערת בלבד; מידות של כבישים  בנינים וכו' חייבות להבדק בכל מקרה לגופו של ענין נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/256/39; מס' אסמכתא Ref. Number Z/997/37; תאריך 10.3.41; שורטט ע"י H.S.; חתימת היועץ לתכנון עירוני A. Kendall
מ-1727/143 15/04/1941  Bronstein Avraham of Nahalat Yitzchak – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אברהם בורשטיין  נחלת יצחק.
מ-1727/145 19/05/1941  Warshawsky Stefan – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – סטפן הרשוביץ.
מ-1727/146 23/05/1941  Plewko Yerzy – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
מ-1727/147 23/05/1941 Mohr Marian – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – מריאן מוהר.
גל-3949/14 24/07/1941 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תל-אביב – חולוקה מפה
גל-64097/6 01/09/1941 שדמות דבורה מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ
פ-974/10 18/09/1941 החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה – הוועד המנהל  הזמנות להרצאות ואירועים  התכתבויות בנושא הוצאת ספרים  סקירות בנושא חפירות ארכיאולוגיות; תקנון החברה  סיכומי דיונים ועוד.
מ-1727/144 31/12/1941 Zeldowitcz Chaim – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – חיים זלדוביץ.
פנק-1829/2 01/01/1942 ק  5856 לוד (קלסר גדול) ק 5856 לוד (קלסר גדול)
מ-4941/7 01/01/1942 Weekly Statement of Purchases & Sales of Tea – דו"ח שבועי על רכישה ומכירה של תה בתיק דוח"ות על רכישה ומכירה של תה.
מ-4941/2 01/05/1942 Monthly Return – Food Stuffs – General – דיווח חודשי – מוצרי מזון – כללי בתיק מכתב וטבלה/דו"ח על מוצרי מזון במלאי  בתנועה ובהזמנה לממשלת ארץ ישראל ע"י התאגיד המסחרי של הממלכה המאוחדת (United Kingdom Commercial Corporation).
מ-4941/3 01/06/1942 Foodstuffs – Purchase by Thomas Cook & Sons – מוצרי מזון – רכישה ע"י תומאס קוק ובניו התכתבות בנושא רכישה של מוצרי מזון ע"י חברת תומס קוק ובניו.
מ-4941/8 01/07/1942 Weekly Statement of Purchases & Sales of Dates by Steel Bros – דו"ח שבועי על רכישה ומכירה של תאנים ע"י האחים סטיל בתיק דוח"ות על רכישה ומכירה של תאנים ע"י סוכני ממשלת ארץ ישראל  האחים סטיל.
מ-4941/6 01/07/1942 Weekly Statement of Purchases & Sales of Pearl Sago – דו"ח שבועי על רכישה ומכירה של סגו פניני בתיק דוח"ות על רכישה ומכירה של סגו פניני (קמח המופק מגזע דקלים הגדלים בדרום-מזרח אסיה).
תת-9/14 01/07/1942 תיק מחלקת התעופה האזרחית המנדטורית "מידע מטאורולוגי מעקבה" על הקמת תחנה מטאורולוגית בעקבה תיק CA/45/42 של המחלקה לתעופה אזרחית של ממשלת המנדט "Meteorolgical Information from Aqaba" ("מידע מטאורולוגי מעקבה")  אשר דן בדיונים בתוך ממשלת המנדט עבור או נגד הקמת והחזקת תחנה מטאורולוגית ליד אילת בשנים 1942 – 1946. התיק נמסר לגנזך המדינה ע"י נפתלי רוזנן ב-1974. בתיק מידע  נתונים  דו"חות על שיחות וביקורים במקום ועוד.
גל-64093/10 01/08/1942 החקלאי אגודה שתופית חקלאית בפתח תקווה בעמ
טס-10051/1 31/08/1942 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 1 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
גל-64096/15 01/09/1942 אגודה צרכנית של עובדי ועד הדר הכרמל אגודה שתופית בע"מ
מפה-4820/1 09/09/1942 ( נקודת משטרה – אד-דהריה )   Police Post –  Adh-Dhahariya בתיק תרשים התכנית של נקודת משטרה באד-דהריה על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות קרקע  א' נתונים – מס' סידורי 047; מס' שרטוט – Number BP/1626/1A; שורטט ע"י S.Z.; נבדק ע"י B.A.; תאריך 9.9.42; בצד ימין – חתימות של אדריכל ראשי  עוזר לאדריכל  עוזר לאדריכל ראשי בצד שמאל – סימן ביטול באדום על-גבי הנתונים; ימינה ממנו רשום – הוחלף ( Superseded ) לפי מס' DRWG B/1626/46
מ-4941/4 01/10/1942 Foodstuffs – General – מוצרי מזון – כללי התכתבות בנושא רכישה של מוצרי מזון ע"י הממונה על המזון של ממשלת ארץ ישראל.
טס-10051/2 01/06/1943 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 2 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-4941/10 01/07/1943 [Statement of Purchases & Sales of Tea] – [דו"ח על רכישה ומכירה של תה] שם התיק אינו מקורי. בתיק דוח"ות על רכישה ומכירה של תה ע"י סוכני ממשלת ארץ ישראל.
פ-2220/11 21/10/1943 מכתבים מבתיה לישנסקי אל עמרם בן צבי. מכתבים מבתיה לישנסקי שנשלחו אל עמרם בן צבי בעת שירותו במצרים בזמן מלחמת העולם השניה ובהם דרישות שלום.
פ-253/19 01/01/1944 נג'יב אבו-שער – תביעה כספית פסק-דין בפרשת תביעת בכור סודרי מטבריה נגד מהראן סקיליג'יאן בגין חובות כספיים והתכתבות בפרשה.
טס-10051/3 01/01/1944 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 3 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-6169/4 01/01/1944 תצלומים שונים תצלומים ממקורות ערביים של ירושלים  לוחמים ערבים  כפר עציון  שיירה יהודית  המלך עבדאללה ואישים ירדנים- צילומים מחצר המלוכה של עבר הירדן-נכבדים מעבר הירדן  אשת הנציב העליון של פלשתינה-א"י  הרולד מקמייקל (ככל הנראה)   ארוחה בחצר המלוכה  טקסים  המלך עבדאללה עם יורש העצר טלאל. צילומים ממלחמת העצמאות: ביזת האזור המסחרי בממילא (2.12.1947)  לוחמים ערבים יורים על ירושלים המערבית (כנראה ליד בית טאנוס)  פיגועים ברחוב בן יהודה ובעיתון פלשתין פוסט  הרג תושבי גוש עציון לאחר כיבושו (13.5.1948)  הרס הרובע היהודי בירושלים-פיצוץ בית כנסת החורבה והרס בית הקברות בהר הזיתים.
פ-699/7 02/01/1944 פעילות בטורקיה למען הצלת יהודים פעילות בטורקיה למען הצלת יהודים-קטעי עיתונות (טורקית)  התכתבויות (באנגלית  גרמנית וטורקית)  דברי יצחק בן צבי במסיבת עיתונאים בענייני הצלה.
פ-2220/12 24/01/1944 מכתבים מבתיה לישנסקי אל עמרם בן צבי. בתיק מכתבים מבתיה לישנסקי שנשלחו אל עמרם בן צבי בעת שירותו באיטליה בזמן מלחמת העולם השניה ובהם דרישות שלום  רשמים מארץ ישראל ודברים על בני המשפחה.
מ-5089/18 01/07/1944 חליפת מכתבים עם משרד היועץ המשפטי בדבר תיקוני טעויות בפקודות
גל-1263/4 21/07/1944 שידורי רדיו לתלמידים שידורי רדיו וחוברות לימוד לתלמידי בית הספר.
חצ-4832/12 01/08/1944 חוף השנהב – כללי (כרך א')
מ-2438/56 13/09/1944 תיק חקירה – גרימת נזק לטלפון. שם המתלונן: אפרים בן יצחק שיריון שמות מוזכרים:  שוטר פרג' נורי  נסים לדי
טס-10051/4 01/10/1944 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 4 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
מ-5216/15 01/11/1944 HOVEVEI BRIDGE NAIM – TIBERIAS BRIDGE CLUB אגודת חובבי ברידג' "נעים"  טבריה
מ-5216/17 01/01/1945 SOCIETY – THE GALILEE MEMORIAL CHURCH TRUST אגודת "נאמני כנסיית הזכרון של הגליל" טבריה
פ-2159/7 05/01/1945 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבות אודות המורים ואנשי הצוות בחוות הלימוד.
טס-10051/5 31/03/1945 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 5 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
גל-64095/12 01/05/1945 המנהיר קואופרטיב לעבודות משרד בע"מ
גל-64095/3 01/07/1945 ארג קואופרטיב לאריגה של חיילים משוחררים בתל אביב בע"מ
גל-64095/2 01/07/1945 אלקטרון קואופרטיב להנדסה חשמל ורדיו בתל אביב בעמ
גל-64095/1 01/08/1945 קואופרטיב עובדי המספנה בחיפה בעמ
גל-64095/6 01/08/1945 מסעדה קואופרטיבית בטבריה בע"מ
גל-64095/14 01/09/1945 הכורכים אגודה שתופית בירושלים בע"מ
גל-64095/13 01/10/1945 ברקת אגודה שתופית של חיילים משוחררים לטיפול ביהלומים בעמ
פ-2079/56 04/10/1945 התכתבות רחל ינאית בן-צבי עם גורמים שונים התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע למאמריה של רחל ינאית בן-צבי.
מפה-5331/1 25/10/1945 ( תכנית הגג )   Roof Plan בתיק צילום של תרשים תכנית התכנון של גג הבנין ( בבנין בית-ספר ) על רקע אפור; סומנו שטחים שונים בגג עם מידות ( שרטוט של דוד מים סומן בורוד ) נתונים – מס' שרטוט Drawing Number 5/21A; שורטט ע"י ( חתימה ); חתימות של מנהל כללי ומנהל הלשכה הטכנית ( לא ברור ); תאריך 25.10.1945
פ-2220/13 22/11/1945 מכתבים מבתיה לישנסקי אל עמרם בן צבי. מכתבים מבתיה לישנסקי שנשלחו אל עמרם בן צבי בעת שירותו באיטליה בזמן מלחמת העולם השניה בנושא עתידו האישי  מדינת ישראל ועוד.
מ-4941/9 01/01/1946 Butter- Statement of Purchase & Sale by Government Agents -חמאה – דו"ח על רכישה ומכירה ע"י סוכני הממשלה בתיק דוח"ות על רכישה ומכירה של חמאה ע"י סוכני ממשלת ארץ ישראל.
פ-2084/41 01/01/1946 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "בחזית עם הילדים בחוות הלימוד" בנושא קליטת הנוער בחוות הלימוד  זיכרונות מיום נפילתו של עלי בן-צבי ועוד.
טס-10051/6 01/01/1946 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 6 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2084/45 04/01/1946 מאמרים בעניני עובדים שהתפרסמו בעיתונות הערבית מאמרים בשם "עניני עבודה ועובדים בעיתונות הערבית" ו"עניני עבודה ועובדים בישוב הערבי בארץ".
פ-2220/14 05/01/1946 מכתבים מבתיה לישנסקי אל עמרם בן צבי. מתוך אוסף יצחק בן-צבי – מכתבים מבתיה לישנסקי שנשלחו אל עמרם בן צבי בעת שירותו באיטליה בזמן מלחמת העולם השניה בנוגע לשחרורו מהצבא ועוד.
מ-2441/103 24/05/1946 תיק חקירה – גניבה מתלונן אשר גולדברג שמות מוזכרים: משפחות פורת  רוזנטל  קיסובסקי  יוסף שלמה מזרחי
מ-2441/109 12/06/1946 תיק חקירה – גניבה שמות מוזכרים: מזל בכר  רחל כהן   לוי בוקס קולנוע עדן
גל-64095/7 01/07/1946 קופת התגמולים של עובדי המגדניות בירושלים אגודה שתופית בע"מ
טס-10051/7 01/08/1946 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 7 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2159/10 01/01/1947 חוברת מאזן של חוות הלימוד בירושלים. בתיק גם פנקסי רישומים של רחל ינאית בנושא תוכנית הלימודים בחוות הלימוד.
פ-2155/4 01/01/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "ירושלים במבחן" מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "ירושלים במבחן"
פ-2155/5 01/01/1947 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "עם הילדים בחזית" מאמר אודות חוות הפועלות בתקופת מלחמת השחרור.
מגע-3559/6 01/01/1947 אזור חברון – כפרים אזור חברון – כפרים  רשום מקבלי ההלוואות.
פ-2087/4 20/01/1947 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
טס-10051/8 01/04/1947 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 8 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
ג-825/1 23/06/1947 לשכת התרבות  מחוז הצפון – הנחלת הלשון ( שונות ) הצעות לגבי תנאי העבודה של המורים למבוגרים  הצעת תקן לרכזים ולמורים 15.6.50  הצעת מינויים למשרות הרכזים  דו"חות כספיים ומעשיים על פעולות התרבות  בית-מדרש לשיפור הלשון – גליונות תיקוני הלשון  עלוני עובדי מחלקת התרבות "בשער העליה" מס' 2 – 7. חומר הדרכה ורשימת המוסדות והרכזים ( כתב-יד )  רשימת המושגים בעברית למכשירים טכניים בצירוף מקביליהם בשפות זרות; מסמכים כספיים  סיכומי ישיבות  טפסי שאלונים  הזמנות וקטעי-עתונות ( כולל תכנית פגישות עם לומדים בימי קיץ 23.6.47).
פ-2159/12 02/07/1947 בחינות של תלמידי חוות הלימוד במקצועות שונים. בתיק גם תוכניית יום העיון לתפקיד אם הבית בחוות הלימוד  מערכת שעות הלימודים בחוות הלימוד ועוד.
גל-64097/16 01/09/1947 העוגן קבוץ השומר הצעיר להתישבות שתופית בעמ
גל-64097/14 01/09/1947 קבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ו קבוצת פועלים להתישבות שתופית בהדר בעמ
גל-2939/1 05/10/1947 פנקס רבנות ראשית פנקסי (רשימות) הרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית (עמודים 37 – 45  50 – 63) ורבנים אחרים בארץ ישראל (עמודים 72 – 91)   הצעה לקורסים להשתלמות במשפט העברי והכללי מטעם ד" ש.ב. פלדמן (עמוד 109)  הצעה מדצמבר 1947 להקמת מכון לתחוקה ולמרעכת חוקים מבחינה תורנית למדינה היהודית המתוכננת (עמודים 119 – 121)  פרוטוקולים מישיבות של פורומים שונים של הרבנות הראשית  חיופי מזכרים והתכתבות בין הרבנים הראשיים יצחק אייזיק הלוי הרצוכנ וב"צ מאיר חי עוזיאל  מזכיר הרבנות הראשית הרב שמואל אהרן ובר  ד"ר זרח ורהפטיג   דוד צבי פנקס וגורמים נוספים בעניינים הקשורים ליחסי דת ומדינה במדינת ישראל (לפני ואחרי הקמתה): הסדרת תחום הנישואים והגירושים של יהודים על פי ההלכה  קביעת השבת כיום המנוחה  הקמת הרבנות הצבאית בראשות הרב שלמה גורונצ'יק (שלמה גורן)  נסינות לשילוב המשפט העברי בחוקי המדינה ועוד. בתיק מודעה של ממשלת פלסטינה -א"י (ממשחת המנדט) בנוגע לסמכותם של בתי המשפט הדתיים הלא-מוסלמים לגבי נתינים זרים בעניין מצבם האישי (עמודים 9 – 20); מכתב מאדם בשל דוד בצלאל לרב הרשי הרצוג  עם בקשה להשתדל למען שחרור אחיו יעקב בצלאל שהבריטים אסרו והגלו לקניה (עמודים 141 – 142) וכן תזכיר מ-1932 מטעם הרבנות הראשית לא"י לוועדה המתמד לעניי מנדטים של "חבר הלאומים"  בעניין פרישת "העדה ה
מ-5089/17 01/12/1947 INVENTORY OF THE BUREAU כתב בשמוש של המשרד (מצאי)
ג-10910/2 22/12/1947 ARAB HIGH EXECUTIVE – U.S.A  הועד הערבי העליון – ארה"ב קטעי עיתונים  דוחות על פעילותו קטעי עיתונות והתכתבויות מאת הוועד הערבי העליון; פניית המשלחת הערבית הפלשתינאית אל העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר 1947 על השתתפות הוועד הערבי העליון בעצרת ועוד. קטעי עיתונות גם בערבית; פעולות הוועד הערבי העליון בחצי הכדור המערבי.
ג-519/6 01/01/1948 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – גבר אלמוני  כפר-ויתקין כנראה שלמה קוטנובסקי  לוחם אצ"ל שנהרג על אלטלנה.
פר-84/2 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת פועלי ארץ ישראל – א'
פר-83/2 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות של מפלגת חרות
פר-83/3 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת חזית דתית תורתית (אגודת ישראל  פועלי אגודת ישראל  דתיים בלתי מפלגתיים)
פר-83/1 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות של המפלגה הפרוגרסיבית
פר-85/4 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות של רשימת למען ירושלים – ט
גל-49054/5 01/01/1948 מפקד לאוכלוסין ירושלים תש"ח-1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
ג-519/9 01/01/1948 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – דב קלנר מוזכרים בתיק גם: מנדל קאופמן  עודד זאב (אברהם). פרשת אלטלנה.
מגע-3585/1 01/01/1948 בית-לחם – שכירויות (תאריך אינו ידוע). רשימת שוכרי ומשכירי דירות בבית לחם.
פר-84/1 01/01/1948 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות של מפלגת הבונד (רנ)  העובד הדתי  אחדות העבודה – פועלי ציון  הציונים הכלליים  המפלגה הקומוניסטית הישראלית – מק"י
ג-3327/12 01/01/1948 חיילים יוצאי צפון אפריקה חיילים יוצאי צפון אפריקה.
א-7911/35 01/01/1948 מפת הגנה מרחבית של ירושלים גבול שיפוט העיר ירושלים וגבול מוצע. בתיק – מפת הגנה מרחבית של ירושלים. במקרא: הקו המסומן בירוק – גבול שיפוט העיר ירושלים. הקו המסומן בשחור – גבול מוצע.
מ-5216/13 02/01/1948 משטרת הישובים העבריים טבריה ארועים אבדני נשק וציוד משטרת היישובים העבריים באזור הגליל התחתון ועמק הירדן תיאור קרב בית קשת בתאריך 16.03.1948 בו נהרגו: לוי פיגנבוים  ישעיהו פינקנזון (פנקנזין)  עלי בן-צבי  נח בוכבינדר  יצחק פוזננסקי  אברהם בן שבת  יוסף כספי.  מוזכרים בתיק: צבי אברהמי  אליהו בישוצקי  דוד סטורניק  חיים חיון  עזרא כהן  אהרון ג'ינו  מאיר מזרחי  בכור ישכר  משה כהן  יהודה זוסמן (נהרג שלושה חודשים לאחר מכן)  יעקב וידריך  יהודה רווח  דב זליגמן סמילנסקי (נהרג 19.01.48)  דוד רוגצ'בסקי  גדעון סלומון  דן גרינשטיין  דוד שטרן  מנחם ילוז  דוד בס  אריה זילברשטיין  נסים אלמוס  משה הרצל  שרגא שפייזר  ברוך שועלי  ועוד
ג-523/87 01/02/1948 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – משה ויסבורד (אטלס ישראל)
טס-10051/9 01/02/1948 Register of Births – Tel Aviv (A) – part 9 רישום לידות בבתי החולים בתל אביב וחולון הכולל את הפרטים: מקום הלידה  תאריך הלידה  שם הילוד  מין הילוד  שם האב  גיל האב  דת האב  שם האם  גיל האם  דת האם  כתובת קבועה של ההורים  אזרחות האב  אזרחות האם  שם המודיע ותאריך הרישום.
פ-2155/2 03/02/1948 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לגרוניה ראש מכתבים בנוגע לשליחת אספקת מזון לחוות הפועלות.
פ-2079/52 20/02/1948 מאמר רחל ינאית בן-צבי בשם "בחזית ירושלים: מכתבים מחוות הלימוד" מאמר רחל ינאית בן-צבי בשם "בחזית ירושלים: מכתבים מחוות הלימוד".
גל-49054/3 01/03/1948 מפקד לאוכלוסין ירושלים תש"ח-1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
גל-49054/4 01/03/1948 מפקד לאוכלוסין ירושלים תש"ח-1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
גל-49054/6 01/03/1948 מפקד לאוכלוסין ירושלים תש"ח-1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
גל-49054/8 01/03/1948 מפקד לאוכלוסין ירושלים תש"ח-1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד.
גל-124/6 12/03/1948 גולדשטיין קלרי- נמט פיצוי נזקי מלחמה
גל-64094/8 01/04/1948 ארשוף ארגון פועלים להתישבות שתופית בעמ
פר-106/2 16/05/1948 מועצת העם תקופון ישיבות 1-4 ז' אייר תש"ח  תל אביב
פ-6169/5 20/05/1948 הפיקוד הערבי במחוז ירושלים חוברת מודיעינית על הפיקוד הערבי של מחוז ירושלים במלחמה  כולל תמונות. הוכן על ידי אברהם כהן וחתום בשמו המחתרתי – "ירוחם" (ככל נראה אחד מאנשי הש"י  שירות הידיעות של "ההגנה").
חצ-19/1 01/06/1948 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של הנציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם ד"ר מ. כהני בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאים שונים  בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום. כרך א'.
ג-306/3 14/06/1948 אלברט סנורי התכתבות בנוגע להעסקת אלברט סנורי  פקיד לשעבר בממשלת המנדט  במשטרה.
ג-5424/12 01/07/1948 חוקים – כללי – חלק א' רשימות שונות של התיקים בכנסת הראשונה 9-10.49  רשימת הצעות חוק בכנסת השלישית לפני כינוסה של הכנסת הרביעית; התכתבות בענינים כלליים וחוקים בודדים וכו'
גל-114/24 19/07/1948 סמסונוב אריה- זכרון יעקב התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד לנפגעי מלחמה  בנוגע לתביעת הפיצויים של אריה סמסונוב מזכרון יעקב: בקשות להקצבה  בקשת רישום נזקי רכוש (מטלטלין)  מתן הלוואות  טופס לתביעת פיצויים  הקצבת רשיון לקניית מקרר חשמלי ועוד.
א-2017/7 25/07/1948 דגל המדינה. החלטות ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים בנושא הצבת דגל המדינה בלשכת נשיא בית המשפט העליון ונושאי משרות ממלכתיות  שימוש בסמלי המדינה  מפרט הדגל  תקנות השימוש בדגל המדינה ועוד.
חצ-19/17 01/08/1948 ג'נבה – מוסדות האו"ם UNICEF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS EMERGENCY FUND התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם; משרד החוץ והארגון בענין הפליטים בא"י (בעיקר ילדים) ומשלוח D.D.T (די.די.טי) לישראל.
חצ-19/21 01/08/1948 ג'נבה – מוסדות האו"ם אונס"קו BIE ארגון האו"ם לחינוך  מדע ותרבות המשרד הבינלאומי לחינוך דו"ח על החינוך בישראל שהוגש לכנס הבינלאומי לחינוך  התכתבות בין נציג ישראל.
ג-8159/10 01/08/1948 רשימת מסמכים שמורים במזכירות הממשלה. רשימת מסמכים שמורים במזכירות הממשלה: שם המסמך  מס' ההחלטה  תאריך ישיבת הממשלה.
פ-2131/12 04/08/1948 קטעי עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שונים בנוגע לתוכנית הלימוד בכפר הנוער בעין כרם. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-504/7 01/09/1948 תיקי סיבות מוות – מס' 501 – 525 שמות הנפטרים: נתן ריקא  ארמית רוזנברג  יגאל זילברברג  גרשון דובינבוים  אלזה כץ  משה גוזלן  יהושע כהן  משה מושקטל  אליעזר שפירא  יוסף פרנקל  יוסף בן יוסף נחום  אליהו קטן  יעקב חלוגואה  ליפשיץ ישראל יצחק  יפה ויסברט  שמואל ויטמן  יהודה בן דוד  אריה בן דוד  שמואל בן יוסף מורי  טוביה גנדלר  אליעזר וויס  ברוך בלומנפלד  משה פישל  יוסף מילר  עוזר שועמי.
ג-9039/1 01/09/1948 תיאום הפעולות בין משרדי הממשלה התכתבות בנושאי קניית מפות  שירותי מדידות ותיאום בין המשרדים
חצ-87/17 01/09/1948 משרד החוץ – המזכיר הכללי התכתבות עם ח.ברמן
גל-46787/2 01/09/1948 מכתבים שוטפים   ממספר 1042 עד מספר 1360 מכתבים בנשואים  שונים
פ-2155/18 03/09/1948 מחברות ויומנים מאת רחל ינאית בן-צבי. רישומים בנושא הקמת חוות הלימוד  תקופת מלחמת השחרור בחוות הלימוד ועוד.
ג-4790/48 08/09/1948 הרב אברהם משה הרץ (מזכרת בתיה) עקרון מכתב בנוגע לפנקסי נישואין לרב
ג-306/41 09/09/1948 אברהם א. רומאנו פנייה לשר המיעוטים והמשטרה בבקשת סיוע במציאת עבודה.
ג-298/8 15/09/1948 אבו פריד בקשת אבו פריד מכפר טמרה לבקרו ולהמליץ עליו בפני המושל.
גל-1171/17 21/09/1948 מעברת אחוזת בת גלים התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למעברת אחוזת בת גלים: תנאי העסקה של עובדים  פרסים ללומדים  תקציב לטיולים  שיפוץ בית התרבות  תכניות לפעולות תרבות  דוחות המחלקה לתרבות  ספריה לילדי אחוזה ועוד.
ג-306/36 10/10/1948 אגוסטינה קנזיביטש התכתבות בנוגע לטיפול בבקשתה של אגוסטינה קנזיביטש.
ג-5363/45 01/11/1948 הצעות מומחים מחו"ל לשרות בארץ הצעות להבאת יהודים – מומחים בתחומים שונים לישראל – התכתבות בין-משרדית עם מוסדות ואישים בחו"ל; המלצות  תולדות-חיים
ג-6835/3 01/11/1948 לשכת השר בכור שטרית – הקמת תחנת משטרה באזור מגדל תזכירים והתכתבות בנושאים : הקמת תחנת משטרה במג'דל  תיקון רשת החשמל והמים  פעולה משטרתית במג'דל – אשקלון  כיבוש מג'דל.
גל-123/45 01/11/1948 שרף ליפא  צפת רישום נזקי מלחמה
חצ-2501/13 01/11/1948 חיפוש קרובים בצ'כוסלובקיה
פ-2087/5 10/11/1948 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים בנושאים אישיים.
גל-119/21 19/11/1948 בן שמעון אהרון  צפת בתיק בקשה לפיצוי בשל נזקי מלחמה לבית המדרש ע"ש יוסף קארו בצפת.
גל-106/2 01/12/1948 בית כנסת הדרת קודש  חיפה התכתבויות ומסמכים בנושא תביעת פיצויים על נזקי מלחמה לבית הכנסת.
גל-121/57 01/12/1948 פלפל שרה  צפת פיצוי נזקי מלחמה
סל-1567/1 08/12/1948 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 2 – כרך 5: 1957-1956  כרך 6: 1958-1957  כרך 7: 1959-1958) מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 2 – כרך 5: 1957-1956  כרך 6: 1958-1957  כרך 7: 1959-1958)
גל-120/63 12/12/1948 ויצברג באבא- צפת טיפול בבקשה לפיצוי על נזקי רכוש במהלך מלחמת העצמאות
גל-17006/12 01/01/1949 יחסים בין פקידי ממשלה לבין ערבים מכתבים בענין אירוח עובדים בבתי ערבים ועוד
ג-2913/1 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון – האות א'
ג-2913/2 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון – האות ב' (המשך בתיק מס' 3).
ג-2914/1 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון אותיות ל' – ס' (המשך בתיק מס' 2)
ג-2782/7 01/01/1949 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים -עפפי – אשדוד המינהל המחוזי רמלה
ג-2913/5 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון אותיות ה' – כ' (המשך בתיק מס' 6).
פ-2170/16 01/01/1949 חוברת מאת רחל ינאית בן-צבי. חוברת בשם" הארנון" שהוציאה רחל ינאית (דפוס אחדות  תל-אביב)  על נחל ארנון. בתיק טיוטת המאמר והחוברת עצמה.
ג-5241/3 01/01/1949 מחזות – הצילו כרך א'
מגע-3583/10 01/01/1949 טול-כרם – מיסים טול-כרם – מיסים  רשות תשלומי מיסים
פר-85/1 01/01/1949 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת חרות
פר-85/2 01/01/1949 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של ברית הציונים הרביזיוניסטיים בארץ ישראל – ברית הצה"ר.
פר-85/3 01/01/1949 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמלוה של מפלגת רשימת הלוחמים (יוצאי לח"י)
פר-82/2 01/01/1949 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת פועלי ארץ ישראל – מפא"י
פר-86/2 01/01/1949 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות של מפלגת רשימת הלוחמים – יוצאי לח"י
ג-2913/3 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון – האות ב' (המשך מתיק מס' 2).
ג-2914/2 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון אותיות ל' – ס' (המשך מתיק מס' 1)
ל-2174/23 01/01/1949 חברת תעופה "אל דרור" תיק משטרת ישראל  חברת תעופה אל-דרור  1948  העלאת עולים  שינוי שם חברה.
פ-912/1 01/01/1949 יומן אישי מתקופת היותו של יעקב צור שגריר בדרום-אמריקה
גל-66874/12 02/01/1949 פקודת האפוטרופוס על נפגעי המלחמה תשט 1949 סגור פקודת האפוטרופוס על נפגעי המלחמה תשט 1949 סגור
פ-941/4 11/01/1949 מצבת ההגנה מתוך אוסף פרטי של עו"ד יעקב סולומון. בתיק –  התכתבויות ופרוטוקולים של הועדה להנצחת זכר החללים שנפלו על הגנת חיפה ושחרורה – תכנית מפורטת; טקס הנחת אבן הפינה – מצבת עולם לנופלים.
ג-306/11 11/01/1949 אברהם עצור פנייה לשר המיעוטים בבקשת סיוע לקבלת משרה במשרדו.
ג-5669/17 01/02/1949 ועדה לעניני חוק ימי פרוטוקולים (סטנוגרפיים) מישיבותיה  התכתבות בענין מינויים לועדה.
ג-4729/18 07/02/1949 שערי תורה יפו בתיק התכתבות בנוגע לבקשת פיצויי מלחמה לבית הכנסת.
גל-106/53 21/03/1949 ארטרכט יוסף  נהלל טיפול בפנייה בנושא פיצוי על נזקי מלחמה
ג-306/5 24/03/1949 ג'ורג' כריסטו סריקט פניית פקיד לשעבר בממשלת המנדט לשר המיעוטים בבקשת סיוע בענייני תעסוקה.
ג-2177/45 08/04/1949 הנהלה – תעשית סוכר בתיק התכתבויות בנוגע לייצור סוכר בישראל.
חצ-2953/6 01/05/1949 סוריה – דו"חות קצינים ישראלים מלפני חתימת הסכם שביתת הנשק
גל-64094/4 01/05/1949 אגודה שתופית להספקת מים בכרכור בעמ
ג-525/115 29/05/1949 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (אזרחים) – אלמוני טבע בחוף חיאט חקירת מות אלמוני כתוצאה מטביעה בים.
ג-2715/12 14/06/1949 אגף התכנון – תעשיה בתיק התכתבויות עם אגף התכנון לגבי פיתוח מפעלים וייצור בארץ.
גל-6362/7 27/06/1949 מושב אלישמע – ירקונה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות  בנוגע למושב אלישמע – מושב עובדים להתישבות שתופית (כרמים): שאלון לישובים החדשים בארץ  טפסי הקצבת משרד הדתות לצרכי השירותים הדתיים  דו"חות וכרטיסי ביקור במושב  הרכבת ועד דתי חדש  פרוטוקולים מישיבות הועדה התקציבית על תקציב הועד הדתי של המושב  פניותיו של רב ושו"ב המושב מאיר בן לולו  פניותיו של הרב רפאל ביטון ממגדיאל ועוד.
גל-2964/3 30/06/1949 ד"ר יצחק גלזנר תיק אישי של יצחק גלזנר בנוגע להחזרי הלוואת דיור מתלושי השכר.
ג-2710/5 01/07/1949 אגף התכנון – קנית קרקעות קניית קרקעות. תכתובות בעניין
גל-54173/39 27/07/1949 עמק זבולון – תכנון השיכון. תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבות בנוגע להצעה להקמת והרחבת שיכונים בעמק זבולון.
חצ-19/4 01/08/1949 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של הנציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם ד"ר מ. כהני בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאים שונים. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום. כרך ד'.
חצ-19/22 01/08/1949 ג'נבה – מוסדות האו"ם  WORLD WFUNA FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS התכתבות בין הארגון לבין "החברה הישראלית למען האו"ם (מסונפת לאיגוד הבינלאומי של החברות למען האו"ם)  בענין ביקורו של נציג הארגון בישראל.
חצ-2501/14 01/08/1949 חיפוש קרובים ביוגוסלביה
ג-2181/43 12/08/1949 הנהלה – נחלים ותעלות התכתבות בנוגע לתקציב לטיפול בנחלים
ג-2175/49 30/08/1949 הנהלה – הסדרת ניקוז הנעמן. התכתבויות בנושא בניית גשרים  והקמת סכרים על נחל הנעמן לצורך ניקוזו.
חצ-2501/12 01/09/1949 חיפוש קרובים ברומניה
גל-117/37 16/09/1949 רדו עזריאל (גוש עציון) חיפה פיצוי על נזקי המלחמה
גל-6321/6 05/10/1949 קרית-שמונה אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות ביקור  שאלונים להרשמת בתי-הכנסת; התכתבות
ג-1902/14 16/10/1949 תיקים סגורים של שלטון עצמי – תל-מונד הדר-השרון בתיק התכתבויות של הרשויות תל מונד והדר עם בנוגע לענייני כספים  תקציבים  מיסוי וארנונה בשטחן.
פ-2131/9 19/10/1949 מכתבים מגורמים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לתוכנית הלימודים בכפר הנוער בעין כרם.
גל-106/1 20/10/1949 בית כנסת בית אברהם  אוהל יעקב  טבריה פיצוי על נזקי מלחמה
ג-12694/3 01/11/1949 ארכיון צה"ל – התכתבות עם ארכיון המדינה התכתבות בנושא: בקשה להפקיד בגנזך פרסומים וכל חומר ארכיוני אחר של צה"ל ועוד
גל-3930/43 08/11/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – בית-הלוי תרשימים ותכנין שהוגשו למתן אישור להרחבת המושב בית הלוי: הצעה להרחבה ו-"בית הלוי ב'". בנוסף  בתיק חוות דעת אדריכלית על ההצעה להרחבה.
גל-18943/6 10/11/1949 הוצאת ספרים "עם עובד" התכתבות בין הוצאת ספרים "עם עובד"  משרד החינוך (המדור לספריות וספרנות) ומשרד האוצר (מחלקת מטבע זר) בעניין הקצבת מטבע זר ל"עם עובד" (עבודות תרגום ותשלום שכר סופרים)  מפעלים ספרותיים  פרוטוקולים מישיבות הנהלה ועוד.
גל-66892/21 20/11/1949 ניסוח חוקים פק בזיון בתי משפט תיקון ניסוח חוקים פק בזיון בתי משפט תיקון
גל-64098/21 01/12/1949 שכונת פועלים חקלאיים א בהרצליה אגודה שתופית בעמ
גל-120/79 12/12/1949 פיבל הוכלר  צפת 1029 אח.  תיק פרט.
גל-12058/15 21/12/1949 משרד ראשי ומחוזות – תעשיית אבן וסיד בע"מ – חיפה בקשות לקבלת רישיון על כבשני סיד ורישיונות לחצוב שהוכשו ע"י חברת תעשיות אבן וסיד בע"מ בחיפה. בנוסף  בתיק תנאים מיוחדים לרישיונות שניתנו.
ג-864/105 22/12/1949 בית-החינוך עין-אילה ( עין-רזאל ) חילופי מכתבים בין המפקחים על זרם העובדים למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למושב כפר-אופר ( עין-רזל ) ולבית-הספר לילדי העולים בעין-אילה ( עין-רזאל )
פ-2132/22 01/01/1950 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטות מאמרים בנושא חוות הלימוד.
פ-2157/1 01/01/1950 חוברת בשם "חוות הלימוד". חוברת ובה מאמרים אודות אורח החיים בחוות הלימוד  הקמת המשתלה  עליית תלמידי חוות הלימוד לארץ ישראל ועוד.
גל-3298/19 01/01/1950 לשכת נשיא בית-משפט העליון – הגשת תביעות בדבר בזיון בית-המשפט לשכת נשיא בית-משפט העליון – הגשת תביעות בדבר בזיון בית-המשפט
חצ-1838/4 01/01/1950 אמנות ג'נבה
פ-2199/28 01/01/1950 יצחק בן-צבי – כתבים. רשימות מאמרים בתיקי השומרונים מאת יצחק בן-צבי.
פ-2759/10 01/01/1950 כפר הנוער בעין כרם. פתקיות אודות הניהול השוטף בכפר הנוער עין כרם.
פ-2759/25 01/01/1950 חוות הלימוד תזכיר שהוגש לחברי ועדת הקבע  כולל מפת שטח חוות הלימוד.
ל-2177/42 01/01/1950 מחנה עולים קרית אליהו תיק משטרת ישראל  בית עולים קרית אליהו  דוח מצב במחנה העולים
ל-2177/41 01/01/1950 מחנה עולים פרדס חנה תיק משטרת ישראל  מחנה עולים פרדס חנה  הפרת סדר  נוטרים   מות עולה  דוח הפגנה  כרוז  חברי כנסת
ג-5887/4 01/01/1950 מטבע זר – חברת אל-על אספקות בנזין ושמן העתקי חשבונות
ל-2177/44 01/01/1950 המצב במעברות תיק משטרת ישראל  המצב במעברות  דו"ח מהמעברות  הלכי רוח   פעילות מפלגתית  המפלגה הקומוניסטית  בדונים  עבודה  מעברת כפר סבא  הרצליה  כפר אונו  מעברת סקיה
ל-2177/31 01/01/1950 מחנה ראש העין תיק משטרת ישראל  קטעי עיתונות  ראש העין  שכר עבודה  כרוז  הפגנה  סידור חדר האוכל.
ל-2177/33 01/01/1950 מחנה עולים בית-ליד תיק משטרת ישראל  מחנה עולים בית ליד  תעמולת מק"י  יוצאי עירק  הפגנות  המצב במחנות העולים.
ל-2177/34 01/01/1950 מחנה עולים – באר-יעקב תיק משטרת ישראל  מחנה עולים באר יעקב  הפרעת סדר דתית  כרוזים  הפרת סדר  מעצר  שמירת שבת.
ל-2177/35 01/01/1950 מחנה עולים – גבעת שאול ב' תיק משטרת ישראל  מחנה עולים גבעת שאול  קטע עיתונות  התנגשות בין המשטרה לעולים
ל-2177/36 01/01/1950 מחנה עולים – טבריה תיק משטרת ישראל  מצב התעסוקה בטבריה  מחנות עולים בטבריה
ל-2177/37 01/01/1950 מחנה עולים – יבניאל תיק משטרת ישראל  מחנה עולים יבניאל  מצב העבודה במחנה  תנועת חרות
ל-2177/38 01/01/1950 מחנה עולים – שער העליה תיק משטרת ישראל  מחנה עולים שער העליה  מסיתים בקרב יהודי עירק  עולי יוגוסלביה  קומוניסטים  הלך רוח  התקהלות בלתי חוקית  גרימת נזק
ל-2177/39 01/01/1950 מחנה עולים – קורדני ב' תיק משטרת ישראל  מחנה עולים קורדני ב'  תעמולת מק"י בקרב יוצאי עירק  הפגנת עולים  מחוסרי עבודה  תנאים סניטריים
גל-5930/30 08/01/1950 ועדות שונות מינוי ועדות מיעצות שונות (נציגי המשרד) ע"י דב יוסף  שר האספקה והקיצוב-מינוי ועדה מיעצת לבעיות המחירים והיבוא של סחורות וחומרי גלם לתעשייה הכבדה ולתעשייה הקלה  ועדה לענייני קניות מגרמניה  ועדה מיעצת לענייני אופנה  מינוי נציגי השר בוועדת הקניות של משרד הביטחון   התכתבויות ופרוטוקולים מישיבות הועדות המיעצות לבעית המחירים והיבוא של חומרי גלם לתעשייה קלה ולענייני אופנה.
א-7912/15 22/01/1950 הישיבה המשותפת של מליאת הנהלת הסוכנות עם הממשלה – 22.1.1950 סטונגרמת הישיבה המשותפת של מליאת הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל עם ממשלת ישראל  בנוגע לנושאים: תקציב הסוכנות  תיאום העבודה של הסוכנות עם הממשלה  עריכת מגביות בחו"ל  שתדלנות ועוד.
ג-3313/21 26/02/1950 גניבת פרות גניבת פרות
פ-2132/19 13/03/1950 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבות בנוגע לאסון המוקש בחוות הלימוד בו נהרגו שבעה תלמידים.
פ-2910/41 14/03/1950 קטעי עיתונות כתבות בעברית וצרפתית שהתפרסמו אודות רחל ינאית בן-צבי בעיתונים "דבר" ו"LA PIONNIERE". בתיק גם הזמנות לטקסים  נאומי רחל ינאית ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2332/24 14/03/1950 שיכון  בשיט (ע"י גדרה) – דירות התכתבות בנוגע להוספת צריפים בשיכון ובקשה להעברת דירות לידי רסקו.
גל-6347/15 27/03/1950 קרית-שמונה אישורי מתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי ביקור; התכתבות
פ-2759/1 28/03/1950 כפר הנוער עין כרם התכתבות בעברית ויידיש בנושא תלמידי כפר הנוער עין כרם  הצעות תקציב ומסמכי חשבונות שונים של המוסד.
מגע-57/16 01/04/1950 מסי עיריית בית-סאחור מסים עיריית בית-סאחור ועוד.
ג-2710/20 19/04/1950 אגף התכנון – מגדל צדק בתיק התכתבות בעניין שימור העתיקות והקמת שיכונים במגדל צדק (מגדל אפק / ראש העין).
גל-2943/11 02/05/1950 ארגון בני הישיבות ארגון בני הישיבות.
גל-5908/11 09/05/1950 עומר מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע לתכנית בניין ערים מפורטת – עומר – תכנית למושב שיתופי: התכנית  הודעה בדבר החלטה לביטול תכנית מס' ע/58 מושב עובדים עומר  תכנית חלוקה ל-96 חלקות למתיישבים ועוד.
ג-4979/18 04/07/1950 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – שיכון עובדי מדינה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון עובדי מדינה המכיל חוזים ונתונים על כמויות ומחירי חומרי בניין.
ג-4729/3 10/07/1950 הרב שמואל אליעזר סלנט ירושלים בתיק התכתבות בנוגע לתפקידו כפקיד ובקשה לשחרורו מגיוס
ג-515/45 01/08/1950 מקרי מוות בליתי טבעי – תינוק מושב אוריה ב' צו קבורה לתינוק בן יומו
גל-1141/34 03/08/1950 קדמה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לקדמה: נרשמים לזרם העובדים  גילאי ילדים  פתיחת בית ספר יסודי  דוחות על רישום אזורי ועוד.
פ-2048/13 20/08/1950 משכן שילה ומקדש שכם – הרצאה בחוג העיון למקרא והוויכוח עליה בתיק תמלילים של הרצאה שנתן הנשיא יצחק בן-צבי בחוג לתנ"ך (למקרא) ושל הדיון בחוג ביחס להרצאה (כולל דברי ראש-הממשלה דוד בן-גוריון).
גל-110/22 26/08/1950 חאן חביב כפר קבביר – חיפה התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד לנפגעי מלחמה  בנוגע לתביעת הפיצויים חביב קהאן מכפר כבאביר ע"י חיפה (רחוב הירדן 17): בקשת רישום נזקי רכוש (מטלטלין)  הודעה על תביעת פיצויים  רשימת הסחורות והרכוש שהיו ברשותו ועוד.
חצ-2951/9 01/09/1950 מצרים – העברת תושבים ערבים
גל-49989/14 05/09/1950 האגף לפיקוח על העבודה – הימאים בתיק מכתב אודות הדרישה לפיקוח על עבודה הימאים
גל-64098/3 11/09/1950 במסילה אגודה שתופית לשכון עובדי סולל בונה ומפעליו בחיפה בע"מ – מאזנים מאזנים כספיים שנתיים של "במסילה" אגודה שתופית לשכון עובדי סולל בונה ומפעליו בחיפה בע"מ  דין וחשבון של ברית פקוח לאגודות שכון בע"מ.
גל-1149/33 20/09/1950 זנוח זוקא (דיר אבן ג') רישום לבתי הספר בכפר העבודה זנוח-רישום תלמידים לפי זרמים חינוכיים  רשימות תלמידים (שם  שם הורה  מין וגיל) לזרם אגודת ישראל.
ג-2327/27 24/09/1950 קרית בנימין וקרית נחום – הקצאת דירות התכתבות בנוגע למחירי דירות  השכרת בתים ומכירת בתים לדיירים.
ג-4979/30 01/12/1950 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – שיכון שוטרים תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון שוטרים המכיל חוזים בין ממשלת ישראל לחברת סולל בונה לבניית דירות  רשימת כמויות ומחירים ורשימת מקומות העבודה.
פ-2176/1 13/12/1950 פנקסי חשבוניות וקבלות של "קרן רעיית הנשיא לילדי ישראל" ושל בית הנשיא פנקסי חשבוניות וקבלות של "קרן רעיית הנשיא לילדי ישראל" ושל בית הנשיא.
ג-4790/11 14/12/1950 הרב שוב שני מכתבים בנוגע לתעודת נישואין
גל-12057/28 31/12/1950 משרד ראשי ומחוזות – תעשיית אבן וסיד בע"מ בתיק התכתבויות בנוגע לבקשות ומתן אישורי חציבה למחצבות אבן וסיד באיזור נצרת וכן תכניות טופוגרפיות של המחצבות.
גל-1340/5 31/12/1950 מחלקת העתיקות – חטיבת הנוטרים – אליעזר בן יעקב  קיסריה תיקו האישי של נוטר העתיקות אליעזר בן יעקב (שנידמן) מקיבוץ שדות ים: שאלון אישי עם תמונתו  בקשה למינוי זמני  שמירה על הפסל בקיסריה  התפטרותו מתפקיד הנוטר והחזרת הציוד.
פ-2197/1 01/01/1951 פרסומי ארכיון וייצמן. בתיק ספרי נספחים (רשימת מוכתבים)  ספר "חיים וייצמן – מדבריו" שיצא במלאת עשור לפטירתו  ארכיון וייצמן ובו פירוט החטיבות הארכיוניות אודות חיים וייצמן  תדפיס דו"ח עשר השנים הראשונות ב"יד חיים וייצמן"  ועוד.
פ-2170/10 01/01/1951 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "הקונגרס הראשון בלי הרצל"  שהתפרסם בכתב העת "דבר הפועלת"  הוצאת "הבונה"  מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ומועצת הפועלות (המאמר בנושא זכרונותיה מהקונגרס הציוני השביעי בשנת 1905). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2171/11 01/01/1951 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "מרחביה" שנכתב במלאת שלושים שנה לעליה על הקרקע.
פ-2171/13 01/01/1951 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר לזכר שרה לישנסקי  אחותה של רחל ינאית בן-צבי.
גל-7643/40 02/01/1951 לשכת השר – תעשית סוכר בתיק התכתבות בענין הקמת בית חרושת לסוכר באילת
ג-4980/16 02/01/1951 ממונה על תכנון כולל  ומשנה למנכ"ל – פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה  דו"ח ועוד'.
גל-6297/14 07/01/1951 מעברה עפולה ב' בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למעברת עפולה: אישורים למתן וקבלת ההקצבות  דו"חות וכרטיסי-ביקור  אחזקת בית כנסת  מורה לשיעורי תורה  מינוי רבנים  שאלונים לישובים חדשים בארץ  תקציב חזנות ושירותים דתיים  ריהוט לבית כנסת ועוד.
ג-2386/58 21/01/1951 תיקי אגף השיכון  משרד העבודה – הצעות לשיכון – שטיין נדיה ד"ר בתיק הצעות ורעיונות שלנשלחו לשרת העבודה  גולדה מאיר  בנוגע לשיכון עממי.
גל-3972/18 26/01/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – השרון הדרומי אלישמע בתיק – אישורי  תכניות בנייה באלישמע (אישור השרון הדרומי); תשריטי האיזור; תכנון בניין ערים גלילית למחוז לוד; תכנית מפורטת לכפר עבודה; פרסום בילקוט הפרסומים;
חצ-1817/6 01/02/1951 החוב הצבורי העותומני
גל-1694/34 05/03/1951 בית ספר ממלכתי אלישמע בית ספר לנערים עובדים בקולה (מושב אלישמע)-התכתבויות בנוגע לפתיחת בית הספר מזרם העובדים  ציוד ותשלומים לבית הספר  תקן בית הספר ועוד.
גל-54172/48 16/03/1951 כפר סירקין – חלוקת דירות  מוסדות ציבור. התכתבות ודוחות בנושא פתיחת קולנוע חלוקת דירות וכן תרשימים.
פ-2131/10 21/03/1951 ביטאון כפר הנוער בעין כרם בתיק חשבוניות וגם חיבורים של מספר תלמידים מכפר הנוער בעין כרם.
ג-788/74 30/03/1951 עפולה עלית מצב גני הילדים במעברת עפולה  פתיחת גן ילדים מזרם המזרחי בעפולה עלית- חילופי מכתבים בין מחלקת החינוך ומשרד המפקחים  הסתדרות הפועל המזרחי ומחלקת הקליטה של הסוכנות.
ג-825/13 16/04/1951 לשכת התרבות במחוז הצפון – נהריה הסכם בין המחלקה להשכלה במשרד לבין עירית נהריה בשטח פעולות תרבות והשכלה  דו"ח תמציתי של מחלקת התרבות בנהריה 1.4.51 – 31.3.52  דו"חות כספיים ומעשיים חודשיים על פעולות הנחלת הלשון  על פעולות השכלה ותרבות הוראות – שכר מורים  חילופי מכתבים בין לשכת התרבות מחוז הצפון למחלקה להנחלת הלשון  למחלקות להשכלה במשרד ובמחוז הצפון  לעירית נהריה ולמחלקה לתרבות של העיריה  הוראות לשיעורי ערב בעברית  רשימות הכיתות ועוד.
גל-50000/16 29/04/1951 האגף לפיקוח על העבודה – מדגמים לבטיחות בתיק התכתבות בנוגע לביצוע מדגמים בתחום בטיחות בעבודה והגיינה.
פ-2170/20 01/05/1951 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר בשם "מרחביה" שהתפרסם בעיתון "העולם" (גליונות ל"ד-ל"ז) במלאת למרחביה שלושים שנה.
פ-2158/3 15/05/1951 פרוטוקולים של ישיבות ומשפטים של "מפלגת פועלי ארץ ישראל – בית הדין העליון" פרוטוקולים של ישיבות ומשפטים של "מפלגת פועלי ארץ ישראל – בית הדין העליון".
ג-2430/29 15/05/1951 לשכת השר – יבוש וניקוז אזור הנעמן התכתבות בעניין הלוואה למועצה אזורית זבולון
גל-54174/15 25/06/1951 פאליק – תכנון השיכון. התכתבות ודוחות בנושא תכנון שיכון עולים.
ג-4422/16 11/07/1951 הרשמה לשכון עממי התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השכון במשרד העבודה  בנוגע לפעילות תחנות ההרשמה למפעל השיכון העממי: דו"חות מתחנת הרישום ברשויות המקומיות אבן יהודה  באר שבע  באר טוביה  באר יעקב  בנימינה  הדר השרון-תל מונד  הרצליה  חדרה  כפר סבא  מגדיאל  נתניה   ורמתים (רמתיים). בנוסף  בתיק פרוטוקול מישיבה של הועדה לסידור ההרשמה לשיכון העממי  פניות חברות בניה ועוד.
פ-2172/20 22/07/1951 התכתבות בין בבה אידלסון לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע לחוות הלימוד – המחקר לחקר ההר  ביקור משלחת ליגת הנשים במועצת הפועלות  הוצאת ספרה של רחל ינאית בנושא בית הספר בעין כרם ועוד. בתיק גם קטע עיתונות בשם "המרכז לחקר חקלאות ההר ב"חוות הלימוד" שהתפרסם בשנת 1954.
גל-130/4 31/07/1951 בית גורדון' קב' דגניה א תקנות הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים)  התשי"ב – 1952 עבור בית גורדון מדגניה א'; התכתבויות סביב תביעות הפיצויים לכיסוי חלקי של הנזקים שנגרמו  לבית גורדון בימי מלחמת השחרור; רשימת הוצאות השיפוץ בבית גורדון לתיקון הנזקים שנגרמו מהקרבות במלחמת השחרור  קבלות וחשבוניות.
מגע-88/3 01/08/1951 העדה הנוצרית – הכנות לקראת החגים במקומות הקדושים התכתבות עם המפקח על הר-הבית  ד"ר חסין פח'רי אל-ח'אלדי  בנושא חגיגות חג המולד  ביצוע שיפוצים בכנסיית יום-הדין וכנסיית המשיח ועוד.
ג-521/122 13/08/1951 רשימת תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים – עצמות גולגולת אדם התכתבות בנושא גילוי עצמות וגולגולת של אישה בלתי מזוהה
גל-64051/19 15/09/1951 עומר מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ – מאזנים  מאזן של "עומר" ארגון חיילים משוחררים להתישבות שתופית בע"מ לסוף שנת תש"י ומאזנים של "עומר" מושב עובדים להתישבות שתופית בע"מ לסוף השנים תשי"א ותשי"ב.
ג-4421/42 26/09/1951 הסוכנות היהודית בתיק התכתבויות בנוגע לשיכון עממי לעובדי הסוכנות.
גל-2126/2 01/10/1951 המחלקה הערבית –  הועדה לפעולות תרבות בין הערבים התכתבות  סיכומי דיון והצעות תוכניות לפעולות תרבות בתחומים שונים: מופעי מחול  תחרות זמר ערבי  תערוכות וכיו"ב בקרב אוכלוסיית המיעוטים  אירוח בני מיעוטים בנתניה  טקס חלוקת הפרסים לספרות ערבית ועוד.
חצ-19/12 01/11/1951 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך א'.
חצ-388/15 01/12/1951 אישים בארה"ב  א'.
חצ-332/15 01/12/1951 הודו
גל-63928/37 01/12/1951 מעונות יוסף אגודה שתופית לשכון בתל אביב בע"מ
פ-2904/27 01/01/1952 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס הגיגים אישי בנושאים מדיניים
פ-2199/4 01/01/1952 יצחק בן-צבי – כתבים תדפיס מתוך "יד לקורא" בשם "כתבי יצחק בן-צבי – רשימה ביבליוגרפית".
פ-2170/17 01/01/1952 טיוטות מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטות מאמרים בנושא זכויות הפנסיה  עיירות הפיתוח  הקמת ספריות ועוד. התאריך משוער.
א-310/5 01/01/1952 פנחס לבון – הפרשה חוות דעת של עו"ד יצחק זמיר על הפרשה תגובה לחוות הדעת של עו"ד חוטר ישי וטוניק הכלולה בפניית בן-גוריון ( 1964 ) דיווח וטיוטה.
פ-2703/17 01/01/1952 יומן פעילות של רחל ינאית כולל ציון אירועים ורשימות שונות יומן פעילות של רחל ינאית כולל ציון אירועים ורשימות שונות.
פ-2174/1 01/01/1952 כתבים מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר חיים ויצמן. כתבות בשם "ויצמן כאשר ראיתיו" (שהתפרסמה בעיתון "העולם"  גליון כ"ו  כ"ז משנת 1955)  "ויצמן לאחר הצהרת בלפור"
ג-7074/5 01/01/1952 לשכת ראש-הממשלה – התכתבות עם ארכיון המדינה התכתבות בנוגע לקבלת חומר ארכיוני מלשכת ראש-הממשלה
גל-12057/30 05/01/1952 משרד ראשי ומחוזות – תעשיית אבן וסיד בע"מ בתיק התכתבויות בקשות ורשיונות לחציבה של חברת אבן וסיד.
גל-3972/21 14/02/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – השרון הדרומי אלישמע בתיק – תכנית מפורטת למושב עובדים – אלישמע ותשריט המקום;
חצ-19/13 01/03/1952 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך ב'.
ג-4426/5 09/03/1952 כרכור תיק של משרד הבינוי והשיכון על השיכון העממי בכרכור המכיל התכתבויות בעניין עבודות הפיתוח בשכונת קרן וורבורג  מסירת דירות לשיכון עולים  הרחבת דירות ועוד'.
חצ-19/14 01/04/1952 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך ג'.
גל-66921/13 21/04/1952 פקודת העליה הענקת סמכויות פקודת העליה הענקת סמכויות
גל-3972/8 24/04/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – השרון הדרומי אלישמע בתיק – אישורי תכניות בנייה – באלישמע (מזרח ירקונה); תשריטי האיזור; תכנית מפורטת למושב עובדים: אלישמע – מרחב תכנון גלילי במחוז השומרון;
ג-2831/20 27/04/1952 ברנשטיין מ. הזמנת מומחים ואנשי מדע מחו"ל-התכתבות בנוגע להזמנתו של פרופ' מרבר ברנשטיין מאוניברסיטת פרינסטון בארה"ב לסייע למשרד האוצר בתחום התקציב (הכנת שיטת ניתוח תקציבים ובקרת תקציבים). מצורפים קורות חייו של ברנשטיין.
חצ-1838/5 01/05/1952 אמנות ג'נבה
חצ-19/15 01/05/1952 ג'נבה – מוסדות האו"ם  כללי התכתבות של נציג ישראל ליד המשרד האירופי של האו"ם בענין השתתפותה של ישראל בארגוני האו"ם  סיוע האו"ם  דו"חות על פעילות הארגונים בנושאי בריאות  פליטים חינוך כלכלה ועוד. בתיק גם התכתבות עם הצלב האדום כרך ד'.
חצ-353/29 01/05/1952 אישים בארה"ב
פ-2755/4 09/05/1952 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מניה נורמן התכתבות ביידיש ואנגלית בענינים אישיים ואודות כפר הנוער עין כרם.
ג-2330/18 18/05/1952 ראש פינה – הקצאת דירות התכתבות בנושאים: מסירת בתים מוכנים  השכרת צריפים והקצאת דירות.
פ-2158/4 17/07/1952 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי מכתבים בשפה העברית והיידיש בנוגע להקמת ספריה על שם עמוס דולב  פיתוח בית התרבות בישוב "בית קשת" ובענינים אישיים.
פ-2755/5 07/08/1952 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי או נציגי חוות הלימוד וכפר הנוער עין כרם לבין אנשים שונים התכתבות בעברית  יידיש ואנגלית אודות תלמידי חוות הלימוד וכפר הנוער עין כרם  המאזן הכלכלי של המוסדות  דוחות של המוסדות  קבלת ריהוט ואביזרים למוסדות כתרומה ועוד.
גל-54170/3 13/08/1952 צובה (קסטל) – הקצאת דירות. תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל  התכתבויות בעניין דירות להשכרה ומסירת דירות בצובה (קסטל).
ג-2329/11 13/08/1952 ראשון לציון – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבות בנוגע לדירות להשכרה ודירות שנשרפו בראשון לציון.
ג-2587/5 14/08/1952 תיק פרט של חוסכים במפעל החיסכון לבנין – שם-טוב יוסף תיק פרט של חוסכים במפעל החיסכון לבנין – שם-טוב יוסף.
גל-47495/6 22/08/1952 העלאות בדרגה משרד האוצר ארנונה. התכתבויות וסיכומי דיונים עם הועד בנושא העלאת עובדים בדרגה
ג-5475/17 01/10/1952 ועדת לבון – חומר חברי הועדה הוראת נציבות המנגנון בדבר יעול וחסכון; פרטי-כל מישיבות ועדת היעול והחסכון 6.11.52 – 15.7.53  סיכום תוצאות הבירור של הועדה 9.7.53; דו"חות ומסקנות ועדת המשנה על משרדי ראש-הממשלה ( Lilly Myer )  הסעד  התחבורה  מזכירות וכתבניות  בעית הכפילויות וכו'; חוזר  תזכירים  הזמנות  חילופי מכתבים
חצ-351/5 01/10/1952 יהדות טריפולי
פ-2110/7 02/11/1952 מכתבים מ"אנג'ל  לוי  סימון ושות'- עורכי דין" אל רחל ינאית בן-צבי ומועצת הפועלות מכתבים ובהם דרישה לתשלום משכורת לעובדים שונים ב"כפר הנוער עין כרם".
גל-47245/16 04/11/1952 היחידה לתרבות התכתבויות וחליפת מסמכים מנציבות שירות המדינה  בנוגע ליחידה להשתלמות מבוגרים ולחוגי אומנות: רשימת החברים החדשים למועצת תרבות ולאמנות שאושרה ע"י הממשלה  סקירות על מבנה ופעילות היחידה בניהולו של יחזקאל קרן  שאלונים לסיווג תפקידים של רכזי היחידות יוסף אבוהב  אריה לויטס  שלמה רבינזון  יהודה עברון (נכברג) וחיים תמרי.
גל-54172/8 25/11/1952 שיכון גן השומרון – תכנון וביצוע התכתבות ודוחות בנושא הרחבת היישוב.
פ-2172/8 26/11/1952 חוות הלימוד מאזנים חשבוניים  התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין חוות הלימוד וגורמים נוספים בענין הניהול השוטף בחוות הלימוד  ועוד.
פ-2105/32 16/12/1952 מכתבים מרחל ינאית ויצחק בן-צבי לאליהו אילת. מכתבים בנוגע לבחירתו של יצחק בן-צבי לנשיא מדינת ישראל  מעמד חצי האי סיני ועוד.
גל-47403/4 18/12/1952 משרד האוצר  אגף התקציבים התכתבות בנוגע לתקנים לאגף התקציבים
א-7093/17 23/12/1952 לשכות רה"מ דוד בן-גוריון  משה שרת – ט. קולק – פרטי התכתבויות בנושא הזמנת קטלוגים וספרים  מטבעות  יצירות אמנות וחשבונות חסכון של טדי קולק  תשלומי ביטוח  הוצאות על נסיעות ועוד.
ג-7884/10 28/12/1952 חוליות תכנון לשעת חירום בתיק מכתב אודות נציג שרותי ההנדסה בחולית אנשי הקשר.
גל-54173/44 31/12/1952 תל אבו מודוור – תכנון השיכון. התכתבות ובה הוראה לבניית השיכון העממי.
חצ-2446/15 01/01/1953 שר החוץ – אישי מכתבים אל שרת  סידור א"ב (התיק נמצא במקורו בתיקי גולדה מאיר)
פ-2703/16 01/01/1953 כתבים מאת רחל ינאית נאום שנשאה רחל ינאית בוועידה החקלאית  רשימות לספר "השומר" ועוד. התאריך משוער.
גל-12040/5 01/01/1953 משרד ראשי ומחוזות – חסן קאסם זיידאן – ח'רבת ימה משרד ראשי ומחוזות – חסן קאסם זיידאן – ח'רבת ימה  דו"ח חודשי על עבוד הנאמן ועוד.
ג-7884/18 05/01/1953 חוליות תכנון לשעת חרום (חקלאות ואספקת חרום) בתיק התכתבות אודות נציג משרד החקלאות לחוליית שעת חירום.
פ-2176/2 15/01/1953 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי בשם קרן בית הנשיא לבין אישים שונים. התכתבות בעברית ובאנגלית עם תורמים אודות הקמת קרן בית הנשיא. בתיק רשימת תורמים  הודעה על פתיחת הקרן  ועוד.
גל-128/8 30/01/1953 יואלי חיים רח' שרה 5 חיפה בתיק התכתבות בעניין פיצוי נזקי מלחמה עקב החרמת רכב ע"י צה"ל.
ג-2332/55 27/04/1953 כפר דרום – הקצאת דירות תזכיר בענין קליטת עולים מארצות הברית.
ג-865/7 10/05/1953 בית-הספר העממי בת-גלים חיפה פנית מנהל בית-הספר העממי "בת-גלים" בחיפה למפקח הראשי על בתי-הספר הכלליים ( מסמך יחיד ).
פ-2151/7 26/05/1953 קטעים מספר "השומר" ו"תולדות ההגנה" קטעים שכתבו חברי ארגון "השומר" על תקופת פעילותם.
פ-2176/4 26/05/1953 התכתבות בין משרדי ממשלה שונים אודות קרן הנשיא התכתבות בנוגע למעמדה המשפטי של הקרן  שם הקרן ועוד. בתיק גם מסמך ובו פירוט מטרות הקרן ופעילותה.
ג-2317/17 11/06/1953 יד אליהו – חשבונות תשלום עבור דירות בשיכון צבא הקבע ותשלום לשיכון מומחים.
חצ-323/15 01/07/1953 אישים יהודים
פ-2170/4 06/07/1953 מאמרים מאת רחל ינאית דברים שכתבה רחל ינאית בן-צבי – לזכר אורי אילן  החייל השבוי ("לא בגדתי"); לקראת הבחירות לוועד העיר בירושלים; מאמר בנושא דמותה של הפועלת בימי העליה השניה; דברים לזכר חברות "השומר"  ועוד. כמו כן  בתיק קטעי עיתונות שבהם מאמרים מאת רחל ינאית מעיתון "המגן"  "PIONEER WOMENS NEWS"  "THE JERUSALEM POST"  ומכתב העת "דבר הפועלת". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2317/22 13/08/1953 יד אליהו – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבות בנוגע להעברת דירות לשיכון שוטרים  עובדי מדינה ואנשי צבא קבע ביד אליהו.
גל-22763/22 01/09/1953 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים (הדר השרון) – כפר הס התכתבויות וחליפת מסמים בנוגע לתכנית מפורטת הנ/13: הודעות בדבר הפקדת התכנית  התכנית  תכנון כפר הס  שטח תכנון עיר שרונים  תכנית בנין ערים מפורטת הצ/1/13 ועוד.
פ-2470/52 08/09/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יפה חילופי מכתבים בין אליעזר רפאל מלאכי לבין אברהם יפה.  התיק מכיל מסמכים שכתב היד בהם קשה לקריאה והחשיפה נעשתה בהתאם למגבלה זו. במידה ונתקלת בחומר רגיש אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר ואנו נתקן את הטעון תיקון.
פ-2424/55 17/09/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יפה בתיק רק טיוטת מכתב אליעזר רפאל מלאכי לאל"מ אברהם יפה בנוגע לספרים שיפה ביקש ממנו (בתיק פ-2427/25 יש טיוטה נוספת של המכתב בגרסה שונה).
פ-2427/25 17/09/1953 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם יפה בתיק רק טיוטת מכתב אליעזר רפאל מלאכי לאל"מ אברהם יפה בנוגע לספרים שיפה ביקש ממנו (בתיק פ-2424/55 יש טיוטה נוספת של המכתב בגרסה שונה).
ג-2327/14 28/09/1953 קרית אליהו בקשת דירת שיכון לקצין מחוז חדרה המועבר לחיפה.
פ-2175/33 29/09/1953 קטעי עיתונות כתבות באנגלית שהתפרסמו בעיתון "JERUSALEM POST" מאת רחל ינאית בן-צבי בענין יהודי הודו. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית לבין רבקה ראובן.
פ-717/34 01/10/1953 משרד הפיתוח  – 1955-1953 משרד העבודה התכתבות בדבר חיסול מעברות ותכנית שיכון קבע לעבודה בלשכות העבודה 1954.
גל-5908/48 07/10/1953 עומר (מספר סידורי ברשימה המקורית:  (39 בתיק שרטוטים בקשות ואישורים לשינויים בתתכנית הבניה במושב עובדים – עומר.
חצ-388/16 01/11/1953 אישים בארה"ב  ב'.
פ-2151/1 10/11/1953 זכרונות מאת סעדיה פז זכרונות בנושא עליתו לארץ של סעדיה פז.
ג-2832/17 11/11/1953 טאוב  בתיק רק העתק מכתב תשובה מלשכת ראש הממשלה למשפחת טאוב הנוגע להזמנה ששלכו לרה" דוד בן-גוריון.
ג-4421/25 01/12/1953 ועד עובדי פועלי אתא בתיק התכתבויות בנוגע לשיכון עובדי מפעל הטקסטיל – אתא  בכפר אתא.
ג-6840/22 01/12/1953 לשכת השר בכור שטרית – תקריות בנצרת ערבית תזכירים וד"חות מטעם מפקד מחוז צפון בנוגע לתקריות בנצרת. התכתבות בנושא ובנוגע להקמת ועדת חקירה. דו"ח תקריות נצרת מיום 30.11.1954. מסמך (בערבית) בשם :"כנופיית 'אלחסחס' ובן-אחיו מחמוד אל-קאסם מנצרת.
גל-129/46 01/12/1953 צימבל ירחמיאל תל עדשים דאר עפולה פיצוי נזקי מלחמה והנחת ארנונה
ג-4413/12 01/12/1953 דו"ח חברת עולה חדש דו"ח חברת בניה.
גל-63870/12 06/12/1953 צפריה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות שתופית בעמ בתיק מסמכי המשכנתא והשעבוד של המושב בבנק לאומי.
גל-11893/8 01/01/1954 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שיף ישורון בתיק התכתבות בין שיף לבין משה שרת בנוגע לעבודתו של שיף
גל-130/65 01/01/1954 ויסרברג נתן  רח' הלל יפה חדרה  בשם האחים ויסרברג בתיק – תביעות למתן פיצויים עבור נזקי מלחמה התכתבויות עם משרד הארנונה לתשלום פיצויים.
מגע-3544/1 01/01/1954 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3544/2 01/01/1954 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3544/3 01/01/1954 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3544/6 01/01/1954 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3544/9 01/01/1954 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
ג-4728/28 05/01/1954 אישי עתונות בתיק קטעי עתונות שונים בנוגע למזרחי והפועל המזרחי
פ-2158/14 07/01/1954 רשימות טיוטה של רחל ינאית בן-צבי. טיוטות לנאומים שנישאו ב"הקונגרס הספרדי" ובפגישה עם יקטרינה אברמובה  אשת השגריר הרוסי.
פ-2121/1 15/02/1954 התכתבות בין מניה שוחט לבין רחל ינאית ויצחק בן-צבי התכתבות בענינים אישיים.
חצ-1836/4 01/04/1954 יהודי עיראק – תביעות עולי עיראק כרך ב'
ג-4421/35 28/04/1954 יוצאי פולין בתיק התכתבויות בנוגע לשיכון עממי לעולי מזריץ – פולין.
פ-2079/38 03/06/1954 חוברת לזכרו של עקיבא גושן בתיק גם התכתבות של רחל ינאית עם אנשים שונים בנוגע להוצאת חוברת הזכרון.
ג-4939/4 06/08/1954 לשכת המנכ"ל טנא – קרן הלנדסמנשפטים תיק של משרד הבינוי והשיכון על קרן הלנדמנשפטים המכיל התכתבויות בנוגע לבניית הקרן  נתונים על התקדמות העבודה בבנייה מהקרן  הצעות לבניית מוסדות ציבור מהקרן  הוצאות ותקצוב  תשלומים  בירורים ועוד'.
גל-5862/37 19/09/1954 אישורי תכניות בניה – שזור (סג'ור) תוכנית מפורטת מס' 294 למושב עובדים שזור  נפת עכו. תוכנית להפקדה ופרסום. מצורפים תשריטים.
גל-22763/26 08/10/1954 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – הדר השרון תב"ע תמ/26  הדר השרון-גוש 7800  חלקות 6 9 10. תכנית להפקדה ופרסום בילקוט הפרסומים. מצורף תשריט.
גל-3977/32 26/12/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – הדר השרון תב"ע תמ/35  מפעל המוביל הראשי-קטע הדר השרון (גושים 7812  7821). תכנית להפקדה ולפרסום בילקוט הפרסומים. מצורפים תשריטים.
מגע-15/6 01/01/1955 ענייני הפליטים
גל-5862/32 01/01/1955 אישורי תכניות בניה – ערב אל סביח בתיק אישורי בניה בישוב ערב אל סביח במחוז הצפון
מגע-3544/5 01/01/1955 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם  מס קרקע
מגע-3552/7 01/01/1955 מנהל הכספים – טול-כרם מנהל הכספים – טול-כרם  ספר קופה- הוצאות  הכנסות.
ג-2324/11 05/01/1955 עתלית – חלוקת דירות התכתבות בנוגע למסירת בתים לחברת עמידר והקמת צריף למקרים סוציאליים.
ג-3586/46 24/01/1955 מחזות – פורגי ובס התכתבות בנוגע להצגת האופרה  פורגי ובס של להקה שחורה אמריקהית
גל-18743/4 01/02/1955 גן-הילדים הממלכתי כפר נטר התכתבות בנושא גן ילדים במושב כפר נטר. בתיק דוחות מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן.
ג-489/83 25/04/1955 צילה איזנברג  התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף מטבע חוץ במשרד האוצר  בנוגע לבקשתה של צילה איזנברג לרכישת מקרר חשמלי מכספי הפיצויים שקיבלה מגרמניה.
פ-2703/1 06/05/1955 התכתבות בין רחל ינאית לבין אישים שונים התכתבות בעניין ילדים עולים חדשים מארה"ב לארץ.
פ-2172/6 27/07/1955 פרוטוקול מישיבה בחוות הלימוד הישיבה בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי  פרופ' מזר  פרופ' אבן ארי  בבה אידלסון  בת-שבע אילון  חיים הלפרין  גרוניה ראש ועוד.
חצ-1838/6 01/09/1955 אמנות ג'נבה
פ-2156/5 08/09/1955 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יצחק אוירה התכתבות של רחל ינאית עם יצחק אוירה  מדריכו של עלי בן-צבי ז"ל.
ג-2312/19 18/11/1955 בצת – חלוקת דירות תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל דרישה לפינוי מבנה מסוכן בשלומי  פניה למציאת דיור עבור המשפחה המפונה  מסירת דירות בבצת לחברת "עמידר".
גל-12058/11 06/12/1955 משרד ראשי ומחוזות – תעשיית אבן וסיד בע"מ בתיק התכתבויות בנוגע לבקשות ורשיונות לחציבה עבור מחצבת אבן וסיד בבנימינה.
פ-2703/9 01/01/1956 התכתבות בין רחל ינאית לבין זאב שפר אודות "שורת המתנדבים" בתיק גם מדינה מאזיה ליצחק בן צבי בענינים אישיים.
פ-2149/24 03/01/1956 דברים לזכר בן-ציון גת מאת רחל ינאית בן-צבי בתיק גם מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל מנהלי בתי ספר שונים בנוגע להנצחת זכרו של בן-ציון גת וכן מסמך בשם "מהלך חייו".
גל-1813/4 05/02/1956 שידורי רדיו לבתי ספר בתיק התכתבויות בנוגע לשידורי רדיו לבתי הספר  בקשות  תגובות והצעות לתכנים לשידור  ישיבות והמלצות הועדה לשידורי רדיו לבית הספר  פניות בנוגע לרכישות מקלטי רדיו לבתי הספר השונים ועוד.
גל-22763/24 06/02/1956 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים בתיק תוכנית מפורטת (ת.ב.ע) של ועד עין ורד – הדר השרון.
ג-2329/1 09/04/1956 קרית שמונה (חלסה) – מים בתיק התכתבות ודו"חות בנושאים: תנאים סוציאליים לפועלי השיכון  תשלום עבור מים  מפעל המים  מדי מים  אספקת מים  תרשימים.
פ-2175/55 08/05/1956 קטע עיתונות גליון מספר 11 של העיתון "CONGRESS JOURNAL" (מטעם הקונגרס הציוני הכ"ד) ובו כתבה אודות רחל ינאית בן-צבי בשם "MRS. BEN-ZVI'S MESSAGE" וכן כתבה אודות מכון בן-צבי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-159/8 01/06/1956 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה
גל-14934/11 19/07/1956 אוניברסיטת "בר-אילן" פרוטוקולים מישיבות ועד הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן.
פ-2169/10 19/07/1956 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין טניה ברקוט. התכתבות בשפה העברית והיידיש אודות מוסדות חינוך יהודיים בארה"ב.
פ-2169/15 22/07/1956 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גרטרוד הורביץ. התכתבות בשפה האנגלית אודות ההתיישבות בארץ ישראל ובנוגע לביקורה של גרטרוד הורביץ בארץ.
ג-2323/13 31/07/1956 סדום התכתבות ודוחות בנושאים: התיישבות בסדום  עידוד עובדי מפעלי ים-המלח להתיישבות בסדום ע"י הצעה לפטור ממס הכנסה  שיכון עובדים בדימונה.
ג-5363/8 01/08/1956 הוצאת ספרים " קרני " משלוח ספרו של יוסף שכטמן על ז'בוטינסקי לראש-הממשלה – מכתב לואי  תשובות ואישורי קבלת הספרים
גל-54172/36 05/08/1956 לכיש – חלוקת דירות. התכתבות ודוחות בנושא הקצבת דירות לאזרחים שאינם עולים uלעובדי חבל לכיש.
ג-2331/3 01/10/1956 תל השומר – החזקה ותיקונים תיק של משרד הבינוי והשיכון בנוגע לתשלום שכר דירה בבית שנבנה בבית החולים הממשלתי תל השומר ובירורים בנושא.
חצ-2592/15 01/10/1956 חידוש המלחמה – בתיק חליפת מכתבים ומברקים עם נציגויות מב"ר על מבצע סיני
פ-2169/12 07/10/1956 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מרים קורנג'. התכתבות בשפה העברית והצרפתית בנוגע לביקורה של מרים קורנג'.
חצ-1838/7 01/11/1956 אמנות ג'נבה
פ-2199/7 01/01/1957 יצחק בן-צבי – מסמכים רשימת תיקי יצחק בן-צבי המופיעים בארכיון העבודה.
פ-2174/31 01/01/1957 תדפיס מתוך "ספר השומר" בתדפיס מאמרי רחל ינאית על אישים כגון ישראל גלעדי  אלכסנדר זייד  יהודה וולפסון  ויהושע חנקין ועוד.
מגע-3560/9 01/01/1957 מס מקרקעין – אזור חברון מס מקרקעין – אזור חברון  גוש 12  6
מגע-3561/4 01/01/1957 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון  חוק מס מקרקעין.
ג-4426/3 22/01/1957 כפר יונה תיק של משרד הבינוי והשיכון על כפר יונה המכיל התכתבויות בנושא בנייה להטבת תנאי דיור  בנייה בחיסכון והתחלת בנייה בכפר יונה.
ג-4422/48 21/02/1957 כפר-אתא תיק של משרד הבינוי והשיכון על מפעל חיסול הצריפונים בכפר אתא המכיל התכתבויות בנוגע לתקציב הבנייה לשנת 1958/59  מסירת דירות  בירור לגבי תשלום על בניית תשתיות ותיאור המצב הכללי במעברת גיל-עם ע"י כפר אתא.
גל-132/32 27/03/1957 תעשיית אבן וסיד חיפה  ת.ד. 4854 בתיק התכתבות בנוגע לתשלום פיצויי נזקי מלחמה לחברת אבן וסיד.
גל-132/13 01/04/1957 עאישה עומר אל- סריר ע'י עו'ד גרשון צ'רניאק רח' אבן סינא 20 חיפה פיצוי לנזקי מלחמה
מגע-18/13 01/04/1957 שיפוצים במסגד עמר (כיפת הסלע) ומסגד אל-אקצאא' – ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בנוגע לשיפוצים במקום  פרסום אינפורמטיבי בנוגע למסגדים ועוד.
גל-5999/8 04/04/1957 תקציב פיתוח – חברת "שמשון" תקציב פיתוח – חברת "שמשון"
ג-4338/1 07/04/1957 תיקי ישובים – אבן-יהודה – תכנון התכתבויות בעניין תכנון שיכון עולים באבן יהודה.
ג-4352/7 01/05/1957 תיקי ישובים – גבעת זייד – חלוקת דירות  גבעת זייד – חלוקת דירות.
מגע-66/3 01/05/1957 קומוניסטים – כללי קומוניסטים – כללי
פ-2105/31 07/05/1957 מכתבים מרחל ינאית לאליהו אילת מכתבים בנוגע לביקור עמרם ורחלה בן-צבי בבית אליהו אילת באנגליה.
חצ-3050/10 01/06/1957 שיחות עם נציגים זרים ואינפורמציה – חוף השנהב
ג-4386/35 03/06/1957 תיקי ישובים – רמת חן – חלוקת דירות רמת חן – חלוקת דירות.
פ-2169/64 25/06/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רענן סיון התכתבות בנוגע לקבוצות נוער בחו"ל.
ג-4428/8 01/07/1957 רמת-ישי
חצ-2101/7 01/08/1957 משלחת ישראל באו"ם ג'נבה כרך א'
גל-2126/1 01/08/1957 המחלקה הערבית –  סרטים התכתבות ותמלילים להפקה  תרגום וקריינות בסרטים בשפה הערבית בנושאים: בטיחות בדרכים  "דימויי הנגב" "אל הים"  ביקור ראש הממשלה אשכול בארה"ב ועוד.
ג-4413/5 07/08/1957 חברת שיכון ופיתוח לישראל. כרך ב' תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת שיכון ופיתוח לישראל המכיל התכתבויות בעניין הלוואות   חוזים ובנייה.
גל-51208/104 11/08/1957 ו. ויסוצקי ושות' – חברת תה בתיק – הודעה על רישום הסכם קיבוצי בין חברת ויסוצקי לבין מועצת פועלי תל-אביב – אגודת פועלי המזון; הסכם עבודה מפורט.
חצ-2961/6 01/09/1957 סוריה – גיזרה מרכזית סיכסוכי קרקעות חומר נוסף: סוריה גיזרה צפונית – תקריות
ג-4421/30 15/09/1957 הסתדרות עו"ד תיק של משרד הבינוי והשיכון על הסתדרות עו"ד בישראל המכיל התכתבויות לגבי שיכון חברי ההסתדרות בחיפה.
מגע-65/70 01/10/1957 מעשי תקיפה של היהודים בגבולות התכתבות עם המושל הצבאי בירושלים וחברון בנוגע לתלונות של תושבי ירושלים כלפי חיילי צה"ל אל המושל והטיפול בהן.
ג-4937/8 30/10/1957 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שכון עליונה תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת השיכון העליונה המכיל פרוטוקולים של ישיבות
מגע-57/17 01/11/1957 פרוייקט בנייה מקיף בראמאללה כחלק מפיתוח ערים פרוייקט בנייה מקיף בראמאללה כחלק מפיתוח ערים  עיריית ראמאללה ועוד.
ג-4378/13 07/11/1957 תיקי ישובים – קטמון – חלוקת דירות התכתבויות בעניין גובה התשלום החודשי בשיכוני קטמון בירושלים-פניית ועד שכוני קטמון ח' לשר העבודה בעניין גובה שכר הדירה בשיכוני העולים של עמידר  השיכון לזוגות צעירים בקטמון ובחינת אפשרות להקטנת תשלומי המשכנתא החודשיים.
גל-132/30 13/11/1957 מכלוף ג'ינו מגדל ע'י טבריה פיצוי נזקי מלחמה
פ-2171/2 15/11/1957 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים באנגלית ובהם רשמים מימיה הראשונים של רחל ינאית בארץ ישראל  סביב שנת 1908  ומנסיעותיה ליפו  ירושלים  שכם והגליל.
פ-2118/7 31/12/1957 מאמר בשם "ספרית הפועלים בירושלים" מאת שלום יואלי בתיק גם מכתבים מגורמים שונים לרחל ינאית בן-צבי אודות הספריה.
מגע-3560/8 01/01/1958 מס מקרקעין – אזור חברון מס מקרקעין – אזור חברון  גוש 4  3  2
מגע-3561/6 01/01/1958 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון  גוש 1-5
פ-2149/5 12/01/1958 מסמכים מטעם "קרן הספריות של בית הנשיא" במסמכים הצגת מטרות הקרן ותוכניותיה לעתיד.
ג-4422/34 16/03/1958 הרצליה שיכון מפוני מעברות בהרצליה.
ג-4423/18 27/03/1958 רמת-גן תיק של משרד הבינוי והשיכון על מפעל לחיסול צריפונים ברמת גן המכיל התכתבויות בעניין חלוקת דירות  מחנה המעבר ברמת גן ועוד'.
מגע-46/71 01/05/1958 סגירת הספרייה הלאומית סגירת הספרייה הלאומית ועוד.
ג-4422/46 14/05/1958 ירושלים תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לחיסול צריפונים בירושלים המכיל התכתבויות בנוגע להעברת מפונים לשכון.
ג-4422/27 15/05/1958 בת-ים תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבויות על שטח מעברת בת-ים  דיור לתושבי המעברה מחוסרי האמצעים  הצעת בינוי ומחירי דירות.
גל-6908/40 21/05/1958 אגף התכנון – צפון השרון – צור משה בתיק שרטוטים  בקשות ואישורים לבנייה בצור משה. גושים 7999 ו 8000
גל-22763/9 22/05/1958 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים תכנית מאושרת להפקדה – הדר השרון והאיזור (ינוב);
ג-4423/20 01/06/1958 רמת-חן שיכון ברמת חן.
ג-4423/13 09/06/1958 קרית-שמונה פחונים בקרית שמונה.
גל-54174/30 22/06/1958 צריפין – חלוקת דירות. התכתבות ודוחות בנושא שכר דירה לדירות הרופאים. צריפין.
חצ-3746/1 01/07/1958 לבנון
ג-4422/50 10/07/1958 לוד חיסול מעברות – לוד.
ג-4423/8 16/07/1958 קרית ים תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לחיסול הצריפונים בקרית ים המכיל התכתבויות בעניין שכון לזוגות צעירים  פירוק מעברת עיר המפרץ  שעור הריבית של המשכנתא ורשימת המשתכנים בקרית ים ב'.
ג-5485/5 01/09/1958 תקן 58/59 – מיכון משרדי תקן המרכז למיכון משרדי לשנת התקציב 1958/59
ג-4422/19 14/09/1958 אחוזה תיק של משרד הבינוי והשיכון על שיכון לחיסול צריפונים באחוזה המכיל רשימות של מועמדים לדירות בשער העלייה.
מגע-66/5 01/10/1958 החלטות המושלים המינהלתיים החלטות המושלים המנהלתיים ועוד.
מגע-81/21 01/11/1958 שכירות מבנה המשרד למלחמה במלריה – שכונת סעד וסעיד – ירושלים שכירות מבנה המשרד למלחמה במלריה – שכונת סעד וסעיד – ירושלים
מגע-59/7 01/11/1958 בניית מסגד סעד וסעיד בניית מסגד סעד וסעיד
חצ-3747/2 01/12/1958 חגיגות כורש
מגע-18/21 01/12/1958 המרכז להכשרה מקצועית – עקבת ג'בר המרכז להכשרה מקצועית – עקבת ג'בר  ימק"א בירושלים
ג-4937/9 15/12/1958 לשכת המנכ"ל טנא – מדיניות קליטה ושיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון בנושא מדיניות קליטה המכיל נתוני קליטת עלייה ופיזורה לפי ארצות מוצא  מקצוע  קבוצת גיל וכן הצעת תכנית לא שיגרתית לקליטת עלייה  סיכומים על קליטת עלייה והצעה מתוקנת לתקציב של תכנית שיכון 1959/60; התכתבויות ותכניות קליטה.
מגע-40/10 01/01/1959 צנזורה על קולנוע ומחזות התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בנוגע לבתי קולנוע המקרינים סרטים בטרם עברו צנזורה בקשות של בתי-ספר אל מושל ירושלים לקבלת היתר להעלות מחזות בהם  סיכום ישיבת ועדת הצנזורה  סיכום ביקור של שר הפנים בירושלים ועוד.
גל-11894/41 01/01/1959 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – שטינזלץ עדין  רב בתיק התכתבות עם לוי אשכול סביב הקמתו של המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים והוצאת התלמוד לפי שיטתו של הרב שטינזלץ
פר-82/1 01/01/1959 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת פועלי ארץ ישראל – מפא"י
פר-83/4 01/01/1959 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של מפלגת הפועלים המאוחדת – מפ"מ
פר-86/1 01/01/1959 כרזות תעמולת בחירות של המפלגות המתמודדות תקופון. כרזות וחומרי תעמולה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית – מק"י
חצ-2960/9 01/01/1959 סוריה – אל-חמה (גיזרה דרומית) – תעודה יחידה בתיק
חצ-2961/4 01/01/1959 סוריה – גיזרה צפונית תקריות וסיכסוכי קרקעות חומר נוסף: סוריה תקריות – כללי
פ-2168/10 04/01/1959 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין סחר הלל התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לספר שהוציאה לאור רחל ינאית בן-צבי.
ג-4423/11 19/01/1959 קרית רמז קרית רמז  חיפה.
ג-4426/27 27/01/1959 עקרון תיק של משרד הבינוי והשיכון על עקרון המכיל התכתבות בנושא שכירות  בניית דירות  דיור לעובדי ציבור וזוגות צעירים ועוד'.
פ-2904/28 10/02/1959 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים פנקס ובו רשמים מביקורי רחל ינאית בן-צבי במקומות יישוב שונים בארץ ובמוסדות שונים.
גל-133/1 16/03/1959 שטילמן משה  יסוד המעלה בתיק התכתבות אודות דרישת פיצויים בשל נזקי מלחמה.
מגע-65/66 01/04/1959 עצורים ומבוקשים – חברון עצורים ומבוקשים – חברון- הממלכה ההאשמית של ירדן ועוד.
פ-2759/17 13/04/1959 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד מימי התכתבות אודות אסון המוקש בחוות הלימוד  בו נהרג יצחק -בנו של דוד  הנצחתו והענקת תרומות למשפחה.
חצ-7029/17 01/06/1959 מרדכי  גזית  משנה למנכ"ל – פרופסור דה שליט – בעית הפליטים ואח' נאומי שה"ח גולדה מאיר ואח' באו"ם  תמלילי נאומי נאצר באו"ם ואח'; דו"חות נציב הפליטים ( כולל רשימת התבטאויות של מצרים למען חיסול ישראל )
ג-6839/20 01/06/1959 לשכת השר בכור שטרית – הכאת נשים על-ידי בעליהן תזכירים בנוגע לשאילתות שהגישו חברי-כנסת לשר המשטרה בנושא.
מגע-92/1 01/06/1959 בחירות – עיריית אל-בירה בחירות – עיריית אל-בירה
מגע-38/6 01/06/1959 חוק בטיחות רועי הצאן משרד הפנים בירושלים  חוק בטיחות רועי הצאן  חוק איסור רעיית עיזים בכפר עקב ועוד.
ג-4422/28 11/06/1959 גבעת אולגה דיור בגבעת אולגה.
ג-12756/21 25/06/1959 פרדס חנה שכון בפרדס חנה.
מגע-63/8 01/07/1959 פרוייקט תכנון ערים פרוייקט תכנון ערים
גל-51208/57 02/07/1959 מוסד לילדים מפגרים בתיק הסכם שכר קיבוצי בין מועצת פועלי נתניה ובית חמדת.
גל-51115/55 02/07/1959 חמדה – מוסד לילדים מפגרים בתיק הסכם קיבוצי בין ההסתדרות למוסד חמדה.
פ-2474/106 08/07/1959 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרבנים מ.מ. כשר וי.ד. מנדלבוים  ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרבנים מ.מ. כשר וי.ד. מנדלבוים
ג-12756/22 23/07/1959 פרדס כץ מעברת פרדס כץ.
מגע-39/13 01/08/1959 גידול דבורים הממלכה ההאשמית של ירדן   גידול דבורים  משרד האוצר  ועוד.
ג-4426/4 16/08/1959 כפר ירוחם שיכון בירוחם.
ג-4937/7 01/10/1959 לשכת המנכ"ל טנא – ועדה לעידוד בניה פרטית תיק של משרד הבינוי והשיכון על הועדה לעידוד בנייה פרטית המכיל תזכיר הנוגע לניתוח בעיות עידוד הבנייה הפרטית לצרכי השכרה.
מגע-66/4 01/11/1959 החלטות והמושל הצבאי החלטות והמושל הצבאי הממלכה ההאשמית של ירדן ועוד.
ג-4939/15 17/11/1959 לשכת המנכ"ל טנא – רסקו תיק של לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון דוד טנה על חברת "רסקו" המכיל התכתבויות בעניין ה"אמיסיה" של החברה ותכנית עבודה לשנת 1959/60 הכוללת מימון ליחידות דיור עבור אגף השיכון.
גל-18743/11 01/12/1959 גן-הילדים אגודת ישראל מחנה ישראל התכתבות בנושא גן ילדים השייך לרשת החינוך של מפלגת אגודת ישראל במעברת מחנה ישראל. בתיק דוחות מפקחים של משרד החינוך שביקרו בגן. כמן כן בתיק התכתבות בנושא מכירת הצריפים בהם שכן הגן לקראת סגירת המעברה.
פ-2162/1 01/12/1959 מכתבים מרחל ינאית לאנשים שונים מכתבים בנוגע לתרומת ספרים וצעצועים מ"קרן הספריות של בית הנשיא" למועדונים בערים שונים  כנס ילדים לזכרו של יאנוש קורצ'אק.
ג-4422/36 17/12/1959 חדרה חיסול מעברות – חדרה.
ג-4360/40 23/12/1959 תיקי ישובים – יזרעאליה – חלוקת דירות שיכון ותכנון  חיפה.
ג-6941/8 01/01/1960 חוק רואי חשבון
ג-6941/18 01/01/1960 חוק לימוד חובה (חינוך חינם בתי-ספר) כרך א'
ג-6941/20 01/01/1960 חוק חינוך ממלכתי.
חצ-896/14 01/01/1960 בריסל- תזמורות- סיורים  פסנתרנים מוסיקאים ישראלים בחו"ל.
ג-6330/5 01/01/1960 מיכון משרדי
ג-6339/11 01/01/1960 המודיע
ג-6399/8 01/01/1960 תנועת "המשטר החדש"
פ-2691/18 01/01/1960 חיבורי רחל ינאית חיבורים שונים כגון "שלהי קיץ 1919"  ייסוד המשתלה ועוד. התאריך משוער.
מגע-3547/7 01/01/1960 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3560/7 01/01/1960 מס מקרקעין – אזור חברון מס מקרקעין – אזור חברון  גוש 2
מגע-3561/1 01/01/1960 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון
גל-4497/18 01/01/1960 קרן השוואה – תעשיית אבן וסיד החזרים על הפרשים- דלק  תעשיות שונות
פ-4223/5 01/01/1960 הטיית המעיינות המלוחים סביב הכנרת – דו"ח ראשוני  חיפה  ינואר 1960 מקורות המים נתונים הידרולוגיים  מיפוי מחירים ועוד
פ-4223/6 01/01/1960 הטיית המעיינות המלוחים סביב הכנרת הטיית המעיינות המלוחים סביב הכנרת
ג-4423/7 18/01/1960 קרית חיים שיכון קרית חיים.
ג-4422/26 22/01/1960 בנימינה פינוי המעברה בנימינה.
ג-4421/17 01/02/1960 שיכון עובדי בדק לוד
ג-4426/12 09/02/1960 מצפה-רמון דיור במצפה רמון.
ג-4424/7 12/02/1960 אזור תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל התכתבויות בנוגע לחלוקת דירות למפונים ובנייה באזור  מחירי דירות והכנת שטח לבנייה ביד המעביר.
ג-4427/21 02/03/1960 קרית-שמואל דיור ציבורי  קרית שמואל.
פ-2120/23 28/03/1960 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בשפה היידיש והעברית שהתפרסמו בכתב העת "די פיארערן פרוי" (האשה החלוצה).
ג-6840/12 29/03/1960 לשכת השר בכור שטרית – בצורת תזכירים והתכתבות בנוגע לנזקי הבצורת באזורים שונים בארץ.
מגע-2/26 01/05/1960 סוגיות הפליטים התכתבות בדבר הענקת אישורי כניסה לעיתונאים זרים למחנות הפליטים  מכתב אל הממונה על החלוקה הכללית בסוכנות הסיוע באו"ם בנוגע למפקד שנערך על הפליטים בעקבת -ג'בר  עין אל- סלטאן ואל- נויעמה  מכתב אל מנהל מחנה הפליטים אל- דהישה בדבר ריבוי הפרות הסדר במקום  סיכומי פגישות של נציגים מהאו"ם המממשלה והפליטים ועוד.
ג-4945/16 03/05/1960 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שיכון עליונה תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת השיכון העליונה המכיל תחזית קליטה  העברת דירות  סטדנרט וגודל דירות לבנייה חדשה  סיכום ישיבה ועוד'.
ג-4427/16 09/05/1960 קרית-חרושת התכתבות בנוגע לקרית-חרושת.
ג-4423/3 16/05/1960 צפת פינוי מעברה – צפת.
מגע-39/9 01/06/1960 בצורת בצורת ראמאללה.
חצ-2028/5 01/07/1960 שיתוף פעולה בינלאומי עם חוף השנהב – כללי משתלמים מחוף השנהב   מומחים לחקלאות   הסכמים עם שר הבטחון מחוף השנהב וכו'.
ג-4940/17 04/07/1960 לשכת המנכ"ל טנא – רסקו תיק של משרד הבינוי והשיכון על חברת רסקו המכיל התכתבויות בעניין הלוואות  קופת חיסכון לבניין  בניית מעונות לסטודנטים באוניברסיטה העברית  בנייה להשכרה ועוד'.
מגע-42/3 01/08/1960 תערוכות תערוכת דמשק הבינלאומי.
פ-2068/38 02/08/1960 קטע עיתונות כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "בליל תשעה באב ליד הכותל המערבי" מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אהרון שלנגר בנוגע לכתבה הנ"ל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-12756/17 23/08/1960 עכו פינוי מעברת עכו.
מגע-41/19 01/09/1960 תיירות תיירות  הממלכה ההאשמית של ירדן  בית מלון לורנסי בירושלים  משרד הפנים בירושלים הממלכה ההאשמית של ירדן ועוד.
ג-4360/32 04/09/1960 תיקי ישובים – יהוד – חלוקת דירות בקשת מבנה לנקודת משטרה.
גל-2939/7 18/09/1960 רבנות ראשית כרך ו' התכתבות בין אנשי משרד הדתות (מנכ"ל המשרד ד"ר שמואל זנוויל כהנא ואחרים)  אנשי הרבנות הראשית מזכ"ל הרבנות הרב אלימלך ירחמיאל איתמר    מנהל מחלקת הכשרות הארצית הרב שמעון אפרתי ואחרים) וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לרבנות הראשית: שירותי הדת במדינה  מינוי והסמכת רבנים ותנאי העסקתם  הפיקוח על הכשרות ועוד.
מגע-41/13 01/10/1960 פרסומים אסורים פרסומים אסורים  עיתון אלערבי ועוד.
גל-22763/21 17/10/1960 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים בתיק תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) של כפר הס.
ג-3298/18 27/10/1960 פניות ציבור – הנרי ון ליבן – Henry Van Leeuwen התכתבות בנושא פנייה בעניין הפליטים הערבים ממלחמת העצמאות.
גל-2122/19 01/11/1960 המחלקה הערבית – ספרים רשימות ספרים לילדים בעברית ובערבית עבור מועדוני תרבות במיגזר המיעוטים.
גל-454/11 01/11/1960 הרבנות הראשית – חוזרים; צרור ידיעות חוזרים ומענה לפניות של מחלקת הכשרות הארצית
ג-3042/4 15/11/1960 תיק כרונולוגי בתיק התכתבות שוטפת מאת מנהל רשות ההסרטה בשרות ההסברה ומנהלי מחלקות המשנה בענין הפקה וצילומי סרטים  הקרנת סרטים  יבוא סרטים ומכשירי הקרנה  הסברה  עידוד תיירות ועוד.
פ-2168/3 01/12/1960 חוברת "פרס דוב הוז" מטעם עירית תל-אביב-יפו בתיק גם כתבי טיוטה של רחל ינאית בן-צבי וכן צילום של חדר תרבות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4944/16 21/12/1960 לשכת המנכ"ל טנא – ועדת שיכון תיק של משרד הבינוי והשיכון על ועדת השיכון המכיל תחזית קליטה  פרוטוקולים מישיבות הועדה  תקציב הכנסות והוצאות ועוד'.
פ-2102/60 01/01/1961 תדפיס בשם "משותפות בחינוך אלי חינוך לשותפות" מאת יהודה רון-פולני תדפיס בשם "משותפות בחינוך אלי חינוך לשותפות" מאת יהודה רון-פולני. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2125/18 01/01/1961 דברים לזכר ישראל שוחט דברים שנשאה רחל ינאית בן-צבי במלאת שלושים לפטירתו של ישראל שוחט.
פ-2121/24 01/01/1961 דברים לזכר מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי דברים לזכר מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2120/14 01/01/1961 קטעי עיתונות כתבות בשפה היידיש שהתפרסמו בעיתון "אונזער צייט" לזכרה של מניה שוחט מאת י. הארט.
חצ-757/16 01/01/1961 יחסים מדיניים: ישראל – חוף השנהב א'
מגע-42/4 01/01/1961 צנזורה על הקולנוע צנזורה על הקולנוע  רשימת הסרטים  הממלכה ההאשימת של ירדן ועוד.
ג-12756/20 06/01/1961 עתלית הריסת הצריפים בעתלית.
ג-4437/2 10/01/1961 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – רמת-ישי תיק של למשרד הבינוי והשיכון המכיל דו"ח שהוכן לוועדה הבין-משרדית על רמת ישי.
ג-4946/3 26/01/1961 לשכת המנכ"ל טנא – מנהל השיכון (כרך ב') תיק של משרד הבינוי והשיכון על הקמת מינהל לשיכון במשרד העבודה (כרך ב') המכיל התכתבויות בנוגע לשינויים במבנה הארגוני המוצע  הודעות על מינויים וכן אירגון ותפקידי המינהל.
ג-4423/4 30/01/1961 קסטל פינוי מעברת הקסטל.
פ-2124/12 19/02/1961 מראי מקום בארכיונים למכתבי מניה וישראל שוחט
פ-2120/20 19/02/1961 קטעי עיתונות כתבות והספדים לזכרה של מניה שוחט שהתפרסמו בעיתונים שונים כגון: "על המשמר"  "ג'רוסלם פוסט"  "דבר"  "מעריב" ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2121/8 28/02/1961 התכתבות בין ישראל שוחט לבין רחל ינאית ויצחק בן-צבי התכתבות בנושא הנצחת זכרה של מניה שוחט ובענינים אישיים.
חצ-2119/3 01/03/1961 חוף השנהב-ישראל
פ-2083/14 05/05/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יהודה גינקולד התכתבות בנוגע לאזכרה שנערכה לזכרה של סופיה יודין  אמו של יהודה גינקולד  לזכרו של יצחק בן-צבי ועוד.
פ-2121/10 08/05/1961 פרוטוקול של ישיבת הועד ל"הנצחת זכרה של מניה שוחט" פרוטוקול בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי  ישראל שוחט  יוסף נחמני ועוד.
ג-12756/15 02/06/1961 סלמה חיסול מעברת סלמה.
פ-2123/15 07/06/1961 קטעי עיתונות כתבות שהתפרסמו בעיתונים כגון: "ידיעות אחרונות"  "מעריב"  "הצופה"  "הארץ" ובעיתונים נוספים אודות מותו של ישראל שוחט. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4421/5 11/06/1961 פניות מאורגנות עובדי תמ"ש מימון שיכון עובדי התעשייה האוירית.
פ-2121/19 22/06/1961 טיוטות מאמרים של רחל ינאית בן-צבי מאמרים שהתפרסמו בכתב העת "דבר הפועלת" אודות מניה שוחט ולזכרה.
פ-2132/20 01/07/1961 פרוטוקול של "כנס חניכות חוות הלימוד לשעבר" בבית הנשיא. פרוטוקול של "כנס חניכות חוות הלימוד לשעבר" בבית הנשיא.
ג-12757/7 01/07/1961 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – נתונים סטטיסטיים על שיכון נתונים סטטיסטיים על שיכון-דו"ח על מצב הבנייה במימון ממשלתי (סלילת כבישים  הנחת צינורות מים  בניית מוסדות ציבור בממון ממשלתי  בניית בתי מגורים מתקציבי 1959-1961). מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 1962.
פ-2194/5 05/07/1961 ימאוגו נשיא וולטה. פרוטוקול שיחת רחל ינאית בן-צבי עם נשיא וולטה  מר ימאוגו. בתיק גם כתבה אודות רחל ינאית ופועלה בשכנוע ילדים לעלות לארץ.
פ-2174/30 05/07/1961 מאמרים לזכר ישראל שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי. כתבה בשם "לדמותו של ישראל שוחט" שהתפרסמה בעיתון "דבר" במלאת שלושים למותו וכן מאמר על ישראל שוחט שנכתב לספר "דמויות". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-3977/8 01/08/1961 תקציב ועד מקומי – בקעת בית שאן בתיק הצעות תקציבים  תקציבים של הועדים המקומיים בתחומי המועצה האזורית בקעת בית שאן.
גל-3866/3 14/09/1961 אגף התכנון – תוכניות בניה שכונים – גני-תקוה תכניות שיכון גני תקוה מס' 3/45/03/01  סיכום ישיבה בנושא תכנית מתאר
גל-49843/27 15/09/1961 אגודות עותמאניות – אגודת חמולה אזברגה אלגלאעיה נסאסרה בתיק התכתבויות בנוגע לאגודה עותומנית – אגודת חמולה אזברגה אלגלאעיה נסאסרה
פ-2120/17 01/10/1961 קטע עיתונות. מאמר בשפה היידיש מאת א. אלמי בשם "מאניע ווילבושעוויטש" (מניה וילבושביץ) שהתפרסם בכתב העת "היימיש". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-1766/24 01/10/1961 וושינגטון – חוף השנהב.
כ-803/6 01/10/1961 הצעות חוק חלק א' הצעות חוק בענייני מיסוי ומקרקעין ; נהלי בית משפט ועוד
ג-4942/15 27/10/1961 לשכת המנכ"ל טנא – בנק משכנתאות וחסכונות לשכת המנכ"ל טנא – בנק משכנתאות וחסכונות.
מגע-39/11 01/11/1961 סחף אדמה בעקבות ירידת הגשמים סחף אדמה בעקבות ירידת הגשמים ועוד.
פ-2105/27 25/12/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אליהו וזהבה אילת מכתבים בנוגע לביקורם של אליהו וזהבה אילת בארה"ב ובהודו  איסוף תרומות לאוניברסיטה העברית וקרן ספרית בית הנשיא.
גל-11891/107 01/01/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – פרוינד אורי בתיק מכתב של דוד בן-גוריון בנוגע "לאימוץ" משפחות עולים ע"י תושבי ישובים ותיקים
ג-6941/7 01/01/1962 חוק המהנדסים והאדריכלים.
גל-3712/8 01/01/1962 משרד ראשי – חברת שכון ופיתוח לישראל כרך ג'
מגע-3547/6 01/01/1962 משרד האוצר – טול-כרם משרד האוצר – טול-כרם
מגע-3560/5 01/01/1962 מס מקרקעין – אזור חברון מס מקרקעין – אזור חברון  גוש 24
מגע-3560/6 01/01/1962 מס מקרקעין – אזור חברון מס מקרקעין – אזור חברון  חוק מס מקרקעין
מגע-3560/11 01/01/1962 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון  חוק מס מקרקעין
מגע-3560/12 01/01/1962 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון  גוש 23
מגע-3561/2 01/01/1962 מס מקרקעין – חברון – 2 כרכים משרד האוצר- הממלכה ההאשמית של ירדן  מס מקרקעין – חברון
מגע-3561/3 01/01/1962 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון  גוש 1.
מגע-3561/5 01/01/1962 מס מקרקעין – חברון מס מקרקעין – חברון
מגע-77/21 01/01/1962 תכניות שלדיות לתכנון ובינוי ערים פרויקט שלדיות לתכנון ובינוי ערים.
ג-4936/18 08/01/1962 לשכת המנכ"ל טנא – חיסול מעברות תיק של משרד הבינוי והשיכון על חיסול המעברות המכיל התכתבויות ונתונים בעניין בנייית חברות לחיסול מעברות ועלות החיסול.
פ-2174/3 29/01/1962 חיבורים מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר סוניה גולובצ'יק חיבורים בשם "לדמותה של בת אוקראינה"  "לדמותה של סוניה יקירתנו".
פ-2120/16 30/01/1962 מכתב מרחל פיגנברג-אמרי לרחל ינאית בן-צבי מכתב בנוגע למאמר שכתבה רחל פיגנברג-אמרי אודות מניה שוחט. בתיק גם המאמר הנ"ל בשפה היידיש.
גל-1813/2 01/02/1962 שידורי רדיו לבתי ספר בתיק התכתבויות בנוגע לשידורי הרדיו בבתי הספר  תכניות לשידורים  ענייני מנהלות  הצעות לשידור  תגובות לתכניות השונות  שידורים בערבית ועוד.
גל-2946/8 09/02/1962 מוסלמים – מסגדים ובתי-קברות בתיק התכתבויות בנוגע למצב המקומות הקדושים למוסלמים בארץ – מסגדים ובתי קברות
פ-2910/47 30/03/1962 התכתבות בין שמעון רובינשטיין לבין אנשים שונים התכתבות בנוגע לארכיון רחל ינאית בן-צבי ולכתביה.
חצ-757/17 01/05/1962 יחסים מדיניים: ישראל – חוף השנהב ב'
גל-1813/3 02/05/1962 שידורי רדיו לבתי ספר בתיק התכתבויות בנוגע לשידורי רדיו לבתי הספר  בקשות  תגובות והצעות לתכנים לשידור  פניות בנוגע לרכישות מקלטי רדיו לבתי הספר השונים ועוד.
פ-2692/4 05/05/1962 התכתבות בין רחל ינאית לבין צ'יז'יק שרה התכתבות בענינים אישיים  אודות כתיבת הספר "אנו עולים"  ברוך קראוזה ועוד.
גל-4497/34 07/05/1962 קרן השוואה – פלנטקס בתיק התכתבויות בנוגע להחזרי דלק   החזר מזוט כבד  פלנטקס בע"מ – החזר הפרשי מחירי דלק ועוד
ג-4405/11 08/05/1962 דו"ח קליטה תיק של משרד הבינוי והשיכון המכיל דו"חות קליטה של המשרד משנת 1962.
פ-2149/17 11/05/1962 התכתבות בין רחל ינאית לבין זלמן ורחל שז"ר. התכתבות בנוגע לפעילות "קרן הספריות של בית הנשיא".
מגע-27/23 01/07/1962 מהנדסים התכתבות עם הממונה על העבודות בירושלים בדבר פתיחת משרד לאיחוד המהנדסים  בניית בתי-ספר  בתי-חולים ועוד בכפרים ובערים  רשימת המהנדסים בארגון חברי המקצועות ההנדסיים ועוד.
ג-12755/9 08/07/1962 בנק משכנתאות מימון דיור ציבורי.
ג-4944/33 12/07/1962 לשכת המנכ"ל טנא – טפחות – בנק משכנתאות לישראל בע"מ תיק של לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון דוד טנה על בנק טפחות- משכנתאות לישראל בע"מ הכולל תכנית פעולה לשנת 1962/1963 עם תחזית התקבולים והתשלומים  תחזית גבייה  תשלומי קרן וריבית ע"ח פקדונות והלואות  תחזית רווח והפסד  הוצאות ועוד'.
ג-4948/7 15/07/1962 לשכת המנכ"ל טנא  – המוסד לתאום בין הסוכ"ה (הסוכנות היהודית) והממשלה דיון על בניית שיכוני עולים.
פ-2175/51 24/08/1962 קטעי עיתונות כתבות שהתפרסמו בעיתון "מעריב": כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "לא לבדי" וכתבה מאת רפאל בשן ובה ראיון עם רחל ינאית בעבקות סיור ממלכתי באפריקה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-1905/11 01/09/1962 חוף השנהב – כללי כפרי תאומים עם תנועת המושבים   סיוע ישראלי   שיתוף פעולה טכני  ביקור השר משה דיין וכו'. כרך ב'
חצ-2119/12 01/09/1962 חוף השנהב – ענייני פנים
מגע-63/3 01/09/1962 האגודה הפלסטינית האורתודוכסית האגודה הפלסטינית האורתודוכסית
פ-2168/1 29/09/1962 יומן משרדי של רחל ינאית בן-צבי. יומן ובו דברים בנושא הקמת כפר הנוער בעין כרם  כנס ילדים באבו ספיר והכנסת חומר בנושא תנועת "השומר" לתוכנית הלימודים.
ג-4938/11 18/10/1962 לשכת המנכ"ל טנא – הצעה לקביעות דמי שכירות (כרך ב') תיק של משרד הבינוי והשיכון ובו הצעה לקביעות דמי שכירות (כרך ב'). התיק מכיל נתונים לחישוב דמי שכירות מינימליים לצורך קביעת קיצבת דיור  חישוב דמי שכירות משקיים שנתיים  הצעה להעלאת שכר דירה ועוד'.
ג-4938/10 18/10/1962 לשכת המנכ"ל טנא – הצעה לקביעות דמי שכירות (כרך א') תיק של משרד הבינוי והשיכון על הצעה לקביעות דמי שכירות. התיק נוגע להעלאות דמי שכירות  חישוב דמי שכירות חודשיים וחישוב דמי שכירות מינימליים לצורך קביעת קיצבת דיור ועוד'.
ג-4360/22 31/10/1962 תיקי ישובים – יד המעביר – חלוקת דירות יד המעביר – חלוקת דירות.
ג-4938/16 14/11/1962 לשכת המנכ"ל טנא – חיסול מעברות – צריפונים דו"ח מעברות.
גל-69990/4 01/12/1962 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 14.1-14.10
גל-11892/101 01/01/1963 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – מירסקי שמואל ק. – פרופ' בתיק התכתבות בין דוד בן-גוריון ומירסקי בנוגע להשכחת שמו של משה בהגדה של פסח
חצ-1905/12 01/01/1963 חוף השנהב – כללי חקלאות ופיתוח כפרי  המשלחת החקלאית הישראלית  ועידת החיילים המשוחררים האפריקאים וכו'. כרך ג'
גל-2118/8 01/01/1963 המחלקה הערבית – "אל-יום" חומר שנוצר במערכת העיתון שהעתקו הועבר למרכז ההסברה. התכתבות בעניני מינויים לעיתון  חובות כספיים  תפוצת העיתון ועוד  סיכומי דיונים של ועדת מינהל ומשק של העיתון בעניני כספים  מבחר וקטעי פרסום בעיתון. קול קורא מ-1965 של ראש עירית נצרת  וסיכום דיון של לשכת היועץ לעניני ערבים המתייחס למדיניות ועבודת העיתון. (המשך בתיק 9)
פ-2168/8 02/01/1963 פתקיות אישיות של רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם אריזות שי מבית הנשיא ובהן אבני חן.
גל-2122/24 01/02/1963 המחלקה הערבית – הסרט המוסקיאלי התכתבות על סרט תיעודי בערבית "בין השוק והמיתרים" המציג מוסיקה ערבית כולל סרטון "ממנגינות עכו" והפקתו בגירסה אנגלית. לקט עיתונות מהקרנת בכורה של 4 סרטים: "ממנגינות עכו"  "ערד"  "כאן השריונים" ו-"בירושלים".
ג-4438/18 14/02/1963 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – מעברות צריפונים ומתנות בריטיים תיק של משרד הבינוי והשיכון על מעברות  צריפונים ומחנות בריטים המכיל מצע לדיון על חיסול המעברות ובעיות הקשורות לפעולה זו  הצעת תכנית בנייה תקציב 1963/64  דו"ח המשפחות לפי הרכב הצשפחות שנותרו במעברות  טבלת איכלוס יחידות דיור  רשימת מעברות ועוד'.
פ-2134/14 21/02/1963 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי חברת הנהלת כפר הנוער בעין כרם לבין גורמים שונים התכתבות בנוגע לשטחי האדמה של כפר הנוער. בתיק גם כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "על ילדים עולים בערב יום כיפור".
פ-2079/34 28/02/1963 מכתב מרחל ינאית בן-צבי למרים פרוינד. מכתב בשפה האנגלית בנוגע לקרן בית הנשיא  כולל פניית רחל ינאית בן-צבי אל ילדי בתי הספר העבריים בארה"ב.
חצ-1927/10 01/04/1963 חוף השנהב – חקלאות.
מגע-39/12 01/04/1963 סחף אדמה בעקבות ירידת הגשמים סחף אדמה בעקבות ירידת הגשמים ועוד.
פ-2149/6 16/05/1963 התכתבות בין מרים כרמון  מזכירת קרן בית הנשיא  לבין אנשים שונים התכתבות אודות פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא".
חצ-2068/39 01/06/1963 גרמניה – חברת פולקסוואגן – חברה ליצור מכוניות
גל-1813/1 04/06/1963 שידורי רדיו לבתי ספר בתיק התכתבויות בנוגע לשידורי הרדיו בבתי הספר  תקציב החינוך  תכניות לשידורים  ענייני מננהלות  הצעות לשידור  תכניות ועוד.
חצ-1905/13 01/07/1963 חוף השנהב – כללי ביקורי אישים בישראל  סיוע טכני   מומחים ישראלים וכו'. כרך ד'
ג-4944/27 01/08/1963 לשכת המנכ"ל טנא – התאחדות עולי אמריקה וקנדה לשכת המנכ"ל טנא – תכנית שיכון עולי אמריקה וקנדה.
גל-18743/13 01/08/1963 גן-הילדים הממלכתי רמלה התכתבות בנושא גן ילדים השייך לעיריית רמלה.
חצ-1908/14 01/10/1963 ניגריה – כללי שיתוף פעולה חקלאי  הסכמי מסחר  תרבות ושיתוף פעולה טכני  ביקור המשלחת מטעם האוניברסיטה של לאגוס וכו'
גל-22763/23 29/10/1963 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים תשריט שטח תכנון עיר – שרונים; תכנית בנייה מפורטת; החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה למתן תוקף;
גל-59420/32 12/11/1963 משרד הבטחון תוספת להסכם הקיבוצי המיוחד בין משרד הביטחון להסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל- הארגון הארצי לעובדי צה"ל  בנוגע לביטוח פנסיה מקיפה.
א-7155/3 24/11/1963 סטנוגרמות – ועדת שרים לקביעת מקום הקבורה של עצמות מצדה סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לקביעת מקום הקבורה של עצמות מצדה שנערכה ב-17.3.1969. בנוסף  בתיק מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין שלדי מצדה  מכתביהם וחוות הדעת בנושא של יגאל ידין  אברהם בירן  הרב ד"ר צבי ה. לוי  "משמרת הקודש" בישראל ועוד.
א-7233/21 01/12/1963 . שרינו
חצ-3516/2 01/01/1964 ארצות ערב – תנועות על רכוש יהודי.
חצ-3516/15 01/01/1964 דרום אפריקה – מפלגות.
חצ-3548/1 01/01/1964 חוף השנהב – משרד החוץ
חצ-3548/2 01/01/1964 חוף השנהב – מדינות אפריקה אחרות
חצ-3548/3 01/01/1964 חוף השנהב – ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-3548/5 01/01/1964 חוף השנהב – ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3548/11 01/01/1964 חוף השנהב – ישראל – האמנת שגרירים
חצ-3548/12 01/01/1964 חוף השנהב – חגים  ברכות ומתנות
חצ-3548/16 01/01/1964 חוף השנהב וטוגו – עניינים בין אפריקניים
חצ-1927/5 01/01/1964 חוף השנהב – כללי ביקורי אישים בישראל  הקמת מרכזי הדרכה חינוכית מקצועית וחברתית בכפרים  שיתוף פעולה חקלאי וסיוע טכני וכו'.
פ-2171/12 01/01/1964 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי מאמר הקדמה לחוברת "החשמונאים". התאריך משוער.
פ-2174/14 01/01/1964 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים לזכר הציירת אירה יאן (אסתר סלפיאן) בנושא ילדותה ברוסיה  עלייתה לארץ ישראל  כישוריה כאמנית ועוד.
פ-2149/23 01/01/1964 מסמכים מטעם "קרן הספריות של בית הנשיא" פרסומים של "קרן הספריות של בית הנשיא"  חוברת אודות פעילות "קרן הספריות של בית הנשיא" ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מגע-35/50 01/01/1964 מיסים – כללי מושל ירושלים  מיסים כללי  משרד הפנים- הממלכה ההאשימת של ירדן ועוד.
ג-6693/1 01/01/1964 לשכת רה"מ לוי אשכול – הדלפות סודיות.
גל-3712/7 07/01/1964 משרד ראשי – חברת שכון ופיתוח לישראל כרך ב' דיונים על בניה ותקציב.
ג-7439/1 13/01/1964 אישי מינוי השר גלילי לאחראי על מערכת ההסברה-מרכז ההסברה  לשכת העיתונות והקשר עם הרדיו והטלויזיה (הצעת ראש הממשלה אשכול והיענות גלילי). החלטת ממשלה בנושא (1966). התכתבויות של השר גלילי בענייני הסברה  פרוטוקולים מישיבות הכנסת בתאריכים 17 19 24 באוקטובר 1966. ישיבה בענייני כלכלה מתאריך 1.1.1967 ועוד.
ג-4438/12 29/01/1964 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – חיסול מעברות תכנון חיסול המעברות.
גל-7998/17 12/02/1964 מיכון משרדי כרך א' ישיבה בעניין ארגון חדרי עבודה ותכנית לימודים במקצוע מיכון  משרד לתלמידי בתי הספר התיכוניים לפקידות
גל-51106/49 23/06/1964 גרוס משה ושמעון בתיק הסכם קיבוצי עם מסגריית גרוס בצפת בנוגע להעסקת נוער.
מגע-18/14 01/08/1964 פתיחת מסגד כיפת הסלע סיכומי פגישות הועדה לעריכת החגיגות לפתיחת המסגד.
פ-2540/4 17/09/1964 חומר של נחמיה צורי – [ז'אן פרו] סקירה ארכיאולוגית שכותרתה: "NEVE UR – UN NOUVEAU FACIES DU GHASSOULIEN" – נווה אור – פנים חדשות לע'רסולים. סקירה לחפירות ארכיאולוגית שנעשו ע"י ז'אן פרו  מייסד המשימה הארכיאולוגית הצרפתית בישראל  נחמיה צורי וי. רייך.
טס-3028/65 01/10/1964 כרמיאל אוסף יעקב אביאל- תצלומים מטקס חנוכת העיר כרמיאל בנוכחות ראש הממשלה לוי אשכול יוסף אלמוגי ועוד.
פ-2199/15 01/10/1964 ארכיון יד יצחק בן-צבי דו"ח סידור ארכיון יצחק בן-צבי המופקד בארכיון הציוני המרכזי.
מגע-67/9 01/10/1964 אגודה למלחמה בשחפת – ירדן אגודה למלחמה בשחפת – ירדן
מגע-1/36 31/10/1964 העובדים בעיריית יריחו התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים ממשלתיים בענין עובדי העירייה ביריחו. בקשות הלוואה לעובדי עיריית יריחו.
גל-59482/14 09/11/1964 שמורת טבע בתיק התכתבויות אודות שמירת הטבע  הקמת בית ספר שדה במירון  מפגעים ונזקים לשמורות  נטיעות בשטחי השמורות  חיות הבר וכד'.
גל-22763/44 11/12/1964 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים תכנון בנייה ותשריטים  – איזור השרון הצפוני – שרונים; החלטה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה למתן תוקף ופרסום הפקדת התכנית;
חצ-3548/9 01/01/1965 חוף השנהב – בקשות אינפורמציה
גל-9348/6 01/01/1965 המנהל לשלטון מקומי – החברה לאוטומציה המינהל לשלטון מקומי כרך ד' התכתבות בנוגע לרכישת חומרים ושירותי מחשב לעירויות
ג-4441/4 01/01/1965 לשכות השרים אלמוגי  יוספטל ובן-טוב – ועדה צבורית לבדיקת חוק הגנת הדייר. כרך ד' תיק של משרד הבינוי והשיכון על הועדה הציבורית לבדיקת חוק הגנת הדייר (כרך ד') המכיל טיוטת נוסח המלצות ביניים של הועדה  הצעה לגבי העלאת שכר בבתי מלון והצעה לתוספת דמי שכירות במשרדים.
חצ-452/5 01/01/1965 חו"ש (חוף השנהב)-ישראל – מדיני
חצ-4026/17 01/01/1965 חוף השנהב – בקשות לאינפורמציה
מגע-18/22 01/01/1965 תכנית מפורטת לבנין ערים מספר 213 להרחבת הכביש בשכונת קבסה בראס אל-עמוד – ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים בענין סלילת הכביש  סיכומי ישיבה של הועדה המקומית לבנין ערים.
גל-2122/21 01/01/1965 המחלקה הערבית – תערוכות התכתבות בנוגע לארגון תערוכות במיגזר המיעוטים: תערוכות "נצרת" בשנים 1965  1966  1967  תערוכת המים ב-1967  אגרסקו 67  קרמיקה ערבית ועוד.
מגע-3542/9 01/01/1965 המושל המנהלי של עזה – נכסים שאבדו או נגנבו ונמצאו המושל המנהלי של עזה – נכסים שאבדו או נגנבו ונמצאו
מגע-79/7 01/01/1965 תכניות פיתוח ערים וכפרים במחוז ירושלים תכניות פיתוח ערים וכפרים במחוז ירושלים
ג-16101/4 01/01/1965 שיחות עם הרב ויינברג שיחות על ענייני תורה וענייני דיומא בין הרב הרצוג לרב ויינברג התיק ביידיש
מגע-3/24 01/05/1965 בית-הספר באב אל-מע'ארבה – בנות מסגד אל-אקצא'א (אל-אקצא) סיכום ביקור של המהנדס במחוז ירושלים בבית-הספר  דו"ח על מערכת מיסי הציבור וסילוק האשפה בירושלים   התכתבות בעניני תחזוקה   בנייה ועוד.
גל-21352/10 01/06/1965 יעוץ משפטי – ועדה להצעת חוק הספנות יעוץ משפטי – ועדה להצעת חוק הספנות
חצ-3019/13 01/07/1965 המגבית היהודית המאוחדת
מגע-54/1 01/08/1965 תקציב מועצת כפר בית-אכסא תקציב מועצת כפר בית-אכסא ועוד.
פ-4067/15 01/08/1965 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית תכתובות. ביטול המינוי הדיפלומטי באנגליה בשל מצב בריאות
חצ-2121/12 01/09/1965 חוף השנהב -כללי
פ-2149/22 01/10/1965 התכתבות בין "קרן הספריות של בית הנשיא" לבין אנשים שונים התכתבות בנושא עדכון שנתון הממשלה.
מגע-68/6 01/10/1965 אגודת בוגרי האוניברסיטה האמריקאית – ביירות אגודת בוגרי האוניברסיטה האמריקאית – ביירות
גל-5686/3 01/11/1965 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דוד גולן – חומר בלתי מסודר – כרך ג' סקירות וחומר רקע מלשכת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה דוד גולן  בנוגע לנושאים: התפתחות הסחר בין ישראל לקנדה בשנים 1949- 1967  סקירת שווקים ונתוני רקע כלכליים על דרום אפריקה  הבעיות בסחר עם מזרח אפריקה  כיצד ניתן היה לפתח סחר עם הודו המכשולים המדיניים  נקודות לפגישה עם המשלחת מטרייסט  ייבוא מאירופה  מאמר שכותרתו "מחקר ופיתוח במוצרים אלקטרונים"  המצב המוניטארי בגדה המערבית  בנק ישראל – מחלקת המחקר- ידיעות חוץ  אומדני יצוא  רשימת השירותים להם נזקקים היצואנים  דו"ח מאזן התשלומים שנשלח ל-GATT  נאום שנשא בגולן בכנס במונטריאול  יבוא ויצוא מארה"ב  קנדה ומקסיקו  היצוא לשוק המשותף לפי ארצות  סקירה על היחסים הכלכליים בין ישראל-ארה"ב בשנים (1949 – 1966) ועוד.
מגע-67/17 01/11/1965 אגודת בתי-המלון – ירדן אגודת בתי-המלון – ירדן
חצ-4026/23 01/12/1965 חוף השנהב – עניני נימוסין נציגים יוצאים ברכות
גל-22763/45 10/12/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים בתיק שרטוטים  בקשות ואשורים לבנייה בשרונים. גוש 8009
ג-6941/23 01/01/1966 חוק החינוך (פתיחת בתי-ספר) (פיקוח על בתי-ספר) כרך א'
פ-2197/3 01/01/1966 איגוד הארכיונים בישראל. תדפיס תחת הכותרת "דו"ח על פעילות האיגוד הארכיוני בישראל"  תדפיס "הארכיונים בישראל – סקירות על המוסדות"  וכן חוזר מטעם "איגוד הארכיונאים בישראל" הכולל את מטרות האיגוד  ועדות האיגוד  חברי האיגוד ועוד.
פ-2175/18 01/01/1966 כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי. כתבה שהתפרסמה בקובץ המאמרים "תרבות וחינוך" מאת רחל ינאית בן-צבי  בשם "חוות הלימוד בירושלים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4076/9 01/01/1966 תורכיה – יהדות
חצ-4076/8 01/01/1966 תורכיה – בקשות לאינפורמציה
חצ-4075/31 01/01/1966 תורכיה – מדיניות חוץ
חצ-4075/30 01/01/1966 יחסי תורכיה מדינות אחרות
חצ-4075/33 01/01/1966 תורכיה – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-4076/17 01/01/1966 תורכיה – עניני פנים
חצ-4076/23 01/01/1966 יחסים מדיניים ישראל – תורכיה בדרג לא ממשלתי כרך א'
גל-5853/61 01/01/1966 אישורי תכניות בניה – חרבת ימה תכנית שיכון ציבורי
מגע-3588/1 01/01/1966 משטרה – חברון יומן נוכחות משטרת חברון
ג-5177/11 01/01/1966 יוון  תורכיה  קפריסין (כרך א')
גל-57039/19 01/02/1966 בית ספר תעשייתי מפעלי אילין  חיפה בתיק התכתבות בנוגע להצעה להקמת בית ספר מקצועי ליד מפעלי אילין (מפעלים להרכבת רכב בישראל)
חצ-4076/6 01/02/1966 תורכיה – מרצים
חצ-4077/1 01/02/1966 תורכיה – עניני נימוסין  נציגים יוצאים  ברכות כרך א'
פ-2167/6 20/02/1966 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דוד אוברשטיין. התכתבות בנוגע לתרומותיו של דוד אוברשטיין למוסדות שונים. בתיק גם כתבה אודות תרומותיו של דוד אוברשטיין שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות".
חצ-4026/11 01/03/1966 חוף השנהב – משלחות פרלמנטריות
חצ-4026/10 01/03/1966 חוף השנהב – מפלגות
חצ-4076/16 01/03/1966 תורכיה – איגודים
חצ-4026/1 01/03/1966 חוף השנהב – משרד החוץ
א-7911/25 27/03/1966 התכתבות בענין המפות המקוריות של הסכמי שביתת הנשק במלחמת השחרור – 28.8.1964 -12.5.1966 התכתבויות עם מזכירת הממשלה – יעל עוזאי בנוגע למפות המקוריות והרשמיות של גבולות הסכמי שביתת הנשק  מפות של גבולות השטחים המחוזקים במדינה וכן מפת השטח המוחזק של ירושלים; פנייתה ללשכת שר הביטחון לגבי נושא איתורן של המפות – התכתבויות בעניין.
חצ-4026/9 01/04/1966 חוף השנהב – איגודים
חצ-4026/18 01/04/1966 חוף השנהב – האמנת נציגים
ג-3219/11 28/04/1966 פרוטוקולים מישיבות המועצה – גני-תקוה פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית גני תקווה
חצ-4026/21 01/05/1966 חוף השנהב – אותות הצטיינות
חצ-4026/4 01/05/1966 חוף השנהב – יחסים בדרג לא ממשלתי
חצ-4076/13 01/06/1966 תורכיה – משרד הליגה הערבית
גל-51111/50 05/06/1966 בית תינוקות ע"ש ויליאמס בתיק הסכם עבודה קיבוצי בין מועצת פועלי ירושלים לבית התינוקות על שם פני ויליאמס.
גל-5633/9 19/06/1966 מחוז המרכז – גני תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף הפרוגרמות במשרד השיכון  בנוגע למועצה מקומית גני תקווה: פירוקים ואיטומים במבנים ארעיים  בניית 24 יחידות דיור בבתים דו משפחתיים בגני תקוה  בנייה לזוגות צעירים ועוד.
חצ-4026/14 01/07/1966 חוף השנהב – מים טריטוריאלים
חצ-4026/19 01/07/1966 חוף השנהב – מתנות לאישים
מגע-3/23 01/09/1966 בתי-הספר ביריחו וסביבתה התכתבות עם מושל ירושלים בעניני תחזוקה  ומתן שירותים לפליטים  סיכום פגישה בין מושל ירושלים והמלך חוסיין (חסין) ועוד.
חצ-4026/8 01/09/1966 חוף השנהב – מדיניות חוץ
פ-2068/39 01/09/1966 קטע עיתונות כתבות שהתפרסמו בעיתון "דבר" בשם "המשכן של הבארון?" ו"על "משכן הבארון"" מאת רחל בן-צבי וחנה זמר. בתיק גם התכתבות בשפה האנגלית בין רחל ינאית בן-צבי לבין הברונית דה-רוטשילד בנוגע לכתבות הנ"ל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-7450/4 01/09/1966 המוסד לתיאום מ- 1966 עד 1976 המוסד לתיאום עם הסוכנות  הרשות לעליה ולקליטה – ישיבות המוסד לתיאום (הוועדה לתיאום הפעולה בין הממשלה לבין הנהלת הסוכנות היהודית) – פרוטוקולים 06/09/1966 – 12/0/1/1976  סדרי-יום  הצעות החלטה והחלטות ועדת השרים; הרשות לעליה ולקליטה המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית – פרוטוקולים מישיבות 15/06/1971 – 29/12/1976  סדרי-יום; חומר-רקע  נתונים  תזכירים  הצעות (כולל תכנית הפעולה של כינוס ירושלים לאחדות ישראל והצעה לביצוע תוכניות הממשלה תוך שנת 1976).
גל-58688/24 28/09/1966 סנדלה  תחום  בניה תוכניות בניין ערים (תב"ע) מס' ג/696 – תוכניות מפורטות
חצ-4183/24 01/10/1966 גרמניה – המערבית – מעטפה עם חומר סודי בנוגע למגעים עם ברית המועצות.
חצ-4076/5 01/10/1966 תורכיה – החג הלאומי התורכי
חצ-1568/10 01/11/1966 יחסים עם חוף השנהב
א-7230/33 01/11/1966 . יחסי ישראל-חוף השנהב
גל-51081/68 16/11/1966 עדת היהודים הקראים באופקים בתיק הסכם שכר קיבוצי בין מועצת פועלי אופקים לעדת היהודים הקראים בעניין זכויות סוציאליות לעובדים.
חצ-4026/6 01/12/1966 חוף השנהב – ליגות לידידות
גל-22763/46 27/12/1966 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים בתיק – התכתבויות הנוגעות לתכנון בניין ערים באיזור שרונים; החלטת הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית לאישור שינוי יעוד הקרקע לתחנת דלק – התכתבויות.
ג-7335/1 01/01/1967 לשכת השר יוסף ספיר – התכתבות של גדעון פת ועוזר השר בעיקר בעניני כלכלת השטחים
גל-17027/15 01/01/1967 הועדה לרכישת קרקעות במזרח ירושלים סיכום דברים מישיבה במשרד האוצר  מכתב של שר האוצר פ. ספיר הממנה את חברי המועצה ומכתבים נוספים בנושא
ג-6941/16 01/01/1967 חוק שירות התעסוקה – תקנון שירות התעסוקה פרוטוקולים של ועדת השרים לעניני תעסוקה 1967-1966 (אבטלה).
חצ-4010/23 01/01/1967 גרמניה
פ-4838/4 01/01/1967 יומני ראש הממשלה (סדר יום) התיק מכיל את יומני ראש הממשלה (סדר יום לפעילות) מיום 1 בינואר 1967 עד 31 דצמבר 1967 .​
מגע-54/12 31/01/1967 בתי-ספר בית ספר לבנים עיזרייה.
חצ-4075/29 01/02/1967 תורכיה –  R.C.D
מגע-54/3 01/02/1967 תקציב מועצת כפר אל-ג'יב תקציב מועצת כפר אל-ג'יב
מגע-54/4 01/02/1967 תקציב מועצת כפר אל-עיסאויה תקציב מועצת כפר אל-עיסאויה ועוד.
מגע-54/8 01/02/1967 מסי מועצת כפר צור באהר מסי מועצת כפר צור באהר
מגע-54/9 01/02/1967 מס מועצת כפר אל-עיסאויה מסים מועצת כפר אל-עיסאויה  משרד הפנים הממלכה ההאשמית של ירדן.
מגע-54/10 01/02/1967 מסי מועצת כפר אל-עיזריה מסים מועצת כפר אל-עיזריה
חצ-4076/14 01/03/1967 תורכיה – הסברה ישראלית
גל-5686/1 20/03/1967 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – מנכ"ל גולן – חומר בלתי מסודר – כרך א' צמצומים והתייעלות בשירות המדינה תעשיית הכותנה סקר טחנות הקמח
ג-3633/13 18/04/1967 פרוטוקולים מישיבות המועצות – גני-תקוה דוחות מישיבות ומועצה מקומית גני תקווה גני ילדים תקציב ועוד
גל-45486/14 18/04/1967 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – טורלס הצעיר הכרזות עם התצלומים בתיק פורסמו באישור המועצה המועצה לביקורת סרטים ומחזות.
גל-17056/2 01/06/1967 מכתבי הזדהות – כרך ב' (המשך מתיק 1) מכתבים אל ראש הממשלה ושר הביטחון המבטאים הזדהות עם המדינה במלחמת ששת הימים (המשך בתיק 3)
א-8117/16 01/06/1967 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – סיור מים וגבולות סוריה – ישראל
א-7921/12 01/06/1967 שרינו + הועדה המדינית (המשך בתיק מס' 13) פרוטוקולים מישיבות דיונים על עתיד הגדה  ישוב ירושלים
חצ-2233/11 01/06/1967 וושינגטון – מברקים יוצאים
חצ-4076/15 01/07/1967 תורכיה – ליגות לידידות
פ-2175/23 03/07/1967 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בנושא יהדות הגולה  חוות הלימוד ועוד  חלקם נישאו כנאומים בבית הנשיא  או צוטטו בחוברת מטעם המכון ליהדות זמננו.
א-7310/4 24/07/1967 מדיניות קרקעות בשטחים המוחזקים – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע למדיניות קרקעות בשטחים המוחזקים: החלטות ממשלה בנושא  סקר הקרקעות ברצועת עזה וביהודה ובשומרון שבוצע ע"י מינהל מקרקעי ישראל  ההפקעות בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים  הצעות שרים למכירת קרקעות מעבר לקו הירוק  נתונים על רכישות קרקע ברצועת עזה  צפון סיני ויהודה ושומרון  הפעלת הצנזורה על ידיעות מתוך דיוני ועדת השרים לענייני ביטחון שאינן צבאיות או ביטחוניות טהורות  עיבוד חקלאי באזורים המוחזקים  תשלום פיצויים על הפקעת מקרקעין  הרחבת הבסיסים הצבאיים מחנה חורון  מחנה עופר  מחנה תל חצור  מחנה רמה  מחנה מסעדה לצרכים צבאיים ועוד.
חצ-3022/19 01/08/1967 תקריות הליברטי
חצ-3841/20 01/12/1967 החרמת רכוש יהודי במדינות ערב
חצ-4026/22 01/12/1967 חוף השנהב – חגים לאומיים וימי עצמאות
חצ-8299/8 05/12/1967 צרפת. דה-גול. כרך ב' קטעי עיתונות
חצ-4232/6 01/01/1968 צרפת – ליגות לידידות אגודות לידידות ישראל-צרפת
ג-6941/15 01/01/1968 חוק התעסוקה  – בעיתות אבטלה.
חצ-452/6 01/01/1968 חו"ש (חוף השנהב)-ישראל – מדיני
גל-6908/4 12/01/1968 אגף התכנון – שרונים – עין ורד בתיק שרטוטים בקשות ואישורי בנייה בעין ורד. גוש 7818 חלקה 18
גל-2941/10 30/01/1968 המפלגה הדתית-לאומית המזרחי- בחירות בתנועה המפלגה הדתית-לאומית המזרחי- בחירות בתנועה.
א-7175/24 01/02/1968 לשכת השר יוסף ספיר – המוסד לתיאום פרוטוקולים מישיבות המוסד המשותף לממשלה ולסוכנות היהודית.
חצ-1506/9 01/02/1968 יחסי ישראל – חוף השנהב
גל-51105/71 18/02/1968 סלוה – חרושת מכנית בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי תל אביב סלוה חרושת מכנית.
פ-2911/10 20/02/1968 בנימין מזר – התכתבות. התכתבות בעברית ואנגלית בעניני ארכיאולוגיה.
חצ-2931/17 01/03/1968 חוף השנהב – התכתבות בענין שיגור מרצה ישראלי לחוף השנהב התכתבות בענין שיגור מרצה ישראלי בנושא בעיות הוראת הציור בגיל הרך ובבתי-הספר העממים לחוף השנהב  קורס תזונה בחוף השנהב.
גל-2123/7 01/04/1968 המחלקה הערבית –  הסברה בכתב התכתבות בנוגע להוצאה לאור של חוברות ופרסומי הסברה בשפה הערבית: "ישראל 1948 – 1968"  קובץ שירים ועוד.
חצ-6592/17 01/05/1968 חוף השנהב עניני פנים דו"חות  סקירות  התכתבות עם השגריר בלונדון והמצב במערב אפריקה.
פ-2911/13 14/05/1968 בנימין מזר – התכתבות מכתבי איחולי החלמה שנשלחו אל בנימין מזר מאת אנשים שונים.
גל-12465/12 18/09/1968 בית-הכנסת "אברהם-אבינו" בחברון התכתבות בנושא מעמד משרד הדתות והלי עבודה  תפילת יהודים במערת המכפלה המצב הבזוי של בית הכנסת אברהם אבינו בחברון
גל-6908/46 06/11/1968 אגף התכנון – צפון השרון – שער אפרים בתיק שרטוטים בקשות ואישורים לבנייה בשער אפריים. גוש 8461. חלקות 5  6  36.
גל-45484/31 06/11/1968 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – מבצע פטרה – ירדן-אירן (בערבית – עלי פריתך בקשת "עלי פריתך" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מבצע פטרה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה וההחלטה שלא להתיר את הצגת הסרט בישראל.
גל-18068/6 01/12/1968 ענף הסברה בצבא. שיתוף פעולה בין משרד החינוך ומפקדת קצין חינוך ראשי-שת"פ בין צה"ל למשרד החינוך בהפעלת מתקני הדרכה  מערכת החינוך בצה"ל  פעילות חינוכית לקידום חיילים ועוד.
גל-3427/10 01/12/1968 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – יפו – עג'מי תכנון דרום מערב יפו-שיקום האזור ובינוי מחדש  נושאים ותקציב להכנת תכנית לשיקום ותכנית בנין עיר לדרום מערב יפו  מינוי ועדת היגוי לסקר (פיזי  חברתי וכלכלי) ותכנון בשכונות עג'מי-גבעת עליה ביפו. מצורפת מפת האזור.
ג-14538/10 01/12/1968 תכנית מיתאר ארצית מס' ת/מ/א 6 – תחזית ההתמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה חוק התכנון והבנייה – 1965 תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה תכנית מתאר ארצית למוסדות
ג-12782/12 10/12/1968 ישיבת ועדת השרים לעניין הקמת מרכז כפרי בגוש עציון וההתיישבות בחברון סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לעניין הקמת מרכז כפרי בגוש עציון וההתיישבות בחברון  שעל סדר יומה תכניות בעיר חברון: מערכת המכפלה  תחנת האוטובוסים  הקרקעות והמבנים של הרכוש היהודי בעיר  רכוש הכנסייה הלבנה (הכנסייה האורתודוקסית הרוסית הגולה) ועוד.
א-7906/10 12/12/1968 חברת החשמל של מזרח ירושלים – 12.1968 בתיק חוות דעת של שר המשפטים לעניין חברת החשמל של מזרח ירושלים.
ג-10582/14 31/12/1968 ועדת השרים לעניין ירושלים והועדה לשמירה על המקומות הקדושים
גל-13900/2 01/01/1969 הזדהות ערבים עם מדינת ישראל – התכתבות  מכתבים  (גם בערבית)
טס-10971/10 01/01/1969 אסתר הרליץ והרב בנימין מלכיאור ביום העצמאות  קבלת עיטור "עלה"  אות מלחמת ששת הימים. תצלום
גל-45486/30 06/01/1969 תיקי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – מונחאה אלפרח (שיא השמחה) התכתבות בנושא איסור השמעתם של שני שירים מתוך הסרט והקרנתו ללא רשיון  זכרון דברים מישיבת המועצה לביקורת סרטים ומחוזות לגבי הקרנת הסרט  טופס הבקשה.
א-7901/31 27/01/1969 התיישבות בטחונית בשטחים התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע להתיישבות ביטחונית בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים: הקמת שתי נקודות התיישבות ברצועת עזה  הקמת ארבעה יישובים במתכונת האחזויות נח"ל או יישובים אזרחיים באדמות פצאל אשר בבקעת הירדן  הצעת החלטה להקמת שני יישובים ברמת הגולן  שלושה יישובים בפתחת רפיח וארבעה יישובים בפצאל אשר בבקעת הירדן.
חצ-3873/7 01/02/1969 שיחות הארבעה תעודות מסווגות הוצאו מהתיק והן חסויות ל 90 שנה לפי סעיף 6 לתוספת הראשונה בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)  התש"ע-2010. הן ייבדקו שנית בשנת 2059.
חצ-2931/22 01/03/1969 חוף השנהב – הפצת כתב העת "שלום" אישורים למשתלמים התכתבות בענין הפצת כתב העת "שלום" אישורים למשתלמים בישראל על לימודיהם.
א-7907/40 11/03/1969 מכתבו של יגאל אלון אל שר הבטחון משה דיין על מצב הבטחון השוטף בגבול עם לבנון – 3.1969 מכתבו של יגאל אלון אל שר הביטחון משה דיין על מצב הביטחון השוטף בגבול עם לבנון
גל-69986/1 19/03/1969 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.1-1.10
חצ-8394/7 01/05/1969 תיק ירושלים – חפירות.
חצ-2931/15 01/05/1969 חוף השנהב (קוט דאור) – משתלמים בישראל התכתבות בענין משתלמים מחוץ השנהב בישראל בענפי החקלאות.
א-7441/3 01/06/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – Conference on Human Needs – ועדה לנושא הצרכים האנושיים ניירות להצגת נושאים שונים בועדה כולל סדנא בנושא חינוך  שירותי בריאות  התיישבות חקלאית ועוד.
ג-7453/6 01/08/1969 מיקום גלגל  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר ישראל גלילי  בנוגע למיקום הקיבוץ גלגל (גילגל): סיכומי ישיבות בנושא  סיכום סיור בדיקת אשרותמיקום ישובי קיבוצי גלגל/ משה חריף  תכנון הגנה  הבנייה בגלגל  ניתוק הטלפון של הקיבוץ ועוד.
חצ-4209/14 01/09/1969 לוב – דו"חות ויומנים בעיקר על הפעילות לאחר ההפיכה הצבאית בלוב.
א-4212/1 01/10/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מברקים שמורים 1969 – 1971 מברקים ודו"חות בנושאים שונים כולל נושא המדיניות הסובייטית  שיחות יארינג  השבויים הישראלים במצרים ועוד. (המשך בתיק 2)
ג-6797/3 10/10/1969 לשכת המנכ"ל אלעד פלד – מיכון תכניות עבודה בתיק התכתבויות בנוגע לדרך עבודת מחלקת המיכון בחישוב משכורות מורים וקורסי הכשרה מקצועיים לאנשי המיכון.
חצ-3020/33 01/11/1969 קובה
חצ-4299/4 01/11/1969 חילופי שבויים עם סוריה ומצרים
פ-2199/27 07/11/1969 ארכיון יד יצחק בן-צבי זכרון דברים מפגישת שמעון רובינשטיין עם בן פורת בנושא עתידו ומצבו של ארכיון "יד יצחק בן-צבי".
חצ-4549/10 01/12/1969 ארצות-הברית התכתבות  מברקים  דיווחים בין ירושלים לוושינגטון על מצב הלוחמה בין ישראל למצרים – התעלה  הטילים  הפסקת האש  חילופי שבויים
חצ-4411/7 01/12/1969 חוף השנהב וזמביה – משתלמים ומלגאים אקדמאים
ג-6897/31 01/12/1969 יחסי ישראל חוף השנהב התכתבות עם משרד החוץ
פ-4068/25 01/12/1969 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם נחום גולדמן  ישראל קלבין והרב ד"ר סטיוארט א. רוזנברג) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים. בתיק כתבה עיתונאית על כינוס הליברלים ידידי ישראל באנגליה בצירוף מכתב נלווה משר הפיתוח והתיירות משה קול.
גל-3785/51 14/12/1969 סרטים – אנג'ליק הסוררת בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנג'ליק הסוררת" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלונים מופיעים בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-3785/52 14/12/1969 סרטים – אנג'ליק והסולטן בקשת "קוניו פילם" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "אנג'ליק והסולטן" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  והרישיון שניתן.  העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-4582/7 01/01/1970 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך א'
חצ-4582/9 01/01/1970 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-4549/15 01/01/1970 ארצות-הברית – יחסים מדיניים וביטחונים פרט לישראל ומדינות ערב.
חצ-4582/24 01/01/1970 חוף השנהב – הנציגות בישראל.
חצ-3226/13 01/01/1970 ישראל – חוף השנהב – יחסים כלכליים.
חצ-4411/8 01/01/1970 חוף השנהב – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך א'
פ-2175/12 01/01/1970 קטע עיתונות. מאמר שהתפרסם בביטאון מועצת פועלי ירושלים "במועצה" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "השביתה הראשנה בארץ". בתיק גם מאמר מאת מרדכי איש שלום בשם "רעב  מאבקים ומאסרים".
ג-6941/11 01/01/1970 חוק דין המדינה כמעביד.
ג-6941/27 01/01/1970 חוק ארגון המחקר הממשלתי וניהולו (מדענים ראשיים)
ג-7153/11 01/01/1970 תשקיפים בודדים – IDB  דרושה החלטת ממשלה לחשיפה של המסמכים שהוגשו לוועדת החקירה
פ-2084/43 01/01/1970 רשימות מאת רחל ינאית בן-צבי הערות לפרק מאת שלמה שבא בספר הגנת ירושלים.
חצ-452/2 01/01/1970 חו"ש (חוף השנהב)-ישראל – שונות
פ-2199/19 01/01/1970 הועד הלאומי. מפתח ארעי לתיקי הוועד הלאומי שמופקד בארכיון הציוני.
פ-2174/13 01/01/1970 חוברת לזכרם של שושנה ויהושע בוכמיל מאת רחל ינאית בן-צבי  תדפיס מתוך "העבר" ספר י"א  תל-אביב בתיק גם טיוטת החיבורים.
חצ-4582/6 01/01/1970 חוף השנהב – יחסים מדיניים ובטחוניים פרט לישראל ומדינות ערב.
ל-2718/17 01/01/1970 דו"ח צוות מחקר: שימוש בחומר מדמיע במשטרת ישראל תיק משטרת ישראל  שימוש בגז מדמיע  פיזור מפגינים שימוש אישי  מחקר  השימוש בחומר מדמיע  שימוש אישי  שימוש יחידתי  רפואה  נהלים  תיעוד
א-7311/4 01/01/1970 האחזויות חדשות – רצועת עזה היאחזויות חדשות – רצועת עזה – הצעות להתיישבות
חצ-4411/5 01/02/1970 חוף השנהב – קורסים ניידים
חצ-4411/6 01/02/1970 חוף השנהב – משתלמים ומבקרים בישראל
פ-2080/7 17/02/1970 התכתבות בין רחל בן-צבי לבין אנשים שונים התכתבות בנוגע להענקת התואר "אם השנה" למטילדה הלפרין  פעילות קרן בית הנשיא ועוד.
חצ-4582/27 01/03/1970 חוף השנהב – ברכות לחגים לאומיים.
פ-4066/9 01/03/1970 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות כמנכ"ל משרד רה"מ התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם עורך "הארץ" גרשון שוקן  הרב יצחק טברסקי וישראל קלבין) בנושאים הקשורים לעבודתו המקצועית ונושאים אחרים. בתיק צילומים של מכתב מרה"מ דוד בן-גוריון לפרופ' עזרא שפיזהנדלר מההתנועה הרפורמית בנוגע להשתתפותו של ב"ג בוועידת הרבנים הרפורמית בארה"ב ושל חילופי מכתבים בין שוקן לפילוסוף היהודי-הבריטי ישעיה ברלין בשאלות מחשבתיות הקשורות לעם היהודי.
חצ-4582/13 01/03/1970 חוף השנהב – יחסים עם ארצות ערב.
חצ-4582/21 01/04/1970 חוף השנהב – יהדות בתיק רק מכתב אחד
חצ-4582/29 01/04/1970 חוף השנהב – הנציגות הישראלית.
א-7311/9 17/04/1970 יבוא ספרי לימוד מירדן יהודה ושומרון. יבוא ספרי לימוד מירדן יהודה ושומרון.
חצ-4411/1 01/05/1970 חוף השנהב – חקלאות.
חצ-4411/4 01/05/1970 חוף השנהב – קורסים ניידים
חצ-4582/26 01/05/1970 חוף השנהב – הענקת עיטורים לנציגים ישראלים  התכתבות.
חצ-4582/15 01/06/1970 חוף השנהב – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים
חצ-4549/16 01/06/1970 ארצות-הברית – יחסים מדיניים פרט לישראל.
ג-7453/7 23/06/1970 חוברת – ריכוז נושאים: בוקיעה  מחנה יוסף  קבר אמיר  עידן  בירנית  נבי-סמואל חלקי סטנוגרמות מישיבות ועדת שרים להתיישבות
חצ-4582/4 01/07/1970 חוף השנהב – כינוסים והתיעצויות דיפלומטים בתיק רק מכתב אחד
חצ-4582/5 01/07/1970 חוף השנהב – מינויים והרכבי משלחות  דיווחים.
חצ-4582/20 01/07/1970 חוף השנהב – בקשות למידע משתי המדינות בנושאים שונים ולא מדיניים.
א-2020/15 17/07/1970 הלווית השר ח.מ שפירא. התכתבויות בנושא סידורי הלווייתו של חיים משה שפירא; חוברת בנושא "יד שפירא" – מפעל ההנצחה לזכרו של השר חיים משה שפירא ז"ל בגוש עציון.
חצ-4582/3 01/08/1970 חוף השנהב – מדיניות חוץ – כללי  דיווחים
חצ-4582/8 01/08/1970 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. כרך ב'
חצ-4582/12 01/08/1970 חוף השנהב – קשרים עם ליגות לידידות עם ישראל.
א-2020/16 14/09/1970 הלווית השר זלמן ארן. התכתבות בנוגע להתקנת נר זיכרון  סדר ההלוויה
חצ-4582/17 01/10/1970 חוף השנהב – תנועות מחתרת
חצ-4411/9 01/10/1970 חוף השנהב – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ב'
חצ-6817/5 01/10/1970 לשכת המנכ"ל – תיק נתונים – לפי המחלקות ( מדיניות  תפקודיות  מנהליות  או"ם  שונות) נתונים מגוונים על מס' עובדים  עליה וכו'; סקירות על פעולות  מבנה וכו' ( כולל תכנית הסיוע לפי הארצות )
ג-6519/2 01/01/1971 הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית עצומה לממשלה למציאת פתרונות לבעיות החברתיות והעדתיות בישראל
ג-6528/19 01/01/1971 JULIUS GREEN תרומה מUJA UNITED JEWISH APPEAL
ג-6941/4 01/01/1971 חוק עבודת הנוער.
ג-6941/10 01/01/1971 חוק בוררות חובה בסכסוכי עבודה. (שירותי עבודה חיוניים)
חצ-3226/12 01/01/1971 ישראל – חוף השנהב – מפעלים ועבודות.
פ-2166/3 04/01/1971 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יוסף מלמוד. התכתבות בנוגע להוצאת חוברת לזכר מניה וישראל שוחט.
גל-69988/9 01/02/1971 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 7.1-7.10
גל-6908/42 08/03/1971 אגף התכנון – צפון השרון – עין שריד בתיק – תשריטים  והתכתבויות הנוגעות למרחב תכנון מקומי בצפון השרון – תכנית מפורטת  שינויים בתכנית;
חצ-4582/18 01/05/1971 חוף השנהב – ביקור משלחת הכנסת במדינה בתיק רק מברק אחד
חצ-4582/23 01/05/1971 חוף השנהב – האמנת נציגים בתיק התכתבות בענין האמנת השגריר הישראלי
חצ-3226/11 01/06/1971 ישראל – חוף השנהב – מפעלים ועבודות.
א-113/23 01/06/1971 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – המוסד לתיאום התכתבות  דו"חות והסכמים בנוגע לפעילות המוסד לתיאום בין משרדי הממשלה והסוכנות  כינוס ירושלים לאחדות ישראל  הסכם לשינוי המבנה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
ג-7075/38 29/06/1971 תערוכה על מיכון משרדי במסגרת ועידה ירושלים לטכנולוגיה של המידע התכתבות בנוגע לתערוכה
חצ-4582/22 01/08/1971 חוף השנהב – מגביות.
גל-51070/26 10/08/1971 איתור בתיק הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין חברת איתור למועצת פועלי תל אביב.
ג-6494/10 11/08/1971 מרגלים ישראלים וצרפתים מכתבים מאזרחים על גילויי קבוצות של מרגלים בתיק הושחרו פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט ולכן מוגבלים לעיון עד שנת 2043
פ-2150/2 18/08/1971 ראיון עם רחל ינאית בן-צבי בעריכת אליהו שטרן. ראיון בנושא ראשית תנועת הפועלים.
חצ-4411/10 01/10/1971 חוף השנהב – שיתוף פעולה (סיוע) טכני. כרך ג'
פ-4068/31 01/10/1971 ד"ר יעקב הרצוג – התכתבות אישית התכתבות וחילופי מברקים באנגלית ועברית של יעקב הרצוג  בעת שכיהן כמנכ"ל משרד רה"מ  עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל (ביניהם הרב יצחק טברסקי  הרב ד"ר ג'וזף ה. לוקסטיין וג'ייקוב מ. לואי) בנושאים ציבוריים ואישיים שונים ואיחולי החלמה שנשלחו אליו ואל רעייתו פנינה הרצוג בתקופת מחלתו האחרונה בצירוף תשובותיה של פנינה וכן  מכתבי תנחומים לפנינה לאחר מותו.
חצ-4582/19 01/12/1971 חוף השנהב – עליה לרגל
פ-2080/8 02/12/1971 חיבור בשם "מזכרונותיי" מאת אמוץ כהן בתיק גם מכתב מרחל ינאית בן-צבי לאמוץ כהן בנוגע להוראתו את השפה העברית. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4832/9 01/01/1972 חוף השנהב – רפואה
חצ-4832/10 01/01/1972 חוף השנהב – Kone Segbe
חצ-4832/11 01/01/1972 חוף השנהב – משתלמים
חצ-4832/13 01/01/1972 חוף השנהב – כללי (כרך ב')
חצ-4832/14 01/01/1972 חוף השנהב – כללי (כרך ג')
חצ-4832/15 01/01/1972 חוף השנהב – כללי (כרך ד')
חצ-4833/3 01/01/1972 חוף-השנהב – מומחים (כרך ג')
ג-6512/23 01/01/1972 הטבח בלוד התכתבות עם מאיר שמגר היועץ המשפטי לממשלה ושר התחבורה ופניות אישיות בנוגע לליל הדמים בשדה התעופה בלוד ולמשפט של הקמיקזה אוקומוטו (שכיר חרב של הארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין")  סיכום התביעה לגזר דין במשפט אוקאמוטו
ג-6512/19 01/01/1972 הטבח בלוד מברקים המביעים צער על הפיגוע בשדה תעופה לוד על ידי אוקומוטו (שכיר חרב של הארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין")
חצ-5346/6 01/01/1972 חוף השנהב – צליינים ועולי רגל למקומות הקדושים
חצ-4791/5 01/01/1972 יום ירושלים
ג-6941/12 01/01/1972 חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה.
ג-6941/14 01/01/1972 חוק השמאים לנזקי ביטוח.
חצ-8335/3 01/01/1972 אירן- מז"ת. כרך ג'
חצ-452/11 01/01/1972 חו"ש (חוף השנהב) – מדיניות חוץ
חצ-8305/6 03/01/1972 בריטניה – מז"ת. כרך א' קטעי עיתונות של המרכז לתיעוד היסטורי
גל-66927/40 25/01/1972 פרוטוקולים ועדת המשנה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ועדת השירותים הציבוריים פרוטוקולים ועדת המשנה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ועדת השרותים הציבוריים
חצ-5345/17 31/01/1972 חוף השנהב – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א'
חצ-5345/20 31/01/1972 חוף השנהב – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך א' תיק שמעוני (סמנכ"ל משרד החוץ) בתיק גם פרשיית עריקת אזרח רוסי לישראל
גל-5686/5 08/02/1972 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – דוד גולן – חומר בלתי מסודר – כרך ה' סקר על ענף הפרוות תמצית סקרים באנגלית על ציוד לתעשיות השונות פיתוח תעשייתי; סיכוני מלחמה ועוד פעילות כלכלית במדינות מתפתחות
חצ-5346/16 01/03/1972 חוף השנהב – נספח עבודה
חצ-5345/30 01/03/1972 חוף השנהב – קשרים עם מוסלמים בתיק התכתבות בעיקר בנושא תשורה למסגדים בבואקה ואודיאנה.
חצ-5345/15 01/04/1972 חוף השנהב – ביקורי אישים ונציגי מוסדות
גל-21369/11 01/04/1972 יעוץ משפטי – ועדה לבדיקת בזיון בתי משפט  תש"ל יעוץ משפטי – ועדה לבדיקת בזיון בתי משפט  תש"ל
גל-12107/30 12/04/1972 גבעת סביון – סילוק שפכים מכתב ממהנדס התברואה המחוזי לכמה גורמים  שאליו מצורף סיכום דברים מישיבת הוועדה המחוזית לענייני ביוב בנושא תכנית כללית לסילוק שפכים בגבעת סביון.
ג-4850/12 21/04/1972 פרוטוקולים מישיבות המועצה –  גני תקוה בתיק פרוטוקולים מישיבת מועצה מקומית גני תקווה. בדיונים ענייני תקציב ומינהלות שונות ביישוב.
חצ-5346/12 01/05/1972 חוף השנהב – אותות הצטינות ועיטורים בתיק רק מכתב אחד מ- א. שהם (ראש הטקס) למר א. קדרון המשנה למנכ"ל בדבר הענקת אותות הצטינות ע"י ממשלת חוף השנהב לאדונים חגי דיקן  ושמואל קפל
חצ-5345/12 01/05/1972 חוף השנהב – מדיניות חוץ
חצ-5345/27 01/06/1972 חוף השנהב – חיל האויר בתיק רק מכתב מיושע (אבידג'אן) אל המשרד בנוגע לאישור נחיתה למטוסי הערבה ודקוטה ולטייסים
חצ-5346/10 01/07/1972 חוף השנהב – מתנות לאישים בתיק רק מכתב מיושע (אבידג'אן) אל המשרד בנוגע לשטחים.
חצ-5345/14 01/07/1972 חוף השנהב – משרד החוץ – מינויים והרכבי משלחות
חצ-5346/13 01/08/1972 חוף השנהב – חגים לאומיים וימי עצמאות – ברכות
חצ-5346/14 01/08/1972 חוף השנהב – עניני נימוסין ברכות ותנחומים.
חצ-5345/21 31/08/1972 חוף השנהב – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך ב' תיק שמעוני (סמנכ"ל משרד החוץ)
ג-6464/25 13/09/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – גזית מרדכי בתיק התכתבויות של מנכ"ל משרד ראש הממשלה  מרדכי גזית בנושאי מנהלה  ברכות למינוי של מר גזית למנכ"ל משרד רה"מ   מברקי תנחומים  כנס "עציוני" של הועדה המייעצת  התכתבויות עם שגרירי ישראל בנציגויות שונות  בקשה להרצאת מר גזית בתיכון הריאלי "גאולה" ועוד
חצ-8305/7 15/09/1972 בריטניה – מז"ת. כרך ב' קטעי עיתונות
חצ-5345/29 01/11/1972 חוף השנהב – צליינים
חצ-5346/8 01/11/1972 חוף השנהב – בקשות לאינפורמציה בתיק התכתבות בנוגע לבקשות שונות כמו: כתב העת "בינגו"  עיתונים ופירסומים ממערב אפריקה סקירות רקע של מיצפ"א.
גל-5855/25 16/11/1972 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי גני-תקוה תכנית שיכון ציבורי מס' 3/45/2 בגני תקוה.
א-2020/13 01/12/1972 מות יושב-ראש הכנסת לשעבר קדיש לוז. התכתבות בנוגע לארגון ההלוויה
גל-6908/47 04/12/1972 אגף התכנון – צפון השרון – שער אפרים בתיק – תכנית מפורטת ושינויים של מושב שער אפרים – מרחב תכנון מקומי – 'צפון השרון';
חצ-10286/1 01/01/1973 פנקס חתימות מבקרים בתערוכת צילום על ירושלים
חצ-10286/2 01/01/1973 פנקס חתימות מבקרים
חצ-10293/4 01/01/1973 ברה"מ – קטעי עיתונות חלק א'  המשך בתיק 5 דיווחים על היחסים במזרח התיכון
חצ-10293/6 01/01/1973 בלגיה – קטעי עיתונות מאמרים וכתבות על ענייני המזרח התיכון ומדינת ישראל
חצ-10293/8 01/01/1973 פינלנד – קטעי עיתונות מאמרים וכתבות על ישראל
חצ-4832/16 01/01/1973 חוף השנהב – מומחים
חצ-10303/13 01/01/1973 קטעי עתונים תאילנד
חצ-10314/1 01/01/1973 [נשיא ארה"ב  פורד  דברים שאמר ונאמרו עליו בעתונות] חלק א'  המשך בתיק 2
חצ-10316/5 01/01/1973 דברי סאדאת בעתונות ובתקשורת חלק א'  המשך בתיק 6
חצ-10291/12 01/01/1973 [פיליפינים – תמציות מידע מהעתונות  בהוצאות נציגות ישראל  בנושאי ישראל ובמזרח התיכון]
חצ-10291/14 01/01/1973 [חוף השנהב – קטעי עתונים ותמציות מידע מהעתונות העוסקים בישראל ובמזרח התיכון]
חצ-10291/15 01/01/1973 [זמביה – קטעי עתונים הדנים בישראל ובמזרח התיכון]
חצ-10300/5 01/01/1973 קטעי עתונים אוסטריה קטעי עיתונות מאוסטריה על ישראל
חצ-4913/14 01/01/1973 חוף השנהב – התכתבות
ג-6941/3 01/01/1973 חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
ג-10580/2 01/01/1973 פרוטוקולים של ממשלה
חצ-8316/6 01/01/1973 תכנית שלום- ירדן. כרך ג'
חצ-8234/4 01/01/1973 סין- מז"ת. כרך ד'
ג-5254/1 01/01/1973 עתונות אירופה על כה' למדינת ישראל.
חצ-8265/5 01/01/1973 הצלב האדום. כרך ג'
ג-5255/1 01/01/1973 עתונות דרום-אמריקה על כה' למדינת ישראל.
ג-5256/1 01/01/1973 עתונות אוסטריה.
ג-5256/4 01/01/1973 עתונות ארגנטינה.
ג-5256/5 01/01/1973 עתונות מקסיקו.
ג-5256/8 01/01/1973 עתונות סינגפור.
ג-5256/13 01/01/1973 עתונות צי'לה.
ג-5257/1 01/01/1973 עתונות בורמה.
ג-5257/2 01/01/1973 עתונות גאנה.
ג-5257/3 01/01/1973 עתונות גואטמלה.
ג-5257/8 01/01/1973 עתונות יפאן.
ג-5258/3 01/01/1973 עתונות נורבגיה.
ג-5258/4 01/01/1973 עתונות ניגריה.
ג-5258/5 01/01/1973 עתונות צרפת.
ג-5258/9 01/01/1973 עתונות שבדיה.
ג-5259/1 01/01/1973 עתונות צפון אמריקה על כה' למדינת ישראל.
ג-5260/1 01/01/1973 עתונות ארצות הברית. כרך א'
חצ-8175/5 01/01/1973 ארגונים בינלאומיים. כרך ב'
ג-5260/2 01/01/1973 עתונות ארצות הברית. כרך ב'
ג-5260/3 01/01/1973 עתונות ארצות הברית. כרך ג'
ג-5260/4 01/01/1973 עתונות ארצות הברית. כרך ד'
ג-5260/5 01/01/1973 עתונות בריטניה.
חצ-8273/6 01/01/1973 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך א'
חצ-8275/3 01/01/1973 איטליה-מז"ת. ביקור רה'מ גולדה מאיר ברומא (14-16.1.73) כרך ז'
חצ-8112/2 01/01/1973 ליבריה- מז"ת. כרך ד' סקירות קטעי עיתונות על מדינות באפריקה
חצ-8117/10 01/01/1973 בוליביה. סקירות כללית סקירה לקראת ביקור השר
חצ-8288/4 01/01/1973 חוזרים מאו"ם. כרך ח'
חצ-8210/4 01/01/1973 פליטים. כרך ג'
חצ-8293/7 01/01/1973 ערביי השטחים. כרך ב'
חצ-8293/8 01/01/1973 שטחים  פיתוח
חצ-8299/6 01/01/1973 ביקור רוה'מ גולדה מאיר בפאריס (בועידת האינטרנציונל הסוציאליסטי)
חצ-8219/1 01/01/1973 יפן- מז"ת. כרך ד'
חצ-8303/8 01/01/1973 דנמרק – מז"ת. כרך ד'
ג-6912/15 01/01/1973 מקומות קדושים למוסלמים מכתב בנוגע למסגד הנטוש באל-על שברמת הגולן
ג-5019/14 01/01/1973 פרוטוקולים מישיבות המועצה – טירה פרוטוקולים מישיבת המועצה של עיריית טירה
ג-10580/8 01/01/1973 מכתבי מזכיר הממשלה לחברי הממשלה בצירוף הצעות חוק  החלטות ומינויים הצעות חוק והחלטות בנושאים: הסכמים בדבר שיתוף פעולה בענייני תיירות בין ישראל ובין אורוגוואי ואיטליה  תיקון פקודת מס הכנסה  ריכוז תנאי הקליטה לעולים  אבטחת טיסות סטודנטים  חוק להגנת חיית הבר (תיקון)  פנייתו של פסח אוסטשינסקי  חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 9)  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס. 3)  התרומות המיוחדות ויעדיהן  חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס. 3)  מינויים ועוד.
ג-10580/9 01/01/1973 מכתבי מזכיר הממשלה לחברי הממשלה בצירוף הצעות חוק והחלטות סדרי יום והצעות להחלטות ממשלה מועדות השרים: ועדת השרים לענייני כלכלה  ועדת השרים לענייני חקיקה  ועדת השרים לענייני פנים ושירותים וכו'. בתיק תזכירים על הנושאים: עזבון המנוח סול בראונשטיין  חוק הפסיכולוגים  תשל"ד-1973  חוק נכי רדיפות הנאצים  כדאיות הקמת מפעל מלט באבו זנימה – סיני  תורמים מחו"ל – מסוכם  חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו)  תשל"ג-1973 ועוד.
חצ-8145/5 01/01/1973 יוגוסלביה- מז"ת. כרך ה'
ג-5254/5 01/01/1973 עתונות אפריקה על כה' למדינת ישראל.
ג-5256/12 01/01/1973 עתונות פנמה.
פ-2410/8 01/01/1973 חומר של בנימין יפה – המעין [תיק ללא שם]
ג-5256/6 01/01/1973 עתונות ניגריה.
חצ-8103/1 09/01/1973 יהודי ערב. כרך א' קטעי עיתונות
גל-7999/8 14/01/1973 מיכון כרך ז' תכניות חינוך טכנולוגי ובחינות בגרות.
גל-51096/22 14/01/1973 כהן יוסף – דפוס בתיק הסכם קיבוצי בין מועצת פועלי תל אביב לדפוס י.כהן.
חצ-8113/8 21/01/1973 ארה"ב- הנשיא ניקסון קטעי עיתונות
חצ-10293/5 01/02/1973 ברה"מ – קטעי עיתונות חלק ב' – המשך מתיק 4
חצ-8275/1 01/02/1973 איטליה- מז"ת. כרך ה'
חצ-8275/4 01/02/1973 איטליה- מז"ת ביקור שר החוץ מדיצו במז"ת. קטעי עתונות כרך ט'
חצ-8277/4 01/02/1973 בריטניה. אישים.
חצ-8212/6 01/02/1973 סנגל- מז"ת. כרך ו'
חצ-8310/1 01/02/1973 בלגיה – מז"ת. כרך ה'
גל-51096/56 13/02/1973 סלילים – חולה בתיק הסכם קיבוצי בין הנהלת סלילים-חולה לבין הסתדרות העובדים בנוגע לפיצויי פיטורין.
חצ-8073/4 14/02/1973 ועידת בולוניה דיווחים  קטעי עיתונות ומברקי מחלקת הקשר
ג-6468/5 15/02/1973 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תקשורת: התכתבות – סקרים. כרך ב' בתיק התכתבויות בנוגע להזמנת ראש הממשלה לועדת עורכי העיתונים היומיים  בקשות לראיין את ראש הממשלה לתחנות טלויזיה ורדיו שונות מכל ערוצי התקשורת בעולם  מאמרים ועוד
ג-10580/7 28/02/1973 מכתבי מזכיר הממשלה לחברי הממשלה בצירוף הצעות חוק והחלטות הצעות חוק והחלטות בנושאים: תוספת בניה של 500 יחידות דיור בקרית ארבע  חברון  חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 (תיקון)  תשל"ג-1973  תזכיר – הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19)  תשל"ג-1973 והצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה  תשל"ג-1973.
חצ-10293/1 01/03/1973 ברה"מ – דיווחים חלק א'  המשך בתיק 2
חצ-8275/2 01/03/1973 איטליה- מז"ת. כרך ו'
חצ-8207/2 01/03/1973 קוסטה-ריקה – מז"ת. כרך ג'
חצ-10293/2 01/04/1973 ברה"מ – קטעי עיתונות חלק ב' – המשך מתיק 1  המשך בתיק 3
חצ-10308/1 01/04/1973 קטעי עתונות
חצ-10308/2 01/04/1973 קטעי עתונות
חצ-8316/8 01/04/1973 תכנית שלום- תוניסיה
חצ-8099/18 01/04/1973 קובה דף אחד של סקירה
חצ-8099/19 01/04/1973 קולומביה סקירה
חצ-8099/21 01/04/1973 קוסטה- ריקה סקירה
חצ-8199/2 01/04/1973 רומניה- מז"ת. כרך ב'
חצ-8301/2 01/04/1973 הולנד- מז"ת. כרך ב'
א-274/13 01/04/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – ביקור סנטור ג'קסון קטעי עתונות ופרסומים על האיש לקראת בואו לישראל.
חצ-6802/6 02/04/1973 לשכת המנכ"ל – איראן התכתבות מנציגות; סקירות  סיכומי ראיונות של השאח לעתון לבנוני
חצ-8074/7 19/04/1973 ירושלים. נתונים  ממשל קטעי עיתונות
חצ-10293/3 01/05/1973 ברה"מ  חלק ג' – המשך מתיק 2 דחיווחים וסקירות
חצ-10308/3 01/05/1973 קטעי עתונות
חצ-10308/4 01/05/1973 קטעי עתונות
חצ-10308/5 01/05/1973 קטעי עתונות
חצ-10308/6 01/05/1973 קטעי עתונות
חצ-10333/3 01/05/1973 חוזרי מאסו"ק (מחלקת אסיה ואוקיאניה) עלונים וחוזרים
חצ-8237/7 01/05/1973 אוסטרליה- מז"ת. כרך ד'
חצ-8319/11 01/05/1973 שטחים- פורום בינ"ל
חצ-8319/12 01/05/1973 שטחים- פיתוח
חצ-8320/1 01/05/1973 שטחים- ערבים. כרך א'
חצ-8320/3 01/05/1973 שטחים- עתונות
חצ-8072/3 01/05/1973 תנועת השלום הבינלאומית קטעי עיתונות
ג-5261/1 01/05/1973 עתונות ארצות-הברית
חצ-8099/15 14/05/1973 פינלנד סקירות
פ-6184/9 26/05/1973 הזמנות לתערוכות אמנות הזמנות לתערוכות אמנות.
חצ-10298/1 01/06/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק א'  המשך בתיק 2 ידיעות מעיתונות רוסית בנוגע למזרח התיכון
חצ-10298/2 01/06/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ב'-המשך מתיק 1  המשך בתיק 3 סקירות מעיתונות ברית המועצות בנוגע למדינות ערב
חצ-10308/7 01/06/1973 קטעי עתונות
חצ-10308/8 01/06/1973 קטעי עתונות
חצ-10300/6 01/06/1973 קטעי עתונים בריה"מ (המשך בתיק 7) חלק א' דיווחים על ישראל ומדינות ערב בעיתונות מברית המועצות
חצ-8157/7 01/06/1973 פלשתינאים. כרך ב'
חצ-8099/22 01/06/1973 דרום- קוריאה סקירה כללית על דרום קוריאה וקמבודיה
חצ-8273/9 01/06/1973 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ד'
גל-5130/1 21/06/1973 סלוצקי ישראל פנייה לראש הממשלה לקבלת מענה בדבר מטען שלא הגיע
חצ-10298/3 01/07/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ג'-המשך מתיק 2  המשך בתיק 4 סקירות מעיתונות מברית המועצות בנוגע למדיניות יחסי חוץ של ישראל עם  מדינות ערב
חצ-10307/1 01/07/1973 קטעי עתונות
חצ-10307/2 01/07/1973 קטעי עתונות
חצ-8094/5 01/07/1973 או"ם. מזכיר המדינה ואלדהיים. כרך ג' קטעי עיתונות  מברקי משרד החוץ ודיווחים על יחסו של וולדהים למזרח התיכון
חצ-8117/4 01/07/1973 אוסטרליה- מז"ת סקירה על אוסטרליה
חצ-8117/11 01/07/1973 בורמה. סקירת רקע כללית סקירה כללית על הורמה
חצ-8296/1 01/07/1973 תאילנד- מז"ת. כרך ג'
א-280/10 01/07/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – תיוק בארכיב התכתבות ודו"חות בשני נושאים: ועדת הפיוס של האו"ם בנוגע לרכוש הערבי  והעיכוב בפרלמנט הגרמני של הסכם ההסגרה של פושעי מלחמה נאצים בין גרמניה לצרפת.
חצ-8090/2 26/07/1973 או"ם- ישראל. כרך ב' דיווחים ומברקי משרד החוץ מחלקת הקשר בנוגע לדיונים ממועצת הביטחון ומוועדות כלכליות של האו"מ בנושאים: הצעת מצרים לניצול אוצרות טבע  פושעי מלחמה  פליטים  תגובות והלכי רוח בנוגע למלחמת יום הכיפורים
חצ-10307/3 01/08/1973 קטעי עתונות
חצ-10307/4 01/08/1973 קטעי עתונות
חצ-10300/7 01/08/1973 קטעי עתונים בריה"מ (המשך מתיק 6 ובתיק 8) חלק ב' דיווחים על מדינות ערב ויחסים במזרח התיכון בעיתונות הרוסית
חצ-10300/8 01/08/1973 קטעי עתונים בריה"מ (המשך מתיק 7) חלק ג'
חצ-8337/4 01/08/1973 גבולות (הסדר מדיני)  קטעי עתונות. כרך ב'
חצ-8077/4 13/08/1973 ECAEE -Economic Commision for Asia and the far East ועדה כלכלית לעניני אסיה והמזרח-הרחוק. ועידת אקפה  סיור מהנדסי מים
חצ-10307/5 01/09/1973 קטעי עתונות
חצ-10307/7 01/09/1973 קטעי עתונות
חצ-8079/2 01/09/1973 ארגונים. הבלתי מזדהות. כרך ב' ועידת הבלתי מזדהות והחלטותיה  מברקי משרד החוץ וקטעי עיתונות
חצ-8153/4 01/09/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום כיפור. כרך א'
חצ-8274/1 01/09/1973 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ה'
חצ-8199/3 01/09/1973 רומניה- מז"ת. כרך ג'
חצ-8207/3 01/09/1973 קוסטה-ריקה – מז"ת. כרך ד'
חצ-10298/4 01/10/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ד'-המשך מתיק 3  המשך בתיק 5 סקירות מעיתונות על יחסי ישראל מדינות ערב
חצ-10305/13 01/10/1973 מברקים (עיתונות) כולל עיתונות על מלחמת יום כיפור חלק א'  המשך בתיק 14
חצ-10305/14 01/10/1973 מברקים (עיתונות) כולל עיתונות על מלחמת יום כיפור חלק ב' – המשך מתיק 13  המשך בתיק 15
חצ-10307/6 01/10/1973 קטעי עתונות
חצ-8234/5 01/10/1973 סין- מז"ת. כרך ה'
חצ-8160/7 01/10/1973 צ'ילה  צ'כוסלובקיה  קמבודיה  קוריאה  קניה  תגובות העתונות למלחמת יום-כיפור.
חצ-8153/5 01/10/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום-כיפור. כרך ב'
חצ-8153/7 01/10/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום- כפור. כרך ד'
חצ-8154/1 01/10/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום- כפור. כרך ה'
חצ-8154/11 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות ע'.
חצ-8155/1 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות ק'.
חצ-8155/2 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אות ר'.
חצ-8155/3 01/10/1973 מלחמת יום כיפור – התבטאויות של אישים ומדינות לפי "אלף בית"  אותיות ש'.
חצ-8155/5 01/10/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום כיפור. כרך ב'
חצ-8158/5 01/10/1973 שוויץ – עתונות על מלחמת יום- כיפור
חצ-8158/6 01/10/1973 שבדיה – עתונות על מלחמת יום- כיפור. כרך א'
חצ-8158/7 01/10/1973 שבדיה – עתונות על מלחמת יום- כיפור. כרך ב'
חצ-8160/1 01/10/1973 אוסטריה  בריה"מ – תגובות העתונות למלחמת למלחמת יום-כיפור.
חצ-8160/4 01/10/1973 יפן – תגובות העתונות למלחמת יום -כיפור
חצ-8160/5 01/10/1973 ליבריה  מלטה – תגובות העתונות למלחמת יום-כיפור.
חצ-8160/6 01/10/1973 פנמה  פולין  פינלנד פיליפים  סין – תגובות העתונות למלחמת יום-כיפור.
חצ-8166/4 01/10/1973 סינגפור – עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8166/5 01/10/1973 פרו – עתונות על מלחמת יום-כיפור.
חצ-8166/6 01/10/1973 קוסטה-ריקה – עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8166/7 01/10/1973 קנדה – עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8174/4 01/10/1973 מלחמת יום- כיפור – התבטאויות אישים בתפקידים בכירים.
חצ-8174/7 01/10/1973 מלחמת יום-כיפור – ארגונים בינלאומיים
חצ-8178/1 01/10/1973 קטעי עתונות ישראלית על מלחמת יום-כיפור
חצ-8185/1 01/10/1973 הודו. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8185/2 01/10/1973 יוון. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8185/4 01/10/1973 נורבגיה. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8185/5 01/10/1973 נפאל. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8185/6 01/10/1973 טניה. עתונות על מלחמת יום-כיפור. כרך א'
חצ-8185/7 01/10/1973 טניה. עתונות על מלחמת יום-כיפור. כרך ב'
חצ-8185/8 01/10/1973 טניה. עתונות על מלחמת יום-כיפור. כרך ג'
חצ-8186/2 01/10/1973 בלגיה.עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8204/1 01/10/1973 בוליביה. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8204/2 01/10/1973 איטליה. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8204/3 01/10/1973 אקואדור. עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8204/4 01/10/1973 אורוגואי.עתונות על מלחמת יום-כיפור
חצ-8204/5 01/10/1973 טינה. עתונות על מלחמת יום-כיפור. כרך א'
חצ-8204/6 01/10/1973 ארגנטינה. עתונות על מלחמת יום- כיפור. כרך ב'
חצ-8310/2 01/10/1973 בלגיה – מז"ת. כרך ו'
חצ-8173/5 07/10/1973 מלחמת יום- כיפור – שר החוץ קטעי עתונות  תמלולי ראיונות ונאומים ממרכז התעוד של משרד החוץ  בנוגע לשר החוץ אבא אבן במלחמת יום הכיפורים והשלכותיה: מסיבת העיתונאים ביום פריצת המלחמה  נאומיו במועצת הביטחון של האו"ם  תגובותיו על החלטות מועצת הביטחון של האו"ם  חילופי שבויים ועוד.
א-4183/10 21/10/1973 המנכ"ל מרדכי גזית – [מגעים מדיניים עם מצרים – צוות גזית] לקט טיוטות להסכם שלום בין ישראל למצרים ומסמכים מדיניים מטעם הצוות בראשות המנכ"ל מרדכי גזית  קווים להסדר הטריטוריאלי בסיני  סקירות על ההסכם ועל עמדות ישראל  מצרים וארה"ב לקראתו  החלטות 338  339  340 ו-344 של מועצת הבטחון של האו"ם (שהתקבלו ברובן  בזמן מלחמת יום הכיפורים) . המסמכים כוללים התייחסות לתוכנית רוג'רס ולפגישה של חאפז איסמעיל עם ראשי הממשל בארה"ב לפני המלחה. בתיק גם טור עיתונות מאת ח"כ מרדכי בן-פורת בנושא יהודי ערב ו-ועידת ז'נבה.
חצ-8061/2 27/10/1973 נאט"ו. כרך ב' קטעי עיתונות
חצ-6808/18 31/10/1973 לשכת המנכ"ל – סקירות מיוחדות סקירות מיוחדות על העולם הערבי  סאדאת וכו' קווים לאישיותו של סאדאת
חצ-10298/5 01/11/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ה'-המשך מתיק 4  המשך בתיק 6 ידיעות על ישראל בעיתונות רוסית
חצ-10298/6 01/11/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ו'-המשך מתיק 5  המשך בתיק 7 ידיעות על מדינת ישראל בספרות ועיתונות רוסית
חצ-10305/15 01/11/1973 מברקים (עיתונות) כולל עיתונות על מלחמת יום כיפור חלק ג' – המשך מתיק 14
חצ-8155/6 01/11/1973 ארה"ב – עתונות על מלחמת יום כיפור. כרך ג'
חצ-8269/5 01/11/1973 קנדה- ישראל. כרך א'
חצ-8219/2 01/11/1973 יפן- מז"ת. כרך ה'
חצ-10298/7 01/12/1973 קטעי עתונים בריה"מ חלק ז'-המשך מתיק 6  המשך בתיק 8 קטעי עיתונות על ישראל ומדינות ערב בעיתונות רוסית
חצ-8202/5 01/12/1973 חוזרי אמריקה הלטינית. כרך ג'
א-277/12 01/12/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – כלכלת ישראל והאזור לאחר ההסדר התכתבות ודו"חות.
חצ-8111/5 06/12/1973 ארה"ב. סגן הנשיא פורד קטעי עיתונות
א-7103/6 20/12/1973 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – הסכם הביניים עם מצרים ניירות ומסמכי רקע להסכם הביניים בין ישראל למצרים  טיוטות ההסכם וסעיפים בודדים; ניירות-עבודה; הסכמים תקדימיים  דו"חות מישיבות עצרת או"ם והחלטות מועצת הביטחון של האו"ם שהתקבלו בשלהי מלחמת יום הכיפורים (338  339 ו340)
חצ-10290/4 26/12/1973 הודעות לעיתונות – נציגות טורקיה חלק א'  המשך בתיק 5
חצ-8074/3 31/12/1973 ירושלים. ערבים קטעי עיתונות על ערביי ישראל
חצ-8074/5 31/12/1973 ירושלים. מקומות קדושים. כרך א' קטעי עיתונות  דיווחים ומברקי משרד החוץ
חצ-6817/8 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – שוק – עדיפויות  – אפריקה –  יחסים ( לפי הערים וארצות – אותיות א' – ל' ) דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות  התכתבות ( כולל דו"ח מסכם על המגעים עם חוף-השנהב עד הנתוק היחסים מ- 1.2.74 )
חצ-6817/9 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – שוק – עדיפויות  – אפריקה – יחסים ( לפי הערים וארצות – אותיות ל' – ת' וכללי ) דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות (כולל חוזר המנכ"ל על טיפול בעניני ישראל עם ארצות שניתקו יחסים )
חצ-4913/11 01/01/1974 חוף השנהב – כללי (כרך א')
חצ-4913/12 01/01/1974 חוף השנהב – כללי (כרך ב')
חצ-4913/13 01/01/1974 חוף השנהב – מומחים
חצ-4913/10 01/01/1974 חוף השנהב – משתלמים
חצ-8229/1 01/01/1974 ועידת ג'נבה והשיחות להפרדת הכוחות. כרך ד'
חצ-6724/11 01/01/1974 סיוע-1) 75) [סיוע-חוץ לישראל]
ג-6716/1 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – נאומי ראש הממשלה. כרך א'
גל-6877/14 01/01/1974 עצומה בעד אי מסירת יהודה ושומרון לשלטון זר. (הכנסת השמינית) קרית-מוצקין עצומה שנשלחה לכנסת הקוראת "על יסוד זכותו של עמנו לארץ ישראל  לביטחון להתנחלות ולשלום  קוראים לכנסת להבטיח  כי יהודה ושומרון לא יימסרו לשום שלטון זר." החותמים הם מקריית חיים  נצרת  חיפה  חדרה יקנעם  אליקים  קרית ביאליק  קרית ים  קרית מוצקין  קרית שמואל  קרית ביאליק  קרית שמריהו  קרית אתא ועוד.
א-5012/33 01/01/1974 מכון דיוויס – קלטות אודיו עם ראיונות אישיים – שלמה זלמן שרגאי.
חצ-6857/7 11/01/1974 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל בנושא המגעים עם מצרים  חילופי שבויים ועוד; ניירות-עמדה  טיוטות מזכר ההבנה  נאומים  סיכומי ורישומי שיחות  התכתבות וכו' (כולל נוסח הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים ב- 18.1.74)
חצ-8215/1 01/02/1974 ועידת ג'נבה. כרך א'
חצ-8215/2 01/02/1974 ועידת ג'נבה. כרך ב'
פ-2196/4 04/03/1974 התכתבות רחל ינאית בן-צבי התכתבות באנגלית  צרפתית ויידיש בנושאים מגוונים כגון: כתבי יצחק בן-צבי  מתן תרומות  אגודת "פרדס"  ארגון PIONEER WOMEN  פועלה של רחל ינאית בארגונים שונים ועוד.
גל-8353/3 01/04/1974 לשכת מנכ"ל וינשל – מחוז הגליל חוברת תכניות הועדה הבינמשרדית לטיפול בעניני קרית שמונה  תכנית מתאר מחוז צפון – מגמות התכנון  התכתבות בנוגע לבניה  דיור ואכלוס בצפת  קרית-שמונה  בית שאן  טבריה ומנחמיה ועוד
חצ-6818/11 01/04/1974 לשכת המנכ"ל – תיק נתונים – אירופה תדריך הסברה על יחסים עם מזרח אירופה; סקירות על יחסים עם הקהיליה הכלכלית האירופית  על צרפת וכו'
חצ-8215/3 01/04/1974 ועידת ג'נבה. כרך ג'
א-277/5 01/04/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מחקרי הקבוצה הירושלמית לתכנון לאומי דו"חות וסקירות של הקבוצה הירושלמית לתכנון לאומי  מכון לוי אשכול  בענין הערכות על עתיד הסכסוך הישראלי-ערבי והחברה הישראלית.
א-282/1 01/04/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – יונ"ף –  Unifed  Unef – Nation Emergency Force מברקים וסקירות בנוגע לדיונים על הארכת המנדט של יונ"ף. (המשך בתיק 2)
חצ-6813/1 02/04/1974 לשכת המנכ"ל – שבויים חילופי מברקים של אנשי משרד החוץ: מברקים עם דיווחים פנימיים של משרד החוץ  מנציגויות המשרד בחו"ל (בארצות הברית  אירופה והאו"ם)   וממשה"ח לחו"ל; סקירות  סיכומי פגישות  יעוץ משפטי  וכו' בנוגע למצב השבוים הישראלים בסוריה ממלחמת יום הכיפורים (כולל דו"ח הצלב האדום על ביקור ראשון אצל השבויים) והמו"מ לשחרוררם במסגרת חילופי שבויים בתיווך ארה"ב וגורמים נוספים.
א-297/53 03/04/1974 מסמכים שמורים – התכתבות עם השופט אגרנט בתיק – חליפת מכתבים בין השופט שמעון אגרנט יו"ר ועדת החקירה לאירועי מלחמת יום הכיפורים – ועדת אגרנט אל ראש הממשלה גולדה מאיר
ג-5638/13 23/04/1974 תקציב רגיל – גני תקוה התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לשלטון מקומי במשרד הפנים  בנוגע לתקציב הרגיל של המועצה המקומית גני תקווה לשנת 1974: הצעת תקציב  רשימת המשכורות ושכר עבודה לעובדים לפי תקן 1974/75  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1974  תקציב מאושר 1974  והעברת נתוני התקציב לשנת 1974 לחברה לאוטומציה להכנת תקציב מאושר.
חצ-6818/3 01/05/1974 לשכת המנכ"ל – קהיליות – מז"ת יחסי המדינות הקהיליה האירופית עם מז"ת – דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל
חצ-6818/8 01/05/1974 לשכת המנכ"ל – ועידות וארגונים בינ"ל אונסק"ו  ארגון העבודה  ועידה למשפט ים  הצלב האדום וכו' – דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; יעוץ המשפטי  סיכומי ישיבות  נאומים ( כולל סקירה על אונסק"ו מ- 11.74 )
א-7038/18 01/05/1974 שיחות עם ארצות הברית שיחות גולדה מאיר עם קיסינג'ר (מאי 1974)  שיחות יצחק רבין בארה"ב (יוני 1974 )
חצ-8175/6 01/05/1974 ועידת ג'נבה. כרך א'
חצ-8215/4 01/05/1974 ועידת ג'נבה. כרך ה'
גל-51220/4 03/06/1974 פרמצבטיקה וסיגריות – התאחדות בעלי התעשייה בתיק הסכם שכר קיבוצי שנחתם בין התאחדות העובדים להתאחדות התעשיינים.
גל-69986/2 20/06/1974 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.11-1.14
גל-4510/19 10/07/1974 מפעלים פטרוכימיים – כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים ממנהל הדלק במשרד האוצר  בנוגע למפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ: מחירי חומרי זינה  מתקן לחומרים ארומטיים  סיכומי דיונים בעניין אספקת חומרי זינה  הפעלה מיידית של נוסחת מחירי חומרי הזינה לגבי מפעלים קיימים  מתקן לייצור פיח תעשייתי ועוד.
חצ-8774/14 01/08/1974 חוף-השנהב – כללי.
חצ-8774/15 01/10/1974 חוף-השנהב – כללי.
א-114/20 01/10/1974 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פסגת רבאט – אוקטובר 1971 סקירות מודיעין  כתבה מיוחדת  חצב  בנוגע לועידת רבאט.
א-2021/8 16/10/1974 הלווית שניאור זלמן שזר  יום השבעה  יום השלושים  יום השנה. בתיק מסמכים אודות מצבתם של הנשיא המנוח זלמן שזר ורעייתו רחל שזר  העלייה לקבר לרגל יום השלושים  יום השנה לפטירת הנשיא
כ-500/21 25/10/1974 הכנסת השמינית – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – מצבן של ערי הפיתוח נוכח ההתרחשויות בקרית-שמונה ובמעלות (252) הכנסת השמינית – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – מצבן של ערי הפיתוח נוכח ההתרחשויות בקרית-שמונה ובמעלות (252).
גל-69989/6 01/11/1974 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.27-8.31
חצ-6818/4 01/01/1975 לשכת המנכ"ל – קהיליות – מז"ת יחסי המדינות הקהיליה האירופית עם מז"ת – דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל וכו'
חצ-6820/1 01/01/1975 לשכת המנכ"ל – ועידות וארגונים בינ"ל מוסדות או"ם בג'נבה  ארגון העבודה  בריאות  אונסק"ו  הצלב האדום  התעופה האזרחית  בינפרלמנטרי וכו' – דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; החלטות  סיכומי פגישות וכו'
גל-5576/53 01/01/1975 לשכת התכנון המחוזית – גני-תקוה – גוש 6720 התכתבות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ג-6729/17 01/01/1975 החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
חצ-10295/4 01/01/1975 מברקי עיתונות חלק א'  המשך בתיק 5 סקירות מעיתונות בנושאים: ברית המועצות  ארצות הברית
ג-7045/13 01/01/1975 לשכת השר – אהרון ברק – בקשה למינויו ליועץ משפטי לממשלה לשכת השר – אהרון ברק – בקשה למינויו ליועץ משפטי לממשלה
חצ-10293/11 16/01/1975 העתקות מרדיו ועיתונות – מדינות ערב חלק ב' – המשך מתיק 10  המשך בתיק 12 סקירות חצב על סוריה ומצרים
א-4130/14 22/01/1975 לשכת השר יוסף בורג – נושאים שונים התכתבויות עם גורמים שונים מהארץ ומחו"ל  נאומים בפורומים שונים (בין השאר בקונגרס הציוני) ועוד.
חצ-8061/8 31/01/1975 דו"ח אגרנט – דוח ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים. כרך ב' קטעי עתונות והסברה.
חצ-8196/2 01/02/1975 סאדאת. כרך ג'
גל-6796/21 01/06/1975 אגף התכנון – גני תקוה המרכז בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) של גני תקווה.
א-2020/18 02/07/1975 לווית שר הסעד מיכאל חזני התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע להלוויית השר מיכאל חזני: סדרי ההלוויה  מודעה לעיתונות  סדר תפילות  הודעת הממשלה בכנסת  פרוטוקול ישיבת האבל של הממשלה  מכתבו של מזכיר הממשלה גרשון אבנר לאלמנה חנה חזני  אירועי יום השלושים לפטירתו  נטיעת יער על שמו בישראל להנצחתו ועוד.
חצ-8196/3 01/08/1975 סאדאת. כרך ד'
ג-6736/19 01/08/1975 יחסי ישראל – חוף-השנהב
א-275/3 01/08/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – הסכם הביניים ספטמבר 1975 סטנוגרמות מהתייעצויות בין המשלחת הישראלית בראשות ראש הממשלה  יצחק רבין  לבין המשלחת האמריקאית בראשות הנרי קיסינג'ר בעניין הסכם הביניים עם מצרים
גל-9348/8 10/08/1975 המנהל לשלטון מקומי – החברה לאוטומציה המינהל לשלטון מקומי כרך ו' התכתבות עם רשויות מקומיות בנוגע לקבלת שירותי מיחשוב  הסכם קיבוצי  הקמת מרכזי גביה לרשויות מקומיות
א-2020/19 12/08/1975 הלווית פנחס ספיר ז"ל. התכתבויות בנושא סידורי הלווייתו של פנחס ספיר; פרוטוקול ישיבת האבל המיוחדת של הממשלה לרגל פטירתו; מודעת האבל הרשמית של הממשלה.
גל-69986/3 01/09/1975 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.15-1.18
רש-1400/24 01/10/1975 תכניות אב לביוב כרם שאול (מוקייבלה) – תכנית אב לביוב  תכנית מתקני טיהור  כחל-תכנית אב למים ולביוב  כפר חנניה – סילוק וטיפול בשפכים  תקציבים  מועצה מקומית מנדא – תכנית אב לביוב  מועצה אזורית עמק הירדן – פרשה טכנית  מפות ושרטוטים
א-279/7 01/11/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – או"ם התכתבות ומברקים בענין מעמדה של ישראל באו"ם  ביקור מזכ"ל האו"ם ולדהיים בישראל  נסיון להעניק מעמד של שבויי מלחמה למחבלים  גינוי יחסי ישראל ודרום אפריקה ועוד. (המשך בתיק 8)
ג-7110/23 16/12/1975 מיכון – הסבת תכניות בתיק התכתבויות ודרישות לגבי מערכות מיכון לארכיון המדינה.
ג-6755/8 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – נתניה קרית-נורדאו
פ-4695/26 01/01/1976 באר-שבע לפני 50 ו-60 שנה – זכרונות של חירם דנין באר-שבע לפני 50 ו-60 שנה – זיכרונות של חירם דנין
גל-51095/6 15/02/1976 אפתח – אגודה לפיתוח תיירות בתיק הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים לבין חברת אפתח לפיתוח תיירות בחיפה.
גל-21179/25 17/03/1976 מרכז הסרט – הם היו עשרה. התכתבויות הנוגעות לסרט – 'הם היו עשרה' – תכתובות ממחלקת הקשר במשרד החוץ בעניין הקרנת הסרט בטלויזיה הטוניסאית; בקשת המכון: Institut National de L'audio-visual לקבל הסרט בהשאלה לשידור בטלויזיה הטוניסאית; עלילת הסרט והביקורת עליו; על כוונת משרד החוץ להפיץ הסרט בקרב הקהילות היהודיות בעולם.
גל-5577/36 23/05/1976 לשכת התכנון המחוזית – בית-כנסת – גוש 6720 חלקה 316 – ערר הרחבת בית כנסת  התנגדויות
גל-21405/3 01/08/1976 יעוץ משפטי – שינוי סמכויות בימ"ש העליון יעוץ משפטי – שינוי סמכויות בימ"ש העליון
א-4172/1 01/09/1976 המנכ"ל עמוס ערן –  וושינגטון חילופי מברקים והתכתבות בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים. בתיק רשימת משתתפים במשלחת סנטורים מארה"ב (בראשות ריביקוף – בייקר) שערכו ביקור בישראל  סטנוגרמה חלקית מישיבת ממשלה בנושא ההתפתחויות ביחסי ישראל – ארה"ב .
גל-22763/25 01/01/1977 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – שרונים שרטוטים ותכנית בניה לצומת גן אפרים
ג-6772/24 01/01/1977 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יחסי ישראל – חוף השנהב
גל-69990/5 01/03/1977 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 14.11-14.29
גל-58714/18 01/03/1977 ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע לפעילות ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים: חוברות מידע על בית הספר למדע שימושי וטכנולוגיה  כביש ירושלים – השפלה (כביש בית חורון – גבעון)  הר ציון: רשימת בעלי חלקות ושימוש  בניה בלתי חוקית במזרח ירושלים  העסקת תושבי יהודה ושומרון במזרח ירושלים  תכנית פיתוח לירושלים  ועדת היגוי לתכנית פיתוח רב שנתית לבירה  סיכומי דברים מישיבות ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים  תזכיר בנושא הגירה של אוכלוסייה לא יהודית לירושלים  סקר התפתחות השטח הבנוי ביישובים הסמוכים לציר ירושלים – בית חורון  חומר רקע על האוניברסיטה העברית בירושלים לקראת סיור של ועדת המנכ"לים  יישום – חברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים ועוד.
גל-58714/19 19/06/1977 ועדת המנכ"לים לענייני ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים בנוגע לפעילות ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים: דו"ח ביניים – ועדת תיאום לתכנון ופיתוח אזור ירושלים וסביבותיה  הסכסוך בהר ציון בין ישיבת התפוצות לגורמים כנסייתיים  פרוטוקולים וסיכום דברים מישיבות ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים  בנייה בלתי חוקית במזרח ירושלים  הבניה במזרח ירושלים  סיבותיה ובעיותיה  דין וחשבון הועדה לבדיקת הבעלויות והחזקות בהר ציון  בית עלמין חדש לירושלים  תזכיר בנושא הגירה של אוכלוסייה לא יהודית לירושלים  תעסוקה בירושלים  הר ציון: רשימת בעלי חלקות ושימוש  חומר רקע לקראת דיון בנושא התארגנות הממשל הצבאי לפיקוח על הבניה בסמוך לגבול השיפוט של ירושלים ועוד.
א-4172/8 01/07/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המהלכים המדיניים מביקור רה"מ בארה"ב – יולי 1977 חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע לביקור רה"מ מנחם בגין בארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים  פרוטוקולים מפגישות בין רה"מ מנחם בגין למזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס  לקטי מודיעין מדיני של אגף המודיעין בנוגע לתגובות המצריות לשיחות עם ואנס.
גל-12679/24 01/07/1977 תיקי בניה – ערעור גוש 10818 חלקה 52 רחוב העליה 92 חיפה ערעור בעניין הקמת בניין ברציף מרגולין 67 חיפה
גל-6796/20 01/07/1977 אגף התכנון – גני תקוה המרכז בתיק תכנית מפורטת  (ת.ב.ע) של גני תקווה.
א-4130/2 07/09/1977 לשכת השר יוסף בורג – פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניין הסכסוך האתיופי-קופטי. כרך א' סקר בנושא הצורך בביצוע עבודות שיפוץ בדיר אל-סולטן  התכתבויות וחומר רקע בנושא הסכסוך האתיופי-קופטי לגבי המקום  חוות דעת של היועמ"ש בנושא סמכות ועדת השרים לעניין הסכסוך הקופטי-אתיופי  פרוטוקולים מישיבות הועדה ועוד.
א-4172/14 01/11/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת תמלילים ותרגומים (בערבית  אנגלית ועברית) של נאומי נשיא מצרים אנואר סאדאת ורה"מ מנחם בגין בכנסת  במסיבת עיתונאים ובראיון טלוויזיה משותף ושל מפגש בין סאדאת לחברי סיעות הקואליציה  פרוטוקול מפגישה מדינית בין רה"מ בגין ושר החוץ משה דיין לשגריר האמריקני סם לואיס  סקירות "חצב" (סקירות צה"ליות) וחילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) ובאירופה למשרד החוץ בנוגע לביקור סאדאת בישראל ועוד.
חצ-6899/7 01/02/1978 השר משה דיין – הועדה המדינית דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות וכו' ( כולל רישום ישיבת הממשלה מ- 26.2.78 )
א-4155/11 01/02/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המהלכים המדיניים (לקראת הסכם השלום עם מצרים) אוסף מסמכים הקשורים למגעים המדיניים עם מצרים בפברואר-מארס 1978: מסמך הצהרות משולב (ישראלי-מצרי-אמריקני) להצהרת כוונות משותפת כבסיס להסכם שלום  פרוטוקולים מפגישות בין גורמי ממשל ישראליים  מצריים ואמריקנים (ביקור סאדאת בארצות הברית  ביקור ראש הממשלה מנחם בגין  שר החוץ משה דיין  ושר הבטחון עזר וייצמן  בארצות הברית  ביקור ויצמן והיועץ המשפטי אהרון ברק במצרים ושיחתם עם נשיא מצרים אנואר סאדאת  מגעים עם  נשיא רה"ב ג'ימי קרטר  סגנו וולטייר מונדייל  מזכיר המדינה סיירוס ואנס  יועצו אלפרד אתרתון ואחרים); חילופי שדרים בין בגין וסאדאת וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למהלכים המדיניים לקראת הסכם השלום עם מצרים.
א-4173/4 01/02/1978 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – בגין – סאדאת חילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) והאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע למו"מ לשלום בין ישראל למצרים  רשמים מביקור הנשיא סאדאת בוושינגטון  פגישות שר החוץ עם גורמי ממשל  מגעים עם חברי קונגרס וסנטורים  כולל איגרת מראש הממשלה בגין לסנטור הנרי ג'קסון  הזמנת דיין ובגין לבקר בוושינגטון.
גל-9684/4 01/03/1978 לשכת השר זבולון המר – ועדה לבחינת מימון שכר לימוד – חינוך על-יסודי [ועדת רוטר] דו"ח הוועדה לבחינת מימון שכר לימוד בחינוך העל-יסודי [ועדת רוטר]  אדר תשל"ח-יתרונות וחסרונות השיטות המוצעות (שיטת שכר הלימוד ושיטת היטל חינוך על יסודי חובה דרך הביטוח הלאומי)  מימון החינוך העל יסודי בעולם  שכר לימוד מדורג  הנחות בשכר לימוד  שיטות אלטרנטיביות למימון שכר הלימוד ועוד.
חצ-8004/2 24/04/1978 גולדה מאיר קטעי עיתונות
פ-2809/5 14/08/1978 חוג התנ"ך ביד יצחק בן-צבי. חוג התנ"ך ביד בן צבי-התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין חברות מועצת חוג התנ"ך שייסדה ביד בן צבי  סיכומי ישיבות ופרוטוקול מישיבת המועצה של חוג התנ"ך.
פ-4689/9 14/10/1978 מסמכים אישיים של יעל (ג'וליה) ששון בתיק – חליפת מכתבים אישיים של ג'וליה (יעל) ששון – רעייתו של אליהו ששון שמילא שלל תפקידים ביניהם: שגריר ישראל בשווייץ ושר הדואר. בתיק – קורות חייה של יעל ששון עוד בדמשק – עיר הולדתה  ועל פעילותה בארץ;
ג-12786/15 31/10/1978 סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לקביעת התקציב הדרוש להוספת אוכלוסים לישובים סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לקביעת התקציב הדרוש להוספת אוכלוסים לישובים  שעל סדר יומה: סתימת תעלות בבית אל  תקציב לתוספת אוכלוסים ביהודה  שמרון ורמת הגולן.
גל-19535/6 09/11/1978 לשכת השר משה קצב – יש"ע – יהודה שומרון ועזה. מסמכים בנושא היערכות לייסוד האוטונומיה ביהודה  שומרון ועזה בתחום התחבורה – תשתיות  תחבורה ציבורית  רגולציה  תעופה; פרוטוקולים מישיבות ועדת מנכ"לים להכנת המו"מ על מעמדם של יהודה  שומרון וחבל עזה ועוד.
פ-831/12 01/12/1978 גולדה מאיר – אורוגוואי קטעי עתונות על מותה
פ-831/13 01/12/1978 גולדה מאיר – בוליביה קטעי עתונות על מותה
גל-69986/12 15/12/1978 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 2.5-2.13
פ-831/15 31/12/1978 גולדה מאיר – ברזיל קטעי עתונות על מותה (המשך בתיק 16)
פ-831/16 31/12/1978 גולדה מאיר – ברזיל (המשך מתיק 15) קטעי עתונות על מותה
ל-2572/3 01/01/1979 יום האדמה תיק משטרת ישראל  יום האדמה  אסיפות  הסתה  כרוזים  רק"ח  בני הכפר עצרות זכרון  ידיעות מודיעיניות  פקודת מבצע  חקירות  כוח אדם  תנועה  חפ"ק מחוזי
גל-69987/1 21/02/1979 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.1-3.3
א-4109/4 08/08/1979 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 376 עד  416 הצעות חוק והחלטות ממשלה כגון: שכר עובדי משרד התקשורת  מינוי חברים למועצות
ג-7471/2 31/08/1979 שמעון פרס – נאומים  הופעות  הרצאות וגם פרטי-כל של ישיבות ועדת המפלגה (1981-1980) (רצ"ב רשימת הנאומים) – חלק ב' דברים שנשא שמעון פרס באירועים: כנס בכפר ויתקין (31.8.1979)  כנס ארצי של פעילים ונבחרים לחידוש פני החברה הישראלית (25.9.1979)  פתיחת ועידת המשמרת הצעירה במפלגת העבודה  (9.10.1979)  ועידת הציירים והפסלים בחיפה (10.10.1979)  דברים בועידת מפ"ם (3.1.1980)  כנס חגיגי – יובל למפא"י (13.1.1980)  הועידה הבינלאומית של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת (25.2.1980)  כנס פתיחת המכונים הביוטכנולוגיים במשכן הנשיא (15.4.1980)  ועידת המושבים (2.7.1980)  פגישה עם חוג אורנים (4.9.1980)  "האופציה הירדנית – כאלטרנטיבה לאופציה האש"פית" – הועדה המדינית של מפלגת העבודה (14.9.1980)  כנס מועצת מחוז חיפה במפלגת העבודה  כנס צירי מחוז חיפה לועידת מפלגת העבודה (14.12.1980)  נאום הפתיחה בועידה השלישית של מפלגת העבודה (17.12.1980)  נאום ערב הפתיחה של הועידה השלישית של מפלגת העבודה (17.12.1980)  הועידה השלישית של מפלגת העבודה – ישיבת בוקר (18.12.1980)  הישיבה השלישית של המושב השני של הועידה השלישית של מפלגת העבודה – ישיבת ערב (1.2.1981)  הועידה השלישית של מפלגת העבודה – דצמבר 1980 – החלטות פוליטיות.
גל-2288/28 01/10/1979 תעשיות אבן וסיד בע"מ תעשיות אבן וסיד בע"מ – בקשת החברה לאשור הקמת מחצבות בצפון הארץ במסגרת החוק לעידוד השקעות הון: קבלת מעמד של מפעל מוכר להשקעות בדלתון  קדרים ומגידו  סקירת החטיבה המקצועית של נציבות מס הכנסה ומס רכוש.
פ-2108/26 17/11/1979 מברקי תנחומים על מות רחל ינאית בן-צבי שנשלחו למשפחת בן-צבי ולמכון "יד יצחק בן-צבי" מאנשים שונים מברקי תנחומים על מות רחל ינאית בן-צבי שנשלחו למשפחת בן-צבי ולמכון "יד יצחק בן-צבי" מאנשים שונים.
פ-2108/2 18/11/1979 קטעי עיתונות צילום כתבות שהתפרסמו אודות רחל ינאית בן-צבי ולזכרה בשפות שונות בעיתונים שונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8917/21 01/01/1980 צרפת – ליגות לידידות עם ישראל.
טס-11056/26 01/01/1980 כתבות תיירות – 1. ארץ אלף המערות 2. מרחב יואב ויהודה כנראה סרט זהה לסרט בקלטת הבאה (מס' 11056/27) מלבד שינוי שפה. טווח התאריכים משוער.
טס-11056/27 01/01/1980 Land of  Thousand Caves; Yoav and Judea (ארץ אלף המערות; מרחב יואב ויהודה) כנראה סרט זהה לסרט בקלטת הקודמת (מס' 11056/26) מלבד שינוי שפה. טווח התאריכים משוער.
טס-11056/9 01/01/1980 כתבות תיירות – ירושלים: 1. סופשבוע חילוני בירושלים 2. סופשבוע מסורתי בירושלים 3. ירושלים  מרכז תרבות ורוח. הסרטים בקלטת זהים כנראה לסרטים בקלטת וידאו מס' 11057/4 (שעברה דיגיטציה)  לקלטת וידאו מס' 11057/11 ולקלטת בטה מס' 11056/11 (שלא עברו דיגיטציה)  מלבד שינויי שפה (טווח השנים משוער).
חצ-8723/6 01/01/1980 חוף השנהב – יהודים.
חצ-8723/7 01/01/1980 חוף השנהב – קשרים עם ארגונים פלשתינאים.
חצ-8723/22 01/01/1980 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
חצ-8783/12 01/01/1980 חוף-השנהב – כללי.
חצ-8783/13 01/01/1980 חוף-השנהב – כללי.
פ-2108/29 01/11/1980 מאמר אודות רחל ינאית בן-צבי. דברים שנישאו בטקס זיכרון לרחל ינאית בן-צבי.
גל-69987/3 01/12/1980 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.7-3.8
גל-19470/14 25/12/1980 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רכבת הפרברים פרויקט תחבורה באזור גוש-דן – לוח זמנים להכנסת הרכבת לפרויקט האיילון  רכבת לאילת והקמת נמל תעלה באילת  תכנית לבניית מסילת ברזל צין-סדום/אילת ועוד.
חצ-8723/26 01/01/1981 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-58714/7 06/02/1981 ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים סיכומי דברים מישיבות ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים שעל סדר יומם היו: ערעור עיריית ירושלים על החלטת ממשלה לבינוי רכס נבי סמואל  העברת משרדי ממשלה לירושלים  מפעל התעשייה האווירית בעטרות  תקציב פיתוח מיוחד לירושלים 1981/82 – דו"ח פעולות ועוד.
גל-69014/19 29/04/1981 פרוגרמת בנייה הפעלת בנייה בתיק התכתבויות של אגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לתכניות עבודה  תשתיות מים ומגורים  תקציבים  הצעות עבודה ועוד.
ג-7915/11 12/05/1981 מ. שמואלביץ  א. תמיר  י. בן אהרון – חומר נדב ענר – מבצר עכו תיק של משרד ראש הממשלה  לשכת מנכ"ל. התכתבויות הנוגעות לאחזקת מבצר עכו ופיתוחו כאתר לאומי לתולדות הגבורה היהודית  שיפוץ מבצר עכו והיכל הגבורה בירושלים ואחזקתם – הקצאת תקציב לטובת העניין; פניות לאמו"ן [אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים] משרד הביטחון; תקציב הפעלת מוזיאון 'מבצר עכו' ו'היכל הגבורה' בירושלים – התכתבויות; דו"ח ועדת עכו – סיכום דיוני הוועדה; הוועדה להערכת השיפוצים במתקני בתי הסוהר בירושלים ובעכו – דיווח וסיכום פעילות; סיכום דיוני ועדת ראש הממשלה לעניין הגירת האוכלוסייה היהודית והשלכותיה מהעיר עכו; העברת בתי הכלא בעכו ובירושלים לטיפול משרד הביטחון – פניית ארגון אסירי עכו למשרד האוצר בעניין; פיתוח מצודת עכו כאתר תיירות – התכתבות; ועדת היגוי לקביעת מדיניות הפיתוח ומסגרות התקציב בעניין אתר המצודה בעכו.
גל-12858/12 10/08/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – לשכת היועץ לעניני ערבים. לשכת ראש הממשלה מנחם בגין; פנייה ללשכת ראש הממשלה בגין – הבעת תודה על פעולותיה ותרומתה של המשרד ליועץ לענייני ערבים על שיתוף הפעולה המוצלח במגזר הערבי.
גל-69988/1 01/09/1981 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 4.2-4.8
גל-12888/25 25/10/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות ברזיל. בתיק התכתבויות אל ראש הממשלה  מנחם בגין – עותק מהגיליון הראשון של ביטאון הקרן הקיימת לישראל  נישואי תערובת ועוד
מגע-2/24 01/12/1981 סוגיות בנושא דיור הפליטים התכתבות עם מושל ירושלים ועם גורמים ממשלתיים אחרים בדבר בניית בתים במסגרת גבולות הפטריארכיה הארמנית האורתודוכסית בירושלים  התכתבות עם מושל ירושלים ומושל ראמאללה בדבר בניית יחידות דיור ללא אישור במחנות הפליטים  מכתב אל שר הפנים בנוגע להעברת הפליטים ממחנה הפליטים קדורה ועוד.
חצ-6874/5 01/01/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות  נאומים  תדרוכי דובר המחמ"ד וכו'
חצ-8926/3 01/01/1982 אמ"ע (אירופה מערבית) – ההשתתפות האירופאית בכוח הרב-לאומי בסיני.
חצ-8926/4 01/01/1982 אמ"ע (אירופה מערבית) – ההשתתפות האירופאית בכוח הרב-לאומי בסיני.
חצ-8942/13 01/01/1982 ברית-המועצות – נספח לתיק ישראל  מבצע שלום הגליל.
גל-42618/1 01/03/1982 הדר השרון – שטח שיפוט התכתבות בנוגע לאיחוד המועצות הדר השרון והשרון הצפוני
גל-69988/7 01/04/1982 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 6.1-6.5
גל-7772/4 23/05/1982 הדר השרון בתיק תקציב מאושר לשנת 1982  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1982  הצעת תקציב לשנת 1982.
גל-3096/17 17/06/1982 לשכת השר א.ח. שאקי – אגודת עטרה ליושנה לשכת השר א.ח. שאקי – אגודת עטרה ליושנה.
גל-57540/9 23/06/1982 מדיניות שוק נרמול (שלום הגליל) בתיק – התכתבויות ומברקים של מחלקת הקשר במשרד החוץ  הנוגעות לשוק הנרמול; שאלת נרמול היחסים בין ישראל לבין השוק המשותף בעקבות מבצע 'שלום הגליל';
חצ-6875/4 01/07/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  תדרוכי המחמ"ד  התכתבות וכו' ( כולל חות-דעת משפטית לגבי הגבלת שימוש בנשק אמריקאי מ- 27.7.82 )
גל-69987/5 15/09/1982 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.13-3.15
חצ-6876/2 01/10/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי ורישומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  סקירות  חילופי איגרות וכו'
גל-2807/11 02/12/1982 לשכת השר יובל נאמן – משרדי ממשלה – התכתבות כרך ד' התכתבויות עם משרד האוצר ואגף החשב הכללי
גל-50904/4 01/01/1983 קורס לאחיות אחראיות ב"סורוקה" הנושא: מנהיגות ועבודת צוות בתיק נושאי הלימוד לקורס אחיות בסורוקה.
ג-7282/5 06/02/1983 תכניות להקמת בניין לארכיונים הלאומיים התכתבות קצרה בנוגע לשטחי אחסון
גל-58714/12 21/04/1983 ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפנים  בנוגע לפעילות ועדת מנכ"לים לתיאום התכנון והפיתוח בעיר ירושלים וסביבותיה: סקירות על התיישבות יהודית ברובע המוסלמי בעיר העתיקה  בעיות בטחון בעיר העתיקה  בעיות בתכנון ירושלים – שימור בירושלים ובמרחב המטרופוליטני  אחזקת השטחים המשותפים בשכונות החדשות  תחבורה  שיקום לב העיר  שימושי קרקע בשכונות החדשות  פרוטוקול ישיבת ועדת שרים לענייני פנים  שירותים ואיכות הסביבה (עניני ירושלים) בה החליטו על הקמת ועדת המנכ"לים הנ"ל  רכבת מעלה בית חורון – תיאום תוואי דרך ומסילה ועוד.
גל-69987/4 01/07/1983 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.9-3.12
גל-69986/9 01/07/1983 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 2.1-2.3
גל-12865/19 10/07/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מפעל אבן וסיד. בתיק – על הכוונה לסגור את מפעל 'אבן וסיד' במצפה רמון ופנייתו של מזכיר ועד העובדים במפעל לראש הממשלה מנחם בגין בבקשה להתערבותו למניעת סגירת המפעל.
גל-69988/8 01/09/1983 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 6.6-6.21
רש-1724/3 26/12/1983 פרוייקטים – חזנה בתיק התכתבויות בנושא גן לאומי מערות חזן – פיתוח תשתיות תיירות  חשמל  כבישים לאתר. ענייני תקציב וסיכומי ישיבות הצוות האחראי על פיתוח האתר.
חצ-8762/5 01/01/1984 חוף-השנהב – כללי.
חצ-8779/1 01/03/1984 חוף השנהב – עניני נימוסין.
חצ-8779/2 01/04/1984 חוף השנהב – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8779/3 01/04/1984 חוף השנהב – קשרים עם מפלגות.
חצ-8779/5 01/04/1984 חוף השנהב – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי.
חצ-8964/4 01/04/1984 מזרח גרמניה – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8762/6 01/04/1984 חוף-השנהב – מדינות חוץ.
חצ-8755/8 01/04/1984 חוף-השנהב – ארגוני חבלה.
חצ-8755/10 01/04/1984 חוף-השנהב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
חצ-8779/4 01/04/1984 חוף השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8779/7 01/04/1984 חוף השנהב – קשרים עם גורמים דתיים ועדתיים.
חצ-8779/8 01/04/1984 חוף השנהב – יחסי חוץ.
חצ-8779/9 01/04/1984 חוף השנהב – עניני פנים.
חצ-8755/11 01/06/1984 חוף-השנהב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
גל-69989/4 01/08/1984 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.12-8.16
חצ-8704/1 01/08/1984 צלינות נוצרית.
גל-69986/4 02/09/1984 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.18-1.20
רש-1399/7 04/09/1984 בדרכי אברהם בנחל יבניאל צעדה להנצחת זכרו של אברהם יפה-סיכומי פגישות והתכתבויות הרשות בעניין ארגון הצעדה (פרסום  שילוט  הסעות  מסלולי סיור)  השתתפות כספית של המועצות האזוריות בארוע ועוד. מצורף עלון מידע של רשות שמורות הטבע על טיולים באזור המושבה יבנאל (גליל תחתון)  מקום הולדתו של אברהם יפה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-59220/51 14/09/1984 שרונים – היתר בניה תכניות שאושרו חלוקת קרקע באבן יהודה מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שרונים / צפון השרון.
גל-69988/2 01/12/1984 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 4.8
גל-14141/18 01/12/1984 רה"מ שמעון פרס – ביקור רה"מ ברמת הגולן התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה שמעון פרס  בנוגע לביקור שערך ברמת הגולן ב-16.4.1985: תכנית פיתוח הגולן 1984 – 1994 – מערך היישובים והדרכים  חומר רקע לקראת הביקור הגולל סקירות ונתונים על יישובי המועצה אזורית גולן והמועצה המקומית קצרין  מי גולן – אגודת מים שיתופית למשקי רמת הגולן בע"מ – חוות רוח בגולן – בקשה למפעל מאושר  מפעל המאגרים ברמת הגולן  בקשות נציגי רמת הגולן בפגישה עם ראש הממשלה ועוד.
חצ-8779/6 01/03/1985 חוף השנהב – דו"חות.
גל-69987/7 01/04/1985 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.21-3.28
גל-69986/6 01/04/1985 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.23-1.27
גל-14804/7 21/01/1986 סרטים – מקסי בקשת "מפיצים סרטים שבעה כוכבים בע"מ" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "מקסי" בישראל: תקציר הסרט  תמונה מן הסרט  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה והרישיון שניתן. התמונה מופיעה בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-8755/9 01/02/1986 חוף-השנהב – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי.
גל-19470/15 02/02/1986 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רכבת הפרברים סיכומי דיונים  הרצאות והתכתבויות בנושא פרוייקט רכבת פרברית באזור גוש-דן  מפות של מסילות קיימות  סיכום ביניים של חברת "נתיבי איילון".
חצ-9667/11 01/04/1986 חוף-השנהב – מדיניות חוץ (משה"ח)
חצ-9667/13 01/04/1986 חוף-השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-9668/1 01/04/1986 חוף-השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9668/2 01/04/1986 חוף-השנהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9668/5 01/04/1986 חוף-השנהב – קשרים עם גורמים דתיים ומקצועיים
חצ-9668/6 01/04/1986 חוף-השנהב – קשרים עם מדינות ערב וארגוני חבלה
חצ-9668/8 01/04/1986 חוף-השנהב – מוסלמים
חצ-9668/9 01/04/1986 חוף-השנהב – האמנת נציגים
חצ-9668/10 01/04/1986 חוף-השנהב – הנציגות בארץ
חצ-9668/3 01/04/1986 חוף-השנהב – סקירות והערכות מצב
חצ-9668/7 01/04/1986 חוף-השנהב – עניני פנים
חצ-9668/12 01/04/1986 חוף-השנהב – הנציגות הישראלית
כ-1424/14 28/05/1986 כורים גרעיניים – עמ' 178 מדו"ח 36 של מבקר המדינה פרוטוקול מס' 143 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא כורים גרעיניים – עמ' 178 מדו"ח 36 של מבקר המדינה. משרד האנרגיה והתשתית-כורי כוח גרעיניים להפקת חשמל והערות שר הכלכלה לדו"ח.
גל-69990/1 01/06/1986 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 9.1-9.4
גל-69989/3 01/08/1986 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.5-8.11
גל-69989/1 01/08/1986 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.1-8.4
גל-14632/10 30/10/1986 לשכת מנכ"ל ששון שילה – מחוז ירושלים – כללי  נווה יעקב בתיק סיכומי ישיבות עם ראש העיר של ירושלים  טדי קולק  בנוגע לסלילת כבישים  פיתוח תשתיות  פיתוח הרובע היהודי  פיתוח וקידום מתחם ממילא  פיתוח צפון ירושלים ועוד
גל-23792/19 01/12/1986 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ערים בישראל – קרית שמונה התכתבות בנושא העיר קריית שמונה. בתיק התכתבות של ראש העיר פרוספר אזרן עם ראש הממשלה שמיר ושרים אחרים בנוגע לעיר קריית שמונה – מצב התעסוקה בעיר  קליטת עלייה  המצב בגבול לבנון  תאונות דרכים בכביש 90  כניסת תושבי קריית שמונה לגנים הלאומיים ועוד.
גל-19470/16 20/01/1987 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רכבת הפרברים פרויקט תחבורה באזור גוש-דן – שרות רכבות פרברי – נתניה – תל אביב  תחבורה ציבורית לתחנות הרכבת ועוד.
גל-69988/5 01/02/1987 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 5.6-5.11
גל-69978/1 01/03/1987 חוזרי מנכ"ל 1-7
גל-23791/7 01/04/1987 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודה להחזרת עטרה ליושנה התכתבות בנושא אגודת "להחזרת עטרה ליושנה" להשבת נכסים לבעלות יהודית ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים.
פ-5435/18 11/08/1987 דוד קמחי – "עובדות כהווייתן על מלחמת לבנון – במלאת חמש שנים לגירוש מחבלי אש"ף מערב בירות" – הרצאת השר אריאל שרון עובדות כהווייתן על מלחמת לבנון – במלאת חמש שנים לגירוש מחבלי אש"ף ממערב בירות – (1.9.1982 – 21.8) – הרצאת השר אריאל שרון במרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב.
גל-21774/10 01/10/1987 חקיקה – חוק רשות השידור תשמ"ז חקיקה – חוק רשות השידור תשמ"ז.
גל-69978/2 01/10/1987 חוזרי מנכ"ל 8-13
ג-12785/18 30/12/1987 סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לעניין המאבק בנגע הסמים סטנוגרמה מישיבת ועדת השרים לעניין המאבק בנגע הסמים  שעל סדר יומה: טיוטת חוק הרשות למאבק בשימוש לרעה בסמים  התשמ"ח-1987. בנוסף בתיק פרוטוקול הישיבה והחלטות הממשלה מישיבה זאת.
גל-19470/17 31/03/1988 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – רכבת הפרברים פרוייקט תחבורה באזור גוש-דן. (29.8.1991-31.3.1988) פתרונות תחבורה- רכבת
גל-69987/2 01/04/1988 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.4-3.6
גל-69986/10 01/04/1988 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 2.4
גל-69978/3 01/06/1988 חוזרי מנכ"ל 9-17
גל-69988/4 01/06/1988 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 5.1-5.5
ג-7334/8 17/11/1988 לשכת השר אהוד אולמרט – פניות אישיות – אותיות א'-ז' פעילות חבלנית עוינת ופעילות לאומנית בקרב ערביי ישראל-נתונים מספריים על פיגועים ואירועים על רקע לאומני. סקירת התבטאויות עוינות  תמיכה בטרור וכתיבת מאמרים נגד מדינת ישראל מצד אישים ומסגרות ערביות בישראל.
גל-69978/4 01/12/1988 חוזרי מנכ"ל 18-25
ג-10406/8 01/01/1989 תיק ללא שם – (מענקים לסגל האקדמי של האוניברסיטאות  השכלה גבוהה) (תיק מס' 1) התכתבות בין הממונה על השכר במשרד האוצר  ראשי האוניברסיטאות  המועצה להשכלה גבוהה וגורמים נוספים בנוגע למתן מענקים לחברי הסגל האוניברסיטאי  חלקים מהתקנונים האקדמיים של האוניברסיטאות השונות העוסקים בזכויות הכספיות של הסגל האקדמי  טפסים למילוי ע"י חברי הסגל באוניברסיטאות לצורך זכאות למענק  זכרון דברים מהסכם שכר בין הנהלות המוסדות להשכלה גבוהה לבין המועצה המתאמת של הסגל האדמי  כתב תביעה של מדינת ישראל נגד האוניברסיטאות בנוגע להסכמי השכר שחתמו עם הסגל האקדמי ועוד. בתיק גם העתק של מכתב מ-1977 מאת מזכיר הממשלה אל שרי האוצר והחינוך המדווח על החלטת ממשלה להקמת ועדה לתכנון ותקצוב האוניברסיטאות.
גל-3009/11 28/05/1989 ועדת חקירה ממלכתית – מערכת הבריאות: פרוטוקולים – פרוטוקול 101: ד"ר יהושע כהן. ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תיפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל;  פרוטוקול 101 – עדותו של ד"ר יהושע כהן בוועדה.
חצ-6995/2 01/06/1989 שר החוץ  משה  ארנס – ארה"ב חילופי מכתבים בין הנשיא לרה"מ  בין שה"ח למזכיר המדינה; דיווחים מאנשי משה"ח  שגרירות; תמלילי תדרוך דובר המחמ"ד  ראיונות  מסיבת-עתונאים ואח'; רישומי ותמלילי שיחות  ניירות-עבודה. מהתיק הוצאו תעודות המוגבלות לעיון עד 2039 עפ"י סעיף 5ד בתוספת הראשונה לתקנות העיון – המרכז למחקר מדיני
גל-23791/19 01/06/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – פרוייקט הלביא בתיק התכתבות בין ראש הממשלה לשר השיכון דוד לוי לאחר פתיחת העבודות על פרויקט ממילא בירושלים.
גל-69978/5 01/07/1989 חוזרי מנכ"ל 26-29
גל-23798/62 01/08/1989 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – אגודה להחזרת עטרה ליושנה
גל-69978/6 01/09/1989 חוזרי מנכ"ל 30-37
גל-23790/2 01/01/1990 לשכת ראש-הממשלה יצחק שמיר – ברכות  הופעות בטקסים  מתן חסות  ביקורים (דוגמה) התכתבות בנושא בקשות למתן חסות  ביקורים  ברכות מאת ראש הממשלה יצחק שמיר.
גל-69978/7 01/05/1990 חוזרי מנכ"ל 38-41
גל-57521/13 01/08/1990 הועדה להסכמי בלעדיות תחנות דלק מסמכים וקטעי עיתונות בנושא הקמת צוות לבחינת נושא חוזי הבלעדיות ארוכי הטווח בענף תחנות הדלק  סיכומי דיונים של הועדה   פסקי דין בנושא ועוד
גל-69978/8 01/11/1990 חוזרי מנכ"ל 42-48
גל-23863/2 13/02/1991 ראש-הממשלה יצחק שמיר – לו"ז  הזמנות  פגישות  ביקורים  יצחק שמיר לוח זמנים  הזמנות  פגישות  ביקורים  טקסי אזכרה לחללי מערכות ישראל  מזכר הבנה עם ארצות הברית בנושא איכות הסביבה
גל-14031/9 12/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  13-12
גל-14032/1 14/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  15-14
גל-14032/2 16/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  17-16
גל-14032/3 18/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  19-18
גל-14032/4 20/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  21-20
גל-14032/5 22/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  23-22
גל-14032/6 24/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  25-24
גל-14032/7 26/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  27-26
גל-14032/8 28/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  29-28
גל-14032/9 30/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  31-30
גל-14033/1 01/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  2-1
גל-14033/2 03/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  4-3
גל-14033/3 05/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  6-5
גל-14033/4 07/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  8-7
גל-14033/5 09/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  10-9
גל-14033/6 11/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  12-11
גל-14033/7 13/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  14-13
גל-14033/8 15/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  16-15
גל-14033/9 17/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  18-17
גל-14033/10 19/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  20-19
גל-14033/11 21/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  22-21
גל-14034/1 23/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  24-23
גל-14034/2 25/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  26-25
גל-14034/3 27/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  28-27
גל-14034/4 29/04/1991 מהדורת חדשות – 1991- אפריל  30-29
גל-69978/10 01/05/1991 חוזרי מנכ"ל 54-58
גל-69978/9 01/05/1991 חוזרי מנכ"ל 49-53
גל-14034/5 01/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  2-1
גל-14034/6 03/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  4-3
גל-14034/7 05/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  6-5
גל-14034/8 07/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  8-7
גל-14034/9 09/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  10-9
גל-14034/10 11/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  12-11
גל-14035/1 13/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  14-13
נ-422/44 15/05/1991 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – ועידת נעמ"ת – ארה"ב ה-32 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה חיים הרצוג  בנוגע לועידת נעמ"ת – ארה"ב ה-32: הזמנה לכנס  דף אירוע חוץ  מכתב תודה על דבריו בכנס ועותק של NA'AMAT WOMAN – Magazine of NA'AMAT USA  the women's Labor Zionist Organization of America בו תמונות ופרטים מהכנס.
גל-14035/2 15/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  16-15
גל-14035/3 17/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  18-17
גל-14035/4 19/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  20-19
גל-14035/5 21/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  22-21
גל-14035/6 23/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  24-23
גל-14035/7 25/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  26-25
גל-14035/8 27/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  28-27
גל-14035/9 29/05/1991 מהדורת חדשות – 1991- מאי  30-29
גל-14035/10 31/05/1991 מהדורת חדשות – 1/6-31/5 – 1991
גל-14036/1 02/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  3-2
גל-14036/2 04/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  5-4
גל-14036/3 06/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  7-6
גל-14036/4 08/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  9-8
גל-14036/5 10/06/1991 מהדורת חדשות – 1991- יוני  11-10
ג-10490/3 01/02/1992 חברה ורווחה תיק מזכירות הממשלה – טיפול בנפגעי אלכוהול   ממדי העוני בישראל והפעולות לצמצומו  עמודים 158-159 הושחרו משום שבעמודים אלה קטעי סטנוגרמה של הממשלה (הסטנוגרמות נחשפות בנפרד בהתאם לסדר כרונולוגי)
גל-69987/8 01/04/1992 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.28-3.30
גל-69979/1 01/06/1992 חוזרי מנכ"ל 59-62
גל-44925/4 08/07/1992 מחוז מרכז: המחלקה הטכנית – תכניות לרישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ) תרש"צ 3/15/5 – כפר יונה  תרש"צ 3/16/1 – חופית  תרש"צ 3/17/8 – קדימה  תרש"צ 3/19/7 עד תרש"צ 3/19/8 – תל-מונד  תרש"צ 3/20/2 – עין שריד
גל-41850/12 01/08/1992 לשכת השרה אורה נמיר – רכבת הפרברים  סיור בעמק יזרעאל דיון בהתנגדויות זיהום אוויר וסביבה מיחזור רכבת העמק
גל-59848/15 11/10/1992 מרקו שיפנג לימוטד פינת גן 2 גוש 10818 חל' 45-46 (1800/56)+פרוטוקול+ בקשה לאישור שימוש חורג ממוסך לחדר אוכל
גל-69979/2 01/12/1992 חוזרי מנכ"ל 63-67
ג-7649/9 01/01/1993 ועדת חקירה לבדיקת הטבח במערת המכפלה – שם המוצג: פתיחה באש. מספר מוצג 700
פ-1098/3 01/01/1993 Van Leer – מכון ון-ליר – חלק ג' שני עותקים של חוברת באנגלית אודות פעילות מכון ון ליר בין השנים 1968 – 1992.
ג-10447/6 23/02/1993 רישום על מצבות בתיק – החלטת ממשלה  הצעה להחלטת ממשלה ודברי הסבר בנושא רישום שמות ותאריכים על גבי מצבות;  פנייה לרבנים הראשיים וליועץ המשפטי של המשרד לענייני דתות לחוות דעתם.
גל-16890/7 18/04/1993 לשכת השר יאיר צבן – דיור – הוסטלים מפות עירוניות  מזכרים והתכתבות בין אנשי המשרד לקליטת עליה  רשויות מקומיות (עיריית ירושלים ועיריית חדרה)  חברת "עמיגור"  וגורמים נוספים בנוגע להקמה ואכלוס של הוסטלים (דיור מוגן) לעולים חדשים קשישים ועולים חדשים רשישים אחרים.
א-7706/32 27/06/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – חללי מינכן. פתקים בנושא תיאום וזימון משתתפים לפגישות בנושא חללי מינכן  פניות בנושא בקשה למימון הגשת תביעת פיצויים מול ממשלת בוואריה.
פ-1098/2 30/06/1993 Van Leer – מכון ון-ליר – חלק ב' התכתבויות וחליפת מסמכים של שלהבת פריאר  בנוגע למכון ון לויר: פרוטוקול מישיבה 31 של חבר הנאמנים  פרישתו של יהודה אלקנה מניהול המכון  אפשרות מינויים של מנחם יערי  ארתור פריד או אדוארד לוטוואק (Edward Luttwak) לתפקיד מנהל המכון  הגדרת ייעוד ופרופיל המכון  מכתביהם של סר זלמן כהן (Zelman Cowen) ועוזר שילד בנושא  יצירת שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה למכון ון ליר  מינוי של נחמיה לבציון לתפקיד מנהל המכון  "האיש שיציל את מכון ון-ליר" ("כל העיר  24.12.1993)  עריכת כנס לחקר המקרא לזכר הרב בנו יעקב ועוד.
א-7710/6 11/08/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – יהדות ארצות-הברית – הסברה קטעי עיתונות  התכתבות חילופי מזכרים ומברקים בין רה"מ יצחק רבין ואנשי לשכתו  אנשי שגרירות ישראל בארצות הברית נמרוד ברקן ורות ירון  הקונסולית הכללית בניו יורק קולט אביטל וסגנה צוריאל רפאל  הקונסול הכללי במונטריאול יצחק לבנון  שגריר ישראל בארגנטינה יצחק אבידן  אורי גורדון מסוכנות היהודית  מייקל אורן וגורמים נוספים בנוגע להסברה בקרב יהודי  ארצות הברית ויהודים בקהילות אחרות בעולם  יחסים בין ישראל לממשל בארה"ב ועוד.
גל-69979/3 01/09/1993 חוזרי מנכ"ל 68-70
גל-69157/1 25/10/1993 מחוז המרכז רחובות גוש 3688 3695 מס' סידורי מ.ר/5745/93 בתיק רישומי קורדינטות של גושים 3688 ו 3695 באיזור רחובות.
טס-11056/15 01/11/1993 תיירות – קניון לא ברור אם זו קלטת זהה לקלטת הבאה (מס' 11056/16) או שהקלטת הבאה מהווה המשך של קלטת זו (מלבד הסימול המקורי הזהה יש על גב הקופסאות שתי מדבקות עם מספרים עוקבים – בקלטת זו 5 ו-103 ובקלטת הבאה 6 ו-104).
גל-69979/4 01/01/1994 חוזרי מנכ"ל 71-73
גל-69988/3 01/01/1994 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 4.9-4.16
גל-69988/6 01/01/1994 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 5.12-5.26
גל-69979/5 01/04/1994 חוזרי מנכ"ל 74-77
גל-16902/8 03/04/1994 לשכת השר יאיר צבן – ההסתדרות הכללית – אגף קליטה ר"ם התכתבות בנוגע לסיעה בהסתדרות ולקליטת עלייה.
גל-51304/14 01/05/1994 חומר מישיבת מזכירות הליכוד חוקת הליכוד  שאילתות ועניינים מנהליים דמי חבר
גל-16928/3 01/06/1994 לשכת השר יאיר צבן – הסוכנות היהודית – כללי – אברום בורג התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השר לקליטת העליה יאיר צבן  בנוגע לסוכנות היהודית לארץ ישראל: בילורוס – בין עצמאות לטמיעה ברוסיה – נצחונו של אלכסנדר לוקשנקו/ ד"ר ברוך גור  הסכם בין ממשלת ישראל לסוכנות היהודית להעברת האחריות למרכזי קליטה מהסוכנות היהודית לממשלה ולגורמים אחרים  אזורי עליה – סטאטוס פליט  העברת מינהל הסטודנטים מניהול משותף של משרד הקליטה והסוכנות היהודית לניהול ולאחריות בלעדיים של הסוכנות  יהודי לנינגראד – ע"פ מפקד האולכוסין משנת 1989  יהודי מוסקווה – פרופיל סוציו-דמוגראפי  זהות יהודית של יהודי רוסיה המתגוררים באזור נהר הוולגה  אסטרטגיה חדשה לעליה/ אורי גורדון  סיכומי ישיבות  הפרויקט לקליטה ברשויות מקומיות – תקנים ותקציב פעילות ועוד.
גל-62877/16 08/08/1994 שיכון עובדים מסמכים כלכליים שונים הקשורים לחברות "שיכון עובדים" ו"שיכון ובינוי אחזקות" והתכתבות לגבי החברות בין לשכת החשב הכללי  הכלכלן יעקב גדיש  עו"ד  רם כספי וגורמים נוספים. .
גל-69986/11 01/09/1994 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 2.4
ג-9627/41 01/09/1994 מסמכים שמורים – הסכם עם ארה"ב בדבר עידוד השקעות באוטונומיה וביהודה ושומרון תיק מזכירות הממשלה (1994) שעניינו הסכם עם ארצות הברית בדבר עידוד השקעות באוטונומיה ביהודה ושומרון
גל-69979/6 01/10/1994 חוזרי מנכ"ל 78-81
גל-60481/12 01/11/1994 דוח הוועדה לבירור גורל ילדי תימן הנעדרים דוח הוועדה לבירור גורל ילדי תימן הנעדרים.
גל-16891/1 21/11/1994 לשכת השר יאיר צבן – דיור – מקבצי דיור הסכם בין מדינת ישראל לחברת "עמידר" בעניין בתי מלון/מוסדות הארחה/מקבצי דיור  סקירות  סיכומי ישיבות והתכתבות בין אנשי המשרד לקליטת עליה (הסמנכ"ל לשירותי קליטה חנוך צמיר  מנהל מחלקת הדיור חנוך קצב ואחרים) ונציגי ארגונים בנוגע למקבצי דיור ציבורי לעולים חדשים (בעיקר מ"חבר המדינות"  ברית המועצות לשעבר) ודיור מוגן לעולים קשישים.
ג-9708/13 01/01/1995 לשכת מזכיר הממשלה יצחק הרצוג – רבי נחמן מברסלב תכתובת לגבי ציון קברו של רבי נחמן הקבור באומן ואפשרות העלאת עצמותיו לארץ דיני המקום ועוד
גל-57522/2 03/01/1995 הועדה להסכמי בלעדיות תחנות דלק הצעת חוק משק הדלק  הצעת חוק ההסדרים  מסמכים  התכתבויות וסיכומי דיונים מישיבות הצוות לבחינת נושא חוזי הבלעדיות ארוכי הטווח בענף תחנות הדלק; תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
גל-17476/6 05/02/1995 לשכת השר ש. שטרית – לקט אלע"ד אגף לעדות דתיות – 2 לקטים 1.95 11.94 בתיק לקטים של האגף לעדות דתיות: ידיעות ממקורות מקומיים וזרים בנושאי האגף לעדות דתיות.
גל-69979/7 01/03/1995 חוזרי מנכ"ל 82-83
גל-69979/8 01/05/1995 חוזרי מנכ"ל 84-87
גל-69990/6 01/05/1995 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 15.1-20.5
ג-10379/9 31/05/1995 לשכת הנציב גלנור – פרוטוקול – ועדת זמיר (חוברת) – 31.5.1995 פרוטוקול מישיבת הוועדה לבתי המשפט לעניינים מקומיים (ועדת זמיר)  אשר נערכה ב-31.5.1995.
גל-69979/9 01/09/1995 חוזרי מנכ"ל 88-92
גל-69989/7 01/09/1995 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.31-8.41
גל-16889/8 16/01/1996 לשכת השר יאיר צבן – דיור – משכנתאות התכתבויות ונתונים בנושא סיוע במשכנתאות למשפחות חד הוריות
גל-69979/10 01/02/1996 חוזרי מנכ"ל 93-96
גל-69980/1 01/06/1996 חוזרי מנכ"ל 97-100
גל-69989/2 01/06/1996 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.4
ג-13816/37 29/07/1996 עמרי פדן  מכתבי תלונה לראש הממשלה מעמרי פדן  מנכ"ל "מקדונלד'ס" בישראל  בנוגע להוראה שקיבל ממשרד העבודה והרווחה להפסיק את העסקתם של בני נוער במסעדות של בשבת ותשובה מהיועמ"ש של משרד רה"מ שמעון שטיין המצדיקה של ההוראה על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה.
ג-13815/18 08/09/1996 מערלוי האדמו"ר שליט"א ברכות ואיחולים לשנה טובה מאת ראש הממשלה בנימין נתניהו לאדמו"ר מערלוי  חבר נשיאות מועצת גדולי התורה (כולל טיוטה).
גל-69980/2 01/10/1996 חוזרי מנכ"ל 101-106
גל-69980/3 01/05/1997 חוזרי מנכ"ל 107-110
גל-69980/4 01/08/1997 חוזרי מנכ"ל 111-114
רש-1769/9 12/10/1997 ועדות היגוי ירושלים ועדות תיאום פרוייקטים – רמת רחל  עיר דוד – התכתבות וחילופי מזכרים בנוגע לפיתוח האתרים הארכיאולוגיים באתרים אלה כאתרי תיירות.
רש-1651/12 29/10/1997 פרויקטים התיק התכתבויות בנוגע לפיתוח תשתיות תיירות ואתרי תיירות בארץ. ענייני פיתוח  מכרזים  תקציבים ועד.
חצ-4582/10 01/12/1997 חוף השנהב – דו"חות  הערכות מצב  סקירות
גל-69980/5 01/12/1997 חוזרי מנכ"ל 115-118
ג-13816/26 10/12/1997 עובדיה יוסף שליט"א הרה"ג  התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו  לעובדיה יוסף הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה: מכתב בו חיזק יוסף את ידי נתניהו בעניין תהליך השלום ולקיום "הפעימה השנייה" לאחר הסכם חברון ולקראת החתימה על הסכם ואי. בנוסף  בתיק תשובתו של נתניהו.
ג-13520/56 17/02/1998 עובדיה יוסף התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו ואהוד ברק  בנוגע לנושאים: קריאת קודש של הרב עובדיה יוסף למנהלי ומלמדי מוסדות "רשת מעיין החינוך התורני" להתפלל לשלום חיילי צה"ל ותושבי צפון הארץ  יהודה ושומרון וחבל עזה כיום לפני נסיגת צה"ל מלבנון. בנוסף  בתיק פנייתו של פרופ' ג'רלד פרמן (Gerald S. Ferman) שכותרתה "רשימת אלטרנטיבות שחייבים לבדוק כדי להפסיק את הסבל והמוות של רוב הממתינים לכליות היום".
גל-69980/6 01/06/1998 חוזרי מנכ"ל 119-122
גל-69980/7 01/10/1998 חוזרי מנכ"ל 123-125
ג-11287/6 18/11/1998 המנכ"ל יוסי קוצ'יק – בדואים סיכומי ישיבות  החלטות ממשלה (החלטה על תכנית פיתוח לישובי הבדואים בצפון (עמודים 69 – 79) ועוד) והתכתבות בין גורמים שונים במשרד ראש הממשלה (ביניהם המינהלה לקידום בדואים בנגב)  מועצות מקומיות של ישובים בדואים וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לבדואים בישראל: פיתוח הישובים הבדואים בגליל ובנגב  מדיניות הממשלה כלפי ריכוזי הפזורה הבדואית בנגב  הנצחת חללי צה"ל מהמגזר הבדואי ועוד.
גל-69987/10 01/02/1999 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.35-3.42
ג-13510/37 24/02/1999 ארגון ארבע "אמהות" ארגון 'ארבע אימהות' התכתבויות בין ראש הממשלה אהוד ברק לבין ארגון 'ארבע אימהות' בנושאים שונים: הבנייה הפלשתינית וקיום התחייבויות הצד הפלסטיני במסגרת הסכמי הביניים בין ישראל לרשות הפלסטינית;
גל-69980/8 01/03/1999 חוזרי מנכ"ל 126-127
גל-69981/1 01/06/1999 חוזרי מנכ"ל 128-130
ג-11882/41 10/10/1999 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – ועדת שרים לענין התישבות ביש"ע (יהודה שומרון ועזה) – נסחים וסדר יום בתיק – (המכיל עמוד 1) – סדר יום לישיבת ועדת השרים לענייני התיישבות ביהודה  שומרון ועזה – סקירת שר הביטחון.
ג-11880/33 26/10/1999 הממשלה ה- 28 בראשות אהוד ברק – פרוטוקולים ועדת שרים לתאום הפעולות בין הממשלה לסוכנות ולהסתדרות הציונית בתיק – פרוטוקול הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית העולמית. על סדר היום: פעילותה של הסוכנות היהודית ותקציבה  יהדות ארצות-הברית והשותפות הגלובאלית עם ישראל  קהילות קרן היסוד והשותפות הגלובאלית עם ישראל.
גל-69981/2 01/12/1999 חוזרי מנכ"ל 131-133
ג-13509/1 01/12/1999 א. ב. יהושע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש הממשלה אהוד ברק  בנוגע לסופר אברהם ב. (אברהם גבריאל [בולי]) יהושע: הצעתו של יהושע לנאום רה"מ בעניין מעמד השפה העברית ומאמר על הפליטים הפלסטינים שכותרתו "בין בית למולדת  בין עקור לפליט".
גל-69987/6 02/01/2000 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.16-3.20
גל-69981/3 01/06/2000 חוזרי מנכ"ל 134-136
ג-9708/11 03/07/2000 לשכת מזכיר הממשלה יצחק הרצוג – רבי נחמן מברסלב מכתבים משרון שלמה תל-צור  יו"ר עמותת "אני נ-נח-נחמ-נחמן מאומן" (קבוצה של חסידי ברסלב) ללשכת נשיא המדינה  לשכת ראש בממשלה ומזכיר הממשלה בעניין בקשתו לפעול למען העלאת עצמותיו ושל רבי נחמן מברסלב מאוקראינה לישראל  העתקי מכתבי תשובה והתכתבות בין מזכיר הממשלה יצחק הרצוג ללשכת הנשיא בנושא.
נ-893/9 01/08/2000 ברזיל סידורי טייסה ולוגיסטיקה לקראת ביקור הנשיא קצב בברזיל איחולים   ברכות
גל-69989/5 01/09/2000 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 8.17-8.26
גל-69981/4 01/10/2000 חוזרי מנכ"ל 137-138
גל-69504/5 16/11/2000 בנייה לגובה בתיק מאמרים  מחקרים  דיונים וקבוצות מיקוד בנוגע לבנייה לגובה בארץ.
ג-10853/1 01/02/2001 פרוטוקול מספר 1 מישיבת הועדה בתאריך 19.2.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-69981/5 01/02/2001 חוזרי מנכ"ל 139-142
ג-10853/5 01/03/2001 פרוטוקול מספר 5 מישיבת הועדה בתאריך 12.3.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/10 01/03/2001 פרוטוקול מספר 10 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 21.3.2001 (המשך בתיק מספר 11) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/11 01/03/2001 פרוטוקול מספר 10 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 21.3.2001 (המשך מתיק מספר 10) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/15 01/06/2001 פרוטוקול מספר 12 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 5.6.2001 (המשך מתיק מספר 14) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/16 01/06/2001 פרוטוקול מספר 13 מישיבת הועדה בתאריך 6.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/18 01/06/2001 פרוטוקול מספר 15 מישיבת הועדה בתאריך 11.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/19 01/06/2001 פרוטוקול מספר 16 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 12.6.2001 (המשך בתיק מספר 20) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/20 01/06/2001 פרוטוקול מספר 16 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 12.6.2001 (המשך מתיק מספר 19) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/1 01/06/2001 פרוטוקול מספר 17 מישיבת הועדה בתאריך 13.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/2 01/06/2001 פרוטוקול מספר 18 מישיבת הועדה בתאריך 14.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/7 01/06/2001 פרוטוקול מספר 21 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 26.6.2001 (המשך מתיק מספר 6) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/8 01/06/2001 פרוטוקול מספר 22 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 27.6.2001 (המשך בתיק מספר 9) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/9 01/06/2001 פרוטוקול מספר 22 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 27.6.2001 (המשך מתיק מספר 8) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/11 01/07/2001 פרוטוקול מספר 24 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 3.7.2001 (המשך בתיק מספר 12) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/12 01/07/2001 פרוטוקול מספר 24 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 3.7.2001 (המשך מתיק מספר 11  המשך בתיק מספר 13) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/14 01/07/2001 פרוטוקול מספר 25 מישיבת הועדה בתאריך 4.7.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/16 01/07/2001 פרוטוקול מספר 27 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 10.7.2001 (המשך בתיק מספר 17) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/17 01/07/2001 פרוטוקול מספר 27 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 10.7.2001 (המשך מתיק מספר 16) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/2 01/07/2001 פרוטוקול מספר 29 מישיבת הועדה בתאריך 16.7.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/10 01/08/2001 פרוטוקול מספר 34 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 2.8.2001 (המשך בתיק מספר 11) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/11 01/08/2001 פרוטוקול מספר 34 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 2.8.2001 (המשך מתיק מספר 10) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/14 01/08/2001 פרוטוקול מספר 36 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 21.8.2001 (המשך בתיק מספר 15) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/15 01/08/2001 פרוטוקול מספר 36 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 21.8.2001 (המשך מתיק מספר 14) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/9 01/09/2001 פרוטוקול מספר 42 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 11.9.2001 (המשך מתיק מספר 8) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/10 01/09/2001 פרוטוקול מספר 43 מישיבת הועדה בתאריך 12.9.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/11 01/10/2001 פרוטוקול מספר 44 מישיבת הועדה בתאריך 10.10.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/12 01/10/2001 פרוטוקול מספר 45 מישיבת הועדה בתאריך 11.10.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/13 01/10/2001 פרוטוקול מספר 46 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 16.10.2001 (המשך בתיק מספר 14) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21 עדותו של מיקי לוי
ג-10856/14 01/10/2001 פרוטוקול מספר 46 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 16.10.2001 (המשך מתיק מספר 13) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/17 01/10/2001 פרוטוקול מספר 49 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 24.10.2001 (המשך בתיק מספר 18) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/19 01/10/2001 פרוטוקול מספר 50 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 25.10.2001 (המשך בתיק מספר 20) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21 עדות יהודה וילק
גל-69981/6 01/11/2001 חוזרי מנכ"ל 143-146
ג-10857/5 01/11/2001 פרוטוקול מספר 53 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 20.11.2001 (המשך מתיק מספר 4) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/8 01/12/2001 פרוטוקול מספר 55 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 3.12.2001 (המשך מתיק מספר 7) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/7 01/12/2001 פרוטוקול מספר 55 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 3.12.2001 (המשך בתיק מספר 8) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-69987/9 01/05/2002 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 3.30-3.35
כ-1406/3 26/06/2002 מצב הקליטה של בוגרי נעל"ה ובוגרי סל"ה פרוטוקול מישיבת ועדת העלייה  הקליטה והתפוצות של הכנסת החמש-עשרה  מושב רביעי. על סדר היום – מצב הקליטה של בוגרי נעל"ה – [תכנית חינוכית ייחודית שנועדה לבני נוער יהודים ברחבי העולם המגיעים לישראל ללא הוריהם לשלוש-ארבע שנים  כדי לסיים את לימודיהם התיכוניים ולהשיג תעודת בגרות ישראלית] ובוגרי סל"ה; החלטות הוועדה;
גל-69981/7 01/07/2002 חוזרי מנכ"ל 147-148
גל-69981/8 01/11/2002 חוזרי מנכ"ל 149-151
גל-69986/7 10/11/2002 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.30-1.35
גל-66824/2 09/01/2003 מכרזים הרי עדן מכרזים הרי עדן
גל-53221/17 13/03/2003 אוצר – השלטון המקומי מכתבים וחוזרים מהמרכז לשלטו מקומי ברשות עדי אלדר שנשלחו לשר האוצר ואנשי משרדו בנושאים הקשורים לרשויות המקומיות ובנושאים נוספים.
גל-69981/9 01/04/2003 חוזרי מנכ"ל 152-153
גל-69981/10 01/07/2003 חוזרי מנכ"ל 154-155
גל-62898/2 24/10/2003 בנקים – דקסיה – בנק לתעשיה התכתבות בין מנכ"ל משרד האוצר יוסי בכר  נגיד בנק ישראל דוד קליין  המפקח על הבנקים רוני חזקיהו  היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז  מנהל רשות החברות הממשלתיות וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לפיקוח על הבנקים  מיכרת מניות והפרטה של בנקים ועוד. בתיק מצגת בנושא לוח זמנים למכירת גרעין השליטה בבנק דיסקונט (עמודים 106 – 114) וסקירה על בנק דיסקונט (116 – 120).
גל-69982/1 01/11/2003 חוזרי מנכ"ל 156-158
ג-14669/58 01/01/2004 קבלת תיקים ותעודות ממוסדות המדינה – ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת העלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948 – 1954 בקשה לעיון בעדויות שניתנו במסגרת דיוני ועדת החקירה הממלכתית כהן-קדמי בעניין פרשת היעלמותם של ילדי תימן; התכתבויות פנימיות בעניין.
גל-69982/2 01/05/2004 חוזר מנכ"ל 159
גל-69982/3 01/07/2004 חוזרי מנכ"ל 160-162
גל-69982/4 01/12/2004 חוזרי מנכ"ל 163-165
ג-14268/23 01/01/2005 הרב דרוקמן {קלטת קול} הקלטה מגלי צה"ל – חלק משידור המשחק ישראל-צרפת  התכנית "מה בוער" עם שלי יחימוביץ'. ראיון עם הרב דרוקמן  ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה  בנושא אישור גיורים רפורמיים ע"י בג"ץ (1:07).
גל-69849/17 07/03/2005 תוכנית מתאר אילת תכניות מתאר  שרטוטים ודוח של ועדת חקירה לגבלות עריית אילת
גל-52660/2 01/06/2005 סל"ה (סוכנות החלל הישראלית) – פרוייקטים וסיוע תקציבי שיתופי פעולה מדעיים בנושאי חלל עם הסוכנות הצרפתית ומזכר הבנות בנושאים שונים לחקר החלל חומר של הרשות  לתעופה אזרחית
גל-69982/5 01/07/2005 חוזרי מנכ"ל 166-168
גל-69982/6 01/02/2006 חוזרי מנכ"ל 169-171
גל-68028/5 01/02/2006 דוח המינהלה להסדרים במגזר החלקאי (חוק גל) דוח פעילות המנהלה ליישום חוק ההסדרים במגזר החקלאי -2006 אגודות חקלאיות; דוחות אזוריים; מערך הגבייה ועוד
ג-14764/6 16/05/2006 מברקים בתיק מברקים מלשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט: מברקי החלמה  השתתפות בשמחות ובאבל
גל-69982/7 01/06/2006 חוזרי מנכ"ל 172-174
גל-69982/8 01/11/2006 חוזרי מנכ"ל 175-176
גל-69982/9 01/04/2007 חוזרי מנכ"ל 177-180
גל-69986/8 15/08/2007 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.36-1.43
גל-69982/10 01/11/2007 חוזרי מנכ"ל 181-183
גל-69983/1 01/04/2008 חוזרי מנכ"ל 184-185
גל-69983/2 01/08/2008 חוזרי מנכ"ל 186-187
גל-69990/2 01/08/2008 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 10.1-10.6
גל-69983/3 01/11/2008 חוזרי מנכ"ל 188-189
גל-69983/4 01/04/2009 חוזרי מנכ"ל 190-192
גל-69990/3 01/09/2009 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 11.1-12.3
גל-69983/5 01/11/2009 חוזרי מנכ"ל 193-194
גל-69983/6 01/03/2010 חוזרי מנכ"ל 195-196
גל-69983/7 01/09/2010 חוזרי מנכ"ל 197-198
גל-69983/8 01/03/2011 חוזרי מנכ"ל 199-200
גל-69983/9 01/07/2011 חוזרי מנכ"ל 201-203
גל-69983/10 01/03/2012 חוזר מנכ"ל 204
גל-69984/1 01/05/2012 חוזרי מנכ"ל 205-206
גל-69803/6 27/06/2012 אזורי עדיפות לאומית תקציב מימון אומדן עלויות פיתוח
גל-69984/2 01/08/2012 חוזר מנכ"ל 207
גל-69984/3 01/12/2012 חוזר מנכ"ל 208
גל-69986/5 25/12/2012 תע"ס – תקנות עבודה סוציאלית 1.21-1.22
גל-69984/4 01/01/2013 חוזר מנכ"ל 209
גל-69984/5 01/08/2013 חוזרי מנכ"ל 210-211
גל-69984/6 01/12/2013 חוזרי מנכ"ל 212-213
גל-69984/7 01/05/2014 חוזרי מנכ"ל 214-216
גל-69984/8 01/07/2014 חוזרי מנכ"ל 217-218
גל-69984/9 01/11/2014 חוזרי מנכ"ל 219-220
גל-69984/10 01/02/2015 חוזרי מנכ"ל 221-222
גל-69985/1 01/05/2015 חוזרי מנכ"ל 223-224
גל-69985/2 01/07/2015 חוזר מנכ"ל 225
גל-68716/16 01/04/2016 פי האטום בטאון עובדי קמ"ג-חוברת פי האטום – ביטאון עובדי קמ"ג  הצואה לאור בפסח תשע"ו  אפריל 2016. החוברת גלויה גם באתר האינטרנט "עיתון פי האטום.
גל-69985/4 01/01/2017 חוזר מנכ"ל 228
גל-69985/3 01/01/2017 חוזרי מנכ"ל 226-227
פ-2410/2 חומר של בנימין יפה – מכתבי הרב מרדכי גימפלד ליחיאל מיכל פינס מכתבים בכתב יד
פ-2410/11 חומר של בנימין יפה – מזכרת משה מונטיפיורי [תיק ללא שם]
פ-2410/18 חומר של בנימין יפה – כלילת המנורה – חומר ביבליוגרפי
פ-2410/20 חומר של בנימין יפה – תכלת מרדכי התיק מתוך אוסף יד יצחק בן-צבי; תכלת מרדכי : תולדות רבי מרדכי גימפל יפה זצ"ל – קטעים מספר – מתוך חומר של בנימין יפה..