היולי 2023

ה.1 | 2,512 תיקים - 551,130 עמודים -16 ליולי 2023

 

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-1059/9 7/1/1915 מארק סייקס מסמך בנוגע למנהיגי מדינות ערב  סייקס- דיפלומט בריטי מסמכים מהשנים 1915-1917 מתיקו של מארק סייקס הבריטי סביב הסכם סייקס -פיקו שנחתם ב-1616 במאי 1916
פ-309/9 1/1/1919 מחמוד אל-בוד'רי – סעיד ג'בר אל-טו'יל  דיר אבו-טור תרשימים של תוכנית לשיפוץ קומה במבנה.
פ-2622/27 11/11/1924 ספר הפרוטוקולים של מתיישבי הרצליה מראשיתה  ספר הפרוטוקולים של מתיישבי הרצליה מראשיתה – פרוטוקולים מן האסיפות הכלליות בענייני התיישבות (חלוקת קרקע  בניית בתים  שטחי חקלאות  כבישים שמירה ועוד).
מ-1141/25 12/14/1924 Irregularities B.C. General Alexandria מסמכי ממשלת המנדט- אי סדירויות בנוגע לוויזות שהוצאו באלכסנדריה  כולל סירובים לויזות ותכתובות בנושאים טכניים ומתן ויזות לתיירים ומהגרים יהודים ושאינם  כולל שמות
מ-1186/12 1/22/1925 Admission of labour for the Gotlieb Co. "Manor" מסמכי ממשלת המנדט- העסקת עובדים למפעל "מנור"  כולל התכתבויות  ציטוטי כתבות עיתון מתורגם לאנגלית  מכתבים למערכות "דבר" ו"הארץ". וכתבות מעיתון כלכלי "מסחר ותעשייה".  מכתבים אודות מצב המפעל  כולל טבלאות ושמות.
מ-1186/3 3/16/1925 Labour for Messrs. Korzetz & Preuss Glass Polishers & mirror manufactures מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות אודות כניסת פועלים לארץ (זגגים)  כולל שמות
מ-1141/29 8/19/1925 Irregularities B.C. Casablanca מסמכי ממשלת המנדט- אי סדרים בקזבלנקה בנוגע לנתינה ויזות לארץ ישראל  כולל שמות
מ-1141/5 8/28/1925 Issue by Consuls in Jerusalem of laissez-passers but foreign Consuls and others than their nationals מסמכי ממשלת המנדט- התכתבות עם הקונסול בירושלים
מ-1142/39 1/30/1927 Irregularities British Consul Tampico מסמכי ממשלת המנדט- מסמך אודות דחיית בקשתו של אדם להיכנס לארץ  כולל את שמו
מ-1186/26 8/5/1927 Labour for the "Maadan" Ice Factory Tel-Aviv מסמכי ממשלת המנדט- כניסת עובדים למפעל קרח בתל אביב  בקשות לוויזות ואישורי כניסה  כולל שמות
מ-1141/1 1/18/1928 Foreign Counsel's in Palestine מסמכי ממשלת המנדט- פרטים אודות קונסוליות זרות בפלשתינה-א"י  כולל רשימות ופרטים אודות כל אחת מהם.
מ-1186/28 3/14/1928 Labour for M. Levinstein Furniture Factory Tel-Aviv מסמכי ממשלת המנדט- כניסת עובדים לארץ למפעל רהיטים ומשחקים בתל אביב
מ-1186/29 3/23/1928 Labour for the British School of Archeology in Egypt מסמכי ממשלת המנדט- התכתבויות בנוגע לכניסת תיירים לארץ  ובקשות לוויזות בשביל הלומדים בבית הספר הבריטי לארכיאולוגיה במצרים  כולל שמות
מ-1142/40 5/7/1928 Remittances British Consul Porto-Alegre מסמכי ממשלת המנדט- העברות כספים ונתונים כלכליים של הקונסוליה הבריטית בפורטו אלגרה בברזיל והעברות כספים משם לממשלת ארץ ישראל.
מ-1186/32 10/5/1928 Seriga (Knitting works) Labour for (Owners a Silberstein & Son מסמכי ממשלת המנדט- מכתבים ובקשות בנוגע לכניסת עובדים לארץ (עובדים בסריגה). כולל שמות  בנוסף התכתבות בנוגע לשביתה שהתקיימה במפעל.
מ-1186/38 9/18/1930 Admission of labour for the King David Hotel Jerusalem מסמכי ממשלת המנדט- כניסת עובדים לארץ לעבוד במלון המלך דוד  כולל שמות  כולל גם קטעי עיתונות מעיתון דבר
ג-5376/15 6/1/1935 מדברי דוד בן גוריון ( תזכיר לשופט  לואי ברנדייס ) תזכיר בן-גוריון לשופט ברנדייס ב- 4.6.35 – דבריו על חשיבותו של מפרץ אילת מבחינה מדינית וכלכלית
מ-2449/66 8/28/1935 תיק חקירה  שמות המוזכרים: חליל אחמד שאהין  פרז אלה חסן  אלטשטן (שוטר) – האשמה: תקיפה
מ-5215/32 12/11/1937 תיק עובד – יוסף מחרז – Yussef Mehrez תיק עובד – יוסף מחרז.
פנק-1504/1 1/1/1938 ק  4250 כבול ק 4250 כבול
פנק-1504/4 1/1/1938 ק  4248 כבול ק 4248 כבול
פנק-1504/5 1/1/1938 ק  4249 כבול ק 4249 כבול
פנק-1512/2 1/1/1938 ק  4286 ג'דידה ק 4286 ג'דידה
פנק-1512/3 1/1/1938 ק  4287 ג'דידה ק 4287 ג'דידה
פנק-1512/4 1/1/1938 ק  4288 ג'דידה ק 4288 ג'דידה
פנק-2101/3 1/1/1938 ק  6733 איקרית ק 6733 איקרית
פנק-1353/5 1/1/1938 ק  3387 נחלת גנים ק 3387 נחלת גנים
פנק-1354/3 1/1/1938 ק  3388 נחלת גנים ק 3388 נחלת גנים
פנק-1364/7 1/1/1939 ק  3439 גוש  7065 ק 3439 גוש 7065
פ-276/15 1/1/1939 חסיין ח'ליל דאודי – שכירות – תביעה כספית (1940) טיוטת תביעת מחמד בכר ואחרים  הממונים על ו'קף שיח' מחמד אל-ימנלי  נגד דאוד אהראם מירושלים בפרשת תשלום דמי שכירות עבור מרתף ועוד.
מ-2449/8 1/1/1939 תיק חקירה  שמות המוזכרים: שטרן בן יעקב  יוסף אחמד מוסל עוסמאן  יעקב שטרנברג  ג'וסילו אחמד מסאד עוסמאן
א-3006/9 1/1/1939 משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – פעולות ס"ס פולין כרך א' מסמכים ועדויות שונות על פעילות הס"ס בפולין בשנים 1939 – 1940 חלק א' (המשך בתיק 10) – מעטפה 4 בפ/ 39 – 2: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 39 – 3: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 39 – 4: ריכוז יהודים באזור ניסקו. מעטפה 4 בפ/ 39 – 5: העברת יהודי הרובישוב וחלם (פולין) מעבר לנהר בוג. מעטפה 4 בפ/ 39 – 6: טופס מיון מסמכים בלבד – ביקורי אייכמן בלובלין ומאיידנק. מתן פקודות השמדה (המקור ב 47 בפ/40-1) מעטפה 4 בפ/ 39 – 7: בעית היהודים בשטח הכבוש (הקמת גיטאות  ריכוז היהודים וכ"ו) מעטפה 4 בפ/ 39 – 8: טיפול ביהודים  פולנים ואחרים בשטחי פולין הכבושה. מעטפה 4 בפ/ 39 – 9: שיתוף פעולה בין ה Hauptrouhandstelle Ost לבין שלטונות ראש הס.ס. מעטפה 4 בפ/ 39 – 10: צו של היטלר בדבר הטלת התפקיד של קליטת הגרמנים העממים לרייך על הימלר. מעטפה 4 בפ/ 39 – 11: הוראה של ריכספיהרר ס"ס בדבר חיזוק יסודות העם הגרמני – העברת עמים אחרים. מעטפה 4 בפ/ 39 – 12: גירושים ממחוזות מזרחיים – מינויו של אייכמן. מעטפה 4 בפ/ 39 – 13 : זכרון דברים מישיבת מפקדים בכירים של המשטרה והס.ס בענין גירוש יהודים ופולנים משטחי פולין המערביים ומהרייך לגנרל גוברמנט.
ג-1720/5 10/3/1939 הלשכה הראשית – מבקשי מישרות  המלצות – כללי פניות למחלקת החינוך של הוועד הלאומי מאת עולים ומועמדים לעלייה המבקשים משרות בתחום החינוך (הוראה  ניהול ועוד). מצורפים שאלונים של מועמדים להוראה  המלצות ותעודות.
מ-5217/17 12/31/1939 תיק עובד – מישל קוואס – Michel Kawas תיק פרט של מישל קוואס. בתיק דוחות הערכת עובד שנתיים.
פנק-1373/4 1/1/1940 ק  3493 רמת גן (דרום יפו) ק 3493 רמת גן (דרום יפו)
פנק-1472/2 1/1/1940 ק  4091 רמת גן (דרום יפו) ק 4091 רמת גן (דרום יפו)
פנק-1418/3 1/1/1940 ק  3794 איזור לוד ק 3794 איזור לוד
א-7093/15 1/1/1940 טדי קולק – פרטי התכתבות  כולל עם ו. איתן; מכתביו של א. ווקופ  נציב העליון לשעבר  לט. קולק וכו'
פ-280/64 1/1/1940 אמין דרו'יש – מקרקעי ו'קף תמים אל-דארי בחברון (1940) הודעה על מכירת שתי דירות וחלקת קרקע  שהיו שייכות לעבד אל-מונעם אל-קאד'י  בגין חוב כספי של אל-קאד'י ליעקוב חרבאו'י והתכתבות בפרשה  עיתון פלסטין.
פ-265/45 1/1/1941 ג'ורג' צלאח – שונות בקשה מטעם מחמד סאלחי מלוד לשחררו ממעצר  תביעת מוסא אבו אל-פילאת לפינוי עבד אל-קאדר חמור מחברון מחנות בגין אי-תשלום דמי שכירות ועוד.
פנק-1582/1 1/1/1941 ק  4730 איזור לוד ק 4730 איזור לוד
פנק-1582/7 1/1/1941 ק  4729 איזור לוד ק 4729 איזור לוד
א-3007/2 1/1/1941 משפט אייכמן – החקירה המשטרתית (לשכה 06) – פעולות ס"ס פולין כרך ג' מסמכים ועדויות שונות על פעילות הס"ס בפולין בשנת 1942 חלק א' (המשך בתיק 3) – מעטפה 4 בפ/ 42 – 1: דווח גלובוצ'ניק (Globocznik) להימלר ביחס לחלק הכלכלי של Aktion Reinhardt. מעטפה 4 בפ/ 42 – 2: מברק מילר להימלר בעניין משלוח 45000 יהודים. מעטפה 4 בפ/ 42 – 3: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 42 – 4: העברת אוכלוסיה פולנית ממחוז לובלין והתיישבות גרמנים במקומם. מעטפה 4 בפ/ 42 – 5: אווקואציה של פולנים מהגנרל גוברמנט (פולין). מעטפה 4 בפ/ 42 – 6: אווקואציה של פולנים מאזור זאמושץ' (Zamosc) (פולין). מעטפה 4 בפ/ 42 – 7: אווקואציה של פולנים מאזור זאמושץ' (Zamosc) (פולין). מעטפה 4 בפ/ 42 – 8: שליחת פולנים מהאווקואציה של אזור זאמושץ' (Zamosc) לאושוויץ. מעטפה 4 בפ/ 42 – 9: אווקואציה של פולנים מאזור זאמושץ' (Zamosc) (פולין).. מעטפה 4 בפ/ 42 – 10: אווקואציה של פולנים מאזור זאמושץ' (Zamosc) (פולין). מעטפה 4 בפ/ 42 – 11: דו"ח של אייכמן על אווקואציה של פולנים מאזור לובלין (פולין). מעטפה 4 בפ/ 42 – 12 : מעצר של כמרים פולנים בעת האווקואציה של פולנים מאזור לובלין (זאמושץ'). מעטפה 4 בפ/ 42 – 13 : עדות אישית – יעקב גורפיין – שהות במחנה זסלב וגיטו סאנוק (פולין) ובריחה מרכבת שכלה משלוח יהודים להשמדה במחנה בלז'ץ'. מעטפה 4 בפ/ 42 – 14: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 42 – 15: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 42 – 17: מעטפה ריקה. מעטפה 4 בפ/ 42 – 18: היהודי נתין ארגנטינה גרסון וילנר. מע
פ-4119/25 1/17/1941 חוות הלימוד – חוזה חכירה. חוזה חכירה בין קק"ל לבין חברה "הבונה" בע"מ (למטרת "חוות לימוד חקלאית לבנות") בחתימת גרוניה ראש ובבה אידלסון. בתיק גם חיבור אודות התקפה על חוות הלימוד בתאריך 17/5/1948.
פ-4863/4 8/1/1941 נטיעות עצים  חלוקת תארי כבוד  התענינות בשפה העברית  קרן ראש הממשלה  בית ראש הממשלה
מ-2449/13 10/18/1941 תיק חקירה –      המתלונן: אריה רובינשטיין שמות המוזכרים: מוחמד חוסיין סלאח  פריד מחמוד ראשיד; המתלונן: אריאם לאונשטיין האשמה; הסגת גבול
ג-3034/3 1/1/1942 (במעטפה) ועדת מס ההכנסה פרסומים שונים
פנק-1364/4 1/1/1942 ק  3436 גוש  7046 ק 3436 גוש 7046
מפה-4547/1 5/1/1942 ( מעברי מים בגשרי מסילות ברזל)  Waterways at Railway Bridges – מס' 35 תכנית בנית הגשר – קו יפו – ירושלים Plan and Elevation of Bridge – Line Jaffa – Jerusalem צלום של תכניות הגשרים במסילות ברזל על-פני מפלסי מים בקו יפו – ירושלים – מס' 35; כולל מס' סידוריים וסעיפים  מידות מפלס המים במ"מ מתיחס למכתב מס' L 582/1 מ- 16.5.42; מס' BD/566/13 לפי המידע ובהסכמה של רכבת א"י  מח' הנדסה District Eng. Palestine Railways
מפה-5238/1 1/1/1943 ( ארץ-ישראל – יפו – גליון )   Palestine – Jaffa – Sheet 12-16 מפה טופוגרפית מנדטורית של אזור יפו  תל-אביב והסביבה; סומנו גבולות הערים והמועצות המקומיות  תכניות התכנון; בנינים  מוסדות  כבישים  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' ); כולל יפו  תל-אביב  דרויש  אבו כביר  אל-מסעודיה ( סומייל ) וכו'; כולל ים התיכון ברוב שטח המפה סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות בסיס המפה – עובד ממפות המדידות ( Plane Table Surveys ) ב- 1929  מפות גושים עם קנה-מידה גדול 1930-32 ומפות ערים עם קנה-מידה גדול 1937; הודפס בראשונה כהוצאה זמנית במרץ 1929  תוקן 1936; תיקון נטיעות הדרים ל- 1934; תיקוני כבישים עיקריים ומקומות למרץ 1943; הודפס ע"י מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ב- 1943
מפה-5241/1 1/1/1943 ( ארץ-ישראל – יפו – גליון )   Palestine – Jaffa – Sheet 12-16 מפה טופוגרפית מנדטורית של אזור יפו  תל-אביב והסביבה; סומנו גבולות הערים והמועצות המקומיות  תכניות התכנון; בנינים  מוסדות  כבישים  מגרשים וגבולותיהם ( ללא מס' ); כולל יפו  תל-אביב  דרויש  אבו כביר  אל-מסעודיה ( סומייל ) וכו'; כולל ים התיכון ברוב שטח המפה סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות בסיס המפה – עובד ממפות המדידות ( Plane Table Surveys ) ב- 1929  מפות גושים עם קנה-מידה גדול 1930-32 ומפות ערים עם קנה-מידה גדול 1937; הודפס בראשונה כהוצאה זמנית במרץ 1929  תוקן 1936; תיקון נטיעות הדרים ל- 1934; תיקוני כבישים עיקריים ומקומות למרץ 1943; הודפס ע"י מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ב- 1943
פ-3123/13 4/17/1944 יד יצחק בן-צבי – מכון לחקר קהילות ישראל. פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל של האוניברסיטה העברית אודות פעילות המכון וכן זכרון דברים מישיבת ועד המכון.
פ-3123/14 12/25/1944 יד יצחק בן-צבי – מכון לחקר קהילות ישראל. התכתבות בין אנשים שונים אודות פעילות המכון.
פנק-1402/7 1/1/1945 ק  3678 נחלת גנים ק 3678 נחלת גנים
פנק-1521/1 1/1/1945 ק  4330 גבעת זייד ק 4330 גבעת זייד
פנק-1414/2 1/1/1945 ק  3771 נחלת גנים ק 3771 נחלת גנים
פנק-1352/3 1/1/1945 ק  3382 רמת גן (דרום יפו) ק 3382 רמת גן (דרום יפו)
פנק-1353/1 1/1/1945 ק  3383 רמת גן (דרום יפו) ק 3383 רמת גן (דרום יפו)
פנק-1353/2 1/1/1945 ק  3384 גבעתיים ק 3384 גבעתיים
פנק-1353/3 1/1/1945 ק  3385 גבעתיים ק 3385 גבעתיים
גל-63873/2 4/17/1945 זיפזיף אגודה שתופית בנוה חיים בעמ זיפזיף אגודה שתופית  חדרה-נווה חיים בע"מ – רישום שיעבודים  שטר משכון ושיעבוד לבטחון הלוואה.
פ-1055/17 7/1/1945 עבר הירדן – תיק פנימי התיק מכיל: ידיעות מעבר הירדן  מיעוטים בעבר הירדן  העיתון הרשמי  נוסח דבריו של המלך עבדאללה בשיחת עיתונאים בבגדאד  בקורו של המלך עבדאללה בתורכיה ועוד.
גל-3981/44 1/1/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא תכנית ושרטוט בנייה
פ-3123/11 1/1/1946 יד יצחק בן-צבי – מכון לחקר קהילות ישראל. התכתבות בין אנשים שונים בנוגע לפעילות המכון וכן סיכומים מישיבת המכון למדעי המזרח.
פ-308/12 1/1/1946 מחמוד אל-בוד'רי – אל-זע'ל תרשימים של תוכנית לבנית בית בשכונת דיר אבו-טור בירושלים  שהוכנו עבור מחמד אל-זע'ל.
ג-5374/21 3/31/1946 דוד בן גוריון – קשרים עם תורכיה חילופי מכתבים עם גד פרומקין בדבר לימודים משותפים באיסטנבול  קטעים מספר הרישום של הפקולטה למשפטים מתקופת לימודיו של בן-גוריון  דו"ח של אגודת התלמידים העברים העותומניים בקושטא 1912 – 1913; דו"ח טוביה ארזי מהצירות באיסטנבול על התרשמות העתונאים התורכים מפגישה עם ראש הממשלה בישראל מ- 13.5.52; קטעי-עתונות  התכתבות בנדון ( כולל גליון כתב-עת Israil 1952 5-6 ( בתורכית )
מ-2449/75 7/1/1946 תיק חקירה שמות מוזכרים: לאון זניק
מ-2449/44 7/20/1946 תיק חקירה שמות מוזכרים: מר עציוני(שוטר)  קאמם סאבא קאנם  יוסף איברהים בראוד  קאזן סאבא קאזן
פ-3141/10 1/1/1947 הלל בירגר – סימון נתיבי שוטטים במדבר יהודה כתב ידו של הלל בירגר סימון נתיבי משוטטים במדבר יהודה כולל דו"ח הסימון בשנת 1947.
גל-2390/34 1/1/1947 המחלקה המוסלמית – ממילא ממילא- צילום בית קברות  תאריך לא ידוע
פנק-1414/4 1/1/1947 ק  3767 איזור חולון ק 3767 איזור חולון
גל-3981/48 2/27/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק תכנית בניין ערים מפורטת מס' 17  גוש 6439 – כפר סבא.
חצ-2269/5 4/1/1947 United Nations – Trygve Lie
חצ-2269/14 4/1/1947 United Nations Delegations
חצ-2269/27 12/1/1947 United Nations Security Council 1947
גל-64005/1 12/1/1947 שכונת פועלים א חדרה אגודה שתופית בעמ מאזנים
ג-867/17 12/15/1947 בית-הספר תיכון בית-הכרם בתיק חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחים לבית-הספר התיכון בבית-הכרם ירושלים  לאגף החינוך  למחלקת החינוך של כנסת ישראל בנושאים שונים: קביעת המפתח להערכת הבחינה במתמטיקה  ריכוז כיתות גן ילדים  בטאון בית-הספר "ידיעות לחברים"  תוכניות לימודים  שיעורי מחנך  תכנית כינוסים  בחינות הישג  פירוט פעולותיהם של מועצת התלמידים  תנועות נוער  בחינות גמר ועוד.
פ-2836/4 12/19/1947 UNITED NATIONS RESOLUTION ON PARTITION בתיק כתבה מעיתון פלסטיין פוסט בנושא תכנית החלוקה.
סל-8369/1 1/1/1948 סרט מספר 315 התחלת גוש מספר 19249 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19260 סוף חלקה מספר 27
סל-8370/1 1/1/1948 סרט מספר 316 התחלת גוש מספר 19261 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19268 סוף חלקה מספר 22
סל-8371/1 1/1/1948 סרט מספר 317 התחלת גוש מספר 19268 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 19278 סוף חלקה מספר 21
סל-8372/1 1/1/1948 סרט מספר 318 התחלת גוש מספר 19279 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19284 סוף חלקה מספר 9
סל-8373/1 1/1/1948 סרט מספר 319 התחלת גוש מספר 19284 התחלת חלקה מספר 10 סוף גוש מספר 19291 סוף חלקה מספר 94
סל-8374/1 1/1/1948 סרט מספר 320 התחלת גוש מספר 19292 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19301 סוף חלקה מספר 26
סל-8376/1 1/1/1948 סרט מספר 322 התחלת גוש מספר 19314 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19318 סוף חלקה מספר 68
סל-8377/1 1/1/1948 סרט מספר 323 התחלת גוש מספר 19319 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19322 סוף חלקה מספר 104
סל-8378/1 1/1/1948 סרט מספר 324 התחלת גוש מספר 19322 התחלת חלקה מספר 105 סוף גוש מספר 19326 סוף חלקה מספר 107
סל-8379/1 1/1/1948 סרט מספר 325 התחלת גוש מספר 19327 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19333 סוף חלקה מספר 21
סל-8380/1 1/1/1948 סרט מספר 326 התחלת גוש מספר 19333 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 19343 סוף חלקה מספר 33
סל-8381/1 1/1/1948 סרט מספר 327 התחלת גוש מספר 19344 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19348 סוף חלקה מספר 109
סל-8382/1 1/1/1948 סרט מספר 328 התחלת גוש מספר 19349 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19355 סוף חלקה מספר 41
סל-8383/1 1/1/1948 סרט מספר 329 התחלת גוש מספר 19356 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19363 סוף חלקה מספר 93
סל-8384/1 1/1/1948 סרט מספר 330 התחלת גוש מספר 19364 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19367 סוף חלקה מספר 128
סל-8385/1 1/1/1948 סרט מספר 331 התחלת גוש מספר 19368 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19374 סוף חלקה מספר 81
סל-8386/1 1/1/1948 סרט מספר 332 התחלת גוש מספר 19374 התחלת חלקה מספר 82 סוף גוש מספר 19381 סוף חלקה מספר 60
סל-8387/1 1/1/1948 סרט מספר 333 התחלת גוש מספר 19385 התחלת חלקה מספר 61 סוף גוש מספר 19385 סוף חלקה מספר 143
סל-8388/1 1/1/1948 סרט מספר 334 התחלת גוש מספר 19386 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19392 סוף חלקה מספר 81
סל-8389/1 1/1/1948 סרט מספר 335 התחלת גוש מספר 19393 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19403 סוף חלקה מספר 136
סל-8391/1 1/1/1948 סרט מספר 337 התחלת גוש מספר 19409 התחלת חלקה מספר 13 סוף גוש מספר 19415 סוף חלקה מספר 92
סל-8218/1 1/1/1948 סרט מספר 71 התחלת גוש מספר 11988 התחלת חלקה מספר 41 סוף גוש מספר 12195 סוף חלקה מספר 6
סל-8220/1 1/1/1948 סרט מספר 73 התחלת גוש מספר 12200 התחלת חלקה מספר 12 סוף גוש מספר 12205 סוף חלקה מספר 89
סל-8081/1 1/1/1948 סרט מספר 324 התחלת גוש מספר 19322 התחלת חלקה מספר 105 סוף גוש מספר 19326 סוף חלקה מספר 107
סל-8228/1 1/1/1948 סרט מספר 81 התחלת גוש מספר 13121 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13140 סוף חלקה מספר 29
סל-8230/1 1/1/1948 סרט מספר 83 התחלת גוש מספר 13150 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13171 סוף חלקה מספר 23
סל-8082/1 1/1/1948 סרט מספר 325 התחלת גוש מספר 19327 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19333 סוף חלקה מספר 21
סל-8083/1 1/1/1948 סרט מספר 326 התחלת גוש מספר 19333 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 19343 סוף חלקה מספר 33
סל-8084/1 1/1/1948 סרט מספר 327 התחלת גוש מספר 19344 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19348 סוף חלקה מספר 109
סל-8085/1 1/1/1948 סרט מספר 328 התחלת גוש מספר 19349 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19355 סוף חלקה מספר 41
סל-8086/1 1/1/1948 סרט מספר 329 התחלת גוש מספר 19356 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19363 סוף חלקה מספר 93
סל-8087/1 1/1/1948 סרט מספר 330 התחלת גוש מספר 19364 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19367 סוף חלקה מספר 128
סל-8088/1 1/1/1948 סרט מספר 331 התחלת גוש מספר 19368 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19374 סוף חלקה מספר 81
סל-8089/1 1/1/1948 סרט מספר 332 התחלת גוש מספר 19374 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19381 סוף חלקה מספר 60
סל-8090/1 1/1/1948 סרט מספר 333 התחלת גוש מספר 19381 התחלת חלקה מספר 61 סוף גוש מספר 19385 סוף חלקה מספר 143
סל-8091/1 1/1/1948 סרט מספר 334 התחלת גוש מספר 19386 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19392 סוף חלקה מספר 81
סל-8092/1 1/1/1948 סרט מספר 335 התחלת גוש מספר 19393 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19403 סוף חלקה מספר 136
סל-8093/1 1/1/1948 סרט מספר 336 התחלת גוש מספר 19404 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19409 סוף חלקה מספר 12
סל-8094/1 1/1/1948 סרט מספר 337 התחלת גוש מספר 19409 התחלת חלקה מספר 13 סוף גוש מספר 19415 סוף חלקה מספר 92
סל-8095/1 1/1/1948 סרט מספר 338 התחלת גוש מספר 19415 התחלת חלקה מספר 93 סוף גוש מספר 19419 סוף חלקה מספר 128
סל-8096/1 1/1/1948 סרט מספר 339 התחלת גוש מספר 19419 התחלת חלקה מספר 128 סוף גוש מספר 19424 סוף חלקה מספר 120
סל-8098/1 1/1/1948 סרט מספר 341 התחלת גוש מספר 19430 התחלת חלקה מספר 16 סוף גוש מספר 19466 סוף חלקה מספר 56
סל-8099/1 1/1/1948 סרט מספר 342 התחלת גוש מספר 19466 התחלת חלקה מספר 57 סוף גוש מספר 19482 סוף חלקה מספר 33
סל-8100/1 1/1/1948 סרט מספר 343 התחלת גוש מספר 19482 התחלת חלקה מספר 34 סוף גוש מספר 19550 סוף חלקה מספר 54
סל-8101/1 1/1/1948 סרט מספר 344 התחלת גוש מספר 19554 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19605 סוף חלקה מספר 74
סל-8102/1 1/1/1948 סרט מספר 345 התחלת גוש מספר 19606 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19611 סוף חלקה מספר 83
סל-8103/1 1/1/1948 סרט מספר 346 התחלת גוש מספר 19611 התחלת חלקה מספר 84 סוף גוש מספר 19643 סוף חלקה מספר 8
סל-8105/1 1/1/1948 סרט מספר 348 התחלת גוש מספר 19652 התחלת חלקה מספר 21 סוף גוש מספר 19663 סוף חלקה מספר 50
סל-8279/1 1/1/1948 סרט מספר 178 התחלת גוש מספר 15541 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15562 סוף חלקה מספר 18
סל-8280/1 1/1/1948 סרט מספר 179 התחלת גוש מספר 15562 התחלת חלקה מספר 18 סוף גוש מספר 15570 סוף חלקה מספר 52
סל-8281/1 1/1/1948 סרט מספר 180 התחלת גוש מספר 15571 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15577 סוף חלקה מספר 72
סל-8282/1 1/1/1948 סרט מספר 181 התחלת גוש מספר 15578 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15589 סוף חלקה מספר 73
סל-8283/1 1/1/1948 סרט מספר 182 התחלת גוש מספר 15590 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15596 סוף חלקה מספר 69
סל-8285/1 1/1/1948 סרט מספר 184 התחלת גוש מספר 15604 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 15619 סוף חלקה מספר 25
סל-8208/1 1/1/1948 סרט מספר 61 התחלת גוש מספר 11263 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11435 סוף חלקה מספר 1
סל-8209/1 1/1/1948 סרט מספר 62 התחלת גוש מספר 11439 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11460 סוף חלקה מספר 5
סל-8210/1 1/1/1948 סרט מספר 63 התחלת גוש מספר 11461 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11495 סוף חלקה מספר 82
סל-8211/1 1/1/1948 סרט מספר 64 התחלת גוש מספר 11496 התחלת חלקה מספר 1
סל-8212/1 1/1/1948 סרט מספר 65 התחלת גוש מספר 11829 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11853 סוף חלקה מספר 83
סל-8213/1 1/1/1948 סרט מספר 66 התחלת גוש מספר 11853 התחלת חלקה מספר 83 סוף גוש מספר 11864 סוף חלקה מספר 1
סל-8215/1 1/1/1948 כפרין ו- סקארין סרט מספר 68 התחלת גוש מספר 11926 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11965 סוף חלקה מספר 47
סל-8216/1 1/1/1948 סרט מספר 69 התחלת גוש מספר 11965 התחלת חלקה מספר 47 סוף גוש מספר 11971 סוף חלקה מספר 95
סל-8217/1 1/1/1948 סקארין – סרט מספר 70 התחלת גוש מספר 11972 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 11988 סוף חלקה מספר 41
סל-8256/1 1/1/1948 סרט מספר 109 התחלת גוש מספר 13803 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13820 סוף חלקה 149
סל-8257/1 1/1/1948 סרט מספר 110 התחלת גוש מספר 13821 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13839 סוף חלקה 48
סל-8258/1 1/1/1948 סרט מספר 111 התחלת גוש מספר 13839 התחלת חלקה מספר 48 סוף גוש מספר 13845 סוף חלקה 27
סל-8259/1 1/1/1948 סרט מספר 112 התחלת גוש מספר 13845 התחלת חלקה מספר 27 סוף גוש מספר 13852 סוף חלקה 76
סל-8260/1 1/1/1948 סרט מספר 113 התחלת גוש מספר 13853 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13872 סוף חלקה 32
סל-8261/1 1/1/1948 סרט מספר 114 התחלת גוש מספר 13875 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13882 סוף חלקה 20
סל-8262/1 1/1/1948 סרט מספר 115 התחלת גוש מספר 13882 התחלת חלקה מספר 20 סוף גוש מספר 13887 סוף חלקה 90
סל-8263/1 1/1/1948 סרט מספר 116 התחלת גוש מספר 13888 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 13898 סוף חלקה 50
סל-8355/1 1/1/1948 סרט מספר 301 התחלת גוש מספר 19049 התחלת חלקה מספר 32 סוף גוש מספר 19055 סוף חלקה מספר 35
סל-8356/1 1/1/1948 סרט מספר 302 התחלת גוש מספר 19055 התחלת חלקה מספר 35 סוף גוש מספר 19075 סוף חלקה מספר 113
סל-8357/1 1/1/1948 סרט מספר 303 התחלת גוש מספר 19077 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19084 סוף חלקה מספר 39
סל-8358/1 1/1/1948 סרט מספר 304 התחלת גוש מספר 19085 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19094 סוף חלקה מספר 125
סל-8359/1 1/1/1948 סרט מספר 305 התחלת גוש מספר 19095 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19101 סוף חלקה מספר 35
סל-8362/1 1/1/1948 סרט מספר 308 התחלת גוש מספר 19133 התחלת חלקה מספר 22 סוף גוש מספר 19133 סוף חלקה מספר 40
סל-8363/1 1/1/1948 סרט מספר 309 התחלת גוש מספר 19134 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19141 סוף חלקה מספר 77
סל-8364/1 1/1/1948 סרט מספר 310 התחלת גוש מספר 19142 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19149 סוף חלקה מספר 28
סל-8367/1 1/1/1948 סרט מספר 313 התחלת גוש מספר 19199 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19205 סוף חלקה מספר 96
סל-8368/1 1/1/1948 סרט מספר 314 התחלת גוש מספר 19206 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19248 סוף חלקה מספר 24
סל-8401/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 347 התחלת גוש מספר 19643 התחלת חלקה מספר 9 סוף גוש מספר 19652 סוף חלקה מספר 20
סל-8402/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 348 התחלת גוש מספר 19652 התחלת חלקה מספר 21 סוף גוש מספר 19663 סוף חלקה מספר 50
סל-8403/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 349 התחלת גוש מספר 19663 התחלת חלקה מספר 51 סוף גוש מספר 19678 סוף חלקה מספר 52
סל-8404/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 350 התחלת גוש מספר 19678 התחלת חלקה מספר 53 סוף גוש מספר 19694 סוף חלקה מספר 8
סל-8405/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 351 התחלת גוש מספר 19694 התחלת חלקה מספר 9 סוף גוש מספר 19718 סוף חלקה מספר 3
סל-8406/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 352 התחלת גוש מספר 19719 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19765 סוף חלקה מספר 72
סל-8407/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 353 התחלת גוש מספר 19766 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19801 סוף חלקה מספר 12
סל-8408/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 354 התחלת גוש מספר 19802 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 19865 סוף חלקה מספר 27
סל-8409/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 355 התחלת גוש מספר 19867 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 20012 סוף חלקה מספר 11
סל-8412/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 358 התחלת גוש מספר 20564 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 20723 סוף חלקה מספר 4
סל-8413/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 359 התחלת גוש מספר 20724 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 20785 סוף חלקה מספר 44
סל-8414/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 360 התחלת גוש מספר 20785 התחלת חלקה מספר 45 סוף גוש מספר 20879 סוף חלקה מספר 15
סל-8415/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 361 התחלת גוש מספר 20880 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 20954 סוף חלקה מספר 5
סל-8416/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 362 התחלת גוש מספר 22622 התחלת חלקה מספר 1 סוף גוש מספר 23103 סוף חלקה מספר 27
סל-8419/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 365 סוף גוש מספר 23263 סוף חלקה מספר 4
סל-8421/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 367 התחלת גוש מספר 11093 התחלת חלקה מספר 99/1 סוף גוש מספר 11094 סוף חלקה מספר 190/5
סל-8423/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 369 התחלת גוש מספר 11097 התחלת חלקה מספר 257-1 סוף גוש מספר 11098 סוף חלקה מספר 190-5
סל-8424/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 370 התחלת גוש מספר 11098 התחלת חלקה מספר 191-1 סוף גוש מספר 13074 סוף חלקה מספר 43-25
סל-8425/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 371 התחלת גוש מספר 13974 התחלת חלקה מספר 44/1 סוף גוש מספר 13075 סוף חלקה מספר 54/11
סל-8426/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 372 התחלת גוש מספר 13075 התחלת חלקה מספר 56/1 סוף גוש מספר 13075 סוף חלקה מספר 136/33
סל-8427/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 373 התחלת גוש מספר 13075 התחלת חלקה מספר 136/34 סוף גוש מספר 15001 סוף חלקה מספר 162/9
סל-8428/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 374 התחלת גוש מספר 15001 התחלת חלקה מספר 163-1 סוף גוש מספר 15006 סוף חלקה מספר 37-38-13
סל-8431/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 377 התחלת גוש מספר 15036 התחלת חלקה מספר 67-1 סוף גוש מספר 15040 סוף חלקה מספר 242-3
סל-8432/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 378 התחלת גוש מספר 15040 התחלת חלקה מספר 260-1 סוף גוש מספר 15062 סוף חלקה מספר 122-5
סל-8433/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 379 התחלת גוש מספר 15062 התחלת חלקה מספר 123-1 סוף גוש מספר 15280 סוף חלקה מספר 10-3
סל-8434/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 380 התחלת גוש מספר 15280 התחלת חלקה מספר 11-1 סוף גוש מספר 15282 סוף חלקה מספר 32-9
סל-8435/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 381 התחלת גוש מספר 15284 התחלת חלקה מספר 2-1 סוף גוש מספר 15286 סוף חלקה מספר 17-5
סל-8436/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 382 התחלת גוש מספר 15286 התחלת חלקה מספר 18/1 סוף גוש מספר 15287 סוף חלקה מספר 23-13
סל-8437/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 383 התחלת גוש מספר 15287 התחלת חלקה מספר 24/1 סוף גוש מספר 15287 סוף חלקה מספר 99-9
סל-8438/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 384 התחלת גוש מספר 15287 התחלת חלקה מספר 100/1 סוף גוש מספר 15288 סוף חלקה מספר 75-5
סל-8439/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 385 התחלת גוש מספר 15288 התחלת חלקה מספר 76-1 סוף גוש מספר 16658 סוף חלקה מספר 32-6
סל-8442/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין נצרת – סרט מספר 388 התחלת גוש מספר 16663 התחלת חלקה מספר 130/1 סוף גוש מספר 16704 סוף חלקה מספר 73/3
סל-8502/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 58 בתים משותפים חלקה 153 גוש 10428
סל-8503/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 59 בתים משותפים חלקה 36 גוש 10431
סל-8504/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 60 בתים משותפים חלקה 190 גוש 10428
סל-8505/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 61 בתים משותפים חלקה 509 גוש 10444
סל-8506/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 62 בתים משותפים חלקה 110 גוש 10572
סל-8507/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 63 בתים משותפים חלקה 96 גוש 10764
סל-8501/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 57 בתים משותפים חלקה 90 גוש 10076
סל-8508/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 64 בתים משותפים חלקה 637 גוש 10444
סל-8509/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 65 בתים משותפים חלקה 1104 גוש 10444
סל-8510/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 66 בתים משותפים חלקה 95 גוש 10779
סל-8511/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 67 בתים משותפים חלקה 148 גוש 10805
סל-8512/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 68 בתים משותפים חלקה 222 גוש 10810
סל-8513/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 69 בתים משותפים חלקה 499 גוש 10810
סל-8514/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 70 בתים משותפים חלקה 633 גוש 10809
סל-8515/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 71 בתים משותפים חלקה 312 גוש 10814
סל-8516/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 72 בתים משותפים חלקה 214 גוש 10861
סל-8517/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 73 בתים משותפים חלקה 72 גוש 10856
סל-8518/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 74 בתים משותפים חלקה 35 גוש 10862
סל-8519/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 75 בתים משותפים חלקה 99 גוש 10864
סל-8520/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 76 בתים משותפים חלקה 222 גוש 10885
סל-8521/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 77 בתים משותפים חלקה 201 גוש 11535
סל-8522/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 78 בתים משותפים חלקה 55 גוש 11571
סל-8523/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 79 בתים משותפים חלקה 111 גוש 10868
סל-8524/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 80 בתים משותפים חלקה 17 גוש 11583
סל-8525/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 81 בתים משותפים חלקה 173 גוש 11583
סל-8526/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 82 בתים משותפים חלקה 299 298 297 גוש 10035
סל-8527/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 83 בתים משותפים חלקה 241 גוש 10036
סל-8528/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 84 בתים משותפים חלקה 103 גוש 10037
סל-8530/2 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 86 בתים משותפים חלקה 267 גוש 10042
סל-8532/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 88 בתים משותפים חלקה 169 גוש 10428
סל-8533/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 89 בתים משותפים חלקה 364 גוש 10428
סל-8534/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 90 בתים משותפים חלקה 139 גוש 10429
סל-8535/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 91 בתים משותפים חלקה 199 גוש 10444
סל-8536/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 92 בתים משותפים חלקה 1338 גוש 10444
סל-8538/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 94 בתים משותפים חלקה 73 גוש 10570
סל-8539/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 95 בתים משותפים חלקה 247 גוש 10570
סל-8540/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 96 בתים משותפים חלקה 411 גוש 10570
ג-5407/9 1/1/1948 פקודת אניות – לאומיות ודגל פקודת אניות ( לאומיות ודגל ) 1948 – "פקודה הקובעת לאילו אניות תהא לאומיות של מדינת ישראל ומה יהא הדגל של אותן האניות" – נוסח עם דוגמאות הדגלים
סל-8650/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 22 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10130
סל-8651/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 23 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10131
סל-8652/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 24 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10185
סל-8653/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 25 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה המשך גוש 10185
סל-8654/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 26 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10204
סל-8655/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 27 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10214
סל-8664/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 190 בתים משותפים גוש 18147 חלקה 96
סל-8666/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 192 בתים משותפים גוש 18209 חלקה 161
סל-8668/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 194 שיטה חדשה גוש 18103
סל-8669/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 195 שיטה חדשה גוש 18034
סל-8672/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 198 שיטה חדשה גוש 20324
סל-8673/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 199 שיטה חדשה גוש 20343
סל-8678/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 34 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10256
סל-8679/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 35 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10265
סל-8680/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 36 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10273
סל-8681/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 37 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10282
סל-8682/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 38 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10298
סל-8683/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 39 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש 10323
סל-8685/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 41 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10359
סל-8686/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 42 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10372
סל-8687/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 43 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10397
סל-8692/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 48 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10444 (המשך)
סל-8693/1 1/1/1948 לשכת רישום מקרקעין חיפה – סרט מספר 49 א' ספרי אחוזה שיטה חדשה גוש מספר 10444 (המשך)
ג-274/18 1/1/1948 בעיות כלכליות התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין התנאים הקשים של ארגונים כגון הסוכנות היהודית והתאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל.
ג-274/19 1/1/1948 חומרי גלם התכתבויות מהמושל הצבאי בנושאי ייצור חומר גלם והעברת סחורות.
סל-1566/1 1/1/1948 מיקרופילם – פרוטוקולים של מועצת עיריית מזרח ירושלים (סרט 1 – כרך 1 עד 4) פרוטוקולים מישיבות מאי 1956-1957 של מועצת עיריית מזרח ירושלים   תקציבים.
ג-5446/8 1/1/1948 סמכויות משרדי הממשלה הערות ES להצעת הסמכויות למשרד ראש-הממשלה 1.1.48 ( אנגלית )  החלטת הממשלה בדבר הסדר לשיתוף בינמשרדי  סקירת ישיבות הכנסת והחלטותיהן בדבר סמכויות משרדי הממשלה; ענינים פרטים הקשורים לשאלת הסמכויות – חילופי מכתבים בנדון
ג-273/65 1/1/1948 משרד הפנים כללי התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין רישיונות חציבה  סיור בנקודות חיצוב בהרי יהודה  רשימות ביקור בכפר אבו גוש ועוד.
סל-8360/1 1/1/1948 סרט מספר 306 התחלת גוש מספר 19101 התחלת חלקה מספר 35 סוף גוש מספר 19119 סוף חלקה מספר 34
מגע-3171/6 1/1/1948 חומר ממשל מצרי – רשימת נעדרים – רפיח רשימות נעדרים
ל-1/21 1/1/1948 מטה נפת עכו – פעולות בכפרים ערביים תיק משטרת ישראל  מיעוטים  הברחה  מסתננים  לבנון  פעולות סריקה  עוצר  גירוש  תפיסת נשק
ג-3013/5 2/1/1948 ארכיב הסוכנות – עניני עובדים
ג-5459/16 3/1/1948 דיור משרד ראש הממשלה – לשכת הסטטיסטיקה תכנית להרחבת דיור הלשכה 30.7.59  תיאור מצב הלשכות בירושלים וחיפה 4.10.56  9.8.57; בקשות לדיור נוסף  תזכירים  חילופי מכתבים
ג-333/2 3/1/1948 סוכנות צילומים לעתונות חוץ התכתבות בענין קשרים עם סוכנות
ג-5372/23 4/1/1948 הקואליציה הממשלתית מהבחירות לכנסת השניה החלטות הממשלה  הודעה על התפטרות הממשלה 19.12.52  הודעות על פרישת שרים; מכתבי בן-גוריון לשרים ותשובות השרים בענין הרכבת הממשלה; פרטי-כל מישיבות הנהלת המפלגות בנדון; דברי בן-גוריון בכנסת 25.6.52; הצעת פנחס לבון לארגון משרדי הממשלה 9.52; פניות אזרחים לראש-הממשלה  תשובות וכו' ( כולל מאמר משה סנה מ- 9.4.48 "מחסומים ומארבים בדרך" שפורסם בעתון 7.8.51 )
ג-339/22 4/1/1948 טלפונים בשרות המדינה התכתבות בנדון
גל-1062/2 4/28/1948 אישיים פנסיה למורים; הלוואות וחסכונות
ג-5400/10 5/1/1948 חוק הפקידים – חוק עובדי ממשלת ארץ-ישראל פקודת עובדי ממשלת ארץ-ישראל 1948 – הצעה לישיבת הממשלה; פקודה ( תיקון ) 1948 – הצעה רביעית; חוק לתיקון פקודת עובדי ממשלת ארץ-ישראל 1949 – הצעת חוק; חוק עובדי ממשלת ארץ-ישראל 1949 – הודעה על מינוי הועדה לטיפול בעובדי ארץ-ישראל  חוק – רשומות; מכתבי לואי
חצ-377/10 5/1/1948 United Nations Report
ג-5443/15 5/1/1948 זכות בכורה לשיחות חוץ זכות קדימה לשיחות בין-עירוניות ( "שיחות בכורה" ) – תזכיר שר התחבורה בנושא 6.12.50  הוראות לשרות טלפון – רשימת המינויים הרשאים לקבל זכות קדימה לשיחות חוץ 22.11.50; חילופי מכתבים בנדון ( לפי המשרדים )
ג-336/36 5/1/1948 התכתבות בענין העברת רהיטים  תיקים וקופת בטחון (סיפים) של משרד הבקורת מירושלים למשרד ראש-הממשלה בתל-אביב
ג-331/4 5/1/1948 שחרור פקידים מגיוס התכתבות בנדון
ג-337/16 5/1/1948 החזרת ציוד ממשלתי התכתבות בנדון
ג-337/45 5/1/1948 חומר וספרים שנשארו ממשרדי ממשלת המנדט התכתבות בנדון
ג-340/43 5/1/1948 החרמות בעניני מוסדות צבוריים התכתבות בנדון
ג-342/20 5/1/1948 פיקוח על משקלות ומידות תזכיר  התכתבות בנדון
ג-329/19 5/1/1948 שינוי כתובות של משרדים ממשלתיים התכתבות עם משרדים שונים בנדון
ג-329/23 5/1/1948 משלוח חוזרים למשרדי הממשלה התכתבות בנדון
פ-2035/5 5/7/1948 נאומים והרצאות של נשיא המדינה יצחק בן-צבי ועוד בתיק נאומים והרצאות של נשיא המדינה יצחק בן-צבי (רובם בעברית ובודדים באנגלית) בכנסת ובפורומים ציבוריים שונים הכוללים דברי ברכה ונושאים מגוונים: דמותו של הרמב"ם  דמותו של נשיא המדינה הראשון חיים וייצמן  דמותו של אלברט איינשטיין  יחסי ישראל ויהדות הגולה  יהדות ארה"ב  העלייה השלישית ועוד. בתיק גם רשימת כינוסים בהם השתתף בן-צבי בזמן ביקורו בארה"ב ב-1948 – 1949 ומכתב מ- 1948 מאת זרח ורהפטיג לחברי הנהלת הוועד הלאומי (וביניהם בן-צבי) בנושא חוזה הידידות בין בריטניה לממלכת עבר-הירדן.
ג-792/41 5/12/1948 בית-ספר מזרחי פרדס-חנה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבית ספר העממי "מזרחי" פרדס חנה: משכורות מורים  שעות פנויות בבית הספר  בניין בית הספר  שעות תקן מאושרות לבית ספר  הקצבה עבור לימודי קודש  פתיחת כיתה א' נוספת  הלוואה לבנייני חינוך  מחסור במורים  מספרי התלמידים בכיתות  דרישה לציוד לימודי  פתיחת בית ספר  חלוקת השעות בין המורים ועוד.
ג-5622/13 5/18/1948 אוסטריה (כללי) מיסוד אופן התשלומים של סחורות מאוסטריה לישראל באמצעות הסכמים. מזכר (בגרמנית) בין הבנק הלאומי האוסטרי לבנק אנגלו-פלשתינה  סיכום מו"מ מסחרי עם אוסטריה  סקירה (בגרמנית) על תכנון הכלכלה האוסטרית והשינויים שחלו בה  סקירה (בגרמנית) על ארגון מחדש של מערכת הפטנטים באוסטריה  כוונת הקהילה היהודית באוסטריה להוציא חוברת לציון שנה לעצמאות ישראל ועוד.
ג-500/3 5/27/1948 תקליטים התכתבות בין הממונה על "קול ישראל"  קרל סלומון (קריאל שלמון) לגורמים שונים בנוגע ליבוא תקליטים מחו"ל עבור "קול ישראל".
ג-840/20 5/28/1948 בית-הספר לבנות ב' חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר של הזרמים לסמנכ"ל  למחלקה לחינוך של עירית ירושלים  לבית-הספר לבנות ב' בקטמון ירושלים (העיר העתיקה) בנושאים שונים: העברת מיקום שיעורי הערב  רשימת מורים  חלוקת שעות בין המורים  רשימת ילדים חדשים שנתקבלו למוסד בשנת הלימודים תשי"א  עלון בית-הספר " העומדים בחומה".
ג-5461/15 6/1/1948 הזמנת ציוד משרדי ומשק המשרד – חלק א' אספקת צרכי משרד – רשימת צרכי משרד הנמצאים במחסני הממשלה בחיפה 21.9.48  הזמנות ציוד  חוזרים  פרוספקטים והצעות  דוגמאות נייר; חילופי מכתבים
ג-5382/1 6/1/1948 משלוח חומר מישיבות הממשלה למשרדים התכתבות בין מזכירות הממשלה למשרדים בדבר אמצעים לשמירת מסמכים סודיים  הצהרות על שמירת הסודות  חוזרים ונוהלים של קצין הבטחון בנדון; הוראות המזכירות לשרים והודעות השרים על מינוי האחראים על חומר מישיבות הממשלה  רשימות האישים לפי המשרדים; רשימת התיקים המועברים וכו'
ג-5435/2 6/1/1948 משרד החוץ – חלק א' סקירות על פעילות משרד החוץ 10.3.49  14.10.49; רשימת המדינות שהכירו בישראל  של נציגויות ישראל בחו"ל ונציגויות זרות בישראל  של מחלקות המשרד; תזכירים  שאלונים  חילופי מכתבים בעניני חוץ וכו' ( כולל חוות-דעת של משרד החוץ בדבר התחיבות ישראל כלפי הסכמים מנדטוריים מ- 27.8.48 – אנגלית )
ג-5361/10 6/1/1948 תעודות לפקידי הממשלה הגבוהים תעודות הפקידים של הממשלה הזמנית שהוחזרו ( במעטפה ); התכתבות בדבר תעודות לפקידים של הממשלה הבאה; מכתבי לוואי
ג-5366/3 6/1/1948 סטטיסטיקה על עליה מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( העתקים נוספים ) נתונים סטטיסטיים על עליה מטעם המחלקה לסטיסטיקה של הסוכנות היהודית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתקופה 1947 – 3.1949 ( מספר העתקים )
ג-5439/11 6/1/1948 פינוי מושכרי הממשלה בתל-אביב הודעות והוראות של ועדת הדיור הממשלתית  אגף לעבודות ציבוריות ושרותים טכניים וכו' בדבר פינוי בנינים  ביטול צו תפיסה  החזרתם לבעליו  בקשות לפינוי בתים בקריה וכו'; חילופי מכתבים בנדון
ג-5440/3 6/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד האוצר בנינים למשרדי הממשלה – החלטת הממשלה; הצעה לשיכון משרד האוצר בירושלים 1.50  הודעות על הקצאת חדרים בקריה בתל-אביב והודעה על השלמת בנין משרד האוצר בקריה בירושלים 7.55  סקירה על הדיור במשרדי המכס והבלו 26.11.51; תזכירים וסקירות בנושא  חילופי מכתבים
ג-5443/4 6/1/1948 חופשות החגים במשרדי הממשלה פקודת ימי המנוחה מס' 6 1948  החלטות הועדה לתנאים הסוציאליים בנושא החופשות  חוזרים והודעות של נציבות המנגנון ומשרדי הממשלה  רשימות ימי-פגרה במשרדים; תזכירים  פניות ומחאות  חילופי מכתבים בנדון וכו'
ג-323/16 6/1/1948 חב' "פרסום אפרוני" התכתבות בעניני הצעתה על שרות בעבודות התעמולה  פרסום וההדפסה במשרדי ממשלה
ג-324/23 6/1/1948 רשיונות נסיעה לירושלים וחזרה לעובדי משרדים ממשלתיים לפי סדר של משרדים (כרך א)
ג-325/2 6/1/1948 התכתבות בעניני בקשות לקבלת עבודה (לפי סדר "אלף-בית"  אות ב')
ג-329/14 6/1/1948 קבלת קהל במשרדי הממשלה התכתבות עם משרדים שונים בענין סדר ושעות לקבלת קהל
ג-5443/20 6/1/1948 תקנון לרישום ולחליפת מכתבים חוזר מזכירות הממשלה מס' 26 למשרדי הממשלה 10.6.48 בצירוף הצעת תקנון לחליפת מכתבים; חוות-דעת של היועץ המשפטי למשרד החוץ בנוגע לנוהל שליחת המכתבים; חילופי מכתבים בנדון וכו'
ג-5462/12 7/1/1948 סדורי טלפון במשרד ראש הממשלה  1 – חלק א' הצעת חברת "אורטרק" בדבר סידור מתקן טלפונים אוטומטיים 9.2.50  הודעות על התקנה  חוזר  חילופי מכתבים ( טלפונים פנימיים  התקנת "סיקרופון"  קו ישיר  מרכזניות וכו' )
חצ-72/25 7/1/1948 Syria  1948 בתיק שני מסמכים: תזכיר משוכפל על הנעשה בסוריה; התכתבות של מר פרילינג עם הנציגות הסורית במועצת הביטחון
חצ-374/18 7/1/1948 . United Nations  I
חצ-368/4 7/1/1948 Embassies & Legations  Argentina
ג-5440/15 7/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד המשפטים תזכירים  הערות  חילופי מכתבים בנוגע לדיור עבור משרד המשפטים ובתי-המשפט בתל-אביב וירושלים ( כולל מצבת העובדים במשרד לפי המחלקות ( כתב-יד )
ג-5440/17 7/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד הסעד זכרון-דברים מפגישה בענין העברת משרד הסעד לירושלים 28.7.49 והסכם עם משרד הבריאות בנושא מוסד "בית-דוד" בטבריה  תזכירים  חילופי מכתבים ( שיכון לאגף המבחן  העברה לירושלים  סכסוך "בית-דוד"  תלונת מ. שטיגליץ וכו' ) ( כולל סיכום הוצאות עבור עבודות התיקונים בבנין "המשולש" ברח' יוליאן בירושלים )
ג-5440/18 7/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד העבודה דו"חות הועדה לביקורת הצפיפות שע"י ועדת הדיור המחוזית ירושלים 7-8.51  27.7.52; תזכיר ועדת הקריה בדבר שיכון משרד העבודה והבינוי 3.8.48; חילופי מכתבים בנדון ( משרד המפקח על הבניה  בנין הכנסיה הרומנית  בדיקת צפיפות הדיור  דיור עבור משרדי קרן השוואה למשרתים במילואים  מחלקת המדידות וכו' )
ג-336/32 7/1/1948 הוצאת ספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל התכתבות בנדון
ג-332/55 7/1/1948 העתקי מכתבים המדפיס הממשלתי התכתבות בעניני תקציבי:משרד הפנים לרישום תושבים  לדברי דפוס עבור משטרת ישראל וכו'
ג-332/58 7/1/1948 קציני קשר לעתונות במשרדי הממשלה התכתבות בנדון
ג-339/11 7/1/1948 משלוח דואר לצבא התכתבות בנדון
ג-339/12 7/1/1948 תחנות האלחוט של הסוכנות (ירושלים-תל- אביב) התכתבות בנדון
ג-324/22 7/1/1948 תעודות מעבר לשרי הממשלה ולחברי מועצת המדינה
ג-324/24 7/1/1948 רשיונות נסיעה לירושלים וחזרה לעובדי משרדים ממשלתיים לפי סדר של משרדים (כרך ב)
ג-325/1 7/1/1948 התכתבות בעניני בקשות לקבלת עבודה (לפי סדר "אלף-בית"  אות א')
ג-3937/13 7/1/1948 שירותי המודיעין – כתבים צבאיים מאמרים  הודעות לעתונות  דו"חות והתכתבות בענין דיווח של כתבים צבאיים על המתרחש בצה"ל והארועים בחזיתות מלחמת השחרור.
חצ-2498/4 7/1/1948 מצב היהודים בבולגריה
גל-674/27 7/14/1948 לשכת המנהל – רכוש ערבי – "משרד יפו" ענייני מכס ודואר
פ-1983/17 7/18/1948 יצחק בן-צבי – "במבחן של מצור ומאבק"- מאמר המאמר פורסם בעיתון "דבר ירושלים" והוא עוסק במצבה של ירושלים בזמן מלחמת השחרור.
ג-5688/11 7/22/1948 צנזורה התכתבות בעניני מגבלות הצנזורה הצבאית (בראשות גרשון דרור ואחריו אבנר בר-און) ביחס לעתונות ועוד.
ג-5405/18 8/1/1948 תקנות ההגנה – פיקוח על המלאי תקנות ההגנה 1939 – צו בדבר הפקוח על המלאי (1948 ); מכתב לואי
א-8153/3 8/1/1948 פרוטוקול ישיבת הועדה לעניני ערבים 18.8.48 עתקים אישיים של חברי הועדה
ג-5389/8 8/1/1948 פקודת שטח השיפוט והסמכויות פקודת שטח השיפוט והסמכויות 1948 ( עם טיוטה והערות ); חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה ודב יוסף  המושל הצבאי של ירושלים 9.9.48; הצעת חוק לתיקון פקודת שטח השיפוט והסמכויות 1955; חוק לתיקון פקודת שטח השיפוט והסמכויות 1956 – החלטות הממשלה
ג-273/33 8/1/1948 המעבדות המרכזיות  המעבדה הכימית דו"חות מהמושל הצבאי בעניין פעולות המעבדות המרכזיות (המעבדה הכימית) – לוח סטטיסטי.
ג-273/36 8/1/1948 בתי-ספר  שיחרור מורים התכתבויות ופרוטוקולים מהמושל הצבאי ישיבות ועדת הערעורים לגיוס בעניין שחרור מורים או דחיית גיוסם.
ג-273/42 8/1/1948 עירית ירושלים  המצב הכספי התכתבות מהמושל הצבאי בעניין עזרת הממשלה במענק ובהלוואה לעיריית ירושלים ופרסום – הערכה לשנת 1949/1948  חשבון תלת חודשי של הוצאות והכנסות (מאי-יולי 1948) העתק תזכיר לשר הפנים ולשר האוצר על מצבה הכספי של העיריה.
ג-274/9 8/1/1948 שונות התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין בקשות ותלונות לדיור  דמי שכירות  אספקה ושירותים.
ג-274/10 8/1/1948 החרמות ותביעות לפיצויים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין בקשות לערעורים על החרמות  פסקי-דין ורשימות ופסק-דין של בג"צ מס' 5/48 על העקרונות לשימוש בסמכות החרמה של נכסים דלא-ניידי בשעת חירום.
ג-5394/13 8/1/1948 תקנות שעת חרום – תיקון נזקי מלחמה בבתים פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות שעת-חירום ( תיקון נזקי מלחמה ) – נוסח  הסברי שר הפנים; תקנות שעת חירום ( תיקון בתי מגורים ) 1948 – נוסח; פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות שעת-חירום ( תיקון נזקי מלחמה בבתים ) – הצעה שניה  הערות המשרדים ומרכז ההתאחדויות בעלי הבתים בארץ-ישראל  הצעת חוק  הצעה שלישית  חוק – רשומות; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום ( תיקון נזקי מלחמה בבתים ) 1949 – סיכום ישיבת ועדת הכלכלה 5.4.49  הצעה  הצעת חוק  החלטת הממשלה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי וכו'
ג-5359/13 8/1/1948 ועדת הסגל ( לקביעת סדר ונוהג בהזמנות לטכסים ) – תיק מס' 1 – חלק א' התכתבות הקשורה לחברי הועדה וסדר היום של ישיבותיה; רשימות חברי המפלגות  המועצות המקומיות וכו' ( כולל עותק של Palestine Order of Precedence מעתון הרשמי 9.5.1930 )
ג-5439/20 8/1/1948 דיור משרדי הממשלה – בית נשיאות מועצת המדינה בית נשיאות מועצת המדינה בקריה בתל-אביב – חילופי מכתבים בנדון
ג-5439/21 8/1/1948 דיור משרדי הממשלה הנמצאים במקומות שונים בארץ דו"חות על סיורי חנה אבן-טוב וש. ארזי בקשר לבנית משרדי הממשלה מכספי הפיתוח במקומות שונים בארץ ( תל-אביב  חדרה  רחובות  נתניה וכו' )  סיכומי הצעות לבניה מכספי הפיתוח ולהקמת בניני ממשלה בהתאם להחלטות ועדת הדיור המרכזית; קטע מפרטי-כל הישיבה של ועדת הדיור למחוז הגליל 23.1.50; תזכירים  חילופי מכתבים
ג-329/28 8/1/1948 טפסים מיוחדים לחליפת מכתבים פנימית התכתבות בנדון
ג-323/19 8/1/1948 הזמנת ספרים ע"י משרדי הממשלה
ג-334/46 8/1/1948 רשיונות יבוא ויצוא התכתבות בענין הנ"ל
ג-341/5 8/1/1948 תיקון בנינים שנזוקו במלחמה בירושלים מכחב אחד
ג-329/3 8/1/1948 כבישים בקריה התכתבות בענין סלילת כבישי ג'  ד'  ה' בקריה
ג-336/9 8/1/1948 קבלות פנים לצירים התכתבות בנדון
ג-3937/16 8/1/1948 שירותי המודיעין – צירויות זרות בישראל חוזרים והתכתבות בענין משלוח חומר תעמולה לצירויות הזרות וביצוע פעולות הסברה עבורם; קבלת פרסומים שונים מהנציגויות הזרות למשרדי הממשלה.
ג-2176/38 8/9/1948 הנהלה – בריכות דייג בתיק התכתבויות בנוגע להקמת בריכות דגים בארץ וטיפול ברישוי  תקינה ובהנחיות להקמת בריכות אלו.
גל-111/8 8/31/1948 ירוסלב משה קריית מוצקין בתיק התכתבות בנוגע למילוי שאלונים בעניין נזקים אשר נגרמו עקב המלחמה.
ג-273/44 9/1/1948 סחורות וחומרים  עירית ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי עם עיריית ירושלים בעניין החזרת התשלום שנגבה לכיסוי הוצאות ארגון התחבורה.
ג-273/45 9/1/1948 עירית ירושלים  דו"ח פגישה דו"ח פגישת המושל הצבאי עם חברי מועצת עיריית ירושלים בעניין מצבה הכספי של העיריה  תוכניות קונסטרוקטיביות ושאלות כלכליות.
ג-273/55 9/1/1948 ציוד וריהוט  צבא התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין בקשות ממוסדות צבאיים ואזרחיים למתן ציוד וריהוט.
ג-273/61 9/1/1948 בקשות הרוסים מכתבי מהמושל הצבאי בעניין בקשות הרוסים הגרים במגרש הרוסים לחשמל ופתיחת שער הכניסה ובקשות הארכימנדריט הרוסי בדבר סידורים לתפילת חג המולד.
ג-273/62 9/1/1948 דו"ח יומי התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין דו"חות יומיים של קציני הקשר המלווים את משקיפי האו"ם  דו"חות מהמודיעין חטיבה 6 על הפרות הפוגה.
ג-273/63 9/1/1948 חוזרים  הוראות ופקודות  צבא. חוזרים ופקודות מהמושל הצבאי בעניין קבלת צווי תנועה ליחידות צה"ל היוצאות לחופשה על ידי המטכ"ל – אכ"א ירושלים.
ג-274/3 9/1/1948 מועדונים לחיילים התכתבות מהמושל הצבאי עם הועד המקומי למען החייל בעניין שיכון למועדון חיילים.
ג-5814/13 9/1/1948 המחלקה לעדות נוצריות – הצהרות על זכויות הנוצרים
ג-5392/7 9/1/1948 תקנות שעת חרום – גיוס כח אדם פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות שעת-חירום לגיוס כח אדם ( הוראות נוספות ) 1949; תקנות 8.11.56 ( עותקים ונוסח חתום ע"י שר העבודה ); הערות המשרדים והממונה על החקיקה במשרד המשפטים; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ואישור
ג-337/15 9/1/1948 העברת רהיטי פקידי הממשלה מירושלים התכתבות בנדון לפי "אלף-בית" של שמות
ג-340/48 9/1/1948 קצין הפקעות הארצי של משרד הבטחון התכתבות בעניני מינויו ונתובתו
ג-329/2 9/1/1948 אספקת מים לקריה התכתבות בנדון
ג-6177/47 9/10/1948 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – חיפה לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – חיפה. התכתבות בנושא בעיית האבטלה של הפועלים הערבים בחיפה.
גל-20858/31 9/21/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – רפאל רימשון פנית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד.
ג-273/38 10/1/1948 דו"ח משרד מס-הכנסה  התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין דו"ח פקיד השומה על פעולות משרד מס הכנסה בחודשים מאי – ספטמבר 1948.
ג-273/58 10/1/1948 גיוס לצבא  רשימות העובדים התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין בקשות והמלצות על שחרור מגיוס.
א-7526/24 10/1/1948 פקודת סדרי השלטון והמשפט תקנות שעת-חרום (עוצר לצורך רישום תושבים) פקודת מרשם התושבים בחתימת ידם של דוד בן-גוריון  פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) שר המשפטים ויצחק גרינבוים שר הפנים.
ג-5454/19 10/1/1948 ארגון לשכת עתונות ומודיעין ע"י משרד ראש – הממשלה פרטי-כל מהפגישה עם מנכ"לים ומזכירים כלליים של משרדי הממשלה וקציני העתונות 17.10.49; סקירות משה פרלמן על המצב במשרד המשותף של יחידת הקשר לעתונות ע"י המטכ"ל והמחלקה לעתונות ומודיעין של משרד החוץ וסקירת גרשון אגרון על שרותי המודיעין 6.49 – 9 ו- 5.48 – 5.49  דו"חות ג. אגרון מ- 12.6.49  15.7; הצעת תקציב שרותי מודיעין 15.2.50; עלוני עתונות של שרותי מודיעין ( אנגלית ); תזכירים  הצעות  חוזר  רשימת כתבי-עת; חילופי מכתבים וכו' ( כולל דברי גרשון אגרון במסיבת עתונאים 24.6.49 )
ג-5459/14 10/1/1948 דיור משרד ראש הממשלה – לשכת העתונות הסכם בין מנכ"ל משרד החוץ למלון "ריץ" בדבר ניהול המסעדה עבור לשכת העתונות 1.10.48 וחוזה שכירות להשכרת בנין ברח' הר-סיני 3 ללשכת העתונות 19.9.56; סיכום לגבי העברת הלשכה ממלון "ריץ" לבית-הדר 24.5.53 ומזכר מפגישה בנושא 27.5.53; תזכירים על דיור הלשכה בבית-הדר 7.7.53 וזכרון-דברים בנושא דיור הלשכה בחיפה 13.10.59; הודעות מינוי לחברי הועדה לניהול מו"מ עם הנהלת בית-סוקולוב בדבר הקמת אגף עבור הלשכה 10.6.57; תזכירים  הערכת ההוצאות  חילופי מכתבים
ג-5440/20 10/1/1948 דיור משרדי הממשלה – משרד הבריאות הערות אגף החשב הכללי לגבי תכנון מחסני הממשלה 2.3.54  חוות-דעת של משרד מבקר המדינה בנוגע למחסנים ביפו  תזכיר ועדת הדיור המרכזית בדבר השכרה או מכירת מנזר הכרמליטים בחיפה; תזכירים  חילופי מכתבים ( דיור המשרד בתל-אביב  העברה לירושלים  מחסנים ביפו וחיפה וכו' )
ג-330/41 10/1/1948 ועד עובדי משרד החוץ חוזר על הרכב הועדה המינהלתית
ג-336/35 10/1/1948 העברת חומר ממשלת המנדט למשרד החקלאות התכתבות בנדון
ג-339/20 10/1/1948 זכות בכורה לשיחות חוץ התכתבות בנדון עם משרדים (לפי אלף-בית" של משרדים)
ג-339/38 10/1/1948 הוצאות משרדי הממשלה בעד מברקים (דרך מחלקה הצפונית) התכתבות בנדון
ג-324/25 10/1/1948 רשיונות לתנועה באזורי הגבול
ג-336/13 10/1/1948 ועד עובדי משרד החוץ (הרכב) בתיק מסמך אחד
ג-273/37 11/1/1948 הסתדרות המורים  סניף ירושלים התכתבות מהמושל הצבאי בעניין האיום בשביתה עבור תשלום תוספת המצוקה  פרוטוקול מישיבה בענייני חינוך בהשתתפות מנהל מחלקת החינוך ונציגי העיריה  תזכיר מחלקת החינוך של הועד הלאומי על החינוך בירושלים.
ג-273/41 11/1/1948 דו"ח משרד הבקורת  סניף ירושלים. התכתבויות מהמושל הצבאי בעניין דו"ח ממשרד הביקורת  סניף ירושלים.
ג-5406/25 11/1/1948 פקודת תעבורה – תיק מס' 1 – חלק א' פקודת תעבורה ( תיקון ) 1948 – נוסח הצעה; פקודת 1949 – נוסח הצעה; חוק לתיקון פקודת התעבורה 1950 – הצעת חוק; חוק 1951 – תזכיר  הערות המשרדים והיועץ המשפטי לממשלה  הצעת חוק ( נוסח הועדה ונוסח לקריאה ראשונה ); חוק 1952 – הצעת תזכיר  תזכיר  הערות המשרדים  פרטי-כל מישיבות ועדת השרים לאישור חוקים  הצעת חוק  הערות  תזכיר  החלטות הממשלה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-331/8 11/1/1948 טיפול בשחרור חיילים מהצבא לעבודה במשרדי הממשלה התכתבות בנדון לפי סדר "אלף-בית" של השמות
ג-329/4 11/1/1948 הסקת המשרדים בקריה התכתבות בנדון
ג-5363/27 11/1/1948 אנציקלופדיה מוצאת לאור על ידי ישעיהו פרס  מכתב ישעיהו פרס למשרד רה"מ  תשובת המשרד ( 2 עותקים )
ג-6170/9 11/3/1948 לשכת המנכ"ל – הקמת לשכות עבודה הקמת לשכת עבודה – התכתבות ופרוטוקולים מישיבות העוסקות בנושא.
תת-13/18 11/17/1948 מכתבים של שגריר ארה"ב בישראל ג'יימס מקדונלד למזכיר המדינה ג'ורג' מרשל 2 מברקים מהשגריר האמריקאי בארץ למזכיר המדינה מרשל מ-17.11.48 ו-6.1.49 ומכתבי לואי מ-10 17.1.74 בשני המברקים דיווחים על שיחותיו עם הנשיא חיים וייצמן.
גל-20877/16 11/30/1948 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – יהודית חרל"פ. פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבל סיוע ממשרד הסעד.
ג-273/47 12/1/1948 ארגון עובדי הקהילה התכתבות מהמושל הצבאי בעניין שמירת זכויות העובדים והעברתם לעירייה או למוסדות הממשלה  רשימת עובדי השחיטה המאוחדת  תזכיר קצין המחוז על סילוק חובות ועד הקהילה על-ידי משרד הפנים.
ג-5471/20 12/1/1948 בעיית יחס הפקידים לקהל דו"ח ראשון ודו"ח מסכם של מבקר המדינה על המבצע "שירות המדינה והאזרח"בקיץ 1954  תזכיר בנושא; זכרון-דברים מישיבת הועדה המייעצת לעניני ארגון וניהול משרדי שע"י מזכירות הממשלה 16.3.49; קובץ מכתבי תדרוך מטעם הועדה לשיפור היחסים עם הציבור 20.4.50  נתונים על המחקר בדבר יחס הציבור לפקידים 17.4.50; חוברת של דב רוזן "מורה דעת לעובד המדינה" ותגובות לחוברת "עובד המדינה והאזרח"; חוזרים בנדון  תדפיסי מאמרים ומכתבים אישיים  חילופי מכתבים
ג-5463/2 12/1/1948 בטוח משרדי הממשלה חוזרים החשב הכללי בדבר "בטוחים" ע"י משרדי הממשלה ומפעליה  שמירה ואמצעי זהירות במשרדים  מחסנים ומוסדות ממשלתיים; רשימת בניני ממשלה בירושלים  של המדפיס הממשלתי וועדת הנגב ( "ביטוחים" ); רשימת חברות ביטוח המשתתפים בביטוח משרדי הממשלה  חילופי מכתבים
ג-336/62 12/1/1948 משרד הבטחון מכתב של מזכירות הממשלה על העברת חומר ממשלת מנדט (מסמך בודד)
ג-336/69 12/1/1948 משלוח מסמכי ממשלת המנדט למשרד העבודה והביטוח העממי התכתבות בנדון
גל-64302/12 12/13/1948 מאפיה קואופרטיבית מן בנתניה בעמ בתיק מידע בנוגע לשעבודים ומשכנתאות של מאפיה קואופרטיבית מן בנתניה בע"מ.
גל-3981/33 12/24/1948 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא – שלד בתיק –  אישורי תכניות בנייה במועצה המקומית בכפר סבא; בקשה להרחבת שטח תכנון בניין עיר;  התכתבויות הנוגעות שטחי שיפוט ובעיות בשטחי השיפוט המוניציפליים; דיון  בעניין הרחבת איזור השיפוט של בניין ערים; תקנות לתכנית המתאר.
גל-63873/5 12/24/1948 זיפזיף אגודה שתופית בנווה חיים בעמ זיפזיף אגודה שתופית בנווה חיים בע"מ – רישום ושחרור שיעבודים (שטר משכון ושיעבוד לביטחון הלוואה).
גל-3981/66 1/1/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא שרטוט של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיר כפר סבא
ג-5362/9 1/1/1949 הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית התכתבות עם משרד רה"מ בעניני הספרים; הודעות ורשימות הספרים; מכתבי לואי ואישורי קבלת הספרים
ג-5374/13 1/1/1949 דוד בן גוריון – התענינותו בספרות עתיקה התכתבות בן-גוריון עם הרב הראשי יצחק הרצוג  אנשי מדע  דיפלומטים ואחרים בדבר יהדות  פילוסופיה הודית  כתבי אפלטון ושפינוזה ואחרים ( כולל קטע מתרגום כתבי אפלטון ע"י ג. י. ליבס )
ג-5461/8 1/1/1949 הזמנת כלי-אוכל בשביל משרד ראש הממשלה הזמנת כלי אוכל עבור משרד רה"מ מצ'כוסלובקיה – חילופי מכתבים בנדון; רשימת כלים  תצלום דוגמה  תעודות משלוח ומסע  חשבונות  תעודת ביטוח
ג-5446/21 1/1/1949 שרות תחבורה בקריה – ירושלים הסעת פקידים המועברים בימים ששי/ראשון באוטובוסים של "אגד" – חוזרים  הודעות  תזכירים; תלונות בדבר לוח זמנים; זכרון-דברים מהפגישה בין מנהל לשכת הקריה לבין בא-כח של "אגד"; חילופי מכתבים
פ-2027/40 1/1/1949 רבי מאיר בר-אילן ז"ל גזיר עיתון "הפועל הצעיר" ובו מאמר של יצחק בן-צבי על רבי מאיר בר-אילן  1949.
ג-5386/7 1/1/1949 סדרי- היום לישיבות הכנסת – [ חלק א' ] סדרי-יום לישיבות הכנסת  תוספות לסדרי-יום  הצעות לסדר-היום; לוחות שבועיים לישיבות הועדות של הכנסת  זמני ישיבות הכנסת – מושב 1  החלטות הממשלה בנדון  רשימות החוקים  מכתבי לואי ואישור ( ראה המשך – חלק ב' )
ג-5362/2 1/1/1949 חליפת פרסומים ממשלתיים וכו' עם ארצות זרות התכתבות בדבר חילופי פרסומים ממשלתיים עם מספר מדינות חוץ; הודעות על הפרסומים
ג-331/7 1/1/1949 עובדי הממשלה שגויסו לצבא מהממשלה התכתבות
ג-339/33 1/1/1949 מכונות טלפרינטר התכתבות בענין שמוש בהן
ג-323/22 1/1/1949 שליחי מוסדות לחו"ל התכתבות
ג-335/14 1/1/1949 אספקת חמרי נפץ התכתבות בעניני הצעת תקנות חמרי פיצוץ (שימוש  קניה  הובלה)  חלוקתם למפעלים פרטיים
ג-342/6 1/1/1949 המכון לחקר הבניה והטכניקה ע"י אגודת האינג'נרים דו"ח על פעולתו
א-4159/2 1/1/1949 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – מסמכי יסוד ביחסי ישראל-מצרים והסכם שביתת הנשק ב- 1949 עד חוזה השלום  ב- 1979
ג-3331/23 1/1/1949 תלונת הממונה על רכוש האויב תלונת הממונה על רכוש האויב
ג-3314/66 1/1/1949 מחנה עולים  עתלית. מחנה עולים  עתלית.
ל-1/20 1/1/1949 מטה נפת עכו – מסתננים – הוראות תיק משטרת ישראל  מסתננים  הוצאת תעודת זהות  ערבים  בני מיעוטים  רשיון מגורים זמני  גליל  עזה  ועדה לשביתת נשק  הברחות  מעצר  גרוש  תחנות משטרה.
גל-47746/12 1/3/1949 רישום דואר יוצא רישום דואר יוצא
גל-7302/24 1/4/1949 מחלקת התיירות – חגיגות התזמורת הפילהרמונית הישראלית התכתבות בין מחלקת התיירות להנהלת התזמורת הפילהרמונית הישראלית בנושא ביקור תיירים בקונצרטים של התזמורת  ביקור התזמורת בארה"ב  קטעי עיתונות על הופעתה ועוד.
גל-18939/7 1/30/1949 רכישת חפצי אומנות והעברתם התכתבויות בין היועץ המשפטי במשרד החינוך והתרבות לבין לשכת היועץ המשפטי במשרד החוץ בעניין רכישת מוצגי אמנות; העברת מתנות מרחבי העולם לבית הנכות בישראל; מסירת יצירות – מתנות לטובת המוזיאונים בישראל; התנהלות טקס המסירה של פסל משה מאת הפסל איוון מסטרוביץ שנערך בזגרב ותוצב בבית הנשיא בישראל – התכתבות על התנהלות מעבר הפסל לישראל; רכישה מיצירותיו של מארק שאגאל – התכתבות; רכישת תערוכת תמונות מאונסק"ו ומציירים נוספים בעולם – התכתבות; סיכום שיחות בעניין רצונו של פרופ' ברנרד שפירא להעמיד את האוסף האמנותי שבידיו לרשות הממשלה – התכתבויות.
ג-5362/10 2/1/1949 מוסד ביאליק התכתבות עם משרד רה"מ בענינים שונים הקשורים לפעולות המוסד; מכתבי לואי  אישורי קבלת הספרים וכו'
ג-5483/13 2/1/1949 מבנה ודירוג עובדי משרד רה"מ ( כללי ולפי האגפים והמחלקות ) – תזכיר על מבנה המשרד 23.7.50  הצעת דירוג  תקן  תרשימים; אגפים ומחלקות – הצעות דירוג  תזכירים  הערות  תרשימים ודיאגרמות שונות; רשימות השבצה של עובדים שונים  פנית ועד העובדים  תעריף בבתי-דפוס; חילופי מכתבים וכו'
ג-5477/3 2/1/1949 פקידי לשכת הקריה הצעת הלשכה להעלאת עובדים בגדר התקן המאושר לשנת 1952/53  הכרזות עם תיאורי תפקידים; רשימות עובדי לשכת הקריה 7.50  31.5.51  רשימות עובדים ארעיים  זמניים וקבועים  מועמדים להעלאה בדרגה ולקבלת כתבי מינוי  עובדים שעברו למע"צ וכו'; בקשות ואישורי העסקת עובדים  רשימת דירוג מהנדסים וערעורים עליה  סיכומי שיחות ופגישות  תזכירים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5464/21 2/1/1949 מכוניות לפקידים נדרשים במשרד ראש הממשלה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקשות לאישור פקידים נדרשים  החזקה והחלפת מכוניות  אש"ל  תוספת קילומטרז'  תשובות ואישורים; החלטות ועדת הפיקוח על משק המכוניות הממשלתי וועדת הרכב הממשלתי 10.7.49 – 4.3.59; פירוט מכוניותיהם של פקידים נדרשים 6.53  תזכירים  הצעות והמלצות  חילופי מכתבים וכו'
ג-341/6 2/1/1949 עובדי הממשלה בירושלים פרוטוקולים מישיבות מזכירות הממשלה ונציגי סניף ירושלים  ועד עובדי המדינה התכתבות בעניני העברת המשרד המרכזי לרשום תושבים לירושלים  פיטורי עובדים בירושלים בתיק רשימות של עובדים ומפוטרים בירושלים
ג-4721/22 2/15/1949 מחלקת מועצות דתיות – פרדס חנה בתיק נתונים על המועצה הדתית ודו"ח על ביקור בפרדס חנה.
גל-2981/10 2/23/1949 חלוקת שימורי בשר באיטליזים – חלוקת בשר קפוא  מס בשר קפוא  בשר בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבשר: חלוקת בשר שימורים בפתח תקווה  כשרות בשר  חלוקת הבשר הקפוא  מס שחיטה בעד בשר קפוא  מס הבשר ועוד.
ג-5424/19 3/1/1949 פרסום חומר ב"רשומות" חוזרים והוראות של מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה  החלטות הממשלה  סיכומי פגישות וחילופי מכתבים בדבר פרסומים ברשומות  טעויות  הצורך באישורים  הכללת הרכב הממשלה וכתבי אמנה ברשומות וכו' ( כולל חוקת התשלומים למשפחות החיילים )
ג-305/1 3/1/1949 יצחק אבו-חצירה התכתבות בענין מינויו של הרב אבו-חצירה לרב הספרדי ברמלה ולוד
ג-5817/13 3/1/1949 המחלקה לעדות נוצריות – פגיעות בכנסיות
ג-5464/7 3/1/1949 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – המועצה המדעית בקשות להקצבה והחלפת מכוניות  החזרת דמי ביטוח וכו'  תשובות ואישורים; הצעת המועצה לגבי צרכיה לשנת התקציב 1959/60; החלטות ועדת הרכב הממשלתי 1.9.58  הודעות על תאונות-דרכים  רשימת רכב המשרד ל- 1.3.51 ( רכב צמוד ורכב פקידים נדרשים ) – טבלה; סיכומי פגישות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5388/1 3/1/1949 קשרים בין משרדי הממשלה והכנסת פניות המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה ליו"ר הכנסת ומזכיר הממשלה בדבר קשרים עם הכנסת  התכתבות פנימית בנדון ( הצעות חוק  הזמנות לדיונים  פניות לכנסת  נוכחות וכו' ); חוזרים של נציב שרות המדינה  מזכיר הממשלה וקצין הכנסת בנדון ( כולל חוזר מזכיר הממשלה לחברי הממשלה בנוגע לוועדות הכנסת ומשרדי הממשלה 26.7.49 )
ג-5437/16 3/1/1949 משרד הפנים – משרד הממונה על המחוז ירושלים עניני תקציב וכספים של משרד הממונה על המחוז ירושלים – תקן המשרד עם פירוט השכר  הכנסות חדשיות ממחלקות שונות בבנין ג'נרלי  שלטון המחוז – טבלאות; מכתבי פירוט ולואי למשרדי הפנים וראש-הממשלה
ג-5474/3 3/1/1949 דיונים בדבר שיטת המינויים במשרדי הממשלה הצעה כללית לשיטת מינויים – נוסח ( העתקים )  תזכירים  הערות ( כולל חומר באנגלית בנושא מינוי לשרות ציבורי וקטע מחיבור של אדוין סמואל "תורת מינהל" )
ג-330/3 3/1/1949 קבלת עובדים במשרדי הממשלה ממשרדי המושל בירושלים התכתבות
ג-330/37 3/1/1949 זכות בכורה לעובדי הממשלה בתנועה בעיר ומחוץ לעיר התכתבות בנדון
ג-336/55 3/1/1949 רכישת פרסומים ע"י המזכירות התכתבות בנדון
ג-343/1 3/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 1/3/49 – 31/4/49 חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-5388/11 3/1/1949 תיקים החתומים ע"י הנשיא  השרים הנוגעים בדבר ומוחתמים בחותם-המדינה מכתבי לואי לתיקים החתומים והמוחתמים המועברים למזכירות הממשלה  יו"ר הכנסת  נשיא המדינה ומשרד המשפטים; מכתבי אישור
ג-6178/20 3/3/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – סכסוכי עבודה לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – סכסוכי עבודה.
ג-195/29 3/22/1949 אגף המזון – ועדה לראשויות מסחר ויצור – תיק זמני רישיונות מסחר וייצור  נכי מלחמת השחרור  הקצבת חומרי גלם לייצור מזונות קביעת מכסות  ועדת הערעורים לרשיונות מסחר
ג-5471/25 4/1/1949 הועדה לחקירת המנגנון הועדה לעניני המנגנון הממשלתי – מחוז דרום ( ת"א ) – תזכיר לרגל סיום עבודת הועדה 12.4.49  מכתב התפטרות של חבר הועדה ד.צ. פנקס והערותיו  תשובות חברי הועדה וועדות אחרות; חילופי מכתבים
גל-11848/5 4/1/1949 מחלקת מבנים – משרדי הרבנות הראשית ירושלים מחלקת מבנים – משרדי הרבנות הראשית ירושלים
ג-5458/21 4/1/1949 דיור משרד ראש הממשלה – כללי I – חלק א' תקנות הדיור מטעם ועדת הדיור המרכזית 2.3.49; בקשות להחרמת קרקע לצרכי דיור  הודעות על אישור בתים וצריפים וכו'  רשימת הבנינים המושכרים; תמצית תזכיר בדבר הקלת מצוקת הדיור של משרדי הממשלה 4.9.51 ודו"ח הועדה לבקרת הצפיפות שע"י ועדת הדיור המחוזית ירושלים 19.9.51; דו"חות מצב הבתים  חשבונות דמי שכירות ממשכרי משרד רה"מ ל- 26.10.49 ( טבלאות ); חוזי שכירות  חוזרים  תשריט  חילופי מכתבים ( כולל דו"ח על העברת פקידים מתל-אביב לירושלים ליום 1.9.51 )
ג-5478/2 4/1/1949 עובדי שירות המודיעין [ 1 ] הצעת המנגנון לדרגות  תזכיר בדבר תאור תפקידי העובדים הקבועים 9.50  הצעת תקציב עם הסברים; רשימות עובדים 30.4.51 – 30.6  חופשות וכו'; תזכירים  בקשות לכתבי-מינוי  חילופי מכתבים וכו'
ג-340/42 4/1/1949 החרמות עבור משרדי הממשלה התכתבות בנדון
ג-5473/16 5/1/1949 הסדר בקבלת עובדים במשרדי הממשלה החלטת הממשלה בדבר שיבוץ עובדי מדינה במשרות מתפנות 11.1.59  חוזרים והודעות של נציבות שירות המדינה בדבר העסקת עובדים על פי חוזה מיוחד  חיילים משוחררים  הזמנת עובדים באמצעות לשכת העבודה וכו'; הצעה לקביעת הסדר בקבלת עובדים במשרדי הממשלה בירושלים  סקירה על המנגנון הממשלתי במשרד רה"מ בתקופה 15.5.49 – 1.4.50  נתונים סטטיסטיים על קבלת עובדים קבועים וזמניים בשנים 1953 – 1957 לפי גיל; תזכירים  חילופי מכתבים
ג-5374/11 5/1/1949 רה"מ – מפלגות – איחוד ( ד.ב.ג. ) – ( דוד בן-גוריון ) איחוד – ברית עולמית של פועלי-ציון ו" התאחדות " – קטע מפרטי-כל מישיבת לשכת האיחוד 15.9.53  החלטות המועצה העולמית של האיחוד בג'ניבה ( ז'נבה ) 28.8.53; בוליטינים של האיחוד ( אנגלית  אידיש )  רשימת חומר של מחלקת ההסברה; תזכירים  חוזרים  סקירות  קטעי-עתונות  הזמנות; התכתבות בעניני האיחוד ( עניני ארגון  הסברה וכו' ) ( כולל דו"ח של שליחים על המצב במרוקו 30.8.53 )
ג-5471/8 5/1/1949 השתתפות החניכים ממשרדי הממשלה באימוני הגדנ"ע ( לפי הכנסת  משרדי הממשלה ומחלקותיהם ) – רשימות החניכים המועסקים במשרדי הממשלה ומחלקותיהם  הודעות על האחראים  פרטים אישיים
ג-5471/9 5/1/1949 השתתפות החניכים ממשרדי הממשלה באימוני הגדנ"ע – כללי חוזרים של משרדי ראש-הממשלה והבטחון בדבר אימוני גדנ"ע והשתתפות בהם עובדי משרדי הממשלה  הודעות על החניכים היוצאים לקורסים והאחראים  רשימות החניכים ואנשי הקשר וכו'
ג-5471/22 5/1/1949 דו"חות מביקורים במשרדי הממשלה מטעם ועדת הנאמנים בענין שיפור היחסים עם הקהל ( בעית יחס הפקידים לקהל ) פרטי-כל מפגישת באי-כח המשרדים לארגון פעולות שיפור היחסים עם הציבור 29.8.49  דו"ח על החלטות הישיבה ה- 7 מ- 9.3.50; דו"חות ביקור  רשימות שונות של באי-כח  המשתתפים והמטפלים; הזמנות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5409/12 5/1/1949 חוק בדבר שכר-דירה ודמי מפתח עבור דירות הצעת השר דב יוסף ואזרחים שונים בדבר הצעת חוק בנדון; מכתבי לואי
ג-5464/3 5/1/1949 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקשות הלשכה לרכישה  השאלה והחלפת כלי-רכב; החלטת הועדה לפקוח על משק המכוניות הממשלתי 10.7.49  הצעת תקן של פקידים נדרשים לשנת 1951/52; תזכירים  הוראות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5464/5 5/1/1949 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – לשכת העתונות ( שירות המודיעין ) החלטות ועדת הרכב הממשלתי 1.6.54 – 15.8.58 וסיכומי ישיבות ועדת הברורים בקשר לנזק שנגרם למכוניות 29.7.53 – 15.4.56; הצעות תקן לכלי רכב ולפקידים נדרשים לשנת 1951/52; הודעות על תאונות דרכים ודו"חות ועדת החקירה בנדון  רשימת הרכב הממשלתי הנמצא ברשות שירותי המודיעין 11.53; תזכירים  חשבונות  תלונות  חילופי מכתבים
ג-5465/1 5/1/1949 מכוניות לפקידים נדרשים במשרד ראש הממשלה ( שירות המודיעין ) – מינהל ההסברה בקשות והצעות לאישורי פקידים נדרשים  רכישה ומכירת כלי-רכב  הקצבת מכסות קילומטרז' וכו'  אישורים; החלטות ועדת הרכב הממשלתי 26.10.51 – 19.8.57; דו"ח נסיעות חדשי  חילופי מכתבים
ג-5482/6 5/1/1949 השתתפות החניכים במשרד ראש הממשלה באימוני גדנ"ע (כללי ולפי אגפים ומחלקות ) – חוזרים של אגף הנוער והנח"ל בדבר הפעלת חניכי גדנ"ע  כנסים ואימוני גדנ"ע  רשימות חניכים המועסקים במשרד רה"מ  בקשות לשחרור חניכים מעבודה לאימונים והודעות על אי-הופעתם לאימונים; לוחות-זמנים להתיצבות  חילופי מכתבים
ג-5393/6 5/1/1949 חוק השיפוט הצבאי   – חלק א' חוק השיפוט הצבאי 1949 – הצעת חוק ( נוסחאות  רשומות )  הערות היועץ המשפטי לממשלה; חוק השיפוט הצבאי 1954 – פרטי-כל מישיבות הועדה לבדיקת חוק השיפוט הצבאי  הצעת-חוק ( רשומות )  נוסח הקריאה הראשונה ( רשומות ); מכתבי לואי ואישור
ג-343/2 5/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 1/5/49 – 31/5/49 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-343/3 5/1/1949 חומר לפרסום ברשומות  – 1/6/49 – 31/6/49 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-336/59 5/1/1949 נציב מס הכנסה – מכתבו על העברת החומר ממשלת המנדט למזכירות הממשלה ממשרדי מס-הכנסה בירושלים מסמך בודד
ג-333/17 5/1/1949 #NAME?
ג-339/19 5/1/1949 הוראות למשרדי הממשלה בדבר שימוש בזכות קדימה לשיחות-חוץ
ג-333/55 5/1/1949 Report on factory produced housing for Israel דו"ח על מוצרי בניה עבור ישראל
ג-339/40 5/1/1949 סוכנות טלגרפית התכתבות בענין פעולתה
ג-329/10 5/1/1949 קביעת יום לעבודה פנימית במשרדים חוזרים התכתבות
גל-3981/46 5/18/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא התכתבות בנוגע לתכנון בנייה בכפר סבא
ג-1962/29 5/26/1949 תיקים כלליים – פרדס חנה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לפרדס חנה: עצרת מחצית היובל ליסוד המושבה  רשומות מישיבות המועצה המקומיות  בניית מוסדות ציבור  חוזה עם המחלקה להנחלת הלשון  מכירת בניינים בשיכון עולים למשתכנים  בניין השוק  סלילת כבישים  תשלום עבור שירותי חינוך  חישוב העלאת מחיר המים  הפעלת מזנון  סגירת בתי העולים בפרדס חנה  תקציב שירותי הדת  רכישת כלי רכב  ידיעות המועצה המקומית פרדס חנה  חינוך ילדי חוץ  הקצבת בגדי עבודה לחקלאים  קרקע לשיכון ולתעשיה – תזכיר לשרת העבודה  הגבלת שכר דירה לחנויות ועוד.
ג-2782/8 5/28/1949 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – יעקב וקסמן
ג-2782/9 5/28/1949 רמלה – מקרי מוות בלתי טבעיים – הרמן שק
ג-5408/9 6/1/1949 חוק הלאמת המכרות והמחצבים חוק הלאמת המכרות והמחצבים 1949 – טיוטה ראשונה של הצעת חוק; מכתבי לואי
ג-5464/15 6/1/1949 מכוניות לפקידים נדרשים במשרד ראש הממשלה – אגף לתיאום ותכנון כלכלי ד"ר יהודה לווה  מר נ. עדן – פקידים נדרשים – החלטות הועדה לפיקוח על משק המכוניות הממשלתי 10.7.49  פירוט זכויות  דו"חות הנסיעות 9.49 – 10; חילופי מכתבים
ג-5465/6 6/1/1949 בקשות לרשיונות תנועה בדרכים למכוניות משרד ראש-הממשלה ( כללי ולפי אגפים ומחלקות ) – בקשות לרשיונות תנועה בדרכים למכוניות משרד רה"מ ( טפסים ומכתבים )  המלצות וערעורים  תשובות  בקשות ואישורים לשינוי אזורי תנועה; רשימת בעלי רשיונות  חוזרים  נתונים על המכוניות  חילופי מכתבים
ג-5482/11 6/1/1949 עבודה פרטית של עובדי משרד רה"מ ( עבודה פרטית – כללי  בקשות עובדי המשרד לאישור עבודה פרטית – לפי אגפים ואלף-בית ) – חוזרים של מחלקת המנגנון בדבר עבודה פרטית של עובדי הממשלה  פניות ובקשות אל הנציבות בדבר תשלום למרצים  עבור עבודות הדרכה  מדע וכו'   תשובות הנציבות  אישורים לעובדים שונים; רשימות עובדי שירות השידור  רשימת בקשות לקבלת רשות עבור עבודה צדדית של עובדים המשתתפים בקורסים וכו'; חילופי מכתבים
ג-5440/12 6/1/1949 כתובות משרדי הממשלה ומחלקותיהם שהועברו לירושלים דיווח על העברת המשרדים עם כתובותיהם ( חוזרים והודעות )  רשימת מס' טלפונים של המשרדים ומחלקותיהם
ג-336/72 6/1/1949 מחלקת הגביה ומסי הרכוש האוצר – מחוז תל-אביב התכתבות בענין חיפוס אחרי ספרי מס רכוש החסרים
ג-332/44 6/1/1949 דמי פרסום המודעות בילקוט הפרסומים תזכיר על מודעות ב"ילקוט הפרסומים" והתכתבות בענין
ג-340/36 6/1/1949 דירות לחברי הסוכנות ולפקידיה התכתבות בנדון
ג-334/64 6/1/1949 מדור לחקר תעשיה ליד משרד מסחר ותעשיה התכתבות בענין עבודתו של ד"ר קמיל כהן במשרד מסחר ותעשיה
ג-329/17 6/1/1949 הדבקת מודעות בתל-אביב ע"י משרדי הממשלה על לוח העירוני
גל-63896/10 6/1/1949 פרי תנובה אגודה שתופית חקלאית בישראל בעמ שעבודים
גל-3981/55 6/12/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק התכתבויות בנוגע לתכנית חלוקת קרקע מס' 24 – כפר סבא.
ג-5380/17 6/16/1949 מרדכי נמיר – הזמנת ספרים ע"י ראש הממשלה הזמנת ספרים  (כתבי לנין וסטלין ועוד) וכתבי-עת סובייטיים באמצעות השגריר מרדכי נמיר עבור ראש-הממשלה  דוד בן-גוריון  חילופי מכתבים בין נמיר לבן-גוריון בנידון  מכתבי לוואי ואישור.
ג-6178/19 6/28/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – תנאים סוציאליים לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – תנאים סוציאליים.
ג-5392/9 7/1/1949 חוק ההתגוננות האזרחית 1951 ( חוק להגנה אנטי-אוירית ) – חלק א' חוק לתיקון תקנות שעת-חרום ( מקלטים ) 1949 – הצעת חוק; חוק להגנה אנטי-אוירית – סיכום הועדה לראש-הממשלה דוד בן-גוריון 6.50; חוק לתיקון תקנות שעת-חירום ( הגנה על השמשות) ( האפלה ) 1950 – הצעת חוק; חוק המקלטים 1950 – הצעת חוק; חוק הגנה אזרחית סבילה 1950 – הצעה; חוק ההתגוננות האזרחית 1950 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק ההתגוננות האזרחית 1951 – הצעת חוק ( נוסח הקריאה הראשונה  נוסח סופי  רשומות )  הסתייגויות; מכתבי לואי ואישור
ג-5361/22 7/1/1949 הזמנת ספרים ע"י מזכיר הממשלה הזמנות הספרים  התכתבות עם משרד החוץ ומו"לים  רשימות הספרים  חשבוניות
ג-5433/14 7/1/1949 הועדה לפיתוח שטח בניני הממשלה הודעת מינוי לחברי הועדה ותזכיר אגף התכנון בנדון; פרוטוקולים מישיבות הועדה לפיתוח שטח בניני הממשלה 21.8.49 – 16.1.50  דו"ח ראשוני של הועדה 6.11.49  סדרי-יום והזמנות; חילופי מכתבים בנדון ( כולל הצעה לניצול השטח לבניני הממשלה – מפה 21.7.49 )
ג-5436/18 7/1/1949 מכון לחקר החוק העברי ע"י משרד המשפטים דו"ח על עבודת המכון לחקר החוק העברי; חילופי מכתבים בנדון
ג-5373/4 7/1/1949 מזכירות הממשלה התכתבות מזכירות הממשלה עם משרדים שונים בענינים שוטפים  ארגוניים ואחרים; הצעות החלטה והחלטות הממשלה בעניני התפטרות מזכיר הממשלה זאב שרף 27.10.57 ומינוי כתריאל כץ 1.10.58; רשימת הכתובות של מוסדות וחברי ההסתדרות הציונית  קיצור תולדות הממשלה ובחירות 3.49 – 12.58; מכתבי לואי ותודה וכו' ( כולל רישום מסיבת היכרות של ראשי האגפים והמחלקות במשרד רה"מ 5.7.49 )
ג-5443/8 7/1/1949 מברקים יומיים לנציגויות ישראל בחו"ל ( פלקור ) דו"ח על מקדמות ( חשבונות עבור מברקים לחו"ל ); חילופי מכתבים בנדון ( חוב לדאר  העברת אחריות תקציבית ממשרד ראש-הממשלה למשרד החוץ וכו' )
ג-330/34 7/1/1949 ניכוי מפרעות והלואות מהעובדים המפסיקים שרותם בממשלה
ג-343/4 7/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 1/7/49 – 31/7/49 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-347/19 7/1/1949 טיוטות מסקנות הועדה טיוטות דו"ח הועדה הכלכלית של תכניות הפיתוח והבניה
גל-2949/16 7/1/1949 קצין קשר לענייני מוסלמים ודרוזים – חיפה סיכומים תקופתיים של פעולותיו של טוביה כהן  קצין הקשר בצפון  חוזרי המחלקה לעניינים דתיים של המוסלמים והדרוזים  ידיעון של המחלקה המוסלמית והדרוזית – מס' 1 (פברואר 1950)  פנקסי תנאי הנושאים ועוד.
חצ-367/6 8/1/1949 . Eban Memos U.N.  I
חצ-368/10 8/1/1949 Embassies & Legations  Burma
ג-5475/1 8/1/1949 תפקוד עובדי המדינה – משרדי הממשלה ( כללי ולפי הנושאים ) – חוזר בדבר השבצת ( שיבוץ) עובדים בדרגות משכורת 18.1.50  חות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה בדבר תפקוד השרות המשפטי 18.12.50; פרטי-כל מישיבה בענין דירוג פקידי הממשלה 5.1.50  סיכום ישיבת ועדת השרים בעניני משרות רופאי המדינה 6.9.50; הצעות שונות לדירוג ושיבוץ קבוצות שונות  הערות  תזכירים  חילופי מכתבים בעניני דירוג
ג-5476/20 8/1/1949 עובדי משרד ראש הממשלה – המשרד הראשי הודעות וחוזרים ( חוק שירות המדינה ( גימלאות) 1955 – תשלומים לשם רכישת זכויות לגימלה וכו'; הודעות על משרות ותיאורי תפקידים  בקשות להעסקת עובדים וכו'; הצעת תקן עובדים למשרד הראשי 9.51  רשימות עובדים ( עובדי המשרד הראשי והמזכירות  עובדים שהועברו מתל-אביב לירושלים  המפוטרים לפי ועדת "היעול והחסכון" ); תזכירים  פניות העובדים  חילופי מכתבים
ג-5438/2 8/1/1949 פרסומים שונים מטעם מחלקת המדידות דו"חות שנתיים של מחלקת המדידות 1949-50  1950-51  1951-52  1952-53 ( חוברות ); חילופי מכתבים בדבר פרסומי המחלקה: חוברת "מרחקי-דרך" ומילון למונחי גיאודזיה
ג-5440/9 8/1/1949 ועדת שרים לטיפול בהעברת משרדי הממשלה לירושלים החלטות הממשלה בדבר מצב בירושלים והקמת הועדה לטיפול בהעברת משרדי הממשלה לירושלים; פרוטוקולים וזכרונות-דברים של ועדות השרים להעברה ובקשר לדיור  החלטות הועדה להעברה 15.12.49  תזכירים וסקירות בנדון; חילופי מכתבים
ג-5443/3 8/1/1949 ימי מנוחה לעובדים לא-יהודים במשרדי הממשלה פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – הצעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים 1954; דו"חות מישיבות בין-משרדיות לשם קביעת ימי-מנוחה של עובדים לא-יהודים; רשימות ימי מועד וחופשות לחגים לעדות לא יהודיות 1950 – 1958; תזכירים  חילופי מכתבים בנדון
ג-5473/11 8/1/1949 הועדה הבינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל – מינוי  סמכויות  כללי החלטת הממשלה בדבר הקמת הועדה15.3.51  סמכויות הועדה 13.6.51  אישור נסיעות פקידים לחו"ל 19.7.59  13.9; סיכום מדיוני הועדה 25.7.50 ודו"חות על פעולות הועדה בתקופה 8.49 – 10.50 ובשנת תשי"ז; רשימות האישים שקיבלו דרכוני שירות ודמי כלכלה ( לפי הארצות וסוגים ); מכתבי שליחות  תזכירים  חוזרים  הערות וערעורים  חילופי מכתבים
ג-343/5 8/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 1/8/49 – 31/9/49 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-332/41 8/1/1949 הוצאות לאור של משרד הממשלה התכתבות בנדון
ג-332/52 8/1/1949 ריכוז הדפסות מטעם משרד הממשלה במדפיס הממשלתי
ג-335/19 8/1/1949 קניות דלק עבור משרדי הממשלה התכתבות בנדון
ג-6171/40 8/11/1949 לשכת המנכ"ל – ועדות לתעסוקת עולים. לשכת המנכ"ל – ועדות לתעסוקת עולים.. דוחות והצעות של כמה ועדות שעסקו בתעסוקה לעולים במחנות העולים ומחוץ להם (ביניהם: דו"ח הוועדה לבירור אפשרות ארגון העולים בגדודי עבודה וחבורות  3.5.1950).
גל-122/37 8/12/1949 שור זלדה צפת בתיק התכתבויות בנוגע לפיצויים בשל נזקי מלחמה.
ג-5456/13 9/1/1949 המכון הגיאולוגי ( חומר של מח' החשבונות ) הצעת תקציב 11.50 – 3.51 ודו"ח שימוש בתקציב 6.9.50; דו"חות כספיים חדשיים ורב-חדשיים 5.49 – 4.50  דו"ח הוצאות ומקדמות  מאזנים לשנת החשבון 1949/50 ולתקופה 1.4.50 – 15.10; רשימות עובדים המועסקים ע"י המכון; חשבונות ומסמכים כספיים  חילופי מכתבים
ג-5362/5 9/1/1949 פלס – חברה לפרסומים בע"מ ענין מכירת כתבי-עת של " פלס " וחומר אחר בשק"ם ותחנות רכבת – התכתבות עם משרד רה"מ  תלונות הדדיות של " פלס "   צה"ל ומשרד התחבורה וכו'
גל-14519/6 9/1/1949 איחוד משפחת חרבי אל איובי התכתבות בנושא הבקשה להחזרת משפחת חרבי אל איובי ומימושה  תלונות המשפחה על יחס המשטרה  בקשת הבנות לצאת מהארץ ועוד.
חצ-1865/4 9/1/1949 חוק נכסי גרמנים
ג-5477/14 9/1/1949 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 1 ] הצעה לתפקוד ולדרוג העובדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאת המנהל ר. בקי  רשימת השבצה ( שיבוץ ) ודרוג ותיקון השבצה  הצעה להעברה מדרגה לדרגה; רשימת העובדים הקבועים 31.1.51 – 6.52; רשימות שונות של עובדים קבועים מחוץ לתקן  להעברה מזמניים לקבועיים  זמניים  מפוטרים וכו'; פניות והודעות העובדים  ועד העובדים ואיגוד עובדי המדינה; תזכירים  חילופי מכתבים וכו'
ג-343/6 9/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 1/10/49 – 7/11/49 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-6177/56 9/14/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – מג'דל לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – מג'דל.
ג-6172/6 9/19/1949 לשכת המנכ"ל – דו"ח תעסוקה בעבודות ציבוריות דו"חות מספריים על עבודות מחלקת עבודות ציבוריות במשרד העבודה (מע"צ) בעיקר בתחומי סלילת כבישים והתכתבות טכנית בנושא.
ג-6178/24 9/27/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – מדיניות כלכלית. לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – מדיניות כלכלית.
ג-5420/2 10/1/1949 חוק המועצה המדעית חוק המועצה המדעית לישראל 1949 – פרוטוקולים מישיבות ועדת התקנון  הצעת חוק; חוק 1950 – תזכיר  הצעת חוק; חוק 1953 – תזכיר; חוק 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים וד"ר א. ד. ברגמן; חוק 1949 – תקנות המועצה למחקר מדעי ותעשייתי לישראל  הנחיות לתפקידי המועצה; התכתבות בנדון ( חומר תחוקתי לדוגמה מדרום אפריקה ואוסטרליה )
ג-5437/22 10/1/1949 המכון לפריון העבודה – חלק א' הצעה להקמת מכון לפריון עבודה והייצור 26.1.51  פריון הייצור – הצעת החלטה והחלטת הממשלה  הרצאת ג. גרצברג  מנהל המכון "תפקידי המכון ופעולותיו" בקול ישראל 2.9.52; דו"ח על פעולות המכון 4.52 – 4.53  תדפיס של המאמר על המכון בעתון "ניו-יורק הרלד טריביון" 29.6.53 ( אנגלית ); תזכירים  תכניות  הזמנות  חילופי מכתבים ( כולל ילקוט הרצאות וידיעות של המכון – חוברת א' – מרס 1950 )
ג-5455/20 10/1/1949 המועצה המדעית – חומר לחברי המועצה – חלק א' ראשי פרקים לתקנון לחברת פיתוח תעשיתי; דו"חות על פעולות ותכניות המועצה 10.2.50 ופעולות המכון הגיאולוגי; עבודות מחקר – דו"חות והצעות  רשימת מחקרים בבצוע וסיכום דו"חות כספיים לשנת התקציב 1950/51; תזכירים  הזמנות  מכתבים ( כולל הצעת הסכם בין המועצה לטכניון להקמת מפעל כימי חצי חרשתי )
ג-5399/16 10/1/1949 חוק שרות המדינה III – חלק א' חלקים מחוק שרות המדינה – נוסחים שונים כולל טיוטות; הערות לטיוטות ונוסחאות ( בעיקר חלק ראשון ); חילופי מכתבים  מכתבי לואי
ג-5475/2 10/1/1949 עובדי משרד ראש הממשלה – כללי זכרון-דברים מפגישה בענין שינויים בתקן משרד רה"מ 21.10.54  הצעות תקציב ותקן לשנת הכספים 1954/55  מצבת עובדים 10.52  רשימות עובדי משרד ראש הממשלה עם כתובותיהם  תולדות-חיים  חוות-דעת   חילופי מכתבים וכו'
ג-5361/9 10/1/1949 ועדת שרים לקביעת סדרי מתן דרכיות ( הענקת דרכונים ישראליים ) מכתב פנימי בדבר החלטת הממשלה על הקמת 2 הועדות ( עם העתק )
ג-5482/2 10/1/1949 מלוה עממי למימון תקציב הבטחון הצעה למלוה עממי חדש למימון תקציב בטחון ( עם פירוט כספי )
ג-6177/54 10/7/1949 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – אבו-גוש לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – אבו-גוש.  התכתבות.
ג-5402/19 11/1/1949 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום – חלק  א' חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חרום 1949 – החלטות הממשלה  חוק – רשומות  הערות משפטיות; חוק 1949 – מינוי רשויות מוסמכות – הודעות על מינוי אישים כרשויות מוסמכות  הצעות החלטה  רשומות; סיכומי ישיבות הועדה המייעצת לרשות מוסמכת וועדות אחרות; צווי דיור ותפיסת מקרקעים ( טפסים )  תזכורות  התכתבות בענינים הקשורים בהפעלת החוק  מכתבי לואי ואישור וכו'
ג-5455/8 11/1/1949 שירות השידור – חלק א' מינוי מנהל לשרות השידור – החלטת הממשלה; זכרונות-דברים מפגישות פנימיות 24.5.56  12.5.58  דו"ח על הפעולות 9.8.57  רשימת עובדים של השירות 6.50; עניני תקציב  הועדה הבינלאומית לשרותי שידור בטוקיו 18-24.5.58  חוזרים  בקשות לשידור; חילופי מכתבים ( כולל הסכם בין YMCA לשרות השדור בדבר שימוש העולם ב- YMCA להקלטת תכניות מוזיקה 1.6.51 )
ג-5380/3 11/1/1949 ראש הממשלה דוד בן-גוריון – הזמנת ספרים והצעת ספרים לרה"מ ( כללי ) הזמנת ספרים ע"י ראש-הממשלה ומשלוח ספרים אליו – רשימות הספרים המוזמנים; התכתבות בעניני הספרים  מכתבי לואי ואישור; אישורי משרד האוצר לשחרור המשלוח ממכס; קבלות וחשבונות
ג-5486/2 11/1/1949 הועדה למלחמה במכת העכברים דו"ח מסימפוזיון בינלאומי "הדברת חרקים מעבירי מחלות 25.10.53 – 31.10 בצירוף רשימת המשתתפים וחיבורים בנדון;קטעי-עתונות  חילופי מכתבים
ג-343/7 11/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 7/11/49 – 20/11/49 מס' 70-130 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-343/9 11/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 24/12/49 – 9/12/49 מס' 289 – 226 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-336/2 11/1/1949 עובדי מוסדות רפואים מכתב המנהל הכללי של משרד הבריאות על שירותם (מסמך בודד)
ג-514/99 11/4/1949 מקרי מוות בליתי טבעי – נחמן יוסף בן נרימן יוסף וילהלם מסקנות מחקירת מקרה מוות מתאונת דרכים
ג-4150/21 11/20/1949 חטיבת-מזון – ביסקויטים וגבעי גלידה התכתבויות בין משרד האספקה והקיצוב (אגף המזון  אגף המחירים)  התאחדות בעלי תעשייה ובתי חרושת לייצור ביסקוויטים (פרומין  הדר ועוד) בנוגע לייצור וקיצוב ביסקוויטים  חלוקת חומרי גלם לתעשיית הביסקוויטים  מחירים  איכות  שיווק  תוספת אבקת חלב לביסקוויטים  בקשה להקצבת חומרי גלם לייצור ביסקוויט רפואי עם סידן וויטמין D לתינוקות וילדים  יצוא ביסקוויטים לאנגליה  ישיבת ועדת התקינה לביסקוויטים ועוד.
ג-4186/18 11/22/1949 חטיבת-מזון – קמח לבן התכתבויות בעניין קיצוב  תצרוכת ושינוע קמח לבן – מתן הרשאות ממשרד האספקה והקיצוב לטחנות הקמח לטחון חיטה לייצור סובין  קמח משובח ורגיל  סולת ועמילן. העברת הקמח מהטחנות לערים  תצרוכת קמח לבן על ידי האוכלוסיה האזרחית (מאפיות  תעשייה  משפחות)  נתונים על ייצור קמח לבן בטחנות (1953). בתיק הוראות קיצוב  תעודות חיוב של החברה להשגחה במזרח הקרוב בע"מ למשרד המסחר והתעשייה על העברת שקי קמח מהטחנות לסיטונאים ולמחסנים בערים.
ג-4150/14 11/30/1949 חטיבת-מזון – תוכניות טחינה בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לטחינה: תוכניות טחינה  מכסת הטחינה  תוכנית הייצור והשיווק של קמח ותוצרת לוואי  תצרוכת הקמחים  תוכנית ייצור של קמחים  דו"ח על מלאי בטחנות הקמח  תשלומים  תערובת חיטים לטחינת קמח אפיה  היקף הטחינה והתוצרת המופקת  שיטת הטחינה  טחינת קמח לבן ואחיד  תוכנית ייצור קמחים  תשלום בעד ערבוב  טיב הקמח  טחינת קמח למצות ועוד.
חצ-2444/1 12/1/1949 מבצע ירושלים – הסברה בתיק: פרסומי פרסומי הסברה והתכתבות בענין ההדים הבינלאומיים להחלטת ירושלים.
ג-5453/11 12/1/1949 ישיבות עם מנהלי המדפיס הממשלתי סיכום החלטות בישיבה חודשית של הנהלה בעניני המדפיס 19.7.51; רשומות – הצעת תקציב הוצאות והצעת תעריף למינויים ולמודעות לשנת הכספים 1950/51; סדרי-יום של ישיבות  בקשות והודעות על פגישות עם הנהלה  חילופי מכתבים
ג-5364/11 12/1/1949 סיוע טכני של או"ם וסעיף 4 סיכומי ישיבות בענין סיוע  החלטת הממשלה 5.7.53 על המלצות המומחים; רשימת המומחים  תכנית TAA-TAB ל- 1953; תזכירים  זכרונות-דברים  חוזרים; התכתבות פנימית  עם נציגויות בארה"ב  או"ם וכו' ( כולל פרטי-כל מישיבת המנכ"ל  אנשי TCA ואח' עם שר האוצר לוי אשכול 24.6.53 )
ג-5476/21 12/1/1949 פועלות נקיון במשרד ראש הממשלה בירושלים ( לפי הנושאים – פועלות נקיון; נוכחות פועלות נקיון ) – דו"ח על עבודת נקיון במשרד 18.5.50; גליונות תשלום 6.50  רשימת תקן משרות קבועות – הוצאות ארגוניות ( החזקת בית ) – רשימת פועלות הנקיון לפי האגפים  רשימות שונות של פועלות הנקיון עבור רישום הנוכחות ותשלומי משכורת; הודעות  חילופי מכתבים
ג-5471/1 12/1/1949 סטיפנדיות לפקידי הממשלה מטעם האומות המאוחדות לשנת 1950 תכנית או"ם בדבר מתן סטיפנדיות בתחום פיתוח כלכלי ומינהל ציבורי 12.49 והודעת מזכ"ל האו"ם לישראל בדבר סטיפנדיות לישראל בתחומים הללו; פרוטוקול הועדה לבחינת מועמדים לסטיפנדיות של האו"ם 14.2.50  תזכירים על תנאי ההשתלמות  תכניות לימוד  רשימת המועמדים  חילופי מכתבים ( כולל הדו"ח ה- 3 של מזכ"ל או"ם על פעולות בתחום הסיוע הטכני ופיתוח כלכלי 28.12.49 )
ג-5443/12 12/1/1949 התקנת טלפונים במשרדי הממשלה – כללי הועדה להסדר השימוש בקווי טלפון ישירים שברשות משרדי הממשלה – הודעת מינוי  דו"ח; חוזרים של מנכ"ל משרד הדאר ואחרים  רשימת עבודות להתקנת הטלפונים ומספר הטלפונים הרשמיים בדירות פרטיות של עובדי הממשלה  חשבונות של הוצאות התקנת הטלפונים; חילופי מכתבים ( התקנה  קווים  תשלום עבור ההתקנה וכו' )
ג-343/10 12/1/1949 חומר לפרסום ברשומות – 15/1/49 – 28/12/49 מס' 360 – 290 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-332/46 12/1/1949 דברי העתונות על צה"ל
ג-339/23 12/1/1949 טלפונים במשרדי הממשלה (רשימת המשרדים באנגלית)
ג-334/62 12/1/1949 שדה התעופה בלוד התכתבות אודות הסיור בו
ג-329/18 12/1/1949 הדבקת מודעות וכרזות במשרדי הממשלה
גל-46775/2 12/1/1949 קרן השואה כללי תשלומים לקרנות השואה  קרן הלוואות  פיקדונות לקרן השואה ועוד
גל-3981/70 12/7/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק – תכנית בניין ערים ואישורה על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכפר סבא; התכנית מיועדת לטובת שיכון עולים; הודעת הרשאה למתן תוקף והפקדת תכנית הבנייה ברשימות. עוד בתיק – תשריט מפה – תכנית הבנייה בכפר סבא.
גל-3981/68 12/8/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק מפה של תכנית מפורטת מס' 34  גוש 6428 – כפר סבא.
גל-3981/69 12/8/1949 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק תכנית בניין ערים מפורטת מס' 35  גוש 6434  חלקה 10 – כפר סבא.
ג-6153/18 12/16/1949 לשכת המנכ"ל – מחנות עבודה ותנאים סוציאליים לשכת המנכ"ל – מחנות עבודה ותנאים סוציאליים.
ג-4132/2 12/27/1949 חטיבת-מזון – בעיות צנע והסברה כרך א' שיפור סדרי אספקה וחלוקתה מדיניות הקיצוב (צנע) ; קיצוצים בחלוקות ובמכסות מזון
ג-4150/22 12/27/1949 חטיבת-מזון – וופלים ייצור עוגיות וופלים הקצבת חומרי גלם; מכסות
גל-3982/3 1/1/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא התכתבות בנוגע להקמת שיכון עולים בכפר סבא
ג-5457/15 1/1/1950 רישום פטנטים ע"י המועצה המדעית – תיק מס' 1 – חלק א' נוהל רישום פטנטים מטעם המועצה המדעית 25.12.51  תזכיר הרשם הכללי ורשם הפטנטים למנהל המועצה וחוות-דעת של היועץ המשפטי למשרד רה"מ בנדון 30.9.51; זכרונות-דברים מפגישות 22.1.52 – 28.12.53; הסכם בין המועצה המדעית לאוניברסיטה העברית לשם ביצוע משותף של המחקרים 23.10.53; הסכם בין חברת מפעלי ים המלח לבין ד"ר ר. בלוך ופ. ירון בדבר סידורי רישום הפטנטים והסכמים אחרים בנדון; כתב פטנטים  תקנות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5459/21 1/1/1950 דיור משרד ראש הממשלה – המועצה המדעית זכרונות-דברים וסיכומי פגישות וישיבות 3.10.52 – 2.12.54; חוזה שכירות בין הממשלה לבין מפעלי ים המלח בדבר השכרת מעבדות ותעודת העברת המעבדות ממשרד הבטחון למועצה המדעית; תזכיר על שיכון משרדי המועצה בקריה  הערכת ההוצאות וריכוזי הערכות; תזכירים  חילופי מכתבים
ג-5473/19 1/1/1950 ועדת הבחינות הציבורית להעלאות ומינויים בשרות הממשלה החלטות הממשלה בדבר תקנות למילוי משרות פנויות בשירות הממשלה 22.11.49  בחינות למילוי משרות ומינויים למנגנון הממשלה; פרטי-כל מישיבות ועדת השרים לעניני מנגנון 30.7.50  5.12.50; פרטי-כל מישיבות ועדת הבחינות הציבורית 9.11.50 – 13.6.51; הצעות כללים לשיטת העלאות ומינויים בשרות הממשלה  תקנות לבחינות; הודעת מינוי  חוזרים  תזכירים  חוות-דעת  חילופי מכתבים וכו'
ג-5380/21 1/1/1950 בריל  E.J. Brill – הזמנת ספרים ע"י ראש-הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן-גוריון  ) הזמנות ספרים מהוצאה לאור וחנות ספרים בריל  ליידן  הולנד – התכתבות בין משרד ראש-הממשלה לשדה-בוקר  שגרירות ישראל והוצאה לאור בעניני ספרים ותשלומים; מכתבי לואי ואישור; חשבונות  קבלות  קטלוגים
גל-59252/6 1/1/1950 באקה אל גרביה מסגד
ג-5474/10 1/1/1950 הכרזות על משרות פנויות במשרדי הממשלה הודעות נציבות המנגנון ( נציבות שירות המדינה ) על המכרזים במשרדים שונים  חוזרים  רשימת המשרות; תזכיר הנציב לראש-הממשלה בדבר המכרזים עם נספחים 26.11.57; הודעות משרד הבריאות
ג-5474/22 1/1/1950 צמצום מנגנון הממשלה – הקפאת תקנים – חלק א' החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני פנים ושרותים בדבר אישור עובדים חדשים ובדיקת המנגנון הממשלתי 19.10.52  פיטורי עובדים במשרדי הממשלה  דו"ח הועדה ליעול ולחסכון  ועדות הקפאה במשרדי הממשלה 15.11.53  23.12.53 וכו'  הערות המשרדים ונציבות המנגנון  הודעת מינוי של ועדה לבדיקת המנגנון הממשלתי  פרטי-כל מישיבות הועדה ליעול ולחסכון 21.4.53  18.5.53; תזכירים  חוזרים  הודעות נציבות המנגנון  טבלאות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5463/11 1/1/1950 תקוני מכוניות – חלק ב' מחירון לעבודות מוסך של משרד התחבורה 1950 ( חוברת עם נספחים )
ג-5464/18 1/1/1950 מכוניות לפקידים נדרשים במשרד ראש הממשלה – ועדת הנגב פקיד נדרש י. צ'יז'יק – רכישת מכונית  בקשתו להחזרת מס מותרות  הערות; חילופי מכתבים בנדון
ג-5364/1 1/1/1950 סיוע טכני של או"ם ו-  USOM  –  חלק א' תכניות סיוע טכני ל- 1957  1958; רשימת בקשות משרד ראש-הממשלה לפרוייקטים  מילגות; הצעות למועמדים להשתלמות; תזכירים  חוזרים  שאלונים; התכתבות בין-משרדית בנדון ( כולל סקירה סטטיסטית על הסטודנטים ומשתלמים ישראלים בארה"ב וקנדה ב- 1954-5 )
ג-5469/11 1/1/1950 עובדי משרד החוץ  II חלק ב'  פ' – ת' חילופי מכתבים בעניני כלכלה  עניני עובדים  ענינים פרטיים וכו'; סקירת מר הוברד פולק מארה"ב בדבר מערכת שלטון אדמיניסטרטיבית של מדינת ישראל 12.48 וכו'
ג-5473/12 1/1/1950 הועדה הבינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל – פרטי כל פרטי-כל וסיכומי ישיבות הועדה הבינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל 29.1.50 – 9.6.53; הנוהל באישור המשלחות לחו"ל 13.4.53 וכו'
ג-5473/13 1/1/1950 הועדה הבינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל – בקשות ( לפי המשרדים והמוסדות ושמות האישים ) – בקשות לאישור נסיעות לחו"ל ומטבע זר  המלצות  הזמנות מחו"ל  תשובות ואישורי הועדה; רשימת קונגרסים בינלאומיים עם תאריכים ומקומות ( צרפתית )
ג-343/11 1/1/1950 חומר לפרסום ברשומות  – 8.2.50 – 15.1.50 מס' 430 -361 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-5379/27 1/1/1950 משלוח ספרים לרה"מ – א' – י' משלוח ספרים וחוברות לראשי-הממשלות דוד בן-גוריון ומשה שרת מאישים ומוסדות בחו"ל וארץ – מכתבים  מכתבי לואי ואישור; פרוספקטים וכו' ( לפי אלף-בית – אותיות א' – י' ואישים )
ג-10401/16 1/1/1950 בעיות השריעה במדינת ישראל בעיות השריעה במדינת ישראל מאת ד"ר חיים זאב הירשברג (לקוח מתוך "המזרח החדש"  כרך א'  חוברת ד'  ינואר 1950) ו"הוקף המוסלמי בישראל" מאת אהרון ליש.
חצ-5850/2 1/1/1950 שבתאי רוזן – יועץ משפטי – יומן רישום פגישות  ראיונות ישיבות.
פ-4690/8 1/2/1950 יומן אנקרה – חלק  מיומן הפעילות הדיפלומטית שכתב ציר ישראל בטורקיה (אנקרה) אליהו ששון בשנת 1950 – הדפסה מחודשת העתק תדפיס של חלק מיומן שכתב הציר באנקרה אליהו ששון החל מימי שליחותו הראשונים בבירה הטורקית. החומר כולל את פעילותו היומיומית  פגישותיו   הבעיות בצירות ובקונסוליה באיסטנבול  מינויו במקביל לציר לא-תושב בטהרן  מוערבותו בתחום התמחותו -היחסים עם מדינות ערב ועוד. התדפיס הוכן  כנראה  לקראת הוצאתו של היומן כספר והוא כולל דברי הקדמה שנוספו להדפסה המחודשת.
ג-5463/22 2/1/1950 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – לשכת הקריה החלטות ועדת הרכב הממשלתי 28.6.54  הצעת תקן של פקידים נדרשים לשנת 1951/52; בקשות להקצבה  החלפת רכב  תיקונים וכו'  תשובות ואישורים; נתונים על כלי רכב  חילופי מכתבים
ג-5479/14 2/1/1950 תשלומי אש"ל לעובדי משרד רה"מ הודעות נציבות שרות המדינה בדבר מכסות אש"ל לעובדי המדינה ומכסות דמי אש"ל בנגב  חוזרים של הנציבות והאוצר;חשבונות הוצאות נסיעה ואש"ל  רשימת הוצאות אש"ל של עובדים המועברים מתל-אביב לירושלים ויחידת סחר חוץ במרכז למיכון משרדי; חילופי מכתבים
ג-5483/4 2/1/1950 בדיקה רפואית – עובדי משרד ראש הממשלה – כללי חוזרים והודעת נציבות שירות המדינה בנוגע לבדיקות רפואיות  בדיקות רנטגן  מסקנות הבדיקות וכו'; רשימות עובדי המשרד המועמדים לבדיקות  חילופי מכתבים
ג-343/12 2/1/1950 חומר לפרסום ברשומות – 22.2.50 – 6.2.50 מס' 500 -431 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
ג-343/13 2/1/1950 חומר לפרסום ברשומות – 8.3.50 – 22.2.50 מס'566 -501 – חוקי עזר והחלטות עירוניות
חצ-2582/1 2/1/1950 חליפת מכתבים מדינית  הנציגות בקפריסין בתיק שיחות עם נציגי השלטון הבריטי בקפריסין
ג-441/14 2/15/1950 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – הצריכה – דו"חות חדשיים בתיק דוחות חודשיים על צריכה: דוחות על הצריכה הממשית של מצרכי מזון  לוחות השוואה בין הערך הכספי של סל המזונות לבין הערך התזונתי   דוחות הרכב הערך התזונתי של הצריכה לפי קבוצות מצרכים  דו"ח רשימת תצרוכת השיווק ועוד.
ג-5363/50 3/1/1950 סיוע טכני של או"ם ומומחים זרים – משרד ראש-הממשלה   חלק א' סיוע טכני של או"ם – בקשות לסיוע טכני; טפסים למשתלמים בחו"ל ומומחים מחו"ל בארץ; חוזרים  תכנית או"ם לסיוע; סקירות על אנשי או"ם במסגרת הסיוע  תולדות-חיים; הזמנות  התכתבות בנדון
ג-5398/4 3/1/1950 חוק הרשויות המקומיות ( פטור חיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה ) חוק הרשויות המקומיות ( שחרור חיילים ממס ) 1950 – הצעת חוק  הערות המשרדים ואגודת נכי מלחמה; חוק הרשויות המקומיות ( פטור החיילים  נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה ) 1951 – הצעת חוק  החלטת הממשלה  הערות המשרדים  תזכיר; חוק 1952 – החלטות הממשלה  פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לאישור חוקים 17.11.52  הצעת חוק; חוק 1953 – החלטת הממשלה  פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לחוקים 13.1.53  הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי ואישור
ג-5443/23 3/1/1950 J.T.A. [ Jewish Telegraphic Agency  – חשבונות ( חומר של מח' החשבונות ) חשבונות  דו"חות כספיים ומאזנים מפעולות הסוכנות הטלגרפית היהודית ( כללי  סניפים תל-אביב  ניו-יורק  לונדון  פריס)  הסכם בין הסוכנות לבין P.T.A. לגבי סידורים מתאימים להברקת ידיעות והפצתן ( עברית ) 19.10.50  חילופי מכתבים בנדון
ג-5463/21 3/1/1950 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – לשכת הנשיא החזקת מכוניות הנשיא חיים וייצמן והנשיא יצחק בן-צבי – בקשות ותשובות  חשבונות; חילופי מכתבים בדבר החזקה והחזרת מכוניות וכו' ( כולל דו"ח עבודת הנהג יוסף קפרא 2.52 )
ג-5462/24 3/1/1950 עבודות תרגום עבור משרד ראש הממשלה חוזר מחלקת המנגנון בדבר תרגום מכתבים בשפות זרות בצירוף רשימת עובדי משרדים שונים – בעלי שפות שונות; חילופי מכתבים עם משרדים אחרים בדבר תרגום מערבית וכו' ( כולל בקשות נציבות שרות המדינה בדבר עריכה לשונית של חוברת הדרכה )
ג-5434/11 3/1/1950 משרד הבטחון חוברת האגף ליחסי ציבור על מבנה המשרד  דו"ח מחלקת השיקום לשנת 1953/54  תזכיר של המטה לייעוץ כלכלי בדבר פעילות מחלקת האספקה של המשרד; הודעות  הוראות  חוזרים  חילופי מכתבים וכו' ( כולל עלון מינהל ההסברה על משרד הבטחון "בטחון – פשוטו כמשמעו" )
ג-5367/13 3/1/1950 יום העצמאות – חומר של מח' החשבונות הוצאות יום-העצמאות – הצעת התקציב ותקציב ההוצאות; חשבונות שונים  דו"חות על הוצאות  מקדמות וכו'  מסמכים כספיים אחרים; התכתבות משרד רה"מ עם משרדי הממשלה  עיריות תל-אביב וחיפה בנדון
ג-343/14 3/1/1950 חומר לפרסום ברשומות – 26.3.50 – 8.3.50 מס' 628-562
ג-332/6 3/1/1950 משרד האספקה והקיצוב מבנה
ג-332/50 3/1/1950 הדפסת חוברות ע"י משרד הממשלה בבתי דפוס פרטיים התכתבות בנדון
ג-329/22 3/1/1950 בקשות  חוזרים של מוסדות ופרטיים התכתבות עם מערכת "הארץ"  ספרי מסחר בישראל בע"מ בענין קבלת אינפורמציה על משרדים ממשלתיים
ג-441/17 3/1/1950 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – לוח אבות המזון ערכי תזונה במצרכי המזון שבתפריט הצנע – לוחות מצרכים (מוצרי חלב  בשר ודגים  סוכר וממתקים  פירות וירקות  ביצים  קטניות  קמח ועוד)  וערכם התזונתי (אבות מזון  ויטמינים ומינרלים) והקלורי. טבלאות ערכי תזונה של הצריכה הממוצעת לנפש ליום על פי תקופות  לוחות השוואתיים לפי חודשים  גרפים ועוד.
חצ-2469/8 3/1/1950 הסברה בארה"ב
גל-46774/16 3/7/1950 פסולת [מיחזור] ארבל התכתבויות בעניין מיחזור פסולת – ניצול צמחים לסיבים כחומר גלם לתעשיית הטקסטיל  ניצול פסולת נייר לתעשיית הקרטון  ניצול קופסאות פח לייצור תעשייתי  סחר בגרוטאות ברזל ועוד.
גל-14160/3 3/27/1950  השר משה חיים שפירא – ועדת שרים – תקציב לפיתוח לשנת 1950/51 התכתבות בנושא הצעות תקציב הפיתוח ובניה מכספי הפיתוח לשנת 1950/51.
ג-812/5 3/30/1950 בתי-ספר יסודיים/ פיקוח בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לבתי ספר יסודיים: בתי ספר לנערים עובדים  ציוד וריהוט לבתי ספר  משכורות מורים  דו"ח ביקור בבית הספר במגדל  נתונים על מורים ותלמידים  פתיחה והקמה של בתי ספר ומוסדות חינוך ועוד.
ג-4769/3 4/1/1950 עניינים דתיים של המוסלמים התכתבות בנושאי נישואין  גירושין  פטירה  ירושות (המשל בתיק 4)
ג-5462/16 4/1/1950 סדרי העברת הדואר למשרד ראש הממשלה חוזרים בדבר סדרי שמוש ומשלוח הדאר  דאר רשמי ופנימי  הצעות בדבר קשר מכתבים תל-אביב – ירושלים 21.10.52 ולייעול החתמת דאר יוצא במשרדים ממשלתיים 7.53; חילופי מכתבים ( העברת דאר  משלוחים בשבתות וחגים  סידורי דאר וכו' )
ג-5464/1 4/1/1950 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – ועדת הנגב בקשה להקצבת מכונית  תשובת ועדת הרכב; הצעת תקן כלי-רכב ממשלתיים לשנת 1951/52  הודעות על הקצבה והעברת כלי-רכב  נתונים; חילופי מכתבים
ג-2638/5 4/1/1950 בחירות ומינויים – מועצה מקומית פרדס חנה בחירות ומינויים – מועצה מקומית פרדס חנה
גל-2377/2 4/1/1950 המחלקה המוסלמית – וקף קצר אל-מזרעה התכתבויות בנוגע לקצר אל-מזרעה  הבית אשר שימש את הבהאא אללה  מייסד הדת הבהאית: חוזי השכירות שנחתמו בין הנהלת ההקדשות המוסלמים לשוגי אפנדי רבאני  ראש העדה הבהאית העולמית תרשים המבנה  גובה דמי השכירות ועוד.
ג-4727/21 4/6/1950 האגף לענייני הדת במדינה – בית-כנסת במחנה עולים ב' פרדס-חנה בתיק התכתבות בנוגע להקמת בית כנסת במחנה עולים ב'  פרדס חנה.
ג-5427/23 5/1/1950 הועדה להבטחת המשך לימודיהם של משוחררי צ.ה.ל. – העתקים ממכתבים יוצאים לפי מספרים סידוריים חומר חסר – על-גבי העטיפה רשום – ראה תיק 5435/12 ( 5427-22 )
ג-5459/4 5/1/1950 דיור משרד ראש הממשלה – לשכת הנשיא תיאור קרקעי של מגרש החניה ע"י לשכת הנשיא 8.11.57  חילופי מכתבים ( מגרש חניה  עבודות פיתוח  תקציב )
ג-5459/23 5/1/1950 דיור המכון הגיאולוגי – פרשת לוין – ברנד זכרון-דברים בין המכון ועו"ד נח ברנד בדבר מכירת דירה ברח' המלך ג'ורג' 4.8.50; החלטות מנכ"ל משרד רה"מ י. לוי וועדת התלונות נגד מזכיר המכון שלמה לוין  פרטי-כל הועדה 18.1.51; חוות-דעת של היועץ המשפטי למשרד רה"מ בנדון  דו"ח פינוי דירה; תזכירים  תלונות  חשבונות  דו"חות בנקים; חילופי מכתבים וכו'
ג-5456/12 5/1/1950 בקורת מבקר המדינה – המועצה המדעית ביקורת מבקר המדינה – ממצאי בקורת 14.3.56  15.6.59  גליונות בירור והמשך לגליונות  גליון שאילתא  מכתבי הבהרה  רשימת ליקויים  דו"ח מסכם 14.5.54; תשובות והערות המועצה ומשרד רה"מ  התכתבות עם משרדי רה"מ והאוצר בנדון; מסמכי המועצה ( החלטת הממשלה  סיכומי דיונים והחלטות  מחקרים וכו' )
ג-5457/9 5/1/1950 המכון הגיאולוגי תזכיר 12.6.52 והחלטת הממשלה 22.6.52 על המכון הגיאולוגי  החלטת המועצה המדעית ודו"ח מבקר המדינה אודות המכון; דו"חות מישיבות עובדי המכון 10.5.50 – 11.11.51; דו"ח על פעולות המכון בשנים 1949 – 1950 ודו"חות בנושאים שונים ( עבודות גיאולוגיות  חדר השרטוטים וארכיון הקידוחים וכו' ); חילופי מכתבים
ג-5443/19 5/1/1950 הנהלת חשבונות לאישור הוצאות במשרדים הצעת החלטה והחלטת הממשלה בדבר הסדר הנהלת הכספים והחשבונות במשרדי הממשלה 21.8.50  תזכיר ד. אריאן בדבר הנהלת החשבונות ואישור הוצאות במשרדים 21.5.50; חילופי מכתבים בנדון
ג-5434/13 5/1/1950 קצין מקשר למשרד התחבורה מטעם משרד הבטחון חילופי מכתבים בדבר הצבת קצין המטכ"ל כקצין המקשר למשרד התחבורה
ג-5362/1 5/1/1950 משלוח ספרים למשרד רה"מ הזמנות ספרים  תשובות; מכתבי אישור הקבלה ( לפי אלף-בית )
ג-5394/8 5/1/1950 חוק שרות מילואים ( תגמולים ) ( תשלום עבור שרות בחיל המילואים )  – חלק א' חוק לתיקון חוק שרות מילואים ( תגמולים ) 1951 – החלטות הממשלה  הצעת חוק; חוק 1952 – החלטת הממשלה  הסתייגויות  הצעת תזכיר  הצעת חוק; דו"ח והמלצות הועדה לקביעת השכר למשרתים בחיל המילואים  הצעה להעלאת התשלומים לחיילים בשרות חיל המילואים  טבלת חלוקת התשלומים; מכתבי לואי
ג-5473/7 5/1/1950 הועדה הבינמשרדית לנסיעות פקידים לחו"ל – דו"חות על פעולות הועדה הועדה הבינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל – החלטת הממשלה 15.3.51  דו"ח על פעולות הועדה 18.12.50  רשימות שונות של הפקידים שנסיעותיהם אושרו ע"י הועדה בתקופות שונות בין 10.8.49 ל- 31.1.52 והפקידים שנסעו ללא אישור
גל-3982/9 5/11/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא תב"ע 49  תיקון לתכנית המתאר (הרחבת אזור מגורים)  גוש 6428  6431  כפר סבא – פרסום התכנית ומתן תוקף. מצורף תשריט.
ג-5462/21 6/1/1950 סדרי עבודה במשרד ראש הממשלה סדרים במשק משרד רה"מ – סיכום שיחה 9.6.50; חוזרים  הוראות ונוהלים בדבר סדרי עבודה ביחידות ואגפים שונים של המשרד  הסדר תשלומים חדש – פירוט הסעיפים עם סכומים 23.3.56; דיווחי קצין הבטחון ואחרים בנדון  חילופי מכתבים וכו'
ג-5820/2 6/1/1950 המחלקה לעדות נוצריות – בתי-דין נוצריים
ג-5390/6 6/1/1950 חוק לתיקון פקודת המשפטים הממשלתיים חוק לתיקון פקודת המשפטים הממשלתיים 1950 – הצעות חוק עם דברי הסבר; חוק 1951 – הצעות חוק של חבר-כנסת חנן רובין וסיעת מפ"ם; חוק 1957 ( 1958 ) – הצעת תזכיר  תזכיר  הצעות חוק  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה  רשומות
ג-5468/7 6/1/1950 חוזרים לאגפים והמחלקות של משרד ראש הממשלה מטעם המזכיר הכללי של משרד רה"מ י. לוי חוזרים והוראות המזכ"ל  הודעות המזכירות הכללית מס' 14 – 19; בקשות  אישורי קבלה
ג-5468/17 6/1/1950 הרשאת חתימות על טופסי תשלומים חוק נכסי המדינה 1951 – הודעה על הרשאה – הצעת החלטה; הודעות על זכויות חתימה  ביטול ושינוי בעניני ניהול עובדים  חתימה על חשבונות  מכתבים  משיכת כספים וכו'; רשימות עובדים מורשים  דוגמאות חתימה  סיכומי שיחות  חילופי מכתבים
ג-5443/5 6/1/1950 עזרה ראשונה במשרדי הממשלה בקשות לאספקת ציוד עזרה ראשונה והודעות על משלוח עזרה  ארונות עזרה ראשונה וזריקות חיסון; רשימת הבנינים של משרדי הממשלה לחלוקת ארגזי עזרה ראשונה  רשימת הארונות והציוד; הודעות נציבות המנגנון  חילופי מכתבים בנדון ( כללי ולפי המשרדים )
ג-5405/9 6/1/1950 חוק הפיקוח על המצרכים ועל השירותים – חלק א' חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 1950 – הצעת חוק; חוק 1951 – הצעת חוק ( נוסח לקריאה ראשונה )  הצעת חוק; מכתבי לואי
גל-7307/6 6/6/1950 מחלקת התיירות – קורת גג לעובר אורח מנרה מכתב ומכתב נלווה בנוגע להלוואה להקמת קורת גג לעובר אורח בקיבוץ מנרה.
ג-844/37 6/13/1950 אילניה (סג'רה) חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים למנכ"ל  למחלקה לחינוך חובה במשרד החינוך  לועד הכפר אילניה (סג'רה)  למועצה החקלאית הפרטית בנושאים שונים: השתתפות באחזקת גן הילדים  רישום ילדים לגן הילדים  משכורת הגננת ועוד.
גל-3982/11 6/18/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק תכנית בניין ערים מפורטת מס' 52  גוש 6428 – כפר סבא.
גל-1135/9 6/21/1950 בן זכאי יבנה ג' בתיק – התכתבויות הנוגעות לרישום תלמידים לזרם החינוך – המזרחי במושב בן זכאי (יבנה ג);  דוח רישום תלמידים לזרם המזרחי במושב; רשימת ילדי הגן; רישום ילדים לפי חוק לימוד חובה – נוהל הרישום ותוצאותיו; התכתבויות עם רשות החינוך המקומית בעניין תוצאות רישום לשנת הלימודים תשי"ב – 1952; פתיחת מוסד לנערים עובדים במושב בן-זכאי.
ג-5422/12 7/1/1950 חוק נכסי גרמנים – חלק ב' חוק נכסי גרמנים 1950 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק – מינוי מועצת האפוטרופסות לנכסי גרמנים – נוסח  החלטת הממשלה  חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה
ג-5810/3 7/1/1950 המחלקה לעדות נוצריות – נישואי נוצרים כרך א'
ג-5447/20 7/1/1950 דו"ח למשרד הביקורת ( חומר של מח' החשבונות ) משרד מבקר המדינה – ביקורת משקית – נתונים על מספר עובדי הממשלה  30.7.50; רשימות העובדים – משרד ראש-הממשלה על אגפיו  לשכת נשיא המדינה
ג-5456/1 7/1/1950 המועצה המדעית – חלק א' זכרון-דברים מישיבות עם מנכ"ל ומזכ"ל משרד רה"מ  מסקנות והחלטות המועצה 3.7.50  11.3.51; תכנית עבודות המועצה 17.7.51; דו"חות פעולה לתקופה עד 31.3.51 ( אנגלית ) ובחדשים 1.52 – 4; תקציב המועצה לשנת 1952/53; דו"ח ביקור של פרופ' ש. סמבורסקי בלונדון 24.12.52; תזכירים  תרשימים  חילופי מכתבים ( כולל מכתב של סמבורסקי ל- ? מ- 8.10.47 – אנגלית )
ג-339/37 7/1/1950 זכות עדיפות למברקים ומכתבים  מברקים פרטיים שנשלחו בדואר רשמי התכתבות בנדון
גל-49924/11 7/9/1950 מזור מושב מזור מושב עובדים  אגודה שיתופית. ביקורת על המאזנים  פרוטוקולים ועוד.
ג-316/39 7/24/1950 שירותי המודיעין – הסברה בחו"ל התכתבות בענין נסיעות לחו"ל; 5/1950 – 10/1950; התכתבות בענין הסברה בחו"ל 5/1951 – 10/1951
ג-4738/27 7/24/1950 מחנה עולים פרדס חנה ב בתיק התכתבות בנוגע לבית כנסתבפרדס חנה והכנסת הוצאותיו לתקציב המועצה הדתית  הקמת בית טהרה ועוד.
ג-5424/18 8/1/1950 פרסומים ברשומות – חלק ב' מכתבי לואי של משרד ראש-הממשלה למשלוח הצעות חוק וחוקים לצורך פרסומם בחוברות "הצעת חוק" ו"ספר החוקים"; חילופי מכתבים בנדון
ג-5476/2 8/1/1950 רשימות עובדי משרד ראש הממשלה – הקבועים והזמניים ( כללי ולפי האגפים והמחלקות ) – רשימות עובדי משרד רה"מ – קבועים וזמניים עם תיאור תפקידיהם  מכתבים ( כולל רשימת מאזן חופשה של עובדי לשכת הקריה ל- 1.10.50 )
ג-5480/6 8/1/1950 דמי נציגות לפקידי משרד ראש הממשלה חוזר מחלקת המנגנון בדבר דמי נציגות 14.8.50; בקשות והמלצות לדמי נציגות  החלטות הועדה ( אישורים ) לדמי נציגות ( הועדה המוסמכת לאשר דמי ייצוג לעובדי הממשלה )  רשימות עובדים; חילופי מכתבים
ג-5394/5 8/1/1950 תקנות שעת חרום – הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו – חלק א' תקנות שעת-חירום בדבר רישום הציוד  בדיקתו והערכתו לשעת-חירום – הצעה; תקנות לשעת-חירום ( הוראות בדבר רישום ציוד וגיוסו ) 1950 – הודעה על מינוי פוקדים; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום ( רישום ציוד וגיוסו ) ( תיקון ) 1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957 ( + מס' 2 ) – החלטות הממשלה  הצעות חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי וכו'
ג-326/12 8/1/1950 המכון למחקר חברתי שמושי תכנית בדיקת משרדי ממשלה
גל-6959/45 8/3/1950 מוסדות דת בישובים – פרדס חנה בתיק התכתבויות בנוגע לבית הכנסת הפרדס חנה ותיקצוב הפעילות והציוד לבית הכנסת.
ג-5374/12 8/10/1950 רה"מ דוד בן גוריון – רפורטז'ה יום בחיי ראש-הממשלה הצעות להכנת כתבה עתונאית "יום אחד מחיי ראש הממשלה" (רפורטז'ה) של אדגר הירשביין ושל אורי אבנרי (עמוד 30) וראיון לתכנית טלויזיונית של NBC ( בלה קורניצר ) כו' – התכתבות עם לשכת עתונות ירושלים  קצין עתונות בשגרירות בארה"ב ואחרים בנדון ( כולל לוחות זמנים שבועיים של ראש-הממשלה )
ג-6178/18 8/14/1950 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – שכר עבודה לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – שכר עבודה.
גל-6324/2 8/14/1950 מושב בן-זכאי תיק של משרד הדתות – בתיק התנהלות מושב העולים בן-זכאי מבחינה דתית; סידור ענייני השחיטה במושב; תשלומי שכר לשוחט; פירוט התקציבים מאת הוועדה התקציבית במשרד הדתות לטובת הצרכים הדתיים במעברות ובמושבי העולים; מתן שם קבע למושב העולים יבנה ג' ד' לבן זכאי; אישורי מתן ההקצבות  דו"ח וכרטיס ביקור; התכתבות וכו'.
גל-14943/32 8/15/1950 אורן ישראל  בית חליסה חיפה בתיק מסמכך אודות שינוי שמם של פניבש סנדור וציפורה ל-אורן ישראל וציפורה. כמו כן בתיק חוזי שכירות לחדר בבית חליסה בחיפה  הנכס שייך לנכסי ההקדשות (הווקף).
גל-3982/15 8/27/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא תכנית בנין ערים מפורטת מס' 57.
ג-5442/21 9/1/1950 טיפול בנוהל קבלת רשיונות יבוא ויצוא הצעות לנוהל חדש ( "פרוצדורה" )  דו"ח הועדה לחקר הנוהל בקבלת רשיונות יבוא ויצוא 18.12.50 ודו"ח מבקר המדינה על נוהלי רשיונות יבוא 1.7.53 ( אנגלית )  תקנות לגבי הסברים לפונה בבקשה לרשיונות יבוא; חילופי מכתבים בנדון ( כולל טפסים לדוגמה – בקשות לרשיונות יבוא ויצוא  דו"חות  הצהרות  תעודות-משלוח וכו' )
ג-5434/16 9/1/1950 עניני משרד הבריאות מועצת הבריאות – הצעות להקמת המועצה ותקנון המועצה  החלטת הממשלה  רשימות חברי המועצה; מינויי מנכ"לים – חוות-דעת של נציב שרות המדינה למינוי מנכ"ל ובעלי תפקידים בכירים אחרים  החלטות הממשלה; דו"חות על פעילות המשרד 6.49 – 9.50  שנת 1954; פרטי-כל מישיבת הועדה לעניני אשפוז בבית-החולים אסותא 22.6.51 וכו'; חילופי מכתבים ( כולל מכתב פרידה של המנכ"ל ד"ר ח. שיבא מעובדי המשרד)
ג-5457/12 9/1/1950 משק המועצה המדעית דו"ח מסכם על פעולות המועצה בשנים 1949 – 1958; דו"ח מבקר המדינה מס' 5 בנוגע למועצה  תשובות המועצה  התכתבות עם משרדי הממשלה בנדון  הודעות הסמנכ"ל וכו'; דו"ח הועדה לחקירת אבדן ספרים מספרית המועצה  זכרון-דברים מישיבה 5.8.56  רשימת הספרים; הצעת המועצה בדבר רישום ספרי אינונטר ומלאי והוראה על "מבצע האינונטר"; טפסים  חילופי מכתבים
ג-5453/17 9/1/1950 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי – חלק א' הצעת מבנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי מאת פרופ' ר. בקי  תכניות העבודה ותקציב הלשכה לשנת 1952/3; סיכומי ישיבות בדבר מבנה הלשכה ודירוג עובדים והעברת שירותים סטטיסטיים של האוצר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה 23.11.52 וכו'; הצעות להסדר וריכוז השרות הסטטיסטי הממשלתי ולתקנים למדורים שונים  רשימת פרסומי הלשכה מהקמת המדינה עד 31.3.52  30.6.52; תזכירים  חוזרים  טבלאות סטטיסטיות  חילופי מכתבים
ג-5460/12 9/1/1950 רשום האינונטר באגפי משרד ראש הממשלה ובקורת המלאי – חלק א' תכניות למבצע ספירת הרכוש השנתית במועצה המדעית  רשימת הציוד ( "אינונטר" ) באגפי המשרד; הצעות עוזר ראשי למינהל בדבר רישום האינונטר 27.10.58 והמלאי 26.11.58 במשרד רה"מ  הערות הנציבות להצעתו  חוזרי אגף החשב הכללי באוצר בדבר רישום האינונטר ופיקוח על המלאי; תזכירים טפסים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5460/13 9/1/1950 רשום האינונטר באגפי משרד ראש הממשלה ובקורת המלאי – חלק ב' הצעת עוזר ראשי למינהל בדבר רישום מלאי במשרד רה"מ 25.11.58 והערות להצעה  תכנית מבצע ספירת המלאי במשרד לשנת 1958/59 ותכנית ביקורת לתקופה 11.59 – 3.60; ממצאי בדיקות באגפי המשרד  מסקנות הועדה לבדיקת מלאי בלשכת הנשיא וכו'; הערות המרכז למיכון משרדי בדבר כרטסת התושבים 6.8.59 וחומר המרכז לועדה הבין-משרדית להעברת כרטסת התושבים 15.5.62; חוזרים  הודעות מינוי לועדות  טפסים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5463/13 9/1/1950 צמיגים למכוניות ממשלתיות ופקידים נדרשים חוזרים בדבר צמיגים למכוניות ופקידים נדרשים  חלוקתם  אבובים ומצברים וכו'; רשימות המכוניות של פקידים נדרשים במשרד רה"מ ואגפיו; חילופי מכתבים בדבר צמיגים והקצבתם לרכב ממשלתי וכו'
ג-5437/9 9/1/1950 דו"חות חדשיים מטעם משרד העבודה והביטוח העממי – כרך ב' דו"חות חדשיים על פעולות המשרד 8.50 – 8.51 וכו' ( כולל דו"ח שנתי של מחלקת המדידות במשרד 1.4.50 – 1.4.51 – חוברת )
ג-5468/8 9/1/1950 פגישות המזכירים הכלליים של אגפי משרד רה"מ פרוטוקולים מישיבות מזכירי האגפים 7.11.50  6.3.51; הזמנות  סדרי-יום  רשימות תפוצה  חילופי מכתבים
ג-5380/47 10/1/1950 הזמנת ספרים ע"י ראש הממשלה – אנטיקה Antiqua הזמנת ספרים עבור ראש-הממשלה דוד בן-גוריון משרות ספרים Antiqua ( ספרים עתיקים )  אמסטרדם  הולנד – קטלוג עם תיאור
ג-5421/16 10/1/1950 חוק הדרכונים – חלק א' חוק הדרכונים 1950 – הצעת חוק; חוק 1951 – הערות  הצעת היועץ המשפטי לממשלה לניסוח סופי  הצעת חוק; חוק 1952 – הצעת חוק  הסתייגויות  הצעות לתיקונים  חוק – רשומות; התכתבות בנדון
ג-5459/3 10/1/1950 דיור משרד ראש הממשלה – לשכת הקריה רשימת מצאי לשכת הקריה במגרש הרוסים לקראת העברתה לבנין 1 בקריה  חשבונות עבור שכר דירה בבנין ניקולאי במגרש הרוסים; חילופי מכתבים וכו'
ג-5459/22 10/1/1950 דיור המכון הגיאולוגי סיכום הסדר בדבר העברת המחלקה הגיאולוגית מבנין ג'נרלי למסדר סנט-ג'והן 24.7.51  שרטוט בית-חולים ( דרך בית-לחם ) 14.6.51  חשבונות ועניני הקצבה  רשימות מצבת עובדים  הודעות  חילופי מכתבים
ג-5479/11 10/1/1950 עובדי המכון הגיאולוגי הצעת תקן 29.3.51; רשימות עובדים 30.4.51 – 30.6  דרגות  רשימות עובדים לתשלום משכורות ( קבועים  זמניים  חלקיים ) וכו'; בקשות  הודעות  תזכיר  חילופי מכתבים ( כולל תרשים מבנה המכון )
ג-5480/9 10/1/1950 חופשות עובדי המועצה המדעית הצהרות של עובדים שונים על חופשות מנוחה ומחלה  הודעות על הצהרות
ג-5482/5 10/1/1950 שחרור פקידים משרות מילואים חוזרים של הממונה על יחסי ציבור במשרד הבטחון בדבר הגשת בקשות לדחית מילואים ותעודות שחרור; בקשות וערעורים של משרד רה"מ בדבר דחית שרות מילואים לעובדים שונים של המשרד ואגפיו  תשובות צה"ל  רשימות עובדי שירות השידור המחויבים ליציאה למילואים; חילופי מכתבים
ג-341/37 10/1/1950 שווק מוצרי הנעלה והלבשה באזורים הערביים התכתבות בנדון
ג-5460/21 11/1/1950 רשום האינונטר ובקורת המלאי – המועצה המדעית רשימת ציוד בירושלים 1.1.51  רשימת האינונטר של המועצה 17.4.52  28.2.54 ( ע"ח תקציב המחקרים )  רישום המלאי לשיטת הכרטיסים ולמבצעי מחקרים; חילופי מכתבים
ג-5463/8 11/1/1950 אספקת דלק למכוניות משרד ראש הממשלה חוזרים של החשב הכללי בדבר אספקת דלק  הוראות האוצר בדבר תלושי דלק למכוניות לשכת המנכ"ל 5.5.58  הודעת מינוי לועדה לבקורת תלושי דלק שיצאו מכלל השמוש מ- 1.1.52 עד 31.3.52; חילופי מכתבים ( אספקת דלק  מקרים של אובדן תלושי דלק וכו' )
ג-5436/9 11/1/1950 משרד המסחר והתעשיה – המחלקה לפרסומים כלכליים הצעה לתקציב של המחלקה לפרסומים כלכליים לשנת 1952-53; סכום עבודתה של ועדת משנה למרפא  מרגוע וטיול ליד ועדת ים-המלח וחבלו  כתב-עת "עתיד כלכלי של הבירה בשנת העשור" ( אנגלית ) – תמצית הקדמה  תוכן הענינים; גליונות של Israel Economic Bulletin ועלונים כלכליים אחרים וכו'; חילופי מכתבים בנדון ומכתבי לואי
ג-5449/6 11/1/1950 משרד ראש הממשלה – ענינים כלליים הצעת תכנית ביקור ראש-הממשלה משה שרת באגפי המשרד 22.9.54  הוראות מחלקת הכספים על מינוי מר ח. צינזן כאחראי על ביצוע בקורת פנימית ( ביקורת אגפים ) 9.1.57 וממצאי הביקורת 21.2.57  סקירה על מבנה ארגוני של הגזברות 25.2.53; חילופי מכתבים ( סידורים פנימיים במשרד  העברת משרדים מחוזיים לנצרת  התנצלות חברת דובק על צילום פרסומת וכו' )
ג-5374/4 11/1/1950 רישום הממשלה בספר הזהב מפעל של קרן הקיימת לישראל להרשמות בכרך מיוחד של " ספר הזהב " ( ספר המדינה ) – התכתבות מזכירות הממשלה ומשרד רה"מ עם ק.ק.ל. בדבר שימוש בסמל המדינה בנדון; תכתובת בדבר הרשמת ממשלת ישראל בספר הזהב של ק.ק.ל. ע"י משרדים ומוסדות שונים בארץ וחו"ל  מכתבי לואי
גל-7293/36 11/27/1950 משה כהנא בתיק אישורים שניתנו למשה כהנא לייבוא חומרי גלם בתחום החשמל.
גל-3983/3 11/29/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר סבא בתיק – אישור תכנית בנייה בכפר סבא; תכנית בניין ערים מפורטת ע"ש 'משכנות' – פורסמה למתן תוקף על-ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה; הודעה בדבר בדבר הפקדת תכנית מפורטת ללא התנגדויות.
ג-5410/17 12/1/1950 תקציב 1951-2 – חלק א' חוק התקציב ( אפריל – יולי 1951 ) 1951 – הצעת חוק; חוק ( אפריל – ספטמבר 1951 ) 1951 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( אוקטובר – דצמבר 1951 ) 1951 – חוק – רשומות; חוק התקציב לשנת 1951/52 – 1951 – החלטות הממשלה  הצעת חוק; הצעת תקציב  אומדנים וכו'; מכתבי לואי
ג-5442/26 12/1/1950 שעות עבודה במשרד ראש הממשלה חוזרים והוראות בענין שעות העבודה במשרד ובאגפים השונים  הודעות נציבות המנגנון והמזכירות הכללית; תזכירים  חילופי מכתבים בנדון ( כולל תכנית העבודה ב"חדשות" של שידורי ישראל 7.1.51 – 15.1 )
ג-5459/5 12/1/1950 דיור משרד ראש הממשלה – הגנזך והספריה סיכום שיחה 13.8.54 וזכרון-דברים מפגישה 19.1.55 בדבר דיור לגנזך  דו"ח ביקור בגנזך 28.10.54 ( תיאור הבנינים והחומר ); הערכה תקציבית בדבר התקנת מבנה זמני ופירוט ההוצאות בנוגע להעברה לירושלים ועבודות פיתוח; תזכירי מנהלת הגנזך גב' סופיה יודין בדבר העברת הגנזך מתל-אביב לירושלים 3.9.52 – 20.6.54; חילופי מכתבים
ג-5482/17 12/1/1950 תנאי עבודת חניכים במשרד ראש הממשלה חוזר נציבות שירות המדינה 17.6.55  הודעות הנציבות והמשרד בעניני חניכים ( בחינות ומשכורת ); תכנית בחינות החניכים לעליה לשלב העליון של דירוגם בתקשי"ר 17.4.56  רשימות החניכים; טפסים  חילופי מכתבים
חצ-338/4 12/1/1950 לשכת הסברה
ג-5376/11 12/1/1950 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – התענינות בספרות עתיקה התעניינות של בן-גוריון בפילוסופיה ( הודית  בודהיזם  אפלטון  שפינוזה ועוד ) – מאמרו B.G.'s views on Philosophy and Science; התכתבות עם אנשי מדע  משרד החוץ ונציגויות בחו"ל בדבר רכישת ספרים בנושא  פרסום מאמרו בעתון יווני וכו'
ג-5439/7 12/1/1950 עדיפויות בבניית משרדי הממשלה עדיפויות בבניה ופיקוח על המלט – החלטת הממשלה; סקר אזורי בשטח הבניה  מסמכי הערכה על הוצאות לבניית הבנינים ושטח משוער הדרוש לפקיד  בנינים בשלבים שונים של תכנון וביצוע ( טבלאות ); חילופי מכתבים בנדון ( כולל רשימת בנינים שאושרו לביצוע בשנת 1951/52 עם הצעה לעדיפויות בחמרי הבנין 12.6.51 )
ג-5468/9 12/1/1950 דו"ח פעילות חדשי – אגפי משרד ראש הממשלה 11.1950 – 2.1951 דו"חות על פעילות האגפים השונים 11.50 – 2.1951  תמצית מסקירה על פעילות ועדת התלונות 1.50 – 11.50; עלוני עתונות בלועזית
גל-3982/13 12/4/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר-סבא בתיק תכנית מפורטת מס' 54  גוש 6427 – "תווי הדרך הארצית רעננה-ראשון לציון".
גל-1150/49 12/10/1950 אחיסמך (דרום לוד ב') בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לאחיסמך: רישום לפי חוק חינוך חובה  פתיחת בית ספר לנערים עובדים  דוחות על רישום למוסד לחינוך יסודי  רישום לגני ילדים  השלמת הרישום למוסדות לחינוך יסודי  דו"ח פיקוח על הרישום  קביעת מועדי התחלת רישום  פתיחת מוסד חינוכי במושב אחיסמך ועוד.
ג-2408/14 12/27/1950 לשכת השר – ארגון המזון והחקלאות הבינלאומי F.A.O בתיק התכתבות בעניין ביקור משלחת הארגון בישראל  דו"חות על ביקור נציגי הארגון  דו"חות שנשלחו להנהלת הארגון  בקשות ישראל מהארגון ופרוטוקולים.
ג-5412/22 1/1/1951 חוק אגרות חוב למוכ"ז של ממשלת ארץ-ישראל 1951
ג-5442/25 1/1/1951 שעות עבודה במשרדי הממשלה – חלק ב' שעות העבודה במשרדי הממשלה – החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני שעות העבודה  פרטי-כל מישיבות ועדת השרים 31.12.53 – 22.1.56  הודעות של נציבות המנגנון ונציבות שרות המדינה בנושא שעות העבודה ושעות קבלת קהל  סקירה בדבר חקירת בעיות שעות העבודה החדשות במחלקות הממשלה; חוזרים  תזכירים  חילופי מכתבים בנדון
ג-5457/16 1/1/1951 רישום פטנטים ע"י המועצה המדעית – תיק מס' 1 – חלק ב' נוהל לאמצאות ( המצאות ) עובדי המדינה  זכרון-דברים מפגישה במשרד היועץ המשפטי למשרד רה"מ 13.5.54; הסכמים בין המועצה המדעית לבין חברת מפעלי ים המלח  מכון לתקנים הישראלי ואחרים בדבר ביצוע משותף של מחקרים  הסכמים לארגון פטנטים; גליונות בירור של משרד מבקר המדינה; חוות-דעת משפטיות  בקשות לפטנטים  דו"חות על מחקרים  הערות והשגות  חילופי מכתבים
ג-5458/17 1/1/1951 העברת מחלקת המנגנון למשרד ראש הממשלה העברת מחלקת המנגנון למשרד ראש- הממשלה ומחלקת התקנים לאגף התקציבים במשרד האוצר – רשימת עובדי מחלקת המנגנון 28.1.51  חילופי מכתבים
ג-5433/16 1/1/1951 נציגות משרד האוצר בארה"ב – חלק  א' משרד לשרותים כלכליים לצפון אמריקה – מחלקת האוצר ( ד"ר מאיר מרטין רוזנבלט ) – דו"חות כספיים חדשיים  חילופי מכתבים עם משרדי האוצר וראש-הממשלה  חברות בארה"ב ( מצב כספי  מילווה  קרנות וכו' )
ג-5463/14 1/1/1951 קבלות חלוקת הג'יפים של המועצה המדעית כרטיסים למכוניות של המועצה המדעית ( מספר  תוצרת  סוג  המחלקה ); אישורי משרד רה"מ על קבלת ג'יפים בנמל ושל המפקח על משק מכוניות הממשלתי בדבר קבלת ג'יפים
ג-5436/8 1/1/1951 משרד המסחר והתעשיה -אינונטר רשימות מצאי ( אינוונטר ) של בניני משרד הראשי ומחוז ירושלים  מחוז הדרום ביפו; רשימה כוללת של ריהוט וציוד משרדי ברשות המשרד
ג-5449/12 1/1/1951 פירוק לשכת הקריה ( העברה למ.ע.צ. ) – חלק א' זכרונות-דברים בדבר העברת מחסני לשכת הקריה בירושלים למ.ע.ץ. 16.7.54  26; רשימות העובדים המפוטרים והמועברים למ.ע.צ.  רשימות האינונטר וחלוקת תיקי ארכיון; החלטות אסיפת העובדים  תעודות שרות  חילופי מכתבים ( העברה וחלוקת הרכוש  חיסול בלאי וכו' )
ג-5480/5 1/1/1951 תוספות מקצועיות לפקידי משרד ראש הממשלה – חלק ב' ( כללי ולפי האגפים ושמות העובדים ) – תוספת מקצועית ותוספת ותק מיוחדת – חוזר מחלקת המנגנון בדבר תוספת מקצועית 3.1.51  תזכיר ר. בקי מנהל לשכה מרכזית לסטטיסטיקה " סטטיסטיקן כבעל מקצוע"; בקשות והמלצות  רשימות מועמדים הזכאים לתוספת ורשימות עובדים בכלל ועובדים מקצועיים  הודעות על תשלום  פניית העובדים  חילופי מכתבים
ג-5450/2 1/1/1951 המכון למחקר חברתי שימושי I – חלק ב' רישום החברה – הצעת החלטה  הודעות רישום  פרוטוקול מישיבת הועד המנהל 2.2.51; תזכירי מחקרים  רשימות העבודות 1.4.50 – 1.9.51 וכו'  רשימות העובדים שונות ורשימות המשכורות 1.11.50 – 31.10.51; סיכום הכנסות והוצאות 1.4.50 – 31.3.51  פירוטי הוצאות  הצעת תקציב של המחקרים; חילופי מתבים וכו'
ג-5439/19 1/1/1951 דיור משרדי הממשלה – כללי – חלק ב' העברת מוסדות ממשלתיים מירושלים – החלטת הממשלה  תקנון לדיור משרדי הממשלה ומוסדותיה  דו"ח על כנס של נציבות שרות המדינה לדיור והצעות להקלת מצוקת הדיור; רשימות שונות של משרדים בקריה  משרדים מחוץ לירושלים  משרדים בנצרת; חוזרים  חילופי מכתבים בנדון ( כולל תשריט של צריף טיפוס "חדלונד" מעץ 23.9.51 )
ג-5452/16 1/1/1951 המדור לגיוס מומחים מחוץ לארץ ואגף המדע – חלק א' פרטי-כל מישיבת הועדה הבין-משרדית למדור גיוס מומחים ואנשי מדע בחו"ל 4.3.51  נוהל עבודת המדור  הוצאות משוערות של המדור לשנת התקציב 1951/52; רשימות של העובדים – נציגים מדעיים ושל דרישות לדיור עבור מומחים מחו"ל; תזכירים  חילופי מכתבים ( בעיות תקציב  דיור  ציוד וכו' )
פר-649/4 1/1/1951 מדיניות החוץ של ישראל
ל-1/26 1/1/1951 מטה נפת עכו – כפר דנון-גבסייה תיק משטרת ישראל  כפר דנון כפר רבסיה  בג"ץ  מושל צבאי  צו בדבר מקומות סגורים.
ל-2189/20 1/1/1951 תיק חקירה – עבירה על חוק הבחירות תיק משטרת ישראל  ביחירות  הכנסת השניה  קיבוץ מרחביה  עדויות  בית המשפט המחוזי  פסק דין  ערעור
גל-64252/2 1/29/1951 קואופרטיב עובדי זיפזיף מכורה אגודה שתופית בעמ קואופרטיב עובדי זיפזיף "מכורה" אגודה שיתופית בע"מ – רישום שעבודים  חוזי מלווה שעבוד ומשכון.
ג-5407/3 2/1/1951 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות פקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936 – חוק עזר בדבר דמי הובלה ותשלומים שונים 1949 ( עם תוספות ) – נוסח; חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1951 – הצעת חוק; חוק ( מס' 2 ) – הצעת חוק; חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936 – 1955 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים  תזכיר  החלטות הממשלה עם תיקונים; מכתבי לואי
ג-5463/9 2/1/1951 חלקי חילוף למכוניות וכלי עבודה ( "שוברות" ) שוברי כניסה ויציאה של מחסן מרכזי של מחלקת עבודות ציבוריות בחולון על סחורות ושמירה   הזמנות לקניה; חילופי מכתבים ( חלקי חילוף  רשיון יבוא  הקצבה כספית עבור תיקוני מכוניות וכו' )
ג-5436/7 2/1/1951 משרד המסחר והתעשיה – חלוקת חדרי אגף הפיקוח חלוקת דיור של אגף הפיקוח המפורק של משרד האספקה והקיצוב בין משטרת ישראל לבין משרדי המסחר והתעשיה והחקלאות – החלטת ועדת הדיור המרכזית 27.2.51  חילופי מכתבים בנדון
ג-5440/16 2/1/1951 התקנת חדר עבור שמשי בית משפט השלום התקנת חדר עבור שמשי בית-משפט השלום ברח' יהודה הלוי  14 תל-אביב – התכתבות בנדון
גל-392/17 2/13/1951 חוק ארגון התעסוקה (כרך ב') חוזרים  דו"חות  הצעות חוק ארגון התעסוקה  פרוטוקולים והתכתבות בעניין גיבוש החוק. בתיק מכתב מאת פנחס לבון.
ג-5471/6 3/1/1951 דחית גיוס של עובדי הממשלה בקשות לדחית גיוס של עובדי המדינה חיוניים; חילופי מכתבים בנדון
ג-5471/7 3/1/1951 ועדה לריתוק עובדי ממשלה החייבים בשרות סדיר הודעה על מינוי חברי הועדה לעיבוד הצעות בדבר רתוק עובדי הממשלה החייבים בשרות סדיר  דו"ח חבר הועדה ג. יערי מנציבות המנגנון על הישיבה הראשונה של הועדה 29.3.51; חילופי מכתבים בנדון
ג-5463/5 3/1/1951 בטוח כלי רכב במשרד ראש הממשלה תעודות ביטוח לכלי רכב שונים ורשימת תעודות ביטוח בשנת התקציב 1952/53; חוזרים והוראות של החשב הכללי בדבר ביטוח מכוניות של פקידי הממשלה וכו'  רשימות שונות של תעודות ביטוח עובדי משרד רה"מ; חילופי מכתבים בדבר אישורים  חידוש והחזרת תעודות ביטוח
ג-5468/10 3/1/1951 דו"ח פעילות חדשי – אגפי משרד ראש הממשלה 3.1951 – 5.1951 דו"חות פעילות חדשיים של האגפים השונים; עלוני עתונות לועזית
ג-5473/8 3/1/1951 דו"חות על שליחויות לחו"ל  I – חלק א' – א' – ג' ( לפי אלף-בית ושמות האישים ) – דו"חות ראשי האגפים והמחלקות במשרד רה"מ  מנהל לשכת הקריה  פקידים בכירים ממשרדים אחרים על נסיעות לחו"ל לשם ביקורים  השתתפות בקונגרסים בינלאומיים וכו'; תזכירים לוחות זמנים  חילופי מכתבים
ג-6177/37 3/11/1951 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – תרשיחא לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – תרשיחא.  התכתבות בענייני תעסוקה וסלילת כביש.
פ-1971/12 4/1/1951 אליהו בר-אילן (ברלין) הזמנה למסיבה לכבוד אליהו בר-אילן (ברלין)  ממיסדי גימנסיה "הרצליה".
ג-5439/10 4/1/1951 ועדת משנה לביקורת הצפיפות במשרדי הממשלה חוזר מזכיר הממשלה בדבר ביקורת הצפיפות במשרדי הממשלה והוראות בקשר לחוזר  סיכום מדו"ח ביקורי הצפיפות במחוז ירושלים; חילופי מכתבים בנדון
גל-7295/16 4/2/1951 אלד בע"מ תעשיית סריגה – בני ברק אלד בע"מ תעשיית סריגה – בני ברק
ג-5410/10 5/1/1951 חוק לפקוח על מטבע חוץ 1951 חוק לפקוח על מטבע חוץ 1951 – הצעת חוק  החלטת הממשלה  מכתבי לואי
ג-5361/16 5/1/1951 הזמנת ספרים ומשלוח ספרים למנכ"ל מרה"מ – תיק מס' 1 – חלק א' הזמנות הספרים  תשובות; קטלוגים  חשבוניות וכו'
ג-5464/10 5/1/1951 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – נציבות המנגנון החלטות ועדת הרכב הממשלתי 19.8.57  7.7.58  נתונים על מכוניות  חילופי מכתבים ( רכישת מכוניות עבור נציב שירות המדינה ולשכת הצפון  השאלה והעברת מכוניות וכו' )
ג-5480/8 5/1/1951 חופשות לעובדי משרד רה"מ הודעות הנציבות בדבר צבירת חופשה  קרן חופשה לכיסוי ימי גיוס לשירות מיוחד לצה"ל וכו'  חוזר האיגוד הארצי של עובדי המדינה בדבר ימי גיוס; סיכום חשבון המגויסים במבצע קדש – עובדים קבועים  רשימת העובדים המשתתפים בקרן חופשה לכיסוי ימי גיוס; הודעות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5457/1 5/1/1951 נציבות המנגנון  ( ענינים כלליים ) [ מ- 12.53 – נציבות שרות המדינה ] החלטות הממשלה והודעות בדבר הועדה למינוי הפקידות המינהלית  מינויים למ"מ נציב שרות המדינה ומזכיר הממשלה; תזכיר בדבר תקנון הפקידות המינהלית ונוסח התקנון המאושר 19.9.54  סיכום הדיונים של פגישת מנהלי היחידות לארגון ושיטות במשרדים 26.2.57  הודעת ראש-הממשלה דוד בן-גוריון לשר האוצר לוי אשכול בדבר העברת נציבות שרות המדינה לתחום פעולת משרד האוצר 19.8.59; תזכירים  חוזרים נושאים לדיון  הזמנות וסדרי-יום  חילופי מכתבים ( כולל חוזר מס' 63 בדבר סדרי עבודה בנציבות 24.6.54 )
גל-20883/36 5/2/1951 המחלקה לשיקום סוציאלי – פניית נפגע ממלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד – לאה אדלר. פנייה נפגעת מלחמת השחרור לקבלת סיוע ממשרד הסעד.
ג-823/33 5/4/1951 שכון "גאולים" חילופי מכתבים בין המחלקה להנחלת הלשון במשרד ללשכת הנוער  למועצה המקומית כפר-סבא בנוגע לדו"ח פעולות המועדון והמשך הלימודים בשיעורי הערב בכפר סבא  ענייני כוח אדם ועוד.
גל-54172/44 5/21/1951 כפר סירקין – דרכים  כבישים וחשמל בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לכפר סירקין: סלילת כבישים בשיכון כפר סירקין  תקציבים  פירוט העבודה ועוד.
ג-5418/18 6/1/1951 חוק עבודת הנוער – חלק א' חוק עבודת הנוער 1951 – פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לאישור חוקים  הצעת חוק; חוק 1952 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; דו"ח מס. 5 של הועדה המייעצת לחוקי עבודה; התכתבות בנדון
ג-5463/12 6/1/1951 התיצבות רכב משרד ראש הממשלה לצה"ל דו"ח התיצבות רכב ממשלתי בהתאם להוראות צה"ל 8.8.51  רשימות גיוס רכב לצה"ל ( מס' מכונית  סוג  תוצרת  בסיס מכוניות )  רשימות רשום ובדיקת כלי רכב; חילופי מכתבים
ג-5468/11 6/1/1951 דו"ח פעילות חדשי – אגפי משרד ראש הממשלה 7.1951 – 9.1951 דו"חות פעילות חדשיים של האגפים השונים; עלוני עתונות זרה ( כולל חומר נוסף מהגנזך אודות הביקור של דוד בן-גוריון בארה"ב מ- 2.8.51 )
ג-5452/12 6/1/1951 ציוד משרד ראש הממשלה – המכון למחקר חברתי שימושי חילופי מכתבים בין ועדת הדיור המחוזית  מחלקת הכספים במשרד רה"מ  העיריה  המכון ואח' בענין דיור למכון ושכר דירה
ג-7884/27 6/1/1951 מפות מפת גבולות הפיקודים  המחוזות והגושים ורשימת היישובים לפי מחוזות בחלוקה לגושים. בנוסף  בתיק בקשתו של יוסף עמי  ראש לשכת המועצה העליונה להסדר כוח אדם לעירית ירושלים  תל אביב וחיפה לשלוח לו את מפות ישוביהן.
ג-3887/1 6/11/1951 קטעי עתונות – שוויץ  צרפת  הולנד (כרך א') קטעי עיתונות בנושא יחסי החוץ של ישראל עם מדינות אירופה (צרפת  הולנד  שוויץ  אוסטריה-קשרי מסחר  תרבות ועוד)  ידיעות לעיתונות ותמצית העיתונות היומית של לשכת העיתונות הממשלתית.
ג-5455/12 7/1/1951 שירות השידור – הזמנת מומחים מחו"ל חילופי מכתבים בדבר הזמנתם ארצה של מומחי רדיו והמנצחים מחו"ל
ג-5421/1 7/1/1951 פקודת הסמים המסוכנים חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים 1951 – תזכיר  הערות; חוק 1952 – הסתייגויות  הצעת חוק  חוק – רשומות; התכתבות בנדון
ג-5459/2 7/1/1951 דיור משרד ראש הממשלה – המשרד הראשי רשימת החדרים בלשכה הראשית ( כולל שטח במ"מ )  תיאור מצב של הבנין המושכר ברח' אבן-גבירול 19.10.56; תזכירים  הודעות  חילופי מכתבים ( רכישת דיור  תכנון  תיקונים  תקציב )
גל-3983/8 7/22/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר סבא תב"ע תכנית חלוקת קרקע מס' 73  גוש 6426. מצורף תשריט.
ג-840/67 8/22/1951 פרדס-חנה התכתבות בנושא חיסרון במורים בכיתות עולים
ג-5406/17 9/1/1951 חוק הפקוח על יצוא צמחים חוק לפקוח על יצוא צמחים 1951 – הצעת חוק; חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו 1954 – חוק – רשומות; חוק המעבר 1949 – הודעות בדבר סמכויות שרים 1956 ( בקשר לחוק הנ"ל ) – החלטות הממשלה; מכתבי לואי
ג-5479/21 9/1/1951 ועדה לקביעת תשלומים שונים לעובדים המועסקים בנגב הודעת נציבות המנגנון על מינוי חברי הועדה להגשת הצעות בדבר מכסות אש"ל  הענקות מיוחדות וכו' לעובדים המועסקים בנגב 3.9.51 וכו'
ג-2425/11 10/1/1951 לשכת השר – מטעי ישראל בע"מ – תזכיר החברה התאחדות סקירות על פעילות החברה; פרוטוקולים מישיבות הנהלת החברה; רשימת תקציב לשנת 1953-1952. מטעי האומה בע"מ
ג-5459/7 10/1/1951 דיור משרד ראש הממשלה – ועדת הנגב בקשות ועדת הנגב במשרד ראש-הממשלה להקצבת חדרים נוספים
ג-5404/1 10/1/1951 חוק העמותות ( חוק האגודות הציבוריות ) – חלק א' חוק האגודות הציבוריות הרשומות 1951 – הצעת תזכיר  הערות משרד המשפטים; חוק העמותות 1952 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק 1953 – נוסח סעיפים 1 – 25 ( מתוקן )  זכרון-דברים מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 14.9.53  החלטת הועדה; חוק 1954 – החלטות ועדת השרים לעניני חקיקה  זכרון-דברים מישיבת הועדה 20.9.54  הערות המשרדים  הצעת חוק  דברי הסבר  התוספת הראשונה ( סעיף 12 ); מכתבי לואי ואישור
ג-5367/19 10/1/1951 יום העצמאות תשי"ב – חלק א' פרטי-כל מישיבות ועדת יום-העצמאות  מועצת חגיגות יום-העצמאות; זכרון-דברים מפגישה בענין הזמנות משלחות מחו"ל ליום-העצמאות; הצעות לתכנית ארצית לחגיגות; דו"ח על יום-העצמאות מ- 30.11.52; התכתבות בין-משרדית  הזמנות וכו' ( כולל ספר של סדר תפילות ומנהגים וחומר לבית-ספר )
ג-5376/8 10/1/1951 איחוד הקבוצות והקיבוצים – ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) הזמנות שנשלחו לבן-גוריון לועידה ה- 2 של האיחוד וישיבות מוסדותיו  אישורי השתתפות  הודעות  סדרי-יום של ישיבות
ג-5385/17 10/1/1951 בנטוב מרדכי – [ חבר הכנסת ] מאמר מרדכי בנטוב "ממשלת הימים הנוראים" מגליון "על-המשמר" 19.10.51 ( קטעי-עתונות )  מכתב לוואי לבן-גוריון
ג-5468/12 10/1/1951 דו"ח פעילות חדשי – אגפי משרד ראש הממשלה 10.1951 – 12.1951 דו"חות פעילות חדשיים של האגפים השונים; עלוני עתונות
חצ-2539/3 10/1/1951 יחסי ישראל – גרמניה הושחרו תעודות בשל שפה זרה – גרמנית.
גל-1284/9 10/19/1951 תת השר מכתבים לסגן שר החינוך משה אונא.
ג-5380/51 11/1/1951 הזמנת ספרים ע"י ראש הממשלה – Paragon Book Gallery ( פרגון ) הזמנת ספרים עבור ראש-הממשלה דוד בן-גוריון ממרכז ספרים פרגון  ניו-יורק  ארה"ב – הזמנות ספרים; התכתבות בדבר משלוח ספרים  מכתבי לואי ואישור; חשבונות  קטלוגים ורשימות ספרים
גל-18938/24 11/1/1951 המלצות הצגת יצירות של אמנים ישראלים בגלריות בחו"ל.
ג-5470/20 11/1/1951 קורסים במשרדי הממשלה הודעות וחוזרים של נציבות שרות המדינה  בית המדרש הגבוה לפקידים ע"ש דוד רמז ומשרד מבקר המדינה על קורסים; תכניות הלימודים  חילופי מכתבים וכו'
חצ-106/3 11/1/1951 Avriel  Ehud משרד ראש הממשלה
ג-5432/32 12/1/1951 מועצות אזוריות גלבוע  בית שאן ויזרעאל בקשות עזרה של המועצות מדוד בן-גוריון; מכתב של נתן בר-שמעון  מועצה אזורית יזרעאל לבן-גוריון עם הזמנה לחנוכת "אהל שם"
ג-5359/7 12/1/1951 מבצע מ. י. ( מבצע יוסף )  – תכניות ( של טקס הלוית הנשיא וייצמן ) סדרי הלויה  תרשימי מפות  טבלאות
ג-5418/11 12/1/1951 חוק לפיקוח על השקעות כספי קרן תגמולים וקרן פנסיה חוק לפיקוח השקעות כספי קרן תגמולים וקרן פנסיה 1952 – הערות המשרדים  תזכיר
ג-5399/17 12/1/1951 חוק שרות המדינה III – חלק  ב' חלקים מהצעת חוק שרות המדינה – נוסחים שונים – פרקים 1  12  הערות להצעה; חילופי מכתבים בנדון
ג-439/4 12/16/1951 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – משרדים ממשלתיים התכתבות בעיקר בנושא יבוא תעשייתי  מכשירים וציוד לבתי מגורים ולמשרדים
ג-4541/1 12/19/1951 הלשכה הראשית – תזונה כללי התכתבות בנושא ערכי תזונה: סקירות על מצב התזונה  הערות לתכנית תזונה ועוד.
ג-5427/20 1/1/1952 ועדת גיוס רופאים – יומן מכתבים יוצאים דפי רישום דאר יוצא ( רישום חלקי בלבד )
ג-4558/8 1/1/1952 חטיבת התעשיה – תכנית הבניה ותכנית היבוא של חומרי בנין 1952- חטיבת התעשייה – תכנית הבניה ותכנית היבוא של חומרי בניין 1952
ג-5462/13 1/1/1952 סדורי טלפון במשרד ראש הממשלה  1 – חלק ב' רשימות של מינויים הרשאים לקבל זכות קדימה בשיחות חוץ והערות לרשימות  רשימות טלפונים שונות; תזכירים  חוזרים  ערעורים  חילופי מכתבים ( התקנה והעברת טלפונים  מרכזיה  שלוחות וכו' )
ג-5475/9 1/1/1952 אנגליה רשימת אנשי סגל השגרירות בלונדון 5.12.52  תקציב הנציגות; תזכירים וחילופי מכתבים בענינים כלכליים
ג-5399/18 1/1/1952 חוק שרות המדינה I  [ המשך ] – חלק א' חוק שרות המדינה 1952 – הצעת חוק  הערות  החלטת הממשלה; חוק 1953 – הצעת חוק  הערות; המלצות מבקר המדינה וועדת המנגנון  חוות-דעת משפטיות מאישים שונים; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ( כולל תרגום לאנגלית של נוסח החוק לפי בקשת מלטה )
ג-5458/22 1/1/1952 דיור משרד ראש הממשלה – כללי I – חלק ב' תקנון לדיור משרדי הממשלה ומוסדותיה; בקשות לדיור  הודעות הועדה לדיור על הבנינים  רשימות החדרים בבנין ג'נרלי עם דמי שכירות ובבניני "קול ישראל"; הוראות  חשבונות  רשימת המחסנים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5477/11 1/1/1952 עובדי המדפיס הממשלתי – חלק ב' רשימות שונות של עובדים שקיבלו קביעות וזמניים  של עובדים שיש לקבוע להם דרגות במסגרת התקן לפי התקציב הרגיל ומקדמות מסחריות וכו'  טבלאת דירוג עובדי המדפיס ( הקריה ויפו )  בקשות לאישור העסקת עובדים; חילופי מכתבים וכו'
ג-5478/3 1/1/1952 עובדי שירות המודיעין [ 2 ] – חלק א' הכרזות (מכרזים) על משרות פנויות; רשימות שעות עבודה ושעות נוספות של העובדים  עובדים שפוטרו ע"י הועדה לייעול ולחסכון  המשרות המוקפאות וכו'; בקשות לאישורי קבלת העובדים  חילופי מכתבים ( חילופי עובדים  הקפאת משרות  שינוי תקן וכו' )
ג-5449/3 1/1/1952 בקורת מבקר המדינה במשרד ראש הממשלה  I – חלק א' קווים להכנת הדו"ח לשנת הכספים 1954/55; דו"חות עניניים של המשרד; סיכומי ממצאים של הבקורת  גליונות בירור ושאילתא; הערות משרד האוצר  הערות  תיקונים והסברים של משרד רה"מ; רשימות הועדות והגופים הנתמכים ע"י המשרד  חוזרים  הודעות  חילופי מכתבים
ג-5450/3 1/1/1952 המכון למחקר חברתי שימושי II רשימת הפרוייקטים של המכון ל- 1951 – 1953 וסקירה על העבודות  עבודות ותזכירי עבודות שונות  הצעת הועד האמריקני למחקר חברתי בישראל לתכנית מחקר עבור המכון הישראלי; תוספות לתקציב המוצע  לתכנית מחקר לשנים 1955 – 1957  תקציבי מחקרים שונים  "היחס בין תקציב הממשלה  הענקה למכון ועבודות המכון עבור הממשלה" ( טבלה ); הודעות  טפסים  חילופי מכתבים בנדון ( כולל עבודת מחקר בדבר תעריפים לעובדים – שיטה חדשה לקביעת הערכת עבודת הפועלים – אנגלית )
ג-5452/17 1/1/1952 המדור לגיוס מומחים מחוץ לארץ ואגף המדע – חלק ב' זכרונות-דברים משיחות במשרד בנושא 10.4.53  14.6  תזכיר בדבר תכנית לסיוע טכני; דו"ח על פעולות המדור 1.3.51 – 1.3.52  דו"ח פעולה של משרד בניו-יורק 1.7.51 – 1.9.52  פריס 1.5.51 – 30.6.52 ואח'; הצעות תקציב של אגף המדע ופיתוח טכני ומשרדי ניו-יורק ולונדון לשנת 1952/53  הוצאות הנציגות בפריס 1.8.51 – 31.12; ממצאי ביקורת של מבקר המדינה באגף 13.7.53 ותשובת המשרד; תזכירים  סקירות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5440/10 1/1/1952 ועדה להשלמת העברת משרדי הממשלה לירושלים דו"ח הועדה להשלמת העברת משרדי הממשלה לירושלים 10.3.52  פרוטוקול מישיבת הועדה 23.5.52; הערות  חילופי מכתבים בנדון ( כולל תכנית הקריה בירושלים 14.3.52 – שרטוט )
ג-5443/1 1/1/1952 שבוע עבודה של 47 שעות במשרדים שונים חוק שעות עבודה ומנוחה 1951 – היתר מיוחד של מנכ"ל משרד העבודה על הגדלת שעות העבודה ל- 47 שעות בשבוע  הודעת נציבות המנגנון מס' 146 בנדון 19.3.52  החלטות המרכזים והכינוסים של הסתדרויות שונות בנושא  חוזרים  הוראות והודעות  חילופי מכתבים בנדון
מגע-37/20 1/1/1952 מחמוד עת'מאן
מגע-37/28 1/1/1952 עלי אחמד אסמאעיל
מגע-37/33 1/1/1952 יוסף מחמד אס סייד אחמד
מגע-3535/1 1/1/1952 מס שיפור פני הכפרים – ספר רישום – אזור טול-כרם (ערבית) מס שיפור פני הכפרים – ספר רישום – אזור טול-כרם
ל-217/6 1/1/1952 מטה נפת הנגב פעולות איבה – מסתננים תיק משטרת ישראל  גניבה  מסתננים  נזק  ירי  הרוג  צינורות השקיה  עצי זית  רכוש  עקבות  גבול  בצל  פרות  עיזים  רצח  שוד מזויין  גמלים  בדואים   מצרים  מוקש  מכוניות.
פ-2284/20 1/11/1952 מכתבים מאנשים שונים אל רחל ויצחק בן-צבי מכתבים מיריב שפירא  אליהו איתן  משה לינדנר וזלדה אל רחל בן-צבי בנוגע למפעל ההנצחה "אוהל שרה".
ג-5459/26 2/1/1952 ועדה להשלמת העברת משרד ראש הממשלה לירושלים טבלת היחידות משרד רה"מ ( עם מס' עובדים וחדרים )  רשימות חדרים של יחידות שונות עם מס' עובדים בתל-אביב וירושלים; הוראות  הזמנות  חילופי מכתבים
ג-5405/10 2/1/1952 חוק הפיקוח על המצרכים ועל השירותים – חלק ב' חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 1952 – הצעת חוק; חוק 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים  החלטת הממשלה  הצעת חוק; מכתבי לואי
ג-5468/13 2/1/1952 דו"ח פעילות חדשי של אגפי משרד ראש הממשלה 1.1952 – 12.1952 דו"חות פעילות חדשיים של האגפים השונים; עלוני עתונות
גל-8182/10 2/6/1952 הנהלה – היועץ הכלכלי – F.A.O. – מומחים. בתיק הכתבויות בנוגע לביקורים בארץ של מומחים בתחומים שונים בחקלאות.
ג-2344/11 2/10/1952 פיתוח תעשייה – זיפזיף נהריה איתור וחפירת שטחים לכריית זיפזיף בחוף ים נהריה ועוד.
ג-438/1 2/18/1952 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – הנהלה ראשית בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים: יבוא דגים  יבוא צמר  הצהרות בדבר יבוא מצרכים  יבוא מוצרי טקסטיל מוגמרים  רשיונות יבוא והיבוא בפועל  כותנה וצמר גולמי  משווקי מזון בארץ  הפנייתם והעברתם של דברי דואר בשלמות ליעודם  תקציבים  שיווק קמח לאפיית לחם  מצב מלאי המזון וחומרי הגלם בארץ  יבוא ציוד לבתי קירור  רשיונות יבוא – הכנתם  הוצאתם והטיפול בהם וביבוא  יבוא מוצרי תעשייה מוגמרים  שיווק תוצרת חלב  תכנית היבוא וניצולה  יבוא סחורות ללא רישיון  יבוא גומי וצרכי סנדלרות  הצריכה הממשית של מצרכי מזון  היתרי יבוא  ריכוז כלל משרדי על היבוא בפועל של מוצרי תעשייה מוגמרים  רשימת מצרכים בני פיקוח  מבנה המשרד  שיפורים ברישום היבוא ועוד.
ג-5442/22 3/1/1952 סדרי עבודה במשרדים חילופי מכתבים בענינים הקשורים לנוהל וסידורי עבודה במשרדי הממשלה ( תקנון לנוהל עניני המנגנון במשרדים ובנציבות המנגנון  מניעת תופעת מתווכים במשרדי הממשלה  פיליטון אמריקני "Ny Life as an importer" וכו' )
ג-5362/14 3/1/1952 פ. ממוט – הוצאה  ארגון  פרסום ( " מי ומי בישראל " ) התכתבות עם משרד רה"מ בעניני פרסום ספריו; מכתבי אישור
ג-5470/24 3/1/1952 מומחים מחו"ל להדרכת הפקידים דו"ח O.E. Ault מהנהלת נציבות המנגנון בקנדה בדבר הדרכה לשרותים ציבוריים בישראל  תזכיר יצחק מלמד  מ"מ נציב המנגנון לבן-גוריון אודות הדו"ח; חילופי מכתבים בדבר ביקורי מומחים מחו"ל בתחום השירות הציבורי ומינהל בישראל והדרכת עובדי המדינה על-ידם; הזמנות להרצאות וכו'
ג-441/6 3/9/1952 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – ייצור מוצרי מזון לשם ייצוא בתיק דוחות והתכתבויות בנושאים שונים בנוגע לייצור מוצרי מזון לשם ייצוא: מלאי מוצרי מזון וחומרי גלם לשם יצוא  הייצוא בפועל של מוצרי מזון וחקלאות  יצוא מוצרי מזון  סיכום היצוא לפי דוחות יצרנים  דוחות יצוא בפועל של מוצרי מזון  רשיונות יצוא של מוצרי מזון  השימוש בחומרי גלם לתעשיות המזון  ריכוז ייצוא סמוי  כמויות וערך הייצוא בפועל ועוד.
גל-49927/4 3/13/1952 קיבוץ גבעת השלושה קיבוץ גבעת השלושה  אגודה שיתופית. בחירות  ביקורת על המאזנים  תיקון תקנות האגודה  פרוטוקולים ועוד.
ג-5374/18 4/1/1952 דוד בן-גוריון – כתביו ונאומיו – חלק ב' מאמרים ונאומים ( כנסת  אספות וכנסים  אירועים וכו' ); התכתבות בנדון  הערות בן-גוריון ואנשי משרדו וכו' ( כולל תוכן ענינים לקובץ נאומיו " חזון ודרך ג' " 5.2.50 – 10.1.52 )
גל-8182/11 4/1/1952 הנהלה – היועץ הכלכלי – F.A.O. – מומחים. בתיק התכבתויות בנוגע להגעה לארץ של מומחים בתחומים שונים בחקלאות.
ג-3015/23 4/1/1952 התכתבות עם אגף המטה הכללי  מרכז מטה הפסטיבל וכו' התכתבות בעניני פסטיבל הנוער היהודי השתתפות צה"ל בפסטיבל  כינוס הנוער הבינלאומי בשנת 1954 וכו'
גל-3983/14 4/8/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר סבא אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ
ג-5400/6 5/1/1952 חוק שירות המדינה ( קצבאות ) – תיק מס' 1 חוק שירות המדינה ( קצבאות ) 1952 ( גימלאות ) – הצעת חוק – טיוטה שניה  נוסח מאושר ע"י הממשלה  נוסח מתוקן  מסמך השוואה בין הנוסח המאושר לשינויים שהוכנסו ע" איגוד עובדי המדינה  הערות הארגון הארצי של עובדי המדינה והסתדרות הפקידים; חוק שירות המדינה ( גימלאות ) 1953 – הצעת חוק  מכתבי לואי ( כולל דו"ח שנתי של קרן הפנסיה של עובדי קופת-חולים 31.12.52 )
גל-67526/38 5/6/1952 כולל סובלק ולומז'ה כולל סובלק ולומז'ה  אגודה שיתופית.
ג-5432/38 6/1/1952 מועצה אזורית חוף השרון מכתב מהמועצה האזורית חוף השרון לשר הפנים בדבר קביעת גבולות המועצה; חילופי מכתבים בין משרדי ראש-הממשלה והפנים למועצה
ג-5455/13 6/1/1952 שירות השידור – גליונות בירור מטעם הלשכה לביקורת ביקורת מבקר המדינה – גליונות בירור והמשכים לגליונות  ממצאי ביקורת 6.9.54  27.9.54  14.6.57  דו"ח ביקורת 139/58 ( חוברת )  הערות והשגות על תשובות; תשובות והערות של שרות השדור ולשכת רה"מ  חילופי מכתבים פנימיים בין שרות השדור למשרד רה"מ; חילופי מכתבים כלליים בנושא ( כולל תלונת בי"ס לגזרה ותפירה "איכנשטיין" למשרד מבקר המדינה בגין אי-שידור של הודעה על פתיחת קורסים בבי"ס )
ג-5455/18 7/1/1952 Solar Energy – Utulisation Project – Budget estimates  – אנרגיית השמש אנרגית השמש – פרוייקט שמושי – הערכה תקציבית ( אנגלית ); מכתבי לואי
ג-5362/18 7/1/1952 הדפסת והפצת ספרי מרן הרב הראשי בן-ציון מאיר חי עוזיאל מכתבי הועד למען הדפסת ספרי הרב עוזיאל למשרד רה"מ ותשובות המשרד ( אישור קבלת הספר )
ג-5477/15 7/1/1952 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 2 ] – חלק א' דו"ח על מנגנון הלשכה 27.1.53; הצעה לתפקוד עובדי מדור המכונות 8.52 ותקן מדור המכונות 1.1.53  רשימות שונות של עובדים קבועים 30.9.52  קבועים מחוץ לתקן  זמניים  ארעיים  מפוטרים ע"י ועדה לייעול ולחסכון ואח'  של מדור המכונות וכו'; סיכומי שיחות  תזכירים  חילופי מכתבים
ג-439/11 7/25/1952 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מבקר המדינה בתיק התכתבויות בנושאים שונים: היתרי יבוא והיבוא בפועל  רשיונות יבוא עבור ציוד לבתי הארחה  יבוא מצרכים ועוד.
ג-5380/42 8/1/1952 הזמנת ספרים ע"י ראש-הממשלה – שפירא  ולנטין הזמנת ספרים עבור ראש-הממשלה דוד בן-גוריון מהוצאה לאור וחנות ספרים שפירא  ולנטין ואח'  לונדון  בריטניה – הזמנות  הודעות  מכתבי לואי ואישור  חשבון
ג-5427/17 8/1/1952 ועדת גיוס רופאים – תיק כללי הועדה הבין-משרדית לדיון בשאלות גיוס הרופאים – תמציות הדיונים ( לפי הישיבות )  זכרון דברים מפגישה 27.11.52 בין הועדה לבין לנציגי ה.ר.י.  המלצות הועדה  חות-דעת של היועץ המשפטי למשרד ראש-הממשלה  רשימות חברי הועדה  התיצבות הרופאים  מקומות הזקוקים לרופאים וכו'; חילופי מכתבים בנדון ( כולל חוק שירות בטחון ( תיקון ) ( מס' 2 ) 1952 – הצעת חוק – רשומות )
ג-5479/22 8/1/1952 הלוואות לעובדי משרד ראש הממשלה חוזר החשב הכללי על פתיחת "יהב" – קופת עובדי המדינה 22.12.54  הצעות בדבר גובה ההלוואות; הודעת מינוי חברי הועדה לאישור הלוואות לדיור ולשיכון לעובדי המדינה הקבועים במשרד רה"מ 3.6.57; בקשות להלוואות ואישורן  הוראות תשלום  טפסים  חילופי מכתבים וכו'
ג-3015/5 8/1/1952 יומן הפגישות במשרד הסעד
ג-5483/5 8/1/1952 ( פיטורי 500 פקידים ) – צמצום מנגנון משרד רה"מ הודעת נציבות המנגנון מס' 205 בדבר פיטורי עובדים 20.8.52  הצעות האגפים  הוראת מנכ"ל רה"מ בנדון; רשימות עובדים המיועדים לפיטורים ( פיטורי האלף  500 ואחרים ); תזכירים  חילופי מכתבים וכו'
גל-7406/1 8/11/1952 כשרות ושחיטה – שונות כשרות הכשרת טבחים למוסדות ציבור ולאוניות; כשרות באוניות; אספקת מזון משגיחי כשרות; שמיטה; הוראות לקראת פסח מבחינת כשרות על ידי הרבנות
ג-5427/19 9/1/1952 ועדת גיוס רופאים – העתקים ממכתבים יוצאים לפי מספרים סידוריים תמצית דיוני הועדה – ישיבות 1  4  7 – 9; תשובות הועדה למכתבים  הזמנות לישיבות
ג-5358/14 9/1/1952 שליט מאיר – תיק אישי ( כולל חומר של מחלקה לסיוע טכני )
ג-5444/3 9/1/1952 ועדות בינמשרדיות – משרד ראש הממשלה כללי ולפי הועדות  המועצות והמרכזים – פרוטוקולים של ישיבות ועדת הקריה; המועצה המרכזית לעניני ערבים – פרוטוקולים מישיבות  תקנון  סקירה על פעולות; רשימות הועדות  מרשמים וזכרונות-דברים  סקירות; חילופי מכתבים
ג-5445/8 9/1/1952 ועדות בינמשרדיות – משרד החוץ כללי ולפי הועדות ( הועדה לסדרי כניסה ויציאה של תיירים  הועדה להעברת משרד החוץ לירושלים ולהעברת הצירויות לירושלים  הועדה לעניני תעופה וכו' ) – רשימת הועדות בהן משתתף או עומד בראשן משרד החוץ; פרוטוקולים וזכרונות-דברים מישיבות  סקירות  תזכירים; חילופי מכתבים
ג-5452/18 9/1/1952 חילופי גברא באגף המדע והסיוע הטכני חילופי מכתבים והודעות בקשר למינויים וסיום עבודה לתפקידים בהנהלה במדור ותפקידים אחרים הקשורים בו
גל-3983/15 9/25/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – כפר סבא תב"ע מס' 84  תיקון 3 לתכנית מתאר כפר סבא – פרסום התכנית ומתן תוקף. מצורף תשריט.
ג-5444/5 10/1/1952 ועדות בינמשרדיות – משרד האוצר מס' 1 – חלק א' כללי  ועדת המכס – רשימות של הועדות הבינמשרדיות שמשרד האוצר מרכז ומשתתף בהן; פרוטוקולים מישיבות הועדה לעניני מכס  תזכירים  בקשות לפטור ממכס ולהטלת מכס מגן; חילופי מכתבים בנדון
ג-5445/15 10/1/1952 ועדות בינמשרדיות – משרד המשפטים כללי ולפי הועדות ( הועדה לתביעות נזקים  ועדת חקירה בדבר מצב העברינים בקרב הנוער  הועדה לבדיקת נכסים שנתפסו לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעין לשעת חרום 1949 ) – רשימת הועדות הקיימות ע"י המשרד; פרוטוקולים וזכרונות-דברים מישיבות  הודעות  תזכירים וכו' ( כולל דו"ח על עבודת הועדה לתביעות נזקים החל מ- 1.1.53 )
גל-63878/33 10/3/1952 מעונות פועלים כפר סבא אגודה שתופית בעמ מעונות פועלים כפר סבא אגודה שתופית בע"מ – רישום משכנתא.
גל-3952/3 10/27/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון עין-גב בתיק תשריט של משק עין גב.
ג-5397/6 11/1/1952 פקודת העיריות – תיק מס' 2 – חלק א' חוק פקודת העיריות 1953 – החלטות הממשלה  הצעת תזכיר  הסתייגויות  תזכיר  הצעת חוק; חוק לתיקון פקודת 1934 – 1954 – פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 4.1.54  הצעת תזכיר; חוק פקודת העיריות 1954 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק לתיקון פקודת העיריות 1955 + ( מס' 2 ) – הצעת תזכיר  הערות  החלטות הממשלה  תזכיר  הצעת איגוד מזכירי הרשויות המקומיות  הצעת חוק  חוק – רשומות; חקיקת משנה ( חוק עזר לירושלים בדבר פתיחת עסקים וסגירתם  מינוי ראש העיריה וסמכויותיו וכו' ); מכתבי לואי
ג-5383/4 11/1/1952 מברקי ומכתבי תנחומים למות הנשיא חיים וייצמן ז"ל ( אישים ומוסדות בארץ ) מברקים ומכתבי תנחומים לרגל מותו של הנשיא חיים וייצמן ז"ל מאישים ומוסדות בארץ וכו'
ג-5383/13 11/1/1952 הצעת מועמדים לנשיאות המדינה הצעות למועמדים לנשיאות ישראל מאישים פרטיים בארץ וחו"ל בצירוף חומר לואי ( כולל מכתב אבא אבן בשם בן-גוריון לפרופ' אלברט איינשטיין בדבר מועמדו לנשיאות ותשובת סירוב של איינשטיין – גרמנית  אנגלית 17.11.52 – 18 )
ג-5383/1 11/1/1952 ורה ויצמן ומשפחתה התכתבות בענינים שונים הקשורים לאלמנתו של הנשיא הראשון ורה וייצמן ( משלוח חבילות מזון מפריס  תשלומים  ברכות ליום-הולדתה וכו' ) ( כולל מכתב הכחשה מדוד בן-גוריון לורה וייצמן בדבר תוכן המאמר בשמו הפוגע בזכרו של הנשיא וייצמן 29.11.53 )
ג-439/19 11/30/1952 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – רשום המלאי בתיק נתוני מלאי בתחום הברזל  התעשייה הכבדה והכימיכלים.
ג-5396/5 12/1/1952 חוק לתיקון דיני העונשין ( עבירות חוץ ) חוק לתיקון דיני העונשין ( עבירות שמחוץ למדינה ) 1953 – הצעת תזכיר  תזכיר; חוק לתיקון דיני העונשין ( עבירות חוץ ) 1954 – זכרונות-דברים מישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה  הצעת חוק  החלטות הממשלה; חוק 1955 – חוק – רשומות; חוק לתיקון דיני העונשין ( עבירות חוץ ) ( תיקון ) 1957 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר; חוק 1959 – הצעת תזכיר  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה  הצעת חוק; מכתבי לואי ( כולל רשימת ההבדלים העניניים בין התזכיר להצעת חוק 20.3.54 )
ג-5407/12 12/1/1952 חוק האזורים החפשיים חוק האזורים החפשיים 1953 – הצעת תזכיר; חוק 1955 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים; מכתבי לואי
גל-71739/20 12/3/1952 בית דגן  גוש 6090 חלקה בית דגן  גוש 6090 חלקה
ג-441/11 12/8/1952 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – טבלאות על תנועת המחירים בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתנועת המחירים: צווי מחירים למצרכי מזון  מחירי פירות וירקות שאינם בפיקוח  תנועת המחירים לקמח ולחם  השווי הכספי והשואתו לערך התזונתי של סל המזונות  תנועת המחירים לצרכן של מצרכי מזון חיוניים בתקופה 1951-53  הודעה על מדד המחירים לצרכן ועוד.
ג-440/17 1/1/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מחלקת הקמחים  1953-54 טבלת מחזורי הטחינה  התכתבות בנוגע לשיווק ומכירת קמחים
ג-441/7 1/1/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – דו"חות ייצור מקומי התכתבות בנוגע לדוחות על יצור תעשייתי ושימוש בחומרי גלם לתעשייה  רשימת שמות של יצרנים
ג-5462/7 1/1/1953 התקנת טלפונים לפקידי משרד ראש הממשלה  1 חלק ב' בקשות והוראות התקנה והעברת טלפונים; רשימות הטלפונים תקופתיות במשרד רה"מ ובבתי עובדים ורשימות הפקידים עם מס' טלפונים וכתובות; הודעות והוראות תשלום  חילופי מכתבים
ג-440/23 1/1/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – [שונות] דוחות יבוא מזון
ג-5463/19 1/1/1953 משק המכוניות במשרד ראש הממשלה – המשרד הראשי – חלק ב' החלטות ועדת הרכב הממשלתי 13.4.54  1.6.54; מרשמים ופרוטוקולים מישיבות ועדת בירורים בקשר לנזק למכוניות 2.4.54 – 24.5.55 וועדה לברור סיבות הליקויים במכוניות;בקשות להקצבת מכוניות  השאלה והחלפת מכוניות  הרכבת ועדות לבירור תלונות וכו'  הודעות על תאונות דרכים ועל נזק למכוניות; הוראות והודעות  חשבונות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5444/7 1/1/1953 ועדות בינמשרדיות – משרד האוצר מס'  2 לפי הועדות ( לתביעת נזיקין  לביקורת מחסני הממשלה  ועדת הערעורים לתוספת שערי חליפין וכו' ) – פרטי-כל מישיבות  דו"חות  רשימות וכו' ( כולל תביעת נזיקים יצחק רחמני נגד משרד העבודה 28.5.53 )
ג-5456/2 1/1/1953 המועצה המדעית – חלק ב' פרוטוקולים מישיבות המועצה 6.7.53 – 28.1.54  זכרונות-דברים מישיבות שונות הקשורות למועצה 16.2.53 – 8.11.54  החלטות המועצה 29.4.54; סקר פעולות המועצה ב- 3 החדשים האחרונים מ- 6.10.53 ותזכיר תמציתי על הפעולות  סיכום על פעולות הדיווח המדעי והועדות לבקורת מחקרים 6.3.55; רשימת תקציבי המועצה ותקציבים של פרוייקטים מסויימים; רשימת הרכב המועצה  תזכירים  סדרי-יום ומועדי הישיבות  חילופי מכתבים וכו'
מגע-3545/2 1/1/1953 מס פיתוח הכפרים – חברון – 5 כרכים התיק מכיל: מס פיתוח הכפרים אזור חברון.
ג-440/11 1/5/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – דו"חות וסקירות על יבוא דוחות וסקירות על יבוא – נתונים על בקשות לקבלת רשיונות יבוא למזון והטיפול בהן  דוחות תקופתיים על יבוא מצרכי מזון (סוכר  שמנים  חיטה  קמח ושעורה  בשר  דגים  מוצרי חלב  חומרי גלם לתעשייה ועוד) ומספוא  סכומי היבוא של מצרכי מזון בשנים 1952-1953  היבוא לפי מדינות יצוא (טורקיה  גרמניה  הולנד  פינלנד  יוגוסלביה  ארה"ב ועוד) ויבואנים  תכנית היבוא וניצולה בפועל  יבוא מזון ומספוא לפי תנאי השילומים  יבוא לתעשיה כבדה וקלה  טקסטיל  עור ועוד.
ג-440/2 1/6/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – הנהלת חטיבת המזון התכתבות בנוגע לשיווק קמח  יצור חקלאי נוהל פריקת סחורות  הובלותן  אחסונן וארזתן
ג-439/2 1/9/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – חטיבת הפקוח התכתבות בנושא יבוא מזון: יבוא בפועל בשטח סהורות ומלאי  רישום מרכזי עניני היבוא ועוד.
ג-441/12 1/15/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מצב האספקה – 1953 דוחות והתכתבות מלאי מצרכי מזון ואספקת מצרכי מזון
ג-441/18 1/21/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – לוח אבות המזון ערכי תזונה במצרכי המזון שבתפריט הצנע – לוחות מצרכים (מוצרי חלב  בשר ודגים  פירות וירקות  סוכר וממתקים  ביצים  קטניות  קמח ועוד)  וערכם התזונתי (אבות מזון  ויטמינים ומינרלים) והקלורי. טבלאות ערכי תזונה של הצריכה הממוצעת לנפש ליום על פי תקופות  לוחות השוואתיים לפי חודשים  השוואה בין הערך הכספי של סל התזונה לבין הערך התזונתי ועוד.
ג-440/12 1/26/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – המחלקה לסחר מיוחד – מזון בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע למחלקה לסחר מיוחד – מזון: יבוא בשר משומר  יבוא מצרכי מזון  ריכוז היבוא בפועל על פי רשיונות יבוא על שם חברות ליבוא חבילות מזון  דו"ח תלת חודשי במסגרת של יבוא ויצוא סמוי  שחרור סחורות מבית המכס  יבוא מזון בהרשאת המחלקה לסחר מיוחד  ריכוז של חבילות סטנדרט  אריזות בחו"ל וחבילות מלוכדות לפי הכמות ומשקלן  ריכוז יבוא של מצרכי מזון על ידי עולים  מוסדות  תיירים ותושבים חוזרים  יבוא בקר  יבוא על ידי עולים  דוחות יבוא מזון  פיגור בהעברת העתקי טפסי מכס  דוגמאות לטפסים ועוד.
ג-5415/9 2/1/1953 חוק אגרות הרשם הכללי ( הוראות שונות ) חוק אגרות הרשם הכללי ( הוראות שונות ) 1953 – הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי
ג-5419/3 2/1/1953 חוק תעשית מברשות ( הוראות מיוחדות ) חוק תעשית מברשות ( הוראות מיוחדות ) 1953 – הצעת חוק של חברת-כנסת חנה למדן
ג-5483/24 2/1/1953 תקן עובדי משרד ראש הממשלה לשנת 1953/54; 54/55; 55/56; 56/57; 57/58 הודעות נציבות שירות המדינה בדבר תקנים לשנים 1955/56  1956/57; תקנים לשנים 1953/54  1955/56  1957/58 עם תיאורים והסברים וכו'; רשימות השינויים ומשרות חדשות בתקנים לשנות התקציב 1956/57  1957/58; בקשות ואישורי תקנים  תיקונם וביטולם  תקנים ורשימות של האגפים  הצעות לשינויים  הערות  חילופי מכתבים
חצ-386/3 2/1/1953 פעולות הסברה של סטודנטים
ג-440/13 2/10/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מחלקת הקיצוב התכתבות בנוגע לרשיונות ליבוא בשר וקמח
ג-440/16 2/13/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – הקצבות – מזון בתיק דוחות והתכתבויות בנושאים שונים בנוגע להקצבות מזון: דוחות ריכוז הוראות הקיצוב של מצרכי מזון  דוחות ריכוז הקצבות של מצרכי מזון  הקצבת מצרכי מזון לשק"ם  דוחות הקצבות מצרכים  מלאי דגים מלוחים אצל יבואנים  הקצבות סוכר לתעשיית מוצרי המזון  הקצבות חמאת יבוא וגבינת יבוא  תיקונים להוראות התיקצוב  הקצבות אבקות חלב  קיצוב ומחירי מצרכים ועוד.
ג-5444/6 3/1/1953 ועדות בינמשרדיות – משרד האוצר מס' 1 – חלק ב' לפי הועדות ( הועדה בענין "אוצר החייל"  מועצת המנהלים למפעל הפיס  ועדה לקביעת שטחי קרקע למוסדות המדינה וכו' ) – פרטי-כל  סיכומים ופרוטוקולים מישיבות  דו"ח  תזכירים; חילופי מכתבים וכו'
ג-5445/9 3/1/1953 ועדות בינמשרדיות – משרד הבריאות לפי הועדות ( הועדה לתברואת החלב  הועדה לקביעת תקנות לניצול השפכים לחקלאות וכו' ) – רשימת הועדות הקשורות עם פעולות מחלקת תברואה של המשרד  פרטי-כל מישיבות  הצעת תקנות  הסכם  סקירות; חילופי מכתבים
ג-5400/1 3/1/1953 חוק שירות המדינה ( גימלאות ) – תיק מס' 2 – חלק  א' חוק שירות המדינה ( גימלאות ) 1952 – הצעת חוק; חוק 1953 – פרטי-כל מישיבת השרים לעניני חקיקה 27.4.53  הצעת חוק  תיקונים ושינוים בהצעת חוק ( אחרי סיכומים עם איגוד עובדי המדינה וישיבות הממשלה )  הערות המשרדים  הצעות החלטה והחלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה; הודעות של נציבות המנגנון; מכתבי לואי וכו'
ג-3504/2 3/16/1953 המחלקה לפיתוח חקלאי – תכנון ופיתוח הכפר הערבי הלוואות לפיתוח הכפר הערבי  דיון על הכפר הערבי  פעולות הפיתוח הכפר הערבי  הקמת מכלאות בכפרי המיעוטים  סקירה על פעולות הפיתוח החקלאי  מפעלי מים בכפרים הערבים  מינוי ועדה לתכנון הישובים הכפריים של המיעוטים  הקמת בית ספר תיכון חקלאי למיעוטים וקורסים חקלאיים  גידולי שלחין  עבודות פיתוח במועצות ערביות  שיקום עצי הזית בכפר הערבי  סקירה על הכנסיות הפרוטסטנטיות בישראל ועוד
ג-441/1 3/17/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מחלקת החקלאות התכתבות בנוגע לשיווק בוטנים  נתונים על שיווק תוצרת חקלאית
ג-5374/19 4/1/1953 דוד בן-גוריון – כתביו ונאומיו – חלק א' מאמרים ונאומים; תוכן ענינים לקובץ נאומיו " חזון ודרך ד' " 2.52 – 5.53; הערות  מכתבי לואי ( כולל הערות שר הדאר יוסף בורג לקטע מספר בן-גוריון " עם ישראל " )
ג-5432/50 4/1/1953 חלוקת הארץ למחוזות ונפות – תיק מס' 2 – חלק א' תיקון החלטת הממשלה על החלוקה; הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות – רשומות; התאמת משרדי הממשלה לחלוקת המחוזות של המדינה – החלטת הממשלה  הודעות משרדי הממשלה  סקירת המצב לתחילת 1954; מינויי הממונים על המחוזות – החלטת הממשלה  הודעות מינוי; דו"ח הועדה הבינמשרדית לבדיקות הצעות לשינויים בגבולות המחוזות והנפות 15.11.55; חילופי מכתבים בנדון וכו' ( כולל תרגום החלטת הממשלה בנדון לאנגלית )
א-7226/14 4/1/1953 . ביקורו של אריק ג'ונסטון בישראל
א-7233/9 4/1/1953 רה"מ דוד בן-גוריון ומשה שרת – טדי קולק –  אפי – בני – בת גלים תיק עבודה של טדי קולק בנושאים שונים כולל ענין האניה בת-גלים. בתיק מכתבים בכתב-יד של אבא אבן לטדי קולק
ג-5474/15 4/1/1953 הכרזות על משרות פנויות – משרד המסחר והתעשיה מכתב לואי לבקשתו של מר שמעון אלראי בדבר הגשת מועמדותו למשרת מזכ"ל המשרד 13.4.53 ( מסמך יחיד )
ג-438/9 4/8/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – גזברות וכספים התכתבות לשכת שר במשרד המסחר והתעשייה  דוח על הכנסות משנת 1953/54  בקשות לרישיונות יבוא והיתרי קנייה
ג-441/5 4/13/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – ייצור מוצרי מזון לשיווק מקומי בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לייצור מוצרי מזון לשיווק מקומי: ריכוז ייצור מזון  רשימת יצרני סוכר וניל  מלאי חומרי גלם לתעשיית המזון ועוד.
ג-5363/37 5/1/1953 ספר על חמש שנות המדינה פנית דוד בן-גוריון לחברים על הצורך בכתיבת הספר מ-11.5.53; התכתבות פנימית ובין-משרדית  עם אישים ומוסדות בדבר הכנת הספר  הודעות  מכתבי לואי  תוכן הענינים ( כולל פרק ארץ-ישראל באביב תש"ז )
ג-5422/5 5/1/1953 חוק הנציגים הקונסולריים חוק הנציגים הקונסולריים 1953  1955 – הצעות לתזכירים  הערות והצעות המשרדים; חוק 1957 – החלטת הממשלה  הצעה לתיקון; התכתבות בנדון
ג-5445/10 5/1/1953 ועדות בינמשרדיות – משרד הדתות לפי הועדות ( הועדה נגד פעולות המיסיון בארץ  הועדה לתקציבי השרותים הדתיים וכו' ) – רשימת הועדות הקשורות למשרד הדתות עם הרכבן; מרשמי הישיבות  סקירות  תזכיר
ג-5447/8 5/1/1953 ריהוט וציוד למשרדי הממשלה חילופי מכתבים בדבר רכישת ציוד משרדי ( דיקטופונים  מקלט רדיו  חפצי אמנות לקישוט ) ( כולל הצעת ציוד משרדי של חברה "תצרוכת משרדית בראון ובניו" )
ג-441/23 5/5/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – משרד האוצר התכתבות בנושא יבוא סחורות
ג-3368/8 5/12/1953 הנהלה – תחנה לחקר המדגה בתיק התכתבויות בנוגע לענף הדייג בארץ ולמחקר בתחום.
ג-439/5 5/17/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – משרד ראש-הממשלה התכתבות בנוגע ליבוא סחורות
ג-5374/20 6/1/1953 דוד בן-גוריון – כתביו ונאומיו – חלק ב' נאומים  מאמרים  תמליל שידור רדיו; ציטוטים מהתנ"ך עמ' 1 – 119; הערות  מכתבי אישור ותודה ( כולל חילופי מכתבים עם הרב יצחק הרצוג )
גל-3888/70 6/11/1953 מירון מושב התכתבות בנושא חלוקת יחידות במושב מירון.
ג-5398/16 7/1/1953 גימלאות לעובדי הרשויות המקומיות והמועצות הדתיות חוק הרשויות המקומיות ( גימלאות ) 1953 ( 1954 ) – הצעת חוק  החלטת הממשלה  פרוטוקול מישיבת הועדה הבינמשרדית לחוק הגימלאות לעובדי הרשויות המקומיות 24.1.54  טבלאות ונתונים  הצעת הסתדרות הפקידים  הערות המשרדים והמועצות; חוק 1956 – הצעת חוק; חוק הרשויות המקומיות ( גימלאות לעובדים ) 1958 – הצעת חוק  הערות המשרדים; חוק גימלאות לראשי רשויות מקומיות וסגניהם 1958 + ( קצבאות ) – הצעת תזכיר  תזכיר  החלטות הממשלה  הערות  הצעת חוק; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ואישור
ג-5461/1 7/1/1953 אסמכתאות ביקורת המלאי במשרד זכרון-דברים של הועדה לבקורת המלאי במשרד הראשי 9.6.52  הודעת מינוי לחברי ועדת הביקורת לבדיקת מסמכים וניהול המשק ביחידות משרד רה"מ באזור ירושלים והצפון 3.7.59; רשימות האינונטרים באגפים שונים של משרד רה"מ 28.7.52 – 29.11.53  רשימות ספרים וציוד במעבדת צילום; חילופי מכתבים
ג-5361/14 7/1/1953 מחירי ספרי לימוד ( ענינים שונים הקשורים למחירי הספרים ) החלטות הממשלה בדבר ביטול הסובסידיה למחירי יבוא ספרים ועל פיקוח על מחירי ספרי לימוד  חוזרים; התכתבות בנדון ( כולל דו"ח הועדה לחקר מצבו של הספר העברי  הדרכים להוזלתו ולהרחבת הפצתו 30.7.53 )
ג-5363/1 7/1/1953 הוצאת ספרי זהב בע"מ חילופי מכתבים עם משרד רה"מ בדבר משלוח ספרים במתנה; פרוספקט
ג-440/6 7/12/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – תכנית יבוא מזון – 1954 – 1955 בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתכנית יבוא מזון: תכניות יבוא מזון  נתונים על שיווק  יצוא מוצרי מזון  אומדן על הייצור החקלאי  ניצול תכניות יבוא המזון  רשיונות יבוא מזון  אישור תקציב יבוא מזון  ניצול ההקצבות ליבוא המזון  היבוא בפועל והצריכה הממשית  הצעת תכנית יבוא לשנת 1954-55 ועוד.
גל-63936/4 7/24/1953 אגודה צרכנית יצרנית שתופית שכונת בילינסון בעמ בתיק – רישום שעבוד על רכוש – 'אגודה צרכנית יצרנית שיתופית' – שכונת בילינסון בע"מ; אגרות חוב.
ג-5462/1 8/1/1953 מזנונים באגפי משרד ראש הממשלה זכרון דברים בין שירות השידור לבין אשר ועליזה קמניץ בדבר הפעלת מזנון במקום; הודעות  חילופי מכתבים ( רשיונות וחידוש רשיונות למזנונים  כיבודים  תלונות וכו' )
ג-5463/4 8/1/1953 הוראות לטיפול ברכב ממשלתי הוראות שונות לטיפול ברכב הממשלתי ( הצמדה לתחנות סיכה  נוהג תביעות לגבי תאונות דרכים  הסדר מבחנים שנתיים וכו' )  מרשם מישיבת מרכזי התחבורה במחלקת הרכב הממשלתי 1.7.54 והחלטות הועדה בנדון וכו'; רשיונות תנועה למכוניות צמודות למשרד; רשימות הנהגים המקצועיים ופרטים עבור הכרטיסיה המרכזית של הרכב הממשלתי; הודעות  חוזרים  דו"חות חדשיים ויומני עבודה  חילופי מכתבים וכו'
ג-4147/1 8/21/1953 חטיבת-מזון – שירותים דתיים וכשרות כרך א' סיכומי פגישות והתכתבויות בין חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשייה למחלקת הכשרות ברבנות  משרד הדתות  חברות לשיווק בשר ואטליזים  בענייני כשרות בשר – יבוא ומכירת מוצרי בשר טרף מחו"ל  מכירת בשר חזיר  איחסון בשר קפוא (הפרדה בין בשר למוצרי חלב)  בלימת שחיטה לא חוקית  תשלום לרבנים ושוחטים המועסקים בחו"ל בשחיטה המיועדת לישראל  רישום אוכלוסיה לאטליזים (בשר כשר וטרף)  אספקת בשר לאוכלוסייה הלא יהודית  תלונות על הפצת שימורי בשר לא כשר בצרכניות ועל מכירת בשר כשר באטליז טרף ועוד. בתיק חוזר מחלקת הכשרות של הרבנות (1955).
ג-6177/38 9/9/1953 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-יסיף לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-יסיף.
ג-441/29 10/21/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – משרדי המחוזי בתל-אביב התכתבות בנוגע להכנת דוח על צריכת מוצרי מזון  יצור תעשייתי ושימוש בחומרי גלם לתעשייה רשימת מאפיות
ג-441/31 10/27/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – מחוז חיפה בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע למזון במחוז חיפה: הייצור התעשייתי והשימוש בחומר גלם לתעשייה  הקצבת קמח לבן לקונדיטוריות  רישיונות לקמעונאי מזון  רשימת סוגי הקמעונאים בעלי רישיונות מזון  הקצבות קמח במקום לחם  חנויות דגים בקמעונות ועוד.
ג-441/9 10/28/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – דו"חות וסקירות על הייצור ועל השמוש בחומרי גלם דו"חות תקופתיים על ייצור מוצרי מזון ועל השימוש בחומרי גלם לפי דוחות היצרנים  יצוא מוצרי מזון ותוצרת חקלאית  מלאי חומרי גלם אצל יצרנים לשיווק מקומי וליצוא  ייצור ומכירת סבון ומוצרי סבון ועוד.
חצ-400/10 11/1/1953 קשרים עם אישים בארה"ב  א'.
ג-5436/5 11/1/1953 טבלאות של מדור הרישום המרכזי – משרד המסחר והתעשיה – כרך ב' דו"חות וסקירות – תכניות יבוא ומצב בפועל  כספי השילומים וכספי המענק האמריקני – רשיונות יבוא; מדור קרנות השוואה ומס יתר – מאזן תשלומי חובה; דו"ח על תנועת סחורות וגביה; חילופי מכתבים
ג-440/21 11/9/1953 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – קונדיטוריות התכתבות בנושא הקצבת קמח
ג-4147/4 11/20/1953 חטיבת-מזון – פיקוח על המסחר בתבואות התכתבויות בנוגע ליבוא חיטה לצרכי מספוא  שימוש בגרעיני מספוא מקומיים  פיקוח על איכות המספוא ועוד. צוי פיקוח על מסחר בתבואות.
ג-5416/16 12/1/1953 ועדה לעניני הקמת בנק ממלכתי חוק בנק ישראל 1953 – נוסח הצעה  דברי הסבר להצעת חוק  תזכיר; חוק הבנק הממלכתי; חוק בנק ישראל 1954 – הצעת חוק ( רשומות )
ג-5379/8 12/1/1953 מ"מ ראש הממשלה משה שרת – ברכות למינוי ברכות מאישים לראש-הממשלה משה שרת  תשובות המשרד
ג-5379/12 12/1/1953 ראש הממשלה משה שרת – מפלגות ( אחוד  מפא"י ) פרטי-כל מישיבת הועדה הכלכלית  פגישת " החוג "  יום עיון על בעיות התנועה; הנחיות הועדה המכינה לועידת המפלגה  הודעות; נתונים סטטיסטיים על חברות במפא"י; הזמנות לישיבות המרכז  המזכירות  הועדה המדינית  מטה הבחירות  אירועים וכנסים; מכתבים לשרת מחברי המפלגה  תשובות וכו'
ג-5366/10 12/1/1953 שלטים לציון משרדי הממשלה התכתבות עם נציבות שרות המדינה ומינהל לשכת הקריה בדבר צורת שילוט אחיד במשרדי הממשלה
חצ-4374/6 12/1/1953 ראובן שילוח – פעלו של ר. שילוח חומר מארה"ב  התכתבות  דו"חות  סיכומי שיחות  דיווחים וסקירות מתקופת היותו של ר. שילוח ציר בארה"ב כולל האירועים בסוריה ובמצרים  סיוע החוץ האמריקני  ועוד.
חצ-2529/16 12/1/1953 האפוטרופוס על נכסי נפקדים הועדה המיוחדת
ג-5402/24 1/1/1954 חוק לתיקון פקודת הירושה – תיק מס' 1 – חלק  ב' חוק לתיקון פקודת הירושה 1954 – קטעים מהצעת חוק  זכרונות-דברים מישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה 1.1954 – 9; חוק הירושה – הצעה שלישית 9.54  הצעת חוק  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה; חוק לתיקון פקודת הירושה ( ביטול סוגי נכסים ) 1955 – החלטות הממשלה וועדת השרים  הצעת חוק; חוק 1956 – הצעת תזכיר  הערות והסתייגויות; מכתבי לואי
ג-5383/6 1/1/1954 קרן ( רעית ) הנשיא קרן ליד נשיא המדינה למטרות עזרה סוציאלית ( קרן הנשיא  קרן רעית הנשיא ) – תזכיר על הצעת הנשיא לקרן  נוסח זכרון-דברים עליו חתמו התורמים לקרן; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ואישור
ג-5461/16 1/1/1954 הזמנת ציוד משרדי ומשק המשרד – חלק ב' מכרז על מכירת סחורות בית המכס יפו 16.11.58  חוזה בין משרד האוצר לבין חברת "ניצולת" בדבר איסוף פסולת ועיבודה; חוזרים והודעות הקשורות למשק וציוד  דו"חות  טפסים  חילופי מכתבים
ג-5462/8 1/1/1954 התקנת טלפונים לפקידי משרד ראש הממשלה  2 – חלק א' בקשות והוראות להתקנה והעברת טלפונים  רשימות עובדים וטלפונים לפי היחידות  של טלפונים רשמיים בבתי העובדים  רשימת שיחות טלפון ( לפי שמות העובדים ); ערעורים  חילופי מכתבים
ג-5379/25 1/1/1954 משה שרת – משלוח ספרים לראש-הממשלה קבלת ספרים וחוברות מאישים וארגונים – מכתבים  מכתבי לואי ואישור וכו'; חוברות ותדפיסים אחדים  קטלוג ספרים של הוצאת ספרים א. רוזנטל  אוקספורד ( כולל קובץ " המדינה והישגיה " – נתונים  סקירות  קטעים ממאמרים 1949 – 1955 )
ג-6243/20 1/1/1954 קולק טדי (מתנות)
ג-3014/3 1/1/1954 בטחון כולל ראשי פרקים מהספר "חמש שנות ישראל" (פרקים 4-1)
ג-3015/3 1/1/1954 ראשי פרקים מהספר "ההסטוריה המבצעית של המלחמה על עצמאות ישראל"
ג-5477/17 1/1/1954 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 3 ] – חלק א' הכרזות ( מכרזים ) עם תיאורי תפקידים ותיקונים; הצעת תקן לשנת הכספים 1954/55  רשימות שונות של עובדים ארעים  ארעים המועברים לקבועים  שעות נוספות וכו'; תזכיר בדבר השוואת הדירוג בין הלשכה לבין אגף התקציבים באוצר; פניות ועד עובדים  סיכומי שיחות  הערות  חילופי מכתבים
ג-5436/3 1/1/1954 המשרד למסחר ותעשיה – 2 דו"ח תמציתי לחדשים 7.54 – 9  סקירה על תקציב הפיתוח לתעשיה ומלאכה 1956/57; דו"ח מס' 74 על הפעלת חברת השילומים 11.59; מינוי מנכ"לים – החלטות הממשלה  שלבי הטיפול במפעלים בתקופה 1.11.55 – 30.9.58; חילופי מכתבים ( כולל מזכר על תקן המשרד )
ג-347/16 1/1/1954 לשכת הקריה  חומר שונה בתיק חומר של ועד עובדים  סמינריון לניהול יחידה משרדית וקורס ל"פישוט עבודה"וכו'
ג-2444/3 1/1/1954 לשכת השר – ועדות לתזונה תזכירים בנושא תזונה ופיקוח על ייצור היגייני של מזון; סיכום מישיבה בענין הקמת מוסד למחקר המזון; התכתבות.
ג-3332/26 1/1/1954 אגודת "אחוה" אגודת "אחוה"
ג-3330/25 1/1/1954 חוק הנחלת הלשון העברית. חוק הנחלת הלשון העברית.
א-7093/9 1/17/1954 לשכות רה"מ משה שרת   דוד בן-גוריון – ט. קולק – התכתבות  התכתבויות בין טדי קולק לדוד בן גוריון ועם מאיר דה-שליט וכן בין אבא אבן לטדי קולק בעניין השגריר בוושינגטון והרפורמה במשרד החוץ.
ג-5414/19 2/1/1954 פקודת מס בולים – תיק מס' 1 – חלק ב' חוק לתיקון פקודת מס הבולים 1954 – תזכיר  תוספת לתזכיר  הערות  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני כלכלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( מס' 2 ) 1954 – תזכיר  זכרון-דברים מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה  החלטת ועדת השרים  הצעת חוק; תזכיר  התכתבות בנדון  מכתבי לואי ואישור
ג-5380/4 2/1/1954 ראש הממשלה משה שרת – שרות בולאי ( משלוח בולים ומעטפות ) משלוח גליונות של בולים  מעטפות " יום-ראשון " וספרים – התכתבות בענינים כספיים הקשורים למשלוח  מכתבי לואי ואישור; חשבונות ( כולל הזמנת ראש-הממשלה לתערוכת הבולים הנודדת והתכתבות בנדון )
ג-5446/19 2/1/1954 פיקוח על משק המכוניות הממשלתי – תיק מס' 1 – חלק ב' תקנון הרכב הממשלתי ונסיעות בתפקיד – נוסח  הערות שר הדאר  החלטות הממשלה; הצעות להסדרים בדבר ניהול פעולות תיקון והחזקת רכב ממשלתי  דו"ח "שורת המתנדבים"  הערות והמלצות  פרטי-כל מישיבת הועדה המיוחדת לקביעת תפקידי מחלקת הרכב הממשלתי 1.11.54 והחלטות ועדת הרכב; תזכירים  הוראות  הצעת הרכב הועדות  חילופי מכתבים
חצ-4374/9 2/1/1954 ראובן שילוח – "תיק חדש" מספר 3 התכתבות דיווחים  טיוטות ומכתבים בנושאים: תכנית ג'ונסטון  בעיות מינהלה  עזרה כספית לישראל מארה"ב  תוצרת ישראלית בארה"ב  ועוד.
ג-5379/29 2/1/1954 משה שרת – משלוח ספרים לראש הממשלה משלוח ספרים וחוברות לראש-הממשלה משה שרת – מכתבים  מכתבי לואי ואישור  תשובות; כתבי-עת ותדפיסים  קטלוג
ג-3736/37 2/3/1954 חניפס סאלח מכתב תודה ממנהל הלשכה לסיוע טכני לכבוד השיך סאלח חניפס על האירוח בביתו.
ג-5400/7 3/1/1954 חוק שירות המדינה ( גימלאות ) – תיק מס' 3 חוק שירות המדינה ( גימלאות ) 1953 – החלטות הממשלה  גירסה אנגלית של הצעת חוק  רשימת השינויים שהוכנסו ע"י ועדת העבודה של הכנסת להצעת חוק; חוק 1955 – הצעת חוק  חוק – רשומות  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה לגבי סעיפים מסויימים; הודעות והחלטות בדבר תנאים להגדלת תקופת שירותם של עובדים מסויימים לענין סעיף 63 וכו'  פניות לתיקונים; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ( כולל טבלת "נוסח החלטות הממשלה שנתנו לעובדים מסויימים לפני תחילת חוק הגמלאות" )
ג-5358/17 3/1/1954 זאב שרף – תיק 2 ( 2 ) מ- 25.7.54 – ( מכתבים )
ג-5363/41 3/1/1954 מוסד לפרסומים מדעיים – " מוסד וייצמן " דו"ח המוסד ל- 31.3.59  מאזנים  דו"חות שבועיים; פרטי-כל מאסיפה כללית שנתית 6.8.59  אסיפת ועד המנהלים; טבלת הפרסומים בשפות אירופיות שונות  רשימת פרסומים סובייטיים לתרגום; התכתבות עם משרד רה"מ  משרדי הממשלה  מוסד לאומי למדע בארה"ב  מוסדות ואישים ; מכתבי לואי
ג-441/28 3/8/1954 מדור הרשום המרכזי (מזון תעשיה) – משרדי המחוזי בירושלים התכתבות בנושאים יצור תעשייתי  אספקת קמח  יבוא מצרכי מזון למלון הנשיא בירושלים
ג-5409/15 4/1/1954 חוק הגנת הדייר – תיק מס' 2 – חלק א' חוק הגנת הדייר 1954 – פרטי-כל מישיבת הכנסת בנושא 5-7.4.54 ( רשומות )  חוק – רשומות; חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי ( פריצה לבנינים ) 1954 – הצעת חוק; חוק הגנת הדייר המשנה של בית עסק 1954 – חוק – רשומות; חוק הגנת הדייר ( בנינים חדשים ) 1954 – תזכיר  החלטות הממשלה  זכרון-דברים מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 30.8.54  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק הגנת הדייר ( תיקון ) 1956 – תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( תיקון מס' 2 ) 1956 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; מכתבי לואי וכו'
ג-5437/20 4/1/1954 המוסד לביטוח לאומי דו"ח על פעולות המוסד 6.54 וסקירה על פעולות בחדשים 4.54 – 7; דו"חות כספיים  אקטואריים ומאזנים לשנים 1954/55  1955/56  1956/57; הודעות  חילופי מכתבים
ג-5379/17 4/1/1954 ראש הממשלה משה שרת – הרשמה ב- "ספר הזהב" חניתה אקהייזר  גמנסיה הרצליה – מכתב תשובה להגשת תעודת הרשמה בספר הזהב; חברת ילדות ממוסד חנוך ממלכתי ב'  לוד – מכתב לואי לנטיעת עצים על שמו של ראש הממשלה  תשובות המשרד
ג-3734/1 4/4/1954 RURAL COMMUNITY הסכם בנושא שירותים לקהילות כפריות בין ממשלת ישראל לקרן המשותפת ישראל-ארצות הברית  פרוייקט בתחום החקלאי-קואופרטיבי-כפרי  מסמכים הנוגעים לקרן המשותפת  תקציבים  אישורי הוצאת כספים ועוד.
ג-5459/12 5/1/1954 דיור משרד ראש הממשלה – מנהל ההסברה בקשות לדיור בירושלים וחיפה  חילופי מכתבים בנדון
ג-3739/44 5/27/1954 פרופ' קליין פיליפ התיק מכיל התכתבויות בנושא שליחותו של פרופ' קליין מביה"ס לעבודה סוציאלית בניו יורק ליעוץ למשרד הסעד בישראל. פרופ' קליין נשלח תחילה מטעם הג'וינט ובהמשך קיבל אישור ליעץ למשרד הסעד מטעם אירגון האו"ם לסיוע טכני. בתיק גם הצעתו של הפרופסור לשיפור והרחבה של ההכשרות בנושא שירותים סוציאליים בישראל. כמו כן על המחלוקת בינו לבין מנהל משרד הסעד בעניין הדו"ח שלו ודעותיו שפורסמו בעיתונות.
ג-5481/5 6/1/1954 ועדת השתלמות שליד משרד ראש הממשלה 5 מס' [ 16 – 17; כללי ] הודעות נציבות שרות המדינה בדבר מענקי השתלמות 22.6.54; חוזרים והודעות הנציבות על קורסים שונים לעובדי המדינה; בקשות למענקי השתתפות  אישורי השתתפות לעובדים שונים  רשימות המועמדים; פרטי-כל מישיבות ועדת ההשתלמות 1.11.54 – 24.7.60  החלטות  הזמנות לישיבות  סדרי-יום  אומדן הוצאות לקורסים – שנת התקציב 1959/60  תעריפי שכר בעד הדרכה; חילופי מכתבים וכו'
ג-5470/9 6/1/1954 פנסיה ופיצויים לפקידי הממשלה – חלק ב' ( כללי ולפי שמות העובדים – מס' 22 – 43 ) – החלטות הממשלה בעניני גימלאות כלליים ופרטיים; דו"ח כספי וסטטיסטי על עובדי המדינה היוצאים לגימלאות בגיל 65 ומעלה לפי חוק שירות המדינה ( גימלאות ) 1955  נוסח החלטות הממשלה שניתנו לעובדים מסויימים לפני תחולת חוק הגימלאות; בקשות ותשובות  הערות  הודעות החשב הכללי ונציבות המנגנון  חילופי מכתבים ( כולל רשימת האישים המטופלים בתיק )
גל-5103/47 6/7/1954 בולוס חנה בולוס מכתב תלונה על הממשל הצבאי
ג-5379/20 7/1/1954 סיורים בארץ ( וביקורים במשרדי הממשלה ) ביקורי ראש-הממשלה משה שרת ביחידות המשרד  הנגב וגזרת רצועת עזה  משרד התחבורה בחיפה ומתקנים אחרים – תכניות והצעות לתכניות  סדרי-יום; סקירת ישובים בגבול רצועת עזה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי ותודה
ג-5405/8 7/1/1954 תקנות שעת חרום ( פקוח על מפעלים חיוניים ) פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות שעת-חירום בדבר פיקוח על מפעלים חיוניים ( 1954 ); חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום ( פיקוח על מפעלים חיוניים ) 1954 – זכרון-דברים מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 29.11.54  החלטות הממשלה  הצעת חוק; פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות לשעת חירום בדבר פיקוח על מפעלים חיוניים ( 1956 ) – החלטות הממשלה  הצעה; מכתבי לואי
ג-5364/3 7/1/1954 העתקי הסכמים לפי סעיף 4 שנשלחו ליועץ המשפטי – משרד רה"מ – תיק מס' 1 – חלק א' הלשכה לסיוע טכני – תיקונים להסכמים  כולל תיאור הפרוייקטים ( העתקים )
חצ-2546/11 7/1/1954 מומחים מגרמניה
ג-5393/11 8/1/1954 חוק שירות קבע בצה"ל חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל 1954 – הצעת תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק צבא-הגנה לישראל (שירות קבע) 1955 – החלטת ועדת השרים לעניני חקיקה  הצעת חוק; מכתבי לואי
ג-5358/21 8/1/1954 תשר ד. ז. ( טשרטוק ) – ( מכתבים למשה שרת ) מכתבים של ד.ז. תשר ( טשרטוק ) למשה שרת בדבר שינוי שם משפחתו
ג-5464/11 9/1/1954 [ משק המכוניות במשרד ראש הממשלה ] – מכונית ת- 5478 מכונית ממשלתית ת- 5478 – תאונת דרכים למכונית הנהוגה ע"י משה מזרחי ב- 1.5.54 – חילופי מכתבים בנדון ובדבר דמי ביטוח על המכונית
ג-5389/16 11/1/1954 חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות – תיק מס' 2 – חלק א' חוק הבחירות לכנסת 1954 – החלטת הממשלה  הצעת תזכיר  הצעת חוק; חוק הבחירות לכנסת ותיקונים 1 – 4 ) 1955 – החלטות הממשלה  הצעות חוק  רשומות; הצעת חוק העיריות ( הוראת שעה ) 1955; מסקנות הועדה הבין-משרדית שהוקמה על-פי החלטת הממשלה מס' 226 13.2.55; תזכירים  מכתבי לואי וכו'
ג-6177/39 11/14/1954 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-כנה לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-כנה. סלילת כביש גישה וכבישים פנימיים.
ג-6177/59 11/14/1954 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-טורעאן לשכת המנכ"ל – תעסוקת ערבים – כפר-טורעאן.
ג-5365/10 12/1/1954 מומחים ומשתלמים במסגרת המחלקה לסיוע טכני דו"ח על חילופי סטודנטים בין ישראל לארה"ב והכשרה טכנית 1959; תזכירים  חוזרים; רשימות אנשי או"ם ו- USOM עם כתובות; התכתבות פנימית  בין-משרדית  עם גורמים בין-לאומיים
פר-440/2 12/1/1954 EXIMBANK LOAN 458/C – PROGRESS REPORT ON BUILDING AND CONSTRUCTION – 1949 through 1953
ג-5379/22 12/1/1954 קרן ראש-הממשלה למפעלים ספרותיים פתיחת חשבון פקדון ע"ש קרן ראש-הממשלה למפעלים ספרותיים  תרומות לקרן מאישים וחברות  עזרה לשם הוצאת ספרים ע"י הוצאות לאור ואישים – בקשות לעזרה  תשובות המשרד  מכתבי לואי להמחאות  אישורים
ג-5402/16 1/1/1955 חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חרום – תיק מס' 2 חוק להסדר תפיסת מקרקעים ( הוראת שעה ) 1955 – הצעת תזכיר  תזכיר  הצעת חוק  דברי פתיחה  החלטות הממשלה  הערות  חוק – רשומות; חוק 1956 – הצעת תזכיר  הערות  החלטות הממשלה  תזכיר; חוק להסדר תפיסת מקרקעין ( הוראת שעה ) ( תיקון ) 1957 – הצעת חוק  חוק – רשומות  הצעת החלטה והחלטות הממשלה; חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חרום 1949 – הודעה על מינוי רשות מוסמכת 21.4.59 ואחרות  החלטות הממשלה  הערות וחוות-דעת משפטיות; מכתבי לואי ואישור ( כולל דו"ח ביניים של הועדה לבדיקת הנכסים שנתפסו 15.5.55 – ראה תיק 5402/15 )
ג-5413/16 1/1/1955 פקודת מס הכנסה – תיק מס' 3 – חלק א' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 1955 – "הצעת תיקונים בפקודת מס הכנסה"  החלטות הממשלה וועדות השרים לעניני כלכלה וחקיקה  הסתייגויות  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( מס' 2 ) 1955 – הערות; מכתבי לואי
ג-5360/16 1/1/1955 בקשות חומר דפוס ( בקשות למזכרות מישראל ) – חלק א' בקשות מחו"ל למשלוח בולים  חוברות  תצלומים וכו'
חצ-396/7 1/1/1955 קשרים עם אישים בארה"ב
חצ-400/11 1/1/1955 קשרים עם אישים בארה"ב  ב'.
ג-6275/25 1/1/1955 ח"כ רפאל יצחק.
ג-6275/50 1/1/1955 ח"כ רפאל יצחק
ג-5458/23 1/1/1955 דיור משרד ראש הממשלה – כללי II פרוטוקול מפגישת חברי ועדת הדיור המרכזית עם המוסמכים לטפל בעניני דיור של משרדי הממשלה 21.11.56  ריכוזי דרישות משרד רה"מ ויחידותיו ( טבלאות )  רשימות הבנינים המושכרים במחוז תל-אביב וירושלים ( טבלאות )  תקציב לשכר-דירה ל- 1959/60; חוזרים  חוזה שכירות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5380/1 1/1/1955 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – משלוח ספרים קבלת ספרים  חוברות  תדפיסים מאישים ומוסדות בארץ וחו"ל לראש-הממשלה דוד בן-גוריון – מכתבי-לואי  אישור ותודה; חוברות ותדפיסים בודדים ( כולל ספרון – מאמר בן-גוריון " מאבק בסיני " מטעם מפלגת פועלי-ציון במקסיקו ( 1957  אידיש )
ג-5476/16 1/1/1955 הוראות ותקנות לטיפול בעניני מנגנון חוזרים של נציבות שירות המדינה בדבר מכרזים על משרות פנויות  קבלת עובדים למשרדי הממשלה  פיצויי פיטורים ליורשי עובד שנפטר  פטורים לרגל ביטול משרה בתקו וכו'; פניות הבהרה ממשרדים ותשובות הנציבות  הודעות הנציבות בדבר נוכחות בעבודה  אמצעים נגד מאחרים לעבודה ואח'  הוראות למילוי הטופס לסיווג תפקידים; הודעת ההסתדרות לועדי העובדים בדבר דרכי הפעולה של קרן לביטוח הדדי; תזכירים  טפסים  חילופי מכתבים ( כולל נוסח חוזה לעובד )
ג-5479/7 1/1/1955 עובדי נציבות שירות המדינה [ 1 ) – חלק ב' שינויים והערות לתקנים; הכרזות (מכרזים) עם פירוט דרישות  הצעת מועמדים  החלטת ועדת הבוחנים; פרוטוקול מישיבת ועדת השירות 1.10.56 וסיכום ישיבה אצל מנכ"ל האוצר 27.1.57; רשימת ימי חופשה שנתרמו לבנק חופשות; הוראות משרדיות  הוראות לתשלום  תזכיר  חילופי מכתבים וכו'
ג-5450/4 1/1/1955 המכון למחקר חברתי שימושי III הקמת המכון למחקר חברתי שמושי – הצעת החלטה והחלטת הממשלה 31.7.55  פקודת ההקדשות לצרכי צדקה – צו בדבר ההתאגדות של המכון 9.55; פרטי-כל מישיבות נאמני המכון 22.1.56  3.6  דו"חות על עבודת המכון 4.56  18.10.57; מאזן ליום 1.4.56  חשבונות להכנסות והוצאות ומאזן ל- 3.3.57  בקשות למענק ממשרד החינוך והתרבות 26.12.56 ולפטור ממס קניה ממשרד האוצר 27.5.57; רשימת המחקרים המבוקשים ע"י משרדי הממשלה 26.2.56; תזכירים  חילופי מכתבים וכו'
ל-86/2 1/1/1955 מטה נפת הנגב מסתננים תיק משטרת ישראל  מסתננים  באר שבע  גרוש  חקירה  פנקס זיהוי  בית משפט  ערעור
ג-450/21 1/25/1955 אגף תעשית מזון התכתבות בנוגע לרישום יבוא מזון שוקולד וממתקים
ג-5406/27 2/1/1955 פקודת התעבורה – תיק מס' 2 – חלק א' חוק לתיקון פקודת התעבורה 1955 – הצעת תזכיר  תזכיר  החלטות הממשלה  הצעת חוק; חוק 1956 – הצעת חוק  הערות  החלטות הממשלה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5357/8 2/1/1955 אמיר שלמה – תיק 2 תיק מכתבים – אישי
ג-5387/6 2/1/1955 מפלגת פועלי ארץ-ישראל / המרכז – תיק מרצים מפא"י – תיק מרצים לקראת הבחירות לועידת ההסתדרות השמינית  לכנסת השלישית ולרשויות המקומיות – סקירות על הישגים  תדריך להסברה וכו' ( מצ"ב ספרונים וכתבי-עת בנושאי אקטואליה 1953 – 2.1955 )
ג-3699/61 3/19/1955 סטודנטים- הסברה הסברה על ישראל בקרב סטודנטים
ג-5417/2 4/1/1955 חוק בנק ישראל ( דו"חות ) – תיק מס' 1 – חלק ב' דו"ח בנק ישראל לשנת 1954 ( חוברת )  דו"ח על עלית אמצעי התשלום 31.1.55 – 31.7. ( חוברת ); דו"חות חודשיים על הדיונים וההחלטות של הועדה המייעצת והמועצה המייעצת לבנק ישראל 3.1955 – 3.1956; מכתבי לואי ואישור
ג-3504/5 4/21/1955 המחלקה לפיתוח חקלאי – אספקת מי שתיה לכפרים לרגל הבצורת. כרך א' אספקת מים ליישובים ולכפרים ערביים אספקת מים לכפרי עמק בית נטופה; מצוקת מים
ג-5364/12 5/1/1955 העתקי הסכמים לפי סעיף 4 ( Projects ) שנשלחו ליועץ המשפטי – משרד ראש הממשלה – תיק מס' 2 – חלק א' הלשכה לסיוע טכני – ביטולים של פרוייקטים  כולל 2 אישורים ( העתקים )
ג-5447/15 5/1/1955 דו"ח הועדה לעניני שכר בחברות ממשלתיות דו"ח של הועדה לעניני שכר ותנאי העבודה בחברות ממשלתיות ( עם נספחים ) 31.5.55
ג-5366/16 5/1/1955 אזכרה לפרופ' אלברט איינשטיין תכנית הטקס; התכתבות אודות הטקס  כולל ענין ההנצחה  השתתפות בהוצאות וכו'
גל-1631/8 5/1/1955 מורים חרדים הסמכה ותנאי שכר של מורים בחינוך העצמאי (חרדי). עמ' 111 מכתב בקשה שכתבה רעייתו של הרב גרשון אדלשטיין.
ג-3504/11 5/6/1955 המחלקה לפיתוח חקלאי – בצורת תשט"ו. כרך א' נזקי הבצורת  – סיור בשדות ובמשקים נגועי בצורת  הערכת נזקי הבצורת  בקשת ארגון המועצות האזוריות עם שר הםנים בבקשה לדחיית תשלומים עקב הבצורת  מפרעות לנזקי הבצורת  פרוטוקול מוועדת הערכה לנזקי בצורת  רשימת נזקי בצורת ועוד
גל-71022/6 5/30/1955 בתי קברות נטושים כללי התכתבויות שוטפות עם משרד הדתות בנוגע לבתי קברות מוסלמים התכתבויות לגבי קברים נטושים במועצות מקומיות בקשות תחזוקת קברים
ג-5363/4 6/1/1955  דורות  – ספריה מכתב של שר החינוך והתרבות בן-ציון דינור לראש-הממשלה בצירוף התזכיר על הספריה וזכרון-דברים מישיבת באי-כח המשרד והוצאת " עם-עובד " בנוגע להוצאת סדרת ספרים 23.6.55; הסכם על הקמת ספריה " מדור לדור " ( דורות )  פרוספקטים של הספר " Who's Who in World Jewry "
חצ-400/12 6/1/1955 קשרים עם אישים בארה"ב  ג'.
גל-1283/6 6/8/1955 עניני השר – כללי מכתבים מלשכת וללשכת שר החינוך.
ג-3504/12 6/12/1955 המחלקה לפיתוח חקלאי – בצורת תשט"ו. כרך ב' רשימות קיבוצים ומושבים נפגעי בצורת עם סכומי נזקים כספיים  סיכומי ישיבות והתכתבות בין משרד החקלאות  תנועות קיבוציות  הסתדרות העובדים וגורמים נוספים בנוגע לפיצויים ליישובים חקלאיים נפגעי בצורת ובתוכם קיבוצים  מושבים וכפרים ערבים.
ג-5455/14 7/1/1955 שירות השידור – בעיות משפטיות – חלק א' הסכמים וחוזים בדבר הוצאות לאור  שידור יצירות מוזיקה  הגנה על זכויות יוצרים וכו' – בקשות לחוות-דעת וחוות-דעת של היועץ המשפטי למשרד רה"מ בנדון; שידור הודעות בשכר – תקנון 30.3.56 והודעה על שידור הודעות בשכר ב"קול ישראל" 22.5.56; תלונות  חילופי מכתבים ( כולל הסכמים לדוגמה בין שרות השידור המנדטורי לאמנים בדבר שידור יצירות 5.1.38  21.2.46 )
ג-5361/21 7/1/1955 הזמנת ספרים – טדי קולק הזמנות ספרים  מכתבי תשובה  רשימות הספרים  חשבוניות
ג-5451/7 8/1/1955 החברה הממשלתית לתיירות – בעיות משפטיות – תיק מס' 1 – חלק א' תזכיר ותקנות ההתאגדות  רשימת חברי ההנהלה; צו ההגנה ( בתי מלון ) 1953  פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – צווי מינוי  פקודת ההגנה 1939  תקנות ההגנה ( מניעת רווחים מופקעים ) 1944 – צווים בדבר סוכנויות הנסיעות והתיירות וביטולים; החלטות הממשלה בדבר מרכז התיירות והצטרפות ישראל לאמנת מכס בקשר לתיירים; תקציב החברה לשנת 1955/56  זכרון-דברים מפגישת באי-כח של התאחדות משרדי הנסיעות והתיירות 20.9.55; רשימת בעלי המניות  טפסים  חילופי מכתבים וכו' ( כולל דו"ח שנתי של החברה הבינלאומית לשרותי תיירות תל-אביב 28.11.55 )
ג-4147/14 8/4/1955 חטיבת-מזון – צריכה של מצרכי מזון כרך ב' נתונים על אומדן השיווק של מצרכי מזון עיקריים בשנת 1955 – טבלאות אומדני צריכה ממשית (שיווק) של מצרכי מזון לפי חודשים (תיאור המצרכים  מנה ממוצעת לנפש ומחיר המנה)  ערכים תזונתיים.
ג-5379/5 9/1/1955 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן-גוריון ) – שאלות לשרים שאלות ראש-הממשלה לשרים ( בעיקר נתונים סטטיסטיים )
ג-5463/24 10/1/1955 משק המכוניות [ במשרד ראש הממשלה ] – החברה הממשלתית לתיירות בקשות להעברה  מכירה  רכישה והשאלת כלי רכב עבור החברה הממשלתית לתיירות ואנשיה – חילופי מכתבים
ג-5380/13 10/1/1955 הזמנת ספרים ועתונים – ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – Brill's הזמנת ספרים עבור ראש-הממשלה מחברת E.G. Brill  ליידן  הולנד – הזמנות  קטלוגים
ג-5379/24 10/1/1955 קרן ראש הממשלה ( הקצבה ממשרד האוצר ) הוראת לשכת רה"מ למחלקת הכספים בדבר העברת כספים להוצאות חגיגות ההתנדבות ( מסמך יחיד ב- 2 עותקים )
פר-649/2 10/1/1955 מבוא לעבודה קונסולרית התיק כולל שני העתקים של החוברת "מבוא לעבודה הקונסולרית" שהוצאה ע"י משרד החוץ באמצע שנות החמישים של המאה העשרים. היא כוללת בין השאר התייחסויות לחוקים רלוונטיים לעבודת הקונסול כמו חוק השבות  חוק האזרחות  חוק הכניסה  חוק הדרכונים וכיו"ב.
ג-5376/5 11/1/1955 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – מפלגת פועלי א"י – חלק א' ראשי פרקים לברור הכלכלי – הצעות לועידה המכינה של הועידה ה- 8 של מפא"י 8.8.56; הצעות חוקה ותקנון ארגוני למפא"י  החלטות המרכז 23.2.56; " אגרות לחבר "; תזכירים  חומר סטטיסטי על חברות במפלגה  התכתבות; הזמנות לישיבות המרכז  הועידה המכינה  אסיפות הסיעה וכו' ( כולל חוקי יסוד ( הכנסת ) – טיוטא )
ג-5386/10 11/1/1955 שאילתות לראש-הממשלה דוד בן-גוריון שאילתות  רשימת השאילתות שטרם ניתנה עליהם תשובה; תשובות בן-גוריון  הצעות לתשובות  טיוטות; מכתבי לואי ( כולל דיווחים של המושלים הצבאים )
גל-1540/4 11/1/1955 לשכת השר בתיק מסמכי סיכום תמיכה במוסדות לספרות תורנית וקטלוג של הו"ל תורניות.
גל-49907/3 11/13/1955 קיבוץ ניר עוז רישום אגודה שיתופית ניר עוז  דוח ביקורת; מינוי חברים; בחירות לאגודה; תקנון
גל-1709/13 11/29/1955 בית הספר לנוער תענך לנוער בתיק התכתבויות בנוגע לפתיחת בית ספר אזורי לנערים עובדים ואישור שעות תקן.
ג-5361/18 1/1/1956 הזמנת ספרים ומשלוח ספרים למנכ"ל מרה"מ – תיק מס' 2 – חלק א' הזמנת הספרים ומפות  תשובות  חשבוניות
ג-5462/10 1/1/1956 התקנת טלפונים לפקידי משרד ראש הממשלה  3 – חלק א' בקשות  אישורים והודעות להתקנה וניתוק הטלפונים  ערעורים; רשימות הטלפונים רשמיים ופרטיים בדירותיהם של עובדי רה"מ ורשימות אחרות; חילופי מכתבים
גל-1271/5 1/1/1956 הזמנות תקליטים משרד החינוך והתרבות- המרכזיה הפדגוגית טפסי הזמנה לתקליטים
ג-5363/38 1/1/1956 מוסד וייצמן לפרסומים ( במדעי הטבע ובטכנולוגיה ) דו"ח המוסד – ינואר 1956 ( כולל סקירת הפרסומים  שרותים  הפצה  תקציב 1955/6  תקציב משוער 1956/7  הוצאות לספרים 1957/8  תכנית פתוח וכו' )
חצ-264/5 1/1/1956 קהילת יאנינה
ג-5377/4 1/1/1956 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – כתבים ונאומים – חלק ב' נאומים של בן-גוריון בכנסת  מאמרים; התכתבות עם אישים בארץ וחו"ל בענינים הקשורים לדברי בן-גוריון ( תרגום המאמר על אפלטון  הכללת מאמרו בקובץ " השומר " וכו' ); קטעי-עתונות וכו'
ג-5477/19 1/1/1956 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 4 ] – חלק א' תקן לשנים 1956/57 – שינויים במשרות קיימות  הכרזות על משרות פנויות עם תיאורי תפקידים; רשימות שונות של עובדים בתקן מס' 17 – 32  העובדים במשרות שנערכו ע"י מחלקת התקן והתכנון וכו'  תקן בשביל ביצוע מאזן התשלומים 6.8.57; תזכירים  חילופי מכתבים
ג-5480/16 1/1/1956 פקיד הדרכה – משרד ראש הממשלה [ 1 ] – חלק ב' חוזרים והודעות של נציבות שרות המדינה על קורסים וסמינריונים בתחומי מינהל בשירות הציבורי ואחרים  תכניות לימודים ולוחות-זמנים; פרטי-כל מכנסי הממונים על ההדרכה 29.12.55 – 26.7.56  רשימות המוזמנים והמשתתפים בקורסים  נוסח ההרצאות  חילופי מכתבים
ג-5485/14 1/1/1956 סיווג תפקידים  I – חלק ב' טפסים לסיווג תפקידים של נציבות שירות המדינה עבור עובדי משרד ראש-הממשלה עם תוספות
חצ-4374/14 1/1/1956 ראובן שילוח – מכתבים מאת ר. שילוח התכתבויות ופרוטוקול בנושאים שונים הקשורים בעניני מינהלה במשרד החוץ  ענינים פרטיים ואישיים שונים  התיעצות שגרירים בענין עיראק ירדן וסואץ  מצב הגבולות  ועוד.
פר-443/7 1/1/1956 המסים ואתה בתיק פרסום בשם: "המסים ואתה". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-17029/18 1/1/1956 אנתסאר התכתבויות בעניין בקשתם של כמה מתושבי פקיעין להתאגד ולהקים כפר שיתופי נפרד.
ג-5416/15 2/1/1956 חוק אמנת החברה למימון בינלאומי חוק אמנת החברה הבינלאומית למימון 1956 – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני כלכלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5413/3 2/1/1956 חוק שעת חרום – הטלת תשלומי חובה – חוק תשלומי חובה – חלק ב' פקודת סדרי השלטון והמשפט 1948 – תקנות-שעת-חירום בדבר הטלת תשלומי חובה 1957 – 1958 – חוק תשלומי חובה 1957 – הצעת תזכיר והיועץ המשפטי לממשלה; ; חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום ( תשלומי חובה ) 1958 + ( מס' 2 ) – החלטות הממשלה  הערות  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק לתיקון תקנות-שעת-חירום ( תשלומי חובה ) 1960 – הערות המשרדים  הצעת תזכיר; תקנות שעת חרום 1958 – הודעות על מינוי; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5432/42 2/1/1956 מועצה אזורית מגידו ( משמר העמק ) תשובת המועצה האזורית מגידו לנציבות שירות המדינה בדבר שעות העבודה המשרדית בשבוע
חצ-192/5 2/1/1956 מפלגות – צרפת
ג-5398/11 4/1/1956 חוק הרשויות המקומיות ( הקניית רכוש ציבורי ) חוק הרשויות המקומיות ( הקניית רכוש ציבורי ) 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים  תזכיר  הצעת חוק; חוק 1957 – החלטות הממשלה  הצעת חוק; חוק 1958 – חוק – רשומות; מכתבי לואי
ג-5390/17 4/1/1956 חוק פסקי-דין ( הוצאה לפועל ) – חלק ב' חוק פסקי-דין ( הוצאה לפועל ) 1956 – הצעת-חוק  החלטת הממשלה; חוק 1957 – החלטת הממשלה  הצעת-חוק; חוק 1960 – החלטת הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה; מכתבי לואי
חצ-2407/4 6/1/1956 ועדה למשפט בין-לאומי
ג-5417/3 6/1/1956 חוק בנק ישראל ( דו"חות ) – תיק מס' 2 – חלק א' דו"חות חודשיים על הדיונים וההחלטות של הועדה המייעצת והמועצה המייעצת לבנק ישראל ועל הצעדים שננקטו בעקבותיהם 4.56 – 10.57  דו"ח על עלית אמצעי התשלום 8.56 – 5.57; קטעים מנאומים ודיונים של ועדת הנגידים של קרן המטבע והבנק הבינלאומי 9.57; מכתבי לואי ואישור
ג-5407/15 7/1/1956 חוק הספנות ( כלי שיט ) – תיק מס' 1 – חלק א' חוק הספנות ( כלי שיט ) 1956 – הצעת תזכיר  הערות  הצעת חוק; חוק 1957 – תזכיר  הצעת חוק  החלטות הממשלה; מכתבי לואי
חצ-2463/9 8/1/1956 יהודי סעודיה
ג-5476/5 9/1/1956 הערכת משרות – משרד ראש הממשלה בקשות להערכת משרות  תשובות ואישורים של נציבות שרות המדינה  הערות וערעורים על ההחלטות; חילופי מכתבים ומכתבי לואי בדבר הערכת משרות שונות ביחידות המשרד ( קביעת דירוג )
ג-5392/21 10/1/1956 תקנות שעת חרום תשי"ז תקנות שעת חרום 1956 – נוסח רשמי  תזכיר היועץ המשפטי לממשלה  חוק – רשומות; תקנות לשעת חרום – הודעות בדבר סמכויות – הצעות החלטה והחלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה  הערות השרים והמשרדים  נוסחאות; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום 1956 – 1957 – החלטות הממשלה  הצעת משרד הבטחון  הצעת חוק + דברי הסבר; תקנות שעת חרום בדבר הפיקוח על המשק והכלכלה – החלטות ועדת השרים לעניני חקיקה; מכתבי לואי
ג-5363/36 10/1/1956 אלבום מבצע סיני " ששת הימים " התכתבות בין-משרדית  עם שגרירות בארה"ב ועורך האלבום בדבר הספר  הקצבתו ורשיון היצוא
ג-5461/2 10/1/1956 המשרד הראשי [ ספירת מלאי – ועדת חקירה ] סיכום ישיבת ועדה לחיסול הבלאי במשק משרד רה"מ 24.2.57 וסיכומי ישיבות ועדת חקירה ( ועדת בירור ) בדבר אי התאמה בין תוצאת ספירת המלאי במשרד לבין הרישומים בספר המלאי 12.3.57  22.3.57; דו"ח ספירת המלאי של הציוד המשרדי 9.10.56 ודו"ח ביניים של ועדת החקירה 12.3.57; רשימת הריהוט במשרד 9.56 ורשימת ספירת המלאי לריהוט 3.57; חילופי מכתבים
ג-5364/2 10/1/1956 סיוע טכני של או"ם ו-  USOM  –  חלק ב' תכניות סיוע טכני ל- 1957  1958; רשימות המומחים; פרטי-כל וסיכום מישיבות ועד ההשתלמות; בקשות לסיוע טכני עם נספחים  הצעות המועמדים להשתלמות; חוזרים  שאלונים; התכתבות בין-משרדית בנדון וכו' ( כולל זכרון-דברים מישיבה בין-משרדית בנדון 10.11.57 )
ג-5421/30 11/1/1956 חוק להסדר הטיפול בתביעותיהם של קורבנות הרדיפות הנאצים חוק התביעות של קרבנות השואה ( הסדר הטיפול ) 1956 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; חוק 1957 + ( תיקון ) – הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק ( תיקון ) 1958 – תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק  פתק הודעה על הורדת החוק מסדר-היום של ועדת השרים לעניני חקיקה 1.6.59; חוק ( תיקון ) 1960 – החלטת הממשלה  הצעת חוק; התכתבות בנדון
ג-5412/11 11/1/1956 חוק בול בטחון חוק בול בטחון 1956 – החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק בול בטחון ( תיקון ) + ( הארכת תקופת ההיטל ) ( תיקון ) 1958 – הצעת תזכיר  החלטות ועדת השרים לעניני כלכלה  תזכיר  הערות  הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק 1959 – החלטות הממשלה; הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי
ג-5380/2 11/1/1956 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – משלוח ספרים קבלת ספרים  חוברות  עתונים וכו' מאישים ומוסדות בארץ וחו"ל לראש-הממשלה דוד בן-גוריון – מכתבים  מכתבי-לואי ואישור; חוברות בודדות
ג-5481/2 11/1/1956 ועדת השתלמות שליד משרד ראש הממשלה 2 מס' 4 – 9 חוזרים והודעות על קורסים וסמינרים; בקשות להרשמה לקורסים ולמענקי השתלמות  אישורי מענקים ומשתתפים; תכניות לימודים  רשימות המועמדים והתלמידים; חילופי מכתבים
מגע-3167/24 11/1/1956 חומר ממשל צבאי ישראלי – תיק ללא שם התיק מכיל: חלוקת  אבקת חלב משוחזר  חלוקת קמח בעזה ועוד.
מגע-3167/29 11/1/1956 חומר ממשל צבאי ישראלי – מועצת עירית עזה התיק מכיל: פטורי מוניר אלרייס מעיריית עזה  שנה תקציבית לעיריות ועוד.
ג-5571/8 11/6/1956 רצועת עזה פרוטוקולים והחלטות מישיבותיה של ועדת השרים לענייני רצועת עזה בנוגע לנושאים: הקמת מערכת המינהל ברצועת עזה  שער המטבע ופעולות הבנקים  תכניות פיתוח  שרותים להגירה ותעודות מסע לתושבי ברצועה ועוד.
פר-598/6 11/26/1956 gaza bulletin "עלון עזה" באנגלית-שבועון שפורסם ע"י מחלקת ההסברה של משרד החוץ ומכיל ידיעות על הנעשה ברצועת עזה והחלטות שהתקבלו בנוגע לה בממשלה ובגופים אחרים בתקופה בה היתה נתונה תחת שלטון ישראלי בעקבות "מבצע קדש".
ג-5361/19 12/1/1956 הזמנת ספרים ומשלוח ספרים למנכ"ל מרה"מ – תיק מס' 2 – חלק ב' הזמנת הספרים ומפות  רשימות  חשבוניות
ג-5451/9 12/1/1956 החברה הממשלתית לתיירות – בעיות משפטיות – תיק מס' 2 – חלק א' חוזים והסכמים בין החברה לתיירות לבין חברת "עתיקות ארץ הקודש בע"מ" ואישים פרטיים בדבר השכרת מבנים וביצוע שרותים  הודעה על שינויים בתקנות החברה באספה 8.8.57  הצעת ה. מיכאלי בדבר תיקון צו סוכני נסיעות ותיירות מ- 29.1.57; חומר משפטי  חילופי מכתבים ( חוב לחברה  פטור מתשלום מס קניה לבתי-מלון לתיירים  לשכות חוץ וכו' )
א-7908/2 12/1/1956 ישיבות המוסד לתיאום (ממשלה והסוכנות היהודית) 10/12/1956 – 10/6/1959
מגע-3167/8 12/1/1956 חומר ממשל צבאי ישראלי – שפיטה  דיווח. עבירות שנדונו בב"ד צבאי לפי תקנות הגנה ועוד.
ג-5398/3 1/1/1957 חוק הרשויות המקומיות ( הסמכה מיוחדת ) – מכירת חזיר חוק הרשויות המקומיות ( הסמכה מיוחדת ) – חילופי מכתבים בין שר הפנים ישראל בר-יהודה לבין שר הדתות משה שפירא בדבר חוק ההסמכה בפרט וחוקי העזר העירוניים לפי חוק הסמכה בכלל
ג-5457/18 1/1/1957 רישום פטנטים ע"י המועצה המדעית – תיק מס' 2 – חלק ב' הסכמים שונים בדבר סידורי פטנטים וניצולם; חות-דעת של היועץ המשפטי למשרד רה"מ וחוות-דעת והערות משפטיות אחרות  הסכם על העברת חלק מהמעבדה הישראלית לפיסיקה למכון התקנים 29.5.57; הערות  תדפיסי מאמרים  חילופי מכתבים וכו' ( כולל דו"ח על סקר המחקרים במדעי הטבע ומדעים שימושיים ב- 1957 )
ג-2261/13 1/1/1957 לשכת סגן המפקד לענינים אזרחיים – חנינות. בקשות חנינה
ג-4341/13 1/1/1957 תיקי ישובים – אשדוד – קרקע כרך א' התיק עוסק במדיניות תכנון ובניית דירות  הכשרת ורכישת קרקעות וענייני נדל"ן בעיר אשדוד.
ג-6275/65 1/1/1957 ח"כ איכילוב ע.
ג-5445/3 1/1/1957 פרטי כל ישיבות של הועדה המתמדת לעניני מקרקעין הועדה המתמדת לעניני מקרקעין – פרוטוקולים מישיבות מס' 63 – 79 ( 30.12.56 – 19.10.58 ); הודעות  סדרי-יום עם תוספות וכו'
ג-5380/5 1/1/1957 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – משלוח ספרים – חלק א' משלוח ספרים  חוברות ואלבומים מארץ וחו"ל אל ראש-הממשלה – מכתבים בנדון  מכתבי לואי ואישור; פרוספקטים; קטלוג של חנות הספרים פיקר  פריס  צרפת ( כולל העתקי מכתבים מהוצאה לאור G.A. Perera  ציילון למנהיגי העולם  כולל בן-גוריון בנושאים מדיניים ורוחניים משנים 1944 – 1957 )
ג-5381/6 1/1/1957 ברזילי ישראל  שר הבריאות [ תיק אישי ] ( מסמכים בודדים )
ג-3014/5 1/1/1957 קטלוג של כתבי-יד עבריים בברית-המועצות שנערך ע"י פרופ' א. כ"ץ עם הגשתו בכתב-יד לראש-הממשלה ודוד בן-גוריון
ג-5446/15 1/1/1957 דיור משרדי הממשלה – בית נשיאות מועצת המדינה תקנון הרכב הממשלתי – נוסח  החלטת הממשלה בנדון
ג-5446/20 1/1/1957 פקוח על משק מכוניות הממשלתי – תיק מס' 2 תקנון הרכב הממשלתי – נוסחאות שונות 5.3.57 – 26.2.58 והערות מזכירות הממשלה ומשרדי הממשלה  הצעות להחלטות והחלטות הממשלה וועדת השרים לעניני פנים ושרותים; הצעת סיכום בענין ארגון מינהל הרכב הממשלתי ודו"ח על פעולות מינהל הרכב וכו'; חילופי מכתבים בנדון ( כולל הצעה לתעריפים לפקידים הנדרשדים בעד שימוש במכוניותיהם )
ג-5385/7 1/1/1957 איכילוב עזרא – חבר הכנסת ענין תלונת ח"כ עזרא איכילוב נגד הממשל הצבאי בסיני – תשובות לשכת ראש אג"ם ודוד בן-גוריון לאיכילוב בנדון
ג-5357/13 1/1/1957 ארגוב נחמיה  ס/א ( סגן-אלוף ) – תיק 2 חומר לזכרו
ג-5456/7 1/1/1957 המועצה המדעית 1955 – 1957 – כללי – חלק ב' זכרון-דברים מהפגישה 9.7.57  דו"חות של פרופ' ש. סמבורסקי על ישיבות הועדה המייעצת למחקר באזורים צחיחים של אונסק"ו 3.4.57 – 5 ועל ביקורו בצרפת  דו"ח על סקר המחקרים במדעי הטבע והמדעים השמושיים  הערות ד"ר אפרים פורת להצעת דו"ח של ק. ר. בוס  המומחה מטעם או"ם בעניני תאית  נייר  קרטון; חוזר המועצה בדבר מכון למחקר בנגב ומחקרים שונים; תזכירים  הדפסים  חילופי מכתבים
ג-3887/2 1/1/1957 קטעי עתונות – צרפת (כרך ב') קטעי עיתונות בנושא יחסי החוץ של ישראל עם צרפת (קשרי מסחר  תרבות  יחסים מדיניים ועוד). בתיק גם עלוני ידיעות לעיתונות של לשכת העיתונות הממשלתית.
גל-7406/5 1/1/1957 כשרות ושחיטה – שונות כשרות ענייני כשרות; רשימת מקומות שאינם מגדלים ו/או מוכרים בשר לא כשר
א-160/1 1/1/1957 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה
חצ-5850/5 1/1/1957 שבתאי רוזן – יועץ משפטי – היועץ המשפטי – יומן (שוטף)
ל-2485/31 1/1/1957 המטה הארצי – שיחזור רצח ד"ר קסטנר תיק משטרת ישראל  רצח   ישראל קסטנר  איסוף מוצגים  מז"פ  זיהוי פלילי  צילומים.
ג-3374/41 1/14/1957 לשכת המנכ"ל טדי קולק – שאלתיאל דוד התכתבויות בין השניים בנושאים שונים
גל-1596/7 1/18/1957 עניני סגן השר כרך א' נתונים סטטיסטיים שהוגשו לסגן שר החינוך.
גל-46533/9 2/1/1957 ספר עזר למס שבח מקרקעין ספר עזר למס שבח מקרקעין.
ג-5412/10 2/1/1957 חוק מקדמת בטחון חוק מקדמת בטחון 1957 – הצעת תזכיר  החלטת הממשלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; מכתבי לואי
ג-5457/13 2/1/1957 מכון למחקר הנגב – חלק א' קטע מדו"ח מסכם על פעולות המכון בשנת 1957  דו"ח על התקדמות העבודה במכון 15.12.57; מחקרי המכון בתחום אלקטרודיאליזה ונטיעות צמחים בנגב – דו"חות התקדמות; הזמנות  חילופי מכתבים ( כולל סדר-יום לטקס פתיחת המכון 29.10.57 – 30 )
פ-1885/8 2/1/1957 [נושאים מדיניים] התכתבות ומזכרים הנוגעים ליחסי ישראל-ארה"ב  כולל מזכרי הבנה בין ישראל לארה"ב  בקשת סיוע שהגישה ישראל לארה"ב  הצהרת סגן נשיא ארה"ב יוברט המפרי להבטחת בטחונה של מדינת ישראל. מצב היהודים בארופה.
חצ-3750/13 3/1/1957 אנגליה – מזרח-התיכון.
ג-5406/28 3/1/1957 פקודת התעבורה – תיק מס' 2 – חלק ב' חוק לתיקון פקודת התעבורה 1957 – הצעת חוק; חוק 1958 – חוק – רשומות; מכתבי לואי
ג-5377/6 3/1/1957 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – כתבים ונאומים – חלק ב' נאומים של בן-גוריון בכנסת  טקס הענקת תואר ד"ר כבוד באוניברסיטה העברית בירושלים ואירועים אחרים; מאמרים
ג-5361/5 3/1/1957 קרן שלמה בורדן ( אביה של בטי שילוח ) הקמת הקרן למתן הלוואות – מסמכים כספיים; התכתבות בנדון
ג-5481/3 4/1/1957 ועדת השתלמות שליד משרד ראש הממשלה 3 מס' 10 חוזרים והודעות של הנציבות על הקורסים לעובדי המדינה; בקשות לקבלה ולמענקי השתלמות  המלצות  אישורי השתתפות לעובדים שונים  רשימת המשתתפים והזמנות למשתתפים  תכניות לימודים; חילופי מכתבים
גל-8579/9 4/28/1957 חנוכת בית הרבנות הראשית – תכניות לטקסי חנוכת הבית. הערות המזכיר  חנוכת בית הרבנות הראשית  התכתבות  קטעי-עיתונות וכו' (כולל זיכרון-דברים מישיבה בבית הרב הרצוג 10.12.58).
ג-5432/45 5/1/1957 עמק הירדן תשובת משרד ראש-הממשלה למכתב א. רולל  יו"ר המועצה האזורית עמק הירדן ( מסמך יחיד )
ג-5447/21 5/1/1957 משרד ראש הממשלה – ביקורת פנימית באגפים דו"חות בקורת באגפים ודו"חות בוחן היחידות ( נציבות שרות המדינה  לשכת העתונות הממשלתית  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  שרות השידור וכו' )  הערות ודברי הסבר מחלקת הכספים של המשרד; רשימת הביקורים באגפים 12.57 – 1.58  חילופי מכתבים ( כולל טפסים שונים לדוגמה )
ג-5365/4 5/1/1957 המחלקה לסיוע טכני – כללי תכניות לסיוע טכני  דו"חות כספיים; תזכירים שונים בנדון  חוזרים; תערוכת יום האו"ם ואירועים הקשורים לקרן מיוחדת של או"ם וכו' – התכתבות פנימית ובין-משרדית  עם נציגויות בארה"ב ואנשי או"ם; הזמנות  רשימות המשתתפים; התכתבות ( כולל העתק של תזכיר על הקמת משלחת סקר כלכלי של או"ם 23.8.49 )
א-7088/15 5/1/1957 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – ט. קולק  מנכ"ל משרד ראש-הממשלה התכתבות עם חו"ל; קבלות  חשבונות  מסמכים בנקאיים וכו'
גל-14911/4 5/1/1957 חוזרי כשרות הרבנות הראשית לישראל בתיק חוזרי כשרות הרבנות הראשית לישראל  ידיעות והוראות לפסח שנת תשכ"א  "דבר שמיטה – מדריך לכשרות"  הוראות בדבר הכשרת בשר  רשימות של מצרכי מזון כשרים לפסח ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-5376/4 6/1/1957 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – מפלגת פועלי א"י סיכומי ישיבות סניף הגליל התחתון בסג'רה 30.12.58  פרטי-כל מישיבת תא מפא"י בהתאחדות הסוחרים הכללית 11.11.57; נאומי בן-גוריון וא. הרצפלד בועידה ה- 8 של מפא"י; הצעת חוק-יסוד: הכנסת עם הסתיגויות לקראת ישיבת הסיעה; התכתבות בענינים ארגוניים ואחרים  תזכירים  בוליטינים  עלונים סטטיסטיים  הזמנות לישיבות ואספות; הנחיות למרצים בנושאים שונים  " אגרות לחבר " וכו' ( כולל חומר רקע למרצים על הנושא " בעית הפליטים הערבים 21.7.57 )
ג-2389/15 6/1/1957 רשימות תקליטים חדשים שנרכשו בתיק רשימות של שמות תקליטים.
חצ-3789/11 6/12/1957 ברזיל – טפול בנציגות זרות – כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמחלקה הקונסולרית במשרד החוץ  בנוגע לטיפול בנציגות הדיפלומטית של ברזיל בישראל: תאונת הדרכים בה נדרס יהושע קרידו ע"י מכונית צירות ברזיל  תביעת הוריו לפיצויים  מתן אשרות לעובדים פורטוגלים בשגרירות ברזיל ועוד.
גל-1689/52 6/19/1957 הריב בבית הספר בכפר מרדכי מכתב תלונה ששלח אזרח מודאג בשם ניסן קושט לשרת העבודה גולדה מאיר בדבר ריב מלווה במכות שפרץ בין המנהל ואחד המורים בבית הספר.​
ג-5481/1 7/1/1957 ועדת השתלמות שליד משרד ראש הממשלה -1 מס' 1 – 3 פרטי-כל מישיבות ועדת ההשתלמות 3/59 מ- 5.7.59  הזמנות לישיבה; חוזרים והודעות על קורסים וסמינרים  בקשות למענק ההשתלמות  אישורי המועמדים  תכניות לימודים; סיכום תכנית אוסו"ם ( US Operations Mission ) ל- 1959  חילופי מכתבים ( כולל חוברת "השתלמויות" מאת המכון לפריון העבודה והייצור )
ג-5367/12 7/1/1957 תערוכת העשור בירושלים – פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה פרוטוקולים  דו"חות  סיכומים מישיבות הנהלת התערוכה  מועצת המנהלים  הועדה המייעצת ומוסדות אחרים; מכתבי לואי ( כולל פקודת החברות – עשור לעצמאות ישראל – חברת התערוכה בע"מ – תזכיר התאגדות )
ג-5451/15 9/1/1957 חברה לפיתוח תעשיית תיירות ( חברה לפיתוח מפעלי תיירות ) ( מוסד כלכלי לפיתוח התיירות ) – יעוץ משפטי I חלק ב' תזכיר התאגדות  תקנות  הודעות רישום ופרוספקטים  הודעות שינוי בהרכב הנהלה  הערות היועץ המשפטי למשרד רה"מ; חברה לפיתוח מפעלי תיירות בע"מ – הצעה להחלטת הממשלה; נוסח הסכם בין החברה לבין הבנק לשם ביצוע הלואות  רשימות שונות של חברי הנהלה  הלואות  מלונות ואכסניות; חילופי מכתבים וכו'
ג-5484/6 9/1/1957 תקן עובדי משרד ראש הממשלה חוק שירות המדינה ( מינויים ) 1959 – תקנות בדבר הצעת תקן והודעות בדבר העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיחה ופיצויי פיטורים  הסברים לתקנים 1958/59  1960/61  הצעות לשינויים בתקנים הנ"ל  החלטות ועדת המשנה של ועדת שירות המדינה; תרשימי מבנה האגפים; בקשות ואישור השינויים  תיאורי משרות  הערות  חוזרים; חילופי מכתבים וכו'
גל-392/18 9/10/1957 חוק ארגון התעסוקה (כרך ג') הצעות חוק ארגון התעסוקה  חוזרים  פרוטוקולים  טיוטות והתכתבות בעניין גיבושו של החוק.
גל-2980/9 9/20/1957 ענייני קבורה בתל-אביב קבורה התכתבויות עם חברת קדישא; השגות; הוצאות קבורה
פ-648/23 10/1/1957 ראובן שילוח העתקי מכתביו ומזכריו לידיעתו של טדי קולק
ג-5449/10 10/1/1957 משרד ראש הממשלה – העברת בולים לשרות בתי הסוהר חוזר החשב הכללי למשרדי הממשלה בדבר איסוף ומכירת בולי דאר ישראליים משומשים  אישורי שרות בתי הסוהר – רמלה לקבלת מעטפות מבויילות עם בולי דואר מוחתמים ( קבלות – לפי סוגי הבולים )
גל-4021/64 10/22/1957 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – תל עריש בתיק התכתבות בנוגע לשאילתא שהופנתה לשר הפנים בנושא תל עריש.
ג-5399/10 11/1/1957 חוק שרות המדינה – II חוק שירות המדינה 1957 – הצעת חוק  הערות; חוק שירות המדינה ( מינויים ) 1958 – הצעת חוק  חוק שירות המדינה ( סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים ) 1958 – הצעת חוק  חוק שירות המדינה 1958 – תזכיר  עקרונות להצעת חוק  הצעת חוק  פרטי-כל מישיבת ועדת השרים לעניני חקיקה 22.9.58  הערות המשרדים ונציבות שרות המדינה  החלטות הממשלה; מכתבי לואי
ג-5366/17 11/1/1957 המנהל הכללי – משרד ראש הממשלה הועידה ה- 5 של התאחדות בין-לאומית של עתונאים בשפה צרפתית – רשימת המשתתפים  דברי ברכה  דו"ח מישיבות  החלטות  תכנית הסיורים וכו'
ג-5413/20 12/1/1957 פקודת מס הכנסה – תיק מס' 5 – חלק א' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 1958 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים  תזכיר  החלטות הממשלה  הצעת חוק; חוק מס הכנסה ( תוספת פחת על הבנינים ) – הערות  תזכיר של התאחדות בתי הארחה  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני כלכלה  הצעת חוק  חוק – רשומות; סודיות הידיעות הנמסרות לשלטונות מס הכנסה – הצעת החלטה והחלטת הממשלה
ג-5408/13 12/1/1957 חוק הפעלת רכב ( מנועים ודלק ) חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום ( הפעלת רכב מנועי בבנזין ) 1957 – חוק – רשומות; חוק 1958 – החלטת הממשלה  הצעת חוק ( עותקים  רשומות )  חוק – רשומות; חוק 1959 – הצעת חוק ( עותקים  רשומות )  חוק – רשומות; חוק 1960 – הצעת חוק ( עותקים ); חוק בדבר רכב מנועי בבנזין 1958 – הצעת תזכיר ( עותקים ) הערות המשרדים  תזכיר ( עותקים )  החלטת הממשלה  הצעת חוק ( עותקים ); חוק ( מס' 2 ) 1958 – הצעת חוק ( עותקים  רשומות ); חוק 1959 – החלטות הממשלה  הצעת חוק ( עותקים  רשומות ); מכתבי לואי ( כולל החלטת הממשלה בדבר איסור השמוש בנפט במנועי בנזין 11.12.57 )
ג-5406/18 12/1/1957 חוק המועצה לשיווק אבן ושיש חוק המועצה לשיווק אבן ושיש 1957 – הצעת תזכיר ( עותקים ); חוק 1958 – הערות המשרדים; חוק 1959 – הערות  תזכיר ( עותקים )  פתק הודעה על הורדת החוק מסדר-היום של הממשלה 9.8.59; מכתבי לואי
ג-2873/10 12/5/1957 המחלקה לפיתוח חקלאי – התכתבות עם ממשלת הקניות בניו-יורק יבוא מצרכי חקלאות מארצות הברית כנס חקלאי; מזון
ג-4377/16 12/18/1957 תיקי ישובים – צפת – תעשיה התכתבויות בנוגע להקמת מפעלי תעשייה בצפת ופיתוח המלאכה והתעשייה בעיר – ביתני תעשייה  בית חרושת ליהלומים  שטח למפעל חברת קייזר-פרייזר  חידוש רשיון המחצבה בהר כנען ועוד.
ג-5378/12 1/1/1958 תנ"ך – " יהודה " פסוקים לשמות מתנ"ך ( קונקורדנציה ) באותיות ח'  י'  כ'  ס'  ע' – בעיקר יהודה  ישראל  יהושע  יצחק וכו'
ג-5360/19 1/1/1958 בקשות חומר על ישראל ( בקשות למזכרות מישראל ) בקשות מחו"ל למשלוח בולים  חוברות וכו'
ג-5379/4 1/1/1958 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן-גוריון ) – התפטרותו ב- 1.1958 מכתבים מארגון אמהות עובדות ותלמידות בית-ספר בבקשה מראש-הממשלה לחזור בו מהתפטרותו
ג-5450/7 1/1/1958 החברה הממשלתית לתיירות – כללי I – חלק ב' פרטי-כל מישיבות המועצה 23.10.57  הנהלת החברה 7.5.58; סקירה על התפתחות העבודות 23.4.58 וסיכום פעולות לסוף אפריל 1958 וכו'; ריכוז של הצעות תקציב 1958/9 והשוואה לתקציב 1957/58  מאזן ליום 30.4.58; דו"חות על מו"מ עם American Express והצעה לביקור מושלים לקראת חגיגות העשור; תזכירים  הודעות  חילופי מכתבים
ג-6275/95 1/1/1958 ח"כ דיין שמואל
ג-5460/3 1/1/1958 בטחון משרד ראש הממשלה – 2 – חלק א' חוזרים של נציבות שרות המדינה למנכ"לים בדבר הגדרת תפקידי קציני הבטחון; זכרונות-דברים מפגישות קצין הבטחון עם אנשי הלשכה לסטטיסטיקה 28.5.57  25.7.58  דו"חות הנוטרים על האירועים  מסקנות ועדת החקירה בדבר אובדן חומר; גליון בירור של משרד מבקר המדינה בדבר סידורי בטחון; הוראות  רשימות שונות  חילופי מכתבים וכו'
ג-5476/7 1/1/1958 הלואות – חלק ב' הועדה להלואות לצרכי שיכון ודיור ( ועדה משרדית לחלוקת הלוואות לצרכי דיור ) – בקשות עובדים להלואות  טפסי בקשות ל- "יהב" – קופת עובדי המדינה  המלצות  תשובות ואישורי הועדה  חילופי מכתבים
ג-5476/19 1/1/1958 הוראות ותקנות בעניני מנגנון במשרד ראש הממשלה חוזרים והודעות של הנציבות – מהדורה חדשה של התקשי"ר  הצהרה על רכוש  הגבלה בזכויות פנסיה מטעמי גיל  הוצאת כתבי מינוי וכו'; רשימות שונות של עובדים מדרגה 6 ומעלה  עובדים בתקן שטרם קבלו כתבי-מינוי; טפסים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5442/10 1/1/1958 הצעות פקידים לשיפור העבודה במשרדים – חלק ב' הצעות ליעול  תשובות לבעלי הצעות  פרוטוקולים מישיבות הועדה המרכזית לפרסי יעול מס' 12 – 17  20 – 21 ותקציבי ההצעות העומדות לדיון  דו"חות תלת חודשיים  רשימת העובדים הזוכים בתקופה 1.7.57 – 31.3.58; הודעות הנציבות  חוזים  עלוני מידע  חילופי מכתבים בנדון וכו'
גל-12268/6 1/1/1958 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – אחיסמך התכתבות בנושא בית עלמין ב מושב אחיסמך: טופס בקשת רישיון לעסוק בקבורת נפטרים יהודים  רישיון   כלי טהרה  דו"חות  חשבונות וגידור בית עלמין ועוד.
ג-10271/13 1/1/1958 מעטפות רשמיות של היכל שלמה בתיק מעטפות רשמיות של היכל שלמה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-10401/17 1/1/1958 מוסדותיו ומעמדו של האיסלאם בארצות המזה"ת השתלמות בענייני מיעוטים – מוסדותיו ומעמדו של האיסלאם בארצות המזרח התיכון/ מיכאל וינטר. ירושלים  1958.
א-160/2 1/1/1958 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה בהשתתפות חברי ממשלה
ג-3504/6 1/7/1958 המחלקה לפיתוח חקלאי – אספקת מי שתיה לכפרים לרגל הבצורת. כרך ב' סקירות  סיכומי ישיבות והתכתבות בין דוד זכריה  מנהל מדור הכפר הערבי במשרד החקלאות  גורמים אחרים במשרד  חברת "מקורות"  חברת תה"ל  קק"ל  הסתדרות העובדים וגורמים נוספים בנוגע לאספקת מי שתיה ומים לחקלאות בעת בצורת לכפרים ערבים  בדואים ודרוזים וכן לקבר נבי שועייב (קבר יתרו) הקדוש לעדה הדרוזית.
ג-17078/20 1/13/1958 מועצה מקומית פרדס חנה – תלונות התכתובות בנושא התלונות על הנהלת המוועצה המקומית.
ג-5361/20 2/1/1958 הזמנת ספרים ומשלוח ספרים למנכ"ל מרה"מ – תיק מס' 3 הזמנת הספרים והמפות ע"י מנכ"ל המשרד  רשימות
ג-5461/3 2/1/1958 דו"ח ספירות הרכוש דו"חות ספירת המלאי עם נספחים בלשכה הראשית  נציבות שירות המדינה ואגפים שונים של משרד רה"מ; טפסים לדוגמה של כרטיסי מחסן ( העתק 1 )
ג-5461/5 2/1/1958 דו"ח ספירת הרכוש דו"חות ספירת המלאי של הלשכה הראשית  נציבות שירות המדינה ואגפים שונים של המשרד ( ראה תיק מס' 3 )
ג-5417/14 3/1/1958 חוק לעידוד השקעות הון ( 2 ) – חלק ב' חוק לעידוד השקעות הון ( תיקון ) 1958 – הצעת תזכיר  הערות  החלטת הממשלה  תזכיר; חוק לעידוד השקעות הון 1959 – הצעת חוק  חוק – רשומות; חוק – הודעות על מינוי  1958 – 1959; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5415/17 3/1/1958 פקודת המכס – חלק ב' חוק לתיקון פקודת המכס 1958- הצעת תזכיר  הערות  תזכיר  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני כלכלה; חוק 1959 – הצעת חוק  החלטות הממשלה וועדת השרים לעניני חקיקה; חוק ( תיקון מס' 2 ) 1959 – הצעת תזכיר; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5363/40 3/1/1958 תרגום פרסומים מדעיים מרוסית לאנגלית פרוייקט תרגום המדע – תכנית  תקציב; התכתבות עם משרד רה"מ  משרד הבטחון  נספח מדע בשגרירות בארה"ב  מוסד לאומי למדע בארה"ב וכו'; תזכירים  טפסים שונים לתרגום וכו'
ג-5365/15 4/1/1958 כרטיסית ראש הממשלה ( מוסדות שונים ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 2 תדפיסים מהירחון הסטטיסטי לישראל – חלק א' – סטטיסטיקה חברתית – כרך ט' – האוכלוסיה היהודית 11.48 – 12.56  התנועה הטבעית 1956 – 1957; תוצאות הסקר על הוצאות משפחות שכירים עירוניות 1956/57  מכתבי לואי
גל-1032/45 4/17/1958 מושב עובדים בן זכאי כפר יונה בתיק התכתבויות בנוגע להענקת שכר לימוד מדורג ובקשת הנחה בשכר לימוד לילדי המושב. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2029.
ג-5377/13 5/1/1958 נאומים של ראש הממשלה דוד בן גוריון לרגל אירועים שונים נאומים בכנסת  כנס מדענים ברחובות  מועצת ההסתדרות  דבריו בשידורי קול ישראל; מאמרים
ג-5449/7 6/1/1958 תכניות פעולה באגפי משרד רה"מ לשנת 1958/59 תכנית פעולה של אגפים – חוזר בנדון  דו"ח על פעולות המועצה המדעית לתקופה 5.58 – 11  סקירה על פעולות לשכת העתונות בשנת התקציב 1959/60; חילופי מכתבים ( כולל תזכיר על פרוייקט התרגומים מאת י. רישין – אנגלית )
ג-5416/14 7/1/1958 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  – חלק ב' חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ( תיקון ) 1958 – הצעת תזכיר  הערות; חוק 1959 – תזכיר  החלטת ועדת השרים לעניני כלכלה; התכתבות בנדון  מכתבי לואי
ג-5450/8 7/1/1958 החברה הממשלתית לתיירות – כללי I – חלק ג' פרטי-כל מישיבת המועצה 19.3.58  דו"ח על פעולות המשרד בניו-יורק 1953 – 1957 ( "תכנית 5 השנים" )  תכנית הסיור ומסיבת עתונאים 16.12.58; תזכירים  הודעות  חילופי מכתבים
ג-5457/22 8/1/1958 החברה הממשלתית לתיירות: תוכנית חמש שנים עשרה עותקים של תוכנית חומש לפעילות החברה הממשלתית לתיירות עד לשנת התקציב 1964
ג-3505/2 9/17/1958 המחלקה לפיתוח חקלאי – נזקי בצורת תשי"ח. כרך ב' בתיק התכתבויות ופרטים אודות פיצויים בעבור נזקי בצורת. פיצויים לחקלאים פרטיים  מושבים וקיבוצים בארץ ולבדואים בנגב. בשל צנעת הפרט הושחרו בתיק מספרי זהות. החומר המושחר מוגבל לעיון עד לשנת 2029.
ג-5376/17 10/1/1958 נאומים של בן גוריון  ראש הממשלה ושר הבטחון בכנסת – חלק ב' דברי דוד בן גוריון בכנסת ה- 3 – חלק ב' 13.10.58 – 24.10.60
ג-5389/18 10/1/1958 חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות – תיק מס' 3 חוק הבחירות לכנסת ( נוסח משולב ) ( תיקון ) 1958 – הצעת חוק; חוק בחירות לכנסת 1959 – רשומות; חוק לתיקון פקודת העיריות ( מס' 2 ) 1959 וחוק הבחירות למועצות המקומיות ( הוראת שעה ) 1959 – החלטות הממשלה  הצעת תזכיר  תזכיר  הצעת חוק  רשומות; חוק בדבר ראשי רשויות מקומיות – החלטות הממשלה  נוסח לועדות השרים  הצעת חוק; נושא בחירות לכנסת – הצבעה מחוץ לתחום המדינה – הצעות והערות השרים וכו'; חוות-דעת של שר המשפטים; מכתבי לואי
ג-5363/17 10/1/1958  מעוז  – חברה להוצאה לאור ולפרסום בע"מ הודעת המפרק לראש-הממשלה על פירוק החברה  תשובת המשרד
חצ-3747/14 10/1/1958 דואר לטהרן
ג-5399/11 11/1/1958 חוק שרות המדינה – תיק 3 חוק שירות המדינה ( מינויים ) 1958 – חוזרים של נציב שרות המדינה  החלטות הממשלה  הערות הנציב וחברי הממשלה  הצעת חוק  הצעת תיקונים; חוק שירות המדינה ( משמעת ) 1959 – הצעת חוק; חוק שירות המדינה ( מינויים ) 1959 – חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה  הערות  החלטות הממשלה  חוק – רשומות; חילופי מכתבים לגבי תחולת החוק  מכתבי לואי ( כולל טבלת הנתונים לגבי עובדי מדינה בעלי נתינות זרה ל- 31.3.55 )
ג-5429/11 11/1/1958 [ מוסדות לעבריינים צעירים ] – חלק ב' מאמרים על מוסדות משרד הסעד לעבריינים צעירים ( קטעי-עתונות )
ג-5383/18 11/1/1958 המוסד לתאום [ בין הממשלה לסוכנות ] פרטי-כל ו"סיכומי הדיונים" מישיבות  הודעות לעתונות על הישיבות  הזמנות; החלטות הממשלה בנדון; התכתבות  מכתבי לואי ( כולל הצעת ד"ר נחום גולדמן לקראת ישיבת הועדה המשותפת בדבר פעילות בחו"ל 3.11.58 – אנגלית )
ג-5483/1 11/1/1958 הערכת עובדים במשרד ראש הממשלה חות-דעת של יצחק יעקבי בדבר הערכת עובדים 20.11.58 ( המבוססת על הספר Job Evaluation and Employee Rating  ניו-יורק 1946 )
ג-5448/3 12/1/1958 מוסד וייצמן לפרסומים במדעי הטבע והטכנולוגיה – ביקורת דו"חות כספיים של הביקורת תקופתיים  מאזנים וחשבונות 31.3.58  31.12.58  31.3.59  31.12.59
ג-5357/7 12/1/1958 אמיר שלמה – תיק 1 תיק אישי – מכתבים
ג-5457/19 1/1/1959 רישום פטנטים ע"י המועצה המדעית – תיק מס' 3 הסכמים לאישור פטנטים  הבאת מומחים מחו"ל ואחרים  בקשות לפטנטים והתנגדויות; חות-דעת משפטית  חילופי מכתבים ( כולל הצעת האוניברסיטה העברית להקמת חברה פרטית משותפת לשם מתקנים להתפלת מים מאנרגית שמש עם הערות )
ג-5455/9 1/1/1959 שירות השידור – חלק ב' סיכום ישיבה במשרדו של הממונה על התקציבים 26.3.59  תכנית לפיתוח שרות השידור 15.7.59  הודעת מינוי לועדה לבירור בעיות מבנה וארגון אולפני שרות השידור; תכניות קורסים לעובדים וקריינים  חוזר  חילופי מכתבים
ג-5455/15 1/1/1959 שירות השידור – בעיות משפטיות – חלק ב' הסכם בין הסוכנות לבין "קול ישראל" בדבר מיזוג שרותי הקלטות לשרות אחד במסגרת קול ישראל 17.8.59  הסכמים בין "קול ישראל" לחברות שונות בדבר המצאת חומר וביצוע יצירות מוזיקה; הצעת הסכם טיפוסי להשתתפות בשידור מאת היועץ המשפטי למשרד רה"מ  בקשות לחוות-דעת וחוות-דעת של היועץ המשפטי; ישיבות הועדה המשפטית של איגוד השידור האירופי ( EBU ) – דו"ח היועץ המשפטי לרה"מ ופרוטוקולים מישיבות; פניות  הודעות והזמנות  תלונות  חילופי מכתבים וכו' ( כולל הסכם בדבר יבוא חמרים בעלי אופי חינוכי  מדעי ותרבותי 1958 – חוברת  אנגלית )
ג-6313/5 1/1/1959 משרד רוה"מ – ארכיון הלשכה הראשית
ג-6271/14 1/1/1959 חופשות חברי ממשלה
ג-5448/8 1/1/1959 משרד ראש הממשלה – המשרד הראשי – כללי הצעה לארגון המשרד ( טיוטה )  המלצות נציבות שירות המדינה לשיפורים בארכיב הלשכה לסיוע טכני  לוחות זמנים לביקורי המנכ"ל באגפים ויחידות שונות; הודעות  חילופי מכתבים ( ארכיב  מבחני כתבניות וכו' )
ג-5451/18 1/1/1959 חברה לפיתוח תעשית תיירות בע"מ – חלק ב' פרטי-כל מישיבות הועדה המצומצמת של מועצת המנהלים 5.3.59  21.4  21.5  אסיפה כללית 22.3 ואחרות; דו"ח שנתי 3.59 ומאזן ל- 31.12.58; עקרונות הסכם עם קבוצת משקיעים אמריקנים בדבר בנית מלון שרתון והצעה להסכם לרכישת מלון נורדאו פלז'ה; תזכירים  חילופי מכתבים
ג-5456/9 1/1/1959 המועצה המדעית – כללי – חלק ב' הצעה לארגון של המועצה המדעית החדשה  דו"ח על פעולות המועצה בתקופה 12.58 – 6.59  הצעה לתקן המעבדה הישראלית לפיסיקה; חשבונות  חילופי מכתבים ( כולל הצעה למשא ומתן ליסוד חברה למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית והמועצה המדעית )
גל-9445/29 1/1/1959 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – נחלאות שרטוט תכנית אדריכלית של נחלאות
א-160/4 1/1/1959 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה
ג-5483/14 2/1/1959 מנויים במשרד רה"מ הודעות מינוי וביטול מינוי זמני במשרד רה"מ וכו'
מגע-44/19 3/1/1959 בית-ספר קופטי – ירושלים התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בענייני בחינות  מורים  עניינים מינהלתיים ועוד.
ג-5462/23 3/1/1959 צילומי מסמכים בזירוגרפיה במשרד רה"מ תזכיר ש. גולומב  מנהל הארכיב במשרד רה"מ על צילום מסמכים בזירוגרפיה 5.3.59; חילופי מכתבים בנדון ( בצירוף דוגמאות הצילומים )
ג-5360/13 3/1/1959 בקשות חומר ממשרד רה"מ – חלק ב' בקשות למשלוח תשורות מישראל: בולים  חוברות  בובות וכו'; תשובות המשרד
ג-5360/4 3/1/1959 ביקור המלכה הבלגית בארץ ( עניני הטקס ) זכרון-דברים מישיבת ועדת הטקסים הממשלתית  לוח-זמנים; התכתבות בנדון
ג-10403/1 3/25/1959 יעקב ספיר – אישי מכתבו של העיתונאי גדעון ויגרט  הקלטת תכנית לשירות השידור על האישה הערביה בישראל  הוצאת חוברת על המיעוטים בישראל  ביקור מנהיגי התנועה הרפורמית אצל מיעוטים ועוד.
חצ-583/1 5/1/1959 קלן – יחסי ישראל-מערב גרמניה – כללי מכתבים  מברקים  דוחות ולקט עתונות. כרך א'.
ג-2599/3 5/28/1959 אגף הגנת הצומח – השתלמות בארץ ובחו"ל לסיורים בחו"ל התיק מכיל מסמכים ממשרד החקלאות  אגף הגנת הצומח  בנושא השתלמות בארץ ובחו"ל ולסיורים בחו"ל. סקירה על עבודת המחלקה להגנת הצומח ומחקר במחלות צמחים בפרט; דו"ח מישיבת הוועד הפועל של ארגון EPPO – ארגון הגנת הצומח האירופי והים-תיכוני וההחלטות שנתקבלו במסגרת הדו"ח; סיור בשוקי אירופה – סקירה; ייצוג ישראלי בוועידה בין-לאומית לווירוסים מטעם הקרן המיוחדת של האו"ם המלחמה בארבה; חומר הסברה בנושא הגנת הצומח גם עבור מדינות נוספות; בקשות לסיוע טכני והזמנת מומחים מחו"ל; תכנית השתלמות באריזת פרי הדר למשתלמים מיוון.
ג-5479/15 6/1/1959 בקשות לתוספת כוללת – שעות נוספות – ועדה מרכזית  משרד רה"מ בקשות לועדה הפריטטית המשרדית לקביעת תוספת כללית עבור עבודה בשעות נוספות ורשימת עובדים המוצעים לדיון בועדה; פרטי-כל  סיכומים מישיבות הועדה 3.6.59  6.7.  22.12; סיכומי הועדה הפריטטית – רשימות העובדים שאושרו להם שעות נוספות; הערות  חילופי מכתבים
ג-5450/11 7/1/1959 החברה הממשלתית לתיירות – כללי III – חלק א' דו"ח על פעולות המועצה המדעית לתקופה 12.58 – 6.59  מאזן החברה ל- 31.7.59  הצעת תכנית ביקורים בישראל לעונת 1959 ( חוברת ); מאמרים  קטעי-עתונות  חילופי מכתבים
ג-5363/16 7/1/1959 מפעל תרגומי המדע ( האגודה הישראלית לקרנות מחקר ) הודעה על ביקור משלחת מתורגמים בתחום המדע מארה"ב; התכתבות בענינים כספיים; דו"חות שבועיים על פעולות בתחום התרגום
ג-6177/26 9/26/1959 לשכת המנכ"ל – תעסוקת ופיתוח ערבים – קאבול לשכת המנכ"ל – תעסוקת ופיתוח ערבים – קאבול.
חצ-334/21 10/1/1959 נציגויות בריטניה בישראל א'
ג-5477/22 10/1/1959 עובדי הלשכה לסטטיסטיקה [ 5 ] – חלק ב' חוזר בדבר הכרזות פנימיות על משרות פנויות בלשכה 7.6.60  הכרזות עם תיאורי תפקידים  בקשות להכרזות על משרות פנויות ( טפסים ); תקן 1960/61; רשימות שונות של המועמדים למשרות פנויות  עובדים ארעים ולפי החוזה המיוחד; תזכירים  חילופי מכתבים וכו'
ג-5467/7 10/1/1959 שנתון היהדות מכתב דוד בן-גוריון בדבר הוצאת "שנתון היהדות" ותשובות יצחק בן-צבי  בן-ציון דינור וזלמן שזר בנדון
ג-5375/2 10/1/1959 דוד בן גוריון – רה"מ – ברכות לאחר הבחירות לכנסת הרביעית – חלק א' ברכות מאישים ומוסדות בארץ וחו"ל לרגל נצחונה של מפא"י בבחירות 1959; מכתבי אישור ותודה
ג-5375/7 10/1/1959 ראש הממשלה ד.ב.ג. ( דוד בן גוריון ) – ברכות ליום ההולדת ה- ע"ג – חלק א' ברכות לדוד בן גוריון מאישים ומוסדות בארץ וחו"ל לרגל יום-הולדת ה- 73; מכתבי תשובות וכו'
חצ-3753/19 10/1/1959 ביקור עמנואל (עניני פרס)
ג-2868/28 10/6/1959 המחלקה לפיתוח חקלאי – דפדפת – א. חנוכי בתיק התכתבויות של המחלקה לפיתוח חקלאי בנוגע לענייני מינהלה  כוח אדם  פיצויים לחקלאים  בקשות לרכישת טרקטורים  פיתוח תשתיות מים  חקלאות ועוד. ההתכתבויות מתייחסות לכלל משק החקלאות בארץ: מושבים  קיבוצים  פרטיים  פליטים  ערביי ישראל ובדואים.
גל-18926/8 10/11/1959 עניני השר – כללי פניות שונות לשר החינוך אבא אבן.
ג-2605/12 10/28/1959 אגף הגנת הצומח – פיקוח כללי דו"חות  F.A.O בתיק התכתבויות בעניין תקנות אישור לזרעים וחיובים עבור עלויות דגימת ובקרת זרעים בשדות שונים ברחבי הארץ.
ג-6356/25 1/1/1960 פרשת שלום
ג-6357/25 1/1/1960 שדה תעופה לוד
ג-6360/18 1/1/1960 חשבונות שונים
ג-6361/10 1/1/1960 המגבית המאוחדת – צרפת
ג-6378/17 1/1/1960 עליה – ארצות המערב המשך מתיק 2 ובתיק 18
ג-6380/28 1/1/1960 הקונגרס הציוני
ג-6246/9 1/1/1960 בקשת בולים
ג-6366/17 1/1/1960 הטכניון העברי בחיפה
ג-6367/17 1/1/1960 מכון מדעי חברתי בהר הנגב
ג-6257/6 1/1/1960 חוג לעיון בתנ"ך
ג-6258/12 1/1/1960 התענינות רה"מ בתנ"ך
ג-6258/13 1/1/1960 התענינות רה"מ בתנ"ך
ג-6254/6 1/1/1960 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6254/8 1/1/1960 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6258/14 1/1/1960 דב"ג חופשות ונסיעות
ג-6282/14 1/1/1960 חוק שירות מילואים (תגמולים) 1/1/1960 – 30/6/1967
ג-6343/3 1/1/1960 שירות השידור האירופי
חצ-293/9 1/1/1960 פרסומים וקטעי עתונות על פרשת אייכמן (המשך בתיק 19)
חצ-300/12 1/1/1960 דיווחים – למשה"ח וממשרד החוץ
ג-6363/20 1/1/1960 מסירת עבודות לקבלנים כרך ב'
ג-6273/6 1/1/1960 הממשלה והסוכנות
ג-6274/2 1/1/1960 כספים מהסוכנות לממשלה
ג-6274/3 1/1/1960 סמכויות ממשלה – סוכנות
ג-6274/26 1/1/1960 ח"כ מרדכי ביבי
ג-6329/17 1/1/1960 עובדי משרד רוה"מ – הוראות
ג-6330/8 1/1/1960 חופשות לעובדי משרד רוה"מ – חניכים
ג-6331/17 1/1/1960 ביגוד לעובדי משרד רוה"מ
ג-6331/20 1/1/1960 נסיעות לחו"ל – טדי קולק
ג-6331/22 1/1/1960 נסיעות לחו"ל – אבא אבן
ג-6357/2 1/1/1960 שדה תעופה לוד
ג-6357/4 1/1/1960 שדה תעופה לוד
ג-6357/5 1/1/1960 שדה תעופה למרגלות המצדה
ג-6357/14 1/1/1960 ס.א.ס – חברת התעופה הסקנדינבית
ג-6357/19 1/1/1960 AUSTRIAN AIRLINES
ג-6331/23 1/1/1960 נסיעות לחו"ל – ש. בנדור המשנה למנכ"ל
ג-6332/2 1/1/1960 ועדות בחירה – משרד רוה"מ
ג-6332/7 1/1/1960 משרד רוה"מ – תקנים
ג-6332/13 1/1/1960 משרד רוה"מ – דירוג נגנים
ג-6332/17 1/1/1960 עובדי מוסדות ציבור
ג-6333/2 1/1/1960 מדיניות חקלאית
ג-6333/10 1/1/1960 מכון לפוטוגרמטריה
ג-6333/13 1/1/1960 משק המים בישראל
ג-6334/2 1/1/1960 המתקת מי-ים
ג-6361/8 1/1/1960 הצמדת הלוואות למשכנתאות
ג-6391/11 1/1/1960 עיטורים ממשלות זרות
ג-6391/17 1/1/1960 אגודת ישראל-צרפת
ג-6362/1 1/1/1960 מלווה עצמאות ארה"ב
ג-6362/2 1/1/1960 מלווה עצמאות – אירופה
ג-6363/18 1/1/1960 ועדה בינמשרדית לעבודות ציוד כבד
ג-6363/23 1/1/1960 סכסוכי עבודה – כללי
ג-6392/25 1/1/1960 ארגון העבודה הבינלאומי
ג-6305/6 1/1/1960 ועדה בינמשרדית לתעסוקת נכים וקשישים
ג-6338/6 1/1/1960 דובר משרד רוה"מ – מועצה לאומית למו"פ (מחקר ופיתוח)
ג-6339/27 1/1/1960 BUSINESS DIARY
ג-6366/3 1/1/1960 ריכוז מכונים
ג-6276/1 1/1/1960 שאילתות – כנסת רביעית
ג-6305/25 1/1/1960 יפו – חברה לפיתוח העיר העתיקה
ג-6340/12 1/1/1960 ATLANTIC MENTALY
ג-6367/5 1/1/1960 מכון מדעי חברתי בהר הנגב
ג-6277/6 1/1/1960 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ איכילוב חיים
ג-6277/12 1/1/1960 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ כהן מנחם
ג-6307/38 1/1/1960 מועצה אזורית – יזרעאל
ג-6307/42 1/1/1960 מועצה אזורית – עמק הירדן
ג-6340/33 1/1/1960 INDUSTRIAL
ג-6340/34 1/1/1960 MIDDLE EASTERN AFFAIRS
ג-6341/9 1/1/1960 פרסומים והופעות פומביות בנושאי חו"ב
ג-6341/10 1/1/1960 ראש הממשלה דוד בן-גוריון  – מסיבות עתונאים
ג-6396/18 1/1/1960 UNITED NATION ASSOCIATION
ג-6307/50 1/1/1960 מועצה אזורית – סולם צור
ג-6308/1 1/1/1960 חלוקת הארץ לנפות ומחוזות
ג-6308/9 1/1/1960 משרדי ממשלה – כללי
ג-6308/12 1/1/1960 משרד האוצר ועובדיו
ג-6308/15 1/1/1960 משרד הבריאות ועובדיו
ג-6309/1 1/1/1960 משרד המסחר והתעשיה
ג-6309/2 1/1/1960 משרד המשטרה
ג-6309/8 1/1/1960 המוסד לביטוח לאומי
ג-6309/10 1/1/1960 משרד הפנים
ג-6309/11 1/1/1960 משרד מבקר המדינה
ג-6343/2 1/1/1960 שירות השידור האירופי
ג-6343/5 1/1/1960 גלי צה"ל
ג-6344/4 1/1/1960 מועצה ציבורית ליד רשות השידור
ג-6369/14 1/1/1960 ועדה לקשרי ספורט בינלאומיים
ג-6369/18 1/1/1960 הפועל התאגדות לספורט
ג-6396/29 1/1/1960 AMLI ASSOCIATION FOR MUSIC LIBRARY IN ISRAEL
ג-6397/24 1/1/1960 ארגון עולי קוצ'ין – פדרציה של עולי הודו
ג-6247/3 1/1/1960 כתובות – אישים  מוסדות וארגונים יהודיים אורחי רה"מ
ג-6248/2 1/1/1960 ספרים – הזמנות ע"י ט. קולק
ג-6248/8 1/1/1960 מוסד ביאליק
ג-6248/16 1/1/1960 הוצאת ספרים מ. נוימן בע"מ
ג-6278/7 1/1/1960 כנסת – משרדי ממשלה
ג-6309/15 1/1/1960 מועצה לקשר ואלקטרוניקה
ג-6309/16 1/1/1960 משרד הפיתוח
ג-6310/2 1/1/1960 משרדי ממשלה – דיור
ג-6310/5 1/1/1960 העברת משרדי ממשלה לירושלים
ג-6310/10 1/1/1960 ועדת יעול – משרד רוה"מ
ג-6310/15 1/1/1960 מבדק פנימי במשרדי ממשלה
ג-6310/17 1/1/1960 שעות עבודה במשרדי ממשלה
ג-6310/18 1/1/1960 שעות עבודה במשרד רוה"מ
ג-6311/4 1/1/1960 ועדות בינמשרדיות – עבודה
ג-6311/10 1/1/1960 חברות ממשלתיות – כללי
ג-6346/2 1/1/1960 ועדה מיעצת לעניני משק
ג-6346/4 1/1/1960 מוסד לחקר התעופה הלאומית
ג-6347/3 1/1/1960 מדיניות כלכלית
ג-6348/4 1/1/1960 מדד יוקר המחיה – מדד המחירים לצרכן
ג-6348/7 1/1/1960 אספקת בשר – בתי-מטבחיים בארץ
ג-6348/12 1/1/1960 איזורי פיתוח
ג-6370/19 1/1/1960 התזמורת הפילהרמונית הישראלית
ג-6371/12 1/1/1960 בצלאל – בית נכות
ג-6249/25 1/1/1960 מפעלי תרגומי המדע
ג-6250/3 1/1/1960 לשכה לטיפול באקדמאים
ג-6251/3 1/1/1960 יום הזכרון לחללי צה"ל
ג-6251/9 1/1/1960 יום העצמאות תשכ"ד
ג-6280/4 1/1/1960 חוק למניעת מפגעים
ג-6312/2 1/1/1960 משרד רוה"מ – מבקר המדינה
ג-6312/3 1/1/1960 משרד רוה"מ – הודעות סמנכ"ל לעובדים
ג-6312/4 1/1/1960 משרד רוה"מ – פיקוח מנהלי
ג-6312/6 1/1/1960 משרד רוה"מ – צוות מנהלה
ג-6312/7 1/1/1960 משרד רוה"מ – סיורים לפקידות הבכירה
ג-6312/8 1/1/1960 משרד רוה"מ – יציאה לחו"ל
ג-6312/9 1/1/1960 משרד רוה"מ – רשות לתכנון כלכלי
ג-6312/12 1/1/1960 משרד רוה"מ – גזברות
ג-6312/13 1/1/1960 משרד רוה"מ – דוח"ות אריה אליאב
ג-6312/14 1/1/1960 משרד רוה"מ – שיחות
ג-6313/1 1/1/1960 משרד רוה"מ – מרכז לתפוצות
ג-6313/4 1/1/1960 משרד רוה"מ – ביקורת פנים
ג-6313/6 1/1/1960 משרד רוה"מ – מבקרים
ג-6313/7 1/1/1960 משרד רוה"מ – ביקור נשיא המדינה
ג-6313/8 1/1/1960 משרד רוה"מ – בולים לבית הסופר
ג-6313/10 1/1/1960 משרד רוה"מ – לשכת שר בלי תיק
ג-6313/15 1/1/1960 החברה לפיתוח תיירות
ג-6349/21 1/1/1960 שופרסל
ג-6349/30 1/1/1960 חברת מפעלים פטרוכימיים בע"מ
ג-6349/33 1/1/1960 חברה להקמת מפעלי תעשיה באיזורי פיתוח
ג-6349/34 1/1/1960 מפעל תחנות הטרקטורים
ג-6372/1 1/1/1960 השפה במשרדי ממשלה
ג-6372/2 1/1/1960 הקונגרס היהודי העולמי
ג-6252/16 1/1/1960 קוי יסוד לתכנית הממשלה
ג-6282/5 1/1/1960 חוק השיפוט הצבאי
ג-6282/10 1/1/1960 חוק שירות מילואים – תגמולים
ג-6282/11 1/1/1960 חוק משפחות שכולות (חללי צה"ל)  -תגמולים ושיקום
ג-6282/13 1/1/1960 חוק הנכים – תגמולים ושיקום
ג-6283/8 1/1/1960 חוק לתיקון דיני העונשין – בזיון בתי-דין דתיים
ג-6314/1 1/1/1960 החברה הממשלתית לתיירות
ג-6315/1 1/1/1960 החברה הממשלתית לתיירות
ג-6316/3 1/1/1960 השקעות במפעלי תיירות
ג-6350/17 1/1/1960 מפעל הקליעה אפיקים בע"מ
ג-6373/2 1/1/1960 מועצה ציבורית לעבודה קהילתית
ג-6374/9 1/1/1960 תיירות – כללי. כרך א'
ג-6375/6 1/1/1960 סוכנות "אמריקן אקספרס"
ג-6376/3 1/1/1960 מלונות "פדרמן"
ג-6253/14 1/1/1960 דוד בן-גוריון -ברכות ליום הולדתו ה- 74
ג-6254/1 1/1/1960 דוד בן-גוריון – ברכות ליום הולדתו ה- 74
ג-6254/3 1/1/1960 דוד בן-גוריון – עניני כספים
ג-6254/4 1/1/1960 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6255/5 1/1/1960 דוד בן-גוריון – כתבים ונאומים
ג-6256/3 1/1/1960 ברכות רוה"מ
ג-6319/1 1/1/1960 רשות השידור
ג-6319/10 1/1/1960 המועצה הלאומית למחקר
ג-6321/5 1/1/1960 המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח – פרוטוקולים
ג-6321/8 1/1/1960 מעבדה לפיסיקה ומחקר שימושי – המועצה למחקר המכון לחקר הנגב – באר-שבע
ג-6350/29 1/1/1960 מפעלי פלדה ישראלים בע"מ
ג-6258/3 1/1/1960 קרן ראש הממשלה  דוד בן-גוריון
ג-6258/7 1/1/1960 נסיעת רה"מ למדינות בנלוכס – טקס פרידה
ג-6259/2 1/1/1960 רה"מ – קרן פרטית
ג-6351/34 1/1/1960 AMERICAN ISRAEL POST COMPANY
ג-6377/15 1/1/1960 ועדה לפיקוח על נוהלי זהירות במסעות וטיולים
ג-6377/17 1/1/1960 עליה – כללי. כרך א'
ג-6378/2 1/1/1960 עליה – ארצות המערב המשך בתיקים 17 ו-18
ג-6379/7 1/1/1960 האגודה הישראלית הציונית בהודו
ג-6402/1 1/1/1960 קולטורה – מוסד להתישבות
ג-6259/5 1/1/1960 רה"מ לוי אשכול – כשר אוצר
ג-6323/41 1/1/1960 לשכת נשיא המדינה – כללי
ג-6379/22 1/1/1960 קרן קיימת לישראל. כרך א'
ג-6380/11 1/1/1960 יהדות – כללי
ג-6381/1 1/1/1960 איחוד הקהילות היהדות האורתודוכסית ארה"ב
ג-6381/7 1/1/1960 הקונגרס היהודי העולמי
ג-6402/22 1/1/1960 איגוד המפרסמים בישראל
ג-6265/3 1/1/1960 רה"מ לוי אשכול – הענקת תארי כבוד
ג-6265/9 1/1/1960 רה"מ לוי אשכול – נטיעות עצים
ג-6324/8 1/1/1960 משרד רוה"מ – ביקורת מלאי
ג-6324/18 1/1/1960 ביקורת מלאי – מיכון משרדי
ג-6324/19 1/1/1960 ביקורת מלאי – ריהוט משרדי
ג-6325/5 1/1/1960 משרד רוה"מ – טלפונים רשמיים
ג-6325/6 1/1/1960 משרד רוה"מ – מכסות טלפון
ג-6325/7 1/1/1960 משרד רוה"מ – מכסות טלפון
ג-6325/11 1/1/1960 משרד רוה"מ – סדרי עבודה
ג-6325/12 1/1/1960 משרד רוה"מ – עבודות תרגום
ג-6326/2 1/1/1960 משרד רוה"מ – ביטוח רכוש
ג-6352/39 1/1/1960 חברת אזורי תעשיה ירושלים
ג-6352/42 1/1/1960 חברת מוצרי אבן בע"מ
ג-6352/44 1/1/1960 תעשיות אלקטרואופטיות בע"מ
ג-6381/15 1/1/1960 מדיניות סקירות ושאלות הממשלה – כללי
ג-6270/11 1/1/1960 בנטוב מרדכי – שר השיכון
ג-6326/5 1/1/1960 משרד רוה"מ – נהגים
ג-6326/10 1/1/1960 משרד רוה"מ – רכב רשות השידור
ג-6326/11 1/1/1960 משרד רוה"מ – רכב מו"פ (מחקר ופיתוח)
ג-6326/13 1/1/1960 משרד רוה"מ – רכב לפקידים נדרשים
ג-6326/14 1/1/1960 משרד רוה"מ – ועדה משרדית לאישור מכסות ק"מ
ג-6326/15 1/1/1960 משרד רוה"מ – רכב לפקידים נדרשים
ג-6326/16 1/1/1960 רכב לפקידים נדרשים – החברה הממשלתית לתיירות
ג-6327/3 1/1/1960 עתונים וספרים – משרד רוה"מ
ג-6354/1 1/1/1960 ועדה ציבורית לבירור הצעת חוק להגנת זכויות סוכנים מסחריים
ג-6405/1 1/1/1960 מדיניות כלפי ערביי ישראל. כרך א'
ג-6270/33 1/1/1960 קפלן אליעזר
ג-6270/34 1/1/1960 רוזן פנחס
ג-6271/16 1/1/1960 מכוניות שרים
ג-6328/4 1/1/1960 קורסים במשרדי ממשלה
ג-6328/14 1/1/1960 ועדה בינמשרדית לאישור נסיעות פקידים לחו"ל
ג-6354/22 1/1/1960 הגנה על תוצרת הארץ – פרוטוקולים
ג-6355/2 1/1/1960 ועדה לעבודות בחו"ל
ג-6355/5 1/1/1960 מחירים בשטח התחבורה
ג-6356/3 1/1/1960 מדיניות פיתוח הספנות
ג-6356/7 1/1/1960 CHANTIERS DE L'ATLANTIQE PENHOET COIRE – נספח לחוזה עם"צים"
ג-6387/28 1/1/1960 יחסי ישראל-סוריה
ג-6269/8 1/1/1960 רה"מ – הזמנת ספרים ועיתונים 
ג-6269/6 1/1/1960 רה"מ דוד בן גוריון – משלוח ספרים
ג-6269/7 1/1/1960 רה"מ דוד בן גוריון – משלוח ספרים
ג-6244/1 1/6/1960 קולק טדי (פרטי) הזמנות וברכות  ימי עיון לעובדי מדינה בכירים  ענייני עובדים הושחרו ענייני צנעת פרט עד שנת 2031 עמודים 161-163 הושחרו בשל כתב יד לא קריא  עמודים 257-258 הושחרו בשל שפה זרה בגרמנית
ג-5484/18 2/1/1960 הצעת שינויים בתקן 1960/61 – לשכת הנשיא הצעת תקן – שינויים לשנת הכספים 1960/61
ג-5454/3 2/1/1960 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – חלק א' זכרונות דברים מישיבות הנהלת הלשכה 10.11.65 – 26.12; דו"חות פרסומים חדשיים 11.65 – 12; תקציב הלשכה בשנת הכספים 1966/67  דו"ח מצטבר על ביצוע התקציב בתקופה 1.4.65 – 31.10; תרשים התקן 12.63  הענקת מעמד של יחידת סמך ללשכה 15.12.62  דו"ח מבדק פנימי 13.8.63; תזכירים  חוזרים והוראות  חילופי מכתבים ( כולל תקנון המועצה הציבורית לסטטיסטיקה )
גל-4496/29 3/21/1960 קרן השוואה – "עלה" בתיק התכתבויות של חברת עלה לייצור קמח אספסת בנוגע לייצוא הקמח ולעלויות הייצור.
ג-5478/18 4/1/1960 עובדי שירות השידור [ 6 ] – חלק ב' מכרזים ( עם תיאורי תפקידים ופירוט דרישות )  בקשות להכרזות ולמילוי משרות פנויות; החלטת הועדה בענין העברת עובדים ארעיים והמועסקים לפי חוזה מיוחד למעמד זמני 6.5.60; רשימות שונות של עובדים לפי חוזה  עובדים בשעות נוספות  תזכירים  חילופי מכתבים
גל-51186/10 5/17/1960 הסכמים קיבוציים כלליים – ארגון המוסכים  ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק ארגון המוסכים  ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק  הסתדרות פועלי מתכת  חשמל ואלקטרוניקה – הסכמים קיבוציים מיוחדים.
פ-6190/10 6/1/1960 פנקסים – תרשומות אישיות רשימות ורשומות בכתב ידו של לוי אשול כשר אוצר  בנוגע לנושאים: נסיעתו להכרזת העצמאות של קונגו הבלגית ורשמיו ממסעו  נסיעתו לקונגו-ברזוויל  ביקורו בליבריה  משימותיו ופגישותיו בנקודות  שמות אישים שפגש  רישומי שיחה עם מיכאיל בודרוב  ביקורו בארצות הברית  צרפת ועוד.
א-160/6 6/4/1960 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקלים של הישיבות בהשתתפות חברי ממשלה ביניהם לוי אשכול וומשה דיין
גל-42619/1 6/8/1960 חיפה – שטח שיפוט התכתבות בנושא שטחי שיפוט בחיפה  תכניות הקמת אוניברסיטה על הר הכרמל  פרוטוקולים  ועוד.
ג-6383/1 7/6/1960 משלחת הקניות בתיק התכתבות בנושאים שונים: מלווה לפיתוח הנגב  הסכם השילומים  סיכום שיחה בין שר האוצר אשכול לארהרד שר הכלכלה של גרמניה  ועוד.  הושחרו תעודות בשל שפה זרה – גרמנית.
חצ-3366/159 10/1/1960 גרמניה המזרחית – אורחים התכתבות אודות ביקור עיתונאים מגרמניה המזרחית
ג-6174/11 10/7/1960 לשכת המנכ"ל – שירות התעסוקה – לשכות עבודה לאקדמאיים לשכת המנכ"ל – שירות התעסוקה – לשכות עבודה לאקדמאיים.
ג-4928/12 10/20/1960 מעונות עובדי קופת-חולים בפתח-תקוה בתיק התכתבויות של רשם האגודות השיתופיות בעניין אי הגשת דוחות שנתיים של מעונות עובדי קופת-חולים בפתח-תקוה.
חצ-3366/163 11/1/1960 גרמניה המזרחית – אורחים
ג-12969/5 11/1/1960 פרוטוקולים מישיבות הממשלה – ישיבות י/שכ"א-יב/שכ"א 27.11-20.11
גל-18926/7 12/4/1960 עניני השר – כללי שר החינוך והתרבות אבא אבן סיור השר בבתי ספר ערביים; נאום השר בקונגרס הציוני תכתובות
ג-6365/10 1/1/1961 שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה
ג-6254/5 1/1/1961 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6254/7 1/1/1961 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6313/17 1/1/1961 החברה לפיתוח התיירות (כרך ג')
ג-6389/20 1/1/1961 קשרי תרבות ישראל-ארה"ב תיק חסר
ג-6395/19 1/1/1961 קונגרס בינלאומי לארכיונים
ג-6396/1 1/1/1961 ועידות בינלאומיות – פרס ספרותי
ג-6396/28 1/1/1961 CENTRAL AFRICAN MUTUAL ASSOCIATION
ג-6249/27 1/1/1961 תולדות היהודים בארצות
ג-6400/18 1/1/1961 בית הכנסת "שערי צדק" אבן יהודה
ג-6400/34 1/1/1961 בית כנסת האשכנזי בדימונה
ג-6324/14 1/1/1961 ביקורת מלאי – המועצה למו"פ (מחקר ופיתוח)
ג-6381/11 1/1/1961 קונגרס עולמי למדעי היהדות בירושלים
גל-22957/29 1/1/1961 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – הרצליה תוכנית בניין עיר הרצליה הפקדת תוכניות; מתן תוקף; תשריטים
מגע-3583/4 1/1/1961 בית-לחם משטרת אזור בית לחם ועוד.
ג-6314/2 2/1/1961 החברה הממשלתית לתיירות
ג-5357/9 2/1/1961 אמיר שלמה – תיק  3 תיק מכתבים אישיים 1961
גל-1723/5 2/8/1961 אוניברסיטה בר אילן בני ברק פעילות אקדמית באוניברסיטת בר אילן.
פ-2821/17 3/15/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה אלופי בתיק התכתבות בין רחל ינאית בן צבי לבין משה אלופי בנוגע להקמת "בית תרבות" בכדורי.
א-3173/5 4/12/1961 משפט אייכמן – פרוטוקול מישיבה מס' 4
ג-6346/11 5/1/1961 בעיות שכר – תיק 2
א-3174/8 5/11/1961 משפט אייכמן – ישיבה מס' 37 בתיק תמלול באנגלית וגרמנית של ישיבה מס' 37 במשפט אייכמן. כמו כן עדותה של גב' הילדגרד הנשל – hildegard henschel
גל-18926/10 5/15/1961 עניני השר – כללי מסמכי ניהול שוטף מלשכת סגן שר החינוך.
ג-3506/12 7/4/1961 המחלקה לפיתוח חקלאי – בצורת (כללי)  ריכוז השטחים אשר הוכרו כניזוקים בבצורת לפי אזורים.
גל-59491/7 7/30/1961 פרי-פרי התכתבות עם המחלקה לפיתוח חקלאי בנושאים: בקשה לתוספת מים לחברת פרי פרי באזור רחובות  גידול מנגו
ג-2729/3 8/23/1961 תוצאות הבחירות לכנסת החמישית התכתבות בנושא הוצאת חוברות של תוצאות הבחירות לכנסת החמישית.
ג-6325/13 9/1/1961 עבודות תרגום עבור רוה"מ
פ-2213/64 10/20/1961 כתבה מאת רחל ינאית כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "תל ערד ב-1921" (רשמי סיור). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2726/38 10/27/1961 מכתב מאריה אליאב אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב מאריה אליאב לרחל ינאית בן צבי בנוגע להקמת חבל ערד.
גל-17095/18 11/1/1961 בית לדוגמה לישוב הבדואים תכנית בית לדוגמה לשיכון הבדווים שהוכנה ע"י האדריכל שמחה יום טוב.
גל-7412/17 11/9/1961 ימי עיון במעלות בתיק התכתבות בנוגע למצב הרוחני והשירותים הדתיים במעלות ורשימת הגבאים והמורים במעלות.
ג-6314/3 12/1/1961 החברה הממשלתית לתיירות
ג-6254/9 1/1/1962 דוד בן-גוריון – בקשות לחתימות
ג-6393/19 1/1/1962 תערוכות בינלאומיות בניו-יורק
א-7615/17 1/1/1962 לשכת השר – איסר הראל – ספרו על אייכמן ובג"צ. חלק א'
א-7615/18 1/1/1962 לשכת השר – איסר הראל – ספרו על אייכמן ובג"צ. חלק ב'
א-7615/19 1/1/1962 לשכת השר – איסר הראל – ספרו על אייכמן ובג"צ. חלק ג'
ג-6390/16 1/1/1962 יחסי ישראל-סורינם
ג-6391/32 1/1/1962 הסכם החיטים האירופי
ג-6392/8 1/1/1962 הצטרפות ישראל לג.א.ט.ט.
ג-6392/10 1/1/1962 אמנה בינלאומית בדבר שיטה אחידה למדידת תפוסת אוניות
ג-6394/1 1/1/1962 קונגרס בינלאומי – מוסדות בקורת ממלכתיים עליונים
ג-6395/2 1/1/1962 קונגרס בינלאומי למבקרי אומנות בישראל
ג-6277/24 1/1/1962 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ ברזילי ישראל
ג-6277/34 1/1/1962 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ כהן בני
ג-6249/23 1/1/1962 פרסומים מדעיים
ג-6371/30 1/1/1962 ספרי מופת – תרגום
ג-6371/31 1/1/1962 תרגום ספרות יהודית
ג-6256/1 1/1/1962 דוד בן-גוריון – כתבים ונאומים
ג-6325/2 1/1/1962 משרד רוה"מ – מזנון
ג-6325/3 1/1/1962 משרד רוה"מ – מזנון
ג-6388/8 1/1/1962 יחסי ישראל-אפריקה המרכזית
ג-10401/14 1/1/1962 הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספים 1962/63 הצעת תקציב להוצאה לשנת הכספים 1962/63  הצעת התקציב של הכנסת לשנת הכספים 1962/63 בהשוואה לתקציב 1961/62. בנוסף בתיק תרשימי המבנים הארגוניים של משרד ראש הממשלה והכנסת ותרשים גידול מספרי מקלטי הרדיו בהשוואה לגידול האוכלוסיה.
א-7233/20 1/11/1962 . יהושפט הרכבי יומן מכתבים יוצאים מכתבים של יהושפט הרכבי בנושאים שונים מתקופת היותו המשנה למנהל הכללי במשרד ראש הממשלה
א-161/2 2/4/1962 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניני כלכלה בהמשך מתיקים קודמים – פרוטוקולים
ג-6314/4 3/1/1962 החברה לפיתוח תעשיית תיירות
ג-5378/8 4/1/1962 תנ"ך מאמר בן-גוריון " על אבי האומה העברית " 9.4.62; דפי קונקורדנציה על שמות ומושגים מהתנ"ך; מכתבים
גל-1744/2 6/3/1962 עניני סגן השר כללי מכתבים לשר אבא אבן העוסקים במדיניות החינוך ובקשר עם יהודי התפוצות.
ג-5378/17 8/1/1962 ראש הממשלה – נסיעתו לארצות סקנדינביה קטעי-עתונות ישראלית 13.8.62 – 24.9 ( המודבקים על-גבי הנייר )
ג-6373/6 9/1/1962 תאום העובדים הסוציאלים (כרך ב')
ג-12402/14 10/1/1962 רשימון הרי מירון  צפת ופקיעין רשימון הרי מירון  צפת ופקיעין שמות ההרים  גובהם  מיקומים ושמם הקודם
ג-6357/24 1/1/1963 שדה תעופה בפוריה
ג-6371/33 1/1/1963 תרגום ספרי מופת (כרך ב')
ג-6366/15 1/1/1963 המרכז למחקר
ג-6265/16 1/1/1963 רה"מ – מפלגה
ג-6265/20 1/1/1963 רה"מ – ספר זהב ונטיעת עצים
ג-6271/24 1/1/1963 נסיעות שרים כרך 2
ג-6252/23 1/1/1963 תגובות להקמת הממשלה החדשה
גל-6304/16 1/1/1963 מיעוטים – ענינים כלליים – 2 חומר משפטי  הצעת תקציב במגזר המיעוטים ל- 1965/6; התכתבות וכו' ( כולל חוק בתי-דין הדרוזיים 1963 )
גל-3676/2 1/1/1963 משרד הראשי – אשדוד – קרקע התיק עוסק בתכנוני בנייה  רכישת והקצאת קרקעות ודירות לגופים שונים כמו משרד הביטחון וחברת החשמל בעיר אשדוד.
חצ-252/9 1/1/1963 הסברה אוניברסיטאות ביוטה
א-7612/18 1/1/1963 לשכת השר – "הפרשה" חוו"ד (חוות דעת) של עו"ד חוטר- ישי וטוניק למסקנות "ועדת השבעה". לשכת השר – "הפרשה" חוו"ד (חוות דעת) של עו"ד חוטר- ישי וטוניק למסקנות "ועדת השבעה".
ג-6386/8 1/1/1963 הגשר – בבריטניה
ג-6417/19 1/1/1963 לשכת רה"מ לוי אשכול – ישיבות ראש הממשלה עם שר האוצר פנחס ספיר נושאים לדיון וסיכומי פגישות של רה"מ אשכול ושר האוצר ספיר  שהוכנו ע"י שלמה אמיר יועץ כלכלי לרה"מ  בין היתר בנושאים: המדיניות לייצוב המשק  עניני קרקעות  עניני חקלאות  תעשיה  מסים ועוד
ג-6368/57 1/1/1963 נתיב התורה
ג-6396/3 1/1/1963 פרס ספרותי בינלאומי לשלום
ג-6245/3 1/1/1963 אבא אבן (הזמנות)
ג-6279/6 1/1/1963 חוק יום הזכרון לקורבנות מלחמת העצמאות
ג-6399/16 1/1/1963 ועדה לבדיקת שירותי הדת
ג-6249/19 1/1/1963 הוצאת הסוכנות היהודית
ג-6256/33 1/1/1963 חידון התנ"ך – פריס
ג-6256/38 1/1/1963 מכון למדעי החיים ברחובות
ג-6259/3 1/1/1963 דוד בן-גוריון כאזרח
ג-6378/7 1/1/1963 עליה – צרפת
ג-6261/6 1/1/1963 הסוכנות היהודית
ג-6261/8 1/1/1963 הפדרציה הציונית דרא"פ (דרום אפריקה)
ג-6261/12 1/1/1963 השתלמות קצינים מאפריקה
ג-6305/29 1/1/1963 חברה לפיתוח יפו העתיקה (כרך ב')
ג-6270/1 1/1/1963 רה"מ – ספרים ועיתונים
ג-6270/2 1/1/1963 רה"מ – בולים
ג-6386/6 1/1/1963 הגשר – בבריטניה
ג-6386/7 1/1/1963 הגשר – בבריטניה
ג-6338/15 1/1/1963 דובר המשרד  מועצה לאומית למחקר ופיתוח
ג-6367/19 2/1/1963 מכון מדעי חברתי בשדה בוקר כרך 2
גל-14519/1 2/1/1963 לקט מהעתונות הערבית בענינים אדמיניסטרטיביים הלקט הוכן ע"י המחלקה למיעוטים של משרד הפנים.
פ-2470/74 4/5/1963 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוסף ריבלין מכתב מאת רואה חשבון יוסף  ריבלין  לאליעזר רפאל מלאכי בנושא תוכנית הוצאת ספר עם כתביו של יוסף (יושע) ריבלין  מראשי הקהילה האשכנזית בירושלים בשלהי התקופה העות'מנית.
א-7554/10 5/1/1963 לשכת רה"מ דוד בן-גוריון – ט. קולק חילופי מכתבים עם א. צ'ייז  היועץ המשפטי במחלקת המדינה של ארה"ב בדבר ביקור הפיסיקאי האמריקאי בכור בדימונה
א-7226/9 6/1/1963 . ותיקי המלחמה היהודים אצל הנשיא קנדי
א-7232/1 6/1/1963 . אגרות רה"מ דוד בן-גוריון
מגע-50/2 6/1/1963 מלון קרלטון – ראמאללה התיק מכיל: אישורים לכניסת זמרים ורקדנית זרים למלון קרלטון ברמאללה  רשימה בשמות של הזמרים הזרים ועוד.
מגע-50/3 6/1/1963 מלון קרלטון – ראמאללה התיק מכיל: – התכתבויות בין מנהל מלון רמאללה לבין שר הפנים בנוגע לאפשר לשני זמרים להגיע לעבודה במלון רמאללהط רשימה בשמות של הזמרים הזרים המעוניינים להגיע למלון רמאללה כדי שיעבדו במלון ועוד.
גל-1828/9 6/11/1963 המועצה להשכלה גבוהה כרך ג' התכתבות בין האוניברסיטאות בר אילן ותל אביב למל"ג.
א-7228/57 7/1/1963 . מדיניות המים בישראל
ג-10403/3 8/20/1963 תיק אישי – אורי שטנדל שעות נוספות  יציאה למילואים  הפסקת עבודתו והענייניים שנכללו במסגרת תפקידו כעוזר ליועץ לענייני ערבים במשך כשנתיים.
גל-1829/1 8/30/1963 המועצה להשכלה גבוהה כרך א' חוק חינוך גבוה; השכלה גבוהה הכשרת מורים; מינויים בכירים במכון ויצמן; הענקת תארים אקדמיים תכתובות ודוחות.
גל-2129/12 11/1/1963 המחלקה הערבית – "ראיסים" תוכנית הסברה לבעיית ה"ראיסים" וקטעי עתונות על התפרעותם.
חצ-3526/7 1/1/1964 בריטניה – ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3527/2 1/1/1964 בריטניה – השגרירות בישראל
חצ-3527/16 1/1/1964 בריטניה – השגרירות בישראל
חצ-3588/6 1/1/1964 צ'כוסלובקיה – ישראל ליגת ידידות צ'כוסלובקיה – ישראל ליגת ידידות
ג-6431/3 1/1/1964 בוררות  תביעות הסתדרות המורים פרוטוקולים (סטנוגרמות) מישיבות ועדת הבוררות לתביעות המורים
ג-4880/9 1/1/1964 לשכת השר ישראל גלילי – שירותי הנדסה רדיו (כח אדם)
ג-6264/6 1/1/1964 רה"מ לוי אשכול – נאומים.
ג-6392/20 1/1/1964 פרוטוקול האג לתיקון האמנה לענין תובלה באוויר
ג-6394/28 1/1/1964 קונגרס בינלאומי להסטוריה ופילוסופיה של המדע
ג-6309/9 1/1/1964 משרד העבודה – מחקר כח-אדם
ג-6371/22 1/1/1964 פרס ספרותי מטעם בית רנדום
ג-6400/68 1/1/1964 בית כנסת לעולי סוריה
ג-6352/9 1/1/1964 בית-חרושת פרי סוכר
ג-6352/23 1/1/1964 חברת נתיבים להשקעות בע"מ
ג-6402/24 1/1/1964 התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל
ג-6265/4 1/1/1964 רה"מ לוי אשכול – קרן רה"מ.
ג-6265/10 1/1/1964 רה"מ לוי אשכול – תכנית לביקור בארה"ב
ג-6324/15 1/1/1964 ביקורת מלאי – המועצה למו"פ (מחקר ופיתוח)  מעבדה לפיסיקה
ג-6404/20 1/1/1964 ועד נשים בישראל למען השלום ופירוק נשק
ג-6269/2 1/1/1964 אשת רה"מ – מרים אשכול
ג-6386/3 1/1/1964 הגשר – התכתבות עם אנגליה
ג-6386/4 1/1/1964 הגשר – התכתבות עם אנגליה
ג-6405/11 1/1/1964 ילדים יהודים במוסדות חינוך נוצריים
ג-6310/19 1/1/1964 ועדת הקריה ירושלים
מגע-3551/9 1/1/1964 מיסים – חברון מיסים חברון לשנת 1964/1965.
חצ-302/21 1/17/1964 ד"ר שנער – יחסי ישראל – גרמניה התכתבות על מדיניות גרמניה כלפי ישראל ומדינות המזרח התיכון והיחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה  תקצירי דיונים של ועדת המשנה של ועדת החוץ הגרמנית  החרם הערבי.  הושחרו תעודות בשל שפה זרה – גרמנית.
חצ-5256/9 2/10/1964 לשכת השרים גולדה מאיר אבא אבן ויגאל אלון – באב-אל-מנדב – אפשרות לסגירת המעבר דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל; סקירות וכו' (כולל הרצאה מ- 10.2.64 וסקירה מ- 8.12.67 בנדון)
חצ-3516/9 2/27/1964 דרום אפריקה – משרד החוץ בתיק התכתבות ודיווחים בנושאים שונים: החלטת ממשלת דרום אפריקה לצאת מארגון העבודה הבין-לאומי  סיוע לפליטים מדרום אפריקה שהגיעו לשגרירות ישראל בלונדון  מינויים בשירות החוץ של דרום אפריקה  יחסי דרום אפריקה – ישראל.
א-7224/22 4/1/1964 . הסוכנות היהודית
גל-6166/1 4/1/1964 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות בעיקר בין משרד המסחר והתעשיה לנספח הכלכלי בלונדון וכן היועץ לענייני חקלאות בשגרירות בענייני סחר עם בריטניה וכמה ממדינות חבר העמים. דו"ח בריטי שנתי בנושא הסוכר בעולם  ההסכם המסחרי בין בריטניה לצ'כוסלובקיה  תצוגות ישראליות בבריטניה  קטעי עיתונות ומוסף על המסחר עם ישראל   סקירת יחסי המסחר בין ישראל לבריטניה ועוד.
א-7230/51 4/1/1964 בעיית הפליטים  ערביי ישראל פסק הדין בג"צ 253/64 סברי ג׳ריס נגד הממונה על מחוז חיפה  פעולתנו המדינית בנושא "אל פתח"  סקירה על המשכילים הערבים  עמדת ישראל הרשמית בנושא שאלת הפליטים הערבים ועוד. בעמ' 31 הוצא תזכיר של ראש הממשלה לוי אשכול מהתאריך 13.1.1965 והוא מוגבל לעיון ע"פ פריט 5ב לתקנות העיון עד לשנת 2015.
חצ-302/22 4/21/1964 ד"ר שנער – יחסי ישראל – גרמניה התכתבות בנושאים מינהליים של השגריר פליקס אליעזר שנער  פניות אל השגריר לקיום ראיונות עם ראש הממשלה דוד בן-גוריון  יחסי ישראל – גרמניה בתקשורת הגרמנית.  הושחרו תעודות בשל שפה זרה – גרמנית.
ג-6431/2 5/1/1964 ועדת בוררים ליישוב סכסוכי עבודה בשרות הציבורי התכתבות בענין הקמת הועדה  הוראות נוהל לפעולות ועדת הבוררים  הסכם קיבוצי מיוחד ועוד.
גל-5915/10 6/3/1964 עומר בתיק התכתבויות בנוגע לתיקון תכנית בניין ערים מס' ד/437/א – עומר. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7227/19 8/1/1964 . שיתוף-פעולה בין הסוכנות היהודית והממשלה
גל-6166/2 8/2/1964 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות בנושא סחר עם בריטניה בעיקר בין הנספח המסחרי ואנשי המחלקה הכלכלית בשגרירות בלונדון עם משרד המסחר והתעשיה  סיכום על ההשתתפות הישראלית ביריד הספרים בלונדון  סקירה על מדיניות הקהיליה האירופית והשפעתה על יצוא תפוזים מישראל  סקירה ממשלתית בריטית על מצב הכלכלה  התכתבויות בנושא הסכם הכותנה בין ישראל לבריטניה ועוד.
גל-73315/5 9/23/1964 הפקעת קרקע בגוש: 6903 חלקות: 278  279 קפה אמנות תא בתיק הודעה ותשריט בנוגע להפקעת קפה "אמנות" בכיכר דיזינגוף  תל אביב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7227/28 10/1/1964 . חוק שרות בטחון
גל-3897/57 10/17/1964 זועבי אדין סייף מכתבו של טדי קולק לסיף א-דין זועבי לאחר שהחליט להמשיך בתפקידו כראש עיריית נצרת.
ג-6320/7 11/1/1964 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
גל-6166/3 11/16/1964 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות של הנספח המסחרי והציר הכלכלי בלונדון עם משרד המסחר והתעשיה ועם גורמים מסחריים שונים  תכתובות בעניין תצוגת אופנה ישראלית בבריטניה  סקירה על המדיניות הכלכלית החדשה של בריטניה  אפשרות ביקורו בבריטניה של השר עקיבא גוברין ועוד.
א-7227/58 12/1/1964 . העברת מכתבים סודיים
ג-6431/1 12/1/1964 ועדת בוררות לתביעות המורים פרוטוקולים מישיבות
חצ-3527/17 1/1/1965 בריטניה – השגרירות בישראל
חצ-3527/18 1/1/1965 בריטניה – השגרירות בישראל
ג-6367/18 1/1/1965 מכון מדעי חברתי בשדה בוקר כרך 3
ג-4880/8 1/1/1965 לשכת השר ישראל גלילי – שירותי פרסומת בשידור
ג-6262/2 1/1/1965 רה"מ לוי אשכול – דבריו וכתביו תמלילים ותרגומים של נאומי רה"מ לוי אשכול במליאת הכנסת ובפורומים אחרים ודברים שכתב בעברית  אנגלית ויידיש בנושאים מדיניים וציבוריים שונים  מכתבים נלווים.
ג-3558/10 1/1/1965 מחלקה נוצרית – אגף עדות – בתי דין נוצריים
חצ-582/8 1/1/1965 קלן – ביקור ולטר אולבריכט  קנצלר מזרח גרמניה במצרים פרוטוקול הדברים שנאמרו במסיבות עתונאים של VON HASE  קצין העתונות של משרד החוץ המערב גרמני. . STAATSSEKRETAER PRESSECH
חצ-582/10 1/1/1965 קלן – ביקור ולטר אולבריכט  קנצלר מזרח גרמניה במצרים התכתבות בין המשרד לנציגות דיווחים משגרירות ישראל העולם על הביקור וסקירות העתונות העולמית. כרך ב'
א-7227/64 1/1/1965 . מפלגתיות במשרד הממשלה
ג-6365/4 1/1/1965 הועדה לחינוך גבוה – פרוטוקולים
ג-6396/14 1/1/1965 לימנולוגיה (מדע האגמים)
ג-6311/13 1/1/1965 דו"ח על השקעות הממשלה במניות
ג-6400/71 1/1/1965 בית כנסת אשכנזי בעפולה
ג-6377/18 1/1/1965 עליה – כללי. כרך ב'
ג-6323/36 1/1/1965 מו"פ (מחקר ופיתוח) -מושבה גרמנית
ג-6265/5 1/1/1965 רה"מ לוי אשכול – תארי כבוד
ג-6265/8 1/1/1965 רה"מ לוי אשכול – תרומות
ג-6267/6 1/1/1965 רה"מ לוי אשכול – סקירת עתונות לחו"ל
ג-6352/40 1/1/1965 חברת סיבי דימונה בע"מ
א-111/11 1/1/1965 לשכת ראש-הממשלה  – ספר "תולדות ההגנה" כרך ג' פרקים: ד'  כד' כו' – טיוטה.
ג-6341/16 1/1/1965 רה"מ אשכול – מסיבת עתונאים – תיק 3
ג-6347/11 1/1/1965 מדיניות כלכלית – תיק 2
פ-6286/19 1/1/1965 תשלילים של תמונות של החילים השבויים ונעדרים ושל משפחותיהם תמונות של שבויי ונעדרי צה"ל כגון: רון ארד  עדי אביטן  זכריה באומל  יהודה כץ  צבי פלדמן  גיא חבר ועוד. בנוסף  בתיק תמונות מאירועי העמותה בהם השתתפו פוליטיקאים ואנשי צבא עם משפחותיהם של הנעדרים והשבויים.
פ-4073/1 1/1/1965 קטעי עיתונות – הרבנות הראשית קטעי עיתונות באנגלית (הרוב)  עברית ביידיש בנוגע לבחירת יעקב הרצוג (סמנכ"ל משרד החוץ באותה עת) לתפקיד הרב הראשי לבריטניה (מינוי שלא יצא לפועל בסופו של דבר) ובנושאים נוספים הקשורים לרבנות הראשית ועניינים רבניים בכלל: כתבות לזכרו של הרב הראשי המנוח יצחק אייזיק הלוי הרצוג המנוח (אביו של יעקב הרצוג)   פעילותם של רבנים חברי מועצת הרבנות הראשית ורבנים אחרים (הרב שלמה יוסף זוין  הרב חיים דוד הלוי  הרב משה צבי נריה ואחרים)  תפקידו של הרב הצבאי מרדכי פירון ב"מסע התעוררות" לחיילי צה"ל בחודש אלול  המחלוקת ההלכתית בסוגיית ההכרה ביהדותם של העולים מהודו מעדת "בני ישראל" ועוד.
ג-6264/4 2/1/1965 רה"מ לוי אשכול – נאומים. 16.2.65-17.2.65.
חצ-1006/11 3/1/1965 יחסי ישראל-בריטניה
א-7228/53 3/1/1965 . מדיניות קרקעית
א-7443/2 3/1/1965 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מרכז התפוצות המוסד לקשרי תרבות עם יהודי התפוצות – דצמבר  1965 – אוגוסט  1967 (א4) התכתבות בנוגע לפעילות מרכז התפוצות ותכניות לקליטת עולים בארץ  תכניות לימוד לעולים. (המשך בתיק 3)
נ-95/63 3/3/1965 שבתאי מכתב ברכה בודד מזלמן שזר ל
חצ-3052/7 4/4/1965 יחסים עם גרמניה התכתבות על כינון יחסים דיפלומטים בין ישראל וגרמניה והתגובות לכך  קטעי עיתונים
ג-6267/10 5/1/1965 נסיעת רה"מ לחו"ל – עיתונות. 3.5.65-1.6.65.
ג-6417/5 5/1/1965 דברי ראש-הממשלה  לוי אשכול בכנס המערך בישיבות הועד הפועל הציוני
גל-6166/7 6/17/1965 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם בריטניה התכתבויות של הציר הכלכלי והנספח המסחרי בשגרירות בלונדון עם מטה המשרד למסחר ותעשיה ועם חברות שונות בנושאים כלכליים/מסחרייים  נתוני סחר עם בריטניה  התכתבות ענפה בנושא שבוע ישראלי בחנות סלפרידג'ס בלונדון  דיווח על לשכת המסחר בריטניה-ישראל ועוד.
ג-6320/8 7/1/1965 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
א-7465/4 8/1/1965 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – Truman Institute- מכון טרומן 1969-1965 התכתבות  מברקים  פרסומים וסקירות בענין פעילותו של מכון טרומן.
גל-8005/4 9/10/1965 האגודה לקידום החינוך ההנדסי בתיק התכתבויות בנוגע לרשימות ספרים בהתאם לתכנית הפעולות לשנים 1965-67 בצירוף מחירון ספרים ומתן מענק עבור מפעל הוצאת ספרים.
ג-6311/18 11/1/1965 דו"ח השקעות ממשלה במניות 31/3/1965
א-7426/10 11/1/1965 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג המכון לתרגומי מדע – התכתבות דו"חות ופרוטוקולים מישיבות בנוגע לפעילות המכון לתרגומי מדע והוצאת הספרים כתר.
ג-10400/8 11/2/1965 שבט אבו-עבדון תוצאות ההצבעה של אנשי השבט לכנסת השישית.
ג-4944/1 11/26/1965 לשכת המנכ"ל טנא – משכנות עוני דרכי פעולה לתכנית שיקום משכנות העוני באיזור שיפוט עירית תל-אביב-יפו – התכתבויות ודיון בנושא; נתונים לדיון בתכנית שיקום תושבי שכונות עוני; תכנית רב-שנתית כוללת לשיקום סוציאלי – נתונים; תכנית דגם לבניית יח"ד וחישובי השקעות; החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה בעניין שיקום משכנות העוני; תכניות מימון לבנייה בירושלים; תכנית תלת-שנתית לפינוי דיירים ממבני הרכוש הנטוש ושיכוני עוני אחרים בשנים 1966-1969; תכנית חומש לפתרונות דיור לשנים 1970-1971 ו-1966-1967 – בנייה ופתרונות לפי יעדים תקציביים; תכנית מימון רב-שנתית לשיקום משכנות העוני בתל-אביב; תכנית לשיכון סוציאלי ביוזמה ממלכתית.
ג-6261/38 12/1/1965 רה"מ לוי אשכול – ציוד וריהוט. 6.12.65-10.9.67
ג-5454/4 12/1/1965 האגודה הישראלית לקרנות מחקר ביקורת זכרונות-דברים מישיבות הנהלת הלשכה 29.12.65 – 10.2.66  פרטי-כל מישיבות ועדת האפט 13.9.66  23.11; דו"ח מצטבר על ביצוע תקציב הלשכה בתקופה 1.4.65 – 30.12  קווים כלליים של מסגרת התקציב 1966/67 ו- 1967/68; תזכירים  הודעות  חילופי מכתבים ( תכנות מחשבים  תקן וכו' ) ( כולל הסכם בין הממשלה לבין מר חיים יקר בנוגע לעבודות תכנות )
ג-6366/16 1/1/1966 מכון ויצמן למדע  כרך 2
ג-4883/4 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – מרכז ההסברה – פעולות
ג-6320/9 1/1/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המשך בתיק מס' 10).
ג-4884/7 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – תפוצות
ג-4885/9 1/1/1966 לשכת השר ישראל גלילי – תמצית העתונות היומית כרך ב'
ג-6272/10 1/1/1966 פרסום דברי ממשלה. כרך ב'
חצ-5291/15 1/1/1966 מע"ר (מחלקת מערב אירופה) מכתבים  דו"חות ומברקים בענין: ביקור שר החוץ של הולנד יוזף לונס  יחסי ישראל עם השוק המשותף  שיחת שר החוץ אבא אבן עם שר החוץ של דנמרק ועוד.
חצ-1397/12 1/1/1966 יחסי מסחר – ישראל בריטניה
חצ-1421/2 1/1/1966 בריטניה – מדיניות חוץ
א-7233/14 1/1/1966 . הסכם קואליציוני ותכנית ביקור רה"מ הסכם קואליציוני בין "המערך" ל"אחדות פועלי א"י" ומפלגות אחרות – 1965. תכנית ביקור ראש-הממשלה באפריקה – 1966
ג-6392/9 1/1/1966 אמנת פריס להגנת קניני תעשיה
ג-6277/52 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ מרדכי בן-פורת 
ג-6347/4 1/1/1966 דו"ח הועדה לבדיקת חלוקת ההכנסה הלאומית בישראל
ג-6404/38 1/1/1966 מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה
ג-6268/5 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור בדקאר
ג-6268/6 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור במונרוביה
ג-6268/7 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור בניירובי
ג-6268/8 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור בקינשסה
ג-6268/9 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור בקמפלה
ג-6268/10 1/1/1966 רה"מ לוי אשכול – סיור בטנריף
ג-6386/9 1/1/1966 יחסי ישראל אירלנד
א-7441/1 1/1/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – חוברות בנושא המתקת מים.
ג-6327/14 1/1/1966 ועדת שרים לענייני שכר – שנתון הממשלה תיק 3
ג-6269/4 1/1/1966 רה"מ דוד בן גוריון – משלוח ספרים
ג-6269/5 1/1/1966 רה"מ דוד בן גוריון – משלוח ספרים
א-7426/15 2/1/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – המועצה הלאומית למחקר ופיתוח התכתבות ודו"חות בנוגע להגדרת תפקידה של המועצה ורעיונות פיתוח שונים כולל התפלת מי ים  מפעל השבחת מי הדן ועוד.
ג-6320/11 3/1/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
גל-940/47 3/14/1966 טהרן (ברוט) – Narcotics Control for התכתבות בנושא סמינר מטעם האו"ם בנושא פיקוח על סמים לקציני אכיפה בטהרן  איראן.
חצ-3017/7 4/1/1966 הרצאות והופעות – יוסף יעקב
ג-6341/17 4/1/1966 רה"מ אשכול – מסיבת עתונאים – תיק 4
חצ-3983/36 4/1/1966 יהדות אלג'יריה
גל-4929/14 5/10/1966 תל-מונד (עין שריד) – מים בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח תשתיות מים בתל מונד.
ג-6362/13 6/1/1966 מלווה עצמאות ארה"ב  כרך 2
א-7552/7 6/1/1966 סיכומי קבוצת העבודה לבירור מדיניות ישראל סיכומי קבוצת העבודה לבירור מדיניות ישראל ופעולתה באו"ם וארגונים בינלאומיים מזכרי סיכום  סיכומי דיונים עם שר החוץ
ג-6381/21 8/1/1966 הקונגרס היהודי (כרך ב')
גל-4929/16 8/14/1966 . תל-מונד (עין שריד) – חשמל בתיק הזמנת עבודה של תכנון ואינסטלציה חשמל לתל מונד.
ג-6269/10 10/1/1966 רה"מ – משלוח ספרים. 14.10.66-23.4.67
א-7259/5 11/1/1966 הארות למדיניות התעופה הנוכחית – משרד התיירות.
א-7443/1 11/1/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – יהדות ועליה נובמבר 1966 – ספטמבר 1971 (ד) התכתבות  מברקים  סיכום פגישה ודו"חות  בנוגע לארגונים יהודיים בעולם והעליה לישראל.
ג-6269/9 12/1/1966 רה"מ – משלוח ספרים. 4.12.66-31.12.66-7
ג-6421/7 12/1/1966 שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית) במיכל 22 תיקי שאילתות
א-7425/14 12/1/1966 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – נציבות שירות המדינה התכתבות בנוגע להוראות נציבות שירות המדינה כולל בקשות לעבודה פרטית  חופשת מנוחה  עבודה בשעות נוספות בשעת חרום ועוד.
ג-4881/8 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – שירות הפרסומים כרך א'
ג-4881/9 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – שירות הפרסומים כרך ב'
ג-4881/4 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – אירועים
ג-4881/6 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – סרטים – כללי
ג-4881/11 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – טלויזיה כרך א'
ג-4882/5 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – ועדת שרים – טלויזיה כרך ב'
ג-4882/7 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – רשות השידור – ועדת מינהל  מליאה
ג-4882/8 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – חוק רשות השידור
ג-4882/10 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – פאלשים
ג-4883/7 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – היחידה לתאום פעולות כרך ב'
ג-4878/6 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – סט"א
ג-4879/10 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – הדרכה – ישראלים בחו"ל
ג-6320/10 1/1/1967 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המשך מתיק מס' 9).
ג-4884/8 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – המכון למחקר שמושי וחברתי – סקר
ג-4884/10 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – רשות השידור – חטיבת הנדסה
ג-4885/5 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – שירות השידור קול ישראל  1967 כרך א'
ג-4885/6 1/1/1967 לשכת השר ישראל גלילי – שירות השידור קול ישראל  1967 כרך ב'
ג-6276/27 1/1/1967 שאילתות מ-1/1/1967 – 30/8/1967
ג-6272/9 1/1/1967 פרסום דברי ממשלה. כרך א'
ג-6249/30 1/1/1967 מפעל תרגומי המדע
ג-6249/31 1/1/1967 מפעל תרגומי המדע
א-293/9 1/1/1967 מסמכים שמורים – אישור שלושה חוזים בענין החזרת מקרקעין בנמלים בין רשות הנמלים לבין: חברת פז  חברת דלק  חברת סונול.
חצ-7313/7 1/1/1967 בריטניה – התכתבות מדינית
ג-6415/10 1/1/1967 ברכות לשנה החדשה תשכ"ח לראש-הממשלה לוי אשכול מאנשי ציבור ומגופים ציבוריים
ג-6275/14 1/1/1967 הצעות לסדר יום  יומן הכנסת
ג-6335/6 1/1/1967 חבל ערד – התישבות מדענים
ג-6377/22 1/1/1967 עליה – כללי. כרך ו'
ג-6277/63 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ לוי דניאל
ג-6247/1 1/1/1967 בקשות חתימה וצילומים מרה"מ
ג-6277/68 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ כהן גבי
ג-6310/3 1/1/1967 משרדי ממשלה – דיור  תקן בנייה
ג-6252/2 1/1/1967 ועדה לחגיגות 20 שנה למדינה
ג-6377/20 1/1/1967 עליה – כללי.  כרך ד'
ג-6378/11 1/1/1967 הרשות לעליה וקליטה
ג-6317/11 1/1/1967 הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
א-7427/7 1/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – קרן זקהיים התכתבות  פרוטוקולים ודו"חות בנוגע לקרן זקהיים לעידוד המשך לימודים על-יסודיים של ילדים ירושלמים.
ג-6269/3 1/1/1967 רה"מ לוי אשכול – משלוח ספרים
א-7428/8 2/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – בעיית המיסיון התכתבות בענין פעולות המיסיון.
ג-6425/5 3/1/1967 משרד ראש-הממשלה – המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – חברה לחקר הימים והאגמים התכתבות בנוגע להצעה להרכב מועצת מנהלים לחברה לחקר ימים ואגמים  רכישת ספינת מחקר עבור החברה  שינוי שם החברה ועוד.
חצ-6756/5 3/1/1967 דרום אפריקה וגולי דרום אפריקה
א-7441/5 3/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – המועצה למחקר ופיתוח – האגודה הישראלית למחקר וחינוך התכתבות  דו"חות ופרסומים
א-7528/8 3/1/1967 י. הרצוג – ועדה כלכלית התכתבות  דו"חות וצילומי התכתבות בנוגע לועדות הכלכליות של העולם היהודי למען ישראל
א-7179/6 4/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועידת UNCTAD (הועדה לעניני סחר ופיתוח) דו"חות  תזכירים על הועידות הראשונה והשניה של UNCTAD
א-7427/12 4/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – קרן זכרון התכתבות בנוגע לפעילות קרן זכרון למען תרבות יהודית.
גל-1995/3 7/23/1967 מדידות מפלסי מים בתיק התכתבויות בנוגע למדידת מפלסי המים בקידוחים שונים ברחבי הארץ.
א-7439/1 8/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory – 1968 Conference- סטנוגרמה מהישיבה הראשונה של הועידה הבילאומית הכלכלית המייעצת.
א-7439/3 8/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference- סטנוגרמות מישיבות 3+4
א-7440/5 8/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – 3 חוברות של הקרן לזכרון של תרבות יהודית – תקציר של המלצות על הקצבות וישומן
ג-6247/4 9/1/1967 חתימות וצילומים מרה"מ
א-7443/4 9/1/1967 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מרכז התפוצות – המוסד לקשרי תרבות עם יהודי התפוצות – ספטמבר 1968 – דצמבר – 1968 (ב4) התכתבות ודו"חות בענין פעולת המרכז לתפוצות ותכניות לקליטת עולים בארץ  ותכניות לימוד לעולים. (המשך בתיק 5)
ג-6320/12 10/1/1967 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – קרן עידוד וייזום מחקרים (תיק חבר ההנהלה עמי קמיר)
ג-6426/3 11/1/1967 חוק שרות המדינה – גימלאות התכתבות בנדון
א-7176/17 11/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים עליונה לענין ירושלים פרוטוקולים מישיבות וסדרי-יום.
חצ-1509/13 12/1/1967 הסברה וקשרים בקרב סטודנטים
ג-6430/8 1/1/1968 פקודת מס הכנסה התכתבות בנוגע להצעות לתיקון פקודות מס הכנסה – מתן זכות שווה לבטחון סוציאלי של בעלי מקצועות חופשיים  פנסיה ותגמולים לבעלי מקצועות חופשיים
ג-14287/15 1/1/1968 משרד ראש הממשלה – עבודות תרגום התכתבות בנוגע לתרגום חומר משפות זרות
חצ-4179/17 1/1/1968 בריטניה – בקשות חומר ואינפורמציה.
ג-6425/11 1/1/1968 משרד ראש-הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – המרכז לתפוצות התכתבות בנוגע למבנה המרכז לתפוצות  תיאור תפקידים  הצעות תקציב 1969-1968
ג-6424/20 1/1/1968 משרד ראש-הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – רשות השידור התכתבות בענין עבירות משמעת של עובדי רשות השידור
ג-6425/1 1/1/1968 משרד ראש-הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – המועצה הלאומית למחקר ופיתוח המעבדה הישראלית לפיסיקה
ג-6435/22 1/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי – ינואר 1969 התכתבות בנושא
ג-4880/15 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – דובר צה"ל – קורוספונדציה
ג-4880/16 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – אמן – בטחון והסברה
ג-4881/2 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – מיעוטים – הסברה
ג-4883/1 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – חוק רשות השידור – כנסת כרך א'
ג-4883/2 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – חוק רשות השידור – כנסת כרך ב'
ג-4878/7 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – סמינריונים וימי עיון
ג-4878/10 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – פק"ל חירום
ג-4878/13 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – מחקר
ג-4878/16 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – גד מזור
ג-4878/19 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – שירות הפרסומים
ג-4879/5 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – משרד החוץ
ג-4880/5 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – ועדת לשכת העתונות הממשלתית
ג-4880/11 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – טבלה השואתית על ארגוני שידור במדינות שונות
ג-4885/3 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – 1) תפוצות 2) הסברה 3) סימינריון. כרך א'
ג-4885/4 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – 1) תפוצות 2) הסברה 3) סימינריון. כרך ב'
ג-4885/7 1/1/1968 לשכת השר ישראל גלילי – קטעי עתונות הסברה
א-7304/9 1/1/1968 ועדת שרים – כללי
א-7305/5 1/1/1968 אבטחת קשר למנויים חיוניים בשעת חירום
א-7329/20 1/1/1968 מדרשת שדה בוקר – חברה
ג-6433/8 1/1/1968 קליטת עליה – כללי התכתבות בקשר להצעות לחברי הועדה לעניני עליה וקליטה  כנס המרצים הארצי ה- 15 ועוד
חצ-6593/19 1/1/1968 יחסים עם מז"ת – בריטניה דיווחים מאמרים
ג-6420/17 1/1/1968 יחסי הממשלה והסוכנות – כללי התכתבות בנוגע לישיבת המוסד לתיאום המשותף לממשלה ולהסתדרות הציונית  חלוקת תפקידים בין הממשלה והסוכנות בענין העליה והקליטה.
א-7234/3 1/1/1968 . נאומי רה"מ ברכות ודברי ראש הממשלה באירועים שונים כגון: לכבוד ראש השנה  ארוחת ערב לכבוד U.J.A  במרכז מפלגת העבודה  הודעת רה"מ בכנסת  ברכה לפתיחת בית חולים "עזרת נשים" ועוד
ג-6357/3 1/1/1968 שדה תעופה אילת
ג-6423/34 1/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד האוצר התכתבות בעניני כספים
ג-6419/3 1/1/1968 הענקת תואר כבוד לראש-הממשלה דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בטקס והתכתבות
ג-6419/6 1/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה על קבלתם
ג-6424/8 1/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד המשטרה התכתבות בענין מינוי מנהל למשרד המשטרה
ג-6423/32 1/1/1968 משרד ראש-הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – היחידה לארגון ולמבדק התכתבות בנוגע לרכישת מתנות לרגל נסיעת ראש-הממשלה לחו"ל  דו"ח ועדה לבדיקת יחידת המשק.
א-7427/14 1/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ועידה כלכלית – מעקב התכתבות דו"חות ומברקים בנוגע להכנות לועידה הכלכלית. (המשך בתיק 15)
א-7440/4 1/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference – פרסומים שונים בנושאים כלכליים בישראל.
ג-6428/34 1/1/1968 תחבורה אווירית – כללי התכתבות בענין שדה התעופה בעטרות ובאילת ועוד
ג-6433/11 1/1/1968 הרשות לעליה וקליטה המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית פרוטוקולים מישיבות  דו"ח הועדה לענין תמריצים לעידוד שובם של ישראלים מחו"ל  התכתבות בנושא
ג-6427/27 1/1/1968 הועידה הכלכלית אפריל 1968  הועידה המכינה חוזרי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח  התכתבות בענין כנס אנשי עסקים צעירים לפני הועידה הכלכלית. (כרך 1)
ג-6432/17 1/1/1968 מדע ומחקר – מחקרים – כללי התכתבות עם המכון למחקר חברתי שימושי בענין הדפסת מאמר על "הישראלים ומלחמת ויטנאם"
ג-6432/1 1/1/1968 בעיות חינוך התכתבות בענין המלצות הועדה לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל-יסודי בישראל והסתייגויות להמלצות
ג-6436/1 1/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי בישראל התכתבות בנושא
חצ-6823/2 1/1/1968 לשכת המנכ"ל – התחיבויות ארה"ב כלפי ישראל תיק הושאל וטרם הוחזר למיכל
ג-6436/2 2/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי התכתבות בנושא
חצ-4173/24 2/1/1968 אורוגואי – נספחים צבאיים
ג-6426/22 2/1/1968 התיישבות רב תכליתית – אגודה שיתופית התכתבות בנושא
א-7176/3 2/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין בני הישיבות פרוטוקולים מישיבות + נספחים.
ג-6423/42 2/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד הבריאות (כללי) התכתבות בענין תקציב משרד הבריאות לשנת 1968/1969.
א-7440/2 2/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference – חוברות שונות באנגלית ובעברית – חומר רקע  רשימת המוזמנים והחלטות.
א-7442/8 2/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הכנס הכלכלי – פברואר 1968 – מרץ  1968 (ג2) התכתבות  מברקים  פרוטוקולים ודו"חות בענין הכנס הכלכלי.(המשך בתיק 9)
ג-6432/13 2/1/1968 מוסדות חינוך שונים – בית ברל התכתבות בענין הצעת תכנית המכללה ללימודי תואר הראשון  דיוני החוג לחברה ומדע בישראל שנערך בבית ברל
ג-6437/29 3/1/1968 מדיניות לגבי ערביי ישראל התכתבות בנושא
ג-6422/22 3/1/1968 צה"ל – בעיות גיוס – כללי בתיק רק הצעות השר משה קול בענין בחורי הישיבות ובקשר לחוק שירות לאומי
ג-6426/11 3/1/1968 פיקוח על יצוא הצומח ומוצריו (תיקון) תשכ"ח – 1968 התכתבות בנושא
א-7259/11 3/1/1968 המלצות הועדה לבדיקת הוראות הפיקוח על מטבע חוץ.
א-7175/4 3/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדה בינמשרדית להגברת הנוכחות בים-סוף  מזרח אפריקה והמזרח התיכון הצעה להחלטה להקים את הועדה הנ"ל.
א-7176/10 3/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין יבוא אוטובוסים בתיק פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענין הקמת חברת אוטובוסים להסעה תיירים + נספחים.
ג-6417/10 3/1/1968 דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בכנסת
ג-6419/7 3/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה על קבלתם
א-7443/5 3/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מרכז התפוצות המוסד לקשרי תרבות עם יהודי התפוצות – ספטמבר 1968 – דצמבר – 1968 (ב4) התכתבות ודו"חות בנוגע לפעילות המרכז לתפוצות  תכניות לקליטת עולים בארץ ותכניות לימוד לעולים.
ג-6428/38 3/1/1968 נפט – בעיות דלק – כללי התכתבות בענין הצעה להחלטה לביצוע חיפושי נפט ומינרלים בארצות מתפתחות באמצעות חברת הנפט הלאומית
ג-6427/23 3/1/1968 מדיניות כלכלית  פניות ציבור התכתבות בנוגע להקמת מועצה לאומית למדיניות ולפיתוח כלכלי  פניות ציבור
ג-6435/25 4/1/1968 יהדות העולם – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 כרטיסים אישיים
א-7439/8 4/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference – ישיבת מליאה מספר 7 – 6
א-7425/10 4/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – לשכת המנהל הכללי התכתבות בנוגע לתקן לשכת המנכ"ל.
א-7440/3 4/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference – ישיבות המליאה.
א-7442/10 4/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הכנס הכלכלי – אפריל  1968 – פברואר – 1969 (ד2) התכתבות בנוגע לסיכומים שלאחר הכנס הכלכלי.
ג-6433/6 4/1/1968 עליה וקליטה פרוטוקולים (סטנוגרמות) מישיבות הועדה לעניני עליה וקליטה  התכתבות בנוגע להקדמה שכתב ראש-הממשלה לוי אשכול לחוברת: 20 שנה לחידוש העליה מצפון אפריקה  הצעת חוק עידוד העליה  תשכ"ה – 1968 ועוד
ג-6435/26 4/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 התכתבות בענין הכנס היהודי – אמריקני  ועידת המנהיגים היהודיים – פגישה בלונדון ועוד
ג-6436/8 5/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 התכתבות בנושא
א-7175/15 5/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – Forum (פורום הועדה הבינמשרדית) סיכומים מדברי הנוכחים בישיבות הפורום (הועדה הבינמישרדית)
ג-6419/8 5/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה על קבלתם
ג-6424/12 5/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד השיכון מכתב לואי של עוזר מיוחד לראש-הממשלה לבקשת עזרה
ג-6420/2 5/1/1968 משלוחי ספרים לראש-הממשלה לוי אשכול העתקי מכתבי תודה מלשכת ראש-הממשלה על קבלת ספרים
א-7465/11 5/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – כנס המנהיגים – (1) התכתבות מברקים סיכומי ישיבות בענין ההכנות לועידת המנהיגים היהודים העולמית. (התיק עם כל החומר נמצא בידי א. אביחי)
ג-12782/10 5/1/1968 ישיבת ועדת שרים לעניין איחוד התעשיה הכימית בישראל סטנוגרמות מתאריכים: יד' אייר תשכ"ח – כג' חשון תשכ"ט
גל-9172/11 5/25/1968 קרית חרושת – נוה חמד-שלמה אשכנזי ועדה מקומית קרית טבעון נווה חמד מעון שיקומי לנוער בע"מ התכתבות ועדה מקומית לתכנון ואי מתן אישור לתכנית בנייה  הריסת מבנה בלתי חוקי במוסד נווה חמג
א-7176/12 6/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין יבוא משאיות פרוטוקולים מישיבות + נספחים.
ג-6417/14 6/1/1968 דברי ראש-הממשלה לוי אשכול במרכז מפלגת העבודה – 27.6.68
ג-6417/15 6/1/1968 דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בקונגרס הציוני – 10.6.1968
ג-6423/29 6/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגון ומנהלה – משרד מבקר המדינה דו"ח של מבקר המדינה לשנת 1967 – 1968 כולל גנזך המגינה וביצוע חוק הארכיונים.
א-7427/4 6/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק קרנות סעד התכתבות  דו"חות נאומים ופרסומים בנוגע לקרנות סעד והועדה לעידוד ותכנון השירותים הסוציאליים בישראל.
א-7441/9 6/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – כינוס מנהיגי ארגונים יהודים (המשך מתיק 8) פרוטוקולים ודו"חות בנוגע לכינוס מנהיגי הארגונים היהודיים. בתיק גם דו"חות של המועצה העולמית לחינוך יהודי והועדה של נשיאי הארגונים היהודיים האמריקנים הגדולים.
ג-6420/9 6/1/1968 ראש-הממשלה לוי אשכול – הכנס לעדות שונות בתיק מכתב של ראש-הממלשה לשר השיכון בענין זירוז בניה בירושלים
ג-6435/28 6/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 העתקי הזמנות
גל-4929/15 6/7/1968 תל-מונד (עין שריד) – ביוב בתיק התכתבויות בנוגע לתשתיות ביוב בתל מונד.
ג-6429/7 7/1/1968 צו בניית מבני ציבור (בנינים מסחריים) ועדת שרים לענין ויסות הבניה הציבורית התכתבות בנושא
ג-6426/28 7/1/1968 חוק המועצה למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) התכתבות בנושא
ג-6419/9 7/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה
א-7429/10 7/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סוכנות ידיעות המזרח התיכון לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – סוכנות ידיעות מזרח התיכון – מברקים בנוגע לפרסום ידיעות שונות בסוכנות הידיעות המזרח-תיכונית.
א-7429/13 7/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – צ'כוסלובקיה – רומניה סודי – מברקים – אוגוסט ספטמבר 1968 ענין הפלישה הסוביטית לצ'כוסלובקיה  קשרי צ'כיה – רומניה וחשד רוסי להיווצרות ציר בלגרד – פראג – בוקרשט  ריכוזי כוחות רוסים בגבול רומניה.
ג-6424/9 8/1/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד הסעד (כללי) בתיק רק הודעתו של ד"ר בורג על מילוי זמני של תפקיד מנכ"ל בעת חופשתו
א-7443/10 8/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פניות – אפריל  1968 – דצמבר  1968 (ב5) (המשך מתיק 9) התכתבות בענין פניות של אישים ואנשים שונים בנושאים שונים אל יעקב הרצוג.
גל-73312/23 8/30/1968 קרקעות גוש: 4344 חלקה: 26 בתיק התכתבות בנוגע להפקעת מקרקעין – גוש: 4344  חלקה 26.
ג-6419/10 9/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה
א-7436/8 9/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מברקים עתונות עולם ערב 27 ספטמבר –  20 אוקטובר (המשך מתיק 7) – מברקים בנושאים שונים כולל – מעורבות בריה"מ בסכסוך במזרח התיכון  תכנית השלום הישראלית  רכש ישראלי בבריה"מ ועוד.
ג-6429/18 9/1/1968 כנס המגבית היהודית המאוחדת (שהתבטל) התכתבות בנושא (בעיקר מכתבי רה"מ למוזמנים התורמים הגדולים)
ג-6436/27 9/1/1968 מפלגת העבודה הישראלית פרוטוקול (סטנוגרמה) הדיונים מישיבה של הלשכה המורחבת בענין דרכה של מפלגת העבודה הישראלית  התכתבות בנוגע להצעת תכנית כלכלית לשלוש שנים ועוד.
ג-6434/3 9/1/1968 יחסים מדיניים וכלכליים עם ארצות חוץ – יחסי ישראל-סורינאם האיטי התכתבות בנושא
ג-6436/11 9/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 חומר רקע כללי
ג-6435/23 10/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי – ינואר 1969 התכתבות בנוגע לכנס כלל יהודי עולמי  כנס מנהיגים יהודיים  ייצוג דרום אפריקה בכנס הכלל-יהודי  תרגום סימולטני בכנס התפוצות ינואר 1969  ועידת מנהיגות
ג-6416/3 10/1/1968 ראש-הממשלה לוי אשכול – עניני משפחה בקשות  הזמנות לאירועים שונים והעתקי תשובות של ראש-הממשלה ורעייתו.
ג-6415/26 10/1/1968 ראש-הממשלה לוי אשכול – בקשות  ברכות  חפצים אישיים ועוד – כללי
ג-6415/6 10/1/1968 שמואל טולדנו – תיק אישי
ג-6420/4 10/1/1968 משלוח ספרים לראש-הממשלה לוי אשכול העתקי מכתבי תודה על קבלת ספרים
א-7428/2 10/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הכנס היהודי המדעי התכתבות ופרוטוקולים בנוגע לרעיון כינוס עולמי של מדענים יהודים.
א-7428/15 10/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ביקור רה"מ באמריקה הלטינית התכתבות וסקירות בנוגע להכנות ביקור רה"מ לוי אשכול בדרום אמריקה.
ג-6429/19 10/1/1968 כנס המגבית היהודית המאוחדת (שהתבטל) התכתבות בנושא (בעיקר תשובות למכתבי רה"מ).
א-7178/11 11/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין פיזור האוכלוסיה פרוטוקולים מישיבות + נספחים
ג-6419/11 11/1/1968 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה
א-7429/5 11/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – רכש פנטומים מברקים בין משרד החוץ ונציגויות ישראליות שונות בענין מכירת נשק לישראל.
ג-6436/4 11/1/1968 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי ינואר 1969 חומר רקע  הצעות אישים
ג-6420/12 11/1/1968 הממשלה והציבור – סודיות דיוני הממשלה – המלצות התכתבות בנושא
ג-6417/11 12/1/1968 דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בכנסת (באנגלית)
א-7427/13 12/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – כנס המנהיגים היהודים מברקים בנוגע להכנות לכנס.
א-7427/17 12/1/1968 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הסעות + מלונות התכתבות ודו"חות בנוגע להגעת האורחים לכינוס ראשון  הארגונים היהודיים בתפוצות ושיכונם בבתי מלון.
ג-14287/23 1/1/1969 משרד ראש הממשלה אחזקה ומשק – טלפונים לפקידים
ג-14287/6 1/1/1969 משרד השיכוון – בעיות מנגנון ומינהלה התכתבות בין משרד השיכון לבין משרד ראש הממשלה
ג-14287/7 1/1/1969 משרדי ממשלה – דיור התכתבות בנוגע לדיור למרכז ההסברה ולמכון למחקר תרבותי שימושי  לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
ג-4878/3 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – משרד החוץ
ג-4878/11 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – הוראות ונוהלי קבע
ג-4879/2 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה שונות
ג-4879/3 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה שונות
ג-4879/6 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – הסברה – שונות
ג-4880/10 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – חוק רשות השידור
ג-4884/11 1/1/1969 לשכת השר ישראל גלילי – יום עיון בנושא הסברה
גל-13949/6 1/1/1969 בית הגפן – מרכז יהודי-ערבי התכתבות בעניני הקמת מגרש ספורט  לימוד ערבית  ביקור אורחים  סקירות על פעולותיו  לשכת חיפה
גל-2390/11 1/1/1969 המחלקה המוסלמית – הזאווה אל-פכריה התיק כולל: מברק של ראש לשכת המסחר והתעשייה בבית-לחם  הזאווה אל-פכריה  יום השנה הראשון לשריפה באל-אקצה  קטעי עיתונות ועוד.
א-7336/26 1/1/1969 בריטניה – ישראל
א-7177/5 1/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – משרד מסו"ת (מסחר ותעשיה) מכתב של י. ספיר (שר המסחר והתעשיה) לכל חברי הממשלה על המשך הטיפול בהצעות תזכיר ובתזכירים של הצעות חוק.
ג-6416/18 1/1/1969 נאומי ראש-הממשלה לוי אשכול
ג-6422/1 1/1/1969 שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית)
ג-6422/2 1/1/1969 שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית)
ג-6422/3 1/1/1969 שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית)
ג-6466/8 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – כתבי רה"מ – ספרים עליה
ג-6469/6 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הכנסת
ג-6470/1 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הוצאת ספרים: עם עובד
ג-6471/1 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – כינון הממשלה החדשה
ג-6471/2 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קואליציה
ג-6472/1 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – פטירת רה"מ לוי אשכול. כרך א'
ג-6475/8 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ בהזדמנויות שונות
ג-6475/9 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תנחומים של רה"מ לידידים
ג-6475/13 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – בקשות אוטוגרף (חתימה)
ג-6476/1 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות מרה"מ לאנשים
ג-6476/2 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאישים
ג-6476/3 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך א'
ג-6476/4 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך ב'
ג-6476/5 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך ג'
ג-6476/6 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך ד'
ג-6476/7 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך ה'
ג-6476/8 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מתנות לרה"מ מאיר. כרך ו'
ג-6476/9 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שי לרה"מ: תקליטים  סרטים
ג-6476/10 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ציורים עבור רה"מ מאיר
ג-6476/18 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תעודות על נטיעת עצים לכבוד רה"מ. כרך א'
ג-6476/19 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תעודות על נטיעת עצים לכבוד רה"מ. כרך ב'
ג-6476/20 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תעודות על נטיעת עצים לכבוד רה"מ. כרך ג'
ג-6476/21 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תעודות על נטיעת עצים לכבוד רה"מ. כרך ד'
ג-6476/22 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תרומות לכבוד רה"מ ג. מאיר
ג-6476/23 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נטיעות עצים.
ג-6477/1 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר
ג-6478/7 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קריקטורות
ג-6478/8 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרי זכרון לרה"מ מאיר
ג-6478/12 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – עצרת – הצעות לרה"מ מאיר
ג-6478/14 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הערכה לפעולותיה של רה"מ
ג-6479/2 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מאמרים ביוגרפיים של ג. מאיר
ג-6479/6 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים על גולדה מאיר
ג-6479/8 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרי מרי סירקין על ג. מאיר
ג-6479/11 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דמותה של ג.מאיר (ציורים-פסלים)
ג-6479/13 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ציטוט דברי גולדה מאיר
ג-6479/16 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – כבודים לרה"מ ג. מאיר
ג-6479/17 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שידורים של סרטים על ג. מאיר
ג-6479/23 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – התכתבות עם ידידים
ג-6479/27 1/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – משפחת גולדה מאיר
ג-6419/12 1/1/1969 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה
ג-6420/5 1/1/1969 משלוח ספרים לראש-הממשלה לוי אשכול העתקי מכתבי תודה על קבלת ספרים
א-7088/18 1/1/1969 לשכת רה"מ – מאמרים על ל. אשכול
א-7441/8 1/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – כינוס מנהיגי ארגונים יהודיים  12-8 בינואר  1969 חומר רקע  הצהרות  נאום רה"מ לוי אשכול. בתיק גם החלטות הועידה הכלכלית וכן דו"ח מטעם הקונגרס ה- 5 ללימודים יהודיים בנושא דמוגרפיה 11-3 באוגוסט 1969.(המשך בתיק 9)
א-7442/1 1/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – כינוס מנהיגי ארגונים יהודיים פרוטוקולים  עלונים יומיים  דברי רקע  רשימות המשתתפים  סדר יום  נאומו של יעקב הרצוג ופתקים.
א-7443/6 1/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מרכז התפוצות המוסד לקשרי תרבות עם יהודי התפוצות – ינואר  1969 – אפריל – 1970 (ג4) התכתבות  דו"חות וקטעי עתונות בנוגע לפעילות המרכז לתפוצות  תכנית לקליטת עולים בארץ ותכניות לימוד לעולים.
א-7443/11 1/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פניות – ינואר 1969 – ספטמבר 1969 (ג5) התכתבות בענין פניות של אישים ואנשים שונים בנושאים שונים אל יעקב הרצוג. (המשך בתיק 12)
ג-6436/24 1/1/1969 מפלגת רק"ח – רשימה קומוניסטית חדשה (כנסת שישית) בתיק רק מברק של חבר-הכנסת מאיר וילנר לראש-הממשלה לוי אשכול בענין מתן אשרות כניסה לישראל למשלחות מהונגריה והרפובליקה הדמוקרטית של גרמניה (מזרח גרמניה)
ג-6436/3 1/1/1969 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי חומר רקע  הצעות אישים
חצ-8133/1 1/1/1969 ארה'ב – הנרי קיסינג'ר. כרך א'
ג-6422/5 2/1/1969 שאילתות לראש-הממשלה (כנסת שישית)
א-7427/9 2/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – קרן ע"ש אשכול התכתבות בנוגע למשתתפים בהלוויתו של לוי אשכול ומכתב מאת יו"ר ועדת הכספים אל שר האוצר זאב שרף בנוגע להקמת קרן מילגות שנתית ע"ש רה"מ המנוח לוי אשכול (בתקציב המועצה למחקר ופיתוח).
א-7307/19 2/26/1969 פטירתו של לוי אשכול התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לפטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול  סידורי לווייתו  אבלו והנצחתו. מפות ההר  דיונים בנוגע להקמת "יד לוי אשכול" ועוד.
ג-6474/1 3/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נאום רה"מ בכנסת  הצגת הממשלה
ג-6464/13 3/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – כידן אהרון
ג-6419/13 3/1/1969 בקשות חתימות  מזכרות לראש-הממשלה לוי אשכול בתיק גם העתקי תשובות ממזכירת ראש-הממשלה
א-7088/5 3/1/1969 לשכת רה"מ גולדה מאיר – הודעות ראש-הממשלה ג. מאיר בכנסת 3.69 – 10.3.74 ( הצגות הממשלות  הודעות הממשלה )
ג-6474/4 4/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ במרכז קהילתי בחיפה
ג-6436/13 4/1/1969 יהדות העולם – כנסים יהודיים עולמיים – כנס יהודי עולמי התכתבות בנוגע לקונגרס הבינלאומי הראשון של עורכי-דין ומשפטנים יהודיים  קונגרס בינלאומי של אגודות למען מפגרים ועוד.
ג-6474/5 5/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ בכנסת
ג-6464/19 5/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שמואל שילה 
א-7406/1 5/22/1969 לשכת השר ישראל גלילי – סקירה שבועית – משרד החוץ בתיק סקירות שבועיות מדיניות של משרד החוץ שהוגשו לישראל גלילי.
א-7176/13 6/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לעניני מדע וטכנולוגיה פרוטוקולים מישיבות + נספחים (י. ספיר – חבר הועדה הנ"ל)
ג-6474/7 6/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ באוניברסיטת בר-אילן
ג-6474/9 6/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נאום רה"מ בקונגרס האינטרנציונל הסוציאליסטי באנגליה
ג-6474/10 6/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ במועצה לצרכי האדם
ג-6474/11 6/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ בכנסת על תקציב משרדה
ג-6464/10 6/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הרמן זינה
א-7443/12 6/1/1969 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – פניות – ינואר  1969 – ספטמבר 1969 (ג5) (המשך מתיק 11) התכתבות בענין פניות של אישים ואנשים שונים בנושאים שונים אל יעקב הרצוג.
ג-6464/18 7/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קמיר עמיאור
ג-6474/13 8/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ בכנסת על יהודי עירק
ג-6474/14 9/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הודעת רה"מ ברדיו על פעולת צה"ל
ג-6474/15 9/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ברכת רה"מ מאיר לראש-השנה
ג-6474/16 9/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דברי רה"מ ברדיו למשפחות השכולות
א-7114/6 9/1/1969 רה"מ גולדה מאיר –  חומר מהאו"ם דיווחים מנציגות או"ם; קטעים מנאומים בעצרת על המצב במזרח התיכון וכו'
ג-6474/17 10/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נאום רה"מ ג. מאיר ב"מלב"ן"
ג-6464/20 11/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ארנון מיכאל
א-7061/2 11/1/1969 ישיבות ועדת ה-שש עשרה ישיבות ועדת ה- 16- ועדות משנה במו"מ הקואליציוני – ועדה בסעיפי הכלכלה ; ועדה לעניני חברה וכלכלה ; ועדה לקווי היסוד למדיניות הממשלה וכו' 28-23.11.69
ג-6474/20 12/1/1969 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נאום רה"מ בכנסת בהצגת הממשלה
חצ-4611/13 1/1/1970 פינלנד – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-4611/16 1/1/1970 פינלנד – עניני פנים. דוחות  סקירות.
חצ-3228/1 1/1/1970 פעילות "סולל בונה" בחו"ל.
ג-14287/4 1/1/1970 משרד ראש הממשלה – אחזקה ומשק התכתבות בנושא טלפונים במשרד
א-7338/11 1/1/1970 חברת פימארי – ועדת שרים – עליה מארצות מצוקה  ארגנטינה   ארצות ערב.
א-7177/18 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – שר הבטחון התכתבות בענין הצעת תזכיר – הצעת חוק נכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6) תש"ל 1970
ג-6471/10 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – חגיגות הכ"ה (25) למדינה
ג-6471/13 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מאה שנה למקווה-ישראל
ג-6476/11 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ציורים מיוחדים עבור רה"מ מאיר
ג-6477/8 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים לרה"מ ג. מאיר. כרך א'
ג-6477/9 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים לרה"מ ג. מאיר. כרך ב'
ג-6477/10 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים לרה"מ ג. מאיר. כרך ג'
ג-6477/11 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים לרה"מ ג. מאיר. כרך ד'
ג-6477/12 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים לרה"מ ג. מאיר. כרך ה'
ג-6477/13 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרים מיוחדים לרה"מ ג. מאיר
ג-6477/16 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שי לרה"מ מאיר: פסלים
ג-6479/3 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הצעות כתיבת ביוגרפיה של ג. מאיר
ג-6479/4 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספרי ג. מאיר: חיי בדגל העבודה
ג-6479/7 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – חוברות של גולדה מאיר
ג-6479/24 1/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – גויים כותבים לרה"מ ג. מאיר
א-7033/9 1/1/1970 מגעים עם אישים לבנונים (המשך ל-207 ד ) מברקים והנחיות בענין החדירות והיריות מלבנון וכן הרעיון של הכרה הדדית ישראל- לבנון וחוזה אי-התקפה
א-7092/2 1/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – ארצות שונות ( פרט לבריטניה ) דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה וכו' חלק ב'
א-7094/7 1/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – נאומי ראש-הממשלה בכנסת
א-7427/3 1/1/1970 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – נספח תיק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח- התכתבות  דו"חות ומאמרים בנוגע לפעילות המועצה כולל ענין תפקיד המדינה בפיתוח המדע והטכנולוגיה בישראל הצעת חוק לארגון המחקר הממשלתי וניהולו צרכי המועצה במידע בסיסי על מדע וטכנולוגיה ועוד.
א-7528/2 1/1/1970 י. הרצוג – תיק אישי נאומים בפני ארגונים ורשתות תיקשורת שונים בעניני עם- ישראל המצב המדיני לאחר מלחמת ששת הימים ועוד
חצ-4568/5 1/1/1970 בריטניה – רכש מישראל.
חצ-4558/12 1/1/1970 אוסטרליה- תיק הנציגות בקנברה.
גל-2880/17 1/28/1970 יועץ לעניני דרוזים – חורפיש התכתבויות בין ראש המועצה המקומית חורפיש ליועץ לענייני דרוזים ואחרים בנושאים שונים הקשורים בפיתוח הישוב  מיסוי  הסעות תלמידים ועוד. בתיק גם סקירה על הכפר ותושביו (מוסדות  תעסוקה  תחבורה ועוד).
חצ-12/9 1/29/1970 מדיני דרום אפריקה התכתבות  מברקים וסקירות ביקור פרלמנטרים מדרום אפריקה עמוד 359 הושחר בשל שפה זרה גרמנית
א-7440/1 2/1/1970 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הועידה הכלכלית הבינלאומית המייעצת אפריל 1968 International Economic Advisory Conference – פרוטוקולים של מעקב ועדת הנשיאים אחר תוצאות הועידה הכלכלית.
א-7259/18 3/1/1970 ועדת היעול הבינמשרדית תכנית עבודה לשנים 1970 – 1971
א-7273/1 3/1/1970 מכתבים לחברי הממשלה. כרך א'
חצ-4564/24 4/1/1970 אתיופיה- יהדות.
א-7310/15 4/2/1970 קרן נאמנות לפיתוח כלכלי ושקום פליטים הצעה להחלטה בדבר הקמת קרן נאמנות לפיתוח כלכלי ושקום פליטים: שטר הקדש  תקנון הקרן  הקמת מרכזי תעשייה בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים  דין וחשבון מבקרי החשבונות למועצת הנאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום פליטים  החלטות משמלה בנושא ועוד.
א-7428/1 5/1/1970 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ועידת יובל בונדס – בתיק רק סדר היום של הועידה שהתקיימה בתאריכים 13-24.8.70
חצ-4568/27 5/1/1970 בריטניה – נספחי צה"ל.
א-7033/19 5/21/1970 תיק ללא שם -(מסמכים מפוזרים) – התכתבות עם אלברט גורי הפטריארך הלטיני בירושלים בענין בית-סחור
חצ-4459/2 6/1/1970 לוב כרך ב'
ג-6465/13 7/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – התכתבות עם נדב ספרן
א-4240/2 8/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – נאומי ראש-הממשלה חלק ב' דברי רה"מ  נאומים והודעות מדיניות בכנסת
ג-10402/24 8/11/1970 שטדנל אורי ברכות על קבלתו לתפקיד סגן היועץ לענייני ערבים  הודעה על הודעה נוספת במסגרת המכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית  חשבונות טלפון אישי  הפסקת עבודתו בלשכה ועוד.
חצ-4611/8 9/1/1970 פינלנד – דו"חות  הערכות מצב  סקירות.
ג-6464/21 9/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – יורמן פנחס
א-7039/7 9/1/1970 התכתבות על שילוב הטיפול בדרוזים במוסדות המטפלים ביהודים התכתבות הקשורה להחלטה לשלב את הטיפול בדרוזים במוסדות המטפלים ביהודים. החומר נמצא  מפוזר.
א-7273/5 10/1/1970 מכתבים לחברי הממשלה חוקים. כרך ה'
חצ-7289/1 10/1/1970 בריטניה – התכתבות מדינית
א-7099/3 10/1/1970 לשכת רה"מ גולדה מאיר – נאום ראש-הממשלה ג. מאיר בכנסת נאום ראש-הממשלה ג. מאיר בכנסת ב- 16.11.70 ( טיוטות ); חומר רקע
א-7114/23 10/1/1970 רה"מ ג. מאיר  – מכתב לגב' ג. שוסטר מחיפה מכתב רה"מ ג.מאיר לגב' ג. שוסטר מחיפה (טיוטות והעתקים); עלון-ידיעות "Afro-Asian Affairs" וכו'
א-8218/28 10/9/1970 סטונגרמה – התייעצות מדינית בלשכת ראש הממשלה בתל אביב – 9.10.1970
א-8218/29 10/11/1970 סטונגרמה – התייעצות מדינית בלשכת ראש הממשלה בתל אביב – 11.10.1970
ג-6464/11 12/1/1970 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שמואל טולידאנו 
חצ-4561/38 1/1/1971 אורוגואי – דיווחים על מדיניות החוץ.
ג-14287/2 1/1/1971 משרד ראש הממשלה – אחזקה ומשק התכתבות
גל-15522/21 1/1/1971 תיקי נישומים של אישים ידועי שם – קוליץ יצחק
ג-6465/19 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תרומות  מתנות
ג-6468/4 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – תקשורת: התכתבות – סקרים. כרך א'
ג-6468/6 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מפלגת העבודה – מכתבים
ג-6468/7 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – מפלגת העבודה – טפסים – דו"חות. כרך א'
ג-6468/10 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – האינטרנציונל הסוציאליסטי
ג-6470/3 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – אנציקלופדיה יודאיקה
ג-6477/2 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר. כרך א'
ג-6477/3 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר. כרך ב'
ג-6477/4 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר. כרך ג'
ג-6477/6 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר. כרך ב'
ג-6477/7 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – שירים לרה"מ ג. מאיר. כרך ג'
ג-6478/18 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קוריוז
ג-6464/2 1/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – אלקלעי ראובן
ג-6898/1 1/1/1971 יחסי ישראל פינלנד התכתבות עם הסוכנות היהודית ועם משרד החוץ בנושא קבוצת יד השמונה
א-7030/15 1/1/1971 מסמכי יסוד – צילומי מסמכים – הסכם ישראל מצרים על שביתת-נשק (24.2.1948) זכרון- דברים שהוגש לגונר יארינג (  (27.1.1971 מברקים בענין יוזמת יארינג (פברואר 1971 )
א-7033/14 1/1/1971 (מסמכים מפוזרים) הצעה של פרופ' יחזקאל דרור בענין הקמת מכון ישראלי לניתוחי מדיניות
א-7028/1 1/1/1971 השטחים – סיכום דיון. בתיק צילום המצע לכנסת ה-7; צילומי הודעות רה"מ (מרץ 1971 – יולי 1972; קטעים מתוך דיונים מדיניים 72-68; תזכירים – התפתחות כלכלית בשטחים
א-7438/4 1/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – תיק ללא שם סיכומי מברקים ושיחות יארינג.
א-7426/14 1/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – מועצה לתרבות ולאומנות התכתבות.
ג-6689/42 1/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – יחסי ישראל – אמריקה הלטינית
א-7336/2 1/1/1971 הר הרצל התכתבויות בעניין מינוי נציגים לחבר הנאמנים של הר הרצל.
חצ-7289/2 2/1/1971 בריטניה – התכתבות מדינית
א-7095/2 2/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – נאומי ראש-הממשלה ג. מאיר בכנסת
א-7097/14 2/1/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – P. Elman – The Peninsula of Sinai; C.Farhi – The Gasa Strip סקירות משפטיות הסטוריות
ג-5262/2 2/5/1971 עתונות אורוגואי. סקירות עיתונות שבועיות של שגרירות ישראל במונטבידאו וכן קטעי עיתונות רלוונטיים הנוגעים לישראל כמו ראיון עם השגריר באורוגוואי  מוסף מיוחד לרגל יום העצמאות של ישראל ועוד.
חצ-4611/15 3/1/1971 פינלנד – קשרים עם מפלגות בישראל.
א-116/15 3/1/1971 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – בעיית הפליטים הצעה לפתרון בעיית הפליטים על-ידי צוות בראשותם של משה זנצברג ויואל בר-רומי.
א-7445/8 3/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ועדת שנת העשרים וחמש התכתבות  דו"חות ולוח זמנים בנוגע לפעילות הועדה הבינמשרדית להכנת חגיגות שנת ה – 25. (המשך בתיק 9)
ג-6615/5 3/14/1971 לשכת סגן השר בנציון חלפון – תיקי מושבים – מושב אחיסמך בתיק סקירה כללית על המושב.
גל-12032/105 3/15/1971 מפקדת אזור יהודה ושומרון – הוועדה לביקורת סרטים: שדים בלילה חוות הדעת של חברי המועצה לביקורת סרטים במפקדת אזור יהודה ושומרון  עילת פסילת הקרנתו  ההודעה שנשלחה לבעל הקולנוע שביקש להקרינו ועוד.
חצ-6606/3 4/1/1971 לבנון דיווחים
א-7457/3 4/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – ותיקאן ירושלים התכתבות  מברקים ודו"חות בענין קשרי הותיקאן עם ישראל כולל מעמד ירושלים והמקומות הקדושים  הפקעת קרקעות  ועוד. (המשך בתיק 4)
ג-6464/23 5/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – ספיר יעקב
ג-6489/18 5/1/1971 נסיעת ראש הממשלה לכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי בהלסינקי התכתבות עם השגרירות בפינלנד בנוגע לכנס ועמדת פינלנד בשאלת המזרח התיכון
ג-6474/23 6/1/1971 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – הודעת רה"מ ג. מאיר בכנסת
ג-10775/2 6/1/1971 התבטאויות ערביות – 1972-1970 המשך מתיק מס' 1 – תמלילי נאום נשיא מצרים אנואר סאדאת בפני מרצים של אוניברסיטאות (רדיו קהיר  ספטמבר 1971)  נאום הנשיא סאדאת לאומה (רדיו קהיר  ספטמבר 1971)  נאום הנשיא סאדאת לרגל יום השנה ה-19 למהפכת ה-23 ביולי  מברקים מנציגויות משרד החוץ בנוגע להתבטאויות בכירים ערבים ועוד (המשך בתיק מס' 3).
ג-11114/7 7/1/1971 פרסומים – ענייני ערבים זכויות המיעוט הערבי בישראל – עו"ד אורי שטנדל – סגן היועץ לענייני ערבים – הרצאה שניתנה בסימפוזיון הבינלאומי לזכויות אדם – יולי 1971 – אוניברסיטת תל אביב  דפי מידע 17 – נובמבר 1971  פסק דין – ע"א 543/83 סוהיל שוקרי נ' משרד החקלאות ועוד.
גל-58659/12 7/8/1971 חלק של תכנית מתאר ת"א 1111  גוש 6648  חח: 124 115 114 112 66 31 29 8 בתיק – תוכניות בניין ערים (תב"ע) למלון 'רמת אביב' – תכניות מפורטות לטובת מתן תוקף.
א-7428/9 8/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – הסברה טרנס פריטי התכתבות  תמצית ידיעות מעתונים בנוגע לפעילות הסברה באנגליה במשרדו של העתונאי טרנס פריטי – TERENCE PRETTIE.
א-7551/9 8/1/1971 חברות ממשלתיות – תנאי השכר פרוטוקול מישיבות  הצעות להחלטות והחלטות ועדת השרים לעניני שכר  תזכירים ומחקרים בנדון  דו"ח הועדה לעניני חברות ממשלתיות ודו"חות אחרים  נתונים סטטיסטיים; התכתבות וכו' (כולל דו"ח מבקר המדינה ה-23 על שכרם של עובדים בכירים באיגודים 1972/3)
חצ-4573/1 9/1/1971 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – שיחות בנושא אפריקה. התכתבות בנושא פעילות גרמניה באפריקה  שיתוף פעולה בין ישראל וגרמניה באפריקה ופרוטוקול שיחות בנושא אפריקה  גרמניה והמזרח התיכון
א-7427/2 9/1/1971 לשכת מנכ"ל יעקב הרצוג – המועצה הלאומית למחקר ופיתוח התכתבות והחלטת הממשלה בנוגע לפעילות המועצה כולל הצעת חוק לארגון המחקר הממשלתי וניהולו  מינוי חברים  סמכויות ונוהלי עבודה ועוד.
חצ-4572/24 11/1/1971 גרמניה המזרחית – מינויים של משרד החוץ הגרמני. בתיק רק מכתב אחד
גל-44794/6 11/1/1971 לשכת המנכ"ל ד"ר קורץ – מעונות יום לילדים בגיל הרך בתיק התכתבויות בנושאים שונים : מענות יום לילדים בגיל הרך. סיוע לתלמידים נזקקים. גיוס נוער שוליים לצה"ל. חבורת רחוב.
א-7026/10 11/1/1971 ביקור הנשיאים האפריקנים פרוטוקולים מביקור לאופולד סנגהור; אחמד אהידיגו; יעקב גואון; ג'וזף מובוטו – 2 בנובמבר 4 – 1971 בנובמבר 1971
א-7053/11 11/1/1971 תרגום מכתבו של פיטרו נני לרה"מ גולדה מאיר. תרגום מכתב של פיטרו נני לגולדה מאיר אודות נסיונו להניע את ראש ממשלת סין ג'ואו אנלאי לבדוק מחדש עמדותיו ביחס לישראל – 18.11.1971
חצ-5186/11 1/1/1972 גר"ז (גרמניה המזרחית) – מסירת מסמכים וגביית עדויות בקשר פיצויים
חצ-5207/8 1/1/1972 עדנה פאר ז"ל (המשפט באסונסיין) ב'
גל-13922/18 1/1/1972 פועלי השטחים – סקר על פועלים שאינם מאורגנים בלשכות עבודה (מוגבל)
ג-6465/2 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – נוער במצוקה
ג-6465/6 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח – איכות הסביבה
ג-6465/20 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קדיש לוז
ג-6470/11 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – יובל 25 למדינת ישראל
ג-6471/16 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – יום הזכרון לחללי צה"ל
ג-6478/10 1/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – קורבנות של המחבלים
א-7041/10 1/1/1972 חומר ומברקים לרה"מ דו"חות של עובדיה דנון על שיחות עם עתונאים ממזרח-ירושלים שיחת שר המשטרה עם ניקולא אבו-עיטא; ביקור אנשי הווקף בחפירות (ינו. 1972)
א-115/9 1/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין – תוכניות כלכליות – ירדן  1975-1972 כרך בעברית חלק 3
א-7041/22 1/1/1972 ראש-הממשלה ראש-הממשלה – ראשי-פרקים לשיחה עם נשיא הבנק העולמי וכן תזכירים והצעות שימסרו לו בענין ישוב פליטים ערבים; פרויקטים בירדן. בתיק גם פרסומים – קרית תעשיה בקלקיליה.
א-7394/49 1/1/1972 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – תמצית ההמלצות והאפשרויות בנושא הממשל העצמי.
א-7394/52 1/1/1972 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי- טיוטות בכתב יד של שרה בר-חיים ורשימת התקדימים.
א-7395/3 1/1/1972 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – תיק ללא שם ספרים  צילומים  צילומי מאמרים ערכים מילונאים בנוגע לכשלון הפדרציה המערב הודית  חוקה  מערכת הון מקומית  ועוד.
חצ-5188/16 1/1/1972 תורכיה – אנפורמציה
ג-13622/1 1/1/1972 לשכת היועץ לענייני ערבים ודרוזים – המעוטים בישראל (בתחום הקו הירוק) לשכת היועץ לענייני ערבים ודרוזים – המעוטים בישראל (בתחום הקו הירוק) – מבוסס על ספרו של עו"ד אורי שטנדל "מעוטים"  ירושלים 1970 – ירושלים  תשל"ג-1972.
חצ-8985/14 1/27/1972 ישראל – תעשיות כור. תשובות של מפעלים שונים של קונצרן כור ואחרים לגבי התקלות שלהם בגורמי חרם ערבי  נקודות לטיעון לחברות החוששות מהחרם.
חצ-5207/7 2/1/1972 עדנה פאר ז"ל (המשפט באסונסיין) א'
א-7424/16 2/1/1972 לשכת השר ישראל גלילי – או"ם – דיוני הוועדה המדינית המיוחדת החלטות הועדות (המשך בתיק 17)
חצ-245/8 2/21/1972 יהדות ברזיל דיווחי השגריר על פעילותו  הפדרציה והקהילות היהודיות בברזיל  באכות הקהילות בברזיל לרגל 25 שנה למדינת ישראל
גל-53947/7 2/27/1972 ועדת סעד  הקמת ועדת סעד. תפקידיהן של ועדות סעד.
א-7095/3 3/1/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – נאומי ראש-הממשלה ג. מאיר בכנסת
א-108/9 3/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – ישראל – רומניה מברקים  נאומים  סקירות ודו"חות בנוגע ליחסי ישראל – רומניה  עמדת רומניה בענין הסכסוך במזרח התיכון.
ג-6464/6 4/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – דיניץ שמחה – ברכות למינויו למנכ"ל.
א-116/13 4/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – הגהות לספרה של גולדה "חיי".
א-4240/12 4/1/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – י. הרצוג התכתבות עם אלמנתו על ריכוז החומר אודותיו וכו'
א-372/3 4/1/1972 לשכת מנכ"ל מ. גזית – רומניה (כולל ביקור ראש-הממשלה ללא חומר מדיני) רומניה (כולל ביקור ראש-הממשלה ללא חומר מדיני) – מברקים ודו"חות בענין יחסי ישראל ורומניה  עליה  ביקור ראש-הממשלה גולדה מאיר ברומניה  עמדת רומניה בקשר לסכסוך המזרח תיכוני.
א-7550/21 5/1/1972 המוסד לביטוח לאומי עניני נוער במצוקה פרוטוקול מישיבת הממשלה-דיון על הודעת ראש-הממשלה גולדה מאיר על עבודת הועידה לטיפול בנוער במצוקה; מכתבי מנכ"ל הביטוח הלאומי י.כ"ץ ועובדת סוציאלית "תמר"  טיוטות; התכתבות (כולל נתונים סטטיסטיים על הוצאות הממשלה בנדון).
א-7097/18 6/1/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שאלת יבוא סוכר מרודזיה מכתבים משר האוצר  סמנכ"ל משרד החוץ; דיווח מנציגות ניו- יורק
א-371/4 6/1/1972 לשכת מנכ"ל מ.גזית- רפובליקה גרמנית – כרך א' רפובליקה גרמנית – כרך א' – מברקים ודו"חות בענין מדיניות החוץ המערב גרמנית ביחס למזרח התיכון כולל נושא הפיצויים הגרמניים לתושבי ישראל  שוק המשותף  מלחמת יום-הכיפורים  יחסים עם ארצות-הברית ועוד.
גל-51075/6 6/14/1972 אסבסט דמנט בנהריה אסבסט דמנט בנהריה  הסכם קיבוצי מיוחד.
גל-12951/3 7/7/1972 ארגון החינוך כללי – כרך ג' יוזמות פדגוגיות בחינוך היסודי – תשל"ג  חוות דעת על דו"ח אגף התקציבים בדבר ההתפתחות הצפויה בשירותים הסוציאליים בשנים 1970-1965  הזמנות לישיבות  מערכת החינוך – נתונים משווים  והערכות עם דגש על צרכי ביה"ס היסודי/ ד"ר דוד חן  סיכומי דברים מישיבות בנושא תכנון החינוך לשנות השמונים  הצעותיהן של מאשה מטיס ומרים שינבק  דו"ח הועדה לעידוד היוזמה החינוכית  מבחר סוגיות במדיניות החינוך בישראל – נאום שנשא שר החינוך והתרבות יגאל אלון  תחזית דרכי פיתוח של מוסדות חינוך לשנת הלימודים תשמ"א ועוד.
ג-6465/10 8/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – התכתבות עם רוזנטל מ"הארץ"
א-4240/3 8/1/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – מאמרי מחמד חסניין הייכל מאמרים של העתונאים המצריים ח. הייכל וא. עבד אל-קדוס
א-370/3 8/1/1972 לשכת מנכ"ל מ. גזית – נפט נפט – מברקים פרסומים ודו"חות בענין משבר האנרגיה בעולם וחרם נפט. המשך בתיק 4
ג-6465/9 9/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – התכתבות עם השר י. גלילי
א-7043/2 9/1/1972 יארינג (ספט.1972-יוני. 1973) מברקים ומזכרים בענין רצון האו"ם לחדש את שליחות יארינג והתנגדות ישראל לכך.
א-7413/9 9/1/1972 לשכת השר ישראל גלילי – ארה"ב – מארס 1972-יולי  – 1974 (המשך מתיק 8) – מברקים ודו"חות בנושאים: דרישת הכופר מיהודי בריה"מ  רכש ישראלי בארה"ב  תקרית המטוס הלובי  המגעים בין הבית-הלבן וההנהגה המצרית ועוד. (המשך בתיק 11)
א-278/14 9/1/1972 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – ועידת פוגווש ועידה לעניני מדע ועניני העולם  פרסומים ודו"חות. (פוגווש שם כפר בנובה סקוטיה קנדה  שבו התקיים הכינוס הראשון)
א-7528/11 9/1/1972 י. הרצוג – מפעלי הנצחה ליעקב הרצוג נאומים וראיונות של אישים שונים במפעלי הנצחה שונים על יעקב הרצוג
ג-6465/4 10/1/1972 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – התנדבות
גל-12268/19 10/16/1972 מחלקת קבורה – מקומות לקבורה – אפק (קיבוץ) בתיק התכתבות בנוגע לחידוש רישיון קבורה.
חצ-7289/3 11/1/1972 בריטניה – התכתבות מדינית
א-117/11 11/1/1972 לשכת ראש-הממשלה גולדה מאיר – תיק ללא שם התכתבות ודו"ח בנוגע להפרכת האשמות שהועלו בתזכיר שהגיש הנציג הירדני הקבוע באו"ם על ניהול ירושלים על-ידי ישראל.
פ-5515/5 11/9/1972 סטנוגרמות וסקירות על הפלסטינים ועתיד השטחים סטנוגרמה של ישיבת מזכירות מפלגת העבודה מ-9 בנובמבר 1972; נתונים על פליטים פלסטינים בשנת 1996
גל-5587/27 11/27/1972 לשכת התכנון המחוזית – גוש 3511 חלקה  יבנה בתיק התכתבויות  שרטוטים ואישורים לבקשות בנייה בשטח נטוש ביבנה.
א-7335/9 1/1/1973 אוניברסיטת הנגב (אוניברסיטת בן גוריון)
א-373/10 1/1/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית  ע. ערן – הותיקן – "סנט-פיטר" הותיקן – "סנט-פיטר" – מברקים מאמרים קטעי דרשות בענין יחסי ישראל-הותיקאן. מדיניות החוץ של הותיקאן ביחס לסיכסוך במזרח התיכון וירושלים.
חצ-8442/1 1/11/1973 ביקור ראש הממשלה בארה"ב. הכנות לביקור ראש הממשלה גולדה מאיר בארצות הברית  דיווחים  קטעי עיתונות  מכתבי תודה.
חצ-8223/5 1/14/1973 גדעון רפאל. כרך ג' קטעי עיתונות
א-7310/9 1/16/1973 פליטים (כרך 2) דין וחשבון מבקרי החשבונות למועצת הנאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום פליטים  קווי יסוד לפיתוח רצועת עזה ולשיקום הפליטים  נוסח עדות הרולד סונדרס (Harold Saunders) בתת ועדה של ועדת החוץ של בית הנבחרים בנושא הפלסטינאי  חומר רקע על שיקום הפליטים ברצועת עזה ועוד.
רש-1194/35 1/31/1973 מפות חולה שיקום שמורות טבע (ספרור מ- 16 עד 400) קו מחלק לשמורת החולה  מקום למרחק כנ"ל  רשימת תכניות  תרשימים  מפות.
א-370/1 2/1/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית – נפט נפט – מברקים  דו"חות  התכתבות בענין משבר האנרגיה בעולם וחרם הנפט נגד מדינות המקימות קשרים עם ישראל. המשך בתיק 2
חצ-6740/5 2/1/1973 בריטניה – עניני פנים 2
גל-12871/20 3/14/1973 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ישיבת הכותל. בתיק התכתבויות אל לשכת ראש הממשלה  מנחם בגין  בנוגע לישיבת הכותל
חצ-9153/11 3/23/1973 בריטניה – כללי. התכתבויות בנושא כניעה של חברות בריטיות לחרם הערבי.
גל-21127/5 4/27/1973 מעבדה לפיסיקה – טחנות קמח דיונים אודות משאבי טבע וטיפול בנחל שזוהם.
א-276/2 7/1/1973 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – תיק ירושלים מברקים  מכתבים  דו"חות  תזכירים ופרוטוקולים בענין פיתוח ירושלים ומעמדה הבינלאומי.
חצ-6857/4 7/1/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מהנציגות בארה"ב  מברקים ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  נאומים  התכתבות  דו"חות של מחלקת החקר וכו' הוצאו תעודות מסיבות בטחוניות עד שנת 2024.
חצ-3922/15 7/5/1973 נורבגיה – תיק סחר. סיכום ישיבת הועדה הכלכלית המעורבת ישראל-נורבגיה  סקירה על הנפט הנורבגי  התכתבויות בין הנציגות באוסלו למטה בארץ.
גל-7599/6 7/26/1973 אבא ושושנה אבן – ברזיל ביקור של שר החוץ אבא אבן ורעייתו בברזיל
א-372/4 9/1/1973 לשכת מנכ"ל מ.גזית – רומניה רומניה – מברקים  וסיכומי שיחות בענין העליה  יחסה של רומניה לסכסוך במזרח התיכון  מלחמת יום הכיפורים ועוד המשך בתיק 5
חצ-245/9 11/1/1973 יהדות ברזיל התכתבות על פעילות הקהילה היהודית בברזיל  פעולות הקהילה היהודית בסן פאולו בעקבות הטבח במעלות  הקהילה היהודית בריו והחינוך היהודי  קריאת בית ספר בריו על שם מדינת ישראל
א-7049/7 11/1/1973 תיק עבודה מברקי צומת  סיכומי חצב  דפי מודיעין בנושא הפסקת אש  הסדר מדיני  שבויים במצרים ובסוריה  פתח בירדן  עותקי שקלוט הפגישה שבמהלכה  נחתם הסכם הפסקת האש   מברקים תכנית קיסינג'ר שבויים משקיפי או"ם  מהליכי ברית המועצות סביב הפסקת האש  ניתוח מדיניות סוריה ומצרים. בתיק הושחרו מסמכים לפי פרט 6 בתוספת הראשונה עד שנת 2063
א-7049/11 11/4/1973 חומר לרוה"מ מברקים – הנסיגה לרוי ה-22.10  לחץ מצד קיסינג'ר לויתורים   החזרת חללים סורים  נייר הערכה של ראש המוסד – סיכויים לחידוש הלחימה על ידי מצרים   אספקה לארמיה השלישית
חצ-6860/13 12/1/1973 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  תמלילי נאומים ומסיבות-עתונאים; התכתבויות בנושא סיום הלחימה והפרדת הכוחות  ועידת ז'נבה  משבר האנרגיה  חילופי שבויים ועוד.
חצ-7031/4 1/1/1974 שיחות קיסינג'ר –  17.1.74 – 13.1.74
חצ-4930/6 1/1/1974 תורכיה – מומחים
א-7184/8 1/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת שרים לעיבוד הצעות לקימוצים (קיצוצים)  חסכונות ויעול בתקציב.
ג-6721/18 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – בטחון וצבא – מלחמת ששת הימים שטחים מוחזקים והיאחזויות
ג-6721/19 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – בטחון וצבא – מלחמת ששת הימים מקומות קדושים
ג-6721/20 1/1/1974 רה"מ יצחק רבין – בטחון וצבא – מלחמת ששת הימים מזרח ירושלים.
א-7041/20 1/1/1974 תיק ללא שם – חלק מחומר שהומצא ליצחק רבין (המיועד לראשות הממשלה) ע"י ישראל גלילי חלק מחומר שהומצא ליצחק רבין (המיועד לראשות הממשלה) ע"י ישראל גלילי- הסכם קואליציוני; קוי-יסוד תכנית הממשלה; הועדה לגיור; גוש עציון ועוד.
נ-970/1 1/1/1974 אלבום תצלומים שהוגש לנשיא המדינה ע"י קשישי צפת בעת ביקורו אצלם לקשיש – צפת – פרופ' אפרים קציר מביקורו אצל קשישי צפת ב-3.12.1974.
גל-12951/6 2/4/1974 ארגון החנוך הכללי – כרך ו' פרוטוקולים מהרצאותיו של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות  אלעד פלד  בפני מנהלי בתי ספר  מפקחים ואנשי חינוך בחיפה ובירושלים (מכון ון ליר)  בנושא תכניות עבודה  פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת – שיחה עם פרופ' שלמה פאקס – יועץ הועדה (25.2.1974)  עבודתו של גור אריה יהודה סיידוף בנושא החינוך  משרד החינוך והתרבות – מתוך שנתון הממשלה תשל"ג-תשל"ד  הכשרת כח אדם בכיר למערכת החינוך/ ד"ר דוד חן  דיווח על התקדמות פרויקט תכנון החינוך לשנות השמונים ורשימת ספרים שבידי מרכז הפרויקט נחום בלס  הקמת המכון לתכנון החינוך  נתונים ארעיים על שנת הלימודים תשל"ד – ממצאים נוספים  הזמנות לישיבות  סיכומי דברים מישיבות  ISRAEL'S EDUCATIONAL SYSTEM IN HER TWENTY-SIXTH YEAR/ Eliezer Shmueli  הצעותיה של חנה אורבוך ועוד.
חצ-6857/9 3/1/1974 השר אבא  אבן – ארה"ב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החוץ אבא אבן  בנוגע לנושאים: תמלילי נאומים ומסיבות עיתונאים של אנשי ממשל אמריקאים  סטנוגרמה של פגישת ראשת הממשלה גולדה מאיר  לבין מזכיר המדינה של ארצות הברית ד"ר הנרי קיסינג'ר ומשלחותיהם על כינון הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה (1.3.1974)  הועידה האירו ערבית  חוק הסחר ותיקון ג'קסון  סיכומי שיחות אבן – קיסינג'ר  סיכום שיחת דיין – קיסינג'ר ועוד.
א-7054/13 3/28/1974 עניני ליפט פרוטוקול מפגישה בין שר הביטחון משה דיין לבין המלך חוסיין (28.3.1974) בנוגע לנושאים: המשא ומתן להסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה  פתרון מדיני בין ישראל  הפלסטינים וירדן  יאסר ערפאת ועוד. בנוסף  בתיק טיוטת מברק עם ברכה למלך חוסיין לכבוד עיד אל-פיטר ולשם קביעת מפגש.
א-4240/4 4/1/1974 לשכות רה"מ יצחק רבין  מנחם בגין – ישיבות הכנסת  ( 2 ) פרטי-כל מישיבות הכנסת 29.4.74 ( הודעה בדבר הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על י. רבין ) ו- 30.6.80 ( הספד לחבר-כנסת לשעבר ע. גוברין ז"ל )
א-7114/18 4/1/1974 רה"מ יצחק רבין – יחידות משרד ראש הממשלה תזכירים על המבנה הקיים והצעות על הקמת יחידות חדשות תיאורי תפקידים ליועצים ועוזרים לרה"מ וכו'
חצ-5255/7 5/17/1974 לשכת השר אבא אבן – סוריה – הפרדת כוחות – שיחות עם קיסינג'ר בתיק רישומי שיחות ראש הממשלה גולדה מאיר עם הנרי קיסינג'ר ומשלחותיהם כרך 2
גל-45242/15 6/1/1974 כביש גישה למבשרת ירושלים כביש גישה למבשרת ירושלים
א-7097/2 6/1/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור ראש-הממשלה י. רבין  בלונדון סקירת עתונות – קטעי-עתונות וגליונות עתונים; עלוני-מידע; טיוטת ראיון עם י. רבין 2.7
א-284/4 6/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – תיק פנימי מנהל משרד ראש-הממשלה (כרך א') (המשך מתיק 3) מסודר לפי נושאים: הסברה  חביב כהנא  תקציב המשרד  התכתבות ודו"חות. (המשך בתיק 5)
ג-9615/22 6/2/1974 מסמכים שמורים – חוקת הארגון הבינלאומי להתגוננות אזרחית חוקת הארגון הבין לאומי להגנה אזרחית (International Civil Defence Organization) – החלטה 397 מיום 1.2.1976. בנוסף  בתיק דו"ח משלחת ישראל לוועידה הבינלאומית השביעית להתגוננות אזרחית.
א-7042/13 7/1/1974 מכתב (בודד) של גד יעקובי אל ראש-הממשלה בנושא השפעת נמל הנפט על הזיהום הסביבתי באילת והאמצעים שננקטו בקשר לכך מכתב (בודד) של גד יעקובי אל ראש-הממשלה בנושא השפעת נמל הנפט על הזיהום הסביבתי באילת והאמצעים שננקטו בקשר לכך .(8.7.1974
א-282/6 7/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – רשות לאומית לאנרגיה דו"חות והתכתבות בענין הקמת רשות לאומית לאנרגיה.
א-272/9 7/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – כללי התכתבות  דו"חות ותזכירים בענין הסדרי מקרקעין בנגב הצפוני  מגורי משפחות ערביות בנצרת עלית  שביתת ערבי ישראל ועוד. (המשך בתיק 10)
א-7366/9 7/1/1974 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – עכו והגליל התכתבות  דו"חות וסקירות בנוגע לפיתוח עכו והגליל. (המשך בתיק 10)
א-7752/15 7/1/1974 קלטת קול – מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה יצחק רבין בלונדון (1.7.1974) צד א'. מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה יצחק רבין בלונדון בסיום ביקורו בבריטניה ב1 ביולי 1974. בדקות 05:15 – 06:51 מתייחס רבין לאמברגו הנשק האירופי על ישראל בזמן מלחמת יום הכיפורים ואמר בין השאר: "אני מאמין שבאירופה ולא רק כאן במדינה הזאת יש מחשבה שנייה על ההתנהגות האירופית במהלך מלחמת יום כיפור".
גל-13860/8 7/30/1974 עניני כנסת – ממשלה הצעות חוק לפיזור מועצת הרבנות הראשית (כרך א') הצעת חוק של חבר הכנסת מנחם פרוש  חילול קברים בהר הזיתים על ידי הירדנים
א-8041/13 8/1/1974 ירדן מברקים  צילומי קטעי עתונות קטעים של תקצירי עתונות בנוגע להתבטאויות ירדניות בענין הסכסוך במזרח-התיכון  מעמדו של אש"פ באו"ם  עתידה של ירדן ועוד.
א-7097/3 9/1/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – ביקור ראש-הממשלה י. רבין בארה"ב בספטמבר 1974 קטעי-עתונות
א-277/9 9/1/1974 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – דו"חות בענין המזרח התיכון ולקחי מלחמת יום הכיפורים של המכון ללימודים אסטרטגים חוברת של מכון הורוביץ למדינות מתקדמות ועתידי הסכסוך המזרח התיכון – מערכות נשק של הקבוצה הירושלמית לתכנון לאומי.
א-7094/16 11/1/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מפלגה – רשימות רשימות חברי מפלגת העבודה וחברי מרכז המפלגה  פרטי-כל מישיבות הועדה המכינה וועדת המשנה  ריכוז תוצאות מוניציפליות 1973 וכו' חלק א'
גל-8202/1 12/24/1974 יום העצמאות  ועדת יום העצמאות. תוכנית הופעות אמנים בבמות בידור ביום העצמאות תשלה ותוכניות אחרות ולוחות זמנים לאירועי יום העצמאות ויום הזיכרון תשל"ה מטעם הוועדה לחגיגת יום העצמאות תשל"ה ומרכז ההסברה  פרוטוקולים וסיכומים מישיבות של הוועדה  קטעי עיתונות והתכתבות בין יהודה אילן  מנהל מרכז ההסברה ויו"ר הוועדה  מזכיר הוועדה   ראש עיריית חיפה יוסף אלמוגי וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לארגון האירועים. בתיק רשימת מדליקי המשואות בטקס בהר הרצל בערב יום העצמאות תשל"ה  עם פרטים אישיים על המדליקים (עמודים 176 – 179).
ג-6732/17 1/1/1975 יחסי ישראל-ארגנטינה
ג-6737/9 1/1/1975 יהדות אמריקה הלטינית
א-7034/2 1/1/1975 נאומים וראיונות ראש-הממשלה (המשך ל-218ב')
א-114/5 1/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – נסיעת רה"מ י. רבין לוינה (לא התקיימה) מברקים בנוגע להכנות לביקור.
א-277/1 1/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – סיור משלחת "טים-לייף" בארץ ובמדינות ערב סוף ינואר 1975 דיווחים ורעיונות של צוות "הטיים-לייף".
א-277/2 1/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – משלחת "טים" לישראל ולמזרח-התיכון דיווחים וראיונות של צוות "הטיים-לייף".
א-283/7 1/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – פלשתינאים (כרך ג') מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן אלישר – פלשתנאים כרך 3- מברקים  דו"חות וסקירות בענין הבעיה הפלשתינית כולל המדיניות האמריקנית כלפי הבעיה הנ"ל  ביקור משלחת אש"פ בירדן  פתיחת כנוס המועצה הלאומית הפלשתינית ועוד.
א-107/1 2/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – הועדה למעמד האשה התכתבות דיווחים ודו"חות בנוגע לועדה למעמד האשה.
א-278/13 2/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – פלשתינאים – נובמבר 1974 – יוני 1975 (כרך ג') מברקים  פרסומים ולקטי עתונות בענין פתיחת משרדי אש"פ במדינות שונות  פגישות פיוס בין ערפאת לסאדאת  הזמנת אש"פ לועדות האו"ם.
א-108/6 3/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – ג'נבה – נובמבר 1976  קונגרס האינטרנציונל הסוציאליסטי התכתבות  סקירות וסדר-יום בנוגע להכנות לקראת הועידה (המשך בתיק 7).
חצ-6859/4 3/1/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות בנושא המגעים עם מדינות ערב  סיוע כלכלי ועוד ( כולל רישומי שיחות רה"מ  שה"ח ואח' עם הנרי קיסינג'ר ב- 9-10.3.75 ) הוצאו תעודות בטחוניות עד שנת 2026.
חצ-8190/4 3/2/1975 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ב' התכתבות על תעמולה אנטי ישראלית מטעם הוועד הפלסטינאי בהמבורג ועל כרוזים בזכות הכרה באש"ף  ביקור שר החוץ יגאל אלון בגרמניה  טקסט של ראיון עם שר החוץ הסורי ששודר בתכנית רדיו  קטעי עיתונים
א-7101/2 4/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – נתונים כלכליים ואינפורמציות שונות נתונים וסקירות על התישבות  כלכלה וכו'; התכתבות חלק א'
א-7025/4 4/1/1975 בנק א"י-בריטניה מברקים ופרוטוקולים בענין כספי בנקים אמריקאים
א-284/6 4/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – תיק פנימי מנהל משרד ראש-הממשלה (כרך ב') מסודר לפי נושאים: סטטיסטיקה  המרכז לשרות התנדבות  המרכז לקליטה במדע  התכתבות ודו"חות. (המשך בתיק 7)
גל-8202/2 4/9/1975 יום העצמאות  ועדת יום העצמאות. תוכנית ארצית לטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחגיגת יום העצמאות תש"ה ולוחות זמנים לאירועים מטעם הוועדה לחגיגת יום העצמאות תשל"ה ומכרז ההסברה  סיכומי ישיבות של הוועדה והתכתבות בין יהודה אילן  מנהל מרכז ההסברה ויו"ר הוועדה  מזכיר הוועדה יצחק אליאש   אורי גורדון מההסתדרות הציוני העולמית  מזכ"ל תנועת "בני עקיבא" יוסף (יוסק'ה) שפירא  עיריית ירושלים  עיריית חיפה וגורמים נוספים בנושאים הקשורים לארגון האירועים  כולל חידון התנ"ך לנוער. בתיק גלויות עם ציורי כרזות ליום העצמאות תשכ"ד (עמודים 237 – 248).
א-364/6 5/1/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית – מלחמת יום הכיפורים – מלחמת רמדאן-הייכל קטעי עתונות המכילים קטעים מספרו של חסנין הייכל בדרך למלחמת רמדאן
גל-73301/29 5/7/1975 קרקעות גוש מס: 6635 חלקה: 18- 6634 חלקה: 35 הפקעת קרקע לצרכי חברת חשמל (שטח עבור תחנת משנה רדינג) בגושים 6634  6635  6900. מצורף תשריט.
חצ-8190/5 6/1/1975 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ג' התכתבות על הפעלת קבוצת של ידידי ישראל למטרת הפצת מידע בנושא המזרח התיכון  ביקור ראש הממשלה יצחק רבין ורעייתו בגרמניה  מסמך הכנסייה האבנגלית על היהודים  קטעי עיתונים
א-284/8 6/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – תיק פנימי מנהל משרד ראש-הממשלה (כרך ב') מסודר לפי נושאים: עניני רווחה ומעמד האשה  התכתבות ודו"חות. (המשך מתיק 7)
א-369/11 6/1/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית – סואץ סואץ – מברקים לקטי עתונות ודו"חות בענין פתיחת תעלה ותביעה מחברת הביטוח לוידס להוריד את דמי הביטוח ולחפור מנהרות מתחת לתעלת סואץ
גל-2571/2 6/8/1975 פאריארך  ארמני מטרופליט; רוסניוניט תכניות ביקור (בנפרד) של הקתוליקוס הארמני (ראש הכנסיה הארמנית העולמית)  של הפטריארך היווני ושל המטרופוליט (ראש הכנסיה של רוסיה). נוסחי נאומים של שר הדתות ובאי כוחו  מכתבי תודה על האירוח  טיוטות בכתב יד-הכנות לביקורים כולל חשבוניות של הוצאות של האירועים השונים  סקירה על הארמנים וכנסייתם  ביוגרפיות של האורחים ועוד.
א-7073/22 7/1/1975 עניני מפלגה פרטי-כל מישיבות הנהלת מפלגת העבודה  הנהלת המערך והסיעה בכנסת; החלטות  התכתבות  עלוני-מידע וגליונות כתב-העת "רמזור" וכו'  חלק ב'
א-7371/8 7/1/1975 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – צ'רקסים התכתבות ופרסומים בנוגע לבעיות העדה הצ'רקסית.
א-107/3 8/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – נתונים כלכליים התכתבות ודו"חות בנוגע למצבת עובדי המדינה  קצבאות שונות  מאזן התשלומים  המינהל הממשלתי ועוד.
א-7070/23 8/1/1975 בחירת יו"ר הנהלת הסוכנות סיכום התייעצות אצל רה"מ יצחק רבין  תזכיר לטובת מועמדות יוסף אלמוגי  חילופי המכתבים א. דולצ'ין – מ. וייסגל וכו'
א-7371/3 8/1/1975 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – תיק שילה התכתבות בנוגע לעניני המינהלה של משרד ראש-הממשלה.
א-374/8 8/1/1975 לשכת מנכ"ל מ. גזית  ע. ערן – רפ"ג – רפובליקה גרמנית רפ"ג – רפובליקה גרמנית – מברקים וסקירות בנוגע ליחסי גרמניה המערבית וישראל  עמדת גרמניה המערבית ביחס לסכסוך במזרח-התיכון מכירת נשק לארצות ערב קשרי הכלכלה בין גרמניה המערבית וישראל ועוד.
חצ-6819/12 9/1/1975 לשכת המנכ"ל – רפ"ג ( מע' גרמניה ) דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; חומר על ביקור שה"ח הגרמני הנס – דיטריך גנשר – רישומי שיחות עם רה"מ יצחק רבין ושה"ח יגאל אלון ב-27-28.11.75  סיכומי ישיבות עבודה
א-270/1 9/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – התכתבויות שוטפות בין אנשי משרד ראש-הממשלה למשרדים שונים ולאזרחים. (המשך בתיק 2)
א-276/8 9/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מיכה אביר דו"חות ודיווחים הכוללים מסקנות מביקורו של אביר בארה"ב והתרשמותו מהפעילות המדינית הישראלית בוושינגטון.
א-375/5 9/1/1975 לשכת מנכ"ל מרדכי גזית – עבד אל-חלים ח'דאם פרסומי ראיונות ומברקים בנוגע לעמדותיו של שר החוץ הסורי עבד אל-חלים ח'דאם בנושאים שונים כולל פתרון הסכסוך המזרח תיכוני  יחסי סוריה  מצרים  יחסים עם מצרים ועוד.
ג-3558/11 10/1/1975 מחלקה נוצרית – אגף עדות – בתי דין נוצריים
א-7101/1 10/1/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – ענינים פנימיים שונים תזכירים וחוות-דעת בנושאים של מעוכבי נשואין  תנאי עבודה של מורים  משק המים
א-269/12 10/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – חרם מברקים ופרסומים בנוגע למלחמה בחרם הערבי (המשך בתיק 13)
א-8199/6 11/1/1975 רה"מ יצחק רבין – כינוס ירושלים לאחדות ישראל התכתבות עם יהודה אבנר יועץ ראש הממשלה לענייני תפוצות בנושאים: פעילות ציבורית למען ישראל  כנוס ירושלים לאחדות ישראל ועליה וקליטה
א-110/6 11/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פרשת בנגקוק (אל-על) התכתבות ודיווחים בנוגע לאפשרות לפתיחת קו תעופה בין ישראל לתאילנד.
א-114/9 11/1/1975 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – חידוש מנדט אונדף  – UNDOF United Nation Disengagement Observen Force – מברקים בנוגע למגעים המדינים לחידוש מנדט הכח.
א-279/12 11/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – דרוזים דו"חות  התכתבות בענין ישיבות המנכ"לים לעניני דרוזים  ועדת העבודה של הכנסת ועוד.
א-284/10 11/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – תיק פנימי מנהל משרד ראש-הממשלה (כרך ב') (המשך מתיק 9) מסודר לפי נושאים: אוצר  חקלאות  עבודה  שכון  התכתבות ודו"חות. (המשך בתיק 11)
א-274/11 11/1/1975 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – העברת אבו-רודס לאיטלקים צילומי התכתבות וחוזים בעניין העברת אבו-רודס לאיטלקים.
א-7388/11 11/1/1975 מרדכי גזית  עמוס ערן  אליהו בן-אלישר  מתיתיהו שמואלביץ – תיק ללא שם (נדב ענר) התכתבות  מברקים ודו"חות בנושאים: משק הנפט העולמי  סימפוזיון בקהיר על מלחמת אוקטובר  ועוד. בתיק גם חוברת הצעות לשלום במזרח התיכון – עמדת ישראל.
ג-11465/22 12/31/1975 בית צפפה התכתבויות בנוגע לשכונת בית צפאפא: תכנית הלימודים בבית הספר התיכון  הפקעת קרקעות לצרכי סלילת כביש גילה – פת  בקשת תושבי הכפר להקמת סניף קופת חולים כללית ותחנת אם וילד  שיפוץ ואחזקת בית הקברות  סיוע למסגד  חלוקת דואר  פניית יו"ר מינהל קהילתי בית צפאפא-שרפאת ועוד.
א-2012/28 1/1/1976 חוק הנאמנות.
ג-6774/1 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – יהדות אמריקה הלטינית
גל-57221/17 1/1/1976 חוק הביטוח הלאומי דמי קבורה חוק הביטוח הלאומי. דמי קבורה . הסכם דמי קבורה בשטחים. תקנות בדבר דמי קבורה.
חצ-8710/25 1/1/1976 מוסלמים.
א-2017/15 1/1/1976 ועדה בינמשרדית לטכסים מיוחדים. כרך ב' התכתבויות בנושאים שבאחריות הוועדה הבין-משרדית לטקסים מיוחדים  סידורים בעניין הלוויות ממלכתיות ועוד.
א-2018/1 1/1/1976 ועדה בינמשרדית לטכסים ממלכתיים. התכתבויות בנושאים שונים שבאחריות הוועדה הבין-משרדית לטקסים ממלכתיים.
א-2018/19 1/1/1976 האנדרטאות בסיני
ג-11462/10 1/1/1976 מועצות פועלים ערביות פניותיה של ויולט בטאט יו"ר המחלקה לנשים ערביות במועצת הפועלות  בבקשה להקצבות  בקשות למענקים מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  הפעלת מועדוני נשים ערביות  מענקים לציוד במועדוני נשים במגזר הערבי  חשבוניות מרכישת ציוד  רשימת היישובים שיש בהם "נעמת"  קובץ ידיעות מדיני ממקורות ערביים/לועזיים ועוד.
חצ-8190/7 1/4/1976 גרמניה המערבית – מז"ת. כרך ה' לקט ידיעות מתוך עיתונים וקטעי עיתונים בנושאים הקשורים לישראל ולמזרח התיכון  קטעים מנאומים של הקנצלר שמידט ושל שר החוץ גנשר על מדיניות גרמניה כלפי ישראל  מצרים והסכסוך הערבי – ישראלי
חצ-7242/41 1/7/1976 גרמניה – קשרים בדרג ממשלתי  כרך א' התכתבות ודיווחים על שיחות עם הנס דיטריך גנשר סגן הקנצלר ושר החוץ של גרמניה  על מדיניות גרמניה ביחס לירושלים  ישראל והמזרח התיכון
א-112/10 2/1/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – רביע הביניים (כספים) מברקים  פרוטוקולי שיחות בנוגע לתמיכה הכספית של ארה"ב בישראל.
א-7532/11 2/1/1976 ותיקאן – מברקים בנוגע לועידה המוסלמית- נוצרית בטריפולי והחלטותיה האנטי ישראליות ואנטי יהודיות  שביתת הרעב של ותיקאן – מברקים בנוגע לועידה המוסלמית- נוצרית בטריפולי והחלטותיה האנטי ישראליות ואנטי יהודיות  שביתת הרעב של הארכיהגמון קאפוצ'י בבית-סוהר ישראל  פגישת האפיפיור עם סאדאת.
א-117/4 2/1/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – תיק ללא שם דווח של מכון האריס בארה"ב בנוגע לגישתם של האמריקנים לסכסוך הישראלי ערבי וליהודים בארה"ב
א-2027/6 2/15/1976 ועדת שרים לעניני ירושלים. סדרי יום של ועדת שרים לענייני ירושלים שיקום העיר לאחר מלחמת ששת הימים מפות – דמוגרפיה  פריסת אוכלוסייה ומקומות מיועדים לשיקום מכתב של ראש העיר טדי קולק ליו"ר הועדה יוסף בורג בדבר חיזוק מעמד ירושלים כעיר מאוחדת וכבירת ישראל
א-277/4 3/1/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – האינטרנציונל הסוציאליסטי התכתבות  ניירות עבודה ודו"חות  בענין לישיבות והחלטות הועדה המכינה לכנס האינטרנציונל הסוציאליסטי.
א-4236/10 3/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – התכתבות התכתבות בדבר מצבם של ישיבה קרית איתרי ובית-ספר מסורה – אור-העמק
ג-10912/9 3/1/1976 הוועדה למעמד האישה – האשה במערכת הביטחונית חלק א'  התכתבות עם שר הביטחון שמעון פרס  משרד הפנים  צוות האישה "במערכת הביטחונית" והוועדה לזכויות האישה בנושא נשים בצה"ל המשך בתיק 10
ג-9615/26 3/5/1976 מסמכים שמורים – דו"ח הועדה לבחינת עניני שכר בשירות הציבורי (דו"ח ברקאי) המלצות בדבר התוספות הייחודיות – דין וחשבון הוועדה לבחינת ענייני שכר בשירות הציבורי. ירושלים  אדר ב' תשל"ו – מרץ 1976.
ג-6742/23 3/29/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – אפרים פורן בתיק התכתבויות בנוגע לנסיעת ראש הממשלה לארצות הברית
א-281/19 4/1/1976 מנכ"לים מ. גזית ע. ערן – יהדות ארצות-הברית מברקים בענין פעילותם של יהודי ארצות-הברית למען יהודי התפוצות וקשריהם עם ישראל.
ג-9033/15 4/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – מכתבי רבין 1/4/1976 – 30/6/1976
א-375/13 5/1/1976 לשכת מנכ"ל ע. ערן – הועדה המוסלמית הועדה המוסלמית – מברקים וסקירות בנוגע לועדות האסלאמיות באסטנבול.
א-7421/9 6/1/1976 לשכת השר ישראל גלילי – ירדן – מים (המשך מתיק 8) – מברקים  התכתבות  דו"חות  פרוטוקולי פגישות  התכתבות בנושאים: בניית סכרים על הירמוך  מפעל ההשקיה בעמק הירדן ועוד.
א-279/11 6/1/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – מועצה ערבית – יהודית התכתבות ודו"חות בענין הקמת מועצה ערבית-יהודית להעמיק את שילובם של ערביי ישראל בחיי החברה והכלכלה של המדינה  העמקת הקשר ההדדי ושיתוף הפעולה בין יהודים וערבים במדינה.
א-7371/6 7/1/1976 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – לשכת העתונות הממשלתית (מיולי 1976) התכתבות בנוגע לפעילות הלשכה  עניני כספים  ארגון סיורי עיתונאים  פרסום ידיעה לא מאושרת של העתונאי דוד לוי ב"וושינגטון סטאר".
א-7020/4 8/1/1976 נאומים וראיונות של ראש-הממשלה
א-7551/1 8/1/1976 דו"ח הועדה לבעיות תכנון ובניה במגזר הערבי באיזור הצפון (כולל נספחים)
א-7101/3 9/1/1976 לשכת רה"מ יצחק רבין – נתונים כלכליים ואינפורמציות שונות נתונים  תזכירים וכו' על עניני פתוח הגליל  תנאי עבודה  הוצאות לשרותי חברה ורווחה וכו' חלק ב'
א-108/7 11/1/1976 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – ג'נבה – נובמבר 1976 קונגרס האינטרנציונל הסוציאליסטי (המשך מתיק 6) פרוטוקולי ישיבות ופגישות  פרסומים והתכתבות בנוגע לקונגרס ופגישות נוספות שקיים רה"מ יצחק רבין עם מנהיגים מהעולם.
א-283/4 11/1/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – פלשתינאים (כרך א') (המשך מתיק 3) מברקים  נירות עבודה  דו"חות ופרסומים בענין הבעיה הפלשתינית כולל עמדת אש"פ בקשר להסדר בארץ ישראל  ביקור ערפאת ברומניה  יחסי ירדן – אש"פ ועוד.
א-374/12 11/1/1976 לשכת מנכ"ל מ. גזית  ע. ערן – ותיקאן ותיקאן – מברקים בענין היחסים בין הותיקאן לישראל  עמדת הותיקאן בנושא הסכסוך במזרח-התיכון  קשרי הותיקאן עם האסלאם  בינאום ירושלים  בקשה לשחרור הארכיהגמון קפוצ'י ועוד.
א-8191/6 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – אש"פ (ארגון לשחרור פלשתין) מברקים  פרסומי חצ"ב  האמנה הפלשתינאית ומשמעותה  סקירה כרונולוגית על פעולות טרור של אש"פ (המשך בתיק מס' 7)
גל-13286/23 1/1/1977 HELENA התיק עוסק בשיתופי פעולה של חברות ישראליות עם חברת הכימיקלים הלנה.
חצ-7242/42 1/1/1977 גרמניה – קשרים בדרג ממשלתי  כרך ב' התכתבות  דיווחים ומברקי משרד החוץ בנוגע ליחסים עם גרמניה הושחרו עמודים בשפה הגרמנית
א-4330/1 1/1/1977 רה"מ מנחם בגין – הצעות חוק התכתבות עם שרים שונים ביניהם שר המשפטים  שר העבודה והרווחה ושר הפנים בנוגע להצעות חוק (המשך בתיק מס' 2)
ג-10771/1 1/1/1977 ארה"ב התכתבות עם גורמים שונים כגון: שגרירות ארה"ב בתל אביב  THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE (הוועד היהודי אמריקני) ואיגוד הרבנים המתקדמים בנוגע ליחסי ארה"ב ישראל ופעולות הסברה בארה"ב
ג-10771/4 1/1/1977 ארה"ב התכתבות עם הקונגרס היהודי האמריקני  הוועד היהודי האמריקני  בתי כנסת המאוחדים באמריקה ואיגוד הרבנים המתקדמים בנושא הסברה בארה"ב
ג-10912/10 1/1/1977 הוועדה למעמד האישה – האשה במערכת הביטחונית חלק ב' המשך מתיק 9. דוח הצוות "האישה במערכת הביטחונית"  מאמר בנושא נשים בצה"ל ובמערכת הביטחון  נתונים על שירות לאומי לבנות  דיונים בנושאים התפלגות נשים במשטרת ישראל  שרות מילואים לנשים ועוד
א-374/5 2/1/1977 לשכת מנכ"ל ע. ערן  א. בן אלישר- אירופה – מזרח-תיכון (המשך מתיק  4) אירופה-מזרח-תיכון- המשך מתיק 4- מברקים וסקירות בנוגע לעמדת מדינות אירופה כלפי הבעיה המזרח- תיכונית
גל-12846/45 3/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. כרך ב' בתיק מכתבים של אזרחים אל ראש הממשלה  מנחם בגין  בנוגע לבחירות לכנסת
א-7532/4 4/1/1977 תיק פורטוגל – מברקים ודו"ח בנוגע למגעים לקראת חידוש היחסים בין ישראל לפורטוגל. תיק פורטוגל – מברקים ודו"ח בנוגע למגעים לקראת חידוש היחסים בין ישראל לפורטוגל.
א-7395/10 4/1/1977 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ פרופסור – יהושפט הרכבי – מודיעין חרם מכתב ודו"ח בנוגע ליחסי הכלכלה בין מדינות ערב למערב  (החרם הערבי).
ג-6743/7 5/1/1977 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין – תיק ללא שם התכתבות ודיווחים בענין חגיגות העשור לאיחוד ירושלים; נושאים מדיניים ואחרים.
א-7396/16 5/1/1977 מרדכי גזית  עמוס ערן  אליהו בן-אלישר  מתיהו שמואלביץ – פרופסור יהושפט הרכבי – עיראק בתיק רק ראיון עיתונאית של סגן נשיא עיראק סדאם חוסיין (שליט המדינה בפועל) לעתון- U.S News and World Report וסקירה בנוגע לסעיף המזרח התיכון בהודעות משותפות לעיראק ומדינות אחרות.
א-281/11 6/1/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – ירדן מברקים ודו"חות בענין תוכנית לפיתוחה הכלכלי של ירדן.
א-281/16 6/1/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – אירופה – מזרח-תיכון מברקים בענין עמדת מדינות אירופה בשאלת המזרח-התיכון.
ג-10905/12 6/17/1977 לשכת היועץ להסברת חוץ – הזמנות ופגישות התכתבויות ומסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה להסברת חוץ שמואל כץ: הצעת נקודות שיחה עם אריה דולצ'ין  ראשי פרקים של נושאים אשר הועלו בשיחה עם הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אורי בן-ארי ובקשה לפגישה של הקונסול הישראלי של ישראל בפאריס אריה לפיד. בנוסף  בתיק הזמנות ובקשות נוספות לפגישות מאישים וארגונים שונים בארץ ובחו"ל כגון: סניפי בית"ר בקליבלנד ומונטריאול  התאחדות עולי בריטניה  מועדון רוטרי חיפה ועוד.
גל-12914/5 6/21/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ראש הממשלה לשעבר לוי אשכול ז"ל תולדות חייו  הזמנה לטקס עלייה לקברו בהר הרצל בשנת תשל"ט וקביעת מועד הטקס בשנת תשמ"ג.
גל-12889/6 6/28/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות דרום אפריקה. התכתבויות עם נציגי קהילות יהודיות  פעילי בית"ר וארגונים ציוניים בדרום אפריקה.
א-4155/2 7/1/1977 המנכ"ל עמוס ערן – ביקור ראש-הממשלה מנחם בגין בארצות-הברית הודעות של שירות האינפורמציה האמריקני וחילופי מברקים בין שגרירויות ישראל בארה"ב (וושינגטון) ובאו"ם (ניו-יורק) למשרד החוץ בנוגע לביקור ראש הממשלה מנחם בגין בארה"ב (כולל התייחסות לפגישות בגין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר  מזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס ומזכ"ל האו"ם קורט ולדהיים).
גל-12885/10 7/1/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יחסי ישראל – איטליה התכתבויות ומסמכים בנוגע לנושאים: מכתביהם של ועד הפעולה של סטודנטים ישראלים שקבלתם ללימודי הרפואה בוטלה  טיסות שכר מאיטליה  מכתבו של המזכיר הפוליטי של המפלגה החדשה העממית באיטליה (Nuovo Partito Popolare)  הזמנות לאירועי השגרירות האיטלקית בישראל  מכתב תנחומים לאחר הפיגוע בבית הכנסת הגדול של רומא  ועד הסטודנטים הישראלים לרפואה בפאדובה ועוד.
א-4336/15 8/1/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד ראש הממשלה כרך ד' התכתבות בנושא מזכיר הממשלה  אריה נאור. בתיק מכתבים בנושאים שונים של מזכיר הממשלה אריה נאור.
א-283/5 8/1/1977 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – פלשתינאים (כרך ב') מברקים  פרסומי עתונות ודו"חות בענין הבעיה הפלשתינית כולל יחסו של אש"פ להחלטת 242  דיונים באו"ם בענין אש"פ ועוד. (המשך בתיק 6)
חצ-6864/15 9/1/1977 השר משה  דיין – ארה"ב – בועז דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; לקט התבטאויות של המצרים  רישום שיחת שהב"ט עם השגריר סמואל לואיס  טיוטות החומר הקשור להסכם שלום
חצ-5754/6 11/1/1977 דרום-אפריקה כרך ד'
א-4336/7 11/1/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד הבינוי והשיכון
א-4155/5 11/1/1977 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – ביקור סאדאת בישראל נוסח הזמנת נשיא מצרים אנואר סאדאת לביקור בישראל ע"י רה"מ מנחם בגין (בעיתונות)  מכתבים מסאדאת לבגין ולנשיא אפרים קציר הכוללים הענות להזמנה ודברי תודה על האירוח בישראל אחרי הביקור  תמלילים  תרגומים ותקצירים מנאום סאדאת במועצת העם המצרית  תגובת בגין לנאום בדבריו לעם המצרי ברדיו ונאומי סאדאת  בגין ויו"ר האופוזיציה שמעון פרס בכנסת וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע לביקור סאדאת. בתיק גם שדרים ששלח בגין לנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ולנשיא רומניה ניקולאי צ'אושסקו ושיחות שגריר ישראל בארה"ב שמחה דיניץ עם מזכיר המדינה האמריקני סיירוס ואנס ועם היועץ לנשיא ארה"ב בז'ז'ינסקי.
א-4337/14 12/1/1977 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) סיכומי שיחות ודיווחים בנושאים: נקיטת סנקציות אפשרית ע"י מועצת הביטחון למדינות שמספקות נשק לדרום-אפריקה  התנגדות ארה"ב להתיישבות בשטחים הכבושים  הכרזות מצריות על דרישה מישראל לפינוי ישובים ביהודה  שומרון  עזה וסיני לקראת הסכם שלום עם מצרים
גל-16693/16 12/5/1977 יהוד – אתר שיקום אדריכל: פרנקל סיכום פגישה בנושא שיקום מקומות ביהוד – שיקום מרכז יהוד.
גל-12896/60 12/23/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית הכנסת הספרדי לעולי בנגאזי יפו מכתב מגבאי בית הכנסת הספרדי לעולי בנגאזי ביפו בו ביקשו סיוע ברכישת המבנה.
גל-12856/35 12/25/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – כפר פקיעין פניותיה של מרגלית זינאתי ובני משפחתה בבקשה למניעת פגיעה בבית הקברות היהודי ובשאר המקומות הקדושים ליהדות בפקיעין העתיקה  דף הקשר של גרעין "מרום ציון" (Garin Merom Zion) בניו יורק ועוד.
ג-6479/10 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר – על המחזה "גולדה" מאת ג. גיבסון
א-4338/1 1/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי פגישות בנושאים: המשא ומתן לשלום עם מצרים – ציפיותיו של סאדאת לקבלת תמיכת ארה"ב
א-7394/11 1/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי כולל דפי מחשב שימושי לדו"ח (נושא האוטונומיה)- HISTORICAL ABSTRACL- תקצירי מאמרים הסטוריים ופרסומים על שלטון עצמי ואוטונומיה.
גל-12876/24 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית ובקנדה. כרך א'
חצ-8057/3 2/1/1978 דרום אפריקה-מז"ת מברקי משרד החוץ  ביקורי אישים בארץ  קטעי עיתונות וקורות חיים
א-4349/2 2/1/1978 רה"מ מנחם בגין – טיוטות טיוטות מנאומים ומדברים שנשא רה"מ מנחם בגין באירועים שונים כגון: פתיחת ועידת חרות  נאומים בכנסת (המשך בתיק מס' 3)
גל-12888/29 2/7/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – השואה הועדה הציבורית בישראל לניצולי אושוויץ ומחנות ריכוז אחרים – ידיעון מס' 21 – דצמבר 1982  מעצר הרב חכם ברוך כהן-צדק ומכתביהם של פאני אנגלרד מבית חנן  אהרן קסטנר מירושלים  בן ציון שקי ממונטריאול ועוד.
א-281/10 3/1/1978 מנכ"לים מ. גזית  ע.ערן  א. בן-אלישר – ZOA Zionist Organization of America – ארצות הברית התכתבות ופרסומים בנוגע לפעילות ההסתדרות.
גל-12847/18 3/12/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התקפת המחבלים על אוטובוס בכביש החוף עצומת תלמידי בית הספר התיכון לאזור רמלה-לוד למזכיר האו"ם קורט ולדהיים  מכתבי תמיכה מהעולם  החלטת הממשלה להקמת אנדרטה לזכר הנרצחים  מכתב נפגעי הפיגוע ומשפחות אגד  מכתבו של מרדכי אריאלי  בנה של מלכה טוני לייבוביץ' וייס  בעניין אנדרטת ההנצחה ועוד.
גל-12498/16 3/20/1978 לשכת השר – ביטוח לאומי – נכים ארגון נכי תאונות עבודה. ניידת לנכים. מיסוי לרכב נכים. גמלאות לנכים. קצבאות נפגעי עבודה .
א-4338/8 4/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: סחף בדעת הקהל האמריקנית על ישראל בגלל ההתנחלויות ביהודה שומרון ועזה  אספקת מטוסי קרב אמריקניים למצרים וסעודיה נובעת מהיותן מדינות מתונות ואי הצלחת הלובי הישראלי לבטלה  מו"מ על הצהרת עקרונות עם המצרים בענין הפלסטינים
א-4336/1 4/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד התעשייה  המסחר והתיירות איחוד מסגרות ממלכתיית העוסקת בפיתוח  שימור אחזקה ותפעול אתרי תיירות
גל-12848/16 4/19/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – סרבני גיוס War Resisters League  עצומת יוצאי צה"ל המגנה את הצהרותיהם של סרבני השירות בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים  מכתביהם של תמר שוחט מקרית חיים וחיים שלמה קניגסברג מבני ברק ועוד.
ג-9566/10 5/22/1978 רה"מ מנחם בגין – העתקי מכתבים יוצאים העתק מכתבים של מנחם בגין בכהונתו כראש ממשלה  מכתבי תודה והערכה  ברכות ותגובות לאנשים שונים ולאישים בארץ ובעולם.
גל-12859/4 6/29/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – משרד החינוך והתרבות – משרדי הממשלה בחינת הבגרות בספרות בשנת תשל"ח  קיצוץ בתקציב המשרד  הטלת אגרת חינוך  טיפול בבעיות החינוך ועוד.
א-7385/9 7/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרוייקטים משותפים מצרים-ישראל (2) התכתבות  מברקים  דו"חות וסקירות בנוגע לפרוייקטים משותפים בין ישראל למצרים בתחומי תחבורה  שוק כלכלי משותף למזרח התיכון  מימון פרוייקטים לשיתוף פעולה על-ידי האמריקנים  ועוד. (המשך בתיק 10)
גל-70249/2 7/5/1978 ירושלים-בית ג'אלה  ת.ח 8409 גוש 2 ירושלים-בית ג'אלה  ת.ח 8409 גוש 2
א-4336/10 9/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד התקשורת
א-4336/11 9/1/1978 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד התחבורה
א-7394/21 9/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – משרד העבודה והרווחה התכתבות ודו"ח בנוגע לכח האדם בשטחים המוחזקים.
גל-4462/6 9/25/1978 המרכז לדמוגרפיה – מדיניות – כללי המרכז לדמוגרפיה – מדיניות כללית. קייטנות לאימהות
א-7374/8 10/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – משרד הדתות  מדינת ישראל התכתבות  מברקים  תרשימים ודו"חות בנוגע להצעתו של ז'ק סוסטל  ממנהיגי יהדות צרפת  להקמת בתי-כנסת בבניה טרומית.
א-7394/9 10/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – עתונות על האוטונומיה קטעי עתונות  מאמרים סקירות עתונים יומיות בנוגע לשיחות האוטונומיה (המשך בתיק 10)
א-7394/41 10/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – מכון ירושלים ללימודים פדרליים ניירות עבודה בנושא פתרונות אלטרנטיבים לבעית השטחים המוחזקים.
א-7394/42 10/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – עמדות התושבים היהודים בשטחים בנושא האוטונומיה התכתבות  פרסומים  ניירות עמדה.
א-7394/55 10/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי- שונות אוטונומיה עם משה דארי – סיכומים וסקירות בנושא האוטונומיה.
א-7394/34 11/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – הכנסת בתיק רק מכתב מאת סגן יו"ר הכנסת בנימין הלוי לרה"מ מ. בגין בשאלת לוח זמנים לכינון ממשל עצמי ביהודה שומרון ועזה.
א-2044/44 11/22/1978 חברת אלתא. הגדלת הון- חברת אלתא  תעשיות אלקטרוניות בע"מ
א-7394/15 12/1/1978 מרדכי גזית  עמוס ערן  אליהו בן-אלישר מתיתיהו שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – משרד הבטחון בתיק רק מכתב מאת ד"ר שמואל בר-זכאי  יועץ למחקר ותכנון  לאלוף אברהם אורלי  מתאם הפעולות בשטחים  בנוגע להיבטים הכלכליים של האוטונומיה.
א-7394/43 12/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי – משרד החינוך והתרבות  אגף העתיקות והמוזיאונים התכתבות  דו"חות ואינדקס.
א-7394/44 12/1/1978 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פרופסור בר-זכאי (נדב ענר) העמדות האמריקאיות והמצריות למו"מ – סקירות.
גל-12914/6 12/11/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר. כרך א' בתיק הודעה על הפעלת נוהל "חבצלת" עם פטירתה של גולדה מאיר  ראש הממשלה לשעבר  והתכתבויות בנושא הנצחתה  הפקת סרט על תולדות חייה ועוד.
חצ-8908/1 1/1/1979 אירופה – תיק בריטניה.
א-8194/3 1/1/1979 רה"מ מנחם בגין – אמריקה הלטינית (המשך מתיק מס' 2) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: עמדת מדינות אמל"ט לערבים  אש"פ  שיחות וביקורים
א-4185/4 1/1/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – תנועות שחרור לאומי ברחבי העולם
א-7391/12 1/1/1979 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פינוי סיני התכתבות  דו"חות  פרוטוקולי פגישות בנושאים: פיצויים למפונים  ביקורת מבקר המדינה על מערכת הפיצויים העברת מבנים  ועוד.
א-4325/5 1/1/1979 רה"מ מנחם  בגין – או"ם – 79 – חלק א' דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בעניני או"ם  דברי השגריר יהודה בלום  מכתבים ועוד
א-4124/5 1/1/1979 לשכת השר יוסף בורג – מסמכי תוכנית האוטונומיה חוות דעת משפטיות מאת עו"ד משה דרורי בעניין השלכות כינון האוטונומיה באזור יהודה ושומרון; סיכום פגישת ראש הממשלה בגין עם סגן ראש ממשלת מצרים כמאל חסן עלי בנושאים מדיניים.
א-4336/2 2/1/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – משרד החינוך והתרבות
א-7392/5 2/1/1979 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פינוי – כללי חומר ישן התכתבות ודו"חות בנוגע לועדות בענין הפיצויים לתושבי ימית ואופירה.
ג-7119/38 3/12/1979 פיקוח על ארכיון המחול היהודי התכתבות בין המחלקה לאמנות במשרד החינוך לגנז בעניין תמיכה בארכיון הפרטי למחול של צבי פרידהבר  דוחות  על ארכיון המחול היהודי ותכולתו.
א-4339/6 4/1/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים וסיכומי שיחות בנושאים: חשיבות הסכם השלום עם מצרים והשפעתו על יחסה של ארה"ב למצב במזרח התיכון  המו"מ על האוטונומיה ביהודה שומרון ועזה  רשימת יצוא ישראלי לארה"ב והרכב המשלחת הכלכלית
חצ-8908/5 6/1/1979 אירופה – תיק בריטניה.
א-4316/2 6/1/1979 ראש הממשלה מנחם בגין – השיחות עם המצרים על האטונומיה לערביי יהודה  שומרון ועזה – מושב שני ושלישי
גל-51924/12 6/12/1979 יהוד – תוכניות שיקום התכתבויות בנוגע לשיקום שכונות במועצה המקומית ביהוד; הגשת תכנית אופרטיבית במסגרת פרוייקט שיקום שכונות ביהוד; פרוטוקול מישיבת צוות היגוי לשיקום שכונות; המועצה המקומית יהוד – סקירה; תכנית אופרטיבית מפורטת לשיקום בשלבים; סיכום ישיבה בעניין פרוגרמה לאולם ספורט; תחזית כיתות ותלמידים בבתי ספר במועצה המקומית; הגשת תכנית שיקום שלב א' – בתוך כך  על הצרכים בחינוך היסודי ביישוב – חישובי עלויות; חינוך יסודי ביהוד – פרוייקט יוחאי; הצעת פרוייקט לשיקום פיזי – שלב א'.
א-282/3 7/1/1979 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן  א. בן-אלישר – יונ"ף – United Nation Emergency Force כח החרום של האו"ם  מברקים וסיכומים מישיבות ממשלה בענין הארכת המנדט של יונ"ף.
גל-12891/1 8/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – היכל שלמה מכתבים שנשלחו לרב ד״ר משה אברהם (מוריס) יפה ע"י ארגונים יהודיים מצ'כיה  ברלין וועד הקהילות הקדושות בפולין.
א-7388/7 9/1/1979 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – תיק ללא שם שני מכתבי הוקרה רשמיים של הנשיא סאדאת לבית-הספר התיכון רון בתל-אביב ולסופרת יהודית שטאל.
א-4226/9 9/1/1979 אופירה פרטי-כל מישיבת הממשלה  סיכומי ישיבות ופגישות בענין הפיצויים  תזכיר פנימי של אגף התקציבים במשרד האוצר  נייר של משרד השיכון והסכם על עקרונות הפיצויים בין מנכ"ל לועד תושבי אופירה; פניות התושבים ותשובות המנכ"ל  תזכירי התושבים לגבי הפיצויים; התכתבות בינמשרדית וכו' ( כולל נתונים על ימית ואופירה – רקע כללי  טבלאות המענקים  תשלומים  פיצויים וכו' )
גל-12873/20 11/29/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – עזרת נשים – בית חולים לחולי נפש תזכיר על בריאות הנפש בישראל מאת ברניס וויקס  מנהלת המחלקה ליחסי ציבור של המרכז לבריאות הנפש – עזרת נשים.
חצ-8898/1 1/1/1980 בריטניה – נספח לתיק  .103.2
חצ-8898/7 1/1/1980 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
חצ-8898/22 1/1/1980 בריטניה – יחסי חוץ – כללי.
חצ-8908/10 1/1/1980 אירופה – תיק בריטניה.
א-4322/7 1/1/1980 רה"מ מנחם בגין – בריטניה מברקים  התכתבות עם משרד החוץ בנושאים מדיניים וכלכליים (המשך בתיק 8)
חצ-8467/1 1/1/1980 ארה"ב-הנשיא.
חצ-8794/23 1/1/1980 ארגנטינה – נציגות ישראל – כרך א'
פ-5434/21 1/1/1980 דוד קמחי – Rapport Dmogaphique (דו"ח דמוגרפי) – לבנון דו"ח דמוגרפי -אוכלוסיית לבנון לפי מחוזות (בצרפתית).
חצ-8901/2 1/8/1980 גרמניה – ביקורי משלחות הכנסת. התכתבות על ביקור משלחת הכנסת בגרמניה  תקצירי שיחות מפגישות של חברי המשלחת עם אישים מהממשל הגרמני  קטעי עיתונים
א-4340/2 2/1/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – ארה"ב (ארצות הברית) דיווחים בנושאים: דברי סנטור קנדי בעד ישראל ונגד חימוש מדינות ערב  שאיפות ברית המועצות לקחת חלק בתהליכים במזרח התיכון  התנגדות בארה"ב ליישוב יהודים בחברון  עמדת נשיא ארה"ב נגד חלוקת ירושלים
א-4349/3 3/1/1980 רה"מ מנחם בגין – טיוטות (המשך מתיק מס' 2) טיוטות נאומים ודברים שנשא רה"מ מנחם בגין באירועים שונים כגון: יום העצמאות  נאומי רה"מ בכנסת והודעות הממשלה
א-7366/1 3/1/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – משרד ראש-הממשלה התכתבות  דו"חות  וסיכומי פגישות בנושאים שונים כולל: מפקד האוכלוסין והדיור 1982  צמצום כח-אדם  מבצע לשיפור השירות הציבורי. (המשך בתיק 2)
א-4349/9 4/1/1980 רה"מ מנחם בגין – ביקורים בארה"ב. דיווחים מנציגויות משרד החוץ בארה"ב תכנית ביקור ראש הממשלה  סיכום פגישה עם נשיא ארה"ב קארטר
חצ-8900/5 4/9/1980 גרמניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. התכתבות על מתקפת הדמים בחברון  ראיון עם שר האוצר יגאל הורוביץ  שיחות האוטונומיה בין ישראל ומצרים  סיפוח מזרח ירושלים  כתבה על השגריר יוחנן מרוז  ועל שר החוץ יצחק שמיר  תביעת פיצויים של משפחות חללי מינכן  ביקורים בישראל של משלחות ואישים מגרמניה
א-4316/15 5/1/1980 ראש הממשלה מנחם בגין – האוטונומיה לערביי יהודה  שומרון וחבל עזה
חצ-8900/1 5/14/1980 גרמניה המערבית – ממשלות גולות  תנועות שחרור ומחתרות. התכתבות בדבר קשרי אש"ף עם ארגוני טרור גרמניים  פעילות האחים המוסלמים בגרמניה  טרור ימני בגרמניה  קבוצת הופמן-ארגון ניאו-נאצי והתגברות גילויי אלימות ניאו-נאצית בגרמניה. עמודים 8-24 הושחרו בשל שפה זרה – גרמנית
א-7363/10 6/1/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – זכויות היהודים יוצאי ערב דו"ח כספי על פעילות הארגון למען יוצאי ערב  חילופי אוכלוסין  פיצויים לפליטים.
א-7392/6 6/1/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – שכירים התכתבות בנוגע לפיצויי פיטורין לשכירים שהועסקו בסיני.
חצ-9094/16 6/11/1980 דרום אפריקה – כללי. התכתבות על קשרי המסחר של ישראל ומדינות נוספות עם דרום אפריקה  פרויקט סאסול להפקת דלק מפחם  ביקור בישראל של שר האוצר של דרום אפריקה
גל-12914/4 6/29/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ראשי ממשלה לשעבר – משה שרת (ז"ל) – הנצחת זכרו פנייתו של חבר הכנסת אבא אבן בדבר הנצחת זכרו של משה שרת ז"ל  ותשובתו של ראש הממשלה מנחם בגין.
א-7383/6 9/1/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – ארה"ב (המשך מתיק 5) מברקים  לקט מודיעין ופרוטוקול פגישה בנוגע לדיווחים מדיניים בין שגרירות ישראל בוושינגטון לירושלים בנושאים:הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ארה"ב למצרים  מלחמת עיראק-איראן  ירדן המלחמה במפרץ הפרסי  מערכת הבחירות בארה"ב
א-7366/8 9/1/1980 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – בירוקרטיה (המשך מתיק 7) דו"חות  זכרון-דברים  פרוטוקולים והתכתבות בנוגע לשיפור השירות לאזרח במשרדי ממשלה.
גל-56752/11 9/16/1980 שיחות האוטונומיה שיחות האוטונומיה בין ישראל מצרים וארה"ב  סיכומי קבוצות העבודה בנושים השונים -כלכלית  בחירות  סמכות ואחריות ועניינים משפטיים. תכנית ביקור רה"מ בגין בקהיר  שיחות בישראל בין שליח נשיא ארה"ב סול לינוביץ לרה"מ ושרי החוץ והפנים. טיוטות של מסמכי הבנה בנושא האוטונומיה  הצעת השר שרון בנוגע לאדמות מדינה בשטחים ועוד. (שם התיק לא תאם את תוכנו ולכן שונה מ"רצח סאדאת" ל"שיחות האוטונומיה").
חצ-8908/11 12/1/1980 אירופה – תיק בריטניה.
א-4331/6 1/1/1981 רה"מ מנחם בגין – החלטות ממשלה (המשך מתיק 5)
א-4341/1 1/1/1981 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנוגע למדיניות ארה"ב במזרח התיכון (אש"פ  לבנון וסעודיה)  ראיון עם מזכיר המדינה אלכסנדר הייג בעיתון TIMES (המשך בתיק מס' 2)
א-4315/2 1/1/1981 רה"מ מנחם בגין – כח רב לאומי. (כרך א') (המשך מתיק מס' 1) פרוטוקולים  מברקים (המשך בתיק מס' 3)
א-7392/15 2/1/1981 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – תיק ללא שם התכתבות  דו"חות  פרסומים וחוזים בנוגע לפיצויים למפוני ימית העברת בתים מחבל ימית למקומות אחרים בארץ  חוזים עם המתישבים  ועוד. בתיק גם תמונות של "ניסור" והעברת מבנים.
גל-12874/2 2/17/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית חולים הממשלתי וולפסון מכתבו של ד"ר שמואל סגל מנהל מחלקת אף אוזן גרון בבית החולים הממשלתי וולפסון  בו ביקש מראש הממשלה למצוא תורם אמיד שיתרום סכום כסף שיאפשר לרכוש מכשור חדש.
חצ-8908/14 3/1/1981 אירופה – תיק בריטניה.
חצ-8908/15 3/1/1981 אירופה – תיק בריטניה.
חצ-8908/16 3/1/1981 אירופה – תיק בריטניה.
חצ-8908/17 3/1/1981 אירופה – תיק בריטניה.
חצ-8908/18 3/1/1981 אירופה – תיק בריטניה.
א-7391/11 3/1/1981 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – פיתחת רפיח התכתבות  ערר לבית-המשפט  החלטות ועדות שרים כולל פינוי הישובים  פיצויים למפונים  העברת מבנים  ועוד.
א-7392/10 4/1/1981 מ. גזית ע. ערן א. בן-אלישר מ. שמואלביץ – אופירה התכתבות  סיכומי פגישות  דו"חות וטיוטות חוזים בענין הפיצויים למפוני אופירה.
חצ-8783/11 4/1/1981 דרום סודאן – כללי.
גל-12888/19 6/12/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה מברק שנשלח מאגודת הרבנים דארה"ב וקנדה (Union of Orthodox Rabbis of the United States and Canada) לנשיא רונלד רייגן בנוגע לאי משלוח מטוסי ה-F-16 לישראל  ותגובתו של יחיאל קדישאי לרב צבי מאיר גינזבערג בשם בגין.
גל-70883/16 6/30/1981 בחירות לכנסת מיעוטים בחירות לכנסת – הצגת רשימת הבוחרים לכנסת 1988-1989  מפלגת העבודה הבחירות של המגזר הערבי והדרוזי – התפלגות המצביעים לפי קבוצות גיל ואזור  חלוקה לאזורי קלפי 1980  הבחירות לכנסת ה-10 במגזר הערבי – ניתוח התוצאות ותכנית פעולה ועוד
א-4087/2 8/1/1981 סדרי יום ממשלה (הממשלה ה – 19). כרך ב'
חצ-8916/15 9/1/1981 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי. התכתבות בנושא מדיניות צרפת כלפי ישראל  הפלסטינאים והסכסוך במזרח התיכון  יהדות צרפת  שיחות שגריר ישראל עם הנשיא פרנסואה מיטראן  עם ז'אק שיראק  שר החוץ שייסון ואישים אחרים
ג-8167/5 9/10/1981 בן-גוריון – ימי זכרון ואחוזת קבר אירועי ימי הזיכרון  הועדה לציון עשור לפטירתו של דוד בן-גוריון – תכנית פעילויות  החלטות ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים  ריכוז קווים  יעדים ותכניות לציון מאה שנה להולדתו (י"ז בתשרי תשמ"ז) והקמת מועצה ציבורית לציון האירוע  כתבי מינוי לחברי מועצת בית דוד בן-גוריון  מברק לשגרירינו ונציגויותינו בחו"ל על ישיבת הממשלה שדנה בציון האירוע ועוד.
ג-8161/17 10/6/1981 ועדת שרים לעניני ירושלים דו"ח על פעולות הוועדה בשנת תשל"ז  החלטות על הקמת הוועדה והרכבה בממשלת ישראל העשרים ואחת  פירוט ישיבות הוועדה שהתקיימו החל מהממשלה השלוש עשרה וסדרי היום מישיבות הוועדה.
חצ-8467/5 11/1/1981 ארה"ב – מזכיר המדינה ג'.
גל-12339/12 12/6/1981 מחוז הצפון – מיעוטים כרך א' התכתבות בעניין הסעות התלמידים בדואים ודרוזים  בטיחות מוסדות חינוך בכפרי המיעוטים  פרויקט בית הגפן בחיפה למפגשי תלמידים יהודים וערבים ועוד.
חצ-8931/17 1/1/1982 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
חצ-8933/23 1/1/1982 גרמניה המזרחית – הקהילה היהודית.
א-4342/2 1/1/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק 1) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים: נסיגה מסיני  סיוע כספי לישראל  שיחות עם נשיא רייגן ועם מזכיר המדינה הייג וביקור משלחת ועדת השירותים המזויינים של הסנט המשך בתיק מס' 3)
א-4342/7 1/1/1982 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב ניירות עמדה  דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים: קמפ דיוויד  עמדותיה של ארה"ב בתהליך השלום  שיחות עם מזכיר המדינה שולץ  סיוע כלכלי לישראל ונאום הנשיא רייגן (המשך בתיק מס' 8)
א-8194/10 1/1/1982 רה"מ – הצעות חוק (המשך בתיק מס' 10)
ג-7284/22 1/1/1982 בתי-דין שרעיים העברת תעודות נישואין ישנות לאחר חיטוי בגנזך לבתי הדין השרעיים
ג-8196/4 1/15/1982 מרכז ההסברה רשימת פרסומי מרכז ההסברה במסגרת תקציב שנת הגבורה  זרקור תקשורת שבועי – אינדכס מעודכן ל-22.5.1983  תכנית עבודה לשנת 1985/86 (1 באפריל 1985 – 31 במרס 1986)  אמצעים  קהלים ונושאים בהסברת התכנית להבראה כלכלית  החלטות ממשלה בנושא תיקצוב טקסים ממלכתיים ואירועי יום העצמאות הנערכים באחריות מרכז ההסברה ועוד.
ג-8197/23 5/17/1982 יועץ משפטי לממשלה; משנים ליועץ המשפטי החלטות הממשלה הקשורות לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה  מינויו של נחום רקובר לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט עברי) וקורות חייו  מינויו של מאיר גבאי כממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה כאשר יצחק זמיר בחו"ל  מכתבו של עו"ד יחיאל גוטמן בנושא היקף וסמכויות היועץ המשפטי לממשלה  מינויו של יצחק אליאסוף לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (יעוץ) וקורות חייו  חוות דעתו של צבי ברנזון על פרישתו לגמלאות של היועץ המשפטי לממשלה ועוד.
גל-12881/6 6/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מלחמת שלום הגליל מכתבי תמיכה ומחאה שנשלחו ללשכת ראשי הממשלה מנחם בגין ויצחק שמיר  בנוגע למלחמת "שלום הגליל" ושהות כוחות צה"ל בלבנון לאחר מכן  מהאנשים והארגונים: שלמה חידו  משה קין  חיים מלכה  הסיעה הערבית המאוחדת  בתי הכנסת המאוחדים באמריקה  יד ושם  חוויותיו של "סרבן המלחמה" רמי גבעוני  יעקב אשכול  יוסף גינו  טוביה דובלרו  מוריס וסרמן  יואל פיקסלר מרחובות ועוד.
גל-12911/7 8/1/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מבצע שלום הגליל – כרך ג' מכתבי מחאה ותמיכה מלשכת ראש הממשלה מנחם בגין  במהלך מבצע "שלום הגליל" ותגובותיו: הועד הציבורי הישראלי לעזרת לבנון – נאום סעיד עקל  דעת הקהל העולמית על ישראל  הסיקור הטלוויזיוני של המבצע בארצות הברית ועוד.
גל-12846/46 10/20/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. כרך ג' בתיק פניות של אזרחים אל ראש הממשלה מנחם בגין בנושאים שונים: הבחירות לכנסת  היחסים עם מצרים  מכתבי תמיכה בממשלה ובראש הממשלה  הסכמים קואליציוניים  ברכות לראש השנה ועוד
חצ-8931/22 11/1/1982 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
א-8190/8 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – מו"מ ישראל-לבנון שיחות בחאלדה: דוח של דיוני קבוצת העבודה הצבאית  הערות וסיכומי הפגישות בקרית שמונה ועוד
א-4318/4 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל לבנון. התכתבות בנושא המשא ומתן בין ישראל ללבנון לשלום. בתיק סיכומי ישיבות  פגישות  שיחות  פרוטוקולים  דיווחים ועוד.
א-4318/8 1/1/1983 רה"מ מנחם בגין – משא-ומתן ישראל לבנון. התכתבות בנושא המשא ומתן בין ישראל ללבנון לשלום. בתיק סיכומי ישיבות  פגישות  שיחות  פרוטוקולים  דיווחים ועוד.
ג-9649/23 1/6/1983 ועדה בינמשרדית לטקסים ממלכתיים – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות הוועדה ונספחיהם  בנוגע לנושאים: סדרי קדימה ממלכתיים  קובץ נהלים ממלכתיים בנושאים טקסיים  הענקת עיטורים ע"י המדינה לאזרחים שביצעו מעשי גבורה  העלאת עצמותיהם של ישראלים שנפלו בחות לארץ בבצעם שליחות לאומית  דגל המדינה  סמל המדינה וההמנון הלאומי  חבצלת פיגועים  העלאת אפרם של קולונל ג'ון פטרסון ורעייתו  מתכונת לטקס הממלכתי – יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל  סדרי הלווייתו של שמחה ארליך  הנהגת יום מיוחד לציון ההעפלה וקורבנותיה  הכללת ה"מימונה" במסגרת האירועים הממלכתיים ועוד.
גל-12851/4 1/23/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – שיקום שכונות פניית אנשי המועצה המקומית מבשרת ציון בעניין אי הכללת היישוב בפרויקט שיקום שכונות החברתי-חינוכי  ותשובתו של סגן שר הבינוי והשיכון משה קצב בנדון.
א-8190/10 2/1/1983 רה"מ מנחם בגין – מו"מ ישראל-לבנון דיוני קבוצת העבודה הצבאית  סיכומי פגישות ושיחות
גל-61317/19 2/22/1983 ועד המנהל לקרן הניכויים של פועלי השטחים בישראל בתיק התכתבויות ומסמכים שונים בנוגע לועד המנהל לקרן הניכויים של פועלי השטחים בישראל.
חצ-6837/2 3/1/1983 לשכת המנכ"ל – מו"מ עם לבנון תזכירים וסקירות  הערכות והמלצות; טיוטות ההסכם; דיווחים וכו'
חצ-8931/26 3/1/1983 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
א-4343/9 4/1/1983 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק 8) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: פרוייקט מטוס הלביא  ביקור שולץ במזרח התיכון וסובייטים בסוריה
גל-52891/6 6/30/1983 הפלות התכתבויות בנושא הפסקת הריון. מדיניות המשרד לגבי הפסקת הריון.
א-4343/13 7/1/1983 רה"מ מנחם בגין – ארה"ב (המשך מתיק 12) דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בנושאים שונים לדוגמה: ביקורי חברים מבית הנבחרים בישראל  כוחות ארה"ב בלבנון והתנחלויות
ג-8185/1 8/17/1983 ליבריה – ישראל ביקור נשיא ליבריה סמואל דו (Samuel Doe) בישראל: טקס קבלת הפנים בנתב"ג  לוח הזמנים של הביקור והאירועים במהלכו  רשימת המוזמנים לארוחת ערב לנשיא ליבריה בבית הנשיא  החלטות ממשלה על ההיבט הטקסי בביקור  מימון עלות הטיסה של נשיא ליבריה לישראל ועוד.
חצ-8931/16 9/1/1983 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
חצ-7018/4 10/1/1983 מנכ"ל  דוד  קמחי  אברהם  טמיר  ראובן  מרחב – שירות החוץ טיוטת חוק שירות החוץ; סקירות  התכתבות  פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה של ועדת חוץ ובטחון בנדון וכו' ( כולל דו"ח מבקר המדינה על מינויים פוליטיים בשירות החוץ )
א-8198/2 10/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – ותיקן דיווחים מנציגות ישראל ברומא בנושאים: שימוש בנשק כימי במלחמת אירן עיראק וביקור משלחת האפיפיור בביירות ובדמשק. בתיק חוברת – Message of his Holiness Pope John Paul II for the celebration of the World day of Peace 1 January 1984
גל-12889/20 10/6/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יהדות לוכסמבורג מכתב אנונימי של יהודים מלוקסמבורג לראש הממשלה יצחק שמיר  בצירוף כתבה מהעיתון "Luxemburger Wort"  בנוגע לטענתם על פעולות קיצוניות של החרדים בישראל בכלל ובירושלים בפרט.
א-4359/2 11/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – אירופה. (המשך מתיק מס' 1) מברקים מנציגויות ישראל בנושאים שונים לדוגמה: ועידת שטוקהולם (ועידה בנושא בניית צעדים לאמון ולביטחון ולפירוק נשק באירופה)  יוזמה צרפתית לפתרון הבעיה הפלשתינית  המצב בלבנון והשלום במזרח התיכון (המשך בתיק מס' 2)
א-4362/20 11/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – משרד הבינוי והשיכון התכתבות עם שר הבינוי והשיכון דוד לוי בנושאים: פתרונות דיור לעולים וסיוע מענק לעולים  סקירה על מעורבות הקהילות היהודיות בפרוייקט שיקום שכונות
א-4362/12 11/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – נשיא המדינה התכתבות עם נשיא המדינה חיים הרצוג בנוגע לנסיעותיו של הנשיא לחו"ל  תרגום מברק ברכה ליום העצמאות מנשיא מצרים חוסני מובארכ
גל-12852/17 11/14/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ערים – יריחו העברת מכתבו של העיתונאי רפי חסון ממערכת "יומן השבוע" לראש עיריית יריחו ותכנית ביקור ראש הממשלה יצחק שמיר במגדל העמק ובעפולה.
חצ-8932/17 12/1/1983 בריטניה – סקירות והערכות מצב.
א-4362/3 12/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – משרד החינוך והתרבות התכתבות עם שר החינוך והתרבות זבולון המר בנושא מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  חומר רקע והמלצות שהוכנו על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה
א-4362/19 12/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – משרד העבודה והרווחה והקליטה התכתבות עם שרי ממשלה בנושא עליה ופתרונות דיור לעולים  דוח מסכם המצביע על עלייה במספר היישראלים החוזרים לארץ
ג-9649/35 12/1/1983 פרוטוקולים של הועדה הבינמשרדית לטקסים ממלכתיים פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית לטקסים ממלכתיים: סדרי היום  מהלכי הישיבות  החלטות ונספחים הכוללים נהלי טקסים ואירועים שאושרו ע"י הועדה.
א-8197/4 1/1/1984 ראש הממשלה יצחק שמיר – נאומי ראש הממשלה בכנסת (המשך מתיק מס' 3). הודעות רה"מ בישיבות ממשלה על המצב המדיני ועל היחסים בין ישראל לבין מצרים
א-4223/9 2/1/1984 ריגן – שולץ רישומים של תמלילי הנאומים  ראיונות ואח' של נשיא ר. ריגן  ס/נשיא ג'. בוש  מזכירים ג'. שולץ וק. ויינברגר  יועצים ועוזרים
חצ-9466/4 3/29/1984 גרמניה Schmidt Helmut (שמידט) בתיק התכתבות בדבר ביקור בישראל של הלמוט שמידט (לשעבר קנצלר גרמניה) ורעייתו: ההכנות לביקור  קורות חייו  ובדבר ביטול הביקור.
חצ-8964/1 4/1/1984 מזרח גרמניה – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8964/6 4/1/1984 גרמניה המזרחית – יהדות.
א-4357/3 4/1/1984 רה"מ יצחק שמיר – נאומי ראש הממשלה בתיק (המשך מתיק מס' 2) קטעי עיתונות שכוללים את דברי ראש הממשלה בעקבות אירועים שונים כגון  מעצר "המחתרת היהודית"  בחירות 1984  מאבק הכוח בליכוד  המצב בלבנון  מסורבי העלייה מברית המועצות ועוד.
חצ-8820/20 4/1/1984 אורוגואי – קשרים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-18073/20 4/20/1984 מוזאונים  כללי. הצעה לתקנות לחוק המוזיאונים (רישום מוצגים  שימור  השאלת מוצגים ומכירתם  תשלום דמי כניסה  מסירת מידע לציבור  אבטחה  בטיחות  העסקת עובדים מקצועיים  הגשת דוחות שנתיים ועוד)  פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בעניין תקנות המוזיאונים.
גל-12846/48 4/24/1984 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. כרך ה' בתיק מכתבי אזרחים אל ראש הממשלה  בנושא הבחירות לכנסת
ג-7295/24 5/15/1984 תולדות המחול היהודי התכתבות בנוגע להקמת מרכז לתיעוד תולדות המחול בישראל.
גל-12846/47 7/3/1984 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בחירות לכנסת. כרך ד' מכתבים של אזרחים אל ראש הממשלה  מנחם בגין  בנושא הבחירות לכנסת
גל-21133/17 8/22/1984 חקר שווקים – סחר חוץ – נספח מסחרי – בריטניה. התכתבויות בין הנספחות המסחרית של שגרירות ישראל בלונדון עם המחלקה לחקר שווקים במשרד המסחר והתעשיה  תגובות לבקשות ליצירת קשר מסחרי עם חברות בבריטניה ובאירלנד  בקשות לקבלת כתבי עת בתחום הכלכלי/מסחרי  דו"ח סיום תפקיד נספח מסחרי בלונדון.
ג-9521/85 10/24/1984 ארכיון האופרה הישראלית. מידע על ארכיון האופרה  היקפו ותכולתו במסגרת רישום ארכיונים פרטיים בארכיון המדינה (החומר מופקד בארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל-אביב מלבד הארכיון הפרטי של אדיס דה פיליפ המכיל תצלומים  שנשאר בתחומי האופרה הישראלית).
ג-7295/30 10/29/1984 המרכז לתיעוד תולדות המחול בישראל בתיק מסמך יחיד בעניין הקמת מרכז לתיעוד תולדות המחול והפנייה לאוסף פרטי בנושא מחול יהודי.
חצ-8964/3 11/1/1984 מזרח גרמניה – קשרים עם מפלגות ואיגודים מקצועיים.
ג-7572/7 1/3/1985 לשכת רה"מ  שמעון פרס – תיק ללא שם בתיק – פניות ציבור אל ראש הממשלה שמעון פרס בנושאים שונים; עניינים הנוגעים להסכמים קואליציוניים; ביקור ממלכתי של ראש הממשלה בבאר שבע; בקשות סיוע למושבים  פניות בנושא התכנית הכלכלית.
ג-11115/9 1/29/1985 [פרוטוקול ישיבה של מליאת הכנסת בנושא לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה] פרוטוקול ישיבה של מליאת הכנסת בנושא לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה.
חצ-7010/11 2/1/1985 מנכ"ל  דוד  קמחי – דיווחים דיווחים מנציגויות  אנשי משה"ח; התכתבות עם משרדי הממשלה  מדינאים זרים  מוסדות ואישים; סקירות; סיכומי פגישות ( כולל סקירות-רקע על וטיקאן ויחסו למז"ת; סיכומי פגישות שה"ח עם הלמוט קוהל והנס-דיטריך גנשר )
חצ-8962/15 6/1/1985 בריטניה – קשרים עם הפרלמנט.
גל-70191/3 6/3/1985 פרוטסטנטים סקירות ושונות מכתבי תודה לכומר מכנסיית סט. תומס הקתולית בלונדון מנציגויות שונות בעיקר ערביות על פגישה שקיים איתם  על ספר שלו ששלח להם ועל מכתב שכתב להם. כמו כן  דפי הסבר למשמעות בספר תהילים במילים "ישראל" ו"ציון" –  בעיני הפרוטסטנטים והשינויים שנערכו לצרכי תפילה במילים אלו  מכתב לשגרירות ישראל בוושינגטון בנוגע לתכנית לסמסטר לימודי בארץ של קבוצת פרוטסטנטים מארה"ב ועוד.
א-4227/3 7/1/1985 ארה"ב דיווחים מנציגות וושינגטון למשרד החוץ על שיחות  פגישות  נאומים  חקיקה בקונגרס וכו'; דיווחים והוראות מהמשרד לארה"ב; תמלילי התדרוכים ממח' המדינה  ההגנה  הבית הלבן; מאמרי העתונים וכו'
פ-3093/1 11/1/1985 אמנות וארכיטקטורה בא"י – בחיפה המחלקה לפעולות חינוך והדרכה ביד יצחק בן-צבי והמרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה באוניברסיטת חיפה: תכניות של ערבי עיון וקורסים  חוגי לימוד בתולדות ארץ ישראל תשמ"ו  לימודי ארץ ישראל – השתלמות מורים בשנת שבתון – תשמ"ז  מכתביו של ד"ר עמיהוד ישראלי ועוד.
חצ-9800/3 4/1/1986 תורכיה – יוון
חצ-8744/11 4/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל
חצ-8744/14 4/1/1986 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל
א-4391/12 7/1/1986 רה"מ פרס – בריטניה המשך מתיק מס' 11 – חילופי מברקים בין משרד החוץ לנציגויות בחו"ל והתכתבות בנוגע למכירת נשק סובייטי לירדן  יורש העצר הירדני הנסיך חסן  רפעת אסד  ביקור ראש הממשלה במרוקו  ביקור נשיא מצרים מובארכ בבריטניה  בריטניה – סכסוך ישראל – ערב  סקירת תקשורת בריטית ועוד.
חצ-9471/15 8/4/1986 הודו תיק כללי התכתבויות בדבר ביקורי משלחות  אנשי ממשל  אנשי אקדמיה  חברי פרלמנט  עיתונאים ואחרים מהודו.
ג-10795/1 10/1/1986 העתקי נאומים  מזכרים ומכתבים שנאמרו ונכתבו באנגלית ברכת ראש הממשלה לרגל השנה החדשה  טיוטת נאום ראש הממשלה בטקס פתיחת יום השואה והגבורה  התכתבות בין לשכת ראש ההמשלה למגבית המאוחדת לישראל בקנדה  סיכום פגישה בין ראש הממשלה לנשיא הקונגרס היהודי ועוד.
גל-14808/35 12/12/1986 סרטים – הפקידים עלי אדמות סרט בערבית "הפקידים עלי אדמות"  מצרים  1985 – בקשה להצגת הסרט בישראל  החלטת המועצה לביקורת סרטים להתיר את הצגת הסרט. בתיק פרוטוקול מישיבת המועצה לגבי הקרנת הסרט "בובה".
נ-573/18 1/1/1987 הנשיא חיים הרצוג – מינוי דיינים התכתבות  כתבי מינוי וקורות חיים. כרך ב'
גל-23862/3 1/1/1987 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב תיק    חשוב  ומגוון  ביחסי  ישראל – ארצות  הברית. המסמך  החשוב  ביותר  הוא  מכתבו של  הנשיא  קרטר  לאחר  ביקורו  המוצלח  בארץ בסוף  דצמבר   1987.
גל-59790/20 1/18/1987 הנושא: בניה-חיפה (בנ-5189/64) אוניברסיטת חיפה-שד' אבא חושי גוש/11882 חל/97 88-אחוזה+פרוטוקול מס' 67 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
חצ-9707/6 3/1/1987 פרשת מרדכי ואנונו פרסומים ודיווחים מהתקשורת באירופה (גרמניה  בריטניה  ספרד  הולנד) על פרשת מרדכי ואנונו  עצרות תמיכה  המלצת חברי פרלמנט הבריטי על ואנונו כמועמד לקבלת פרס נובל  קטעי עיתונים
גל-23862/4 3/1/1987 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב  י  עוסק  ביחסים  עם  ארצות  הברית  וקנדה.  כולל  בדרך  כלל  נושאים  ופגישות  חשובים  ומועילים  וגם  נושאים  בעייתיים  כמו  מינוי  של  קונסול  כללי  ערבי  באטלנטה.
גל-74685/4 3/23/1987 גבולות נוה אפרים מונוסון בדיקת גבולות שיפוט נווה אפרים מונוסון  הרחבת תחום שיפוט המועצה המקומית נווה מונוסון  תוספת שטחים לנווה מונוסון  גבולות מו"מ נווה אפרים ועוד
גל-23862/1 4/1/1987 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב
גל-23862/2 4/1/1987 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב תיק  יוצא  מן  הכלל  העוסק  בתכניות  שפיתח  מושל  וירגיניה  בלילס    לסידרה  של   פעילויות  בתחומים  שונים  בין  ישראל  למדינתו  לרבות  מדע  אומנות ועוד  הרבה  אחרים.
א-4572/3 1/1/1988 לבנון
א-4572/7 1/1/1988 אמריקה הלטינית
חצ-7039/10 2/1/1988 מנכ"ל מדיני יוסי ביילין – שוטף – חלק ו' התכתבות עם אנשי משה"ח  נציגויות  משרדי הממשלה  מדינאים זרים  מוסדות ואישים בארץ וחו"ל ( עם מסמכים נלוים )
חצ-7037/3 4/1/1988 מנכ"ל מדיני יוסי  ביילין – ארה"ב – קנדה דיווחים מנציגות  אנשי משה"ח; סקירות  סיכומי דיונים  התכתבות  קטעי-עתונות ( כולל תוצאות סקרי דעת-הקהל בארה"ב כלפי סכסוך ישראל-ערב; תכנית רה-ארגון הנציגויות בצפ"א )
חצ-8745/4 4/1/1988 דרא"פ (דרום אפריקה) – ישראל.
חצ-9538/17 4/1/1988 גרמניה המזרחית – מדיניות חוץ
חצ-9539/1 4/1/1988 גרמניה המזרחית – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9539/3 4/1/1988 גרמניה המזרחית – קשרים עם גורמים דתיים
חצ-9539/5 4/1/1988 גרמניה המזרחית – יחסים עם ארגוני חבלה
חצ-9539/8 4/1/1988 גרמניה המזרחית – קשרי תרבות
חצ-9539/9 4/1/1988 גרמניה המזרחית – יהדות
חצ-9533/14 4/1/1988 בריטניה – משרד החוץ
גל-23862/5 4/1/1988 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב
גל-23862/9 5/1/1988 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב בתיק  י  יש  ברכות  ליום  העצמאות      הארבעים  ממדינאים  כמרים  עיתונאים  ועוד.יש  גם  מכתבים  נגד  תעמולה  ערבית  ואנטי  ישראלית.
גל-530/4 5/13/1988 מהדורות חדשות – 15.5.88 – 13.5.88
גל-530/5 5/17/1988 מהדורות חדשות – 19.5.88 – 17.5.88
גל-530/6 5/21/1988 מהדורות חדשות – 24.5.88 – 21.5.88
גל-530/7 5/25/1988 מהדורות חדשות – 28.5.88 – 25.5.88
גל-530/8 5/29/1988 מהדורות חדשות – 30.5.88 – 29.5.88
גל-531/1 6/1/1988 מהדורות חדשות – 3-5.6.88 – 1.6.88 (חסרה מהודרת 2/6/1988)
גל-23862/6 6/1/1988 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב ניתן  ללמוד  גם  מתיק זה  עד  כמה  טובים  היחסים  עם  ארצות  הברית.  יש  גם  חוברת  על  הקשרים  החשובים  והטובים  עם  וירגיניה  וגם  חוברת  של  קהילת  שיקגו.    יש  גם  מכתבים  מאוד  ידידותיים  של  מדינאים  אמריקנים  כלפי  ישראל.
גל-51400/143 6/5/1988 [שאילתות] ח"כ יעקב יוסף שאילתא מאת חבר הכנסת יעקב יוסף; עצם השאילתא – על מבנה בשכונת רמות בירושלים  המיועד בתכניות בניין ערים לשימוש מסחרי (בנק וחנויות). המבנה נרכש על-די קבוצת תושבים אשר עשו שימוש במבנה לטובת מטרות תפילה  דבר אשר גרם להפרעה לסדר הציבורי; בקשת עירית ירושלים להוציא צו איטום המבנה בשכונה.
גל-531/3 6/10/1988 מהדורות חדשות – 13.6.89 – 10.6.89
גל-531/4 6/14/1988 מהדורות חדשות – 17.6.89 – 14.6.89
גל-531/5 6/18/1988 מהדורות חדשות – 21.6.89 – 18.6.89
גל-531/6 6/22/1988 מהדורות חדשות – 25.6.89 – 22.6.89
גל-531/7 6/26/1988 מהדורות חדשות – 29.6.88 – 26.6.88
גל-531/8 6/29/1988 מהדורות חדשות – 30.6.88 – 29.6.88
גל-51400/142 7/3/1988 [שאילתות] ח"כ יעקב יוסף שאילתא מאת חבר הכנסת יעקב יוסף אל שר הפנים בנושא מתן פטור מתשלום עבור מיסים עירוניים עבור סניפי מפלגות פוליטיות בקרית ים.
גל-532/2 7/3/1988 מהדורות חדשות – 4.7.88 – 3.7.88
גל-532/3 7/5/1988 מהדורות חדשות – 6.7.88 – 5.7.88
גל-532/4 7/7/1988 מהדורות חדשות – 8.7.88 – 7.7.88
גל-532/5 7/9/1988 מהדורות חדשות – 10.7.88 – 9.7.88
גל-532/6 7/11/1988 מהדורות חדשות – 12.7.88 – 11.7.88
גל-532/7 7/13/1988 מהדורות חדשות – 14.7.88 – 13.7.88
גל-532/8 7/14/1988 מהדורות חדשות – 17.7.88 – 15.7.88
גל-532/9 7/17/1988 מהדורות חדשות – 19.7.88 – 18.7.88
גל-532/10 7/19/1988 מהדורות חדשות – 21.7.88 – 20.7.88
גל-532/11 7/21/1988 מהדורות חדשות – 23.7.88 – 22.7.88
גל-532/12 7/23/1988 מהדורות חדשות – 25.7.88 – 24.7.88
גל-532/13 7/25/1988 מהדורות חדשות – 27.7.88 – 26.7.88
גל-532/14 7/27/1988 מהדורות חדשות – 29.7.88 – 28.7.88
גל-532/15 7/29/1988 מהדורות חדשות – 31.7.88 – 30.7.88
גל-533/1 8/1/1988 מהדורות חדשות – 2.8.88 – 1.8.88
חצ-9535/3 8/1/1988 בריטניה – סקירות והערכות מצב
גל-533/2 8/3/1988 מהדורות חדשות – 4.8.88 – 3.8.88
גל-533/3 8/5/1988 מהדורות חדשות – 6.8.88 – 5.8.88
גל-533/4 8/7/1988 מהדורות חדשות – 8.8.88 – 7.8.88
א-4432/12 11/1/1988 ביקור שר החוץ האיטלקי ג'וליו אנדראוטי נובמבר 1988
גל-23862/7 12/1/1988 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב תיק  זה  כולל  ברובו  ד יונים  של  מדינאים  אמריקניים  בנושאי  מדיניות  חוץ  רבות  היחסים  המיוחדים  עם  ישראל.
א-4608/7 1/1/1989 היועץ המדיני לראש הממשלה – ארה"ב התיק  עוסק  ביו  השאר  בביקור  של  סגן שר החוץ  בנימין  נתניהו  בארצות  הברית  ובריטניה.  .הוא  גם  עוסק  בהערכות   לקראת    נשיאות  בוש  האב.
א-4574/1 1/1/1989 מזרח אירופה
גל-23862/8 1/1/1989 ראש-הממשלה יצחק שמיר – יחסי ישראל-ארה"ב
גל-43322/5 7/20/1989 לשכת השר (עוזר השר גנות) – גן דרום  גנתון  גבעת יערים  גבעת חן  גאולי תימן  גן חיים  כפר זיתים הרחבת מושבים; בנייה במושבים; תוכניות מתאר; מגרשים לבנייה איוש נחלות משק של בן ממשיך
א-5118/4 8/2/1989 . מזכירות הממשלה. הצעות חוק  פרוטוקולים  הסכמים בינלאומיים  הסבר להצעות חוק כגון: הסכם בדבר הובלה אווירית בין ישראל לבין ספרד  פרוטוקול ועדת השרים לענייני כלכלה  החלטות ועדת שרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים  החלטת ועדת שרים לעניין מכירת חברות ממשלתיות  הצעת חוק יסוד : זכויות היסוד של האדם  פרוטוקולים של ועדת שרים לענייני חקיקה  נושאים לסדר היום של ועדת הכלכלה  הצעת חוק הקצבאות  הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות  אישור נסיעות שרים לחו"ל  תקציב רשות שמורות הטבע ועוד
גל-57548/13 8/9/1989 דרום אפריקה – סנקציות מסחר; שטרי מטען איסורים ומניעות למתן הלוואות יבוא ויצוא סוגי טובין
חצ-9457/12 9/22/1989 ברזיל Fario Ronaldo (פאריו) בתיק התכתבות בנושא ההכנות לקראת ביקור בישראל של מזכיר מדינת ריו לענייני חקלאות  וסיכום פגישת שגריר ישראל עם וולינגטון מוריירה פרנקו מושל מדינת ריו דה-ז'נרו.
ג-7969/20 10/1/1989 מוזיאון המסים התכתבויות בנוגע למוסיאון למסים בישראל – מינהל הכנסות המדינה והעמותה לפיתוח תודעת מסים בישראל: הפקדת חומר ארכיוני ובולים מוחרמים של המוזיאון בארכיון המדינה  תכניות ועלונים של המוזיאון.
גל-57506/8 11/20/1989 דרום אפריקה – מוסדות בתיק התכתבות בנושא הסחר שבין ישראל לדרום אפריקה: מכסים והיטלים על יבוא  הסכם השקעות בין ישראל לדרום אפריקה  סיכום דיונים של ישיבת הוועדה הממשלתית המעורבת לנושאי כלכלה ישראל – דרום אפריקה  העברת כספים ותרומות מדרום אפריקה באמצעות הפדרציה הציונית ועוד.
פ-3095/13 1/1/1990 אדריכלות ואמנות בירושלים. פרסומי מחלקת חינוך והדרכה של יד בן צבי לגבי סיורים בירושלים  רשימות קורסים  ימי עיון והרצאות להכרת ירושלים ותולדות ארץ ישראל.
גל-19463/2 1/7/1990 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – סובסידיות (בתחבורה הציבורית). (14.8.1990-7.1.1990) התכתבות פנימית במשרד התחבורה בין המנכ"ל יעקב אבן  האגף לפיקוח כלכלי פיננסי בחבורה הציבורית ואגף תכנון כלכלכה בנוגע לנתינת סובסידיות לחברות תחבורה ציבורית (חברות "אגד" ו"דן")  לחברות תעופה (חברת "ארקיע" ואחרות)  למחירי טיסות לתושבי ישובי ספר ולחברות תיירות.
פ-5516/9 2/2/1990 Multi-Lateral Talks on the Environment  Refugees and Economic Cooperation – שיתוף פעולה רב צדדי בנושאי סביבה  פליטים וכלכלה  סקר תנאי המחיה בעזה  הגדה המערבית וירושלים הערבית – שאלון לראש הבית שנערך ע"י מכון המחקר הנורבגי FAFO (קיץ 1992) ומבוא למחקר מאת טריה לארסן  מדינויות סביבתיות 2000: נראות ומציאות/ווילי קמפל (Willy Kempel)  גליונות "Environment and "Development – German Views  קבוצת עבודה לאיכות הסביבה – האג – 27-26 אוקטובר 1992 – סיכום  שיתוף פעולה כלכלי אזורי – מצאי קבוצת העבודה  השיחות הרב צדדיות בנושאי הסביבה והפליטים בעקבות ועידת מדריד  שיתוף פעולה כלכלי  דברי הנציג הישראלי והנציג הפלסטיני בשיחות בפאריס באוקטובר 1992 ועוד.
גל-74522/4 3/1/1990 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים ועדה לחקר גבולות ירושלים בראשות חיים קוברסקי פרוטוקול ישיבות; פיתוח סביבתי
גל-74522/8 3/8/1990 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים בתיק – פרוטוקול דיונים מוועדת החקירה לגבולות ירושלים; תכניות מתאר; נתונים דמוגרפים; צפיפות מגורים בעיר; שטחים באיזור מבשרת ציון לטובת בניית יחידות דיור; ייעור בירושלים במטרה לשמירת הקרקע; דיונים בנוגע לפיתוחה של ירושלים; הרחבת שטח שיפוטה של ירושלים – דיונים; יוזמת תכנית מטרופוליטנית לעיר ירושלים; עדויות תושבים הגרים במבשרת ציון והסביבה ביחס להרחבת שטח השיפוט של ירושלים וסוגיית סיפוחה של מבשרת ציון לירושלים;    חלק 8
גל-74522/5 3/8/1990 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים ועדת חקירה לגבולות ירושלים (תחום שיפוט ירושלים) – תכניות מתאר  על האוכלוסייה בעיר  צפיפות הדיור בעיר  בעיית הדמוגרפיה ואיזונה בעיר; נטיעת עצים בעיר ועוד; האוכלוסייה היהודית והערבית בירושלים; רעיון לתכנית מטרופליטנית בעיר; דיון בנוגע להרחבת תחום שיפוטה של ירושלים; עדויות תושבי מבשרת ציון ומעוז ציון בנוגע לסיפוחה של מבשרת ציון לירושלים במסגרת הרחבת תחום שיפוטה של ירושלים; פיתוח סביבתי – ושמירת איכות הסביבה בירושלים.
גל-74578/20 3/14/1990 ועדת חקירה ירושלים הרחבת תחום שיפוט ירושלים – היבטים תכנוניים ופיזיים הרחבת גבולות; בחינת צירוף מבשרת ציון לתחומי מרחב ירושלים. ישיבות ועדה
פ-3089/21 6/1/1990 פרקים בתולדות א"י בנתניה. לוח זמנית ותכנית סיורים במסגרת הסדרה  פרקים בתולדות ארץ ישראל שמתקיימת בנתניה
גל-15157/4 7/3/1990 לשכת המנכ"ל בקיש – האגף לעדות דתיות – עניינים נוצריים סיכום פגישה עם הפטריארך היווני-אורתודוכסי דיאודורוס ה-1  תרשים המבנה הארגוני של האגף לעדות דתיות  מבחר נושאים אקטואליים שבטיפול האגף לעדות דתיות  אחריות הטיפול הממשלתי על הר הבית  סיכום פגישות בנושאים נוצריים עם אורי מור ושמואל המבורגר.
גל-74522/6 10/14/1990 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים הוועדה לחקירת גבולות ירשולים בראשות חיים קוברסקי פרוטוקול ישיבות – תכנון נופי ושמירה על איכות הסביבה; הוספת שטחים  מערכת כבישים בירושלים – מסקנות
ג-10397/7 10/22/1990 לשכת השר דוד מגן – עניני מיעוטים מאמרים  מינויים ללשכת עוזר ראש הממשלה לענייני ערבים- אליעזר צפריר ואלכנסדר בליי תכניות פרויקטים  מעצר סרי נוסייבה  פגישות השר עם נציגי המגזר הערבי  חלוקת מגרשים ומכרזים  הווקף- עזרה כספית.
גל-74522/9 11/7/1990 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים פרוטוקול הוועדה לחקירת גבולות ירושלים – דיונים בנוגע להרחבת שטח שיפוטה של ירושלים – נימוקים  וסוגיית תוספת יחידות דיור לטובת מגורים – בתוך כך – עדות של תושב גבעת יערים; מחסור בשטחי תעשייה; בעיות נוספות בירושלים – נושא התחבורה בעיר; דיונים על שמירת איכות הסביבה בעיר; הבעיה הדמוגרפית בירושלים; התייחסותו של דב קהת  מנכ"ל משרד הפנים לסוגיית איחוד רשויות מקומיות; אובדן פעילות חקלאית בעיר כהשפעה על יציבות חברתית – דיונים; האוכלוסייה הערבית והמצב הפוליטי בעיר; סוגיית תכנית המיתאר של ירושלים;   חלק 9.
גל-19496/13 11/16/1990 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. בתיק – הצעות חוק שונות והחלטות ועדת השרים לענייני חקיקה ביחס להצעות אלו; בקשת הממשלה להחלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הובלת סחורות בים – התשמ"ח – 1987 – סיכום דיון והתכתבויות; אישור הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה ראשונה והעברתה לוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישית; פקודת הובלת סחורות בים – חומר רקע; נושאים לדיון שהועלו על-ידי חבר הכנסת אוריאל לין ביחס להצעת החוק והמלצות לשר התחבורה; הצעת חוק השיפוט הצבאי (הקמת מינהל בטיחות) – התשנ"א – 1991 מאת חבר הכנסת אברהם פורז התכתבויות והחלטת ועדת השרים לחקיקה; פרוטוקול ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק בנוגע להצעות חוק שהוגשו והתכתבויות סביבם;
גל-61001/3 11/27/1990 פתיחת מוסד למפגרים במושב אחיעזר פתיחת מוסד למפגרים במושב אחיעזר. מעון בת התקווה- רוגלית. נופש פעיל לאוכלוסייה עם נכות.
חצ-7349/4 12/1/1990 לשכת השר דוד לוי – ארצות הברית דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשרד החוץ לחו"ל  סיכומי שיחות  נאומים  חילופי מכתבים עם ג' בייקר וכו'. כולל רישום שיחת שר החוץ עם ג' בייקר ב- 26/09/1990. (כרך ג')
גל-58654/7 12/18/1990 תיק זמני חולון  גוש: 6750  6748 בתיק התכתבות ושרטוטים של תוכניות בניין ערים (תב"ע) – גושים 6750 ו 6748 בחולון.
ג-9974/12 1/1/1991 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – פרסום בשם תעמולה אנטי יהודית 1991 פרוייקט משותף של הפורום המעקב לנושא האנטישמיות – מזכירות הממשלה ירושלים ולחקר האנטישמיות בימינו – אוניברסיטת תל-אביב
א-4570/19 1/1/1991 ביקור ראש ממשלת סואזילנד
א-4572/2 1/1/1991 מצרים
גל-19497/2 1/23/1991 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. בתיק הצעות חוק שעלו בנושאי: שדה דב  הסעת ילדים נכים ורשיונות למונית לעולי אתיופיה.
חצ-7348/5 3/1/1991 לשכת השר דוד לוי – תיק פגישות עם מדינאים ודיפלומטים זרים  דיווחים  סיכומים  רישומים של  מסמכי הכוונות והסכמות עם ארה"ב (כולל סיכומי שיחה עם שר החוץ של ברית המועצות אלכסנדר בסמרטניך 10/05/1991) כרך ב'
גל-19496/14 3/21/1991 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. הצגת הצורך בחוק תעסוקת ימאים על-ידי שר התחבורה משה קצב; הצעת חוק ממשלתית לעידוד הרחבת התעסוקה של ימאים ישראלים  התשנ"א – 1991 – דברי הסבר  עיקרי החוק ומטרותיו – התכתבויות; מסע הסברה בין חברי הממשלה וחברי הכנסת בעקבות הצעת החוק; טבלת השתכרות ועלות איוש תקן לחודש – נתונים; החלטות ועדת השרים לענייני חקירה בנוגע להצעות חוק שהוגשו לפתחה; הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה – התכתבות; הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – הקמת ועדה למתן היתר עבודה בשעות המנוחה השבועיות) – התשנ"א – 1991 – התכתבויות בעניין.
גל-74522/11 3/25/1991 ועדת חקירה קוברסקי ירושלים עדת חקירה לגבולות ירושלים פרוטוקול ישיבות
גל-44527/5 4/30/1991 לשכת השר והמנכ"ל – עליה מאתיופיה עליה מאתיופיה. קליטת עולי מבצע שלמה. פתרונות דיור לעולי אתיופיה.
גל-19496/15 5/6/1991 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. הצעות חוק –  חוק להחשת ביצוע פרויקט איילון  חוק לתיקון פקודת התעבורה  הצעת חוק הביטוח הלאומי לרכישת רכב מיוחד  ביטול היטל על נסיעה לחו"ל   הצעת חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ ועוד
ג-11471/20 6/17/1991 קרנות מכתבו של דייוויד ארנוב (David Arnow) מהקרן החדשה לישראל ותזכירים ועלונים של העמותה "יוזמות אברהם" (THE ABRAHAM FUND).
גל-19495/11 6/19/1991 לשכת השר משה קצב – שאילתות. שאילתות לשר התחבורה משה קצב בענייני משרדו – תאונות דרכים  תחבורה ציבורית  מבחני נהיגה  פיתוח רשת התחבורה בחיפה  תמרורי הדרכה בשפה הערבית ועוד.
רש-1695/19 7/5/1991 מפות פרוייקטים – בית גבריאל בכנרת: עבודות פיתוח חוף וטיילת הכנרת  פיקטוגרמות  סמלים  שילוט תיירות. בתיק – תשריטי מפות – עבודות פיתוח – חוף וטיילת הכנרת – בבית גבריאל מאת האדריכל יאיר אשל; אומדן תקציב לעבודות חוף  טיילת לאורך האגם פיתוח כללי במקום – פירוט התקשרויות;  חוברת תכניות 2
גל-19462/4 8/1/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – תחבורה ציבורית תיקי התכתבות הנוגעים לחברות התחבורה הציבורית  בעיות יחודיות  בטיחות  בטחון  הצטיידות  תעריפים  מונופול ועוד. (2.10.1991-11.8.1991)
חצ-9458/13 8/26/1991 ברית-המועצות Hilchevsky Michailovich (הילחבסקי) בתיק התכתבות בדבר ביקור בישראל של יורי חילצ'בסקי סגן שר התרבות הסובייטי: ההכנות לביקור  תכנית הביקור  קורות חיים ועוד.
גל-19445/9 10/1/1991 לשכת המנכ"ל יעקב (ג'קי) אבן – העתקי מכתבים יוצאים. (16.10.1991-1.10.1991) העתקי מכתבים יוצאים מלשכת מנכ"ל משרד התחבורה בנושאים שונים בתחומי האחריות של המשרד: תחבורה ציבורית  לימודי נהיגה  רישוי נהיגה  נמלים ועוד.
גל-19497/3 10/10/1991 לשכת השר משה קצב – הצעות חוק. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה  דיון נושא "חניה אחידה בערים"  דיון בנושא "הסעת תלמידים" ועוד
גל-57539/7 12/1/1991 השקעות דרום אפריקה בתיק בקשות להקצאת מכסת השקעה מדרום אפריקה לפרויקטי בנייה של דירות למגורים בישראל: מליבו ישראל – פרויקט "מגדלי וינגייט בנתניה  "מליבו גת" בקרית גת  אופקים השקעות בע"מ – "צמרת הרים" ביוקנ