יולי 2019

.1 | 1822 תיקים - 10 יולי 2019

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
א-3096/86 10/01/1942 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – "פקודת יום" של "מועצת הזקנים" בטרזניישטט  מ- 10 בינואר 1942 (על ביצוע תליות ועוד) (1203-06 I-XIX-1-2  כרך ב'  עמ' 650)
א-3099/6 12/12/1942 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של קילינגר אל משרד החוץ במברק יש דיווח שהמרשל אנטונסקו ציוו ש- 75 000 – 80 000 יהודים יורשו להגר לארץ-ישראל בתנאי שרומניה תקבל 200 000 ליי בעבור כל יהודי. קילינגר ממליץ להביע התנגדות. 12 בדצמבר 1942 (06-401  קופסה 358A – 16087-2  NG2200  כרך ב'  עמ' 725)
א-3102/21 27/05/1944 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – תזכיר של וגנר אל פון טאדן בתזכיר מודיע וגנר על-פי הוראת ריבנטרופ  שלא תינקט שום פעולה בענין ההצעה להגירת 5 000 ילדים יהודים  עד להודעה חדשה. זלצבורג  27 במאי 1944 (1390-06  TK322  K207839  כרך ב'  עמ' 950)
א-3107/12 15/02/1941 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מברק של אייכמן המברק מיועד אל קצינים של משטרת הביטחון ושירות הביטחון בשטחים הכבושים בפולין ואל מרכז ההגירה בווינה ובו חוזר אייכמן על דרישתו של מושל פולין להודיע מראש על לוח הזמנים של הגירושים. 15 בפברואר 1941 (1462-06  PIV80  כרך ב'  עמ' 1153)
א-3107/13 07/07/1943 משפט אייכמן (תיק פלילי 40/61) – מכתב של פון טאדן אל גינתר המכתב הוא בדבר הצעה של יהודים בעלי אזרחות זרה לשלם בדולרים בעבור העברתם ממחנה ריכוז למחנה מעצר לבעלי אזרחות זרה. ברלין  7 ביולי 1943 (1110-06  TK321  K206874  כרך ב'  עמ' 1153)
א-4149/68 01/01/1981 בית הערבה
א-7074/8 01/07/1970 ארה"ב דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה  עלוני-מידע (כולל טיוטת שדר רה"מ ג. מאיר לנשיא ריצרד ניקסון מ- 21.8.71   חלק ב'
א-7419/5 01/12/1973 לשכת השר ישראל גלילי – מצרים – הפסקת אש  11.197 מברקים  התכתבות  ניירות עמדה  אגרות בענין הסכם הפרדת הכוחות  הדיון על הפרדת כוחות (משלחת העבודה הצבאית).
א-7533/3 05/02/1961 בחירות לרבנות הראשית – ועדת ערר – תיקי רבנים של ועדת הערר – הרב מ.י. הלוי אושפיזאי. דיון בערר של הרב אושפיזאי בנושא הכללת שמו ברשימת הרבנים המקומיים של הערים הגדולות חברים באסיפה הבוחרת של הרבנות הראשית.
א-7618/12 01/01/1966 לשכת השר – הממשלה – הסכמים קואליציוניים. חלק א'
א-7921/9 07/07/1963 שרינו הועדה המדינית פרוטוקולי של ישיבות ועדת "שרינו" של מפלגת מפא"י  בנוגע לנושאים: היחס לדרום אפריקה  מכתב תשובה לנשיא ארצות הברית  דו"ח ועדת הורוביץ  הממשל הצבאי  הפגנות השבת בירושלים  קיצור תקופת השירות הצבאי ועוד (המשך בתיק 10).
ג-10407/6 01/10/1969 שיגור טילים ע"י חובבים התכתבות בין גורמים שונים במשרד המשפטים המשטרה ועוד בנוגע להגדרת האפשרויות והמגבלות החוקיות ביחס לשיגור טילים (רקטות) ע"י חובבים (אנשים פרטיים) במסגרת מחקרים הנדסיים.
ג-10630/12 04/08/1986 לשכת הנציב מאיר גבאי – מחקרים וסקרים  ביקורת מעבר לזמן עבודה גמיש (חוברת)
ג-10703/10 01/08/2000 לשכת השר לעניני חברה ותפוצות מיכאל מלכיאור – מועצת יחד הצעה להחלטה (בעברית ובאנגלית) לכונן את "בית מועצת יחד – אסיפה מייעצת לשראל" לעיסוק בשאלת השסעים והפילוגים בחברה הישראלית .
ג-10791/10 01/01/1994 בג"צ 1994/4434 מסמכי עתירת הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית כנגד מדינת ישראל בנוגע לנכסים באזור יפו
ג-10901/6 01/07/1977 פרסומי משרד החוץ ומשרדי ממשלה פרסומים שונים כגון: חוברת בנושא היחסים בין ישראל לבין הקהילות הארופיות  הכוח הכלכלי הערבי  חומר רקע על הליכוד והחלטות אירופיות 242 (המשך בתיק מס' 7)
ג-10901/9 01/09/1977 ליגה נגד השמצה פרסומים
ג-11171/4 01/01/1997 יש"ע ( יהודה  שומרון/עזה ) 2 – 98-99 – חלוקה לנושאים – חלק א' חינוך  מענות יום ( מחיצות ) – פניות מועצות אזוריות  מרכז המועצות האזוריות בישראל ומועצת הישובים היהודיים ביש"ע לאגף ולמשרדי ממשלה שונים  התכתבות בינמשרדית  היערכות מערכת החינוך ביש"ע – פעימה שניה – עקרונות גיבוש באמצעות מינהל הפיתוח 22.11.98  סיכומי ישיבות בדבר הסעות תלמידים באוטובוסים  השלמת גני ילדים  כיתות לימוד ומעונות-יום; נתונים בנושא  טפסים שונים
ג-11172/1 01/12/1996 ירושלים ( העיר העתיקה ) 98-99 – חלק א' כללי  העיר העתיקה – עטרת כהנים ( מחיצות ) – פניות עירית ירושלים  חברי-כנסת  החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה  ישיבת "עטרת כהנים" וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף  למשרדי הממשלה אחרים  תשובות האגף  התכתבות פנימית ובינמשרדית  ריכוז הצעות החלטה לממשלה שיוצגו בועדת משה ליאון  המלצות הועדה לחיזוק ירושלים וועדה לבחינת מערכת החינוך במזרח ירושלים  סיכומי דיונים וישיבות; תזכירים וסקירות  נתונים ועוד ( כולל תרשומת מישיבה של פורום ירושלים 22.7.98 )
ג-11173/4 01/01/1997 התיישבות – חלק ב' פניות ובקשות ישובים  מועצות מקומיות וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה ולמשרדי הממשלה השונים  תשובות האגף  החלטות הממשלה וועדות השרים  סיכומי דיונים ופגישות  נושאים לדיונים  תוכניות; תזכירים  נתונים  פרסומים ועוד ( כולל עקרונות תוכנית לטיפול בביוב בעיירות הבדואים בנגב עם נספחים 28.7.94 )
ג-11176/6 01/03/1997 פניות 1 – חלק א' כללי  מרכז קליטה גילה ( מחיצות ) – פניות ובקשות אישים  מוסדות וארגונים למשרד ראש-הממשלה ולאגף  תשובות האגף  התכתבות פנימית ובינמשרדית עם משרדי הממשלה ומוסדות שונים  תכניות ופרוייקטים  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות ופגישות; תזכירים  פרסומים  חוזרים ( כולל מסמך הערכת שווי של מגרש מרכז הקליטה בגילה מאת השמאי יורם ברק 30.3.98 )
ג-11193/8 01/06/1996 המרכז להתנדבות המרכז להתנדבות בישראל – פניות למשרד ראש-הממשלה ולאגף  פרוטוקול מישיבת הנהלת המרכז בהשתתפות ראש האגף  תקציב לשנת 1997 והצעת מסגרת לתקציב 1998  סקירות לקראת יובל 25 שנה להקמתו  איגרת ראש-הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב ביל קלינטון לקראת "ועדת פסגה" של נשיאי ארה"ב לשעבר לכבוד תנועת ההתנדבות 1.5.97  נייר-רקע ( כולל החלטת ועדת השרים בנושא הארגון הממלכתי לקידום פעולות ההתנדבות בנושאי חברה ורווחה 3.2.81 )
ג-11206/8 01/07/1992 מעקב אחר החלטות הממשלה נוסחי החלטות הממשלה 19.7.92 – 28.10.93  מעקבים תקופתיים אחר ביצוע החלטות הממשלה 7.92 – 7.93  7.93 – 10.93
ג-11226/2 01/11/1996 ביקורים וסיורים של ראש-הממשלות ב. נתניהו – חלק א' חומר רקע  נתונים  נקודות לדיון  תכניות ולוחות-זמנים  דיאגרמות וגרפים ועוד  סיכום ראש-הממשלה בפגישה עם ראשי הרשויות 24.9.97 ( כולל שאלות תלמידי כיתות י"ב בתוך ביקור ראש-הממשלה בבאר-שבע וגוש עציון )
ג-12407/9 15/06/1995 סוכן – בית-חפר תיק של משרד ראש הממשלה – בתיק – דיונים בועדת השמות לקביעת שם קבוע ליישוב ששמו הזמני הוא: סוכו – "יד חנה א'"  חומר רקע לדיון נשלח ע"י חנה ביתן לחברי ועדת השמות; דעות לכאן ולכאן. עוד בתיק – דו"ח מישיבת ועדת המשנה לשמות יישובים מה-8 ביוני 1995. על סדר היום בין השאר: שמות ליישובים חדשים; ערעור על החלטות הוועדה; בקשה להסבת שם קיים; בקשה להעתקת שם; שמות למוקדי תעסוקה שמחוץ לתחום יישוב ועוד..
ג-12613/17 01/06/1999 ארכיון מפלגת העבודה – בית ברל
ג-12614/27 22/09/2003 חיים כהן (שופט  יועץ משפטי לממשלה ושר) בתיק התכתבות של ארכיון המדינה בעניין חומריו של השופט חיים כהן.
ג-12787/8 01/10/1996 חקיקה – חוק להפעלת מערך הבריאות בחרום
ג-13143/5 01/04/1989 המגזר הבדואי – פניות ציבור פניות ציבור והתכתבות של לשכת מחוז דרום בנושא מינוי מפקחים על בתי-ספר (המשך בתיק 6).
ג-13144/2 01/03/1992 תחום מיעוטים (המשך מתיק 1 ובתיק 3) התכתבות של לשכת מחוז דרום בנוגע למיעוטים  בנושאים כגון: ביקורי השר לענייני ערבים בישובי מיעוטים  תכנית "ישראל 2000"  קרקעות ועוד.
ג-140/51 01/08/1948 בתי מלאכה ותעשיה – מלאכה ותעשיה "נתניה אסתר ברקוביץ תעשית גלידה" התכתבות בענין קבלת אישור תברואתי להקמת המפעל. בתיק גם התכתבות בענין מינוי רופא למחלקת הבריאות בנתניה וכן מכתב בענין התוכניות לקבוצת קרית ענבים (4/53).
ג-14668/17 01/09/2004 פיקוח על ארכיונים ציבוריים – ארכיון מפלגת העבודה- בית ברל
ג-15040/34 01/08/2002 חוק החולה הנוטה למות
ג-151/5 01/12/1949 סניטציה  ביוב ואספקת מים – היגינה ותברואה בבתי-ספר ובגני-ילדים התכתבות  חוזרים ודוחות בענין פיקוח תברואתי על המוסדות. קביעת תקנות היגינה  תיקון מפגעים תבראותיים ועוד.
ג-182/4 07/01/1949 טיפול באם ובילד – נשי חיילים בהריון התכתבות בענין מתן סיוע לנשי חיילים בהריון.
ג-1846/11 20/12/1950 אגף הבניה – יועץ משפטי התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנהל אגף הבניה במשרד המסחר והתעשייה  אלכסנדר נוי  לד"ר א. לבנטל  היועץ המשפטי של המשרד  בנוגע לפעילות האגף: תיקון צו פיקוח על המלאי  הקפאת חומרי בניין שיובאו שלא כחוק  הבאת חומרי בניין ע"י עולים חדשים  רשימת חומרי בניין שבפיקוח  תקון בצו הגנה (הגבלת השמוש בחומרי בניין)  תשי"ב-1952  תדריך בנדון "השינויים העיקיים שחלו בחוקי הפיקוח" (ינואר 1953)  "ידיעות משפטיות" מס' 1  2 ו-5 ועוד.
ג-190/3 07/11/1950 יוניצף הקצבת ציוד ואספקה רפואית רשימות מקומות החלוקה  חוזרים  דו"חות שוברי משלוח והתכתבות בענין אספקת מצרכי מזון  שמן דגים  תרופות  אבקת די.די.טי. ועוד. כרך מס' 2
ג-1901/1 29/11/1950 מעברות – פרדס-חנה מחנות העולים- מעברות בפרדס חנה
ג-1901/8 19/12/1950 מעברות – ראשון-לציון רשימת מעברות העומדות בפני חיסול  תקציב לשירותים סוציאליים
ג-1974/122 01/01/1953 דו"ח על הרשות המקומית – רמלה בתיק רשימת בעלי התפקידים בעיריית רמלה. המסמך ללא תאריך
ג-2078/28 19/10/1961 פרוטוקולים מישיבות המועצה – שפרעם עיריית שפרעם- תכתובות עם משרד הפנים בדבר קבלת פרוטוקולים מישיבות המועצה
ג-2094/56 06/11/1959 אור יהודה בתיק התכתבות בעניין חוק עזר עירוני בנושא הריסת מבנים מסוכנים ופגעי תברואה.
ג-2168/41 13/11/1949 הנהלה – גן החיות בתל-אביב התכתבות בין הנהלת הגן למשרד הבריאות
ג-2227/18 18/06/1956 היועץ המשפטי – הוראות משרד הפנים גליונות הוראות וידיעות משרד הפנים מס' 1 – 20  מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון.
ג-2228/1 30/01/1951 היועץ המשפטי – פסקי דין התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לפסקי דין שהתקבלו בבתי המשפט השונים: רכישת גיליונות "פסקים"  תיק המרצה 6111/50 בבית המשפט המחוזי בחיפה – יחיאל הספל נגד ועדת הבחירות למועצה המקומית בכפר אתא  בג"צ 4/61- משה שוואלב נגד פנחס רשיש ואחרים בנווגע לראשות עיריית פתח תקווה  ערעור פלילי 10/50 בבית המשפט המחוזי בירושלים – ישראל זילבר נגד היועץ המשפטי לממשלה  בג"צ 12/51- יעקב מזרחי נגד ראש עיריית ירושלים בנוגע להשתתפותו בישיבות מועצת העירייה  בג"צ 155/51 מוסטפה טפיק כלידי נגד שר הפנים ואח'  תיק פלילי 443/52 בבית משפט השלום תל אביב  בג"צ 59/52 – מרדכי רפפורט נגד עובד בן עמי ואח'  בג"צ 160/51- עטא חסן עבד אלרחמן פרחאת נגד הממונה על איזור נהריה  בג"צ 38/49  בג"צ 21/51- בירנבאום ואח' נגד עיריית תל אביב  תיק המרצה 299/52 בבית המשפט המחוזי בחיפה – עבד בן שאול הלוי נגד היועץ המשפטי לממשלה  בג"צ 258/52- יעקב מכביאן נגד שר הביטחון ואח'  בג"צ 174/52 פהד חסין בשם מחמוד אבו-דהוד נ' מפקח בית-הכלא  עכו ואח'  בג"ץ 145/51
ג-2230/14 22/08/1955 היועץ המשפטי – פקודת העיריות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוקים לתיקון פקודת העיריות: הערות והצעת תיקונים ע"י המפקח הארצי על הבחירות  מיכאל צילן  הצעות תזכיר להצעות החוק  הצמדת הבחירות לרשויות המקומיות ללבחירות לכנסת  הכנת פנקס הבוחרים  חוק הבחירות לעיריות (הוראות שעה)  תשי"ט- 1959  תקנות בדבר הצגת הנספחים ועוד.
ג-2230/2 13/05/1951 היועץ המשפטי – חוק הכבאות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוק שירותי הכבאות  התשי"ט-1959: טיוטות הצעות תזכיר של החוק  חוות הדעת של מקסימיליאן אפולינרי הרטגלס בנושא  חוות הדעת של מרכז אגודות מכבי אש מתנדבים עבריים בישראל  חקירת שריפה 1/52 – דו"ח בענייין השריפה במחסני הסוכנות והשק"ם ביפו אור ליום 4.7.1952  זכרון דברים מהישיבה הראשונה של הועדה לחקירת בעית הכבאות במדינה ועוד.
ג-2231/10 26/08/1951 היועץ המשפטי – פקודת העיריות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוק לתיקון פקודת העיריות (ביוב  תיעול ומים)  1936: התייעצויות עם משרדי העבודה והבריאות  פרוטוקולים מישיבות הועדה המייעצת לתיקון פקודת העיריות (ביוב  תיעול ומים)  1936  דו"ח הועדה שהוגש לשר הפנים (יוני 1954)  תזכיר בעניין "היטל/אגרת ביוב"  זכרון דברים מישיבות הועדה להכנת חוק הרשויות המקומיות (ביוב)  תשכ"א-­1961 ועוד.
ג-2232/16 07/03/1952 היועץ המשפטי – פקודת התעבורה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוק לתיקון פקודת התעבורה: הצעת החוק שנשלחה ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה שנוגעים בדבר  חוות דעת היועצים המשפטיים  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה  תשי"ב-1952  אגרת רשיונות לאופניים ולתלת אופניים  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה  תשי"ד-1954  פטור רכב של רשויות מקומיות מאגרות רשיון החזקה  חוק לתקון פקודת התעבורה  תשט"ז-1956 ועוד.
ג-2233/15 01/09/1952 היועץ המשפטי – הצעת תקנות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לפעילות הועדה לתקנות למתקנים תברואתיים בישראל: סדרי יום ופרוטוקולים של ישיבות הועדה  ניסוח תקנות לשרברוב (אינסטלציה סניטרית) והצעת תקנות שרברוב ישראליות 1952-תשי"ב ועוד.
ג-2233/21 22/06/1949 היועץ המשפטי – יציאה לחו"ל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לתקנות שעת חירום (יציאה לחוץ-לארץ)  התש"ח-1948: ניסוח חוק מס נסיעות חוץ  התשי"א-1950  מסקנות הועדה הבינמשרדית לדיון על ביטול היתר היציאה  הערות יהושע נסים שי  מנכ"ל משרד העלייה  ומנכ"ל משרד הפנים  אהרן מויאל  בנוגע להחלטות הממשלה מס' 314-313 (סדרי היתרי יציאה  תקון תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ) מיום ה-9.4.1953  ניסוח חוק לתיקון תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ-לארץ)  התשי"ג-1953  מינוי וביטול מינוי של פקידים לצורך מתן היתרי יציאה מן הארץ  צו בדבר אגרות בעד היתר יציאה ופטור מתשלומן ועוד.
ג-2233/3 10/10/1952 היועץ המשפטי – חוק הכניסה לישראל – מינויים והצעות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לחוק הכניסה לישראל  תשי"ב-1952: הענקת סמכויות לקציני צבא ומשטרה לתת צווי גירוש מישראל  הודעות על מינויים וביטול מינויים של קציני בקרת גבולות כפי שפורסמו ב"ילקוט הפרסומים"  הודעות על ביטול סמכויות  התקנת תקנות בדבר הכניסה לישראל (תקון)  תשט"ז-1955  צו הכניסה לישראל (תחנות הגבול) (תיקון)  תשי"ז-1956 ועוד.
ג-2233/7 01/12/1954 היועץ המשפטי – צו המועצות המקומיות בתיק מסמך בעניין מינוי חברי מועצה למועצה אזורית קרית אונו.
ג-2234/2 24/11/1953 היועץ המשפטי – פרסומים בילקוט הפרסומים הודעות שפורסמו בילקוט הפרסומים בנושא עתונות כגון: רשיונות להחזיק בתי דפוס  הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים  או בדבר ביטול הרשיונות הללו.
ג-2234/8 09/07/1953 היועץ המשפטי – חוק הרשויות המקומיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוק הרשויות המקומיות (גימלאות):טיוטות הצעת החוק  פרוטוקולים מישיבות הועדה הבינמשרדית לחוק הגימלאות לעובדי הרושיות המקומיות  חוות הדעת של הממונה על החקיקה במשרד המשפטים  משה שלגי  נתונים על מספרי העובדים ברשויות המקומיות  חוות הדעת של עיריית חיפה ועוד.
ג-2236/31 01/01/1952 היועץ המשפטי – מראה חזיתות התיק מכיל כרטיס תנועות בלבד ללא מסמכים.
ג-2236/37 25/07/1952 היועץ המשפטי – עתונות "יעוץ ומשפטים" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לעבירות שבוצעו בניגוד לפקודת העיתונות: בג״צ 52/213 מ׳ שטיין  מו׳׳ל ״העתון הדמוקרטי׳׳ נ׳ שר הפנים ואח׳  הוצאה לאור של העיתון "לעצטע נייעס"  בג"ץ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים  הוצאת עיתונים חד פעמיים  פקודת העיתונות  הירחון "אל ראבטה"  "Labour In Israel"  "העולם הזה"  חוברות "אל נדא"  אל- איתיחאד  "אל נדיה" ועוד.
ג-2236/44 30/12/1954 היועץ המשפטי – בנין ערים  1936 התיק מכיל כתבה בעיתון בעניין בימ"ש עליון היושב כבימ"ש לענייני ערעורים פליליים.
ג-2236/53 06/10/1953 היועץ המשפטי – מסחר בנשק התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע למסחר בנשים: התכתבויות מול משרד הסעד  חובתה של ישראל לעסוק בנושא לאחר החתימה על האמנה להשבתת הסחר בבני אדם וניצול זנותם של אחרים  סיכומים וזכרון דברים מישיבות בנושא  מענה המחלה למחקר ולתכנון במשרד הסעד לשאלון של המועצה הכלכלית חברתית של האומות המאוחדות (United Nations Economic and Social Council) בנוגע להשבתת הסחר בבני אדם וניצול זנותם של אחרים (יוני 1954)  זכרון דברים מישיבות המועצה לטפול בבבעית המסחר בנפשות  תזכיר ונספח להשלמת הדו"ח לאו"מ על בעית המסחר בנפשות ונצול זנותם של אחרים- לתקופה 1950- 1952 (פברואר 1955)  ניסוח החוק לתיקון דיני העונשין (עבירות בקשר עם זנות)  עבירה של גילוי עריות  "ראשי פרקים והרהורי לבו" של היועץ המשפטי לממשלה  חיים כהן  בנוגע לחידוש פני המשפט הפלילי בשטח "העברות נגד מוסר" ועוד.
ג-2237/1 03/11/1952 היועץ המשפטי – חוות דעת ובעיות בדבר פקודת מס העיריה ומסי ממשלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) 1938: בקשות מצד גופים לפטור מתשלום ארנונה כגון: חברת שק"ם  מנזר "הגברות של נצרת" (Dames De Nazareth) בחיפה  קק"ל  משרד הביטחון ועוד  חוות דעת של היועץ המשפטי של עיריית חיפה ושל משרד הפנים  בנוגע לגבייית ארנונה משוטרים הגרים בתחנות המשטרה  חוות דעת בעניין גביית ארנונות רכוש מנכסי האפוטרופוס לנכסי נפקדים ומרשות הפתוח  פטור דיפלומטים זרים מארנונות  החוק והנוהג בישראל בדבר חסינויות וזכויות יתר דיפלומטיות וקונסולריות (אוקטובר 1956)  פס"ד של תיק אזרחי מס' 130/55 בבית המשפט המחוזי בחיפה – עיריית חיפה נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל  סקירה על הפטורים למיניהם מארנונות רכוש וארנונה כללית הקיימים כיום בין לפי החוק ובין לפי הסכם (ספטמבר 1955)  ניסוח חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)  התשי"ד-1954 ועוד.
ג-2237/11 01/11/1955 היועץ המשפטי – מועצה מוניציפלית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע למועצה לשלטון מקומי: הקמת המועצה המוניציפאלית כתבי מינוי לחברי המועצה  הודעה בדבר מינוי מועצה לשלטון מקומי  חוזה עם מרכז המועצה  ד"ר יצחק וינס  הזמנות לישיבות המועצה  פרוטוקול מישיבת המועצה בנושא דיון בהצעה לשינוי שיטת הארנונה הכללית (21.10.1958) ועוד.
ג-2237/30 03/12/1952 היועץ המשפטי – חוק עזר כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לחקיקת חוקי עזר ברשויות מקומיות: הבדלים בולטים בין סוגי חוקי עזר בדבר סלילת רחובות  חוק עזר לת אביב בדבר מודעות  העלאת האגרה להרקת שופכין  היטל לצורכי סעד  סקירה על החוקים אותם אוכפים אגפי משרד הפנים ((פברואר 1955)  סיכומי ישיבות הועדה להכנת חוקי עזר לדוגמא  צו בית המשפט העליון בעניין בג"צ 72/55 ו-117/55 זיגפריד אברהם פריידי; שמואל מנדלסון  ואח' נגד עירית תל אביב יפו  ואח' בעניין איסור מכירת בשר חזיר  פס"ד ע.פ. 179/56 צפורה אקהויז נגד עיריית חיפה בדבר חוק עזר לחיפה (סלילת רחובות) ועוד.
ג-2277/32 11/08/1950 רמלה – סעד – הענף לטפול באסיר בתיק התכתבות עם משרד הסעד לגבי אסיר העומד בפני שחרור.
ג-2315/2 11/05/1950 חיפה – תכנון השיכון וביצוע התיק מכיל התכתבויות ודוחות בנושאים: בניית שיכון עממי בחיפה  קרית חיים נווה שאנן  הכרמל הצרפתי במערב חיפה  הלוואות לעבודות ציבוריות  משכנתאות לזוגות צעירים סקירה על אזורי שיקום ומשכנות עוני בחיפה  תרשימים ועוד.
ג-2323/24 25/02/1951 עמק חפר התכתבות בנושאים: חלוקת מגרשים בשיכון העולים  דיור עבור עולים אנגלו סכסים  תוכניות טופוגרפיות של אזור עמק חפר ועוד.
ג-2326/23 01/11/1950 ירושלים – קטמון – אספקת מים התכתבות ודו"חות בנושאים: אספקת מים לשיכון העולים  הקצאת מים לבניה  תכנון עבודות המים  חשבונות ועוד.
ג-2326/5 01/10/1952 צפת – אזור פיתוח ותעשיה התכתבות ודו"חות בנושאים: בית-חרושת "שחל" לטחינה וממתקים  המלצות ועדת הכלכלה לפיתוח ושיקום צפת  הלוואות עבור מבני תעשיה  תרשימים
ג-2332/7 23/10/1952 חבצלת השרון – ציוד מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להקמת צריפים בחבצלת השרון  כגון: רשימת חומרי בנייה  תקציב הבנייה  שיכון עולים במקום ועוד.
ג-2333/16 14/10/1951 מוחרקה – דרכים  כבישים  חשמל בקשה למדידת דרכים בשכונה מוחרקה שבנגב.
ג-2333/17 16/06/1952 מוחרקה – מים לשיכון בתיק בקשה עבודות מים באימרה ובמוחרקה.
ג-2333/24 17/10/1958 מנסי מדרך עוז – – מעברה התכתבות בנוגע לחיסול מעברת מנסי – מדרך עוז.
ג-2361/1 01/01/1952 פינלנד – בתים מוכנים התכתבות עם משרד מבקר המדינה ועם מעריכים ושמאים בנושא הזמנת בתים מוכנים מפינלנד ועוד.
ג-2418/16 17/11/1958 לשכת השר – גידול אווזים וברווזים מפוטמים לשם יצוא – הדרכים לפיתוח הענף תזכיר והתכתבות בנושא זה.
ג-2439/28 01/12/1955 לשכת השר – ועדה לבירור שיטת ההנעה של מתקני השאיבה בקו ירקון – נגב התכתבות בדבר המלצות הועדה.
ג-2541/10 01/05/1986 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ביקור בגוש עציון.
ג-2541/26 01/04/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ביקור במעלה יוסף וברמת הגולן (18.4.1989)
ג-2542/1 01/05/1985 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ביקור בעמק הירדן וטיפול בחצר הכנרת.
ג-2542/19 01/09/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ביקורים במקומות שונים בארץ (כולל אוטובוס המנכ"לים).
ג-2543/1 01/08/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – פרוטוקולים מסיור אוטובוס המנכ"לים. כרך א'
ג-2543/2 01/08/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – פרוטוקולים מסיור אוטובוס המנכ"לים. כרך ב'
ג-2543/3 01/09/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – פרוטוקולים מסיור אוטובוס המנכ"לים. כרך ג'
ג-2543/4 01/01/1990 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – פרוטוקולים מסיור אוטובוס המנכ"לים. כרך ד'
ג-2543/6 01/05/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – תיק סיורים. כרך ב'
ג-2543/7 01/07/1989 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – תיק סיורים. כרך ג'
ג-2545/19 01/12/1985 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – הקראים בישראל.
ג-2547/18 01/12/1987 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – ועדת מרקוביץ בדבר בניה לא חוקית של בני מיעוטים.
ג-2547/34 01/03/1987 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – נושאים כלליים. כרך ב'
ג-2547/35 01/04/1987 לשכת ממלא מקום ראש הממשלה שמעון פרס – נושאים כלליים. כרך ג'
ג-2665/18 01/01/1956 תיקים כלליים – תשלום דמי חכירה על קרקע רשות הפיתוח רכישת קרקעות מרשות הפיתוח להקמת מוסדות ציבור
ג-2670/12 25/02/1952 תיקים כלליים – עניני קבורה באזורי הרשויות המקומיות הסדרי ענייני קבורה
ג-2710/12 19/12/1950 אגף התכנון – חבצלת-השרון בתיק התכתבויות אודות תכנון שיכון לעולים בחבצלת השרון.
ג-277/47 01/12/1948 רוסיה התכתבות בענין בית-החולים במגרש הרוסים  ובענין קבורת נזיר רוסי בבקעה.
ג-2773/4 01/01/1958 רמלה – תקציב בלתי רגיל 1958/59- עירית רמלה התכתבות על תקציב
ג-283/20 01/09/1948 משמר העם – הסברה בקשות רשיון יציאה מהעיר
ג-3029/15 01/12/1956 סטנוגרמות המוסד לתיאום.
ג-3029/16 01/02/1958 סטנוגרמות המוסד לתיאום.
ג-3029/17 01/03/1957 סטנוגרמות המוסד לתיאום.
ג-3049/14 11/08/1963 פסטיבל כנרת תוכנית פעולה והתכתבות בענין ארגון פסטיבל בטבריה ועצרת לציון יובל לעלית המושבה כנרת על הקרקע.
ג-3293/14 28/05/1950 חוזרים – 1950 תיק של משרד הפנים. בתיק – היסוד החוקי לבחירות  סימון סעיפי החוק בחוזרי המפקח על הבחירות; ועדות הבחירות  מספר תחנות הקלפי  פנקסי הבוחרים  פירסום פנקסי הבוחרים  פנקסי בוחרים מיוחדים לחיילים  פנקסי זיהוי  ועדות קלפי  הגשת רשימות המועמדים  מעטפות  הסכמי בחירות  פתקי הצבעה  קביעת תוצאות הבחירות ניהול פרוטוקולים; הבחירות לרשויות המקומיות;
ג-3576/21 01/01/1949 מחזות – ביצה שנולדה (קאמרי) מסמכי אישור המחזה עם דרישות לתיקונים והטקסט המלא של המחזה
ג-3576/25 01/01/1949 מחזות – קילומטר 56 (קאמרי) מסמכי אישור המחזה להעלאה והטקסט של המחזה
ג-3577/14 01/01/1950 מחזות – מאז גן עדן (קאמרי) החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות להתיר לתיאטרון הקאמרי להעלות את המחזה "מאז גן עדן"  למרות אי עמידה בנהלים מצד התיאטרון
ג-3577/20 01/01/1951 מחזות – מסיביר הרחוקה סירוב המועצה לביקורת סרטים ומחזות להעלות את המחזה "מסיבר הרחוקה" בשל היותו בשפה היידית. אישור המועצה להעלאת המחזה שנה לאחר מכן.
ג-3577/50 01/01/1950 מחזות – יום לאחר המלחמה אישור המועצה לביקורת סרטים ומחזות לתיאטרון המטאטא להעלות את המחזה "יום לאחר המלחמה"
ג-3580/29 01/01/1952 מחזות – הרקדנית ברטונוב דבורה אישור ההופעה
ג-387/23 12/03/1952 הזמנות מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם שרטוטים והתכתבות בענין הזמנת אישים שונים לארועי יום העצמאות ושיבוצם למקומות ישיבה על במות המצעדים.
ג-395/10 31/07/1949 ועדת הסמל והדגל של מועצת המדינה – בולי דואר התכתבות – ציורים של בולי דואר ישראל
ג-4241/16 25/05/1955 משרד ראשי – שר הבריאות ד"ר דב יוסף בתיק התכתבויות בנוגע לפעולותיו של שר הבריאות ד"ר דב יוסף
ג-4247/5 06/03/1957 משרד ראשי – טיפול במעוטים מחוז טבריה כרך ב' התכתבויות בנוגע לשירותי הבריאות והרפואה בכפרי הגליל במגזר הערבי
ג-4256/12 28/05/1953 משרד ראשי – מרכז הבריאות בטירה בבקעה אל-גרביה כרך א' התכתבויות וזכרוני דברים בנושא הקמת מרכזים רפואיים בטירה ובבאקה אל ע'רביה.
ג-4256/13 30/04/1956 משרד ראשי – מרכז הבריאות בטירה בבקעה אל-גרביה כרך ב' התכתבויות בנושא הקמת מרכזים רפואיים בטירה ובאקה אל ע'רביה  פיתוח תשתיות וכוח אדם למרכזים אלו.
ג-4258/29 19/11/1950 משרד ראשי – מוסד לחולי ריאות פרדסיה התיק כולל התכתבויות בעניין אשפוז חולים בשחפת או חולי ריאות  אחיות בבית חולים פרדסיה.
ג-4265/5 08/08/1950 משרד ראשי – במוסדות שונים שיקום פוליו (שיתוק ילדים) התכתבות בנושא התחייבויות לאשפוז ולטיפול בנפגעי מחלת הפוליו במוסדות שונים בארץ.
ג-4364/35 31/12/1961 תיקי ישובים – כרמיאל – ביוב מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח תשתיות ביוב בכרמיאל.
ג-4388/10 09/02/1958 תיקי ישובים – שפרעם – מים אספקת מים לשפרעם. שיכון החיילים   שיכון הדרוזים  אספקה ליישוב
ג-4389/10 23/10/1957 תיקי ישובים – תל השומר – חלוקת דירות דירות לרופאים-עולים בתל השומר (שיכון הרופאים).
ג-4411/13 20/06/1962 חברת מבני תעשיה תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – עבודות פיתוח בדימונה ומצפה רמון; תכנון מפעלי מתכת 'רמון'; מבני תעשייה בע"מ – תיקון החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה בדבר ייסוד חברה משותפת למשרד המסחר והתעשייה ומשרד העבודה לשם הקמת מבני תעשייה מיום 5 בפברואר 1961; בנייה במסגרת התקציב למבני תעשייה; תקציב הפיתוח לשנת 1962-1963; התכתבות בין מנהל המחלקה לשיכון עולים לבין משרד המסחר והתעשייה בנוגע להשתתפות משרדכם במבני תעשייה ופיתוח איזורי תעשייה;
ג-4423/2 04/09/1958 פרדס רוזנבלום בתיק מכתב בעניין חיסול הצריפונים במעברת פרדס רוזנבלום.
ג-4726/15 01/08/1957 התעוררות לתשובה תשי"ז ועדת התשובה וברכת הילדים תשי"ח דו"חות על פעולות במסגרת מבצע התשובה  הזמנות לישיבת ההתעוררות  הזמנות לעצרת התשובה ועוד
ג-4727/23 27/11/1949 הרב יואל יהודה גלזר שכונת התקוה תל-אביב בתיק התכתבות בעניין ברור בנוגע לשכר הרב.
ג-4735/2 01/09/1950 ההסתדרות הציונית מ-ת (המשך מתיק 1) הספרות הציונית – רשימת הספרים והעתונים החדשים של הארכיון הציוני המרכזי ושל ההסתדרות הציונית העולמית  סיכומי עליה וקליטה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ועוד (המשך בתיק 3)
ג-4764/14 01/10/1951 ירושלים ביהכ"נ (בית הכנסת) פליטי רוסיה התכתבות בנוגע לשיכון ולבית הכנסת ברוממה
ג-4769/1 01/06/1948 שר המסחר עלוני ידיעות כלכליות מחוץ לארץ  חוזרים של המזכיר הכללי של משרד המסחר והתעשיה ועלון היצוא ועוד (המשך בתיק 2)
ג-4791/16 06/03/1950 חואתי יצחק לוזון בית עולים באר יעקב התכתבות בנוגע למינוי רבנים בישובי עולי טריפולי.
ג-5134/6 01/01/1949 המשרד הראשי – בית חולים רמב"ם – תקציב כרך ג' תקציב
ג-5214/33 01/01/1948 נישואין נוסח רוסיה התכתבות בנוגע לסרט
ג-5216/69 16/01/1966 כדור הרעם פניית המפיצים יוניטד ארטיסטס אוף ישראל אינק למועצה לבקורת סרטים ומחזות בבקשה להסיר את ההגבלה ("למבוגרים מגיל 16 ומעלה") לסרט "כדור הרעם" מסדרת ג'ימס בונד  תקציר הסרט וחוות דעת המועצה.
ג-5220/23 01/01/1948 רוסיה המוזרה תקציר הסרט
ג-5230/37 17/12/1968 אהבה בגן החיות בתיק בקשה והיתר להקרנת הסרט "אהבה בגן החיות"
ג-5245/2 01/02/1970 מחזות – מלכת האמבטיה בתיק קטעי עיתונות  תכתובת וביקורת בנוגע להצגה "מלכת האמבטיה" והחלטות המועצה לביקורת סרטים ומחזות בעניינה.
ג-5441/17 01/11/1950 בניית מקלטים במשרדי הממשלה חילופי מכתבים בדבר המקלטים והתגוננות במשרדים – הכנת תכנית לבנית קירות מגן  סתימות פתחים וכו' ( כולל תלונת ועדי עובדים במשרדי הממשלה בחיפה בדבר אי-התקנת מקלטים במשרדיהם 19.11.56 )
ג-5594/3 01/01/1948 דיונים בענינים משותפים לממשלה ולסוכנות היהודית.
ג-5611/10 09/04/1956 זלמן ארן – דברי השר ונאומים באירועים שונים כגון: טכס פרסי ישראל בשנת העשור  פרס ישראל תשכ"ו – 1966  בוועידת המורים  פתיחת קונגרס התיאטרון הבינלאומי  המועצה לתרבות ולאומנות ועוד נאומים ודברים שנשא שר החינוך והתרבות  זלמן ארן  באירועים שונים כגון: על חיים הזז – דברים בטקס הענקת פרס ספרותי מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת ניו יורק – 9.8.1966)  עצרת לזכרו של משה שרת  טכס פרסי ישראל בשנת העשור  הכנר דוד אויסטרך  פרס ישראל תשכ"ו – 1966  בקונגרס לביעור הבערות בטהרן (ספטמבר 1965)  בוועידת המורים  סימפוסיון הבין-לאומי לכימיה מאקרו-מוליקולרית פתיחת קונגרס התיאטרון הבינלאומי ה-11  המועצה לתרבות ולאומנות ועוד
ג-5611/11 17/11/1957 זלמן ארן – דברי השר ונאומים באירועים שונים כגון: כנס בעניין התודעה היהודית  טכס פרס ישראל  כינוס תנועת המורים למען קרן קיימת לישראל  הענקת פרס נובל לשלום לסופר שי עגנון ועוד נאומים ודברים שנשא שר החינוך והתרבות  זלמן ארן  באירועים שונים כגון: כנס בעניין התודעה היהודית  טכס פרס ישראל (17.11.1957)  כינוס תנועת המורים למען קרן קיימת לישראל  הענקת פרס נובל לספרות לסופר ש"י עגנון  אירוע 20 שנה לתוכנית פולברייט בישראל (Fulbright Scholar Program)  פתיחת שנת הלימודים האקדמית בטכניון  תקציב משרד החינוך ועוד.
ג-5657/36 01/05/1948 רישום מקרקעין התכתבות בעניני הצעת פקודת פנקסי קרקעות (תיקון)  בדיקת משרדי הטאבו ביפו ועוד.
ג-5658/26 01/05/1948 הפקעות התכתבות בענין הפקעת ורישום חלקת אדמה (חלקה בגוש 6203 על שם א. פינגרש בצירוף מסמכים).
ג-5660/32 01/07/1950 כתבי אמנה (זכויות האדם בישראל) סקירה על זכויות האדם בישראל לשנתון הממשלה  מאמר בענין עבור שנתון האו"ם והתכתבות בנדון.
ג-5660/33 01/09/1951 דו"ח לאו"ם התכתבות בעניני דו"ח בענין מסחר בנשים וילדים  שאלון בדבר מעמדן המשפטי של נשים .
ג-5660/4 01/01/1948 חוץ – הצהרת זכויות האדם.
ג-5661/15 01/07/1950 זכויות האדם בישראל התכתבות בענין סקירה על זכויות האדם בישראל.
ג-5666/3 01/05/1950 יועצים משפטיים של משרדי הממשלה  תיאום פעולה פרוטוקול מפגישת היועצים המשפטיים עם שר המשפטים פנחס רוזן  מסקנות הדיון במשרד המשפטים  התכתבות בענין.
ג-5666/30 01/06/1950 עניני דתות ובתי-דין רבניים התכתבות בעניני תקנות הרבנות הראשית לארץ-ישראל בעניני אישות וסמכויות בתי-הדין הרבניים.
ג-5673/1 01/08/1950 מרכז לסקר התכתבות עם מרכז "הדסה" להדרכת הילד והנוער בענין הדו"ח של המרכז
ג-5673/22 01/12/1948 קרקעות – העברה לקרן הקיימת לישראל התכתבות בנדון.
ג-5675/12 01/04/1949 חוקי ירדן; שלטון בשטח כבוש נוסח החוק הירדני לגבי השטחים הכבושים.
ג-5679/11 01/05/1953 ועדת שרים לעניני חינוך ממלכתי פרוטוקולים מישיבות עם נספחים.
ג-5679/19 01/07/1954 ועדת שרים לעניני פנים פרוטוקולים מישיבות.
ג-5680/14 01/02/1950 כנסת – ועדת כלכלה פרוטוקולים מישיבות.
ג-5686/4 01/01/1962 ועדה בינמשרדית לעניני מקרקעין ואגרות העברה התכתבות בנדון.
ג-5688/19 01/06/1953 עניני העתודה האקדמאית התכתבות בנדון
ג-5689/10 01/10/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/11 01/10/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/12 01/12/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/5 01/01/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/6 01/03/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/7 01/04/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/8 01/07/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5689/9 01/07/1968 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית וצפון סיני.
ג-5690/11 01/06/1970 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה  שומרון ועזה.
ג-5690/6 01/05/1969 מנשרים  צווים והודעות של מפקדת כוחות צה"ל באזור יהודה  שומרון ועזה.
ג-5707/12 01/08/1963 ועדה לחקירת תאונת מטוס פייפר של חברת "כימ-אויר" דו"ח והתכתבות בנדון. שם הטייס: קרול לי
ג-5715/8 01/12/1952 סיכומי פגישות עובדי החקיקה עם היועץ המשפטי לממשלה.
ג-5716/27 01/03/1961 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5716/28 01/04/1962 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5716/29 01/12/1962 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5717/4 01/01/1965 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5717/5 01/08/1965 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5717/6 01/12/1965 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5717/7 01/04/1964 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
ג-5717/9 01/01/1963 סיכומי פגישות בין הסמנכ"ל לבין מנהל אגף רישום והסדר קרקעות.
ג-5722/1 01/05/1960 רושם החברות  בקשה למינוי חוקר לפי סעיף 102 של פקודת החברות  חברת "שמשון" ליסוד שכונות בע"מ (רשם החברות) התכתבות בנדון.
ג-5722/2 01/04/1962 שמשון  חברה ליסוד שכונות בע"מ חומר משפטי (תביעה והתכתבות בענין חקירות לפי סעיף 102 של פקודת החברות).
ג-5726/11 01/01/1948 בקשות לטיפול בתביעות פיצויים מגרמניה בתיק רק גליונות רישום של מקבלי המחאות עם חתימותיהם.
ג-5734/7 01/01/1957 שאלות חוקתיות התכתבות בעניני הגבלות בהעברת מכוניות  אישור בדבר גיל בגרות בישראל  מסירת מסמכים משפטיים מתורכיה בעלי אופי פיסקאלי  תרומת שכלול ועוד.
ג-5737/21 01/12/1954 חברת הדלק הישראלית התכתבות בעניני קידוחי נפט בסביבת רמת הנדיב  דו"ח על פעולות החברה.
ג-5739/13 01/02/1967 מועצה ארצית לתכנון ובניה פרוטוקול מישיבות. (המשך מתיק 12)
ג-5739/15 01/06/1968 מועצה ארצית לתכנון ולבניה פרוטוקולים מישיבות  תקנון נוהל לישיבות המועצה. (המשך בתיק 16)
ג-5739/16 01/07/1969 מועצה ארצית לתכנון ולבניה (המשך מתיק 15) תקנות התכנון והבניה תשכ"ט-1969  התכתבות בענין תכנית מתאר ארצית לדרכים.
ג-5740/5 01/03/1953 חברות בניה ושיכון דו"חות וסקירות על פעולות החברות "עמידר" ו"רסקו"  התכתבות בנדון.
ג-5748/9 01/04/1953 צנזורה ספרותית בתיק רק מכתב אחד בענין.
ג-5757/23 01/02/1951 הסכם כספי בין ישראל ובריטניה (בית-הנכות רוקפלר) בתיק התכתבות בענין בית-הנכות הממשלתי לשעבר  רוקפלר.
ג-5758/1 01/11/1949 אמנה בינלאומית לזכויות האדם התכתבות בנדון.
ג-6105/16 06/06/1969 לשכת השר והמנכ"ל – קולין את זהבי – הנדסת תחבורה ותנועה. סגירת החברה
ג-6288/7 01/01/1960 חוק להגנת רכוש נעדרים
ג-6290/1 01/01/1960 חוק סגירת עסקים (נופש קיץ) תיק חסר
ג-6290/21 01/01/1960 פקודת התעבורה
ג-6407/23 18/07/1962 בנין הכנסת התכתבות אודות הבניה; חוזרים מהנהלת משרד הפנים לממונה ומהממונה לרשויות המקומיות אודות סדרי הדלקת המשואות לקראת חנוכת בנין הכנסת
ג-6408/14 01/11/1961 בית-קברות – 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים  ש.ב. ישעיה  בנוגע להקמת בתי קברות במחוז: (המשך מתיק 1)
ג-6424/1 01/01/1968 משרדי הממשלה – בעיות מנגנון ומנהלה – משרד הדואר – כללי התכתבות בענין הנפקת בול המוקדש לחקר הזיקנה (גרונטולוגיה)  תקציב פיתוח רשת התקשורת בארץ  הוצאת בול זכרון לחללי "רפיח"  סדרת בולי מועדים לשמחה – תש"ל ועוד
ג-6490/10 01/01/1969 פיטורי שר התכתבות עם משרד המשפטים בנוגע לפיטורי שר ע"י הכנסת או הממשלה
ג-6508/11 01/01/1963 משרד הבטחון התכתבות עם משרד הבטחון ומשרד החוץ בנושאים שונים כגון: קיצוץ תקציב משרד הבטחון  תרומות לצה"ל ועוד
ג-6586/11 01/01/1965 . נחל עוז
ג-6704/8 01/06/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר שיחות ראש הממשלה בוושינגטון  חדירת מחבלים לכפר יובל  ירי קטיושות על ישובי הצפון  מו"מ וסיכויי הסדר הביניים עם מצרים וריאיונות של רבין בנושא ונושאים כלכליים  הצעה להחלטה בדבר מספר רישום זמני למקרקעין
ג-6706/10 01/12/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר הסכסוך המזרח-תיכוני והבחירות בארצות הברית  המדיניות במצרים בסבך הבעיה הפלשתינאית  מלחמת האזרחים בלבנון
ג-6706/3 01/11/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר התכתבות היועץ לעניני תפוצות יהודה אבנר וראש הלשכה אלי מזרחי  המלחמה בלבנון ומצב המשק
ג-6754/24 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ועדת שרים לעניני ירושלים
ג-6754/28 22/11/1975 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – ירושלים ושכונותיה בית-צפפה רשת מוסדות אתרי בישראל בתיק התכתבויות מלשכת ראש הממשלה  דאז  יצחק רבין  לבין רשת מוסדות 'איתרי' (Israel Torah Research Institute ).
ג-6833/9 01/01/1944 חומר של ד"ר זימן – דבר (מחלה) נתונים  התכתבות וקטעי עתונות על התפרצותה של מחלת דבר בחיפה ובצפון
ג-6950/10 26/07/1959 לשכת השר ספיר – הזמנות  ברכות בקשות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה  פנחס ספיר  בנוגע לנושאים: הזמנות לישיבות ואירועים שונים  ברכות לרגל מינוי כשר המסחר והתעשייה בממשלה התשיעית  מכתבי תנחומים והשתתפות באבלם של מכריו  ברכות להוצאת הספר "תצפית ההתפתחויות בתעשייה 1965-1960" ע"י המשרד  תזכיר של מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל בעניין המלצות הביניים של ועדת השופט אייזנברג (ינואר 1960) ופניות ציבור נוספות בקשר לפעילות הועדה  פעילות הבונדס בברזיל ובפרו  מענה לפניות ציבור ועוד.
ג-6950/12 14/06/1960 לשכת השר ספיר – הזמנות  ברכות בקשות התכתבות עם תעשיינים  הזמנות לארועים (הנחת אבן פינה למוסדות  אזכרה  חנוכת בית חרושת) ומפגשי תרבות  מכתבים לשר ובקשות לעזרה וסיוע כספי מאנשים פרטיים ועמותות בארץ ובחוץ לארץ  מכתבי תודה  ביקור משלחת לשכת המסחר מקפריסין  פרוטוקול מפגישת נשיאות התאחדות עולי אמריקה הלטינית עם נציגי הזרמים בהתישבות העובדת  תזכירים של ועד עדת הספרדים  סקירה ותדפיס על בניית בית החולים המרכזי של קופת חולים בבאר שבע (סורוקה). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-6950/13 28/01/1961 לשכת השר ספיר – הזמנות  ברכות בקשות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה  פנחס ספיר  בנוגע לנושאים: הזמנות לישיבות ואירועים שונים  ברכות לרגל יום העצמאות תשכ"א (כולל מאפיית זלמן לנדנר) חג הפסח תשכ"א  מכתבי תנחומים והשתתפות באבלם של מכריו  החלטות הכנוס העולמי של יהודי פולין (ינואר 1961)  סקירת מחלקת החקר של משרד החוץ: "מה הביא את נאצר לעסקות נשק עם הסובייטים?"  מענה לפניות ציבור כגון: אליהו רזי  חבר המזכירות של מרכז הקואופרציה  בנוגע למפעלי "חומה"  רוממיה הלוי-סגל בנוגע לסגירת מפעל "שיש עכו בע"מ"  צרור ידיעות מס' 2 ללקוח של חברת סבנוע בע"מ  ראיות לתביעות נכי רדיפות הנאצים מממשלת מדינת ישראל והצעה לתיקון חוק נכי רדיפות הנאצים  תשי"ז-1957  עלון אנציקלופדיה בריטניקה (Encyclopædia Britannica)  מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל בעניין מסקנות "ועדת אייזנברג" ועוד.
ג-6950/14 13/06/1960 לשכת השר ספיר – הזמנות  ברכות בקשות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה  פנחס ספיר  בנוגע לנושאים: הזמנות לישיבות ואירועים שונים  ברכות לרגל ראש השנה תשכ"א  מכתבי תנחומים והשתתפות באבלם של מכריו  פתוח חוף ת"א-יפו ע"י יבוש ים  בקשת סיוע מצד האופרה הישראלית  בית חנוך עורים לבני ישראל  סיכום הרצאת יצחק ארנסט נבנצל "ארבעה מינים של אינפלציה"  מענה לפניות ציבור ועוד.
ג-6951/5 21/02/1955 לשכת השר ספיר – תיק ללא שם בקשות לסיוע כספי למוסדות ציבור  הזמנות וברכות לארועים כולל מאמרים ותזכירים. כרך א'
ג-6951/6 02/12/1955 לשכת השר ספיר – תיק ללא שם בקשות לסיוע כספי למוסדות ציבור  הזמנות וברכות לארועים כולל מאמרים ותזכירים. כרך ב'
ג-6960/2 01/08/1961 לשכת השר ספיר – תיק ללא שם בקשות לקבל חתימה הזמנות וברכות לארועים  השתתפות באבל  בקשות סיוע כספי לאנשים פרטיים ולמוסדות ציבור  כולל מאמרים ותזכירים כרך ב'
ג-6960/4 05/01/1961 לשכת השר ספיר – תיק ללא שם הזמנות וברכות לארועים  השתתפות באבל  בקשות סיוע כספי לאנשים פרטיים ולמוסדות ציבור  כולל מאמרים ותזכירים כרך ד'
ג-6982/2 01/01/1974 לשכת השר בר-לב – אזורי פיתוח כרך א'
ג-7118/34 17/04/1959 פיקוח על בית שטורמן  עין-חרוד. כרך א' בית חיים שטורמן  מכון לידיעת המולדת-הנחת אבן הפינה  טיפול בארכיון המקומי-רישום החומר הארכיוני.
ג-7118/36 26/10/1970 פיקוח על בית שטורמן  עין-חרוד. כרך ג' ארכיון בית שטורמן  עין חרוד-סקירה על בית שטורמן ותכולת הארכיון  הפקדת שני תיקים מנדטוריים בארכיון המדינה.
ג-713/53 03/11/1949 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- שרות קולנוע בע"מ התכתבות בנושא הצעת שרות קולנוע בע"מ להפיץ את סרטי האגף.
ג-717/28 24/06/1948 אגף לעתונות  הסברה וקולנוע- משרד האוצר התכתבות בנוגל למסים בנושא קולנוע  קניית מכונות קולנוע  מכתב החלטות של הממשלה הזמנית ועוד.
ג-7239/14 29/05/1972 לשכת הסמנכ"ל – רשות הגנים בתיק התכתבות בנושאים: השתתפות בתערוכה בינלאומית בוושינגטון  העברת רשות הגנים למשרד התיירות  סיכום מפגישה בענין תפקידי רשות הגנים  נסיעתו של יו"ר הועדה לתערוכה  הצעת תקציב הרשות .1981/82
ג-7462/1 01/07/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – ועדת שרים לעניני פנים ושירותים סדרי היום  הצעות החלטה והחלטות  תכניות.
ג-7462/10 01/06/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – פניות אל ראש-הממשלה פניות של אנשים פרטיים  הצעות וכו' בעיקר בנושא ביטחון התושבים היהודים ביהודה ושומרון. הכרך ב'
ג-7462/11 09/12/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – פניות אל ראש-הממשלה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות  מיכאל דקל  בנוגע לנושאים: התיישבות ביהודה ושומרון  קליטת העלייה מאתיופיה ומברית המועצות  הפוליטיקה הישראלית בעקבות "התרגיל המסריח"  המצב המדיני  המצב הבטחוני בהתנחלויות עקב האינתיפאדה הראשונה  פתרון בעיית הבדואים בנגב  הזמנת רה"מ לועידה העשירית של האיחוד החקלאי  הפיכת אזור התעשיה תפן למועצה מקומית ועוד.
ג-7462/2 01/09/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – ועדת שרים לאיכות הסביבה סדר יום והצעות החלטה של ישיבת הועדה פרוטוקולים.
ג-7463/10 07/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – ערי פיתוח התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות  מיכאל דקל  בנוגע לחוק ערי ואזורי פיתוח התשמ"ח-1988: בקשות מצד רשויות מקומיות שונות להכללתן במסגרת החוק  "ידיעון לעובד" של משרד הפנים (יולי 1988) בדגש על קצובת נסיעה – רשימת ערי פיתוח  נייר עמדה של פורום ערי הפיתוח: "המשימה הלאומית: קליטת עליה ומניעת ירידה-ערי הפיתוח-ערי האתגר" (יולי 1990) ותשובת שר הכלכלה והתכנון  סיווג איזורי לערי הפיתוח – מצע לדיון (אוקטובר 1990)  הצעה להחלטה בנושא: ערי פיתוח לפי חוק ערי ואזורי פיתוח (דצמבר 1991) ועוד.
ג-7463/12 20/03/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – הגליל מסמכים ממשרד ראש הממשלה (לשכת היועץ) ובהם פניות מגופים ומאזרחים בנוגע להקמת ישובים באזור הגליל.
ג-7463/14 01/12/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – התיישבות בודדים התכתבות עם משפחות ומנהל מקרקעי ישראל על הקצאת קרקע.
ג-7463/2 27/02/1991 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – פניות אל ראש-הממשלה התכתבוית וחילפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לעניני התישבות  מיכאל דקל  במענה  לפניות ציבור אל ראש הממשלה  יצחק שמיר  בנוגע לנושאים: ברית הוטרנים של של הצבא האדום במלחמת העולם השניה  מושבים שיתופיים הנמצאים במצוקה  צירוף שטח נמל אשדוד לשטח המוניציפאלי של העיר אשדוד  פיתוח אתר אום רשרש  "דע-הדר – ידיעון לפרדסן" (גליון מס' 6 לעונת 1990/91- יולי 1991)  חפירות ארכיאולוגיות בהר גריזים  הקפאת פעולות בניה ופיתוח במינהל לבניה בפרית וישובים חדשים  "חוות דעת בלתי מוזמנת: רפורמה במשטר"/פרופ' יחזקאל דרור  הקמת הישוב רחלים בשומרון ועוד.
ג-7463/7 01/01/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – סיכומי סיורים בישובים (עם מפות)
ג-7464/4 01/11/1987 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – עכו (1) סיוע להקמת מרכז נופש  דו"ח ועדת הבדיקה לעניני העיר עכו.
ג-7465/3 01/06/1986 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – התישבות ביהודה ושומרון – ואיזור חבל עזה נתונים (לפי מועצות איזוריות וישובים)  טבלאות.
ג-7465/5 01/06/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – התישבות ביהודה ושומרון – ואיזור חבל עזה נתונים (לפי מועצות אזוריות וישובים)  טבלאות
ג-7466/1 01/11/1983 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – תכנון איזורי כולל מטה בנימין (ספר) רקע תיאור  טבלאות  מפות  תמונות.
ג-7466/10 01/06/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – בית-אל הרחבת הישוב והרחקת מטווחים – התכתבות  מפה.
ג-7466/11 01/10/1977 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – בית-חורון החלטות בענין הקמת הישוב  התכתבות.
ג-7466/12 01/01/1983 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – בית-מרסין תכנית  חומר רקע  התכתבות  מפות.
ג-7466/13 01/05/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – בית"ר פרוטוקול של ישיבות המועצה וועדותיה  חוקי עזר עירוניים  תכניות.
ג-7466/7 01/12/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – אלישע החלטות הממשלה.
ג-7466/9 01/04/1987 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – אריאל התכתבות  דו"ח תקציבי  תזכיר  סיכומי דיון וכו'.
ג-7467/11 01/12/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – כפר דרום תכנית  החלטה  סיכומי ישיבות וסיורים  מפות.
ג-7467/12 01/05/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – מיצד עניני פיתוח וצרכי הבטחון – התכתבות  מפות.
ג-7467/13 01/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – מעלה אדומים עניני פיתוח  שינוי תחום השיפוט  התכתבות  מפות.
ג-7467/14 01/07/1982 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – מצפה יהודה החלטות הממשלה  פרוטוקול של ישיבות ועדת תכנון ובניה  תכנית מיתאר  סיכומי פגישות  סקירה  התכתבות
ג-7467/15 01/08/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – נופים התכתבות עם תושבים וגורמים מוסמכים.
ג-7467/17 01/05/1985 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – נוקדים נוקדים – התכתבות  מפות.
ג-7467/18 01/11/1983 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – "נעלה"-"לביא"- גרעין התישבות גרעין התישבות בשומרון של עובדי התעשיה האוירית לישראל – התכתבות  מפות  עלוני מידע של "לביא"
ג-7467/19 01/12/1984 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – סלעית אישור אדמות המדינה  סיכום פגישות  נתוני רקע  התכתבות  מפה.
ג-7467/20 01/01/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – עפרים הצעות החלטה והחלטה  סיכומי פגישות  נתוני רקע  התכתבות  מפה.
ג-7467/22 01/02/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – צופים צופים – התכתבות בענין תקציב.
ג-7467/5 01/12/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – דולב סקירה  "יומן האירועים"  התכתבות  מפה.
ג-7467/7 01/01/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – חומש הסעות עובדים וכו'  התכתבות.
ג-7467/8 01/11/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – חרמש התכתבות
ג-7468/12 08/05/1988 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות – חקלאות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ ראש הממשלה לעניני התישבות  מיכאל דקל  בנוגע לחקלאות בישראל: משקי חרות בית"ר  נתונים סטטיסטיים אודות החקלאות בישראל  מצוקת יישובי מרום הגליל והדרכים לפתרונם  נתונים עקריים על מושבי הגליל  דו"חות חודשיים של היחידה לפיקוח בשטחים פתוחם (מרס 1989)  חקירת רשם האגודות השיתופיות באגודה "מימי הנגב"- ארגון מים של מושבי הנגב- אגודה חקלאית שיתופית  מכסות ענף הלול  הצעה לשנוי הסדר חובותיו של המגזר החקלאי (מושבים)  הצעה להקמת מחלקה לפיתוח אזורי (יוני 1990)  אספקטים שונים להצעה להעברת החטיבה להתיישבות לאחריות משרד החקלאות  הטלת מע"מ על פירות וירקות  חוק אסונות טבע ועוד.
ג-7468/8 01/08/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – שקד פנית הנהלת הישוב אל מ. דקל
ג-7469/6 01/07/1985 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – בניה  התישבות  חקלאות – כבישים תכנית מתאר  הצעות החלטה  חומר רקע  חוות דעת  התכתבות  מפות.
ג-7470/1 01/05/1990 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – עליה וקליטה – ועדת שרים לעניני עליה (1) פרוטוקול של הישיבות  הצעות החלטה והחלטות  תזכירים  תכניות  דו"חות  התכתבות  נתונים סטטיסטיים ועוד חלק א'
ג-7470/12 01/03/1991 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – מוסדות דת – מוסדות מכינה תורנית-ציונות לצה"ל בקשות סיוע – תזכיר  התכתבות.
ג-749/14 01/01/1957 שונות – תיק 89 מנהל ההסברה  משרד החינוך. שונות – תיק 89 מנהל ההסברה  משרד החינוך.
ג-7660/12 01/05/1989 לשכות השרים ליבאי ומרידור – התישבות
ג-7660/13 01/02/1989 לשכות השרים ליבאי ומרידור – התישבות
ג-7660/15 01/12/1988 לשכות השרים ליבאי ומרידור – יש"ע (יהודה שומרון ועזה).
ג-7660/17 01/02/1990 לשכות השרים ליבאי ומרידור – יש"ע (יהודה שומרון ועזה).
ג-7662/1 01/04/1991 לשכות השרים ליבאי ומרידור – חבר-כנסת אליקים העצני
ג-769/21 08/11/1950 מדור המוסיקה – חקר המוסיקה היהודית – מוסיקה ליטורגית תיק של משרד החינוך. בתיק – תזכיר והתכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  יועץ המקצועי של המכון האתנולוגי למוסיקה יהודית אפרים דיזהב וגורמים נוספים בנוגע לחקר המוסיקה היהודית והליטורגית ועוד; התכתבות בנוגע להקמת סמינריון לחזנים – בייחוד לחזנות אשכנזית; דו"ח על שנת הלימודים תשי"א באקדמיה הישראלית למוסיקה בפיקוח המדור למוסיקה של משרד החינוך והתרבות; איסוף מוסיקה דתית בקהילות איטליה; חוזר לבתי עלים ולמעברות בעניין מוסיקה יהודית; קשרים עם משרד הדתות; בקשה להקים מחלקה לחזנות בקונסרבטוריון;
ג-789/19 01/04/1950 לימודים צבאיים חילופי מכתבים בין המנכל ואגף החינוך למחלקות אחרות של המשרד  למפקחים של זרמים שונים ועוד; חוזרים בנושא הקמת ועדת קבע להכוונת הלימודים בבתי-הספר האזרחיים  סיכום פגישת המנכ"ל עם ראש אגף החינוך ב. בן-יהודה 16.4.50
ג-793/14 01/11/1950 חינוך טרום-צבאי חוזרי אגף החינוך לבתי-הספר; תכנית האמון הטרום-צבאי בבתי-הספר התיכוניים לשנת תשי"א
ג-7966/11 01/07/1990 מחסני גבעת שאול. התיק מכיל:  תשלום ארנונה למחסנים בגבעת שאול ועוד.
ג-8003/16 01/08/1954 מצב אישי (דינים בינלאומיים  נישואין וילדים) התכתבות בנדון.
ג-8022/1 01/11/1992 לשכת היועץ המשפטי – סקרים שאלוני סקרים ותוצאותיהם  שנערכו עבור הממשלה על-ידי קלמן גייר בנושאים שונים: תהליך השלום  המצב הכלכלי  עליה ועוד.
ג-8023/8 20/12/1956 גבולות המועצות האזוריות זכרון-דברים מישיבות ופגישות בענין תיקון גבולות בין המועצות  תקנת הכרזה על הרחבת תחום עירית ירושלים 16.5.63; התכתבות בנדון
ג-8048/1 23/01/1970 לשכת סגן ראש הממשלה יגאל אלון – תיק ללא שם פניות לשר יגאל אלון והתכתבות שחו ושל אנשי לשכתו עם אנשים פרטיים ואנשי ציבור בנושאים אישיים וציבוריים: ענייני עליה וקליטה  "אסירי ציון" ברומניה  התבטאות בעייתית של השר עזר ויצמן כלפי  הציבור הערבי והדרוזי במדינת ישראל ומחאות כלפיו מצד פעילי ציבור ערבים ודרוזים  שביתות בישראל  מדיניות חקלאית במשובי עובדים  התיישבות ביהודה ושומרון ובתחומי הקו הירוק ועוד.
ג-816/32 01/01/1951 בחינות בגרות בבתי-ספר תיכוניים תוצאות בחינות בגרות כלליות  בעלי סטיפנדיות ע"ש מוסנזון ז"ל וכיתות החיילים בשנים תש"ז- תש"י  סקירות כלליות על בחינות בגרות בבתי-הספר התיכוניים בשנים תש"ט- תש"י ועוד
ג-82/8 01/01/1949 לשכת הקריה – משרד מבקר המדינה – ביקורת משרדנו.
ג-839/1 27/05/1951 אזור הצפון – בתי-ספר לנערים עובדים בתי ספר ערב לנערים עובדים-הצעה לביצוע השיעורים המקצועיים (מסגרות  מכונאות  חשמלאות) בבתי-ספר לנערים עובדים בעיר חיפה  דוחות ביקור בבתי-הספר  חילופי מכתבים בין המפקחים לבתי-הספר והמדור לבתי-ספר ערב לנערים עובדים במשרד  לעיריות ולמחלקות לחינוך של העיריות  ליחידות המשרד  רשימת הישובים ובתי הספר המפוקחים באזור הצפון  רשימות בתי-הספר  רשימות הנרשמים לזרמי החינוך השונים  דו"ח ופרוטוקולים מישיבות המחלקה לחינוך של עירית חיפה  טבלת חלוקת התלמידים לפי מקצועות בבתי-הספר לנערים עובדים; נתונים על מוסדות מחלקת החינוך באזור חיפה והצפון (מורים  מקצועות ושעות לימוד)  משכורות המורים וציוד לבתי הספר. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-840/44 10/02/1952 בית-ספר עין-החורש חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקח על בתי-הספר לזרם העובדים לקיבוץ עין-החורש ולבית-הספר בקיבוץ; רשימות המורים  נתונים על המורים  התלמידים והכיתות
ג-842/80 01/06/1952 טירת-הכרמל חילופי מכתבים בין המפקחים על בתי-הספר של המזרחי למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבית-הספר של המזרחי בטירת-הכרמל; נתונים על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות
ג-844/46 05/09/1952 כנרת ( מושב ) דוחות על ביקורים בגן-הילדים במושב; חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים הכלליים למועצה מקומית ולועד המושב כנרת  למפקחים על בתי-הספר הכלליים; אשורי הגננות
ג-852/17 12/09/1952 בתי-הספר לנערים עובדים – מס' 3 סקירה על הפעולה בימי חופש  דוחות ביקור בבתי-הספר לנערים עובדים בישובים ובמעברות ודוחות פעולה; פרוטוקול הדיון בענין בתי-הספר לנערים עובדים בנושאי העולים  דוח ישיבת המדור לנערים עובדים  סיכום ישיבת המפקחים על בתי-הספר; חילופי מכתבים בין המדור לבתי-הספר לנערים עובדים לרשויות המקומיות ולמחלקות לחינוך של הרשויות  לאגף החינוך ולקצין ביקור אזורי  לקיבוצים; רשימות בתי-הספר ועוד
ג-857/31 27/06/1949 משרד הסעד חילופי מכתבים בין משרד החינוך ומשרד הסעד.
ג-864/89 25/12/1949 עין-החורש רשימת העובדים בבית-הספר בקיבוץ עין-החורש  נתונים על התלמידים; חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמפקח מזרם העובדים לקיבוץ עין-החורש ולבית-הספר בקיבוץ
ג-897/3 09/10/1952 תיק מנהל אגף החינוך – מס' 1 – 253 דו"חות ביקור בבתי-חינוך; חילופי מכתבים בין אגף החינוך ומפקחים שונים למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבתי-חינוך  למחלקות לחינוך של העיריות  למרכז הסתדרות המורים  למורים ולגורמים אחרים; רשימות המורים ואישורי העסקת מורים  גני-הילדים  נתונים על המורים  התלמידים  שעות ההוראה  הכיתות ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-9514/24 01/02/1981 ארכיון  אלונה התכתבות בנושא רשומות
ג-9516/80 04/12/1996 ארכיון כעביה דו"ח ביקורת רשומות במועצת כעביה-תאור מצב קיים והמלצות.
ג-9521/32 15/05/1972 רבי אבא הלל סילבר – ארכיון אישי – CLEVELAND  OHIO 44106 הרב אבא הלל סילבר עמד בראש הועדה המדינית של הקונגרס הציוני הכ"ב (משנת 1946). הארכיון כולל דרשות מאת הרב אבא הלל סילבר  סרטי קול וסרטי ראינוע  מכתבים מאישים כגון חיים ויצמן  ישראל בן-גוריון  משה שרת זאב ז'בוטינסקי ועוד  דוחות של "הועדה האנגלו-אמריקאית לעניני ארץ ישראל" ועוד.
ג-9521/43 25/05/1978 המכון לתולדות יהודי הולנד. מסמכים ממשרד ראש הממשלה בנושא תולדות יהודי הולנד.
ג-9603/9 21/08/1999 יועץ לעניני חברה ורווחה רפי אלול – דיור ציבורי התכתבות בענין חוק הדיור הציבורי  דיור מוגן לקשישים  חוק מכירת דירות בשיכון הציבורי.
גל-1001/34 02/11/1958 תודעה יהודית מסמכים ממשרד החינוך   הנוגעים להוראת התודעה היהודית בבתי ספר העל יסודיים  כגון: הצעות תכניות לימוד  דיוני המרכז לטיפוח התודעה היהודית  התכתבות בנוגע לנושאי לימוד שונים  פרוטוקולים מישיבות המשרד ועוד.
גל-1145/29 29/05/1950 הקבוצה כנרת רישום תלמידים למוסדות חינוך יסודי-ילדים ונערים עובדים  בקבוצת כנרת. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1146/1 01/01/1953 רמלה התכתבויות  דו"חות וטפסים בנושא פתיחה ותפעול של גני ילדים ברמלה  רשימות עובדים ותלמידים ועוד.
גל-1148/17 29/08/1950 יכינו (מוחרקה) רשות חינוכית מושב יכיני-רישום למוסדות חינוך של זרם העובדים (גן ילדים  בית ספר יסודי ובית ספר לנערים)  רשימות הילדים שנרשמו לגן ולבית הספר. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1148/4 01/01/1939 מחנה עולים ג' ראש העין התיק מכיל גליונות טיפול בתיק ריקים מתוכן וכן הערה כי החומר הועבר לתיק אחר.
גל-1165/5 09/03/1952 בתי"ס לנערים עובדים כרך ג' בתי ספר לנערים עובדים-דוחו"ת מישיבות המדור לבתי הספר לנערים עובדים  דו"ח ישיבת מנהלי בתי הספר לנערים עובדים  ספרי לימוד ותכנית לימודים  שעות לימוד  ביקור התלמידים בבתי הספר  חלוקת פנקסי תלמיד ומינוי קצינים לביקור סדיר בבתי הספר  כנוסי מפקחים  הקמת ספריה מרכזית ועוד.
גל-11839/21 03/10/1961 מחלקת מבנים – מוסד כפר הנוער עלומים ע"י עכו פיתוח מבנה המוסד
גל-1185/7 18/11/1949 מוסיקה כללי תיק של משרד החינוך. בתיק דיונים והתכתבויות בעניין הצעה למבנה של בית הספר הגבוה למוסיקה; התכתבויות בין עמנואל עמירן  המפקח על לימודי המוסיקה לבין ד"ר ברוך בן-יהודה מנהל אגף החינוך בנושא מפגשי קהילות וכינוס ארצי של מקהלות נבחרות ושיתוף של ילדי כיתה ד' במקהלות בית הספר; מס' שעות מקהלה; חינוך מוסיקלי בתנועות הנוער; דוגמאות של מבחנים לזמרה ותשובותיהם של התלמידים הנבחנים; הצעת תקציב  לשנת תשי"א – 1951 לבתי הספר לטובת לימודי המוסיקה;
גל-11853/8 04/08/1952 מחלקת מבנים – הקמת בנין לתאי עישון דוחות בניה ותכנון
גל-11874/8 10/01/1967 מחלקת מבנים – בית-יתומים שנלר ירושלים התכתבויות ותרשימים של מבנה בית היתומים שנלר בשעה ששימש את המכון הגאולוגי לישראל
גל-11891/40 01/01/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – בן-מאיר דב בתיק מכתב של בן-מאיר מנהל מרכז הסברה אל טדי קולק בו מציע שינויים במרכז ההסברה
גל-12028/6 25/12/1953 אגף התכנון – אגם מוחרקה  ואדי אל-פלס (תרשים מס' .(80 כביש בית הגדי-ניר עם ואגם המוחרקה  תכנון כביש גישה לכפר יכיני  מיקום הסכר בכפר יכיני  מפעל הנגב- ברכות עפר מוחרקה. מצורפות מפות ותוכניות.
גל-12030/24 01/01/1957 אגף התכנון – רמלה מפת תכנון רמלה על פי סקר אזורי תעשיה
גל-12176/13 01/01/1970 משרד ראשי – באר-שבע – באר-שבע. בית אבות באר שבע
גל-12324/3 28/02/1979 רשויות חינוך – מחוז הצפון – כנרת מושבה ענייני חינוך במועצה המקומית כנרת
גל-12353/16 12/01/1959 כבישים: גשר על המסילה החדשה  הכביש הראשי חדרה – כרך ב
גל-12357/5 07/10/1955 כבישים: כבישים פנימיים בשטח מושב כוכב תכתובת בנושא
גל-12363/17 02/09/1948 כבישים: עקיר – עקרון – חולדה. כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי מחלקת עבודות ציבוריות  מ. שטרן ואליעזר אהרונוב  בנוגע לתקון והרחבת הכביש עקרון – חולדה: תכנית הרחבת הכביש (ספטמבר 1948)  זכרון דברים מישיבות בנושא  דיווחים תקופתיים על מצב העבודה  הסכמי עבודה עם חברות קבלניות לביצוע העבודות  התקנת גשר קבוע במקום גשר אירי שבכביש. כמו כן  בתיק מסמכים בנוגע לסלילת כביש "הראל" (דרך "בורמה").
גל-12365/1 25/05/1962 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך א' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/10 11/10/1948 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך י' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/2 02/09/1962 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ב' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/3 31/01/1963 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ג' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/4 01/03/1962 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ד' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/5 01/10/1961 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ה' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/6 04/01/1961 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ו' התכתבויות בנוגע להצבת מעקות  תאורה ועוד בכבישים
גל-12365/7 28/09/1958 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ז' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/8 19/12/1954 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ח' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12365/9 06/01/1952 כבישים: אמצעי ביטחון בכבישים. כרך ט' התכתבויות בנוגע להצבת אמצעי בטיחות בכבישים. תאורה  גדר בטיחות וכו'
גל-12370/10 20/08/1951 כבישים: כביש סדום. כרך ג' התכתבויות בנושא
גל-12370/11 02/04/1952 כבישים: כביש סדום. כרך ד' התכתבויות בנושא
גל-12370/12 07/11/1952 כבישים: כביש סדום. כרך ה' התכתבויות בנושא
גל-12370/8 08/04/1949 כבישים: כביש סדום. כרך א' התכתבויות בנושא
גל-12370/9 11/01/1951 כבישים: כביש סדום. כרך ב' התכתבויות בנושא
גל-12373/1 10/08/1949 כבישים: כביש מעמקא לקברי בית-הערבה פיתוח כבישים באיזור נהריה
גל-12395/3 01/01/1956 כבישים: כבישים פנימיים בכפר רמה התיק מכיל: שיקום והחזקת כביש הגישה לכפר ראמה  תקציב ועוד.
גל-12404/16 02/05/1965 כבישים: גשר על נחל חדרה מסמכים והתכתבויות בנושא
גל-1244/22 01/01/1951 צ.ה.ל
גל-12468/10 29/06/1958 נוסח מציבות ובקשות לרשיון קבורה תקנות אגודות חברה קדישא בערים שונות  דוגמאות טפסי בקשה להקמת מצבה וטפסים לרכישת קבר.
גל-12483/24 01/01/1973 קרית חינוך – מבשרת ציון (ירושלים) בתיק התכתבויות בנוגע ל"קריית חינוך מבשרת ציון"
גל-12683/24 07/05/1978 תיקי בניה – ישיבת פורת יוסף בפ/ 184 מסמכים ממשרד הפנים ובהם התכתבות בנוגע לבניית ישיבת פורת יוסף  פרוטוקולים מדיוני בג"ץ.
גל-12974/1 01/04/1967 תודעה יהודית (כרך א') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: התכתבויות  פרוטוקולים  פעילות המשרד  תכנית הפעלה  הזמנות קניה  הצעות להוצאת ספרים  תוכנית מופרטת של סדרת הכרכים ועוד.
גל-12974/10 03/11/1971 תודעה יהודית (כרך י') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: מכתבים  חינוך ילדי הפורה בישראל  ישיבות  תערוכות בנושא חגים  הצעות להגדלת התודעה היהודית  יום הזיכרון לשואה  ימי עיון  סיפור" קבר בהר הזיתים"  הזמנות לקניה  חוזר מנכל  קיצוצים בתקציב ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-12974/2 05/04/1967 תודעה יהודית (כרך ב') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: כנסים  ימי עיון  התכתבויות  ערכת פעילות המרכז לטיפוח תודעה יהודית  יהודי כורדיסתאן  מכתבים לשר החינוך  פרוטוקולים טיפוח התןדעה היהודית  הצעת להכנת חומר לבית ספר ועוד.הושחרו עמודים 352 עד 366 מטעם זכויות יוצרים  ניתן לעיין את התיק המלאה באולם קריאה
גל-12974/3 07/03/1971 תודעה יהודית (כרך ג') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: איסוף חומר על יהדות בבל  חוזר מנכל   מכתבים  הזמנות לקניה  פרוטוקול  זרקור-עיתון מצויר לילדים ולנוער  פעילות משרד החינוך ועוד.
גל-12974/5 01/09/1967 תודעה יהודית (כרך ה') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכולל: חומר ספרותי  ישיבות  מסיבת הורים בחנוכה  מכתבים  פרטיכל מישיבות  קורסים ללימודי יהדות  ימי עיון למורים  לכסיקון מונחים לתודעה יהודית  הרצאות להורים לקראת חגי תשרי  דפים לחג ומועד  רשימות פרסומים ועוד.
גל-12974/8 01/04/1967 תודעה יהודית (כרך ח') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: התכתבויות  האנטולגיה הציונית בדיקת החומר וניתוחו  רשימת בתי"ס בלתי מבוססים  " מלאכת המשכן"  פרוטוקולים  סיכום פעילות  סיכום ימי עיון  פעילות של המרכז התודעה היהודית ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-12974/9 01/04/1967 תודעה יהודית (כרך ט') אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא תודעה יהודית הכוללים: ערכים באנציקלופדיה  חגיגית בר מצווה  ימי עיון  מכתבים  פרוטוקולים  הזמנות לקניה   כינוס מפקחים  הצעות פעילות לטיפוח התודעה היהודית  קורסים  מדריך להסברה מדינית ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-12975/1 27/03/1973 תודעה יהודית (כרך א') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך והתרבות  יגאל אלון  בנוגע לתודעה יהודית: הוצאת פרסומים בנושא  ימי עיון על הנושא: רציפות הישוב היהודי בארץ ישראל  חינוך ויהדות/יוסף בנטואיץ  יום הכיפורים – הדרכה והנחיה בתורה שבע"פ לחטיבת הביניים  מהי חנכה?  המרכז לטיפוח התודעה היהודית-הצעות לפעולה ולארגון  המרכז לטיפוח התודעה היהודית (29.1.1974)  הצעות מאזרחים ואנשי חינוך בנוגע לתכני לימוד כגון: הסופרת ליליה בסביץ'  דב רוזן  בנימין ברנע  יוסף כהן (Josef Kahn)  צבי ליבנה ועוד  הממונה על מחלקת החינוך בעיריית טבריה מטעם אגודת ישראל  חוזרי המנכ"ל לד/1  לד/2 ועוד.
גל-12975/2 10/10/1974 תודעה יהודית (כרך ב') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך והתרבות  אהרן ידלין  בנוגע לתודעה יהודית: בקשות לתמיכות מארגונים כגון: צעירי אגודת חב"ד  משואה- יד לחברי תנועות נוער ציוניות בשואה ובמרי  אגודת אמונים  אל המקורות-להחדרת ערכי התור בישראל ועוד  הצעות מאזרחים ואנשי חינוך בנוגע לתכני לימוד כגון: הסופר יצחק עידן   אורי מילשטיין  תקציר הפגישה הראשונה של פורום הדיונים המשותף של משרד החינוך והתרבות והסתדרות המורים  פרוטוקול מדיון במרכז ההסברה בנושא 30 שנה לנצחון על הנאצים ושחרור המחנות  שבוע ההזדהות עם יהדות סוריה  סקירה על התכנות והתכניות לביצוע הנושא "משואה לתקומה" במערכת החינוך (ינואר 1975)  פעילויות חברתיות ב"ימים המיוחדים" בבתי הספר היסודיים בתאריכים שבין כ"ו בניסן לכ"ח באייר  "על העם היהודי עוברת שואה דמוגרפית. האם עלינו להשלים עמה?"/רפאל רופין  סיכום מפעלי ההשתלמות בחופשת הפסח של המרכז לטיפוח התודעה היהודית  חוזרי המנכ"ל לה/1  לה/6  חוזר מיוחד (2.3.1975) ולה/8 ועוד.
גל-12975/3 01/05/1973 תודעה יהודית (כרך ג') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי החינוך והתרבות  יגאל אלון ואהרן ידלין  בנוגע לתודעה יהודית: בקשות לתמיכות מארגונים כגון: גשר- ללכוד עם ישראל על בסיס ערכי היהדות וגליונותיהם לעיון עצמי במקורות היהדות  הצעה לתכנית עבודה בשנת הלימודים תשל"ה של המרכז לטיפוח תודעה יהודית הוצאת פרסומים בנושא  הצעה להקים תנועה עממית על מפלגתית לטיפוח ערכי היהדות ותרבות ישראל  מצבה הקשה של יהדות סוריה  "המאבק נגד הבריטים- סיפור השנים 1945-1947"/ ד"ר יהודה סלוצקי  ימי עיון וסיורים למורים בנושא  פניות ציבור מאישים כגון הסופרת רבקה מגן  הצייר משה ברנשטיין על תערוכה רטרוספקטיבית במשכן לאמנות עין חרוד  בלה קרני  אהובה רון  מקימת הקרן לזכר בנה  סגן ישי רון  "  חוזרי המנכ"ל לד/9  לד/10  לה/1  לה/3  לה/4 ועוד.
גל-12975/4 01/10/1975 תודעה יהודית (כרך ד') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך והתרבות  אהרן ידלין  בנוגע לתודעה יהודית: בקשות לתמיכות מארגונים כגון: בית גשר בצפת  הוצאת פרסומים בנושא מורשת יהדות המזרח  שלבים בתולדות ובחיי היהודים בצפון אפריקה  פניות ציבור מאישים כגון: אהובה רון  מקימת הקרן לזכר בנה  סגן ישי רון  אהרן ביר  יהונתן ספרדי  יואל קמחי ועוד  חוזרי המנכ"ל לו/2  לו/7  לז/2  "משואה לתקומה- קווים לטיפול בנושא במסגרת ביה"ס היסודי בישראל" (תשל"ה 1975)  דגם סדרת חינוך לחיילי פלוגות מבצעיות בנושא: ציונות ויהדות- הצעה/סרן ערן רון  פעולות הדרכה בנושא יהדות במשרד החוץ  ציון שנת העשרים ל"תודעה היהודית" במערכת החינוך ועוד.
גל-12975/5 19/11/1976 תודעה יהודית (כרך ה') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שרי החינוך והתרבות  אהרן ידלין וזבולון המר  בנוגע לתודעה יהודית: בקשות לתמיכות מארגונים כגון: מכון ליהדות-נוה יהושע  מכון מדע טכנולוגי לבעיות הלכה  מכון מאיר ללימודי יהודות  תמי"ד-מועצה ציבורית לתרבות המשפחה היהודית  תלת-תנועה להפצת תורה בישובים החדשים ועוד  הוצאת פרסומים בנושא  כיתה ז' – שנת הבר מצווה  פניות ציבור מאישים כגון אביהו מדינה  יהודה בדיחי  אהובה רון  מקימת הקרן לזכר בנה  סגן ישי רון  "תחילת השנה החדשה והימים הנוראים (נושא למודי כיתות ב'-ו')- דברים למורים  "ציונות  יהדות וארץ ישראל" – בפעולתה של מערכת החינוך  חוזרי המנכ"ל לז/8  לז/9  לז/10  מנו"ף. מחזור ב' – סיכום ביניים (מרץ 1977)  תכנית הלימודים תשל"ז של החוג ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים ועוד.
גל-12975/6 27/07/1977 תודעה יהודית (כרך ו') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר החינוך והתרבות  זבולון המר  בנוגע לתודעה יהודית: בקשות לתמיכות מארגונים כגון: "אחינועם – ערכי יהדות לעם"  מועצת "ישראל הצעיר" בישראל  מכון מאיר בראשות הרב דב ביגון  "אל המקורות"  "מכון מרדכי-אגודה לקידום אמצעי הוראה ביהדות"  מכון העם והמדינה ועוד  הצעות מאזרחים ואנשי חינוך בנוגע לתכני לימוד (ביניהם מירון חיים איזקסון)  כיתה ז'- שנת הבר מצווה  הקרן לזכר סגן ישי רון  "זרקור – העתון לקורא הצעיר (כ"ד בתשרי תשל"ח)  מרכזים קהילתיים בבתי הספר  חינוך ללא ערכים: מבוא למחיקת הזהות הלאומית/שלמה שרן ועוד.
גל-13129/1 01/09/1966 המכון לתוכניות לימודים (כרך א')
גל-13181/5 03/12/1970 ספרי לימוד לבתי-ספר תיכוניים (כרך ג') בתיק התכתבויות בנוגע לאישור ספרי לימוד לבתי ספר תיכוניים
גל-13181/6 31/12/1968 ספרי לימוד לבתי-ספר תיכוניים (כרך ד') בתיק התכתבויות בנוגע לאישור ספרי לימוד לבתי ספר תיכוניים
גל-13202/7 09/09/1966 חוק החניכות (כרך א') בתיק התכתבויות בנוגע לדרכי טיפול והשמה של הנוער ע"י לשכות העבודה לנוער בשירותה התעסוקה  תזכיר הצעת חוק עבודת הנוער ועוד.
גל-1342/23 01/01/1948 מחלקת העתיקות – צבא ישראל מקשרים ארכיאולוגים – מרדכי גרכמן
גל-1366/6 28/09/1957 בית-הספר הערבי בתמרה  כיתות קדם לחקלאות  צפון בתיק התכתבות בנושא פתיחת כיתות קדם מקצועיות (חקלאיות) בבית הספר הערבי ביישוב תמרה
גל-1393/13 06/02/1965 הועדה לעניני תודעה יהודית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל משרד החינוך  ישעיהו פרישמן  בנוגע לפעילות המרכז לטיפוח התודעה היהודית: תרבות יהדות המזרח בעיני ילדים-תערוכת עבודות ילדי החוג לתרבויות עמים במוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור בחיפה   הוצאת חוברות בנושאים שונים  תכנית לשבוע יהדות בבל  הצעת התקציב לשנת 1966/67  הערות ל"סקר" שנערך ע"י ד"ר א. באומניגר בנושאי "התודעה" בבתי ספר אחדים במחוזות ירושלים והמרכז בחודש סיון תשכ"ה  פרוטוקולים מישיבות המרכז  ימי עיון לקראת חנוכה וט"ו בשבט  דו"ח על הפעולות בשטח התודעה היהודית במחוז הדרום לקראת חג החנוכה (דצמבר 1965)  תמלול הרצאה שהשמיע פרישמן בנושא  שבוע יהדות רוסיה  סקירת פעולות המרכז (1.4.1965- 31.12.1965)  בר-מצוה – חומר הדרכה למורים בבתי הספר הממלכתיים (טבת תשכ"ו) והצעות אריה בן-גוריון בנושא  רשות להעתקת שירים  "דור דור וניגונו – לימי השתלמות למורים-טבת תשכ"ט ועוד.
גל-1393/16 01/01/1965 הועדה לעניני תודעה יהודית פעילות המרכז לטיפוח התודעה היהודית של משרד החינוך-ארגון השתלמויות וימי עיון לצוותים חינוכיים (קיץ תשכ"ה)  השתתפות בתערוכות (תערוכת פולקלור) ופרסומים בנושאים שונים (ר' יוסף קארו והשולחן ערוך  המרכז היהודי ברוסיה ועוד).
גל-1394/2 01/09/1959 הועדה לעניני תודעה יהודית התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות  בנוגע לתודעה יהודית: הוצאת חוברות בנושאים שונים  אנו על הדרך הנכונה/We Are On The Right Road – תצהיר שנתן זלמן ארן במהלך דיון בכנסת על תודעה יהודית  פניות ציבור בנושא מאישים כגון מאיר פסוב  הרב ד"ר אלחנן בלומנטל ועוד  סקר על הישגי התלמידים התודעה יהודית ב- בתי ספר באזור אשקלון  שיתוף פעולה עם המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית  התודעה היהודית בבית הספר התיכון – לקראת קירזול  חומר הדרכה בנושאים של התודעה היהודית: חוברת א' – הוראת המקרא בכתות ב'-ג'  חוברת ב'- ידיעת העם  דפי עבודה להעמקת התודעה היהודית-כתה ב'- ראש השנה/אליעזר מאיר  הקמת המרכז לטיפוח התודעה היהודית ומינוי חבריו  פרוטוקלים של ישיבות המרכז  הצעות הוועדה לשלוב ההווי היהודי בחיי בית הספר ועוד.
גל-1423/5 08/01/1960 קבר הרצל (המשך מתיק 4) התכתבות וחליפת מסמכים מהנהלת משרד החינוך בנוגע לקבר הרצל ולהנצחתו באופן כללי:
גל-14435/5 05/11/1981 לשכת מנכ"ל – הפריית מבחנה החלטות בנושא הפריה חוץ גופית  ניסויי בבני אדם  התכתבויות  מחקרים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-14435/8 04/04/1984 לשכת מנכ"ל – הפריית מבחנה התכתבויות בנושא הפרייה  הפרייה תוך רחמית והפרייה מלאכותית  סיכום ישיבות  דו"ח  מחקרים שונים בתחום הפרייה  קורות חיים של רופאים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-14435/9 05/12/1984 לשכת מנכ"ל – הפריית מבחנה התכתבויות  מדיניות הפריה מחוץ לרחם  הקמת מכונים פרטים להפרייה חוץ גופית גם מכונים בתוך בתי חולים  אישורים של רופאים לביצוע שאיבת ביציות  קורות חיים של העובדים  תלונות על צוות  המטפל ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-14584/7 01/01/1983 הרשות לתכנון כלכלי לאומי – הסוכנות היהודית – המחלקה להתיישבות
גל-14629/2 24/03/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – בניה כפרית – בקעת הירדן בתיק התכתבויות בעניין פיתוח הישוב מעלה אפרים.
גל-14629/4 03/03/1986 לשכת מנכ"ל אלי נטף – בניה כפרית – רמת הגולן בתיק התכתבויות בעניין הצורך הדיור לעובדי מפעל אורדן בקצרין.
גל-14634/16 01/07/1986 לשכת מנכ"ל ששון שילה – בנייה כפרית – רמת הגולן
גל-14634/9 28/09/1986 לשכת מנכ"ל ששון שילה – בנייה כפרית – מחוז ירושלים בתיק התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות מגורים ויישובים באזור בית אל וגוש עציון.
גל-14639/5 01/02/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – מחוז ירושלים – תלפיות מזרח  הרובע היהודי  קרית ארבע  חברון  קטמון
גל-14652/8 01/05/1987 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – פיתוח הגליל והגולן
גל-14655/5 05/12/1989 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – עמידר התכתבויות  דו"ח ממצאי הביקורת לשנת 1988/9  ספקים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-14957/11 08/12/1981 פינוי סיני וימית והתקשורת התכתבות בנוגע לפינוי  פרוטוקולים מישיבות בלשכת העתונות  תוכנית סיור של כתבים זרים  תוכנית ימי עיון בנושא פינוי סיני  רשימות עתונאים זרים וישראליים
גל-14959/12 13/08/1989 צנזורה לעתונות ותקשורת התכתבות בנוגע להקפדה על הוראות הצנזורה  דו"ח ועדת הצנזורה.
גל-14959/20 23/11/1989 מאמרים בעתונות מאמרים וראיונות בנושאי מדיניות והתכתבות בנושא  יחס הצבא כלפי עתונאים זרים בשטחים  קשרים תקשורתיים בחו"ל.
גל-14961/10 09/12/1984 ברנרד ג'וזפס – כתבים זרים קבועים התכתבות ומאמרים על פרשת העבירה התקשורתית המיוחסת לכתב זה.
גל-14963/13 31/01/1971 סוכנות ידיעות צרפתית – A.E.P התכתבות הקשורה בתלונות סוכנות זו על יחס צה"ל והשלטונות כלפי צלמיהם  נתונים על הכתבים.
גל-14963/15 01/01/1981 סוכנות ידיעות אי.בי.סי – תוכנית 20/20 ראיון עם השר משה דיין על תוצאות הסכמי קאמפ-דיוויד  כתבות שהופיעו בתוכנית בנושאים: מלחמת לבנון  הטרור באזור  אש"ף בעתונות האמריקאית  חוברת על מלחמת לבנון.
גל-14963/16 23/04/1984 A.B.C. – NEWS התכתבות בנושא דיווחים וכתבות שליליות על ישראל וצה"ל – של הרשת האמריקאית הנ"ל – התנגשויות עם שלטונות צה"ל עקב הפרת הוראות  העתקי הראיונות עם אסאד  שמעון פרס ועוד
גל-14964/1 02/08/1980 ASSOCIATED PRESS סקירות עתונות על ממשלת בגין ומדיניותה. כרך א'
גל-14964/13 01/01/1981 סוכנות ידיעות אנגלית  W.T.N נתונים על כתבים  חליפת מכתבים בעניני הפרת כללים בכניסה לכנסת  אי הגשת חומר לצנזורה ועוד.
גל-14964/14 14/12/1970 רשת טלויזיה גרמנית – Z.D.F התכתבות בנוגע לקשרי גרמניה-ישראל  ביקור קנצלר גרמניה בישראל  פרסומי התקשורת הגרמנית  מבצע של"ג ופעילות אש"פ בלבנון  רישיונות עבודה לכתבים זרים ועוד.
גל-14964/16 01/01/1984 טיימס – סוכנות –  LOS ANGLES TIMES נתונים על כתביה  סיכום פגישה של מנהל לע"ם עם כתב של הסוכנות הנ"ל בעקבות תלונת הצנזורה על עבירה  הוראות  התכתבות בנוגע לביקורו כתבים  פרסום הסוכנות בנושא ישראל ומלחמת ששת-הימים.
גל-14964/6 01/01/1981 בוסטון גלוב  – THE BOSTON BLOBE כתבות של אליצור יובל (באנגלית) על אירועים שונים בישראל.
גל-14964/9 01/01/1988 דיילי טלגרף  – DAILY TELEGRAPH כתבים
גל-14965/18 06/12/1961 עתונאים מבקרים – אלפרד פרינדלי "וושינגטון פוסט" התכתבות הקשורה בביקורו בארץ ופגישותיו עם שרים כגון: אבא אבן  שר המשפטים  ראש הממשלה גולדה מאיר ואישים אחרים  בתיק סקירה על מלחמת ששת הימים.
גל-14965/7 10/09/1982 רשת – C.B.C NEWS התכתבות בנושא התנגשויות בין כתבי וצלמי סוכנות זו עם צה"ל או השלטונות; התיחסות למשפטו של כתב עקב יציאתו לסקור את האירועים בלבנון ללא אישור; דיווחים מהשטחים. כרך ב'
גל-1507/28 08/11/1954 ביה"ס ערב לנערים עובדים בתי ספר ערב לנערות עובדות-דוחו"ת חודשיים על מספר התלמידים ונוכחותם בלימודים  שמות המורים ומספר שעות ההוראה.
גל-1524/18 23/03/1954 דו"ח של בתי הספר של נערים עובדים בתיק מכתבי דרישה לדו"חות מהמפקחים על בתי הספר לנערים עובדים.
גל-1524/22 23/08/1954 בית ספר ערב מקצועי לנוער עובד פרוטוקול ישיבת הועדה המפקחת על בית הספר לנערים עובדים במגמה מקצועית  ארגון ערבים מקצועיים לנערים עובדים בבית הספר שבח בתל אביב ועוד.
גל-15402/12 01/08/1990 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – יהודה  שומרון  ועזה.
גל-15402/13 01/11/1991 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – יהודה  שומרון  ועזה.
גל-15407/1 01/06/1989 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – משרד המשפטים כללי הושחרו מסמכים עקב צנעת הפרט עד שנת 2060.
גל-15407/9 01/02/1992 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – חוק חובת מכרזים.
גל-15423/7 26/04/1983 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – אל-עזריה תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – התכתבויות בנושא בנייה בלתי חוקית באל עזריה.
גל-15478/12 13/12/1978 בניה עירונית – פרוגרמות אל עזריה ובית חנוניה תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – ביצוע עבודות בנייה בכפרים במזרח ירושלים; חוזה הלוואה למתן הלוואות לרשויות עבור השלמת פיתוח בשכונות ותיקות לשנים 1979-1980; תקציב פיתוח לשנת 1980במוצא עלית; תכנית פיתוח תשתית לכפרי מיעוטים לשנת 1980; תזכיר לקראת סיור אנשי משרד השיכון במוצא עלית – 1979; פיתוח באבו גוש; בנייה למיעוטים; סיכום דברים במפגישה שנערכה בנושא 'אל עזריה' וקביעת תחשיב הוצאות פיתוח למגרשי 'בנה ביתך' באל עזריה; פרוגרמה לאל-עזריה; השלמות פיתוח למיעוטים;
גל-15486/7 01/01/1985 בניה עירונית – פרוגרמות – מיעוטים בירושלים
גל-15530/3 01/05/1955 מחלקת כשרות – פניות שוחטים מחו"ל. (תשרי תשט"ו-כסלו תשי"ח) מינוי רבנים ושוחטים בחו"ל
גל-15553/11 01/01/1981 בניה כפרית – מחוז מרכז – אלקנה – תאורות בטחון
גל-15718/12 02/01/1979 לשכת השר והמנכ"ל – היחידה לבריאות האם והילד – בעיות בריאות של האישה ההרה והילד  בעיות בריאות של הילד והתלמיד התכתבויות  פניות ודו"חות בנושא ועדות להפסקת הריון  הפלה מלאכותית והפרייה מלאכותית  היתר להפלות מטעמים סוציאליים ועוד.
גל-1578/3 11/11/1957 כללי בי"ס לנ"ע (נערים עובדים) בתי ספר לנערים עובדים-דוחו"ת ישיבות מפקחים  חוזרים למנהלי בתי הספר  רשימת בתי הספר המבוססים לנערים עובדים  כיתות ערב למסיימי בית ספר יסודי  פתיחת קורסים מקצועיים  תכניות לימוד  מרכזי הנוער  נתונים מספריים על עבודת בני נוער בתחומים שונים  סקירה על החניכים שסיימו את מרכזי הנוער ברחבי הארץ בשנת הלימודים תש"ך ועוד.
גל-15794/18 01/01/1958 מועצת הרבנות הראשית – פרוטוקולים. (תשי"ח-תשרי תש"ך) פרוטוקולים מישיבות מועצת הרבנות הראשית בנושאים שונים
גל-15794/6 01/01/1957 מועצת הרבנות הראשית – כשרות  שבת ועניני דת (פניות ציבור). (כסלו תשי"ז-כסלו תשי"ח) דברי ראש העיר עם פתיחת בית הכנסת בקריית האוניברסיטה
גל-15796/5 01/01/1957 מזכירות כללית – רפואה והלכה ניתוחי מתים. (תשי"ח-תשכ"ה) ניתוחים שלאחר המוות  המתת חסד  השתלת איברים
גל-1642/9 18/06/1956 מוסיקה דתית תיק של משרד החינוך. בתיק –   ישיבת התייעצות מאת המכון הישראלי למוסיקה דתית על תכנית הכינוס השני למוסיקה דתית אשר יוקדש לנושא: 'המוסיקה הדתית בחינוך בבתי הספר ובמוסד החינוכי' וכן לכינוס למוסיקה מזרחית בחג הפסח; עוד בתיק – זיכרון דברים בדבר הקשר בין בין הספריה התורנית המרכזית והספריה לשירה דתית; תכנית הלימודים של המדרשה לחזנות בראשותו של מר לייב גלנץ; דיונים בעניין בישיבת ועדת החינוך ב-4 בספטמבר 1957; פעולות המכון לשירה דתית ביישובי עולים – בתוך כך – בקשה להקצבה מהקרן האמריקאית לתכניות לשירה דתית ביישובי העולים; הצעת תכנית לפעולות מוסיקליות בשטח השירה הדתית ביישובי העולים;
גל-1655/29 01/01/1954 מפעל תולדות יהודי רוסיה מפעל היסטורי ספרותי "יהדות רוסיה"
גל-16918/1 01/07/1992 לשכת השר יאיר צבן – מיעוטים
גל-1694/15 28/12/1950 בית ספר ממלכתי מגדל גד דוחות ביקורת ופיקוח בתי ספר- תקנים  כוח אדם  ליקויים תקציבים ועוד
גל-1704/2 04/12/1956 בית הספר במעברת תל נפליון עכו כרך א' בית הספר הממלכתי דתי מעברת עכו-תל נפוליאון-תקן בית הספר  תלמידים שנרשמו לבית הספר ומבקרים בבית הספר של החינוך העצמאי   דוחו"ת ביקור בבית הספר  שם לבית הספר  שעורי עזר. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-1711/33 25/06/1952 בית החנוך קבוצה כנרות בית הספר הממלכתי לנערים עובדים בקבוצת כנרת-דו"ח בקורת  תקן בית הספר  אספקת ציוד וספרי לימוד  מצבת המורים ועוד.
גל-17416/16 27/02/1995 לשכת השר – ש. שטרית – מנהרת הכותל מזכר לשר אודות המנהרה והתקנת דלת יציאה; מפות  תצלום איזור המיועד להתקנת הדלת
גל-17435/4 03/04/1990 לשכת השר – מועצה דתית – מעלה-אדומים התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הדתות בנוגע לפעילות המועצה הדתית במעלה אדומים:
גל-17437/4 25/07/1988 לשכת השר – מועצה דתית – עמנואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הדתות בנוגע למועצה הדתית בעמנואל:
גל-17533/12 01/06/1993 נוהל הפעלת חבצלת פיגועים נוהל עריכת הלוויה רשמית לחללים כתוצאה מפיגוע חבלני עויין
גל-17591/19 01/01/1972 המשרד הראשי – תעלת סואץ.
גל-17793/12 07/05/1995 לשכת השר אמנון רובינשטיין – ועדה לבדיקת החינוך הדתי. התיק הינו תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות מלשכת שר החינוך אמנון רובינשטיין; ועדה לבדיקת החינוך הביתי; מתן כתבי מינוי מאת יו"ר המזכירות הפדגוגית לוועדה המקומית לבדיקת נושא החינוך הביתי; סיכום ישיבה בנשוא החינוך הביתי; ועדה לבדיקת שאלת החינוך הביתי – המלצות ביניים; פרוטוקול – ועדה לבדיקת שאלת החינוך הביתי וסקירת ספרות בנושא;
גל-17818/6 16/05/1974 מוסדות חינוך – ועדה לבירור האסון במעלות. (כרך ג') בית הספר התיכון הדתי בצפת
גל-1784/11 13/11/1953 הועד הבינלאומי השלישי כרך ב' מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לוועידה של האיגוד הבינלאומי של מנהלי גני חיות.
גל-17919/13 14/03/1967 תכנית הלימודים בספרות (ועדת בנאם) בתיק מסמכים הקשורים בלימודי הספרות בבתי הספר  לרבות תוכניות לימודים  הצעות והתכתבויות בין גורמים הקשורים לנושא. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-17930/1 05/09/1968 תוכניות לימודים בספרות  ממלכתי-דתי. התיק מכיל תוכניות לימודים בספרות ובלשון לחינוך הדתי  התכתבות וסיכומי דיון בנושא  וכניות עצמן  ושיח.
גל-17953/21 25/10/1966 סטטיסטיקה של בתי-ספר לנערים עובדים. מסמכים ממשרד החינוך ובהם נתונים סטטיסטיים על בתי ספר לנערים עובדים   דוחו"ת מהבתי ספר.
גל-17982/2 17/08/1978 תודעה יהודית. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ד"ר דניאל טרופר  הממונה על החינוך היהודי במשרד החינוך  בנוגע לנושאים: חוזרי מנכ"ל המשרד לט/1 ו-לט/3  מכתב עם הצעות בנושא מאת הסופר והמתרגם שרגא גפני  בקשות של מוסדות וארגונים שונים לתמיכת המשרד בפעילותם כגון היחידה ללימודי חוץ ובית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה  רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש  תמי"ד- המועצה לתרבות המשפחה היהודית  מכון מדע טכנולוגי לבעיות הלכה  אגודת אמונים ועוד  מערך שיעורים להכנת "בני מצוה" מאתר הרב אשר זמל  כתיבת ספר תורה ע"י ילדי ישראל לכבוד חגיגות השלושים למדינת ישראל  The Bible Companion or TABLES – FOR THE PROFITABLE DAILY REDING OF THE HOLY SCRIPTURES  תכניה של הכנוס השנתי למחשבת היהדות – היהדות ותרבות עמנו – שנה כ"ד – חול המועד סוכות – תשל"ט ועוד.
גל-17982/3 01/01/1979 תודעה יהודית. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ד"ר דניאל טרופר  הממונה על החינוך היהודי במשרד החינוך  בנוגע לנושאים: חוזר מנכ"ל המשרד לט/5  לקט ממנהגי ישראל לרגל חדון המועדים במנהגי קהילות ישראל  בקשות של מוסדות וארגונים שונים לתמיכת המשרד בפעילותם כגון מכון מאיר ללימודי היהדות  רשת שעורי תורה "תורת חיים" ועוד  לימודי יסוד ביהדות בבתי המדרש הממלכתיים לגננות ולמורים (בירורים  קווי יסוד והצעות לתכנון) (תשרי תשל"ט)  הצעה לדיון בנושא: "תכנית בני מצוה" לכיתה ז' למערכת הממלכתית ותכנית הפעלה בנושא  הצעת עמותת גשר לסדרת טלוויזיה על חינוך יהודי (פברואר 1979)  הצעות גדליהו רחמן  עורך בטאון מ.ת.ת (מציון תצא תורה)  הצעת גדליה ורדי  סקירות על לימודי תורה שבעל פה ועוד.
גל-17982/4 01/04/1979 תודעה יהודית. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ד"ר דניאל טרופר  הממונה על החינוך היהודי במשרד החינוך  בנוגע לנושאים: הצעה לדיון בנושא: "תכנית בני מצוה" לכיתה ז' למערכת הממלכתית ותכנית הפעלה בנושא  פרוטוקול של המזכירות הפדגוגית בנושא (5.7.2019)  בקשות של מוסדות וארגונים שונים לתמיכת המשרד בפעילותם כגון רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש  תמי"ד- המועצה לתרבות המשפחה היהודית  מכון העם והמדינה  תפארת התשובה- מרכז רוחני לתודעה יהודית ועוד  הצעה לקוים לשיתוף פעולה בין תכנית "בני מצוה" ו"מושגי יסוד ביהדות" של הטלוויזיה הלימודית  דבריו בכנס ליהדות "מחסומים לאמונה לאדם בן זמננו"  "ענבל- בטאון להורים בחינוך המשותף" (גליון מס' 28 – אפריל 1979)  בני מצוה-ערכו של היחיד-חלק ג'-חוברת לתלמיד מהדורת ניסוי  הרצאת אילה גליקסברג  אשת הרב הראשי של גבעתיים – "הלכה ותכנון משפחה"  נתונים על הניסוי "הבה נעיין" של עמותת גשר  לקט מקורות לנושא "ואהבת לרעך כמוך – נושא בעול עם חברו"  "הוראת התורה כמעשה חסד"/ דניאל טרופר  טיוטות לחוברת לתלמיד בני מצוה  אני  אתה  אנחנו – 1. אדם בצלם – חוברת מקורות- מהדורת ניסוי  הצעה מד"ר צמח צמריון ועוד.
גל-17982/5 03/07/1979 תודעה יהודית. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ד"ר דניאל טרופר  הממונה על החינוך היהודי במשרד החינוך  בנוגע לנושאים: בקשות של מוסדות וארגונים שונים לתמיכת המשרד בפעילותם כגון מכון צומת  המכון לבעיות אקולוגיות  מכללת אורות ישראל  מכון העם והמדינה ועוד  תכנית "בני מצווה" לכיתה ז' לשנת תש"מ- הצעה לדיון  פרוטוקול של המזכירות הפדגוגית בנושא (5.7.2019)  "כשכועסים על החזן"/צמח צמריון  קרן מענקים מיוחדת לחוקרים וכותבים במורשת העדות של המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח  ילקוט ארבע פרשיות התפילין (בר מצווה)/ אריה בן-גוריון  בני מצוה-להיות בר/בת מצוה-חלק א'-חוברת לתלמיד מהדורת ניסוי  תקנים להקמת יחידה לחיזוק החינוך היהודי  הקרן לזכר סגן ישי רון  חוברת מושגי יסוד באורח החיים היהודי לכיתות ז-ט- מידעון למורה ולמחנך לשנת הלימודים תש"מ  על "חטא" שחטא משרד החינוך/יוסף בן שלמה  כנס עולמי לבעיות החינוך היהודי בגולה בגיל הרך  דו"ח התקדמות מס' 1 של עמותת "גשר- ללכוד עם ישראל על בסיס ערכי היהדות" על הפקת סדרת טלוויזיה לחינוך יהודי  הקצבת סכומים המיועדים להעמקת יהדות בקרב ההורים והחדרת ערכי היהדות בקרב תלמידים ועוד.
גל-17982/6 01/10/1979 תודעה יהודית. התיק מכיל מסמכים  מכתבים  הצעות ותכניות הקשורות בחינוך יהודי  והסברה יהודית. בנוסף  הצעות לתכניות  ימי עיון  סמינרים הקשורים בחינוך יהודי לתפוצות ובבתי ספר כלליים; תכניות חינוך בנושאי תנ"ך  מחשבת ישראל  עברית ותושבע"פ  הקמת מרכזים קהילתיים יהודיים  תקציבים ומאזני תשלום; טכנולוגיה והלכה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-17982/7 03/02/1969 תודעה יהודית. התיק מכיל מסמכים  התכתבויות ומכתבים הקשורים בנושא חינוך ויהדות. בתוך כך  תוכניות וחוברות בר מצווה  תוכניות הסברה יהודית  תקציבים והצעות תקציב לטיפוח נושאים ביהדות  תוכניות העשרה ועמצי הוראה בתחומים אלו. בנוסף  פניות אישיות ושל קבוצות וארגונים בתחומים אלו. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-17982/8 22/06/1980 תודעה יהודית. התיק מכיל מסמכים  מכתבים  תוכניות והצעות הקשורות בחינוך ובהסברה יהודית. בתוך כך  תכניות לחגים  לבני מצוות  פעילות מרכז קהילתי יהודי למבוגרים; סמינרים לחינוך יהודי ציוני  שיח על התמודדות עם ירידה מהארץ; תכנית לחינוך יהודי בתפוצות  התכתבויות בנושא שבת  ותחוןמי לימוד יהדות בחינוך הכללי  מאזני תקציבים של מכונים העוסקים בנושא ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-17983/4 20/06/1976 תודעה יהודית. מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים להוראת התודעה היהודית בבתי הספר  כגון: עבודות שורשים של תלמידים  שאלונים של החברה לתעוד ולתודעת המורשת היהודית ועוד.
גל-1802/17 31/01/1950 קרית בנימין מינוי רשות חינוך מקומית לקרית בנימין (כולל קרית פרוסטיג וקרית שטנר) ופרסום על כך ברשומות  חברי ועד קרית בנימין  רישום ילדים למוסדות חינוך  דו"ח תקציב הוצאות החינוך בקרית בנימין  העדר סטטוס חוקי משפטי לרשות (מעמד של מועצה מקומית) וקושי בהחזקת בית הספר ללא גביית ארנונה  כינון המועצה המקומית קרית בנימין  רשימות תלמידים בחינוך יסודי  רישום לזרמי החינוך השונים  אי ביקור בבית הספר של נערים במעברה  גביית אגרת חינוך ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-18036/10 02/07/1967 השתלמות מורים בתודעה יהודית. אוסף מסמכים של משרד החינוך בנושא  השתלמות מורים בתודעה יהודית הכוללים: ימי עיון  קורסים  השתלמויות  התכתבויות  תוכניות לימודים  שיתוף הורים בחינוך סיורים  החזרות צ'קים למורים בגלל חוסר מקום ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-18056/13 01/10/1982 קשרי תרבות עם רוסיה. אגודה למאבק לשחרור יהדות ברית המועצות
גל-18060/10 17/09/1967 קשרי תרבות עם חבש. קשרי חינוך ותרבות עם אפריקה. חינוך העולים מאתיופיה
גל-18067/14 27/04/1977 יום העצמאות  .78 התכתבויות בנוגע לאירועי עשור ליום ירושלים – 1977 ויום העצמאות ה-30 1978
גל-18076/7 01/12/1973 החאן הירושלמי. פרוייקטים ותקציב
גל-18350/12 02/07/1969 תיקי מוסדות חינוך – מחוז הדרום – בית-ספר ממלכתי חב"ד – קרית-מלאכי התיק מכיל בקשות לתיקון השכר למורים ועובדי המוסד  בקשה לפתיחת מוסד חינוכי רשמי  מסמך המפרט על הקליטת עולים חדשים בבית הספר  בקשה לקבלת יותר שעות לימוד  מסמך עם הישיבות המועצה  בקשה לארכת שיעורי עזר לילדים עולים  דוגמאות למבחנים ועוד. פרטים מזהים הושחרו עקב הגנה על צנעת הפרט.​
גל-1849/13 07/01/1952 שירות בבתי הספר לנערים עובדים תשלום דמי שרות (עבור ניקיון  החזקת שרתים) ע"י משרד החינוך לבתי הספר לנערים עובדים -רשימת בתי הספר (ממלכתי וממ"ד) והמנהלים  נתונים על מספר ערבי וחדרי הלימוד  מכסת דמי השרות לחודש ותקציב ההחזקה בכלל.
גל-18708/5 21/10/1956 בית-ספר תיכון ערב "דעת" ירושלים התכתבויות-בנושא מצוקות כלכליות של משפחות  קושי של תלמידים בלימודים  בקשות לשיעורי עזר ועוד.
גל-18726/12 21/05/1952 גמנסיה גב"ע בני-עקיבא תל-אביב התכתבויות בקשיים לרישום תלמידים לבית ספר גבע תל אביב ועוד.
גל-18755/28 01/01/1964 בית-ספר ממלכתי דיור לעולה נתניה בתיק התכתבות בעניין פתיחת בית ספר לנערים עובדים בנתניה.
גל-18757/8 01/11/1952 בית-החולים אסף הרופא בצריפין התכתבות בנושא חינוך מיוחד  תקנים
גל-18759/4 07/11/1963 ישיבת מהרב מבריסק נתניה בתיק הודעה על סגירת הישיבה בנתניה.
גל-18803/26 04/08/1948 גן-ילדים כנרת (המושבה)  תקנים בגני ילדים במושבה כנרת
גל-19175/4 01/01/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק החלטות מינהל מקרקעי ישראל (611 441) טיוטה לשרים  התכתבות קטעי עתונות החלטות ודו"ח הועדה לבחינה וישום החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל לשינוי יעודן של קרקעות ושיווקן  עיקרי החלטות שר האוצר בענין שינוי יעוד קרקעות ועוד.
גל-19703/16 01/05/1957 לשכה ראשית – הועדה המתמדת לעניני מקרקעין (כרך ה')
גל-19703/17 01/01/1959 לשכה ראשית – הועדה המתמדת לעניני מקרקעין (כרך ו')
גל-19890/20 01/01/1962 הנהלת הרשות – התכתבות עם פרקליטות המדינה.
גל-20792/1 01/02/1982 לשכת מנכ"ל – לבנון – ביקורת  קטעי עתונות.
גל-20792/5 01/08/1982 לשכת מנכ"ל – לבנון.
גל-20829/4 01/04/1987 לשכת השר גד יעקובי – ניירות ערך הצעת חוק ניירות ערך
גל-20996/5 05/02/1967 מחוז תל-אביב – מרכז – תיקי כבישים עורקיים ואזוריים התכתבתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מהנדסי מחוז תל אביב והמרכז במחלקת עבודות ציבוריות במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לסלילת ותחזוקת הכבישים: המשך נתיבי איילון צפונה  כביש תל-אביב-חדרה-חיפה מצומת גנות צפונה  תל-אביב-געש ועוד.
גל-21180/12 27/09/1968 מרכז הסרט – מצדה – סרט זר. התכתבות ותוכניות להפקת הסרט "המצור על מצדה"  אישור תוכנית ההפקה  תקציר הסרט  שמות שחקנים מוצעים ועוד.
גל-21189/11 08/04/1970 מרכז הסרט – מצדה. התכתבות ותקציר הסרט "מצדה".
גל-21266/14 01/09/1957 חקיקה ראשית – חוק רמת הנדיב תשי"ח – 1957
גל-21277/20 01/01/1963 חקיקה ראשית – חוק הפטנטים – 1963
גל-21279/12 01/10/1969 חקיקה ראשית – חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון) מינוי אפוטרופוסים לעורכי דין במקרים מסויימים
גל-21284/25 01/01/1953 חקיקה ראשית – חוק הראיות
גל-21285/1 01/10/1953 חקיקה ראשית – חוק הראיות תש"כ – 1960
גל-21285/5 01/01/1956 חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדין – חקירת עדים  חוק לתיקון דיני ראיות  חקירת עדים תשי"ח – 1957
גל-21285/6 01/07/1956 חקיקה ראשית – חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי – חקירת עדים  חוק לתיקון דיני הראיות – חקירת עדים תשט"ז – 1956  הזנת ילדים
גל-21292/13 01/03/1957 חקיקה ראשית – חוק המים
גל-21294/19 01/11/1957 חקיקה ראשית – חוק איסור אפיית לילה פרוטוקולים
גל-21294/20 01/12/1953 חקיקה ראשית – חוק איסור אפיית לילה (תיקון) תשי"ד – 1954
גל-21294/21 01/01/1973 חקיקה ראשית – חוק איסור אפיית לילה (תיקון) תשי"ג – 1973
גל-21789/7 01/07/1986 חקיקה – חוק לתיקון חוק המים תשי"ט.
גל-21825/2 01/04/1991 חקיקה – חוק הפטנטים תשכ"ז.
גל-21882/19 01/07/1982 הצמדה למדד – חוק עזר אופקים
גל-21886/32 01/12/1980 היטל סעד ונופש – חוק עזר אפקים
גל-21894/4 01/08/1977 תיקון חוקי עזר – חוק עזר למו"מ בית ג'אן
גל-21902/27 01/01/1983 חקיקת משנה – פיצוי מפוני סיני – מילווה ושיעבודים  תשמ"ג 1983
גל-21902/28 01/12/1986 חקיקת משנה – תקנות מילווה חסכון – תעודות מילווה  תשמ"ג 1982
גל-21902/38 01/10/1982 חקיקת משנה – תקנות פיצוי מפוני סיני – מילווה שיעבודים  תשמ"ג 1982
גל-21902/39 01/09/1982 חקיקת משנה – תקנות פיצוי מפוני סיני – מילווה  תשמ"ג 1982
גל-21904/39 01/09/1978 חקיקת משנה – חוק לימוד חובה – תקנות חינוך ממלכתי
גל-21919/44 01/10/1981 חקיקת משנה – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מי סודה וגזוז והסחר בהם) (תיקון)  תשמ"ב 1981
גל-21923/1 01/08/1990 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תש"ן 1990
גל-21923/2 01/01/1990 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תש"ן 1990
גל-21923/3 01/05/1989 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תשמ"ט 1989  תש"ן 1989
גל-21923/4 01/02/1991 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תש"ן 1991
גל-21923/5 01/02/1991 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תש"ן 1991
גל-21923/6 01/05/1991 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תשנ"א 1991
גל-21923/7 01/07/1991 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תשנ"א 1991
גל-21923/8 01/10/1991 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תשנ"ב 1991
גל-21923/9 01/11/1990 חקיקת משנה – פקודת הקרקעות – רכישה לצרכי ציבור סעיפים 7-5  תש"ן 1990
גל-21935/5 01/04/1955 חקיקת משנה – צו החברות – הודעה לבעלי מניות – מתנגדים
גל-21947/5 01/01/1988 חקיקת משנה – פקודת סדרי השלטון והמשפט – תקנות חרום בדבר שירות עבודה חיוניים  תשמ"ח 1988
גל-21961/33 01/05/1955 חקיקה ראשית – עדת הקראים
גל-21966/14 01/12/1962 חקיקה ראשית – תיק עזר לחוק הפטנטים
גל-21980/50 01/03/1968 חקיקה ראשית – חוק יסוד – הגבלת כהונת שרים  חבר-הכנסת מרדכי חיים שטרן תשכ"ח – 1968 (קס"ו)
גל-21982/11 01/05/1965 חקיקה ראשית – חוק הרופאים (רפ"ב) הצעות חוק חבר-הכנסת ש. זוארץ תשכ"ה – 1965
גל-21982/14 01/05/1965 חקיקה ראשית – חוק לעידוד רופאי הספר (מענקים והטבות) תשכ"ה – 1965 (רפ"ו)
גל-21982/37 01/12/1965 חקיקה ראשית – חוק לעידוד רופאי הספר (מענקים והטבות) חבר-הכנסת אמה תלמי (תשכ"ו) (י"א)
גל-21986/36 01/11/1962 חקיקה ראשית – חוק כהונת נשיא המדינה (תיקון) אברהמוב  קלינגהופר תשכ"ג – 1962 (ק"ג)
גל-22108/5 01/08/1993 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – גוטליב לונקה – עמותת אמיתי
גל-22111/3 01/05/1994 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – פולארד אסתר
גל-22117/19 01/01/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Gore – Al Gore
גל-22117/8 01/10/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – Nixon – Richard Nixon
גל-22654/17 11/05/1981 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – רמת חובב
גל-22907/21 20/10/1975 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – כביש גישה כעביה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לסלילת כביש גישה לכעביה.
גל-22932/8 30/12/1985 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – ערב כעבייה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכנית בניין ערים של ערב אל כעבייה.
גל-23182/7 01/07/1992 יועץ  תקשורת – בקשות לראיונות עם ראש הממשלה
גל-23190/2 01/09/1992 יועץ תקשורת  – העולם היהודי מידע והתכתבות
גל-23211/29 01/05/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – מרזוב אליהו – רב ראשי  עדת הקראים
גל-23214/10 01/02/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – מכתבים נגד ההסכמים ונגד ירידה מהגולן – 1994 בין המכתבים תשובה לדן אורן
גל-2375/2 01/01/1949 המחלקה המוסלמית – דוחות מחלקה
גל-2755/2 15/07/1964 האגף לתכנון ארצי (ברוצקוס) – מחוז צפון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת אליעזר ברוצקוס מהאגף לתכנון ארצי בנוגע לאזור הצפון:
גל-2777/1 01/01/1988 מטה חגיגות ה- 40 למדינת ישראל – פרוייקט מגילת העצמאות חוברות מטה חגיגות ה-40 על הנושאים הבאים מגילת העצמאות  יום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל  יום העצמאות.
גל-2812/6 01/01/1984 לשכת השר יובל נאמן – קשרי חוץ – ארגנטינה
גל-2881/14 01/01/1961 היועץ המשפטי לשר הדתות – חוק עזר לאיסור מכירת חמץ בפסח  חוק עזר בדבר איסור גידול ומכירת חזיר התכתבויות בנוגע לחוקים אלה
גל-3019/14 01/01/1975 ועדת שרים לעניני ירושלים – תקנות הרובע היהודי החלטה בדבר שינוי תקנות ההתאחדות של החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי  התכתבות
גל-3019/16 01/01/1974 ועדת שרים לעניני ירושלים – הרובע היהודי הערות לדו"ח מבקר המדינה  דו"ח על פעולות האכלוס והבניה ברובע  העתק פרוטוקול מישיבת ועדת שרים לעניני ירושלים  התכתבות בנושא שיפוץ עצמי
גל-3019/18 01/01/1976 ועדת שרים לעניני ירושלים – הצעה לתואי חדש למסילת הברזל תזכיר בנושא הסעה המונית  תחבורה ציבורית תל-אביב – ירושלים – התכתבות  מפה
גל-3019/19 01/01/1976 ועדת שרים לעניני ירושלים – תכנון השטח בין הגבעה הצרפתית לנווה-יעקב התכתבות
גל-3019/2 01/01/1969 ועדת שרים לעניני ירושלים – תוכנית שחזור שיקום בית הכנסת חורבה התכתבות
גל-3019/20 01/01/1976 ועדת שרים לעניני ירושלים – כביש ירושלים – חברון באזור בבית-ג'אלה התכתבות
גל-3019/6 01/01/1977 ועדת שרים לעניני ירושלים – הצעה להבטחת תקציב פיתוח לירושלים וסביבותיה
גל-3022/11 01/01/1974 ועדת שרים לעניני ירושלים – אזור תעשיה ענתות – החלטת ממשלה
גל-3025/22 01/01/1975 ועדת שרים לעניני ירושלים – הר-הזיתים התכתבות בדבר הרחבת בית-הקברות ושיקומו של בית-הקברות הקראי בירושלים  מפה
גל-3026/14 01/01/1975 ועדת שרים לעניני ירושלים – כביש פת-גילה התכתבות בנוגע למתן הרשאה להשלמתו  מפות
גל-3027/32 01/01/1974 ועדת שרים לעניני ירושלים – הר חומה – מפה
גל-3041/13 01/01/1968 מחוז ירושלים – רשות השידור החאן ירושלים החברה לפיתוח מזרח ירושלים נקודות שידור בחאן הירושלמי
גל-3422/1 01/01/1971 לשכת המשנה למנכ"ל – "ארזי הבירה" התיק מכיל: הקצאת קרקע לשכון משפחות עולים מאר"הב  תרשימים ועוד.
גל-3560/16 07/06/1955 סטטיסטיקה כלכלית – ועדת גורי התכתבויות וחליפת מסמכים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לפעילות הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים (ועדת "גורי"): דו"ח הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים (יוני 1955)  תזכיר מאת ד"ר אריה ניצן הכולל חומר נוסף בשביל הועדה בעקבות השינויים בשכר הריאלי  כפי שנדרש ע"י ועדת המשנה בישיבתה ב-24.7.1955.
גל-3579/3 13/07/1956 התערוכה העולמית – בריסל 1958 התכתבות בעניין הכנות ישראל לתערוכה העולמית בבריסל  סיכום של הרשות לארגון השתתפות ישראל בתערוכת בריסל (1958) ולביצועה  תוכנית הביתן ועוד.
גל-364/28 12/11/1953 תיקי הנהלה – יועצים משפטיים באגף – ישיבות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת היועץ המשפטי של אגף המכס והבלו במשרד האוצר  מקס שטייגמן  לבין שאר היועצים המשפטיים באגף: דו"חות מישיבות היועצים המשפטיים של האגף  סמכות לכפר על עבירות  ערעור פלילי 61/54 היועץ המשפטי נ' פייגה אטצקי  המרת משפט  קביעת כופר כסף  אובדן בולי מס קניה  הברחות בעלי חיים  סכיני גילוח וסחורות נוספות ועוד.
גל-3667/4 01/01/1950 משרד המשפטים בתיק שלושה תזכירי חוק: הצעת חוק הבוררות-1966  הצעת חוק בתי המשפט(תיקון) (אמצעים נגד עלבון בית המשפט)  1966 והצעת חוק הנוער (טיפול בעבריינים)  תשכ"ה -1965.
גל-3776/21 04/06/1972 מחזות – מין רביצין פון בני ברק בתיק בקשה להצגת מחזה "מיין רביצן פון בני-ברק" בישראל.
גל-3831/6 30/07/1958 תערוכת בריסל – גאון חיים מסמכים מהמשרד להגנת הסביבה  הנוגעים לתביעות שכר של חיים גאון לעבודתו בתערוכת בריסל.
גל-3930/32 31/12/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – באר-טוביה. בתיק תכנית היישוב באר טוביה  שרטוטי חלקות ושטחים ציבוריים.
גל-3947/12 01/01/1955 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מרכז גלילי – ישוב עירוני – כפרי מזרחה מאבן יהודה אישור תוכניות להפקדה – משרד הפנים אגף התכנון
גל-3978/30 01/02/1947 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה אחוזת קבר מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכנית אחוזת קבר של אדמונד ג'יימס דה רוטשילד ורעייתו עדה  במחוז חיפה.
גל-4021/40 01/01/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – מוחרקה פיתוח עירוני בעיירות אמרה  פלוג'ה ומוחרקה. תכנון אזור המוחרקה. מצורפת מפה.
גל-40302/2 01/09/1996 לשכת סגן השר פורוש – חפירות קברים + קברים
גל-40513/11 10/03/1998 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים אוסף מכתבים יוצאים ונכנסים של לשכת השר נתן שרנסקי משרד הכלכלה והמסחר בנושאים: מינוי ועדה למתן אישור לפי פקודות סימני סחורות  הכרזה על תקנים ישראלים למוצרים  נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל -ארה"ב  צו יבוא חושי  כתבי מינוי ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-40513/5 29/11/1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים הסכם סחר חופשי ישראל – הונגריה  מחאה על הפחתת היטלים  שחיטה בארצות הברית  תקן רשמי למכלי זכוכית  פטור ממס הכנסה על דירות  מפעל תכשיטים בעמנואל  פיטורי עובדים במחלקת התברואה בעיריית תל אביב  שיעור מס הכנסה על עבודה במשמרות ועוד.
גל-41183/1 19/09/1995 ישובים באות מ' (מבואות החרמון) התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבינוי והשיכון  עמוס רודין ומאיר שלמה גרינברג  בנוגע למועצה אזורית מבואות החרמון: בנושאים: דו"ח על ביצוע ביקורת פנים – שנת 1995  סיוע בהקמת פרויקטים לשנת 1996  סיכום ביקור המנכ"ל ביישובי המועצה  חוזה שנחתם בין המועצה ל"חברת ערים- חברה לפיתוח עירוני בע"מ" לניהול פרויקט הרחבת הישובים במועצה  תכנית רעיונית לפיתוח אזור עמוקה וציון התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל זיע"א (אוגוסט 1996) ועוד.
גל-41183/12 01/03/1997 ישובים באות מ' (מעלה אפרים  מועצה אזורית מטה אשר  מטה בנימין והגולן) התכתבות בענייני בנייה ואיכלוס
גל-41183/4 22/08/1996 ישובים באות מ' (מודיעין) התכתבות בנוגע לישובים לפיד וחשמונאים  איכלוס מודיעין
גל-41183/5 01/08/1996 ישובים באות מ' (מודיעין  מעלה אדומים  מעלות) התכתבות בנושאים: השקעות חברת עמידר  בעיות פיתוח במודיעין
גל-41183/6 01/10/1996 ישובים באות מ' (מעלה אדומים  מועצה אזורית מטה אשר) התכתבות בנושאים: עירוב במעלה אדומים  הקמת הוסטל לקשישים במעלה אדומים
גל-41184/2 01/01/1997 ישובים באות מ' מודיעין התכתבות בנושא פרוייקטים במודיעין
גל-41185/5 01/01/1996 ישובים באות פ' (פרדיס  פסגת זאב  פרדס חנה  פתח תקווה  פסוטה ופקעין) התכתבות בנושאים: חפירת כביש בכפר פסוטה  פיתוח שכונת פסגת זאב בירושלים ושיקום שכונות
גל-41186/4 01/01/1996 רשימת ישובים באות ק' (קרני שומרון וקריית ים) התכתבות בנושאים: תקציב  דמי שכירות לקראוונים ופרוייקטים
גל-41186/7 01/01/1997 רשימת ישובים באות ק' (קרית עקרון  קרית ארבע  קרית אונו וקרית מוצקין) התכתבות בנושאים: בנה ביתך  מרכז קהילתי בקרית ארבע ועוד
גל-41189/11 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)
גל-41189/7 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מינהל מקרקעי ישראל התכתבות
גל-41189/8 01/11/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן -מנהל מקרקעי ישראל התכתבות
גל-41189/9 01/12/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן -מנהל מקרקעי ישראל התכתבות
גל-41190/1 01/07/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)
גל-41190/2 01/09/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – מידע על פעולות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)
גל-41191/2 01/01/1991 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן – כספים ותקציב  משב"ש
גל-41194/2 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים התכתבות
גל-41194/3 01/08/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים התכתבות
גל-41194/5 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים לפי ישובים וערים
גל-41194/7 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים לפי ישובים וערים נווה יעקב  עיר גנים  פסגת זאב  קרית ארבע  חברון
גל-41204/2 18/12/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות פיתוח משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)  מוסדות חינוך  ציבור  פינויים לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות פיתוח משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)  מוסדות חינוך  ציבור  פינויים. התכתבויות שונות בענייני תקציב  ביטחון מוסדות חינוך  בניית כיתות חדשות  חוזי פיתוח לבתי ספר  אדריכלות ותכנון למוסדות  חיבורי חשמל ותשתיות  הערכות לפתיחת שנה.
גל-41244/1 01/08/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים – רובע יהודי  קרית-מלאכי  אפרת  אשקלון  בית-שמש
גל-41244/10 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – מעלה אדומים
גל-41244/5 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים – הר אדר  גילה
גל-41247/1 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז מרכז לפי ישובים וערים – אריאל
גל-41248/5 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז מרכז לפי ישובים וערים – ראש-העין  עמנואל
גל-41249/2 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מחוז מרכז – קדימה  קרית-אונו  רמלה  רמת-גן  רמת-השרון  רעננה  שומרון  תל-מונד
גל-41251/9 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית – אותיות ר'
גל-41252/4 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – מחוז ירושלים  בקעת הירדן  ישובים חדשים
גל-41252/5 01/05/1991 לשכת המנכ"ל בר – בניה כפרית לפי מחוזות – מחוז ירושלים  העיר בית"ר
גל-41258/3 04/10/1992 לשכת המנכ"ל בר – כבישים (מע"צ) מסמכים ותכתובות בנוגע לפיתוח תשתיות כבישי וכבישים עוקפים
גל-41268/14 01/01/1994 לשכת המנכ"ל מזרחי – פרוגרמות התיק הינו תיק של משרד הבינוי והשיכון  אגף פרוגרמות. בתיק – טבלאות התכנית התקציבית לעבודות פיתוח כללי; פרוגרמות בנייה לשנת 1994; פרוגרמת שטחים ציבוריים למוסדות ציבור בטירה; עבודות פיתוח בשכונות ותיקות ומוסדות ציבור – סיכום עקרונות; תכנון מוסדות ציבור; בניית גני ילדים בפרויקטים חדשים; קריטריונים לקביעת דמי פינוי – התכתבות בים מנכ"ל משרד השיכון לבין ממונה פינויים והפקעות; בקשה לסיוע מהקרן לעזבונות המדינה – סיוע בבניית דירה לבנות שירות לאומי ומורות חיילות; סיכום ישיבה בין שר הבינוי והשיכון לבין ראשי עירית חיפה בין הנושאים שנדונו – בנייה למיעוטים  שיקום שכונות  בניית הוסטלים ועוד; התכתבות בנושא בית הכנסת המרכזי בעפולה; בניית כיתות בבתי הספר בצפת; פרויקטים במחלוקת  במחוז גליל במחוז מרכז  במחוז חיפה  מחוז הנגב  ובמחוז ירושלים; תכנית עבודה – 1994;
גל-41268/9 13/07/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – פרוגרמות תיק של משרד הבינוי והשיכון  אגף פרוגרמות. בתיק – תכתובות בין מנהל יחידת מימון ותקציבים למנהל אגף פרוגרמות בעניין פרוגרמה למוסדות ציבור; פרוטוקול – המלצות הוועדה הבין-משרדית לבדיקת הנושא של זירוז הרישום של שיכונים ציבוריים; טיוטת חוק רישום שיכונים ציבוריים – (הוראת שעה) התשנ"ג – 1993 – עיקרי החוק; פרוטוקול הוועדה הבין-משרדית לפיתוח מבני דת (בתי כנסת ומקוואות); החשת תהליכי רישום  בתים משותפים וזכויות רוכשי הדירות בבנייה הציבורית בלשכות רישום המקרקעין; פרוגרמה להשלמת עבודות פיתוח; דיון עם שר הבינוי והשיכון  מר אריאל שרון על הבנייה במחוז ירושלים; פרוגרמה לבתי כנסת וסיכום דברים בנושא; מינוי נציג מטעם משרד הבינוי והשיכון ל'מרכז לפיתוח המקומות הקדושים'; סיכום ישיבה לתכנון פרוגרמה משותפת לתקצוב הקמת מוסדות ציבור – מתקני ספורט; תכנית עבודה רב-שנתית במגזר הערבי; פיתוח תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 1994; בעיות ביוב; עבודות פיתוח כללי – 1989-1994 בכרמיאל;
גל-41273/1 01/04/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – קרוונים תיק של משרד הבינוי והשיכון; בקשות ממשרד השיכון להקצאת קרוואנים למטרות שונות – התכתבויות בנושא. בין השאר – הקצאת קרוואנים לטובת מתיישבים עולים במושבים שבמועצה אזורית אשכול; פנייה לשרת העבודה והרווחה  אורה נמיר בדבר מצוקת דיירי אתר הקרוואנים בקרית חיים שבחיפה;
גל-41273/2 21/03/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – קרוונים התיק הינו תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – קליטת ילדי הקרוונים בחדרה; אספקת קרוונים לתלמודי תורה בראש העין; בקשות להקצאת קרוונים לארגונים שונים; הצעה לפינוי שכונת הקרוואנים בגבעת נפוליאון בעכו; הקצאת קרוואנים לטובת מועדונים ליחידות שדה; קרוואנים ביישובים קהילתיים בגליל; מגורונים למועצה האזורית רמת הנגב; קרוואנים ליישובים קדש ברנע וכמהין; התכתבות עם שרת העבודה והרווחה  אורה נמיר בעניין מצוקת דיירי הקרוואנים בקרית חיים שבחיפה; בעיות דיור באתרי הקרוואנים; קטעי עיתונות בנושא פינוי הקרוואנים; קרוואנים לקליטת מתיישבים עולים במושבי יתד ויבול במועצה אזורית אשכול; קרקעות וחיסול אתרי הקרוואנים;
גל-41325/2 01/11/1991 לשכת המנכ"ל בר – מחוז ירושלים לפי ישובים וערים
גל-41356/25 01/10/1972 הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק להגבלת תקופת הכהונה של ראש הממשלה ואיסור על שרים לעסוק במסחר
גל-41357/60 01/06/1973 הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק בית-דין להגנת הצרכן
גל-41360/56 25/02/1982 הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – חוק לתיקון פקודת טבק (מימון מלחמה בעישון)
גל-41360/7 01/12/1981 הצעות חוק פרטיות (כנסת עשירית) – חובת מכרזים
גל-41592/2 18/02/1949 לשכת היועץ המשפטי – קווי אוטובוס ערביים התכתבויות בנושא
גל-41882/17 01/06/1985 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (אספקה וגבייה) תשמ"ה 1985 הוגש לכנסת ה- 11
גל-41884/50 01/12/1987 הצעות חוק פרטיות – חוק יסוד הכרזת העצמאות על מדינת ישראל הוגש לכנסת ה- 11
גל-41885/54 01/01/1988 הצעות חוק פרטיות – חוק סדרי המינהל – החלטות והנמקות  פטור מחובת הנמקה תשמ"ח 1987 הוגש לכנסת ה- 11
גל-41886/37 01/03/1988 הצעות חוק פרטיות – חוק תיקון פקודת המשטרה (חקירת עבירות שוטרים) – תשמ"ח  1988 הוגש לכנסת ה- 11
גל-41887/17 01/01/1986 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון) – תשמ"ז 1986 הוגש לכנסת ה- 11
גל-41899/25 01/05/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – פיצוי לחקלאי) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-41899/40 01/06/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-41899/45 01/06/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק ביקורת שיפוטית (תקנות ההגנה לשעת חרום 1990) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-41901/19 01/07/1990 הצעות חוק פרטיות – הצעת חוק המים (תיקון – ביטול סמכות הועדה המשותפת לתעריפי המים) – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-41901/5 01/07/1990 הצעות חוק פרטיות – הצעת חוק יסוד הכרזת העצמאות – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42697/7 01/10/1999 יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין – BIRTH RIGHT – תגלית התכתבות בנוגע להצלחת פרוייקט "תגלית"  דואר אלקטרוני  צילומי קטעי עתונות  נתונים גרפיים  גליון של פרוייקט "שותפות 2000"  דו"ח מסכם על פעילות מרכז ברונפמן עבור מפגשים בתוכניות "תגלית".
גל-42733/5 01/07/1999 לשכת השר רן כהן – אזורי עדיפות לאומית
גל-42830/29 01/12/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק יסוד הכרזת העצמאות של מדינת ישראל – תשנ"א  1990 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42832/14 01/03/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק שירות הציבור (הגבלת תקופת כהונה של קניין) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42832/35 01/03/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – השקיית גינות) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42832/48 01/05/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק לתיקון חוק הגנה (שעת חירום – גזר-דין מוות למרצחים) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42832/50 01/05/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון גינות) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42832/57 01/04/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – הקמת ועדה למתן היתרי עבודה בשעות עבודה ומנוחה השבועיות) – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42836/10 01/10/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק מים שוליים (עידוד השימוש) – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42836/40 01/10/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – הוראות שונות) – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-42837/6 01/11/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק המים (תיקון – רשיון הפקה באזור קיצוב) – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-43041/10 01/09/1999 לשכת המנכ"ל בן-אליהו – משרד הבטחון
גל-43336/13 01/04/1979 חומר על טאבה – תביעות מדינת ישראל על נכסים מפונים
גל-43367/7 01/10/1979 הרשות לפיתוח ותכנון – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-43395/16 01/02/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – מים יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-43611/5 04/01/1995 בנייה עירונית – מחוז מרכז – אלעד פיתוח תשתיות ביוב  ביישוב אלעד תקציבים
גל-43659/6 01/01/2000 לשכת השר יצחק לוי – הכותל המערבי
גל-43663/7 01/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – החלטות שהובאו לישיבות ממשלה
גל-43673/9 01/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – הר חומה – נתונים
גל-43710/11 01/09/1993 בניה עירונית מחוז ירושלים – רשות לפיתוח ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לרשות לפיתוח ירושלים – בנייה עירונית  פיתוח הר חוצבים  הרחבת אינטל  פרטיכלים מישיבות מועצת הרשות לפיתוח ירושלים ועוד.
גל-43765/1 01/01/1994 . מודיעין כללי התכתבות בנושא פרוייקט בנייה במודיעין
גל-43765/5 01/03/1998 . מודיעין כללי נתונים על מספר תושבים לפי ישובים
גל-440/5 19/10/1953 דו"חות מביקורים כרך ב' דו"חות פיקוח על שחיטה וכשרות במעברות ויישובים שונים.
גל-440/6 23/05/1954 דו"חות מביקורים כרך ג' דו"חות פיקוח על כשרות ושירותי דת ביישובים ומוסדות שונים.
גל-441/7 20/02/1944 כתבי הסמכה לדיינים – הרב אוחנה ניסים התכתבות בנושא מינויו של הרב נסים אוחנה ממצרים לרב הספרדי וחבר הרבנות הראשית בחיפה ותנאי העסקתו.
גל-44218/1 05/09/1995 פרוטוקולים מישיבות הנהלת מרכז ההשקעות – פרוטוקולים 1245 – 1247 ישיבות הנהלה של מרכז השקעות בנושאים שונים הקשורים בתקצוב ומענקים לחברות  מבני תעשיה והרחבות  הקמה ותכנון של מרכזי פיתוח ותעשיה פירוט חישובי עלויות  מימון ועוד
גל-44933/3 01/08/1996 מחוז המרכז: המחלקה הטכנית – צור נתן תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – תכניות תחבורה  חשמל מאת חברת ערים בע"מ.
גל-44933/5 01/02/1996 מחוז המרכז: המחלקה הטכנית – צור נתן ועדות לתכנון ולבנייה פינוי ובינוי בקדימה
גל-45116/1 25/05/1975 כביש גישה להאחזות "מכורה" התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל אגף כבישים במחלקת עבודות ציבורית  משה שהמי  בנוגע לסלילת ואחזקת כביש הגישה לישוב מכורה בבקעת הירדן: חוזה אספקה לחומרי כביש לסלילת כביש גיתית-מכורה  טקס איזרוח ההאחזות  תלונות על מסוכנות הכביש והצורך בהתקנת מעקות בטיחות  חוזה לריבוד בבטון אספלט כבישים פנימיים ביישוב  תקון נזקים בכביש גיתי-מכורה ועוד.
גל-45124/10 01/05/1977 פיתוח ואחזקת כבישי בטחון בצפון וברמת הגולן
גל-45126/9 16/04/1975 אחזקת כבישים – מחוז יהודה ושומרון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל אגף כבישים במחלקת עבודות ציבורית  משה שהמי  בנוגע לסלילת ואחזקת כבישים ביהודה ושומרון: חוזה לאספקת והובלת בטון אספלט לדרך מס' 61 מול חברת אבו שושה (16.4.1975)  אכרזה בדבר סוג דרכים (2.2.1975)  סיכומי דברים מישיבות בנושא אחזקת ופיתוח כבישים ביהודה ושומרון  כביש אריאל – אלקנה  כביש נווה יעקב- עטרות  כבישים שיבוצעו ע"י קק"ל  דו"חות בקורת הצעות למכרזים  חוזים בדבר הוצאה לפועל של אריאל (חרס) – קירות תומכים ומסלעות ובניית שבילים מול חברת א' רוסמן ושות' בע"מ-קבלני כבישים  דו"ח ראשוני לסלילת כביש עוקף חלחול ועוד.
גל-45127/1 30/07/1986 אחזקת כבישים – מחוז יהודה ושומרון מסמכים ממע"צ  הנוגעים לסלילת כבישים באזור יהודה ושומרון  כגון: תקציבים  חוזים  רשימות כבישים שנסללו ועוד.
גל-45155/9 29/12/1968 גשרים בכביש תל-אביב-רמלה  לוד אוטוסטרדה מס' 10 נחלים  כביר  נטיף  שפיר (אילון) הנדסת כבישים ותשתיות.
גל-45156/7 17/01/1969 גשר בכפר-חב"ד  בכביש המהיר לוד-ירושלים מס' 10 התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות בנוגע לבניית גשר ליד כפר חב"ד בכביש מס' 10: דו"ח פתיחת הצעות למיכרז  כתבי כמויות למעביר מים נחל שפריר בכביש מהיר ללוד ולמעבר לכלי רכב לחב"ד בכביש מהיר לוד  מפרט טכני  חוזה מול חברת ע. לרנר בע"מ  תכנון הגשר ועוד.
גל-45178/26 06/03/1969 מג'דל שמס הר-חברון התכתבויות בנוגע לכביש גישה להר החרמון
גל-45243/21 13/03/1974 כביש גישה לדי זהב התכתבויות בנושא
גל-45297/12 26/11/1979 תחנת תדלוק בקיבוץ תל-יצחק התכתבויות בנושא וכן בנוגע לעבודות חשמל באיזור בית יהושע
גל-45301/14 02/04/1984 כביש מס' 1 מק"מ 66.97 – ירושלים  גשר עבדאללה (מעלה אדומים) קטע יהודה שומרון תיק קודם (6) התכתבתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לסלילת ותחזוקת כביש מס' 1: כביש מעלה אדומים – הגבעה הצרפתית  שילוט ותמרור הכביש  כביש גישה לשמורת טבע ואדי קלט  הסדרת הגישה לאתר השומרוני הטוב  תאורת צומת מעלה אדומים-יריחו  חוזה מול האחים ברזני בע"מ לביצוע ריבוד אספלט על הכביש ועוד.
גל-45324/14 31/12/1980 כביש מס' 60 – ירושלים – ג'נין – הקו הירוק קטע יהודה ושומרון (5) בתיק מסמכים הקשורים בתכנון כביש פת גילה-ירושלים. בכלל זה  חוזה עבודה  הסכמי התחייבות  עבודות ניקוז  מכרז מול החברה  תקציבים וכספים.
גל-45325/5 02/10/1982 כביש מס' 60 – ירושלים – העיר ג'נין – הקו הירוק קטע יהודה ושומרון ישן (5) בתיק מופיעים תכנית  תקציבים ומסמכים הקשורים בבניית ובתכנון כבישים באזור ירושלים  גוש עציון והשומרון. בתוך כך: כביש פת גילה-ירושלים  מאחז עמרים – חברון באר שבע; הר ברכה – כביש רמאללה-שכם; רמות אשכול 0נווה יעקב (כביש מספר 1); גישה לחומד (כביש 60); דרך עוקפת בלטה; צומת אלעזר; מאחז לבונה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-45326/5 01/07/1988 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – העיר ג'נין – הקו הירוק – צומת עטרות קטע מחוז יהודה ושומרון
גל-45427/1 01/07/1993 כביש מס' 60 מק"מ 11.8 – תל שוקת – באר-שבע – חברון – הקו הירוק – קטע מחוז הדרום (82)
גל-45429/3 01/08/1992 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון
גל-45429/4 04/10/1992 כביש מס' 60 – גוש עציון – ירושלים – עוקף שכם – ג'נין – הקו הירוק – עטרות – קטע מחוז יהודה ושומרון התכתבתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת עבודות ציבוריות במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לסלילת ותחזוקת כביש מס' 60: תקציב פיתוח כבישים לשנת התקציב 1992  דפי ריכוז חודשיים להפעלה תקציבית בכבישים  חוזה בדבר הוצאה לפועל של שיפורים בכביש מס' 60 – קטע בריכות שלמה צומת אלעזר מול חברת "ציון ברוך"-חברה להשקעות בע"מ (ספטמבר 1992)  מנהרות הר גילה  בניית גשר גילה ועוד.
גל-4608/2 01/01/1967 ממשל צבאי כרך ב'
גל-4608/3 01/01/1967 ממשל צבאי כרך ג'
גל-4608/4 01/01/1967 ממשל צבאי כרך ד'
גל-46215/5 29/03/1951 מ. דיזנגוף ושות' (ספנות) בעמ' תכתובות של החברה עם משרד התחבורה
גל-46220/10 28/02/1950 האוניה תל-חי התכתבויות בנוגע למכירת האוניה
גל-46248/8 15/07/1993 מינהלת עתיד ובית – אתר גבעת נפוליאון עכו מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לאתר קרוואנים גבעת נפוליאון בעכו  כגון: הודעות מחברת עמידר לדיירים על סיום יחסי שכירות  צווי פינוי לדיירים  רשימות משפחות ללא פתרון דיור  נתוני אכלוס של האתר ועוד.
גל-46525/10 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/11 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/12 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/13 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/14 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/15 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/16 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/17 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/18 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/19 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/21 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/22 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/23 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/24 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/25 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/27 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/28 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/29 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/4 01/01/1940 ענייני הקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/5 01/01/1940 ענייני הקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46525/9 01/01/1940 ענייני הקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/11 01/01/1952 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/14 01/01/1953 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/15 01/01/1953 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/17 01/01/1953 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/2 01/01/1953 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/22 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/23 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/24 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/25 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/26 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/27 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/28 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/30 01/01/1940 ענייני ההקדשות – העיר העתיקה בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/4 01/01/1952 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-46530/9 01/01/1952 העיר העתיקה – "ענייני ההקדשות" בתיק טופסי שאלון ריקים בנושאי הקדשים: מצב גיאוגרפי  בעלות ותנאים.
גל-4662/1 01/01/1955 החכרת אדמות נפקדים כרך א'
גל-4662/8 01/01/1960 הפקעות כללי כרך ד'
גל-46776/17 01/08/1979 כבישים כללי חלק א'
גל-46776/18 01/08/1979 כבישים כללי חלק ב'
גל-46777/14 01/12/1974 ועדת שרים לענייני חקיקה  פרוטוקול וסדר יום
גל-46777/4 01/12/1974 ועדת שרים  חקיקה  פרוטוקול וסדר יום חלק א'
גל-46777/5 01/12/1974 ועדת שרים  חקיקה  פרוטוקול וסדר יום חלק ב'
גל-46780/1 01/01/1980 גוש עציון חלק א' – המשך בתיק 2
גל-46780/10 01/01/1993 גוש עציון חלק ד'-המשך מתיק 9
גל-46780/11 01/04/1991 גוש עציון חלק א' המשך בתיק 12
גל-46780/5 01/10/1989 גוש עציון חלק ב'-המשך מתיק 4 המשך בתיק 6
גל-46780/6 01/10/1988 גוש עציון חלק ג'-המשך מתיק 5
גל-46780/9 01/03/1994 גוש עציון חלק ג'-המשך מתיק 8 המשך בתיק 10
גל-47115/9 06/01/1994 איגוד רשויות לאיכות הסביבה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושמרון  בני ריקרדו  בנוגע לפעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון: תקציב האיגוד  סיכומי דיונים  תכנית הצטטידות לאיגוד  דו"ח פעולות האגוד (פברואר 1994)  מימון עריכת סקר על מיגון בריכות מי השתיה  טיוטת תקנות בריאות העם (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתיה)  התשנ"ד-1994  הסדרת פינוי האשפה במזבלת עזון ועוד.
גל-47140/13 01/02/1987 הודעה לניהול בתי היהודים בחברון חלק ב'-המשך מתיק 12
גל-47280/21 06/04/1954 משרה פנויה במשרד התחבורה  יועץ משפטי  רכבת ישראל  דרגה ה  חיפה מסמכים הנוגעים לבחירת יועמ"ש לרכבת.
גל-47293/4 12/03/1989 מדיניות שכר כללי משכורת התכתבויות בנוגע לשכר של עובדי מדינה
גל-47413/3 08/06/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47413/4 04/08/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47413/5 18/08/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47413/6 07/06/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47413/7 19/05/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47413/8 25/07/1955 ועדת גורי פרוטוקול מישיבת הועדה הציבורית לבדיקת שיעורי השכר ושיטות הדירוג של עובדי המדינה ושל העובדים במוסדות ציבוריים
גל-47472/22 01/03/1955 חוק הארכיונים  מועצת הארכיונים העליונה
גל-47472/23 01/10/1956 חוק הארכיונים מועצת הארכיונים העליונה
גל-47472/24 01/06/1957 חוק הארכיונים מועצת הארכיונים העליונה
גל-47518/10 01/08/1996 לשכת המנכ"ל שלמה גור – פורום נציגי שר המשפטים בועדות תכנון ובניה
גל-47572/10 07/10/1999 לשכת מנכ"ל – ישובים תיק של משרד הבינוי והשיכון  מחלקת הפרוגרמות – מחוז מרכז. בתיק – התכתבויות הנוגעות לגמר בניית מקווה ובית כנסת בצור יגאל; בנייה בצור נתן  התכתבות בנושא תכנית גן לאומי בצור נתן; תב"ע (תכנון בניין ערים) בצור נתן; צורן – בניית בית כנסת; פרוייקט שיקום שכונות בצפת; בקשה לבניית חדר ביטחון בצפת; בקשה להקמת קרית חסידי ויז'ניץ בצפת;
גל-47572/9 01/02/1998 לשכת מנכ"ל – ישובים התכתבות עם חברת ערים  עמותה להתיישבות צור נתן  בנושאים: דיור  קרוואנים לציבור הדתי בישוב צור יגאל  כביש גישה כוכב יאיר צור יגאל  בניית מקווה בצורן  פרוייקט תנופה  שיקום בית העלמין העתיק בצפת  סיוע בדיור לעולים מאתיופיה
גל-47595/1 01/02/2001 השרים לוי  בן אליעזר  שרנסקי – דיור  חוק הדיור הציבורי בתיק סקירה על פעילות חברת "עמידר" לשנים 1999  2000  ועוד.
גל-47992/1 24/08/1999 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך א') התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער העוסקים בתפקוד המינהל:
גל-47992/10 01/05/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ג') המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ג')  התכתבויות שונות (כללי) של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער. יש השחרות צנעת פרט
גל-47992/14 15/03/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך א') אוסף מסמכים של משרד החינוך – המינהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער הכוללים: שכר עידוד  טופס דיווח על שעות נוספות  סגירת יחידות  הנותנות שירות לציבור  סיכום ביקורת מחסן ערכות מגן בכפר  רכישת שירותים בבית מלון  ביטחון ובטיחות  השתלמויות  הזמנה לקנית טובין  סיכום ישיבה  תנאי שכר  פלאפונים לעובדים ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47992/2 03/09/2000 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב') התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער העוסקים בתפקוד המינהל:
גל-47992/5 04/06/2000 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב') אוסף מסמכים של משרד החינוך-  העוסקים  במינהל לחינוך התיישבותי  כוח אדם  תאונות של תלמידים  מכרזים  הארכת חוזים  דיור לחשבות המניהל  דוח סיכום מורים במצבה  טופס רישום תפוקות ותשומות ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47992/6 01/01/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ג') מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי)  בנושאים שונים  כגון: תכנון ובקרה תקציבית  ריענון נוהל תמיכות  סיכום ישיבות הנהלה  הפעלת תקציב המנהל ועוד.
גל-47992/9 01/04/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב') המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב')  התכתבויות שונות  בין הנושאים: העסקת רופאים ביחידה לשרותים פסיכוסוציאליים ורפואים  הזמנות לוגיסטיות  מכתבי מחלקת ביטחון  יש השחרות צנעת פרט.
גל-47993/3 01/12/2000 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ג') המינהל לחינוך התיישבותי ולעליית הנוער
גל-48001/17 25/06/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב אישורי תקציבים לגופים ופרוייקטים שונים הנתמכים על ידי המינהל לחינוך התיישבותי:
גל-48003/4 08/05/2002 המינהל לחינוך התישבותי – מכתבי שרת החינוך והמנכ"לית (כרך א') התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנהל המינהל לחינוך התיישבותי דוד טוקר לבין שרת החינוך לימור לבנת ומנכ"לית המשרד רונית תירוש:
גל-48021/5 01/03/1999 המינהל לחינוך התישבותי – תקציב (כרך ג') אוסף ממסמכים של משרד החינוך המינהל לחינוך התיישבותי תקציב הכוללים: שכר עידוד  משרות  ביצוע תקציב מזומנים  תקנות תקציב  ביצוע התקציב מזומנים  העברת תקציבים  נתונים כספיים ועוד.
גל-48083/8 01/01/1965 ירושלים
גל-48084/2 01/01/1965 ירושלים שכונת רמות (כרך ב')
גל-48084/3 01/01/1965 ירושלים שכונת רמות (כרך ג')
גל-48084/4 01/01/1965 ירושלים שכונת תלפיות מזרח (כרך א')
גל-48084/5 01/01/1965 ירושלים שכונת תלפיות מזרח (כרך ב')
גל-48086/27 01/01/1965 כנרת
גל-48089/1 01/01/1965 עמק הירדן (כביש וגדר הביטחון)
גל-48098/11 01/01/1965 ירושלים גבעת המבתר (כרך א')
גל-48098/12 01/01/1965 ירושלים גבעת המבתר (כרך ב')
גל-48098/13 01/01/1965 ירושלים גבעת המבתר (כרך ג')
גל-48099/3 01/01/1965 ירושלים – שכונת רמות
גל-48099/4 01/01/1965 ירושלים – שכונת נוה יעקב
גל-48099/5 01/01/1965 ירושלים – שכונת גילה (החלק המערבי)
גל-48100/21 01/01/1965 קרני שומרון
גל-48101/13 01/01/1965 קרית ארבע (כרך א')
גל-48101/14 01/01/1965 קרית ארבע (כרך ב')
גל-48101/15 01/01/1965 קרית ארבע (כרך ג')
גל-48104/6 01/01/1965 ירושלים נוה יעקב (כרך א')
גל-48104/7 01/01/1965 ירושלים נוה יעקב (כרך ב')
גל-48105/4 01/01/1965 תיק ללא שם
גל-48106/9 01/01/1965 ירושלים (הר הצופים)
גל-48114/15 01/01/1965 רמת הגולן
גל-48115/4 01/01/1965 ירושלים – שכונת גילה
גל-48117/16 01/01/1965 ירושלים – הגבעה הצרפתית (כרך א')
גל-48117/17 01/01/1965 ירושלים – הגבעה הצרפתית (כרך ב')
גל-48137/11 01/01/1965 שפרעם (כרך א') מפות תכנון שפרעם
גל-48140/1 01/01/1965 פסגת זאב (כרך א')
גל-48140/2 01/01/1965 פסגת זאב (כרך ב')
גל-48142/10 01/01/1965 תיק ללא שם מ/ריש/6023/5667
גל-48142/11 01/01/1965 תיק ללא שם 3/5/84/60/29-6
גל-48143/12 01/01/1965 גבעת המבתר ב' – ירושילם – מינהל
גל-48156/10 01/01/1965 ירושלים – פסגת זאב (כרך א')
גל-48156/11 01/01/1965 ירושלים – פסגת זאב (כרך ב')
גל-48156/8 01/01/1965 ירושלים – פסגת זאב
גל-48156/9 01/01/1965 ירושלים – פסגת זאב (כרך ב')
גל-48157/10 01/01/1965 מעלה אדומים
גל-48157/11 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך א')
גל-48157/12 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך ב')
גל-48157/13 01/01/1965 מעלה אדומים
גל-48157/14 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך א')
גל-48157/15 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך ב')
גל-48157/6 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך א')
גל-48157/7 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך ב')
גל-48157/8 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך א')
גל-48157/9 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך ב')
גל-48158/5 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך א')
גל-48158/6 01/01/1965 מעלה אדומים (כרך ב')
גל-48163/10 01/01/1965 ירושלים – שכונת גילה (כרך ב')
גל-48163/12 01/01/1965 ירושלים – שכונת גילה (כרך ד')
גל-48163/15 01/01/1965 ירושלים – גילה
גל-48163/9 01/01/1965 ירושלים – שכונת גילה (כרך א')
גל-48164/1 01/01/1965 ירושלים גבעת שפירא
גל-48164/2 01/01/1965 ירושלים – הגבעה הצרפתית (כרך א')
גל-48164/3 01/01/1965 ירושלים – הגבעה הצרפתית (כרך ב')
גל-48164/4 01/01/1965 ירושלים – שכונת נוה יעקב (כרך א')
גל-48164/5 01/01/1965 ירושלים – שכונת נוה יעקב (כרך ב')
גל-48173/11 01/01/1965 ירושלים – קטמון
גל-48188/15 01/01/1965 תיק ללא שם
גל-48195/8 01/01/1965 פסגת זאב
גל-48196/11 01/01/1965 תיק ללא שם
גל-48201/3 27/05/1973 ירוחם – פניציה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים למדידת שטח מפעלי פניציה בירוחם.
גל-48203/3 01/01/1965 תיק ללא שם
גל-48214/12 01/01/1965 מטה יהודה (אזור חברון)
גל-48218/16 01/01/1965 אריאל – רישום ראשון
גל-48220/10 01/01/1965 קצרין
גל-48220/11 01/01/1965 קצרין
גל-48232/14 01/01/1965 תיק ללא שם
גל-48247/10 01/01/1965 ירושלים – בית צפפה (כרך ה')
גל-48247/7 01/01/1965 ירושלים – בית צפפה (כרך ב')
גל-48247/8 01/01/1965 ירושלים – בית צפפה (כרך ג')
גל-48247/9 01/01/1965 ירושלים – בית צפפה (כרך ד')
גל-48249/11 01/01/1965 רצועת עזה – חאן יונס ורפיח
גל-48256/7 01/01/1965 נוה איתן (כרך א')
גל-48256/8 01/01/1965 נוה איתן (כרך ב')
גל-48259/12 05/11/1975 ירוחם – פניציה שרטוט השטח של מפעלי פיניציה בירוחם.
גל-48259/15 01/01/1965 רצועת עזה
גל-48262/18 01/01/1965 חיספין
גל-48262/19 01/01/1965 חיספין
גל-48262/20 01/01/1965 חיספין
גל-48273/3 01/01/1965 מפת הפקעות של ירושלים
גל-48298/16 19/11/1977 ירושלים – הגבעה הצרפתית
גל-48309/10 01/01/1965 עזה – בריכות חימצון
גל-48309/9 01/01/1965 עזה – חידוש גבולות
גל-48310/14 01/01/1965 תאורים: מפות 1:50 000
גל-48378/5 01/12/1993 לשכת היועץ המשפטי – בז"ן (בתי-זיקוק לנפט) – דו"ח קופרס ולילנד
גל-48389/18 12/03/1990 לשכת היועץ המשפטי – רשות לפיתוח ירושלים בתיק התכתבויות בנוגע לתקנות הרשות לפיתוח ירושלים – מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה
גל-48720/12 01/12/1997 תת הועדה בנושא: חינוך כתב מינוי של הועדה  רשימת תתי הועדות  מדריך לעבודת תתי הועדות  סיכום שנת העבודה הראשונה של הועדה  אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  חוקים בנושא חינוך והצעות חוק
גל-4890/13 01/01/1968 . מרכז לבעיות דמוגרפיה כרך א'
גל-49057/22 01/05/1949 דלק סודי
גל-49157/24 01/06/2002 השר סילבן שלום – ארגון הצלה – יהודה ושומרון.
גל-49157/5 01/11/2001 השר סילבן שלום – יהודה שומרון וחבל עזה.
גל-49157/7 01/11/2001 השר סילבן שלום – ישובי ספר.
גל-49271/10 01/01/1994 היחידה לכלכלה – שיחות השלום – הסכם ישראל ירדן. הסכם לשיתוף פעולה דו צדדי בנושא אנרגיה בין ישראל לירדן  פעילות המכון הגיאולוגי מול ירדן.
גל-4936/5 01/01/1966 . ירושלים – ביצוע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל אגף הנדסה במשרד השיכון  לייב אורצקי  בנוגע לבנייה בירושלים: טפסי מיון תקציבי  חתימה על חוזים מול חברות קבלניות כגון סולל בונה  עמידר  ש. דיסקין  פרץ בן גיאת וכו' ופיקוח על עבודתן  תיקון רטיבות בדירות שנבנו וליקויי בנייה נוספים  דו"חות של המהנדס י. ארזי  הממונה על הפיקוח  חשבונות נזקי מלחמה ועוד.
גל-4937/1 01/01/1967 . מזרח ירושלים – תכנון כולל כרך א'
גל-4937/10 01/01/1967 . מזרח ירושלים – ביצוע
גל-4937/3 01/01/1967 . מזרח ירושלים – תכנון כולל כרך ג'
גל-4941/11 10/06/1966 . עכו – סניטציה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להתקנת גז בעכו  כגון: הזמנות עבודה  חוזים  חשבונות ועוד.
גל-4941/16 10/05/1966 . עתלית – מים מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית תחנת שאיבה בעתלית  כגון: חוזים  דוחו"ת פיקוח  תקציבים ועוד.
גל-4941/8 27/05/1966 . עכו – ביוב מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לפיתוח תשתיות ביוב בעכו  כגון: חוזים  רשימת כמויות ומחירים  תקציבים ועוד.
גל-4941/9 10/04/1966 . עכו – חשמל מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם התכתבות  בנוגע לעבודות חשמל בעכו.
גל-49565/6 01/12/1988 מחוז חיפה: כבישים עורקיים – כביש 65 בתיק התכתבויות של מהנדס ומנהל תכנון במשרד התחבורה  במחוז חיפה  עם גורמים שונים בנוגע למתווה כביש ואדי ערה (כביש 65) והרחבתו. בתיק ניתן למצוא התכתבויות עם חברת החשמל  צה"ל  משטרת ישראל  רשויות מקומיות וגורמי מקצוע  בנוגע למקטעים שונים בכביש והעבודה בהם.
גל-49603/12 11/07/2001 השר אביגדור ליברמן – חוצה ישראל – מחאות 1 מכתבי מחאה של ועד הפעולה להצלת רמת מנשה. תגובת חברת חוצה ישראל
גל-49758/7 01/02/2003 תיק פנימי 1 – חלק א' הצעות חוק בתחום המשרד  ממצאי דו"ח מבקר המדינה בתחום אבטחת מידע 26.5.03  רשימת חברות ממשלתיות שבאחריות המשרד ורשימת גיבוש ויישום תוכניות אסטרטגיות למשרד המשפטים  תקציר דו"ח מחלקת המדינה האמריקאית בנושא זכויות האדם לשנת 2002 ( הפרקים על ישראל והשטחים ); תזכירים  הודעות  מכתבים נכנסים ויוצאים ועוד ( כולל חומר ממוחשב ממשרד המשפטים האמריקני – Strategic Plan )
גל-4980/59 01/01/1954 דוגמאות לתיקי תביעה ישובים – פיצויים למושבים עבור נזקים בטחוניים (המשך מתיק מס' 58) כרך ד' (2). תיק תביעה של מושב בית שקמה (סימול מקורי נוסף 84/151) (המשך בתיק מס' 59).
גל-4982/49 13/07/1948 קרינדף ומרדכי ניומן התיק הינו תיק של משרד האוצר. בתיק – התכתבויות אל הקרן הארצישראלית לביטוח הדדי מנזקי שעת חירום בע"מ הנוגעות לתביעות עבור נזקים  הערכתם והתשלום של הקרן עבורם.
גל-4982/51 07/07/1948 ניר עם (משק התישבותי) עם תמונות של הנזקים שנגרמו התכתבויות בנוגע לנזק שנגרם במלחמת העצמאות
גל-49838/72 26/07/1948 אגודות עותמאניות – אגודת חובבי גן החיות מסמכים משתי שונות בנוגע לאגודת חובבי גן החיות בתל-אביב:
גל-50185/8 01/03/1990 אגף ניהול משאבי תשתית – תעשיה טפסי דיווח על צריכת אנרגיה של תעשיות מזון אסם במפעל גבעול  נתניה ועוד
גל-50427/3 01/05/1995 פרוייקט מודיעין דו"ח בנושא תכנון מודע אנרגיה ואקלים בעיר מודיעין  התכתבות בנושא בנייה מודעת אקלים וחיסכון באנרגיה במבנים במודיעין  פרוייקט תכנון מודע אנרגיה בעיר מודיעין – חוות-דעת ועוד
גל-50712/16 03/09/1992 בית-ספר ממלכתי ע"ש בן-גוריון גבעת שמואל בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר ממלכתי ע"ש בן גוריון גבעת שמואל
גל-50717/17 01/03/1994 בית-ספר ממלכתי-דתי מורשת זבולון בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר ממ"ד "מורשת זבולון" גבעת שמואל
גל-50917/1 01/10/1969 הסברה כרמיאל עלוני הסברה ועוד על כרמיאל
גל-50917/2 01/08/1969 הסברה קרית נצרת עלוני הסברה על העיר
גל-50917/3 13/01/1970 הסברה מעלות עלוני הסברה ותמות על מעלות  פרוטוקול כנס עריה הפיתוח שהתקיים במעלות ועוד
גל-50917/4 01/01/1970 הסברה קרית גת הסברה על קרית גת: קטעי עיתונים  עלונים ועוד
גל-50917/5 01/12/1969 הסברה יבנה עלוני הסברה ועוד
גל-50917/7 01/08/1968 ערי פיתוח  הסברה  מצפה רמון  שדרות  ערד
גל-50917/9 01/11/1969 הסברה נתיבות  דימונה  חצור  צפת עלוני הסברה ועוד
גל-50918/1 01/11/1969 הסברה קרית מלאכי  אופקים  אילת עלוני הסברה ועוד
גל-51200/59 23/02/1977 חברת גן החיות הסכם קיבוצי של עובדי חברת גן-החיות בתל-אביב ומסמכים נלווים.
גל-51268/18 01/09/2003 מאמר עמדה המתאר את השפעת גדר ההפרדה על תושבי הגדה
גל-51346/10 01/05/2000 אגרת אישית – עתיד בקעת הירדן וגורל ישראל
גל-51348/21 01/01/2002 ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות
גל-51348/22 01/11/2002 ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות
גל-51348/23 01/01/2002 דו"ח רבעוני של החטיבה להתיישבות
גל-51349/18 01/12/1998 מזרח ירושלים – מצב תכנוני – סקירה של תוכניות המתאר במזרח ירושלים
גל-51353/6 01/08/1994 החלטות הממשלה – תקציב 95 – תוכנית תקציב רב שנתית – שינויים מבניים
גל-51354/27 01/10/1989 עתונות + יש"ע + פוליטי
גל-51355/1 01/03/1993 עתונות + יש"ע + פוליטי
גל-51393/3 01/02/2005 תיק התנתקות מחבל עזה וגוש קטיף
גל-51393/4 01/02/2005 תיק התנתקות מחבל עזה וגוש קטיף
גל-52016/46 01/10/1977 היתר למתקן חשמלי (גנרטור) – ישיבת פורת יוסף
גל-52090/14 13/11/2003 האגודה לקידום החינוך התכתבות בעניין פנימיית "מושבת האומנויות" במצפה רמון  דוחות ביקורת בטיחות בפנימיות  פרוטוקול סיור של האגודה לקידום החינוך בבית הספר בויאר בירושלים  פרוטוקול ביצוע עבודות בטיחות בפנימיית אורט נתניה  התכתבות בענייני תקציב הפנימיות ועוד.
גל-52090/8 03/09/2000 האגודה לקידום החינוך דוחות ביקורים בפנימיית שונות כגון: מושבת האומנויות במצפה רמון  אולפנא של מדרשיית הגליל  ישיבת "אביר יעקב"  ישיבת מכון לב ועוד. ביקורת ביטחון בפנימיות  בג"צ האגודה לקידום החינוך נגד משרד החינוך בדבר העברתו של מערך איתור  מיון וליווי תלמידים למינהל החינוך הפנימייתי במשרד החינוך. ענייני תקציב ועוד.
גל-54173/12 18/04/1951 חפציבה – תכנון. בתיק התכתבות בנוגע לאיתור קרקע לבית מלון ופתוח אדמות חפציבה שליד חדרה.
גל-54174/28 06/03/1957 צריפין – תכנון. התכתבות ודוחות בנושא תוכניות לבניית בית רופאים בצריפין  הקצאת דיור לרופאים  מפה טופוגרפית.
גל-54174/41 02/10/1957 שדות ים – קרקע. מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם התכתבות בנוגע לתחומי שטח הביוב והעברת הקרקע בשדות ים.
גל-54249/1 26/11/1997 תקציב תקן מוסדות ציבור  אולמות ספורט  דת  צביון דתי מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לתקציב מוסדות ציבור  כגון: אולמי ספורט  מרכזים קהילתיים  מקוואות ועוד.
גל-54713/16 01/08/1986 הנהגת זמן עבודה גמיש במשרדי הממשלה ומנהלי יחידות הסמך – תדריך תדכיר בנושא  יתרונות וחסרונות של זמן עבודה גמיש
גל-54744/18 01/02/1990 קליטה בהתיישבות
גל-54853/10 01/08/2003 איחוד רשויות  קו עימות  תוכנית ההתנתקות
גל-54855/5 01/02/2003 הקמת ישובים חדשים
גל-54974/10 31/01/1996 הזכות למות בכבוד התכתבות  שאילתות  הצעות לסדר יום  חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות  קטעי עיתונות היבטים הלכתיים ועוד בנושא המתת חסד בישראל  דיונים על סעיף 10 לחוק זכויות החולה (הזכות למות בכבוד).
גל-54974/13 22/04/1996 הזכות למות בכבוד פרטוקול מישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת (הכנסת ה- 13) בנושא הצעת חוק זכויות החולה  סיכומי דיון ממשרד הבריאות בנושא המתת חסד  פסקי דין בנושא ועוד.
גל-54974/9 08/12/1998 הזכות למות בכבוד הצעות לסדר  פרוטוקולים מישיבות משרד בריאות  נייר עמדה  קטעי עיתונות התכתבות ועוד בנושא המתת חסד.
גל-55082/19 19/11/2000 חוק המסגרת מקצועות בריאות בתיק הצעות לתזכירי חוק מקצועות בריאות מוסדרים
גל-55082/20 13/02/2002 חוק המסגרת מקצועות בריאות בתיק התכתבויות בנושא הצעת חוק מקצועות הבריאות
גל-55082/21 30/11/2000 חוק המסגרת מקצועות בריאות בתיק הצעת חוק מקצועות בריאות 2001  פרוטוקולים בנושא חוק מקצועות בריאות מוסדרים  חוק מקצועות רפואיים  הצעה לתזכיר חוק מקצועות מוסדרים ועוד.
גל-55086/1 18/07/2001 הזכות למות בכבוד בתיק הושחרו מאמרים בשל מגבלת זכויות  יוצרים ניתן לראות את התיק במלואו באולם קריאה של הארכיון
גל-55949/11 04/01/2001 האגודה לקידום החינוך כרך מס' 1. התכתבות בעניין העברתו של מערך איתור  מיון וליווי תלמידים למינהל החינוך הפנימייתי במשרד החינוך  קיצוץ במכינות האקדמיות והשלכותיו  תקציב פנימיות האגודה לקידום החינוך  תוכנית לימודים לנוער בישראל ("לב" – ללמוד בישראל) ועוד.
גל-55964/16 25/08/2003 האגודה לקידום החינוך התכתבות בעניין האגודה לקידום החינוך ירושלים – הקמתה  מטרותיה  תוכניותיה  הפרויקטים בהם היא עוסקת ועוד. התכתבות בעניין ההחלטה להעביר את האחריות על פנימיות האגודה לקידום החינוך לידי גורמים ממשלתיים (לידי משרד החינוך – האגף לחינוך התיישבותי). דוח בדיקת קשרי הגומלין בין האגודה לקידום החינוך (ע"ר) לבין הפנימיות שבבעלותה וניהולה. מסמך רקע לדיון בנושא: עתיד האגודה לקידום החינוך (מוגש לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת) ועוד.
גל-56095/13 01/01/1959 העמקת התודעה היהודית בבית ספר הממלכתי הנחיות ותכניות לימודים מסמכים ממשרד החינוך ובהם הנחיות ותכניות לימודים בנושא העמקת התודעה היהודית.
גל-56231/16 26/11/1996 לקרוא עיתון… ועוד איך מט"ח בתיק טפסי אישור של המחלקה לאישור ספרי לימוד של הספר "לקרוא עיתון…ועוד איך" בהוצאת מט"ח
גל-56399/19 10/01/1984 מאיר גבאי – דירוג ותנאי עבודה – משפטנים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא תנאי העסקת משפטנים בשירות המדינה  כגון: פרוטוקולים מישיבות  פסקי דין  דוחות ועוד.
גל-56399/22 05/04/1974 יעקב ניצן – דירוג ותנאי עבודה – משפטנים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנוגע לתנאי העסקת משפטנים בשירות המדינה  כגון: תפקוד משפטנים  הסכמי שכר של המשפטנים  דירוג תפקידים  פרוטוקולים מישיבות  דוחו"ת   ועוד.
גל-56400/28 29/12/1997 שמואל הולנדר – קבלת עובדים – עולים חדשים בשירות המדינה. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנוגע להקצאת משרות לעולים יהודים מאתיופיה בשירות המדינה  כגון: פרוטוקולים מישיבות  דוחו"ת  סקירות בנושא ועוד.
גל-56406/23 01/01/1996 ביטאון ישובי פועלי אגודת ישראל בשם "בישובינו"  גליונות 11  12  16  19. גיליונות של ביטאון- יישובנו- פועלי אגודת ארץ ישראל
גל-56692/10 01/05/1981 פרוטוקולים רזרבים של מחוזית משנה הועדה המחוזית התייחסה למסקנות צוות הבדיקה שבחן ארבע אלטרנטיבות למקום חילופי למחצבה שבתוכנית מי/413 והיא ממליצה על חלופה א' דהיינו נחל עציונה כאלטרנטיבה מועדפת ורצויה
גל-56710/7 01/07/1972 תוכנית מיתאר ארצית  תחזית תמורות בחלוקת האוכלוסייה במדינה לתפרוסת הגיאוגרפית של מדינת ישראל בת חמישה מליונים+ שינוי התמ"א בדבר הקמת העיר מודיעין שינוי התמ"א בדבר הקמת העיר מודיעין דברי הסבר ונספחים
גל-56928/13 01/11/2001 האירוע: ביקור השר אלי ישי בחיפה – תמונות תמונות בענייני דוברות
גל-56934/3 23/08/1998 תערוכת היובל (כולל תמונות) תמונות והתכתבויות בענייני דוברות. ביתני משרד הפנים בתערוכת היובל
גל-57516/2 01/04/1994 חוק ליישום הסכם עזה יריחו טיוטות (הצעת חוק לכנסת)
גל-57516/3 01/04/1994 חוק ליישום הסכם עזה יריחו טיוטות (הצעת חוק לכנסת)
גל-57516/5 01/03/1994 חקיקה ליישום הסכם עזה יריחו
גל-58694/26 17/01/1972 עוזיר רומאנה תחום בניה תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות ותשריטים.
גל-5870/1 18/11/1974 אישורי תכניות בניה – שפרעם מרחב תכנון מקומי- שפרעם
גל-5886/9 14/06/1946 תכניות מחוז הצפון – נווה חיים תיק שרטוט תכנית בנין ערים של שכון הפועל המזרחי – נווה חיים.
גל-59/1 01/01/1959 פנקסי בוחרים לכנסת ולמועצה המקומית ראש העין –  הנפה: פתח תקווה – הישוב: ראש העין – אזורי קלפי מס' 06717 + 2640-007 תיק של משרד הפנים. בתיק – פנקסי בוחרים למועצה המקומית בראש העין משנים שונות לשני אזורי קלפי שהשטח הכלול בתחומם כנראה חופף חלקית: פנקסים של אזור מס' 06717 לטווח השנים 1959 – 1963 ופנקסים של אזור מס' 2640-007 לטווח השנים 1963 – 1965. מתחמי מגורים שבהם מתגוררים בוחרים הרשומים באזורי הקלפי: שיכון ב'  מחנה ג'  שיכון ד'  שיכון ה'  שיכון ו'.
גל-59/2 01/01/1961 פנקסי בוחרים לכנסת –  הנפה: פתח תקווה – הישוב: ראש העין – אזורי קלפי מס' 06718 + 2640-008 תיק של משרד הפנים. בתיק – פנקס הבוחרים לכנסת לשנים: 1959-1960  1960-1961  1961-1962  1962-1963  1963 -1964  פנקסי בוחרים משנים שונות לשני אזורי קלפי שהשטח הכלול בתחומם כנראה חופף חלקית: פנקסים של אזור מס' 06718 לטווח השנים 1960 – 1963 ופנקס של אזור מס' 2640-008 לטווח השנים 1963 – 1964. מתחמי מגורים שבהם מתגוררים בוחרים הרשומים באזור מס' 2640-008: שיכון ה'  שיכון ו'.
גל-5908/15 26/02/1950 יכיני מוחרקה ב' מושב עובדים יכיני-תכנית בניה מפורטת  פרסום להפקדה (תב"ע ד/95). מצורפות תוכניות.
גל-5908/16 16/05/1951 יושביה/מוחרקה א' תכנית בניה מפורטת למושב עובדים יושביה (מוחרקה א')-פרסום בילקוט הפרסומים  מפות תכנון.
גל-59217/40 01/08/1992 דרום השרון – היתר בניה בית מגורים-קפלושניק רות – כפר מלל – מאושר
גל-59248/6 01/05/1952 גרינה מסגד בחיפה  בתיק ישנם  מסמכים אשר עוסקים בבנית מסגד ג'רינה בחיפה כמו כן  מכרזים לבנייתו.
גל-59402/1 26/02/1961 הגליל העליון הסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין הסתדרות העובדים לבין אגודה שיתופית "הגליל העליון" – קואופרטיב להובלת משאות בע"מ בענייני יחסי עבודה ושכר.
גל-595/48 01/01/1981 סרטים – מצדה בקשה להקרנת הסרט "מצדה"  אישור הקרנה ותמצית הסרט.
גל-59626/4 01/08/1995 התנגדות – תכנית 5053 א' תכנית מתאר הר חומה מס' במ/5053 א'  5054-תכניות בינוי ופיתוח  כתב התנגדות.
גל-5972/24 02/05/1957 ועדות שונות ועדת קימוצים לשימוש ברכב – כרך ב' בתיק דוחות עבודה על נסיעות לביקורים מקצועיים במפעלי תעשייה  זאת לרבות עדכון ודיונים על שימוש בתחבורת משרד המסחר והתעשיה.
גל-5972/25 19/04/1957 ועדות שונות ועדת קימוצים לשימוש ברכב – כרך ג' התיק מכיל פרוטוקולים ודוחות עבודה על שימוש בתחבורת המשרד לבדיקות מקצועיות.
גל-60458/17 10/12/2003 איכות הסביבה שומרון בקורת  מענק  כבאות איכות הסביבה שומרון בקורת  מענק  כבאות – אישורי תקציב  הסמכות פעולה  פירוטי תקציב  יתרות חוב  דו"חות רואי חשבון  החלטות שונות של האיגוד  דו"ח ביקורות באיגוד ערים לאיכות הסביבה והתכתבויות בעניינו  פרוטוקולי ישיבות. ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט.
גל-60463/2 23/09/1997 משק ורכוש הרשות  עובדי הרשות שיבוץ אורנית משק ורכוש הרשות  עובדי הרשות שיבוץ אורנית  משרד הפנים- לשכת הממונה ביהודה ושומרון. התכתבויות שונות  בין הנושאים: מינוי מהנדס מועצה  מינוי מנהל רכש  ישיבות חברי מועצה  טענות של חברי מועצה בפני הממונה על המחוז בדבר אי סדרים בהתנהלות המועצה ודחיית הטענות ע"י ראש המועצה  טענה לחריגות שכר. מסמך סיכום הפיתוח הארגוני. יש השחרות צנעת פרט
גל-60466/3 21/08/1995 ועדות חדשות  עובדי הרשות שבוץ  שכר עובדים אריאל מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים לעיריית אריאל  בנושאים שונים  כגון: תנאי שכר העובדים  קצבת פרישה  פרוטוקולים מישיבות המועצה בנושא מינוי גזבר המועצה ועוד.
גל-60468/3 09/12/1997 היטל מיסים בתי עלמין  איגוד ערים לאיכה"ס  כבאות בית אריה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה מקומית בית-אריה בנושאים שונים  כגון: תקציבים לעבודות שיקום  תקציבי הביטחון  תעריפי הארנונה  חוב הרשות לשירותי הכבאות  הקמת בית עלמין ועוד.
גל-60479/18 01/05/1997 שרותי ואמצעי תחבורת כבישים  תברואה  בטחון נפש ורכוש שומרון
גל-60479/19 01/01/1996 בטחון נפש ורכוש שומרון
גל-60593/6 01/05/1997 הערכת פוטנציאל שימור אנרגיה בישראל 2010-1977 ריכוז נתוני הקבצים א  ב ו-ג – תמצית מנהלית אגף ניהול משאבי אנרגיה נערך על ידי חיים מלמד  יוסי נוברסקי ודוד רודיק
גל-60594/9 01/01/2007 ועידת האנרגיה 2007 – משק האנרגיה והתשתית – מגמות  מדיניות  עסקים  טכנולוגיה וידע – ספר הוועידה
גל-60699/11 01/01/2002 הריסות מבנים – מחוזות מרכז  ירושלים וחיפה
גל-60700/2 01/05/2003 הריסות מבנים מחוז דרום
גל-60739/7 02/06/1995 אלונה חוזים מועצה אזורית אלונה (גבעת נילי  אביאל  עמיקם)-פארק אלונה  רכישה/הפקעת קרקע על ידי רשות מקומית  שומת מקרקעין-מושב עמיקם (חוות דעת מקצועית). בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט (עמ' 21).
גל-61206/6 20/11/1978 ס.י.ר.ק.ו.ם – המרכז הבינלאומי לחקר קהילות שיתופיות בע"מ בתיק התכתבויות בנוגע לס.י.ר.ק.ו.ם – המרכז הבינלאומי לחקר קהילות שיתופיות בע"מ
גל-61332/14 01/06/1982 קמ"ט תעסוקה עזה
גל-61431/1 31/12/1961 המחלקה לבחינות בתיק התכתבויות בנוגע למכון להכשרת מדריכים  מנהלי עבודה וטכנאים
גל-61658/18 01/05/1968 שוהם התכתבות בנושא קבלת משלחת מתאילנד
גל-61662/19 02/11/1950 גיוס אחיות  בית ספר לאחיות- כללי מסמכים ממשרד הכלכלה והתעשייה ובהם גיוס אחיות מבתי ספר לאחיות  לבתי חולים ומחנות עולים.
גל-62095/5 22/08/1999 מעלה אדומים – תיק 1 התיק עוסק בענייני עיריית מעלה אדומים. בתוך כך  סוגיות תקציב  כספים  עלויות  מחירים והוצאות; בניית מוסדות ציבור; שחרור ערבויות בנייה ובניית יחידות דיור; פיתוח תשתיות ביוב וכבישים ועוד.
גל-62134/1 01/12/1984 מודיעין הקמת העיר מודיעין
גל-62134/2 07/07/1978 מודיעין התכתבות על פיתוח תשתיות  אמירי"ם אגודת מתיישבי ישובים רמת מודיעים עירוני דתי
גל-6253/19 02/01/1946 קהילות יהודיות – ועד הקהילה העברית חיפה ועד הקהילה העברית בחיפה-דו"ח שנתי לשנת תש"ד/ה (1944-45): רשימת הועדות השונות וחבריהן  דוחו"ת הוועדות השונות בקהילה  חשבון הכנסות והוצאות  מחלקת המיסים  החינוך היהודי בחיפה  קטעים מיומן הקהילה  פעילות הלשכה המשפטית (טיפול באסירים בעכו ובעתלית  סידור אזרחות  סכסוכים ועוד)  עזרה סוציאלית  השכלה לעם  בריאות  קליטת עליה המועצה הדתית  נתונים סטטיסטיים לגבי התושבים ועוד.
גל-6288/5 24/02/1955 שרותים דתיים ציבוריים – בתי-עלמין – לפי אלף-בית – אותיות י' – מ' התכתבות וחליפת מסמכים מלשכת מהמחלקה ליישובי עולים במשרד הדתות בנוגע לבתי עלמין:
גל-6294/3 01/03/1951 ידידיה – שכונה א' בתיק שאלון ליישוב כפר ידידיה  רשימת קברים מאת חברה קדישא  וכן דוח ביקור ודוחות כספיים של שכונת ידידיה בתל אביב.
גל-6316/4 28/12/1953 מעברה אגרובנק מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים למעברת אגרובנק  כגון: תקציבי דת לעולים ואישורי קבלת ההקצבות  התכתבות בנושאי דת שונים ועוד.
גל-6316/4 28/12/1953 מעברה אגרובנק מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים למעברת אגרובנק  כגון: תקציבי דת לעולים ואישורי קבלת ההקצבות  התכתבות בנושאי דת שונים ועוד.
גל-63309/24 01/08/2011 GREENEARTH ENERGY LTD. ISRAEL DELEGATION PRESENTATION מצגת באנגלית
גל-6353/26 19/08/1949 קבר הרצל – כללי מסמכים ממשרד הדתות  הנוגעים לקבר הרצל  כגון: הודעה על הסדרים במקום  התכתבות בענין חילול שבת ועוד.
גל-6373/7 22/03/1954 מעברה עין שמר התיק הינו תיק של המשרד לענייני דתות; בתיק – דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות; התכתבות וכו' (כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 24.9.54); דוחות אימוץ המעברות: עין שמר  מאור  מעברת כרכור ושדה יצחק; התכתבות עם עובדי מלב"ן – (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) לגבי תמיכה וסיוע לעולים במעברת עין שמר וסיוע במציאת שוחט לבית הכנסת במעברה וקניית סידורים לבית הכנסת;
גל-6373/7 22/03/1954 מעברה עין שמר התיק הינו תיק של המשרד לענייני דתות; בתיק – דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות; התכתבות וכו' (כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 24.9.54); דוחות אימוץ המעברות: עין שמר  מאור  מעברת כרכור ושדה יצחק; התכתבות עם עובדי מלב"ן – (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) לגבי תמיכה וסיוע לעולים במעברת עין שמר וסיוע במציאת שוחט לבית הכנסת במעברה וקניית סידורים לבית הכנסת;
גל-6377/25 13/05/1953 מבצע כתר תורה מבצע ספר תורה – מכתב בעניני טקס המבצע  הערכה להוצאות המבצע.
גל-6399/14 29/04/1970 אגף התכנון – אישורי תכניות בניה – אשקלון מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכניות בנייה באשקלון.
גל-64559/8 01/03/2003 קבינט חברתי כלכלי – בנימין נתניהו
גל-6499/2 22/08/1961 יחידת הקיבוצים – יסעור תכנון מחדש של קיבוץ יסעור-סיכומי ישיבות ועדת שיפוט  תכנון ביוב מרכזי  בניית בית תינוקות  מקלט  תגבור רשת החשמל  כבישים פנימיים  דיור  מבנים לפינת נוער  פעוטון  תקציב וחוזים  קליטת עולים  מפקד אוכלוסין ושיכון 1968. מצורפות תוכניות. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-6895/28 01/10/1971 כללי פרוטוקולים  חשבונות  תקציבים והתכתבות בענין תכניות הפיתוח וביצוע עבודות בינוי שונות במושב נתיב העשרה
גל-6920/19 24/04/1957 אגף התכנון – רמלה תיק של משרד הפנים. בתיק – תכנון בניין ערים (ת.ב.ע) לעיר רמלה.
גל-6920/21 01/01/1957 אגף התכנון – רמלה מפת תכנון מחוז לוד- אזור  רמלה – גזר
גל-7308/10 19/04/1954 מחלקת התיירות – צליינים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של ישראל צוריאל  מנהל המחלקה לעידוד התיירות מחו"ל במרכז התיירות  בנוגע לתיאום ביקור של קבוצות צליינים בישראל: רשימות המבקרים מבלגיה  צרפת  איטליה  שוויץ  שוודיקה  קולומביה  ברזיל  ארצות הברית  לוחות הזמנים  תיאום הכניסה דרך מעברי הגבול (בעיקר שער מנדלבאום)  רשימת אכסניות נוער הוספיסים נוצריים בישראל (אפריל 1954)  בקשות תיאום מצד סוכנויות נסיעות ישראליות ועוד.
גל-7309/8 18/03/1949 מחלקת התיירות – קבוצות תיירים הועד הנוצרי האמריקאי התכתבויות וחליפת מסמכים ממחלקת התיירות בנוגע לביקור  הועד הנוצרי האמריקאי (American Christian Palestine Committee): רשימת חברי הועד הבאים לביקור  תיאום בתי מלון לחברי הקבוצה ולוח הזמנים של הביקור. כמו כן  בתיק ביטול ביקורם של מקס ואסתר יפה ובתם  אידה גלאסנברג (Max and Esther Jaffe).
גל-7339/15 01/01/1970 המשרד הראשי – רוזנבלט התיק מכיל: ביקורים במוסד רוזנבלט  תלונות  תקציב ועוד.
גל-7459/3 01/07/1978 גבולות ושטח שיפוט – תכנית מתאר בקשת תכנית לשביל מרכזי בימית
גל-7459/6 01/01/1979 מינויים לועדה בינמשרדית נציגות הועד לועדה בינמשרדית  דו"חות הועדה הבינמשרדית  מינוי לועדה הבינמשרדית לניהול ימית
גל-7459/7 01/01/1979 ועדות – כתבי מינוי ועדת בחירה – גזבר ימית מינויים ובחירות  ממלאי מקום שונים  מינויים לועדה מיוחדת לבעית תושבי ימית
גל-7459/8 01/01/1950 ועדות המועצה והזמנות לישיבות תיקונים וצווים של מועצות מקומיות
גל-7459/9 01/04/1978 ועדת הנהלה פרוטוקולים מישיבות הנהלה
גל-7464/49 01/03/1979 ועד הישובים – כללי
גל-7464/50 01/07/1979 פרוטוקולים – ועדה ליישוב מסמך העקרונות
גל-7467/21 01/10/1971 הקמת האחזות אבו-מדיין – נצרים החוזה: 39/42862/71  הקבלן: אשטרום  עבודות חשמל  בנין בטחוני  תעודות מכון התקנים הישראל  חשבונות ותשלומים
גל-7476/16 28/04/1976 בית-ספר מ.ג. פיתחת רפיח (אבשלום) התיק הינו תיק של משרד הבינוי והשיכון – האגף לבנייה כפרית; בתיק – החוזה: 81/60425/76  הקבלן: חברת אשטרום  הסכום: 191 0000  עבודות ומחירים  בדיקות מכון התקנים  יומן עבודה  חישוב כמויות; יומני עבודה; תהליך בניית בית ספר אזורי בפתחת רפיח; דו"ח קידוחי ניסיון במושב שדות;
גל-7486/18 01/06/1967 בצוע עבודות כבישים בגדה המערבית כרך א'
גל-7486/19 01/06/1967 בצוע עבודות כבישים בגדה המערבית כרך ב'
גל-7489/32 01/01/1967 ביצוע עבודות משרד הבטחון וצה"ל
גל-7966/3 22/04/1941 גמנסיה גרינשפון חיפה תיק של משרד החינוך. בתיק – ענייני מינהל ופדגוגיה. סקירה על בית הספר גמנסיה – חיפה (מיסודו של ש' גרינשפון) – אופיו המיוחד של בית הספר  מבנה הכיתות  מספר התלמידים בכל כיתה ועוד. התכתבויות בין מנהל מחלקת החינוך של הוועד הלאומי לבין הוועד המפקח של בית הספר; העברת בעלות ביתה ספר לבעלות ציבורית – בראשה יעמוד הוועד המפקח; תכנית הלימודים של הגמנסיה 'גרינשפון' לשנת הלימודים 1939-1940 והשינויים שחלו בתכנית הלימודים בשנת תש"א – 1941;
גל-7998/10 26/09/1966 מרכז לחינוך הדתי בישראל כרך ב' תיק של משרד החינוך – המרכז לחינוך הדתי בישראל – התכתבות בנושא התנהלות המרכז; רישום לבתי ספר תיכוניים; שכר לימוד לאולפנות ולישיבות המקצועיות;
גל-8013/2 23/12/1974 נוער שוליים מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לדרך הטיפול בנערי שוליים  כגון: פרוטוקול מישיבת המשרד בעניין  הצעה להקמת סדנא  תקציבי התוכנית ועוד.
גל-8019/16 24/01/1970 טיפוח התודעה היהודית מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לטיפוח התודעה היהודית במוסדות החינוך  כגון: התכתבות בנוגע לפרויקטים ושיעורי יהדות שונים  הצעות לתכניות עבודה בנושא  פעילויות המשרד בעניין ועוד.
גל-8070/3 22/12/1969 בית הספר התיכון על שם דנציגר ירושלים כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים בעניין בית הספר התיכון דנציגר בקריית שמונה:
גל-8244/4 06/05/1974 מושב כנרת נזקי צבאים
גל-8308/6 11/12/1974 לשכת מנכ"ל וינשל – פיתוח הבניה בנגב (ערד  שדה-בוקר  מצפה-רמון  אילת  אופירה) התכתבות  תזכירים ודו"חות בנושא הפיתוח בישובים אלה
גל-8524/29 27/09/1971 הרשות לפינוי ובינוי שכונות רכוש נטוש בישובים מרכז בתיק התכתבויות לגבי סקר אודות בנייני רכוש נטוש באזור המרכז.
גל-8564/7 01/01/1957 פניות אישיות בעניני אישות – אותיות א'-ז'. פניות בנושאי אישות  התרת עגונות  מינוי רבנים לקהילות ועוד.
גל-9221/35 10/05/1950 לשכת השר זלמן שזר- תקנות בדבר המועצה הארכיאולוגית בתיק מכתב מנכ"ל מחלקת העתיקות בעניין מינוי המועצה הארכיאולוגית.
גל-9226/27 25/05/1949 בינוי ממשלתי – תחנת משטרה בשרונה מכתבם של חברת החשמל.
גל-9453/7 11/02/1954 המינהל לשלטון מקומי – תקן לשכת היועץ המשפטי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועצים המשפטיים של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  זאב פלק ואברהם שפט  בנוגע לתקן כוח האדם בלשכתם: בקשות למשרות נוספות ללשכה ועיסוק ברגת השכר שלהן  תקן לשנת התקציב 1954/55  תקציב 1957/58- שנויים בהסדרים האדמיניסטרטיביים בלשכה  עזרה בכתבנות  מכרזי כח אדם  תקציב לשנת 1958/59  העסקת מתמחים בלשכה  תנאי עבודתם של משפטנים במשרד הפנים ועוד.
גל-9651/6 02/04/1968 תיכון ימין הרצוג – אילת כרך א' בית הספר התיכון דתי "ימין הרצוג" באילת-רישום בית הספר החדש וסמלו  הפעלת חדרי הכנת שעורים  מינוי מנהל.
גל-9651/7 03/10/1972 תיכון ימין הרצוג – אילת כרך ב' בית הספר התיכון הדתי ימין הרצוג באילת-מגמות מקצועיות בבית הספר (חשבונאות  מזכירות  מכניקה) שעורי עזר  בחינות בגרות ופנימיות.
גל-9658/18 08/02/1974 ישיבת הנגב חינוך וענייני הוראה בבתי ספר באזור הנגב
גל-9661/24 12/02/1962 ועד מושב יסודות בתיק טפסי תשלום מקדמות שכר לימוד.
גל-9722/12 06/10/1992 המינהל לחינוך התיישבותי – תיקי בתי-ספר- כפרי נוער מודרכים. תיק של משרד החינוך -המינהל לחינוך התיישבותי; בתיק  עניינים מנהלתיים הקשורים לכפרי הנוער. בין השאר עניינים הקשורים לתקציב הפיתוח לכפרי הנוער; ועדת המשנה לקביעת פרמטרים לתקצוב כפרי נוער מודרכים – סיווג פדגוגי של כפרי נוער – סיכום ישיבה וקריטריונים; ביטוח פנסיוני למנהלי כפרי הנוער; אישורי תקציב לכפרים המודרכים; ענייני אבטחה; תשלומי הורים; תשלומי תמיכה לכפרי נוער מודרכים לשנת תשנ"ג – 1993;
חצ-3094/14 01/12/1956 אפריקה הדרומית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3095/19 01/12/1956 אורוגואי – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3096/3 01/11/1955 בולגריה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3096/9 01/01/1957 בולגריה – מצב היהודים
חצ-3097/37 01/04/1957 ברזיל – עניני פנים
חצ-3097/40 01/01/1957 ברזיל – מצב היהודים.
חצ-3097/41 01/09/1957 ברזיל – האמנת נציגים
חצ-3097/43 01/03/1957 ברזיל – הנציגות
חצ-3097/5 01/08/1957 בורמה – האמנת נציגים
חצ-3098/22 01/01/1957 בריטניה – אנרגיה אטומית
חצ-3099/30 01/11/1956 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/9 01/12/1956 חוף הזהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3104/15 01/03/1957 יוון – יחסים מדיניים
חצ-3104/20 01/12/1956 יוון – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3106/10 01/06/1959 ישראל – אישים ומדינאים: הנשיא יצחק בן-צבי
חצ-3118/19 01/03/1957 פולין – עליה וקליטה
חצ-3132/26 01/12/1956 פולין – אורחים
חצ-3132/27 01/04/1957 פולין – אורחים
חצ-3132/28 01/12/1956 פולין – אורחים
חצ-3132/39 01/07/1957 פקיסטן – אורחים
חצ-3136/10 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/11 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/12 01/02/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/13 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/14 01/10/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/15 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/16 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/17 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/18 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/19 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/20 01/05/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/21 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/22 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/23 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/24 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/25 01/09/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/26 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/27 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/28 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/29 01/03/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/30 01/12/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/31 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/32 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/33 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/34 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/35 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/36 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/7 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/8 01/12/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/9 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/1 01/12/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/10 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/11 01/12/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/12 01/04/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/13 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/14 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/15 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/16 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/17 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/18 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/19 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/2 01/11/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/20 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/21 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/22 01/09/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/4 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/5 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/6 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/7 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/8 01/07/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3137/9 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/1 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/10 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/11 01/02/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/12 01/01/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/13 01/06/1958 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/14 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/15 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/16 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/17 01/12/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/18 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/19 01/03/1959 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/2 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/20 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/21 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/22 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/23 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/24 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/3 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/4 01/11/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/5 01/07/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/6 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/7 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/8 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3138/9 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3139/12 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/13 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/14 01/03/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/15 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/16 01/05/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/17 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/18 01/08/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/19 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/20 01/03/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/21 01/02/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/22 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/23 01/02/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/24 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/25 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/26 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/27 01/02/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/28 01/02/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/29 01/02/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/30 01/12/1956 איטליה – מדינאים
חצ-3139/31 01/03/1957 אינדונסיה – מדינאים ואישים
חצ-3139/32 01/09/1957 איסלנד – מדינאים ואישים
חצ-3139/33 01/08/1957 אוסטריה – מדינאים ואישים
חצ-3139/34 01/02/1956 אוסטרליה – מדינאים ואישים
חצ-3139/35 01/02/1957 אפריקה הדרומית – אישים ומדינאים
חצ-3140/1 01/03/1958 אקוודור – אישים ומדינאים
חצ-3140/10 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/11 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/12 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/13 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/14 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/15 01/08/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/16 01/01/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/17 01/07/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/18 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/19 01/01/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/2 01/01/1957 אורוגואי – אישים ומדינאים
חצ-3140/20 01/03/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/21 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/22 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/23 01/01/1957 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/24 01/02/1950 גואטמלה – אישים ומדינאים
חצ-3140/25 01/10/1956 גרמניה – אישים ומדינאים
חצ-3140/26 01/03/1957 דנמרק – אישים ומדינאים
חצ-3140/28 01/01/1957 הולנד – אישים ומדינאים
חצ-3140/29 01/02/1957 הונגריה – אישים ומדינאים תיק ריק
חצ-3140/3 01/03/1957 אירלנד – אישים ומדינאים
חצ-3140/30 01/01/1957 ותיקן – אישים ומדינאים
חצ-3140/31 01/12/1958 ונצואלה – אישים ומדינאים
חצ-3140/32 01/05/1957 ניו-זילנד – אישים ומדינאים
חצ-3140/33 01/06/1957 חוף הזהב – אישים ומדינאים
חצ-3140/34 01/05/1959 טוניס – אישים ומדינאים
חצ-3140/35 01/12/1956 יוגוסלביה – מדינאים ואישים
חצ-3140/36 01/12/1956 יוון – מדינאים ואישים
חצ-3140/37 01/12/1956 יפן – מדינאים ואישים
חצ-3140/38 01/01/1957 יפן – מדינאים ואישים
חצ-3140/39 01/03/1957 ירדן – מדינאים ואישים
חצ-3140/4 01/12/1956 בולגריה – אישים ומדינאים
חצ-3140/40 01/08/1957 לבנון – מדינאים ואישים
חצ-3140/41 01/12/1956 לוכסמבורג – אישים ומדינאים
חצ-3140/42 01/11/1957 ליבריה – אישים ומדינאים
חצ-3140/43 01/12/1956 מכסיקו – אישים ומדינאים
חצ-3140/44 01/12/1957 מצרים – אישים ומדינאים
חצ-3140/45 01/06/1959 ניגריה – אישים ומדינאים
חצ-3140/5 01/08/1957 בוליביה – אישים ומדינאים
חצ-3140/6 01/01/1957 בורמה – אישים ומדינאים
חצ-3140/7 01/03/1957 בלגיה – אישים ומדינאים
חצ-3140/8 01/12/1956 ברזיל – אישים ומדינאים
חצ-3140/9 01/12/1956 בריטניה – אישים ומדינאים
חצ-3975/1 01/10/1967 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל
חצ-3975/10 01/01/1967 ארה"ב – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-3975/17 01/01/1967 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3975/2 01/09/1966 ארה"ב – יחסים בדרג ממשלתי
חצ-3975/3 01/01/1966 ארה"ב – מזרחה לסואץ
חצ-3975/4 01/01/1967 ארה"ב – יחסים מדיניים פרט למזה"ת
חצ-3975/5 01/03/1966 ארה"ב – יחסים בדרג ממשלתי אפריקה
חצ-3975/6 01/08/1967 ארה"ב – יחסים בדרג ממשלתי
חצ-3975/7 01/01/1966 ארה"ב – מדיניות חוץ
חצ-3975/8 01/11/1967 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3975/9 01/01/1966 ארה"ב – משרד החוץ
חצ-3976/11 01/09/1967 ארה"ב – מצרים
חצ-3976/12 01/08/1967 ארה"ב – הסדר
חצ-3976/2 01/01/1966 ארה"ב – היכל השלום
חצ-3976/3 01/10/1967 ארה"ב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3976/4 01/08/1967 ארה"ב
חצ-3977/10 01/01/1966 ארה"ב – ליגות לידידות
חצ-3977/11 01/12/1967 ארה"ב – יומנים דוחות והערכות מצב
חצ-3977/12 01/08/1967 ארה"ב – יומנים ודוחות
חצ-3978/11 01/07/1966 ארה"ב – מים טריטוריאלים
חצ-3978/12 01/02/1966 ארה"ב – הסברה ישראלית
חצ-3978/17 01/01/1966 ארה"ב – הסברה ערבית ואנטי ישראלית
חצ-3978/2 01/05/1966 ארה"ב – יחסים מדינים עם המזרח התיכון כרך ב'
חצ-3978/3 01/10/1967 ארה"ב – יחסים מדינים עם המזרח התיכון כרך ג'
חצ-3978/9 01/04/1967 ארה"ב – מכירת נשק
חצ-3979/6 01/12/1966 ארה"ב – יהדות כרך ו'
חצ-3979/8 01/12/1966 ארה"ב – יהדות כרך ח'
חצ-3980/10 01/07/1966 ארה"ב – נציגות ישראל בארה"ב כרך ב'
חצ-3980/5 01/09/1967 רבין בארה"ב
חצ-3982/16 01/11/1967 או"ם – נציגויות זרות בישראל
חצ-3982/17 01/10/1966 או"ם – נציגויות זרות בישראל
חצ-3983/5 01/02/1967 אירופה המזרחית – התיעצויות דיפלומטיות
חצ-3983/6 01/07/1966 אירופה המזרחית – יחסים מדיניים
חצ-3986/21 01/06/1967 יחסי אירופה המערבית ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3986/22 01/02/1966 אירופה המערבית – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3986/25 01/11/1966 אירופה המערבית – ליגות לידידות
חצ-3986/30 01/09/1967 אירופה המערבית – מועצת אירופה
חצ-3986/31 01/05/1966 אירופה המערבית – מועצת אירופה
חצ-3986/7 01/01/1966 יהדות אמריקה הלטינית
חצ-3987/1 01/08/1966 ארצות מערב אירופה – כינוסים בינלאומיים
חצ-3987/2 01/10/1966 ארצות מערב אירופה – ועידה
חצ-3993/12 01/01/1966 דרום אפריקה – הנציגות
חצ-3993/20 01/01/1966 אפריקה – תגובות למלחמת ששת הימים
חצ-3995/9 01/01/1967 אפריקה – ועידת שבע קהיר
חצ-4005/10 01/09/1967 בריטניה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-4005/13 01/02/1966 בריטניה – מדיניות חוץ
חצ-4005/14 01/03/1966 בריטניה – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-4005/15 01/01/1966 בריטניה – משרד החוץ
חצ-4005/16 01/01/1966 יחסים מדיניים בין בריטניה למדינות אחרות
חצ-4005/5 01/01/1966 בריטניה – ליגות לידידות
חצ-4005/7 01/01/1966 בריטניה יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-4005/9 01/01/1966 בריטניה – מזרחה לסואץ
חצ-4006/11 01/02/1966 בריטניה – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4006/17 01/01/1965 נציגות בריטניה בישראל
חצ-4006/18 01/06/1967 בריטניה – נציגויות זרות בישראל
חצ-4006/3 01/01/1966 בריטניה – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4006/9 01/07/1966 בריטניה – הסברה ישראלית
חצ-4011/18 01/05/1967 גרמניה – שר ההגנה שרדר כרך א'
חצ-4013/11 01/03/1966 גרמניה – ליגות לידידות כרך א'
חצ-4014/9 01/01/1966 גרמניה – בית אל
חצ-4020/14 01/01/1966 הודו – יחסים עם המזרח התיכון
חצ-4021/27 01/02/1966 יחסי ישראל – הולנד בדרג ממשלתי
חצ-4027/6 01/01/1966 טוניסיה – יחסים מדיניים ישראל – טוניסיה בדרג ממשלתי
חצ-4030/10 01/04/1966 משרד החוץ הירדני
חצ-4030/3 01/12/1966 ירדן – תגובות למבצע סמוע כרך ג'
חצ-4030/4 01/11/1966 ירדן – תגובות למבצע סמוע כרך ב'
חצ-4030/5 01/11/1966 ירדן – תגובות למבצע סמוע כרך א'
חצ-4030/6 01/11/1966 ירדן – מגעים מדיניים וכינוס מועצת הביטחון פשיטת צה"ל כרך א'
חצ-4030/7 01/11/1966 ירדן – מגעים מדיניים וכינוס מועצת הביטחון פשיטת צה"ל כרך ב'
חצ-4030/8 01/11/1966 ירדן – מגעים מדיניים וכינוס מועצת הביטחון פשיטת צה"ל כרך ג'
חצ-4031/10 01/07/1966 ישראל – כנס מערב אירופה – סקירות
חצ-4031/11 01/04/1966 ישראל – כנוסים והתיעצויות דיפלומטיות – ארצות מערב אירופה
חצ-4031/18 01/01/1966 ישראל – מדיניות חוץ
חצ-4031/4 01/07/1967 ישראל – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-4032/12 01/09/1966 ישראל – ירושלים מעבר מנדלבאום
חצ-4032/14 01/09/1966 ישראל – ירושלים
חצ-4032/19 01/02/1967 ישראל – ירושלים  מען
חצ-4032/25 01/07/1967 ישראל – משרד החוץ כרך ג'
חצ-4032/28 01/12/1967 ירושלים – עתיקות
חצ-4034/34 01/01/1967 ישראל – תקנות לשעת חרום כרך א'
חצ-4035/17 01/01/1966 ישראל – מחלקת אסיה
חצ-4035/18 01/01/1966 ישראל – מחלקה לאמריקה הלטינית
חצ-4035/19 01/01/1966 ישראל – מחלקת ארגונים בינלאומיים
חצ-4035/20 01/01/1966 ישראל – מחלקת מזרח אירופה
חצ-4036/10 01/01/1966 ישראל – מזרח התיכון
חצ-4036/13 01/12/1965 ישראל – המחלקה הבריטית
חצ-4036/4 01/01/1966 ישראל – מחלקת ארצות הברית
חצ-4037/30 01/10/1966 לוב – יהדות
חצ-4041/1 01/01/1966 מצרים – רכש
חצ-4041/2 01/06/1967 מצרים – נאצים
חצ-4041/4 01/01/1966 מצרים – משרד החוץ
חצ-4041/5 01/09/1966 מצרים – מדיניות החוץ
חצ-4042/47 01/02/1966 יחסי ישראל – מאוריטניה בדרג ממשלתי
חצ-4043/18 01/02/1966 נציגות נורבגיה בארץ
חצ-4046/1 01/10/1966 הגבול הסורי – תלונת ישראל נגד סוריה במועצת הבטחון – תגובות עתונות
חצ-4046/10 01/11/1966 הגבול הסורי – מגעים מדיניים ותלונת ישראל במועצת הבטחון (10/66) כרך ה'
חצ-4046/11 01/01/1966 סוריה – עניני פנים כרך א'
חצ-4046/13 01/06/1966 סוריה – משרד החוץ
חצ-4046/2 01/01/1967 הגבול הסורי – מגעים מדיניים (תקריות ינואר  1967)
חצ-4046/4 01/02/1967 הגבול הסורי – תגובות ועתונות (תקריות ינואר  1967). כרך ב'
חצ-4046/6 01/10/1966 הגבול הסורי – מגעים מדיניים ותלונת ישראל במועצת הבטחון (10/66) כרך א'
חצ-4046/7 01/10/1966 הגבול הסורי – מגעים מדיניים ותלונת ישראל במועצת הבטחון (10/66) כרך ב'
חצ-4046/8 01/10/1966 הגבול הסורי – מגעים מדיניים ותלונת ישראל במועצת הבטחון (10/66) כרך א'
חצ-4046/9 01/10/1966 הגבול הסורי – מגעים מדיניים ותלונת ישראל במועצת הבטחון (10/66) כרך ד'
חצ-4048/18 01/01/1966 ברית המועצות – משרד החוץ
חצ-4048/22 01/01/1967 ברית-המועצות – יחסים מדיניים (פרט לישראל ומדינות ערב) כרך ד'
חצ-4048/27 01/05/1967 ברית-המועצות – יחסים בדרג ממשלתי
חצ-4048/30 01/03/1967 ברית המועצות – ביקור מר גדעון רפאל
חצ-4049/10 01/07/1967 ברית המועצות – רכש למצרים
חצ-4049/20 01/04/1966 ברית המועצות – ליגות לידידות
חצ-4049/21 01/12/1965 יחסי ישראל – ברית-המועצות יומנים  דוחות עונתיים והערכות מצב
חצ-4049/22 01/10/1966 ברית-המועצות – יחסים עם ישראל בדרג לא ממשלתי כרך ג'
חצ-4049/27 01/11/1966 ברית-המועצות – גבולות
חצ-4049/6 01/10/1966 ברית-המועצות – החדירה הסוביטית למזרח התיכון
חצ-4049/7 01/08/1966 ברית המועצות – יחסים עם מדינות ערב
חצ-4049/9 01/12/1967 ברית המועצות – חדירה למזרח התיכון
חצ-4050/2 01/06/1964 ברית המועצות – יהדות כרך א'
חצ-4050/3 01/01/1967 ברית המועצות – יהדות כרך ד'
חצ-4051/10 01/01/1966 נציגות ברית המועצות בישראל
חצ-4051/11 01/01/1966 ברית-המועצות – עליה וקליטה
חצ-4051/16 01/01/1966 ברית-המועצות – הנציגות
חצ-4052/29 01/02/1966 סעודיה – משרד החוץ
חצ-4054/12 01/02/1966 עיראק – מדיניות חוץ
חצ-4060/5 01/01/1967 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – גבולות
חצ-4060/6 01/08/1966 צרפת – יחסים עם המדינות האחרות כרך ב'
חצ-4061/13 01/01/1966 יחסי צרפת – ערב
חצ-4061/14 01/09/1966 צרפת – הליגה הערבית
חצ-4061/19 01/01/1966 צרפת – הסברה ערבית ואנטי-ישראלית
חצ-4061/20 01/02/1966 צרפת – הסברה ישראלית
חצ-4061/21 01/09/1967 יחסי ישראל – צרפת בדרג לא ממשלתי
חצ-4061/22 01/01/1966 יחסי צרפת – ישראל  יומנים  דוחות עונתיים  והערכות מצב
חצ-4061/3 01/01/1966 יחסי ישראל – צרפת בדרג לא ממשלתי
חצ-4061/6 01/11/1967 צרפת – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי – נאום דה גול (תגובות)
חצ-4062/5 01/01/1966 השגרירות הישראלית בצרפת
חצ-4062/6 01/11/1966 נציגות צרפת בישראל כרך ב'
חצ-4067/5 01/01/1966 יחסי קנדה ומדינות אחרות
חצ-4073/3 01/09/1965 נציגות ישראל ברומניה
חצ-4082/9 01/05/1967 מגעים עם טנזניה  עם כניסת הצבא המצרי לסיני  וסגירת המיצרים תיק המכיל תכתובות בין משרד החוץ הישראלי לשגרירות ישראל בדאר א-סלאם  טנזניה בכל הנוגע למגעים שנעשו אל מול ממשת טנזניה בנושא הסכסוך ישראלי-ערבי  בנוסף בתיק מסמכים מטעם הממשלה המקומית המתייחסים לנושא זה
חצ-4087/3 06/06/1967 מגביות בתקופת החרום –  1967 כרך ד' התכתבויות עם נציגויות ישראל בעולם וארגונים בינ"ל בעניין מגבית החירום שנערכה לאחר מלחמת ששת הימים ותרומות אחרות.
חצ-4097/4 01/08/1966 מגעים עם תוניסיה
חצ-8303/4 01/01/1964 ביקור האפיפיור פאולוס השישי  בישראל (ינואר  1964)
חצ-8407/13 01/04/1982 טאבה.
חצ-8424/10 01/03/1978 אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) – כניסת צה"ל עקורים. כרך ג'
חצ-8424/11 01/04/1978 אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) – כניסת צה"ל עקורים. כרך ד'
חצ-8424/12 01/03/1978 אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) – כניסת צה"ל עקורים. כרך ה'
חצ-8424/13 01/07/1981 דרום לבנון.
חצ-8425/14 01/04/1975 לוב – פנים  כללי. (כרך ה')
חצ-8427/1 01/01/1975 ירדן והפלסטינאים – התבטאויות אישים ערבים. (כרך א')
חצ-8427/2 01/05/1978 ירדן והפלסטינאים – התבטאויות אישים ערבים. (כרך ב')
חצ-8428/17 01/04/1975 מצרים-יפן.
חצ-8428/19 01/03/1975 מצרים-ארב"ל.
חצ-8428/21 01/12/1974 מצרים – אזור סחר חופשי.
חצ-8428/22 01/07/1975 מצרים – מאזן תשלומים.
חצ-8428/25 01/09/1975 מצרים-ברית-המועצות – סיוע.
חצ-8428/27 01/12/1974 מצרים-ארה"ב – סחר.
חצ-8428/29 01/07/1975 מצרים-קונסורציום – ביבליוגרפיה.
חצ-8429/8 01/08/1975 מצרים – צבא  הצהרות  חו"ל. (כרך א')
חצ-8430/1 01/01/1973 יחסי ישראל-אפריקה – הצהרות ומסמכים הנוגעים למלחמת 1973 (מלחמת כיפור).
חצ-8430/10 01/02/1975 איראן – כתבות.
חצ-8430/11 01/02/1975 איראן – פנים  כתבות עתונים.
חצ-8430/12 01/01/1975 איראן – פנים  כתבות עתונאיות והתבטאויות השואה.
חצ-8430/18 01/01/1975 אישים.
חצ-8430/8 01/02/1975 איראן. (כרך ג')
חצ-8431/16 01/07/1975 מצרים – ים ונמלים. (כרך ג')
חצ-8431/17 01/03/1975 מצרים – ים ונמלים. (כרך ד')
חצ-8431/18 01/03/1975 מצרים – ים ונמלים. (כרך ה')
חצ-8432/10 01/01/1975 אש"פ – החרזות אישים. (כרך ג')
חצ-8432/8 01/02/1975 אש"פ – החרזות אישים. (כרך א')
חצ-8432/9 01/02/1975 אש"פ – החרזות אישים. (כרך ב')
חצ-8433/1 01/08/1976 ברית-המועצות – (מז"ת) מזרח-תיכון. (כרך א')
חצ-8434/1 01/03/1977 מחלקה כלכלית – ידיעות. (כרך א')
חצ-8434/10 01/03/1977 מחלקה כלכלית – ידיעות. (כרך ג')
חצ-8434/3 01/03/1977 מחלקה כלכלית – ידיעות. (כרך ג')
חצ-8435/2 01/02/1975 סוריה – כלכלה  תובלה  תקשורת  תעבורה אווירית.
חצ-8435/7 01/04/1975 סעודיה – כלכלה  אנרגיה  תעשיות ונמלים.
חצ-8436/14 01/12/1974 אופ"ק. (כרך ב')
חצ-8626/28 01/03/1985 קנדה – ביקור שר החוץ בקנדה.
חצ-8626/29 01/03/1985 קנדה – ביקור שר החוץ בקנדה.
חצ-8643/8 01/03/1985 ארה"ב – קשרים עם סוריה.
טס-3000/5 01/01/1951 בן-גוריון דוד תמונות משני אירועים אשר התרחשו במהלך ביקור דוד בן-גוריון בארה"ב: האסיפה לפתיחת מפעל ההחתמה על איגרות החוב של הבונדס במדיסון סקוור גארדן (Madison Square Garden) ב-10.5.1951  באקדמיה הצבאית של ארצות הברית בווסט פוינט (West Point)  באוניברסיטת ברנדייס…
טס-3014/172 01/01/1978 ישראל-התנחלות בולדוזרים מישרים את השטח ומפנים את החול בסיני כדי להכשיר את המקום להתנחלות חדשה בין ימית לאל-עריש.
טס-3019/65 01/01/1933 חברון בתיק צילום של נפח זכוכית בית-החרושת לזכוכית בחברון.
טס-3019/86 01/01/1933 ירושלים בתיק צילום פנים של כיפת הסלע  המראה את המוזאיקה שמעל לסלע.
טס-3094/1 01/04/1954 אלבום צילומים – טקס העברת ארונותיהם של הברון רוטשילד ורעיתו מצרפת לקבורה בארץ נקברו ברמת הנדיב בזכרון יעקב אחד מהישובים הרבים שתרמו לישובם (תמונה אחת מתוך 23)
טס-3094/4 01/01/1949 אלבום צילומים – צירות ישראל במונטבידיאו  אורגואי (הגשת כתב האמנה  ביקור שרת העבודה גולדה מאיר   יצחק נבון  האלוף דוד שאלתיאל  השר גרינבאום
טס-3094/5 01/05/1950 אלבום צילומים – ביקור שגריר ישראל יעקב צור בצ'ילה
טס-3094/6 01/01/1950 אלבום צילומים – פעילות שגריר ישראל יעקב צור בצ'ילה
טס-3094/7 01/01/1951 אלבום צילומים – ביקורו של שגריר ישראל בארגנטינה בעיר קורדובה
טס-3094/8 01/01/1952 אלבום צילומים – ביקור שגריר ישראל יעקב צור בבוליביה תמונה אחת מתוך 15
טס-3094/9 01/02/1957 אלבום צילומים – אירועים שונים מתקופת כהונת יעקב צור כשגריר בצרפת קבלת פני נשיא המדינה יצחק בן צבי על האניה תיאודור הרצל 22.6.1957 עיקר האלבום אך יש גם השתתפות השגריר בועידת ההסתדרות הציונית  קרן היסוד ועוד (תמונה אחת מתוך 36 )
כ-1472/7 19/12/2000 מפגש היכרות וסקירת נציבות שירות בתי הסוהר על פעולות שב"ס (שירות בתי הסוהר) תיק של הכנסת. מתוך הכנסת החמש-עשרה  מושב שלישי – פרוטוקול משיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; על סדר היום – מפגש היכרות וסקירת נציבת שירות בתי הסוהר על פעולות השב"ס.
כ-1501/22 20/10/1998 המתת חסד  (9.12.98) מדיניות של המתת חסד  תלונה  עמותת ליל"ך ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
כ-1503/7 01/03/2002 חשד להזנחה במרכז הרפואי של שירות בתי הסוהר  (28.5.02) מסמכים מהכנסת  הנוגעים לחשד ההזנחה במרכז הרפואי של שב"ס  כגון: פרוטוקולים מישיבות ועדת העבודה הרווחה והבריאות  חוברת "אבן מקיר תזעק" של רופאים לזכויות אדם  קטעי עיתונות בעניין ועוד.
כ-1541/8 19/10/1993 ביקור מלך ספרד חואן קרלוס והמלכה סופיה   (9.11.1993) התיק הינו תיק של הכנסת – בתיק – תיאור ביקורו של מלך ספרד  חואן קרלוס ה-I ורעייתו המלכה סופיה בישראל; ישיבה מיוחדת  לרגל המאורע במעמד נשיא המדינה עזר וייצמן ורעייתו בכנסת – תכנית  הכנות ולוח זמנים; חומר רקע על ספרד – שליטיה  מלחמת האזרחים  יהדות ספרד  גירוש ספרד  האינקוויזיציה  יחסי ישראל-ספרד  השלכות ההסכם בין ישראל לאש"פ וישראל וירדן על יחסי ישראל-ספרד – לקראת ביקורם של מלך ומלכת ספרד;
כ-1544/5 15/04/1997 אירוח י"ב מדליקי המשואות בסימן: 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון  (8.5.97) מסמכים מלשכת קצין הכנסת ובהם לו"ז של טקס אירוח י"ב מדליקי המשואות.
כ-440/21 26/08/1953 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק האנטומיה והפתולוגיה בתיק חוק האנטומיה והפתולוגיה חתום בידי נשיא המדינה יצחק בן צבי  שר החוץ וממלא מקום ראש הממשלה משה שרת ושר הבריאות יוסף סרלין.
כ-445/67 01/03/1961 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק לתיקון פקודת התעבורה – תשכ"א  1961 התיק הינו תיק של הכנסת. בתיק – חוק לתיקון פקודת התעבורה  התשכ"א – 1961;
כ-458/18 19/03/1991 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס' 2) – התשנ"א  1991 בתיק תיקון לחוק האנטומיה והפתולוגיה חתום בידי נישא המדינה חיים הרצוג  ראש הממשלה יצחק שמיר  יו"ר הכנסת דב שילנסקי ושר הבריאות אהוד אולמרט.
כ-501/3 01/08/1974 הכנסת השמינית – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – חשיפת הקברים שחוללו בידי הירדנים בהר-הזיתים (252) התיק מכיל:  הכנסת השמינית – ועדת הפנים ואיכות הסביבה – חשיפת הקברים שחוללו בידי הירדנים בהר-הזיתים.
כ-508/11 01/05/1975 הכנסת השמינית – ועדת העבודה – המשך השביתה בקו צינור הנפט אילת-אשקלון (292) התיק מכיל: הכנסת השמינית – ועדת העבודה – המשך השביתה בקו צינור הנפט אילת-אשקלון.
כ-587/13 17/09/1998 ועדת חוקה משנה לחוק החברות פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה (של ועדת החוקה  חוק ומשפט) לעניין חוק החברות.
כ-589/11 22/05/1951 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 1) – פניות ציבור – מכתב אבל מסמכים מהכנסת ובהם מכתבי אבל שונים.
כ-589/6 22/03/1949 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 1) – פניות ציבור – מכתבים ותזכירים בקשר עם הצעות חוק ודיונים בכנסת בתיק מכתבים ותזכירים  הצעות חוק ודיונים בכנסת הראשונה
כ-589/8 12/12/1948 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 1) – פניות ציבור – הקשר עם הציבור – הזמנות בתיק התכתבויות אל יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק – המנות לאירועים וחגיגות  פתיחת סמינריון לגננות דתיות  עצרת אזכרה לחללי ניצנים  הזמנה לכינוס יוצאי סרביה בישראל ועוד.
כ-593/17 04/06/1962 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 5) – פניות ציבור – פניות בדבר יובלות מסמכים מהכנסת הנוגעים ליובלות.
כ-657/15 08/11/1989 הכנסת השתים-עשרה – הצעות לסדר היום – הקניה וטיפוח תודעה יהודית במוסדות החינוך מסמכים מהכנסת  הנוגעים להקניה וטיפוח התודעה היהודית במוסדות החינוך  כגון: הצעה לסדר היום  בנושא  חוברת מידע "העמקת החינוך היהודי"  קטעי עיתונות בעניין.
כ-813/10 30/11/1999 ועדת חוקה משנה לנושא חוק החברות – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה (של ועדת החוקה  חוק ומשפט) לעניין חוק החברות.
כ-813/9 18/10/1999 ועדת חוקה משנה לנושא חוק החברות – פרוטוקולים פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה (של ועדת החוקה  חוק ומשפט) לעניין חוק החברות.
כ-884/7 09/05/1989 ח"כ רחבעם זאבי – שונות בתיק הצעת החלטה לסיכום דיון במליאת הכנסת מטעם סיעות "התחיה"  "צומת" ו"מולדת" בנוגע ליוזמת השלום של הממשלה. מאמר מאת בני מוריס בנושא "ההיסטוריה החדשה והתעמלנים הישנים". בתיק גם העתק של כרוז מטעם האצ"ל (הארגון הצבאי הלאומי) מ-1939 בנוגע להפרת מדיניות ההבלגה.
מ-4213/57 01/01/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים ויהודי אחד איראני סטודנט בלבנון (שהוריו במצרים)  בלתי לגאלים שמו של היהודי: מוריס סעדיה
מ-4214/108 01/01/1943 משטרת טבריה – Manslaughter – תיק הריגה תושב כפר עולם דקר את אמו ושתי אחיותיו עקב ריב משפחתי. הפצועות אושפזו בבית חולים שויוצר בטבריה ובבית החולים של המסיון הסקוטי בנצרת. הסתיים במוות אחד.
מ-4214/11 01/01/1943 משטרת טבריה –  Robbery תלונת ערבי הטוען שהותקף ע"י שמונה יהודים ששדדו ממנו אפניים  סל  נעליים וחולצה. הדברים נמצאו במקום שבו ארעה התקרית.
מ-4214/110 01/01/1943 משטרת טבריה –  Murder – תיק רצח גפיר יהודי בשם ראובן פישל מכפר שערה ירה 3 יריות באויר על מנת לגרש רועים שרעו על אדמות הישוב. רועה ערבי נהרג כתוצאה מכך. לאור הסולחה עם משפחת ההרוג והריגה בשגגה היורה נידון לקנס 200 לירות ולהתנהגות טובה במשך 3 שנים.
מ-4214/97 01/01/1936 משטרת טבריה – Murder – תיק רצח 2 שומרים מקיבוץ מסדה מואשמים בהכאה למוות של ערבי שגנב בננות. הם זוכו בהתחשב בנסיבות של המאבק עם הגנב. זאב מרדכי גפן ואליהו אריה אברמוביץ
מ-4215/22 01/01/1945 משטרת טבריה –   Attempted Murder -נסיון לרצח ישראל שפירא מנהל מחלקת היער של טבריה התלונן שאלמוני ירה אל ביתו ביער בעת שנתו. חשד לנקמה של ערבים שהוא מנע מהם מעבר דרך היער.
מ-4215/24 01/05/1945 משטרת טבריה –   Manslaughter – תיק הריגה בתאונת אוטובוס בדרך אל חמה-צמח נהרגו 28 איש ונפצעו קשה 18. האוטובוס הידרדר לתוך הואדי של נהר הירמוך למרחק 500 רגל (160 מטר).
מ-4215/26 01/01/1945 משטרת טבריה –  Attempted Manslaughter – נסיון הריגה בקטטה רבת משתתפים בין תושבי אשדות יעקב וכפר ערב צלמק על קרקע שנרכשה ע"י אשדות יעקב נפגע בפניו אחד מבני אשדות יעקב ומספר ערבים נפצעו פצעים קלים. הפצוע הועבר לטיפול מבית החולים בעפולה לבית החולים בלינסון בפתח-תקוה. הכדור לא הוצא מפניו בהוראה הרופא  מצבו סביר.
מ-4215/34 01/01/1946 משטרת טבריה –   Attenpted Murder – נסיון לרצח סוכן נדלן מבית שאן נורה ונפצע קשה על רקע מכירת אדמות ליהודים. המתנקש מסר הצהרה שהציעו לו 300 לירות לרצוח את מוכר האדמות.
מפה-4502/1 01/02/1940 ( תכנון ערים – רמאללה )   Ramallah Town Planning Area. Outline Sheme תכנית בנין ערים של  רמאללה.
מפה-5164/1 09/02/1940 ( הצעה מתוקנת לתכנית חלוקת הרכוש של ביידס ) Amended Proposal for Parcellation Plan of Messrs. S.& Y. Beidas' Property תרשים של הצעת תיקון לתכנית חלוקה קדסטרית של אדמות בבעלות ביידס באזור שייך מווניס ( רשום בעפרון בצד שמאל למעלה ) על-גבי נייר שקוף לבן ; סומנו גבולות המתחם  מס' חלקות וגבולותיהן  כבישים עם מידות  שטח לנטיעות; בצד ימין למעלה רשום: מידות רגילות של מגרשים – 750 מ"מ סימנים קדסטריים  של כבישים  תכנון נתונים – ( מס' התכנית ) TP/289/40; תאריך 9.2.40; ( שורטט ע"י ) E.L.S.
מפה-5177/1 26/06/1946 ( צפת – תרשים של תכנית תכנון )   ( Safad – Plan of Outline Planning Scheme ) תרשים של תכנית תכנון של צפת – החלק הדרומי-מערבי על-גבי נייר שקוף כחול; סומנו גבול עירוני  בנינים  מוסדות ואתרים שונים  מגרשים וגבולותיהם  כבישים הקיימים  המתוכננים ובהרחבה סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים  סוגי הנטיעות; סימני עפרון ( תוי הכבישים המתוכננים  מידות ) נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/569/46; מס' אסמכתא Ref. Number Z/579/36; תאריך 26.6.46; שורטט ע"י S. Saka
מפה-5478/1 01/01/1948 ( ארץ-ישראל – תכנית חלוקה עם איחוד כלכלי )  Palestine – Plan of Partition with Economic Union בתיק מופיעה בצעה לתכנית החלוקה: (הוצע ע"י הועדה המיוחדת בענין ארץ-ישראל ) Proposed By the Ad Hoc Comittee on the Palestinian Question מפת תכנית החלוקה של ארץ-ישראל מ-1947 – הצעת ועדת או"ם בענין ארץ-ישראל; סומנו מדינה ערבית  מדינה יהודית  אזור ירושלים; גבולות בינ-לאומיים  של מחוזות ונפות ושמותיהם; כולל חלקי המדינות הסמוכות סימנים מדיניים  של ישובים  כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – מח' המדידות א"י Survey of Palestine 1948
מפה-5479/1 01/01/1948 ( ארץ-ישראל – תכנית חלוקה עם איחוד כלכלי )  Palestine – Plan of Partition with Economic Union בתיק מפת הצעה לחלוקת הארץ: (הוצע ע"י הועדה המיוחדת בענין ארצ-ישראל ) Proposed By the Ad Hoc Comittee on the Palestinian Question מפת תכנית החלוקה של ארץ-ישראל מ-1947 – הצעת ועדת או"ם בענין ארץ-ישראל; סומנו מדינה ערבית  מדינה יהודית  אזור ירושלים; גבולות בינ-לאומיים  של מחוזות ונפות ושמותיהם; כולל חלקי המדינות הסמוכות סימנים מדיניים  של ישובים  כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – מח' המדידות א"י Survey of Palestine 1948
מפה-5602/1 01/01/1985 ( מצרים – אילת – גליון 6284… )   Egypt  – Eilat – Sheet 6284  Series P677 – Edition 1-AMS ( עותק המפה הקשורה לתהליך הפישור ) Copy of Map attached to Compromis על-גבי מפה טופוגרפית של אזור אילת והסביבה מתוצרת צבא ארה"ב משנת 1960 – סימני הסכם פישור לגבי קביעת גבול עם מצרים ( נקודות 85 – 88 ) במפה מקורית סומן קו שביתת הנשק מצרי-ישראלי מ- 24.2.1949; כולל שדות-תעופה של אילת ועקבה  רמת יותם  באר אורה  מכרות תמנע וכו'; כולל שטחים במצרים וירדן; כולל החלק הצפוני של מפרץ עקבה סימנים טופוגרפיים  הדרוגרפיים  של דרכים; על-גבי המפה – סימני מיקום של עמודי הגבול לפי גרסות מצרים ( באדום ) וישראל ( בשחור ) מ-1985 בסיס המפה העיקרית – הוכן ע"י AMS  Corps of Engineers; עובד ב- 1959 ממפות מצרים 1:100 000  צפון סיני של AMS  גליון 18  הודפס 1957; גליון 14  הודפס 1949; ישראל 1:100 000  של מחלקת המדידות ישראל  גליונות 22 – 24  הודפס 1958; הדרוגרפיה – ממפות USHO Chart 3640 מ-1958; British Admiralty Chart מ-1954; שמות בישראל – ממפת ישראל 1:250 000  מחלקת המדידות ישראל  גליון 3  תוקן 1955; הוצאה – Edition 1-AMS First Printing ) ב- 9-60; בגב המפה – מסמך אישור של סימני גבול עם חתימות של נציגי הצדדים
מפה-6063/1 01/01/1980 פתחת רפיח – מושב מספר 2 שרטוט של מושב בפתחת רפיח.
מפה-6671/1 29/11/1943 מפת תל אביב – חברת חשמל לא"י בע"מ מפה ובה קווים של מתח גבוה ומתח נמוך באיזור יפו.
מפה-7587/1 01/01/1967 ישובים בספר. עלון ובו מפות של הגליל העליון  בקעת הירדן  רמת הגולן ועמק בית שאן.
מפה-7613/1 01/01/1937 Jerusalem 170-125.1.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור המושבה הגרמנית. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1937. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924.
מפה-7618/1 01/01/1939 Jerusalem 170-130.1.C מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור ליפתא. DISTRICT JERUSALEM. SUB-DISTRICT JERUSALEM. Surveyed in 1936. Revised in 1939.
מפה-7631/1 01/01/1938 Jerusalem 165-130.4.D מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים.- אזור Khallet Hassune. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7636/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.5.B מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור שכונת הבוכרים. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7639/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.5.C מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור שכונת רוחמה  מקור ברוך  יגע כפיים וזכרון. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7640/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.5.C מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור שכונת רוחמה  מקור ברוך  יגע כפיים וזכרון. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924 המפה זקוקה לשיקום
מפה-7645/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.6.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור נחלת שמעון ושייח' ג'ראח. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7646/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.6.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור נחלת שמעון ושייח' ג'ראח. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7653/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.6.B מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור הר הצופים. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7659/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.7.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. First published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7666/1 01/01/1937 Jerusalem 170-130.8.D מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור רוממה  שערי ירושלים ורחוב יפו. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1937. Surveyed in 1936. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7667/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.9.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור כנסת ישראל  נחלת חיים  נחלת ציון  מזכרת משה  אבן ישראל ואוהל משה. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1936.
מפה-7669/1 01/01/1937 Jerusalem 170-130.9.D מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור ממילא. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1937. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7675/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.10.B מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור חומות העיר העתיקה לאורך רחוב יריחו. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
מפה-7678/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.10.D מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור העיר העתיקה. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Published by the Survey of Palestine 1938. המפה זקוקה לשיקום
מפה-7679/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.10.D מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור העיר העתיקה. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. המפה זקוקה לשיקום
מפה-7682/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.11.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור הר הזיתים. DISTRICT JERUSALEM. . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Survey in 1936. המפה זקוקה לשיקום
מפה-7698/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.7.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים. DISTRICT JERUSALEM . SUB-DISTRICT JERUSALEM. First published by the Survey of Palestine 1938. Surveyed in 1935. Copyright strictly reserved – vide Ordinance No. 16 of 1924
נ-102/5 01/02/1964 אגודת סופרים ועתונאי יידיש בישראל בית לייוויק
נ-103/95 01/06/1963 הגנה – ארגון חברי ההגנה בישראל התיק הינו תיק של בית הנשיא. בתיק – טקס – כנס חברי ההגנה במלאת 40 שנה למאורעות תרפ"ט – והזמנה לנשיא שזר לכבד בנוכחותו באירוע חשוב זה; דברי רחל ינאית בן-צבי בכנס; דברי הנשיא שזר; סקירה כללית על ארגון ההגנה באירופה ובצפון אפריקה לקראת קבלת הפנים של משלחת ההגנה אצל נשיא המדינה; יום הזיכרון התשכ"ה בירושלים ביוזמת ארגון חברי 'ההגנה' – התכתבויות בנושא. תכנית יום הזיכרון – 1963-1964; עלון ארגון חברי 'ההגנה' בישראל – סניף ירושלים;
נ-105/39 24/04/1964 ישיבת "פורת יוסף" – מקצועית – תיכונית רחובות מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם התכתבות בין ישיבת פורת יוסף ברחובות לנשיא זלמן שזר  בנוגע לתקציב הישיבה.
נ-106/12 01/11/1964 מודיעים – האחזות נח"ל סקירה על ישובי פועלי אגודת ישראל וגרעיני נח"ל של "עזרא"  הנח"ל החרדי  היאחזות מודיעים וסקירה היסטורת על מודיעין  טכס עליה להאחזות "מודיעים"-תדריך לנשיא המדינה. מצורפים פרסומים של מפקדת פיקוד הנח"ל.
נ-112/13 01/10/1967 תיאטרון "החאן" התכתבות בנוגע לאירועים בתיאטרון החאן הירושלמי מסעדת החאן
נ-122/47 09/08/1963 Eleanor Roosevelt Memorial Fundation הנצחת אלינור רוזוולט
נ-13/19 11/10/1955 בן-צבי יצחק – "במעלה" – עתון הנוער העובד התכתבות בין לשכת הנשיא יצחק בן-צבי לעיתון הנוער העובד  בנוגע לקבלת ברכה מהנשיא לעיתון  ברכת הנשיא לכנס ידיעת הארץ.
נ-13/8 28/12/1954 בן-צבי יצחק – בית חיים שטורמן התכתבות עם הועד הפועל בענין בקשה לסיוע לבית חיים שטורמן
נ-15/41 14/10/1962 בן-צבי יצחק – בית הכנסת הגדול ביד אליהו חילופי מכתבים מלשכת נשיא המדינה (יצחק בן-צבי) בעניין הכנסת ספר התורה של גירוש ספרד לבית הכנסת הגדול ביד-אליהו.
נ-164/18 01/02/1965 נשיא המדינה זלמן שזר – יום עצמאות תשכ"ה – חיילים מצטיינים תמונות  ברכות והתכתבות ורשימת חיילים מצטיינים. פרטים מזהים הושחרו מסיבות צנעת פרט  וביטחון.
נ-164/2 10/02/1969 נשיא המדינה זלמן שזר – חיילים מצטיינים שנת תשכ"ט נאומים של נשיא המדינה בטקס חלוקת תעודות לחיילים מצטיינים ורשימות החיילים שצויינו לשבח. פרטים מזהים הושחרו מסיבות של צנעת הפרט וביטחון.
נ-164/5 02/01/1966 נשיא המדינה זלמן שזר – יום עצמאות שנת תשכ"ו – חיילים מצטיינים ברכת הנשיא לחיילים המצטיינים ורשימת החיילים. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט וסיבות ביטחון
נ-165/12 07/05/1973 יום העצמאות תשל"ג – חיילים מצטיינים מכתבי ברכות ואיחולים מהנשיא זלמן שזר לחיילים המצטיינים.
נ-165/15 01/03/1972 יום העצמאות תשל"ב – חיילים מצטיינים התכתבות בנוגע לטקס קבלת פנים ל-100 חיילים מצטיינים על ידי נשיא המדינה. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
נ-165/16 01/05/1970 יום העצמאות תש"ל התכתבות בנושאים: טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות. ונאום נשיא המדינה לכבוד יום העצמאות ה- 22 למדינת ישראל – תש"ל – 1970 ופקודת ארגון טקסי זיכרון ואירועים אחרים. נאום שזר גם באידיש; דברי הברכה לסגל הדיפלומטי  שגריר ליבריה  לרגל חגיגות ה-22 לעצמאותה של ישראל ודברי הברכה של נשיא המדינה זלמן שזר לזקן הסגל הדיפלומטי בקבלת הפנים לחברי הסגל הדיפלומטי לרגל יום העצמאות ה-22 למדינת ישראל. דברי נשיא המדינה שזר בעת הדלקת הר הזיכרון ברחבת הכותל המערבי בערב יום הזיכרון; הזמנת הנשיא לטקס 'פרסי ישראל' שייערך במוצאי יום העצמאות;
נ-165/4 27/02/1968 נשיא המדינה זלמן שזר –  יום העצמאות התכתבות בנוגע לטקס חיילים מצטיינים. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת פרט וסיבות ביטחון
נ-165/6 10/09/1970 יום העצמאות תשל"א התכתבות בנוגע לוועדה לחגיגות יום העצמאות ודברי נשיא המדינה  זלמן שזר  בעת הדלקת נר הזיכרון ברחבת הכותל המערבי בערב יום הזיכרון.
נ-165/7 01/01/1971 יום העצמאות תשל"א – חיילים מצטיינים תצלום ורשימת שמות החיילים המצטיינים.פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט וסיבות ביטחון.
נ-165/9 19/04/1972 יום העצמאות תשל"ב – חיילים מצטיינים מכתבי איחולים מאת הנשיא זלמן שזר לחיילים המצטיינים.
נ-17/50 18/09/1953 בן-צבי יצחק – כלא תל-מונד בתיק מברק ממשפחות אסירים פוליטים בכלא תל מונד.
נ-17/58 16/12/1959 בן-צבי יצחק – ישיבת פורת-יוסף  רחובות בקשת סיוע תקציבי לישיבת פורת יוסף ברחובות.
נ-18/57 17/06/1961 בן-צבי יצחק – מושב תרום פנייה לנשיא המדינה בעניין בעיות המקום.
נ-18/87 03/01/1955 בן-צבי יצחק – מלון "הנשיא" התכתבות על השימוש בשם הנשיא לבית מלון  מכתב מלשכת הנשיא ליועץ המשפטי לממשלה.
נ-2/9 01/04/1954 בן-צבי יצחק  שזר זלמן – העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי התכתבות בנדון. בתיק גם מכתבים של בן-צבי (טיוטות) למשה שרת ודוד בן-גוריון.
נ-202/9 01/03/1968 תצלומים מאזכרה לחללי פיצוץ הסוכנות ב- 1938 בתיק תצלומים מאזכרה לחללי פיצוץ הסוכנות.
נ-34/11 31/01/1961 בן-צבי יצחק – חיילים מצטיינים תדריך קבלת חיילים מצטיינים על-ידי נשיא המדינה  רשימת חיילים מצטיינים. פרטים מזהים הושחרו מסיבות צנעת הפרט וביטחון.
נ-34/19 03/02/1963 בן-צבי יצחק – חיילים מצטיינים התכתבות בענין קבלת פנים של 100 חיילים מצטיינים אצל נשיא המדינה  רשימת חיילים. פרטים מזהים הושחרו מפאת סיבות צנעת הפרט וביטחון.
נ-406/17 13/04/1989 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (יגלום רעיה) בתיק התכתבויות אישיות עם רעיה יגלום  נשיאת ויצו העולמית.
נ-419/1 30/01/1990 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – טקס חלוקת תעודות לתיירנים מצטיינים 1989 התכתבויות וסדר יום לטקס חלוקת תעודות לתיירנים מצטיינים לשנת 1989.
נ-42/8 01/05/1953 ALL INDIA HINDU RAJ PARTY מידע על מפלגה בהודו
נ-421/58 21/03/1991 הנשיא חיים הרצוג – ארועים בבית הנשיא – טקס ק"פ לשוטרים/קצינים מצטיינים של משטרת ישראל מסמכים מלשכת נשיא המדינה חיים הרצוג  הנוגעים לטקס קבלת פנים לשוטרים וקצינים מצטיינים של משטרת ישראל.
נ-440/65 28/06/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בארץ – תנועת נוער הבונים דרור התכתבות עם תנועת נוער הבונים דרור בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
נ-451/23 25/10/1989 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (Shalom Club (Ghana התכתבות עם אגודת ידידי ישראל בגאנה  בדבר ביקורם בארץ.
נ-457/23 11/11/1983 הנשיא חיים הרצוג – נעדרים ממלחמת של"ג התכתבות עם הנשיא הרצוג בנושא שבויים ונעדרים.  מכתבים מבני משפחות הנעדרים  אזרחים וחיילים. רשימות נעדרים ממלחמות של"ג ויום כיפור.
נ-563/200 25/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-563/201 30/07/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5)  תשכ"ח
נ-563/202 25/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 5)  תשכ"ט
נ-563/203 02/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-563/207 24/10/1966 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 5)  תשכ"ז
נ-563/208 20/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מועצת הרבנות הראשית (בחירות) (הוראת שעה)  תשכ"ט
נ-563/210 26/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  תשכ"ט
נ-563/211 18/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9)  תשכ"ט
נ-563/212 19/02/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש"ל (מימון  הגבלת הוצאות וקורת)  תשכ"ט
נ-563/213 11/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון)  תשכ"ט
נ-563/216 20/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה (מס' 2)  תשכ"ט
נ-563/217 26/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ניירות ערך (תיקון)  תשכ"ט
נ-563/218 25/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת סימני סחורות (מס' 3)  תשכ"ט
נ-563/219 25/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 3)  תשכ"ט
נ-563/220 25/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 9)  תשכ"ט
נ-563/222 14/11/1966 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) (מס' 3)  תשכ"ז
נ-563/223 28/10/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 8)  תשכ"ט
נ-563/236 30/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צה"ל – שיפוט עבירות ועזרה משפטית)  תשכ"ט
נ-563/237 14/08/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6)  תשכ"ח
נ-563/238 06/01/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת ביטוח כל רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי) (מס' 2)  תשכ"ט
נ-563/239 17/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לביטול חוקי בלו שנושנו  תשכ"ט
נ-563/240 30/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 4)  תשכ"ט
נ-563/241 30/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המוסד העליות ללשון העברית (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/1 06/01/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדיינים (תיקון מס' 4)  תשכ"ט
נ-564/15 15/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 3)  תשכ"ט
נ-564/16 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/17 14/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 4)  תשכ"ט
נ-564/18 24/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות) (תיקון)  תשכ"ט
נ-564/19 24/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק החברה לישראל בע"מ  תשכ"ט
נ-564/2 23/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (ייעול שירותי ההתגוננות האזרחית)  תשכ"ט
נ-564/20 02/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חסינות חברי הכנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון)  תשכ"ט
נ-564/21 10/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשכ"ט
נ-564/218 04/03/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-564/219 04/03/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מירמה  סחיטה ועושק) (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-564/22 11/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס נסיעות חוץ (תיקון מס' 4)  תשכ"ט
נ-564/220 04/03/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13)  תשל"ה
נ-564/221 09/10/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5)  תשל"ה
נ-564/223 12/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-564/224 12/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-564/225 12/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 15)  תשל"ה
נ-564/226 12/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 10)  תשל"ה
נ-564/227 12/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4)  תשל"ה
נ-564/228 09/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת סמלים  תשל"ה
נ-564/229 16/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 2)  תשל"ה
נ-564/23 04/05/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המטבע (מס' 4)  תשכ"ט
נ-564/230 16/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אכסון עולים בדירות שכירות  תשל"ה
נ-564/231 26/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ה
נ-564/232 09/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 7)  תשל"ה
נ-564/233 09/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון)  תשל"ה
נ-564/234 19/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרשמים  תשל"ה
נ-564/235 19/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקון)  תשל"ה
נ-564/236 19/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון מס' 2)  תשל"ה
נ-564/237 19/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות  תשל"ה
נ-564/238 18/11/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)  תשל"ה
נ-564/24 10/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק החוזים האחידים (תיקון)  תשכ"ט
נ-564/249 26/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שמירת הנקיון  תשל"ו
נ-564/25 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 8)  תשכ"ט
נ-564/250 19/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 6)  תשל"ו
נ-564/251 19/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)  תשל"ו
נ-564/252 28/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 15)  תשל"ו
נ-564/253 30/08/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילוות חסכון  תשל"ו
נ-564/254 20/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5)  תשל"ו
נ-564/255 24/05/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 14)  תשל"ו
נ-564/256 20/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים  (מס' 6)
נ-564/257 03/08/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)  תש"ל
נ-564/258 27/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14)  תשל"ו
נ-564/259 13/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 8)  תשל"ו
נ-564/26 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים)  תשכ"ט
נ-564/260 13/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שיפוט בתביעות קטנות  תשל"ו
נ-564/261 28/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר)  תשל"ו
נ-564/262 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שיפוט בתביעות קטנות (תיקון)  תשל"ז
נ-564/263 28/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק)  תשל"ו
נ-564/264 26/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הביטחון (תיקון מס' 12)  תשל"ו
נ-564/265 14/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10)
נ-564/266 14/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד החסכון  הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (תשריד)  תשל"ו
נ-564/27 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני פשיטת רגל ופירוק חברות  תשכ"ט
נ-564/28 10/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון)  תשכ"ט
נ-564/3 24/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות השידור (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/38 20/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה לביטחון המדינה  תשכ"ט
נ-564/4 30/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ועדות חקירה  תשכ"ט
נ-564/41 23/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)  תשכ"ט
נ-564/42 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/43 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אזורי נמל חופשיים  תשכ"ט
נ-564/46 07/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיקוח על בתי ספר  תשכ"ט
נ-564/47 24/06/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להסדר התדיינות בין בני זוג  תשכ"ט
נ-564/48 02/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 6)  תשכ"ט
נ-564/49 16/12/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה לביטחון המדינה (תיקון)  תש"ל
נ-564/5 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  תשכ"ט
נ-564/50 16/12/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבלו על סוכר (ביטול)  תש"ל
נ-564/51 16/12/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההתקציב (מס' 2)  לשנת 1969/70  תש"ל
נ-564/52 16/12/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) (מס' 2)  תש"ל
נ-564/53 25/11/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 9)  תש"ל
נ-564/54 25/09/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה)  תש"ל
נ-564/56 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה)  תשכ"ט
נ-564/57 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 10)  תשכ"ט
נ-564/59 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקרקעין  תשכ"ט
נ-564/6 06/01/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/60 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הירושה (תיקון)  תשכ"ט
נ-564/61 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/63 17/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס' 2)  תשכ"ט
נ-564/8 30/12/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים בשעת חירום)  תשכ"ט
נ-565/1 23/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-565/10 28/01/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה  (תוספת יוקר)  תשל"ה
נ-565/11 31/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הארכת מועדים  תשל"ה
נ-565/12 23/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 5)  תשל"ה
נ-565/13 03/02/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36)  תשל"ה
נ-565/14 28/01/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 5)  תשל"ה
נ-565/15 03/02/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס' 2)  תשל"ה
נ-565/16 04/02/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון)  תשל"ה
נ-565/17 20/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון)  תשל"ג
נ-565/185 11/12/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת ההסגר  תש"ם
נ-565/186 27/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ט 1979 (תיקון)  תש"ם
נ-565/187 27/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 35)  תש"ם
נ-565/188 27/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 15)  תש"ם
נ-565/189 27/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 4)  תש"ם
נ-565/19 26/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון בתי המשפט העירוניים (מס' 4)  תשל"ד
נ-565/2 31/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (תיקון)  תשל"ה
נ-565/20 27/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה מלחמה (תיקון)  תשל"ד
נ-565/21 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון (מפעלים מאושרים)  תשל"ד
נ-565/22 27/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ד
נ-565/23 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (הארכת מועדים – הוראות נוספות)  תשל"ד
נ-565/24 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 9)  תשל"ד
נ-565/25 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 15)  תשל"ד
נ-565/26 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 8) (תיקון)  תשל"ד
נ-565/27 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד התעשייה (מיסים) (תיקון מס' 2)  תשל"ד
נ-565/28 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 9)  תשל"ד
נ-565/29 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ד
נ-565/3 23/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)
נ-565/30 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות הנמלים (תיקון)  תשל"ב
נ-565/31 18/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (הוראת שעה)  תשל"ב
נ-565/32 26/03/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה)  תשכ"ד-1964  (תיקון מס' 2)  תש"ל-1970
נ-565/33 27/06/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה לביטחון המדינה (תיקון מס' 4)  תשל"ב
נ-565/4 03/02/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה)  תשל"ה
נ-565/5 03/02/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 11)  תשל"ה
נ-565/6 21/01/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 21)  תשל"ה
נ-565/65 26/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה) (תיקון מס' 2)  תשל"ד
נ-565/7 28/01/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 8)  תשל"ה
נ-565/8 28/01/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5)  תשל"ה
נ-565/9 23/12/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המכר (דירות) (תיקון)  תשל"ה
נ-566/102 03/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 15)  תשמ"א
נ-566/103 03/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 16)  תשמ"א
נ-566/104 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18)  תשמ"א
נ-566/105 04/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (הוראת שעה)  תשמ"א
נ-566/106 14/10/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 7)  תשמ"א
נ-566/107 03/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)  תשמ"א
נ-566/108 17/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת העשירית (הוראת שעה)  תשמ"א
נ-566/128 15/01/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב הפיתוח לשנת 51/52  תשי"ב
נ-566/129 28/01/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצות המקומיות (מתן תוקף למס גולגולת מודרג)  תשי"ב
נ-566/131 05/02/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון)  תשי"ב
נ-566/159 21/07/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מסי מכס ובלו (שנוי תעריף) (תיקון)  תשי"ב
נ-566/160 28/07/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (תיקון)  תשי"ב
נ-566/161 28/07/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב הפיתוח (אפריל – ספטמבר 1952)  תשי"ב
נ-566/162 11/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) (מס' 2)  תשי"ב
נ-566/163 12/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להחלפת שטרי בנק ומילווה חובה  תשי"ב
נ-566/164 12/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש עירוני (הוראות שונות) (תיקון)  תשי"ב
נ-566/172 13/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום (תיקון)   תשי"ב
נ-566/174 13/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (שעות עבודה במפעלים מוגבלים בשימוש בזרם חשמלי)  תשי"ב
נ-566/175 19/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)  תשי"ב
נ-566/176 21/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"ב
נ-566/177 26/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנפט  תשי"ב
נ-566/178 26/08/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הביטחון (תיקון מס' 2)  תשי"ב
נ-567/1 03/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה מס' 2)  תשל"ו
נ-567/18 01/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 18)  תשל"ז
נ-567/19 01/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 17)  תשל"ז
נ-567/20 08/02/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 16)  תשל"ז
נ-567/22 01/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (מס' 3)  תשל"ז
נ-567/23 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בול ביטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל)  תשל"ז
נ-567/25 18/01/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק קרן המדע הדו לאומית  תשל"ז
נ-567/26 16/02/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) תיקון מס' 7)  תשל"ז
נ-567/28 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 17)  תשל"ז
נ-567/29 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 17)  תשל"ז
נ-567/30 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 29)  תשל"ז
נ-567/31 02/05/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 30)  תשל"ז
נ-567/32 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28)  תשל"ז
נ-567/33 08/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 27)  תשל"ז
נ-567/34 08/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 26)  תשל"ז
נ-567/35 16/02/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 25)  תשל"ז
נ-567/37 02/02/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)  תשל"ז
נ-567/39 23/02/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 6)  תשל"ז
נ-567/41 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 8)  תשל"ז
נ-567/42 14/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (מס' 3)  תשל"ז
נ-567/43 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס עזבון (תיקון מס' 7)  תשל"ז
נ-567/44 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד הסרט הישראלי (תיקון מס' 2)  תשל"ז
נ-567/45 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 15)  תשל"ז
נ-567/46 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות שדות התעופה  תשל"ז
נ-567/47 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 25)  תשל"ז
נ-567/48 16/05/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המסחר ברכב משומש  תשל"ז
נ-567/49 16/03/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 2)  תשל"ז
נ-567/51 22/03/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מקביל  תשל"ג
נ-567/52 13/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-568/11 13/06/1984 חוק לביטול המג'לה (תיקון מס' 19)
נ-568/12 13/06/1984 חוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה)
נ-568/13 12/06/1984 חוק להארכת תוקפו של תקנות שעת חירום תשלומי חובה מס' 2
נ-568/14 29/05/1984 חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 21) תשמ"ד
נ-568/15 04/04/1984 חוק התפזרות הכנסת העשירית
נ-568/6 13/06/1984 השופטים (תיקון מס' 10) תשמ"ה
נ-571/15 31/07/1984 הנשיאים קציר ונבון – תיקי הרכבת הממשלה – תוצאות הבחירות לכנסת האחת-עשרה. מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם תוצאות הבחירות לכנסת האחת-עשרה.
נ-60/6 20/10/1958 בן-צבי יצחק – מכון בן-צבי מסמכים מלשכת נשיא המדינה ובהם דו"ח סטנוגרפי מישיבת הועד האקדמי של מכון בן-צבי  נאום למסיבת העיתונאים במכון.
נ-735/78 21/11/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – דור ההמשך – אוהבי יידיש מכתב ברכה מאת הנשיא עזר וייצמן לארגון דור ההמשך אוהבי יידיש
נ-739/2 26/06/1994 לשכת הנשיא עזר ויצמן – מוזיאון למורשת היהדות הסוברת הונגרית התכתבות בין מוזיאון למורשת יהדות הונגריה לנשיא המדינה עזר ויצמן
נ-89/1 01/06/1963 בזואן א
נ-89/10 01/10/1965 בן-שמחון שאול
נ-89/11 01/12/1964 בן שלום יהודה
נ-89/12 01/01/1964 בן שטרית גרא
נ-89/13 01/01/1964 בן ציון יצחק
נ-89/14 01/03/1964 בן ציון זלמן
נ-89/3 01/01/1964 בצק זיוה
נ-89/4 01/06/1964 בורשטיין מנוס מכתבים ושירים
נ-89/5 01/08/1965 בורשטיין יוסף
נ-89/59 25/09/1964 בק יוסף בתיק פניה של יוסף בק לנשיא בעניין הקמת מוזיאון לזכר קורבנות הפשיזם וההיטלריזם הבינלאומיים .
נ-89/6 01/12/1964 בוסל חיותה אלמנתו של יוסף בוסל
נ-89/7 01/02/1964 בוגרבלי עבדו דוד
נ-89/8 01/05/1965 בהר אהרון
נ-89/9 01/08/1964 בדריה דגמי
נ-916/8 06/02/2002 יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם טקס הזיכרון לשואה ולגבורה במעמד נשיא המדינה קצב
נ-92/25 17/08/1964 מילשטיין אברהם פנייה של מילשטיין אברהם לנשיא המדינה בעניין סידור וריכוז חומרי פועלי ציון.
נ-93/100 01/11/1965 קפלן אברהם איש העלייה השנייה. עלה ב-1906.
נ-93/102 01/08/1967 קרוא ברוך התכתבות בין זלמן שזר לברוך קרוא ואלמנתו בעניין הוצאת המילון שחיבר אברהם רובשוב  אחיו של זלמן ותרגום ספרו של סאלו בארון.
נ-93/103 01/11/1964 קריב אברהם יש התכתבות וכתבי יד של קריב וגם עם ברוך קרוא
נ-93/104 01/10/1964 קרון דוד
נ-93/107 01/08/1964 קפלנסקי שי
נ-93/108 01/03/1965 קריגר אליעזר
נ-93/110 01/12/1964 קרניאלי ישראל (ד"ר)
נ-93/111 01/10/1964 קרסניאנסקי יום-טוב ערעור על הפסד בחידון התנ"ך
נ-93/113 01/01/1967 קרסל .ג מכתב מעניין ואישי של שזר  עמ' 63. יש גם התכתבות של מתתיהו לונץ.
נ-93/115 01/12/1965 רייכין דב
נ-93/116 01/11/1964 קדרון נתנאל המאבק במחלת הסרטן ובעישון
נ-93/117 01/01/1965 רייסר גדל
נ-93/118 01/08/1963 רפופורט אליהו התכתבות בעניין הזמנתו של אחיו  הסופר יהושע רפופורט  לביקור בישראל.
נ-93/119 01/01/1963 רוטר יעקב-חיים
נ-93/120 01/01/1963 רוטשטיין שלמה סיוע בהקמת בית כנסת
נ-93/122 01/12/1964 רמון דוד הוצאת שיריו של יוסף צבי רמון
נ-93/123 01/02/1964 רפאל .ב
נ-93/124 01/01/1964 רפאל עבוד שיר
נ-93/125 01/04/1964 רפאלי אריה (צנפופר) פעולות להקמת ארכיון התנועה הציונית ברוסיה
נ-93/90 01/03/1964 קדוש אברהם
נ-93/92 01/01/1965 קוידה פנחס
נ-93/93 01/02/1964 קליין בלומה
נ-93/96 01/11/1964 קליין שמעון
נ-93/98 01/08/1963 קפלן נתן (הרב)
נ-93/99 01/01/1965 קסלר יפה
נ-94/12 01/12/1965 רבינר זאב – אריה (הרב)
נ-94/2 01/05/1965 ראובני .א התכתבות עם אהרן ראובני  אחיו של יצחק בן-צבי.
נ-94/23 01/03/1964 רוזנבלום אברהם
נ-94/40 01/04/1962 רוטשילד  .מ
נ-94/50 01/03/1964 שלום שין התכתבות עם ש. שלום
נ-94/52 01/01/1964 שלמוק יצחק
נ-94/53 01/03/1964 שטרוקמן גרטרוד שירים
נ-94/59 01/07/1963 שחריה  .ש
נ-94/61 01/01/1965 שור אדי
נ-94/63 01/10/1963 ברכות לנשיא שזר ליום הולדתו ה- 76
נ-94/65 01/04/1970 הנשיא שזר זלמן – ביבליוגרפיה (כתבים 878ב') התכתבות על אודות היחס לשזר לאחר פרישתו. ספרייתו של שזר.
נ-94/66 01/11/1970 הנשיא שזר זלמן – ברכות ליום הולדתו ה- 81 מכתב מהרבי מלובביטש עמ' 13. הלל זיידל  עמ' 22-19. צילומי שזר עם גולדה  אבן  אונטרמן ואחרים  עמ' 106-104. מכתב מהרב קוק  עמ' 119. פתק מב"ג  עמ' 159. פתק מגולדה  עמ' 173.
נ-94/67 01/11/1966 הנשיא שזר זלמן – ברכות ליום הולדתו ה- 78 ברכות מבני הזוג הילדה וזלמן רובשוב  עמ' 175  243.
נ-94/68 01/01/1952 הנשיא שזר זלמן – תיק אישי – תמונות צילומים וגזרי עיתונים שעוסקים בשזר. גם קורות חיים שלו.
נ-94/69 01/11/1971 הנשיא שזר זלמן – יום הולדת ה- 89
נ-94/70 01/11/1964 הנשיא שזר זלמן – יום הולדת ה- 75 ברכה בכתב ידו של גרשום שלום  עמ' 142. מסיבת יום ההולדת  עמ' 357-228  9-6.11.1964.
נ-94/71 01/01/1969 הנשיא שזר זלמן – יום הולדת ה- 79 מכתבי תלמידים לשזר על שלג  עמ' 69-54.
נ-96/1 01/05/1965 רוסוליו שאול התכתבות עם שאול אייזנברג בטוקיו על ביקוריו של שאול רוזוליו מהמשטרה ביפן
נ-96/12 01/07/1964 קשי דוד ששון
נ-96/13 01/12/1964 שחל יצחק ומרים (ד"ר)
נ-96/14 01/07/1963 תדהר דוד על תמיכה באנציקלופדיה של דוד תדהר: האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו
נ-96/15 01/06/1963 תמיר שלמה על משק תל יוסף  על עיתון הפועל הצעיר ועוד
נ-96/17 01/05/1972 שנהוד שלמה
נ-96/18 01/07/1964 שניר דוד התכתבות עם הנשיא (לפני מלחמת ששת הימים ואחריה) על הקמת יישוב דתי באזור מודיעין
נ-96/19 01/01/1964 שני אברהם
נ-96/20 01/09/1963 שנקר לאו מכתבים גרמנית בעניין מוזיאון ישראל ותערוכות זמניות לאמנים יהודיים
נ-96/30 01/01/1964 שפירא נעם
נ-96/31 01/03/1965 שפר אפרים
נ-96/32 01/08/1965 תימנליס פסח (פסקל) בתיק ביקורות על הספר "מסע מפאריס לירושלים" מאת פסח (פסקל) תימנליס
נ-96/34 01/03/1964 שפרינגסון  .ב
נ-96/37 01/07/1964 ברוידא אפרים
נ-96/39 01/09/1964 שריקי יצחק
נ-96/40 01/12/1964 שמוטר משה
נ-96/42 01/01/1964 שמוטקין שמואל
נ-96/43 01/04/1966 יוחלצ'יק שמעון
נ-96/44 01/01/1950 גוטקוביץ
נ-96/45 01/05/1966 כהן יעל
נ-96/46 01/04/1966 פולרביץ יחזקאל
נ-96/49 01/03/1966 דגמר עשמש בית כנסת ליוצאי תוניס בבאר שבע
נ-96/50 01/03/1966 ליפשיץ אהרון על אייבי נתן
נ-96/51 01/02/1966 פרץ גורדון
נ-96/8 01/03/1964 ששון יונה יש לשים לב לזכויות יוצרים
נ-99/109 26/01/1969 פרנקפורט  .פ בתיק התכתבות בין לשכת הנשיא וגב' פרנקפורט בעניין הקמת בית העם בירושלים.
נ-99/57 04/04/1968 שרת יהודה התיק הינו תיק של לשכת הנשיא. בתיק – פניות אזרחים – בעיקר התכתבות ממר יהודה שרת – (אחיו של ראש הממשלה לשעבר  משה שרת) לנשיא זלמן שזר בדבר קבלת גיליון מס' 28 מתוך עיתון ה-"יידישע רונדשוי";
נ-99/90 09/11/1968 שולץ אהרון התכתבות בין לשכת הנשיא לאהרון שולץ בעניין הבהרה לגבי סעיף בחוק יסוד הממשלה.
סל-1686/1 01/01/1929 ארכיון דוד בן-גוריון – סרט  G/66/20 הסליל מכיל מספר תיקים:
פ-1005/26 18/07/1964 Dr. P.L. Schereschewsky – מחברת החשמל הצרפתית התכתבות בענין התפלת מי-ים באמצעות כורים גרעיניים.
פ-1011/10 01/01/1951 Water dispute India Pakistan – קטעי עתונות על סכסוך המים בין הודו לפקיסטאן. קטעי עיתונות באנגלית
פ-1011/19 01/01/1965 איראן –  Iran מתקן התפלת מי ים על האי חרג' במפרץ הפרסי קטעי עתונות וחישובים על דפי טיוטה של התקן התפלת מי ים במפרץ הפרסי.
פ-1500/8 01/01/1950 Negev קטעי עתונות על מפעלי מים לנגב.
פ-1503/1 17/10/1967 Abraham Eylon – אברהם אילון התכתבויות וחליפת מסמכים בין ויקטור זלקינד ממקום מושבו בניו יורק לאברהם אילון (אידלסון)  ממקום מושבו בקנדה  בנוגע לנושאים: בקשות לשליחת ספרים  לאתר ספרים ופרסומים והתכתבות בנושאי חולין.
פ-1552/1 01/01/1920 מכתבי אשכול לאלישבע מכתבים מהתכתבויות בין מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1851/1 01/01/1920 מכתבי אשכול לאלישבע אישתו (1) – צילומים מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1852/3 01/01/1930 העתקי מכתבי אשכול לאלישבע אשתו + העתק שטר כתובה מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) ומכתבים שקיבלו מאנשים אחרים (ביניהם יוסף ויץ) בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1852/5 01/01/1934 העתקי מכתבי אשכול לאלישבע אשתו העתקי מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1852/6 01/01/1910 העתקי מכתבים – אלישבע ואשכול  מאמר של הפועל הצעיר  גלויות מכתבים מהתכתבות בין  לוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע וקפלן (אשכול) ומכתבים שקיבל אשכול מאשתו הקודמת רבקה מהרש"ק ומאנשים נוספים (ביניהם אברהם הרצפלד).
פ-1890/13 17/02/1904 יצחק בן צבי בתיק התכתבות בין יצחק בן צבי לאביעזר ילין בעיתון "דבר" וכן מאמרו של בן צבי על אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (אז"ר) בעיתון "הצפה".
פ-1890/14 15/11/1922 יצחק בן צבי –  התכתבות בתיק שני מכתבים מאת א.ז. רבינוביץ (אז"ר) אל יצחק בן צבי ואל צבי שמשי ( אביו של בן צבי)
פ-1892/5 16/07/1919 יצחק בן צבי- התכתבות שני מכתבים מאת אליהו ויגודסקי אל בן צבי על מחלתו של ויגודסקי.
פ-1892/54 29/10/1957 יצחק בן – צבי בתיק ארבעה בולי הקרן הקיימת לישראל  שתי מעטפות יום הוצאת הבול  אחת לרגל בחירתו של בן-צבי לנשיא והשניה לזכרו של בן-צבי  ותמונה אחת של יצחק בן- צבי.
פ-1900/8 01/01/1932 יצחק בן צבי – מאמר היהודים בשכם – מאמר מאת יצחק בן צבי  הופיע בעיתון "החרות"  מביא את תולדות הקהילה היהודית בעיר שכם במאות ה- 19-13 מצורפות תוספות בכתב ידו של בן צבי.
פ-1908/19 09/10/1934 ירושלים מאמרים בעיתון "עיתון היום" מאת הארכיאולוגים בנימין מייזלר ומיכאל אבי יונה על ירושלים וכתבות נוספות על מצבו הקשה של הרובע היהודי במלחמת העצמאות (1948). לתיק מצורפים מכתב מאת יצחק בן צבי אל יוסף נחמני בעניין הבחירות לעירית ירושלים ב 1934 ורשימה של חלוקת האוכלוסיה היהודית בירושלים עפ"י שכונות.
פ-1913/32 08/11/1942 יצחק בן-צבי – מאמר  מעזבונו של היסטוריקון ( ר' שלמה רוזאניס זל) " – מאמר מאת יצחק בן-צבי בעיתון "העולם" ובו סקירה של עבודתו של חוקר יהדות תורכיה והמזרח ר' שלמה רוזאניס.
פ-1919/6 20/11/1941 יצחק בן-צבי – מאמר בתיק שני מאמרים: "מעזבונו של היסטוריקון ( ר' שלמה רוזאניס ז"ל ) " – מאמר מאת יצחק בן-צבי בעיתון "העולם" על ספריו של חוקר יהדות תורכיה – ר' שלמה רוזאניס. באותו גיליון – רשימות מדיניות מאת אהרון ראובני.
פ-1938/32 07/05/1930 יצחק בן-צבי בתיק תביעה משפטית של יצחק בן-צבי נגד בולוס שחאדה עורך העיתון "מראת אל שרק" בעקבות פרסום כתבה נגד בן-צבי ונוסח ההתנצלות שפורסמה בעיתון.
פ-1947/11 01/09/1915 אפרים קראוזה – תזכיר תזכיר של אפרים קראוזה מטעם בית הספר החקלאי "מקוה ישראל" אל ג'מאל פחה -בעניין האפשרויות החקלאיות במדבר סיני. מצורף לתיק מכתב מאת בית הספר "מקוה ישראל" אל רחל ינאית בן-צבי – בעניין ההסטוריה של "מקוה ישראל".
פ-1960/17 08/04/1922 תל-ערד בתיק תזכירים בעניין התיישבות החיילים המשוחררים בתל-ערד – מאת אגודת החיילים המשוחררים  י. פרוזשנסקי  מנהל עבודת תל-ערד.
פ-1964/11 10/06/1923 משה שרת – התכתבות בתיק מכתב מאת משה שרת מלונדון אל יצחק בן-צבי – בענייני "אחדות העבודה".
פ-1965/33 21/09/1920 דגניה ב' בתיק תצלום הדף הראשון של פנקס דגניה ב'.
פ-1965/5 01/01/1930 יצחק בן-צבי – נאום טיוטת ברכה מאת יצחק בן-צבי בשם הועד הלאומי ליוצאי הגדודים העבריים.
פ-1971/6 04/10/1950 בית הגדודים באביחיל חליפת מכתבים בין יצחק בן-צבי ל"בית הגדודים" באביחיל.
פ-1976/26 03/05/1962 יצחק בן-צבי – בית הקברות המוסלמי בת"א – מכתב מעו"ד פרנקל לשר הדתות ורהפטיג והצעת החלטה של משרד הדתות בנושא. בתיק הצעת החלטה של משרד הדתות לבקש משר האוצר לבטל הפקעה של שטח בית הקברות המוסלמי בת"א  מכתב מעו"ד י.פרנקל לשר הדתות זרח ורהפטיג בנושא  פתקה מצורפת בכתב ידו של בן-צבי למנהל מחלקת החוץ בענין בית הקברות היהודי בהר הזיתים.
פ-2010/2 01/02/1929 יצחק בן-צבי – אז"ר בתיק גלין מוסף דבר לכבוד יום הולדתו ה – 75 של אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ.
פ-2027/32 01/02/1929 אז"ר (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ') מאמר של בן-צבי "זכרונות"  מאמר של צבי שמשי בשם "אז"ר החובב ציון"  תצלומי מאמרים ממוסף "דבר"  1.2.1929.
פ-2027/33 22/02/1934 אז"ר (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ') ליובל ה- 80 של אז"ר / י. בן-צבי. בתיק תצלום מאמר ב"העולם"  גליון ח'  לרגל יובל ה-80 של אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ
פ-2027/34 20/09/1945 אז"ר (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ') – אחרי מיטתו של אז"ר / י. בן-צבי. בתיק מאמר של בן-צבי ב"הפועל הצעיר"  לרגל השבעה למותו של אלכסנדר זיסקינד קבינוביץ.
פ-2038/1 01/02/1904 מאמרים ונאום של יצחק בן-צבי מאמרים מאת יצחק בן צבי לרגל יובלו של הסופר א"ז רבינוביץ ובנושא המורה והסופר משה כרמון  ונאום שנשא בן-צבי לרגל הופעת כתביו בדפוס.
פ-2038/7 01/01/1957 ירושת פליטים לבנינו – הקדמה ל"גווילי אש" (הוצאה שניה) שכתב יצחק בן-צבי בתיק הקדמה בשם "ירושת פליטה לבנינו" שנכתבה ע"י יצחק בן-צבי בעבור קובץ "גווילי אש" – קבצים של יצירות ספרותיות להנצחת חללי מערכות שיצאו לאור בשנות ה-50. הקובץ השני בעריכת ראובן אבינועם גרוסמן יצא לאור ב-1957 וכלל הנצחה של חללים שנפלו במלחמת השחרור ואחריה.
פ-2045/21 02/09/1949 לבעיית המיעוטים בישראל – מאמר מאת יצחק בן-צבי מאמר עיתונות (כנראה מעיתון "דבר)  מאת יצחק בן-צבי  על המיעוטים בישראל בדגש על הערבים המוסלמים. מצידו השני של המאמר מופיעה ידיעה על חזרה של שומרונים משכם ליפו אחרי שברחו ממנה עם פרוץ מלחמת השחרור.
פ-2057/25 10/08/1925 יצחק בן-צבי – התכתבות עם אישים ומוסדות בתיק מכתבים שקיבל יצחק בן-צבי ממוסדות ("הקרן הקיימת לישראל" ובית הספר "מקווה ישראל") ואנשים פרטיים בנושאים שונים: בקשה לעזרה בהשגת עבודה  ענייני הדפסה של עיתון "דבר" ולוח "מולדתי"  הזמנה לאזכרה ועוד.
פ-2060/8 01/11/1908 מכתב מאליושה אז"ר אל יצחק בן-צבי. מכתב  ברוסית מאליושה אז"ר (בנו של אז"ר-אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ) אל יצחק בן-צבי בנושאים אישיים.
פ-2070/16 01/01/1964 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק מאמר בשם "קווים לדמותו של יוסף זלצמן" שהתפרסם בחוברת שיצאה לזכרו במלאת חמישים שנה לנפילתו בשדות כנרת  בהוצאת המרכז החקלאי וקבוצת כנרת.
פ-2079/58 01/01/1920 קטעי עיתונות. בתיק קובץ כתבות בנושאים שונים כגון: חקר עתיקות ארץ ישראל  יום הזיכרון של אם הנציב העליון  פעילות בית החרושת לשטיחים "מרבדיה" ועוד. התאריך הינו משוער.
פ-2099/10 29/10/1953 פרוטוקול המועצה הארצית השלישית של ארגון חברי ההגנה. התיק הינו מתוך אוספים אישיים – אוסף יד יצחק בן-צבי; בתיק – פרטיכל המועצה הארצית השלישית שך ארכון חברי ההגנה בישראל –
פ-2153/15 01/01/1951 מכתבים מכסניה פנפילובה-זילברברג. מכתבים בשפה הרוסית בענינים אישיים עם כסניה  רוסיה לא יהודייה  שהיתה חברת "נען".
פ-2154/6 26/04/1964 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין משה שרת. בתיק התכתבות בנושא בעיות שיכון במעברת באר שבע.
פ-2171/14 01/01/1940 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בנושא שחרור הגליל העליון  אהרון בקר  מדבר יהודה  כמו כן בתיק קטע מיומן שנכתב במלחמת ששת הימים  קטע שנכתב לאחר ועידת ההסתדרות הראשונה  רשמי ביקור בקבוצת כנרת וכן גליון העיתון "HADASSAH" מפברואר 1959  כרך 39  מספר 6.
פ-2173/2 16/08/1965 תקנון ארגון חברי ההגנה בירושלים. התיק – מתוך אוספים פרטיים – בתיק – תקנון חברי 'ההגנה' בירושלים. בתקנון מצוינוים יסודות הארגון  מטרותיו  האמצעים העומדים לרשותו  חברות בארגון  מוסדות הארגון (כגון האסיפה הכללית  המועצה)  ופירוק הארגון.
פ-2174/22 01/01/1939 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי לזכר שטורמן חיים. בתיק חיבור על חיים שטורמן שיצא ביום השלושים למותו עבור הספר "דמויות" (אודות עלייתו לארץ ופעילותו ב"השומר") ומאמר שנלקח מתוך הספר "חיים שטורמן – האיש הקורות חייו" (בהוצאת עין חרוד).
פ-2181/10 19/07/1916 רשימות שמיות שונות. רשימות הפועלים בעלי המשפחות ורווקים במושבות שונות (פתח תקוה  וכן רשימות יהודי תימן במושבות שונות-דין וחשבון ועד ההגירה).
פ-2182/3 13/04/1969 כרזות מטעם משרד הביטחון אודות הנצחת חללי צה"ל. מסמכים העוסקים אודות הנצחת חללי צה"ל ובהם מכתב משר הביטחון להורים השכולים  ורשימת טקסי זיכרון בבתי הקברות בחלקות הצבאיות.
פ-2192/12 01/01/1971 חוברת תוכנית-אב לבית חיים שטורמן. בתיק חוברת תוכנית-אב לבית חיים שטורמן.
פ-2199/24 01/01/1950 יצחק בן-צבי – כתבים. רשימת מחקרים בנושאי ארץ ישראל ועם ישראל – עדות ישראל  נדחי ישראל (קהילות בחו"ל)  פקיעין  נוצרים בארץ ישראל ועוד.
פ-2215/19 01/02/1934 קטעי עיתונות. מאמר בשם "לאז"ר בהגיעו לגבורות" מאת צבי שמשי שהתפרסם ב"דבר" וכתבה בשם "ביקורינו אצל סבא אז"ר"  עדות על ביקור קבוצה מהנוער העובד אצל אז"ר.
פ-2215/20 01/10/1937 קטע עיתונות. קטע עיתונות ובו ביקורת על ספרו של צבי שמשי "זכרונות" מאת אז"ר שהתפרסמה ב"דבר".
פ-2217/46 06/02/1938 קטע עיתונות. בתיק כתבה בשפה היידיש מאת נחום סלושץ על כינוס סופרים בארץ ישראל.
פ-2220/4 09/07/1931 התכתבות בין יצחק בן צבי לבין הנהלת "מקווה ישראל". בתיק התכתבות של יצחק בן צבי  הנהלת בית הספר "מקווה ישראל" ו"גמנסיה ירושלים"  בנוגע לתשלומים ולהתנהגות עמרם בן צבי.
פ-2255/12 07/02/1969 מכתב מאליהו ויגודסקי אל אהרון ראובני. בתיק מכתב מאליהו ויגודסקי אל אהרון ראובני ובו רשמים מפגישותיו עם יצחק בן-צבי משנת 1907-1906.
פ-2273/1 01/01/1947 מאמרים מאת אהרון ראובני ועל יצירתו. מאמרים שכתב אהרון ראובני ומאמרים על יצירתו כגון: "ערבים ויהודים בצידם"  "המספר א. ראובני" ועוד מאת אהרון ראובני  ישעיהו בן פורת ופ. לנדר שהתפרסמו בירחון "מאזניים".
פ-2310/49 01/01/1926 דוחות של קבוצת "מעבר" בגבעת השלושה. דוחות של קבוצת "מעבר" בגבעת השלושה כגון חשבון השקעות  סידור המים ודו"ח כספי על הפלחה. בתיק גם מכתב להנהלת הקרן הקיימת לישראל מקבוצת גבעת השלושה בנוגע לסידור מים לגבעת השלושה.
פ-2311/15 26/03/1950 מכתב מאליהו ויגודסקי לנטע הרפז. בתיק מכתב מאליהו ויגודסקי לנטע הרפז בנוגע לאבטלה במשק  עיבוד הפרדסים ועוד.
פ-2322/45 23/04/1943 דברים לזכר איתמר בן-אב"י. בתיק דברים לזכרו של איתמר בן-אב"י מאת אהרון אבן חן. בתיק גם מכתב ממ. רודנסקי לד"ר אריה טרטקובר בנוגע להעלאת עצמות איתמר בן-אב"י לארץ ישראל.
פ-2324/33 24/07/1941 מכתב מאיתמר בן-אב"י לחיים ויצמן. בתיק מכתב בשפה הצרפתית מאיתמר בן-אב"י לחיים ויצמן בנוגע לסוכנות היהודית בלונדון.
פ-2328/4 01/05/1940 טיוטת מכתב מאיתמר בן-אב"י לבניטו מוסוליני. טיוטת מכתב בשפה האנגלית בענינים מדיניים.
פ-2329/4 03/12/1936 מכתב מרבי ישראל גולדשטיין לאיתמר בן-אב"י. בתיק מכתב בשפה האנגלית בנוגע להרצאתו של איתמר בן-אב"י בנושא השפה העברית.
פ-2329/65 03/09/1936 מכתב מ"אגודת יורדי ים זבולון" לאיתמר בן-אב"י. בתיק מכתבים מאגודת יורדי ים זבולון לאיתמר בן-אב"י.
פ-2329/89 01/01/1937 שירים שחוברו לכבוד איתמר בן-אב"י. בתיק שירים בשפה העברית והאנגלית לכבודו של איתמר בן אב"י .
פ-2334/23 15/02/1912 איתמר בן-אב"י – קטעי עיתונות. מאמרים בשפה העברית  הגרמנית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "הדואר לנוער"  "בת קול"  "THE JEWISH FORUM" ועוד   אודות איתמר בן-אב"י.
פ-2334/46 23/08/1922 איתמר בן-אב"י – שאלון מטעם חבר העמים: מנדט לסוריה ולבנון. בתיק טופס שאלון למילוי דו"ח שנתי.
פ-2334/52 01/01/1936 מכתב מאגודת "יורדי ים זבולון" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע למטרותיה ופעילותה של האגודה.
פ-2334/69 30/01/1920 הזמנת איתמר בן-אב"י לנשף בבית הנציב העליון. הזמנת הנציב העליון ורעייתו  הרברט והליידי סמואל  את איתמר בן-אב"י לנשף בבית הנציב העליון.
פ-2334/75 01/01/1937 כרטיסי נסיעה של איתמר בן-אב"י בתוך איטליה. כרטיסי נסיעה של איתמר בן-אב"י בתוך איטליה.
פ-2340/1 01/01/1920 איתמר בן-אב"י – כתבים מאמרים שונים של איתמר בן-אב"י  בין היתר רשימות מסביב לעולם  תסריט "הילד העברי הראשון" לפי איתמר בן-אב"י ומאמרים לזכרו
פ-2363/1 28/06/1936 איתמר בן-אב"י בתיק חוזה  בשפה הצרפתית  בין איתמר בן-אב"י לבין לזר ברקוביצ'י.
פ-2376/10 01/02/1960 חומר של השופט אולשן – חומר לפגישה בין י. אולשן לבין מיכאל אלקינס
פ-2391/5 01/01/1919 יומן של מנשה אלישר מעת שהותו בקהיר מתוך היומן של מנשה אלישר בעת שהותו בקהיר.​ אלישר היה איש עסקים ואיש ציבור ירושלמי. נשיא לשכת המסחר בירושלים בין השנים 1951 עד 1985 ויקיר ירושלים. (מתוך ויקיפדיה).
פ-2395/31 28/06/1962 כתבה בנושא דיפלומטים נאצים שפעלו להשליט את המופתי על "סוריה הגדולה" בתיק כתבה בנושא דיפלומטים נאצים שפעלו להשליט את המופתי על "סוריה הגדולה"​
פ-2395/41 25/04/1919 מכתב שכתב מנשה אלישר בדבר מתן הכרה בשפה העברית לצורך בחינות בגרות בתיק מכתב שכתב מנשה אלישר  אל ד"ר אידר ראש ועד הצירים בירושלים בדבר מתן הכרה בשפה העברית לצורך בחינות בגרות. של הבקלוריה הצרפתית.
פ-2487/41 11/12/1938 ארגון כפר מנחם – חוזרים מטעם "כופר הישוב"-ועדת הביטחון. בתיק חוזרים מטעם "כופר הישוב"-ועדת הביטחון בנוגע למגבית תכשיטים המיועדת לשיפור הביטחון ועוד.
פ-2494/1 01/01/1927 צלילי חנינא. ספר מנגינות (תווים) שחוברו ועובדו ע"י חנינא קרצ'בסקי (שהיה מורה בגימנסיה העברית "הרצליה" ובבית המדרש למורות בת"א)  בהוצאת הגמנסיה "הרצליה".
פ-261/36 01/01/1943 ג'ורג' צלאח – משפט הקרן הקיימת בענין אדמות בג'בעה (1945) ערעור חסיין עליאן ואחרים נגד הקרן-הקיימת על פסק-דין בפרשת בעלות על חלקת קרקע ואי תקפות מכירתה ועוד.
פ-2718/13 05/07/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין ד"ר שולוב  הנהלת גן החיות התנכ"י. התכתבות בנוגע לתרומת רחל ינאית בן-צבי עבור גן החיות.
פ-275/44 01/01/1945 חסיין ח'ליל דאודי – תביעה כספית (1945) תביעות מחמד אל-תרהי מירושלים נגד אסחאק שאו'יש בפרשת חובות כספיים ועוד.
פ-2763/14 01/01/1920 רחל ינאית בן-צבי – כתבי יד. רשימות אישיות ותזכורות  מכתבים לאנשים שונים  בנושאים שונים כגון: אנשי ארגון "השומר"  משתלה בירושלים  פקיעין  חוג התנ"ך ובנוגע לפעילויות ציבוריות נוספות של רחל ינאית בן-צבי.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
פ-278/19 01/01/1947 חסיין דאודי – תביעה כספית (1947) תביעת מחמד אל-תרהי נגד מעתוק אל-בע'ל מירושלים בפרשת חוב כספי ועוד.
פ-3139/8 11/08/1918 אסיפת ועד הפועל – אלול תרע"ח פרוטוקולים בכתב יד של אסיפות הועד הפועל.
פ-3140/24 01/01/1963 יחסי המכון – בית הספרים בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספרים הלאומי האוניברסיטאי בירושלים וכן פרוטוקולים מישיבת הוועד המדעי של מכון בן צבי
פ-3143/12 22/11/1947 הסימון הראשוני במדבר יהודה בתיק טבלת סימונים לשבילי מטיילים במדבר יהודה.
פ-3147/8 17/09/1964 יצחק בן-צבי – אחוזת הקבר התכתבויות ופרוטוקולים  הנוגעים לשיפוץ קבר הנשיא יצחק בן-צבי.
פ-3230/1 01/01/1985 אלבומי תמונות אישיים תמונות וקטעי עיתונות מארכיון פנינה הרצוג
פ-3243/3 01/01/1959 יומנים שנתיים 2 יומנים שנתיים של היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון (החל מהשבעתו ב-19.4.1960)  חיים כהן  מן השנים 1959 ו-1960  בהם ניתן לראות את הפגישות שערך  פעילותו באוניברסיטה העברית במסגרת תפקידיו השונים  הרצאות  אירועים בהם נכח  ישיבות בית המשפט  מספרי טלפון ועוד.
פ-3243/5 01/01/1963 יומנים שנתיים 2 יומנים שנתיים של שופט בית המשפט העליון  חיים כהן מן השנים 1963ו-1965  בהם ניתן לראות את הפגישות שערך  פעילותו באוניברסיטה העברית במסגרת תפקידיו השונים  הרצאות  אירועים בהם נכח  ישיבות בית המשפט  מספרי טלפון ועוד.
פ-3243/6 01/01/1966 יומנים שנתיים 2 יומנים שנתיים של שופט בית המשפט העליון  חיים כהן  מן השנים 1966 ו-1967  בהם ניתן לראות את הפגישות שערך  פעילותו באוניברסיטה העברית במסגרת תפקידיו השונים  הרצאות  אירועים בהם נכח  ישיבות בית המשפט  מספרי טלפון ועוד.
פ-3244/19 01/01/1911 מכתבים ומסמכים אחרים של הנער חיים כהן בתיק 4 מעטפות ובהן : 1) ספר אזכרות לקרובי משפחה שהלכו לעולמם שנדפס לרגל הגעתו של חיים הרמן כהן למצוות בתאריך ט"ז באדר תרפ"ד – 22.3.1924 (האזכרות כנראה נאמרו בעת העלייה לתורה בטקס בר-המצווה). 2) "חיבור המעשיות  המדרשות וההגדות" – חיבור בגרמנית שכתב חיים כהן ב 1925. 3) צעצוע לחניכיים של התינוק חיים הרמן כהן. 4) תעודת הלידה של חיים הרמן כהן.
פ-3245/1 25/02/1937 דרכונים ותעודות אישיות נוספות של חיים כהן דרכוניו הישראליים  דרכונו המנדטורי  דרכונו הדיפלומטי  פנקס חבר של הסתדרות עורכי הדין היהודים בארץ ישראל  תעודת שופט  גרטיס חבר באגודה לזכויות האזרח בישראל  כרטיס חבר לשנת 2001 באגודה הישראלית של שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים  כרטיס חבר לשנת 2002 ב-L'Association Internationale de Droit Penal/International Association of Penal Law ותעודת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית.
פ-3245/13 03/12/2002 הצעות בדבר מסירת ארכיון השופט חיים כהן לגנזך המדינה  בית הספרים הלאומי ואוניברסיטת חיפה התיק הינו מתוך אוספים פרטיים מתוך הארכיון הפרטי של השופט חיים כהן; בתיק – התכתבות בין מיכל זמורה-כהן לגנזך המדינה  בית הספרים הלאומי ואוניברסיטת חיפה (הפקולטה למשפטים) בעניין הפקדת הארכיון של השופט חיים כהן.
פ-3245/19 01/01/1952 מכתבים וכתבי יד – משפחתו של חיים כהן בתיק 2 מעטפות ועוטפן ובהן: 1) (Reminiscence of Cousin Hanna (Ahler – מאמר לזכר בת דודתו של חיים (מצד אמו) חנה אהלר. 2) התכתבות בין הרב נפתלי קרליבך מדטרויט לבן חיים כהן לרגל התמנותו של חיים כהן לשר המשפטים. 3) מאמר על "יוסף בן רבי חיים הכהן. זקני עליו השלום". שנכתב בנובמבר 1970 במלאות ליוסף (אביו של חיים כהן) מאה ועשרים שנה. המאמר היה אמור להתפרסם בכתב העת "פתחים".
פ-3245/21 17/03/1960 מינויו של חיים כהן לשופט בית המשפט העליון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתו של חיים כהן  בנוגע למינויו לשופט בבית המשפט העליון: פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה  חוק ומשפט – "מסיבת פרידה ליועץ המשפטי לממשלה" (21.3.1958)  ברכות למינויו כשופט בית המשפט העליון מגופים ואישים ושנים בארוץ ובחו"ל  פירוט תולדות חייו כפי שכתב למנהל בתי המשפט  השופט יהושע אייזנברג (31.3.1960)  רשימת הפרסומים  כתב המינוי לשופט בית המשפט העליון  הצהרת אמונים  קטעי עתונות המסקרים את מינויו והשבעתו ועוד.
פ-3245/25 01/03/1960 חיים כהן כיו"ר הוועדה לבעיות הפקולטה לחקלאות ומסקנותיה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השופט חיים כהן  כיו"ר הוועדה לבדיקת הבעיות של הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית: כתב המינוי מטעם נשיא האוניברסיטה  אליהו אילת  טיוטות דו"ח הוועדה והנוסח הסופי  הסכם על אחוד התחנה לחקר החקלאות של משרד החקלאות עם הפקולטה לחקלאות ועוד.
פ-3245/3 07/10/1949 מכתבים אישיים –  חיים כהן 1) מכתבי אלזה (אשתו הראשונה של חיים כהן) והילדים לשטוקהולם – 1949. 2) מכתב ברכה לחיים מגדי – ללא תאריך.
פ-3245/6 01/01/1957 שירים – חיים כהן תיק מתוך אוספים פרטיים – מתוך הארכיון האישי של השופט חיים כהן; בתיק – שירים בעברית  גרמנית ואנגלית שכתב חיים כהן לאירועים שונים במשפחה ובקרב ידידים. (המשך בתיק 24).
פ-3246/17 01/01/1975 2 מאמרי עיון ביהדות מאת חיים כהן מאמרים שכתב חיים כהן: "ספרי עזרא ונחמיה כמקורות לתולדות המשפט" – כתב-יד  ללא תאריך. 2) "כל אלמנה ויתום לא תענון" – חומר להרצאה בחוג המקרא בבית ראש הממשלה (1.3.1980) -כתב-יד. כמו כן  בתיק התכתבויות עם השופט מנחם לנדוי ונינה זילברג בעניין אי פרסום מאמרו בנושא חליצה.
פ-3246/19 10/03/1976 על מידות ושיעורין בתיק מאמר בשם: "על מידות ושיעורין" בכתב יד ותרגום לאנגלית (ומעט התכתבות).
פ-3248/12 20/03/1959 Draft Criminal Procedure Bill for the State of Israel הצעת חוק סדר הדין הפלילי למדינת ישראל – דו"ח זה הוא תוצאה של דיאלוג בין משרד המשפטים הישראלי בזמן קום המדינה עם בית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארווארד.
פ-3248/21 01/01/1986 דו"ח ועדת האתיקה המקצועית של השופטים בראשותו של השופט חיים לנדוי תגובה מפורטת של חיים כהן  בכתב יד ובמכונת כתיבה  על דו"ח ועדת האתיקה המקצועית של השופטים בראשותו של השופט חיים לנדוי. מופנה לנשיא בית המשפט העליון – בין כסה לעשור  תשמ"ו.
פ-3248/26 03/11/1949 מאמרים ורשימות בעניני משפט של חיים כהן – צרכי החקיקה בשוודיה בתיק כתב יש של חיים כהן בעניין צרכי החקיקה בשוודיה.
פ-3248/28 23/11/1949 בעיות המשפט וסטיות הרוח הרצאה בפני כינוס הפסיכיאטרים בישראל בעיות המשפט וסטיות הרוח  הדפסת מכונה – חיים הרמן כהן.
פ-3248/3 30/06/1958 כינוס משפטנים בינלאומי בישראל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי לממשלה  חיים כהן  בנוגע לכינוס המשפטאים הבינלאומי שנערך בישראל (17- 24 באוגוסט 1958) במסגרת חגיגות העשור למדינת ישראל: עלונים וחוברות שחולקו לבאי הכנס  "עשור של עבודה וחקיקה חברתית במדינת ישראל"/השופט צבי ברנזון   רשימת באי הכנס  מכתבי תשובה של דיפלומטים ואנשי ממשל זרים להזמנה לכנס  קטעי עתונות המסקרים את הכנס  דו"ח פעולות ללקראת ישיבת הועדה המארגנת ביום 10/9/1958  תמונות מאירוע שנערך בבית הנשיא יצחק בן-צבי  מכתב סיכום של שר המשפטים  פנחס רוזן  על הכנס  פרטיכל מלא של טקס הפתיחה שנערך באוניברסיטה העברית (17.8.1958)  ברכת ראש הממשלה  דוד בן-גוריון  לבאי הכנס ועוד.
פ-3248/6 04/08/1967 Judicial Protection of the Individual against the Executive in Israel בתיק תדפיס של המאמר שכתב חיים כהן והתכתבויות עם מכון מקס פלאנק למשפט בגרמניה על כתיבת המאמר.
פ-3249/15 01/05/1955 חופש האזרח במדינת ישראל ועל מאסר בשל חוב חופש האזרח במדינת ישראל  הרצאתו של מר חיים כהן כיועץ המשפטי של ממשלת ישראל (17.5.1955): טיוטות וחומר להרצאה בכתב יד ונוסח סופי שהודפס.
פ-3249/20 01/07/1979 תפקיד בית המשפט במפגרים עבריינים חומר בכתב יד להרצאה "תפקיד בית המשפט במפגרים עבריינים" ביום עיון לזכר משולם לנגרמן ז"ל  אשר נערך ב-30.7.1979 במעון שקמה ברעננה.
פ-3250/11 06/11/1978 ביקורת עיתונאית על פסקי דין בתיק הדפסה של הרצאתו של חיים כהן במכון ון-ליר בנובמבר 1978 ומובאות בכתב יד שהשתמש בהן בהרצאתו.
פ-3250/13 01/01/1985 מאמרים שונים מאת חיים כהן בתיק 3 מאמרים מאת חיים כהן:
פ-3250/16 27/03/1972 יוספוס פלאביוס כהיסטוריון של דיני עונשין בתיק 3 תדפיסים מתוך כתב העת "האוניברסיטה" של האוניברסיטה העברית בירושלים  והדפסה בכתב יד של ההרצאה המקורית  שנישאה באוניברסיטה העברית באירוע לזכרו של נורמן בנטויץ' – 27/3/1972.
פ-3250/17 02/02/1973 חומר להרצאות באתיקה משפטית מחברותיו של חיים כהן  ובהן חומר להרצאותיו בקורס על אתיקה משפטית  כמרצה באוניברסיטה העברית. בנוסף  בתיק שאלוני בחינה בקורס (1973 -1977). כמו כן  Code of Professional Responsibility ו-"כללי אתיקה שיפוטית  התשנ"ג- 1993" של בית המשפט העליון.
פ-3250/18 16/10/1968 חומר להרצאות בפילוסופיה משפטית (לוגיקה) מחברותיו של חיים כהן  ובהן חומר להרצאותיו בקורסים על פילוסופיה משפטית (לוגיקה)  כמרצה באוניברסיטת תל אביב (1970/71 ו- 1971/72) ובאוניברסיטה העברית (1975/76). כמו כן  בתיק טפסי בחינה ב"פילוסופיה של המשפט" ושאלוני בחינות.
פ-3250/3 01/01/1962 חומר להרצאות בתורת הענישה מחברותיו של חיים כהן  ובהן שאלות למבחן וחומר להרצאותיו בקורס על תורת הענישה  כמרצה באוניברסיטה העברית. כמו כן  בתיק חוברת "לשוננו לעם – קונטרסים עממיים לענייני לשון" מחזור לד קונטרס ד' (שלד) – שבט-אדר התשמ"ג.
פ-3250/35 01/01/1966 The Concept of the Lawyer as officer of the Court 3 העתקים של מאמר בנושא "The Concept of the Lawyer as officer of the Court" – מודפס  ללא תאריך.
פ-3250/36 01/03/1990 משפטים פוליטיים כתב יד ללא תאריך – בשל זכויות יוצרים כל המבקש לעשות שימוש בחומר צריך לקבל את אישור המפקיד או נציגו.
פ-3251/11 04/04/1997 מאמרים  הרצאות  ומכתבים שונים של חיים כהן מכתבים  נאומים ומאמרים שכתב חיים כהן: 1) מעטפה ובה תשובתו של חיים כהן על החלטת "עוגן – העמותה לעקירת השחיתות" להעניק לו תעודת הוקרה – 4.4.1997.
פ-3251/17 01/01/1999 לפולמוס השפיטות בתיק הדפסות מחשב והתכתבות בנושא מאמר שכתב חיים כהן על תפיסת השפיטות של אהרון ברק ["הכל שפיט"].
פ-3251/22 07/04/2000 הרהורי כפירה באמון הציבור מאמר בשם: "הרהורי כפירה באמון הציבור" מאת השופט חיים כהן. כתב יד והמאמר מכתב העת "המשפט" (ומעט התכתבות).
פ-3251/6 18/08/1995 התכתבות שונה של חיים כהן בתיק מכתבים ואחרים שכתב חיים כהן: 1) כתב יד – דברי הקדמה לספרו של יאיר רונן "התשמע קולי? – שיתוף הילד בקביעת משמרתו" – 27.8.1995. 2) כתב יד – "אומנות הפרקליטות" – הקדמה (לא ברור למה) – 18.8.1995. 3) התכתבות בין חיים כהן לשמחה פרת – חצייה עברית וחצייה לטינית – 1995.
פ-3253/6 01/01/1960 מאמרים של חיים כהן בכתבי עת שונים מאמרים מאת חיים כהן מתוך כתבי עת שונים ובהם :
פ-3254/5 01/01/1911 מאמרים בנושאים שונים מאת חיים כהן בתיק 5 עותקים של תדפיסי מאמרים בנושאים שונים שכתב חיים כהן – ללא תאריך ברור: 1) חלק מכתב עת – Jewish Law in Israel – ללא תאריך. 2) חלק מכתב עת – "העוד אנחנו עם סגולה?" – ללא תאריך (2 עותקים). 3) צילום מכתב עת – Victimology and Ancient Law – ללא תאריך. 4) חלק מכתב עת – "לתולדות התפיסה הסוציולוגית של העבריינות" – ללא תאריך. 5) תדפיס – "על אריכות ימים" – ללא תאריך (3 עותקים). 6) תדפיס – The Right abd Duty of Resistance – ללא תאריך (2 עותקים).
פ-3255/10 14/04/1980 הענקת פרס ישראל לחיים כהן בתיק ההודעה הרשמית להענקת פרס ישראל לחיים כהן ונימוקי השופטים.
פ-3255/15 16/02/1982 ראיון ל Newsview כתב העת Newsview- The Israel Weekly Newsmagazine ובו ראיון שנתן חיים כהן: "Blending Many Legal Systems" (עמ' 16- 17 בכתב העת).
פ-3255/23 18/06/1992 על פרופסור ש.ז. פלר שפרש לגימלאות בתיק מכתב ומאמר בכתב יד ובהדפסה לכבודו של פרופסור ש.ז. פלר.
פ-3255/26 01/03/1996 דו"ח על המכון לפרקליטים ויועצים משפטיים התיק הינו מתוך אוספים פרטיים מתוך הארכיון של השופט חיים כהן – בתיק דו"ח על המכון לפרקליטים ויועצים משפטיים שחיים כהן עמד בראשו וסיכום (ארוך) של השתלמות המכון לפרקליטים ויועצים משפטיים בנושא הסכם הביניים בין מדינת ישראל לאש"ף. השתלמות פרקליטים – בנושא – הילד כקרבן עבירה. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) התשנ"ו -1996; חוק יישום הסכם הביניים בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)  התשנ"ה – 1995; חוק להארכת תוקפן של תקנות לשעם חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  התשל"ח – 1978. בתיק – מאמר באנגלית מאת Joel Singer תחת הכותרת: 'The west Bank and Gaza Strip – Phase Two. ומאמר נוסף: Customs Aspects of the Interim Agreement with the Palestinians by Daviv Shimoni
פ-3255/27 02/12/1996 פיקציה משפטית צילום כתב -יד של המאמר "פיקציה משפטית" מאת חיים כהן  אשר פורסם בגליון מרס 1997 של הבטאון "יהדות חופשית" של תחיל"ה-תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטית.
פ-3256/14 01/01/1966 פריט שנמצא לא רשום בסריקה קטעי עתונות העבוסקים בפעילותו המשפטית של המשפט חיים כהן: עיתון מלי"ץ – "וו החיבור" (ינואר 1999)  ראיונות  מאבקים על רקע דת ומדינה  דעתו על בית המשפט העליון  חסינות לנשיא המדינה  "עורך הדין – ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל (פברואר 2000)  "הלשכה – בטאון לשכת עורכי הדין  הועד המחוזי  ירושלים (אוקטובר 1990) ועוד.
פ-3263/12 01/01/1992 על השירות המשפטי בישראל – חקיקה  ייעוץ ופרקליטות מאמר מאת חיים כהן "השירות המשפטי בישראל: חקיקה  ייעוץ ופרקליטות". הדפסת מכונה – תאריך משוער – שנת 1992.
פ-3263/15 01/01/1987 על החוק האישי מאמר "על החוק האישי" מאת חיים הרמן כהן – תאריך משוער – 1987.
פ-3263/18 01/01/1987 הערות לניסוח חוקים שונים בתיק בכתב יד רשימת הערות לניסוח חוקים שונים.
פ-3263/23 30/10/1997 דברים בטקס פתיחת שנת הלימודים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה – 30.10.1997 בתיק כתב יד  דברים בטקס פתיחת שנת הלימודים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
פ-3263/27 02/10/1983 שיקולים מדיניים בדיני נפשות בתיק הרצאה בנושא "שיקולים מדיניים בדיני נפשות" (בהדפסת מכונה וסטנסיל).
פ-3263/30 01/09/1972 מדיניות הענישה חומר להרצאה על מדיניות הענישה בישראל שהתקיימה בכנס השופטים  חיפה – 24.9.1972.
פ-3263/32 01/01/1959 שאלת תעלת סואץ כתב יד – הרצאה בנושא "שאלת תעלת סואץ" (The Suez Canal Issue) שנשא חיים כהן בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ייל (Yale Law School) בשנת 1959.
פ-3263/37 23/11/1949 לקראת תיקון השפיטה בעבריינים בתיק  בהדפסת מכונה – הרצאה בפני כינוס הפסיכיאטרים בישראל – חיים הרמן כהן – 23.11.1949.
פ-3263/4 13/03/1963 דברים על "מטרות הענישה" בתיק כתב יד בנושא "מטרות הענישה".
פ-3263/6 01/01/1950 New Law in the Country of Law מאמר מאת חיים כהן בשם "New Law in the Country of Law"   אשר כתב בעת תפקידו כיועץ המשפטי לממשלה.
פ-3263/7 01/02/1959 חוק לתיקון דיני עונשין (העלמת עבירות) הדפסת מכונה של החוק.
פ-4144/10 01/10/1992 רוסיה ומזרח-אירופה – מזכרים וניירות עבודה מטעם I.M.F. – International Monetary Fund (קרן המטבע הבין-לאומית) מזכרים וניירות עבודה באנגלית מטעם I.M.F. של מחברים שונים (ויסנט כהן  סטיוון פיליפס  גרזגורז ו. קולדוקו ואחרים) בנושאים הקשורים לכלכלת רוסיה הפוסט-קומוניסטית: מחיר הליברליזציה ברוסיה  המעבר מהתמוטטות מערכת היצור ברוסיה לצמיחה יציבה של כלכלה בתקופת מעבר  מדיניות הכנסות לרוסיה  התקדמות בהקטנת הפיקוח המרכזי על המחירים ברוסיה ועוד.
פ-4188/2 1891-12-04 07:00:00 לתולדות רכבת ישראל. מתוך אוספים פרטיים – בתיק – רשימת תאריכים בתולדות רכבת ישראל ובתולדות מסילת ירושלים  טיוטת כתבות לעיתונות שהתפרסמו בעיתון "הצבי"  "הצפירה"  "המליץ"  "החבצלת" ו"האור" מהשנים 1887-1893; מאמר  – 'שבעים שנה למסילות ברזל בארץ-ישראל' מאת שמואל אביצור (1908-1999) – מכון אבשלום שיצא לאור ב-1962;מתוך חוברת 'זיכרון לחובבים הראשונים' מאת פנחס בן-צבי גראייבסקי  13 במרץ 1873  י"ד באדר תרל"ג – 12 במרץ 1941  י"ג באדר תש"א) היה סופר ומתעד חיי היהודים בירושלים;
פ-4201/16 01/01/1986 תיפקוד קטרי ועומסי רכבת. תוצאות סימולציה ממוחשבת בפעולת קטרים משני סוגים (באנגלית) וטבלת עומסים בקווי רכבת שונים.
פ-4268/3 26/07/1959 תנחומים מיהודי התפוצות למשפחת הרצוג על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מכתבי תנחומים ומברקי תנחומים באנגלית שנשלחו ע"י אנשי ציבור(ביניהם הרבנים עמנואל רקמן ושמואל קלמן מירסקי) ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בארצות-הברית אל הרבנית שרה הרצוג (אלמנת הרב יצחק הרצוג) ואל בני משפחתה (בין המכתבים גם מכתב תנחומים אישי ששלחה פנינה הרצוג (רעייתו של יעקב הרצוג) לחמותה שרה הרצוג).
פ-5112/30 15/01/1983 התכתבות של הרבנית צפיה גורן עם 'אמונה תנועת האשה הדתית לאומית' 15.1.1983-10.1.1990 התיק מכיל מסמכים והתכתבות של הרבנית צפיה גורן עם פעילות מארגון "אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית"  שבראשותה תיפקדה כנשיאה: הזמנות לכנסים וימי עיון  פרוטוקולים מישיבות הנהלת ומזכירות התנועה וחוזרי מידע.​ הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת פרט
פ-798/9 01/06/1975 בקשות והצעות (ס-ש) בתיק מכתבי בקשה  הצעה והבעת דעה בנושאים שונים כגון: בקשת חנינה  הצעה ליסד אקדמיה בינלאומית חופשית למדעים  ספרות ואומנות ועוד
פ-898/5 01/05/1946 התכתבות כללית – 1947-1946. התכתבות; שאלות ותשובות  מאמרים  הזמנות וקבלות.
פ-919/1 13/06/1934 טרמר התכתבות בענין משפט טרמר נגד גולדמן.
פ-928/8 01/05/1945 Keren Keyemeth Mazraa התיק מכילף פסק-דין  טיוטות  הודעות משפטיות  רשימת תקדימים משפטיים  כתבי בוררות והתכתבות בענין בוררות בין הקק"ל לתושבי הכפר מזרע בענין קרקעות הכפר.
רש-1254/5 02/01/1988 דוברות – משרד החינוך גף של"ח תכתובת בין משרד החינוך לרשות שמורות הטבע בעניין פעילות תחום של"ח-תכנית הדרכה והשתלמויות למדריכי של"ח  טיולי בתי הספר  הפקת חוברות  חיילות רשות שמורות הטבע  סיכומי פגישות בין הרשות למשרד החינוך. מצורפת חוברת של משרד החינוך "תכנית פעולות השדה בשל"ח"  קטעי עיתונות בנושא נאות קדומים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט..
תת-11/10 23/03/1979 מגילת הסכם בין האוניברסיטה העברית לבין קהילת סלוניקי בדבר הקמת "בית יון" מ- 23.3.79 בצירוף מכתב יו"ר הועדה לרכוש
תת-20/25 20/03/1948 ראיונות של ד"ר אלכס ביין לגבי נוסח מגילת העצמאות הראיונות עם זאב שרף (ב- 20.3.58) ודוד בן-גוריון (ב-1972). בתיק גם טיוטת משה שרת למגילה ומאמרים
תת-33/29 30/06/1948 דו"ח חקירת מאיר טוביאנסקי דו"ח חקירת מאיר טוביאנסקי על-ידי איסר בארי ופסק-דין מוות. העתק להשאלה  הוצאה מתוך 447/49 מיכל ב/ 1689.
תת-37/27 01/07/1941 Stores Regulations – תקנות למחסנים התיק מכיל תקנות למחסנים
תת-52/15 01/01/1948 חוקת השיפוט תש"ח תקנות השיפוט ארגון "ההגנה" שנקבעו במהלך מלחמת העצמאות
תת-61/11 16/03/1936 תעודות עולה ותעודת עליה מהסוכנות היהודית לארץ ישראל תעודות עליה של רויך יהושע-זכריהו עולה מפולין באניה "פולוניה"  אורנשטיין לופא עולה מרומניה באניה "תאודור הרצל"  טשלר (טסלר) מריה מרומניה  צימבר רחלה מפולין באניה "טרנסילבניה" ועולים נוספים. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
תת-63/12 01/05/1973 ברכת מזל טוב לראש הממשלה גולדה מאיר מארגון הדסה ברכת מזל טוב לראש הממשלה גולדה מאיר מארגון הדסה ליום הולדתה ה – 75.
תת-63/15 01/05/1951 תעודה על נטיעת חורשה ביער השלום ע"ש פ. קנדי מכתב מיוסף רעזניק (Joseph R. Resnick) לראש הממשלה גולדה מאיר  בו הוא כתב על אמו ואביו  אהרן ואלקה רזניק (Aaron and Elsie Resnick)  אליו הוא צירף תעודה על נטיעת חורשה בת 1 000 עצים לזכרם ביער השלום ע"ש ג'ון  פ. קנדי. כמו כן  הוא צירף את תמונת הוריו עם בן-גוריון במהלך ביקורו של האחרון בקליבלנד  אוהיו במאי 1951.