יוני 2022

.1 | 2,904 תיקים - 292,262 עמודים - 15 ליוני 2022

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
פ-2916/22 01/01/1900 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב הכהן שכי (שכביץ) אל הרב שמחה בלומנטל [?]
פ-2916/25 19/01/1902 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' שניאור זלמן שכטר העתקת מכתב אליו
פ-2916/24 29/11/1902 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יהושע סירקין בן יעקב אל הלל מלחובסקי
פ-2916/23 22/01/1904 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אלה עוכריך ישראל" (מכתב גלוי לעורך) בחתימת: משה דובינסקי (?) וש. בן לוי (מקור והעתקה)
פ-2916/26 28/03/1904 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי אלטשול מכתב אל פנחס טורברג
פ-2916/33 19/12/1904 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר מכתב מ"מרכז ציוני ארץ ישראל בוורשה אל י.צ. בפילדלפיה
פ-2916/58 17/11/1906 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גדליה טיקטין העתקה של מכתב אליו בכתב יד מלאכי
פ-2171/1 01/01/1908 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "זכרונות" ובו זכרונות רחל ינאית מתקופת טרום מלחמת העולם הראשונה.
פ-2916/53 01/01/1909 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה שפירא מכתב אליו
פ-2088/9 01/01/1910 מכתבים מאיילה ויינבלאט לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים. בתיק גם גלויה בשפה היידיש מיצחק שיפער (שיפר) לרחל ינאית בן-צבי ובה דרישות בשלומה.
פ-2916/44 01/01/1910 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [מאמרים והעתקי מאמרים מ"הדאר"]
פ-2915/2 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יצחק דוד בלומנטל למלאכי 
פ-2915/18 01/01/1911 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אברהם שפירא  מכתב אל מלאכי
פ-2915/19 01/01/1912 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – עיתון מוריה [תיק ריק]
פ-2083/6 01/01/1914 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים לספר "אנו עולים" שהתפרסמו בעיתון "העולם" ו"הארץ".
פ-2152/6 01/01/1914 קטעים מ"ספר השומר". ראשי פרקים ומאמרים שנערכו ל"ספר השומר ב" מאת פנחס שניאורסון  יצחק בן-צבי  ישראל שוחט ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-15099/1 01/01/1914 אוסף התעודות לספר ההנצחה של חיים הרצוג – חלק א' – חומר רקע גזירי עיתון "ג'ואיש כרוניקל".
פ-2916/56 04/05/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב א. פרומקין אל לינדר ("אידישע וועלט")
פ-2863/30 18/06/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שתי גלויות אל מלאכי עברית ויידיש  שולחים לא מזוהים
פ-2916/55 13/10/1914 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נ.ש. ליבוביץ מכתב אל פנחס טורברג
פ-2916/57 17/05/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת "בני ציון – וויניפעג" מכתב אל מלאכי
פ-2915/6 30/07/1915 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אליעזר רובינשטיין וזאב שפרון  הזמנה לחתונה שנשלחה אל מלאכי
פ-2088/6 01/01/1916 שירים מאת י. ח. בן-דוד. שירים מאת י. ח. בן-דוד.. התאריך הינו משוער.
פ-2082/4 01/01/1917 פרוטוקול של אספת חברי הקבוצות בגליל העליון. פרוטוקול ובו דברים בנוגע להקמת סניף אוטונומי של "החורש".
פ-2915/48 01/01/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הספרות העברית בשנת תבע"ח  התורן  גליון 25  שנה ה'
פ-2483/33 27/10/1917 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי מאמרים של מאלכי: "לערנט אראביש"  "די עעפאהר פון דיא אראבער קריסטען פארא אידישער חיים אין פאלעסטינא"
פ-2916/54 10/03/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב שיינפלד מכתב אליו מהפדרציה של ציוני אמריקה
פ-2483/17 22/05/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרים של מלאכי לזכר יהושע ברזילי
פ-2483/16 15/09/1918 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אידשע העלדישקייט אין אמעריקאנער מלחמות / ל. ענגעלמאן (מלאכי) דיא ווארהייט
פ-2082/8 01/01/1919 פרוטוקולים של ישיבות "הועד הקבוצתי". פרוטוקולים בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי ובהם סקירה על מצב הקבוצות.
פ-2082/10 01/01/1919 מחברת טיוטה של רחל ינאית בן-צבי. מחברת בנושא תוכנית הקבוצה הדמשקאית.
פ-2082/32 01/01/1919 פירוט החשבונות של קבוצת "איילת השחר". פירוט החשבונות של קבוצת "איילת השחר".
פ-2863/10 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים אל שונים
פ-2915/42 01/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים ליב טמקין  עטור אמנותי צבעוני "לשנה טובה" על טופס המכתב
ג-9958/2 01/01/1919 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – מכתבי אלישבע קפלן לאשכול  כתבי יד לחיבור "התישבות ההמונים" מאת חיים גיל פרקים א' – ט' תיקי עבודה לפרויקט לוי אשכול – מכתבי אלישבע קפלן לאשכול  כתבי יד לחיבור "התיישבות ההמונים" מאת חיים גיל פרקים א' – ט' ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-9958/3 01/01/1919 תיקי עבודה לפרוייקט לוי אשכול – מכתבי אלישבע קפלן לאשכול  כתבי יד לחיבור "התישבות ההמונים" מאת חיים גיל פרקים י' – ט"ז תיקי עבודה לפרויקט לוי אשכול – מכתבי אלישבע קפלן לאשכול  כתבי יד לחיבור "התיישבות ההמונים" מאת חיים גיל פרקים י' – ט"ז  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2483/30 07/01/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "די אקטיוע ארבייט… די פרויען…" / מלאכי קטעי גזיר עתון קרוע
פ-2483/12 09/12/1919 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי מאמר של מלאכי ביידיש על מקווה ישראל יידישעס טאגעבלאט
פ-2079/35 01/01/1920 רשימות מועידת היסוד של ההסתדרות מאת רחל ינאית בן-צבי רשימות מועידת היסוד של ההסתדרות מאת רחל ינאית בן-צבי.
פ-2082/42 01/01/1920 תקציב קבוצת כרמל. תקציב קבוצת כרמל.
פ-2198/8 01/01/1920 יצחק בן-צבי – כתבים. חיבור בשם "פועלי ציון". התאריך משוער.
פ-2483/4 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עתונים עבריים של מאמרים של מלאכי
פ-2483/5 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי שארפשטיין גזיר עיתון ובו קטע תגובת פרופ' צבי שארפשטיין על דברים שכתב מלאכי ברשימתו במבוא ל"היכל הקודש" והערת מלאכי על הדברים
פ-2483/7 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונות  מאמרים של מלאכי
פ-2483/10 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "היישוב הישן ומדינת ישראל" / מלאכי ומאמרים אחרים של מלאכי
פ-2483/19 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזיר עיתון קרוע וחסר של מאמר של מלאכי ביידיש
פ-2483/22 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "עיתון יהודי ראשון ב…" / מלאכי קטע גזיר עיתון
פ-2483/24 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – א. ש. אורלאנס ז"ל  קטע גזיר עיתון ב"הדאר"
פ-2483/25 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עתונים של מאמרים שונים של מלאכי
פ-2483/26 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פון א מגיד איז ער געוואראן א משיח…" / מלאכי
פ-2863/22 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חומר מחקר בעניני גמרא קטע מודפס במכונת כתיבה
פ-2916/13 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ישראל צ'רבינסקי (צורבא) מכתבים אל מלאכי בענין העברת ארונו של יהושע ברזילי וכו'
פ-2916/34 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. י. וייסברג העתקה של מכתב אליו
פ-2915/43 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לחם להעובדים על הרי ישראל  יהושע ברזילי
פ-2915/44 01/01/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים דיינארד  מכתב חסר אל (?)
פ-2406/7 30/01/1920 דוד כנעני מכתב אל משה גרוסמן איילת השחר  י' שבט תר"פ
פ-2120/1 27/02/1920 מכתבים ממניה שוחט לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע למשלחת ההסתדרות לארה"ב.
פ-1059/15 03/07/1920 מכתבים של הרברט סמואל מכתבים
מ-5128/17 29/09/1920 Antimalarial Projects – Proposals and plans – Beer Sheva בתיק התכתבויות בנוגע לפעולות נגד מלריה – הצעות ותכניות – באר שבע
פ-2841/3 13/10/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים דיינרד מכתב שנשלח מאפרים דיינרד.
פ-2084/13 29/10/1920 מכתבים ממ. כץ לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בשפה הרוסית ממ. כץ  פסל ששהה ברומא  בנוגע לרצונו לעלות לארץ ישראל.
פ-2915/7 07/12/1920 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים דינארד 
פ-2863/20 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. זליגסון צילום מכתב אל מ. לייב ולדבלין (?)
פ-2915/23 01/01/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. שווארץ  קטע מכתב י. ש. אל מלאכי
פ-2997/12 01/01/1921 St. Ant. Oxford – Bowman Diary 1.1921 – 3.1924  8.1924 – 10.1926 מתוך האוסף הפרטי של אלי מזרחי. בתיק – קטעים מתוך יומני באומן בין השנים אוגוסט 1924 – אוקטובר 1926.
פ-2863/7 01/03/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה סופר מכתב אל בן דודו מלאכי
פ-2863/23 22/05/1921 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל הזמנה לישיבה מיוחדת של ועה"ל
מ-1184/24 06/06/1921 Labour for (Rutenberg's Seheme) The Palestine Electric Corporation Ltol. מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים ותכתובות בנוגע לאישורי כניסה וויזות לכוח עבודה זר שהגיע לעבוד בארץ בייצור חשמל. כולל בקשות ושמות. ורשימות בנוגע לצורך בארץ. קטעי עיתון ומכתבים בנוגע לתוכנית פנחס רוטנברג שנלחם כדי לקבל את הזיכיון להקמת תחנת כוח וכך יוכל להביא עובדים כראות עיניו וכראות עיני ההסתדרות הציונית. הפרשייה עוררה תגובות כועסות באנגליה
פ-2120/33 04/08/1921 מכתב ממניה שוחט אל פנחס רוטנברג. מכתב בשפה הרוסית אודות החיים בארץ ישראל ובנושאים אישיים.
מ-1185/8 21/09/1921 Admission of Skilled Labour for "Haboneh" Anglo Palestine Building Company מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לאישורי כניסה וויזות לכח עבודה זר לעבודה בחברת בנייה בחברת "הבונה". כולל שמות ורשימות
פ-2916/2 01/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. זליגסון מכתבים אל מלאכי
פ-2916/47 01/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד (ייג"ר) מכתבים אל מלאכי
פ-2916/60 01/01/1922 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אריה ל. גרייבסקי מכתבים אל מלאכי
מ-1185/5 01/02/1922 Admission of skilled Labour for Moon Candle Factory-Jaffa (Halpern Bros.) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אשרות כניסה וויזות לבעלי מקצוע בהכנת נרות. למפעל נרות בהקמה בשם "MOON"
מ-1185/6 14/02/1922 Admission of Trawelermen for Fishing Industry מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לעסקי הדייגות בארץ  עם התייחסות לדייגים יהודים. דיונים אודות אשרות כניסה וויזות. כולל רשימות ושמות.
פ-2124/8 23/02/1922 התכתבות בין מניה שוחט לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לביקורה של מניה שוחט בלונדון  פעילות "משלחת ההסתדרות" בארה"ב ועוד.
מ-1185/4 08/06/1922 Zionist Organizaion Settlements Administration of Skilba Labour for מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת עם ההסתדרות הציונית אודות אישורי כניסה וויזות לחקלאים  עם התחייבות להעסקה מטעם ההסתדרות הציונית בהתנחלויות שונות. כולל רשימות שמות.
מ-1185/3 24/07/1922 Foreign Labour Appliced for by Ahmed Bey Nossat. Haifa-Beyrut מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכח עבודה זר שהביאו ממצרים  לעבוד תחת מר אחמד נוסאט לעבודה בפחם. דיונים בנוגע להעסקתם ואישור שהייה בארץ. כולל רשימות.
פ-2406/9 01/01/1923 רשימה של קטעי גניזה שנרכשו במזרח על ידי יעקב מאן
מ-1184/27 21/01/1923 Labour for the Palestine Corporation Ltd (Attlit Salt Co) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות כוח עבודה זר בעיקר למפעל מלח בעתלית  ונתינת אישורי כניסה וויזות לעובדים. בעיקר ממצרים  כולל רשימות ושמות. וכם כולל דויות סיכום על המצב הכלכלי בארץ בשנים ההם.
מפה-4684/1 01/06/1923 ( נפת יריחו – גליון 192-141 – הוצאה זמנית )  Sub-District Jericho – Sheet 192-141 – Provisional צילום מפה טופוגרפית של אזור בסביבת יריחו – גליון 192-141 ( דרומית לאזור 192-142 )  כולל חרבת יריחו העתיקה ( דרומית )  אל חרג'ה  אל מוסנה  אל עיש-שרה  ערד ביר וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – מדידות – במאי 1923; מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ביוני 1923
מפה-4687/1 01/06/1923 ( נפת יריחו – גליון 193-140 – הוצאה זמנית )  Sub-District Jericho – Sheet 193-140 – Provisional צילום מפה טופוגרפית של עיר יריחו – גליון 193-140 ( מזרחית לאזור 192-140 )  כולל בתי-מלון  כנסיות ואתרים אחרים סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  סוגי הנטיעות בסיס המפה – מדידות – במאי 1923; מחלקת המדידות א"י ( Survey of Palestine ) ביוני 1923
פ-2334/56 13/11/1923 מברק מלאה בן-אב"י לאיתמר בן-אב"י בעת ששהתה בלונדון מברק שנשלח מאיתמר בן-אב"י ("רובי" בן-אב"י) ללאה בן-אב"י בעת ששהה בלונדון.
מ-1185/9 27/12/1923 Labour in the Jewish colonies מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לארץ לכוח עבודה בישובים היהודיים.
פ-2083/10 01/01/1924 מכתב מפנחס טוזמאן לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לרצונו של פנחס טוזמאן להישאר ברוסיה. בתיק גם תמונתו ותמונת אשתו. התאריך הינו משוער.
פ-2160/3 01/01/1924 חוברות בנושא חקלאית. חוברות בשפה הערבית בנושא תולדות החקלאות  ציוד חקלאי  חקלאות מודרנית ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2483/28 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "למכתבו של זאב יעבץ" / מלאכי התורן
פ-2915/3 01/01/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב אריה (?) אל מלאכי 
פ-2915/45 23/03/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב אל מלאכי [תיק ללא שם] 
מ-1185/7 24/06/1924 Labour for the "Lodzia" Textile Co Ltd. מסמכי ממשלת המנדט- תכתובת אודות אישורי עלייה וויזות לעובדים (בין היתר מלודז'  קאליש  וורשה)  שיעבדו במפעל טקסטיל ("לודזיה"). כולל רשימות ושמות  וכן כולל את האישורים בעצמם.
פ-2863/8 24/06/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב יעקב מוינשטר מכתב אל מלאכי
פ-2483/23 07/11/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזיר עיתון קרוע וחסר של מאמר מלאכי דער אמעריקאנער
פ-2483/29 14/11/1924 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "רייזע באש רייבונגען פון יעקב סאפיר" / מלאכי גזיר עתון קרוע של מאמר ב"דער אמעריקאנער"
פ-2083/9 14/01/1925 פסק דין מבית משפט השלום בתל אביב. פסק דין בקשר לתביע שהגישה "קופת המלווה המרכזית" כנגד ישראל מימוני.
מפה-6286/1 01/04/1925 Southern District – Sub-District Gaza – Provisional – Sheet 80-70 N.W מפת אזור אל-עריש. הדפס על רקע כחול – כנראה מפת טיוטה (Blueprint) למפות אחרות. Survey [Department] of Palestine  Jaffa 4/1925 . Surveyed 1/1925 . All Rights of Reproduction resereved.
מפה-6299/1 01/04/1925 Southern District – Sub-District Gaza – Provisional – Sheet 75-80 S.W מפת אזור רפיח – אל-מוואסי. הדפס על רקע כחול – כנראה מפת טיוטה (Blueprint) למפות אחרות. Survey [Department] of Palestine  Jaffa 4/1925 . Surveyed 11/1924 . All Rights of Reproduction resereved.
פ-2483/27 31/03/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פסח אין ירושלים" / מלאכי דער טאג
פ-2483/15 01/05/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דע בלאוויץ – דער ערשטער וועלט באריהמטער רעפארטער" / מלאכי צוקוינפט
פ-2997/14 01/08/1926 St. Ant. Oxford – Philby  Papers התכתבויות בין C.R.C – Charles R. Crane לבין סנט ג'ון פילבי שבין תפקידיו שימש גם יועצו של המלך הסעודי אבן סעוד. הכתבים נמצאו בתוך תיק מתוך האוסף הפרטי של אלי מזרחי – ככל הנראה ראה זאת מזרחי בזמן שהותו באוקספורד.
פ-2916/36 12/12/1926 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מרדכי בן הלל הכהן מכתב אל מלאכי
פ-2916/8 01/01/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ס.ב. מקסימון
ג-8239/12 03/05/1927 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי  בתיק – תעודות שנאספו לפרסום הספר לנשיא השני יצחק בן-צבי במסגרת פרוייקט ההנצחה להנצחת נשיאים וראשי ממשלותיה; בתעודות – ישיבת הנהלת הוועד הלאומי בנושאים שונים – דיונים והחלטות; מכתבים בכתב יד; התכתבויות על מצב הפועלים הערבים בארץ; מכתבים גם באידיש; חילופי מכתבים בנוגע לפרוייקט הנגב; הצעה ליצירת ברית פועלים בין-לאומית בארץ-ישראל; דיונים בשאלת החינוך ופתיחת בתי הספר בארץ ועוד.
פ-2483/18 27/08/1927 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "די מכשפה" / מלאכי טאגעבלאט
פ-2916/41 01/01/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אפרים דיינרד
פ-2087/8 27/02/1928 מכתבים יצחק בן-צבי לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לישיבות אחדות העבודה ובנושאים אישיים. מכתבים מעמרם בן צבי ועילי בן צבי לרחל ינאית.
פ-2483/21 07/03/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "פארשיעדענע פרים'ס אין דער אידישער געשיכטע" / מלאכי טאגעבלאט
מ-1184/25 18/03/1928 Labour for the Palestine Electric Corporation Ltd (Rutenberg's Scheme) מסמכי ממשלת המנדט- תיק בנוגע לכוח עבודה זר שהוא לארץ לייצור חשמל אחרי שפנחס רוטנברג זכה במכרז במהלך שכונה תרגיל רוטנברג. כולל שמות ותכתובות עם חברת החשמל וההסתדרות הציונית. מכיל גם תעודות עלייה.
פ-2256/21 01/04/1928 חוברת בשם "חגים ומועדים". חוברת בשם "חגים ומועדים : חומר לחגיגות ולנשפים ארצי ישראליים בל"ג בעומר" בהוצאת הקרן הקיימת לישראל  כולל סיפור בשם "ל"ג בעומר בירושלים" מאת אהרון ראובני ועוד.
פ-2483/14 14/09/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ערשטער רב איין אמעריקע איז געווערן א גלעזער / מלאכי דער טאג
פ-1969/23 12/10/1928 הועד הלאומי – התכתבות מכתב מאת הועד הלאומי אל ועדת המנדטים של חבר העמים בג'נבה – בעניין הכותל המערבי.
פ-2406/10 03/12/1928 THE WATER SUPPLY OF THE CITY OF JERUSALEM – 1978 – C.SCHICS  תיק שהוכן במחלקת הבריאות של הבריאות של ממשלת המנדט וכולל עבודת מחקר של קונרד שיק. התכתבות אודות מציאת התיק ודרכי התגלותו לארכיון יד בן צבי נמצאת בתיק – פ-2406/11
פ-2483/13 29/12/1928 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אן אייניקעל פון שוועדישען קעניג איז געוונען רב אין…" / מלאכי גזיר עיתון מאמר ב"בקער טאג"
ג-8240/2 01/01/1929 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי
פ-2105/18 23/01/1929 מכתבים מיצחק בן-צבי אל אליהו אילת. המכתבים בנושא משלחת לתימן.
פ-2105/15 15/07/1929 מכתבים מאליהו אילת לרחל ינאית וליצחק בן-צבי . מכתבים בנושא ההוצאות הכלכליות שהיו כרוכות בנסיעה לחלב ובירות והעדה הבדווית בערב.
פ-2916/40 31/07/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – חיים הד 3 גלויות אל מלאכי (שתים מהן ביחד)
פ-2483/20 27/08/1929 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חברון – די עלטסטע שטאדט אין ארץ ישראל" / מלאכי פארוורטס
פ-2124/13 01/01/1930 מאמרים אודות מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי ומחברים נוספים. מאמרים אודות מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי ומחברים נוספים.
פ-2904/19 01/01/1930 רחל ינאית בן-צבי – פנקסים ויומנים. פנקס אישי. התאריך משוער.
פ-2132/21 01/01/1930 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בנושא רכישת אדמות לחוות הלימוד.
פ-2483/9 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "חדשי השנה: טבת" / מלאכי הדואר
פ-2863/19 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צבי הירש מסליאנסקי התכתבות עם יהודה לייב גמזו  פנחס טורברג  מרדכי בן הלל הכהן ועוד
פ-2916/12 01/01/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יעקב שצקי
ג-15100/1 01/01/1930 אוסף התעודות לספר ההנצחה של חיים הרצוג – חלק א' התכתבות עם יהושע יוסמן (יוסטוס). גזירי עיתון: "ג'ואיש כרוניקל"  "פלסטיין פוסט"  The Academy. מכתבים של חיים הרצוג אל בני משפחתו.
פ-2997/16 01/01/1930 C.R.C – Charles R. Crain – מכתבים מתוך אוסף אלי מזרחי. בתיק – העתקי מכתבים של Charles R. Crane  לאנשים שונים. בין הנושאים בתיק על מצבה של גרמניה ב-1933.
מ-1185/10 27/05/1930 Admission of Labour for Michel Pharaon 16 Haifa Gen. Policy מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לוויזות ואישורי כניסה לכוח עבודה זר שיעבדו תחת Mr Michel Pharaon בחיפה  כולל רשימות עובדים  בעיקר ממצרים.
פ-2916/35 18/07/1930 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ח.נ. ביאליק טיוטת מכתב מלאכי אליו
גל-64093/1 01/12/1930 משרד קבלני קואופרטיב פועלי חיפה בעמ
מ-5087/7 01/01/1931 F/L.G FILES רשימת תיקים סדרת FF/L.G
מ-5087/1 01/01/1931 L FILES רשימת תיקים – סדרה L
מ-5087/2 01/01/1931 C FILES רשימת תיקים – סדרה C
מ-5087/3 01/01/1931 L FILES רשימת תיקים – סדרה L
מ-5087/5 01/01/1931 M FILES רשימת תיקים סדרת M
מ-5087/8 01/01/1931 N FILES רשימת תיקים סדרת N
מ-5087/9 01/01/1931 F FILES רשימת תיקים סדרת F
מ-5087/10 01/01/1931 X FILES רשימת תיקים סדרת X
מ-5087/11 01/01/1931 H FILES רשימת תיקים סדרת H
מ-5087/12 01/01/1931 Y FILES רשימת תיקים סדרת Y
פ-2084/28 01/01/1931 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין הועד הפועל של ההסתדרות. התכתבות בנוגע למשקי הפועלות ומזכירות מועצת הפועלות.
פ-2105/9 17/01/1931 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לאליהו אילת. מכתבים בנושאים אישיים  אודות אליהו אילת ונסיעותיו לחו"ל ועוד.
מ-1184/29 23/04/1931 Labour for the Palestine Corporation Ltd Attlit Salt Co (a party of 20 labour) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר למפעל המלח בעתלית. כולל רשימות ושמות.
פ-2122/5 29/05/1931 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מניה שוחט. התכתבות בנוגע להוצאת ספר "השומר" ובענינים אישיים.
מ-5087/6 01/06/1931 F FILES רשימת תיקים סדרת F
פ-2916/16 13/09/1931 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – זלמן רייזין
פ-2916/9 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – צ'רלס (יחזקאל) אנוביץ'
פ-2916/19 01/01/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב צוזמר
פ-2153/22 01/02/1932 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בנושא הקמת חוות הלימוד ואופן העבודה בה.
פ-2084/23 14/02/1932 התכתבות רחל ינאית עם גורמים שונים. התכתבות בנוגע למשק הפועלות.
מ-1185/1 01/05/1932 Labour Palestine Corporation Attlit Ltd Co. מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים אודות אישורי כניסה וויזות לכוח עבודה זר לעבודה במפעל מלח בעתלית. כולל רשימות שמות.
פ-2084/2 06/05/1932 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רוז אייזיקס. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לבתי החלוצות.
פ-2863/4 20/08/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – בן ציון מ. פקר מכתב אל פנחס טורברג
פ-2084/25 25/08/1932 מכתב מד"ר חיים יסקי לרחל ינאית בן-צבי מכתב בנוגע לסידור הגן בבית החולים "הדסה" על ידי משק הפועלות.
פ-2916/32 30/11/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל בבלי מכתב אל מלאכי
פ-2916/43 30/11/1932 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ. רוזן
פ-2915/36 01/01/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – United Hebrew Book stores 
גל-64074/11 01/01/1933 מקלט אגודה שתופית להפצת הספר העברי בעמ
ג-8240/11 06/01/1933 התעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה ליצחק בן-צבי בתיק – תעודות שנאספו לקראת פרסום ספר ההנצחה לנשיא השני יצחק בן-צבי במסגרת פרוייקט הנצחת נשיאים וראשי ממשלותיה; התכתבויות בנושאים שונים; ביקור אצל ראש עדת המארונים בארץ  ישראל – סקירה על הביקור; פרוטוקול ישיבת המזכירות המורחבת – ענייני הוועד הלאומי – דיונים והחלטות; ענייני עבר הירדן; מכתבים בכתב יד מיצחק בן-צבי לרעייתו רחל ינאית; חוקת החינוך – דיונים; על רדיפות היהודים בגרמניה ועוד.
פ-2483/3 08/03/1933 נסיונות להתישבות יהודית בעבר הירדן / מלאכי מאמר ב"דבר"
פ-2916/7 26/09/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב לוונבך
פ-2916/20 11/10/1933 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – סימון מילר
פ-2863/14 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ברץ מכתבים אל מלאכי
פ-2916/15 01/01/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – י. ברץ
פ-2105/22 16/01/1934 מכתבים מיצחק בן-צבי אל אליהו אילת מכתבים בנושא חקר העדה הבדווית  ישיבות הוועד הלאומי  ביקורו של אליהו אילת בבירות ועוד.
פ-2084/22 21/03/1934 התכתבות רחל ינאית עם גורמים שונים. התכתבות בשפה העברית  היידיש והגרמנית בנוגע לקליטת נערות עולות מגרמניה ופולין בחוות הלימוד.
מ-1184/28 10/04/1934 Labour for the Palestine Corporation Ltd (Attlit Salt Co) מסמכי ממשלת המנדט- מסמכים בנוגע לכוח עבודה זר  וויזות ואישורי כניסה. במיוחד בשביל עובדים במפעל המלח בעתלית. כולל רשימות ותכתובות. וגם  מסמכי בקשה ואישור שלא מולאו.
פ-2916/29 21/07/1934 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יעקב פיכמן (בעניין חוברת על ביאליק ב'מאזנים')
גל-64086/12 01/09/1934 קבוצת החוגים מעוז חיים (שטורמן) קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64086/15 01/12/1934 יהודה אגודה קואופרטיבית לאפייה ברחובות בעמ
פ-2483/32 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "דרך בריטניה במצרים" / מלאכי הדואר
פ-2916/14 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פיליפ (פנחס) טורברג אל מלאכי
פ-2916/28 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רפאל שוחט
פ-2915/20 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מ.ז. לוינזון -לביא 
פ-2916/59 01/01/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – יוחנן טברסקי
פ-2916/4 24/03/1935 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – משה חכם
גל-49809/48 16/05/1935 אגודות עותמאניות – התאחדות יהודי קורדיסטאן בתיק התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להתאחדות יהודי כורדיסטן (כורדיסטאן/קורדיסטאן) בא"י: תקנות של אגודת "ועד עולי יהודי זאכו וצעיריה ירושלים"  תקנות ועד עדת דהוקים  תקנות ועד עדת בראשי  תקנות ועד עדת ג'זרוים  ועד עדת עמדים  ועד צעירי זאכו  תקנות של ועד עדת הקורדים ירושלים  החלפת המוכתר נתנאל נחום כהן  בחירות להרכב המועצה והוועד הפועל  הצהרות בכתב של חברי ההתאחדות  רשימת חברים שהתפטרו מההתאחדות  פרוטוקול מישיבת הועד הכללי של ההתאחדות מתאריך 16.7.1945 ועוד.
גל-2525/10 28/06/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 10251 עד 10275.
גל-2525/3 20/08/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 15776 עד 15800.
גל-2525/2 10/10/1935 תעודות נישואין – תל אביב בתיק תעודות נישואין משנת 1935 מתל אביב. להלן מספרי התעודות: 16701 עד 16725.
גל-64070/10 01/12/1935 גזה אגודה קואופרטיבית לאריגת יד חיפה בעמ
פ-2079/53 01/01/1936 מאמר רחל ינאית בן-צבי בשם "בירושלים" מאמר בנושא אירגון ה"הגנה".
פ-257/4 01/01/1936 נג'יב אבו שער –  תביעה כספית (1936) תביעת מיכאל ג'כמאן מבית-לחם נגד חביב חנד'ל בפרשת עיקול נכסי הנתבע בגין חוב כספי. כל התיק הינו בשפה הערבית.
פ-2916/21 01/01/1936 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – לאון חריף
גל-64086/2 01/01/1936 קפת מלוה העולה בתל אביב אגודה הדדית בעמ
גל-64086/4 01/01/1936 מעונות שדרות רוטשילד בעמ
גל-64074/8 01/01/1936 ארזה קבוצת נגרים אגודה שתופית בעמ
גל-64074/3 01/02/1936 אגודה שתופית המו"ל בעמ
גל-64074/1 01/02/1936 שכונת עזרא א אגודה שתופית בעמ
פ-2622/2 07/02/1936 דברים שנאמרו במסיבה ב- 11 בינואר 1936 בגדוד העבודה 
גל-64083/7 01/03/1936 מפעל השכון העצמי אגודה שתופית בעמ
גל-64074/12 01/03/1936 אגודה הדדית לשרות מכוניות הגליל חיפה בעמ
גל-64074/5 01/03/1936 שרות אוטומובילים אביב אגודה שתופית בעמ
גל-64083/12 01/06/1936 אגודה שתופית לתוצרת בשר רחובות בעמ
פ-2170/7 29/06/1936 נאום רחל ינאית בן-צבי. נאום שנישא בשידורי הרדיו בנושא הכשרת הנוער בחקלאות. בתיק גם מכתב מא' לובראני  מנהל תוכניות הרדיו במחלקת הדואר והטלגרף  לרחל ינאית  בעקבות שידור הרדיו הנ"ל.
גל-64083/8 01/07/1936 הירקון אגודה שתופית להובלה בעמ
גל-64083/10 01/07/1936 קבוצת דייגים ארץ ישראל אגודה שתופית בעמ
גל-64083/1 01/09/1936 אשראי וחסכון של המזרחי בחיפה בעמ
גל-64070/15 01/09/1936 אל על אגודה שתופית חקלאית ברמות השבים בעמ
גל-64074/6 01/09/1936 הקצב כפר סבא אגודת קצבים שתופית בעמ
פ-2163/5 04/11/1936 מכתבים מצבי נדב לרחל ינאית בן-צבי. התכתבות אודות כתיבת "ספר השומר".
מפה-4862/1 01/12/1936 ( מיקום המחנה הצבאי – חיפה )    Army Camp Site – Town Haifa – Block 20  Parcels 6  7  19 – 53 תרשים תכנית התכנון של מחנה צבאי בחיפה על רקע חום; סומנו גבולות האתר ( חלקים ממנו צוינו בעפרון ); מס' אזורים  מס' הגוש הסמוך ( 19 ); כולל ים התיכון; בצד ימין למעלה – טבלת אזורים ( 1 – 5 ) ושטחם במ"מ; בצד ימין למטה – אישור של מודד הקרקעות R. ב- 22.12.36 על התאמת העותק לתכנית של מחלקת המדידות נתונים – מס' אסמכתא – Ref. Number L/11/37
גל-64078/8 01/12/1936 קבוץ נוער אגודתי כפר סבא אגודה שתופית בעמ
מפה-4865/1 01/01/1937 ( אדמות כריבה – נפת חיפה )   Khreibe Land – Haifa Sub-District תרשים תכנית התכנון של קסרקטינים באזור ואד אך-גהמיק בחיפה; סומנו גבולות המחנה ( באדום ); מס' גושים וחלקות; כבישים  מסילת ברזל קנטרה – חיפה וכו'; בצד שמאל – רשימות החלקות בגושים ושטחם במ"מ; בצד ימין – רשימה אחרת של החלקות הערה – תכנית מבוססת על רישומי הנהלת מח' המדידות נתונים – חותמת מח' המדידות ( Survey of Palestine )  מס' L227/37 ב- 13.9.1937; חותמת אישור הרישום ( Acceptable for Registration ) ב- 16.9.37 בסיס המפה – ( Survey of Palestine ) ב- 1937
מפה-4670/1 01/01/1937 שם העיר – חסר     Survey of Palestine מפת תכנון עירוני של העיר יפו; סומנו גבול עירוני  רחובות  מוסדות  פרדסים וכו' נתונים – חסרים
פ-2916/6 11/01/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ש. פיטליק
פ-2863/18 28/02/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "וועגן וויסנשאפטלער  וואס אונטערזוכן ניט זייערע קוועלן"/ למן מרמר מאמר מתוך העיתון פרייהייט
מפה-5274/1 01/03/1937 ( חיפה – משרדי הממשלה – מרכזיה טלפונית… ) (… Haifa – Prop. Government Offices ( Automatic Telephone Exchange ( תכנית מיקום – מדידות טופוגרפיות ) Site Plan Topographical Survey תרשים תכנית התכנון של מקום המיועד לבנין מרכזית טלפונים אוטומטית בחיפה על-גבי נייר שקוף צהוב שביר; סומנו גבולות המתחם  קירות  חלקים פנימיים  מידות; בצד שמאל – חתך התרשים סימנים של תכנון נתונים – מס' שרטוט S/1501; תאריך קבלה 2.3.37; מס' במשרד המהנדס  מחוז חיפה 12/6/4; ( אסמכתא ) מכתב מס' 2/2 מתאריך 21.2.37; נחתם ע"י S.W. Etkes
גל-64076/15 01/04/1937 המנעיל תעשיית נעליים אגודה שתופית בעמ
פ-2915/13 11/04/1937 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דער "לאנדאנער איזראעליט" 
גל-64085/2 01/05/1937 בוסתן אגודת פרדסנים קואופרטיבית בעמ
גל-64076/10 01/05/1937 התחייה גת רימון אגודה שתופית לשיווק פרי הדר בעמ
גל-64076/8 01/05/1937 פהג אגודה שתופית לשווק פרי הדר בעמ
גל-64076/9 01/05/1937 יצרני הדר גדרה אגודה שתופית בעמ
גל-64076/6 01/05/1937 יצרני הדר רעננה אגודה שתופית בעמ
גל-64076/7 01/05/1937 יצרני הדר הרצליה אגודה שתופית בעמ
גל-64076/1 01/05/1937 יצרני הדר כפר סבא אגודה שתופית בעמ
גל-64076/2 01/05/1937 יצרני הדר מגדיאל אגודה שתופית בעמ
גל-64076/3 01/05/1937 יצרני הדר רמתיים אגודה שתופית בעמ
גל-64076/5 01/05/1937 יצרני הדר ראשון לציון אגודה שתופית בעמ
פ-2087/21 22/05/1937 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
גל-64076/11 01/06/1937 יצרני הדר רחובות אגודה שתופית בעמ
גל-64076/14 01/06/1937 אגודה שתופית לממכר תוצרת לול וגן ביעף גולן בעמ
גל-64076/13 01/06/1937 בית משותף אליוט אגודה שתופית בעמ
פ-4833/2 01/09/1937 התכתבויות – לשכת ראש הממשלה
גל-64084/16 01/09/1937 למקור קבוץ הנוער הציוני קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-2527/2 13/09/1937 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1937 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 28051 עד 28075.
מפה-4825/1 01/10/1937 ( הצעה לתכנון בנית קסרקטינים לצבא – וד אל-גהמיק ) Proposed Barrack Site ( Wad El Ghamiq )  Haifa – Blocks 173  175& 176 תרשים מפת תכנון טופוקדסטרית ( זהה למפה 4824 ) של הצעה לבנית קסרקטינים באזור וד אל-גהמיק בחיפה על רקע אפור; סומנו גבול כולל של חלקת-אדמה  גבולות הגושים וחלקות ומספריהם; מקומות  כבישים; סומנו באדום גבולות אתר הבניה ( גוש 175  חלקות ( A1  28 ( A-B סימנים טופוגרפיים  קדסטריים בצד שמאל וימין בשוליים – רשימות הגושים וחלקות ושטח בדונמים ( צוינו באדום מס' גוש וחלקות רלוונטיים ); נתונים – למעלה בצד ימין – חותמת של מח' המדידות א"י ( Survey of Palestine ); מס' L.227/37; תאריך – לא ברור; למטה בימין – חותמת תיקון אושר ( Amendment approved )  חתימה  תאריך 28.10.37; חותמת של מח' המדידות א"י ( Survey of Palestine  Jaffa  1937 )  חתימה  תאריך 16.9.37 בצד שמאל למטה – הערה: התכנית מבוססת על רישומי הנהלת מח' המדידות
מפה-4826/1 01/10/1937 ( הצעה לתכנון בנית קסרקטינים לצבא – וד אל-גהמיק ) Proposed Barrack Site ( Wad El Ghamiq )  Haifa – Blocks 173  175& 176 תרשים מפת תכנון טופוקדסטרית של הצעה לבנית קסרקטינים באזור וד אל-גהמיק בחיפה; סומנו גבול כולל של חלקת-אדמה  גבולות הגושים וחלקות ומספריהם; מקומות  כבישים; סומנו באדום וירוק חלקות רלוונטיות ( סומנו גוש 176  חלקות 10 ( A-B ) ואח' ) סימנים טופוגרפיים  קדסטריים בצד שמאל וימין בשוליים – רשימות הגושים וחלקות ושטח בדונמים ( עם תיקונים  מחיקות ותוספות באדום ); נתונים – למעלה בצד ימין – חותמת של מח' המדידות א"י ( Survey of Palestine ); מס' L.227/37; תאריך – לא ברור; למטה בימין – חותמת תיקון אושר ( Amendment approved )  חתימת H.G.Leray  תאריך 28.10.37; חותמת של מח' המדידות א"י ( Survey of Palestine  Jaffa  1937 ) בצד שמאל למטה – הערה: התכנית מבוססת על רישומי הנהלת מח' המדידות
גל-64078/9 01/11/1937 אגודה שתופית לשרות טקסי בהדר כרמל בעמ
גל-64079/5 01/11/1937 אגודה צרכנית יצרנית שתופית בכפר יעבץ בעמ
גל-64079/6 01/11/1937 אגודה צרכנית יצרנית שתופית בצפון תל אביב בעמ
גל-64079/11 01/11/1937 חבר מורים נורדיה אגודה שתופית בתל אביב בעמ
גל-64070/16 01/12/1937 שרות מכוניות הר הכרמל ואחוזה אגודה שתופית בעמ
גל-64084/10 01/12/1937 אגודה צרכנית שתופית בקרית עבודה בעמ
גל-64084/11 01/12/1937 אגודה שתופית להשקאה ברמות השבים בעמ
גל-64079/14 01/12/1937 אגודה צרכנית שתופית אלף בתל אביב בעמ
גל-64079/13 01/12/1937 רקוע אגודה הדדית לעבודות פח במכוניות בתל אביב בעמ
פ-2079/36 01/01/1938 רשימות מישיבת מועצת הפועלות שכתבה רחל ינאית בן-צבי. רשימות בנושא איסור רכישת קרקע  האשה ותפקידה ועוד. התאריך הינו משוער.
מ-5698/2 01/01/1938 קבלות פנקס קבלות עבור עבודות שונות.
פ-2084/7 01/01/1938 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "במעלה החמישה: רשמי עליה" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת".
פ-2483/2 01/01/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הכותל המערבי" / מלאכי מאמר ב"ארצנו" (ירחון מוקדש לענייני ארץ ישראל בהוצאת "הסתדרות בני ארץ ישראל באמריקה"  אייר תרצ"ח)
פ-2483/8 01/01/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "הרב הראשון של יהודי רוסיה ופולין בניו יורק" / מלאכי הדואר  גיליון כ"ב וכ"ג
פ-2483/36 01/01/1938 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "ברצלונה בדברי ימי ישראל" / מלאכי הדואר גיליון י"ד
גל-64078/3 01/01/1938 שכונת הפועלים אל גבול אגודה שתופית בעמ
גל-64078/6 01/01/1938 קואופרטיב החוף בתל אביב בעמ
גל-2527/15 06/01/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 29951 עד 29975  51465.
פ-2079/23 24/01/1938 נאום רחל ינאית בן-צבי. נאום שנישא בישיבת מועצת הפועלות.
גל-64078/5 01/02/1938 הקצבים העבריים חיפה אגודה הדדית בעמ
גל-64079/9 01/03/1938 הסלע קבוצה קואופרטיבית בעמ
גל-2528/11 23/03/1938 תעודות נישואין – תל אביב בתיק העתקי תעודות נישואין משנת 1938 מתל אביב.  להלן מספרי התעודות: 30851 עד 30875  30862.
חצ-6100/2 01/05/1938 פלסטין – מופתי  (המשך מתיק 1) קטעי עתונות מאמרים  פרוטוקולים והתכתבות בנוגע למופתי של ירושלים חג' אמין אל חוסייני. כרך א'
מ-1812/93 28/06/1938 Givaat Brenner – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיון לנשיאת נשק – גבעת ברנר.
ב-28156/6 01/08/1938 הסתדרות עורכי הדין היהודייים – תזכיר של הצעות פקודות עורכי הדין 1938 חומר מנדטורי
מ-1812/83 05/08/1938  Zuch Ptachiahy of Kfar Menachem – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פתחיהו צויק  כפר מנחם.
פ-2406/8 25/08/1938 רשיון רוכל או תגר נודד של אליעזר מלצ'ן מרחובות
מ-1812/99 01/09/1938 Lerer Jacob of Kfar Ahron – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יעקב לרר  כפר אהרון.
גל-64083/13 01/09/1938 הזן אגודה שתופית בעמ
מ-1812/86 02/09/1938  Roitberg Abraham of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אברהם רויטברג  גן יבנה.
מ-1812/89 16/09/1938  Strassman Shraga of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – שרגא שטרסמן  גן יבנה.
מ-1812/87 19/09/1938 Zaitzov Yehuda of Ness Ziona – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יהודה זייצב  נס ציונה.
מ-1812/94 19/09/1938  Zukerman Joab of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יואב צוקרמן  גדרה.
מ-1812/81 20/09/1938 Frenkel Eliyahu of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אליהו פרנקל  גדרה.
מ-1812/82 20/09/1938  Sberdlov Yiagel of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יגאל סברדלוב  גדרה.
מ-1812/85 20/09/1938 Lubetzky Moshe of Gedera – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – משה לובצקי  גדרה.
מ-1812/88 20/09/1938 Gavee Aharan of Beer Tuvia – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אהרן גבזה  באר טוביה.
מ-1812/90 23/09/1938 Mass Dan of Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – פליקס דן מס  גן יבנה.
מ-1812/91 23/09/1938  Gan Yavne – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – גן יבנה.
מ-1812/96 23/09/1938 Lifshitz Yoel of Bet Oved – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – יואל ליפשיץ  בית עובד.
פ-2153/12 01/10/1938 קבלות על תרומות של שושנה לישנסקי עבור "כופר הישוב". קבלות על תכשיטים עבור מגבית הועד הלאומי לצורכי בטחון.
מ-1812/97 02/10/1938 Lifshitz Efrayim of Beth Oved – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – אפרים ליפשיץ  בית עובד.
פ-2170/21 25/10/1938 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "במעלה החמישה" שהתפרסם בכתב העת "דבר הפועלת" (מספר 8-7 שנה ה') ובו רשמי העליה על הקרקע.
גל-64074/13 01/11/1938 אגודה צרכנית יצרנית שתופית כפר אביחיל בעמ
גל-64084/4 01/12/1938 מפעל המים הרצליה אזורי א ב ג אגודה שתופית בעמ
גל-64084/6 01/12/1938 דפוס קואופרטיבי אות חיפה בעמ
גל-64078/11 01/12/1938 קואופרטיב השק בתל אביב בעמ
פ-2084/40 01/01/1939 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "בירושלים המפגינה" שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת" ו"מחאת נשי ירושלים נגד הספר הלבן".
פ-2915/35 01/01/1939 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מועדת המחנכים העבריים למען הקרן הקיימת  מכתב שמחה רובינשטין אל מלאכי
פ-2961/29 01/01/1939 STATISTICAL ABSTRACT OF PALESTINE 1939 – תקציר סטטיסטי של פלשתינה 1939 בתיק תקציר סטטיסטי של פלשתינה שהוכן ע"י ממשלת המנדט הבריטי.
גל-64079/7 01/03/1939 עמבריא אגודת רופאים קו אופ בתל אביב בעמ
גל-64078/2 01/06/1939 אגוד יצרני חלב יהודה והשרון אגודה קואופרטיבית בעמ
גל-64084/13 01/12/1939 מעין בפרדס חנה אגודה שתופית בעמ
פ-2083/1 01/01/1940 חיבור מאת רחל ינאית בן-צבי. חיבור בנושא ההתנדבות לגדודים העבריים בשם "קטע סמילנסקי בימי ההתנדבות".
פ-2132/1 01/01/1940 גלויות ריקות בעלות כתוביות של "חוות הלימוד לנערות". גלויות ריקות בעלות כתוביות של "חוות הלימוד לנערות".
מפה-5387/1 01/01/1940 כותרת – חסרה צילום של תרשים תכנית החפירות על רקע לבן-כחול; סומנו משטחי אבן ( חלק בצד שמאל למעלה סומן באדום; על-גבי התכנית – הערות שונות על אופי החפירות ומידות  חצים נתונים – חסרים
פ-2170/18 01/01/1940 טיוטות מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. טיוטות מאמרים בנושא גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל. התאריך משוער.
פ-2171/10 01/01/1940 טיוטת מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. ראשי פרקים בנושא יהדות איטליה. התאריך משוער.
פ-2863/6 01/01/1940 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פנחס טורברג מכתב אל מלאכי
פ-2153/3 10/01/1940 מאמרים שנכתבו לספר "אנו עולים ב'" מאת רחל ינאית בן-צבי מאמרים בנושא ייסוד משק הפועלות והעבודה במשתלה בירושלים.
פ-4689/28 05/06/1940 תרגומי מכתבים שקיבל אליהו ששון ממודיעים ערבים מיפו בנושא מצב החברה הערבית בארץ-ישראל תרגומים של שני מכתבים שקיבל אליהו ששון  ראש המחלקה הערבית של הסוכנות היהודית  ממודיעים ערבים מיפו (ללא ציון שמם) בנושא מצב החברה הערבית בארץ-ישראל בנושרים: 1. המצב בין ערביי ירושלים. 2. הפוליטיקה של ריצוי הערבים המוסלמים וסיכויי הההצלחה.
פ-4053/17 01/07/1940 עו"ד הנרי כתן – אנטון חזבון ואחרים נגד משפחת כתן ערעור בבית משפט העליון בירושלים על החלטת בית דין לקרקעות בירושלים
פ-2087/25 03/07/1940 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
גל-64070/13 01/12/1940 אגודת מים שתופית בהדגה בעמ
מ-5087/4 01/01/1941 F/EW FILES רשימת תיקים סדרת F/EW
פ-2483/11 01/01/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרי זיכרון לד"ר יצחק ניסנבוים וד"ר יוסף מוהליבר
פ-2916/27 01/01/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הלל מלאכובסקי מכתב אל פנחס טורברג
מ-1727/111 02/01/1941 Huliot – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק – קבוצת "חוליות" – קיבוץ הולנד.
מ-1727/129 04/02/1941  Hassadeh Group – Application for a licence to carry a firearm בקשות לרשיונות לנשיאת נשק – דוד אוריאלי  מנחם אוריאלי  שמחה אוריאלי  יעקב פרומקר  יוסף רוזנצויג.
מפה-5168/1 01/03/1941 ( נתניה – אזור תכנון עירוני )   Nathanya – Town Planning Area תרשים של תכנית תכנון עירוני של נתניה על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  מס' גושים וגבולותיהם  גבולות של חלקות ומגרשים ( ללא מס' )  גבולות אחרים; בנינים  כביש ראשי ( בהרחבה )  כבישי חצץ  כפרים סמוכים; כולל ים התיכון סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של כבישים נתונים – מס' התכנית Plan Number TP/357/41; מס' אסמכתא Ref. Number Z/231/33; תאריך 23.3.41 בסיס המפה – מח' המדידות – ( Survey of Palestine ) ב- 1938
מ-1727/134 21/03/1941 Kingsiey John – Application for a licence to carry a firearm בקשה לרשיון לנשיאת נשק.
פ-1056/4 02/04/1941 דוד בן-גוריון – השפעת גרמניה הנאצית במזה"ת מכתבים אל משה שרת מאת נ. וילנסקי וא. אפשטיין השוהה בתורכיה (אנקרה  קושטא) ומדווח על התעמולה הגרמנית והמצב המדיני והצבאי בתורכיה בתקופת מלחמת העולם השניה (מאי 1941)  יחסי תורכיה-גרמניה ועוד. סקירות על המצב במצרים  בסוריה ובלבנון . עלון מהנעשה בארץ (מאי 1941).
פ-2916/37 08/04/1941 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ועדת קבלת הפנים לבואו של הרב יצחק הרצוג  מכתב מהרב אהרון טייטלבויום בשם הוועדה לקבלת פניו של הרב הראשי לארץ ישראל הרב יצחק הרצוג בבואו לארצות הברית במסגרת מסע ההצלה שערך למען יהודי אירופה
פ-2088/2 02/06/1941 מכתב מהנהלת "קרן היסוד" לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לייסוד מרחביה. בתיק גם רשימות טיוטה שונות של רחל ינאית בן-צבי.
פ-280/17 01/01/1942 אמין דרו'יש – רצח (1942) כתב אישום  סיכום עדויות ופסק-דין בית-המשפט לפשעים בירושלים בפרשת סאלח סעיד סאלח מהכפר ו'לג'ה  שנאשם ברצח אהרון פירסטנפלד ועוד.
מגע-3557/4 01/01/1942 המושל המחוזי – טול-כרם המושל המחוזי – טול-כרם  אלחאג' אסעד נופל  רשיון כותב בקשות  שקיב אלקאסם.
מגע-3557/10 01/01/1942 המושל המחוזי – טול-כרם המושל המחוזי – טול-כרם  פואאד מוחמד מחמוד  רישיון כותב בקשות
פ-2916/11 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גבריאל פרייל
פ-2916/5 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שושנה שוחט מכתבים אל מלאכי
פ-2915/21 01/01/1942 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ניסן טורוב  מכתבים אל מלאכי
פ-2085/5 01/02/1942 מכתבים מרבקה אלפר לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
פ-2085/4 02/02/1942 התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לפעילות ההסתדרות ולגיוס לאירגון A.T.S. (חיל העזר לנשים בצבא הבריטי).
גל-64078/7 01/04/1942 פרי תז אגודה שתופית לשווק פרי הדר בעמ
פ-2170/1 01/01/1943 כתבים מאת רחל ינאית בן-צבי. עדויות שרשמה רחל ינאית מפי ילדי טהרן; כתבי יד בנושא אכזיב וחניתה uדברים שרשמה בימי הועידה בלונדון.
פ-2483/37 26/02/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאמרים של מלאכי ב"הדואר" 1. אבדות: ר' יצחק ניסנבוים וד"ר יוסף מוהליבר 2. עולם הפוך (התנגדות הרבנים הרפורמים לציונות)
מפה-5943/1 01/03/1943 Trans Jordan – עבר הירדן מפה פיזית של עבר הירדן – במפה מצויינים שמות ישובים  הרים  ואדיות  קווי רכבות  דרכים ועוד. המידע במפה נאסף ועובד ע"י מחלקת המדידות של עבר הירדן ( Department of Lands & Surveys of Trans Jordan). הופק ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine) בשנת 1940  עודכן בחלקו והודפס ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine)  מרץ 1943. במפה מקרא באנגלית.
פ-2916/3 07/05/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ב. רובקין
גל-64091/7 01/06/1943 אגודה שתופית להספקה וחלוקה של תוצרת חלב בתל אביב והסביבה בעמ
גל-64091/10 01/08/1943 קופת מלוה וחסכון שתופית של העובדים בתל אביב בעמ
פ-2916/18 30/11/1943 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחום גולדמן
גל-64079/1 01/12/1943 פרדינד ושושנה לב כפר שמריהו אגודה שתופית חקלאית בעמ
גל-64079/4 01/12/1943 אגודה יצרנית צרכנית שתופית בכפר יעבץ בעמ
פ-2079/54 01/01/1944 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים בשם "באישון לילה בשדה קוצים"  "לבחירות בכנסת ישראל"  "ירושלים הבירה" ועוד שהתפרסמו בספרים ובכתבי עת שונים.
חצ-6100/1 01/01/1944 פלסטין – מופתי קטעי עתונות מאמרים ופרוטוקולים בנוגע למופתי של ירושלים חג' אמין אל חוסני. כרך א'
פ-4108/2 02/01/1944 דוד הורוביץ – Private File (פרטי) מאמרים באנגלית ובעברית מאת ראש המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית דוד הורוביץ בנושאים שונים הקשורים לכלכלת ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי ולמצב הכלכלי בא"י בסוף מלחמת העולם השנייה.
גל-64077/4 01/07/1944 פרדס חדרה אגודה קואופרטיבית של הפרדסנים בעמ
גל-3977/30 05/07/1944 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – אבן יהודה בתיק תכנית מפורטת של אבן יהודה.
פ-2099/17 01/01/1945 מכתב ממ. בן-ארצי לרחל ינאית ויצחק בן-צבי. מכתב בנושא חולדה. בתיק גם חוברת בשם "אפרים איש חולדה" מאת אפרים תלמי. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-5948/1 01/01/1945 Central Judea – מרכז יהודה מפה פיזית של אזור ירושלים – במפה מצויינים שמות ישובים: ירושלים  אל בירה  רמאלה  אבו דיס  בית לחם ועוד. מצויינים דרכים  הרים  ואדיות ועוד. על המפה מסומנים בעט סימון שחור ובעפרון צבעוני תחומי נפת ירושלים. עובד  שורטט והודפס תחת הדרכת נציב המדידות והאדמות פ.י. סולומון  ב 1937  תיקונים ועדכוני דרכים 1945. במפה מקרא באנגלית.
פ-2483/6 01/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אגרות ר"מ פינס לרי"מ סאלמאן בדבר ייסוד כולל אמריקה בירושלים" / מלאכי תדפיס
פ-2916/17 01/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – שלמה הלליס
פ-2915/31 01/01/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – נחמן מייזל  טיוטת מכתבים של מלאכי אליו
פ-2910/23 27/02/1945 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שולמית רובין  מנחם בן-אריה  וברל לוקר התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שולמית רובין  מנחם בן-אריה  וברל לוקר. התכתבות בעניינים אישיים.
פ-2916/31 02/03/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר מרדכי סנדברג
פ-2863/9 12/07/1945 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגודת בני ארץ ישראל באמריקה  הזמנה למסיבה שתוקדש לקונקורדנציה תלמודית של הרב קסובסקי
גל-64092/9 01/09/1945 חימיה קואופרטיב לתעשיות חימיות בחיפה בעמ
פ-2157/7 01/01/1946 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי לבבה אידלסון ולמתיה רייניש. מכתבים בשפה העברית והיידיש בענינים אישיים.
גל-64091/2 01/01/1946 תעבורה אגודה שתופית בעמ
גל-64092/3 01/01/1946 מפעלנו אגודה שתופית להובלה ולהספקה בעתלית בעמ
גל-64092/6 01/01/1946 לקט קואופרטיב של חיילים משוחררים לאיסוף ועיבוד נייר משומש ופסולת בתל אביב בעמ
גל-3977/39 31/03/1946 אגף התכנון – אבן יהודה בתיק טופס של כפר ילדים (כפר צור) בסמוך לאבן יהודה.
פ-2157/5 01/06/1946 קטע מיומנה של רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "עם הילדים החזית" אודות תקופת מלחמת השחרור בחוות הלימוד.
גל-64090/1 01/09/1946 תנעזר קופת תגמולים של עובדי המטאטא אגודה שתופית בעמ
גל-64090/2 01/10/1946 תיר אגודה שתופית של חיילים משוחררים בארץ ישראל בעמ
גל-64090/6 01/11/1946 מופת אגודה שתופית של חיילים משוחררים לעבודות פרסום בארץ ישראל בעמ
גל-64090/9 01/11/1946 קופת תגמולים של עובדי חברה לתוצרת כימיות כללית אגודה שתופית בעמ
גל-64090/8 01/11/1946 קופת תגמולים עובדי יהל בתל אביב אגודה שתופית בעמ
גל-3977/42 01/12/1946 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – קדימה בתיק תכנית מפורטת לבנין ערים של קדימה.
גל-64081/11 01/12/1946 אמון אגודה שתופית לרושמי סחורות בנמל תל אביב בעמ
פ-2083/8 01/01/1947 קטע מן הספר "אישי ארץ ישראל". קטע בשפה האנגלית תחת הערך "רחל ינאית". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מ-5698/1 01/01/1947 משכורות וכספים תזכיר ודו"חות שנתיים בנוגע למשכורות העובדים במחלקה.
פ-269/59 01/01/1947 פרנסיס זכריא עבד-רבו – מקרקעין בירושלים (1947) הסכם מכירת חלקות קרקע בירושלים בין ו'רדה אל-אעמא ואחרים לבין יוסף חנד'ל  בקשה להוצאת צו ירושת נכסי המנוחה  רחמה אל-אעמא מבית-לחם ועוד.
פ-2916/45 01/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כמה ממאמרי מלאכי מודפסים בעיתון "הדאר" גיליון י"א
פ-2406/3 01/01/1947 חומר של רות פרגמנטר – תעודות וסמלים 1. PASS של רות פרגמנטר במחנות קפריסין 2. "תעודה של יציאת אירופה תש"ז" (תצלום) 3. סמלים וסיכות מקפריסין 4. שירי קפריסין
פ-2916/10 11/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פיליפ מירביס
פ-2915/32 15/01/1947 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבים מרמר קלמן אל מלאכי בתיק חוזר של הוועד הזמני לחגיגת יום הולדת ה-70 של ק.מ.
פ-701/3 12/02/1947 מאמרים ומכתבים של יעקב הרצוג נאומים וברכות
מ-5698/3 01/03/1947 פרוייקטים מזכר הערכות תקציב בנוגע למוסדות ופרוייקטים שנמצאים תחת פיקוח המחלקה.
גל-64091/8 01/03/1947 אגודה צרכנית שתופית עזרת עניים בירושלים בעמ
חצ-180/14 01/07/1947 סוריה בתיק גם חומר על הסכמי שביתת הנשק; יחסי בריטניה עם הישוב היהודי
מפה-3353/1 01/07/1947 מעלול   Ma'lul – Village Surveys 1947 – Serial NT/51/186 – District Galilee – Sub-District Nazareth המפה הטופוקדסטרית של האיזור מעלול והסביבה הקרובה; במפה העיקרית – לא סומנו מס' הגושים ( רק – הסמוכים ); סומנו גבולות פנימיות  הכפר עצמו  המועצה המקומית סימנים טופוגרפיים  קדסטריים  של הדרכים  סוגי הנטיעות; הבניה בצד שמאל למטה – המפה הקטנה של הגושים ( Block Plan Index ) עם מס' הגושים  גבולות הגושים  גבול התפתחות של מדידות כפריות בסיס המפה – הועתק מתכניות הגושים  תוקן ביולי 1947; הודפס ע"י Survey of Palestine 1947
גל-64086/11 01/07/1947 קבוצת החוגים מעוז חיים (שטורמן) קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
גל-64070/8 01/09/1947 יבול אגודה שתופית לשיווק אספקה ואשראי בכפר מלל בעמ
גל-64090/7 01/10/1947 מעונות פועלים ט אגודה שתופית בתל אביב בעמ
ג-522/78 21/10/1947 תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים (חיילים) – בדרור דמתי תמרה תיקי מקרי מוות בלתי טבעיים.
פ-2622/6 22/12/1947 שומרונים – 1. בית כנסת שומרוני קדמון ב"שעלבים". 2. הצהרת אנוסים בשכם 
פ-2156/12 01/01/1948 שירים בשפה הרוסית. טיוטת שירים שנשלחו לרחל ינאית בן-צבי בזמן ששהתה בחוות הלימוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-519/10 01/01/1948 מקרי מוות בלתי טבעי בנפת השרון – אלמוני או מנדל קויפמן נפל בחוף כפר ויתקין שעה שסייע בפריקת נשק מאניית הנשק אלטלנה.
פ-2079/48 01/01/1948 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לרחל כצנלסון. מכתב בנוגע למצור על ירושלים. התאריך הינו משוער.
ל-2143/49 01/01/1948 מפלגת לח"י (לוחמי חירות ישראל)
ג-8004/9 01/01/1948 עניני אזרחות התכתבות בענין בקשות לתעודות אזרחות  אישור אזרחות ישראלית.
פ-2171/8 01/01/1948 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לרחל שז"ר. מכתב בנושא הרהורים על ילדותה של רחל ינאית בן-צבי.
פ-2174/12 01/01/1948 חיבור מאת ד"ר א' מאיר. חיבור בשם "יהודי פשוט – לזכרו של ר' יונה לישנסקי"  שנכתב לזכר אביה של רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם דברים שנכתבו לזכרו מאת בתו – רחל ינאית. התאריך משוער.
גל-21594/3 01/01/1948 משפט דמיאניוק – סמכות מדינת ישראל ופשעי נאצים משפט דמיאניוק – סמכות מדינת ישראל ופשעי נאצים
פר-668/1 01/01/1948 תדפיס משנתון הממשלה
פר-659/3 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-659/2 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-659/1 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-669/4 01/01/1948 עתיקות  כתב עת של אגף העתיקות  בישראל כרך א
פר-669/5 01/01/1948 עתיקות  כתב עת של אגף העתיקות  בישראל כרך ד
פר-669/6 01/01/1948 עתיקות  כתב עת של אגף העתיקות  בישראל כרך ב
פר-663/1 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-668/12 01/01/1948 הודעות המנהל הכללי כרכים: א-ד
פר-663/2 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-683/6 01/01/1948 שיעורים באזרחות של ישראל- ערבית
פר-663/3 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-662/4 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-683/1 01/01/1948 דף למבקר כרכים: 1 2
פר-690/5 01/01/1948 מדריך ביבליוגרפי כרכים: ד-ז
פר-662/5 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-662/6 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-662/7 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-662/1 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-662/2 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-682/9 01/01/1948 מידע על ישראל- הונגרית כרכים: 1 2
פר-662/3 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-682/10 01/01/1948 פרויקט המים של קטאר- ערבית כרך 1
פר-690/4 01/01/1948 מדריך ביבליוגרפי כרכים: א-ג
פר-689/9 01/01/1948 ידיעות מחלקת החינוך כרכים: ב ג
פר-689/8 01/01/1948 החינוך המוסיקלי א- ז
פר-668/8 01/01/1948 מפעלה החינוכי- תרבותי של מדינת ישראל כרכים: 3-4  10
פר-661/1 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-661/2 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-668/2 01/01/1948 ידיעות משרד החינוך והתרבות כרכים: א-ג
פר-661/3 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-661/4 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-668/4 01/01/1948 תוכנית לימודים כרכים: א-ג
פר-659/7 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-660/1 01/01/1948 מודעות
פר-689/7 01/01/1948 חוג הטבע
פר-660/2 01/01/1948 מודעות
פר-682/2 01/01/1948 מסכתאות כרכים: 1 2
פר-660/3 01/01/1948 מודעות
פר-659/5 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-689/4 01/01/1948 הוראת הטבע א- י"ד
פר-659/6 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-688/3 01/01/1948 יפעת כרכים: א-ה
פר-688/4 01/01/1948 דוכן כרכים: א-ג
פר-688/5 01/01/1948 דוכן כרכים: ד- ה
פר-659/4 01/01/1948 יומנים  מודעות  ידיעונים  בלנקים וכו'
פר-679/6 01/01/1948 עלוני כלכלה ופיתוח כרכים: 1-13
פר-679/2 01/01/1948 רשימות ביבליוגרפיות כרך 1-4
פר-687/6 01/01/1948 לשבתות ולחודשים בשלח- שלח
פר-688/1 01/01/1948 גליונות לעיון בפרשת השבוע
פר-688/2 01/01/1948 גליונות לעיון בפרשת השבוע
פר-687/2 01/01/1948 לשבתות ולחודשים קורח- וזאת הברכה
פר-687/3 01/01/1948 לשבתות ולחודשים במדבר- ואתחנן
פר-687/4 01/01/1948 לשבתות ולחודשים עקב- נח
פר-679/1 01/01/1948 גליונות ביבליוגרפיים כרך 1-7
פר-687/5 01/01/1948 לשבתות ולחודשים כרכים: לך לך- בא
פר-686/5 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 30-32
פר-686/6 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 1-5
פר-687/1 01/01/1948 חגים וזמנים כרכים: 1-5
פר-686/1 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 6-15
פר-686/2 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 16-29
פר-686/3 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 1-15
פר-686/4 01/01/1948 שבת בשבתו כרכים: 14-29
פר-685/6 01/01/1948 שבת בשבתו אמור- במדבר
פר-685/7 01/01/1948 שבת בשבתו נשא- קורח
פר-685/8 01/01/1948 שבת בשבתו חוקת- דברים
פר-685/9 01/01/1948 שבת בשבתו ואתחנן- האזינו
פר-685/4 01/01/1948 שבת בשבתו ויקהל פקודי  ויקרא  צו
פר-685/5 01/01/1948 שבת בשבתו שמיני- אחרי-מות-קדושים
פר-677/2 01/01/1948 איגרת למורה כרכים: י"א- ל"ד
פר-685/3 01/01/1948 שבת בשבתו תרומה  תצוה  כי תשא
פר-684/4 01/01/1948 ידיעות כרך 1
פר-684/5 01/01/1948 ידיעות כרכים: 4 5
פר-685/1 01/01/1948 שבת בשבתו שמיני  ניצבים-וילך  האזינו
פר-677/1 01/01/1948 איגרת למורה כרכים: א-י
פר-685/2 01/01/1948 שבת בשבתו בא  בשלח  יתרו  משפטים
פר-683/8 01/01/1948 מישראל- ספרדית כרכים: 2 3
פר-684/1 01/01/1948 דפים ללימוד טעמי המקרא כרכים: 1-15
פר-684/2 01/01/1948 רננות חוברות: 1-10
פר-684/3 01/01/1948 ידיעות כרכים: 2 3
פר-683/7 01/01/1948 מישראל- רומנית כרכים:2 3
פר-709/20 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/17 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/18 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/19 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/13 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/14 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/15 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/16 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/10 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/11 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/12 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/6 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/7 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/8 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/9 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/4 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/5 01/01/1948 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
פר-709/1 01/01/1948 הבטיחות בשימוש בתכשירי הדברה חקלאיים
פר-719/4 01/01/1948 הדייג בישראל
פר-731/9 01/01/1948 ספריה מרכזית
פר-728/6 01/01/1948 KTAVIM כרכים: 8-9
פר-713/2 01/01/1948 חוזר כרכים: 4-7
פר-712/7 01/01/1948 דפים לבוקר
פר-712/8 01/01/1948 דפים לבוקר
פר-711/7 01/01/1948 עלונים למשקי עזר
גל-49054/1 01/01/1948 מפקד אוכלוסין ירושלים – תש"ח – 1948 התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש   רישומי נכסים ועוד
גל-49054/2 01/01/1948 מפקד לאוכלוסין תש"ח התיק מכיל מידע על מפקד התושבים  של משמר העם   תש"ח בירושלים. המידע כולל בין היתר שמות  תחומי עיסוק  רכוש  רישומי נכסים ועוד
מגע-3561/9 01/01/1948 גביית מיסי קרקע ורכוש (טווח תאריכים משוער) גביית מיסי קרקע ורכוש  ספר רישום תמצית רכוש קרקע.
פ-2406/2 01/01/1948 חומר של רות פרגמנטר – התכתבות עם ד"ר ואלטר פאלק  ד"ר פרנקל ועוד
ג-3310/30 01/01/1948 משטרת רוכבים משטרת רוכבים.
פ-2406/6 10/03/1948 חומר של רות פרגמנטר – אריאל יצחק – התקפה על טירת צבי קטע מכתב לרות פרגמנטר
פ-2174/4 16/03/1948 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שפרה מנדל בן-הלל. התכתבות ובה קווים לדמותה של בתיה מיטלמן.
חצ-5953/1 01/05/1948 יועץ מדיני ד"ר ליאו כהן  – מסמכים שונים דו"חות  סקירות  התכתבות עם שר החוץ בענינים מדיניים שונים כגון יהודי עירק  רוסיה והמזרח וכו'
ג-5658/25 01/05/1948 פיצויים (לנזקי מלחמה ורכוש) התכתבות בנדון.
פ-2155/12 13/05/1948 פנקסי רישומים של רחל ינאית בן-צבי. רישומים ובהם תיאור חוות הלימוד  התמודדות חוות הלימוד עם המצב הבטחוני במלחמת השחרור ועוד.
ג-5663/9 18/05/1948 חינוך וחברות – חינוך התכתבות בנושאים: מעמד המורים הערבים  פתיחת המחזור השביעי של הסימינריון לשיפור הלשון.
ג-5657/37 01/06/1948 ספרי אחוזה התכתבות בעניני עובדים של משרד ספרי האחוזה.
ג-5663/17 14/06/1948 חינוך ותרבות (השפה העברית) התכתבות בענין הלשון העברית במשרדי הממשלה.
ג-5741/9 01/07/1948 הסדר הקרקעות (נכסי נמל חיפה באיזור המיובש) התכתבות בנדון.
מפה-5452/1 01/08/1948 ( ירושלים )   Jerusalem מפה טופוגרפית של ירושלים והסביבה ( חלקי 4 המפות שהודבקו ביחד – גליונות 1  ?  5  6 ); כולל בית-לחם  בית-ג'אלה  בית-סחור וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות ( כבישים עיקריים סומנו באדום ) בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות א"י Survey of Palestine ב- 1945; הודפס ע"י שרות המפות והצלומים  צה"ל  אוגוסט 1948
ג-5658/2 01/08/1948 רואי חשבונות (רשיונות) התכתבות בעניני מעמדם וזכויותיהם של מבקרי חשבונות בישראל.
ג-2168/32 01/09/1948 הנהלה – חליבה מכנית התכתבויות בין לשכת היבוא של משרד החקלאות למרכז תנובה  לחקלאים וסוכנים בעניין הזמנת ציוד לרפתות ולמחלבות משוודיה  הולנד ודנמרק  יבוא מתקני חליבה מכנית והתקנת מכונות חליבה  רשימת ציוד מכונות נחוץ לתנובה ובקשות תנובה לרשיונות יבוא  בקשת אגודת הנוקדים העברים ליבוא מכונה לחליבת צאן  פיקוח על חלוקת כדי חלב לרפתות  רשימת המשקים החולבים במכונה  סקירה על החליבה הטכנית בישראל (1948) ועוד.
חצ-2454/12 01/09/1948 יחסים עם לבנון
פר-717/2 01/09/1948 במידגה-ירחון לגידול דגים כרכים: 17-31
גל-64071/17 01/09/1948 כפר הנשיא על שם הנשיא הראשון של מדינת ישראל ד"ר חיים ויצמן קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
פ-2622/4 22/09/1948 אבו-טור – דיר אבו תור – בן צבי 
ג-2195/8 27/09/1948 הנהלה – פיתוח עמק בית-שאן סכירות  סיכומי ישיבות  מזכרים והתכתבות בין מנכ"ל משרד החקלאות  צבי נוימן מהמרכז החקלאי וגורמים נוספים בנוגע לתכנון התיישבות בעמק בית שאן  פיתוח הגידולים החקלאיים וניהול משק המים באזור.
גל-47482/22 10/10/1948 משרד המשטרה – כללי רשימות שמיות של עובדים במשרד המשטרה ובמשטרת ישראל (עמודים 3 – 4  66 – 72  82 – 85 ו-188)  פרוטקולים של ועדת המנגנון  ועדת השרים לענייני מנגנון  הוועדה לענייני בתי הסוהר ופורומים נוספים של משרד המשטרה והתכתבות בין שר המשטרה בכור שלום שטרית  שר המשפטים פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן)  מנכ"לי משרד המשטרה (בזה אחר זה) יצחק צ'יזיק ורם סולומון  סגן מפכ"ל המשטרה יוסף נחמיאס  המשנה לנציב שירות המדינה יצחק מלמד  עוזר מזכיר הממשלה דוד אריאן וגורמים נוספים בעניינים הקשורים למבנה הארגוני וכוח האדם של משרד המשטרה  משטרת ישראל ובתי הסוהר.
גל-46540/16 01/11/1948 זרעים התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף הייעור במשרד החקלאות  בנוגע לזרעים: בקשות לזרעים לצורך שתילת עצים ע"י קרן קיימת לישראל  קיבוצים  בתי ספר חקלאיים  משתלות (ביניהן "אילנות" מקיבוץ אביחיל – אליעזר טאובקין)  האוניברסיטה העברית בירושלים (ד"ר נעמי פיינברון)  הצעה לארגון עבודת האימוץ (אינטרודוקציה) של גידולי שדה  אספקת זרעים לעצי חרוב  אורן  אקליפטוס וכו'.
ג-2961/4 01/12/1948 לבנון – הערכות על כמות הנפט המופקת והמיוצאת בלבנון דרך צינור הנפט קטעי-עתונות על דיונים בנושא צינור הנפט היוצא מלבנון. בתיק גם התכתבות בנושא מס הכנסה על בתי-הזיקוק מטריפולי.
גל-1344/5 07/12/1948 מחלקת העתיקות – תעתיק של מפות התכתבויות בנוגע לבקשה לקבלת תעתיקים לועזיים לשמות יישובים  רשימת משרדי דואר להכנת תעתיק לועזי  הצעת תעתיק של שמות הישובים היהודים בישראל ועוד.
גל-7259/8 01/01/1949 קדר – תעשיית כלי חרס בע"מ התכתבות ובקשה לרשיון יבוא
מפה-5513/1 01/01/1949 מגדל – אשקלון – אזור אשקלון – סמל הישוב 7100 צילום מפה טופוקדסטרית של אזור מג'דל ( אשקלון ) על רקע צהבהב; סומנו גבול המתחם  מס' גושים וחלקות וגבולותיהם  המועצות המקומיות הסמוכות; על-גבי המפה סומנו גבולות המתחם המצומצם ( בכחול )  גבולות פנימיים ( באדום )  מס' 1 – 12 ( בטוש שחור )  רחובות; סימני עפרון ( על-יד מס' 9 רשום – מעברה ג' – קלפי 9 ) סימנים קדסטריים  של כבישים; יש סברה שסימנים צבעוניים על-גבי המפה שמשו לצרכי אירגון הבחירות ע"י משרד הפנים נתונים מקוריים – חסרים
מפה-6734/1 01/01/1949 פלשתינה – Palestine – Sheet 1 מפה טופוגרפית של צפון ישראל. משרד הבינוי והשיכון אגף המדידות – ארכיון מדידה ומיפוי – העתק לארכיון המפות.הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  ינואר 1949.
מפה-6739/1 01/01/1949 פלשתינה – Palestine – Sheet 2 מפה טופוגרפית של מרכז ישראל. משרד הבינוי והשיכון אגף המדידות – ארכיון מדידה ומיפוי – העתק לארכיון המפות.הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  ינואר 1949.
מפה-6740/1 01/01/1949 פלשתינה – Palestine – Sheet 3 מפה טופוגרפית של דרום ישראל. הודפס ע"י שרות המפות וצלומים  צבא הגנה לישראל  ינואר 1949. הדפסת תוספת ע"י שירות המפות והתצלומים  צבא הגנה לישראל  יולי 1948 – סימון שביל שמכוניות דודג' 8cwt בעלות אפשרות חבור המנוע אל ארבעת הגלגלים  עברו אותו בקושי במהירות של 3-8 ק"מ בשעה.
מפה-5567/1 01/01/1949 מפה טופוקדסטרית – גליון מס' 170-265 צלום מפה טופוקדסטרית חקלאית של אזור 170-265; סומנו מס' גושים וגבולותיהם ( בכל המפה )  גבולות אדמיניסטרטיביים  מספרים של סוגי הנטיעות שונות באחוזים; כולל מעיליה ( החלק הדרומי )  ינוח וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  אדמיניסטרטיביים  של סוגי הנטיעות  כבישים בסיס המפה – שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל 1949
פ-2172/15 01/01/1949 קטעים מתוך הספר "שש שנות פעולה – פרקי דין וחשבון לועידת הפועלות השביעית". פרק בשם " בתי ספר חקלאיים"  ביניהם חוות הלימוד ובית הספר החקלאי בעין כרם  ופרק בשם "ארגון אמהות עובדות בפעולתו".
פ-2087/6 01/01/1949 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליצחק בן-צבי. מכתבים בנושאים אישיים.
פר-689/6 01/01/1949 החינוך הגופני
פר-721/2 01/01/1949 דו'ח לשנים 1949-1953
פר-732/11 01/01/1949 תוצאות מפקד הבננות 1948-49
פר-732/8 01/01/1949 מפקד מטעי ורדים לקטיף בישראל 1949
פר-732/7 01/01/1949 גידול עגבניות בעל
פר-732/6 01/01/1949 הוראות לגידול בצל
פר-732/5 01/01/1949 הוראות לעונה בפלחה ומספוא
פר-732/4 01/01/1949 ביעור עשבי בר באמצעים חימיים
פר-732/16 01/01/1949 הוראות לעונה בפלחה ובמספוא
פר-732/15 01/01/1949 על התחמיצים
פר-732/14 01/01/1949 פרחים רבשנתיים
פר-734/26 01/01/1949 בקיצוניות אקלימית כגורמים מכריעים להפצת צמחים
פ-2915/8 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופסור א.ש. יהודה  מכתב למלאכי
פ-2915/34 01/01/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הרב מ.מ. פרוש 
חצ-2525/1 01/01/1949 עליה מסוריה
ג-3322/17 01/01/1949 נפגעי מלחמה נפגעי מלחמה.
ג-10906/24 01/01/1949 אגף התכנון – מחלקה לשיכון ארצי  ועדה לקביעת היקפי הבניה  מפקד תנאי הדיור בארץ בתיק – מפקד תנאי הדיור בארץ – ינואר 1949 – סקירה; תנאי הדיור בערים וביישובים עירוניים   חתך לפי מקום  מספר נפשות  סך הכל בתים וסך הכל חדרים; נתונים על תנאי הדיור בתל אביב בשנה זו; תנאי הדיור במושבות ובקיבוצים – נתונים.
פר-732/12 02/01/1949 הנשמיד את דגת חופינו?
פר-732/13 04/01/1949 כיצד נכין שחת משובחה?
פר-732/10 07/01/1949 עיבוד הקרקע לפי קוי גובה
פר-732/9 08/01/1949 זני השזיף המקומי בארץ ישראל
פר-732/3 10/01/1949 עכברי השדה והמלחמה בהם
פר-732/17 12/01/1949 זרימת המים בתעלות מדידתה וויסותה
א-4183/8 24/02/1949 מסמכי יסוד – מגעים מדיניים עם מצרים מסמכים שונים הקשורים למגעים המדיניים בין ישראל למצרים מתום מלחמת העצמאות ועד ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל: הסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים ונספחיו (1949 – 1950): התחייבות מצרית לארה"ב בנוגע לחופש השיט במיצרי טיראן (1957)  החלטה 242 של מועצת הבטחון של האו"ם (11.1967)  יוזמת שליח האו"ם למזרח-התיכון גונר יארינג (1969 – 1971)  הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים לאחר מלחמת יום הכיפוריםופרוטוקול ומזכרים נלווים (1.1974  תרגום הנאום שנשא סאדאת במליאת הכנסת במסגרת ביקורו בישראל (11.1977) ועוד.
פ-4689/6 08/03/1949 מכתבים ומברקים אישיים שנשלחו אל אליהו ששון בתיק – אוסף פרטי של משפחת אליהו אליהו ששון; מכתבים ומברקים שנשלחו אל אליהו ששון.
ג-5692/16 01/05/1949 תלונות וביקורת נגד הפקידות ומנגנון הממשלה התכתבות בנדון. (כרך א')
חצ-2588/4 01/05/1949 תעלה מאילת לים התיכון – גם חומר על פעילות צבאית ואחרת באזור עקבה
פ-2622/7 23/05/1949 קראים – "עת לקבוע ועת לתפור"
פ-2119/3 29/05/1949 מכתבים ממשה אטיאס ליצחק בן-צבי וליעקב שריד. מכתבים בנוגע להעסקת עובדת ולספרו של משה אטיאס "קנציונירו יהודי-ספרדי".
ג-5675/26 01/06/1949 בית ממגורות (חוזה זיכיון) – הסכם בין ממשלת ישראל ובין ד"ר ב. הכט בענין הקמת מפעל בית ממגורות בנמל חיפה התכתבות בנושא.
ג-10908/10 01/06/1949 לשכה לתכנון ותיאום כלכלי – תכניות לבית דו משפחתי לשיכון עולים  טיפוס מס' 2 שרטוט
פ-2134/2 19/06/1949 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לתלמידי כפר הנוער בעין כרם. בתיק גם צילום תמונת ילדים בחגיגת בר-המצוה הקולקטיבית שנערכה בכפר הנוער. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-675/1 20/06/1949 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה
חצ-368/39 01/08/1949 Embassies & Legations  Iraq
גל-64072/12 01/08/1949 המלכד קואופרטיב לתעשית חומרי בנין ואינסטלציה בשך מוניס בעמ
גל-64072/15 01/08/1949 חירם אגודה חקלאית שתופית בעמ
גל-64072/2 01/08/1949 צוק אגודה שתופית לתוצרי מלט של הפועל המזרחי בבת ים בעמ
ג-2181/42 21/08/1949 הנהלה – בארות בתיק התכתבויות בנוגע לבארות – רשימת השכבות של כל באר  עריכת סקיצה של כל באר ועוד
גל-64071/24 01/09/1949 קרית עבודה יוד אגודה שתופית לשכון בעמ
גל-64072/4 01/09/1949 אשל נגריה קואופרטיבית של הפועל המזרחי בתל אביב בעמ
ג-2181/47 07/09/1949 הנהלה – מקורות המים התכתבויות וחליפת מסמכים משרד החקלאות  בנוגע לפיתוח תשתיות מים: ממטרת פופ – דו"ח של מחלקת חקר השימוש היעיל במים  התקנת מתקן ניסיוני להמטרה ניידת במשק עין חרוד  הזמנת צינורות וציוד  רכישת ציוד למפעל השקיה הארצי  תשלומים למומחים בארצות הברית  מצב הפרויקטים הישראלים לייצור צינורות מלט וצינורות פלדה – תזכיר מאת אוסקר גאס (Oscar Gass)  מכתביו של אברהם דה ליאו  מנהל המפעל הארצי ועוד.
א-7911/39 13/09/1949 ועדת הנגב – 13.9.1949 – 29.9.1949 פרוטוקול מישיבת ועדת הנגב בנושאים: פיתוח הנגב  בעיית ביטחון ותחבורה בנגב
חצ-174/1 01/10/1949 המחלקה המדינית – בעיקר עוסק במשלוח עיתונות ערבית לארץ
פ-2863/3 10/10/1949 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב אל טורברג מכתב ממנחם רילוב
פ-698/5 26/10/1949 מכתבי הערכה אל יעקב הרצוג – מבן-גוריון  משה שרת  גולדה מאיר  ואישים אחרים. מכתבי תנחומים על מות אחיו  איחולי ברכות להחלמה מהירה  בקשה לקיצור תקופת התמחות
פר-711/8 30/10/1949 בולטין כרכים: 1-7
גל-49051/13 01/12/1949 דוגמאות העתקי כתבי תביעה דוגמאות העתקי כתבי תביעה
גל-64080/6 01/12/1949 אגודה צרכנית שתופית תל ברוך בתל אביב בעמ
גל-64080/3 01/12/1949 דב אגודה שתופית להובלה ולעבודות חקלאות ברחובות בעמ
גל-64080/12 01/12/1949 הלביא אגודה שתופית להלבשה של חברי הפועל המזרחי בירושלים בעמ
ג-1877/1 15/12/1949 אגף הייצוא – בית-חרושת "שמשון" אגף הייצוא – בית-חרושת "שמשון".
גל-46538/24 16/12/1949 אוסף זרעים בארץ תיק של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המכיל התכתבויות על איסוף זרעים בארץ. חלק ב' – המשך מתיק – 23
פ-2163/8 01/01/1950 מפות של איזורים שונים בארץ ישראל. בתיק גם אינדקס בשפה האנגלית של מפות שונות.
פ-2160/6 01/01/1950 חוברת תוים. חוברת תוים ובה לחן למזמור בשם "אני חבצלת" מתוך "שיר השירים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-7575/1 01/01/1950 THE GULF OF EILAT AND THE STAIRS OF TIRAN מפרץ אילת ומיצרי טיראן
מפה-5568/1 01/01/1950 מפה טופוקדסטרית – גליון מס' 165-265 צלום מפה טופוקדסטרית חקלאית של אזור 165-265 ( מערבית לאזור 170-265 ); סומנו מס' גושים וגבולותיהם ( בכל המפה )  גבולות אדמיניסטרטיביים  מספרים של סוגי הנטיעות שונות באחוזים; כולל כברי  מעיליא  אבו סינן וכו' סימנים פיזיים  טופוגרפיים  קדסטריים  אדמיניסטרטיביים  של סוגי הנטיעות  כבישים הערה: הגליון תוקן לפי תצלומי אויר משנת 1945 בסיס המפה – שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל  1950
פ-2240/6 01/01/1950 מגילת היוחסין של יצחק קלוגאי. מגילת היוחסין של יצחק קלוגאי המתייחסת לשושלתו עד לדורו של הבעל שם טוב. התאריך הינו משוער.
פ-2199/2 01/01/1950 ארכיון צבי שמשי. תאריכים ביוגרפיים בחיי צבי שמשי (אביו של יצחק בן-צבי). תאריך משוער.
פ-2173/3 01/01/1950 טיוטות פרקים לספר ההגנה שנכתבה על ידי רחל ינאית בן-צבי. החיבורים אודות יעקב ליסר.
פ-5497/1 01/01/1950 אלבום שי לשר האוצר מצה"ל .תצלומי שיכוני צבא הקבע. תאריך משוער הוגשו ללוי אשכול
פר-723/9 01/01/1950 דו'ח לשנת 1950-1952
פר-713/6 01/01/1950 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-734/2 01/01/1950 מזיקי הפלחה והמספוא
פר-734/14 01/01/1950 גידול החמניה להפקת שמן
פר-734/13 01/01/1950 ייצור פירות באוסטרליה
פר-734/4 01/01/1950 תכניות גני הירק לעונת האביב 1950
פר-734/25 01/01/1950 גידול פרחים לקטיף
פר-734/23 01/01/1950 עבודות העונה בגני נוי
פר-734/22 01/01/1950 שכלולים באריזת פיר הדר
פר-734/20 01/01/1950 רשימת שיחי נוי הגדלים בישראל
פר-734/19 01/01/1950 לול עופות לצרכי המשפחה
פר-734/18 01/01/1950 לול עופות לצרכי משפחה
פר-734/17 01/01/1950 פיקוח על טיב המספוא
פר-734/28 01/01/1950 SUMMARY-אנגלית
פר-734/27 01/01/1950 סידור המרעה הזרוע והטיפול בו
גל-46544/4 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 13 – בים – ביק שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46543/1 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 1 – אומ – אור שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46543/2 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 2 – אור – אטש שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46543/3 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 3 – איב – אייכ שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46543/4 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 4 – איל – אכש שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46544/1 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 10 – בוט – בונ שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46544/2 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 11 – בוס – בור שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46544/3 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 12 – בוש – ביז שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
פ-2920/7 01/01/1950 קורס תנ"ך בבית הנשיא חיבור שכותרתו "קורס לתנ"ך ב'בית הנשיא'" מאת חנה אשל  אודות קורס תנ"ך שנפתח בבית הנשיא ביוזמתה של רחל ינאית בן-צבי.
גל-46551/1 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 14 – בלד – בלט שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46551/2 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 15 – בלי – בן-ברוך שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46551/3 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 16 – ביר – בלג שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46551/4 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 17 – בנג – בנט שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46551/5 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 18 – בני – בן – ע שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
גל-46543/5 01/01/1950 שאלוני רישום לעולה – כרך 5 – אלח – אלי שאלוני רישום לעולים לפי א'-ב'. מכילים- שם פרטי  שם משפחה  שם האב  שנת לידה  מקום לידה  אזרחות  מס' דרכון (מארץ המוצא)  מס' אשרת עלייה ופרטים נוספים.
פ-2483/35 01/01/1950 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אגרות רי"מ פינס לרי"מ סאלימאן בדבר ייסוד כולל אמריקה בירושלים / מלאכי תדפיס
פ-2406/12 01/01/1950 הרב יהושוע ליב דיסקין  חלק מעדות או כתב טעון של עו"ד (אברהם פראנקו?) בדבר חלקו של הרב דיסקין בפעילות בית החולים "ביקור חולים"
ג-3311/48 01/01/1950 טיפול רפואי טיפול רפואי.
גל-17241/10 01/01/1950 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – רישום כח-אדם לפי מפעלים מפקד כוח האדם 1950 – חלוקת המפרנסים לפי גיל ומין בכל ענף
א-289/5 01/01/1950 מסמכים שמורים – מפת קרקעות אשר הוחלט למכרן לקרן קיימת לישראל ע"י רשות פיתוח מפות
פר-732/1 02/01/1950 דו'ח ביניים על תוכנית אב להשקיה פיתוח והספק הידרואלקטרי במדינת ישראל-אנגלית
פר-734/5 02/01/1950 מאכלי כרוב לכל ימות השבוע
פר-734/10 03/01/1950 גידול תפוחי אדמה במשקי עזר
פר-734/9 03/01/1950 הכנת שחת משובחת במשק הצעיר
פר-734/8 03/01/1950 זריעת גידולי קיץ בלי השקאה
פר-734/6 03/01/1950 ייצור אספקה לעופות במשק האינטנסיבי
פר-734/16 03/01/1950 גידול אגוזי אדמה
פר-734/15 03/01/1950 גידול הבטטה
פר-735/5 04/01/1950 דין וחשבון שנתי על פעולות המכון להדרכה תזונתית
פר-734/31 04/01/1950 מפקד מלאכה וחרושת בכפר
פר-734/30 04/01/1950 מפקד מלאכה וחרושת בכפר 1949
פר-734/29 04/01/1950 מפקד מלאכה חרושת בכפר 1949
פר-734/12 05/01/1950 גידול ירקות לצרכי המשפחה
פר-734/11 05/01/1950 גידול תירס שלחין לאשבולים ולגרגירים
פר-734/3 07/01/1950 הצרעות והמלחמה בהן
פר-732/2 08/01/1950 ישובה של הארץ
פר-734/24 08/01/1950 נזקי הקרה והשלג בחורף 1950
פר-733/2 10/01/1950 SECOND INTERIM PIPORT ON MASTER PIAN FOR DEVEIOPMINT OF IRRIGATION AND HYDROELECTRIC POWER IN STATE OF ISRAEL כרך 2
פר-733/1 10/01/1950 SECOND INTERIM REPORT ON MASTER PLAN FOR DEVELOPMENT OF IRRIGATION AND HYDROELECTRIC POWER IN STATE OF ISRAEL כרך 1
פר-734/7 12/01/1950 חוזר למגדלי ירקות
א-7906/24 22/01/1950 ישיבה משותפת של הנהלת הסוכנות היהודית עם הממשלה – 22.1.1950 ישיבה משותפת של הנהלת הסוכנות היהודית עם הממשלה – 22.1.1950 בנושא קליטה ועלייה  תקציב המדינה ותקציב הביטחון  המצב הכלכלי בארץ  הצעות לדיור ציבורי לעולים  העלייה מארצות הברית  מצפון אפריקה ועוד
חצ-458/13 01/02/1950 ממשלת הודו
פ-2759/3 15/02/1950 כפר הנוער עין כרם. התכתבות בצרפתית בין רחל ינאית בן-צבי לבין תלמידי כפר הנוער עין כרם.
פ-2175/38 17/02/1950 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "במעלה" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "הפסל "מצבת הבנים" בכפר יהושע".
כ-33/13 27/02/1950 אידוב כהן סטנוגרמות מישיבות ועדת העבודה של הכנסת הראשונה (המשך בתיק 14) בנושא חוק משפחות חללים- תגמולים; הכשרת עובדים; שיכון ותיקים; הלוואות  ועוד
פר-720/5 01/03/1950 הדייג הישראלי כרכים: 1-22
פר-713/5 01/03/1950 ירקן המתחיל
פ-2194/2 13/03/1950 רשימת עצים שניטעו על ידי רחל ינאית לזכר אישים שונים. רשימת עצים שניטעו על ידי רחל ינאית לזכר אישים שונים.
פר-734/21 13/04/1950 מפקד פקעות ובצלים
מפה-3962/1 01/05/1950 חלוקה אדמיניסטרטיבית למחוזות קיימות ( מתקופת השלטון המנדטורי ) – ד. נספח א' על-גבי מפת דרכים של ישראל – מפה אדמיניסטרטיבית מתקופת המנדט עם שינויים בתחילת תקופת העצמאות; בפינה שמאלית עליונה – מפת מחוז הנגב ( 1:750 000 ); סומנו גבולות המדינה וגבולות המחוזות מצ"ב רשימת המחוזות מימי המנדט ( ללא שינויים על-גבי המפה ) וערי המחוז סימני ישובים  כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – מאי 1950 ( מפה מקורית )
פר-678/8 01/05/1950 דפים לתזונה כרך א-ד
פר-717/3 01/05/1950 במידגה-ירחון לגידול דגים כרכים: 32-44
גל-17241/8 01/06/1950 המועצה העליונה להסדר כח-אדם – רשימת הישובים בארץ רשימת יישובים בארץ לפי מספר כרונולוגי לסוף יוני 1950
חצ-2501/11 01/06/1950 חיפוש קרובים בהונגריה
א-289/3 14/06/1950 מסמכים שמורים – מפת הצעת שטחי האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה מפת הצעת שטחי האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה-ירושלים  מפת איתור שטחים.
גל-3977/37 25/06/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – אבן יהודה בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) של אבן יהודה.
פר-675/2 13/07/1950 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה
פר-670/6 01/08/1950 עלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל כרך: א-ג
פר-713/4 01/08/1950 הוראות לעונה כרכים: 24-29
פר-678/14 01/09/1950 דפים לתזונה כרך א-ד
גל-17102/8 01/10/1950 קונגרס הפועלים הערבים  סניף נחף התכתבות בענין הוראת המושל הצבאי לסגור את הסניף.
ג-5667/12 01/10/1950 שיכון עובדי הממשלה – שיכון עממי התכתבות בעניני הרשמה לשיכון עממי  סמכות הממשלה לבצע את הרישום בשיכון הנ"ל.
ג-2927/14 12/11/1950 טובה כהן – תיק אישי. תיק פרט של עובדת במנהל הדלק.
פר-734/1 26/11/1950 GEOLOGY OF MISCELLANEOUS RESERVOIRS
פר-727/1 01/12/1950 כתבים כרך א'
גל-3977/59 21/12/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – קדימה בתיק תכנית חלוקה של כפר קדימה.
פ-2158/17 01/01/1951 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתון "דבר" ו"SAN ANTONIO EXPRESS" בנושא בעית החינוך של הנוער בישראל ובנושאים פוליטיים שונים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-735/16 01/01/1951 דין וחשבון על נסיונות והדגמות בדיר הצאן בחות עכו
פר-735/15 01/01/1951 גידול ירקות לצרכי המשפחה מהדורה שניה
פר-735/14 01/01/1951 הוראות לעונה בגדול ירקות
פר-735/13 01/01/1951 הוראות לעונה בפלחה ובמספוא כרכים: א-ד
פר-735/11 01/01/1951 ייצור הירקות בישראל
פר-735/9 01/01/1951 איסום תפוחי אדמה בעזרת ד.ד.ט
פר-735/8 01/01/1951 זני תות שדה חדשים
פר-735/7 01/01/1951 מכת עכברי השדה
פר-735/6 01/01/1951 הדבש- מזון מבריא לכל
פר-735/19 01/01/1951 הזנה מוגברת בשחת
פר-735/24 01/01/1951 יסודות עיקריים לטיפוח תירס כלאיים
פר-735/22 01/01/1951 גידול פרחים לקטיף
פר-735/21 01/01/1951 גידול עז הבית
פר-735/18 01/01/1951 הזנת הבקר בעונת הסלק
פר-735/17 01/01/1951 קובץ בשאלות גידול בקר
פר-735/30 01/01/1951 עלון – לבעיות הזבל האורגני
פר-735/28 01/01/1951 תכנית המשק החקלאי הלימודי במוסדות ההמשך בקבוצים
פ-2915/27 01/01/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ד"ר יעקב לונץ  חלק של מכתב אל מלאכי
חצ-2954/15 01/01/1951 סוריה – תקריות אויר
פר-735/20 05/01/1951 הוראות לגידול עגלות במנות חלב מצומצמות
פ-2199/20 05/01/1951 ארכיון העבודה התכתבות בין רחל ינאית לבין הנהלת ארכיון העבודה אודות ארכיון "פועלי ציון" בארכיון העבודה.
פר-736/32 06/01/1951 דוח ראשוני על הרכיכות של מדף החוף הפלסטיני-אנגלית
פר-735/27 08/01/1951 עגבניות לתעשיה
פר-735/23 08/01/1951 המטר המלאכותי
פר-735/29 09/01/1951 CLOSED CONDUITS IN REINFORCED CONCRETE
פר-735/12 10/01/1951 הוראות לגידול סלק סוכר
פר-735/10 10/01/1951 פלחה בעל אינטנסיבית
פר-675/3 18/01/1951 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה
פר-710/1 24/01/1951 חוזר
פ-2863/5 12/03/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – טיוטת מכתב אל פנחס טורברג
ג-4607/32 13/03/1951 לשכת השר פנחס לבון – ועדה לסחר חוץ התכתבות של מנהל מחלקת היבוא באגף מזון של משרד החקלאות בעניין זימון לישיבות הוועדה לסחר חוץ.
פר-676/1 01/04/1951 מסלול כרכים: 1-75
חצ-2531/9 01/04/1951 על הנעשה בעבר הירדן
ג-5750/1 01/05/1951 הועדה המייעצת הפסיכיאטרית פרוטוקולים מישיבותיה.
פר-711/6 01/05/1951 ידיעות על החקלאות בעולם כרכים: 36-54
טס-3025/236 01/05/1951 ביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון בארצות הברית. באירוע בעיר בוסטון. ביקור ראש הממשלה דוד בן גוריון בארצות הברית. באירוע בעיר בוסטון.
טס-3025/96 01/05/1951 ראש הממשלה דוד בן-גוריון בביקור בארה"ב. בן גוריון נוסע במכונית וקהל רב סביבו. ראש הממשלה דוד בן-גוריון בביקור ראשון בארצות-הברית. בן גוריון נוסע במכונית וקהל רב סביבו. ב-9 במאי הגיע ראש הממשלה לעיר ניו-יורק  שם זכה לקבלת פנים יוצאת דופן. עם הגיעו לעיר הכריז ראש העיר וינסנט אימפליטרי על "יום בן-גוריון" בנימוק "כדי לחגוג את הכבוד היאות לאחד מגדולי המדינאים של הדור ולמדינתו רבת הגבורה". שיאו של יום בן-גוריון היה תהלוכת כבוד שליוותה את מכוניתו של ראש הממשלה ממלון וולדורף-אסטוריה לבניין העירייה (באדיבות ויקיפדיה).
פ-2158/2 15/05/1951 חשבונות שונים של כפר הנוער עין כרם. קבלות על תשלומים שונים  תעודות מסירת סחורה לייצוא ועוד.
גל-1152/15 23/05/1951 ארגון שמחה בתיק רק הודעה טכנית קצרה בעניין העברת רשימה של ילדים/נערים שנרשמו ב"ארגון שמחה".
ג-5738/7 01/06/1951 בתי-ממגורות (חברת "דגון") התכתבות בעניני בתי-ממגורות בנמל חיפה  רישום חברת "דגון"  בתי ממגורות לישראל בע"מ  הסכם וחוזה בין חברה לבין הממשלה.
פ-2863/17 18/06/1951 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ספר היובל לכבוד ישעיהו פרס טיוטת מכתב של מלאכי אל עורכי הספר
פ-2750/5 21/06/1951 כפר הנוער עין כרם. מסמכי חשבונות של כפר הנוער עין כרם: קבלות  רשימת הוצאות  תשלומי משכורות וכדומה.
פר-717/4 01/07/1951 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 3
גל-6339/10 02/07/1951 כפר היאור דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי מתן וקבלת ההקצבות  כרטיסי ביקור  קבלות; התכתבות ( כולל פרטי-כל מישיבת הועדה התקציבית 26.8.55). עוד בתיק – התכתבויות בעניין חינוך דתי ביישובי עולים – גדרות.
פר-735/26 20/07/1951 פעולות המזכירות הכללית בעניני מנגנון ועובדים
פ-2750/4 29/07/1951 כפר הנוער עין כרם. מסמכי חשבונות של כפר הנוער עין כרם: קבלות  רשימת הוצאות  תשלומי משכורות וכדומה.
גל-3977/20 15/08/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – תל-מונד בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) של תל מונד.
א-7900/21 17/08/1951 פגישת רה"מ דוד בן-גוריון עם פועלי אגודת ישראל (פאג"י) והפרוגרסיבים 17.8.1951 – 20.8.1951 בתיק פרוטוקולים מישיבות שערך דוד בן גוריון עם נציגי פועלי אגודת ישראל ונציגי הפרוגרסיבים לאחר הבחירות לכנסת השנייה.
פ-2750/2 23/08/1951 כפר הנוער עין כרם. מסמכי חשבונות של כפר הנוער עין כרם: קבלות  רשימת הוצאות  תשלומי משכורות וכדומה.
חצ-174/3 01/09/1951 הנספח המדעי דיווחים מנציגות ישראל בפריס
פר-689/5 01/09/1951 החינוך הגופני
פר-716/1 01/09/1951 עלון מקצועי לדייגים
גל-64071/16 01/09/1951 כפר הנשיא על שם הנשיא הראשון של מדינת ישראל ד"ר חיים ויצמן קבוצת פועלים להתישבות שתופית בעמ
פר-675/4 11/10/1951 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה
פ-2103/20 01/01/1952 טיוטת מכתב מרחל ינאית בן-צבי לברכה חבס. טיוטת מכתב בנוגע למאמר שכתבה ברכה חבס בנושא ירושלים.
פ-2158/10 01/01/1952 פתקיות אישיות של רחל ינאית. רשימות בנושא חינוך הנוער.
חצ-578/21 01/01/1952 דו"ח ניצול כספי השילומים
פר-721/1 01/01/1952 אילנות כרכים: 1-4
פר-720/6 01/01/1952 הדייג הישראלי כרכים: 23-91
פר-717/1 01/01/1952 במידגה-ירחון לגידול דגים כרכים: 4-5
פר-713/7 01/01/1952 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-736/13 01/01/1952 הארבה
פר-736/12 01/01/1952 הצרעה והמלחמה בה
פר-736/11 01/01/1952 מחלת עין הטוס בזיתים והדברתה כרך 34
פר-736/9 01/01/1952 הטיפול במרעה הטבעי ובעיותיו כרך 66
פר-736/17 01/01/1952 בתי ספר ומוסדות חינוך חקלאיים בישראל כרך 31
פר-736/16 01/01/1952 גידול עז הבית
פר-736/28 01/01/1952 גידול תלתן אלכסנדרוני
פר-736/24 01/01/1952 גידול אספסת בתנאי שלחין
פר-736/23 01/01/1952 גידול אפונים בשדות בעל
פר-736/22 01/01/1952 גידול סלק מספוא
פר-736/21 01/01/1952 משרד החקלאות והפיתוח
פר-736/20 01/01/1952 משרד החקלאות והפיתוח-אנגלית
פר-736/19 01/01/1952 גידול הסורגום בארץ כרך 29
פר-736/27 01/01/1952 מחזור זרעים בגידול ירקות כרך 28
פר-736/39 01/01/1952 מקורות המים בישראל
פר-736/38 01/01/1952 התפתחות החקלאות הערבית-ערבית
פר-736/37 01/01/1952 גורמים בתכנון השקאת פרדסים בהמטרה
פר-736/36 01/01/1952 עצי פרי סובטרופיים
פר-736/35 01/01/1952 גדול הבננה בקוינסלנד
פר-736/31 01/01/1952 הביאולוגיה של המולית האדומה וסביבת חייה
פר-737/19 01/01/1952 הדברה כימית של עשבים בשדות דגני חורף כרך 37
פר-736/6 01/01/1952 סידור המרעה הזרוע והטיפול בו
פר-736/5 01/01/1952 שיטות טיפול חדשות במשצלות עצי פרי
מגע-3532/2 01/01/1952 מחלקת האוצר – הממלכה הירדנית ההאשמית מחלקת האוצר – הממלכה הירדנית ההאשמית ועוד.
מגע-3550/10 01/01/1952 משטרת חברון משטרת חברון  רשימת רכוש נאבד  נגנב או נמצא.
ג-3324/27 01/01/1952 שאילתות חבר-הכנסת א. וילנסקה שאילתות חבר-הכנסת א. וילנסקה.
פר-736/15 02/01/1952 גידול ירקות על יד הבית
פר-736/4 02/01/1952 עשה לפוריות אדמתך כרך 53
פר-736/30 03/01/1952 גידול עגלים לבשר
פר-736/18 04/01/1952 גידול תירס לגרעינים כרך 63
פר-736/8 04/01/1952 מלאכה וחרושת בכפר
פר-736/25 04/01/1952 נסיונות בזיבול ודישון ירקות
פר-736/26 05/01/1952 הכנת תוצרת לואי מעגבניות
פר-736/7 05/01/1952 צמח קצר- מדריך אקולוגי לטיול שנערך בקשר לסימפוזיון הבינלאומי על חקר המדבר בישראל
פר-736/29 06/01/1952 דו'ח על אוסף דגים-אנגלית
פר-736/3 06/01/1952 המים במדינת ישראל סקירה
פר-736/14 07/01/1952 עשה לפוריות אדמתך כרך 65
פר-736/33 08/01/1952 השפעת הרוח המערבית על הטמפרטורה והזרמים באגם טבריאס-אנגלית כרך 3
פר-736/10 09/01/1952 זני בטטה חדשים וגידולם
פר-736/34 09/01/1952 ניתוח של תכולת הקיבה של ACANTHOBRAMA TERRAE SANCTAE מאגם טיברס כרך 4
פר-736/2 09/01/1952 לשאלת ניצול המרעה הטבעי במשק ההררי
פר-675/5 10/01/1952 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה
חצ-2601/6 01/02/1952 המפלגה הרביזיוניסטית
חצ-351/6 01/03/1952 יהדות לוב
ג-4499/10 24/03/1952 הלשכה הראשית – ועדות הכספים של הכנסת נתונים על השימוש הקמח בשנת 195  פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים בנושא יבוא סחורות ומכסים  חברות סקריפ  תקציב הפיתוח ועוד.
תת-21/17 01/04/1952 איגרת נשיא המועצה הממלכתית הלאומית של אורוגוואי א. מרטינז טרואבה על תחילת כהונתו מ- 24.4.52
ג-5424/23 01/04/1952 זהבי נתן ( ערעור פלילי ) בית-משפט המחוזי חיפה – ע.פ. 13/52 – היועץ המשפטי לממשלה נגד נתן זהבי – ערעור על פסה"ד של בית-משפט שלום – העתק פסק-דין בנדון; מכתב לואי
גל-57957/3 01/08/1952 היתר למתקן חשמלי גנרטור – מס' 5063 – מושב עין ורד – גוש תל-מונד התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע לבקשה להיתר להתקין מתקן חשמלי במדגרות במושב עין ורד: דו"חות על בדיקת המתקן החשמלי (דיזל גנרטור)  רכישת גנרטור  פרטיכל של בדיקת תחנת כוח ועוד.
פר-667/2 04/08/1952 חוזרים כרכים: 7/52-27/54
ג-10906/8 07/08/1952 סיוע טכני לפי סעיף 4 דו"ח באנגלית בעניין סיוע חקלאי.
גל-1679/50 15/10/1952 ועד כפר היאור בתיק התכתבויות בנוגע להצעת שמות לבתי ספר חדשים  הלוואה להקמת מוסדות חינוך ותקציב פיצוח להקמת בית ספר.
ג-5736/2 01/12/1952 מפעלי ים-המלח  כללי (המשך בתיק 1) התכתבות בעניני אדמות חברת האשלג בדרום ים-המלח  שטר זכיון חדש לחברה ועוד.
פר-727/2 01/12/1952 כתבים כרך ב'-ג'
פ-2175/34 12/12/1952 קטע עיתונות. כתבה באנגלית מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "JERUSALEM POST" בשם "AFTER THE BALFOUR DECLARATION".
פ-2175/35 12/12/1952 קטע עיתונות. כתבה באנגלית שהתפרסמה בעיתון "JERUSALEM POST" בשם "THE PRESIDENT WIFE" ובו ראיון עם רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם מכתב מגבריאלה ויליאמס
פ-2199/17 15/12/1952 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. מכתבים מרחל ינאית לדוד בן-גוריון בנושא כוונתה להשתתף בפעילותו הציבורית של בעלה הנשיא  לכשייבחר.
פ-2910/30 01/01/1953 רחל ינאית בן-צבי – נאומים. דברי רחל ינאית בן-צבי בביקור ועדת הביקורת של ההסתדרות בבית הנשיא.
פ-2703/6 01/01/1953 פיתוח ירושלים. מזכר ובו פירוט של תוכנית לפיתוח ירושלים בתחומי תשתיות כגון חשמל  מים  פיתוח קרקע ותחבורה וכן בתחומים חברתיים.
פ-2176/5 01/01/1953 קטע עיתונות. כתבות שהתפרסמו בעיתונים "הבוקר"  "על המשמר"  "הצופה" ובעיתונים נוספים אודות פתיחת קרן בית הנשיא לילדי ישראל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-670/7 01/01/1953 עלון מחלקת העתיקות של מדינת ישראל כרך: ד-ו
פר-668/3 01/01/1953 הצעת תקציב
פר-675/6 01/01/1953 פרוזדור- שבועון מנוקד לעולה כרכים: 1-13
פר-716/2 01/01/1953 עלון מקצועי לדייגים
פר-729/3 01/01/1953 KTAVIM כרך 4-5
פר-713/8 01/01/1953 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-737/11 01/01/1953 דגים ים תיכוניים של ישראל- אנגלית כרך 8
פר-737/9 01/01/1953 גיזום צמחי נוי עצים  שיחים ומטפסים
פר-737/8 01/01/1953 דין וחשבון ראשון על גידול זית כרך 43
פר-737/7 01/01/1953 הורד
פר-737/6 01/01/1953 תפיחות הכרס בבקר
פר-737/4 01/01/1953 דפים לבוקר
פר-737/2 01/01/1953 החקלאות בישראל תשי'ג
פר-737/1 01/01/1953 דין וחשבון על פעולות מקרקעי ישראל
פר-737/22 01/01/1953 שיחים תכנונם ובנייתם כרך 44
פר-737/21 01/01/1953 תקנון לשתלן ולנוטע כרך 38
פר-737/20 01/01/1953 עצי התאנה בסכנה כרך 68
פר-737/18 01/01/1953 ההגנה על הטבע כרך 41
פר-737/16 01/01/1953 ספר האלופות בעדר הישראלי
פר-737/28 01/01/1953 תוכנית פיתוח חקלאי- אנגלית
פר-737/26 01/01/1953 נסיונות בהשקאה ודילול בפרדסים
פר-737/25 01/01/1953 ניסיונות בהדברת זבוב הפירות וזבוב הזית
פר-737/24 01/01/1953 נמטודות טפיליות של צמחים
פר-737/23 01/01/1953 שימור קרקעות וגשם בחקלאות ישראל- אנגלית
פ-2920/1 01/01/1953 פתקים מאת רחל ינאית בן-צבי מסמכים ופתקים של רחל לינאית בן-צבי כגון: "ראש הממשלה מנסה לשנות העבר  לייפות העתיד  להשכיח ההווה" – דברי יו"ר המפלגה חה"כ שמעון פרס בדיון על פעולות משרד ראש הממשלה מ-7.5.1979  פתקים ורשימות אישיות בכתב ידה של רחל ינאית בן-צבי  איחולי שנה טובה  החלמה מהירה ורפואה שלמה  הנצחתו של משה אטיאש ועוד.
מפה-5509/1 01/01/1953 ( ארץ-ישראל – רמלה – גליון 9 )   Palestine – Ramle – Sheet 9 מפה טופוגרפית של נפת רמלה של המנדט הבריטי; כולל רחובות  לידה ( לוד )  ראשון לציון  בית-שמש וכו'; סומנו קו תחום שביתת הנשק עם ירדן 1.12.52  גבולות המחוזות רשת Palestine Grid סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות; על-גבי המפה סימני ישובים וכבישים חדשים בסגול מקורות – רוב השטח – 1:40 000; מערב – 1:20 000; צפון-מערב – 1:50 000 בסיס המפה – עובד  שורטט והועתק ע"י מחלקת המדידות א"י Survey of Palestine; הודפס ע"י 514 C.Fd.Survey Coy. R.E. בדצמבר 1942; הודפס מחדש עם תיקוני כבישים ע"י Survey of Palestine בספטמבר 1946; עדכון כבישים וישובים – ינואר 1952; הודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – ינואר 1953
מגע-3534/3 01/01/1953 ספר רישום – רישום מס בכפרים באזור בית-לחם (ערבית) ספר רישום – רישום מס בכפרים באזור בית-לחם (ערבית)
ג-3324/45 01/01/1953 צו על תנאי נגד שר המשטרה צו על תנאי נגד שר המשטרה.
ג-3331/86 01/01/1953 ארגון נשים דמוקרטיות ארגון נשים דמוקרטיות.
ג-3312/11 01/01/1953 חכירת כרם זיתים חכירת כרם זיתים.
א-289/14 01/01/1953 מסמכים שמורים – מפות השטחים לבניני האוניברסיטה העברית ובית-חולים הדסה  מפות השטחים לבניני האוניברסיטה העברית ובית-חולים הדסה. מפת אזור עין כרם ונוה שאנן בירושלים.
פר-737/17 02/01/1953 לקט
פר-737/13 02/01/1953 הצעת תכנית לפתוח חקלאות
פר-737/15 03/01/1953 קובץ בשאלות גידול בקר כרך ב'
פר-737/5 06/01/1953 מחקר חקלאי בישראל והישגיו כרך ל"ג
פר-737/3 06/01/1953 השפעת גיל ועונת ההמלטה הראשונה על תנובת החלב של פרות בעמק הירדן
פר-737/12 09/01/1953 על הביולוגיה והביוטופ של הבורי האדום-אנגלית כרך 7
פר-737/14 10/01/1953 הצעת תכנית לפתוח חקלאות וההתישבות לשנים 1953-1960
פר-737/10 12/01/1953 מחקר השוואתי של הפיטופלנקטון של מספר בריכות דגיםביחס לכמה מהמרכיבים הכימיים החיוניים של המים-אנגלית כרך 5
פר-737/27 12/01/1953 על כמה צ'אטוגנות של ישראל- צרפתית כרך 6
א-7907/39 14/01/1953 דברי בן-גוריון על טיפוח שנאת ישראל  כפי שמשתקף ב"משפטי פראג" והטיהורים בברית המועצות בקרב היהודים שם  – 14.1.1953 מכתב שכתב ראש הממשלה דוד בן-גוריון לחברי הממשלה בזמן שנפש בבית מלון בטבריה בנושא  טיפוח שנאת ישראל  כפי שמשתקף ב"משפטי פראג" והטיהורים בברית המועצות בקרב היהודים שם. הוא טוען במכתב שהמשפט מנוהל על פי הנחיות מברית המועצות בהנהגת שליטה יוסיף סטלין שמפתח מדיניות אנטישמית הן בתוך ברית המועצות והן במישור התעמולה בזירה הבינלאומית על רקע "המלחמה הקרה (ב.ג. מביע במכתבו חשש שההמשך של מדיניות זו עלול  ממינויו של ברל סמיט היהודי לסגן מחלקת המדינה בארצות הברית ומההשפעה שלו ושל יהדות ארצות הברית על הממשל בראשות דוייט אייזנהאור בתחום מדיניות ארה"ב כלפי ברית המועצות. במישור הפנים ישראלי הוא מביע שאת נפש מהמאמרים הפו סובייטים בעיתונה של מק"י "קול העם" ורואה בהם "גייס חמישי" המסכן את הדמוקרטיה הישראלית. לאור זאת הוא מציע לממשלה להטיל על משרד המשפטים להכין חוק נגד "ארגון עוין" כדי להוציא את מק"י ו"קול העם" מחוץ לחוק.  מכתב המשך למכתב זה מופיע בספר ההנצחה לדוד בן-גוריון מטעם ארכיון המדינה (מסמך מס' 36  עמוד 130).  הוא מסיים במילים "כבוד המדינה וכבוד היהדות דורש זאת מאיתנו".
פ-2161/1 23/02/1953 רשימות ספרים שנרכשו ל"קרן הספריות של בית הנשיא". בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גורמים שונים אודות רכישת הספרים לקרן הנ"ל.
פ-2170/12 01/03/1953 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר ובו הצעות לתפקידי הנשיא.
פר-727/3 01/06/1953 כתבים כרכים: ד-ה
ג-1896/25 05/07/1953 מצבת יד-זכרון עכו התכתבויות בנוגע להקמת מצבת יד-זכרון בעכו.
מפה-6731/1 01/10/1953 ישראל – גליון 2 מפה טופוגרפית של מרכז ישראל. העתק לארכיון המפות.
גל-1613/7 22/10/1953 פרוטוקולים מועצת הכספים פרוטוקולים מועצת הכספים של משרד החינוך.
פר-712/6 22/12/1953 דפים לבוקר
מפה-5490/1 01/01/1954 ישראל – גליון 1 – הצעת חלוקת האוכלוסיה לשנת 1965 על-גבי מפה טופוגרפית של צפון ומרכז ישראל ( גליון 1 – עד תל-אביב-יפו בדרום ) – הצעת אגף התכנון לחלוקת אוכלוסיה לשנת 1965; סומנו קוי שביתת הנשק 1949  גבולות של יחידות התכנון ( נפות ); על-יד היחידות – נתונים גרפיים על חלוקת האוכלוסיה ( יהודים – מיעוטים  מרכזים – כפרים  חקלאים – בלתי חקלאים )  מרכזי האוכלוסיה לפי הסוגים ( ג'  ד'  ה' ); כולל השטחים הסמוכים בצד ימין בשוליים – רשימת הישובים וקוד המצאותם במפה סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של ישובים  אוכלוסיה  כבישים ומסילות ברזל מקורות – סדרת מפות 1:100 000 1942-45 בהוספת ישובים ודרכים עד ינואר 1952 בסיס המפה – ( המקורית ) – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל  ינואר 1951; תוקן ע"י מחלקת המדידות ישראל – אפריל 1953; הודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – אוקטובר 1953; בפתק שהודבק למפה רשום – נעשה ב- 1954
חצ-579/7 01/01/1954 ארגון אסירי הנאצים לשעבר
פ-2175/1 01/01/1954 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. דברים לזכרו של יצחק למדן שהתפרסמו בירחון "גליונות"  כרך ל"א  עמודים 288-287. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-668/11 01/01/1954 משרד החינוך והתרבות- אנגלית
פר-678/13 01/01/1954 דפים לתזונה כרך ה-ו
פר-678/7 01/01/1954 דפים לתזונה כרך ה-ו
פר-718/7 01/01/1954 במידגה-ירחון לגידול דגים כרכים: 6-9
פר-713/9 01/01/1954 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-739/25 01/01/1954 כפר מנחם-תרשים
פר-739/33 01/01/1954 תצפית רעיה במשק רמות מנשה
פר-739/32 01/01/1954 גידול אגוזי אדמה(בוטנים) כרך 45
פר-739/30 01/01/1954 גידול סלק מספוא כרך 54
פר-739/27 01/01/1954 החרמש והעבודה בו כרך 47
פר-739/26 01/01/1954 מבוא להידרולוגיה ימית כרך 52
פר-739/24 01/01/1954 המשק- ערבית
פר-739/7 01/01/1954 האקלים בישראל
פר-739/21 01/01/1954 הצעת תכנית פתוח לשנת תשי'ד
פר-739/41 01/01/1954 דו'ח הקדמי לממשלת ישראל על ההוראה בענפי החלב
פר-739/40 01/01/1954 דו'ח על פעולות הפקוח של שרות הדרכת השדה בשנת 1953
פר-739/38 01/01/1954 ניצול המים בנגב ושימושם היעיל כרך י"ב
פר-739/37 01/01/1954 CAPILLARY RISE AS AN IMPORTANT FACTOR IN APPLIED MECHANICS
פר-739/36 01/01/1954 חובת המים הכלכלית
פר-739/35 01/01/1954 גידול פרחים לקטיף כרך 46
פר-763/5 01/01/1954 סיכום הנסיונות והתצפיות בבננות  בעמק הירדן בעונת 1963/4
ג-2812/35 01/01/1954 כפר הילדים והנוער הדסים – תכנית המשק החקלאי 
ג-2812/36 01/01/1954 כפר הילדים והנוער הדסים – תכנית המשק החקלאי 
ג-2812/29 01/01/1954 כפר הילדים והנוער הדסים – תכנית המשק החקלאי 
ג-2812/30 01/01/1954 כפר הילדים והנוער "הדסים" – תכנית המשק החקלאי 
ג-2812/45 01/01/1954 כפר הילדים והנוער הדסים  – תכנית משק תשט"ו
ג-2812/67 01/01/1954 כפר הילדים והנוער הדסים – תכנית המשק החקלאי
פר-739/39 05/01/1954 ויסות המים בקרקע
פר-739/29 06/01/1954 גידול תלתן אלכסנדרוני כרך 57
פר-739/28 06/01/1954 תירס לגרגרים בהשקאה כרך 70
פר-739/31 07/01/1954 גידול אספסת בתנאי שלחין כרך 55
פר-739/23 07/01/1954 דו'ח על ביצוע תקציבי הפתוח לחקלאות
פר-739/22 07/01/1954 הורות כלליות לבתי ספר חקלאיים
פ-2118/10 18/01/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין זרובבל. התכתבות אודות מאמרים שהתפרסמו בעיתון "באחדות"  גירוש יפו ועוד.
חצ-1835/7 01/02/1954 הסתדרות עורכי הדין
גל-63778/23 05/02/1954 נחלאות אגודה חקלאית שתופית להתישבות בע"מ מאזנים של "נחלאות" – אגודה חקלאית שתופית להתישבות בע"מ  אשר פעלה בחוות "נחלאות": מאזנים כספיים החל מספטמבר 1952 ועד לסוף שנת תשי"ח (30 בספטמבר 1958).
גל-3977/55 10/02/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – שרונים – עזריאל בתיק תכנית מפורטת (ת.ב.ע) של עזריאל.
פר-667/3 09/03/1954 חוזר כרכים: 28/54-134/54
א-7909/8 16/03/1954 הועדה לחיפוש דרכים כלכליות וחברתיות להגדלת היסוד היצרני בתוך הישוב – 16.3.1954 – 30.3.1954 פרוטוקולים של דיוני הועדה לחיפוש דרכים כלכליות וחברתיות להגדלת היסוד היצרני בתוך הישוב. מתאריכים 16/03/1954  23/03/1954  30/03/1954 בראשות השר זלמן ארן
ג-5379/18 01/04/1954 יום בחיי ראש הממשלה ( משה שרת ) בקשת חברה Rebel Randall Productons לעריכת ראיון טלויזיוני עבור תכנית This World ברשת ABC  בקשות מעתונים Israel Speaks ודבר השבוע לסדרת תמונות עם ראש-הממשלה; תשובות המשרד ( כולל התכתבות עם מר ו. ה. רוברט בעקבות סיום הופעותיה של להקת Porgy and Bess בישראל )
פר-729/2 01/04/1954 סקירה על פעולות התחנה לחקר החקלאות  רחובות
פ-2099/18 02/04/1954 מכתב מארצ'יבלד סילברמן לרחל ינאית בן-צבי. מכתב בשפה האנגלית בנושאים אישיים. בתיק גם כתבה בשפה האנגלית בנושא בחירתה של גב' ארצ'יבלד סילברמן לתואר אם השנה מטעם הועדה המקומית של רוד איילנד.
ג-2715/17 23/04/1954 אגף התכנון – מחצבים – כרך ו' בתיק התכתבויות בקשות  אישורים  רשיונות ושרטוטים ומפות לחציבות אבן  זיפזיף  חול וכורכר ברחבי הארץ.
א-7909/9 04/05/1954 הועדה לחיפוש דרכים כלכליות וחברתיות להגדלת היסוד היצרני בתוך הישוב 4.5.1954 – 3.8.1954 פרוטוקולים של דיוני הוועדה לחיפשו דרכים כלכליות חברתיות להגדלת היסוד היצרני בתוךל הישוב  מתאריכים: 04/05/54  18/05/54  01/06/54  15/06/54  03/08/54   הכשרות מקצועיות כח אדם לחקלאות
נ-50/23 01/06/1954 בן-צבי יצחק – התכתבות עם ראשי ממשלות ונציגויות בנושאים שונים: תאילנד
ג-6837/7 01/06/1954 לשכת השר בכור שטרית – עתון למרחב התכתבות בין מערכת עיתון "למרחב" ובין משרד המשטרה בבקשה לקבל חומר ראוי לפרסום.
פ-2175/53 10/06/1954 קטעי עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "למשמע דוד של דריוס מיו"  וכן כתבה בצרפתית שהתפרסמה בעיתון "LECHO DISRAEL" אודות האופרה דוד. בתיק גם התכתבות בין רחל ינאית לבין דן אהרונוביץ. (האופרה דוד מאת דריוס מיו  על פי הטקסט של ארמונד לונל  בוצעה בנוכחות הנשיא וראש הממשלה בירושלים  לרגל יובל ה-3000 שנה לירושלים). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-740/14 12/06/1954 THE DECOMPOSITION OF HYPOCHLORITE – HYPOBROMITE MIXTURES IN THE H RANGE 7-10
גל-46528/11 01/07/1954 בית הרב ניסים התכתבויות ומסמכים בנוגע לביתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל יצחק נסים
פ-2910/21 01/07/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות אודות כתבה ובה קטע ממכתב רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון הצרפתי "אונזערע ווארט".
פ-2169/31 01/07/1954 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל הנרייטה דיאמונד. מכתב אודות יוזמת הנרייטה דיאמונד להקים "אגודת יורדי ים בישראל" בשם "זבולון". בתיק גם מכתב פומבי שפרסמה הנרייטה דיאמונד בשפה האנגלית בביטאון האגודה "זבולון" וכן טיוטות שכתבה באותו נושא.
פר-669/7 15/07/1954 חדשות המחלקה
ג-2812/12 31/07/1954 מאחז חמדיה – קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע"מ 
פ-2169/29 10/08/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אן פיית'. התכתבות בשפה האנגלית בנוגע לתרומה כספית של אן פיית'.
ג-2813/21 30/09/1954 בית הספר החקלאי תיכון כנות – מאזן לשנת תשי"ד
פר-710/7 01/10/1954 דין וחשבון
פר-716/6 01/10/1954 דו'ח וסיכומים המחלקה הכלכלית
ג-2812/8 01/10/1954 בית הספר החקלאי כדורי – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/3 01/10/1954 בית הספףר החקלאי פרדס חנה – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/4 01/10/1954 בית הספר החקלאי חדרה – תקציב לשנת תשט"ו 
ג-2812/23 01/10/1954 בית הספר החקלאי כפר גלים – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/34 01/10/1954 בית הספר החקלאי מאיר שפיה – תקציב לשנת תשט"ו 
ג-2812/38 01/10/1954 בית הספר החקלאי עין כרם – תקציב לשנת תשט"ו 
ג-2812/39 01/10/1954 בית הספר החקלאי ניינות – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/43 01/10/1954 בית הספר החקלאי במגדיאל  – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/24 01/10/1954 בית הספר החקלאי כנות גדרה – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/25 01/10/1954 בית הספר החקלאי עליה מוסד חינוכי חקלאי – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/26 01/10/1954 בית הספר החקלאי ע"ש וייצמן בנגב – תקציב לשנת תש"ט 
ג-2812/27 01/10/1954 בית הספר החקלאי – תקציב לשנת תש"ט 
ג-2812/28 01/10/1954 בית הספר החקלאי כפר הנוער בן שמן – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/31 01/10/1954 בית הספר החקלאי חות לימוד חקלאי עפולה – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/32 01/10/1954 בית הספר החקלאי מקווה ישראל – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/44 01/10/1954 בית הספר החקלאי נחלת יהודה – תקציב לשנת תשט"ו 
ג-2812/46 01/10/1954 בית הספר החקלאי הכפר הירוק 
ג-2812/47 01/10/1954 בית הספר החקלאי גלים  – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2812/69 01/10/1954 בית הספר תיכון חקלאי פרדס חנה – דוח לשנת תשט"ו
פ-2172/5 17/11/1954 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מנכ"ל האוניברסיטה העברית  יוסף הרפז. התכתבות בנוגע לנעשה בחוות הלימוד החקלאית. בתיק גם הסכם בין מועצת הפועלות לבין האוניברסיטה העברית בדבר העברת חוות הלימוד לרשות האוניברסיטה העברית.
פר-739/34 24/11/1954 עדרי הבקר במשק נירים שבנגב  ההישגם של עדר הבקר לחלב וגידול בקר לבשר מגזע הרפורר
פר-710/2 08/12/1954 חוזר
פר-669/3 01/01/1955 כתב העת של מחלקת העתיקות בישראל- אנגלית כרך 1
פר-715/3 01/01/1955 רשימת ספרים ופרסומים בשטח המים
פר-713/10 01/01/1955 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-713/1 01/01/1955 ידיעות מינהל המים כרכים: 1-4
פר-739/10 01/01/1955 גידול ירקות לצרכי משפחה
פר-739/9 01/01/1955 עשר דברות לטפול בעגלה עד לגמילתה
פר-739/8 01/01/1955 הכפר והמדינה
פר-739/6 01/01/1955 עצי פרי נשירים בתנאי החורף הקליפורני
פר-739/5 01/01/1955 דילול תפוחים באמצעים כימיים
פר-739/4 01/01/1955 הלבנת פשתן ע'י היפוכלוריד והמערכת היפוכלוריד -ברומיד
פר-739/20 01/01/1955 יעל
פר-739/16 01/01/1955 משקעים מעל ובריחה ממחוזות ירדן וליטני-אנגלית
פר-739/15 01/01/1955 התאנה
פר-740/13 01/01/1955 אגוזי אדמה
פר-740/10 01/01/1955 בפרדס- טיפול בהרכבות
פר-740/8 01/01/1955 גדול תפוחי אדמה בסתו
פר-740/7 01/01/1955 עשה לפוריות אדמתך כרך 53
פר-740/5 01/01/1955 הכשרת שטחי הכבול בחולה והשקאתם
פר-740/12 01/01/1955 הארגון למזון ולחקלאות של האו'מ בפעולתו
פר-740/11 01/01/1955 בהמות עבודה
פר-740/17 01/01/1955 הארבה
פר-740/16 01/01/1955 קרקעות ישראל ואפשרויות ניצולן החקלאי חלק א
פר-740/15 01/01/1955 סקירה על פעולות המכון לסיבים ומוצרי יער  ירושלים
פ-2483/31 01/01/1955 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – "אברהם משה לונץ (שבעים שנה להופעת "ירושלים")"/ מלאכי
ג-3332/40 01/01/1955 חברת המזרח למכוניות חברת המזרח למכוניות.
פר-739/17 02/01/1955 דו'ח על פעולות השרות בשנת 1954
פר-739/11 06/01/1955 בחירת בני עופות לבשר כרך ל"ה
פר-739/18 08/01/1955 פרשת המים בישראל
פר-739/3 09/01/1955 אצות ימיות של החופים הפלסטיניים-אנגלית כרך 9
פר-739/2 10/01/1955 תרומה לבעלי החיים של הפוכיאטים של חופי ישראל-אנגלית כרך 10
פר-740/6 10/01/1955 האשראי החקלאי בארץ במשקים קיבוציים
פר-740/9 11/01/1955 גידול בצל
פר-739/1 12/01/1955 דגים מאיילת(מפרץ עקבה) הים האדום-אנגלית כרך 11
פר-739/19 12/01/1955 עלון מועצת המחקר של ישראל-אנגלית כרך 2
פר-740/19 12/01/1955 חקלאות בישראל תשי'ד
פר-740/18 12/01/1955 חקלאות בישראל 1953/54-אנגלית
גל-1683/8 12/01/1955 גן ילדים ממלכתי בית נקופה בתיק התכתבויות בנוגע לתקנים בגני ילדים ואחזקת גני ילדים.
פר-726/1 15/01/1955 עלון למדריך החקלאי כרכים: 2-8
ג-4146/17 10/02/1955 חטיבת-מזון – חלוקות בכפרים ערביים  זיוף חתימות חטיבת-מזון – חלוקות בכפרים ערביים  זיוף חתימות.
גל-3847/7 22/02/1955 ירושלים שיחזור. כרך א' דו"חות מסיורים בעיר  פרוטוקולים והחלטות הועדה לשיפור פני העיר  תכניות תאורה  התכתבויות בנושא פיתוח אתרי תיירות  פיתוח גן החיות התנ"כי ועוד.
מפה-5517/1 01/03/1955 ישראל – גליון 2 מפה אדמיניסטרטיבית של אזור מרכז דרומי; סומנו קוי תחום שביתת הנשק  של מחוזות ( ירושלים  המרכז )  נפות ( ירושלים  אשקלון  רמלה  רחובות )  מועצות אזוריות ומקומיות ושמותיהם; המחוזות נצבעו בצבעים שונים; כולל שטחים סמוכים  ים התיכון סימנים אדמיניסטרטיביים  של כבישים ומסילות ברזל בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – יוני 1953; עודכן והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – מרס 1955
פר-664/8 01/03/1955 בחינוך ובתרבות כרכים:1-12
פר-739/12 30/03/1955 דנדי 190
פר-679/3 01/04/1955 עובדות ומספרים במדינת ישראל כרכים: 63-126
פר-730/1 01/04/1955 דין וחשבון דו שנתי על פעולות התחנה לחקר החקלאות
פר-674/5 01/06/1955 באולפנים
ג-2715/13 30/06/1955 אגף התכנון – מחצבים – כרך ד' התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף התכנון במשרד הפנים  בנוגע למחצבות: בקשות לרישיונות חציבה חול  זיפזיף  כורכר וכו'  כריית חול בשפת ים טירה  מחצבת אליעזר בן שלום בקטמון ה'  פרוטוקולים מישיבות בנושא מחצבות תל חנן – חציבה בק"מ 4 וחצי ו-5 שבכביש חיפה-נצרת  מחצבת "עמיר" – תכנית טופוגרפית  מחצבה של אפרים לייבה – דלית אל כרמל  בקשת יחיאל ויצמן לחצוב בכביש רופין  מחצבת "גאולה"  רשימת המחצבות בנפת פתח תקווה ועוד.
ג-2813/7 31/07/1955 עמק הירדן – מוסדות חינוך – אגודה שיתופית בע"מ – מאזן לשנת 1955
ג-2812/15 30/09/1955 מאזן – מוסד חינוכי חקלאי במגדיאל ע"ש ד"ר בן ציון מוסנזון ז"ל
ג-2812/16 30/09/1955 מאזן – אגודה לחינוך חקלאי גלים כללי מקצועי באזור חיפה לסוף שנת תשט"ו
ג-2812/37 30/09/1955 בית ספר חקלאי תיכון ובית ספר לגננות ושתלנות  פתח תקווה – מאזן לסוף שנת תשט"ו
ג-2812/68 30/09/1955 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/8 30/09/1955 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/11 30/09/1955 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/12 30/09/1955 כפר הנוער בן שמן – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/13 30/09/1955 בית הספר החקלאי תיכון כנות – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/22 30/09/1955 כפר הנוער בן שמן – מאזל לשנת תשט"ו
ג-2812/5 01/10/1955 בית הספר החקלאי הדסים – תקציב לשנת תשט"ז 
ג-2812/9 01/10/1955 בית הספר החקלאי בן שמן – תקציב לשנת תשט"ז
ג-2812/10 01/10/1955 בית הספר החקלאי חות לימוד חקלאית עפולה – תקציב לשנת תשט"ז
ג-2812/18 01/10/1955 בית הספר החקלאי עוונות – תקציב לשנת תש"ט 
ג-2812/20 01/10/1955 בית הספר החקלאי – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/21 01/10/1955 בית הספר החקלאי – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/22 01/10/1955 בית הספר החקלאי הדסים – תקציב לשנת תש"ט 
ג-2812/41 01/10/1955 בית הספר החקלאי עליה מוסד חינוכי חקלאי – תקציב לשנת תשט"ז
ג-2812/42 01/10/1955 בית הספר החקלאי פתח-תקווה
ג-2812/33 01/10/1955 בית הספר החקלאי מאיר שפיה – תקציב לשנת תשט"ז 
ג-2812/73 01/10/1955 בית הספר החקלאי חדרה – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2813/4 01/10/1955 בית הספר החקלאי פתח תקווה – תקציב 
ג-2813/14 01/10/1955 בית הספר החקלאי חדרה – תקציב לשנת תשט"ו
ג-2813/24 01/10/1955 בית הספר החקלאי התיכון עיינות – מאזן לשנת תשט"ז
ג-2813/26 01/10/1955 בית הספר החקלאי מקווה ישאל – תקציב לשנת תשט"ז
חצ-581/11 01/11/1955 קלן – יחסים כלכליים עם מערב גרמניה במסגרת הסכם השילומים דוח פעולות חברת השילומים.
פר-714/1 01/11/1955 הצעה לתקציב רגיל להוצאה לשנת הכספים 1956-1958
פר-728/5 01/11/1955 KTAVIM
פר-712/5 01/11/1955 עלון למגדלי דבורים
ג-2812/11 01/11/1955 בית הספר החקלאי עין כרם – תקציב לשנת תשט"ז
גל-1702/17 28/11/1955 בית ספר ממלכתי לנוער אליכין התכתבות בנוגע לבית ספר לנערים עובדים באליכין.
פר-726/2 15/12/1955 עלון למדריך החקלאי כרכים: 1-8
ג-2813/23 31/12/1955 המדרשה לחקלאות מיסודו של מוסד רופין – מאזן לשנת תשט"ו
מפה-7574/1 01/01/1956 GULF OF EILAT (AQABA) – מפרץ אילת DRAWN BY THE SURVEY OF ISRAEL  APRIL 1956
ג-2022/41 01/01/1956 פרוטוקולים מישיבות המועצה – הדר-השרון התיק אינו מכיל מסמכים.
חצ-8236/4 01/01/1956 הברית העברית העולמית
חצ-133/10 01/01/1956 יהדות סוריה
פר-674/4 01/01/1956 באולפנים כרכים: 5-8
פר-678/12 01/01/1956 דפים לתזונה כרך ז-ח
פר-678/6 01/01/1956 דפים לתזונה כרך ז-ח
פר-721/18 01/01/1956 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 1-5
פר-730/2 01/01/1956 תכנית חקלאית
פר-729/4 01/01/1956 KTAVIM כרכים: 6-7
פר-714/5 01/01/1956 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-740/2 01/01/1956 להצעת חוק המים
פר-740/3 01/01/1956 ניסויים במגוון סלק סוכר-אנגלית
פר-735/25 01/01/1956 המספוא הגס לצאן
פר-741/16 01/01/1956 חלוקת הגשמים בארץ ישראל לפי שטח והזמן
פר-741/15 01/01/1956 ייצא ענבים
פר-741/14 01/01/1956 מטעים ומשתלות בארצות הברית
פר-741/13 01/01/1956 הערצב
פר-741/11 01/01/1956 שחת ותחמיץ/ המקצרה והמכבש
פר-741/10 01/01/1956 תיכנון סדרי השקאה
פר-741/9 01/01/1956 סקר אפשרויות הפיתוח החקלאי בנגב הדרומי
פר-741/26 01/01/1956 בפרדס מזיקים בפרדס כרך 17
פר-741/24 01/01/1956 גידול סלק סכר
פר-741/23 01/01/1956 גידולי קיץ בעל
פר-741/21 01/01/1956 גפן ועצי פרי
פר-741/19 01/01/1956 הזבל האורגאני
פר-741/18 01/01/1956 הזרחן בהזנת הבקר
פר-741/17 01/01/1956 זרעים
פר-741/35 01/01/1956 הוראות משק ושירותים
פר-741/34 01/01/1956 פפירוס כחומר גלם לייצור בידוד וקרשים-אנגלית
פר-741/31 01/01/1956 הכנת עיסות ע'י תהליך סולפט מEUCALYPTUS ROSTRATA שגדל בישראל והלבנתן-אנגלית
פר-741/30 01/01/1956 תוכנית המפגש של הפאנל הטכני של ארגון המזון והחקלאות בנושא כימיה בעץ שיתקיים בישראל בין 8-14 באפריל 1956-אנגלית
פר-741/28 01/01/1956 איסוף סלק הסוכר
פר-742/4 01/01/1956 תקצירי יערות ישראל
פר-741/43 01/01/1956 מים תת קרקעיים בחיפה- דיונות חול עכו ומילוים- אנגלית
פר-741/41 01/01/1956 הרימון
פר-741/40 01/01/1956 תחנת הדגמה בהדרים  צריפין
פר-742/20 01/01/1956 סימפוזיון על מים וקרקע מהדורה שניה
פר-743/9 01/01/1956 פעולות השרות לגליל המערבי בשנת 1955/56
פר-743/8 01/01/1956 פעולות השרות בשנת 1955/56
ג-2007/4 01/01/1956 תקציב רגיל – קרית שמונה בתיק תקציב המועצה המקומית קרית שמונה לשנת 1957-1958  הצעת תקציב לשנת 1957-1958  הצעת תקציב לשנת 1956-1957  סיכום אומדן התקבולים לשנת 1957-1958.
ג-2812/17 01/01/1956 הצעת תקציב לשנת 1956/57
ג-2812/58 01/01/1956 בית הספר החקלאי כפר הנוער ישיבה חקלאית הכריה  בית הספר החקלאי ניצנים  בית הספר החקלאי כפר הנוער חדש  בית ספר החקלאי עליה  – מאזן לשנת תשי"ז
ג-2812/62 01/01/1956 בית הספר החקלאי-תיכון "כנות" – מאזן לשנת תשי"ז
ג-2813/19 01/01/1956 הצעת תקציב לשנת 1956/1957
ל-2459/38 01/01/1956 המטה הארצי – הברחות בשר תיק משטרת ישראל  הברחת בשר  בשר קפוא  יבוא בשר מארצות הברית  אחוזי שומן  בשר מארגנטינה  בשר מחבש
פר-741/25 02/01/1956 גדול טבק
פר-741/20 02/01/1956 הדברת הנימטודות
פר-742/16 03/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 121
פר-742/12 03/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 119
פר-742/11 03/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 117
פר-742/10 04/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 123
פר-742/9 04/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 124
פר-742/8 04/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 125
פר-742/5 05/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 126
פר-741/39 05/01/1956 תחנת הדגמה חקלאית SARAFAND- אנגלית
פר-742/7 05/01/1956 סקירה פרלימינארית
פר-742/6 05/01/1956 סקירה פרלימינארית כרך 127
פר-741/37 06/01/1956 גילו וצמיחתו של הבורי האדום בורי ברבטוס ל' במימי ישראל 1953-1955-אנגלית
פר-741/4 07/01/1956 בחינת זני כותנה
פר-741/2 07/01/1956 דו'ח על תוצאות הניסויים בתירס כילאיים בשנת 1955
פר-741/7 07/01/1956 דין וחשבון על פעולות המחלקה בשנת התקציב 1955/56
פר-741/6 07/01/1956 ניסויים בהבכרצ פרי הדר בעזרת ארסנט עופרת
פר-741/22 07/01/1956 זגר סתוי כרך 19
פר-741/38 07/01/1956 בפרדס- הגזום היבש בפרדס הותיק כרך 21
פר-742/3 07/01/1956 הידרו – חקירות גיאולוגית במישור החוף הדרומי של ישראל-אנגלית
פר-741/44 07/01/1956 ריצת מי סערה OFF- באגן נחל שורק בהלך השנה ההידרולוגית 1951/52-אנגלית
פר-741/42 07/01/1956 מחקר גיאולוגי מישור חוף HYDROתת קרקעי מדרום לNAHR RUBIN- אנגלית
פר-742/18 07/01/1956 סקר המחקר בכותנה בתשט'ו
פר-742/17 07/01/1956 על בעיית טיפוח גידולים של אגוזי אדמה בעלי תקופת גידול קצרה וארוכה
פר-740/4 08/01/1956 קרקעות מדבריות של דרום ישראל (הנגב המרכזי והדרום)-אנגלית
פר-741/5 08/01/1956 בדיקת פרי בן כלאיים מאוסף הזנים רחובות  חורף 1955/56
פר-741/1 08/01/1956 ניסויי דישון בכותנה בבית דגן ובגילת 1955
פר-741/3 08/01/1956 בחינת גידול זני פשתה לשמן בתנאי הארץ תשי'ג-תשט'ז
פר-741/8 08/01/1956 מסע לימוד על מחקר טכנולוגיית מזון לארצות הברית ולמדינות מערב אירופה מאי 1954-ינואר 1955
פר-741/32 08/01/1956 הגדרה ומדידה של כיווץ של סיבי טקסטיל-אנגלית
פר-743/11 08/01/1956 תצרכת המים השנתית של החקלאות הקיימת בשנים תשט'ז- תשי'ט ובשלב פתוחה המלא
פר-741/12 09/01/1956 הקרצית מתנכלת לבהמתך!
פר-742/15 09/01/1956 דין וחשבון על פיריון עדר הבקר במשק גבים
פר-742/14 09/01/1956 ניסויי הזרעה של עיזים עונת 1955
פר-742/13 09/01/1956 ניסויי הזרעה של פרות בזרימה קפואה
פר-666/4 10/01/1956 חוזר פנימי כרכים: 61-107
פר-741/36 10/01/1956 כמשון בעגבניות והדברתו כרך 23
פר-741/29 10/01/1956 הקשר בין קוטר הקרמפ האקיטיבי לקוטר הסיבים עבור שני סוגי סיבי צמר- אנגלית
פר-743/10 10/01/1956 דו'ח פעולות ינואר- יוני 1956
פר-742/1 11/01/1956 ברזל כלורוזה של EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN ושכיחותה ביחס לתנאי הקרקע-אנגלית
פר-745/16 11/01/1956 תצפיות שיזרוע בשטחים של פיזור מים בנגב
פר-742/19 12/01/1956 ניסוי רעיה לקביעת כושר הנשיאה והיבול של מרעה שלחין
פר-730/3 01/02/1956 תכנית חקלאית
ג-4491/3 02/02/1956 הנהלה  אגף המטעים – הדרכה – מר חומסקי. בתיק התכתבויות של חומסקי  מדריך למטעים במשרד החקלאות עם מגדלים  חקלאים וגורמים שונים בנוגע לגידולים  נטיעות  הדברה  פיקוח והדרכה במטעים ברחבי הארץ.
פר-740/1 12/02/1956 סימפוזיון על מובלי מים מהדורה שניה
פר-742/2 11/03/1956 אנטומיית הדקות וזיהוי יערות ישראל-אנגלית
ג-2812/13 25/03/1956 הוראות כספיות לסים שנת הכספים 1955/56 וסידרי עבודה בשנת הכספים 1956/57 חוזר 10/56
חצ-7106/20 01/04/1956 חומר אישי – גדעון  רפאל – ארה"ב – ישראל – בטחון דיווחים פנימיים  מנציגויות; סיכומי שיחות  תזכירים  החלטות או"ם  התכתבות  קטעי-עתונות וכו' ( כולל חילופי איגרות בן-גוריון – אייזנהאואר מ- 7.58 )
פר-689/1 01/04/1956 פרוטוקול
פר-726/3 01/04/1956 ילקוט כרכים: 1-3
פר-726/4 01/04/1956 ילקוט כרכים: 1-6
פר-741/33 11/04/1956 הרכב הכימי של EUCALYPTUS ROSTRATA שגדל בישראל- אנגלית
ג-2715/16 03/05/1956 אגף התכנון – מחצבים – כרך ה' בתיק התכתבויות בקשות  אישורים  רשיונות ושרטוטים ומפות לחציבות אבן  זיפזיף וכורכר ברחבי הארץ.
ג-5363/7 01/06/1956 הוצאת ספרים " עיינות " אישורי קבלת ספרים מההוצאה
מפה-5938/1 01/07/1956 ארץ ישראל – ג'בל אוסדום (הר סדום) גליון 16 – מפת קרקעות – Palestine – Jebel Usdum – Sheet 16 מפת קרקעות של התחנה לחקר החקלאות – המחלקה לקרקע – צילום מפת קרקעות של ג'בל אוסדום – הר סדום (בחוף הדרום מערבי של ים המלח) והאזורים הסמוכים לים המלח; סומנו הגבול המדיני וקו תחום שביתת הנשק בין ישראל לירדן. בסיס המפה – פורסם ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל (Survey Department of Palestine); הודפס ע"י Survey Company – Royal Engineers- 512C.Fd – אוגוסט 1942; תוקן והודפס ע"י מחלקת המדידות של ארץ ישראל ביוני 1945; הודפס ע"י מחלקת המדידות של מדינת ישראל ביולי 1956.
ג-5421/9 01/07/1956 חוק ההקדשות לצרכי צדקה ( רישום ) חוק ההקדשות לצרכי צדקה ( רישום ) 1956 – הצעת תזכיר  הערות המשרדים; התכתבות בנדון
פר-712/9 23/07/1956 הפרסים למגדלי בקר בישראל
פ-2169/63 26/07/1956 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין דינה לום. התכתבות בשפה האנגלית בענינים אישיים.
פר-664/2 30/08/1956 חוזר המנהל הכללי כרכים 500-689
ג-2812/74 01/09/1956 בית הספר החקלאי ניצנים – תקציב לשנת תשט"ו
פ-2169/34 20/09/1956 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גב' סקוט. התכתבות בשפה האנגלית בנוגע לביקורה של גב' סקוט בארץ ישראל ובנוגע למותה של מינט באום. בתיק גם קטעי עיתונות בשפה האנגלית שהתפרסמו בעיתון "FORT WAYNE NEWS-SENTINEL" לזכר מינט באום  עובדת סוציאלית  אודות פעילותה הציבורית.
ג-2812/14 30/09/1956 מאזן "כנות" בית ספר חקלאי – תיכון לסוף שנת תשט"ז
ג-2812/71 30/09/1956 בית הספר החקלאי בנהלל 
ג-2812/72 30/09/1956 מוסד חינוכי חקלאי במגדיאל – מאזן לסוף שנת תשט"ז
ג-2813/5 30/09/1956 מפעל להכשרת ילדי ישראל – מאזן
ג-2813/6 30/09/1956 חברת כל ישראל חברים בית הספר החקלאי מקווה ישראל – מאזן
ג-2813/9 30/09/1956 חברת כל ישראל חברים – ביתה ספר החקלאי מקווה ישראל – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/10 30/09/1956 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לשנת תשט"ז
ג-2813/15 30/09/1956 כפר הנוער הדתי חקלאי – מאזן לשנת תשט"ו
ג-2813/16 30/09/1956 בית ספר חקלאי תיכון כנות  – מאזן לשנת תשט"ז
ג-2813/18 30/09/1956 בית ספר חקלאי תיכון כנות – מאזן לשנת תשט"ז
מפה-5624/1 01/10/1956 [ישראל] – מטולה (Metulla) –  גליון 1 מפה פיזית של איזור מטולה ואצבע הגליל (מרגליות  קרית שמונה  גונן)  דרום לבנון (צור  נבטייה  מרג' עיון  נהר הזהרני והשפך שלו לים התיכון)  ועוד. במפה מצויין קו שביתת הנשק בין ישראל ללבנון. יש להתיייחס למפה זו כמפת פלסטינה 1:100 000 גליון 1 מטולה. רשת ארץ ישראל והלבנט סימנים פיזיים  כבישים  ישוביים  סוגי נטיעות מקורות – המפה עובדה מקני מידה שונים כפי שמופיע בדיאגרמה במפה. בסיס המפה של שטח ארץ ישראל הוא עיבוד של 1:20 000 משנת 1942; עובד  ושורטט והופק מחדש על ידי מחלקת המדידות של פלסטינה. הודפס בעל ידי מחלקת המדידות של פלסיטנה באוגוסט 1943  תוקן בחלקו על ידי מחלקת המדידות של פלסטינה ביוני 1944. תוקן בחלקו והודפס מחדש במאי 1947. עדכון חלקי של כבישים וישובים ביוני 1956. הודפס על ידי מחלקת המדידות של מדינת ישראל  חשון תשי"ז אוקטובר 1956. זכויות היוצרים בהתאם לפקודה מספר 16 משנת 1924. המפה היא נספח לקובץ לידיעת הארץ: ישראל מדן ועד אילת למפה קיים צד נוסף (מפה 5624/2)
פר-729/1 01/10/1956 ניסויי דישון בתירס כילאיים בשלחין נווה יער  בית דגן  גילת 1954-1957
ג-2812/6 01/10/1956 בית הספר החקלאי – תקציב לשנת תש"ט 
ג-2812/7 01/10/1956 בית הספר החקלאי גלים – תקציב לשנת תש"ט 
חצ-7106/12 01/11/1956 חומר אישי – גדעון  רפאל – מבצע סיני ( עד פינוי רצועת עזה ) תמלילי מברקים מסוכנויות הידיעות  נאומים  טיוטות  החלטות או"ם  חומר הסברה לנציגויות  קטעי-עתונות
פר-713/3 01/11/1956 ידיעות כרכים: א-ה
חצ-3747/1 01/11/1956 קשרים תרבותיים עם איראן. קטעי עיתונות משחק כדורגל ידידותי איראן ישראל והתכתבות בנושאים כגון כתיבת מילון עברי פרסי  מוסיקה  תרבות
חצ-1855/4 01/12/1956 ארגון שרידי מחנות כפיה של הנאצים בישראל
פ-2376/20 01/01/1957 חומר של השופט אולשן – רשימות משפטים שנדחו למתן פסק-דין חומר של השופט אולשן – רשימות משפטים שנדחו למתן פסק-דין
פ-2169/19 01/01/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין "הועידה הבינלאומית של נשים סוציאליסטיות בוינה". התכתבות בשפה הגרמנית והצרפתית אודות פעילותה הציבורית של רחל ינאית בן-צבי. הענתק התלגרמה לרחל ינאית בן צבי.
פר-664/9 01/01/1957 בחינוך ובתרבות כרכים: 1-12
פר-714/6 01/01/1957 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-712/2 01/01/1957 דו'ח עניני לשנת הכספים 1957/58
פר-743/6 01/01/1957 תכנית הלמודים בבית הספר החקלאי
פר-743/5 01/01/1957 דוח על מחקר טווח
פר-743/2 01/01/1957 איכות הכותנה הישראלית
פר-745/33 01/01/1957 תיריס לגרעינים בהשקאה ימלא אסמיך תבואה
פר-744/1 01/01/1957 שינויים כמותיים ואיכותיים בזני סלק סוכר מזריעת סתיו כרך 13
פר-744/2 01/01/1957 הצפורן כרך 18
פר-744/3 01/01/1957 משקי עזר בישראל כרך 14
פר-744/5 01/01/1957 מזיקי ההדרים והדברתם כרך 17
פר-744/11 01/01/1957 בפרדס כרך 27
פר-744/12 01/01/1957 חמרים להגנת הצומח
פר-744/14 01/01/1957 להורים
פר-744/16 01/01/1957 כלי עיבוד
פר-744/17 01/01/1957 אגרת לתלמיד
פר-744/9 01/01/1957 גידול כותנה בישראל כרך 19
פר-744/10 01/01/1957 גידול הדרים בארצות ים התיכון ודרום אפריקה כרך 15
פר-744/8 01/01/1957 חידושים בגידול אגוזי אדמה כרך 20
פר-744/25 01/01/1957 1.בדיקת תאריכי קטיף של סלק סוכר שנזרע בסתיו. 2. וריאציות כמותיות בין זני סלק סוכר שנזרעו בסתיו
פר-745/8 01/01/1957 ניסויי הזרעה של כבשים בעונות ההרבעה  1955-1951 1947
פר-745/15 01/01/1957 איחסון פירות אבוקאדו 1954/55
פר-745/29 01/01/1957 בחינת יעילותו של הSODIUM ORTHO PHENYL PHENATE בהדברת רקבונות פרי הדר
פר-745/32 01/01/1957 הפעילות העונתית של הגונאדים והתירואיד אצל הגמל  הבקר  והצאן (כבשים ועיזים)
ג-4364/38 01/01/1957 תיקי ישובים – לוד – קרקע כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לבנייה בלוד: הקצאת מגרשים לבניית יחידות דיור ומוסדות ציבור  הקמת המעברה מחנה ישראל  דו"ח ביניים מהישיבה וסיור של הועדה למיקום בית חרושת "קרגל" ע"י לוד ועוד.
פ-2169/7 01/01/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין סגולה ברזקין. התכתבות בשפה העברית והיידיש אודות מותו של מאיר בן דוד ברזקין ובנוגע לכתביו.
פר-746/11 02/01/1957 תכנית לקליטת עולים חדשים בחקלאות
פר-746/27 02/01/1957 דו'ח סופי של פרויקט קרן פורד ישראל A5-אנגלית
פר-744/4 02/01/1957 מרעה זרוע במשק המושבי
פר-744/13 02/01/1957 הצעת תכנית פרלימינרית לקליטת עולים חדשים בהתישבות ובחקלאות
פר-745/12 02/01/1957 נסוי זנים וכנות במטע מנגו ברחובות
פר-745/30 02/01/1957 דינוג פרי הדר
פר-745/31 02/01/1957 פגמי פרי הדר
פר-746/21 03/01/1957 ניסויים בגידול בצל סתוי
פר-746/23 03/01/1957 גידול עגבניות סתיו חורף בבית דגן וגילת בשנת 1955/56
פר-746/24 03/01/1957 בחינת זני בצל לקבלת בצל אביבי מבכיר לייצוא
פר-744/24 03/01/1957 נתוני תכנון להתישבות ההררית
פר-745/2 03/01/1957 בחינת זני בצל לקבלת בצל אביבי מבכיר לייצוא
פר-745/6 03/01/1957 ניסויי ייבוש סלק סוכר להזנת פרות חלב
פר-745/26 03/01/1957 השפעת צירופים של קוטלי אקריות לתחליב שמן על תוצאות ההדברה של הכנימה השחורה
פר-741/27 04/01/1957 איסוף סלק הסכר כרך 33
פר-743/4 04/01/1957 מבנה  ארגון  תפקידים ושטחי הפעולה של המשרד
פר-744/21 04/01/1957 סובסידיות בחקלאות
פר-745/3 04/01/1957 ניסויים בקטניות לשחת ולגרעינים
פר-745/18 04/01/1957 פאראתיון לעומת שמן להדברת הכנימה השחורה לפי ניסויים בפרדס ב1956
פר-745/19 04/01/1957 סקר אזורי של עשי EARIAS INSULANA לגבי חסינות כלפי אנדרין ורעלים זרחנים
פר-745/13 04/01/1957 התאמת זני עגבניות חורף לתעשיה
פר-745/17 04/01/1957 ניסויים בריבוי מספר צמחי מרעה מדבריים
פר-746/13 05/01/1957 דין וחשבון על יעילות הרכב במשרד החקלאות
פר-746/22 05/01/1957 מחקר בזני עגבניות כחומר גלם לתעשיה
פר-744/18 05/01/1957 זרימת מים בצנורות ומדידתם
פר-745/1 05/01/1957 ניסוי מוקדם בהדברת מחלת הכתמים של עלי הגזר
פר-745/11 05/01/1957 ניסויים במרחקי נטיעה במטעי הבננות של איזור החוף
פר-745/14 05/01/1957 דרכי קביעה של טהרת מיצי ההדר לפי הרכבם החימי
פר-745/24 05/01/1957 השפית הרחיצה בבית אריזה ממוכן על ניקוי פירות הדר מכנימה שחורה
פר-745/27 05/01/1957 בדיקות תוצאות ריסוסים מישקיים נצד הכנימה השחורה בפרדסים בשנת 1956
פר-746/25 06/01/1957 ניסויים בהשקיית חיטה בנגב הצפוני
פר-744/7 06/01/1957 ייצור חלב נקי ובריא
פר-745/21 06/01/1957 נסויים להדברת חלזונות בעצי הדר
פר-746/18 07/01/1957 ניסויים אגרוטכניים בסורגום
פר-746/15 07/01/1957 תרומות להכרת הים האדום כרך 13
פר-744/6 07/01/1957 הכלבת בישראל
פר-745/4 07/01/1957 ניסויים אגרוטכניים בסורגום
פר-745/5 07/01/1957 ניסויי דישון בסלק סוכר
פר-745/20 07/01/1957 ניסויים נוספים בהדברת אקרית החלודה בהדרים
פר-745/22 07/01/1957 ניסוי זנים וכנות במטע אבוקדו בקוביבה
פר-745/23 07/01/1957 כנימת הפרלטוריה של התמר בערבה
פר-746/20 08/01/1957 נסויי דישון במרעה שלחין
פר-744/23 08/01/1957 התאמת זני העגבניות כחומר גלם לתעשיה
פר-744/19 08/01/1957 חקלאות בישראל
פר-745/7 08/01/1957 ניסויים בהזרעה מלאכותית של כבשים בעונת הרבעה 1956
פר-745/9 08/01/1957 הזרעת כבשים בעדר נגבה בעונות ההרבעה 1952-1956
פר-745/10 08/01/1957 דין וחשבון על תוצאות הניסויים בתירס כלאיים בשנת 1956
פר-745/28 08/01/1957 מחקר על יצוא ענבים סקירה על נסיונות בשנת תשט'ז(1956)
פר-745/34 09/01/1957 תוכנית ימי השדה לאגוזי אדמה
פר-746/26 09/01/1957 ניסויים בהשקיית סלק סוכר בנגב הצפוני
פר-743/7 10/01/1957 הערות ממשתלות אחיד ים תיכוני-אנגלית
פר-744/15 10/01/1957 מאמרים באנגלית על נושאים חקלאים לשמוש לבתי ספר חקלאים
פר-744/26 10/01/1957 הכבשה במשק המושבי כרך 38
פר-743/1 11/01/1957 בחינת זני סורגום
פר-746/16 11/01/1957 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 14
פר-745/25 11/01/1957 ביולוגיה ואקולוגיה של אקרית החלודה
פר-748/17 12/01/1957 ניסויים על ייצור עיסת מגבעולי כותנה -אנגלית
פר-743/3 12/01/1957 נסויים בהדברת עשבים בסלק סוכר תשט'ז-תשי'ז
פר-746/17 12/01/1957 מחקר בזני עגבניות כחומר גלם לתעשיה 2. השפעת גורמים אגרוטכניים אביב 1956
פר-746/19 12/01/1957 ניסויי דישון במירעה שלחין
פר-744/22 12/01/1957 מאזן הקרקע והמים של החקלאות העברית
פר-744/20 12/01/1957 שארות האגס עם כנת החבוש
פ-2169/54 23/01/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ג'נט רוזנבלום. התכתבות בשפה העברית והאנגלית  בעניינים אישיים.
פר-730/4 01/02/1957 תכנית חקלאית
פר-730/5 01/02/1957 תכנית חקלאית
פר-728/1 01/04/1957 כתבים כרכים: ו-ח
פר-727/4 01/04/1957 כתבים כרכים: ו-ז
גל-49041/4 12/05/1957 ביה"ח "ביקור חולים" – הוספת קומה בתיק שרטוטים  תכניות וחוזה עבודה לגבי הוספת קומה בבית החולים "ביקור חולים" בירושלים.
פ-2169/14 13/05/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אליזבט קן. התכתבות בשפה האנגלית בענינים אישיים.
פר-664/1 19/05/1957 חוזר המנהל הכללי כרכים 661-826
גל-2231/4 26/05/1957 חוזים חוזים והסכמים בין המהנדס אלכסנדר זרחין למשרד הפיתוח וגורמים נוספים   בתיווך עורך דינו שמואל תמיר  בנוגע להקמת מפעל התפלת מים  פרוטוקול מישיבה בנושא בהשתתפות מנכ"ל משרד הפיתוח מנחם בדר  זרחין  תמיר ואחרים (עמודים 168 – 192) והתכתבות בנושא בין בדר   זרחין  תמיר  וגורמים נוספים.
ג-2812/63 13/06/1957 תקציב בית-הספר החקלאי מקווה ישראל 
ג-3591/13 25/06/1957 מחזות – הצילו אישורים להצגת מחזות והצגות.
ג-2812/50 31/07/1957 עמק הירדן – מוסדות חינוך אגודה שתופית בע"מ – מאזן לשנת תשי"ז
ג-2812/53 31/07/1957 אגודה שיתופית בע"מ "עמק הירדן – מוסדות חינוך  אגודה שיתופית בע"מ
פר-689/11 01/08/1957 ידיעות הוועד הישראלי לאונסקו כרכים:א  ב
פר-689/12 01/08/1957 אונסקו בישראל- איטלקית כרך 1
גל-46207/3 13/08/1957 חברת "דגון" התכתבות בין שר התחבורה משה כרמל  מנהל נמל חיפה עמוס לנדמן  מנהל חברת "דגון" (ממגורות דגון) ראובן הכט  עוד אברהם וינשל וגורמים נוספים בנוגע לייבוא ויצוא של דגנים ואכסונם בממגורות של החברה  המכסים על הייבוא והיחסים בין ממל חיפה לחברה.
פ-2169/59 22/08/1957 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין יהודית ברסלבי-אברמן. התכתבות בנוגע לפעילות תנועת "האשה החלוצה".
ג-2812/65 25/08/1957 מועצה אזורית שפיר
פר-671/3 28/08/1957 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 69-193
פר-664/5 30/08/1957 חוזר המנהל הכללי כרכים 690-932
ג-2812/48 31/08/1957 בית הספר חינוכי חקלאי כפר סילבר – דו"ח שנתי
פר-725/4 01/09/1957 משקי עזר כרכים: 2-12
פר-671/4 04/09/1957 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים:70-135
ג-2812/2 30/09/1957 מאזן – בית הספר החקלאי חדרה לסוף שנת תשי"ז
ג-2812/49 30/09/1957 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לסוף שנת תשי"ז
ג-2812/51 30/09/1957 בית הספר החקלאי חדרה – מאזן לסוף שנת תשי"ז
ג-2812/52 30/09/1957 כפר הילדים והנוער ברעננה כפר בתיה – מאזן לשנת תשי"ז
ג-2812/57 30/09/1957 כפר הנוער החקלאי-דתי 
ג-2812/59 30/09/1957 children's village "meier shfeyah" 
ג-2812/60 30/09/1957 הכפר הירוק חברה בע"מ – מאזן לשנת 1957
ג-2812/61 30/09/1957 היסתדרות עולמית לנשים ציוניות "ויצו"  בית הספר החקלאי התיכון בנהלל (מיסודה של "הדסה" בקנדה)
פר-723/1 01/10/1957 חקלאות בישראל כרכים: 1-10
פר-730/6 01/10/1957 תכנית חקלאית
ג-2812/19 01/10/1957 בית הספר החקלאי חוות לימוד עפולה – תקציב לשנת תש"ט
ג-2812/40 01/10/1957 בית הספר החקלאי נהלל – תקציב לשנת תשט"ח 
ג-2812/70 01/10/1957 בית הספר החקלאי עיינות – תקציב לשנת תשט"ז
ג-2813/2 01/10/1957 בית הספר החקלאי כנות – תקציב לשנת תשט"ח
ג-2813/17 01/10/1957 חברת כפר הנוער חקלאי – בית הספר החקלאי  דתי לשנת תשי"ח
ג-2813/20 01/10/1957 בית הספר החקלאי מוסד עליה פתח תקווה – תקציב לשנת תשט"ז
ג-2813/25 01/10/1957 בית הספר החקלאי כפר גלים – מאזן לשנת תשי"ח
גל-5999/4 06/10/1957 תקציב פיתוח – יבוא ויצוא מלט התכתבות בנוגע לייצוא מלט.
פ-2169/39 07/10/1957 מכתב מד"ר קוטר מאייר אל רחל ינאית בן-צבי. מכתב בנוגע לביקוריו של ד"ר מאייר בארץ ישראל.
פר-716/3 01/12/1957 עלון מקצועי לדייגים
פר-727/5 01/12/1957 כתבים כרכים: ח-ט
ג-2812/66 06/12/1957 בית הספר החקלאי אלוני יצחק 
פר-746/12 12/12/1957 סקר המרעה הטבעי בערבה 1957
פ-2169/22 01/01/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין לאה הורנשטיין וקטעי עיתונות. התכתבות אודות חוג ללימוד העברית והתנ"ך מאת לאה הורנשטיין בארה"ב  כתבה אודות שמואל אבא הורודצקי מאת לאה הורנשטיין וכתבה בשפה היידיש בשם "העברעאיש אין אמעריקע" (העברית באמריקה) מאת אפרים אורבך.
חצ-492/12 01/01/1958 הברית העברית העולמית
פר-670/5 01/01/1958 דין וחשבון על פעולות אגף העתיקות
פר-668/9 01/01/1958 החינוך בישראל
פר-678/11 01/01/1958 דפים לתזונה כרך ט-י
פר-678/4 01/01/1958 דפים לתזונה כרך ט
פר-731/5 01/01/1958 תוכן הסדרות
פר-729/5 01/01/1958 KTAVIM כרכים:8-9
פר-714/7 01/01/1958 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-714/8 01/01/1958 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-715/1 01/01/1958 סקר תפוקת המים בישראל
פר-747/16 01/01/1958 מכתב להורים
פר-747/20 01/01/1958 משקי הדגמה לגידול בקר במושבי ביסוס באזור הדרום
פר-747/21 01/01/1958 הטפול בפרה עלון מס' 41
פר-747/19 01/01/1958 מבואות ים
פר-747/17 01/01/1958 הכנת קומפוסט כרך 42
פר-748/16 01/01/1958 הלמלה האמצעית של סיבי הבאסט-אנגלית
פר-748/15 01/01/1958 החרוב
פר-748/30 01/01/1958 סל המזונות כבסיס להתוית תכנון החקלאות בישראל
פר-748/31 01/01/1958 פרחים עונתיים
פר-748/24 01/01/1958 חקלאות והתישבות בישראל בעשור למדינה
פר-748/25 01/01/1958 משקעים מעל ומילוי תת קרקעי ירקון ונחל התנינים כרך 3
פר-748/32 01/01/1958 אפונה ושעועית לימה לשימורים
פר-749/15 01/01/1958 מבחני סלק סוכר בזריעת סוף חורף
פר-749/11 01/01/1958 סקר כללי לכלכלה וחקלאות- טויטה ראשונה שהוגשה ע'י משרד החקלאות-אנגלית
פר-749/12 01/01/1958 חקיקת המים בישראל -ריכוז חוקים
פר-746/6 01/01/1958 גידולי חצץ בישראל
פר-746/8 01/01/1958 סקר שדות הסורגום תשט'ז
פר-746/9 01/01/1958 השפעת הדישון בדו פחמת האמון בעגבניות
פר-746/10 01/01/1958 נסיון בריסוס סלק סוכר בחמרי צמיחה לשם הגדלת יבול הסוכר
פר-747/1 01/01/1958 החקלאות לקראת שנת העשור
פר-747/3 01/01/1958 האיסוף המיכאני בכותנה
פר-747/23 02/01/1958 השפעת תנאי הגידול על תפוקת הסוכרים וטיבם בסורגום
פר-747/28 02/01/1958 ניסויים לניצול תעשייתי של גואיאבות ורימונים
פר-748/21 02/01/1958 דו'ח תמציתי- אפשרויות לגדול תבואות באטיופיה(חבש)
פר-746/7 02/01/1958 1. בחינת גידולי קיץ שונים על שני כרבים. 2. בחינת השפעתם על כרבים שונים על יבולי חיטה וסורגום
פר-746/5 02/01/1958 השוואת כושר החיטוי של כלור ויוד לגבי דליי חליבה
פר-752/20 03/01/1958 דו'ח מסכם של קרן פורד
פר-747/24 03/01/1958 ביקטור אגוזי אדמה
פר-747/25 03/01/1958 מידת החזרה של תנובת חלב בפרות מעדרים מקומיים
פר-747/31 03/01/1958 התאמה לתנאים מקומיים של חיידקים סימביוטיים אוגרי חנקן ושל זני אספסת השונים
פר-747/32 03/01/1958 שימוש נכון במזון מרוכז
פר-747/33 03/01/1958 גידול אורז בהמטרה
פר-747/29 03/01/1958 ניסויים בקיטניות קיץ למאכל
פר-747/30 03/01/1958 תצפיות בעדרי כבשים ופרות לבשר בשדה בוקר וביטבתה
פר-747/10 04/01/1958 הדישון בתמיסת אמוניק כאמצעי להדברת הפיטריה קישיונית רולפסי
פר-747/11 04/01/1958 ניסויי שדה של ביקטור אגוזי אדמה בשני סוגי קרקע בהם נעדרים  באופן טבעי  חיידקים סימביוטיים אוגרי חנקן
פר-747/12 04/01/1958 בדיקת כשרם של שני חמרים מסחריים לניקוי מיתקני חליבה
פר-747/22 04/01/1958 הזרעים כגורם בהצלחת גידול ירקות
פר-747/26 04/01/1958 ניסויים בהדברת אקרית החלודה בתכשירי זינב
פר-747/27 04/01/1958 השפעת אופן הדינוג של פרי הדר על הפסדים במשקלו
פר-747/18 04/01/1958 הוראות להדברת מזיקי גן הירק ואגוזי אדמה
פר-748/4 04/01/1958 הערות על אוסף של הידרואידים מחוף הים התיכון של ישראל- אנגלית
פר-748/36 04/01/1958 דין וחשבון דו שנתי על פעולות התחנה לחקר החקלאות
פר-747/9 05/01/1958 ניסויים באיחסון עגבניות ליצוא בעונת החורף 1956/57
פר-747/13 05/01/1958 א. ניסויי דישון באגוזי אדמה מזן וירגיניה משובחת בקרקע כבדה/בכבול החולה
פר-747/14 05/01/1958 בחינת יעילותו של ה- SODIUM ORTHO PHENYL PHENATE בהדברת ריקבונות פרי הדר
פר-747/15 05/01/1958 ניסויים בכותנה ברשות פיתוח החולה
פר-748/19 05/01/1958 פרשת המים בישראל מהדורה שניה
פר-747/7 05/01/1958 א. השפעת אפני חיטוא ודינוג על שיעור הריקבון בפרי הדר. ב. הערכת יעילותם של הפנטאבוראט  הפוליבור ובוראטים אורגניים בהדברת ריקבונות פרי הדר  בהשוואה לטטראבוראט. ג. בחינת חמרי הדברה חדשים
פר-748/5 06/01/1958 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 16
פר-747/2 06/01/1958 סקר על השפעת נוהג הדישון על הרכב העלים
פר-747/4 06/01/1958 ניסויים באיחסון עגבניות ליצוא בעונת החורף 1956/57
פר-747/5 06/01/1958 ניסויים להדברת הכנימה השחורה בפרדסי שמוטי בעזרת תכשירים זרחניים
פר-747/8 06/01/1958 איכותם של זני חיטה קשה לתעשיית איטריות
פר-710/3 07/01/1958 חוזר
פר-747/34 07/01/1958 דו'ח על תוצאות הניסויים בתירס כלאיים בשנת 1957
פר-748/9 07/01/1958 הוראות להדברת מזיקי ההדרים 1958
פר-748/33 07/01/1958 סקר על הצטברות מלחים בעלים עקב השקייה בהמטרה
פר-748/34 07/01/1958 הגברת תכולת החנקן בעלי אשכוליות בעמק הירדן ע'י ריסוסים בשנתן ובחמרי צמיחה
פר-746/1 07/01/1958 בחינת זנים של תפוחי עץ לשימורים
פר-746/2 07/01/1958 מחקר על כושר השתמרות אבוקאדו
פר-747/6 07/01/1958 ניסויים בצורות שונות של דשן חנקני (תשט'ז- תשי'ז)
פר-747/35 08/01/1958 הדברה ע'י ריסוסים של הריקבון החום  הנגרם ע'יPHYTOPHTHORA בהדרים
פר-747/36 08/01/1958 מחקרים בביולוגיה ואוקלוגיה של אקרית החלודה
פר-748/18 08/01/1958 פיתוח החקלאות בישראל כיצד?
פר-748/29 08/01/1958 הדו'ח על תוצאות המשלוחים במיכלים הקטנים בעונת 1957/58
פר-748/22 08/01/1958 ניסויים בהבלחת פירות הדר בישראל
פר-748/23 08/01/1958 ניסויים להדברת הכנימה הקמחית ההדרית בפרדסי אשכוליות בעזרת תכשירים זרחניים
פר-748/26 08/01/1958 סקר על השמוש במים בתעשיה לשנת 1957
פר-748/35 08/01/1958 הטיפול בדרך מים דשואה בשלחין
פר-746/3 08/01/1958 כנימת הפרלאטוריה של התמר בערבה
פר-749/18 09/01/1958 מינהל דיג בישראל- אנגלית
פר-748/10 09/01/1958 סקר המרעה ופיתוח המרעה בקפריסין
פר-748/3 09/01/1958 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית
פר-748/13 09/01/1958 בחינת זני כותנה
פר-746/28 09/01/1958 תרומות להכרת הים האדום- אנגלית
פר-748/8 10/01/1958 מוצרי עגבניות
פר-748/11 10/01/1958 השפעת הטיפול בברוגדכס על שיעור הריקבון החום  הנגרם ע'י PHYTOPHTHORA בפרי הדר
פר-748/20 10/01/1958 השוואת כושר החיטוי של כלורוזן  כלורוס והליוגן על גבי כלי אלומיניום וגביעי גומי
פר-748/12 10/01/1958 ניסויים באחסנת ענבים לשם יצוא
פר-748/28 10/01/1958 אבחלת הבננה וניצולה למטרות תעשיתיות
פר-748/7 11/01/1958 רשימה מבוארת של סרטנים דקאפודים של חוף הים התיכון של ישראל עם נספח המפרט את הדקאפודה של הים התיכון המזרחי-אנגלית
פר-748/27 11/01/1958 ניסויים בזמני זריעה  להארכת עונת האסיף של סלק סוכר בגילת
פר-749/14 11/01/1958 בחינת זני סלק סוכר בזריעה מוקדמת
פר-749/16 12/01/1958 נסיונות דישון שחת עין דור
פר-749/17 12/01/1958 ניסויים בבחינת זני בקיה
פר-747/37 12/01/1958 הצעת תכנית למשק חלב מושבי בשלב פתוח מלא
פר-748/6 12/01/1958 הSIPUNCULIDS של מפרץ חיפה והשכונה- אנגלית
פר-748/14 12/01/1958 השפעת כרבים שונים על יבולי החיטה והשחת
גל-5910/32 20/01/1958 משמר הנגב תשריט (מפת תכנון) של תב"ע (תוכנית בניין ערים) לקיבוץ משמר הנגב  תוכנית מפורטת לקיבוץ משמר הנגב מטעם הוועדה המקומית לבניין ערים של המועצה האזורית בני שמעון.
פר-664/4 26/01/1958 חוזר המנהל הכללי כרכים 826 א'-932
פ-2169/45 27/01/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גב' מילטון אדלמן וגב' שירלי זינגר. התכתבות בשפה האנגלית אודות אפליה דתית בגני ילדים בעיר אילת.
פר-721/3 01/02/1958 עלונים בנושאים שונים לגבי עצים כרכים: 3-12
פר-719/1 01/02/1958 הדייג בישראל
פר-718/1 01/02/1958 במידגה-ירחון לגידול דגים כרכים:10-11
פר-682/7 01/03/1958 העפטן- אידיש
פר-682/1 01/03/1958 לוחות הדגמה כרך 1
פר-681/1 01/03/1958 דפי עזר למרצה כרכים: 17-28
פר-731/1 01/03/1958 תכנית חקלאית
פ-2169/43 02/03/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד'נה ויסמן. התכתבות בשפה האנגלית אודות תרומה כספית של ד'נה ויסמן.
פר-711/2 11/03/1958 דיונים בכנסת על התקציב
ג-4423/5 16/03/1958 קרית אונו בתיק התכתבויות בנוגע לפירוק מעברת קרית אונו והמעבר של התושבים מצריפונים לשיכונים.
ג-5705/3 01/04/1958 ועדה לבירור בעית האפוטרופסות על הקבר במירון פרוטוקולים מהישיבות.
ג-5241/27 01/04/1958 מחזות – הצילו תסריט ודיון אודות היתר הצגת המחזה "הצילו".
א-7907/14 27/04/1958 תכנית חברת "קייזר – אילין – פגארד" למפעלי מתכת באשקלון – 25.6.1958 סקירה על חברת 'קייזר פרייזר' באשקלון; הגשת בקשה להלוואה מטעם החברה מתקציב הפיתוח עבור הקמת תשלובת של שלושה מפעלים בענף המתכת באשקלון; המלצות לאשר הקמת המפעלים כחיוניים למשק הארץ; טבלת סיכום של השקעות  הוצאות ייצור; הוצאות ממוצעות לשלושת בתי החרושת;
גל-21870/6 01/05/1958 אספקת מים – חוק עזר רמת נגב אספקת מים – חוק עזר רמת נגב
גל-21899/26 01/05/1958 שווקים – חוק עזר שפרעם שווקים – חוק עזר שפרעם
פר-681/2 01/05/1958 דפי עזר למרצה כרכים: 29-40
פ-2910/20 16/05/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין רחל שטרן. התכתבות אודות רחל מכבי מבית השיטה שהייתה חברה במשתלה  אודות כינוס ותיקות המשתלה.
גל-46704/14 28/05/1958 אגף היעור – העברת קרקעות אכזיב אגף היעור – העברת קרקעות אכזיב.
פר-680/1 01/06/1958 דפי עזר למרצה כרכים: 21-45
פר-728/2 01/06/1958 כתבים כרכים: ח- ט
פר-712/4 01/06/1958 עלון למגדלי דבורים
ג-2812/55 11/06/1958 בית הספר לגננות ושתלנות פתח תיקווה 
גל-3249/26 12/06/1958 יוליוס קליין  מכתבים מהגנר בדימוס היהודי-אמריקאי יוליוס קליין לבכירי הממשל בישראל ותשובות מראשי הממשלה דוד בן-גוריוו ויצחק רבין  שר הביטחון משה דיין ואנשי משרד ראש הממשלה בעניינים הקשורים ליחסי ישראל — ארצות הברית ויהדות ארצות הברית. בתיק מכתב מהקונסול הכללי של ישראל בשיקגו דוד תשר טל מנהל מחלקת ארה"ב (שהועבר למנכ"ל משרד רה"מ) בנוגע לביקורו של קליין בישראל והשפעתו על יהדות ארצות הברית (עמודים 168 – 170) וכן תצלום של בן-גוריון יחד עם קנצלר גרמניה קונראד אדנאואר שצורף לאחד המכתבים של קליין (עמוד 150).
פר-749/13 17/06/1958 טיויטת הצעה להקמת מרכז לחקר חקלאות ההר
פר-746/4 17/06/1958 יום עיון על מדידת מים
ג-2812/56 22/06/1958 בית ספר חקלאי תיכון נחלת יהודה 
ג-2812/54 23/06/1958 בית ספר תיכון לחקלאות בית ירח כנרת 
פ-2919/29 29/06/1958 חוברת טקסי יום הזיכרון חוברת תוכנית ארצית לטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ולחגיגות יום העצמאות. יצאה לאור מטעם משרד ראש הממשלה.
פ-2176/9 03/07/1958 רשימת המשתתפים בכנס הספרנים בירושלים. רשימת המשתתפים בכנס הספרנים בירושלים.
פר-728/7 01/08/1958 KTAVIM כרכים: 8-9
פ-2103/15 13/08/1958 קטע עיתונות. מאמר בשפה ההונגרית שהתפרסם בעיתון "או'קלט" אודות סיור הנשיא יצחק בן-צבי ורחל ינאית בן-צבי בבלגיה והולנד.
פר-725/5 01/09/1958 משקי עזר כרכים: 1-12
פ-2175/31 01/09/1958 קטע עיתונות. כתבה ביידיש שהתפרסמה בעיתון "היימיש" מאת רחל ינאית בן-צבי. בתיק גם טיוטת כתבה (שהתפרסמה בכתב העת "דבר הפועלת") מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "רחוב היהודים" ובה רשמים מביקורה בבריסל. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-2102/59 05/09/1958 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "מעריב" מאת מאיר לוין בשם "מכתב גלוי אל אוטו פרנק" אודות פגישה עם אביה של אנה פרנק. בתיק גם מכתב מבתיה כהן אל רחל ינאית בן-צבי באותו נושא.
ג-4936/24 18/09/1958 לשכת המנכ"ל טנא – שכון ארעי – חיסול מעברות תכניות  מסמכים והתכתבויות בנושא הפעולה לחיסול משכנות העוני ושיקומן; דו"ח על אמצעי חברת עמידר לפי מקורותיהם והשימוש בהם בהשוואה לתקציב.
פר-666/3 21/09/1958 חוזר פנימי כרכים: 107-145
פר-681/3 01/10/1958 דפי עזר למרצה כרכים: 41-49
פר-723/2 01/10/1958 חקלאות בישראל כרכים: 1-12
פר-716/7 01/10/1958 דו'ח וסיכומים המחלקה הכלכלית
ג-2813/3 01/10/1958 מקווה ישראל – הצעת תקציב 
ג-2715/15 08/10/1958 אגף התכנון – מחצבים – כרך ח' בתיק התכתבויות בקשות  אישורים  רשיונות ושרטוטים ומפות לחציבות אבן  זיפזיף וכורכר ברחבי הארץ.
פר-664/6 16/10/1958 חוזר המנהל הכללי כרכים 1-131
מגע-40/16 01/11/1958 פרסומים וכתבי עת אסורים התכתבות עם מושל ירושלים וגורמים נוספים בעניין איסור יבוא ספרים מחו"ל כגון: ספרו של ד"ר יוסף אל-חאג' "הלאומיות איננה נוכחית"  העיתון "העולם הערבי" ועוד.
פר-683/4 01/11/1958 דפי עזר למרצה כרכים: 1-18
פר-679/5 01/11/1958 דפי עזר למרצה כרכים:1-31
פר-728/8 01/12/1958 KTAVIM כרכים: 9-10
פ-2169/53 21/12/1958 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ירנה רות'. התכתבות בשפה העברית והאנגלית בענינים אישיים.
גל-17019/8 01/01/1959 עתון "אל פ'גר" עתון "אל פ'גר" – בתיק תרגומים לערבית ממאמרי העתון
גל-13925/10 01/01/1959 סקירת הנפקדים הנוכחיים בישראל
א-7228/14 01/01/1959 . עליה ובעיות העולים
פר-669/1 01/01/1959 כתב העת של מחלקת העתיקות בישראל- אנגלית כרך 2
פר-668/7 01/01/1959 חינוך
פר-678/5 01/01/1959 דפים לתזונה כרך י'
פר-725/6 01/01/1959 משקי עזר כרכים: 1-12
פר-711/5 01/01/1959 דיונים בכנסת על התקציב
פר-749/19 01/01/1959 השוואת גידולים ותערובות לשחת עין דור
פר-750/8 01/01/1959 תיכנון תעלות לשימור קרקע ומים
פר-750/14 01/01/1959 זני הירקות בישראל
פר-748/1 01/01/1959 ניסויי דישון  זיבול ורווחי-זריעה בסורגום והשפעתם על הגידולים הנזרעים אחריו במחזור
פר-748/2 01/01/1959 מחקר וניסויים באגוזי אדמה
פר-749/2 01/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרכים: 10-13
פר-749/7 01/01/1959 נייר הידרולגי על מאזני המים של כמה מאגדות מים תת קרקעיים הרריים בישראל ודפוסי הזרימה שלהם-אנגלית כרך 4
פר-749/9 01/01/1959 על החינוך החקלאי באירופה
פר-749/10 01/01/1959 שימור קרקע בישראל
פר-750/20 01/01/1959 פירות ישראל
פר-750/21 01/01/1959 עלון מתכונים מדגי ים
פר-750/22 01/01/1959 חצר המשק במושב
פר-750/28 01/01/1959 טיפוסי משק ותיכנון חקלאי בארצות הברית
פר-751/20 01/01/1959 חוק המים
פר-746/30 01/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית
פר-751/16 01/01/1959 במכוורת כרך 30
פר-751/17 01/01/1959 מזיקים ומחלות בצמחי נוי כרך 29
פר-751/14 01/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 10
מפה-4475/1 01/01/1959 ישראל – גליון 3 מפה אדמיניסטרטיבית של ישראל – דרום הארץ; סומנו קוי תחום שביתת הנשק 1949; מחוז הדרום  נפת באר-שבע  המועצה המקומית אילת; גבולות היחידות הארמיניסטרטיביות סימנים אדמיניסטרטיביים ( שמות המחוזות  נפות  המועצות האזוריות; גבולות המחוזות ונפות  המועצות המקומיות ואזוריות )  טופוגרפיות  של ישובים  כבישים בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל – יוני 1953; עודכן והודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – ינואר 1959
מגע-40/6 01/01/1959 הלוואות לקניית זרעים התכתבות עם מושל ירושלים ווגרמים נוספים בדבר מתן הלוואות לחקלאות  חלוקת זרעי חיטה  ענייני כספים ועוד.
א-290/39 01/01/1959 מסמכים שמורים – אמנה בין ישראל לצרפת בדבר שירות צבאי של בעלי אזרחות כפולה
פר-749/6 02/01/1959 ניסויים בגידול פספלון מורחב לזרעים
פר-750/6 03/01/1959 מחלת ההתנוונות של הבטטה
פר-749/4 03/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 14
פר-746/29 03/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 21
פר-749/3 04/01/1959 ייעול המספוא והזנת הבקר
פר-749/5 04/01/1959 חקלאות בישראל-אנגלית
פר-749/8 04/01/1959 סלניום בקרקעות ישראל:מציאותו  צורותיו  מקורותיו וזמינותו לצמחים
פר-750/30 04/01/1959 התערוכה החקלאית
פר-750/23 05/01/1959 דרכים להעלאת פוריותו של השומשום והחדרתו למשק העברי
פר-750/31 05/01/1959 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 23
פר-750/33 05/01/1959 ביבליוגרפיה אזורית של חוף הים התיכון של ישראל והמדינות הלבנטיות הסמוכות כרך 22
פר-750/24 05/01/1959 בחינת מכסחה לעשיית שחת
פר-746/14 05/01/1959 ביבליוגרפיה אזורית של חוף הים התיכון ישראל והמדינות הלבנטיות הסמוכות כרך 22
פ-2126/3 05/01/1959 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי אל מניה שוחט. מכתבים בענינים אישיים.
פר-750/9 06/01/1959 גידול עגלות בתחליפי חלב
פר-749/1 06/01/1959 הכלכלה והחקלאות של ישראל-אנגלית
פר-750/27 06/01/1959 הוראות לריסוס בנפח קטן במטעי נשירים
פר-750/29 06/01/1959 נתונים על התפתחות סלק הסוכר ואפשריות להארכת עונת איסופו
פר-750/32 06/01/1959 ד'ר חקר ליסנר על הביולוגיה של אקנתורמה טרה – סנטאה  באגם טבריה
פר-750/34 06/01/1959 הפלנקטון של אגם טיבריאס-אנגלית כרך 25
פר-750/25 06/01/1959 מחקר על כושר השתמרות של פרי אבוקאדו
פר-750/26 06/01/1959 הגנה מאדי הרעל באיוז תבואות
פר-751/15 06/01/1959 משתלת מירעה טבעי -נגב (גילת)
פ-2153/18 06/01/1959 מכתבים מילדים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבי תודה על מבחר הספרים ב"קרן הספריות של בית הנשיא".
פר-751/23 07/01/1959 אינדכס למיון קרקעות בסקרים
פר-750/17 07/01/1959 ניסויים בהדברת מחלת הצרקוספורה בסלק סוכר
פר-750/18 07/01/1959 ניסויים בדישון חיטה ושעורה
פר-750/16 08/01/1959 מחקרים בקרומי לס
פר-750/12 08/01/1959 סקר תצרוכת המים בישראל לשנת 1958
פר-750/15 08/01/1959 נתונים על הופעת הציקאדות בישראל א
פר-750/19 08/01/1959 דו'ח על תוצאות הניסויים בתירס כלאיים בשנת 1958
פר-750/5 09/01/1959 תופעת הפרוש בואלנסיה
פר-750/10 09/01/1959 תצפיות ומדידות במטעי התמרים בערבה
פר-750/11 09/01/1959 ניסויים בהזרעה מלאכותיות של כבשים
פר-750/13 09/01/1959 מספוא לסתיו
גל-6101/19 09/01/1959 חטיבת תעשיה – אורוגוואי בתיק – התכתבויות הנוגעות לקשרי מסחר בין ישראל לאורוגוואי; מאמר שיצא באורוגוואי הנוגע להקמת בית חרושת לסוללות חשמליות ע"י מהנדס ישראל – יוסף ארגון (אייזנשטדט); התכתבויות בנוגע לייצוא חוטי כותנה לאורוגוואי ועוד.
פר-750/4 10/01/1959 ניסוי בהדברת החילדון בשום
פר-750/7 10/01/1959 מניעת נזקי קרח במטעי בננות
פר-752/28 10/01/1959 רשימת פרסומים המופקדים זמנית במרכז התיעוד ובספרייה-אנגלית
פר-751/13 10/01/1959 הצעה למיון קרקעות ארץ ישראל
פר-751/25 11/01/1959 ניסויי דישון במרעה שלחין
פר-751/24 11/01/1959 סיכום עונת ייצוא ההדרים 1958-1959
פר-750/1 11/01/1959 גידול עגלות בתחליפי חלב
פר-750/2 11/01/1959 נבגי הפטריות הנישאים באויר בבתי האריזה לפרי הדר
פר-750/3 11/01/1959 שלחין באיזור ניצנה
פר-751/11 11/01/1959 תקנון לבדיקות של ציוד חקלאי
פר-751/22 12/01/1959 בדיקות איכות וכושר אפיה של זני חיטה רכה בשנת 1958
פר-751/19 12/01/1959 בעייות הזבל האורגאני בפלחה
פר-751/21 12/01/1959 סקר מיני הסיטונה בקיטניות החורף בישראל
פר-751/18 12/01/1959 ניסוי רעיה עם פרות וכבשים בחלקת מלוח קיפח
פר-751/12 12/01/1959 קובץ עבודות של המכון הישראלי לציוד חקלאי
ג-2131/30 01/02/1959 בחירות לכנסת הרביעית בתיק פרסומים ופקודות צבאיות הנוגעות לסדר היום והליך הבחירות לכנסת הרביעית בצה"ל.
פר-709/3 10/02/1959 כללי-חוברות  כרזות  בלנקים מכתבים
ש-72/1 17/02/1959 ארגון המועצות האזוריות – תיקי התכתבות לפי נושאים משרד הפנים בתיק התכתבויות בנושאים שונים: דרגות עובדי הרשויות המקומיות  הוראות בדבר מילוי טפסים  פרוטוקולים של הועדה לבדיקת חלוקת הארץ למחוזות ונפות  הדרכה ברשויות המקומיות  חוקי עזר  גבולות ותחומי שיפוט  תקציבי פיתוח  הצעת חוק תכנון ובנייה  תקנות בדבר עריכת מכרזים למשרות פנויות ברשויות המקומיות  מיזוג מועצות אזוריות  הקמת מרפאות  סיווג הרשויות המקומיות לצורך שכר עובדיהן  תכנית יזומה להקמת איגוד ערים  הקמת מבני חינוך  המועצה האזורית במבחן השנים  תקנון המועצה לשלטון מקומי  תיקונים בצו המועצות האזוריות  תקנון המועצה לשירותי כבאות  הצעה לחלוקת המועצות האזוריות  תיקון פקודת מס הכנסה ועוד.
מגע-21/9 01/03/1959 בית-החולים הצרפתי על שם הקדוש הנוצרי יוסף – ירושלים בקשת אגודת החסד של הנזירות על שם הקדוש יוסף ממושל ירושלים לרכוש קרקע בסמוך לבית-חולים לשם הרחבתו  התכתבות עם מושל ירושלים בדבר הטיפול בבקשה  תוכנית בנייה ועוד.
פר-683/5 01/03/1959 דפי עזר למרצה כרכים: 19-31
גל-5861/28 15/03/1959 אישורי תכניות בניה – אכזיב אישורי תכניות בניה – אכזיב.
פר-682/8 01/04/1959 על ישראל- צרפתית כרכים: 1-3
פר-680/2 01/04/1959 דפי עזר למרצה כרכים: 46-61
פר-682/5 01/05/1959 דף למדריך סיורים כרכים: 1-5
פ-754/46 17/05/1959 נאום של יעקב הרצוג בישיבת פוניבז' נאום של יעקב הרצוג בישיבת פוניבז' (טיוטה).
מפה-4482/1 01/06/1959 ( ישראל – גליון 1 )   Israel – Sheet 1 מפה פיזית טופוגרפית של מרכז צפוני וצפון ישראל ( מקו תל-אביב – תורמוס עיה – סלט בדרום ); כולל חלקים של המדינות השכנות; כולל ים התיכון  ים הכנרת; סומנו גבולות בין-לאומיים וקוי תחום שביתת הנשק 1949 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל מקורות – מפות Series 1:100 000 1943-45 עם תוספות של ישובים חדשים ודרכים ל- 1958 בסיס המפה – עובד  שורטט והודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל ( Survey of Israel ) בינואר 1951; תוקן חלקית ע"י מחלקת המדידות ישראל בפברואר 1958; הודפס ע"י מחלקת המדידות ישראל  יוני 1959
גל-2221/7 29/06/1959 אוצרות טבע מלט כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד הפיתוח בנוגע למלט: הקמת בית חרושת למלט לבן  נתונים על מלט  חמרי גלם לתעשית מלט באזור חריבה (כרמל)/ נח לסמן  סקר חומרי גלם למלט לבן  סקר גיר לתעשית מלט לבן בנחל דימונה/ נח לסמן וש. גרוס  מסקנות הוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת הכלכלה בעניין "הכוונה לקטוע את גוש הקרקעות של חורייבה – בכניסה הראשית לפארק הכרמל – מהפארק המיועד"  חוות דעת ראשונית על איתור מרבץ גיר מתאים לתעשית צמנט לבן באזור מצפה רמון  BOREHOLR CORES IN THE "DESHE" AREA TIMNA' MASSIF  ייצור מלט לבן בחברת חרסית וחול זך בנגב בע"מ – אומדן ראשוני של הערכת כדאיות ועוד.
פר-689/10 01/07/1959 ידיעות הוועד הישראלי לאונסקו כרכים: 1-5
פר-681/4 01/07/1959 דפי עזר למרצה כרכים: 50-57
פ-2910/33 05/07/1959 רחל ינאית בן-צבי – כתבים. נוסח מכתבה של רחל ינאית בן-צבי למועצה האזורית עמק בן-שאן בעקבות ביקור ילדי הקיבוצים בעמק בית שאן בבית הנשיא. הדברים התפרסמו בעלון קיבוץ מסילות. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-8588/23 05/07/1959 יורשי אפשטיין ז"ל בנ. 1873/46 יורשי שמואל  אפשטיין ז"ל – ערעור נגד החלטת הועדה המקומית בנוגע להיתר בנייה
ג-2417/21 10/07/1959 לשכת השר – מכונות חליבה פניות משקים אל השר וסגן שר החקלאות בענין תמיכה להשגת מכונות חליבה וכיול מכון חליבה.
פר-683/2 01/09/1959 פעולות המחלקה לישובי עולים
פר-723/3 01/10/1959 חקלאות בישראל כרכים: 1-7
פר-728/3 01/10/1959 כתבים כרכים: ט-י
פר-726/12 01/10/1959 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך א' גליון 1-6
פ-2112/2 04/10/1959 יומני משרד של רחל ינאית בן-צבי. יומנים ובהם רישומים בענינים אישיים.
פ-5507/1 19/10/1959 חגיגות עשור למושבי העולים קיים בידי המפקיד רישום מפורט לתמונות + נסרק בספריה הלאומית. תנועת מושבי העובדים בישראל- עשור למושבי העולים
פר-723/6 01/11/1959 המחלקה להגנת הטבע כרכים: 1-6
פר-682/4 01/12/1959 דף למדריך סיורים כרכים: 1-8
פ-2121/6 29/12/1959 התכתבות בין ישראל ומניה שוחט לבין רחל ינאית ויצחק בן-צבי. התכתבות בענינים אישיים.
פ-2108/25 01/01/1960 דברים לזכר רבי מאיר יונה לישנסקי. דברי רחל ינאית לזכר אביה.
פ-2156/18 01/01/1960 קטע עיתונות. גליון עיתון בשפה הרוסית בשם "רוסקאיה מיסל" (המחשבה הרוסית). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-6397/18 01/01/1960 ארגון אסירי הנאצים לשעבר
ג-6351/35 01/01/1960 FINE ARTS
פר-664/7 01/01/1960 בחינוך ובתרבות כרכים: 1-12
פר-683/3 01/01/1960 מדריך לאתרים הסטוריים כרכים: 1-17
פר-682/3 01/01/1960 דף למדריך סיורים כרכים: 9-12
פר-678/10 01/01/1960 דפים לתזונה כרך י"א
פר-725/7 01/01/1960 משקי עזר כרכים: 1-12
פר-720/3 01/01/1960 הדיג בישראל
פר-717/5 01/01/1960 מפות מים תחתיים כרכים: 39-40
פר-729/6 01/01/1960 KTAVIM כרך 10
פר-728/9 01/01/1960 KTAVIM כרך 10
פר-752/1 01/01/1960 פגיעות הקרה והצינון בעלי הבננה
פר-752/24 01/01/1960 השקאה בהמטרה
פר-754/8 01/01/1960 כינוס החקלאים הבינלאומי בישראל 1959
פר-754/19 01/01/1960 קורס בינלאומי על השקיה  אזורים סובטרופיים 1961
פר-754/12 01/01/1960 אורח חיי זבוב הבצל בישראל
פר-754/21 01/01/1960 נתיבות בחינוך החקלאי
פר-755/16 01/01/1960 טראקטור
פר-755/15 01/01/1960 סקר ניצול שפכים
פר-755/24 01/01/1960 תרומות להכרת הים האדום- אנגלית
פר-755/23 01/01/1960 תרומות להכרת הים האדום- אנגלית
פר-755/22 01/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית
פר-755/21 01/01/1960 דרכי העסקת עובדים במשרד החקלאות
פר-755/20 01/01/1960 חדירת מי ים וקביעת ממשק לאורך מישור החוף של ישראל-אנגלית
פר-755/18 01/01/1960 המכמורת
פר-755/27 01/01/1960 יומן לגידול בקר במשק המושבי
פר-755/26 01/01/1960 1. חופי הים התיכון של ישראל. 2. המדף היבשתי של ישראל
פר-755/25 01/01/1960 תרומות להכרת הים האדום- אנגלית
פר-752/27 01/01/1960 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי'ד 1954
פר-752/25 01/01/1960 מחקרים באקולוגיה של זבוב הזית
פר-753/2 01/01/1960 הניקוז העילי
פר-753/1 01/01/1960 נתונים על תכניות השקיה
פר-753/13 01/01/1960 גידול אירוס
פר-751/5 01/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 16
פר-751/6 01/01/1960 גידול שעועית
פר-751/7 01/01/1960 ניסויי מעבדה לבחינת עמידות זני פלפל בפני מחלות וירוס
פר-751/8 01/01/1960 השפעת קומפוסטים על תכונות הקרקע ועל היבולים
פר-751/9 01/01/1960 ניסיון דישון באשלגן בפרדס שמוטי
פר-751/10 01/01/1960 בחינותי כלאים של סורגום שנת תשי'ח
פר-751/3 01/01/1960 השפעת רווחי זריעה ודילול על יבול סלק סוכר ואיכותו
פר-751/1 01/01/1960 עיבוד שדות עם שיחים
פר-751/2 01/01/1960 לקראת משק מתמחב
פ-2435/45 01/01/1960 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – דוד אפשטיין  טיוטות מכתבים שכתב אליעזר רפאל מלאכי לדוד אפשטיין.
פר-754/2 02/01/1960 הביולוגיה של הדגים הציקלידים של אגם טיבריאס וחולה-אנגלית כרך 27
פר-752/30 02/01/1960 תצרוכת המלח של בקר חלב
פר-752/29 02/01/1960 דרכים להעלאת הרנטאביליות של החריע במשקינו
פר-751/4 02/01/1960 דו'ח מוקדם על הסווין
פר-752/5 03/01/1960 דרכים להעלאת יבוליה של החומצה במשקינו ולאיסופה בקומביין
פר-752/11 03/01/1960 סקר מיני האפיון בישראל
פר-752/15 03/01/1960 תצפיות בפנולוגיה של הסיטונה הגדולה באזור רמת מנשה בעונת 1958/59
פר-753/21 03/01/1960 התפתחות השגר ותנובות החלב של הרחלות בעדרי צאן לחב ובשר במשק גל און
פר-755/17 03/01/1960 מרסס' CHIRON' דגם L.M
פר-752/8 04/01/1960 בדיקות איכות וכושר האפיה של חיטה ישראלית
פר-752/13 04/01/1960 דין וחשבון דו שנתי על מחקרי המחלקה לצמח נוי (1957-1959)
פר-752/17 04/01/1960 ערכים כימיים ספציפיים הקובעים את טיבו של סלק הסוכר מבחינה תעשיתית וחשיבותם
פר-752/16 04/01/1960 מתקן למדידת ההתנדפות מעור הבקר
פר-752/23 04/01/1960 ניסיונות והישגים באגוזי האדמה
פר-755/14 04/01/1960 השקית כותנה בחלקות מבוקרות תשי'ט 1959
פר-752/26 04/01/1960 מניעת הדבקה של נגיף מוזאיקת הטבק בעזרת חלב ומיציד
פר-752/4 05/01/1960 השפעת הרכב וקיבול הקאטיונים החליפים שבקרקע על תהליך דגרציה בקרע חול חומות אדומות בישראל
פר-752/3 05/01/1960 הוראות לריסוס בנפח קטן במטעי נשירים
פר-752/2 05/01/1960 גידול מזורז של עגלים לבשר
פר-752/7 05/01/1960 ניסיונות בהדברת זחלי אגרוטיס על ידי ריסוסים
פר-752/6 05/01/1960 נובר- אורז החולה
פר-752/12 05/01/1960 חקירה מוקדמת במחלות תמרים
פר-752/10 05/01/1960 סקר תפוצת אסטרולקניום של התמר בישראל
פר-752/9 05/01/1960 השפעת קומפוסטים על תכונות הקרקע ועל יבולים 2. שיטת יחס השיפוע כאמצעי למדידת זמינות חנקן בחומר האורגאני
פר-752/19 05/01/1960 איסוף קש תבואות
פר-752/18 05/01/1960 ניסויים בהדברת כנימות עלה בחומר הסיסטמי 5728YF
פר-752/22 05/01/1960 ניסויים מוקדמים להדברת אקרית החלודה במכונות ריסוס לנפח קטן
פר-752/21 05/01/1960 הגברת היבולים של דגני חורף וטיבם המזוני
פר-753/22 05/01/1960 טיפוסי המרעה הטבעי בארץ ומחקרים גיאובוטאניים בדינאמיקה של הצומח
פר-753/16 05/01/1960 מפוחי גב מוטוריים לריסוס ולאיבוק
פר-753/26 06/01/1960 מחירות איבוד הכלור הפעיל בתמיסת סודיאום חיפוכלוריט בתנאי משק
פר-753/25 06/01/1960 סקר מחלות אגוזי אדמה בקייץ 1959
פר-753/24 06/01/1960 דו'ח על תוצאות ניסויים בתירס כילאיים למטרת ייצור תאית
פר-753/23 06/01/1960 סקר תצרוכת המים בישראל לשנת 1959
פר-753/19 06/01/1960 תאריכי זריעת סלק הסוכר בנגב הצפוני והשפעתם על טיב האשרושים
פר-753/17 06/01/1960 ניסויי הזרעה מלאכותית של כבשים בעונת ההרבעה 1959
פר-753/29 06/01/1960 בחינת מכסחה לעשיית שחת
פר-753/28 06/01/1960 הפיראוסטה(נובר התירס האירופי PYRAUSTA NUBILALIS HB)  בישראל
פר-754/23 06/01/1960 יסודות התכנון של הכשרת קרקע בהר
פר-754/22 06/01/1960 עקרונות של טיוב אדמת הגבעות- אנגלית
פר-753/15 06/01/1960 בדיקת השפעת רעלי חרקים בתנאי שדה  על חפושיות הסיטונה הגדולה
פר-753/12 06/01/1960 קרקעות עמק יזרעאל המערבי והמרכזי
פר-753/11 06/01/1960 בחינת כלים להצנעת זבל ירוק בשטחי חלימנים בשדה בוקר
פר-753/27 07/01/1960 ניסויים בהדברת החלפת בעגבניות חורף בנגב המערבי עונות 1959/60
פר-753/20 07/01/1960 החמצת קיטניות חורף בתוספת נתרן מאטא ביסולפיט
פר-753/18 07/01/1960 ניסיון לבירור כנות אבוקאדו עמידות בקרקעות גיריות
פר-754/17 07/01/1960 גידול תפוחי אדמה לזרעים
פר-753/14 07/01/1960 ניסויי דישון בבננות
פר-755/19 08/01/1960 מבחן השואתי בהוצאות ייצור של מוצרים חקלאיים
פר-753/10 08/01/1960 השפעת שיטת מיקום דשן חד זרחה סידנית על התפתחות צמחים ועל נדידת זרחן בקרקע
פר-754/20 09/01/1960 הדברת הנימטודות
פר-754/13 09/01/1960 רגרסית תנובות החלב של הבנות העתידות של פר על אלה של בנותיו הראשונות
פר-754/28 09/01/1960 בחינות זני חיטה בתקופה 1955-1958
פר-753/5 09/01/1960 חוברות המחלקה לזרעים כרך 1
פר-753/9 09/01/1960 השפעת דינוג ועטיפה בפוליאתילן על נשימת פירות אבוקאדו
פר-753/8 09/01/1960 תרומה להעלאת יבולי אגוזי אדמה בארץ
פר-753/7 09/01/1960 התפרצות אוכלוסית ציקדת השלהבת במטעי גלעיניים של צפון הארץ בשנים 1955/56
פר-753/6 09/01/1960 עדר הצאן באיזור ניצנה
פר-752/14 10/01/1960 מחקרים בכנימות מגן של ההדר בישראל
פר-753/4 10/01/1960 הרווחיות של מושבים ותיקים בתשי'ט בהשוואה לשנים קודמות
פר-753/3 10/01/1960 השקייה בצינורות פלאסטיים
פר-754/1 11/01/1960 ניסויים באחסנת ענבים לשם יצוא
פר-754/14 11/01/1960 ניסויים באיחסון מילונים בעונת 1958
פר-754/11 11/01/1960 איך מגדלים סלק סוכר כרך 62
פר-754/27 11/01/1960 דין וחשבון על סיור בהונג קונג וביאפאן
פר-754/26 11/01/1960 ניסויים אגרוטכניים בסורגום כלאיים
פר-754/25 11/01/1960 וירוס התקפלות העלים בעגבניות בישראל הגדרתו ודרכי העברתו
פר-754/24 11/01/1960 מחקר על כושר השמרות פרי אבוקאדו
פר-754/9 12/01/1960 13 כללים להצלחה באימון אפרוחים הודיים כרך 64
פר-754/7 12/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 29
פר-754/6 12/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 29
פר-754/5 12/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית
פר-754/4 12/01/1960 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 29
פר-754/3 12/01/1960 תרומות להכרת הים האדום כרך 29
פר-754/18 12/01/1960 מושבי העולים אירגונם וניהולם
פר-754/16 12/01/1960 הטלפים והטיפול בהם
פר-754/15 12/01/1960 כיצד לצנן עופות?
פר-754/10 12/01/1960 ההמלטה בצאן
פר-710/4 29/01/1960 חוזר
חצ-580/9 01/02/1960 תגמולים לנכי רדיפות הנאצים
פר-727/6 01/02/1960 כתבים כרך י'
פר-711/3 01/02/1960 דיונים בכנסת על התקציב
פ-2691/6 01/02/1960 תנועת הזמר הישראלי. תוכנית הכנס לפעילות חוג הזמר הישראלי ב"בית ליסין"  כולל מילים לשירים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מגע-40/17 01/02/1960 פרסומים אסורים פרסומים אסורים  עתקי עיתונות ועוד.
פ-2120/21 05/02/1960 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "מניה שוחט לגבורות". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-671/2 24/02/1960 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 194-218
פר-718/2 01/03/1960 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 12
פר-726/5 01/04/1960 מינהל ההדרכה-ירכון
ג-3984/2 01/04/1960 דוח כספי ועד מקומי – בקעת בית שאן בתיק דוחות כספיים והצעות תקציב של הוועדים המקומיים בתחומי המועצה האזורית בקעת בית שאן.
ג-4413/3 24/04/1960 חברת שיכון ופתוח גולדשטין התכתבויות בנוגע לביצוע תיקונים בבניינים לפני מסירתם.
פר-690/6 01/05/1960 בחינוך המשלים כרכים: 1-3
פר-723/5 01/05/1960 חקלאות בישראל כרכים: 8-12
פר-723/4 01/05/1960 חקלאות בישראל כרכים: 8-12
פר-753/30 01/05/1960 גורמים המשפיעים על הרכב חלב כבשים   דו"ח על עונת חורף ואביב 1958 
פר-722/6 01/06/1960 KTAVIM כרך: 10
פר-722/1 01/06/1960 כתבים כרך:י'
פר-716/4 01/06/1960 עלון מקצועי לדייגים
פר-728/4 01/06/1960 כתבים כרכים: י-י"א
גל-7000/10 01/06/1960 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – פתח תקוה – אגף השכון – ועדת תאום תשריטים (מפות תכנון) של שכונות ואזורים בפתח תקווה (עמישב  רמת וורבר  שעריה ועוד) ומסמכים תכנוניים בנושא.
פ-2692/13 28/06/1960 התכתבות בין רחל ינאית לבין צדוק אברהם  שומרוני מחולון. התכתבות בין רחל ינאית לבין צדוק אברהם  שומרוני מחולון.
פר-681/5 01/07/1960 דפי עזר למרצה
חצ-3760/9 01/08/1960 מרוקו – יחסים עם ישראל.
חצ-313/5 01/08/1960 משפחת סטרול
גל-7000/16 04/08/1960 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – הדרום – אגף השכון לשכת התכנון המחוזית – רמלה – הדרום – אגף השכון.
פ-2194/11 04/08/1960 מרים פרוינד דברי מרים פרוינד  נשיאת "הדסה"  שנישאו בכינוס הרצל (כנס נוער) באנגלית  תחת הכותרת: "MEDICINE AND THE HEBRAIC TRADITION"
פר-671/1 17/08/1960 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 219-235
פ-2910/28 26/08/1960 כנס בבית הנשיא לזכר זאב ז'בוטינסקי. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שאול אביגור בנוגע לכנס הנ"ל  כולל. בתיק גם טיוטת כתבה ברוסית אודות הכנס.
פ-2132/4 31/08/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לביקור חברת הנוער בבית הנשיא.
מפה-3956/1 01/09/1960 ( מצרים – ודי ותיר )   Egypt – W. Watir – Sheet 6283 – Series P-677 מפה פיזית טופוגרפית של איזור ודי ותיר והסביבה  כולל רס אל-מסרי ( נקודת משטרה )  ביר תבה  רס אל-בורקה  נואיבה ( אל-חרבון ) וכו'; כולל מפרץ עקבה ( אילת ); סומן החלק הדרומי של קו שביתת הנשק עם מצרים 24.2.49 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של דרכים מקורות – רוב השטח – ממפות טופטגרפיות עם תיקון 1941-54; איזור המפרץ – ממפות הידרוגרפיות 1954  1958 בסיס המפה – הוכן ע"י שרות המפות בצבא ארה"ב ( Army Map Service ) ב- 1959 ממפות Egypt – 1:100 000 Southern Sinai  AMS  printed 1957; Southwestern Asia 1:250 000 AMS NH 36-12  printed 1956; איזור המפרץ – ממפות OSHO  Chart 3640 1958; British Admiralty Chart 756 1954 הודפס 9-60 Edition 1-AMS
פ-2132/12 15/09/1960 התכתבות בין אברהם חפץ לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע למאיר חפץ  תלמיד לשעבר בחוות הלימוד  שנפל במלחמת השחרור.
פר-664/3 01/10/1960 בחינוך ובתרבות
פר-682/6 01/10/1960 דף למדריך סיורים כרך 6
פר-724/5 01/10/1960 חקלאות בישראל כרכים: 1-12
פר-726/13 01/10/1960 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך ב' גליון 1-6
פר-721/4 01/11/1960 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 13
גל-3847/8 08/11/1960 ירושלים שיחזור. כרך ב' פרויקטים לפיתוח לעיר ירושלים – גינות ציבוריות  מגרשי משחקים  מרכזי צעירים  בתי כנסת  גן החיות התנ"כי ועוד; התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תכנון עירוני  הארת אתרים ובניינים בירושלים בלילות; סיכום עבודתה של ועדת הבירה הלאומית בקנדה; חוות דעת בנושא פארקים בירושלים; כרטסת השימור; מאמר של ד"ר זאב וילנאי על שכונת מונטיפיורי .
פ-2759/16 10/11/1960 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין שרה סטרטינר  מורה לשעבר בחוות הלימוד. אישור על העסקתה של שרה סטרטינר בהוראה והדרכה בחוות הלימוד בשנים 1940-1939.
פר-666/2 18/11/1960 חוזר פנימי כרכים: 146-199
פר-721/5 01/12/1960 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 14
פר-728/10 01/12/1960 KTAVIM כרכים: 10-11
א-7906/29 04/12/1960 ישיבת המוסד לתיאום – 4.12.1960 פרוטוקול מישיבת המוסד לתאום
פ-2741/22 12/12/1960 פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – עליזה כהן פניות אזרחים אל רחל ינאית בן-צבי – עליזה כהן
פר-672/4 14/12/1960 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 236-255
גל-1247/34 28/12/1960 טכניקום מקצועי אורט גבעתיים אורט טכניקום גבעתיים-התכתבות בין הנהלת בית הספר למשרד החינוך (פיקוח על החינוך הגופני ופעילות גדנ"ע) בעניין שעורי חינוך גופני ופעילות גדנ"ע בבית הספר. מצורפים עלוני מידע בעברית ובאנגלית על בית הספר (תכנית לימודים  מגמות ועוד  כולל צילומים).
פ-2124/3 01/01/1961 דברים על מניה שוחט מאת זליג שטורמן. דברים על מניה שוחט מאת זליג שטורמן.
פ-2121/16 01/01/1961 מאמר מאת מ. יארבלום. מאמר בשפה היידיש אודות מניה שוחט ופעילותה.
פ-2121/29 01/01/1961 רשימת תיקי ארכיון "יד יצחק בן-צבי" העוסקים במניה שוחט. הרשימה נכתבה על ידי רחל ינאית בן-צבי.
גל-11888/31 01/01/1961 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – פרידמן יהושע בתיק מכתב של דוד בן-גוריון
פר-670/1 01/01/1961 חדשות ארכיאולוגיות
פר-669/2 01/01/1961 כתב העת של מחלקת העתיקות בישראל- אנגלית כרך 3
פר-668/5 01/01/1961 תקציר העתונות כרכים: 44-86
פר-678/3 01/01/1961 דפים לתזונה כרך י"ב
פר-715/2 01/01/1961 סקר תפוקת המים בישראל
פר-714/2 01/01/1961 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-757/11 01/01/1961 מלכוד ליחדת מאמץ של סרדינלה אוריטה לאורך חופי ישראל במהלך השנים 1950-1959
פר-757/10 01/01/1961 הבחירה של UPENELUS MOLLUCCENSIS וMULLUS BARBATUS -צרפתית
פר-757/9 01/01/1961 על השמוש האפשרי ב FOULUNG ASCIDIAN CIONA INTE STINALIS כמקור ל VANA DIUM CELLULOSE ומוצרים אחרים- אנגלית
פר-757/8 01/01/1961 השימוש ברשתות מתוצרת מכונות לייצור טרוולים ים תיכוניים- אנגלית
פר-757/34 01/01/1961 תרומות על EUCALYPTS בישראל
פר-756/18 01/01/1961 תיכנון החקלאות מטרות ודרכים
פר-756/16 01/01/1961 מדיניותנו החקלאית
פר-756/15 01/01/1961 השזיף האירופי בישראל
פר-756/31 01/01/1961 קביעת לחות הכותנה הגולמית בשדה
פר-756/26 01/01/1961 מונימייקר
פר-756/23 01/01/1961 צמיגים בחקלאות
פר-756/22 01/01/1961 אפאטה אבלה
פר-756/21 01/01/1961 על התנודות של מפלסי ים המלח מאז תחילת המאה ה-19-אנגלית כרך 7
פר-757/7 01/01/1961 השפעת שיטפון הנילוס על מימי החוף של ישראל-אנגלית
פר-757/6 01/01/1961 בעיות בשימוש בפלסטיק לדיג-אנגלית
פר-755/13 01/01/1961 ערכם המזין של תוצרי -לוואי של סלק סוכר
פר-755/12 01/01/1961 הדברת האקרית האדומה בשדות כותנה -הדגמות שדה
פר-755/11 01/01/1961 ניסויי שדה להדברת פרפרי לילה בכותנה בקיץ 1960
פר-755/9 01/01/1961 שימור גרגרי תבואה בהחסנה
פר-755/8 01/01/1961 פרחים רבשנתיים
פר-757/3 02/01/1961 חתכים של רמות מפסלי המים התחתיים באוקויפר הפליו-פלייסטוקני של איזור החוף 1960-1933
פר-755/1 02/01/1961 השפעת קומפוסטים וזבלים על תכונות הרקרע ועל היבולים
פר-755/7 02/01/1961 השפעת הטיפול ותנאי האיחסון על התפתחות הריקבונות בפרי הלימון ועל איכותו
פר-756/42 03/01/1961 תחליפי חלב בתוספת טרמיצין לגידול עגלות
פר-756/46 03/01/1961 ביקורת של תצרוכת המזון אל פרות גבוהות תנובה בתנאי הזנה חופשית
פר-756/45 03/01/1961 דין וחשבון על סיור בהונג קונג וביפאן
פר-756/43 03/01/1961 ניתוח מהימנות ביקורת החלב בעדרי צאן אוואסי לחלב והצעות לתיקונה
פר-755/3 03/01/1961 ניסויים להדברת כנימת אסטרולקניום של התמר
פר-755/2 03/01/1961 הבחלת פירות מישמש לאחר הקטיף בעזרת אתילן וTP- 2.4.5
פר-755/6 03/01/1961 גורמים אנטומולוגים בנשירת אשכוליות בישראל
פר-755/5 03/01/1961 גידול מזורז של עגלים לבשר מהדורה ב'
פר-755/4 03/01/1961 ניסויים למניעת ההפצה של מחלות נגיפים ע'י הדברת הרקטור בעזרת קוטלי חרקים סיסטמיים
פר-757/30 04/01/1961 שיטה למדידת החנקן הנקלט בפרקי זמן קצרים
פר-756/41 04/01/1961 ניסיונות בגידולי שדה בתנאי הערבה הדרומית
פר-756/39 04/01/1961 השפעת הדשנים החנקניים והנוזליים על יבול אגוזי אדמה וטיבם
פר-756/35 04/01/1961 זני ירקות בישראל (תיאור והשוואת מקורות זרעים)
פר-757/31 05/01/1961 בחינות זני שעורה(1955-59)
פר-756/12 05/01/1961 ניסויים מוקדמים להדברת הדונגית הפלורידית
פר-756/24 05/01/1961 גיזום עצי אפרסק
פר-756/40 05/01/1961 הערכה כמותית ואיכותית של זני סלק- סוכר בזריעת סתיו
פר-756/38 05/01/1961 שאריות דיפניל בפירות הדר עטופים בעטיפות דיפניל
פר-756/37 05/01/1961 קביעות מיקרו מודריות קולוריטריות של דיפניל בהדרים-אנגלית
פר-756/36 05/01/1961 קביעה מיקרומטרית קולורימטרית של OPHENYL PHENOL-אנגלית
פר-756/33 05/01/1961 ניסויי מעבדה ראשונים להשוואת השפעתם של חומרי הדברה על צרעת האפיטיס הטפיל של הכנימה השחורה
פר-756/32 05/01/1961 איסוף אגוזי אדמה מאומנים וייבוש מלאכותי של התרמילים
פר-756/44 05/01/1961 הערכה כלכלית של מגמות בעדר הצאן האווסי לחלב
פר-757/32 06/01/1961 ניסויים מוקדמים לבירור אפשרות ניצולו היעיל יותר של סלק סוכר
פר-756/9 06/01/1961 בחינת זני אורז בהשקייה בהמטרה
פר-756/30 06/01/1961 קטיף כותנה מכאני קומתי בהשוואה לקטיף מלא
פר-756/29 06/01/1961 מאבק ארכובה
פר-756/28 06/01/1961 מאבק ארכובה
פר-756/27 06/01/1961 מרסס
פר-756/34 06/01/1961 בחינות זנים ותאריכי זריעה של אפונה(שנת תש'ך 1959/60)
פר-757/1 06/01/1961 תכנון ענף ההדרי
פר-757/20 07/01/1961 ניסויים מוקדמים להדברת הפרודניה באמצעות בצילוס תורינגינסיס
פר-756/17 07/01/1961 שמן לתערובת לעופות
פר-756/11 07/01/1961 כושר סחיבה של טראקטורי אופנים בקרקע חול לס
פר-756/6 07/01/1961 השפעת האיוורור על גידול ההדרים
פר-756/4 07/01/1961 קליפות כתונה גלמיות להזנת אמהות בעדר בשר
פר-756/3 07/01/1961 שינויים בכמות המיץ והרכבו הכימי בפירות לימון באיחסון
פר-757/29 08/01/1961 חלבון די אתיל סטילבסטרול  וטרימיצין כגורמים בהעלאת התקופה בבקר לבשר -ובמיוחד בגזע הבדהמה
פר-757/27 08/01/1961 פיטום בני בקר לשחיטה  בדרגות שונות של אינטנסיביות
פר-757/26 08/01/1961 פיטום בני בקר לשחיטה בדרגות שונות של אינטנסיביות
פר-757/25 08/01/1961 בדיקת המגע הבין אקויפרי באזור שפלת לוד הצפונית-פתח תקוה באמצעות שיטה גאוכימית
פר-756/8 08/01/1961 ליטוש זרעים ושיטות זריעה ודילול של סלק סוכר ניסויי 1960
פר-756/14 08/01/1961 מפזרת דשן תוצרת 'מרכבים'
פר-756/13 08/01/1961 מרסס מפוח WASP
פר-757/5 09/01/1961 מחקר במחלת של עגבניות ותפוחי אדמה
פר-757/12 10/01/1961 המאפיינים הפיזיים והמכניים של EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN
פר-757/33 10/01/1961 סקר תזונתי של כרמי ישראל ומטעי זיתים ע'י ניתוח עלים-אנגלית
פר-758/18 10/01/1961 בדיקת המגע הבין אקויפרי באזור שפלת לוד הצפונית-פתח תקוה באמצעות שיטה גאוכימית
פר-756/19 10/01/1961 שירותי האגודה בכפר מבחינה כלכלית
פר-756/10 10/01/1961 השוואה בין מרעה מושקה ומספוא מלוכלך כמקורות ROUGELAGE עיקריים לייצור חלב בסביבה ים תיכונית- אנגלית
פר-756/1 10/01/1961 ניסויים למניעת ההפצה של מחלות נגיפים ע'י הדברת הוקטור בעזרת קוטלי חרקים סיסטמיים
פר-756/7 10/01/1961 מרססים ומאבקים  הנישאים ע'י אדם  להדברת מזיקים בכותנה
פר-756/5 10/01/1961 ניסויים מוקדמים בהדברת הנימאטודה של ההדרים בפרדסים מבוגרים באמצעות הנימאטוציד די-בי-סי-פי
פר-756/2 10/01/1961 ניסויי דשן במרעה מושקה-אנגלית
פר-757/22 11/01/1961 השפעת תוצרת הלוואי של תעשיית השמן על גדילתן של עגלות
פר-757/4 11/01/1961 הביקוש לירקות
פר-757/2 11/01/1961 הצעת תכנית לפתוח בתי ספר חקלאיים
פ-2741/36 11/01/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ד"ר יעקב כהן. במכתבים הזמנה לביקור בבית הנשיא.
פר-757/18 12/01/1961 מה ניתן ללמוד מארצות חוץ בירקות
פר-757/17 12/01/1961 עכברי השדה והדברתם
פר-757/16 12/01/1961 תצפיות וניסויים במטעי התמרים בערבה
פר-757/15 12/01/1961 נזק לעגבניות 'מנימייקר' בעת מיון והובלה והשפעתו על כושר איחסונן
פר-757/14 12/01/1961 ניסוי הדברה של מחלת המגלת בעגבניות בתנאי חממה ע'י חיטוי קרקע
פר-757/13 12/01/1961 ניסויים במירווחי נטיעה במטעי בננות של איזור החוף
פר-757/28 12/01/1961 ניסיונות גידול פירטרום במשק צובה בשנת 1959/60
פר-757/24 12/01/1961 וירוס מוזאיקת השעועית הצהובה בסייפנים
פר-757/23 12/01/1961 הסיבות לאחוז הנמוך של פרי מתאים לייצוא בזן מנימייקר
פר-757/21 12/01/1961 השפעת מיכלי אסיף שונים על הספקי עבודה ופגיעה בפרי עגבניות מהזן מנימייקר
פר-757/19 12/01/1961 חלילות פירות העגבניה
פר-758/21 12/01/1961 ניסויים מוקדמים בהדברת החלפת בעגבניות  מיבטחים  סתיו-חורף- אביב 1960/1961
פר-755/10 12/01/1961 וירוסים
פר-756/20 22/01/1961 המים בישראל
פ-2693/1 23/01/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין עטרה סלומון. התכתבות בנוגע לפעילותה של סלומון בקרב הנוער העברי בארה"ב.
פר-738/1 30/01/1961 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
פר-711/1 01/02/1961 דיונים בכנסת על התקציב
פר-721/8 01/03/1961 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 17
פר-721/10 01/03/1961 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 17
פר-721/6 01/03/1961 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 15
פר-721/7 01/03/1961 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 16
פר-719/2 01/03/1961 הדייג בישראל
פר-718/3 01/04/1961 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 13
פר-731/2 01/04/1961 תכנית חקלאית
גל-6243/12 09/04/1961 לשכה ראשית – חברת "שמשון" למלט לשכה ראשית – חברת "שמשון" למלט.
גל-6987/25 14/04/1961 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – אזור תעשיה – גוש  4380-4378 תוכנית בניין ערים של אזור התישיה ברמלה  מסמכים נלווים והתכתבות בנושא בין משרד הםנים לעיריית רמלה.
מגע-21/10 01/05/1961 הנולדים והנפטרים הוראות בנוגע ללידות ולפטירות מטעם שר הבריאות לשנת 1961   פנייה של תושבי ירושלים אל שר הבריאות בענין זה ועוד.
פר-722/7 01/05/1961 KTAVIM כרך: 11
פר-722/2 01/05/1961 11.627 כרך: י"א
פר-672/3 02/05/1961 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 256-279
פר-676/4 28/05/1961 שער לקורא החדש כרכים: 1-48
חצ-3343/1 01/06/1961 קובה – משלוח "עוזי" לקובה
פר-731/6 01/06/1961 מחקרים וסיכומים
פ-2692/10 06/06/1961 התכתבות בין רחל ינאית לבין ציפורה ברכה (זמרת וציירת). הנושאים במכתבים כוללים תערוכת ציורים  בקשה להופיע כזמרת בבית הנשיא  ענינים אישיים ועוד.
פר-756/25 03/07/1961 סמפוזיון על ניצול משטפונות ומי נגר בנגב
פ-2759/31 08/07/1961 חוות הלימוד. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין SERVICE CIVIL INTERNATINAL בנושא מחנות קיץ לבני נוער והתנדבות צעירים מחו"ל בארץ
גל-21977/13 01/08/1961 חקיקה ראשית – חוק הסעד (טיפול במפגרים) תשכ"א – 1961 חקיקה ראשית – חוק הסעד (טיפול במפגרים) תשכ"א – 1961
חצ-3461/98 01/08/1961 ברזיל – עיתונאים
פ-2123/20 18/08/1961 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין מנדל זינגר. התכתבות אודות מניה שוחט.
פ-2123/9 20/08/1961 מכתבים מחנה-מיזל שוחט אל רחל ינאית בן-צבי. מכתבים בנוגע לספרה של רחל ינאית בן-צבי אודות אליהו קראוזה.
פר-725/8 01/10/1961 משקי עזר כרכים: 1-12
פר-724/3 01/10/1961 חקלאות בישראל כרכים: 1-6
פר-726/14 01/10/1961 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך ג' גליון 13-18
מגע-6/5 01/10/1961 חברת המלט חברת המלט  לשכת המסחר והתעשייה הערבית ועוד.
פ-2911/14 05/10/1961 בנימין מזר – התכתבות. מכתבי תודה שנשלחו אל בנימין מזר מאת אנשים שונים.
פר-672/2 10/10/1961 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 279-300
פר-716/5 01/12/1961 עלון מקצועי לדייגים
פר-726/10 01/12/1961 מינהל ההדרכה-ירכון
חצ-255/15 01/12/1961 עלייה מסוריה ולבנון  חרם ערבי (כללי)
פ-2711/16 07/12/1961 התכתבות רחל ינאית בן-צבי עם יוסף הכט. התכתבות אודות כנס המועצה הציבורית לחינוך חקלאי ב"מבואות ים".
פ-2910/43 13/12/1961 רחל ינאית בן-צבי – התכתבות התכתבות בין רחל ינאית לבין שמעון בן ישראל אודות הוצאת כתבי אביו  אשר בן ישראל  לאור. (רחל ינאית הייתה חברת הועד להוצאת כתביו לאור). הערה: אשר בן ישראל היה סופר מצפת שבנו נפ"ל בתש"ח.
פ-2156/13 01/01/1962 מכתבי ברכה מ"הגמנסיה העברית בירושלים" לרחל ינאית בן-צבי. מכתבי ברכה מ"הגמנסיה העברית בירושלים" לרחל ינאית בן-צבי.
גל-11890/76 01/01/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אליאש בן-ציון בתיק מכתב תשובה של דוד בן-גוריון בנוגע להתפטרותו מראשות הממשלה
גל-11889/46 01/01/1962 פניות ציבור מתקופת טדי קולק – אפשטיין דוד בתיק שני מכתבים של דוד בן-גוריון
חצ-2066/22 01/01/1962 ארצות ערב – חומר רקע מלט
חצ-8236/5 01/01/1962 ההסתדרות הציונית בארה"ב
חצ-983/5 01/01/1962 חלוקת דרום-אפריקה
ג-7117/21 01/01/1962 יד-ושם – היחידה לגביית עדויות מסמכים ודוחות של רחל אוירבך על תהליך העבודה של גביית עדויות ניצולי שואה
פר-670/2 01/01/1962 חדשות ארכיאולוגיות כרך: ד-ז
פר-668/10 01/01/1962 החינוך בישראל
פר-678/9 01/01/1962 דפים לתזונה כרך י"ג
פר-710/6 01/01/1962 חוזר
פר-715/6 01/01/1962 סקר תצרוכת המים בישראל
פר-714/3 01/01/1962 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-726/6 01/01/1962 מינהל ההדרכה-ירכון
פר-726/8 01/01/1962 מינהל ההדרכה-ירכון
פר-712/3 01/01/1962 החלטות וסיכומים
פר-758/16 01/01/1962 כלכלה וניהול משק
פר-758/15 01/01/1962 השקיה בפרדס
פר-758/26 01/01/1962 תולדות ההתישבות החקלאית
פר-758/25 01/01/1962 שיטות הגידול והמחקר בטבק מזרחי באיטליה ויון
פר-758/23 01/01/1962 סקר מוקדם על רקבונות בתפוחים שבאחסנה
פר-758/22 01/01/1962 שיעורי האבקה הדדית וטווח ההפרייה הזרה בחיטה קשה
פר-758/35 01/01/1962 השפעת קומפוסטים וזבלים על תכונות הקרקע ועל היבולים
פר-758/34 01/01/1962 אפשרויות הייצוא של עגבניות מנימייקר לממלכה המאוחדת
פר-759/10 01/01/1962 גידול ירקות בכירים
פר-759/12 01/01/1962 מגמ המדיניות החקלאית
פר-759/26 01/01/1962 קביעת זרימה מהאיאקון לאקוויפר פליאו פליסטוקן באזור יבנה באמצעות שיטת איזון המים- אנגלית
פר-759/27 01/01/1962 התפוח
פר-759/29 01/01/1962 שיטה של מדידת הריווחיות בענף הרפת
פר-760/17 01/01/1962 נתונים על תכניות השקיה
פר-760/18 01/01/1962 תרבות הדגים בישראל היום- אנגלית
פר-760/28 01/01/1962 השקיה בצינורות פלסטיים בפרדס ובמטע
פר-758/6 02/01/1962 צריכת המים של תפוחי אדמה אביביים בנגב הצפוני
פר-761/28 02/01/1962 השפעת ההקסאמין והסודיום הידרוקסיד על רעילות הסודיום אורתו פניל פנאט ועל יעילותו בהדברת הריקבונות בפרי הדר
פר-758/36 02/01/1962 גידול הסיזאל והמחקר בו במזרח -אפריקה
פר-758/33 02/01/1962 ניסויים מוקדמים להדברת זחלי פרודניה
פר-758/32 02/01/1962 ניסויי מעבדה נגד זחל ההלקט הזיפי
פר-758/31 02/01/1962 ניסויי שדה להדברת פרפרי לילה בכותנה בקייץ 1961
פר-758/37 02/01/1962 הקטיף בפרדס
פר-758/7 03/01/1962 ניסויים לגרימת עקרות זכרית בכותנה ע'י ריסוס ב2.3. דיכלורואיזובוטיראט הנתרן
פר-758/20 03/01/1962 בעיית אי התרככות חלקית בפירות אבוקאדו עונת 1960/61
פר-758/24 03/01/1962 האקרית האדומה הרגילה בכותנה בישראל
פר-758/28 03/01/1962 הוצאת הצרכן למזון בתשכ'א וחלקה של החקלאות בה
פר-758/30 03/01/1962 כופתיות לעופות וערכן
פר-760/34 03/01/1962 הוצאת הצרכן למזון בתשכ'א 1960/61
פר-758/13 04/01/1962 ניסויי דישון בסלק סוכר
פר-758/11 04/01/1962 השפעת תדירות השקייה ודישון חנקני על דשא באיזור החוף המרכזי
פר-758/27 04/01/1962 ניהול פרשת המים נחל שקמה-אנגלית כרך 1
פר-758/29 04/01/1962 ניתוח כלכלי של מושבים ותיקים בתש'ך
פר-759/21 04/01/1962 בדיקות מעבדה בדבר תגובות האקרית האדומה הרגילה לחמרי הדברה על גבי עלי כותנה וסלק סוכר
פר-758/14 05/01/1962 תרומות להכרת הים האדום- אנגלית כרך 30
פר-758/12 05/01/1962 ניסיונות אינטרודוקציה של עשבים רב שנתיים
פר-758/19 05/01/1962 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 30
פר-758/9 06/01/1962 הדברת אקרית החלודה בפרדסים במכונות ריסוס לנפח קטן בעונת 1960/61
פר-758/8 06/01/1962 השפעת גידולי קייץ שונים על אוכלוסית הקישוניות של הפיטריה SCLEROTIUM ROLFSII בקרקע
פר-758/10 06/01/1962 פנולוגיה של כנימת האסטרוליקניום של התמר בעמק בית שאן
פר-735/31 06/01/1962 דין וחשבון
פר-759/15 06/01/1962 ניסויים בעיבוד אגוזי אדמה באדמת לס
פר-759/22 06/01/1962 תזונה רגילה והפרעות תזונתיות באבוקדו
פר-760/19 06/01/1962 ניסויים ברחיצת אגוזי אדמה
פר-760/32 06/01/1962 האפיפודה הבתונית של חוף הים התיכון של ישראל כרך 31
פר-758/17 07/01/1962 הספקת המספוא לענפי החי בתשכ'א כרך 10
פר-736/1 07/01/1962 דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל
פר-759/13 07/01/1962 ניסויים בשיטות גידול של פשתה לסיבים תש'ך- תשכ'א
פר-759/7 07/01/1962 ניסויי השוואה של זני טבק מזרחי בשנת תש'ך
פר-759/18 07/01/1962 מבחני זנים בשעועית לתרמילים טריים בשנים 1960/61
פר-759/28 07/01/1962 דברי הנשיא קנדי בפני הקונגרס על החקלאות ינואר 1962
פר-759/30 07/01/1962 ניסויי הדברה של כנימת העש
פר-760/15 07/01/1962 השפעת רווחי השתילה על יבול ואיכות שני זנים של טבק מזרחי
פר-760/16 07/01/1962 סקר על השמוש במים בתעשיה לשנת 1960
פ-2910/10 07/01/1962 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין לאה גולדשמידט (תלמידה בחוות הלימוד לשעבר). התכתבות בעניינים אישיים.
פר-758/5 08/01/1962 כרובית- זני ירקות בישראל כרך 5
פר-758/4 08/01/1962 זני ירקות בישראל כרך 4
פר-758/3 08/01/1962 זני ירקות בישראל כרך 3
פר-758/2 08/01/1962 תנאים להעלאת איכות גרעיני החומצה
פר-759/16 08/01/1962 פיטום בני בקר לשחיטה בדרגות שונות של אינטנסיביות מחזור 1960/61
פר-759/24 08/01/1962 התפוח- אנגלית
פר-759/25 08/01/1962 תחנת הדגמת הדרים סארפאנד- אנגלית
פר-759/17 08/01/1962 ניסויים בייעול המטרה
פר-760/33 08/01/1962 מאפיינים פיזיים וכימיים של אגם טיבריאס כרך 32
פר-758/1 09/01/1962 ניסויים בהשקיית כותנה בנגב הצפוני
פר-759/3 09/01/1962 סקר לצריכת מים דירתית גרידא
פר-759/23 09/01/1962 סקר על רקבונות ענבים באיחסון
פר-759/19 09/01/1962 ניסויים מוקדמים לבדיקת השפעת הקרנה בקרני גאמא של קובאלט 60 על נשימת תפוזי שאמוטי לאחר הקטיף
פר-759/32 09/01/1962 דוח מחקר שנערך במסגרת מענקים המורשים ע'י המשפט הציבורי של ארה'ב 480
פר-759/31 09/01/1962 ניסויים להשוואת כרבים לכותנה
פר-760/14 09/01/1962 לקט הרצאות על ארצות מתפחות
פר-760/29 09/01/1962 סקר המירעה הטבעי בנגב המרכזי
פר-763/13 10/01/1962 סקר שטחי השלחין
פר-759/2 10/01/1962 יעילותם של ניירות ספוגים סודיום אורתו פניל פנאט בהדברת ריקבונות פרי הדר
פר-759/4 10/01/1962 לקט הרצאות על ארצות מתפתחות
פר-759/9 10/01/1962 ניסויים באיחסון ענבים לייצוא (שנת 1961)
פר-759/20 10/01/1962 שיטות להערכה מהירה של מאגרי שורש להדרים
פר-760/24 10/01/1962 מחקר חקלאי בישראל- אנגלית
פר-760/25 10/01/1962 השקייה במי ביוב בהרי ירושלים
פר-759/5 11/01/1962 דוח טכני סופי של מחקר שנערך במסגרת מענקים המאושרים ע'י המשפט הציבורי האמריקאי 4801958-1962
פר-759/6 11/01/1962 השפעת מישטרי רטיבות ודישון חנקני על יבול סלק סוכר ואיכותו
פר-759/11 11/01/1962 תחזית החקלאות וההתישבות בישראל והכוונתן
פר-759/8 11/01/1962 בדיקת חומרים ושיטות להדברת זחלי אגרוטיס איפסלון בכותנה צעירה
פר-760/27 11/01/1962 רמת ההזנה המוספת לאמהות בעדרי בשר ועתויה
פר-760/31 11/01/1962 איסוף דגים מקפריסין- אנגלית
פר-759/1 12/01/1962 מכונות חקלאיות
פר-759/14 12/01/1962 ניסויי אחסון בענבים לייצוא (1961)-אנגלית
פר-760/22 12/01/1962 בעית אי התרככות החלקית בפירות אבוקדו
פר-760/23 12/01/1962 השפעת סודיום אורתו פניל פנאט על ההתפתחות באתר של פטריות הגורמות ריקבון בפרי
פר-760/20 12/01/1962 ניסויים בתירס כלאיים בשנת 1959
פר-760/21 12/01/1962 פיתוח של הזרעה מלאכותית של תרנגולות- אנגלית
פר-760/26 12/01/1962 איזור השורשים הפעילים של סורגום וכותנה בתנאי בעל לפי בדיקות בעזרת זרחן רדיואקטיבי
חצ-1908/13 01/02/1962 נייסלאנד – כללי סימפוזיון כלכלי  ביקור שר המסחר בישראל   סקר מלונאות ותיירות וכו'.
פר-721/11 01/02/1962 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 19
פר-726/7 01/02/1962 מינהל ההדרכה-ירכון
גל-2021/13 02/02/1962 . מחירי מים למתכים התכתבויות בנושא אספקת ומחירי מים למפעל "מתכים".
פ-2103/8 13/02/1962 קטעי עיתונות. כתבות בשפה השוייצרית מאת גרטרוד אזולני ובהם ראיונות עם רחל ינאית בן-צבי.
פר-677/3 01/03/1962 אורחות כרכים: א-ב
פר-724/4 01/03/1962 חקלאות בישראל כרכים:6-12
פר-722/3 01/03/1962 כתבים כרך: י"ב
פר-718/4 01/03/1962 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 14
פר-726/11 01/03/1962 מינהל ההדרכה-ירכון
ג-384/9 02/03/1962 יום העצמאות ה- 14 קטעי עתונות בנושא חגיגות יום העצמאות 1962.
פ-2120/22 06/03/1962 קטע עיתונות. כתבה מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר" בשם "מניה שוחט". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-735/4 07/03/1962 מינהל מקרקעי ישראל- פרוטוקול ישיבה כרכים: 93-102
פר-672/1 13/03/1962 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 301-320
חצ-2066/34 01/04/1962 חומר רקע – דרום אפריקה
פר-689/2 01/04/1962 ידיעות כרכים: 4-11
פר-721/9 01/04/1962 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 18
פר-731/3 01/04/1962 תכנית חקלאית
פר-735/3 12/04/1962 מינהל מקרקעי ישראל- פרוטוקול ישיבה כרכים: 103-114
פר-739/42 16/04/1962 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
פ-2759/30 29/04/1962 חוות הלימוד. התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין אריקה גולדבך  תלמידה לשעבר בחוות הלימוד. הערה: לימים שינתה את שמה לנעמי.
פר-721/12 01/05/1962 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 20
פר-731/7 01/06/1962 מחקרים וסיכומים
פר-711/4 01/06/1962 דיונים בכנסת על התקציב
א-7911/58 01/06/1962 שיחה בין ראש הממשלה דוד בן-גוריון לבין פרופסור יחזקאל קויפמן ע "קדמות העברים בכנען" – 18.6.1962 שיחה בין ראש הממשלה דוד בן-גוריון לבין פרופסור יחזקאל קויפמן  חוקר מקרא על "קדמות העברים בכנען" – השיחה נסובה סביב דעותיהם השונות של שניים בסוגיית הזמן בה התגבשו בני ישראל לעם.
פר-666/1 05/06/1962 חוזר פנימי כרכים: 200-236
פר-760/30 23/06/1962 משלחת דרום הים האדום של ישראל- אנגלית
חצ-983/11 01/07/1962 מצרים – דרום-אפריקה
פר-722/8 01/07/1962 KTAVIM כרך: 12
פר-715/4 01/07/1962 סקר על השמוש במים בתעשיה
פ-1028/1 12/07/1962 Negev Institute for Arid Zone Research  Beersheva – מכון הנגב לחקר אזורים צחיחים התכתבות בענין מחקר המכון בנושא התפלת מים מלוחים.
פר-673/4 31/07/1962 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 321-338
פ-2175/49 14/09/1962 קטעי עיתונות. כתבה בעברית מאת רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון "דבר" ובה רשמי מסעה באפריקה וכן כתבה באנגלית שהתפרסמה בעיתון "THE LIBERIAN AGE" באותו עניין. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-378/7 21/09/1962 תיקי הנהלה – הזרע בע"מ – מתקון לשימור זרעים תיק של משרד האוצר המכיל תיקי הנהלה על אגודת הזרע בע"מ בנוגע למתקן לשימור זרעים.
ג-7275/13 01/10/1962 חזית לאומית חומר על ארגונה
פר-725/9 01/10/1962 משקי עזר כרכים: 1-12
פר-724/1 01/10/1962 חקלאות בישראל כרכים: 1-7
פר-723/7 01/10/1962 המחלקה להגנת הטבע כרכים: 1-3
פר-721/13 01/10/1962 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 21
פר-726/15 01/10/1962 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך ד' גליון 19-24
פ-2622/8 09/10/1962 בחירת בן צבי לכהונת הנשיאות השלישית 
פר-721/14 01/11/1962 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 22
חצ-3781/1 01/11/1962 בן ברקה
פר-735/2 12/11/1962 מינהל מקרקעי ישראל- פרוטוקול ישיבה כרכים: 115-122
פר-689/3 01/12/1962 קבץ- לבעיות החינוך הגופני והספורט כרכים: 2-8
א-7901/10 03/12/1962 ישיבות ועדת השרים לענין נצרת והגליל העליון – 3.12.1962 – 28.7.1963 פרוטוקולים מישיבות הוועדה
פר-673/3 04/12/1962 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 339-357
פ-2156/15 06/12/1962 הזמנות לכנסים בנושא "חיפוש דרכים לחיים רוחניים בישראל". בתיק גם תוכנית אחד הכנסים.
פ-2139/3 01/01/1963 זכרון דברים מישיבה בנושא יתומי השואה זכרון דברים מישיבה שנערכה בבית הנשיא בהשתתפות רחל ינאית בן-צבי.
פ-2156/8 01/01/1963 פרוטוקול של פגישת תלמידי "בית ספר ערב לפועלים התיכון ע"ש י. רבינוביץ" עם רחל ינאית בן-צבי. פרוטוקול של פגישת תלמידי "בית ספר ערב לפועלים התיכון ע"ש י. רבינוביץ" עם רחל ינאית בן-צבי.
פ-2168/2 01/01/1963 אות שניתן לרחל ינאית בן-צבי מטעם הקונגרס היהודי-אמריקאי. אות על רוח החלוציות ועל פעילותה הציבורית שלך רחל ינאית בן-צבי.
פר-678/2 01/01/1963 דפים לתזונה כרך י"ד
פר-726/9 01/01/1963 מינהל ההדרכה-ירכון
פר-761/5 01/01/1963 מיבחן הגוף
פר-761/11 01/01/1963 חקלאות בישראל
פר-761/15 01/01/1963 המדשאה
פר-761/17 01/01/1963 השוואה בין בני מיכלוא של פרות תורכיות והרפורד לבין בני מיכלוא של פרות תורכיות וברהמן
פר-761/7 01/01/1963 אזור קצוב לשנת 1963/64
פר-761/8 01/01/1963 אזור קצוב לשנת 1963/64
פר-761/10 01/01/1963 דגי ים לתאבון
פר-761/21 01/01/1963 תרומות להכרת הים האדום-אנגלית כרך 33
פר-761/22 01/01/1963 הערות המתייחסות למגע בין האקוויפרים באיאוקן של כף הרגל -גבעות ובפליו-פליסטוקן של מישור החוף כרך 8
פר-761/24 01/01/1963 המדיניות החקלאית בהגשמתה
פר-761/20 01/01/1963 הפסדי מים בשולי חלקות בהשקיה בהמטרה
פר-762/9 01/01/1963 ניהול טווח ושיפור-אנגלית
פר-762/10 01/01/1963 נוהל נסיעות לחוץ לארץ
פר-763/18 01/01/1963 קמח אספסת והשמוש בו להזנת עופות
פר-760/1 01/01/1963 דיר עגלים עם רצפת טפחות
פר-760/2 01/01/1963 זבל הבהמות
פר-760/3 01/01/1963 ניסויים בקוטלי עשבים בכותנה דו שנתית
פר-760/4 01/01/1963 חריע כגידול מיספוא
פר-760/5 01/01/1963 המים בישראל
פר-760/6 01/01/1963 ON THE CONCEPT OF COMPREHENSI RURAL DEVELOPMENT
פר-760/7 01/01/1963 ניתוח כלכלי של משקי חברים
פר-760/9 01/01/1963 יעלותם של קוטלי עשבים בכותנה בנגב
גל-5680/17 01/01/1963 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – חברת הגג – אלדא התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה מיכאל צור  בנוגע לחברת אלדא – חברה ישראלית לסחר חוץ בע"מ: פרוטוקולים והחלטות מישיבות מועצת המנהלים של החברה  הסכם לייסוד החברה אלדא בע"מ  דו"חות על מצב ארגוני ומסחרי בסניפי החברה  מצבה ובעיותיה של חברת דיזנגוף מערב אפריקה בע"מ  השקעת הממשלה ב"אלדא" – דיון בוועדת הכספים של הכנסת  דו"ח הועדה לבדיקת המצב של חברת דיזנגוף מערב אפריקה בע"מ  אסטרקו – חברה לסחר עם אסיה בע"מ – סקירת פעולות החברה וניתוח הוצאותיה העסקיות בתקופה 1.4.1962 – 31.12.1962  תזכיר על התפתחות ופעולות חברות התיעוש והייצוא הישראליות באפריקה החל מ-1961 ועד אוקטובר 1963 – פנחס רוטנברג  אסטרקו – חברה לסחר עם אסיה בע"מ – דו"ח כללי ועוד.
מגע-3532/1 01/01/1963 מחלקת האוצר – הממלכה הירדנית ההאשמית מחלקת האוצר – הממלכה הירדנית ההאשמית  מכס טול כרם.
מגע-3532/5 01/01/1963 הממלכה הירדנית ההאשמית – מחלקת האוצר הממלכה הירדנית ההאשמית – מחלקת האוצר
מגע-3552/5 01/01/1963 מפקדת אזור בית-לחם מפקדת אזור בית-לחם
מגע-3551/2 01/01/1963 משטרת טול-כרם משטרת טול-כרם  רישום המורשעים בגירוש מחוץ לאזור.
גל-17028/20 01/01/1963 המכללה לביטחון לאומי
פר-761/9 02/01/1963 מחקר אגרונומי בישראל-צרפתית
פר-761/25 02/01/1963 השפעת סודיום אורתו פניל פנאט על ההתפתחות באחר של פטריות הגורמות ריקבון בפרי
פר-761/26 02/01/1963 השפעת אורתו פניל-פנול על ההתפתחות באתר של פטריות הגורמות ריקבון בפרי
פר-761/27 02/01/1963 ניסויים מסחריים לבחינת יעילותו של סודיום אורתו פניל פנאט בהדברת ריקבונות פרי הדר
פר-761/29 02/01/1963 קוטלי עשבים בררניים חדשים באפונה לשימורים
פר-760/11 02/01/1963 מדדים מטאורולוגיים להשקיית כותנה היחס בין תצרוכת המים של כותנה לבין התארות מגיגית
פר-760/12 02/01/1963 השפעת ההקסאמין והסודיום הידרוקסיד בתמיסת החיטוי של של הסודיום אורתו פניל פנאט(ס.א.פ.פ.) על יעילותה בהדברת ריקבונות פרי הדר
פר-760/13 02/01/1963 AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN ISRAEL
פר-760/8 02/01/1963 איסוף מכאני של אגוזי אדמה
פר-760/10 02/01/1963 היחס בין האשלגן הזמין בקרקע ותכולת האשלגן בעלים בשדות כותנה נגועה בשחמת
פר-761/16 03/01/1963 מחקרים בהשקיית דגני חורף בנגב הצפוני
פר-761/18 03/01/1963 ניסויים למניעת ההפצה של מחלות נגיפים ע'י הדברת הוקטור בעזרת קוטלי חרקים סיסטמיים
פר-762/23 03/01/1963 תצרוכת הקור של עצי פרי
פר-763/19 03/01/1963 אגוזי אדמה חלקות מבוקרות תשכ'א 1960-61
פר-761/1 04/01/1963 השפעות של עיבוד אדמה  כלים  שיטות ומדרון בירידה בגבעה תנועת אדמה על טרסות צלע גבעה-אנגלית
פר-763/12 04/01/1963 סקר השטחים המועבדים
פר-761/13 05/01/1963 השפעת שיטות שונות של דינוג על הבחלת פרי הדר בעזרת אתילן
פר-761/14 05/01/1963 שיטות אבחנה של מחסור ברזל ומנגן בעלי הדר
פר-763/11 05/01/1963 קווים כלליים להתווית תכניות אב למרכזים כפריים באיזורים מישוריים
פר-767/4 05/01/1963 סקר השטחים המעובדים
פר-761/3 06/01/1963 בחינת השפעת אשלגן כלורי אשלגן גפרתי ומטאפוספאט האשלגן על יבול ואיכות תפו'א הגדלים בשני סוגי קרקע שונים
פר-761/12 06/01/1963 השפעת תנאי גידול איזוריים על כושר ההנבה ועל ההרכב האיכותי של זני סלק סוכר
פר-761/19 06/01/1963 תקצירי המחקרים בבעיות פרי הדר שנערכו במחלקה לחקר איחסון פירות בשנת תשכ'ג(1962/3)
פר-762/2 06/01/1963 פרקים נבחרים על מדינות מתפתחות- אנגלית
פר-761/6 07/01/1963 תחזית הצריכה
פר-762/15 07/01/1963 הצעת תכנית חקלאית לישובי ההר
פר-762/21 07/01/1963 השפעת אתילן על צבע הקליפה של תפוזים טבוריים(נבל)
פ-2741/9 07/01/1963 התכתבות בין צבי כספי לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות ובה בקשת המלצה מרחל ינאית בן-צבי על צבי כספי.
פר-762/1 08/01/1963 קטלוג מחקרים
פר-762/14 08/01/1963 בחינות זני שעורה בבית דגן עונת 1961/62
פר-767/3 08/01/1963 סקר השטחים המעובדים
פר-761/2 09/01/1963 הופעת 'הלב השחור' בפרי הבננה
פר-761/4 09/01/1963 פער התיווך בתוצרת חקלאית בשנים תש'ך-תשכ'ב
פר-762/16 09/01/1963 בדיקות בחומר ת'ג בתפוחים: דו'ח ראשון על הניסויים בשנת 1962/63
פר-762/17 09/01/1963 גידול עגלות בתחליף חלב מתוצרות הארץ('תחלב')
פר-762/18 09/01/1963 כלים לביעור היבלית בקרקעות חול לס
פר-762/19 09/01/1963 השפעת דשיון חנקני על זמינות האשלגן בקרקע לצמחי מיספוא
פר-762/20 09/01/1963 חלב שפיר
פר-762/11 09/01/1963 זריעת סלק סוכר לעומד דליל וסופי ניסויי 1962
פר-762/22 09/01/1963 מחקר על ענבים ליצוא
פר-763/10 09/01/1963 התפתחויות בשוק הסוכר בעולם
פר-767/2 09/01/1963 סקר השטחים המעובדים
פר-762/6 10/01/1963 פיטום בני בקר לשחיטה בדרגות שונות של אינטנסיביות מחזור 1961/62
פר-762/12 10/01/1963 השפעת מועד הזריעה והעומד על יבול הזרעים של בקיה
פר-763/16 10/01/1963 לקט מאמרים על ארצות מתפתחות
פר-763/17 10/01/1963 מייקל סאלטמן המבנה החברתי של הססוקהומה של צפון טנגאנייקה עם התיחסות מיוחדת למערכת הפוליטית הילידית ולחזקת הקרקע המקובלת-אנגלית
פר-763/20 10/01/1963 חקלאות במדבר הנגב RUNOFF של ישראל-אנגלית
פ-2622/3 10/01/1963 על מאבק הנשיא בן צבי לא להעלות את משכורתו
פר-762/3 11/01/1963 התמוססות דשנים מגורענים:סופרפוספאט ודשן מורכב 10-20-0
פר-762/4 11/01/1963 מכון גידול תפוחי אדמה-אביב 1962
פר-762/7 11/01/1963 מרססי מפוח רב שורתיים לכותנה
פר-762/8 11/01/1963 תקצירי מחקרים בבעיות פיסיולוגיות וביוכימיות של צמחי מטע וצמחים חד שנתיים שנערכו במחלקה לפיסולוגיה וביוכמיה של הצמח מאפריל 1959- אפריל 1963
פר-762/13 11/01/1963 בחינת יעילותו של הDIBROMOTETRACHLOROETHANE בהדברת ריקבונות פרי הדר
פר-763/14 11/01/1963 לקט מאמרים על ארצות מתפתחות
פר-763/15 11/01/1963 לקט מאמרים על ארצות מתפתחות
פר-762/5 12/01/1963 בדיקת השוואה של מזרעות אוטומטיות לתפוחי אדמה
פר-720/4 21/01/1963 מהנעשה בעולם הדיג
פר-735/1 29/01/1963 מינהל מקרקעי ישראל- פרוטוקול ישיבה כרכים: 124-135
פר-712/1 01/02/1963 דיונים בכנסת על התקציב
פ-2156/14 07/02/1963 הזמנות לכנסים בנושא "חיפוש דרכים לחיים רוחניים בישראל". בתיק גם כתבה בשם "שימו לב אל הנשמה" מאת "דונש". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-4945/1 19/02/1963 לשכת המנכ"ל דוד טנה – ועדת תאום שרותים סוציאלים (כרך א') פרוטוקולים מישיבות הוועדה הבינמשרדית לתיאום השירותים הסוציאליים  דו"ח ועדת המשנה לביטוח בריאות לניצרכים ולביטוח רפואי למקבלי גמלאות זקנה מהביטוח הלאומי  הצעות להחלטה של הוועדה בנושא ביטוח רפואי לזוגות ובודדים החיים על קיצבה של המוסד לביטוח לאומי ועוד  הודעות ממזכירות הממשלה על ישיבות הוועדה  התכתבות בין מנכ"ל משרד הסעד משה אריה קורץ  מנכ"ל משרד העבודה עודד מסר   מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי גיורא לוטן  ראש אגף התקציבים במשרד האוצר שמחה סורוקר ואנשי האגף  נציג ההסתדרות הרפואית לישראל  האגודה הישראלית לגרטולוגיה וגופים נוספים בנושאים שבם עוסקת הוועדה: שירותי רווחה לקשישים  שירותי רווחה לנוער בסיכון ועוד.
פ-2741/7 24/02/1963 התכתבות בין אידה כריספין לבין רחל ינאית בן-צבי. התכתבות בנוגע לתיאום ביקורים בבית הנשיא ובענינים אישיים.
חצ-3756/4 01/03/1963 מרוקו
פר-722/9 01/03/1963 KTAVIM כרך: 13
פר-721/15 01/03/1963 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 23
פר-719/3 01/03/1963 הדייג בישראל
פר-718/5 01/03/1963 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 15
פר-676/3 13/03/1963 שער לקורא החדש כרכים: 48-106
פר-723/8 01/04/1963 המחלקה להגנת הטבע כרכים: 21-31
פר-731/4 01/04/1963 תכנית חקלאית
פר-673/2 18/04/1963 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 358-374
מפה-4646/1 01/05/1963 ( אל-בירה – ג'בל אל- תויל )   Al-Bireh – Jebel El-Tawil מפת תכנון של שכונת ג'בל אל-תויל באל-בירה סימנים פיזיים  של תכנון ערים; סימני עפרון בצבעים אדום וכחול נתונים – בערבית בלבד ( תרגום קצר לאנגלית בעפרון )
פר-724/2 01/05/1963 חקלאות בישראל כרכים: 8-12
פר-722/4 01/05/1963 כתבים כרך: י"ג
פר-715/5 01/05/1963 סקר על השמוש במים בתעשיה
פר-738/3 11/05/1963 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
ג-6841/26 01/06/1963 לשכת השר בכור שטרית – הריסת שלושה בתים בכפר ערב על סואעד תזכירים והתכתבות בנידון.
פר-738/4 18/06/1963 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
גל-21922/11 01/07/1963 חקיקת משנה – חוק איגוד ערים – דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים חקיקת משנה – חוק איגוד ערים – דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים
פר-677/4 01/07/1963 אורחות כרך ג
פר-720/1 01/07/1963 דייג ומדגה בישראל
פר-738/5 04/07/1963 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
פר-673/1 13/08/1963 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 375-390
פר-690/2 01/09/1963 בעד ונגד כרכים: 1-3
פר-679/4 01/09/1963 משלנו- לקט מתוך עיתוני בתי הספר
פ-2156/7 03/09/1963 מברקי ברכות שנשלחו מאנשים שונים לבית הנשיא. מברקי ברכות שנשלחו מאנשים שונים לבית הנשיא.
חצ-983/6 01/10/1963 חלוקת דרום-אפריקה
פר-670/3 01/10/1963 חדשות ארכיאולוגיות כרך: ח-יא
פר-725/2 01/10/1963 חקלאות בישראל כרכים: 1-5
פר-726/16 01/10/1963 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך ה' גליון 25-30
א-7901/9 09/10/1963 ישיבות ועדת השרים לעניין מעבר מכוניות במעבר מנדלבאום בשבת – 1.10.1963 – 10.11.1963 פרוטוקולים של ישיבות ועדת השרים לעניין מעבר מכוניות במעבר מנדלבאום בשבת וסיכום ומסכנות ועדת העזר לוועדת השרים למציאת דרך אלטרנטיבית למעבר מנדלבאום (עמודים 198 – 204). חברי ועדת השרים היו: ראש הממשלה לוי אשכול  שר התחבורה ישראל בר-יהודה  שר הפנים חיים משה שפירא ושר המשטרה בכור שלום שטרית. חברי ועדת המשנה היו: מפקד המחוז הדרומי במשטרת ישראל שאול רוזליו  מפקד חטיבת ירושלים יוסף נבו  מנהל מש"ן (המחלקה לועגות שביתת הנשק במשרד החוץ) מרדכי קדרון וקצין מחוז ירושלים במשרד הפנים רפאל לוי. בנוסף לכך השתתפו בשיבות הועדות: מנכ"ל משרד רה"מ טדי קולק  מנכ"לל משרד החוץ חיים יחיל  מרדכי שטנר ממשרד האוצר  שמואל בכר ישעיה ממשרד הפנים  מנהל החברה הממשלתית לתיירות מאיר דה-שליט  מפכ"ל משטרת ישראל יוסף נחמיאס וראש עיריית ירושלים מרדכי איש-שלום. ישיבות הוועדה עסקו בסוגיית מעבר תיירים וצליינים במעבר מנדלבאום בשבת ובכביש המוביל אליו שעובר דרך שכונות חרדיות ובהפגנות אלימות של אנשי "נטורי קרתא" כמחאה על חילול השבת במעבר ובנסיונות לתכנן כביש חלופי אליו שיקטין את החיכוך עם האוכלוסיה החרדית.
פ-2149/16 18/10/1963 התכתבות בין רחל ינאית לבין אנשים שונים. התכתבות בנוגע לפעילות "קרן הספריות של בית הנשיא".
חצ-2124/10 01/11/1963 דרום אפריקה-כללי
פ-2154/11 01/11/1963 מכתבים מ"ארגון חברי ה"הגנה" בישראל" לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים ובהם הודעות על פגישות הארגון  רשימת שמות חברי הארגון  תכנון הקמת "בית ההגנה" ועוד.
ג-6839/55 01/12/1963 לשכת השר בכור שטרית – קיסריה לשכת השר בכור שטרית – קיסריה סקירה אודות קיסריה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פר-731/8 01/12/1963 דף ידיעות ומעשים בענף גידול עיזים
פר-674/3 03/12/1963 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 391-406
פר-738/2 11/12/1963 פרטיכל מישיבת מועצת מקרקעי ישראל
פ-2154/13 16/12/1963 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי למאיר מלמד. מכתבים אודות יוסף זלצמן ואלכסנדר חשין (שהיה חבר מערכת העיתון "אחדות"). בתיק גם דברי אלכסנדר חשין בועידת פועלי ציון בוינה משנת 1920.
חצ-3516/8 01/01/1964 דרום אפריקה – עניני פנים.
חצ-3585/26 01/01/1964 פרס – סיוע ישראלי לפיתוח אזורים צחיחים פרס – סיוע ישראלי לפיתוח אזורים צחיחים
גל-12049/12 01/01/1964 משרד ראשי ומחוזות – הסכמי אשרות עם מדינות – כללי.
גל-17078/11 01/01/1964 חרבת ימה – כרך ב' (המשך מתיק 10) – התכתבות בעניני הכפר השוטפים בתיק גם התיחסות לכפרים השכנים ביר אל-סיכה  אבטאן ומרג'ה
פר-667/1 01/01/1964 משרד החינוך והתרבות
פר-670/4 01/01/1964 חדשות ארכיאולוגיות כרך: י"ב
פר-668/13 01/01/1964 משרד החינוך והתרבות
פר-690/1 01/01/1964 מפעלי הדרכה
פר-678/1 01/01/1964 דפים לתזונה כרך ט"ו
פר-709/2 01/01/1964 סקירת המחירים ושיווק התוצרת החקלאית
פר-720/2 01/01/1964 הדיג בישראל
פר-714/4 01/01/1964 שנתון הידרולוגי לישראל
פר-761/23 01/01/1964 השפעתן של תנודות מפלס הים על פני מי התהום הפיאזומטריים באקוויפר חוף מוגבל-אנגלית כרך 10
פר-763/6 01/01/1964 נסיונות ותצפיות באקרית האדומה הרגילה בסלק באביב 1962
פר-763/7 01/01/1964 הדברת המחסור ביסודות קורט בעצי פרי
פר-763/8 01/01/1964 כללים לעריכת ניסויי שדה
פר-763/9 01/01/1964 המרעה הטבעי – השבחתו ונצולו בהרי מנשה
פר-766/1 01/01/1964 סקר השטחים המעובדים
פר-766/8 01/01/1964 ניקוז על קרקעי
פר-766/9 01/01/1964 ענבי מאכל בדרום קליפורניה
פר-766/12 01/01/1964 השימוש במים מלוחים להשקייה
מגע-3534/1 01/01/1964 מחלקת האוצר -כספים – הממלכה הירדנית ההאשמית – חברון מחלקת האוצר -כספים – הממלכה הירדנית ההאשמית – חברון  פיקדונות
פ-2915/14 01/01/1964 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב מיוסף יודיל ברץ אל רחל ינאית 
פר-763/3 02/01/1964 סקר על הבעיות וכיווני ההתפתחות של ענף הבקר לבשר בישראל
פר-763/4 02/01/1964 גואר- השוואת זנים וצפיפויות זריעה
פר-763/2 03/01/1964 מחקר על ענבים לייצוא- סקירה על פעולות 1962
פר-763/1 03/01/1964 הסתכלויות בהשפעות חומרים מווסתי גדילה על בננות
פר-764/8 03/01/1964 תנודות עונתיות וגורמיהן בפעילותם המינית של אילים מקומיים ואילי ייבוא
פר-764/16 03/01/1964 ניסויי מעבדה להדברת זחלים של פרפרי לילה
פר-764/17 03/01/1964 ניסויי השוואה של זני טבק מזרחי שנערכו בשנים תשכ'א-תשכ'ב
פר-764/18 03/01/1964 השפעת האיוורור על גידול הדרים יחסי הגומלין בין חמצן ופחמן דו חמצני באויר הקרקע
פר-764/10 03/01/1964 מחקרים על בעיות פיזיולוגיות וביוכימיות של מתח בצמחים גבוהים יותר- אנגלית
פר-764/13 03/01/1964 חוקי המים בישראל
פר-764/19 03/01/1964 ההשפעה של תנאי אחסון ודרכי מלחמה ברקבונות על אורך תקופת ההבשלה ועל שיעור הריקבון של אבוקאדו באחסון
פר-766/2 03/01/1964 דרכים במדינות החקלאית
פר-764/15 04/01/1964 מיכון הגידול של תפוחי אדמה -אביב 1963
פר-764/9 04/01/1964 שיטה מוצעת לקביעת הפעילות של לחות הקרקע-אנגלית
פר-764/1 05/01/1964 בחינת אפשרות הסרוס של זכרים מעלי גירה באמצעות דיאתילסטילבסטרול והשפעתו על קצב הגדילה  נצילות המזון והרכב הטבחה
פר-764/11 05/01/1964 הדברת עשבים בשדות תות שדה  יער תשכ'ג (1962/63)
פר-764/12 05/01/1964 ניסויים מקדימים בהדברת עשבים בשדות תפוחי אדמה
פר-764/14 05/01/1964 ליטוש זרעים ושיטות זריעה ודילול של סלק סוכר ניסויי תשכ'א-תשכ'ב(1961/62)
פר-765/20 05/01/1964 טבע העקרות הזכרית הציטופלסמית בסוג פטוניה
פר-766/7 05/01/1964 סקר המלחה דו'ח התקדמות לשנת 1963
פר-767/1 05/01/1964 מכשולים לפיתוח חקלאי במדינות מפותחות באפריקה-אנ
פר-764/4 06/01/1964 טיפוח בקיה בשנים תש'ך-תשכ'ג
פר-764/5 06/01/1964 ניסויים במועדי שתילה של טבק מזרחי
פר-764/6 06/01/1964 קיצוץ עלי בננות במועדים שונים והשפעתו על מספר הכפות של האשכול תשכ'ג (1963)
פר-764/7 06/01/1964 ניסויים על השתמרות פרי הבננה בשנים תשכ'ב-תשכ'ד(1962-64)
פר-764/3 06/01/1964 הפיזיולוגיה של המנוחה ויישומה לפרי אונימונו-אנגלית
פר-765/22 06/01/1964 נתונים על התפתחות הכותנה בתנאי הארץ
פר-765/19 06/01/1964 ניסויים בגידולי חצץ (הידרופוניקס בשנת תשכ'ב-כ'ג (1962/63)
פר-764/2 07/01/1964 תקצירי המחקרים בבעיות פרי הדר שנערכו במחלקה לחקר איחסון פירות וירקות בשנת תשכ'ד (1963/64)
פר-765/10 07/01/1964 בדיקת מפזרת דשן סיבובית מתוצרת אמזונה
פר-765/23 07/01/1964 מחקר בזני חיטה ננסיים וננסיים למחצה תשכ'ב-כ'ג (1961/62 ו- 1962/63)
פר-765/15 07/01/1964 פנולוגיה של פרות משה מהסוג פארוסקימנוס בעצי תמר באילת
פר-765/16 07/01/1964 כלל מוצקים מסיסים ואחוז חומצה בפרי מאנגו
פר-765/17 07/01/1964 ניסויים להפחתת נזקים של השקייה במים מלוחים במטע אבוקאדו  בשנת תשכ'ב 1962
פר-765/2 08/01/1964 הבהרת מנגנון הפעולה של רנין על קאזאין והגדרת מוצרי הריאקציה
פר-765/11 08/01/1964 אורך תקופת האינקובציה של פטריית הפיטופתורה בתנאי פרדס טבעיים
פר-765/13 08/01/1964 בדיקת נזקי האקרית האדומה הרגילה בכותנה בית שאן תשכ'א 1961
פר-765/14 08/01/1964 עש- התפוח וריסוסים להדבקת מזיקים במטעי התפוח בישראל
פר-766/13 08/01/1964 יישום שיטת התיכנון הליניארי למשק הקיבוצי
פר-765/21 09/01/1964 השקיית גידולי שדה במים מלוחים באזור הנגב המערבי  צאלים בשנים תשי'ט- תשכ'ב(1962-1959)
פר-766/21 09/01/1964 המים בישראל
פר-766/23 09/01/1964 גמילה מוקדמת של טלאים והזנתם בתחליף חלב
פר-766/24 09/01/1964 גידול טלאים בתחליף חלב
פר-765/7 10/01/1964 שיטה למילוי  ייבוש ומדידה רדיוכימית של עמודת קרקע
פר-765/8 10/01/1964 השקיית הקלטה במלוח קיפח בנגב הצפוני
פר-765/9 10/01/1964 ביקוש והצע עגבניות טריות בממלכה המאוחדת וכדאיות יצואן מישראל
פר-765/1 10/01/1964 ניסויים באיסום קר של אפרסקים
פר-765/3 10/01/1964 עומק שתילה של סייפנים והשפעתו על התפתחות הפקעות ועל הפריחה
פר-765/4 10/01/1964 תצפיות וניסויים במטעי התמרים בערבה
פר-765/6 10/01/1964 דו'ח מהקונגרס לווירוסים של הדרים  ומסיורי השתלמות בארצות אמריקה הדרומית וארצות הברית
פר-765/12 10/01/1964 הדבקה מלאכותית של תפוחים מזן אלכסנדר הגדול בפטריות הגורמות ריקבון באיסום בשנים תשכ'א- תשכ'ג
פר-765/18 10/01/1964 ניסויים במשלוח פרחי קטיף באוניה  בית דגן תשכ'ג (1962/63)
פר-766/18 10/01/1964 ניסויים בהדברת ריקבונות איסום בתפוחים מזן אלכסנדר הגדול
פר-766/19 10/01/1964 מחקרים ראשוניים על הקרנת פטריות עם מינונים תת פטאליים של קרני גמא CO60-אנגלית
פר-766/20 10/01/1964 ניסויים ותצפיות בכותנה דו שנתית
פר-765/5 11/01/1964 השפעתם של משטרי רטיבות שונים על צריכת המים  היבול והצטברות המלחים בקרקע  בפרדס אשכוליות צעיר בנגב הצפוני
פר-766/10 11/01/1964 השפעת עוצמת הטרנספירציה על צריכת ותחוברה של כלור ונתרן ע'י שתילי אבוקדו- אנגלית
פר-766/11 11/01/1964 תגובתו של סלק סוכר מזנים שונים למירווחי גידול בזריעת סתיו שלחין
פר-766/5 11/01/1964 ניסויים לבדיקת הצצתה והתפתחותה של החפורית המוזרה ותצפיות על שיבולת שועל נפוצה
פר-766/17 11/01/1964 תצפיות פנולוגיות וניסויי הדברה של סס הנמר שבוצעו בעצי תפוח באילת השחר  בתקופה תשט'ז-י'ט
פר-766/22 11/01/1964 מחקרים בביולוגיה של עש החרוב בישראל
פר-766/16 11/01/1964 השפעת תאריך השתילה ועומק השתילה על התפתחותם של פקעיות ('ברוט') סייפנים תשכ'ד
פר-766/3 12/01/1964 פיתוח החקלאות במחוז ניארי קניה
פר-766/4 12/01/1964 ניסויים בתירס כלאיים  הכלאות יחידות  וכפולות  בתנאי בעל ושלחין  תשכ'ב
פר-766/6 12/01/1964 דו'ח בדיקת קלטרת 'קדמה'
פר-766/14 12/01/1964 שינויים בעלה בננה מנותק בהשפעת טמפראטורות צינה
פר-766/15 12/01/1964 לילות קרה בחורף תשכ'ד פגיעותיהם ולקחם
פר-710/5 15/01/1964 חוזר
פר-668/6 01/02/1964 מוסדות פולקלור בישראל
פר-690/3 01/03/1964 בעד ונגד כרכים: 4-8
פר-725/3 01/03/1964 חקלאות בישראל כרכים: 6-12
פ-2103/12 05/03/1964 פרוטוקול של ישיבת המועצה הציבורית לחינוך חקלאי. בפרוטוקול דברי רחל ינאית בן-צבי.
פ-2080/10 12/03/1964 קטעי עיתונות. כתבות בשפה העברית והאנגלית שהתפרסמו בעיתונים שונים אודות פועלה של רחל ינאית בן-צבי.
פר-674/2 24/03/1964 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 407-422
חצ-3029/2 01/04/1964 יחסים עם קובה
פר-722/10 01/05/1964 KTAVIM כרך: 14
פר-722/5 01/05/1964 כתבים כרך: י"ד
פר-721/16 01/05/1964 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 24
פר-721/17 01/05/1964 עלונים לטיפול באקליפטוס כרך 25
פ-2107/27 06/05/1964 טיוטת מאמרי רחל ינאית בן-צבי. טיוטת מאמרים בנושא העליה השניה שנכתבו כתשובה לשאלות השנתון "מולדתי" לרחל ינאית בן-צבי.
גל-18766/48 27/06/1964 גן-ילדים מושב שובה (אינו רישמי) התכתבות
פר-718/6 30/06/1964 במידגה-ירחון לגידול דגים כרך 16
פר-674/1 14/07/1964 למתחיל- שבועון בעברית קלה כרכים: 423-446
ש-90/13 26/07/1964 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מרום הגליל. כרך ב' ניהול וארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מרום הגליל.
פר-676/2 26/08/1964 שער לקורא החדש כרכים:107-124
ג-5717/3 01/09/1964 אגף האפוטרופוס כללי דו"חות (חודשיים).
תת-6/33 28/09/1964 איגרות של נשיא ברזיל א. ק. ברנקו לנשיא ז.שזר מ-28.9.64 4 איגרות בפורטוגזית וצרפתית ומכתב לוואי משגרירות ברזיל בישראל
פר-725/1 01/10/1964 חקלאות בישראל כרכים: 1-3
מגע-6/8 01/10/1964 דו"חות על חלוקת מלט דו"חות על חלוקת מלט
חצ-448/8 20/10/1964 משטרת פרס (איראן) – יצוא התכתבות עם נציגות ישראל באיראן בנוגע לרמזורים  וציוד משטרתי
מגע-17/27 01/12/1964 תיקונים בכיפת הסלע סיכומי פגישות ועדת הבנייה של מסגד אל-אקצאא' וכיפת הסלע.
פר-726/17 01/12/1964 דו ירחון חקלאי- השדה והמשק- ערבית כרך ו' גליון 32
חצ-3517/13 01/01/1965 דרום אפריקה – מתנות.
חצ-3519/20 01/01/1965 דרום אפריקה – כתבי האמנה
פ-2911/5 01/01/1965 בנימין מזר – תלמידים. חוות דעת (אנגלית) על תלמידי בנימין מזר. התאריך משוער.
פ-2199/21 01/01/1965 ארכיון יצחק בן-צבי. טיוטת הקדמה לתדפיס כתבי יצחק בן-צבי מאת בנבנישתי.
ג-4701/5 07/01/1965 אגף התקציבים – שיכון – מיכון ועדת המשנה למיכון משרד השיכון דוחות סטטיסטיים בשיטת המיכון
פ-2080/13 26/02/1965 התכתבות בין רחל ינאית לבין ארגון ה"PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה). התכתבות בשפה העברית והאנגלית בנוגע לבואה של רחל ינאית בן-צבי לארה"ב לכבוד יובל הארבעים של הארגון. בתיק גם כתבה בשפה האנגלית שהתפרסמה בעיתון "PIONEER WOMAN" (האשה החלוצה) אודות הארוע הנ"ל.
מגע-10/18 01/04/1965 דו"חות חודשיים בנוגע לפעילות הלאומית
פ-2080/3 17/06/1965 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "על המשמר" מאת יצחק שור בשם "לקסיקון ביבליוגרפי על נושאים ירושלמיים" על ספרו של יעקב שכטר. בתיק גם מכתב מיעקב שכטר לרחל ינאית בן-צבי בנוגע לספרו "לקסיקון ביבליוגרפי על נושאים ירושלמיים". ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מגע-25/39 01/08/1965 כנס ירדני בסוגיית הרישום והפיסול – ירושלים כנס ירדני בסוגיית הרישום והפיסול – ירושלים
מגע-25/12 01/09/1965 ארגון בתי-המלון הירדניים – ירושלים רישום האגודה במינסטריון לעניני רווחה ועבודה  דו"ח אינפורמטיבי על ארגון זה  בחירות לסגל המנהלתי בארגון ועוד.
פ-2915/33 29/10/1965 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אשר בא למצוא את ירושלים  ראיון עם א.ר. מלאכי עם ביקורו בארץ  מאת אבידן משיח
ג-3071/19 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 2055 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן במושב מאור
ג-3071/30 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 2100/004 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן בטירת הכרמל
ג-3065/87 02/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 0126/001 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן בקיבוץ שריד
ג-3086/45 03/11/1965 פרוטוקול ממהלך הבחירות ותוצאותיהן  באיזור קלפי מס' 140 פרוטוקול מהלך הבחירות ותוצאותיהן ברמת גן
גל-12049/13 01/01/1966 משרד ראשי ומחוזות – הסכמי אשרות עם מדינות – כללי.
פ-2167/9 01/01/1966 מכתב מרחל ינאית בן-צבי אל זלמן שז"ר. מכתב בנוגע לייסוד תנועת "החלוץ" בארה"ב על ידי דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי  ייסוד הגדודים העבריים.
פ-2197/8 01/01/1966 המפעל – במה לבעיות פריון העבודה והייצור. גליונות של עיתון "המפעל" ובו כתבות בנושאים ארכיוניים שונים.
ג-6336/11 01/01/1966 הסברה – כללי
פ-2863/16 01/01/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פתקה אל מלאכי בדבר הכנת מפה של ארץ ישראל (נזכרים בה השמות קלן וקריסטל)
פ-2915/39 01/01/1966 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – רבי עמרם בלוי נהיה עשיר  העתקה מ "מעריב"  ד' סיון תשכ"ז
גל-3875/7 31/01/1966 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – קרית-יובל בתיק – התכתבויות הנוגעות להרחבת דיור של משרד השיכון בשכונת קרית היובל בירושלים  בהתאם להחלטת ועדת התיאום והתכנון במשרד הפנים. כן בתיק – תשריט ומפה בקנה מידה: 1:1250.
חצ-1421/11 01/02/1966 דרום אפריקה – ענייני פנים
ג-4643/24 04/02/1966 אגף התקציבים – מיכון בתיק התכתבויות אודות תקציבי ועלויות מחשוב למשרד החינוך.
גל-21983/26 01/03/1966 חקיקה ראשית – חוק הביטוח מפני אבטלה חבר-כנסת מאיר וילנר (ע"ב) תשכ"ו – 1966 חקיקה ראשית – חוק הביטוח מפני אבטלה חבר-כנסת מאיר וילנר (ע"ב) תשכ"ו – 1966
חצ-4048/16 01/03/1966 ברית המועצות – מדיניות חוץ
מפה-6085/1 01/03/1966 נתניה מפה עירונית נתניה. השכונות מצויינות באותיות גדולות ואדומות. למפה מקרא עם שמות הרחובות העיקריים. עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל (מחלקת המדידות) – 1966  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל – מרץ 1966.
ג-4628/12 18/03/1966 אגף התקציבים – מיכון מערכת השכירים במס הכנסה אגף התקציבים – מיכון מערכת השכירים במס הכנסה.
פ-2167/2 20/03/1966 מכתבים מח. קרונגולד לאנשים שונים. מכתבים בנוגע לתשלומים עבור תכנון כפר הנוער בעין כרם.
פ-2167/4 29/03/1966 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין סופרים שונים. התכתבות בנוגע להוצאת ספרים לזכר מניה וישראל שוחט.
פ-2167/3 08/05/1966 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין תלמידות חוות הלימוד לשעבר. התכתבות ובה זכרונות מימי הלימודים בחוות הלימוד בתלפיות.
חצ-5257/1 01/06/1966 לשכת השר אבא אבן – שה"ח – שוטף דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  תזכיריו  התכתבות עם רוה"מ  שרים  מדינאים זרים וכו' (כולל רישום שיחת שר החוץ עם ראש הממשלת בריטניה ה. וילסון ב – 20.2.67)
פ-2911/15 23/06/1966 בנימין מזר – התכתבות. מכתבי ברכות ליובל ה-60 שנשלחו אל בנימין מזר מאת אנשים שונים.
גל-13097/8 01/07/1966 אומנות – כללי – כולל אומנות לעם (כרך ה') נתוני סיכום שנתיים של עמותת אמנות לעם  סיכום מופעים והצגות שהפעילה העמותה בערים: עפולה עלית  קרית גת  קרית עקרון  קרית ים  דימונה  כרמיאל  עכו  קרית מלאכי  נתיבות אשדוד  טבריה עלית  אשקלון  לוד  אופקים  דימונה  צפת  נצרת  צור יהודה  קרית שמונה  יהוד  שדרות   רמלה  יבנה  מצפה רמון  גבעת אולגה  מגדל העמק  חצור  אור עקיבא  בית שמש  בית שאן  כרמיאל  יקנעם טירת הכרמל. עלון שהוציאה אמנות לעם על מופעים: איש למאנשה שת תיאטרון גיורא גודיק  האנסמבל הקאמרי הישראלי  הכתובה של תיאטרון אהל  הוא הלך בשדות של התיאטרון העירוני חיפה  שלמה המלך ושלמי הסנדלר של תיאטרון הקאמרי   העלון מופיע בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
פ-2133/6 02/07/1966 רשימת כתובות של תלמידי חוות הלימוד לשעבר. רשימה של חברי קבוצת "ניצנים" בחוות הלימוד החקלאית.
פ-2175/13 12/07/1966 קטע עיתונות. כתבה שהתפרסמה בעיתון "דבר" מאת רחל ינאית בן-צבי בשם "תוספת דווקא לצמרת" אודות תוספת השכר לחברי הממשלה והכנסת. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מגע-17/4 01/08/1966 תקציבי העיריות התכתבות עם מושל ירושלים בעניני כספים  דו"חות כספיים ועוד.
גל-3847/9 18/08/1966 ירושלים שיחזור. כרך ג' התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא פיתוח תשתיות  הקמת אתרי תיירות  שיפוץ המסגד בעין כרם ועוד
פ-2153/11 05/09/1966 מכתבים מאנשים שונים לרחל ינאית בן-צבי. מכתבים אודות מגמת הכתיבה נגד הממשלה בעיתון "הארץ".
ג-3977/5 01/10/1966 תקציב ועד מקומי – בקעת בית שאן בתיק הצעות תקציב  תקציבים  ודוחות כספיים של הועדים המקומיים בתחומי המועצה האזורית בקעת בית שאן.
נ-202/17 23/11/1966 ביקור הנשיא באמריקה הדרומית ביקור הנשיא זלמן שזר במדינות באמריקה הדרומית – תצלומים מברזיל  אורוגואי ותצלומים מהמפגש עם המזכיר הכללי של קהילת בואנוס איירס – הירש טריוואקס.
פ-5842/17 19/12/1966 [יצחק מינרבי – שגריר ישראל בחוף השנהב – התכתבויות בנושאים שונים] התכתבויות בנושאים שונים של שגריר ישראל בחוף השנהב יצחק מינרבי
פ-2170/22 01/01/1967 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בנושא צער ההורים השכולים על נפילת בניהם במלחמות ישראל.
מגע-3533/1 01/01/1967 כוחות המילואים של הכוחות הירדנים – אזור השומרון ספר רישום של האנשים החייבים במילואים באזור השומרון (ערבית).
חצ-8687/17 01/01/1967 תיק איראן  .I מהתיק הוצאו דיווחי ראשי מוסדות הביטחון ביחס למשטר באיראן  הדיווחים מכילים מידע אודות פעולות הגופים הביטחוניים החומר שהוצא מהתיק חסוי עד שנת 2039  על-פי תקנות העיון ל-90 שנה.
מגע-75/19 01/03/1967 מחלקת דרכונים – ירושלים מחלקת דרכונים – ירושלים  אבראהים ח'אלד סלהב.
חצ-6444/1 01/03/1967 מברקים יוצאים ונכנסים וושינגטון  פאריס  לונדון  – חוזם.
חצ-2248/9 01/05/1967 וושינגטון – מברקים יוצאים
חצ-4091/8 07/05/1967 מר קומיי – עצרת האו"ם 1967 (פליטי השטחים) התיק מכיל מסמכים בנוגע לעצרת ה-22 הכללית של האו"ם. בתיק נמצאים התכתבויות שונות לגבי הכנות לעצרת והסברה מהצד הישראלי  תשובה לתלונת הטענה הערבית על אי כבוד החלטות או"ם  מכתב לשגריר ישראל בארצות הברית לגבי בעיית הפליטים  מינוי חבריה ומסמכים מפעילותה של קבוצת העבודה להכנות להופעת ישראל בעצרת ועוד.
פ-4168/6 15/05/1967 חומר רקע מברקים  שיחות עם ארתור גולדברג (שגריר ארצות הברית באו"מ)  דוח פגישה של ביתן עם ג'ון האון ועוד
פ-4168/12 23/05/1967 חומר רקע מברקים מדיניים
חצ-3876/10 01/06/1967 פליטים כללי כרך א'
חצ-6446/5 01/06/1967 מברקים יוצאים ונכנסים ניו-יורק מלחמת ששת הימים. כרך ה'
חצ-2248/10 01/06/1967 וושינגטון – מברקים יוצאים
פ-4168/5 08/06/1967 חומר רקע סיכומים  דוחות ומברקים בנושאים: מדיניות ישראל לקראת ההכרעה באו"ם  פרוטוקול של שיחה בין שר החוץ לבין נשיא ארצות הברית.
פ-2175/24 22/06/1967 קטע עיתונות. כתבה באנגלית מאת ארתור וייסי שהתפרסמה בעיתון "WOSHINGTON TRIBUNE" ובה ראיון עם רחל ינאית בן-צבי שהתפרסמה בעיתון/ ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-2234/1 01/08/1967 וושינגטון – מברקים יוצאים
גל-9445/8 25/08/1967 המינהל לשלטון מקומי – תכנון – נווה-יעקב תשריט (מפת תכנון) והתכתבות של אגף התכנון בנוגע להקמת שכונה בשטח המושבה לשעבר נווה יעקב ולתוכנית להקמת ישיבת קמיניץ במקום.
ג-7454/3 27/08/1967 גולן – מיקום ישובים בתיק התכתבויות  החלטות ודיונים בעניין הקמת יישובי קבע ברמת הגולן.
חצ-63/17 01/09/1967 שטוקהולם  המקומות הקדושים בירושלים חוזר המשרד בענין שיקום הרובע היהודי (מצורפות תמונות)  התכתבות בענין ביקור אנשי כנסיה שבדים בירושלים.
גל-9514/7 05/09/1967 אגף החשב הכללי – מיכון פעולות רישום בהנהלת חשבונות במשרדי הממשלה – כרך ט' אגף החשב הכללי – מיכון פעולות רישום בהנהלת חשבונות במשרדי הממשלה.
ג-4643/26 12/09/1967 אגף התקציבים – מיכון בתיק התכתבויות בעניין בחירת מחשב למשרד החינוך. דרישות הצעות ותקציב.
ג-10410/2 01/11/1967 מטוס "ערבה" בתיק – על מטוס 'ערבה' – מטוס התובלה הראשון שיוצר על-ידי התעשייה האווירית; הצעת תקציב וסקר כדאיות ייצור המטוס.
א-7283/16 01/12/1967 נספחים וסדר יום של ועדת השרים לעניין ירושלים
חצ-4184/22 01/01/1968 גרמניה – הנציגות הגרמנית בארץ.
פ-4168/1 01/01/1968 יומן מדיני – חומר גולמי מברקים יחסי ישראל – ארצות הברית
פ-5496/1 01/01/1968 אלבום 20 שנות חקלאות לישראל הוגש ע"י שר החקלאות חיים גבתי 20 שנה לחקלאות הישראלית – אלבום תמונות
פ-2915/49 01/01/1968 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מאיר נתיבות ירושלים  חיי אברהם משה לונץ
א-7330/27 01/01/1968 רכבת ישראל חומר שוטף  תעריפי נסיעה וענייני מינויים ברכבת ישראל
א-7311/8 01/01/1968 אוניברסיטה אזור יהודה שומרון הקמת אוניברסיטה בשטחי יהודה ושומרון
גל-17279/7 13/02/1968 החברה הממשלתית לתיירות – ספר פרוטוקולים – דירקטוריון. התיק של החברה הממשלתית לתיירות במשרד התיירות מכיל פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון החברה.
חצ-4229/10 01/04/1968 צ'ילה – יצוא רכש מכירת נשק לצ'ילה
ג-4643/25 21/04/1968 אגף התקציבים – מיכון בתיק התכתבויות אודות מחלפת מיחשוב במשרד החינוך ותקציב המשרד.
חצ-2941/11 01/05/1968 קובה – מש"ב כללי התכתבות בענין בקשת ממשלת קובה לסיוע בשרותים מטאורולוגיים  בקשת אונסקו לשיגור מומחה לנושא אנרגיית השמש לקובה פעולות מש"ב בקובה ועוד.
מפה-5211/1 01/05/1968 סיני – אל -עריש – גליון 1 מפה טופוגרפית של דרכים של אזור צפון-מערב סיני ( אל-עריש – גליון 1 ); כולל אל-עריש  רפיח  איסמעיליה  סואץ וכו'; כולל ים התיכון  תעלת סואץ  האגמים המרים  מפרץ סואץ רשת ישראל סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים עם מרחקי דרכים  מסילות ברזל הערה – מספרים באדום מציינים את המרחק בקילומטרים בין מתגים מקורות – סדרת מפות סיני 1:100.000  ישראל 1:100.000 בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל – דצמבר 1964; תיקון פרטים חלקי ע"י מחלקת המדידות – ישראל  1967; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – מאי 1968
טס-3006/202 02/05/1968 טס_3006_202-7665 מצעד צה"ל במלאת 20 שנה למדינת ישראל ושנה למלחמת ששת הימים; במצעד הוצגו שריון שנתפש ונשקים ששימשו את הירדנים להפגזת תל אביב במלחמת ששת הימים.
חצ-8082/5 31/05/1968 . Amnesty International אמנסטי
פ-769/5 01/06/1968 Shimshon Correspondence etc "שמשון" התכתבות התכתבות בנוגע להליכים המשפטיים.
חצ-8245/2 01/06/1968 ניגריה- מז"ת. כרך ב'
א-7911/6 12/06/1968 ישיבת ועדת השרים לענין שיקום הר הזיתים – 12.6.1968 פרוטוקול קצר של ישיבת ועדת השרים לענין שיקום הר הזיתים הכוללת כמה החלטות לביצועו של שר הדתות: לבדוק אפשרות להכנת בצעת חוק לעניין בית העלמין שעל הר הזיתים  להציע לוועדת השרים תוכנית ראשונית לשיקום בית העלמין  לבקש הקצבה נוספת ממשרד האוצר להמשך עבודת השיקום.
גל-18444/1 30/06/1968 מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – מפתן – אור-יהודה מחוז מרכז – תיקי מוסדות חינוך – מפתן – אור-יהודה.
ג-6426/2 01/07/1968 ייעול וחסכון במשרדי הממשלה – מיכון משרדים התכתבות בענין תכנית א"ב למיכון משרדי הממשלה
ג-4627/11 07/07/1968 אגף התקציבים – מיכון החשב הכללי התכתבות בנוגע למיחשוב של ניהול המידע באגף החשב הכללי במשרד האוצר.
מפה-5220/1 01/08/1968 רחובות מפה עירונית של רחובות; סומנו גבולות העיר  רחובות  אזורים ( חלקית ); למטה ובימין – רשימות הרחובות ותאור מקומות סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  נטיעות בסיס המפה – עובד והודפס ע"י מח' המדידות – 1965; שורטט ע"י המחלקה הטכנית של עירית רחובות; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – אוגוסט 1968
מפה-5221/1 01/08/1968 רחובות מפה עירונית של רחובות; סומנו גבולות העיר  רחובות  אזורים ( חלקית ); למטה ובימין – רשימות הרחובות ותאור מקומות סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  נטיעות בסיס המפה – עובד והודפס ע"י מח' המדידות – 1965; שורטט ע"י המחלקה הטכנית של עירית רחובות; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – אוגוסט 1968
חצ-8194/5 01/08/1968 ניגריה-כללי. כרך א'
גל-9514/8 02/08/1968 אגף החשב הכללי – מיכון פעולות רישום בהנהלת חשבונות במשרדי הממשלה – כרך י' אגף החשב הכללי – מיכון פעולות רישום בהנהלת חשבונות במשרדי הממשלה.
א-7911/42 25/08/1968 החלטות ועדת השרים לעניני בטחון בענין האחזויות בחצי האי סיני ובשטחים המוחזקים – 13.9.1967 – 25.8.1968 החלטות בנושא היאחזויות
מפה-5196/1 01/09/1968 קרית-גת  שדרות  אופקים  נתיבות 4 מפות עירוניות קטנות על דף אחד של קרית-גת  שדרות  אופקים  נתיבות בפינה ימנית עליונה – מפת קרית-גת; סומנו גבול המועצה המקומית עם המועצות האזוריות יואב ושפיר  רחובות  מוסדות  אזורים; למעלה בפינה ימנית – רשימות הרחובות והמוסדות הציבוריים סימנים טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל בפינה שמאלית עליונה – מפת שדרות; סומנו גבול המועצה המקומית והמועצה האזורית שער-הנגב  רחובות  מוסדות  אזור התעשיה; כולל אבים  קיבוץ נירעם  קיבוץ גבים; למטה – בפינה ימנית – רשימות הרחובות והמוסדות הציבוריים סימנים טופוגרפיים  של כבישים בפינה ימנית תחתונה – מפת אופקים; סומנו גבול המועצה והמועצה האזורית מרחבים  רחובות  מוסדות; כולל מושב פדויים; בפינה שמאלית למטה – רשימות הרחובות והמוסדות הציבוריים; סימנים טופוגרפיים  של כבישים בפינה שמאלית תחתונה – מפת נתיבות; סומנו גבול המועצה והמועצה האזורית עזתה  רחובות  מוסדות; בצד שמאל – רשימות הרחובות והמוסדות הציבוריים  סימנים טופוגרפיים  של כבישים בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י מחלקת המדידות – ישראל – יולי 1968; הודפס ע"י מחלקת המדידות – ישראל – ספטמבר 1968
א-7911/16 01/09/1968 עמוד 16 מסטנוגרמה החלטה 727 סט/35 בענין "חבצלת צפון" עמוד 16 מסטנוגרמה החלטה 727 סט/35 בענין "חבצלת צפון".
גל-8201/9 04/09/1968 סטודנטים פעילות הסברה של סטודנטים.
גל-4937/32 08/09/1968 נוה יעקב – תכנון כולל נוה יעקב – תכנון כולל.
גל-4937/34 08/09/1968 נוה יעקב – תכנון נוה יעקב – תכנון.
א-7906/32 30/09/1968 הועדה לתכנון גוש עציון – 30.9.1968 פרוטוקול מישיבת הועדה
פ-769/1 01/10/1968 שמשון – ניירות יסודיים התכתבות  הסכמים בנוגע להליכי פרוקה של חברת המלט "שמשון".
חצ-7106/14 01/11/1968 חומר אישי – גדעון  רפאל – תכנית לפתיחת תעלת סואץ דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; ניירות-עבודה  סיכומי שיחות  תזכירים  חוברות הסברה ( כולל סקירה על עמדות הצדדים בנדון מ-25.3.71; טיוטת הסכם מ- 4.71 )
גל-2698/4 01/11/1968 חוק שיווי הנטל –  LAG – כרך ג' – עניני חוק לשיווי נטל המלחמה והגירוש שנועד לפצות את כל אלה שנגרם להם סבל ע"י הנאצים חוק שיווי הנטל – LAG- כרך ג' – עניני חוק לשיווי נטל המלחמה והגירוש שנועד לפצות את כל אלה שנגרם להם סבל ע"י הנאצים ובעקבות מלחמת העולם השניה (שילומים) – התכתבות.
פ-2107/17 17/11/1968 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גורמים שונים. התכתבות בנושא שימור ההתישבות היהודית בגליל  בכפר יסיף ובפקיעין.
ג-5708/11 01/12/1968 ועדה לבדיקת אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי התכתבות בנדון.
ג-2551/2 01/01/1969 החברה הממשלתית לתיירות – גישה לגג שער יפו-ירושלים החברה לפיתוח מזרח ירושלים-שיפוץ הגישה לגג שער יפו (מדרגות עליה לראש החומה)-תכניות.   ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-17017/16 01/01/1969 אומנות ותרבות לערבים בישראל אומנות ותרבות לערבים בישראל – התכתבות בענין משלחת נוער יהודית-ערבית מחו"ל בירושלים  -הצעת תקציב "בית בני שם"
פ-4168/10 01/01/1969 חומר רקע מברקים ומכתבים בנושאים מדיניים (ארצות הברית  ברית המועצות והמזרח התיכון)
א-7906/27 01/03/1969 הפגישה עם ראשי המועצות האזוריות של משקי עמק הירדן  עמק בית שאן והגליל העליון – 31.3.1969 פרוטוקול מפגישת ראש הממשלה  שר הבטחון והרמטכ"ל עם ראשי המועצות האזוריות של משקי עמק הירדן  עמק בית שאן ומשקי הגליל העליון בנושא הצרכים הבטחוניים של יישובי הספר  מיגון ועוד.
א-7308/19 06/03/1969 בטחון – גבולות פנייתו של שר התיירות  משה קול אל מזכיר הממשלה בעניין הנחיות לגבי גזרת ירדן בעניין 'מדיניות של הפעלת מטוסים כתגובה על הפגזת יישובים'; סקירות מדיניות וצבאיות בישיבות הממשלה – החלטות בעניינים אלו שמורות במזכירות הממשלה.
פ-2911/7 08/03/1969 בנימין מזר – התכתבות התכתבות בין בנימין מזר לבין א' חיעם  סילבסטר סאלר  ר' דה ואוקס  בענינים שונים  כולל רשימה שמית של עמיתי בנימין מזר.
א-343/9 17/03/1969 קווי היסוד של מדיניות הממשלה – פרק ו': מדיניות החוץ פרק ו' מקווי היסוד של מדיניות הממשלה בראשות גולדה מאיר העוסק במדיניות החוץ של הממשלה  כולל התייחסות לסוגיית המעמד המדיני השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים והחתירה למו"מ לחוזי שלום עם מדינות ערב שבהם יקבעו גבולות מוסכמים.
פ-2126/7 01/04/1969 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים שלוקטו לספר אודות מניה שוחט.
גל-8201/10 01/04/1969 סטודנטים. דו"חות  סיכומים ופרוטוקולים מישיבות של מרכז ההדרכה של שירותי ההסברה במשרד ראש הממשלה ושל פגישות שלו עם התאחדות הסטודנטים הארצית והתכתבות בין אנשי יחידת שירותי ההסברה (המנהל הזמני שלה מיכאל ארנון ואחרים)  התאחדות הסטודנטים הארצית בראשות יונה יהב וארגוני סטודנטים נוספים (ארגוני הסטודנטים של האוניברסיטה העברית  של הטכניון ושל הסטודנטים לרפואה בישראל) בנוגע למעורבות של ארגוני הסטודנטים בהסברה של מדינת ישראל ביחס לסכסוך הישראלי הערבי ועוד. בתיק דליון של עיתון הסטודנטים בטכניון (עמודים 11 – 12) ופרסום של התאחדות הסטודנים הארצית בנושא "שיח סטודנטים בנושא ציונות" (עמודים 130 – 146).
ג-6492/22 01/05/1969 Amnesty International – ארגון אמנסטי התכתבות
א-4183/3 01/06/1969 [מגעים מדיניים עם מצרים] הודעות רה"מ גולדה מאיר במליאת הכנסת בנוגע למהלכים המדיניים לקראת הסכמי הפרדת הכוחות עם מצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים (12.1973 – 1.1974)  רשימות כרונולוגיות וסיכומי מהלכים מדיניים במזרח התיכון ובעולם בכלל (1970 – 1974)  הצהרה משותפת לישראל וארה"ב לרגל ביקור הנשיא ריצ'רד ניקסון בישראל וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למגעים המדיניים בין ישראל למצרים (בתיווך ארה"ב) בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום-הכיפורים (1969 – 1973)  לקראת הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים ובעקבותיו ועוד.
א-7311/3 08/07/1969 רצועת עזה וצפון סיני – האחזויות. בתיק – תזכיר על אפשרויות של הקמת היאחזויות והתיישבות ברצועת עזה – סקירה על האיזור; קווים לתכנית משקית; החלטת ועדת השרים להתיישבות בדבר הקמת יישובי עולים ברצועת עזה; הצעת החלטה להקים לאלתר 2 היאחזויות נח"ל ברצועת עזה; החלטת ממשלה בנושא איזור תכנון מיוחד ברצועת עזה; הקמת היישוב חולית; תכנית המשך הבנייה בימית בהמשך להחלטת הממשלה בעניין; איזורי תכנון מיוחדים גם ביהודה ושומרון; איזור חבל רפיח – סקירה; החלטת ועדת השרים לענייני התיישבות בעניין עבודה עצמית ומכסות קרקע  ומים ביישובי פתחת רפיח; דיונים על הקמת יישובים נוספים דרומית לא-עריש; החלטה של ועדת השרים לענייני התיישבות בעניין הצעות להתיישבות ברצועת עזה  בקעת הירדן ורמת הגולן; החלטה בעניין היאחזויות צבאיות ברצועת עזה.
א-7910/15 01/08/1969 דו"ח הועדה לבחינת אפשרות התישבות יהודית באיזור רמאללה  נבי סמואל דו"ח הוועדה לבחינת אפשרות התיישבות יהודית באיזור רמאללה – נבי-סמואל; סקר בעלות קרקע ועיבודים לגבי הכפרים של השטח המורחב בהתאם לרישום בספרי המיסים.
פ-2172/11 20/09/1969 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין בבה אידלסון. התכתבות בנושא הוצאת כתבי יצחק בן-צבי לאור  ופעילותן של רחל ינאית ובבה אידלסון במועצת הפועלות.
א-7313/1 05/10/1969 משמר אזרחי בתיק התכתבויות  פרוטוקולים  והחלטות ממשלה בדבר הקמת המשמר האזרחי  שיתוף תלמידי יב' בפעילות המשמר האזרחי והתכתבויות בנוגע להצעת חוק המשמר האזרחי.
גל-13205/3 01/12/1969 המועצה להשכלה גבוהה (כרך ג') התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע למועצה להשכלה גבוהה: מכתבי מזכיר המועצה שמואל בנדור  תזכיר על פעילות המועצה ותפקידיה מאז הקמתה  הודעה על מתן תעודה למוסדות השכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה  תשי"ח-1959 מילקוט הפרסומים  תכנית הרשות להשכלה גבוהה (הוראה ומחקר)  סדר יום  סטנוגרמה והחלטות מישיבת המועצה שהתקיימה ב-2.2.1970  דו"ח הועדה לבדיקת הצורך בהרחבת החינוך ההנדסי (פרק ההמלצות בלבד) – ועדת פטינקין ועוד.
חצ-4574/8 01/01/1970 גרמניה המערבית – הנציגות בישראל.
חצ-4483/15 01/01/1970 קניה
חצ-4482/20 01/01/1970 גרמניה
מפה-5931/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – תכנון עבודות עפר תוכנית מספר 7019/1 – פיתחת רפיח – מושב 1 – תכנון עבודות עפר שורטט ע"י מדידות נגב משרד הנדסי  מהנדס ז. קיני – עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. העברת כמויות עפר לפי תכנית 70/9.17. כולל מפתח גליונות.
מפה-5932/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – שינוי תוכניות בין נקודות 54-64  A – O תוכנית מספר 7019/1 – פיתחת רפיח – מושב 1 – שינוי תוכניות בין נקודות 54-64  A – O – שורטט ע"י מדידות נגב משרד הנדסי עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. העברת כמויות עפר לפי תכנית 70/9.17. תוכנית זו מבטלת הקטעים המתאימים בתכניות 70/9.4 ו 70/9.6 בק"מ 1:5000 כולל מפתח גליונות. .
מפה-5924/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/10 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
מפה-5925/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/11 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
מפה-5926/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/12 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
מפה-5927/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/13 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
מפה-5928/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/14 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
מפה-5929/1 01/01/1970 פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה תוכנית מספר 3324/15 – פיתחת רפיח – מושב 1 – כביש גישה. שורטט ע"י חברה למדידות והדסה אזרחית בע"מ עבור משרד השכון – אגף לבנייה כפרית. כולל מפתח גליונות. .
פ-2911/8 01/01/1970 נושאים לסמינרי מ"א – נושאים לסמינרי מ"א. נושאים לסמינרי מ"א – נושאים לסמינרי מ"א.
מפה-6585/1 01/01/1970 ישראל – מחוזות  נפות ואזורים טבעיים תאריך המפה משוער על המפה סימונים בצבע קנה המידה: 1:400 000 מקרא: גבולות מדיניים  גבולות מחוזות  ערים  סמלים.
ג-10420/7 01/01/1970 האיגוד הארכיוני בישראל דו"חות כספיים  הזמנות לימי עיון  פרוטוקולים  התכתבות בנוגע לועדה להכשרה מקצועית בין משה שרף מהאיגוד לבין ארכיונאים אחרים
מפה-3538/1 01/01/1970 גליון  160-125  –  118-I צילום מפת היעור הטופוגרפית של איזור עמינדב  אורה והסביבה  כולל אבן ספיר; סומן קו שביתת הנשק סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של דרכים ומסילת ברזל  סימני יעור עם תאריכי הנטיעות בסיס המפה – חסר
חצ-4588/8 01/01/1970 ישראל – ארמנים. התכתבות  דו"חות.
חצ-4562/6 01/01/1970 אורוגואי – ממשלות גולות  גולים ותנועות מחתרת (דיווחים וקטעי עתונות).
ג-5155/15 01/01/1970 מפלגות ערביות (כרך ב') קטעי עיתונות בנושא מפלגת רק"ח (המפלגה הקומוניסטית הישראלית).
חצ-8245/3 01/01/1970 ניגריה- מז"ת. כרך ג'
א-7336/3 01/01/1970 תיירות ממצאי סקר – השפעת התעופה על התיירות בישראל
גל-3999/6 13/01/1970 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ירושלים – ועדת משנה לעיר העתיקה – פרוטוקולים פרוטוקולים החלטות ועדת המשנה למרחב התכנון של העיר העתיקה וסביבתה בירושלים: בקשות להקמת בתים  שינויים בבניינים קיימים  תכנית בנין ערים מפורטת לשכונת ימין משה  גן לאומי בריכת הסולטן  חידוש רישיונות של מבנים זמניים המשמשים כדוכנים בשער שכם ושער הורדוס  חידוש רישיונות עסק ועוד.
גל-4937/39 22/01/1970 נוה יעקב – בצוע התכתבות בין אנשי משרד השיכון וחברת "רמט" בנוגע לביצוע של תוכניות בנייה בשכונה נווה יעקב בירושלים.
חצ-4559/1 01/02/1970 דרום אפריקה- מגביות.
חצ-6801/8 01/02/1970 לשכת המנכ"ל – רומניה דיווחים פנימיים  מנציגויות ובחזרה  ממנו למנכ"ל; תזכירים  סקירות  סיכומי שיחות וכו'
א-7311/6 15/02/1970 האחזויות חדשות רצועת עזה בקעת ירדן. בתיק מסמך לקראת ישיבת הועדה הבין-מוסדית להתיישבות בנוגע לבחינת  אפשרויות התיישבות חדשות בבקעת הירדן  צפון סיני ורצועת עזה. בהתכתבויות סריקה של מצב השטח מבחינת קרקע  חקלאות ומים.
ש-108/15 17/02/1970 ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מרום הגליל. כרך ב' ארגון המועצות האזוריות – מועצה אזורית מרום הגליל.
ג-6904/9 01/03/1970 יהדות דרום-אפריקה התכתבות
פ-2911/6 01/03/1970 בנימין מזר – התכתבות. מכתב מאריה בן-דוד לבנימין מזר אודות חקיקת "חוק לארכיאולוגיה"  מכתב באנגלית מויליאם ג' דבר לבנימין מזר אודות זכרו של אולברייט.
גל-13205/4 01/03/1970 המועצה להשכלה גבוהה (כרך ד') התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד החינוך והתרבות בנוגע למועצה להשכלה גבוהה: מכתבי מזכיר המועצה שמואל בנדור  הענקת תארים ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שלא הוסמכו לכך  פרוטוקולים מישיבות הוועדה לבדיקת איחוד המוסדות להשכלה גבוהה בחיפה  פרוטוקול מפגש שערך שר החינוך והתרבות עם ראשי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ  סיכום עמדות מועדת השרים לעניין מיקומו של המוסד להכשרת מהנדסים לתואר ראשון באזור תל אביב רבתי  סקירה לקראת הדיון על תקציב המשרד בכנסת  פרוטוקול מישיבת המועצה להשכלה גבוהה שהתקיימה ב-5.5.1970  אוניברסיטה בלשון זרה לסטודנטים מחו"ל ועוד.
חצ-4574/14 01/04/1970 גרמניה המערבית – נספחי צה"ל.
גל-5648/17 17/04/1970 אגף תכנון והנדסה – נוה יעקב  תכנון והנדסה – נוה יעקב.
טס-3003/492 25/04/1970 טס_3003_492-1130 מפציץ סילוני מסוג Ilyushin 28  תוצרת ברית-המועצות הופל ע"י ישראל ליד אל-עריש.
חצ-6810/5 01/05/1970 לשכת המנכ"ל – עצרת – סעיף מזתי"ם דברי שה"ח  הכנות לסקר  מהלך הדיון  סיכום הדיון והערכה  החלטות וגילגוליהם – דיווחים פנימיים  מנציגות האו"ם  ממשה"ח לחו"ל; תוצאות ההצבעות  סיכומים  טיוטות ההחלטות
חצ-5256/8 01/05/1970 לשכת השרים  אבא אבן ויגאל אלון – נאט"ו דיווחים מנציגויות  ממשרד החוץ לחו"ל; הצהרות נאט"ו וכו' (כולל דיווח על מושב שרי החוץ של נאט"ו באוטבה 18-19.6.74 מ – 4.7.74)
א-7311/5 15/05/1970 הצעות להתישבות רצועת עזה. הצעות להתיישבות רצועת עזה – הצעה להקמת שתי היאחזויות נח"ל על אדמות מדינה שאינן מוחזקות ע"י תושבים מקומיים
א-7284/2 31/05/1970 סדרי יום לישיבת ועדת השרים לעניני סמלים וטקסים. בתיק – סדרי יום לישיבת ועדת שרים לענייני סמלים וטקסים; בין הנושאים הנדונים: הנפקת בולים  ציון יום הזיכרון לחיים וייצמן – נשיאה הראשון של מדינת ישראל  ספר טקסים ממלכתיים  הענקת אותות מלחמה ועוד.
חצ-8108/2 01/06/1970 אורוגואי- מז"ת. כרך ב'
תת-9/4 07/07/1970 מאמר-זכרונות של א. חצ'נקר על א. ארניה (ברזיל)  נשיא עצרת או"ם ב-1947 בצירוף מכתבו לגב' גולדה מאיר ומכתב משגרירות ברזיל
ג-12824/10 21/07/1970 פרוייקט יצחק רבין בתיק – מכתבים מאת יצחק רבין אל רעייתו לאה במסגרת פרוייקט ההנצחה ליצחק רבין; המכתבים הועברו מלשכתה של גב' לאה רבין לארכיון המדינה בין השנים 1970-1971 בתקופת כהונתו של רבין כשגריר ישראל בוואשינגטון;
ג-7459/5 04/08/1970 אזור חורון בתיק התכתבויות מלשכת השר ישראל גלילי בנוגע לתכנית היאחזויות יולי 1977  הקמת התיישבות עירונית וכפרית משני עברי הקו הירוק  התיישבות באזור בית חורון במסגרת עיבוי ירושלים  אחוזת כפר קואופרטיבית במבוא חורון ועוד
חצ-6810/6 01/09/1970 לשכת המנכ"ל – עצרת – סעיף מזתי"ם חוזרים  טיעונים  שדר השר; ישיבות המשלחת וסיכומי מח' האו"ם – דיווחים מנציגות האו"ם  ממשה"ח לחו"ל; תוצאות ההצבעות  סיכומי ישיבות וכו'
חצ-6810/7 01/09/1970 לשכת המנכ"ל – עצרת – סעיף מזתי"ם – כללי דיווחים מנציגויות וכו' ( כולל הודעה רשמית על סיום מושב ראשון של מועצת הבטחון )
חצ-3216/12 01/09/1970 חטיפת מטוס אל-על לאלג'יריה .
חצ-6805/3 01/11/1970 לשכת המנכ"ל – יוון דיווחים פנימיים  מנציגויות ובחזרה
חצ-3215/1 01/11/1970 ארגון בינלאומי לנתיבי אויר –  YATA
חצ-6802/3 01/12/1970 לשכת המנכ"ל – תיק נתונים  -אירופה סקירות-רקע על מדינות אירופה ויחסיהם עם ישראל; נתונים על העליה ממזא"ר; התכתבות פנימית
גל-2698/6 01/12/1970 פיצויים אישיים מחו"ל – חוק שיווי הנטל – כרך ד' – פיצויים אישיים במסגרת השילומים התכתבות  דו"חות וקטעי עתונות.
ג-6521/3 01/01/1971 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות באוכלוסיה – ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (המשך מתיק מס' 2) התכתבות עם המוסד לביטוח לאומי  הרב מנחם פרוש סגן ראש עיריית ירושלים  דוחות ובקשות לתקציבים (המשך בתיק מס' 4)
ג-6520/30 01/01/1971 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות באוכלוסיה – ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (המשך מתיק 29) התכתבות בנוגע לועדה
פ-2196/10 01/01/1971 התכתבות רחל ינאית בן-צבי. התכתבות עם זאב פלר וצבי טל בנושא חתימת הנשיא יצחק בן-צבי על מסמך בנושא משמר הגבול משנת 1945.
א-7040/6 01/01/1971 שליחות יארינג – מברקים (3 ינו.-17 ינו. 1971 ) שליחות יארינג – מברקים (3 ינו.-17 ינו. 1971 )
פ-2863/29 18/01/1971 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – פרופ' אהרן צייטלין מכתב מאוניברסיטת ניו יורק בדבר קבלת פנים לכבוד פרופ צייטילין לרגל קבלת פרס לספרות
גל-57528/19 01/03/1971 חוק שיווי הנטל פיצויים כלל
גל-12964/6 01/03/1971 מיחשוב המשרד – מיכון (כרך ו') בתיק התכתבויות בנוגע למיכון ומחשוב משרד החינוך. בין ההתכתבויות הצעות מחיר  מכרזים  דרישות עבודה  ענייני כח אדם  תשלומים  הוראת מחשבים בבית הספר והשתלמויות מקצועיות.
חצ-8245/4 01/05/1971 ניגריה- מז"ת. כרך ד'
טס-11131/199 01/06/1971 הרב הראשי של תל אביב שלמה גורן ורעייתו צפיה גורן במסיבה לכבודו בסניף המפד"ל ברמת גן שני תצלומים של הרב הראשי של תל אביב שלמה גורן ורעייתו צפיה גורן במסיבת קבלת פנים  לכבודו בסניף המפד"ל ברמת גן: 1. הרב גורן (מימין) יושב ליד גבר לא מזוהה. 2. הרבנית צפיה גורן  (עם כובע לראשה) יושבת יחד עם כמה נשים לא מזוהות ומאחוריהן עומד גבר לא מזוהה.  התצלומים צולמו ע"י פוטו "איפלא" של י. פלסטר  רמת-גן.
א-7077/6 01/06/1971 לשכת רה"מ גולדה מאיר – הרס"ר  יוני  1973 – שיחות עם ויקטור לואיס
פ-3034/7 08/07/1971 הנהלת החינוך פרוטוקולים  סיכומי ישיבות  דו"ח ועדת אביגד – המלצות הועדה להערכות הפיקוח וההדרכה במערכת החינוך  סקר תלמידים קשיי התסגלות בבתי הספר הhסודיים הרשמיים  פסיכולוגיה חינוכית  טיפול בתלמידים עולים חינוך טכנולוגי   סיכומי ישיבות של הנהלת החינוך  דוח ועדת שריד – הוועדה בינמשרדית להגדרת תחומי הארחיות והסמכויות בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות במערכת החינוך
א-7117/10 01/08/1971 רה"מ גולדה מאיר ויצחק רבין – שיחות עם י. פרימקוב פרוטוקול משיחות ג. מאיר עם י. פרימקוב 30.8.71  סיכום מ-13.11.74 על שיחות עם פרימקוב במרץ 1973
גל-3251/32 31/08/1971 אנא סלומון (טלס אברהם) התכתבות בין גולדה מאיר לאן סולומון מארה"ב (ביידיש ובאנגלית).
חצ-4434/4 01/10/1971 פליטים
חצ-8271/3 07/10/1971 דברי ראש הממשלה גולדה מאיר בעניני מלחמת יום-כיפור. כרך ב' נאומים של ראש הממשלה גולדה מאיר בכנסת ובמסיבות עיתונאים והודעות לעיתונות
א-7311/12 20/10/1971 מכללה מוסלמית בחברון. בתיק התכתבות בין לשכת שר החינוך  יגאל אלון  לבין גורמי הצבא בנוגע להקמת מכללה מוסלמית בחברון.
חצ-8065/5 01/11/1971 רמטכ"ל דוד אלעזר התבטאויות
חצ-5332/19 01/12/1971 גרמניה המערבית – עניני פנים.
פ-2911/18 01/01/1972 קטעי עיתונות כתבות בעברית  צרפתית  ואנגלית בנושאי ארכיאולוגיה. בתיק גם הזמנת בנימין מזר לפתיחת מועדון אמנים. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-4849/8 01/01/1972 קובה – מומחים
ג-4852/6 01/01/1972 פרוטוקולים מישיבות המועצה –  כפר יאסיף
ג-4856/2 01/01/1972 פרוטוקולים מישיבות המועצה –  רמת ישי
ג-6656/8 01/01/1972 לשכת השר חיים בר-לב – נילית כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה  חיים בר-לב  בנוגע לחברת נילית בע"מ: סיכום השאלות שנשאלו בועדת הכספים של הכנסת ב-2.2.1972 בעניין החברה  מתן ערבות מטעם המדינה לחברה  הקצאת קרקע במגדל העמק לפרויקט שיכון עובדי החברה  תכנית הרחבת מחלקת הפוליאסטר בחברה  מכתביו של מנכ"ל החברה אנצו ניצני  סיכומי דיונים ושיחות  סקירה של חבר מועצת המנהלים יוסף שיקלר על פעילות המפעל  מענה לשאילתות חברי כנסת בעניין  רשימת עובדי המפעל (פברואר 1975)  מזכר של בעל החברה אניו לוי על מצבה הכספי  סקירה כללית ועוד.
פ-2483/34 01/01/1972 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – תולדות התנועה העברית באמריקה תדפיס מתוך הספר "הגות עברית באמריקה"
חצ-8245/5 01/01/1972 ניגריה- מז"ת. כרך ה'
חצ-5393/19 01/01/1972 תורכיה – סקירות והערכות מצב. הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה – חומר של המוסד מוגבל לעיון עד שנת 2062 ע"פ סעיף 6   בתוספת הראשונה בתקנות העיון.
טס-11131/239 05/01/1972 הרב הראשי לתל אביב שלמה גורן בוועידת "מועצת הרבנים של אמריקה" (Rabinical Concil of America) ב"היכל שלמה" בירושלים תצלום של הרב הראשי לתל אביב שלמה גורן בוועידת אמצע החורף של "מועצת הרבנים של אמריקה" (ארגון רבנים אורתודוקסי-מודרני ציוני הקרוי גם: "הסתדרות הרבנים דאמריקא" או  "אגודת הרבנים דארצות הברית") ב"היכל שלמה" בירושלים יחד עם כשלושים רבנים לא מזוהים. הרב גורן עומד בשורה הראשונה במרכז התצלום (שביעי גם מימין וגם משמאל) ושאר הרבנים מעומדים או יושבים משני צידיו ומאחוריו.  התצלום בתיק טס-11131/241 צולם כנראה באותה ועידה.  התצלום צולם ע"י "פוטו מילר"  ירושלים.
טס-11131/241 05/01/1972 הרב הראשי לתל אביב שלמה גורן בוועידת "מועצת הרבנים של אמריקה" (Rabinical Concil of America) ב"היכל שלמה" בירושלים תצלום של הרב הראשי לתל אביב שלמה גורן מדבר בוועידת "מועצת הרבנים של אמריקה" (ארגון רבנים אורתודוקסי-מודרני ציוני הקרוי גם: "הסתדרות הרבנים דאמריקא" או  "אגודת הרבנים דארצות הברית") ב"היכל שלמה" בירושלים יחד עם כעשרים רבנים לא מזוהים. הרב גורן עומד מול הפדיום עם המיקרופון במרכז התצלום (שביעי גם מימין וגם משמאל) ושאר הרבנים יושבים משני צידיו ומעליו.[ בתחתית התצלום יושבי הקהל ומתחת לפודיום מתוח דגל ישראל וסמל בצורת לוחות הברית שמסביבו רשום: "ושפטו את העם משפט צדק". מעל מושבי הרבנים מתוחים דגלים עם סמלי שנים עשר השבטים.  התצלום בתיק טס-11131/239 צולם כנראה באותה ועידה.  תצלום צולם ע"י "פוטו מילר"  ירושלים.
גל-44867/11 25/01/1972 הנהלת הרשות – תכניות העיר העתיקה – המצודה תיק של הנהלת רשות העתיקות המכיל תוכניות לגבי העיר העתיקה- המצודה.
ג-6521/4 31/01/1972 הפער הכלכלי חברתי בין השכבות באוכלוסיה – ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (המשך מתיק מס' 3) התכתבות עם משרד החינוך והתרבות  ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד העברי  פרוטוקולים ודוחות (המשך בתיק מס' 5)
גל-12964/4 13/02/1972 מיחשוב המשרד – מיכון (כרך ד') בתיק התכתבויות בנוגע למיכון ומחשוב משרד החינוך. בין ההתכתבויות הצעות מחיר  מכרזים  דרישות עבודה  ענייני כח אדם  תשלומים ועוד.
חצ-5352/12 01/03/1972 ישראל – ארמנים בתיק גם חומר מהתאריכים 14.5.69 – 11.5.69
מפה-6351/1 01/03/1972 חתכים לרוחב – פיתחת רפיח – מושב מספר 2 – כבישים מספר 38-43 שרטוט על גליון הנדסי משובץ של חתכי כביש מתוכנן במושב מתוכנן בפיתחת רפיח. שורטט ע"י חברת זאב כהן למדידות והנדסה בע"מ. לשרטוט מקרא של הסימונים עליו והערות על השרטוט עצמו. נמצא באוגדן קרטון למפות ועליו הרישום "פתחת רפיח – מושב מספר 2 – משרד השיכון האגף לבנייה כפרית". על האוגדן רישום בכתב יד – "לכבוד מר יעקב גולן  משרד השיכון  ירושלים".
חצ-6807/3 01/04/1972 לשכת המנכ"ל – סקר כח-אדם במשה"ח חוזרים  דיווחים פנימיים  טפסים ריקים  תזכיר וכו'
חצ-6812/2 01/04/1972 לשכת המנכ"ל – ועדות בינמשרדיות  וועדות תיאום בין המחלקות נוהלי פעילות  סיכומי דיונים  התכתבות פנימית
טס-3015/352 30/05/1972 ישראל-מחבלים שר הביטחון משה דיין בהגיעו לנמל התעופה לוד מיד לאחר התקפת המחבלים היפנים על אולם הנוסעים (2 תצלומים).
טס-3015/362 31/05/1972 ישראל-מחבלים שר הבטחון משה דיין והאלוף רחבעם זאבי בלוד לאחר התקפת המחבלים היפנים על אולם הנוסעים.
חצ-5250/7 01/07/1972 לשכת השר אבא אבן – מזכ"ל האו"ם – מועצת הבטחון דיווחים מנציגות באו"ם ואחרות  ממשרד החוץ לחו"ל תזכירים  סיכומי שיחות וכו' (כולל סיכום שיחת שר החוץ עם מזכ"ל או"ם קורט וולדהיים ב- 11.10.72 מ – 23.10.72
ג-10775/7 01/07/1972 נאומי סאדאת המשך מתיק מס' 6 – תמלילי נאום הנשיא אנואר סאדאת בפתיחת הועידה הלאומית באוניברסיטת קהיר (רדיו קהיר  24.10.1972)  נאום סאדאת בפני מועצת העם המצרית (רדיו קהיר  28.12.1972)  מברקים מנציגויות משרד החוץ בנוגע לנאום נשיא לוב מועמר קדאפי בבסיס עקבה  נאום נשיא סוריה חאפז אל- אסד לרגל יום הפינוי (16.4.1973) ועוד (המשך בתיק מס' 8).
חצ-6802/5 25/07/1972 לשכת המנכ"ל – איראן דיווחים פנימיים  מנציגות; פרטי-כל מישיבות ופגישות וכו'
מפה-3965/1 01/09/1972 ישראל – מפת קווי הפסקת האש – גליון דרומי מפה פיזית עם צלומי-אויר של דרום ישראל  כולל באר-שבע  אילת; כולל השטחים בירדן; כולל החלק הצפוני של מפרץ אילת; סומן קו הפסקת האש 1967 עם ירדן סימנים פיזיים  של צלומי-אויר  כבישים מקורות – סדרת מפות ישראל 1:100 000 בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1958; תיקון פרטים חלקי – 1972; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – ספטמבר 1972
חצ-6804/1 01/09/1972 לשכת המנכ"ל – נפט דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות  תזכירים; נאומים  תדרוכי הסברה; התכתבות
חצ-6856/7 01/10/1972 השר אבא  אבן – ארה"ב דיווחים מנציגות  ממשה"ח לחו"ל; סיכומי שיחות  סקירות וכו'
חצ-6805/2 01/11/1972 לשכת המנכ"ל – המלון בקינשאסה – ענין הקמתו דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות  התכתבות וכו' ( כולל רשימת בתי-מלון באפריקה שהוקמו בשתוף-פעולה עם ישראל )
חצ-7106/3 01/11/1972 חומר אישי – גדעון  רפאל – שליחות מטעם " בונדס " התכתבות עם מוסדות היהודיים  נאומים  תכניות ביקור  קטעי-עתונות
א-8170/23 01/11/1972 משרד השיכון – האגף לבניה כפרית – ספר הישובים החדשים ספר היישובים החדשים; תצלומים של איזורי מגורים  מגורים ומשק  קבוצת מבני מגורים; רחבת מבני ציבור  עבודות פיתוח; תכניות מתאר – תשריטים.
גל-41356/43 01/12/1972 הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק שיפוט בעניני נישואין וגירושין לפסולי חיתון הצעות חוק פרטיות (כנסת שביעית) – חוק שיפוט בעניני נישואין וגירושין לפסולי חיתון
חצ-6803/6 01/12/1972 לשכת המנכ"ל – רומניה דיווחים מנציגויות; התכתבות עם השגריר; סקירות  רישומי שיחות ( כולל רישום שיחת שה"ח עם שה"ח הרומני )
חצ-6812/9 01/12/1972 לשכת המנכ"ל – פליטים דיווחים מנציגות באו"ם; החלטות או"ם  התכתבות וכו' ( כולל תכנית ליישוב הפליטים בעזה וסיני )
פ-2108/34 01/01/1973 מכתבים מרחל ינאית בן-צבי ליהודה ארז ולרחל לוז. מכתבים בנוגע לפעילות "יד יצחק בן-צבי".
ג-6522/28 01/01/1973 נוער במצוקה רשימת חברים במועצה ציבורית מייעצת לראש הממשלה בענייני רווחה חברתית  מבנה ותפקידים למערכת לרווחה חברתית במשרד ראש הממשלה  תשובת ראש הממשלה לשאילתא של חבר כנסת מאיר פעיל  התכתבות בנוגע לדוח ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה סקירה על רשות נוער ורווחה במשרד ראש הממשלה ועל עתודת הצוערים של משרד החוץ
ג-5020/3 01/01/1973 פרוטוקולים מישיבות המועצה – כפר-יאסיף
ג-5023/2 01/01/1973 פרוטוקולים מישיבות המועצה – רמת-ישי
חצ-8169/3 01/01/1973 ברזיל – מז"ת. כרך ג'
חצ-4333/32 01/01/1973 סינגפור – עתונות.
חצ-4335/12 01/01/1973 בוליביה – עתונות.
חצ-4362/1 01/01/1973 ראש הממשלה גולדה מאיר – עתונות. 8 כרכים
גל-11747/15 01/01/1973 דו"ח שנתי מספר 24 – משרד הדתות – חגיגות ל"ג בעומר. כולל תמונות
חצ-5393/10 01/01/1973 תורכיה – יחסים עם ישראל בדרג ממשלתי כרך ג' הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה – חומר של שב"כ ואמ"ן מחקר מוגבל לעיון עד שנת 2063 ע"פ סעיף 6  ו- 7 בתקנות העיון.
גל-3028/21 01/01/1973 ועדת שרים לעניני ירושלים – ירושלים המזרחית – תשתית
חצ-8120/4 17/01/1973 חוף השנהב- מז"ת קטעי עיתונות ומברקי משרד החוץ
חצ-9352/2 01/02/1973 סיכומי פגישות מביקור ראש-הממשלה בתיק הושחר מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. המידע מוגבל לעיון הציבור עד שנת 2034.
פ-2622/5 09/02/1973 בתיה לישנבסקי – פורטרטים מתחילת המאה נתמר 
חצ-8137/2 19/02/1973 הודו- מז"ת. כרך ב' מברקים וסקירות
א-297/15 12/03/1973 מסמכים שמורים – הצעות שר הדתות בענין קצבות ילדים מזכר מאת משר הדתות זרח ורהפטיג המופנה לראש הממשלה עם סקירה והמלצות שלו בנושא קצבאות לילדים ליהודים וללא יהודים – לערבים.
טס-10062/2 27/03/1973 בית הרבנית הרצוג  27.3.1973  (הקלטה)  אזכרה ליעקב הרצוג במלאת שנה למותו – דברי פתיחה  הרב משה צבי נריה  הרב איסר יהודה אונטרמן  הרב עובדיה יוסף; הוצאת ספר "אוצר מפרשי התלמוד" על מסכת בבא מציעא.
חצ-6802/10 01/04/1973 לשכת המנכ"ל – ארגונים בינלאומיים דיווחים מנציגויות ובחזרה וכו' ( כולל דו"ח על הועידה ה-22 של הצלב האדום בטהראן 11.73 )
חצ-6804/4 01/04/1973 לשכת המנכ"ל – אתיופיה התכתבות פנימית  עם נציגויות; סקירות  סיכומי שיחות וכו' ( כולל חומר על בעית הפלאשים וסכסוך אתיופי-קופטי סביב הכנסיה בדיר-א-סולטן )
חצ-8118/13 01/04/1973 אקואדור. סקירת אמד"ר (אמריקה דרומית) לרגל מפגש השגרירים במקסיקו. סקירות על מדינות דום אמריקה
א-7072/20 01/04/1973 מברקים לפני ה- 6.10.1973 הוצאו למעטפה מסמכים מסווגים שטרם חלפה תקופת ההגבלה ע"פ סעיף 6 בתוספת הראשונה בתקנות העיון.
חצ-6803/3 01/05/1973 לשכת המנכ"ל – קהיליות  – מז"ת יחסי מדינות הקהיליה האירופית עם מז"ת
ג-10420/12 01/06/1973 האיגוד הארכיוני בישראל – הוועדה להכשרה מקצועית מכתבי הזמנה לועידה  פרוטוקול של הועידה  רשימה שמית של ארכיונאים אקדמאים ועוד
גל-4519/8 03/06/1973 משק לשעת חרום פחת על גנרטורים המיועדים לשימוש בשעת חירום
חצ-8135/7 12/06/1973 ב – פיסגת ניקסון- ברז'ניב (.(18-26.6.73 עתונות. כרך ב' קטעי עיתונות
ג-6911/78 18/06/1973 פניות ציבור בתיק רק מכתב מפראג' סאלח נבואני מכפר ג'וליס  שהוא אב שכול בן העדה הדרוזית (בנו נהרג בשנת 1956)   לשר התחבורה  שמבקש הענקת זכות (מספר) לנהיגה במונית.
חצ-6812/21 01/07/1973 לשכת המנכ"ל – תקציב הצעת תקציב מסגרת ל-1974  תוספות  שינויים ל- 1975-1976; התכתבות פנימית
חצ-8118/6 01/07/1973 וויטנאם. סקירת רקע כללית סקירת רקע כללית
א-8170/18 03/07/1973 המועצה להשכלה גבוהה – הועדה לתכנון ולתקצוב בתיק – ענייני תקציב במועצה להשכלה גבוהה; דין וחשבון שנתי לשנת תשל"ד; בדו"ח – סיכום פעולות הוועדה  תקציבי המוסדות להשכלה גבוהה ועוד; נתונים על המוסדות להשכלה גבוהה – מס' הסטודנטים  השתתפות הממשלה והסוכנות בתקציב הרגיל ובתקציב הפתוח בין השנים 1949-1974; עקרונות להקצבת כספים למוסדות להשכלה גבוהה.
חצ-6804/2 01/08/1973 לשכת המנכ"ל – נפט דיווחים פנימיים  מנציגויות ובחזרה; סקירות  תדריכי הסברה  מאמרים וכו'
חצ-6805/5 01/08/1973 לשכת המנכ"ל – וולדהיים – שיחות איתו דיווחים מנציגות באו"ם  חוזרים ממשה"ח; סקירה  נייר-עמדה וכו'
גל-66923/7 01/09/1973 יחסי ממון בין בני זוג תשלב 1972 יחסי ממון בין בני זוג תשלב 1972
חצ-4845/13 01/09/1973 פיליפינים – מנילה
חצ-7022/4 01/10/1973 מנכ"ל – ועידת ז'נבה החלטות האו"ם והממשלה; עניני נוהל  חומר הכנה – סיכומי ישיבות ; תזכירים  סקירות  התכתבות; רשימות חברי המשלחות; מזכר הבנה עם ארה"ב; פרוטוקול מישיבת הפתיחה כרך א'
חצ-8439/3 01/10/1973 ארה"ב-סוריה.
א-7481/4 01/10/1973 מברקים נכנסים
חצ-8174/3 08/10/1973 מלחמת יום-כיפור – הרמטכ"ל קטעי עיתונות
גל-8193/11 12/10/1973 משרד האוצר – החשב הכללי בתיק – התכתבויות הנוגעות לענייני שכר  משאבי אנוש  דרגות ותקנים  עניינ מנהלה  תנא עבודה קריטריונים לעובדים ועוד – במשרד האוצר  משרד החשב הכללי; שינוי שער החליפין של הלירה הישראלית – סקירה; הסכמים קיבוציים בנושאים שונים; הוראות בענייני כספים ומשק לשנת 1975; מתן מענק לשארים של עובדי מדינה שנפלו במלחמת יום כיפור – בהתאם להחלטת הנהלת האוצר; תעריפים לבעלי רכב שירות / אישי המועסקים בשטחים המוחזקים – הנחיות; נספחים לחוזר החשב הכללי.
חצ-8123/1 19/10/1973 או"ם. משקיפים וכוח חירום. כרך ג' קטעי עיתונות ומברקי משרד החוץ
חצ-6811/3 01/11/1973 לשכת המנכ"ל – אביג'אן – התכתבות פרסום ומידע  הוראות טקס וקונסולריות  ייצוג יחסים לאחר הניתוק – דיווחים פנימיים  מנציגויות; סקירות  חוזרים  תדריכים קונסולריים וכו' ( כולל נוהלי טיפול בארצות שניתקו יחסים )
א-7049/5 01/11/1973 שיחות ושינגטון – מקור. פרוטוקולים של שיחת רה"מ עם מזכיר המדינה קיסינג'ר ועם שר החוץ שלזינגר. בתיק גם העתק מברק מהאלוף יריב לסיסקו המפרט את התנאים לשחרור הדדי של שבויים שיש להציג לסורים .
א-7024/10 01/11/1973 מברקי שמחה דיניץ נוב.-דצמ. 1974 בתיק מברקי שמחה דיניץ אל מרדכי גזית בנושא שבויינו בסוריה  הפרדת הכוחות  נושא הרכש מארצות הברית טנקים  נגמ"שים וארטילריה   המוכנות של צבאות מצרים וסוריה לחידוש הלחימה  האספקה הסובייטית למצרים וסוריה  ועידת ג'נבה  חרם הנפט ועוד
פ-5843/9 01/11/1973 CEE  ישראל – השוק האירופאי המשותף מברקי משרד החוץ
ג-6689/47 07/11/1973 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שביתות נשק מסמך אחד
חצ-5308/20 08/11/1973 אפריקה הדרומית – קשרים במישור הבטחוני – סיוע לישראל מלחמת אוקטובר (מלחמת יום הכיפורים) בתיק מכתב מניו-יורק למשרד בדבר הכחשתו של ראש ממשלת דרום אפריקה ג'ון פורסטר בנוגע למכירת מטוסים לישראל במלחמת יום הכיפורים מכתב על אי מעורבותה של דרום אפריקה בסכסוך בין ישראל לארצות ערב
חצ-7022/5 01/12/1973 מנכ"ל – ועידת ז'נבה פרטי-כל מהישיבה ה-3  תמלילי נאומים; דיווחים מהועידה למשה"ח וכו' כרך ב'
חצ-3928/9 01/12/1973 בלגיה – חרם ערבי.
חצ-8137/5 01/12/1973 ארה"ב – קיסינג'ר. כרך ב'
תת-24/9 03/12/1973 מכתבי ומברקי תנחומים ממוסדות שלטון  מוסדות יהודיים ונציגים זרים בסאן-פאולו  ברזיל למותו של דוד בן-גוריון מכתבי ומברקי תנחומים ממוסדות שלטון  מוסדות יהודיים ונציגים זרים בסאן-פאולו  ברזיל  למותו של דוד בן-גוריון (ספרדית).
חצ-5747/18 01/01/1974 קונסולי כבוד ישראליים – ברזיל
ג-6521/11 01/01/1974 הפער הכלכלי חברתי ונוער במצוקה התכתבות עם המועצה המקומית בית-שמש  יו"ר המועצה האזורית מרחבים  ד"ר יוסף בן-אור ראש פרוייקט פיתוח מדיניות רווחה בישראל  נציבות שירות המדינה בנושאים: ועדה לנוער במצוקה  מדיניות חברתית ותקנים לרשות הנוער
חצ-6846/8 01/01/1974 לשכת המנכ"ל – הסכמים דו-צדדיים ואמנות רב- צדדיות  שישראל צד להן רשימות ( כולל רשימת החברות הישראליות במוסדות וארגונים בינלאומיים )
ג-6721/40 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – בטחון בגבולות  פניות אישיות בתיק הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט לשבעים שנה
ג-6720/26 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת שרון אריאל – כנסת שמינית ראה התיק הבא באותו מספר ח"כ כהן יגאל
ג-6720/28 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת שריד יוסף – כנסת שמינית
ג-6725/49 01/01/1974 ייעול וחסכון במשרדי הממשלה מיכון המשרדים
ג-6715/7 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – פגישות עם אישים. כרך ב'
ג-6719/21 01/01/1974 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת מנחם בגין  – כנסת שמינית
גל-2221/8 03/01/1974 אוצרות טבע מלט כרך ב' התכתהבות בנושא מחצבות ומלט לחומרי בנין
חצ-6812/18 01/03/1974 לשכת המנכ"ל – ועדות בינמשרדיות דיווחים פנימיים  התכתבות; רשימות העובדים  החברים בועדות בינמשרדיות וכו'
גל-46549/18 17/04/1974 קליימן נתן בקשת הלוואה עבור קליימן נתן.
גל-69009/13 17/04/1974 נוה יעקב – קרקעות  הקצאות קרקע התכתבות בין אנשי משרד השיכון (מנהל מחוז ירושלים שמריהו כהן ואחרים)  מינהל מקקעי ישראל וחברתנ "שיכון ופיתוח" בנוגע להקצאת קרקעות לבניית בתי מגורים ומבני ציבור בשכונת נווה יעקב בירושלים.
חצ-6812/13 01/05/1974 לשכת המנכ"ל – ועידת משפט-הים  ה-3 בקראקס דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  ממשלחת ישראל בועידה; ניירות-עמדה  הצעות להחלטות  נאומים  דו"חות מישיבות וכו'
חצ-6812/23 01/05/1974 לשכת המנכ"ל – מסמכים – כללי – עצרת האו"ם וסוכנויות האו"ם דיווחים מנציגויות; החלטות או"ם וכו' ( כולל סקירה על העצרת ה-29 מ- 1.1.75 )
א-7076/3 12/05/1974 לשכת רה"מ גולדה מאיר – שיחות עם קיסינג'ר – חלק ג' פרוטוקולים מפגישות בין ד"ר הנרי קיסינג'ר  מזכיר המדינה ומשלחת ארצות הברית לבין גב' גולדה מאיר  ראש ממשלת ישראל ומשלחתה.
א-297/55 09/06/1974 מסמכים שמורים – מפת כביש הר-שילוח (כפר השילוח)
גל-3027/19 16/06/1974 ועדת שרים לעניני ירושלים – ירושלים המזרחית בתיק התכתבויות בנוגע לעבודות שימור בשערי ירושלים בעיר העתיקה  שיפוץ בריכת הסולטן  טיילת החומות  תיאום בין גופים הנוגעים לחפירות ארכיאולוגיות בירושלים וענייני תקציב.
ג-7966/19 25/06/1974 תכנית להקמת בנין לארכיון – נספח תכנית להקמת בנין לארכיון – נספח.
חצ-6812/14 01/08/1974 לשכת המנכ"ל – ועידת משפט-הים ה-3 בקראקס דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל  ממשלחת ישראל בועידה; נאומים  דו"ח מישיבה  הצעות להחלטות וכו'
חצ-6812/7 01/09/1974 לשכת המנכ"ל  – פגישות שר החוץ בעצרת  עם שרי החוץ של מדינות שונות דיווחים מנציגות באו"ם וכו'
חצ-6812/8 01/10/1974 לשכת המנכ"ל-החלטות מועלשכת המנכ"ל – החלטות מועצת הבטחון – UNEF ( כח החרום של האו"ם ) דיווחים מנציגות באו"ם  קצין הקישור עם האו"ם; היעוץ המשפטי  דו"חות מזכ"ל האו"ם וכו'
א-7098/14 01/10/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – תיק שמגר לקראת הסכם הביניים טיוטות ההסכם  ניירות-עבודה  תזכירים  חומר משפטי וכו' ( כולל סיכום שיחה עם קיסינג'ר ב- 9.3.75 )
א-7083/5 01/10/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ ובחזרה; עלוני-מידע וכו'
ג-6872/2 01/10/1974 לשכת ראש הממשלה – יצחק רבין – נושאים שונים דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פעולות סטטיסטיות (10.1970 – 12.1974)  קטע מתוך דו"ח יושב ראש מועצת המנהלים – תשל"ד – 1973  התכתבות בנוגע לנאום ראש הממשלה יצחק רבין ברשת הטלויזיה ההולנדית  ביקורי אנשי עסקים מארה"ב ועוד.
א-8170/22 12/11/1974 משרד החקלאות – המרכז לתכנון ופיתוח חקלאי והתיישבותי – קווים לפיתוח משקים משפחתיים על בסיס בתי צמיחה בתיק – בחינה כלכלית של ענפי החקלאות המתאימים לאיזור פיתחת רפיח והצעה להתפרסות התיישבותית; אפשרות לגידולי פרחים בהתיישבות החדשה בפיתחת רפיח; תכנון התיישבות בפיתחת רפיח חקלאות אינטנסיבית (בתי צמיחה); בדיקת כדאיות של בתי זכוכית לעגבניות – סקירה; הוצאות שיווק במטבע חוץ בייצור ציפורנים ועוד; נתונים מספריים על התשומות המקומיות;
מפה-2800/1 01/01/1975 ישראל –  גליון  – 105/095 מפה טופוגרפית של אזור כפר-עזה  סעד  שובה והסביבה כולל את זמרת  תקומה; לא סומנו מס' הגושים וגבולות הגושים ואחרים למרות שמסומנים במקרא. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של הכבישים וסוגי הנטיעות .מקורות – מיפוי 1:10000 מתצלומי-אויר 1971; עדכון חלקי מתצ"א (תצלומי אוויר) 1974 בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות של ישראל – נובמבר 1974; הודפס ע"י מחלקת המדידות של ישראל – ינואר 1975
א-7105/6 01/01/1975 לשכת רה"מ יצחק רבין – הסכם הביניים – משא ומתן לקראת ההסכם
חצ-6815/2 01/03/1975 לשכת המנכ"ל – נתוני יסוד לפי היבשות – יחסי אירופה עם מז"ת דיווחים עם נציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות רה"מ ושה"ח עם שה"ח השבדי וכו'
ג-6656/9 25/05/1975 לשכת השר חיים בר-לב – נילית כרך ב' התכתבות בין לשכת השר חיים בר-לב למפעל נילית.
חצ-5978/8 01/06/1975 מרדכי גזית – ביקור רה"מ בוושינגטון יוני 1975 רישומי שיחות של רה"מ עם המזכיר קיסינג'ר  קיסינג'ר עם דיניץ  דיווחים משגרירות וושינגטון למשרד וכו'
חצ-6712/9 01/06/1975 מצרים ותעלת סואץ דיווחים  סקירות  קטעי-עתונות
חצ-8394/2 01/06/1975 הרובע היהודי.
ג-6642/4 01/07/1975 לשכת השר חיים בר-לב – דובר התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה חיים בר-לב בנוגע לפעילות דובר המשרד  גד סואן: דו"חות המכון למחקר חברתי שימושי והמכון לקומינקציה באוניברסיטה העברית  תגובות על הצעות ייעול מן הציבור  תגובות על ידיעות שפורסמו בעיתונות  קטעי עיתונות על מסחר והשקעות בישראל  ארכידע – מיסודם של ארכיון עיתון "הארץ" והמכון לחקר הממשל של חברת ממלג מחקר ופתוח בע"מ – דפי הסבר  סיקור ביקור השר בר-לב בבריסל  חברת החשמל לישראל בע"מ – דו"חות כספיים לשנת 1974/75  פרסומות התעשייה האווירית בכתב העת Aviation Week & Space Technology (14.6.1976)   American-Israel Economic Horizons (12.1975 – 1.1976) ועוד.
א-7054/15 10/08/1975 קרית ארבע. בתיק – התכתבויות בין מנהל לשכת שר הביטחון  חיים ישראלי  לבין מנהל לשכת ראש הממשלה  אלי מזרחי  בנוגע להתיישבות בקרית ארבע  בנייתה ופיתוחה מבחינה ביטחונית.
חצ-5791/7 01/09/1975 יהודי לוב
פ-3243/11 01/09/1975 יומנים שנתיים בתיק מעטפה ובה יומן שנתי לשנת תשל"ו של השופט חיים כהן.
גל-6984/45 29/09/1975 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6720 חלקה 128 – ערר – גני תקוה לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6720 חלקה 128 – ערר – גני תקוה.
א-7319/6 23/11/1975 מכירת קרקעות על-ידי מינהל מקרקעי -ישראל כרך ה' פנייה לוועדת שרים לענייני כלכלה בעניין השקעותיהם של בעלי הון מדרום-אפריקה לשם בניית דירות מגורים לעולים באיזור חדרה; התכתבות עם מנהל מינהל מקרקעי ישראל בעניין מכירת דירה לרב יצחק ניסים; החלטת ועדת השרים לכלכלה בסוגיית אישור מכירת קרקעות יל-ידי מינהל מקרקעי ישראל.
א-7019/6 01/12/1975 יומן ראש-הממשלה הוצאו למעטפה תעודות מסווגות ובהן חומר שעלול לפגוע ביחסי החוץ של ישראל ארה"ב.
ג-6777/22 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין-ביקור רה"מ ברפיח
ג-6751/17 01/01/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – שרים לשעבר – משה דיין
פ-3243/12 01/01/1976 יומנים שנתיים בתיק מעטפה ובה יומן שנתי לשנת תשל"ז של השופט חיים כהן.
פ-5843/11 01/01/1976 [השוק האירופאי המשותף] הוועדה לשיתוף פעולה כלכלי בינלאומי
פ-2141/30 04/03/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין ירושלים סגל. התכתבות בנוגע להרצאת רחל ינאית בערב שהוקדש ל"גדוד העברי" ובענינים אישיים.
פ-2141/20 10/03/1976 התכתבות בין רחל ינאית בן-צבי לבין גדעון האוזנר. התכתבות אודות המצב הפוליטי בארץ ישראל.
גל-21922/36 01/04/1976 חקיקת משנה – חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות  תשל"ו חקיקת משנה – חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות  תשל"ו
א-268/5 01/08/1976 מנכ"לים מ. גזית  ע. ערן – החלטות ממשלה  קומוניקטים (המשך מתיק 4) סיכומי ישיבות ממשלה.
א-2044/11 01/08/1976 חברת מבני תעשיה בע"מ התכתבויות וחליפת מסמכים ממזכירות הממשלה בנוגע לחברת מבני תעשיה בע"מ: הצעת החלטה בדבר תכנית ההשקעות של החברה לשנת 1976  1977-78; הגדלת ההון הרשום  תכנית ההשקעות לשנת 1977/78  תקציב בניה לשנת 1977/78  הגדלת הון המניות הרשום של החברה  החלטות ממשלה בנושא ועוד.
חצ-8206/6 01/11/1976 חוזרי מח' אמד'ר(אמריקה דרומית)
ג-6773/24 05/11/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – אמנסטי אינטרנאציונל לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – אמנסטי אינטרנאציונל
חצ-11/2 01/12/1976 יהדות דרום אפריקה
פ-2174/32 01/12/1976 מאמרים מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמרים שנכתבו עבור ספר "השומר" לזכר מנדלי פורטוגלי  חיה יגאל  וגד אביגדורוב.
פ-2915/46 13/12/1976 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – אימת פרעות בחברון ב-תרמ"ד  מאמרו של מלאכי ב-"ברקאי"
גל-12918/1 30/12/1976 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין ראש-הממשלה. כרך א' בקשות תמיכה למוסדות מקרן עליזה בגין.
תת-10/21 31/12/1976 איגרות של נשיא ברזיל א. גייזל לנשיא אפרים קציר מ-14.12.76 2 איגרות (פורטוגזית) ומכתב לואי משגרירות ברזיל מ- 31.12.76
גל-13958/11 01/01/1977 טייבה התכתבות בעניני הקמת מפעל לתפירה  פתיחת תחנת מגן-דוד אדום  בקשות לביטול הפקעת קרקע  מינוי מורים  קטעי-עתונות תזכיר  לשכת תל-אביב
גל-17939/12 01/01/1977 תוכנית לימודים במדע כללי.
א-7018/6 04/01/1977 יומן ראש הממשלה פרוטוקולים סטנוגרפיים – דיון על חוק פיצויי פיטורין  פגישה עם פעילי מפלגת העבודה באזור תל אביב  פגישה עם מזכירי התנועה הקיבוצית  פעילי סניפים  פגישה עם הנשיא פורד  ראיון עם אשר מניב ל"מגוון"  התייעצות בעניין המגזר הערבי  פגישה עם אנשי תנועת המושבים  על ההתיישבות בבקעה; ישיבה בעניין שביתת העובדים המנהליים ועובדי המשק בבית החולים. הוצאו מסמכים העוסקים בנושאי חוץ וביטחון שעודם רגישים.
חצ-8090/4 10/02/1977 אסד. כרך ב' מברקי משרד החוץ וקטעי עיתונות
א-4172/4 01/04/1977 המנכ"ל עמוס ערן –  וושינגטון חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים.
א-4172/5 01/05/1977 המנכ"ל עמוס ערן –  וושינגטון חילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע ליחסי ישראל-ארה"ב ובנושאים מדיניים נוספים.
גל-12914/8 20/05/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ברכות למינויים. כרך א' בתיק איחולים וברכות שנשלחו אל ראש הממשלה מנחם בגין.
חצ-8515/17 01/07/1977 תורכיה – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי.
גל-12927/3 01/07/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – פניות ציבור. ( בודדים )
גל-2184/13 08/07/1977 נילית התכתבות
גל-18070/5 01/09/1977 אומנות לעם. דוח פעילות של אגודת אמנות לעם שהוגש לשר החינוך זבולון המר ע"י יוסי פרוסט מנכ"ל האגודה. דוח פעילות לעונת תשל"ח. מדור תיאטרון  מדור רשת קונצרטים  מדור אמנויות פלסטיות  סיכון פעילות של מחוזות  – צפון  מרכז  דרום. רשימת הצגות שהוצגו בערים שונות   השקעה תקציבית על כל הצגה.
ג-3475/12 20/09/1977 לשכת מנהל מחוז ירושלים – הרובע היהודי – הרובע המוסלמי דו"חות של החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי  התכתבות בין מנהל מחוז  ירושלים שמריהו כהן וגורמים נוספים במשרד השיכון  האדריכל דוד קאסוטו  מתיתיהו (מתי) דן מעמות/ישיבת עטרת כהנים (תורת כהנים) וגורמים נוספים בנוגע לבנית מוסדות יהודיים ברובע היהודי ועוד.
גל-17616/1 01/10/1977 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – יסודי ביר אל-סיכה. תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – יסודי ביר אל-סיכה.
פ-2079/44 02/10/1977 התכתבות בין שמעון רובינשטיין לבין גורמים שונים התכתבות בין שמעון רובינשטיין לבין גורמים שונים. התכתבות בנוגע למאמריה של רחל ינאית בן-צבי.
ג-10905/2 07/10/1977 תכנית להנצחת חללי המחתרות התכתבות בנושא תכניות להנצחה ומורשת ממלכתיות של חללי המחתרות.
גל-12845/49 11/10/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מאיר פעיל. פנייה של דוד לב עמי בעניין אחיו  שלמה לב-עמי  פנייה של מאיר פעיל בנושא היענות ליוזמת השלום הסעודית.
גל-12844/19 11/10/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – אריה אליאב. התכתבויות מלשכת ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין ופניות ציבור ללשכתו; המלצת ועדת הכלכלה של הכנסת על אי מכירת 'החברה להנדסת התפלה' לגורמים פרטיים מחשש שמהלך כזה יפגע בצרכי מדינה חיוניים בתחום משק המים.
גל-5649/12 01/12/1977 אגף תכנון והנדסה – נווה יעקב  תלפיות מזרח  רמת אשכול סיכומי ישיבות  מזמכי תכנון והתכתבות בנוגע לתכנון ובנייה בשכונות נווה יעקב  רמת אשכול ותלפיות מזרח (ארמון הנציב בירושלים) והתכתבות בין מנהל מחוז ירושלים וגורמים נוספים בנושא.
פ-2108/33 01/01/1978 מאמר מאת רחל ינאית בן-צבי. מאמר בשם "איך לשנות את האוירה החברתית בארצנו".
גל-9190/20 01/01/1978 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – הסדרה זהו זה – תקליט זהו זה הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – הסדרה זהו זה – תקליט זהו זה.
גל-3028/1 01/01/1978 ועדת שרים לעניני ירושלים – פיתוח דרום נווה-יעקב
חצ-7281/7 01/01/1978 תורכיה – דוחות והערכות מצב הוצאו מסמכים מסווגים למעטפה – חומר של ממ"ד מוגבל לעיון עד 2029. חומר של המוסד מוגבל לעיון עד 2069. ע"פ סעיף 6 בתוספת הראשונה בתקנות העיון.
חצ-9116/6 01/01/1978 חרם כלכלי – האמירויות (נסיכויות המפרץ).
א-2002/22 18/01/1978 חוק האנטומיה והפתולוגיה. בתיק הצעות לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה וההתכתבויות הנוגעות לתיקון זה.
א-259/4 27/01/1978 תיק ללא שם תוכנית עבודה של יחידת המחקר והפיתוח של משטרת ישראל לשנית 1978/79  רשימת חברי הוועדה המייעצת ליחידת המו"פ ומזכר נלווה בעניין מסמנכ"ל משרד הפנים והמשטרה לשירותי חירום ותפקידים מיוחדים אל השר בורג . מילות מפתח: המועצה המדעית המייעצת. מחקר ופיתוח  תכנית עבודה  תקציב  חבלה  פיתוח מכשירים  השלטת סדר ציבורי  אמצעים לפיזור המון  משטרת התנועה  בתי מעצר  שיפור תנאים  זיהוי פלילי  שימוש בכוח  תלונות הציבור  תעסוקה לאסירים
גל-5585/43 20/02/1978 לשכת התכנון המחוזית – גוש 7793 חלקה 163  165  תשריט חלוקה אבן יהודה  גוש 7793 חלקות 163-165  תשריטי חלוקת קרקע.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8050/12 01/03/1978 משה דיין- שר החוץ
גל-21764/11 01/03/1978 חקיקה – חוק המפלגות תשל"ח (כרך א') חקיקה – חוק המפלגות תשל"ח (כרך א')
גל-12896/56 09/04/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת לעולי גרוזיה. התכתבות בנושא סיוע בבניית בית כנסת באור יהודה.
גל-6982/23 09/05/1978 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – עור בגני תקוה – גוש 6720 חלקה  28 לשכת התכנון המחוזית – רמלה. בקשה להרחבת דיור.
גל-21884/56 01/07/1978 חזירים ובשר חזיר – חוק עזר קרית גת חזירים ובשר חזיר – חוק עזר קרית גת
מפה-4377/1 01/12/1978 ( ישראל – הר שגיא )   Israel – Har Sagi – Sheet 2950 – Series K632 – Edition 1-AMS – 17 צלום מפה פיזית טופוגרפית של אזור הר שגיא והסביבה ( מזרחית לאזור ביר אל-מאליה ); כולל המכתש הלבן  מכתש צרופים וכו'; על-גבי המפה סומנו גבול בינלאומי ( נמחק כיתוב – קו תחום שביתת הנשק )  קו Line D ( מזרחית לגבול בין-לאומי ) רשת מרקטור רוחבית בין-לאומית  אזור 36 – קוים סגולים ) Universal Transverse Mercator Grid  Zone 36  International Spheroid ( רשת קלרק ארץ-ישראלית – מספרים שחורים ) Palestine Belt Grid  Clarke 1880 Spheroid סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים  הסכם שלום בסיס המפה – הוכן ועובד ע"י AMS ב- 1959 ממפת ישראל 1:100 000  הודפס 1958; מפות מצריות של מצרים  צפון סיני 1:100 000  גליון 10  הודפס 1949; גליון 14  הודפס 1941; הוצאה ראשונה – ( AMS ( First Printing ב-10-60; בשולי המפה – חתיחות הצדדים 5.12.78
חצ-10202/1 01/01/1979 ועדת האו"ם
גל-12901/8 16/01/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת נשים דמוקרטיות. בתיק פניות של "תנועת נשים דמוקרטיות בישראל" לראש הממשלה מנחם בגין ולחברי הכנסת למען זכויות ערביים ישראל והשטחים.
חצ-6834/11 01/03/1979 לשכת המנכ"ל – וושינגטון דיווחים שוטפים מנציגות ובחזרה  בין הנציגויות; דיווחים על שיחות רה"מ ( מנחם בגין ) עם הנשיא ( ג'ימי קרטר ) כרך 5
א-4109/2 21/03/1979 מכתבים אל חברי הממשלה (הממשלה ה-18 בגין) מ- 297 עד  336 הצעות חוק והצעות להחלטות כגון: צמצום צריכת האנרגיה  זכויות שרים
חצ-6915/11 01/04/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי סיכומי פגישות שקיים השר דיין עם גורמים שונים ביניהם פגישתו עם האפיפיור  סיכום ביקור השר דיין בצרפת  פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים  מברקים מנציגויות משרד החוץ בחו"ל בנושא המו"מ עם מצרים  האוטונומיה  אנרגיה גרעינית  יוניפי"ל בלבנון ועוד (המשך בתיק מס' 12).
גל-12857/3 26/04/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ישוב בית-חורון. בתיק פנייה של ועד היישוב בית חורון אל ראש הממשלה שהועברה לועדת השרים לענייני התיישבות וכן עותק מפניות ועד הישוב בית חורון אל ועדת השרים בדבר הרחבת בית חורון ומעמדו.
גל-58720/1 14/05/1979 רמת הגולן מיעוטים כללי נסיון להכרה בדרוזים בצפון רמת הגולן כאזרחים ישראלים למרות התנגדותם.
א-4175/2 01/08/1979 המנכ"ל אליהו בן-אלישר – המשא ומתן עם מצרים לקט מודיעין של אמ"ן בנוגע להסכם השלום בין ישראל למצרים וישומו בגזרת סיני  פרוטוקול מפגישת שר החוץ משה דיין עם נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר וסגן נשיא מצרים חוסני מובארכ  קטעי עיתונות וחילופי מברקים בין שגרירות ישראל בארה"ב (וושינגטון) למשרד החוץ בנוגע למו"מ בין ישראל ומצרים על יישום הסכם השלום ביניהן ועוד.
גל-22657/3 22/08/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב זמרת תכניות בניין ערים במושב זמרת
פ-2108/17 01/11/1979 רשימות אישיות שכתבה רחל ינאית בן-צבי. רשימות שנכתבו זמן קצר לפני מותה של רחל ינאית בן-צבי בנושא פקיעין ובנושאים אישיים.
גל-22657/4 01/01/1980 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מושב זמרת התכתבות  שרטוט ותכניות בנייה
גל-13944/7 01/01/1980 מסחר ותעשיה התכתבות בעניני אספקת מלט לישובים ערביים  אזור תעשיה לכפרים באזור עמק הכרמים  לשכת חיפה
טס-11150/28 01/01/1980 ירושלים – Jerusalem תצלום צבע: עמודים רומים בקארדו (רחוב ראשי מהתקופה הרומית בעיר העתיקה בירושלים) על רקע הרובע היהודי. טווח התאריכים משוער.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. למיטב ידיעתנו הזכויות הן של המדינה  ככל שמישהו סבור אחרת  נבקשו ליצור קשר באתר ארכיון המדינה.
חצ-8718/4 01/01/1980 דרום אפריקה – מוסלמים במדינה.
חצ-8794/17 01/01/1980 ארגנטינה – תנועות מחתרת (גולים פוליטיים)
חצ-8795/3 01/01/1980 תיק המחלקה (אמריקה הלטינית).
חצ-8725/1 01/01/1980 ניגריה – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8796/10 01/01/1980 אורוגואי – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8796/11 01/01/1980 אורוגואי – אגודות ידידות רשמיות
מפה-6054/1 01/02/1980 תלמי יוסף העמדת בתים לישוב מספר 7 – תלמי יוסף – חברת אשטרום עבור המחלקה להתיישבות – חבל ימית  29.2.1980 (שינוי מקלטים 11.5.80).
גל-69011/17 05/02/1980 קרית כולל חבד הרובע המוסלמי בעיר העתיקה התכתבות בנוגע לסיוע בבניה
גל-6995/29 13/02/1980 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – בקשה להקמת לולים – גוש 7695 חלקה 27 בקשה להקמת לולים ליד מושב בני ציון (גוש 7695  חלקה 27)  מצורפת תוכנית.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
מפה-6056/1 01/03/1980 יתד העמדת בתים לישוב מספר 1 – יתד – חברת אשטרום עבור המחלקה להתיישבות – חבל ימית  4.3.1980.
גל-12857/13 01/03/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מעלה אפרים. בתיק פניות של ועד התושבים במעלה אפריים אל ראש הממשלה מנחם בגין  בעניין תמיכה וסיוע לפיתוח היישוב.
גל-12896/70 15/04/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בית-הכנסת לעולי גרוזיה. התכתבויות בנושא הקצאת שטח לבית הכנסת "יד שבתאי" באשדוד.
גל-21764/13 01/05/1980 חקיקה – חוק המפלגות תשל"ח (כרך ב') חקיקה – חוק המפלגות תשל"ח (כרך ב')
א-2034/18 08/05/1980 הסכמים בין ישראל ומצרים: הסכם סחר  הסכם תרבות  הסכם בדבר תובלה אווירית. הסכם בדבר תובלה אווירית עם מצרים
גל-12857/14 12/05/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גרעין למען גבעון. פניית נציג ועד הגרעין בנושא סלילת כביש עוקף ליישוב  תרומה של הגרעין לקרן ליבי
גל-12857/9 27/05/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – גרעין ריחן. התכתבות בנוגע להקמת התיישבות יהודית בצפון השומרון
ג-2555/2 01/10/1980 החברה הממשלתית לתיירות – חל"פ (חברה לפיתוח) מזרח ירושלים – טיילת העופל בתיק סרטוטים של טיילת העופל.
גל-12857/11 01/11/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – "דקל". התכתבות מגרעין  דקל פר שיתופי להתישבות חקלאית בנוגע להשתתפות המתיישבים בהקמת הישוב בימית
גל-3026/18 02/11/1980 ועדת שרים לעניני ירושלים – שימור מבנים בשכונות ירושלים. שימור מבנים בשכונות ירושלים – שכונת המוגרבים במחנה ישראל  שימור אתרים ועוד
פ-2108/30 09/11/1980 דברים לזכר רחל ינאית בן-צבי. דברים שנשא אליהו אילת בערב לזכרה של רחל ינאית בן-צבי.
ג-7947/12 30/11/1980 ועדת שרים לעניין הפיצויים לתושבי פיתחת רפיח ואופירה פרוטוקולים של ועדת שרים לעניין הפיצויים לתושבי פיתחת רפיח (חבל ימית) ואופירה לקראת פינויים המתוכנן על-פי הסכם השלום עם מצרים. באחד הפרוטוקולים יש הצהרה של יו"ר הוועדה השר אריאל שרון (עמוד 137). השרים חברי הוועדה בתקופות שונות (הרכב הוועדה השתנה לאורך הזמן): אריאל שרון  שמחה ארליך  יגאל הורביץ  יורם ארידור  דוד לוי  משה נסים: משתתפים נוספים בישיבות הוועדה: יצחק זמיר  אילה פרוקצ'יה  מתיתיהו דרובלס  אברהם בן-מאיר ועו"ד אמנון גולדנברג (נציג המתיישבים).
גל-12899/11 19/12/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מסיונרים. כרך א' מכתבים לראש ממשלת ישראל מנחם בגין בנוגע למיסיונרים;  קריאה של בגין לעליית צעירים מארה"ב; ערביי ישראל
גל-2276/6 25/12/1980 מלט הצעת חוק מניעת היצף והערות עליה מטעם לשכת המסחר תל אביב יפו  דו"חות ומזכרים מטעם חברת תה"ל (תכנון מים לישראל) ומטעם חברת המלט "נשר" והתכתבות נלווה בנושאים הקשורים לענף המלט : תחזית צריכת המלט  השפעת ייצור הצלט על איכות הסביבה ועוד.
גל-12846/36 01/01/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – דב בן-מאיר. פנייה של ח"כ דב בן-מאיר  נאום של ח"כ דב בן-מאיר במסגרת הצעת אי אמון.
גל-3028/5 01/01/1981 ועדת שרים לעניני ירושלים – פרסום בחו"ל של העבודות המבוצעות בשער שכם ע"י החברה לפיתוח ירושלים המזרחית
גל-6984/27 15/01/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גני תקוה – פומרדין ישראל תוכנית מפורטת תכנון
גל-12918/5 01/03/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין ראש-הממשלה. כרך ה' לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין ראש-הממשלה.
ג-2561/6 03/05/1981 החברה הממשלתית לתיירות – ירושלים העיר – בנוי הצעה לשלטי הדרכה בירושלים  עיריית ירושלים (אגף להסדרי תנועה).
ג-2561/4 13/05/1981 החברה הממשלתית לתיירות – ירושלים – חומות העיר העתיקה – בנוי עבודות פיתוח  בנייה ושימור בחומות ירושלים-פרויקט הגינה בתוך מתחם שער האריות בכניסה לויה דלורוזה  תכניות עבודות הבינוי. מצורף לתיק עלון מידע של עיריית ירושלים על ימין משה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-2555/3 17/08/1981 החברה הממשלתית לתיירות – מרחצאות עין-גדי בתיק שרטוטים  תכניות  מכרז  הצעות מחיר והתכתבויות בנוגע לעבודות פיתוח תיירות במרחצאות עין גדי.
מפה-3155/1 01/09/1981 תל אביב-יפו  בני ברק  גבעתיים תל אביב-יפו  בני ברק  גבעתיים
מפה-3156/1 01/09/1981 תל אביב-יפו  בני ברק  גבעתיים תל אביב-יפו  בני ברק  גבעתיים
גל-6984/47 27/10/1981 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – גוש 6720 חלקה 248 – תשריט חלוקה – גני תקוה – הקלה בתיק שרטוטים  בקשה ואישור לחלוקה בגוש 6720 חלקה 248  גני תקוה.
חצ-236/6 01/01/1982 ליגות לידידות עם ישראל
חצ-8731/7 01/01/1982 דרום אפריקה – מדינות חסות.
חצ-8738/14 01/01/1982 ניגריה – קשרים עם מדינות ערב.
חצ-8364/1 01/01/1982 תורכיה – ארמנים.
גל-3023/15 01/01/1982 ועדת שרים לעניני ירושלים – טיפול "קוסמטי" ברחוב השלשלת חאו-אל- סולטן שרטוט אדריכלים רחוב השלשלת
גל-12857/23 18/02/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – יער תפוח. התכתבויות בין מנהל לשכת ראש הממשלה מנחם בגין  יחיאל קדישאי לבין העוזר לענייני התיישבות בנוגע ליישוב תפוח וסיוע בטיפול יסודי ביישוב כגון: טיפול בבעיית תעסוקה במקום ועוד;
חצ-10232/3 01/04/1982 מועצת הבטחון – הר-הבית
חצ-6875/1 01/06/1982 השר יצחק שמיר- ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגות  ממשה"ח לחו"ל  מאמ"ן; סיכומי ורישומי שיחות  נאומים  תדרוכי המחמ"ד  סקירות  היעוץ המשפטי וכו' ( כולל רישום שיחת רה"מ עם הנשיא רונלד רייגן ב- 21.6.82 ) מהתיק הוצאו מסמכים רגישים ביותר  חלקם ידיעות מודיעין גולמיות וחלקם התכתבויות בנושאי אמל"ח מסווג  מדיניות ביטחונית  מדיניות חוץ ופרסומי מודיעין. פרסום מסמכים אלו  גם כיום  עלול להביא לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. חלק מהמסמכים מוגבלים לעיון עד שנת 2032 וחלקם – עד שנת 2072..
חצ-7080/7 01/07/1982 משנה למנכ"ל ח. בר-און – ארה"ב – מבצע של"ג התכתבות ודיווחים פנימיים  מנציגויות; תמלילי תדרוכים של דובר המחמ"ד  כתבות הטלויזיה; סיכומי שיחות; נאומים  מאמרים וכו' ( כולל סיכום פגישת המנכ"ל עם באשיר ג'מייל )
גל-3030/3 19/07/1982 ועדת שרים לעניני ירושלים – שער-שכם התכתבויות עם החברה לפיתוח מזרח ירושלים ועיריית ירושלים בנושא פיתוח שער שכם  העתקת השירותים הציבוריים  פינוי חנויות  חשיפת השער המרכזי של האיליה קפיטולינה  חשיפת הקארדו ועוד.
גל-12915/3 30/07/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ברכות ליום ההולדת. כרך ג' ברכות ומכתבי הערכה
חצ-6875/12 01/09/1982 השר יצחק  שמיר – ארה"ב דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; תדרוכי המחמ"ד  סיכומי ורישומי שיחות  נאומים  התכתבות וכו'
גל-3024/2 13/09/1982 ועדת שרים לעניני ירושלים – מפות מערכת הכבישים ותחנת שער-שכם שער שכם-מפות מערכת הכבישים ומיקום תחנת האוטובוסים. תכנון מוקדם.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-12918/6 23/09/1982 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין ראש-הממשלה. כרך ו' לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התכתבויות בענין ראש-הממשלה.
גל-9680/5 30/09/1982 לשכת השר זבולון המר – קרן פינקוס המלצה לוועד הביצוע של קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות  דו"ח כספי של הקרן  דו"ח פרוייקט של הקרן לתמריצים לפתיחת גני ילדים יהודים בתפוצות מטעמה  בקשות של ארגוני חינוך יהודי בתפוצות לרבלת תרומות מהקרן והתכתבות בנושא.
חצ-6876/3 01/11/1982 השר יצחק שמיר – ארה"ב דיווחים פנימיים  מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; רישומי וסיכומי שיחות  תדרוכי מחמ"ד (מחלקת המדינה)  דפי-מידע של ממ"ד (מרכז למחקר מדיני) וכו' ( כולל טיוטות הסכם עם ארה"ב על שתוף-פעולה בקשר למבצע של"ג מ- 3.11.82 )
גל-14515/13 01/01/1983 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – קשרי חינוך ישראל סינגפור
ג-10420/6 01/01/1983 קשרים עם האיגוד הארכיוני בישראל התכתבות עם הארכיון הציוני המרכזי  הסתדרות המח"ר  בנוגע לסמינר מאה שנות התישבות בגליל  ארגון השתלמויות לארכיונאים
גל-3029/11 02/01/1983 ועדת שרים לעניני ירושלים – הרובע המוסלמי – תשתית התכתבות החברה לפיתוח מזרח ירושלים
גל-67503/8 02/02/1983 מקרקעין סילוק פולשים מקרקעין סילוק פולשים
חצ-7033/29 14/02/1983 דוד קמחי – מו"מ ישראל – לבנון דו"ח המנכ"ל על מו"מ; הסכם – הטקסט המוסכם  הצעות לבנון
גל-12857/16 21/04/1983 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תקוע בתיק פניה ללשכת ראש הממשלה בגין בעניין בעיות תשתית תקשורת ליישוב תקוע שנמשכת מס' שנים. כמו כן עותק מתלונה לרשות הטבע והגנים בעניין פגיעה בלוח הנצחת נפגעי פעולות איבה בהרודיון.
מפה-3698/1 01/05/1983 ישראל – חיפה – גליון  3-I המפה הפיזית של איזור חיפה והסביבה; כולל טירת-כרמל  קרית-אתא  קרית-ביאליק  קרית-מוצקין  קרית-ים  עכו ( החלק הדרומי ) וכו'; כולל ים התיכון ומפרץ חיפה רשת ישראל רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  טופוגרפיים  של כבישים ומסילות ברזל  סוגי הנטיעות מקורות – מפוי 1:20000 מתצלומי-אויר 1968 בסיס המפה – עובד ושורטט ע"י אגף המדידות  ישראל – 1970; תיקון פרטים חלקי ספטמבר 1982; הודפס ע"י אגף המדידות  ישראל – מאי 1983
גל-9269/11 01/06/1983 הדר השרון בתיק תקציב מאושר לשנת 1983  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל  הצעת תקציב לשנת 1983.
א-4360/2 01/12/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – מצרים. (המשך מתיק מס' 1) דיווחים משגרירות ישראל בקהיר בנושאים: אנטישמיות בתקשורת המצרית  שלום בין ישראל למצרים וביקור שאפעי עבד אל-חמיד סגן שר במשרד החוץ המצרי
נ-488/20 01/01/1984 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם ראשי מדינות ושגרירויות – ברזיל
טס-11131/292 01/01/1984 הכותל המערבי  שלושה תצלומים של הכותל המערבי וישיבת "האידרא" שלידו: 1. הכותל המערבי והרחבה שלידו בחלק של עזרת הגברים. 2. הכותל המערבי והרחבה שלידו בחלק של עזרת נשים ושער המוגרבים מימינו. 3. הפינה השמאלית של הכותל המערבי.  שם הצלם אינו ידוע. השימוש בתצלומים נעשה בהתאם לסעיף 27 לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007.  בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
חצ-8820/16 01/04/1984 אורוגואי – קשרים עם ארגונים פלסתינאים.
חצ-8826/1 01/04/1984 אמריקה הלטינית – אירגוני מחתרת.
חצ-8679/13 01/04/1984 תורכיה – ארמנים.
גל-40548/4 29/08/1984 אגף שוק ההון – לשכת הממונה – חוזרים בביטוח התכתבות עם חברות הביטוח הישראליות בנוגע להגשת דוחות כספיים למשרד המפקח על הביטוח (לשנים 1985 1986)  חוזי ביטוח  חוזרי הסבר לגבי עריכת דוחות כספיים וסטטיסטיים  הנחיות למילוי הטפסים ועקרונות לעריכת הדוחות. ביטוחי חיים ורכב. שינויים ותיקונים בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  חוק הפיקוח על עסקי ביטוח 1981-הצעות לשינוי. טיוטה להסכם בין הממשלה לחברות הביטוח ולהתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ ועוד.
גל-21873/27 01/09/1984 פתיחת בתי עסק וסגירתם תשל"ג – חוק עזר דלית אל כרמל פתיחת בתי עסק וסגירתם תשל"ג – חוק עזר דלית אל כרמל
א-7899/7 21/09/1984 אמיר דרורי – במשפט אריק שרון נגד ה"טיים" ( 21.9.1984 – 27.9.1984) מכתבים ומסמכים משפטיים בנושא זימונו לעדות של אלוף אמיר דרורי במסגרת תביעת הדיבה של אריאל שרון נגד העיתון "טיים".
גל-14136/53 17/10/1984 רה"מ שמעון פרס – ישובי צפון ים-המלח הקצאת קרקע בצפון ים המלח
גל-14135/32 04/11/1984 רה"מ שמעון פרס – בקעת הירדן בתיק התכתבויות בעניין פיתוח בקעת הירדן והמסקנות של ועדת פוהורילס שמונתה עוד ע"י ראש הממשלה מנחם בגין בנושא זה. עוד בתיק – מפת יישובי האיחוד החקלאי;
א-4378/2 01/01/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
פ-2108/28 21/01/1985 התכתבות בין שמעון רובינשטיין לבין גורמים שונים. התכתבות ופתקיות בנושא תאריך לידתה הלועזי של רחל ינאית בן-צבי.
גל-59267/17 01/02/1985 הצעת תקציב לשנת הכספים 1985  ודברי הסבר לכנסת ה11 בתיק הצעת תקציב לשנת הכספים 1985 ודברי הסבר המוגשים לכנסת האחד עשרה.
פ-2406/11 16/02/1985 ש. ו. זליג  התכתבות עם שמעון רובינשטיין בדבר תיק אספקת המים לירושלים של קונרד שיק (תיק פ-2406/10) ונושאים אחרים
א-4440/1 01/03/1985 לשכת מנכ"ל – מצרים – מובארכ  – ראלי התכתבות  סקירות  מברקים  צילומי מברקים וסיכומי שיחות בנוגע לחידוש הדיאלוג המדיני בדרגים מדיניים בין ישראל למצרים  יחסי מצרים וסוריה  עניני פנים  חידוש התיירות המצרית לישראל  אירועי ראס-בורקה  חטיפת המטוס המצרי  משבר כלכלי במצרים  חיפוש הנעדרים במצרים  התמרדות כוחות הבטחון המרכזי במצרים ועוד.
א-4379/8 01/05/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
א-4379/10 01/06/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
ג-7308/2 16/06/1985 דו"חות על פעולות הגנזך דו"חות על פעולות הגנזך.
גל-14136/8 01/07/1985 רה"מ שמעון פרס – קריית-ארבע התכתבות בנושאים שונים
גל-14136/11 24/11/1985 רה"מ שמעון פרס – מועצה אזורית גולן התכתבות
א-4381/11 01/12/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
א-4381/9 01/12/1985 רה"מ פרס – ארה"ב
ג-7309/22 08/12/1985 ברזיל התכתבות בנוגע לארכיון הלאומי בברזיל
א-4572/1 01/01/1986 סוריה
מפה-5981/1 01/02/1986 רמת מגשימים גליון 4 – II – מפת רמת מגשימים – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצויינים ישובים: רמת מגשימים  חיספין  נוב ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  הרים  שמורות טבע  יערות  מאגרי מים ועוד. המפה בעברית. רשת ישראל הישנה עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) – ינואר 1967  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) פברואר 1986  עדכון פרטים חלקי 1984. שטח סוריה אינו מופיע במפה. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. למפה קיים צד נוסף (מפה 5981/2)
חצ-9659/14 01/04/1986 דרום אפריקה – עניני פנים
חצ-9801/2 01/04/1986 תורכיה – ארמנים
חצ-9659/7 01/04/1986 דרום אפריקה – פנים  נימביה
חצ-9802/4 01/04/1986 תורכיה – אישים
חצ-9659/8 01/11/1986 דרום אפריקה – פנים  נימביה
חצ-10178/8 01/11/1986 איראן – סקירות
מפה-4141/1 01/12/1986 ( ישראל – הר שגיא )   Israel – Har Sagi – Sheet 2950 – Series K632 – Edition 1-AMS צלום מפה פיזית טופוגרפית מתוצרת צבא ארה"ב של אזור הר שגיא והסביבה; סומן קו שביתת הנשק 24.2.49 בין מצרים ( קע"מ ) וישראל; בתקופת הבוררות סומנו על-גבי המפה נקודות גבול 51  52  56 ( I;E ) רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  אזור 36 – סימנים סגולים Mercator International Spheroud רשת קרלק 1880 ארץ-ישראלית – סימנים שחורים Palestine Belt Grid Clark Spheroid סימנים פיזיים  טופוגרפיים של כבישים; סימני הסכם הבוררות בסיס המפה – הוכן ע"י שרות מפות של צבא ארה"ב Army Map Service  Corps Of Engineers; עובד ב- 1959 ממפות ישראל 1:100 000 מחלקת המדידות ישראל ( Survey of Israel ); מצרים  צפון סיני 1:100 000 ( Directorate Military Survey and Middle East Command: MDR; הודפס ע"י Edition 1-AMS ( First Printing ) ב- 10-60; למפה צורפו 2 מסמכים המאשרים את הסכם הבוררות מ- 4.12.1986 ( עותקים )
חצ-9664/7 01/12/1986 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9664/8 01/03/1987 הודו – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-9748/8 01/05/1987 ארה"ב – בטחון המפרץ
גל-41884/29 01/07/1987 הצעות חוק פרטיות – חוק יסוד השפיטה (תיקון)  תשמ"ז 1987 הוגש לכנסת ה- 11
גל-21789/9 01/08/1987 חקיקה – חוק המחשבים – עבירות הגנת תוכנה וראיות (כרך א'). חקיקה – חוק המחשבים – עבירות הגנת תוכנה וראיות (כרך א').
חצ-9748/9 01/08/1987 ארה"ב – בטחון המפרץ
חצ-9748/10 01/10/1987 ארה"ב – בטחון המפרץ
נ-425/6 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – אורוגואי התכתבות עם ראשי מדינה  שגרירויות ישראל ושגרירויות זרות
חצ-9299/16 01/01/1988 . מועב"ט (מועצת הבטחון) – מגורשים
חצ-9319/9 01/01/1988 . ארב"ל – לא ממשלתי – משפטנים
חצ-9572/6 01/04/1988 ירושלים – הר-הבית
ג-7393/3 01/01/1989 סגן השר בנימין נתניהו – ביקורים בארץ – אורחי סגן השר.
גל-3007/5 15/01/1989 ועדת חקירה ממלכתית – מערכת הבריאות: פרוטוקולים – פרוטוקול 59: גב' נורית בן-דב  גב' אילנה כהן. פרוטוקולים של ועדת החקירה ממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל בראשות שושנה נצניהו: פרוטוקול 59: גב' נורית בן-דב  גב' אילנה כהן.
ג-7966/18 12/02/1989 תכנית להקמת בנין לארכיון תכנית להקמת בנין לארכיון.
גל-41893/4 01/03/1989 הצעות חוק פרטיות – חוק יסוד הכנסת (תיקון – ביטול השבתון)  – תשמ"ט  1989 הוגש לכנסת ה- 12
גל-41893/49 01/05/1989 הצעות חוק פרטיות – חוק חסינות חברי-כנסת  זכויותיהם וחובותיהם (תיקון) (ויתור על חסינות) – תשמ"ט  1989 הוגש לכנסת ה- 12
גל-14064/12 22/08/1989 מהדורת חדשות – 1989- אוגוסט  23-22
גל-69473/11 01/01/1990 המכון הלאומי לחקר הבנייה
גל-43707/5 01/01/1990 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמת בית-שמש התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לרמת בית שמש: תכנית מס' ב"ש/200 – שינוי תכנית מתאר מקומית מס' ת"ש – 5/32/1 – שינוי תכנית מתאר מטה יהודה מס. מ.י. 200/ האדריכלים דוד רזניק ושלמה אהרונסון  הרחבת גבולות עיריית בית שמש  מוקדי צמיחה איזוריים/ רענן ויץ  פיתוח תשתיות ועוד.
גל-43707/3 01/01/1990 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמת בית-שמש התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לרמת בית שמש: סיכומי פגישות בנושא  פרוטוקולים מישיבות ועדת החקירה לקביעת גבולות העיר בית שמש  שינוי תוואי קו מתח עליון "צפית – אבן ספיר"  תכנית מתאר בית שמש: אזור בית ג'מאל  טיוטת הצעה לדו"ח המסכם את פעילות ועדת החקירה לבדיקת תחום שיפוטה של בית שמש בגבולה עם המועצה האזורית מטה יהודה ועוד.
חצ-9619/11 01/01/1990 ארה"ב – מדיניות המפרץ
חצ-9619/7 01/01/1990 ארה"ב – מדיניות המפרץ
גל-69413/1 01/01/1990 מחוז מרכז – בניה מתקדמת – מבוא חורון התכתבויות וחליפת מסמכים מהמנהל לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע למבוא חורון: מפרט לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 של I.G.L – שותפות לבניה מתועשת – מקבוצת מליבו  הסכם הרשאה בין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יו"ש לבין ההסתדרות הציונית העולמית  המיישבת במבוא חורון ועוד.
חצ-9619/10 01/01/1990 ארה"ב – מדיניות המפרץ
ג-7961/1 06/02/1990 דו"חות על פעולות הארכיון דו"חות על פעולות הארכיון.
חצ-9582/4 01/04/1990 תורכיה – יחסים מדינים עם ארה"ב כולל ההצבעה הארמנית.
ג-7962/14 01/05/1990 ברית המועצות. התכתבויות בנושא ארגון ומימון ביקורו של מנהל המרכז לשימור אוספים היסטוריים במוסקבה  אירועים בהם השתתף ועוד; משא ומתן בנושא צילום יחידות ארכיוניות הקשורות ליהדות יוון וחומר ארכיוני בנושאים יהודיים מהארכיון הרוסי ושיתוף פעולה ארכיוני בין המדינות.
גל-41898/20 01/05/1990 הצעות חוק פרטיות – חוק נשיא המדינה ומועצה לאומית לשינוי שיטת הממשל – תש"ן  1990 הוגש לכנסת ה- 12
רש-1688/2 01/06/1990 מפות פרוייקטים – ירושלים: כיכר שער יפו. ירושלים  כיכר שער יפו וחזית בנין המשטרה-תכניות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-54140/7 12/09/1990 סאג'ור – תחזית אוכלוסייה התכתבויות וחליפת מסמכים מהאגף לתכניות מתאר מחוזיות ופרוגרמות במשרד הפנים  בנוגע לנושאים: סאג'ור – קיבולת תכנית מתאר ג/2085   אזור כרמיאל – תחזית גידול האוכלוסייה ועוד.
גל-43707/4 01/11/1990 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמת בית-שמש התכתבויות וחליפת מסמכים ממחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לרמת בית שמש: סיכומי פגישות בנושא  טיוטת הצעה לדו"ח המסכם את פעילות ועדת החקירה לבדיקת תחום שיפוטה של בית שמש  איתור עיר חדשה במרחב בית שמש קרית גת – תמצית הממצאים  מערכות הדרכים של מודיעין ובית שמש  מרכז בריאות (הוראה  טיפול ומחקר) בבית שמש/ פרופ' אבשלום מזרחי  רמת בית שמש – פרוייקט פיתוח עירוני לקליטה/ רענן ויץ וישראל פריאון
גל-14028/1 01/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  2-1
גל-14028/2 03/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  4-3
גל-14028/3 05/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  6-5
גל-14028/4 07/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  8-7
גל-14028/5 09/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  10-9
גל-14028/6 11/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  12-11
גל-14028/7 13/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  14-13
רש-1587/7 13/01/1991 מרחב דרום – נתיבות (חורבות בוהו) אתר ארכיאולוגי בקרבת העיירה נתיבות (חורבות בוהו) ותיאום עבודות הבנייה במקום עם רשות העתיקות-סיכומי פגישות והתכתבויות בין רשות העתיקות (מרחב דרום) למשרד השיכון במחוז דרום בעניין שמירה על עתיקות ותיאום עם רשות העתיקות בעת גילוי עתיקות במהלך עבודות הבנייה בדרום  ביצוע סקר ארכיאולוגי באתרי קליטה מואצת (אופקים ונתיבות)  תכנית שכונת נטעים בנתיבות-תיאום עם רשות העתיקות ובדיקות ארכיאולוגיות של הרשות לאישור התכנית  תלונת רשות העתיקות כנגד המועצה המקומית נתיבות בגין שפיכת פסולת באתר הארכאולוגי המוכרז חורבות בוהו  תכניות בנייה נוספות בקרבת אתרים ארכאולוגיים מוכרזים ותיאום נדרש עם רשות העתיקות.
גל-14028/8 15/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  16-15
גל-14028/9 17/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  18-17
גל-14028/10 19/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  20-19
גל-14029/1 21/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  22-21
גל-14029/2 23/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  24-23
גל-69473/2 23/01/1991 המכון הלאומי לחקר הבנייה 1991 חוברות המכון הלאומי לחקר הבנייה 1991 חוברות פירוט מדיניות.
גל-14029/3 25/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  26-25
גל-14029/4 27/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  28-27
גל-14029/5 29/01/1991 מהדורת חדשות – 1991- ינואר  30-29
גל-14029/6 31/01/1991 מהדורת חדשות – 1/2-31/1 – 1991
גל-42832/3 01/02/1991 הצעות חוק פרטיות – הצעת חוק סל קליטה – תשנ"א  1991 הוגש לכנסת ה- 12
גל-14029/7 02/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  3-2
גל-14029/8 04/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  5-4
גל-14030/1 06/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  7-6
גל-14030/2 08/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  9-8
גל-14030/3 10/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  11-10
גל-14030/4 12/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  13-12
גל-14030/5 14/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  15-14
גל-14030/6 16/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  17-16
גל-14030/7 18/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  19-18
גל-14030/8 20/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  21-20
גל-14030/9 22/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  23-22
גל-14031/1 24/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  25-24
גל-14031/2 26/02/1991 מהדורת חדשות – 1991- פברואר  27-26
גל-14031/3 28/02/1991 מהדורת חדשות – 1/3-28/2 – 1991
גל-69473/1 01/03/1991 המכון הלאומי לחקר הבנייה 1991 חוברות המכון הלאומי לחקר הבנייה 1991 חוברות.
גל-14031/4 02/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  3-2
גל-14031/5 04/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  5-4
גל-14031/6 06/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  7-6
גל-14031/7 08/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  9-8
גל-14031/8 10/03/1991 מהדורת חדשות – 1991- מרס  11-10
ג-10447/3 13/03/1991 עבודה בשבת תיק מזכירות העבודה שעניינו עבודה בשבת
חצ-10095/6 01/05/1991 ותיקן – אושוויץ
גל-42837/39 01/12/1991 הצעות חוק פרטיות – חוק לתיקון פקודת התעבורה (ביטול סמכות) – תשנ"ב  1991 הוגש לכנסת ה- 12
ג-10466/13 01/12/1991 מזכר הבנה בין ארה"ב לישראל לשיתוף-פעולה במלחמה בסמים
גל-41966/3 14/07/1992 לשכת השר – אגף התקציבים (כרך ג') סקירה על הצעת התקציב של 1993  תביעות סיעת מרץ לשינויים בתקציב 1993  מדד המחירים לצרכן יוני 1992  תקציב מכינות לחיילים משוחררים  תקציב למלחמה בסמים  מינוי צוות לטיפול במוקדי אבטלה  תעסוקה במשק  הצעת החלטה על הקמת חברה ממשלתית-חברת התקשורת החינוכית וגלי צה"ל להקמת שידורי טלוויזיה ורדיו בתחומי לימוד  תרבות וכו'  תוכנית כוללת לתקשורת-ליברליזציה  הפרטה והאצת השקעות  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1992  מצבה הכספי של קופת חולים כללית ועוד. סיכומי דיונים  סקירות והתכתבויות.
ג-10448/9 01/08/1992 מחר 98 – דו"ח הועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי (חוברת) תיק מזכירות הממשלה (1992) שעניינו "דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי – מחר 98"
חצ-10835/12 01/09/1992 וושינגטון – ליגה לידידות ארה"ב- ישראל
גל-48564/9 27/09/1992 . קשרים עם הודו קשרים עם הודו – הודו כלכלה  פנים  יחסי חוץ  חקלאות  שיתוף פעולה בין מש"ב להודו  קשרי תרבות ומדע בין הודו לישראל ועוד
מפה-5994/1 01/01/1993 מצפה רמון גליון 21 – מפת מצפה רמון – מצויינים: מצפה רמון  מכתש רמון  נחלים  כבישים  שמורות טבע ועוד. המפה בעברית. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) – 1976  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל (אגף המדידות) – 1993  עדכון פרטים חלקי – יולי 1990. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. למפה קיים צד נוסף (מפה 5994/2)
גל-48593/16 18/01/1993 . 1) שילוב של בני מיעוטים בשירות הציבורי  דו"ח ועדת קיברסן. 2) ועדת מנכ"לים לענין ערביי ישראל הצעה להחלטה בנושא שילוב מיעוטים בשירות הציבורי  דו"ח קוברסקי – קידום מעמדם של בני מיעוטים בשירות המדינה  ישיבה מס' 2 – ועדת מנכ"לים לעניין ערביי ישראל.
גל-17563/8 01/02/1993 לשכת השר משה שחל – אחזקת אסירים בטחוניים  לשכת היועץ המשפטי לשכת השר משה שחל – אחזקת אסירים בטחוניים  לשכת היועץ המשפטי
גל-40189/29 21/03/1993 סרטים – שואה טובה בקשת "אורנה בן-דור ניב" מהמועצה לביקורת סרטים ומחזות לרישיון הצגת הסרט "שואה טובה" בישראל: תקציר הסרט  הבקשה  תמונות מן הסרט  חוות הדעת של חברי המועצה  מסמכים מהליך עתירתה של אורנה בן-דור ניב – בג"צ 2715/93 בעקבות החלטת המועצה לאסור את הקרנתו מבלי לשנות את שמו  פרוטוקול מישיבת המליאה לאחר דיון שהתקיים בבג"צ  תמלולים מראיונותיה של בן דור-ניב וקטעי עיתונות בנושא לאחר החלטת המועצה  מכתבי תלונה מארגונים ונבחרי ציבור שונים בעניין ועוד. התמונות מן הסרט מופיעות בתיק בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007. בעל זכויות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה.
גל-22112/36 08/04/1993 לשכת ראש-הממשלה יצחק רבין – פניות ומכתבים – Edmund De Rothschild חלופת מכתבים עם אדמונד דה רטשילד
נ-740/61 01/05/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – אורוגוואי
גל-23212/16 20/05/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – India – The Republic of India התכתבויות עם השגרירות ההודית ועם גורמים בממשלת הודו  ברכות לאירועים מיוחדים ועוד.
גל-61101/4 27/05/1993 ועדת מנכ"לים לענייני ערביי ישראל סקירה בנושא האוכלוסיה הבדואית בנגב  פניות לועדת המנכ"לים למיעוטים  סיכומי דיונים בנושא תקציבים למגזר המיעוטים  מגמות פיתוח במגזר המיעוטים  סיכום ישיבת ועדת המנכ"לים לענייני דאוזים ועוד.
גל-66792/22 10/11/1993 חוק האנטומיה והפתולוגיה הודעה על הסמכת מנהל ניתוחים במקרים מיוחדים חוק האנטומיה והפתולוגיה הודעה על הסמכת מנהל ניתוחים במקרים מיוחדים
ג-12784/7 01/12/1993 סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים לעניין בירעם ואיקרית סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים לעניין בירעם ואיקרית בתיק הושחרו עמודים הנוגעים לפעילות שב"כ – לבדיקה חוזרת ב2084
חצ-10982/11 01/01/1994 וושינגטון – הנשיא קלינטון
גל-22116/36 25/03/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – N.A.A.A – National Association of Arab Americans פנייה לראש הממשלה ומענה לה.
א-7710/11 01/01/1995 לשכת רה"מ יצחק רבין – תפירות ארכיאולוגיות. התכתבויות עם משרד החוץ בנושא חפירות ארכיאולוגיות בירושלים (פתיחת פתח מנהרת הכותל) ומקומות נוספים  בקשות מגורמים שונים בנוגע לחפירות.
ג-10379/11 22/01/1995 לשכת הנציב גלנור – ועדת קדמי פרוטוקולים של ישיבות הוועדה לכינון רשות שיפוט עצמאית (יו"ר הוועדה  השופט יעקב קדמי)  בית המשפט העליון-ועדה לבחינת כינונה של מערכת בתי המשפט כרשות עצמאית.
גל-21691/4 01/05/1995 לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – תיק ללא שם לשכת השר דן מרידור ודוד ליבאי – תיק ללא שם
ג-11225/4 01/07/1995 אזורי עדיפות לאומית – חלק ב' פניות רשויות מקומיות  פורום המועצות האזוריות בישראל ומוסדות אחרים למשרד רה"מ  תשובות האגף  התכתבות בינמשרדית  החלטת הממשלה בנושא אזורי עדיפות לאומית 2.7.95  המלצות הצוות הבינמשרדי ליישום התכנית לאזורי עדיפות לאומית בנושא סל הטבות מעודכן ומשופר; מפות  שקפים ועוד ( כולל טבלה משולבת לאזורי עדיפות לאומית – הצעה מקורית  שינוי מוצע  הצעה חדשה )
ג-10494/21 31/12/1995 יהודים בעולם – יחסי ישראל – תפוצות הודעה של מזכירות הממשלה על הקמת ועדת היגוי עליונה לנושא יחסי ישראל התפוצות  פרוטוקול של ועדת ההיגוי והחלטה שלה על הקמת ועדות משנה לנושא יחסי ישראל – תפוצות  טיוטת מכתב מרראש הממשלה שמעון פרס לנמען לא ידוע ביהדות התפוצות  הצעה להקמת בנק מידע של יהודי העולם מטעם פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה  תוכנית פעולה לאומית בעניין בכנת ההתבוללות בתפוצות שהוגשה לממשלת ישראל ע"י יו"ר הסוכנות היהודית אברהם בורג והתכתבות בין בורג  השר הרב יהודה עמיטל הממונה על ענייני התפוצות ומזכירות הממשלה בנוגע לקידום שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות.
גל-16890/8 14/01/1996 לשכת השר יאיר צבן – דיור – מרכזי קליטה התכתבות בנוגע להעברת מרכזי הקליטה לחברת עמיגור
גל-52608/2 04/02/1996 בית ספר מע"ש אור יהודה מכתב ממנהלת האגף לחינוך מיוחד רות פן למורה בבית הספר מע"ש אור יהודה (בית ספר ומרכז עבודה שיקומית לחניכים עם פיגור) בנוגע להחלטה לסגור את בית הספר  מכתב מהורי החניכים לראש הממשלה בנוגע לביטול עבודת המורים במקום והפגיעה בילדיהם כתוצאה מכך ומכתבים נלווים.
גל-50181/8 01/06/1996 איכות הסביבה – תלמ"א (תקנים למניעת מפגעים) + ניטור 1996 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת ראש היחידה לאיכות הסביבה במשרד התשתיות הלאומיות  איילה תמרי  בנוגע לנושאים: חומר רקע על פרויקט סולקני גופרית לחברת החמשל עבור תחנת הכוח רוטנברג  קביעת תקני פליטה ביחס ל-S02  הערות לתקנות למניעת מפגעים (פליטת מזהמים לאוויר)  התשנ"ו-1996  הצעת נוסח לתקנות למניעת מפגעים – תקני פליטה של בתי זיקוק לנפט בע"מ  מכתביהם של החוקרים ניר בקר ונדב אזולאי  נתוני פליטות גופרית דו חמצנית בחיפה ובאשדוד  מצע הנחיות לאומדן תוספת העלות לקוט"ש כתוצאה מהחלת תקני הפליטה במשק החשמל  תכנית פיתוח ללא יחידות אגירת אנרגיה בעתיד  מודל תלמ"א – חישוב ריכוז של SO2 בחיפה ועוד.
ג-13809/39 17/11/1996 בורג יוסף ברכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדינר החגיגי לכבוד ד"ר יוסף בורג.
גל-15556/11 01/12/1996 תעוד בעל-פה – ראיונות – תמר גדרון (הוז) (30.12.96) תיעוד בעל פה הנצחת נשיאים וראשי ממשלה – משה שרת. ריאיון שערכה לואיז פישר עם תמר גדרון על משה שרת  סיפורים אישיים 30/12/96 קלטת 73
מפה-5704/1 01/01/1997 ראשון לציון גליון 8-IV – מפה פיזית של אזור ראשון לציון. מצויינים ישובים: בת ים  ראשון לציון  רמלה  רחובות  חולון  יבנה  אור יהודה ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  שמורות טבע  יערות  חולות ועוד. המפה בעברית עם תרגום באנגלית בצבע סגול מוקטן מתחת. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה עובד  שורטט ע"י המרכז למפוי ישראל – 1969  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל פברואר 1997  עדכון פרטים חלקי דצמבר 1995 כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל.
מפה-6487/1 01/01/1997 חברון גיליון 15 – II. מפה פיזית של אזור חברון וישובים נוספים כגון: בית אומר  חלחול  סעיר  א – שויוח  קרית ארבע  דורא  חגי  בית כאחיל  תקרומיא  תלם  אדורה  אידנא  בית עוא ועוד. מקרא: גבולות  רשת תחבורה  מבנים  הידרוגרפיה  תשתית  צמחיה וכיסוי קרקע  תבליט  עצמים אחרים. רשת ישראל החדשה ITM רשת ישראל הישנה עיבוד כרטוגרפי נעשה לפי תצלומי אויר  מאי 1994. עדכון פרטים חלקי  מרץ 1997. הודפס על יד המרכז למיפוי ישראל  אפריל 1997. כל הזכויות שמורות בהתאם לפקודה מס' 16 משנת 1924.
ג-10611/6 20/04/1997 לשכת השר דן מרידור – ועדה לעניני מינויים החלטות הועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים  הודעות של הועדה לעיתונות  ראיונות לתקשורת בנושא; דו"ח הועדה לניסוח קני מידה ונהלים חדשים למינוי למשרות בשירות המדינה הפטורות ממכרז; ממצאים ומסקנות של היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין בנושא פרשת בר-און-חברון ועוד.
ג-13827/11 21/05/1997 HERZOG FAMILY חנוכת מרכז חיים הרצוג ללימודי דיפלומטיה ומזרח תיכון באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב – דברי ברכה מאת בנימין נתניהו;
ג-10420/11 01/12/1997 האיגוד הארכיוני בישראל – האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל האגודה למען פיתוח הארכיונים בישראל-דו"חות כספיים לשנת 1992.
פ-2108/39 24/12/1997 פתקיות שכתב שמעון רובינשטיין. פתקיות ובהן תאריכי לידה ופטירה של משפחת בן-צבי המורחבת.
מפה-5891/1 01/01/1998 קרית גת גליון 10 – IV – קרית גת – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצוינים ישובים: רוחמה  שדה דוד  קרית גת  בית ניר  יד נתן  נחלה ועוד. מצויינים ואדיות  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל – 1967  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל  דצמבר 1998  עדכון פרטים חלקי  1997. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
מפה-5892/1 01/01/1998 קרית גת גליון 10 – IV – קרית גת – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצוינים ישובים: רוחמה  שדה דוד  קרית גת  בית ניר  יד נתן  נחלה ועוד. מצויינים ואדיות  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל – 1967  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל  דצמבר 1998  עדכון פרטים חלקי  1997. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
מפה-5898/1 01/01/1998 חברון גליון 11 – IV – חברון – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצוינים ישובים: בני נעים  חברון  חלחול  ראש צורים  תקוע ועוד. מצויינים ואדיות  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה עובד ושורטט ע"י המרכז למפוי ישראל – יוני 1965  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל  יולי 1998  עדכון פרטים חלקי  מרץ 1997. הסכם ביניים ישראלי – פלסטיני מיום 28.9.1995: שטח A – אחריות הרשות הפלסטינית מלאה מסומן בצבע חולי  אזור שטח B – אחריות פלסטינית אזרחית מסומן בצבע צהוב. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
נ-805/59 01/03/1998 קבלת פנים לנשיא אורוגוואי וארוחת ערב
ג-9498/22 30/04/1998 קשרים עם ברזיל התכתבות בנוגע לביקור מנהל הארכיון היהודי בברזיל בארץ
גל-48368/13 04/10/1998 לשכת היועץ המשפטי – רפורמה במס – ועדת בן בסט חוק להגנה על השקעות הציבור בנכסים פיננסיים ; תקנות מלווה המדינה ; צו עידוד החיסכון
גל-50413/9 01/03/1999 חשמל – יח"פ התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התשתיות הלאומיות בנוגע ליח"פ (יצרני חשמל פרטיים): סיכומי דיון של ועדת ההיגוי בנושא  בחינת חלופות מחז"מ יח"פ באתר אלון תבור  חומר רקע לסיור באתר "אלון תבור"  מכרז להקמת תחנת כוח פרטית ברמת חובב  כללי עסקאות בין יצרן חשמל פרטי וספק שירות חיוני  בדיקת עלויות לאתר יח"פ אלון תבור ועוד.
גל-50417/1 01/04/1999 חשמל – יצרני חשמל פרטיים + ו.היגוי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל תכנון ומדיניות במשרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע לנושאים: מכרז להפרטת תחנת הכוח אלון תבור  סיכומי דיון של ועדת ההיגוי ליצרני חשמל פרטיים  החזר הוצאות לחברת החשמל בגין הקצאת שטח  קידום פרויקט תחנת הכוח ברמת חובב  כללים בדבר עסקאות עם ספק שירות חיוני  מכרז לבחירת חברת ייעץ בנושא הרפורמה במשק החשמל בישראל  עדכון עלות ייצור חשמל בתחנת כוח מוזנת בתערובת פצלי שמן ופטקוק ועוד.
גל-62099/5 03/05/1999 רמת בית שמש – תיק 1 חשמל  קברים ובינוי. בית שמש.
ג-10665/36 01/07/1999 לשכת השר – תקנון לעבודת הממשלה תקנון לעבודת הממשלה
גל-62105/2 08/07/1999 רמת בית שמש – תיק 2 התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תכנון  שיווק ואכלוס יחידות דיור ומבני ציבור ברמת בית שמש  שיקום שכונות  הקמת מנהל קהילתי ברמת בית שמש; מצגת נושאים לדיון עם מנכ"ל משרד השיכון.
ג-13499/5 01/08/1999 A.D.L התכתבויות עם אברהם פוקסמן מהליגה נגד השמצה עם ראש הממשלה אהוד ברק בזמן ועידת קמפ דייוויד 2.
א-8104/14 01/12/1999 התהליך המדיני בין ישראל והפלסטינים – מילון מושגים מילון מושגים- התהליך המדיני
מפה-5864/1 01/01/2000 כפר סבא גליון 8 – I – כפר סבא – תהליך קליטה ועדכון ממוחשב. מצויינים היישובים: קרני שומרון  בדיא  דיר ע'סנה  בארות יצחק  כפר סירקין ראש העין  הוד השרון  כפר סבא  קלקיליה ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  שמורות טבע  יערות ועוד. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל  יולי 2003  עדכון חלקי  דצמבר 1999. הסכם וואיי  הפעימה השנייה  שלב 3  20.3.200: שטח A – אחריות הרשות הפלסטינית מלאה מסומן בצבע חולי  אזור שטח B – אחריות פלסטינית אזרחית מסומן בצבע צהוב. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
גל-48368/12 20/02/2000 לשכת היועץ המשפטי – רפורמה במס – ועדת בן בסט טיוטת דוח הוועדה לרפורמה במס מיסוי חברות  מיסוי מהכנסות; השוואה בינלאומית
מפה-5956/1 01/03/2000 Jericho – יריחו צילום לווין של אזור יריחו – רשת ישראל החדשה צ לום לווין של הלווינים SPOT ו LANDSAT של אזור יריחו. הודפס ע"י ד"ר ג'ון ק. הול  המרכז למפוי ישראל – מרץ 2000. GSI Report GSI/6/2000
מפה-5960/1 01/03/2000 Mizpe Ramon – מצפה רמון צילום לווין של אזור מצפה רמון – רשת ישראל החדשה. צילום לווין של הלווינים SPOT ו LANDSAT של אזור מצפה רמון. הודפס ע"י ד"ר ג'ון ק. הול  המרכז למפוי ישראל – מרץ 2000. GSI Report GSI/9/2000
מפה-5964/1 01/03/2000 Karak – כרך צילום לווין של אזור כרך – רשת ישראל החדשה. צילום לווין של הלווינים SPOT ו LANDSAT של אזור כרך. הודפס ע"י ד"ר ג'ון ק. הול  המרכז למפוי ישראל – מרץ 2000. GSI Report GSI/14/2000
מפה-5967/1 01/03/2000 Bathymetric Map of the Sea of Galilee  – מפה בתימטרית של הכנרת צילום לווין של אזור הכנרת – מפה בתימטרית של הכנרת – רשת ישראל החדשה. צילום לווין של הלווינים SPOT ו LANDSAT של אזור הכנרת. הבתימטריה מתוך מדידות שנערכו ע"י פרופסור צבי בן אברהם  גדעון עמית ואריק גולן. פורסם ע"י הסקר הגיאולוגי של ישראל ב 1975. הודפס ע"י ד"ר ג'ון ק. הול  המרכז למפוי ישראל – מרץ 2000. GSI Report GSI/17/2000
גל-48368/14 30/04/2000 לשכת היועץ המשפטי – רפורמה במס – ועדת בן בסט רפורמה במס – ועדת בן בסט תקנות מס הכנסה; סכונות; קרנות השתלמות של עובדי הוראה ועוד
ג-13507/38 01/05/2000 מכון וושינגטון למדיניות כלפי המזרח התיכון
כ-776/9 17/05/2000 חבר הכנסת דוד טל – דו"ח ועדת בן-בסט קטעי עיתונות בנושא המלצות ועדת בן-בסט בעניין רפורמה במיסים תגובת מרכז אדווה ומרכזי מחקר
גל-50412/3 01/06/2000 חשמל – יח"פ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סמנכ"ל תכנון ומדיניות במשרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע ליצרני חשמל פרטיים: סיכומי דיון בנושא  אספקת עודפי חשמל ממתקן קונגרציה לחברת חשמל בישראל או לגורמים אחרים  כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני)  מכרז יצרני חשמל פרטי – אלון תבור – הערכה מחדש בנושא ה-Hybrid  נוהל לטיפול במכרז יצרני חשמל פרטיים  הסכם רכישת החשמל מיח"פ אלון תבור  פרויקט רמת חובב  קול קורא להגשת הצעות למכרז 101/00 לרישיון הפעלת תחנת כוח של טורבינת גז במחזור משולב באלון תבור  שימוש דו דלקי במחז"מ עם טורבינת גז בטכנולוגיית "F" ועוד.
ג-17010/9 10/10/2000 התחדשות עירונית – פינוי ובינוי 1 משרד הבינוי והשיכון- הכרזת מתחמים להתחדשות עירונית ; פינוי ביוני החלטות ממשלה
מפה-5717/1 01/01/2001 רפיח גליון 13 – IV III – מפת רפיח – תהליך קליטה ועדכון ממוחשב. מצויינים ישובים: רפיח (ורפיח המצרית)  ישובי פתחת שלום  מעבר הגבול עם מצרים ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. המפה בעברית עם תרגום באנגלית בצבע סגול מוקטן מתחת. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב – ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל פברואר 2001  עדכון פרטים חלקי מאי 1999. תחום רצועת עזה מסומן בצבע חולי  אזור התיישבות ישראלי מסומן בקו כחול  צירי רוחב לישובים ישראליים – קו כחול מקווקו. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל.
מפה-5718/1 01/01/2001 רפיח גליון 13 – IV III – מפת רפיח – תהליך קליטה ועדכון ממוחשב. מצויינים ישובים: רפיח (ורפיח המצרית)  ישובי פתחת שלום  מעבר הגבול עם מצרים ועוד. מצויינים נחלים  כבישים  הרים  שמורות טבע  מאגרי מים ועוד. המפה בעברית עם תרגום באנגלית בצבע סגול מוקטן מתחת. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב – ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל פברואר 2001  עדכון פרטים חלקי מאי 1999. תחום רצועת עזה מסומן בצבע חולי  אזור התיישבות ישראלי מסומן בקו כחול  צירי רוחב לישובים ישראליים – קו כחול מקווקו. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל.
ג-10853/6 01/03/2001 פרוטוקול מספר 6 מישיבת הועדה בתאריך 13.3.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/7 01/03/2001 פרוטוקול מספר 7 מישיבת הועדה בתאריך 15.3.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/8 01/03/2001 פרוטוקול מספר 8 מישיבת הועדה בתאריך 19.3.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-50400/2 01/03/2001 חשמל תחנות כוח התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות במשרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע לתחנות כוח: פרמטריים עיקריים של מערכת ייצור החשמל  מודל CAPEX ותוכנית הפיתוח מערכת ייצור החשמל בישראל  סיכומי פגישות  אתר תחנת כוח במישור רותם  תכנית פיתוח אופטימלית של מערכת ייצור החשמל לבנים 2002 – 2006 והעיתוי לשילוב תחנת כוח פחמית  תחנת כוח פחמית – פרויקט D  תקנות למניעת מפגעים (תחנת כוח לייצור חשמל)  התשס"א-2001  הקמת תחנת כוח סולארית  בדיקת כדאיות ראשונית לשילוב תחנת כוח סולרית (בהספק של 100 מגוו"ט) למערכת ייצור החשמל בישראל  תעריפי חשמל עבור תחנת כוח סולארית ועוד.
גל-69114/1 21/05/2001 פינוי בינוי מתחמים מוכרזים משרד השיכון – תכנון ערים- מתחמים מוכרזים לפינוי ובינוי התחדשות עירונית בשכונת שפירא- מתחם הר ציון בת"א; התחדשות עירונית ביהוד ועוד
ג-10853/13 01/06/2001 פרוטוקול מספר 11 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 4.6.2001 (המשך מתיק מספר 12) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10853/14 01/06/2001 פרוטוקול מספר 12 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 5.6.2001 (המשך בתיק מספר 15) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/3 01/06/2001 פרוטוקול מספר 19 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 18.6.2001 (המשך בתיק מספר 4) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/5 01/06/2001 פרוטוקול מספר 20 מישיבת הועדה בתאריך 19.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/6 01/06/2001 פרוטוקול מספר 21 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 26.6.2001 (המשך בתיק מספר 7) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/10 01/06/2001 פרוטוקול מספר 23 מישיבת הועדה בתאריך 28.6.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/13 01/07/2001 פרוטוקול מספר 24 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 3.7.2001 (המשך מתיק מספר 12) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10854/15 01/07/2001 פרוטוקול מספר 26 מישיבת הועדה בתאריך 5.7.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/6 01/07/2001 פרוטוקול מספר 31 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 23.7.2001 (המשך מתיק מספר 5) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-17010/10 22/07/2001 התחדשות עירונית – פינוי ובינוי 2 מכרזים להתחדשות עירונית ישיבות ממשלה
גל-52223/9 23/07/2001 תכנית חשמל מספר 200248 חשמל צפון בקשת חברת החשמל לקבלת הרשאה לביצוע עבודות והקמת מתקנים בהתאם לתכנית עבודה מס' ח"צ 200248 – הצעה לרשת חשמל מתח נמוך במירון כחלק מתב"ע ג/4069 – מועצה אזורית מרום הגליל.
ג-10856/3 01/08/2001 פרוטוקול מספר 39 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 28.8.2001 (המשך מתיק מספר 2) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/1 01/08/2001 פרוטוקול מספר 38 מישיבת הועדה בתאריך 27.8.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/8 01/08/2001 פרוטוקול מספר 33 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 1.8.2001 (המשך בתיק מספר 9) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/13 01/08/2001 פרוטוקול מספר 35 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 20.8.2001 (המשך מתיק מספר 12) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10855/17 01/08/2001 פרוטוקול מספר 37 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 22.8.2001 (המשך מתיק מספר 16) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
מפה-6375/1 01/09/2001 לוד גליון 8-III – מפת לוד – תהליך קליטה ועדכון ממוחשב. מצויינים ישובים: עבוד  דיר עמר  בית עור אל-תחתא  בית לקיא  שעלבים  יד-רמב"ם  לוד  שהם  מודיעין ועוד. מצויינים נחלים  מאגרי מים  שמורות טבע  מחלפים ועוד. רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב – ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל – ספטמבר 2001  עדכון פרטים חלקי מאי 2001. הסכם וואיי  הפעימה השנייה  שלב 3  20.3.2000: שטח A – אחריות הרשות הפלסטינית מלאה מסומן בצבע חולי  אזור שטח B – אחריות פלסטינית אזרחית מסומן בצבע צהוב. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל.
ג-10856/4 01/09/2001 פרוטוקול מספר 40 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 3.9.2001 (המשך בתיק מספר 5) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/5 01/09/2001 פרוטוקול מספר 40 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 3.9.2001 (המשך מתיק מספר 4) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/6 01/09/2001 פרוטוקול מספר 41 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 4.9.2001 (המשך בתיק מספר 7) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/8 01/09/2001 פרוטוקול מספר 42 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 11.9.2001 (המשך בתיק מספר 9) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/15 01/10/2001 פרוטוקול מספר 47 מישיבת הועדה בתאריך 17.10.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/18 01/10/2001 פרוטוקול מספר 49 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 24.10.2001 (המשך מתיק מספר 17) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10856/20 01/10/2001 פרוטוקול מספר 50 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 25.10.2001 (המשך מתיק מספר 19) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/1 01/11/2001 פרוטוקול מספר 51 מישיבת הועדה בתאריך 7.11.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/3 01/11/2001 פרוטוקול מספר 52 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 19.11.2001 (המשך מתיק מספר 2) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/4 01/11/2001 פרוטוקול מספר 53 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 20.11.2001 (המשך בתיק מספר 5) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-49578/13 01/12/2001 חקיקת משנה – פקודת התעבורה חקיקת משנה – פקודת התעבורה
ג-10857/10 01/12/2001 פרוטוקול מספר 57 מישיבת הועדה בתאריך 24.12.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/11 01/12/2001 פרוטוקול מספר 58 מישיבת הועדה בתאריך 26.12.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/12 01/12/2001 פרוטוקול מספר 59 מישיבת הועדה בתאריך 27.12.2001 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/13 01/01/2002 פרוטוקול מספר 60 מישיבת הועדה בתאריך 2.1.2002 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/14 01/01/2002 פרוטוקול מספר 61 (חלקי) מישיבת הועדה בתאריך 3.1.2002 (המשך בתיק מספר 15) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/15 01/01/2002 פרוטוקול מספר 61 (המשך) מישיבת הועדה בתאריך 3.1.2002 (המשך מתיק מספר 14) פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
ג-10857/18 01/01/2002 פרוטוקול מספר 64 מישיבת הועדה בתאריך 28.1.2002 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-57922/8 01/02/2002 חשמל צוות בחינה אגירה שאובה התכתבויות וחליפת מסמכים ממשרד התשתיות הלאומיות בנוגע לשילוב תחנות כוח מסוג אגירה במערכת ייצור החשמל: רצועות מעבר לקווי חיבור תחנת הכוח "ים המלח" ואגירה שאובה  סיכום דיון בנושא  תמצית דו"ח HARZA על פרויקט אגירה שאובה (PARSA – Pumped Storage Project)  ניסיון ליישם את מודל CAPEX לצורך בחינת הכדאיות לשילוב תחנת כוח מסוג אגירה שאובה (4×200 מגוו"ט) למערכת ייצור החשמל בשנת 2012 ועוד.
גל-59332/9 01/03/2002 חדרה אורות רבין התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות יואל הדר  בנוגע להקמת מתקן התפלה חדרה בתחנת הכוח אורות רבין: מיון מוקדם למתקן להתפלת מי ים בתפוקה העולה על 30 מלמ"ש (חדרה) – שאלות מתמודדים  פרוטוקולים מישיבות ועדת המכרזים הבינמשרדית לנתפלת מי ים  הודעות שנשלחו לרוכשי מסמכי המיון המוקדם  העסקת יועצים משפטיים לוועדת המכרזים ועוד.
ג-10859/1 01/07/2002 פרוטוקול מספר 75 מישיבת הועדה בתאריך 1.7.2002 פירוט רשימת העדים שהעידו בועדה נמצא בתיק ג 10853/21
גל-57918/6 01/07/2002 הקמת מסוף דלק וגז לפלשתינים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלת תחום (בכיר) כלכלה במינהל תכנון ומדיניות במשרד התשתיות הלאומיות  איריס צמח  בנוגע לנושאים: הנחות על ניפוק מזוט מנפט  הצעה להסדר עם חברת תשתיות אנרגיה עם תום הזיכיון  ניתוח דו"חות כספים של בז"ן  ליום 31.3.2002  דו"ח מחירי הדלק בתחנות הדלק  הוצאות ביטחון במתקני תשתית  בדיקת הכדאיות לשילוב תחנות כוח גרעיניות בתכנית הפיתוח לט"א של מערכת ייצור החשמל בישראל (פרק ב')  תמצית חודשית לנתוני תשתיות ועוד.
גל-50400/4 01/09/2002 חשמל – תחנות כוח התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המשנה למנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע לנושאים: פרוייקט D – תחנת הכוח הפחמית באתר רוטנברג באשקלון – מצגת לסגנית שר התשתיות הלאומיות  תחנת כח סולרית בדרום הארץ – מיקום אתר  טיוטות למכרזים להקמת תחנות כוח פרטיות  שילוב תחנת כוח חדשה מוסקת בפחם במערכת ייצור החשמל  החלטת ממשלה – הסדרים למימון הקמה ותפעול מערכת הולכת גז טבעי  הפעלת תחנת הכח רידינג בגז טבעי ועוד.
גל-49790/11 01/01/2003 פרסומים – מיעוטים – נתונים נתונים סטטיסטיים על המגזר הלא יהודי בישראל – אוכלוסיה  בחירות  קרקעות  תקציבים
מפה-5656/1 01/01/2003 לוד  רמלה  באר יעקב מפה עירונית של הערים לוד  רמלה ובאר יעקב (במפה מופיעים הישובים הבאים ראשון לציון  ניר צבי  אחיסמך  בן שמן  גינתון ועוד). עתק א'. העתק ב' נמצא במפה – 5656/2. המפה כוללת גם אינדקס רחובות בגב המפה וציוני גושים וחלקות. תאריך עדכון הגושים 2001. המפה אינה מהווה אסמכתא משפטית לקביעת גושים וחלקות כבישים  נחלים מבנים נערכה  הוכנה והודפסה על ידי המרכז למפוי ישראל  תחום הכרטוגרפיה  בשנת 2003 זכויות יוצרים שנת 2003 למפה קיים צד נוסף (מפה 5656/3)
גל-52231/1 05/01/2003 תכנית חשמל מספר 600419 חשמל חיפה בקשת חברת החשמל לקבלת הרשאה לביצוע עבודות והקמת מתקנים בהתאם לתכנית עבודה מס' מ.ח. 600419 בכרם מהר"ל כחלק מתב"ע חכ/4ח.
מפה-6394/1 01/11/2003 כפר-סבא גליון 8-I – מפת כפר-סבא – רשת בינלאומית של מרקטור רוחבי (UTM) איזור 36. מצויינים ישובים: דיר ע'סנה  דיר בלוט  אלעד  כפר סירקין  ראש העין  קלקיליה  כפר סבא  אלפי מנשה ועוד. מצויינים נחלים  שמורות טבע  מאגרי מים  מחלפים ועוד. רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב – ינואר 1999  הודפס ע"י המרכז למפוי ישראל – נובמבר 2003  עדכון פרטים חלקי – מאי 2003. הסכם וואיי  הפעימה השנייה  שלב 3  20.3.2000: שטח A – אחריות הרשות הפלסטינית מלאה מסומן בצבע חולי  אזור שטח B – אחריות פלסטינית אזרחית מסומן בצבע צהוב. כולל מקרא של המפה. זכויות יוצרים – המרכז למיפוי ישראל. מפה זו אינה מהווה אסמכתא למיקום גבולות בינלאומיים
ג-13437/32 01/01/2004 United Arab Emirates – אחדות המדינות הערביות האמירויות
גל-50458/3 01/05/2004 חשמל ת"כ (תחנת כוח) התכתבויות ולחפתי מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות אלי רונן  בנוגע לתחנות כוח: פרויקט אגירה שאובה – סקירה  קווי מתאר לפרויקט אגירה שאובה פרסה – פתיחת תהליכים סטטוטוריים  סיכומי דיונים  בניית תחנות כוח פרטיות בהשקעה פרטית  התחנה הפחמית (פרויקט "D")  תחנת כוח סולארית  לוחות זמנים להקמת תחנת הכוח של חברת דוראד אנרגיה בע"מ  תגבור תחנות כוח קיטוריות  רישיון ייצור חמשל באמצעות מתקני כוח וחום (קונגרציה) לפי חוק משק החשמל התשנ"ו-1996  ביטול הקצאת הקרקע – חברת או.פי.סי. רמת חובב בע"מ (האחים עופר) ועוד.
מפה-5658/2 01/01/2005 ציפורי מפה טופוגרפית של איזור ציפורי  כולל הישובים אלוני אבא  כעבייה  זרזיר  גבעת האלה  עילוט  נצרת  עין מאהל  משהד  כפר כנא  הושעיה  מאגר בית נטופה  ציפורי  טורעאן  שפרעם  יודפת ועוד. המפה כוללת גם תצלומים של ציפורי ויודפת. סידרת מפ"י 25. העתק ב'. העתק א' נמצא במפה – 5658/1. המפה כוללת גם סימוני שבילים  כבישים  נחלים  מבנים. בגב המפה מפתח עם הסבר קצר של מקומות באיזור רשת ישראל החדשה רשת ישראל הישנה רשת UTM הנתונים נגזרו ממאגר המידע הגיאוגרפי הלאומי המבוסס על תצלומי אויר מתאריך מאי 2003. עדכון פרטים חלקי יולי 2004. הודפסה על ידי המרכז למפוי ישראל  ב -2005. זכויות יוצרים שנת 2004 מפה זו איננה מהווה אסמכתא למיקום גבולות למפה קיים צד נוסף (מפה 5658/4)
מפה-6460/1 01/01/2005 Jerusalem – ירושלים מפה פיזית עירונית של ירושלים מאזור גבעת התחמושת ועד לתלפיות. בתחתית המפה מפות קטנות יותר של השכונות פסגת זאב  נווה יעקב  רמות וגילה. בגב המפה רשימה של הרחובות  מוסדות בעיר  מפת העיר העתיקה ומפת ירושלים וסביבותיה. מקרא: כבישים  רחובות  מוסדות  מסילת ברזל ועוד. העתק נוסף מפה 6461/1 זכויות יוצרים משנת 2006 למרכז למיפוי ישראל
גל-53226/4 01/02/2005 החשב הכללי ועדת גדיש – רפורמה  מנהל מקרקעי ישראל
גל-69117/3 01/03/2005 פינוי בינוי 2 גניזה חלק 3 פינוי ובינוי באמצעות ניוד שטחי בנייה התחדשות עירונית
גל-53254/3 01/08/2005 אגף תקציבים – שאול צמח חומר שוטף התכתבויות עם רשויות מקומיות דוחות ענייני בינוי וארנונה
גל-69656/5 15/09/2005 מועצה מקומית מגדל שמס דרישות וסוגיות לטיפול סיכום פגישה בין נציגי תושבי מג'דל א-שמס עם הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים  וראש המועצה המקומית מג'דל א-שמס בפועל  מר הרצל גדז' בעניין דרישות וסוגיות לטיפול: תשתיות  מערכת החינוך  תפקוד המועצה המקומית ועוד.
מפה-6475/1 01/01/2006 ישראל – מפת דרכים מפה של הדרכים המרכזיות בישראל מצפון הגולן ועד לקו עין תמר- חולות עגור. במפה מסומנים גם השטחים שנקבעו לפי הסכם וואי  הפעימה השניה שלב 3  20.3.2000. ליד המפה  מפה של החלק הדרומי של הארץ מקו הלשון בים המלח עד לאזור גוש קטיף ועד למפרץ אילת קנה מידה 1:500 000. מקרא: ערים  כבישים  דרכים  נחלים  גבולות בגב המפה מסומנים מחלפים מרכזיים בארץ ומפות של כביש 5  הרצליה – אריאל  כביש 1 שער הגיא – מוצא  כביש 1 מחלף גנות – מחלף לטרון  כביש 4  70. הוסב לתהליך קליטת חומר ממוחשב  נובמבר 2004. הודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל  אפריל 2006. עדכון פרטים חלקי  ינואר 2006. העתקים נוספים: מפה 6472/1  מפה 6473/1  מפה 6474/1.
מפה-6485/1 01/01/2006 Jerusalem the Old City – ירושלים  העיר העתיקה מפת תיירות פיזית של העיר העתיקה בירושלים. המפתח כולל שמות  מקומות ומוסדות ורשימת רחובות הוצאה ראשונה הוכנה על ידי פ.ג. שלמון 1936. עודכן והודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל 2006. זכויות יוצרים בתאם לתקנה מס 16 משנת 1924. העתק נוסף: מפה 6484/1
גל-54669/3 01/06/2006 קובי שלום (יועץ בכיר לשר) שוטף
גל-54672/3 29/11/2006 יועץ השר – קובי שלום התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יועץ שר האוצר קובי שלום  בנוגע לנושאים: בקשות לפגישות עם השר  צרכים ייחודיים עבור קהילות גוש קטיף  פרויקט שימור הזיכרון – הנצחה ותיעוד (לימים המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון)  פרויקט להב"ה – לצמצום הפערים הדיגיטליים בישראל  התנהלות בלתי תקינה בבחירת חברת מארש כמייעצת בנושא ביטוח האחריות המקצועית-רפואית ע"י משרד האוצר ועוד.
מפה-6556/1 01/01/2007 ירושלים מפה עירונית של העיר ירושלים ושכונותיה מאיזור התעשיה עטרות בצפון ועד לשכונת חומת שמואל (הר חומה) בדרום. במערב מבשרת ירושלים ועד פסגת זאב ואבו דיס במזרח. על הגיליון מפה מוגדלת של מרכז העיר והעיר העתיקה וכן מפה קטנה של ירושלים וסביבותיה. בצד האחורי של המפה רשימת רחובות ומוסדות. קנה מידה 1:15:000 העתק של המפה במספר מפה 6556/1. מקרא: כבישים  רחובת  מדרחוב  מסילת ברזל  שטחים בנויים  חניות  גנים ציבוריים  תחנת דלק  מוסדות ועוד.
מפה-6455/1 01/01/2007 מפה פיזית של ישראל מפה פיזית של מדינת ישראל מצפון הגולן ועד למפרץ אילת. במפה גם מפה קטנה ובה מסומנים שטחים על פי הסכם ואי  הפעימה השניה  שלב ד – 20.3.2000. קנה המידה 1:2 200 000. מקרא: ישובים  כבישים  נחלים  קוי גובה העתק שני במהפה 6455/1
מפה-6583/1 01/01/2007 מפת מפלסי מי התהום – אגן החוף – סתיו 2006 – גליון צפוני מפה של מפלסי מי התהום מאזור בנימינה בצפון ועד לראשון לציון בדרום. גליון דרומי במפה 5684/1 קנה מידה: 1:100 000 לפי נתוני 2006 ונתונים היסטוריים. מקרא: גבולות  נחלים  שכבות  סוגי מים  נקודות דגימה. המפה הופקה על ידי השירות ההידרולוגי. המפה שייכת לפרסום של משרד התשתיות – רשות המים/ השירות ההידרולוגי שנקרא "התפתחות ניצול ומצב מקורות המים בישראל עד סתיו 2006" (אוקטובר 2007). מספרו של הפרסום במאגר הפרסומים של גנזך המדינה: 18-7-1-2007-31.
נ-1032/8 01/07/2007 מדינות – פרגוואי אגרת לנשיא שמעון פרס משגרירות פרגואי באיטליה
מפה-6565/1 01/01/2008 ישראל – חדרה – גליון  – I – 5 מפה טופוגרפית של אזור העיר חדרה והישובים סביבה. מופיעים הישובים זכרון יעקב  גלעד  גבעת נילי  עמיקם  מעויה  ערערה  כפר קרע  גבעת עדה  אלוני יצחק  בנימינה  אור עקיבא  קיסריה  ג'סר א – זרקה  בית חנניה  מעגן מיכאל  פרדס חנה – כרכור  חריש  קציר  ברטעה  אום אל קטוף  ברקאי  עין שמר  גן שומרון  גבעת חביבה  שער מנשה  מצר  קפיין  בקה אל שרקייה  בקה אל ערביה  ג'ת  להבות חביבה  גבעת חיים  אליכין  מכמורת ועוד. העתק במפה 6566/1. קנה מידה: 1:50 000 מקרא: תואי שטח  שטחים בנויים  כבישים  גבולות  מבנים  צמחיה  מקורות מים ועוד. רשת מרקטור רוחבית בינלאומית (UTM) כחול רשת ישראל חדשה (אדום) רשת ישראל ישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  ינואר 1999. הודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל   ינואר 2008. עדכון פרטים חלקי ינואר 2006. מקורות – מיפוי מקור 1:50 000 מתצלומי אויר. מפה זו אינה מהווה אסמכתה למקום גבולות
מפה-6570/1 01/01/2008 ישראל -באר שבע – גליון  – 14 – IV מפה טופוגרפית של אזור העיר באר-שבע והישובים סביבה. מופיעים הישובים עומר  נבטים  שגב שלום  חצרים ואזור התעשייה רמת חובב. העתק במפה/6569/1. קנה מידה: 1:50 000 מקרא: תואי שטח  שטחים בנויים  כבישים  גבולות  מבנים  צמחיה  מקורות מים ועוד. רשת מרקטור רוחבית בינלאומית (UTM) כחול רשת ישראל חדשה (אדום) רשת ישראל ישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  ינואר 1999. הודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל   ינואר 2008. עדכון פרטים חלקי ינואר 2006. מקורות – מיפוי מקור 1:20 000 מתצלומי אויר 1954 – 1955.
מפה-6571/1 01/01/2008 ישראל – מצפה רמון – גיליון – 21 – II מפה טופוגרפית של אזור מצפה רמון ושטחים סביבו. העתק במפה 6572/1. קנה מידה: 1:50 000 מקרא: תואי שטח  שטחים בנויים  כבישים  גבולות  מבנים  צמחיה  מקורות מים ועוד. רשת מרקטור רוחבית בינלאומית (UTM) כחול רשת ישראל חדשה (אדום) רשת ישראל ישנה הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  ינואר 1999. הודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל   ינואר 2008. עדכון פרטים חלקי ינואר 2006. מקורות – מיפוי מקור 1:20 000 מתצלומי אויר 1958 – 1959.
מפה-6631/1 01/01/2008 ים תיכון – ישראל (חיפה) מפת עומקים במטרים של מפרץ חיפה  מעכו עד נמל הקישון בקנה מידה של 1:20 000  בקו רוחב 32:07 מעלות. המפה הוצאה על ידי משרד התחבורה  רשות הספנות והנמלים. לצד המפה ישנן תקנות שיט ומקורות נתונים  וכן שלוש מפות נוספות של חיפה. הראשונה  של נמל הקישון בקנה מידה של 1:5 000. השנייה  של נמל חיפה בקנה מידה של 1:10 000. והשלישית  של נמל עכו בקנה מידה של 1:3 000. על המפות מסומנים עומקים  סימני נווט  נתיבי הפלגה מומלצים  גבולות תחום נמל  תחום עגינה ועוד. קיים העתק: מפה – 6632/1.
מפה-6560/1 01/05/2008 ישראל – מפת תיור וטיול – גליון דרומי מפה פיזית ותיירותית של מדינת ישראל מאזור נחל משמר ועד אזור חן יונס בצפון ואזור מפרץ אילת בדרום כולל איזורים מירדן וסיני. קנה המידה: 1:250 000. העתק של המפה במספר מפה 6562/1. חלק צפוני של המפה במספר מפה 6559/1. מקרא: כבישים  מסילות ברזל ותחנות  נמל תעופה  איזורי ואתרי תיירות  גבולות  תקופות היסטוריות ועוד. הוסב לתהליך קליטה ועדכון ממוחשב  נובמבר 2004. הודפס על ידי המרכז למיפוי ישראל במאי 2008. עדכון פרטי חלקי: ינואר 2008. המפה איננה מהוה מקור או אסמכתה למקום גבולות. זכויות יוצרים 2008.
ג-16940/12 01/07/2008 בג"צ5856/08 נהיד פרהניג'אן נגד ממשלת ישראל נעדרי איראן
מפה-6710/1 01/09/2009 ישראל – משמר הנגב – גיליון 14-II מפה פיזית של אזור משמר-הנגב והסביבה (צפונית-מזרחית לאזור צאלים)  כוללת את פעמי-תש"ז  שובל  רהט  אשל הנשיא (בי"ס חקלאי) וכו'; שמורות טבע להב  גבעות להב. רשת ישראל .רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  אזור 36. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של סוגי הנטיעות וכו'. מקורות – חלק מזרחי – מיפוי 1:20000 מתצלומי-אויר; חלק מערבי – מיפוי 1:50000 מתצלומי-אויר 1964 . הודפס ע"י המרכז למיפוי ישראל  ספטמבר 2009. עדכון פרטים חלקי  מרץ 2008. המפה זהה למפה 6711/1.
גל-68951/9 03/12/2009 תיק בדואים מס 1 סקירות  ומצגות בעניין הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
מפה-6722/1 01/06/2010 ישראל – לוד – גליון  8-III המפה הפיזית של האיזור העיר לוד והסביבה ( דרומית-מערבית לאיזור אריאל )  כולל נמל תעופה בן-גוריון  בן-שמן ( מושב וכפר-נוער )  גזר  כפר-טרומן  שעלבים וכו' רשת ישראל רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  של הכבישים ומסילת ברזל  סוגי הנטיעות מקורות – החלק המערבי – מפוי 1:20000 מתצ"א  עדכון פרטים חלקי מתצ"א 1965; החלק המזרחי – מפוי 1:50000 מתצ"א הודפס ע"י המרכז למיפוי ישראל  יוני 2010. עדכון פרטים חלקי  ינואר 2010.
מפה-6723/1 01/06/2010 ישראל – לוד – גליון  8-III המפה הפיזית של האיזור העיר לוד והסביבה ( דרומית-מערבית לאיזור אריאל )  כולל נמל תעופה בן-גוריון  בן-שמן ( מושב וכפר-נוער )  גזר  כפר-טרומן  שעלבים וכו' רשת ישראל רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  איזור 36 סימנים פיזיים  של הכבישים ומסילת ברזל  סוגי הנטיעות מקורות – החלק המערבי – מפוי 1:20000 מתצ"א  עדכון פרטים חלקי מתצ"א 1965; החלק המזרחי – מפוי 1:50000 מתצ"א הודפס ע"י המרכז למיפוי ישראל  יוני 2010. עדכון פרטים חלקי  ינואר 2010.
מפה-6720/1 01/06/2010 ישראל – שפרעם – גליון  3-II מפה פיזית של אזור שפרעם והסביבה (הגליל המערבי)  כוללת את כפר-אתא  אעבלין  תמרה  כבול  מג'ד אל כרום  כרמיאל  סח'נין  כפר מנדא וכו'; שמורות טבע עין אפק  הר גמל  קניון שגור  יער הסוללים. רשת ישראל .רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  אזור 36. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של סוגי הנטיעות וכו' .מקורות – מיפוי 1:50000 מתצלומי-אויר 1970. הודפס ע"י המרכז למיפוי ישראל  יוני 2010. עדכון פרטים חלקי  מאי 2008.
מפה-6721/1 01/06/2010 ישראל – שפרעם – גליון  3-II מפה פיזית של אזור שפרעם והסביבה (הגליל המערבי)  כוללת את כפר-אתא  אעבלין  תמרה  כבול  מג'ד אל כרום  כרמיאל  סח'נין  כפר מנדא וכו'; שמורות טבע עין אפק  הר גמל  קניון שגור  יער הסוללים. רשת ישראל .רשת מרקטור רוחבית בינלאומית ( UTM )  אזור 36. סימנים פיזיים  טופוגרפיים של סוגי הנטיעות וכו' .מקורות – מיפוי 1:50000 מתצלומי-אויר 1970. הודפס ע"י המרכז למיפוי ישראל  יוני 2010. עדכון פרטים חלקי  מאי 2008.
נ-1016/2 20/05/2012 טקס איחוד יום ירושלים גבעת התחמושת לוח זמנים של נשיא המדינה שמעון פרס לטקס יום ירושלים בגבעת התחמושת
אב-489/15 28/10/2013 מעטפת היום הראשון ישראל אורוגוואי 3.20 (10 פריטים) הופעה 340
אב-489/17 01/12/2013 דף מזכרת בול משותף ישראל אורוגוואי 17.00 (10 פריטים) הופעה 340
אב-489/25 01/12/2013 בול משותף ישראל אורוגוואי 2.00 (150 פריטים) הופעה 340
פ-2915/5 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטע ממכתב משפחתי 
פ-2916/39 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב לא מזוהה
פ-2916/48 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כולל אונגרין חלקים מתזכיר-מכתב בעניין עזרה לעניי הכולל ונגד בניית בתים חדשים בסמוך לבתי אונגרין
פ-2916/49 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – ההתיישבות השנייה בפתח תקווה (?) הסכם של בעלי הועד של פתח תקווה (?) שנשלח לחו"ל בדבר רכישת קרקעות ליישוב ארץ ישראל. בין החתומים: יחיאל מיכל פינס  דוד גוטמן  ישראל הלוי הורביץ וכו'
פ-2915/16 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מבנה ארכיון מלאכי 
פ-2915/17 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – העתקים מרשימות התיקים 
פ-2915/9 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – גזרי עיתונים [תיק ללא שם] 
פ-2915/10 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – [תיק ללא שם] 
פ-2915/11 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתבי מלאכי 
פ-2915/12 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – כתבי יד של (?)
פ-2915/15 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מבנה ארכיון מלאכי [תיק ללא שם]
פ-2915/22 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – מכתב מלאכי [תיק ללא שם]
פ-2915/24 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – קטעי כתב יד מלאכי 
פ-2915/25 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי -ו לא עוד / מלאכי  כתב יד מלאכי תגובה על דברים שכת בדבי שארפשטיין
פ-2915/26 ארכיון אליעזר רפאל מלאכי – הקנקורדנציא התלמודית של קסובסקי   גלוית פרסומים עם ק.
פ-2915/28 ארכיון אליעזר רפאל מלאכ