יוני 2023 חלק ב'

.1 | 2,282 תיקים - 289,613 - 18 ליוני 2023

 

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +תיאור תיאור
ג-6375/18 1/1/1963 מלון הילטון (כרך ה')
ג-6376/37 1/1/1963 מלונות פדרמן (כרך ג')
ג-6258/11 1/1/1963 פולה – ביוגרפיה
ג-6314/5 1/1/1963 החברה לפיתוח תעשיית תיירות
גל-17018/14 1/1/1963 הסברה על המיעוטים בחו"ל הסברה על המיעוטים בחו"ל – סיכומים וסקירות מעתונות חו"ל בענין המיעוטים בישראל  תכנית ביקור של נכבדים מוסלמים מניגריה  התכתבות. כרך א'.
גל-17019/1 1/1/1963 תעמולה והסברה בין המיעוטים תעמולה והסברה בין המיעוטים – דו"חות פעילות חדשיים של מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה  תכניות והתכתבות בענין הפצת חוברות  תכנית פעולה בענין הרצאות ופעילויות תרבותיות. כרך א' המשך בתיק 2.
גל-17032/11 1/1/1963 חשבונות הלישכה התכתבות וקבלות  כרך א'
גל-17032/12 1/1/1963 חשבונות הלישכה התכתבות וקבלות  כרך ב'
גל-17018/5 1/1/1963 הספר "סיפורים על חיי ערבים" – כתב העת "מפגש" הספר "סיפורים על חיי ערבים" – כתב העת "מפגש" – קטעי עתונות על הספר  התכתבות בענין כתב העת והכנס של מוזמני "מפגש" בנצרת בחסות אשת ראש הממשלה מרים אשכול ועוד.
גל-17034/27 1/1/1963 תכנון ותאום פעולות פיתוח בכפרים הערביים תוכנית החומש לפיתוח הכפר הערבי והדרוזי  הצעות תקציב  זיכרון דברים מישיבה  קטעי עתונות התכתבות כרך ב'
גל-13935/8 1/1/1963 איחוד משפחות – בקשות ואישור בקשות לאיחוד משפחות  לשכת תל-אביב
גל-17007/26 1/1/1963 עין מאהל  מועצה מקומית תכתובת בענין הבחירות
גל-17007/28 1/1/1963 כפר מנדה  מועצה מקומית תכתובת בענין הבחירות במועצה
גל-17045/18 1/1/1963 מחלקה לעניני האיסלאם והעדה הדרוזית במשרד הדתית התכתבות בעיקר בעניני כספים ותקציב כרך ב'
גל-13912/1 1/1/1963 לקט עתונות ורדיו כרך א'
גל-13912/2 1/1/1963 לקט עתונות ורדיו כרך ב'
גל-13912/3 1/1/1963 לקט עתונות ורדיו כרך ג'
גל-13912/4 1/1/1963 לקט עתונות ורדיו כרך ד'
גל-17048/19 1/1/1963 תעמולה והסברה בין המיעוטים  (המשך מתיק מספר 18) פעולות הסברה  דו"חות חדשיים  סקירות  התכתבות כרך ב'
גל-17048/24 1/1/1963 עתון "אל יום" התכתבות בעניני חשבונות  דו"חות הוצאות והכנסות  דו"חות פרסומים בעתון כרך א'
גל-17068/9 1/1/1963 נאצריזם התכתבות של משרד החוץ בענין המשך השימוש במושג "נאצריזם" לצרכי הסברה
גל-13913/1 1/1/1963 קטעי עתונות כרך א'
גל-13913/2 1/1/1963 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13935/18 1/1/1963 הקואופרציה הערבית במשבר מאמר בעתון  לשכת תל-אביב
גל-13935/23 1/1/1963 קרן קונסטרוקטיבית למוסלמים ולדרוזים התכתבות בענין הלוואות לאנשים בודדים  לשכת תל-אביב
גל-13935/24 1/1/1963 עתונים אל-אנבה  לשכת תל-אביב
גל-13913/3 1/1/1963 קטעי עתונות כרך ג'
גל-13913/4 1/1/1963 קטעי עתונות כרך ד'
גל-17023/13 1/1/1963 חברת פיתוח נצרת בע"מ חברת פיתוח נצרת בע"מ – התכתבות ותזכיר ההתאגדות של החברה כרך ב'
גל-13926/19 1/1/1963 עכו התכתבות בענין מחנה נוער יהודי-ערבי
גל-17009/7 1/1/1963 בתי-הדין הדרוזים תכתובת בענין קבלת חוק בתי-הדין  קטעי עתונות
גל-17024/19 1/1/1963 חברה ערבית ישראלית לפיתוח בע"מצ- "ערבישקו" חברה ערבית ישראלית לפיתוח בע"מ  "ערבישקו" – תזכיר החברה בענין רכישת קרקעות לבניה והתכתבות בנושא
גל-17024/20 1/1/1963 חברת ביטוח ערבית – יהודית חברת ביטוח ערבית – יהודית – תזכיר להקמת החברה מיסודו של חבר-כנסת אליאס נחלה ומכתב התומך בהצעה
גל-17028/9 1/1/1963 סטודנטים  כח-אדם טפסים טפסים שמולאו על-ידי סטודנטים במסגרת מפקד המזרחנים של הלשכה (שאלונים אישיים)  התכתבות בענין סטודנטים מזרחנים מועמדים לעבודה בשירות המדינה. כרך ב'.
גל-17028/10 1/1/1963 מחנה נוער יהודי-ערבי בתיק רק קטע מעיתון "דבר" על מחנה הנוער בעכו ורשימת התלמידים המשתתפים
גל-17028/13 1/1/1963 הישובים הערבים והדרוזים בישראל התכתבות בענין חוברת (מדריך לישובים הערבים והדרוזים בישראל שהוציאה הלשכה). בתיק רשימות ישובים ואוסף נתונים שונים עליהם. כרך ב'.
גל-17028/16 1/1/1963 לקט ספרות; א. ינון התכתבות בענין לקט הספרות הערבית שנערך בלשכה
גל-17040/5 1/1/1963 אינדקס מפות לישובי מיעוטים בתיק רק חוברת של משרד הפנים שכותרתה "אינדקס לסיווגי המפות של ישובי המיעוטים" המרכזת נתונים על מפות שונות
גל-17004/4 1/1/1963 סיורי היועץ בכפרים ערביים תכניות סיור ומכתבי הזמנה ליועץ
גל-17016/19 1/1/1963 בית-ספר בואדי חמאם בית-ספר בואדי חמאם – תכתובת
גל-17016/32 1/1/1963 בית-הספר בכפר מע'ר (מגאר) בית-הספר בכפר מע'ר (מגאר) – תכתובת  דו"ח משרד מבקר המדינה על המועצה המקומית
גל-17016/37 1/1/1963 בית-ספר שעב בית-ספר שעב – תכתובת
גל-17060/2 1/1/1963 שיקום חיילים משוחררים – כרך ב' (המשך מתיק 1) – התכתבות בענין גיוסם למשטרה לתפקידי שמירה  כנהגים ב"אגד" ובענין בנית שיכונים עבורם (המשך בתיק 3)
גל-17016/48 1/1/1963 בית-הספר בערב ערערה בית-הספר בערב ערערה – תכתובת
גל-17042/15 1/1/1963 שידורים ערביים ב"קול ישראל" דפי לקט מקוצר מתוך השידורים  אוסף תגובות מהתקשורת הערבית  התכתבות כרך ג'
ג-6370/24 1/1/1963 עתונות  החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה (כרך ב')
א-7227/70 1/1/1963 . חומר של בן-גוריון
א-7223/12 1/1/1963 . ישיבות והצעות לסדר היום
ג-6331/19 1/1/1963 נסיעות לחו"ל
ג-6390/10 1/1/1963 יחסי ישראל-ניקרגואה
ג-6275/15 1/1/1963 ח"כ באדר יוחנן
ג-6391/34 1/1/1963 אמנה בינלאומית בדבר שמן-זית
ג-6392/22 1/1/1963 אמנת מסי כפל
ג-6393/16 1/1/1963 תערוכות בינלאומיות – קנדה
ג-6339/28 1/1/1963 גזית – ירחון לאומנות וספרות
ג-6339/30 1/1/1963 הנגב – ירחון
ג-6394/21 1/1/1963 פדרציה בינלאומית לנכסי דלא ניידי בישראל
ג-6395/7 1/1/1963 ועידות בינלאומיות לתיירות
ג-6277/26 1/1/1963 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ מיקוניס
ג-6368/50 1/1/1963 בית-ספר תיכון עירוני ע"ש אחד העם פתח-תקוה
ג-6368/52 1/1/1963 בית-ספר יסודי "שפיר"
ג-6368/55 1/1/1963 בית-ספר ממלכתי לדוגמא ע"ש ה. סאלד
ג-6368/56 1/1/1963 בית-יעקב סמינר למורות
ג-6368/58 1/1/1963 בית-ספר ע"ש גיורא יוספטל
ג-6368/59 1/1/1963 בית-ספר האלה
ג-6245/5 1/1/1963 ברכות לשנת תשכ"ד ללוי אשכול
ג-6277/40 1/1/1963 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ בבה אידלסון
ג-6277/41 1/1/1963 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ רוזן פנחס
ג-6277/42 1/1/1963 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ סנהדריה
ג-6277/43 1/1/1963 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ גרוס
ג-6368/60 1/1/1963 בית-ספר מעלות
ג-6368/61 1/1/1963 בית-ספר ממלכתי קפלן
ג-6368/63 1/1/1963 בית-ספר תיכון – נהריה
ג-6368/67 1/1/1963 בית-הספר החקלאי מקוה ישראל
ג-6370/9 1/1/1963 החברה העברית לחקירות א"י ועתיקותיה הכינוס הארצי הי"ט
ג-6399/5 1/1/1963 הסתדרות הציונית הכללית
ג-6349/24 1/1/1963 אוטקארס
ג-6371/18 1/1/1963 בית האומנים בירושלים
ג-6316/2 1/1/1963 חברת נווה-חוף בע"מ
ג-6374/4 1/1/1963 בית-ספר לעבודה סוציאלית
ג-6400/52 1/1/1963 בית כנסת "רמת יצחק"
ג-6400/53 1/1/1963 בית כנסת "אוהל מועד"
ג-6400/57 1/1/1963 בית כנסת "ציון"
ג-6400/58 1/1/1963 בית כנסת "צור שלום"
ג-6400/59 1/1/1963 בית כנסת "ישורון" נהריה
ג-6400/60 1/1/1963 בית כנסת "יצחק וולפסון"
ג-6256/8 1/1/1963 הפטר שמואל ז"ל
ג-6256/13 1/1/1963 פרנק נ.ק.ק.ל קנדה
ג-6256/14 1/1/1963 אמריקן טכניון-חברת
ג-6256/19 1/1/1963 בי"ס יומי עברי בקלגרי-א. אייזנברג
ג-6376/29 1/1/1963 מלון "גוברמן"
ג-6376/30 1/1/1963 מלון "השרון"
ג-6376/31 1/1/1963 מלון "פרומנדה"
ג-6376/33 1/1/1963 מלון "פופולרי"
ג-6376/34 1/1/1963 מלון "הים האדום"
ג-6376/35 1/1/1963 מלון "הורייזון" – בת-ים
ג-6377/1 1/1/1963 מלון "מצפור" צפת
ג-6377/3 1/1/1963 מלון "אפולוניה"
ג-6401/15 1/1/1963 מעמד אישי (פניות אישיות פרטיות)
ג-6256/24 1/1/1963 AMERICAN VETERANS
ג-6256/25 1/1/1963 ZIONIST ORGANIZATION OF CANADA
ג-6256/26 1/1/1963 מרעשי אחמד
ג-6256/27 1/1/1963 מועצת העתונות בישראל
ג-6256/29 1/1/1963 CENTRAL COMMITTEE
ג-6256/30 1/1/1963 איחוד ברית הפועלים העברית הסוציאליסטית
ג-6256/31 1/1/1963 . WOMEN AMERICAN ORT
ג-6256/36 1/1/1963 בני ברית
ג-6256/37 1/1/1963 L'EXPRESS
ג-6256/41 1/1/1963 מועצת תנועת הנוער בישראל
ג-6351/46 1/1/1963 תעשיית כימיקלים – סיל-קא בע"מ
ג-6403/20 1/1/1963 אגודה לקידום מחקר ארכיאולוגי ימי בישראל
ג-6402/6 1/1/1963 איגוד עו"ד מקצועיים לשעבר
ג-6261/5 1/1/1963 סיגל ל. פרבנד
ג-6261/1 1/1/1963 יובל לקבוצת "אחוה ועבודה"
ג-6261/2 1/1/1963 הסתדרות ציוני אמריקה
ג-6261/4 1/1/1963 פאני ויימן
ג-6261/10 1/1/1963 קורסים לקואופרציה
ג-6261/13 1/1/1963 בני ברית
ג-6261/14 1/1/1963 פרבנד
ג-6261/16 1/1/1963 UNITED SKILS INTERNATIONAL
ג-6261/18 1/1/1963 AMERICAN ZIONIST YOUTH COUNCIL
ג-6261/20 1/1/1963 בני עקיבא
ג-6261/23 1/1/1963 PAGEANT
ג-6323/21 1/1/1963 מרכז ההסברה
ג-6352/15 1/1/1963 חברה אוצר החייל בע"מ
ג-6379/16 1/1/1963 הסתדרות ציונית בצ'ילה
ג-6403/26 1/1/1963 אגודה למנהל ציבורי בישראל
ג-6403/33 1/1/1963 אגודה ישראלית לשיקום
ג-6403/35 1/1/1963 אגודת הצדק והחוק
ג-6403/37 1/1/1963 אגודה לעזרת משותקים מלידה – "שתלם"
ג-6403/39 1/1/1963 אגודת המתווכים לנכסי דלא-ניידי בישראל
ג-6404/35 1/1/1963 העיגול – ברית ותיקי האגודות האקדמיות הציוניות
ג-6385/5 1/1/1963 יחסי ישראל-הותיקן
ג-6386/5 1/1/1963 הגשר – עבודה קהילתית
ג-6271/11 1/1/1963 עניינים מנהליים – שרים
ג-6328/24 1/1/1963 ויסות כח אדם
ג-6423/28 1/1/1963 כנסת שישית – בעיות מנגון – כללי התכתבות בנוגע להכנות לועידה הכלכלית באפריל 1968  הויטראז'ים של שאגל
ג-6336/10 1/1/1963 חוברות הסברה
ג-6345/21 1/1/1963 תערוכות
ג-6346/10 1/1/1963 המועצה הכלכלית לעניני משק  – כרך ג'
ג-6351/53 1/1/1963 החברה הישראלית למסחר ולהשקעות בע"מ
ג-6318/17 1/1/1963 לשכת העתונות הממשלתית
פר-1040/3 1/2/1963 פעולות משרד השיכון
פר-1042/4 1/2/1963 שיכון ובנייה
פר-1042/1 1/2/1963 שיכון ובנייה
פר-1042/3 1/2/1963 שיכון ובנייה
פר-1042/5 1/11/1963 תוכנית לפינוי ובינוי משכנות העוני בישראל
ג-7075/5 1/28/1963 דו"חות על פעולות הגנזך (כרך ב') דוחות תקופתיים על פעולות הגנזך  סקירות על הגנזך עבור שנתון הממשלה – ארגון הגנזך ותולדותיו  תפקידי הגנז והגנזך על פי חוק הארכיונים  אוספי תיעוד  אוצרות הגנזך וסדרי העיון  הפקדת חומר ארכיוני  רישום וקטלוג  טיפול בארכיונים פרטיים  פרסומים ותערוכות  פיקוח על סדרי הארכיונים במוסדות המדינה וברשויות המקומיות  ביעור חומר ארכיוני  שירות לציבור  דיור הגנזך  תכנון בניין הגנזך  גביית אגרות  הצעת תקציב לשנת הכספים 1966-67 ועוד.
גל-13913/5 2/1/1963 קטעי עתונות כרך א'
גל-3699/5 2/22/1963 משרד הראשי – כרמיאל – מבני תעשיה כרמיאל – פיתוח שטחי תעשיה ; פיתוח רשתות חשמל; בנייני מלאכה ועוד
ג-6374/15 3/1/1963 תיירות  פניות אישיות  כללי
גל-13913/6 3/1/1963 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13913/7 3/1/1963 קטעי עתונות כרך ג'
ג-5481/15 3/1/1963 קורסים  – 13 – 21 (לפי קורסים ) – הודעות על קורסים שונים לעובדי המדינה; תכניות לימודים  רשימות משתתפים; חשבון השתתפות בהשתלמות  חילופי מכתבים
א-7224/42 3/1/1963 . ישיבת ועדת שרים לענין הרשות החקלאית בפ"ת
גל-3699/8 3/19/1963 משרד הראשי – כרמיאל – פיתוח כרך א' בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לפיתוח בכרמיאל: אישורי הזמנת מדידות  הוראות ביצוע לעבודות פיתוח  הכללת כרמיאל במסגרת הקרן לעידוד הנוף הירוק וגינות נוי בעיירות פיתוח   הזמנת עבודות גינון ופיתוח  עבודות פיתוח בכרמיאל  ביתן פחי אשפה  תכנון גן העיר  החזקת שירותי ניקיון  מאור רחובות ומפעל מים  סלילה ויישור כבישים  עבודות עפר וסלילת שטחים  בנייה בכרמיאל  פיתוח שיכון עולים  סימון קווי מים  נטיעות לצדי כביש עכו-צפת  רכישת זכויות מים  הצעת חלוקת תקציב פיתוח מראש ועוד.
גל-17054/4 4/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך א' קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 5).
ג-2622/33 4/19/1963 תקציב רגיל – מרחבים בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב המועצה האזורית מרחבים: תקציב נוסף למועצה האזורית מרחבים לשנת הכספים 1963-1964  הצעת תקציב לשנת הכספים 1963-64  איחוד המועצות האזוריות מרחבים ושלחים  תקציב המועצה האזורית מרחבים לשנת הכספים 1963-64  ניתוח תקציב המועצה  רשימת העובדים לשנת 1963-64 ועוד.
גל-17054/5 5/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך ב' (המשך מתיק 4) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 6)
א-7230/36 5/1/1963 . אמנות כללי
ג-2698/3 5/2/1963 פרוטוקולים של רשויות מקומיות – גבעת שמואל פרטיכלים מישיבות מועצה
גל-6336/2 5/31/1963 ביריה דו"חות הכנסות והוצאות לשרותים דתיים  אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות ביקור; התכתבות
ג-2619/6 5/31/1963 תקציב רגיל – אופקים בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב הרגיל של אופקים: העברות מסעיף לסעיף בתקציב המועצה המקומית אופקים בשנת 1963-64  תקציב נוסף למועצה  תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1963-64  ניתוח תקציב המועצה  הצעת תקציב לשנת הכספים 1963-64 ועוד.
ג-6354/24 6/1/1963 הגנה על תוצרת הארץ כרך ג'
גל-13966/12 6/1/1963 טמרה (זועבייה) דו"חות והתכתבות בענין מצב הכפר טמרה  פיתוח הכפר וחיבורו לרשת החשמל  טיפול בענינים אישיים של תושבי הכפר ועוד.
גל-17056/5 6/1/1963 תיק שוטף – כרך ב' (המשך מתיק 4) – העתקי מכתבים יוצאים (המשך בתיק 6)
גל-17054/6 6/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך ג' (המשך מתיק 5) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 7)
א-7230/42 6/1/1963 . מפא"י
ג-6346/9 6/1/1963 המועצה הכלכלית לעניני משק  – כרך ב'
גל-13913/8 7/1/1963 קטעי עתונות כרך א'
גל-17054/7 7/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך ד' (המשך מתיק 6) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 8)
א-7227/25 7/1/1963 . חוקים כללי
א-7227/32 7/1/1963 . הבחירות לכנסת
גל-13917/1 7/1/1963 קטעי עתונות
ג-6334/6 7/1/1963 המתקת מים (כרך 2)
ג-6336/9 7/1/1963 מרכז הסברה
גל-13913/10 8/1/1963 קטעי עתונות כרך ג'
א-7227/67 8/1/1963 . נסיעות פקידים לחו"ל
א-7228/47 8/1/1963 . עתונות חוץ
גל-13913/11 9/1/1963 קטעי עתונות כרך ד'
ג-5481/16 9/1/1963 קורסים  – 22 (לפי אגפים) – סמינר למנהלי תיקיונים – הודעות על הסמינר  תכניות לימודים  דף מסכם ( דו"ח ) של השבוע הראשון ( 10.11-15.11.63 ); חשבון השתתפות בהשתלמות  חילופי מכתבים
א-7227/17 9/1/1963 . שרים כללי
א-7228/27 9/1/1963 . שיכון – כללי
א-7230/20 9/1/1963 . יחסי ישראל-קנדה
א-7230/37 9/1/1963 . או"מ
ג-5481/10 9/1/1963 קורסים – 1 – מס' 23 – 28 (לפי קורסים ואגפים ) – קורסים במכללה לבטחון לאומי  לניתוח ניירות ערך  לערבי ישראל וכו' – חוזרים  תזכירים  תכניות לימודים; חילופי מכתבים וכו'
גל-2950/3 9/12/1963 מוסלמים – תיקון מסגדים כרך א' התכתבות בנוגע להקצבות עבור שיפוץ מסגדים בכפרים באזור הצפון. רשימת הישובים והסכומים.
א-7228/43 10/1/1963 . שרות השדור
א-7228/44 10/1/1963 . ועדת השידורים הערביים
א-7230/45 10/1/1963 . שמירת שבת
א-7233/10 10/1/1963 . הפרות הסדר בקרבת בתי האונגרין בירושלים
גל-17054/8 11/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך ה' (המשך מתיק 7) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 9)
א-7229/21 11/1/1963 . יחסי ישראל-ספרד
א-7230/50 11/1/1963 . בשר טרף  עניני כשרות
גל-13918/1 12/1/1963 קטעי עתונות כרך א'
גל-17054/9 12/1/1963 קטעי עתונות  כללי – כרך ו' (המשך מתיק 7) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 10)
גל-17059/13 12/1/1963 חברה ערבית ישראלית לפיתוח "ערבישקו" בתיק רק מכתב אחד בענין התוכנית של החברה להקים בית מלון לצליינים
א-7228/40 12/1/1963 . כלכלה – כללי
א-7228/41 12/1/1963 . פיתוח הנגב
חצ-3571/11 1/1/1964 סודאן – ענייני פנים – דיווחים
ג-6386/12 1/1/1964 גשר
ג-6355/17 1/1/1964 טיסות שכר תיק 2
ג-7451/11 1/1/1964 מפות – רישום מפות (לא מעודכן)
ג-7456/6 1/1/1964 התישבות – כללי
ג-7457/5 1/1/1964 קרית-ארבע
ג-6259/8 1/1/1964 דב"ג כאזרח
ג-6276/28 1/1/1964 שאילתות מ-1/1/1964 – 31/12/1964
ג-6314/6 1/1/1964 החברה לפיתוח תעשיית תיירות (המשך בתיק מס' 7).
גל-17018/11 1/1/1964 פניות יהודים בקשר לאוכלוסיה הערבית פניות יהודים בקשר לאוכלוסיה הערבית – מכתבים מהציבור אל לשכת היועץ או אל השרים
גל-17009/19 1/1/1964 העדה המוסלמית  כללי סקירה על המקומות הקדושים בארץ  תכתובת בענין שיפוצי מקומות קדושים  קטעי עתונות
גל-17021/10 1/1/1964 הצעות לפיתוח שירותי בריאות ותברואה בין המיעוטים הצעות לפיתוח שירותי בריאות ותברואה בין המיעוטים – קטעי עתונות בעניני בריאות  הצעות תקציב לפיתוח שירותי בריאות  דו"ח הועדה לענין מגיפת החצבת בגליל בחורף תשכ"ד והתכתבות בנושא.
גל-13935/9 1/1/1964 אגודה להבנה וידידות התכתבות בעניני הכנס להתקרבות יהודים וערבים  הועד הציבורי להבנה וידידות  תמיכה במועדון נוער  קטעי עתונות  לשכת תל-אביב
גל-13956/13 1/1/1964 קרקעות – הפקעות והסדרים  תביעת פיצויים למשפחות בודדות  לשכת תל-אביב
גל-17048/16 1/1/1964 תקן ותקציב הלשכה  (המשך מתיק מספר 15) התכתבות  תזכירים  סיכומי פגישות כרך ב'
גל-13919/5 1/1/1964 קרן למסחר זעיר – הודעות על בקשת הלוואות כרך א'
גל-13919/6 1/1/1964 קרן למסחר זעיר – הודעות על בקשת הלוואות כרך ב'
גל-17007/33 1/1/1964 מג'ד אל-כרום  מועצה מקומית תכתובת בענין מינוי המועצה  פיתוח תשתית ועוד
גל-17020/2 1/1/1964 עתון "ג'רוסלם פוסט" עתון "ג'רוסלם פוסט" – בתיק התכתבות בענין הוצאת העתון בירושלים
גל-17066/13 1/1/1964 מפא"י (מפלגת פועלי ארץ-ישראל) סיכום תוצאות הבחירות לכנסת השישית במגזר הערבי הצעת תכנית כלכלית תלת-שנתית  חוקת המפלגה
גל-13936/6 1/1/1964 תחבורה התכתבות על רשיונות למוניות בשטח הערבי  לשכת תל-אביב
גל-13963/5 1/1/1964 תיקית הכפרים סקירות על הישובים הערביים והדרוזיים בתחומים פוליטיים  אזרחיים ואחרים (המשך בתיק 6)
גל-17034/13 1/1/1964 נהלים וחוות דעת התכתבות בענינים מנהליים כולל תפוצת מידע ללשכות  טיפול באחמי"ם (אנשים חשובים מאוד)  טלפונים  תאור חוות דעת ועוד
גל-17034/15 1/1/1964 מפקד האוכלוסין והדיור רשימת הישובים הלא יהודים והמעורבים וסמליהם  התכתבות מצורפת
גל-17034/18 1/1/1964 מק"י (מפלגה קומוניסטית ישראלית) התכתבות בענין דרוזים שהמפלגה הפיצה בנצרת וסביבותיה  העתקי תרגומים לעברית של הכרוזים
גל-17034/19 1/1/1964 סכסוכים בין תושבים יהודים ותושבים ערביים התכתבות בענין מפגש ידידות ("סולחה") שהתקיים בין אוהדי הפועל נצרת להפועל מגדל העמק
גל-17034/21 1/1/1964 העדה הדרוזית בישראל דו"ח על הלך הרוחות בעדה בעקבות טקס אזכרה לחללים הדרוזים  סיכום פגישה עם צעירים דרוזים בלשכה  התכתבות מצורפת בענין ועוד
גל-17001/2 1/1/1964 שיתוף הערבים בחגיגות יום העצמאות התכתבות בענין הזמנת נכבדים למצעד צה"ל  רשימות אנשים ועוד
גל-17001/10 1/1/1964 נכבדים ערבים בתיק רשימות של אישים המיועדים להיות מוזמנים לאירועים  לקבל מתנות ועוד
גל-17028/5 1/1/1964 רשימת בוגרי המגמה המזרחנית בבתי ספר תיכוניים רשימות שלשכת היועץ קיבלה מבתי-ספר ברחבי הארץ
גל-17028/7 1/1/1964 קטעי עתונות  מחנה נוער יהודי ערבי בעכו
גל-13928/2 1/1/1964 טמרה – מועצה מקומית התכתבות בעניני ספריה ציבורית  בנית בית-ספר תיכון  תחנה לטיפול באם-ובילד  מסגד חדש ועוד (לשכת חיפה)
גל-13928/3 1/1/1964 תקציב חינוך התכתבות בעניני הקמת מבנים לחינוך בתי-ספר בדיר-אל-אסד ובענה (לשכת חיפה)
גל-17054/10 1/1/1964 קטעי עתונות כללי – כרך ז' (המשך מתיק 9) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי (המשך בתיק 11)
גל-17054/11 1/1/1964 קטעי עתונות כללי – כרך ח' (המשך מתיק 10) קטעי עתונות בענינים שונים הקשורים למגזר הערבי.
גל-17074/25 1/1/1964 העת החדשה  שמיר העתק הסכם דיון בלשכה ובין ד"ר שמעון שמיר על הוצאת ספר "תולדות ערביי המזרח התיכון בעת החדשה" התכתבות בענין הדפסת הספר
גל-17059/5 1/1/1964 החברה לפיתוח נצרת פרוטוקולים מאסיפות החברה ותזכיר התאגדות החברה
גל-17059/9 1/1/1964 ועדת פעולה ערבית-ישראלית תקנות "האגודה הישראלית להבנה וידידות"  רשימת חברי המועצה באגודה וקטעי עתונות על האגודה
גל-17059/17 1/1/1964 תכנון ותאום פעולות הפיתוח בכפר הערבי סקירה על תכנית החומש למיעוטים  פרוטוקול מפגישה בענין המיעוטים במחוז חיפה  וקטעי עתונות בערבית
גל-17004/6 1/1/1964 המחלקה המוסלמית במשרד הדתות דו"חות כספיים  הצעות תקציב של המחלקה  התכתבות עם הלשכה ועוד
גל-17041/15 1/1/1964 מדריך לעתונות ערבית בתיק סקירה על העתונות הערבית בתקופת המנדט ובישראל וסקירה (מדריך) על העתונות בארצות ערב. הסקירות שייכות לביה"ס למדעי המדינה  קורס ערבי-ישראלי.
גל-17041/16 1/1/1964 מדריך חגים דתיים לאומיים בארצות ערב בתיק רק מדריך הסוקר את החגים בארצות ערב וסיכום של ספר על הממשל האמריקאי מאת – AMERICAN GOVERMMENT PEAR
גל-17017/6 1/1/1964 בית-הספר במקייבלה בית-הספר במקייבלה – תכתובת
גל-2386/4 1/1/1964 המחלקה המוסלמית – הרצאות אמין קאסם מדלג' המחלקה המוסלמית – הרצאות אמין קאסם מדלג'.
א-291/54 1/1/1964 מסמכים שמורים – דו"ח ועדת זיפזיף החלטה 395 (19.4.64)
ג-6398/25 1/1/1964 מפא"י (מפלגת פועלי ארץ-ישראל) – כרך ב'
א-7227/50 1/1/1964 . עירית ת"א
א-7227/49 1/1/1964 . בתי-סוהר
א-7228/31 1/1/1964 . תחבורה – כללי
א-7229/16 1/1/1964 . יחסי ישראל-הותיקן
א-7232/6 1/1/1964 . חילופי אגרות עם בריה"מ
ג-6391/12 1/1/1964 אגודות ידידות ישראל-ארצות חוץ
ג-6363/8 1/1/1964 בנק ירושלים למשכנתאות
ג-6391/36 1/1/1964 אמנת מכס בירידים ותערוכות
ג-6392/21 1/1/1964 אמנה למניעת זיופי מטבע
ג-6394/5 1/1/1964 ועידה בינלאומית להורטיקולטורה
ג-6306/15 1/1/1964 עירית בני-ברק
ג-6394/24 1/1/1964 כנס בינלאומי לחייטות
ג-6395/6 1/1/1964 ועידות בינלאומיות לעבודה סוציאלית
ג-6277/31 1/1/1964 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ שערי
ג-6243/14 1/1/1964 סימון דוד
ג-6277/45 1/1/1964 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ חזני מיכאל
ג-6277/47 1/1/1964 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ בר רב
ג-6308/3 1/1/1964 תקשורת לווינים בינלאומית
ג-6308/4 1/1/1964 תקשורת לווינים בין יבשתית
ג-6368/65 1/1/1964 בית-ספר כי"ח ירושלים
ג-6368/66 1/1/1964 סמינר ופנימיה לבנות דתיות
ג-6396/31 1/1/1964 CANADIAN FREEDOM FROM HUNGER COMMITTEE
ג-6279/12 1/1/1964 חוק המעבר – נאמנות בינלאומית
ג-6370/7 1/1/1964 שחזור העתיקות במצדה
ג-6249/15 1/1/1964 הוצאת "אלרון"
ג-6280/16 1/1/1964 חוק הנוער (הגנה על קטינים)
ג-6280/17 1/1/1964 חוק ביטול תחיקה מנדטורית – תשכ"ד
ג-6281/9 1/1/1964 הצעת תזכיר חוק ההתישנות
ג-6372/7 1/1/1964 עזרה רפואית לישובי ספר
ג-6374/6 1/1/1964 סמינר על יעדים לשירותים סוציאלים
ג-6374/7 1/1/1964 המועצה למען הזקן
ג-6400/61 1/1/1964 בית כנסת "נצח ישראל"
ג-6400/62 1/1/1964 בית כנסת "גבעת אולגה"
ג-6400/65 1/1/1964 בית כנסת "גאולה"עפולה עילית
ג-6377/5 1/1/1964 מלון "ציון" חיפה
ג-6377/7 1/1/1964 מלון "ולידור"
ג-6377/9 1/1/1964 מלון "גלי כנרת"
ג-6377/12 1/1/1964 מלון "קיסריה"
ג-6400/67 1/1/1964 בית כנסת בנצרת
ג-6403/8 1/1/1964 אגודת הסטודנטים בטכניון
ג-6323/2 1/1/1964 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דיור
ג-6323/4 1/1/1964 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דיור – רבינוביץ'
ג-6261/26 1/1/1964 צעירי ק.ק.ל (קרן קיימת לישראל)
ג-6261/27 1/1/1964 הסתדרות ציונית בהולנד
ג-6352/1 1/1/1964 חברה להקמת דירות לזוגות צעירים באזור ת"א
ג-6352/5 1/1/1964 חברת אוצר השרון בע"מ
ג-6352/10 1/1/1964 חברת רשות הכנרת בע"מ
ג-6352/18 1/1/1964 חברת שזורי נצרת בע"מ
ג-6352/19 1/1/1964 חברת יסוד דוקרט פז בע"מ
ג-6352/25 1/1/1964 חברת נאמנות למקרקעין באשדוד
ג-6352/27 1/1/1964 חברת בגד עור בע"מ
ג-6352/31 1/1/1964 בית ספר לקואופרציה – אגודה שיתופית בע"מ
ג-6352/32 1/1/1964 חברת "משהב"
ג-6403/45 1/1/1964 אגודה לפיתוח בינלאומי
ג-6352/34 1/1/1964 קרן גמול השתלמות למורים וגננות בע"מ
ג-6352/35 1/1/1964 חברת סריגי קדימה
ג-6385/2 1/1/1964 יחסי ישראל-שוויץ
ג-6385/9 1/1/1964 יחסי ישראל-מלטה
ג-6387/3 1/1/1964 מרכז בינלאומי לחקר הסרטן
ג-6315/6 1/1/1964 החברה המח' לתיירות
ג-6334/8 1/1/1964 המתקת מים (כרך 4)
ג-6334/9 1/1/1964 המתקת מים (כרך 5)
ג-6334/10 1/1/1964 המתקת מים (כרך 6)
ג-6334/11 1/1/1964 המתקת מים (כרך 7)
ג-6334/12 1/1/1964 המתקת מים (כרך 8)
ג-6334/13 1/1/1964 המתקת מים (כרך 9)
ג-6336/7 1/1/1964 מרכז הסברה
גל-2081/8 1/1/1964 משרד ראשי – בית-חולים ויצ"ו תל-אביב כרך א'
ג-6346/12 1/1/1964 בעיות שכר – תיק 3
פר-1043/4 1/1/1964 שיכון ובניה
גל-12284/17 1/1/1964 רפורמה – יהדות מתקדמת התכתבויות ומסמכים בנוגע ליהדות הרפורמית: קטעי עיתונות  ידיעות ומאמרים בנוגע לתפילת יהודים רפורמים בכותל המערבי  פניות ומכתבים בבקשה למנוע את תפילת הרפורמים בכותל המערבי  מסקנות ועדת הפנים של הכנסת בעניין "כוונת משרד הדתות למנוע תפילה של יהודים רפורמיים ליד הכותל"  פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לעניין בקשת היהדות המתקדמת לקיים תפילה ליד הכותל המערבי  הצהרת ראש הממשלה בנושא  תזכיר מוגש על ידי הקהילות ליהדות מתקדמת לוועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת וגיור רפורמי. בנוסף  בתיק מכתבים בנושא של צ'ארלס בלוס (Charles Belous)  הרב משה זגר – קהילת השרון – החוג ליהדות מתקדמת השרון  בית הכנסת "הר-אל"  קהילת "אמת וענוה" רמת גן  קרל אלפרט  משה א. יפה  התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ועוד.
ג-6277/44 1/1/1964 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ משה סרדינס
ג-6277/46 1/1/1964 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ יונה כסה 
פר-1043/7 1/2/1964 דו"ח ועדת הזיפזיף
פר-1040/1 1/3/1964 פעולות משרד השיכון
פר-1043/5 1/4/1964 שיכון ובניה
פר-1043/6 1/4/1964 שיכון ובניה
פר-1043/2 1/5/1964 VERS UN MEILLEUR LOGEMENT
גל-3683/47 1/5/1964 משרד הראשי – יד המעביר דרום צהלה התכתבות בנושא תכנון ובניה בתל אביב: שינויי הזמנות של דירות  שינוים לחוזה  הועדה לענייני יד המעביר  עבודות פיתוח הדרושות בדרום צהלה (נווה שרת) עוד.
פר-1043/3 1/7/1964 שיכון ובניה
חצ-3807/6 1/15/1964 חלופי נציגים ברזיל התכתבויות בענייני עובדים ובעניינים פנים-קונסולריים  מינוי יששכר שמגר כקונסול ישראל בסאו-פאולו -ברזיל ומינוי גבריאל דורון כציר-יועץ בשגרירות ישראל בריו-דה ז'נרו
א-7179/7 2/1/1964 לשכת השר יוסף ספיר – פנים ושירותים תזכירי הצעות חוק שונות  הסתייגויות שרי השיכון והסעד להצעת חוק – תזכיר החינוך  דו"ח הועדה לחלוקת המדינה למחוזות ולנפות
גל-13962/9 2/1/1964 מוצמוץ סקירה  קטעי-עתונות  התכתבות בענין הפקעת קרקע עבור בניית בריכה  לשכת תל-אביב
גל-13918/2 2/1/1964 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13918/3 2/1/1964 קטעי עתונות כרך ג'
גל-17003/11 2/1/1964 לשכת היועץ בנצרת דו"ח פעילות  התכתבות בעניני מנהלה וסיכום ישיבה
א-7227/31 2/1/1964 . שאילתות כללי
גל-2937/3 2/5/1964 פסקי בג"צ בעניין הרצליה בתיק – בג"צ 45/69 ובג"צ 19/69 – עתירה שהוגשה כנגד עיריית הרצליה בעניין הרכב המועצה הדתית בעיר; מתן תצהיר מטעם הנתבעים; חוק תקציבי השירותים הדתיים  תש"ט – 1949; נתונים בהקשר להרכב העדתי של אוכלוסיית הרצליה; הצעת מועמדי הרבנות להרכב המועצה הדתית בהרצליה – התכתבויות; מתן שירותים דתיים בהרצליה – התכתבות; פרוטוקול מישיבת המועצה הדתית בהרצליה – על בדר היום: אישורי מינויים בלשכת הרבנות;
ג-6373/7 3/1/1964 תאום העובדים הסוציאלים (כרך ג')
ג-6373/8 3/1/1964 תאום העובדים הסוציאלים (כרך ד')
ג-6278/11 3/1/1964 בחירות לכנסת השישית
גל-13916/8 3/1/1964 קטעי עתונות כרך א'
גל-13918/4 3/1/1964 קטעי עתונות כרך ד'
א-7230/53 3/1/1964 . אגודות מסיונריות
גל-18766/31 3/5/1964 גן-ילדים ממלכתי שדרות בתיק התכתבויות בנושאים שונים בנוגע לגן ילדים ממלכתי בשדרות: התקנת גדר  תקציב לגן הילדים  בקשה לפתיחת גן ילדים שאינו רשמי.
גל-13916/9 4/1/1964 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13916/10 4/1/1964 קטעי עתונות כרך ג'
א-7224/49 4/1/1964 . עירית חיפה
א-7227/34 4/1/1964 . נסיעות שרים
א-7230/11 4/1/1964 . יחסי ישראל-גאנה
א-7224/19 4/1/1964 . ג'וינט – ארגון בינלאומי
גל-3699/2 4/20/1964 משרד הראשי – כרמיאל כרך ב' משרד השיכון- כרמיאל טיפול בתשתיות; תוכניות בנייה; שירותים עירוניים; טבלאות מחירי דירות  אגרת לאזרח- הקמת כרמיאל
ג-3263/11 4/22/1964 בחירות ומינויים – מטה-יהודה התכתבות בנושא: הקמת מועצה אזורית מטה יהודה ובחירות ומינויים של המועצה  רשימת מועמדים.
ג-7026/10 5/1/1964 לשכת השר גדעון האוזנר – קביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה הצעת חוק האיגוד השיתופי  פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בנושא.
גל-13916/11 5/1/1964 קטעי עתונות כרך ד'
א-7228/8 5/1/1964 . כללי
א-7228/56 5/1/1964 . המתקת מי-ים
א-7229/15 5/1/1964 . יחסי ישראל-איטליה
א-7230/54 5/1/1964 . המערך (כרך א')
ג-6334/7 5/1/1964 המתקת מים (כרך 3)
ג-6342/9 5/1/1964 שירות השידור (כרך ה')
גל-13917/10 6/1/1964 קטעי עתונות
גל-13917/11 6/1/1964 קטעי עתונות
א-7228/45 6/1/1964 . פגישות עם עיתונאים
א-7224/36 6/1/1964 . תוספת יוקר
ג-6344/10 6/1/1964 טלויזיה (תיק 3)
גל-13917/12 7/1/1964 קטעי עתונות
א-7175/25 7/1/1964 לשכת השר יוסף ספיר – "מקורות" תזכיר וסקירה על חברת "מקורות" סיכום מדו"ח ביניים והתכתבות בענין.
א-7228/20 7/1/1964 . חינוך
א-7230/25 7/1/1964 . יחסי ישראל-אוסטרליה
ג-6374/14 8/1/1964 תיירות  פניות אישיות  כללי
ג-7026/11 8/1/1964 לשכת השר גדעון האוזנר – תכנון כלכלי פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין הנ"ל  נספחים.
גל-13962/11 8/1/1964 תעמולה  הסברה  תרבות התכתבות  פרויקטים לשת"פ יהודי-ערבי  לשכת תל-אביב
גל-17048/25 8/1/1964 עתון "אל יום" התכתבות בעניני חשבונות  דו"חות הוצאות והכנסות  סקירה על העתון כרך ב'
גל-17008/13 8/1/1964 סקר בנצרת תכתובת  דו"חות וסקירות בענין קיום סקר כלכלי בעיר כדי להשיג נתוני יסוד לשימוש תכנית – מתאר מחודשת כרך א' המשך בתיק 14
גל-13917/6 8/1/1964 קטעי עתונות כרך א'
גל-13917/8 8/1/1964 קטעי עתונות כרך ג'
א-7230/52 8/1/1964 . בני ברית
גל-13917/9 9/1/1964 קטעי עתונות כרך ד'
א-7229/1 9/1/1964 . יחסי-ישראל רומניה
א-7229/13 9/1/1964 . יחסי ישראל-אוסטריה
פר-736/43 9/1/1964 תכנית מפעל נחלי מנשה  מוגשת לאישור לפי חוק המים תשי"ט – 1959 הוכנה ותוכננה ע"י תכנון המים לישראל בע"מ
ג-10549/149 9/7/1964 מתתיהו ניסני מירושלים מכתב ממתתיהו ניסני למר א. לוברני בנושא סידור שיכון.
ג-6372/21 10/1/1964 ברית עברית עולמית (כרך ב')
ג-6314/7 10/1/1964 החברה לפיתוח תעשיית תיירות (המשך מתיק מס' 6).
ג-6314/8 10/1/1964 החברה לפיתוח תעשיית תיירות
א-7227/12 10/1/1964 . גוברין עקיבא
א-7227/61 10/1/1964 . גב' חוה לוי
א-7229/26 10/1/1964 . יחסי ישראל-בורמה
גל-15298/1 10/1/1964 אגף מנהל הפיתוח – מועצה מקומית – כרמיאל בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע למיפוי בתי ספר בכרמיאל: תכניות בית ספר בכרמיאל  פרוגרמה לבית ספר מקיף כללי  התפתחות החינוך היסודי והעל יסודי והצעה להקמת חטיבת ביניים צומחת  פרוגרמה לבית הספר המקיף שש-שנתי בכרמיאל – שלב א'  בית הספר העל יסודי בכרמיאל  חטיבת ביניים צומחת  סקר כרמיאל – תכנית ופעולות  תכנית אב של כרמיאל  שאלון לתכנון חינוכי ועוד. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7227/48 11/1/1964 . משטרה
א-7228/23 11/1/1964 . בנקים
א-7229/17 11/1/1964 . יחסי ישראל-בלגיה
גל-17077/6 12/1/1964 פרקים בתולדות הערבים והאיסלאם רק מכתב (בכמה העתקים) בענין הדפסת הספר בעריכת חוה לצרוס-יפה
א-7227/11 12/1/1964 . סיורים בארץ
א-7227/22 12/1/1964 . הררי יזהר ח"כ
א-7227/23 12/1/1964 . קואליציה
א-7227/38 12/1/1964 . יום העצמאות
א-7228/49 12/1/1964 . עתון מעריב
א-7230/16 12/1/1964 . יחסי ישראל קונגו (זאיר)
א-7230/19 12/1/1964 . יחסי ישראל-טנגניקה(טנזניה)
א-7230/55 12/1/1964 . המערך (כרך ב')
ג-10547/17 12/4/1964 וינסטון צ'רצ'יל הנצחת זכרו של צ'רצ'יל – עצרת לזכרו  הקמת יער ישיבות הכנסת החמישית – מושב רביעי – דברי הספד עם פטירתו של צ'רצ'יל הזכרת תמיכתו בציונות דברי ההספד של ראש הממשלה לוי אשכול בישיבת הממשלה מיום 24.1.65;
ג-6354/25 1/1/1965 הגנה על תוצרת הארץ כרך ד'
גל-725/6 1/1/1965 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת תזונה בשיתוף עם האמריקאים. המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת תזונה בשיתוף עם האמריקאים.
ג-6366/18 1/1/1965 האוניברסיטה העברית כרך 2
ג-6278/18 1/1/1965 הצעות חוק וחברי כנסת
גל-17019/2 1/1/1965 תעמולה והסברה בין המיעוטים (המשך מתיק -1) תעמולה והסברה בין המיעוטים-המשך מתיק -1 דו"חות פעילות חדשיים של מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה  תכנית והתכתבות בענין הפצת חוברות  תכנית פעולה להרצאות ופעילויות תרבותיות. כרך ב'.
גל-17044/9 1/1/1965 מעבר קוים רשימות של נוצרים המבקשים לחצות את הגבול בירושלים לרגל חגים כרך א'
גל-17044/10 1/1/1965 מעבר קוים רשימות של נוצרים המבקשים לחצות את הגבול בירושלים לרגל חגים כרך ב'
גל-17006/7 1/1/1965 בית-ספר למדעי המדינה התכתבות בין הלשכה לבתי-הספר בירושלים בענין תיקי בטחון
גל-17031/10 1/1/1965 מפגשים בין נוער ערבי ליהודי התכתבות בעיקר בענין מימון הוצאות מפגשים  כנסים  ביקורים במוזיאונים השתלמויות  הרצאות ועוד
גל-17035/6 1/1/1965 מיסר מכתב של התושבים המתנגדים לשלטון מקומי בכפרם  התכתבות בענין הקמת מסגד בכפר.
גל-17019/3 1/1/1965 תעמולה והסברה בין המיעוטים (המשך מתיק -2) תעמולה והסברה בין המיעוטים-המשך מתיק -2 דו"חות פעילות חדשיים של מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה  תכנית והתכתבות בענין הפצת חוברות  תכנית פעולה להרצאות ופעילויות תרבותיות. כרך ג'.
גל-13912/7 1/1/1965 קטעי עתונות כרך א'
גל-13912/8 1/1/1965 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13912/9 1/1/1965 קטעי עתונות כרך ג'
גל-13912/10 1/1/1965 קטעי עתונות כרך ד'
גל-17008/10 1/1/1965 עירית נצרת תכתובת וקטעי עתונות בענין הבחירות  סיוע כספי לעיריה ועוד
גל-17033/25 1/1/1965 כפר מסר סקירה כללית על הכפר  מכתב על תחבורה ציבורית לכפר
גל-13914/5 1/1/1965 לקט מתוך עתונות ורדיו כרך א'
גל-13914/6 1/1/1965 לקט מתוך עתונות ורדיו כרך ב'
גל-13914/7 1/1/1965 לקט מתוך עתונות ורדיו כרך ג'
גל-13922/1 1/1/1965 קטעי עתונות כרך א'
גל-13922/2 1/1/1965 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13963/2 1/1/1965 סיכומי מחנה הנוער היהודי-ערבי התכתבות בעניני בקשות שונות (בקשות מצורפות)  דו"חות והתכתבות בענין העדה הדרוזית בישראל; מחנה הנוער היהודי-ערבי; פניות ליועץ לעניני ערבים  ועוד.
גל-17034/10 1/1/1965 תעמולה והסברה בין המיעוטים תוכנית לפעולות הסברה בישובים הערביים: רשימות הרצאות  סרטים וסקרים מתוכננים
גל-17034/12 1/1/1965 לשכת היועץ בנצרת התכתבות בענינים שונים כולל מינוי שופטים  הכשרת עובדים  העסקת מנהלי חשבונות ערבים  ועוד בתיק גם סיכומי ישיבות סגל הלשכה
גל-17034/14 1/1/1965 הסברה על המיעוטים בחו"ל התכתבות בענין ביקורים וסיורים מתוכננים בארץ של משלחות מחו"ל  תוכניות ביקור של משלחת מוסלמים מניגריה ושל משלחת חברי פרלמנט מקניה
גל-17034/16 1/1/1965 המגמה המזרחית בתיק מכתבים של תלמידי בתי-ספר המבקשים לשלוח להם ספרות על המיעוטים לצורך עבודותיהם
גל-17034/22 1/1/1965 הסברה נושא ערביי ישראל בצה"ל התכתבות בענין קיום קורס וסקירה על ערביי ישראל במכללה לבטחון לאומי
גל-17024/6 1/1/1965 משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשיקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשיקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר – התכתבות קטעי עתונות  דו"חות. התכתבות על "קרן המסחר הזעיר" ועוד. כרך ב'.
גל-17013/23 1/1/1965 התנועה להבנה ולידידות – ( אלברט מאיר ) התנועה להבנה ולידידות – (אלברט מאיר)- דו"ח מישיבת האגודה  התכתבות עם חברי ממשלה (כולל אבא אבן  סגן ראש הממשלה)  סקירת פעולות האגודה  פרוטוקול מישיבה ועוד.
גל-13964/11 1/1/1965 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל- מערך פוליטי דו"חות  סקירות ומאמרים בענין המערך הפוליטי והמפלגות בקרב המיעוטים. בתיק גם מפה של אזור מעלות
גל-17016/14 1/1/1965 בית-ספר ג'וליס בית-ספר ג'וליס – תכתובת
גל-17016/29 1/1/1965 בית-ספר במג'דל כרום בית-ספר במגדל כרום – תכתובת
גל-17041/13 1/1/1965 קוים לדמותו של הסוציאליזם הנאצרי סקירה של מחלקת החקר במשרד החוץ
גל-17059/20 1/1/1965 הודעות נציבות שירות המדינה חוזרים והצעות של הנציבות בעניני מנהלה ופסקי- דין
גל-13931/9 1/1/1965 זנזיר התכתבות בעניני מענק למשפחות הנפגעים  התקנת טלפון ציבורי  אספקת חשמל סקירה  לשכת חיפה
גל-17005/1 1/1/1965 שומרי שדות התכתבות
גל-17017/7 1/1/1965 בית-הספר בירכא בית-הספר בירכא – בתיק קטע עתונות מעיתון מעתון "הארץ" ומכתב בענין צפיפות בבית- הספר
ג-6250/10 1/1/1965 סיוע טכני מס' 3
א-190/6 1/1/1965 ועדה לענין הקמת הטלויזיה – סטנוגרמות ודו"ח
א-7228/16 1/1/1965 . תיירות
א-7228/34 1/1/1965 . חברת "שקם" בע"מ
א-7229/5 1/1/1965 . יחסי ישראל-דנמרק
ג-6391/25 1/1/1965 אמנות וחוזים בינלאומיים – בוררות ישראל והקונפדרציה השוויצרית
ג-6392/24 1/1/1965 אמנה לישוב סכסוכים בעניני השקעות
ג-6338/9 1/1/1965 בראי העתונות
ג-6365/3 1/1/1965 הועדה לחינוך גבוה
ג-6396/7 1/1/1965 פדרציה עולמית של ערים תאומות
ג-6396/11 1/1/1965 CAMERA ECONOMICA ITALIANA
ג-6396/20 1/1/1965 ברית שלום
ג-6277/54 1/1/1965 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ שאקי
ג-6368/68 1/1/1965 בית-הספר החקלאי עירון – חדרה
ג-6368/69 1/1/1965 בית-הספר הלל כפר שלם
ג-6368/71 1/1/1965 בית-ספר חקלאי כפר גלים
ג-6248/18 1/1/1965 הוצאת ספרים "עיינות"
ג-6253/2 1/1/1965 קואליציה
ג-6375/10 1/1/1965 ועדת איכסון במלונות
ג-6351/12 1/1/1965 החברה הישראלית המרכזית לסחר והשקעות בע"מ
ג-6400/69 1/1/1965 בית כנסת "בית אל"
ג-6400/70 1/1/1965 בית כנסת "בית אליהו"
ג-6400/73 1/1/1965 בית כנסת "הרצל" נצרת-עילית
ג-6322/17 1/1/1965 הלשכה הראשית – תכנית לחקר מי-ים
ג-6323/12 1/1/1965 מרכז ההסברה – המרכז לתפוצות
ג-6377/13 1/1/1965 מלון "דן"
ג-6377/14 1/1/1965 מלון "נוף ערד"
ג-6379/4 1/1/1965 ההסתדרות הציונית בבלגיה
ג-6379/14 1/1/1965 הסתדרות ציונית במכסיקו
ג-6323/17 1/1/1965 מרכז ההסברה
ג-6323/18 1/1/1965 מרכז ההסברה
ג-6323/26 1/1/1965 מרכז ההסברה – ביכורי העתים
ג-6352/22 1/1/1965 חברת שק"ם בע"מ
ג-6402/25 1/1/1965 התאחדות בעלי תעשית היהלומים בישראל בע"מ
ג-6403/46 1/1/1965 אגודת תלמידי "בצלאל"
ג-6352/36 1/1/1965 בית-חרושת "המסגר"
ג-6352/37 1/1/1965 חברת הנדסת התפלה
ג-6352/38 1/1/1965 חברת אורלייט הנדסה בע"מ
ג-6352/41 1/1/1965 חברת דלתה בע"מ
ג-6382/4 1/1/1965 ארגון נכים מקבלי פנסיה מפולין בישראל
ג-6404/37 1/1/1965 אגודת "סעד לחולה" – שיקום לחולי נפש
ג-6305/30 1/1/1965 חברה לפיתוח יפו העתיקה (כרך ג')
ג-6270/23 1/1/1965 כרמל משה – שר התחבורה
ג-6331/26 1/1/1965 השתלמויות במסגרת סיוע טכני או"ם
פ-6177/8 1/1/1965 ערבים ומיעוטים מרים אשכול תכתובות; קשר עם אזרחים; סיור בערבים ערביות; מקומות קדושים
גל-13922/3 2/1/1965 קטעי עתונות כרך ג'
גל-17021/4 2/1/1965 המרכז לתכנון ופיתוח כפרי המיעוטים – תיק לדיון המרכז לתכנון ופיתוח כפרי המיעוטים  תיק לדיון – בתיק הצעות תכנית לפיתוח החקלאות בכפרים שונים
א-7227/4 2/1/1965 . כתובות
א-7230/41 2/1/1965 . העתקים מיותרים
גל-13922/4 3/1/1965 קטעי עתונות כרך ד'
גל-13917/2 3/1/1965 קטעי עתונות כרך א'
גל-13901/13 3/1/1965 אבו-גוש תיק מס'  2
א-7227/35 3/1/1965 . חוק שרות הציבור
א-7228/42 3/1/1965 . טלויזיה
א-7230/22 3/1/1965 . יחסי ישראל-מכסיקו
גל-13917/3 4/1/1965 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13917/4 4/1/1965 קטעי עתונות כרך ג'
גל-13969/4 4/1/1965 בדואים בצפון דו"חות  קטעי עתונות  שרטוטים  פרוטוקולים והתכתבות בענין מצבם של ריכוזי הבדואים בצפון; פיתוח תשתיות לישובי קבע; שילוב הבדואים בישובי המיעוטים; טיפול בפניות אישיות ועוד. כרך ב'
ג-6338/17 4/1/1965 בראי העתונות
גל-13917/5 5/1/1965 קטעי עתונות כרך ד'
א-7227/27 5/1/1965 . פקודת ועדות חקירה
א-7227/54 5/1/1965 . נציבות שרות המדינה
ג-6338/18 5/1/1965 בראי העתונות
ג-6338/19 5/1/1965 בראי העתונות
גל-22763/34 5/1/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר עבודה בתיק תכנית בניין ערים מפורטת מס' הצ/33 שרונים  גושים 7803  7809  7811 – כפר עבודה.
ג-5177/15 5/3/1965 הותיקן (כרך א') קטעי עיתונות בנושא יחסי ישראל והותיקן ויחסו של הותיקן לסכסוך במזרח התיכון ולסוגיית המקומות הקדושים.
ג-10551/31 5/23/1965 דוד נחמיאס בתיק התכתבות בנוגע לפנייתו של דוד נחמיאס שאוסף חתימות של אישים דגולים ומבקש לקבל חתימה ותמונה של ראש הממשלה לוי אשכול לאוסף.
א-7230/17 6/1/1965 . יחסי ישראל-דהומיי
גל-22763/35 6/7/1965 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר עבודה בתיק תכנית בניין ערים מפורטת הצ/1/33  גושים 7803  7809  7811 – כפר עבודה.
גל-5852/24 6/28/1965 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי שדרות בתיק תכנית שיכון ציבורי מס' 4/11/1  גושים: 1881  1882  1884  1886-1889 – שדרות.
ג-7026/12 7/1/1965 לשכת השר גדעון האוזנר – חברת שיכון ופיתוח צמצום בהוצאות  הממשלה  תעסוקה  ירושלים וכו'-פרוטוקולים מישיבות ועדות השרים בענינים הנ"ל
גל-17045/12 7/1/1965 מחנה עכו  מחנה הנוער היהודי-ערבי בעכו התכתבות וקטעי עתונות כרך ב'
א-7227/51 7/1/1965 . עיריית ירושלים
ג-6278/12 8/1/1965 בחירות לכנסת השישית
ג-6426/19 8/1/1965 התפלת מי-ים פרוטוקול (סטנוגרפי) מישיבת ראש-הממשלה לוי אשכול עם פקידים בכירים של ארה"ב בענין התפלת מי-ים
גל-17008/14 8/1/1965 סקר בנצרת כרך ב' (המשך מתיק 13) תכתובת  דו"חות וסקירות בענין קיום סקר כלכלי בעיר כדי להשיג נתוני יסוד לשימוש תכנית- מתאר מחודשת
ג-6317/10 8/1/1965 החברה הישראלית למדליות (כרך ד')
גל-3699/9 8/16/1965 משרד הראשי – כרמיאל – פיתוח כרך ב' בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לפיתוח בכרמיאל: תכנון שטח ליישור  דרכים וניקוז  מדידות ומפת ביצוע של קווי ביוב  שירותי אשפה  הזמנות עבודה  מתלי כביסה ואנטנות  תקציב עבודות פיתוח  הזמנת מדידות ועוד.
ג-4970/2 8/29/1965 משנה למנכ"ל מילמן – משכנות עוני בנייה לחיסול משכנות עוני דין וחשבון כספי  פרזות- אכלוס בשיכוני החברה חלמיש – תוכניות בנייה  1961-1966
ג-6245/10 9/1/1965 ברכות תשכ"ו
א-7227/65 9/1/1965 . מינויים הטעונים אישור הממשלה
גל-18745/53 9/24/1965 גן-ילדים ממלכתי-דתי שכונת הפועל המזרחי רחוב מוהליבר נתניה בקשה מאת אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית לפתיחת גן ילדים לא רשמי בנתניה.
ג-6278/13 10/1/1965 בחירות לכנסת השישית
א-7227/56 10/1/1965 . מבקר המדינה
ג-6276/29 11/1/1965 שאילתות מ- 29/11/1965 – 31/7/1966
ג-6278/14 11/1/1965 בחירות לכנסת השישית
ג-6278/15 11/1/1965 בחירות לכנסת השישית
ג-6278/16 11/1/1965 בחירות לכנסת השישית
א-7227/5 11/1/1965 . אנציקלופדיה יודאיקה
גל-12677/1 11/18/1965 תיקי בניה – סבו אתי ומשה גוש 10777 חלקה  29
ג-4946/4 11/26/1965 לשכת המנכ"ל טנא – משכנות עוני מפקד אוכלוסין ודיור בכפר שלם; שיקום משכנות עוני דין וחשבון תמציתי לשנת 1966-1967 ; התחייבויות כספיות ומימון בין משרד השיכון לחלמיש  פרוטוקול הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום קריטריונים לקביעת שטחים באזורי שיקום (ייעוד שטח; צפיפות בנייה; צפיפות תושבים בשטח)
גל-43403/1 12/1/1965 הרשות לפיתוח ותכנון – התישבות חדשה (האחזויות) הרשות לפיתוח ותכנון – התישבות חדשה (האחזויות)
א-7230/39 12/1/1965 . ועד הספרדים
ג-5155/12 1/1/1966 מק"י – מפלגה קומוניסטית ישראלית (כרך א') קטעי עיתונות.
ג-5155/14 1/1/1966 מפלגות ערביות (כרך א') דברי שזר ערב ראש השנה
ג-6355/18 1/1/1966 טיסות שכר תיק 4
ג-6359/9 1/1/1966 ביצוע התקציב
ג-5155/16 1/1/1966 ארגונים פוליטיים (כרך א') בתיק קטעי עיתונות אודות ארגונים פוליטיים שאינם מיוצגים בכנסת.
ג-5160/13 1/1/1966 מלחמת השחרור ומבצע סיני (כרך א')
גל-876/3 1/1/1966 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת תזונה המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – ועדת תזונה.
ג-6365/11 1/1/1966 הועדה לחינוך גבוה 2
גל-17007/1 1/1/1966 יחידת המיעוטים בצה"ל התכתבות בענינים שונים כולל ספרית היחידה  טיפול בבעיות אישיות של חיילים  אימוץ היחידה על-ידי חיפה ועוד
גל-17018/15 1/1/1966 הסברה על המיעוטים בחו"ל הסברה על המיעוטים בחו"ל – סקירות מעתונות ומפרסומים בחו"ל על המיעוטים בישראל  פרסומים באנגלית  התכתבות כרך ב'
גל-13954/7 1/1/1966 נעורה התכתבות בעניני הלוואת פיתוח לצרכי הכפרים הערביים  ועד ממונה בכפר  חיבור לרשת החשמל  מענה מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  סקירה  לשכת נצרת
גל-13956/10 1/1/1966 קטעי-עתונות מתורגמים – לשכת תל-אביב
גל-17007/11 1/1/1966 ג'וליס  מועצה מקומית התכתבות בענין הקמת המועצה וקיום הבחירות בה
גל-17019/9 1/1/1966 לקט מתוך עתונים לקט מתוך עתונים – סיכומים מתוך עתונות בערבית  התכתבות
גל-17010/18 1/1/1966 נתונים סטטיסטיים בתיק אוסף נתונים בנושאים שונים. כרך ב' המשך מתיק 17
גל-17020/10 1/1/1966 עתון "אל-יום" עתון "אל-יום" – בתיק בעיקר התכתבות בענין התמיכה הכספית בעתון
גל-17011/16 1/1/1966 המרכז הדרוזי בחיפה תכתובת
גל-17021/6 1/1/1966 תכנון ופיתוח בכפרים הערביים תכנון ופיתוח בכפרים הערביים – ריכוזי נתונים על הכפר הערבי והדרוזי התכתבות
גל-17069/15 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – (כרך א') חומר לימודי: סקירות  תרגילים  מקראות. (המשך בתיק 16)
גל-17069/16 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ב' (המשך מתיק 15) – חומר לימודי: סקירות ואוסף סיפורים על יחסי יהודים-ערבים. (המשך בתיק 17)
גל-17069/17 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ג' (המשך מתיק 16) – חומר לימודי: סקירות תרבות על סופרים וספרות ערבית מודרנית. (המשך בתיק 18)
גל-17069/18 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ד' (המשך מתיק 17) – חומר לימודי: פרקים בחינוך הערבי בישראל (המשך במיכל גל/17070 תיק 1)
גל-17070/1 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ה' (המשך ממיכל גל/17069 תיק 18) – חומר לימודי בנושא הקרקעות בישראל (תרגילים  סקירות  דו"חות  ועוד) המשך בתיק 2
גל-17070/2 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ו' (המשך מתיק 1) – חומר לימודי בעניני עדות ודתות (פרקים מספרים  תרגיל) המשך בתיק 3
גל-17070/3 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ז' (המשך מתיק 2) – חומר לימודי: פרקים בענין הארגון העדתי של המוסלמים בישראל (המשך בתיק 4)
גל-17070/4 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל – כרך ח' (המשך מתיק 3) – חומר לימודי: לקט מהספרות הערבית הישראלית
גל-17024/7 1/1/1966 משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשיקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר – דו"ח על פעולות מחוז ירושלים  דו"חות המחלקה הערבית של המשרד וסיכומי פגישות. כרך ג'.
גל-13964/9 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל- עדות ודת דו"חות  סקירות ומאמרים בענין דת ועדות המיעוטים בישראל (המשך בתיק מספר 10)
גל-13964/10 1/1/1966 בית-ספר למדעי המדינה  קורס ערביי ישראל- עדות ודת (המשך מתיק מספר 9) – דו"חות  סקירות ומאמרים בענין דת ועדות המיעוטים בישראל
גל-13928/6 1/1/1966 העדה הבפטיסטית התכתבות בענין מועמדותו של איברהים סמעאן למשרת עוזר ראשי במחלקה הנוצרית במשרד הדתות  דו שבועון בערבית אל-ג'נהה לשכת חיפה
גל-17016/5 1/1/1966 בית-ספר אום אלקטוף בית-ספר אום אלקטוף – תכתובת בתיק רק מכתב אחד בענין הפסקת הלימודים בכפר
גל-17040/20 1/1/1966 סקר כפרי המיעוטים התכתבות עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  רשימת הישובים הלא יהודיים
גל-17016/15 1/1/1966 בתי-ספר גוש חלב בתי-ספר גוש חלב – תכתובת
גל-13931/8 1/1/1966 ג'ת התכתבות בעניני כביש גישה לכפר  מענק לבניית חדרי לימוד  סקירה  לשכת חיפה
גל-17017/2 1/1/1966 בית-הספר במשהד בית-הספר במשהד – תכתובת
ג-6398/26 1/1/1966 מפא"י (מפלגת פועלי ארץ-ישראל) – כרך ג'
ג-6417/6 1/1/1966 הועדה לענין האומבוצסמן – סעיפים לבירור בענין נציב תלונות הציבור
א-7227/37 1/1/1966 . חוק שרות המדינה
ג-6392/19 1/1/1966 אמנת אימק"ו (ארגון בינלאומי לעניני ספנות)
ג-6392/26 1/1/1966 אמנת ביטוח סוציאלי
ג-6392/28 1/1/1966 ארגון בינלאומי למטאורולוגיה
ג-6366/5 1/1/1966 ועדת סולומון
ג-6277/48 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ פסח נתן
ג-6277/49 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ אבנרי אורי
ג-6277/50 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ אלוני שולמית
ג-6277/51 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ ראובן ארזי 
ג-6277/53 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ ארן
ג-6277/55 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ תמיר יוסף
ג-6277/56 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ אלמוגי יוסף
ג-6277/57 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ בן אלעזר
ג-6277/58 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ יודין
ג-6277/60 1/1/1966 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ באדר יוחנן
ג-6368/72 1/1/1966 בית-ספר גלבוע – בית-שאן
ג-6368/73 1/1/1966 גמנסיה דביר – רמת גן
ג-6368/74 1/1/1966 בית-ספר קרית גן
ג-6368/75 1/1/1966 בית-ספר ממלכתי אילת
ג-6278/1 1/1/1966 דיוני הכנסת – שרים
ג-6347/5 1/1/1966 כלכלה
ג-6348/2 1/1/1966 תכנית כלכלית
ג-6371/8 1/1/1966 תיאטרון ע"ש שרובר
ג-6399/10 1/1/1966 תנועת החירות
ג-6323/1 1/1/1966 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – רוממה
ג-6402/14 1/1/1966 איגוד הסוחרים בישראל
ג-6323/19 1/1/1966 מרכז ההסברה
ג-6323/20 1/1/1966 מרכז ההסברה – מחסן זיקוקין
ג-6323/47 1/1/1966 לשכת העתונות הממשלתית
ג-6324/7 1/1/1966 משק – כללי
ג-6354/2 1/1/1966 יחסי מסחר – כללי
ג-6328/23 1/1/1966 הזמנות שרים לחו"ל
ג-6333/17 1/1/1966 משק המים בישראל – תיק 2
ג-6325/14 1/1/1966 הועדה לאישור שיחות טלפון
ג-6327/13 1/1/1966 שכר עובדי מדינה תיק 2
ג-6242/1 1/1/1966 כתובות
ג-6342/10 1/1/1966 שירות השידור (כרך ו')
גל-17065/12 1/1/1966 התארגנות מטא"ר (המטה הארצי) בתיק פקודת התארגנות – הגברת הפעילות באזורי המיעוטים עפ"י מחוזות.
חצ-4011/12 1/5/1966 גרמניה – יחסים מדיניים מנכ"ל משרד החוץ לאר כרך א' בתיק  התכתבות  וקטעי עיתונות בדבר עברו הנאצי של מזכיר המדינה במשרד החוץ של גרמניה המערבית רולף להאר  פרטים ביוגרפיים  שאילתות ועוד.
גל-13921/9 2/1/1966 קטעי עתונות כרך א'
גל-13921/10 2/1/1966 קטעי עתונות כרך ב'
גל-13967/1 2/1/1966 נצרת קטעי עתונות  שרטוטים  דו"חות  פרוטוקולים והתכתבות בענין פיתוח התשתיות בעיר  פיתוח ענפי התיירות והתעשיה פעילות המוסדות העירוניים ועוד.
א-7227/24 2/1/1966 . שאילתא מס' 62
א-7227/53 2/1/1966 . עירית נצרת
חצ-3995/19 2/1/1966 אפריקה – אק"ום – ארגון בינלאומי להגירה
גל-13961/8 3/1/1966 חרבת אל-ביאר התכתבות בעניני התנגדות תושבי הכפר לצרופם לאום אל-פחם – סקירה
גל-13921/11 3/1/1966 קטעי עתונות כרך ג'
גל-13962/3 4/1/1966 אום-אל-פחם – קטעי עתונות התכתבות בעניני סלילת כבישי-גישה לכפרי המשולש  חיבור לרשת החשמל  שיכון  לשכת תל-אביב כרך ב'
גל-13921/12 4/1/1966 קטעי עתונות כרך ד'
א-7228/17 4/1/1966 . בריאות
ג-6344/11 4/1/1966 טלויזיה (תיק 5)
ג-6348/14 4/1/1966 אינדקס יוקר המחיה – תיק 2
חצ-3995/18 4/1/1966 אפריקה – אחדות אפריקה באקרה
גל-14503/10 5/1/1966 מועצות  עיריות וכפרים – זלפה.
א-7175/17 5/1/1966 לשכת השר יוסף ספיר – חברת שיכון ופיתוח התכתבות בעניני בניה למגורים ע"י עירית פתח-תקווה וחברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ  ערעור על החלטת ועדת השרים לעניני כלכלה בקשר לחברה  דו"ח חברת השיכון והפיתוח לישראל בע"מ.
א-7228/21 5/1/1966 . סכסוכי עבודה
גל-2977/13 5/15/1966 מנהל מקרקעי ישראל כרך א'   המלצות לשחרחר קרקעות מחובת מכרזים  פטור ממכרזים עבור הקצאת קרקע עבור ישיבות  חכירת והקצאת שטחים ומגרשים להקמת בתי כנסת ועוד
גל-20980/14 5/29/1966 הנהלה – ישיבות המליאה – פרוטוקולים. ישיבות מליאת ראשות השידור לקראת שידורי טלוויזיה בישראל פרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל תכנון שידורים; לוח שידורים תוכניות חדשות; פרסומות על סחורות גרמניות
א-7227/21 6/1/1966 . כנסת
א-7228/48 6/1/1966 . ונצואלה – מרקש
א-7230/31 6/1/1966 . יחסי ישראל-ליבריה
ג-6348/13 6/1/1966 איזורי פיתוח – תיק 2
ג-6363/25 7/1/1966 רשות השקעות  תיק 2
ג-10549/85 7/21/1966 גוטליב יהודה בתיק פנייתו של יהודה גוטליב למנהל לשכת משרד ראש הממשלה בבקשה להחתים את ראש הממשלה לוי אשכול על מעטפת יום העצמאות ולהוסיף חותמת לשכת ראש הממשלה.
ג-7025/4 8/1/1966 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת השרים לעניני כלכלה נספחים לכלכלה  הצעות להחלטה
ג-7026/16 8/1/1966 לשכת השר גדעון האוזנר – הצעות החלטה ועדות השרים בענינים שונים  נספחים.
ג-6405/16 8/1/1966 אגודות מסיונריות. כרך 2
ג-6276/30 8/1/1966 שאילתות מ- 1/8/1966 – 31/12/1966
גל-17008/11 8/1/1966 נצרת תכתובת בענין הקמת מוסדות דת בעיר  פיתוח התיירות  חברה לסיגריות ועוד
א-7227/66 8/1/1966 . קמוצים במנגנון (קיצוצים)
א-7228/50 8/1/1966 . ג'רוזלם פוסט
ג-6245/11 9/1/1966 ברכות תשכ"ז – תשכ"ח
גל-18768/11 9/1/1966 גן-ילדים ממלכתי רחוב ניר-עם שדרות התכתבות בנושא פתיחת גן ילדים ממלכתי בקיבוץ ניר עם.
גל-18013/14 9/25/1966 ישיבות העוזרים לעניני תזונה. מפעל הזנת הילד  המחלקה להזנת הילד במשרד החינוך – סיכומי ישיבות של עוזרים ורכזות להזנת הילד במחוזות השונים   תפקידי רכז ההזנה ברשות חינוך מקומית  דוחות הרכזות (איכות המזון  תקציב סל המזון  הכשרת עובדים  ציוד במטבחים ועוד)  הזנה בגני ילדים ובתי ספר  מפעלי הקיץ  תפריטי ארוחות בקייטנות יומיות ופנימיות  תקציב פעולות ההזנה  מפעל החלב והקקאו  רכישת ציוד למפעל ההזנה ועוד.
גל-13918/8 10/1/1966 קטעי עתונות כרך א'
חצ-1395/3 10/1/1966 פרסים בינלאומיים – פרס נובל.
א-7227/36 10/1/1966 . חוק השקעות הון
א-7228/18 10/1/1966 . מוזיאון ישראל
א-7228/22 10/1/1966 . השקעות הון
חצ-2898/11 11/1/1966 שיתוף פעולה בינלאומי – הקמת מבנים לקורסים במחנה ג'ליל.
ג-6422/21 11/1/1966 חוק ההתגוננות האזרחית (הג"א) התכתבות בנדון
גל-13918/9 11/1/1966 קטעי עתונות כרך ב'
ג-6426/5 11/1/1966 חוק שירות המדינה – משמעת התכתבות בנדון
גל-2374/7 11/1/1966 המחלקה המוסלמית – פרשת תל-חנן התכתבויות בנוגע לביצוע עבודות תיקון וגידור בבית הקברות המוסלמי והמסגד ע"י "ענק" חברה לבנין ועבודות קבלנות  רשימת ההוצאות של בעל החברה  סעדי קרמאן  חשבונות  קבלות ועוד.
א-7229/23 12/1/1966 . יחסי ישראל-קוריאה
א-7230/14 12/1/1966 . יחסי ישראל סנגל
גל-6933/8 12/6/1966 אגף התכנון – השרון הדרומי – שדה ורבורג התכתבות בנושא תכנון ובניה: תרשימים  מרחב תכנון מקומי – השרון הדרומי תכנית מפורטת גמ/3/119 ועוד.
ג-6510/19 1/1/1967 סרטים – כללי התכתבות עם מרכז ההסברה במשרד החינוך והתרבות ועם משרד המסחר והתעשיה בנושא סרט על ירושלים
ג-6511/39 1/1/1967 תחבורה יבשתית התכתבות עם שר התחבורה שמעון פרס  יו"ר ועדת התחבורה הציבורית בעיריית ירושלים גרשון סלומון בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
ג-6510/25 1/1/1967 עתונות קטעי עתונות ומברקים ממשרד החוץ
ג-6514/5 1/1/1967 חוק הטכנאים וההנדסאים התכתבות עם משרד המשפטים ומזכירות הממשלה בנוגע להצעת חוק ההנדסאים והטכנאים ופרוטוקול מישיבת ועדת שרים לעניין חוק הטכנאים וההנדסאים
ג-6365/12 1/1/1967 הועדה לחינוך גבוה 3
ג-6365/13 1/1/1967 הועדה לחינוך גבוה 4
ג-7336/8 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – פניות שונות מכתבים מהציבור לשר
ג-7335/4 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – חומר שהועבר לעיונו וטיפולו של עוזר השר גדעון פת בעיקר נושאים ארגוניים טכניים ופניות מאנשים פרטיים
ג-7335/6 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – הועידה הכלכלית בירושלים חומר רקע וגזרי עתונות
ג-7335/7 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – תזכירים של אליהו ששון
ג-7335/8 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – הועידה הכלכלית בירושלים העתקי נאומים
גל-17017/17 1/1/1967 אולפן עקיבא ללימוד עברית אולפן עקיבא ללימוד עברית – התכתבות ותוכניות לקורס ערבית מדוברת
גל-17031/13 1/1/1967 הסמפוזיון בבית ברל קטעי עתונות על הכנס של פעילי מפא"י שדן בשאלת עתידם של ערביי ישראל  סטנוגרמה מדברי שר החוץ א. אבן בכנס  מכתבי הזמנה ועוד
גל-13918/10 1/1/1967 קטעי עתונות כרך ג'
גל-17033/4 1/1/1967 אל אנבא  עתון – התכתבות בענין הוצאתו לאור של העיתון הערבי-ישראלי החדש דו"חות כספיים: אומדני עלויות ההוצאה  נוסח קוי 22222222222222222222222222"אל אנבא"  עתון – התכתבות בענין הוצאתו לאור של העיתון הערבי-ישראלי החדש דו"חות כספיים: אומדני עלויות ההוצאה  נוסח קוי יסוד של העיתון החדש  כרך א'
גל-13963/13 1/1/1967 ספר הישובים הערביים והדרוזים בישראל טיוטות  סקירות  דו"חות מכתבים וחומר רקע מאת משרדי הממשלה לשם הפקת חוברת הישובים הערביים והדרוזיים בישראל
גל-17011/7 1/1/1967 מסדר פרנציסקני תכתובת בענין הנפת דגל ירדן בבית ספר פרנציסקני בירושלים
גל-13926/15 1/1/1967 בתי-ספר ערביים – קטעי עתונות
גל-13926/17 1/1/1967 סקירות ומאמרים על הגדה המערבית – קטעי עתונות
גל-13926/20 1/1/1967 תרבות התכתבות על ערב מוסיקלי – "צלילי-המזרח"  סיור רכזי מועדוני תרבות בירושלים המזרחית
גל-17008/16 1/1/1967 טלויזיה תזכירים  סקירות נוסחי הרצאות  הצעות תכניות של צוות ההקמה של הטלויזיה הכללית  חטיבת התכניות בערבית
גל-17011/31 1/1/1967 הכת השאזילית תכתובת
גל-13925/11 1/1/1967 הכנסיה הקופטית אתיופית (אורתודכסית)
גל-13901/8 1/1/1967 מחנה נוער עניני כספים  השתתפות תלמידים  רשימת משתתפים  סיכומים
גל-13902/17 1/1/1967 יהודה ושומרון התכתבות בעניני פניות תושבים ואנשי-דת יוונים קתוליים  קטעי-עתונות
ג-6271/25 1/1/1967 נסיעות שרים כרך 3
גל-17029/15 1/1/1967 איבטן מכתב של מוכתר הכפר אל ראש הממשלה לוי אשכול בענין פיתוח כביש  התכתבות בנושא אספקת מים לכפר ועוד
גל-13905/9 1/1/1967 הקדשים מוסלמיים ווקף התכתבות בעניני כספים  קטעי עתונות מארצות ערב
ג-7335/9 1/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועידת המיליונרים ירושלים
ג-6253/15 1/1/1967 קואליציה
א-7259/6 1/1/1967 התיירות בעתיד (ספר).
ג-6275/9 1/1/1967 ח"כ ישראל קרגמן
ג-6391/24 1/1/1967 אמנות וחוזים בינלאומיים – בוררות ישראל והקונפדרציה השוויצרית
ג-6391/31 1/1/1967 איגוד הדואר העולמי
ג-6391/33 1/1/1967 אמנה בינלאומית להגנת הצומח
ג-6392/13 1/1/1967 אמנה בדבר הקלות בנסיעה ובהובלה ימית בינלאומית
ג-6392/15 1/1/1967 אמנת קווי טעינה
ג-6393/7 1/1/1967 כנוסים ותערוכות בינלאומיים
ג-6396/16 1/1/1967 מועצה כלכלית בינלאומית
ג-6396/17 1/1/1967 חברות ואיגודים – כללי
ג-6277/65 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ זוארץ
ג-6368/76 1/1/1967 בית-ספר ממלכתי טבריה עילית
ג-6277/67 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ טיאר אברהם
ג-6277/69 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ תמיר שמואל
ג-6277/70 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ שוסטק
ג-6277/71 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ שטרן
ג-6348/3 1/1/1967 ועידה כלכלית
ג-6399/3 1/1/1967 רפ"י – רשימת פועלי ישראל
ג-6249/17 1/1/1967 הוצאת "תרבות וחינוך"
ג-6371/19 1/1/1967 מוזיאון לתולדות ההתישבות בא"י
ג-6372/17 1/1/1967 הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
ג-6372/19 1/1/1967 המועצה למען העוור
ג-6374/5 1/1/1967 אגודה למיעוטי יכולת
ג-6376/1 1/1/1967 מלון "הילטון"
ג-6323/23 1/1/1967 מרכז ההסברה
ג-6353/37 1/1/1967 בית-חרושת לטקסטיל – "קיסריה"
ג-6500/6 1/1/1967 חמשת האותות התכתבות עם מועדון עונדי אותות ההגנה  המשמר  ההתנדבות  הקוממיות וסיני בנוגע לזכויותיהם
ג-6277/66 1/1/1967 שאילתות – כנסת רביעית ח"כ יצחק נבון
א-7175/16 2/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת רווה התכתבות בענין המלצותיה
גל-13918/11 3/1/1967 קטעי עתונות כרך ד'
ג-10524/109 3/2/1967 פס משה התכתבות בין משה פס למשרד הממשלה בנושא עלית בני משפחתו מפולניה.
ג-6245/12 4/1/1967 ברכות לחג הפסח
גל-13916/1 4/1/1967 קטעי עתונות
גל-43376/7 6/1/1967 הרשות לפיתוח ותכנון – ישוב פליטים הרשות לפיתוח ותכנון – ישוב פליטים
גל-43389/7 6/1/1967 הרשות לפיתוח ותכנון – גדה מערבית הרשות לפיתוח ותכנון – גדה מערבית
גל-17054/3 6/1/1967 מכתבי ברכה על הנצחונות בתיק מכתבי ברכה של בני מיעוטים בישראל אל נשיא המדינה וראש ממשלה על נצחון צה"ל במלחמת ששת הימים
ג-7440/5 6/1/1967 מינהל – דו"חות פעולה – לשכה – חלק א' פניות ובקשות אישים ומוסדות לשר גלילי ואישים אחרים (העתקים לשר)  תשובות לשכת השר  פרוטוקול וסיכומי ישיבות ופגישות של צוות הסברה 7.12.67 – 22.4.68; הודעות  רשימות שונות  התכתבות פנימית  קטעי-עתונות ועוד ( כולל תרשימי מבנה המשרד )
גל-17011/25 7/1/1967 אגודת חסידי השריף חוסני תכתובת בענין הענות לבקשת ראש הכת לבקר בארץ
גל-17003/12 7/1/1967 לשכת היועץ בירושלים המזרחית התכתבות בעניני מנהלה
א-7178/14 7/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לעניני שכר פרוטוקולים מישיבות
א-7178/1 7/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל
ג-3632/9 7/21/1967 פרוטוקולים מישיבות המועצות – איכסאל החלטות המועצה –  תשתיות – חיבור הכפר לרשת החשמל הארצית; מיסוי עירוני חלק מהמסמכים בערבית
א-7185/8 8/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – לשכה – כללי התכתבות בענין מענק השתלמות להשכלה גבוהה  חלוקת שי לפסח ועוד (המשך בתיק 9)
ג-6396/33 8/1/1967 Economic advisory conference – כרך ב'
חצ-4096/4 9/1/1967 השטחים המוחזקים – שונות כרך ב' התיק עוסק במעמד שטחים המוחזקים (שטחי 67) וובמעמד פליטים ובבמשל הצבאי שהוחל על הערבים באותה תקופה.
א-7179/5 10/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – שנת העשרים לוח אירועים לחגיגות שנת העשרים
גל-13915/7 11/1/1967 העתקי מכתבים יוצאים כרך א'
א-7175/11 11/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – רשות הנמלים התכתבות בענין "שירותי נמל מאוחדים".
א-7175/23 11/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – המועצה הלאומית לכח-אדם התכתבות בענין הרכב המועצה
ג-6415/14 11/1/1967 הוצאת ספרים "עם עובד" התכתבות בענין פעילות והוצאה לאור של ספרים בודדים ואלבומים כגון אלבום "שלום ואש" ועוד
א-7178/10 11/1/1967 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין קביעת עזבונות לטובת המדינה פרוטוקולים מישיבות + נספחים
א-7552/9 11/1/1967 שיחות שר המשטרה א. ששון עם מנהיגי הציבור הערבי בשטחים סיכומי שיחות  סיכום דיון עם ראש-הממשלה בנדון  סקירה
גל-59507/8 11/15/1967 מפגש משרד הסעד – בית ספר לעבודה סוציאלית מפגש משרד הסעד – בית ספר לעבודה סוציאלית. שיתוף בין משרדי ממשלות לבין מוסדות מדע. מתודות בעבודה סוציאלית. תכנית הקורס.
גל-55665/39 11/21/1967 מעון יום למפגרים עכו התכתבויות  בנושאים שונים :  השירות למען הילד. השירות למפגר. הקמת מעון יום לילדים מפגרים בעכו.  בתיק הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2049.
גל-54060/20 11/29/1967 הוראות השירות למפגר מעונות למפגרים. הוראות בטיחות במעונות למפגרים. העברת חוסים. תעסוקת קיץ לסטודנטים עולים במעונות למפגרים. טיפול בילד המפגר. נוהל חובת המעון כלפי חוסה מאושפז בבתי חולים. נוהל פגרה במעונות למפגרים.
ג-6432/5 12/1/1967 חוק המועצה להשכלה גבוהה התכתבות בעניני מינוי חבר במועצה להשכלה גבוהה  הצעת חוק להקמת רשות להשכלה גבוהה והערות להצעת החוק
חצ-8441/2 12/1/1967 טיראן וסינגפור.
ג-6430/12 1/1/1968 חוק בנק ישראל התכתבות בעניני מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת לבנק ישראל  הצעת חוק בנק ישראל (תיקון)  תשכ"ח 1968.
ג-6432/42 1/1/1968 מועצה סוציאלית התכתבות בענין הרכב המועצה
ג-6432/43 1/1/1968 המועצה למען העיוור התכתבות בנוגע למינויים למועצה הציבורית למען העיוור  תעסוקת עיוורים ועוד.
ג-6432/33 1/1/1968 בריאות ורפואה – כללי התכתבות בענין מחירי תרופות מיובאות  הרכב ועדת השרים לבחינת המלצות הועדה הציבורית בענין הנהגת ביטוח בריאות כולל  חוק ביטוח בריאות תשכ"ח 1968.
ג-6428/7 1/1/1968 המועצה הישראלית להגנת הצרכן דו"ח והתכתבות על פעילותה
ג-6432/7 1/1/1968 הטכניון העברי בחיפה התכתבות בנוגע להגדלת מספר הסטודנטים בטכניון  תכניות פיתוח הטכניון  דו"ח על בדיקת אומדן ביקוש החשמל בשנים 1971-1968 בהשוואה ליכולת הייצור. בתיק גם העתק מכתב תודה של ראש-הממשלה לוי אשכול לנשיא הטכניון על הגשת התכנית להקמת תחנת רידינג ד'
ג-6428/29 1/1/1968 נמל חיפה התכתבות בנוגע לתקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים) (תיקון)  הפעלת נמל חיפה בשבת ועוד.
ג-6428/25 1/1/1968 תחבורה יבשתית  תאונות דרכים  פניות אישיות התכתבות בנדון
ג-6510/1 1/1/1968 עתונות חוץ – "לה מונד" – Le Mond מברקים והתכתבות עם משרד החוץ בנושאים: הסברה  בקשה לראיין את ראש-הממשלה גולדה  מלחמת ששת הימים ועוד
ג-6510/16 1/1/1968 טלויזיה מכתבים מאזרחים בנושאים: תוכניות טלויזיה  שידורים פוליטיים  תרגום לערבית  הפעלת שידורי טלויזיה בשבת ועוד
ג-6510/15 1/1/1968 רשות השידור – קול ישראל התכתבות עם רשות השידור  תמליל של דברים ששודרו בקול ישראל
ג-6512/7 1/1/1968 רשות הנמלים התכתבות בנושא חוק רשות הנמלים – 1969
ג-6511/3 1/1/1968 תכנון ופיתוח – תכניות כלכליות מכתב משר מסחר והתעשייה חיים בר-לב בעניין השתלשלות העניינים בנושא הקמתו של המפעל לפורמייקה בחברון ביוזמתו של אליהו סחרוב
ג-6511/10 1/1/1968 האזרח והמשק הכלכלי – עזבונות לטובת המדינה רשימת העזבונות  התכתבות עם משרד המשפטים  דוח הועדה בדבר עזבון אזרח בריטניה שמעון נסים המנוח  המלצות בדבר יעוד עזבונות לטובת המדינה
ג-6515/8 1/1/1968 מיסים שונים טבלת שיעור המס  החלטות ממשלה בנושא מיסים
ג-6519/8 1/1/1968 אומנות – כללי התכתבות בנוגע לקרן לפרסי יצירה מטעם ראש-הממשלה
ג-6518/4 1/1/1968 בנק לאומי התכתבות עם בנק לאומי בנוגע למבצע התנדבות של עובדי בנק לאומי לישראל לעזרת העולים החדשים
ג-6522/29 1/1/1968 תיאום עבודת השירותים הסוציאליים סדר היום לישיבת הועדה הבינמשרדית לתיאום השירותים הסוציאליים  פרוטוקולים והתכתבות עם משרד העבודה
ג-6518/37 1/1/1968 התאחדות הסטודנטים בישראל התכתבות בנושאים שונים כגון: שכר לימוד
ג-6519/18 1/1/1968 התזמורת הפילהרמונית הישראלית התכתבות עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית
ג-14287/10 1/1/1968 עתונים יומיים בישראל – "לצטע נייעס" בקשה מראש הממשלה גולדה מאיר ברכה לעיתון יידיש מניו יורק בשם "פארווערטס" החוגג 75 שנה
ג-6527/32 1/1/1968 עתונים יומיים בישראל –  הארץ התכתבות עם מערכת "הארץ" וקטעי עתונות
גל-43419/9 1/1/1968 הרשות לפיתוח ותכנון (שסקין) – מפות המחלקה להתישבות חקלאית – הסוכנות היהודית הרשות לפיתוח ותכנון (שסקין) – מפות המחלקה להתישבות חקלאית – הסוכנות היהודית
ג-6435/13 1/1/1968 איגוד נשים בינלאומי למען השלום והחרות התכתבות בענין מכתב האיגוד הנ"ל לנשיא ארה"ב ניקסון בקשר למזרח התיכון
ג-7336/2 1/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לתכנון כלכלי התכתבות וחומר רקע לעבודת הועדה
ג-7336/3 1/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – חוקים והצעות חוק הצעות תזכיר להצעת חוק והתכתבות נלווית
ג-7025/1 1/1/1968 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות  נספחים.
ג-6426/12 1/1/1968 משק המים במדינת ישראל התכתבות בענין קו צינור אילת  מתקן אלקטרודיאליזה. בתיק גם נוסח הרצאתו של ש. בלאס מחברה לייעוץ ותכנון מפעלי מים במרכז החקלאי בעניני מים.
גל-13909/3 1/1/1968 לקט עתונות – מפקדת יהודה ושומרון
גל-13933/6 1/1/1968 בית-זרזיר התכתבות בעניני ריכוז הבדואים  סלילת כביש גישה  אספקת חשמל  מענק מכספי התמורה של הווקף לביה"ס  תחנה לטיפול באם ובילד וכו'  לשכת חיפה
גל-17007/8 1/1/1968 בית ג'אן  מועצה מקומית דו"ח תוצאות בחירות
גל-17018/18 1/1/1968 ועדה להסברה לערבים ועדה להסברה לערבים – התכתבות בענין הקמת הועדה בראשות שר המשטרה אליהו ששון  שתפקידה להנחות את כלי התקשורת בערבית
גל-17017/20 1/1/1968 מרכז ללימודים ערביים לאפרו-אסיאנים בקיבוץ בגבעת חביבה מרכז ללימודים ערביים לאפרו-אסיאנים בקיבוץ בגבעת חביבה – תוכנית הרצאות לסמינר גננות ערביות  סיכום סמינר לערבית מדוברת  התכתבות בענין קורסים לערבית
גל-17007/30 1/1/1968 סכנין  מועצה מקומית דו"ח תוצאות הבחירות למועצה  תכתובת בענין פגישת ראש המועצה עם היועץ לעניני ערבים
גל-17019/16 1/1/1968 העתון "אל קודס" העתון "אל קודס"-בתיק רק העתקים מצולמים מדו"ח של היועץ שמואל טולדנו אל חברי הועדה המצומצמת על העתון הירדני "אל קודס"
גל-13937/3 1/1/1968 מועדונים ותנועות התכתבות בעניני תמיכה כספית במועדון  מענק להקמת מתקן ספורט לשכת נצרת
גל-17036/15 1/1/1968 שידורים ערביים בקול ישראל לקט מהשידורים  אוסף תגובות ערביות על השידורים הישראליים  התכתבות כרך ב'
גל-17036/16 1/1/1968 שידורים ערביים בקול ישראל לקט מהשידורים  אוסף תגובות ערביות על השידורים הישראליים  התכתבות כרך ג'
גל-13926/16 1/1/1968 חינוך מקצועי קטע מעתון הארץ-23.1.1968 על פתיחת קורסים לעברית למורים מירושלים המזרחית
גל-13926/21 1/1/1968 תלונות על הגבלות תנועה התכתבות בענין  ביטול החלטת הממשלה בענין המעבר בין הגדה המזרחית והגדה המערבית
גל-17012/5 1/1/1968 ביקורים בעיר העתיקה בחג המולד בתיק חוזרים בענין ביקורי נוצרים בבית לחם ומכתב בקשה למבקר במכה
גל-17012/8 1/1/1968 מקומות קדושים לנוצרים וארועי חג הפסחא של העדות הנוצריות  כרך א' בתיק פרסום מנדטורי " THE STATUS QUO IN THE HOLY PLACES" (סקירות בספר)  מפה של כנסית הקבר הקדוש ופירסום על ארועי חג הפסחא
גל-17012/9 1/1/1968 מקומות קדושים לנוצרים וארועי חג הפסחא של העדות הנוצריות  כרך ב' דו"חות על ארועי הפסחא  סיכום לוח זמנים  צילומי מכתבים של הפטריארך הקופטי  חוות-דעת על מעמד המקומות ועוד
גל-17024/8 1/1/1968 משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשיקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר משרד המסחר והתעשיה  כללי – קרן לשקום פליטים  קרן לפיתוח הכפר – דו"חות על פעולות מחוז ירושלים ודו"חות המחלקה הערבית של המשרד.
גל-17028/15 1/1/1968 פרקים בתולדות הערבים והאסלאם התכתבות ואוסף ביקורות בענין ספר שנושא שם זה
גל-17012/26 1/1/1968 הועדה לעניני ערבים במפלגת העבודה סיכומי דיון  פרוטוקול  דפי הנחיות להסברה לקראת הבחירות  תכתובת  קטעי עתונות
גל-17025/6 1/1/1968 ועדה לשחרור שטחים מהפקעה במזרח ירושלים ועדה לשחרור שטחים מהפקעה במזרח ירושלים- פרוטוקולים וסדרי יום של הועדה במנהל מקרקעי ישראל  סקר מבנים והתכתבות בנושא
גל-17038/8 1/1/1968 אבו סייאח (שבט ערב אל-הייב) התכתבות בענין אספקת מי שתיה לשבט
גל-17029/1 1/1/1968 הסברה התכתבות בענינים שונים כולל ענין רשימה ביבליוגרפית על ערביי ישראל  פרסומים  תמונות על הדרוזים  ועוד כרך א'
גל-17076/17 1/1/1968 הקמת מקלטים בכפרים ערביים התכתבות בענין הקמת המקלטים בישובים שונים. בתיק גם מכתב בענין חלוקת מסיכות גז
גל-17016/25 1/1/1968 בתי-ספר במזרח ירושלים  תיכוניים ופרטיים בתי-ספר במזרח ירושלים תיכוניים ופרטיים- תכתובת ודו"חות
גל-13906/22 1/1/1968 עתון אל-קודס התכתבות וסקירת-רקע (טיוטה בכתב-יד) על העתונים הערביים
גל-17017/5 1/1/1968 בית-הספר במזרעה בית-הספר במזרעה – תכתובת
ג-6437/14 1/1/1968 בתי-כנסת רפורמיים – בית-כנסת לרפורמיים  רמת-גן התכתבות בנושא
א-7313/15 1/1/1968 ירושלים כרך ב'
א-7330/16 1/1/1968 מלון אינטרקונטיננטל
א-7314/7 1/1/1968 בית כנסת בשכונת ימין משה
א-7316/17 1/1/1968 גנזך המדינה
א-7319/8 1/1/1968 ירושלים – קרקעות
א-7328/14 1/1/1968 תע"מ תעשיות עתירות מדע בירושלים בע"מ חברת בת של חברה כלכלית לירושלים
א-7328/25 1/1/1968 המרחיב מפעלי התיישבות בע"מ.
א-7304/11 1/1/1968 ועדת שרים – כלכלה כרך א'
א-7304/21 1/1/1968 דוד בן-גוריון
א-7178/4 1/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומים מישיבות עם נספחים
ג-6433/2 1/1/1968 אישים בישראל – כללי התכתבות בנוגע לביקור סגן נשיא קוסטה-ריקה  ביקור חברי מועצת החברה להתיישבות יהודים (יק"א) בישראל
א-7176/6 1/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לעניני השכלה גבוהה פרוטוקול מישיבת הועדה והתכתבות בענין הצעת חוק הרשות להשכלה גבוהה (הוראה ומחקר) תשכ"ח 1968
ג-6422/10 1/1/1968 חבר-הכנסת טיאר אברהם – כנסת שישית
ג-6415/12 1/1/1968 פניות אישיות שלא נענו
ג-6415/15 1/1/1968 יום העצמאות – פניות אישיות ברכות כרך א'
ג-6415/17 1/1/1968 יום העצמאות – פניות אישיות – ברכות כרך ג'
ג-6437/5 1/1/1968 דמוגרפיה – כללי פניות אישיות
ג-6437/9 1/1/1968 חברה קדישא התכתבות בנושא
ג-6323/8 1/1/1968 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דיור
ג-6355/1 1/1/1968 מועצה ציבורית לענין ההגנה על תוצרת הארץ
ג-6423/18 1/1/1968 משטרת ישראל – כללי התכתבות בנוגע למחלקת הבינוי והנכסים של המשטרה  תלונות על יחס המשטרה לנשים ערביות
ג-6423/25 1/1/1968 מפקדת העיריות תזכיר – הצעת חוק והתכתבות בענין
ג-6435/16 1/1/1968 יהדות קנדה דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בועידה הלאומית הדסה – ויצ"ו בקנדה (מונטריאול)
ג-6428/32 1/1/1968 תחבורה ימית  חברות שייט סומרפין (ישראל בע"מ) התכתבות בענין פרשת סומרפין
ג-6428/5 1/1/1968 חוק הירושה – מסירת משק במושב פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לענין הצעת חוק האיגוד השיתופי והצעת חוק הירושה (מסירת משק במושב)
ג-6428/8 1/1/1968 איגוד הצרכנים בישראל התכתבות בענין הטלת קנסות על יצרני מזון פגום
ג-6426/33 1/1/1968 עתונים יומיים – בישראל – "אל-יום" התכתבות בענין השתתפות ההסתדרות בתשלום פיצויים לעובדי "אל-יום"
ג-6427/21 1/1/1968 רשות השידור – טלויזיה התכתבות בעניני תקציב הטלויזיה לשנת 1969-1968 1969/70 שירותי הסברה  טלויזיה ועוד.
ג-6432/22 1/1/1968 תיאטרון ע"ש שרובר התכתבות בענין תרומות מר שרובר מארה"ב
ג-6500/5 1/1/1968 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6) 1970
ג-6429/14 1/1/1968 כספים  תקציב התכתבות בנוגע להנחיות להכנת הצעת תקציב לשנת הכספים 1969/70  תקציב הבטחון 1968/69.
ג-6430/4 1/1/1968 קרנות – קרן החינוך לישראל חילופי מכתבים בין המשנה למנהל הכללי של הקרן ולבין מנהל לשכת רה"מ.
גל-17038/32 1/1/1968 פרוש – רומאנה (משבט ערב אל-הייב) התכתבות וקטעי עתונות בענין תלונות על קיפוח הכפר בעניני פיתוח
ג-6520/3 1/1/1968 חידון תנ"ך התכתבות עם מפקד הגדנ"ע בנושא חידון התנ"ך  בתיק התייחסות לנציג איראן לראשונה בחידון וכן שאלות באנגלית
גל-22763/36 1/30/1968 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) –  שרונים – כפר עבודה התכתבות בנושא מרחב תכנון מקומי שרונים תכנית מפורטת הצ/2/33.
ג-6432/9 2/1/1968 אוניברסיטת בר-אילן התכתבות בנוגע לארגון ערב שאלות ותשובות עם ראש-הממשלה באוניברסיטה  הזמנת ראש-הממשלה להשתתף בטקס הענקת תואר דוקטור כבוד לנשיא המדינה ועוד
ג-6432/20 2/1/1968 אמנות ותיאטרון – האופרה הישראלית התכתבות בענין סיום העונה ה- 21 של האופרה
ג-6432/40 2/1/1968 המועצה הציבורית למען המפגר התכתבות בענין הרכב המועצה למען העיוור  הרכב המועצה הציבורית למען הילד המפגר
ג-6428/24 2/1/1968 כבישים – כללי התכתבות בענין הצעת החלטת ממשלה בדבר השלמת הכביש המהיר תל-אביב – נמל תעופה לוד
ג-6427/30 2/1/1968 רשימת משתתפים מחו"ל ומקבלי הזמנות.
ג-6422/15 2/1/1968 חוק ועדות חקירה התכתבות בנדון
חצ-4233/12 2/1/1968 צרפת – אותות הצטיינות בתיק התכתבות בנוגע להענקת "אות התעופה" למר ירחמיאל שרם.
ג-6430/17 2/1/1968 סכסוכי עבודה – כללי בתיק חילופי מכתבים בין מועצת פועלי בית-שאן לבין לשכת ראש-הממשלה בענין הכרזת שביתה כללית של עובדי המועצה המקומית.
ג-6430/20 2/1/1968 הצעת תזכיר – הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) תשכ"ח – 1968
א-7175/13 2/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – תחנת הכח Reading IV דו"ח הועדה הבינמשרדית בענין תחנת הכוח בתל-אביב  התכתבות בנושא
ג-6420/23 2/1/1968 הכנסת – ישיבות  שאילתות  הצעות לסדר היום
ג-6423/21 2/1/1968 חוק הנוער – טיפול והשגחה התכתבות בענין הצעת החוק
א-7552/11 2/1/1968 כלכלה – 2 בוליטינים מישיבות הועדה הכלכלית הבינלאומית לפיתוח והצעת ההחלטה  תכנית ההתפתחות הכלכלית לשנים 1968-71; התכתבות (כולל מכתבים לראש-הממשלה ג. מאיר וע. יפה מגופים שונים 6.69)
ג-6428/33 2/1/1968 חברות שייט – איגוד ארצי לימאים התכתבות בענין החלטת מועצת הימאים החמישית
ג-6429/5 2/1/1968 חוק זכיון ים-המלח התכתבות בנושא
ג-6432/24 2/1/1968 ספורט כללי – חינוך גופני התכתבות בענין אולימפיאדת הנכים בישראל. בתיק גם דברי ראש-הממשלה לוי אשכול בפתיחת אולימפיאדת הנכים בנובמבר 1968.
ג-6432/32 2/1/1968 אגודת הסופרים העבריים בתיק רק מכתב (העתק) של ראש-הממשלה לוי אשכול עם ברכות ואיחולים לכבוד האגודה
ג-6426/30 2/1/1968 עתונות בישראל התכתבות בנוגע לירחון "מולד"  ועדה בינמשרדית להסברה לערבים
ג-6427/17 2/1/1968 רשות השידור – רדיו – כללי התכתבות בענין תגובות מרדיו קהיר על שידורי רשות השידור
ג-6427/28 2/1/1968 הועידה הכלכלית אפריל 1968  הועידה המכינה דברי סיכום של ראש-הממשלה לוי אשכול בועידה הכלכלית (4.4.1968)  העתקי מכתבי תודה של ראש-הממשלה לאנשי עסקים על עזרה בהכנת הועידה ועל השתתפותם
ג-6432/21 2/1/1968 התיאטרון העירוני חיפה התכתבות בענין הזמנת ראש-הממשלה להשתתף בהצגת הבכורה של המחזה "מורד ומלך"
ג-6433/1 2/1/1968 תיירות – כללי התכתבות בעניני פיתוח התיירות בסיני  הקמת חברת אוטובוסים להסעת תיירים.
ג-6428/6 2/1/1968 אספקת מזון  פיקוח על טיב המזון סיכום דיוני ועדת הכספים של הכנסת בנושא
ג-6428/22 2/1/1968 תחבורה – כללי התכתבות בנוגע לעקרונות מדיניות הממשלה לגבי משאיות דיזל ואוטובוסים
ג-6428/23 2/1/1968 מחירים בשטח התחבורה התכתבות בענין דו"ח על ביצוע החלטות ועדת השרים בענין הסדר הבעיות הכספיות של הקואופרטיבים לתחבורה ציבורית
ג-6436/17 2/1/1968 ארגונים והתאחדויות יהודיים וציוניים התכתבות עם ארגון יהודה הצעיר בקנדה לגבי בקשתו לקבל מראש-הממשלה לוי אשכול ברכה עבור שנתון יובל הזהב (50 שנה) של הארגון
ג-6430/11 3/1/1968 בנקים – כללי – עניני בנקים שונים חומר מגוון בנושא בנקים (בתיק נמצא פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לענין בדיקת ההצעות של בנק יסעור שהוקמה עפ"י החלטה של ועדת השרים לעניני כלכלה)
ג-6427/13 3/1/1968 עתונות חוץ – "ניו-יורק הרולד טריבון"
ג-6427/14 3/1/1968 עתונות חוץ – "די-טלגרף"
ג-6432/37 3/1/1968 הסתדרות וארגוני רופאים – הסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראל התכתבות בנוגע לפניית ההסתדרות לראש-הממשלה בענין צימצום בתי-המטבחיים  פיקוח וטרינרי ועוד.
ג-6432/3 3/1/1968 חינוך ותרבות  בתי-ספר והשכלה התכתבות בענין חידון לידיעת הארץ  פגישות ראש-הממשלה עם נציגי ארגון המורים של בתי-הספר העל-יסודיים
ג-6432/8 3/1/1968 בית-ספר להשכלה גבוהה  אוניברסיטת תל-אביב התכתבות בענין הצעת תקציב 1968/69  הקמת מבנים ללימודי ההנדסה  ייצוג אוניבריסטה בהנהלת המועצה למחקר ולפיתוח.
ג-6436/23 3/1/1968 מפלגת הפועלים המאוחדת התכתבות בענין ברית בין מפלגת העבודה ומפלגת הפועלים המאוחדת
ג-6422/17 3/1/1968 חוקים מחולקים לפי נושאים
ג-6430/2 3/1/1968 מטבע חוץ התכתבות בענין המלצות הועדה לבדיקת הוראות הפיקוח על מטבע חוץ.
ג-6426/4 3/1/1968 שכר עובדי המדינה התכתבות בנדון
א-7175/2 3/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – בנק ישראל מצבת החובות של מדינת-ישראל ליום 31.3.68 (מתוך דו"ח מבקר המדינה מס' 19) (המשך בתיק 3)
ג-6423/22 3/1/1968 חוק למניעת מפגעים התכתבות בענין הצעת החוק
ג-6427/7 3/1/1968 שבועונים וירחונים בישראל – "ביזנס דייארי"
ג-6427/9 3/1/1968 עתונות חוץ – כללי התכתבות בענין פרסום "מי-ומי" של אגודת כתבי החוץ ופרסומים בודדים בעתונות חוץ
ג-6432/14 3/1/1968 הסתדרות וארגוני מורים ותלמידים – מרכז הסתדרות המורים בישראל התכתבות בענין פגישה של נציגי הסתדרות המורים עם מזכיר מפלגת העבודה פנחס ספיר
ג-6429/11 3/1/1968 התאחדות בעלי בתים בישראל התכתבות בנוגע לקביעת ראיון עם ראש-הממשלה  מצוקת הדיור בירושלים
גל-43381/10 4/1/1968 הרשות לפיתוח ותכנון – הגדה המערבית הרשות לפיתוח ותכנון – הגדה המערבית
א-7178/6 4/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומים מישיבות עם נספחים
א-7178/5 4/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומים מישיבות עם נספחים
ג-6437/4 4/1/1968 בעיות דמוגרפיה התכתבות בנושא
ג-6423/35 4/1/1968 נציבות שירות המדינה התכתבות בענין מינוי נציב שרות המדינה
ג-6430/3 5/1/1968 קרנות – קרן קיימת לישראל התכתבות בענין פעולותיה
גל-13915/13 5/1/1968 קטעי עתונות כרך א'
גל-13915/14 5/1/1968 קטעי עתונות כרך ב'
ג-6435/8 5/1/1968 הסכם החיטים הבינלאומי התכתבות בנושא
ג-6420/24 5/1/1968 כנסת – ישיבות ושאילתות קטעי עתונות
ג-6415/16 5/1/1968 יום העצמאות – פניות אישיות ברכות. כרך ב'
ג-6415/19 5/1/1968 קואליציה בתיק התכתבות בענין הצעת אי-אימון לממשלה
ג-6427/31 5/1/1968 מעקב אחרי הועידה הכלכלית תזכיר על פעולות ההמשך של הועידה הכלכלית  סיכום ומסקנות מדיון שהתקיים ב- 12.11.1968 באוצר על ההכנות לקראת הועדיה במאי 1969  התכתבות בנושא.
ג-6426/32 5/1/1968 עתונים יומיים – "ג'רוסלם פוסט" התכתבות בנושא
ג-6427/6 5/1/1968 שבועונים וירחונים בישראל – "ישראל אקונומיסט" בתיק רק מכתב אחד בענין הכנת מוסף גליון העתון
ג-6430/16 6/1/1968 חוק הביטוח הלאומי התכתבות בנוגע להצעת תזכיר – הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון) תשכ"ח 1968
חצ-4225/6 6/1/1968 פולין – דו"חות ויומנים.
ג-6435/11 6/1/1968 הסכם קרן המטבע הבינלאומי התכתבות בנושא
גל-13920/9 6/1/1968 קטעי עתונות כרך א'
ג-7440/3 6/1/1968 מינהל – חלק ג' שירותי הסברה  עניני עובדים  עניני כספים – זכרון-דברים וסיכומי ישיבות ופגישות של חברי הנהלת המשרד; הצעות תקנים בשירותי ההסברה – תיאורי תפקידים  הצעות מסגרת להעסקת עובדים זמניים וארעיים  רשימת דרגות במרכז ההסברה לשנת התקציב 1968/9; דו"חות הוצאות תקופתיים  בקשות להקצבות שונות; הודעות  מכתבי מינוי  חילופי מכתבים  טפסים ועוד
א-7175/1 6/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – חוק האיגוד השיתופי התכתבות
רש-5414/9 6/1/1968 קו הנפט אילת – אשקלון התכתבויות ומסמכים בנוגע לפיתוח קו צינור אילת-אשקלון: תכניות הצינור  נקיטת אמצעי זהירות למניעת זיהום מנפט  "מובל הנפט הגדול" (מתוך "תהלון" מס' 9 – יוני 1968)  סכנת זיהום אקוויפרים  קידוחי שקמה  פרטים על קו הנפט  טרמינל אילת  החדרת מי נטל בטרמינל אשקלון  הקמת מסוף לדלק גולמי – אשקלון דרום ועוד.
ג-6427/25 7/1/1968 אגודות שיתופית – כללי – תיאום קניות חוץ התכתבות בנושא
ג-7025/2 7/1/1968 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות  נספחים.
גל-13920/10 7/1/1968 קטעי עתונות כרך ב'
גל-17056/10 7/1/1968 תיק שוטף – כרך ז' (המשך מתיק 9) העתקי מכתבים יוצאים (המשך בתיק 11)
א-7178/8 7/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומים מישיבות עם נספחים
א-7176/9 7/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין הטלויזיה פרוטוקולים מישיבות עם נספחים
א-7176/11 7/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין חברת הביטוח "יובל" בתיק פרוטוקולים מישיבות ועדת שרים לענין קביעת התנאים ודרכי המכירה של חברת "יובל" + נספחים (השר י. ספיר יו"ר הועדה)
ג-6420/11 7/1/1968 כרמל משה – שר התחבורה – כנסת שישית התכתבות בענין ביקורו במזרח אפריקה
א-7175/3 7/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – בנק ישראל (המשך מתיק 2) דו"חות  סקירות תקופתיות  ידיעות חוץ של מחלקת המחקר של בנק-ישראל
גל-13920/11 8/1/1968 קטעי עתונות כרך ג'
גל-13960/8 8/1/1968 ג'ואריש התכתבות בעניני בניה בכפר  התקנת טלפון ציבורי  חיבור לרשת-החשמל  לשכת תל-אביב
ג-6426/10 8/1/1968 חוק להגנת זכויות מטפחים בצמחים התכתבות בנושא
א-7283/8 8/1/1968 סדרי יום של ועדת השרים לעניני שכר
א-7175/7 8/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – חומר רק לכלכלה לקראת הופעת השר י. ספיר בפני ועדת הכספים של הכנסת (25.11.68) בתיק גם נתונים סטטיסטיים על יבוא ויצוא לתקופת ינואר 1967 – ספטמבר 1968 וחוברת "התעשייה הישראלית" – שנה לאחר המפנה.
א-7176/2 8/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין ביטוח בריאות כולל פרוטוקולים מישיבות + נספחים
ג-6420/14 8/1/1968 הודעות לעתונות
ג-6423/24 8/1/1968 חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה  סחיטה ועושק) (תיקון) תזכיר – הצעת חוק בענין
ג-6428/2 8/1/1968 ועידה כלכלית שהתקיימה בנובמבר 1968 סיכום ומסקנות מדיון שהתקיים ב- 12.11.1968 באוצר על ההכנות לקראת הועידה במאי 1969  התכתבות בנוגע לדו"ח הועדה המארגנת של הועידה הכלכלית באפריל 1968  סרט בנושאי ההשקעות והפיתוח בישראל לקראת הועידה הכלכלית 1969
ג-6436/26 9/1/1968 מפלגת העבודה הישראלית בתיק דו"ח מפלגת העבודה הישראלית (הועדה לבדיקת שיטת הבחירות לכנסת)  התכתבות בקשר להערות לסעיפים בהצעת חוקת המעבר  החלטות מפלגת העבודה מחוז ירושלים בישיבה מ- 10.7.1968 בקשר לפיתוח ירושלים ואיכלוסה
ג-7025/3 9/1/1968 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת השרים לעניני כלכלה פרוטוקולים מישיבות  נספחים.
גל-17052/8 9/1/1968 לקט עתונות – דפי לקט יומי מהעתונות הערבית. כרך א' (המשך בתיק  9).
א-7179/9 9/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – פגישות השר עם שרים  התכתבות בענין.
א-7175/22 9/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – מינויים בהתאם למיקום התכתבות בענין
ג-6428/3 9/1/1968 כנס כלכלי מנהלה  ועדה כלכלית – נובמבר 1968 התכתבות בנושא
ג-6428/18 9/1/1968 חוק להגנת שמות לאומיים וציבוריים הצעת תזכיר הצעת חוק
ג-6427/4 9/1/1968 עתונים יומיים בישראל – "אל-אנבא" התכתבות בענין מימון העתון
ג-6427/12 10/1/1968 עתונות חוץ – "טיים מגזין"
ג-6430/14 10/1/1968 בנקים – בנק אגודת ישראל תזכיר על התפתחות הענינים בבנק
ג-6437/13 10/1/1968 בית-הכנסת "מגן-דוד" – מחנה דוד התכתבות בנושא
א-7178/16 10/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לביצוע ויסות בבניה סיכומים מדיונים עם נספחים.
א-7176/5 10/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין ויסות הבניה פרוטוקולים מישיבות עם נספחים
א-7175/10 10/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – חוק עידוד התעשיה התכתבות בנושא
א-7175/5 10/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – החברה לישראל התכתבות בענין הצעת תזכיר – הצעת חוק החברה לישראל בע"מ תשכ"ח 1968.
גל-59603/17 10/1/1968 בעיות של עוני ומדיניות סוציאלית התכתבויות בנושאים שונים. קטעי עיתונות בנושא העוני בישראל. תרבות העוני. קביעת קו העוני. מדיניות סוציאלית בישראל. נוהל בדיקת זכאות לסיוע סוציאלי.
ג-7097/55 10/3/1968 הועדה לנוהלי רשומות. כרך ב' נהלים לניהול רשומות למשרדי המדינה במשרדי הממשלה ולטיפול בדואר נכנס  יוצא ותיוק  נהלי תקופות שמירה וביעור לחומרים ארכיונים של חברת "צים" ושל נציבות המס  פרוטוקולים וסיכומים של הוועדה לניהול רשומות בגנזך (ארכיון) המדינה והתכתבות בין גנז המדינה אברהם אלסברג ואנשי הגנזך לנציבות שירות המדינה בנוגע לכללים לניהול רשומות.
ג-6435/5 11/1/1968 אמנה בינלאומית בדבר בטיחות החיים בים התכתבות בענין הצטרפות ישראל לתיקונים משנת 1967 לאמנה הנ"ל
א-7176/15 11/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לחגיגות לציון מאה שנה ל"מקווה ישראל" (בית-ספר חקלאי פרוטוקולים מישיבות + נספחים (י. ספיר – חבר הועדה הנ"ל)
א-7175/26 11/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – תזכיר המוגש לשר בענין הצעת חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) תשכ"ח 1968 התכתבות בענין.
ג-6423/14 11/1/1968 אותות הצטיינות ואותות התנדבות בתיק רק פניה של מנהל לשכת ראש-הממשלה לשר גלילי להשתתף בשם הממשלה בטקס חלוקת עטור לוחמי המדינה בבית-הנשיא.
ג-6432/18 12/1/1968 תרבות ואמנות – כללי התכתבות בענין ועדת פרסי יצירה לספרים עבריים שהוקמה ע"י ראש-הממשלה לוי אשכול. בתיק גם דברי ראש-הממשלה בטקס הכרזה על קרן המלגות לסופרים (29.12.1968)
א-7178/9 12/1/1968 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים המוחזקים ע"י צה"ל סיכומים מישיבות עם נספחים
ג-6427/15 12/1/1968 עתונות חוץ  – "ניוז וויק" בתיק ראיון עם ראש-הממשלה לוי אשכול לעתון
ג-6422/11 12/1/1968 חבר-הכנסת שלמה לורנץ – כנסת שישית
ג-6492/15 1/1/1969 הכנסת השביעית פניות ציבור והתכתבות עם המכון לפריון העבודה והייצור בנושאים: הבחירות והגדלת מספר חברי כנסת
ג-6492/17 1/1/1969 דעתם של האזרחים על הבחירות והנבחרים מכתבים מאזרחים על הבחירות
ג-6486/10 1/1/1969 אישורים על קבלת ספרים  עיתונים
ג-6499/15 1/1/1969 ארגון חברי ההגנה בישראל התכתבות עם ארגון חברי ההגנה בישראל בנוגע לאירועי "יום ההגנה" ופרוטוקול מישיבת חברי ההגנה
ג-6501/19 1/1/1969 ערים – אילת התכתבות עם משרד החקלאות משרד השיכון  משרד התיירות  עיריית אילת ועוד
ג-6501/20 1/1/1969 עיריית נצרת התכתבות עם שר הפנים  מועצה מקומית נצרת עילית  ראש העיר של נצרת  פרוטוקול מישיבה שהתקיימה בעיריית נצרת בהשתתפות ראש הממשלה
ג-6501/11 1/1/1969 ערים – ראשון-לציון התכתבות עם עיריית ראשון-לציון  משרד השיכון בנוגע לדיור
ג-6500/15 1/1/1969 חוק הנוער הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 2) 1971
ג-6500/16 1/1/1969 פקודת העיריות הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות 1970
ג-6430/7 1/1/1969 חוק מס רכוש וקרן פיצויים התכתבות בנושא
ג-6432/4 1/1/1969 בית-ספר תיכון עירוני ג' – נווה-שאנן בחיפה בתיק רק מכתב אחד מסגן המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות על ההסדר ועל קיום כל הפעולות של הגדנ"ע
ג-6437/28 1/1/1969 עדות יהודיות – קהילות ספרדיות
ג-6502/13 1/1/1969 מועצה מקומית נצרת עלית התכתבות עם מועצת פועלי נצרת עלית בנושאים: התיקרויות וצמצום הסובסידיות  הענקת מעמד של עיר ועוד
ג-6502/19 1/1/1969 מועצה מקומית בית-שאן התכתבות עם משרד הפנים  מפלגת העבודה בסניף בית-שאן ועם יו"ר ועדת השרים לעיירות הפיתוח בנושאים: שביתת עובדים ופיטורים והקמת מפעלים בבית-שאן
ג-6510/7 1/1/1969 עתונות חוץ – ניוז וויק (Newsweek) התכתבות על עמדת העתון על ישראל
ג-6508/1 1/1/1969 המועצה ליצור ולשיווק של פירות – חוק התכתבות עם יושב ראש הכנסת  היועץ המשפטי לממשלה בנושא הצעת חוק מועצת הפירות (יצור ושיווק) – 1969
ג-6508/3 1/1/1969 התישבות רב תכליתית אגודה שיתופית התכתבות עם הסוכנות היהודית ועם האגודה השיתופית להתישבות הרב תכליתית בארץ ישראל
ג-6508/17 1/1/1969 משרד החקלאות התכתבות עם אזרחים ועם משרד החקלאות
ג-6509/23 1/1/1969 עתונים יומיים בישראל "אל אנבא" התכתבות עם מנהל "אל אנבא" בנושאים: מודעות אבל  אסון מינכן  ברכות הסקטור הערבי לרגל ראש-השנה  ראיון עם ראש הממשלה גולדה מאיר
ג-6510/8 1/1/1969 עתונות חוץ התכתבות עם משרד החוץ
ג-6521/13 1/1/1969 המועצה הציבורית למען המפגר סטנוגרמה של המועצה הציבורית למען הילד המפגר
ג-6512/3 1/1/1969 תחבורה יבשתית – תאונות דרכים פניות אישיות
ג-6512/6 1/1/1969 תחבורה ימית – כללי התכתבות עם משרד האוצר ומשרד התחבורה ושר הפיתוח
ג-6512/9 1/1/1969 נמלים – אשדוד התכתבות עם ועד עובדי תפעול נמל אשדוד  מועצת פועלי אשדוד בנוגע לסכסוך בנמל אשדוד
ג-6514/7 1/1/1969 הסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התכתבות בנושא סכסוך עבודה עם ההנדסאים והטכנאים
ג-6509/4 1/1/1969 הסברה על ידי תקשורת חוץ התכתבות  מברקים ממשרד החוץ  כתבות וקטעי עתונות
ג-6511/31 1/1/1969 מועצה ציבורית לעניין ההגנה על תוצרת הארץ המלצות המועצה הציבורית לעניין ההגנה על תוצרת הארץ
ג-6511/33 1/1/1969 מלון הילטון התכתבות עם שר התיירות משה קול בנושא מענק הרחבה למלון הילטון
ג-6511/38 1/1/1969 סובסידיה לתחבורה ציבורית התכתבות עם שרי התחבורה והאוצר בנושא סובסידיות לקואופרטיב אגד ודן
ג-6513/10 1/1/1969 בניה ושיכון – ועדת רווה התכתבות עם שר המשפטים  ארגון הגנת הדייר וסיעת "מערך" בנושאים: בדיקת חוקי הגנת הדייר  דמי שכירות  הצעת חוק הגנת הדייר – 1972 (המשך בתיק מס' 11)
ג-6515/4 1/1/1969 השקעות הון – כללי התכתבות עם מנהל רשות ההשקעות ומשרד האוצר בנושא קניית קרקעות בישראל על ידי תושבי חוץ. דוחות של מרכז ההשקעות. שלוש מפות של ארץ-ישראל הוצאו מן התיק והועברו לאוסף המפות. מספרי המפות: מפה/ 5682/1  מפה 5683/1 ומפה 5684/1. על המפות סימונים שונים בכל האיזורים הגובלים בגבולות הפסקת האש.
ג-6518/8 1/1/1969 בעיות שכר ותנאי עבודה התכתבות עם מזכ"ל ההסתדרות  נציב שרות המדינה  לשכת האוצר ושר העבודה
ג-6518/12 1/1/1969 חוק ישוב סכסוכי עבודה פניות אישיות
ג-6515/13 1/1/1969 חוק ניירות ערך הצעת חוק ניירות ערך – 1970
ג-6522/3 1/1/1969 שביתות מורים התכתבות בין מרכז הסתדרות המורים בישראל לבין משרד החינוך והתרבות בנוגע להשבתת מערכת החינוך
ג-6518/16 1/1/1969 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל התכתבות עם מזכ"ל ההסתדרות בנושאים שונים כגון: האיגוד המקצועי  מדיניות כלכלית ועוד
ג-6511/14 1/1/1969 תעשייה – מפעלים שונים התכתבות עם משרדי ממשלה לדוגמה: האוצר והחקלאות  כור תעשיות בע"מ ועם מועצת פועלי חיפה  ועדי עובדים אורון  אלקו
ג-6515/11 1/1/1969 חוק מס רכוש הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1970
ג-6511/18 1/1/1969 החברה לישראל בע"מ התכתבות עם שר האוצר פנחס ספיר  המסחר והתעשיה זאב שרף ועם החברה לישראל בע"מ בנושא שיתוף פעולה בין חברי המשלחת הכלכלית של ממשלת ישראל בניו -יורק לבין החברה לישראל בע"מ
ג-6522/7 1/1/1969 בית ספר ממלכתי דתי "גלעד" בית-יוסף בעמק בית שאן ברכות חמות מתלמידי כיתות ז-ח
ג-6522/13 1/1/1969 בית ספר ממלכתי דתי "בין דור" התכתבות עם משרד החינוך והתרבות בנוגע לקבלת חינוך יהודי
ג-6519/4 1/1/1969 מחקרים – כללי התכתבות בנושא המכון למחקר חברתי-שימושי
ג-6518/2 1/1/1969 בנק ישראל התכתבות עם דוד הורוביץ יו"ר הועדה המייעצת בבנק ישראל בנוגע לתכנית הורוביץ ועוד
ג-6522/16 1/1/1969 בית ספר בספסופה – ועדת שרים יומן עבודה  מסקנות ועדת שרים לעניין בית הספר בספסופה  התכתבות עם משרד החינוך והתרבות בנושאים: מוסדות חינוך במועצה האזורית מרום הגליל  הקמת מבנים לביתי הספר הממלכתיים
ג-6522/21 1/1/1969 המועצה להשכלה גבוהה הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3)  1970
ג-6520/19 1/1/1969 מגן דוד אדום התכתבות עם מגן דוד אדום בנושא נשף שנתי לטובת מגן דוד אדום לישראל
ג-6520/21 1/1/1969 חברי בית החולים "שערי צדק" ברכות
ג-6520/24 1/1/1969 ההסתדרות הרפואית בישראל התכתבות עם ההסתדרות הרפואית בישראל בנושאים: שביתת הרופאים  שכר דירה של מרפאות ועוד
ג-6520/15 1/1/1969 חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה התכתבות והצעת חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה
ג-6519/10 1/1/1969 האופרה הישראלית התכתבות עם המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות  האופרה הישראלית ומשרד החינוך והתרבות לוח הצגות
ג-6518/35 1/1/1969 בית ברל התכתבות עם מפלגת העבודה ומכללת בית ברל בנושאים שונים כגון: כנסים ותקציבים
ג-6518/40 1/1/1969 עתונות בישראל – כללי התכתבות עם אגודת העיתונאים
ג-6519/26 1/1/1969 חינוך גופני התכתבות עם מנהל רשות הספורט והחינוך הגופני ועוד
ג-6527/3 1/1/1969 יחסי ישראל מכסיקו הודעה משותפת של נשיא מכסיקו וראש הממשלה יצחק רבין בתום ביקור נשיא מכסיקו בישראל  התכתבות עם משרד החוץ ועם המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח בנושאים: ביקור משלחת המועצה המדעית למדע ולטכנולוגיה ממכסיקו וביקור שר המים של מכסיקו
ג-6525/15 1/1/1969 יחסי ישראל אוסטרליה התכתבות עם הקונסוליה בסידני
ג-6525/16 1/1/1969 יחסי ישראל – קנדה התכתבות עם אישים מקנדה ועם משרד החוץ בנושאים שונים כגון: שיתוף פעולה בתעשיה ובמסחר  המצב במזרח התיכון ועוד
ג-6524/26 1/1/1969 מינויים לנציגויות ישראל בחו"ל התכתבות  אישורים  סדרי יום ופרוטוקולים של ישיבת ועדת השרים למינויים בשירות החוץ
ג-6524/27 1/1/1969 אישורים להזמנת שרים זרים לבקר בישראל
ג-6524/20 1/1/1969 עולי גרוזיה התכתבות עם התאחדות עולי ברית המועצות במדינת-ישראל  מועצת פועלי אשדוד  הסוכנות היהודית בנושאים: דאגה לתעסוקה לעולים  לימודי עברית לעולים מגרוזיה  תנאי קליטתם
ג-14287/12 1/1/1969 עתונים יומיים בישראל – "מעריב" התכתבות בנוגע למאמרים שהתפרסמו בעיתון "מעריב" וקטעי עתונות
ג-6526/17 1/1/1969 מאמרים וראיונות
ג-6526/20 1/1/1969 צלמים  תצלומים וסרטים התכתבות עם ישראפילם בע"מ  שרותים להפקת סרטי קולנוע  פוטו "רוס" ולשכת העתונות הממשלתית
ג-6527/34 1/1/1969 עתונים יומיים בישראל – אוי קלט UJ KELET קטע מעיתון על גולדה מאיר בהונגרית
ג-6524/6 1/1/1969 מועדון העולה התכתבות עם המשרד לקליטת עליה ועם מועדון העולה
ג-6527/31 1/1/1969 עתונים יומיים בישראל – דבר התכתבות עם מערכת "דבר"  שר האוצר ושר המשטרה וקטעי עתונות
ג-7336/6 1/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – תיק מ. הלוי
ג-7025/5 1/1/1969 לשכת השר גדעון האוזנר – עזרת השרים לעניני כלכלה נספחים לכלכלה  הצעות להחלטה
ג-7025/6 1/1/1969 לשכת השר גדעון האוזנר – סדרי יום כלכלה חומר של ועדת השרים לעניני כלכלה (סדרי יום  הצעות להחלטה).
א-7184/6 1/1/1969 לשכת השר גדעון האוזנר – נכי רדיפות הנאצים תזכיר הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 5) תשל"ו – 1976  פסקי-דין בענין הארכת המועד להגשת תביעה.
ג-7335/3 1/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין ויסות הבניה הציבורית פרוטוקולים וחומר רקע
גל-17018/7 1/1/1969 פיצויים ופנסיה לערבים פיצויים ופנסיה לערבים – התכתבות בענין ארגון העושה למניעת קיפוח עובדי המנדט בנצרת ובענין עובד עירית תל-אביב
גל-17006/5 1/1/1969 תנועות אנשים וכלי רכב אל השטחים המוחזקים ריכוז סיכומי תנועה
גל-17079/12 1/1/1969 יציאת ערבים לחו"ל בשליחות התכתבות בענין מימון משלחות בני מיעוטים לחו"ל ומועמדים לפעולות הסברה בחו"ל
גל-17033/5 1/1/1969 אל אנבא  עיתון דו"ח תפוצה ומכירה  סיכומי ישיבות בענין העיתון  חשבונות הוצאות והוצאות התכתבות. כרך ב'
גל-17033/6 1/1/1969 אל אנבא  עיתון התכתבות בעיקר בענין חשבונות העיתון  דו"חות כספיים
גל-17036/6 1/1/1969 האגודה הישראלית להבנה ולידידות רשימת חברים באגודה  שמות רשויות מוזמנים לכנס  התכתבות עם נשיאת האגודה הגב' מרים אשכול
גל-13959/3 1/1/1969 נכבדים ערבים – רשימות  מוזמנים לארועים  מנהלי בנקים במשולש  לשכת תל-אביב כרך ב'
גל-17037/21 1/1/1969 עין אל-אסד דו"ח על הכפר  מכתב של התושבים אל ראש הממשלה גולדה מאיר והתכתבות בענין בעיות תשתית של בכפר
גל-13925/12 1/1/1969 ועד נאמנים לוד רמלה
גל-13925/15 1/1/1969 כרזות של קומוניסטים העתק תרגום של כרוז של רק"ח
גל-13927/16 1/1/1969 מיסים התכתבות בענין תשלום מסים עבור מכוניות בירושלים המזרחית
גל-17001/1 1/1/1969 מכתבי תנחומים לפטירת ראשי מדינה בתיק מכתבי תנחומים מנכבדים ערבים לרגל פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול
גל-17001/5 1/1/1969 ברכות לראש הממשלה מכתבי ברכה של נכבדים ערבים לראש הממשלה גולדה מאיר ומכתבי תודה
גל-17001/14 1/1/1969 רעיון הישות הפלסטינית בתיק רק מצע לדיון (סקירה) בנושא. הוכן על-ידי מנהלת מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ
גל-17029/2 1/1/1969 הסברה התכתבות בעיקר בענין פרסומים על המיעוטים בישראל והפצתם בקרב ארגונים ומכונים שונים כרך ב'
גל-17029/17 1/1/1969 אום אל קטוף בתיק רק שני מכתבים אחד בענין פציעת תושבי הכפר מירי חיילים מתאמנים  השני בענין אספקת מים לכפר
גל-17077/4 1/1/1969 חינוך מקצועי למיעוטים התכתבות בענין בניה בבית-ספר "אורט" סיוע לתלמיד בדואי  קטע מעיתון על מצוקות החינוך המקצועי הערבי ועוד
גל-17077/14 1/1/1969 מפגשים  נוער יהודי וערבי התכתבות בענין מפגשים בין תלמידי בתי-ספר תיכוניים ומפגש מחנה הנוער בעכו
גל-17016/17 1/1/1969 בית-הספר דיר חנה בית-הספר דיר חנה – תכתובת
גל-17030/4 1/1/1969 ביר מכסור בתיק רק מכתב אחד בענין הצורך בהנחת קו מים בכפר
ג-6518/9 1/1/1969 בעיות שכר ותנאי עבודה פניות אישיות
א-7175/6 1/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ים-המלח דו"ח המנהל הכללי למועצת המנהלים (הרחבת הייצור ל-1 2 מיליון טון לשנה)
ג-6422/9 1/1/1969 חבר-הכנסת ארם. מ – כנסת שישית
חצ-268/4 1/1/1969 מדיניות ובטחון  משפט ותביעות  II
חצ-268/6 1/1/1969 מדיניות בטחון  II התכתבות ודיווחים ממשרד החוץ ומנציגות קטע מנאום שר חוץ טורקיה במועצת אירופה המתייחס למזרח התיכון
א-7233/13 1/1/1969 . ספרו של יוסף שפירא
ג-6323/9 1/1/1969 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – דיור
ג-6900/10 1/1/1969 OISCA INTERNATIONAL TOKYO התכתבות עם ארגון לקידום תעשייתי ורוחני ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL' SPIRITUAL AND CULTURAL ADVANCEMENT
ג-6900/13 1/1/1969 מרכז בינלאומי לחקר הסרטן התכתבות בנוגע להמשך חברות ישראל במרכז
ג-6906/5 1/1/1969 בני ברית התכתבות
ג-6898/21 1/1/1969 יחסי ישראל הוותיקן התכתבות בנוגע למתנת ראש הממשלה גולדה מאיר לאפיפיור
ג-6912/10 1/1/1969 מסיונרים התכתבות עם שר-הפנים בנוגע לפעולות מסיונריות בארץ
ג-6912/16 1/1/1969 מועצה ציבורית לסטטיסטיקה התכתבות ופרוטוקול מישיבת המועצה הציבורית
ג-6484/1 1/1/1969 סדרי פגישות עם אנשי תקשורת
ג-6500/8 1/1/1969 בתי סוהר התכתבות עם משרד המשפטים ועם אמנסטי אינטרנציונל
ג-6490/8 1/1/1969 סגני שרים תחומי פעילותו של סגן שר  מכתב המלצה בקשה מאזרח למנות את אהרון ידלין לשר החינוך ועוד
ג-6491/11 1/1/1969 שאילתות מבוטלות
ג-6491/12 1/1/1969 שאילתות
ג-6487/4 1/1/1969 קטעי עתונות זרה קטעי עיתונות על ראש הממשלה גולדה מאיר
ג-6490/11 1/1/1969 שרים – עניינים כספיים וארגוניים החלטת ועדת הכספים בעניין שכר שרים וסגני שרים  התכתבות עם יו"ר ועדת כספים
ג-6490/12 1/1/1969 הודעות לעתונות
ג-6490/13 1/1/1969 נסיעות שרים התכתבות עם משרד החוץ
ג-6492/7 1/1/1969 הכנסת – ועדת הפנים מסקנות ועדת הפנים בעניין שיקום ההריסות בכפר מע'אר ועוד
ג-6488/12 1/1/1969 ענייני או"ם מכתבים ממשרד החוץ
ג-6492/8 1/1/1969 הצעות חוק הצעות חוק שונות והתכתבות
ג-6492/10 1/1/1969 הכנסת התכתבות עם תלמידים  חברי כנסת
ג-6485/1 1/1/1969 נאומים וטיוטות נאומים שונים של ראש הממשלה גולדה מאיר לדוגמה נאום בכנסת על התקציב  הצגת הממשלה  יהודי רוסיה (ברית המועצות) ועוד.
ג-6502/18 1/19/1969 מועצה מקומית – בית-שמש התכתבות עם משרד השיכון בנושא בניה בבית-שמש  סקירה מאת דב אנקונה בנושא פרויקט בית-שמש נתיבות כמפעל מקומי וכמפעל הדגמה
ג-6513/16 1/31/1969 חוק החוזים האחידים הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון) (סמכות היועץ המשפטי לממשלה) – 1969
ג-6513/17 1/31/1969 חוק החוזים הצעת חוק החוזים – 1970
ג-6430/10 2/1/1969 תרומות – כללי התכתבות בענין תרומות מארה"ב
ג-6432/38 2/1/1969 שירותים סוציאליים – סעד – כללי התכתבות בענין תקציב הלשכות למפגר במשרד הסעד
ג-6423/20 2/1/1969 חוק הנוער (טיפול בעבריינים) התכתבות בענין הצעת החוק
א-7179/3 3/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת מנכ"לים מצומצמת סיכומי ישיבות עם נספחים
גל-17006/15 3/1/1969 דו"ח תלת חדשי לשטחים המוחזקים בתיק רק דו"ח אחד לחודשי ינואר-מרץ 1969
גל-17052/9 3/1/1969 לקט עתונות – כרך ב' (המשך מתיק 8) – דפי לקט יומי מהעתונות הערבית (המשך בתיק  10)
ג-6422/6 3/1/1969 הצעות חוק של חברי הכנסת
ג-6897/12 3/1/1969 יחסי ישראל זמביה רודזיה הצפונית התכתבות
א-7185/10 3/31/1969 לשכת השר יוסף ספיר – לשכה כללי (המשך מתיק 9) התכתבות בנוגע להקמת מעון יום לילדי העובדים במשרדים הממשלתיים בקרית-ירושלים  ידיעון לעובדי משרד ראש-הממשלה  נוהל אבטחה רשומות בלשכת השר ועוד
גל-17008/18 4/1/1969 שידורים ערביים "בקול ישראל" לקט מהשידורים  סיכומי דיונים וישיבות כרך ב'
א-7175/21 4/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת תעסוקה בשטחים דו"ח הועדה הבינמשרדית להרחבת התעסוקה בשטחים המוחזקים  התכתבות בענין פתרון בעיית התעסוקה בשטחים.
א-7175/9 4/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – נמל תעופה לוד דו"ח הועדה הבינמשרדית לענין תכנון המסלול החדש בנמל התעופה לוד  דו"ח ועדת החקירה לבדיקת הדליקה שפרצה ביום 24.10.68 בבית-הנתיבות בנמל התעופה לוד + נספחים.
ג-6899/29 4/1/1969 אונסקו התכתבות בנושאים: 25 שנה לאונסקו  החלטות מועצת הביטחון ועוד
ג-6899/31 4/1/1969 הצלב האדום הבינלאומי התכתבות בנושא הריסת בתים  גירושים ופגישה עם נציגי הצלב האדום
ג-6900/1 4/1/1969 רוטרי מועדון בעלי מכוניות הזמנה לטקס הפתיחה החגיגית של הוועידה העולמית של הרוטרי
ג-6898/17 4/1/1969 יחסי ישראל שוויץ התכתבות עם משרד החוץ
גל-9343/7 4/1/1969 המנהל לשלטון מקומי – הסכם קיבוצי בין המעבידים ונציגי העובדים הסכם שכר קיבוצי מיוח שנחתם בין ממשלת ישראל  המרכז לשלטון מקומי והסוכנות היהודית  פרוטוקולים מישיבות משותפות של נציגי לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ונציגי ההסתדרות הכללית  מזכרים והתכתבות בין נציב שירות המדינה יעקב ניצן  מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי  גדעון לב מהמרכז לשלטון מקומי וגורמים נוספים בנוגע להסכמי שכר קיבוציים ל עובדים ממגזרים ומקומות עבודה שונים (ברופאים וטרינריים  אחיות  עובדי עיריות  עובדי אונטברסיטת תל אביב ועוד).
גל-43375/5 5/1/1969 הרשות לפיתוח ותכנון – עיבוד תעשיתי – יהודה ושומרון הרשות לפיתוח ותכנון – עיבוד תעשיתי – יהודה ושומרון
גל-43375/8 5/1/1969 הרשות לפיתוח ותכנון – טבק בשטחים – הגדה המערבית הרשות לפיתוח ותכנון – טבק בשטחים – הגדה המערבית
ג-7025/7 5/1/1969 לשכת השר גדעון האוזנר – סדרי יום כלכלה חומר של ועדת השרים לעניני כלכלה (סדרי יום  הצעות להחלטה).
ג-7019/1 5/1/1969 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת היעול הבינמשרדית – רכישת מזון זכרון דברים  תזכירים  התכתבות בענין רכישת מזון למוסדות ממשלתיים.
א-7175/12 5/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – שאילתות שאילתות ותשובות לשאילתות.
גל-59409/28 5/16/1969 גמדא-כור אקספורט גמדא-כור אקספורט
ג-5299/9 5/27/1969 תקציב בלתי רגיל – שדרות בתיק אישורי תקציב בלתי רגיל לשנים 1969-1972 של שדרות לביצוע עבודות שונות כגון: שיפוצים במוסדות חינוך  מתקני חצר לגני ילדים  ציוד לבתי ספר  סלילת כבישים ומדרכות  הקמת מבני חינוך  שילוט רחובות ומספור  משטחי אשפה  ניקוז וביוב  פיתוח מועדוני נוער שכונתיים  שיפוץ מגרש כדורגל  ציוד למועדון הקשיש  תאורה למגרשי כדורסל במרכז הספורט  החלפת צנרת מים  עבודות פיתוח לבית הנוער  עבודות פיתוח לספריה  פיתוח שוק עירוני  זיפות כבישים  הקמת גן ציבורי  הקמת בית שחיטה  ציוד וריהוט למפעל הזנה  הקמת כיתות גן ועוד.
גל-17053/4 6/1/1969 כספים התכתבות בענין תשלומים עבור משלוח חומר ספרותי  זיכויים על הכנסות הלשכה מפרסומים
ג-6897/39 6/1/1969 יחסי ישראל קונגו התכתבות עם משרד החוץ ואיגרות ברכה
ג-6908/11 6/1/1969 דמוגרפיה פניות ציבור
ג-7075/6 6/12/1969 דו"חות על פעולות הגנזך (כרך ג') סקירות לשנתון הממשלה ודוחות על פעולות גנזך המדינה (הוכן עבור סקירת ראש הממשלה על פעולות המשרד) בשנים 1968-1973 – אוספי הגנזך  איחסון החומר  קיטלוגו ורישומו  הדרכת עובדים בענייני רשומות  מיכון  שימוש באוספי הגנזך  פיקוח על התיקיונים במוסדות המדינה וברשויות המקומיות  פיקוח על ארכיונים ציבוריים ופרטיים  קשרים בינלאומיים  פרסומים  צילום חומר תיעודי בחו"ל  מגמות ותכניות  מצב הדיור של הארכיונים הלאומיים בירושלים ועוד.    .
גל-17008/19 7/1/1969 שידורים ערביים "בקול ישראל" לקט מהשידורים  סיכומי דיונים וישיבות כרך ג'
גל-17052/10 7/1/1969 לקט עתונות – כרך ג' (המשך מתיק 9) – דפי לקט יומי מהעתונות הערבית (המשך בתיק  11).
א-7175/20 7/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – המיעוטים בישראל פרסומי (לקט יומי) מתוך עתונות של לשכת היועץ לעניני המיעוטים בישראל.
ג-6899/19 7/1/1969 אמנה בין לאומית בדבר שמן זית התכתבות ופרוטוקול
ג-6897/7 7/1/1969 יחסי ישראל טנזניה התכתבות
גל-58699/15 7/6/1969 חיפה גוש: 10909 ח: 56 תוכניות בניין ערים ( תב"ע ) תוכניות מפורטות
א-7176/7 8/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לענין הרחבת אזור שיקום בנחלאות (ירושלים) פרוטוקולים מישיבות
א-7176/8 8/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – ועדת שרים לעניני השוק המשותף סיכום הדיון של ועדת השרים לעניני השוק המשותף מ- 20.8.69
ג-6420/25 8/1/1969 ארן זלמן – שר החינוך והתרבות התכתבות בענין התפטרותו
ג-6910/23 8/1/1969 בית כנסת רבי שמעון בר יוחאי התכתבות עם ועד בית הכנסת ר' שמעון בר יוחאי ועם עיריית רמלה
ג-7077/37 8/1/1969 קשרים עם מלזיה
ג-6910/24 9/1/1969 בית הכנסת "ברית שלום" בקשה למבנה
ג-6899/22 9/1/1969 אמנה בנושא מכס על הובלה בינלאומית של סחורות בדרכים התכתהות בנוגע להצטרפות ישראל לאמנה
ג-6510/6 9/2/1969 עתונות חוץ – Time Life התכתבות עם משרד החוץ
ג-6896/27 10/1/1969 יחסי ישראל טורקיה התכתבות עם משרד החוץ
ג-6907/5 10/1/1969 מפלגת העבודה הישראלית הכנסת ה-7 התכתבות בנושאים: דמותה של מפלגת העבודה  מינויים  תמיכות המועמדים והסכמים קואלציונים
א-7274/10 11/1/1969 נספחי חקיקה 3 – 77
ג-6899/24 11/1/1969 הסכמים אישרור 2 הסכמים  1. הסכם לשתוף פעולה טכני וליחסי תרבות בין ישראל לבין וונצואלה. 2. הסכם בדבר הצלתם של טייסי חלל
א-7061/1 11/1/1969 ישיבות ועדת ה-שש עשרה ועדות משנה במו"מ הקואליציוני-ועדת ה-16 לעניני כלכלה וחברה; ועדה לדיון בפרקים הכלליים של קווי היסוד למדיניות הממשלה – פרטי-כל סטנוגרפיים מישיבות 23-17.11.69
א-7185/2 12/1/1969 לשכת השר א. דולצ'ין – משרד האוצר הצעות חוק – תזכירי הצעות חוק שונות
א-7185/6 12/1/1969 לשכת השר א. דולצ'ין – ועדת השרים לעניני כלכלה התכתבות בענין החלטותיה.
א-7177/1 12/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – סדרי-יום לישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה + נספחים.
א-7177/6 12/1/1969 לשכת השר יוסף ספיר – פגישה של חברי הממשלה המיועדת בתיק קווי היסוד של תכנית הממשלה  הסכם קואליציוני בין המפלגות.
א-7177/22 12/1/1969 לשכת השר אריה  דולצ'ין – חברי הממשלה התכתבות בענין תשובות שרים על שאילתות בכנסת  ביקור חברי הממשלה בשטחים המוחזקים  יום-הזכרון לחללי צה"ל ועוד.
ג-6899/18 12/1/1969 אמנת קווי טעינה
ג-6911/19 12/1/1969 ארגונים שונים מנפגעי הנאצים התכתבות ים משרד האוצר ועם אגוד נכי רדיפות הנאצים בנושאים: החזרת תגמולים למשרד האוצר  הטבות והנכות לנכי רדיפות הנאצים  פיצויים ליהודי אוסטריה ועוד
א-7185/1 12/1/1969 לשכת השר א. דולצ'ין – התקנון לעבודת הממשלה התכתבות בענין
ג-6908/4 12/1/1969 רשימת שיתוף ואחווה התכתבות בנושא קיפוח הרשימה הערבית שיתוף ואחווה
ג-7456/1 12/31/1969 מרש"ל – כללי פניית רפאל סויסה  ראש מועצת מזכרת בתיה  בדבר הקמת ישוב במרש"ל (מרחב שלמה)  התכתבות של ראש המינהל לפיתוח מרש"ל עם גורמים שונים בשואים הקשורים לפיתוח האזור: הקמת בתי משפט בנפת מרחב שלמה  הקמת בית קירור באופירה  סקר נחושת בשארם א-שייח'  סקירה כלכלית ואקלימית
גל-17073/3 12/31/1969 שידורים בערבית ברדיו דפי לקט משידורי קול ישראל  סיכומי תגובות ערביות על השידורים
ג-6483/15 1/1/1970 סדרי פגישות עם אישים
ג-6503/9 1/1/1970 מועצה מקומית באקה אל גרביה מכתב גינוי נגד מעשה של תושב השכונה ונאמנות למדינה.
א-7186/10 1/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – ועדות שרים לעניני תקציב המדינה ושכר פרוטוקולים מישיבות
א-7186/12 1/1/1970 לשכת השר א.דולצ'ין – ועדת השרים לעניני תקציב המדינה  שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות – הקפאה וצמצום כח-אדם בשירות המדינה פרוטוקולים בנושא.
ג-6501/28 1/1/1970 ערים גבעתיים התכתבות בדבר מתן אזרחות כבוד לראש הממשלה
ג-6503/34 1/1/1970 קיבוץ בית קשת התכתבות בנוגע לכנס אזורי של תושבי הגליל התחתון
ג-6504/32 1/1/1970 מצפה רמון מכתב תלונה
ג-6510/4 1/1/1970 עתונות חוץ – אקונומיסט – The Economist התכתבות עם משרד החוץ בנושא מאמר בעתון על המצב ביהודה ובשומרון
ג-6508/8 1/1/1970 המתקת מי ים מאמר של אלישע קלי בנושא בעיית חוסר המים של ישראל ופניות אישיות של אנשים
ג-6510/10 1/1/1970 התאחדות עתונאי חוץ בישראל התכתבות עם "דפא" DPA סוכנות הידיעות הגרמנית  לשכת העתונות הממשלתית ועם התאחדות עתונאי חוץ בישראל
ג-6510/12 1/1/1970 מועצת העורכים הארצית של עתוני תלמידים ונוער בישראל – מעת"י התכתבות עם משרד החינוך והתרבות בנושא נסיעות לחו"ל
ג-6512/1 1/1/1970 תאונות דרכים מכתבים והתכתבות בנושאים: הצעה להורדת העומס מן הכבישים  שיפוט מהיר בעבירות תנועה ועוד
ג-6514/9 1/1/1970 תקציב המדינה נאום שר האוצר עם הגשת תקציב לשנת הכספים 1973
ג-6518/15 1/1/1970 הסתדרויות ארגוני עבודה ואיגודים מקצועיים התכתבות עם הועד הפועל של ההסתדרות  קיבוץ כפר מסריק
ג-6520/2 1/1/1970 התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" התכתבות בנוגע למשחקי כדורגל במקומות עבודה
ג-6516/35 1/1/1970 תרומות – אסתר פישמן (E. Fishman) התכתבות בנוגע לתרומה
ג-6520/22 1/1/1970 בית החולים "הדסה" התכתבות עם הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ומועצת הדסה בישראל בנושא ועידת הסתדרות נשים ציוניות הדסה
ג-6520/27 1/1/1970 שרותים סוציאליים – סעד התכתבות עם שר הסעד מיכאל חזני
ג-6520/13 1/1/1970 אקולוגיה התכתבות עם השרות לשמירת איכות הסביבה  מועצת פועלי אשדוד  בנושאים שונים כגון: זיהומי הדלק באילת  שמירת העיר ימית מפני זיהומים  מצב איכות הסביבה בישראל ומאמר מעיתון דבר על חשיבות הנושא האקולוגי
ג-6518/36 1/1/1970 מרכז הסתדרות המורים בישראל התכתבות בנוגע לסיוע כספי
ג-6519/22 1/1/1970 קרן ע"ש זקהיים התכתבות בנושא קרן ע"ש וילאם ורחל זקהיים לעידוד המשך לימודים על-יסודיים של ילדים ירושלמיים
ג-6527/5 1/1/1970 יחסי ישראל ניקרגואה התכתבות עם שגרירות ישראל בנוגע לפגישה עם נשיא ניקרגואה
ג-14287/9 1/1/1970 עתונים יומיים בישראל – "יום יום" התכתבות עם העתון הפיננסי היומי של ישראל וקטע מהעתון
ג-6528/15 1/1/1970 JOHN J. L. HUNTER מכתב הזמנת ראש הממשלה לייל THE YALE POLITICAL UNION
ג-6528/13 1/1/1970 אמנון כהן  ירושלים התכתבות בנוגע להקלות לישראלים החוזרים
ג-6528/14 1/1/1970 מיכאלה בר-אל תל אביב בקשה להיפגש עם ראש הממשלה מאת אלמנתו של ד"ר ברט נעים בר-אל אשר נספה בהתנקשות במטוס "טוויס אייר"
ג-7438/1 1/1/1970 התיישבות חדשה – יישובי עולים התכתבות לשכת השר גלילי עם גורמים שונים בנושא  דוחות  חוזרים  טבלאות נתונים  הצעות תקציב  פרוטקולים מישיבות  לוחות זמנים להתיישבות  ועוד.
ג-7461/5 1/1/1970 התישבות – כללי
גל-17079/1 1/1/1970 יום מנוחה ללא יהודים התכתבות עם נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בענין ימי מנוחה שבועיים ללא יהודים ובענין עבודת ערבים בחגים יהודיים
גל-13908/4 1/1/1970 קטע מעתון העולם הזה
גל-13908/5 1/1/1970 אלואן – חוברת וקטע מעתון
גל-13908/6 1/1/1970 אלבשיר – שבועון
גל-13936/15 1/1/1970 תעסוקה התכתבות בנושאי תעסוקת משכילים ערבים בראשון-לציון  לשכת תל-אביב
גל-13922/9 1/1/1970 אגודה שיתופית של שיכון פועלים בנצרת – מכתב על הקמת שיכונים לחברי הסתדרות בנצרת
גל-13900/9 1/1/1970 מחקרים – השתתפות לשכת היועץ במחקרים הצעות מחקר על בעיות היסוד של האוכלוסיה הערבית בישראל בשטחים המוחזקים כרך א'
גל-13899/2 1/1/1970 סימפוזיון בבית ברל התכתבות דיון בצוות לעניני ערבים רשימת מוזמנים
גל-13901/3 1/1/1970 בית-ספר גוש-חלב – התכתבות בענין הבנין
גל-17075/6 1/1/1970 שיקום חיילים משוחררים התכתבות בענין בקשות סיוע ועבודה
גל-17075/8 1/1/1970 תערוכות  תצוגות וירידים התכתבות בענין תערוכות כמו "השבוע הערבי" בכל-בו שלום  יריד המזרח  ביקור ראש הממשלה ביריד המזרח ועוד
גל-17075/9 1/1/1970 גידולי חקלאות לתעשיה התכתבות בענין מגדלי הטבק
גל-17075/10 1/1/1970 פניות לעבודה התכתבות בענין נוהל העסקת בני-מיעוטים במפעלים ממלכתיים ופרטיים  קורס מפקחי מס הכנסה ועוד
גל-17075/17 1/1/1970 מפלגות ערביות הקשורות למפלגת העבודה דו"ח תכנון פעולות במגזר הערבי – סיכום של המחלקה הערבית במפלגת העבודה – פרוטוקול מישיבת ועדת העבודה של הכנסת – דיון בענין שילובם של צעירים ערביים בחיי המדינה ועוד
גל-13903/6 1/1/1970 תחבורה ציבורית
גל-17053/2 1/1/1970 שידורים לארצות ערב  רדיו  וטלויזיה (כרך א') דפי לקט משידורי ישראל. בתיק גם לקט תגובות מהעתונות ומהשידורים הערבים  (המשך בתיק 3).
גל-17074/10 1/1/1970 מילונים מכתבים בענין הוצאת מילון עברי-ערבי שימושי מאת ש. לנדמן
גל-17076/18 1/1/1970 ברכות ערבים לממשלת ישראל מכתבים מברקים
גל-13903/10 1/1/1970 רשויות מקומיות – מועצות מקומיות  מוכתרים ועדות כפרים התכתבות בענין הקמת מועצות בגליל  מרפאות חדשות בגליל  מרפאות חדשות בכפרים ערביים.
גל-17074/14 1/1/1970 רשיונות תנועה בשטחי הממשל הצבאי מכתבים  פניות אל היועץ בענין בקשות לרשיונות תנועה בשטחים סגורים
גל-17074/16 1/1/1970 העדה האנגלית אפיסקופלית הערבית מכתבים של ראשי הכנסיה בארץ אל היועץ  תלונה על טיפול במעבר גשר אלנבי  בקשה לפטור מבדיקות מכס ועוד
גל-17074/18 1/1/1970 ארועי חג המולד התכתבות בענין הזמנות והענות להזמנות בחג המולד. חוזר בענין ביקורים בבית-לחם בחגי המולד 1970 עד 1972
גל-17074/22 1/1/1970 לשכת היועץ בנצרת בתיק התכתבות בענין תשלום חוב של הלשכה עבור שירות נקיון
גל-17074/26 1/1/1970 תשלום מיסים על-ידי ערבים – כרך א' התכתבות בענין פניות של ערבים בענין תשלום מיסיהם (תלונות  בקשות לפטור ועוד) המשך בתיק 27
גל-17077/5 1/1/1970 השתלמויות  כללי התכתבות בענין קיום קורסים לפקחי מס הכנסה  הכשרת מזכירים למועצות מקומיות  הכשרת טייסים אזרחיים ועוד
גל-13905/6 1/1/1970 תמורות חברתיות פוליטיות בקרב ערביי ישראל – טיוטה
גל-13906/10 1/1/1970 תלונות ומחאות מאנשי המיעוט הערבי והשטחים כרך א'
גל-13906/11 1/1/1970 תלונות ומחאות מאנשי המיעוט הערבי והשטחים כרך ב'
גל-13906/12 1/1/1970 תלונות ומחאות מאנשי המיעוט הערבי והשטחים כרך ג'
גל-17077/22 1/1/1970 העדה הקופטית התכתבות בענין סכסוך הכנסיה הקופטית עם הכנסיה האתיופית עוד
גל-17077/24 1/1/1970 העדה הלטינית התכתבות בענין אישור מעבר לירדן לפטריארך הלטיני
גל-17078/6 1/1/1970 חינוך חקלאי למיעוטים מכתב בענין הקמת בית-ספר חקלאי באזור "המשולש"  צילום קטע מעתון על הצורך בטיפוח החינוך המקצועי הערבי
גל-13906/13 1/1/1970 שיתוף אזרחים ערבים בחגיגות יום-העצמאות
גל-13906/17 1/1/1970 נתונים סטטיסטיים על העדות הנוצריות התכתבות בענייני רכוש הגירה  סקירה על מצבן בישראל
גל-17078/14 1/1/1970 מלונות התכתבות בעניני הכספים של שני מלונות בנצרת ("נצרת" ו "גרנד-ניו")
גל-17078/26 1/1/1970 הקואופרציה הערבית דו"ח של "ברית הפיקוח לקואופרציה של הפועלים והפלחים הערבים בע"מ ודף ריכוז מחירים של פירות וירקות ביהודה ושומרון
ג-12649/9 1/1/1970 הוראות נוהל הוראות נוהל לביצוע פעולות בגנזך המדינה: קבלת חומר ארכיוני (טיפול בהפקדות)  רישום החומר  ניהול האוספים  ביעור חומר ארכיוני  נוהלי עיון ועוד. בתיק גם דוגמאות של טפסים שונים (תאריך משוער בלבד).
א-7332/21 1/1/1970 תקציב מדינת ישראל כרך א'
א-7332/22 1/1/1970 תקציב מדינת ישראל כרך ב'
א-7332/23 1/1/1970 תקציב מדינת ישראל כרך ג'
א-7337/7 1/1/1970 אלג'ריה – ישראל
ג-7444/7 1/1/1970 כנסת: שאילתות 70 – 71 – חלק א' שאילתות חברי-הכנסת  תשובות השרים ( העתקים לשר ); ישיבות הכנסת השביעית – פרוטוקול סטנוגרפי – ישיבות ס"ב – ס"ג 7.4.70 – 8.4  הבהרות מזכיר הכנסת ועוד
גל-43372/6 1/1/1970 הרשות לפיתוח ותכנון – יעדי עבודה – יהודה ושומרון הרשות לפיתוח ותכנון – יעדי עבודה – יהודה ושומרון
א-7177/7 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – שר התיירות הודעה על המשך הטיפול בתזכיר הצעת חוק הרשות לתיירות מרפא.
א-7177/17 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – שר התחבורה התכתבות בעניני הצעת תזכיר – הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדרים לגבי מוניות)
א-7177/8 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – החלטות חקיקה הצעות חוקים כגון הצעות חוק הטיס (עבירות ושיפוט)  תש"ל 1970 הצעת חוק המכרזים (מוסדות המדינה)  תש"ל 1970 ועוד
א-7177/9 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – שר הסעד הודעה על המשך הטיפול בהצעות תזכיר של הצעות חוק
א-7177/10 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – החלטות פנים ושירותים התכתבות בעניני הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 10) תש"ל 1970  סדרי עבודתה של ועדת השרים לעניני פנים ושירותים.
א-7177/11 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – מינויים התכתבות בענין מינוי חברים לועדות שונות.
א-7177/12 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – השר חיים גבתי התכתבות בנוגע להמשך הטיפול בהצעות תזכיר של הצעות חוק.
א-7177/19 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – החלטות הממשלה התכתבות בענין החלטות שונות  כגון הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 3) תש"ל 1970  שינויים בהרכב ועדות שרים ועוד.
א-7177/20 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – משרד העבודה התכתבות בעניני הצעת תזכיר – הצעת חוק החניכות (תיקון) תש"ל 1970  הצעת תזכיר – הצעת חוק קרן תשלומים לעובדים (פשיטת-רגל ופירוק תאגיד)  תש"ל 1970
א-7177/13 1/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – מרכז ההשקעות נתונים סטטיסטיים (חודשיים) על השקעות והלוואות במשק.
ג-6282/12 1/1/1970 תכנית חקיקה – משרד המשפטים
ג-6899/5 1/1/1970 יחסי ישראל ספרד התכתבות
ג-6897/27 1/1/1970 יחסי ישראל וולטה עילית התכתבות בנוגע לביקור שר-החוץ של וולטה עילית בארץ
ג-6908/1 1/1/1970 חזית דתית לאומית- הפועל המזרחי
ג-6900/14 1/1/1970 יהדות קנדה התכתבות עם ההסתדרות הציונית המאוחדת בקנדה
ג-6899/26 1/1/1970 או"ם חוברות (המשך בתיק מס' 27)
ג-6899/27 1/1/1970 או"ם (המשך מתיק מס' 26). חוברות
ג-6900/4 1/1/1970 הליגה לזכויות האדם והאזרח התכתבות עם משרד המשפטים בנושאים: חקירת ועצירת קטינים  מעצר מינהלי  המצב בעזה ועוד
ג-7283/3 1/1/1970 הוראות לניהול רשומות- נספח שיטות יעול במיון ובשליחת דואר
ג-6912/8 1/1/1970 בהאים התכתבות עם משרד הדתות ועם הפדרציה העולמית של הבהאים
ג-6484/2 1/1/1970 סדרי פגישות עם אנשי תקשורת התכתבות עם רשות השידור ועם עיתונאים
ג-6503/29 1/1/1970 כרמיאל התכתבות בנוגע לתלונה על המועצה הדתית בכרמיאל
ג-6503/28 1/1/1970 בית נקופה התכתבות עם רשות שמורות הטבע בנוגע לחילול בית הקברות של בית נקופה
ג-6491/9 1/1/1970 שאילתות מופנות לרשות השידור
ג-10401/13 1/1/1970 קריאה בעיתונות לבנונית לקט קריאה בעיתונות לבנונית מטעם האוניברסיטה העברית בעריכת אברהם ינון.
גל-54080/2 1/6/1970 מכון פדגוגי רפואי יפו בתיק התכתבויות בנושא החזקת נכים במכון  פדגוגי רפואי ביפו  החזקת קבוצת הנכים בבי"ח "הדר" רמתיים.
ג-6503/11 1/31/1970 מועצה מקומית כנרת מכתב תודה לראש הממשלה
א-7185/7 2/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – השר דולצ'ין הודעות מלשכת השר.
א-7186/11 2/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – ועדת השרים לענין הקפאה וצמצום כח-אדם בשירות המדינה פרוטוקולים מישיבות הועדה ונספחים בענין בדיקת התכנית לייעול המשק.
גל-13968/16 2/1/1970 קסטודיה דה-טרה-סנטה שרטוטים והתכתבות בענין הסדרת תשלום הפיצוי עבור שטחים ומבנים שהופקעו.
א-7284/3 2/1/1970 סדרי יום לישיבת ועדת השרים לעניני סמלים וטקסים.
א-7177/2 2/1/1970 לשכת השר יוסף ספיר – סדרי-יום לישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה + נספחים
א-7177/16 2/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – נציב שירות המדינה התכתבות בנוגע להצטרפות מעסיקים ציבוריים להסדר הכולל של מדיניות השכר  המחירים והמיסים לשנים 1970-1971 – ביצוע בסקטור הציבורי.
א-7177/15 2/1/1970 לשכת השר אריה  דולצ'ין – משרד הפנים התכתבות בעניני הצעת תזכיר – הצעת חוק כלי-היריה  תיקון הגדרת כלי יריה תש"ל 1970  חוק הבחירות לכנסת (הוראות מיוחדות)  תש"ל 1970.
ג-6911/22 2/1/1970 מיעוטים התכתבות בנושא מינוי ועדה בינמשרדית לטיפול בערביי ישראל
א-7185/4 3/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – החלטות – כלכלה התכתבות בנוגע להחלטות ועדת שרים לעניני כלכלה.
גל-13910/29 3/1/1970 סכנין
א-7186/8 3/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – ביטוח לאומי פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים לענין חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 3) עם נספחים
א-7177/3 3/1/1970 לשכת השר יוסף ספיר – סדרי-יום לישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה + נספחים
ג-6905/7 3/1/1970 יהדות אוסטרליה התכתבות עם גורמים שונים כגון: ויצו  ידידי השומר הצעיר וקרן משפחות הגבורים ארגון יהודי שעוזר למשפחות הנפגעים בישראל
ג-6911/23 3/1/1970 עדות לא יהודיות מיעוטים בישראל פניות ציבור
גל-930/4 3/1/1970 פרוטאינים פיתוח מקורות להפקת חלבונים ממקורות מזון שונים. בתיק התכתבות וטיוטת פרסום באנגלית (הרשות למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית) בנושא גידול אינטנסיבי של דגי בריכות כמקור פרוטאינים למדינות מתפתחות.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-7177/4 4/1/1970 לשכת השר יוסף ספיר – סדרי-יום לישיבות ועדת השרים לעניני חקיקה + נספחים
ג-6900/2 4/1/1970 אספרנטו מכתב מאת מועדון "אספרנטו"
גל-52955/20 4/30/1970 קונסנט שכונות בילינסון השירות לילד ונוער. תשלומים לסידורים קצרים עבור המשפחות האומנות.
א-7185/3 5/1/1970 לשכת השר א. דולצ'ין – פיתוח תזכיר של שר הפיתוח ח. לנדאו שהוגש לשר ו. שם-טוב בענין תקציב לעובדים ארעיים במכון הגיאולוגי – משרד הפיתוח
ג-6898/20 5/1/1970 יחסי ישראל איטליה פניות ציבור
ג-6615/16 5/7/1970 לשכת סגן השר בנציון חלפון – ועדה לערעור על קיזוז פיצויי נזקי טבע מפיצויי ארנונה התכתבות בנושא ועדה לערעור על קיזוז פצויי נזקי טבע מפצויי ארנונה  פרוטוקול מישיבת הועדה.
ג-5155/17 5/28/1970 קטעי עיתונות – ארגונים פוליטיים אשר אינם מיוצגים בכנסת (כרך ב') קטעי עיתונות העוסקים בסיקור תנועות פוליטיות אשר להן לא היה ייצוג בכנסת: הפנתרים השחורים  הליגה להגנה יהודית  מצפן  התנועה לשלום וביטחון ועוד.
ג-7505/6 6/5/1970 קשרים עם הגולה התכתבות בין הרב יוסף רלב"ג מהמחלקה לקשרים עם הגולה במשרד הדתות לאישים ומוסדות בחו"ל אודות העברת ספרי-תורה  תשמישי קדושה ונושאים דתיים אחרים
גל-13922/13 7/1/1970 מוסלמים בירושלים המזרחית ובגדה המערבית התכתבות בענין מעשי תוקפנות על הר-הבית ובמסגד אברהים
ג-10775/4 7/1/1970 התבטאויות ערביות – 1972-1970 המשך מתיק מס' 3 – תמלילי נאום נשיא מצרים גמאל  עבד אל נאצר בפתיחת המושב ה- 4 של הועידה הלאומית  נאום נשיא סוריה חאפז אל-אסד לרגל יום השנה להפיכת ה- 8 במרץ  דברי הנשיא אנואר סאדאת בביקורו בבסיס אווירי במרכז הדלתא  הצעות הועדה המרכזית לסדר היום של הועידה הלאומית  מברקים מנציגויות משרד החוץ בנוגע לראיון הנשיא סאדאת בניוזוויק  התבטאויות מנהיגים ערבים אחרים ועוד.
גל-17053/3 8/1/1970 שידורים לארצות ערב  רדיו  וטלויזיה (כרך ב') (המשך מתיק 2) – דפי לקט משידורי ישראל. בתיק גם לקט תגובות מהעיתונות ומהשידורים הערבים
גל-17077/18 8/1/1970 גיור בתיק רק עתון ומכתב ממערכת העתון "קול השבת" המבקש מידע על נתוני גיור במדינה ומספר הנישואין הבין דתיים
א-7274/11 8/1/1970 נספחי חקיקה 78 – 105
ג-6899/12 8/1/1970 כנוסים בינלאומיים השתתפות בקונגרס בינלאומי לביולוגיה
ג-6899/13 8/1/1970 תערוכות בינלאומיות התכתבות
ג-6897/42 8/1/1970 יחסי ישראל זנזיבר התכתבות
ג-6908/5 8/1/1970 המפלגה הליברלית העצמאית התכתבות
ג-6904/2 8/1/1970 יהדות תאילנד -סיאם
גל-2937/2 8/28/1970 פסקי בג"צ בעניין אשקלון בתיק – פסקי דין של בג"צ מס' 348/70 בעתירה של נחום כפיר כנגד המועצה הדתית באשקלון – מתן תצהיר תשובה מטעם הנתבעים; עתירה למען צו על תנאי ומתן צו מניעה זמני.
גל-17052/14 9/1/1970 פרסומים (שידורים ועתונים ערביים) דפי לקט מהעתונות הערבית ומשידורי הרדיו הערביים. כרך א' (המשך בתיק 15).
גל-17052/15 9/1/1970 פרסומים (שידורים ועתונים ערביים) כרך ב' (המשך מתיק 14) – דפי לקט מהעתונות הערבית ומשידורי הרדיו הערביים. בתיק גם רשימות שמיות של אישים במדינות ערב.
ג-6910/26 9/1/1970 בית כנסת "קדם" התכתבות עם הקהילה ליהדות מתקדמת תל-אביב
א-7022/3 9/1/1970 ממשל אזרחי בשטחים המוחזקים העתקי הצעות החלטה; הצעה לסדר-היום והחלטות בנושא הנהגת מינהל מקומי בשטחים. ספט. 1970-אוק. .1975
א-304/1 9/1/1970 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה
טס-3004/1079 9/6/1970 שלמה וידר תצלום של שלמה וידר  דייל-כלכל אל על שנפצע בקרב עם מחבלים במהלך טיסת אל על מתל אביב  דרך אמסטרדם  לניו יורק. המטוס נחטף לאחר נחיתת ביניים באמסטרדם  וידר הסתער על מחבל חמוש שנע לכיוון תא הטייס  נפצע במאבק אך בפעולתו סיכל את חטיפת המטוס. הוא זכה בעיטור האומץ מטעם ממשלת ישראל.
גל-7002/17 9/14/1970 מחלקת המינהל – מטה – קצין חינוך (כללי) חידון כללי צהלי ידיעת הארץ ומורשת הקרב  להקת התותחנים ועוד.
ג-6907/2 10/1/1970 מפלגת העבודה הישראלית (המשך מתיק מס' 1). ועידות מפלגת העבודה ועדה לענייני המפלגה והמשמרת והחלטות
ג-14538/13 10/1/1970 משרד הפנים – אגף התכנון – יהודה ושומרון – קווים לתכנון פיסי אזורי יהודה ושומרון – קווים לתכנון פיסי אזורי – ד"ר אלישע אפרת משרד הפנים – אגף התכנון – ירושלים – תשל"א ELISHA EFRAT  Ph.D. – JUDEA AND SAMARIA – GUIDELINES FOR REGIONAL AND PHYSICAL PLANNING
גל-5852/29 12/23/1970 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי שדרות בתיק תכנית שיכון ציבורי מס' 4/11/6  שינוי מס' 5 לתכנית 4/11/1 – שדרות.
ג-6492/20 1/1/1971 ועדת שרים לענייני כלכלה התכתבות עם חברי הממשלה בנושא הגברת הפיקוח על החברות הממשלתיות
ג-6503/4 1/1/1971 מועצה מקומית דבוריה גינוי מועצת דבוריה את מעשי החבלה של תושביה
ג-6503/43 1/1/1971 נחל עוז התכתבות בנוגע לקצבה מראש הממשלה לבניית בית הנצחה לחברי נחל עוז שנפלו בשדות המשק על גבול הרצועה
ג-6501/14 1/1/1971 ערים – לוד תכנית ביקור ראש הממשלה בלוד
ג-6501/31 1/1/1971 ערים – קרית גת התכתבות עם עיריית קריית-גת ועם "יד לבנים"
ג-6500/21 1/1/1971 ירושלים – שכונת שיכון ב' המקשר התכתבות עם עורכי דין ועם משרד הפנים בנוגע להסכם בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ושיכון ב' המקשר ירושלים – אגודה שיתופית בע"מ
ג-6503/3 1/1/1971 מועצה מקומית ראש-פינה התכתבות עם המועצה המקומית ועם שר השיכון
ג-6504/28 1/1/1971 מושב איתן התכתבות בנוגע למחירי המים
ג-6504/29 1/1/1971 משק גרופית מכתב תודה על מענק להקמת בית תרבות
ג-6508/2 1/1/1971 התישבות חקלאית – פיתוח הגליל התכתבות עם הסוכנות היהודית – המחלקה להתישבות חקלאית ועם משרדי ממשלה שונים בנוגע לפיתוח הגליל
ג-6508/6 1/1/1971 תנועת המושבים התכתבות עם שר העבודה  מזכיר המרכז החקלאי ותנועת מושבי העובדים בנושא עבודה ערבית חקלאית (תוספת פועלים מהשטחים)
ג-6509/1 1/1/1971 עתונות בישראל – השבועון "אות" התכתבות עם עורך שבועון מפלגת העבודה הישראלית "אות"  קטעים ממאמרים מהשבועון
ג-6509/27 1/1/1971 הסברה – פניות אישיות כללי התכתבות עם אזרחים מחו"ל
ג-6521/14 1/1/1971 קרן אליהו הלוואות לדיור לזוגות צעירים התכתבות עם "קרן אליהו" בנוגע לתרומות לקרן ההלוואות לדיור לזוגות צעירים
ג-6509/3 1/1/1971 הסברה על ידי תקשורת חוץ התכתבות עם תקשורת זרה  כתבות  מאמרים  קטעי עתונות ועוד
ג-6511/22 1/1/1971 בית חרושת למוצרי חשמל "לאפקו" בע"מ התכתבות עם לשכת שר המסחר והתעשיה בנושא ציוד חשמלי עבור מתקן דיאזינול
ג-6520/5 1/1/1971 עתיקות – כללי התכתבות עם שר האוצר  המשלחת הארכיאולוגית בירושלים  משרד המשפטים ועוד בנושאים: יצוא עתיקות  משפחת זנאתי בפקיעין
ג-6522/8 1/1/1971 בית ספר "אריאל" מעוז ציון בקסטל פנית מנהל בית הספר יצחק עמדי לקבל סיוע כלכלי
ג-6522/10 1/1/1971 בית ספר ממלכתי "אורים" בשדרות בקשה להיפגש עם ילדי בית הספר
ג-6522/19 1/1/1971 אורט בית ספר תיכון להנדסאים התכתבות עם מינהל מקרקעי ישראל ועם שר האוצר בנוגע לשטח קרקע להקמת בית ספר להנדסאים "אורט" בירושלים
ג-14287/21 1/1/1971 פנסיה תגמולים מכתב מכפר יונה בנוגע למצב הפנסיונרים במדינה
ג-6523/5 1/1/1971 מבקרים חשובים התכתבות עם משרדי ממשלה  אישים מחו"ל ועם חברת תעופה "אל על"
ג-6526/14 1/1/1971 50 שנה בארץ ברכות ואיחולים לרגל עליית ראש הממשלה לארץ לפני 50 שנה ב- 1921  רשימת עולי האוניה פוקאונטס POCAHONTAS
ג-6527/16 1/1/1971 יחסי ישראל אקוואדור פרוטוקול שיחת ראש הממשלה עם שגריר אקוואדור
ג-6528/18 1/1/1971 יורם ירון פתח תקווה מכתב בנוגע מלחמת אחים בין עולים לותיקים
גל-13908/8 1/1/1971 עתון אלכרמל – קטע אחד מהעיתון
גל-13908/9 1/1/1971 אל-דורוז – ירחון דרוזי התכתבות בענין הוצאתו  גיליון אחד  קטעי עתונות
גל-13908/11 1/1/1971 אל-הודא התכתבות בעניני פרסומים וכספים
גל-13935/6 1/1/1971 איגוד המסחר הזעיר התכתבות בעניני מפגש סוחרים יהודים-ערבים במסגרת האיגוד בתל- אביב  דו"ח מסיור בכפרים הערביים  לשכת תל-אביב
גל-13956/11 1/1/1971 ועד נאמנים מוסלמי – ביקורת מבקר המדינה  לשכת תל-אביב
גל-13957/13 1/1/1971 יפו התכתבות בעניני שיכונים-מועדונים  שיקום ובניית דירות בתל-אביב ויפו  לשכת תל-אביב
גל-13900/6 1/1/1971 מחנה נוער בעכו ( 1971 כרך ב')
גל-17073/12 1/1/1971 שנתון הממשלה התכתבות בענין משלוח שנתון ללשכת היועץ. בתיק גם סקירה קצרה על ערביי ישראל
גל-13951/3 1/1/1971 בגד-עור התכתבות בעניני הקמת מפעל לקונפרציה בבסמת טבעון  סלילת כביש גישה למפעל באיבטין  קורס תפירה  לשכת חיפה
גל-17074/24 1/1/1971 חוברת הבדואים התכתבות בענין משלוח קובץ מאמרים על הבדואים בהוצאת לשכת היועץ לעניני ערבים
גל-17078/27 1/1/1971 ביקורי שרים  אורחים נכבדים  חכ"ים אצל הערבים תכניות ביקור של יושב-ראש הכנסת ראובן ברקת ורעית נשיא המדינה נינה קציר
א-296/6 1/1/1971 מסמכים שמורים – פעולת הבנקים בשטחים המוחזקים החלטה 15 (26.9.71)
א-296/16 1/1/1971 מסמכים שמורים – הסתייגות שר קליטת העליה מהחלטת ועדת ההתישבות מיום 12.10.71 (עליה) החלטה 168 (5.12.71)
א-7335/33 1/1/1971 שירותים זקנים אגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן מלב"ן
א-7336/15 1/1/1971 הפגיעה במיכלית קורל-סי
א-7341/21 1/1/1971 בדואים
ג-6889/5 1/1/1971 יחס ישראל ערב התכתבות עם משרד החוץ וסיכומים מדיניים
ג-6900/23 1/1/1971 יהדות קובה התכתבות קצרה
ג-6911/4 1/1/1971 שומרונים בישראל התכתבות עם מזכיר מועדון הנוער השומרוני בשכם בנוגע להתישבות בהר הגריזים
א-7032/10 1/1/1971 הפליטים – טיוטה ב' ראשי פרקים לישוב הבעיה ע"י קליטתם בתחומי ממלכת ירדן.
א-7030/1 1/1/1971 תעלה מברקים ופרסומים של השגרירות האמריקנית בעקבות ראיונות של שר החוץ של ארצות הברית על מאמציו להביא להסכם ביניים בין ישראל ומצרים ולפתיחת תעלת סואץ
גל-57145/13 1/1/1971 לכפר עציון בתיק : התכתבויות בנושא כביש מס' 3022 לכפר עציון.
ג-6484/3 1/1/1971 סדרי פגישות עם אנשי תקשורת התכתבות ובקשות לראיין את ראש הממשלה
ג-6485/6 1/1/1971 נאומים וטיוטות נאומים והודעות מדיניות בכנסת של רה"מ גולדה מאיר כגון: הודעת רה"מ בכנסת (משפטי לנינגרד) ונאום ביום קבלת אזרחות כבוד של העיר חולון
גל-17075/2 1/1/1971 העדה השומרונית מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה מאיר שמגר בענין אזרחות לשומרונים בשכם  קטע עיתון בערבית  מכתב אל שר הדתות זרח ורהפטיג בענין תמיכה כספית לעניני פולחן
חצ-4481/36 1/21/1971 תאילנד בקשת ממשלת תאילנד לקבל  רשימת תעריפים לשירותים קונסולריים המבוצעים ע"י נציגויות ישראל.
ג-6527/4 1/31/1971 יחסי ישראל גואטמלה התכתבות עם משרד החוץ בנוגע לביקור נשיא גואטמלה ותוכנית הביקור
א-304/2 2/9/1971 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה
א-7274/12 3/1/1971 נספחי חקיקה 106 – 118 המשך בתיק 7274/13
א-7026/11 4/1/1971 כנס האינטרנציונל הסוציאליסטי בהלסינקי – תכנית ביקור רה"מ בכנס האינטרנציונל בהלסינקי  חומר רקע  הודעות  החלטות וקטעי עתונות אפריל-מאי .1971
ג-6911/52 5/1/1971 פניות ציבור סאלח עבדאללה קשקוש
א-7057/10 5/1/1971 פאונה  VICTOR L שיחות עם עתונאי סובייטי ו.לואיס בישראל – דיווח לנ.לבנון (משה"ח) על שיחה עם לואיס ב- 13.6.71; רישום שיחת .S.D עם לואיס ב-16.6 (אנגלית);רישום התייעצות עם רה"מ בנדון  נייר-עבודה לקראת השיחה ; קטעי-עתונות וכו'
א-7271/9 6/1/1971 ועדת שרים לעניין כינוסים בינלאומיים
א-7274/13 6/1/1971 נספחי חקיקה 118 – 132 המשך של תיק 7274/12
א-7021/1 6/1/1971 שיחות ג'ון קמחי צילומי דיווחים על שיחות גון קמחי עם פרופ' ג.ל. בונדרבסקי בענין יחסי רוסיה-ארצות-הברית וישראל יוני-יולי .1971
א-7274/14 7/1/1971 נספחי חקיקה 133 – 141 המשך בתיק 7274/15
ג-6906/11 7/1/1971 חברות וארגונים שונים בחו"ל התכתבות עם LIBERTE Organization for sexual equality
ג-6906/12 7/1/1971 מפלגות בכנסת ה-6 מפלגת הפועלים המאוחדת הצעה לחוק ארגוני עובדים ומעבידים
ג-6897/23 7/1/1971 יחסי ישראל קונגו (ברזוויל) התכתבות
גל-59538/1 7/4/1971 מפקדת אזור יהודה ושומרון – הוראות הלשכה לענייני סעד ופליטים מפקדת אזור יהודה ושומרון – הוראות הלשכה לענייני סעד ופליטים
גל-13964/23 8/1/1971 דרוזים – קרקעות דו"חות  פרוטוקול והתכתבות בענין פעילות לפתרון סכסוכי קרקעות בין המדינה לדרוזים ופיתוח הכפר הדרוזי.
ג-6910/28 8/1/1971 בית הכנסת "מגן אברהם" בגבעת שאול התכתבות בנוגע לקבלת רשיון בניה
א-7051/20 8/1/1971 שלהבת פרייר – 22.8.1971 חומר שנמצא בתוך מעטפה בה נשלח מברק בענין נסיעתו של שלהבת פרייר- 22.8.1971 ורישומים בכתב יד של מטלות והערות.
א-7274/15 9/1/1971 נספחי חקיקה 142 – 146 המשך של תיק 7274/14
ג-6910/31 9/1/1971 בית הכנסת "אהבה ואחווה" לעדת הספרדים ובני עדות המזרח  חולון התכתבות בנוגע לבניית בית כנסת
א-7275/1 10/1/1971 נספחי חקיקה 147 – 160
א-7053/14 11/1/1971 סיכום דיון במחלקת מזרח תיכון. סיכום דיון של המערך המז"תי במשרד החוץ על הבעיות האקטואליות בעולם הערבי- 25.11.1971 . הדיון נערך לרגל נסיעת שר החוץ ללונדון.
א-7036/5 12/1/1971 קטעי עתונות (31.12.1971-3.12.1971) מאמרים של אמנון רובינשטיין בענין חילוקי הדעות בנושא השלום וכן נושאים כלכליים.
א-304/8 12/12/1971 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
ג-6485/9 1/1/1972 טיוטות ונאומים בכנסת נאום ראש הממשלה בקונגרס הציוני הכ"ח  נאום בכנסת בנושא יהודי ברה"מ לשעבר
ג-6483/16 1/1/1972 סדרי פגישות עם אישים
ג-6503/1 1/1/1972 מועצה מקומית מצפה רמון התכתבות עם מועצת פועלי מצפה רמון ועם משרדי ממשלה בנוגע להקמת מפעל מלט
ג-6504/19 1/1/1972 מושב שמורה מכתב בנושא פלישה ערבית לאיקרית
חצ-4829/7 1/1/1972 בנגלדש – כללי
ג-6511/36 1/1/1972 התאחדות הסוחרים הכללית התכתבות עם שר המסחר והתעשיה ועם התאחדות הסוחרים הכללית בישראל
ג-6513/11 1/1/1972 בניה ושיכון – ועדת רווה (המשך מתיק 10) מכתבים ממפגינים נציגי בעלי הבתים הותיקים מכל רחבי הארץ
ג-6513/21 1/1/1972 האגודה לתרבות הדיור התכתבות עם האגודה לתרבות הדיור ומרכז השלטון המקומי בישראל בנוגע לפתיחת 38 לשכות ועדי בתים על ידי האגודה לתרבות הדיור
ג-6511/12 1/1/1972 הועידה הכלכלית 1973 התכתבות עם גורמים שונים כגון: יחידת המעקב אחר הועידה ומנכ"ל תוצרת מזון ישראלית בע"מ בנושאים: השתתפות בועידה ובעית תת תזונה אצל ילדים
ג-6520/23 1/1/1972 הסתדרויות וארגונים רפואיים התכתבות עם הסתדרות מדיצינית הדסה  מנהל האגודה למלחמה בסרטן והסתדרות הרוקחים בישראל
ג-6520/25 1/1/1972 הסתדרויות וארגוני רופאים התכתבות עם משרד הבריאות  רופאים עולים מברית המועצות בנושא קורסי השלמה ברפואת שיניים
ג-6519/16 1/1/1972 תרבות התכתבות עם בנק ארץ ישראל בריטניה בע"מ  משרד החינוך והתרבות והתאטרון העממי בנושאים: תחרות רובינשטיין לפסנתר ופרס ראש הממשלה ליצירה ספרותית ביידיש
ג-6519/1 1/1/1972 אגודת הסטודנטים באוניברסיטת הנגב התכתבות עם שרי ממשלה בנוגע לקרן למענקים לסטודנטים
חצ-4922/3 1/1/1972 בנגלדש – משתלם
ג-6524/21 1/1/1972 קליטת אנשי מקצוע – שביתת רופאי שיניים התכתבות עם לשכת שר הבריאות  מחלקת רופאי שיניים מאוניברסיטת ת"א
גל-17079/11 1/1/1972 תכנון ופיתוח הכפרים הערביים התכתבות בענין פיתוח כבישים  קוי טלפון  מפעלי מים ובריאות. פרוטוקולים מישיבת הכנסת בענין פיתוח השירותים בכפר הערבי ועוד
גל-13935/11 1/1/1972 אירועים – הזמנות לאירועים שונים לשכת תל-אביב
גל-13962/16 1/1/1972 מיעוטים בישראל – ספרו של אורי שטנדל התכתבות  ביקור תלמידי ביה"ס הריאלי בחיפה לשכת תל-אביב
גל-13944/3 1/1/1972 קרן מלגות לסטודנטים ערבים – בקשות  מענקים  לשכת חיפה
גל-17073/1 1/1/1972 מטבע חוץ אישורים לפטור ממס נסיעות ואישורים להמרת מטבע ישראלי למטבע חוץ למהגרים ערבים  מכתבים בענין נוהל עוזבים לצמיתות מקרב בני המיעוטים
גל-13901/1 1/1/1972 בית-ספר מזרעה – התכתבות בענין הקמת מסלול קדם מקצועי
גל-13944/11 1/1/1972 דרוזים התכתבות בענין מצבם  גיוסם לצה"ל  ועדת יוזמה דרוזית  סקירה  פרוטוקולים של ועדת התיאום לפיתוח הכפר הדרוזי  קטעי-עתונות  לשכת חיפה
גל-17075/3 1/1/1972 עתון חדשות השומרונים התכתבות בענין השתתפות הלשכה בהוצאות הדו שבועית א ב. השומרוני
גל-17075/16 1/1/1972 צוות החשיבה במפלגת העבודה קטעי עתונות  דו"ח המלצות צוות החשיבה לאזרחים הערבים והדרוזים בישראל  פרוטוקול מישיבת הצוות
גל-17074/23 1/1/1972 מקראה ערבית למתקדמים (יעקב לנדאו) חוזר אל המורים לערבית בענין הוצאת הספר מאת י. לנדאו ורשימת המורים לערבית בבתי- ספר העל יסודיים בארץ
גל-17074/27 1/1/1972 תשלום מיסים על-ידי ערבים – כרך ב' (המשך מתיק 26) התכתבות בענין פניות של ערבים בענין תשלום מיסיהם (תלונות  בקשות לפטור ועוד)
גל-17075/1 1/1/1972 הועדה לחינוך ערבי התכתבות עם המועצה המקומית אום-אל-פחם בעניני חינוך של הכפר  צלום קטע מעיתון על בית-ספר בבאקה- אל-גרביה ועוד
גל-17076/20 1/1/1972 נצרת התכתבות העיריה בעניני כספים ותקציבים
גל-13906/4 1/1/1972 צופים דרוזים מברק ועד הפועל של תנועת הצופים הדרוזים ותודה עבור תרומה כספית
גל-13906/6 1/1/1972 בתי-ספר עכו התכתבות בענין יום לימודים ארוך בבתי-ספר ממלכתיים-ערבים
גל-17077/21 1/1/1972 האשורים מכתב של נציג הכנסיה אל ראש הממשלה ג. מאיר בענין סכסוך עם הכנסיה הארמנית על כנסית הקבר הקדוש  ועוד
גל-17077/23 1/1/1972 ועדה לבירור תביעות הכנסיות שנפגעו בימי המלחמה בתיק דו"ח ביניים ודו"ח מסכם של הועדה
גל-17078/2 1/1/1972 בקשות להעתקת מקום מגורים התכתבות בענין החזרת משפחה ערבית מירדן לכפרם בגוש-עציון
גל-13906/19 1/1/1972 סימפוזיון הבדואים בנגב – טיוטת תכנית בכתב-יד
גל-13931/6 1/1/1972 דלית-אל-כרמל התכתבות בעניני הלואה להרחבת רשת החשמל  מרכז מסחרי תחרותי  פיתוח מפעל המים  לשכת חיפה
א-296/18 1/1/1972 מסמכים שמורים – אמנה כללית לשיתוף פעולה טכני בין ישראל לגואטמלה החלטה 227 (2.1.72)
א-296/27 1/1/1972 מסמכים שמורים – ערר שר התיירות על החלטה הת 5 של הועדה להתישבות מיום 31.1.72 החלטה 423 (12.3.72)
א-7278/4 1/1/1972 מכתבים אל חברי ועדת השרים: לעניני חקיקה.
א-7275/2 1/1/1972 נספחי חקיקה 161 – 173
ג-6899/11 1/1/1972 קשרים בינלאומיים כללי התכתבות בנושא קרן אבטלה בין לאומית למחוסרי עבודה עקב רדיפות פוליטיות או גזעיות
ג-6906/18 1/1/1972 מפלגת העבודה הישראלית החלטות מזכירות הארצית של המפלגה  סיכומים ופרוטוקולים
ג-6911/76 1/1/1972 פניות ציבור פארס שמסה
א-7037/1 1/1/1972 אוגנדה (ינו.-פבר.1972) מברקים (שנמצאו מפוזרים) בענין יחסו של אידי אמין לישראל בעקבות ההודעה המשותפת בתום ביקורו בלוב
ג-6491/15 1/1/1972 יושב ראש הכנסת ראובן ברקת ז"ל התכתבות בנוגע לכתיבת ספר לזכרו של ראובן ברקת
ג-6492/9 1/1/1972 הצעות חוק
טס-3028/41 1/1/1972 אוסף יעקב אביאל- ראשי-ערים בגוש דן  לוד ורמלה  בתמונות: אברהם קריניצי  שלום זיסמן  קובה קרייזמן  גרסטל  יחזקאל כהן. מתוך אוסף יעקב אביאל- בתצלומים – ראשי ערים בגוש דן  לוד ורמלה:  אברהם קריניצי  שלום זיסמן  קובה קרייזמן  גרסטל ויחזקאל כהן.
ג-6510/22 1/31/1972 כלכלה ותכנון כלכלי מכתב משר האוצר פנחס ספיר בעניין פרוייקטים בארץ ישראל
ג-6519/15 1/31/1972 להקת מחול "בת דור" התכתבות עם לשכת שר החינוך והתרבות ואגודת בת-שבע בת-דור לאמנות המחול וקטעי עיתונות על להקת המחול "בת-דור"
א-7283/17 2/1/1972 נספחים וסדר יום של ועדת השרים לעניין ירושלים
א-7275/3 2/1/1972 נספחי חקיקה 174 – 183 המשך בתיק 7275/4
א-7278/1 3/1/1972 מכתבים אל חברי ועדת השרים: כלכלה
א-7275/4 3/1/1972 נספחי חקיקה 184 – 189 המשך של תיק 7275/3
ג-6910/32 3/1/1972 בית הכנסת ע"ש קדושי כפר עציון מכתב בקשה לסיוע בבניה
חצ-5301/2 3/1/1972 אירופה המזרחית – עניני פנים בתיק מכתב מאת שגריר ישראל בפועל באוסטריה (וינה) אפרים אלדר אל אירופה ג' בנוגע להגברת התעמולה של מדינות מזרח אירופיות.
ג-10347/1 3/6/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
גל-13900/7 4/1/1972 מחנה נוער בעכו (1972 כרך ג')
א-7275/5 4/1/1972 נספחי חקיקה 190 – 200 המשך בתיק 7275/6
א-304/5 4/12/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה
ג-6910/35 5/1/1972 בית הכנסת "עץ חיים" בנהריה
ג-10347/2 5/7/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
גל-57947/10 5/22/1972 היתר למתקן חשמלי מרכז קליטה שדרות דוד המלך 9 לוד היתר למתקן חשמל פרטי
א-7275/6 6/1/1972 נספחי חקיקה 201 – 220 המשך של תיק 7275/5
גל-59808/3 6/8/1972 שלמה מוזס 10104/69 אחש/117 מספר תיק פיצול ח' 68 ממערב 13/33/8-14 תוכניות מאושרות + פרוטוקולים
טס-3016/32 6/9/1972 קבוצת יהודים קנאים בהנהגתו של מנהיג נטורי-קרתא רבי עמרם בלואי צועדים כשהם לבושי שקים בהפגנה נגד חנות לאביזרי סקס שנפתחה בירושלים  ומתפללים לפני חלון הראווה. קבוצת יהודים קנאים בהנהגתו של מנהיג נטורי-קרתא רבי עמרם בלואי צועדים כשהם לבושי שקים בהפגנה נגד חנות לאביזרי סקס שנפתחה בירושלים  ומתפללים לפני חלון הראווה.
א-7026/12 6/15/1972 חומר רקע לנאומים נתונים אינפורמטיביים מברקים גלויים בנושא כניסת הרוסים למצרים סוריה-עיראק; הפדרציה של חוסיין; רמת-חיים בארצות-ערב; שטחים ועוד.
א-304/4 7/23/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
ג-7444/20 8/1/1972 מועצת "הקיבוץ הארצי" – קיבוץ  חברה ומפלגה אוקטובר 1972 הצעות המזכירות בתחומים שונים  דו"חות המזכירות של הועד הפועל והקיבוצים  סיכומי דברים בצוות הדיון ( חוברת "הקיבוץ והחברה בישראל" )  חומר רקע  כתבי-עת "השבוע" מס' 983 – 987
א-7275/7 8/1/1972 נספחי חקיקה 221 – 229 המשך בתיק מספר 8
ג-6484/6 8/1/1972 פגישות עם סופרים קטעי עיתונות בנושא פגישת הסופרים עם ראש הממשלה גולדה מאיר
א-7273/6 9/1/1972 סדרי יום לועדת השרים לעניני חקיקה. כרך א'
א-7273/7 9/1/1972 סדרי יום לועדת השרים לעניני חקיקה. כרך ב'
א-7273/8 9/1/1972 סדרי יום לועדת השרים לעניני חקיקה. כרך ג'
ג-5291/8 9/1/1972 תל-אביב בתיק התכתבויות ומסמכים בנושאים שונים בנוגע לתקציב הרגיל של עיריית תל אביב: תוספת לתקציב של עיריית תל אביב לשנת 1973  הצעת תקציב לשנים 1973-74  העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 1973  תקציב רגיל נוסף לשנת הכספים 1973  דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף לשנת 1973 ולהעברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל  שינויים בתקציב הרגיל לשנת 1973  הנחיות להכנת הצעת תקציב לשנת הכספים 1973-74  תמצית תקציב עיריית תל אביב יפו לשנת הכספים 1973  תקציב רגיל מאושר לשנים 1973-1974  שינויים ותיקונים לתקציב הרגיל לשנת 1973  העברת נתוני התקציב לשנת 1973 להכנת תקציב מאושר ועוד.
א-7275/8 10/1/1972 נספחי חקיקה 230 – 242 המשך של תיק 7275/7
ג-10347/4 10/1/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
גל-17077/1 11/1/1972 הקואופרציה הערבית סיכום ישיבה על הקואופרציה הערבית (יום עיון)
א-7275/9 11/1/1972 נספחי חקיקה 243 – 261
גל-43394/10 12/1/1972 הרשות לפיתוח ותכנון – יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – יו"ש (יהודה ושומרון)
ג-6900/8 12/1/1972 אינטרנציונל סוציאליסטי התכתבות
טס-3016/105 12/6/1972 ביקורו של John Lindsay  ראש עירית ניו יורק בכפר חב"ד ראש עירית נוי-יורק ג'והן לינדסיי John Lindsay  נישא על כתפי חסידי כפר-חב"ד בעת ביקורו במקום.
ג-10347/5 12/10/1972 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
גל-12951/4 12/11/1972 ארגון החינוך הכללי – כרך ד' הצעת מסגרת לתכנית עבודה תלת שנתית  קווי יסוד לביצוע מדיניות החינוך והתרבות  פרויקט תכנון החינוך בשנת ה-80  יגאל אלון – החינוך בשנות ה70 מדיניות בהגשמתה  סיכום פגישה בנוגע לתחזיות יחידות התכנון שהתקיימה בלשכת המנכ"ל  דיון בנוגע למדיניות האינטגרציה של משרד החינוך והתרבות ועוד
ג-10518/24 12/14/1972 יואל אורנט מכתבים מצלם בשם יואל אורנט לראשת הממשלה גולדה מאיר שבה הוא מבקש לצלם אותה ותשובה טכנית קצרה ממנהל לשכת ראש הממשלה.
ג-10506/66 12/25/1972 רוזינטל יעקב ניסן בתיק מכתב שנשלח לגולדה מאיר בנוגע ליעקב ניסן רוזינטל.
ג-6501/8 1/1/1973 ערים – בת-ים מכתב תלונה על כך שאין מועדון נוער דתי
ג-6501/29 1/1/1973 ערים – חדרה התכתבות בנוגע לגובה שכר הלימוד
ג-6503/23 1/1/1973 מועצה מקומית כפר-יונה התכתבות עם משרד החקלאות בנוגע לחלוקת אדמות שבות-עם
ג-6504/38 1/1/1973 משמר דוד התכתבות עם משרדי ממשלה בנושא הקמת מוסד ציבורי  בריכת שחיה ואולם תרבות וספורט
ג-6514/2 1/1/1973 התאחדויות בעלי בתים בישראל התכתבות עם לשכת שר המשפטים  שר השיכון והתאחדויות בעלי בתים בישראל בנושאים: הפגנת נציגי מרכז התאחדויות בעלי הבתים בישראל  חוק הגנת הדייר  תקנות חדשות בעניין שכר דירה ועוד
ג-6509/2 1/1/1973 ירחונים ישראליים – כללי התכתבות עם לשכת השר לקליטת עליה  עורך ראשי של ירחון השחר ירחון ברוסית
ג-6511/25 1/1/1973 תעל תעשית עץ לבוד התכתבות
ג-6513/9 1/1/1973 בניה – דיור פניות אישיות
ג-6515/22 1/1/1973 תרומות – כללי התכתבות עם תורמים ועם קרן קיימת לישראל
ג-6518/30 1/1/1973 קונסרבטוריון ומחלקה אקדמאית ע"ש פרופסור דוד שור הזמנה לקונצרט
ג-6518/32 1/1/1973 ישיבה לצעירים "משכן משה" התכתבות עם שרי ממשלה בנוגע לישיבה של יהדות תימן
ג-6522/32 1/1/1973 פנסיונרים וקשישים התכתבות עם משרד הסעד  משרד השיכון ושר האוצר בנושא משפחת זינאטי מפקיעין
ג-6520/8 1/1/1973 ספרות ולשון – כללי התכתבות עם משרד החינוך והתרבות בנושאים: הצעה לסיוע ממשלתי לסופרי יידיש וספרותה  פעילות לשיפור המבטא העברי ועוד
ג-6518/34 1/1/1973 בית ספר חקלאי תיכון עיינות התכתבות בנוגע למצבם של התי הספר החקלאיים
גל-43395/11 1/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – ירקות – יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – ירקות – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-43393/9 1/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – הדרים – יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – הדרים – יו"ש (יהודה ושומרון)
טס-11433/38 1/1/1973 אזרחות כבוד רמת השרון 7 תצלומים של יגאל ידין בטקס קבלת אזרחות כבוד רמת השרון בתצלומים מופיע גם דוד בן גוריון
גל-13935/5 1/1/1973 יריד המזרח – הביתן הערבי בתערוכת  25 שנים למדינה פרוטוקולים מישיבות ועדת ביצוע תערוכת התעשיה והמשק  תכנית ביקור רה"מ גולדה מאיר
גל-13901/2 1/1/1973 בית-ספר בג'ת מכתב אחד בערבית
גל-13901/5 1/1/1973 בית-ספר ג'דידה התכת' בענין סלילת דרך לביה"ס
גל-17077/15 1/1/1973 מחנה עכו לנוער יהודי וערבי התכתבות בעניני ארגון וכספים  תכנית המחנה לשכת 1973
גל-13906/7 1/1/1973 בית-ספר כפר כנא – הזמנה למסיבת חג-העצמאות ה-25 למדינה ותכנית חגיגית
גל-13906/21 1/1/1973 לקט מהשטחים המוחזקים
גל-17078/17 1/1/1973 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקירות של הלשכה: סקר האזנה לרדיו וצפיה בטלויזיה בקרב מבקרים מארצות ערב וסקר כוח-אדם ותעסוקה
א-7337/6 1/1/1973 אפריקה – ישראל
ג-6524/9 1/1/1973 מחנים – מועדונים חינוכיים לנוער מילדי העולים התכתבות בנושא פתרון לבעיות הכספיות של "מחנים"
ג-6726/13 1/1/1973 הסברה – כללי
ג-6907/8 1/1/1973 מפלגת העבודה הישראלית קטעי עיתונות  ישיבות והתכתבות בנושאים מפלגתיים  הוועדה לצוותי חשיבה
ג-6908/14 1/1/1973 דמוגרפיה התכתבות עם קרן הילודה בישראל
ג-6912/9 1/1/1973 נוצרים התכתבות עם משרד החוץ בנושא מיסיון
ג-6912/20 1/1/1973 התאחדות הצופים והצופות בישראל הזמנת ראש-הממשלה לג'מבורי ה-11
ג-6912/23 1/1/1973 החוג המשותף תל-אביב יפו הזמנה לכנס זהו חוג על מפלגתי  רב עדתי ורב דתי
ג-6491/13 1/1/1973 שאילתות
ג-6486/14 1/1/1973 תקציב לאומי
גל-43393/14 2/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – מטעים – יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – מטעים – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-43397/10 2/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – דו"ח מחירים בשיווק יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – דו"ח מחירים בשיווק יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-13900/10 2/1/1973 מחקרים – השתתפות לשכת היועץ במחקרים הצעות מחקר על בעיות היסוד של האוכלוסיה הערבית בישראל בשטחים המוחזקים כרך ב'
א-7275/10 2/1/1973 נספחי חקיקה 262 – 274
גל-6525/9 2/1/1973 יחידת הקיבוצים – חוות-השומר התכתבות בנוגע להלוואות הקמת פנמיות במוסדות לעליית נוער
ג-6910/46 3/1/1973 בית הכנסת בשכונת סנהדריה בירושלים מברק פניה לקבלת סיוע לבניה
א-7052/1 3/1/1973 דיונים בנושאים שונים. מברקים בהם דיווח דיניץ על שיחות עם קיסינג'ר והוראות ועדכונים של גזית – מגעי קיסינג'ר עם חאפז איסמאיל והרוסים ; הצעותיו להסכם להפסקת לוחמה עם מצרים וחששו למלחמה; אספקת מטוסים לישראל
גל-43396/5 4/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – עיבוד תעשייתי (יו"ש  יהודה ושומרון ועזה) הרשות לפיתוח ותכנון – עיבוד תעשייתי (יו"ש  יהודה ושומרון ועזה)
גל-43393/13 4/1/1973 הרשות לפיתוח ותכנון – בתי-אריזה להדרים הרשות לפיתוח ותכנון – בתי-אריזה להדרים
א-7275/11 4/1/1973 נספחי חקיקה 276 – 294
ג-6910/42 4/1/1973 בית הכנסת "מגן דוד" עפולה עילית פניה בנושא בניה
ג-6910/43 5/1/1973 בית הכנסת "גאולי ישראל" לעולה בבל סלמה ג' מכתב בנושא קרקע לבניה
גל-13903/2 6/1/1973 משלוח וקבלת חומר על-ידי הלשכה לעניני ערבים. כרך ב'
א-372/6 6/1/1973 לשכת מנכ"ל מ. גזית- שטרסבורג שטרסבורג- מברקים ודו"חות בנוגע להכנת ביקור ראש-הממשלה גולדה מאיר בפרלמנט הקהילה האירופית בשטרסבורג.
ג-7098/10 6/12/1973 אוספי הגנזך – כללי אוספי הגנזך – כללי
ג-7020/9 7/1/1973 לשכת השר גדעון האוזנר – נושאי יעול שונים תזכירים על יעול במערכת הגביה של אגרות ממשלתיות  תשלומי יתר בתקפת חרום  מצב הרפואה  הבריאות והקהילה וכו'.
חצ-8313/8 7/4/1973 שבדיה – מז"ת. כרך ד' סקירות בנוגע יחסי שבדיה עם הפלשתינאים  דיון בפרלמנט השבדי על מלחמת יום הכיפורים
ג-10348/1 7/22/1973 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה 
א-7275/12 8/1/1973 נספחי חקיקה 295 – 313
ג-7092/4 8/1/1973 דיווח על ניהול רשומות במשרדי הממשלה דו"חות ומסמכים שונים בנושאים שונים ענייני ניהול רשומות ומגנזות במשרדי הממשלה: ניהול מגנזות במשרדי הממשלה בשנת 1973 – סיכום ועיבוד סטטיסטי  תקנות בדבר ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות  סקירה  על אמצעי בטיחות במגנזות מעל ל-100 מ"ר חומר  מזכר מ-14.8.1973 מאת יגאל רפאלי מארכיון המדינה בנושא עבודת ניקוב וליוות במערך בדיווח השנתי לגנז המדינה  רשימת קודים של יחידות ומשרדי ממשלה   טופס ריכוז דיווח על ניהול רשומות במגנזות ומחסני גניזה – 1973 ודו"חות עיבוד ממחושב מטעם מ.ל.ל של ריכוז דיווח מסוג זה.
ג-6489/20 8/1/1973 כנס האינטרנציונל הסוציאליסטי במלטה התכתבות בנוגע להזמנת ראש הממשלה לכנס
ג-6492/11 11/1/1973 חוקים  תקנות והצעות חוק
גל-12952/5 11/13/1973 פרוטוקולים מהרצאת המנכ"ל פרוטוקולים מהרצאותיו של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות  אלעד פלד  בפני תלמידים  מורים  מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך במקומות: אשקלון  פתח תקווה  מועצת תנועות הנוער  כפר סבא  שלומי  מטולה  קרית שמונה  חיפה  עין חרוד ויפעת. ההרצאות עסקו במדיניות החינוך בכלל ובהשפעתה של מלחמת יום הכיפורים עליה בפרט.
א-8041/1 12/1/1973 ערבים אחרים התכתבות  פרסומים ומברקים בנוגע לראיונות ונאומים של מנהיגים ערבים שאינם ראשי מדינות עימות ישיר עם ישראל  כמו מנהיגים פלסטינים כוויתים ואלג'ירים  הפסגה הערבית באלג'יר  בעיות הפלסטינים  הסכסוך במזרח- התיכון ועוד.
ג-6910/45 12/1/1973 בית כנסת ספרדי "דרום בת ים" התכתבות בנושא קרקע
גל-66892/36 12/12/1973 חוק התכנון והבניה אישור גופים ציבוריים מקצועיים לעניין סעיף 100 3 תשכה 1965
ג-6486/5 1/1/1974 טיוטות ונאומים
ג-6520/4 1/1/1974 השכלה מקצועית כללית התכתבות עם משרדי ממשלה ועם רשת "עמל"
ג-7250/9 1/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – נושאים שונים העתק הרצאתה של השרה אלוני בועידת האו"ם בבוקרשט: רשימה מקוצרת של תולדות חיים של השרה.
ג-7250/14 1/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – חוק פינוי דירות מושכרות במקרקעי ציבור תגובתה של השרה אלוני בנושא.
גל-17078/31 1/1/1974 בצורת ופגעי טבע התכתבות בענין תשלום פיצויי בצורת
גל-13941/4 1/1/1974 החכרות התכתבות בעניני בקשות החברה  ישובי קבע לבדואים בשטח מועצה אזורית בני-שמעון – פרוטוקולים של ועדת ההחכרות  לשכת באר-שבע כרך א'
גל-17077/16 1/1/1974 מחנה עכו לנוער יהודי וערבי התכתבות בעניני ארגון וכספים
גל-17077/17 1/1/1974 בית-ספר אום-אל-פחם דפי חומר לימוד בערבית והתכתבות בעניני השתתפות לשכת היועץ במימון פעולות בית הספר הממלכתי באום-אל-פחם
ג-5308/7 1/1/1974 פרוטוקולים מישיבות המועצה – כפר-כמא פרוטוקולים מישיבות המועצה בכפר-כמא.
ג-6730/13 1/1/1974 הפער הכלכלי-חברתי בין שכבות הנוער במצוקה
ג-6730/14 1/1/1974 גופים המטפלים בסעד ובשרותים שונים
ג-6730/19 1/1/1974 פער כלכלי חינוכי וחברתי – תנועת "עודד"
ג-6730/27 1/1/1974 העלאת אנשי מקצוע מארצות המערב – כללי
ג-6731/8 1/1/1974 עליה וקליטה  פניות מרוכזות – כללי
ג-6731/9 1/1/1974 עליה וקליטה – פניות פרטיות
ג-6731/11 1/1/1974 יחסי ישראל-קנדה
ג-6732/4 1/1/1974 יחסי ישראל-גואטמלה
ג-6725/61 1/1/1974 מינויים הטעונים אישור הממשלה
ג-6726/5 1/1/1974 המתקת מי-ים – כללי
ג-6726/9 1/1/1974 התישבות חקלאית – פיתוח הגליל
ג-6726/14 1/1/1974 הסברה  פניות אישיות – כללי
ג-6726/15 1/1/1974 הסברה בכתב  עתונות בישראל ובחו"ל – כללי
ג-6726/16 1/1/1974 עתונות חוץ ישראל ניוז סרביס
ג-6726/18 1/1/1974 עתונים יומיים בישראל – הארץ
ג-6726/21 1/1/1974 עתונים יומיים בישראל – "מעריב"
ג-6726/23 1/1/1974 עתונים יומיים בישראל – ידיעות-אחרונות
ג-6726/25 1/1/1974 עתונים יומיים בישראל – "אות"
ג-6726/29 1/1/1974 עתונות חוץ – כללי
ג-6726/30 1/1/1974 עתונות חוץ – ניוז-רפורט
ג-6726/35 1/1/1974 רשות השידור – כללי
ג-6726/38 1/1/1974 רשות השידור-טלויזיה – כללי
ג-6726/39 1/1/1974 טלויזיה (כללי) – פניות אישיות
ג-6727/7 1/1/1974 כלכלה  חברות ממשלתיות ורשות החברות הממשלתית
ג-6727/9 1/1/1974 האזרח והמשק הכלכלי – כללי
ג-6727/11 1/1/1974 מס הכנסה
ג-6727/20 1/1/1974 ארגונים והתאחדויות – כללי
ג-6727/25 1/1/1974 לשכות ארגונים  אגודים מסחריים ועוד – כללי
ג-6727/27 1/1/1974 התאחדויות הסוחרים – לשכות מסחר  ארגונים ואגודים
ג-6727/30 1/1/1974 תאונות דרכים
ג-6727/32 1/1/1974 תחבורה יבשתית  תאונות דרכים – פניות אישיות.
ג-6728/2 1/1/1974 תעופה – כללי – פניות אישיות
ג-6728/12 1/1/1974 בניה ושיכון  ועדות בניה  ועדת רווה
ג-6728/14 1/1/1974 חברות התאחדויות אגודות מהנדסים וטכנאים – כללי
ג-6728/16 1/1/1974 התאחדות בעלי בתים בישראל
ג-6728/20 1/1/1974 כספים – תקציב המדינה
ג-6728/24 1/1/1974 מגביות – כללי
ג-6728/26 1/1/1974 מלוות – מלוה העצמאות
ג-6729/10 1/1/1974 חינוך גופני
ג-6729/25 1/1/1974 אוניברסיטת בר-אילן
ג-6729/33 1/1/1974 המכללה לטכנולוגיה של טקסטיל ואופנה ע"ש שנקר
ג-6729/36 1/1/1974 בתי-ספר לחניכים
ג-6729/37 1/1/1974 הסתדרות הסטודנטים בישראל
ג-6729/42 1/1/1974 מחקרים – כללי
ג-6729/46 1/1/1974 מוזיאון ישראל
ג-6729/50 1/1/1974 בנקים – כללי
ג-6729/51 1/1/1974 בנקים – בנק ישראל
ג-6729/54 1/1/1974 עבודה – כללי
ג-6729/59 1/1/1974 הסתדרות  עבודה  ארגוני עובדים  אגודים מקצועיים – כללי
ג-6729/60 1/1/1974 הסתדרות ארגוני עובדים
ג-6729/61 1/1/1974 חינוך תרבות – חינוך כללי
ג-6729/64 1/1/1974 בתי-ספר והשכלה – כללי
ג-6729/67 1/1/1974 בית-הספר בני עמי קטמון י-ם
ג-6729/68 1/1/1974 בתי-ספר תיכוניים – כללי
ג-6729/70 1/1/1974 האוניברסיטה העברית ירושלים
ג-6729/72 1/1/1974 בתי-ספר גבוהים – הטכניון העברי חיפה
ג-6730/3 1/1/1974 בריאות ורפואה – כללי
ג-6730/6 1/1/1974 מגן-דוד אדום
ג-6733/1 1/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך א')
ג-6737/7 1/1/1974 יהדות קנדה
ג-6737/15 1/1/1974 יחסי ישראל-ספרד
ג-6737/19 1/1/1974 יחסי ישראל-אוסטרליה
ג-6737/20 1/1/1974 יחסי ישראל-אוסטרליה – פניות אישיות
ג-6737/25 1/1/1974 כנוסים בינלאומים בישראל
ג-6737/29 1/1/1974 האומות המאוחדות ובעיות כלליות
ג-6737/33 1/1/1974 הליגה לזכויות האדם
ג-6738/11 1/1/1974 חינוך יהודי בתפוצות
ג-6738/13 1/1/1974 יד ושם
ג-6739/8 1/1/1974 מפלגת העבודה הישראלית (כרך ב')
ג-6739/9 1/1/1974 חזית דתית לאומית – הפועל המזרחי
ג-6739/14 1/1/1974 המפלגה הליברלית העצמאית
ג-6739/17 1/1/1974 דמוגרפיה  התאחדויות וארגונים – כללי
ג-6739/19 1/1/1974 עניני דת – כללי
ג-6739/20 1/1/1974 עניני דת – פניות אישיות
ג-6739/25 1/1/1974 רבנות ראשית
ג-6740/7 1/1/1974 שמירת שבת – פניות אישיות
ג-6740/9 1/1/1974 בתי-כנסת – כללי
ג-6740/12 1/1/1974 שומרונים בישראל
ג-6740/19 1/1/1974 התאחדות עולי רומניה
ג-6740/20 1/1/1974 ארגונים שונים נפגעי הנאצים
ג-6740/21 1/1/1974 קהילות ספרדיות
ג-6740/22 1/1/1974 מיעוטים – כללי
ג-6740/23 1/1/1974 עדות לא יהודיות  מיעוטים בישראל – פניות אישיות
ג-6740/31 1/1/1974 מקומות קדושים בישראל
ג-6740/32 1/1/1974 מקומות קדושים לנוצרים
ג-6740/33 1/1/1974 מקומות קדושים לנוצרים הסכסוך הקופטי אתיופי בדיר סולטן
ג-7092/3 1/1/1974 דיווח על ניהול רשומות במשרדי הממשלה הפקדת חומר בארכיון המדינה  מגנזות
א-7032/15 1/1/1974 עובדי מדינה – חובות והגבלות מכתבים  תזכירים חלקים מהתקשי"ר בענין פרסומים של עובדי ציבור; הרצאות בשכר; הצהרות רכוש של חברי ממשלה; סיוג פעילות מפלגתית ועוד
א-7321/9 1/1/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך א' הצעות החלטה בעניין המדיניות הכלכלית ומצב המשק  סקירת שר האוצר בישיבת הממשלה לקראת הדיון בהצעת התקציב  ועוד.
א-7321/9 1/1/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך א' הצעות החלטה בעניין המדיניות הכלכלית ומצב המשק  סקירת שר האוצר בישיבת הממשלה לקראת הדיון בהצעת התקציב  ועוד.
א-7321/10 1/1/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך ב' הצעת החלטה בעניין מדיניות כלכלית-חברתית  הצעת חוק התקציב לשנת 1976  ועוד.
א-7321/10 1/1/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך ב' הצעת החלטה בעניין מדיניות כלכלית-חברתית  הצעת חוק התקציב לשנת 1976  ועוד.
ג-6486/8 2/1/1974 לקראת הבחירות התכתבות עם יו"ר ועדת הבחירות ועם מפלגת העבודה ומכתבים מאזרחים
א-7184/9 2/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – ישיבת ועדת שרים לענין הצעות חוקי מיסים.
ג-7019/6 2/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – נושאי יעול – ועדת היעול הבינמשרדית בתיק חומר בנושאים הבאים: שילוב הגביה ואכיפה של מס הכנסה ודמי הביטוח הלאומי  אגרות רדיו וטלויזיה רכישת מזון  סטטיסטיקה
ג-7020/8 2/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – יעול וחסכון כללי פרוטוקול מישיבה ועדת השרים לעידוד הצעות לקימוצים  חסכונות ויעול בתקציב המדינה ( (12.2.74 בנוגע להגברת היעול והגדלת פריון העבודה  נספחים  התכתבות בענין שיפור השירותים לציבור.
א-7274/1 3/1/1974 נספחי חקיקה 4 – 43 המשך בתיק 7274/2
א-7278/2 3/1/1974 מכתבים אל חברי ועדת השרים: כלכלה
א-7278/15 3/1/1974 סדרי יום של ועדת השרים לענייני כלכלה.
א-7283/11 3/1/1974 סדרי יום של ועדת השרים לעניני חקיקה.
א-7278/7 4/1/1974 מכתבים אל חברי ועדת השרים: לעניני פנים ושרותים
א-376/2 4/1/1974 לשכת מ. גזית – ירושלים – צוות טרלו סקירה מקיפה על תולדות הנוצרים בארץ ישראל  רשימות הכנסיות הנוצריות והפלגים השונים וההיסטוריה של היתהוותן  יחסי השלטונות בתקופות השונות לנוצרים  סקירת המקומות הקדושים ליהודים בירושלים וביו"ש ועוד.
גל-17078/3 5/1/1974 סיורים לבני המיעוטים בתיק רק מכתב אחד – מכתב תודה על סיוע בארגון סיור בארץ לפרחי כמורה מאמריקה הלטינית
א-7274/2 5/1/1974 נספחי חקיקה 44 – 57 המשך של תיק 7274/1
ג-6493/7 5/1/1974 טבח במעלות מכתבי מחאה ותנחומים מהארץ ומחו"ל
ג-6733/2 6/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ב')
ג-6735/27 6/1/1974 יחסי ישראל – ערב – נגד נסיעה  החזרת אותות (כרך ב')
ג-6738/27 6/1/1974 ההסתדרות הציונית העולמית
ג-7250/18 6/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – השירות לאזרח. התכתבות  תזכירים  לקט הוראות התקשי"ר הקשורים בנושא השירות לאזרח.
ג-7250/19 6/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – רווחה חברתית התכתבות בנושא רווחה חברתית ובקשר להצעות החלטה לדיון בועדת השרים לקביעת המדיניות החברתית.
ג-7019/9 6/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – יעול וחסכון הצעות אזרחים והעתקי תשובות של ג. האוזנר.
ג-7250/12 6/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – הצעת חוק – חוק שרות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) התכתבות בנושא ותגובתה של שולמית אלוני.
א-7278/16 6/1/1974 סדרי יום של ועדת השרים לענייני כלכלה.
ג-6735/11 6/1/1974 יחסי ישראל-פיליפינים
ג-6736/4 6/1/1974 יחסי ישראל – אוסטריה
ג-6736/20 6/1/1974 יחסי ישראל – סנגל
ג-6736/26 6/1/1974 יחסי ישראל – רומניה
ג-6736/30 6/1/1974 יחסי ישראל-שודיה – פניות אישיות
ג-6737/35 6/1/1974 האינטרנציונל הסוציאליסטי (כרך ב')
א-7321/11 6/9/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך ג' הצעות חוק שונות לסדר יום בכנסת  דוח הוועדה לבחינת השפעת הפיחותים על השקעות חוץ.
א-7321/11 6/9/1974 תכנית חירום כלכלית (חירום). כרך ג' הצעות חוק שונות לסדר יום בכנסת  דוח הוועדה לבחינת השפעת הפיחותים על השקעות חוץ.
ג-6739/28 7/1/1974 עניני דת – פניות הציבור
ג-7250/13 7/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – הצעות חוק מלווה חסכון התכתבות בנושא ההצעות.
ג-7250/15 7/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – עניני חוק התכתבות בעניני חוק  שאלות ונושאים אחרים הנוגעים לשרה אלוני.
ג-7250/16 7/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – דת במדינת ישראל. התכתבות בנושא דת במדינת ישראל.
ג-7250/17 7/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – ועדת שרים לעניני שכר תגובת השרה אלוני לחוק שירות המדינה – גמלאות ולחוק שירות המדינה – מינויים.
ג-7022/1 7/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – הצעת תזכיר הצעת חוק ממשרדים שונים
ג-6733/3 8/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ג')
ג-6739/27 8/1/1974 מפלגת העבודה (כרך ג')
ג-7026/6 8/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת שרים הגדרת הסמכויות  החובות והאחריות בעניני בטחון בין הרשויות העוסקות בענינים אלה  פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
ג-7019/11 8/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – שונות דו"ח ועדת בן-שחר על המדיניות הכלכלית  סיכום המלצותיה ברפורמת מיסים  תזכיר בשם: "עובדות ונתונים בתעשית היהלומים" וכו'.
ג-6733/4 9/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ד')
ג-7026/5 9/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – גימלאות  ארגון ומינהל של עובדי המדינה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
ג-7019/7 9/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – נושאי יעול – ועדת היעול הבינמשרדית בתיק חומר בנושאים הבאים: שומת מקרקעין  הגנת הצרכן  מיזוג מדורי משכורת וכ"א  רישום תאגידים.
ג-7250/1 9/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני –  כנס בינלאומי לגנטיקה ואקולוגיה התכתבות עם השרה אלוני בנוגע לתמיכתה לעריכת הכנס הבינלאומי בחסות משותפת של אוניברסיטת חיפה ומכון ויצמן למדע.
א-7274/3 9/1/1974 נספחי חקיקה 58 – 68 המשך בתיק 7274/4
ג-6736/5 9/1/1974 יחסי ישראל – איטליה
ג-6733/5 10/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ה')
ג-7250/5 10/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – סיכום סיור לבדיקת אתרים לקבורת אשפה בערי גוש-דן
ג-7250/6 10/1/1974 לשכת השרה שולמית אלוני – הצעות לשיפור השרות לאזרח הודעה לעתונות  סקר דעת הציבור על שרותי הדואר במשרד הפנים.
א-7278/5 10/1/1974 מכתבים אל חברי ועדת השרים: לעניני חקיקה.
חצ-6726/1 10/1/1974 5 – JACKSON HENRY דיווחים  נאומיו והודעותיו
ג-6736/13 10/1/1974 יחסי ישראל – אוגנדה
ג-6736/31 10/1/1974 יחסי ישראל – דנמרק
חצ-8177/7 10/9/1974 סאדאת. כרך ו' ראיונות סאדאת לטלוויזיה הלבנונית ולעיתונים שונים  קטעי עיתונות מישראל הנוגעים להתבטאויותיו ופעילותו של סאדאת  מסיבת עיתונאים של סאדאת עם קיסינג'ר  איגרת סאדאת לעם בסואץ  דברי סאדאת במושב הרביעי של מועצת העם   נאום המלך חוסיין בשובו מפסגת רבאט
ג-6733/6 11/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ו')
ג-6733/7 11/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ז')
ג-7026/7 11/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – השיכון לשנים 75 -79/80 פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
ג-7019/8 11/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – נושאי יעול – ועדת היעול הבינמשרדית בתיק חומר בנושאים הבאים: ניידות עובדים  פרסומים ממשלתיים  אבחונים כוללים
א-7274/4 11/1/1974 נספחי חקיקה 69 – 11 המשך של תיק 7274/3
ג-6735/15 11/1/1974 יחסי ישראל-בורמה
א-7082/4 11/1/1974 לשכת רה"מ יצחק רבין – מדיני דיווחים מנציגויות למשרד החוץ  לשכת ראש-הממשלה ובחזרה; עלוני-מידע וכו' ( כולל איגרת הנשיא ג'. פורד לראש-הממשלה י. רבין מ- 26.11.74 )
א-7043/25 11/1/1974 וולדיבוסטוק וולדיבוסטוק – מברקים בענין וולדיבוסטוק נושא המזרח-התיכון שהועלה בה והלחץ האמריקני על ישראל להביא הצעות שישמשו בסיס למו"מ עם מצרים (.(1.12.1974 -25.11
ג-6733/8 12/1/1974 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ח')
ג-7022/8 12/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – אישורים מכתבי תודה למוסדות ואנשים שונים (בעיקר על קבלת חומר)
ג-7026/1 12/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – טיפול בענין כוח אזרחי לצרכי בטחון פנים – המלצות ועדת המשנה
ג-7026/2 12/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – בדיקת חסכון בדלק וחשמל פרוטוקול מישיבת ועדת השרים בענין.
ג-7026/8 12/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – קביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
ג-7022/7 12/1/1974 לשכת השר גדעון האוזנר – אישורים מכתבי תודה למוסדות ואנשים שונים (בעיקר על קבלת חומר)
א-7274/6 12/1/1974 נספחי חקיקה 78 – 90 המשך בתיק 7274/7
ג-6733/9 1/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך ט')
ג-6733/10 1/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך י')
ג-6517/35 1/1/1975 תרומות – 24 – HOUR PRINTING CO. INC התכתבות בנוגע לתרומה
ג-6528/30 1/1/1975 אברהם דסקל מירושלים הערות על הספר שכתבה ראש הממשלה גולדה מאיר
ג-6726/42 1/1/1975 הסברה כללי (פניות אישיות)
א-7184/15 1/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – הרצאות של השר גדעון האוזנר.
א-7184/16 1/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – הרצאות של השר גדעון האוזנר.
גל-13954/13 1/1/1975 יפיע התכתבות בעניני מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  הוצאות הבחירות למועצה המקומית  פרויקטים דתיים  דו"ח מבקר המדינה  לשכת נצרת
גל-13944/10 1/1/1975 בניה בלתי חוקית התכתבות  תקציבי פיתוח לכפרים הערביים  הקמת חברת בניה בסקטור הערבי  מדיניות משרד השיכון  תכנית חומש 1980-1975  לשכת חיפה
גל-17075/4 1/1/1975 העדה הסורית אורתודוכסית היעקוביטית התכתבות בענין רכישת ציוד למועדון התיכוניסטים של בית-הספר היווני-קתולי בנצרת
גל-13949/2 1/1/1975 עוספיה התכתבות בעניני מענק מיוחד להקמת מגרש כדורגל  מרכז קהילתי ומסחרי  פינוי הבדואים מאזור שמורת הכרמל לעוספיה  הקמת מסגד  פיתוח שכונות  לשכת חיפה
גל-17074/17 1/1/1975 העדה הפרוטסטנטית בתיק רק מכתב אחד בענין רכוש הכנסיה בארץ
גל-13931/12 1/1/1975 תרשיחא-מעלות התכתבות בעניני שיפוץ מוסדות דת מוסלמיים  פיתוח בשכונת הבדואים  מענק מכספי התמורה של הווקף לשכת חיפה
גל-13953/6 1/1/1975 בנק ערביי ישראל התכתבות בעניני פתיחת סניפים בכפרים ערביים  מועמדים לעבודה  דו"חות לשנים 1980-1978  לשכת חיפה
גל-2156/9 1/1/1975 פרוטוקולים מישיבות המועצה: כפר-כמא פרוטוקולים מישיבות המועצה בכפר-כמא  תקציבים ועוד.
ג-6925/18 1/1/1975 חוק יסוד צבא הגנה לישראל.
א-7276/1 1/1/1975 נספחי כלכלה – כל/ 99 – 108
ג-6730/20 1/1/1975 ארגון למען נזקקי הסעד
ג-6730/22 1/1/1975 פנסיונרים וקשישים
ג-6730/11 1/1/1975 התאחדות ארגוני הנכים מלידה בישראל
ג-6730/17 1/1/1975 המרכז לשירותי התנדבות
ג-6730/18 1/1/1975 אגודה לשקום נפגעי סמים
ג-6725/50 1/1/1975 זכויות וחובות עובדי המדינה תנאי עבודה ושכר כללי
ג-6725/51 1/1/1975 שכרי עובדי המדינה
ג-6725/53 1/1/1975 שכר עובדי המדינה תוספת יוקר
ג-6725/54 1/1/1975 שביתות עובדי המדינה
ג-6725/56 1/1/1975 זכויות עובדי המדינה  טוהר המידות
ג-6725/58 1/1/1975 משמעת
ג-6725/59 1/1/1975 נסיעות פקידים לחו"ל למטרת השתלמות
ג-6726/1 1/1/1975 חקלאות – כללי
ג-6726/3 1/1/1975 מים כללי
ג-6726/6 1/1/1975 המתקת מי-ים – פניות אישיות
ג-6726/7 1/1/1975 הפקת אנרגיה ממים – פניות אישיות
ג-6726/8 1/1/1975 התישבות חקלאית  התישבות חדשה – כללי
ג-6726/10 1/1/1975 פיתוח דרום הארץ והנגב
ג-6726/12 1/1/1975 קרקעות – כללי
ג-6726/17 1/1/1975 עתונים יומיים בישראל – כללי
ג-6726/19 1/1/1975 עתונים בישראל – "דבר"
ג-6726/20 1/1/1975 עתונים יומיים בישראל – ג'רוסלם פוסט
ג-6726/22 1/1/1975 עתונים יומיים בישראל – על-המשמר
ג-6726/24 1/1/1975 עתונים בישראל – אל-אנבא
ג-6726/28 1/1/1975 ירחונים – כללי
ג-6726/32 1/1/1975 עתונות חוץ – ניוז-ויק
ג-6726/36 1/1/1975 רשות השידור – כללי – פניות אישיות
ג-6726/37 1/1/1975 רשות השידור – "קול-ישראל"
ג-6726/41 1/1/1975 חברות  אגודים  יצרני סרטים – כללי
ג-6727/8 1/1/1975 תכנון המשק לשעת חירום
ג-6727/12 1/1/1975 האזרח והמשק הכלכלי – מס ערך מוסף (מע"מ)
ג-6727/17 1/1/1975 בית-חרושת תע"ל (תעשיות עץ לבוד)
ג-6727/24 1/1/1975 בתי-מלון ובתי-הבראה – מלון חבקוק
ג-6727/26 1/1/1975 לשכות המסחר
ג-6727/31 1/1/1975 רכבות
ג-6727/36 1/1/1975 נמל אשדוד
ג-6727/37 1/1/1975 נמל אשקלון
ג-6728/9 1/1/1975 חברות ותחנות חשמל – כללי
ג-6728/11 1/1/1975 בניה  שיכון  דיור – כללי – פניות אישיות
ג-6728/19 1/1/1975 כספים – תקציב כללי
ג-6729/11 1/1/1975 אולימפיאדות – כללי
ג-6729/13 1/1/1975 כנוס הפועל ה-10
ג-6729/22 1/1/1975 הנצחת זכרם של אנשי-רוח – כללי
ג-6729/23 1/1/1975 התאחדויות הספורט  הסתדרות הפועל
ג-6729/30 1/1/1975 בתי-ספר והשכלה גבוה היברו יוניון קולג'
ג-6729/31 1/1/1975 בית-הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים
ג-6729/40 1/1/1975 התאחדות הסטודנטים של אוניברסיטה בר-אילן
ג-6729/45 1/1/1975 מוזיאונים – כללי
ג-6719/13 1/1/1975 רה"מ יצחק רבין – חבר הכנסת סייף אלדין דולזועבי – כנסת שמינית.
ג-6729/52 1/1/1975 בנקים – בנק לאומי לישראל
ג-6729/57 1/1/1975 בעיות שכר ותנאי עבודה – פניות אישיות
ג-6729/62 1/1/1975 חינוך תרבות ועוד – פניות אישיות
ג-6729/63 1/1/1975 מפעל הזנת הילד  יום חנוך ארוך
ג-6729/65 1/1/1975 בתי-ספר והשכלה עממית
ג-6729/69 1/1/1975 בתי-ספר גבוהים – כללי
ג-6730/1 1/1/1975 ירידה מהארץ
ג-6730/8 1/1/1975 בית-חולים הדסה
ג-6732/9 1/1/1975 יחסי ישראל-ונצואלה
ג-6735/2 1/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ז)
ג-6737/4 1/1/1975 הארגון הבינלאומי של נשיאי האוניברסיטאות
ג-6737/10 1/1/1975 יחסי ישראל-הותיקן
ג-6737/11 1/1/1975 יחסי ישראל-הולנד
ג-6737/12 1/1/1975 יחסי ישראל-בלגיה
ג-6737/24 1/1/1975 תערוכות בינלאומיות – מונטריאול-קנדה
ג-6737/30 1/1/1975 האומות המאוחדות – החלטת עצרת או"ם מיום 01.11.75 בגנות הציונות
ג-6737/31 1/1/1975 אונסק"ו
ג-6738/9 1/1/1975 יהדות אוסטרליה
ג-6738/18 1/1/1975 העלאת עצמותיהם של אישים לישראל – כללי
ג-6739/1 1/1/1975 ארגונים שונים בחו"ל – כללי
ג-6739/2 1/1/1975 מפלגות – כללי (כרך א')
ג-6739/4 1/1/1975 אחוד המפלגות ליברלית פרוגרסיבית ליברלית עצמאית
ג-6739/7 1/1/1975 מפלגות בישראל – כללי
ג-6739/18 1/1/1975 דמוגרפיה  התאחדות ארגוני מעמד האישה
ג-6740/3 1/1/1975 נשואין וגרושין – כללי
ג-6740/14 1/1/1975 התאחדויות וארגונים – התאחדות עולי אמריקה הלטינית בישראל
ג-6740/18 1/1/1975 התאחדות עולי הונגריה
ג-6740/39 1/1/1975 חוגי "איכפת לנו"
פר-736/42 1/1/1975 ועדת מנכ"לים לעניני ביוב – פרויקט הביוב הארצי – ביוב – טהור  סלוק והשבה
גל-13206/7 1/20/1975 המועצה להשכלה גבוהה (כרך ז') פרוטוקולים מישיבות המועצה להשכלה גבוהה  דיונים והחלטות בנוגע למדיניות המועצה בסוגיית המכללות האקדמיות – הכרה במכללות כמוסדות להשכלה גבוהה (בקשת מוסדות שונים למתן היתר ולאישור השימוש בכינוי "מכללה")  פיתוח מסלולים אקדמיים לקראת תואר בוגר במכללות טכנולוגיות ובמכללות להוראה (דוד ילין  בית ברל ועוד)  סוגיית התואר שיונהג במכללות האקדמיות ואפשרות המשך הלימודים באוניברסיטה  דרוג המורים  מכללות אזוריות  פיקוח על המכללות להכשרת מורים על ידי ועדת משנה של המועצה  המלצות הוועדה להכשרת עובדי הוראה  הסמכת אוניברסיטת בן גוריון להענקת תארים ועוד. פתיחת חוגי לימוד חדשים באוניברסיטאות  תקנות המועצה להשכלה גבוהה ותוכנית עבודתה  ועדות משנה של המועצה ועוד. התכתבויות  דוחות ועדות בדיקה למוסדות חינוך שונים.
ג-6733/11 2/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך י"א)
א-7274/7 2/1/1975 נספחי חקיקה 91 – 98 המשך של תיק 7274/6
ג-6735/14 2/1/1975 יחסי ישראל-קוריאה
ג-13494/22 2/16/1975 בדואים צפון –  דבוריה התכתבות בנושא לבנייה בישוב דבוריה  הוראות לביצוע עבודה של קידוחים  מבני ציבור  תכנית שיכון ועוד.
ג-6733/12 3/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך י"ב)
ג-6733/13 3/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך י"ג)
ג-6737/36 3/1/1975 האו"ם ובעיות כלכליות (כרך ב')
ג-6733/14 4/1/1975 יחסי ישראל ערב- פניות אישיות (כרך י"ד)
ג-7022/5 4/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – שונות התכתבות עם הועד הבינדתי בישראל עם הנהלת אגודת השוק היהודי  יו"ר ועד עקורי כפר בירעם ועוד בעניני הועידה של המועצה הבינלאומית של נוצרים ויהודים ביוני 76 בירושלים  תכנית השוק היהודי  פרשת כפר בירעם וכו'.
ג-7449/7 4/1/1975 תקציב המדינה 1976/1977 – מס ערך מוסף חלק א' הצעת התקציב והצעת חוק התקציב לשנת 1976  הצעות לריכוזי תקציב ההתישבות והקרן הקיימת  הצעות להחלטות בנושאים כלכליים-חברתיים  הצעת הרשות לתכנון כלכלי לגבי המשק הלאומי 1976 – 1978; דו"חות וסיכומי הועדות השונות בנושא  תזכירים  נתונים ועוד ( כולל קווים למדיניות הסתדרותית בנושאי שכר  מיסוי וסובסידיות לשנת 1976 )
א-7274/5 4/1/1975 נספחי חקיקה 98 – 105
ג-6725/52 4/1/1975 שכר עובדי המדינה – ועדת מויאל
ג-6734/1 4/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך ט"ו)
ג-7075/7 4/7/1975 דו"חות על פעולות הגנזך (כרך ד') בתיק – דוחות על פעילות גנזך המדינה; סקירה על גנזך המדינה הכוללים את אוספיו  היקפי חומר והפקדתו  ניהול רשומות  פרסומים  רישום החומר הארכיוני וקטלוגו ועוד עבור שנתון הממשלה; פירוט הפרסומים המוצאים לאור ביחידות משרד ראש הממשלה;
א-8041/2 5/1/1975 סאדאת מה – 15.9.1975 פרסומי חצ"ב  מברקים וצילומי מברקים בנוגע לנאומים וראיונות של אנואר סאדאת נשיא מצרים  בנושאים: הדוקטרינה המדינית של סאדאת  פתיחת תעלת סואץ לשיט  מדיניות מצרים כלפי ארה"ב וברית-המועצות בשאלת המזרח- התיכון  הבעיה הפלסטינית ועוד.
ג-6734/2 5/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך ט"ז)
ג-6734/3 5/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך י"ז)
גל-13964/25 5/1/1975 קוויקרים לוח-זמנים ומכתב בענין פגישה של היועץ לעניני ערבים עם אנשי כת הקוויקרים בארצות-הברית.
א-7274/8 5/1/1975 נספחי חקיקה 106 – 117 המשך בתיק 7274/9
א-375/6 5/1/1975 לשכת השר מ. גזית – תיק ללא שם נאומי סאדאת 1975  הערכות מחלקת המדינה על הנעשה במצרים  הערכות מרכז למחקר מדיני על מצרים.
גל-57956/14 5/7/1975 היתר למתקן חשמלי ועד הבית שדרות יד לבנים 23 תל-אביב רישוי להתקן חשמל פרטי
ג-6734/4 6/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך י"ח)
ג-6734/5 6/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך י"ט)
א-7184/2 6/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – סיכום ביקורי השר באקואדור ובונצואלה.
ג-7019/10 6/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – יעול וחסכון הצעות אזרחים והעתקי תשובות של ג. האוזנר.
גל-52940/3 6/23/1975 בית צעירות מזרחי  ירושלים בית צעירות מזרחי  ירושלים. מענקים לתלמידות. תכנית להקמת מפעל תעסוקה לעיוור בקרית אתא.
גל-12952/1 6/30/1975 ארגון החנוך כללי – כרך א' התכתבויות ומסמכים בנוגע לוועדת ההיגוי של פרויקט תכנון החינוך לשנות השמונים: חידושים במערכת החינוך בשנת תשל"ו  דו"חות מישיבות הוועדה  כתבי המינוי לחברי צוות תכנון החינוך הממלכתי-דתי לשנות השמונים  הצעת ההחלטות למועצת הפועלות של הוועדה המתמדת  ביצוע מדיניות החינוך בשנים 1976-1970  אתגרים בחנוך/ אסתר הס  הערות לפרק החינוך של התכנית למשק הלאומי 1980-1976  מכתבה של ד"ר פועה מנצ'ל למערכת "הארץ"  התפתחות פרויקט תכנון החינוך בישראל לשנות השמונים  הערות יו"ר המזכירות הפדגוגית  עמנואל יפה  לתכנית  ראיון עם אליעזר שמואלי בהיכנסו לתפקיד מנכ"ל משרד החינוך והתרבות ועוד.
ג-6734/8 7/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ב)
ג-6734/6 7/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ')
ג-6734/7 7/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"א)
א-7184/7 7/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – אל-על  טיסות שכר ממצאי משרד התיירות בנוגע להשלכות של התרת טיסות שכר לישראל מעבר להיקפן הנוכחי  התכתבות ועוד.
ג-7019/2 7/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – ועדת היעול הבינמשרדית – רכישת מזון פרוטוקולים מישיבות  התכתבות עם היועץ המשפטי במשרד ראש-הממשלה  משרדים שונים בענין רכישה מרוכזת של מזון למוסדות ממשלתיים
ג-7022/2 7/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – הצעת תזכיר הצעת חוק ממשרדים שונים
גל-12952/3 7/1/1975 ועדה לפיזור האוכלוסיה פילוח אוכלוסיה לפי אזורים ונפות; הצעה לפיזור אוכלוסיה  פעולות תיעוש באזורי פיתוח וקליטה; רמות חינוך
ג-6734/9 8/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ג)
ג-6734/10 8/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ד)
ג-7024/10 8/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – שונות מסקנות ועדת העבודה של הכנסת בנושא "התערערות יחסי העבודה הציבוריים"  הצעת חוק למניעת שיבושים בשירותים החיוניים של ח"כ זלמן שובל  דו"ח הצוות לבדיקת נושא הבינוי והאכלוס וכו'
א-7274/9 8/1/1975 נספחי חקיקה 118 – 125 המשך של תיק 7274/8
ג-6725/62 8/1/1975 נסיעות עובדי המדינה לחו"ל בתפקיד
ג-6735/12 8/1/1975 יחסי ישראל-תאילנד
ג-6734/11 9/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ה)
ג-6727/42 9/1/1975 תכנון המשק לשעת חרום
ג-6735/1 9/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ו)
ג-7026/14 10/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – רשות השידור פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
ג-7444/19 10/1/1975 החלטות עצרת האו"ם בסעיף הפלשתינאי והציונות  תגובות העולם והערבים הדיון באו"ם וההחלטה  החלטות עצרת האו"ם 10-11.74  תגובות ישראליות ופעולת ישראל בעקבות החלטה  תגובות העולם  תגובות מדינות ערב  התבטאויות אנטי-ציוניות – נוסח החלטה  סקירות   נאומי דניאל מויניהן  חיים הרצוג ואחרים  הודעת ראש-הממשלה רבין  תגובות ארגונים ומוסדות בישראל – פניות לשר גלילי; סקירות מדיניות  דיווחים  נאומים בכנסת  קטעי-עתונות ועוד (כולל חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ-ישראל 1952  האמנה בין הממשלה לבין ההנהלה הציונית 1954)
ג-6735/3 10/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ח)
א-2037/17 10/8/1975 השרות לשמירת איכות הסביבה. החלטת ממשלה בדבר העברת השירות לשמירת איכות הסביבה ממשרד ראש הממשלה למשרד הפנים  התכתבויות בנוגע לדוחות השנתיים על איכות הסביבה (דוחות 2-6  1974-1978)  העברתם לדיון בועדת השרים לענייני פנים  שירותים ואיכות הסביבה והחלטות הוועדה. תיאום בין-משרדי למחקר איכות הסביבה  החלטות ממשלה בנושאי איכות הסביבה ועוד.
א-7026/4 10/24/1975 תקציב 1976-1975 הצעת תקציב המדינה לשנת 1976 – חלק א': עיקרי התקציב  מדיניות כלכלית-חברתית להפחתת התלות בסיוע חוץ  הרשות לתכנון כלכלי – תמצית התכנית לשנים 1976 – 1978  תחומי ההעדפה של הכנסת הון על הכנסת עבודה  אינדיקטורים להתפתחות המשק בשנים 1973  1974 אומדן לשנת 1975 ויעדים לשנת 1976 ונתונים נבחרים על התפתחות המשק בשלושה רביעים ראשונים של 1975.
ג-6735/25 11/1/1975 יחסי ישראל – ערב – פניות אישיות (כרך כ"ט)
ג-6730/29 11/1/1975 הפער הכלכלי-חברתי בין השכבות (נוער במצוקה)
א-7271/1 11/1/1975 נספחי חקיקה 126 – 145
ג-6735/4 11/1/1975 יחסי ישראל ערב – פניות אישיות (כרך כ"ט)
ג-6735/26 12/1/1975 יחסי ישראל – ערב – פניות אישיות (כרך ל')
ג-7022/9 12/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – אישורים מכתבי תודה למוסדות ואנשים שונים (בעיקר על קבלת חומר)
ג-7022/3 12/1/1975 לשכת השר גדעון האוזנר – הצעת תזכיר הצעת חוק ממשרדים שונים
ג-6737/37 12/1/1975 האו"ם – החלטה בגנות הציונות (כרך ב')
א-7551/7 12/1/1975 תקציב  1976 הצעות להחלטות והחלטות הממשלה בעניני התקציב והמדיניות הכלכלית  הצעות תקציב ל- 1976 ושינויים בהצעת חוק התקציב  פרוטוקול מישיבת ועדת השרים לעניני רווחה חברתית 7.6.66 וכו' (כולל תזכיר האוצר על מדיניות כלכלית-חברתית)
ג-6528/31 1/1/1976 ברל רפטור מתל אביב הזמנה לטקס סיום בתיבת ספר על סולל בונה בשם "דרך במדבר"
גל-13936/3 1/1/1976 ועד נאמנים התכתבות בענין הערות לדו"ח  פעולות ועדי הנאמנים לנכסי הקדש המוסלמי  בדיקת מעקב (הדו"ח מצורף) לשכת תל-אביב
גל-13947/8 1/1/1976 לשכת היועץ – סקרים ומחקרים לקט מהמתרחש במגזר הערבי  חומר רקע לדיון בועדת שרים להתישבות – אוכלוסיה ערבית בגליל  לשכת חיפה
גל-14503/4 1/1/1976 מועצות  עיריות וכפרים – באקה-אל-גרביה.
א-2008/2 1/1/1976 חוק נכי רדיפות הנאצים. כרך א'
א-2044/36 1/1/1976 החברה לפיתוח לוד.
א-2024/24 1/1/1976 אוטונומיה. כרך ב'
א-2043/3 1/1/1976 חברת ברום ים-המלח בע"מ.
א-2043/5 1/1/1976 חברת תרכובות ברום בע"מ.
ג-6767/31 1/1/1976 ordeal at entebbe
ג-6752/45 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – כנסת שמינית – ח"כ ג'בר – מועדי
ג-6755/49 1/1/1976 לשכת ראש הממשלה יצחק רבין ומנחם בגין – מועצה מקומית – שדרות
א-4248/9 1/1/1976 ערביי ישראל – קווים למדיניות הצעות להחלטת הממשלה על מדיניות וקווי פעולה כלפי האזרחים הערבים בישראל  תעסוקה למשכילים ערביים  שרות לאומי  הסברה  סטודנטים ואקדמאים  תכנית מתאר  תיעוש  ערביי ישראל על סף שנות השמונים – קווים למדיניות  ערביי ישראל 1979  פעילות חברתית-תרבותית בקרב הנוער העובד והלומד בכפרים הערביים
א-2038/2 1/1/1976 שיכון ובניה – עבודות עפר. כרך ב'
א-2038/1 1/1/1976 שיכון ובניה – עבודות עפר. כרך א'
א-2024/20 1/1/1976 ועדת מנכ"לים לעניני השטחים המוחזקים. כרך א' סיכומי ישיבות
א-2024/21 1/1/1976 ועדת מנכ"לים לעניני השטחים המוחזקים. כרך ב' סיכומי ישיבות של ועדת מנכ"לים לעניני השטחים המוחזקים. כרך ב'
א-2024/22 1/1/1976 ועדת מנכ"לים לעניני השטחים המוחזקים. כרך ג' סיכומי ישיבות
א-2034/11 1/1/1976 אמנת האג בענין משפט הבינלאומי הפרטי התכתבות בין מזכיר הממשלה ושר המשפטים  הצעות החלטה  דברי הסבר  טיוטות תרגום לעברית של האמנות בעניין הצטרפותה של ישראל לאמנות בעניין המשפט הבינלאומי הפרטי: האמנה בדבר גביית ראיות בחוץ-לארץ בעניינים אזרחיים או מסחריים  1970; האמנה בדבר ביטול הצורך באימות תעודות חוץ ציבוריות  1961; האמנה בדבר ברירת דין לעניין צורתן של הוראות שבצוואה  1961.
א-7271/2 4/1/1976 נספחי חקיקה 146 – 168
גל-61067/9 5/1/1976 חוק ההתיישבות החקלאית חוק ההתיישבות החקלאית
ג-7026/15 6/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – דירות שרד  אש"ל  תנאי שרות אחרים לשרים פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענינים הנ"ל.
א-7184/1 6/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – ישיבת ועדת שרים בענין העדה הקופטית.
א-7184/12 6/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – השוק המשותף – ישיבת ועדת השרים.
ג-7022/4 6/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – הצעת תזכיר הצעת חוק ממשרדים שונים
גל-12952/4 6/1/1976 החינוך בישראל בשנות השמונים – הצעת תכנית פרויקט תכנון החינוך לשנות ה-80 – החינוך בישראל בשנות השמונים – הצעת תכנית – מוגשת לשר החנוך והתרבות ולדיון ציבורי ע"י אלעד פלד – כרכים א' ו-ב' – טיוטה ארעית. ירושלים  סיון תשל"ו – יוני 1976
ג-7026/9 7/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – ערביי ישראל פרוטוקולים מישיבות ועדת השרים בענין.
א-7184/4 7/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – תיק טרור שיתוף פעולה בינלאומי למניעת טרור (התכתבות).
א-7551/8 8/1/1976 תקציבים  1977-1976 הצעות להחלטת הממשלה בדבר הפחתה בתקציב ל-1976 ודברי שר האוצר על ביצוע התקציב 1976; סטנוגרמות מישיבות הממשלה עם בכירי האוצר בדיון על תקציב ואינפלציה הצעות תקציב ל-1977 (טיוטות) וכו' (כולל נתונים סטטיסטיים על התפתחויות המשק)
ג-7022/6 9/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – שונות התכתבות עם האוניברסיטה העברית  ועד הנאמנים תל-אביב-יפו  יו"ר ועדת שרים לעניני פיתוח בעניני רפורמה במשרדי ממשלה  מעמד חוקי ותפקיד של ועד הנאמנים  מעמד אילת העיר באזור פיתוח  הקמת מפעל הפורמיקה "תעשיות תבור" בעפולה.
ג-7022/10 10/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – אישורים מכתבי תודה למוסדות ואנשים שונים (בעיקר על קבלת חומר)
א-7271/3 10/1/1976 נספחי חקיקה 169 – 199
א-7184/11 11/1/1976 לשכת השר גדעון האוזנר – תיק ללא שם החומר שצורף למכתבו של שר המשטרה אל השרים בענין ההדלפות על חקירת השר עופר ז"ל  צילום קטעי עתונות.
גל-12952/6 11/3/1976 החינוך בישראל בשנות השמונים – מיוחד החינוך בישראל בשנות ה-80 חינוך טכנולוגי; חינוך לאמנות כ"א בהוראה; התמחות (סטאז') לעובדי חינוך והוראה
גל-59415/11 11/21/1976 כור תעשיות הסכמי שכר קיבוציים בין חברת "כור – תעשיות" לבין הסתדרות העובדים ומועצות פועלים והתכתבות נלווה.
א-7029/8 12/1/1976 נאומים וראיונות (דצמ. 1976-מאי 1977) ראיונות רה"מ לאמצעי התקשורת המקומיים והזרים; נאומים לרגל אירועים שונים; דברי ראש הממשלה בדיוני מפלגת העבודה וישיבות המרכז
א-7245/6 12/23/1976 רה"מ יצחק רבין – אברהם עופר – דצמבר 1976 – ינואר 1977 תוצאות בדיקתו של שר המשטרה בנוגע להדלפות אפשריות מהחקירה המשטרתית בעניינו של אברהם עופר ז"ל; רשימות של ראש הממשלה יצחק רבין וראש הלשכה אלי מזרחי בנושא פרשת עופר  פגישות עם עופר  התכתבויות עם היועץ המשפטי לממשלה  חוות דעת בנושא הפסקת ההליך הפלילי לאחר מותו של עופר והשתלשלות האירועים  פרוטוקולים מפגישות ועוד. כמו כן מופיע מכתב ההתאבדות של עופר ז"ל (עמ' 117).
גל-5389/1 1/1/1977 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי-החיים המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – מדעי-החיים. ועדת מחקרי תזונה.
ג-7363/1 1/1/1977 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – מדע תעתקי פגישות "החוג למדיניות המדע בבית הנשיא"  דוחות וסקירות של מרכזי מדע בישראל: מכון וייצמן  המרכז לחקר הנדסת מחצבים (הטכניון)  הרצאת דברים בענין הנשק הגרעיני בכנס בטורונטו  הצעות מכון וייצמן לפיתוח סיני.
גל-13956/7 1/1/1977 קלנסווה התכתבות בעניני פתיחת מסגד בכפר  מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  מערכת החינוך – פרסום של משרד החינוך  לשכת תל-אביב
גל-13957/5 1/1/1977 רמלה התכתבות בעניני המרכז המשותף ליהודים וערבים  השלמת מרכז תרבות נוצרי  התנחלות בדואים בלוד ורמלה  תמיכת מפעל הפיס בפרויקטים  לשכת תל-אביב
ג-7283/2 1/14/1977 הוראות לניהול רשומות הוראות לארגון מגנזה הוראות לארגון מגנזה מטעם גנזך המדינה  הצעות לארגון מגנזות לנציבות מס הכנסה ולמשרד התעשייה  המסחר והתיירות  הנחיות למילוי טופס רשימת תיקים למגנזה מטעם משרד העבודה והרווחה  הנחיות לביעור תיקים אזרחיים בבתי המשפט  דו"ח (רשימות) תיקים לביעור והתכתבות של אנשי גנזך (ארכיון) המדינה בנושאי גניזה וביעור.   בתיק גם סימפוזיון על נושא "בטיחות אש ומבנים" בשיתוף איגוד באינג'נירים והארכיטקטים בישראל ומרכז בינוי – צה"ל (עמודים 2 – 25); מפה עירונית של גוש דן (עמודים 103 – 104).
גל-57143/5 1/14/1977 גאולה כהן שאילתה בדבר פיטורי נשים בהריון.
גל-12841/16 1/21/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – קואליציה פניות אישיות.
ג-18372/4 2/18/1977 דיונים בנושאים שונים עם עדאלה ובמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל פניית ארגון עדאללה וחליפת מכתבים משפטית לוועדת השמות הממשלתית לקבל פרוטוקולים ובהם דיונים פנימיים של הוועדה  בדבר שישה שמות: נוף הגליל; שגב שלום; זמר; מעלה עירון; רהט; תל שבע.  החלטות מליאת ועדת השמות (פרוטוקול מיום 7.11.96 ) וקביעת שמות רשמיים ליישובים; צמתים ומחלפים(רכ"ס – רעננה כפר סבא – דיון בהשתתפות ביילסקי)  עצמים גיאוגרפיים ועוד
גל-2466/17 3/27/1977 חצור הגלילית התכתבות בנושא שיפוץ ועבודות פיתוח במקווה בחצור הגלילית: העתק חשבון ההוצאה להתקנת מערכת חימום  חשבוניות מס' ועוד.
גל-57067/11 4/1/1977 צ.ה.ל מקא"ם  מרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות בצהל בתיק התכתבויות ודוחות בנוגע לפעולות צה"ל ומשרד החינוך בכל הנודע לטיפול וטיפוח נערים וחיילים מאוכלוסיות מיוחדות  רווחה בצהל והכשרה מקצועית מתאימה.
גל-12901/7 5/24/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – הליגה למניעת כפיה דתית. מכבתבים שהופנו לראש הממשלה בגין בעניין כפייה דתית
גל-4462/24 6/28/1977 המרכז לדמוגרפיה – קטעי עיתונות (לא ספציפיים) בתיק קטעי עיתונות בנושא נופש לאימהות עקרות בית. קייטנות לאימהות מרובות ילדים. כללי בטיחות  לתלמידים בחופשת הקיץ. בהתייחס לתצלום בעמוד 10  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-61113/17 7/11/1977 תקציב יו"ש עזה וצפון סיני תקציב יו"ש עזה וצפון סיני
גל-12924/11 7/29/1977 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות. כרך ד' פניות מאזרחים בכתב יד לראש הממשלה המנוח מנחם בגין ובהם איחולי בריאות והצלחה
ג-6502/31 8/1/1977 מועצה מקומית רעננה התכתבות בנוגע למתן אזרחות כבוד לראש הממשלה וחגיגות יובל לרעננה
גל-13961/3 10/1/1977 לקט עתונות  לשכת תל-אביב
ג-10123/5 11/1/1977 פרוטוקולים של ועדת שרים לעניני חקיקה – ד' בכסלו תשל"ח – כ"ו בכסלו תשל"ט (14/11/1977 – 26/12/1978)
גל-59254/15 12/1/1977 סקר על מוסלמים בחיפה סקר על מוסלמים בחיפה
ג-6528/33 1/1/1978 THELMA CAZALET-KEIR התכתבות בנוגע לספר אוטוביוגרפי של גולדה מאיר
ג-7362/1 1/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – הצעות תזכיר- הצעות חוק.
ג-7362/4 1/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – מכתבים אל השר מאישים שונים בענינים שונים מסודרים שמית לפי האלף-בית.
ג-7362/5 1/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – מכתבים אל השר מאישים שונים בענינים שונים מסודרים שמית לפי האלף-בית.
ג-7362/7 1/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – מכתבים אל השר מאישים שונים בענינים שונים מסודרים שמית לפי האלף-בית.
ג-7363/2 1/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – הסברת חוץ תעתיק ראיון שר החוץ משה דיין בתוכנית טלויזיה אמריקאית  חוזרים וסקירות מחלקת הסברה במשרד החוץ בענין התחמשות מדינות ערב ומצב זכויות האדם בשטחים  סקירות על מצב שידורי קול ישראל למזא"ר (למזרח אירופה) ולברה"מ (ברית המועצות).
גל-13933/3 1/1/1978 ראס-עלי התכתבות בעניני אספקת מי-שתיה לכפר  קביעת שם למקום המגורים  סיוע לפיתוח פרויקט המים  לשכת חיפה
גל-13943/11 1/1/1978 בדואים בנגב – הקמת חברה לפיתוח ישובים  התקנת טלפונים  שינוי שם  לשכת באר-שבע
גל-14503/6 1/1/1978 מועצות  עיריות וכפרים – באקה-אל-גרביה.
חצ-8462/10 1/1/1978 ארה"ב – קשרים עם אגודות ידידות.
חצ-266/4 1/1/1978 סקירות והערכות מצב התכתבות על זהותה המדינית של תורכיה וקשריה עם איראן  ביקורם של חברי הכנסת יוסי שריד ואורה נמיר בתורכיה  אירוח אישים מחו"ל  המורדים הכורדים בתורכיה ומדיניות איראן  סוריה  עיראק ותורכיה כלפי הכורדים  רצח הארמנים  חטיפתו ורציחתו של אלרום קונסול ישראל בתורכיה  קטעי עיתונים
ג-6737/26 1/1/1978 סופרים בינלאומים של מגון סופרים ואמנים
גל-493/27 1/1/1978 לשכת שר ומנכ"ל – תכנון וביצוע בתיק – פירוט תכנון וביצוע להעברת הדיור של יחידות משרד התחבורה למקומו החדש במרכז בירושלים; בתיק – רקע  ומטרות – פירוט היחידות המתוכננות לעבור ותכנון פריסת היחידות.
גל-57096/13 1/1/1978 קובץ הוראות ונהלים יחידת הבחינות קובץ הוראות ונהלים יחידת הבחינות.
ל-2974/13 1/1/1978 הפעלת המשטרה בשטחים המוחזקים תיק משטרת ישראל  הפעלת המשטרה בשטחים המוחזקים  מ.פ עסקר  ג'נין  נקודת משטרה  שוטרים מקומיים  תקינה  כוח אדם  בקרי גבולות  גשר אלנבי  משמר מערת המכפלה.
גל-12900/1 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – התאחדויות וארגונים שונים.
גל-12901/6 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – ירושלים למען ישראל. ישראלים למען ישראל- מכתב לנשיא סאדאת
גל-12919/9 1/1/1978 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – בקשות לאינפורמציה על חומר היסטורי. כרך ב' פניות ומענה למכתבים של אזרחים ותלמידי בית ספר
גל-14503/12 2/1/1978 מועצות  עיריות וכפרים – טייבה.
גל-4456/19 2/1/1978 פרוטוקולים מישיבות של הרשויות המקומיות – כפר כמא פרוטוקולים מישיבות של המועצה המקומית כפר כמא (כפר צ'רקסי) העוסקות בעיניינים מוניציפליים.
ג-7091/30 2/8/1978 פיקוח על ניהול רשומות ברשויות המקומיות במגזר הערבי רשימת משתתפים ביום עיון למגזר הערבי מטעם האגף לשלטון מקומי במשרד הפנים בנושא ביעור חומר ארכיוני  סיכומי ביקור של נציג ארכיון המדינה לביקורת לגבי ניהול הרשומות ברשויות מקומיות במגזר הערבי והדרוזי (כבלין  פסוטה  פקיעין  יפיע  חורפיש  ראמה  בית ג'אן  מג'ד אל-כרום  טמרה  כפר קאסם  ריינה  כפר כנא  אבו סנאן  מכר  ערערה) והתכתבות הנושא בין גנז המדינה אברהם טלסברג לאנשי משרד הפנים.
ג-6510/13 3/1/1978 רשות השידור התכתבות עם רשות השידור ועם אזרחים בנושאים שונים כגון: שידורי טלויזיה לילדים בשבת ופרוטוקולים מן התכנית חברים מספרים בהם השתתפה ראש-הממשלה גולדה מאיר
תה-3/10 3/9/1978 כתבי האמנה והחזרה של שגרירי אורוגואי כתבי האמנה והחזרה של שגרירי אורוגוואי שהוגשו לנשיא קציר.
ג-7362/6 5/1/1978 לשכת השר בלי תיק חיים לנדאו – משק וכלכלה התכתבות  דוחות וסקירות בנק ישראל ומשרד האוצר בעניני משק וכלכלה.
גל-5852/30 5/4/1978 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי שדרות בתיק תכנית שיכון ציבורי מס' 4/11/7 (שינוי מס' 6 ל- 4/11/1)  גושים 1980  1896 – שדרות.
ג-9617/28 6/1/1978 מסמכים שמורים – זכרון-דברים מיום 1.6.1978 בענין מו"מ להסכם המסגרת בשירות הציבור החלטה מס' 739 (ש/38) מיום 18.6.1978
גל-5671/30 7/19/1978 ועדת מנכ"לים ומשנים למנכ"לים – קמח לפסח התכתבות בנושא מחירי קמח כשר לפסח וייצוא שלו לחו"ל.
גל-43365/6 8/1/1978 הרשות לפיתוח ותכנון – המחלקה להתישבות הרשות לפיתוח ותכנון – המחלקה להתישבות
גל-13938/9 10/1/1978 נצרת התכתבות בעניני תכנית בניה נרחבת  חיבור שכונות לרשת החשמל  מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  לשכת נצרת
גל-43365/7 11/1/1978 הרשות לפיתוח ותכנון – הנהלת המחלקה להתישבות הרשות לפיתוח ותכנון – הנהלת המחלקה להתישבות
גל-14957/4 12/1/1978 התקשורת בשעת-חרום סיכומי דיונים בנושא תקשורת בשעת-חרום  התכתבות בנושאים: הקמת מרכזי עתונות בשעת-חרום  העתונים הזרים הפועלים בישראל  הסברה על המצב בשטחים  תזכירים
גל-59532/3 12/7/1978 דרום אפריקה ביקור עובדי שגרירות דרום אפריקה בישראל. שיתוף פעולה בין ישראל לדרום אפריקה בנושא הכשרה בינלאומית. שליחת עובדים מיומנים לתכנית לימוד בחו"ל.
גל-43397/11 1/1/1979 הרשות לפיתוח ותכנון – דו"ח שיווק תוצרת חקלאית יו"ש (יהודה ושומרון) הרשות לפיתוח ותכנון – דו"ח שיווק תוצרת חקלאית יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-13943/20 1/1/1979 הסדר
גל-494/34 1/1/1979 לשכת שר ומנכ"ל – תוכנית פיתוח רב שנתית של מערכי עיבוד נתונים. בתיק – תכנית פיתוח רב-שנתית של מערכי עיבד הנתונים במחלקה לעיבוד הנתונים ורישום לשנים 1979-1984; בפירוט התכנית – מערכת רישוי נהגים  מבחני נהיגה עיוניים – והרקע להקמת המערכת  פיתוח נושא אגף הרכב ועוד.
גל-12925/3 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין – כרך ג' מכתבי החלמה  איחולים לרפואה שלמה והצעות לטיפול רפואי ממחלות מהן סבל  שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין.
גל-12925/1 1/1/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים וברכות למ. בגין – כרך א' מכתבי איחולים לרפואה שלמה וברכות שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין.
א-8190/4 1/3/1979 רה"מ מנחם בגין – מצרים מברקים  סקירות עיתונות  ראיונות ונאומים של הנשיא סאדאת לפני ואחרי חתימת חוזה השלום עם מצרים. בתיק תכנית ביקור ראש הממשלה בגין בקהיר וסיור סאדאת בבאר שבע ביום מסירת אל עריש למצרים ב-27 במאי 1979  המלצות הועדה לקביעת הכללים ליחסים עם מצרים  סיכומי דיונים  סיכום ישיבת הוועדה לבדיקת יחסי ישראל מצרים. בתיק גם ראיונות בנושא לבנון (המשך בתיק מס' 5)
גל-73561/10 1/25/1979 שטח שיפוט רהט התכתבויות  מפות ודוחות בנושא גבולות שיפוט ועדת חקירה למתן מעמד עיר לרהט  דוחות מיום כינונה של רהט כמועצה מקומית
גל-4690/33 1/30/1979 פרוטוקולים מישיבות המועצות המקומיות – כפר כמא פרוטוקולים מישיבות של המועצה המקומית כפר כמא (כפר צ'רקסי) העוסקות בעיניינים מוניציפליים.
א-4248/14 1/30/1979 טיוטת התוכנית למדיניות הממשלה במגזר הערבי – חלק ב' – התכנית האופרטיבית המפורטת טיוטת התוכנית למדיניות הממשלה במגזר הערבי – חלק ב' – התכנית האופרטיבית המפורטת. (המסמך הוא הצעה שכתב משה שרון  היועץ לענייני ערבים).
גל-43391/12 4/1/1979 הרשות לפיתוח ותכנון – איזור דרום לבנון בתיק שמות ומקומות מגורים של אזרחי לבנון שעמדו בקשרים עם ישראל. פרסום התיק עלול לפגוע בביטחונם האישי. התיק מוגבל לעיון עד שנת 2051.
גל-12843/21 4/17/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – נשיאות המדינה: יצחק בן-צבי ז"ל הזמנות לאירועי ימי הזיכרון לפטירתו של הנשיא בן-צבי והחוברת יד יצחק בן צבי – בין מועצה למועצה – 13 – י"ז בסיוון תשמ"ג – 29.5.1983.
גל-5852/31 5/17/1979 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי שדרות בתיק תוכנית שיכון ציבורי מס' 4/11/8  גושים 1884  1885  1886  2481 – שדרות.
ג-6504/5 5/31/1979 מעברות מכתבים ממעברת מחנה ישראל
חצ-8389/1 6/1/1979 תורכיה-ישראל.
ג-10398/9 6/15/1979 מהמתרחש במגזר הערבי בישראל – 1979 לקט ידיעות מס' 6 מטעם לשכת היועץ לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה בנושא "מהמתרחש במגזר הערבי בישראל"  הכולל התייחסות גם לערביי מזרח ירושלים.
גל-14503/13 7/1/1979 מועצות  עיריות וכפרים – טייבה.
גל-22660/5 7/9/1979 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – מחוז הדרום – ישוב בדואי רהט שכונה 21 התכתבות בנושא תכנית בניין ערים בישוב הבדואים רהט שכ' 21 ותרשים.
גל-12924/12 7/22/1979 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות. כרך ה' מבקרים מגופי שונים ופניות מאזרחים אל ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ובהם איחולי החלמה בריאות והצלחה
גל-57184/2 8/21/1979 מחלות מדבקות התכתבויות ומסמכים בנוגע לנושאים : פקוח על חשיפות מסוכנות לעובדים במפעלים. דיווח על מחלות.
גל-13969/9 12/1/1979 ועדת הביצוע לריכוז הבדואים במחוז הצפון הצעות תקציב ופרוטוקולים של ישיבות הועדה
גל-43406/8 1/1/1980 הרשות לפיתוח ותכנון – הנהלת המחלקה להתישבות הרשות לפיתוח ותכנון – הנהלת המחלקה להתישבות
חצ-8979/18 1/1/1980 בריטניה – מוסלמים במדינה.
גל-13959/9 1/1/1980 יפו – ועד נאמנים
ג-7283/19 1/1/1980 דיווח שנתי על ניהול רשומות בתיק התכתבויות בנוגע לניהול רשומות במשרדים השונים  ניהול מגנזות  הנחיות לאחראים על ניהול הרשומות ודיווח על פעילות המשרדים בתחום למועצת הארכיונים העליונה.
חצ-8722/14 1/1/1980 בנגלדש – יחסים עם מדינות ערב.
חצ-8722/16 1/1/1980 בנגלדש – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי.
חצ-8387/2 1/1/1980 תורכיה-ישראל.
גל-12925/10 1/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין – כרך י' מברקי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים: אלכסנדר שלזינגר  יהושע נאמן  דניאל נחמני  נחמה מליניאק  יצחק נבנצל  שלמה נקדימון ועוד.
ל-2648/19 1/1/1980 המפכ"ל הרצל שפיר – תירוש מרחב נגב שדרות תיק משטרת ישראל  מרחב נגב  ישובים  אוכלוסיה  גבולות גזרה .
ג-7277/3 1/10/1980 סטטיסטיקה על פעולות הגנזך והיקף אוספיו סקירה על פרסומי גנזך המדינה  שרטוט מבנה הגנזך ושאלוני מידע לגביו- שאלון עבור המדריך לספריות ממשלתיות  שאלון סטטיסטי מטעם אונסק"ו (נתונים על גנזך המדינה וארכיונים עירוניים)  התכתבות ומידע על אוסף המפות של הגנזך  שירות לציבור  כוח אדם  תקציב ועוד.
א-4227/8 5/1/1980 נתונים נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  דובר צה"ל ואח' – מדדי המחירים חודשיים  נתונים על עליה  נשירה וירידה; תחזית האוכלוסיה  נתונים על צה"ל וצבאות ערב וכו'; מכתבי לואי והסבר
גל-12925/4 6/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מ. בגין – כרך ד' מכתבי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים: שמואל תמיר  הגנן שם-טוב אביגני מחולון  ועד עורכי העיתונים היומיים במדינת ישראל  הרב יעקב רקובסקי  משה קול  טדי קולק  חבר בית הנבחרים של ארצות הברית פיליפ מילר קריין (Philip Miller Crane)  יהודים אמריקאים ועוד.
גל-12925/7 6/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – מברקי החלמה לראש הממשלה מר מנחם בגין – כרך ז' מברקי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים.
גל-12925/5 7/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין – כרך ה' מכתבי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים: ברוך הורוויץ – ראש ישיבת דבר ירושלים  אלעזר הלוי  נתן אדלר  הרב יצחק מ. אלפנט  ד"ר אברהם אביחי – יו"ר המגבית המאוחדת לישראל – קרן היסוד  אבא אבן  ציונה ארינוב  רפי איתן ועוד.
גל-12925/6 7/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין – כרך ו' מכתבי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים: שמעון יהלום (הודצון)  אפרים זינתי  רות ואברהם ורשבסקי  ג'ורג' ס. וייז ועוד.
גל-12925/9 7/1/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – איחולים והחלמות – מנחם בגין – כרך ט' מברקי החלמה ואיחולים לרפואה שלמה שנשלחו מרחבי הארץ והעולם ללשכת ראש הממשלה מנחם בגין  לאחר שחווה התקף לב ואושפז בבית החולים.
גל-12841/10 8/25/1980 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – צעדת ירושלים.
ג-7037/1 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – בוליטינים לעתונות כרך א'
ג-7037/2 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – בוליטינים לעתונות כרך ב'
ג-7037/4 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – כנסת וממשלה כרך א'
ג-7037/5 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – כנסת וממשלה כרך ב'
ג-7037/10 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בכנסת כרך ב'
ג-7037/13 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בכנסת כרך ה'
ג-7040/1 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – יהדות ברית-המועצות ורומניה יהדות ברית-המועצות ורומניה כרך 1 פניות הציבור 84-81 אסירי ציון 82-81 תקציבים 82-81
ג-7040/5 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – נאומים בכנסת כרך א'
ג-7040/6 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – נאומים בכנסת כרך ב'
ג-7040/7 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – עדות
ג-7037/21 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – גליל עליון
ג-7037/22 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – שירותי ההתנדבות
ג-7038/3 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – אמה ברגר
ג-7038/8 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – בית-שמש
ג-7038/9 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – זיידמן הלל (עתונאי יהודי בארה"ב)
ג-7038/11 1/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – הזמנות להרצאות
ג-7063/20 1/1/1981 לשכת השר דב שילנסקי – פעילות ציבורית ופוליטית של סגן השר. חומר מסודר בסדרן א' ב'
גל-13931/18 1/1/1981 ראמה התכתבות בעניני הכפר  תזכיר לשכת חיפה
גל-13958/8 1/1/1981 טירה התכתבות בנושא סילוק פועלים מעזה העובדים במשולש  מחזור מים לחקלאות באזור המרכז  הקמת מפעל בטירה – מענק מכספי התמורה של הווקף  קטעי עתונות כרך ג'
גל-13937/1 1/1/1981 כרזות בערבית לשכת נצרת
גל-13937/4 1/1/1981 דת התכתבות בעניני מסגד השלום בנצרת  נכסי הווקף המוסלמי  השימוש בכספי התמורה לשכת נצרת
גל-13937/9 1/1/1981 אגודת הצדקה התכתבות בעניני הקצאת שטחי קרקע לאגודה  מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  לשכת נצרת
גל-13937/10 1/1/1981 התנועה המתקדמת לשלום התכתבות בעניני ועדת היוזמה העממית  ארגון האקדמאים  חוברות וקטעי עתונות  לשכת נצרת
גל-13938/2 1/1/1981 איכסאל התכתבות בעניני חיבור לרשת החשמל  מענקים להקמת תחנה לבריאות המשפחה  הקמת מעבדה בביה"ס תיכון  תמיכה מכספי הווקף לתרבות  חינוך ודת  לשכת נצרת
גל-13941/17 1/1/1981 הזמנות
גל-12901/17 1/1/1981 לשכת ראש הממשלה מנחם בגין – תנועת ישוב ישראל שלנו.
גל-59244/18 2/2/1981 ראס עלי ביק סיוע לבית קברות בראס עלי
ג-7040/2 3/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – כרך 2: מידע
א-2026/8 4/15/1981 התישבות. כרך ח' התיישבות ביהודה ושומרון – הקמת ישובים חדשים  הרחבת ישובים קיימים  תכנית מתאר ארצית בנושא "הבנים הממשיכים במושבים" ועוד
גל-13970/16 6/1/1981 עיירות פרוטוקולים  צווים והתכתבות בענין קביעת מחירי המגרשים בעיירות הבדואים; פיתוח העיירות; ריכוז האוכלוסיה הבדואית בעיירות ועוד.
גל-13968/7 6/1/1981 חאג' בתיק רק פרוטוקול דיון בענין יציאת ערביי ישראל למכה ב- 1981
ג-7037/3 8/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – חוק ההגנה על הדייר
ג-7037/9 8/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בכנסת כרך א'
ג-7040/4 8/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – כרך 4: יהדות רומניה  1982 גופים ציבוריים  1983-1981
ג-7038/13 8/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – הרב י. יחיאלי מירושלים
גל-13966/5 8/1/1981 תכנית עבודה פרוטוקול  טיוטות והתכתבות בענין תכנית העבודה של לשכת היועץ לעניני ערבים לשנת .1982/3
ג-7040/3 9/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – כרך 3: המחלקת לקשרי חוץ
ג-7039/13 10/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – בן-אברהם יעקב (ראש המועצה המקומית טירת הכרמל)
ג-7037/7 10/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – תזמורת פילהרמונית
ג-7037/18 10/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – הצעות לסדר היום – כנסת כרך א'
א-4087/23 10/1/1981 מכתבים אל חברי ועדת השרים לעניני חקיקה מסמכים שהוגשו לועדת שרים לענייני חקיקיה בנוגע לתיקצוב עודבי ציבור בעסקאות עבור המדינה בחוץ לארץ ובתוך  המדינה
ג-7038/12 12/1/1981 סגן השר דב שילנסקי – טביב משה (מועבר לראשות העיר באר- שבע)
גל-13942/6 12/1/1981 קרן לב"י התכתבות בעניני תרומות בדואים  מפגש תורמים  קבלות לתרומות  לשכת באר-שבע
גל-13966/7 12/1/1981 התנועה המתקדמת – נצרת מקראה  קטעי עתונות כרוזים ודו"חות בענין הקמת התנועה ופעילותה.
ג-7038/2 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – ועדת חוקה
ג-7038/10 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – תקנים ודרגות של עובדי הלשכה
ג-7038/14 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – ועדה לידידות ישראל – איטליה
ג-7038/19 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – מעמד האשה
ג-7038/20 1/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – שיין חיים (עוזר סגן השר אישי)
גל-13933/4 1/1/1982 עראמשה התכתבות בעניני השלמת רשת החשמל  הרחבת רשת טלפונים  הקצבת מים וכו'
גל-13934/5 1/1/1982 ערב חילף-אום-רשיד התכתבות בעניני חיבור הכפר לרשת-החשמל  פיתוח ישוב הבדואים
גל-13955/2 1/1/1982 מלגות ומענקים התכתבות בעניני בקשות למלגות ומענקים מכספי הווקף המוסלמי  לשכת תל-אביב כרך א'
גל-13937/2 1/1/1982 בתי-ספר  ועד הורים מרכזי התכתבות בעניני קניית ציוד וכלים  מענק מכספי התמורה של הווקף המוסלמי  לשכת נצרת
גל-13941/2 1/1/1982 ביטוח לאומי התכתבות בעניני תשלומי הבטחת הכנסה  מעמדן של בדואיות נזקקות במוסד לביטוח לאומי  לשכת באר-שבע
גל-13937/11 1/1/1982 שיכון התכתבות  פעילות משרד הבינוי והשיכון במגזר הערבי  הקמת שכונת מגורים בנצרת תחתית ו"פסגת נצרת" לשכת נצרת
גל-13929/1 1/1/1982 תרשיחא-מעלות התכתבות על פיתוח הכפר (הרחבת רשת החשמל  כביש פנימי בשכונת הבדואים) שחרור מקומות קדושים בכפר (לשכת חיפה).
ג-7037/11 2/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בכנסת כרך ג'
גל-13966/13 2/1/1982 מג'אר דו"חות  קטעי עתונות  שרטוטים והתכתבות בענין פיתוח התשתיות בכפר  טיפול בפניות אישיות של תושבים ועוד.
ג-7038/17 3/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – חשבונות לתשלום
גל-14503/14 3/1/1982 מועצות  עיריות וכפרים – טייבה.
ג-7038/16 4/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – יהודה ושומרון
ג-7314/23 4/1/1982 הוראות לניהול רשומות בעניני בנא"מ בינוי נכסים  אפסנאות  ונשק נספח ניהול ביעור  תקנות גניזה עמודים רבים בתיק אינם מכילים תוכן
ג-9045/10 5/1/1982 הצעות חוק – חוק נכי רדיפות הנאצים
גל-57172/18 5/12/1982 מנחם הכהן בתיק : הצעת חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה. הבטחת כשרות במקומות העבודה.
פ-5834/43 6/4/1982 הקלטה – ראיון מרים אשכול לתכנית שאלות אישיות ראיון של יעקב אגמון עם מרים אשכול  אלמנת ראש הממשלה לוי אשכול  במסגרת התוכנית "שאלות אישיות" בגלי צה"ל.  הראיון התמקד בתקופת כהונתו של אשכול כרה"מ ובעיקר בתקופת ההמתנה  מלחמת ששת הימים והתקופה שלאחר המלחמה.  מ.א. מתייחס בדבריה לנושאים ואירועים שונים: ההודעה שקיבל אשכול על כניסת הצבא המצרי לסיני שפתחה את תקופת ההמתנה  הצעת  מנהיג גח"ל מנחם בגין לאשכול לוותר ראשות הממשלה לטובת דוד בן-גוריון  הלחצים להעברת תפקיד שר הביטחון מאשכול למשה דיין שהגיעו משרי ממשלה  ממפלגת רפ"י ובתוך מפא"י (מפלגתו של אשכול) והיענותו ללחצים שהובילה למינויו של שיין לתפקיד  כניסת רפ"י וגח"ל לממשלה (בעקבות מינוי) והפיכתה לממשלת ליכוד לאומית  "נאום הגמגום" של אשכול ערב המלחמה  הכנת צה"ל למלחמה ע"י אשכול ורה"מ רבין  ההחלטה להכנס לעיר העתיקה של ירושלים במהלך המלחמה שהתקבלה בפורום מצומצם בהובלת אשכול  התנגדותו של דיין בישיבת הממשלה במהלך המלחמה לכניסת צה"ל לרמת הגולן וההוראה שלו לאלוף פיקוד צפון דוד אלעזר (דדו) לכיבוש את הרמה ללא תיאום עם אשכול  הפגישה בין אשכול לשגריר ברית המועצות דימיטרי צ'ובאחין במהלך המלחמה  היחסים המורכבים בין אשכול לדיין והדיון היחיד שלהם בשניים לטענת מ.א. שהתקיים בנוגע לתגובה להפגזה שביצעו מחבלי ארגון פת"ח ע
א-8172/1 7/1/1982 או"ם – 82 ( 7-12 ) – חלק א' דיווחים ומברקים בין משרד החוץ לנציגויות בעניני או"ם ומוסדותיה  דו"חות ועוד
ג-7039/14 7/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – בתי-סוהר
א-4227/10 8/1/1982 נתונים נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מדדי המחירים חודשיים  אומדנים מוקדמים של החשבונות הלאומיים  התפתחות דמוגרפית ב- 1982 וכו'
גל-14503/7 8/1/1982 מועצות  עיריות וכפרים – באקה-אל-גרביה.
ג-7038/23 9/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – תקנים ודרגות של עובדי הלשכה
ג-7038/18 9/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – הנסיעה לדרום אמריקה
ג-7040/11 12/1/1982 סגן השר דב שילנסקי – גדנ"ע
א-4225/5 12/1/1982 קוסטה-ריקה דיווחים משגרירות בקוסטה-ריקה למשרד החוץ ( צילומים ) על שיחות עם הנשיא ל. א. מונחה ואח'; בקשות קוסטה ריקה לסיוע כלכלי וכספי מישראל  נאומים של הנשיא  מכתבי השגרירה ק. אולסן בק למנכ"ל וכו' ( הודעה על שיחה בין ראש-הממשחה לשגרירה )
ג-7063/18 1/1/1983 לשכת השר דב שילנסקי – אישורים ותמיכה בחוק חיילים משוחררים (כרך א')
ג-7063/19 1/1/1983 לשכת השר דב שילנסקי – אישורים ותמיכה בחוק חיילים משוחררים (כרך ב')
גל-13935/2 1/1/1983 ירכא התכתבות בעניני הרחבת רשת החשמל  כביש גישה לכפר  לשכת חיפה
גל-13944/4 1/1/1983 שיכון – רקע תכניות פיתוח  לשכת חיפה
גל-22704/40 1/20/1983 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר סבא מרחב תכנון מקומי בכפר סבא שינוי תכנית מיתאר מס' כס/23/1.
ג-6502/22 3/1/1983 מועצה מקומית זכרון יעקב התכתבות עם ראש המועצה יעקב לוי  שר האוצר ושר השיכון בנושאים: רכישת בית הבראה "דורה שורץ" ע"י גרמנים מסיונרים  הוספת חדרים למשפחות ברוכות ילדים ועוד
גל-490/16 3/23/1983 לשכת שר ומנכ"ל – ועדת מנכ"לים לעניני ירושלים החלטת ועדת המנכ"לים לתיאום תכנון ירושלים וסביבותיה – מינוי נציג לוועדת משנה מקצועית; ישיבת ועדת המנכ"לים – על סדר היום: תיחום המרחב תחת ההגדרה – 'ירושלים וסביבותיה'; ועדת מנכ"לים לענייני ירושלים – חומר רקע; החלטת ועדת השרים – מס' פש/9 לענייני פנים  שירותים ואיכות הסביבה בעניין תיאום תכנון ופיתוח ירושלים וסביבותיה – הקמת ועדת מנכ"לים;
גל-491/6 4/1/1983 לשכת שר ומנכ"ל – גיבוש רשתות תחבורה ליעד המיתאר תכנית אב לתחבורה באזור תל אביב גיבוש רשתות תחבורה ליעד המתאר.
ג-7037/12 5/1/1983 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בכנסת כרך ד'
ג-8176/12 5/8/1983 גנזך המדינה הצעת החלטה בנושא ניהול רשומות בגנזך המדינה; הודעה על מינוי גנז המדינה; התכתבויות עם השגרירות בוושינגטון בנושאים שונים; התכתבויות בנושא העברת בניין גנזך המדינה; דיווח גנז המדינה למועצת הארכיונים העליונה  ועוד. בתיק הושחרו מספק קטעים בשל זכויות יוצרים.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-8176/12 5/8/1983 גנזך המדינה הצעת החלטה בנושא ניהול רשומות בגנזך המדינה; הודעה על מינוי גנז המדינה; התכתבויות עם השגרירות בוושינגטון בנושאים שונים; התכתבויות בנושא העברת בניין גנזך המדינה; דיווח גנז המדינה למועצת הארכיונים העליונה  ועוד. בתיק הושחרו מספק קטעים בשל זכויות יוצרים.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
ג-7039/16 6/1/1983 סגן השר דב שילנסקי – מכתבים אנונימיים
ג-7039/19 7/1/1983 סגן השר דב שילנסקי – מתנות שנתנו לסגן השר
א-4362/1 10/1/1983 ראש הממשלה יצחק שמיר – משרד האוצר התכתבות עם שר האוצר יגאל כהן אורגד  נגיד בנק ישראל ד"ר משה מנדלבום  סיכומי סחר חוץ של מדינת ישראל  הצעות חוק וחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עובדים במפעלי ייצור)  התשמ"ד-1984
ג-7037/14 1/1/1984 סגן השר דב שילנסקי – שאילתות בעל-פה
ג-7039/21 1/1/1984 סגן השר דב שילנסקי – אות לעצורי קפריסין
גל-13954/6 1/1/1984 ריינה התכתבות בעניני מענק כספי לספרית ביה"ס – בקשות בני המיעוטים להתגייס לצה"ל  לשכת נצרת
גל-13962/17 1/1/1984 חינוך ותרבות פרויקטים  בקשות למענקים  התכתבות
גל-13937/21 1/1/1984 נצרת – ועד הנאמנים התכתבות בעניני הקמת ועד הנאמנים של הווקף המוסלמי  מועמדים לחברים בועד  לשכת נצרת
גל-13942/3 1/1/1984 חינוך וסעד התכתבות בעניני בקשות למלגות ועזרה  לשכת באר-שבע
גל-59253/9 1/1/1984 ועד נאמנים מוסלמים חיפה  יפו  לוד ועד נאמני הווקף ביפו- דוחות כספיים וחומר שוטף כללי
גל-489/17 1/1/1984 לשכת שר ומנכ"ל – תכנון ומעקב פרוייקטים בתיק – טבלאות תכנון ומעקב פרוייקטים לשנים 1984-1985 – לשכת שר התחבורה. בין הנושאים: פיתוח צירים של מרכבי אוטובוסים  מחקר חקירה של תאונות דרכים ועוד.
חצ-8973/11 4/1/1984 ברית-המועצות – יחסי ברית-המועצות-אש"פ.
ג-7038/24 6/1/1984 סגן השר דב שילנסקי – חשבונות לתשלום
גל-59768/6 8/12/1984 בניה חיפה בנ-4056/51 שמואל ויוסף טליסטי שדרות ההסתדרות חלקה 80 גוש 11547 אזור התעשיה צורף פרוטוקול בתיק בקשה להקמת בניין תעשייתי בצירוף תוכניות ופרוטוקול. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-57943/4 10/3/1984 היתר למתקן חשמלי ספקטורוניקס בערבון מוגבל אזור התעשיה שדרות רישוי  מתקנים חשמליים
גל-14503/8 11/1/1984 מועצות  עיריות וכפרים – באקה-אל-גרביה.
גל-59752/20 12/28/1984 בניה חיפה (בנ-159/81) סולכור בע"מ ברזל הצפון בע"מ שדרות ההסתדרות גוש 11604 חל' 54 26 אזור התעשיה ופרוטוקול בתיק בקשה לאישור תכניות שינויים הכוללים תוספת שטח בנייה ושינויים פנימיים בצירוף תכניות ופרוטוקול. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
פ-5834/28 1/1/1985 הקלטה – לובה אליאב מספר על לוי אשכול לובה אליאב מספר על לוי אשכול
א-4575/10 1/1/1985 נאומים וראיונות
גל-44779/20 5/1/1985 לשכת המנכ"ל – דווח על ביצוע עיקרי המלצות דו"ח ועדת גונן  הועדה לבדיקת נושא הבטיחות בעבודה-  ועדת גונן.
ג-7324/5 6/18/1985 הפקדת חומר הגנזך ע"י מוסדות אחרים ומטעמי בטחון בתיק – התכתבויות על הפקדת חומרים בארכיון המדינה; הפקדות תכולת סרטי מיקרופילם.
גל-491/12 7/10/1985 סקירה כללית של משרד התחבורה – ביקור מנכ"ל משרד התחבורה – 10.7.1985 סקירה כללית של משרד התחבורה לשנת 1985.
פ-5834/30 7/22/1985 הקלטה – מרים אשכול מספרת על לוי אשכול ראיון בסגנון שיחה של מראיינת  לא מזוהה עם מרים אשכול על בעלה המנוח לוי אשכול  העוסק בעיקר באנקדותות מתולדות חייו של אשכול החל מילדותו ובמאפיינים של אישיותו: נעוריו בעיירה באוקראינה וביקורת שלו על הסגנון של חיי היהודים באימפריה הרוסית (ב"תחום המושב")  זיקתו של אשכול לספרות והתרבות הרוסית  עלייתו לארץ כחלק מחלוצי העלייה השניה והעויינות בינם לבין איכרי מושבות העלייה הראשונה על רקע סוגיית "העליה השניה"  חלקו בהקמת קיבוץ דגניה ב' ואנקדותות מהחיים בקיבוץ בתקופת המנדט  היחסים המורכבים בין אשכול לדוד בן-גוריון בתקופה שה כיהן תחתיו כשר  בקיאותו הגדולה של אשכול בתנ"ך שהייתה לטענתה של מרים רבה יותר מזאת של מנהיג המפד"ל חיים משה שפירא  ציטוט אמירתו של ראש הממשלה (בזמן הראיון) שמעון פרס שכהותו בראשות הממשלה היא בסגנונו של אשכול והתנגדותה של מרים לאמירה זו  חכמת החיים של אשכול ועוד.
גל-20434/14 11/25/1985 לשכת מנכ"ל – ביקור השר באלון-מורה ביקור השר העבודה והרווחה באלון-מורה. תכניות פתוח התיירות באלון-מורה.  ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
א-5140/5 1/1/1986 . נאומים. כרך ג'
גל-14138/8 1/11/1986 רה"מ שמעון פרס – צוללת "דקר" בתיק התכתבויות אל ראש הממשלה  שמעון פרס  בנוגע לייצוג הממשלה באזכרה לחללי צוללת דקר
גל-59418/68 7/1/1986 טחנות קמח התכתבות בנושא שינוי תעריפי שכר והדרוג בענף טחנות הקמח: זיכרון דברים  חוק הסכמים קבוציים  תעריפי שכר.
גל-15161/1 12/3/1986 סמנכ"ל בכיר – התכתבות עם משרד הפנים התכתבויות הנוגעות לתקצוב והזרמת כספים למועצות הדתיות על-ידי הרשויות המקומיות לשנת הכספים 1986-1987; פניית המועצה המקומית אופקים למתן מענק למועצה הדתית במקום; בקשות להעברת כספים מהמועצות המקומיות למועצות הדתיות; נתוני תקציב המועצות המקומיות; השתתפות תקציבית של משרד הדתות במושב קוממיות בענייני דת; רשימת נתוני הקצבות שניתנו למועצות הדתיות מהרשויות המקומיות. התכתבויות בנוגע לחובות המועצות המקומיות  הגדלת מסגרת תקציב  והפרשים למועצות הדתיות.
גל-54268/9 12/28/1986 תעסוקת נשים נתוני שירות התעסוקה לגבי תעסוקת נשים בשנים 1985-1986: התפלגות הנשים הפונות לשירות התעסוקה לפי גיל  אזור ומדור (תחום עיסוק).
גל-73645/6 1/19/1987 טחנת קמח מלאי חירום (חיטה)  אחסון משנה של חיטה  קרטל טחנות הקמח  סקר ענף החיטה בארצות נבחרות  אחסון בממגורות הטחנה  סיכום דיון בנושא "תחנות קמח"  מכסות חיטים לטחנות קמח  מתן רישיונות ליבוא שיפון  הקצאת מכסות טחינה בענף טחנות הקמח  סקר בענף טחנות הקמח בישראל
גל-41964/13 4/22/1987 לשכת השר – עדת הבהאים נוסח הסדר מס בין מדינת ישראל לעדה הבהאית  מזכר מטעם ד"ר אלברט לינקולן  מזכ"ל הקהילה הבהאית הבינלאומית  אל משרד האוצר בנוגע לחידוש הסדר המס והתכתבות בנידון בין לינקולן  שר החוץ שמעון פרס  הממונה על הכנסות המדינה ישראל ברון  מנכ"ל משרד המשפטים וחיים קלוגמן וגורמים נוספים. בתיק סקירה על הדת הבהאית ומוסדותיה מאת מחבר לא ידוע (עמודים 3 – 10) ותצלומים של המקומות הקדושים של הדת הבהאית (מקדש הבאב בחיפה וקבר הבהאא אללה מצפון לעכו) ומבנים בהאים אחרים ושל מודלים ושרטוטים של מבנים חדשים  כאשר שמות הצלם והאדריכל אינם ידועים (עמודים 2  11 – 18  60 – 69). הערה לגבי פרסום המאמר והתצלומים (כולל תצלומי המודלים והשרטוטים): השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעלי זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירות.
ג-7383/4 5/1/1987 פרשת בוררות טאבה – MEMORIAL OF THE ARAB REPUBLIC – DOCUMENTARY ANNEXES .NOS. 24-46
ג-7383/5 5/1/1987 פרשת בוררות טאבה – MEMORIAL OF THE ARAB REPUBLIC – DOCUMENTARY ANNEXES .NOS. 47-78
גל-58677/12 12/29/1987 קרית אתא שיכון ציבורי גוש: 10256 ח: 284 281 218 261 תוכניות בניין ערים (תב"ע) – תוכניות מפורטות תוכנית שיכון ציבורי
א-4432/11 1/1/1988 תיק שאילתות
א-4574/5 1/1/1988 הונגריה
א-8118/16 1/1/1988 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – 1988 HUMAN RIGHTS REPORT – דו"ח זכויות האדם 1988
גל-527/6 2/18/1988 מהדורות חדשות – 21.2.88 – 18.2.88
גל-527/7 2/22/1988 מהדורות חדשות – 24.2.88 – 22.2.88
גל-527/8 2/26/1988 מהדורות חדשות – 29.2.88 – 26.2.88
גל-528/1 3/1/1988 מהדורות חדשות – 4.3.88 – 1.3.88
גל-528/2 3/5/1988 מהדורות חדשות – 8.3.88 – 5.3.88
גל-528/3 3/9/1988 מהדורות חדשות – 12.3.88 – 9.3.88
גל-528/4 3/13/1988 מהדורות חדשות – 16.3.88 – 13.3.88
גל-528/5 3/17/1988 מהדורות חדשות – 20.3.88 – 17.3.88
גל-528/6 3/21/1988 מהדורות חדשות – 24.3.88 – 21.3.88
גל-528/7 3/25/1988 מהדורות חדשות – 28.3.88 – 25.3.88
גל-528/8 3/29/1988 מהדורות חדשות – 31.3.88 – 29.3.88
גל-529/1 4/1/1988 מהדורות חדשות – 4.4.88 – 1.4.88
גל-529/2 4/5/1988 מהדורות חדשות – 8.4.88 – 5.4.88
גל-529/3 4/9/1988 מהדורות חדשות – 12.4.88 – 9.4.88
גל-529/5 4/17/1988 מהדורות חדשות – 20.4.88 – 17.4.88
גל-529/6 4/21/1988 מהדורות חדשות – 24.4.88 – 21.4.88
גל-529/7 4/24/1988 מהדורות חדשות – 27.4.88 – 24.4.88
גל-529/8 4/28/1988 מהדורות חדשות – 30.4.88 – 28.4.88
גל-530/1 5/1/1988 מהדורות חדשות – 4.5.88 – 1.5.88
גל-530/2 5/5/1988 מהדורות חדשות – 8.5.88 – 5.5.88
גל-530/3 5/9/1988 מהדורות חדשות – 12.5.88 – 9.5.88
גל-41782/13 6/18/1988 לשכת המנהל – זיאד אבו זיאד התכתבויות בעניין הרשאות תעודת העיתונאי של  זיאד אבו זיאד
גל-532/1 7/1/1988 מהדורות חדשות – 2.7.88 – 1.7.88
א-4432/8 7/1/1988 קטעי עתונות על התבטאות שחל 18.7.1988
גל-22704/39 7/26/1988 תכנית בנין ערים (ת.ב.ע) – כפר סבא תכנית שיכון ציבורי מס' 3/23/11 בכפר סבא שיכון קפלן.
גל-69007/12 8/4/1988 בית שמש נחלת אבות שכונה חרדית בתיק התכתבויות בנוגע להקמת קריה חרדית בבית שמש.
גל-20405/15 12/8/1988 לשכת סגן השר פלדמן – מיהו יהודי התכתבות בנושא "מיהו יהודי".
גל-15403/3 1/1/1989 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדת היתרים לקבלת מתנות לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדת היתרים לקבלת מתנות
גל-48564/14 1/1/1989 . קשרים עם מצרים דיווחים עיתיים של המרכז האקדמי הישראלי בקהיר  סיכומי ישיבות מועצת המרכז האקדמי בקהיר  ביקורי משלחות הדדיים  החזרת מימצאים ארכיאולוגיים מחפירות סיני למצרים  דיווח על הועדה המעורבת ישראל-מצרים  תכתובות של גורמים שונים עם משרד החינוך והתרבות במגוון נושאים.
א-4573/7 1/1/1989 עדות נוצריות
א-4577/1 1/1/1989 אגרות
א-4577/3 1/1/1989 פגישות
גל-3097/11 1/22/1989 לשכת השר אבנר חי שאקי – מכון התורה והארץ פרסום וסקירות על "מכון התורה והאץ – מכון תורני מדעי למחקר  ישום והסברת מצוות התלויות בארץ" (שישב באותה עת בנווה דקלים  בגוש קטיף) ומוסדות רבניים הקשורים אליו  מכתב מהרב של חבל עזה יגאל קמינצקי לשר אבנר חי שאקי עם בקשה לעזרתו בהעברת תקציב מהכספים היחודיים עבור המוסדות  שאליו צורפו מכתבי תודה שקיבל הצכון ממנהלי מוסדות חינוך דתיים (הישיבה התיכונית "קריית נוער" וביה"ס הממ"ד בית אל) על הדרכות שקיבלו מאנשי המכון בתחום המצוות התלויות בארץ. הערה לגבי פרסום התצלומים בעמודים 5 – 6  שלא ידוע מי מילם אותן: השימוש ביצירות נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירות.
גל-57125/13 4/14/1989 חוק יסוד- זכויות היסוד של האדם בתיק: הצעת חוק יסוד. זכויות היסוד של האדם
ג-7666/5 5/1/1989 לשכות השרים ליבאי ומרידור – ועדה ציבורית לעזבונות
פ-3153/6 8/17/1989 עדות שבתאי נדיב עדות קצרה בכתב יד מפי שבתאי נדיב.
גל-55693/3 10/1/1989 שיקום שכונות – סמים התכתבויות בנושא מניעת עבריינות ומניעת סמים בשכונות עיר גנים וקירית מנחם .שיקום שכונות.
א-5141/3 1/1/1990 . נאומים. כרך ג'
א-4575/9 1/1/1990 שאילתות והצעות לסדר
גל-60950/13 6/19/1990 עדות לגילוי עריות בתיק התכתבויות בנושא גילוי עריות במשפחה .טיפול בנערות שעברו גילוי עריות. סיכום תקופתי של עבודת הועדה לגילוי עריות. שיתוף פעולה בין שירותי לטיפול בקטינים נזקקים – גילוי עריות.  השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים  התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-15409/5 10/1/1990 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדות שונות לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדות שונות
גל-48608/7 12/23/1990 בית-ספר ישראלי בדניה התכתבות בין גורמים שונים במשרד החינוך בנושא ניהול בית ספר לילדי שליחים ישראלים בקופנהגן  דנמרק.
א-4573/4 1/1/1991 ארב"ל (ארגונים בינלאומיים)
א-4573/8 1/1/1991 קולמביה
א-4573/9 1/1/1991 בלגיה
א-8117/19 1/1/1991 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – פרסומים וקטעי עתונות על העימות הישראלי-ערבי.
גל-71255/7 1/1/1991 שדרות התכתבות  בנושא תכנון ובניה בשדרות: פרוייקט שיקום שכונות בשדרות מחקר הערכה  תכנית אב  תכנית מתאר – פרוגרמות ועוד.
א-4577/4 1/1/1991 פגישות
א-4575/3 1/1/1991 ביקור בבולגריה
ג-9624/20 4/1/1991 מסמכים שמורים – הר איתן – המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה – הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל החלטה מס' 1199 מיום 14.4.1991
גל-15402/9 5/1/1991 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – שינוי שיטת בחירות לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – שינוי שיטת בחירות
ג-7652/8 5/1/1991 לשכות השרים ליבאי ומרידור – מנכ"ל לשכות השרים ליבאי ומרידור – מנכ"ל
גל-15409/8 7/1/1991 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדות שונות לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדות שונות
גל-69341/17 7/11/1991 הצעה לאיכלוס שכונות מגורונים נחל בקע הצעת תוכנית לאכלוס שכונות מגורונים אתר נחל בקע – באר שבע  תקצוב תכניות המגורונים.
ג-7659/5 8/1/1991 לשכות השרים ליבאי ומרידור – פטנטים לשכות השרים ליבאי ומרידור – פטנטים
ג-10482/9 8/1/1991 חברת מבני תעשיה
גל-57855/9 8/25/1991 לשכת רווחה – עירית נצרת – סמים בתיק:  התכתבויות בנושא מרכז טיפול לנפגעי סמים בנצרת. הקצאת תקנים.
ג-7662/11 9/1/1991 לשכות השרים ליבאי ומרידור – מינויים לשכות השרים ליבאי ומרידור – מינויים
גל-15413/9 10/1/1991 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – המנהל הכללי לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – המנהל הכללי
גל-69011/4 1/1/1992 שער הפרחים התכתבות בנושא תכנון ופיתוח תכנית מגרש ליד שער הפרחים  הראשה לתכנון  הודעה על אישור התכנון  הזמנת מיפוי ומדידות לצרכי תכנון ועוד.
גל-70175/10 1/1/1992 הר הבית בתיק לקט ידיעות על העדות הדתיות בישראל  התנועה האסלאמית  הקדשים וטענות על פגיעה באתרים מקודשים  ניהול ענייני הוואקף האסלאמי  אסלאם בעולם  ביקור דרוזים ביו"ש  גיוס נוצרים לצה"ל ועוד
א-7701/4 1/1/1992 לשכת רה"מ יצחק רבין – תהליך השלום. התיק כולל דיווחים מפורטים ושוטפים של דיוני קבוצות העבודה הדו צדדיות (ירדן  פלסטינים  סוריה ולבנון) והרב-צדדיות (מים  אנרגיה  פליטים ואיכות הסביבה) בתהליך השלום שהתקיימו בוושינגטון. עדכונים בנושא ערבויות אמריקאיות לקליטת עלייה מברית המועצות לשעבר.
א-4574/13 1/1/1992 ערבויות
גל-57775/16 1/17/1992 המועצה לשקום החרש בתיק התכתבויות בנושאים שונים : ילדים ונוער לקויי שמיעה. אזעקה רוטטת לחרשים. המועצה הציבורית לשיקום החרש בישראל. חשיפת הילד החרש לעולם העבודה.
גל-63565/9 1/1/1993 הסכם לשיתוף חקלאי בין ישראל להודו הסכם לשיתוף חקלאי בין ישראל להודו
גל-23214/1 2/1/1993 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות נגד פייסל אל-חוסיני  נוסיבה  אבו-עייש עצומות מחאה מלשכת רה"מ יצחק רבין נגד פעילות הנהגת אש"ף בירושלים ובקשה להעמיד לדין את מנהיגות אש"ף.
חצ-9457/20 3/31/1993 ברזיל Lula Da Silva Luiz (לולה דה סילבה) התכתבות בדבר ביקור בישראל של נשיא מפלגת הפועלים בברזיל וראש האופוזיציה הראשית לואיז אינסיו דה סילבה (לולה)  הכנות לביקור  תכנית ביקור  סיכום ביקור
ג-9509/6 4/1/1993 חשיפה – כנסת
גל-15401/2 8/1/1993 לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדה ציבורית לעזבונות לשכת השרים דוד ליבאי ודן מרידור – ועדה ציבורית לעזבונות
א-7741/4 8/3/1993 לשכת רה"מ יצחק רבין – מזכירות הממשלה החלטות ממשלה  20 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון – תכנית פעילות  סדרי יום לישיבות הממשלה  החלטות ועדת השרים לעניני חקיקה על הצעות חוק שונות  אתר סילוק אשפה "טליה" – "חגל"  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – יום העצמאות תשנ"ד – לוח פעילויות מרכזיות לשנת תשנ"ד  מניעת וסיכול החדרת סמים לארץ ועוד.
א-8121/17 9/1/1993 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הצהרת עקרונות על הסדרי ביניים של ממשל עצמי
חצ-9457/22 10/6/1993 ברזיל Maluf Paulo Salim (מאלוף) התכתבות בדבר ביקור בישראל של Maluf Paulo Salim (מאלוף) ראש עירית סאו פאולו  ברזיל  הכנות לביקור  תכנית ביקור  סיכום ביקור
ג-12681/13 1/1/1994 קוריאה הדרומית – ישראל [דרום קוריאה] התיק מכיל אמנות והסכמים שנחתמו בין מדינת ישראל לקוריאה הדרומית בנושאים אזרחיים. מהתיק הוצא מסמך אחד ובו ביטחוני שמוגבל לעיון עד שנת 2049.
רש-2051/3 1/11/1994 פרויקטים התכתבות ומסמכים נוספים של  החברה הממשלתית לתיירות מוגבלים בנוגע לעידוד תיירות חוץ ופנים  פיתוח אתרים קדושים לנצרות עבור צלייים (חדר הסעודה האחרונה)  פיתוח מוזיאונים ואתרי תיירות והנגשתם לאנשים עם מוגבלויות (נכים):  פיתוח מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן  מוזיאון ההגנה  מצפור דרגות ועוד.
ג-9968/18 2/1/1994 לשכת המנכ"ל שמעון שבס – סבסוד התחבורה הציבורית – מדיניות משרד התחבורה סבסוד התחבורה הציבורית – מדיניות משרד התחבורה
א-8083/14 4/1/1994 תהליך שלום – בנקים ערביים בשטחים חומר בנושא פתיחת סניפי בנק אוף ג'ורדן באיו"ש – (אזור יהודה ושומרון)
א-8121/13 5/1/1994 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן –  AGREEMENT ON THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA  Caino May 4/1994 – הסכם עזה יריחו
גל-44678/11 11/9/1994 השר אלי ישי – חרשים שיקומם של ילדים ובני נוער לקויי שמיעה. בקשה לסיוע -הקצבה שנתית.  "שמעיה " מסגרת חינוכית לליקויי שמיעה.
ג-9509/5 12/1/1994 ישיבות צוות חשיפה
א-8115/22 1/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – אספקת מים לישובים יהודיים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן.
גל-55908/11 1/12/1995 קשרים עם הודו ביקור שר החינוך  התרבות והספורט אמנון רובינשטיין בהודו  קטעי עיתונות מהודו על הביקור  מזכר הבנה בין ישראל להודו בתחום החינוך המקצועי והטכנולוגי  הודעות לעיתונות של משרד החינוך  דו"ח מועצת אירופה על לימודי היסוריה באירופה  תמונת מצב על לימודי אנגלית בכיתות א-ג  סיכום הועדה המעורבת לש"פ עם הודו בתחומי החינוך והתרבות  הזמנות לשר ההודי למשאבי אנוש ופיתוח משרי החינוך והתרבות זבולון המר ויצחק לוי (בנפרד) ועוד.
ג-9506/46 6/11/1995 ועדת היגוי בעניני ניהול רשומות עתידי במשרדי ממשלה סיכומי דיונים של ועדת ועדת היגוי בעניני ניהול רשומות עתידי במשרדי ממשלה ושל נציבות שירות המדינה  דו"חות מטעם הוועדה  משרד האוצר וגופים נוספים  מזכרים מטעם הממונה על ארכיון המדינה (והכנז בפועל) משה מוסק וגורמים נוספים והתכתבות נלוות בנוגע לקביעת כללים לניהול רשומות במשרדי החוץ והפנים ובכלל משרדי הממשלה  כולל גניזה וביעור.
גל-19751/7 7/25/1995 לשכת השר שמעון שטרית – אוניברסיטת בר-אילן התכתבות בנוגע להתבטאויות נגד אוניברסיטת בר אילן  תכניות לימודים
גל-48782/24 9/1/1995 לשכת השר גונן שגב – מפות מפת הסכם הביניים בין ישראל והפלסטינים  השומרון הסכם אוסלו ב'.
א-8121/4 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX III PROTOCOL CONCERNING CIVIL AFFAIRS  – ענינים אזרחיים
א-8121/5 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX IV PROTOCOL CONCERNING LEGAL MATTERS  – ענינים משפטיים עניינים משפטיים
א-8121/6 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX V PROTOCOL ON ECONOMIC RELATIONS  – יחסים כלכליים
א-8121/8 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX VII RELEASE OF PALESTINIAN PRISONEES AND DETATAINEES – שחרור אסירים ועצורים
א-8121/3 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX II PROTOCOL CONCERNING ELECTIONS – בחירות
א-8121/2 9/1/1995 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – ANNEX I PROTOCOL CONCERNING REBEPLOYMENT AND SECURITY ARRANGEMENT
א-8115/19 1/1/1996 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – JOINT WATER COMMITTEE PALESTINIAN WATER AUTHORITY
א-8115/20 1/1/1996 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – JOINT WATER COMMITTEE PALESTINIAN WATER AUTHORITY
א-8116/25 2/1/1996 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תשתיות מים וביוב
ג-12787/2 6/13/1996 חקיקה – פקודת נזיקין נוסח הצעה לתיקון פקודת הנזיקין (אחריות עובדי ציבור).
גל-58500/7 7/30/1996 ערד- תקציב פיתוח  עראבה- תקציב פיתוח  עפולה- תקציב פיתוח דו"חות תקציב של תקציבי פיתוח שניתנו לכרמה רשויות קומיות (עיריית עפולה  עיריית ערד  מועצה מקומית עראבה ומועצה מקומית מעלה עירון( והתכתבות בנידון.
רש-2197/2 11/5/1996 טבריה מסמך סביבתי לגבי התוכניות לטיילת יגאל אלון ולמעגנה הסמוכה אליו בטבריה  הערכת כמות הבניה הכולל עבור מע"ר (מרכז עסקים ראשי) טבריה – בינוי העיר ההיסטורי  תוכנית לפיתוח מע"ר טבריה מטעם ועדת המנכ"לים  דו"ח ממצאים עיקריים מסקר תיירות פנים בטבריה  דו"ח מפרט טכני לעבודות תאורה שד' הציונות בטבריה  תשריטים (מפות תכנון)  פרוטוקולים וסיכומים של פגישות וישיבות והתכתבות בין החברה הממשלתית לתיירות  משרד התיירות  רשות העתיקות  המרכז לפיתוח מקומות קדושים  עיריית טביה  וגורמים נוספים בנוגע לפיתוח תשתיות תיירות באתרים שונים בעיר טבריה: מע"ר מרכז טבריה  הגן הארכיאולוגי בעיר  בור פלאזה  גדוד ברק  טיילת יגאל אלון  מעונות טבריה  חצר היהודים  מתחם החאן – המסגד ועוד.
גל-57072/7 12/29/1996 תקציב תקציב: שעות הכשרה מקצועית  החזר נסיעות  שכירויות  הוראות חוק יסודות התקציב 1985  בחינות  תכניות לימוד  הכשרת מובטלים ועוד.
ג-12789/25 1/1/1997 חקיקה – חוק ליישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה
א-8116/8 1/1/1997 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – דו"ח שנתי מס' 2 של רשויות המים של הפלסטינים בשנים 1997 – 1998
ג-13826/51 2/1/1997 GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE התכתבויות בין הפטריארך היווני-אורתודכסי של ירושלים דיאודורוס הראשון לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושאים שונים: מצב הנוצרים בנצרת; מכתב ניחומים על פטירתו של השר זבולון המר; ברכות לרגל חג הפסח; מכתבי ניחומים בעקבות פיגועים בירושלים ואסון המסוקים ועוד.
ג-13829/72 2/7/1997 QATAR – STATE OF QATAR העתקי חילופי אגרות ברכה בין בנימין נתניהו  לבין האמיר הקטארי השייח'  חאמד בין חליפה אל ת'אני
ג-13810/27 5/1/1997 ברי ארנה מכתבים מהמדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר
ג-13292/5 7/1/1997 תקציב המשרד
ג-9502/23 9/1/1997 קמ"טים (קציני מטה)
גל-55908/7 10/10/1997 קשרים עם בנגלדש משלחת של  סטודנטים מבנגלדש אשר לומדת במדינות אחרות בעולם לדוגמא בהודו – מבקשים שנשלח להם פרוספקטים על האוניברסיטאות בארץ
רש-2197/1 12/7/1997 טבריה תוכנית פיתוח תיירות לטבריה  דו"ח תכנון אסטרטגי למרכז העיר טבריה  תשריטים (מפות תכנון)  פרוטוקולים וסיכומים של פגישות וישיבות והתכתבות בין החברה הממשלתית לתיירות  משרד התיירות  אגף תכנון ערים במשרד הבינוי והשיכון  עיריית טבריה בראשות בנימין קריתי וגורמים נוספים בנוגע לפיתוח תשתיות תיירות באתרים שונים בעיר טבריה: מע"ר (מרכז עסקים ראשי) מרכז טבריה  טיילת יגאל אלון והמעגנה לחוף הכנרת.
כ-787/14 1/1/1998 חומר רקע ביטוח לאומי  רווחה ובריאות נתונים על משפחות העוני
א-8116/24 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – "גמא" אקולוגיה תעשייתית בע"מ – GEMMA
א-8120/30 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – קמפיין הסברה – מו"מ עם הפלסטינים
א-8121/18 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – THE EASTERN QUESTION PEACE IN OUR TIMES
א-8120/15 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – טיוטת הסעיפים האזרחיים להסכם המסגרת
א-8116/20 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מפות נקודות מים ביהודה ושמרון
א-8115/23 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תרשומות בכתב-יד – טיוטות
א-8114/11 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מוביל מים מלוחים (הטייתם לים המלח) – תקציר מנהלים.
א-8114/15 1/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תכנית עקרונית – ביוב באיזור יהודה ושומרון – מפה
כ-1524/14 2/1/1998 יום הכנסת הצעירה   (2.6.1998) יום הכנסת הצעירה   (2.6.1998)
א-8116/21 3/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – AGAT ENGINEERING – חברת אגת הנדסה
א-8116/19 3/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – TATA INTERNATIONAL LTD
א-8116/22 4/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – חברת ליד בקרה בע"מ – LEAD CONTROL LTD
גל-15557/15 7/1/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – דבורה ואליעזר רפאלי (23/7/1998)
גל-59864/9 10/1/1998 קמ"ח – BARD קרן מחקר חקלאי עם ארצות הברית – 3 קרן מחקר חקלאי עם ארצות הברית – הצעות מחקר שהוגשו לקרן קמ"ח  חשיבותן לחקלאות ישראל
ג-12609/13 11/1/1998 קמט"ים
גל-15557/19 11/2/1998 תעוד בעל-פה – ראיונות – אריה אליאב (2/11/1998) בתיק – ריאיון עם לובה אליאב במסגרת פרוייקט להנצחת זכרו של ראש הממשלה לשעבר לוי אשכול. בתיק – על ההכירות של אליאב עם אשכול  על תפקידו של אשכול כגזבר  ולאחר מכן  כראש המחלקה להתיישבות; על החלטתו לשלוח את רוב העולים החדשים למושבים ולא לקיבוצים; הכשרה חקלאית לעולים החדשים ושיקוליו של אשכול לגבי מיקומם הגיאוגרפי של הישובים החדשים; אשכול מתריע בפני ראש הממשלה דוד בן-גוריון מפני הסתננויות בין השנים 1951-1949; המעבר ממחנה עולים למעברות; על היחסים בין אשכול לשמחה בלאס; מחלקת העלייה של הסוכנות ונשוא הסלקציה בעלייה וההגבלה על רקע של גיל ובריאות; על שיחות שביתת הנשק בין ישראל ללבנון ב-1949; על תקופת הצנע ותפקידו של אשכול כשר האוצר; עמדתו של אכול לגבי קבלת השילומים מגרמניה.
א-8115/5 12/1/1998 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – קידוחים באיזור יהודה ושומרון.
א-8116/14 1/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הרחבות גבע בנימין (אדם)
כ-1525/34 2/1/1999 טקס לציון יום הגאווה הבינלאומי   (22.6.1999) טקס לציון יום הגאווה הבינלאומי   (22.6.1999). ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים  אנא צור קשר באתר ארכיון המדינה.
גל-74030/33 2/25/1999 חוק ומשפט – כללי תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 7)  התשנ"ט-1999  תזכיר חוק לביטול פקודת המוכתרים (מינוי)  התשס"ח-2008  תיקונים לחוק הרשויות המקומיות ועוד.
א-8114/13 3/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מקורות
א-8118/15 4/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן -עיר גנים – גוש עציון תכנון והקמת יישוב עירוני במתחם נופי ייחודי
א-8114/21 4/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – פרוייקט יבוא מים מטורקיה
א-8114/22 4/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – יבוא מים מטורקיה
גל-59675/3 6/8/1999 תמליל ועדת משנה להתנגדויות ישיבה מס': 53 משרד הפנים חיפה ישיבת ועדת משנה להתנגדויות
גל-59859/7 6/22/1999 קמ"ח – BARD קרן מחקר חקלאי עם ארצות הברית – 4 קמ"ח – BARD קרן מחקר חקלאי עם ארצות הברית
א-8113/11 7/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הישראלי-פלסטיני – ארגון המינהלת.
א-8117/3 7/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תוואי כביש ומסילה בין עזה לחברון
א-8114/1 8/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
גל-44571/4 9/1/1999 השר אלי ישי – מחוז באר-שבע – הכשרה
א-8115/2 9/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – התפלה – מאמרים באנגלית
א-8114/23 9/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – פרוייקט יבוא מים מטורקיה גירסה מס' 1 – נייר עבודה מקורות
א-8114/18 11/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – צוות המים להסדר הקבע – תכנית הפרדה (פנימי)
א-8120/32 11/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – אינטרסים  עקרונות ועמדות פתיחה ישראליות להסכמי הקבע
א-8116/5 11/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – סטטוס יישום הסדרי הביניים בתחום המים בתקופת הסכמי הביניים
א-8116/1 11/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – נייר עמדה בנושא שחיקת ההון במשק המים בישראל
א-8113/12 11/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – כתב מינוי לנח כנרתי כאחראי לעניני מים במסגרת המשא ומתן המדיני.
א-8116/4 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הסכמי הביניים – סיכום ועדת המעקב וההיגוי. הפרות פלסטיניות של הסכמי הביניים
א-8113/2 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – קצין מינהלה – צוות המשא ומתן
א-8113/3 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תקציב מינהלת שיחות השלום עם סוריה
כ-1598/14 12/1/1999 כנסת 15 – חפירות הווקף בהר הבית  כנסת 15 – חפירות הווקף בהר הבית
א-8117/8 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – שיחות השלום סוריה-ישראל – פקודת מבצע מס' 1 משרד הבטחון
א-8117/9 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – שיחות השלום סוריה-ישראל בשפרדסטאון ב- 3/1/2000 – סיוע לוגיסטי
א-8120/33 12/1/1999 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – סכימה תיאורטית של מרחבי הגמישות הטריטוריאליים על בסיס טיוטת ה- FAPS
גל-44569/3 12/8/1999 השר אלי ישי – חרשים בתיק התכתבויות בנושא אגודת החרשים בישראל. מכשירי שמיעה ללקוי שמיעה. הפגנת החרשים. תקצוב עבור פעילות מועדונית עבור אוכלוסיית החרשים הבוגרים. קליטת עובדים חרשים במשרד העבודה והרווחה. תקציב לילדים לקויי שמיעה.
א-8118/8 1/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מפת הסכם ביניים מעודכנת לחלק השני של ההערכות מחדש – בהתאם למזכר שארם א-שייח.
א-8115/16 1/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הועדה הטכנית המשותפת ישראלית-פלסטינית – עניני מים ביוב.
א-8117/14 1/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – יציאת ראש הממשלה לארה"ב לקראת שיחות שלום עם הסורים – סבב 2
א-8116/6 1/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – דרישה לתוספת מים לכפרים באיזור ג'נין  שכם  רמאללה  ירושלים וחברון לקיץ 2000
א-8114/17 1/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תצרוכת המים באיזור הערבה הדרומית (יעדי התכנית המוצעת)
א-8116/17 2/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – WATER AND WASTEWATER FOR THE GAZA STRIP BY IBRAHIM JABER AND NICHOLA HARRIS LEKA
א-8117/5 2/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מינהלת שיחות השלום – תכנון כללי למערכות ביוב אזורי בשטח יהודה ושומרון
א-8113/24 2/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – התנאים ההידרוגיאולוגיים באגני הדן  החצבני ועיון
א-8116/10 3/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – NATIONAL WATER PLAN PALESTININIAN NATIONAL A UTHORITY
א-8114/2 3/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8115/14 3/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – גרין קרוס – GREEN CROSS – תכנית חרום – מים למזרח התיכון
א-8114/14 4/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – נתונים הידרולוגיים מייצגים (נציבות המים השירות ההידרולוגי)
א-8115/12 4/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – WATER SECTOR STRATEGIC PLANNING STUDY – VOLUME II PART -A
א-8113/19 4/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הערוץ הפלסטיני – עניני מים וביוב
א-8115/11 5/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – תרומות לרשות הפלסטינית
א-8117/2 5/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – דו"ח תחזית גידול אוכלוסיה וצריכת מים ביהודה ושומרון
א-8116/15 5/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – אספקת מים לישובים היהודיים ביהודה ושומרון.
א-8115/7 5/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – חיזוי השפעה של הפעלת קידוח נוסף באיזור ג'נין על כמות ואיכות מי תהום באקויפר
א-8114/3 5/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8113/14 6/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מערך מידע לתמיכה בניהול ומימוש הסכמי השלום עם הפלסטינים בנושאי מים ביוב
א-8116/2 6/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – אספקת מים לכפרים בצפון – מערב שכם בדיקה ע"י תה"ל
א-8116/3 6/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – קידוחים פלסטיניים באיזור יהודה ושומרון
א-8115/15 6/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הועדה הטכנית הישראלית – יו"ש (יהודה ושומרון) – ישיבות הועדה – נושאים לדיון
א-8114/4 6/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8118/17 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – צמאים לפתרון – מצוקת המים בשטחים ופתרונה במסגרת הסדר הקבע
א-8116/18 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERREAN SEA AGAINST POLLUTION
א-8120/2 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מובלעות יהודיות מול יישוב מחדש.
א-8120/18 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – שיתוף פעולה כלכלי חברתי ותרבותי עם הישות הפלסטינית.
א-8120/13 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הועדה לבחינת חלופות של המעבר הבטוח בין עזה לחברון – דו"ח ביניים
א-8117/1 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – אפשרויות הספקת מים ליהודה ושומרון בטווח הקצר. (תה"ל)
א-8114/5 7/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
גל-44636/8 7/13/2000 השר רענן כהן – ILO התכתבויות בנושא הצעת חוק אמנת ג'נבה. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION .ILO
א-8114/6 8/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8114/7 8/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8116/16 8/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – סדנת המים בקיבוץ יזרעאל במסגרת פרוייקט שותפות צפון
א-8115/9 8/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מקורות – סקר נכסים באיזור יהודה ושומרון ורצועת עזה
א-8115/17 8/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הועדה הטכנית המשותפת ישראלית-פלסטינית – עניני מים ביוב.
א-8115/18 9/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הועדה הטכנית המשותפת ישראלית-פלסטינית – עניני מים ביוב.
א-8114/8 9/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8116/12 9/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – פרוייקט מוביל השלום ים סוף – ים המלח (תה"ל).RED SEA DEDD SEA PEACE CONDUIT
א-8114/9 10/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן עם הפלסטינים – עניני מים וביוב
א-8116/23 10/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – התארגנות מערך מל"ח באיזור יהודה ושומרון ובאיזור חבל עזה
א-8114/19 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – כתב מינוי לצוות המשא ומתן עם טורקיה לרכישת מי שתיה.
א-8114/20 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – בחינת אפשרות בניה בנמל אשקלון של מסוף לקליטת מים מטורקיה.
א-8117/23 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מכתב תנחומים של נציב המים הפלסטיני מר נביל אל שריף למשפחת רבין ליום השנה לרצח רבין.
א-8120/29 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – החלת המשפט הישראלי – היבטים משפטיים
א-8120/28 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – מערכת היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלשתינאית – חלופות להיפרדות  הכלכלית
א-8116/7 11/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הפרדת רשויות ביהודה ושומרון – תחזית צריכה
גל-44629/4 11/6/2000 השר רענן כהן  – חרשים בתיק : התכתבויות בנושא חרשים וכבדי השמיעה בישראל .פעילות ארגון "שמע קולנו " (ארגון כבדי שמיעה וחרשים ) .כתוביות מסך בשידורי הטלוויזיה.
א-8114/10 12/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – WATER AND WASTEWATER – מים ומי קולחין
א-8120/42 12/1/2000 יועץ נח כנרתי – מינהלת המשא ומתן – הערות ישראל לרעיונות הנשיא קלינטון
גל-48759/12 12/1/2000 השר אביגדור ליברמן – חקיקה השר אביגדור ליברמן – חקיקה
גל-74357/9 12/19/2000 ביה"ס עי"ס בעלזא בני ברק בתיק מסמכים בנוגע לרישיון בית ספר.
גל-72958/4 1/24/2001 ערד-תקציב   פיתוח התכתבויות בין עיריית ערד למשרד הפנים בנוגע לתקציב הפיתוח (2001-2003)  השתתפות משרד הפנים במימון פרויקטים של העירייה (מיחשוב משרדי הרשות  כבישים ומדרכות  מבני ציבור וחינוך  מועדון פיס לנוער  שיפוץ בנין העירייה  משטח שטיפה לציוד תברואה ועוד)  דוחות פרויקטים  התחייבות משרד הפנים למימון הפרויקטים ובקשות תשלום של העירייה  סיכום דיון בנושא תקציב פיתוח 2003.
ג-12606/7 4/1/2001 מכרז סריקה וזיעור בתיק – מכרז מפורט לשירותי סריקה ומפתוח עבור משרדי הממשלה.
גל-74345/12 7/9/2001 מוסד פטור בעלז ת.א בתיק התכתבות בנוגע לצו סגירה וביטול צו סגירה של בית ספר "בעלז".
ג-13752/2 12/3/2002 שיגור האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון אירועים לקראת שיגורו של האסטרונאוט הישראלי הראשון לחלל  מצגת לאישור ועדת השרים לענייני טקסים –  מעמד הגעת הארון אל"מ אילן רמון ז"ל  מידע של נאס"א בנושא חקר החלל. תוכן התיק אינו נגזר לאתר עד לשנת 2028.
גל-71578/4 7/17/2003 שער הפרחים תוכנית עבודה ירושלים – בתיק התכתבויות בנוגע לתכנון ובניית בתי כנסת  שיפוץ מתנ"סים  הקמת מעונות יום  תוספות בנייה  מכרז לבניית אולם ספורט ברוממה  הקמת מועדוני נוער  הקמת מקוואות טהרה  השתתפות במימון מוסדות ציבור יהודיים ועוד
גל-49414/12 11/1/2003 חרשים התכתבות בנושאים: שרותי ניוד לאנשים חרשים – עיוורים  פרויקט תלמידים לקויי שמיעה בבתי-הספר "אונים" ו "עמל" בכפר-סבא. קיצוץ תקציבי.
גל-73697/15 12/31/2003 תקן ישראלי 46 בתיק – הכרזת שר המסחר והתעשייה על החלפת התקן לקמח חיטה על-ידי מכון התקנים באישור השר  מתקן ת"י 46 – קמח חיטה  מאפריל 1984 ל-ת"י 46 – קמח חיטה מאוקטובר 1996. אישור החלפת תקן רשמי על-ידי הממונה על התקינה; בקשת משרד הבריאות לתיקונים ושינויים בתקן 46  בתוך כך – דרישה נוספת לגבי מזהמי מזון במוצר המוגמר; תקן חיטה – סקירה להצעה בלבד (טיוטה);פרוטוקול ועדה טכנית 502 על הקמח ומוצריו – על סדר היום: דיון מסכם של ועדת המומחים  תקנים לאישור ועוד.
גל-49417/8 6/10/2004 חולי נפש התכתבות עם מרכז אנוש (האגודה הישראלית לבריאות הנפש) על אפליית נכים בקבלת סיוע בשכר דירה
ג-16513/7 12/1/2004 שדרות ועוטף עזה אגף תיאום ובקרה במשרד ראש הממשלה- ריכוז נתונים בנוגע לסיוע לשדרות ויישובי עוטף עזה
ג-17893/3 11/1/2005 התנתקות פרוטוקולים – ישיבות ממשלה  יועץ משפטי פרוטוקלים של ישיבות ממשלה והחלטות ממשלה בדבר סיוע למפוני גוש קטיף
ג-16503/6 8/1/2006 שדרות ועוטף עזה (1) חומר בענייני מיגון חסודות בחבל עזה פיתוח תיירותי באשקלון הכללת יישובים בתחומי עוטף עזה
נ-930/30 12/1/2006 טקס חג ה"סיגד"
גל-56901/2 1/1/2007 אבן יהודה  אום אל-פחם דוח ביקורת מפורט+ דוח כספי מבוקר (שנתיים)  ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל
ג-14750/28 7/1/2008 רותם אמפרט נגב
גל-59556/2 10/5/2008 חרשים בתיק: התכתבויות בנושא חרשים בישראל. רכישת מכשירי שמיעה. מכון לקידום החרש בישראל.
גל-71204/34 3/19/2017 ביקור שר הבינוי והשיכון במועצה מקומית חורפיש  דרוזים וצ'רקסים ביקור שר הבינוי והשיכון יואב גלנט במועצה המקומית חורפיש מפגש עם ראשי רשויות דרוזים וצ'רקסים.
נפ-353/1 בדיה  בורין  ברוקין  ג'ית  דיר בלוט  זאויה  זיתא  חוארה  יאסוף  כפר קאסם   כפר קליל  לבן אשרקיה  מג'דל בני פאדל  מדאמא  מסחה סאויה  עוריף  עינבוס  עמוריה  עצירה אלקבילה  קוזה  קירה  רפאת  שפל חארס  שפר אלדיכ (אלכפר)  שרדא  שתמא  תל ספר רישום (זכרים בלבד). מוסלמים. ברוקין  דת ?. עמוד 177 עד 324 בקובץ.
נפ-360/1 חדת'ה  חטין  טבריה (הנפה)   כפר כמא  לוביא  מג'דל  נמרין  שג'רה ספר רישום (זכרים בלבד). מוסלמים. עמוד 429 עד 491 בקובץ.
נפ-363/1 טבריה (הנפה והעיר) שם הפורמאט – נפוס וקועאת יומיה. ספר פטירות. מוסלמים  יהודים. ספר שינויי כתובת מוסלמים  יהודים. ספר רישום מחודש. מוסלמים  יהודים. ספר לידות יהודים. עמוד 602 עד 619 בקובץ.
נפ-353/2 עורתא ספר רישום (זכרים בלבד) מוסלמים עמ' 325-342 בקובץ.
נפ-352/1 אודלה  אוצרין  ביתא  בלאטה  עורתא  עסכר  רג'יב ספר רישום  מוסלמים (זכרים בלבד) מלבד באודלה ועורתא שם לא מצויינת ההערה זכרים בלבד. עמוד 136 עד 176 בקובץ.
נפ-316/1 ג'באתא  ג'ינג'אר  ח'ניפס  יאפה  מג'ידל  מעלול  סמוניה  עין אלביד  עפולה  (הערבית)  פולה  תל אשמס ספר רישום. מוסלמים.
נפ-327/1 נצרת  (העיר) ספר רישום. נוצרים יוונים  נוצרים פרוטסטנטים.
נפ-338/1 נצרת  (העיר) ספר רישום. מוסלמים.
נפ-339/1 רינה ספר רישום. מוסלמים. עמוד 1 עד 17 בקובץ.
נפ-328/1 צפוריה ספר זרים וספר רישום. מוסלמים. עמוד 268 עד 362 בקובץ.
נפ-337/1 צפוריה ספר רישום. מוסלמים. עמוד 567 עד 611 בקובץ.
נפ-441/1 באר טוביה (קסטינה)  גדרה (קטרת אליהוד)  יפו (העיר)  מקוה ישראל  (נתר)  נס ציונה (ואדי חנין)  עזה (העיר)  עקרון  (עאקר)  פתח תקווה (מלבס)  ראשון לציון  רחובות (דאראן) ספר מח'תאר. יהודים אשכנזים. עזה (העיר) יהודים. ע"מ 213 עד 313 בקובץ.
נפ-438/1 בצה  גאבסיה ספר רישום. מוסלמים. עמוד 67 עד 91 בקובץ.
נפ-343/1 שכם (רובעי העיר) ספר רישום. מוסלמים. מספרי עמודים בקובץ: 30- 159.
נפ-359/1 ביתא  קבאלאן  קריות ספר רישום. מוסלמים. עמוד 284 עד 428 בקובץ.
נפ-359/2 קבאלאן ספר רישום. מוסלמים.
נפ-330/1 נצרת  (הנפה והעיר) ספר לידות  ספר פטירות  ספר גירושין וספר שינויי כתובת. מוסלמים  נוצרים. עמוד 410 עד 431 בקובץ.
נפ-331/1 נצרת  (הנפה והעיר) ספר לידות  ספר פטירות  ספר גירושין וספר שינויי כתובת. מוסלמים  נוצרים. עמוד 432 עד 502 בקובץ.
נפ-397/1 חיפה (הנפה והעיר) ספר צבא. יהודים  מוסלמים  נוצרים. עומד 522 עד סוף הקובץ הראשון ועמוד 1 עד 82 בקובץ השני.