יוני 2019

.1 | 2564 תיקים - 10 ליוני 2019

מזהה פיזי מתאריך שם התיק +קישור תיאור
גל-45180/6 01/07/1990 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45180/7 01/05/1991 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-46220/1 21/10/1952 אוניית קיטור עצמאות מקודם SUNCREST פרטים על האוניה: מסמכים בנוגע לשוויה ומכירתה
ג-727/4 01/01/1958 תיק ביקורת פרוטוקולים מישיבות ועדת התיאום  דוחות פעילות חודשיות והתכתבות בנושאים: תשלום למוכתרים ערבים ותערוכת פולקלור של מיעוטים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט ובטחון המדינה).
ג-774/17 14/08/1950 מדור המוסיקה – כללי חוזרים מאת מנהל מדור המוסיקה במשרד החינוך פרנק פלג והתכתבות בינו לבין הנהלת המשרד  האקדמיה הישראלית למוסיקה וגורמים נוספים בנוגע לפעילות האקדמיה  תכניתו של פלג להקמת אקדמיה ממשלתית למוסיקה ועוד. בתיק דו"ח על שנת הלימודים תשי"א באקדמיה הישראלית למוסיקה.
נ-90/50 01/03/1965 זנטר עמנואל בקשה לפגישה עם הנשיא
גל-40514/8 07/09/1998 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים התכתבויות של השר
גל-40513/3 03/09/1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה נתן שרנסקי  בנוגע לנושאים: תקן לפסטה מיובאת  תקן למיטת תינוק  תגובות למשחקו של שרנסקי נגד "כחול עמוק"  פעילות לובי של AIPAC לשחרור של עזאזם עזאם מן הכלא המצרי  ייצוא מיצים לאיחוד האירופי  תיקון צו ייצאו חופשי ליצוא כסף  זהב ומטבעות זהב  צו ייצוא חופשי  תגובה לניסיון חיסולו של חאלד משעל בירדן  אכרזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים  חילופי מכתבים עם עמיתיו מיפן  פורטוגל  אל סלבדור  אוסטרליה ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.
פ-2300/7 03/06/1953 קטע עיתונות. המוסף הכלכלי של עיתון "דבר".
גל-7467/6 01/07/1974 מרכז מסחרי ימית (המשך מתיק 5) חשבון סופי להקמת מרכז מסחרי ימית ועבודות פיתוח.
גל-7467/7 03/06/1977 עבודות פיתוח – ימית חוזה לביצוע עבודות פיתוח בימית (פארק  שביל לים וכו')-הקבלן: סולל בונה  תאור העבודה  בדיקות מכון התקנים  כמויות ומחירים.
גל-7467/8 08/04/1977 גן-ילדים  מעון יום  ות. טרנספורמציה – ימית (המשך בתיק 9) חוזה להקמת מעון יום  גן ילדים ו-2 תחנות טרנספורמציה בימית-הקבלן: רסקו  תאור העבודות  בדיקות מכון התקנים  עלות.
גל-7467/9 18/11/1977 גן-ילדים  מעון יום ות. טרנספורמציה – מית (המשך מתיק 8) חוזה להקמת מבנים בימית: מעון יום וגן ילדים  2 תחנות טרנספורמציה  מועדון נוער ובית טהרה-הקבלן: רסקו  כתב כמויות ומפרט טכני  תאור העבודה  עבודות חשמל  בניה  אינסטלציה  אלומיניום וכו'  עלות.
גל-7467/10 05/09/1976 תאורת גדר – שדות שינויים בתאורת הגדר; השלמת תאורה גדר ביטחון ביישוב שדות; שינויים בהשלמת תאורת גדר ביישוב פתח רפיח א'; עבודות חשמל – חשבוניות ומפרט טכני לעבודות חשמל;
גל-7466/11 14/03/1979 4 קיוסקים – ימית החוזה 79/75699/79  הקבלן: חברת צקלג  הסכום: 334 000  הצעה למבנים טרומים  סדר התשלומים  הפעלת חוזה  חשבוניות  תרשים.
גל-7466/14 15/07/1977 66 יחידות קוט'גים – ימית חוזה לבניית 66 יחידות דיור (קוטג'ים) בימית-הקבלן: אשטרום  חשבונות  בדיקות מכון התקנים  תרשימים  חישוב התיקרויות  כמויות ומחירים  יומני עבודה. מצורפת תכנית.
גל-7466/16 25/03/1977 גינון והחזקתו – ימית החוזה: 40/60356/75  הקבלן: חברת שיכון ופיתוח  הסכום: 960 000  חשבונות  ביצוע הגינון והחזקתו.
גל-7467/3 01/01/1976 העתק לכתבי כמויות – ימית העתק לכתבי כמויות-בנית בית-ספר וגן ילדים בימית.
גל-7467/4 06/10/1974 סכומי דו"ח קבלה של מבנה בית-ספר וגן הילדים תיק של משרד הבינוי והשיכון – צוות הקמת ימית. בתיק – סיכומי פגישה  יומן עבודה  עבודות מיוחדות  תרשימים ומדידות;
גל-23211/19 01/05/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – גורדון ניב
גל-3730/11 02/05/1962 אגף התכנון – ישיבות משרד השיכון לשיכוני עולים תכנון הבנייה האזרחית ברחבי הארץ-סיכומי ישיבות של אגף התכנון ומשרד השיכון בעניין הבניה לעולים  תכניות בניה וחלוקת יחידות דיור לשיכון עולים  חלוקה גיאוגרפית של יחידות השיכון לעולים  אומדן הבניה האזרחית בכל הארץ  התפלגות גידול האוכלוסיה היהודית במרכזים (רבוי טבעי  קליטת עליה)  תעסוקה. מצורפים לוחות סטטיסטיים מתוך הירחון הסטטיסטי לישראל (נתונים החל משנת 1960).
נ-90/23 01/06/1965 וינברג ש. (ד"ר) התכתבות בקשר לרכישת אוסף ציורים של ליאוניד פסטרנק
נ-90/24 01/01/1964 מארסאו פוליס התכתבות בקשר לעבודתו
נ-90/25 01/08/1965 וכורופולוס יעקב בקשת להתערבותו כדי למנוע פילוג במפא"י
נ-90/26 01/04/1965 ואעקנין מאיר ברכה מהרב הראשי של טבריה
נ-90/28 01/09/1964 וסט בנימין התכתבות בעניין הוצאת עיתון ברוסית ותמיכה בהוצאת ספרו על הפרטיזנים ברוסיה. בקשה שחל יהודי לסייע לו לצאת מרוסיה ולעלות לישראל
נ-90/29 01/09/1964 וכטל יהודית מאמר על יחזקאל קויפמן
נ-90/30 01/03/1965 ויסף אברהם גלוית ברכה ששלח לנשיא
נ-90/31 01/01/1963 ויסלסקי דבורה התכתבות בעניין הוצאת קובץ מאמרים של צבי וויסלבסקי
נ-90/32 01/09/1964 ואיסגאל מאיר חילופי ברכות לרגל יום הולדתו ה-70 של וויסגל. מאמר שכתב שזר עם תיקונם בכתב ידו
נ-90/33 01/10/1965 וינשל מירה תשובה לפנייתנ
נ-90/34 01/03/1964 ואיס שמואל ושרה מכתב ותמונה מביקורם בבית הנשיא
נ-90/35 01/02/1965 ואינשטוק אורי קביעת מועד לפגישה עם הנשיא
נ-90/36 01/07/1964 וינקלר מנפרד תמיכה בהוצאת ספר שיריו
נ-90/37 01/01/1965 וינקלר יעקוב ברכה לחג הפורים
נ-90/39 01/02/1958 ויניקור יצחק מכתב ובו הצעות איך למנוע תאונות דרכים
גל-7474/3 15/08/1977 עבודות תשתית – ימית החוזה: 39/60502/65  (רובע ב')  הקבלן: שרביב  חישוב כמויות  קוי ביוב  קוי חשמל  קוי טלפון  קוי מים  כביש  יומן עבודה
גל-4021/7 05/01/1953 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – בוסתן הגליל בתיק התכתבות בעניין הקמת בתים בבוסתן הגליל.
גל-7471/7 03/12/1974 עבודות הכנה לחיבור לחשמל מקלטים – שדות  נתיב העשרה חוזה להכנת חיבור חשמל למקלטים במושבים שדות ונתיב העשרה- הקבלן ינאי  תאור העבודה  עלות וסדר תשלומים.
גל-7473/17 13/04/1977 עבודות תשתית – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה 39/60502/76 מול הקבלן שרביב- חברה לעבודות שרברבות וביוב בע"מ  לביצוע עבודות תשתיות ביוב וחשמל ברובע ב' בימית: יומני עבודה  כתבי כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  שרטוטים ותכניות  חישוב כמויות ועוד.
גל-47634/5 25/02/1976 בניה עירונית מחוז ירושלים – קרית ארבע – גן ילדים תוכניות בנין בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנה גן ילדים בקרית ארבע.
גל-47634/6 25/02/1976 בניה עירונית מחוז ירושלים – קרית ארבע – גן ילדים תוכניות בנין בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנה גן ילדים בקרית ארבע.
גל-47634/8 24/01/1979 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמות – תוכניות בנין בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנים של חברת אשטרום בשכונת רמות בירושלים.
גל-47635/1 24/01/1979 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמות – תוכניות בנין בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנים של חברת אשטרום בשכונת רמות בירושלים.
גל-47635/2 27/08/1979 בניה עירונית מחוז ירושלים – רמות – תוכניות בנין בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנים של חברת יובל גד בשכונת רמות בירושלים.
גל-7468/13 15/07/1976 תאורת גדר בטחון – נחל סיני חוזה לביצוע תאורת גדר ביטחון במושב נחל סיני-הקבלן: א. טופר  תאור העבודה  מפרט טכני לעבודות חשמל  עלות. מצורף תרשים.
גל-7470/9 10/06/1976 גדר ביטחון – נעמה חוזה להקמת גדר ביטחון וחדר קירור בנעמה-הקבלן: החברה להגנת הטבע  תאור העבודה  כמות  עלות וסדר תשלומים.
גל-7468/9 31/01/1973 שיפוץ מבנים וביוב – נחל סיני הפעלת חוזה לשיפוץ מבנים (מגורים  מועדון  מנהלה  חדר אוכל וכו') וביוב במושב השיתופי נחל סיני-הקבלן: משק נחל סיני  תאור העבודה  כמויות  מחיר וסדר תשלומים.
גל-7467/25 19/03/1972 ביתן סניטרי – נחל נצרים חוזה לבנית ביתן סניטרי (מקלחת ושירותים) בנחל נצרים-חוזה עם הקבלן: חברת דיור עולה בע"מ (מפרט  עלות וסדר תשלומים).
גל-7467/26 01/04/1972 מערכת ביוב – נחל נצרים חוזה לביצוע מערכת ביוב בנחל נצרים-הקבלן: יצ-אר בע"מ  תאור העבודה  מפרט כמויות ומחירים.
גל-7468/10 17/12/1972 גדר למכבסה – נחל סיני חוזה להקמת גדר ביטחון סביב המכבסה במושב נחל סיני.-תאור העבודה  עלות וסדר תשלומים. הסכם עם הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.
גל-7468/11 22/05/1973 נחל סיני – שיפור מ. ביוב חוזה לשיפור מערכת הביוב במושב נחל סיני-תאור העבודה  חישוב כמויות  עלות וסדר תשלומים  חשבון סופי. מצורף תרשים (תכנית הרשת).
גל-7468/12 27/09/1976 גדר בטחון – נחל סיני חוזה להקמת גדר ביטחון במושב נחל סיני – הקבלן: וונדר  תאור העבודה  סדר תשלומים וחשבון סופי. מצורף תרשים.
גל-41015/2 20/02/1987 סיוע למדינות זרות בעת אסון המוני (רעידת אדמה) ושיתוף-פעולה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הבריאות  תיאו דב גולן  יורם לס  ומשה משיח  בנוגע לסיוע לנפגעים באסונות המוניים ושיתוף פעולה עם מדינות שונות בתחום הבריאות: נפגעי רעידת האדמה בנפאל  ארמניה  העברת תרופות וציוד רפואי לנפגע הצפות בדרום תאילנד  סיוע לרומניה  הונגריה  סינגפור  טוגו  קמרון  בולגריה  הונדורס  מאלאווי  הכורדים בעיראק  פרו  כיסוי הוצאות הסיוע השונות מתקציב משרד החוץ ולא מתקציב משרד הבריאות  ביצוע חקר אפשרויות סיוע חוץ של ישראל בבריאות ע"י המרכז למדיניות בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב  קליטת עולים מבריטת המועצות בעלי מקצועות רפואים ופארא – רפואיים  שיתוף פעולה אזורי בתחום הרפואה במזרח התיכון  פרוייקט להקמת גוף ישראלי למען סיוע בבעיות ההומניטריות בעולם  סיוע למרכזים רפואיים בקרואטיה ועוד.
גל-59987/33 01/05/1991 היתר למתקן חשמלי זוגלובק נהריה
גל-7473/15 15/11/1977 50 קוטג'ים  3 מקלטים – ימית (המשך מתיק 14) הזמנות  מחירים ותשלומים בנושא רכישת קוטג'ים ומקלטים בימית.
כ-591/15 01/08/1960 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4) – פניות ציבור – מיעוטים (ט'-ס') פניות לקבלת סיוע
גל-7474/6 05/06/1978 מערכות מים  ביוב  חשמל  טלפון ותאורה = ימית (רובע ג' – ד') (המשך בתיק 7) פיתוח תשתיות מים  ביוב וחשמל בימית- מפרט .חשבון סופי  יומן עבודה  חישוב כמויות  תרשימים ועוד.
גל-7474/7 08/11/1978 מערכות מים  ביוב  חשמל  טלפון ותאורה – ימית (רובע ג' – ד') (המשך מתיק 6) התכתבויות ורישומים בנושא ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב בימית.
גל-7467/28 23/06/1972 מגרשי כדור עף – נחל נצרים חוזה להקמת מגרש כדור סל-עף  בנחל נצרים-הקבלן: ד. מוסקוביץ  פירוט העבודות  עלות וסדר תשלומים.
גל-7468/2 07/07/1976 כבישים לאזור התעשיה – ימית חוזה לביצוע כביש גישה  כבישים פנימיים באזור התעשיה בימית והרחבת מגרש חניה לנכים-הקבלן: מחלקת עבודות ציבוריות  מפרט  עלות וסדר תשלומים.
גל-7468/4 21/06/1976 תאורת צמתים – ימית חוזה לביצוע תאורת רחובות  שבילים וצמתים בימית-הקבלן: טופר  תאור העבודה  כמויות  מחירים וסדר תשלומים.
תת-37/10 01/06/1971 משרד החוץ – מחלקת הטקס דוגמאות של חומר הנועד לביעור  הודעות בדבר החזרת תעודות זהות עבור דפלומטים זרים אשר עזבו את הארץ.
תת-37/25 01/11/1961 מעטפה ששלח יעקב הכט מבאזל בשוויץ אל טדי קולק מנכ"ל משרד רה"מ בירושלים במעטפה כתבות מהעתון "Neue Zuetcher Zeitung" בנוגע למשטרה החשאית של נאצר בסוריה המאבק על ברלין (בגרמנית)
תת-37/13 01/07/1948 חומר י. לבנון – הממשלה הזמנית התכתבות וחוזרים בנוגע להפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית של ממשלת ישראל  כולל פתיחת מחלקות במשרדים שונים  דרכי ההתכתבות בין משרדי הממשלה  הוראות בתחומי התיוק והרישום.
גל-6934/9 18/06/1967 אגף התכנון – עמק-חפר – חבצלת השרון
חצ-3825/5 01/01/1968 עליה – דנמרק
גל-7473/10 25/07/1977 96 יחידות – ימית (תת רובע ב') (המשך מתיק 9) התכתבויות בנושא חוזים לבניית יחידות דיור וביצוע עבודות בימית.
גל-7473/12 17/08/1976 50 ספסלי גן – ימית התכתבויות וחשבונות בנושא חוזה לאספקת ספסלי גן לימית.
גל-7473/13 29/03/1977 הקמת אנדרטה – ימית החוזה: 61/86436/77  הפעלת חוזה  הקמת אנדרטה לאוגדת השיריון  יומן עבודה  מחירים.
גל-7475/2 31/01/1975 בית גנרטור – אוגדה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית בית גנרטור במושב אוגדה  כגון: חוזים  חישובי כמויות ומחירים  תכניות  חשבונות סופיים ועוד.
גל-7475/4 31/01/1975 גדר בטחון – אוגדה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להקמת גדר ביטחון במושב אוגדה  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  תשלומים ועוד.
גל-7475/5 31/01/1975 הקמת מבנים – אוגדה מסמכים ממשרד השיכון  הנוגעים להקמת מבנים במושב אוגדה  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  חישובי כמויות  תעודות בדיקה של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7476/14 23/07/1974 ביתן שירותים – מ. גוש פתחת רפיח תיק של משרד השיכון; בתיק – תיאור עבודות בטון  עבודות בנייה  בידוד  מסגרות ונגרות  אינסטלציה  חשמל  עבודות עפר  טיח  וריצוף בפתחת רפיח. החוזה: 39/6693/74  הקבלן: מחלקת הבנייה של הקיבוץ הארצי בע"מ  הסכום: 180 000  מחירים  עבודות  סדר התשלומים  חישוב כמויות; הגדלת החוזה – הקמת ביתן שירותים על-יד בריכת שחיה;
גל-7476/15 18/07/1975 חיבור חשמל – יד און תיק של המשרד הבינוי והשיכון  צוות הקמת ימית; בתיק – חיבור חשמל. החוזה: 39/60170/75  הקבלן: אבישר  הסכום 60 000  כמויות ומחירים  תרשימים  הפעלת חוזה  סדר תשלומים  חשבון סופי  שיחרור ערבות; קו הזנה לבריכת שחייה;
גל-7476/17 30/06/1978 עבודות פיתוח ל- 12 בתים – אוגדה תיק של משרד הבינוי והשיכון – צוות הקמת ימית – עבודות פיתוח. החוזה: 78/75398/78  הקבלן: סול כביש  הסכום: 600 000  כמויות ומחירים  חשבונות  תרשימים
פ-2379/3 01/01/1976 חומר של השופט אולשן – התכתבות עם שר הבטחון שמעון פרס התכתבות בהקשר למועצת הבטחון בנוגע לרב כהנא  הצמדת התואר ממלא מקום ראש הממשלה לשר שמעון פרס ועוד
גל-7475/6 01/01/1975 כבישים פנימיים – אוגדה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לסלילת כבישים פנימיים במושב אוגדה.
גל-7475/7 26/05/1977 גדר בטחון לאזור תעשיה – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית גדר ביטחון לאזור תעשייה בימית  כגון: חוזים  חישובי כמויות  חשבונות סופיים  תיאור העבודה ועוד.
גל-7475/17 01/12/1977 23 מקלטים – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 77/75121/77 מול הקבלן: חברת אשבת- חברה לבניית מבני תעשיה בע"מ  לבניית 23 מקלטים טרומיים דו מפלסיים ברובעים ג' ו-ד' בעיר ימית: בסכום: 7 805 000 וכולל: יומני עבודה  כתבי כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  שרטוטים ותכניות  חישוב כמויות  ועוד.
גל-7475/18 01/08/1979 חשבון סופי כולל נספחים – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית מבני ציבור בימית  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  כמויות ומחירים ועוד.
גל-7475/19 01/12/1978 יומני עבודה לגן-ילדים  מעון יום  מרכזון בימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית גני ילדים בימית  כגון: חישובי כמויות  יומני עבודה ועוד.
גל-7475/21 01/12/1977 אולם ספורט – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה:  77/75127/77 מול הקבלן ד.ס.ו.ר- חברה לבנין ולהשקעות בע"מ  לבניית אולם ספורט  מרכז מסחרי  גן ילדים ומעון יום בימית: יומני עבודה  כתבי כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  שרטוטים ותכניות  חישוב כמויות  הפסקת העבודות בעקבות ועידת קמפ דייוויד ועוד.
גל-7475/22 01/07/1978 גן-ילדים ומעון יום בימית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לבניית גן ילדים ומעון יום בימית מול הקבלן ד.ס.ו.ר- חברה לבנין והשקעות בע"מ: דפי חשוב כמויות ברזל ובטון למבנים הנ"ל.
גל-7476/24 01/12/1976 12 בתים ו- 3 מקלטים – אוגדה החוזה: 39/60689/76  הקבלן: אשטרום  הסכום:217 2000  בדיקות מכון התקנים  מחירים  חשבונות  חישוב כמויות
גל-7476/13 12/12/1977 מקלט דו-מפלסי – מרכז אבשלום החוזה: 77/75120/77  הקבלן: אשרת  הסכום: 542 000  תאור העבודה  מחירים  חשבונות  חישוב כמויות  חשבון סופי
גל-7476/21 01/05/1977 12 בתים – אוגדה החוזה: 77/60869/77  הקבלן: אשכפר  הסכום: 220 5000  תאור הבית ומחירים  בדיקות מכון התקנים  חשבונות  כמויות
גל-7476/22 22/08/1973 בריכת שחיה – מרכז גושי (אבשלום) החוזה: 39/46347/73  הקבלן: הקיבוץ הארצי  הסכום: 470 000  מפרט טכני  מכרז  כמויות  בדיקות מכון התקנים  מחירים.
גל-7476/23 01/10/1973 4+1 בתים – מרכז גושי  פתחת רפיח החוזה: 39/46553/74  הקבלן: אשקובית  הסכום: 360 000  תאור ומפרט טכני  מחירים  חשבונות  כמויות ומחירים  חשבון סופי 10/2/75
גל-7478/2 01/05/1973 הקמת 30 בתים – דקלה החוזה: 39/46187/72  הקבלן: אשטרום  הסכום: 165 0000  הוראת ביצוע  חשבונות  אישורי מכון התקנים  חישוב כמויות  חומרים
גל-7478/4 01/10/1974 גן-ילדים – דקלה החוזה: 39/46725/75  הקבלן: אשטרום  הסכום: 220 000  הוראת ביצוע  חומרים וכמויות  תרשימים  חשבונות  מחירים
גל-7478/5 01/11/1974 גדר ביטחון – דקלה החוזה: 39/46673/74  הקבלן: טופר  הסכום: 220 000  חוזר  הוראת ביצוע  חשבונות  שיחרור ערבות
גל-7478/7 31/07/1973 גדר ביטחון – דקלה החוזה: 39/46421/75  הקבלן: ונדר  הסכום: 110 000  מחירים  חשבונות  חוזר  חשבון סופי.
גל-7479/14 18/07/1979 הרכבת ווסת לחץ – תלמי יוסף  פריאל תיק של משרד הבינוי והשיכון – הרכבת ווסת לחץ ביישובים תלמי יוסף  ופריאל – החוזה: 79/75826/79  הקבלן: הרמד (חב')  מפרט טכני  הפעלת חוזה  מחירים  חשבונות לתשלום; מפרט טכני להרכבת ווסתי לחץ;
גל-7476/25 01/11/1975 תאורת גדר בטחון – אוגדה החוזה: 39/60255/75  הקבלן: טופר  הסכום: 282 200  עבודה ומחירים  שיחרור ערבות
גל-7478/11 28/12/1977 גדר ביטחון – תלמי יוסף תיק של משרד הבינוי והשיכון – הקמת גדר ביטחון ביישוב תלמי יוסף; בתיק תיאור החוזה: 78/75220/78  הקבלן: האחים פרקש  הסכום: 685 0000  מחירים  חשבונות  תרשימים  חשבון סופי  שחרור ערבות;
גל-7478/12 25/04/1977 עבודות כבישים – תלמי יוסף תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק – תיאור ופירוט עבודות כבישים – כבישי גישה וכבישים פנימיים ביישוב תלמי יוסף; החוזה: 77/60809/77  הקבלן: מע"צ  הסכום: 436 6000  תיאור עבודה  כמויות  הפעלת חוזה  מדרכה ושוליים.
גל-7478/15 01/07/1978 תאורת ביטחון – פריאל החוזה: 78/75418/78  הקבלן: אבישר  הסכום: 798 840  חוזים  חשבונות  אישור בדיקת המתקן  תרשימים ומדידות  שיחרור ערבות
גל-7478/18 01/05/1977 כבישים פנימיים – פריאל החוזה: 77/75081/77  הקבלן: מע"צ  הסכום: 504 6400  כתב כמויות  הפעלת חוזה.
גל-7478/19 01/12/1977 גדר ביטחון – פריאל החוזה: 78/75221/78  הקבלן: ונדר  הסכום: 869 262 44  גדר רשת + גדר דו-שיפועית  חשבוניות  תרשימים ומדידות  שיחרור ערבות
גל-7479/2 01/10/1975 עבודות פיתוח – סוכות החוזה: 39/60288/75  הקבלן: סול כביש  הסכום: 980 000  הוראת ביצוע  תאור עבודות הפיתוח  חשבונות  יומני עבודה  תרשימים  שרטוטים  שיחרור ערבות
גל-7479/3 11/11/1975 סלילת כבישים פנימיים – סוכות החוזה: 39/60256/75  הקבלן: מע"צ  הסכום: 131 9000  עבודות עפר  סדר תשלומים  הזמנה.
גל-7479/4 01/06/1975 ביוב ומתקני טיהור – סוכות החוזה: 39/60233/75  הקבלן: אשטרום  הסכום: 74 500  כתב כמויות  הוראת ביצוע  תרשימים  חשבונות  ריכוז צינורות  כמויות ומחירים
גל-7479/5 01/08/1975 גדר ביטחון – סוכות התיק מכיל: חוזה: 39/60189/75  הקבלן: ונדר  הסכום: 455 000  מחירים  הפעלת חוזה  חשבונות  תרשימים
גל-7479/7 01/01/1976 בית גנרטור – סוכות התיק מכיל: חוזה: 39/60333/76  הקבלן: אשטרום  הסכום: 92 000  חישובי כמויות ומחירים  חשבונות
גל-7480/3 01/05/1979 עבודות פיתוח לשכונת מגורים – סופה התיק מכיל: חוזה: 79/75788/79  הקבלן: סול כביש  תאור העבודה  חשבונות  יומן עבודה  תרשימים
גל-7480/4 01/12/1978 רשת חשמל לשכונה חדשה – סופה התיק מכיל: חוזה: 9078/75577/78  הקבלן: אבישר  תרשימים  מדידות חשבונות
גל-7480/5 01/01/1979 מערכת ביוב – סופה התיק מכיל: חוזה: 78/75514/78  הקבלן: שרביב  חשבונות  תאור העבודה  תרשימים
גל-7480/6 01/05/1977 גדר ביטחון – חולית התיק מכיל:חוזה: 77/60770/77  הקבלן: ונדר  הסכום: 430 000  גדר רשת + גדר שיפועית  סדר תשלומים  מחירים  תרשימים
גל-7480/7 01/08/1977 עבודות פיתוח – חולית התיק מכיל: חוזה: 9077/60890  הקבלן: סול כביש  הסכום: 550 000  לי. תאור העבודה וחומרים  חשבונות  תרשימים  יומני עבודה  חישוב כמויות ועוד.
גל-7476/2 09/05/1977 מקלט טש/25  15 בתים – מרכז אבשלום התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 77/60847/77 מול הקבלן אשטרום – חברה להנדסה בע"מ  לבניית 15 יחידות דיור ומקלט טרומי ביישוב אבשלום בפתחת רפיח: תאור טכני בתים בודדים במושבים  רשימות כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  צאות בדיקות בטון של המחלקה לבנין במכון התקנים הישראלי  חישוב כמויות ועוד.
גל-7476/3 28/06/1972 15 בתים – מרכז גושי  פיתחת רפיח מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית בתים בימית  כגון: חוזים  חישובי כמויות ומחירים  חשבונות סופיים  תעודות בדיקה של מכון ההתקנים הישראלי ועוד.
גל-7476/4 17/10/1974 מקלט למגורים מפ/210  – מרכז גושי התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 39/46719/75 מול הקבלן י. ינאי- קבלן בניין  לבניית מקלט תת-קרקעי במרכז גושי ביישוב אבשלום בפתחת רפיח: בסכום: 400 000 וכולל: יומני עבודה  תעודות על בדיקת בטון של מכון התקנים הישראלי  כתבי כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  שרטוטים ותכניות  חישוב כמויות  ועוד.
גל-7476/5 13/09/1973 6 כיתות  2 חדרי ספח  מקלט לבית-הספר – מרכז גוש – פיתחת רפיח החוזה: 39/46463/73  הקבלן: אשקובית  הסכום: 161 310  עבודות הזמנה של משרד השיכון  תרשימים  כמויות ומחירים  בדיקות המכון
גל-7476/6 30/11/1975 בריכת שחיה – פיתחת רפיח תכנית הגשה – תכניות להיתר בנייה  חוזה חשבון סופי עבור בריכת שחייה כולל תרשים
גל-7476/7 01/08/1973 2 מקלטים ל/59 – מרכז גושי – פיתחת רפיח מס' 39/46290/73  הקבלן: ינאי  הסכום: 900 00  עבודות עפר  מסגרות  שרברבות וביוב  הפעלת חוזה  תכניות  חשבונות
גל-7476/10 01/06/1974 תאורת גדר בטחון – מרכז גושי  פיתחת רפיח החוזה: 39/46649/74  הקבלן: טופר  הסכום: 130 000  חשבונות  תכנית  כמויות  שיחרור ערבות  חשבון סופי  5/5/75
גל-7476/11 01/11/1978 עבודות פיתוח לבית-ספר ולגן ילדים – מרכז אבשלום החוזה: 79/75522/79  הקבלן: סול כביש  הסכום: 170 0000  מחירים  חשבונות  תרשים  תכניות  יומני עבודה
גל-7475/8 16/04/1978 גינון והשקיה – ימית התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 78/75270/78 מול הקבלן מייקה ברזילאי לעבודות גינון והשקייה ברובע ב' ובפארק בנה ביתך בימית: מפרט טכני לעבודות שתילה ונטיעה  מפרט אחזקת גינון  רשימות כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  החוזה עצמו ותנאים מיוחדים  חישוב כמויות ועוד.
גל-7475/9 01/04/1978 גינון והשקיה (המשך בתיק 10) יומני עבודה מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 78/75720/78 מול הקבלן מייקה ברזילאי על עבודות גינון והשקייה ברובע ב' ופארק בנה ביתך בימית.
גל-7475/10 01/10/1978 גינון והשקיה (המשך מתיק 9) התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 78/75270/78 מול הקבלן מייקה ברזילאי לעבודות גינון והשקייה ברובע ב' ופארק בניה ביתך בימית: מפרט טכני לעבודות שתילה ונטיעה  רשימות כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  חישוב כמויות ועוד.
גל-7475/12 01/05/1979 עבודה: גינון והשקיה – ימית (המשך בתיק 13) התכתבויות וחליפת מסמכים מהמינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים-מחוז הנגב  בנוגע לחוזה: 78/75270/78 מול הקבלן מייקה ברזילאי לעבודות גינון והשקייה ברובע ב' ובפארק בנה ביתך בימית: תכניות ושרטוטים  רשימות כמויות ומחירים  חשבונות חלקיים  חישוב כמויות ועוד.
גל-7475/14 14/12/1977 מבנה שירותים ציבוריים – ימית מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לבניית שירותים ציבוריים בימית  כגון: חוזים  רשימת כמויות ומחירים  חשבונות ועוד.
פ-4254/6 01/01/1943 טיוטות לספר "תורת האוהל" טיוטות בכתב-יד ונוסחים מודפסים של שיעורים שנתן הרב יצחק הרצוג בנוגע להלכות סנהדרין ב"משנה תורה" מאת הרמב"ם (ר' משה בן-מימון) שקובצו ויצאו לאור במסגרת הספר "תורת האהל" (1948) ושיעורים אחרים בתחומי המשפט העברי (טווח השנים משוער).
תת-37/16 01/02/1949 הסכמי שביתת הנשק בין ישראל למדינות ערב עם סיום מלחמת העצמאות צילומי זירוקס של כתבי באמנה של הסכמי שביתת הנשק כפי שהתפרסמו ברשומות המדינה: ההסכמים עם מצרים (2.1949)  לבנון (3.1949)  (ירדן) 4.1949 ו-סוריה (7.1949). ההסכמים הם בעברית ואנגלית.
פ-4103/4 01/05/1993 איקרית ובירעם מזכר מטעם ועד עקורי בירעם בנושא פרשת כפר בירעם המוגש לוועדת השרים לעניני איקרית ובירעם (המשך בתיק מס' 5).
גל-57666/10 23/04/2006 דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הפנים רוני בראון  בנוגע ליישום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור: דו"ח ועדת היישום – עיקרי ההמלצות של ועדת ההיגוי המצומצמת ליישום הדו"ח (יוני 2006)  החלטת הממשלה בנושא שהתקבלה ב-31.12.2006  התייחסות מנהל מינהל התכנון  שמאי אסיף להצעת פשרה שהציע יועץ רה"מ לענייני כלכלה  בג"צ 54/04 – ד"ר אוריאל הרמל ואח' נגד שר הפנים ואח' ובג"צ 6751/03 פדלאללה ואח' נגד שר הפנים ואח' ועוד.
פ-4105/8 01/01/1992 ח"כ אמנון רובינשטיין – אישי פרוטוקול של הנהלת האופרה הישראלית בראשות ח"כ אמנון רובינשטיין  התכתבות שלו בעברית ובאנגלית עם אנשים פרטיים ואנשי ציבור בארץ ובחו"ל בעניינים אישיים ובנושאים הקשורים לפעילותו הציבורית: תפקידו של רובינשטיין כיו"ר הנהלת האופרה הישראלית  קליטת העליה מברית-המועצות  תוצאות הבחירות לכנסת ה-13  עניינים משפטיים ואקדמיים ועוד. בתיק קורות חיים של ח"כ רובינשטיין ודף דוגמאות חתימה שלו.
ח-1598/9 05/01/1968 ועדת שיפוט הנדסית – תוכנית לסילוק ולהשבת שפכי ירושלים בתיק סיכום ישיבה של הועדה השיפוטית בעניין סילוק מי שפכין של ירושלים.
ח-1602/13 01/02/1970 תחזית צריכת המים בירושלים בשנים 1970/71 – 1980/81 בתיק תחזית צריכת המים של באר שבע לשנים 1970-1981
גל-43394/11 01/02/1976 הרשות לפיתוח ותכנון – יו"ש (יהודה ושומרון)
גל-15783/1 25/03/1990 לשכת מנכ"ל בקיש – הקרן למורשת הכותל התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד הדתות לקרן מורשת הכותל  הנוגעים לתקציבים  כגון: הסכמים בין המשרד לקרן  דוחו"ת כספי הקרן   פרוטוקולים מישיבות הקרן  שיפוצים ותיקונים ועוד.
גל-40676/9 31/05/1990 מחוז מרכז – עמנואל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יהודה מאירי  מנהל מחוז המרכז במשרד הבינוי והשיכון  בנוגע לתכנון ובינוי העיר עמנואל: החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין אדמות המדינה בעמנואל וחידוש הסכם ההרשאה לתיכנון ופיתוח העיר ע"י חברת כוכב השומרון בע"מ  סיכומי דיון בעניין תכנון העיר  הרשאות לתכנון ברובעים א'  ב'  ג' ו-ד בעיר  דו"ח התקדמות הבניה (31.5.1990)  הסכם הרשאה לתכנון  פרוגרמה לשטחים ציבוריים ומוסדות ציבור (ספטמבר 1991)  שיפור תאורת הביטחון בכביש הגישה ליישוב  איכלוס מגורונים  השלמת שכונת יובל גד ועוד.
ג-3040/31 01/06/1957 מקהלות ותזמורות חוזרים  פרוטוקולים  רשימת המקהלות והתזמורות  שירונים  חוברות  תוים והתכתבות בענין קיום פעילות מוסיקלית ארגון כנסי מקהלות  פעילות חוגי זמר  בתיק שירונים וחוברות תוים.
ג-3040/33 01/01/1958 דוגמאות טפסים מ-1958 עד- 1962 דוגמאות של טפסים  חוזרים  תיקי חגיגה  כרזות  חוברות  שירונים  הזמנות  דוחות ומכתבים שונים
גל-62097/3 21/12/1998 מעלה אדומים – תיק 1 פרוטוקולים  התכתבויות בנושאים הבאים- המצוק במצפה נבו  הקצאת קרקעות למבני ציבור וגם למגורים  פינוי בדואים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-8200/1 01/10/1973 מלחמת יום-הדין. עיתון פיקוד דרום בימי מלחמת יום הכיפורים
גל-62102/8 01/06/2001 מעלה אדומים – תיק 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  רינה זמיר ומשה מרחביה  בנוגע לבנייה במעלה אדומים: הודעות על מכרזים לבנייה  סלילת מחלף מעלה אדומים בכביש מס' 1  דו"ח על מעלה אדומים אתר 07 – משק סגור (אוגוסט 2001)  אגן ביוב נחל אוג – תגבור מערך סילוק הביוב ל-40 000 מ"ק ביממה (מרס 2000)  סיכומי ישיבות  שימור בור המים אל מוצלא  פיתוח אתר 07 (שכונת נופי סלע) ועוד.
גל-43333/5 15/04/1980 חומר על טאבה – יתרת חוב  חשבון סופי  מפוני מרש"ל (מרחב שלמה) התכתבויות בנוגע לפיצויים לבתי עסק באופירה.
גל-43333/12 10/01/1980 חומר על טאבה – תנאי עבודה במרש"ל (מרחב שלמה) התכתבויות בנושא תנאי עובדים באופירה
גל-43333/13 01/01/1973 חומר על טאבה – רשימת חוקי המינהל שנשלחו לגנזך רשימת תיקים בנושא סיני המופקדים בארכיון המדינה
גל-43334/4 07/04/1981 חומר על טאבה – תקציב מסמכים ותכתובות בנושא תקציב
גל-7638/5 28/12/1949 לשכת השר – התכתבות בנושאים שונים
גל-7638/11 04/01/1952 לשכת השר – התכתבות בנושאים שונים סקר חקלאי של קרקעות  התכתבויות בנוגע לפגעי טבע בחקלאות ועוד
פ-4267/13 31/07/1959 גליונות "פנים אל פנים – השבועון המצויר למשפחה" הכוללים מאמרים על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג גליונות של השבועון "פנים אל פנים" הכוללים מאמרים בנוגע לדמותו של הרב יצחק הרצוג ופועלו כרב הראשי לארץ-ישראל וכרב הראשי לישראל  כולל מאמרי אבל בגליון שיצא מייד אחרי מותו וכתבה מלווה בתצלומים על הלוויתו.
כ-800/8 01/01/2001 יושב-ראש הכנסת ה- 15 אברהם בורג – קשרי חוץ + שונות + או"ם
פ-4268/10 26/07/1959 קטעי עיתונות בנושא האבל על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג קטעי עיתונות בעברית הכוללים מאמרים על דמותו של הרב יצחק הרצוג וכתבות המדווחות על מותו  מהלך ההלוויה  טקסי הזכרון והאבל על מותו. בתיק כתבת עיתונות אחת בפרסית בעתון הפרסי-יהודי "אטלאט" (בצירוף תרגום) המדווחת על מות הרב.
פ-4267/3 01/07/1959 סקירות של הרב יעקב גולדמן על דמותו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג סקירות שונות בעברית ואנגלית (בכתב-יד ובדפוס)  שכתבו הרב יעקב גולדמן ואחרים (ביניהם פרופ' לאו כהן)  עוזרו של הרב יצחק הרצוג  בנוגע לדמותו של הרב הרצוג  תולדות חייו וכתביו (טווח התאריכים משוער).
פ-4267/4 28/12/1959 האגודה להוצאת כתבי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג פרוטוקולים מישיבות האגודה להוצאת כתבי הרב הרצוג  החלטות של האגודה  דו"ח כספי על פעולות האגודה  התכתבות של ראשי האגודה לאורך השנים (הרב יעקב גולדמן  הרב זלמן דרוק וחיים קליין) עם גורמים שונים בנוגע להוצאת כתבי הרב הרצוג לאור ובעניינים משפטיים וכספיים הכרוכים בכך. בתיק מכתב מחבר הקיבוץ טירת-צבי אל הרב דרוק בנוגע לתשובה הלכתית שקיבלו חברי הקיבוץ מהרב הרצוג בנושא שמירה ברכיבה בשבת.
פ-4267/14 30/04/1965 גליונות "פנים אל פנים – השבועון המצויר למשפחה" הכוללים מאמרים על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג גליונות של השבועון "פנים אל פנים" הכוללים מאמרים בנוגע לדמותו של הרב יצחק הרצוג ופועלו כרב הראשי לארץ-ישראל וכרב הראשי לישראל.
פ-4267/15 25/02/1966 גליונות "פנים אל פנים – השבועון המצויר למשפחה" הכוללים מאמרים על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג גליונות של השבועון "פנים אל פנים" הכוללים מאמרים בנוגע לדמותו של הרב יצחק הרצוג ופועלו כרב הראשי לארץ-ישראל וכרב הראשי לישראל.
פ-4267/17 01/01/1962 גליון מיוחד של "אור המזרח  – רבעון מוקדש לתורה  לאומה ולמדינה" לזכר הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג גליון של כתב-העת הרבני "אור המזרח" (היוצא לאור מטעם הוועד לחיזוק התורה והיהדות על-ידי "המזרחי-הפועל המזרחי" בארצות-הברית) הכולל מאמרים בנוגע לדמותו של הרב יצחק הרצוג ופועלו כרב הראשי לארץ-ישראל ולמדינת ישראל וכן תשובה הלכתית שכתב הרב הרצוג עצמו בעניין מינוי רב נוסף לעדה.
פ-4268/7 25/07/1959 האבל על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג – מודעות אבל מודעות אבל גדולות והודעות על הספדים (מודעות קיר) ומודעות אבל והבעת תנחומים שפורסמו בעיתונים על מותו של הרב יצחק הרצוג (המשך בתיק מס' 8).
פ-4268/9 26/07/1959 האבל על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג – קטעי עיתונות (המשך מתיק מס' 8) קטעי עיתונות בעברית וביידיש הכוללים מאמרים על דמותו הרב יצחק הרצוג וכתבות המדווחות על מותו ההלוויה  טקסי הזכרון והאבל על מותו .
פ-4268/11 15/07/1960 קטעי עיתונות על דמותו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  כתביו והנצחתו קטעי עיתונות בעברית הכוללים כתבות ומאמרים על דמותו של הרב יצחק הרצוג  כתביו והנצחתו.
פ-4268/12 01/06/1967 קטעי עיתונות על דמותו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  כתביו והנצחתו קטעי עיתונות בעברית הכוללים כתבות ומאמרים על דמותו הרב יצחק הרצוג  כתביו והנצחתו.
פ-4268/13 15/07/1959 קטעי עיתונות באנגלית על דמותו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  כתביו והנצחתו קטעי עיתונות באנגלית הכוללים מאמרים על דמותו של הרב יצחק הרצוג וכתבות המדווחות על מותו  מהלך ההלוויה  טקסי הזכרון והאבל על מותו.
גל-8211/5 01/01/1963 הצנחן במחנה גולני – בטאון השריון.
פ-4267/21 01/01/1991 חוברת לזכר הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מטעם בית-ספר הממ"ד התורני "הר נוף" עבודה שהוענקה על-ידי תלמידי בית-הספר לנשיא המדינה חיים הרצוג  בנו של הרב יצחק הרצוג.
ג-2436/20 06/09/1951 לשכת השר – התישבות עולים התכתבות בנושאים: הצעה להקמת ישובים חקלאיים לעולים שגילם מעל גיל 50  שיכון עולים מתימן בעיר העתיקה ביפו.
פ-4269/15 09/09/1975 קטעי-עיתונות על פועלו של חיים הרצוג בתקופת כהונתו כשגריר ישראל באו"ם קטעי עיתונות בעברית ואנגלית ובשפות נוספות בנוגע לפעילות של חיים הרצוג במסגרת תפקידו כשגריר ישראל באו"ם.
פ-4269/19 01/02/1942 מסמכי הוכרה לרבנית שרה הרצוג תעודות מטעם קרן קיימת לישראל על נטיעות עצים על-ידי הרבנית שרה הרצוג (1942) ולכבודה (1945  1957)  תעודת הוכרה לרבנית הרצוג מטעם סניף ארגון "נעמת" בקנדה (1978). בתיק שער הספר "הרבנית – סיפור חייה ופועלה של הרבנית שרה הרצוג" שיצא לאור לזכרה אחרי מותה (1980).
גל-60471/7 09/01/2002 שכר העובדים  עובדי הרשות שבוץ  כספים כללי גוש עציון אוסף מסמכים של משרד הפנים – גוש עציון בנושאים:דוחות כספיים  אשראי זמני  תמצית מאזניים כספיים  פרסום נתונים כספיים  עדכון תקציב  שינוי תקציב ועוד.
גל-22763/42 01/01/1969 תכניות בנין ערים (ת.ב.ע) – טול כרם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה – ועדת ערר לעניין קרקע חקלאית.
פ-1892/40 05/09/1939 יצחק בן צבי בתיק קבלות מאת חברה קדישא על תשלומים של יצחק בן צבי עבור אחוזת קבר.
פ-3143/32 01/01/1964 גיוס כספים – יוסף כרמל
ג-2428/27 29/11/1951 לשכת השר – קביעת שטח חקלאי למוסד "עלומים" התכתבות בין הגורמים הנוגעים לענין.
גל-49246/9 13/05/1966 מחוז הגליל המערבי: פיתוח הכפר – מג'דל כרום הקצבת מים לשטחים חקלאיים בכפר
פ-4272/11 01/01/1937 ספר "שערי יצחק" – שיעורים בנושא הלכות סנהדרין טיוטות בכתב-יד לשיעורים שהעביר הרב יצחק הרצוג בנושא הלכות סנהדרין  שהיוו בסיס לספר "שערי יצחק" (טווח השנים לתיק כולו משוער).
פ-4272/12 01/01/1937 מחברות חידושי תורה שתי מחברות המכילות חידושי תורה של הרב יצחק הרצוג בנושאים תורניים שונים (ביניהם מצוות חג הסוכות)  ששימשו נראה כטיוטות לשיעורים שהעביר הרב.
פ-4272/13 01/01/1937 שיעורים בנושאים תורניים עיוניים טיוטות בכתב-יד לשיעורים שנתן הרב יצחק הרצוג בסוגיות תורניות בכתבי הרמב"ם (ר' משה בן מימון) ובתלמוד. השיעורים אינם מתוארכים (טווח השנים משוער).
פ-4267/5 01/08/1959 רשימות של כתבי ופרסומי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ושל תיקים בארכיונו רשימות ביליוגרפיות של הספרים והמאמרים שפרסם הרב יצחק הרצוג  תשובותיו ההלכתיות (במיוחד בנושא עגונות) ושאר כתביו  רשימות של תיקים שבהם סודר הארכיון האישי שלו על-פי נושאים (שסודרו כנראה ע"י עוזרו הרב יעקב גולדמן) ושל ספרים מספריתו. חלק מהרשימות הם בכתב ידו של הרב גולדמן וחלקן בדפוס (טווח השנים לתיק כולו משוער).
גל-45139/3 01/01/1969 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
גל-45139/4 01/09/1969 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
גל-45139/5 01/06/1970 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
גל-45139/6 01/06/1971 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
גל-45139/7 01/01/1972 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
גל-45139/8 01/09/1972 ועדה מיקום ושיפוט ותכנון ישובים חקלאיים
פ-4269/17 27/06/1947 קטעי עיתונות על הרבנית שרה הרצוג ובני משפחתה קטעי עיתונות בעברית  אנגלית ויידיש העוסקים בדמותה של הרבנית שרה הרצוג ופעילותה הציבורית (בעיקר במסגרת ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים) וכן בפעילותם הציבורית של בני משפחתה: בנה האלוף חיים הרצוג  בנה הדיפלומט ד"ר יעקב הרצוג ורעייתו פנינה הרצוג. רוב הקטעים הם מהתקופה שאחרי קום המדינה.
גל-60471/17 23/12/1997 תוכניות בניה  רישוי עסקים  חופי רחצה  מספר תושבים מגילות אוסף מסמכים של משרד הפנים – מועצה אזורית מגילות בנושאים: מספר תושבים  חוקי עזר בחופי רחצה  סגירת חוף רחצה סיאסטה  פיתוח חופי רחצה  רישוי עסקים – התייחסות  התנגדות החברה להגנת הטבע לבניית מלונות בנחל קדרון  פרוטוקולים מישיבות וועדות בנייה ועוד.
גל-60472/6 15/08/1999 תשלום מיסים ע"י הממשלה  ביוב וניקוז  בטחון נפש ורכוש מגילות אוסף מסמכים של משרד הפנים מועצה מקומית מגילות ים המלח – תשלום מיסים ע"י הממשלה הכוללים: הקמת מרכז שרותי חרום מגילות  תוכנית הצטיידות לשעת חירום  רכישת ציוד עבור יחידת החילוץ  הלוואה ומענקים לפיתוח הביוב באזור  הקמת מתקני ביוב  אישור למחיקת חוב מפנקס המועצה  פרוטוקול מישיבת מליאה ועוד.
גל-60472/9 06/03/1996 תלונות ובקשות מודיעין עילית אוסף מסמכים של משרד הפנים –  מודיעין עלית תלונות ובקשות הכוללים: חלוקה שיויונית בגנים  חריגות בנייה  תלונות על תמרורים שבורים  גני שעשועים שבורים  תלונות בנושא שירותים מוניציפליים בשכונות גני מודיעין  תלונות על המועצה  תלונות על אישורי בנייה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-60472/11 23/08/2001 עובדי הרשות שבוץ  שכר העובדים  הדרכה מודיעין עילית אוסף מסמכים של משרד הפנים – מודיעין עלית הכוללים: עובדי הרשות שבוץ  שכר העובדים  הדרכה  אישור חוזה בכירים  דירוג שכר בכיריים  מילוי משרה פנויה  שירותי יעוץ למודיעין עלית  מסמך תפוקות  דוחות תפקוד המועצה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-60476/7 07/03/2001 הלוואות  מתן ערבויות ע"י הרשות עמנואל אוסף מסמכים של משרד הפנים – עמנואל בנושאים: משכון הכנסות  היתר לקבלת אשראי  בקשה להגדלת אשראי  פרוטוקולים מישיבות מועצה  אישור למשיכת יתר.
גל-60476/12 23/08/2001 זכויות חברי הרשות  שכר העובדים ערבות הירדן אוסף מסמכים של משרד הפנים- ערבות הירדן בנושאים: העברת נתונים של שכר  תוספות שכר לבחירים  מנכל למועצה אזורית  השתתפות בשכר לימוד לראש המועצה  השתתפות בהוצאות טלפון  פדיון ימי חופשה  סייר בטחון במועצה אזורית ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-45180/10 01/04/1992 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45180/11 01/06/1992 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45180/12 01/07/1992 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45181/1 01/10/1992 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/2 01/01/1993 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/4 01/09/1993 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/5 01/12/1993 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/6 01/03/1993 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/7 01/06/1994 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-60476/14 06/03/1997 תקציב רגיל ערבות הירדן אוסף מסמכים של משרד הפנים -ערבות הירדן בנושאים: תקציבים מאושרים  הצעות תקציב  פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות  מענק איזון  התיישבות צעירה ועוד.
גל-60477/12 09/08/1999 כספים כללי  דוח כספי רבעוני קדומים אוסף מסמכים של משרד הפנים – קדומים בנושאים: דוח ביקורת   דוח רבעוני   הערות כלליות לדוח הרבעוני  עידכוני תקציב ועוד.
פ-3072/14 20/11/1941 הקהילה העברית והמועצה הדתית בתל-אביב – מאמר מאת דוד צבי פנקס מאמר מאת דוד צבי פנקס  כחבר המועצה הדתית ומועצת העיר תל-אביב  בנושא השינוי במעמדה של המועצה הדתית בעקבות המיזוג בין "הקהילה העברית" של תל-אביב (מסגרת ארגונית עצמאית  שאליה השתייכה המועצה הדתית עד 1938) לבין העיריה  פרוטוקולי ישיבות של המועצה הדתית  של עירית תל-אביב ושל ישיבה משותפת לעיריה ולהנהלת "הקהילה" הדנות במיזוג ובמעמדה של המועצה הדתית אחריו  החלטת מועצת העיר בדבר המיזוג  תקנונים של המועצה הדתית ושל "חברא קדישא" בעקבות המיזוג  דו"ח על מצבה הכספי של "הקהילה" לקראת המיזוג ועוד.
פ-3072/8 01/10/1932 החינוך בתל-אביב – מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס מכתבים יוצאים ונכנסים של דוד צבי פנקס בנוגע למערכת החינוך בתל-אביב  כולל החינוך הדתי  ובנוגע לפעילותו בנושא בתור ראש מחלקת החינוך של העיריה בשנות ה-40. בין המכותבים: ראש עירית תל-אביב ישראל רוקח  יו"ר המרכז הארצי של "המזרחי" א.ל. גלמן ואחרים.
גל-45181/8 01/10/1994 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45140/11 01/11/1970 ועדת היגוי  לפתוח מערכת כבישים
גל-45140/12 01/11/1970 ועדה עליונה לתחבורה
גל-45181/9 01/11/1994 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45181/10 01/12/1994 ועדה להיגוי לתכנית מיתאר מתמדת ארצית
גל-45141/18 01/01/1969 תכנון תכניות רשת הכבישים
גל-45141/19 01/04/1971 תכנון תכניות רשת הכבישים
גל-62149/5 21/10/1991 ישובים בפיתוח מואץ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכתה של רבקה אבלסון מהאגף לתכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון וחברה בועדת ההיגוי למחקר על פיתוח מואץ של יישובים עירוניים: הצעה לביצוע מחקר יישומי ביישובים עירוניים בפיתוח מואץ (מרס 1993)  נושאים מוצעים לבדיקה בתחום קליטת העליה בשלטון המקומי  סיכומי דיון של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  פרוטוקולים של ועדת היגוי בנושא פיתוח מואץ  הצעת מחקר – יישובים עירוניים בפיתוח מואץ של מכון ירושלים לחקר ישראל  קורות חייו של מנהל המחקר  פרופ' גבריאל ליפשיץ (1949 – 2004)  פיתוח מואץ ליישובים עירוניים – דו"ח ביניים למחקר (דצמבר 1993) ועוד.
גל-45141/17 01/01/1969 תכנון תכניות כבישים – התכתבות כללית
פ-4267/11 01/08/1959 מאמרים לזכר הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מאמרים בעברית ואנגלית על דמותו של הרב יצחק הרצוג (חלקם מתוך כתבי-עת) שכתבו אנשים שונים  המזוהים רק בחלקם: חיים הרצוג – בנו של הרב (עמודים 36 – 37)  הרב יעקב גולדמן – עוזרו של הרב  הרב רפאל קצינלבוגן  הרב אהרן הלוי פיצ'ניק  יעקב בלר ושמחה רז. בתיק מכתב ממרדכי ארזי למנכ"ל "היכל שלמה" בנוגע למאמר שכתב על ביקור שערך הרב הרצוג ביחידה של הבריגדה היהודית באיטליה (טווח השנים לתיק כולו משוער).
גל-6075/13 01/01/1959 חטיבת סחר חוץ – קשרים מסחריים עם ארצות זרות עדן
גל-45192/5 01/01/1989 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/6 01/01/1990 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/7 01/08/1990 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/8 01/01/1991 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/9 01/08/1991 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/10 01/12/1991 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/11 01/07/1992 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/12 01/12/1992 תכניות כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/13 01/08/1993 תכניות כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45192/14 01/01/1994 תכניות כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-45193/1 01/08/1994 פיתוח כבישים בעבודה – תכנית חומש
גל-53136/2 01/04/2003 אפקט הדומינו  – מערך הסברה
גל-45266/11 01/01/1974 מג'דל ש'מש הר החרמון
גל-45264/5 01/03/1975 בית הגדי  להב  תלמי  בילו  כביש מס' 87
גל-45243/25 01/01/1974 כבישי גישה להאחזויות נחל – כללי
גל-45243/26 01/05/1976 כבישי גישה להאחזויות נחל – כללי
גל-45212/4 01/01/1989 פרוייקט צפון מערב ירושלים  כביש מס' 9  כבישים: רמות  גבעון  גבעת זאב  מחוז ירושלים
גל-45212/18 01/01/1989 כבישים פנימיים במעלה אדומים
גל-45215/11 01/01/1993 אחזקת כבישים  הסכם עזה – יריחו והסכם השלום עם ירדן – כללי
גל-60448/16 29/01/1997 חוקי עזר מודיעין עילית התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון בנימין ריקרדו בנוגע לחוקי עזר במועצה המקומית מודיעין עילית:
נ-91/1 27/01/1965 יגלניק מרדכי בתיק – מכתב מאת רבי מרדכי יגלניק  מחסידות ברסלב אל הנשיא זלמן שזר
נ-93/1 01/09/1965 פאכטער הערש מכתב באידיש על אבא קובנר שהחזיר את אות הקוממיות שקיבל לאחר כינון היחסים עם גרמניה
גל-45173/14 01/01/1969 יד-מרדכי  ארז  ניע עם  יריני  בית הגדי
גל-45147/39 01/01/1969 כבישי גישה להאחזות נח"ל – התכתבות כללית
גל-45147/40 01/11/1970 כבישי גישה להאחזות נח"ל – התכתבות כללית
גל-45147/41 01/12/1971 כבישי גישה להאחזות נח"ל – התכתבות כללית
גל-45148/1 01/03/1973 כבישי גישה להאחזות נח"ל – התכתבות כללית
גל-45148/2 01/05/1971 כבישי גישה להאחזות נח"ל קליה
נ-85/1 23/05/1956 בן-צבי יצחק – התכתבות עם אנשי מדע ודת בחו"ל ובארץ בנושאים מגוונים התכתבות עם ד"ר ח לוי היושב בטהראן  בעניינים היסטוריים ופוליטיים שונים.
ג-10708/2 01/08/2000 מטה הרפורמה בשירות הציבורי – ממשל מקוון (המשך מתיק מס' 1) דו"ח מסכם של הועדה הבין משרדית: "תקן ממשלתי למימוש תיעוד ממלכתי מבוסס על כרטיס חכם"  התכתבות  מאמרים  דפי אניטרנט  טבלאות ומצגות בנוגע לשילוב משרדי ממשלה ברשת האינטרנט ("ממשל מקוון") ועוד.
גל-57936/7 01/09/1979 היתר למתקן חשמלי זוגלובק בערבון מוגבל נקניק ומוצרי בשר שד' הגעתון 8 ת.ד. 70 נהריה 22100
נ-27/4 01/04/1954 יהודי בבל (עירק) כרך א'
ג-10708/1 01/10/1999 מטה הרפורמה בשירות הציבורי – ממשל מקוון מסמך יזום תכנית "שער הממשל" באינטרנט  התכתבות  מאמרים  דפי אינטרנט וטבלאות בנוגע לשילוב משרדי ממשלה ברשת האינטרנט ("ממשל מקוון") ועוד (המשך בתיק מס' 2).
נ-18/41 22/07/1958 בן-צבי יצחק – מושב "גאולים" בתיק מכתב פניה בענין תחבורה למושב גאולים.
נ-54/18 01/02/1949 בן-צבי יצחק – מחלקת המיעוטים סקר שדה לאזור הבדואים בית אל-מחסור  התכתבות בעניני הקמת "סביל" בכפר עספייא  רשימת ישובי המיעוטים בישראל.
נ-56/5 12/07/1959 בן-צבי יצחק – ממשלה  המשבר הממשלתי  הרכבת ממשלה חדשה התיעצויות הנשיא עם הסיעות.
גל-48348/3 28/12/1999 לשכת היועץ המשפטי – הסכם עם נכים תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי בדבר גמלת ניידות.
גל-12402/48 01/06/1958 כבישים: יד מרדכי – ארז – ניר עם – יכיני – בית הגדי – כרך א
ג-6652/8 01/12/1974 לשכת השר חיים בר-לב – אזורי פיתוח כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר המסחר והתעשייה  חיים בר-לב  בנוגע לנושאים שתחת פיקוחו כיו"ר ועדת השרים לעיירות הפיתוח: סקירה כללית על בית שמש  נצרת  עכו לקראת ביקור השר  פניית "פל-דן- מפעל לפלסטיקה טכנית לבנין  תעשיה וחקלאות"  פניות ציבור לסיוע מתושבי עיירות הפיתוח  קביעת מערכת תמריצים לערי פיתוח (ינואר 1975)  הצעת מועמדותו של עזרא דנוס לתפקיד במשרד  פיתוח הגליל  סיוע בדיור לבעלי מקצוע נדרש המועברים לאיזורי פיתוח  הקמת שווקים עירוניים בערי הפיתוח  פיתוח אילת כיעד לאומי (ינואר 1975)  מיגון מיכלי הנפט באילת ועוד.
ג-4202/10 01/01/1956 סחר-חוץ – עדן
ג-6979/6 29/10/1972 לשכת השר בר-לב – שוטף – סיכומי דיונים  העתקי מכתבים יוצאים שטחים מוחזקים  רקע איזור חברון ופעילות משרד מסחר ותעשיה  התכתבות בעניני פיתוח אופירה  אספקת חשמל איזור התעשיה בקרית – ארבע. (כרך ג')
ג-6979/8 09/01/1973 לשכת השר בר-לב – שוטף – סיכומי דיונים  העתקי מכתבים יוצאים שטחים מוחזקים  רקע איזור חברון ופעילות משרד מסחר ותעשיה  התכתבות בעניני פיתוח אופירה  אספקת חשמל איזור התעשיה בקרית – ארבע. (כרך א'). (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
ג-6979/5 01/01/1972 לשכת השר בר-לב – שוטף – סיכומי דיונים  העתקי מכתבים יוצאים שטחים מוחזקים  רקע איזור חברון ופעילות משרד מסחר ותעשיה  התכתבות בעניני פיתוח אופירה  אספקת חשמל איזור התעשיה בקרית – ארבע. (כרך ב')
נ-448/37 01/01/1988 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – בונים – דרור התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם: התכתבות עם תנועת הנוער החלוצית "הבונים – דרור" – הארגון הגדול ביותר של תנועת הצעירים היהודים בדרום אפריקה  הועידה העולמית השנייה של הארגון.
גל-62442/1 05/04/1979 תזכיר והצעת חוק המקרקעין (הקניית זכויות לנכרים)1980
ג-4612/17 01/01/1952 לשכת השר פ. ברנשטיין – ועדת שרים לעניני כלכלה כרך ג'
גל-57955/41 01/02/1973 היתר למתקן חשמלי משרד השכון אדמת יוונים 3 ירושלים
גל-19342/2 01/01/1984 מינהל סחר חוץ – קרן המטבע הבינלאומית . .I.N.F
פ-4272/14 01/01/1937 קונטרסים וחלקי קונטרסים בעניינים הלכתיים שונים טיוטות בכתב-ידו של הרב יצחק הרצוג של קונטרסים וחלקי קונטרסים בנושאים הלכתיים ותורניים שונים: ביטול קידושין  מעמדם ההלכתי של "בני נח"  שו"ת הרד"ך (כנראה ר'י דוד בן חיים הכהן מקורפו) ועוד (נושאי שאר הקונטרסים אינם ברורים) (טווח השנים משוער).
פ-4272/15 01/01/1937 חידושי תורה בעניינים הלכתיים ותורנים עיוניים טיוטות בכתב-ידו של הרב יצחק הרצוג של חדושי תורה וקטעים של חידושי תורה והערות בנושאים הלכתיים ותורניים שונים: תרומה והפרשת חלה  השוואה בין שחרור עבדים וגיטי נשים ועוד (נושאי שאר הטקסטים אינם ברורים) (טווח השנים משוער).
פ-4272/16 01/01/1937 חידושי תורה בעניינים הלכתיים ותורנים עיוניים טיוטות בכתב-ידו של הרב יצחק הרצוג של חדושי תורה וקטעים של חידושי תורה והערות בנושאים הלכתיים ותורניים שונים: עיבורי שנים  סמיכה בחוץ לארץ ועוד (נושאי שאר הטקסטים אינם ברורים) (טווח השנים משוער).
גל-13254/24 25/12/1985 פרוטוקול מישיבות של מועצה הרשויות המקומיות – גבעת-זאב בתיק פרוטוקולים מישיבות המועצה המקומית גבעת זאב בענייני מינהל שונים  תקציב  מיסים  תקנים  מוסדות חינוך ועוד.
פ-4272/21 01/02/1951 חילופי מברקים בנושאים שונים – תקופת המדינה חילופי מברקים באנגלית (הרוב) ועברית בין הרב יצחק הרצוג ומזכירו האישי לרבנים  אנשי ציבור (ביניהם העסקן הציוני נחום גולדמן) וגורמים נוספים בנושאים שונים (ברובם נושאים טכניים ואישיים).
גל-58630/8 01/05/1968 מוכתרים ונאמנים מינויים   תיק 1962 התיק מכיל: ביטול מינוי מוכתרים כפר שעב  מוכתרים במזרח ירושלים ועוד.
גל-60741/9 05/12/1982 אלקנה נוהל הרשות בתיק התכתבויות אודות מינוי חברי מועצה באלקנה וכן מסמך אודות כנס ראשי מועצות.
ג-3576/27 01/01/1952 מחזות – להקת הגמדים התכתבות ודיון לגבי אישור הצגות של התיאטרון ביידיש
גל-60839/3 15/12/1968 חברה לשקום ופתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת דב רוזן  מנהל המחלקה לעיריות ולמועצות מקומיות וחבר דירקטוריון החברה  בנוגע לחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים:
גל-60839/6 09/02/1974 חברה לשקום ופתוח הרובע היהודי בירושלים העתיקה כרך ג' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת דב רוזן  מנהל המחלקה לעיריות ולמועצות מקומיות וחבר דירקטוריון החברה  בנוגע לחברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים:
גל-18623/3 01/09/1985 מדיניות מערכת החינוך – פיטורים ופיצויים. התכתבות בנושא פיטורי עובדים במשרד החינוך כחלק מן הקיצוצים בשירות המדינה באמצע שנות ה-80'.
גל-18623/4 01/10/1985 מדיניות מערכת החינוך – פיטורים ופיצויים. התכתבות בנושא פיטורי עובדים במשרד החינוך כחלק מן הקיצוצים בשירות המדינה באמצע שנות ה-80'.
גל-18628/12 01/01/1987 מדיניות מערכת החינוך – אספקת ספרי לימוד. התכתבות בנושא הוצאת ספרי לימוד בנושאים שונים בישראל.  בתיק 2 חוברות:  רשימת פרסומים – ההסתדרות הציונית העולמית  המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה  תשמ"ה – תשמ"ו  1985 – 1986;  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – משרד החינוך והתרבות  ספרים שיצאו לאור בישראל 1986/1987  סדרת עלונים לסטטיסטיקה של חינוך ותרבות 178  תדפיס מתוך מוסף לירחון הסטטיסטי לישראל מספר 8  1988
גל-18628/13 01/11/1987 מדיניות מערכת החינוך – אספקת ספרי לימוד. התכתבות בנושא הוצאת ספרי לימוד בנושאים שונים בישראל.  בתיק חוברת משרד החינוך והתרבות – חוזר המנהל הכללי  סיוון (מאי) 1988 – חוזר מיוחד ח' (התשמ"ח) – רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים התשמ"ט בפיקוח משרד החינוך והתרבות
גל-18629/1 01/12/1988 מדיניות מערכת החינוך – אספקת ספרי לימוד. התכתבות בנושא הוצאת ספרי לימוד בנושאים שונים בישראל.  בתיק חוברת – משרד החינוך והתרבות – חוזר המנהל הכללי  אייר (מאי) 1988 – חוזר מיוחד ז' (התשמ"ח) – רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לשנת הלימודים התשמ"ט בפיקוח משרד החינוך והתרבות
גל-58728/2 01/03/1995 מוסלמים  נוצרים  דרוזים  צ'רקסים
גל-48002/1 23/07/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב בתיק החלטות שונות של ועדת התקצוב בענייני הקצאות תקציבים למוסדות חינוך שונים.
גל-8576/8 25/08/1966 קשרים עם מוסדות ואישים שונים מכתבים נכנסים (כולל מבריה"מ). מכתבים נכנסים מלשכת הרב עקיבא משה גוטליב  המזכיר הראשי של הרבנות הראשית  בנוגע לנושאים: יום עשרה בטבת- יום הזיכרון לחללי השואה  הודעות לעתונות  ביטאון אגודת "אפרת"- אגודה למען עידוד הילודה בעם היהודי בישראל ובתפוצות (ספומבר 1965)  הזמנות וסדרי יום לישיבות מועצת הרבנות הראשית  כתב העת ufo contact- igap journal  (3  feb 1967)  כנוס רבני א"י – הכרזות והחלטות (כ' אדר תש"ה)  תמציות פסקי דין של בית המשפט העליון בענייני המעמד האישי (עם הערות)- חוברת מס' 3  מלווה מלחמת ששת הימים  פניות מיהדות ברית המועצות  החלטת ישיבת מועצת הרבנות (17.5.65) ועוד.
גל-8577/2 01/04/1962 משולחנו של המזכיר הראשי – קשרים עם מוסדות ואישים שונים – 2. פניות מחו"ל  חוברות וכתבי-עת  מאמרים הלכתיים וכו'.
מ-1298/3 02/01/1945 Food & Essential Commodities (Control) Ordinance פקודת "צרכי" אוכל ומצרכים הכרחיים (פיקוח)
גל-19271/10 01/01/1956 ברכות לבר-מצווה התכתבות בנוגע לברכות לבר-מצווה של בנו של ורהפטיג.
גל-8559/6 27/06/1939 פניות אישיות בעניני אישות – לפי שמות – אותיות נ'-ת'. התכתבות  פרטי-כל מישיבות הרבנות  תעודות לידה  נישואין וכו'.
פ-4273/1 01/01/1940 שיעורים וקטעי שיעורים בנושאים תורניים טיוטות בכתב-יד ותדפיס של שיעורים וקטעי שיעורים שנתן הרב יצחק הרצוג בנושאים תלמודיים עיוניים ובנושאים תורניים אחרים (לרובם המכריע אין כותרות). הקטעים נמצאו בתפזורת  ללא סדר וללא תאריכים (טווח השנים משוער).
פ-4273/2 01/01/1949 כרטיסיות של שמות חיבורים תורניים הכרטיסיות שהוכנו כנראה על-ידי הרב יצחק הרצוג כוללות שמות ופרטים ביוגרפיים של חיבורים תורניים לפני סדר האלף-בית.
פ-4273/3 01/01/1948 גליונות דפוס של "תורת האוהל" מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג תורת האוהל – ספר הכולל מקבץ שיעורים שנתן הרב יצחק הרצוג בישיבת "אוהל תורה – בית דוד"  שעסקו בהלכות סנהדרין של הרמב"ם (ר' משה בן מימון) בספרו "משנה תורה". הגליונות בתיק כוללים חלק משעור א' ועל חלקם יש הערות בכתב-ידו של הרב הרצוג.
פ-4273/4 01/01/1948 גליונות דפוס של "תורת האוהל" מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג תורת האוהל – ספר הכולל מקבץ שיעורים שנתן הרב יצחק הרצוג בישיבת "אוהל תורה – בית דוד"  שעסקו בהלכות סנהדרין של הרמב"ם (ר' משה בן מימון) בספרו "משנה תורה". הגליונות בתיק הם העתק נוסף של חלק מהגליונות הנמצאים בתיק בקודם (4273/3).
פ-4273/5 01/01/1960 גליונות דפוס של "היכל יצחק" (על "אבן העזר" – חלק א') מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג היכל יצחק – סדרת ספרי שו"ת (שאלות ותשובות הלכתיות) מאת הרב יצחק הרצוג שעסקו בהלכות מארבעת חלקי ה"שולחן ערוך". הגליונות בתיק כוללים חלק מהכרך הראשון העוסק בהלכות "אבן העזר" (הלכות העוסקות בנישואין וגירושין ובענייני אישות נוספים). הספר יצא לאור שנה אחרי מותו של הרב הרצוג (שנפטר ב-1959).
פ-4273/6 01/01/1960 גליונות דפוס של "היכל יצחק" (על "אבן העזר" – חלק א') מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג היכל יצחק – סדרת ספרי שו"ת (שאלות ותשובות הלכתיות) מאת הרב יצחק הרצוג שעסקו בהלכות מארבעת חלקי ה"שולחן ערוך". הגליונות בתיק הם העתק נוסף של חלק מהגליונות הנמצאים בתיק בקודם (4273/5). הספר יצא לאור שנה אחרי מותו של הרב הרצוג (שנפטר ב-1959).
פ-4273/14 01/01/1948 גליון דפוס של מדרש ההלכה "ספרי – במדבר" עם פירוש רבינו הלל ספרי – במדבר – מדרש הלכה תנאי (מתקופת המשנה) על ספר במדבר. הפירוש על החיבור הוא של הרב הלל אליקים מיוון. הגליון בתיק הוא על פרשות נשוא ובהעלותך (השנה משוערת).
גל-12461/1 25/02/1952 אור-עקיבא התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה לרבנות במשרד הדתות  הרב יהודה גור-גרזובסקי  בנוגע לפעילות המועצה הדתית של אור עקיבא: מינוי רב ספרדי ליישוב (תחילה מעברת קיסריה ולאחר מכן אור עקיבא)  הרב יוסף בוסכילה (בוסכילא/בוסקילה) ולאחריו מנשה מלול  מצבה הקשה של המועצה הדתית ביישוב  פרוטוקולים מישיבות המועצה  מחסור בספרי קודש  חוברת לחג הפסח של המועצה הדתית (ג' בניסן תשכ"א)  דו"ח פעילות הרב מנשה מלול מאז מינויו (אייר תשכ"ב)  הודעות לקרת חג הפסח תשכ"ג  סקירת פעילות המועצה הדתית (תשרי תשכ"ה)  קובלנות על פעילות הרב מנשה מלול כרב היישוב ועוד.
גל-12463/8 06/01/1971 הצעת חוק קראים כרך ב' חוות דעת של הוועדה לבדיקת המעמד האישי של הקראים  פרוטוקול מישיבת ועדת חוקה  חוק ומשפט בנושא חוק שיפוט בתי דין יהודים קראים (נישואין וגירושין) והצעת חוק בנושא.
גל-8560/6 25/02/1949 פניות אישיות בעניני אישות – לפי שמות – אותיות ע'-ת'. התכתבות  ערעורים  תעודות לידה  פסקי דין ומסמכים אחרים.
גל-8560/8 28/10/1952 פניות אישיות בעניני אישות – לפי שמות – אותיות ח'-צ'. התכתבות  עירעורים  תעודות לידה ואחרות  מינוי שוחטים ועוד.
גל-456/3 12/03/1974 פניות ומכתבים לרבנות כרך ט"ו מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי שלמה גורן  בנוגע לנושאים: נישואין וגירושין  גיור  שאלות בנוגע להלכה  גיוס בני ישיבות  "חיינו הדתיים-קטעי עתונות מתוך עתוני הארץ" (23.9.1974- 7.10.1974)  פניית הרב מיכאל קלר ועוד.
גל-48029/2 22/05/2000 המינהל לחינוך התישבותי – איגוד מוסדות חינוך חקלאיים בתיק 2 מסמכים בעניין תקציב לפנימיות ומציב בועדת "עין כרם".
גל-967/3 22/10/1958 שפיים רשימת תלמידים בקיבוץ שפיים
גל-454/14 17/12/1972 פניות ומכתבים לרב הראשי  גורן כרך ב' מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי שלמה גורן  בנוגע לנושאים: מכתב של משה דוויק הכהן לרב שאר ישוב כהן  נישואין וגירושין  שאלות בנוגע להלכה  "יומן עין חרוד" (19.1.1973) ובו תיאור ביקור הרב גורן בקיבוץ  כשרות  חוזרי הועדה לעניני שמיטה תשל"ג ועוד.
גל-454/16 10/12/1972 פניות ומכתבים לרב הראשי  גורן כרך ד' מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי שלמה גורן  בנוגע לנושאים: התקנת טלפון לרב המועצה האזורית שפיר  בנימין אביעד  נישואין וגירושין  שאלות בנוגע להלכה  דברי הרב גורן בסימפוזיון של הבמה ליהדות ורוח על הנושא "העם והמדינה לקראת חצי היובל השני"  מכתב של ד"ר אברהם שפרוך-פויזנר  ראש קרן הילודה בישראל  פרוגרמה לתכנון בית הדין הרבני ליד הכותל  "קורות-ירחון לידיעת העבר" (ינואר 1973)  דברים שאמר בסעודת ז' באדר ב' תשל"ג של חברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים  ידיעות המרכז העולמי של המזרחי הפועל המזרחי (יוני 1973) ועוד.
גל-454/17 05/12/1972 פניות ומכתבים לרב הראשי  גורן כרך ה' מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי שלמה גורן  בנוגע לנושאים: נישואין וגירושין  גיור  שאלות בנוגע להלכה  גיוס בני ישיבות  מכתב מיואל לרנר בנוגע לפעילותו  "קורות-ירחון לידיעת העבר" (ינואר 1973)  פיקוח על השחיטה ע"י המועצה הדתית בלוד  פניית בני משפחתו של אסיר ציון יוסף מנדלביץ'  בג"ץ 295/72 יהודית בכר נ' בית הדין הרבני האזורי ברחובות  ועוד.
ג-10682/10 01/07/2000 פלשתינאים התכתבות  קטעי עיתונות  דפי אינטרנט  דפי מידע ודו"חות בנוגע לרשות הפלסטינית ולשטחים בהיבטים שונים הקשורים אליהם: המבנה השלטוני שלה  קשריה הבין-לאומיים  מצבה הכלכלי  ההתנחלויות ועוד.
גל-1013/13 27/11/1958 תוכנית לימודים בספרות תכניות לימודים בספרות (עברית וכללית)  ימי עיון למורים לספרות  ישיבת ועדת הפיקוח לענייני בתי ספר תיכוניים  הנחיות להערכת בחינות בגרות בספרות והבעה עברית  תכנית חדשה להוראת ספרות בבתי בספר התיכוניים.
גל-1032/13 01/01/1957 מועצה אזורית געתון
גל-1149/39 19/10/1950 שפיים מסמכים  רשימות תלמידים
פ-4273/20 01/01/1937 דפים מתוך "עושה פלא" מאת הרב יוסף פרחי וחיבורים תורניים נוספים דפים קטועים מתוך חיבורים תורניים שונים שחלקם אינם מזוהים (טווח השנים משוער).
פ-799/10 05/04/1976 בקשות והצעות (צ-ת) בתיק מכתבי בקשות  הצעות והבעות דעה מאנשים פרטיים ומגופים ציבוריים בנושאים שונים כגון: בקשות לסיוע כלכלי לעולים מברית המועצות  מלחמת יום כיפור  סיוע  להתקבל לבית חולים סיעודי ועוד
גל-12483/22 06/08/1973 ישיבת "קרית-ארבע חברון" התכתבויות וחליפת מלשכת קצין התקציבים של משרד הדתות  אליהו ברייטברד  בנוגע לתמיכת המשרד בבניית ישיבת קרית ארבע – חברון: תרומות פרטיות שניתנו לישיבה וטפסי הקבלה תקציבית (מטשינג) של משרד הדתות  דו"ח המבקרים לחברים באגודה (מרץ 1977)  שרטוט קומת הכניסה מתכנית הפרוייקט  אישורים על המרות מטבע חוץ מתקומות שהתקבלו מיהדות התפוצות  פירוט הוצאות הבנייה  דו"ח המבקרים לחברים באגודה (אוגוסט 1977)  בקשות לתמיכה ועוד.
ג-7069/11 07/05/1975 לשכות השרים: יצחק רפאל ואהרון אבוחצירא – ישיבות תיכוניות בקשות לסיוע במוסדות חינוך שונים  בקשות הכרה כישיבות הסדר. חלופת מכתבים בנושאי תקציבים ואירועים שונים. יש השחרות בשל צנעת פרט.
גל-8574/5 01/01/1961 משולחנו של המזכיר הראשי – קשרים עם מוסדות ואישים שונים – 3. התכתבות; פרטי-כל מישיבות  כתבי-עת ועלוני-מידע; הזמנות  כרוזים
גל-14911/5 11/08/1958 תמיכות לראש השנה וסוכות. כרך א' אוסף מסמכים של המשרד לענייני דתות בנושאים: קמחא דפסחא  בקשות לעזרה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-48037/21 14/04/2002 המינהל לחינוך התישבותי – דרור בתיק התכתבויות בעניין קרית החינוך דרור שבמועצה אזורית לב השרון.
גל-14924/9 01/05/1971 סמנכ"ל וינברג – תיק פרטי התיק מכיל: הזמנות  ברכות. ועוד
גל-14924/10 01/07/1968 מועצה דתית התיק מכיל: התכתבות בענינים ארגוניים וכספיים  פרוטוקולים ועוד.
גל-14924/13 01/11/1968 התכתבות בנושאים שונים התיק מכיל: התכתבות בעניני ביה"ס הממ"ד בכפר-חסידים  הבחירות לרבנות בית-דגן  תקציב המשרד לשנת 1969/70 ועוד.
גל-17432/3 15/05/1995 לשכת השר – ש. שטרית – מקומות קדושים – כללי  הכותל התכתבויות וחליפת מסמכים בין משרד הדתות למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים  בנוגע לתקציבים  כגון: הסכמים  דוחו"ת כספיים   פרוטוקולים מישיבות  המרכז והמשרד ועוד.
גל-17435/9 22/06/1989 לשכת השר – המרכז לפתוח מקומות קדושים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הדתות  זבולון אורלב ושלמה בקיש  בנוגע לפעילות המרכז הארצי למקומות הקדושים: הצעת תקציב 1990/91  הצעת חוק – חוק רשות המקומות הקדושים  התש"נ- 1989 וחוות דעת משפטיות לניסוחו של החוק  כתב הסכמה וקורות חיים של מנהל הרשות  עודד וינר  הצעת תקציב אוגוסט 1989- מרץ 1990  רשימת מקומות הקדושים ארצית  החלטת הממשלה להקמת במרכז לפיתוח המקומות הקדושים  דו"חות כספיים ביניים ל-30.6.1990  טיוטות הסכם משרד לענייני דתות והמרכז הארצי למקומות הקדושים  פרוטקולים מישיבות הדירקטוריון של המרכז  כתבי מינוי לחברים במרכז  פירוט רשימת מקומות קדושים הכוללת: גושים  חלקות ובעלות  דו"חות כספיים ביניים ל-31.12.1990  העסקת שאול דמרי כמשנה למנכ"ל המרכז (הושחרו נתוני שכרו מטעמי הגנה על צנעת הפרט) ועוד.
גל-19203/9 12/11/1980 האגף לחינוך התישבותי – הנהלת האגף. פרוטוקולים  סיכומי ישיבה  נתונים על בתי ספר  חקלאים/כפרי פנימייתיים ועוד.
רש-1177/9 01/01/1975 המחלקה להתיישבות
רש-1177/10 01/01/1975 המחלקה להתיישבות
כ-1544/29 01/07/1996 יום עיון בנושא:  "מצוקת הבדואים בנגב"  (24.2.97)
גל-45142/4 01/01/1969 פיתוח הכבישים תכניות חומש
ג-3577/52 01/01/1950 מחזות – אימפורט – אקספורט (להקת הגמדים) בקשה לאישור  המחזה.
ג-2914/1 01/01/1949 שאילתות לרה"מ ולשר הביטחון אותיות ל' – ס' (המשך בתיק מס' 2)
גל-45339/9 01/09/1981 כביש ירושלים – הגבעה הצרפתית – מעלה אדומים צפון ירושלים רק הצומת
גל-45339/10 01/06/1984 כביש ירושלים – הגבעה הצרפתית – מעלה אדומים צפון ירושלים רק הצומת
גל-45339/11 01/04/1984 כביש ירושלים – הגבעה הצרפתית – מעלה אדומים צפון ירושלים רק הצומת
גל-45339/12 01/06/1987 כביש ירושלים – הגבעה הצרפתית – מעלה אדומים צפון ירושלים רק הצומת
גל-45353/6 01/10/1981 כביש מס' 9088 מק"מ 1.7 מדרך 91 קדרון – ג'דידה דרך 87 קטע מחוז רמת הגולן
גל-45148/5 01/11/1971 כביש גישה להאחזות נחל בוקועה
גל-45148/8 01/03/1972 כביש גישה נחל נצרים
גל-45349/14 01/11/1982 כביש מס' 97.8 מק"מ 46.61 כביש נפח – ווסט – מסעדה קטע מחוז הצפון רמת הגולן
חצ-3096/7 01/12/1956 בולגריה – עניני פנים
חצ-3096/8 01/02/1957 בולגריה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3096/10 01/06/1957 בולגריה – האמנת נציגים
חצ-3097/14 01/12/1956 בלגיה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
גל-45349/5 01/02/1980 כביש 888 מק"מ 1.12 שפך הירגן בדרך 87 בית המכס העליון דרך 91 קטע רמת הגולן
גל-45349/15 01/04/1980 כביש מס' 989 מק"מ 110 דרך 99 קלעת נמרד נמה מטיב מג'דל שמ'ס קטע מחוז הצפון
חצ-3098/11 01/12/1956 בריטניה – עניני פנים
חצ-3098/23 01/02/1957 בריטניה – מצב היהודים
חצ-3098/24 01/01/1957 בריטניה – האמנת נציגים
חצ-3098/25 01/08/1957 בריטניה – נציגויות זרות
חצ-3098/27 01/03/1957 בריטניה – נספח צבאי
חצ-3099/29 01/12/1956 גרמניה המערבית – עניני פנים
חצ-3100/1 01/12/1956 גרמניה המערבית – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3100/9 01/11/1956 גרמניה – חוזים ואמנות בינלאומיות
חצ-3101/22 01/02/1957 הולנד – האמנת נציגים
חצ-3099/19 01/11/1958 גרמניה המזרחית – מדיניות חוץ
חצ-3099/20 01/12/1957 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים
חצ-3099/21 01/06/1957 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3099/22 01/08/1958 גרמניה המזרחית – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3099/23 01/12/1956 גרמניה המזרחית – מדיניות חוץ
חצ-3099/24 01/06/1959 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3099/25 01/07/1953 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3099/26 01/12/1956 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3099/27 01/12/1956 גרמניה המערבית – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3101/1 01/12/1956 הודו – מדיניות חוץ
חצ-3102/16 01/12/1956 ואתיקן – מדיניות חוץ
חצ-3102/19 01/05/1957 ואתיקן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3102/20 01/11/1958 ואתיקן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3102/22 01/12/1956 ואתיקן – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3102/25 01/12/1956 ואתיקן – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3102/28 01/02/1957 ואתיקן – בעית ירושלים
חצ-3104/9 01/04/1957 יוגוסלביה – אנרגיה אטומית
חצ-3104/10 01/04/1957 יוגוסלביה – מצב היהודים
חצ-3104/11 01/03/1957 יוגוסלביה – האמנת נציגים
חצ-3104/12 01/02/1958 יוגוסלביה – נציגויות זרות
חצ-3104/13 01/01/1957 יוגוסלביה – נספחים צבאיים
חצ-3104/14 01/05/1957 יוון – משרד החוץ
חצ-3106/5 01/03/1959 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – אורוגוואי
חצ-3109/11 01/12/1956 ישראל – ספנות ונמלים
חצ-3109/12 01/07/1957 ישראל – משלחות פרלמנטריות
חצ-3109/13 01/07/1957 ישראל – משלחות פרלמנטריות
חצ-3109/14 01/01/1957 לאוס – משרד החוץ
חצ-3109/15 01/12/1956 לאוס – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3109/16 01/03/1957 לאוס – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3109/17 01/02/1957 לאוס – עניני פנים
חצ-3109/18 01/12/1956 לאוס – האמנת נציגים
חצ-3110/1 01/09/1957 לבנון – מדיניות חוץ
חצ-3110/2 01/03/1957 לבנון – יחסי ישראל ערב
חצ-3110/3 01/10/1957 לבנון – משרד החוץ
חצ-3110/4 01/01/1957 לבנון – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3110/5 01/12/1956 לבנון – עניני פנים
חצ-3110/6 01/06/1958 לבנון – האו"ם במזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3110/7 01/01/1957 לוב – מצב היהודים
חצ-3110/8 01/12/1956 לוכסמבורג – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3110/9 01/11/1958 לוכסמבורג – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3110/10 01/02/1959 לוכסמבורג – עניני פנים
חצ-3110/11 01/12/1957 לוכסמבורג – מצב היהודים
חצ-3110/12 01/07/1957 לוכסמבורג – האמנת נציגים
חצ-3110/13 01/10/1958 ליבריה – מדיניות חוץ
חצ-3110/14 01/09/1958 ליבריה – משרד החוץ
חצ-3110/15 01/09/1958 ליבריה – יחסים מדיניים
חצ-3110/16 01/07/1959 ליבריה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3110/17 01/07/1959 ליבריה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3110/18 01/10/1958 ליבריה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3110/19 01/10/1957 ליבריה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3110/20 01/07/1957 ליבריה – עניני פנים
חצ-3110/21 01/11/1957 ליבריה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3110/22 01/07/1957 ליבריה – האמנת נציגים
חצ-3110/23 01/04/1957 ליבריה – נציגות זרה בארץ
חצ-3110/24 01/09/1957 ליבריה – שתוף פעולה כלכלי
חצ-3110/25 01/12/1957 ליבריה – סיוע טכני לישראל
חצ-3110/26 01/12/1956 ליכטנשטיין – האמנת נציגים
חצ-3110/27 01/06/1957 חבר העמים הבריטי – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3110/28 01/05/1959 חבר העמים הבריטי – עניני פנים
חצ-3110/29 01/02/1957 מזרח אירופה – מדיניות חוץ
חצ-3110/30 01/06/1959 מזרח אירופה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3110/31 01/06/1959 מזרח אירופה – יחסים מדיניים
חצ-3110/32 01/01/1957 מזרח אירופה – עניני פנים
חצ-3110/33 01/09/1957 מזרח אירופה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3110/34 01/12/1956 מזרח אירופה – מצב היהודים
חצ-3110/36 01/05/1957 מזרח אירופה – פקדונות וחפצי עולים
חצ-3110/37 01/09/1958 מזה"ת (המזרח התיכון) – עניני פנים
חצ-3110/38 01/11/1956 מזה"ת (המזרח התיכון) – בעיות וארגונים איזוריים ברית בגדד
גל-45180/9 01/01/1992 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
חצ-3334/33 01/02/1960 סין – עניני פנים
גל-12683/2 17/03/1975 תיקי בניה – זיידמן דוד גוש 11015/32 סירקין 32 קרית-אתא התכתבות בעניין ערעור על החלטת הוועדה המקומית על סירוב לתת היתר לבניית דירה (בניית דירה חדשה על גג דירה קיימת).
ג-4667/2 01/04/1968 אגף התקציבים – החברה לפיתוח מזרח ירושלים כרך ב'
ג-4668/12 01/03/1967 אגף התקציבים – העברה לירושלים
פ-1001/5 01/11/1963 Lieberman – מ. ליברמן  יועץ האו"ם לעניני מים בתיק רק דו"ח על התפלת מים מלוחים בארגנטינה.
ג-4643/18 01/04/1968 אגף התקציבים – שטחים מוחזקים כרך ב'
כ-934/14 01/01/1998 דיון כנסת 13 – 14 חקירת הדלפות בשב"כ – הודעת לתקשורת וקטעי עיתונות בעניין חקירת הדלפות.
ג-4649/3 01/07/1965 אגף התקציבים – פיתוח קרקע כרך א'
ג-4677/15 01/07/1967 אגף התקציבים – מע"צ שטחים מוחזקים
גל-4608/1 27/12/1967 ממשל צבאי כרך א'
גל-45180/8 01/09/1991 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45180/4 01/01/1989 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
גל-45180/5 01/09/1989 ועדת היגוי מתמדת לתכנית מתאר ארצית
ג-3810/3 01/01/1948 קטעי עתונות – המשטרה (כרך א') התיק מכיל קטעי עיתונות בנושא משטרה – שינויים בנפות המשטרה  פתיחת תחנות משטרה  משכורות השוטרים  פיטורי שוטרים ועוד.
ג-3810/4 01/01/1948 קטעי עתונות – המשטרה (כרך ב') התיק מכיל קטעי עיתונות בנושא מקרי אונס ושוד  פשעים  בתי סוהר  עבריינות מין ועוד.
גל-19168/15 01/05/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק משרדי ממשלה (אנרגיה  תחבורה  חקלאות) (המשך מתיק 14) התכתבות  דו"ח ותזכיר בנוגע לפעולות משרד החקלאות כולל הועדה לגיבוש המלצות למדיניות החקלאית והכפרית של ישראל 2000-1995  תמיכה ביצוא החקלאי  משק המים ועוד. (המשך בתיק 16)
גל-19168/16 01/01/1995 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק משרדי ממשלה (אנרגיה  תחבורה  חקלאות) (המשך מתיק 15) התכתבות  ודו"חות בנושא פעולות משרד החקלאות כולל תוכנית פיתוח לשנת התקציב 1995  תמיכה בהדרים לתעשיה  פיתוח מוביל מי קולחין לנגב  המלצות למדיניות החקלאית והכפרית של ישראל ועוד.
גל-19168/17 01/05/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק משרדי ממשלה (אנרגיה  תחבורה  חקלאות) (המשך מתיק 16) התכתבות  צווים בונגע לפעולות משרד התחבורה  כולל תקציב פיתוח כבישים בנגב  אגרות הנמלים על יצואנים  העלאת תעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית  כבישי אגרה ועוד.
נ-159/16 01/01/1964 נשיא המדינה זלמן שזר – עדות וקהילות ישראל – מינוי שופטים שמות השופטים שועדת המינויים הציעה לכהן כשופט בבית המשפט המחוזי  קורות חיים של המועמדים  הודעה על מינוי שופטי תעבורה וכתבי מינוי והצהרת אמונים של השופט.
גל-48475/10 29/12/1981 אגוז – "ביחד"  "סהרנה"  "מימונה" (המשך מתיק 9 ובתיק 11) ביחד – תנועה רעיונית של יוצאי צפון אפריקה: הרצאה בנושא מתחים חברתיים ובין-עדתיים ודרכים להפגתם  הזמנות למימונה  יום עיון על ההעפלה והמחתרת מצפון אפריקה  כנס מעפילים מצפון אפריקה  מופעים  עצרת ממלכתית.
גל-48475/15 19/07/1994 משרד החינוך (סגור) (המשך מתיק 14) חג לאומי לעדה הצ'רקסית בריחנית  קורס של מרכז ההסברה בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון בנושא: תהליך השלום – ישראל במזרח התיכון  הזמנה לכנס מעפילים ארצי – 60 שנה להעפלה המאורגנת  דו"ח החנות המרכזית להפצת כל פרסומי הממשלה.
גל-9244/5 01/01/1952 בינוי ממשלתי – תוכנית להקמת בית-החולים בחולון
גל-11866/1 01/01/1967 מחלקת מבנים – 1. תחנת שידור 2. רכוז עובדים אור-יהודה (סקיה)
גל-17374/14 01/07/1993 לשכת השר שמעון  שטרית – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( תיקון ); תזכיר ארגון-גג של ארגוני הנכים; חות-דעת בנדון; תיק משפטי נגד חברת ביטוח " ציון " וכו'
גל-17374/17 01/09/1992 לשכת השר שמעון  שטרית – פלשמורה – ועדת השרים לענין פלסמורה המלצות  הצעת החלטה  עדויות  חוות-דעת; פניות הועד להעלאת יהדות אתיופיה; חומר רקע וכו' ( כולל קלטת וידאו "האם יש עוד יהודים באתיופיה?")
גל-3083/12 01/01/1964 מחוז ירושלים – לשכת העיתונות הממשלתית
גל-11850/19 01/01/1965 מחלקת מבנים – אכסניה לפועלים מבני המיעוטים  באר-שבע
ג-11158/9 01/12/1995 יו"ש ( יהודה ושומרון ) – חלק ב' יהודה ושומרון  אחזקת כבישים ביו"ש ( מחיצות ) – פניות מועצת הישובים היהודיים ביש"ע  ישובים ומוסדות למשרד רה"מ ולמשרדי הממשלה אחרים  התכתבות פנימית ובינמשרדית בנושא  תקציב 1998 – תוכנית צרכי ההתישבות ביו"ש ( לפי תחומי המשרדים ); תזכירי הכבישים המתוכננים עם מפות  דו"חות מצב  נושאים לדיון  נתונים על הכבישים ועוד
ג-5301/1 01/01/1967 תכנון המים לישראל כרך א'
ג-5301/2 01/01/1967 תכנון המים לישראל כרך ב'
ג-5301/3 01/01/1967 תכנון המים לישראל כרך ג'
ג-5301/4 01/01/1967 תכנון המים לישראל כרך ד'
גל-9250/6 01/01/1949 בינוי ממשלתי – בית הממשלה בבית שאן
גל-11868/20 01/01/1967 מחלקת מבנים – בית-הדואר בבית-שאן
גל-7484/26 01/01/1964 שטרי כסף של מדינת ישראל
גל-9253/13 01/01/1949 בינוי ממשלתי – בית המשפט המחוזי מושבה גרמנית ירושלים
גל-11839/13 01/01/1951 מחלקת מבנים – בית-הדואר בבית-שאן
נ-90/94 01/08/1964 חלבה יהושע
נ-90/95 01/10/1964 חיות אהרון
גל-9226/5 01/01/1949 בינוי ממשלתי – בנינים רכוש הרוסים
גל-11856/9 01/11/1964 מחלקת מבנים – מנהל מקרקעי ישראל  חקלאות
פ-2252/4 01/01/1923 מכתבים מיצחק בן-צבי (בשם הוועד הלאומי) אל הוועד הפועל של ההסתדרות. מכתבים בנושאים שונים וכן חיבור בכתב יד מאת יצחק בן-צבי בשם "עליית יהודים לפלשתינה והתיישבותם".
פ-2252/5 13/05/1928 מכתבים מיצחק בן-צבי (בשם הוועד הלאומי) אל הוועד הפועל של ההסתדרות. מכתבים בנושאים כגון קבלת כספי תרומה מארה"ב  חוק פיצויים בעבודה באישור אדווין סמואל  שליחי שקר למגבית  ומכתב מיצחק בן-צבי אל חיים סולומון בנושא התפטרותו מחבר מועצת ירושלים. כמו כן  בתיק פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות בנושא מאסרם ומשפטם של הפועלים בנס ציונה  והתנגדות להתערבות השלטונות בסכסוך הנ"ל.
פ-2252/3 01/01/1923 מכתבים מיצחק בן-צבי (בשם הוועד הלאומי) אל הוועד הפועל של ההסתדרות. מכתבים בנושאים כגון תשלום שכר עבודה לפועלים יהודים  צירים לקונגרס הציוני  נציגות חיים ארלוזורוב בוועידה הכלכלית. בתיק גם פרוטוקולים מישיבות  ורשמים מסיור רחל ינאית בן-צבי בנגב באנגלית.
גל-7489/34 01/01/1968 כבישים ומבנים בסיני כרך א'
גל-7489/35 01/01/1968 כבישים ומבנים בסיני כרך ב'
גל-7489/39 01/06/1967 כבישים ומבנים רצועת עזה
ג-11161/7 01/08/1996 יש"ע ( יהודה ושומרון ) – כללי – חלק א' פניות המוסדות ההתיישבותיים ביש"ע לאגף  למשרדי הממשלה  ולאישים ומוסדות שונים  תשובות האגף והמשרדים  התכתבות בינמשרדית  סיכומי דיונים  חוות-דעת משפטיות  רשימות הפרוייקטים באזור קרית-ארבע – חברון ועוד ( כולל הצעה להחלטת הממשלה בדבר תחזוקת כבישים באזור יו"ש וחבל עזה )
ג-11161/8 01/06/1998 יש"ע ( יהודה ושומרון ) – כללי – חלק ב' פניות המועצות המקומיות והאזוריות והמוסדות ההתיישבותיים אחרים ביש"ע למשרד רה"מ  האגף  משרדי הממשלה שונים  תשובות המשרדים  סיכומי דיונים וישיבות  חוות-דעת משפטיות  רשימות שונות של התפלגות האוכלוסיה  חלוקת תקציבים  כבישים ועוד  התכתבות בינמשרדית; תזכירים  נתונים  מפות
גל-11845/2 01/01/1957 מחלקת מבנים – בנין מרכזית טלפונים ובית-הדואר בבית-שאן
גל-12378/16 01/01/1957 כבישים: כביש מנשר לחריבה
גל-20489/1 01/11/1984 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20489/2 01/04/1986 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20489/5 01/05/1988 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20489/6 01/06/1988 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20489/7 01/08/1988 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20489/8 01/11/1988 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20490/1 01/04/1989 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20490/2 01/07/1989 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20490/3 01/09/1989 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-12356/13 01/01/1951 כבישים: כבישים פנימיים בבית-שאן
גל-12402/4 01/01/1967 כבישים: טירה – יהודה – גבעת כח יד-מרדכי – ארז – ניר-עם – בית-הגדי
גל-11862/27 01/06/1966 מחלקת מבנים – גנזך המדינה והארכיון הציוני הקריה ירושלים
גל-20490/4 01/12/1989 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20490/5 01/03/1990 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
גל-20490/6 01/04/1990 אגף הבנינים – מחוז הדרום – בית-החולים שיפא – עזה.
נ-90/69 01/09/1964 זונדר ישראל
נ-90/70 01/01/1964 טראבלסי בנימין על המכון האקדמי לאמנות פלסטית בבת-ים
נ-90/71 01/04/1964 טרטיקובר – רוסנקרנץ תרצה
נ-90/72 01/03/1964 טרכטמאן בנימין
נ-90/73 01/03/1964 טרובק ברכיהו
נ-90/74 01/12/1964 טראו חנן
נ-90/75 01/08/1965 טפלר יצחק יצחק טפלר מתכתב עם הנשיא שז"ר על קשירת היחסים עם גרמניה והאמנת השגריר
נ-90/80 01/12/1963 טורא פרץ מבקש להזמין את הרבי מלובביטש לביקור בישראל
נ-90/81 01/06/1963 חרל"פ יצחק-מאיר
נ-90/82 01/05/1962 טולידנו סודו
נ-90/88 01/01/1950 טאובר אסתר (ד"ר)
נ-90/89 01/09/1963 טאוב משה
נ-90/90 01/12/1957 חרובי שמואל חוק ההגדרה העצמית
נ-91/37 01/01/1965 כלב חיים בקשה מהנשיא לסייע בהעברת נפטר מהרצליה לירושלים – מקום בו קנה לו חלקת קבר.
נ-91/39 01/08/1964 כהן ששון-יוסף בקשה להבהרת נושא הפנייה
נ-91/42 01/01/1965 כהן צבי-פרץ מכתב המבקש את עצת הנשיא שזר בעיניי מימוש ערכים דתיים וציוניים
פ-2252/7 01/01/1913 תמונות יצחק בן-צבי באירועים עיקריים בחייו. תמונת תלמידים מישראל הלומדים בקושטא וביניהם יצחק בן-צבי (1913)  תמונת מערכת העיתון "האחדות"  תמונות ייסוד ארגון "השומר" כולל ישראל שוחט ודוד בן-גוריון  תמונת יצחק בן-צבי כחייל בגדוד העברי  חברי פועלי ציון (1924)  משלחת ההסתדרות לארה"ב – אברהם הרצפלד  דוד רמז  יצחק בן-צבי ועוד (1925)  משפחת בן-צבי  תמונת פסח במעוז השומרונים  מושב הוועד הפועל הציוני (1935)  הכתרת גו'רג' השישי למלך בריטניה (1937)  ישיבת הוועד הלאומי האחרונה  השבעת יצחק בן-צבי לנשיא מדינת ישראל (1952)  תמונת חברי הממשלה בבית הנשיא  קבלת כתב אמנה משגריר אוסטרליה  תמונות מביקורים בארץ – עולים חדשים  חיל הים  ובעולם – קונגו  ליבריה  אמסטרדם ועוד  הלוויית הנשיא לשעבר יצחק בן-צבי.
פ-2252/8 22/05/1935 סרט ללא שם. מכתבים כגון: "התאזרחות" יהודית שעלו לארץ בתקופת המנדט הבריטי (הפיכתם לנתיני ארץ ישראל המנדטורית)  התיישבות חלוצית בתקופת המנדט  זרם העובדים בחינוך  היישוב היהודי בפקיעין ועוד.
גל-12362/16 01/01/1948 כבישים: כביש מגבע לכביש עפולה בית-שאן נתני-ברית
גל-13830/20 01/04/1956 מחוז הצפון – בית-הממשלה בית-שאן
נ-91/43 01/11/1965 כהן עפרה בקשה מהנשיא שזר כי ידאג לבל יכרתו עץ במקום המיועד לבניית משכן הנשיא
נ-91/44 01/01/1964 כהן סעדיה בקשת פגישה עם הנשיא שזר
נ-91/47 01/01/1965 כהן ליב בקשת תמיכה מהנשיא שזר עבור הוצאתו לאור של ספר
נ-91/49 01/05/1964 כהן ישראל פנייה לנשיא המדינה ולמשרד החינוך בעניין לא ברור
נ-91/50 01/07/1965 כהן יוסף בקשה מהנשיא שזר כי יפעל לקידום הקמת בית כנסת לעולי סוריה
נ-91/53 01/06/1965 כהן יהודה בקשה מלשכת הנשיא שזר לחומר הסברה.
נ-91/54 01/06/1965 כהן דוד התכתבות עם בית הנשיא בעניין תמיכה בהוצאת אלבום לזכר אמני קהילת מינסק וסיפור קורות הקהילה בשואה
נ-91/55 01/06/1965 כהן דוד תכתובת עם הנשיא שזר באשר להוצאתם לאור של ספרים על רבנים וגדולי תורה
נ-91/56 01/02/1965 כהן גליה מכתב ילדה לנשיא שזר
נ-91/59 01/12/1962 לברי מרק תכתובת של המוסיקאי  המלחין והמנצח – מרק לברי עם  הסוכנות היהודית  רשות השידור ונשיא המדינה בעניין תנאי העסקתו  נסיבות הפסקת עבודתו ותנאי פרישתו.
נ-91/61 01/11/1964 לבנדיגר אשר תכתובת עם הנשיא שזר בקשר למפת פינסק היהודית שהוציא לאור אשר לבדיגר וכן בקשה להשתמש בכתביו של שזר לספר אחר.
נ-91/62 01/03/1964 לבני ישראל בקשה מהנשיא לתת את חסותו למועדון בעלי אותות הגנה לסוגיהן המתוכנן לקום.
נ-91/63 01/02/1964 לבנון מרדכי משלוח יצירות ספרותיות לנשיא שזר
נ-91/65 01/02/1965 לובינסקי צ בקשה לפגישה אישית עם הנשיא שזר
נ-90/103 01/05/1965 חדד יוסף
גל-11881/22 01/01/1967 מחלקת מבנים – משרד שירות המבחן במחוז חיפה
גל-12386/19 01/01/1958 כבישים: בית-הגדי – בית-קמה – דבורה – להב
פ-2252/1 07/02/1928 מכתבים מיצחק בן-צבי (בשם הוועד הלאומי) אל הוועד הפועל של ההסתדרות. תכתובת בנושאים שונים. בתיק גם פרוטוקולים מישיבות של הוועד הפועל של ההסתדרות; ראיונות עם בעלי תפקידים בממשלת המנדט: ראיון עם קולונל הולמס (COLONEL HOLMES R.B.W)  מנהל הרכבות בממשלת המנדט; ועם הארי צ'ארלס לוק (HARRY CHARLES LUKE) המזכיר הראשי של ממשלת המנדט  בשם הועד הלאומי ובהשתתפות ד"ר יעקב טהון (בנושאים הבאים: השתתפות הממשלה בתקציב עיריית תל אביב  השפה העברית כרשמית  גיוס יהודים למשטרה ועוד); תזכירים שונים: תזכיר ועדת שכר העבודה הממשלתית אודות שכר העבודה; תרגום תזכיר מאת וולטר מ' ציטרון  מזכיר ראשי בממשלת המנדט בנושא תנאי העסקת העובדים בעבודות הנמל  וכן מכתב מיצחק בן-צבי לדוד בן-גוריון בנושא זה ועוד.
גל-12368/2 01/01/1949 כבישים: כביש מבית-שאן לגשר שיך-חוסין
גל-11885/27 01/01/1968 מחלקת מבנים – משרד השכון קונטרה
גל-12370/7 01/01/1951 כבישים: גשר עילאי מעל לרכבת
גל-12411/29 01/01/1968 כבישים: בית-הגדי – להב
גל-12411/35 01/01/1968 כבישים: עתלית – נווה-ים (גשר עתלית). כרך א'
גל-12411/36 01/01/1968 כבישים: עתלית – נווה-ים (גשר עתלית). כרך ב'
גל-13834/28 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ז'
גל-13835/1 01/11/1956 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך א'
גל-12369/18 01/01/1948 כבישים: כביש מעפולה לבית-שאן
גל-12410/29 01/01/1968 כבישים: יד-מרדכי – בית-הגדי
גל-13834/22 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך א'
גל-13834/23 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ב'
גל-13834/24 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ג'
גל-13834/25 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ד'
גל-13834/26 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ה'
גל-13834/27 01/05/1953 מחוז הצפון – מועצה אזורית גליל-עליון כרך ו'
נ-91/19 01/02/1964 יעקובזון ש. (ד"ר) בקשה מהנשיא לסייע בייסוד אגודה למניעת סכנות הטבק
נ-91/20 01/01/1964 יפרח מאיר כותב על בנו שלמה יפרח שנמצא מזה שמונה שנים בשבי בסוריה
נ-91/21 01/12/1963 יפה בנימין בתיק רשימה שהכין יפה של בניהם של הצירים לקונגרס הציוני הראשון
נ-91/22 01/01/1964 יעקב אברהם בקשה לסייע בהקמת תיאטרון לילדים בבאר-שבע
נ-91/25 01/08/1963 כהן דב
נ-91/26 01/06/1963 כהן בנימין
נ-91/29 01/07/1964 כרמל ד. הצעות של המהנדס ד. כרמל לפתרון בעיות החנייה בתל-אביב  מניעת תאונות דרכי ובעיות של רעש וזיהום אוויר
נ-91/30 01/09/1963 כרמי אלחנן מכתב תלונה לנשיא שזר על התנהגות נציגי צה"ל בחו"ל בתפילות יום הכיפורים.
נ-91/31 01/10/1963 כצנלסון ראובן תכתובת של ראובן כצנלסון עם הנשיא זלמן שזר
נ-91/33 01/01/1964 כץ יעקב מכתב של חבר הכנסת יעקב כץ אל נשיא המדינה בענייני חסידות
נ-91/34 01/07/1964 כהן מנדל תכתובת בעניין פטור ממסים עבור מתנות שמסר הנשיא יצחק בן צבי למארחיו בחו"ל.
נ-91/35 01/02/1965 כץ שמעון מברק ברכה לנשיא שזר מהרב שמעון כץ
נ-91/36 01/02/1965 כנעני יעקב תכתובת של יעקב כנעני עם הנשיא שזר בענייני לשון שונים כפי שמופיעים בכתביו של הנשיא
גל-12349/9 01/01/1958 כבישים: גבול מטולה – טבריה – בית-שאן לגבול בדרך יריחו. כרך א'
גל-12349/10 01/01/1958 כבישים: גבול מטולה – טבריה – בית-שאן לגבול בדרך יריחו. כרך ב'
נ-91/17 01/05/1964 יצחקי יצחק
גל-15207/21 01/06/1976 בנינים – הנהלה ומחוזות – קבר שמואל הנביא עבודות יצוב והריסת מבנים
גל-15208/1 01/01/1974 בנינים – הנהלה ומחוזות – מוזיאון רוקפלר ירושלים
גל-15208/2 01/11/1977 בנינים – הנהלה ומחוזות – מוזיאון רוקפלר ירושלים
נ-93/2 01/05/1965 על אסתר
נ-93/4 01/03/1965 פלינקר .ד
נ-93/8 01/04/1965 ברמן יחיאל (פלר זאב עו"ד)
נ-93/12 01/01/1965 פוגל ערן
כ-1468/18 01/01/2000 החשש לפגיעה בבית הקברות בהר הזיתים בעקבות ההחלטה להעביר את אבו-דיס ואת עזריה לרשות הפלסטינית
נ-90/104 01/02/1965 חברון יחיאל
נ-90/105 01/03/1965 חבושה שלמה מכתב לנשיא בשאלה מהי מולדת
נ-90/107 01/04/1965 יורם עפרה
נ-90/109 01/06/1963 יודא לוי נחום
נ-90/110 01/06/1965 יהודאי יהודה
נ-90/111 01/12/1964 וולמן – יזרסקו חנה
נ-91/2 01/05/1965 יגודיק ג. (ד"ר) מכתב ד"ר יגודניק לנשיא זלמן שזר בעניין זכויות יוצרים
נ-91/3 01/06/1964 משפחת אריאלי – יגאל בתיק תכתובת בעניין בקשה מנשיא המדינה זלמן שזר להתערב בעניין סכסוך קרקעות.
נ-91/4 01/10/1961 יבניאל שמואל – אליעזר פרטים ביוגרפיים על שמואל אליעזר יבניאלי שנמסרו לנשיא שזר  לבקשתו.
נ-91/5 01/07/1963 יתרן יורם תכתובת בעניין תנאי עבודתו של נהגו של נשיא המדינה שזר.
נ-91/6 01/05/1964 ישראלי יוסף
נ-91/7 01/11/1964 ישראלי אליהו מכתב לנשיא שזר הקובל על היעדר חינוך לציונות  חוסר ידע של בני הנוער ומגמת נישואי התערובת.
נ-91/8 01/11/1964 ישראל יצחק תכתובת בעניין הקדשת שיר ליום הולדתו ה-75 של הנשיא שזר  הצגתו בפני הנשיא וביצוע של השיר בידי מקהלת צדיקוב.
נ-91/9 01/02/1965 ישר ברוך
נ-91/10 01/07/1963 ישעיהו ישראל נסיעות יו"ר הכנסת  ישראל ישעיהו לחו"ל.
נ-91/11 01/12/1963 ישע אביגדור בעניין הנפקת בול ובו ציור של מארק שאגאל
נ-91/12 01/02/1964 ירקוני ב.
גל-12353/9 01/01/1949 כבישים: גשר על המסילה החדשה  הכביש הראשי חדרה – כרך א
גל-12377/4 01/01/1953 כבישים: בית-הגדי – בית-קמה
גל-45445/7 01/01/1989 כביש מס' 89 מק"מ 1.34 – צומת נהריה – חירם – כפר חורש – קטע מחוז חיפה (ישן 211)
גל-12395/26 01/01/1958 כבישים: גשר דרדרה על דרך חולתה – דרדרה
גל-13837/29 01/09/1959 מחוז הצפון – עבודות כבישים עבור בית-שאן כרך א'
גל-13841/9 01/12/1957 מחוז הצפון – כביש בית-אלפא – בית שאן
פ-2252/2 16/03/1928 מכתבים מיצחק בן-צבי (בשם הוועד הלאומי) אל הוועד הפועל של ההסתדרות. בתיק התכתבות של יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי עם הוועד הפועל של הסתדרות העובדים בנושאים הבאים: קביעת התאריך 23/5/1934 ליום שבתון כמחאה על קיצוץ והגבלות בעליית יהודים לארץ  איסוף מגבית  הועידה הציונית – צירי הארגונים השונים (השומר הצעיר  חלוץ  פועלי ציון) שנשלחו  הכנות ותוכנית סדר היום  כינוס המועצה העולמית בברלין  מועצת הסוכנות בפולין  דרכון יצחק בן-צבי שנלקח ממנו בפורט סעיד ע"י המשטרה  סכסוך "הדר" (ההסתדרות הכללית מול הסתדרות הפועל המזרחי)  עליה בלתי לגאלית ומס לגליזציה  הקלוב הערבי בחיפה  גיוס ערבים למטרת תקיפת בית"ר  שביתת הנהגים  הקמת מפעלים ימיים ורכישת אוניות ע"י יהודים  תנאי העסקת פועלי הרכבת  עליית יהודית מבגדד והתיישבותם בירושלים ועוד. התיק כולל גם התכתבות יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי עם: חיים ארלוזוב (הנהלת הסוכנות היהודית) ופיליפ חסון (חבר הקלוב הערבי) אודות סכסוך קוסקוס-טבעון; מ' גורוביץ – אודות חתימת החוזה בין ראשי הספינות הערבים לבין סלנוקאים והאגודה הימית; הרב אברהם יצחק הכהן קוק – בנושא אכילת בשר טריפה וסבסודו בישראל; מרכז הסתדרות המורים – אודות העברת תחום החינוך לכנסת ישראל ותקציב החינוך; קולונל ויליאם הדסון  מנהל הדואר והטלגרף (HUDSON WILLIAM )בנושא פיטורי עובדים ללא פיצויים; מחלקת העליה של
גל-45472/1 01/01/1989 הר אדר – בידו – נבי סמואל
גל-45472/2 01/09/1993 הר אדר – בידו – נבי סמואל
גל-45472/15 01/01/1989 כביש 437 – עטרות – ענתה – אדם – פסגת זאב – מעלה אדומים – קטע מחוז ירושלים
גל-45458/11 01/01/1989 מעלה גמלא
גל-45460/1 01/01/1989 כביש מס' 978 מק"מ 40 61 – כביש נפח ווסט – מסעדה קטע מחוז הצפון – רמת הגולן
גל-45460/2 01/08/1993 כביש מס' 978 מק"מ 40 61 – כביש נפח ווסט – מסעדה קטע מחוז הצפון – רמת הגולן
גל-45459/6 01/01/1989 כביש 888 מק"מ 1.12 – שפך הירדן בדרך 87 – בית המכס העליון – דרך 91 – קטע רמת הגולן
גל-3509/8 21/08/1961 אגף האכלוס – מינהל מקרקעי ישראל התכתבות. כרך א'  מנהל מקרקעי ישאל. דו"חות תשלומים עבור קרקעות של חברות. תשלומי דמי השתתפות עבור בניה. מסמכי "בניית קבלנים" הכוללים מיקום  שם הקבלן  מספר חוזה  סך יח'  גוש החלקה והמגרשים. דיונים בנושאי חוקים וסיכומי פגישות.
גל-56093/6 01/09/2002 תוכנית הלימודים בספרות עברית התכתבות בנושא תכנית הלימודים לספרות עברית
ג-4423/38 01/01/1952 שיכון עממי קרקע הסדר רישום קרקעות במפעלי שיכון פרוייקט השיכון העממי ומפעל החיסכון לבניין
ג-4426/9 24/03/1958 מגדל-העמק אישורי משכנתאות והלוואות לתושבי מגדל העמק במסגרת מפעל חיסכון לעולים  זוגות צעירים  ותיקים  מומחים ועוד.
ג-4941/5 16/04/1962 לשכת המנכ"ל טנא – מנהל מקרקעי ישראל (כרך ב') תקנות  חוזים  תוכניות  הצעות תקציב  הסכמים  פרוטוקולים מישיבות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות שונות של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
ג-4941/6 23/05/1965 לשכת המנכ"ל טנא – מנהל מקרקעי ישראל (כרך ג') לשכת המנכ"ל טנא – מנהל מקרקעי ישראל (כרך ג'). פרוטוקולים  הצעות תקציב והחלטות מישיבות מועצת מקרקעי ישראל  דו"חות.
ג-4407/8 06/12/1960 מנהל מקרקעי ישראל. כרך ב' תקנות  חוזים  תוכניות  הצעות תקציב  הסכמים והחלטות שונות של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
ג-4408/2 01/12/1958 מליאת רשות הפיתוח. כרך ב' בתיק אישורי מכירות של קרקעות – מנהל מקרקעי ישראל
גל-56017/3 01/07/1996 תוכניות הלימודים  בספרות עברית מכתב תלונה של מכון הברמן למחקרי ספרות על אי קבלת תקציב
גל-7476/1 23/11/1979 פנסי תאורה לתאורת רחובות – נאות הכיכר  חצבה  מרכז אבשלום מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להתקנת פנסי תאורת רחובות בימית  כגון: חוזים  חשבונות סופיים  תשלומים ועוד.
גל-7478/1 01/08/1973 לול הודיים – דקלה החוזה: 19/נח/115  הקבלן: גרניט  הסכום: 174 535  כמויות לבנין  תקציב כללי  מפרט טכני  חשבונות  תרשימים
גל-15416/7 27/01/1982 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – גבעת זאב התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון שמריהו כהן  בנוגע לבנייה ופיתוח תשתיות ביישוב גבעת זאב ובסביבותיו: פיתוח תשתיות של סילוק שפכים  רשת חשמל  גנרטור חרום בגבעון החדשה  סלילת כביש בית חורון עטרות- כביש גבעון רמות  תכנון כביש רמות-גבעון  הפקעת קרקעות לצורך פיתוח תשתיות  רכביש רמות-גבעת זאב- סקירה כללית (יולי 1983)  מידע ונתונים על צוות הקמה גבעת זאב  קריאת היישוב על שם זאב ז'בוטינסקי  לכבוד 100 שנה להולדתו  קריית חינוך ותרבות במחנה גבון- הצעה לתכנית אב (אפריל 1983)  גבעת זאב- דו"ח עיתי נכון ליום 20.5.1983  הצעת תקציב ל-1983 ועוד.
גל-8308/12 01/06/1975 לשכת מנכ"ל וינשל – בניה בגליל (קרית-שמונה) תזכיר תכנית הממשלה לפיתוח קרית-שמונה  דוח על מצבה של העיר ב-1976  התכתבות בנושא הדיור בקרית-שמונה  סיכום דיון בנושא פיתוח הגליל בלשכת המנכ"ל  הצעה לפרוגרמה לבניה לשנים 1977-1975
גל-15486/6 23/01/1976 בניה עירונית – פרוגרמות – קריות דתיות התכתבויות בנושא האוכלוסייה החרדית בירושלים לפי חלוקה של קהילות  התיק עוסק בעיקר על הדיור ועוד.
גל-15487/8 15/03/1978 בניה עירונית – פרוגרמות – עירית ירושלים – מוסדות ציבור התכבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לפרוגרמות ולבינוי מוסדות ציבור בירושלים.
גל-14702/5 16/12/1984 לשכת השר דוד לוי – בנייה כפרית (אותיות ח'-נ') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון דוד לוי  בנוגע לפעילות המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים ביישובים ששמם מתחיל באותיות ח' – נ': מצפה נטופה  ניל"י  ניצני סיני (קדש ברנע)  הכרה ביישוב נווה שלום  נופית  נטף  ביקור השר ביישוב נווה דניאל ומידע על מועצה אזורית גוש עציון – ח"י לגוש עציון (אפריל 1986)  מעלה אפרים  מעלה שומרון  בניית בית ספר יסודי ממלכתי במג'אר  מעלה מכמש  מנחמיה  מודיעין  דו"ח על קרקעות משואה והמלצות לפתרון בעיות המושב  לובייא (קיבוץ לביא)  כחל  כרמי יוסף  כעביה  כוכב יאיר  ירכא  מועצת יש"ע  ח'ואלד  חיספין  חד-נס  חורפיש  כפר חב"ד  הר חלוץ  חרוצים  פרוגרמה כללית וסיוע ליישוב חשמונאים ועוד.
גל-15552/6 01/03/1984 בניה כפרית – מחוז מרכז – בית אריה – מים וביוב בתיק תכניות מים וביוב לבית אריה.
גל-15554/1 02/12/1978 בניה כפרית – מחוז מרכז – מתתיהו – 12 יח"ד (יחידות דיור) בתיק התכתבות והסכם מול חברת אשקובית להקמת 12 יחידות במושב מתתיהו.
גל-59240/11 01/01/1950 לוד מסגד התכתבות
גל-14619/4 01/03/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות צבוריות (מע"צ) – כללי מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (מע"צ)  בנושאים שונים  כגון: פגיעה בעובדי מע"צ בדרום לבנון  הברחות מלבנון ע"י עובדי מע"צ  מינוי נציגי שר הבינוי והשיכון בוועדות מחוזיות   פרוטוקולים מישיבות המשרד בנוגע לפיתוח כבישים ועיירות שונות ועוד.
גל-14619/9 05/04/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ) – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים ע"י מחלקת עבודות ציבוריות: מחלף מורשה  תקציבי החזקת כבישים  סלילת הכביש למערת הנטיפים  התקנת רמזורים בירושלים  פרויקט הכניסה לירושלים  מחלף מסובים  סקירה כללית של תקציב אחזקת הכבישים והשלכתו על בטיחות בדרכים (דצמבר 1984)  רחוב הרצל בגדרה ועוד.
גל-14619/11 15/04/1985 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ) – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים ע"י מחלקת עבודות ציבוריות: כביש מורשה – כפר קאסם  צפון ירושלים – פסגת זאב  סיכומי ישיבות בנושא  מעקב ביצוע לוח זמנים  תשתית תיירותית לאורך חופי הכנרת  תנועה  תחבורה  כבישים ומסלולי תעופה  פיתוח מערכות כבישים בתקציב משותף של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון  רשימת אתרים בתכנון ולתכנון המשרד (נובמבר 1985) ועוד.
גל-14650/2 01/04/1988 לשכת מנכ"ל עמוס אונגר – בנייה כפרית – כללי  בקעת הירדן  יהודה ושומרון
גל-14624/7 22/03/1982 לשכת מנכ"ל אשר וינר – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  לאגף פרוגרמות במשרד  בנוגע לנושאים: תקציב עבודות פיתוח למחצית הראשונה של שנת 1982  סיכומי דדיון בנושא פפרוגרמה ועבודות פיתוח 1982  פרוגרמה למוסדות עירוניים בישובים ביהודה ושומרון  הקמת קריות דתיות למגזר החרדי  בניית יח"ד לצוות החינוכי של המרכז לחינוך בנות  תלמוד תורה "הדר ציון"  ישיבות ומוסדות חינוך דתיים אחרים.
גל-14624/10 25/12/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – פרוגרמות מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם פרוגרמות פיתוח שונות  כגון: הקמת מבני חינוך  קליטת ילדים עולים  תקציב פיתוח בעיירות ומוסדות שונים ועוד.
גל-14624/11 02/04/1985 לשכת מנכ"ל אשר וינר – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  לאגף פרוגרמות במשרד  בנוגע לנושאים: מדיניות פיזור האוכלוסיה – בחינה עניינית על רקע יעדים ומציאות  סדר עדיפות לביצוע עבודות פיתוח  רשימות עבודות פיתוח – לפי חודשים  סיכומי ישיבות  השתתפות קבלנים במכרזים שהוצאו בשנת 1984/85  דו"ח פעילות מחלקת פתוח וכבישים בשנת תקציב 1985/1984  החזרי פיתוח כללי לשנת 1985 (נובמבר 1985)  בניית מוסדות חינוך  עלון ישיבת דבר ירושלים היוזמת הקמת קמפוס בשכונת הר נוף ומוסדות דת נוספים המבקשים סיוע ועוד.
גל-56271/14 01/03/2000 היתר למתקן חשמלי זוגלובק בערבון מוגבל
גל-14769/12 18/06/1990 לשכת השר שרון – תיק פניות שרים  ח"כ ראשי ערים ומועצות תיק של משרד הבינוי והשיכון  בתיק – פניות ללשכת השר אריאל שרון; פניות אישיות ללשכת השר שרון ובקשות לסיוע; עניינים של בעיות דיור; פניות של חברי כנסת שונים ללשכתה שר שרון בנושאים שונים; תנופת הבינוי ואיכות הסביבה; שאילתא לשר הבינוי והשיכון  בנושא עמידות קראוונים למגורים;
גל-15484/3 10/11/1977 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים בתיק מסמכים  פרוטוקולים  תוכניות ופירוט על מדיניות בנייה במעלה אדומים. לרבות פיתוח  תחבורה ציבוריות  הנחיות לתכנון  תשתיות מים וחשמל  מפות ושרטוטים ועוד.
גל-15484/5 02/03/1988 בניה עירונית – פרוגרמות – מעלה אדומים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת אדריכלית מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון  אלינער ברזקי  בנוגע לבניית מוסדות ציבור במעלה אדומים:קופות חולים  תחנת טיפול לאם ולילד  גני ילדים  בתי ספר  מסוף אוטובוסים  אולם מופעים  מרכז תרבות מדבר יהודה  מנזר מרטיריוס  סיכומי ישיבות בנושא תכנית בניין עיר 420/1/1 למעלה אדומים והתנגדות תושבים לה עקב אתר ארכיאולוגי  התנגדות להקמת קפיטריה בפארק העיר  הקמת מתנ"ס  תכנית מפורטת מס' 426/1-א "ביתר 1A" (ביתר עילית)  דו"ח מצב תכניות מתאור ומפורטות לתחום שיפוט מועצה מקומית מעלה אדומים (ינואר 1989) ועוד.
פ-1991/1 01/07/1949 חיים וייצמן – לשכת הנשיא  העתקי מכתבים העתקי מכתבים יוצאים מטעם הנשיא חיים וייצמן ואנשי לשכתו אל מוסדות  אישי ציבור ואנשים פרטיים שונים. עפ"י הארכיונאי של יד בן-צבי החומר במיכל המקורי אליו השתייך התיק (1990) הוא "טרום מדור 7" והוא נכלל בארכיון יצחק בן-צבי עם מינויו כנשיא.
גל-13252/10 30/01/1986 שומרון בתיק התכתבויות בעניין תקציבים  פיתוח והקטנת הגרעון במועצה אזורית שומרון.
גל-44965/6 01/07/1976 אגף תכנון ובינוי ערים – ישובים בגולן – מפות ותכתובות התכתבויות וחליפת מסמכים מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לפיתוח היישובים בגליל ורמת הגולן: רשימת יישובים לפי נפות  אוכלוסייה  החלטות ישיבת פרוגרמות (5.4.1981)  מפת תעסוקה  סקירת ועד ישובי הגולן – אכלוסיה  שכון וצרכים של יישובי הגולן (ינואר 1981)  תחלופות מקדמיות לפיתוח הגליל המזרחי  תוכניות פיתוח הגליל המזרחי  פיתוח תשתיות התחבורה והתיירות  הגליל – הצעת מסגרת לתכנון (יוני 1976)  תכנית אב לתיירות ישראל (יולי 1976)  התרשמיות בסיור ביישובי הגליל (נובמבר 1980)  "רבבותיים נוספים בגולן- תכנית אופרטיבית לתכנון מואץ  1982 – 1987(פברואר 1982)  עלונים: קרית האמנים – צפת  טבריה  צפת וסביבותיה  מפת צפת  מרכז התרבות ע"ש יגאל אלון בצפת  סקירה על העיר צפת  המק הירדן – ערש ההתיישבות ועוד.
פ-2002/100 29/12/1960 יצחק בן-צבי – פרופ' רבאו התכתבו קצרה (מכתב אחד מכל צד) בין יוסף כרמל  שליש הנשיא בן-צבי  ומנהל מחלקת אסיה במשרד החוץ בנוגע להכנת הביקור של פרופ' ארוין רבאו בארצות מזרח אסיה.
גל-45176/28 01/12/1969 מ-87 בית הגדי  בית קמה  דבירה  להב
ח-981/5 03/01/1951 תיקי משרד האשלג בלונדון – REPORTS ON DEAD SEA  BLAKE התכתבויות וחליפת מסמכים בין מנהל חברת האשלג ארץ ישראלית בע"מ  משה נובומייסקי  (בעיקר עם Dr. Gaston A. Stolarׂׂׂׂׂׂׂׂ) בנוגע לנושאים: מכירת נכסי חברת האשלג לחברת מפעלי ים המלח בע"מ ועניינים מקצועים בנושא  תנאי סיום עבודתו של נובומייסקי  נכסיו האישיים  ומכירת המניות שברשותו  כתיבת האוטוביוגרפיה "My Siberian Life"  הקמת בית ספר חקלאי ע"ש יצחק ניידיץ ועוד.
גל-45262/24 01/05/1974 צומת רמת הנדיב (326) צומת גבעת עזה (116)
כ-672/10 01/02/1981 הכנסת העשירית – משטרה – תיק אפרסק 2413 ד'
גל-18932/14 02/03/1952 פרוטוקולים – משרד המשפטים – הועדה המייעצת לחוקי ילדים ונוער בתיק פרוטוקלים של הועדה המייעצת לחוקי ילדים ונוער
גל-62868/17 11/10/1973 מלווה מלחמה מרצון הצעת חוק  התכתבות  פרוטוקולים וחוזרים בנושא "חוק מלווה מלחמה  תשל"ד – 1973.
גל-51840/6 10/10/1983 חרמש – תוכניות הישוב בתיק תכניות אדריכליות ושרטוטים לבניה בחרמש.
גל-51840/8 01/01/1985 עינב – תוכניות הישוב בתיק שרטוטים ותכנית מתאר מפורטת ליישוב עינב.
גל-59631/1 01/03/1996 התנגדות לתוכנית הר חומה פרוטוקולים מוועדת התנגדויות
גל-51843/4 05/03/1990 חיספין – אולם ספורט בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות למבנה אולם הספורט בחיספין.
ג-11183/4 01/07/1996 שוטף 97 – חלק א' תשובות האגף לפניות משרדי הממשלה  המועצות המקומיות והאזוריות  אישים ומוסדות שונים  סיכומי פגישות ודיונים אצל ראש-הממשלה נתניהו ושר הבטחון יצחק מרדכי  ישיבות עם האגף  נושאים לדיונים  עיקרי דו"ח הביניים לשנת 1996 בנושא החלטת הממשלה 838 ( ישובי קו העימות ); מסמכים תקציביים  תזכירים  רשימות המשתתפים ועוד ( כולל דו"ח פעילות של ערוץ 1  2 – תמונת מצב השוואתית 16.7.96 )
גל-51844/9 03/04/1994 בית ספר שדה אילת – תוכניות הקמה בתיק שרטוטים ותכניות אדריכליות לבית שדה אילת.
גל-12839/2 31/03/1969 ביקורת משרדי ממשלה – חברת "מבני תעשייה" חברת "מבני תעשייה" – דוח המבקר  מסירת עבודות לקבלנים – מכרזים  דוחות כספיים  פיתוח שטחים באזורי תעשייה  קטעי עיתונות  בנייה בקיבוצים  מכירות  מבנים פנויים ועוד.
גל-50653/20 21/03/1985 בית-ספר יסודי סנט ג'וזף תיק של משרד החינוך; התכתבויות בנושא הכרה במוסדות חינוך עדתיים-נוצרים כמוסד מוכר שאינו רשמי; ביה"ס היסודי סנט ג'וזיף בנצרת; רשימות שמות תלמידים והוריהם בבקשה שילדיהם ילמדו בבית הספר היסודי 'סנט ג'וזיף' בנצרת; רשימת שמות המורים המלמדים בביה"ס; מקצועות הלימוד הנלמדים; תעודות בגרות; שאלוני עובדי הוראה;
פ-4267/18 01/04/1962 חידושי תורה של מקבלי הפרס על-שם הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג חידושי תורה בנושאים הלכתיים ובנושאים תלמודיים עיוניים.
גל-43668/8 01/10/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 מסמכים מלשכת השר בנימין בן-אליעזר ובהם תכניות פיתוח  כגון: השלמות פיתוח שכונות וותיקות תיקוני בנייה ואחזקה ברכוש מנהלי  שיפוץ דירות לאכלוס חוזר  פתרונות דיור לעולים ועוד.
גל-43668/9 11/12/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר) ובהם תכניות פיתוח  כגון: עבודות פיתוח לאכלוס  מימון מוסדות ציבור  השלמות פיתוח בשכונות וותיקות  הקצאות קרקע למגורים ביישובי הצפון ועוד.
גל-43668/10 14/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר)  ובהם תכניות פיתוח  כגון: פיתוח עיירות שונות  פיתוח לבנייה חדשה  השלמת מוסדות ציבור במגזר הדרוזי  רשימות העבודות  מפות ישובים שונים ועוד.
גל-43668/11 09/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – פרוגרמה 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר) ובהם תכניות פיתוח  כגון: תקציבים לפיתוח עיירות שונות  רישום זכויות בחברות המשכנות  בניית מוסדות ציבור  חוברת " תקן מוסדות ציבור" ועוד.
גל-43663/9 31/07/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תכנית עבודה לשנת 2001 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת שר הבינוי והשיכון בנימין בן-אליעזר בנוגע לתכנית העבודה לשנת 2001: רעיונות ורישומים לתכנית עבודה 2001  החלטת ממשלה 2467. "תכנית רב שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערבי"  דגשים לתכנית העבודה לשנת 2001  תגובות על הקמת הוועדה הציבורית לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין (ועדת רבינוביץ)  הרשאות תכנון ופיתוח  תכנית עבודה 2000- מצב ניצול התקציב  המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים – תקציב 2001  החלטות ממשלה – תקציב 2001  תכנית "אופק" לפיתוח כלכלי-חברתי של יישובי "הטיפול הנקודתי" בשנים 2001- 2003  שיקום בתי קשישים בהתיישבות כפרית ועוד.
גל-43680/10 01/06/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  הרב מאיר שלמה גרינברג  בנוגע פעילות אף הפרוגרמות במשרד: בניית תשע בתי כנסת לעדה האתיופית  הקצאות קרקע למוסדות ציבור  השתתפות במימון מוסדות ציבור המגזר הדרוזי- הצעה לתוספת תקציב 1997 באש"ח  חוברת הקרן לפיתוח שירותים לנכים  סיוע למוסדות החינוך המיוחד  פיתוח באזורי עדיפות לאומית  פרוגרמות שיווק  חוות דעת בנושא חברה מנהלת  מעונות יום- הפעלת הסוכנות בביצוע המשרד  עיכובי תכנון איכות הסביבה  מתקן טיהור שפכים אילון  דו"ח בקרה- ביצוע מול תכנון- פרוגרמות תכנון לשנת 97 ועוד.
נ-565/116 31/05/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 2)  תשל"ח
נ-565/117 05/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקרקעין (תיקון מס' 6)  תשל"ח
נ-565/119 04/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יום זכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצה"ל (תיקון)  תשל"ח
נ-565/120 31/05/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת התשיעית (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ח
נ-565/247 15/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התובלה האוירית  תש"ם
נ-565/248 29/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 38)  תש"ם
נ-565/249 29/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצות החקלאיות (עונשין)  תש"ם
נ-565/250 30/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 41)  תש"ם
נ-565/253 30/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/255 30/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה)  תש"ם
נ-565/257 23/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסודות המשפט  תש"ם
נ-565/258 28/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1979  תשל"ט
נ-565/259 28/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ט
נ-565/260 02/04/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 14)  תשל"ט
נ-565/261 02/04/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 34)  תשל"ט
נ-565/262 02/04/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראה שעה)  תשל"ט
נ-565/263 19/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הדרכים (שילוט) (תיקון)  תשל"ט
נ-565/264 19/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-565/265 02/04/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התגוננות אזרחית (תיקון מס' 8)  תשל"ט
נ-565/266 28/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 9)  תשל"ט
נ-565/267 06/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-565/270 04/12/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת השכר (תיקון מס' 13)  תש"ם
נ-565/271 13/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבריאות (מס' 6)  תש"ם
נ-565/272 17/12/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תש"ם
נ-565/273 13/11/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לביטול פקודת החבקים  תש"ם
נ-565/274 26/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 5)  תש"ם
נ-565/275 26/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס הבולים כל מסמכים (תיקון)  תש"ם
נ-567/164 20/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 14)  תשל"ו
נ-567/165 09/03/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 4)  תשל"ו
נ-567/166 30/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס עזבון (תיקון מס' 6)  תשל"ו
נ-567/167 29/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס ערך מוסף  תשל"ו
נ-567/168 06/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 7)  תשל"ו
נ-567/169 30/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו)  תשל"ו
נ-567/170 30/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד התעשיה (מסים) (תיקון מס' 5)  תשל"ו
נ-567/171 18/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11)  תשל"ו
נ-567/173 20/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון)  תשל"ו
נ-567/174 20/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9)  תשל"ו
נ-567/175 27/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-567/176 03/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 19)  תשל"ו
נ-567/177 07/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ו
נ-567/179 09/03/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה לייצוק ושיווק של ירקות (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-567/180 10/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 6)  תשל"ו
נ-567/181 29/03/1971 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2)  תשל"א
נ-567/183 24/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 4)  תשל"ו
נ-567/184 25/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ה-1975 (תיקון)  תשל"ו
נ-567/185 25/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 6)  תשל"ו
נ-567/186 25/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס עסקים  תשל"ה (תיקון)  תשל"ו
נ-567/187 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק קרן וולף  תשל"ה
נ-567/188 25/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 12)  תשל"ו
נ-567/189 24/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו)  תשל"ו
נ-567/190 21/10/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים)  תשל"ו
נ-567/191 18/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 10)  תשל"ו
נ-567/192 28/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 5)  תשל"ו
נ-567/193 21/10/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בנק הדואר (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-567/194 18/11/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 11 והוראות מעבר)  תשל"ו
נ-567/195 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 13)  תשל"ה
נ-565/139 25/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנאמנות  תשל"ט
נ-565/140 24/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 11)  תשל"ט
נ-565/141 24/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים  תשל"ט
נ-564/117 11/01/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות לאומית לאנרגיה  תשל"ז
נ-564/118 28/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4)  תשל"ז
נ-564/119 28/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 9)  תשל"ז
נ-564/120 26/10/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 7)  תשל"ז
נ-565/121 31/05/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 8)  תשל"ח
נ-565/122 15/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 32)  תשל"ח
נ-565/123 05/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 29)  תשל"ח
נ-565/124 05/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 3)  תשל"ח
נ-565/125 13/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות) (תיקון מס' 11)  תשל"ח
נ-565/126 20/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 2)  תשל"ח
נ-565/127 31/05/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 7)  תשל"ח
נ-565/128 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פטור ממסים (הסכם להמת שדות תעופה בנגב)  תשל"ט
נ-565/129 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנוטוריונים (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-565/130 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) (תיקון)  תשל"ט
נ-565/131 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 35)  תשל"ט
נ-565/132 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה)  תשל"ט
נ-565/133 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 9)  תשל"ט
נ-565/134 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות השידור (הוראת שעה)  תשל"ט
נ-565/135 01/08/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מעסיקים (החזר מס בשל יצוא) (הוראת שעה)  תשל"ט
נ-565/136 30/06/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ט
נ-565/137 30/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 6)  תשל"ט
נ-565/138 30/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הצלילה הספורטיבית  תשל"ט
נ-565/143 17/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה מלחמה ומימון רכש (תיקון מס' 5)  תשל"ט
נ-565/144 17/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 21)  תשל"ט
נ-565/145 17/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ביטוח לאומי (תיקון מס' 34)  תשל"ט
נ-565/146 11/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)  תשל"ט
נ-565/147 10/07/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה)  תשל"ט
נ-565/148 26/06/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-565/149 18/06/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה המדינה  תשל"ט
נ-565/150 11/06/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 12)  תשל"ט
נ-565/151 03/04/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מקביל (תיקון מס' 4)  תשל"ט
נ-565/152 27/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 3)  תשל"ט
נ-565/153 26/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ועדות חקירה (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-565/154 26/03/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28) (תיקון מס' 2)  תשל"ט
נ-566/2 30/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 17)  תשמ"א
נ-566/3 11/11/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1980  תשמ"א
נ-566/4 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 93)  תשמ"א
נ-566/5 05/11/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) (תיקון מס' 12)  תשמ"א
נ-566/6 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת הצרכן  תשמ"א
נ-566/7 30/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבנקאות (שירות ללקוח)  תשמ"א
נ-566/8 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הדואר (מס' 2)  תשמ"א
נ-566/9 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 11)  תשמ"א
נ-566/10 30/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 15)  תשמ"א
נ-566/11 19/01/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 13)  תשמ"א
נ-566/12 12/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ניירות ערך (תיקון מס' 6)  תשמ"א
נ-567/198 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים  הגרלות והימורים) (תיקון מס' 2)  תשל"ה
נ-567/199 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 17)  תשל"ה
נ-567/200 07/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-567/201 14/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (אבטחת חינוך)  תשל"ה
נ-567/202 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 7)  תשל"ה
נ-567/203 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  תשי"ח-1958 (תיקון)  תשל"ה
נ-567/204 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22)  תשל"ה
נ-567/205 21/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הבולים (מס' 9)  תשל"ה
נ-567/206 28/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 11)  תשל"ה
נ-567/207 21/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 13)  תשל"ה
נ-567/208 21/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משק המדינה (הוראות מעבר)  תשל"ה
נ-567/210 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקרקעין (תיקון מס' 4)  תשל"ה
נ-567/211 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד החסכון  הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (תיקון מס' 3)  תשל"ה
נ-567/212 21/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יסוד: משק המדינה.
נ-567/213 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6)  תשל"ה
נ-567/214 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 4)  תשל"ה
נ-567/215 07/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 12)  תשל"ה
נ-567/216 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 9)  תשל"ה
נ-567/218 10/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון)  תשל"ה
נ-567/219 21/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 8)  תשל"ה
נ-567/220 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צה"ל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ה
נ-567/221 29/07/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 18)  תשל"ה
נ-564/121 26/10/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 3)  תשל"ז
נ-564/122 16/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 3)  תשל"ז
נ-564/123 16/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 10)  תשל"ז
נ-564/124 23/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבטחת תגמולי ביטוח צד שלישי  תשל"ז
נ-564/126 29/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים)  תשל"ז
נ-564/127 29/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 16)  תשל"ז
נ-564/128 21/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 4)  תשל"ז
נ-564/129 21/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 3)  תשל"ז
נ-564/130 20/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 6)  תשל"ז
נ-564/131 20/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-564/133 28/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תשל"ו
נ-564/134 22/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4)  תשל"ז
נ-564/135 30/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (הוראת שעה)  תשל"ז
נ-564/136 31/03/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 3)  תש"ל
נ-564/137 26/03/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה  תש"ל
נ-564/138 21/01/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צה"ל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תש"ל
נ-564/139 03/02/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הסמכויות בענין היבוא היצוא והמכס (הגנה) (מס' 3)  תש"ל
נ-564/140 08/04/1970 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 4)  תש"ל
נ-564/141 06/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבטיחות במקומות ציבוריים (תיקון)  תשל"ו
נ-565/155 06/02/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח – הוצאה 6)  תשל"ט
נ-565/156 06/02/1979 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה)  תשל"ט
נ-565/157 25/12/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3)  תשל"ט
נ-565/158 20/12/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 20)  תשל"ט
נ-565/159 06/12/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשל"ט
נ-565/160 05/12/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 7)
נ-565/161 22/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 19)  תשל"ט
נ-565/162 21/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקרקעין (תיקון מס' 7)  תשל"ט
נ-565/163 15/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 4)  תשל"ט
נ-565/164 15/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ט
נ-565/165 14/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אמנות קרן המטבע הבי"ל והבנק הבי"ל לשיקום ופיתוח (תיקון)  תשל"ט
נ-566/13 19/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנוער (שפיטה  ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2)  תשמ"א
נ-566/14 20/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לדיני משפחה (מזונות) (תיקון מס' 2)  תשמ"א
נ-566/16 24/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14)  תשמ"א
נ-566/18 23/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) (מס' 2)  תשמ"א
נ-566/19 18/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2)  תשמ"א
נ-566/20 17/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 14)  תשמ"א
נ-566/21 17/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת רישום שמות עסק (מס' 2)  תשמ"א
נ-566/22 30/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 23)  תשמ"א
נ-566/23 12/11/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) (מס' 8)  תשמ"א
נ-566/24 10/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חמרי נפץ (תיקון מס' 3)  תשמ"א
נ-566/25 23/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס) (תיקון)  תשמ"א
נ-566/26 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 15)  תשמ"א
נ-566/27 02/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חוזה הביטוח  תשמ"א
נ-566/29 30/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבנקאות (רישוי)  תשמ"א
נ-566/30 19/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 14)  תשמ"א
נ-566/32 24/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקות על עסקי ביטוח  תשמ"א
נ-566/33 28/01/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד החסכון  הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות (הוראת שעה)  תשמ"א
נ-566/34 20/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 16)  תשמ"א
נ-566/35 19/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15)  תשמ"א
נ-566/37 29/10/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 11)  תשמ"א
נ-566/38 24/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות בתי הסוהר(נכים ונספים)  תשמ"א
נ-566/39 01/04/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצות החקלאיות (ועדת קנסות)  תשמ"א
נ-566/40 19/05/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים  תשמ"א
נ-566/41 03/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה מלחמה על שבח מקרקעין  תשל"ד-1974 (תיקון)  תשמ"א
נ-566/42 04/02/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עיגול סכומים  תשמ"א
נ-566/43 26/01/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הדואר  תשמ"א
גל-50761/7 29/05/1987 ביה"ס ממלכתי גורדון תל-אביב ביה"ס ממלכתי גורדון תל-אביב-תאונות תלמידים בבית הספר  תשלומי הורים  מכתבי תלונה של הורים למשרד החינוך.
נ-568/3 13/11/1984 חוק היטל על שירותים מיובאים – הוראות שעה
נ-568/4 13/11/1984 חוק מילווה מלחמה ומימון רכש
נ-568/22 21/03/1984 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תיקון מס' 9)
גל-45467/15 01/01/1989 כביש מס' 9088 מק"מ 1.7 מדרך 91 – קצרין – ג'דידה דרך 87 – קטע רמת הגולן
ג-5552/20 13/07/1948 בקשות להיתר יציאה מהארץ התכתבות עם משרד העלייה בעניין בקשות להיתר יציאה מהארץ  טבלת פירוט סוגי היציאה מהארץ  טבלת היתרי יציאות שניתנו לעולים לפי ארצות מוצאם  הוראות בדבר מתן אשרות יציאה מהארץ וכד'.
פ-4243/24 27/02/1948 כשרות ושחיטה – מברקים חילופי מברקים בעברית ואנגלית בין הרב יצחק הרצוג לרבנים וגורמים נוספים בנוגע לפיקוח על השחיטה ועל כשרות הבשר (כולל הנקשר של יבוא בשר)  כשרות בפסח וכשרות בכלל בארץ ובחו"ל.
נ-568/45 27/03/1985 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 24)
נ-568/43 17/04/1985 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים הוראת שעה)
נ-568/44 25/03/1985 חוק זיכרון השואה יד-ושם (תיקון)
נ-568/46 03/09/1986 תיקוני טעויות בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס'6)
גל-45606/14 03/04/2001 סגן השר יולי אדלשטיין – סיורים – סגן השר מסמכים בנושא
א-7108/8 01/01/1982 יועץ ראש-הממשלה לעניני תקשורת – מבצע "שלום הגליל" חומר הסברה משרד חוץ  דובר צה"ל – מאמרים  עלוני הסברה ופרסומים שונים בענין המתרחש בלבנון ופעילות צה"ל בארץ זו.
פ-4244/2 01/01/1948 נסיעות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג לחו"ל – מברקים חילופי מברקים בעברית ואנגלית בין הרב הרצוג לרבנים ואנשי ציבור יהודים מהארץ  ארצות-הברית ומדינות אחרות בנוגע לנסיעותיו לחו"ל  ברכות לרגל הגעתו ושובו ועוד.
גל-23819/10 13/09/1985 תאונות עבודה – ביטוח לאומי התכתבות בנושאים: טיפול בנפגעי תאונות עבודה וותעריפי אשפוז של פעולות איבה ותאונות עבודה. הסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין קופת חולים כללית בנוגע למתן ריפוי  החלמה ושיקום רפואי לנפגעי עבודה.
גל-9237/3 01/01/1948 בינוי ממשלתי – בית הדואר הראשי חיפה
ג-15038/7 01/10/2000 חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך הפלילי. חוק זכויות נפגעי עבירה.
גל-56399/4 01/12/1976 יעקב ניצן ומאיר גבאי – הכנסת – דירוג ותנאי עבודה  שאילתא של חברי כנסת. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא  שאילתות  דוחות  תזכירים  פרוטוקולים מישיבות ועוד.
גל-56397/17 25/05/1986 מאיר גבאי – יום עבודה גמיש. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא קיצור שבוע העבודה  הנהגת זמן עבודה גמיש והנהגת שיטות שכר עידוד במשרדי הממשלה  תזכירים  דוחות  זכרון דברים מדיוני ועדות  תדריך למשרדי הממשלה למעבר לזמן עבודה גמיש ועוד.
ג-4242/29 04/07/1953 משרד ראשי – העברת חולים לבתי-חולים התיק כולל על שינוע של חולים ע"י אמבולנס של מד"א  תשלום עבור השינוע  מצוקה של נהגי שינוע  מחללות מדבקות(שחפת)  פוליו(שיתוק ילדים)   גזזת ועוד.  (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
פ-276/56 01/01/1939 חסיין ח'ליל דאודי – התקנות של חוק העונשין 1936  ששונו ובוטלו רשימת מספרי הצעות לתיקון חוק העונשין ועוד.
ג-10771/1 01/01/1977 ארה"ב התכתבות עם גורמים שונים כגון: שגרירות ארה"ב בתל אביב  THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE (הוועד היהודי אמריקני) ואיגוד הרבנים המתקדמים בנוגע ליחסי ארה"ב ישראל ופעולות הסברה בארה"ב
גל-50144/1 01/01/1979 לשכת המנכ"ל – הסכם השלום
גל-50144/2 01/01/1980 לשכת המנכ"ל – הסכם השלום
גל-47145/2 21/03/1991 אורנית חלק ב' – המשך מתיק 1
ג-10774/2 01/03/1968 ממונה על אכלוס ירושלים יהודה תמיר גבעת המבתר  חלק א' התכתבות עם עיריית ירושלים בנושאים: מיקום למאגרי מים  אספקת מים לירושלים המזרחית ולשכונת גבעת המבתר ותכנית סימון לצרכי מדידה
פ-4246/9 02/12/1947 התכתבות עם הרב שלום בן-ציון גורביץ' חילופי מברקים בעברית באותיות לטיניות ובאנגלית בין הרב יצחק הרצוג לרב שלום בן-ציון גורביץ' ממלבורן (אוסטרליה) בעניינים הלכתיים בתחום הנישואין והגירושין ועוד.
גל-44997/12 13/05/1992 אגף תכנון ובינוי ערים – מועצת תכנון עליונה פרוטוקולים של ישיבות מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון וועדות המשנה שלה:
גל-47113/13 11/01/1971 קרית ארבע התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת קצין מטה פנים במפקדת אזור יהודה ושמורון  י. סרבניק  בנוגע להקמת קרית ארבע:
גל-47114/11 29/09/1995 תקציב רגיל.קרני-שומרון התכתבות הצעת תקציב (חלק א' המשך בתיק 12)
גל-47114/12 06/11/1996 תקציב רגיל.קרני-שומרון חלק ב' (המשך מתיק 11 ובתיק 13) הצעת תקציב
גל-47114/13 14/04/1997 תקציב רגיל.קרני-שומרון חלק ג'-המשך מתיק 12 ובתיק 14 הצעת תקציב
גל-47114/14 16/12/1997 תקציב רגיל.קרני-שומרון חלק ד'-המשך מתיק 13 ובתיק 15  הצעת תקציב
גל-47114/15 01/03/1996 תקציב רגיל.קרני-שומרון חלק ה'-המשך מתיק 14  תשלומי מיסי
טס-3008/92 01/11/1956 מבצע סיני דוד ופולה בן-גוריון מסיירים בסיני.1-בן-גוריון נכנס לג'יפ צבאי  בעזרת שלישו נחמיה ארגוב. בשדה הנפט בראס-סודר  2-משוחח עם קצין כשמאחוריו דיין. 3-מקבל הסבר על המפה מדיין  תוך כדי טיסה. 4-עם חיילים בשארם-אל-שייך.
פ-1972/9 01/01/1948 יצחק בן-צבי – התכתבות תצלום של מכתב מאת יצחק בן-צבי אל נתן אלתרמן בעניין עיברות שם משפחתו של אלתרמן.
גל-44991/1 13/02/1990 אגף תכנון ובינוי ערים – עופרים – תדריכים הנחיות תכנון ומסמכים שונים הקשורים לתכנון העיר עופרים:
גל-2082/8 01/01/1965 משרד ראשי – מוסד רוזנבלט כרך א' התיק מכיל: חובות חולים בודדים שלא נפרעו  הודעות על ניסיונות להתאבדות ועוד.
גל-44990/6 14/01/1990 אגף תכנון ובינוי ערים – עופרים התכתבויות וחליפת מסמכים בנוגע להקמת העיר עופרים:
פ-2878/7 01/01/1947 אוסף מוטי גולני – ירושלים במלחמת השחרור – ערבים בירושלים. תכתובת אודות מצב הערבים בירושלים  פעולות צבאיות ע"י יהודים על פי העיתונות הערבית  כנופיות ערבים בארץ  ידיעות טנא  הצבא הבריטי  המופתי  המלך עבדאללה ומנהיגים מארצות ערב בעניין ארץ ישראל  הלך הרוח בקרב הציבור הערבי  פעילות הליגה לשחרור לאומי בירושלים ועוד. סוגי החומר העיקריים הם: התכתבות  דוחות  פרוטוקולים  תזכירים ועוד.
גל-44998/6 08/08/1994 אגף תכנון ובינוי ערים – בעלות קרקע בתיק מפות של איו"ש ומסמכי דרישה לפרוט בעלויות קרקע באיזורים שונים.
גל-54784/13 01/07/1992 ערבויות מארצות הברית – הסכם היישום עם הפלסטינים
טס-3018/339 01/01/1953 תלמידת תיכון מחלקת דואר בת"א. תלמידת תיכון מחלקת דואר בת"א.
טס-3018/334 01/01/1995 מראה מקהל האורחים שבאו לקבלת פנים שנערכה בביתם של צפורה ומשה שרת. מראה מקהל האורחים שבאו לקבלת פנים שנערכה בביתם של צפורה ומשה שרת.
טס-3018/336 01/12/1964 נבחרת דנמרק לכדורגל במשחק בתל-אביב. נבחרת דנמרק לכדורגל במשחק בתל-אביב.
טס-3018/337 01/12/1964 משחק כדורגל עם נבחרת דנמרק. משחק כדורגל עם נבחרת דנמרק.
טס-3018/340 26/03/1964 רוה"מ שוודיה  מר ארלנגר Erlanger  מבקר במכון התאולוגי השוודי בירושלים במסגרת ביקורו בישראל  בביקור נכח גם מנכ"ל משרד החוץ  חיים יחיל. רוה"מ שוודיה  מר ארלנגר Erlanger  מבקר במכון התאולוגי השוודי בירושלים במסגרת ביקורו בישראל  בביקור נכח גם מנכ"ל משרד החוץ  חיים יחיל.
טס-3018/341 01/12/1964 שר הבטחון משה דיין עם אורח בלתי מזוהה. שר הבטחון משה דיין עם אורח בלתי מזוהה.
טס-3018/342 01/12/1964 השחקן דני קיי מנצח על תזמורת הגדנע בהופעתה בת"א לפני יציאתה לסיבוב הופעות באירופה. השחקן דני קיי מנצח על תזמורת הגדנע בהופעתה בת"א לפני יציאתה לסיבוב הופעות באירופה.
טס-3018/343 01/12/1964 ירושלים ביקור הסנטור הרפובליקני צ'רלס פרסיי Charls Persy אצל ראש-העיר טדי קולק.
פ-4249/2 15/03/1940 כספי צדקה התכתבות באנגלית ועברית של הרב הרצוג ומזכירו עם רבנים וגורמים ציבוריים שונים בנוגע לגיוס כספים למפעלי צדקה שונים וחלוקתם ועוד.
ג-13143/12 01/11/1987 המגזר הבדואי – כללי התכתבות של לשכת מחוז דרום בנוגע למינוי שייחים ומינויים פוליטיים במגזר הבדואי ועוד (המשך בתיק 13)
גל-54796/18 01/01/1994 צה"ל הסכמי שכר למשפטנים בצבא קבע.
פ-4249/5 26/06/1945 משלוחי מזון  מצרכים ובגדים התכתבות בעברית ואנגלית של הרב יצחק הרצוג ומזכירו עם גורמים בממשלת ארץ-ישראל (ממשלת המנדט הבריטי)  ממשלת ישראל  הוועד המיוחד למזון ובגדים בניו-יורק וגורמים נוספים (כולל מכתב ממנחם פרוש – עמוד 84) בנוגע ליבוא משלוחי מזון  מצרכים ופריטים עבור מוסדות ומפעלי חסד  שהתבצע בחלקו בתקופת "הצנע".
פ-4249/17 24/02/1958 ברכות ליובל ה-70 לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מכתבי ברכה מרבנים (ביניהם הרב הראשי לתל-אביב איסר יהודה אונטרמן ורבנים והרב משה צבי נריה)  ארגונים  אנשי ציבור ואנשים פרטיים אל הרב יצחק הרצוג לרגל מלאת לו 70 שנה (המשך בתיק מס' 18).
פ-4249/18 05/12/1958 ברכות ליובל ה-70 לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (המשך מתיק מס' 17) מברקים וכרטיסי ברכה באנגלית ועברית מרבנים (ביניהם עמיתו הרב הראשי הספרדי הרב יצחק נסים  עמוד 2)נציגי ארגונים  אנשי ציבור (ביניהם נשיא המדינה יצחק בן-צבי  עמוד 101) ואנשים פרטיים מהארץ ומחו"ל אל הרב יצחק הרצוג לרגל מלאת לו 70 שנה
פ-4249/19 30/04/1959 איחולי החלמה לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מכתבים ומברקים עם איחולי החלמה בעברית ואנגלית ששלחו אנשי ציבור ואנשים פרטיים שונים לרב יצחק הרצוג לרגל מחלה.
נ-90/41 01/02/1965 וינצקי דוד התכתבות בעניין מכתב של חיים גרינברג
נ-90/42 01/01/1963 וינגרטן בצלאל בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-90/43 01/07/1964 וינברגר רנה תשובה לפנייתה
נ-90/45 01/05/1964 מאוור מארק מכתבו אל הנשיא
נ-90/46 01/12/1964 זרמתי יהודה (ליאון) התכתבות בעניין קשיי קליטתו בישראל
נ-90/47 01/11/1965 זקימוביץ משה תשובה לפנייתו
נ-90/48 01/01/1964 זקהם מ. מכתב ממנו לנשיא
נ-90/49 01/07/1963 זק שלום מכתביו אל הנשיא בעניין רצונו לקיים כנס בנושא: "מה הם הסיכויים לביאת המשיח" שיביא את השלום. בקשה לסייע בהוצאת ספרו
נ-90/51 01/03/1965 זמיר שלמה מכתבים ששלח לנשיא בעניין דת ומדינה וכפייה דתית
נ-90/52 01/11/1963 זמל אשר התכתבות בעניין סיוע להוצאת ספר  בקשה לפגישה עם הנשיא
נ-90/53 01/01/1965 זלצר מיכאל מכתב בעניין המתח העדתי בישראל
נ-90/40 01/07/1965 וינס בנימין התכתבות בעניין בקשתו לישיבת קבע בישראל
גל-7767/10 18/07/1982 אפרת בתיק התכתבויות הנוגעות לתקציב המועצה המקומית אפרת לשנת 1982
גל-18773/14 24/07/1962 בית-ספר תיכון דתי הרצוג אילת התכתבויות בנושא דרישת הורים באילת לפתוח כיתה י"א בבית הספר התיכון הדתי "ימין הרצוג" באילת  פתיחת כיתות מקצועיות דתיות  הפעילות השוטפת של בית הספר ועוד.
פ-307/20 01/01/1946 מחמוד אל-בוד'רי – נתשה תרשימים של תוכנית בניה בשכונת ו'אדי גו'ז בירושלים ועוד.
גל-40515/14 24/05/1999 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים בתיק מסמכים הקשורים בפעילותו של השר נתן שרנסקי כשר התעשייה והמסחר. בתוך כך  מכתבי ברכה לרגל כניסתו לכנסת ה-15  תיקוני חוקים (מינוי חברה בועדה מייעצת לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כביסה); צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים; תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים) ; קשר עם משרד הקליטה (אסירי ציון) ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
פ-307/32 01/01/1947 מחמוד אל-בוד'רי – עיסא יעקוב עאמר  קטמון תרשימים של תוכנית להרחבת מבנה בשכונת קטמון בירושלים  שהוכנו עבור עיסא עאמר.
פ-308/33 01/01/1947 מחמוד אל-בוד'רי – עות'מאן עבדאללה אל-קרד  עין-כארם תרשימים של תוכנית להרחבת מבנה בעין-כארם  שהוכנו עבור עות'מאן אל-קרד.
גל-40513/8 17/05/1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים תיק המכיל מסמכים הקשורים בעיסוקו של השר נתן שרנסקי כשר התעשייה. ביניהם: צו פיקוח על מצרכים ושירותים ; טיפול בבקשות להקצאת שטחים; יום העצמאות ה-50 למדינת ישראל; נסיגה מהשטחים;  ייבוא בשר כשר; יהודי רוסיה; מכתבי המלצה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
פ-294/24 01/01/1946 עג'אג' נוויהד' – קטעי עתונות ערבית  מאה מאמרים בצרוף מפתח על הבעיות הלאומיות הערביות (1947) מאמרים בנושאים מדיניים  הקשורים לעולם הערבי ובנושאים אחרים.
גל-48144/7 17/11/1982 בוסתן הגליל (כרך ב') מסמכים ממשרד השיכון והבינוי ובהם תכנון ורישום גבולות הקרקע של בוסתן הגליל  מפות ותרשימים.
פ-295/11 01/01/1946 אנוור זכי נסייבה – חציבה בלי רשיון (1946) ערעור ג'וליאת בליתשי על הרשעתו בפתיחת מחצבה ללא רשיון בכביש ירושלים-יפו ועוד.
גל-3955/8 13/08/1950 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז הצפון – בוסתן הגליל מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכניות בנייה בבוסתן הגליל.
גל-3876/6 26/01/1957 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – תל-ירוחם כרך א' תכנית ומפות
גל-3876/7 20/07/1961 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – תל-ירוחם כרך ב' התכתבות
גל-3876/8 01/01/1964 אגף התכנון – תוכניות בניה שיכונים – תל-ירוחם כרך ג' תכנון
ג-6985/8 01/01/1973 לשכת השר בר-לב – שטחים דו"ח פעולות של המשרד בתחום התעשיה והמסחר בשטחים המוחזקים  התכתבות בעניני מדיניות עידוד השקעות ישראליות בשטחים  תיעוש השטחים ועוד
גל-61310/2 01/05/1985 סקר ביטוח סוציאלי ביש"ע (יהודה שומרון עזה)
גל-61310/5 01/05/1986 הסברה בשטחים
פ-2322/11 11/06/1979 איתמר בן-אב"י – עדות לאה בן-אב"י על פציעתו של איתמר בן-אב"י במאורעות תרפ"ט. עדות שנרשמה על ידי משה חובב.
גל-7466/13 01/08/1977 תכנית גדר רובע ב'  כביש ותאורת בטחון – ימית (המשך מתיק 12) חוזה לביצוע עבודות תאורה בימית (רחובות וכבישים  שבילים  גדר ביטחון)-קבלן: חברת מנורה  תאור העבודה  כתב כמויות ומחירים. מצורף תרשים מיקום עמודי תאורה.
סל-1620/1 01/01/1907 ארכיון דוד בן-גוריון בסליל מספר תיקים:
סל-1621/1 01/10/1923 ארכיון דוד בן-גוריון – יומן דוד בן-גוריון + חומר מדיני תיק 298:
גל-23213/1 10/03/1978 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – עצומות הקצינים בעד ונגד תוכנית רמת-הגולן (ממשלת בגין) בתיק מכתב הקצינים מאת 300 חיילי מילואים התוקף את ממשלת בגין על עמדתה במשא ומתן עם מצרים  על הסכם שלום ופתרון לבעייה הפלסטינית. תשובת ראש הממשלה בגין לחותמים. מכתבים נוספים בעד ונגד מדיניות הממשלה  ביניהם מודעות ועצומות של "שלום עכשיו"  מכתב של הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטה העברית  מכתב מורים ומחנכים  מכתבי תמיכה של אזרחים ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-3019/15 01/01/1971 ועדת שרים לעניני ירושלים – הר-גילה התכתבות בנושא פיתוח הר-גילה – התישבות סלילת כביש שיחבר את הר-גילה עם ירושלים החלטות  מפות  חוברת ישוב בהר- גילה
פ-2324/41 01/01/1930 הקדמה למילון בן-יהודה שכתב איתמר בן-אב"י. הקדמה בכתב ידו של איתמר בן אב"י
ג-2230/1 14/02/1951 היועץ המשפטי – הצעות חוק האיגודים הרשומים תזכיר הצעת חוק העמותות  טיוטות והתכתבויות בנדון.
פ-2324/63 06/02/1929 מכתב מד"ר הלפרן לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לפעילות הועד הלאומי וכנסת ישראל.
גל-4021/51 01/01/1954 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – תכנון – קולוניה התכתבות
פ-2334/43 27/03/1923 מכתב ממורמן בנטויטש לאיתמר בן-אב"י. בתיק מכתב בנושאים אישיים.
פ-2324/85 16/10/1938 פנקסים של איתמר בן-אב"י. פנקסים של איתמר בן-אב"י מטעם החברה לספנות "אדריאטיקה" והקונסוליה האיטלקית. התיק מכיל עמוד אחד בלבד.
פ-2334/27 01/01/1934 מכתב ממנהל הספריה "שער ציון"  הינריך לווה  לאיתמר בן-אב"י. מכתב תודה על ספרים שנידב איתמר בן-אב"י לספריה.
פ-2334/57 01/01/1920 מכתב מד"ר יוסף קלויזנר לאיתמר בן-אב"י. מכתב בנוגע לעיתון "השבת" שיוסף קלויזנר עורכו ובנושאים אישיים. התאריך הינו משוער.
פ-2335/54 01/04/1962 איתמר בן-אב"י – טיוטת הודעה על מברק מלונדון העומד להתפרסם בדבר חלוקת הארץ לשתיים. האחת ממלכה ערבית ובראשה … טיוטת הודעה על מברק מלונדון העומד להתפרסם בדבר חלוקת הארץ לשתיים. האחת ממלכה ערבית ובראשה האמיר עבדאללה והשניה מדינה עברית ובראשה הנשיא חיים וייצמן
פ-1966/12 01/02/1945 מפת ארץ ישראל מפת א"י בעריכת זלמן ליפשיץ ובהשתתפות דוד ילין  ש. קליין  יצחק בן-צבי ובנימין מזר.
מפה-3350/1 01/01/1945 Kafr Kanna – Registration Block 17389 ( Karm er Ras&El'Arqub ) – District Galilee- Sub-District Nazareth מפה טופוקדסטרית של כפר-כנא ( גוש 17389 ); סומנו גבולות הגוש וחלקות הגוש; מס' החלקות סימנים קדסטריים בצד שמאל – רשומי מס' הדונמים בכל חלקה בסיס המפה – Survey of Palestine 1945
כ-591/14 01/01/1960 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4) – פניות ציבור – מיעוטים (א'-ז')
כ-591/16 28/07/1960 לשכת יושב-ראש הכנסת (הכנסת ה- 4) – פניות ציבור – מיעוטים (ע'-ת') תיק של הכנסת; פניות ציבור מיעוטים ללשכת יושב ראש הכנסת – בקשות לסיוע; התנגדות הקרן הקיימת לישראל להנחת צינורות מים לכפר דרך אדמותיה; בקשות לסיוע בנושא קרקעות; פניות ליו"ר ועדת המשנה לפניות הציבור בבקשה לבנין בית מגורים ומתן רישיונות בנייה;
פ-2335/31 15/08/1920 איתמר בן-אב"י – קונסול של איטליה מכתב מהקונסול של איטליה בצרפתית
גל-7474/10 01/03/1978 מערכת מים  ביוב  חשמל  טלפון ותאורה – ימית (רובע ג' – ד') (המשך בתיק 11) החוזה: 78/75245/78  הקבלן: שרביב  חשבונות  כתבי כמויות  שחרור ערבות. פיתוח תשתיות מערכות מים  ביוב  חשמל  טלפון ותאורה – ימית (רובעים ג' – ד').
גל-7474/4 17/06/1977 טלויזיה שכונתית – ימית הזמנת שני מקלטים במושב די זהב ע"י חברת אשטרום. טלויזיה שכונתית – ימית. החוזה: 77/75029/77  הקבלן: חברת איי  אי.אל  ישראל  הסכום: 227 0000  חלוקת העלות בימית  מחירים ומועדי ביצוע  בדיקת איכות  אנטנה  יומן עבודה.
גל-7473/9 01/06/1976 96 יחידות – ימית (תת רובע ב') (המשך בתיק 10) 96 יחידות – ימית (תת רובע ב'). החוזה: 81/60479/76  הקבלן: אשטרום  הסכום: 140 000 00  חשבונות בדיקות מכון התקנים  כמויות ומחירים  יומן עבודה  תכנית.
גל-7473/11 01/06/1977 גדר לאזור חניונים – בית-ספר שדה ומלונות  – ימית הקמת גדר לאזורי חניונים של בית-ספר שדה ומלונות בימית. החוזה: 77/60775/77  הקבלן: ונדר יוסף  הפעלת חוזה  חשבונות  כמויות  ניתוח מחירים  מחירים.
מ-5025/20 01/06/1945 המחלקה המשפטית – Keren Kayemeth V. Kamleh A. Sarrif –  קרן קיימת לישראל נגד קמלה א. סריף התכתבויות קרן קיימת לישראל נגד קמלה א. סריף
ג-1889/101 24/04/1956 רשויות מקומיות – תיקי סעד – ראמה מסמכים ממשרד הפנים הנוגעים לתקציב הסעד במועצה מקומית ראמה.
פ-2100/13 15/04/1970 מכתב מרחל ינאית בן-צבי לאורי צבי גרינברג. מכתב ובו בקשה לכתיבת דברים לזכר נתן אלתרמן.
פ-2329/42 10/12/1942 מכתב מארגון "ידידי האוניברסיטה העברית בארה"ב" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית בנוגע לפעילות הארגון.
מפה-4726/1 28/12/1939 ( הצעה לנקודת משטרה – לטרון – תרשים של תכנית )  Proposed Police Post – Latrun – Sketch Plan בתיק תרשים תכנית של בנין נקודת המשטרה בלטרון על-גבי נייר שקוף מוצהב – תכניות של קומות התחתונה והעליונה; למטה – מראה כללי של הבנין המיועד נתונים – מס' סידורי – 02; מס' – חסר; שורטט ע"י ( לא ברור ); תאריך – 28.12.1939; בצד ימין – חתימת אישור ב- 15.1.40; חתימות של אדריכל  עוזר לאדריכל  מנהל המח' לעבודות צבוריות 28.12.39
מפה-6232/1 01/09/1968 שנוי בתוכנית לקבר נשיא המדינה יצחק בן-צבי ז"ל בהר המנוחות בירושלים שינוים והשלמות  הנמכת קירות קיימים   בניית קיר חדש ומדרגות + ספסל. אדריכלים: י. המבורג – א. פטרן.
ג-2179/20 10/11/1949 הנהלה – יבוא מגרמניה התכתבויות בנוגע לרכישות של ועבור משרד החקלאות.
גל-2047/17 01/12/1961 . עיר חדשה בגליל המערבי כרמיאל מסמכים הנוגעים לעלייה על הקרקע של העיר כרמיאל.
גל-62100/5 09/12/1992 אדם – תיק 1 התכתבויות  תשתיות חשמל  כביש  ביוב   הקצעת מגרשים לבניה  בנית שכונה גבע בנימין ועוד.
גל-62101/7 05/05/1980 אפרת גבעת הזית – תיק 1 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלי מחוז ירושלים  שמריהו כהן ורינה זמיר  בנוגע לפיתוח היישוב אפרת בכלל ופעיות עמותת "דבעת הזית" בפרט: הודעה על אישור לתכנון ותשתית  הרשאות לתכנון ופיתוח לשכונות השונות ביישוב: הגפן  הדקל והזית  סיכומי ישיבות בנושא  פעילות עמותת "גבעת הזית" מול מועצה מקומית אפרת ומשרד הבינוי והשיכון  החלטת הממשלה בה החילו על אפרת את העדיפויות בתאם להמלצות ועדת המנכ"לים  אפרת – תחשיב עלויות פתוח כללי לשלב א' בגבעת התמר  העתירה לבג"ץ 7257/94 לביטול צווי תפיסה על חלקות  ביטול פיתוח ב"גבעת התמר" והקצאת קרקעות לעמותת "גבעת הזית" כשטח חלופי  בקשת העמותה לפיצוי בגין ביטול הסכם פתוח ב"גבעת התמר" ועוד.
ג-2183/1 13/08/1948 הנהלה – חינוך והדרכה חקלאית התכתבויות משרד החקלאות והסוכנות היהודית בנוגע להדרכה חקלאית ביישובים
ג-2183/10 07/09/1949 הנהלה – הדרכה וחינוך חקלאי התכתבויות בנוגע לחינוך חקלאי ועבודת בני נוער בחקלאות
ג-2184/7 27/07/1949 הנהלה – עזרה כספית להדרכה חקלאית
גל-43335/3 04/01/1975 חומר על טאבה – ועדה לתכנון ובניה במרש"ל (מרחב שלמה) – חומר רקע התכתבויות ומסמכים בנוגע לתכנון ובניה בדרום סיני.
גל-7638/10 20/01/1953 לשכת השר – הצעות  תכניות והתכתבות בנושאים שונים התכתבות בנושאי חקלאות.
פ-4269/1 01/08/1931 מכתבים מבני משפחת ששון אל הרבנית שרה הרצוג מכתבים  גלויות וכרטיסי ברכה לחגים באנגלית מבני משפחת ששון (משפחה יהודית ממוצא עיראקי שחיה בבריטניה) אל הרבנית שרה הרצוג בעניינים הנוגעים לקשרים שבין המשפחות  כגון: ענייני צדקה  גיוס לתרומות  ברכות ודברי הערכה על פועלם של הרב יצחק הרצוג ובניו ועוד. מכתבים מבני משפחת ששון אל הרב הרצוג עצמו נמצאים בתיקים פ – 4264/9 ו- פ – 4246/35.
פ-4269/5 01/10/1951 ברכות לחגים וברכות אחרות מכתבים  גלויות וכרטיסי ברכה בעברית ואנגלית שקיבלה הרבנית שרה הרצוג מאנשי ציבור (ביניהם נשיא המדינה יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי  ראש עיריית ירושלים טדי קולק וחברות הכנסת טובה סנהדראי ושרה שטרן-קטן) ומאנשים פרטיים הכוללים ברכות לראש השנה ולחגים אחרים וברכות לרגל "אות האשה" שקיבלה הרבנית לרגל "שנת האשה הבינלאומית (1975).
ג-316/20 01/06/1951 שירותי המודיעין – בית ספר לאחיות התכתבות בענין בתי-ספר לאחיות. בתיק רשימות שמיות של התלמידות וצילומים המתארים תלמידות בלימודיהן.
גל-7641/25 16/08/1951 לשכת השר – תיק ללא שם התכתבויות בנוגע לנכסים
פ-4270/12 01/08/1975 מסמכים רשמיים של בית-החולים "עזרת נשים" פרוטוקולים  סיכומי ישיבות  הצעות תקציב  תכניות ומסמכים רשמיים נוספים של המרכז לבריאות הנפש "עזרת נשים" (בית חולים לחולי רוח / חולי נפש) (המשך בתיק מס' 13).
פ-4270/13 01/01/1975 מסמכים רשמיים של בית-החולים "עזרת נשים" (המשך מתיק מס' 14) פרוטוקולים  דו"חות תכניות ומסמכים רשמיים נוספים באנגלית של המרכז לבריאות הנפש "עזרת נשים" (בית חולים לחולי רוח / חולי נפש). בתיק מקבץ תקצירי מאמרים בנושא השפעת הביולוגיה על הפסיכולוגיה המודרנית.
ג-272/16 01/12/1948 החרמות דירות  משטרה התכתבות על שיכון לשוטרים.
פ-4270/3 21/03/1975 קטעי עיתונות על ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים ועל הרבנית שרה הרצוג כמנהיגת הארגונים קטעי עיתונות בעברית ואנגלית של עיתונים כלליים ובטאונים תנועתיים בנוגע להענקת "אות שנת האשה" לרבנית שרה הרצוג כהוכרה על פעילותה כנשיאת "תנועת האשה הדתית הלאומית" (איחוד של אמ"ן – ארגון נשי "המזרחי" בישראל ו"מועצת הפועלות" של "הפועל המזרחי" שפעל בשנים 1959 – 1977)  בנוגע למסיבה שערכו לכבודה נשי הפועמ"ז בארצות-הברית ובנוגע להקמת ארגון "אמונה" ב-1977 כארגון עולמי המאחד את ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים בכל העולם.
פ-4270/4 10/12/1952 פרסומים ומסמכים רשמיים של ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים הזמנות לאירועי קבלות פנים של אמ"ן (ארגון נשי "המזרחי" בישראל ) לכבוד נשיאת הארגון הרבנית שרה הרצוג ונציגות של נשי "המזרחי" מחו"ל  תקנון "תנועת האשה הדתית הלאומית" (איחוד ארצי של אמ"ן ו"מועצת הפועלות" – ארגון שפעל בשנים 1959 – 1977)  רשימת הגנים ומעונות היום של התנועה  דו"ח לצירות הוועידה השניה של התנועה  סדר יום והצעות לוועידה זו ולוועידות של ארגון "אמונה" (איחוד עולמי של ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים – ארגון הפועל החל מ-1977)  פרסומי תדמית מטעם הארגונים המאוחדים ומסמכים תנועתיים נוספים.
פ-4269/8 01/05/1965 ברכות לרבנית שרה רצוג על בחירת בנה ד"ר יעקב הרצוג לתפקיד הרב הראשי לבריטניה מכתבי ברכה באנגלית ועברית שקיבלה הרבנית שרה הרצוג מרבנים ואנשי ציבור (ביניהם הרב עובדיה הדאיה (עמוד 30)  הרב ד"ר אהרן קלר (עמוד 47)  ישראל גולדשטיין (עמוד 41)  טובה סנהדראי (עמודים 97 – 98)  הרב משה צבי נריה (עמוד 128)  והשופט משה זילברג ) ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בבריטניה ומדינות אחרות  לרגל בחירת בנה ד"ר יעקב הרצוג לתפקיד הרב הראשי לבריטניה (תפקיד שבסופו של דבר ויתר עליו).
גל-41204/1 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות פיתוח משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) תכניות עבודה ופרוגרמות לעבודות לפיתוח תשתיות
גל-48005/9 10/01/2001 המינהל לחינוך התישבותי – בעלויות תיק של משרד החינוך; התכתבויות הנוגעות למינהל החינוך ההתיישבותי; האחריות לבטיחות בכפרי הנוער; התרעות על פיגועים בבתי הספר; נושא מצוקת כמות התלמידים בבתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי – ופנייה מאת מנהל האיגוד הערים לחינוך אזור השומרון אל מנהל המינהל לחינוך התיישבותי בנושא רישום התלמידים לבתי ספר אזוריים;
גל-47991/4 09/12/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ב') ענייני הוראה  תקינה  חוזים אישיים  בטיחות וגהות  הוראות בית הדין למשמעת  תנאי פרישה
גל-47991/5 02/01/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ג') המינהל לחינוך התישבותי – המינהל: עניינים מנהליים  תחזוקה מיחשוב וציוד  סכסוך עבודה (עובדי הוראה)  כפרי נוער  כנס מפקחים ועוד.
גל-41257/5 25/09/1990 לשכת המנכ"ל בר – מע"צ כבישים התכתבויות בנושא ביצוע עבודות על ידי מע"צ  הקצאת שטח בניה לעובדי מע"צ מחוז דרום  מכרז לשירותי שמירה במחוז הדרום  העברת משרדי מע"צ ועוד.
גל-41257/6 10/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – מע"צ כבישים התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות כבישים  תאורה  שילוט ועוד; תקציב רב שנתי לפיתוח כבישים.
גל-41257/9 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – מע"צ כבישים תכניות עבודה של מע"צ  התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות כבישים  ענייני עובדים במע"צ ועוד.
גל-41257/10 01/11/1992 לשכת המנכ"ל בר – מע"צ כבישים הודעות על מכרזים למשרות פנויות במע"צ  התכתבויות וסיכומי דיונים בנואש פיתות תשתיות כבישים; תכנית עבודה לכבישים לשנת התקציב 1993.
גל-41258/1 05/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – כבישים (מע"צ) התכתבויות בנושא תשתיות כבישים  בין השאר כביש חוצה ישראל (כביש 6).
גל-41258/2 24/02/1992 לשכת המנכ"ל בר – כבישים (מע"צ) התכתבויות ונתונים בנושא פיתוח ושיפוץ תשתיות כבישים  תלונות על נזקים כתוצאה מעבודות  מצוקת הפקקים בכפר סבא  תקציב רב שנתי לפיתוח כבישים ועוד.
פ-4270/7 01/04/1977 הצעת תקציב לשנת 1977/78 של "תנועת האשה הדתית לאומית" הצעת תקציב לתקופה 1.4.1977 – 31.3.1978 של "תנועת האשה הדתית הלאומית" (איחוד ארצי של אמ"ן – ארגון נשי "המזרחי" בישראל ו"מועצת הפועלות" – ארגון שפעל תחת שם זה בשנים 1959 – 1977).
פ-4270/8 21/07/1976 פרוטוקולים מישיבות "תנועת האשה הדתית לאומית" / "אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית" בישראל פרוטוקולים מישיבות של "תנועת האשה הדתית הלאומית" (איחוד ארצי של אמ"ן – ארגון נשי "המזרחי" בישראל ו"מועצת הפועלות" – ארגון שפעל בשנים 1959 – 1977) ושל סניף "אמונה" (איחוד עולמי של ארגוני הנשים הדתיים-לאומיים שפועל בישראל כארגון המשך של התנועה הנ"ל החל מ-1977) בישראל. בראש חלק מהישיבות ישבה הרבנית שרה הרצוג שכיהנה כנשיאת הארגון בשני גלגוליו.
פ-4267/10 01/06/1961 מפעלי הנצחה לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הזמנות לטקסים ותכניות טקסים של חנוכת מוסדות  מבנים  רחובות ומפעלים תרבותיים על-שם הרב יצחק הרצוג (ביניהם בית-הכנסת במושב משואות יצחק ו"יד הרב הרצוג") על-שם הרב יצחק הרצוג. בתיק תעודת גמר ותמונת מחזור של מחזור ב' בבית-הספר לחינוך ממ"ד "ימין הרצוג".
גל-47991/9 01/03/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ג') חינוך התישבותי-המינהל. דוחו"ת תקציב ויעילות במבט תקופתי של היחידות השונות: כח אדם בהוראה  הנהלת חשבונות  לשכת המנהל  ביטחון  מזכירות פיקוח ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
נ-13/36 07/07/1957 בן-צבי יצחק – האגודה למען גרי צדק התכתבות בענין טיפול במתגיירים.
נ-94/1 01/08/1963 ראאב אליעזר שירים שכתב ראאב באירועים שונים כגון – חגיגות היובל לזכרון יעקב ואחרי הקונגרס הציוני ה-6
ג-12403/19 01/09/1972 אלי-על ע"ש אלי כהן דיון בבקשה להסב את שם היישוב אל-על על שמו של אלי כהן ז"ל
נ-20/50 02/02/1956 בן-צבי יצחק – שבי-ציון התכתבות וחליפת מסמכים בין לשכת נשיא המדינה יצחק בן-צבי למועצה מקומית שבי ציון בנושאים שונים  כגון: ביקור הנשיא ורעייתו ביישוב  שימור עתיקות בשבי ציון  מחצית יובל למקום  תצלומים שונים ועוד.
כ-437/25 18/05/1949 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מבקר המדינה תש"ט
ג-10709/3 01/07/1999 מטה הרפורמה בשירות הציבורי – סקירות כלכליות על מדינות ערב של מכון היצוא הישראלי הסקירות הן על המדינות: מרוקו  אלג'יריה  תוניסיה  סוריה ערב-הסעודית  כווית  בחריין  עומאן  איחוד האמירויות ותימן.
ג-786/84 01/09/1949 בית-החינוך תמרה ( ארגון הגליל ) בית-הספר בארגון הגליל ( תמרה ) – חילופי מכתבים בין משרד החינוך למשרד המפקחים והמפקח על בתי-הספר מזרם העובדים  לועדת החינוך בארגון הגליל ועוד; נתונים על המורים ושעותיהם
גל-15029/6 01/12/1984 . אזורי פיתוח (כרך 6) התיק מכיל מסמכים הקשורים בפיתוח ובתחומי התעשייה. בתוך כך  מסמכים על חברות לפיתוח תעשיות מתקדמות  הקמת מפעלים והרחבתם  תחומי התעשייה הקלה  טיפוח קשרים בינלאומיים בנגב  אבטלה ביישובי פיתוח  זיהום מפעלים ושמירה על הסביבה  אזורי פיתוח ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
נ-247/2 19/11/1962 נשיא המדינה אפרים קציר – חוקי כהונת הנשיא כרך ב' פרוטוקולים  התכתבויות ונוסח חוק הנשיא וחוק הסמל והדגל.
גל-15050/1 01/01/1982 . לבנון
ג-6979/7 12/12/1972 לשכת השר בר-לב – שוטף – סיכומי דיונים  העתקי מכתבים יוצאים סכומי דיון  התכתבויות   הקלות במיסים  יבוא ויצוא  קביעת מחירים באילת  סובסידיות ועוד.
נ-457/24 01/01/1975 הנשיא חיים הרצוג – נעדרים על אדמת מצרים אוסף מסמכים של בית הנשיא לשכת נשיא המדינה
ג-4503/8 06/07/1952 הלשכה הראשית – חוות דעת היועץ המשפטי כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת א. לבנטל  היועץ המשפטי של משרד המסחר והתעשיה  בנוגע לנושאים: נקיטת אמצעים נגד עבריינים  היתרי ייבוא סחורה לישראל  השמצה בפורסמה בעיתון "פארווערטס"  אמנה בין לאומית בדבר מכס על דומאות וחומר לצרכי פרסומת  תקון הגדרת "יחידות קרור"-צו להחזרת דמי מכס בעקבות בקשת הקלות ע"י חברת "אמקור"  מס רשיונות לחצוב  הקפאת סחורות  הפקעת מחירים ועוד.
ג-4503/9 03/11/1953 הלשכה הראשית – חוות דעת היועץ המשפטי כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת א. לבנטל  היועץ המשפטי של משרד המסחר והתעשיה  בנוגע לנושאים: נקיטת אמצעים נגד עבריינים  היתרי ייבוא סחורה לישראל וסוחרים שהפרו את הרישיון שניתן להם  הסדרת היחסים בין קבלנים לקבלני משנה  סימן מסחרי למילה "נס קפה" ועוד.
כ-439/18 28/07/1952 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מבקר המדינה (תיקון)
גל-2434/32 01/01/1982 מחזות – מלכת האמבטיה בתיק- המחזה "מלכת אמבטיה"-
גל-43075/6 23/12/1998 לשכת סגן השר יגאל ביבי – עירובין בהתישבות אוסף מסמכים של  המשרד לענייני דתות בנושאים: שיפוץ והרחבת העירוב  התקנות עירוב  תקציב עירוב  השלמות עירוב  פיתוח בתי עלמין וערובין ותיקצוב מועצות אזורית מסעיף ערובין.
גל-3795/35 01/01/1972 סרטים – וידויו של קצין משטרה רישיון לסרט ותקציר
פ-4244/6 08/10/1937 התכתבות עם הקונסוליות האמריקניות והשגרירות האמריקנית התכתבות באנגלית ועברית של הרב יצחק הרצוג עם הקונסוליות האמריקניות בירושלים ובתל-אביב ועם שגרירות ארצות-הברית בישראל בנושאים שונים: בקשות והמלצות להנפקת ויזות (אישורי כניסה) לארה"ב עבור רבנים (ביניהם הרב יוסף שלמה כהננמן ובנו (עמודים 59  78)   הרב יהושע הוטנר (עמוד 90)  הרב חיים דרוקמן (96) והרב יוסף שלום פרידמן (עמוד 106)) ואנשים אחרים מישראל והטיפול בהן  ברכות לארצות-הברית לרגל הניצחון במלחמת העולם השניה ועוד.
ג-1963/10 06/12/1954 תיקים כלליים – ראמה מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למועצה מקומית ראמה  בנושאים שונים  כגון: שטח שיפוט  חוקי עזר לשווקים  גביית מיסים  דוחו"ת כספיים שנתיים ועוד.
גל-1683/43 10/01/1954 גן ילדים של אינציק רמת עמידר רמת גן מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לרישום ילדים ומשכורות הגננות בגן הילדים ברמת גן (רמת עמידר).
פ-2322/6 31/07/1929 מכתב מאירגון "שותפות הנוטע" לאיתמר בן-אב"י. בתיק מכתב בשפה האנגלית מאירגון "שותפות הנוטע" לאיתמר בן-אב"י בנוגע לכתבה שעתידה להתפרסם בעיתון "דרור".
ג-2703/86 04/02/1951 ועדה חקלאית – שבי ציון מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למינוי וועדה חקלאית במושב שבי-ציון.
גל-8070/4 11/02/1972 בית הספר התיכון על שם דנציגר ירושלים כרך ב' התכתבות  ומבחני בגרות
גל-3797/71 30/04/1973 סרטים – הארי ראמה התיק כולל בקשה של המועצה לביקורת סרטים מחזות לקבלת סרט ראמה ותמצות של הסרט בקצרה.
גל-9191/21 01/01/1979 הטלויזיה הלימודית: מחלקת הפקה – חידות זהו זה – מכתבים – הנס כריסטיאן אנדרסון הנס כריסטיאן אנדרסון כותב למר קולין.
פ-1884/2 01/01/1926 לוי אשכול – מכתבי לוי אשכול לאלישבע מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בעניינים אישיים וציבוריים.
פ-2324/40 14/04/1927 מכתב ממערכת העיתון "LA TRIBUNA" לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האיטלקית ממערכת העיתון "LA TRIBUNA" לאיתמר בן-אב"י בענינים מקצועיים.
גל-3558/27 01/01/1944 מיעוטים – חקירה על התנאים של כפרים ערביים. (סקירות סטטיסטיות באנגלית) טיוטות וניירות עבודה לעריכת המאמר "Survey of Social and Economic Conditions in Arab Villages  1944" (סקר על התנאים החברתיים והכלכליים בכפרים ערבים  1944) אשר פורסם
גל-48015/22 03/09/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקולים מישיבות ועדת התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: פיתוח הספורט והחינוך הגופני  העסקת מתמחים פסיכולוגים בכפרי הנוער  תיגבור לימודי קיץ לתלמידים עולים בפנימיה ועוד.
גל-48015/23 04/08/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקול ועדת התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: ייעוץ פסיכולוגי לתיקי מועמדים חדשים לשנת תשס"ג  הוצאות שמירה וביטחון  פיתוח כפרי נוער לא מודרכים  הכשרה והשתלמות לרכזי ענפי משק בכפרי נוער חקלאי ועוד.
גל-48016/5 25/11/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקולים מישיבות ועדת התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: פעולות ויוזמות (אומנויות)  ביטחון ובטיחות בכפרי נוער ופנימיות ובבתי ספר לנוכח המצב הביטחוני   דמי אחזקה וסל שירותים לתלמידים טיפוליים  שיפוצים במכינות קדם אקדמיות  מיחשוב בתי ספר ופנימיות שבפיקוח המינהל ועוד.
גל-18629/4 01/01/1984 מדיניות מערכת החינוך – ציוד לגני ילדים. התכתבות בנושא העברה של ציוד מחו"ל לגני ילדים בארץ.
גל-48001/19 05/08/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקולים מישיבות ועדת התקצוב בנושאים: מדריכים בשנת שירות  פינות חי ועוד.
גל-48002/3 02/07/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכום ועדת התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: השתתפות בהטסת חניכים לאתיופיה מסיבות פסיכולוגיות  השתתפות בהעסקת עובד סוציאלי בפנימיות  שירותים פסיכיאטריים לתחנות הקליניות וכד'.
גל-48002/4 10/06/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכום ועדות התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: השתתפות בהסעות ממוגנות ירי וליווי חמוש לבתי ספר  מערכות כריזה  תאורת ביטחון וכד'. מלגות לאומנים וספורטאים מצטיינים – חניכי נעל"ה  הוראת החקלאות בבתי הספר היסודיים  חטיבות הביניים והחוות לינוך חקלאי  אבחון לקויי למידה ועוד.
גל-48002/5 21/05/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכומי ועדות תיקצוב-אישורי תקציב לפעולות ופרויקטים  דמי אחזקה לקידום החינוך (למוסדות האגודה לקידום החינוך)  שירותים פסיכוסוציאליים  מחנות הכנה בקיץ  חינוך והדרכה בפנימיות ומלגות למדריכי פנימיות  פעולות מטה המינהל ועוד. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-48002/6 22/04/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכום ועדת תיקצוב בנושאים: הנצחת נופלי כפר הנוער "כדורי"  נוער שוחר מדע בסאפרי ברמת גן  גידור ישיבה ואולפנא בני עקיבא מירון ועוד.
גל-48026/3 15/03/1998 המינהל לחינוך התישבותי – דרור סכסוכי עבודה  רישום תלמידים  מפגעי בטיחות  תקני הוראה ועוד
גל-48002/9 12/01/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב התכתבות בענייני תקציב של בית הספר "מבואות ים"  התכתבות של כפר ילדים דתי "ימין אורד" בנושא תקצוב תוכנית לתמיכה בבוגרים בודדים עולים חדשים בארץ כולל חיילים בודדים  תקצוב מוסדות חינוך שונים כגון: אולפנת נווה דקלים  כפר הנוער הציוני נווה הדסה  צפירה – אולפנת בני עקיבא ועוד.
גל-48005/5 01/02/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגודה לקידום החינוך (כרך א') האגודה לקידום החינוך : תקציב מוסדות האגודה  תשלומים ודמי אחזקה  פנימיות האגודה  נהלים ועוד
גל-48005/6 25/07/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגודה לקידום החינוך (כרך ב') מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים ל"אגודה לקידום החינוך"  כגון: דוחו"ת  כללים על האגודה  תקצוב אחזקת פנימיות האגודה  השלמת דמי אחזקה לתלמידי האגודה ועוד.
גל-48005/8 07/06/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ארגונים תיק של משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי – התכתבויות מלשכת המנכ"ל  עניינים מנהליים  ליקויי בטיחות בבתי הספר ותקצוב תיקונם. עמותת 'יד רחה פרייאר' – ייעודה ומטרותיה; דו"ח קרן סטיפנדיות לחינוך חקלאי;
גל-41169/8 12/10/1997 לשכת המנכ"ל גרינברג – מינהל מקרקעי ישראל התכתבויות שונות בלשכת מנכ"ל  פרוטוקולים מישיבות ועדות פטור ודו"חות של משרד השיכון. קטעי עיתונות בעניינים שונים. פירוט מכרזים שיצאו ב1997. דו"ח משרד מבקר המדינה בעניין הקצאת קרקע להקמת המרכז הבינתחומי. דו"ח משרד מבקר המדינה בעניין גביית כספים בישוב סביון. דו"ח משרד מבקר המדינה בעניין קרקע בלתי מתוכננת.
גל-41268/12 10/08/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – פרוגרמות תיק של משרד הבינוי והשיכון – אגף הפרוגרמות  היחידה למוסדות ציבור; תכנית עבודה – מוסדות ציבור והשלמות פיתוח בשכונות ותיקות; השתתפות המדינה בהקמת מוסדות ציבור באיזורי עדיפות לאומית; סיכום דיון בנושא פרוגרמת פיתוח מ-1994; נתונים על עבודות פיתוח במגזר הערבי – מחוז הגליל ומחוז מרכז; מחוז חיפה; מחוז ירושלים; נתונים על תכנית מאושרת למוסדות ציבור לשנת 1994 במחוז הגליל; מחוז חיפה; מחוז מרכז; מחוז ירושלים; מחוז נגב; תכנית עבודה לפיתוח כללי של מגרשים לבנייה עצמית במגזר הדרוזי והצ'רקסי לשנת 1994  בתוך כך – תכנית עבודות פיתוח מגרשים עבור חיילים משוחררים; תכנית עבודה לעבודות תשתית ופיתוח ביישובי הבדואים במחוזות הנגב והגליל לשנת 1994 – נתונים לפי ישובים; פנייה למנכ"ל משרד השיכון מאת 'בית ישראל' מוסדות התורה דחסידי גור בבקשה לסיוע; החשת תהליכי רישום בתים משותפים וזכויות רוכשי הדירות בבנייה הציבורית בלשכות רישום המקרקעין – פנייה למנכ"ל משרד השיכון בנושא; אגף פרוגרמה – פינויים; רישום שיכונים ציבוריים – והמלצות הוועדה הבין-משרדית לבדיקת נושא זירוז רישום השיכונים הציבוריים;
גל-48006/7 08/07/1998 המינהל לחינוך התישבותי – האגודה לקידום החינוך האגודה לקידום החינוך
גל-456/4 22/01/1974 פניות ומכתבים לרבנות כרך ט"ז מכתבים נכנסים ויוצאים מלשכת הרב הראשי לישראל  שלמה גורן  בנוגע לנושאים: ידיעות המרכז העולמי של המזרחי הפועל המזרחי (27.1.1974)  ידיעון ישיבת הכותל (פברואר 1974)  ירחון "אור תורה" (שבט התשל"ד)  עלון בית הכנסת "בית יוסף" (אלול תשל"ד)  פניות ציבור בנוגע לנושאים: שאלת "מיהו יהודי?"  גיור  נישואין  חילול השבת בבביצוע הסכם הפרדת הכוחות גם בשבתות  מינוי רב ספרדי לשכונת גילה בירושלים ועוד.
גל-456/5 01/12/1973 פניות ומכתבים לרבנות כרך י"ז מכתבים נכנסים ללשכת הרב הראשי לישראל שלמה גורן  בנוגע לנושאים:  מכתבים מרבנים בארצות הברית  רשימת חומרים בעיתיים מבחינת כשרות וחמץ  דיווח על מצב הרבנות בעפולה מהרב יהודה שולמן  תמציות פסקי דין של בית המשפט העליון ושל בית המשפט המחוזי בענייני המעמד האישי (עם הערות) (כסלו תשל"ד)  פניות ממשפחות נעדרים ממלחמת יום הכיפורים (כולל של שלמה ובטי כהן  הוריו של הנווט הנעדר ערן כהן  שגופתו הוחזרה ב-1995)  שאלות הלכתיות של חיילים (ביניהם לימים הרבנים שמואל דוד וזאב וייטמן) ועוד.
גל-48029/3 28/11/1999 המינהל לחינוך התישבותי – עמותות תיק של משרד החינוך; בתיק – התכתבויות הנוגעות לפעילות הנוגעות לחינוך ההתיישבותי ולפעילותה של עמותה הנקראת: 'האגודה לטיפוח חברה תרבות ונוער – הקצבות לאגודה  והחלטת ועדת התמיכות בנושא; טיפוח עדות ישראל במועצות האיזוריות – פעולות; פעולות של חברה תרבות וספורט;
גל-48046/12 01/12/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל לחינוך התישבותי מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים למנהל לחינוך התיישבותי  כגון: יעדים ומטרות  תרשימי תהליכים שונים ועוד.
פ-799/3 19/07/1973 בקשות לפגישות (ט-ק) מכתבי בקשה בנושאים שונים להיפגש עם גולדה מאיר. בתיק חלופת מכתבים של אסיר ציון מאיר קנייבסקי. יש השחרות בגין צנעת פרט.
גל-8574/1 17/01/1957 משולחנו של המזכיר הראשי – התכתבות בנושאים שונים – 1. התכתבות; כרוזים  שאלונים  קטעי-עתונות וכו' (כולל זכרון-דברים מישיבה ברבנות עם נציג איגוד הקהילות האורתודוקסיות בארה"ב 11/2/1961).
גל-8575/9 01/01/1953 קשרים עם רבנים  מועצות דתיות וועדים דתיים – כללי – 2. התכתבות
גל-1150/41 23/11/1950 בוסתן הגליל מסמכים שונים ממשרד החינוך  הנוגעים לרישום תלמידים בבית ספר בבוסתן הגליל.
גל-6362/20 01/05/1950 עניני הר סיני מאמרים דתיים בנושא  קטעי-עתונות; התכתבות
גל-12481/9 13/02/1964 ישיבת שעלבים (ד.נ אילון) בתיק מסמכים הקשורים לתרומות ומענקים עבור ישיבת אופקים. בכלל זה  שוברי המרה ממט"ח  תרומות מחו"ל  פירוט על ציוד הישיבה  עבודות שיפוץ ותחזוק ומצבה  דוחות מאזן תקציבי ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-2040/78 20/09/1955 ראמה – עובדי המועצה ענייני שכר של עובדים ברשות המקומית ראמה
גל-48040/14 09/03/2000 המינהל לחינוך התישבותי – דרור תיק של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי – התכתבויות הנוגעות לבית הספר – קרית חינוך 'דרור'; הקמת חטיבה ביניים שניה – סיכום ישיבה; פיטורי מורים; הסדר מיוחד של לימודים בימי שישי בחטיבה העליונה; הכנות להפעלה לימודית 'תפוח הפיס' – במטרה להטמיע את את המקצועי המשולב מדע וטכנולוגיה בבתי הספר; סיכום ועדת תיקצוב; אישור הרחבת פרוייקט 'הזדמנות שניה' בבתי הספר 'דרור ומקיף 'באר טוביה' ועוד.
גל-6304/14 01/08/1953 קשרים עם הגולה התכתבות בענינים שונים  כולל בקשות למשלוח תשמישי קדושה  מצות וכו'; התכתבות
ג-805/15 01/04/1944 צופי תל-אביב חוקה לצופי הגמנסיה "הרצליה"  הצעות לארגון הצופיות בתל-אביב  הערות והשגות הועד הפועל של הסתדרות הצופים להצעות  דוח פעילות של יושב-ראש ההנהגה המקומית על מצב השבטים  ארגונם ובעיות הדרכה 24.3.46; חילופי מכתבים בין מחלקת ואגף החינוך ולשכת הנוער להסתדרות הצופים  להנהגה המקומית לצופי תל-אביב  לעירית תל-אביב  לבתי-הספר  זכרונות-דברים מפגישות וישיבות והזמנות לפגישות
ג-7932/23 01/01/1995 ועדת שמגר לחקירת רצח רה"מ יצחק רבין – פרוטוקולים גלויים מדיוני אוספי החומר מיום 28.12.95. עורך-דין אהרון ברוכין (מחדלי אבטחה). (מעמוד 275 עד 281) פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
חצ-3098/2 01/05/1957 בריטניה – שינויים במשרד החוץ
חצ-3098/3 01/05/1957 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3098/5 01/12/1956 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3098/6 01/12/1956 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3098/7 01/06/1959 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3098/8 01/11/1956 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3098/9 01/06/1957 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3098/10 01/06/1957 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים  יומנים ודו"חות
חצ-3098/12 01/12/1956 בריטניה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3098/13 01/09/1959 בריטניה – יחסים עם המזרח-התיכון
חצ-3098/14 01/05/1957 בריטניה – חיל הים
חצ-3098/15 01/01/1957 בריטניה – רכש לישראל
חצ-3098/16 01/04/1956 בריטניה – רכש למדינות ערב
חצ-3098/17 01/11/1957 בריטניה – מסמכים ובקשות לחיקור דין
חצ-3098/18 01/12/1957 בריטניה – שילומים ופיצויים מישראל
חצ-3098/19 01/03/1957 בריטניה – הסכמים כספיים
חצ-3098/20 01/01/1957 בריטניה – חוזים ואמנות בינלאומיות
חצ-3098/21 01/12/1956 בריטניה – בי.בי.סי.
חצ-3100/4 01/12/1956 גרמניה – שילומים
חצ-3100/5 01/12/1956 גרמניה – פיצויים אישיים
חצ-3100/6 01/06/1957 גרמניה – פיצויים אישיים
חצ-3100/7 01/03/1957 גרמניה – שינויים במשרד החוץ
חצ-3100/8 01/12/1956 גרמניה – יחסים מדיניים
חצ-3101/14 01/01/1957 הולנד – יחסים מדיניים
חצ-3101/15 01/12/1956 הולנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3101/16 01/12/1956 הולנד – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3101/17 01/01/1957 הולנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי – יומנים ודוחות עונתיים
חצ-3101/18 01/03/1957 הולנד – עניני פנים
חצ-3101/19 01/12/1956 הולנד – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3101/20 01/01/1957 הולנד – מצב היהודים
חצ-3101/21 01/01/1957 הולנד – מגביות
חצ-3101/23 01/12/1956 הונגריה – מדיניות חוץ
חצ-3101/24 01/01/1957 הונגריה – יחסים מדיניים
חצ-3101/25 01/12/1956 הונגריה – יחסים מדיניי בדרג ממשלתי
חצ-3101/26 01/01/1958 הונגריה – יחסים מדיניי בדרג ממשלתי
חצ-3101/27 01/04/1957 הונגריה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3101/28 01/03/1957 הונגריה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3101/29 01/12/1956 הונגריה – עניני פנים
חצ-3101/30 01/03/1957 הונגריה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3102/1 01/12/1956 הונגריה – מצב היהודים
חצ-3102/2 01/01/1958 הונגריה – מצב היהודים
חצ-3102/3 01/12/1956 הונגריה – תיעוד יהודי
חצ-3102/4 01/12/1956 הונגריה – האמנת נציגים
חצ-3102/5 01/12/1956 הונגריה – עליה וקליטה
חצ-3102/6 01/01/1959 הונגריה – עליה וקליטה
חצ-3102/7 01/12/1956 הונגריה – הנציגות
חצ-3098/28 01/03/1957 בריטניה – מושבות  יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3098/29 01/08/1957 בריטניה – מושבות  יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3098/30 01/12/1958 בריטניה – מושבות  עניני פנים
חצ-3099/1 01/09/1958 גואטמלה – שינויים במשרד החוץ
חצ-3099/2 01/01/1959 גואטמלה – יחסים מדיניים
חצ-3099/3 01/12/1956 גואטמלה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3099/4 01/12/1956 גואטמלה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3099/5 01/12/1957 גואטמלה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3099/6 01/12/1956 גואטמלה – עניני פנים
חצ-3099/7 01/12/1956 גואטמלה – האמנת נציגים
חצ-3099/8 01/01/1957 גואטמלה – טיפול בנציגות בארץ
חצ-3099/9 01/02/1959 גיברלטר – יחסים מדיניים  דו"חות עונתיים
חצ-3099/10 01/07/1959 גיברלטר – מצב היהודים
חצ-3099/11 01/10/1958 גיניאה – מדיניות חוץ
חצ-3099/12 01/10/1958 גיניאה – יחסים מדיניים
חצ-3099/13 01/10/1959 גיניאה – יחסים מדיניים
חצ-3099/14 01/10/1959 גיניאה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3099/15 01/08/1959 גיניאה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3099/16 01/10/1958 גיניאה – עניני פנים
חצ-3099/17 01/04/1959 גיניאה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3099/18 01/07/1959 גיניאה – האמנת נציגים
חצ-3102/8 01/05/1957 הונדורס – יחסים מדיניים
חצ-3102/9 01/12/1957 הונדורס – עניני פנים
חצ-3102/10 01/12/1956 הונדורס – האמנת נציגים
חצ-3102/11 01/07/1957 הונדורס – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3102/12 01/04/1958 הונג קונג – האמנת נציגים
חצ-3102/13 01/09/1957 וייטנאם – מדיניות חוץ
חצ-3102/14 01/06/1958 וייטנאם – יחסים מדיניים
חצ-3102/15 01/01/1957 וייטנאם – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3102/17 01/04/1959 ואתיקן – יחסים מדיניים
חצ-3102/23 01/05/1957 ואתיקן – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3102/24 01/10/1958 ואתיקן – עניני פנים
חצ-3102/26 01/01/1957 ואתיקן – האמנת נציגים
חצ-3102/27 01/01/1959 ואתיקן – בעית ירושלים
חצ-3102/29 01/01/1958 ונצואלה – מדיניות חוץ
חצ-3102/30 01/11/1957 ונצואלה – יחסים מדיניים
חצ-3102/31 01/02/1957 ונצואלה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3102/32 01/01/1957 ונצואלה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3102/33 01/01/1958 ונצואלה – עניני פנים
חצ-3102/34 01/12/1956 ונצואלה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3102/35 01/09/1958 ונצואלה – מצב היהודים
חצ-3102/36 01/12/1956 ונצואלה – האמנת נציגים
חצ-3102/37 01/02/1959 ונצואלה – נציגויות זרות
חצ-3103/1 01/12/1956 ניו-זילנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
גל-41202/7 28/11/1991 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד מידע על פעולות המשרד שהועברו ללשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אריה בר  בנוגע לנושאים: תכנית לפיתוח הבניה והדיור לשנים 1992 – 1994 (נובמבר 1991)  מצב הקמת יחידות דיור (דצמבר 1991)  שיווק קרקעות ע"י מנהל מקרקעי ישראל  התחלות בניה ציבורית לפי מחוז וישוב- אפריל 1990-דצמבר 1991  נתונים על התפתחות ענף הבניה ופעולות המשרד בחודש נובמבר 1991  שטח דירה ממוצע בבניה ציבורית עירונית בשנים האחרונות (דצמבר 1991)  מספר עולים לפי חודשים ושנים (ע"פ נתוני הלמ"ס ומשרד הקליטה).
גל-41202/8 29/12/1991 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד נתוני התחלות בנייה ציבורית  סיכום מישיבת הצוות המשותף לעידוד כניסת עובדים ישראלים לענף הבנייה  מכירת דירות של 10 חברות גדולות  חשיבות פיתוח הבנייה ביו"ש  מצאי הדירות מיד שניה בישראל  קבלת נתונים ממשרד הקליטה  סקר על שינויים במלאי דירות  סקר דירות לא מכורות בבניה הפרטית ועוד.
גל-41203/1 30/01/1992 לשכת המנכ"ל בר – מידע על פעולות המשרד נתונים על התחלות בנייה לפי יישובים ומחוזות  חיזוקם של היישובים הפריפריאלים  דו"ח מעקב התקדמות בנייה  הערות לשאלון של מפקד האוכלוסין והדיור 1994  נתונים על התפתחות ענף הבנייה ופעילות משרד הבינוי והשיכון  מדיניות תכנון ופיתוח  סיכום מישיבת הצוות המשותף לעידוד כניסת עובדים ישראלים לענף הבניה וצמצום העובדים הזרים והבלתי מאורגנים בענף זה  סקר דירות ריקות  עדיפות למשימות עבודה בתחום המיחשוב  ערי הפיתוח ויישובי יש"ע ועוד.
גל-41203/2 11/09/1990 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) אוסף מסמכים של לשכת הבינוי השיכון אגף פרוגרמות בנושאים: מצב הקמת יחידות דיור  תוכניות בניה מגורים  סיכום הצגת פרוגרמות מחוז נגב  אגודת אינטה ( מקדמת נושאי פיתוח וניהול) ועוד.
גל-41203/3 02/06/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) אוסף מסמכים של לשכת הבינוי והשיכון – פרוגרמות בנושאים: מצב הקמת יחידות דיור  רשימת חוזים  פוטר ממס רכישה לפי תקנה 10  פרוגרמת הבניה הציבורית   ועדה לענין החזרי פיתוח   תכנון ואספקת מים ליושבים ביהודה ושומרון  הגדלת הזמנות  סיכום ישיבה בנושא תקציב  חפירות ארכיאולוגיות בתחום יהודה ושומרון  עבודות פיתוח. ועוד.
גל-41203/4 18/11/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) (כללי) אוסף מסמכים של לשכת הבינוי והשיכון – פרוגרמות בנושאים:  פיתוח תשתית ותחבורה במסגרת פיתוח  מבנים ניידים לכתיתות נוער  שיפוץ בית צהל   דוח פרוגרמת  מדיניות המשרד בקביעת קריטריונים לפיתוח  יום הערכות להצגת פרוגרמות  דוח ריכוז פרוגרמות  עמלת ביצוע פינויים לחברות  כביש גישה לישובים  השלמות ותיקונים  פרויקטים לדחייה  מימון פרויקט ביוב  סיכום ישיבות ועוד.
גל-41203/5 01/04/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) (כללי) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – פרוגרמות בנושאים: החזרי פיתוח כללי  הנחות בהחזרי בניה  פרוגרמה לפיתוח  ריכוז פרוגרמות לפי ישובים  פיתוח תשתיות   תוספת תקציב  ריכוז סכומים  מיון מוקדם של קבלני תשתיות ופיתוח  רישום שיכונים צעירים ועוד.
חצ-3103/2 01/10/1958 ניו-זילנד – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3103/3 01/11/1957 ניו-זילנד – עניני פנים
חצ-3103/4 01/04/1958 ניו-זילנד – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3103/5 01/05/1958 ניו-זילנד – האמנת נציגים
חצ-3103/6 01/02/1958 חוף הזהב – מדיניות חוץ
חצ-3103/7 01/10/1957 חוף הזהב – משרד החוץ
חצ-3103/10 01/01/1958 חוף הזהב – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג ממשלתי
חצ-3103/11 01/06/1959 חוף הזהב (גאנה) – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/12 01/01/1957 חוף הזהב (גאנה) – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3103/13 01/12/1956 חוף הזהב (גאנה) – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות עונתיים
חצ-3103/14 01/12/1956 חוף הזהב (גאנה) – עניני פנים
חצ-3103/15 01/05/1957 חוף הזהב (גאנה) – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3103/16 01/01/1957 חוף הזהב (גאנה) – האמנת נציגים
חצ-3103/17 01/09/1958 חוף הזהב (גאנה) – נציגות זרה בארץ
חצ-3103/18 01/09/1957 חוף הזהב (גאנה) – סיוע טכני לישראל
חצ-3103/19 01/06/1957 נציגות – חוף הזהב
חצ-3103/20 01/06/1957 טוניס – יחסים מדיניים
חצ-3103/23 01/01/1957 טוניס – מדיניות חוץ
חצ-3103/24 01/07/1957 טוניס – עניני פנים
חצ-3103/25 01/12/1957 טוניס – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3103/26 01/05/1957 טוניס – מצב היהודים
חצ-3103/27 01/10/1958 טוניס – יומנים ודו"חות עונתיים
חצ-3103/28 01/05/1958 טוגו – מדיניות חוץ
חצ-3103/29 01/04/1958 טוגו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/30 01/02/1959 טנגניקה – מדיניות חוץ
חצ-3103/31 01/02/1959 טנגניקה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/32 01/05/1959 טנגניקה – עניני פנים
גל-41203/6 01/05/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – פרוגרמות הכוללים:  הקמת ושיפוץ מבני דת  סיכומי ישיבות  פרוטוקולים מהועדה בין משרדית לפיתוח מבני דת  עיכובים בבניית מוסדות חינוך  סיכום דיון עם משרד החינוך  כיתות לימוד לעולות חדשות מאתיופיה  בניית כיתות  פרוגמה לשטחיים ציבורים ומוסדות ועוד.
גל-41203/7 01/01/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – פרוגרמות הכוללים: פינויים  פרוגרמת אתרים ארכאולוגים  העתקת קו מים וביוב  דיונים עם שר הבינוי והשיכון אריאל שרון  פדיון זכויות  תקציבי פינויים  דוח פינויים  הנחיות לחישוב החזר פיתוח כללי  דוח ריכוז פרוגרמות  פרוגרמות לפיתוח  הנחיות לחישוב החזר פיתוח כללי ועוד.
גל-41203/8 08/05/1991 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) בקשות לתקצוב בניית בתי כנסת ומוסדות דת  תכניות  סיכומי דיונים והתכתבויות בנדון.
גל-41203/9 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) פרוגרמות  התכתבויות וסיכומי דיונים בנושא תקצוב בניית מוסדות ציבור  בנייה למגורים  תשתיות ועוד.
גל-41203/10 21/01/1992 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות ותוכניות משב"ש (משרד הבינוי והשיכון) תכניות לפיתוח פרויקטים  מוסדות ציבור  שכונות ותיקות  תשתיות ועוד; התכתבויות בנדון.
חצ-3104/28 01/12/1956 יפן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3104/29 01/12/1956 יפן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3104/30 01/12/1956 יפן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3104/31 01/06/1959 יפן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3104/32 01/12/1956 יפן – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3104/33 01/01/1957 יפן – יחסים עם ישראל – יומנים ודוחות עונתיים
חצ-3104/34 01/01/1957 יפן – ליגה לידידות
חצ-3104/35 01/12/1956 יפן – עניני פנים
חצ-3104/36 01/12/1956 יפן – מפלגות
חצ-3104/37 01/12/1956 יפן – יחסים עם המזה"ת (המזרח-התיכון)
חצ-3104/38 01/02/1957 יפן – רכש לישראל
חצ-3104/39 01/09/1957 יפן – תרבות ומדע
חצ-3105/1 01/12/1956 יפן – מצב היהודים
חצ-3105/2 01/12/1956 יפן – מגביות
חצ-3105/3 01/06/1957 יפן – האמנת נציגים
חצ-3105/4 01/10/1957 יפן – נציגויות
חצ-3105/5 01/03/1957 ירדן – מדיניות חוץ
חצ-3105/6 01/01/1957 ירדן – עניני פנים
חצ-3105/7 01/02/1957 ירדן – יחסי ישראל – ערב
חצ-3105/8 01/05/1958 ירדן – אזורים מפורזים
חצ-3105/9 01/11/1956 ירדן – תקריות גבול
חצ-3105/10 01/04/1957 ירדן – מיעוטים וכנסיה
חצ-3105/11 01/08/1957 ירדן – רכש לערב
חצ-3105/12 01/01/1957 ישראל – מדיניות חוץ – סיכום ישיבות בוקר
חצ-3105/13 01/11/1956 ישראל – מדיניות חוץ – מסיבות עתונאים
חצ-3105/14 01/06/1957 ישראל – משרד החוץ
חצ-3105/16 01/12/1956 ישראל – מפלגות
חצ-3105/17 01/07/1957 ישראל – אישים ומדינאים (אבא אבן)
חצ-3105/18 01/04/1957 ישראל – אישים ומדינאים (אבא אבן)
חצ-3105/19 01/12/1956 ישראל – אישים ומדינאים (אבא אבן)
חצ-3105/20 01/12/1956 ישראל – מדיניות חוץ – כינוס דיפלומטים והתיעצויות
חצ-3106/1 01/07/1957 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר במערב אפריקה
חצ-3106/2 01/09/1958 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית)
חצ-3103/34 01/05/1957 יוגוסלביה – משרד החוץ
חצ-3103/35 01/12/1956 יוגוסלביה – יחסים מדיניים
חצ-3103/36 01/12/1956 יוגוסלביה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/37 01/01/1958 יוגוסלביה – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3103/38 01/12/1956 יוגוסלביה – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3104/1 01/12/1956 יוגוסלביה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3104/2 01/01/1957 יוגוסלביה – עניני פנים
חצ-3104/3 01/12/1956 יוגוסלביה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3104/4 01/10/1957 יוגוסלביה – המיעוט והכנסיה
חצ-3104/5 01/07/1958 יוגוסלביה – שילומים ופיצויים
חצ-3104/6 01/05/1957 יוגוסלביה – פיצויים אישיים
חצ-3104/7 01/03/1957 יוגוסלביה – חוזים ואמנות בינלאומיים
חצ-3104/8 01/10/1957 יוגוסלביה – תרבות ומדע
חצ-3104/16 01/12/1956 יוון – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3104/17 01/12/1956 יוון – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3104/18 01/12/1957 יוון – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3104/19 01/12/1956 יוון – עניני פנים
חצ-3104/21 01/05/1957 יוון – מצב היהודים
חצ-3104/22 01/12/1956 יוון – האמנת נציגים
חצ-3104/23 01/08/1957 יוון – נציגויות זרות
חצ-3104/24 01/12/1956 יפן – מדיניות חוץ
חצ-3104/25 01/08/1957 יפן – כינוסים והתיעצויות דיפלומטיות
חצ-3104/26 01/05/1957 יפן – משרד החוץ
חצ-3104/27 01/01/1957 יפן – יחסים מדיניים
חצ-3106/3 01/05/1959 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית)
חצ-3106/4 01/06/1959 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית)
חצ-3106/6 01/08/1957 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר – ביוגרפיה
חצ-3106/7 01/12/1956 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר – ביוגרפיה
חצ-3106/8 01/03/1958 ישראל – אישים ומדינאים: גולדה מאיר – כללי
חצ-3106/9 01/01/1957 ישראל – אישים ומדינאים: הנשיא יצחק בן-צבי
חצ-3107/1 01/11/1956 ישראל – אישים ומדינאים ראש הממשלה בן-גוריון
חצ-3107/2 01/12/1956 ישראל – ירושלים והמקומות הקדושים
חצ-3107/3 01/12/1956 ישראל – בתי קברות לא יהודים
חצ-3107/4 01/12/1956 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/5 01/01/1957 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/6 01/04/1957 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/7 01/09/1956 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/8 01/06/1957 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/9 01/11/1959 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/11 01/10/1959 ישראל – מיעוטים וכנסיה
חצ-3107/12 01/01/1957 ישראל – בטחון המדינה
חצ-3107/14 01/12/1956 ישראל – חיל הים
חצ-3107/15 01/12/1956 ישראל – חיל האוויר
חצ-3108/1 01/12/1956 ישראל – חוק ומשפט
חצ-3108/2 01/02/1957 ישראל – חוק ומשפט
חצ-3108/3 01/05/1957 ישראל – חוק ומשפט
חצ-3108/4 01/08/1957 ישראל – חוק ומשפט
חצ-3108/5 01/01/1958 ישראל – חוק ומשפט
חצ-3108/6 01/12/1956 ישראל – יד ושם
חצ-3108/7 01/03/1957 ישראל – יד ושם
חצ-3108/8 01/02/1958 ישראל – יד ושם
חצ-3108/9 01/02/1957 ישראל – יום העצמאות
חצ-3108/10 01/04/1957 ישראל – יום העצמאות
חצ-3108/11 01/09/1957 ישראל – חגיגות העשור – אפריקה הדרומית  אוסטרליה  אוסטריה  איטליה  אורוגואי
חצ-3108/12 01/05/1957 ישראל – חגיגות העשור – ישראל
חצ-3109/1 01/05/1957 ישראל – חגיגות העשור – ארצות-הברית
חצ-3109/2 01/12/1957 ישראל – חגיגות העשור – קנדה  צרפת  בריטניה  בלגיה  הולנד  דנמרק  לוקסמבורג
חצ-3109/3 01/05/1958 ישראל – חגיגות העשור – ישראל
חצ-3109/4 01/04/1956 ישראל – חגיגות העשור – ארצות-הברית
חצ-3109/5 01/06/1957 ישראל – חגיגות העשור סקנדינביה  מערב אירופה  מזרח אירופה  ברית-המועצות  יפן  אלג'יר  חבש  וייטנאם  אמל"ט (אמריקה הלטינית)  יוון  חוף הזהב ועוד.
חצ-3109/6 01/09/1957 ישראל – חגיגות העשור – ניקרגואה
חצ-3109/7 01/10/1957 ישראל – חגיגות העשור – בולגריה  גרמניה  הונגריה  הודו  הונדורס  פולין  פנמה  פריס  פינלנד  פיליפינים  פרו  גואטמלה.
חצ-3109/8 01/11/1955 ישראל – חגיגות העשור קוריאה  רודסיה  קולומביה  רומניה  קובה  ציילון  צ'ילה  קפריסין  קמבודיה  קונגו הבלגית  צ'כוסלובקיה  ליבריה.
חצ-3109/9 01/07/1957 ישראל – חגיגות העשור – טורקיה  תאילנד  שבדיה  שוויץ
כ-1490/14 01/02/1984 ועדת חוץ ובטחון – מסקנות הועדה (2-6.1984) מיכל קודם- 10/מו/69
ג-2141/24 01/01/1949 מינהל מחוז נצרת – שרותי דואר לכפרים ערביים התכתבות
גל-41310/8 16/12/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אריה בר  בנוגע למגורונים: אכלוס מגורונים  הקצאתם לצרכים שונים  לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים בישובים שונים  חיבורם לתשתיות  בקשת אולפנת בני עקיבא באבן שמואל  מגורונים לסמינר "אורנים"  לקליטת עולים מברית המועצות  אתר מגורונים באור עקיבא  מסמך עבודה – גבעת המטוס – השכונה ההולנדית (פברואר 1992)  שיתוף המחוזות באגף האכלוס במשרד באתרי מגורונים  מגורונים למוסדות עליית הנוער  מגורונים שהוצבו בנצרים  סיור המנכ"ל באתרי מגורונים (1.3.1992)  מסמכי עדכון מגורונים תקופתיים  ריכוז צרכים למוסדות לאתרי מגורונים (מרץ 1992)  סיכומי ישיבות בנושא המגורונים ועוד.
גל-19168/1 01/02/1996 לשכת השרים שוחט ומודעי – דיון בנושא ירושלים מצע דיון ודו"חות על-פי הצעת טדי קולק לדון בבעיות לטווח הקצר והארוך המצויות על סדר יומה של ירושלים.
נ-94/10 01/08/1964 רבינוביץ יוסף תיק פניות ציבור.
נ-94/14 01/07/1963 רובין מנחם
נ-94/15 01/05/1965 רובין דוד
נ-94/16 01/07/1965 רואו משה על הקמת גן בוטני ע"י יד הנדיב אדמונד ג'יימס דה רוטשילד ליד רמת הנדיב בזכרון יעקב
נ-94/17 01/01/1964 יגלסון אברהם
נ-94/18 01/12/1964 רבניאן יצחק תרופה לסרטן
נ-94/20 01/06/1963 רוברטס
נ-94/21 01/05/1963 רודין בלה
נ-94/26 01/09/1963 רוזנטל אריה
גל-19175/5 01/02/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק החלטות מנהל מקרקעי ישראל (611 441) (המשך מתיק 4) חלק מדו"ח מבקרת המדינה  העתקי חוזים התכתבות והחלטות בענין שינוי יעוד שיווק קרקעות  כתב מינוי ודו"ח הועדה בענין זה  סיכום פגישה אצל ראש הממשלה בנושא הוזלת מחירי הדירות ועוד.
ג-829/18 01/10/1950 ראש-העין – רחובות רשימות הכיתות מאזורים הדרום – רחובות ותל-אביב – ראש-העין; אישורים  חילופי מכתבים בין המשרד והמפקחים למורים ועוד
ג-829/20 01/03/1952 ראש-העין – מעברת פתח-תקוה רשימות המורים וכיתות מאזורים תל-אביב  ראש-העין.
פ-3266/6 12/02/1978 כתבי אסתר הרליץ. כתבות מאת אסתר הרליץ שהתפרסמו בעיתונים שונים  נאומיה ומאמריה בנושאי יציאתה לתפקיד כשגרירת ישראל  מעמד האישה  ייצוג נשים בכנסת ובמוסדות שונים  נשים אסירות בישראל ועוד. בתיק גם שירים שנכתבו לכבוד אסתר הרליץ מאת אנשים שונים.
פ-1851/9 01/01/1927 מכתבי אשכול לאלישבע אשתו (3) – צילומים התכתבות בין לוי אשכול (שקולניק) לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) ואנשים נוספים בעניינים אישיים ולאומיים.
נ-94/3 01/05/1965 ראפפ נחמן
נ-94/4 01/12/1961 רבדין בלה התכתבות על נושאים שונים  בין השאר תיאור פגישה עם מרטין בובר
נ-94/5 01/10/1964 רביב נחום
נ-94/6 01/12/1965 רקוביץ חנוך על מרדכי סולומונוב ממינק
נ-94/7 01/12/1964 רבינוביץ יצחק
נ-94/9 01/08/1963 רבינוביץ אהרון (הרב) מבקש סיוע בהעלאת קרובו מברית המועצות
גל-3705/18 16/01/1963 משרד הראשי – קטמון – איכלוס דיור בשכונת קטמון בירושלים
גל-59234/9 01/11/1982 ארמנים נע/5
ג-9028/12 01/02/1954 תיק ללא שם (המשך מתיק 11) סקירות בנושאים חברת קייזר-פרייזר  תעשיית צמיגים ודו"ח על תחנה לעיבוד ברזל וגליון JERUSALEM POST מ-18 במאי 1954
חצ-3013/8 01/04/1965 יחסים עם ארה"ב
גל-14619/5 01/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות צבוריות (מע"צ) – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים ע"י מחלקת עבודות ציבוריות: כבישים מוצעים לתכנון מוקדם ו/או מפורט ביו"ש- מחירי 10/83  כבישי צפון ירושלים  תקציב אגף הכבישים  פרויקט הכניסה לירושלים  מחלף יבנה  כביש יבנאל-כנרת  הקמת גשר בשכונת פת בירושלים  תשלום פיצויים על הפקעת קרקעות לצורך סלילת כבישים  דו"ח בנושא אחזקת כבישים (ספטמבר 1983)  כביש תלפיות מזרח (ארמון הנציב) – דרך חברון  כביש עוקף עכו ועוד.
גל-14619/7 27/09/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ) – כבישים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  בנוגע לפיתוח תשתיות כבישים ע"י מחלקת עבודות ציבוריות: הפקעת קרקעות לצורך סלילת כבישים  סלילת כבישים ביהודה  שומרון ורמת הגולן  תקציב כבישים 1983  חלופות לפיתוח תשתית הכבישים בירושלים והמטרופולין 1984/85 (דצמבר 1983)  כביש הגישה לתלפיות מזרח (ארמון הנציב)  פתיחת כביש מס' 77 קטע צומת רמת ישי – צומת המוביל (הסוללים)  מסקנות הועדה לבדיקת הקשר בין תשתית מערכת הכבישים הבינעירוניים ובין התאונות בדרכים (מרץ 1984)  מסקנות ועדת המשנה לבחינת מערכת הכבישים המסוכנים בארץ  סלילת הכביש למערת הנטיפים ועוד.
גל-14624/8 24/04/1983 לשכת מנכ"ל אשר וינר – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  לאגף פרוגרמות במשרד  בנוגע לנושאים: הקמת אזור תעשייה בשפרעם  החזרי פיתוח כללי- 1983  הכנת פרוגרמה לשנת 1984  פרוגרמה ל"פיתוח מראש"- 1983 (מאי 1983)  פיתוח בשכונות ותיקות  עקרונות לטיפול המשרד בישובים במערב השומרון  סקטור הביוב ביהודה ושומרון- גישות וארגון (ספטמבר 1983)  הנחיות לחישוב החזרת פיתוח כללי לשנת 1983 (אוקטובר 1983)  תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום  בניית מוסדות חינוך ועוד.
גל-14624/9 01/04/1984 לשכת מנכ"ל אשר וינר – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אשר וינר  לאגף פרוגרמות במשרד  בנוגע לנושאים: סיכומי ישיבות ורשימת תכניות לרישום שיכונים ציבוריים  פרוגרמות פיתוח בשכונות ותיקות  עקרונות  נהלים וקריטריונים לביצוע פינויים ומתן פיצויים למפונים  פרוגרמה לתכנון בית כנסת שכונתי/עירוני  בניית מוסדות חינוך ועוד.
גל-41253/5 05/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – העיר בית"ר התכתבויות שונות  לשכת מנכ"ל משרד השיכון אריה בר- הקשורות לפיתוח העיר בית"ר עלית. התכבויות עם שר השיכון. בהתכתבויות מוזכרים לעיתים יישובים שונים ביהודה ושומרון. בין הנושאים: קראוונים לכיתות לימוד  הקצאת שטחים לקהילות  תכנון אזורי קרקעות לבנייה  תכנון שכונת הדר ביתר
פ-3035/3 01/01/1966 פיתוח תוכניות לימודים פרסומים  מאמרים  ניתוח וסקירה בנוגע לפיתוח תוכנית ומערכות לימודים  לדוגמא: חינוך באזורי מצוקה – פרסומים מפקולטות לחינוך באוניברסיטאות שונות (בשפות אנגלית ועברית)
גל-47985/1 14/02/1991 המינהל לחינוך התישבותי – האגודה הישראלית למחקר ופיתוח  חינוך פנימיתי חינוך בפנימיות נוער: דוח נבחני פנימיות
נ-110/16 24/11/1964 האגודה למען גרי-צדק גרי צדק  נישואי תערובת מכתבים לנשיא המדינה מאת האגודה לגרי צדק בדבר מתן זכויות
כ-883/4 01/01/1995 ח"כ נעמי חזן – פניות ציבור פניות ציבור אישיות אל ח"כ נעמי חזן ותשובותיה (לחלק מהמכתבים מצורפים קטעי עיתונות ומסמכים אחרים) בעניינים אישיים של הפונים ובנושאים ציבוריים שונים הקשורים לפעילותה הפרלמנטרית: בעיות דיור  זכויות של חיילי מילואים וחיילים סדירים  זכויות נכים  אפלית הומוסקסואלים  נישואין וגירושין  קבורה חילונית  אטימת בתי מחבלים ועוד.
ג-3467/22 17/04/1979 ישובים שהוחזרו למצרים – המינהל לבניה כפרית והקמת ישובים חדשים – פינוי ימית ואופירה מצע לדיון- קביעת עקרונות לנושא דיור ופינוי פרויקטים; מסגרת לעקרונות בנושא הסדרי פינוי אופירה וימית- מצע לדיון; תנאים בחוזה התקשרות בפרויקט "בנה ביתך"; רשימות תושבים; החלטות ועדת מנכ"לים לעניין יישובי סיני; ישיבות הועדה ליישום מסמך העקרונות ועוד.
גל-59482/9 01/01/1978 אליעד התכתבות בעניין פיתוח החקלאות במושב
גל-41257/7 26/06/1991 לשכת המנכ"ל בר – מע"צ כבישים התכתבויות בנושא פיתוח ושיקום תשתיות כבישים  ענייני עובדים במע"צ ועוד.
נ-562/118 16/07/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי קברות צבאיים (הוראת שעה)  תשל"ד
נ-566/160 28/07/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (תיקון)  תשי"ב
גל-48099/6 10/08/1982 ירושלים – גבעת שפירא (הגבעה הצרפתית) בתיק טופס להזמנת עבודת מדידה בגבעה הצרפתית בירושלים.
גל-43663/8 05/09/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תכנית עבודה לשנת 2000  ופיתוח בניה חדשה מסמכים ממשרד השיכון והבנוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר) ובהם תכניות עבודות פיתוח בערים ויישובים שונים.
גל-43663/10 06/11/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תכנית עבודה לשנת 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר) ובהם תכניות עבודה בערים שונות  כגון: בניית יח"ד  עבודות פיתוח  הצעות תקציב ועוד.
גל-43663/11 13/12/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תכנית עבודה לשנת 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר) ובהם תכניות עבודות פיתוח בעיירות שונות  כגון: סלילת כבישים  ניקוז וביוב  תאורת רחובות ועוד.
גל-43663/12 01/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תקציב 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר)  הנוגעים לתקציבי פיתוח  כגון: תקציב האגף לשיקום שכונות  השלמות פיתוח בשכונות וותיקות  בניית מוסדות דת וציבור  החלטות הממשלה בנוגע לחיזוקם של יישובי קו העימות בצפון ועוד.
גל-43663/13 11/06/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תקציב 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר)  הנוגעים לתקציבי פיתוח  כגון: הצעות תקציב  שיקום וחיזוק שכונות  מוסדות ציבור  תקציב במגזר הערבי ועוד.
גל-43663/14 11/10/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תקציב 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר)  הנוגעים לתקציבי פיתוח  כגון: תקציב פיתוח במגזר הערבי  הצעות תקציב  חוברת של "מרכז אדוה" הנוגעת להצעות חוק התקציב וחוק ההסדרים  רשימות תקציבי ומנהלי פרוייקט שיקום שכונות ועוד.
גל-43663/15 01/08/2000 לשכת השר בנימין בן-אליעזר – תקציב 2001 מסמכים ממשרד השיכון והבינוי (לשכת השר בנימין בן-אליעזר)  הנוגעים לתקציבי בנייה  כגון: הצעות תקציב לענייני ירושלים  החלטות הממשלה בנושא המדיניות הכלכלית  תקציב הוצאות ועוד.
ג-6704/6 01/05/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר בעיית השלום והביטחון  בעיית החברה הישראלית  מאזן הכוח ומאזן העוצמה  פסגת זלצבורג של סאדאת ופורד  סיכויי ועדת ג'נבה ושאלת הפלסטינאים  מתיחות בין מצרים לבין בריה"מ  היחסים עם ארה"ב  הצעות להסדר עם מצרים  פגיעות הדמים מלבנון  שיחות גרומיקו-קיסינג'ר  הסכמת סוריה להארכת מנדט כח האו"ם בגולן  פעילות כנגד החרם הערבי במישור הכלכלי  דברי קאנצלר אוסטריה ברונו קרייסקי על עמדת הערבים בנושא ירושלים  חוברת הנחיות להכנת תקציב מסגרת לשנת 1976  הצעה להחלטה בנוגע לתקנות הגנת הדייר  התכתבות היועץ לעניני תפוצות יהודה אבנר; קטעי עיתונות; טיפול בנפגעי פעולות איבה; תקציבי טיפול בנפגעי פעולות איבה; הפגנת סטודנטים ערבים מול משרד ראש הממשלה בירושלים במחאה על הכוונה להפקיע אדמות מתחום שיפוטן של המועצות המקומיות משהד  ריינה ועין מאהל לטובת נצרת עלית; מעמד ירושלים – דברי הקנצלר קרייסקי על עמדת הערבים;
גל-43680/7 22/12/1996 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הרב מאיר שלמה גרינברג:
גל-43680/9 06/03/1997 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הרב מאיר שלמה גרינברג:
גל-43681/1 09/12/1996 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – פרוגרמות התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  מאיר שלמה גרינברג  לאגף פרוגרמות במשרד  בנוגע לנושאים: תחזית הכנסות מפיתוח כללי לשנת 1997 ע"פ צפי שיווק בפועל (בנייה רוויה)  סיכומי דיון  מכון טיהור שפכי רהט-שינויים מוצעים במכון בעקבות מציאת קברים באתר (אוקטובר 1996)  סבסוד באזורי עדיפות לאומית  דו"ח הועדה לבחינת יישום הפעלת חברה מנהלת ושיפורים בהפעלת מנהלי פרוייקטים בראשות עדי הדר  דו"ח הוועדה לבדיקת דרכים להסדרת הפיתוח הכללי לבנייה למגורים  הצעת תקציב 1998  שכונות ותיקות – מגזר ערבי תכנית עבודה למוסדות ציבור ערבים 1997  פניות לבקשה להשתתפות מהקרן לעזבונות המדינה ועוד.
נ-565/81 26/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צה"ל – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)  תשל"ג
נ-565/82 03/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 3)  תשל"ח
נ-565/83 01/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התובלה האוירית (תיקון)  תשל"ח
נ-565/84 31/01/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 7)  תשל"ח
נ-565/85 15/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 8)  תשל"ח
נ-565/86 06/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ביטוח בול ביטחון על צריכת חשמל  תשל"ח
נ-565/214 18/02/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 4)  תש"ם
נ-565/215 12/02/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 2)  תש"ם
נ-565/216 12/02/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מעסיקים (תיקון מס' 2)  תש"ם
נ-565/217 30/01/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה רנטגנאים)  תש"ם
נ-565/218 03/03/1981 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שיקים ללא כיסוי  תשמ"א
נ-565/220 16/06/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יד יצחק בן צבי (תיקון מס' 2)  תש"ם
נ-565/221 22/11/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס עזבון (תיקון מס' 9)  תשל"ט
נ-565/222 26/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 8)  תש"ם
נ-565/223 19/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי המשפט העירוניים (מס' 6)  תש"ם
נ-565/225 08/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 7)  תש"ם
נ-565/226 16/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/227 07/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/228 19/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 5)  תש"ם
נ-565/229 13/05/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מטבע השקל  תש"ם
נ-565/230 07/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך)  תש"ם
נ-565/231 01/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8)  תש"ם
נ-565/233 21/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 14)  תש"ם
נ-565/234 21/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11) (תיקון)  תש"ם
נ-565/235 29/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 2)  תש"ם
נ-565/237 08/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 5)  תש"ם
נ-565/238 21/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 39)  תש"ם
נ-565/239 23/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מעסיקים (תיקון מס' 2) (תיקון)  תש"ם
נ-565/240 15/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 6)  תש"ם
נ-565/242 15/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13)  תש"ם
נ-565/244 30/06/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 40)  תש"ם
נ-565/245 30/07/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים)  תש"ם
נ-567/140 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 6)  תשל"ב
נ-567/141 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (תיקון)  תשל"ב
נ-567/142 17/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות)  תשל"ב
נ-567/143 17/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/145 11/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 6)  תשל"ב
נ-567/146 09/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה לביטחון המדינה  תשכ"ט 1969 (תיקון מס' 6)  תשל"ו
נ-567/147 09/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)  תשל"ו
נ-567/148 16/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-567/149 23/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון)  תשל"ו
נ-567/150 09/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 11)  תשל"ו
נ-567/151 23/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 4)  תשל"ו
נ-567/152 24/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע)  תשל"ו
נ-567/153 22/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-567/154 16/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חמרי נפץ (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-567/155 30/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-567/156 22/12/1975 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלום חובה)  תשל"ו
נ-567/157 23/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס יבוא שירותים  תשל"ו
נ-567/158 03/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת השכר (תיקון מס' 11)  תשל"ו
נ-567/159 06/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 23)  תשל"ו
נ-567/160 19/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-567/161 19/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 13)  תשל"ו
נ-567/162 03/02/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הירושה (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-567/163 13/01/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מגן דוד אדום (תיקון)  תשל"ו
נ-565/87 01/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 9)  תשל"ח
נ-565/88 01/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 10)  תשל"ח
נ-565/89 01/08/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון)  תשל"ח
נ-565/90 01/08/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה)  תשל"ח
נ-565/91 05/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11)  תשל"ח
נ-565/92 12/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 12)  תשל"ח
נ-565/93 20/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 13)  תשל"ח
נ-565/94 01/08/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה  תשל"ח
נ-565/95 25/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9)  תשל"ח
נ-565/96 28/06/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראה שעה)  תשל"ח
נ-565/97 04/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יום זכרון לשואה ולגבורה (תיקון מס' 2)  תשל"ח
נ-565/98 31/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 31)  תשל"ח
נ-565/100 01/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 4)  תשל"ח
נ-565/101 04/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק כלי יריה (תיקון מס' 6)  תשל"ח
נ-565/102 27/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 2) תשכ"ב – 1972 (תיקון מס' 8)  תשל"ח
נ-565/103 27/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על המטבע  תשל"ח
נ-565/104 28/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מקביל (תיקון מס' 3)  תשל"ח
נ-565/105 05/04/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ח
נ-565/106 17/01/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הקרן הדו לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים  תשל"ח
נ-565/107 01/03/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנוטוריונים (תיקון)  תשל"ח
נ-565/108 18/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 6)  תשל"ח
נ-565/109 18/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 17)  תשל"ח
נ-565/110 20/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 13)  תשל"ח
נ-565/111 12/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 11)  תשל"ח
נ-565/112 11/07/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 19)  תשל"ח
נ-565/113 01/08/1978 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה)  תשל"ח
נ-565/115 20/12/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2)  תשל"ח
פ-301/7 01/01/1933 אליאס תומא ג'לאד – מקרקעין בירושלים  עין-כארם (1933) התכתבות בנוגע להסכם מכירת קרקע בעין-כארם בין פרנסס פרסונס לבין הברית הנוצרית-המיסיונרית בירושלים
פ-298/24 01/01/1937 אפיף ח'ורי – משכון מקרקעין בירושלים (1939) עתירת החברה לביטוח חיים "צדק וחוק" מלונדון נגד עלי עקל ואחרים בפרשת מכירת מקרקעין  שהיו בבעלות עקל ואחרים ומושכנו בגין קבלת הלוואה מהחברה ועוד.
כ-878/2 28/02/1994 ח"כ נעמי חזן – נשים – הועדה לקידום מעמד האשה – קדנציה 1 (המשך מתיק מס' 1) קובץ סקירות בנוגע למעמד האשה מטעם הכנסת (שיצא לקראת יום האשה הבינלאומי)  פרוטוקולים  קטעי עיתונות  דו"ח פעילות  הודעה לעיתונות והתכתבות בין חברות ועדת הכנסת לקידום מעמד האשה (ובהן ח"כ נעמי חזן)  ארגוני נשים וגורמים נוספים בנושאים שונים הקשורים לפעילות הוועדה: הטרדות מיניות בעבודה  מעמד הנשים בשוק העבודה ובשירות הציבורי  מעמד הנשים בצה"ל  יצוג הנשים בפוליטיקה  עגונות ומסורבות גט  הצעות לנישואים אזרחיים  זכויות הומסקסואלים ולסביות ועוד.
גל-2127/9 01/06/1956 המחלקה הערבית – זכרון דברים סיכומי דיונים מישיבות של מנהלי מחלקות מרכז ההסברה וסיכומי דיונים בינמשרדיים עם המחלקה הערבית בנושא תיגבור ההסברה.
מפה-5589/1 29/10/1924 אדמות כפר שולם   Solam Land מפה טופוגרפית ( ללא מס' גושים וחלקות ) של אדמות כפר שולם; סומנו גבולות המתחם  גבול הכפר עצמו  שמות המקומות ובעלי אדמות סמוכים סימנים טופוגרפיים  של דרכים בסיס המפה – מחלקת המדידות של חברת הכשרת הישוב בא"י Surveying Office of P.L.D.C. ב- 29/10-1924  חתימות המהנדס האזרחי והמודד המורשה; בצד ימין – 2 חתימות ( נבדק ונמצא מתאים למקור Controlled & found correct ) ב- 10-2-25  נצרת
ג-7466/8 01/01/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – אלפי מנשה התכתבות  פרסום על הישוב.
גל-49818/1 28/02/1966 אגודות עותמאניות – קרן בנימין ונחמה (ע"ש הרב בנימין והרבנית נחמה ליפשיץ לבית קוק) שע"י ישיבת מרכז הרב תיק משפטי הקובע את תקנות עמותת קרן בנימין ונחמה וישיבת מרכז הרב.
גל-41277/1 27/01/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – בניה כפרית . כללי. אותיות א'- כ' התכתבויות בין חברת וקסלמן ושות' למשרד השיכון ולחברת "ערים"  חוזים מכרזים והגרלות. אי הסכמה בין חברת וקסלר לחברת ערים בעניין חוזה ההתקשרות ביניהן. התכתבות משפטית בעניין מחלוקת זו בבניית ומכירת 124 יח' דיור בצורן. חוזה בין חברת "ערים" לחברת אלהרם לבניה בצורן. חוזה פרוגרמה 1992 בין משרד השיכון לחברת אלהרם. הזמנה לחברות משכנות להשתתף בהגרלה. פרטוקולים פגישות עם קבלנים. התכתבויות שונות של לשכ"ת המנכ"ל. פינוי מחנות צבאיים. פירוט תקציבים לישובי שער הנגב
גל-41277/2 05/12/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – בניה כפרית . כללי. אותיות א'- כ' התכתבויות בנושא פיתוח תשתיות בישובים שונים. התכתבות בעניין מחדלי בניה בחד נס. התכתבות בין משרד השיכון לבין יישובי מ.א חוף אשקלון. מ.א מעלה יוסף. מ.א חבל אילות. מ.א עמק לוד. מ.א הר חברון. מ.א גולן. מ.א גליל עליון. מ.א גוש עציון.
גל-41277/9 09/06/1993 לשכת המנכ"ל מזרחי – בניה כפרית . כללי. אותיות א'- כ' התכתבויות  תקציב  שיפור תשתיות  מצוקה בדיור ועוד. (הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
פ-1999/21 29/09/1957 יצחק בן-צבי –  "The Committee of One Million – Against the Admission of Communist China to the United Nation" פרסומים וקטעי עתונות בנוגע לפעילות וועדת המליון האחד – נגד קבלת סין הקומוניסטית לאו"ם: תזכיר מאת מזכיר הוועדה הנ"ל  מרוויין ליברמן בנושא:" פרסום הצהרה של עוזר מזכיר המדינה האמריקאי  וולטר ס. רוברטסון  במהדורה הבינלאומית של ה"ניו-יורק טיימס" מ-29.9.1957" שעסקה בהתנגדות של העם האמריקני לקבלת סין הקומוניסטית לאו"ם בצירוף הכתבה הכוללת את ההצהרה. מכתבים מאת ליברמן וחברי המזכירות של הוועדה לחברי הארגון בנוגע לפעולות שונות של הארגון אליהם מצורפים מאמרים העוסקים בנושאים בינלאומיים הקשורים למטרות הארגון ועוד.
פ-4265/14 01/01/1920 מכתבים מהרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ורעייתו לבני משפחתו מכתבים בעברית וביידיש מהרב יצחק הרצוג ורעייתו שרה הרצוג (בצירוף מסר מבנם חיים הרצוג בתוך אחד המכתבים) אל אביו הרב יואל לייב הרצוג  אל אימו ליבע הרצוג ואל אחותו אסתר גולדברג (הרצוג) בנושאים אישיים ומשפחתיים ובמכתבים המיועדים של אביו גם (בעיקר) בנושאים הלכתיים-תורניים. בתיק העתקי מכתבים מהרב הרצוג לאחותו בנוגע לסיוע שהעניקה לאחיה ביצירת קשרים עם אנשי מדע העוסקים בחקר זיהוי מקור צבע התכלת עבור קיום מצוות "פתיל תכלת" בציצית (נושא הדוקטורט שלו).
ג-13143/6 01/07/1991 המגזר הבדואי – פניות ציבור (המשך מתיק 5) תצהירים  סטטיסטיקות  סקרים וחוות-דעת של מומחים בנוגע לפעילות ופיתוח ישובים בדואיים
ג-4247/1 25/11/1958 משרד ראשי – שירות רפואי למיעוטים טבריה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מ. הורביץ  מינהלן שירותי ההיקף במשרד הבריאות  בנוגע לפעילות לשכת הבריאות של מחוז הצפון המעניקה שירות רפואי ליישובי המגזר הערבי: מידע על חולי שחפת תושבי הכפר שעב  דו"חות על ביקור במרפאות מעוטים בנפת עכו (12.2.1960)  חוזים להשאלת ציוד רפואי ומשקי להקמת מרפאות בבית ג'ן  מג'ד אל-כרום  ג'דידה  חורפיש  סכנין  אעבלין  עראבה  מתן שירותים לשבטי הבדואים בגליל  הצעת תקציב מיעוטים לשנת 1958/59  תכניות עבודה לשנים 1958- 1963  מבנה לתחנת טיפול לאם ולילד בכפר שעב  סקירה קצרה על היקף עבודת המשרד ע"י הלשכה הנפתית עכו בשטח המיעוטים  קרן לטיפול במיעוטים  בקשה להקמת מרפאה בעילוט ועוד.
ג-4247/4 10/07/1956 משרד ראשי – טיפול במעוטים מחוז טבריה כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הבריאות המחוזית של מחוז הצפון (טבריה)  בנוגע לנושאים: הקמת מרפאות ביישובים ערבים כגון סכנין  טמרה  טייבה  אום אל פחם  מגד אל-כרום  פקיעין  ג'דידה ועוד וניהולן השוטף  פירוט פעולות קצין קשר למעוטים בצפון מוחמד בסטוני  פתיחת תחנות לטיפול באם ובילד ביישובי המיעוטים  פתיחת מכון לטפול בגזזת בנצרת  דו"ח חודשי על פעולות בשטח המיעוטים במחוז הצפון (15.5.1957- 15.6.1957)  חברות בועדות הבריאות בכפרי המיעוטים  פניות מוכתרי ונכבדי הכפרים למשרד הבריאות  סיכומי ישיבות בנושא.
פ-266/16 01/01/1936 ג'ורג' צלאח – מקרקעין בעין-כארם (1936) תביעת פילומינא רוק נגד מחמד עלי בפרשת ביטול תקפות מכירת דירה בעין-כארם ועוד.
ג-4252/4 01/01/1954 משרד ראשי – בית חולים "בקור חולים" ירושלים. כרך א' התיק מכיל: פרוטוקולים  דו"ח כספי  ציוד רפואי  מענק לידה  חוקת עבודה ועוד.
פ-255/20 01/01/1935 נג'יב אבו-שער – עין כארם התראה מטעם סאלחה זבידה עבור עלי חמדה בענין הסגת גבול חלקת קרקע בעין-כארם ועוד.
פ-256/6 01/01/1935 נג'יב אבו-שער – מקרקעין בבית-צפאפא ובית כאחל (1941) תביעת ניקולא שמיט נגד מחמד ג'אדאללה ואחרים בפרשת חלוקת פיסות קרקע בבית-צפאפא בין התובע לנתבעים ועוד.
פ-257/2 01/01/1937 נג'יב אבו שער –  אדמה בבית-צפאפא (1938) תביעת יורשי חמאד חמאד נגד יורשי חסיין ג'אדאללה בפרשת בעלות על שלוש חלקות קרקע ועוד.
ג-4277/3 01/03/1957 משרד ראשי – שיקום לפוליו ציוד מכשירים ונעליים אורטופדיות. כרך ג' (שיתוק ילדים) התכתבויותו חליפת מסמגים מלשכת ד"ר י'ני טאושטיין  מנהלת המחלקה לטפול באם ובילד במשרד הבריאות בנוגע להשתתפות המשרד ברכישת נעליים אורטופודיות  מכשירים אורטופודים ועוד לילדים אשר היו חולים בשיתוק ילדים: טפסי השתתפות  אישורי רופאים  דו"חות סוציאליים של המשפחות המבקשות את השתתפות המשרד ועוד.
גל-50127/16 01/01/1978 לשכת המנכ"ל – משרד האוצר
ג-4892/9 01/01/1970 יואב בתיק התכתבויות בנוגע להצעות תקציב למועצה האזורית יואב
גל-47115/10 20/12/1994 איגוד רשויות לאיכות הסביבה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת בנימין ריקרדו הממונה על היישובים ביהודה ושומרון בנוגע לאיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון:
גל-12164/2 06/01/1963 משרד ראשי – הדסה – באר-שבע. מבנה צריף מחלקת יולדות
פ-4202/56 1857-01-01 03:00:00 אירועים בתולדות הרכבת בארץ ומדינת ישראל. 2 רשימות אירועים כרונולוגיות מאת אילן פלקוב.
פ-281/26 01/01/1938 אמין דרו'יש – מקרקעין בתל-אל-צאפי  תביעה כספית (1940) תביעת סובחי סדר נגד מחמוד אבו-עפיפה בפרשת חוב כספי ותצהיר מטעם הנתבע בפרשת מכירת חלקת קרקע לתובע.
גל-12150/18 01/01/1974 משרד ראשי – תמריצים לערי-פיתוח. מתן תמריצים לבעלי מקצוע נדרש (רופאים ואחיות  מורים  אנשי משטרה ועוד) בערי פיתוח-סיוע בדיור  הלוואות  הקלות במס הכנסה. בקשות עובדים לקרן חיסכון. מעמדה של ימית וישובים נוספים לענין תמריצי עובדים.בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
נ-959/4 22/06/1980 בית הכלא נווה תרצה. מסמכים מלשכת נשיא המדינה  הנוגעים לבתי כלא "נווה תרצה" ו"איילון"  כגון: סקירה ונתונים אודות נווה תרצה  ברכות ואיחולים לנשיא מהבית כלא  פניות הנהלת בית הכלא נווה תרצה לנשיא בנוגע למצב אסירות שונות וחוסר תנאים לאחזקת מקרים פסיכיאטרים ועוד.
פ-2334/8 07/04/1929 איתמר בן-אב"י – מכתב מאת ג'. אליוט בשם הכנסיה למוסוליני. מכתב מאת ג'. אליוט בשם הכנסיה למוסוליני
טס-3016/126 01/12/1965 הבישוף חנן קלדאני Hanan Khaldany  ראש הכנסיה הלטינית בישראל  עורך את מיסת חצות בפעם הראשונה בכנסיה החדשה בנצרת  כנסית הבשורה. בתצלום השני – תצלום של כנסיית הבשורה בנצרת שבגליל. הבישוף חנן קלדאני Hanan Khaldany  ראש הכנסיה הלטינית בישראל  עורך את מיסת חצות בפעם הראשונה בכנסיה החדשה בנצרת  כנסית הבשורה. בתצלום השני – תצלום של כנסיית הבשורה בנצרת שבגליל.
ג-13145/3 01/09/1997 מפעלים ופרוייקטים (המשך מתיק 2) התכתבות של לשכת מחוז דרום והצעות בנוגע לפרוייקטים לפיתוח מקומות עבודה  הקמת מפעלים ותעשיית היי-טק בנגב ועוד
טס-3018/471 01/10/1968 מפקד בית-הסוהר בשכם רב-סרן אריה ניר משקיף על אסירי-פת"ח בטיול הבוקר שלהם בחצר בית-הסוהר. מפקד בית-הסוהר בשכם רב-סרן אריה ניר משקיף על אסירי-פת"ח בטיול הבוקר שלהם בחצר בית-הסוהר.
טס-3018/478 18/10/1968 רב-סמל מגיש מים לשתיה לחבר פת"ח שנתפש לאחר התנגשות שהיתה בעמק הירדן בין צה"ל לבין קבוצת מחבלים  שישה מחבלים נתפשו ושישה נהרגו. רב-סמל מגיש מים לשתיה לחבר פת"ח שנתפש לאחר התנגשות שהיתה בעמק הירדן בין צה"ל לבין קבוצת מחבלים  שישה מחבלים נתפשו ושישה נהרגו.
ג-13143/14 01/06/1978 המגזר הבדואי – כללי (המשך מתיק 13) התכתבות של לשכת היועץ לעניני ערבים במשרד ראש-הממשלה בנוגע לבקשות מינוי מוכתרים ושייחים  העמדת קלפי בחירות מיוחד  צילומי מפות ועוד
גל-61319/3 01/02/1985 מדיניות תעסוקה בשטחים ומשפטים
פ-2881/8 1868-07-02 10:00:00 תעודות הקונסוליה הבריטית בירושלים צילומי התכתבות מהארכיון הלאומי הבריטי של אנשי ממשל בריטים בארץ-ישראל.​
א-7923/1 01/03/1966 עותקים עודפים מרץ 1966 (23) פרוטוקולים וסיכומי פגישות  ראיונות עיתונאים ודיווחים בענייני כלכלה  תקציב המועצה למחקר ופיתוח  חנינות ועוד (המשך בתיק 2)
גל-18704/10 01/09/1963 גן-הילדים בית-הילד ירושלים התיק מכיל: גן-הילדים בית-הילד ירושלים  צפיפות בגני ילדים במחוז ירושלים ועוד.
ג-3848/7 01/01/1950 קטעי עתונות – תנועות  מחנות וכפרי נוער-צופים  נוער עובד  השומר הצעיר קטעי עתונות – תנועות  מחנות וכפרי נוער-צופים  נוער עובד  השומר הצעיר
גל-18783/47 12/10/1964 גן-ילדים ממלכתי בית-חנניה מסמכים ממשרד החינוך הנוגעים לתקציבי שיפוץ גן הילדים בבית-חנניה.
גל-40513/12 30/11/1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים התיק מכיל מסמכים הקשורים בעבודתו של נתן שרנסקי כשר התעשייה והמסחר. תוך כך  סיוע למפעלים  עדכון על פיתוח  ותחרות התעשייה בישראל  שיתופי פעולה בינלאומיים (תורכיה  יפן  א"א)  בתחום התעשייה   פיתוח  כלכלה  מסחר והיי-טק  צו היטלי סחר ופיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-3852/8 01/01/1950 קטעי עתונות – פולין  צ'כוסלובקיה  פינלנד  גרמניה המזרחית קטעי עתונות – פולין  צ'כוסלובקיה  פינלנד  גרמניה המזרחית
גל-48144/6 17/05/1982 בוסתן הגליל (כרך א') התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מהל מחלקת פיקוח על המדידות באגף המדידות במשרד הבינוי והשיכון  ישראל בריק  בנוגע למדידות המושב בוסתן הגליל: מדידות ותכניות  מכרז לעבודות שדה והכנת תכניות לצרכי רישום  תכנית מפורטת מס' ג/4359 לצרכי הסדר רישום  זכרון דברים מישיבות ועדת המכרזים   ריכוז הנחיות למודדים  רשימת קורדינאציות ועוד.
חצ-3501/20 01/01/1964 ארצות-הברית – עניינים מדיניים וכלכליים.
פ-1933/33 01/01/1924 ועידת העיתונאים הלאומיים הערבים בתיק תמונה מהועידה הראשונה של העיתונאים הלאומיים הערביים שהתקיימה בחיפה -מתוך עיתון לא ידוע. (תאריך משוער)
פ-1891/38 19/06/1931 יצחק בן צבי – התכתבות שישה מכתבים מאת בן צבי אל רחל ינאית  העוסקים בעניינים אישיים ומשפחתיים  בעיית משחקי הכדורגל בשבת והשביתה הערבית.
ג-2232/7 20/05/1955 היועץ המשפטי – חוק לביסוס פעולותיה של הועדה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  ועדה לשמירה על קרקע חקלאית: החלטת הממשלה מס' 274 בעניין חקיקת החוק  פקודת בנין ערים  טיוטות להצעת החוק  חוות הדעת על הצעת החוק היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה הרלוונטים  זכרון דברים מישיבות בנושא ועוד.
ג-2236/23 18/01/1959 היועץ המשפטי – חוק האזרחות (תיק זמני) בתיק התכתבויות בנוגע לחוק האזרחות
ג-4742/31 06/11/1949 כפר-שמאי ע"י צפת תיק  של המשרד לענייני דתות; בתיק – התכתבות בנוגע לתשלום משכורות  פיתוח הישוב והקמת מועצה דתית.
ג-2237/18 01/02/1957 היועץ המשפטי – מסירת מסמכים משפטיים וגביית עדויות בחו"ל מסמכים ממשרד הפנים (לשכת היועץ המשפטי)  הנוגעים למסירת מסמכים משפטיים וגביית עדויות בחו"ל על פי בקשת בתי משפט בישראל.
סל-1622/1 01/01/1919 ארכיון דוד בן-גוריון – התכתבות ומברקים בסליל מספר תיקים:
גל-57424/15 01/10/1938 Palestine Partition Commission – Report (הוועדה לחלוקת פלסטינה (ארץ-ישראל) – דו"ח) הדו"ח הוכן על-ידי "ועדת וודהד" (הוועדה לחלוקת פלסטינה)  שנשלחה לחקור את בעיית יחסי ערבים-יהודים בארץ-ישראל אחרי ועדת פיל  והוגש על-ידי שר המושבות הבריטי לפרלמנט הבריטי. לדו"ח מצורפות מפות עם הצעות שונות לחלוקת ארץ-ישראל שנבחנו בוועדה  כולל שתיים שהוגשו על-יד הוועדה כחלופות המומלצות על-ידה.
ג-2228/3 05/09/1954 היועץ המשפטי – הלשכה המשפטית – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לנושאים: קטלוג של הוצאות לאור ע"י שירותי התברואה  חשבוניות על רכישת כרכים של "פסקים"  "דברי הכנסת" וכו'  חוזרי המשרד ונציבות המדינה  טפסי תעודות גמר שרות עבור מתמחים במשרד הפנים  ספרים שנתקבלו בספריית משרד המשפטים בחודשים יולי-אוגוסט 1955  הזמנה לועידה הארצית השלישית של מגן דוד אדום  בקשתו של קצין מחוז חיפה  צבי גרובר  לדוגמאות של בעיות אקטואליות בתחום חוקי העזר ועוד.
ג-2230/4 01/06/1951 היועץ המשפטי – הצעת חוק לבחירות עירוניות התיק מכיל: הצעת חוק לבחירות עירוניות.
ג-2230/13 08/05/1952 היועץ המשפטי – חוק הרשויות המקומיות בחירות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לניסוח חוקים לתיקון פקודת העיריות: הערות  הצעת תיקונים ע"י המפקח הארצי על הבחירות  הצעות תזכיר להצעות החוק  חוק הבחירות לעיריות (הוראת שעה)  התשט"ו-1955  תיאום הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות  חוק הבחירות לעיריות (הוראת שעה) (מס' 2)  התשט"ו-1955  חוק לתיקון פקודת העיריות  התשי"ז-1957 ועוד.
ג-2227/7 14/01/1958 היועץ המשפטי – ארגון עבודת הלשכה מסמכים ממשרד הפנים ובהם פרוטוקולים מישיבות המשרד בנוגע לסדרי העבודה בלשכת היועץ המשפטי.
ג-2227/8 29/01/1958 היועץ המשפטי – תכנית עבודה של הלשכה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכניות עבודה של לשכת היועץ המשפטי  כגון: חוקים כללים לכל הרשויות המקומיות  הצעות לתיקונים  חוקי עזר ותקנות ועוד.
גל-3971/35 01/01/1952 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה החותרים התיק מכיל: אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז חיפה החותרים.
פ-2333/1 01/01/1930 איתמר בן-אב"י – פתקים ללקסיקון לאמרות ממדרש האגדה. ציטוטים ממדרש האגדה לצורך כתיבת לקסיקון לאמרות שמקורן במדרש האגדה.
פ-2334/14 01/01/1982 איתמר בן-אב"י – חיבור מאת ב. ח. בשם "התיהפך ארץ ישראל לבלקנים?". חיבור מאת ב. ח. בשם "התיהפך ארץ ישראל לבלקנים?". התאריך הינו משוער.
גל-3965/20 01/01/1951 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – מחוז ירושלים בית נטיף
גל-41183/8 01/11/1996 ישובים באות מ' (מושב פורת  מועצה אזורית מטה אשר  מועצה אזורית חוף הכרמל  מועצה אזורית מטה בנימין  מבואות החרמון  מועצה אזורית שומרון  מודיעין  מזכרת בתיה  משגב  רמת הגולן ומטולה) התכתבות בנושאים: מציאת פתרון דיור  איכלוס ובניית מוסדות ציבור
גל-41184/4 01/01/1997 ישובים באות מ' ( מועצה אזורית מנשה  מעלה אפרים  מטה יהודה  מעלה עירון  מנחמיה  מועצה אזורית משגב  יואב  מזכרת בתיה  מעלה יוסף  מגילות  מטולה ומבואות החרמון) התכתבות בנושאים: העברת תקציבים למושבים  תכנית פיתוח ועוד
חצ-6915/9 01/04/1979 השר משה דיין שה"ח – אישי הסדרי האוטונומיה – התכתבות  פגישת שר החוץ עם מערכת "דבר"  פרוטוקול ישיבת ועדת השרים להכנת ההצעות לקראת המו"מ על הסדרי האוטונומיה. המו"מ המדיני עם מצרים – התכתבות  מברקים מנציגויות משרד החוץ בחו"ל  החלטות ממשלה  פרוטוקול ישיבת שר החוץ עם מנהלי מחלקות ועוד (המשך בתיק מס' 10).
גל-40444/13 04/09/1956 לשכת היועץ המשפטי – שופטי תעבורה – בעיות שפיטה וענישה נתונים סטטיסטיים על תאונות דרכים
ג-1949/4 01/01/1958 עיריית רמלה עיריית רמלה- דין וחשבון כספי לשנים 1958-1959
גל-7474/11 20/06/1978 מערכת מים  ביוב  חשמל  טלפון  ותאורה (רובע ג' – ד') – ימית (המשך מתיק 10) אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – צוות ההקמה ימית העוסקים בנושאים: מערכת מים  ביוב  טלפון  תאורה  תעודה על בדיקת בטון  הגדלת היקף חוזה ועוד.
גל-18493/8 20/06/1976 ביה"ס "סגולה" – בני-ברק בתיק התכתבויות בנוגע לבית הספר "סגולה" בבני ברק – מצבת כוח אדם  מקצועות הלימוד בבית הספר  עבודות אחזקה לבית הספר ועוד.
גל-7478/9 04/08/1977 40 בתי מגורים  מבני ציבור  מקלטים – פרואל אוסף מסמכים של משרד הבינוי והשיכון – מינהל לבניה כפרית מושב פריאל הכוללים: תעודה זמנית על בדיקת בטון  חשבוניות   הגדלת חוזה  תנאים מיוחדים  תיאור טכני בתים בודדים והצעת תקציב למקלט.
גל-23002/18 12/02/1956 לשכת המנכ"ל – תערוכה עולמית – בריסל 1958 בתיק פרוטוקול מישיבות הרשות להשתתפות ישראל בתערוכת בריסל – 1958 וועדותיה  סימפוזיון בנושא  פגישות עם ראש-הממשלה והנשיא; תכניות  זכרון-דברים של ציר ישראל בבלגיה  התכתבות.
ג-5151/3 09/01/1970 ממשלה כולל ישיבות ממשלה (כרך א') קטעי עתונות שנאספו על ידי לשכת העתונות הממשלתית  העוסקים בפעילות השוטפת של הממשלה  הדלפות מישיבות הממשלה  משא ומתן ומדיני  הרכב הממשלה ועוד.
ג-5151/4 04/01/1971 ממשלה כולל ישיבות ממשלה (כרך ב') קטעי עתונות שנאספו על ידי לשכת העתונות הממשלתית  העוסקים בפעילות השוטפת של הממשלה  הדלפות מישיבות הממשלה  משא ומתן ומדיני  הרכב הממשלה ועוד.
ג-5151/5 03/08/1969 ממשלה כולל ישיבות ממשלה (כרך ג') קטעי עתונות שנאספו על ידי לשכת העתונות הממשלתית  העוסקים בפעילות השוטפת של הממשלה  הדלפות מישיבות הממשלה  משא ומתן ומדיני  הרכב הממשלה לאחר בחירות 1969 ועוד.
ג-5151/6 13/01/1966 ממשלה כולל ישיבות ממשלה (כרך ד') קטעי עתונות שנאספו על ידי לשכת העתונות הממשלתית  העוסקים בפעילות השוטפת של הממשלה  הקמת הממשלה ה-13 בראשות לוי אשכול  הדלפות מישיבות הממשלה  משא ומתן ומדיני  הרכב הממשלה ועוד.
פ-2121/17 15/03/1961 מאמרים לזכרה של מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי ואירמה לינדהיים. מסמכים ובהם מאמרים לזכרה של מניה שוחט מאת רחל ינאית בן-צבי ואירמה לינדהיים.
גל-48233/4 01/01/1965 סירין ועולם בתיק מסמכים בנוגע לאדמות "סירין ועולם"
חצ-3106/18 01/11/1958 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – מקסיקו
נ-848/12 01/01/1953 נוצרים חלק א' (המשך בתיק 2)
נ-848/13 01/01/1958 נוצרים חלק ב' (המשך מתיק 1  המשך בתיק 3)
גל-1344/3 16/03/1951 משלחת המכון המזרחני לאוניברסיטת שיקגו – חשבונות החפירה בבית-ירח משלחת המכון המזרחני לאוניברסיטת שיקגו – חשבונות החפירה בבית-ירח.
חצ-3106/20 01/02/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – גואטמלה
חצ-3106/17 01/06/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – סנטיאגו
מפה-4638/1 01/01/1937 ( תכנית – יפו – 1 )   Scheme I Jaffa בתיק תרשים מפת תכנון ערים של יפו – I; סומנו מספרים של אזורי תכנון; רחובות  גבולות השכונות סימנים טופוגרפיים  של תכנון ערים נתונים – חסרים
מפה-4639/1 01/01/1937 ( יפו – פירוט לתכנית 1 )  " Jaffa – Details for Schem " 1 השלמה למפת תכנון יפו – 1 ( ראה מס' 4638 ); סומנו רחובות  בנינים; כולל מנזר קופטי וכו' נתונים – חסרים
חצ-3106/16 01/06/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – ריו דה-ז'נרו
גל-7303/16 06/12/1949 מחלקת התיירות – מוסדות בית חיים שטורמן  התכתבות בענין ביקורי תיירים התכתבות בנוגע לפעילות מכון בית חיים שטורמן והקצבה למכון במסגרת פעילותו לקידום התיירות
חצ-3106/15 01/02/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – קולומביה
חצ-3106/14 01/03/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – כללי
כ-435/10 30/11/1948 ועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית – סטנוגרמות  5/11/1948
חצ-3106/13 01/06/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – ונצואלה
חצ-3106/19 01/12/1958 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – לימה
מפה-4649/1 01/01/1937 ( יפו – תכנית ד' )   Jaffa – Scheme D בתיק מפת תכנון עירוני של יפו – חלק ד' על-גבי נייר שקוף; סומנו רחובות אחדים וחלק מבניני ציבור; חלק מהרחובות – ממוספרים ( פשרם לא ברור ) סימנים טופוגרפיים  של תכנון
מפה-4650/1 21/12/1937 ( יפו – תכנית ק' ) "  Jaffa – Scheme  " K בתיק שרטוט טיוטה עם הצעות לכבישים ואזורים Suggested Draft indicating proposed Roads and Zones תכנית תכנון עירוני של יפו – חלק ק' על-גבי נייר שקוף חום; סומנו רחובות אחדים  חלק מהרחובות – ממוספרים – פשרם – לא ברור ( בוצע בעפרון ) נתונים – Plan Number TP/168/37; Ref. Number Z/562/36 שורטט ע"י A. Kahane
ג-88/113 01/08/1952 שירותי המודיעין – פרוזדור – מסלול. גליונות של השבועון "מסלול" לעולי תימן והמזרח.
מפה-5009/1 01/01/1936 ( יפו – תכנית  )   Jaffa – Scheme F בתיק תרשים תכנית התכנון של אזור F ביפו על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנית  מידות רוחב הכבישים; דרך ירושלים  בנינים נתונים – חסרים
מפה-5012/1 01/01/1937 ( תכנית K – יפו )   Scheme " K " – Jaffa בתיק תרשים תכנית התכנון של אזור K ביפו על-גבי נייר שקוף לבן; סומנו גבול התכנון  גבולות שונות ( ללא מס' )  מידות רוחב הכבישים  בנינים  כבישים  כולל רח' המלך ג'ורג'  רח' אג'מי וכו' סימנים טופוגרפיים  של תכנון  כבישים נתונים – חסרים
ג-2165/18 15/08/1949 הנהלה – ועדה לעניני כבישים מסמך יחיד: הזמנה לועדה בעלת סמכות עליונה לענייני כבישים
ג-2168/17 11/01/1950 הנהלה – הדרכה חקלאית התכתבויות מנהל ההסברה החקלאית
גל-62102/6 03/02/1997 קריית ארבע – תיק 2 התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהלת מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון רינה זמיר בנוגע למועצה מקומית קריית ארבע:
ג-2183/2 21/10/1949 הנהלה – חינוך והדרכה חקלאית לעולים תכתבות בעניין הצורך בהדרכה חקלאית לעולים.
ג-2183/20 16/06/1948 הנהלה – בית-הספר החקלאי מקווה ישראל. התכתבויות בנוגע להדרכה חקלאית ובחינות בבית הספר
גל-15493/5 01/04/1949 רשימת עולים מעברי גבול  אוניות: נגבה  מדקס  גלילה  אמסיה  מרין-קרפ  דיאנה  פונטיה  פ. ג'רימני  דביר-היסר  קוקסיה  טרנסילבניה  בונטש  קדמה  קרשל-טפה  אבנר  תיאודור הרצל  קמפיצולי  דוגו  אילת לרמאות  אקטן  לבנט  אבציה  סוסה  איקבל  וולקנוס  סילבר-אושיין  אלבא-ויקטורי. (הפרוט בכרך 6).
א-4240/20 01/05/1974 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – התכתבות מכתבים נכנסים ליצחק רבין ותשובות הלשכה  כולל תמליל מסיבת עתונאים של ראש-הממשלה י. רבין 23/3/1975
כ-800/9 01/11/2002 יושב-ראש הכנסת ה- 15 אברהם בורג – קשרי חוץ – ארה"ב   אוסטרליה  I.P.V  או"ם  פלסטינאים  שונות  הפרלמנט האירופי
פ-4268/2 26/07/1959 תנחומים למשפחת הרצוג על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (המשך מתיק מס' 1) מכתבי תנחומים ומברקי תנחומים בעברית ואנגלית שנשלחו ע"י רבנים  אנשי ציבור ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בחו"ל אל הרבנית שרה הרצוג (אלמנת הרב יצחק הרצוג) ואל בני משפחתה.
פ-4268/1 27/07/1959 תנחומים למשפחת הרצוג על מות הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג מכתבי תנחומים ומברקי תנחומים שנשלחו ע"י רבנים  אנשי ציבור ואנשים פרטיים מהארץ ומקהילות יהודיות בחו"ל אל הרבנית שרה הרצוג (אלמנת הרב יצחק הרצוג) ואל בני משפחתה (כולל סקירה מטעם "המזרחי-הפועל המזרחי" (עמודים 98 – 105) ודברי ראש עיריית ירושלים גרשון אגרון לזכר הרב הרצוג (עמוד 205) (המשך בתיק מס' 2).
נ-735/17 26/09/1993 לשכת הנשיא עזר ויצמן – עמותה למען רון ארד מסמכים מלשכת הנשיא עזר ויצמן ובהם פניות "העמותה למען רון ארד"  לקבלת ברכת הנשיא ליום הולדתו ה- 38 של רון ארד.
גל-7641/13 08/01/1951 לשכת השר – מנהל עבודות צבוריות פרוטוקול מישיבת הועדה בעלת הסמכות העליונה לעניני כבישים
ג-2436/8 23/01/1955 לשכת השר – המרכז המשותף להדרכה חקלאית דו"חות פעולה של המרכז; פרוטוקולים וזכרון-דברים מישיבה של נציגי משרד החקלאות והסוכנות – המחלקה להתישבות בנוגע להקמת מרכז משותף להדרכה; פרוטוקול מישיבות.
חצ-3101/31 01/01/1957 הונגריה – אישים ומדינאים
ג-2428/2 01/12/1950 לשכת השר – הדרכה חקלאית מכתבים; דו"חות מביקורי מדריכים על מצב השדות במשקים.
ג-2436/10 07/01/1957 לשכת השר – המרכז המשותף להדרכה חקלאית דו"ח נציבות המדינה על המרכז; דו"ח פעולות המרכז לשנת 1957; התכתבות בנושא הדרכה חקלאית וקורסים.
ג-2436/11 06/03/1958 לשכת השר – המרכז המשותף להדרכה חקלאית פרוטוקול מישיבות הועדה המיעצת להשתלמות; דו"חות מפעולות המרכז המשותף להדרכה חקלאית; תכנית להדרכה וקורסים.
א-7314/28 01/01/1975 חומר לישיבת ועדת השרים לענייני הפקעת קרקעות (ועדת צדוק) ענתות
פ-1917/13 12/11/1950 דוד בן-גוריון – התכתבות בתיק צילום מכתב מאת שלום נחמני מכורדיסטן אל ראש ממשלת ישראל דוד בן-גוריון בנוגע לתולדות יהודי כורדיסטן ונתונים מספריים על יהודי כורדיסטן ומספר העולים לישראל.
חצ-6864/6 01/08/1978 השר משה  דיין – קהיר דיווחים מנציגויות  ממשה"ח לחו"ל; סקירות וכו'
גל-50427/28 01/07/1977 אנרגיה גרעינית (כולל תחנות גרעיניות) פרוייקט כורי כח גרעיניים – תזכיר  הצעת מחקר בנושא מיזוג גרעיני קר  התכתבות על סיכוני בריאות מקרינה ברמה נמוכה ועוד
ג-273/60 03/08/1948 חיילים שגויסו והושבעו – רשימות מקובצות. תיק של ועדת ירושלים והמושל הצבאי – רשימות חיילים שגויסו  הושבעו והועברו ליחידות השונות. ספירה כללית של כלל המגוייסים והמתייצבים לשירות בצה"ל ב-מרץ 1948 לפי צבעים  בני ישיבה  המגויסים ביחידות  המתייצבים מחוץ לירושלים  מוצאים מכלל חשבון  נמצאים בטיפול ומגוייסים שלא התייצבו. פקודות מטכ"ל / אכ"א.
מ-5128/12 01/03/1934 Anti malaria measures: 1.Birket Sheikh Mohammad 2.Nahiz lskandarona 3.Wadi Hawareth + Wadi Kabani – Tul Karem פעולות נגד מלריה: 1.ברכת שיח' מוחמד 2.נחל אלכסנדר 3.וואדי חווארת וואדי קבני – טול כרם
פ-2976/1 01/08/1959 חוברת "מחקר ופיתוח טכני במדינת ישראל" החוברת מאת דניאל שמשוני  הוכנה עבור ראש-הממשלה.
גל-47991/6 19/05/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ד') המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער-דו"ח בקרת תקציב לשנת 1999  בטיחות בכפרי נוער ופנימיות  עניינים מנהליים שונים (החזר הוצאות רכב  הצטרפות לאגודות מקצועיות  כוח אדם  פלאפונים וכדו')  רפתות בתי הספר החקלאיים  משרות עליית הנוער. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
פ-3071/8 01/12/1935 פרוטוקולים של ההסתדרות הציונית ודוחו"ת של הסוכנות היהודית פרוטוקולים שונים של ההסתדרות הציונית הכוללים: 1. פרוטוקול של הנהלת ההסתדרות מפגישה עם הנציב העליון (1935) בצירוף מכתבים נלווים מדוד בן גוריון לחברי הועד הפועל הציוני. 2. החלטות הועד הפועל הציוני (1937) בצירוף מכתבים נלווים מהנהלת ההסתדרות לדוד צבי פנקס ולחברי הועד. 3. ששה פרוטוקולים של ישיבות הועד הפועל הציוני המצומצם (1937-1936). 4. הרצאות של בן-גוריון ושל משה שרת בועד הפועל בנושאים מדיניים (1937). דוחו"ת של הנהלת הסוכנות היהודית  של "המכון לחקר הכלכלה בא"י" שליד הנהלת הסוכנות ושל מחלקות הסוכנות: למסחר ותעשיה  להתישבות חקלאית לעבודה ולעליה (1937-1935).
גל-47991/7 10/02/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך א') תיק של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער; תכתובות מלשכת מנכ"ל; ענייני תקציב; החלטת ועדת שרים לענייני סמלים וטסים  לקביעת הנשוא המרכז לשנת העצמאות – התש"ס – 2000. עוד בתיק – דו"ח ביקורת שנכתב על-ידי רואה החשבון בעניין כפר הנוער הדתי;
גל-47991/10 20/03/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ד') תיק של משרד החינוך  המינהל לחינוך התיישבותי. בתיק – התכתבויות מלשכת מנכ"ל – ענייני מינהל  משאבי אנוש וכח אדם; מכרזים; פרוטוקול ועדת תמיכות בנושא חינוך גופני בבתי הספר ששייכים לחינוך ההתיישבותי; פרוטוקול ועדת תמיכות בנושא טיפוח ושיעורי עזר;
גל-47991/12 02/04/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ב') תיק של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער – התכתבויות מינהלתיות הנוגעות לכח אדם וענייני עובדים  ענייני תקציב ועוד. ענייני קרקעות – בתוך כך – הצעת חוק של חבר הכנסת אלי גולדשמידט בדבר עיגון זכויות החקלאים בקרקע שעברה בכנסת בקריאה טרומית וראשונה; כן הוגשו הצעות חוק ממשלתיות נוספות להקניית זכויות לחקלאים בקרקע; מכרזים; נייר עמדה – מערך החינוך הפנימייתי; בקשה לתמיכה כספית במכון חליבה בבית הספר התיכון ההתיישבותי בכפר סילבר;
גל-47991/13 15/04/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ג') המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער-מכרז להעברת משרדי המינהל בתל אביב  כנס מפקחים  שכר הלימוד לחטיבות העליונות  היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשס"א  מערך החינוך הפנימייתי  ענייני כוח אדם  סדנאות  קורסים מקצועיים והשתלמויות לעובדים  הודעה על סגירת ביה"ס התיכון החקלאי פרדס חנה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
גל-47991/14 29/08/1996 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך א') המינהל לחינוך התישבותי – חתימת הסכמים עם ארגון המורים העל יסודיים בעניין הצטרפות להסכמים הקיבוציים הכלליים  ענייני כוח אדם (גיוס עובדים  שביתת מורים ומפקחים) כנסי מפקחים ופסיכולוגים  העברת סמכויות החינוך הפנימייתי למינהל  תמיכת משרד החינוך במינהל ועוד.
גל-47991/15 22/06/2000 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ב') תיק של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי ענייני מינהל  וכח אדם; סכסוכי עבודה  תנאי שכר; תשלומי עובדים; התקנה לטובת טיפוח עדות ישראל במועצות האיזוריות – קריטריונים; מערך החינוך הפנימייתי – הצעה לארגון מחדש – שהוגשה למנכ"לית משרד החינוך;
גל-47991/16 06/12/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ג') תיק של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי; ענייני מנהלה; תכנית הבאת בני נוער מחבר העמים בגילאי 13-14 לארץ – תכנית משותפת למינהל החינוך ההתיישבותי ולסוכנות היהודית; מכרזים; ענייני משאבי אנוש וכח אדם; תכתובת בעניין מניעת נשירה במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער;
גל-47991/17 01/02/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך ד') מעבר לבנין חדש  בנין מוסקוביץ (רח' השלושה  תל אביב)- חניות עובדים  הזמנת ריהוט  רשימת היחידות וחדרי עובדים  חשבונות  הוצאות ועוד.
גל-47992/3 20/07/1998 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ג') רשימות תיקים לביעור  התכתבויות בנושא כוח אדם למינהל לחינוך התיישבותי  חישוב שכר עידוד  קורסים לעובדי המינהל  הנחיות למוסדות חינוך  תמיכה במוסדות ועוד.
גל-47992/4 01/11/2000 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך א') התכתבויות בנושאים מנהליים  כוח אדם  תמיכות במוסדות ועוד.
גל-47992/11 22/04/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ד') התכתבויות בנושא תמיכות המינהל במוסדות והקריטריונים לתמיכה  מכרז לספקי שירותים למינהל  תנאי העסקה במינהל ועוד.
גל-47992/13 18/06/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ו') התכתבויות בנושא מכרזים לאספקת ציוד ושירותים  תנאי העסקה במינהל  כשירות בטיחותית של מוסדות  פיצויי פיטורין לעובדים ועוד.
גל-47992/15 01/08/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב') התכתבות בנושאים: כוח אדם  כספים  תקציב  ביקורת מקלטים ומרחבים מוגנים  ביטחון ובטיחות ועוד.
גל-47992/17 22/08/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ד') התכתבות בנושאים: כשירות בטיחותית למבנים שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי  ביקורת שמירה בכפרי הנוער השונים  ענייני כוח אדם ועוד.
גל-47993/1 13/11/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך א') פרוטוקולים מישיבות הנהלת המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושא ביקור ההנהלה בפנימיות שונות כגון עין גדי  הכפר הירוק  עין כרם ועוד. התכתבות בענייני כספים  תמיכות ותיקצוב  פיתוח כפרי נוער במוסדות לא מודרכים  ענייני כוח אדם ועוד.
גל-47993/2 06/12/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ב') התכתבות בנושאים: כוח אדם  ביקורות  כספים  תקציב ועוד.
חצ-3100/30 01/11/1956 גרמניה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
גל-5987/5 01/01/1957 נציגויות ישראל בחו"ל – משלחת ישראל בקלן – כרך א'
חצ-3090/18 01/01/1957 ארה"ב – נספחים צבאיים זרים בארץ
גל-60463/1 28/08/2001 פרטי כל ועדות חדשות  זכויות חברי הרשות אורנית בתיק פרוטוקולים מישיבת המועצה באורנית  וכן התכתבויות בענייני מינהל של המועצה.
גל-5972/26 10/04/1957 ועדות שונות ועדת לבדיקת לשכות לייעוץ התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת משה גלבוע  סמנכ"ל משרד המסחר והתעשייה וחבר בועדה לבדיקת הלשכות הכלכליות  בנוגע לפעילות הוועדה: רשימת לשכות כלכליות וזרועות כלכליות במשרדי הממשלה (אפריל 1957)  דו"ח על לשכות כלכליות במשרדי הממשלה (יולי 1957)  זכרון דברים מישיבות הועדה  הגדרות תפקידים – סדרת כלכלנים – הצעת ספציפיקציות – כלכלנים (נובמבר 1957)  תפקידי המחלקה הכלכלית במשרד החוץ  בעיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.
ג-7074/30 01/07/1955 המרכז המשותף להדרכה חקלאית פרוטוקולים מישיבות המרכז המשותף להדרכה חקלאית
חצ-3104/40 01/01/1957 יפן – אנרגיה אטומית
חצ-3102/38 01/09/1959 הונג קונג – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3106/11 01/06/1959 ישראל – דוחות על ביקור גולדה מאיר בארצות אמל"ט (אמריקה הלטינית)
נ-57/41 15/11/1954 בן-צבי יצחק – גן חיות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת נשיא המדינה  יצחק בן-צבי  בנוגע לגני החיות בישראל: הגליון הראשון של "ביבר – ידיעון גן החיות בתל אביב" (פברואר 1959)  פרוטוקול פגישת הנשיא עם ד"ר אהרן שולוב  מנהל גן החיות התנכ"י  והועדה הציבורית להקמת מוזיאון לאמנות  ארגון ביקור הנשיא בגן ועוד.
נ-920/22 03/11/2002 סיור בשירות בתי הסוהר מסמכים מלשכת נשיא המדינה משה קצב  הנוגעים לסיור הנשיא בבתי סוהר שונים.
ג-5067/76 16/04/1963 נערות הצי התכתבויות בנושא סרט "נערות הצי" ו"אהבה בצל האילנות".
ג-12406/10 24/10/1982 נוקדים – אל-דוד תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – פניות לחנה ביתן בקשר לקביעת שמות ליישובים  התכתבות עם אישים שונים ועם הועדה להנצחת החייל על שם היישוב אל-דוד-נוקדים  קריאת יישוב ע"ש חללים; שמות ליישובים חדשים – והנימוק לבחירת השם;
גל-43080/3 17/03/1993 לשכת סגן השר יגאל ביבי – חברון התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת סגן שר הדתות יגאל ביבי בנוגע ליישוב היהודי בחברון:
ג-1881/24 01/11/1950 אגף הייצוא – שירותים בתי-מלון – הארחה וכו' בתיק התכתבויות בנוגע לדירוג בתי מלון ובתי הארחה  שירותים הניתנים בבתי המלון  כשרות מסעדות  עידוד התיירות מחו"ל ועוד.
נ-52/23 01/04/1957 בן-צבי יצחק – צירות ישראל בוינה (משרד החוץ) רישום שיחה עם נציג ישראל בוינה (טיוטה בכתב-יד – 14.4.57)
גל-6231/8 01/01/1961 לשכה ראשית – משלחת ישראל – קלן. כרך ב'
גל-48336/10 31/07/1994 לשכת היועץ המשפטי – קופות גמל – שוטף (העתקי מכתבים יוצאים) התכתבויות בנושא טיפול ב תלונות של עמיתים בקופות גמל; התכתבויות בנושא הפרטת חברות ממשלתיות המנהלות קרנות השתלמות  פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון ועוד.
גל-43757/13 01/01/1974 . תכנית שלד העיר  מודיעין – משה ספדיה שרטוטי האדריכל משה ספדיה לתכנית בניין העיר מודיעין
ג-4492/15 04/01/1956 הלשכה הראשית – קרן מגן בתיק התכתבויות ודיווחים בנוגע לתשלומים של עובדי מדינה ל'קרן המגן'  בשנה זו. בתיק בנוסף ניתן למצוא מסמכי תקציב שונים.
נ-451/52 01/11/1990 הנשיא חיים הרצוג – מוסדות בחו"ל – (Armdi (American Red Magen David Adom for Israel התכתבות עם מוסדות בחו"ל בדבר פעילותם  ברכות ואירועים
פ-2257/19 01/01/1923 רשימות מאת אהרון ראובני. רשימות טיוטה למאמר בנושא הקומוניסטים בארץ ישראל מאת אהרון ראובני וכן כרוז ובו ציטטות מעיתון "קול העם" בנושא הנ"ל. התאריך הינו משוער.
טס-3023/72 01/01/1933 ? קטיף פרי-הדר.
ג-6979/9 01/01/1972 לשכת השר בר-לב – שטחים מוחזקים
גל-3790/34 01/01/1948 סרטים – אומנת ממין זכר סרטים – אומנת ממין זכר
גל-2407/14 25/06/1975 סרטים – מנוקר בקשת חברת פילמונד בע"מ מהמעוצה לבקורת סרטים ומחזות  להרשאת הקרנת הסרט "סנוקר" ("חגיגה בסנוקר") בישראל: תקציר הסרט  צוות ההפקה והשחקנים הכולל את יהודה ברקן  זאב רווח  ניצה שאול וכו'  הבקשה  חוות הדעת של חברי המועצה ופרוטוקול מישיבת המועצה בה הסרט נדון.
גל-20589/6 01/01/1987 לשכת המנכ"ל – ועדת החרם הערבי.
גל-1676/17 01/02/1957 בית הספר לנערים אגודת ישראל פורת יוסף בית הספר לנערים אגודת ישראל פורת יוסף בירושלים (שכונת קטמון)-בקשה להכרה במוסד כמוסד מוכר שאינו רשמי ואכרזה עליו כמוסד חינוך מוכר לנערים עובדים מטעם משרד החינוך. רשימות תלמידים  דו"ח פיקוח  תקן בית הספר. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-10849/2 01/01/2000 ועדת אור לברור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לאזרחים ישראלים – ארועי הר-הבית משטרה
גל-7975/5 01/01/1959 העתודה האקדמאית התיק כולל: העתודה האקדמאית  תוצאות בחינות בגרות לנבחנים חיצוניים ועוד.
גל-54170/14 09/12/1951 ירושלים – קטמון – מוסדות ציבור. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת יוסף סלייפר  ממונה על מוסדות ציבור באגף השיכון במשרד העבודה  בנוגע לבניית מוסדות ציבור בשכונת קטמון (גונן) א' – ה' בירושלים: בתי ספר  מרפאה  לשכת סעד  בתי כנסת  תחנה לטיפול באם ובילד  חנויות  גני ילדים  צרכניה  מאפיה  מקווה  בית תרבות  מועדון נוער  מעון וכו'. זכרון דברים מישיבות בנושא  תרשימי בנייה של המוסדות  הקצאת פחונים וצרפים שוודים למוסדות ציבור ועוד.
גל-1805/40 17/05/1951 מעברת פוריה רשימות תלמידים ממעברת פוריה  טפסי רישום  דו"ח בנושא נערים עובדים במעברה  התכתבויות בנושא ועוד.
ג-2104/26 28/05/1952 ועדות – ועדת קימוצים או שינויים מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים להקמת ועדת קימוצים או שינויים.
גל-1858/1 04/12/1949 גבעת שמואל התכתבות בעניין תקנים של גננות  רישום ילדי עולים למוסדות החינוך  שכר לימוד  שכר מורים וגננות  בניית מבנה לבית ספר ועוד.
ג-2104/6 08/05/1951 ועדות – מבנה משרד הפנים מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למינוי וועדה פנימית לבדיקת מבנה המחלקות במשרד.
גל-7998/9 01/01/1954 מרכז לחינוך הדתי בישראל כרך א' התכתבות בנושאים: הקמת מרכזים אזוריים לתיאום והכוון  שמטרתם למצוא פתרון לקליטת תלמידים  שאין המסגרות העל יסודיות העיוניות או המקצועיות מתקשות לקלוט אותם  כיתות מקצועיות בחינוך הדתי ועוד.
גל-7998/11 28/12/1970 מרכז לחינוך הדתי בישראל כרך ג'
ג-3963/10 24/04/1951 שטח שיפוט – ראמה התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל המחלקה למיעוטים במשרד הפנים שמעון לנדמן  בנוגע למועצה המקומית ראמה: דו"ח ידיעות על הכפר (5.6.1951)  הפעלת המועצה המקומית  מינוי חברי המועצה תוך התחשבות במבנה הדמוגרפי של באוכלוסייה  נאומים מיום הקמת המועצה  הכנת מפות שטח השיפוט  דו"ח פעולות המועצה (מאי 1956)  הרחבת תחום שיפוט המועצה  מדידת שטחי קרקעות הכפר בדונמים בחלוקה לפי הבעלות  זכרון דברים מישיבות הועדה להרחבת שטח שיפוט המועצה  צווים בדבר המועצה המקומית המפרטים את שטח שיפוטה (הסופי ב-5.8.1959) ועוד.
פ-1884/7 01/01/1926 מכתבים אל לוי אשכול מכתבים אל לוי אשכול בעיקר מאשתו אלישבע בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1884/8 01/01/1927 מכתבים אל לוי אשכול מכתבים אל לוי אשכול (שקולניק) בעיקר מאשתו אלישבע קפלן (אשכול)  החלטות הישיבה הרביעית של הועד המפקח לקופת-חולים  טיוטת מאמר: הגנת האשה העובדת.
גל-20/38 31/12/1973 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: חיפה – ישוב: נשר (גבעת נשר) – אזור קלפי מס' 2500-002 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה של קלפי מס' 2500-002 בשכונת גבעת נשר בנשר: הפרוטוקול  אישורים לחילופי גברי בועדת קלפי  גליון ספירת הקולות ופרוטוקול בדבר פסילת קולות.
ג-9972/9 01/11/1990 מזכיר הממשלה אליקים רובינשטיין – אנטישמיות מסמכים  מברקים וקטעי עתונות בנושא אנטישמיות בין השאר בנוגע לתופעת הכחשת השואה בעולם ובקרב פת"ח – אש"פ
גל-18218/5 01/05/1970 בית-ספר ממלכתי מסילות – נתניה. התכתבות של בית ספר מסילות  הזמנת ספרי לימוד
ג-769/12 01/12/1949 מדור המוסיקה – כללי דו"חות  תזכירים והתכתבות בין מנהל מדור המוסיקה פרנק פלג  משרד החינוך וגורמים אחרים בנושאים הקשורים לפעילות המדור: הוראת המוסיקה  האקדמיה למוסיקה  המרכז הישראלי למוסיקה חדישה  הקמת מכון ממשלתי למוסיקה מזרחית  ארגון קונצרטים ועוד.
ג-8047/14 08/11/1972 לשכת השר – עניני מפלגה של השר פרוטוקולים מישיבות חוג אתגר סיכומי ישיבות לשכה  התכתבות בעניני מפלגה  בחירות מקדימות במפלגת העבודה  עקרונות למצע המפלגה לקראת הבחירות להסתדרות ועוד. (המשך בתיק 15)
גל-6/50 01/12/1973 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: צפת – ישוב: חצור הגלילית – אזור קלפי מס' 2034-002 תיק של הכנסת. בתיק – פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמינית; גיליונות של ספירת הקולות;
גל-11796/5 12/11/1961 עובדי הרשות – העסקת יועצים משפטיים מסמכים ממשרד הפנים  הנוגעים למינוי יועץ משפטי ברשויות מקומיות  כגון: פרוטוקולים מישיבות המשרד  הסכמים  תקציב היועץ המשפטי ועוד.
גל-48016/1 17/02/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקולים מוועדות התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: השתתפות בהוצאות ייעוץ פסיכיאטרי לתלמידי כפרי נוער  תוכנית לתמיכה לבוגרים בודדים  הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל  מדריכים בשנת שירות  תרגילים בתחום הביטחון והבטיחות  הוראת החקלאות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ועוד.
גל-48016/2 14/01/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב פרוטוקולים מוועדות התקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער בנושאים: איטום גגות במבנה הפנימיה בכפר סילבר  השתתפות המינהל בפרס גור אריה  הוצאות שמירה וביטחון  מילגות לאומנים ולספורטאים מצטיינים לחניכי נעל"ה ועוד.
גל-48016/3 20/11/2000 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכומי דיונים של ועדת תקצוב למוסדות חינוך והתכתבויות בנושא.
גל-48016/4 01/12/2002 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי) ובהם פרוטוקולים מועדות תקצוב לגופים שונים.
גל-17995/2 09/11/1978 המועצה לחינוך דתי. חוק חינוך ממלכתי
גל-48001/16 18/11/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב החלטות ועדת תיקצוב לגבי השתתפות המינהל בפעילויות חינוך והדרכה-ימי עיון והשתלמויות  תגבור לימודי  אולפניות קיץ לעולים  מבחן פסיכומטרי לתלמידי נעל"ה  פינות חי ועוד.
גל-48001/18 03/09/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכומי ועדת תיקצוב-הקצבות המינהל לעיריות ולמועצות האזוריות עבור יעוץ ארגוני  מכינות קדם אקדמאיות  הוראת חקלאות ומדעי הסביבה  ביטחון ובטיחות  שרותי דת ועוד.
גל-48002/7 19/03/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב סיכומי ועדת תיקצוב-דמי אחזקה לתלמידי מכינות קדם אקדמאיות בכפרי נוער וארגון כנסי בוגרים.
גל-48002/8 12/02/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב מסמכים ממשרד החינוך ובהם סיכומי ועדת תקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי.
גל-48003/3 18/10/2001 המינהל לחינוך התישבותי – מכתבי שרת החינוך והמנכ"לית (כרך א') התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת מנהל המינהל לחינוך התיישבותי דוד טוקר לבין שרת החינוך לימור לבנת ומנכ"לית המשרד רונית תירוש:
גל-48005/6 25/07/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגודה לקידום החינוך (כרך ב') מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים ל"אגודה לקידום החינוך"  כגון: דוחו"ת  כללים על האגודה  תקצוב אחזקת פנימיות האגודה  השלמת דמי אחזקה לתלמידי האגודה ועוד.
גל-12290/19 01/03/1966 פניות המנהלים והאנגליקנים להכרה בעדותיהם בקשה להכרה בכנסיה הקופטית לצורך הרכבת בתי דין
גל-8559/12 26/01/1943 פניות אישיות בעניני אישות – לפי שמות – אותיות נ'-ת'. התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הכללי של הרבנות הראשית  שמואל אהרון שזורי (ובר)  בנוגע לנושאים: תעודות רווקות המעידות על רשות נישואין  ענייני עזבונות  תעודות גירושין  המרות דת  גירושין ונישואין של חיילים יהודים מארץ ישראל אשר שירתו בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה ועוד.
גל-48048/7 16/09/1999 המינהל לחינוך התישבותי – חוזרים יוצאים מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי) הנוגעים לבטיחות התלמידים  כגון: הדרכות התלמידים בנושאי זהירות בדרכים  פעילויות והרצאות שונות בנושא  רשימות והשתלמויות הרכזים ועוד.
ג-1920/18 01/01/1959 תקציב רגיל – ראמה
פ-798/3 04/08/1974 בקשות והצעות תיק פניות ציבור אל רה"מ לשעבר  גולדה מאיר: מכתבי בקשה  הצעה והבעת דעה מהארץ ומחוץ לארץ בנושאים שונים כגון: סיוע לעולים חדשים  בעיות דיור  סיוע להרחבת עסק  מכתבים מתלמידים מבתי ספר שונים  בקשות פרטיות  סיוע בענייני בריאות  ועוד.
ג-3555/29 01/02/1987 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – יוונים אורתודוכסים
ג-3555/2 01/01/1965 המחלקה הנוצרית – אגף עדות – אדיונסטים
א-7533/13 26/01/1964 בחירות לרבנות הראשית – ועדת ערר – תיקי רבנים של ועדת הערר – הרב דוד שלוש מנתניה. ערר נגד אי הכללת שם המבקש ברשימת הרבנים לפי תקנות הבחירות למועצת הרבנות שנתפרסמה בילקוט הפרסומים מספר 1063 מיום 12/1/1964.
א-7533/17 26/01/1964 בחירות לרבנות הראשית – ועדת ערר – תיקי רבנים של ועדת הערר – הרב שלום לופס מעכו. בתיק פנייה של הרב שלום לופס אל ועדת הערר בעניין הבחירות למועצת הרבנות הראשית.
גל-17695/3 01/11/1963 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – היועץ לעניני ערבים.
פ-803/3 08/04/1976 בקשות  הצעות והבעות דעה (צ-ש) בתיק מכתבים ממוסדות ומאנשים פרטיים בארץ ובחוץ לארץ בנושאים: סיוע לנכה צה"ל  בקשות להיפגש עם גולדה מאיר ועוד
גל-6362/10 03/11/1950 מושב כסלון תיק של המשרד לענייני דתות; בתיק – בקשת תמיכה לשוחטים במושב נחלים; דו"ח וכרטיס ביקור; התכתבות וכו'; דו"ח מביקור של הרב יהושע גולובנציץ במושב כסלון שבפרוזדור ירושלים; התכתבות בעניין קבלת תקציב עבור מעברת כסלון;
גל-6320/11 01/05/1950 קרית-בנימין התיק מכיל: פרטי-כל וזכרונות-דברים מישיבות  אישורי קבלת ההקצבות  דו"חות ביקור  שאלונים להרשמת בתי-כנסת; התכתבות
גל-17483/3 01/11/1995 לשכת השר – ש. שטרית -"פולסא דנורא" מכתבו של י. ררק לשר בנדון ותשובת המשרד
א-7313/16 01/01/1968 ירושלים כרך ג'
א-7313/18 01/01/1968 ירושלים – ירושלים מחזה כרך א'
א-7311/2 01/01/1968 ועדת התישבות
א-7314/21 01/01/1968 מעלות (רצח מעלות – ועדת חקירה על הארוע)
חצ-3097/7 01/08/1957 בורמה – שתוף-פעולה כלכלי
חצ-3096/2 01/02/1957 בולגריה – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3096/4 01/03/1957 בולגריה – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3096/5 01/04/1957 בולגריה – הנציגות
חצ-3096/6 01/12/1956 בולגריה – יחסים דו-מדינתיים  יומנים ודו"חות
חצ-3096/11 01/06/1957 בוליביה – מדיניות חוץ
חצ-3096/12 01/07/1957 בוליביה – יחסים מדינים בדרג ממשלתי
חצ-3096/13 01/07/1957 בוליביה – יחסים מדינים בדרג לא ממשלתי
חצ-3096/14 01/08/1957 בוליביה – עניני פנים
חצ-3096/15 01/08/1957 בוליביה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3096/16 01/12/1956 בוליביה – מצב היהודים
חצ-3096/17 01/12/1957 בוליביה – האמנת נציגים
חצ-3096/18 01/11/1957 בוליביה – הנציגות בארץ
חצ-3096/19 01/09/1957 בורמה – מדיניות חוץ
חצ-3096/20 01/04/1957 בורמה – משרד החוץ
חצ-3096/21 01/12/1956 בורמה – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3096/23 01/10/1957 בורמה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3096/24 01/07/1957 בורמה – יחסים דו-מדינתיים – יומנים ודו"חות
חצ-3096/25 01/12/1956 בורמה – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3096/26 01/05/1957 בורמה – יחסים דו-מדינתיים – יומנים ודו"חות
חצ-3096/27 01/03/1957 בורמה – יחסים דו-מדינתיים – יומנים ודו"חות
חצ-3096/28 01/01/1958 בורמה – יחסים דו-מדינתיים – יומנים ודו"חות
חצ-3097/1 01/12/1956 בורמה – עניני פנים
חצ-3097/2 01/10/1957 בורמה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3097/4 01/02/1958 בורמה – מצב היהודים
חצ-3097/6 01/04/1957 בורמה – שתוף-פעולה כלכלי
חצ-3097/8 01/12/1956 בורמה – סיוע טכני מישראל
חצ-3097/9 01/09/1957 בורמה – סיוע טכני מישראל
חצ-3097/10 01/01/1957 בורמה – הנציגות
חצ-3097/12 01/05/1957 בלגיה – משרד החוץ
חצ-3097/13 01/07/1957 בלגיה – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3097/15 01/09/1959 בלגיה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3097/16 01/10/1956 בלגיה – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3097/17 01/01/1957 בלגיה – יחסים דו-מדינתיים  יומנים ודו"חות
חצ-3097/18 01/12/1956 בלגיה – עניני פנים
חצ-3097/19 01/12/1958 בלגיה – מפלגות
חצ-3097/20 01/12/1956 בלגיה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3097/21 01/02/1957 בלגיה – בטחון המדינה
חצ-3097/23 01/02/1957 בלגיה – הסכם תרבות
חצ-3097/25 01/05/1957 בלגיה – מצב היהודים
חצ-3097/26 01/03/1957 בלגיה – מגביות
חצ-3097/27 01/06/1956 בלגיה – האמנת נציגים
חצ-3097/28 01/04/1957 בלגיה – נציגויות זרות
חצ-3097/29 01/07/1957 בלגיה – עניני נימוסין
חצ-3097/30 01/03/1957 בלגיה – הנציגות
חצ-3097/31 01/05/1958 ברזיל – מדיניות חוץ
חצ-3097/32 01/09/1957 ברזיל – משרד החוץ
חצ-3097/33 01/01/1958 ברזיל – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3097/34 01/12/1956 ברזיל – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3097/35 01/12/1956 ברזיל – יחסים דו-מדינתיים בדרג לא ממשלתי
חצ-3097/36 01/04/1957 ברזיל – יחסים דו-מדינתיים  יומנים ודו"חות
חצ-3097/38 01/12/1956 ברזיל – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3131/34 01/02/1958 מזרח-אירופה – אורחים (כללי)
חצ-3131/35 01/07/1957 מכסיקו – אורחים (כללי)
חצ-3131/36 01/06/1957 מכסיקו – אורחים (כללי)
חצ-3132/1 01/12/1957 מליה – אורחים (כללי)
חצ-3132/2 01/05/1959 מליה – אורחים בודדים
פ-2323/31 01/01/1930 רשימות מאת איתמר בן-אב"י. רשימות תעתיק לטיני שכתב איתמר בן אב"י  כולל התאמת אותיות עבריות ללטיניות וקטעי עיתונות.
חצ-3097/42 01/06/1957 ברזיל – נציגויות זרות
חצ-3098/1 01/12/1956 בריטניה – מדיניות חוץ
חצ-3098/4 01/01/1957 בריטניה – יחסים דו-מדינתיים בדרג ממשלתי
חצ-3098/26 01/12/1956 בריטניה – הנציגות
חצ-3100/10 01/12/1956 גרמניה – הסברה ישראלית
חצ-3100/11 01/12/1956 גרמניה – הסברה ערבית אנטי-ישראלית
חצ-3100/12 01/01/1957 גרמניה – הסברה ערבית אנטי ישראלית
חצ-3100/13 01/12/1956 גרמניה – רדיו וטלוויזיה
חצ-3100/14 01/04/1956 גרמניה – תרבות ומדע
חצ-3100/15 01/05/1957 גרמניה – מדע ורפואה
חצ-3100/16 01/12/1956 גרמניה – מצב היהודים
חצ-3100/17 01/06/1957 דנמרק – משרד החוץ
חצ-3100/18 01/05/1957 דנמרק – יחסים מדיניים
חצ-3100/19 01/12/1956 דנמרק – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3100/20 01/11/1956 דנמרק – יחסים מדיניים עם ישראל בדרג לא ממשלתי
חצ-3100/21 01/02/1958 דנמרק – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3100/22 01/03/1957 דנמרק – ליגות לידידות
חצ-3100/23 01/12/1956 דנמרק – עניני פנים
חצ-3100/24 01/01/1957 דנמרק – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3100/25 01/08/1957 דנמרק – האמנת נציגים
חצ-3100/26 01/09/1957 האיטי – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
נ-372/13 06/11/1960 נשיא המדינה יצחק בן-צבי – תיק אישי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר האישי של נשיא המדינה יצחק בן-צבי  בנוגע לנושאים: הזמנות לאירועים כגון: חתונות  טקסי בר מצווה  אירועים של שגרירויות שונות  טקסים ממלכתיים ועירוניים  התקנת טלפון בביתו  תזכיר על מבנה השכר והדרוג בשירות המדינה (יוני 1962)  מכתב מרחל ינאית-בן-צבי במהלך ביקור הנשיא ורעייתו בליבריה (10.8.1962)  ילקוט למיכון ואוטומציה במינהל (יוני 1961)  חוזרי אגוד עובדי המינהל הבכירים בשירות המדינה ועוד.
גל-49163/8 04/11/2002 השר סילבן שלום – פינוי הכפר תוחלת. חווות דעת שהוגשה ללשכתו של שר האוצר  סלבן שלום  ע"י משרד עו"ד יורם חגבי-חגי  בנוגע למפוני כפר תוחלת  כפר שקיום שטחו הוא חלק מהישוב כפר חב"ד. אחד מנספי חוות הדעת הוא דו"ח הוועדה הבינמשרדית להסדרת ענייני כפרד חב"ד תוחלת (דצמבר 1966).
חצ-3132/3 01/09/1957 מרוקו – אורחים בודדים
חצ-3132/25 01/04/1959 סיירה ליאונה – אורחים
חצ-3101/5 01/07/1958 הודו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3101/6 01/12/1956 הודו – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3101/7 01/12/1956 הודו – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3101/8 01/01/1957 הודו – ליגה לידידות
חצ-3101/9 01/12/1956 הודו – עניני פנים
חצ-3101/10 01/12/1956 הודו – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3101/11 01/08/1959 הודו – האמנת נציגים
חצ-3101/12 01/12/1956 הולנד – מדיניות חוץ
חצ-3101/13 01/10/1957 הולנד – משרד החוץ
חצ-3117/27 01/12/1956 ערב הסעודית – יחסי ישראל ערב
חצ-3118/6 01/06/1959 פולין – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
גל-6999/5 15/05/1950 לשכת התכנון המחוזית – רמלה – קולנוע קיצי – גוש 6580 חלקה 186 117-119 בקשה לרישיון קולנוע קייצי ברעננה.
חצ-3100/27 01/11/1958 האיטי – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3100/28 01/07/1958 האיטי – עניני פנים
חצ-3100/29 01/09/1950 האיטי – האמנת נציגים
חצ-3101/2 01/05/1957 הודו – משרד החוץ
חצ-3101/3 01/12/1956 הודו – יחסים מדיניים
חצ-3101/4 01/11/1956 הודו – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3135/10 01/08/1959 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/12 01/04/1957 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/13 01/04/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3135/14 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3135/15 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3135/16 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
א-7154/8 01/01/1962 המוסד לתיאום בין הממשלה והסוכנות היהודית – סטנוגרמות  6.8.63 – 29.1.62
חצ-3139/1 01/02/1957 ארגנטינה – אישים ומדינאים
חצ-3139/2 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/3 01/03/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/4 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
גל-41204/3 01/04/1992 לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות פיתוח משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)  מוסדות וקריות דתיות לשכת המנכ"ל בר – פרוגרמות פיתוח משב"ש (משרד הבינוי והשיכון)  מוסדות וקריות דתיות. התכתבויות בעניין תקצובי מוסדות תורניים כגון בתי כנסת  עירוב  מקוואות וכו' במקומות שונים  תוכניות בנייה למוסדות.
חצ-3137/3 01/06/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3107/13 01/03/1957 ישראל – צבא
חצ-3124/27 01/12/1956 שווייץ – מצב היהודים
חצ-3093/33 01/10/1957 אסיה – הנציגות
חצ-3093/41 01/01/1957 אוסטרליה – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3094/2 01/07/1958 אוסטרליה – חוזים ואמנות בינלאומיות
חצ-3094/3 01/12/1956 אוסטרליה – מצב היהודים
חצ-3094/4 01/06/1958 אוסטרליה – האמנת נציגים
חצ-3094/5 01/12/1956 אוסטרליה – הנציגות
חצ-3094/6 01/02/1958 ארצות ערב – איחודים
חצ-3094/7 01/01/1957 ארצות ערב – עניני פנים
חצ-3094/8 01/12/1956 ארצות ערב – יחסי ישראל ערב
חצ-3094/9 01/05/1957 אפגניסטן – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3094/10 01/07/1957 אפגניסטן – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3094/18 01/08/1959 אפריקה הדרומית – עניני פנים
חצ-3094/19 01/04/1957 אפריקה הדרומית – השתלמות צבאית
חצ-3094/21 01/02/1957 אפריקה הדרומית – תרבות ומדע
חצ-3094/23 01/01/1956 אפריקה הדרומית – מצב היהודים
חצ-3094/24 01/12/1956 אפריקה הדרומית – האמנת נציגים
חצ-3094/25 01/12/1956 אפריקה הדרומית – הנציגות
חצ-3094/26 01/07/1958 אפריקה המזרחית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3094/28 01/08/1957 אפריקה המרכזית – האמנת נציגים
חצ-3094/29 01/01/1957 אפריקה הצפונית – מדיניות חוץ
חצ-3094/30 01/09/1957 אפריקה הצפונית – עניני פנים
חצ-3094/31 01/12/1956 אפריקה הצפונית – מצב היהודים
חצ-3094/32 01/01/1957 אפריקה המערבית – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3094/33 01/10/1958 אפריקה המערבית – מדיניות חוץ
חצ-3094/34 01/04/1958 אפריקה המערבית – עניני פנים
חצ-3094/35 01/04/1959 אפריקה המערבית – תנועות דתיות  פוליטיות בינלאומיות
חצ-3095/1 01/10/1957 אפריקה המערבית – סוגיות וארגונים איזוריים
חצ-3095/2 01/07/1958 אפריקה המערבית – CCTA-TAMA
חצ-3095/3 01/04/1957 אפריקה המערבית – ארגונים ובעיות איזוריות
חצ-3095/4 01/10/1958 אפריקה המערבית – ועידת קולומבו
חצ-3095/5 01/08/1958 ועידת קהיר
חצ-3095/6 01/11/1959 אפריקה המערבית – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3095/7 01/01/1959 אפריקה המערבית – סיוע טכני לישראל
חצ-3095/8 01/01/1957 אקוודור – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3095/9 01/02/1957 אקוודור – יחסים מדיניים בדרג לא ממשלתי
חצ-3095/10 01/01/1957 אקוודור – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
חצ-3095/11 01/12/1956 אקוודור – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3095/12 01/06/1957 אקוודור – מצב היהודים
חצ-3095/13 01/04/1957 אקוודור – האמנת נציגים
חצ-3095/14 01/09/1957 אורוגואי – מדיניות חוץ
חצ-3095/15 01/12/1956 אורוגואי – משרד החוץ
חצ-3095/16 01/12/1956 אורוגואי – יחסים דו-מדינתיים
חצ-3095/17 01/12/1956 אורוגואי – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3095/18 01/06/1957 אורוגואי – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3095/20 01/01/1957 אורוגואי – יחסים עם ישראל – יומנים ודו"חות
חצ-3095/21 01/03/1957 אורוגואי – עניני פנים
חצ-3095/22 01/01/1957 אורוגואי – יחסים עם המזה"ת (המזרח התיכון)
חצ-3095/23 01/12/1956 אורוגואי – מצב היהודים
חצ-3095/24 01/06/1957 אורוגואי – מגביות
חצ-3095/25 01/05/1957 אורוגואי – האמנת נציגים
חצ-3095/26 01/05/1957 אורוגואי – הנציגות
חצ-3095/27 01/01/1957 אירלנד – יחסים מדיניים בדרג ממשלתי
חצ-3096/1 01/12/1956 בולגריה – מדיניות חוץ
חצ-3113/15 01/01/1957 נורבגיה – מדיניות חוץ
חצ-3113/20 01/01/1957 נורבגיה – יחסים מדיניים  יומנים ודו"חות
פ-4120/19 01/01/1953 בית הנשיא. תיק של בית הנשיא – יצחק בן-צבי; חיבור אודות דמותו החברתית של בית הנשיא  מטרותיו וסמלו. בתיק גם רשימת חברות  מוסדות וארגונים בארץ.
פ-1928/42 01/07/1907 פועלי ציון כרוז (באידיש) אל הפועלים עם גילוי דעת נגד מעשה שוד בירושלים שבוצע על ידי עולים אנרכיסטים מרוסיה.
פ-1963/15 31/12/1936 הועד הלאומי בתיק כתבה בשם "עדות הועד הלאומי" – נוסח עדותם של חברי הנהלת הועד הלאומי בפני ועדת פיל – הודפס בעיתון "דבר".
ג-4688/13 01/04/1968 אגף התקציבים – מזרח ירושלים כרך ב'
ג-7128/32 01/01/1977 היחידה לקשרים בינלאומיים – (החרם הערבי) AIPAC
ג-10580/2 01/01/1973 פרוטוקולים של ממשלה
חצ-6465/3 01/01/1965 פטירת משה שרת מבצע שיקמה
חצ-2457/10 01/10/1951 יחסי ישראל – גרמניה
גל-43330/9 01/01/1989 לשכת השר (יועץ השר לעניני ערבים) – מים
גל-19168/7 01/08/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – תיק ארה"ב סיכומי דיון  נייר רקע ומברקים בנוגע לאמנת כפל מס בין ישראל לארה"ב  תוצאות הבחירות בארה"ב  הצעה למחיקת חובות לישראל  הפחתת הערבויות לישראל.
כ-1483/7 08/04/1999 נכונות  שר  הבריאות   ח"כ שלמה בניזרי  לאשר  שימוש  במריחואנה  לחולים. סופניים  (2.11.99) מסמכים מהכנסת  הנוגעים לשימוש במריחואנה לחולים סופניים  כגון: פרוטוקול מישיבת הוועדה למאבק בסמים  עקרונות לשימוש רפואי במריחואנה  גידול מבוקר של מריחואנה ועוד.
גל-43330/4 01/02/1990 לשכת השר (יועץ השר לעניני ערבים) – משרד החקלאות – אזורי
נ-94/27 01/09/1969 רוזנטל ג'ימס – יעקב
נ-94/30 01/09/1965 רוזנצויט משה
פ-1899/30 08/09/1938 יצחק בן-צבי – מאמרים האם היתה התישבות יהודית בארטס – מאמר מאת יצחק בן-צבי הופיע בעיתון "העולם" ובעתון "דבר"  על ניסיונות התישבות של אירופאים בכפר ארטס (עיטם)   ומצורף נספח למאמר של הח' בן-צבי: "האם היתה התישבות יהודית בארטס" .
נ-94/31 01/07/1965 רוזנבאום יצחק
נ-94/35 01/05/1964 רוטן משה
נ-94/36 01/07/1965 רוימי דוד בקשה לשינוי שמה של נצרת עלית
נ-94/37 01/12/1964 קלורי הדסה
נ-94/38 01/04/1966 קלאוזנר מרגוט התיק מכיל  הזמנות אישיות של מרגרט קלאוזר את נשיא המדינה זלמן שז"ר.
נ-94/39 01/10/1964 קלורי גדעון
נ-94/42 01/10/1965 שיף ישראל
נ-94/43 01/09/1964 שיך שלמה
נ-94/44 01/05/1964 שידר משה
גל-19175/15 01/05/1995 לשכת השרים שוחט ומודעי – הר חומה 1996 התכתבות ונתונים על הפקעת אדמות הר-חומה  החלטות בג"צ (בית-דין גבוה לצדק) בענין הפקעת האדמות.
גל-19175/16 01/01/1994 לשכת השרים שוחט ומודעי – ועדת שרים יהודה ושומרון-בניה 1995-1994 החלטת ממשלה  סיכום דיון  התכתבות  סקירה ונתונים בענין פעולות משרד הבינוי והשיכון ביהודה ושומרון בשנת 1995  הפסקת בניה  השקעות משרד הבינוי והשיכון במעלה- אדומים  גבעת-זאב  ביתר  קרית-ספר ועוד.
פ-2060/64 01/01/1919 עדות מאת שרה בוצ'לין. עדותה של שרה בוצ'לין בענין שומרי קבוצת כנרת והחיים בחמרה שנגבתה ונכתבה על ידי רחל ינאית בן-צבי. התאריך הינו משוער.
חצ-7313/15 01/01/1971 דרא"פ – התכתבות מדינית*
פ-1901/2 01/01/1930 יצחק בן צבי – הרצאה טיוטה להרצאה של יצחק בן-צבי בכינוס בפקיעין על רציפות הישוב היהודי.
חצ-6536/23 01/02/1962 וושינגטון – תיק ללא שם בתיק דיווחים על הסתדרות ציוני אמריקה – Z.O.A Zionist Zionist Organization of America
נ-89/84 06/04/1965 גולדברג חיים בתיק מכתב של הפסל חיים גולדברג וכן מכתב מלשכת הנשיא בעניין אלבום היצירות של הפסל.
גל-4053/2 09/10/1968 כהן יעקב בקשה להיתר בנייה בטירת כרמל.
פ-3266/2 09/05/1966 התכתבות בין אסתר הרליץ בשגרירות ישראל בקופנהאגן  דנמרק  לבין גורמים שונים. התכתבות בנושאים מדיניים  מכתבי פרידה מאסתר הרליץ ועוד  קטעים מיומנה  דו"ח הגשת כתב האמנה  קטעי עיתונות ועוד.
ג-11168/1 01/11/1998 גנים  כדים  חומש פניות ובקשות הישובים  המועצה האזורית שומרון וגורמים אחרים למשרד ראש-הממשלה  לאגף ולמשרדי הממשלה אחרים  תשובות האגף  התכתבות פנימית ובינמשרדית  סיכומי דיונים וישיבות; בקשות והזמנות  פירוט עבודה  לוחות זמנים ועוד ( כולל תוכנית שנתית לפעילות בתחומי חברה  קהילה ורווחה ביישוב כדים 1.2.99 )
פ-1851/8 01/01/1920 מכתבים ללוי ואלישבע אשכול – צילומים צילומי מכתבים שקיבל לוי אשכול (שקולניק) מאנשים שונים (ביניהם פנחס לבון (לובליאנקר)) ומכתבים ששלח לאשתו אלישבע קפלן (אשכול) בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1851/13 01/01/1920 מכתבים שונים  + מכתבים לאלישבע מלוי אשכול – צילומים מכתבים  מלוי אשכול (שקולניק) לאלישבע קפלן (אשכול) ומכתבים שקיבלה מגורמים אחרים בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-1851/15 01/01/1920 מכתבי אשכול לאלישבע אשתו (4) – צילומים מכתבים  מלוי אשכול (שקולניק) לאלישבע קפלן (אשכול) ומכתבים שקיבל אשכול מגורמים אחרים בנושאים אישיים וציבוריים (כולל בנושא רצח ארלוזורוב).
ג-11171/2 01/09/1998 יש"ע ( יהודה  שומרון/ עזה ) 1 – 98-99 – חלוקה לנושאים – חלק ב' כללי ( מחיצה ) – חלוקת תקציב הפיצוי בגין הסכמי וואי ( WYE ) והוצאות בגין "הסכמי אוסלו" ו"הסכמי וואי"  ישובי יש"ע הזכאים לסיוע מיוחד – חלוקה ע"פ איום בטחוני ונתונים תקציביים אחרים  התכתבות האגף עם משרדי הממשלה ומוסדות אחרים  תכנית והחלטת הממשלה בנושא חיזוק ההתיישבות ביש"ע 12.98  תקציב 1999 – סיכום עם סיעות בכנסת ועוד ( כולל רשימת המועצות האזוריות בישראל על ישוביהן )
ג-11171/3 01/06/1998 יש"ע ( יהודה  שומרון/ עזה ) 1 – 98-99 – חלוקה לנושאים – חלק ג' בטחון  תשתיות  בריאות  חטיבה להתישבות ( מחיצות ) – סטטוס צירים עוקפים ביו"ש ( יהודה ושומרון )  מיגון הסעות ביו"ש ועזה ונתונים אחרים  התכתבות פנימית ובינמשרדית  סיכומי דיונים וישיבות  תכניות ופרוייקטים סביבתיים; תזכירים  מפה ועוד ( כולל רשימת קופות-חולים במועצות אזוריות ביש"ע )
גל-3431/30 24/05/1967 הרשות לפינוי ובינוי אזורי שיקום – ימין משה בתיק התכתבויות בנוגע לשיקום שכונת ימין משה
גל-3366/2 05/07/1967 צוות שיפוצים בנק טפחות התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מרכז צוות שיפוצים מרכזי במשרד הבינוי והשיכון  צבי פרנקל  בנוגע להלוואות שניתנו לפרטים ומוסדות ציבור לצורך שיפוץ חיצוני למבנים: תשלומי פרמיה לשיפוצים  דו"חות תקופתיים מהקרן לשפוץ מבנים שניתנו ע"י בנק הפועלים בע"מ  הלוואות של טפחות-בנק משכנתאות לישראל בע"מ לשיפוץ מוסדות ציבור שבבעלות הרשויות המקומיות  קרן לשפוצים – מוסדות ציבור – שנת 1968/69  רשימת הלוואות לשפוצים לשנים – 1966/67- 1967/68 ועוד.
גל-3683/35 17/03/1963 משרד הראשי – תל-השומר – איכלוס דיור למתמחים ברפואה באזור בית החולים תל השומר
גל-59260/9 01/02/1990 נ/ע ארמנים דתיים
גל-3418/2 01/01/1974 לשכת המשנה למנכ"ל – חברות  קבלנים – ארזי הבירה התיק מכיל: הוצאות פיתוח עבור 153 יחי"ד – תלפיות מזרח  בניה לזוגות צעירים  דיור לעובדי הוראה וחינוך  בנית דירות למגורים בנצרת-עילית ועוד.
גל-55873/11 01/07/1996 החינוך הדתי התכתבות בעניין תנאי שכר של מורים ומנהלים  רבנים לאיוש משרת "רב בית הספר"  מפגשי דתיים-חילוניים  חינוך בלתי פורמלי (מרכזי "תקוותנו")  בני הפלאשמורה  מצע להסדר היחסים בין המדינה לבין הממסד הדתי  עמותת "מעלה"  עמותת לחן להפעלת מערכת משלימה עבור החינוך הדתי ציוני ועוד.
חצ-8235/2 01/05/1971 ארה"ב.שר החוץ רוג'רס. כרך ב'
פ-4134/8 02/01/1991 כתב האישום נגד הבנקאים כתב האישום שהוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד הבנקים הגדולים (בנק לאומי לישראל  בנק הפועלים  קבוצת בנק דיסקונט וחברת אי.די.בי  בנק המזרחי)  מנהליהם ורואי החשבון הבכירים בנוגע לוויסות מניות הבנקים ("משפט הבנקאים"). עקב שמירה על צנעת הפרט  הושחרו שמות הנאשמים ושמות הלקוחות המופיעים בכתב האישום וכעדי התביעה.
גל-7475/1 01/01/1975 מבנים ציבוריים אוגדה – ימית אוסף מסמכים של משרד השיכון ימית בנושאים: חשבונות  הפעלת חוזה  מפרט כללי  חישוב כללי  חישוב כמויות  הקמת מבני ציבור והקמת מקלטים.
גל-15418/4 24/12/1984 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – פסגת זאב התכתבויות  סיכום ישיבות  פיתוח צפון ירושלים אזור פסגת זאב  מוסדות ציבור ומגורים  פיתוח והכנת תשתיות  הופקעו קרקעות עבור כביש שכונת שעפת  גושים 30541  30543 ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-4892/9 27/12/1966 . קרית קאליב בתיק התכתבויות בנוגע לאכלוס דירות בשכונת קאליב  אגודת חסידי קאליב  בראשון לציון
גל-4928/48 12/06/1966 . רמלה – תכנון פיזי תכתבות בעניין תוכנית מתאר רמלה (ת.ב.ע.)  שיכוני עולים ברמלה  שיכונים ציבוריים ועוד.
חצ-8092/4 01/05/1949 משה שרת. אוסף נאומיו. כרך ב'
נ-99/82 22/12/1968 בורשטיין  .מ בתיק מכתב אל מ. בורשטיין בעניין מגורים ברובע.
חצ-8113/1 01/06/1968 ארה"ב. סיסקו. כרך א'
ג-9035/18 18/09/1948 פניות של אנשים פרטיים אל ראש הממשלה IV 1950-1948 פניות ציבור בנושאים שונים.
ג-838/39 09/04/1951 גן-ילדים כללי בת-שלמה דוחות על ביקורים בגן-הילדים בת-שלמה  פניות לגן-ילדים
גל-59234/12 22/05/1982 נע – אנגליקנים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל האגף לעדות דתיות במשרד הדתות  נסים דנה  בנוגע לכנסיה האנגליקנית בישראל: ביקור כמרים אנגליקנים באוסטרליה  מידע על הבישוף סמיר קפעיתי  בקשת אגודת וינסנט והטרסט הישראלי של הכנסיה האנגליקנית להיקבע כמוסד ציבורי לענין חוק מס שבח מקרקעין  קטעי עתונות בנוגע לפעילות הכנסיה ואנשיה וקשריהם עם אש"ף  הסדרת ביקור אנשיה הכנסיה הפלסטינים בירדן ובלבנון  בקשת הבישוף כעפיטי להיפגש עם הארכיבישוף דזמונד טוטו (Desmond Tutu) וסיקור ביקורו בישראל ועוד.
גל-41310/2 01/10/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים. דו"חות הסבות  אכלוס  ביצוע. ישנן השחרות צנעת פרט.
גל-41310/7 06/12/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות ותכניות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים  למוסדות ציבור ולגופים ממשלתיים  הצבת מגורונים בשבת  פגיעת חפירות ארכיאולוגיות בקברים ועוד.
גל-51347/2 01/04/1994 הסכם השלום
חצ-6711/3 01/01/1975 לבנון דיווחים  סקירות
א-7113/16 01/09/1970 השר יעקב שמשון שפירא – תיקונים לכתב-יד של ספרו של שר החוץ אבא אבן תיקונים לכתב-יד של ספרו של שר החוץ א.אבן (מודפסים) חלק ג' (עמ' 461 – 620)
גל-1418/6 17/12/1939 ויצ"ו – הסתדרות נשים ציוניות התכתבויות וחליפת מסמכים בין מחלקת החינוך של הועד הלאומי ומשרד החינוך לבין הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ויצ"ו)  בנוגע לנושאים: סקירה על ההדרכה בגינות בתי הספר וגני הילדים לשנת 1939/40  דו"ח של מחלקת ההדרכה בחקלאות  הזנה ומשק בית (אוקטובר 1940- אוקטובר 1941)  הצעה לפתוח ושכלול למוד מלאכת-יד  תפירה וחקלאות (אפריל 1943)  זכרון דברים מישיבות  משותפות  הקמת מוסדות חינוך במעברות  בקשות תמיכת הארגון  רשימת גני הילדים של ויצ"'ו הארצית (נובמבר 1951  פברואר 1961)  תשלום משכורות לגננות  דו"חות חודשיים מוסדות ילדים במעברות  שכוני עולים וישובי ספר (נובמבר 1959) ועוד.
גל-59256/10 01/01/1933 שונות מתקופת המנדט ולאחריה  השיפוט השרעי מסגדים ובתי קברות שנפגעו
פ-2199/8 01/01/1957 יצחק בן-צבי – מסמכים. בתיק רשימת תיקי יצחק בן-צבי המופיעים במחלקת הארגון של הסוכנות היהודית.
פ-2199/12 01/01/1965 יד יצחק בן-צבי. רשימת תיקי התכתבות בארכיונו הפרטי של יצחק בן-צבי המופקד בארכיון הציוני המרכזי.
גל-22129/20 01/01/1994 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – ריבלין ריי – קרני שומרון
נ-563/232 19/11/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים  תשכ"ט בתיק חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים חתום בידי נשיא המדינה זלמן שזר  ראש הממשלה לוי אשכול ושר העבודה יוסף אלמוגי.
גל-49649/8 20/05/1999 השר אברהם פורז (יועץ משפטי לשר) – בגצ"ים – לוקשין אירנו  מבוא דותן  מצילים בג"צ 4886/04-העמותה למניעת טביעות והצלת חיים נגד שר הפנים והעיריות בערי החוף בישראל. שביתת המצילים והפעלת תקנות שעת חרום על המצילים השובתים. דו"ח הוועדה לבחינת מספר המצילים בתחנות ההצלה (ועדת אמרני). קביעת תקני מערך ההצלה בחוף (כולל ים סוף). התכתבויות וחומר נלווה בנושא מצילי ים ברשויות מקומיות.בג"צ 3631/04-עתירת תושבי הישוב מבוא דותן בעניין הבחירות בישוב. בג"צ 8727/03 בעניין קבלת דרכון ישראלי  בג"צ עוזי אורנן 11286/03 בעניין רישום לאום ישראלי בתעודת הזהות. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
נ-565/42 25/12/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה) (תיקון)  תשל"ד
נ-565/43 26/11/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות השידור (תיקון מס' 4)  תשל"ד
נ-565/44 12/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקרקעין (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-565/45 18/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 3)  תשל"ג
נ-565/46 18/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 2)  תשל"ג
נ-565/47 27/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-565/48 18/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 2)  תשל"ג
נ-565/49 26/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-565/50 27/12/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס הכנסה והיטל ביטחון (המס על הכנסה מעבודה בקטיף פרי הדר)  תשל"ג
נ-565/51 02/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1972  תשל"ג
נ-565/52 08/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-565/53 08/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 13)  תשל"ג
נ-565/54 08/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (הוראת שעה)  תשל"ג
נ-565/55 18/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 12)  תשל"ד
נ-565/56 19/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 7)  תשל"ד
נ-565/57 25/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות עשת חירום (השטחים המוחזקים ע"י צה"ל – שיפוט בעבירה ועזרה משפטית)  תשל"ד
נ-565/58 19/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות עשת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ד
נ-565/59 20/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העיריות (ארנונה כללית) (הוראות שעה)  תשל"ד
נ-565/60 19/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום שונות  תשל"ד
נ-565/61 19/02/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (ייצור חשמל  הולכתו וצריכתו)  תשל"ד
נ-565/62 27/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1974  תשל"ד
נ-565/63 05/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 3)  תשל"ד
נ-567/53 21/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-567/54 14/03/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 5)  תשל"ג
נ-567/55 19/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/56 21/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון)  תשל"ג
נ-567/57 22/03/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשל"ג
נ-567/58 22/03/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בול ביטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 9)  תשל"ג
נ-567/59 28/03/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המקדמה (קרן המדע הדו לאומית)  תשל"ג
נ-567/60 17/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 5)  תשל"ג
נ-567/61 10/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המכר (דירות)  תשל"ג
נ-567/62 09/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 2)  תשל"ג
נ-567/63 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8)  תשל"ג
כ-474/8 27/03/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מילווה חסכון – תשל"ד  1974
כ-474/9 27/03/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מילווה מלחמה (תיקון) – תשל"ד  1974
כ-474/10 27/03/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון) – תשל"ד  1974
ג-6703/9 01/04/1975 רה"מ יצחק רבין – תעודות בנושאים שונים התכתבות ותזכירים בנושאים שונים בין היתר ישיבות הסדר
נ-565/64 18/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התקציב (מס' 3) לשנת הכספים 1973  תשל"ד
נ-565/66 27/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 3)  תשל"ד
נ-565/67 11/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים)  תשל"ד
נ-565/68 14/11/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח והשיקום)  תשל"ד
נ-565/70 10/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון)  תשל"ג
נ-565/73 30/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הצופים  תשל"ג
נ-565/74 05/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס הכנסה (פטור על דמי שכירות של דירות מגורים) (הוראת שעה)  תשל"ג
נ-565/75 06/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8)  תשל"ג
נ-565/76 06/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה)  תשל"ג
נ-565/77 06/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 3)  תשל"ג
נ-565/78 13/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק רביעי להשקעת פיתוח)  תשל"ג
נ-567/64 09/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 7)  תשל"ג
נ-567/65 17/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 4)  תשל"ג
נ-567/67 27/06/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השבת אבידה  תשל"ג
נ-567/69 09/02/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 8)  תשל"ב
נ-567/71 23/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 8)  תשל"ב
נ-567/72 23/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7)  תשל"ב
נ-567/73 22/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/74 23/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הסיוע המשפטי  תשל"ב
נ-567/75 16/05/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה (מס' 3)  תשל"ב
נ-567/76 20/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת העתיקות (מס' 2)  תשל"ב
נ-567/77 25/04/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 8)  תשל"ב
נ-567/78 18/01/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 3)  תשל"ב
נ-567/79 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון  תשל"א-1971(תיקון)  תשל"ב
נ-567/80 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ב
נ-567/81 24/10/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 10)  תשל"ג
נ-567/82 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 17)  תשל"ב
נ-567/83 30/05/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (הוראה שעה)  תשל"ב
נ-570/1 24/07/1991 חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 9)
נ-567/85 23/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/86 11/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 5)  תשל"ב
נ-567/87 02/04/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 20)  תשל"ד
נ-567/88 27/03/1974 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון)  תשל"ד
נ-567/89 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/90 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5)  תשל"ג
נ-567/91 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/92 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-568/1 13/11/1984 חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11)
נ-569/1 10/03/1987 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה – תגמולים  שיקום (תיקון מס' 16)
נ-564/95 14/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק דמי מחלה  תשל"ו
נ-564/73 12/03/1968 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 5)  תשכ"ח
נ-564/76 12/04/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 4)  תשכ"ז
נ-564/77 12/04/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הערבות תשכ"ז
נ-564/78 12/04/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המשכון  תשכ"ז
נ-564/79 12/04/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק השומרים  תשכ"ז
נ-564/80 30/03/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני עונשין (ביטחון המדינה) (תיקון)  תשכ"ז
נ-564/82 29/03/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציבי השרותים הדתיים היהודיים (תיקון מס' 2)  תשכ"ז
נ-564/84 05/06/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה העצמאות – הוצאה שניה)  תשכ"ז
נ-564/85 05/06/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון  תשכ"ז
נ-564/86 05/06/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק היטל ביטחון  תשכ"ז
נ-564/89 27/06/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה  תשכ"ז
נ-564/90 05/07/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה עצמאות – הוצאה שניה) (שינוי שם)  תשכ"ז
נ-564/91 10/07/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות עבודה בשעת חירום  תשכ"ז
נ-564/92 10/07/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב (מס' 2) לשנת 1967/68  תשכ"ז
נ-564/93 10/07/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק תקציב לשנת 1967/68 (תיקון)  תשכ"ז
נ-564/94 25/07/1967 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 5)  תשכ"ז
נ-567/93 17/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 8)  תשל"ג
נ-567/94 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת נשים (תיקון מס' 4)  תשל"ג
נ-567/95 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 7)  תשל"ג
נ-567/96 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 4)  תשל"ג
נ-567/97 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת ההקדשות לצרכי צדקה (מס' 2)  תשל"ג
נ-567/98 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק יחסי ממון בין בני זוג  תשל"ג
נ-567/99 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 9)  תשל"ג
נ-567/100 17/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/101 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ג-1973 (תיקון)  תשל"ג
נ-567/102 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"ב-1972 (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/103 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תש"ל-1970 (תיקון מס' 3)  תשל"ג
נ-567/104 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חסכון  תשל"א -1971 (תיקון מס' 2)  תשל"ג
נ-567/105 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הגנת השכר (תיקון מס' 10)  תשל"ג
נ-567/106 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 4)  תשל"ג
נ-567/107 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19)  תשל"ג
נ-567/108 23/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2)  תשל"ג
נ-567/109 25/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק)  תשל"ג
נ-567/111 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון)  תשל"ג
נ-567/112 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)  תשל"ג
נ-567/113 24/07/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק זכות מטפחים  תשל"ג
נ-564/96 29/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נכס נפקדים (פיצויים) (תיקון)  תשל"ו
נ-564/97 29/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 3)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 3)  תשל"ו
נ-564/98 22/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 6)  תשל"ו
נ-564/99 21/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ביה"ס החקלאי מקווה ישראל  תשל"ו
נ-564/100 29/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 15)  תשל"ו
נ-564/101 25/05/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 5)  תשל"ו
נ-564/102 25/05/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הספנות (ימאית) (תיקון מס' 2)  תשל"ו
נ-564/103 05/07/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פסיקת ריבית (תיקון)  תשל"ו
נ-564/104 29/11/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק חמישי להשקעת פיתוח)  תשל"ז
נ-564/105 22/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 5)  תשל"ו
נ-564/106 28/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח לע מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ו
נ-564/107 28/06/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירותי תיירות  תשל"ו
נ-564/108 07/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המילווה (תוספת יוקר) (תיקון)  תשל"ז
נ-564/109 14/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הפיקוח על מעונות (תיקון)  תשל"ז
נ-564/110 08/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון) (תיקון)  תשל"ז
נ-564/111 14/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 6)  תשל"ז
נ-564/112 14/12/1976 חוקים בחתימת הנשיא – חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 7)  תשל"ז
נ-564/113 04/01/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מניעת היצף  תשל"ז
נ-565/194 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס מקביל (תיקון מס' 5)  תש"ם
נ-565/195 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 36)  תש"ם
נ-565/196 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי המשפט (תיקון מס' 12)  תש"ם
נ-565/197 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/198 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסנ (מס' 38)  תש"ם
נ-565/199 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 37)  תש"ם
נ-565/200 26/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)  תש"ם
נ-565/201 25/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 18)  תש"ם
נ-565/202 25/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 10) (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/203 25/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עידוד התעשייה (מיסים) (תיקון מס' 7)  תש"ם
נ-565/205 24/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28) (תיקון מס' 3)  תש"ם
נ-565/206 24/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 22)  תש"ם
נ-565/207 24/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון)  תש"ם
נ-565/208 24/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 12)  תש"ם
נ-565/210 17/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק האחריות למוצרים פגומים  תש"ם
נ-565/211 17/03/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 2)  תש"ם
נ-565/212 27/02/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 4)  תש"ם
נ-565/213 18/02/1980 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 7)  תש"ם
נ-566/145 13/05/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (תיקון)  תשי"ב
נ-566/147 20/05/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק ערבויות מטעם המדינה (תיקון)  תשי"ב
נ-566/151 17/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי הדין הרבניים (אישור מינויים)  תשי"ב
נ-566/152 17/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)  תשי"ב
נ-566/153 23/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 2)  תשי"ב
נ-566/154 23/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איכסון במלון)  תשי"ב
נ-566/155 24/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המעבר (תיקון מס' 2)  תשי"ב
נ-566/156 30/06/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים)  תשי"ב
נ-566/157 07/07/1952 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה)  תשי"ב
נ-567/114 14/11/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד הסרט הישראלי (תיקון)  תשל"ג
נ-567/115 14/11/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הריבית (שינוי שיעורים)  תשל"ג
כ-474/22 28/05/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק לתיקון פקודת השותפות (מס' 3) – תשל"ד  1974
כ-474/23 17/06/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 3) – תשל"ד  1974
כ-474/24 24/06/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק המשטרה (הוראת שעה) – תשל"ד  1974
כ-474/25 24/06/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5) – תשל"ד  1974
כ-474/28 01/07/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה) (תיקון) – תשל"ד  1974
כ-474/29 02/07/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חרום) – תשל"ד  1974
כ-474/30 02/07/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק הבוררות (תיקון) – תשל"ד  1974
כ-474/31 01/07/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 5) – תשל"ד  1974
כ-474/32 09/07/1974 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק רציפות הדין בהצעות חוק (תיקון) – תשל"ד  1974
נ-568/2 13/11/1984 חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום ושיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל
נ-568/16 04/04/1984 חוק הבחירות לכנסת האחת עשרה (הוראות שעה)
נ-568/17 28/03/1984 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 13)
נ-568/19 28/03/1984 חוק מס-הכנסה (מיוסי בתנאי אינפלציה) תיקון מס' 3
נ-568/20 28/03/1984 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 23) תשמ"ד
נ-568/21 27/03/1984 חוק אסור לשון הרע (תיקון מס' 3)
נ-567/116 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34)  תשל"ב
נ-567/117 15/08/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/118 04/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 8)  תשל"ב
נ-567/119 04/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק עבודת נשים (תיקון מס' 3)  תשל"ב
נ-567/120 04/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 3)  תשל"ב
נ-567/121 04/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 9)  תשל"ב
נ-567/122 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון  תש"ל 1970 (תיקון)  תשל"ב
נ-567/123 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה ביטחון  תשל"ב
נ-567/124 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חיסכון  תש"ל -1970 (תיקון)  תשל"ב
נ-567/125 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה חיסכון  תשל"א -1971 (תיקון)  תשל"ב
נ-567/126 21/03/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2) (תיקון מס' 5)  תשל"ב
נ-567/127 18/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 6)  תשל"ב
נ-567/128 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/129 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (ביוב) (תיקון)  תשל"ב
נ-567/130 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הטיס (תיקון מס' 2)  תשל"ב
נ-567/131 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רישוי עסקים (תיקון)  תשל"ב
נ-567/132 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים)  תשל"ב
נ-567/133 11/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לימוד חובה (תיקון מס' 9)  תשל"ב
נ-567/134 14/06/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 2)  תשל"ב
נ-567/135 24/10/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (מס' 2)  תשל"ג
נ-567/136 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 8)  תשל"ב
נ-567/137 25/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק העזרה המשפטית למדינות זרות (תיקון)  תשל"ב
נ-567/138 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 7)  תשל"ב
נ-567/139 24/07/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 3)  תשל"ב
נ-564/114 10/01/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק איגוד ערים (תיקון מס' 2)  תשל"ז
נ-564/116 05/01/1977 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים – הוראות נוספות)  תשל"ז
נ-565/79 13/02/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון)  תשל"ג
נ-565/80 30/01/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 2)  תשל"ג
גל-3669/1 01/01/1969 ועדת חוק לתיקון דיני הראיות התיק עוסק בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים). בכלל זה בכנסים עבור חוקרי נוער  במינוי חוקרי נוער  בתכלית פעילותם ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
א-7042/4 01/09/1969 יומן ראש-הממשלה -11 ספט-21 נוב. 1969 פרוטוקולים מישיבות הועדה המדינית של המערך – מו"מ על הקמת ממשלה בראשות גולדה מאיר – שטחים; נמלים; פגישות עם מפלגות.
פ-851/24 01/11/1944 Future of the Jordan Valley – Jordan Valley Authority Haifa-Akaba canal כתב העת Palestine and Middle East  מספר 11 כרך 16  ובו המאמרים: "מטרותיה של המדינה היהודית"/ חיים ויצמן  "המדינאי של השיבה היהודית"/אליהו אילת  "התפתחות ימית – נמל תל אביב"/הרצל צוקרמן  "עתידו של עמק הירדן – הרשות לעמק הירדן – תעלת חיפה – עקבה"/אברהם ורבר-אבישור  "לידתה של האוניברסיטה העברית"/ליאו כהן  "ביקור בבריגדה היהודית"/יוסף ברץ וידיעות נוספות.
ג-852/19 30/04/1951 בתי-ספר לנערים עובדים מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבות בנוגע למצב בית-הספר לנערים עובדים.
גל-40673/4 08/07/1991 מחוז מרכז – אריאל התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנהל מחוז המרכז במשרד הפנים  יהודה מאירי  בנוגע לבניית העיר אריאל: סקירת תכנון אריאל (יולי 1991)  בניית יחידות דיור  הקמת מוסדות ציבור כגון אולם מופעים  בתי ספר וכו'  דו"חות תקופתיים של הפעלות בנייה  סיכומי דיון בנושא  הקצאת מגרשים לחברות בנייה  תכנית מתאר אריאל מזרח – שלב ב' (אוגוסט 1991)  הרחבת כביש אריאל-סלפית  פרוטוקול ועדת המשנה להתיישבות (23.10.1991) ועוד.
א-4235/6 01/06/1972 לשכת רה"מ גולדה מאיר – "מפלגת העבודה" נאומי מזכ"ל ההסתדרות י. בן-אהרן וי. משל; מצעי המערך לבחירות להסתדרות ולכנסת  קטעי-עתונות וכו'
א-4237/4 01/03/1969 לשכת רה"מ גולדה מאיר – ראש-הממשלה מכתבים נכנסים ויוצאים
כ-30/9 01/03/1949 אהרון ציזלינג – ועדת הכנסת סיכומים  הצעה לתקנון הכנסת הראשונה.
א-4238/10 01/12/1977 לשכת רה"מ מנחם בגין – ביקור ראש הממשלה מ. בגין בבריטניה  2.12.77 – 7 תכנית הביקור  סדרי-מנהלה  הזמנות לקבלות-פנים עבור א. מזרחי
א-4240/5 01/04/1970 לשכות רה"מ גולדה מאיר  יצחק רבין – מכתבים מכתבים נכנסים לראשי-הממשלות וחילופי המכתבים בעקבותיהם
א-4240/15 01/09/1971 לשכות רה"מ – המכתבים הנכנסים לאלי מזרחי; הזמנות
חצ-3106/12 01/01/1959 ישראל – ביקור גולדה מאיר באמל"ט (אמריקה הלטינית) – בואנוס איירס
ג-6914/5 01/12/1960 גנזך המדינה – גנזך וארכיונים – בנין חדש איתור מגרש לגנזך המדינה בקרית הממשלה  בדיקת מצב הדיור של הגנזך  הנחיות לבנין משותף לארכיון הציוני ולגנזך המדינה  תכנית להקמת ארכיון מרכזי לסרטים  תקציב.
ג-7463/11 01/02/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  בתוך הקו הירוק – ישובי קו עימות התכתבות.
ג-7464/15 01/07/1982 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – התישבות ביו"ש וחבל עזה כללי דו"ח פעולות  תכניות  סקירות  התכתבות.
ג-7465/4 01/03/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – התישבות ביהודה ושומרון – ואיזור חבל עזה נתונים – ב' (לפי מועצות איזוריות וישובים)
ג-7466/6 01/11/1986 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – אורנית צמרות החלטות  חומר רקע התכתבות מפות וכו'.
פ-4060/7 01/01/1961 דיור אלטרנטיבי לממשלה בשעת חירום התיק כולל תרשימים
ג-7468/3 01/08/1987 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – ריחן- ישובי נחל עירון תכניות  הצעות תזכיר  רשימות המשתתפים  התכתבות  ומפות.
פ-2057/22 01/01/1955 ממלכת לחיאן – טיוטת מחקר של יצחק בן-צבי תדפיסי מכונת-כתיבה של מחקר של יצחק בן-צבי על יהודים בחצי האי ערב בתוספת הערות ותיקונים בכתב-ידו של בן-צבי וכתב-יד נוסף. יתכן שמדובר בטיוטות למאמר על יהודי חייבר או מאמרים אחרים בספרו של בן-צבי "נדחי ישראל" שיצא לאור ב-1956 (טווח התאריכים משוער).
גל-41310/1 21/07/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים.
גל-41310/5 30/10/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבריאות אריה בר  בנוגע למגורונים: דו"ח רכוז כללי (אוקטובר 1991)  סיכומי ישיבות בנושא  התקנת מערכת ספרינקלרים לכיבוי אש במגורונים  טיפול בנזקי חורף 1991  העברת מגורונים למוסדות ציבור לצרכים שונים  העברת מגורונים לצרכי מגורים וקליטת עולים מאתיופיה וברית המועצות  דו"ח הסבות (נובמבר 1991)  דו"חות תקופתיים של תכנית מגורונים: ריכוז כללי  עירוני  יש"ע  קיבוצי  כפרי  מוסדות להשכלה  אתיופים והסבות  דו"ח הועדה לקביעת אמצעי בטיחות אש בבניה קלה למגורי קבע (נובמבר 1991) ועוד.
גל-41310/6 17/12/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות ותכניות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים.
גל-41311/1 17/11/1991 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים  למוסדות ציבור ולגופים ממשלתיים ועוד.
גל-41311/6 15/06/1992 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות ודו"חות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים  מוסדות ציבור ועוד.
גל-41311/7 10/12/1992 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים  אוסף מכתבים של המשרד לבינוי ושיכון – מגורונים הכוללים: גנבת קראוונים  הקצאת מגורונים חדשים  מגורונים לתחנה במלחמה בסמים  פיתוח אתרי מגורונים  ביטול הקצאת מגורונים  כיבוי אש באתרי מגורונים  הצבת מגורונים בקיבוצים  שיפוץ מגורונים  מכרז לרכישת מגורונים  מגרונים לבתי חולים ועוד.
גל-41311/8 03/01/1993 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים  למוסדות ציבור ועוד.
גל-41311/9 13/01/1993 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבות בנוגע לפינוי אתרים ובקשות לקבל מגורונים לצרכים שונים בישובים שונים  למוסדות ציבוריים ועוד.
ג-13144/4 01/05/1996 תחום מיעוטים (המשך מתיק 3) התכתבות של לשכת מחוז דרום בנוגע למיעוטים  בנושאים כגון: ביקורי מנכ"ל המשרד בישובי מיעוטים  מינוי שייחים  מינוי מנהלים ומפקחים בבתי-ספר  ועדת קצב ועוד.
פ-2057/52 01/01/1938 צילום של טיוטת מאמר מאת יצחק בן-צבי לזכר חיים שטורמן צילום טיוטת מאמר בכתב-ידו של יצחק בן-צבי לזכרו של חיים שטורמן  מאנשי ארגון "השומר".
ג-130/18 25/03/1949 כללי  חג"ם (חינוך גופני מורחב) התכתבות חוזרים ופרוטוקולים בענין קיום חג"ם במסגרת הגדנ"ע בבתי-הספר וגיבוש תוכנית פעולה להפצת הנושא.
גל-50128/15 08/01/1979 לשכת המנכ"ל – הסתדרות הפועלים החקלאיים – המרכז החקלאי התכתבויות בנוגע למחירי מוצרי חקלאות  יבוא ויצוא חקלאי
פ-2329/73 15/01/1935 מכתב מו. י. צימרמן לאיתמר בן-אב"י. מכתב בשפה האנגלית בנוגע לקרן היהודית הלאומית ולירושה שקיבל.
פ-258/4 03/08/1935 נג'יב אבו-שער – תיק ללא שם ביטול משכון בית – תביעת אסתר מזרחי נגד יעקב מזרחי בפרשת ביטול משכון בית בירושלים ועוד.
פ-1852/2 01/01/1930 העתקי מכתבי אשכול לאלישבע אשתו + חשבונות העתקי מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לאלישבע קפלן (אשכול) אשתו ומכתבים שקיבל ממנה ומאחרים בנושאים אישיים וציבוריים.
גל-12172/6 01/01/1974 משרד ראשי – רוזנבלט – ירושלים התיק מכיל: ביקורים במוסד רוזנבלט  שביתה בבית-חולים ועוד.
גל-61388/33 01/01/1953 עבודות דחק והלוואות  נחלת יהודה התיק מכיל: עבודות דחק והלוואות  נחלת יהודה.
ג-10766/14 01/03/1977 דן פתיר – מברקים לעיון התיק מכיל: מברקים בנושאים שונים כגון: ועדת פלשתינה  דו"ח ואנס  אש"ף  זכויות האדם  סקירת עתונות
גל-14435/6 01/01/1982 לשכת מנכ"ל – הפריית מבחנה התכתבויות בנושא הפרייה  הפרייה תוך רחמית והפרייה מלאכותית  סיכום ישיבות  מחקרים שונים בתחום הפרייה ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
פ-4249/1 23/01/1939 קריאות תמיכה עבור מפעלי התרמה כרוזים וחוזרים מטעם הרב יצחק הרצוג (בדפוס ובכתב-יד) הפונים לכלל הציבור היהודי בארץ-ישראל המנדטורית ("היישוב העברי") ובמדינת ישראל בקריאות לתרום עבור מפעלי התרמה למטרות לאומיות ומטרות צדקה : "כופר היישוב"  "המפדה האזרחי"  "מגן ירושלים"  "יום הילד"  הליגה למלחמה בשחפת  הוועד למען ירושלים העתיקה  "קרן התורה בארץ ישראל" ועוד. בתיק גם העתק מכתב מהרב הרצוג לנשיא הוועד המקומי של "כופר היישוב" ובו ביקורת על אופן החלוקה של "מס החרום" ועל התרחקות הציבור היהודי בארץ מהתורה ומשמירת השבת.
ג-13144/3 01/11/1996 תחום מיעוטים (המשך מתיק 2 ובתיק 4) התכתבות של לשכת מחוז דרום בנוגע למיעוטים  בנושאים כגון: ביקורי היועץ לענייני ערבים בישובי מיעוטים  יציאת משלחות לכנסים שונים  קטעי עתונות ועוד.
פ-4248/7 24/06/1951 אגודת הספורט הדתית "אליצור" ברכה ומכתב המלצה של הרב יצחק הרצוג לאנשי אגודת "אליצור"  התכתבות קצרה בינו לבין ראשי האגודה בנוגע להצעה שהרב יכבד בנוכחותו משחק כדורגל של קבוצות של האגודה וישמיע דברי הלכה למתחרים במהלך ההפסקה  מכתב מנציג האגודה למזכיר התאחדות הספורט בישראל הכולל בקשה לקיים את ההסכם של מטה "המכביה" החמישית עם הרבנות הראשית על הימנעות מכל פעילות ספורטיבית בשבת.
פ-2179/19 01/01/1942 כתבים מאת רחל ינאית בן-צבי. רשמים מביקורה של רחל ינאית בסוריה.
גל-48155/8 01/01/1965 כפר ויתקין בתיק התכתבויות בנוגע לכפר ויתקין
פ-2813/1 01/01/1944 מוזיאוני ילדים בארה"ב. פרסומים וחוברות שונות מטעם מוזיאוני ילדים בארה"ב – בפורט וורת'  טקסס  בנשוויל  טנסי  בהרדפורד  קונטיקט וניו-יורק. כמו כן  מוזיאונים שונים כגון מוזיאון אוניברסיטת פנסילבניה  המוזיאון הלאומי-היסטורי בשיקגו  ארה"ב ועוד.
פ-2881/6 1872-11-14 10:00:00 תעודות הקונסוליה הבריטית בירושלים בתיק צילומי התכתבות מהארכיון הלאומי הבריטי של אנשי ממשל בריטים בארץ-ישראל.​
גל-3713/35 28/06/1960 משרד ראשי – חברת משכנות – נתניה מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים להסכם בין חברת משכנות לחברת עמידר בנוגע לרכישת נכס בנתניה.
א-7154/12 09/09/1967 סטנוגרמות מישיבות ועדת השרים לעניני פנים ושירותים
א-7154/13 28/09/1968 ועדת השרים לעניני השטחים המוחזקים – פרוטוקולים וסדרי יום
א-7154/16 14/09/1969 ועדת השרים לעניני השטחים המוחזקים – פרוטוקולים וסדרי יום
ג-10346/1 04/09/1967 סטנוגרמות של ועדת השרים לעניני כלכלה
ג-3823/2 01/01/1949 קטעי עתונות – עצורי קפריסין (כרך ב') מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם קטעי עיתונות  הנוגעים לעצורי קפריסין.
גל-40514/6 16/11/1997 לשכת השר נתן שרנסקי – מכתבים נכנסים ויוצאים התיק מכיל מסמכים הקשורים בפעילות נתן שרנסקי כשר התעשייה והמסחר. בתוך כך  אזכרה בדבר שינויים בתקנים רשמיים; מינויים וביטול מינויים; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים; שת"פ מסחרי  כלכלי  טכנולוגי  פיתוח ומחקר בינלאומי  מעקב אחר החלטת ממשלה להאצת הצמיחה  מסמך המתאר תמריצים ממשלתיים לתעשייה באירופה ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
גל-7460/55 15/03/1977 צופיה דגן – עציצי ימית בתיק התכתבות בעניין הקמת מפעל לעציצי נוי בימית.
גל-7307/9 16/04/1949 מחלקת התיירות – פיתוח תיירות בערים התכתבויות וחליפת מסמכים ממרכז התיירות במשרד המסחר והתעשייה  בנוגע לפיתוח התיירות בערים: יפו העתיקה: דו"ח על ישיבות הועדה לקביעת השימוש במבנים ביפו העתיקה  פרוטוקולים מישיבות הועדה  מניעת הריסת סמטאות ועוד. ירושלים: עלוני אגודת ידידי גן החיות התנ"כי  פיתוח התיירות בעיר לקבוצות מאורגנות  בתי קפה  מסעדות  מדריך לאורחי ירושלים  פרוטוקול מישיבת הועדה לעידוד התיירות בירושלים ועוד. הכנרת: רכישת סירת מנוע ע"י חברת שייט כנרת בע"מ. לוד: הריסת העיר העתיקה בלוד. בית לוחמי הגטאות  נהריה: החוברת "כרמל וזבולון"  פיתוח החוף בנהריה ועוד. פיתוח הצליינות והתיירות בנצרת  תכניות עיריית נתניה לפיתוח התיירות בעיר (ספטמבר 1951)  פיתוח התיירות בחבל ים המלח  המערות באזור בכלל ובמערת סדום בפרט ועוד.
גל-41211/5 04/03/1997 לשכת השר יהושע מצא – שוטף – העתקי מכתבים יוצאים התיק עוסק בהתכתבות עם שר הבריאות.
גל-61311/4 01/02/1987 קמ"ט עבודה עזה אוסף מסמכים של המינהל האזרחי -אזור חבל עזה עבודה עזה בנושאים: דוחות של מכרזים  תקנים  ביקורות בטיחות במערכות גז  מרכז הכשרות מקצועיות לתחבורה  ציוד מכני הנדסי  דוחות קמ"ט עבודה  תוכנית עבודה  השתלמויות וקורסים במקצועות תחבורתיים  צו בדבר חוק העבודה  צו בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה  קורס נהיגה מונעת  פעילות משרד העבודה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
ג-2226/48 01/09/1948 ההנהלה – תיק אישי – מר ש.ב. ישעיה קצין מחוז ירושלים
ג-2716/7 01/01/1949 אגף התכנון – ועדות עליונה – כבישים התיק מכיל: הסמכות עליונה לענייני כבישים  הצעת תקציב ועוד.
ג-2227/17 15/02/1955 היועץ המשפטי – הדרכה משפטית התכתבויות וחליפת מסמכים בין לשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון למחלקה להדרכה במשרד  בנוגע לנושאים: מלואים להרצאת שר הפנים  ישראל בר-יהודה במליאת הכנסת על תקציב משרד הפנים לשנת הכספים 1959/60 (מרץ 1959)  הסמכויות החוקיות המסורות בידי שר הפנים  סמינר לשלטון מקומי  לקראת חוקה חדשה לשלטון המקומי בישראל  (ינואר 1958)  הזמנות לקורסים  ימי עיון והרצאות בהם הרצה סילברסטון ועוד.
ג-2228/4 29/12/1957 היועץ המשפטי – הלשכה המשפטית – כללי התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים  מאיר סילברסטון  בנוגע לנושאים: חשבונות על רכישת כרכי "פסקים"  עלון "כנס משפטאים בינלאומי בישראל" (אוגוסט 1958)  יחסי ציבור – בירור תלונות  תנאי עבודתם של המשפטים במשרד הפנים  דו"ח פעולות ועד השירות המשפטי ינואר 1959) ועוד.
גל-41197/2 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- בית"ר  מרכז העיר ירושלים  ממילא
ג-12790/11 01/03/1997 חקיקה – חוק שרות הביטחון הכללי
גל-7470/11 01/04/1977 ת.ג (תאורת גדר) בטחון – ניר אברהם החוזה: 77/60784/77  הקבלן: חברת ברמן  חוזה לתאורת גדר  חשבונית  תרשימים חשבון סופי
גל-41184/1 01/01/1997 ישובים באות מ' מודיעין התכתבות בנושא פרוייקטים במודיעין
גל-41182/3 01/12/1996 ישובים באות י' (יהודה  שומרון ועזה  ירכא  יפו  ירוחם  ינוח-ג'ת) התכתבות בנושאים: פיתוח ישובים ותקציבים לתכניות בנייה
גל-41182/4 01/04/1997 ישובים באות י' (יקנעם  ירכא ויהודה ושמורון) התכתבות בנושאים שונים כגון: שיקום שכונות ביקנעם ומכרזי קרקעות
גל-3995/12 01/01/1973 אגף התכנון- אישורי תכניות בניה מכל הארץ – ועדת משנה – הדרום נפת אשקלון פרוטוקולים בתיק פרוטוקולים מישיבות המשנה נפת אשקלון – משרד הפנים
ג-869/18 11/03/1949 תיק פיקוח עצמאי בצפון חוברות א'  ב' על בתי-הספר הכלליים במושבות אדר תש"ט לפי בתי-הספר ( נתונים על המורים  השעות והכיתות ); חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-הספר הכלליים בצפון למפקחים אחרים  למחלקת החינוך במשרד; רשימות המורים לניסיון בבתי-הספר הכלליים בצפון  רשימת המורים בבית-הספר "גאולה"  רשימת הבנינים הדרושים לבתי-הספר  נתונים על הכיתות בבתי-הספר הכלליים בצפון בשנת הלימודים תש"י לפי שמות בתי-הספר ועוד
גל-7474/9 04/06/1978 עבודות פיתוח שכונה ב' – ימית חוזה: 78/75337/78  הקבלן: סולל בונה  כמויות ומחירים  הפעלת חוזה  חשבונות  תרשימים ויומן עבודה.
גל-22913/35 11/12/1978 תכניות בניין ערים (ת.ב.ע) – נתיב השיירה מסמכים ממשרד הפנים ובהם תכנית בניין ערים של נתיב השיירה.
פ-1987/25 01/01/1927 יצחק בן-צבי – קטעים מכתבים ונאומים – הקדמות לספרים "מסעות ארץ ישראל – לרבי משה באסולה"  ולספר "שאר ישוב" ועוד קטעים מכתבים ונאומים מאת יצחק בן-צבי  הקדמות לספרים "מסעות ארץ ישראל – לרבי משה באסולה"  ולספר "שאר ישוב" ועוד
ג-10592/20 01/12/1995 חקיקה – הרשאות לפי חוק נכסי המדינה – איזורי המשטר המיוחד בנהריים
פ-2289/3 18/07/1924 מכתב מיצחק בן-צבי אל אברהם פודלישבסקי. מכתב מיצחק בן-צבי אל אברהם פודלישבסקי בנוגע לגאולת אדמות המושבה "בני יהודה"  התכתבות של יצחק בן-צבי ויוסף נחמני בעניין.
ג-2516/6 01/01/1956 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – תערוכת בריסל.
פ-2121/28 22/09/1922 תצלום תעודת "אזרח פלשתינה" של חיים שטורמן. בתיק תצלום תעודת "אזרח פלשתינה" של חיים שטורמן.
פ-2130/19 09/02/1934 מכתב מעמה ארליך  מזכירת הנרייטה סאלד  אל רחל ינאית בן-צבי. בתיק מכתב בנוגע לתלמידות שעתידות ללמוד בחוות הלימוד בירושלים.
גל-48275/19 02/05/1976 טייבה מדידות שטחים בטייבה. ישנן מפות אזור.
גל-48237/5 01/01/1965 מקוה ישראל מסמכים ממשרד הבינוי והשיכון ובהם שרטוטים וחשבונות  הנוגעים לבניית מקווה ישראל בחולון.
גל-43381/8 01/05/1969 הרשות לפיתוח ותכנון – התישבות חדשה – עזה וסיני בתיק התכתבויות שוטפות של משרד החקלאות בעניין תכנית פיתוח לדרום סיני  יצוא ירקות ושקדים  דייג בדרום סיני  הקמת מפעל להקפאת דגים  דו"חות וסיכומי דיונים על פעולות משרד החקלאות ברצועת עזה ועוד.
גל-4108/35 01/01/1971 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח – יועצים FAMILY PLANNING
ג-86/4 13/11/1951 שירותי המודיעין – "מדיניות חוץ של ישראל". תיק של משרד ראש הממשלה. בתיק – התכתבות וחשבונות בענין פרסום והפצה של החוברת "מדיניות חוץ של ישראל" המכונה גם "בעיות המדינה"  מאת דוד בן גוריון. התכתבות עם שירות השידור בעניין הפצת חוברות 'מדיניות החוץ' גם בערבית לטובת העולים החדשים שטרם הספיקו לרכוש את ידיעת שפתנו; הפצת החוברת "מדיניות חוץ" בשפה ההונגרית וגם בשפה האידית;
מפה-7681/1 01/01/1938 Jerusalem 170-130.11.A מפה טופוקדסטרית (סימון גושים  חלקות  דרכים ומבנים) של נפת ירושלים – אזור הר הזיתים. DISTRICT JERUSALEM. . SUB-DISTRICT JERUSALEM. Survey in 1936.
פ-1912/22 01/01/1952 יצחק בן-צבי – מאמר מקום קבורתו של שץ והעדה השבתאית באלבניה" – תדפיס מאמר מאת יצחק בן-צבי שהופיע בכתב העת "ציון" (שנה י"ז.)
ג-3505/5 01/01/1958 המחלקה לפיתוח חקלאי – נזקי בצורת תשי"ט. כרך א'
ג-317/19 22/08/1950 שירותי המודיעין – "שידורים לגולה" ישיבות הועדה ליידיש מסמכים ממשרד ראש הממשלה ובהם התכתבות ופרוטוקול בענין השידורים לגולה ביידיש.
גל-1392/1 04/03/1950 שרות בעתודות (מילואים) בקשות מטעם משרד החינוך לדחיית שרות מילואים של עובדים נדרשים  תגמול לעובדים היוצאים למילואים  נהלי יציאה למילואים של עובדי מדינה  בקשות אזרחים (מוסיקאים וסטודנטים) לדחיית שרות מילואים  חוזרים שונים והודעות של נציבות שרות המדינה ומשרד האוצר בנושא. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-2095/57 01/07/1949 בני ברק התכתבות בין משרד הפנים לעיריית בני-ברק  בנוגע לחוקי עזר של העירייה.
פ-1050/17 01/01/1977 הועד הציבורי למען לבנון – מכתבים המשך מתיק מספר 16- חוזרים  מכתבים נכנסים והעתקי מכתבים יוצאים בענין פעילותו של הועד  קבלת תרומות מגופים שונים  קשרים עם ארגוני סעד שונים ועוד
פ-3133/22 10/03/1975 יום הזיכרון תשל"ה התכתבויות וחליפת מסמכים מיד יצחק בן-צבי בנוגע לעצרות הזכרון לציון יום השנה ה-12  ה-13 וה-14 לפטירתו של הנשיא יצחק בן-צבי: כרטיסי ההזמנות לעצרת  שידור ארועי ימי הזיכרון ב"קול ישראל"  סדרי העצרות  דבריהם של מרדכי איש שלום ושל ראש הממשלה  יצחק רבין ואישים נוספים שנשאו דברים בעצרות  אישורי הגעה של הרבנים הצבאיים הראשיים  מודעות שפורסמו בעיתון על העצרות ועוד.
פ-3134/2 02/03/1972 יום הזיכרון – התכתבות  סדרי יום  ישיבות עצרת זכרון לנשיא יצחק בן-צבי
פ-2980/5 01/05/1975 התכתבות אישית מכתבים  מברקים  כרטיסי ברכה  הזמנות ועוד  כולל מכתב מן הסופר הרמן ווק.
חצ-6859/7 01/03/1975 השר יגאל אלון – ארה"ב דיווחים מנציגות; ממשה"ח לחו"ל; רישומי שיחות  ניירות-עבודה  התכתבות וכו' ( כולל רישומי שיחות רה"מ  שה"ח ואח' עם הנרי קיסינג'ר ב- 21-22.3.75 )
גל-45139/1 19/12/1968 ועדה – נתיבי אילון התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של מחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לפעילות חברת נתיבי איילון: תכנית בצוע לשנת 1969/70 הזמנות לישיבות הועדה וסדרי היום שלהן  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  נוסח הסכם בין החברה לבין חברה קבלנית לביצוע עבודות סלילה ובנין ועובדות אחרות במסגרת מפעל התחבורה שבעמק נחל אילון  רכישה והפקעת קרקעות לצרכי הפרויקט  דו"ח על התקדמות העבודה בתכנית ליום 15.4.1969  בדיקת דו"ח מבקר הספרים של החברה לשנים 1964/68 ועוד.
גל-41258/4 05/01/1993 לשכת המנכ"ל בר – כבישים (מע"צ) לשכת המנכ"ל בר – כבישים (מע"צ). בין הנושאים: מעמדה הסטטוטורי של מעצ  תכנון צמתים  תכנון כבישים כביש חוצה ישראל  סיורי רוה"מ באתרי עבודה  שיפור כבישים וצמתים למניעת תאונות  סיכומי דיונים  שומות חקלאיות  עבודות באזור שער הגיא- מסילת ציון וחליפת מכתבים משפטיים בעניין  תכנית עבודה מוקדמת לכבישים לשנים 92-94. יש השחרות צנעת פרט.
פ-2289/5 18/07/1924 מכתב מיצחק בן-צבי אל יוסף נחמני. מכתב מיצחק בן-צבי אל יוסף נחמני בנוגע לרכישת אדמות המושבה "בני יהודה" ולבירור מקום קבורתו של רבי חיים לוצטו.
גל-47991/11 23/03/1999 המינהל לחינוך התישבותי – המינהל (כרך א') התיק הינו תיק של משרד החינוך- המינהל לחינוך התיישבותי. בתיק – ענייני מינהל  ענייני כח אדם  וחומר משפטי  מכרזים.
גל-47992/7 01/02/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ד') מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי)  בנושאים שונים  כגון: הסדרי שעות  תקציבים לפעילויות שונות  קליטת תלמידים עולים  פרוטוקולים וסיכומי ישיבות המשרד ועוד.
גל-47992/8 01/03/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך א') אוסף מסמכים של משרד החינוך העוסקים במינהל לחינוך התיישבות ועליית הנוער  השתלמויות  פרטי העסקה של מורות  חשבונות וכספים ועוד מסמכים שנושאים כללים. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-47992/12 31/05/2001 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ה') התכתבויות בענייני חינוך והוראה.
גל-47992/18 31/10/2000 המינהל לחינוך התישבותי – האגף (כרך ה') התכתבויות בנושא תקציב האגף  פיקוח על מוסדות  הסכמי פרישה של עובדים  תנאי שכר של מנהלים ועוד.
פ-2289/12 01/01/1925 חיבור בשם "בני יהודה" מאת דניאל פינשטיין. בתיק חיבור בשם "בני יהודה" מאת דניאל פינשטיין על קורותיה של המושבה בני יהודה  פגישה עם מר דניאל פינשטיין.
גל-45125/1 01/11/1982 פיתוח ואחזקת כבישי בטחון בצפון וברמת הגולן
גל-45125/2 01/04/1984 פיתוח ואחזקת כבישי בטחון בצפון וברמת הגולן
גל-45125/3 01/01/1979 פיתוח ואחזקת כבישי בטחון – מחוז חיפה ולבנון
גל-45125/11 01/07/1979 אחזקת כבישים – מחוז חיפה
גל-2173/1 01/05/1977 היועץ המשפטי התיק מכיל: טבלת השוואה של שכר מינויים חודשי  הצעת חוקים ועוד.
גל-60465/10 05/11/2000 תקציב רגיל אפרת מסמכי תקצוב – מועצה מקומית אפרת
גל-60465/13 23/12/1991 מענק  היטל מיסים אפרת התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הממונה על היישובים היהודיים ביהודה ושמרון  בני ריקרדו  בנוגע למענקים מיוחדים שהוענקו למועצה המקומית אפרת: נזקי מזג האוויר של חורף 1991- 1992  כיסוי גרעונות 1995  מענק הסכם אוסלו  סיכומי דיון בנושא  פרס שר הפנים לשנת 2001  הוראה בדבר ארנונה לשנות הכספים 1997  1999  2000  2001  2002  2003 ו-2004  הנחה לאזרחים ותיקים על ארנונה ועוד.
גל-5972/23 01/01/1957 ועדות שונות ועדת קימוצים לשימוש ברכב – כרך א' בתיק מסמכים הקשורים בפירוט נסיעות לביקורים מטעם העבודה  השייכים למשרד המסחר והתעשיה.
גל-5972/24 02/05/1957 ועדות שונות ועדת קימוצים לשימוש ברכב – כרך ב' בתיק דוחות עבודה על נסיעות לביקורים מקצועיים במפעלי תעשייה  זאת לרבות עדכון ודיונים על שימוש בתחבורת משרד המסחר והתעשיה. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
ג-5210/77 14/06/1964 ארבעת המופלאים בקשת חברת United Artists of Israel  Inc (Films) להקרנת הסרט "ארבעת המופלאים" (לילה של יום מפרך/A Hard Day's Night) בישראל  אשר הוגשה למועצה לביקורת סרטים ומחזות: הבקשה  תקציר עלילת הסרט בכיכובם של "החיפושיות"/"חיפושיות הקצב"/"הביטלס" (The Beatles)  חוות הדעת של חברי המועצה והרישיון שהוענק.
גל-6156/13 01/01/1965 חטיבת סחר חוץ – החרם הערבי
נ-19/77 05/10/1953 בן-צבי יצחק – עירית עכו שיחה עם ראש עירית עכו על שמות עבריים בעכו  התכתבות בעניני ביקור הנשיא  הקמת ועדת עתיקות של עכו.
נ-95/1 01/10/1965 שטרן יוסף צייר
כ-462/65 04/08/1986 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק חג המצות (איסורי חמץ)  – התשמ"ו  1986 בתיק חוק חג המצות (איסורי חמץ) חתום בידי נשיא המדינה חיים הרצוג  ראש הממשלה שמעון פרס ושר הפנים יצחק פרץ.
גל-6231/9 01/01/1961 לשכה ראשית – משלחת ישראל – קלן. כרך ג'
נ-922/19 18/02/2003 עצרת פתיחה ממלכתית לציון יום השואה ביד ושם (יום הזיכרון ויום העצמאות) תיק של לשכת הנשיא; בתיק – עצרת פתיחה ממלכתית לציון יום השואה ביד ושם; אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות – התשס"ג – 2003 – הנחיות מינהל – בתוך כך – סדר יום לטקסים  ברכת הנשיא לאומה ליום העצמאות שידורי רדיו וטלויזיה; קבלת פנים לחיילים מצטיינים ביום העצמאות; קבלת פנים לסגל הדיפלומטי; הענקת פרסי ישראל; עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ג – התנגדות יהודית בשואה – בסימן 60 שנה למרד גטו ורשה;
כ-444/30 08/04/1959 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה – תשי"ט  1959 בתיק תיקון לחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה חתום בידי נשיא המדינה יצחק בן צבי וראש הממשלה דוד בן גוריון.
נ-41/3 14/10/1952 בן-צבי יצחק – תשורות לנשיא מכתבים שנשלחו עם תשורות  תשובות הנשיא והלשכה לפי "אלף בית"  אותיות א'-י'.
נ-41/4 14/10/1952 בן-צבי יצחק – תשורות לנשיא מכתבים שנשלחו עם תשורות  תשובות הנשיא והלשכה לפי סדר "אלף-ביתי  אותיות כ'-ת'
נ-396/15 02/05/1982 פניות ציבור שהנשיא נבון טיפל בהן אישית – בוקובזה מננה תיק של לשכת נשיא המדינה. בתיק – פניות ציבור בהן טיפל הנשיא יצחק נבון באופן אישי. פניות בבקשה לסיוע ועוד. המכתבים לנשיא המדינה הם מננה בוקובזה מחצור הגלילית שהית עד לפני שנים אנלפביתית ומאז החלה ללמוד קרוא וכתוב. מספרת קורות לימודיה והקשיים שחוותה במכתבים לנשיא יצחק נבון.
כ-445/64 27/03/1961 חוקים המוחתמים בחותם המדינה – חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה (תיקון) – תשכ"א  1961 בתיק תיקון לחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה חתום בידי נשיא המדינה יצחק בן צבי וראש הממשלה דוד בן גוריון.
גל-48348/2 01/10/1999 לשכת היועץ המשפטי – הסכם עם נכים ביטוח נכות תקנות הביטוח הלאומי  שביתת הנכים
גל-12399/9 16/03/1966 כבישים: ועדה נתיבי אילון – כרך ג התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של מחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לפעילות חברת נתיבי איילון: הצעת תקציב לשנת 1966/67  דו"ח פעולות ובצוע תקציב 1965/66 (מרץ 1966)  הזמנות לישיבות הועדה וסדרי היום שלהן  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  תזכיר ההתאגדות של חברת נתיבי אילון  חוזה עם חברת תה"ל להטיית נחל איילון  יסודות להסכם בין "נתיבי איילון" לבין חברת עמידר בקשר לפינוי השטחים לאורך תואי תעלת הטיית נחל איילון  דו"חות ההתקדמות מס' 1 – 3 של חברת התכנון הקנדית  מבנה האיגוד של "נתיבי אילון"  הצעת תקציב לשנת הכספים 1967/68 ועוד.
גל-12399/10 11/08/1966 כבישים: ועדה נתיבי אילון – כרך ד התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של מחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לפעילות חברת נתיבי איילון: הזמנות לישיבות הועדה וסדרי היום שלהן  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  בצוע התקציב עד 1.10.1966  דו"חות ההתקדמות מס' 4 – 5 של חברת התכנון הקנדית  תזכיר ההתאגדות של חברת נתיבי אילון ועוד.
ג-787/9 07/01/1949 בית-הספר בבית-הלוי בית הספר במושב בית הלוי – חליפת מכתבים עם המפקח על החינוך החקלאי בנוגע להקצבה לפינת הטבע של בית הספר.
נ-406/7 06/07/1988 הנשיא חיים הרצוג – התכתבות עם אנשי שם ועם אזרחים הגרים בחו"ל (גרוסמן דוד  רב) בתיק התכתבות מול הרב יצחק דוד גרוסמן בנושאים שונים.
גל-43765/10 01/09/1999 . מודיעין כללי פיתוח העיר מודיעין
גל-43765/12 01/12/1999 . מודיעין כללי היחידה לתיאום פיתוח העיר מודיעין  כביש 431  פיצוי לקיבוץ שעלבים  שטחים חקלאים של קיבוץ שעלבים
גל-1680/60 04/02/1952 גן ילדים במגדל גד גן ילדים באשקלון
ג-4581/2 11/04/1956 חטיבת התעשיה – פתוח דימונה בתיק התכתבויות בנוגע לפיתוח מועצה מקומית דימונה – הקמת מפעלי תעשייה
טס-11050/2 01/01/1950 מיכאל ברונו – תמונות מחזור 3 תמונות מחזור בשחור-לבן של מיכאל ברונו: .1 תמונת מחזור מסיום לימודיו התיכוניים בבי"ס הריאלי העברי בחיפה (1950) – מקבץ של תצלומים אישיים של התלמידים  המורים וסגל בית-הספר (ברונו הראשון משמאל בשורה השניה מלמטה); 2. שני תצלומי מחזור של הסטודנטים מקינגס קולג' באוניברסיטת קיימבריג'  כנראה מטקס הסיום של לימודי התואר הראשון או השני השל ברונו (1955 – 1957) (זכויות היוצרים שייכות ל-Edward Leigh  Cambridge) (טווח התאריכים לכלל התצלומים משוער).
גל-21194/26 28/08/1980 מרכז הסרט – פיצעי בגרות. התכתבויות וחליפת מסמכים ממרכז הסרט הישראלי  בנוגע להפקת הסרט "פצעי בגרות 80": תקציר מורחב של הסרט  בקשה לאישור תסריט  בקשה לאישור תכנית הפקה  תכנית להפקת סרט ישראלי עלילתי ארוך ועוד.
גל-1672/15 09/12/1956 בתי ספר לנערים עובדים כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המפקחים המרכזים על בתי הספר לנערים עובדים  אברהם כהן ומרדכי לוין  בנוגע לנושאים: הקמת מדור בית הספר לנערים עובדים במרכזיה הפדגוגית  סיכומי ישיבות  עלון למורים בבתיה"ס לנערים עובדים (פברואר 1957)  הנחיות לענין ארגון פעולות החברה בביה"ס לנערים עובדים  דו"חות בקורי חולית הביקורת  בתי הספר בשנת הלימודים תשי"ז  סקר על בתי הספר לנערים עובדים  פירוט בתי הספר לפי מחוזות  תכנית "מבצע הסבר ועדוד" לקראת פתיחת בתיה"ס לנערים עובדים בשנת הלימודים תשי"ח  תקן חדש לכיתות משולבות  סיום שלב ההתארגנות לתכנית "מבצע הסבר ועדוד"  סקר פעולות ובעיות של היחידה (דצמבר 1957)  בעיות בתי הספר לנערים עובדים במחוז הדרום (ינואר 1958)  סקירה על המתרחש בבתי הספר לנערים עובדים (אוקטובר 1958)  פתיחת בתי ספר לנערים עובדים בחינוך הממלכתי דתי ועוד.
גל-17053/1 01/01/1965 הפקעת קרקעות התכתבות (גם מכתבים של בעלי קרקעות) ומפות
גל-40181/33 09/07/1991 סרטים – במיטה עם מדונה בקשת חברת פורום פילם מהמועצה לבקורת סרטים ומחזות במשרד הפנים  להקרנת הסרט "במיטה עם מדונה" (In Bed with Madonna /Madonna: Truth or Dare): חוברת מידע על הפקת הסרט  בקשת הרישיון והמלצות חברי הועדה.
גל-1633/1 10/09/1950 גן החיות התנכי ירושלים גן החיות התנכ"י ברוממה ירושלים-הקצבות משרד החינוך והעיריה לגן  הקצבת מטבע חוץ עבור רכישת חיות מארצות אחרות  תערוכות ופעילות חינוכית בגן  עלוני אגודת ידידי גן החיות ובהם ידיעות מהנעשה בגן ובאגודה  גן החיות בתל אביב.
גל-2415/19 10/05/1976 סרטים – קשר הפסחא בתיק התכתבויות אודות הסרט "קשר הפסחא". בהתכתבויות פניות מגורמים שונים למנוע הקרנת הסרט  פרוטוקול הועדה לביקורת סרטים  ההחלטה למנוע הקרנת הסרט וכן הביקורת על החלטה זו.
גל-1740/6 19/02/1963 פרסומי האגף החנוך הדתי כרך א' תוכניות לימודים  מערכי שיעור בחינוך הממלכתי דתי.
גל-1740/7 14/05/1961 פרסומי האגף החנוך הדתי כרך ב'
גל-1680/68 01/03/1951 גן ילדים מגדל גד דוח ביקורת על גן ילדים באשקלון
פ-3112/17 01/01/1960 יד יצחק בן-צבי. בתיק רשימת מטרות מוצהרות לארכיון יד בן-צבי באנגלית. התאריך משוער.
גל-8019/15 08/12/1964 הועדת לטיפוח התודעה היהודית מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לוועדה לטיפוח התודעה היהודית.
גל-1818/8 12/06/1964 הוראות לימוד בתי ספר ממלכתי דתי רשימת תלמידי כתות ז' שהשתתפו במבחן הארצי בדינים ובתלמוד-נוכחות  סדר הישיבה  מס' התלמידים  התנהלות המבחן ועוד.
ג-3961/7 01/01/1949 שטח שיפוט – סולם צור התיק כולל: שטח שיפוט – סולם צור  רשימת הגושים של הוועדים המקומיים ותיאור הגבולות של הוועדים המקומיים  פרוטוקולים ועוד.
גל-8027/8 01/01/1970 הוראה בתולדות עם ישראל השתלמות ביהדות
גל-14516/9 07/01/1977 לשכת המנכ"ל אליעזר שמואלי – תיק שלף – שמניות לעיירות פיתוח תיק של משרד החינוך. בתיק – התכתבויות  תכתובות ופניות מלשכת מנכ"ל משרד החינוך  אליעזר שמאלי; סיכום ישיבה עם ראש עירית קרית שמונה – בין החלטות הישיבה – תמריצים למורים העובדים בקרית שמונה; תכנית של"ף – של"פ (שמיניסטים לעיירות פיתוח) הוא פרויקט של משרד החינוך ותנועות הנוער שבמסגרתו צעירים עוברים ללמוד בכיתה י"ב בערים שונות; התארגנות גרעיני של"ף – בתוך כך: גיוס מועמדים שלבי ההתארגנות; התקדמות השיבוץ לעיירות; בעיות; רשימת המתנדבים ועוד.
ג-2633/16 01/01/1952 בחירות ומינויים – באקה-אל-גרביה התיק מכיל: בחירות ומינויים – באקה-אל-גרביה.
נ-955/77 19/05/1987 תיקון טעות בחוק חג המצות (איסורי חמץ)  התשמ"ו 1986 בתיק תיקון טעות בחוק חג המצות (איסורי חמץ)  חתום בידי יו"ר הכנסת שלמה הלל ושר המשפטים אברהם שריר.
גל-9584/1 01/01/1966 מקצועי פורת יוסף – רחובות כרך א' התכתבות מנהל א. מ. קובנר עם משרד החינוך בנוגע לתקציב וציוד בית ספרי  תוצאות בחינות גמר
ג-867/1 05/09/1950 [ בתי-ספר לנערים עובדים מזרם המזרחי ] חילופי מכתבים בין המפקח על בתי-ספר לנערים עובדים מזרם המזרחי לאגף החינוך  למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  לבתי-ספר לנערים עובדים  למפקחים אחרים  למחלקה לחינוך של עירית חיפה  למרכז הסתדרות המורים ועוד; נתונים על המורים  התלמידים  השעות והכיתות ומצבם הפיזי של בתי הספר.
ג-793/67 03/11/1950 מוסד "ביתנו" רעננה ( מזרחי ) חילופי מכתבים בין אגף החינוך למשרד המפקחים ולמפקחים של הזרמים  למוסד "ביתנו" ועוד; נתונים על הילדים  על המורים ושעותיהם.
גל-6/49 01/12/1973 פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה – אזור בחירות: צפת – ישוב: חצור הגלילית – אזור קלפי מס' 2034-001 התיק – הינו תיק של הכנסת. בתיק – פרוטוקול מהלך ההצבעה בקלפי לכנסת השמינית. באיזור חצור הגלילית.
גל-17950/34 20/07/1970 הוראת מחשבת ישראל. מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים להוראת מחשבת ישראל בסמינרים.
סל-1616/1 01/01/1924 ארכיון דוד בן-גוריון – תיקים ופרוטוקולים בסליל מספר תיקים:
גל-1184/33 14/05/1954 תנועת הנער העובד התכתבויות בין ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי למשרד החינוך (לשכת הנוער) בעניין תקציב למפעלי התנועה  פטור ממכס וממס מותרות  עיתון התנועה ועוד.
גל-14960/21 01/01/1955 הכתב אוסטרמן מדנמרק נתונים על הכתב  קטעי-עתונות על ישראל בשנות החמישים בעתונות הדנית  דיווחים של מחלקות הקשר של משרד החוץ – תוכן כתבותיו של אוסטרמן על יריד המזרח.
גל-1076/11 19/09/1940 מנוי מורים בתיק התכתבויות בנוגע למינוי מורים למקצועות שונים בבתי הספר
גל-18066/11 17/12/1967 יום הזיכרון למות הנרייטה סאלד. התכתבות בין משרד החינוך לאזרח בעניין תדפיס שיצא מטעם משרד החינוך ונפלה בו טעות באשר לפרטים בפעילותה של הנרייטה סאלד.
גל-48002/2 22/04/2001 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תיקצוב מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי)  הנוגעים לתקציב החינוך בנושאים שונים  כגון: תקצוב בית הספר הימי "מבואות-ים"  סיכומי וועדות תקצוב  מעקב וריכוז וועדות תקצוב ועוד.
גל-48025/18 15/06/1997 המינהל לחינוך התישבותי – צורן מסמכים ממשרד החינוך  הנוגעים לתכנון מערכת החינוך ביישוב צורן  כגון: בניית מוסדות חינוך  הקצאת קרקע ועוד.
גל-1155/14 27/03/1952 בני ציון בני ציון-ביצוע חוק לימוד חובה.
גל-18068/19 19/06/1969 בית יוסף טרומפלדור בתל-יוסף. תיק של משרד החינוך. בתיק – דיונים בנושא תקצוב המוסד בית יוסף טרומפלדור; סיכום דברים מפגישה שנתקיימה בעניין 'בית טרומפלדור' – בין הנושאים לדיון – תוכן המוסד  תקציב וניהול המוסד;
גל-18204/7 21/03/1968 בית-ספר ממלכתי גבעת שמואל. התכתבויותו חליפת מסמכים מלשכת מפקח מחוז המרכז במשרד החינוך והתרבות לבין אליהו הרן  מנהל בית הספר הממלכתי בגבעת שמואל: תאונות תלמידי בית הספר  דו"חות המפקח על בית הספר  מצבת עובדי הוראה  סוגיית שם בית הספר  הודעות שינוי על תקן בית הספר  אולם ההתעמלות בבית הספר  מפקדי הילדים העולים והנשארים בסוף שנה  שעורי עזר לילדים עולים  דו"חות ביקורת ועוד.
גל-48005/3 11/10/2000 המינהל לחינוך התישבותי – ועדת תמיכות מסמכים ממשרד החינוך (וועדת התמיכות) ובהם החלטות לתקציב פעילויות שונות במוסדות חינוך שונים.
גל-440/4 13/10/1953 דו"חות מביקורים כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת הרב יעקב ליב לוי  מפקח במחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל: דו"חות מביקוריו ביישובים שונים ומוסדות מלב"ן לבירור מצב הכשרות והשחיטה במקום  פרטי-כל מהתייעצות רבנים אזורית שהתקיימה בתל אביב על מצב הכשרות בארץ (29.12.1953)  דו"חות מפגישות שערך ועוד.
גל-441/12 26/11/1941 כתבי הסמכה לדיינים – הרב בורשטיין בן-ציון מסמכי פולמוס השחיטה בבנימינה.
גל-441/19 08/11/1952 כתבי הסמכה לדיינים – הרב פרדס אליהו מסמכי רבנות פנימיים.
גל-441/21 26/04/1937 כתבי הסמכה לדיינים – הרב פישמן גרשון  חנוך התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לארץ ישראל  שמואל אהרן שזורי  בנוגע למינוי הרב גרשון חנוך פישמן למשרת רב במושבה הרצליה.
גל-441/27 24/08/1969 תיק מזון – כללי מדריך כשרות של הרבנות הראשית.
גל-456/2 30/06/1957 פניות ומכתבים לרבנות כרך י"ד בתיק מכתבים ומסמכים שנשלחים לרב גורן. ביניהם  חוברת מקומות כשרים באירופה מטעם סוויסאייר  קובץ הלכתי העוסק במקוואות; בקשות אישיות; מסמך ליומדי אנטומיה ופתולוגיה ומכתבים מבית חולים ביקור חולים; אזכורים למצב של לאחר מלחמת יום כיפורים; סוגיות גיור ועגינות ועוד. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט; התמונות בעמ' 98  100 ו-102 הושחרו מטעמי הגנה על זכויות יוצרים. .
גל-1165/3 03/10/1951 בתי"ס לנערים עובדים כרך א' התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת המפקח המרכז על בתי הספר לנערים עובדים  אברהם כהן  בנוגע לנושאים: סיוע טכני בינלאומי למדור לבתי הספר לנערים עובדים  רשימות בתי ספר לנערים עובדים בזרמים השונים  סיכומי ישיבות בפורומים שנים בהן לקח חלק אברהם כהן  דו"חות מביקורים  הזמנות לציוד  כתות המשך ליד בתי הספר לנערים עובדים  הוראות לבתי ספר לנערים עובדים (נובמבר 1951)  מלאכה ומלאכה מורחבת בבתי הספר לנערים עובדים  דמי מחזור ועוד.
גל-48048/7 16/09/1999 המינהל לחינוך התישבותי – חוזרים יוצאים מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי) הנוגעים לבטיחות התלמידים  כגון: הדרכות התלמידים בנושאי זהירות בדרכים  פעילויות והרצאות שונות בנושא  רשימות והשתלמויות הרכזים ועוד.
גל-454/19 16/10/1972 פניות ומכתבים לרב הראשי  גורן כרך ז' בתיק מסמכים שנשלחו לרב גורן. בתוך כך  בקשות אישיות  עיסוקיים בענייני נישואין  גירושין  התרת עגונות  בניית מקוואות ותרומות לעיסוק בטהרת המשפחה. פרטים מזהים הושחרו מפאת צנעת הפרט.
פ-798/6 12/03/1975 בקשות והצעות מכתבי בקשות והצעות שונות שנשלחו לגולדה מאיר לדוגמה הרחבת האוניברסיטה העברית בהר הצופים  בקשת אסיר ציון סיוע במציאת עבודה ועוד. הושחר מטעם צנעת הפרט.
גל-6362/14 27/06/1950 מושב עין גזאל בתיק התכתבויות בנוגע לאישור מתן וקבלת ההקצבות  שאלון לישובים חדשים;
גל-48042/23 23/07/2000 המינהל לחינוך התישבותי – על יסודי מסמכים ממשרד החינוך (המנהל לחינוך התיישבותי)  הנוגעים לבתי ספר על יסודיים  כגון: תכניות לימוד ייחודיות  סיכומי בקרת התקן בבתי ספר שונים  פרוטוקולים מישיבות שונות ועוד.
גל-17433/10 06/02/1992 לשכת השר – מועצה דתית איזורית שומרון התכתבותיות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"לי משרד הדתות  שלמה בקיש וזאב רוזנברג  בנוגע לפעילות המועצה דתית אזורית שומרון בנוגע לנושאים: תקציב המועצה  תקנים לרבני רשויות מקומיות  חידוש הרכב המועצה הדתית ובג"צ 6372/93 המועצה האזורית שומרון נ' הרשות המוסמכת לפי הצו בדבר שירותי דת – מר זאב רוזנברג  מינוי רבנים  פתוח בתי עלמין בשערי תקווה ואלקנה  סיכומי דיונים של אנשי משרד הדתות עם אנשי המועצה ועוד.
גל-17688/9 01/11/1962 תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – קונסרבטוריון למוסיקה. התיק מכיל: תיקי מוסדות חינוך ערביים – בתי-ספר ערביים – קונסרבטוריון למוסיקה ועוד.
גל-1543/16 01/01/1961 אגודת בני יהודה רשות הספורט והחינוך הגופני  יום עיון במכון וינגיט
גל-5633/20 01/10/1955 מחוז המרכז – חבצלת השרון בתיק התכתבויות בנוגע למפוני חבצלת השרון – בנייה בעיר נתניה
גל-22124/14 01/12/1992 לשכת ראש-הממשלה רבין – פניות ומכתבים – חבר-הכנסת איתן רפאל
גל-45114/19 01/01/1974 כבישי גישה – מחוז יהודה ושומרון
גל-5853/1 26/11/1964 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי ירוחם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכנית בנייה בירוחם.
גל-5853/2 17/05/1967 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי ירוחם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכנית בנייה בירוחם.
גל-5853/3 22/05/1968 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי ירוחם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכנית בנייה בירוחם.
גל-5853/4 01/01/1969 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי ירוחם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכניות בנייה בירוחם.
גל-5853/5 04/05/1978 אישורי תכניות בניה – שיכון ציבורי ירוחם מסמכים ממשרד הפנים ובהם אישורי תכנית בנייה בירוחם.
ג-813/7 01/09/1949 תכנית ללימוד מוסיקה מסמכים ממשרד החינוך ובהם הצעת תכנית ללימודי המוסיקה לכיתות א' – ח' של בית-הספר העממי.
גל-45340/11 01/01/1979 כביש 443 עוקף בית-חורון – הקו הירוק – נבא – מודיעין דרך 3 בית סירא קטע יהודה ושומרון
חצ-3131/1 01/02/1957 הונגריה – משרד החוץ
חצ-3131/2 01/05/1957 הונגריה – אורחים
חצ-3131/3 01/06/1959 הונדורס – אורחים
חצ-3131/4 01/01/1959 וייטנם – אורחים
חצ-3131/5 01/02/1959 ונצואלה – אורחים
חצ-3131/6 01/07/1957 ונצואלה – אורחים
חצ-3131/7 01/02/1958 ניו-זילנד – אורחים
חצ-3131/8 01/09/1957 ניו-זילנד – אורחים בודדים
חצ-3131/9 01/12/1956 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/10 01/05/1957 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/11 01/08/1957 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/12 01/01/1957 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/13 01/02/1957 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/14 01/06/1957 חוף הזהב – אורחים בודדים
חצ-3131/15 01/08/1957 טוגו – אורחים בודדים
חצ-3131/16 01/03/1957 טוניס – אורחים בודדים
חצ-3131/17 01/07/1959 טנגניקה – אורחים (כללי)
חצ-3131/18 01/11/1957 יוגוסלביה – אורחים בודדים
חצ-3131/19 01/01/1957 יוגוסלביה – אורחים בודדים
חצ-3131/20 01/04/1957 יוון – אורחים בישראל
חצ-3131/21 01/08/1957 יוון – אורחים בישראל
חצ-3131/22 01/12/1956 יפן – אורחים (כללי)
חצ-3131/23 01/04/1957 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/24 01/12/1956 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/25 01/02/1957 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/26 01/11/1957 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/27 01/04/1957 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/28 01/07/1957 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/29 01/12/1956 יפן – אורחים בודדים
חצ-3131/30 01/05/1957 לאוס – אורחים
חצ-3131/31 01/05/1957 לוכסמבורג – אורחים
חצ-3131/32 01/11/1958 ליבריה – אורחים (כללי)
חצ-3131/33 01/11/1957 ליבריה – אורחים (כללי)
פ-3262/13 01/01/1952 תעודות הקרן הקיימת לישראל. תעודות נטיעת עצים על שם מ' גלבוע  אפריים וצבי גובר  רבקה ומרדכי גובר ועוד.
חצ-3132/4 01/03/1957 נורבגיה – אורחים בודדים
חצ-3132/5 01/01/1959 ניגריה – אורחים
חצ-3132/6 01/02/1957 ניגריה – אורחים בודדים
חצ-3132/7 01/04/1957 נורבגיה – אורחים
חצ-3132/8 01/03/1957 ניקרגואה – אורחים
חצ-3132/9 01/04/1958 ניקרגואה – אורחים בודדים
חצ-3132/10 01/04/1958 נפאל – אורחים בודדים
חצ-3132/11 01/09/1957 נפאל – אורחים (כללי)
חצ-3132/12 01/08/1957 סין העממית – אורחים בודדים
חצ-3132/13 01/06/1959 סין העממית – אורחים
חצ-3132/14 01/03/1959 סומליה – אורחים בודדים
חצ-3132/15 01/11/1959 סנגל – אורחים (כללי)
חצ-3132/16 01/05/1957 סינגפור – אורחים בודדים
חצ-3132/17 01/05/1958 סנדומינגו – אורחים (כללי)
חצ-3132/18 01/11/1959 סן-מרינו – אורחים בודדים
חצ-3132/19 01/04/1957 סן-סלבדור – אורחים
חצ-3132/20 01/01/1958 בריה"מ – אורחים
חצ-3132/21 01/04/1957 בריה"מ – אורחים
חצ-3132/22 01/07/1957 ספרד – אורחים
חצ-3132/23 01/08/1957 ספרד – אורחים
חצ-3132/24 01/01/1957 סקנדינביה – אורחים
חצ-3132/29 01/07/1958 פולין – אורחים
חצ-3132/30 01/10/1957 פולין – אורחים
חצ-3132/32 01/03/1957 פולין – אורחים
חצ-3132/33 01/10/1959 פורטו-ריקו – אורחים
חצ-3132/34 01/06/1958 פורטו-ריקו – אורחים
חצ-3132/35 01/12/1956 פיליפינים – אורחים
חצ-3132/36 01/01/1957 פיליפינים – אורחים
חצ-3132/37 01/12/1956 פינלנד – אורחים
חצ-3132/38 01/01/1958 פנמה – אורחים
חצ-3132/40 01/04/1958 פרגואי – אורחים בודדים
חצ-3132/41 01/03/1959 פרו – אורחים (כללי)
חצ-3132/42 01/12/1956 פרו – אורחים (כללי)
חצ-3132/43 01/01/1957 פרו – אורחים (כללי)
חצ-3132/44 01/11/1958 פורטוגל – אורחים
חצ-3132/45 01/04/1957 פורטוגל – אורחים
חצ-3132/46 01/01/1957 צרפת – אורחים
חצ-3133/1 01/01/1957 פרו – סנצ'נס
חצ-3133/2 01/01/1959 צ'ילה – אורחים
חצ-3133/3 01/03/1957 צ'ילה – אורחים
חצ-3133/4 01/04/1958 ציילון – כללי
חצ-3133/5 01/11/1957 ציילון – אורחים
חצ-3133/6 01/07/1959 צ'כוסלובקיה – אורחים
חצ-3133/7 01/12/1956 צ'כוסלובקיה – אורחים
חצ-3133/8 01/11/1958 צרפת – (מושבות) – אורחים
חצ-3133/9 01/12/1956 קונגו הבלגית – אורחים
חצ-3133/10 01/12/1956 קובה – אורחים
חצ-3133/11 01/01/1957 קובה – אורחים
חצ-3133/12 01/02/1957 קולומביה – אורחים
חצ-3133/13 01/11/1958 קוסטה ריקה – אורחים
חצ-3133/14 01/09/1958 קמבודיה – אורחים
חצ-3133/15 01/12/1957 קמרון – אורחים
חצ-3133/16 01/02/1957 קנדה – אורחים
חצ-3133/17 01/01/1957 קנדה – אורחים
כ-929/16 02/08/1977 מינהל התיק הינו תיק של הכנסת; בתיק – אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות – טקס הדלקת המשואות; אירועים לקראת יום העצמאות במגזר הערבי – התשמ"א – 1981 – היערכות; עצרות זיכרון מטעם הרשויות המקומיות;
חצ-3133/20 01/02/1957 קנדה – אורחים
חצ-3133/21 01/11/1957 קניה – אורחים
חצ-3133/18 01/05/1957 קנדה – אורחים
חצ-3133/19 01/02/1957 קנדה – אורחים
חצ-3133/22 01/03/1957 קפריסין – אורחים
חצ-3133/23 01/11/1957 קפריסין – אורחים
חצ-3133/24 01/04/1957 קוריאה הדרומית – אורחים בודדים
חצ-3134/1 01/08/1958 רודזיה – אורחים בודדים
חצ-3134/2 01/12/1956 רומניה – אורחים בודדים
חצ-3134/3 01/12/1956 רומניה – אורחים
חצ-3134/4 01/01/1957 שבדיה – אורחים
חצ-3134/5 01/02/1958 שבדיה – אורחים
חצ-3134/6 01/08/1957 שווייץ – אורחים
חצ-3134/7 01/03/1957 שווייץ – אורחים
חצ-3134/8 01/02/1957 שווייץ – אורחים
חצ-3134/9 01/01/1957 תאילנד – אורחים
חצ-3134/10 01/02/1958 תאילנד – אורחים
חצ-3134/11 01/03/1957 תורכיה – אורחים
חצ-3134/12 01/01/1958 תורכיה – אורחים
חצ-3134/13 01/07/1957 אורחים בישראל – כללי
חצ-3134/14 01/02/1957 אורחים בישראל – כללי
חצ-3134/15 01/04/1958 חגיגות יום העצמאות – הזמנת כרטיסים
חצ-3134/16 01/10/1957 חג העשור – אורחים
חצ-3135/1 01/12/1956 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/2 01/07/1957 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/3 01/09/1957 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/4 01/07/1958 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/5 01/02/1958 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/6 01/02/1958 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/7 01/03/1959 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/8 01/07/1959 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/9 01/07/1959 ארה"ב – אורחים
חצ-3135/11 01/03/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3135/17 01/09/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3135/18 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/1 01/08/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/2 01/08/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/3 01/12/1956 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/4 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/5 01/05/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3136/6 01/01/1957 ארה"ב – אורחים בודדים
חצ-3139/5 01/04/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/7 01/01/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/8 01/03/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/9 01/03/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/10 01/06/1957 ארה"ב – אישים ומדינאים
חצ-3139/11 01/12/1956 ארה"ב – אישים ומדינאים
ג-817/32 27/03/1950 סמינר למורות ולגננות בית-יעקב תל-אביב חילופי מכתבים בין המפקחים לסמינר בית-יעקב ולגורמים אחרים  רשימת המורים שקיבלו אישורים; פרסומים
ג-817/33 01/01/1952 בתי-ספר לנערים עובדים בתי-ספר לנערים עובדים: מצע לתכנית לבתי ספר ערב לנוער העובד-תכניות הלמודים במקצועות השונים  מבנה בית הספר  נתונים על בתי הספר באזורים השונים (תקן  מס' תלמידים  מורים)  הצעת תכניות לימוד לבתי ספר לנערים עובדים דתיים מזרם המזרחי  בחינות גמר בבתי הספר לנערים עובדים  רשימת סרטי לימוד.
גל-41194/6 01/04/1990 לשכת המנכ"ל עמיקם אורן- מחוז ירושלים לפי ישובים וערים בית שמש  הר אדר  גבעת זאב  גילה  מבשרת ציון  מעלה אדומים
כ-1490/19 10/04/1981 מכתבים והזמנות של יו"ר ועדת חוץ ובטחון ד"ר אליהו בן אלישר (7.1983-2.1982) מיכל קודם- 10/מו/69.
ג-2276/24 01/01/1949 רמלה – אוכלוסין – ילודה ערבית בלוד
פ-1552/8 01/01/1920 לוי אשכול – מכתבי אשכול לאלישבע מכתבים מלוי אשכול (שקולניק) לרעייתו אלישבע קפלן (אשכול) ומכתבים נוספים שקיבלו שניהם מאנשים אחרים בנושאים אישיים וציבוריים.
פ-688/8 01/06/1952 תיקים של נשיא בית המשפט העליון  – רוזן שבתאי – פירוש על חוק האזרחות התיק מכיל פירוש על חוק האזרחות מאת שבתאי רוזן
פ-1000/24 01/01/1947 Water plants manufacturers Equipment Costs  בתיק מחירי ציוד של יצרני מפעלים להתפלת מים – בתיק רק טבלת תחשיבים אחת.
פ-655/7 20/10/1924 התכתבות כללית –  1924 מכתבים מסירה-ליאון ורומא.
ג-5623/1 01/05/1948 מצרים – כללי
גל-45124/11 01/03/1981 פיתוח ואחזקת כבישי בטחון בצפון וברמת הגולן
גל-11848/31 30/11/1965 מחלקת מבנים – משרד השיכון באר-שבע תחזוקה משרד השיכון בבאר שבע
גל-3085/4 17/11/1949 מחוז ירושלים – כנסיות ומנזרים  תיקון נזקי מלחמה התכתבויות באשר לשיפוץ מבני דת נוצריים שנפגעו במלחמת העצמאות.
נ-93/82 01/10/1965 קולק טדי הבחירות לעיריית ירושלים
נ-93/84 01/06/1965 קבקר יצחק
נ-93/85 01/04/1965 קובלסקי ש. (הרב)
נ-93/87 01/01/1967 קדש שלמה (ד"ר)
נ-93/88 01/10/1965 קולודצקי אברהם
נ-93/89 01/03/1964 קוסובסקי
נ-93/95 01/03/1964 קנב יצחק התיק מכיל: מחקר על דמות העוני בישראל ועוד.
גל-12399/8 18/07/1965 כבישים: ועדה נתיבי אילון – כרך ב התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של מחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לפעילות חברת נתיבי איילון: הזמנות לישיבות הועדה וסדרי היום שלהן  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  תכנון הטיית נחל איילון ע"י חברת תה"ל ומפרט לתכנון הפרויקט "הטית נחל אילון דרך יפו"  רכישת והפקעת קרקעות לצרכי הפרויקט  אומדן תקציבי לשנת 1966/67  הצעת חוזה להתקשרות עם חברת התכנון הקנדית ועוד.
גל-55937/5 04/07/2002 החינוך הדתי החינוך הדתי- תקנים  תוספת שעות לימוד  תגבור אמנויות  חוזרי מנכ"ל
גל-55937/6 14/01/2000 החינוך הדתי חינוך ממלכתי דתי
נ-94/45 01/04/1964 שכטר נחום שמריהו
נ-94/47 01/08/1963 שלום מלכה
נ-94/49 01/06/1964 רומנו שלום
נ-94/51 01/02/1965 די. שליט .מ
נ-94/55 01/07/1964 שטרן ארתור (ד"ר)
נ-94/56 01/09/1964 שטרן ישראל
נ-94/58 01/01/1964 שושני  .מ
כ-715/1 22/03/1993 הכנסת השלוש-עשרה – תקנון הכנסת 203 1 החלטות ועדות הכנסת: אתיקה; תיקון תקנון הכנסת; דיון בהשגות ובהצעות לסדר יום
כ-715/3 06/07/1993 הכנסת השלוש-עשרה – תקנון הכנסת 203 3 תיקון תקנון הכנסת
כ-715/4 11/08/1992 הכנסת השלוש-עשרה – ועדת הכנסת – דיונים בנושא תקנון הכנסת 203 4 הצעות חקיקה לסדרי דין ולתקנון הכנסת
גל-12362/13 11/07/1948 כבישים: הכביש מדליה לעין השופט דאליית אל-כרמל התכתבויות ודו"חות בנושא פיתוח ושיקום כבישי גישה במחוז חיפה- כבישי גישה לרמות מנשה  עין השופט ואליקים  כביש עוספיה-אום אל זינאת  כביש עין השופט-רמת השופט ועוד.
גל-12419/2 01/01/1968 כבישים: וועדה – נתיבי איילון. כרך ב' התכתבויות וחליפת מסמכים מהמשרד הראשי של מחלקת עבודות ציבוריות  בנוגע לפעילות חברת נתיבי איילון: הזמנות לישיבות הועדה וסדרי היום שלהן  פרוטוקולים מישיבות הוועדה  הסכם בין החברה לבין חברת ת.מ.ד בע"מ לביצוע עבודות שינוי במיקום והעתקת אורך ניכר ממאסף הביוב של אגוד ערים אזור דן (ביוב)  המכונה מאסף האילון לתוואי חדש  מתקני תחבורה באזור רחוב החרש  סיכומי ישיבות צוות תכנית אב לתחבורה  העתקת מאסף ביוב האילון – תכנית כללית (מאי 1968)
גל-12387/12 22/02/1949 כבישים: כבישים פנימיים בחולון וכביש גישה למולדת התכתבויות בנוגע לסלילת כבישים בעיר חולון
גל-13830/24 10/05/1953 מחוז הצפון – פרוטוקולים של ועדות הדיור המחוזית טבריה התכתבויות בנוגע לפיתוח תשתיות דיור ובינוי במחוז הצפון
גל-12360/24 18/03/1957 כבישים: גשר מעל לתעלה בתחנת הכח 5 באשדוד התכתבויות בנוגע לבניית גשר בתחנת הכח באשדוד
גל-12387/3 09/09/1958 כבישים: ניר-גלים – תחנת-הכח אשדוד – משמר-העמק התכתבויות בנוגע לסלילת כבישי גישה לנמל אשדוד
נ-93/29 01/02/1965 פרטן אליעזר ביקורת ציבורית
נ-93/26 01/03/1964 פפרמן אשר
נ-93/27 01/06/1963 פרוינד .נ בקשה לציטוט מספר של שזר
נ-93/30 01/02/1965 פרדסיאן מרדכי ככל הנראה טיפול בבקשתו של חייל מצטיין לקבל צילום מטקס בו השתתף.
נ-93/31 01/06/1965 פריור רחה טסטימוניום. הצעה להמנון חדש
נ-93/32 01/11/1969 פרויס ולטר (ד"ר) . ברכות לגיל 70. Walter Pruess
נ-93/33 01/04/1964 פרידהבר צבי מכתב בעקבות קבלת ספר על מחולות חתונה
נ-93/34 01/05/1965 פרייברג חיים הימנעות שזר מלענות במחלוקת בין בן-גוריון לאשכול.
נ-93/35 01/01/1964 פרידמן בתיה התנגדות להקמת קזינו בישראל
נ-93/36 01/09/1963 דרצינסקי אהרן שירים שנשלחו לשזר
נ-93/39 01/09/1963 פרלון יעקב-דוד בקשה משזר שיחתום על "כוכבי בוקר". מכתבים נוספים של פרלין. מכתבים של הרב יצחק אלחנן ספקטור. רכישת כתב יד של ספר.
נ-93/41 01/10/1964 פרלשטיין שמואל ספר על מחלת הסרטן
נ-93/42 01/01/1965 פרמינגר א.
נ-93/43 01/12/1963 פרנקל דוד
נ-93/44 01/10/1963 פרנקל מאיר בקשה לסייע בהוצאת ספר
נ-93/46 01/05/1964 פרנקשין ק. (פרופ') בקשה לקבל חומר מ-1918
נ-93/47 01/01/1969 פנקל נעמי התכתבות עם שזר
נ-93/48 01/09/1965 פרסיץ שושנה בקשה לצילום והוצאת ספר "קציר"
נ-93/49 01/10/1963 פרץ משה (שופט) גזיר עיתון מציריך בו כתוב על שזר.
נ-93/50 01/12/1964 פורן רינה
נ-93/51 01/12/1963 פלג אילה השאלת ציורים לבית הנשיא. התכתבות עם מרדכי ארדון.
נ-93/52 01/09/1963 צדקוני יעקב
נ-93/53 01/06/1965 צדוק משה
נ-93/55 01/01/1964 צברי חיים תגובה לספרו של קלמן כצנלסון "המהפכה האשכנזית".
נ-93/13 01/12/1963 פבזנ יעקוב
נ-93/14 01/04/1964 פלר זאב תפילת יזכור
נ-93/15 01/02/1965 פוקס אורה
נ-93/18 01/06/1963 פולאק אירמה הצעה להעניק ד ר לשם כבוד למקס ברוד
נ-93/19 01/04/1964 צורף אפרים מכתב משזר  עמ' 129. סרט על בר כוכבא לפי הספר "נר דולק בענן" של אפרים צורף.
נ-93/20 01/12/1972 קוגל ישראל התכתבות של אפרים צורף.
נ-93/21 01/12/1964 צייטלין שז' (ד"ר)
נ-93/22 01/12/1964 צימוקי טובה התכתבות תלמידים בעקבות התפטרות אשכול.
נ-93/23 01/12/1963 ציפורה ברכה שירת יהודי ספרד  שירת יהודי תימן.
נ-93/24 01/01/1964 צ'צ'יק שמואל פנייה אל שזר שיסייע לארגן נסיעה לקבר רבי נחמן מאומן.
נ-95/2 01/10/1963 שוורץ משה  ק.
נ-95/8 01/07/1964 שטיבלמן דבורה
נ-95/11 01/10/1964 שמרי אריה
נ-95/12 01/12/1964 שמש יעקב מכתב על קשירת היחסים עם גרמניה
נ-95/15 01/08/1964 שטרקמן  .פ מכתב נגד פרסומים פורנוגרפיים בדוכני העיתונים
נ-95/17 01/09/1965 שיבר יצחק
נ-95/18 01/01/1965 שיוביץ יהודה
נ-93/65 01/08/1967 צור יעקב הוצאת ספרים
נ-93/68 01/04/1965 צדרבוים .מ
נ-93/69 01/06/1964 צדק ולטר ויטי
נ-93/70 01/08/1964 צדוק מנחם
נ-93/71 01/07/1964 קוזוק בי
נ-93/72 01/10/1964 קינין זלמן תקלות בביקור בבית הנשיא
נ-93/74 01/06/1964 קירשנר נחמן
נ-93/75 01/01/1963 קיש מרדכי
נ-93/77 01/12/1963 קוביטשעק יצחק-יהודה
נ-93/79 01/01/1965 קופל שלמה אליעזר
נ-93/80 01/07/1965 קופמן ציון
נ-95/20 01/04/1964 רזניקוב שמואל בן-צבי
נ-95/22 01/07/1963 רייס סופי
נ-95/23 01/01/1964 רחמן דוד
נ-95/24 01/12/1963 ריבלין גרשון הוצאה לאור "מערכות"
נ-95/25 01/02/1964 ריבלין אברהם
נ-95/26 01/11/1964 בן-מאיר דב
נ-95/28 01/04/1966 ליידר יחזקאל
נ-95/35 01/05/1966 גולדברג – הרצוב אסתר
נ-95/37 01/06/1966 בכר מרדכי
נ-95/38 01/05/1966 ליש חנה
גל-45473/13 01/06/1990 כביש מס' 443 עוקף בית חורון – מודיעין – בית סירא – קטע מחוז יהודה ושומרון
גל-45473/19 01/08/1992 כביש מס' 443 – עוקף בית חורון – הקו הירוק – מודיעין – דרך ד' בית סירא – קטע מחוז יהודה ושומרון
גל-56209/12 19/03/1985 תולדות ישראל והעמים חלק א' (מן האבות ועד למכבים) אישור ספרי לימוד בהסטוריה של האגף לתכניות לימודים-בדיקה והערכה של הספר "תולדות ישראל והעמים  חלק א". אישור הספר לכיתות ו' של בית הספר הממלכתי. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.
ג-3478/3 16/01/1979 לשכת מנהל מחוז ירושלים – קריות דתיות – אור שמח/קול המבשר/יד אהרון הלוואה לישיבת אור שמח לצורך הרחבת הישיבה  ישיבת קול המבשר  קרית חנוך מבשרת ציון ועוד.
גל-55874/5 01/01/2000 החינוך הדתי  התכתבות בנושאים שונים כגון: תלמידות נשואות  מספר התלמידים בחינוך הדתי ומבנה הלימודים
גל-45463/9 01/01/1989 כביש מס' 4402 מק"מ 1.2 מדרך 44 לכפר חב"ד – שפריר – קטע מחוז תל-אביב
גל-59260/7 01/12/1990 נע- אורתודוכסים בתיק – התכתבויות בנושא הפקעת קרקעות של הפטריארכיה היוונית ודיונים בנושא גם מהמנהל האזרחי.
גל-3699/7 01/01/1963 משרד הראשי – כרמיאל – קרקע התיק מכיל: תרשימים  הפעלת קולנוע בכרמיאל  קרקעות בכרמיאל ועוד.
מ-5027/10 01/10/1944 Haj Mohamed Abu Laban vs. Haj Hamed Abu Laben – חאג' מוחמד אבו לבן נגד חאג' חמד אבו לבן סכסוך בעניין שותפות עסקית בין קרובי משפח  חאג' מוחמד אבו לבן נגד חאג' חמד אבו לבן.
ג-4426/1 06/08/1953 כפר ויתקין מסמכים ממשרד השיכון והבינוי  הנוגעים לשיכון עממי בכפר ויתקין  כגון: בניית יחידות דיור  הלוואות למשתכנים ועוד.
גל-55873/10 07/11/1995 החינוך הדתי פניות למשרד החינוך בנושא החינוך הדתי  הקצאת שעות לצרכים מיוחדים ולהפרדה מינית בחינוך הדתי  ענייני כוח אדם  התכתבות בעניין טענה לפגיעה מכוונת בחינוך הדתי ועוד.
גל-3699/18 01/04/1963 משרד הראשי – כרמיאל – איכלוס התיק מכיל: דירות לרופאים  מבנה זמני לבנק כרמיאל  תיקונים בדירות  דירות לקליטת עולים ועוד.
גל-3699/15 04/01/1963 משרד הראשי – כרמיאל – חשמל בתיק התכתבויות בנוגע לאספקת חשמל ליישוב כרמיאל
גל-4890/14 01/01/1968 . מרכז לבעיות דמוגרפיה כרך ב'
ג-835/19 10/03/1952 בתי-סםר לנערים עובדים – מזרחי ( המפקח י. גילת ) בתי הספר לנערים עובדים מזרם המזרחי-הצעה למחלקה בדבר תקן בתי-הספר לנערים עובדים; חילופי מכתבים בין המפקח למחלקה לתקן בתי-הספר והמורים  למחלקות לחינוך של עיריות ירושלים וחיפה  לבתי-הספר; נתונים על בתי-הספר שונים  על המורים ושעותיהם  על התלמידים והכיתות.
גל-4925/51 10/06/1966 . חבצלת-השרון – תכנון כולל בתיק התכתבויות בנוגע לחיסול צריפים בחבצלת השרון עמק חפר
גל-4896/5 18/07/1966 . תיקי מינהל צוות הקמת כרמיאל תיק של משרד השיכון. בתיק – ענייני מינהל – בין השאר – עניינים של פיצויים ופדיון חופשה לעובדים בצוות הקמת כרמיאל; לשכת הסעד בכרמיאל – הקצאת תקנים לעובדים סוציאליים בתוך כך – בקשה לשינויים בתקציב המאושר לשנת 1968-69 ותנאי העסקה; ענייני כח אדם;
גל-15423/1 17/06/1981 הנהלת מחוז ירושלים – בניה עירונית – ירושלים – כללי תכניות בניה  התכתבויות  פרוטוקול  תקציב   דו"ח לחודש ספטמבר  שאילתות 1748 1498 ו-1589  ועדה  מטרפוליטנים  תמונות שונות  שיפור בתשתיות  שיפוצים בשכונות שונות בעיר  בית אולפנא  גוש 30090 חלקות 124 70-67   הרחבת בלוק 43 רח' המ"ג בשכונת רוממה  פיתוח רחוב ניקנור בלוקים 215-219  לו"ז סיור ראש העיר פורטו אלגרו-ברזיל  קרן בוקסנבאום הוכמן   בית המוגרבים ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-4931/16 01/01/1966 . כרמיאל – פיתוח התיק מכיל: דרך גישה לבית עלמין-כרמיאל  תוספת מדידה בכרמיאל ועוד.
ג-2350/3 01/01/1953 חברת "עמידר" התיק מכיל: התכתבות בנושאים: עבודה במעברות ופעולות חברת עמידר  רשימת המעברות ושכונות המעבר שעומדות להעברה לרשות עמידר וחוזה בין עמידר לבין משרד האוצר.
ג-2350/10 01/01/1954 חברת "עמידר" התיק מכיל: סקירות על פעולות חברת עמידר  עלון של עמידר  סיכומים מוועדת כספים ומשק והתכתבות בנושאים: צריפונים  שיכון עולים  השקעות והוצאות בניה
ג-2354/7 04/11/1951 בתים מוכנים – פינלנד התכתבות עם גורמים שונים כגון: א. את מ. מאירשטיין מעריכים ושמאים  יעקב א. לויסון ושות' סוכנים ליבוא נייר ועצים סחר חליפין במוצרי ישראל  בנק לאומי לישראל בע"מ ועוד בנושאים: יבוא צריפים פיניים  בתים מוכנים  חוזה מסחרי עם פינלנד ועוד
ג-2350/6 04/03/1949 חברת "שיכון" בתיק התכתבות בנושאים: משכנתאות לשיכון עממי  בקשות של משתכנים ושיכון עממי בעפולה ובחיפה  תרשימים מפות ועוד
גל-51352/17 20/06/1999 החלטות ועדת הכנסת בענייני נוהל ותיקון תקנון הכנסת החלטות ועדות הכנסת :
פ-17/11 01/01/1949 דוד יעקובוביץ' – יומני משטרה
פ-2326/1 01/01/1920 איתמר בן-אב"י – כרטיסיות ובהן ערכי "המילון הימי העברי לתקופת המקרא".
גל-3837/1 01/01/1955 תערוכת בריסל בתיק התכתבויות בנוגע לתערוכות בבריסל – פרטיכלים מישיבות הרשות לתערוכת בריסל 1958
גל-18758/25 01/03/1961 ישיבת פורת-יוסף רחובות התכתבות של מנהל הישיבה א. מ. קובנר עם משרד החינוך
נ-113/55 22/09/1965 S. Dawidowicz בתיק התכתבות בין לשכת הנשיא שזר לגברת לוסי דווידוביץ' בעניין מחקרה אודות חיי היהודים במזרח אירופה ובקשתה לשימוש באחד מכתבי הנשיא בספרה.
גל-57921/9 01/11/1992 ועדת שרים לענייני כלכלה ועדת שרים לענייני כלכלה סדרי יום  התכתבויות ושוטף
טס-11050/3 01/01/1950 מיכאל ברונו – תצלומים אישיים – שנות ה-50 סדרות רבות של תצלומים בשחור-לבן של מיכאל ברונו  חבריו ובני משפחתו וכן תצלומי נוף ומבנים משנות ה-50  בחלקם הגדול מתקופת לימודיו האקדמיים של ברונו בקינגס קולג' באוניברסיטת קיימברידג'. בין התצלומים יש תצלומים מטיולים בבריטניה ובישראל ותצלומים מפעילות סטודנטיילית ספורטיבית (שייט וכד') (טווח התאריכים לכלל התצלומים משוער).
טס-11050/13 01/01/1943 גלויות מבריטניה ועוד 9 גלויות של נוף  מבנים  ציורים  כד הלניסטי ותצלום פנים של אלברט איינשטיין  שאת רובן או כולן אסף מיכאל ברונו בתקופת לימודיו בקינגס קולג' באוניברסיטת קיימברידג' שבבריטניה (טווח השנים לכלל הגלויות משוער).
גל-44987/1 01/02/1984 אגף תכנון ובינוי ערים – מועצה אזורית גוש-עציון – תכנון אזורי
נ-44/28 09/03/1954 בן-צבי יצחק – Rosh Pina Congregation התכתבות הנשיא עם תלמידי כיתה ג' מבית ספר בקנדה.
ג-4314/7 01/01/1969 כפר כנא תקציב
ג-845/58 22/02/1950 גן-ילדים בארות-יצחק חילופי מכתבים בין משרד המפקחים והמפקחת על גני-הילדים של המזרחי לגן-ילדים בקיבוץ הפועל המזרחי בארות-יצחק; נתונים על הילדים והמצב בגן.
פ-1968/64 01/01/1931 משפט הכותל דו"ח ועדת הכותל מטעם חבר הלאומים.
נ-93/73 01/09/1964 קירשנבוים משה ספרים
גל-43660/12 01/09/1999 לשכת השר יצחק לוי – מועצות אזוריות – גלבוע  גוש עציון  בקעת הירדן
גל-43684/15 01/03/1998 לשכת המנכ"ל מ. ש. גרינברג – ישובים – גליל עליון  גבעת עדה  מועצה אזורית גולן  גוש חלב  ג'ת  גוש עציון
נ-564/64 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 9)  תשכ"ט
נ-564/65 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 3)  תשכ"ט
נ-564/66 16/07/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 3)  תשכ"ט
נ-564/67 20/03/1969 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה קצר מועד (תיקון מס' 9)  תשכ"ט
נ-564/68 09/08/1966 חוקים בחתימת הנשיא – חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 4)  תשכ"ו
נ-565/34 20/06/1972 חוקים בחתימת הנשיא – חוק להארכת תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום)  תשל"ב
נ-565/35 16/10/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק מילווה מלחמה  תשל"ד
נ-565/36 04/12/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראות שעה) (מס' 2)  תשל"ד
נ-565/37 16/11/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1973  תשל"ד
נ-565/38 25/10/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה)  תשל"ד
נ-565/39 14/11/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 9)  תשל"ד
נ-565/40 21/11/1973 חוקים בחתימת הנשיא – חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)  תשל"ד
ג-5611/7 01/03/1955 פרסומים ועלונים כתב העת "בחינוך ובתרבות – בעיות  סקירות  ידיעות": גיליונות מס' 1 – 4  7  8- 9 – בעיית הספרות לילדים  10- מן הדיון בכנסת על תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1957/58  9- 10 (21- 22) -דיון הכנסת בשאלת התודעה היהודית  12  10 (34) – זיכרון לאסף  3 (39) -החינוך בישראל – הרצאה במליאת הכנסת על תקציב המשרד לשנת הכספים 1966/67  4 (40)  בעיות החינוך והתרבות לשנת 1956/57  מעשים ודברים בתחומי חינוך ותרבות/זלמן ארן  מפעלה החינוכי-תרבותי של מדינת ישראל  החינוך בישראל – הרצאה במליאת הכנסת על תקציב המשרד לשנת הכספים 1959/60  מכבשונה של מערכת החינוך/זלמן ארן ועוד.
ג-5611/12 04/05/1947 זלמן ארן – דברי השר ונאומים באירועים שונים כגון: לקראת שנת המאה להולדתו של שלום עליכם  פתיחת מוזיאון ישראל בירושלים  יום השואה  התודעה היהודית ועוד חיסול הבערות  הנחת אבן הפינה של בית הספר לפעילי ההסתדרות  תודעה יהודית  ברכות לש"י עגנון לאחר קבלת פרס הנובל ועוד.
ג-845/30 27/07/1945 גבעת-שמואל מסמכים ממשרד החינוך ובהם התכתבות בנוגע לגן הילדים מזרחי בגבעת שמואל.
ג-2056/19 20/05/1957 חינוך – קריית שמונה תשתיות הקשורות במוסדות חינוך בקריית שמונה
ג-2056/45 01/08/1956 חינוך – תמרה (חינוך) בתיק התכתבויות בנוגע להקמת בית ספר מקצועי במועצה המקומית טמרה
ג-852/15 08/10/1950 המדור לבתי-הספר לנערים עובדים – מס' 1 דוח שבועי של המפקח על המתרחש בבתי-הספר לנערים עובדים  הצעות למחלקה בדבר תקן בבתי-ספר לנערים עובדים ומבנה בתי-הספר והצעות אחרות  החלטות המחלקה  דוחות ביקור בבתי-ספר לנערים עובדים ( מספר המוסדות  מספר הכיתות  הזרם )  רשימת הביקורים  דוחות מישיבות המדור לנערים עובדים וישיבת מנהלי בתי-הספר לנערים עובדים  סיכומי ישיבות המפקחים על בתי-הספר לנערים עובדים  חוזרי אגף החינוך למנהלי בתי-הספר לנערים עובדים; חילופי מכתבים בין אגף החינוך והמחלקה לבתי-הספר לנערים עובדים למפקחים על בתי-הספר ללא זרם  של זרם העובדים ובתי-ספר אחרים  למחלקות לחינוך של העיריות  רשימות בתי-הספר שונים לנערים עובדים  נתונים על בתי-הספר  דוגמאות מבחינות בבתי-הספר; חוזרים  תזכירים  הודעות ( כולל תכנית אגף החינוך לסידור בתי-הספר יסודיים ).
פ-3103/8 09/10/1972 יהדות כורדיסטן מכתבים נכנסים למכון יד בן-צבי מהארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל: חקר העדה ותולדותיה ופרטי סמנריון לקשישי העדה להנצחת ערכיה – מחזור א'.
ג-850/11 01/08/1950 חוק לימוד חובה/ רישום חילופי מכתבים בין אגף החינוך ומחלקות המשרד לשרי החינוך  ליועץ המשפטי של המשרד  לאזרחים ועוד; סקירת תלונות האזרחים בנושא רישום לבתי-הספר
פ-2041/4 11/05/1928 מאמרים של יצחק בן-צבי ב"העולם" מאמרים מחקריים מאת יצחק בן-צבי ב"העולם" – עיתונה המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית" בנושאים הקשורים לתולדות ארץ-ישראל ועדות עם ישראל: תולדות היישוב היהודי בפקיעין ושפרעם  כתובת שומרונית  הבדואים בארץ-ישראל  רקם ותושביה  צאצאי יהודי ח'יבר ועוד.
ג-7465/11 01/10/1989 יועץ ראש-הממשלה לעניני התישבות מ. דקל – התישבות  בניה  חקלאות  מחוץ לקו הירוק – תכנית התישבות חדשה רשימות נושאים לדיון הצעות החלטה והחלטות  סיכומי פגישות  התכתבות בנדון  מפות ועוד
גל-56399/18 22/02/1978 יעקב ניצן – דירוג ותנאי עבודה – משפטנים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא תנאי העסקת משפטנים בשירות המדינה  כגון: דירוג השירות המשפטי  תוספת הופעה למשפטנים ביחידות המכס  פרוטוקולים מישיבות  דוחות ועוד.
גל-56399/20 28/02/1988 מאיר גבאי – דירוג ותנאי עבודה – משפטנים. התכתבות בין נציגי נציבות שירות המדינה לבין גורמים שונים בנושא תנאי העסקת משפטנים בשירות המדינה  כגון: פרוטוקולים מישיבות הוועדה המקצועית למשפטנים בנוגע לשינויי דרגות למשפטנים בגופים שונים  משכורות ותפקוד המשפטנים ועוד.
גל-22276/6 01/12/1993 לשכת השר בן-אליעזר – סימוכין שטחי אש
מ-4213/53 01/01/1946 משטרת טבריה – Deportation – גרוש ערבים סורים וירדנים וכן שלוש בנות עראקיות יהודיות ממשפחת סייק
גל-41311/2 17/03/1992 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אריה בר  בנוגע למגורונים: אי התחייבות המשרד ליבואני המגורונים שהובאו מחו"ל  סיכומי ישיבות בנושא  אמצעי בטיחות אש במגורונים  בקשות ממוסדות חינוך שונים להקצאת מגורנים כמעונות סטודנטים  לקליטת עולים  תכנית מגורונים – עדכון מס' 18 (2.4.1992)  אתר מגורונים במתחם לוטן באשקלון  הקצאת מגורונים לכפר ניצה לקליטת עולי מבצע "שלמה"  דו" אכלוס אתרי המגורונים של עמידר – החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ (אפריל 1992)  סקרי בטיחות אש בשכונות המגורים באתר כפר סירקין  בית חשמונאי ובת חצור ועוד.
גל-41311/3 01/10/1992 לשכת המנכ"ל בר – מגורונים התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  אריה בר  בנוגע למגורונים: הקצאת מגורונים עבור ההתאחדות לכדורגל בישראל  סיכומי ישיבות בנושא בקשות ממוסדות חינוך ורווחה שונים להקצאת מגורנים כמעונות סטודנטים  לקליטת עולים וכו'  דו"ח שבועי ניצול תקציב קראוונים ומגורונים  דו"ח ביקורת מגורונים בחצרות יסף  אתר מגורונים במתחם לוטן באשקלון ועוד.
ג-154/11 06/01/1952 טיפול רפואי ובדיקות רפואיות – העברת חולים לבתי-חולים התכתבות  חשבונות וחוזרים בענין העברת חולים לבתי-החולים על-ידי מגן דוד אדום: הכשרת אמבולנסים לנסיעות אלו  תשלום עבור הנסיעות  רשימות של חולים ועוד.
פ-266/8 01/01/1923 ג'ורג' צלאח – פסקי-דין של בתי-הדין לערעורים 1928-1923 פסקי-דין בנושא קרקעות  חובות כספיים  פליליים ועוד.
ג-4269/5 01/01/1949 משרד ראשי – אשורים לתעודות מוות ולידה התיק מכיל:  אשורים לתעודות מוות ולידה.
מ-4212/41 01/01/1947 משטרת טבריה – Absconded Offenders – עבריינים מבוקשים בתיק רשימות עצירים שברחו מכלא עכו ב 4 מאי 1947 (בשעה 4:30 בלילה)  רשימות של יהודים וערבים שברחו. בתיק התכתבות של עריקים ועבריינים נמלטים שונים  בתוכם איש המחתרת היהודית שטרן.
ג-182/38 02/08/1949 טיפול באם ובילד – טיפת-חלב  מגדל-גד – התכתבות כללית בתיק תקציבים והתכתבות בענין פתיחת תחנה לטיפול באם וילד.
גל-54563/5 10/09/2006 סיכומי ישיבות פרוטוקולים של ישיבות במשרד העליה והקליטה.
גל-22416/6 03/07/1995 לשכת השר בן-אליעזר – בניה כפרית – 20 תכנית בניה  התכתבויות  סיכום של סיורים  רשימת ישובים בקו העימות  הרחבת בניה למגורים  שיפור תשתיות  מגרשים 415-416  מכירות דירות  רשימה של ישובים וכמות התושבים  בניה של בית הכנסת בנוב  "עמותת חלוקים לכפר דוד" ועוד.(הושחרו חלק מהנתונים בשל צנעת הפרט)
גל-50183/4 01/01/2000 איכות הסביבה – המועצה הלאומית לאנרגיה חוברת בנושא אנרגיה לעולם המחר – ביצוע עכשיו
גל-47135/7 01/08/1984 הר חברון  חלק א'
פ-2925/26 01/01/1930 מגילת דאהר אל-עמר (בערבית) על הישוב היהודי בארטס העתקה של מסמך היסטורי בערבית – "מגילת דאהר אל-עמר" העוסק בישוב השומרוני/יהודי  בארטס בתקופת המושל העות'מאני דאהר אל-עמר (טווח התאריכים משוער).
פ-4079/21 09/01/1936 [הועדה הפוליטית של מפא"י] בתיק חלק מדברים שנאמרו (כנראה על-ידי בן-גוריון) בישיבת הועדה הפוליטית של מפא"י. לפני התכנסות "ועדת פיל" (9.11.1936)  קטע מעיתון "דבר" ובו דברים לזכרו של משה שרת.
גל-19227/6 01/04/1994 לשכת סגן השר מסאלחה – פלסטינים  שטחים  עזה דו"ח עמותת רופאים ישראלים-פלסטינים על מסירת שירותי הבריאות לסמכות הפלסטינית  אישפוז פלסטינים מרצועת עזה בבתי-חולים ישראליים  המלצה לאישור כניסה לארץ לעובדים רפואיים מהאוטונומיה בזמן הסגר.
גל-54784/14 01/12/1992 ערבויות מארצות הברית – הסכם היישום עם הפלסטינים
גל-52619/13 05/03/1995 בית-ספר עי"ס קרלין סאלין בני-ברק עמותת מוסדות קרלין-סטולין בבני ברק בנוגע להכרת המוסדות קרלין סטולין בכתובת הרב בן יעקב 23 ותלמוד תורה קרלין סטולין בכתובת חבקוק 19  כמוסדות מוכרים שאינם רשמיים לצורך חוק לימוד חובה  התש"ט-1949: מצבת תלמידים בשנת הלימודים תשנ"ה- נובמבר 1995  מפרט תכניות המבנים  דו"חות כספיים ערוכ ליום 31 בדצמבר 1993 ועוד.
פ-924/14 01/03/1944 קק"ל – בית-שאן כתבי תביעה  רישום המשפט והתכתבות בענין המשפט על אדמות בית-שאן שהתנהל בין הקרן הקיימת לישראל ותושבי המקום הערבים.